Algemene voorwaarden. 1. Inleiding Algemeen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Algemene voorwaarden. 1. Inleiding. 1.1. Algemeen"

Transcriptie

1 Algemene voorwaarden 1. Inleiding 1.1. Algemeen Op deze pagina worden de voorwaarden vermeld waaronder u gebruik kunt maken van onze website ( Website ) en de voorwaarden waaronder wij de producten ( Producten ) via de website aan u leveren, of u nu een gast of een geregistreerde gebruiker ( U ) bent. De Algemene voorwaarden bevatten tevens ons privacy-beleid, inclusief onze cookiesbeleid Lees alstublieft deze voorwaarden zorgvuldig door voordat u gebruik gaat maken van deze website. Door gebruik te maken van onze site, stemt u in met de Algemene voorwaarden en gaat u ermee akkoord zich hieraan te verbinden. U dient een kopie van de Algemene voorwaarden te printen voor toekomstig gebruik. Indien u niet akkoord gaat met onze voorwaarden, kunt u helaas geen producten via onze website bestellen U bent verplicht om het veld Accepteer onze Algemene voorwaarden aan te vinken, alvorens u een product kunt bestellen op onze website. Als u onze voorwaarden niet accepteert, kunt u geen producten via onze website bestellen Over ons Deze website wordt beheerd door en de producten worden verkocht door Vision Direct BV ( Ons of "Wij ). Vision Direct BV is geregistreerd in Nederland onder Kamer van Koophandelnummer Ons hoofdkantoor annex handelsadres bevindt zich aan de Distelweg 80-G, 1031 HH in Amsterdam, Nederland Andere definities Data alle informatie die u via deze website aan ons verstrekt. Cookies een klein tekstbestand dat op uw website wordt geplaatst als u bepaalde delen van de website bezoekt of bepaalde functies op de website gebruikt. Cookies maken het navigeren eenvoudiger en garanderen een optimaal gebruiksgemak van de website. Meer informatie over de door deze website gebruikte cookies is te vinden in de onderstaande cookieclausule. EU Cookiewet de Europese richtlijn (eprivacy Directive) die in elk betrokken land wordt omgezet in nationale wetgeving. De cookiewet is in Nederland vastgelegd in de Telecommunicatiewet.

2 2. Websitegebruik 2.1. Toegang tot onze website De toegang tot onze website wordt verstrekt op tijdelijke basis. Wij behouden ons het recht voor om deze service in te trekken of te wijzigen, zonder voorafgaande kennisgeving. Wij zijn niet aansprakelijk als onze website om welke reden dan ook voor enige tijd niet bereikbaar is. Wij behouden ons het recht voor om op elk moment de toegang tot bepaalde delen van de website of de gehele website te beperken of te sluiten U bent verantwoordelijk voor het treffen van alle noodzakelijke maatregelen om toegang tot onze website te krijgen. U bent er tevens verantwoordelijk voor dat alle personen die via uw internetverbinding toegang krijgen tot onze website op de hoogte zijn van onze Algemene voorwaarden en deze strikt opvolgen Verboden gebruik U mag deze website alleen gebruiken voor wettelijke doeleinden. Onze site mag niet worden gebruikt: Op een wijze die een lokale, nationale of internationale wet of regel schendt. Op een manier die onwettig of frauduleus is, of een onwettig of frauduleus doel of effect wil bereiken. Om minderjarigen op enigerlei te beschadigen of pogingen daartoe te ondernemen Om materiaal te versturen, bewust te ontvangen, uploaden, downloaden, gebruiken of hergebruiken, dat niet aan onze inhoudelijke voorwaarden en gedragscodes voldoet Om ongevraagde of ongeoorloofde reclame of promotiemateriaal of elke vorm van spam te verzenden of ervoor verantwoordelijk te zijn dat dit wordt verzonden. Om bewust data te verzenden of uploaden dat virussen, Trojaanse paarden, spyware, wormen, tijdbommen, adware, of keyloggers bevat, of andere schadelijke programma s of gelijkwaardige computercodes die een negatieve invloed hebben op de werking van alle computersoftware en hardware U gaat er mee akkoord dat u zich niet ongeautoriseerd toegang verschaft tot onze website en niet verantwoordelijk bent voor belemmering, beschadiging of verstoring van: Elk deel van onze website Alle apparatuur en het netwerk waarop onze website is aangesloten. Alle gebruiksmogelijkheden op onze website. Alle apparatuur, het netwerk of de software die in eigendom is of gebruikt wordt door een derde partij.

3 2.3. Intellectuele eigendomsrechten Wij zijn de eigenaar of licentiehouder van alle intelligente eigendomsrechten op onze website en van al de informatie die wordt gepubliceerd. De inhoud van de website is beschermd door het wettelijk auteursrecht en verdragen over de hele wereld. Alle rechten zijn voorbehouden U mag voor persoonlijk gebruik een kopie van een tekstdeel of afbeelding maken, documenten downloaden van elke webpagina en anderen binnen uw organisatie attenderen op informatie die op onze website geplaatst is U mag de papieren of digitale kopieën van informatie die u van onze website heeft geprint of gedownload op geen enkele wijze wijzigen en u mag geen illustraties, foto s, afbeeldingen, video of audio afzonderlijk gebruiken bij een begeleidende tekst Onze status (en die van onze medewerkers) als opsteller c.q. auteur van alle informatie op onze website dient altijd te worden erkend U mag geen gegevens van onze website gebruiken voor commerciële doeleinden, zonder dat u toestemming heeft gekregen van onze licentiehouders Als u informatie van onze website kopieert, print of downloadt dat in strijd is met onze Algemene voorwaarden, wordt uw recht om gebruik te maken van onze website onmiddellijk ingetrokken. U moet aan de hand van onze instructies de kopieën, prints of downloads retourneren of vernietigen Vertrouwen op gepubliceerde informative Commentaren en andere informatie die door gebruikers op onze website wordt gepost, kan niet worden beschouwd als advies voor een bepaald product of dienst. Wij zijn niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor de juistheid van door gebruikers geplaatste informatie en commentaren, of voor de informatie die derden verkrijgen door de plaatsing van deze externe content door gebruikers van onze site Wij streven ernaar om onze website inhoudelijk actueel te houden en regelmatig te updaten. Het kan voorkomen dat bepaalde informatie op de website op een gegeven moment verouderd is. Wij zijn niet verplicht om deze informatie te actualiseren Het uploaden van data naar onze website Alle data die u uploadt naar onze website wordt beschouwd als niet-vertrouwelijk en vrij van eigendomsrechten. Wij behouden ons het recht voor om deze informatie te gebruiken, kopiëren, verspreiden en bekend te maken aan derden, voor welk doel dan ook. Wij hebben ook het recht om uw identiteit bekend te maken aan derden die claimen dat de door u naar onze website geüploade data een schending van hun intelligente eigendomsrechten of van hun recht op privacy betekenen.

4 2.6. Virussen, hacken en andere strafbare feiten U mag onze website niet misbruiken door bewust virussen, Trojaanse paarden, wormen, tijdbommen of ander materiaal dat kwaadaardig of schadelijk is voor de software en hardware, in te brengen. Het is verboden om u onbevoegd toegang te verschaffen tot onze website, de servers waarop onze site is opgeslagen of elke server, computer of database die verbonden is met onze website. U mag onze website niet aanvallen via een Denial of Service-aanval (DoS) of een gedistribueerde Denial of Service-aanval (DDoS) Door overtreding van deze bepaling pleegt u een strafbaar feit. Wij rapporteren een dergelijke schending aan de verantwoordelijke wetsinstanties en werken samen met de autoriteiten door uw identiteit aan hen bekend te maken. In geval van misbruik van onze website, wordt uw gebruiksrecht voor onze website direct ingetrokken Wij zijn niet aansprakelijk voor verlies van datagegevens of schade aan uw computerapparatuur en computerprogramma s als gevolg van een DDoS-aanval, virusbesmetting of ander technologisch schadelijk materiaal, na gebruikmaking van onze website of het downloaden van gegevens op onze site of een aan onze website gelinkte site Linken naar onze website U mag naar onze homepage linken, mits u dit op een eerlijke en legale manier doet en het onze reputatie niet beschadigd of u hier voordeel van heeft. U mag geen link of koppeling tot stand brengen, waarmee wordt gesuggereerd dat er een bepaalde verbondenheid tussen beide websites bestaat of dat wij de (inhoud van de) betreffende website goedkeuren of onderschrijven, terwijl dit niet het geval is U mag geen link aanbrengen van een website waarvan u de eigenaar niet bent Onze website mag niet worden ingelijst (geframed) in een andere website, noch mag u een link tot stand brengen die niet naar de homepage maar naar een andere webpagina verwijst. Wij behouden ons het recht voor om de eerdere toestemming voor de link in te trekken. De website van waaruit u een koppeling tot stand brengt moet in alle opzichten aan onze inhoudelijke voorwaarden voldoen Als u materiaal van onze website wil gebruiken, anders dan hierboven gesteld, stel uw vraag dan per aan 2.8. Links van onze website De links op onze website naar andere sites en naar externe bronnen die al dan niet met ons verbonden zijn zijn louter ter informatie. Wij hebben geen invloed op of controle over de inhoud van deze websites en aanvaarden geen aansprakelijkheid voor verlies van data of schade aan computerprogramma s of computerapparatuur door gebruikmaking van deze links.

5 Het privacy-beleid voor onze website zoals beschreven in Hoofdstuk 4 van deze Algemene voorwaarden, geldt niet voor dergelijke externe websites. U wordt aangeraden om het privacybeleid of de statements van deze websites vóór gebruik te lezen We kunnen niet garanderen dat de producten of diensten die u van derden koopt via de links op onze website van voldoende kwaliteit zijn. Hiervoor nemen wij geen enkele verantwoordelijkheid. Deze disclaimer is niet van invloed op uw wettelijke rechten tegenover derde verkopers Inhoudsnormen De inhoudsnormen gelden voor al het datamateriaal dat u uploadt naar onze website en alle informatie die op elke website verschijnt en is gelinkt naar onze site. U moet handelen in de letter en geest van onderstaande normen. De standaards gelden zowel voor het geheel aan datamateriaal als voor delen ervan. Al het datamateriaal moet: Nauwkeurig zijn (waar het om feiten gaat). Oprecht zijn (waar het om opinies gaat). Voldoen aan de wetgeving in het Verenigd Koninkrijk en in het land waar de informatie wordt geplaatst Het datamateriaal mag niet/geen: Informatie bevatten die lasterlijk is voor een persoon. Obsceen, beledigend, hatelijk of opruiend zijn. Seksueel getint zijn. Tot geweld aanzetten. Discrimineren op grond van ras, geslacht, religie, nationaliteit, handicap, seksuele geaardheid of leeftijd. Inbreuk doen op enig auteursrecht, databankrecht of merkrecht van een ander. Misleidend zijn voor personen. In strijd zijn met wettelijke verplichtingen tegenover derden, zoals een contractuele verplichting of een vertrouwensafspraak. Illegale activiteiten promoten Bedreigend zijn, misbruik maken of schenden van iemands privacy, dan wel ergernis, ongemak of onnodige onrust veroorzaken Leiden tot het treiteren, boos worden, in verlegenheid brengen, alarmeren of ergeren van enig persoon Gebruikt worden om u voor te doen als een ander, een valse identiteit aan te nemen of een niet bestaande verwantschap met een persoon te suggereren. De indruk geven dat de informatie van ons afkomstig is, terwijl dit niet het geval is.. Pleiten voor, bevorderen of helpen bij onrechtmatige handelingen, bijvoorbeeld inbreuk op auteursrecht of computermisbruik.

6 2.10. Schorsing en beëindiging Wij bepalen naar eigen goeddunken of er sprake is van een schending van de Algemene voorwaarden bij gebruik van onze website. Als er een dergelijke inbreuk heeft plaatsgevonden, ondernemen wij de actie die wij nodig vinden Het niet naleven van onze gebruiksvoorwaarden kan tot de volgende maatregelen leiden: Onmiddellijke, tijdelijke of permanente intrekking van uw recht om onze website te gebruiken. Onmiddellijke, tijdelijke of permanente verwijdering van het datamateriaal dat door u geüpload is naar onze website. Een waarschuwing aan uw adres. Juridische stappen, met als inzet om u te dwingen tot terugbetaling van alle schadekosten, inclusief administratiekosten. Verdere juridische stappen tegen u. Bekendmaking en overdracht van deze informatie aan rechterlijke instanties, in geval wij dit redelijkerwijs noodzakelijk achten Het hoeft niet beperkt te blijven tot de in dit beleid beschreven maatregelen. Als wij dit nodig achten, kunnen wij nog andere acties ondernemen. 3. Verkoop en aankoop van producten 3.1. Uw status Door het plaatsen van een bestelling op onze website, laat u weten dat u: Wettelijk bekwaam bent om een bindende overeenkomst aan te gaan. Ten minste 18 jaar oud bent Hoe het contract tussen u en ons tot stand komt Na het plaatsen van een bestelling, ontvangt u een met een bevestiging dat wij uw order ontvangen hebben. Let op: dit betekent nog niet dat uw bestelling is geaccepteerd. Uw bestelling betreft een aanbieding aan ons om de producten te kopen. Uw bestelling vormt ook een aanbod om een contract te sluiten met Vision Dispensing Ltd (een in Engeland geregistreerd bedrijf onder nummer , dat zijn hoofdkantoor heeft aan 411 Tower Bridge Business Centre, East Smithfield, London E1W 1AW) voor de afhandeling van de producten. Als we in verband met het verrichten van deze diensten of afhandeling van producten spreken van "wij", "onze" of "ons", bedoelen we in onze Algemene voorwaarden Vision Dispensing Ltd.

7 Alle bestellingen zijn onderhevig aan acceptatie. Wij bevestigen de acceptatie van uw order door het sturen van een , waarin wordt aangegeven dat het product verzonden is ( Orderbevestiging ). Het contract tussen ons ( Contract ) komt alleen tot stand als wij u een orderbevestiging sturen. Het contract wordt vanwege de afhandeling en levering van de producten aangegaan met Vision Dispensing Ltd Het contract heeft uitsluitend betrekking op de producten die in de orderbevestiging vermeld staan. Wij zijn niet verplicht om eventuele andere producten die mogelijk onderdeel zijn geweest van uw bestelling te leveren, totdat deze via een afzonderlijke orderbevestiging zijn bekrachtigd Wij houden u op de hoogte in geval een derde partij betrokken is bij een transactie die u met ons bent aangegaan. Wij kunnen uw klanteninformatie met betrekking tot de transactie bekendmaken aan de derde verkoper Validatie van de contactlenzen specificatie De servicediensten en afhandeling van de producten door Vision Dispensing Ltd zijn 18% van de totale kosten van uw bestelling. Alle prijzen van de producten op onze website zijn inclusief deze 18% vergoeding. Als u uw bestelling plaatst, ontvangen wij dit bedrag namens Vision Dispensing Ltd, waarna we hen namens u betalen voor hun diensten Consumentenrechten U kunt een contract te allen tijde opzeggen binnen 14 dagen na ontvangst van de producten. Indien u dit doet, wordt het bedrag dat u betaald heeft volledig teruggestort op uw rekening. Dit in overeenstemming met onze terugbetalingsvoorwaarden, zoals uiteengezet onder punt 3.8 van de Algemene voorwaarden Alle producten worden in verzegelde containers geleverd. Uw recht om de bestelling te annuleren eindigt als de producten na levering worden opengemaakt Om een contract te kunnen annuleren, dient u ons schriftelijk op de hoogte te stellen en de producten binnen 14 dagen na ontvangst te verzenden naar Vision Direct, Distelweg 80-G, 1031 HH in Amsterdam. De producten moeten in dezelfde staat verkeren als u ze ontvangen hebt, met inbegrip van eventuele verpakkingen van afzonderlijke leveringen. De producten mogen niet geopend of gemarkeerd zijn. Terugzending is op eigen kosten en eigen risico Voorafgaande aan de retourzending moet u telefonisch contact opnemen met de afdeling Customer Services ( ) om een zogenaamd Returns Authorisation Number te verkrijgen. Vermeld dit nummer bij de terugzending van de producten Deze bepalingen zijn niet van invloed op uw wettelijke rechten.

8 3.5. Beschikbaarheid en levering Uw bestelling wordt afgehandeld op de leveringsdatum die vermeld staat in de orderbevestiging. Als er geen datum is opgegeven, wordt uw bestelling binnen 21 dagen na de datum van de orderbevestiging geleverd, tenzij er sprake is van uitzonderlijke omstandigheden Risico en eigendom De producten zijn vanaf het moment van levering voor uw eigen risico Het eigendom van de producten gaat pas naar u over na betaling van alle verschuldigde bedragen voor de bestelde producten, inclusief de verzendkosten Prijs en betaling De prijzen van de producten worden aangegeven op onze website, behalve in gevallen van onvoorziene fouten De prijzen zijn inclusief BTW en servicediensten, maar exclusief bezorgkosten tenzij uitdrukkelijk op de website vermeld bij bepaalde producten of promoties. De leveringskosten worden op de website getoond op het moment dat u de gewenste producten bestelt Prijzen kunnen op elk moment aan verandering onderhevig zijn, maar eventuele prijswijzigingen hebben geen gevolgen voor bestellingen waarvoor u al een orderbevestiging hebt gekregen. Als de prijzen worden verhoogd net voorafgaande aan uw orderbevestiging, nemen wij contact met u op voor instructies vóór verzending van het product Onze website bevat een groot aantal producten. Het is mogelijk dat, ondanks onze inspanningen voor een juiste weergave, sommige artikelen op onze site niet correct geprijsd zijn. Wij verifiëren de prijzen als onderdeel van onze verzendprocedure. Als een product een lagere prijs heeft dan de op de website vermelde prijs, zullen wij deze lagere prijs bij de verzending in rekening brengen. In geval de werkelijke prijs hoger ligt dan op de website staat aangegeven, nemen wij contact met u op vóór verzending van het bestelde product Wij zijn niet verplicht om het product aan u te leveren voor een verkeerde (lagere) prijs, zelfs niet nadat wij u een orderbevestiging hebben gestuurd als mocht blijken dat de prijsfout zeer duidelijk is of redelijkerwijs door u herkend had moeten worden als een foute prijsweergave op de website Betaling van alle producten dient te geschieden met een creditcard, bankpas of via PayPal. Wij accepteren betalingen met de meest bekende creditcards en betaalkaarten, waarvan de details beschikbaar zijn op het moment dat u voor uw producten betaalt. Uw creditcard, betaalkaart of PayPal-rekening zal worden belast tussen het moment dat u uw bestelling plaatst en het moment dat de producten worden verzonden.

9 3.8. Ons restitutiebeleid Als u een product aan ons retourneert bijvoorbeeld omdat u het contract met ons heeft geannuleerd of omdat u aangeeft dat het product kapot is nemen we het geretourneerde product in onderzoek. U wordt binnen een redelijke termijn via een op de hoogte gebracht van uw recht op terugbetaling. Wij regelen de terugbetaling over het algemeen volgens dezelfde betaalmethode als u gebruikt heeft bij de aankoop van het product of de producten. Wij zullen de terugbetaling zo snel mogelijk verwerken, in ieder geval binnen 30 dagen na de dag van ontvangst van uw annulering dan wel vanaf de dag dat wij via een bevestigingsmail hebben aangegeven dat u recht heeft op restitutie voor de levering van een defect product Door u geretourneerde producten als gevolg van een defect product worden volledig terugbetaald, met inbegrip van een terugbetaling van de verzendkosten die u betaald heeft voor zowel het in eerste instantie ontvangen van het product als voor het retourzenden Producten die binnen de gestelde termijn van 14 dagen worden teruggezonden en aan de voorwaarden gesteld onder Hoofdstuk 3.4 van de Algemene voorwaarden voldoen, worden volledig terugbetaald. Inclusief de verzendkosten die u betaald heeft voor het verzenden van het artikel aan u. U bent wel verantwoordelijk voor de kosten van het retourneren van het product. 4. Privacy-beleid 4.1. Toepassing Het privacy-beleid is alleen van toepassing op onze en uw acties met betrekking tot deze website. Dit beleid geldt niet voor alle websites die via onze site bereikbaar zijn, net zomin als voor alle links naar sociale media websites Verzamelde gegevens Wij kunnen de volgende (persoonlijke) gegevens van u verzamelen: Informatie die u aan ons verstrekt door het invullen van formulieren op onze website. Dit omvat de gegevens die u invult tijdens het registratieproces om gebruik te kunnen maken van onze website, tijdens het plaatsen van een bestelling voor producten, bij het aanmelden voor onze servicediensten en bij het aanvragen van informatie over onze producten of diensten. Wij kunnen u tevens om informatie vragen tijdens een wedstrijd of een promotieactie, of als u een probleem met onze website rapporteert. Dergelijke informatie kan bestaat uit onderstaande gegevens, maar hoeft hier niet toe beperkt te blijven: Naam Geboortedatum Contactinformatie, zoals een adres, postadres of telefoonnummer Financiële informatie, zoals een creditcard of betaalkaart Naam, adres en contactgegevens van uw opticien Een afbeelding van een contactlens die wordt geüpload

10 Tijdens uw bezoek aan onze website wordt onderstaande informatie automatisch verzameld, maar hoeft hier niet toe beperkt te blijven: Datum en tijd van het bezoek IP-adres Soort computerapparaat Type browser en versie Besturingssysteem Een lijst van URL s, startend bij het adres van een verwijzende website, uw activiteiten op onze site en het adres van de website waar u naartoe gaat Andere bronnen waar u toegang tot heeft Aanvullende gegevens van de bestellingen die u op onze website geplaatst heeft, maar niet beperkt tot: Uw identiteit, de hoeveelheid bestelde producten en de betaalde prijs Gedetailleerde gegevens van de contactlenzen Betaalwijze en status Wijze van levering Korting en promotiecodes, inclusief Attendeer een vriend -acties en verwijzingsgegevens Gegevens van persoonlijke communicatie, maar niet beperkt tot: berichten Postcorrespondentie Opnamen van telefoongesprekken Live chat overzichten Antwoorden op enquêtes voor onderzoeksdoeleinden. U hoeft niet te reageren In elk geval worden uw gegevens in overeenstemming met ons privacy-beleid verwerkt 4.3. Ons gebruik van data Vision Direct BV is de data controller Wij bewaren de gegevens van geplaatste bestellingen van de afgelopen 7 jaar en in andere gevallen waarin gegevens worden verzameld voor 3 jaar Uw gegevens worden niet doorgegeven aan derden, tenzij we daartoe wettelijk verplicht zijn of toestemming hebben gekregen en behoudens dat een derde partij bekendmaking specifiek heeft vastgelegd in zijn privacy-beleid. Dit omvat niet onze filialen of andere bedrijven binnen onze groep Alle persoonlijke gegevens worden veilig opgeslagen. Meer informatie over deze beveiliging is te vinden in onderstaande clausule over beveiliging.

11 Sommige of alle van bovenstaande data kunnen van tijd tot tijd door ons worden verlangd, om u de best mogelijke service te kunnen verlenen met optimaal gebruik van onze website. In concrete zin kunnen gegevens worden gebruikt om redenen van: Interne administratie; Verbetering van onze producten en diensten; Het per versturen van promotiemateriaal dat voor u van belang kan zijn. Contact voor marktonderzoek via , telefoon of fax. Dergelijke informatie kan worden gebruikt om de website aan te passen of te actualiseren. In elk geval worden uw gegevens in overeenstemming met ons privacy-beleid verwerkt Websites van derden en services We kunnen van tijd tot tijd gebruikmaken van de diensten van externe partijen om bepaalde processen te verbeteren die leiden tot een beter functioneren van onze website. De aanbieders van deze diensten kunnen toegang hebben tot bepaalde gegevens die u verstrekt heeft Wijzigingen in de eigendomssituatie en zeggenschap We kunnen op enig moment ons bedrijf uitbreiden of inkrimpen en dit kan gepaard gaan met de verkoop of overdracht van zeggenschap van delen of het gehele bedrijf Vision Direct BV. De door u verstrekte gegevens worden, voor zover deze relevant zijn, samen met het bedrijfsdeel aan de nieuwe eigenaar of nieuwe toezichthoudende partij overgedragen. Dit onder voorwaarden van het bestaande privacy-beleid, waarbij wordt toegestaan dat de gegevens worden gebruikt voor doeleinden zoals eerder afgesproken Wij kunnen ook data doorgeven aan een potentiële koper van onze gehele onderneming of een deel daarvan In de bovenstaande gevallen zorgen wij ervoor dat uw privacy gewaarborgd blijft Beheer van uw data Waar u verplicht bent om datagegevens te verstrekken, worden u opties aangeboden om uw gegevens te beperken. Dit kan het volgende omvatten: Het gebruik van uw gegevens voor direct-marketingdoeleinden Het delen van uw gegevens met derden 4.7. Toegang tot uw datagegevens U heeft het recht om een kopie te vragen van uw persoonlijke datagegevens die door ons worden bewaard. Hiervoor wordt een kleine vergoeding gevraagd die niet hoger dan 12 bedraagt.

12 4.8. Beveiliging Beveiliging van uw data is voor ons van groot belang. Om uw gegevens te beschermen, hebben wij doeltreffende fysieke, elektronische en bestuurlijke procedures vastgelegd die waarborgen dat uw data op onze website veilig en beschermd zijn Als u als onderdeel van ons veiligheidsprotocol een gebruikers-id of wachtwoord kiest of al heeft gekozen, dient u deze informatie vertrouwelijk te behandelen. U mag deze gegevens niet aan derden onthullen. Wij behouden ons het recht voor om een gebruikers-id of wachtwoord, of u dit nu zelf gekozen heeft of dat het door ons verstrekt is, uit te schakelen als u naar onze mening niet heeft voldaan aan de bepalingen in onze voorwaarden Wij streven ernaar om uw persoonlijke data zo goed mogelijk te beschermen. De gegevensoverdracht via internet is echter niet volledig veilig en vindt plaats op eigen risico. Wij kunnen niet instaan voor de veiligheid van de naar onze website verstuurde gegevens Cookies Deze website kan bepaalde cookies plaatsen of toegang verschaffen tot uw computer of mobiele device. Wij hebben deze cookies zorgvuldig geselecteerd en maatregelen getroffen om uw privacy te allen tijde te beschermen en respecteren Alle cookies die op deze website worden gebruikt zijn in overeenstemming met de Europese (EU) Cookiewet Alvorens er nieuwe cookies op uw computer worden geplaatst, krijgt u een berichtenbalk te zien waarin om toestemming voor deze cookies wordt gevraagd. Met het geven van uw toestemming voor het plaatsen van cookies, kunnen wij een betere service en gebruikerservaring van onze website aanbieden. U kunt, als u dat wilt, ook geen toestemming geven voor het plaatsen van cookies. Het gevolg is wel dat bepaalde functies van de website mogelijk niet zo werken als bedoeld.

13 Deze website kan de volgende cookies op uw computer of mobiele device plaatsen, onderverdeeld naar type en doel van de cookies: Type Cookie Strikt noodzakelijke cookies Doeleinde Dit zijn cookies die nodig zijn voor een goed functioneren van onze website. Het gaat bijvoorbeeld om cookies die u in staat stellen om in te loggen op beveiligde delen van onze website, om gebruik te maken van een digitale winkelwagen of van e-facturering diensten. Analytische c.q. prestatieverhogende cookies Deze cookies stellen ons in staat om het aantal bezoekers te herkennen en te tellen en te zien hoe bezoekers op onze website navigeren. Dit helpt ons bij het verbeteren van de werking en functionaliteit van onze website, bijvoorbeeld door ervoor te zorgen dat bezoekers snel en eenvoudig vinden wat ze zoeken. Functionele cookies Deze cookies worden gebruikt om u te herkennen als u terugkeert naar onze website. Hierdoor kunnen wij onze content voor u personaliseren, u bij naam begroeten en rekening houden met uw voorkeuren, zoals uw keuze voor de taal of de regio U kunt ervoor kiezen om op elk moment cookies te verwijderen, maar dit houdt in dat alle informatie die u in staat stelt om snel en efficiënt toegang te krijgen tot onze website wordt verwijderd. Dit betreft zowel uw persoonlijke instellingen als andere voorkeursinformatie Het wordt aanbevolen om uw internetbrowser up-to-date te houden. Als u niet zeker bent over uw privacy-instellingen, kunt u de help- en support van de ontwikkelaar van uw browser raadplegen.

14 5. Onze aansprakelijkheid 5.1. Beperkte aansprakelijkheid voor de geleverde producten en diensten Onze aansprakelijkheid met betrekking tot aangekochte producten blijft beperkt tot de aankoopprijs van het betreffende product. De aansprakelijkheid van Vision Dispensing Ltd ten aanzien van de te leveren servicediensten en productafhandeling blijft beperkt tot de kosten voor deze diensten Uitsluiting van aansprakelijkheid De op onze website getoonde informatie wordt verstrekt zonder garanties, voorwaarden of waarborgen van nauwkeurigheid Voor zover toegestaan door de wet, zijn zowel wij, de andere onderdelen van onze bedrijvengroep als de aan ons verbonden derde partijen uitdrukkelijk uitgesloten van: Alle voorwaarden, garanties en waarborgen die geïmpliceerd zijn door statuten, gewoonterecht of andere rechtsregels Iedere aansprakelijkheid voor directe, indirecte of gevolgschade, veroorzaakt door een gebruiker van onze website, door verkeerd, onjuist of illegaal gebruik van de website of als resultaat van het gebruik van de website, inclusief de gelinkte websites en het datamateriaal dat gepost is. Aansprakelijkheid wordt uitgesloten, maar blijft niet beperkt tot verlies van inkomen of inkomsten, verlies van omzet, verlies van winsten of contracten, verlies van verwachte besparingen, verlies van data, verlies van goodwill en verspilde management- en kantoortijd. Elk ander verlies of schade van welke aard ook, ongeacht de oorzaak. Of als gevolg van een onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), contractbreuk of anderszins, zelfs als een en ander voorzienbaar is Wij zijn niet aansprakelijk als wij door omstandigheden buiten onze macht en controle niet aan onze verplichtingen kunnen voldoen Wij zijn niet aansprakelijk voor acties die ondernomen worden naar aanleiding van overtreding van onze gebruiksvoorwaarden De hiervoor genoemde uitsluitingen zijn niet van toepassing op aansprakelijkheden die wettelijk niet mogen worden uitgesloten of beperkt, met inbegrip van eventuele aansprakelijkheid bij overlijden of persoonlijk letsel als gevolg van onze nalatigheid.

15 6. Plaats van verkoop, bevoegdheid en toepasselijke wetgeving 6.1. Plaats van verkoop De plaats van verkoop voor alle transacties die op deze website worden uitgevoerd is Nederland Toepasselijk recht Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op het Nederlands recht, evenals de contracten die met ons worden gesloten om producten aan te kopen Bevoegdheid Uitsluitend de rechtbanken in Nederland zijn bevoegd om vorderingen uit te spreken die voortvloeien uit of verband houden met een bezoek aan onze website, alle geschillen die hieruit voortkomen of verband mee houden en de afgesloten contracten voor de aankoop van producten op onze website. Wij behouden ons het recht voor om een procedure tegen u te starten in uw thuisland of ander land als u naar onze mening onze Algemene voorwaarden heeft geschonden. 7. Algemeen 7.1. Handelsmerk Vision Direct is een Brits merk (registratie aangevraagd voor nr ) Wijzigingen We kunnen deze Algemene voorwaarden te allen tijde herzien door op deze pagina wijzigingen aan te brengen. Wij verwachten van u dat u deze pagina geregeld bekijkt en controleert en daarbij notie neemt van eventuele wijzigingen die voor u bindend zijn. Sommige van de bepalingen in onze Algemene voorwaarden kunnen worden vervangen door bepalingen of kennisgevingen die elders op onze website worden gepubliceerd Uw zorgen of vragen Als u zorgen heeft over een bepaald product dat op onze website verschijnt of vragen hierover heeft, wordt u verzocht contact met ons op te nemen via het mailadres

Algemene voorwaarden en condities. TomTom International B.V.

Algemene voorwaarden en condities. TomTom International B.V. Nederland Algemene voorwaarden en condities TomTom International B.V. De Ruyterkade 154, 1011 AC Amsterdam, Nederland, en alle gelieerde ondernemingen (samen, TomTom ) Inhoud 1 Toepasselijkheid... 3 2

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN CONSUMERS PIONEER BENELUX

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN CONSUMERS PIONEER BENELUX ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN CONSUMERS PIONEER BENELUX Pioneer Benelux, a branch office of Pioneer Europe N.V. Versterkerstraat 10 1322 AP ALMERE Tel. 036-538 77 77 Verkoopvoorwaarden Nederland Bepalingen

Nadere informatie

Kaart(en) betekent de door ons uitgegeven American Express Charge Card(s), met inbegrip van alle eventuele extra kaart(en).

Kaart(en) betekent de door ons uitgegeven American Express Charge Card(s), met inbegrip van alle eventuele extra kaart(en). OVEREENKOMST VOOR AMERICAN EXPRESS KAARTHOUDERS 1 INLEIDING Dit document vormt, tezamen met het door u ingevulde aanvraagformulier en het overzicht kaartlidmaatschapsbijdragen, de volledige overeenkomst

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden:

Algemene Voorwaarden: Algemene Voorwaarden: Belangrijke informatie: Dit zijn de algemene voorwaarden m.b.t. de overeenkomst tussen: - ons, Prepaid Financial Services Ltd, 4th Floor, 36 Carnaby Street, London, W1F 7DR; - DB

Nadere informatie

Actievoorwaarden Karvan Cévitam Testpanel

Actievoorwaarden Karvan Cévitam Testpanel Actievoorwaarden Karvan Cévitam Testpanel Deze voorwaarden zijn van toepassing op de hieronder in artikel 3 omschreven Actie (hierna de Actievoorwaarden en de Actie) die wordt aangeboden door Karvan Cévitam,

Nadere informatie

Op deze Sites hebben we voor u drie verschillende verkoopmodellen, die we u in deze Algemene Verkoopvoorwaarden graag uiteen willen zetten.

Op deze Sites hebben we voor u drie verschillende verkoopmodellen, die we u in deze Algemene Verkoopvoorwaarden graag uiteen willen zetten. Algemene Voorwaarden Deze pagina (samen met de documenten waarnaar verwezen wordt) bevat de algemene voorwaarden ( Algemene Voorwaarden ) waaronder we elk van onze producten (elk een Product ) die op onze

Nadere informatie

bij Job2love.com geregistreerde Opdrachtgever, Opdrachtnemer waarmee Job2love.com een overeenkomst sluit in het kader van haar dienstverlening

bij Job2love.com geregistreerde Opdrachtgever, Opdrachtnemer waarmee Job2love.com een overeenkomst sluit in het kader van haar dienstverlening Algemene Voorwaarden Definities Job2love.com ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 59.74.93.26, gebruiker van deze algemene voorwaarden, aanbieder van een online platform welke geregistreerde

Nadere informatie

Telefoon Service Aanvraag - Nederland

Telefoon Service Aanvraag - Nederland Stuur deze aanvraag ingevuld en ondertekend naar: NL.Entry@acneuro.com Of fax de aanvraag naar: 020 346 3885, Postbus 90364, 1006 BJ Amsterdam 1. Status klant _ Nieuwe klant _ Bestaande klant: (voer uw

Nadere informatie

Algemene voorwaarden INHOUD

Algemene voorwaarden INHOUD Algemene voorwaarden INHOUD 1. Gebruik van de Website 2. Werking van de website 3. Boekingsvoorwaarden 3.1 Annuleringen en wijzigingen 3.2 Prijs en betaling 3.3 Terugbetalingen 3.4 Paspoort, visa en gezondheid

Nadere informatie

Concept d.d. 15 april 2013 SERVICEVOORWAARDEN

Concept d.d. 15 april 2013 SERVICEVOORWAARDEN Concept d.d. 15 april 2013 SERVICEVOORWAARDEN LEES DE VOLGENDE SERVICEVOORWAARDEN GOED DOOR. Deze servicevoorwaarden (de "Servicevoorwaarden") zijn van toepassing op onze levering en uw gebruik van de

Nadere informatie

LICENTIEOVEREENKOMST VOOR BBM

LICENTIEOVEREENKOMST VOOR BBM LICENTIEOVEREENKOMST VOOR BBM LEES DEZE TEKST A.U.B. AANDACHTIG DOOR ALVORENS DE DIENST TE GEBRUIKEN OF DE BBM SOFTWARE TE INSTALLEREN OF TE GEBRUIKEN. DEZE OVEREENKOMST BEVAT BEPALINGEN DIE DE AANSPRAKELIJKHEID

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Versie : 2.3 2009 2012 Tcob Hosting, Zevenbergschen Hoek Nederland.

Algemene Voorwaarden. Versie : 2.3 2009 2012 Tcob Hosting, Zevenbergschen Hoek Nederland. Algemene Voorwaarden Versie : 2.3 2009 2012 Tcob Hosting, Zevenbergschen Hoek Nederland. Tcob hosting (mijnhosting.com) Adres: De vang 29 4765 AZ Zevenbergschen Hoek Postadres : De vang 29 4765 AZ Zevenbergschen

Nadere informatie

Gebruikersovereenkomst voor PayPal-services

Gebruikersovereenkomst voor PayPal-services >> Alle juridische overeenkomsten weergeven Gebruikersovereenkomst voor PayPal-services Laatst gewijzigd op 1 juli 2015 Afdrukken PDF downloaden Deze Overeenkomst bestaat uit zestien secties (inclusief

Nadere informatie

Telefoon Service Aanvraag - België 1222222223

Telefoon Service Aanvraag - België 1222222223 Stuur deze aanvraag naar: 15 Brussel, België Of fax de aanvraag naar: 31 2 346 87 76 SCHRIJF DUIDELIJK EN IN BLOKLETTERS Naam vertegenwoordiger: 1. Telefoonnummers Vermeld al uw telefoonnummers waarmee

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden BnB Hosting vof Versie 1.1 1 februari 2011

Algemene Voorwaarden BnB Hosting vof Versie 1.1 1 februari 2011 Algemene Voorwaarden BnB Hosting vof Versie 1.1 1 februari 2011 Artikel 1 Definities In onze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1 BnB Hosting: De vennootschap onder firma BnB Hosting vof, gevestigd

Nadere informatie

1.1. KunstICT Webhosting: KunstICT Webhosting, gevestigd te (9502 HG) Stadskanaal aan de Arendshorst 15.

1.1. KunstICT Webhosting: KunstICT Webhosting, gevestigd te (9502 HG) Stadskanaal aan de Arendshorst 15. Algemene Voorwaarden ALGEMENE VOORWAARDEN van KunstICT Webhosting te Stadskanaal (hierna ook te noemen KunstICT Webhosting) Artikel 1 Definities In onze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1.

Nadere informatie

A l g e m e n e v o o r w a a r d e n R O C O L U C. De deelname aan deze kansspelen wordt geregeld door deze overeenkomst.

A l g e m e n e v o o r w a a r d e n R O C O L U C. De deelname aan deze kansspelen wordt geregeld door deze overeenkomst. A l g e m e n e v o o r w a a r d e n R O C O L U C WAARSCHUWING ROCOLUC biedt u op de website www.casinobelgium.be kansspelen aan. De deelname aan deze kansspelen wordt geregeld door deze overeenkomst.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Artikel 1. Definities. Artikel 2. Offerte, aanbod en aanvaarding. Artikel 3. Uitvoering van de Dienst.

Algemene voorwaarden. Artikel 1. Definities. Artikel 2. Offerte, aanbod en aanvaarding. Artikel 3. Uitvoering van de Dienst. Algemene voorwaarden Versie 201510202 Artikel 1. Definities 1. Leverancier: Archimedes Hosting, gevestigd te Neptunusstraat 27B, 7521WC Enschede en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Antagonist B.V. Versie 20130128

Algemene voorwaarden Antagonist B.V. Versie 20130128 Algemene voorwaarden Antagonist B.V. Versie 20130128 Artikel 1. Definities 1. Leverancier: Antagonist B.V., gevestigd te Neptunusstraat 27B, 7521WC Enschede en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

Gebruikersovereenkomst voor PayPal-services

Gebruikersovereenkomst voor PayPal-services >> Alle juridische overeenkomsten weergeven Gebruikersovereenkomst voor PayPal-services Laatst gewijzigd op 1 juli 2015 Afdrukken PDF downloaden Deze Overeenkomst bestaat uit zestien secties (inclusief

Nadere informatie

Telefoonnummer: 0621994629 Bereikbaarheid: Vanaf maandag t/m vrijdag van 8:30 uur tot 20:30 uur E-mailadres: info@vrapit.com

Telefoonnummer: 0621994629 Bereikbaarheid: Vanaf maandag t/m vrijdag van 8:30 uur tot 20:30 uur E-mailadres: info@vrapit.com ALGEMENE VOORWAARDEN VIRTUEEL VERPAKKINGEN VAN DE VENNOOTSCHAP ONDER FIRMA VRAPIT GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL TE ROTTERDAM ONDER NUMMER 59021411 artikel 1 DEFINITIES 1.1 In deze voorwaarden

Nadere informatie

Wie is verantwoordelijk voor de correcte verwerking van uw persoonlijke gegevens?

Wie is verantwoordelijk voor de correcte verwerking van uw persoonlijke gegevens? Deze website wordt u aangeboden door Hilti Nederland B.V. (Hoofdkantoor) ('Hilti'). Termen zoals 'wij', 'ons', 'onze' enz. verwijzen in dit privacybeleid naar Hilti. Termen zoals 'u', 'uw' enz. verwijzen

Nadere informatie

GLOBAL WEBHOSTING Antwerpenstraat 12 A 2034 RS Haarlem

GLOBAL WEBHOSTING Antwerpenstraat 12 A 2034 RS Haarlem GLOBAL WEBHOSTING Antwerpenstraat 12 A 2034 RS Haarlem Versie 5.1.1 01-05-2010 Algemene Voorwaarden van: Global Webhosting, gevestigd en kantoorhoudend in Haarlem Artikel 1. Definities 1.1 Opdrachtgever:

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van Hewlett-Packard Nederland B.V. ten behoeve van online en telefonische verkopen

Algemene Voorwaarden van Hewlett-Packard Nederland B.V. ten behoeve van online en telefonische verkopen Algemene Voorwaarden van Hewlett-Packard Nederland B.V. ten behoeve van online en telefonische verkopen 1. Toepasselijkheid. Deze algemene voorwaarden ( Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle

Nadere informatie

2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met Leverancier een Overeenkomst

2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met Leverancier een Overeenkomst Algemene voorwaarden Intercms. Versie 20141012 Artikel 1. De!nities 1. Leverancier: Intercms., gevestigd te Kloosterhof 2, 6061CT Posterholt en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer

Nadere informatie

Algemene voorwaarden levering Internet diensten Stichting Ideëel Internet, Utrecht, geldig vanaf 1 Januari 2002.

Algemene voorwaarden levering Internet diensten Stichting Ideëel Internet, Utrecht, geldig vanaf 1 Januari 2002. Algemene voorwaarden levering Internet diensten Stichting Ideëel Internet, Utrecht, geldig vanaf 1 Januari 2002. 1. Definities 1.1 bijzondere voorwaarden: de specifieke voorwaarden per dienst die op de

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Codino Media Steenovenweg 3 5753AJ Deurne

Algemene Voorwaarden. Codino Media Steenovenweg 3 5753AJ Deurne Algemene Voorwaarden In de algemene voorwaarden staan alle afspraken tussen jou en ons die van toepassing zijn op alle soorten dienstverlening die wij uitvoeren. Jij mag op ieder moment stoppen, zonder

Nadere informatie

A lg em ene vo orwaarden

A lg em ene vo orwaarden A lg em ene vo orwaarden JURIDISCHE MEDEDELING Gelieve deze overeenkomst aandachtig door te lezen. Deze overeenkomst is een bindende overeenkomst en wordt aangegaan tussen ROCOLUC NV en uzelf. Door «ik

Nadere informatie

1. Algemene Voorwaarden, Privacy Policy en Disclaimer

1. Algemene Voorwaarden, Privacy Policy en Disclaimer Door het bestellen van diensten en/of producten van Profwebdesign verklaart u dat u deze Algemene Voorwaarden gelezen heeft, deze begrepen heeft en dat u akkoord gaat met alle bepalingen beschreven in

Nadere informatie

OFFICE DEPOT INTERNATIONAL BV VERKOOPSVOORWAARDEN VOOR BEDRIJVEN VAN WWW.VIKINGDIRECT.NL

OFFICE DEPOT INTERNATIONAL BV VERKOOPSVOORWAARDEN VOOR BEDRIJVEN VAN WWW.VIKINGDIRECT.NL OFFICE DEPOT INTERNATIONAL BV VERKOOPSVOORWAARDEN VOOR BEDRIJVEN VAN WWW.VIKINGDIRECT.NL 1. Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden, zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen Office Depot International

Nadere informatie