Hoornsignaal Nummer 14 november Nieuwe BBL-opleiding verpleegkundige Opening nevenvestiging Goes Goud in handen! Rekenen en taal: cruciaal!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Hoornsignaal Nummer 14 november 2010. Nieuwe BBL-opleiding verpleegkundige Opening nevenvestiging Goes Goud in handen! Rekenen en taal: cruciaal!"

Transcriptie

1 Hoornsignaal Nummer 14 november 2010 Nieuwe BBL-opleiding verpleegkundige Opening nevenvestiging Goes Goud in handen! Rekenen en taal: cruciaal!

2 Een duidelijk signaal. Ons werk. geliefd in elk kantoor design office systems supplies VOORWOORD Vorming met meerwaarde werden enkele succesvolle voorbeelden gepresenteerd door Vorming met meerwaarde: dat is kenmerkend voor de opleidin- bedrijven én door studenten. gen die het Hoornbeeck College verzorgt voor jonge mensen. Onderwijs dat waarde(n)vol is voor een vervolgopleiding, voor Het gezamenlijke gebruik van de nieuwe nevenvestiging in Goes hun toekomstige beroep, en dus voor hun functioneren in de door het Hoornbeeck en het eerste reformatorische kindercen- maatschappij. Dat opleiden doen we niet alleen - de inbreng van trum in Zeeland laat zien dat ook gebouwelijke samenwerking het beroepenveld is daarbij onmisbaar. nieuwe kansen biedt. In dit magazine belichten we een mooi voorbeeld van een Bundeling van kennis en ervaring door samenwerking met lande- vruchtbare samenwerking. Met twee ziekenhuizen in de regio lijke kenniscentra. Dat uitgangspunt speelt een belangrijke rol bij Rijnmond is namelijk een aantrekkelijk opleidingstraject opgezet de versterking van het taal- en rekenonderwijs. De overheid vindt voor leerling-verpleegkundigen. die versterking belangrijk. Wij pakken die handschoen graag op! Samenwerking vindt vooral plaats in de regio s waarin onze Namens de redactie, locaties zijn gevestigd. Tijdens de conferentie Goud in handen A. de Gelder DSN Concept INHOUDSOPGAVE 4 Nieuwe BBL-opleiding 11 Wie is... M.W. van Winkelen? verpleegkundige 12 Goud in handen! 7 Oud-student aan het woord 13 Hoornbeeck College en Jezelf blijven ontwikkelen maatschappelijke betrokkenheid 8 Hoornbeeck Goes opent 14 Rekenen en taal: cruciaal! nevenvestiging 15 Wat een beroep! 9 Jaarverslag 2009 Wintercollectie is weer binnen Bezoek onze nieuwe website: Stetson Whiteley Failsworth Seeberger Mayser Balfour Weba Jan van Schaffelaarstraat Barneveld T (0342) openingstijden: uur vrijdagavond koopavond maandagmorgen gesloten COLOFON Hoornsignaal is het officiële relatiemagazine Redactieadres van het Hoornbeeck College, het reforma- Hoornbeeck College Vormgeving, realisatie en acquistie torisch opleidingencentrum voor middel- Postbus 875 KRB-reclame, Barneveld baar beroepsonderwijs met vestigingen in 3800 AW AMERSFOORT Amersfoort, Apeldoorn, Goes, Kampen en t (033) Redactie Rotterdam. Hoornsignaal verschijnt tweemaal e A. de Gelder (eindredacteur) per jaar in een oplage van exempla- w J. Houweling ren en is bestemd voor studenten, ouders, mw. J.C. van de Merwe medewerkers, leerbedrijven, toeleverende A.C.H. van Vuuren scholen en vervolgonderwijs. P.W. van de Wege Systems & Supplies Pieter Zeemanweg GZ Dordrecht Tel. (078) Fax (078) Colofon Design & Office Kamerlingh Onnesweg GL Dordrecht Tel. (078) Fax (078) Inhoudsopgave Contactpersoon: Peter Zwemer Postbus AP Dordrecht Voorwoord DSN is adviseur en totaalleverancier van kantoorartikelen en complete kantoorinrichtingen. Ook voor scholen en kerken het juiste aanspreekpunt 3

3 Nieuwe BBL-opleiding verpleegkundige Vraag vanuit ziekenhuizen leidt tot nieuw studietraject Het Hoornbeeck College biedt sinds september 2010 een nieuwe variant van de opleiding tot verpleegkundige. De relatief jonge opleiding, die in september 2004 startte met de BOL-variant, heeft een mooie uitbreiding gekregen. Deze uit breiding is spontaan op gang gekomen na telefonisch contact met het Albert Schweitzerziekenhuis in Dordrecht. Hiermee kunnen we voldoen aan de vraag van studenten die graag willen leren en werken. Student mag kiezen Op dit moment wordt de BBL-opleiding op de locatie Rotterdam aangeboden. Er zijn samenwerkingscontracten met twee ziekenhuizen getekend, namelijk het Albert Schweitzer- ziekenhuis in Dordrecht en het Ikazia-ziekenhuis in Rotterdam. Studenten krijgen halverwege het tweede jaar van de BOLopleiding tot verpleegkundige van deze instellingen een uitnodiging om te solliciteren naar een BBL-plaats. De studenten kunnen zelf beslissen of ze de opleiding willen vervolgen via de BBL, dat betekent solliciteren bij één van deze instellingen, of via de BOL. De instellingen verzorgen de verdere selectieprocedure. Dit betekent een spannende tijd voor de student: mag ik in één van deze ziekenhuizen gaan werken of ga ik de opleiding via de huidige route vervolgen? Mooie aanvulling De huidige BBL-studenten zijn ongeveer een maand aan het werken in één van de ziekenhuizen. Ze hebben het naar hun zin, hebben een leuke klas, zijn enthousiast en leren in korte tijd erg veel van het werken als leerling-verpleegkundige. Het is wennen aan de veranderde situatie, het werknemerschap en het tegelijker tijd leren en werken. Drs. A.G. Blonk, sector directeur Gezond heidszorg, vindt de BBL-opleiding tot verpleegkundige een mooie aanvulling op het bestaande aanbod. Er is een goede samenwerking tussen het Hoornbeeck College, het Albert Schweitzer-ziekenhuis en het Ikazia-ziekenhuis. We hopen dat dit een goed vervolg mag krijgen. Mevrouw B. Schrijvers, Voorzitter kernteam Verpleegkunde Rotterdam Nieuwe BBL-opleiding verpleegkunde Zelfstandig wonen Wanneer de selectieprocedure afgerond is, wordt het Hoornbeeck College geïnformeerd over de kandidaten die aangenomen zijn. Het tweede jaar wordt via de BOL-opleiding afgerond en daarna gaan de kandidaten vanaf september de BBL-opleiding volgen. Tijdens introductiedagen krijgen de studenten meer te horen over de veranderingen die dit traject met zich meebrengt. Voor sommigen betekent het verhuizen: het ouderlijk huis verlaten en zelfstandig gaan wonen, de locatie vaarwel zeggen waar twee jaar de BOL-opleiding is gevolgd en naar Rotterdam voor het onderwijs. Dat is een hele verandering, maar de huidige BBLstudenten vinden het zeker de moeite waard! Nieuwe BBL-opleiding verpleegkunde 4 5

4 Blijf jezelf Leren voor 'Wilt u werken in een zorgzame professionele omgeving?' ontwikkelen! het leven Oud-student is al jaren Het is waardevol een nieuw groepsleerkracht Willem cursusjaar te beginnen met de Zwijgerschool het vragen om Gods zegen. Ben jij een verzorgend persoon die graag de handen uit de Jan de Waard studeerde na afronding van de opleiding Waarde vol ook om dat in gezamenlijkheid te doen, met mouwen steekt en heb je affiniteit met de ouder wordende mens? Wij hebben binnen ons verpleeghuis opleidingsplaatsen voor: Onderwijsassistent verder aan de PABO. Momenteel is hij leerkracht van groep 7, coördinator van de bovenbouw en lid van het management. Ik voel me vaak de spin in het web, ik studenten, docenten, ouders en belangstellenden. De opening is meer dan een formaliteit. We belijden namelijk onze afhankelijkheid van onze Schepper en Onderhouder. houd me met veel zaken bezig. In de Bijbel lezen we op veel plaatsen over die afhankelijk- Leerling verzorgende I.G. (m/v) Het lesgeven aan de kinderen blijft Jan de mooiste taak vinden. Om de hele school goed te laten draaien, zijn er ook andere heid, zoals in psalm 127. Niet alleen een diploma Stichting Sonneburgh is een protestants-christelijke zorgverlener die in de regio Rijnmond diverse instellingen De opleiding - Je werkt op verschillende afdelingen waarbij je wordt begeleid door mentoren en praktijkopleiders. - De opleiding start in februari taken. Er is een Intern Begeleider die gespecialiseerd is in de begeleiding van zorgleerlingen, een ICT-coördinator, een preventiemedewerker, etc., zegt Jan. Daarnaast zijn er bouwcoördinatoren die leiding geven aan een team en onderwijskundige vernieuwingen mede voorbereiden. Dit jaar is er gesproken over het thema Leren voor het leven. Een thema dat vanuit diverse invalshoeken benaderd is, met als kern dat het op school niet alleen gaat om het leren voor een diploma. Er is meer. Toerusting en vorming vanuit de Bijbelse identiteit is gericht op goed burgerschap. Hoe staan beheert. Sonneburgh telt, verdeeld over de locaties Groene Kruisweg te Rotterdam- Charlois, Ravenswaard te Rotterdam-IJsselmonde en Het Havenlicht te Pernis, 286 verzorgingsplaatsen, 189 servicewoningen, 116 somatische verpleeghuisbewoners, 36 plaatsen voor pg-bewoners en 6-8 plaatsen voor dagbehandeling. Van de kandidaten wordt verwacht dat zij de Protestants- Christelijke identiteit van de Hervormde Stichting Sonneburgh kunnen onderschrijven. Functie-eisen - Je beschikt minimaal over een diploma Helpende (niveau 2), VMBO-kader, beroepsgericht of theoretische leerweg. - Je bent 17 jaar of ouder. Arbeidsvoorwaarden - Combinatie van een beroepsopleiding met salaris, volgens de CAO Verpleeg- en Verzorgingshuizen en Thuiszorg. - Vergoeding van studiekosten en boekengeld. - Een leer/arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met vooruitzicht op een vast dienstverband na diplomering. - Onregelmatige diensten en goede secundaire extra s. Inlichtingen zijn te verkrijgen bij: mevrouw A.R. van Schelven, Hoofd Opleiding, tel Je kunt ook meteen een sollicitatiebrief met C.V. richten aan: Hervormde Stichting Sonneburgh, Afdeling Personeelszaken, Groene Kruisweg 381, 3084 LM Rotterdam. Deze taken worden vaak uitgevoerd door groepsleerkrachten. Zij vinden het leuk om naast hun lesgevende taak ook andere klussen uit te voeren. Dat vraagt inzet en extra scholing. Een belangrijke rol is weggelegd voor de onderwijsassistenten. Zij ondersteunen de groepsleerkracht, assisteren in de onderbouw, begeleiden individuele leerlingen en verzorgen extra reken- en taallessen in de bovenbouw. Veranderingen Er is de laatste jaren veel veranderd in het onderwijs. Jan noemt ontwikkelingsgericht en exemplarisch onderwijs. Hij benadrukt het belang om na het behalen van een diploma te blijven werken aan je ontwikkeling. Dat is waardevol voor jezelf en voor de school is het belangrijk kennis te verbreden en te verdiepen. Veel waarde hecht Jan aan het behoud van reformatorisch onderwijs. Wij mogen de kinderen nog onderwijs geven, zoals de Heere dat in Zijn Woord vraagt. Onderwijs waarin de naam van de Heere in mag doorklinken. J. de Visser, Voorzitter kernteam OA Rotterdam we in de samenleving, hoe kunnen we daarin vanuit onze eigen overtuiging op een verantwoorde wijze functioneren en een bijdrage leveren die er toe doet? Nooit uitgeleerd Dat goede burgerschap komt ook naar voren in de vorming tot beroepsbeoefenaars. Het Hoornbeeck College leidt mensen op om vanuit een gezond zelfvertrouwen hun plaats in het beroepenveld in te nemen of hun studie te vervolgen. Ontwikkeling ten dienste van het bedrijf, van de instelling, tot voordeel van de medemens vanuit het verlangen te werken en te leven tot eer van God. Dan ben je nooit uitgeleerd, dan leer je op school echt voor het leven! Dr. W. Fieret, Lid College van Bestuur Jezelf blijven ontwikkelen Leren voor het leven 7

5 Hoornbeeck Goes opent nevenvestiging Hoornbeeck Goes opent nevenvestiging Docenten en studenten enthousiast over nieuwe tijdelijke huisvesting Het Hoornbeeck College in Goes heeft op 7 oktober jl. een nevenvestiging geopend in de voormalige Wilhelminaschool aan de Lijnbaan, tegenover het Stadskantoor. Tegelijkertijd is het eerste refor matorische kindercentrum in Zeeland van kinderopvang Het huidige onderkomen van de school aan de Van Dusseldorpstraat in Goes, geschikt voor vierhonderd studenten, is te klein voor de ruim zeshonderd die er rondliepen. Het pand dateert pas van 2003, maar de school is de laatste jaren harder gegroeid dan destijds was voorzien. De verwachting is dat we nog doorgroeien naar 750 studenten, zegt locatiemanager de heer E.W. Timmerman. Belangrijke oorzaak van deze groei is de uitbreiding van het opleidingaanbod. Zo werd kort geleden gestart met de mbo-opleiding verpleegkunde op niveau vier. Het eerste cursusjaar meldden zich ongeveer 30 studenten aan voor deze opleiding. Een goede start, aldus Timmerman. Nieuwbouw Het is de bedoeling dat de nevenvestiging maximaal vijf jaar wordt gebruikt. Tegen die tijd wil het Hoornbeeck College een nieuwe school hebben gebouwd waar alle sectoren en opleidingen weer in passen. Er vindt geregeld overleg plaats met de gemeente Goes over de zoektocht naar een geschikte locatie voor dat nieuwe gebouw. Onze school vervult vanwege de reformatorische identiteit een streekfunctie. Het is daarom van belang een bouwlocatie te verkrijgen die goed bereikbaar is met het openbaar vervoer, stelt de locatiemanager. Frisse uitstraling In korte tijd is de nevenlocatie prachtig opgeknapt en ingericht om eigentijds competentiegericht onderwijs te verzorgen voor de studenten van de sector Economie & Handel. Het gebouw heeft een frisse en moderne uitstraling gekregen. De lessen kunnen worden gegeven in goed geoutilleerde lokalen. Ook zijn De Bevelanden in hetzelfde gebouw officieel van start gegaan. Een samen werking die prachtige kan sen biedt aan zowel de studenten van het Hoorn beeck als aan de mede werkers van het kindercentrum. er praktische nevenruimten die geschikt zijn voor projectmatig werken en het begeleiden van tutorgroepen. Zowel docenten als studenten zijn enthousiast over hun nieuwe huisvesting. De kleurstelling van het gebouw is conform het logo van onze school, rood en blauw. Een luxe is, dat hier airconditioning in de lokalen aanwezig is. In de eerste weken liep niet alles optimaal vanwege opstartproblemen. Gelukkig gaat het nu veel beter en kunnen we werken aan o.a. opdrachten, zeggen Manou van Stee en Jeanine Melis. Deze twee studenten zijn van de afdeling Secretary Support. Deze afdeling heeft een belangrijk aandeel geleverd in de voorbereiding, organisatie en uitvoering van de feestelijke opening van het hernieuwde gebouw. Jaarverslag 2009 Het Hoornbeeck College wil graag naast de eigen medewerkers ook alle andere (externe) betrokkenen inzicht geven in het reilen en zeilen van het ROC. Het Jaarverslag 2009 is te vinden op onze website, Reformatorisch kindercentrum Zeeland Kinderdagverblijf De Pareltjes, onderdeel van De Bevelanden, is een kindercentrum op reformatorische grondslag. Het verblijf is gevestigd in de nieuwe nevenvestiging van het Hoornbeeck College in Goes en heeft een speciale baby-, peuter- en dreumesgroep. De opvang heeft een reformatorische identiteit. De medewerkers vertellen Bijbelverhalen en zingen christelijke versjes met de kinderen. Zij hebben de mbo-opleiding tot pedagogisch medewerker gevolgd aan het Hoornbeeck College. Ze geven deskundige begeleiding en er is een peutervolgsysteem. Bijzonderheden bij kinderen worden vroegtijdig gesignaleerd en de medewerkers kunnen daar dan op inspelen. De opvang biedt een goede voor bereiding op de basisschool. Vruchtbare samenwerking Het is fi jn dat we door de samenwerking met het Hoornbeeck College hebben kunnen inspelen op de behoefte die er is in de reformatorische achterban, aldus mevrouw E. Brand, bestuurder bij Kinderopvang De Bevelanden. Ook de unitmanager van de sector welzijn te Goes, de heer K. Keijman, is enthousiast over de samenwerking: Onze studenten Pedagogisch Werk maken op deze manier kennis met de praktijk. Ze kunnen stage lopen en later gaan werken op het kinderdagverblijf. Mede door deze samenwerking is er nog meer sprake van de integratie van theorie en praktijk. Hoornbeeck Goes opent nevenvestiging Jaarverslag

6 continuïteit in veiligheid Wie is... M.W. van Winkelen? nieuwbouw renovatie restauratie Verbouwingen Timmerfabriek Spoorstraat 16a 4431 NK s-gravenpolder T F E B o u w E n i n V E r T r o u w E n BedrijfsHulpVerlening (BHV) BHV Opleiding en herhaling inclusief gebruik AED. Brandveiligheidsvoorzieningen U zoekt zekerheid binnen uw gebouw? De actualiteit van uw bedrijfsnoodplan? Safeinspect helpt u verder. Brandblusmiddelen Levering en onderhoud van brandblusmiddelen. RI&E of VCA handboek? Safeinspect zorgt er voor. Opleiding en training Veilig werken met de vorkheftruck of hoogwerker. VCA in 1 dag! p.p. ex btw uren tellen zo nodig mee nascholing CCV ook Poolstalig!! Safeinspect BV Postbus AC De Stroet PT Lunteren Kennismaking met nieuwe sectordirecteur Techniek & ICT Kunt u zichzelf kort voorstellen? Ik ben 42 jaar geleden geboren in Den Haag. Nadat ik een studie geschiedenis heb gedaan, ben ik bij het huidige UWV gaan werken. Tot 1 juni 2010 werkte ik bij het ICT-bedrijf van de belastingdienst. Tegenwoordig woon ik, samen met mijn vrouw en 4 kinderen, in Apeldoorn. Waarom bent u bij het Hoornbeeck gaan werken? Ik wil graag een bijdrage leveren aan de vorming van onze jongeren. Enerzijds als het gaat om het ontwikkelen van vakmanschap, anderzijds vind ik het ook belangrijk dat jonge mensen tijdens hun opleiding Bijbelse begrippen meekrijgen die zowel voor hun vak als voor hun hele leven van belang zijn. MET ONS HOOFD IN DE WOLKEN EN ONZE VOETEN IN DE KLEI In uitvoering Rabobank St. Oedenrode A R C H I T E K T E N B U R O R O O S E N R O S B N I B N A U heeft geen ervaring in het onderwijs? Nee. Ik heb wel ervaring in het omgaan met jongeren in het jeugdwerk van het kerkgenootschap waarvan ik lid ben. Maar lesgeven staat niet op mijn C.V. Voor mijn rol binnen het Hoornbeeck is dat ook niet noodzakelijk. Ik ben als manager volgens mij goed in staat om mensen datgene te laten doen waarin ze goed zijn. Dat betekent dat docenten onderwijs moeten geven en managers moeten leidinggeven en faciliteren. Wel in verbondenheid met elkaar en respect voor elkaar. Het gezamenlijke doel is: goed onderwijs en wezenlijke toerusting voor onze studenten. Dan is ook het bedrijfsleven daar goed mee. Wat zijn uw ervaringen tot nu toe? In ontwikkeling Drijvend kantoor - Out-Ark In uitvoering Driestar Lekkerkerk Recent opgeleverd Hoornbeeck College Goes A R C H I T E K T E N B U R O R O O S E N R O S B V L J C S T E R S T R T 2 O A A T 1 B S 6 U 1 3 P O S B C O U D - D B J R A E E L N I T E L F A X K V K 2 9 N R I N F O R S O. O R S N O WWW. O L R S O. O R S N Positief. Ik ben blij dat ik deze mogelijkheid gekregen heb. Het Hoornbeeck is een gezond college dat terecht goed gewaardeerd wordt door studenten en het beroepenveld. Natuurlijk, ook op het Hoornbeeck is niet alles volmaakt. Maar het is een professionele organisatie waar zeer betrokken en gemotiveerde mensen studenten vormen en toerusten. Dit vanuit een besef dat alleen de Zegen des Heeren (onverdiend!) echt vrucht geeft op het werk. Mevrouw J.C. van de Merwe, directiesecretaresse Wie is... M.W. van Winkelen? 11

7 Goud in handen! Presentatie resultaten Project Onderwijs, Werk en Regio in Amersfoort gouden tip toevoegt aan de verzameling die er reeds hangt. De aula van het Hoornbeeck College is veran- Jongeren presenteren ervaringen Wat is uw gouden tip voor Power? De binnen komende derd in een marktplein. Studenten van Jong Onder- bezoeker wordt geïnterviewd, terwijl hij de nemen presenteren vol enthousiasme hun product. Regionale platforms Deze conferentie geeft inspiratie om na twee landelijke POWERconferenties verder aan de slag te gaan in de regio s. Met het oog daarop zijn de regionale platforms actief. Zo ook in Kampen. Ondertussen is een POWER-werkgroep in het leven geroepen, waarin naast mensen van de Pieter Zandt Scholengemeenschap en het Hoornbeeck College in Kampen ook vertegenwoordigers uit de werkvelden aanwezig zijn. Vier vertegenwoordigers, die ieder min of meer één van de opleidingen representeren die het Hoornbeeck in Kampen aanbiedt. Power (Project Onderwijs, Werk en Regio) is in 2009 van start gegaan. Dit jaar worden de eerste concrete resultaten van de regio s getoond. Ook de vragen en dilemma s zijn helder aangegeven, in de hoop daar samen een oplossing voor te vinden. Het Hoornbeeck College wil leren van anderen. Marc Veldhoven, voorzitter van het College van Bestuur van ROC de Leijgraaf, deelt zijn ervaringen en successen op een enthousiaste manier met de zaal. De voorzitter van MKB Nederland, Loek Hermans, presenteert zijn visie op de relatie tussen onderwijs en bedrijfsleven. De vertegenwoordigers van de verschillende regio s presenteren in hun stands de regionale activiteiten. Goud in handen. Dat raakt de jongeren. Aan hun toekomst wil het Hoornbeeck College in samenwerking met anderen dienstbaar zijn. Die jongeren presenteren hun ervaringen: Als secretaresse van het jaar, als onderzoekers in de sector welzijn, als jonge ondernemers. Vervolgens gaan de bezoekers naar één van de workshops, waar een breed scala aan onderwerpen wordt gepresenteerd en besproken. Hierbij is de rode draad: hoe kunnen we in gezamenlijk heid iets betekenen voor jongeren in het middelbaar beroepsonderwijs? Dit betreft niet alleen talentvolle jongeren, maar ook jongeren die met veel inzet hun taak willen vervullen, maar daarbij wel extra ondersteuning nodig hebben. Ondertussen is in de regio een enquête afgenomen onder de bedrijven waar stagiaires van de beide scholen praktijkervaring opdoen. Doel hiervan is, om de afstemming van onderwijs en beroep te optimaliseren. Optimale afstemming Verder is een regionale POWER-bijeenkomst in voorbereiding voor november 2010, om in regio Kampen met de vertegenwoordigers van bedrijven en instellingen in gesprek te gaan over optima lisering van de afstemming van het onderwijs op de praktijk. We willen deze bijeenkomst bij voorkeur houden binnen één van de sta- gebedrijven en hebben daarin een rol weggelegd voor de beide kenniscentra voor de Economische opleidingen, namelijk het Kennis centrum Handel en ECABO. Voor meer informatie verwijzen wij u naar C.P. den Bok en A. van den Bos Hoornbeeck College en Goud in handen! maatschappelijke betrokkenheid Financiële steun voor vluchtelingen uit Myanmar Het Hoornbeeck College wil kwalitatief goed onder wijs verzorgen. Daarnaast zet het zich in voor instanties en personen die zich vanuit religieuze en daaraan verbonden maatschappelijke doelen bekommeren om medeburgers in moeilijke omstandigheden. De school wil op een eigentijdse wijze treden in de voetsporen van de man waarvan de instelling de naam draagt, Johannes Hoornbeeck. Beroepstrainingen Jaarlijks wordt afwisselend per locatie of Hoornbeeckbreed een project gesteund. Voor het cursus jaar is dit een project van ZOA Vluchtelingenzorg in Thailand, namelijk onderwijs voor vluchtelingen uit Myan mar (Birma). Een meerderheid van deze bevolkingsgroep behoort tot het Karenvolk. ZOA vluchtelingenzorg biedt vluchte lingen de mogelijkheid om beroepstrainingen te volgen. Er zijn opleidingen in motortechniek, houtbewerking, kinder verzorging, Engels en ICT. Maatschappelijke Goud in handen! betrokkenheid maatschappelijke betrokkenheid 12 13

8 Rekenen en taal: cruciaal! Overheid pompt miljoenen in uitbreiding en verbetering onderwijs Mevrouw, is heeft een vorm van het werkwoord voorbeelden liggen voor het oprapen. Zo blijken uit zijn? Meneer, de kostprijs van die spijkerbroek een klas van 28 slechts twee studenten ooit van is ongeveer Is dat veel? Maar mijn het naamwoordelijk gezegde te hebben gehoord. reken machine geeft dit bedrag aan! Het zijn slechts De sollicitatiebrieven of mails waarin sprake is van Taal- en rekencoaches Ook in het onderwijs geldt dat alles wat geweest is weer terugkomt vroeg of laat. Zo zullen er binnen enkele jaren weer lande lijke, centrale examens worden afgenomen voor bepaalde vakonderdelen. Wij gaan onze studenten daar uiteraard op voorbereiden, door middel van een ondersteunende leerlijn. Verder zijn er plannen om taal- en rekencoaches aan te stellen. Dat zijn mensen die expert zijn in hun vakgebied, en daarom bij uitstek instructies en adviezen te geven. Tot slot noemt Den Bok de mogelijkheid van talen- en rekencentra en de aandacht voor de op aspecten zwakkere studenten in de vorm van remedial teaching. u u bedrijf tog me opleiding twee recente voorbeelden uit de werkelijkheid van alledag die aangeven dat de kennis van taal en u bedrijf, tog en me opleiding zijn helaas niet zeldzaam. En rekenen met breukgetallen blijkt een Plannen genoeg dus. Het huidige cursusjaar wordt een belangrijk jaar. Een jaar om te laten zien dat taal en rekenen weer serieus rekenen bij studenten veel te wensen overlaat. De bijna onneembare horde. worden genomen, niet alleen op papier, maar in de werkelijkheid van alledag. Rekenen en taal: cruciaal! Opgepikte signalen Rij van maatregelen P.W. van de Wege, Docent Nederlands Klagen over de jeugd van tegenwoordig is van alle tijden. Grote vraag bij alle betrokkenen is natuurlijk hoe het Hoornbeeck Zeker op scholen, waar leraren graag doen geloven dat vroeger deze materie aanpakt. Wat is er terug te zien van de mil joenen alles beter was, zonder te willen beseffen dat dat nooit anders euro s die naar de scholen gaan? Beleidsadviseur C.P. den Bok is geweest... Anno 2010 krijgen de klagers echter bijval vanuit onverwachte hoek. Als niet alleen scholen maar ook bedrijven van het Hoornbeeck College heeft weinig moeite een rij van maatregelen te noemen. Er was al een taalbeleidsplan voor Wat een beroep! tekorten signaleren in kennis en vaardigheden van studenten, wordt onze school aanwezig. In aanvulling daarop is er een landelijk het serieus. Voor het middelbaar beroepsonderwijs is de praktijk verplicht implementatieplan geschreven. Dat is in de zomer van Leraren hebben een imago Wedden dat u nu aan het invullen Tranen in je ogen als het gordijntje eens wat wegschuift en je immers maatgevend. Afgestudeerde mbo ers functio neren door dit jaar gereed gekomen. Onze school gaat dit plan uitwerken slaat? En? Maar ik weet het toch beter. Ik heb de baan met als leraar-opvoeder merkt dat diezelfde leerlingen, ooit door een taal- en rekenachterstanden minder goed op de arbeidsmarkt, en in de drie platforms die al enige jaren bestaan: een platform van misschien wel de grootste uitersten. Soms is het een hondenbaan dichter weerbarstig volkje genoemd, lessen krijgen van een leraar ze vallen ook vaker uit in het hoger beroepsonderwijs. alle docenten Nederlands, één voor de talen Engels en Duits en waar een schaap met 5 poten zonder olifantenhuid het hazenpad die niet alleen wijsheid leert, maar het Zelf is! één voor rekenen. voor zou kiezen. Soms is het een beroep waarvoor de beloning Luther had 100% gelijk. De overheid heeft de signalen opgepikt, en hoe! Alleen al het duizend keer hoger ligt dan de Balkenende-norm. mbo kan dit jaar rekenen op 20 miljoen extra om het taal- en Blijft de vraag hoe de uitwerking van alle plannen eruit gaat zien. J. Bal, rekenniveau van studenten op korte termijn te verbeteren. Den Bok: Uiteindelijk gaan de vakdocenten de verbeteringen Een les. Mijn zevende uur die dag. Grote klas: 29. Dankzij de Docent Nederlands Met deze impuls kwam ex-staatssecretaris van onderwijs Van realiseren. Enkele punten zijn overigens al in gang gezet. Denk zoveelste onderwijsvernieuwing nog veel onwennigs en onbekends, Bijsterveldt tegemoet aan de wens van de Tweede Kamer. Dat aan de diagnostische toetsing in het begin van de opleiding. ook voor mij. Iedereen ingeklokt - tja, zelfs het klassenboek is Rekenen en taal: cruciaal! geld komt nog eens bovenop de 30 miljoen die de sector al eerder was toegezegd. Uiteraard begint de achterstand vaak al vóór het mbo. Het Ministerie van Onderwijs wil echter dat in het mbo alles op alles wordt gezet om te voorkomen dat studenten het onderwijs verlaten met een taal- of rekenachterstand. Het is duidelijk: de overheid ziet in dat taal en rekenen cruciaal zijn. Studenten, ook in het mbo, moeten er voldoende van in hun bagage hebben om een goede beroepsbeoefenaar én een goede burger te kunnen zijn. We hebben dan direct al een beeld van de sterktes en zwaktes van de nieuwe studenten. We willen de uitslagen van deze tests overigens gaan communiceren richting de scholen waar onze studenten vandaan komen. Zo kunnen zij hun conclusies trekken ten aanzien van hun reken- en taalonderwijs. digitaal. Oksels bedeood, mobieltjes geraadpleegd. Ik krijg weer aandacht ik besef terwijl ik dit schrijf dat dat helemaal niet zo vanzelfsprekend is: wel eens geprobeerd met 29 van die gasten, die al zes van die sessies achter de rug hebben die dag? Huiswerk voor de langere termijn opgefrist (een MBO er moet je niet aan zijn lot overlaten). Kortetermijnwerk besproken. Vragen beantwoord. Zowaar iedereen min of meer bij de les. Uitleg over een lastige taalkwestie. Opdracht in tweetallen uitwerken. Klassikaalsamen erdoorheen (niks individueel!). Roept er één: Meneer, nou snap ik het ineens! Haar gezicht en intonatie heb ik wel. U niet. Maar u voelt wel hoe dat voelt. Leuk resultaat, vakgericht. Rekenen en taal: cruciaal! Wat een beroep! 14 15

9 Hoornbeeck College Postbus AW Amersfoort t (033) f (033) Economie Gezondheidszorg Handel ICT Techniek Welzijn Amersfoort Apeldoorn Goes Kampen Rotterdam

Welzijn. > gereformeerd mbo Zwolle 2016-2017. Ben jij: sociaal, zorgzaam en vol initiatief? Kom dan bij ons studeren!

Welzijn. > gereformeerd mbo Zwolle 2016-2017. Ben jij: sociaal, zorgzaam en vol initiatief? Kom dan bij ons studeren! > gereformeerd mbo Zwolle 2016-2017 Ben jij: sociaal, zorgzaam en vol initiatief? Kom dan bij ons studeren! Welzijn PEDAGOGISCH MEDEWERKER KINDEROPVANG > GESPECIALISEERD PEDAGOGISCH MEDEWERKER > ONDERWIJSASSISTENT

Nadere informatie

Onderwijs met een plus

Onderwijs met een plus Onderwijs met een plus Ons onderwijs richting 2020 www.hoornbeeck.nl Doel Deze brochure bevat de strategische doelen van het Hoornbeeck College voor de periode 2015 2020. In vier hoofdlijnen schetsen we

Nadere informatie

BBL-OPLEIDINGEN ZORG & WELZIJN KRAMERSGILDEPLEIN ARNHEM ROC A12

BBL-OPLEIDINGEN ZORG & WELZIJN KRAMERSGILDEPLEIN ARNHEM ROC A12 BBL-OPLEIDINGEN ZORG & WELZIJN KRAMERSGILDEPLEIN ARNHEM ROC A12 Kleinschalig BBL-onderwijs INHOUDS OPGAVE 2 3 4 5 6 8 10 12 13 Welkom bij ROC A12 Professionalisering in de praktijk BBL, de uitleg Subsidie

Nadere informatie

HANDEL & VERKOOP. creatief en commercieel HANDEL & VERKOOP. creatief en commercieel. Handel en Verkoop

HANDEL & VERKOOP. creatief en commercieel HANDEL & VERKOOP. creatief en commercieel. Handel en Verkoop HANDEL & VERKOOP creatief en commercieel HANDEL & VERKOOP creatief en commercieel Handel en Verkoop 20e jaargang nummer 2 november 2012 informatiebrochure 2014-2015 Handel en Verkoop Een goed verkoopgesprek

Nadere informatie

. De school uitgangspunten en visie. 1.1. Naam en logo. De naam Rehoboth komt uit de Bijbel (Genesis 26:22).

. De school uitgangspunten en visie. 1.1. Naam en logo. De naam Rehoboth komt uit de Bijbel (Genesis 26:22). . De school uitgangspunten en visie 1.1. Naam en logo De naam Rehoboth komt uit de Bijbel (Genesis 26:22). Het betekent: de Heer heeft ons ruimte gemaakt. De Heer geeft ruimte om in vrede en liefde met

Nadere informatie

de opleiding tot verzorgende individuele gezondheidszorg (vig) / medewerker maatschappelijke zorg (mmz) niveau 3

de opleiding tot verzorgende individuele gezondheidszorg (vig) / medewerker maatschappelijke zorg (mmz) niveau 3 de opleiding tot verzorgende individuele gezondheidszorg (vig) / medewerker maatschappelijke zorg (mmz) niveau 3 in deze folder vind je informatie over de beroepsbegeleidende leerweg (werken en leren)

Nadere informatie

Drechtsteden College. De school waar ik mezelf kan zijn! vmbo. Techniek Zorg & Welzijn Economie

Drechtsteden College. De school waar ik mezelf kan zijn! vmbo. Techniek Zorg & Welzijn Economie Drechtsteden College De school waar ik mezelf kan zijn! Techniek Zorg & Welzijn Economie vmbo Je zit in groep 8 en je hebt een VMBOadvies gekregen. Maar welke school past nu het beste bij je? Waar voel

Nadere informatie

PEDAGOGISCH & SOCIAAL WERK, MAATSCHAPPELIJKE ZORG

PEDAGOGISCH & SOCIAAL WERK, MAATSCHAPPELIJKE ZORG PEDAGOGISCH & SOCIAAL WERK, MAATSCHAPPELIJKE ZORG PEDAGOGISCH & SOCIAAL WERK, MAATSCHAPPELIJKE ZORG In de wereld van Pedagogisch & Sociaal Werk, Maatschappelijke Zorg draait het om mensen. Mensen die iets

Nadere informatie

Welzijn. > gereformeerd mbo Zwolle 2015-2016. Ben jij: sociaal, zorgzaam en vol initiatief? Kom dan bij ons studeren!

Welzijn. > gereformeerd mbo Zwolle 2015-2016. Ben jij: sociaal, zorgzaam en vol initiatief? Kom dan bij ons studeren! > gereformeerd mbo Zwolle 2015-2016 Ben jij: sociaal, zorgzaam en vol initiatief? Kom dan bij ons studeren! Welzijn > HELPENDE ZORG & WELZIJN > PEDAGOGISCH MEDEWERKER KINDEROPVANG > GESPECIALISEERD PEDAGOGISCH

Nadere informatie

Leerlijnen voor verpleegkundigen

Leerlijnen voor verpleegkundigen Diakonessenhuis Leerlijnen voor verpleegkundigen Loopbaanontwikkeling in het Diakonessenhuis Bij- en nascholing Coaching Communicatie Experimenteren met nieuw gedrag Leren en werken Oefenen in de praktijk

Nadere informatie

Op het Nova College leer je een vak. Bijvoorbeeld verpleegkundige, monteur of kok. Dat kies je zelf, waarschijnlijk samen met je

Op het Nova College leer je een vak. Bijvoorbeeld verpleegkundige, monteur of kok. Dat kies je zelf, waarschijnlijk samen met je GELOOF IN JEZELF Jij verwacht dat je bij ons een vak kunt leren. Dat je goed onderwijs krijgt, zodat je kennis opbouwt die je nodig hebt voor later. Dat je tijdens je stage werkervaring kunt opdoen die

Nadere informatie

Voorlichtingsavond Klassen 3 en 4 12 oktober 2017

Voorlichtingsavond Klassen 3 en 4 12 oktober 2017 Voorlichtingsavond Klassen 3 en 4 12 oktober 2017 Programma van de avond Welkom in de aula. Met de mentoren mee. Met de mentoren mee! 4A Lokaal 43 Meneer van Rijn 4B Lokaal 3 Mevrouw van Wingerden Meneer

Nadere informatie

IK GA VOOR DE SCHOOL VOOR GEZONDHEIDSZORG

IK GA VOOR DE SCHOOL VOOR GEZONDHEIDSZORG IK GA VOOR DE SCHOOL VOOR GEZONDHEIDSZORG MBOAMERSFOORT.NL JE KAN JE GOED INLEVEN IN EEN ANDER In de gezondheidszorg is veel werk. En het is mooi werk. Je werk is heel belangrijk voor de mensen die jij

Nadere informatie

LEREN VOOR DE PRAKTIJK

LEREN VOOR DE PRAKTIJK LEREN VOOR DE PRAKTIJK Een nieuwe school, heel anders dan de basisschool. Veel verschillende docenten. Andere vakken. Krijg je al de kriebels in je buik? Niet nodig, hoor. Op Het Streek aan de Zandlaan

Nadere informatie

LEREN VOOR DE PRAKTIJK

LEREN VOOR DE PRAKTIJK LEREN VOOR DE PRAKTIJK Een nieuwe school, heel anders dan de basisschool. Veel verschillende docenten. Andere vakken. Krijg je al de kriebels in je buik? Niet nodig, hoor. Op Het Streek aan de Zandlaan

Nadere informatie

Zadkine Startcollege Wat heb jij aan Startcollege? Bol of bbl Entree Opleidingen

Zadkine Startcollege Wat heb jij aan Startcollege? Bol of bbl Entree Opleidingen STARTCOLLEGE Zadkine Startcollege Ben je 16 jaar of ouder en heb je geen vmbo-diploma? Wil je wel een vak leren, ervaring opdoen en ook nog eens een diploma behalen? Dan is het Startcollege iets voor jou!

Nadere informatie

Hartelijk welkom op het Driestar College. Sector havo & vwo

Hartelijk welkom op het Driestar College. Sector havo & vwo Hartelijk welkom op het Driestar College Sector havo & vwo Programma Opening Identiteit Driestar College Presentatie sector havo & vwo Pauze (schriftelijk vragen stellen) Beantwoorden van vragen Sluiting

Nadere informatie

Sectoren - bovenbouw vmbo

Sectoren - bovenbouw vmbo LifeTech College Sectoren - bovenbouw vmbo 2016-2017 Locatie Oude Bossche Baan Het Stedelijk College Eindhoven Meteen de juiste keuze! Het Stedelijk College Eindhoven is een openbare school voor voortgezet

Nadere informatie

Het PENTA college in Hoogvliet is sinds augustus 2014 een gecertificeerde BUSINESS SCHOOL voor mavo en havo-top.

Het PENTA college in Hoogvliet is sinds augustus 2014 een gecertificeerde BUSINESS SCHOOL voor mavo en havo-top. Het PENTA college in Hoogvliet is sinds augustus 2014 een gecertificeerde BUSINESS SCHOOL voor mavo en havo-top. Heb je een mavo- of mavo/havo-advies en wil je het beste uit jezelf halen? Kom dan eens

Nadere informatie

doen! Alles wat jij wilt weten over Helicon VMBO Eindhoven

doen! Alles wat jij wilt weten over Helicon VMBO Eindhoven Leerlingfolder Groen moet je doen! Alles wat jij wilt weten over Helicon VMBO Eindhoven Eindhoven 10x vraag en antwoord: dat is makkelijk kiezen! 1 2 Een dag op school Hoe ziet mijn schooldag eruit? De

Nadere informatie

Je maakt het op het Vakcollege Noordoostpolder Schooljaar 15/16

Je maakt het op het Vakcollege Noordoostpolder Schooljaar 15/16 Je maakt het op het Vakcollege Noordoostpolder Schooljaar 15/16 Onderwijs voor jongeren met gouden handen die aan een gouden toekomst willen werken. Dat is het Vakcollege Noordoostpolder. Leerlingen die

Nadere informatie

Onderwijsassistent (niveau 4 BOL, 3 jaar) Wat zijn mijn taken als onderwijsassistent?

Onderwijsassistent (niveau 4 BOL, 3 jaar) Wat zijn mijn taken als onderwijsassistent? Onderwijsassistent Onderwijsassistent (niveau 4 BOL, 3 jaar) Een school, een groepsleraar en een lokaal met vaak 25 of meer kinderen. Dat kan heel gezellig zijn voor de leerlingen, maar voor de leraar

Nadere informatie

Tekst: Gofrie van Lieshout Foto's: Ken Wong

Tekst: Gofrie van Lieshout Foto's: Ken Wong Bij onderzoeken die de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt en de samenwerking in kaart brengen, komt steevast de zorgsector als beste uit de bus. Sinds het bestaan van KBB, nu vier jaar, pakken

Nadere informatie

EEN SCHOOL MET TALENTUITDAGEND ONDERWIJS

EEN SCHOOL MET TALENTUITDAGEND ONDERWIJS EEN SCHOOL MET TALENTUITDAGEND ONDERWIJS Een school met talentuitdagend onderwijs Een basisschool kiezen is moeilijk. Er is zoveel om op te letten. Is de school wat zij lijkt? Van buiten kan een schoolgebouw

Nadere informatie

Je maakt t op het Vakcollege Noordoostpolder

Je maakt t op het Vakcollege Noordoostpolder Je maakt t op het Vakcollege Noordoostpolder Schooljaar 16/17 Onderwijs voor jongeren met gouden handen die aan een gouden toekomst willen werken. Dat is het Vakcollege Noordoostpolder. Leerlingen die

Nadere informatie

Samen bouwen aan jouw toekomst

Samen bouwen aan jouw toekomst Visser t Hooft Lyceum Rijnsburg KANSRIJK EN UITDAGEND Samen bouwen aan jouw toekomst i atheneum havo vhl.nl mavo (vmbo-t) Noordeinde 24 q Dit is mijn school. Ik heb moeite met schoolwerk maken. Maar op

Nadere informatie

Sociaal-maatschappelijk dienstverlener

Sociaal-maatschappelijk dienstverlener Sociaal-maatschappelijk dienstverlener Als sociaal maatschappelijk begeleider bevorder je de zelfstandigheid van mensen die het moeilijk hebben in onze maatschappij. Dit doe je door ze advies en informatie

Nadere informatie

Verpleegkundige opleiding Niveau 4

Verpleegkundige opleiding Niveau 4 Verpleegkundige opleiding Niveau 4 Verpleegkundige opleiding Welkom We willen je van harte uitnodigen om student verpleegkundige te worden in het St. Antonius Ziekenhuis, locatie Nieuwegein en Utrecht.

Nadere informatie

Juridische medewerker

Juridische medewerker 28-11-2013 Sectorwerkstuk Juridische medewerker Temel, Elif HET ASSINK LYCEUM Inhoudsopgave Inhoud Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 Hoeveel procent van de opleiding bestaat uit stage?... 6 o Begeleiding...

Nadere informatie

Kleine school, grote toekomst!

Kleine school, grote toekomst! Christelijke school voor mavo en onderbouw mavo/havo Kleine school, grote toekomst! Informatie voor ouders Schooljaar 2015-2016 De SAV: kleine school, grote toekomst De SAV is een open christelijke school

Nadere informatie

BBL-OPLEIDINGEN ZORG & WELZIJN. Kleinschalig BBL-onderwijs Kramersgildeplein Arnhem. Astrum College is onderdeel van ROC A12

BBL-OPLEIDINGEN ZORG & WELZIJN. Kleinschalig BBL-onderwijs Kramersgildeplein Arnhem. Astrum College is onderdeel van ROC A12 BBL-OPLEIDINGEN ZORG & WELZIJN Kleinschalig BBL-onderwijs Kramersgildeplein Arnhem Astrum College is onderdeel van ROC A12 Inhoud Welkom bij het Astrum College 3 Professionalisering in de praktijk 4 BBL,

Nadere informatie

alfa-college.nl drenthecollege.nl mensoaltinggroningen.nl noorderpoort.nl

alfa-college.nl drenthecollege.nl mensoaltinggroningen.nl noorderpoort.nl alfa-college.nl drenthecollege.nl mboterra.nl mensoaltinggroningen.nl noorderpoort.nl Inleiding Er zijn ontzettend veel opleidingen in het mbo, wat het moeilijk maakt om te kiezen. Om jou te helpen bij

Nadere informatie

GEZONDHEIDSZORG MEER INFORMATIE EN AANMELDEN ONZE OPLEIDINGEN

GEZONDHEIDSZORG MEER INFORMATIE EN AANMELDEN ONZE OPLEIDINGEN GEZONDHEIDSZORG GEZONDHEIDSZORG Ben je het liefst praktisch bezig en houd je van afwisseling? Vind je het leuk om met mensen samen te werken? Heb je een groot verantwoordelijkheidsgevoel en wil je anderen

Nadere informatie

Meisjes en jongens, dames en heren,

Meisjes en jongens, dames en heren, Speech van commissaris van de koningin Max van den Berg, opening vmbo-schooljaar 2011-2012, Noorderpoort VMBO Groningen-Zuid/Zernike College, 15 september 2011 Meisjes en jongens, dames en heren, Het woord

Nadere informatie

INFORMATIE V M B 2015 B

INFORMATIE V M B 2015 B INFORMATIE VMBO 2015 BORNEGO COLLEGE GOED VOOR ELKAAR! WWW.BORNEGO.NL Ik ben geen type om met mijn neus in de boeken te zitten. Daarom doe ik basis. We hebben bij Bornego Beugel gelukkig veel praktijklessen.

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 26 maart 2012 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 26 maart 2012 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX DEN HAAG T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

Over. stappen. naarprisma

Over. stappen. naarprisma Over stappen naarprisma Welkom opprisma In een totaal nieuwe school met afwisselende, actuele leerstof die aansluit bij de interesses van de leerlingen. Wij dagen leerlingen uit om te laten zien wat ze

Nadere informatie

EEN WERELD SCHOOL. zorg en welzijn techniek business en office. Gemini Vakcolleges

EEN WERELD SCHOOL. zorg en welzijn techniek business en office. Gemini Vakcolleges EEN WERELD SCHOOL zorg en welzijn techniek business en office Gemini Vakcolleges Welk vakcollege past bij jou? Het vakcollege, iets voor jou! Je hebt advies vmbo basis of kader Het vakcollege is voor leerlingen

Nadere informatie

Kinderopvang Heyendael

Kinderopvang Heyendael Hoofdstuk: 5.5 (Personeel) Titel: Werkwijze en beleid tav stagiaires Procesbewaker: Praktijkopleider Bladzijden: 1 t/m 4 Kinderopvang Heyendael Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Soorten stageplekken 3. Organisatie

Nadere informatie

dienstverlenend zijn. Volop doorstroommogelijkheden

dienstverlenend zijn. Volop doorstroommogelijkheden SAMIRA KIEST ICT 1 ICT is continu in ontwikkeling. Vraagt om mensen die goed kunnen samenwerken En die dienstverlenend zijn. Volop doorstroommogelijkheden naar hbo. Veel banen. Nu en in de toekomst. 2

Nadere informatie

> HELPENDE ZORG & WELZIJN > VERZORGENDE > MBO-VERPLEEGKUNDIGE

> HELPENDE ZORG & WELZIJN > VERZORGENDE > MBO-VERPLEEGKUNDIGE > gereformeerd mbo Zwolle 2015-2016 Heb jij: talent voor organiseren, een flexibele instelling en hart voor mensen? Kom dan bij ons studeren! Gezondheidszorg > HELPENDE ZORG & WELZIJN > VERZORGENDE > MBO-VERPLEEGKUNDIGE

Nadere informatie

IK GA VOOR DE SCHOOL VOOR WELZIJN MBOAMERSFOORT.NL

IK GA VOOR DE SCHOOL VOOR WELZIJN MBOAMERSFOORT.NL IK GA VOOR DE SCHOOL VOOR WELZIJN MBOAMERSFOORT.NL JIJ ZIET WAT IEMAND NODIG HEEFT In de sector welzijn is veel werk! En het is ook mooi werk. Want je werk is heel belangrijk voor de mensen die jij helpt.

Nadere informatie

OP HET STREEK TEL IK MEE!

OP HET STREEK TEL IK MEE! OP HET STREEK TEL IK MEE! CSG Het Streek Zandlaan voor vmbo/mavo en praktijkonderwijs, Een nieuwe school, heel anders dan de basisschool. Veel verschillende docenten. Andere vakken. Krijg je al de kriebels

Nadere informatie

Verzorgende IG BOL DIT KUN JE DOEN NA JE STUDIE

Verzorgende IG BOL DIT KUN JE DOEN NA JE STUDIE nodig: Crebo Duur Niveau Leerweg Start Locatie(s) 25491 3 jaar Niveau 3 BeroepsOpleidende Leerweg (BOL) Augustus Kronenburgsingel, Arnhem DIT KUN JE DOEN NA JE STUDIE lbo-, vbo- of mavo-diploma vmbo KL,

Nadere informatie

Aan de slag met de Werk Ster!

Aan de slag met de Werk Ster! Aan de slag met de Werk Ster! Werk Ster Copyright EgberinkDeWinter 2013-2014 Werk Ster Stappen naar werk De Werk Ster helpt je duidelijk te krijgen waar jij op dit moment staat op weg naar werk. Je krijgt

Nadere informatie

Met het project JEP had ons kraampje de meeste omzet tijdens de kerstmarkt! van schooljaar 2014/2015!

Met het project JEP had ons kraampje de meeste omzet tijdens de kerstmarkt! van schooljaar 2014/2015! Het PENTA college in Hoogvliet is sinds augustus 2014 een gecertificeerde BUSINESS SCHOOL voor mavo en havo-top. Heb je een mavo- of mavo/havo-advies en wil je het beste uit jezelf halen? Kom dan eens

Nadere informatie

EEN WERELD SCHOOL. lyceum (h)tl vakcolleges (b/k) lwoo. zorg en welzijn techniek business en office. Gemini Vakcolleges

EEN WERELD SCHOOL. lyceum (h)tl vakcolleges (b/k) lwoo. zorg en welzijn techniek business en office. Gemini Vakcolleges lyceum (h)tl vakcolleges (b/k) lwoo EEN WERELD SCHOOL zorg en welzijn techniek business en office Gemini Vakcolleges Welk vakcollege past bij jou? Het vakcollege, iets voor jou! Je hebt advies vmbo basis

Nadere informatie

E-BOEK: DE STUDIEKEUZE KOMT ERAAN!

E-BOEK: DE STUDIEKEUZE KOMT ERAAN! E-BOEK: DE STUDIEKEUZE KOMT ERAAN! E-BOEK: DE STUDIEKEUZE KOMT ERAAN! Carine Vos Richting-Wijzer Advies Zwolle augustus 2011 Carine Vos Pagina 2 Voorwoord In mijn bedrijf Richting-Wijzer Advies kom ik

Nadere informatie

Meer dan alleen een goede school

Meer dan alleen een goede school Visser t Hooft Lyceum Rijnsburg KANSRIJK EN UITDAGEND Meer dan alleen een goede school i atheneum havo vhl.nl mavo (vmbo-t) Noordeinde 24 q De leraren kunnen goed met kinderen omgaan. Ze geven je een veilig

Nadere informatie

Welzijn Breed (Onderwijsassistent)

Welzijn Breed (Onderwijsassistent) Crebo Duur Niveau Leerweg Start Locatie(s) 25485 3 jaar Niveau 4 BeroepsOpleidende Leerweg (BOL) Augustus Auditorium, Elst Onze opleidingen in Elst kenmerken zich door kleinschaligheid en persoonlijk contact.

Nadere informatie

Zorghulp Helpende zorg welzijn

Zorghulp Helpende zorg welzijn Groningen, Hoogeveen, Hardenberg 01 2014-2015 Zorghulp Helpende zorg welzijn www.alfa-college.nl Jouw opleiding volg je bij het Alfa-college Het Alfa-college is het christelijk regionaal opleidingencentrum

Nadere informatie

Met het project JEP had ons kraampje de meeste omzet tijdens de kerstmarkt! van schooljaar 2014/2015!

Met het project JEP had ons kraampje de meeste omzet tijdens de kerstmarkt! van schooljaar 2014/2015! Als je niet naar een gewone mavo wilt, maar naar een SUPER-MAVO moet je op Penta Hoogvliet zijn. De mavo van en de havo-top van Penta Hoogvliet noemen we samen de BUSINESS SCHOOL. Wat is er zo bijzonder

Nadere informatie

Duaal opleidings traject tot verpleegkundige

Duaal opleidings traject tot verpleegkundige Duaal opleidings traject tot verpleegkundige Niveau 5 Tatiana Goijaerts 4e jaars leerling-verpleegkundige niveau 5 In de verpleging kun je echt alle kanten op Het stond voor Tatiana Goijaerts (23) nog

Nadere informatie

Helpende Zorg & Welzijn

Helpende Zorg & Welzijn Gilde Opleidingen Telefoon: (0475)34 32 43 E-mail: info@gildeopleidingen.nl Helpende Zorg & Welzijn Studierichting Dienstverlening Locatie Geleen - Dr. H. van der Hoffplein Roermond - Kerkeveldlaan Venlo

Nadere informatie

Informatie over de opleiding en de praktijk BOL- BBL niveau 4

Informatie over de opleiding en de praktijk BOL- BBL niveau 4 1-11-016 Status Definitief Referentie WAD/PK 1/5 Auteur(s) Annemarie ten Klooster/Petra Kramp Informatie over de opleiding en de praktijk BOL- BBL niveau 4 Stichting Maasstad Ziekenhuis Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

Ontmoeten is gewoon doen

Ontmoeten is gewoon doen Ontmoeten is gewoon doen Aris de Pater Dit materiaal is onderdeel van het compendium over christelijk leraarschap, van het lectoraat Christelijk leraarschap van Driestar hogeschool. Zie ook www.christelijkleraarschap.nl.

Nadere informatie

Sectoren bovenbouw vmbo LOCATIE OUDE BOSSCHE BAAN

Sectoren bovenbouw vmbo LOCATIE OUDE BOSSCHE BAAN 2017 2018 Sectoren bovenbouw vmbo LOCATIE OUDE BOSSCHE BAAN HET STEDELIJK COLLEGE EINDHOVEN Meteen de juiste keuze! Het Stedelijk College Eindhoven is een openbare school voor voortgezet onderwijs; de

Nadere informatie

HANDEL & VERKOOP. creatief en commercieel. Handel en Verkoop

HANDEL & VERKOOP. creatief en commercieel. Handel en Verkoop HANDEL & VERKOOP creatief en commercieel Handel en Verkoop 20e jaargang nummer 2 november 2012 informatiebrochure 2012-2013 Handel en Verkoop Een goed verkoopgesprek voeren, met kassa s omgaan, boekhouden,

Nadere informatie

Begeleiding. novacollege.nl/welzijn. Kinderopvang. Onderwijs. Sociaal werk. Welzijn 2016/2017

Begeleiding. novacollege.nl/welzijn. Kinderopvang. Onderwijs. Sociaal werk. Welzijn 2016/2017 novacollege.nl/welzijn Begeleiding Kinderopvang Onderwijs Sociaal werk Welzijn 2016/2017 Van jongs af weet ik al dat ik wil werken met verstandelijk beperkte jongeren. Dat is vanwege mijn broertje, ik

Nadere informatie

Vakopleidingen. MBO² opleiding Chauffeur Goederenvervoer. CCV Gecertificeerde opleidingen. Onze kennis en ervaring is de kracht achter ons verhaal.

Vakopleidingen. MBO² opleiding Chauffeur Goederenvervoer. CCV Gecertificeerde opleidingen. Onze kennis en ervaring is de kracht achter ons verhaal. Vakopleidingen MBO² opleiding Chauffeur Goederenvervoer CCV Gecertificeerde opleidingen Gecertificeerd opleider Transport en Logistiek MBO erkend opleider Ministerie van OC&W Brinnr. 30NY Vakopleidingen

Nadere informatie

Motivatie bepaalt het succes! www.demeerwaarde.nl

Motivatie bepaalt het succes! www.demeerwaarde.nl Motivatie bepaalt het succes! Wij schrijven in e over deze informati daar ouders. Je mag rger(s) ouder(s)/verzo lezen. een opleiding voor jou? Ben jij een doener met een Havo-denkniveau? Dan ben je van

Nadere informatie

Jouw praktische weg naar het hbo. Onderdeel van AOC Oost

Jouw praktische weg naar het hbo. Onderdeel van AOC Oost Jouw praktische weg naar het hbo Onderdeel van AOC Oost 2014 2015 2Informatie Het Groene Lyceum 2014-2015 Lekker praktisch bezig zijn maar wel op een hoog niveau. Is dat ook voor jou de leukste route naar

Nadere informatie

BPV-monitor vragenlijst praktijkopleiders leerbedrijven [definitief]

BPV-monitor vragenlijst praktijkopleiders leerbedrijven [definitief] BPV-monitor vragenlijst praktijkopleiders leerbedrijven [definitief] Intro In voorliggende enquête stellen we u een aantal vragen over uw ervaring met de bpv binnen uw opleiding. Het kan zijn dat u enkele

Nadere informatie

Inzet en betrokkenheid van de vakbonden bij het middelbaar beroepsonderwijs

Inzet en betrokkenheid van de vakbonden bij het middelbaar beroepsonderwijs Notitie Datum 12 januari 2017 Aan Deelnemers Ledencongres Van Ben Francooy Status Ter bespreking Onderwerp Inzet en betrokkenheid van vakbonden bij MBO/1701010/BF/CdK Inzet en betrokkenheid van de vakbonden

Nadere informatie

Sociaal agogisch werk

Sociaal agogisch werk #5 Sociaal agogisch werk Groningen, Hoogeveen, Hardenberg lzijnswerk! e Jij? In het w! nt groeien * Laat je tale www.alfa-college.nl Bel voor informatie: 0800-235 825 368 Jouw mbo-opleiding volg je bij

Nadere informatie

Onderwijsassistent. Kenmerken. Werkzaamheden. Na deze opleiding:

Onderwijsassistent. Kenmerken. Werkzaamheden. Na deze opleiding: Onderwijsassistent Een leraar of lerares komt soms handen tekort in de klas. Als onderwijsassistent zorg je er samen met de leerkracht voor dat alle leerlingen de aandacht krijgen die ze verdienen. In

Nadere informatie

Contact. particuliere hogeschool voor beroepsonderwijs. bezoekadres Handelskade 75. postadres Postbus 2119 7420 AC Deventer

Contact. particuliere hogeschool voor beroepsonderwijs. bezoekadres Handelskade 75. postadres Postbus 2119 7420 AC Deventer Contact bezoekadres Handelskade 75 postadres Postbus 2119 7420 AC Deventer telefoon 0570-60 30 83 fax 0570-60 37 05 e-mail info.next@saxion.nl particuliere hogeschool voor beroepsonderwijs Hbo Tweedegraadslerarenopleiding

Nadere informatie

Leerjaar 2. Ouderavond 16 september 2014

Leerjaar 2. Ouderavond 16 september 2014 Leerjaar 2 Ouderavond 16 september 2014 Doel van deze avond Informatie over: Niveaubepaling (hoe en waarom?) De leerwegen VMBO MBO + Contact mentor Waarom niveaubepaling? Klas 1 en 2 kunnen nog heterogeen(gemixt)

Nadere informatie

LOB Loopbaan Oriëntatie & Begeleiding

LOB Loopbaan Oriëntatie & Begeleiding LOB Loopbaan Oriëntatie & Begeleiding Namens de mentoren mijn naam: Bas Kuiper Onderwerp vanavond: LOB programma waar zijn we? keuzekaart met oa: Gemengde Leerweg; mevr. Noordergraaf Havo algemeen Havo

Nadere informatie

KWALITEITSJAARVERSLAG EXAMINERING

KWALITEITSJAARVERSLAG EXAMINERING KWALITEITSJAARVERSLAG EXAMINERING Cursusjaar 2009 2010 ROC Zeeland Cluster Welzijn Versie 1.0 Vastgesteld in Examencommisie Welzijn d.d. 16-06-2011 Kwaliteitsjaarverslag Examinering ROC Zeeland, cluster

Nadere informatie

een waardevol diploma vmbo en mbo in één havo-top! Uiterlijke Verzorging en Mode Consumptief en Toerisme Zorg en Welzijn, Sport en Bewegen

een waardevol diploma vmbo en mbo in één havo-top! Uiterlijke Verzorging en Mode Consumptief en Toerisme Zorg en Welzijn, Sport en Bewegen een waardevol diploma vmbo en mbo in één havo-top! Uiterlijke Verzorging en Mode Consumptief en Toerisme Zorg en Welzijn, Sport en Bewegen Handel en Administratie vmbo-mbo-havo PENTA werkt al een tijdje

Nadere informatie

BIJ DIE WERELD WIL IK HOREN! HANS ROMKEMA 3 MAART 2010, DEN HAAG

BIJ DIE WERELD WIL IK HOREN! HANS ROMKEMA 3 MAART 2010, DEN HAAG BIJ DIE WERELD WIL IK HOREN! HANS ROMKEMA 3 MAART 2010, DEN HAAG STUDENTEN DOEN UITSPRAKEN OVER DE ACADEMISCHE WERELD, HET VAKGEBIED EN HET BEROEPENVELD.. onderzoek niet zo saai als ik dacht werken in

Nadere informatie

Ondernemen, Welzijn & Sport

Ondernemen, Welzijn & Sport christelijke school voor vmbo-gl-kbl-bbl Ondernemen, Welzijn & Sport Onderwijs maken we samen! Wat ga je leren? Wat wil je doen en meemaken? Wat kies je? Dat ontdekken we samen: jij, je ouders/verzorgers

Nadere informatie

NIEUW TWEEJARIGE HBO-OPLEIDING ASSOCIATE DEGREE PEDAGOGISCH PROFESSIONAL KIND EN EDUCATIE

NIEUW TWEEJARIGE HBO-OPLEIDING ASSOCIATE DEGREE PEDAGOGISCH PROFESSIONAL KIND EN EDUCATIE NIEUW TWEEJARIGE HBO-OPLEIDING ASSOCIATE DEGREE PEDAGOGISCH PROFESSIONAL KIND EN EDUCATIE OOG VOOR KINDEREN Je wil graag met kinderen werken. Dat weet je zeker, want jij ziet kinderen en je wilt graag

Nadere informatie

Het VMBO op het Groenhorst College Nijkerk. Inleiding

Het VMBO op het Groenhorst College Nijkerk. Inleiding Het VMBO op het Groenhorst College Nijkerk Inleiding Voor u ligt de informatie over de leerwegen binnen het VMBO. Het is een naslagwerkje naar aanleiding van de informatie-avond. Mocht u vragen hebben

Nadere informatie

Verantwoording 1.1 Keuze van de titel

Verantwoording 1.1 Keuze van de titel 1 13 Verantwoording 1.1 Keuze van de titel Voor je ligt het handboek Training sociale vaardigheden. Dit boek is geschreven voor iedereen die te maken heeft met kinderen tussen de tien en vijftien jaar

Nadere informatie

Dit jaar moet je een keuze gaan maken voor de vakken, waarin je volgend jaar examen in gaat doen.

Dit jaar moet je een keuze gaan maken voor de vakken, waarin je volgend jaar examen in gaat doen. 2 Inleiding Aan de leerlingen van de VMBO derde klas TL, Dit jaar moet je een keuze gaan maken voor de vakken, waarin je volgend jaar examen in gaat doen. Om tot een weloverwogen keuze te komen, is het

Nadere informatie

Christelijke school voor vmbo met leerwegondersteuning. College de OpMaat. Op maat voor jou!

Christelijke school voor vmbo met leerwegondersteuning. College de OpMaat. Op maat voor jou! Christelijke school voor vmbo met leerwegondersteuning College de OpMaat Op maat voor jou! 2015-2016 College de OpMaat: Op maat voor jou! Leuke activiteiten Ik kan me niet zo goed concentreren in een grote

Nadere informatie

_entreeopleiding egiocollegeopleidingen

_entreeopleiding egiocollegeopleidingen _entreeopleiding egiocollegeopleidingen Geen vmbo-diploma, toch naar het mbo? Entreeopleiding: een eenjarige mboopleiding op niveau 1 Jouw eerste stap op weg naar een startkwalificatie Er zijn vier richtingen:»

Nadere informatie

stad college DAAR GA JE HET MAKEN! UNIEK IN ALMERE praktijkgericht vmbo Almere

stad college DAAR GA JE HET MAKEN! UNIEK IN ALMERE praktijkgericht vmbo Almere UNIEK IN ALMERE stad college DAAR GA JE HET MAKEN! Wil je echt een vak leren, dan zit je goed op het Stad College in Almere. Praktijkgericht onderwijs dat perfect aansluit op je latere beroep óf op het

Nadere informatie

De weg van traditioneel vmbo naar intersectoraal vmbo

De weg van traditioneel vmbo naar intersectoraal vmbo Van Theorie naar Praktijk De weg van traditioneel vmbo naar intersectoraal vmbo In deze bijdrage slaat junior adviseur Marloes Zewuster van CINOP de brug tussen de theorie van het intersectorale vmbo en

Nadere informatie

CITAVERDE maakt werk van leren!

CITAVERDE maakt werk van leren! CITAVERDE maakt werk van leren! CITAVERDE College maakt werk van leren Informatie CITAVERDE College Horst Maakt werk van leren CITAVERDE College, natuurlijk! Welkom! Welkom Welkom! Welkom LOCATIES CITAVERDE

Nadere informatie

YOUNG & STRONG. Christelijke scholengemeenschap mavo - havo - vwo KRIMPEN

YOUNG & STRONG. Christelijke scholengemeenschap mavo - havo - vwo KRIMPEN Christelijke scholengemeenschap mavo - havo - vwo KRIMPEN Young Strong Je bent jong en nieuwsgierig. Je wilt leren, kiezen, groeien en praktisch bezig zijn. Samen ontdekken we waar jij sterk in bent! Leren

Nadere informatie

Doe mee in onze. groene wereld. vmbo groen. Twello. Het Groene Lyceum. Vakman schaps route

Doe mee in onze. groene wereld. vmbo groen. Twello. Het Groene Lyceum. Vakman schaps route Doe mee in onze groene wereld Twello vmbo groen Het Groene Lyceum Vakman schaps route 2informatie vmbo groen 2017-2018 AOC Oost is jouw wereld. Een groene wereld die jij zelf mag invullen met jouw talent

Nadere informatie

ED 5-14. Graafschap College JURIDISCHE DIENSTVERLENING. Opleidingen. Juridische dienstverlening

ED 5-14. Graafschap College JURIDISCHE DIENSTVERLENING. Opleidingen. Juridische dienstverlening JURIDISCHE DIENSTVERLENING ED 5-14 Graafschap College Opleidingen Juridische dienstverlening 2014-2015 Jouw advies helpt mensen verder Ben je hulpvaardig en kun je goed met mensen omgaan? Lijkt het je

Nadere informatie

JOUW STAP NAAR DE ECHTE WERELD

JOUW STAP NAAR DE ECHTE WERELD JOUW STAP NAAR DE ECHTE WERELD WELKOM In Rotterdam Zuid staat langs de singel met fonteinen onze prachtige school Het Praktijkcollege Charlois. Ons gebouw is klein en overzichtelijk, zo weet je snel de

Nadere informatie

Sociaal Agogisch Werk

Sociaal Agogisch Werk Sociaal Agogisch Werk Het werkveld van de sociaal agogisch werker is heel breed. Zo kun je aan de slag bij bijvoorbeeld basisscholen, kinderdagverblijven en peuterspeelzalen, maar ook in club- en buurthuizen

Nadere informatie

School- en functieprofiel conrector HAVO / VWO GSR vestiging Rotterdam. Oktober 2015

School- en functieprofiel conrector HAVO / VWO GSR vestiging Rotterdam. Oktober 2015 School- en functieprofiel conrector HAVO / VWO GSR vestiging Rotterdam Oktober 2015 1. Informatie over de GSR Algemene informatie De Gereformeerde Scholengemeenschap Randstad is een brede scholengemeenschap

Nadere informatie

Handreiking: Uitleg begrippen vmbo-mbo

Handreiking: Uitleg begrippen vmbo-mbo Handreiking: Uitleg begrippen vmbo-mbo Ook in het vmbo is er sprake van onderwijsvernieuwing. De meest in het oog springende vernieuwing is de introductie van een kern, profiel en (meerdere) keuzes. De

Nadere informatie

Bijlage A. Op afkomst afgewezen. Inhoud. Onderzoek naar discriminatie op de Haagse arbeidsmarkt

Bijlage A. Op afkomst afgewezen. Inhoud. Onderzoek naar discriminatie op de Haagse arbeidsmarkt Bijlage A Op afkomst afgewezen Onderzoek naar discriminatie op de Haagse arbeidsmarkt Iris Andriessen Barbara van der Ent Manu van der Linden Guido Dekker Inhoud Voorbeeld van een gebruikte sollicitatiebrief

Nadere informatie

Identiteitsdocument Met de Bijbel op weg de wereld in

Identiteitsdocument Met de Bijbel op weg de wereld in Identiteitsdocument Met de Bijbel op weg de wereld in 1. We willen gereformeerd zijn 2. We geloven in genade 3. We zijn samen op reis Gereformeerd onderwijs voor christenen Met de Bijbel op weg de wereld

Nadere informatie

STICHTING ZORGBALANS Afdeling Werving & Selectie I N F O R M A T I E M A P. Ten behoeve van leerlingen voor de opleiding tot: Binnen de Verpleeghuizen

STICHTING ZORGBALANS Afdeling Werving & Selectie I N F O R M A T I E M A P. Ten behoeve van leerlingen voor de opleiding tot: Binnen de Verpleeghuizen STICHTING ZORGBALANS Afdeling Werving & Selectie I N F O R M A T I E M A P Ten behoeve van leerlingen voor de opleiding tot: BBL Verpleegkundige niveau 4 Verkort Binnen de Verpleeghuizen I N H O U D: 1.

Nadere informatie

Jan des Bouvrie Academie, interior design & styling - hbo bachelor

Jan des Bouvrie Academie, interior design & styling - hbo bachelor Jan des Bouvrie Academie, interior design & styling - hbo bachelor De opleiding interior design & Styling - hbo bachelor Mensen zien hun omgeving steeds meer als een verlengstuk van hun persoonlijkheid.

Nadere informatie

kwako nieuw(s) 2 eindredactie projectgroep

kwako nieuw(s) 2 eindredactie projectgroep brede conferentie op 25 januari goed verlopen Er was een redelijke vertegenwoordiging van convenant deelnemers aanwezig. Deze organisaties willen we graag van harte bedanken voor de aanwezigheid en inbreng:

Nadere informatie

ZORG EN WELZIJN 2018/2019

ZORG EN WELZIJN 2018/2019 novacollege.nl Assistenten gezondheidszorg Dienstverlening Maatschappelijke zorg Pedagogisch werk Sociaal werk Verzorging Verpleegkunde ZORG EN WELZIJN 2018/2019 Mijn kwaliteit is empathie. Ik stem af

Nadere informatie

INFORMATIE VMBO BORNEGO COLLEGE GOED VOOR ELKAAR! WWW.BORNEGO.NL

INFORMATIE VMBO BORNEGO COLLEGE GOED VOOR ELKAAR! WWW.BORNEGO.NL INFORMATIE VMBO 2014 BORNEGO COLLEGE GOED VOOR ELKAAR! WWW.BORNEGO.NL Eigenlijk houd ik niet zo van leren, maar meer van doen. Daarom doe ik ook kader. Dan heb je wat minder leerstof en wat meer praktijk.

Nadere informatie

Verpleegkundige opleiding Niveau 4

Verpleegkundige opleiding Niveau 4 Verpleegkundige opleiding Niveau 4 Verpleegkundige opleiding Welkom Het St. Antonius Ziekenhuis voert, in nauwe samenwerking met het MBO Utrecht, de versnelde opleiding tot verpleegkundige uit. Dit is

Nadere informatie

Post-mbo opleiding autisme

Post-mbo opleiding autisme Post-mbo opleiding autisme mensenkennis De docent zocht aansluiting bij onze wensen en dat is erg prettig. Post-mbo opleiding autisme Wie werkt met mensen met autisme, weet dat zij een heel eigen benadering

Nadere informatie

Verzorgende IG BOL DIT KUN JE DOEN NA JE STUDIE

Verzorgende IG BOL DIT KUN JE DOEN NA JE STUDIE nodig: Crebo Duur Niveau Leerweg Start Locatie(s) 25491 2,5-3 jaar Niveau 3 BeroepsOpleidende Leerweg (BOL) Augustus Kronenburgsingel, Arnhem DIT KUN JE DOEN NA JE STUDIE lbo-, vbo- of mavo-diploma vmbo

Nadere informatie

IK GA VOOR DE ENTREE- OPLEIDINGEN MBOAMERSFOORT.NL

IK GA VOOR DE ENTREE- OPLEIDINGEN MBOAMERSFOORT.NL IK GA VOOR DE ENTREE- OPLEIDINGEN MBOAMERSFOORT.NL WERKEN AAN JE EIGEN TOEKOMST Een entree-opleiding is voor iedereen die nog geen diploma heeft. We hebben opleidingen in 7 richtingen uit 4 sectoren: horeca,

Nadere informatie