REDUCING COST BY INCREASING EFFICIENCY!! Status ReX in Clarification. een staging area opgezet;

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "REDUCING COST BY INCREASING EFFICIENCY!! Status ReX in Clarification. een staging area opgezet;"

Transcriptie

1 16 januari e jaargang no. 1 Status ReX in Clarification een staging area opgezet; Verandering van Work Approval. Dit proces, waarbij opgemaakte Work Request voortaan door de departmenthead wordt goedgekeurd, is geimplementeerd voor de gehele plant; Staging area voor Material Packages in Clarification Op 21 juli 2008 vond de officiële Kick-Off voor de implementatie van het ReX project in Clarification plaats. Deze afdeling werd gekozen als Pilot area voor de toepassing van de verschillende business processen die door de Focus Teams Work Management, Materials Management en Reliability Engineering zijn ontwikkeld. Op wekelijkse basis werden er evaluatie meetings gehouden om de barrières en problemen met betrekking tot de nieuwe processen te bespreken en ook op te lossen. Asset Walk down en Criticality analyse. De huidige Database van alle equipement in Clarification is geverifieerd. Het resultaat was het verwijderen van equipements die niet meer aanwezig zijn in de area, het toevoegen van nieuwe equipements, het verbeteren van de beschrijving van aanwezige equipements en classificeren daarvan op basis van criticality. De volgende Area voor de implementatie van ReX is Digestion. De learnings van Clarification moeten ertoe leiden dat de toepassing van de verschillende business processen een vlotter verloop in Digestion zullen hebben is het jaar, waarin een start wordt gemaakt om de geprojecteerde besparingen als gevolg van ReX, te realiseren. Enkele significante veranderingen die als gevolg van ReX implementatie reeds hebben plaatsgevonden in Clarification zijn : Aanpassing van de organisatiestructuur. Om de verschillende processen optimaal te kunnen implementeren moesten de nodige aanpassingen gepleegd worden, vooral voor wat betreft de interne vacatures voor de functies van Planners en Voorlieden; Introductie van Material Packages. Voor alle gescheduled werk wordt door de afdeling Stores materialen aan de area geleverd in de vorm van pakketten. Hiervoor is er in Clarification eerst REDUCING COST BY INCREASING EFFICIENCY!! 1

2 Kennis is toekomst... De laatste tijd wordt steeds meer de nadruk gelegd op teamwork, zoals dat is aangegeven in de visie van Alcoa en Suralco. Samenwerken, samen problemen identificeren en oplossen, staan nu meer dan ooit centraal. Het is bewezen welke doelmatigheid voortvloeit uit menselijke kennis en overdracht daarvan aan anderen. te bevorderen. In een bedrijf leidt het doorgeven van kennis tot grotere prestaties en veredeling van onder andere processen en structuren. Het is belangrijk collega s van informatie te voorzien en de ondersteuning te geven die hen op een hoger niveau brengen. Hen helpen om uitdagingen tegemoet te treden, geeft alleen maar positieve resultaten. Als er geen scholen bestonden, zouden leerkrachten klassikaal geen kennis kunnen overdragen. Kennis is in de eerste plaats vereist om te kunnen overleven en een middel om een weg te banen naar hogere doelen. Kennis zal nimmer uit zichzelf ontwikkeld worden: de mens is hier het medium. Stelt u zich open voor nieuwe ontwikkelingen (kennis). Als mens moeten wij kunnen toegeven niet alles te weten. Het is daarvoor nooit te laat. 2 Niet alleen de kennis waarover het individu beschikt is belangrijk. Ook de mate waarin een onderneming mogelijkheden aanwendt om intern kennisoverdracht te doen plaatsvinden, is van zeer grote waarde. Bijscholing van werknemers is erg belangrijk, het bijhouden van nieuwe technologische ontwikkelingen en eventuele toepassingen ervan vergen niet alleen inspanningen, maar ook investeringen. Nieuwe ontwikkelingen geven op den duur meer inzichten, betere efficiency en leiden tot verbetering van de concurrentiepositie van een bedrijf. Suralco is hiervan overtuigd en verleent hieraan dan ook prioriteit. De bedrijfsleiding schakelt voor het overdragen van kennis en voor bijscholing onder andere het Training Department in. Het is in een goed functionerende samenleving belangrijk dat algemene, waardevolle individuele en groepskennis met anderen worden gedeeld met het doel de communicatie over een bepaald onderwerp Het resultaat van kennisoverdracht is: kennisvergaring, vergroting van job efficiency en productiviteit. Het werk wordt steeds een grotere uitdaging. Wij moeten daarom bereid zijn nieuwe kennis te adopteren en waar nodig toe te passen, zodra wij beseffen dat dit tot nut kan zijn van het werk en bedrijfsbelang. EEN PRODUCTIEVOL 2009 TOEGEWENST!

3 Het informatiesysteem van Suralco Microsoft Windows Share Point Services (WSS) is de basic entery-level document management mechanism van Alcoa en een web-based tool. Binnen Alcoa wordt WSS gebruikt om onder andere informatie op een zeer gebruikersvriendelijke manier te delen met team members. Het kan ook worden gebruikt om projectdocumentatie te organiseren en gemakkelijker te beheren. Het WSS is reeds bekend bij Suralco. Zo is er een SharePoint site voor de wekelijkse manager s meeting. In plaats van links naar verschillende shared drives te hebben, biedt de Share- Point vanuit één scherm toegang tot verschillende soorten informatie. In het geval van de Share- Point Site van de wekelijkse manager s meeting kan dus via deze site onder andere worden nagegaan welke documenten tijdens de meetings zijn gepresenteerd, acties die ondernomen zullen worden, wie met verlof is en ook opkomende events. Hoewel de files nog steeds bewaard blijven op de shared drives worden ze overgebracht naar de SharePoint site. Het voordeel hiervan is dat er vanuit één plek, toegang tot verschillende soorten informatie is. Door het gebruik van deze site hoeven er dus geen s met bijlagen worden gestuurd. Een ander voordeel is op een snelle, gebruikersvriendelijke manier toegang te hebben tot history tracking. Het zoeken naar documenten welke op een shared drive zit hoeft dus niet. De site geeft de gebruiker onder andere de mogelijkheid om informatie (documenten) te groeperen naar bijvoorbeeld onderwerpen, vergaderdatum, shift crew. Dit vergemakkelijkt het vinden van informatie. Het is de bedoeling om het gebruik van de SharePoint site als information system tool mogelijk te maken voor de hele plant. De leider van dit project is Caroline Ramdin-Tjin Tham Sjin. Met input van IT en de WSS Users Group, is zij een SharePoint site voor alle afdelingen aan het creëren. De Users Group bestaat uit Rajen Bihariesingh, Andrey Danoe, Derrick Hanenberg, Steve Mannes, Jeroen Mertowidjojo, Arlan Sodirijo en Rasiman Warsitoatmodjo. Deze employees hebben een online Site Owners training gevolgd en zijn de WSS SPA voor hun afdeling. Elke afdeling gaat een WSS SPA hebben. De WSS SPA (lees=wss coördinator) is verantwoordelijk voor het onderhouden van de SharePoint site. Nadat WSS SPA s van de afdelingen zijn geïdentificeerd, zullen deze een Site Owner training volgen waarna ze in staat zullen zijn om de SharePoint site van hun afdeling op te zetten en zo informatie van hun afdeling te delen. De afdelingen EHS, HR, Powerhouse, Finance & ABS zijn reeds bezig om hun afdeling SharePoint te ontwerpen. Zo is de EHS afdeling begonnen met het publiceren van de Safety Boskopu s en andere EHS gerelateerde documenten op haar Sharepoint site. De Share Point van Suralco is opgesplitst in 2 delen: Links to SharePoint Sites: om toegang te hebben tot de SharePoint sites van afdelingen, moet links worden geklikt op één van de secties Operations, Tecnical, Services, Finance. Slechts degenen die tot de divisie en afdeling behoren hebben toegang tot de divisies/afdeling SharePoint Site. Plant Information: tot deze sites heeft een ieder die een Suralco user-id heeft toegang. Op deze sites vindt men algemene informatie zoals metrics, accomplishments van diverse afdelingen. De link naar Suralco s Sharepoint site is: 3

4 De laatste dag van het jaar 2008 is feestelijk afgesloten O p woensdag 31 december jongstleden vond de owru yari afsluiting van Suralco in de Mechanical Shop plaats. De stevige handdrukken en de brasa s met de bijbehorende wensen voor een goede afsluiting van het jaar en oprechte wensen voor gezondheid en voorspoed voor het nieuwe jaar, ontbraken niet. Op verschillende afdelingen vond er een get together plaats, waarbij employees onder het genot van een hapje en drankje onderling het jaar afsloten. Ook waren er employees die departments binnenliepen om collega s en vrienden het beste in het nieuwe jaar toe te wensen. Omstreeks twaalf uur in de voormiddag reed de kawinaband Ashanti Krioro in een pickup over de Plant. Tijdens deze rondrit maakte onze houseband zich klaar om de employees van muziek te voorzien. Natuurlijk ontbraken de dansliefhebbers niet. Terwijl men zich met de muziek vermaakte, waren er in de raffinaderij employees die zich inzette voor de productie, terwijl anderen zich thuis klaarmaakten voor de middagdienst. Na het muzikaal gedeelte is traditioneel de pagara afgeschoten door Suralco s Managing Director, Peter de Wit. Met het afschieten van deze pagara werd afscheid van het jaar 2008 genomen. De restanten van het vuurwerk vormden een meterslange tapijt dat de aanblik had van een loper dichtbij de ingang van Moessana Gate ter verwelkoming van het jaar Hierna werden de employees nog tijdens hun vertrek vergast met muziek van de kawinaband. 4 5

5 6 Wetenschappelijk bewezen: een tweede taal aanleren Het leren van een tweede taal gaat anders dan het leren van je moedertaal. Als je jong bent kun je gemakkelijk een tweede taal leren, maar op latere leeftijd is dat veel moeilijker. Waarschijnlijk werkt het aangeboren taalvermogen op latere leeftijd minder of helemaal niet meer. Waarom gaat taalleren eerst zo gemakkelijk, en daarna zo veel moeilijker? Een peuter weet minder van de wereld dan een volwassene. Een peuter heeft minder kennis van taal en een minder ontwikkeld denkvermogen dan een volwassene. Het aangeleerde wordt snel door hun opgepakt. Zijn het misschien juist kennis en denkvermogen die het leren van een tweede taal voor volwassenen belemmeren? De aanname onder taalkundigen is dat mensen geboren worden met een taalvermogen. Dit taalvermogen zorgt ervoor dat iedereen hun moedertaal kan leren spreken. Als je ouder bent dan werkt dit taalvermogen minder goed, en is het moeilijker een taal te leren. Buitenlands accent Als je een andere taal leert, ontkom je eigenlijk niet aan een buitenlands accent. Een buitenlandse toerist herken je snel aan zijn uitspraak van het Nederlands. Vreemd genoeg herken je een accent snel, maar kom je er maar moeilijk vanaf. Voor verschillende talen zijn verschillende aspecten van een tweede taal moeilijk. Dit kun je afleiden aan het feit dat er over elk type buitenlands accent wel een stereotype bestaat. Waarschijnlijk kun je zelf het stereotype accent van een Duitser, een Fransman of een Nederlander die Engels spreekt nadoen. Zo kun je in de tweede taal de invloed horen van de moedertaal. Een accent is in veel gevallen blijvend. Zeker voor mensen die op latere leeftijd beginnen een taal te leren (ongeveer na je dertiende) is duidelijk dat ze hun accent nooit helemaal kwijt raken. Dat is vreemd, want je kunt alle klanken van je eigen taal maken, en je kan allerlei klanken nabootsen. Het aangeboren taalvermogen lijkt dus ook van invloed op je uitspraak te zijn. Kritische periode Het leren van een tweede taal is moeilijker dan het leren van je eerste taal. Tenminste, als je op latere leeftijd begint. Kinderen die tweetalig opgevoed worden leren beide talen automatisch. Als je ouder wordt gebeurt er blijkbaar iets met je vermogen om talen te leren. Sommige kinderen zijn door extreme omstandigheden tot op late leeftijd niet met hun moedertaal in aanraking gekomen. Tot een bepaalde leeftijd leren kinderen een taal automatisch en volledig, daarna lukt dat vaak niet meer. Die periode wordt vaak de kritische periode voor taalverwerving genoemd. Een aangeboren taalvermogen vergemakkelijkt het leren van taal gedurende de kritische periode. Wat er precies gebeurt met dit vermogen na de kritische periode wordt nog onderzocht. Meertaligheid in opvoeding Als jonge kinderen met zoveel gemak talen kunnen leren, waarom voeden we dan niet alle kinderen meertalig op? Waarom wachten tot de middelbare school om Frans, Duits, en Engels te leren? Onderzoeken laten zien dat kinderen meerdere talen probleemloos van elkaar kunnen scheiden. En er zijn kinderen bekend die op vroege leeftijd 3 of meer talen konden spreken. De hersenen lijken het dus wel aan te kunnen. Meertalige opvoeding lijkt zelfs positieve effecten te hebben op talige en academische vaardigheden. De beperkingen zijn meer de omstandigheden dan de menselijke vermogens. Immers, de verschillende talen moeten dan wel gesproken worden door ouders, peuterleidsters en leraren. Dit is weliswaar moeilijk haalbaar. Invloed van meertaligheid op hersenen Je moedertaal is in een bepaald gebied in je hersenen opgeslagen. Wat gebeurt er in je hersenen als je een tweede taal leert? Wordt voor een tweede taal hetzelfde deel van de hersenen gebruikt als voor je moedertaal? Met behulp van scans kan de hersenactiviteit geregistreerd worden. Hiermee kun je kijken welk deel van de hersenen wordt gebruikt bij het verwerken van taal. Op deze manier kun je tweedetaalsprekers met moedertaalsprekers vergelijken. Als proefpersonen bijvoorbeeld naar een tekst in dezelfde taal luisteren, dan kan de hersenactiviteit laten zien of de moedertaalspreker de taal anders verwerkt dan de tweede taalleerder. Onderzoekers proberen te achterhalen of de hersenactiviteit ons meer kan vertellen over de verschillen in taalvermogens van kinderen en volwassenen. Zo hopen ze meer zicht te krijgen op het aangeboren taalvermogen van mensen.

6 Personele Mededelingen Naam: Romeo Abrams Dept : Calcination Functie: Control Operator Refining Indienst:15 januari 1979 Naam: Freddy Djojoleksono Dept : Calcination Functie: Sr. Electrical Instrument Mechanic Indienst:15 januari 1979 Naam: David Parisius Dept : Calcination Functie: Refining Area Foreman Indienst:28 januari 1974 Marlon Nataprawira is van Refining Area Foreman-Calcination, gepromoveerd tot Process Area Supervisor-Calcination. Andre Mijnaars is van Area Foreman in Bauxite preparation, gepromoveerd tot Process Area Supervisor-Digestion. Brian Graanoogst is in de functie van Process Area Supervisor-Calcination overgeplaatst naar de afdeling Precipitation alwaar hij thans de functie van Process Area Supervisor bekleedt. René Artist is van Coermotibo Operations overgeplaatst naar Paranam Operations. Hij bekleedt thans de functie van Staff Projects Engineer. Sharon Sabiran is in de functie van Senior Chemist (Laboratory) overgeplaatst naar de Technical dept alwaar ze thans de functie van Senior Process Engineer bekleedt. 7

7 JICHT MEDISCH KORT 8 Wat is jicht? Jicht is een ziekte die een ontsteking veroorzaakt in een gewricht, meestal in de grote teen. De ontsteking geneest meestal binnen één tot drie weken, maar kan na verloop van tijd weer terugkomen. Dit noemen we een 'jichtaanval'. Heeft u meer dan drie aanvallen per jaar, dan spreken we van een chronische jicht. Oorzaak Jicht is een aandoening die ontstaat omdat urinezuurkristallen uit het bloed neerslaan in de gewrichten. Daardoor ontstaat er een ontsteking in het gewricht. Dit kan gebeuren als er teveel urinezuur in het bloed aanwezig is doordat er teveel wordt gemaakt of door vermindering van de uitscheiding van urinezuur uit het lichaam. Jichtonsteking De precieze oorzaak van jicht is onbekend, wel zijn er een aantal factoren die de kans op jicht vergroten. Dit zijn overgewicht, een dieet met veel rood vlees (eiwitten), overmatig alcoholgebruik en blootstelling aan lood. Jicht kan ook een bijwerking zijn van medicijnen, met name van plastabletten. Uit onderzoek is gebleken dat erfelijke factoren een rol kunnen spelen bij het risico op jicht. Uit de zes tot achttien procent van de jichtpatiënten die aan het onderzoek hebben meegedaan is gebleken dat de aandoening in de familie voorkwam. Vroeger was jicht vooral een ziekte van adellijke en welgestelde mensen; zij konden zich immers veroorloven om veel vlees te eten en veel wijn te drinken. Verschijnselen Jicht zit meestal in de grote teen, sommige patiënten hebben ook last van andere gewrichten als voet, enkel, knie, pols en elleboog. Jicht uit zich als een plotselinge, bijzonder pijnlijke zwelling van het aangedane gewricht. Tevens is het gewricht rood, warm en gezwollen. Regelmatig terugkerende jichtaanvallen kunnen tot gewrichtsbeschadiging leiden. Langdurige en slecht behandelde jicht kan bovendien leiden tot nierbeschadiging, door het neerslaan van urinezuurkristallen in de nieren en urinewegen, in de vorm van nierstenen. Het is daarom belangrijk dat jicht in een vroeg stadium wordt behandeld en dat zo nodig blijvend medicijnen worden gebruikt. Behandeling Bij een aanval van jicht helpen ontstekingsremmende middelen zoals diclofenac, naproxen of ibuprofen, die tevens zorgen voor een snellere pijnvermindering. Echter kunnen genoemde middelen als bijwerking maagklachten geven. Als dat niet helpt, kan eventueel het middel colchicine de pijn verminderen en de ontsteking remmen. Als bovenstaande tabletten niet helpen, kunnen corticosteroïden in het gewricht gespoten worden om de ontsteking te remmen. Wanneer er meer dan drie aanvallen per jaar zijn kan het raadzaam zijn dagelijks en langdurig medicijnen te gebruiken om aanvallen te voorkomen. Het gaat dan om middelen die het urinezuurgehalte in uw bloed verlagen (allopurinol of probenicide). Met bloed- en urineonderzoek wordt dan bepaald welk middel het beste is. Wat kunt u zelf doen? Wanneer een gewricht dik, rood, warm en pijnlijk is kan dit beter een tijdje worden ontzien. Leg het gewricht hoog en koel het met een natte omslag of ijs. Wikkel het ijs in een theedoek, zodat de huid niet bevriest. Zodra de klachten minder hevig zijn, is het juist belangrijk regelmatig te bewegen. Het voorkomt stijfheid en kan op den duur de pijn verminderen. Zware of langdurige belasting kan beter worden vermeden. Overgewicht moet worden tegengegaan. Het vermijden van alcohol en een gezonde, vetarme voeding met veel koolhydraten en een bescheiden hoeveelheid eiwitten draagt enigszins bij aan een vermindering van de urinezuurproductie. Door elke dag tenminste twee liter water te drinken, wordt de afvoer van urinezuur uit het lichaam bevorderd. Als medicijnen worden gebruikt die aanvallen kunnen uitlokken (zoals plaspillen), dan kan het nodig zijn deze te vervangen. bron:

27 februari 2009-59 e jaargang no. 4. Ron Dhauri (r) draagt de ReX voetbal over aan Rudi Liems (l)

27 februari 2009-59 e jaargang no. 4. Ron Dhauri (r) draagt de ReX voetbal over aan Rudi Liems (l) 27 februari 2009-59 e jaargang no. 4 ReX implementatie in Powerhouse De ReX implementatie heeft in de Powerhouse Divisie op 16 februari jongstleden plaatsgevonden. De ReX voetbal werd symbolisch door de

Nadere informatie

Steve Mannes is vanaf maandag 9 juli 2007 de nieuwe voorzitter van Life!.

Steve Mannes is vanaf maandag 9 juli 2007 de nieuwe voorzitter van Life!. 13 juli 2007-58 e jaargang no. 26 Steve Mannes is vanaf maandag 9 juli 2007 de nieuwe voorzitter van Life!. Tijdens de officiële overdracht overhandigde Human Resources manager Meredith Mac Arthur het

Nadere informatie

langer gemotiveerd en productief aan de slag

langer gemotiveerd en productief aan de slag langer gemotiveerd en productief aan de slag langer gemotiveerd en productief aan de slag praktische tools voor een duurzaam HR-beleid een product ontwikkeld door in samenwerking met met de steun van

Nadere informatie

Implementatie IT Service Management

Implementatie IT Service Management Implementatie IT Service Management Slagingskans, slechts 10% Paper t.b.v. de module VMT MIM04 Versie 1.0 2002 J.R.M. Belt Inhoud 1 VOORWOORD...3 2 INLEIDING...4 3 CASE: CHANGE MANAGEMENT OF ICT SERVICE

Nadere informatie

Kanker... in gesprek met je arts

Kanker... in gesprek met je arts Kanker... in gesprek met je arts Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Het eerste contact met uw arts 4 Artsen zijn ook mensen 8 Begrijpen en onthouden 10 Vragen vóór de diagnose 13 Vragen over diagnose

Nadere informatie

Maartje Voorbeeld 10.03.2014

Maartje Voorbeeld 10.03.2014 Maartje Voorbeeld 10.03.2014 Maartje Voorbeeld / 10.03.2014 / Inzetbaarheidsscan 2 Ben jij duurzaam inzetbaar? Blijf van waarde in de wereld van werk Iedereen wil graag gezond, productief en met plezier

Nadere informatie

REX Change Management Training

REX Change Management Training 20 maart 2008-59 e jaargang no. 06 REX Change Management Training In het kader van de implementatie van Reliability Excellence (REX) op Suralco, is van 19-21 februari de tweede Change Management sessie

Nadere informatie

Final Report. Team 3. José Boon Justin Oud Wouter Bohlken Vincent Voordenberg Nils Duymaer van Twist. Project: Get Connected!

Final Report. Team 3. José Boon Justin Oud Wouter Bohlken Vincent Voordenberg Nils Duymaer van Twist. Project: Get Connected! Final Report Team 3 José Boon Justin Oud Wouter Bohlken Vincent Voordenberg Nils Duymaer van Twist Final report OWWW- app Groep 3 Page. 1 of 137 Versiebeheer Ver. Status Datum Auteur(s) Wijzigingen 1.0

Nadere informatie

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Bachelorthesis J.N. Zwikstra - 265948 Economie & Bedrijfseconomie Erasmus Universiteit Rotterdam Begeleider: prof. dr. G.J. van der Pijl Meelezer:

Nadere informatie

SHARED SERVICE MANAGEMENT

SHARED SERVICE MANAGEMENT SHARED SERVICE MANAGEMENT Service Management Simplified 2 SHARED SERVICE MANAGEMENT CONTENTS 03 AMPHIA DRAAGT ZORG VOOR DE TOEKOMST 07 KIES U ROUTE NAAR EEN PROFESSIONELERE DIENSTVERLENING 11 EEN STAP

Nadere informatie

Heeft u Reumatoïde Artritis en bent u regelmatig moe?

Heeft u Reumatoïde Artritis en bent u regelmatig moe? Heeft u Reumatoïde Artritis en bent u regelmatig moe? Inhoud 1. Voor wie is deze brochure?...4 2. Introductie...5 3. Vermoeidheid een klacht?...5 4. Geen gewone vermoeidheid...5 5. Oorzaken van vermoeidheid...11

Nadere informatie

Verslavingszorg onder jongeren

Verslavingszorg onder jongeren Verslavingszorg onder jongeren Naam leerlingen: Rutger van der Wal Manon van Duinen School: Piter Jelles!mpulse Onderwerp: Verslavingszorg onder jongeren. Datum: 5 januari 2014 Klas: 4 Vmbo-t Inhoud Blz.

Nadere informatie

Customer Service & Customer Experience

Customer Service & Customer Experience Optimalisatie van Customer Service & Customer Experience NewRatio B.V. Copyright: Amsterdam NewRatio Office: / BiXyte Atrium - Strawinskylaan Datum: 3051-1077 05-02-2012 ZX Amsterdam Auteurs: Rotterdam

Nadere informatie

Steun voor ouder(s) en kind(eren) na zelfdoding van een gezinslid

Steun voor ouder(s) en kind(eren) na zelfdoding van een gezinslid Steun voor ouder(s) en kind(eren) na zelfdoding van een gezinslid Handleiding voor organisatie en begeleiding survivalkid.nl Monique van t Erve, Rouw na zelfdoding Petra Windmeijer, Indigo Drenthe Beilerstraat

Nadere informatie

Kosten-batenwebtool voor investeringen in e-dienstverlening

Kosten-batenwebtool voor investeringen in e-dienstverlening Kosten-batenwebtool voor investeringen in e-dienstverlening Auteur: KING Datum: 2010 Versie: 0.9 Datum: 21 december 2010 2 Inhoud 1. E-overheid: de kosten en de baten Nieuwegein: Meer grip op ict-investeringen

Nadere informatie

Scrum. Veranderingen. Product development of product manufacturing?

Scrum. Veranderingen. Product development of product manufacturing? Scrum Nu op veel plekken de Oracle Developer en Designer ontwikkelstraat aangevuld wordt met, en steeds vaker zelfs vervangen wordt door JDeveloper, komt vaak de vraag naar boven welke project management

Nadere informatie

PROJECTEVALUATIE FOCUS OP WERK

PROJECTEVALUATIE FOCUS OP WERK PROJECTEVALUATIE FOCUS OP WERK GGz Eindhoven Caroline Place en Harry Michon Trimbos-instituut, Utrecht 2013 Colofon Financiering Dit onderzoek is onderdeel van en financieel mogelijk gemaakt door het Programma

Nadere informatie

Coaching. aan de lopende band. Leidinggeven aan mensen die het doen voor de poen. Jack de Waard en Bart Godding

Coaching. aan de lopende band. Leidinggeven aan mensen die het doen voor de poen. Jack de Waard en Bart Godding Coaching aan de lopende band Leidinggeven aan mensen die het doen voor de poen Jack de Waard en Bart Godding Voorwoord Dit is een boek voor leidinggevenden die met beide benen in de praktijk staan en willen

Nadere informatie

Alle medewerkers tellen mee Betrokkenheid als succesfactor. Een Manpower Witboek

Alle medewerkers tellen mee Betrokkenheid als succesfactor. Een Manpower Witboek vast tijdelijk Alle medewerkers tellen mee Betrokkenheid als succesfactor Een Manpower Witboek Voorwoord Flexibiliteit en betrokkenheid bijten elkaar niet Niet alleen het uitzendbureau, ook de inlener

Nadere informatie

Mensen met migraine... aan het werk! Versie voor niet-medici

Mensen met migraine... aan het werk! Versie voor niet-medici Richtlijn Mensen met migraine... aan het werk! Versie voor niet-medici Juni 2014 1 2 Colofon Richtlijn Mensen met migraine aan het werk! versie voor niet-medici. Opgesteld op basis van de professionele

Nadere informatie

In 10 stappen een succesvol sociaal intranet op basis van SharePoint in het onderwijs

In 10 stappen een succesvol sociaal intranet op basis van SharePoint in het onderwijs White Paper In 10 stappen een succesvol sociaal intranet op basis van SharePoint in het onderwijs Een sociaal intranet op basis van SharePoint moet goed worden voorbereid. Uiteindelijk zullen er een groot

Nadere informatie

Informatieboekje 2. Werken aan herstel. Hoe herstel ik na een. beenamputatie? Informeren Leren Kiezen Doen

Informatieboekje 2. Werken aan herstel. Hoe herstel ik na een. beenamputatie? Informeren Leren Kiezen Doen Informatieboekje 2 Werken aan herstel Stap! Hoe herstel ik na een beenamputatie? Informeren Leren Kiezen Doen Inhoudsopgave Inleiding... 2 Hoofdstuk 1 Genezen na een amputatie... 3 Problemen tijdens de

Nadere informatie

De effecten van lean management op de kwaliteit van arbeid en de organisatie binnen gemeenten. Onderzoeksrapport A+O fonds Gemeenten

De effecten van lean management op de kwaliteit van arbeid en de organisatie binnen gemeenten. Onderzoeksrapport A+O fonds Gemeenten De effecten van lean management op de kwaliteit van arbeid en de organisatie binnen gemeenten Onderzoeksrapport A+O fonds Gemeenten Alma Vermeulen November 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding pag. 3&4 2. Lean

Nadere informatie

Volwassen vrouwen en Turner

Volwassen vrouwen en Turner Volwassen vrouwen en Turner 1 Informatie voor volwassen vrouwen met het syndroom van Turner Dit werk is auteursrechtelijk beschermd. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden

Nadere informatie

Zorgstandaard COPD Binnenkort Longfonds

Zorgstandaard COPD Binnenkort Longfonds Goede zorg voor iedereen met COPD Zorgstandaard COPD Binnenkort Longfonds Colofon Uitgever Binnenkort Longfonds 2010 Astma Fonds Astma Fonds Stationsplein 127 3818 LE Amersfoort Telefoon (033) 434 12 12

Nadere informatie

www. opvoedvaardigheden.nl

www. opvoedvaardigheden.nl Opvoedvaardigheden Stefan Rooyackers Aan de inhoud van dit document kunnen geen rechten worden ontleend. Dit document is met grote zorg samengesteld door Uitgever Ebooks. Incidentele onvolkomenheden kunnen

Nadere informatie

Capaciteitsmanagement: daar is winst mee te behalen. Versie 1.3 Maart 2012. ORTEC Consulting Group Ronald Buitenhek Noud Gademann

Capaciteitsmanagement: daar is winst mee te behalen. Versie 1.3 Maart 2012. ORTEC Consulting Group Ronald Buitenhek Noud Gademann Capaciteitsmanagement: daar is winst mee te behalen Versie 1.3 Maart 2012 ORTEC Consulting Group Ronald Buitenhek Noud Gademann Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Wat is capaciteitsmanagement?... 5 2.1 Managementdomeinen...

Nadere informatie

Change Management. Tijd voor een verandering? Gemaakt door: Nabeel Malik & Ralph Veraart. Tijd voor een verandering?

Change Management. Tijd voor een verandering? Gemaakt door: Nabeel Malik & Ralph Veraart. Tijd voor een verandering? Change Management Tijd voor een verandering? Gemaakt door: Nabeel Malik & Ralph Veraart Tijd voor een verandering? Pagina 1 van 79 Tijd voor een verandering? Pagina 2 van 79 Voorwoord Na het goede verloop

Nadere informatie

TNO-rapport Aan de slag met diversiteit. Praktische tips voor HR-beleid. Sjiera de Vries. Cristel van de Ven. Thijs Winthagen

TNO-rapport Aan de slag met diversiteit. Praktische tips voor HR-beleid. Sjiera de Vries. Cristel van de Ven. Thijs Winthagen TNO-rapport Aan de slag met diversiteit Praktische tips voor HR-beleid Sjiera de Vries Cristel van de Ven Thijs Winthagen TNO-rapport Aan de slag met diversiteit: Praktische tips voor HR-beleid Nederlandse

Nadere informatie

geld niet van bewust.

geld niet van bewust. 5 geld In dit hoofdstuk wordt gekeken hoe een open source-softwareomgeving aan fondsen kan komen. Dit is niet alleen bestemd voor ontwikkelaars die worden betaald om aan open source-softwareprojecten te

Nadere informatie