Hoornsignaal Nummer 14 november Nieuwe BBL-opleiding verpleegkundige Opening nevenvestiging Goes Goud in handen! Rekenen en taal: cruciaal!

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Hoornsignaal Nummer 14 november 2010. Nieuwe BBL-opleiding verpleegkundige Opening nevenvestiging Goes Goud in handen! Rekenen en taal: cruciaal!"

Transcriptie

1 Hoornsignaal Nummer 14 november 2010 Nieuwe BBL-opleiding verpleegkundige Opening nevenvestiging Goes Goud in handen! Rekenen en taal: cruciaal!

2 Een duidelijk signaal. Ons werk. geliefd in elk kantoor design office systems supplies VOORWOORD Vorming met meerwaarde werden enkele succesvolle voorbeelden gepresenteerd door Vorming met meerwaarde: dat is kenmerkend voor de opleidin- bedrijven én door studenten. gen die het Hoornbeeck College verzorgt voor jonge mensen. Onderwijs dat waarde(n)vol is voor een vervolgopleiding, voor Het gezamenlijke gebruik van de nieuwe nevenvestiging in Goes hun toekomstige beroep, en dus voor hun functioneren in de door het Hoornbeeck en het eerste reformatorische kindercen- maatschappij. Dat opleiden doen we niet alleen - de inbreng van trum in Zeeland laat zien dat ook gebouwelijke samenwerking het beroepenveld is daarbij onmisbaar. nieuwe kansen biedt. In dit magazine belichten we een mooi voorbeeld van een Bundeling van kennis en ervaring door samenwerking met lande- vruchtbare samenwerking. Met twee ziekenhuizen in de regio lijke kenniscentra. Dat uitgangspunt speelt een belangrijke rol bij Rijnmond is namelijk een aantrekkelijk opleidingstraject opgezet de versterking van het taal- en rekenonderwijs. De overheid vindt voor leerling-verpleegkundigen. die versterking belangrijk. Wij pakken die handschoen graag op! Samenwerking vindt vooral plaats in de regio s waarin onze Namens de redactie, locaties zijn gevestigd. Tijdens de conferentie Goud in handen A. de Gelder DSN Concept INHOUDSOPGAVE 4 Nieuwe BBL-opleiding 11 Wie is... M.W. van Winkelen? verpleegkundige 12 Goud in handen! 7 Oud-student aan het woord 13 Hoornbeeck College en Jezelf blijven ontwikkelen maatschappelijke betrokkenheid 8 Hoornbeeck Goes opent 14 Rekenen en taal: cruciaal! nevenvestiging 15 Wat een beroep! 9 Jaarverslag 2009 Wintercollectie is weer binnen Bezoek onze nieuwe website: Stetson Whiteley Failsworth Seeberger Mayser Balfour Weba Jan van Schaffelaarstraat Barneveld T (0342) openingstijden: uur vrijdagavond koopavond maandagmorgen gesloten COLOFON Hoornsignaal is het officiële relatiemagazine Redactieadres van het Hoornbeeck College, het reforma- Hoornbeeck College Vormgeving, realisatie en acquistie torisch opleidingencentrum voor middel- Postbus 875 KRB-reclame, Barneveld baar beroepsonderwijs met vestigingen in 3800 AW AMERSFOORT Amersfoort, Apeldoorn, Goes, Kampen en t (033) Redactie Rotterdam. Hoornsignaal verschijnt tweemaal e A. de Gelder (eindredacteur) per jaar in een oplage van exempla- w J. Houweling ren en is bestemd voor studenten, ouders, mw. J.C. van de Merwe medewerkers, leerbedrijven, toeleverende A.C.H. van Vuuren scholen en vervolgonderwijs. P.W. van de Wege Systems & Supplies Pieter Zeemanweg GZ Dordrecht Tel. (078) Fax (078) Colofon Design & Office Kamerlingh Onnesweg GL Dordrecht Tel. (078) Fax (078) Inhoudsopgave Contactpersoon: Peter Zwemer Postbus AP Dordrecht Voorwoord DSN is adviseur en totaalleverancier van kantoorartikelen en complete kantoorinrichtingen. Ook voor scholen en kerken het juiste aanspreekpunt 3

3 Nieuwe BBL-opleiding verpleegkundige Vraag vanuit ziekenhuizen leidt tot nieuw studietraject Het Hoornbeeck College biedt sinds september 2010 een nieuwe variant van de opleiding tot verpleegkundige. De relatief jonge opleiding, die in september 2004 startte met de BOL-variant, heeft een mooie uitbreiding gekregen. Deze uit breiding is spontaan op gang gekomen na telefonisch contact met het Albert Schweitzerziekenhuis in Dordrecht. Hiermee kunnen we voldoen aan de vraag van studenten die graag willen leren en werken. Student mag kiezen Op dit moment wordt de BBL-opleiding op de locatie Rotterdam aangeboden. Er zijn samenwerkingscontracten met twee ziekenhuizen getekend, namelijk het Albert Schweitzer- ziekenhuis in Dordrecht en het Ikazia-ziekenhuis in Rotterdam. Studenten krijgen halverwege het tweede jaar van de BOLopleiding tot verpleegkundige van deze instellingen een uitnodiging om te solliciteren naar een BBL-plaats. De studenten kunnen zelf beslissen of ze de opleiding willen vervolgen via de BBL, dat betekent solliciteren bij één van deze instellingen, of via de BOL. De instellingen verzorgen de verdere selectieprocedure. Dit betekent een spannende tijd voor de student: mag ik in één van deze ziekenhuizen gaan werken of ga ik de opleiding via de huidige route vervolgen? Mooie aanvulling De huidige BBL-studenten zijn ongeveer een maand aan het werken in één van de ziekenhuizen. Ze hebben het naar hun zin, hebben een leuke klas, zijn enthousiast en leren in korte tijd erg veel van het werken als leerling-verpleegkundige. Het is wennen aan de veranderde situatie, het werknemerschap en het tegelijker tijd leren en werken. Drs. A.G. Blonk, sector directeur Gezond heidszorg, vindt de BBL-opleiding tot verpleegkundige een mooie aanvulling op het bestaande aanbod. Er is een goede samenwerking tussen het Hoornbeeck College, het Albert Schweitzer-ziekenhuis en het Ikazia-ziekenhuis. We hopen dat dit een goed vervolg mag krijgen. Mevrouw B. Schrijvers, Voorzitter kernteam Verpleegkunde Rotterdam Nieuwe BBL-opleiding verpleegkunde Zelfstandig wonen Wanneer de selectieprocedure afgerond is, wordt het Hoornbeeck College geïnformeerd over de kandidaten die aangenomen zijn. Het tweede jaar wordt via de BOL-opleiding afgerond en daarna gaan de kandidaten vanaf september de BBL-opleiding volgen. Tijdens introductiedagen krijgen de studenten meer te horen over de veranderingen die dit traject met zich meebrengt. Voor sommigen betekent het verhuizen: het ouderlijk huis verlaten en zelfstandig gaan wonen, de locatie vaarwel zeggen waar twee jaar de BOL-opleiding is gevolgd en naar Rotterdam voor het onderwijs. Dat is een hele verandering, maar de huidige BBLstudenten vinden het zeker de moeite waard! Nieuwe BBL-opleiding verpleegkunde 4 5

4 Blijf jezelf Leren voor 'Wilt u werken in een zorgzame professionele omgeving?' ontwikkelen! het leven Oud-student is al jaren Het is waardevol een nieuw groepsleerkracht Willem cursusjaar te beginnen met de Zwijgerschool het vragen om Gods zegen. Ben jij een verzorgend persoon die graag de handen uit de Jan de Waard studeerde na afronding van de opleiding Waarde vol ook om dat in gezamenlijkheid te doen, met mouwen steekt en heb je affiniteit met de ouder wordende mens? Wij hebben binnen ons verpleeghuis opleidingsplaatsen voor: Onderwijsassistent verder aan de PABO. Momenteel is hij leerkracht van groep 7, coördinator van de bovenbouw en lid van het management. Ik voel me vaak de spin in het web, ik studenten, docenten, ouders en belangstellenden. De opening is meer dan een formaliteit. We belijden namelijk onze afhankelijkheid van onze Schepper en Onderhouder. houd me met veel zaken bezig. In de Bijbel lezen we op veel plaatsen over die afhankelijk- Leerling verzorgende I.G. (m/v) Het lesgeven aan de kinderen blijft Jan de mooiste taak vinden. Om de hele school goed te laten draaien, zijn er ook andere heid, zoals in psalm 127. Niet alleen een diploma Stichting Sonneburgh is een protestants-christelijke zorgverlener die in de regio Rijnmond diverse instellingen De opleiding - Je werkt op verschillende afdelingen waarbij je wordt begeleid door mentoren en praktijkopleiders. - De opleiding start in februari taken. Er is een Intern Begeleider die gespecialiseerd is in de begeleiding van zorgleerlingen, een ICT-coördinator, een preventiemedewerker, etc., zegt Jan. Daarnaast zijn er bouwcoördinatoren die leiding geven aan een team en onderwijskundige vernieuwingen mede voorbereiden. Dit jaar is er gesproken over het thema Leren voor het leven. Een thema dat vanuit diverse invalshoeken benaderd is, met als kern dat het op school niet alleen gaat om het leren voor een diploma. Er is meer. Toerusting en vorming vanuit de Bijbelse identiteit is gericht op goed burgerschap. Hoe staan beheert. Sonneburgh telt, verdeeld over de locaties Groene Kruisweg te Rotterdam- Charlois, Ravenswaard te Rotterdam-IJsselmonde en Het Havenlicht te Pernis, 286 verzorgingsplaatsen, 189 servicewoningen, 116 somatische verpleeghuisbewoners, 36 plaatsen voor pg-bewoners en 6-8 plaatsen voor dagbehandeling. Van de kandidaten wordt verwacht dat zij de Protestants- Christelijke identiteit van de Hervormde Stichting Sonneburgh kunnen onderschrijven. Functie-eisen - Je beschikt minimaal over een diploma Helpende (niveau 2), VMBO-kader, beroepsgericht of theoretische leerweg. - Je bent 17 jaar of ouder. Arbeidsvoorwaarden - Combinatie van een beroepsopleiding met salaris, volgens de CAO Verpleeg- en Verzorgingshuizen en Thuiszorg. - Vergoeding van studiekosten en boekengeld. - Een leer/arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met vooruitzicht op een vast dienstverband na diplomering. - Onregelmatige diensten en goede secundaire extra s. Inlichtingen zijn te verkrijgen bij: mevrouw A.R. van Schelven, Hoofd Opleiding, tel Je kunt ook meteen een sollicitatiebrief met C.V. richten aan: Hervormde Stichting Sonneburgh, Afdeling Personeelszaken, Groene Kruisweg 381, 3084 LM Rotterdam. Deze taken worden vaak uitgevoerd door groepsleerkrachten. Zij vinden het leuk om naast hun lesgevende taak ook andere klussen uit te voeren. Dat vraagt inzet en extra scholing. Een belangrijke rol is weggelegd voor de onderwijsassistenten. Zij ondersteunen de groepsleerkracht, assisteren in de onderbouw, begeleiden individuele leerlingen en verzorgen extra reken- en taallessen in de bovenbouw. Veranderingen Er is de laatste jaren veel veranderd in het onderwijs. Jan noemt ontwikkelingsgericht en exemplarisch onderwijs. Hij benadrukt het belang om na het behalen van een diploma te blijven werken aan je ontwikkeling. Dat is waardevol voor jezelf en voor de school is het belangrijk kennis te verbreden en te verdiepen. Veel waarde hecht Jan aan het behoud van reformatorisch onderwijs. Wij mogen de kinderen nog onderwijs geven, zoals de Heere dat in Zijn Woord vraagt. Onderwijs waarin de naam van de Heere in mag doorklinken. J. de Visser, Voorzitter kernteam OA Rotterdam we in de samenleving, hoe kunnen we daarin vanuit onze eigen overtuiging op een verantwoorde wijze functioneren en een bijdrage leveren die er toe doet? Nooit uitgeleerd Dat goede burgerschap komt ook naar voren in de vorming tot beroepsbeoefenaars. Het Hoornbeeck College leidt mensen op om vanuit een gezond zelfvertrouwen hun plaats in het beroepenveld in te nemen of hun studie te vervolgen. Ontwikkeling ten dienste van het bedrijf, van de instelling, tot voordeel van de medemens vanuit het verlangen te werken en te leven tot eer van God. Dan ben je nooit uitgeleerd, dan leer je op school echt voor het leven! Dr. W. Fieret, Lid College van Bestuur Jezelf blijven ontwikkelen Leren voor het leven 7

5 Hoornbeeck Goes opent nevenvestiging Hoornbeeck Goes opent nevenvestiging Docenten en studenten enthousiast over nieuwe tijdelijke huisvesting Het Hoornbeeck College in Goes heeft op 7 oktober jl. een nevenvestiging geopend in de voormalige Wilhelminaschool aan de Lijnbaan, tegenover het Stadskantoor. Tegelijkertijd is het eerste refor matorische kindercentrum in Zeeland van kinderopvang Het huidige onderkomen van de school aan de Van Dusseldorpstraat in Goes, geschikt voor vierhonderd studenten, is te klein voor de ruim zeshonderd die er rondliepen. Het pand dateert pas van 2003, maar de school is de laatste jaren harder gegroeid dan destijds was voorzien. De verwachting is dat we nog doorgroeien naar 750 studenten, zegt locatiemanager de heer E.W. Timmerman. Belangrijke oorzaak van deze groei is de uitbreiding van het opleidingaanbod. Zo werd kort geleden gestart met de mbo-opleiding verpleegkunde op niveau vier. Het eerste cursusjaar meldden zich ongeveer 30 studenten aan voor deze opleiding. Een goede start, aldus Timmerman. Nieuwbouw Het is de bedoeling dat de nevenvestiging maximaal vijf jaar wordt gebruikt. Tegen die tijd wil het Hoornbeeck College een nieuwe school hebben gebouwd waar alle sectoren en opleidingen weer in passen. Er vindt geregeld overleg plaats met de gemeente Goes over de zoektocht naar een geschikte locatie voor dat nieuwe gebouw. Onze school vervult vanwege de reformatorische identiteit een streekfunctie. Het is daarom van belang een bouwlocatie te verkrijgen die goed bereikbaar is met het openbaar vervoer, stelt de locatiemanager. Frisse uitstraling In korte tijd is de nevenlocatie prachtig opgeknapt en ingericht om eigentijds competentiegericht onderwijs te verzorgen voor de studenten van de sector Economie & Handel. Het gebouw heeft een frisse en moderne uitstraling gekregen. De lessen kunnen worden gegeven in goed geoutilleerde lokalen. Ook zijn De Bevelanden in hetzelfde gebouw officieel van start gegaan. Een samen werking die prachtige kan sen biedt aan zowel de studenten van het Hoorn beeck als aan de mede werkers van het kindercentrum. er praktische nevenruimten die geschikt zijn voor projectmatig werken en het begeleiden van tutorgroepen. Zowel docenten als studenten zijn enthousiast over hun nieuwe huisvesting. De kleurstelling van het gebouw is conform het logo van onze school, rood en blauw. Een luxe is, dat hier airconditioning in de lokalen aanwezig is. In de eerste weken liep niet alles optimaal vanwege opstartproblemen. Gelukkig gaat het nu veel beter en kunnen we werken aan o.a. opdrachten, zeggen Manou van Stee en Jeanine Melis. Deze twee studenten zijn van de afdeling Secretary Support. Deze afdeling heeft een belangrijk aandeel geleverd in de voorbereiding, organisatie en uitvoering van de feestelijke opening van het hernieuwde gebouw. Jaarverslag 2009 Het Hoornbeeck College wil graag naast de eigen medewerkers ook alle andere (externe) betrokkenen inzicht geven in het reilen en zeilen van het ROC. Het Jaarverslag 2009 is te vinden op onze website, Reformatorisch kindercentrum Zeeland Kinderdagverblijf De Pareltjes, onderdeel van De Bevelanden, is een kindercentrum op reformatorische grondslag. Het verblijf is gevestigd in de nieuwe nevenvestiging van het Hoornbeeck College in Goes en heeft een speciale baby-, peuter- en dreumesgroep. De opvang heeft een reformatorische identiteit. De medewerkers vertellen Bijbelverhalen en zingen christelijke versjes met de kinderen. Zij hebben de mbo-opleiding tot pedagogisch medewerker gevolgd aan het Hoornbeeck College. Ze geven deskundige begeleiding en er is een peutervolgsysteem. Bijzonderheden bij kinderen worden vroegtijdig gesignaleerd en de medewerkers kunnen daar dan op inspelen. De opvang biedt een goede voor bereiding op de basisschool. Vruchtbare samenwerking Het is fi jn dat we door de samenwerking met het Hoornbeeck College hebben kunnen inspelen op de behoefte die er is in de reformatorische achterban, aldus mevrouw E. Brand, bestuurder bij Kinderopvang De Bevelanden. Ook de unitmanager van de sector welzijn te Goes, de heer K. Keijman, is enthousiast over de samenwerking: Onze studenten Pedagogisch Werk maken op deze manier kennis met de praktijk. Ze kunnen stage lopen en later gaan werken op het kinderdagverblijf. Mede door deze samenwerking is er nog meer sprake van de integratie van theorie en praktijk. Hoornbeeck Goes opent nevenvestiging Jaarverslag

6 continuïteit in veiligheid Wie is... M.W. van Winkelen? nieuwbouw renovatie restauratie Verbouwingen Timmerfabriek Spoorstraat 16a 4431 NK s-gravenpolder T F E B o u w E n i n V E r T r o u w E n BedrijfsHulpVerlening (BHV) BHV Opleiding en herhaling inclusief gebruik AED. Brandveiligheidsvoorzieningen U zoekt zekerheid binnen uw gebouw? De actualiteit van uw bedrijfsnoodplan? Safeinspect helpt u verder. Brandblusmiddelen Levering en onderhoud van brandblusmiddelen. RI&E of VCA handboek? Safeinspect zorgt er voor. Opleiding en training Veilig werken met de vorkheftruck of hoogwerker. VCA in 1 dag! p.p. ex btw uren tellen zo nodig mee nascholing CCV ook Poolstalig!! Safeinspect BV Postbus AC De Stroet PT Lunteren Kennismaking met nieuwe sectordirecteur Techniek & ICT Kunt u zichzelf kort voorstellen? Ik ben 42 jaar geleden geboren in Den Haag. Nadat ik een studie geschiedenis heb gedaan, ben ik bij het huidige UWV gaan werken. Tot 1 juni 2010 werkte ik bij het ICT-bedrijf van de belastingdienst. Tegenwoordig woon ik, samen met mijn vrouw en 4 kinderen, in Apeldoorn. Waarom bent u bij het Hoornbeeck gaan werken? Ik wil graag een bijdrage leveren aan de vorming van onze jongeren. Enerzijds als het gaat om het ontwikkelen van vakmanschap, anderzijds vind ik het ook belangrijk dat jonge mensen tijdens hun opleiding Bijbelse begrippen meekrijgen die zowel voor hun vak als voor hun hele leven van belang zijn. MET ONS HOOFD IN DE WOLKEN EN ONZE VOETEN IN DE KLEI In uitvoering Rabobank St. Oedenrode A R C H I T E K T E N B U R O R O O S E N R O S B N I B N A U heeft geen ervaring in het onderwijs? Nee. Ik heb wel ervaring in het omgaan met jongeren in het jeugdwerk van het kerkgenootschap waarvan ik lid ben. Maar lesgeven staat niet op mijn C.V. Voor mijn rol binnen het Hoornbeeck is dat ook niet noodzakelijk. Ik ben als manager volgens mij goed in staat om mensen datgene te laten doen waarin ze goed zijn. Dat betekent dat docenten onderwijs moeten geven en managers moeten leidinggeven en faciliteren. Wel in verbondenheid met elkaar en respect voor elkaar. Het gezamenlijke doel is: goed onderwijs en wezenlijke toerusting voor onze studenten. Dan is ook het bedrijfsleven daar goed mee. Wat zijn uw ervaringen tot nu toe? In ontwikkeling Drijvend kantoor - Out-Ark In uitvoering Driestar Lekkerkerk Recent opgeleverd Hoornbeeck College Goes A R C H I T E K T E N B U R O R O O S E N R O S B V L J C S T E R S T R T 2 O A A T 1 B S 6 U 1 3 P O S B C O U D - D B J R A E E L N I T E L F A X K V K 2 9 N R I N F O R S O. O R S N O WWW. O L R S O. O R S N Positief. Ik ben blij dat ik deze mogelijkheid gekregen heb. Het Hoornbeeck is een gezond college dat terecht goed gewaardeerd wordt door studenten en het beroepenveld. Natuurlijk, ook op het Hoornbeeck is niet alles volmaakt. Maar het is een professionele organisatie waar zeer betrokken en gemotiveerde mensen studenten vormen en toerusten. Dit vanuit een besef dat alleen de Zegen des Heeren (onverdiend!) echt vrucht geeft op het werk. Mevrouw J.C. van de Merwe, directiesecretaresse Wie is... M.W. van Winkelen? 11

7 Goud in handen! Presentatie resultaten Project Onderwijs, Werk en Regio in Amersfoort gouden tip toevoegt aan de verzameling die er reeds hangt. De aula van het Hoornbeeck College is veran- Jongeren presenteren ervaringen Wat is uw gouden tip voor Power? De binnen komende derd in een marktplein. Studenten van Jong Onder- bezoeker wordt geïnterviewd, terwijl hij de nemen presenteren vol enthousiasme hun product. Regionale platforms Deze conferentie geeft inspiratie om na twee landelijke POWERconferenties verder aan de slag te gaan in de regio s. Met het oog daarop zijn de regionale platforms actief. Zo ook in Kampen. Ondertussen is een POWER-werkgroep in het leven geroepen, waarin naast mensen van de Pieter Zandt Scholengemeenschap en het Hoornbeeck College in Kampen ook vertegenwoordigers uit de werkvelden aanwezig zijn. Vier vertegenwoordigers, die ieder min of meer één van de opleidingen representeren die het Hoornbeeck in Kampen aanbiedt. Power (Project Onderwijs, Werk en Regio) is in 2009 van start gegaan. Dit jaar worden de eerste concrete resultaten van de regio s getoond. Ook de vragen en dilemma s zijn helder aangegeven, in de hoop daar samen een oplossing voor te vinden. Het Hoornbeeck College wil leren van anderen. Marc Veldhoven, voorzitter van het College van Bestuur van ROC de Leijgraaf, deelt zijn ervaringen en successen op een enthousiaste manier met de zaal. De voorzitter van MKB Nederland, Loek Hermans, presenteert zijn visie op de relatie tussen onderwijs en bedrijfsleven. De vertegenwoordigers van de verschillende regio s presenteren in hun stands de regionale activiteiten. Goud in handen. Dat raakt de jongeren. Aan hun toekomst wil het Hoornbeeck College in samenwerking met anderen dienstbaar zijn. Die jongeren presenteren hun ervaringen: Als secretaresse van het jaar, als onderzoekers in de sector welzijn, als jonge ondernemers. Vervolgens gaan de bezoekers naar één van de workshops, waar een breed scala aan onderwerpen wordt gepresenteerd en besproken. Hierbij is de rode draad: hoe kunnen we in gezamenlijk heid iets betekenen voor jongeren in het middelbaar beroepsonderwijs? Dit betreft niet alleen talentvolle jongeren, maar ook jongeren die met veel inzet hun taak willen vervullen, maar daarbij wel extra ondersteuning nodig hebben. Ondertussen is in de regio een enquête afgenomen onder de bedrijven waar stagiaires van de beide scholen praktijkervaring opdoen. Doel hiervan is, om de afstemming van onderwijs en beroep te optimaliseren. Optimale afstemming Verder is een regionale POWER-bijeenkomst in voorbereiding voor november 2010, om in regio Kampen met de vertegenwoordigers van bedrijven en instellingen in gesprek te gaan over optima lisering van de afstemming van het onderwijs op de praktijk. We willen deze bijeenkomst bij voorkeur houden binnen één van de sta- gebedrijven en hebben daarin een rol weggelegd voor de beide kenniscentra voor de Economische opleidingen, namelijk het Kennis centrum Handel en ECABO. Voor meer informatie verwijzen wij u naar C.P. den Bok en A. van den Bos Hoornbeeck College en Goud in handen! maatschappelijke betrokkenheid Financiële steun voor vluchtelingen uit Myanmar Het Hoornbeeck College wil kwalitatief goed onder wijs verzorgen. Daarnaast zet het zich in voor instanties en personen die zich vanuit religieuze en daaraan verbonden maatschappelijke doelen bekommeren om medeburgers in moeilijke omstandigheden. De school wil op een eigentijdse wijze treden in de voetsporen van de man waarvan de instelling de naam draagt, Johannes Hoornbeeck. Beroepstrainingen Jaarlijks wordt afwisselend per locatie of Hoornbeeckbreed een project gesteund. Voor het cursus jaar is dit een project van ZOA Vluchtelingenzorg in Thailand, namelijk onderwijs voor vluchtelingen uit Myan mar (Birma). Een meerderheid van deze bevolkingsgroep behoort tot het Karenvolk. ZOA vluchtelingenzorg biedt vluchte lingen de mogelijkheid om beroepstrainingen te volgen. Er zijn opleidingen in motortechniek, houtbewerking, kinder verzorging, Engels en ICT. Maatschappelijke Goud in handen! betrokkenheid maatschappelijke betrokkenheid 12 13

8 Rekenen en taal: cruciaal! Overheid pompt miljoenen in uitbreiding en verbetering onderwijs Mevrouw, is heeft een vorm van het werkwoord voorbeelden liggen voor het oprapen. Zo blijken uit zijn? Meneer, de kostprijs van die spijkerbroek een klas van 28 slechts twee studenten ooit van is ongeveer Is dat veel? Maar mijn het naamwoordelijk gezegde te hebben gehoord. reken machine geeft dit bedrag aan! Het zijn slechts De sollicitatiebrieven of mails waarin sprake is van Taal- en rekencoaches Ook in het onderwijs geldt dat alles wat geweest is weer terugkomt vroeg of laat. Zo zullen er binnen enkele jaren weer lande lijke, centrale examens worden afgenomen voor bepaalde vakonderdelen. Wij gaan onze studenten daar uiteraard op voorbereiden, door middel van een ondersteunende leerlijn. Verder zijn er plannen om taal- en rekencoaches aan te stellen. Dat zijn mensen die expert zijn in hun vakgebied, en daarom bij uitstek instructies en adviezen te geven. Tot slot noemt Den Bok de mogelijkheid van talen- en rekencentra en de aandacht voor de op aspecten zwakkere studenten in de vorm van remedial teaching. u u bedrijf tog me opleiding twee recente voorbeelden uit de werkelijkheid van alledag die aangeven dat de kennis van taal en u bedrijf, tog en me opleiding zijn helaas niet zeldzaam. En rekenen met breukgetallen blijkt een Plannen genoeg dus. Het huidige cursusjaar wordt een belangrijk jaar. Een jaar om te laten zien dat taal en rekenen weer serieus rekenen bij studenten veel te wensen overlaat. De bijna onneembare horde. worden genomen, niet alleen op papier, maar in de werkelijkheid van alledag. Rekenen en taal: cruciaal! Opgepikte signalen Rij van maatregelen P.W. van de Wege, Docent Nederlands Klagen over de jeugd van tegenwoordig is van alle tijden. Grote vraag bij alle betrokkenen is natuurlijk hoe het Hoornbeeck Zeker op scholen, waar leraren graag doen geloven dat vroeger deze materie aanpakt. Wat is er terug te zien van de mil joenen alles beter was, zonder te willen beseffen dat dat nooit anders euro s die naar de scholen gaan? Beleidsadviseur C.P. den Bok is geweest... Anno 2010 krijgen de klagers echter bijval vanuit onverwachte hoek. Als niet alleen scholen maar ook bedrijven van het Hoornbeeck College heeft weinig moeite een rij van maatregelen te noemen. Er was al een taalbeleidsplan voor Wat een beroep! tekorten signaleren in kennis en vaardigheden van studenten, wordt onze school aanwezig. In aanvulling daarop is er een landelijk het serieus. Voor het middelbaar beroepsonderwijs is de praktijk verplicht implementatieplan geschreven. Dat is in de zomer van Leraren hebben een imago Wedden dat u nu aan het invullen Tranen in je ogen als het gordijntje eens wat wegschuift en je immers maatgevend. Afgestudeerde mbo ers functio neren door dit jaar gereed gekomen. Onze school gaat dit plan uitwerken slaat? En? Maar ik weet het toch beter. Ik heb de baan met als leraar-opvoeder merkt dat diezelfde leerlingen, ooit door een taal- en rekenachterstanden minder goed op de arbeidsmarkt, en in de drie platforms die al enige jaren bestaan: een platform van misschien wel de grootste uitersten. Soms is het een hondenbaan dichter weerbarstig volkje genoemd, lessen krijgen van een leraar ze vallen ook vaker uit in het hoger beroepsonderwijs. alle docenten Nederlands, één voor de talen Engels en Duits en waar een schaap met 5 poten zonder olifantenhuid het hazenpad die niet alleen wijsheid leert, maar het Zelf is! één voor rekenen. voor zou kiezen. Soms is het een beroep waarvoor de beloning Luther had 100% gelijk. De overheid heeft de signalen opgepikt, en hoe! Alleen al het duizend keer hoger ligt dan de Balkenende-norm. mbo kan dit jaar rekenen op 20 miljoen extra om het taal- en Blijft de vraag hoe de uitwerking van alle plannen eruit gaat zien. J. Bal, rekenniveau van studenten op korte termijn te verbeteren. Den Bok: Uiteindelijk gaan de vakdocenten de verbeteringen Een les. Mijn zevende uur die dag. Grote klas: 29. Dankzij de Docent Nederlands Met deze impuls kwam ex-staatssecretaris van onderwijs Van realiseren. Enkele punten zijn overigens al in gang gezet. Denk zoveelste onderwijsvernieuwing nog veel onwennigs en onbekends, Bijsterveldt tegemoet aan de wens van de Tweede Kamer. Dat aan de diagnostische toetsing in het begin van de opleiding. ook voor mij. Iedereen ingeklokt - tja, zelfs het klassenboek is Rekenen en taal: cruciaal! geld komt nog eens bovenop de 30 miljoen die de sector al eerder was toegezegd. Uiteraard begint de achterstand vaak al vóór het mbo. Het Ministerie van Onderwijs wil echter dat in het mbo alles op alles wordt gezet om te voorkomen dat studenten het onderwijs verlaten met een taal- of rekenachterstand. Het is duidelijk: de overheid ziet in dat taal en rekenen cruciaal zijn. Studenten, ook in het mbo, moeten er voldoende van in hun bagage hebben om een goede beroepsbeoefenaar én een goede burger te kunnen zijn. We hebben dan direct al een beeld van de sterktes en zwaktes van de nieuwe studenten. We willen de uitslagen van deze tests overigens gaan communiceren richting de scholen waar onze studenten vandaan komen. Zo kunnen zij hun conclusies trekken ten aanzien van hun reken- en taalonderwijs. digitaal. Oksels bedeood, mobieltjes geraadpleegd. Ik krijg weer aandacht ik besef terwijl ik dit schrijf dat dat helemaal niet zo vanzelfsprekend is: wel eens geprobeerd met 29 van die gasten, die al zes van die sessies achter de rug hebben die dag? Huiswerk voor de langere termijn opgefrist (een MBO er moet je niet aan zijn lot overlaten). Kortetermijnwerk besproken. Vragen beantwoord. Zowaar iedereen min of meer bij de les. Uitleg over een lastige taalkwestie. Opdracht in tweetallen uitwerken. Klassikaalsamen erdoorheen (niks individueel!). Roept er één: Meneer, nou snap ik het ineens! Haar gezicht en intonatie heb ik wel. U niet. Maar u voelt wel hoe dat voelt. Leuk resultaat, vakgericht. Rekenen en taal: cruciaal! Wat een beroep! 14 15

9 Hoornbeeck College Postbus AW Amersfoort t (033) f (033) Economie Gezondheidszorg Handel ICT Techniek Welzijn Amersfoort Apeldoorn Goes Kampen Rotterdam

Hoornsignaal Nummer 15 juli 2011

Hoornsignaal Nummer 15 juli 2011 Hoornsignaal Nummer 15 juli 2011 Hoornbeeck College de beste mbo-school van Nederland Nieuw kenniscentrum levert professionele kwaliteit Onderwijs, iedere dag is anders! Nieuwbouw Hoornbeeck Kampen op

Nadere informatie

hoorn Vlak over de grens en toch internationaal Ervaringen nieuw gebouw Investering in studie is belegging in de toekomst!

hoorn Vlak over de grens en toch internationaal Ervaringen nieuw gebouw Investering in studie is belegging in de toekomst! hoorn nummer 11 juni 2008 Vlak over de grens en toch internationaal Ervaringen nieuw gebouw Investering in studie is belegging in de toekomst! Hoornbeeck-eigen CGO, geen overbodige luxe 0809_hoornsignaal

Nadere informatie

Hoornbeeck jaarverslag

Hoornbeeck jaarverslag Hoornbeeck jaarverslag 2012 www.hoornbeeck.nl Economie & Handel Gezondheidszorg & Welzijn Techniek & ICT inhoud 05 11 21 33 Onderwijs met een moreel kompas Verantwoording Raad van Toezicht 07 Verantwoording

Nadere informatie

school voor zorg, service & welzijn zorg & Zorg & Welzijn welzijn

school voor zorg, service & welzijn zorg & Zorg & Welzijn welzijn school voor zorg, service & welzijn Zorg & Welzijn zorg & welzijn school voor zorg, service & welzijn Zorg & Welzijn Steeds meer mensen hebben zorg of begeleiding nodig. Geestelijke of lichamelijk zorg.

Nadere informatie

BBL IN ZORG EN WELZIJN

BBL IN ZORG EN WELZIJN BBL IN ZORG EN WELZIJN Onderzoek naar BBL-plaatsen in zorg en welzijn ZorgpleinNoord Petra Molenaars-Kooij Haren, mei 2011 BBL-plaatsen in Zorg en Welzijn Pagina 1 van 53 ZorgpleinNoord-reeks Beschikbaar

Nadere informatie

1. Inleiding. De projectgroep, Han Geluk Peter Kunst Johan van de Waerdt

1. Inleiding. De projectgroep, Han Geluk Peter Kunst Johan van de Waerdt 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Samenvatting... 4 3. Beschrijving van het vak technologie... 5 4. Reflectie op ambities en doelen uit het projectplan... 8 5. Technologie als concept... 24 6. Financiële

Nadere informatie

# 01.2014 PASSEND ONDERWIJS & OUDERS & MBO / VO & VAN SPECIAAL NAAR REGULIER & HANDELINGSGERICHT INTEGRAAL ARRANGEREN

# 01.2014 PASSEND ONDERWIJS & OUDERS & MBO / VO & VAN SPECIAAL NAAR REGULIER & HANDELINGSGERICHT INTEGRAAL ARRANGEREN vakblad voor het primair en speciaal onderwijs # 01.2014 PASSEND ONDERWIJS & OUDERS & MBO / VO & VAN SPECIAAL NAAR REGULIER & HANDELINGSGERICHT INTEGRAAL ARRANGEREN 1 Hoog tijd voor inhoud en praktische

Nadere informatie

De Kraamvogel Beste Leerbedrijf Zorg Arbeidsmarktmonitor Sport Nieuwerwets Gilde-leren

De Kraamvogel Beste Leerbedrijf Zorg Arbeidsmarktmonitor Sport Nieuwerwets Gilde-leren Tijdschrift over arbeidsmarktontwikkelingen binnen Zorg, Welzijn en Sport De Kraamvogel Beste Leerbedrijf Zorg Arbeidsmarktmonitor Sport Nieuwerwets Gilde-leren 4 Calibris VIZIER december 2009 14e jaargang,

Nadere informatie

"Je bent de eigenaar van je eigen talenten"

Je bent de eigenaar van je eigen talenten VacatureMatch! Kijk hier voor de personeelsadvertenties >> De GemeenteBanen Krant van Nederland Uitgave 7 - december 2007 kandidaat belicht Sinds 1 juni is Marco Regeer (25) werkzaam bij de gemeente Zoetermeer...

Nadere informatie

Op weg naar een nieuw ROC Midden Nederland. Jaarbericht 2010 / Vooruitblik 2011

Op weg naar een nieuw ROC Midden Nederland. Jaarbericht 2010 / Vooruitblik 2011 Op weg naar een nieuw ROC Midden Nederland Jaarbericht 2010 / Vooruitblik 2011 Op weg naar een nieuw ROC Midden Nederland Jaarbericht 2010 / Vooruitblik 2011 1 Inhoud 3 Voorwoord 4 De balans opmaken 6

Nadere informatie

nummer 4 - februari 2014

nummer 4 - februari 2014 nummer 4 - februari 2014 Soufyan weet nu wat het begin van succes is Emile Roemer in gesprek met K!X-leerlingen Microsoft: met een goed idee kom je ver! Geen bla-bla, maar doen: dat is de kracht van K!X

Nadere informatie

ienke José Herman Cees Christel Arie Dick arco Nannette Joke Mieke Peter Lars Priscilla ianne Shanice Kyra Ronald Gieta Ben Tayfun Dutch Big Picture

ienke José Herman Cees Christel Arie Dick arco Nannette Joke Mieke Peter Lars Priscilla ianne Shanice Kyra Ronald Gieta Ben Tayfun Dutch Big Picture ienke José Herman Cees Christel Arie Dick arco Nannette Joke Mieke Peter Lars Priscilla ianne Shanice Kyra Ronald Gieta Ben Tayfun Dutch Big Picture...WAAR JE GOED IN BENT, DAAR WIL JE BETER IN WORDEN

Nadere informatie

Magazine. volwassenen 2012-2013. voor. Zorg & Welzijn

Magazine. volwassenen 2012-2013. voor. Zorg & Welzijn Zorg & Welzijn Assisterende Gezondheidszorg Laboratoriumopleidingen Pedagogisch Werk & Onderwijs Sociaal Cultureel Werk Verpleging, Zorg & Welzijn Magazine voor volwassenen 2012-2013 2 Zorg & Welzijn Waarom

Nadere informatie

1 februari 2011 jaargang 7

1 februari 2011 jaargang 7 Meer over Toni op de volgende pagina # 1 februari 2011 jaargang 7 Praktijk is een vaktijdschrift over praktijkleren van de kenniscentra beroepsonderwijs bedrijfsleven Calibris ECABO Kenteq 10 tips voor

Nadere informatie

Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo. Schoolgids 2011-2012

Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo. Schoolgids 2011-2012 Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo Schoolgids 2011-2012 Hoofdkop Schoolgids 2011-2012 1 Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo Inhoud 1 2 3 4 5 6 7 Voorwoord De school Doelstelling van de school

Nadere informatie

Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo. Schoolgids 2013-2014

Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo. Schoolgids 2013-2014 Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo Schoolgids 2013-2014 Hoofdkop Schoolgids 2013-2014 1 Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo Inhoud 1 2 3 4 5 6 7 Voorwoord De school Doelstelling van de school

Nadere informatie

Coaches uit bedrijven helpen jongeren die willen leren en werken

Coaches uit bedrijven helpen jongeren die willen leren en werken Coaches uit bedrijven helpen jongeren die willen leren en werken Coaches uit bedrijven helpen jongeren die willen leren en werken Assen voor Assen samen maatschappelijk betrokken ondernemen stichting Assen

Nadere informatie

ouders de school-ouderbetrokkenheid dient te worden versterkt. Een goed contact tussen school, ouders en leerlingen

ouders de school-ouderbetrokkenheid dient te worden versterkt. Een goed contact tussen school, ouders en leerlingen Ik hoop dat ze zelfstandige wereldburgers worden Wow! Kunnen wij zulke hoge mensen in het echt zien? 5 10 PAOO courant www.paoo.nl Platform allochtone ouders en onderwijs Effect na één jaar PAOO: 22 lokale

Nadere informatie

Inzetten op flexibele inkoop van buskilometers

Inzetten op flexibele inkoop van buskilometers aakvlak DECEMBER 2013 - ACHTERGRONDEN, OPINIES EN INSPIRATIE MET HET ONDERWIJS ALS RAAKVLAK - NUMMER 13 Samenwerking is belangrijk maar je moet niet te veel overleggen. Hoe meer ik leer, hoe meer ik weet

Nadere informatie

Studiewijzer (met OER) Administratief Medewerker

Studiewijzer (met OER) Administratief Medewerker Studiewijzer (met OER) Administratief Medewerker Nummer kwalificatiedossier: Naam kwalificatiedossier: CREBO nummers kwalificatie: 22156 Versie kwalificatiedossier: 2013 Administratief medewerker 90471,

Nadere informatie

kenteq jaarbericht 2008 2009 zien

kenteq jaarbericht 2008 2009 zien kenteq jaarbericht 2008 2009 zien kenteq jaarbericht 2008 2009 zien voorwoord Zie hier het Kenteq jaarbericht 2008. Een bijzonder bericht, waarin we ons in drie delen laten zien. In het eerste deel durven

Nadere informatie

ALBEDA ONDERWIJSVERSLAG 2009

ALBEDA ONDERWIJSVERSLAG 2009 ALBEDA ONDERWIJSVERSLAG HET Albeda onderwijsverslag IS EEN JAARLIJKSE uitgave van het albeda blad REDACTIEADRES Servicegroep Communicatie, Postbus 9451, 3007 AL Rotterdam, T (010) 892 78 23, E communicatie@albeda.nl

Nadere informatie

de MBO krant Op 26 januari organiseerde MBO 2010 de derde editie van de conferentie examinering. deze geslaagde bijeenkomst.

de MBO krant Op 26 januari organiseerde MBO 2010 de derde editie van de conferentie examinering. deze geslaagde bijeenkomst. onderwijs dat werkt nummer 11 maart 2010 Het aantal voortijdig schoolverlaters loopt de laatste tijd terug. Maar het is nog te vroeg om te juichen, stelt projectdirecteur Fred Voncken. Op 26 januari organiseerde

Nadere informatie

Een passende plek bieden aan elke leerling. Projectleider Renate de Wit: Danielle, Lars en Thomas zitten al op Passend onderwijs

Een passende plek bieden aan elke leerling. Projectleider Renate de Wit: Danielle, Lars en Thomas zitten al op Passend onderwijs Nummer 1 Jaargang 14 November 2013 Danielle, Lars en Thomas zitten al op Passend onderwijs Opvoedhoogleraar Jo Hermanns over ouders als partner Interview met Jan van Dijk, nieuwe directeur van Accent Projectleider

Nadere informatie

Opstapcursus rekenen en taal

Opstapcursus rekenen en taal Pabo-magazine Den Haag Dordrecht Rotterdam De Universitaire Pabo Kun je geen keuze maken tussen de Pabo en Pedagogiek? Dan doe je ze toch allebei! Je studeert drie dagen per week bij de Pabo en twee dagen

Nadere informatie

Ik wens jullie een welverdiende zomervakantie. Roel Gordijn Algemeen directeur Esloo Onderwijsgroep. Onderwijskundige en onderwijsprogrammatische

Ik wens jullie een welverdiende zomervakantie. Roel Gordijn Algemeen directeur Esloo Onderwijsgroep. Onderwijskundige en onderwijsprogrammatische Esloo direct VERSLAG 2010 Jaarverslag van Esloo Onderwijsgroep juni 2011 Voorwoord Inspiratie en kwaliteit De laatste editie voor de zomervakantie van Esloo Direct hebben we gereserveerd voor het jaarverslag

Nadere informatie

PROMOTIE BLIJFT ACTUEEL! NIEUWS PROMOTIE DIGITAAL STAP VOOR STAP MET UURWERK, ZO DOET DE AMBELT DAT GRATIS ACTUELE ICHTHUS COLLEGE - TALENT

PROMOTIE BLIJFT ACTUEEL! NIEUWS PROMOTIE DIGITAAL STAP VOOR STAP MET UURWERK, ZO DOET DE AMBELT DAT GRATIS ACTUELE ICHTHUS COLLEGE - TALENT PrOmotie M A G A Z I N E Magazine voor het praktijkonderwijs - Nr.7 najaar 2009 NIEUWS PROMOTIE DIGITAAL STAP VOOR STAP MET UURWERK, ZO DOET DE AMBELT DAT GRATIS ACTUELE LESBRIEF DE KREDIETCRISIS ICHTHUS

Nadere informatie

de MBO krant Door laagdrempelige docentenstages kunnen praktijkopleider en docent hun relatie verbeteren, stelt Joop Eijkelenboom,

de MBO krant Door laagdrempelige docentenstages kunnen praktijkopleider en docent hun relatie verbeteren, stelt Joop Eijkelenboom, onderwijs dat werkt nummer 14 september 2010 Het afgelopen jaar hebben 25 studenten op zeven mbo-instellingen hun Job Academy-stage positief doorlopen. Onder wie Celesta Pluijmaeckers. Een interview. Door

Nadere informatie

voor ouders, school en kinderopvang

voor ouders, school en kinderopvang Trainingen Cursussen Bijeenkomsten voor ouders, school en kinderopvang 20.000 deelnemers per jaar, Kwaliteit in uitvoering Al 30 jaar vertrouwd, Actueel en vernieuwend 2 Voor Onderwijs & Kinderopvang Ouders

Nadere informatie

de MBO krant Weloverwogen keuze voor cgo Echte groene vingers Tom van t Hek dagvoorzitter CompetentCity Mkb kritisch over relatie met mbo

de MBO krant Weloverwogen keuze voor cgo Echte groene vingers Tom van t Hek dagvoorzitter CompetentCity Mkb kritisch over relatie met mbo onderwijs dat werkt nummer 6 juni 2009 Een beter imago voor niveau 1 en 2. Dat wil de MBO Raad bereiken met de nieuwe naam funderend beroepsonderwijs voor deze twee niveaus. ROC van Amsterdam heeft een

Nadere informatie