Installatiehandleiding GSM Option Kit FLX series

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Installatiehandleiding GSM Option Kit FLX series"

Transcriptie

1 MAKING MODERN LIVING POSSIBLE SOLAR INVERTERS Installatiehandleiding GSM Option Kit FLX series

2 Veiligheid Veiligheid Typen veiligheidsmeldingen WAARSCHUWING Belangrijke veiligheidsinformatie met betrekking tot de persoonlijke veiligheid. 'Waarschuwing' wordt gebruikt om te wijzen op mogelijk gevaarlijke situaties die kunnen leiden tot ernstig lichamelijk letsel of de dood. VOORZICHTIG 'Let op' met symbool wordt gebruikt om te wijzen op mogelijk gevaarlijke situaties die kunnen leiden tot licht of matig letsel. VOORZICHTIG 'Let op' zonder symbool wordt gebruikt om te wijzen op situaties die kunnen leiden tot schade aan apparatuur of eigendommen. WAARSCHUWING De omvormer loskoppelen Schakel AC af via de netschakelaar en schakel PV af via de schakelaar voor de PV-belasting, voordat u met werkzaamheden aan de omvormer begint. Zorg dat het apparaat niet per ongeluk opnieuw kan worden aangesloten. Gebruik een spanningsmeter om te controleren of het apparaat losgekoppeld en spanningsvrij is. Op de omvormer kan uiterst gevaarlijke, hoge spanning staan, zelfs nadat het AC-net en de zonnemodules zijn losgekoppeld. Wacht na afschakeling van het AC-net en de PV-panelen minimaal 8 minuten voordat u verdergaat. Om de DC-spanning veilig los te koppelen, moet u de schakelaar voor PV-belasting (1) uitschakelen. 160AA NB 'Opmerking' wordt gebruikt om informatie te benadrukken die zorgvuldig in acht moet worden genomen. Algemene veiligheid Alle personen die omvormers installeren en onderhouden, moeten: opgeleid zijn in en ervaring hebben met de algemene veiligheidsvoorschriften voor het werken aan elektrische apparatuur; vertrouwd zijn met de lokale vereisten, regels en voorschriften voor de installatie. NB Vóór het installeren Controleer de apparatuur en de verpakking op eventuele beschadigingen. Neem in geval van twijfel contact op met uw leverancier voordat u met de installatie begint. VOORZICHTIG Installatie Volg de aangegeven stappen in dit document om optimale veiligheid te waarborgen. Denk eraan dat de omvormer twee kanten heeft waar spanning op staat: de PV-ingang en het AC-net. 1 VOORZICHTIG Onderhoud en aanpassing Alleen bevoegd personeel mag de omvormer aanpassen. Gebruik voor uw persoonlijke veiligheid uitsluitend originele reserveonderdelen die bij uw leverancier verkrijgbaar zijn. Bij gebruik van niet-originele reserveonderdelen is naleving van CE-richtlijnen met betrekking tot elektrische veiligheid, EMC en machineveiligheid niet gewaarborgd. De temperatuur van de koelribben en de onderdelen in de omvormer kan hoger worden dan 70 C. Let op dat u geen brandwonden oploopt. In een PV-systeem zijn gelijkspanningen tot 1000 V aanwezig, zelfs als de omvormer is losgekoppeld van het AC-net. Fouten of verkeerd gebruik kunnen tot elektrische boogvorming leiden. L _02_10

3 Veiligheid L _02_10

4 Inhoud Inhoud 1 Installatie 2 2 Setup 4 3 Problemen verhelpen 7 L _02_10 1

5 Installatie 1 1 Installatie In deze handleiding wordt de installatie van de gsm-optie in FLX-omvormers beschreven. Houd het volgende bij de hand wanneer u met installeren begint: Gsm-optie (1), antennekabel (2) en antenne (3); zie Afbeelding 1.1 Handleiding Actieve simkaart met pincode Druk de kaart volledig in positie. Vergrendel hem door het schuifje in de vergrendelde positie te zetten. Zie Afbeelding 1.3. GSM 160AA AA SIM Card 1 2 Afbeelding 1.1 Leveringsomvang gsm-optieset 3 Afbeelding 1.2 Gsm-optie WAARSCHUWING Schakel AC af via de netschakelaar en schakel PV af via de schakelaar voor de PV-belasting, voordat u met werkzaamheden aan de omvormer begint. Wacht na afschakeling van het AC-net en de PV-panelen minimaal 8 minuten voordat u verdergaat, totdat de omvormer volledig ontladen is. Als u AC en PV niet afschakelt en niet wacht tot de omvormer ontladen is, kan dit leiden tot lichamelijk letsel. 1 Aansluitpunt antennekabel 2 Simkaartsleuf 160AA De omvormer zal de optie enkel detecteren wanneer de optie wordt geïnstalleerd terwijl deze geen spanning ontvangt. VOORZICHTIG Probeer de behuizing van de optie niet te doorboren of te openen. Het openen of doorboren kan leiden tot schade aan de apparatuur. Afbeelding 1.3 Simkaart insteken en vergrendelen Installatie Om de optie te installeren: 1. Pak de gsm-optie. Steek de simkaart in de sleuf die is aangeduid met 'Simkaart'. Zie Afbeelding Simkaart in de sleuf 2 Schuifje in vergrendelde positie 2. Open de afdekking van het installatiegedeelte op de omvormer. 3. Steek de gsm-optie in een van de twee optiesleuven: optiesleuf 1 of optiesleuf 2; zie Afbeelding 1.5. Bevestig met een klik aan beide zijden van de optie. 2 L _02_10

6 Installatie 4. Verwijder het kunststof kapje van het montagegat voor de antenne. Het gat bevindt zich in het midden van de bodemplaat van de omvormer en is aangeduid met 'Gsm'. Zie Afbeelding Pak de antennekabel. Steek de doorvoerconnector op de antennekabel door het montagegat voor de antenne. Bevestig hem met sluitring en schroef aan de buitenzijde van de bodemplaat. 6. Monteer de antenne op de doorvoerconnector. Zie Afbeelding AA Gsm-optie 2 Antennekabel 3 Antenne 1.2 Demontage Om de optie te verwijderen: 1. Plaats een schroevendraaier tegen de drukknopaansluiting aan de zijkant van de optie. 2. Oefen zijdelingse druk uit om de drukknopconnector los te maken zoals weergegeven in Afbeelding Trek de optie uit de optiesleuf AA Afbeelding 1.4 Correct gemonteerde antenne 1 Antenne 7. Pak het vrije uiteinde van de antennekabel. - Bevestig de connector op de gsm-optie op het punt dat is aangeduid met 'Gsmant.' Zie (1) in Afbeelding Controleer of de voltooide installatie correct is overeenkomstig Afbeelding AA Afbeelding 1.6 De optie verwijderen 1.3 Sluiten en verificatie 1. Sluit de afdekking van het installatiegedeelte van de omvormer. Verzeker u ervan dat de afdekking goed vastzit. 2. Schakel de PV- en AC-aansluitingen in. 3. Controleer of de optie wordt gedetecteerd. Zie Verificatie. 3 2 Afbeelding 1.5 Correct gemonteerde gsm-optie met antenne L _02_10 3

7 Setup 2 Setup Setup Verificatie Controleer of de optie wordt gedetecteerd. 1. Schakel de PV- en AC-aansluitingen in. 2. Ga op het display naar [Setup Communicatiesetup]. 3. Als het submenu 'GPRS-connectiesetup' beschikbaar is, betekent dit dat de gsm-optie correct is geïnstalleerd. 4. Als het submenu 'GPRS-connectiesetup' niet beschikbaar is, is de gsm-optie niet correct geïnstalleerd. Acties: - Koppel PV en AC los en open de afdekking van het installatiegedeelte van de omvormer zoals beschreven in 1.1 Installatie. - Controleer of de optie is 'vastgeklikt'. - Controleer of de antennekabelconnectors niet beschadigd zijn. - Herhaal stap Neem contact op met de helpdesk als het submenu nog steeds niet zichtbaar is Voorbereiding Houd het volgende bij de hand om de communicatie in te stellen: Gsm-optie met simkaart in de omvormer geïnstalleerd Informatie over GPRS-verbinding van de GPRSserviceprovider: naam toegangspunt, gebruikersnaam en wachtwoord, indien van toepassing Voor datawarehouse-service: gebruikersnaam, wachtwoord en FTP-serveradres. Wanneer de provider het CLX-portaal is, kunt u de gebruikersnaam en het wachtwoord vinden via [Installatie Topologie Informatie]. Voor toegang tot het omvormerdisplay en/of de webinterface: wachtwoord Om fouten tijdens het uploaden te vermijden, moet u ervoor zorgen dat de tijd en datum correct zijn ingesteld in de omvormer. Ga op het display naar [Setup Omvormergegevens Datum & tijd instellen]. Ga via de webinterface naar [Omvormerniveau: [Setup Omvormergegevens Datum & tijd instellen]. 2.2 Setup via display Procedure: 1. Ga naar [Setup Communicatiesetup GPRSconnectiesetup]. 2. Ga als volgt te werk: Voer de pincode in, indien van toepassing. Voer de naam van het aansluitpunt in. Voer de gebruikersnaam en het wachtwoord in, indien van toepassing. Stel Roamingondersteuning in op Ingeschakeld/Uitgeschakeld. NB Dataroaming kan erg duur zijn. 3. Druk op 'Terug'. Ga naar [Setup Communicatiesetup Communicatiekanaal Datawarehouse-service]. 4. Ga als volgt te werk: Stel Communicatiekanaal in op 'GSM'. Controleer of het adres van de FTPserver voor datawarehouse is ingesteld. Bijvoorbeeld: clxportal.danfoss.com. Controleer of de serverpoort voor datawarehouse is ingesteld op [21]. Controleer of de FTP-modus is ingesteld op 'Actief'. Voer de gebruikersnaam en het wachtwoord in zoals verstrekt door de datawarehouseprovider. Wacht na inschakeling minimaal 10 minuten voordat u gegevens uploadt. Druk op 'Logupload starten'. 5. Ga naar [Status Omvormer Uploadstatus]. 4 L _02_10

8 Setup 6. Controleer het volgende: De signaalsterkte ligt tussen 16 en 31. De uploadstatus verandert van Initialisatie naar Uploaden/Losgekoppeld De netwerkprovider van de simkaart wordt weergegeven. De meest recente upload wordt weergegeven. 2.3 Setup via webinterface Communicatiekanaal [0] [Installatie] NB Wanneer het communicatiekanaal is ingesteld op 'Niet aanwezig' zal er geen FTP-upload of transmissie plaatsvinden, zelfs niet wanneer de parameters voor GPRS, SMTP en/of datawarehouse zijn ingesteld. Sms-configuratie Voor communicatie via sms is het niet nodig om een 'communicatiekanaal' in te stellen. Zie de sectie STMP-setup in de FLX-serie Gebruikershandleiding voor informatie over het configureren van communicatie via sms GPRS-setup [0] [Installatie] Dit menu is beschikbaar wanneer de FLX Pro-omvormer is ingesteld als masteromvormer en is uitgerust met een gsm-modem en een geldige simkaart. Hier kunt u de GPRS-instellingen van de omvormer configureren. Deze gegevens zorgen ervoor dat het gsmmodem verbinding kan maken met het internet voor het verzenden van s of het uploaden van gegevens naar een datawarehouse- of FTP-server. 2 2 Afbeelding 2.1 Communicatiekanaal Optie Deze menuoptie is alleen beschikbaar voor de FLX Proomvormer, ingesteld als master. Het selecteren van een communicatiekanaal is de eerste stap voor het configureren van transmissies en FTPuploads. Communicatiekanaal Beschrijving Selecteer het gewenste communicatiekanaal voor FTP-uploads en e- mailtransmissies. Selecteer 'GSM'. De standaardwaarde is 'Niet aanwezig'. Configuratie voor transmissies en FTP-uploads Het selecteren van een communicatiekanaal is nodig om een route voor transmissies en/of FTP-uploads te bepalen. Afbeelding 2.2 GPRS-setup voor gsm-netwerken Procedure: Selecteer 'GSM' om FTP-uploads en s te verzenden via de gsm-optie. Om communicatie of FTP-uploads volledig te activeren, is aanvullende configuratie vereist. Zie de secties GPRS-setup [0] [Installatie] en Datawarehouse [0] [Installatie] /Upload naar FTPserver in het huidige hoofdstuk en de sectie SMTP-setup in de FLX-serie Gebruikershandleiding voor meer informatie. L _02_10 5

9 Setup 2 Optie PIN-code SIM Naam toegangspunt Gebruikersnaam Wachtwoord Wachtwoord opnieuw serviceprovider. Netwerkroaming Beschrijving Voer de pincode voor de simkaart in, indien van toepassing. De pincode kan uit 4-8 tekens bestaan. Verbindingsinformatie van de GPRS-serviceprovider. Deze informatie kan, samen met een gebruikersnaam en wachtwoord, bij de leverancier van de simkaart worden opgevraagd en is nodig om de omvormer in staat te stellen om verbinding te maken met het internet. Max. 24 tekens. Gebruikersnaam toegewezen door de GPRS- Max. 24 tekens. Voer het wachtwoord in dat is toegewezen door de GPRS-serviceprovider. Elk teken van het wachtwoord wordt weergegeven als een asterisk (*). Typ het wachtwoord opnieuw. Aangevinkt (ingeschakeld) Niet aangevinkt (uitgeschakeld) De standaardinstelling is 'niet aangevinkt'. Wanneer het vakje is aangevinkt, kan het GPRS-modem verbinding maken met internet via een ander netwerk dan het thuisnetwerk (een netwerk dat niet tot het netwerk van het telefoonbedrijf hoort). Roaming leidt in de meeste gevallen tot extra kosten Datawarehouse [0] [Installatie] /Upload naar FTP-server Optie Uploadtijd [0] Uploadinterval [0] FTP-serveradres [1] FTP-serverpoort [1] FTP-modus [1] Gebruikersnaam FTP-server [0] Wachtwoord [0] Logupload nu starten [0] Beschrijving Tijdstip van de upload; wordt alleen gebruikt als het uploadinterval is ingesteld op 'Dagelijks'. Per uur Dagelijks Wekelijks Maandelijks Uitgeschakeld Het FTP-serveradres kan door de gebruiker worden geconfigureerd als een naam of een IPadres. Voer maximaal 24 tekens in. Standaardpoort is 21. Standaardmodus is 'Actief'. Voer de vereiste gebruikersnaam voor de FTP-/ datawarehouseaccount in. Als dit veld leeg is, wordt het serienummer van de omvormer gebruikt. Voer maximaal 24 tekens in. Het wachtwoord van de FTP-/webportaalaccount. Voer maximaal 24 tekens in. Hiermee wordt de FTP-upload meteen getest. Om de status te controleren, gaat u naar [Installatie Status Uploadstatus]. NB Een voorwaarde voor een geslaagde gegevensoverdracht naar het datawarehouse is een geldige en actieve portaalaccount. Neem voor meer informatie contact op met de provider van het datawarehouse/webportaal. Gebruik de laatste 10 cijfers van het serienummer van de masteromvormer om de omvormer te registreren bij een datawarehouseprovider. Het serienummer vindt u via [Omvormerniveau: Status Omvormer] of op het productlabel op de zijkant van de omvormer. Afbeelding 2.3 Datawarehouse 6 L _02_10

10 Problemen verhelpen 3 Problemen verhelpen Als de gegevensupload is mislukt: 1. Controleer of de gsm-optie correct is geïnstalleerd en kan worden gedetecteerd; zie sectie Sluiten en verificatie. 2. Zoek de gebeurtenis-id die door het gsm-modem wordt gemeld: Ga op het display naar [Status Omvormer Modem]. Ga via de webinterface naar [Installatieniveau: Status Uploadstatus]. Zoek de gebeurtenis-id onder [Laatste fout]. 3. Raadpleeg de gebeurtenissenlijst in de FLX-serie Gebruikershandleiding voor uitleg over de codes en aanbevolen acties. 3 3 L _02_10 7

11 Danfoss Solar Inverters A/S Ulsnaes 1 DK-6300 Graasten Denmark Tel: Fax: Danfoss kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor mogelijke fouten in catalogi, handboeken en andere documentatie. Danfoss behoudt zich het recht voor zonder voorafgaande kennisgeving haar produkten te wijzigen. Dit geldt eveneens voor reeds bestelde produkten, mits zulke wijzigingen aangebracht kunnen worden zonder dat veranderingen in reeds overeengekomen specificaties noodzakelijk zijn. Alle in deze publicatie genoemde handelsmerken zijn eigendom van de respectievelijke bedrijven. Danfoss en het Danfoss-logo zijn handelsmerken van Danfoss A/S. Alle rechten voorbehouden. Rev. date Lit. No. L _10

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Danfoss CLX Home. Installatiehandleiding SOLAR INVERTERS

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Danfoss CLX Home. Installatiehandleiding SOLAR INVERTERS MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Danfoss CLX Home Installatiehandleiding SOLAR INVERTERS Inhoud Inhoud 1. Inleiding 2 Veiligheidsinstructies 2 Productoverzicht 3 Inhoud levering 4 2. Installatie 5 CLX Home

Nadere informatie

Apparaat voor de bewaking van installaties SUNNY WEBBOX

Apparaat voor de bewaking van installaties SUNNY WEBBOX Apparaat voor de bewaking van installaties SUNNY WEBBOX Gebruiksaanwijzing SWebBox-BNL111033 98-0015833 Version 3.3 NL SMA Solar Technology AG Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Toelichting bij deze handleiding.....................

Nadere informatie

MailCredit. gebruikershandleiding. Frankeertegoed laden via een PC. rm033 Handleiding Mailcredit_NL_Rev03_20120405_MM-OM-UM.doc

MailCredit. gebruikershandleiding. Frankeertegoed laden via een PC. rm033 Handleiding Mailcredit_NL_Rev03_20120405_MM-OM-UM.doc MailCredit Frankeertegoed laden via een PC gebruikershandleiding rm033 Handleiding Mailcredit_NL_Rev03_20120405_MM-OM-UM.doc 2 Mailcredit Gebruikershandleiding Over deze handleiding Doelgroep De gebruikershandleiding

Nadere informatie

Danfoss Solar Inverters TLX Series

Danfoss Solar Inverters TLX Series Danfoss Solar Inverters TLX Series Software-updatehandleiding Rev. date: 2013-05-22 L00410588-03_10 Inhoud Inhoud 1. Inleiding 2 Inleiding 2 Disclaimer 2 2. Vereisten vóór de update 3 Update via webinterface

Nadere informatie

Gebruikershandleiding pagina 1

Gebruikershandleiding pagina 1 Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 6 2. De LaCie Ethernet Disk... 7 2.1. Minimale systeemvereisten... 7 2.2. Inhoud van de verpakking... 8 2.3. Voorpaneel... 9 2.4.

Nadere informatie

Handleiding en installatie instructie

Handleiding en installatie instructie Page 1/67 Algemene Voorwaarden Growatt Merken: Handleiding en installatie instructie Copyright 2010 SHENZHEN Growatt NEW ENERGY TECHNOLOGY CO., LTD, Alle rechten voorbehouden. Geen enkel deel van dit document

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. LACIE ETHERNET DISK http://nl.yourpdfguides.com/dref/3460936

Uw gebruiksaanwijzing. LACIE ETHERNET DISK http://nl.yourpdfguides.com/dref/3460936 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de in de gebruikershandleiding (informatie, specificaties, veiligheidsaanbevelingen,

Nadere informatie

SpeedTouch. 510/510i/530 ADSL-gateways voor meerdere gebruikers Installatie- en gebruikershandleiding. 500- serie

SpeedTouch. 510/510i/530 ADSL-gateways voor meerdere gebruikers Installatie- en gebruikershandleiding. 500- serie SpeedTouch 510/510i/530 ADSL-gateways voor meerdere gebruikers Installatie- en gebruikershandleiding 500- serie SpeedTouch 510/510i/530 Installatie- en gebruikershandleiding Status Wijzigingsbericht Verkorte

Nadere informatie

In deze handleiding gebruikte pictogrammen Cursief gedrukte alinea s hebben een pictogram waarmee het gegeven type informatie wordt gekarakteriseerd:

In deze handleiding gebruikte pictogrammen Cursief gedrukte alinea s hebben een pictogram waarmee het gegeven type informatie wordt gekarakteriseerd: Gebruik van deze handleiding Gebruik van deze handleiding Op de werkbalk: Vorige pagina / Volgende pagina Naar beginpunt / Naar eindpunt Afdrukken: Hoewel de pagina s van deze handleiding zijn geoptimaliseerd

Nadere informatie

Hercules eplug 200 INHOUDSOPGAVE. Als u op een titel in deze inhoudsopgave klikt, wordt de betreffende sectie weergegeven.

Hercules eplug 200 INHOUDSOPGAVE. Als u op een titel in deze inhoudsopgave klikt, wordt de betreffende sectie weergegeven. INHOUDSOPGAVE Als u op een titel in deze inhoudsopgave klikt, wordt de betreffende sectie weergegeven. 1. UW HERCULES eplug 200-ADAPTER... 2 1.1. Aanbevelingen... 2 1.2. Specificaties... 3 1.3. Minimale

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. LACIE NETWORK SPACE http://nl.yourpdfguides.com/dref/3461206

Uw gebruiksaanwijzing. LACIE NETWORK SPACE http://nl.yourpdfguides.com/dref/3461206 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor LACIE NETWORK SPACE. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de LACIE NETWORK SPACE in de gebruikershandleiding

Nadere informatie

Apparaat voor de bewaking van installaties SUNNY WEBBOX met Bluetooth Wireless Technology

Apparaat voor de bewaking van installaties SUNNY WEBBOX met Bluetooth Wireless Technology Apparaat voor de bewaking van installaties SUNNY WEBBOX met Bluetooth Wireless Technology Installatiehandleiding SWebBox20-IA-nl-12 Versie 1.2 NL SMA Solar Technology AG Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing Draadloze DECT telefoon. Operating instructions Cordless DECT telephone

Gebruiksaanwijzing Draadloze DECT telefoon. Operating instructions Cordless DECT telephone Gebruiksaanwijzing Draadloze DECT telefoon tiptel easydect 6600 Mode d emploi Téléphone sans fil DECT tiptel easydect 6600 Operating instructions Cordless DECT telephone tiptel easydect 6600 (NL/B) (F/B/CH)

Nadere informatie

HTC HD2 Gebruikershandleiding

HTC HD2 Gebruikershandleiding HTC HD2 Gebruikershandleiding 2 Lees deze alstublieft voor u verder gaat DE ACCU IS NIET VOLLEDIG OPGELADEN ALS U HET UIT DE VERPAKKING NEEMT. VERWIJDER HET BATTERIJPAK NIET TERWIJL HET APPARAAT LAADT.

Nadere informatie

Het draadloze Router Installatie Handboek

Het draadloze Router Installatie Handboek Het draadloze Router Installatie Handboek NETGEAR, Inc. 4500 Great America Parkway Santa Clara, CA 95054 Verenigde Staten 208-10079-01 2006-03 2006 door NETGEAR, Inc. Alle rechten voorbehouden. Handelsmerken

Nadere informatie

Installatiehandleiding Draadloze ADSL Modem Router

Installatiehandleiding Draadloze ADSL Modem Router Installatiehandleiding Draadloze ADSL Modem Router NETGEAR, Inc. 4500 Great America Parkway Santa Clara, CA 95054 USA 2005-10 2005 door NETGEAR, Inc. Alle rechten voorbehouden. Handelsmerken NETGEAR is

Nadere informatie

THOMSON TG712. Wireless Multi-User VoIP ADSL2+ Gateway. Installatie- en gebruikshandleiding

THOMSON TG712. Wireless Multi-User VoIP ADSL2+ Gateway. Installatie- en gebruikshandleiding THOMSON TG712 Wireless Multi-User VoIP ADSL2+ Gateway Installatie- en gebruikshandleiding THOMSON TG712 Installatie- en gebruikshandleiding Copyright Copyright 1999-2010 THOMSON. Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

Bedieningshandleiding SUNNY BOY 1.5 / 2.5

Bedieningshandleiding SUNNY BOY 1.5 / 2.5 Bedieningshandleiding SUNNY BOY 1.5 / 2.5 SB15-25-BE-nl-10 Versie 1.0 NEDERLANDS Juridische bepalingen SMA Solar Technology AG Juridische bepalingen De informatie in deze documenten is eigendom van SMA

Nadere informatie

THOMSON TG787. Wireless Multi-Service VoIP ADSL2+ Gateway. Installatie- en gebruikershandleiding

THOMSON TG787. Wireless Multi-Service VoIP ADSL2+ Gateway. Installatie- en gebruikershandleiding THOMSON TG787 Wireless Multi-Service VoIP ADSL2+ Gateway Installatie- en gebruikershandleiding THOMSON TG787 Installatie- en gebruikershandleiding Copyright Copyright 1999-2008 Thomson. Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

www.htc.com Gebruikershandleiding

www.htc.com Gebruikershandleiding www.htc.com Gebruikershandleiding Gefeliciteerd met de aankoop van uw nieuwe Windows Mobile Smartphone! Belangrijke informatie. DEZE TELEFOON IS NIET VOLLEDIG OPGELADEN WANNEER U DEZE UIT DE VERPAKKING

Nadere informatie

GEBRUIKERS HANDLEIDING. Cisco Small Business. SPA 300 Series IP-telefoons Modellen 301 en 303

GEBRUIKERS HANDLEIDING. Cisco Small Business. SPA 300 Series IP-telefoons Modellen 301 en 303 GEBRUIKERS HANDLEIDING Cisco Small Business SPA 300 Series IP-telefoons Modellen 301 en 303 Juni 2010 Cisco en het Cisco-logo zijn handelsmerken van Cisco Systems, Inc. en/of zijn partners in de VS en

Nadere informatie

Installatiehandleiding. E.ON EnergieAssistent. U de regie, wij de energie

Installatiehandleiding. E.ON EnergieAssistent. U de regie, wij de energie Installatiehandleiding U de regie, wij de energie 1 INHOUD Inleiding Instellingen hardware 1. Gateway 5 2. A. Slimme meter 10 B. Traditionele meter 13 3. Slimme stekkers 25 4. Slimme thermostaat 29 5.

Nadere informatie

APS M1P-EU Micro-Omvormers Installatie- en Gebruikers Handleiding

APS M1P-EU Micro-Omvormers Installatie- en Gebruikers Handleiding APS M1P-EU Micro-Omvormers Installatie- en Gebruikers Handleiding Versie: 1.6 (Nederlands) ALTENERGY POWER SYSTEM, INC. All rights reserved Pag. 1 Niets uit dit document mag worden gekopieerd zonder schriftelijke

Nadere informatie

Gebruikershandleiding NPD4829-01 NL

Gebruikershandleiding NPD4829-01 NL NPD4829-01 NL Copyright en handelsmerken Copyright en handelsmerken Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar worden gemaakt, in enige

Nadere informatie

IRIS Connect-serie Technische handleiding. Versie 1.2

IRIS Connect-serie Technische handleiding. Versie 1.2 IRIS Connect-serie Technische handleiding Versie 1.2 Inhoud 1. Introductie... 3 2. Communicatiemechanisme IRIS (polling/alarmen)... 4 3. Producteigenschappen... 5 4. Inhoud van de verpakking... 6 5. Kaartconfiguratie...

Nadere informatie

Fronius DATCOM Detail. Bedieningshandleiding. Datacommunicatie 42,0410,1147 012009

Fronius DATCOM Detail. Bedieningshandleiding. Datacommunicatie 42,0410,1147 012009 Fronius DATCOM Detail NL Bedieningshandleiding Datacommunicatie 42,0410,1147 012009 Geachte lezer, Inleiding Wij danken u voor het vertrouwen dat u ons schenkt en feliciteren u met uw technisch hoogwaardige

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Nokia 1600

Gebruikershandleiding Nokia 1600 Gebruikershandleiding Nokia 1600 9239747 Versie 4 CONFORMITEITSVERKLARING NOKIA CORPORATION verklaart op eigen verantwoordelijkheid dat het product RH-64 conform is aan de bepalingen van de volgende Richtlijn

Nadere informatie

M5100 Series. Gebruikershandleiding. Belangrijk: Klik hier voordat u deze handleiding gebruikt. Machinetype(n): 4063 Model(len): 29E, 49E, 69E

M5100 Series. Gebruikershandleiding. Belangrijk: Klik hier voordat u deze handleiding gebruikt. Machinetype(n): 4063 Model(len): 29E, 49E, 69E M5100 Series Gebruikershandleiding Belangrijk: Klik hier voordat u deze handleiding gebruikt. Oktober 2014 www.lexmark.com Machinetype(n): 4063 Model(len): 29E, 49E, 69E Inhoudsopgave 2 Inhoudsopgave Informatie

Nadere informatie

HANDLEIDING. Interface Koptelefoon Camera voor. De veiligste smartphone voor kinderen!

HANDLEIDING. Interface Koptelefoon Camera voor. De veiligste smartphone voor kinderen! De veiligste smartphone voor kinderen! HANDLEIDING Interface Koptelefoon Camera voor 3.5mm jack Volume + AAN/UIT/STANDBY Volume - Micro USB/Oplader Menu Home Terug BELANGRIJKE INFORMATIE - LEES ALSTUBLIEFT

Nadere informatie

Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1. Gezondheids- en veiligheidsmaatregelen... 3 Voorzorgsmaatregelen voor algemeen gebruik...

Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1. Gezondheids- en veiligheidsmaatregelen... 3 Voorzorgsmaatregelen voor algemeen gebruik... Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1 Inhoudsopgave Gezondheids- en veiligheidsmaatregelen... 3 Voorzorgsmaatregelen voor algemeen gebruik... 3 1. Inleiding... 4 1.1. Inhoud van de verpakking...

Nadere informatie