Algemene voorwaarden. 1. Inleiding Algemeen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Algemene voorwaarden. 1. Inleiding. 1.1. Algemeen"

Transcriptie

1 Algemene voorwaarden 1. Inleiding 1.1. Algemeen Op deze pagina worden de voorwaarden vermeld waaronder u gebruik kunt maken van onze website ( Website ) en de voorwaarden waaronder wij de producten ( Producten ) via de website aan u leveren, of u nu een gast of een geregistreerde gebruiker ( U ) bent. De Algemene voorwaarden bevatten tevens ons privacy-beleid, inclusief onze cookiesbeleid Lees alstublieft deze voorwaarden zorgvuldig door voordat u gebruik gaat maken van deze website. Door gebruik te maken van onze site, stemt u in met de Algemene voorwaarden en gaat u ermee akkoord zich hieraan te verbinden. U dient een kopie van de Algemene voorwaarden te printen voor toekomstig gebruik. Indien u niet akkoord gaat met onze voorwaarden, kunt u helaas geen producten via onze website bestellen U bent verplicht om het veld Accepteer onze Algemene voorwaarden aan te vinken, alvorens u een product kunt bestellen op onze website. Als u onze voorwaarden niet accepteert, kunt u geen producten via onze website bestellen Over ons Deze website wordt beheerd door en de producten worden verkocht door Vision Direct BV ( Ons of "Wij ). Vision Direct BV is geregistreerd in Nederland onder Kamer van Koophandelnummer Ons hoofdkantoor annex handelsadres bevindt zich aan de Distelweg 80-G, 1031 HH in Amsterdam, Nederland Andere definities Data alle informatie die u via deze website aan ons verstrekt. Cookies een klein tekstbestand dat op uw website wordt geplaatst als u bepaalde delen van de website bezoekt of bepaalde functies op de website gebruikt. Cookies maken het navigeren eenvoudiger en garanderen een optimaal gebruiksgemak van de website. Meer informatie over de door deze website gebruikte cookies is te vinden in de onderstaande cookieclausule. EU Cookiewet de Europese richtlijn (eprivacy Directive) die in elk betrokken land wordt omgezet in nationale wetgeving. De cookiewet is in Nederland vastgelegd in de Telecommunicatiewet.

2 2. Websitegebruik 2.1. Toegang tot onze website De toegang tot onze website wordt verstrekt op tijdelijke basis. Wij behouden ons het recht voor om deze service in te trekken of te wijzigen, zonder voorafgaande kennisgeving. Wij zijn niet aansprakelijk als onze website om welke reden dan ook voor enige tijd niet bereikbaar is. Wij behouden ons het recht voor om op elk moment de toegang tot bepaalde delen van de website of de gehele website te beperken of te sluiten U bent verantwoordelijk voor het treffen van alle noodzakelijke maatregelen om toegang tot onze website te krijgen. U bent er tevens verantwoordelijk voor dat alle personen die via uw internetverbinding toegang krijgen tot onze website op de hoogte zijn van onze Algemene voorwaarden en deze strikt opvolgen Verboden gebruik U mag deze website alleen gebruiken voor wettelijke doeleinden. Onze site mag niet worden gebruikt: Op een wijze die een lokale, nationale of internationale wet of regel schendt. Op een manier die onwettig of frauduleus is, of een onwettig of frauduleus doel of effect wil bereiken. Om minderjarigen op enigerlei te beschadigen of pogingen daartoe te ondernemen Om materiaal te versturen, bewust te ontvangen, uploaden, downloaden, gebruiken of hergebruiken, dat niet aan onze inhoudelijke voorwaarden en gedragscodes voldoet Om ongevraagde of ongeoorloofde reclame of promotiemateriaal of elke vorm van spam te verzenden of ervoor verantwoordelijk te zijn dat dit wordt verzonden. Om bewust data te verzenden of uploaden dat virussen, Trojaanse paarden, spyware, wormen, tijdbommen, adware, of keyloggers bevat, of andere schadelijke programma s of gelijkwaardige computercodes die een negatieve invloed hebben op de werking van alle computersoftware en hardware U gaat er mee akkoord dat u zich niet ongeautoriseerd toegang verschaft tot onze website en niet verantwoordelijk bent voor belemmering, beschadiging of verstoring van: Elk deel van onze website Alle apparatuur en het netwerk waarop onze website is aangesloten. Alle gebruiksmogelijkheden op onze website. Alle apparatuur, het netwerk of de software die in eigendom is of gebruikt wordt door een derde partij.

3 2.3. Intellectuele eigendomsrechten Wij zijn de eigenaar of licentiehouder van alle intelligente eigendomsrechten op onze website en van al de informatie die wordt gepubliceerd. De inhoud van de website is beschermd door het wettelijk auteursrecht en verdragen over de hele wereld. Alle rechten zijn voorbehouden U mag voor persoonlijk gebruik een kopie van een tekstdeel of afbeelding maken, documenten downloaden van elke webpagina en anderen binnen uw organisatie attenderen op informatie die op onze website geplaatst is U mag de papieren of digitale kopieën van informatie die u van onze website heeft geprint of gedownload op geen enkele wijze wijzigen en u mag geen illustraties, foto s, afbeeldingen, video of audio afzonderlijk gebruiken bij een begeleidende tekst Onze status (en die van onze medewerkers) als opsteller c.q. auteur van alle informatie op onze website dient altijd te worden erkend U mag geen gegevens van onze website gebruiken voor commerciële doeleinden, zonder dat u toestemming heeft gekregen van onze licentiehouders Als u informatie van onze website kopieert, print of downloadt dat in strijd is met onze Algemene voorwaarden, wordt uw recht om gebruik te maken van onze website onmiddellijk ingetrokken. U moet aan de hand van onze instructies de kopieën, prints of downloads retourneren of vernietigen Vertrouwen op gepubliceerde informative Commentaren en andere informatie die door gebruikers op onze website wordt gepost, kan niet worden beschouwd als advies voor een bepaald product of dienst. Wij zijn niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor de juistheid van door gebruikers geplaatste informatie en commentaren, of voor de informatie die derden verkrijgen door de plaatsing van deze externe content door gebruikers van onze site Wij streven ernaar om onze website inhoudelijk actueel te houden en regelmatig te updaten. Het kan voorkomen dat bepaalde informatie op de website op een gegeven moment verouderd is. Wij zijn niet verplicht om deze informatie te actualiseren Het uploaden van data naar onze website Alle data die u uploadt naar onze website wordt beschouwd als niet-vertrouwelijk en vrij van eigendomsrechten. Wij behouden ons het recht voor om deze informatie te gebruiken, kopiëren, verspreiden en bekend te maken aan derden, voor welk doel dan ook. Wij hebben ook het recht om uw identiteit bekend te maken aan derden die claimen dat de door u naar onze website geüploade data een schending van hun intelligente eigendomsrechten of van hun recht op privacy betekenen.

4 2.6. Virussen, hacken en andere strafbare feiten U mag onze website niet misbruiken door bewust virussen, Trojaanse paarden, wormen, tijdbommen of ander materiaal dat kwaadaardig of schadelijk is voor de software en hardware, in te brengen. Het is verboden om u onbevoegd toegang te verschaffen tot onze website, de servers waarop onze site is opgeslagen of elke server, computer of database die verbonden is met onze website. U mag onze website niet aanvallen via een Denial of Service-aanval (DoS) of een gedistribueerde Denial of Service-aanval (DDoS) Door overtreding van deze bepaling pleegt u een strafbaar feit. Wij rapporteren een dergelijke schending aan de verantwoordelijke wetsinstanties en werken samen met de autoriteiten door uw identiteit aan hen bekend te maken. In geval van misbruik van onze website, wordt uw gebruiksrecht voor onze website direct ingetrokken Wij zijn niet aansprakelijk voor verlies van datagegevens of schade aan uw computerapparatuur en computerprogramma s als gevolg van een DDoS-aanval, virusbesmetting of ander technologisch schadelijk materiaal, na gebruikmaking van onze website of het downloaden van gegevens op onze site of een aan onze website gelinkte site Linken naar onze website U mag naar onze homepage linken, mits u dit op een eerlijke en legale manier doet en het onze reputatie niet beschadigd of u hier voordeel van heeft. U mag geen link of koppeling tot stand brengen, waarmee wordt gesuggereerd dat er een bepaalde verbondenheid tussen beide websites bestaat of dat wij de (inhoud van de) betreffende website goedkeuren of onderschrijven, terwijl dit niet het geval is U mag geen link aanbrengen van een website waarvan u de eigenaar niet bent Onze website mag niet worden ingelijst (geframed) in een andere website, noch mag u een link tot stand brengen die niet naar de homepage maar naar een andere webpagina verwijst. Wij behouden ons het recht voor om de eerdere toestemming voor de link in te trekken. De website van waaruit u een koppeling tot stand brengt moet in alle opzichten aan onze inhoudelijke voorwaarden voldoen Als u materiaal van onze website wil gebruiken, anders dan hierboven gesteld, stel uw vraag dan per aan 2.8. Links van onze website De links op onze website naar andere sites en naar externe bronnen die al dan niet met ons verbonden zijn zijn louter ter informatie. Wij hebben geen invloed op of controle over de inhoud van deze websites en aanvaarden geen aansprakelijkheid voor verlies van data of schade aan computerprogramma s of computerapparatuur door gebruikmaking van deze links.

5 Het privacy-beleid voor onze website zoals beschreven in Hoofdstuk 4 van deze Algemene voorwaarden, geldt niet voor dergelijke externe websites. U wordt aangeraden om het privacybeleid of de statements van deze websites vóór gebruik te lezen We kunnen niet garanderen dat de producten of diensten die u van derden koopt via de links op onze website van voldoende kwaliteit zijn. Hiervoor nemen wij geen enkele verantwoordelijkheid. Deze disclaimer is niet van invloed op uw wettelijke rechten tegenover derde verkopers Inhoudsnormen De inhoudsnormen gelden voor al het datamateriaal dat u uploadt naar onze website en alle informatie die op elke website verschijnt en is gelinkt naar onze site. U moet handelen in de letter en geest van onderstaande normen. De standaards gelden zowel voor het geheel aan datamateriaal als voor delen ervan. Al het datamateriaal moet: Nauwkeurig zijn (waar het om feiten gaat). Oprecht zijn (waar het om opinies gaat). Voldoen aan de wetgeving in het Verenigd Koninkrijk en in het land waar de informatie wordt geplaatst Het datamateriaal mag niet/geen: Informatie bevatten die lasterlijk is voor een persoon. Obsceen, beledigend, hatelijk of opruiend zijn. Seksueel getint zijn. Tot geweld aanzetten. Discrimineren op grond van ras, geslacht, religie, nationaliteit, handicap, seksuele geaardheid of leeftijd. Inbreuk doen op enig auteursrecht, databankrecht of merkrecht van een ander. Misleidend zijn voor personen. In strijd zijn met wettelijke verplichtingen tegenover derden, zoals een contractuele verplichting of een vertrouwensafspraak. Illegale activiteiten promoten Bedreigend zijn, misbruik maken of schenden van iemands privacy, dan wel ergernis, ongemak of onnodige onrust veroorzaken Leiden tot het treiteren, boos worden, in verlegenheid brengen, alarmeren of ergeren van enig persoon Gebruikt worden om u voor te doen als een ander, een valse identiteit aan te nemen of een niet bestaande verwantschap met een persoon te suggereren. De indruk geven dat de informatie van ons afkomstig is, terwijl dit niet het geval is.. Pleiten voor, bevorderen of helpen bij onrechtmatige handelingen, bijvoorbeeld inbreuk op auteursrecht of computermisbruik.

6 2.10. Schorsing en beëindiging Wij bepalen naar eigen goeddunken of er sprake is van een schending van de Algemene voorwaarden bij gebruik van onze website. Als er een dergelijke inbreuk heeft plaatsgevonden, ondernemen wij de actie die wij nodig vinden Het niet naleven van onze gebruiksvoorwaarden kan tot de volgende maatregelen leiden: Onmiddellijke, tijdelijke of permanente intrekking van uw recht om onze website te gebruiken. Onmiddellijke, tijdelijke of permanente verwijdering van het datamateriaal dat door u geüpload is naar onze website. Een waarschuwing aan uw adres. Juridische stappen, met als inzet om u te dwingen tot terugbetaling van alle schadekosten, inclusief administratiekosten. Verdere juridische stappen tegen u. Bekendmaking en overdracht van deze informatie aan rechterlijke instanties, in geval wij dit redelijkerwijs noodzakelijk achten Het hoeft niet beperkt te blijven tot de in dit beleid beschreven maatregelen. Als wij dit nodig achten, kunnen wij nog andere acties ondernemen. 3. Verkoop en aankoop van producten 3.1. Uw status Door het plaatsen van een bestelling op onze website, laat u weten dat u: Wettelijk bekwaam bent om een bindende overeenkomst aan te gaan. Ten minste 18 jaar oud bent Hoe het contract tussen u en ons tot stand komt Na het plaatsen van een bestelling, ontvangt u een met een bevestiging dat wij uw order ontvangen hebben. Let op: dit betekent nog niet dat uw bestelling is geaccepteerd. Uw bestelling betreft een aanbieding aan ons om de producten te kopen. Uw bestelling vormt ook een aanbod om een contract te sluiten met Vision Dispensing Ltd (een in Engeland geregistreerd bedrijf onder nummer , dat zijn hoofdkantoor heeft aan 411 Tower Bridge Business Centre, East Smithfield, London E1W 1AW) voor de afhandeling van de producten. Als we in verband met het verrichten van deze diensten of afhandeling van producten spreken van "wij", "onze" of "ons", bedoelen we in onze Algemene voorwaarden Vision Dispensing Ltd.

7 Alle bestellingen zijn onderhevig aan acceptatie. Wij bevestigen de acceptatie van uw order door het sturen van een , waarin wordt aangegeven dat het product verzonden is ( Orderbevestiging ). Het contract tussen ons ( Contract ) komt alleen tot stand als wij u een orderbevestiging sturen. Het contract wordt vanwege de afhandeling en levering van de producten aangegaan met Vision Dispensing Ltd Het contract heeft uitsluitend betrekking op de producten die in de orderbevestiging vermeld staan. Wij zijn niet verplicht om eventuele andere producten die mogelijk onderdeel zijn geweest van uw bestelling te leveren, totdat deze via een afzonderlijke orderbevestiging zijn bekrachtigd Wij houden u op de hoogte in geval een derde partij betrokken is bij een transactie die u met ons bent aangegaan. Wij kunnen uw klanteninformatie met betrekking tot de transactie bekendmaken aan de derde verkoper Validatie van de contactlenzen specificatie De servicediensten en afhandeling van de producten door Vision Dispensing Ltd zijn 18% van de totale kosten van uw bestelling. Alle prijzen van de producten op onze website zijn inclusief deze 18% vergoeding. Als u uw bestelling plaatst, ontvangen wij dit bedrag namens Vision Dispensing Ltd, waarna we hen namens u betalen voor hun diensten Consumentenrechten U kunt een contract te allen tijde opzeggen binnen 14 dagen na ontvangst van de producten. Indien u dit doet, wordt het bedrag dat u betaald heeft volledig teruggestort op uw rekening. Dit in overeenstemming met onze terugbetalingsvoorwaarden, zoals uiteengezet onder punt 3.8 van de Algemene voorwaarden Alle producten worden in verzegelde containers geleverd. Uw recht om de bestelling te annuleren eindigt als de producten na levering worden opengemaakt Om een contract te kunnen annuleren, dient u ons schriftelijk op de hoogte te stellen en de producten binnen 14 dagen na ontvangst te verzenden naar Vision Direct, Distelweg 80-G, 1031 HH in Amsterdam. De producten moeten in dezelfde staat verkeren als u ze ontvangen hebt, met inbegrip van eventuele verpakkingen van afzonderlijke leveringen. De producten mogen niet geopend of gemarkeerd zijn. Terugzending is op eigen kosten en eigen risico Voorafgaande aan de retourzending moet u telefonisch contact opnemen met de afdeling Customer Services ( ) om een zogenaamd Returns Authorisation Number te verkrijgen. Vermeld dit nummer bij de terugzending van de producten Deze bepalingen zijn niet van invloed op uw wettelijke rechten.

8 3.5. Beschikbaarheid en levering Uw bestelling wordt afgehandeld op de leveringsdatum die vermeld staat in de orderbevestiging. Als er geen datum is opgegeven, wordt uw bestelling binnen 21 dagen na de datum van de orderbevestiging geleverd, tenzij er sprake is van uitzonderlijke omstandigheden Risico en eigendom De producten zijn vanaf het moment van levering voor uw eigen risico Het eigendom van de producten gaat pas naar u over na betaling van alle verschuldigde bedragen voor de bestelde producten, inclusief de verzendkosten Prijs en betaling De prijzen van de producten worden aangegeven op onze website, behalve in gevallen van onvoorziene fouten De prijzen zijn inclusief BTW en servicediensten, maar exclusief bezorgkosten tenzij uitdrukkelijk op de website vermeld bij bepaalde producten of promoties. De leveringskosten worden op de website getoond op het moment dat u de gewenste producten bestelt Prijzen kunnen op elk moment aan verandering onderhevig zijn, maar eventuele prijswijzigingen hebben geen gevolgen voor bestellingen waarvoor u al een orderbevestiging hebt gekregen. Als de prijzen worden verhoogd net voorafgaande aan uw orderbevestiging, nemen wij contact met u op voor instructies vóór verzending van het product Onze website bevat een groot aantal producten. Het is mogelijk dat, ondanks onze inspanningen voor een juiste weergave, sommige artikelen op onze site niet correct geprijsd zijn. Wij verifiëren de prijzen als onderdeel van onze verzendprocedure. Als een product een lagere prijs heeft dan de op de website vermelde prijs, zullen wij deze lagere prijs bij de verzending in rekening brengen. In geval de werkelijke prijs hoger ligt dan op de website staat aangegeven, nemen wij contact met u op vóór verzending van het bestelde product Wij zijn niet verplicht om het product aan u te leveren voor een verkeerde (lagere) prijs, zelfs niet nadat wij u een orderbevestiging hebben gestuurd als mocht blijken dat de prijsfout zeer duidelijk is of redelijkerwijs door u herkend had moeten worden als een foute prijsweergave op de website Betaling van alle producten dient te geschieden met een creditcard, bankpas of via PayPal. Wij accepteren betalingen met de meest bekende creditcards en betaalkaarten, waarvan de details beschikbaar zijn op het moment dat u voor uw producten betaalt. Uw creditcard, betaalkaart of PayPal-rekening zal worden belast tussen het moment dat u uw bestelling plaatst en het moment dat de producten worden verzonden.

9 3.8. Ons restitutiebeleid Als u een product aan ons retourneert bijvoorbeeld omdat u het contract met ons heeft geannuleerd of omdat u aangeeft dat het product kapot is nemen we het geretourneerde product in onderzoek. U wordt binnen een redelijke termijn via een op de hoogte gebracht van uw recht op terugbetaling. Wij regelen de terugbetaling over het algemeen volgens dezelfde betaalmethode als u gebruikt heeft bij de aankoop van het product of de producten. Wij zullen de terugbetaling zo snel mogelijk verwerken, in ieder geval binnen 30 dagen na de dag van ontvangst van uw annulering dan wel vanaf de dag dat wij via een bevestigingsmail hebben aangegeven dat u recht heeft op restitutie voor de levering van een defect product Door u geretourneerde producten als gevolg van een defect product worden volledig terugbetaald, met inbegrip van een terugbetaling van de verzendkosten die u betaald heeft voor zowel het in eerste instantie ontvangen van het product als voor het retourzenden Producten die binnen de gestelde termijn van 14 dagen worden teruggezonden en aan de voorwaarden gesteld onder Hoofdstuk 3.4 van de Algemene voorwaarden voldoen, worden volledig terugbetaald. Inclusief de verzendkosten die u betaald heeft voor het verzenden van het artikel aan u. U bent wel verantwoordelijk voor de kosten van het retourneren van het product. 4. Privacy-beleid 4.1. Toepassing Het privacy-beleid is alleen van toepassing op onze en uw acties met betrekking tot deze website. Dit beleid geldt niet voor alle websites die via onze site bereikbaar zijn, net zomin als voor alle links naar sociale media websites Verzamelde gegevens Wij kunnen de volgende (persoonlijke) gegevens van u verzamelen: Informatie die u aan ons verstrekt door het invullen van formulieren op onze website. Dit omvat de gegevens die u invult tijdens het registratieproces om gebruik te kunnen maken van onze website, tijdens het plaatsen van een bestelling voor producten, bij het aanmelden voor onze servicediensten en bij het aanvragen van informatie over onze producten of diensten. Wij kunnen u tevens om informatie vragen tijdens een wedstrijd of een promotieactie, of als u een probleem met onze website rapporteert. Dergelijke informatie kan bestaat uit onderstaande gegevens, maar hoeft hier niet toe beperkt te blijven: Naam Geboortedatum Contactinformatie, zoals een adres, postadres of telefoonnummer Financiële informatie, zoals een creditcard of betaalkaart Naam, adres en contactgegevens van uw opticien Een afbeelding van een contactlens die wordt geüpload

10 Tijdens uw bezoek aan onze website wordt onderstaande informatie automatisch verzameld, maar hoeft hier niet toe beperkt te blijven: Datum en tijd van het bezoek IP-adres Soort computerapparaat Type browser en versie Besturingssysteem Een lijst van URL s, startend bij het adres van een verwijzende website, uw activiteiten op onze site en het adres van de website waar u naartoe gaat Andere bronnen waar u toegang tot heeft Aanvullende gegevens van de bestellingen die u op onze website geplaatst heeft, maar niet beperkt tot: Uw identiteit, de hoeveelheid bestelde producten en de betaalde prijs Gedetailleerde gegevens van de contactlenzen Betaalwijze en status Wijze van levering Korting en promotiecodes, inclusief Attendeer een vriend -acties en verwijzingsgegevens Gegevens van persoonlijke communicatie, maar niet beperkt tot: berichten Postcorrespondentie Opnamen van telefoongesprekken Live chat overzichten Antwoorden op enquêtes voor onderzoeksdoeleinden. U hoeft niet te reageren In elk geval worden uw gegevens in overeenstemming met ons privacy-beleid verwerkt 4.3. Ons gebruik van data Vision Direct BV is de data controller Wij bewaren de gegevens van geplaatste bestellingen van de afgelopen 7 jaar en in andere gevallen waarin gegevens worden verzameld voor 3 jaar Uw gegevens worden niet doorgegeven aan derden, tenzij we daartoe wettelijk verplicht zijn of toestemming hebben gekregen en behoudens dat een derde partij bekendmaking specifiek heeft vastgelegd in zijn privacy-beleid. Dit omvat niet onze filialen of andere bedrijven binnen onze groep Alle persoonlijke gegevens worden veilig opgeslagen. Meer informatie over deze beveiliging is te vinden in onderstaande clausule over beveiliging.

11 Sommige of alle van bovenstaande data kunnen van tijd tot tijd door ons worden verlangd, om u de best mogelijke service te kunnen verlenen met optimaal gebruik van onze website. In concrete zin kunnen gegevens worden gebruikt om redenen van: Interne administratie; Verbetering van onze producten en diensten; Het per versturen van promotiemateriaal dat voor u van belang kan zijn. Contact voor marktonderzoek via , telefoon of fax. Dergelijke informatie kan worden gebruikt om de website aan te passen of te actualiseren. In elk geval worden uw gegevens in overeenstemming met ons privacy-beleid verwerkt Websites van derden en services We kunnen van tijd tot tijd gebruikmaken van de diensten van externe partijen om bepaalde processen te verbeteren die leiden tot een beter functioneren van onze website. De aanbieders van deze diensten kunnen toegang hebben tot bepaalde gegevens die u verstrekt heeft Wijzigingen in de eigendomssituatie en zeggenschap We kunnen op enig moment ons bedrijf uitbreiden of inkrimpen en dit kan gepaard gaan met de verkoop of overdracht van zeggenschap van delen of het gehele bedrijf Vision Direct BV. De door u verstrekte gegevens worden, voor zover deze relevant zijn, samen met het bedrijfsdeel aan de nieuwe eigenaar of nieuwe toezichthoudende partij overgedragen. Dit onder voorwaarden van het bestaande privacy-beleid, waarbij wordt toegestaan dat de gegevens worden gebruikt voor doeleinden zoals eerder afgesproken Wij kunnen ook data doorgeven aan een potentiële koper van onze gehele onderneming of een deel daarvan In de bovenstaande gevallen zorgen wij ervoor dat uw privacy gewaarborgd blijft Beheer van uw data Waar u verplicht bent om datagegevens te verstrekken, worden u opties aangeboden om uw gegevens te beperken. Dit kan het volgende omvatten: Het gebruik van uw gegevens voor direct-marketingdoeleinden Het delen van uw gegevens met derden 4.7. Toegang tot uw datagegevens U heeft het recht om een kopie te vragen van uw persoonlijke datagegevens die door ons worden bewaard. Hiervoor wordt een kleine vergoeding gevraagd die niet hoger dan 12 bedraagt.

12 4.8. Beveiliging Beveiliging van uw data is voor ons van groot belang. Om uw gegevens te beschermen, hebben wij doeltreffende fysieke, elektronische en bestuurlijke procedures vastgelegd die waarborgen dat uw data op onze website veilig en beschermd zijn Als u als onderdeel van ons veiligheidsprotocol een gebruikers-id of wachtwoord kiest of al heeft gekozen, dient u deze informatie vertrouwelijk te behandelen. U mag deze gegevens niet aan derden onthullen. Wij behouden ons het recht voor om een gebruikers-id of wachtwoord, of u dit nu zelf gekozen heeft of dat het door ons verstrekt is, uit te schakelen als u naar onze mening niet heeft voldaan aan de bepalingen in onze voorwaarden Wij streven ernaar om uw persoonlijke data zo goed mogelijk te beschermen. De gegevensoverdracht via internet is echter niet volledig veilig en vindt plaats op eigen risico. Wij kunnen niet instaan voor de veiligheid van de naar onze website verstuurde gegevens Cookies Deze website kan bepaalde cookies plaatsen of toegang verschaffen tot uw computer of mobiele device. Wij hebben deze cookies zorgvuldig geselecteerd en maatregelen getroffen om uw privacy te allen tijde te beschermen en respecteren Alle cookies die op deze website worden gebruikt zijn in overeenstemming met de Europese (EU) Cookiewet Alvorens er nieuwe cookies op uw computer worden geplaatst, krijgt u een berichtenbalk te zien waarin om toestemming voor deze cookies wordt gevraagd. Met het geven van uw toestemming voor het plaatsen van cookies, kunnen wij een betere service en gebruikerservaring van onze website aanbieden. U kunt, als u dat wilt, ook geen toestemming geven voor het plaatsen van cookies. Het gevolg is wel dat bepaalde functies van de website mogelijk niet zo werken als bedoeld.

13 Deze website kan de volgende cookies op uw computer of mobiele device plaatsen, onderverdeeld naar type en doel van de cookies: Type Cookie Strikt noodzakelijke cookies Doeleinde Dit zijn cookies die nodig zijn voor een goed functioneren van onze website. Het gaat bijvoorbeeld om cookies die u in staat stellen om in te loggen op beveiligde delen van onze website, om gebruik te maken van een digitale winkelwagen of van e-facturering diensten. Analytische c.q. prestatieverhogende cookies Deze cookies stellen ons in staat om het aantal bezoekers te herkennen en te tellen en te zien hoe bezoekers op onze website navigeren. Dit helpt ons bij het verbeteren van de werking en functionaliteit van onze website, bijvoorbeeld door ervoor te zorgen dat bezoekers snel en eenvoudig vinden wat ze zoeken. Functionele cookies Deze cookies worden gebruikt om u te herkennen als u terugkeert naar onze website. Hierdoor kunnen wij onze content voor u personaliseren, u bij naam begroeten en rekening houden met uw voorkeuren, zoals uw keuze voor de taal of de regio U kunt ervoor kiezen om op elk moment cookies te verwijderen, maar dit houdt in dat alle informatie die u in staat stelt om snel en efficiënt toegang te krijgen tot onze website wordt verwijderd. Dit betreft zowel uw persoonlijke instellingen als andere voorkeursinformatie Het wordt aanbevolen om uw internetbrowser up-to-date te houden. Als u niet zeker bent over uw privacy-instellingen, kunt u de help- en support van de ontwikkelaar van uw browser raadplegen.

14 5. Onze aansprakelijkheid 5.1. Beperkte aansprakelijkheid voor de geleverde producten en diensten Onze aansprakelijkheid met betrekking tot aangekochte producten blijft beperkt tot de aankoopprijs van het betreffende product. De aansprakelijkheid van Vision Dispensing Ltd ten aanzien van de te leveren servicediensten en productafhandeling blijft beperkt tot de kosten voor deze diensten Uitsluiting van aansprakelijkheid De op onze website getoonde informatie wordt verstrekt zonder garanties, voorwaarden of waarborgen van nauwkeurigheid Voor zover toegestaan door de wet, zijn zowel wij, de andere onderdelen van onze bedrijvengroep als de aan ons verbonden derde partijen uitdrukkelijk uitgesloten van: Alle voorwaarden, garanties en waarborgen die geïmpliceerd zijn door statuten, gewoonterecht of andere rechtsregels Iedere aansprakelijkheid voor directe, indirecte of gevolgschade, veroorzaakt door een gebruiker van onze website, door verkeerd, onjuist of illegaal gebruik van de website of als resultaat van het gebruik van de website, inclusief de gelinkte websites en het datamateriaal dat gepost is. Aansprakelijkheid wordt uitgesloten, maar blijft niet beperkt tot verlies van inkomen of inkomsten, verlies van omzet, verlies van winsten of contracten, verlies van verwachte besparingen, verlies van data, verlies van goodwill en verspilde management- en kantoortijd. Elk ander verlies of schade van welke aard ook, ongeacht de oorzaak. Of als gevolg van een onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), contractbreuk of anderszins, zelfs als een en ander voorzienbaar is Wij zijn niet aansprakelijk als wij door omstandigheden buiten onze macht en controle niet aan onze verplichtingen kunnen voldoen Wij zijn niet aansprakelijk voor acties die ondernomen worden naar aanleiding van overtreding van onze gebruiksvoorwaarden De hiervoor genoemde uitsluitingen zijn niet van toepassing op aansprakelijkheden die wettelijk niet mogen worden uitgesloten of beperkt, met inbegrip van eventuele aansprakelijkheid bij overlijden of persoonlijk letsel als gevolg van onze nalatigheid.

15 6. Plaats van verkoop, bevoegdheid en toepasselijke wetgeving 6.1. Plaats van verkoop De plaats van verkoop voor alle transacties die op deze website worden uitgevoerd is Nederland Toepasselijk recht Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op het Nederlands recht, evenals de contracten die met ons worden gesloten om producten aan te kopen Bevoegdheid Uitsluitend de rechtbanken in Nederland zijn bevoegd om vorderingen uit te spreken die voortvloeien uit of verband houden met een bezoek aan onze website, alle geschillen die hieruit voortkomen of verband mee houden en de afgesloten contracten voor de aankoop van producten op onze website. Wij behouden ons het recht voor om een procedure tegen u te starten in uw thuisland of ander land als u naar onze mening onze Algemene voorwaarden heeft geschonden. 7. Algemeen 7.1. Handelsmerk Vision Direct is een Brits merk (registratie aangevraagd voor nr ) Wijzigingen We kunnen deze Algemene voorwaarden te allen tijde herzien door op deze pagina wijzigingen aan te brengen. Wij verwachten van u dat u deze pagina geregeld bekijkt en controleert en daarbij notie neemt van eventuele wijzigingen die voor u bindend zijn. Sommige van de bepalingen in onze Algemene voorwaarden kunnen worden vervangen door bepalingen of kennisgevingen die elders op onze website worden gepubliceerd Uw zorgen of vragen Als u zorgen heeft over een bepaald product dat op onze website verschijnt of vragen hierover heeft, wordt u verzocht contact met ons op te nemen via het mailadres

GEBRUIKSVOORWAARDEN LEES DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN AANDACHTIG DOOR VOORDAT U DE WEBSITE GEBRUIKT.

GEBRUIKSVOORWAARDEN LEES DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN AANDACHTIG DOOR VOORDAT U DE WEBSITE GEBRUIKT. GEBRUIKSVOORWAARDEN LEES DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN AANDACHTIG DOOR VOORDAT U DE WEBSITE GEBRUIKT. HIERIN WORDEN DE VOORWAARDEN BESCHREVEN VOOR HET GEBRUIK VAN DEZE WEBSITE. Algemeen Deze website (exclusief

Nadere informatie

Algemene gebruiksvoorwaarden

Algemene gebruiksvoorwaarden Algemene gebruiksvoorwaarden De Juvederm website is eigendom van Allergan Limited ('Allergan'), en is uitsluitend bestemd voor inwoners van Nederland en België. De op deze site verstrekte informatie is

Nadere informatie

Welkom bij Stichting CIRAN gevestigd te Venlo en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 14117844 (hierna: "CIRAN").

Welkom bij Stichting CIRAN gevestigd te Venlo en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 14117844 (hierna: CIRAN). GEBRUIKSOVEREENKOMST Welkom bij Stichting CIRAN gevestigd te Venlo en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 14117844 (hierna: "CIRAN"). Lees deze gebruiksvoorwaarden (hierna: "Voorwaarden")

Nadere informatie

LEGAL VOORWAARDEN VOOR HET GEBRUIK VAN DE WEBSITE

LEGAL VOORWAARDEN VOOR HET GEBRUIK VAN DE WEBSITE LEGAL VOORWAARDEN VOOR HET GEBRUIK VAN DE WEBSITE Op deze pagina kunt u lezen onder welke voorwaarden u gebruik mag maken van onze website www.enritec.com (onze site). Wij vragen u deze voorwaarden zorgvuldig

Nadere informatie

Privacy beleid. Algemeen

Privacy beleid. Algemeen Privacy beleid Algemeen In dit Privacy beleid wordt beschreven hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. Wij verzamelen, gebruiken en delen persoonsgegevens om de websites van JaMa Media, zoals Mijnkoopwaar

Nadere informatie

Het doel van Instructie.nu is om gratis instructies online te zetten zodat iedereen deze kan gebruiken om te leren hoe iets moet.

Het doel van Instructie.nu is om gratis instructies online te zetten zodat iedereen deze kan gebruiken om te leren hoe iets moet. Gebruiksvoorwaarden. 1: Algemeen 2: Voorwaarden bij het bezoeken van deze website 3: Ingezonden instructies 4: Verantwoordelijkheid 5: Cookies & privacy 6: Juistheid van de instructies 7: Voorwaarden bij

Nadere informatie

Algemeen. Copyright (auteursrecht) / Intellectuele eigendomsrechten

Algemeen. Copyright (auteursrecht) / Intellectuele eigendomsrechten LEES DEZE MEDEDELING AANDACHTIG DOOR VOORDAT U DE SITE GEBRUIKT. HIERIN WORDT HET GEBRUIK GEREGELD DAT U MAAKT VAN DE SITE EN AL HET MATERIAAL OP DE SITE. Algemeen Door toegang te zoeken tot de site accepteert

Nadere informatie

Verzenden & Retouren. Het adres voor retourzendingen is: Staff Hoorn Lange Kerkstraat 27 1621 EG HOORN

Verzenden & Retouren. Het adres voor retourzendingen is: Staff Hoorn Lange Kerkstraat 27 1621 EG HOORN Verzenden & Retouren Verzenden Bestellingen worden verzonden via TNT Post. De verzendbijdrage zijn 6,95 voor afleveradressen binnen Nederland, 14,50 voor overige afleveradressen binnen de EU en 22,00 voor

Nadere informatie

Vertaling Terms & Conditions Memosyne Ltd.

Vertaling Terms & Conditions Memosyne Ltd. Vertaling Terms & Conditions Memosyne Ltd. DISCLAIMER De thans voor u liggende Nederlandse vertaling van de Terms & Conditions van Memesyne Ltd. is slechts bedoeld om het lezen van de oorspronkelijke Terms

Nadere informatie

De onderstaande termen hebben in deze algemene voorwaarden de volgende betekenis:

De onderstaande termen hebben in deze algemene voorwaarden de volgende betekenis: Algemene voorwaarden De website suit-yourself.wervingsactie.nl (de Website ) wordt geëxploiteerd door WOM Marketing. WOM Marketing heeft ten doel producten van bedrijven te promoten via haar Website en

Nadere informatie

PRIVACYBELEID NVM ONLINE BIEDEN

PRIVACYBELEID NVM ONLINE BIEDEN PRIVACYBELEID NVM ONLINE BIEDEN 1. Algemeen 1.1 Reikwijdte De Nederlandse Vereniging van Makelaars en Taxateurs in onroerende goederen NVM (NVM/Wij/Ons) hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens.

Nadere informatie

Gebruiksvoorwaarden Wijzelf

Gebruiksvoorwaarden Wijzelf Gebruiksvoorwaarden Wijzelf Welkom bij Wijzelf. Door gebruik te maken van de dienstverlening van Wijzelf en die van de Wijzelf zorgcoöperaties, onder andere door middel van de website van Wijzelf, gaat

Nadere informatie

GEBRUIKERS VOORWAARDEN

GEBRUIKERS VOORWAARDEN GEBRUIKERS Deze Gebruikersvoorwaarden zijn van toepassing op alle gebruikers van het YorCity platform en alle anderen die interactie voeren met YorCity, op welke wijze en via welk onderdeel van het YorCity

Nadere informatie

Gebruikersvoorwaarden EnqueteViaInternet.nl

Gebruikersvoorwaarden EnqueteViaInternet.nl Gebruikersvoorwaarden EnqueteViaInternet.nl ABF Software Development BV 2014 EnqueteViaInternet.nl is een product van ABF Software Development. Privacy en bescherming van persoonlijke informatie Bekijk

Nadere informatie

DISCLAIMER Dairy Training Centre

DISCLAIMER Dairy Training Centre Gebruikersvoorwaarden Voor de toegang tot en het gebruik van deze website gelden, naast de toepasselijke wet- en regelgeving, de hierna genoemde condities en bepalingen. Gebruik van deze website betekent

Nadere informatie

Op toegang tot en gebruik van deze website van Artilan BV is deze disclaimer, alsmede het Nederlands recht van toepassing.

Op toegang tot en gebruik van deze website van Artilan BV is deze disclaimer, alsmede het Nederlands recht van toepassing. DISCLAIMER Op toegang tot en gebruik van deze website van Artilan BV is deze disclaimer, alsmede het Nederlands recht van toepassing. Klik op de link voor meer informatie over: 1. Algemeen 2. Acceptatie

Nadere informatie

Deze website wordt beheerd en is eigendom van BrowserTech. Een bedrijf geregistreerd in Nederland.

Deze website wordt beheerd en is eigendom van BrowserTech. Een bedrijf geregistreerd in Nederland. Effectieve datum: 22 september, 2012 Introductie Deze website wordt beheerd en is eigendom van BrowserTech. Een bedrijf geregistreerd in Nederland. Definities BrowserTech product(en) wordt gebruikt als

Nadere informatie

WAT VOOR REIZIGER BEN JIJ?

WAT VOOR REIZIGER BEN JIJ? WAT VOOR REIZIGER BEN JIJ? PRIVACYBELEID De promotor is het Kroatisch Nationaal Bureau voor Toerisme (CNTB). De door u ingevoerde aanvraag wordt behandeld door of namens het Kroatisch Nationaal Bureau

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN CONNECTEDCARE - GEBRUIKERS

ALGEMENE VOORWAARDEN CONNECTEDCARE - GEBRUIKERS connectedcare services b.v. Hogestraat 54 6953 AW Dieren 085-7739903 contact@connectedcare.nl www.connectedcare.nl ALGEMENE VOORWAARDEN CONNECTEDCARE - GEBRUIKERS In dit document zijn de algemene voorwaarden

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN SOCIAL CHECKPOINT

ALGEMENE VOORWAARDEN SOCIAL CHECKPOINT Definities Social Checkpoint: de V.O.F Social Checkpoint, gevestigd in Nederland, aan de Theo Uden Masmanstraat 44, Amersfoort, 3813ZE. KvK nr. 58535373 Activering: treedt op wanneer de desbetreffende

Nadere informatie

Overeenkomst tussen gebruiker en izi4u

Overeenkomst tussen gebruiker en izi4u Overeenkomst tussen gebruiker en izi4u izi4u.com bestaat uit verscheidene websites en webpagina's die worden onderhouden door Electronic Gallery n.v. of door haar gelieerde bedrijven (zoals Ekivita) -

Nadere informatie

Disclaimer Informatie op deze website Functioneren van deze website Uitsluiten van aansprakelijkheid Intellectuele eigendomsrechten

Disclaimer Informatie op deze website Functioneren van deze website Uitsluiten van aansprakelijkheid Intellectuele eigendomsrechten Disclaimer Het gebruik maken van en toegang verschaffen tot deze site betekent dat u als gebruiker kennis heeft genomen van onderstaande voorwaarden, deze begrijpt en daarmee instemt. Informatie op deze

Nadere informatie

Patiënt Intelligence Panel Limited ("wij", "ons" of "onze") is toegewijd aan het beschermen en respecteren van uw privacy.

Patiënt Intelligence Panel Limited (wij, ons of onze) is toegewijd aan het beschermen en respecteren van uw privacy. Patiënt Intelligence Panel Limited, Privacy Policy 1 Inleiding Patiënt Intelligence Panel Limited ("wij", "ons" of "onze") is toegewijd aan het beschermen en respecteren van uw privacy. Dit privacy-beleid

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Artikel 1 Algemeen

ALGEMENE VOORWAARDEN. Artikel 1 Algemeen ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 Algemeen Deze algemene voorwaarden (hierna verder te noemen de Algemene Voorwaarden ) zijn van toepassing op elk gebruik van de websites van AkkermansM: www.akkermansm.com

Nadere informatie

1. Registratie en inloggegevens; betaling; abonnementskosten

1. Registratie en inloggegevens; betaling; abonnementskosten Voorwaarden Gebruiksvoorwaarden Karify Welkom op onze website die u toegang biedt tot het programma Karify. Karify is een online eco- systeem waar aanbieders en afnemers terecht kunnen voor e- health toepassingen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden inclusief de retourvoorwaarden

Algemene voorwaarden inclusief de retourvoorwaarden Paul van Zeeland juweliers C.V. Arnhemsestraatweg 35 6881 ND Velp Algemene voorwaarden inclusief de retourvoorwaarden 1. Over deze voorwaarden 1.1 Dit zijn de Algemene Verkoopvoorwaarden, die van toepassing

Nadere informatie

Privacy Policy. Beheer. Algemeen. Disclaimer. Welke gegevens verzamelen wij

Privacy Policy. Beheer. Algemeen. Disclaimer. Welke gegevens verzamelen wij Privacy Policy Beheer De website www.sportentrainer.nl is een onderdeel van het bedrijf Sportentrainer.nl. Het bedrijf staat geregistreerd bij de Kamer Van Koophandel onder nummer: 59939761 De adresgegevens

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor de dienstverlening van Personal Body Plan BV, gevestigd te Amsterdam.

Algemene Voorwaarden voor de dienstverlening van Personal Body Plan BV, gevestigd te Amsterdam. Algemene Voorwaarden voor de dienstverlening van Personal Body Plan BV, gevestigd te Amsterdam. 1. Definities - Personal Body Plan: Personal Body Plan B.V. statutair gevestigd te Amsterdam, adres Willemsparkweg

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN VERENIGING DE VASTELASTENBOND

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN VERENIGING DE VASTELASTENBOND Versie 12 mei 2015 ALGEMENE VOORWAARDEN VAN VERENIGING DE VASTELASTENBOND 1. Definities 1.1 In deze Voorwaarden hebben de volgende termen de volgende betekenis, tenzij uit de context duidelijk anders blijkt:

Nadere informatie

U kunt onze voorwaarden aangaande pricacy en veiligheid lezen op onze Privacy pagina van deze website.

U kunt onze voorwaarden aangaande pricacy en veiligheid lezen op onze Privacy pagina van deze website. Algemene voorwaarden Uuniq.com BV U kunt gebruik maken van de website van Uuniq.com en haar gerelateerde diensten onder voorwaarde van de algemene voorwaarden en andere regels op deze website. Wij verzoeken

Nadere informatie

Algemene voorwaarden VEGA Nederland B.V. - België

Algemene voorwaarden VEGA Nederland B.V. - België Algemene voorwaarden VEGA Nederland B.V. - België 1. Algemene clausule: Wij leveren alleen aan bedrijven die bij de KvK geregistreerd zijn, wij verkopen niet aan particulieren. De onderhavige algemene

Nadere informatie

Algemene verkoopsvoorwaarden

Algemene verkoopsvoorwaarden Algemene verkoopsvoorwaarden Deze website wordt beheerd door Tickoweb bvba. Door deze website te bezoeken of te gebruiken stemt u in met de voorwaarden van het online verkoops- en privacybeleid van Tickoweb,

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden KoopeenTweet.nl

Algemene Voorwaarden KoopeenTweet.nl 1. Partijen Algemene Voorwaarden KoopeenTweet.nl 1.1 Dit zijn de voorwaarden die van toepassing zijn op het gebruik en functioneren van (de diensten die worden aangeboden via) de website van koopeentweet.nl

Nadere informatie

Voorwaarden en bepalingen voor het gebruik van de website electroluxvacatures.nl

Voorwaarden en bepalingen voor het gebruik van de website electroluxvacatures.nl Voorwaarden en bepalingen voor het gebruik van de website electroluxvacatures.nl Welkom bij de website electroluxvacatures.nl. Deze wordt beheerd door Electrolux Home Products (Nederland) B.V. ("Electrolux").

Nadere informatie

Privacybeleid Proposall - Versie 19 september 2016

Privacybeleid Proposall - Versie 19 september 2016 Privacybeleid Proposall - Versie 19 september 2016 1. Algemeen Dit privacybeleid beschrijft het beleid van Proposall met betrekking tot het verzamelen, gebruiken, opslaan, delen en beschermen van uw persoonsgegevens

Nadere informatie

PRIVACY- EN COOKIEBELEID MKB Webhoster gepubliceerd op 1 januari 2015

PRIVACY- EN COOKIEBELEID MKB Webhoster gepubliceerd op 1 januari 2015 PRIVACY- EN COOKIEBELEID MKB Webhoster gepubliceerd op 1 januari 2015 MKB Webhoster erkent dat privacy belangrijk is. Dit Privacy- en Cookiebeleid (verder: Beleid) is van toepassing op alle producten diensten

Nadere informatie

PRIVACY- EN COOKIE BELEID ALDA

PRIVACY- EN COOKIE BELEID ALDA Privacy- en cookie policy Deze Privacy- en cookiepolicy ziet op de wijze waarop ALDA Holding B.V en haar gelieerde ondernemingen (Alda) de informatie van gebruikers (individueel: "Gebruiker", gezamenlijk:

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN BE SPORTY VOOR KLANTEN

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN BE SPORTY VOOR KLANTEN ALGEMENE VOORWAARDEN VAN BE SPORTY VOOR KLANTEN 6 november 2015 Pagina 1 van 5 1. Definities Onder de hieronder aangegeven begrippen zal het volgende worden verstaan: 1.1 Aanbieder: de natuurlijke of rechtspersoon

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor het gebruik van de NCDR database en website

Algemene voorwaarden voor het gebruik van de NCDR database en website ALGEMENE VOORWAARDEN VAN NCDR Algemene voorwaarden voor het gebruik van de NCDR database en website 1. Definities 1.1 De hierna met een hoofdletter aangeduide begrippen hebben de volgende betekenis: a.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN CONSUMENTEN GET1,2 NEDERLAND B.V. Deze algemene voorwaarden zijn op 4 november 2014 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.

ALGEMENE VOORWAARDEN CONSUMENTEN GET1,2 NEDERLAND B.V. Deze algemene voorwaarden zijn op 4 november 2014 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. ALGEMENE VOORWAARDEN CONSUMENTEN GET1,2 NEDERLAND B.V. Deze algemene voorwaarden zijn op 4 november 2014 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. ARTIKEL 1 DEFINITIES In deze algemene voorwaarden wordt

Nadere informatie

Privacy statement voor de gebruiker van de RadiologieNetwerk-Services

Privacy statement voor de gebruiker van de RadiologieNetwerk-Services Privacy statement voor de gebruiker van de RadiologieNetwerk-Services Missie XS2RA B.V. tevens handelend onder de naam RadiologieNetwerk ( RadiologieNetwerk ) heeft als missie om via haar RadiologieNetwerk

Nadere informatie

Algemene voorwaarden m.b.t. dienstverlening abonnees, ondersteuning via Webshop en ondersteuning via het 0900 service nummer.

Algemene voorwaarden m.b.t. dienstverlening abonnees, ondersteuning via Webshop en ondersteuning via het 0900 service nummer. Algemene voorwaarden m.b.t. dienstverlening abonnees, ondersteuning via Webshop en ondersteuning via het 0900 service nummer. Artikel 1 0900 servicenummer 1.1 Wanneer u belt naar ons 0900 servicenummer,

Nadere informatie

WHOIS-beleid.eu-domeinnamen v.1.0. WHOIS-beleid.eu-domeinnamen

WHOIS-beleid.eu-domeinnamen v.1.0. WHOIS-beleid.eu-domeinnamen DEFINITIES De termen zoals gedefinieerd in de Bepalingen en voorwaarden en/of de.eu- Regels voor geschillenbeslechting worden in dit document gebruikt en geschreven met een hoofdletter. PARAGRAAF 1. PRIVACYBELEID

Nadere informatie

Advertentie voorwaarden op de StaySu website. www.staysu.info

Advertentie voorwaarden op de StaySu website. www.staysu.info Advertentie voorwaarden op de StaySu website www.staysu.info Voorwaarden Lees deze algemene voorwaarden nauwkeurig door voordat u gebruik maakt van StaySu. Het gebruik maken van de diensten van StaySu

Nadere informatie

Voorwaarden StucGoed webpagina

Voorwaarden StucGoed webpagina Voorwaarden StucGoed webpagina Samenvattend Aan het gebruik van een StucGoed webpagina kan geen enkel recht worden ontleend. Je bent zelf verantwoordelijk voor de inhoud van jouw webpagina. Op StucGoed.nl

Nadere informatie

1. AANVAARDING VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN

1. AANVAARDING VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN Welkom bij de applicatie e-coupons van Beneficio by Edenred Belgium 1. AANVAARDING VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN GELIEVE DE GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DEZE APPLICATIE AANDACHTIG TE LEZEN We vragen u deze Algemene

Nadere informatie

Gebruiksvoorwaarden Privacy Policy. Laatst bijgewerkt december 2014

Gebruiksvoorwaarden Privacy Policy. Laatst bijgewerkt december 2014 Gebruiksvoorwaarden Privacy Policy Laatst bijgewerkt december 2014 Dit is een licentie-overeenkomst met de eindgebruiker, gedefinieerd van nu af aan, "Contract". Escogitiamo SRLs is een Italiaans bedrijf,

Nadere informatie

REGISTRATIEVOORWAARDEN - STICHTING PMO GILDE

REGISTRATIEVOORWAARDEN - STICHTING PMO GILDE REGISTRATIEVOORWAARDEN - STICHTING PMO GILDE Dit zijn de registratievoorwaarden van Stichting PMO Gilde ("PMO Gilde"), Postbus 2725, 3500 GS gevestigd te Utrecht, zoals gepubliceerd op www.pmogilde.nl

Nadere informatie

1/ Wie zijn wij? 2/ Onze website

1/ Wie zijn wij? 2/ Onze website dejuristen IP and ICT Law Belliardstraat 2 B- 1000 Brussel Belgium Phone +32 (0) 2 540 20 66 Fax +32(0) 9 296 13 41 www.dejuristen.be contact@dejuristen.be DISCLAIMER Het gebruik van onze website gaat

Nadere informatie

1.1 Onder 'Klant' wordt verstaan: de natuurlijke persoon waarmee DevInet een Overeenkomst heeft afgesloten of dit voorgenomen heeft.

1.1 Onder 'Klant' wordt verstaan: de natuurlijke persoon waarmee DevInet een Overeenkomst heeft afgesloten of dit voorgenomen heeft. Algemene Voorwaarden 1 Bepalingen 1.1 Onder 'Klant' wordt verstaan: de natuurlijke persoon waarmee DevInet een Overeenkomst heeft afgesloten of dit voorgenomen heeft. 1.2 Onder 'Algemene Voorwaarden' wordt

Nadere informatie

PRIVACYBELEID. We behouden ons het recht voor om dit privacybeleid van tijd tot tijd aan te passen indien dit nodig of redelijk is.

PRIVACYBELEID. We behouden ons het recht voor om dit privacybeleid van tijd tot tijd aan te passen indien dit nodig of redelijk is. PRIVACYBELEID Door middel van dit privacybeleid informeren we u als gebruiker van Dag van de eigen zaak over het verzamelen, verwerken en gebruiken van persoonsgegevens door Metro. We behouden ons het

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN SWITCH SERVICE CONTRACTBEHEER B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN SWITCH SERVICE CONTRACTBEHEER B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN VAN SWITCH SERVICE CONTRACTBEHEER B.V. 1. Definities 1.1 In deze Voorwaarden hebben de volgende termen de volgende betekenis, tenzij uit de context duidelijk anders blijkt: Dienst

Nadere informatie

OVEREENKOMST TUSSEN GEBRUIKER EN HET RHEDENS

OVEREENKOMST TUSSEN GEBRUIKER EN HET RHEDENS OVEREENKOMST TUSSEN GEBRUIKER EN HET RHEDENS De website van Het Rhedens bestaat uit verschillende webpagina s die worden beheerd door Het Rhedens. De website van Het Rhedens wordt u aangeboden onder de

Nadere informatie

We kunnen de volgende informatie over jou verzamelen en verwerken:

We kunnen de volgende informatie over jou verzamelen en verwerken: Privacybeleid Maxi Miliaan BV, handelend onder de naam Dorel Netherlands ("Dorel", "wij", "ons"), hecht er belang aan jouw privacy en persoonlijke gegevens te beschermen en te respecteren. Dit privacybeleid

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Horsebizz.com

Algemene Voorwaarden Horsebizz.com Algemene Voorwaarden Horsebizz.com Voor de toegang en het gebruik van de website www.horsebizz.com (hierna: HORSEBIZZ.COM), gelden de volgende Algemene Voorwaarden. Door gebruik te maken van de Websites

Nadere informatie

geeft u aan kennis te hebben genomen en akkoord te gaan met deze Gebruiksvoorwaarden.

geeft u aan kennis te hebben genomen en akkoord te gaan met deze Gebruiksvoorwaarden. GEBRUIKSVOORWAARDEN YOUR NEXT CONCEPTS 1. Algemeen 1.1 Dit zijn de gebruiksvoorwaarden van Your Next Concepts met betrekking tot de Website en App. Lees deze gebruiksvoorwaarden ('Gebruiksvoorwaarden')

Nadere informatie

De makkelijke, snelle en betrouwbare manier om je auto te verkopen!

De makkelijke, snelle en betrouwbare manier om je auto te verkopen! De makkelijke, snelle en betrouwbare manier om je auto te verkopen! Algemene voorwaarden Otogo! Februari 2014 Algemene voorwaarden Instemming bij gebruik Bij het gebruik van de dienst Otogo!, van de onderneming

Nadere informatie

Privacyverklaring laatste bijwerking op 21 November 2013

Privacyverklaring laatste bijwerking op 21 November 2013 Privacyverklaring laatste bijwerking op 21 November 2013 Aniserco N.V. (Tom & Co), filiaal van de N.V. Delhaize Groep, neemt uw privacy ernstig op. Hieronder vindt u de uitleg over hoe Aniserco uw persoonsgegevens

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor de Klant Fairphone B.V.

Algemene Voorwaarden voor de Klant Fairphone B.V. Beste klant, Op basis van de ervaringen die we hebben opgedaan met de verkoop van onze First Edition Fairphones hebben we de Algemene Voorwaarden gewijzigd om de procedure voor de aanschaf van de volgende

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden VrijwilligersVacaturebank.nl - Gebruikers

Algemene Voorwaarden VrijwilligersVacaturebank.nl - Gebruikers Algemene Voorwaarden VrijwilligersVacaturebank.nl - Gebruikers In dit document zijn de algemene voorwaarden van Stichting VrijwilligersVacaturebank beschreven. De algemene voorwaarden zijn van toepassing

Nadere informatie

Gebruiksvoorwaarden. Voor het downloaden en afdrukken van het document, klik HIER.

Gebruiksvoorwaarden. Voor het downloaden en afdrukken van het document, klik HIER. Gebruiksvoorwaarden Voor het downloaden en afdrukken van het document, klik HIER. 1. Inleiding 1.1 Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op al uw activiteiten in verband met (de inhoud van) deze

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. 1. Reikwijdte van onze service

Algemene voorwaarden. 1. Reikwijdte van onze service Algemene voorwaarden Deze algemene voorwaarden die van tijd tot tijd zullen worden aangepast hebben betrekking op alle diensten die direct of indirect (via onze distributeurs) online, per e-mail of per

Nadere informatie

Privacyverklaring laatste bijwerking op 5 November 2013

Privacyverklaring laatste bijwerking op 5 November 2013 Privacyverklaring laatste bijwerking op 5 November 2013 Delhaize Groep neemt uw privacy ernstig op. Hieronder vindt u de uitleg over hoe Delhaize Groep uw persoonsgegevens verzamelt, verwerkt, gebruikt

Nadere informatie

ten gevolge van enige overtreding door u van dit Reglement.

ten gevolge van enige overtreding door u van dit Reglement. Forumreglement DCN Reglement voor het gebruik van de forums op de website van de Dehler Club Nederland (verder te noemen het Reglement ) Door deel te nemen aan de forums op de website van de Dehler Club

Nadere informatie

Privacy Verklaring Definities Toegang tot Innerview

Privacy Verklaring Definities Toegang tot Innerview Privacy Verklaring Dit is de Privacy Verklaring van Pearson Assessment and Information B.V. (hierna te noemen: Pearson of wij ) te Amsterdam (Postbus 78, 1000 AB). In deze verklaring wordt uiteengezet

Nadere informatie

"MijnBBIE-Account" de via een log in en wachtwoord voor Accounthouders en Accountgebruikers toegankelijke omgeving op de Website;

MijnBBIE-Account de via een log in en wachtwoord voor Accounthouders en Accountgebruikers toegankelijke omgeving op de Website; Algemene voorwaarden online diensten BBIE A. ALGEMEEN 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: "MijnBBIE-Account" de via een log in en wachtwoord voor Accounthouders en Accountgebruikers

Nadere informatie

privacy statement WerkvoorWerk.nl Privacy Statement aandachtig door te nemen. De schuin geschreven gebruiksvoorwaarden van WerkvoorWerk.nl.

privacy statement WerkvoorWerk.nl Privacy Statement aandachtig door te nemen. De schuin geschreven gebruiksvoorwaarden van WerkvoorWerk.nl. privacy statement WerkvoorWerk.nl WerkvoorWerk.nl neemt de privacy van haar gebruikers zeer serieus en zal informatie over u op een veilige manier verwerken en gebruiken. In dit document wordt het Privacy

Nadere informatie

Als u een gebruiker bent van de website, zullen we informatie over u vergaren als u:

Als u een gebruiker bent van de website, zullen we informatie over u vergaren als u: MEDICAL BOOKING GARANDEERT UW PRIVACY PRIVACYBELEID ALGEMEEN Vertrouwen en veiligheid is erg belangrijk voor Medical Booking. Wij zijn, hoewel we een gepersonaliseerde dienst aanbieden, vastbesloten om

Nadere informatie

Gebruiksvoorwaarden Doel van DOQ Hoe werkt DOQ? DOQPost Beveiliging Beschikbaarheid Intellectuele eigendomsrechten

Gebruiksvoorwaarden Doel van DOQ Hoe werkt DOQ? DOQPost Beveiliging Beschikbaarheid Intellectuele eigendomsrechten Gebruiksvoorwaarden Om DOQ te kunnen gebruiken, moet u zich eenmalig registreren via het registratieformulier. Op dit registratieformulier wordt u verzocht om deze gebruiksvoorwaarden te aanvaarden. Doel

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Artikel 1 - Doelstelling

Algemene Voorwaarden. Artikel 1 - Doelstelling Algemene Voorwaarden In deze Algemene Voorwaarden staan de rechten en plichten van diegene die gebruik maken van de MiessAgenda via de MiessAgendaApp ( applicatie ) of de website MiessAgenda.nl ( website

Nadere informatie

12. Bescherming van persoonsgegevens 12.1 Superdealux is toegewijd aan de bescherming van (i) de privacy van Gebruikers; en (ii) de vertrouwelijkheid

12. Bescherming van persoonsgegevens 12.1 Superdealux is toegewijd aan de bescherming van (i) de privacy van Gebruikers; en (ii) de vertrouwelijkheid ALGEMENE VOORWAARDEN van ADVALLEY B.V. tevens h.o.d.n. Superdealux (k.v.k. 343558810) DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN ("Voorwaarden") zijn van toepassing op superdealux.com ("de Website"). U wordt verzocht deze

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor de Olympus Online Shop

Algemene Voorwaarden voor de Olympus Online Shop Algemene Voorwaarden voor de Olympus Online Shop 1 Toepassingsgebied 2 Sluiten van het contract 3 Recht op teruggave door de consument 4 Prijzen 5 Levering 6 Vervaldatum en betaling, in gebreke stelling

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Boekenzoekdienst.nl

Algemene Voorwaarden Boekenzoekdienst.nl Algemene Voorwaarden Boekenzoekdienst.nl Artikel 1. Definities. In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: de Website: de website www.boekenzoekdienst.nl, die in stand wordt gehouden door Boekwinkeltjes

Nadere informatie

Verantwoordelijkheid voor de persoonsgegevens die via deze website worden verzameld

Verantwoordelijkheid voor de persoonsgegevens die via deze website worden verzameld Privacybeleid Wij respecteren de privacy van iedereen die deze website bezoekt. Vandaar dat wij u graag willen informeren over de wijze waarop wij uw persoonsgegevens gebruiken. Wij raden u aan dit privacybeleid

Nadere informatie

1.2. De Actie wordt georganiseerd ter promotie van betalen in het buitenland met MasterCard.

1.2. De Actie wordt georganiseerd ter promotie van betalen in het buitenland met MasterCard. Actievoorwaarden Priceless Vakantiemoment 1. Algemeen 1.1. Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de actie Priceless Vakantiemoment ( Actie ). De Actie wordt aangeboden door MasterCard Nederland

Nadere informatie

CONSTRUMAT ROOF SYSTEMS Wettelijke Informatie

CONSTRUMAT ROOF SYSTEMS Wettelijke Informatie CONSTRUMAT ROOF SYSTEMS Wettelijke Informatie Gebruiksvoorwaarden en wettelijke beperkingen Deze gebruiksvoorwaarden en wettelijke beperkingen zijn bepalend voor uw gebruik van deze Website. Lees onderstaande

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor de dienstverlening van Your Perfect Body Plan, gevestigd te Helmond.

Algemene Voorwaarden voor de dienstverlening van Your Perfect Body Plan, gevestigd te Helmond. Algemene Voorwaarden voor de dienstverlening van Your Perfect Body Plan, gevestigd te Helmond. 1. Definities - Your Perfect Body Plan: Your Perfect Body Plan gevestigd op de Kromme Steenweg 25 te Helmond.

Nadere informatie

MPARE Gebruikersvoorwaarden App. Arnhem, 21 maart 2014

MPARE Gebruikersvoorwaarden App. Arnhem, 21 maart 2014 MPARE Gebruikersvoorwaarden App Arnhem, 21 maart 2014 Deze Gebruikersvoorwaarden ("Gebruikersvoorwaarden") beschrijven de voorwaarden waaronder gebruik mag worden gemaakt van de (mobiele) applicaties ("App")

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor de dienstverlening van Personal Body Plan BV, gevestigd te Amsterdam.

Algemene Voorwaarden voor de dienstverlening van Personal Body Plan BV, gevestigd te Amsterdam. Algemene Voorwaarden voor de dienstverlening van Personal Body Plan BV, gevestigd te Amsterdam. 1. Definities - Personal Body Plan: Personal Body Plan B.V. statutair gevestigd te Amsterdam, adres Ketelstraat

Nadere informatie

Mexx Voorwaarden voor websitegebruik

Mexx Voorwaarden voor websitegebruik Mexx Voorwaarden voor websitegebruik Leest u deze Mexx Voorwaarden voor websitegebruik ( Voorwaarden ) zorgvuldig door voordat u gebruikmaakt van deze website en eventuele informatie van Mexx op sociale

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden DoelgroepenDashboard Jobdigger IG!

Algemene Voorwaarden DoelgroepenDashboard Jobdigger IG! Algemene Voorwaarden DoelgroepenDashboard Jobdigger IG! Het DoelgroepenDashboard is een product van Jobdigger en Intelligence Group. Met het gebruik van het DoelgroepenDashboard van Jobdigger IG! en/of

Nadere informatie

(1) Disclaimer (2) Copyright

(1) Disclaimer (2) Copyright (1) Disclaimer Visietech behoudt zich het recht voor om de inhoud van de website op elk gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen of uit te breiden. Hoewel alle mogelijke moeite is gedaan

Nadere informatie

GEBRUIKERSOVEREENKOMST Versie 2.0 1 december 2011

GEBRUIKERSOVEREENKOMST Versie 2.0 1 december 2011 GEBRUIKERSOVEREENKOMST Versie 2.0 1 december 2011 Door het downloaden, installeren en/of gebruik van de Reisplanner Xtra Software of een deel daarvan, gaat Gebruiker akkoord met alle onderstaande voorwaarden

Nadere informatie

Privacy Policy Oude Dibbes

Privacy Policy Oude Dibbes Privacy Policy Oude Dibbes 22-08-15 pagina 1 van 6 Inhoudopgave 1 Privacy Policy... 3 1.1 Oude Dibbes en derden... 3 1.2 Welke informatie wordt door Oude Dibbes verwerkt en voor welk doel?... 3 1.2.1 Klantgegevens...

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN EERSTE HULP DICHTBIJ!

ALGEMENE VOORWAARDEN EERSTE HULP DICHTBIJ! ALGEMENE VOORWAARDEN EERSTE HULP DICHTBIJ! 1. Definities Onder de volgende aangegeven begrippen zal het volgende worden verstaan: 1.1 Aanvraag: een door Afnemer geplaatste aanvraag voor het verrichten

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. 1. Algemene informatie. 2. Toegang tot de website DENA STABLES ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene voorwaarden. 1. Algemene informatie. 2. Toegang tot de website DENA STABLES ALGEMENE VOORWAARDEN I Algemene voorwaarden 1. Algemene informatie Behoudens uitdrukkelijke schriftelijke toestemming tot afwijking, zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op alle contractuele relaties tussen enerzijds

Nadere informatie

Privacy statement. Nederlandse Veiligheidsgroep BV

Privacy statement. Nederlandse Veiligheidsgroep BV Privacy statement Nederlandse Veiligheidsgroep BV Artikel 1. Definities 1.1. In dit privacy statement worden de volgende definities gebruikt, tenzij uit de context anders blijkt: a. NVG: de gebruiker van

Nadere informatie

uw (bedrijfs)naam, e-mail adres, adres, (statutaire) vestigingsadres, telefoonnummer en geslacht.

uw (bedrijfs)naam, e-mail adres, adres, (statutaire) vestigingsadres, telefoonnummer en geslacht. Privacybeleid Zoek en Vind Algemeen Zoek en Vind maakt voor de exploitatie van haar website en diensten gebruik van persoonsgegevens. Ter bescherming van de persoonsgegevens van de gebruiker heeft Zoek

Nadere informatie

mlocal Products & Services B.V. KvK nr 59014202

mlocal Products & Services B.V. KvK nr 59014202 Privacy Beleid mlocal Products & Services B.V. KvK nr 59014202 Privacybeleid 01-01-2014 mlocal Products & Services B.V. ( mlocal of wij ) hecht er waarde aan uw online privacy te respecteren en erkent

Nadere informatie

Privacyverklaring ViopTo

Privacyverklaring ViopTo Privacyverklaring ViopTo Voor ons is een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Hierbij houden wij ons aan de eisen

Nadere informatie

PRIVACY CIRCUS BELGIUM

PRIVACY CIRCUS BELGIUM PRIVACY CIRCUS BELGIUM CIRCUS BELGIUM erkent het belang van de bescherming van persoonlijke informatie en persoonsgegevens. Daarom doen we alles wat in onze macht ligt om de privacy van alle bezoekers

Nadere informatie

Deze algemene voorwaarden zijn op 6 december 2012 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Groningen onder dossiernummer 50708228.

Deze algemene voorwaarden zijn op 6 december 2012 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Groningen onder dossiernummer 50708228. Algemene voorwaarden MyOrder Consumenten Deze algemene voorwaarden zijn op 6 december 2012 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Groningen onder dossiernummer 50708228. ARTIKEL 1 Definities In deze

Nadere informatie

Kotadvisor gebruiksvoorwaarden (de Voorwaarden )

Kotadvisor gebruiksvoorwaarden (de Voorwaarden ) Kotadvisor gebruiksvoorwaarden (de Voorwaarden ) Deze Kotadvisor website (deze "Site") wordt beheerd door Kotadvisor VOF. LEES AANDACHTIG DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN VOORDAT U DEZE SITE GEBRUIKT. Door deze

Nadere informatie

Door het gebruik van de Website en het derhalve aanvaarden van de Gebruiksvoorwaarden, gaat u daarnaast akkoord met ons privacy beleid.

Door het gebruik van de Website en het derhalve aanvaarden van de Gebruiksvoorwaarden, gaat u daarnaast akkoord met ons privacy beleid. I. Algemene gebruiksvoorwaarden Mijnhuurprijs.nl 1. Welkom bij Mijnhuurprijs.nl Deze gebruiksvoorwaarden zijn met ingang van 1 oktober 2016 van toepassing op ieder gebruik van de website Mijnhuurprijs.nl,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden en Privacy Policy ITMicroCV.nl

Algemene voorwaarden en Privacy Policy ITMicroCV.nl Algemene voorwaarden en Privacy Policy ITMicroCV.nl Over ITMicroCV ITMicroCV onthoudt zich binnen de wetgeving van elke aansprakelijkheid of garantie voor de nauwkeurigheid, volledigheid, bruikbaarheid,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN Toestemming Door het gebruik van deze website stem je in met de Algemene Voorwaarden. Gebruik de website niet als je het niet eens bent met de Algemene Voorwaarden. Lees het Privacy

Nadere informatie

Wij zorgen steeds voor een goede beveiliging van de opgeslagen gegevens, waaronder verzending van je bankgegevens via een beveiligde verbinding.

Wij zorgen steeds voor een goede beveiliging van de opgeslagen gegevens, waaronder verzending van je bankgegevens via een beveiligde verbinding. Privacy Statement Onze principes zijn openheid, eerlijkheid en transparantie. Dat geldt natuurlijk niet voor jouw persoonsgegevens. De gegevens die wij over jou verwerken en opslaan, gebruiken wij alléén

Nadere informatie

VOORWAARDEN EN CONDITIES MAJOR LAZER WEDSTRIJD AUGUSTUS 2015

VOORWAARDEN EN CONDITIES MAJOR LAZER WEDSTRIJD AUGUSTUS 2015 VOORWAARDEN EN CONDITIES MAJOR LAZER WEDSTRIJD AUGUSTUS 2015 LEES DEZE VOORWAARDEN EN CONDITIES ZORGVULDIG DOOR. WANNEER JE JONGER DAN 18 JAAR BENT MOETEN JE OUDERS OF VERZORGERS MET DEZE VOORWAARDEN EN

Nadere informatie

LIDMAATSCHAPSVOORWAARDEN Winspel Vlinder.nl

LIDMAATSCHAPSVOORWAARDEN Winspel Vlinder.nl 1/7 LIDMAATSCHAPSVOORWAARDEN Winspel Vlinder.nl Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de dienstverlening van Beautysalon Vlinder welke wordt aangeboden op de website www.vlinder.nl/winspel.

Nadere informatie

PRIVACY STATEMENT OUDERMATCH.NL

PRIVACY STATEMENT OUDERMATCH.NL PRIVACY STATEMENT OUDERMATCH.NL Oudermatch neemt uw privacy zeer serieus en zal informatie over u op een veilige manier verwerken en gebruiken. Om uw privacy te waarborgen, handelt Oudermatch altijd in

Nadere informatie