.,-" (H) OOR "--"" (zaken) Het oor, hoe je deze kan beschermen tegen lawaai en wat als je ineensje gehoor (deels) verliest?!

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download ".,-" (H) OOR "--"" (zaken) Het oor, hoe je deze kan beschermen tegen lawaai en wat als je ineensje gehoor (deels) verliest?!"

Transcriptie

1 - -+,-" (H) OOR "--"" (zaken) Het oor, hoe je deze kan beschermen tegen lawaai en wat als je ineensje gehoor (deels) verliest?!

2 Motivatie We hebben ervoor gekozen om mee te doen met deze actie omdat ons de prijs natuurlijk enorm aanspreekt, maar ook omdat het ons erg leuk leek, omals klas een gezamenlijk werkstuk te maken Wij zitten in een combinatieklasgroep 6, 7 en 8 en zijn door elkaar gemixt tijdens het werken "'--"' Wij hebben ervoor gekozen om met de klas (12 kinderen) 1 groot werkstuk te maken,door de klas in groepjes te verdelen met ieder een eigen onderdeel Deze onderdelen hebben we bij elkaar gevoegd en samen doorgesproken, zo wist iedereen wat de ander had gedaan en gemaakt Zo hebben we ongemerkt eigenlijk heel wat opgestoken over het onderwerp horen / doof zijn / het oor en dergelijke We hebben de website als uitgangspunt genomen! Groetjes, Groep 6, 7, 8 en Juf Adrianne CBS Het KomPaS Steintjeskreek RZ Anna J acobapolder

3 InhoudsODQQVe 0 Het oor 0 Help, ik hoor minder of zelfs niet meer"" 0 Oorzaken van gehoorverlies 0 Praten zonder woorden 0 Handalfabet 0 Hulpmiddelen '-"" I I-=,

4 Het oor Om te begrijpen hoe het oor werkt, heb je eerst kennis nodig van alle onderdelen waaruit je oor bestaat Je ziet ze hier op het plaatje liitwendig oor middenoor inwendig oor r \ I t I I 1 \ 1 i I I, Ciorschelp, ", -" gehoorgang : rom melv lies' """'-/ Je oor bestaat uit 3 gedeelten: - het uitwendige oor - Het inwendigeoor - Het middenoor Geluidkomt van buitenaf Eigenlijkis geluid alleen maar trillende lucht Deze lucht wordt opgevangendoor je oorschelp In je oor zit je trommelvlies Dit vlies gaat meetriuen met de lucht Die trillingen worden via je zenuwcellenweer doorgegeven aan je hersenen en deze zetten eigenlijk pas die trillende lucht om in geluid Als je geen trommelvlies zou hebben, kunje dus eigenlijk geen geluid horenl

5 '-" Je uitwendigoor vormt voor die trillende lucht een soort gang waarin de geluidsgolvenvan hoog naar laag kunnenhoe sneller de trilling, hoe hoger de toon Denkmaar aan tokkelen op een dik en een dun elastiek Het "geluid"is heel anders Hele hoge tonen kunnenhet menselijk oor niet horen Sommigedieren als dolfijnen en vleermuizen bijvoorbeeld wel Als de lucht langsje trommelvlies gaat passeert hij daarna 3 kleine botjes met grappige namen:hamer, aambeeld en stijgbeugel Deze versterken het trillen van de lucht en geven dit door aan het inwendigeoor Het binnenste vanje oor lijkt op een slakkenhuis Het is gewld met een vloeistof Door de tri liende lucht komt deze vloeistof in bewegingdeze vloeistof gaat langs oorhaartjes en deze geven via de gehoorzenuw de impulsendoor aan de hersenen Niemand is er ooit achtergekomen hoe je hersenen deze impulsen omzetten in geluid horenl Je hebt harde en zachte geluiden, dit heeft te maken met geluidssterkte Te harde geluiden zijn niet goed voor je In de loop vande tijd zal je trommelvlies hierop reageren of het kan zelfs kapot gaan De gevolgenkunnengroot zijnl '-'

6 Help, ik hoor minder of zelfs niet meer"" Als iemand te maken krijgt "ik hoor het wel, maar ik versta het niet" Gehoorverlieskan leiden tot 3 problemen: met gehoorverlies, dan zeggen ze vaak: a Moeite krijgen / hebben met het verstaan van zachte spraak en geluid '-" Misschien herken je dit van oude mensen uit je omgevingde Tv moet harder, je moet harder praten en sommige normale geluiden horen deze mensen niet meer Door het geluid harder te zetten, kunje dit probleem vaak compenseren a Moeite krijgen/ hebben met het horen van medeklinkers Vaak merk je dat mensenje woorden dan verkeerd horen, tonen als t, sh, f, p, s worden verkeerd verstaan en daardoor begrijpen mensen je verkeerd Het wordt met deze vorm van gehoorverlies steeds moeilijker om met mensen gesprekken te voeren Mensen raken boos omdat je ze niet begrijpt en de mensen met het gehoorverlies wordensteeds onzekerder,--" 0 Moeite met het verstaan in lawaai Dit soort gehoorverlies kan soms lang verborgen blijven In een rustige omgevingof een l-op-l situatie kunnen mensenje prima verstaan Moar olser achtergrond lawaai bijkomt, krijgen deze mensen moeite met het verstaan van de klankendit kunnen heel gewone geluiden zijn olseen auto die voorbij rijdt, achtergrondmuziek of pratende mensen die niet bij het gesprek horen

7 Geluidwordt gemeten in decibel Bijeen volwassenpersoon is een verlies van 25 db vaak de aanleiding tot gehoorproblemen, bij kinderen is dit al bij een verlies van 15dB Bijeen verlies van 40' db praat je over gemiddeld gehoorverlies en vanaf 70 db over een ernstig gehoorverlies tot zelfs doof worden bij een verlies van90 db Hoe weet je of je zelf last hebt vangehoorverlies? '-' "-" Er zijn een aantal dingen, die je bij jezelf kunt opmerkenhieronder een aantal van die symptomen zoals dat met een moeilijkwoord heet Mensen lijken vaak te mompelen Je moet je inspannenom iemandte horen Je merkt dat je naar de mondmoet kijken om de woordengoed te verstaan Je hebt er moeite mee om het te horen dat iemandachter je je roept of vanuit een andere kamer De televisie en radio moeten steeds harder omdat je het niet verstaat Telefoongesprekken worden steeds onduidetijker Mensen zeggen dat ze vaak iets twee keer moeten of zelfs meer moeten zeggen of vragen % 00?O 69 tic 50 4 \" <!O IJ: muzllcsle geluideo O/BncJe OOIIIimen geluiden zee flulfefl PIBI*I RJl5ef1 SUIZel!

8 Oorzaken van gehoorverlies Onze oren zijn kwetsbaar en heel gevoeligwe moeten ze goed beschermen en verzorgen Lawaaiis de grootste vijand van onze oren Ieder dag komener verschillend geluiden op ons af en vaak weten we niet eens dat ze onze oren kunnenbeschadigen We noemeneen aantal oorzaken vangehoorverlies en hoe je dit kunt voorkomen, Erfelijk of aangeboren? Soms is een kindal vanaf de geboorte doof of slechthorend Als slechthorendheid vaker in een bepaalde familie voorkomt is de afwijking erfelijk Bij het groeien van de baby in de moederbuik kan ook iets misgegaan zijn Dan is de slechthorendheid een aangeboren afwijking De gehoorgang kan bijvoorbeeld afgesloten zijn Of het binnenoor werkt niet goed, Ontsteki ngen Veel kinderen hebben wel eens last van een middenoorontsteking Er ontstaat dan een vieze taaie vloeistof, die pus genoemd wordt Pus en vocht drukken tegen het trommelvlies Een middenoorontsteking doet veel pijn Je kunt er heel ziek van zijn De dokter kan dan een buisje in het trommelvlies aanbrengen, of hij prikt een gaatje in het vlies Door het buisje of gaatje kan het vocht naar bui,tenen is er minder druk Meestal geneest een middenoorontsteking goed, maar soms kan ze chronisch worden Dat betekent dat de ontsteking nooit echt overgaat De gehoorbeentjes kunnendan beschadigen Het gevolg is dat je minder gaat horen Lawaai Bijeen harde klap of gil vlak bij je oor, gaan er een heleboel haartjes in het binnenoor plat Je oren gaan suizen Na een tijdje gaan ze weer overeind Door bepaalde geluiden kunnende haartjes beschadigd worden Dat kan in één klap gebeuren, bijvoorbeeld door een explosie of hevig vuurwerk

9 v \j Maar meestal gaan de haartjes heel geleidelijk kapot Dat kan gebeuren als ze een lange tijd achter elkaar harde geluiden moeten verwerken Ze krijgen dan niet de tijd om te herstellen Eerst gaan de haartjes kapot die de tonen vanaf 4000 Hz opvangen Daarna gaan ook de andere haartjes stuk Totdat je nog maar heel weinig hoort Wat je dan nog hoort, heet het rest gehoor - In sommige beroepen hebben mensen veel te maken met harde geluiden Bijvoorbeeld wegwerkers met een drilboor of mensen die dicht bij startende vliegtuigen werken Zij zijn verplicht oorbeschermers te dragen De haartjes in het gehoor hebben het meest te lijden in disco's en bij popconcerten En daar worden meestal geen gehoorbeschermers gedragen' Ouderdom Jongeren horen beter dan ouderen Veel oude mensen hebben last van slechthorendheid Bij het ouder worden gaan steeds meer gehoorhaartjes plat liggen Vooral de haartjes die de hoge tonen moeten opvangenook verstarren de gehoorbeentjes Ze bewegen minder en kunnen daardoor het geluid minder goed versterken Oude mensen hebben vaak moeite om hoge klanken waar te nemen De helft van de bejaarde mensen hoort slecht Ouderen zijn daarom de grootste groep slechthorenden Andere oorzaken Dooreen ongeluk, een valpartij of een harde klap op het oor kanje binnenoor kapotgaan Ook bepaalde medicijnen kunnen slechthorendheid veroorzaken En sommige mensen worden doof of slechthorend na een ziekte, zoals hersenvliesontsteking, de mazelen, de bof of roodvonk Als je weet wat de oorzaken van gehoorverlies kunnenzijn, kunje er ookiets aan doenen er rekeningmeehoudenin je eigen omgevingen levendusoo,kal is de muzieknogzo geweldig,zet hem iets zachter zodat je ook later nog iets aan je oren hebtl Wees zuinig op je oren

10 Praten zonder woorden Soms is het te laat om nog iets aan je gehoorproblemen te doen Dan is de schade aangeboren, erfelijk of op latere leeftijd veroorzaakt onomkeerbaar Je zult dan een manier moeten vindenom toch duidelijk te maken aan anderen wat je bedoelt en vindt Praten zonder woorden, zo zou je gebarentaal kunnenomschrijven Een heleboel dingen kunnenmensen al zeggen zonder woorden te gebruiken, denk maar eens aan de volgendegebaren: ja knikken,nee schudden, je tong uitsteken, je hand achter je oor zetten, een vragend gezicht, schouders ophalen, en zo kunje doorgaan Toch is de echte gebarentaal wel wat ingewikkelderdan de lichaamstaal van mensenl '--"' Gebarentaa1is niet alleen handig voor doven Ook voor mensen die op grote afstand iets tegen elkaar wilien zeggen, komt het van pas Of waar er erg veel lawaaiis, zoals op een vliegveldvanverkeersagenten wist je waarschijnlijk wel dat ze met gebaar het verkeer kunnenregelen Bi,jvoorbeeldgebaren voor 'stop' en 'doorrijden' Maar ken je ook de gebarentaal op vliegvelden? Met 2 seinvlaggenin zijn handen kan iemandop de grond alle letters spellen Indianen makenal heel langgebruik van gebarentaal Veelstammen hadden hun eigen taal Diegebarentaal begreep iedereen Zo konden indianenvan verschillende stammen elkaar toch verstaan

11 Hoe qebarentaal ontstaan is Woorden zijn vaak ontstaan door het horen van klanken,zoals het woord sissen of koekoek Op diezelfde manier is gebarentaal ontstaan In gebarentaal is er voor elk woord een gebaar Bij het woord lucifer bijvoorbeeld stelt je ene hand een doosje voor Met je andere hand strijk je zogenaamdmet een lucifer De gebaren in gebarentaal veranderen met de tijd mee Zo leek horloge vroeger op een gebaar waarbij een horloge uit een vestzak gehaald werd Nu wijs je naar je pols '-' Gebarentaal is een echte taal, net als Nederlands In de gebarentaal kunje grapjes maken, ruzie makenen gedichten voordragen Gebarentaal in het Nederlands is anders dan in het Frans of in het Engels Knapiingewikkel dus, maar ontzettend belangrijk voor dove mensen Naast gebarentaal kunnendove ook de letters van de woorden spellen Ze doen dat met het handalfabet Net als hun gebarentalen zijn de handalfabetten in elk land anders \,/ We dachten na over welke gebaren je als eerste nodigzou hebben als je doof zou worden of een doof persoon zou tegenkomen We hebben ons beperkt tot 8 hoofdgebaren Je ziet deze op de volgende bladzijde Ook kwamenwe erachter dat veel gebaren ook voor ons erg vanzelfsprekend zijn

12 Slapen ;"L '-:t, 'y 1 J", ( \ ) }j " - ", " ) ', \ -l \ \ Wl' ' 111' ; ' J I zitten \ '-' "-/ eten hallo ' ( 't'- -\ \-,--,-y H / / -'" i /' { \ i i \ \ ' <: \ J \ ( I! lopen' 1 '),<ij;)' i-:;:- " \ = J/--- /? ( -- ":--7" '' "'- \! " >-- I I kijken,, \,':/'"", \ ""f! '":;",,) ' ( "\ l--,j T;,,,\" (\1' " ':>, """' " d!"" "",',,,' ' ' ' \";' ' " "- ' L I-- \ i, "\/ \ ) f f tot 7ipnc: rlrinkpn

13 Handalfabet We zochten het Nederlands handalfabet op Hieronder zie je het in een plaatje J btfl c é' (?? f 9 h ; j -I l _, kd' _/1\ n - r71 (( F qs ) l ç?; '-/ 1V:W(9!7\, Het Nederlandse handalfobet We hebben zelf ook even geoefend, maar dat valt nog echt niet mee' Ook vonden we nog een oud handalfabet

14 Je ziet dat de letters duidelijk veranderd zijn Niet alleen onze spreektaal gaat met zijn tijd mee (wie had er immersooit gehoordvanwoordenals gaafi veti megawijscool)ook het handalfabet is aan tijd onderhevig Wel is het nu vastgesteld, zodat duidelijk is welke gebaren bij welke letter horen Net als ons alfabet eigenlijk "-" '-/ 1\ t) 1:L t UA l( JU i DEWONSnAlIYO : ',, ': -: :- 41" A,f " -r I - t D lî,i ',: j!f ; ;;,'-,: l i () c 'i, 'I: ï I ' : "!, Q:I IL' f I" 1,,) i, Dit is een oud alfabet in gebarentaal,--",=- I?' ( -i I ;-J, "!I e ;,!h?ll' M 0:: ;:, R i f \;J,,' ) II p ::1 s t, I " 1, ",'I " ", x I I, :: I I, ] l1 z Zie je de verschillen???

15 Hulpmiddelen Gelukkigzijn er meer hulpmiddelenvoor dove mensen dan alleen het handalfabet Dove mensen kunnen namelijk bepaalde di ngen niet horen Als doven mensen op de fiets zitten kunnen ze geen auto aan horen komen Ze kunnen ook geen ander verkeer horen komen In huis horen ze geen deurbel gaan Ze kunnen geen tv kijken alleen als er ondertiteling bij is of een tolk Sommige mensen wilien toch een gehoorapparaat om toch een aantal geluiden te kunnen horen Zo zijn er natuurlijk nog veel meer situatie op te noemen Gelukkig zijn er voor sommige situaties hulpmiddelen uitgevonden De deur bel Als je de deurbel of de telefoon niet goed kunt horen, kun je een hardere bel nemen Voor slechthorenden is dit soms een goede oplossing Maar voor doven niet "-/ Gelukkig heb je ook apparaten die je op een andere manier waarschuwen Je hebt bijvoorbeeld flitslampen of trillers Stel dat er iemand aanbelt, dan gaat er in de kamer een lamp Hitsen Zonder iets te horen weet je, er staat iemand voor de deur

16 Telefoneren voor doven Veelslechthorenden kunnengewoontelefoneren Soms kan dat met een gewonetelefoon Maar vaak gebruiken ze hier een speciale telefoon voor Zo'n telefoon kunje harder zetten, zodat je toch goed kunt bellen Dovengebruiken een teksttelefoon om met elkaar te praten Het lijkt een beetje op chatten Een teksttelefoon lijkt een beetje op een computer "'--" De wekker Alsje doof bent, kunje de wekker natuurlijk niet horen Maar ook bijna alle slechthorenden horen de wekker niet Zij doen namelijk's nachts hun hoortoestel uit Er zijn wekkers met een snoertje met een trilschijf eraan Die trilschijf leg je dan onder je kussen Wanneer het tijd is, gaat de trilschijf trillen en word je vanzelf wakker Ener zijn ook wekkers met een flitslamp Als de wekker gaat, flitst de lampin je gezicht '--/ Tv kijken Het kan zijn dat je de tv wel kunt verstaan, als je het geluid maar hard genoeg zet Maar misschien vindt de rest van de familie dat wel veel te hard! Je kunt dan naar de tv luisteren met een ringleidingdiesluit je aan op de tv Zo kunje het geluid van de tv in je hoortoestellen horen Maar je kunt de ringleiding natuurlijk ook aansluiten op je radio, je discman of je computer

17 Dit zijn maar een paar voorbeelden, maar je merkt dat doof zijn of doof worden niet betekent dat je niet kunt genieten inje leven Er zijn ook speciale concerten voor doven die werken met trillingen en dingen die je kunt voelen Er bestaan zelfs geurdj's die in een disco zorgen voor een geweldige avond uit Je hoeft daarom ook geen medelijden te hebben met dove mensen AI hebben zij een eigen wereldje, het zijn mensen zoals jij en ik Ga met ze om, praat met ze Wij hebben in ieder geval veel geleerd over de wereld van het oor en alle problemen en zaken daar omheen Alle OORzakenzullen we maar zeggen '--' We vonden het zelfs zo interessant dat we op internet heel wat gebaren hebben opgezocht Viafilmpjes kunje zo heel veel gebaren leren Misschien is het een idee om gebarentaal ats vak op de basisschooite krijgen? Zo kunnenwe altijd en overal met iedereen contact leggen Want als je geen oren om te horen hebt, heb je altijd nogje lichaam en je handen'

18 ' "tè' :, ',,' t, }i!t }i,,-t, - }i!t J' P', -,,, ', tjftjft '-"!t1l,' / n! ; IL " #2) fz ]i!

19 r" fl'ti 12fl flf2 tifi E & fi tfl Deze informatie hebben we verzameld met behulp van internetsitesen boeken uithet documentatiecentrum van school De informatie en plaatjes zijnalleen bestemd ter verduidelijkingvan dit werkstuk- En worden niet voor andere doeleinden gebruikt!

Buisjes in je oren Trommelvliesbuisjes

Buisjes in je oren Trommelvliesbuisjes Buisjes in je oren Trommelvliesbuisjes Wilhelmina Kinderziekenhuis Wat staat er in deze folder Inleiding voor ouders 2 Informatie voor jongeren vanaf 12 jaar 4 Buisjes in je oren 6 Je oren 8 De buisjes

Nadere informatie

het blijft je vader of moeder opgroeien met een ouder getroffen door een beroerte

het blijft je vader of moeder opgroeien met een ouder getroffen door een beroerte het blijft je vader of moeder opgroeien met een ouder getroffen door een beroerte CVA Cerebro Vasculair Accident (CVA) is de medische term voor een ongeluk in de vaten van de hersenen. In het dagelijks

Nadere informatie

Informatieboekje over de Kindertelefoon. Wat ik moet weten voor een spreekbeurt

Informatieboekje over de Kindertelefoon. Wat ik moet weten voor een spreekbeurt Informatieboekje over de Kindertelefoon Wat ik moet weten voor een spreekbeurt Landelijk Bureau Kindertelefoon Juli 2014 1 Inhoud 1 Wat is de Kindertelefoon?... 3 2 Wat doet de Kindertelefoon voor je?...

Nadere informatie

Multiple Sclerose. zo zit dat!

Multiple Sclerose. zo zit dat! Multiple Sclerose zo zit dat! Inhoudsopgave MS - zo zit dat! Hoofdstuk 1 Wat is MS Hoofdstuk 2 Wat merk je van MS Hoofdstuk 3 Medicijnen Hoofdstuk 4 Hoe voelt MS Homepage MSkidsweb Gastenboek berichtjes

Nadere informatie

Thema Informatie vragen bij een instelling

Thema Informatie vragen bij een instelling http://www.edusom.nl Thema Informatie vragen bij een instelling Lesbrief 29. Bent u goed verzekerd? Wat leert u in deze les? Informatie begrijpen over verzekeringen. Van één woord twee woorden maken. Verleden

Nadere informatie

Op bezoek. bij Sam op de Intensive Care

Op bezoek. bij Sam op de Intensive Care Op bezoek S bij Sam op de Intensive Care Hoi, ik ben Sam en ik lig op de Intensive Care S Ik heb een fotoboekje gemaakt. Zo kun je alvast zien waar ik ben en wat iedereen op de afdeling doet. Natuurlijk

Nadere informatie

MS MS is de afkorting van multiple sclerose. Dat zijn 2 Latijnse woorden. Multiple betekent vele en sclerose verhardingen. Bij iedereen lopen de

MS MS is de afkorting van multiple sclerose. Dat zijn 2 Latijnse woorden. Multiple betekent vele en sclerose verhardingen. Bij iedereen lopen de MS MS is de afkorting van multiple sclerose. Dat zijn 2 Latijnse woorden. Multiple betekent vele en sclerose verhardingen. Bij iedereen lopen de zenuwen vanuit de hersenen door het ruggenmerg naar de rest

Nadere informatie

Heeft u Reumatoïde Artritis en bent u regelmatig moe?

Heeft u Reumatoïde Artritis en bent u regelmatig moe? Heeft u Reumatoïde Artritis en bent u regelmatig moe? Inhoud 1. Voor wie is deze brochure?...4 2. Introductie...5 3. Vermoeidheid een klacht?...5 4. Geen gewone vermoeidheid...5 5. Oorzaken van vermoeidheid...11

Nadere informatie

Tips. Kinderen en ouderschap bij echtscheiding

Tips. Kinderen en ouderschap bij echtscheiding Tips Kinderen en ouderschap bij echtscheiding Wat betekent een scheiding voor jezelf? Het was je bedoeling de kinderen samen op te voeden en te zien opgroeien. Als jullie scheiden, zal dat er voor iedereen

Nadere informatie

Colofon. Beste ouder,

Colofon. Beste ouder, Woord vooraf Beste ouder, Colofon Uitgave: 2012 ISBN-nummer: 978-94-6190-739-4 Een initiatief van: Thuisbegeleidingsdiensten voor dove en slechthorende personen (VAPH, Vlaams Agentschap voor Personen met

Nadere informatie

Alles wat je wilt weten over dyslexie!

Alles wat je wilt weten over dyslexie! Alles wat je wilt weten over dyslexie! Is het lastig om dyslexie te hebben? Ja. Betekent dit dat je nooit kunt leren lezen en schrijven? Nee. Dyslexie heb je voor altijd. Er zijn geen medicijnen of operaties

Nadere informatie

Een Bijzondere Broer of Zus

Een Bijzondere Broer of Zus Een Bijzondere Broer of Zus Informatiemap voor jongeren met een broer of zus met een handicap, chronische ziekte of psychische stoornis Uitgave: GGNet, regio Apeldoorn Team Preventie Postbus 2003 7230

Nadere informatie

39 Communicatie. 1 Inleiding

39 Communicatie. 1 Inleiding DC 39 Communicatie 1 Inleiding Communiceren doen we allemaal. Een telefoontje met je vriendin over de laatste trends is communicatie, de sollicitatiebrief die je stuurt naar de instelling waar je wilt

Nadere informatie

Hoe vertel ik mijn kinderen dat ik kanker heb

Hoe vertel ik mijn kinderen dat ik kanker heb Hoe vertel ik mijn kinderen dat ik kanker heb Adviezen voor ouders Patiënteninformatie 1186264PR/1-2012- Hoe vertel ik mijn kinderen dat ik kanker heb Inhoudsopgave Hoe vertel ik mijn kinderen wat er met

Nadere informatie

Hoe je nooit meer gepest wordt... Voorgoed!!

Hoe je nooit meer gepest wordt... Voorgoed!! Hoe je nooit meer gepest wordt... Voorgoed!! Door: Izzy Kalman, MS www.bullies2buddie.com [Izzy Kalman is in het Engels te bereiken via email: Izzy@bullies2buddies.com. Binnen Nederland: www.pesten.net

Nadere informatie

Mijn ouders zijn gescheiden en nu? Een folder voor jongeren met gescheiden ouders over de OTS en de gezinsvoogd

Mijn ouders zijn gescheiden en nu? Een folder voor jongeren met gescheiden ouders over de OTS en de gezinsvoogd Mijn ouders zijn gescheiden en nu? Een folder voor jongeren met gescheiden ouders over de OTS en de gezinsvoogd 1 Joppe (13): Mijn ouders vertelden alle twee verschillende verhalen over waarom ze gingen

Nadere informatie

Het kind leren vragen om de dingen die hij wil

Het kind leren vragen om de dingen die hij wil Het kind leren vragen om de dingen die hij wil Zodra je erin geslaagd bent contact te maken met je kind en hij wil dat jij met hem speelt, ga je hem leren vragen om de dingen die hij (van jou) wil. We

Nadere informatie

Handleidingen voor ouders van jonge kinderen 0-3 jaar

Handleidingen voor ouders van jonge kinderen 0-3 jaar Stichting Eigen Gezicht Stichting Eigen Gezicht is op 17 maart 2006 opgericht, geïnspireerd door de Engelse organisatie Changing Faces. Eigen Gezicht wil de kwaliteit van leven van mensen met een gezichtsafwijking

Nadere informatie

Bespreek je vak man! Waarom een goed gesprek? Een goed gesprek tussen werk nemer en werkgever over thema s als bijblijven

Bespreek je vak man! Waarom een goed gesprek? Een goed gesprek tussen werk nemer en werkgever over thema s als bijblijven bespreek je vak man Bespreek je vak man! Of je nou tractorchauffeur, kraanmachinist of grondwerker bent, ondernemer of werknemer, feit is dat je in een prachtige sector werkt. Natuurlijk wil je dat zo

Nadere informatie

WERKBOEK Loopbaanbegeleiding

WERKBOEK Loopbaanbegeleiding WERKBOEK Loopbaanbegeleiding DOELEN STRATEGIEËN JE CV STERKTES EN ZWAKTES VAARDIGHEDEN SOLLICITATIE BRIEF SOLLICITATIE GESPREK LEREN OMGAAN MET STRESS KOM OP VOOR JEZELF LEREN OMGAAN MET CONFLICTEN 1 Inleiding

Nadere informatie

Informatie voor jongeren over Immuun Trombocytopenie

Informatie voor jongeren over Immuun Trombocytopenie Informatie voor jongeren over Immuun Trombocytopenie INHOUDSOPGAVE 1. ALLES OVER ITP 4 2. BEHANDELING - WEL OF NIET 7 3. VRIENDEN EN SCHOOL 10 4. OMGAAN MET ITP 12 5. MEDICIJNEN, DIËTEN, EN INENTINGEN

Nadere informatie

Operaties aan het oor

Operaties aan het oor KNO Operaties aan het oor BEHANDELING Operaties aan het oor Uw KNO-arts heeft voorgesteld om uw oorklachten te behandelen met een operatie. In deze folder vindt u meer informatie over de verschillende

Nadere informatie

Diabetes in ons gezin Een boek met ervaringsverhalen door en voor gezinnen met pubers met diabetes mellitus type 1

Diabetes in ons gezin Een boek met ervaringsverhalen door en voor gezinnen met pubers met diabetes mellitus type 1 Diabetes in ons gezin Een boek met ervaringsverhalen door en voor gezinnen met pubers met diabetes mellitus type 1 1 2 Diabetes in ons gezin Een boek met ervaringsverhalen door en voor gezinnen met pubers

Nadere informatie

Biodiversiteit SLIMME UILEN DIT WERKBOEK IS VAN ...

Biodiversiteit SLIMME UILEN DIT WERKBOEK IS VAN ... Biodiversiteit SLIMME UILEN DIT WERKBOEK IS VAN... HET JAARTHEMA VOOR 2010. Elk jaar geeft de VN (=Verenigde Naties) een thema aan een jaar. De Verenigde Naties zijn op 24 oktober 1945 opgericht. Ze willen

Nadere informatie

Een Zinnig Woord. L. Beheydt

Een Zinnig Woord. L. Beheydt Een Zinnig Woord L. Beheydt In... zomer is het hier erg warm. Ik ga naar... stad. Jan speelt met... jongens van zijn klas. Joep is een vriend... mijn broer. An houdt... lekker eten. Dat boek is... mij.

Nadere informatie

Thema In en om het huis

Thema In en om het huis http://www.edusom.nl Thema In en om het huis Les 22. De rekening. Wat leert u in deze les? Advies vragen. Advies geven. Waarom-vragen beantwoorden met omdat. Veel succes! Deze les is ontwikkeld in opdracht

Nadere informatie

Ik hoor een bromtoon. Hinder door laagfrequent geluid

Ik hoor een bromtoon. Hinder door laagfrequent geluid Ik hoor een bromtoon 1 Hinder door laagfrequent geluid 2 Geluidhinder kan uw leven en welzijn Ik hoor een bromtoon! Hinder door laagfrequent geluid. behoorlijk verstoren. Dat geldt ook voor een voortdurende

Nadere informatie

Spreekbeurt. Geschiedenis. Het verzekeren is natuurlijk niet altijd al geweest zoals het nu is. Er is heel wat gebeurd

Spreekbeurt. Geschiedenis. Het verzekeren is natuurlijk niet altijd al geweest zoals het nu is. Er is heel wat gebeurd 1 Spreekbeurt Geschiedenis Het verzekeren is natuurlijk niet altijd al geweest zoals het nu is. Er is heel wat gebeurd Om naar het begin van de geschiedenis van het verzekeren terug te gaan moeten we naar

Nadere informatie

De PAAZ, wat is dat? Informatie voor kinderen van 8 tot 12 jaar

De PAAZ, wat is dat? Informatie voor kinderen van 8 tot 12 jaar De PAAZ, wat is dat? Informatie voor kinderen van 8 tot 12 jaar De afgelopen weken was het niet zo leuk bij Pim thuis. Zijn moeder lag de hele dag in bed. Ze stond niet meer op, deed geen boodschappen

Nadere informatie

de nieren Tessa van de Weijer April 2015

de nieren Tessa van de Weijer April 2015 de nieren Tessa van de Weijer April 2015 0 Inhoudsopgave hoofdstuk: bladzijde: Inleiding 2 1. Wat zijn je nieren en hoe werken ze? 3 2. Nierziekte of nierfalen 5 3. Niertransplantatie 7 4. Nierdialyse

Nadere informatie