Masterclass. Gymsport = goud! Foto's: Jan de Koning. Door Hans van Zetten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Masterclass. Gymsport = goud! Foto's: Jan de Koning. Door Hans van Zetten"

Transcriptie

1 Masterclass Gymsport = goud! Foto's: Jan de Koning Door Hans van Zetten

2 GYMSPORT Gymsport = goud! Toch daalt het aantal gymsporters in ons land. Wat is er aan de hand? De verscheidenheid aan sportaanbod is in de afgelopen 25 jaar enorm toegenomen. Toch heeft de gymsport in de 21ste eeuw enorme groeikansen, stelt Hans van Zetten. Mits de gymsport op een eigentijdse manier wordt georganiseerd en aangeboden. Kracht van gymsport Gymsport is basissport voor iedereen. Het ervarend leren van alle grondvormen van bewegen heeft het jonge kind nodig voor de alzijdige groei en ontwikkeling. Gymsport staat garant voor persoonlijke groei. Maar gymsport is bovenal sociaal vormend. Fair play wordt in veel spelsporten geleerd en afgedwongen door het handhaven van spelregels. In gymsport is sociaal zijn vanzelfsprekend. Want gymsport is kijken en nadoen, elkaar aanmoedigen en bewonderen, elkaar beveiligen en beschermen. Gymsport is vooral samenwerken. Fair play wordt in gymsport niet afgedwongen, maar is impliciet aanwezig. In gym sport kun je een ander niet ruw of agressief tegemoet treden, laat staan de ander beschadigen. Gymsport is een wereld van waarden en normen. Onze huidige samenleving heeft de gymsport hard nodig. Gymsport biedt veel opties voor talentontwikkeling. De veel zijdigheid van gymsport vertaalt zich in de verschijningsvormen: turnen, trampolinespringen, ritmische gymnastiek, sportacrobatiek, rhönradturnen, jazzgym, demogym en dans. Ontdek je specifieke talenten en kies. Gymsport biedt optimale mogelijkheden voor het herkennen en erkennen van sporttalent. Ook voor andere sporten. Binnen de gymsport kun je in wedstrijden excelleren op alle niveaus: lokaal, district, nationaal, Europees, mondiaal en Olympisch. Maar ook buiten wedstrijdverband, als demogym, kun je in groepsverband presteren tot op mondiaal niveau. Gymsport garandeert levenslang meedoen. De vele verschijningsvormen dienen behoud van fitheid en gezondheid, bieden kansen op revalidatie en functiebehoud, stimuleert samenwerken en vrijwilligerswerk. Deze vier waarden vormen de enorme kracht van gymsport. Gymsport maakt elke samenleving sterker en socialer, luidt de stelling van Hans van Zetten.

3 Waarden van gymsport Marketingmix = 4 x P in uw gymsport toekomst 1. Persoonlijke groei 2. Sociaal vormend 1. Product 2. Plaats ervarend leren van alle grondvormen, alzijdig fysieke + altijd in groepsverband + zien en nadoen groei en ontwikkeling, gym = ritme = leven + aanmoedigen van elkaar + beveiliging van elkaar Gymsport = BASISsport Gymsport = fair play en per seizoen + door bekwame gymsport-leraren Levenslang meedoen 3. Talentontwikkeling 4. Promotie 3. Prijs Gymsport voor: fitheid & gezondheid, functiebehoud & Excelleren in: trampolinespringen, ritmische gymnastiek, revalidatie, samenwerken, vrijwillegers, proeftuin voor turnen, sportacrobatiek, rhönradturnen, jazzgym, werk, kijkplezier demogym, dans Website van de club (gelinkt) Gedifferentieerde prijzen + Clubnieuws via + Gymsport Promotie Team + Basiscontributie + toeslagen + Competitie & Evenementen + Wekelijkse free publicity + Korting voor vrijwilligers + Bemiddeling Jeugdsportfonds + alternatieve product/prijs in media bindingen Gymsport voor jong t/m oud in elk verband In elke gemeente tenminste één gymsportcentrum met + breed en diep assortiment + flexibel af te nemen clubkantine (= moederclub) + Elke basisschool (of elke + jeugd elke week 2 trainingslessen plus 10 evenement- wijk) eigen (=satellietclub van moederclub) Maar waarom neemt het aantal sinstituten. Aanbieden van een breed en diep assorti- succes te hebben. Hans van Zetten gebruikt het model Hans van Zetten: Bestuur gaat over strategie, de gymsporters in ons land dan af? ment van hoge kwaliteit. Professioneel en attractief voor de gymsport. Het geeft een helder beeld van zijn clubmanager over alle operationele processen. Met Gymverenigingen bestaan voor een groot deel uit jeugd. organiseren, in elk dorp, in elke wijk. Daarom in elke visie op assortiment, plaatsen van aanbieding, prijs- professioneel clubmanagement boek je ledenwinst. Jeugd kan zich niet organiseren. Dat moeten volwas- gemeente een gymsportcentrum voor de moederclub stelling en communicatie instrumenten. Met deze inte- senen voor hen doen. Door gebrek aan bestuurskracht en bij elke basisschool een als satelliet grale benadering kan de gymsport haar positie in elke Schaalvergroting en innovatief vermogen is de gymsport in veel gemeen- van de moederclub. Dat geeft de noodzakelijke schaal- gemeente en district versterken. Professioneel en inno- Hockey telt leden, gym en dans telt ten in het slop geraakt. Veel gymnastiekvere nigingen vergroting. Primair dient de bestuurskracht van gym- vatief denken, samenwerken met partners en onder- leden. De hockey kent 320 clubs, en gym en dans 1050 zijn niet met hun tijd meegegaan. De samenleving is in clubs versterkt te worden. De dagelijkse, operationele nemingsgericht handelen zijn de ingrediënten. clubs. De hockey groeit, gym en dans slinkt. Waarom? de laatste 50 jaar enorm veranderd. De bestuurs kracht, leiding van de gymclub vereist professionalisering. Dat accommodaties, organisatie en contri buties zijn bij geeft ook continuïteit. Dan zijn verenigingsbesturen Professioneel Het gemiddelde aantal leden van een hockeyclub is 720, veel clubs op het niveau van de vorige eeuw gebleven. daarvan verlost en kunnen gaan doen waarvoor ze zijn, Het aanbieden van kwalitatieve gymsport op alle van een gymclub 220. Schaalvergroting maakt pro- Het gevolg is, dat in vele dorpen geen gymclub meer namelijk het ontwikkelen van visie en beleid. In de gewenste plaatsen en tijden vereist professioneel fessionalisering mogelijk en professionalisering leidt aanwezig is. Masterclass presenteert Hans van Zetten zijn visie en management. Gymsport is een dienstverlenend pro- tot ledenwinst. Hans van Zetten: Gymclubs bewijzen ideeën aan gymclubs in het land om hen te inspireren duct. Kenmerkend aan een dienst is dat de kwaliteit zichzelf een dienst door samenwerking te zoeken met Wat nu? en tot actie over te gaan. wordt bepaald door de persoon die de dienst verleent. elkaar, met basisscholen, met naschoolse opvang en Hans van Zetten: Schaalvergroting en professionaliser- En dat is de gymsport-leraar die voor de groep staat. met zorg en welzijn. Fuseren is ook een optie. Richt de ing zijn nodig om de gymsport weer die centrale positie De Marketingmix Bekwame gymsport-leraren hebben alleen perspec- blik naar buiten, dan zijn er altijd nieuwe kansen. Het in de samenleving terug te geven. Daarom samenwer- Product, Plaats, Prijs en Promotie zijn de vier bouw- tief als ze worden aangestuurd en ondersteund door gemiddelde aantal leden per (of samen- king zoeken met andere gymclubs in de gemeente, stenen, die de marketingmix vormen. In de economie het clubmanagement. In een professionele omgeving werkende s) moet drastisch omhoog. Dan met basisscholen, naschoolse opvang en opleiding- zoekt elk bedrijf de ideale mix om op haar markten komen ook de vele vrij willigers het best tot hun recht. wordt professionalisering ook betaalbaar.

4 Gemeentelijk Gymsport Concept Gymsport Groei Demogym Gymsportcentrum Multifunctionele moederclub Schaal vergroten + professionaliseren Werving 1. Professioneel clubmanagement 2. Bekwame gymsport-leraren 3. Eén gymsportcentrum - altijd open 4. Parterschap met alle basisscholen 5. Naschoolse opvang 6. Attractief programma 7. Flexibele dienstverlening & prijszeting 8. Demo s in openbare ruimte 9. Website: informatief en interactief 10. Optimale free publicity Binding 1. Twee hits / week + tien events / jaar 2. Eigen kantine, sportruimten, vergaderzaal 3. Talenontwikkeling (op alle niveaus) 4. Vrijwilligers opleiden en begeleiden 5. Vrijwilligerstaken met betalingsreductie 6. Samenwerking met beroepsopleidingen 7. Maatschappelijke stages 8. Jeugdcommissie met activiteiten 9. Huiswerk begeleiding 10. Introductiegesprek met ouders Gemeentelijk Gymsport Concept maakt. Zo heeft de gymsport dit decennium in vele dor- gevallen. Daarnaast kent elke gemeente extra onder- ties krijgen meer training. Natuurlijk ontstaat er dan Gymsport is uniek door haar veelzijdigheid. Gymsport pen en steden de concurrentieslag met andere sporten steuning voor minima. De gymsport is inherent sociaal, geen binding en zijn vrijwilligers moeilijk te vinden. De biedt elke inwoner van jong tot oud persoonlijke groei verloren. Dit kortetermijndenken verlamt elke ontwik- maar de is geen sociale dienst en moet concurrentie aangaan met hockey en voetbal vereist en gezondheid, sociaal contact, talentontwikkeling en keling en staat lange termijn groei in de weg. Bedenk die ook niet proberen te vervangen. Het is wel zinvol om dat elke jonge gymsporter 2 x per week traint en aan levenslang meedoen. Gymsport is een weldaad voor de daarbij dat voor naschoolse opvang in ons land meer sociale minima de weg te wijzen hoe aan ondersteuning tenminste 10 evenementen per seizoen deelneemt. samenleving. Die veelzijdigheid is alleen uitvoerbaar dan 6 per klokuur wordt betaald. Vergeleken daarbij te komen. Geef junior en senior leden zelf de keuze hoe vaak ze in een multifunctioneel gymsportcentrum. De norm is de contributie bij veel clubs een schijntje. En dat ter- willen gymmen, zolang ze bereid zijn ook daarvoor is dat elke gemeente in Nederland over ten minste wijl gymsport de gezondste en sociaalste naschoolse 2 hits per week + 10 events de contributie te betalen. Maak alternatieve product/ één gym sportcentrum beschikt. Daarnaast kent elke opvang is, die je kunt bedenken. Hans van Zetten: Wat Waarom groeit het aantal hockeyers en voetballers in prijs bindingen mogelijk. Bied de gymsporter keuzes! basisschool (of wijk) een satelliet, die goedkoop is heeft geen waarde in onze huidige samen- ons land wel en het aantal gymsporters niet? Hans van gekoppeld is aan de moederclub. Zo keert de gym- leving. Goed clubmanagement, inspirerende lesgevers Zetten: Mijn beide zonen gingen jong naar hockey. Het sport weer terug in elke wijk, dicht bij jeugd en ouders. in een uitdagend gymsportcentrum is een topproduct. lidmaatschap van de dorpsclub hield van meet af in: Specifieke behoeften aan gymsport, wedstrijd sport Daar hoort ook een redelijke prijs tegenover te staan. 2 trainingslessen per week + een competitiewedstrijd en talentont wikkeling vinden centraal plaats in het Schaal vergroting en kostprijs dekkende contributies op zaterdag. Dat zijn dus per zoon drie hits per week. gemeentelijk gymsportcentrum. maken professionalisering betaalbaar. En hij vervolgt: Als ouders wordt je met de haren erbij gesleurd: bij Er is anno 2011 geen enkele reden voor clubbestu- toerbeurt bardienst doen of op zaterdag rijden naar Contributiehoogte Veel s zijn bang door contributieverhoging leden te verliezen. Bedenk wel dat een tekort aan geld de kwaliteit laag houdt en innovatie onmogelijk urders om zich te laten gijzelen door enkele sociale gevallen. De meeste gemeenten kennen tegenwoordig het Jeugdsportfonds van waaruit de jaarcontributie + sportkleding aan de club wordt betaald voor schrijnende de wedstrijd. Bij elke avondmaaltijd wordt er dan thuis over hockey gepraat. Dat geeft binding. Bij veel gymclubs krijgen jeugdleden één trainingsles per week en zijn er nauwelijks evenementen. Alleen selec- GYMSPORT

5 GYMSPORT Epke verzilverde zijn ambitie op het WK 2009 en deelde dit hoogtepunt met televisiecommentator Hans van Zetten. Op het WK 2010 in Rotterdam werd het zilver met een gouden rand. In London 2012 wil hij Olympisch Goud. Gymsport of gymnastiek? Hans van Zetten: Gymnastiek is eigenlijk een verzamelbegrip voor allerlei sport- en beweegvormen. Toch worden turnen en gymnastiek vaak door elkaar gebruikt. Ik merk dat het begrip gymnastiek momenteel als oud-bollig wordt ervaren, iets van de vorige eeuw. Een nieuw imago vereist een nieuw begrip. Daar moet het natuurlijk niet bij blijven. Het gaat ook om elan, daadkracht, eigentijdse kleding en inspelen op trends. Gymsport is bovendien een effectief verzamelbegrip, net zoals watersport, spelsport, skisport en schaatssport. Club of vereniging? Hans van Zetten: Een vereniging is een verzameling mensen die zich met een bepaald doel georganiseerd hebben. Het is een rechtsvorm waarin veel democratie heerst. Het bestuur bestaat uit vrijwilligers. Die kenmerken hebben ook nadelen voor daadkracht, innovatie en continuïteit. Tegenwoordig zie je dan ook andere rechtsvormen bij gymclubs, zoals de stichting, vennootschap en maatschap. Daarom gebruik ik het verzamelbegrip club. Daar kan elke rechtsvorm onder vallen. Hans van Zetten over turnwedstrijden Wedstrijden in turnen en trampolinespringen missen veelal belevingswaarde voor publiek en partners. Mijn zonen zijn afgehaakt. Die willen niet meer mee. En journalisten komen veel te kort. Alleen als Epke, Yuri of Jeffrey turnen willen ze nog komen. Stel, je bent beginnend sportjournalist en je eindredacteur stuurt je naar een gymsportwedstrijd. Op de website geen informatie over deelnemersveld, biografieen en statistieken. Tijdens de wedstrijd geen duiding en informatie. Dan heb je een uitdagende klus. Dat moet anders en kan anders!

6 Gymsport belevenis (Pine & Gilmore Model) Projectteam evenement voelen Amusementswaarde - voor deelnemers - voor supporters Passieve deelname Esthetische waarde - comfort - structuur zijn - voor toeristen - voor partners - communicatie - audiovisueel Absorptie Onderdompeling Educatieve waarde - performance ervaring deelnemers - toelichting op het wie, wat en waarom - maatschappelijke waarde evenement - communicatie waarde evenemten Ontsnappingswaarde - side events (per doelgroep) - kantine/kledingboutique leren Actieve deelname - VIP ruimte/ontmoeting - clubshop doen 1. Evenementleider 2. Voorlicher/statisticus/webmaster (communicatie) 3. Trubunevol organisatie (klantenverwering) 4. Wedstrijdpresentator (klantenbinding) 5. Nevenactiviteiten organisator (ontsnapping) 6. Wedstrijdleider/floormanager (sporttechniek) 7. VIP gastheerschap (relatiebeheer) The Magnificent Seven Univé Gym Gala geïnformeerd door de evenementenkalender en website. Magnificent Seven uitgenodigd voor de Masterclass. Het zestal kan dus Het jaarlijkse Univé Gym Gala 2011 is een belevenis Supporters zijn familieleden, vrienden en clubmensen Zo noemt Hans van Zetten de zeven functionarissen gelijk aan de slag. van de hoogste orde. Het ademt de veelzijdigheid, die de gymsporter altijd en overal steunen. Voor hen en die als projectteam een gymsport evenenement tot kunstzinnigheid, perfectie en passie van gymsport. gymsportleden kunnen speciale toegangsprijzen gelden. een succes kunnen maken. De gymsport in Nederland De districtsconsulenten van de KNGU staan klaar om Kom met een bus vol clubleden op 17 of 18 decem- Soms is gratis toegang wenselijk. Supporters zijn de krijgt een geheel ander aanzien als deze zeven functies elke ambitieuze te ondersteunen. Er ber naar Almere. Het Univé Gym Gala dompelt jong gymsporter trouw en mogen daar best voor worden aandacht krijgen en worden bemenst. Probeer het maar worden in 2012 per district speciale bijeenkomsten ge- en oud, deelnemers, supporters, toeristen en partners beloond. Toeristen zijn bezoekers van het evenement eens uit. Geef het projectteam een heldere opdracht. organiseerd om plannen aan elkaar te presenteren en volledig onder in de wonderlijke wereld van de gym- zonder trouw aan een gymsporter. Zij komen uit nieuw- Formulier voor elke functionaris enkele SMART doelstel- successen met elkaar te delen. sport. Dat is genieten. Dat geeft energie. Dat bindt uw gierigheid of omdat ze de vorige keer genoten hebben lingen. SMART staat voor Specifiek, Meetbaar, Accepta- gymsporters aan uw club! van het evenement. Toeristen zijn geïnformeerd door bel, Realistisch en Tijdgebonden. Stel wel middelen ter Gymsport. Met elkaar kunnen we het succes free publicity, posters in de openbare ruimte, direct mail beschikking om die doelen te realiseren. Maak van elke verzilveren. Hans van Zetten stelt: Niet elke verand- Doelgroepen of website. Zij betalen een toegangsprijs. Vooral deze gymsport evenement een topper. Door mond-op-mond ering is een verbetering, maar er is geen verbetering In zijn Masterclass benoemt Hans van Zetten bij gym- doelgroep behoeft duiding door de presentator. Toeris- reclame zit de volgende keer de tribune ook vol. zonder verandering. Dus, aan de slag. sport evenementen vier doelgroepen: deelnemers, sup- ten zijn consumenten, die tot een herhalingsaankoop porters, toeristen en partners. Hij doet dat omdat elke verleid kunnen worden. Dan komen ze de volgende keer Hoe nu verder? doelgroep een aparte benadering vereist in termen weer. Partners zijn sponsoren en mediavertegenwoor- Hans van Zetten beoogt met zijn Masterclass bestuur- van dienstverlening, prijsstelling en communicatie. De deelnemers zijn de actieve gymsporters. Voor hen zijn kwaliteit van toestellen, licht, geluid en veiligheid van belang. Zij betalen (of ontvangen) startgelden en worden digers, maar ook lokale politici en bestuurders. Ze zijn broodnodig om het evenement of de gymclub te doen floreren. Daarom krijgen ze een VIP behandeling met meestal de clubvoorzitter als gastheer of gastvrouw. ders en clubmanagers van s te inspireren tot actie over te gaan. Hoe kun je de eigen gymclub eigentijds en toekomstbestendig maken? Om dat proces te versnellen zijn per zes kaderleden GYMSPORT

7 Zoetermeer, Hans van Zetten staat als 12 jarige gymsporter rechts van de voorzitter bij de winteruitvoering van zijn 50-jarige gymclub. Een halve eeuw later, met praktijkervaringen als gymleraar, turndocent, clubmanager, wedstrijdpresentator, bondscoach en televisiecommentator geeft hij met passie Masterclass aan KNGU gymclubs in het hele land. Masterclass Gymsport = goud! Mede mogelijk gemaakt door Univé

Talent inspireert Bouw mee aan een sportieve en culturele regio

Talent inspireert Bouw mee aan een sportieve en culturele regio Talent inspireert Bouw mee aan een sportieve en culturele regio STERA De Stichting Top Events regio Alkmaar (STERA) stimuleert talentontwikkeling. Dit doet de stichting door top-events naar de regio Alkmaar

Nadere informatie

Handleiding beleidsplan verenigingen

Handleiding beleidsplan verenigingen Handleiding beleidsplan verenigingen Inhoud Inleiding ---------------------------------------------------------------------------------------------------3 Opzet van een beleidsplan -----------------------------------------------------------------------------4

Nadere informatie

KNVB Schoolvoetbal. Stappenplan KNVB Schoolvoetbal is er voor iedereen

KNVB Schoolvoetbal. Stappenplan KNVB Schoolvoetbal is er voor iedereen KNVB Schoolvoetbal Stappenplan KNVB Schoolvoetbal is er voor iedereen KNVB Schoolvoetbal biedt kansen voor verenigingen Al ruim een eeuw organiseert de KNVB het landelijke schoolvoetbaltoernooi. Aan de

Nadere informatie

Maak van uw gemeente. een sportgemeente! Olympische ambities van morgen als motor voor lokale vernieuwing en ontwikkeling vandaag

Maak van uw gemeente. een sportgemeente! Olympische ambities van morgen als motor voor lokale vernieuwing en ontwikkeling vandaag Maak van uw gemeente een sportgemeente! Olympische ambities van morgen als motor voor lokale vernieuwing en ontwikkeling vandaag Op 3 maart 2010 gaat Nederland naar de stembus voor de gemeenteraadsverkiezingen.

Nadere informatie

De combinatiefunctionaris in Zwartewaterland: niet alleen de verbindende factor, vooral ook een verbindende actor!

De combinatiefunctionaris in Zwartewaterland: niet alleen de verbindende factor, vooral ook een verbindende actor! De combinatiefunctionaris in Zwartewaterland: niet alleen de verbindende factor, vooral ook een verbindende actor! Verbindingen leggen en onderhouden. Dat is de belangrijkste taak van de combinatiefunctionaris.

Nadere informatie

Deze cirkel bestaat uit vijf stappen die u kunt doorlopen om uw wervingscampagne systematisch op te zetten. Waar wil je vrijwilligers voor werven?

Deze cirkel bestaat uit vijf stappen die u kunt doorlopen om uw wervingscampagne systematisch op te zetten. Waar wil je vrijwilligers voor werven? Werving U wilt nieuwe vrijwilligers werven. Mensen die één keer aan een actie meedoen, mensen waar u af en toe een beroep op kunt doen, of mensen die voor langere tijd willen meewerken. U wilt hen in elk

Nadere informatie

Sportweetje. Het Katwijkse. sportieve toekomst! naar een. Nieuws, trends en tips voor een gezond en sportief verenigingsleven

Sportweetje. Het Katwijkse. sportieve toekomst! naar een. Nieuws, trends en tips voor een gezond en sportief verenigingsleven Het Katwijkse Sportweetje Nieuws, trends en tips voor een gezond en sportief verenigingsleven digitale nieuwsbrief voor het verenigingsleven editie 2015.1 klik en lees het artikel van uw interesse volg

Nadere informatie

Samenwerken met sport als maatschappelijke spil in uw dorp!

Samenwerken met sport als maatschappelijke spil in uw dorp! Samenwerken met sport als maatschappelijke spil in uw dorp! Agenda Voorstellen Vragen initiatiefnemers Kader sportverenigingen Trends & ontwikkelingen Aansprekende voorbeelden Evaluatie Voorstellen 3 ICSadviseurs

Nadere informatie

Samen Top. uitgangspunten en aanbevelingen voor betrokkenen. top- en wedstrijdsport binnen het verband van de

Samen Top. uitgangspunten en aanbevelingen voor betrokkenen. top- en wedstrijdsport binnen het verband van de www.propatria.nl Samen Top uitgangspunten en aanbevelingen voor betrokkenen top- en wedstrijdsport binnen het verband van de gymnastiekvereniging Pro Patria Zoetermeer Samen Top versie pp / 25 juni 2012

Nadere informatie

De vrijwilliger in de hockeyvereniging

De vrijwilliger in de hockeyvereniging Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk Johan Wakkie Nieuwegein, november 2010 Inhoud Strategische Visie Ontwikkeling De vrijwilliger in de hockeyvereniging Strategische visie ontwikkeling

Nadere informatie

Foto: Zaanse Sportkrant SPONSORBROCHURE 2012-2013

Foto: Zaanse Sportkrant SPONSORBROCHURE 2012-2013 Foto: Zaanse Sportkrant SPONSORBROCHURE 2012-2013 Zaandam, Geachte relatie, Allereerst willen wij u namens de voetbalvereniging Hellas Sport bedanken voor uw interesse in onze vereniging. Hellas Sport

Nadere informatie

GET OUT FIT hoe het zit en

GET OUT FIT hoe het zit en Ingezonden stuk Datum: 15 april 2012 Betreft Toelichting op jeugdprogramma Help het wordt druk bij TC Holten! en GET OUT FIT hoe het zit en Appeltaart uitverkocht! en Dubbele combi. De titels van dit stuk

Nadere informatie

Volwassenen naar het sportpark

Volwassenen naar het sportpark Laaghangend fruit: jong volwassenen die willen (blijven) sporten Volwassenen naar het sportpark Riccardo Gillieron Anja Garritsen NOC*NSF OZ&PC Arethusa Dia 1 Dia 2 We winnen veel met sport! Dia 3 Plus10

Nadere informatie

Tips voor verenigingen

Tips voor verenigingen Tips voor verenigingen Tips voor sportverenigingen die meer leden willen: levensfase gepensioneerden (zo ongeveer vanaf 60 jaar en ouder) Ook als je als club al 60plus leden hebt! Er zijn nog zoveel 60plussers

Nadere informatie

In deze nieuwsbrief: Van het bestuur: Begin van het seizoen: Augustus 2015.

In deze nieuwsbrief: Van het bestuur: Begin van het seizoen: Augustus 2015. Augustus 2015. In deze nieuwsbrief: Van het bestuur. Begin van het seizoen. Trainingstijden dit seizoen. Twee keer trainen. Gezocht: Website beheerder.!!!!! Kleding perikelen.(nieuwe pasavond op 2 en 3

Nadere informatie

Alle kinderen moeten kunnen sporten

Alle kinderen moeten kunnen sporten Alle kinderen moeten kunnen sporten ONS DOEL Het Jeugdsportfonds wil financiële drempels weghalen om zo ook kinderen in achterstandsposities de kans te geven mee te doen aan sport en bewegen. Het Jeugdsportfonds

Nadere informatie

Gymnastiekvereniging ALDO Westervoort zoekt sponsors

Gymnastiekvereniging ALDO Westervoort zoekt sponsors Gymnastiekvereniging ALDO Westervoort zoekt sponsors U kunt ons helpen! Gymnastiekvereniging ALDO Missie Gymnastiekvereniging ALDO Westervoort stimuleert zoveel mogelijk mensen om zijn of haar sportieve

Nadere informatie

Jaarplan Bestuur Groningen Atletiek 2017

Jaarplan Bestuur Groningen Atletiek 2017 Jaarplan Bestuur Groningen Atletiek 2017 Inhoudsopgave Inleiding 2 Blz. 1. Verstevigen vereniging structuur 3 2. Werken aan de visie en missie 3. Versterken vereniging- ledengroei 4. Verbeteren kwaliteit

Nadere informatie

PLATINUM 2.250,- Meer informatie Blauw-Zwart heeft een combinatie-sponsorcommissie vanuit RKsv Blauw-Zwart en de

PLATINUM 2.250,- Meer informatie Blauw-Zwart heeft een combinatie-sponsorcommissie vanuit RKsv Blauw-Zwart en de Zwart Welkom bij Blauw-Zwart Beste lezer, RKsv Blauw-Zwart is een gezonde sportvereniging, opgericht in 1921, met voetbal als kernactiviteit. Het voetbal wordt beoefend op het mooie Sportcomplex de Schulpwei,

Nadere informatie

Sponsorplan

Sponsorplan Inhoudsopgave 2. Introductie woord vooraf.2 3. Sponsorpropositie 3 - Kijk op badminton - Kijk op sponsoring - Wat levert het op? 4. Sponsor onderdelen 4 5. Sponsor pakketten..5 6. Contact en contract..

Nadere informatie

Voetbalbeleidsplan 2011-2015. Oog op de toekomst, actie voor morgen

Voetbalbeleidsplan 2011-2015. Oog op de toekomst, actie voor morgen Oog op de toekomst, actie voor morgen Agenda 1. Opening/inleiding 2. Terugblik opbrengst beleidsavond februari 2010 3. Doelstellingen voetbal beleidsplan 2011 2015 4. Vragenronde 5. Afsluiting Overige

Nadere informatie

Beleidsplan SGO 2016-2020 Bijeenkomst 24-09-2016 Open vragen Groep 1 Groep 2 Groep 3 Groep 4 1. Plezier in sporten betekent voor mij

Beleidsplan SGO 2016-2020 Bijeenkomst 24-09-2016 Open vragen Groep 1 Groep 2 Groep 3 Groep 4 1. Plezier in sporten betekent voor mij Beleidsplan SGO 216-22 Bijeenkomst 24-9-216 Open vragen Groep 1 Groep 2 Groep 3 Groep 4 1. Plezier in sporten betekent voor mij - Ontspanning - Plezier misschien wel het belangrijkste - Gezelligheid motivatie

Nadere informatie

Participatieverslag Nieuw & Anders

Participatieverslag Nieuw & Anders Participatieverslag Nieuw & Anders Op 26 en 31 maart vonden twee bijeenkomsten plaats met de titel Nieuw & Anders plaats. Twee bijeenkomsten die druk bezocht werden door vrijwilligers, verenigingen en

Nadere informatie

Sponsorbrochure Hockeyclub AMVJ

Sponsorbrochure Hockeyclub AMVJ Sponsorbrochure Hockeyclub AMVJ Clubgegevens Hockeyclub AMVJ Sportpark 'Het Loopveld' Aanloop 2 1183 SZ Amstelveen Sponsorcommissie Bas Arentsen Joey Neeteson E sponsoring@hcamvj.nl W www.hcamvj.nl Inhoudsopgave

Nadere informatie

Concept Beleidsplan IJSCLUB TILBURG 2015-2019

Concept Beleidsplan IJSCLUB TILBURG 2015-2019 Concept Beleidsplan IJSCLUB TILBURG 2015-2019 Oktober 2014 Beleidsplan IJsclub Tilburg 2015-2019 De IJsclub Tilburg (verder genoemd IJCT) is opgericht op 20 december 1963 en bestaat momenteel al 51 jaar.

Nadere informatie

TOUR DE FRANCE FANPARK

TOUR DE FRANCE FANPARK TOUR DE FRANCE FANPARK BELGIE EN NEDERLAND 2014 Village dedicated to Cycling and the Tour de France 2 DE GROOTSTE BELEVENIS De Tour de France is een wereldberoemd evenement. In omvang staat het op de derde

Nadere informatie

ONZE CLUB HELMOND SPORT IS MEER DAN VOETBAL SAMEN EEN MAATSCHAPPELIJK DOEL. Samen

ONZE CLUB HELMOND SPORT IS MEER DAN VOETBAL SAMEN EEN MAATSCHAPPELIJK DOEL. Samen ONZE CLUB Samen HELMOND SPORT IS MEER DAN VOETBAL SAMEN EEN MAATSCHAPPELIJK DOEL VOORWOORD Philippe van Esch SAMEN NOG BETER WORDEN Helmond Sport wil een open club zijn, waar je makkelijk binnen kunt stappen.

Nadere informatie

Blue Arrows Basketball

Blue Arrows Basketball Blue Arrows Basketball Dé coolste sport op de Heuvelrug! Sponsormogelijkheden Seizoenen 2010 2014 Hoofdsponsor Stersponsor Teamsponsor Specials Donateur Draag ook bij aan een sportieve en succesvolle samenwerking!

Nadere informatie

WEDSTRIJD FUNCTIONARISSEN BADMINTON

WEDSTRIJD FUNCTIONARISSEN BADMINTON WEDSTRIJD FUNCTIONARISSEN BADMINTON We kunnen niet zonder Goede arbitrage draagt in iedere sport bij aan het plezier van zowel de beoefenaars als toeschouwers en ook aan het imago van die sport. Om de

Nadere informatie

Het Sponsorplan van RKSV Cluzona

Het Sponsorplan van RKSV Cluzona Het Sponsorplan van RKSV Cluzona 01. Algemeen 02. Historie 03. Sponsoring en naamsbekendheid 04. Sponsoring en het beleid van de vereniging 05. Soorten sponsoring 06. Plichten t.o.v. sponsors 07. Rechten

Nadere informatie

BUSINESS CLUB HOCKEY CLUB ZWOLLE

BUSINESS CLUB HOCKEY CLUB ZWOLLE BUSINESS CLUB HOCKEY CLUB ZWOLLE WELKOM BIJ BC HCZ, DE BUSINESS CLUB VAN HOCKEY CLUB ZWOLLE! Naast het (financieel) ondersteunen van Hockey Club Zwolle, is het bevorderen van de onderlinge contacten tussen

Nadere informatie

Sponsoring in moeilijke tijden en alternatieven. Jan Verhaert KNSB Verenigingsdag

Sponsoring in moeilijke tijden en alternatieven. Jan Verhaert KNSB Verenigingsdag in moeilijke tijden en alternatieven Jan Verhaert KNSB Verenigingsdag Inhoud Sponsoring (bedrijven) Fondswerving (particulieren) Subsidies (overheden) Ontwikkelingen Overheden Consumenten Sponsoren Houden

Nadere informatie

Stichting jeugdijshockey Tilburg Trappers

Stichting jeugdijshockey Tilburg Trappers Stichting jeugdijshockey Tilburg Trappers Jeugd beleidsplan 2013-2018 Versie september 2008 3 1. INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK BLZ INHOUDSOPGAVE 1 1. INLEIDING 2 2. ANALYSE HUIDIGE STAND VAN ZAKEN 2 2.1 Stand

Nadere informatie

De korfbalclub algemeen:

De korfbalclub algemeen: Informatieboekje van Korfbalclub Harich. De korfbalclub algemeen: De Korfbal Club Harich is op 12 maart 1960 opgericht. Omdat er nog geen sport werd beoefend in Harich, koos men voor de gemengde sport

Nadere informatie

Controle your one destiny, or someone else will

Controle your one destiny, or someone else will Van Egmond & Partners Managementadvies & Trainingen Controle your one destiny, or someone else will Carel Vosmaerhove 5 3438 HR Nieuwegein T 030 605 67 87 F 030 605 45 79 I hvanegmond@xs4all.nl Datum 20

Nadere informatie

Sport toekomstverkenning (STV) Hans Arends, Dayenne L abee Inspiratiebijeenkomst Watersportverbond 29 november 2017 (DeWeerelt, Utrecht)

Sport toekomstverkenning (STV) Hans Arends, Dayenne L abee Inspiratiebijeenkomst Watersportverbond 29 november 2017 (DeWeerelt, Utrecht) Sport toekomstverkenning (STV) Hans Arends, Dayenne L abee Inspiratiebijeenkomst Watersportverbond 29 november 2017 (DeWeerelt, Utrecht) Opdracht Met kennis de economische en maatschappelijke impact van

Nadere informatie

SPONSORPLAN. Gymnastiekvereniging. ProPatria Zoetermeer

SPONSORPLAN. Gymnastiekvereniging. ProPatria Zoetermeer SPONSORPLAN Gymnastiekvereniging ProPatria Zoetermeer 2 P a g i n a Uitgave: Gymnastiekvereniging Pro Patria Zoetermeer Versie: concept 2.0 december 2014 Fotografie: Gerard van Warmerdam http://www.vwarmerdam.nl

Nadere informatie

Inschrijfformulier handbalvereniging ASC Najaden 2015-2016

Inschrijfformulier handbalvereniging ASC Najaden 2015-2016 Pagina 1 van 5 Inschrijfformulier handbalvereniging ASC Najaden 2015-2016 Ja, ik wil graag lid worden van ASC Najaden en lever dit formulier in bij de secretaris, samen met het incassomachtigingsformulier,

Nadere informatie

Bestuurlijk & Organisatorischbeleid. Jeugd- & Baanatletiek (incl. materialen)

Bestuurlijk & Organisatorischbeleid. Jeugd- & Baanatletiek (incl. materialen) Bijlage 2 1. Bestuurlijk & organisatorischbeleid Bestuurlijk & Organisatorischbeleid Gezellig / Betrokken / Sociaal / Financieel Trainersbeleid Organisatie (evenementen) Baanaccommodatie Behoud talenten

Nadere informatie

PROGRAMMA HANDBOOGCONGRES 3

PROGRAMMA HANDBOOGCONGRES 3 PROGRAMMA HANDBOOGCONGRES 3 Wanneer Wat Waar 9.00-9.30 Ontvangst & inschrijven Aula 9.30 9.45 Opening & welkom: Stan Stolwerk (NHB) Aula 9.45 10.00 Plenaire presentatie: Hein Veerman (NOC*NSF) Aula 10.00

Nadere informatie

Het gaf mij veel energie om een eigen evenement te organiseren.

Het gaf mij veel energie om een eigen evenement te organiseren. Het Cruyff Foundation Community Program De Johan Cruyff Foundation wil jongeren langdurig binden aan het Cruyff Court en de wijk. Wij willen jongeren meer zelfvertrouwen geven, kansen bieden om hun talent

Nadere informatie

LEIDEN LIONS IJSHOCKEYSCHOOL

LEIDEN LIONS IJSHOCKEYSCHOOL IJshockeyschool Leiden Lions Welkom op onze ijshockeyschool! Voor veel kinderen is dit de eerste kennismaking met ijshockey... Voor sommigen zelfs de eerste kennismaking met ijs! IJshockey is een geweldige

Nadere informatie

Gedragsregels. Beste Doskoanen, Wij onderscheiden specifieke gedragsregels voor: Accommodatie Sporters Ouders / verzorgers Trainers / leiders

Gedragsregels. Beste Doskoanen, Wij onderscheiden specifieke gedragsregels voor: Accommodatie Sporters Ouders / verzorgers Trainers / leiders Normen en waarden Beste Doskoanen, Het doet mij een genoegen om als voorzitter van s.v. DOSKO het woord tot u te richten in dit boekje over de NORMEN & WAARDEN bij en in onze club. Als bestuur hechten

Nadere informatie

CROWDFUNDING TRAININGSSTAGE

CROWDFUNDING TRAININGSSTAGE CROWDFUNDING TRAININGSSTAGE Je wilt graag een trainingsstage crowdfunden. Wat een geweldig doel! Wij helpen je graag op weg met goede ideeën en zorgen dat je met alle belangrijke elementen rekening houdt.

Nadere informatie

Nieuwe doelgroepen, Nieuw sportaanbod

Nieuwe doelgroepen, Nieuw sportaanbod Nieuwe doelgroepen, Nieuw sportaanbod Proeftuinen Nieuwe Sportmogelijkheden NOC*NSF Hein Veerman 25 november 2010 Voorstelrondje Naam en club Inhoud workshop Over welke doelgroep(en) wilt u ideeën opdoen?

Nadere informatie

Namens het bestuur wens ik u allen een gezond, gelukkig en heel sportief 2016!

Namens het bestuur wens ik u allen een gezond, gelukkig en heel sportief 2016! Woordje van de voorzitter Namens het bestuur wens ik u allen een gezond, gelukkig en heel sportief 2016! Hierbij weer een nieuwe nieuwsbrief. Ik vraag in dit stukje graag uw aandacht voor de wedstrijden

Nadere informatie

Versterking. Visie & plan toekomst sportverenigingen in Nederland 2012-2016. Professionalisering Positionering Samenwerking

Versterking. Visie & plan toekomst sportverenigingen in Nederland 2012-2016. Professionalisering Positionering Samenwerking Versterking Visie & plan toekomst sportverenigingen in Nederland Professionalisering Positionering Samenwerking 2012-2016 Samenleving Energie uit het hart van de samenleving Sportverenigingen Brancheorganisatie

Nadere informatie

VROUWEN. één team één passie één doel

VROUWEN. één team één passie één doel VROUWEN één team één passie één doel Je hoeft geen visionair te zijn om te zien dat je hier met een enorme groeimarkt te maken hebt. Dat schept ook nieuwe kansen voor Roetgerink Mode en Schoenen. Paul

Nadere informatie

Zakelijk en sportief scoren? Sponsor Hockeyclub Berlicum! Hockeyclub Berlicum, Sponsoring Seizoen 2013-2014

Zakelijk en sportief scoren? Sponsor Hockeyclub Berlicum! Hockeyclub Berlicum, Sponsoring Seizoen 2013-2014 Zakelijk en sportief scoren? Sponsor Hockeyclub Berlicum! Hockeyclub Berlicum, Sponsoring Seizoen 2013-2014 Bezoekadres Hockeyclub Berlicum Sportpark De Brand Groenstraat Berlicum 073 503 3664 www.hcberlicum.nl

Nadere informatie

Sponsorplan RKDFC. Versie: 2.0 Datum: juni 2015 Sponsorcommissie RKDFC sponsorcommissie@rkdfc.nl

Sponsorplan RKDFC. Versie: 2.0 Datum: juni 2015 Sponsorcommissie RKDFC sponsorcommissie@rkdfc.nl Sponsorplan RKDFC Versie: 2.0 Datum: juni 2015 Sponsorcommissie RKDFC sponsorcommissie@rkdfc.nl 1.Voorwoord RKDFC is een voetbalclub in en de plaatselijke trots van Merkelbeek. Natuurlijk is voetbal een

Nadere informatie

Netwerkbijeenkomst 31-10 Workshop promotie van het gebied

Netwerkbijeenkomst 31-10 Workshop promotie van het gebied Netwerkbijeenkomst 31-10 Workshop promotie van het gebied Centrale vraag De regionale organisaties hebben vaak een belangrijke rol in de promotie van het gebied. De subsidies voor promotie zijn er niet

Nadere informatie

Sponsorplan TurnGroep Noord

Sponsorplan TurnGroep Noord Sponsorplan Sponsorplan TurnGroep Noord Noord-Nederland heeft topturnsters op trots op te zijn! TurnGroep Noord is een nieuwe vereniging die zich ten doel heeft gesteld om kwalitatief hoogstaand turnen

Nadere informatie

Sponsor gids voetbalclub Zeeland Sport

Sponsor gids voetbalclub Zeeland Sport Sponsor gids voetbalclub Zeeland Sport Geachte lezer, Zeeland Sport is op zoek naar nieuwe sponsors die samen met de club een mooi, nieuw seizoen tegemoet willen gaan. Uw sponsoring zal niet onopgemerkt

Nadere informatie

DOELGROEPEN EN PRODUCTEN...4

DOELGROEPEN EN PRODUCTEN...4 1 Inhoudsopgave 1 INHOUDSOPGAVE...1 2 INLEIDING...3 3 MISSIE DGC...3 4 DOELGROEPEN EN PRODUCTEN...4 4.1 GYMNASTIEK...4 4.2 TURNEN...4 4.3 OVERIGE SPORT DGC...4 4.4 MOGELIJKE NIEUWE DOELGROEPEN EN PRODUCTEN...5

Nadere informatie

Beleidsplan tafeltennisvereniging Smash ( )

Beleidsplan tafeltennisvereniging Smash ( ) Beleidsplan tafeltennisvereniging Smash (2014 2020) Aantal jaren lid Smash in cijfers (leeftijdsopbouw / aantal jaren lid) Leeftijdsopbouw / aantal jaren lid 70 60 50 40 30 20 10 0 0,0 10,0 20,0 30,0

Nadere informatie

Een uitgave van de sponsorcommissie. Scoren. met de. Rijswijksche Hockey Club

Een uitgave van de sponsorcommissie. Scoren. met de. Rijswijksche Hockey Club Een uitgave van de sponsorcommissie Scoren met de Rijswijksche Hockey Club Scoren met de Rijswijksche Hockey Club 2 Scoren met de Rijswijksche Hockey Club Het zal u niet zijn ontgaan: met bijna 1.100 leden

Nadere informatie

p Sponsor. Uwbelang. Groei.

p Sponsor. Uwbelang. Groei. SPONSORBROCHURE 2016-2017 Inhoud@vvBavel Mogelijk @vvbavel p10-14 Sponsor @vvbavel p4 Uwbelang @vvbavel p9 Groei @vvbavel p5 Resultaat @vvbavel p8 Maatschappij @vvbavel p6-7 Sponsor@vvBavel Waarom sponsoring?

Nadere informatie

CHESS Het stappenplan

CHESS Het stappenplan CHESS Het stappenplan In 7 stappen naar betere jeugdsportplannen 1. Wat willen we verbeteren? De probleemanalyse 1.1 Welk probleem willen we aanpakken? 1.2. Voor wie is het een 1.3 Welke gevolgen heeft

Nadere informatie

info avond Guus van Schijndel Augustus 2017

info avond Guus van Schijndel Augustus 2017 s.v. A.W.C. Wijchen info avond Guus van Schijndel Augustus 2017 Wie en wat is sv A.W.C. Wijchen? Wie en wat is sv A.W.C. Wijchen? s.v. A.W.C. Wijchen 280 pupillen (31 teams) 240 junioren (16 teams) 180

Nadere informatie

Hou je van voetbal? Voetbal je zelf? Kijk je vaak naar voetbal op de tv? Dan moet je zeker op deze site kijken!

Hou je van voetbal? Voetbal je zelf? Kijk je vaak naar voetbal op de tv? Dan moet je zeker op deze site kijken! 1. www.idvoetbal.nl 2. Home pagina 3. Talent? 4. Voorrondes 5. Meedoen? 1. www.idvoetbal.nl Typ het adres op internet in de adresbalk of bij Google. Je komt dan op de home pagina. Dit lees je. 1. Maak

Nadere informatie

Damesvoetbal Inhoudsopgave

Damesvoetbal Inhoudsopgave Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Visie... 4 Organisatie... 5 Spelregels... 6 2 Voorwoord Sinds het seizoen 2015-2016 is er bij NSVV gestart met damesvoetbal. Bij een middelgrote voetbalvereniging met nog steeds

Nadere informatie

Effectief besturen: Onderzoek

Effectief besturen: Onderzoek Effectief besturen: Onderzoek Dag 2 Elevator Pitch: Stip op de Horizon Elevator Pitch: Voorbeeld Alexander Pechtold Presentatie: Stip op de Horizon Presentatie huiswerkopdracht: één dia Let tijdens de

Nadere informatie

JA zegt de Nederlandse beroepsbevolking

JA zegt de Nederlandse beroepsbevolking Ik vind SteunJeClub een goed initiatief, een stimulans voor alle (sport)verenigingen in Nederland. Hopelijk wordt alsnog binnen afzienbare tijd overeenstemming bereikt met de overheid over de fiscale aspecten.

Nadere informatie

Leeuwarden Lacrosse. Deze brochure zal u een gedetailleerd beeld geven van de mogelijkheden tot ondersteuning van Leeuwarden Lacrosse.

Leeuwarden Lacrosse. Deze brochure zal u een gedetailleerd beeld geven van de mogelijkheden tot ondersteuning van Leeuwarden Lacrosse. Sponsorbrochure Voorwoord Voor u ligt de sponsorbrochure van Leeuwarden Lacrosse. Deze vereniging is de allereerste Lacrosse vereniging van Friesland en is opgericht in november 2011. Om inwoners van Friesland

Nadere informatie

Driejarig Uitvoeringsplan afdeling Jeugd sv Enter Periode 1 januari 2012 tm 31 december 2014

Driejarig Uitvoeringsplan afdeling Jeugd sv Enter Periode 1 januari 2012 tm 31 december 2014 CONCEPT Driejarig Uitvoeringsplan afdeling Jeugd sv Enter Periode 1 januari 2012 tm 31 december 2014 JEUGDBESTUUR sv ENTER November 2012 Binden en Groeien Jeugdbestuur sv Enter 1 Inleiding Recent heeft

Nadere informatie

Wij zijn Sport Helden! Zullen wij samen sport aanbieden?

Wij zijn Sport Helden! Zullen wij samen sport aanbieden? Wij zijn Sport Helden! Zullen wij samen sport aanbieden? Na ons gesprek zojuist kunt u in deze bijlage een stukje achtergrond informatie vinden. Mocht u vragen hebben, dan hoor ik dit graag. Veel plezier

Nadere informatie

SCHC Sponsorpartnership 2013-2014

SCHC Sponsorpartnership 2013-2014 SCHC Sponsorpartnership 2013-2014 SCHC, uniek in Nederland! SCHC (Stichtsche Cricket- en Hockeyclub) is in een 105 jaar oude familieclub met de ambitie om op het hoogste niveau te hockeyen Met meer dan

Nadere informatie

12 Sportbeleidsstukken

12 Sportbeleidsstukken DC 12 Sportbeleidsstukken 1 Inleiding In dit thema bespreken we het overheidsbeleid ten aanzien van sport. We besteden aandacht aan de sportnota Tijd voor Sport. Het ministerie van VWS heeft in 2011 een

Nadere informatie

Raadsvoorstel Sportvisie

Raadsvoorstel Sportvisie gemeente Eindhoven 16R7018 Raadsnummer Inboeknummer 16bst01331 Beslisdatum B&W 18 oktober 2016 Dossiernummer 16.42.751 Raadsvoorstel Sportvisie Inleiding We bieden u bijgaand de nieuwe Sport en Beweegvisie

Nadere informatie

www.vvoberg.nl Schepersheuvel 2A 6077HH Sint Odiliënberg april 2014

www.vvoberg.nl Schepersheuvel 2A 6077HH Sint Odiliënberg april 2014 Communicatieplan R.K.V.V. St. Odiliënberg www.vvoberg.nl Schepersheuvel 2A 6077HH Sint Odiliënberg april 2014 Inhoud: 1. Inleiding... 3 2. Doelgroepen... 4 3. Communicatiemiddelen... 5 4. Interne en externe

Nadere informatie

Wedstrijdinformatie. Turnen Dames District Zuid Zuid West Nederland. Clubteamfinale 2015

Wedstrijdinformatie. Turnen Dames District Zuid Zuid West Nederland. Clubteamfinale 2015 Wedstrijdinformatie Turnen Dames District Zuid Zuid West Nederland Clubteamfinale 2015 Wedstrijdinformatie Clubteamfinale Turnen Dames District Zuid Inhoud Inhoud... - 2 - Datum... - 2 - Locatie... - 2

Nadere informatie

Onderzoek naar de nieuwe vrijwilliger in de sport in Ommen en Hardenberg. Rapportage 31 mei 2017

Onderzoek naar de nieuwe vrijwilliger in de sport in Ommen en Hardenberg. Rapportage 31 mei 2017 Onderzoek naar de nieuwe vrijwilliger in de sport in Ommen en Hardenberg Rapportage 31 mei 2017 Waarom dit onderzoek? Vrijwilligers onmisbaar in de sport Onderwerp staat sinds jaar en dag op de agenda

Nadere informatie

Informatie Avond HCS

Informatie Avond HCS Klik om de modelstijlen te bewerken Informatie Avond HCS HCS teamindelingen Door werkgroep hockey Locatie: SH Spirit 14-12-2015 Voor dat we beginnen. 14-12-2015 www.hcschiedam.nl 2 Voor dat we beginnen.

Nadere informatie

Namens de sponsorcommissie bieden wij u hierbij een overzicht aan van de sponsormogelijkheden bij onze voetbalvereniging STEENBERGEN.

Namens de sponsorcommissie bieden wij u hierbij een overzicht aan van de sponsormogelijkheden bij onze voetbalvereniging STEENBERGEN. Geachte relatie, Namens de sponsorcommissie bieden wij u hierbij een overzicht aan van de sponsormogelijkheden bij onze voetbalvereniging STEENBERGEN. Wij hebben getracht de sponsorpakketten zo evenwichtig

Nadere informatie

Aanjagers 1 december 2015 Ctylab

Aanjagers 1 december 2015 Ctylab Ctylab zoekt aanjager(s) Je hebt misschien al eens van ons gehoord. Een online platform voor klein nieuws en frisse ideeën uit je eigen omgeving. Nu doen we dat nog op Facebook met een kleine groep. Maar

Nadere informatie

CROWDFUNDING TRAININGSSTAGE

CROWDFUNDING TRAININGSSTAGE CROWDFUNDING TRAININGSSTAGE Je wilt graag een trainingsstage crowdfunden. Wat een geweldig doel! Wij helpen je graag op weg met goede ideeën en zorgen dat je met alle belangrijke elementen rekening houdt!

Nadere informatie

Kortom: Een schaatsvereniging is er dóór leden en vóór leden. De vereniging is intern gericht, waarbij de leden bepalen wat er gebeurt.

Kortom: Een schaatsvereniging is er dóór leden en vóór leden. De vereniging is intern gericht, waarbij de leden bepalen wat er gebeurt. Vrijwilligersbeleid binnen de schaatsvereniging Van beleid tot uitvoering in de praktijk Schaatsverenigingen en de vrijwilligersproblematiek De doorsnee schaatsvereniging in Nederland is een vrijwilligersorganisatie:

Nadere informatie

Sponsorbrochure Hockeyclub AMVJ

Sponsorbrochure Hockeyclub AMVJ Sponsorbrochure Hockeyclub AMVJ Clubgegevens Hockeyclub AMVJ Sportpark 'Het Loopveld' Aanloop 2 1183 SZ Amstelveen Bestuurlid PR & Sponsoring Susan Leerkes E: pr@hcamvj.nl www.hcamvj.nl Inhoudsopgave Hockeyclub

Nadere informatie

Strategie Ronald McDonald Kinderfonds 2015 2019

Strategie Ronald McDonald Kinderfonds 2015 2019 Strategie Ronald McDonald Kinderfonds 2015 2019 TOGETHERNESS Focus, optimaliseren en excelleren Een ziek kind kan niet zonder zijn ouders Een onwerkelijke wereld, vol slangetjes, veelbetekenende piepjes

Nadere informatie

Jeugdbeleidsplan Hockeyclub Amstelveen

Jeugdbeleidsplan Hockeyclub Amstelveen Jeugdbeleidsplan Hockeyclub Amstelveen 2015-2018 14 maart 2015 1 Inleiding Voor u ligt het Jeugdbeleidsplan van MHC Amstelveen. Dit plan is gemaakt door de Technische Commissie (TC) in samenspraak met

Nadere informatie

Normen- en waardenbeleid

Normen- en waardenbeleid Normen- en waardenbeleid Badmintonvereniging Geldrop Datum laatste wijziging: 6 september 2013 Dit document is gepubliceerd onder Creative Commons Licentie. U mag het bewerken, echter NIET met commerciële

Nadere informatie

Jeugdplan KWV De Kaag 2014-2020. ALV april 2014

Jeugdplan KWV De Kaag 2014-2020. ALV april 2014 Jeugdplan KWV De Kaag 2014-2020 ALV april 2014 Jeugdplan presentatie Achtergrond De jeugd van tegenwoordig Kernpunten jeugdbeleid 2014-2020 Wat gaan we doen? Uitnodiging Waarom een jeugdplan? Jeugd is

Nadere informatie

Leden enquête PSV-Korfbal

Leden enquête PSV-Korfbal 1. Algemene vragen Naam: Adres: PC + Woonplaats: Tel. nr.: Leeftijd: Ik ben spelend lid algemeen lid ouder van zoon/dochter in team(s) in team. a.u.b. antwoorden invullen voor kind(eren) Mogen wij jouw

Nadere informatie

ENQUETEFORMULIER. Aantal uren actief :. Als : O wedstrijdspeler O recreant O vrijwilliger O kaderlid O anders, nl:

ENQUETEFORMULIER. Aantal uren actief :. Als : O wedstrijdspeler O recreant O vrijwilliger O kaderlid O anders, nl: ENQUETEFORMULIER Het bestuur wil graag op de hoogte zijn van wat onder de leden leeft. Om te inventariseren wat de wensen en behoeftes van de leden zijn, hebben wij deze enquête opgesteld. Het bestuur

Nadere informatie

Van alle gezinnen geeft 92% aan dat minimaal één van de kinderen deelneemt aan sport- en/of culturele activiteiten.

Van alle gezinnen geeft 92% aan dat minimaal één van de kinderen deelneemt aan sport- en/of culturele activiteiten. Uitwerking Enquête Gelderse Sportfederatie In de maand oktober 2008 is er een enquête gehouden onder ouders van kinderen op een aantal basisscholen in Doetinchem. De enquête had als doel om inzicht te

Nadere informatie

Inhoud Website 3 Wedstrijden 3 Trainen 4 Recreanten 4 De jongste leden 4 Contributie 5 Activiteiten 6 Inschrijfformulier 7.

Inhoud Website 3 Wedstrijden 3 Trainen 4 Recreanten 4 De jongste leden 4 Contributie 5 Activiteiten 6 Inschrijfformulier 7. Inhoud Website 3 Wedstrijden 3 Trainen 4 Recreanten 4 De jongste leden 4 Contributie 5 Activiteiten 6 Inschrijfformulier 7 Informatieboekje 2 Beste aankomende HVV-er Van harte welkom bij HVV 70. We zijn

Nadere informatie

WORKSHOP SPORTCAFÉ. Uitdagingen in sponsoring anno 2015

WORKSHOP SPORTCAFÉ. Uitdagingen in sponsoring anno 2015 WORKSHOP SPORTCAFÉ Uitdagingen in sponsoring anno 2015 Voorstellen: Marco Bogers, directeur VVV-Venlo Werkzaam sinds 1999 Eerst accountmanager, 2006-2011: directeur algemene zaken 2012-2014: commercieel

Nadere informatie

OFW D1 NIEUWS. Aangezien er nogal wat te melden is, doe ik het op deze manier. Namens de club het volgende:

OFW D1 NIEUWS. Aangezien er nogal wat te melden is, doe ik het op deze manier. Namens de club het volgende: OFW D1 NIEUWS Hallo allemaal, Aangezien er nogal wat te melden is, doe ik het op deze manier. Namens de club het volgende: Algemene Ledenvergadering Old Forward Hierbij nodigen wij de leden uit voor het

Nadere informatie

Startnotitie. Vrijwilligerswerk Vrijwilligers maken het verschil! 2011 2014. Versie: 21 april 2011 1

Startnotitie. Vrijwilligerswerk Vrijwilligers maken het verschil! 2011 2014. Versie: 21 april 2011 1 Startnotitie Vrijwilligerswerk Vrijwilligers maken het verschil! 2011 2014 Versie: 21 april 2011 1 1. Aanleiding 1.1. Voor u ligt de startnotitie vrijwilligersbeleid, directe aanleiding voor deze startnotitie

Nadere informatie

Talentontwikkeling in de vereniging Ewout Schröder

Talentontwikkeling in de vereniging Ewout Schröder Talentontwikkeling in de vereniging Ewout Schröder Ewout Schröder Positief Enthousiast Gedreven Theoretische kaders Wat is het doel van talentontwikkeling binnen jouw vereniging? Het te allen tijde (vroeg)tijdig

Nadere informatie

SPONSORPLAN GYMNASTIEKVERENIGING UDI NAALDWIJK

SPONSORPLAN GYMNASTIEKVERENIGING UDI NAALDWIJK SPONSORPLAN GYMNASTIEKVERENIGING UDI NAALDWIJK 2013-2016 Voorwoord UDI telt bijna 200 Udianen die wekelijks met heel veel plezier en gedrevenheid gym- en turnles hebben. Maar om deze groeiende groep lekker

Nadere informatie

Roeien is een gezonde sport, met weinig kans op blessures. Bedrijfsroeien. in samenwerking met

Roeien is een gezonde sport, met weinig kans op blessures. Bedrijfsroeien. in samenwerking met Roeien is een gezonde sport, met weinig kans op blessures Bedrijfsroeien in samenwerking met Bedrijfsroeien Roeien: een ideale bedrijfssport De Roeisport Nederland kent circa 28.000 roeiers. Ongeveer evenveel

Nadere informatie

Sponsoring Haagse Hockey Vereniging Haagsche Delftsche Mixed. hdm, dat zijn wij samen

Sponsoring Haagse Hockey Vereniging Haagsche Delftsche Mixed. hdm, dat zijn wij samen Sponsoring Haagse Hockey Vereniging Haagsche Delftsche Mixed hdm, dat zijn wij samen INHOUD hdm Sponsoring bij hdm Sponsormogelijkheden Contact hdm Identiteit hdm is een echte familievereniging, met mini

Nadere informatie

Roeien is een gezonde sport, met weinig kans op blessures. Bedrijfsroeien. in samenwerking met

Roeien is een gezonde sport, met weinig kans op blessures. Bedrijfsroeien. in samenwerking met Roeien is een gezonde sport, met weinig kans op blessures Bedrijfsroeien in samenwerking met Roeien: een ideale bedrijfssport De Roeisport Nederland kent circa 28.000 roeiers. Ongeveer evenveel mannen

Nadere informatie

Start met Ondernemen van droom naar werkelijkheid

Start met Ondernemen van droom naar werkelijkheid Pagina 1 In 2014 is het totaal aantal bedrijven in Nederland toegenomen met 5%. Vorig jaar zijn 187.177 startende bedrijven bijgeschreven in het Handelsregister. Om deze starters zo goed mogelijk te informeren

Nadere informatie

INHOUD. 3 Visie op samenwerken. 4 1-sterrenvereniging. 5 2-sterrenvereniging. 6 3-sterrenvereniging. 7 Activiteiten.

INHOUD. 3 Visie op samenwerken. 4 1-sterrenvereniging. 5 2-sterrenvereniging. 6 3-sterrenvereniging. 7 Activiteiten. Informatiebrochure Voorwoord VOORWOORD INHOUD Voor u ligt de informatiebrochure van de AZ Voetbalschool. De AZ Voetbalschool is een initiatief dat is ontwikkeld om de samenwerking met amateurverenigingen

Nadere informatie

' Dit is de tijd die niet verloren gaat: iedre minuut zet zich in toekomst om.' M. Vasalis

' Dit is de tijd die niet verloren gaat: iedre minuut zet zich in toekomst om.' M. Vasalis IDENTITEITS- BEWIJS ' Dit is de tijd die niet verloren gaat: iedre minuut zet zich in toekomst om.' M. Vasalis 2 Onderwijs draait om mensen Als wij in onze onderwijsinstelling iets willen bereiken, dan

Nadere informatie

Visie en Beleids document. Jeugdcommissie Mixed Hockey Club Purmerend

Visie en Beleids document. Jeugdcommissie Mixed Hockey Club Purmerend Visie en Beleids document Jeugdcommissie Mixed Hockey Club Purmerend Versie 1.0 Geschreven door Alexander Vos, Nicole Schreuder, Mila Prins & Julia Marijnen Inhoud 1 Inleiding 2.1 Doelstelling 2.2 Doelgroepen

Nadere informatie

Je kunt bij turnen de kleren aandoen zoals een T shirt met een broekje een turnpakje of een dun T shirtje zonder mauwen met een dunne lange broek.

Je kunt bij turnen de kleren aandoen zoals een T shirt met een broekje een turnpakje of een dun T shirtje zonder mauwen met een dunne lange broek. Ik doe mijn spreekbeurt over turnen. Turnen is voor meisjes en jongens. De meisjes hebben veel verschillende toestellen sprong, brug, balk en vloer zijn voor de wedstrijden van de selectie`s en verder

Nadere informatie

ETHISCH CHARTER KONINKLIJKE VLAAMSE VOETBALBOND vzw

ETHISCH CHARTER KONINKLIJKE VLAAMSE VOETBALBOND vzw ETHISCH CHARTER KONINKLIJKE VLAAMSE VOETBALBOND vzw ALGEMENE GEDRAGSREGELS Respecteer de regels van het voetbal en de beslissingen van de scheidsrechter of zijn assistent Trek nooit de integriteit van

Nadere informatie