Masterclass. Gymsport = goud! Foto's: Jan de Koning. Door Hans van Zetten

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Masterclass. Gymsport = goud! Foto's: Jan de Koning. Door Hans van Zetten"

Transcriptie

1 Masterclass Gymsport = goud! Foto's: Jan de Koning Door Hans van Zetten

2 GYMSPORT Gymsport = goud! Toch daalt het aantal gymsporters in ons land. Wat is er aan de hand? De verscheidenheid aan sportaanbod is in de afgelopen 25 jaar enorm toegenomen. Toch heeft de gymsport in de 21ste eeuw enorme groeikansen, stelt Hans van Zetten. Mits de gymsport op een eigentijdse manier wordt georganiseerd en aangeboden. Kracht van gymsport Gymsport is basissport voor iedereen. Het ervarend leren van alle grondvormen van bewegen heeft het jonge kind nodig voor de alzijdige groei en ontwikkeling. Gymsport staat garant voor persoonlijke groei. Maar gymsport is bovenal sociaal vormend. Fair play wordt in veel spelsporten geleerd en afgedwongen door het handhaven van spelregels. In gymsport is sociaal zijn vanzelfsprekend. Want gymsport is kijken en nadoen, elkaar aanmoedigen en bewonderen, elkaar beveiligen en beschermen. Gymsport is vooral samenwerken. Fair play wordt in gymsport niet afgedwongen, maar is impliciet aanwezig. In gym sport kun je een ander niet ruw of agressief tegemoet treden, laat staan de ander beschadigen. Gymsport is een wereld van waarden en normen. Onze huidige samenleving heeft de gymsport hard nodig. Gymsport biedt veel opties voor talentontwikkeling. De veel zijdigheid van gymsport vertaalt zich in de verschijningsvormen: turnen, trampolinespringen, ritmische gymnastiek, sportacrobatiek, rhönradturnen, jazzgym, demogym en dans. Ontdek je specifieke talenten en kies. Gymsport biedt optimale mogelijkheden voor het herkennen en erkennen van sporttalent. Ook voor andere sporten. Binnen de gymsport kun je in wedstrijden excelleren op alle niveaus: lokaal, district, nationaal, Europees, mondiaal en Olympisch. Maar ook buiten wedstrijdverband, als demogym, kun je in groepsverband presteren tot op mondiaal niveau. Gymsport garandeert levenslang meedoen. De vele verschijningsvormen dienen behoud van fitheid en gezondheid, bieden kansen op revalidatie en functiebehoud, stimuleert samenwerken en vrijwilligerswerk. Deze vier waarden vormen de enorme kracht van gymsport. Gymsport maakt elke samenleving sterker en socialer, luidt de stelling van Hans van Zetten.

3 Waarden van gymsport Marketingmix = 4 x P in uw gymsport toekomst 1. Persoonlijke groei 2. Sociaal vormend 1. Product 2. Plaats ervarend leren van alle grondvormen, alzijdig fysieke + altijd in groepsverband + zien en nadoen groei en ontwikkeling, gym = ritme = leven + aanmoedigen van elkaar + beveiliging van elkaar Gymsport = BASISsport Gymsport = fair play en per seizoen + door bekwame gymsport-leraren Levenslang meedoen 3. Talentontwikkeling 4. Promotie 3. Prijs Gymsport voor: fitheid & gezondheid, functiebehoud & Excelleren in: trampolinespringen, ritmische gymnastiek, revalidatie, samenwerken, vrijwillegers, proeftuin voor turnen, sportacrobatiek, rhönradturnen, jazzgym, werk, kijkplezier demogym, dans Website van de club (gelinkt) Gedifferentieerde prijzen + Clubnieuws via + Gymsport Promotie Team + Basiscontributie + toeslagen + Competitie & Evenementen + Wekelijkse free publicity + Korting voor vrijwilligers + Bemiddeling Jeugdsportfonds + alternatieve product/prijs in media bindingen Gymsport voor jong t/m oud in elk verband In elke gemeente tenminste één gymsportcentrum met + breed en diep assortiment + flexibel af te nemen clubkantine (= moederclub) + Elke basisschool (of elke + jeugd elke week 2 trainingslessen plus 10 evenement- wijk) eigen (=satellietclub van moederclub) Maar waarom neemt het aantal sinstituten. Aanbieden van een breed en diep assorti- succes te hebben. Hans van Zetten gebruikt het model Hans van Zetten: Bestuur gaat over strategie, de gymsporters in ons land dan af? ment van hoge kwaliteit. Professioneel en attractief voor de gymsport. Het geeft een helder beeld van zijn clubmanager over alle operationele processen. Met Gymverenigingen bestaan voor een groot deel uit jeugd. organiseren, in elk dorp, in elke wijk. Daarom in elke visie op assortiment, plaatsen van aanbieding, prijs- professioneel clubmanagement boek je ledenwinst. Jeugd kan zich niet organiseren. Dat moeten volwas- gemeente een gymsportcentrum voor de moederclub stelling en communicatie instrumenten. Met deze inte- senen voor hen doen. Door gebrek aan bestuurskracht en bij elke basisschool een als satelliet grale benadering kan de gymsport haar positie in elke Schaalvergroting en innovatief vermogen is de gymsport in veel gemeen- van de moederclub. Dat geeft de noodzakelijke schaal- gemeente en district versterken. Professioneel en inno- Hockey telt leden, gym en dans telt ten in het slop geraakt. Veel gymnastiekvere nigingen vergroting. Primair dient de bestuurskracht van gym- vatief denken, samenwerken met partners en onder- leden. De hockey kent 320 clubs, en gym en dans 1050 zijn niet met hun tijd meegegaan. De samenleving is in clubs versterkt te worden. De dagelijkse, operationele nemingsgericht handelen zijn de ingrediënten. clubs. De hockey groeit, gym en dans slinkt. Waarom? de laatste 50 jaar enorm veranderd. De bestuurs kracht, leiding van de gymclub vereist professionalisering. Dat accommodaties, organisatie en contri buties zijn bij geeft ook continuïteit. Dan zijn verenigingsbesturen Professioneel Het gemiddelde aantal leden van een hockeyclub is 720, veel clubs op het niveau van de vorige eeuw gebleven. daarvan verlost en kunnen gaan doen waarvoor ze zijn, Het aanbieden van kwalitatieve gymsport op alle van een gymclub 220. Schaalvergroting maakt pro- Het gevolg is, dat in vele dorpen geen gymclub meer namelijk het ontwikkelen van visie en beleid. In de gewenste plaatsen en tijden vereist professioneel fessionalisering mogelijk en professionalisering leidt aanwezig is. Masterclass presenteert Hans van Zetten zijn visie en management. Gymsport is een dienstverlenend pro- tot ledenwinst. Hans van Zetten: Gymclubs bewijzen ideeën aan gymclubs in het land om hen te inspireren duct. Kenmerkend aan een dienst is dat de kwaliteit zichzelf een dienst door samenwerking te zoeken met Wat nu? en tot actie over te gaan. wordt bepaald door de persoon die de dienst verleent. elkaar, met basisscholen, met naschoolse opvang en Hans van Zetten: Schaalvergroting en professionaliser- En dat is de gymsport-leraar die voor de groep staat. met zorg en welzijn. Fuseren is ook een optie. Richt de ing zijn nodig om de gymsport weer die centrale positie De Marketingmix Bekwame gymsport-leraren hebben alleen perspec- blik naar buiten, dan zijn er altijd nieuwe kansen. Het in de samenleving terug te geven. Daarom samenwer- Product, Plaats, Prijs en Promotie zijn de vier bouw- tief als ze worden aangestuurd en ondersteund door gemiddelde aantal leden per (of samen- king zoeken met andere gymclubs in de gemeente, stenen, die de marketingmix vormen. In de economie het clubmanagement. In een professionele omgeving werkende s) moet drastisch omhoog. Dan met basisscholen, naschoolse opvang en opleiding- zoekt elk bedrijf de ideale mix om op haar markten komen ook de vele vrij willigers het best tot hun recht. wordt professionalisering ook betaalbaar.

4 Gemeentelijk Gymsport Concept Gymsport Groei Demogym Gymsportcentrum Multifunctionele moederclub Schaal vergroten + professionaliseren Werving 1. Professioneel clubmanagement 2. Bekwame gymsport-leraren 3. Eén gymsportcentrum - altijd open 4. Parterschap met alle basisscholen 5. Naschoolse opvang 6. Attractief programma 7. Flexibele dienstverlening & prijszeting 8. Demo s in openbare ruimte 9. Website: informatief en interactief 10. Optimale free publicity Binding 1. Twee hits / week + tien events / jaar 2. Eigen kantine, sportruimten, vergaderzaal 3. Talenontwikkeling (op alle niveaus) 4. Vrijwilligers opleiden en begeleiden 5. Vrijwilligerstaken met betalingsreductie 6. Samenwerking met beroepsopleidingen 7. Maatschappelijke stages 8. Jeugdcommissie met activiteiten 9. Huiswerk begeleiding 10. Introductiegesprek met ouders Gemeentelijk Gymsport Concept maakt. Zo heeft de gymsport dit decennium in vele dor- gevallen. Daarnaast kent elke gemeente extra onder- ties krijgen meer training. Natuurlijk ontstaat er dan Gymsport is uniek door haar veelzijdigheid. Gymsport pen en steden de concurrentieslag met andere sporten steuning voor minima. De gymsport is inherent sociaal, geen binding en zijn vrijwilligers moeilijk te vinden. De biedt elke inwoner van jong tot oud persoonlijke groei verloren. Dit kortetermijndenken verlamt elke ontwik- maar de is geen sociale dienst en moet concurrentie aangaan met hockey en voetbal vereist en gezondheid, sociaal contact, talentontwikkeling en keling en staat lange termijn groei in de weg. Bedenk die ook niet proberen te vervangen. Het is wel zinvol om dat elke jonge gymsporter 2 x per week traint en aan levenslang meedoen. Gymsport is een weldaad voor de daarbij dat voor naschoolse opvang in ons land meer sociale minima de weg te wijzen hoe aan ondersteuning tenminste 10 evenementen per seizoen deelneemt. samenleving. Die veelzijdigheid is alleen uitvoerbaar dan 6 per klokuur wordt betaald. Vergeleken daarbij te komen. Geef junior en senior leden zelf de keuze hoe vaak ze in een multifunctioneel gymsportcentrum. De norm is de contributie bij veel clubs een schijntje. En dat ter- willen gymmen, zolang ze bereid zijn ook daarvoor is dat elke gemeente in Nederland over ten minste wijl gymsport de gezondste en sociaalste naschoolse 2 hits per week + 10 events de contributie te betalen. Maak alternatieve product/ één gym sportcentrum beschikt. Daarnaast kent elke opvang is, die je kunt bedenken. Hans van Zetten: Wat Waarom groeit het aantal hockeyers en voetballers in prijs bindingen mogelijk. Bied de gymsporter keuzes! basisschool (of wijk) een satelliet, die goedkoop is heeft geen waarde in onze huidige samen- ons land wel en het aantal gymsporters niet? Hans van gekoppeld is aan de moederclub. Zo keert de gym- leving. Goed clubmanagement, inspirerende lesgevers Zetten: Mijn beide zonen gingen jong naar hockey. Het sport weer terug in elke wijk, dicht bij jeugd en ouders. in een uitdagend gymsportcentrum is een topproduct. lidmaatschap van de dorpsclub hield van meet af in: Specifieke behoeften aan gymsport, wedstrijd sport Daar hoort ook een redelijke prijs tegenover te staan. 2 trainingslessen per week + een competitiewedstrijd en talentont wikkeling vinden centraal plaats in het Schaal vergroting en kostprijs dekkende contributies op zaterdag. Dat zijn dus per zoon drie hits per week. gemeentelijk gymsportcentrum. maken professionalisering betaalbaar. En hij vervolgt: Als ouders wordt je met de haren erbij gesleurd: bij Er is anno 2011 geen enkele reden voor clubbestu- toerbeurt bardienst doen of op zaterdag rijden naar Contributiehoogte Veel s zijn bang door contributieverhoging leden te verliezen. Bedenk wel dat een tekort aan geld de kwaliteit laag houdt en innovatie onmogelijk urders om zich te laten gijzelen door enkele sociale gevallen. De meeste gemeenten kennen tegenwoordig het Jeugdsportfonds van waaruit de jaarcontributie + sportkleding aan de club wordt betaald voor schrijnende de wedstrijd. Bij elke avondmaaltijd wordt er dan thuis over hockey gepraat. Dat geeft binding. Bij veel gymclubs krijgen jeugdleden één trainingsles per week en zijn er nauwelijks evenementen. Alleen selec- GYMSPORT

5 GYMSPORT Epke verzilverde zijn ambitie op het WK 2009 en deelde dit hoogtepunt met televisiecommentator Hans van Zetten. Op het WK 2010 in Rotterdam werd het zilver met een gouden rand. In London 2012 wil hij Olympisch Goud. Gymsport of gymnastiek? Hans van Zetten: Gymnastiek is eigenlijk een verzamelbegrip voor allerlei sport- en beweegvormen. Toch worden turnen en gymnastiek vaak door elkaar gebruikt. Ik merk dat het begrip gymnastiek momenteel als oud-bollig wordt ervaren, iets van de vorige eeuw. Een nieuw imago vereist een nieuw begrip. Daar moet het natuurlijk niet bij blijven. Het gaat ook om elan, daadkracht, eigentijdse kleding en inspelen op trends. Gymsport is bovendien een effectief verzamelbegrip, net zoals watersport, spelsport, skisport en schaatssport. Club of vereniging? Hans van Zetten: Een vereniging is een verzameling mensen die zich met een bepaald doel georganiseerd hebben. Het is een rechtsvorm waarin veel democratie heerst. Het bestuur bestaat uit vrijwilligers. Die kenmerken hebben ook nadelen voor daadkracht, innovatie en continuïteit. Tegenwoordig zie je dan ook andere rechtsvormen bij gymclubs, zoals de stichting, vennootschap en maatschap. Daarom gebruik ik het verzamelbegrip club. Daar kan elke rechtsvorm onder vallen. Hans van Zetten over turnwedstrijden Wedstrijden in turnen en trampolinespringen missen veelal belevingswaarde voor publiek en partners. Mijn zonen zijn afgehaakt. Die willen niet meer mee. En journalisten komen veel te kort. Alleen als Epke, Yuri of Jeffrey turnen willen ze nog komen. Stel, je bent beginnend sportjournalist en je eindredacteur stuurt je naar een gymsportwedstrijd. Op de website geen informatie over deelnemersveld, biografieen en statistieken. Tijdens de wedstrijd geen duiding en informatie. Dan heb je een uitdagende klus. Dat moet anders en kan anders!

6 Gymsport belevenis (Pine & Gilmore Model) Projectteam evenement voelen Amusementswaarde - voor deelnemers - voor supporters Passieve deelname Esthetische waarde - comfort - structuur zijn - voor toeristen - voor partners - communicatie - audiovisueel Absorptie Onderdompeling Educatieve waarde - performance ervaring deelnemers - toelichting op het wie, wat en waarom - maatschappelijke waarde evenement - communicatie waarde evenemten Ontsnappingswaarde - side events (per doelgroep) - kantine/kledingboutique leren Actieve deelname - VIP ruimte/ontmoeting - clubshop doen 1. Evenementleider 2. Voorlicher/statisticus/webmaster (communicatie) 3. Trubunevol organisatie (klantenverwering) 4. Wedstrijdpresentator (klantenbinding) 5. Nevenactiviteiten organisator (ontsnapping) 6. Wedstrijdleider/floormanager (sporttechniek) 7. VIP gastheerschap (relatiebeheer) The Magnificent Seven Univé Gym Gala geïnformeerd door de evenementenkalender en website. Magnificent Seven uitgenodigd voor de Masterclass. Het zestal kan dus Het jaarlijkse Univé Gym Gala 2011 is een belevenis Supporters zijn familieleden, vrienden en clubmensen Zo noemt Hans van Zetten de zeven functionarissen gelijk aan de slag. van de hoogste orde. Het ademt de veelzijdigheid, die de gymsporter altijd en overal steunen. Voor hen en die als projectteam een gymsport evenenement tot kunstzinnigheid, perfectie en passie van gymsport. gymsportleden kunnen speciale toegangsprijzen gelden. een succes kunnen maken. De gymsport in Nederland De districtsconsulenten van de KNGU staan klaar om Kom met een bus vol clubleden op 17 of 18 decem- Soms is gratis toegang wenselijk. Supporters zijn de krijgt een geheel ander aanzien als deze zeven functies elke ambitieuze te ondersteunen. Er ber naar Almere. Het Univé Gym Gala dompelt jong gymsporter trouw en mogen daar best voor worden aandacht krijgen en worden bemenst. Probeer het maar worden in 2012 per district speciale bijeenkomsten ge- en oud, deelnemers, supporters, toeristen en partners beloond. Toeristen zijn bezoekers van het evenement eens uit. Geef het projectteam een heldere opdracht. organiseerd om plannen aan elkaar te presenteren en volledig onder in de wonderlijke wereld van de gym- zonder trouw aan een gymsporter. Zij komen uit nieuw- Formulier voor elke functionaris enkele SMART doelstel- successen met elkaar te delen. sport. Dat is genieten. Dat geeft energie. Dat bindt uw gierigheid of omdat ze de vorige keer genoten hebben lingen. SMART staat voor Specifiek, Meetbaar, Accepta- gymsporters aan uw club! van het evenement. Toeristen zijn geïnformeerd door bel, Realistisch en Tijdgebonden. Stel wel middelen ter Gymsport. Met elkaar kunnen we het succes free publicity, posters in de openbare ruimte, direct mail beschikking om die doelen te realiseren. Maak van elke verzilveren. Hans van Zetten stelt: Niet elke verand- Doelgroepen of website. Zij betalen een toegangsprijs. Vooral deze gymsport evenement een topper. Door mond-op-mond ering is een verbetering, maar er is geen verbetering In zijn Masterclass benoemt Hans van Zetten bij gym- doelgroep behoeft duiding door de presentator. Toeris- reclame zit de volgende keer de tribune ook vol. zonder verandering. Dus, aan de slag. sport evenementen vier doelgroepen: deelnemers, sup- ten zijn consumenten, die tot een herhalingsaankoop porters, toeristen en partners. Hij doet dat omdat elke verleid kunnen worden. Dan komen ze de volgende keer Hoe nu verder? doelgroep een aparte benadering vereist in termen weer. Partners zijn sponsoren en mediavertegenwoor- Hans van Zetten beoogt met zijn Masterclass bestuur- van dienstverlening, prijsstelling en communicatie. De deelnemers zijn de actieve gymsporters. Voor hen zijn kwaliteit van toestellen, licht, geluid en veiligheid van belang. Zij betalen (of ontvangen) startgelden en worden digers, maar ook lokale politici en bestuurders. Ze zijn broodnodig om het evenement of de gymclub te doen floreren. Daarom krijgen ze een VIP behandeling met meestal de clubvoorzitter als gastheer of gastvrouw. ders en clubmanagers van s te inspireren tot actie over te gaan. Hoe kun je de eigen gymclub eigentijds en toekomstbestendig maken? Om dat proces te versnellen zijn per zes kaderleden GYMSPORT

7 Zoetermeer, Hans van Zetten staat als 12 jarige gymsporter rechts van de voorzitter bij de winteruitvoering van zijn 50-jarige gymclub. Een halve eeuw later, met praktijkervaringen als gymleraar, turndocent, clubmanager, wedstrijdpresentator, bondscoach en televisiecommentator geeft hij met passie Masterclass aan KNGU gymclubs in het hele land. Masterclass Gymsport = goud! Mede mogelijk gemaakt door Univé

De Watervrienden, een sterk merk!

De Watervrienden, een sterk merk! Nederlandse Culturele Sportbond sectie zwemmen De Watervrienden, een sterk merk! Strategisch beleidsplan 2010-2013 van de sectie Zwemmen aangesloten bij de Nederlandse Culturele Sportbond De Watervrienden-Nederland

Nadere informatie

De punten die in de zes werkbladen een voor een aan de orde komen zijn:

De punten die in de zes werkbladen een voor een aan de orde komen zijn: in zes stappen voorblad Voorblad 1 Inleiding Bij vrijwilligersbeleid gaat het er om op een meer doordachte en planmatige manier aandacht te geven aan de mensen die het werk doen in de vereniging. De werkbladen

Nadere informatie

Volleybal Agenda 2013-2016

Volleybal Agenda 2013-2016 Volleybal 2013-2016 Agenda Beste lezer, Met trots presenteren we u de Volleybal Agenda 2013-2016. Inleiding Dit plan is tot stand gekomen met hulp van vele mensen die op diverse wijzen betrokken zijn bij

Nadere informatie

Coach map whoznext NISB Ede 2012

Coach map whoznext NISB Ede 2012 Coach map whoznext NISB Ede 2012 Wat is de coach map? Het binnenhalen van jongeren, begeleiden, belonen, beoordelen en beëindigen van de samenwerking tussen een jongere en het team. Het hoort allemaal

Nadere informatie

ISBN/EAN: 978-94-91753-00-8 NUR: 808 Trefw: innovatie, creativiteit. Dit is een uitgave van Idea Seeding Books

ISBN/EAN: 978-94-91753-00-8 NUR: 808 Trefw: innovatie, creativiteit. Dit is een uitgave van Idea Seeding Books 0 ISBN/EAN: 978-94-91753-00-8 NUR: 808 Trefw: innovatie, creativiteit Dit is een uitgave van Idea Seeding Books Idea Seeding Books ideaseedingbooks@gmail.com www.ideaseedingbooks.com Omslagfoto: istockphoto

Nadere informatie

Topsport in Alkmaar sportstad

Topsport in Alkmaar sportstad Topsport in Alkmaar sportstad Hoe topsport een rol kan spelen bij het profileren van Alkmaar als sportstad. Door Suzanne Thierry In opdracht van Sportbureau-Alkmaar Colofon Titel: Topsport in Alkmaar sportstad

Nadere informatie

In opdracht van Fontys Economische Hogeschool Tilburg Imotion of Communication Opleiding: Communicatie jaar 2

In opdracht van Fontys Economische Hogeschool Tilburg Imotion of Communication Opleiding: Communicatie jaar 2 In opdracht van Fontys Economische Hogeschool Tilburg Imotion of Communication Opleiding: Communicatie jaar 2 Docent: Coen Luijten & Joris van Dooren Opgesteld door: Projectgroep 2U, Groep 4 Datum: 21-01-2011

Nadere informatie

Samenwerken met sportverenigingen voor een vitale samenleving: grijp die kans!

Samenwerken met sportverenigingen voor een vitale samenleving: grijp die kans! Samenwerken met sportverenigingen voor een vitale samenleving: grijp die kans! Hoe sportverenigingen en zorginstellingen elkaar kunnen versterken in het veranderende sociale landschap (en waarom dit nog

Nadere informatie

organiseer een programma voor starters

organiseer een programma voor starters organiseer een programma voor starters 1 Pagina 1 van 11 1 1 Introductie... 3 2 Waarom vormen senioren een interessante doelgroep?... 3 3 Wat willen starters?... 4 a. Leren... 5 b. Ontmoeten... 6 c. Binden...

Nadere informatie

LID ZIJN IS MEER DAN VOETBAL

LID ZIJN IS MEER DAN VOETBAL LID ZIJN IS MEER DAN VOETBAL Een onderzoek naar de betrokkenheid van leden en ouders van jeugdleden van vv Bavel om vrijwilligerstaken uit te voeren. Astrid van der Heijden 2 Afstudeerrapport Student Astrid

Nadere informatie

NEDERLAND SPORTLAND Visie op de rol van de gemeente in de realisatie van Nederland Sportland

NEDERLAND SPORTLAND Visie op de rol van de gemeente in de realisatie van Nederland Sportland NEDERLAND SPORTLAND Visie op de rol van de gemeente in de realisatie van Nederland Sportland Vereniging Sport en Gemeenten Januari 2010, eerste uitgave/ werkdocument* * Dit visiedocument zal op korte termijn

Nadere informatie

Algemeen Jeugdbeleidsplan Voetbalvereniging s.v. TEC

Algemeen Jeugdbeleidsplan Voetbalvereniging s.v. TEC 1 Algemeen Jeugdbeleidsplan Voetbalvereniging s.v. TEC Opgesteld door: Wim de Bie, februari 2015 Voorwoord 2 Voor u ligt het nieuwe algemene jeugdbeleidsplan van de voetbalvereniging s.v. TEC. In dit plan

Nadere informatie

DE KNSB OP WEG NAAR 2020 STRATEGISCH PLAN

DE KNSB OP WEG NAAR 2020 STRATEGISCH PLAN DE KNSB OP WEG NAAR 2020 STRATEGISCH PLAN 2 INHOUDSOPGAVE InleidING 6 AnalySE 10 VISIE 20 MISSIE 26 Strategische keuzes 27 Meerjarenplan 2012-2016 30 Bijlage 1 BronvermeldING 35 3 4 1. INLEIDING MET EEN

Nadere informatie

Samen op weg naar 2008. Beleidsplan NBF 2004 2008

Samen op weg naar 2008. Beleidsplan NBF 2004 2008 Samen op weg naar 2008 Beleidsplan NBF 2004 2008 Nederlandse Bowling Federatie Schiedam, november 2003 2 Inhoud Inhoudsopgave Inhoudsopgave 3 Samenvatting 4 Voorwoord 7 1. Ontwikkelingen 8 1.1 Inleiding

Nadere informatie

Stichting De Ster 2014-2015

Stichting De Ster 2014-2015 Stichting De Ster Stichting De Ster 2014-2015 Sterkamp mei 2014 Een terugblik en een blik vooruit. Inhoud Een droom die je samen droomt..is realiteit... 2 Introductie Marieke van den Berg... 4 Het waarom,

Nadere informatie

GENIETEN WONEN VOORBEREID LEEF! HULP WERK TOEKOMST GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 19 MAART

GENIETEN WONEN VOORBEREID LEEF! HULP WERK TOEKOMST GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 19 MAART GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 19 MAART BERGEIJK VOORBEREID GENIETEN WONEN LEEF! HULP WERK TOEKOMST BERGEIJK KANDIDATEN PVDA BERGEIJK: Fred Vermeulen, Karel Theuws, Herman Ritter, Hans Timmerman, Dirk van Hulsel

Nadere informatie

SUCCES ÉN GELUK IN DE WERELD VAN VANDAAG ÉN MORGEN SAMENVATTING STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2014-2018 FEBRUARI 2014

SUCCES ÉN GELUK IN DE WERELD VAN VANDAAG ÉN MORGEN SAMENVATTING STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2014-2018 FEBRUARI 2014 SUCCES ÉN GELUK IN DE WERELD VAN VANDAAG ÉN MORGEN SAMENVATTING STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2014-2018 FEBRUARI 2014 1 2 INHOUD Algemene gegevens... 4 Voorwoord... 5 Inleiding - waarom een strategisch beleidsplan?...

Nadere informatie

Bindende belevenissen. Goed voor het bedrijf en ook nog eens gezellig. Cheryl Tjon

Bindende belevenissen. Goed voor het bedrijf en ook nog eens gezellig. Cheryl Tjon Bindende belevenissen Goed voor het bedrijf en ook nog eens gezellig. Cheryl Tjon Colofon Case study Enof oud roze Naam Cheryl Tjon Studentnummer 0775479 E-mail cgj_tjon@hotmail.com Website www.cheryltjon.nl

Nadere informatie

Bestuur Het opstellen van visie, missie en beleid

Bestuur Het opstellen van visie, missie en beleid Bestuur Het opstellen van visie, missie en beleid Landelijk Samenwerkingsverband Actieve bewoners Oudkerkhof 13b 3512 GH Utrecht tel. 030-2317511 mail: info@lsabewoners.nl web: www.lsabewoners.nl www.bewonersbedrijven.nl

Nadere informatie

Een voorbeeld voor. De betekenis van de Krajicek Scholarship. Jeroen Vermeulen & Paul Verweel

Een voorbeeld voor. De betekenis van de Krajicek Scholarship. Jeroen Vermeulen & Paul Verweel Een voorbeeld voor jongeren in de wijk De betekenis van de Krajicek Scholarship Jeroen Vermeulen & Paul Verweel Een voorbeeld voor jongeren in de wijk De betekenis van de Krajicek Scholarship Jeroen Vermeulen

Nadere informatie

Jeugd Beleidsplan TOS Bergeijk

Jeugd Beleidsplan TOS Bergeijk Jeugd Beleidsplan TOS Bergeijk 2014 2018 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 2 VOORWOORD... 3 DE TOEKOMST: VISIE EN DOELSTELLINGEN... 5 ANALYSE VAN STERKTES, ZWAKTES, KANSEN EN BEDREIGINGEN... 7 RECREATIEF

Nadere informatie

1 e halfjaarverslag 2014

1 e halfjaarverslag 2014 1 e halfjaarverslag 2014 Januari - juni 2014 SCw Leiderdorp INHOUDSOPGAVE Pagina 2 1. Inleiding Pagina 3 2. Trends en samenvatting Pagina 6. 3. Kinderwerk Pagina 9. 4. Jongerenwerk 16- Pagina 14. 5. Accommodatie

Nadere informatie

Gids voor: Duurzaam inzetbare medewerkers

Gids voor: Duurzaam inzetbare medewerkers Gids voor: Duurzaam inzetbare medewerkers Gids voor: Duurzaam inzetbare medewerkers Europees Sociaal Fonds Het Europees Sociaal Fonds investeert in jouw toekomst 1 Inhoudsopgave Inleiding... 5 Leeswijzer....

Nadere informatie

Samenwerkingen die werken

Samenwerkingen die werken Alfred Griffioen Samenwerkingen die werken Praktische gids voor ondernemers die willen samenwerken de Ondernemerscoöperatie 1 Steeds meer ondernemers beseffen dat ze moeten samenwerken om succesvol te

Nadere informatie

De ontwikkeling van een sporttalent

De ontwikkeling van een sporttalent De ontwikkeling van een sporttalent Sandra Ligeon De ontwikkeling van een sporttalent Auteur: Sandra Ligeon Studierichting: Vrijetijdsmanagement Onderwerp: Talentontwikkeling in de sport Docent: Dhr. T.

Nadere informatie

Houten/Rotterdam 18 december 2012

Houten/Rotterdam 18 december 2012 Houten/Rotterdam 18 december 2012 KansPlus en Platform VG Rijnmond bieden U hierbij een handreiking aan voor collectieve belangenbehartigers, die in hun gemeente de belangen willen behartigen van mensen

Nadere informatie

Bedrijfsplan de Bibliotheek Gouda

Bedrijfsplan de Bibliotheek Gouda Bedrijfsplan de Bibliotheek Gouda inleiding de Bibliotheek en de samenleving Mensen helpen het beste uit zichzelf te halen, daar staan wij als Bibliotheek voor. Wij stimuleren iedereen van jong tot oud

Nadere informatie

Gezamenlijke visie & opgaven rond de 3 decentralisaties in het Maatschappelijke Domein

Gezamenlijke visie & opgaven rond de 3 decentralisaties in het Maatschappelijke Domein Gezamenlijke visie & opgaven rond de 3 decentralisaties in het Maatschappelijke Domein Visie & opgaven rond Werken naar Vermogen, Begeleiding&Dagbesteding en Jeugdzorg Zaanstad, maart 2012 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Waterpolo Opleidingscentrum. alphen aan den rijn. Waterpolo Sport. www.waterpolo-opleidingscentrum.nl

Waterpolo Opleidingscentrum. alphen aan den rijn. Waterpolo Sport. www.waterpolo-opleidingscentrum.nl Waterpolo Opleidingscentrum alphen aan den rijn Waterpolo Sport forlife.nl 3 Inhoudsopgave Inleiding 4 Het WOC: de opleiding tot topsporter 5 Het WOC 10-puntenplan 6 Waarom een Waterpolo Opleidingscentrum?

Nadere informatie