Bedieningshandleiding SZB graslandbemesters

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bedieningshandleiding SZB graslandbemesters"

Transcriptie

1 Bedieningshandleiding SZB graslandbemesters Standaard & Profi uitvoering Juni 2013 Slootsmid Laren B.V. Zutphenseweg NR LAREN (Gld.) Tel.:

2 Gegevens fabrikant en machine Deze documentatie behoort bij de SZB Standaard en SZB Profi modellen graslandbemesters. Naam fabrikant : Slootsmid B.V. Adres : Zutphenseweg NR LAREN Nederland Telefoon : Fax : Typeaanduiding : SZB Standaard en SZB Profi Bouwjaar : Vanaf 2012 Machinenummer : Zie typeplaatje op machine Technische gegevens : Zie pagina 2 Slootsmid Laren B.V. Pagina 2 van 19

3 Technische gegevens Type SZB 580 Standaard SZB 650 Standaard Werkbreedte 5.76 m m. Transportbreedte 2.75 m m. Aantal elementen Aantal schijven Gewicht kg kg. Schijfafstand 18 cm. 18 cm. Type SZB 580 Profi SZB 650 Profi SZB 720 Profi SZB 800 Profi SZB 870 Profi SZB 940 Profi Werkbreedte 5.76 m m m m m m. Transportbreedte 2.75 m m m m m m. Aantal elementen Aantal schijven Gewicht kg kg kg kg kg kg. Schijfafstand 18 cm. 18 cm. 18 cm. 18 cm. 18 cm. 18 cm. Slootsmid Laren B.V. Pagina 3 van 19

4 Inhoudsopgave Gegevens fabrikant en machine... 2 Technische gegevens... 3 Inhoudsopgave... 4 Inleiding... 5 Garantiebepalingen... 6 EG-verklaring van overeenstemming voor machines... 7 Veiligheidsvoorschriften... 8 Veiligheidsstickers... 9 Montagebeschrijving Driepuntshefinrichting SZB Profi Vierpuntshefinrichting SZB Profi Vierpuntshefinrichting SZB Standaard Machine achter tank of zelfrijder koppelen Werken met de SZB graslandbemester Werken met de bemester Mechanische bodemdrukinstelling (standaard) Hydraulische bodemdrukinstelling (optioneel) Mechanische kouterafsluiting Hydraulische kouterafsluiting Instellingen uitklapsnelheid van de armen Onderhoud Bij regelmatig gebruik Voor machine in opslag te plaatsen Smeerkaart Storingen Machine verdeelt onregelmatig of geheel niet Bemester klapt niet uit Afsluiters gaan niet open Storingen staan niet in deze bedieningshandleiding Slootsmid Laren B.V. Pagina 4 van 19

5 Inleiding Gefeliciteerd. U bent in het bezit gekomen van een Slootsmid SZB graslandbemester, gefabriceerd voor het moderne veeteelt- en loonbedrijf. Wij zijn van mening dat u door het kopen van een Slootsmid machine een goede keuze heeft gemaakt. Wij zijn ervan overtuigd dat u van deze graslandbemester, mits normaal gebruikt en goed onderhouden, jarenlang een tevreden gebruiker zult zijn. Voordat u uw graslandbemester in gebruik neemt, raden wij u dringend aan deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig te lezen, daar wij geen garantie kunnen geven op eventuele bedieningsfouten of ondeskundige gebruik. De fabrikant zal steeds streven naar een verbetering van zijn producten en behoudt zich het recht voor veranderingen aan te brengen, zonder enige verplichting ten aanzien van eerder geleverde machines. Alle afbeeldingen, afmetingen en gewichten, die in deze gebruiksaanwijzing voorkomen, kunnen zonder voorafgaande mededeling gewijzigd worden. Afbeeldingen en gegevens zijn zo nauwkeurig mogelijk, echter door eventuele tussentijdse wijzigingen niet bindend. Slootsmid Laren B.V. Pagina 5 van 19

6 Garantiebepalingen Slootsmid garandeert na de leveringsdatum 6 maanden volledige garantie op goede werking van deze machine, mits onderhoud en gebruik overeenkomstig de voorschriften in deze gebruiksaanwijzing hebben plaatsgevonden. De garantie omvat die gebreken, die hun oorzaak vinden in materiaal- en fabricagefouten en beperkt zich tot het onder garantie leveren van onderdelen: dit uitsluitend ter beoordeling van Slootsmid B.V. De aanspraak op garantie vervalt indien sinds de leveringsdatum meer dan zes maanden verstreken zijn. Ook onoordeelkundig gebruik, onjuist of onvoldoende onderhoud en foutief uitgevoerde reparaties en veranderingen doen alle aanspraken op garantie vervallen. Garantie dient aangevraagd te worden door middel van een volledig ingevuld garantieformulier. Afbeelding 1: Typeplaatje Slootsmid Laren B.V. Pagina 6 van 19

7 EG-verklaring van overeenstemming voor machines Machinerichtlijn 2006/42/EG Fabrikant : Slootsmid B.V. Adres : Zutphenseweg 31, 7245 NR, Laren Gld. Verklaart hiermede dat: De Slootsmid SZB graslandbemester, Serienummer : * Bouwjaar : * Afleverdatum : * voldoet aan de bepalingen van Machinerichtlijn (richtlijn 2006/42/EG, zoals laatstelijk gewijzigd); Laren Gld., de : * L.H. Eggink Directeur Slootsmid B.V. * Invullen bij aflevering. Slootsmid Laren B.V. Pagina 7 van 19

8 Veiligheidsvoorschriften DE OP OF AAN DE BEMESTER OF TANK AANGEBRACHTE STICKERS GEVEN TEN AANZIEN VAN EEN GEVAARLOOS GEBRUIK ZEER BELANGRIJKE INFORMATIE! 1. Het opvolgen van deze aanwijzingen op de stickers is van groot belang en dient daarom uw eigen veiligheid! Beschadigde stickers dienen direct vervangen te worden. 2. Werk alleen met de machine als de bescherming compleet, intact en in functionele staat verkeerd. De bescherming verhindert de toegang tot gevarenzones en is aangebracht voor uw eigen veiligheid en die van anderen. Houd daarom te allen tijde de bescherming in optimale staat. 3. Verzeker u ervan, dat niemand zich op, onder of aan de machine bevindt of zich ophoudt in de onmiddellijke omgeving van de machine, als: a. de machine in het werk wordt gezet; b. met de machine gewerkt wordt; c. de machine stilstaat en nog niet uit het werk is gezet. 4. De machine mag slechts door één persoon bediend worden. 5. Bij stilstaande tractor dient de machine in ruststand te staan. Dat wil zeggen: uitgeklapt en in niet geheven stand. De kogelkraan aan het hydraulische blok dient gesloten te zijn. 6. Bij werkzaamheden aan de machine te allen tijde de machine stopzetten en de hydrauliek ontlasten. 7. Zorg er bij het openen van de snijverdeler voor, dat er geen mestdruk aanwezig is. Dit kan worden bereikt door de machine uitgeklapt te laten zakken, waardoor de kouterafsluiters open gaan. 8. Let op uw vingers bij werkzaamheden aan de snijverdeelmolen. 9. Beschadigde hydrauliekslangen moeten direct vervangen worden. 10. De overdrukventielen mogen nooit versteld worden, raadpleeg hiervoor uw leverancier. 11. Let er op, dat tijdens het werken met de machine niemand zich op, of in de reikwijdte van, de machine bevindt. 12. Ga tijdens het werken met de machine, nooit op de machine staan. Slootsmid Laren B.V. Pagina 8 van 19

9 Veiligheidsstickers De op of aan de machine of tank aangebracht stickers geven ten aanzien van een gevaarloos gebruik zeer belangrijke aanwijzingen. Het opvolgen van deze aanwijzingen is van groot belang en dient daarom uw eigen veiligheid. Beschadigde stickers dienen vervangen te worden! Lees de handleiding! Attentie, bij werkzaamheden aan de snijverdeler! Overtuigt u zich dat er zich niemand in de directe omgeving van de machine bevindt. Bij werk aan de machine de trekker stopzetten. Afbeelding 2: Veiligheidsstickers Slootsmid Laren B.V. Pagina 9 van 19

10 Montagebeschrijving Montage van de bemester achter een tank of zelfrijder. Driepuntshefinrichting SZB Profi Afbeelding 3: aansluiting 3-punts hefinrichting Profi Vierpuntshefinrichting SZB Profi Afbeelding 4: aansluiten 4-punts hefinrichting Profi Slootsmid Laren B.V. Pagina 10 van 19

11 Vierpuntshefinrichting SZB Standaard Afbeelding 5: aansluiten 4-punts hefinrichting Standaard Slootsmid Laren B.V. Pagina 11 van 19

12 Machine achter tank of zelfrijder koppelen 1. Monteer de pennen altijd met vet. 2. Koppel de bemester aan de tank of zelfrijder en sluit de hydrauliekslangen aan. Zie aansluitbord figuur Sluit een op maat gemaakte 4 of 5 mestslang aan tussen de tank en de verdeler. 4. In geval van een vacuümtank monteer de doseerset op de verdeler en de fijndrukregelaar op de pomp, teneinde de druk in de tank constant te houden. 5. Sluit altijd de juiste koppeling van de tank aan bij de betreffende beschrijving in afbeelding 6. Hydraulische afsluiters zijn optioneel. 6. Lekleiding moet worden aangesloten, anders vervalt garantie op hydromotor! Afbeelding 6: Aansluitbord hydrauliek bij type Profi Slootsmid Laren B.V. Pagina 12 van 19

13 Werken met de SZB graslandbemester Werken met de bemester 1. Starten met bemesten. Wees ervan overtuigd dat er zich niemand in de onmiddellijke omgeving van de bemester bevindt. 2. Vergrendeling handmatig ontgrendelen of deze wordt automatisch ontgrendeld. 3. Armen van de bemester laten uitklappen. 4. Zet al rijdend de hefinrichting op zakken en laat de hefinrichting op zakken staan. Zorg dat de afsluiters voldoende geopend zijn. 5. De verdeler moet in werkstand horizontaal staan. Dit is af te stellen door middel van de topstang. 6. De opklaparmen moeten in werkstand horizontaal staan. Dit is af te stellen bij de SZB Standaard door de aanslagblokken onder het scharnier aan te passen. Bij de SZB Profi wordt dit afgesteld door de aanslagblokken onder het scharnier aan te passen en de kogelkop te verdraaien van de opklapcilinders. Afbeelding 7: standen opklaparmen 7. Stoppen met bemesten. Zet al rijdend de herinrichting op heffen en zet de bediening van de hefinrichting in de neutraal-stand zodra de bemester geheel geheven is. 8. Hef de bemester altijd tot in de maximale hefstand. 9. Klap de machine op. 10. Tijdens het transport over de openbare weg moet de hefinrichting geblokkeerd zijn zodat deze niet kan zakken. 11. RIJD NOOIT ACHTERUIT MET DE BEMESTER IN DE WERKSTAND! Slootsmid Laren B.V. Pagina 13 van 19

14 Mechanische bodemdrukinstelling (standaard) Aanpassen veerdruk bij mechanische bodemdruk. Door de veer in de aangegeven richting te verplaatsen wordt de bodemdruk aangepast. Afbeelding 8: mechanische bodemdruk Hydraulische bodemdrukinstelling (optioneel) Het instellen van de bodemdruk is onderverdeeld in 3 secties (links, midden en rechts). Door de kogelkraan van de gewenste sectie te openen is door middel van de opgebouwde handpomp de druk te verhogen of te verlagen (voor ingestelde waarde zie de bijbehorende manometer). Na het instellen van de gewenste druk de kogelkraan weer sluiten! Door meerdere secties tegelijk te openen zijn deze op exact dezelfde waarde in te stellen. Afbeelding 9: hydraulische bodeminstelling Slootsmid Laren B.V. Pagina 14 van 19

15 Mechanische kouterafsluiting Standaard wordt de SZB Profi of de SBZ Standaard uitvoering geleverd met mechanische kouterafsluiting. Als de werkstand bereikt wordt zullen de afsluiters automatisch worden geopend. Bij het opheffen van de machine worden de uitstroomlaarzen automatisch afgesloten door middel van de staaldraad. Afbeelding 10: Mechanische afsluiters Hydraulische kouterafsluiting Optioneel kan de SZB bemester worden voorzien van hydraulische kouterafsluiting. Afbeelding 11: Hydraulische afsluiters (foto is ook met hydr. bodeminstelling) Slootsmid Laren B.V. Pagina 15 van 19

16 Instellingen uitklapsnelheid van de armen De snelheid van het op- en uitklappen kan ingesteld worden. Linker en rechter cilinder apart instellen. Afbeelding 12: Instellen op- en uitklapsnelheid (rood is snelheid uitklappen, blauw is snelheid opklappen) Patronen indraaien is meer smoren. Tevens is de instelmogelijkheid van de volgordeschakeling van de vergrendelhaken zichtbaar. Afbeelding 13: Instellen volgorde vergrendelhaken dit wordt af fabriek ingesteld. Slootsmid Laren B.V. Pagina 16 van 19

17 Instellen van het uitklappen van de 2e arm bij de SZB 870 Profi en SZB 940 Profi. Deze armen moeten zover gesmoord worden dat ze niet in conflict met elkaar komen. (eerst moet arm 1 een stuk uitklappen voordat arm 2 met uitklappen begint) Verder kan de snelheid naar behoeven worden ingesteld. Het opklappen van arm 2 hoeft niet ingesteld te worden. Linker en rechter cilinder apart afstellen. Afbeelding 14: Afstellen uitklappen 2 e arm, patroon indraaien is meer smoring. Slootsmid Laren B.V. Pagina 17 van 19

18 Onderhoud Bij regelmatig gebruik - Dagelijks de verdeler reinigen - Wekelijks alle smeerpunten aan de machine doorsmeren - Voor iedere rit over de openbare weg de reflectoren en verlichting controleren - Dagelijks de verdelernaaf smeren. Voor machine in opslag te plaatsen - De verdeler reinigen, invetten en beluchtingskleppen reinigen. - Alle smeerpunten doorsmeren en eventueel vervangen. - Kouters en schijven invetten. - Zichtbare delen van zuigerstangen invetten. - Snelkoppelingen voorzien van stofhoezen. - Beschadigde hydrauliekleidingen vervangen. - Plaats bemester op bijgeleverde steunpoten en borg de steunen aan de machine. Smeerkaart - Optioneel kan een automatisch vetsmeersysteem geleverd zijn. Afbeelding 15: smeerkaart Slootsmid Laren B.V. Pagina 18 van 19

19 Storingen Machine verdeelt onregelmatig of geheel niet Rotor in de verdeler kan zijn vastgelopen. Reinig de verdeler. Let op uw vingers! De mestgangen van de rotor kunnen verstopt zijn geraakt. Reinig de slangen. De rotor in de verdeler kan te zwaar zijn afgesteld. Stel de rotor opnieuw af. Rotor moet schoon gemonteerd worden op de as van de hydromotor (glijpassing). Monteer de rubber schijf en de stalen schijf. Draai de moer aan zodat de rubber schijf ongeveer 1,5 millimeter ingedrukt wordt. Beluchtingskleppen op verdeler vast of verstopt. Reinig de kleppen. Bemester klapt niet uit Vergrendeling voor uitklappen is niet geopend Handmatig de vergrendeling verwijderen. Automatische vergrendeling gaat niet open Volgordeklep afstellen. Afsluiters gaan niet open Bij mechanische afsluiters de bodemdruk verhogen zodat de elementen meer in werkstand komen en de staaldraad zich ontspant. Storingen staan niet in deze bedieningshandleiding Raadpleeg uw leverancier! Of contacteer Slootsmid Slootsmid Laren B.V. Pagina 19 van 19

Voorwoord Slootsmid Laren B.V.

Voorwoord Slootsmid Laren B.V. Voorwoord Gefeliciteerd. U bent in het bezit gekomen van en Slootsmid sleufkouterbemester, gefabriceerd voor het moderne veeteelt- en loonbedrijf. Wij zijn van mening dat u door het kopen van een Slootsmid

Nadere informatie

VOORWOORD. Slootsmid Laren B.V. Zutphenseweg NR Laren ( Gld)

VOORWOORD. Slootsmid Laren B.V. Zutphenseweg NR Laren ( Gld) VOORWOORD Gefeliciteerd! U bent in het bezit gekomen van een Slootsmid kouterbemester, gefabriceerd voor het moderne veeteelt- en loonbedrijf. Wij zijn van mening dat u door het kopen van een Slootsmid

Nadere informatie

Handleiding SZB STANDAARD EN SZB PROFI. Slootsmid Mesttechniek B.V. KORENBREE 40-A 7271 LH BORCULO

Handleiding SZB STANDAARD EN SZB PROFI. Slootsmid Mesttechniek B.V. KORENBREE 40-A 7271 LH BORCULO Handleiding SZB STANDAARD EN SZB PROFI Slootsmid Mesttechniek B.V. KORENBREE 40-A 7271 LH BORCULO VOORWOORD Gefeliciteerd! U bent in het bezit gekomen van een Slootsmid SZB zodenbemester. Wij zijn van

Nadere informatie

Handleiding Verdelers

Handleiding Verdelers Handleiding Verdelers Slootsmid Laren B.V. Zutphenseweg 31 7245 NR Laren ( Gld) Telefoon: 0573-401227 Telefax: 0573-402131 E-mail: laren@slootsmid.nl Internet: www.slootsmid.nl 1 Inhoud Inhoud... 2 1.

Nadere informatie

Slootsmid Snijfilter SF 6, SF 8 en SF 10

Slootsmid Snijfilter SF 6, SF 8 en SF 10 Slootsmid Snijfilter SF 6, SF 8 en SF 10 Art.nr. 750030 1 Inhoud Inhoud... 1 1. Inleiding... 3 2. Garantie... 3 3. EG- Verklaring van overeenstemming voor machines... 4 4. Veiligheidsmaatregelen... 5 5.

Nadere informatie

Handleiding BOUWLANDBEMESTER SB ECO, SB PROFI EN SBB PROFI MAX. Slootsmid Mesttechniek B.V KORENBREE 40A 7271 LH BORCULO

Handleiding BOUWLANDBEMESTER SB ECO, SB PROFI EN SBB PROFI MAX. Slootsmid Mesttechniek B.V KORENBREE 40A 7271 LH BORCULO Handleiding BOUWLANDBEMESTER SB ECO, SB PROFI EN SBB PROFI MAX Slootsmid Mesttechniek B.V KORENBREE 40A 7271 LH BORCULO VOORWOORD Gefeliciteerd! U bent in het bezit gekomen van een Slootsmid SB / SBB Profi

Nadere informatie

DUO-verdeler. Slootsmid Laren B.V. Zutphenseweg NR Laren ( Gld)

DUO-verdeler. Slootsmid Laren B.V. Zutphenseweg NR Laren ( Gld) DUO-verdeler Slootsmid Laren B.V. Zutphenseweg 31 7245 NR Laren ( Gld) Telefoon: 0573-401227 Telefax: 0573-402131 E-mail: laren@slootsmid.nl Internet: www.slootsmid.nl Inhoud Inhoud... 1 1. Inleiding...

Nadere informatie

Block Cutters On the cutting edge for customers satisfaction

Block Cutters On the cutting edge for customers satisfaction 1 Block Cutters On the cutting edge for customers satisfaction Handleiding Klinkerknipper UL-1500-1021-000 1 Voorwoord Wij feliciteren u met de aanschaf van uw klinkerknipper, die veel zaag- en slijpwerk

Nadere informatie

HANDLEIDING. MULTIDISC is een geregistreerde merknaam waarvan het uitsluitend gebruiksrecht toekomt aan ondernemingen van het TULIP-concern.

HANDLEIDING. MULTIDISC is een geregistreerde merknaam waarvan het uitsluitend gebruiksrecht toekomt aan ondernemingen van het TULIP-concern. HANDLEIDING MULTIDISC is een geregistreerde merknaam waarvan het uitsluitend gebruiksrecht toekomt aan ondernemingen van het TULIP-concern. 2004. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Veiligheidsinstructies Aluminium krikken Datona

Veiligheidsinstructies Aluminium krikken Datona Veiligheidsinstructies Aluminium krikken Datona *dt-53211man* LEES VOOR GEBRUIK EERST DEZE HANDLEIDING Inhoud Inleiding... 2 Veiligheidsinstructies... 2 Technische gegevens... 2 Voor gebruik... 3 Gebruik

Nadere informatie

Veiligheidsinstructies 2 Koloms Hefbrug Datona

Veiligheidsinstructies 2 Koloms Hefbrug Datona Veiligheidsinstructies 2 Koloms Hefbrug Datona *dt-57602man* LEES VOOR GEBRUIK EERST DEZE HANDLEIDING 1 Inhoud Inleiding... 2 Veiligheidsinstructies... 2 Technische gegevens... 2 Voor gebruik... 2 Gebruik

Nadere informatie

Bedienings- en Onderhoudshandleiding

Bedienings- en Onderhoudshandleiding Bedienings- en Onderhoudshandleiding Sloop en sorteergrijper: S 400-D Inhoudsopgave Pagina Voorkant 1 Inhoudsopgave 2 CE Verklaring 3 EG Verklaring 4 Garantievoorwaarden 5 Voorwoord 6 Algemene veiligheidsvoorschriften

Nadere informatie

VIBRO FLEX 7400. Handleiding

VIBRO FLEX 7400. Handleiding VIBRO FLEX 7400 NL Handleiding Inhoud Inleiding... 3 Identificatie... 3 Verklaring van de symbolen... 4 Veiligheid... 5 Algemeen veiligheidsadvies... 5 Aan- en afkoppelen... 5 Driepuntskoppeling... 6 Bediening...

Nadere informatie

Veiligheidsinstructies Auto poetsbrug Datona

Veiligheidsinstructies Auto poetsbrug Datona Veiligheidsinstructies Auto poetsbrug Datona *dt-57606man* LEES VOOR GEBRUIK EERST DEZE HANDLEIDING 1 Inhoud Inleiding... 2 Veiligheidsinstructies... 2 Technische gegevens... 2 Voor gebruik... 2 Gebruik

Nadere informatie

Veiligheidsinstructies Hydraulische Uitdeukset 10 Ton Datona

Veiligheidsinstructies Hydraulische Uitdeukset 10 Ton Datona Veiligheidsinstructies Hydraulische Uitdeukset 10 Ton Datona *DT-56304MAN* LEES VOOR GEBRUIK EERST DEZE HANDLEIDING Inhoud Inleiding... 2 Veiligheidsinstructies... 2 Technische gegevens... 2 Voor gebruik...

Nadere informatie

Veiligheidsinstructies Versnellingsbakkrik Datona

Veiligheidsinstructies Versnellingsbakkrik Datona Veiligheidsinstructies Versnellingsbakkrik Datona *dt-53107man* LEES VOOR GEBRUIK EERST DEZE HANDLEIDING Inhoud Inleiding... 2 Veiligheidsinstructies... 2 Technische gegevens... 2 Voor gebruik... 3 Gebruik

Nadere informatie

Banden de- en montage machine

Banden de- en montage machine Banden de- en montage machine - 1 - Algemene veiligheidsregels Deze handleiding bevat belangrijke informatie, lees deze aandachtig door voordat men de machine gaat gebruiken. 1. Omschrijving van de machine

Nadere informatie

Veiligheidsinstructies Werkplaatskraan Datona

Veiligheidsinstructies Werkplaatskraan Datona Veiligheidsinstructies Werkplaatskraan Datona *dt-53114man* LEES VOOR GEBRUIK EERST DEZE HANDLEIDING Inhoud Inleiding... 2 Veiligheidsinstructies... 2 Technische gegevens... 2 Voor gebruik... 2 Gebruik

Nadere informatie

Onderdelenlijst. Sleepvoetbemester SV10.00H & SV12.00H

Onderdelenlijst. Sleepvoetbemester SV10.00H & SV12.00H Onderdelenlijst Sleepvoetbemester SV10.00H & SV12.00H Versie 26-8-2011 2 Inhoud: Artikel Pagina Overzicht 4 Tankbevestiging 6 3-punts aankoppelbokken 8 Hoofdbok 10 Middenframe 12 Opklaparmen links 14 Opklaparmen

Nadere informatie

EXACTA Graslandbemester BEMESTEN

EXACTA Graslandbemester BEMESTEN EXACTA Graslandbemester BEMESTEN Schuitemaker Machines BV is in 1919 ontstaan en produceert machines voor de agrarische en voor de industriële sector. Door jarenlange ervaring heeft Schuitemaker inmiddels

Nadere informatie

Hefbrugkriks hand hydraulisch of pneumatisch hydraulisch

Hefbrugkriks hand hydraulisch of pneumatisch hydraulisch s hand hydraulisch of pneumatisch hydraulisch nl/ta-bjxxxx -1 INHOUDSOPGAVE pagina 1 Inleiding 02 2 Gebruik van de handleiding 02 3 Beschrijving van de hefbrugkrik 02 4 Veiligheid 02 5 Technische specificaties

Nadere informatie

KLEPELMAAIER PERUZZO PUMA

KLEPELMAAIER PERUZZO PUMA KLEPELMAAIER PERUZZO PUMA 1200 1400 1600 1800 GEBRUIKERSHANDLEIDING Hermans Tuinmachines b.v.b.a. Iz. De Meiren Beersebaan 71 Tel. +32 (0)3/340.04.96 B-2310 RIJKEVORSEL Fax +32 (0)3/340.04.97 GEBRUIKERSHANDLEIDING

Nadere informatie

CE Bediening- en Onderhoudshandleiding

CE Bediening- en Onderhoudshandleiding CE Bediening- en Onderhoudshandleiding Boomgrijper Type S 400-B Zijtveld Grijpers Nederland www.zijtveld-grijpers.nl 1 Voorwoord Geachte gebruiker, De Boomgrijper is een uitrustingsstuk voor graafmachines.

Nadere informatie

Onderdelenlijst. Sleufkouterbemester SK4.20 t/m SK6.20

Onderdelenlijst. Sleufkouterbemester SK4.20 t/m SK6.20 Onderdelenlijst Sleufkouterbemester SK4.20 t/m SK6.20 Versie 19-8-2011 2 Inhoud: Artikel Pagina Overzicht 4 Middenframe 6 Opklaparm links 8 Opklaparm rechts 10 Loopwiel 12 Verlichtingsbalk 16 Plateau +

Nadere informatie

Werken met. De Clippeleir Machines 5-25. 5.3 Aankoppelen. Zorg bij het aankoppelen dat zich niemand tussen de tractor en de houtversnipperaar bevindt.

Werken met. De Clippeleir Machines 5-25. 5.3 Aankoppelen. Zorg bij het aankoppelen dat zich niemand tussen de tractor en de houtversnipperaar bevindt. 5.3 Aankoppelen Let op! Zorg bij het aankoppelen dat zich niemand tussen de tractor en de houtversnipperaar bevindt. De houtversnipperaar wordt in de driepuntshefinrichting van de tractor gehangen. Het

Nadere informatie

Veiligheidsinstructies Vrachtwagenkrik Datona

Veiligheidsinstructies Vrachtwagenkrik Datona Veiligheidsinstructies Vrachtwagenkrik Datona *dt-53220man* LEES VOOR GEBRUIK EERST DEZE HANDLEIDING Inhoud Inleiding... 2 Veiligheidsinstructies... 2 Technische gegevens... 2 Voor gebruik... 3 Gebruik

Nadere informatie

Veiligheidsinstructies Werkplaatspers Datona

Veiligheidsinstructies Werkplaatspers Datona Veiligheidsinstructies Werkplaatspers Datona *dt-56202man* LEES VOOR GEBRUIK EERST DEZE HANDLEIDING Inhoud Inleiding... 2 Veiligheidsinstructies... 2 Technische gegevens... 3 Voor gebruik... 3 Gebruik

Nadere informatie

BGR 233 GEKEURD (DE) Gebruikshandleiding Laadbrug. Bekijk de instructievideo op www.kruizinga.nl

BGR 233 GEKEURD (DE) Gebruikshandleiding Laadbrug. Bekijk de instructievideo op www.kruizinga.nl BGR 233 GEKEURD (DE) Gebruikshandleiding Laadbrug Bekijk de instructievideo op www.kruizinga.nl Lees mij eerst! 1Lees deze handleiding zorgvuldig voor de laadbrug te gebruiken. De handleiding omschrijft

Nadere informatie

Voor de gebruiker XWK Voor eengezinswoningen met een centrale. afzuiging, woonhuisventilator of warmteterugwinapparaat, kan worden geschakeld.

Voor de gebruiker XWK Voor eengezinswoningen met een centrale. afzuiging, woonhuisventilator of warmteterugwinapparaat, kan worden geschakeld. WK600 XWK 600-3 Voor eengezinswoningen met centrale afzuiging, woonhuisventilator of warmteterugwinapparaat, die in drie standen kan worden geschakeld. type klep ventilator centrale afzuiging XWK 600-1

Nadere informatie

Kuilschuif. Type KS(M) 2700, KS(M) 3500, KS(M) 4000, Bedieningshandleiding NL. Goed doornemen voor gebruik. Manufactured by: Flingk Machinebouw

Kuilschuif. Type KS(M) 2700, KS(M) 3500, KS(M) 4000, Bedieningshandleiding NL. Goed doornemen voor gebruik. Manufactured by: Flingk Machinebouw Kuilschuif Type KS(M) 2700, KS(M) 3500, KS(M) 4000, Bedieningshandleiding NL Goed doornemen voor gebruik Manufactured by: Flingk Machinebouw Flingk Machinebouw Poeldonkweg 5 Tel: +31-(0)73-6100404 5216

Nadere informatie

Hydrauliek 1 AOC OOST Almelo Groot Obbink 01-09-2013

Hydrauliek 1 AOC OOST Almelo Groot Obbink 01-09-2013 AOC OOST Almelo Groot Obbink 01-09-2013 Inleiding In de land- en tuinbouw wordt veel gewerkt met hydraulische installaties, Een trekker heeft een hydraulische hefinrichting waarmee werktuigen opgetild

Nadere informatie

Voorwoord HTZ DPK 800 HTZ DPK 800N Frequenties en periodieke keuringen & inspecties . Let er op dat de accumulatordruk minimaal 50 bar is.

Voorwoord HTZ DPK 800 HTZ DPK 800N Frequenties en periodieke keuringen & inspecties . Let er op dat de accumulatordruk minimaal 50 bar is. Voorwoord Met deze gebruiksaanwijzing willen wij proberen u een zo duidelijk mogelijk advies te geven betreffende het gebruik en onderhoud van de door u aangeschafte dakplatenklem. Deze gebruiksaanwijzing

Nadere informatie

Oorspronkelijke gebruiksaanwijzing. Routetrein CX T. Aanvullingopdeseriebedieningsinstructies. vandetrekkercxt 51048070051 NL - 02/2012

Oorspronkelijke gebruiksaanwijzing. Routetrein CX T. Aanvullingopdeseriebedieningsinstructies. vandetrekkercxt 51048070051 NL - 02/2012 Oorspronkelijke gebruiksaanwijzing Routetrein CX T Aanvullingopdeseriebedieningsinstructies vandetrekkercxt 1050 51048070051 NL - 02/2012 Inhoudsopgave g 1 Voorwoord Informatie over de documentatie...

Nadere informatie

WWW.HUURLAND.BE HANDLEIDING CHAPEPOMP

WWW.HUURLAND.BE HANDLEIDING CHAPEPOMP Veiligheidsvoorschriften - De machine dient uitsluitend voor het mengen en verpompen van chape. Het verwerkte zand dient minimum korrel 05 te zijn en de maximum partikelgrootte bedraagt 16mm. Andere stoffen

Nadere informatie

Gebruikershandleiding.

Gebruikershandleiding. Gebruikershandleiding. Fabrikant: Gispen International BV Parallelweg west 23 Postbus 30 NL 4100 AA Culemborg Holland. Type aanduiding: IC 2007 Elektrisch Hoogteverstelbare tafel. Bouwjaar: 2013 Versie

Nadere informatie

Handleiding Kabelhaspel RGK serie

Handleiding Kabelhaspel RGK serie Beste klant, Wij danken u voor de keuze en het vertrouwen in onze producten. Het product dat u kocht is gebouwd in Europa en voldoet aan onze strenge kwaliteitsnormen. We wensen u veel plezier met uw kabelhaspel.

Nadere informatie

CE Bediening- en Onderhoudshandleiding

CE Bediening- en Onderhoudshandleiding CE Bediening- en Onderhoudshandleiding Boomgrijper Type S 1202-B Zijtveld Grijpers Nederland www.zijtveld-grijpers.nl 1 Voorwoord Geachte gebruiker, De Boomgrijper is een uitrustingsstuk voor graafmachines.

Nadere informatie

1 Hydraulische systemen 9 1.1 Hydraulische overbrengingen 10 1.2 Kracht, snelheid en vermogen 15 1.3 Afsluiting 18

1 Hydraulische systemen 9 1.1 Hydraulische overbrengingen 10 1.2 Kracht, snelheid en vermogen 15 1.3 Afsluiting 18 Inhoud Voorwoord 5 Inleiding 6 1 Hydraulische systemen 9 1.1 Hydraulische overbrengingen 10 1.2 Kracht, snelheid en vermogen 15 1.3 Afsluiting 18 2 Hydraulische onderdelen 19 2.1 Oliereservoir 19 2.2 Pompen

Nadere informatie

Overstapbordes. t.b.v. Sky-Light hangbruginstallatie. Gebruikershandleiding VEILIG WERKEN OP HOOG

Overstapbordes. t.b.v. Sky-Light hangbruginstallatie. Gebruikershandleiding VEILIG WERKEN OP HOOG Overstapbordes t.b.v. Sky-Light hangbruginstallatie VEILIG WERKEN OP HOOG Skyworks B.V. Hoofdkantoor: Postbus 38 2650 AA Berkel en Rodenrijs tel. 010-514 00 50 fax 010-514 00 55 e-mai: info@skyworks.nl

Nadere informatie

Handleiding. Tilly Light fietsendrager

Handleiding. Tilly Light fietsendrager Handleiding Tilly Light fietsendrager mei 2015 Tilly Light BV Inhoudsopgave Algemeen 4 Onderdelen 5 Stekker aansluiting 10 Eerste gebruik 11 Op de auto plaatsen 15 Fietsen plaatsen 18 Rijden 23 Fietsen

Nadere informatie

Veiligheidsinstructies Straalcabine Datona

Veiligheidsinstructies Straalcabine Datona Veiligheidsinstructies Straalcabine Datona *dt-55102man* LEES VOOR GEBRUIK EERST DEZE HANDLEIDING 1 Inhoud Inleiding... 2 Veiligheidsinstructies... 2 Technische gegevens... 2 Voor gebruik... 3 Gebruik

Nadere informatie

CombiKipper GEBRUIKSHANDLEIDING

CombiKipper GEBRUIKSHANDLEIDING CombiKipper GEBRUIKSHANDLEIDING Karhof Purmerend BV van IJsendijkstraat 162 1442 LC PURMEREND Ind.terr. de Koog Karhof Amsterdam BV Pleimuiden 5 1046 AG AMSTERDAM Ind.terr. Sloterdijk III Karhof Nieuw-Vennep

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Tenias sinds 1957. Overzicht modellen. Serie Evolution. Technische specificaties Serie Evolution. Opties Serie Evolution.

Inhoudsopgave. Tenias sinds 1957. Overzicht modellen. Serie Evolution. Technische specificaties Serie Evolution. Opties Serie Evolution. Frontloader systems Inhoudsopgave Overzicht modellen Serie Evolution Technische specificaties Serie Evolution Opties Serie Evolution Serie 00 Technische specificaties Serie 00 Opties Serie 00 Werktuigprogramma

Nadere informatie

Veiligheidsinstructies Straalcabine Datona

Veiligheidsinstructies Straalcabine Datona Veiligheidsinstructies Straalcabine Datona *dt-55106man* LEES VOOR GEBRUIK EERST DEZE HANDLEIDING 1 Inhoud Inleiding... 2 Veiligheidsinstructies... 2 Technische gegevens... 2 Voor gebruik... 3 Gebruik

Nadere informatie

HANDLEIDING SCOREBORDEN OPTIE 7 Versie 2.0 / augustus 2011

HANDLEIDING SCOREBORDEN OPTIE 7 Versie 2.0 / augustus 2011 HANDLEIDING SCOREBORDEN OPTIE 7 Versie 2.0 / augustus 2011 1.0 Inleiding Hartelijk gefeliciteerd met de aanschaf van een scorebord optie 7 van Data Display. We hopen dat er veel plezier aan beleefd zal

Nadere informatie

Veiligheidsinstructies Potkrik Datona

Veiligheidsinstructies Potkrik Datona Veiligheidsinstructies Potkrik Datona *dt-53304man* LEES VOOR GEBRUIK EERST DEZE HANDLEIDING 1 Inhoud Inleiding... 2 Veiligheidsinstructies... 2 Technische gegevens... 2 Voor gebruik... 3 Gebruik en veiligheid...

Nadere informatie

Afzuigkap. Gebruiksaanwijzing. Model EMV602

Afzuigkap. Gebruiksaanwijzing. Model EMV602 Afzuigkap Gebruiksaanwijzing Model EMV602 Inhoudsopgave pagina Technische gegevens 3 Beschrijving apparaat 4 Installatie 5 Installatie 6 Installatie opmerkingen 7 Veiligheidsvoorschriften en adviezen 8

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Festec FNS hydraulische moerensplijter

Gebruikershandleiding Festec FNS hydraulische moerensplijter 1 1.0 Ontvangstcontrole Controleer alle onderdelen op transportschade. Indien er sprake is van transportschade waarschuw dan onmiddellijk de vervoerder. Transportschade valt niet onder de garantie. De

Nadere informatie

Gebruikershandleiding en Veiligheidsvoorschriften

Gebruikershandleiding en Veiligheidsvoorschriften Gebruikershandleiding en Veiligheidsvoorschriften Pulltarps Ladingafdeksysteem 2B-IMPEX BV Oosteinde 73 7671 AS Vriezenveen Nederland Tel: +31(0)546-567878 info@ladingafdekken.nl Versie 2, april 2011 Gebruikershandleiding

Nadere informatie

FE-200/FE-300. Handleiding en veiligheidsvoorschriften. Kantelframes

FE-200/FE-300. Handleiding en veiligheidsvoorschriften. Kantelframes Handleiding en veiligheidsvoorschriften NL FE-200/FE-300 Kantelframes FE-200 FE-300 WIFO-Anema B.V. Hegebeintumerdyk 37 9172 GP Ferwert Holland Telefoon (0031) 518411318 Telefax (0031) 518411563 www.wifo.nl

Nadere informatie

Veiligheidsinstructies Aluminium Oprijplaten Datona

Veiligheidsinstructies Aluminium Oprijplaten Datona Veiligheidsinstructies Aluminium Oprijplaten Datona *dt-57342man* LEES VOOR GEBRUIK EERST DEZE HANDLEIDING Inhoud Inleiding... 2 Veiligheidsinstructies... 2 Technische gegevens... 3 Voor gebruik... 4 Gebruik

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding Fabrikant: Gispen Parallelweg West 23 Postbus 30 NL 4100 AA Culemborg Holland. Type aanduiding: Gispen TM elektrisch hoogte verstelbare tafel (met het bedieningspaneel in het tafelblad)

Nadere informatie

BKP/BKP-2/BKP-UF/BKP-UFI

BKP/BKP-2/BKP-UF/BKP-UFI Handleiding en veiligheidsvoorschriften NL BKP/BKP-2/BKP-UF/BKP-UFI Balenklem BKP BKP-2 BKP-UF BKP-UFI WIFO-Anema B.V. Hegebeintumerdyk 37 9172 GP Ferwert Holland Telefoon (0031) 518411318 Telefax (0031)

Nadere informatie

Handleiding. Tilly Light fietsendrager

Handleiding. Tilly Light fietsendrager Handleiding Tilly Light fietsendrager Versie 2, 2015 Tilly Light BV 2 Inhoudsopgave Algemeen 4 Onderdelen 5 Stekker aansluiting 9 Eerste gebruik 10 Op de auto plaatsen 14 Fietsen plaatsen 17 Rijden 22

Nadere informatie

Carrosserie hefbrug GEBRUIKERS / INSTALLATIE HANDLEIDING

Carrosserie hefbrug GEBRUIKERS / INSTALLATIE HANDLEIDING nl/ta-_ 1 INHOUDSOPGAVE PAG 1 Inleiding 02 2 Gebruik van de handleiding 02 3 Verpakking/transport/opslag 02 4 Beschrijving van de hefbrug 02 5 Technische specificaties 03 6 Veiligheid 03 7 Installatie

Nadere informatie

EcoAir 60. Gebruiksaanwijzing

EcoAir 60. Gebruiksaanwijzing EcoAir 60 Gebruiksaanwijzing Technische specificaties. Algemeen Netspanning: 230V/50Hz Ampère: 16 Wattage: 3000 Afmeting: 515x975x40mm (BxHxD) Gewicht leeg: 42 kg Pompen Aantal: 2x (douche- en afvalwater)

Nadere informatie

Airrake. Serie nummer: Gebruikershandleiding en onderdelenboek. Oorspronkelijke gebruiksaanwijzing

Airrake. Serie nummer: Gebruikershandleiding en onderdelenboek. Oorspronkelijke gebruiksaanwijzing Gebruikershandleiding en onderdelenboek Airrake Serie nummer: Oorspronkelijke gebruiksaanwijzing LET OP: VOOR EEN VEILIG GEBRUIK VAN DE MACHINE EN VOOR DE BESTE RESULTATEN IS HET VAN HET GROOTSTE BELANG

Nadere informatie

Veiligheidsinstructies Mobiele straalketel Datona

Veiligheidsinstructies Mobiele straalketel Datona Veiligheidsinstructies Mobiele straalketel Datona *dt-55203man* LEES VOOR GEBRUIK EERST DEZE HANDLEIDING 1 Inhoud Inleiding... 2 Veiligheidsinstructies... 2 Technische gegevens... 2 Voor gebruik... 3 Gebruik

Nadere informatie

Veiligheidsinstructies Auto schaarhefbrug Datona

Veiligheidsinstructies Auto schaarhefbrug Datona Veiligheidsinstructies Auto schaarhefbrug Datona *dt-57610man* LEES VOOR GEBRUIK EERST DEZE HANDLEIDING 1 Inhoud Inleiding... 2 Veiligheidsinstructies... 2 Technische gegevens... 2 Voor gebruik... 3 Gebruik

Nadere informatie

Veiligheidsinstructies Pijpenbuiger Datona

Veiligheidsinstructies Pijpenbuiger Datona Veiligheidsinstructies Pijpenbuiger Datona *dt-56102man* LEES VOOR GEBRUIK EERST DEZE HANDLEIDING Inhoud Inleiding... 2 Veiligheidsinstructies... 2 Technische gegevens... 3 Voor gebruik... 3 Gebruik en

Nadere informatie

Veiligheidsinstructies Mobiele straalketel Datona

Veiligheidsinstructies Mobiele straalketel Datona Veiligheidsinstructies Mobiele straalketel Datona *dt-55204man* LEES VOOR GEBRUIK EERST DEZE HANDLEIDING 1 Inhoud Inleiding... 2 Veiligheidsinstructies... 2 Technische gegevens... 2 Voor gebruik... 3 Gebruik

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Hijsframe t.b.v. trapgat Versie 1, 02-2007

Gebruikershandleiding Hijsframe t.b.v. trapgat Versie 1, 02-2007 Pagina : 1 van 5 Gebruikershandleiding Hijsframe t.b.v. trapgat Versie 1, 02-2007 Smit Polyweb Boerkensleen 23 b 4705 RL Roosendaal The Netherlands T +31 (0)165-544770 F +31 (0)165-565244 Pagina : 2 van

Nadere informatie

Veiligheidsinstructies Verrijdbare heftafel Datona

Veiligheidsinstructies Verrijdbare heftafel Datona Veiligheidsinstructies Verrijdbare heftafel Datona *dt-53124man* LEES VOOR GEBRUIK EERST DEZE HANDLEIDING Inhoud Inleiding... 2 Veiligheidsinstructies... 2 Technische gegevens... 2 Voor gebruik... 3 Gebruik

Nadere informatie

ROBUUST EN GETALENTEERD

ROBUUST EN GETALENTEERD GA 8121 ROBUUST EN GETALENTEERD Of u nu hooi, kuilvoer of stro harkt, de GA 8121 is in alle zware omstandigheden op zijn gemak. Zijn compactheid is met name een groot voordeel bij moeilijk toegankelijke

Nadere informatie

Reparatievoorschriften Demonteren van het CF500 besturingsventiel

Reparatievoorschriften Demonteren van het CF500 besturingsventiel NL Reparatievoorschriften Demonteren van het CF500 besturingsventiel NL Demonteren van het CF500 besturingsventiel U heeft van Cargo Floor een besturingsventiel ontvangen ter uitwisseling van een defect

Nadere informatie

De elektrische laad lift

De elektrische laad lift Art-Lift De elektrische laad lift 1 Lees deze bedienings- en gebruikshandleiding nauwkeurig door, voordat u de laad lift in gebruik neemt. Neem deze handleiding goed door en zorg ervoor dat de informatie

Nadere informatie

AGDR-300 TUIN STEKKERDOOS DIMMER/SCHAKELAAR. 2x 3x

AGDR-300 TUIN STEKKERDOOS DIMMER/SCHAKELAAR. 2x 3x 2x 3x [5] De stekkerdoos schakelt ter bevestiging 2x in en uit. De code van de zender is in het geheugen van de stekkerdoos opgeslagen en het product is klaar voor gebruik. Er kunnen maximaal 6 verschillende

Nadere informatie

Na plaatsing en beglazing kan het nodig zijn dat het raam nagesteld dient te worden. Raadpleeg hiervoor de G.U.-handleiding met instelmogelijkheden.

Na plaatsing en beglazing kan het nodig zijn dat het raam nagesteld dient te worden. Raadpleeg hiervoor de G.U.-handleiding met instelmogelijkheden. Kozijn waterpas en te lood plaatsen. Na plaatsing en beglazing kan het nodig zijn dat het raam nagesteld dient te worden. Raadpleeg hiervoor de G.U.-handleiding met instelmogelijkheden. Raam, kozijn en

Nadere informatie

LAADZUIL ELEKTRISCHE MONTAGE EN GEBRUIK Deze handleiding is van toepassing op een DIC laadzuil met plug and play systeem

LAADZUIL ELEKTRISCHE MONTAGE EN GEBRUIK Deze handleiding is van toepassing op een DIC laadzuil met plug and play systeem LAADZUIL ELEKTRISCHE MONTAGE EN GEBRUIK VOERTUIGEN HANDLEIDING Deze handleiding is van toepassing op een DIC laadzuil met plug and play systeem INHOUDSOPGAVE DIC laadzuil met plug and play systeem 1 Veiligheidsvoorschriften

Nadere informatie

Type systeem : VAKOvouwkap Versie: 3.0 stuurarm voorzijde. Opbouw Instructie VAKO Vouwkap

Type systeem : VAKOvouwkap Versie: 3.0 stuurarm voorzijde. Opbouw Instructie VAKO Vouwkap Type systeem : VAKOvouwkap Versie: 3.0 stuurarm voorzijde Opbouw Instructie VAKO Vouwkap Inhoudsopgave 1. Algemene informatie... 3 2. Kopschot... 4 3. Aandrijfkasten en Lagerblokken... 5 4. Cilinders en

Nadere informatie

Worldleader DRAINCLEANERS

Worldleader DRAINCLEANERS Worldleader DRAINCLEANERS INVESTEREN IN VOOR JARENLANG ONDERHOUDSARM REINIGEN VAN DRAINAGEBUIZEN De voordelen van drainage in het land of in de kas kent u natuurlijk. Uw gewassen groeien beter en de werkomstandigheden

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING HANDY

GEBRUIKSAANWIJZING HANDY GEBRUIKSAANWIJZING HANDY REF. C002 CE GEBRUIKSAANWIJZING HANDY OILLESS Gefeliciteerd! U hebt net de beste compressor op de markt gekocht. Lees de volgende handleiding aandachtig en volg de instructies

Nadere informatie

ECOLINE, BASICLINE & PROFILINE. degelijk duurzaam

ECOLINE, BASICLINE & PROFILINE. degelijk duurzaam ECOLINE, BASICLINE & PROFILINE degelijk duurzaam Capaciteit degelijkheid VEENHUIS De Basicline, Ecoline en Profiline zijn tanks met de kwaliteit waar Veenhuis voor staat, van een basis machine tot luxe

Nadere informatie

Reparatiehandleiding voor. koppelschotel JSK 26 D

Reparatiehandleiding voor. koppelschotel JSK 26 D Reparatiehandleiding voor koppelschotel JSK 26 D ZDE 199 7 17 6/213 1 Voorwoord Inhoudsopgave Pagina Koppelschotels zijn mechanische koppelinrichtingen voor voertuigen welke onderhevig zijn aan typegoedkeuring

Nadere informatie

GASTRO BUFFET - SALADEBAR GEBRUIKSAANWIJZING EN ONDERHOUDSHANDLEIDING

GASTRO BUFFET - SALADEBAR GEBRUIKSAANWIJZING EN ONDERHOUDSHANDLEIDING GASTRO BUFFET - SALADEBAR GEBRUIKSAANWIJZING EN ONDERHOUDSHANDLEIDING SBM3 / 125.505 SBM4 / 125.510 SBM6 / 125.520 INHOUDSOPGAVE 1. DOEL en BEREIK 2. AANSPRAKELIJKHEID 3. AANWIJZINGEN 4. BASISEIGENSCHAPPEN

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING

GEBRUIKERSHANDLEIDING VERSTEK KLEPELMAAIER Boxer AGL AGF AGF PRO GEBRUIKERSHANDLEIDING BOXER AGRICULTURE EQUIPMENT Stougjesdijk 153, 3271 KB Mijnsheerenland Holland Tel.: +31 (0) 186-612333 Fax.: +31 (0) 186-610442 E-mail:

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING ELEKTRISCHE AUTO KRIK

GEBRUIKSAANWIJZING ELEKTRISCHE AUTO KRIK GEBRUIKSAANWIJZING ELEKTRISCHE AUTO KRIK BJ 2007 Lees voor gebruik van de krik om veiligheidsredenen deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door. STEBER C.B. Techniek www.gaswinkel.com TECHNISCHE GEGEVENS

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.1 AC-1000 STEKKERDOOSSCHAKELAAR

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.1 AC-1000 STEKKERDOOSSCHAKELAAR GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.1 AC-1000 STEKKERDOOSSCHAKELAAR A B C * Verlichting: Aan / Uit * Afbeelding van de YCT-102 (niet altijd inbegrepen, check de specificaties op de verpakking) A: Indicator (spannings-

Nadere informatie

Handleiding. New LaundryPure. goed voor uw kleding. goed voor uw gezondheid. goed voor uw beurs. goed voor het milieu. voor de

Handleiding. New LaundryPure. goed voor uw kleding. goed voor uw gezondheid. goed voor uw beurs. goed voor het milieu. voor de Handleiding voor de New LaundryPure goed voor uw kleding goed voor uw gezondheid goed voor uw beurs goed voor het milieu Lees goed deze gebruiksaanwijzing door voor de juiste aansluiting en werking. Juli

Nadere informatie

Veiligheidsinstructies Sleepstang Voor Auto s Datona

Veiligheidsinstructies Sleepstang Voor Auto s Datona Veiligheidsinstructies Sleepstang Voor Auto s Datona *dt-57880man* LEES VOOR GEBRUIK EERST DEZE HANDLEIDING 1 Inhoud Inleiding... 2 Veiligheidsinstructies... 2 Technische gegevens... 2 Voor gebruik...

Nadere informatie

Hanne Bedbox. Postadres Postbus AC Ravenstein Bezoekadres Korte Stukken MN Ravenstein

Hanne Bedbox. Postadres Postbus AC Ravenstein Bezoekadres Korte Stukken MN Ravenstein Hanne Bedbox Postadres Postbus 106 5370 AC Ravenstein Bezoekadres Korte Stukken 7 5371 MN Ravenstein Tel: 0486-45 33 44 Fax: 0486-45 35 15 www.atlas-rehab.nl info@atlas-rehab.nl April 2007 Voorwoord Voorwoord

Nadere informatie

Gebruikershandleiding.

Gebruikershandleiding. Gebruikershandleiding. Fabrikant: Gispen International BV Parallelweg west 23 Postbus 30 NL 4100 AA Culemborg Holland. Type aanduiding: Ellen 1 HVE. Bouwjaar: 2012 Versie : 2.0 Introductie: Voor u ligt

Nadere informatie

Gebruikersveiligheid. Elektrische veiligheid. Phaser 4500-laserprinter

Gebruikersveiligheid. Elektrische veiligheid. Phaser 4500-laserprinter Gebruikersveiligheid De printer en de aanbevolen verbruiksartikelen zijn getest en voldoen aan strikte veiligheidsnormen. Als u de volgende informatie in acht neemt, bent u verzekerd van een ononderbroken

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing Teller serie DC50 Versie 2.0 ISO 9001

Gebruiksaanwijzing Teller serie DC50 Versie 2.0 ISO 9001 Gebruiksaanwijzing Teller serie DC50 Versie 2.0 ISO 9001 Inhoud 1 Veiligheid 2 Uitleg toetsen 3 Instellingen parameters 4 Basis functies 5 Technische gegevens 6 Afmetingen 7 Foutmeldingen 8 Garantie 1.

Nadere informatie

Installatiehandleiding Nordic mengkranen. Lees voor het installeren eerst deze handleiding

Installatiehandleiding Nordic mengkranen. Lees voor het installeren eerst deze handleiding Installatiehandleiding Nordic mengkranen Lees voor het installeren eerst deze handleiding Inleiding Installatie, onderhoud en garantie Met de Nordic kranensets wordt het pas ècht mooi op het aanrecht:

Nadere informatie

Printed: 07.07.2013 Doc-Nr: PUB / 5071466 / 000 / 00

Printed: 07.07.2013 Doc-Nr: PUB / 5071466 / 000 / 00 OORSPRONKELIJKE GEBRUIKSAANWIJZING DD-ST-150/160-CCS Kruisrails Lees de handleiding beslist voordat u de machine de eerste keer gebruikt. Bewaar deze handleiding altijd bij het apparaat. Geef het apparaat

Nadere informatie

Handleiding Ferrari freesbak cm.

Handleiding Ferrari freesbak cm. Handleiding Ferrari freesbak 46-52-60-80cm. F E R R A R I FERRARI feliciteert u met uw aankoop van een machine uit onze collectie. Wij zullen u de assistentie en medewerking verlenen die altijd kenmerkend

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 AGDR-3500 TUIN STEKKERDOOS SCHAKELAAR ZWAAR

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 AGDR-3500 TUIN STEKKERDOOS SCHAKELAAR ZWAAR GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 AGDR-3500 TUIN STEKKERDOOS SCHAKELAAR ZWAAR D C B A * * Afbeelding van de YCT-102 (niet altijd inbegrepen, check de specificaties op de verpakking) A: Indicator (spannings- en

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding GS HV 1250/1500/1750/2000/2250/2500 1 Fabrikant: GS Engineering & Development Tel: (31) 0486-415370 Fax: (31) 0486-411325 E-mail info@gsengineering.nl Machine: GS HV 1250/1500/1750/2000/2250/2500

Nadere informatie

GEBRUIKSHANDLEIDING Hakselaars CIPPO 7 S

GEBRUIKSHANDLEIDING Hakselaars CIPPO 7 S GEBRUIKSHANDLEIDING Hakselaars CIPPO 7 S LEES DEZE HANDLEIDING AANDACHTIG VOORDAT U DE MACHINE GEBRUIK NEEMT. 1. INLEIDING WIJ DANKEN U DAT U EEN CARAVAGGI HAKSELAAR HEBT GEKOZEN. Uw Caravaggi hakselaar

Nadere informatie

Montagehandleiding en gebruiksaanwijzing centrifugaalpomp RC-Pomp

Montagehandleiding en gebruiksaanwijzing centrifugaalpomp RC-Pomp Montagehandleiding en gebruiksaanwijzing centrifugaalpomp RC-Pomp Voor gebruik aandachtig lezen Alle veiligheidsvoorschriften nakomen Voor toekomstig gebruik bewaren Deze montagehandleiding bevat belangrijke

Nadere informatie

Olympos. Handleiding Olympos rollator

Olympos. Handleiding Olympos rollator Olympos Handleiding Olympos rollator INHOUDS OPGAVE 1 - Welkom 2 - Garantie 3 - Onderdelen OLYMPOS rollator 4 - Technische gegevens 5 - Veiligheid 6 - Assembleren / aanpassing Uitklappen Inklappen Verlagen

Nadere informatie

Handleiding. Type: TopsealDirect.nl - Standard Plus

Handleiding. Type: TopsealDirect.nl - Standard Plus Handleiding Type: TopsealDirect.nl - Standard Plus Handsealmachine type Standard Plus is specifiek bestemd voor het sluiten van kunststof en aluminium schalen, die worden voorzien van een hitte bestendige

Nadere informatie

Afzuigkap. Gebruiksaanwijzing Model EMV604

Afzuigkap. Gebruiksaanwijzing Model EMV604 Afzuigkap Gebruiksaanwijzing Model EMV604 NL Inhoudsopgave pagina Technische gegevens 3 Beschrijving apparaat 4 Installatie 5 Installatie 6 Installatie opmerkingen 7 Veiligheidsvoorschriften en adviezen

Nadere informatie

Gebruikers- en montagehandleiding Pijpdakventilator MPV

Gebruikers- en montagehandleiding Pijpdakventilator MPV Gebruikers- en montagehandleiding Pijpdakventilator MPV type: MPV-7W MPV-7WR MPV-7/14W MPV-7/14WR Deze handleiding is bedoeld voor de gebruikers en de installateurs van het mechanisch ventilatiesysteem

Nadere informatie

NESCAFÉ Solution 8/60 E Beverage System. Gebruikershandleiding

NESCAFÉ Solution 8/60 E Beverage System. Gebruikershandleiding NESCAFÉ Solution 8/60 E Beverage System Gebruikershandleiding 1 INHOUD & WAARSCHUWINGEN INHOUD HOOFDSTUK: 1 INHOUD & WAARSCHUWINGEN HOOFDSTUK: 2 BASIS ONDERDELEN HOOFDSTUK: 3 VULLEN PRODUCTEN HOOFDSTUK:

Nadere informatie

Tweeassige trekkers juli 2008

Tweeassige trekkers juli 2008 Tweeassige trekkers juli 2008 Inhoud Inleiding 5 1 Veiligheid en milieu 1.1 Lekkage van brandstof, olie of koelvloeistof 1.2 Wettelijke regels 7 7 7 2 Starten, wegrijden en stoppen 2.1 Starten 2.2 Wegrijden

Nadere informatie

Handleiding. Tilly Light fietsendrager

Handleiding. Tilly Light fietsendrager Handleiding Tilly Light fietsendrager Versie 1, 2015 Tilly Light BV 2 inhoudsopgave Inhoudsopgave Onderdelen 5 Eerste gebruik 8 Op de auto plaatsen 12 Fietsen plaatsen 15 Rijden 20 Fietsen afnemen 21 Van

Nadere informatie

RotaFlow RO-M twee schijven strooier

RotaFlow RO-M twee schijven strooier RotaFlow RO-M twee schijven strooier >> RotaFlow RO-M RotaFlow RO-M RO-M1100 RO-M1550 RO-M2000 Kuipinhoud(ltr) 1100 1550 200 Vulhoogte (cm) 100 119 138 Kuipbreedte (cm) 220 220 220 Vulhoogte (cm) 214 214

Nadere informatie

Mod:FABY-2. Production code: FABY-2

Mod:FABY-2. Production code: FABY-2 11/2008 Mod:FABY-2 Production code: FABY-2 Handleiding met instructies Voordat u met de machine gaat werken, moet deze handleiding met aandacht gelezen worden. Het veronachtzamen van de aanwijzingen die

Nadere informatie