BACHELOR IN HET ONDERWIJS BRUGGE

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BACHELOR IN HET ONDERWIJS BRUGGE"

Transcriptie

1 LAGER ONDERWIJS BACHELOR IN HET ONDERWIJS BRUGGE

2 PROFIEL GEBOEID DOOR KINDEREN IN ONTWIKKELING Je bent bijzonder geboeid door de leefwereld en de ontwikkeling van kinderen. Je helpt hen graag bij het verwerven van de basiskennis op uiteenlopende vakdomeinen. Gebeten leraren zijn de beste leraren. TALENT OM KINDEREN TE HELPEN ONTWIKKELEN Leerkrachten zijn een belangrijke partner van ouders bij de opvoeding. Ouders rekenen sterk op jou. Je wil competenties ontwikkelen om die ouders zo goed mogelijk bij te staan. Je bezit een natuurlijk aanleg om te onderwijzen en ontwikkelt een solide basiskennis om door te geven aan jonge kinderen. Je gaat respectvol om met verschillen in cultuur, opvattingen en waarden en je bent zelf een rolmodel voor de kinderen van de lagere school. JE WIL GRAAG LES GEVEN Zijn leerkrachten echt een ras apart? Behoor jij tot dat ras? In elk geval wil je graag les geven, je ziet jezelf in de rol van juf of meester. Je weet nog hoe belangrijk die juf of meester voor jou was tijdens je eigen lagere schooltijd. Je hebt zin om in hun voetsporen te treden. PRAKTIJKGERICHTE EN VEELZIJDIGE OPLEIDING Onze opleiding laat je zeer snel contact maken met de 6 leerjaren. Je krijgt reeds in het eerste semester een stagekans. De nodige competenties om in de praktijk te functioneren brengen we je stap voor stap bij. Je vindt je weg in hedendaagse leermiddelen en hebt oog voor een rijke leeromgeving. Stages loop je, naarmate je opleiding vordert, dichter bij huis. Ons gemotiveerd en enthousiast team lectoren staat paraat om je kennis en handelen op de eisen van het hedendaagse onderwijs af te stemmen. Je ervaart andere, vernieuwende onderwijsmethodes in binnenland en in buitenland. Tijdens je studies maak je gebruik van digitale leerplatforms, digitale schoolborden en de hedendaagse onderwijsinfrastructuur. Je verwerft met talrijke praktijkopdrachten en dienstverlening een brede en veelzijdige kijk op elk kind en op vele mogelijke schoolomgevingen. 2

3 OPLEIDING Het modeltraject bestaat uit 180 studiepunten verdeeld over 6 semesters. Het is opgebouwd uit een 40-tal modules. Je vindt het programma terug in deze folder. VENSTER OP HET BEROEP (SEMESTER 1 TOT 4) EN UITDAGENDE DIDACTIEK (SEMESTER 5 TOT 6) Deze modules bieden een echt venster op de pedagogische en didactische taken van de leerkracht lager onderwijs. Naar het einde van de opleiding toe beheerst elke student de basis en zijn we toe aan meer uitdaging, innovatie en differentiatie in de didactiek. Het is een venster dat jou toelaat te tonen dat je een hart, inzicht én talent hebt om met kinderen te onderwijzen. De eerste 4 semesters van de opleiding bevatten een module venster op het beroep. In semester 5 en 6 heten de modules uitdagende didactiek. Ze vormen een rode draad doorheen de opleiding. LEERGEBIEDEN VOOR LAGER ONDERWIJS Laat ons even terugdenken aan onze tijd in de lagere school. We hadden toen een aantal grote onderdelen in de leerstof zoals: taal, turnles, maten en getallen, wereldoriëntatie, het muzische Nu zijn de leergebieden wat herschikt, maar toch nog herkenbaar. Als toekomstige leerkracht hebben we competenties nodig om kinderen in al die leergebieden te helpen ontwikkelen. Deze competenties verwerven we via deze modules : leergebied Frans, leergebied muzische mens (MM), leergebied Nederlands, leergebied Lichamelijke opvoeding (LO), leergebied wereldoriëntatie (WO), Leergebied Wiskunde. Een topper van de opleiding is de integratie van alle muzische domeinen (beeld, muziek, drama, beweging, media.) Zo verken jij jouw creatieve grenzen en bouw je een eigen expressief zelfvertrouwen op.

4 OPLEID LEERGEBIED ZINGEVING Deze module toont het pluralistisch karakter van onze hogeschool. De student volgt naar keuze zedenleer of godsdienst of kiest voor de bredere focus: filosoferen met kinderen. In het vrij onderwijs kan de leerkracht ingezet worden voor rooms-katholieke godsdienst. Wie kiest voor zedenleer en dit afwerkt in het postgraduaat kan later NC Zedenleer geven in het lager onderwijs. TEACHER PLUS Onderwijs is gekoppeld aan maatschappelijke ontwikkelingen. We beogen dat alle toekomstige leerkrachten een brede maatschappelijk-culturele belangstelling vertonen en dat ze cultuurexpertise verwerven. Die expertise moeten ze later kunnen aanwenden bij de medewerking aan een cultuurplan op een school. We streven er ook naar dat studenten evolueren tot maatschappelijk betrokken en geëngageerde leerkrachten die burgerzin en democratische ingesteldheid als een noodzaak aanvoelen. COMMUNICATIEVE EN AGOGISCHE VAARDIGHEDEN Vanuit een screening van de startcompetenties werken we aan een sterk basisniveau van communiceren en taal bij de toekomstige leerkracht. De leerkracht zal later een belangrijke voorbeeldfunctie vervullen. Voldoende agogische vaardigheden zullen de toekomstige leerkracht ook wapenen om een professioneel contact te hebben met de leerlingen en de vele partners in onderwijs. 4

5 ING DIDACTISCHE ATELIERS (SEMESTER 1 TOT 5) In een atelier zullen we proefdraaien, experimenteren. We zullen onderwijsactiviteiten onder het vergrootglas plaatsen. Gewapend met heel klassieke en ook met e-tools van de digitale labs testen we als het ware de diverse bouwstenen van een goede les uit. Deze ateliers vormen uiteraard opnieuw een goede voorbereiding op de stages. ONDERWIJSPRAKTIJK (VAN 1 TOT 6) De talrijke stages van de opleiding zijn ondergebracht onder de noemer onderwijspraktijk. De allerlaatste module onderwijspraktijk bevat een zelfstandige stage van 6 weken in dezelfde school. Semester 1 heeft een inleefweek in de lagere school. Daarna heeft elk semester een module onderwijspraktijk. Dit beklemtoont de praktijkgerichtheid van elk semester en van de ganse opleiding. Op de middenpagina heb je een overzicht van het opleidingsprogramma. Het vertrekpunt ligt bij jezelf. Het eerste semester heet dan ook: mijn verkenning. Daarna leer je het onderwijsgebeuren op steeds grotere schaal kennen. Op het einde van de opleiding, kan je onder meer met de bachelorproef een eigen afwerking maken bij de opleiding. Je verzorgt hierbij je eigen portfolio. 5

6 PROGRAM LAGER ONDERWIJS SEMESTER 1: MIJN VERKENNING 6 VENSTER OP HET BEROEP I Inzicht in de taak als leerkracht en in de klaspraktijk. Aspecten van ontwikkelingspsychologie, algemene didactiek, agogische vaardigheden en handschriftontwikkeling. FRANS I Sterke basis Frans verwerven + verkennen leerplan Frans basisonderwijs. Opbouw van een lessenreeks Frans in de basisschool. LICHAMELIJKE OPVOEDING I Algemene didactiek en methodiek van de bewegingsopvoeding. Kennismaking met de verschillende activiteitsdomeinen. WERELDORIËNTATIE I Kennismaking met de WO-domeinen ruimte, mens en maatschappij, tijd, natuur. Overzicht van het leerplan. Richtlijnen en principes voor een les WO. EXPRESSIEVE ONTWIKKELING I Kennismaking met de eigen creativiteit en met het creatief proces. Basisvaardigheden per domein, materialen en inhouden worden aangereikt. WISKUNDE I Vakkennis wiskunde lager onderwijs deel 1: o.a. getallenkennis, maatgetallen, vlakke figuren... Vakdidactiek: visie op wiskunde, rekenvoorwaarden, wiskunde lesstructuren... CULTUUR EN MAATSCHAPPIJ I Burgerschap, democratie en cultuur. Onderwijs als maatschappelijke opdracht. COMMUNICATIE I Herhaling hoofdregels Nederlandse spelling met als mikpunt de leerinhouden en spellingstrategieën die in de basisschool aan bod komen. ONDERWIJSPRAKTIJK - DIDACTISCH ATELIER I Voorbereidende praktijkoefeningen en observerende participatiestage. Check van de eigen startpositie als toekomstig leerkracht. * onder voorbehoud van eventuele wijzigingen en goedkeuring door het Hogeschoolbestuur. Kijk ook op 6

7 MABACHELOR IN HET LAGER ONDERWIJS* SEMESTER KLAS VENSTER OP HET BEROEP II Algemene didactiek : principes, beginsituatie, doelstellingen, leerinhouden, werkvormen. FRANS II Werkvormen voor Frans in het basisonderwijs aangepast aan de vijf taalvaardigheden. Uitbreiding woordenschat en didactiek. NEDERLANDS I Spreek- en luistervaardigheid. Taalbeschouwing: redekundig ontleden. WERELDORIËNTATIE II Thematische steekproef WO (zonnestelsel, atmosfeer, historische tijd 2, biotoop strand) waarbij de vakdidactiek wordt uitgewerkt. EXPRESSIEVE ONTWIKKELING II Didactische kennismaking met alle muzische domeinen : muziek, beweging, drama, beeld, media. Kijk op creatieve leersituaties met kinderen. WISKUNDE II Vakkennis wiskunde lager onderwijs deel 2 : Lichamen o.a. ontvouwingen; Berekeningen van oppervlakte, omtrek, volume. Specifieke didactiek van de optelling. ZINGEVING I De student volgt naar keuze Godsdienst, Zedenleer of Filosoferen met Kinderen. DIDACTISCH ATELIER II Kritische kijk op lesvoorbereidingen. Inoefenen didactische werkvormen. Vergelijking leerplannen van de verschillende onderwijsnetten. ONDERWIJSPRAKTIJK II Actieve stage in duo voor de klas + supervisie. 6 7

8 PROGRAMMABACHELOR IN HET LAGER ONDERWIJS* LAGER ONDERWIJS BREDE KLAS SEMESTER SCHOOL SEMESTER SCHOOL EN SAMENLEVING SEMESTER 6 MIJN PORTFOLIO VENSTER OP HET BEROEP III Specifieke didactiek / Agogie / Communicatie VENSTER OP HET BEROEP IV Specifieke didactiek / Agogie / Communicatie KEUZEVAKKEN RK Godsdienst / NC Zedenleer / Playing for Success / Kinderuniversiteit / Bedrijfsbeheer WISKUNDE III FRANS III UITDAGENDE DIDACTIEK I NEDERLANDS II LICHAMELIJKE OPVOEDING III UITDAGENDE DIDACTIEK II PORTFOLIO III WERELDORIËNTATIE III WERELDORIËNTATIE IV BACHELORPROEF EXPRESSIEVE ONTWIKKELING III ZINGEVING II Keuze uit RKG, NCZ, FMK DIDACTISCH ATELIER III ONDERWIJSPRAKTIJK III Drie weken actieve stage. EXPRESSIEVE ONTWIKKELING IV CULTUUR EN MAATSCHAPPIJ II DIDACTISCH ATELIER IV ONDERWIJSPRAKTIJK IV Drie weken actieve stage. CULTUUR EN MAATSCHAPPIJ III DIDACTISCH ATELIER V ONDERWIJSPRAKTIJK V Diversiteitsstage / Buostage / Beleidskaders ONDERWIJSPRAKTIJK VI Zeven weken actieve stage Terugkomdag op woensdag * onder voorbehoud van eventuele wijzigingen en goedkeuring door het Hogeschoolbestuur. Kijk ook op

9 JOB Als onderwijzer geef je niet enkel les in het lager onderwijs, je kan ook terecht in het buitengewoon lager onderwijs en er liggen ook mogelijkheden in het buitengewoon secundair onderwijs of in ziekenhuisklasjes. Wie wenst kan zich vanuit Howest richten op alle onderwijsnetten. MURIËL RAMOUDT Afgestudeerde Lager onderwijs KIM NOË Leerkracht GASV, SBSO De Varens Nooit gedacht dat ik op mijn negenendertig nog op zo n mooie wijze een diploma bachelor Lager onderwijs zou behalen aan Howest te Brugge. Ons eerste jaar Balo vormde de basis, het inzicht en de visie waarmee wij op pad trokken doorheen de volgende semesters om ons pad verder te verfijnen en uit te breiden. Ik zet mij nu ten volle in om met collega s en ouders verder te werken aan het versterken van een boeiende, leerrijke, warme en krachtige schoolomgeving waar de kinderen zich thuis voelen. Waarom koos ik voor de opleiding Lager onderwijs aan Howest? Omdat ik het leuk vind om kinderen iets bij te leren. Omdat ik de opvoedende taak belangrijk vind. Omdat het zo een gevarieerde job is die mijn talenten aanspreekt. Omdat het veel DOEN is. Omdat het praktisch gericht is. Omdat ik zo veel leerde uit de stage. Omdat het geen mastodont-school is. Omdat je in dit beroep een verschil kan maken. Omdat ik bezig ben met de toekomst. 9

10 VERDER STUDEREN Je kan een nascholing volgen of kiezen voor verdere studie op het niveau bachelor-na-bachelor, op het niveau van een andere bachelor of op het masterniveau aan de universiteit. Na je bachelor kan je op verschillende plaatsen nascholing volgen aangepast aan de onderwijsjob die je opneemt of zal opnemen. Je kan de opleiding voor leermeester NC Zedenleer vervolmaken. Je kan een bachelor-na-bachelor programma volgen voor buitengewoon onderwijs bij Howest. Je kan via een schakelprogramma binnentreden bij andere bacheloropleidingen die door Howest en de associatiepartners worden aangeboden. We denken zowel aan lerarenopleidingen bij een ander onderwijsniveau, alsook aan bijvoorbeeld een bachelor ergotherapie, journalistiek, Je kan via een schakelprogramma binnentreden bij de educatieve master of master in de pedagogische wetenschappen of onderwijskunde. 10

11 EXTRA INTERNATIONAAL Howest streeft ernaar om alle studenten een internationale ervaring mee te geven en biedt daartoe tal van opportuniteiten: een internationale stage, studeren in het buitenland (zelfs in China of India), samen met je medestudenten op studiereis, een International Week, een Erasmus Intensive Programme met deelnemers uit heel Europa, een Summer School, je inzetten voor ontwikkelingssamenwerking via zuidstages of -projecten Het kan allemaal, ver of dichtbij. Tijdens de Howest International Days verleg je al tijdens het eerste jaar jouw grenzen. Elk semester studeren er aan onze campussen talrijke buitenlandse studenten en dat maakt de studentenwereld een stuk boeiender en exotisch. De wereld op je campus, zeg maar. Op howest.be/internationaal vind je heel wat info en boeiende getuigenissen van Howesters die de wereld verkenden tijdens hun opleiding. HOWESTIVAL Howest loves Music! Howest sponsort niet alleen tal van culturele activiteiten en concerten, maar heeft zelfs haar eigen festival. Howestival wordt georganiseerd door studenten met de steun van Stuvo Howest. Check it out! Info: 11

12 HOWE Howest is een sterk groeiende hogeschool met campussen in Kortrijk en Brugge en maakt deel uit van de Associatie Universiteit Gent. De hogeschool biedt negentien professionele bachelors aan, waaronder vier unieke. Binnen deze opleidingen is er een ruim aanbod aan keuzetrajecten. Veel van deze kan je enkel aan Howest volgen. Praktijkgericht onderwijs met tal van boeiende stages en opdrachten in samenwerking met het werkveld, zorgen ervoor dat elke student die aan Howest afstudeert onmiddellijk inzetbaar is als New Young Professional. Met jouw bachelordiploma kan je makkelijk doorstromen naar een andere bachelor en dankzij schakelprogramma s kan je na je bacheloropleiding aan Howest een universitair masterdiploma behalen. BRUGGE EN KORTRIJK Howest heeft campussen in Brugge en Kortrijk op wandelafstand van het station. Als student maak je deel uit van het bruisende stadscentrum en dat zorgt natuurlijk voor de nodige fun. Zowel Brugge als Kortrijk ontpopten zich de laatste jaren tot erg studentvriendelijke steden. Brugge is een bruisende stad met meer dan 6000 studenten. Er zijn tal van activiteiten voor jongeren: Student Welcome, de Studentennacht, sportactiviteiten, Students on Ice... Je vindt er betaalbare kamers, een verhuurdienst voor studentenfietsen en je kan korting krijgen op je Buzzy Pazz. Jou vlot van en naar de campus krijgen, is voor ons topprioriteit! JOIN THE (STUDENTEN)CLUB De studentenclubs Brihos (Brugge), Aethyra (Brugge) en Centaura (Kortrijk) maken van je studentenleven een onvergetelijke reis. Naast de traditionele clubs zijn er nog tal van thematische of opleidingsgebonden studentenorganisaties actief binnen Howest. Ondernemerschap, het zit in ons! BITS, BYTES, BOEKEN, BROODJES Op alle Howestcampussen heb je toegang tot draadloos internet. Dankzij Microsoft Office 65 werk je voor alle Officetoepassingen via the cloud. Je hebt dus om het even waar en wanneer toegang tot je werkdocumenten en -ruimtes. Bijkomende voordelen zijn dat je op om het even welk device toegang hebt tot jouw ruimte en over maar liefst 25GB aan capaciteit beschikt. Als Howeststudent krijg je gratis een International Student Identity-card (ISIC-card), goed voor zowat culturele en lifestylekortingen, zowel in 12

13 ST eigen land als in het buitenland. Met diezelfde kaart kan je printen en kopiëren op de campussen. De bibliotheek is een oase in het drukke campusleven. Je kan er rustig studeren, afspreken met je projectgroep en werken aan je opdrachten. Verder kun je er gedrukte materialen ontlenen of raadplegen en digitale bronnen online consulteren (dat laatste kan ook van thuis uit). Ook scannen, kopiëren en printen behoort tot de mogelijkheden. Op de campussen kan je terecht voor ontbijt, warme en koude dagschotels, pasta s, belegde broodjes, soep, frisdrank, koffie of thee. STIP, HET STUDENT INFOPUNT Ik heb een vraag, waar kan ik terecht? Hoe betaal ik mijn studies? Kan ik faciliteiten aanvragen? Hoe maak ik een studieplanning? Hoeveel mag ik werken als jobstudent? Waar kan ik sporten? Dit zijn maar enkele voorbeelden van vragen waar je als student mee kan zitten. STIP is een verzamelnaam voor verschillende ondersteunende diensten waar je als student terecht kan met je vragen. Zo is er bijvoorbeeld STUVO (studentenvoorzieningen), de talentcoach (zoekt naar faciliteiten op maat bij omstandigheden die je studies bemoeilijken), de mentor (bij wie je terecht kan met je studievragen), het monitoraat (lectoren die buiten de lessen beschikbaar zijn voor vragen over de leerstof), de studiecoach (bij wie je terecht kan voor onder andere tips over studiemethode, studieplanning, leren leren ) enzovoort. Op elke campus helpen de onthaalmedewerkers jou verder op weg. Afhankelijk van je vraag, verwijzen zij jou door naar de desbetreffende STIP-medewerker. STUVO (Studentenvoorzieningen) zorgt ervoor dat alle studenten in de meest optimale omstandigheden kunnen studeren. STUVO biedt een waaier van diensten aan. Op zoek naar een kamer, een laptop huren, een fiets huren, op zoek naar een studentenjob of naar info over uitkeringen, kinderbijslag, ondersteuning van een bruisend campusleven, culturele activiteiten en sport Bij STUVO kan je terecht. STUVO zorgt ook voor psychosociale begeleiding wanneer je faalangst hebt. Er zijn groepstrainingen over timemanagement, relaxatie, gezond vermageren, koken op kot STUVO ondersteunt de studentenparticipatie evenals de studentenorganisaties en - activiteiten. Bovendien stimuleert STUVO een studentvriendelijk stadsbeleid. Meer weten? Ga naar 1

14 PRAKTI LEERKREDIET & FLEXIBILISERING Als student ben je mee verantwoordelijk voor je studieloopbaan via het leerkrediet. Elke student krijgt bij de start in het hoger onderwijs in Vlaanderen een virtuele rugzak met 140 studiepunten. Bij inschrijving gaat het aantal studiepunten waarvoor je je inschrijft uit je rugzak met leerkrediet. Alle studiepunten die je verwerft als je slaagt, komen er weer bij. Je kan zelf min of meer bepalen hoe snel je door je opleiding gaat. Je kan een geïndividualiseerd traject volgen als je voor bepaalde opleidingsonderdelen niet slaagt of als je je studies wil combineren met werk, sport of een gezin. INSCHRIJVEN Wie zich aan Howest wil inschrijven kan online voorinschrijven en vanaf 1 juli op de campus de inschrijving definitief afronden. Online voorinschrijven kan van thuis uit (webreg.howest.be), tijdens een infodag of op het studentensecretariaat. De voorinschrijving is een registratie en zorgt ervoor dat de definitieve inschrijving op een vlotte manier verloopt. Definitief inschrijven doe je door je persoonlijk aan te melden op het secretariaat van de campus. TOELATINGSVOORWAARDEN Om je te kunnen inschrijven aan Howest, moet je minstens een diploma secundair onderwijs hebben behaald. Heb je geen diploma secundair onderwijs, dan kan je via een toelatingsonderzoek alsnog de kans krijgen om in te schrijven. Er zijn speciale procedures voor het toelatingsonderzoek die geldig zijn voor alle partnerinstellingen van de Associatie Universiteit Gent. Op de website howest.be vind je meer informatie. WAT JE VROEGER AL GEDAAN HEBT: EERDER VERWORVEN KWALIFICATIES/COMPETENTIES Met wat je vroeger hebt gestudeerd (eerder verworven kwalificaties - EVK) of elders hebt geleerd door ervaring (eerder verworven competenties - EVC) kan je voor je studietraject misschien vrijgesteld worden voor één of verschillende opleidingsonderdelen of partims. Er zijn speciale procedures voor de EVC s die geldig zijn voor alle partnerinstellingen van de Associatie Universiteit Gent. Op de website howest.be vind je meer informatie. 14

15 SCH STUDIEGELD Het studiegeld* voor het academiejaar bedraagt tussen de 100 en 596,0 euro, afhankelijk van het beursstatuut. Surf voor meer info naar of bel het studentensecretariaat ( ). *onder voorbehoud van eventuele wijzigingen HOWEST LAPTOPPROJECT Van alle Howeststudenten wordt verwacht dat zij in het bezit zijn van een laptop met een aanbevolen configuratie. Howest onderhandelt elk jaar via een intermediair voor de best mogelijke voorwaarden. Dit resulteert in een gevoelig prijsvoordeel ten opzichte van gelijkaardige commerciële toestellen. Meer informatie vind je terug op howest.be/laptops. INSTAPCURSUSSEN De overstap van het secundair naar het hoger onderwijs is niet altijd even evident. Daarom biedt Howest jou een reeks instapcursussen aan die je voorbereiden op je studies tot professionele bachelor. De lessen worden georganiseerd tijdens de eerste twee weken van september en vinden plaats in een van onze campussen (Brugge of Kortrijk). Een overzicht van deze instapcursussen vind je op howest.be/instapcursus. 15

16 INFO LAGER ONDERWIJS Sint-Jorisstraat BRUGGE Contactpersoon: Ward Dumoulin - E Trajectbegeleider: Pierre Bailly - E INFOMOMENTEN* Zaterdag 2 februari Infodag van 10.00uur uur Zaterdag 4 mei Campusdag van 10.00uur uur Dinsdag 2 juli Infoavond van 18.00uur uur Zaterdag 7 september Infonamiddag van 14.00uur uur *Adres infomomenten Lager onderwijs: Sint-Jorisstraat Brugge INSCHRIJVEN LAGER ONDERWIJS Voorinschrijven: op het studentensecretariaat op de campus tijdens het academiejaar en tijdens infodagen of online van thuis uit: webreg.howest.be Definitief inschrijven: vanaf 1 juli 201 Studentensecretariaat Sint-Jorisstraat Brugge - T Wat breng je mee bij de inschrijving? Je identiteitskaart en een kopie ervan Je originele diploma secundair onderwijs of je voorlopig diploma en kopie ervan Indien van toepassing: attest waarmee je aantoont dat je vorig academiejaar recht had op een studiebeurs. Als je vorig academiejaar een studiebeurs ontving, dan betaal je nu verminderd studiegeld (100 euro) Indien van toepassing: attest van werk / werkloosheid OPENINGSTIJDEN STUDENTENSECRETARIAAT Elke werkdag van 8.00uur uur. Voor de openingstijden in juli en augustus verwijzen we naar de Howest website: howest.be.

TOEGEPASTE INFORMATICA

TOEGEPASTE INFORMATICA TOEGEPASTE INFORMATICA Bachelor in DE TOEGEPASTE INFORMATICA SOFTWARE & SYSTEMS DEVELOPMENT COMPUTER & CYBER CRIME PROFESSIONAL* BRUGGE *UNIEK IN VLAANDEREN profi Je bent geïnteresseerd in de complexe

Nadere informatie

NETWERKECONOMIE BACHELOR IN DE NETWERKECONOMIE UNIEK IN VLAANDEREN

NETWERKECONOMIE BACHELOR IN DE NETWERKECONOMIE UNIEK IN VLAANDEREN NETWERKECONOMIE BACHELOR IN DE NETWERKECONOMIE BRUGGE UNIEK IN VLAANDEREN PROFIEL Het bedrijfsleven boeit je. Je bent een ondernemer. Uitdagingen schrikken je niet af. De moderne media spreken je aan.

Nadere informatie

OFFICE MANAGEMENT BACHELOR IN HET OFFICE MANAGEMENT FOR BUSINESS (EXECUTIVE MANAGEMENT ASSISTANT) FOR HEALTHCARE (MEDICAL MANAGEMENT ASSISTANT)

OFFICE MANAGEMENT BACHELOR IN HET OFFICE MANAGEMENT FOR BUSINESS (EXECUTIVE MANAGEMENT ASSISTANT) FOR HEALTHCARE (MEDICAL MANAGEMENT ASSISTANT) OFFICE MANAGEMENT BACHELOR IN HET OFFICE MANAGEMENT FOR BUSINESS (EXECUTIVE MANAGEMENT ASSISTANT) FOR HEALTHCARE (MEDICAL MANAGEMENT ASSISTANT) BRUGGE / KORTRIJK PROFIEL Je houdt van plannen en organiseren.

Nadere informatie

THE FUTURE OF ICT NEW MEDIA AND COMMUNICATION TECHNOLOGY BACHELOR IN DE MULTIMEDIA EN COMMUNICATIETECHNOLOGIE UNIEK IN VLAANDEREN

THE FUTURE OF ICT NEW MEDIA AND COMMUNICATION TECHNOLOGY BACHELOR IN DE MULTIMEDIA EN COMMUNICATIETECHNOLOGIE UNIEK IN VLAANDEREN THE FUTURE OF ICT NEW MEDIA AND COMMUNICATION TECHNOLOGY BACHELOR IN DE MULTIMEDIA EN COMMUNICATIETECHNOLOGIE KORTRIJK UNIEK IN VLAANDEREN 2 NEW MEDIA AND COMMUNICATION TECHNOLOGY WAAROM NMCT? Zijn IT

Nadere informatie

TOERISME EN RECREATIE- MANAGEMENT

TOERISME EN RECREATIE- MANAGEMENT TOERISME EN RECREATIE- MANAGEMENT Bachelor in toerisme en recreatiemanagement KORTRIJK profiel Als toerismeprofessional ben je een global traveler, of je nu in binnen- of buitenland verblijft. Met passie

Nadere informatie

TOEGEPASTE INFORMATICA BACHELOR IN DE TOEGEPASTE INFORMATICA SOFTWARE & SYSTEMS DEVELOPMENT COMPUTER & CYBER CRIME PROFESSIONAL* ICT CONSULTANT*

TOEGEPASTE INFORMATICA BACHELOR IN DE TOEGEPASTE INFORMATICA SOFTWARE & SYSTEMS DEVELOPMENT COMPUTER & CYBER CRIME PROFESSIONAL* ICT CONSULTANT* TOEGEPASTE INFORMATICA BACHELOR IN DE TOEGEPASTE INFORMATICA SOFTWARE & SYSTEMS DEVELOPMENT COMPUTER & CYBER CRIME PROFESSIONAL* ICT CONSULTANT* BRUGGE 2014-2015 *UNIEK IN VLAANDEREN PROFI Je bent geïnteresseerd

Nadere informatie

OFFICE MANAGEMENT BACHELOR IN HET OFFICE MANAGEMENT COMMUNICATE & ORGANISE FOR BUSINESS OR HEALTHCARE

OFFICE MANAGEMENT BACHELOR IN HET OFFICE MANAGEMENT COMMUNICATE & ORGANISE FOR BUSINESS OR HEALTHCARE OFFICE MANAGEMENT BACHELOR IN HET OFFICE MANAGEMENT COMMUNICATE & ORGANISE FOR BUSINESS OR HEALTHCARE BRUGGE / KORTRIJK 2014-2015 PROFIEL Je houdt van plannen en organiseren. Je denkt vooruit, je bent

Nadere informatie

DEVINE DIGITAL DESIGN AND DEVELOPMENT BACHELOR IN DE MULTIMEDIA EN COMMUNICATIETECHNOLOGIE KORTRIJK 2014-2015 UNIEK IN VLAANDEREN

DEVINE DIGITAL DESIGN AND DEVELOPMENT BACHELOR IN DE MULTIMEDIA EN COMMUNICATIETECHNOLOGIE KORTRIJK 2014-2015 UNIEK IN VLAANDEREN DEVINE DIGITAL DESIGN AND DEVELOPMENT BACHELOR IN DE MULTIMEDIA EN COMMUNICATIETECHNOLOGIE KORTRIJK 2014-2015 UNIEK IN VLAANDEREN DEVINER m/v samentrekking van developer en designer. Een deviner leeft,

Nadere informatie

OFFICE MANAGEMENT BACHELOR IN HET OFFICE MANAGEMENT. EXECUTIVE MANAGEMENT ASSISTANT MEDICAL MANAGEMENT ASSISTANTBrugge BRUGGE / KORTRIJK

OFFICE MANAGEMENT BACHELOR IN HET OFFICE MANAGEMENT. EXECUTIVE MANAGEMENT ASSISTANT MEDICAL MANAGEMENT ASSISTANTBrugge BRUGGE / KORTRIJK OFFICE MANAGEMENT BACHELOR IN HET OFFICE MANAGEMENT EXECUTIVE MANAGEMENT ASSISTANT MEDICAL MANAGEMENT ASSISTANTBrugge BRUGGE / KORTRIJK WAAROM KIEZEN VOOR OFFICE MANAGEMENT? Je houdt van plannen en organiseren,

Nadere informatie

Verpleegkunde. vernieuwde, brede opleiding. howest.be 1. Bachelor Oostende

Verpleegkunde. vernieuwde, brede opleiding. howest.be 1. Bachelor Oostende Verpleegkunde vernieuwde, brede opleiding Bachelor Oostende howest.be 1 00. Made in West-Vlaanderen 01. Waarom kiezen voor Verpleegkunde? Kwaliteit voor alles Howest is een sterk groeiende hogeschool met

Nadere informatie

Office management. management assistant / medical management assistant. howest.be 1. Bachelor Brugge

Office management. management assistant / medical management assistant. howest.be 1. Bachelor Brugge Office management management assistant / medical management assistant Bachelor Brugge howest.be 1 00. Made in West-Vlaanderen 01. Waarom kiezen voor Office management? Kwaliteit voor alles Howest is een

Nadere informatie

Netwerkeconomie Innovating organisations Greenovating organisations. Bachelor Brugge

Netwerkeconomie Innovating organisations Greenovating organisations. Bachelor Brugge Netwerkeconomie Innovating organisations Greenovating organisations Bachelor Brugge 1 Made in West-Vlaanderen Kwaliteit voor alles Howest is een sterk groeiende hogeschool met campussen in Kortrijk en

Nadere informatie

SOCIAAL WERK BACHELOR IN HET SOCIAAL WERK BRUGGE / KORTRIJK

SOCIAAL WERK BACHELOR IN HET SOCIAAL WERK BRUGGE / KORTRIJK SOCIAAL WERK BACHELOR IN HET SOCIAAL WERK BRUGGE / KORTRIJK WAAROM KIEZEN VOOR SOCIAAL WERK? Werk je graag met mensen, ook al hebben zij problemen of zijn ze van binnen gekwetst? Wil jij je graag maatschappelijk

Nadere informatie

NEW MEDIA AND COMMUNICATION TECHNOLOGY BACHELOR IN DE MULTIMEDIA EN COMMUNICATIETECHNOLOGIE KORTRIJK UNIEK IN VLAANDEREN

NEW MEDIA AND COMMUNICATION TECHNOLOGY BACHELOR IN DE MULTIMEDIA EN COMMUNICATIETECHNOLOGIE KORTRIJK UNIEK IN VLAANDEREN NEW MEDIA AND COMMUNICATION TECHNOLOGY BACHELOR IN DE MULTIMEDIA EN COMMUNICATIETECHNOLOGIE KORTRIJK UNIEK IN VLAANDEREN 2 WAAROM KIEZEN VOOR NMCT? Zijn IT en innovatie jouw ding en ben je op zoek naar

Nadere informatie

TOEGEPASTE INFORMATICA BACHELOR IN DE TOEGEPASTE INFORMATICA UNIEK IN VLAANDEREN

TOEGEPASTE INFORMATICA BACHELOR IN DE TOEGEPASTE INFORMATICA UNIEK IN VLAANDEREN TOEGEPASTE INFORMATICA BACHELOR IN DE TOEGEPASTE INFORMATICA software & systems ENGINEER COMPuTER & cyber CRIME PROFESSIONAL Brugge BRUGGE UNIEK IN VLAANDEREN HOE ziet DE OPLEIDING ERuIT? Waarom KIEzEN

Nadere informatie

DEVINE DIGITAL DesIGN AND MEDIA

DEVINE DIGITAL DesIGN AND MEDIA DEVINE DIGITAL DesIGN AND MEDIA BACHELOR IN DE MULTIMEDIA EN COMMUNICATIETECHNOLOGIE KORTRIJK UNIEK IN VLAANDEREN WAAROM KIEZEN VOOR DEVINE? DEVINER [m/v] {samentrekking van developer en designer. Een

Nadere informatie

Communicatiemanagement commerciële communicatie / public relations en voorlichting. Bachelor / Professionele Masterclass Kortrijk

Communicatiemanagement commerciële communicatie / public relations en voorlichting. Bachelor / Professionele Masterclass Kortrijk Communicatiemanagement commerciële communicatie / public relations en voorlichting Bachelor / Professionele Masterclass Kortrijk 1 Made in West-Vlaanderen Kwaliteit voor alles Howest is een sterk groeiende

Nadere informatie

Office management management assistant / medical management assistant vastgoed en verblijfstoerisme bedrijfsvertaler-tolk. Bachelor Kortrijk en Brugge

Office management management assistant / medical management assistant vastgoed en verblijfstoerisme bedrijfsvertaler-tolk. Bachelor Kortrijk en Brugge Office management management assistant / medical management assistant vastgoed en verblijfstoerisme bedrijfsvertaler-tolk Bachelor Kortrijk en Brugge 1 Made in West-Vlaanderen Kwaliteit voor alles Howest

Nadere informatie

TOERISME EN RECREATIEMANAGEMENT BACHELOR IN HET TOERISME EN RECREATIEMANAGEMENT KORTRIJK. Brugge

TOERISME EN RECREATIEMANAGEMENT BACHELOR IN HET TOERISME EN RECREATIEMANAGEMENT KORTRIJK. Brugge TOERISME EN RECREATIEMANAGEMENT BACHELOR IN HET TOERISME EN RECREATIEMANAGEMENT KORTRIJK Brugge hoe ziet de opleiding eruit? Toerisme en recreatiemanagement is een praktijkgerichte opleiding die steunt

Nadere informatie

medical management assistant Office management Bachelor Kortrijk bedrijfsvertaler-tolk / management assistant howest.be 1

medical management assistant Office management Bachelor Kortrijk bedrijfsvertaler-tolk / management assistant howest.be 1 Office management bedrijfsvertaler-tolk / management assistant medical management assistant Bachelor Kortrijk howest.be 1 00. Made in West-Vlaanderen 01. Waarom kiezen voor Office management? Kwaliteit

Nadere informatie

BACHELOR BRUGGE/KORTRIJK SOCIAAL WERK

BACHELOR BRUGGE/KORTRIJK SOCIAAL WERK BACHELOR BRUGGE/KORTRIJK SOCIAAL WERK 2015 201 SOCIAAL WERKER MAAK HET VERSCHIL! Als sociaal werker kies je ervoor om met mensen te werken. Je helpt hen bij de uitdagingen in hun leven. Je informeert en

Nadere informatie

ELEKTRONICA-ICT BACHELOR - MASTER OF SCIENCE IN DE INDUSTRIËLE WETENSCHAPPEN (INDUSTRIEEL INGENIEUR)

ELEKTRONICA-ICT BACHELOR - MASTER OF SCIENCE IN DE INDUSTRIËLE WETENSCHAPPEN (INDUSTRIEEL INGENIEUR) ELEKTRONICA-ICT BACHELOR - MASTER OF SCIENCE IN DE INDUSTRIËLE WETENSCHAPPEN (INDUSTRIEEL INGENIEUR) ELEKTRONICA - ICT - MULTIMEDIA EN Brugge INFORMATIETECHNOLOGIE KORTRIJK HOE ZIET DE OPLEIDING ERUIT?

Nadere informatie

COMMUNICATIE- MANAGEMENT BACHELOR IN HET COMMUNICATIEMANAGEMENT

COMMUNICATIE- MANAGEMENT BACHELOR IN HET COMMUNICATIEMANAGEMENT COMMUNICATIE- MANAGEMENT BACHELOR IN HET COMMUNICATIEMANAGEMENT commerciële communicatie public relations en EvENTS KORTRIJK WAAROM KIEZEN VOOR COMMUNICATIEMANAGEMENT? communicatie Wie aan Howest de opleiding

Nadere informatie

TOERISME EN RECREATIEMANAGEMENT BACHELOR IN HET TOERISME EN RECREATIEMANAGEMENT KORTRIJK. Brugge

TOERISME EN RECREATIEMANAGEMENT BACHELOR IN HET TOERISME EN RECREATIEMANAGEMENT KORTRIJK. Brugge TOERISME EN RECREATIEMANAGEMENT BACHELOR IN HET TOERISME EN RECREATIEMANAGEMENT KORTRIJK Brugge TOURISM PROFESSIONAL (M/V) Als tourism professional ben je een global traveler, of je nu in binnen- of buitenland

Nadere informatie

in Vlaanderen Bachelor brugge netwerkeconomie* business consultant

in Vlaanderen Bachelor brugge netwerkeconomie* business consultant * u n i e k in Vlaanderen Bachelor brugge netwerkeconomie* business consultant 2015 201 profiel opleiding Het bedrijfsleven in al zijn aspecten boeit je, maar je wil je niet vastpinnen op één aspect ervan.

Nadere informatie

Bachelor kortrijk. energiemanagement

Bachelor kortrijk. energiemanagement n i e u w! Bachelor kortrijk energiemanagement 2015 2016 opleiding Je bent geboeid door techniek, maar ook door management. Je beseft dat energie en hoe we ermee omgaan ontzettend belangrijk zijn voor

Nadere informatie

ELEKTROMECHANICA ELEKTROTECHNIEK/AUTOMATISERING BACHELOR - MASTER OF SCIENCE IN DE INDUSTRIËLE WETENSCHAPPEN (INDUSTRIEEL INGENIEUR) KORTRIJK

ELEKTROMECHANICA ELEKTROTECHNIEK/AUTOMATISERING BACHELOR - MASTER OF SCIENCE IN DE INDUSTRIËLE WETENSCHAPPEN (INDUSTRIEEL INGENIEUR) KORTRIJK ELEKTROMECHANICA ELEKTROTECHNIEK/AUTOMATISERING BACHELOR - MASTER OF SCIENCE IN DE INDUSTRIËLE WETENSCHAPPEN (INDUSTRIEEL INGENIEUR) KORTRIJK WAAROM KIEZEN VOOR ELEKTROMECHANICA OF ELEKTROTECHNIEK? Ben

Nadere informatie

Industrieel ontwerpen. Bachelor / Master in de industriële wetenschappen (Industrieel ingenieur) Kortrijk

Industrieel ontwerpen. Bachelor / Master in de industriële wetenschappen (Industrieel ingenieur) Kortrijk Industrieel ontwerpen Bachelor / Master in de industriële wetenschappen (Industrieel ingenieur) Kortrijk 1 Ontwerpen: van schets tot afgewerkt product OBLO - modulair rustpunt voor het fietsknooppuntennetwerk

Nadere informatie

BACHELOR BRUGGE OFFICE MANAGEMENT. Management assistant Medical management assistant

BACHELOR BRUGGE OFFICE MANAGEMENT. Management assistant Medical management assistant BACHELOR BRUGGE OFFICE MANAGEMENT Management assistant Medical management assistant 2015 2016 profiel Je houdt het hoofd koel, ook als iedereen anders onder stress staat, je schept meteen orde in de chaos,

Nadere informatie

new media and communication technology*

new media and communication technology* * u n i e k in Vlaanderen Bachelor kortrijk new media and communication technology* multimedia and communication technology 2015 2016 WAAROM NMCT? Zijn IT en innovatie jouw ding en ben je op zoek naar

Nadere informatie