De accountmanagers van SOMA Bedrijfsopleidingen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De accountmanagers van SOMA Bedrijfsopleidingen"

Transcriptie

1

2 GAAT U DE UITDAGING AAN OM WERK TE MAKEN VAN OPLEIDEN? Neem dan contact op met SOMA Bedrijfsopleidingen. Onze medewerkers adviseren bedrijven, instellingen en cursisten over opleidingsmogelijkheden in en buiten de sector. Heeft u een verdiepende vraag en/of behoefte aan een adviesgesprek? Neem dan direct contact op met een accountmanager. De accountmanagers zijn het vaste aanspreekpunt voor alle vragen over de totale dienstverlening en daarmee de persoonlijke schakel tussen opdrachtgever en SOMA Bedrijfsopleidingen. De accountmanagers van SOMA Bedrijfsopleidingen Onze accountmanagers komen graag bij u langs Sytze Kloosterman Accountmanager provincie Groningen, Friesland, Flevoland, Noord-Oost Polder, Noord-Holland en Drenthe T: E: Marga Ligtenberg Accountmanager provincie Gelderland, Overijssel, Brabant en Limburg T: E: Esther Gimbrère Accountmanager provincie Utrecht, Zeeland en Zuid-Holland T: E: Ton de Koning Accountmanager Offshore, Maritiem en Verticaal Transport T: E: Ron Gessel Accountmanager Offshore, Maritiem en Verticaal Transport T: E: Koen Stephan Directeur E: 2

3 SUBSIDIES 62A-cursussen Voor werknemers vallend onder de cao voor de Bouwnijverheid (bouwplaats medewerkers) komen deze cursussen in aanmerking voor vergoeding door het Scholingsfonds voor het Bouwbedrijf conform artikel 62A van de Bouw-CAO. De maximale vergoeding bedraagt 273,- per deelnemer per dag. Per deelnemer kun je maximaal 2 dagen vergoed krijgen. De 62A-vergoedingen worden automatisch door Cordares aan de betalende partij vergoed, mits het dienstverband van de deelnemer valt onder de CAO voor de bouwnijverheid en door de werkgever premieafdrachten aan het O&O fonds over het loon van de cursist plaatsvinden. De hoogte van de vergoedingen wordt door het bestuur van het Scholingsfonds voor het Bouwbedrijf bepaald en bestaat uit een dagvergoeding en een vergoeding voor verlet- en reiskosten. Alle prijzen zijn exclusief BTW. Druk- en zetfouten voorbehouden. Ga voor actuele startdata, prijzen en aanmelden naar 3

4 INHOUDSOPGAVE Werken in en met verontreinigde grond / OPM 5 Kabels en leidingen lokaliseren volgens de WION-wet 5 Asbestherkenning 6 Veilig werken in de riolering (besloten ruimtes) 6 Veilig werken langs de weg 7 Hygiënisch werken in de distributie met water (hygiënecode drinkwater 2010) 7 Modern Motor- en Machinemanagement Basis 8 Het nieuwe draaien voor grondverzet 8 Het nieuwe draaien voor de asfaltverwerking 9 Het nieuwe draaien voor funderingstechnieken 9 Het nieuwe rijden voor bedrijfsauto s <3500 kg 10 Leidinggeven in uitvoering 10 Projectmanagement 11 Masterclass GWW 11 Masterclass EMVI 12 Masterclass Meerwerk 12 Workshop Contractvormen 13 Workshop UAV-GC 13 Verplichte TCVT bijscholing Machinisten 14 CODE 95 opleidingen nascholing chauffeurs 14, 15 4

5 Werken in en met verontreinigde grond / OPM Of het nu gaat om pompstations, oude bedrijventerreinen of fabrieksterreinen: de kans is groot dat machinisten werken in en met vervuilde grond. Ondanks dat er op dit gebied al veel is geregeld, zijn er nog verbeteringen nodig. Met de publicatie CROW 132 is een belangrijke stap gezet om professioneel, veilig en economisch verantwoord te werken. Tijdens de cursus Werken in en met vervuilde grond/opm leert de deelnemer wat dit betekent in de dagelijkse praktijk. Tevens leren de deelnemers hun eigen verantwoordelijkheid bij deze werkzaamheden kennen. Werknemers die in de GWW werkzaam zijn als machinist en werken met verontreinigde grond. Richtlijn CROW 132 Terreinherkenning In de grond roeren en signalen opvangen van mogelijke vervuiling Soorten verontreiniging Minimaliseren van risico s Soorten filters Filterregistratie met filterregistratieformulieren Machineaanpassingen Persoonlijke beschermingsmiddelen Giftige en vlambare stoffen en asbest De cursus vindt in Harderwijk of in-company plaats. Bij voldoende aanmelding kan de cursus ook regionaal worden gehouden. Voor actuele cursusdata kunt u onze website raadplegen. 219,- per deelnemer. Maximale 62A-subsidie 273,- per deelnemer. Na de cursus ontvangt de cursist een bewijs van deelname. Kabels en leidingen lokaliseren volgens de WION-wet Sleuven graven, boren, heien, diepploegen, draineren en lasten slaan: er gebeurt nog al wat in de grond. Opdrachtgevers, beheerders en grondroerders doen er alles aan om deze werkzaamheden professioneel uit te (laten) voeren. Toch zijn er jaarlijks meer dan incidenten met graafschade. Met de invoering van de Grondroerdersregeling wordt een start gemaakt om dit aantal terug te dringen. Tijdens deze cursus leert de deelnemer wat de praktische gevolgen zijn van deze nieuwe wet- en regelgeving. Werknemers die in de GWW werkzaam zijn als grondwerker en daarbij meer willen weten over zorgvuldig graven en het voorkomen van schade aan ondergrondse kabels. Nieuwe wetgeving Klic-melding Zorgvuldig graven Kabelherkenning Tekening lezen Kabels en leidingen opsporen in het veld met detectieapparatuur Wat te doen bij schade? De cursus vindt plaats op het Bouw & Infra Park in Harderwijk, maar kan ook in-company worden uitgevoerd. De cursus vindt bij voldoende deelname in de regio plaats. Voor actuele cursusdata kunt u onze website raadplegen. 285,- per deelnemer. Maximale 62A-subsidie 273,- per deelnemer. Na de cursus ontvangt de cursist een bewijs van deelname. 5

6 Asbestherkenning Asbest is een gevaarlijke stof. Voor 1994 is asbest veel gebruikt in bouwwerken, industriële installaties, wegen, paden etc. Werknemers die taken verrichten waarbij zij aan asbeststof worden of kunnen worden blootgesteld, moeten met regelmaat worden bijgeschoold. Bij aanwezigheid van asbest moet gebruik gemaakt worden van een HVK/AH die voldoet aan de eisen zoals gesteld in artikel 4.54d lid 8 van het arbeidsbesluit. Tijdens de cursus Werken met asbest in de bodem/puin leert de deelnemer wat dit betekent in de dagelijkse praktijk. Werknemers die in aanraking komen met asbest in de bodem/puin. Eigenschappen/gezondheid van asbest (effect van roken) Producten en materialen die asbest bevatten; Handelingen die kunnen leiden toto blootstelling aan asbest Belang preventief onderzoek Werkwijze, controles en beschermingsmiddelen Keuze en selectie, de beperkingen en het juiste gebruik van ademhalingsapparatuur Noodprocedures Ontsmettingsprocedures Veilig verwijderen van afvalstoffen Eisen inzake medisch toezicht De cursus vindt plaats op het Bouw & Infra Park in Harderwijk, maar kan ook in-company worden uitgevoerd. De cursus vindt bij voldoende deelname in de regio plaats. Voor actuele cursusdata kunt u onze website raadplegen. 199,- per deelnemer. Maximale 62A-subsidie 273,- per deelnemer. Na de cursus ontvangt de cursist een bewijs van deelname. Veilig werken in de riolering (besloten ruimtes) Bij rioleringswerkzaamheden is veiligheid erg belangrijk. De deelnemers leren hun kennis, vaardigheden en juiste beroepshouding aan te wenden om zo optimaal mogelijk te kunnen presteren. Communicatie, gevaren voor de gezondheid en werken met meetapparatuur komt tijdens de cursus onder andere aan bod. Tevens wordt inzicht gegeven in de voorschriften, de technieken en methodes om dit efficiënt te kunnen doen. Medewerkers van wegenbouw en rioolreinigingsbedrijven die aan het riool werken, toezichthouders van opdrachtgevers, uitvoerders en werkvoorbereiders van rioolonderhoudsbedrijven en gemeenten. Begrippen en opbouw soorten rioleringen Veilig betreden riool Gebruik van PBM s Communicatie en afspraken onderling Gevaren gezondheid en voorzorgsmaatregelen Werken met meetapparatuur voor O2, H2S, (CH4) gas(sen) Meten = weten, MAC waarden, werkvergunning en V&G plan De cursus vindt plaats op het Bouw & Infra Park in Harderwijk. Bij voldoende belangstelling kan de cursus ook in in-company of in de regio worden gegeven. Voor actuele cursusdata kunt u onze website raadplegen 273,- per deelnemer. Maximale 62A-subsidie 273,- per deelnemer. Na de cursus ontvangt de cursist een bewijs van deelname. 6

7 Veilig werken langs de weg Wegwerkzaamheden kunnen gevaarlijke situaties opleveren voor zowel weggebruikers als wegwerkers. Zo gebeuren er op rijkswegen relatief veel ongelukken bij werk in uitvoering. Werk in uitvoering verstoort het verwachtingspatroon van de weggebruiker en beïnvloedt zijn rijgedrag. Het is daarom belangrijk dat medewerkers de regels kennen om veilig op wegen te kunnen werken. In deze cursus staan deze regels centraal, conform de nieuwe richtlijnen werk in uitvoering van CROW. Voor alle medewerkers, die volgens artikel 70A lid 20 van de CAO voor het Bouwbedrijf een certificaat moeten hebben om op wegen te mogen werken. Deze training wordt ook aangeboden voor de nascholing Richtlijn Vakbekwaamheid en telt mee voor (zie opleidingsnummer N134). Omgaan met risico s Omgaan met verantwoordelijkheid Omgaan met weggebruikers en publiek Omgaan met afzettingen Afzettingen plaatsen en verwijderen Afzettingen controleren en onderhouden De cursus vindt plaats op het Bouw & Infra Park in Harderwijk. Deze cursus kan ook in-company worden uitgevoerd. Voor actuele cursusdata kunt u onze website raadplegen 199,- per deelnemer. Maximale 62A-subsidie 273,- per deelnemer. De cursus wordt afgesloten met een eindtoets. Bij voldoende resultaat ontvangt de deelnemer een certificaat en een veiligheidspas, predicaat Getoetst door het Coördinerend Platform Veiligheid bij het werken op en langs wegen. Hygiënisch werken in de distributie met water (hygiënecode drinkwater 2010) Het leveren van betrouwbaar drinkwater is een van de belangrijkste doelen van een drinkwaterbedrijf. Het is daarom noodzakelijk dat werkzaamheden aan drinkwaterleidingen op hygiënische en verantwoorde wijze verricht worden. In deze cursus leert deelnemer hoe je op verantwoorde wijze de hygiënische maatregelen treft of in acht neemt, die nodig zijn bij werkzaamheden aan drinkwaterleidingen. Met een certificaat van deze cursus voldoen medewerkers aan de Certificatieregeling Kabelinfrastructuur en Buizenlegbedrijven (CKB). Voor (assistent)monteurs die werken volgens de Certificatieregeling Kabelsinfrastructuur en Buizenlegbedrijven (CKB) en die tijdens het leggen en repareren van waterleidingen in contact komen met rein water. Benodigde materialen Desinfecteermiddelen Gevaren en veiligheidsaspecten bij het werken met chemicaliën Hygiënisch werken aan leidingsystemen Spuien en desinfecteren van hoofd- en transportleidingen Spuien en desinfecteren van aansluitleidingen Persoonlijke en algemene hygiëne op het werk Maatregelen bij calamiteiten en storingen De cursus vindt plaats op het Bouw & Infra Park in Harderwijk, maar kan ook in-company worden uitgevoerd. De cursus vindt bij voldoende deelname in de regio plaats. Voor actuele cursusdata kunt u onze website raadplegen. 219,- per deelnemer. Maximale 62A-subsidie 273,- per deelnemer. Na de cursus ontvangt de cursist een certificaat. 7

8 Modern Motor- en Machinemanagement Basis (3 dagen) De technische ontwikkelingen gaan bijzonder snel. Zo ook voor elektrotechnische installaties en de vele toepassingen daarvan. Aan elke installatie worden eisen gesteld, bijvoorbeeld aan het gebruiksgemak en de veiligheid. Het gevolg is dat elke installatie zeer specifiek is voor de betreffende functie. Tijdens deze cursus wordt veel aandacht besteed aan verschillende werksituaties en facetten die van belang zijn voor uw medewerkers. Medewerkers die werkzaam zijn als monteur (niveau 3) en kennis willen opdoen van Modern Motor Management. Toelatingseisen Een vooropleiding als monteur GWW machines op niveau 3 en werkervaring op dit niveau is vereist. Theorie Wet van Ohm Weerstand schakelingen Vermogen Gebruik multimeter Gebruik stroomtang Schema lezen Praktijk Schakelingen opbouwen: - In schakelingen spanningsverlies metingen uitvoeren - In schakelingen stroommetingen uitvoeren Schema lezen betreffende machines - Spanningsverlies en stroommeting aan machines uitvoeren - Middels de gemeten waarden diagnose kunnen stellen en reparaties uitvoeren. Storingen lokaliseren De cursus vindt plaats op het Bouw & Infra Park Harderwijk of in-company. Voor actuele cursusdata kunt u onze website raadplegen. 8 deelnemers. 443,- per deelnemer. Deze cursus wordt afgesloten met een theorie- en praktijkexamen. De deelnemer krijgt het certificaat als beide examens met een voldoende zijn afgesloten. Module twee en drie zijn te volgen mits men voldoende kennis heeft van module 1. Het nieuwe draaien voor grondverzet Maatschappelijk verantwoord ondernemen, duurzaamheid en reductie van CO2-uitstoot zijn onderwerpen waar ieder bedrijf tegenwoordig mee te maken heeft. Inefficiënt en ineffectief gebruik van machines kan leiden tot onnodig veel milieuvervuiling en onnodige onderhoudskosten. Het is daarom belangrijk bedrijfsbrede bewustwording te creëren met betrekking tot de stijgende kosten voor brandstof en onderhoud. Het hoogste rendement met deze cursus is te behalen met een in-company traject. Het traject waar de machinisten, uitvoerders, planning en directie allemaal een sleutelrol vervullen. Werknemers die in de GWW werkzaam zijn als machinist. Iedereen die betrokken is bij de uitvoering van infrawerken in loon- en grondverzet (directie, planning, onderhoud, uitvoerders en machinisten). (theorie + praktijk) Verbruik brandstof bedrijf Onderhoud machines Aanschaf machines Dagelijks en wekelijks onderhoud Werkmethoden Brandstoffen en smeermiddelen Registratie brandstof en uren 8 Motortechniek Werken met de wiellaadschop en de Hydraulische graafmachine De cursus wordt in-company uitgevoerd. Neem voor een offerte contact met ons op. Maximale 62A-subsidie 273,- per deelnemer. Na de cursus ontvangt de cursist een bewijs van deelname.

9 Het nieuwe draaien voor de asfaltverwerking Duurzaamheid en reductie van CO2-uitstoot zijn onderwerpen waar elk bedrijf tegenwoordig mee te maken heeft. Inefficiënt en ineffectief gebruik van wegenbouw machines kan leiden tot onnodig veel milieuvervuiling en onnodige onderhoudskosten. Het is daarom belangrijk bedrijfsbrede bewustwording te creëren met betrekking tot de stijgende kosten voor brandstof en onderhoud. Het hoogste rendement met deze cursus is te behalen met een in-company traject. Een traject waar de machinisten, uitvoerders, planning en directie allemaal een sleutelrol vervullen. Iedereen die betrokken is bij de uitvoering van de asfaltverwerking (directie, planning, onderhoud, uitvoerder en machinist). Verbruik brandstof bedrijf Onderhoud machines Dagelijks en wekelijks onderhoud Werkmethoden Brandstoffen en smeermiddelen Registratie brandstof en uren Motortechniek Werken met de asfalt afwerkmachine en de wals Werkmethodiek Dagelijks en wekelijks onderhoud De cursus wordt in-company uitgevoerd. Neem voor een offerte contact met ons op. Maximale 62A-subsidie 273,- per deelnemer. Na de cursus ontvangt de cursist een bewijs van deelname. Het nieuwe draaien voor funderingstechnieken Maatschappelijk verantwoord ondernemen, duurzaamheid, reductie van brandstof en CO2-uitstoot zijn onderwerpen waar ieder bedrijf tegenwoordig mee te maken heeft. Inefficiënt en ineffectief gebruik van machines kan leiden tot onnodig veel milieuvervuiling en onnodige onderhoudskosten. Het is daarom belangrijk bedrijfsbrede bewustwording te creëren met betrekking tot de stijgende kosten voor brandstof en onderhoud. Het hoogste rendement met deze cursus is te behalen met een in-company traject. Het traject waar de machinisten, heiers, uitvoerders, planning en directie allemaal een sleutelrol vervullen. Iedereen die betrokken is bij de uitvoering van infra- en funderingswerken (directie, planning, onderhoud, uitvoerders en machinisten) (theorie + praktijk) Verbruik brandstof bedrijf Onderhoud machines Aanschaf machines Dagelijks en wekelijks onderhoud Werkmethoden Brandstoffen en smeermiddelen Registratie brandstof en uren Techniek Checklist machine en tools De cursus wordt in-company uitgevoerd. 15 deelnemers. Neem voor een offerte contact met ons op. Na de cursus ontvangt de cursist een bewijs van deelname en een pasje met tips. 9

10 Het nieuwe rijden voor bedrijfsauto s <3500 kg Maatschappelijk verantwoord ondernemen, duurzaamheid en reductie van CO2-uitstoot zijn onderwerpen waar ieder bedrijf tegenwoordig mee te maken heeft. Inefficiënt en ineffectief gebruik van bedrijfsauto s kan leiden tot onnodig veel milieuvervuiling en onnodige onderhoudskosten. Het is daarom belangrijk bedrijfsbrede bewustwording te creëren met betrekking tot de stijgende kosten voor brandstof en onderhoud. Iedereen die bestuurder is van een bedrijfsauto kleiner dan 3500 kilogram. (theorie en praktijk) Verbruik brandstof bedrijf Onderhoud bedrijfsauto s Dagelijks en wekelijks onderhoud Brandstof besparen Registratie brandstof en kilometers Motortechniek Om deel te kunnen nemen aan de cursus heeft iedere deelnemer een bedrijfsauto met boardcomputer nodig. De cursus wordt in-company uitgevoerd. 189,- per deelnemer. De cursus wordt afgesloten met een theorietoets. De deelnemer ontvangt het bewijs van deelname als de theorietoets met een voldoende is afgerond. Leidinggeven in uitvoering Je bent een ambitieuze beginnend leidinggevende. Dat betekent dat je naast meewerken ook verantwoordelijk bent geworden voor de werkverdeling en het wel en wee van je mensen. Je zult intussen wel gemerkt hebben dat bij leidinggeven heel wat komt kijken. Vakkennis is niet genoeg, er wordt meer van je verwacht: je tijd verdelen over meewerken en aansturen, het regelen van allerlei zaken en gesprekken voeren met diverse partijen. Dat is een hele uitdaging om dat op de rit te krijgen en te houden. Voormannen en Assistent Uitvoerders die willen doorgroeien naar een volwaardige uitvoerdersfunctie. Keuzes maken tussen meewerken, aansturen en regelen Leiderschapsstijlen afspraken maken met je mensen Effectief en efficiënt leidinggeven Basis gespreksvaardigheden De cursus vindt in Harderwijk of in-company plaats. Bij voldoende aanmelding kan de cursus ook regionaal worden gehouden. Voor actuele cursusdata kunt u onze website raadplegen. 10 deelnemers. 289,- per deelnemer. Na de cursus ontvangt de cursist een bewijs van deelname. 10

11 Projectmanagement (3 dagen) - Speciaal voor UTA Aan een projectrealisatie van een infra-werk gaan diverse fases en processen vooraf. In deze training maakt de deelnemer kennis met deze fases en de kennis en vaardigheden die hiervoor van belang zijn. Projectmanagement is een complete training van 3 dagen waarin het gehele werkveld van de projectmedewerker en projectleider aan bod komt. De kenmerken van deze training zijn de fasen van het bouwproces beheersen, hoeveelheidsbepaling, planning etc. Daarnaast leert u de basiskennis van UAV-GC. Uitvoerders of projectleiders die een project van begin tot eind moeten leiden. Projectmatig werken Fasen van het bouwproces Beheeraspecten (tijd, geld, kwaliteit, informatie en organisatie) Planning Plan van aanpak Communicatie omtrent het project Projectbewaking Termijnmotivering en risicoregeling UAV-GC. 10 deelnemers. 599,- per deelnemer. De cursus wordt afgesloten met een theorietoets. Bij voldoende afsluiting ontvangt de deelnemer een certificaat. Met het bewijs van deelname aan deze cursus voldoen medewerkers aan de Certificatieregeling Kabelinfrastructuur en Buizenlegbedrijven (CKB). Wie de toets niet met een voldoende afsluit ontvangt een bewijs van deelname. De training vindt in-company of op het Bouw & Infra Park te Harderwijk plaats. Voor actuele cursusdata kunt u onze website raadplegen. Masterclass GWW Speciaal voor alle werknemers werkzaam in de Grond-, Weg & Waterbouw presenteren wij u de masterclass GWW. De docent prikkelt uw werknemers tijdens deze masterclass om de problemen die ze tegenkomen in hun dagelijkse werkzaamheden bespreekbaar te maken. Op deze manier wordt een dialoog op gang gebracht. Het doel is niet om problemen op te lossen, maar om ervoor te zorgen dat erover gepraat wordt en er bewustwording gecreëerd wordt. De docent en uw werknemer maken samen de Masterclass tot een succes! Medewerkers werkzaam in de Grond-, Weg & Waterbouw. Theorie Communicatie Veiligheidsbewustzijn Werken met gezond verstand (veiligheid, fysieke en mentale gezondheid) De masterclass vindt in-company of op het Bouw & Infra Park te Harderwijk plaats. Voor actuele cursusdata kunt u onze website raadplegen. 249,- per deelnemer. Maximale 62A-subsidie 273,- per deelnemer. Na de masterclass ontvangt de cursist een bewijs van deelname. 11

12 Masterclass EMVI (1 dagdeel) - Speciaal voor UTA EMVI, utopie of reële werkelijkheid voor het MKB? De aanbestedingswet 2012 heeft het hanteren van het gunningscriterium EMVI sterk gestimuleerd. Wat voorheen vooral een criterium was voor het groot bedrijf met haar complexe en grote projecten, wordt nu gemeengoed. Ook de toepassing van dit criterium door lagere overheden en in combinatie met standaard RAW werk is een feit geworden. De vraag is hoe u als MKB er hierop inspeelt. Welke kansen biedt dit u en wat wordt er van u verlangt? In deze masterclass willen wij u daarvoor de nodige handvatten bieden. Zo leert u dergelijke projecten op waarde in te schatten. Het onderkennen van een pseudo EMVI project. Tot slot tijdens de masterclass ontdekt u dat het EMVI fenomeen als katalysator kan fungeren voor het verder professionaliseren van uw organisatie. Medewerkers die te maken hebben met de afspraken tussen opdrachtgevers en aannemers, zoals calculators, werkvoorbereiders, bestekschrijvers, uitvoerders, projectleiders en toezichthouders. Uitgangspunten RAW-systematiek 2010 Eisen RAW-bestek Bestekindeling Beoordeling besteksposten (werkbeschrijvingen) Algemene, administratieve en technische bepalingen (Standaard 2005) Staartkosten (eenmalige, uitvoerings- en algemene kosten, winst en risico) Werking inschrijvingsstaat met verrekenprijzen Praktijkvoorbeeld De masterclass vindt in Harderwijk of in-company plaats. Bij voldoende aanmeldingen kan de cursus ook regionaal worden gehouden. Voor actuele cursusdata kunt u onze website raadplegen. 10 deelnemers. 295,- per deelnemer. Na de masterclass ontvangt de cursist een bewijs van deelname. Masterclass Meerwerk (1 dagdeel) - Speciaal voor UTA Meerwerk, ondernemersrisico of het sluitstuk van de Eindafrekening? De woordkeus meerwerk komt menigmaal negatief over. Het klinkt vaak als het zeuren van piepende aannemer die te laat er achter komt dat hij het project niet voor de aanneemsom kan realiseren. Ook de opdrachtgever draagt bij aan dit gevoel door het verzoek om meerwerk vaak af te doen als ondernemersrisico of de definitieve beslissing daarover vooruit te schuiven naar de Eindafrekening. Tijdens deze masterclass leert u de verschillende meerwerkvormen kennen en te onderscheiden in de verschillende contractvormen. Tevens gaat u in deze masterclass ervaren hoe de intermenselijke communicatie van invloed is op het uiteindelijke resultaat. Het blijft noodzakelijk om dit fenomeen telkenmale onder de aandacht te brengen van uw medewerkers. Medewerkers die te maken hebben met de afspraken tussen opdrachtgevers en aannemers, zoals calculators, werkvoorbereiders, bestekschrijvers, uitvoerders, projectleiders en toezichthouders. De masterclass vindt in Harderwijk of in-company plaats. Bij voldoende aanmelding kan de masterclass ook regionaal worden gehouden. Voor actuele data kunt u onze website raadplegen. 10 deelnemers. 295,- per deelnemer. Na de masterclass ontvangt de deelnemer een bewijs van deelname. 12

13 Workshop Contractvormen (1 dagdeel) - Speciaal voor UTA De diversiteit aan contractvormen is de afgelopen jaren sterk toegenomen. Daarnaast heeft ook nieuwe wet- en regelgeving rond het aanbesteden van werken invloed op de keuze van de contractvorm. De UAV 2012 voldoet onvoldoende voor innovatieve contractvormen waarin de opdrachtnemer medeverantwoordelijk wordt voor o.a. ontwerp en engineering. Hiervoor is destijds de UAV-GC ontwikkelt. De UAV-GC voorziet in contractuele rechten en plichten bij ontwerp en uitvoering van projecten. In deze context worden innovatieve oplossingen van de opdrachtnemer gestimuleerd. Medewerkers die te maken hebben met de afspraken tussen opdrachtgevers en aannemers, zoals calculators, werkvoorbereiders, bestekschrijvers, uitvoerders, projectleiders en toezichthouders. Rechten en plichten opdrachtnemer in algemene zin hoofdstuk 7 BW Verschillende contractvormen Voorwaarden traditionele contractvormen korte schets inhoud (UAV 1989/2012) Meer- en minderwerk bij diverse contractvormen (AWR s en VTW s) VWT s RAW en andere Besteksvormen EMVI i.c.m. RAW Markt ontwikkelingen aanbestedingen Kennisdeling Innovatieve contracten o.a. UAV-GC De workshop vindt in Harderwijk of in-company plaats. Bij voldoende aanmelding kan de workshop ook regionaal worden gehouden. Voor actuele data kunt u onze website raadplegen. 10 deelnemers. 295,- per deelnemer. Na de workshop ontvangt de deelnemer een bewijs van deelname. De deelnemer kan, indien het gewenste niveau toereikend is, opgaan voor de vervolgtraining UAV-GC. Het niveau van de deelnemer wordt bepaald door het afnemen van een aantal toetsvragen in de basistraining. Workshop UAV-GC (2 dagdelen) - Speciaal voor UTA Bij UAV-GC trainingen is er een verminderde scheiding tussen Ontwerp en Uitvoering. Uit die hoofde is het van groot belang dat ook ontwerpers, engineers e.d. deelnemen of kennisnemen van deze training. Uit ervaring blijkt dat het van groot belang is dat in UAV-GC contracten een hechte samenwerking plaatsvindt tussen de diverse projectrollen. De bedoeling is dat de deelnemers getraind worden in een adequate en professionele procesvoering. Elke technische oplossing in het project zal een juridische, financiële en administratieve bedding moeten hebben in het contract. Medewerkers die te maken hebben met de afspraken tussen opdrachtgevers en aannemers, zoals calculators, werkvoorbereiders, bestekschrijvers, uitvoerders, projectleiders en toezichthouders. (theorie + praktijk) Kenmerken Model Basisovereenkomst Belangrijke paragrafen uit de UAV-GC nader uitgewerkt Casussen Speerpunten De workshop vindt in Harderwijk of in-company plaats. Bij voldoende aanmelding kan de workshop ook regionaal worden gehouden. Voor actuele data kunt u onze website raadplegen. 10 deelnemers. Neem voor een offerte contact met ons op. De workshop wordt afgesloten met een speerpuntenplan. Na afloop van de workshop UAV-GC ontvangen de deelnemers een bewijs van deelname. 13

14 Verplichte TCVT bijscholing Machinisten TCVT persoonscertificaten zijn maximaal vijf jaar (60 maanden) geldig. Daarna kan er een nieuw certificaat bij de DNV worden aangevraagd. In de volksmond noemt men dat hercertificeren ook wel het verlengen van het deskundigheidsbewijs of hijsbewijs. SOMA Bedrijfsopleidingen heeft op verzoek van de branche 4 leerstofmodules van één of twee dagdelen ontwikkeld die de totale eindtermen van alle TCVT schema s (W4-01 t/m W4-08) behandelen. Zo zorgen we ervoor dat de vakkennis van de machinist optimaal op peil blijft. Houders van een persoonscertificaat TCVT die gedurende een periode van vijf jaar in totaal 2 dagen scholing moeten volgen. Toelatingseisen Eisen bijscholing: De certificaathouder moet in de periode van vijf jaar 2 dagen (4 dagdelen bijscholing volgen: 1e scholingsdag (of 2 dagdelen) binnen 36 maanden na de certificatiedatum 2e scholingsdag (of 2 dagdelen) tussen 36e en 60e maand na de certificatiedatum Eisen praktijkervaring: De certificaathouder moet in de periode van vijf jaar tevens beschikken over de onderstaande praktijkervaring uitgedrukt in kwartalen. Het TCPR-boekje moet per kwartaal bijgewerkt te zijn. Modules A: Werkvoorbereiding en -uitvoering C: Veiligheid en milieu B: Hijsgereedschappen C: Veiligheid en milieu D: Onderhoud en storingen De modules zijn inwisselbaar en kunnen in willekeurige volgorde worden doorlopen. De cursus wordt verzorgd in Harderwijk, Werkendam en Den Helder. Bij voldoende deelnemers kan de cursus ook in-company worden georganiseerd. Voor actuele cursusdata kunt u onze website raadplegen. 230,- per deelnemer bij deelname aan 2 modules. 30,- per deelnemer bij aanmelding voor CODE 95. Na de cursus ontvangt de cursist een bewijs van deelname. CODE 95 opleidingen Maximaal scholen voor een minimale prijs SOMA Bedrijfsopleidingen heeft met veel zorg een speciaal opleidingsaanbod samengesteld voor u. Onze accountmanagers komen graag bij u langs om te kijken of wij iets voor u kunnen betekenen. Onze medewerkers adviseren bedrijven, instellingen en cursisten over opleidingsmogelijkheden in en buiten de sector. Heeft u een verdiepende vraag en/of behoefte aan een adviesgesprek? Neem dan gerust contact met ons op via: De accountmanagers zijn het vaste aanspreekpunt voor alle vragen over de totale dienstverlening en daarmee de persoonlijke schakel tussen u en SOMA Bedrijfsopleidingen. Eén aanspreekpunt SOMA Bedrijfsopleidingen en de Verkeersveiligheid Groep Nederland werken nauw samen. Dat betekent dat u de volledige nascholing voor het verticaal transport en het beroepsgoederenvervoer door één partij kunt laten verzorgen, inclusief subsidiemogelijkheden (indien mogelijk). Uniek totaalpakket Voor alle machinisten en chauffeurs op wie de Richtlijn Vakbekwaamheid van toepassing is, heeft SOMA Bedrijfsopleidingen een uniek totaalpakket aan trainingen samengesteld waarbij de inhoud is afgestemd op uw branche. SOMA Bedrijfsopleidingen kan dus de totale 35 uur nascholing verzorgen. 14

15 Vakbekwaamheidstrainingen Gespecialiseerd vervoer Gladheidbestrijding (N142) Gezondheid Bedrijfshulpverlening vrachtautochauffeurs (N112) Praktijktrainingen Behaviour Based Safety (V06) Combinatietraining theorie en praktijk manouvreren (N86) Het nieuwe rijden (N74) Het nieuwe rijden (V01) Schadepreventie en voertuigbeheersing (V04) 7 praktijkuren 7 praktijkuren 7 praktijkuren Professionele vaardigheden Beroepspraktijk (N138 1b) Chauffeursdag (N90) Vervoerskunde (N139 1b) Regelgeving Digitale tachograaf plus training (N18) Verticaal transport training Aanvullende cursus praktijktraining heftruck (N57) Basiscursus autolaadkraan (N60) Basiscursus meeneemheftruck (N59) Basiscursus vorkheftruck (herhaling) (N49) (N50) Basismodule kiepautochauffeur (N128) Bedienings- en veiligheidscursus achterladers/zijladers (N135) Chauffeur autolaadkraan laden en lossen (N98) Machinist autolaadkraan met hijsfunctie (herhaling) (N61, N62) Merkgebonden module kiepautochauffeur (N129) Terreinrijden kiepauto (N130) Veilig aanslaan van lasten (N63) Veilig werken langs de weg (N134) Veilig werken met de hoogwerker (N109) Veilig werken met de verreiker (N110) Verplichte bijscholing machinisten (N121) Werken met de asfaltkieper (N131) Werken met de dieplader (132) 14 / 28 theorie-uren 28 / 21 theorie-uren Veilig vervoer van lading Lading zekeren (N16) VCA basisveiligheid (herhaling) (N19, N20) 14 / Kijk op voor meer informatie over de CODE 95 opleidingen. 15

16 GAAT U DE UITDAGING AAN OM WERK TE MAKEN VAN OPLEIDEN? Neem dan contact op met SOMA Bedrijfsopleidingen. Onze medewerkers adviseren bedrijven, instellingen en cursisten over opleidingsmogelijkheden in en buiten de sector. Heeft u een verdiepende vraag en/of behoefte aan een adviesgesprek? Neem dan direct contact op met een accountmanager. De accountmanagers zijn het vaste aanspreekpunt voor alle vragen over de totale dienstverlening en daarmee de persoonlijke schakel tussen opdrachtgever en SOMA Bedrijfsopleidingen. Kijk voor ons complete opleidingsaanbod op SOMA Bedrijfsopleidingen Ceintuurbaan LG Harderwijk T (0341) F (0341) E I

Goede scholing tegen laag tarief!

Goede scholing tegen laag tarief! vorstverlet voordelen stilzitten hoeft niet deze winter Goede scholing tegen laag tarief! Vorstverlet gaat u dit seizoen nog veel opleveren! vorstverlet voordelen Lage kosten Beter opgeleide medewerkers

Nadere informatie

Provinciebrochure. Groei samen met

Provinciebrochure. Groei samen met Provinciebrochure Groei samen met SOMA Bedrijfsopleidingen! INHOUDSOPGAVE Werknemers provincies NIEUW! Het nieuwe rijden voor de bedrijfsauto s 5 Veilig werken langs de weg 5 Veilig werken op wegen voor

Nadere informatie

OpleidingSCATAlOgUS KUnnen wij U helpen met Uw ASfAlT vragen?

OpleidingSCATAlOgUS KUnnen wij U helpen met Uw ASfAlT vragen? OpleidingSCATALOGUS Kunnen wij u helpen met uw asfalt vragen? GAAT U DE UITDAGING AAN OM WERK TE MAKEN VAN OPLEIDEN? Neem dan contact op met SOMA Bedrijfsopleidingen. Onze medewerkers adviseren bedrijven,

Nadere informatie

Geeft u zich zo snel mogelijk op voor de freesweek 2013! In de bijlage vindt u het aanmeldformulier.

Geeft u zich zo snel mogelijk op voor de freesweek 2013! In de bijlage vindt u het aanmeldformulier. Geachte relatie, In samenwerking met Wirtgen Nederland B.V. organiseert SOMA Bedrijfsopleidingen de 1 ste week van februari de freesweek 2013. Alles weten over het nieuwe frezen? Hoe moet ik de conditie

Nadere informatie

WINTER SCHOLING ZIT ER NOG GROEI IN UW PERSONEEL? TIJD VOOR EEN CARRIERE METING!

WINTER SCHOLING ZIT ER NOG GROEI IN UW PERSONEEL? TIJD VOOR EEN CARRIERE METING! WINTER SCHOLING ZIT ER NOG GROEI IN UW PERSONEEL? TIJD VOOR EEN CARRIERE METING! WINTERBROCHURE / SOMABEDRIJFSOPLEIDINGEN WINTERBROCHURE / INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE ZIT ER NOG GROEI IN UW PERSONEEL?

Nadere informatie

WINTER SCHOLING ZIT ER NOG GROEI IN UW PERSONEEL? TIJD VOOR EEN CARRIERE METING!

WINTER SCHOLING ZIT ER NOG GROEI IN UW PERSONEEL? TIJD VOOR EEN CARRIERE METING! WINTER SCHOLING ZIT ER NOG GROEI IN UW PERSONEEL? TIJD VOOR EEN CARRIERE METING! WINTERBROCHURE / SOMABEDRIJFSOPLEIDINGEN ZIT ER NOG GROEI IN UW PERSONEEL? Tijd voor een carrièremeting? Organisaties zijn

Nadere informatie

Nieuwe naam. Nieuwe naam

Nieuwe naam. Nieuwe naam samengevoegd met andere cursussen vanwege mate overlap vervalt door onvoldoende aansluiting bij doelstelling Richtlijn Vakbekwaamheid blijft gehandhaafd, eisen worden omgevormd naar nieuwe format versie

Nadere informatie

GEMEENTEBROCHURE GROEI SAMEN MET SOMA BEDRIJFSOPLEIDINGEN!

GEMEENTEBROCHURE GROEI SAMEN MET SOMA BEDRIJFSOPLEIDINGEN! GEMEENTEBROCHURE GROEI SAMEN MET SOMA BEDRIJFSOPLEIDINGEN! INHOUDSOPGAVE Medewerkers beheer openbare ruimte Kleine asfaltreparaties 6 Onderhoud, voorkomen en verhelpen storingen riolering 6 Leggen van

Nadere informatie

VERTICAAL TRANSPORT IN HAVENS & INDUSTRIE

VERTICAAL TRANSPORT IN HAVENS & INDUSTRIE INHOUDSOPGAVE OPLEIDINGSCATALOGUS VERTICAAL TRANSPORT IN HAVENS & INDUSTRIE SOMA Bedrijfsopleidingen Dé specialist in verticaal transport OPLEIDINGSCATALOGUS / SOMA BEDRIJFSOPLEIDINGEN OPLEIDINGSCATALOGUS

Nadere informatie

Nr Naam 1 Rijvaardigheidinclusief HNR met vrachtauto 2 Rijvaardigheid inclusief HNR met autobussen 3 Het Nieuwe Rijden (HNR)trainer 4

Nr Naam 1 Rijvaardigheidinclusief HNR met vrachtauto 2 Rijvaardigheid inclusief HNR met autobussen 3 Het Nieuwe Rijden (HNR)trainer 4 Nr Naam 1 Rijvaardigheidinclusief HNR met vrachtauto 2 Rijvaardigheid inclusief HNR met autobussen 3 Het Nieuwe Rijden (HNR)trainer 4 Rijoptimalisatie Schadepreventie 5 Rijoptimalisatie Defensief rijden

Nadere informatie

MAN ProfiDrive. is powered by

MAN ProfiDrive. is powered by MAN ProfiDrive is powered by MAN ProfiDrive chauffeurstrainingen ontzorgt de transportondernemingen bij het nakomen van de nascholingsverplichting voor beroepschauffeurs. Een breed - en CCV gecertificeerd

Nadere informatie

MOGEN WIJ U WARM MAKEN VOOR ONZE CURSUSSEN?

MOGEN WIJ U WARM MAKEN VOOR ONZE CURSUSSEN? WINTER SCHOLING DOOR DE KOU EVEN GEEN WERK... MOGEN WIJ U WARM MAKEN VOOR ONZE CURSUSSEN? DE NIEUWE WION-WET WINTERSCHOLINGBROCHURE OPLEIDINGSCATALOGUS / INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE Infra & ondergondse

Nadere informatie

Code 95 en dan... Behouden, behalen of verlengen. Oscar Ebbeling

Code 95 en dan... Behouden, behalen of verlengen. Oscar Ebbeling Code 95 en dan... Behouden, behalen of verlengen Oscar Ebbeling Wat is Code 95? Sinds 2008 is de Europese regelgeving omtrent de kwalificaties voor het rijbewijs C en het rijbewijs D aangescherpt. Beroepschauffeurs

Nadere informatie

Verplichte Nascholing Richtlijn Vakbekwaamheid

Verplichte Nascholing Richtlijn Vakbekwaamheid Verplichte Nascholing Verplichte Nascholing Richtlijn Vakbekwaamheid De Richtlijn Vakbekwaamheid is een Europese richtlijn die op 15 juni 2003 is vastgesteld. Voor buschauffeurs die wonen of werken in

Nadere informatie

DAT IS ZÉKER GOED GEREGELD!

DAT IS ZÉKER GOED GEREGELD! DAT IS ZÉKER GOED GEREGELD! VanBuuren.nl/nascholing Nieuw: Het Code 95 Zekerheidsplan Heeft u het er al op zitten of bent u op dit moment nog druk doende met het geregel van de nascholing voor uw chauffeurs?

Nadere informatie

Opleidingscatalogus: Veiligheid

Opleidingscatalogus: Veiligheid Opleidingscatalogus: Veiligheid t WEB Opleidingen, Adviezen & Hoofdvestiging: Zeppelinstraat 7 7903 BR Hoogeveen Tel: 0528 280 888 Fax: 0528 280 889 Website: www.tweb.nl E-mail: info@tweb.nl Inhoudsopgave

Nadere informatie

CURSUS VEILIG WERKEN MET DE HEFTRUCK OF REACHTRUCK

CURSUS VEILIG WERKEN MET DE HEFTRUCK OF REACHTRUCK CURSUS VEILIG WERKEN MET DE HEFTRUCK OF REACHTRUCK HEFTRUCK- EN REACHTRUCK OPLEIDINGEN Moderne heftrucks en reachtrucks zijn, mits deskundig bediend en behandeld, een machtig stuk gereedschap. Deskundig

Nadere informatie

Praktijkdag. Toolbox-Carrousel. Veilig werken. neem deel aan. Kennis om te delen

Praktijkdag. Toolbox-Carrousel. Veilig werken. neem deel aan. Kennis om te delen neem deel aan Praktijkdag Veilig werken Kennis om te delen De industriële- en bouwsector kenmerkt zich door een no-nonsens mentaliteit: tijd is geld en als twee woorden genoeg zijn om iets uit te leggen,

Nadere informatie

E-learning code 95. In slechts 2,5 dag cursus de complete code 95 behalen?

E-learning code 95.  In slechts 2,5 dag cursus de complete code 95 behalen? E-learning code 95 In slechts 2,5 dag cursus de complete code 95 behalen? Dat kan! Met 4,5 uur thuisstudie per onderdeel en 2,5 uur klassikale cursus haalt u de code 95 snel en voordelig op uw eigen tempo,

Nadere informatie

Inhoudsopgave. W01-1 Het Nieuwe Rijden, Ecodrive Brandstofreductie Vrachtauto. W01-1 Het Nieuwe Rijden, Ecodrive Brandstofreductie Autobus

Inhoudsopgave. W01-1 Het Nieuwe Rijden, Ecodrive Brandstofreductie Vrachtauto. W01-1 Het Nieuwe Rijden, Ecodrive Brandstofreductie Autobus Inhoudsopgave W01-1 Het Nieuwe Rijden, Ecodrive Brandstofreductie Vrachtauto W01-1 Het Nieuwe Rijden, Ecodrive Brandstofreductie Autobus W02-1 Rijoptimalisatie Behaviour Based Safety (BBS) voor chauffeurs

Nadere informatie

Codelijst cursussen nascholing C en D

Codelijst cursussen nascholing C en D In de Codelijst staan het nummer, het aantal dagen en de naam van de nascholingscursus aangegeven. Het cijfer achter het nummer geeft aan hoeveel dagen de cursus heeft. Bijvoorbeeld: V08(2), het nummer

Nadere informatie

Opleidingscatalogus. creëren. SOMA Bedrijfsopleidingen Dé infra-vakopleider voor volwassenen

Opleidingscatalogus. creëren. SOMA Bedrijfsopleidingen Dé infra-vakopleider voor volwassenen Opleidingscatalogus Samen groei creëren SOMA Bedrijfsopleidingen Dé infra-vakopleider voor volwassenen Uitleg symbolen RIJS RIJS 1A RIJS OB RIJS RIJS 1A JS RIJS 1A OB OOB BJS RIJS JS RIJS IJS 1A OOB B

Nadere informatie

Praktijk : Openbare weg Aantal : 2 personen

Praktijk : Openbare weg Aantal : 2 personen ANWB trainingen Richtlijn Vakbekwaamheid, Goederenvervoer en Eigen vervoerders Geldigheid: 1 januari 2012-1 januari 2013 Code Training Waarde Inhoud Tarief p.p. SOOB Tarief incl. SOOB V01 Het Nieuwe Rijden

Nadere informatie

Beknopte informatie compleet basispakket 35 uur nascholing van De Nieuwe Rijder

Beknopte informatie compleet basispakket 35 uur nascholing van De Nieuwe Rijder Beknopte informatie compleet basispakket 35 uur nascholing van De Nieuwe Rijder De Nieuwe Rijder biedt een compleet en betaalbaar basispakket voor de nascholing van uw beroepschauffeurs. Daarmee kan de

Nadere informatie

TSJ 23 versie december 2014 vastgesteld in het CCvD dd en in het bestuur dd

TSJ 23 versie december 2014 vastgesteld in het CCvD dd en in het bestuur dd 1 TSJ 23 141231 TSJ 23 versie december 2014 vastgesteld in het CCvD dd 11-06-2014 en in het bestuur dd 25-06-2014 Deze TSJ betreft de volgende schema s: WSCS machinist mobiele kraan voorheen: W4-01 WSCS

Nadere informatie

Vakopleidingen. Breng puur vakmanschap in uw organisatie!

Vakopleidingen. Breng puur vakmanschap in uw organisatie! Vakopleidingen Breng puur vakmanschap in uw organisatie! 1 Vakopleidingen Succesvol zijn. Resultaat boeken. Kansen pakken. Met gekwalificeerde medewerkers die het beste uit zichzelf halen. Die in een veilige

Nadere informatie

SOMA BEDRIJFSOPLEIDINGEN

SOMA BEDRIJFSOPLEIDINGEN Vak- en Uitvoerdersopleidingen SOMA BEDRIJFSOPLEIDINGEN INHOUDSOPGAVE Vakopleidingen Monteur Gas en Water (NIEUW) 6 Eerste monteur Gas en Water (NIEUW!) 6 Straatmaker 7 (Allround) Vakman GWW (NIEUW!) 7

Nadere informatie

Inhoudsopgave. W01-1 Het Nieuwe Rijden, Ecodrive Brandstofreductie Vrachtauto. W01-1 Het Nieuwe Rijden, Ecodrive Brandstofreductie Autobus

Inhoudsopgave. W01-1 Het Nieuwe Rijden, Ecodrive Brandstofreductie Vrachtauto. W01-1 Het Nieuwe Rijden, Ecodrive Brandstofreductie Autobus Inhoudsopgave W01-1 Het Nieuwe Rijden, Ecodrive Brandstofreductie Vrachtauto W01-1 Het Nieuwe Rijden, Ecodrive Brandstofreductie Autobus W02-1 Rijoptimalisatie Schadepreventie W02-1 Rijoptimalisatie Defensief

Nadere informatie

Hoogspanning. NEN 3840. Geef positieve lading aan je werk!

Hoogspanning. NEN 3840. Geef positieve lading aan je werk! Hoogspanning NEN 3840. Geef positieve lading aan je werk! 1 Hoogspanning NEN 3840 Een veilige werkomgeving levert veel op voor mens en organisatie; geen of minder ongelukken, lagere kosten en continuiteit

Nadere informatie

VERTICAAL TRANSPORT IN HAVENS & INDUSTRIE

VERTICAAL TRANSPORT IN HAVENS & INDUSTRIE INHOUDSOPGAVE OPLEIDINGSCATALOGUS VERTICAAL TRANSPORT IN HAVENS & INDUSTRIE SOMA Bedrijfsopleidingen Dé specialist in verticaal transport OPLEIDINGSCATALOGUS / SOMA BEDRIJFSOPLEIDINGEN OPLEIDINGSCATALOGUS

Nadere informatie

FUNCTIEGERICHTE OPLEIDING UITVOERDER INFRA 2

FUNCTIEGERICHTE OPLEIDING UITVOERDER INFRA 2 FUNCTIEGERICHTE OPLEIDING UITVOERDER INFRA 2 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 3 2 RANDVOORWAARDEN... 4 3 LEERDOELEN... 4 3.1 BEGROTEN, PRIJSVORMING EN BOUWTIJDBEÏNVLOEDING 5 3.2 KOSTENBEWAKING 5 3.3 SYSTEMS

Nadere informatie

Informatie voor chauffeurs over de verplichte periodieke nascholing

Informatie voor chauffeurs over de verplichte periodieke nascholing Informatie voor chauffeurs over de verplichte periodieke nascholing Beste chauffeur, Uw werkgever heeft besloten om de verplichte periodieke nascholing van u en uw collega s onder te brengen bij VTO transportopleidingen.

Nadere informatie

Aanvraagformulier certificering cursus nascholing

Aanvraagformulier certificering cursus nascholing VOORBEELD Aanvraagformulier certificering cursus nascholing Als u nog geen registratienummer heeft, dient u zich eerst als opleidingsinstituut te registreren bij CCV. U kunt hiervoor contact opnemen met

Nadere informatie

Inleiding... pagina 1. Presentatie NEN 3140... pagina 2. Introductieopleiding NEN- EN 50110 en NEN 3140... pagina 2

Inleiding... pagina 1. Presentatie NEN 3140... pagina 2. Introductieopleiding NEN- EN 50110 en NEN 3140... pagina 2 Inhoudsopgave Inleiding... pagina 1 Presentatie NEN 3140... pagina 2 Introductieopleiding NEN- EN 50110 en NEN 3140... pagina 2 Installatieverantwoordelijke... pagina 3 Werkverantwoordelijke... pagina

Nadere informatie

Medewerkers opleiden of nascholen?

Medewerkers opleiden of nascholen? Medewerkers opleiden of nascholen? Maak gebruik van het voordeel van SOOB-subsidie! ook voor Rijopleidingen Overzicht van alle subsidiemogelijkheden voor SOOB bedrijven in 2013 Snel en gemakkelijk aanvragen

Nadere informatie

TSJ 23 Persoonscertificering

TSJ 23 Persoonscertificering TSJ 23 blad 1 van 6 TSJ 23 Persoonscertificering Deze TSJ dient ter verduidelijking van de TCVT schema s persoonscertificering. Waar machinist staat kun je ook hijsbegeleider lezen. Documenten Als machinist

Nadere informatie

FUNCTIEGERICHTE OPLEIDING CALCULATOR INFRA 2

FUNCTIEGERICHTE OPLEIDING CALCULATOR INFRA 2 FUNCTIEGERICHTE OPLEIDING CALCULATOR INFRA 2 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 3 2 RANDVOORWAARDEN... 4 3 LEERDOELEN... 5 3.1 WERKEN MET ELEMENTEN BEGROTINGEN 5 3.2 ARW 5 3.3 SYSTEMS ENGINEERING EN SYSTEEMGERICHTE

Nadere informatie

Downloadbare PDF. Altijd in de buurt. www.code95.nl info@code95.nl +31 72 564 20 00

Downloadbare PDF. Altijd in de buurt. www.code95.nl info@code95.nl +31 72 564 20 00 Downloadbare PDF Altijd in de buurt. Code 95 Wat is Code 95? Sinds 2008 is de Europese regelgeving omtrent de kwalificaties voor het rijbewijs C en het rijbewijs D aangescherpt. Beroepschauffeurs in heel

Nadere informatie

FUNCTIEGERICHTE OPLEIDING CALCULATOR INFRA 1

FUNCTIEGERICHTE OPLEIDING CALCULATOR INFRA 1 FUNCTIEGERICHTE OPLEIDING CALCULATOR INFRA 1 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 3 2 RANDVOORWAARDEN... 4 3 LEERDOELEN EN DUUR... 5 3.1 BEGROTEN-, BEWAKEN, MEER- EN MINDERWERK 5 3.2 BEGROTEN, PRIJSVORMING EN

Nadere informatie

We gaan weer van start!

We gaan weer van start! Vak- en kaderopleidingen We gaan weer van start! SOMA bedrijfsopleidingen Dé opleider voor de infrasector INHOUDSOPGAVE Vakopleidingen Boormeester Gestuurd Boren 6 Assistent Boormeester 6 Boormeester diepboringen

Nadere informatie

Voordelig opleiden met SOOB-subsidie in 2016. Nieuw: Rijopleidingen voor Zij Instroom en Veiligheidsopleidingen

Voordelig opleiden met SOOB-subsidie in 2016. Nieuw: Rijopleidingen voor Zij Instroom en Veiligheidsopleidingen Voordelig opleiden met SOOB-subsidie in 2016 Nieuw: Rijopleidingen voor Zij Instroom en Veiligheidsopleidingen Opleiden vergroot de inzetbaarheid van uw medewerkers De komende jaren zijn er in de sector

Nadere informatie

Voordelig opleiden met SOOB-subsidie in Voor branchekwalificerende opleidingen, veiligheid en rij-opleidingen

Voordelig opleiden met SOOB-subsidie in Voor branchekwalificerende opleidingen, veiligheid en rij-opleidingen Voordelig opleiden met SOOB-subsidie in 2018 Voor branchekwalificerende opleidingen, veiligheid en rij-opleidingen Opleiden vergroot de inzetbaarheid van uw medewerkers De komende jaren zijn er in de sector

Nadere informatie

Opleidingen & Trainingen Verplichte nascholing Code 95

Opleidingen & Trainingen Verplichte nascholing Code 95 Opleidingen & Trainingen Verplichte nascholing Code 95 Inhoudsopgave - Wie zijn wij 2 - Kwaliteit 4 - Aanbod verplichte nascholing 5-10 - Membership 11 2 Wie zijn wij? Stay-Skilled is een samenwerkingsverband

Nadere informatie

SOOB SUBSIDIEPUNT. opleiden & ontwikkelen. Voordelig opleiden met SOOB-subsidie. Ook voor code 95!

SOOB SUBSIDIEPUNT. opleiden & ontwikkelen. Voordelig opleiden met SOOB-subsidie. Ook voor code 95! SOOB SUBSIDIEPUNT opleiden & ontwikkelen Voordelig opleiden met SOOB-subsidie Ook voor code 95! Opleiden vergroot de inzetbaarheid van uw medewerkers De komende jaren zijn er in de sector Transport & Logistiek

Nadere informatie

Voordelig opleiden met SOOB-subsidie in Voor branchekwalificerende opleidingen, veiligheid en rij-opleidingen

Voordelig opleiden met SOOB-subsidie in Voor branchekwalificerende opleidingen, veiligheid en rij-opleidingen Voordelig opleiden met SOOB-subsidie in 2018 Voor branchekwalificerende opleidingen, veiligheid en rij-opleidingen Bedrijven waarderen het SOOB Subsidiepunt met een 7,2. Opleiden vergroot de inzetbaarheid

Nadere informatie

Theorie en Praktijk: openbare weg Aantal: 1 of 2 personen Inhoud: Voertuigkennis en - techniek, toepassen en gebruiken

Theorie en Praktijk: openbare weg Aantal: 1 of 2 personen Inhoud: Voertuigkennis en - techniek, toepassen en gebruiken ANWB Test- en Trainingscentrum Richtlijn Vakbekwaamheid, Goederenvervoer en Eigen vervoerders Geldigheid: 1 januari 2013-1 januari 2014 Code Training Waarde Inhoud Tarief p.p. SOOB Tarief incl. SOOB N87-1

Nadere informatie

Brochure SOOB-subsidie

Brochure SOOB-subsidie Alle rijbewijzen Vaarbewijzen Arbo & veiligheid Chauffeurstrainingen Vakdiploma s Logistieke opleidingen Communicatie Maatwerk Brochure SOOB-subsidie www.donopleidingen.nl Inhoudsopgave Inleiding SOOB-subsidie

Nadere informatie

Kennis is de norm. KAM Opleidingen. ISO trainingen. Telefoon:

Kennis is de norm. KAM Opleidingen. ISO trainingen. Telefoon: KAM Opleidingen ISO 14001 trainingen Brochurewijzer Welkom bij KAM Opleidingen Waarom KAM Opleidingen Locaties InCompany training Training op maat Training on the job ISO 14001 opzetten en implementeren

Nadere informatie

FUNCTIEGERICHTE OPLEIDING WERKORGANISATOR INFRA 2

FUNCTIEGERICHTE OPLEIDING WERKORGANISATOR INFRA 2 FUNCTIEGERICHTE OPLEIDING WERKORGANISATOR INFRA 2 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 3 2 RANDVOORWAARDEN... 4 3 LEERDOELEN... 5 3.1 BEGROTEN, PRIJSVORMING EN BOUWTIJDBEÏNVLOEDING 5 3.2 KOSTENBEWAKING 5 3.3 SYSTEMS

Nadere informatie

Opleidingscatalogus: Logistiek

Opleidingscatalogus: Logistiek Opleidingscatalogus: Logistiek t WEB Opleidingen, Adviezen & Hoofdvestiging: Zeppelinstraat 7 7903 BR Hoogeveen Tel: 0528 280 888 Fax: 0528 280 889 Website: www.tweb.nl E-mail: info@tweb.nl Inhoudsopgave

Nadere informatie

Leer alles over elektrotechniek met de ROVC-cursus Elektrisch schakelen! Leer storingen oplossen en krijg inzicht in schakeltechniek.

Leer alles over elektrotechniek met de ROVC-cursus Elektrisch schakelen! Leer storingen oplossen en krijg inzicht in schakeltechniek. ELEKTRISCH SCHAKELEN Leer alles over elektrotechniek met de ROVC-cursus Elektrisch schakelen! Leer storingen oplossen en krijg inzicht in schakeltechniek. Vakgebied: Elektrotechniek & Elektronica Voor

Nadere informatie

Chauffeursdag/ Schadepreventie (N94)

Chauffeursdag/ Schadepreventie (N94) Chauffeursdag/ Schadepreventie (N94) Inleiding De chauffeursdag heeft als doel om de chauffeur bewust te maken van veel voorkomende schades, inzicht te geven in de gevolgen, kosten en indirecte kosten

Nadere informatie

MEEST GESTELDE VRAGEN RICHTLIJN VAKBEKWAAMHEID Code 95

MEEST GESTELDE VRAGEN RICHTLIJN VAKBEKWAAMHEID Code 95 MEEST GESTELDE VRAGEN RICHTLIJN VAKBEKWAAMHEID Code 95 Wat houdt de Richtlijn in? De Richtlijn Vakbekwaamheid stelt eisen aan de basiskwalificatie voor aankomende beroepschauffeurs en verplicht actieve

Nadere informatie

P.T.C. Opleidingen gespecialiseerd in Heftruck en VCA Opleidingen

P.T.C. Opleidingen gespecialiseerd in Heftruck en VCA Opleidingen P.T.C. Opleidingen gespecialiseerd in Heftruck en VCA Opleidingen P.T.C. OPLEIDINGEN bewijst zich als een gedegen opleidingsinstituut. Wij bieden u enerzijds kant en klare opleidingen in de vorm van open

Nadere informatie

Document: Energiemanagementplan

Document: Energiemanagementplan Energiemanagementplan Certificering op CO 2 -prestatieladder CO 2 -prestatieladder Niveau 3 Auteur(s): De heer S. Mbarki De heer R. van Cappellen 26 maart Definitief rapport Inhoudsopgave: blz. 1. Inleiding

Nadere informatie

Kennis is de norm. KAM Opleidingen. OHSAS trainingen. Telefoon:

Kennis is de norm. KAM Opleidingen. OHSAS trainingen. Telefoon: KAM Opleidingen OHSAS 18001 trainingen Brochurewijzer Welkom bij KAM Opleidingen Waarom KAM Opleidingen Locaties InCompany training Training op maat Training on the job OHSAS 18001 opzetten en implementeren

Nadere informatie

FUNCTIEGERICHTE OPLEIDING WERKORGANISATOR INFRA 1

FUNCTIEGERICHTE OPLEIDING WERKORGANISATOR INFRA 1 FUNCTIEGERICHTE OPLEIDING WERKORGANISATOR INFRA 1 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 3 2 RANDVOORWAARDEN... 4 3 LEERDOELEN EN DUUR... 5 3.1. BEGROTEN-, BEWAKEN, MEER- EN MINDERWERK 5 3.2. KAM OP PROJECTNIVEAU

Nadere informatie

Opleiding. Praktijkmanagement in de huisartsenzorg Dé opleiding voor en door praktijkmanagers van morgen. www.huisartsvanmorgen.nl.

Opleiding. Praktijkmanagement in de huisartsenzorg Dé opleiding voor en door praktijkmanagers van morgen. www.huisartsvanmorgen.nl. Opleiding Periode maart t/m juni 2016 11 modules verdeeld over 6 lesdagen Locatie Bergse Bossen in Driebergen www.huisartsvanmorgen.nl P R A K T I J K M A N A G E M E N T De opleiding tot praktijkmanager

Nadere informatie

Voordelig opleiden met SOOB-subsidie in 2015. Ook voor code 95

Voordelig opleiden met SOOB-subsidie in 2015. Ook voor code 95 Voordelig opleiden met SOOB-subsidie in 2015 Ook voor code 95 Opleiden vergroot de inzetbaarheid van uw medewerkers De komende jaren zijn er in de sector Transport en Logistiek veel goed opgeleide medewerkers

Nadere informatie

Opleidingen Personeel & Arbeid

Opleidingen Personeel & Arbeid VOORJAAR 2015 Zo investeer ik in mijn eigen toekomst... Opleidingen Personeel & Arbeid van Rendement Bekijk alle Opleidingen Personeel & Arbeid klik hier 2 Opleidingen Personeel & Arbeid van Rendement

Nadere informatie

Nascholing (Code 95) Verplichte nascholing chauffeurs. Inleiding. Informatiepakket Nascholing

Nascholing (Code 95) Verplichte nascholing chauffeurs. Inleiding. Informatiepakket Nascholing Nascholing (Code 95) Verplichte nascholing chauffeurs Informatiepakket Nascholing Inleiding Sinds 2009 is de verplichte nascholing (code 95) voor chauffeurs met een groot rijbewijs ingegaan. EVO is een

Nadere informatie

opleidingen Versie

opleidingen Versie Doelstelling ADR-certificaat basis (stukgoed) + tank + klasse 1 + klasse 7, 1 e opleiding / herhaling De chauffeur die met zijn vrachtauto of tankwagen gevaarlijke stoffen vervoert, zal van de ADR voorschriften

Nadere informatie

Opleiding. Praktijkmanagement in de huisartsenzorg Dé opleiding voor en door praktijkmanagers van morgen.

Opleiding. Praktijkmanagement in de huisartsenzorg Dé opleiding voor en door praktijkmanagers van morgen. Opleiding Praktijkmanagement in de huisartsenzorg Dé opleiding voor en door praktijkmanagers van morgen Periode April t/m juni 2017 10 modules verdeeld over 7 lesdagen Locatie Driebergen en Eindhoven www.huisartsvanmorgen.nl

Nadere informatie

D. Participatie. Gubbels Beheer Postbus ZG HELVOIRT tel: fax: CO2-prestatieladder

D. Participatie. Gubbels Beheer Postbus ZG HELVOIRT tel: fax: CO2-prestatieladder D. Participatie Versie 2.0 Auteur Gubbels Gubbels Beheer Postbus 18 5268 ZG HELVOIRT tel: 0411-641980 fax: 0411-643072 www.gubbels.nl 1/6 Inhoudsopgave Invalshoek D. Participatie... 3 Emissie-inventaris

Nadere informatie

opleidingen Versie

opleidingen Versie Doelstelling ADR-certificaat basis (stukgoed), 1 e opleiding / herhaling De chauffeur die met zijn vrachtauto of tankwagen gevaarlijke stoffen vervoert, zal van de ADR voorschriften het nodige moeten weten.

Nadere informatie

Hoog- en laagspanning NEN 3840 / NEN 3140

Hoog- en laagspanning NEN 3840 / NEN 3140 Hoog- en laagspanning NEN 3840 / NEN 3140 1 Hoog- en laagspanning Een groeiend aantal elektrotechnische medewerkers hebben met zowel laag- alsook hoogspanning te maken. Bij nieuwbouw dringt de hoogspanningsinstallatie

Nadere informatie

KIAD. Kwaliteit Instructie Aanleg Drinkwater

KIAD. Kwaliteit Instructie Aanleg Drinkwater KIAD Kwaliteit Instructie Aanleg Drinkwater Historie Wat is KIAD Organisatie Doelen Voor wie Certificaten Taken Bevoegdheden Toelatingseisen Aanmelden en Examen Uitslag examen Beoordelingscriteria Implementatieperiode

Nadere informatie

Cursusspecial Vakbekwaamheid

Cursusspecial Vakbekwaamheid Cursusspecial Vakbekwaamheid > Elektrotechniek > Waterleidingtechniek > Gastechniek > CV-techniek Haal uw vakbekwaamheidsdiploma en word Erkend Installateur. Uw klanten zitten erop te wachten. Als installateur

Nadere informatie

Bedrijventevredenheidsonderzoek 2017

Bedrijventevredenheidsonderzoek 2017 Bezoekadres Ceintuurbaan 2 3847 LG Harderwijk Bedrijventevredenheidsonderzoek 2017 Resultaten Postadres Postbus 332 3840 AH Harderwijk 0341-499 100 info@soma-college.nl www.soma-college.nl Datum : 19 april

Nadere informatie

Energie Management Actieplan Scherrenberg B.V.

Energie Management Actieplan Scherrenberg B.V. Energie Management Actieplan Scherrenberg B.V. Versie d.d. 21-03-2014 Geactualiseerd d.d. 09-12-2014 Energie Management Actieplan Scherrenberg B.V. Pagina 1 van 9 Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Reductiedoelstellingen

Nadere informatie

Marktanalyse rapport Voorbeeld klanten

Marktanalyse rapport Voorbeeld klanten Marktanalyse rapport Voorbeeld klanten Gemaakt door: Rino Both Bedrijfsnaam: D&B SLiM testomgeving - Olbico Datum: 8 mei 2015 1. Inhoud 1. Inhoud 2. Inleiding 3. Beschrijvingen van de selectie, markt en

Nadere informatie

Vakstappenplan. met stappen vooruit

Vakstappenplan. met stappen vooruit Vakstappenplan met stappen vooruit Vakstappenplan... een uniek scholingstraj Heeft u medewerkers in dienst die hun vakopleiding hebben afgerond en hun kennis en vaardigheden verder willen ontwikkelen?

Nadere informatie

Medewerkers opleiden of nascholen?

Medewerkers opleiden of nascholen? SOOB SUBSIDIEPUNT opleiden & ontwikkelen Medewerkers opleiden of nascholen? Maak gebruik van het voordeel van SOOB-subsidie! Opleiden vergroot de inzetbaarheid van uw medewerkers In de sector Transport

Nadere informatie

Inspecteur. Inspecteur laagspanning en elektrische arbeidsmiddelen

Inspecteur. Inspecteur laagspanning en elektrische arbeidsmiddelen Inspecteur Inspecteur laagspanning en elektrische arbeidsmiddelen 1 Inspecteur Inspecties in de elektrotechniek is een breed vakgebied. Wat de verschillende soorten inspecties met elkaar gemeen hebben

Nadere informatie

Arbeidsmarktmonitor 2013-Q4

Arbeidsmarktmonitor 2013-Q4 REGIONALE MONITOR ARBEIDSMARKT Toelichting In deze rapportage wordt een overzicht gegeven van een aantal regionale ontwikkelingen op de bouwarbeidsmarkt. In de rapportage is de volgende data opgenomen;

Nadere informatie

INFORMATIE RIJ-OPLEIDING

INFORMATIE RIJ-OPLEIDING INFORMATIE RIJ-OPLEIDING VRACHTWAGEN & AANHANGWAGEN ACHTER VRACHTWAGEN Voor persoonlijke informatie Openingstijden kantoor Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag REGULIERE RIJOPLEIDING CATEGORIE C

Nadere informatie

Arbeidsmarktmonitor 2015-Q1

Arbeidsmarktmonitor 2015-Q1 REGIONALE MONITOR ARBEIDSMARKT Toelichting In deze rapportage wordt een overzicht gegeven van een aantal regionale ontwikkelingen op de bouwarbeidsmarkt. In de rapportage is de volgende data opgenomen;

Nadere informatie

Opleidingsaanbod heftruckbestuurder hoogwerker reachtruck verreiker

Opleidingsaanbod heftruckbestuurder hoogwerker reachtruck verreiker Opleidingsaanbod heftruckbestuurder hoogwerker reachtruck verreiker TVH - Group thermote & vanhalst Brabantstraat 15 8790 Waregem tel +32 56 43 42 11 fax +32 56 43 44 88 e-mail info@tvh.com web www.tvh.com

Nadere informatie

OBN SCHOLINGSPECIAL Winter 2012-2013

OBN SCHOLINGSPECIAL Winter 2012-2013 OBN SCHOLINGSPECIAL Winter 2012-2013 GEEF UW DEELNAME AAN DE VERSCHILLENDE TRAININGEN, SCHOLINGSDAGEN ZO SPOEDIG MOGELIJK DOOR OP HET BIJGAANDE ANTWOORDFORMULIER!!!!! 1 Inhoudsopgave Voor de ondernemer

Nadere informatie

BUS (RIJBEWIJS D) Zorgeloos rijden Zorgeloos begeleiden Zorgeloos opleiden. Klompenmakerstraat 19 1991 JJ Velserbroek Tel: 023-53 70 408.

BUS (RIJBEWIJS D) Zorgeloos rijden Zorgeloos begeleiden Zorgeloos opleiden. Klompenmakerstraat 19 1991 JJ Velserbroek Tel: 023-53 70 408. BUS (RIJBEWIJS D) DE THEORIE Elke opleiding voor het D-rijbewijs begint met de theorie. Iedere kandidaat moet naast verkeerskennis ook beschikken over autotechnische- en administratieve kennis. Om beroepsmatig

Nadere informatie

Opleiding. Praktijkmanagement in de huisartsenzorg Dé opleiding voor en door praktijkmanagers van morgen. www.huisartsvanmorgen.nl.

Opleiding. Praktijkmanagement in de huisartsenzorg Dé opleiding voor en door praktijkmanagers van morgen. www.huisartsvanmorgen.nl. Opleiding Praktijkmanagement in de huisartsenzorg Dé opleiding voor en door praktijkmanagers van morgen Periode September t/m december 2016 11 modules verdeeld over 6 lesdagen Locatie Bergse Bossen in Driebergen

Nadere informatie

Opleiding. Praktijkmanagement in de huisartsenzorg Dé opleiding voor en door praktijkmanagers van morgen.

Opleiding. Praktijkmanagement in de huisartsenzorg Dé opleiding voor en door praktijkmanagers van morgen. Opleiding Praktijkmanagement in de huisartsenzorg Dé opleiding voor en door praktijkmanagers van morgen Periode April t/m juni 2017 11 modules verdeeld over 6 lesdagen Locatie Driebergen en Eindhoven www.huisartsvanmorgen.nl

Nadere informatie

Inhoud. Worldwide leading experts in pneumatics

Inhoud. Worldwide leading experts in pneumatics Inhoud 2 Kennismaken met pneumatiek...4 Inleiding in pneumatiek...5 Elektro-pneumatiek...6 Storingzoeken in geautomatiseerde pneumatische installaties...7 Energy Saving in pneumatische installaties...9

Nadere informatie

Versie: 4. CO2 Reductiedoelstellingen Van Vulpen & Energiemanagement actieplan. Datum: 1-7-2014. Van Vulpen B.V. Pagina 1 van 9

Versie: 4. CO2 Reductiedoelstellingen Van Vulpen & Energiemanagement actieplan. Datum: 1-7-2014. Van Vulpen B.V. Pagina 1 van 9 Van Vulpen B.V. Pagina 1 van 9 Verantwoording Titel : CO2 Reductiedoelstellingen Van Vulpen & Energiemanagement Versie : 4.0 Datum : 1-7-2014 Opgesteld door : Afdeling P&O en KAM Gecontroleerd en goedgekeurd

Nadere informatie

Versie: 3. CO2 Reductiedoelstellingen Van Vulpen & Energiemanagement actieplan. Datum: Van Vulpen B.V. Pagina 1 van 8

Versie: 3. CO2 Reductiedoelstellingen Van Vulpen & Energiemanagement actieplan. Datum: Van Vulpen B.V. Pagina 1 van 8 Van Vulpen B.V. Pagina 1 van 8 Verantwoording Titel : CO2 Reductiedoelstellingen Van Vulpen & Energiemanagement Versie : 3.0 Datum : 16-10-2013 Opgesteld door : Afdeling P&O en KAM Gecontroleerd en goedgekeurd

Nadere informatie

Academy. Leren doe je een leven lang. Overzicht opleidingen BTV Academy. Pagina 1/24

Academy. Leren doe je een leven lang. Overzicht opleidingen BTV Academy. Pagina 1/24 Academy Leren doe je een leven lang Overzicht opleidingen BTV Academy Pagina 1/24 ELEKTRO Het AREI, art. 47 en 266, stellen onder meer : dat de beoordeling van de bekwaamheid, met in begrip van de omschrijving

Nadere informatie

P r i j s l i j s t 2 0 1 4 Pagina 1

P r i j s l i j s t 2 0 1 4 Pagina 1 2014 P r i j s l i j s t 2 0 1 4 Pagina 1 Pagina 2 P r i j s l i j s t 2 0 1 4 Inleiding In deze tarievenlijst vindt u de meest gangbare trainingen die op grote regelmaat door ons team verzorgd worden.

Nadere informatie

IPMA Certificering. Een bewijs van goed projectmanagement

IPMA Certificering. Een bewijs van goed projectmanagement Cito Bedrijven en overheden IPMA Certificering Een bewijs van goed projectmanagement objectief en internationaal keurmerk professionalisering van projectmanagement inzicht in persoonlijke competenties

Nadere informatie

E 100 KORTING. De opleidingen Personeel en Arbeid van Rendement: voor elke fase in uw carrière E 130 KORTING. voor abonnees van Rendement

E 100 KORTING. De opleidingen Personeel en Arbeid van Rendement: voor elke fase in uw carrière E 130 KORTING. voor abonnees van Rendement De opleidingen Personeel en Arbeid voor elke fase in uw carrière E 100 KORTING voor abonnees van Rendement Premium-abonnees krijgen maar liefst E 130 KORTING Bekijk alle Opleidingen Personeel & Arbeid

Nadere informatie

TCVT CertifICatie voor veilig hijsen

TCVT CertifICatie voor veilig hijsen TCVT CertifICatie voor veilig hijsen TCVT CertifICatie voor veilig hijsen In Nederland vinden veel hijsactiviteiten plaats, vaak gerelateerd aan bouwactiviteiten. Veiligheid is daarbij van het allergrootste

Nadere informatie

dpm groep Specialist in de culturele sector Brochure Cursussen & Trainingen 2014

dpm groep Specialist in de culturele sector Brochure Cursussen & Trainingen 2014 dpm groep Specialist in de culturele sector Brochure Cursussen & Trainingen 2014 DPM groep DPM groep is al 15 jaar actief partner voor bedrijven en instellingen, met name binnen de culturele sector. Wij

Nadere informatie

Cursuskalender Tilstra Opleidingen BV www.mijnopleider.com

Cursuskalender Tilstra Opleidingen BV www.mijnopleider.com Cursuskalender Tilstra Opleidingen BV www.mijnopleider.com BHV Beroepschauffeur N112(1) 7 uren CCV 149,00 zaterdag 31 oktober 2015 zaterdag 12 december 2015 Techniek en diagnose bij pech N125(1) 7 uren

Nadere informatie

Code 95. Verplichte scholing beroepschauffeurs. Informatiepakket Code 95

Code 95. Verplichte scholing beroepschauffeurs. Informatiepakket Code 95 Code 95 Verplichte scholing beroepschauffeurs Informatiepakket Code 95 Sinds 2009 moeten chauffeurs met een groot rijbewijs zich verplicht laten scholen. Met de invoering van de Richtlijn Vakbekaamheid

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Welkom bij Verkeersschool van Buuren - Pagina 3. Introductie Code95 - Pagina 3. Nascholing bij Verkeersschool van Buuren - Pagina 4

Inhoudsopgave. Welkom bij Verkeersschool van Buuren - Pagina 3. Introductie Code95 - Pagina 3. Nascholing bij Verkeersschool van Buuren - Pagina 4 1 sopgave Welkom bij Verkeersschool van Buuren - Pagina 3 Introductie Code9 - Pagina 3 Nascholing bij Verkeersschool van Buuren - Pagina 4 Pakket A - Pagina Pakket B - Pagina 12 Pakket C - Pagina 18 Cursusdata

Nadere informatie

Een carrière. als HR-professional? De opleidingen Personeel & Organisatie van Rendement helpen u verder. Nieuwe diplomalijn Personeel & Organisatie!

Een carrière. als HR-professional? De opleidingen Personeel & Organisatie van Rendement helpen u verder. Nieuwe diplomalijn Personeel & Organisatie! Een carrière als HR-professional? Abonnees op één van de Rendement-edities of Rendement.nl krijgen 100 korting Premium-abonnees krijgen 130 korting Nieuwe diplomalijn Personeel & Organisatie! De opleidingen

Nadere informatie

Nieuwe opleiding Bouwlasten veilig aanslaan

Nieuwe opleiding Bouwlasten veilig aanslaan Nieuwe opleiding Bouwlasten veilig aanslaan Label voor kwaliteit en veiligheid De bouw is gevaarlijk terrein als je de statistieken erop naslaat. Per jaar gebeuren er tienduizenden ongevallen die leiden

Nadere informatie

Rental Professionals OPLEIDINGSBOEK

Rental Professionals OPLEIDINGSBOEK Rental Professionals Rental Professionals OPLEIDINGSBOEK 1 DOORNBOS EQUIPMENT B.V. Rotterdam Breevaartstraat 12 3044 AH Rotterdam T +31 (0)10-8508000 Amsterdam Joan Muyskenweg 32c 1114 AN Amsterdam T +31

Nadere informatie

Voordelig opleiden met SOOB-subsidie in Voor branchekwalificerende opleidingen, veiligheid en rijopleidingen

Voordelig opleiden met SOOB-subsidie in Voor branchekwalificerende opleidingen, veiligheid en rijopleidingen Voordelig opleiden met SOOB-subsidie in 2017 Voor branchekwalificerende opleidingen, veiligheid en rijopleidingen Opleiden vergroot de inzetbaarheid van je medewerkers De komende jaren zijn er in de sector

Nadere informatie

Opleidingen en Trainingen The Knowledge Opleidingscentrum Inhoud

Opleidingen en Trainingen The Knowledge Opleidingscentrum Inhoud Opleidingen en en The Knowledge Opleidingscentrum Inhoud Opleidingen en en... 2 Rijtesten & Introducties... 2 Veiligheidsinstructies... 2 MBO - BBL Logistiek... 2 Vakopleiding Hef- en/of Reachtruckchauffeur

Nadere informatie

Energie beoordelingsverslag 2015 11-02-2016

Energie beoordelingsverslag 2015 11-02-2016 Energie beoordelingsverslag 2015 11-02-2016 Energie Beoordelingsverslag 2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Bedrijf 4 2.1 Activiteiten 4 2.2 Bedrijfsonderdelen 4 2.3 Factoren die het energieverbruik beïnvloeden

Nadere informatie