AVONDTRAJECT BACHELOR IN HET ONDERWIJS, SECUNDAIR ONDERWIJS PXL-EDUCATION

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "AVONDTRAJECT BACHELOR IN HET ONDERWIJS, SECUNDAIR ONDERWIJS PXL-EDUCATION"

Transcriptie

1 WERKEN EN STUDEREN AVONDTRAJECT BACHELOR IN HET ONDERWIJS, SECUNDAIR ONDERWIJS PXL-EDUCATION

2 2

3 ALGEMEEN DIRECTEUR Hogeschool PXL is een moderne hogeschool: ondernemend, netwerkend, onderzoekend, dienstverlenend, kwaliteitsvol, internationaal, democratisch en succesvol. Wij zijn de grootste hogeschool in onze provincie, en hebben alles in aanbod waardoor we multidisciplinair ongelofelijk veel troeven hebben. Ons credo is vlot serieus : we zijn vlot en eigentijds in de omgang, maar bloedserieus wanneer het gaat over de kwaliteit van onze opleidingen. Hogeschool PXL heeft sterke roots in de provincie, en een ruime blik op de wereld. We hopen dat je in onze hogeschool een opleiding vindt, en wensen je heel veel studiesucces! BEN LAMBRECHTS algemeen directeur DEPARTEMENTSHOOFD Om je droomjob waar te maken, presenteert ons departement een uitgebreid en flexibel aanbod voor toekomstige leraren kleuter-, lager of secundair onderwijs. De opleiding Leraar Secundair Onderwijs biedt een bijzondere à la carte keuzemogelijkheid: jij bepaalt volledig zelf wat, wanneer en hoe je wil studeren door vrij te kiezen uit 16 onderwijsvakken, dag- en/of avondmodules en trajecten op maat. Bovendien garandeert ons actief pluralisme, met ook de keuzevakken RZL (godsdienst) en Niet- Confessionele Zedenleer, tewerkstellingskansen in alle onderwijsnetten. MARC HERMANS departementshoofd 3

4 4

5 ALUMNI Het departement PXL-Education was een beetje mijn thuis. De open, vlotte en ondersteunende communicatie met lectoren en directie hebben me veel zelfvertrouwen gegeven. Dit gekoppeld aan de stevige basiskennis, aangereikt door lectoren die met passie les geven, heeft ertoe geleid dat ik met enthousiasme mijn stages volbracht. Het vooruitstrevende en vernieuwende in de opleiding zoals het gebruik van ICT, digitale borden en creatieve werkvormen hebben er ook voor gezorgd dat ik me echt goed en gelukkig voel als leraar. LAURIEN STUVERS afgestudeerd in 2011 werkzaam in het onderwijs WERKVELD Een lerarendiploma biedt stevige kansen op tewerkstelling, zowel binnen als buiten het onderwijs. Niet alleen gelden efficiënte communicatieve vaardigheden in alle jobs als pluspunt, ook versterken ze je zelfvertrouwen. Mijn huidige presenteerwerk bij TVL, is gekiemd in de lerarenopleiding waar creativiteit en originaliteit centraal staan. Door experiment, training en intensieve begeleiding heb ik er leren oriënteren, verkennen, uitvoeren en vooral DURVEN. VEERLE VERHEYEN nieuwsanker TVL professionele voice-over 5

6 DOELGROEP DERDEVAKKERS, STUDENTEN MET SPORTSTATUUT, STUDENTEN MET EEN EERDER BEHAALD DIPLOMA HOGER ONDERWIJS Heb je reeds een diploma bachelor in het onderwijs, secundair onderwijs voor twee vakken, maar je zou graag nog een derde vak bijdoen? Het maakt niet uit of je pas bent afgestudeerd of reeds jaren aan het werk bent! Je kan in avond- of dagmodules een traject op maat uittekenen afhankelijk van jouw privé- of werksituatie. Indien je houder bent van een ander (pedagogisch) diploma wordt in samenspraak met de trajectbegeleider een individueel traject opgesteld. Ook reguliere studenten kunnen avondmodules volgen: studenten met sportstatuut, jobstudenten... Je kan dan in samenspraak met je trajectbegeleider kiezen welke opleidingsonderdelen je in dag- en welke je in avondmodules wil volgen. WIE BEN JE? Je wil lesgeven aan jongeren? Je wil graag meehelpen om jongens en meisjes op het juiste spoor te zetten aan het begin van hun bewuste schoolcarrière? Je bent gefascineerd door jongeren en jongerenculturen? Je wil hun denkwereld doorgronden? Brandt in jou het vuur om hen te helpen in de manier waarop zij omgaan met elkaar, binnen de school en daarbuiten? Ben je zelf ook nog enthousiast en leergierig, en kom je goed uit je woorden, dan ben jij de geknipte persoon om leerlingen te begeleiden bij het verwerken van leerstof en bij hun algemene ontwikkeling, en word je allicht een superleraar. DE OPLEIDING Drie centrale pijlers die op elkaar afgestemd zijn, bereiden je geleidelijk en systematisch voor om een competente leraar te worden. In de pijler didactische bekwaamheid leer je in de lessen opvoedkunde alle aspecten van de klaspraktijk kennen. Daarnaast worden de eerste stappen gezet in het leren lesgeven tijdens de didactische ateliers, waarbij je de kunst van lesvoorbereidingen maken in de vingers krijgt en waarbij je in een eigen veilige klasomgeving een lessituatie kan inoefenen. De tweede pijler expertise verwerven is geconcentreerd rond vakkennis van je onderwijsvak(ken). Je staat sterker in je schoenen als je kan terugvallen op vakgebonden kennis en vaardigheden. Naast de contacturen maken we je ook vaardig in zelfstandig leren en/of afstandsleren. Reeds van bij de aanvang maakt dit blended learning deel uit van je leertraject. 6

7 De derde pijler omvat de ontwikkeling van een aantal essentiële ondersteunende vaardigheden. Zij richten zich op de verbetering van je taal-, ICT-, informatieen studievaardigheden, en het praktisch gebruik ervan voor een toekomstig leraar. Voor deze opleidingsonderdelen kan je vrijstelling krijgen op basis van een eerder behaald diploma. Er zijn twee semesters met hierin telkens 13 lesweken expertise, aangevuld met enkele praktijklessen. Onze lerarenopleiding is georganiseerd in een duidelijk en transparant semestersysteem. Per lesmodule kan je ook kiezen of je ze overdag of s avonds volgt. In beide gevallen is er blended learning, een combinatie van contact- en begeleid zelfstandig leren. TROEVEN VAN DE OPLEIDING De opleiding streeft een maximale flexibiliteit na, een studie à la carte, nl. de mogelijke keuze voor dag- en/of avondonderwijs, beiden gebaseerd op het principe van blended learning. Een duidelijke organisatie met een didactisch verantwoord semestersysteem, met afwisseling tussen les en praktijk wordt door onze studenten als efficiënt en motiverend ervaren. Via een grote variatie aan interactieve werkvormen ondervind je hoe het is om in een klas voor een groep te staan. Je volgt les in kleine groepen. ICT, de laptop en digitale borden nemen een belangrijke plaats in binnen de opleiding. Wij bereiden je zo voor op het onderwijs van de toekomst, maar dit doe je niet alleen! Je wordt als student erg intensief en individueel begeleid. De lectoren staan steeds klaar met handige tips en didactische raad om jouw verbeterpunten aan te pakken. Op de arbeidsmarkt is de kwaliteit van onze afgestudeerden een zekerheid. Wij willen vanuit een actief pluralistische visie je bewust maken van je eigen talenten; je bent immers uniek! Als je afstudeert, word jij die leraar die het verschil maakt voor een school, een klas, een leerling. Dit geeft je dan grote tewerkstellingskansen in alle onderwijsnetten, zowel in het katholiek, gemeenschaps-, stedelijk als provinciaal net. 7

8 TRAJECT EN PROGRAMMA 8 VOOR HOUDERS VAN EEN DIPLOMA BACHELOR IN HET ONDERWIJS: SECUNDAIR ONDERWIJS Indien je nog lesbevoegdheid wil krijgen voor een derde vak omvat het opleidingsprogramma 53 studiepunten. Als je dit combineert met een job kan je dit best spreiden over 2 of 3 studiejaren. Dan heb je: Afhankelijk van het gekozen traject volg je één of twee avonden per week les van 18 uur tot uur. TRAJECT IN DRIE TRAJECTSCHIJVEN SECUNDAIR ONDERWIJS - TRAJECTSCHIJF 1 OPLEIDINGSONDERDEEL SP PER Onderwijsvak 1: vakstudie 1a 7 1 Onderwijsvak 1: vakstudie 1b 7 2 Lesstage + didactisch atelier 1 - vak TOTAAL 19 Facultatief opleidingsonderdeel RZL: religie, zingeving en levensbeschouwing 2 (godsdienst) 3 2 SECUNDAIR ONDERWIJS - TRAJECTSCHIJF 2 OPLEIDINGSONDERDEEL SP PER Onderwijsvak 1: vakstudie 2a 6 1 Onderwijsvak 1: vakstudie 2b 6 2 Lesstage + didactisch atelier 2 - onderwijsvak TOTAAL 20 Facultatief opleidingsonderdeel RZL: religie, zingeving en levensbeschouwing 1 (godsdienst) 3 1 SECUNDAIR ONDERWIJS - TRAJECTSCHIJF 3 OPLEIDINGSONDERDEEL SP PER Onderwijsvak 1: vakstudie Lesstage 3 - onderwijsvak TOTAAL 14 Facultatief opleidingsonderdeel RZL: religie, zingeving en levensbeschouwing 3 (godsdienst) 3 1 De didactische ateliers worden op zaterdagvoormiddag georganiseerd. Zowel voor het eerste als het tweede jaar betreft het drie momenten. Je kan zelf beslissen welke modules je in dag- of avondonderwijs wil volgen, afhankelijk van je agenda. Je overlegt de modaliteiten hiervan met de trajectbegeleider. In de loop van het volledige traject doe je 57 uren lesstage. Indien je reeds les geeft, kan je dit deels in je eigen school of klas doen. In samenspraak met de stagebegeleider en vaklector kan je zelf bepalen wanneer je deze stages loopt. TRAJECT IN TWEE TRAJECTSCHIJVEN SECUNDAIR ONDERWIJS - TRAJECTSCHIJF 1 OPLEIDINGSONDERDEEL SP PER Onderwijsvak 1: vakstudie 1a 7 1 Onderwijsvak 1: vakstudie 1b 7 2 Lesstage + didactisch atelier 1 - vak Onderwijsvak 1: vakstudie 2a 6 1 Onderwijsvak 1: vakstudie 2b 6 2 TOTAAL 31 Facultatief opleidingsonderdeel RZL: religie, zingeving en levensbeschouwing 1 (godsdienst) 3 2 SECUNDAIR ONDERWIJS - TRAJECTSCHIJF 2 OPLEIDINGSONDERDEEL SP PER Onderwijsvak 1: vakstudie Lesstage + didactisch atelier 2 - onderwijsvak Lesstage 3 - onderwijsvak TOTAAL 22 Facultatief opleidingsonderdeel RZL: religie, zingeving en levensbeschouwing (godsdienst) Afkortingen SP: studiepunten PER: periodes = semester 1 en 2 Tabellen onder voorbehoud van wijzigingen

9 VOOR HOUDERS VAN EEN DIPLOMA SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING (SLO) OF HOUDERS VAN EEN DIPLOMA BACHELOR IN HET ONDERWIJS: LAGER EN KLEUTERONDERWIJS Je moet je inschrijven voor twee vakken, net zoals de reguliere student. In functie van je vooropleiding wordt een gedeelte van het traject volledig vrijgesteld. Je kan zelf kiezen of je de modules volgt in dag- of avondonderwijs, of een combinatie ervan. Samen met de trajectbegeleider bepaal je de duur van je traject. VOOR HOUDERS VAN EEN DIPLOMA HOGER ONDERWIJS (GEEN PEDA- GOGISCH DIPLOMA) Je moet je inschrijven voor twee vakken, net zoals de reguliere student. In functie van je vooropleiding kan je bepaalde vrijstellingen krijgen (bachelorproef, ICT,...). Indien je reeds les geeft, kan je dit deels in je eigen school of klas doen. In samenspraak met de stagebegeleider en vaklector kan je zelf bepalen wanneer je deze stages loopt. Voor de didactische ateliers moet je aansluiten bij het dagtraject. VOOR REGULIERE STUDENTEN DIE OMWILLE VAN EEN TOPSPORT- STATUUT, PRIVÉ-OMSTANDIGHEDEN ENZ. EEN MODULE IN HET AVOND- TRAJECT WILLEN VOLGEN Je kan in samenspraak met je trajectbegeleider kiezen welke opleidingsonderdelen je in de avondmodule wil volgen. Voor de didactische ateliers moet je aansluiten bij het dagtraject. Op die manier is het mogelijk om in een combinatie van dag- en avondmodules je diploma te behalen. Samen met de trajectbegeleider bepaal je de duur van je traject. In dit traject moet je 72 uren stage per onderwijsvak doen. Mogelijk krijg je in functie van je vooropleiding vermindering van stage-uren. 9

10 PRAKTISCHE INFORMATIE De avondmodules worden ingericht voor alle vakken vanaf het ogenblik dat er minstens 10 inschrijvingen zijn voor het desbetreffende opleidingsonderdeel van het eerste jaar (1 september). Indien het vak wordt ingericht in het eerste jaar, zal je het ook in avondmodules kunnen volgen in het tweede en derde jaar. Het traject voor de avondmodules loopt vrij parallel met de dagmodules. Dit betekent dat het instapmoment en de evaluatie op dezelfde wijze gebeurt als bij de dagtrajecten. De examens voor de avondmodules worden ook s avonds afgenomen. Er zijn twee examenmomenten, nl. januari en juni. INSCHRIJVINGEN Inschrijven voor academiejaar kan nu reeds via de website Via ontvang je dan meer informatie en een uitnodiging om je dossier administratief in orde te brengen. Dit kan vanaf begin juli op de centrale dienst studentenadministratie (campus Elfde Linie, gebouw D). Meer informatie hierover vind je op of via 10 Alleen voor didactische ateliers en stages wordt afgeweken van de parallelle planning. Studenten met een eerder behaald pedagogisch diploma kunnen sneller met de stage starten (bv. instapmomenten, evaluatiemomenten,...).

11 STUDIEGELD Het studiegeld voor een academiejaar hangt af van het aantal studiepunten waarvoor je je inschrijft. Voor 60 studiepunten zonder studiefinanciering betaal je naar verwachting 890 euro. EDUCATIEF VERLOF Deze opleiding komt in aanmerking voor educatief verlof. De aanvraag wordt geregeld met de werkgever. OPLEIDINGSCHEQUES Het gebruik van opleidingscheques is mogelijk. 11

12 MEER INFORMATIE INFODAGEN Zondag 8 maart 2015 van uur, alle campussen zijn geopend Zaterdag 25 april 2015 Van 9-13 uur, alle campussen zijn geopend Dinsdag 30 juni 2015 van uur, campus Elfde Linie, alle opleidingen Zaterdag 12 september 2015 van uur, campus Elfde Linie, alle opleidingen LIGGINGSPLAN CAMPUS E314 BRUSSEL - AKEN Eindhoven HASSELT Sint-Truiden E313 ANTWERPEN-LUIK DIEPENBEEK Maastricht PXL-Education, Campus Vildersstraat, Vildersstraat 5, 3500 Hasselt avondtraject secundair onderwijs V.U. BEN LAMBRECHTS HOGESCHOOL PXL ELFDE LINIESTRAAT HASSELT

bedrijfsvertaler-tolk

bedrijfsvertaler-tolk PXL-University College Elfde-Liniestraat 24 B-3500 Hasselt tel. +32 11 77 55 55 pxl@pxl.be PXL-business office management bedrijfsvertaler-tolk Infodagen Zondag 16 maart 2014 van 10-14 uur, alle campussen

Nadere informatie

medical management assistant openlesdagen Woensdag 14 mei 2014

medical management assistant openlesdagen Woensdag 14 mei 2014 PXL-University College Elfde-Liniestraat 24 B-3500 Hasselt tel. +32 11 77 55 55 pxl@pxl.be PXL-business office management medical management assistant Infodagen Zondag 16 maart 2014 van 10-14 uur, alle

Nadere informatie

communicatiemanagement openlesdagen Woensdag 26 maart 2014 Woensdag 14 mei 2014 Zondag 16 maart 2014 Zaterdag 26 april 2014 Dinsdag 1 juli 2014

communicatiemanagement openlesdagen Woensdag 26 maart 2014 Woensdag 14 mei 2014 Zondag 16 maart 2014 Zaterdag 26 april 2014 Dinsdag 1 juli 2014 PXL-University College Elfde-Liniestraat 24 B-3500 Hasselt tel. +32 11 77 55 55 pxl@pxl.be PXL-media & tourism communicatiemanagement Infodagen Zondag 16 maart 2014 van 10-14 uur, alle campussen zijn geopend

Nadere informatie

toegepaste informatica openlesdagen PXL-University College Elfde-Liniestraat 24 B-3500 Hasselt tel. +32 11 77 55 55 pxl@pxl.be

toegepaste informatica openlesdagen PXL-University College Elfde-Liniestraat 24 B-3500 Hasselt tel. +32 11 77 55 55 pxl@pxl.be PXL-University College Elfde-Liniestraat 24 B-3500 Hasselt tel. +32 11 77 55 55 pxl@pxl.be PXL-it toegepaste informatica Infodagen Zondag 16 maart 2014 van 10-14 uur, alle campussen zijn geopend Zaterdag

Nadere informatie

management assistant

management assistant PXL-University College Elfde-Liniestraat 24 B-3500 Hasselt tel. +32 11 77 55 55 pxl@pxl.be PXL-business office management management assistant Infodagen Zondag 16 maart 2014 van 10-14 uur, alle campussen

Nadere informatie

PXL-University College Elfde-Liniestraat 24 B-3500 Hasselt tel. +32 11 77 55 55 pxl@pxl.be

PXL-University College Elfde-Liniestraat 24 B-3500 Hasselt tel. +32 11 77 55 55 pxl@pxl.be PXL-University College Elfde-Liniestraat 24 B-3500 Hasselt tel. +32 11 77 55 55 pxl@pxl.be PXL-BUSINESS Marketing Infodagen Zondag 16 maart 2014 van 10-14 uur, alle campussen zijn geopend Zaterdag 26 april

Nadere informatie

BACHELOR. kleuteronderwijs

BACHELOR. kleuteronderwijs BACHELOR kleuteronderwijs Wil je samen met kinderen hun omgeving ontdekken en leren begrijpen? Ben je speels en creatief? Wil jij je vol enthousiasme inzetten voor elk kind? Dan vormen jij en de opleiding

Nadere informatie

HOGESCHOOL * UNIVERSITY COLLEGE. Hogeschool PXL Elfde-Liniestraat 24 B-3500 Hasselt tel. +32 11 77 55 55 pxl@pxl.be

HOGESCHOOL * UNIVERSITY COLLEGE. Hogeschool PXL Elfde-Liniestraat 24 B-3500 Hasselt tel. +32 11 77 55 55 pxl@pxl.be HOGESCHOOL * UNIVERSITY COLLEGE Hogeschool PXL Elfde-Liniestraat 24 B-3500 Hasselt tel. +32 11 77 55 55 pxl@pxl.be PXL-TECH ELEKTROMECHANICA INFODAGEN ZONDAG 8 MAART 2015 van 13 17 uur, alle campussen

Nadere informatie

HOGESCHOOL UNIVERSITY COLLEGE. Hogeschool PXL Elfde-Liniestraat 24 B-3500 Hasselt tel. +32 11 77 55 55 pxl@pxl.be

HOGESCHOOL UNIVERSITY COLLEGE. Hogeschool PXL Elfde-Liniestraat 24 B-3500 Hasselt tel. +32 11 77 55 55 pxl@pxl.be * HOGESCHOOL UNIVERSITY COLLEGE Hogeschool PXL Elfde-Liniestraat 24 B-3500 Hasselt tel. +32 11 77 55 55 pxl@pxl.be PXL-IT TOEGEPASTE INFORMATICA INFODAGEN ZONDAG 8 MAART 2015 van 13 17 uur, alle campussen

Nadere informatie

rechtspraktijk Infodagen openlesdagen Woensdag 14 mei 2014 PXL-University College Elfde-Liniestraat 24 B-3500 Hasselt tel. +32 11 77 55 55 pxl@pxl.

rechtspraktijk Infodagen openlesdagen Woensdag 14 mei 2014 PXL-University College Elfde-Liniestraat 24 B-3500 Hasselt tel. +32 11 77 55 55 pxl@pxl. PXL-University College Elfde-Liniestraat 24 B-3500 Hasselt tel. +32 11 77 55 55 pxl@pxl.be PXL-business rechtspraktijk Infodagen Zondag 16 maart 2014 van 10-14 uur, alle campussen zijn geopend Zaterdag

Nadere informatie

Verder studeren en afstandsonderwijs

Verder studeren en afstandsonderwijs Verder studeren en afstandsonderwijs Brugge / Kortrijk howest.be 1 00. Inhoud 01. Verder studeren aan Howest 3 02. Kansrijk studeren in West-Vlaanderen 4 03. Aanbod verder studeren 7 > Architectuur 7 >

Nadere informatie

HOGESCHOOL * UNIVERSITY COLLEGE. Hogeschool PXL Elfde-Liniestraat 24 B-3500 Hasselt tel. +32 11 77 55 55 pxl@pxl.be

HOGESCHOOL * UNIVERSITY COLLEGE. Hogeschool PXL Elfde-Liniestraat 24 B-3500 Hasselt tel. +32 11 77 55 55 pxl@pxl.be HOGESCHOOL * UNIVERSITY COLLEGE Hogeschool PXL Elfde-Liniestraat 24 B-3500 Hasselt tel. +32 11 77 55 55 pxl@pxl.be PXL-TECH ELEKTRONICA-ICT INFODAGEN ZONDAG 8 MAART 2015 van 13 17 uur, alle campussen zijn

Nadere informatie

BACHELOR IN HET ONDERWIJS BRUGGE

BACHELOR IN HET ONDERWIJS BRUGGE LAGER ONDERWIJS BACHELOR IN HET ONDERWIJS BRUGGE PROFIEL GEBOEID DOOR KINDEREN IN ONTWIKKELING Je bent bijzonder geboeid door de leefwereld en de ontwikkeling van kinderen. Je helpt hen graag bij het verwerven

Nadere informatie

SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING

SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING ONTHAALBROCHURE - VADEMECUM SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING CVO COOVI 1. Beroepsprofiel Alle lerarenopleidingen zijn gebaseerd op dezelfde set van basiscompetenties die een leraar moet bezitten. Ze leiden

Nadere informatie

creatieve therapie BACHELOR BACHELOR beeldende therapie danstherapie dramatherapie muziektherapie

creatieve therapie BACHELOR BACHELOR beeldende therapie danstherapie dramatherapie muziektherapie BACHELOR NA BACHELOR creatieve therapie beeldende therapie danstherapie dramatherapie muziektherapie Wil jij als professionele zorgverstrekker met je cliënten op een (ver)nieuwe(nde) manier creatief-therapeutisch

Nadere informatie

logistiek management

logistiek management PXL-University College Elfde-Liniestraat 24 B-3500 Hasselt tel. +32 11 77 55 55 pxl@pxl.be PXL-business logistiek management Infodagen Zondag 16 maart 2014 van 10-14 uur, alle campussen zijn geopend Zaterdag

Nadere informatie

Bachelor in de interieurvormgeving

Bachelor in de interieurvormgeving Bachelor in de interieurvormgeving in afstandsonderwijs Flexibel studeren Wil je ontwerper worden in het brede veld van interieur, kunst, design en architectuur? Had je graag je diploma Interieurvormgeving

Nadere informatie

HOGESCHOOL UNIVERSITY COLLEGE. Hogeschool PXL Elfde-Liniestraat 24 B-3500 Hasselt tel. +32 11 77 55 55 pxl@pxl.be

HOGESCHOOL UNIVERSITY COLLEGE. Hogeschool PXL Elfde-Liniestraat 24 B-3500 Hasselt tel. +32 11 77 55 55 pxl@pxl.be * HOGESCHOOL UNIVERSITY COLLEGE Hogeschool PXL Elfde-Liniestraat 24 B-3500 Hasselt tel. +32 11 77 55 55 pxl@pxl.be PXL-BUSINESS BEDRIJFSMANAGEMENT FINANCIE- EN VERZEKERINGSWEZEN INFODAGEN ZONDAG 8 MAART

Nadere informatie

KHLim NEXT. NEXT: Opleidingen voor volwassenen en werkstudenten

KHLim NEXT. NEXT: Opleidingen voor volwassenen en werkstudenten KHLim NEXT 2014 2015 NEXT: Opleidingen voor volwassenen en werkstudenten Identiteitskaart Naam: Initialen: Roepnaam: Adres: Tweede verblijfplaats: Katholieke Hogeschool Limburg v.z.w. KHLim, zeg maar:

Nadere informatie

Boekhouder. HBO5 beroepsgerichte opleidingen in dag- en/of avondonderwijs associate degree HBO HOWEST-IVO / brugge

Boekhouder. HBO5 beroepsgerichte opleidingen in dag- en/of avondonderwijs associate degree HBO HOWEST-IVO / brugge Boekhouder HBO5 beroepsgerichte opleidingen in dag- en/of avondonderwijs associate degree 2015 HBO HOWEST-IVO / brugge 2 HBO5? Dan kies je voor CVO IVO & Howest! 3 Dankzij een HBO5-opleiding kun je het

Nadere informatie

BACHELOR UNIVERSITAIRE PABO = PA²

BACHELOR UNIVERSITAIRE PABO = PA² leer-kracht voor de toekomst BACHELOR UNIVERSITAIRE PABO = PA² PERFECTE COMBINATIE: LESGEVEN ÉN ONDERZOEKEN Je wilt graag lesgeven in het basisonderwijs. Dat kan met een hbo-diploma. Maar met jouw vwo-diploma

Nadere informatie

HOGESCHOOL UNIVERSITY COLLEGE. Hogeschool PXL Elfde-Liniestraat 24 B-3500 Hasselt tel. +32 11 77 55 55 pxl@pxl.be

HOGESCHOOL UNIVERSITY COLLEGE. Hogeschool PXL Elfde-Liniestraat 24 B-3500 Hasselt tel. +32 11 77 55 55 pxl@pxl.be * HOGESCHOOL UNIVERSITY COLLEGE Hogeschool PXL Elfde-Liniestraat 24 B-3500 Hasselt tel. +32 11 77 55 55 pxl@pxl.be PXL-BUSINESS BEDRIJFSMANAGEMENT LOGISTIEK MANAGEMENT INFODAGEN ZONDAG 8 MAART 2015 van

Nadere informatie

X-TRA. Voor wie verder of opnieuw wil studeren 2014-2015

X-TRA. Voor wie verder of opnieuw wil studeren 2014-2015 X-TRA Voor wie verder of opnieuw wil studeren 2014-2015 Inhoudstafel Levenslang leren 3 Opleidingscheques 4 Het leerkrediet 5 Legende 5 Kunst manama: master Beeldend Onderzoek 6 Management extra bachelordiploma

Nadere informatie

HOGER ONDERWIJS HBO5 Beroepsgerichte opleidingen in dag- en/of avondonderwijs Associate Degree

HOGER ONDERWIJS HBO5 Beroepsgerichte opleidingen in dag- en/of avondonderwijs Associate Degree HOGER ONDERWIJS HBO5 Beroepsgerichte opleidingen in dag- en/of avondonderwijs Associate Degree HBO5 Informatica-Programmeren HBO5 Informatica-Netwerkbeheer HBO5 Boekhouden-accountancy HBO5 Management Assistant

Nadere informatie

Specifieke Lerarenopleiding (SLO)

Specifieke Lerarenopleiding (SLO) 2012-2013 Onthaalbrochure SLO Specifieke Lerarenopleiding (SLO) 2014-2015 VOLWASSENENONDERWIJS CVO VTIBRUGGE Boeveriestraat 73 (B)8000 Brugge 050 34 75 00 cvo@vtibrugge.be http://cvo.vtibrugge.be Missie

Nadere informatie

2015-2016. HBO5-opleidingen. (Hoger beroepsonderwijs)

2015-2016. HBO5-opleidingen. (Hoger beroepsonderwijs) 2015-2016 HBO5-opleidingen (Hoger beroepsonderwijs) HBO5-opleidingen (hoger beroepsonderwijs) binnen het Arteveldeleernetwerk GEZONDHEIDSZORG Graduaat verpleegkunde ð doorstroming naar bacheloropleiding

Nadere informatie

2015-2016. HBO5-opleidingen. (Hoger beroepsonderwijs)

2015-2016. HBO5-opleidingen. (Hoger beroepsonderwijs) 2015-2016 HBO5-opleidingen (Hoger beroepsonderwijs) HBO5-opleidingen (hoger beroepsonderwijs) binnen het Arteveldeleernetwerk GEZONDHEIDSZORG Graduaat verpleegkunde ð doorstroming naar bacheloropleiding

Nadere informatie

Studiegids 2008-2009. Netwerkeconomie BACHELOR / SEMESTER V + VI

Studiegids 2008-2009. Netwerkeconomie BACHELOR / SEMESTER V + VI Studiegids 2008-2009 Netwerkeconomie BACHELOR / SEMESTER V + VI Missie van de opleiding Zowel de Vlaamse als de wereldeconomie evolueert naar een kennisintensieve netwerkeconomie. De opleiding Bachelor

Nadere informatie

SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING (SLO) Infobrochure. www.cvolino.be Tel. 011/54.67.96

SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING (SLO) Infobrochure. www.cvolino.be Tel. 011/54.67.96 SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING (SLO) Infobrochure www.cvolino.be Tel. 011/54.67.96 SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING (SLO) Inhoud 1. Doel van de opleiding... 2 2. Algemeen... 2 3. Structuur en duur... 2 4. Organisatie

Nadere informatie

Verpleegkunde. vernieuwde, brede opleiding. howest.be 1. Bachelor Oostende

Verpleegkunde. vernieuwde, brede opleiding. howest.be 1. Bachelor Oostende Verpleegkunde vernieuwde, brede opleiding Bachelor Oostende howest.be 1 00. Made in West-Vlaanderen 01. Waarom kiezen voor Verpleegkunde? Kwaliteit voor alles Howest is een sterk groeiende hogeschool met

Nadere informatie