.,-" (H) OOR "--"" (zaken) Het oor, hoe je deze kan beschermen tegen lawaai en wat als je ineensje gehoor (deels) verliest?!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download ".,-" (H) OOR "--"" (zaken) Het oor, hoe je deze kan beschermen tegen lawaai en wat als je ineensje gehoor (deels) verliest?!"

Transcriptie

1 - -+,-" (H) OOR "--"" (zaken) Het oor, hoe je deze kan beschermen tegen lawaai en wat als je ineensje gehoor (deels) verliest?!

2 Motivatie We hebben ervoor gekozen om mee te doen met deze actie omdat ons de prijs natuurlijk enorm aanspreekt, maar ook omdat het ons erg leuk leek, omals klas een gezamenlijk werkstuk te maken Wij zitten in een combinatieklasgroep 6, 7 en 8 en zijn door elkaar gemixt tijdens het werken "'--"' Wij hebben ervoor gekozen om met de klas (12 kinderen) 1 groot werkstuk te maken,door de klas in groepjes te verdelen met ieder een eigen onderdeel Deze onderdelen hebben we bij elkaar gevoegd en samen doorgesproken, zo wist iedereen wat de ander had gedaan en gemaakt Zo hebben we ongemerkt eigenlijk heel wat opgestoken over het onderwerp horen / doof zijn / het oor en dergelijke We hebben de website als uitgangspunt genomen! Groetjes, Groep 6, 7, 8 en Juf Adrianne CBS Het KomPaS Steintjeskreek RZ Anna J acobapolder

3 InhoudsODQQVe 0 Het oor 0 Help, ik hoor minder of zelfs niet meer"" 0 Oorzaken van gehoorverlies 0 Praten zonder woorden 0 Handalfabet 0 Hulpmiddelen '-"" I I-=,

4 Het oor Om te begrijpen hoe het oor werkt, heb je eerst kennis nodig van alle onderdelen waaruit je oor bestaat Je ziet ze hier op het plaatje liitwendig oor middenoor inwendig oor r \ I t I I 1 \ 1 i I I, Ciorschelp, ", -" gehoorgang : rom melv lies' """'-/ Je oor bestaat uit 3 gedeelten: - het uitwendige oor - Het inwendigeoor - Het middenoor Geluidkomt van buitenaf Eigenlijkis geluid alleen maar trillende lucht Deze lucht wordt opgevangendoor je oorschelp In je oor zit je trommelvlies Dit vlies gaat meetriuen met de lucht Die trillingen worden via je zenuwcellenweer doorgegeven aan je hersenen en deze zetten eigenlijk pas die trillende lucht om in geluid Als je geen trommelvlies zou hebben, kunje dus eigenlijk geen geluid horenl

5 '-" Je uitwendigoor vormt voor die trillende lucht een soort gang waarin de geluidsgolvenvan hoog naar laag kunnenhoe sneller de trilling, hoe hoger de toon Denkmaar aan tokkelen op een dik en een dun elastiek Het "geluid"is heel anders Hele hoge tonen kunnenhet menselijk oor niet horen Sommigedieren als dolfijnen en vleermuizen bijvoorbeeld wel Als de lucht langsje trommelvlies gaat passeert hij daarna 3 kleine botjes met grappige namen:hamer, aambeeld en stijgbeugel Deze versterken het trillen van de lucht en geven dit door aan het inwendigeoor Het binnenste vanje oor lijkt op een slakkenhuis Het is gewld met een vloeistof Door de tri liende lucht komt deze vloeistof in bewegingdeze vloeistof gaat langs oorhaartjes en deze geven via de gehoorzenuw de impulsendoor aan de hersenen Niemand is er ooit achtergekomen hoe je hersenen deze impulsen omzetten in geluid horenl Je hebt harde en zachte geluiden, dit heeft te maken met geluidssterkte Te harde geluiden zijn niet goed voor je In de loop vande tijd zal je trommelvlies hierop reageren of het kan zelfs kapot gaan De gevolgenkunnengroot zijnl '-'

6 Help, ik hoor minder of zelfs niet meer"" Als iemand te maken krijgt "ik hoor het wel, maar ik versta het niet" Gehoorverlieskan leiden tot 3 problemen: met gehoorverlies, dan zeggen ze vaak: a Moeite krijgen / hebben met het verstaan van zachte spraak en geluid '-" Misschien herken je dit van oude mensen uit je omgevingde Tv moet harder, je moet harder praten en sommige normale geluiden horen deze mensen niet meer Door het geluid harder te zetten, kunje dit probleem vaak compenseren a Moeite krijgen/ hebben met het horen van medeklinkers Vaak merk je dat mensenje woorden dan verkeerd horen, tonen als t, sh, f, p, s worden verkeerd verstaan en daardoor begrijpen mensen je verkeerd Het wordt met deze vorm van gehoorverlies steeds moeilijker om met mensen gesprekken te voeren Mensen raken boos omdat je ze niet begrijpt en de mensen met het gehoorverlies wordensteeds onzekerder,--" 0 Moeite met het verstaan in lawaai Dit soort gehoorverlies kan soms lang verborgen blijven In een rustige omgevingof een l-op-l situatie kunnen mensenje prima verstaan Moar olser achtergrond lawaai bijkomt, krijgen deze mensen moeite met het verstaan van de klankendit kunnen heel gewone geluiden zijn olseen auto die voorbij rijdt, achtergrondmuziek of pratende mensen die niet bij het gesprek horen

7 Geluidwordt gemeten in decibel Bijeen volwassenpersoon is een verlies van 25 db vaak de aanleiding tot gehoorproblemen, bij kinderen is dit al bij een verlies van 15dB Bijeen verlies van 40' db praat je over gemiddeld gehoorverlies en vanaf 70 db over een ernstig gehoorverlies tot zelfs doof worden bij een verlies van90 db Hoe weet je of je zelf last hebt vangehoorverlies? '-' "-" Er zijn een aantal dingen, die je bij jezelf kunt opmerkenhieronder een aantal van die symptomen zoals dat met een moeilijkwoord heet Mensen lijken vaak te mompelen Je moet je inspannenom iemandte horen Je merkt dat je naar de mondmoet kijken om de woordengoed te verstaan Je hebt er moeite mee om het te horen dat iemandachter je je roept of vanuit een andere kamer De televisie en radio moeten steeds harder omdat je het niet verstaat Telefoongesprekken worden steeds onduidetijker Mensen zeggen dat ze vaak iets twee keer moeten of zelfs meer moeten zeggen of vragen % 00?O 69 tic 50 4 \" <!O IJ: muzllcsle geluideo O/BncJe OOIIIimen geluiden zee flulfefl PIBI*I RJl5ef1 SUIZel!

8 Oorzaken van gehoorverlies Onze oren zijn kwetsbaar en heel gevoeligwe moeten ze goed beschermen en verzorgen Lawaaiis de grootste vijand van onze oren Ieder dag komener verschillend geluiden op ons af en vaak weten we niet eens dat ze onze oren kunnenbeschadigen We noemeneen aantal oorzaken vangehoorverlies en hoe je dit kunt voorkomen, Erfelijk of aangeboren? Soms is een kindal vanaf de geboorte doof of slechthorend Als slechthorendheid vaker in een bepaalde familie voorkomt is de afwijking erfelijk Bij het groeien van de baby in de moederbuik kan ook iets misgegaan zijn Dan is de slechthorendheid een aangeboren afwijking De gehoorgang kan bijvoorbeeld afgesloten zijn Of het binnenoor werkt niet goed, Ontsteki ngen Veel kinderen hebben wel eens last van een middenoorontsteking Er ontstaat dan een vieze taaie vloeistof, die pus genoemd wordt Pus en vocht drukken tegen het trommelvlies Een middenoorontsteking doet veel pijn Je kunt er heel ziek van zijn De dokter kan dan een buisje in het trommelvlies aanbrengen, of hij prikt een gaatje in het vlies Door het buisje of gaatje kan het vocht naar bui,tenen is er minder druk Meestal geneest een middenoorontsteking goed, maar soms kan ze chronisch worden Dat betekent dat de ontsteking nooit echt overgaat De gehoorbeentjes kunnendan beschadigen Het gevolg is dat je minder gaat horen Lawaai Bijeen harde klap of gil vlak bij je oor, gaan er een heleboel haartjes in het binnenoor plat Je oren gaan suizen Na een tijdje gaan ze weer overeind Door bepaalde geluiden kunnende haartjes beschadigd worden Dat kan in één klap gebeuren, bijvoorbeeld door een explosie of hevig vuurwerk

9 v \j Maar meestal gaan de haartjes heel geleidelijk kapot Dat kan gebeuren als ze een lange tijd achter elkaar harde geluiden moeten verwerken Ze krijgen dan niet de tijd om te herstellen Eerst gaan de haartjes kapot die de tonen vanaf 4000 Hz opvangen Daarna gaan ook de andere haartjes stuk Totdat je nog maar heel weinig hoort Wat je dan nog hoort, heet het rest gehoor - In sommige beroepen hebben mensen veel te maken met harde geluiden Bijvoorbeeld wegwerkers met een drilboor of mensen die dicht bij startende vliegtuigen werken Zij zijn verplicht oorbeschermers te dragen De haartjes in het gehoor hebben het meest te lijden in disco's en bij popconcerten En daar worden meestal geen gehoorbeschermers gedragen' Ouderdom Jongeren horen beter dan ouderen Veel oude mensen hebben last van slechthorendheid Bij het ouder worden gaan steeds meer gehoorhaartjes plat liggen Vooral de haartjes die de hoge tonen moeten opvangenook verstarren de gehoorbeentjes Ze bewegen minder en kunnen daardoor het geluid minder goed versterken Oude mensen hebben vaak moeite om hoge klanken waar te nemen De helft van de bejaarde mensen hoort slecht Ouderen zijn daarom de grootste groep slechthorenden Andere oorzaken Dooreen ongeluk, een valpartij of een harde klap op het oor kanje binnenoor kapotgaan Ook bepaalde medicijnen kunnen slechthorendheid veroorzaken En sommige mensen worden doof of slechthorend na een ziekte, zoals hersenvliesontsteking, de mazelen, de bof of roodvonk Als je weet wat de oorzaken van gehoorverlies kunnenzijn, kunje er ookiets aan doenen er rekeningmeehoudenin je eigen omgevingen levendusoo,kal is de muzieknogzo geweldig,zet hem iets zachter zodat je ook later nog iets aan je oren hebtl Wees zuinig op je oren

10 Praten zonder woorden Soms is het te laat om nog iets aan je gehoorproblemen te doen Dan is de schade aangeboren, erfelijk of op latere leeftijd veroorzaakt onomkeerbaar Je zult dan een manier moeten vindenom toch duidelijk te maken aan anderen wat je bedoelt en vindt Praten zonder woorden, zo zou je gebarentaal kunnenomschrijven Een heleboel dingen kunnenmensen al zeggen zonder woorden te gebruiken, denk maar eens aan de volgendegebaren: ja knikken,nee schudden, je tong uitsteken, je hand achter je oor zetten, een vragend gezicht, schouders ophalen, en zo kunje doorgaan Toch is de echte gebarentaal wel wat ingewikkelderdan de lichaamstaal van mensenl '--"' Gebarentaa1is niet alleen handig voor doven Ook voor mensen die op grote afstand iets tegen elkaar wilien zeggen, komt het van pas Of waar er erg veel lawaaiis, zoals op een vliegveldvanverkeersagenten wist je waarschijnlijk wel dat ze met gebaar het verkeer kunnenregelen Bi,jvoorbeeldgebaren voor 'stop' en 'doorrijden' Maar ken je ook de gebarentaal op vliegvelden? Met 2 seinvlaggenin zijn handen kan iemandop de grond alle letters spellen Indianen makenal heel langgebruik van gebarentaal Veelstammen hadden hun eigen taal Diegebarentaal begreep iedereen Zo konden indianenvan verschillende stammen elkaar toch verstaan

11 Hoe qebarentaal ontstaan is Woorden zijn vaak ontstaan door het horen van klanken,zoals het woord sissen of koekoek Op diezelfde manier is gebarentaal ontstaan In gebarentaal is er voor elk woord een gebaar Bij het woord lucifer bijvoorbeeld stelt je ene hand een doosje voor Met je andere hand strijk je zogenaamdmet een lucifer De gebaren in gebarentaal veranderen met de tijd mee Zo leek horloge vroeger op een gebaar waarbij een horloge uit een vestzak gehaald werd Nu wijs je naar je pols '-' Gebarentaal is een echte taal, net als Nederlands In de gebarentaal kunje grapjes maken, ruzie makenen gedichten voordragen Gebarentaal in het Nederlands is anders dan in het Frans of in het Engels Knapiingewikkel dus, maar ontzettend belangrijk voor dove mensen Naast gebarentaal kunnendove ook de letters van de woorden spellen Ze doen dat met het handalfabet Net als hun gebarentalen zijn de handalfabetten in elk land anders \,/ We dachten na over welke gebaren je als eerste nodigzou hebben als je doof zou worden of een doof persoon zou tegenkomen We hebben ons beperkt tot 8 hoofdgebaren Je ziet deze op de volgende bladzijde Ook kwamenwe erachter dat veel gebaren ook voor ons erg vanzelfsprekend zijn

12 Slapen ;"L '-:t, 'y 1 J", ( \ ) }j " - ", " ) ', \ -l \ \ Wl' ' 111' ; ' J I zitten \ '-' "-/ eten hallo ' ( 't'- -\ \-,--,-y H / / -'" i /' { \ i i \ \ ' <: \ J \ ( I! lopen' 1 '),<ij;)' i-:;:- " \ = J/--- /? ( -- ":--7" '' "'- \! " >-- I I kijken,, \,':/'"", \ ""f! '":;",,) ' ( "\ l--,j T;,,,\" (\1' " ':>, """' " d!"" "",',,,' ' ' ' \";' ' " "- ' L I-- \ i, "\/ \ ) f f tot 7ipnc: rlrinkpn

13 Handalfabet We zochten het Nederlands handalfabet op Hieronder zie je het in een plaatje J btfl c é' (?? f 9 h ; j -I l _, kd' _/1\ n - r71 (( F qs ) l ç?; '-/ 1V:W(9!7\, Het Nederlandse handalfobet We hebben zelf ook even geoefend, maar dat valt nog echt niet mee' Ook vonden we nog een oud handalfabet

14 Je ziet dat de letters duidelijk veranderd zijn Niet alleen onze spreektaal gaat met zijn tijd mee (wie had er immersooit gehoordvanwoordenals gaafi veti megawijscool)ook het handalfabet is aan tijd onderhevig Wel is het nu vastgesteld, zodat duidelijk is welke gebaren bij welke letter horen Net als ons alfabet eigenlijk "-" '-/ 1\ t) 1:L t UA l( JU i DEWONSnAlIYO : ',, ': -: :- 41" A,f " -r I - t D lî,i ',: j!f ; ;;,'-,: l i () c 'i, 'I: ï I ' : "!, Q:I IL' f I" 1,,) i, Dit is een oud alfabet in gebarentaal,--",=- I?' ( -i I ;-J, "!I e ;,!h?ll' M 0:: ;:, R i f \;J,,' ) II p ::1 s t, I " 1, ",'I " ", x I I, :: I I, ] l1 z Zie je de verschillen???

15 Hulpmiddelen Gelukkigzijn er meer hulpmiddelenvoor dove mensen dan alleen het handalfabet Dove mensen kunnen namelijk bepaalde di ngen niet horen Als doven mensen op de fiets zitten kunnen ze geen auto aan horen komen Ze kunnen ook geen ander verkeer horen komen In huis horen ze geen deurbel gaan Ze kunnen geen tv kijken alleen als er ondertiteling bij is of een tolk Sommige mensen wilien toch een gehoorapparaat om toch een aantal geluiden te kunnen horen Zo zijn er natuurlijk nog veel meer situatie op te noemen Gelukkig zijn er voor sommige situaties hulpmiddelen uitgevonden De deur bel Als je de deurbel of de telefoon niet goed kunt horen, kun je een hardere bel nemen Voor slechthorenden is dit soms een goede oplossing Maar voor doven niet "-/ Gelukkig heb je ook apparaten die je op een andere manier waarschuwen Je hebt bijvoorbeeld flitslampen of trillers Stel dat er iemand aanbelt, dan gaat er in de kamer een lamp Hitsen Zonder iets te horen weet je, er staat iemand voor de deur

16 Telefoneren voor doven Veelslechthorenden kunnengewoontelefoneren Soms kan dat met een gewonetelefoon Maar vaak gebruiken ze hier een speciale telefoon voor Zo'n telefoon kunje harder zetten, zodat je toch goed kunt bellen Dovengebruiken een teksttelefoon om met elkaar te praten Het lijkt een beetje op chatten Een teksttelefoon lijkt een beetje op een computer "'--" De wekker Alsje doof bent, kunje de wekker natuurlijk niet horen Maar ook bijna alle slechthorenden horen de wekker niet Zij doen namelijk's nachts hun hoortoestel uit Er zijn wekkers met een snoertje met een trilschijf eraan Die trilschijf leg je dan onder je kussen Wanneer het tijd is, gaat de trilschijf trillen en word je vanzelf wakker Ener zijn ook wekkers met een flitslamp Als de wekker gaat, flitst de lampin je gezicht '--/ Tv kijken Het kan zijn dat je de tv wel kunt verstaan, als je het geluid maar hard genoeg zet Maar misschien vindt de rest van de familie dat wel veel te hard! Je kunt dan naar de tv luisteren met een ringleidingdiesluit je aan op de tv Zo kunje het geluid van de tv in je hoortoestellen horen Maar je kunt de ringleiding natuurlijk ook aansluiten op je radio, je discman of je computer

17 Dit zijn maar een paar voorbeelden, maar je merkt dat doof zijn of doof worden niet betekent dat je niet kunt genieten inje leven Er zijn ook speciale concerten voor doven die werken met trillingen en dingen die je kunt voelen Er bestaan zelfs geurdj's die in een disco zorgen voor een geweldige avond uit Je hoeft daarom ook geen medelijden te hebben met dove mensen AI hebben zij een eigen wereldje, het zijn mensen zoals jij en ik Ga met ze om, praat met ze Wij hebben in ieder geval veel geleerd over de wereld van het oor en alle problemen en zaken daar omheen Alle OORzakenzullen we maar zeggen '--' We vonden het zelfs zo interessant dat we op internet heel wat gebaren hebben opgezocht Viafilmpjes kunje zo heel veel gebaren leren Misschien is het een idee om gebarentaal ats vak op de basisschooite krijgen? Zo kunnenwe altijd en overal met iedereen contact leggen Want als je geen oren om te horen hebt, heb je altijd nogje lichaam en je handen'

18 ' "tè' :, ',,' t, }i!t }i,,-t, - }i!t J' P', -,,, ', tjftjft '-"!t1l,' / n! ; IL " #2) fz ]i!

19 r" fl'ti 12fl flf2 tifi E & fi tfl Deze informatie hebben we verzameld met behulp van internetsitesen boeken uithet documentatiecentrum van school De informatie en plaatjes zijnalleen bestemd ter verduidelijkingvan dit werkstuk- En worden niet voor andere doeleinden gebruikt!

i!i' ] ] ] ] ] 1 ~ 1 ~ Door: A /isha Chandoe Groep Bb VanOstadeschoo/ 1..

i!i' ] ] ] ] ] 1 ~ 1 ~ Door: A /isha Chandoe Groep Bb VanOstadeschoo/ 1.. 1 ~ 1 ~ j J ) J J J I, i!i' 1 Al 1.. Door: A /isha Chandoe Groep Bb VanOstadeschoo/ j 1.. l.. '-....t L- '- '- Inhoud: 1.Inleiding. 2. Wat is een oor? 3. Hoe zit je oor in elkaar? 4. De drie delen van

Nadere informatie

Oren om te horen. 1. Leesopdracht

Oren om te horen. 1. Leesopdracht 1. Leesopdracht Lees de onderstaande tekst goed door. De tekst gaat over de werking van het gehoor en is erg handig voor maken van de overige opdrachten in dit boekje. Oren om te horen Je oren zijn er

Nadere informatie

~ (]J. -S ca. /;a.;j ~ ~/ ~ Ir'! '. - - --~ '-' 1 C\) 4. Middenoor. s. Slakkenhuis. 6. Gehoorzenuw ,.. ...

~ (]J. -S ca. /;a.;j ~ ~/ ~ Ir'! '. - - --~ '-' 1 C\) 4. Middenoor. s. Slakkenhuis. 6. Gehoorzenuw ,.. ... I 3. I H-o'~ hoort een oo~? I, I. Geluidsgolven I I 2. Gehoorgang - Trommelvlies I J 4. Middenoor s. Slakkenhuis 6. Gehoorzenuw '0..,.. '-' 1... C\) -S ca ~ (]J /;a.;j ~ ~/ ~ Ir'! '. - - --~ Inhoudsopgave

Nadere informatie

Als papa of mama een bolletje in het hoofd heeft Informatie voor kinderen van 8 tot 12 jaar over brughoektumor bij hun papa of mama

Als papa of mama een bolletje in het hoofd heeft Informatie voor kinderen van 8 tot 12 jaar over brughoektumor bij hun papa of mama Als papa of mama een bolletje in het hoofd heeft Informatie voor kinderen van 8 tot 12 jaar over brughoektumor bij hun papa of mama Deze folder legt uit wat er gebeurt als je papa of mama een bolletje

Nadere informatie

Even voorstellen: Naam: Geboren: Hobby's: School: Leraar: ',HAUW

Even voorstellen: Naam: Geboren: Hobby's: School: Leraar: ',HAUW 1 Even voorstellen: Naam: Geboren: Hobby's: School: Leraar: ',HAUW Jantine Yntema 17februari 1993 Hockey (keepster) en Zeilen R.K Basisschool De Schakel Groep 8 Edwin Tekelenburg Mijn meester, Edwin Tekelenburg,

Nadere informatie

Ga je mee om de wonderlijke wereld van de zintuigen te ontdekken? Linda van de Weerd

Ga je mee om de wonderlijke wereld van de zintuigen te ontdekken? Linda van de Weerd Ga je mee om de wonderlijke wereld van de zintuigen te ontdekken? 1 Linda van de Weerd Inhoud Moet je horen! 3 Trillingen 4 Luister! 5 Hard en zacht 6 Dichtbij en ver weg 7 Hoog en laag 8 Doof zijn 9 Moeilijke

Nadere informatie

WAT GEHOORVERLIES EIGENLIJK BETEKENT

WAT GEHOORVERLIES EIGENLIJK BETEKENT WAT GEHOORVERLIES EIGENLIJK BETEKENT Hoe weet u of u gehoorverlies heeft? De kans is groot dat u de laatste bent die dat weet. De meeste gehoorverliezen ontwikkelen zich namelijk zo geleidelijk dat u het

Nadere informatie

slechthorendheid en hoortoestellen

slechthorendheid en hoortoestellen patiënteninformatie slechthorendheid en hoortoestellen U bent bij de KNO-arts geweest omdat u niet goed hoort. Mogelijk kunt u door een hoortoestel beter gaan horen. Wat kunnen de klachten zijn? Welke

Nadere informatie

Revalidatie van het gehoor bij volwassenen

Revalidatie van het gehoor bij volwassenen Revalidatie van het gehoor bij volwassenen Gehoor en communicatie zijn van groot belang voor de mens. Wanneer er een beperking van gehoor, spraak of taal optreedt, heeft dat vaak grote gevolgen voor het

Nadere informatie

Keel-, neus en oorheelkunde. Slechthorendheid en Hoortoestellen

Keel-, neus en oorheelkunde. Slechthorendheid en Hoortoestellen Keel-, neus en oorheelkunde Slechthorendheid en Hoortoestellen 1 Deze folder geeft u informatie over slechthorendheid en de mogelijkheden om daar iets aan te doen. Hoe werkt een oor? Het oor is nodig voor

Nadere informatie

Otosclerose. Informatie voor patiënten over gehoorverlies door botvorming op de grens tussen middenoor en binnenoor. Informatie voor patiënten

Otosclerose. Informatie voor patiënten over gehoorverlies door botvorming op de grens tussen middenoor en binnenoor. Informatie voor patiënten Informatie voor patiënten Otosclerose Informatie voor patiënten over gehoorverlies door botvorming op de grens tussen middenoor en binnenoor G437-S CWZ / 09-04 Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis Uw behandelend

Nadere informatie

van beugel tot burn-out

van beugel tot burn-out vier kant reeks van beugel tot burn-out 20 verhalen over gezondheid Uitgeverij Eenvoudig Communiceren Oren Je ziet op straat vaak mensen met een koptelefoontje in hun oren. Ze luisteren bijvoorbeeld naar

Nadere informatie

Als papa of mama een bolletje in het hoofd heeft Informatie voor kinderen van 8 tot 12 jaar over brughoektumor bij hun papa of mama

Als papa of mama een bolletje in het hoofd heeft Informatie voor kinderen van 8 tot 12 jaar over brughoektumor bij hun papa of mama Als papa of mama een bolletje in het hoofd heeft Informatie voor kinderen van 8 tot 12 jaar over brughoektumor bij hun papa of mama Deze folder legt uit wat er gebeurt als je papa of mama een bolletje

Nadere informatie

Functioneren van het oor / buisjes

Functioneren van het oor / buisjes Afdeling: Onderwerp: KNO 1 Buisjes Functioneren van het oor Aan het oor onderscheidt men drie delen: uitwendig oor, middenoor en binnenoor. Het uitwendig oor bestaat uit de oorschelp en de uitwendige gehoorgang,

Nadere informatie

Slechthorendheid en hoortoestellen. Afdeling KNO

Slechthorendheid en hoortoestellen. Afdeling KNO Slechthorendheid en hoortoestellen Afdeling KNO Dit boekje heeft tot doel u informatie te geven over slechthorendheid en de mogelijkheden om daar wat aan te doen. Als u recent bij een keel-, neus- en oorarts

Nadere informatie

SLECHTHORENDHEID EN HOORTOESTELLEN

SLECHTHORENDHEID EN HOORTOESTELLEN SLECHTHORENDHEID EN HOORTOESTELLEN 359 Inleiding Het verschijnsel slechthorendheid is bij u vastgesteld. In deze folder leest u meer over dit verschijnsel en de behandelmogelijkheden. Werking van het oor

Nadere informatie

Trommelvliesbuisjes bij kinderen

Trommelvliesbuisjes bij kinderen Trommelvliesbuisjes bij kinderen Inhoudsopgave Het oor en hoe het werkt... 1 Wat zijn de klachten... 2 Behandeling... 2 Operatie... 2 De voorbereiding... 3 Advies... 3 Tot slot... 4 Het oor en hoe het

Nadere informatie

* IKKEEN M'N OOR. ' :0. ~ i" - ~ ~ --,; öf'j , ]I -::: ~ ~.y,.

* IKKEEN M'N OOR. ' :0. ~ i - ~ ~ --,; öf'j , ]I -::: ~ ~.y,. * KKEEN 1 M'N OOR. ~ i" - ~ ~ --,; -::: ~ 1 öf'j.. '., ] ~ ~.y,. ' :. nhoud vi' Voorwoordblz 2 vi' Evenwichtorgaan + hoe zit dat nu precies? Blz 3 vi' Het oor(tje) blz 4 vi' Geluiden om je heen + woordspin

Nadere informatie

Inleiding. Hoe werkt het oor?

Inleiding. Hoe werkt het oor? Otosclerose Inleiding Samen met uw KNO- arts heeft u besloten om vanwege uw gehoor en/of oorklachten een onderzoek te laten verrichten naar eventuele otosclerose. Deze folder geeft u informatie over wat

Nadere informatie

Trommelvliesbuisjes voor volwassenen

Trommelvliesbuisjes voor volwassenen Trommelvliesbuisjes voor volwassenen Inleiding Deze folder heeft tot doel u informatie te geven over het plaatsen van trommelvliesbuisjes. Het plaatsen van trommelvliesbuisjes vindt plaats wanneer de buis

Nadere informatie

Voor wie? Luchtgeleiding en botgeleiding

Voor wie? Luchtgeleiding en botgeleiding 4 In deze folder vindt u informatie over het bot verankerd hoortoestel. U leest hierin bij welke gehoorproblemen dit toestel gebruikt wordt en hoe het werkt. Voor wie? Een bot verankerd hoortoestel, Bone

Nadere informatie

Operatie a an het oor

Operatie a an het oor Operatie aan het oor Inleiding Deze folder heeft tot doel u informatie te geven over operaties aan het oor. Alvorens nader om te gaan op het hoe en waarom is het zinvol in kort de werking van het menselijk

Nadere informatie

Slechthorendheid en hoortoestellen

Slechthorendheid en hoortoestellen Slechthorendheid en hoortoestellen Deze folder heeft tot doel u informatie te geven over slechthorendheid en de mogelijkheden om daar wat aan te doen. Hoe werkt een oor? Het oor is nodig voor het horen

Nadere informatie

Hoeveel db? Wanneer gehoorschade? Waar?

Hoeveel db? Wanneer gehoorschade? Waar? Bescherm je gehoor! Bescherm je gehoor! Als werknemer in de Sector Drankverstrekkende bedrijven (o.a. cafés, discotheken) willen we je graag informeren waar je op moet letten als je werkt bij hoge geluidsniveaus

Nadere informatie

Operaties aan het oor

Operaties aan het oor KNO Operaties aan het oor Het Antonius Ziekenhuis vormt samen met Thuiszorg Zuidwest Friesland de Antonius Zorggroep Uw KNO-arts heeft voorgesteld om uw oorklachten te behandelen met een operatie. Deze

Nadere informatie

Plaatsen van trommelvliesbuisjes bij volwassenen

Plaatsen van trommelvliesbuisjes bij volwassenen Plaatsen van trommelvliesbuisjes bij volwassenen U komt binnenkort in ons ziekenhuis voor het plaatsen van trommelvliesbuisjes. De KNO-arts heeft u mondeling geïnformeerd over de behandeling. In deze folder

Nadere informatie

Operaties aan het oor

Operaties aan het oor KNO Operaties aan het oor BEHANDELING Operaties aan het oor Uw KNO-arts heeft voorgesteld om uw oorklachten te behandelen met een operatie. In deze folder vindt u meer informatie over de verschillende

Nadere informatie

Inleiding. Afspraken maakt u via het Afspraakbureau tel 070-312 7300.

Inleiding. Afspraken maakt u via het Afspraakbureau tel 070-312 7300. Indien u nog vragen heeft, kunt u altijd telefonisch contact opnemen met het ziekenhuis. Tot 17.00 uur kan dit met de afdeling Dagbehandeling, tel. (070) 312 7212. Na 17.00 uur of bij geen gehoor neemt

Nadere informatie

patiënteninformatie trommelvliesbuisjes bij kinderen

patiënteninformatie trommelvliesbuisjes bij kinderen patiënteninformatie trommelvliesbuisjes bij kinderen In overleg met de KNO-arts heeft u besloten om bij uw kind trommelvliesbuisjes te laten plaatsen. In deze folder geven wij u inhoudelijke informatie

Nadere informatie

kno specialisten in keel-, neus- & oorheelkunde Plotselinge doofheid

kno specialisten in keel-, neus- & oorheelkunde Plotselinge doofheid kno haarlemmermeer specialisten in keel-, neus- & oorheelkunde Plotselinge doofheid Eigenlijk is het beter te spreken van plotseling gehoorsverlies, omdat met doofheid strikt genomen volledig verlies van

Nadere informatie

Operatie aan het oor. Neem altijd uw verzekeringsgegevens en identiteitsbewijs mee!

Operatie aan het oor. Neem altijd uw verzekeringsgegevens en identiteitsbewijs mee! Operatie aan het oor In overleg met uw behandelend arts heeft u besloten dat u vanwege gehoor en/of oorklachten een operatie aan het oor zult ondergaan. Deze folder geeft een globaal overzicht van de gang

Nadere informatie

Operaties aan het oor

Operaties aan het oor Operaties aan het oor Inleiding Deze folder heeft tot doel u informatie te geven over operaties aan het oor. Als u recent bij de KNO-arts bent geweest, die u zo'n operatie heeft voorgesteld, dan kunt u

Nadere informatie

Lawaai en Horen. Een korte beschrijving van het begrip lawaai, lawaaibronnen en hoe u lawaai kunt vermijden.

Lawaai en Horen. Een korte beschrijving van het begrip lawaai, lawaaibronnen en hoe u lawaai kunt vermijden. Lawaai en Horen 4 Een korte beschrijving van het begrip lawaai, lawaaibronnen en hoe u lawaai kunt vermijden. Deze brochure is de vierde in een reeks Widex-publicaties over het gehoor en aanverwante onderwerpen.

Nadere informatie

Operatie aan het oor

Operatie aan het oor Operatie aan het oor De werking van het oor Wat wij geluid noemen, is in feite een luchttrilling. Deze trilling wordt opgevangen in de oorschelp en gaat via de gehoorgang ons lichaam binnen. Aan het einde

Nadere informatie

Operatie aan het oor. Neem altijd uw verzekeringsgegevens en identiteitsbewijs mee!

Operatie aan het oor. Neem altijd uw verzekeringsgegevens en identiteitsbewijs mee! Operatie aan het oor In overleg met uw behandelend arts heeft u besloten dat u vanwege gehooren/of oorklachten een operatie aan het oor zult ondergaan. Deze folder geeft een globaal overzicht van de gang

Nadere informatie

OPERATIES AAN HET OOR

OPERATIES AAN HET OOR OPERATIES AAN HET OOR In deze folder geeft het Ruwaard van Putten Ziekenhuis u algemene informatie over de diverse operatiemogelijkheden aan het oor. Leest u deze informatie zorgvuldig. Indien voor u van

Nadere informatie

1.2 Het oor, opvangen van geluiden HB p.32-35

1.2 Het oor, opvangen van geluiden HB p.32-35 1.2 Het oor, opvangen van geluiden HB p.32-35 1.2.1 Wat is geluid? Geluid: trillingen veroorzaakt door een geluidsbron Middenstof: stof die de trillingen geleidt. Resonantie: het overdragen van een trilling

Nadere informatie

kno specialisten in keel-, neus- & oorheelkunde Slechthorendheid en hoorapparaten

kno specialisten in keel-, neus- & oorheelkunde Slechthorendheid en hoorapparaten kno haarlemmermeer specialisten in keel-, neus- & oorheelkunde Slechthorendheid en hoorapparaten Inleiding Het oor is nodig voor het horen van geluid. Geluid is een luchttrilling. Deze trilling komt via

Nadere informatie

Libra R&A locatie Leijpark. Gehoor en gehooronderzoek bij VIN-revalidanten. Informatie voor familie en naasten

Libra R&A locatie Leijpark. Gehoor en gehooronderzoek bij VIN-revalidanten. Informatie voor familie en naasten Libra R&A locatie Leijpark Gehoor en gehooronderzoek bij VIN-revalidanten Informatie voor familie en naasten Uw kind/partner/naaste volgt het programma Vroege Intensieve Neurorevalidatie (VIN) van Libra

Nadere informatie

Operatie aan het oor. Keel-Neus- en Oorheelkunde

Operatie aan het oor. Keel-Neus- en Oorheelkunde Operatie aan het oor Keel-Neus- en Oorheelkunde Uw Keel-Neus-Oorarts (KNO-arts) heeft voorgesteld om uw oorklachten te behandelen met een operatie. Deze folder geeft u informatie over zo n operatie. U

Nadere informatie

Keel-, neus- en oorheelkunde. Operaties aan het oor

Keel-, neus- en oorheelkunde. Operaties aan het oor Keel-, neus- en oorheelkunde Operaties aan het oor 1 Inleiding Deze folder geeft u informatie over verschillende operaties aan het oor. 2 Hoe werkt een oor? Het oor is nodig voor het horen van geluid.

Nadere informatie

Het is van groot belang dat u beide brochures goed doorleest en de aanwijzingen opvolgt.

Het is van groot belang dat u beide brochures goed doorleest en de aanwijzingen opvolgt. Trommelvliesbuisjes Inleiding De keel-, neus- en oorarts (KNO-arts) heeft voorgesteld om bij uw kind trommelvliesbuisjes te plaatsen. In deze brochure wordt specifieke informatie gegeven over de gang van

Nadere informatie

C.V.I. 9.5 Geluid in de vleeswarenindustrie

C.V.I. 9.5 Geluid in de vleeswarenindustrie 9 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN 9.5 GELUID IN DE VLEESWARENINDUSTRIE Auteur : Ir. S.P. van Duin februari 1998 blad 1 van 7 INHOUDSOPGAVE 1 WAT IS GELUID................................................... 3 2 HOE

Nadere informatie

Laserbehandeling bij middenoorontsteking

Laserbehandeling bij middenoorontsteking Laserbehandeling bij middenoorontsteking Inleiding De keel-, neus- en oorarts (KNO-arts) heeft voorgesteld om bij uw kind een opening in het trommelvlies te laseren. In deze brochure wordt informatie gegeven

Nadere informatie

Trommelvliesbuisje bij volwassenen

Trommelvliesbuisje bij volwassenen KNO Trommelvliesbuisje bij volwassenen dagbehandeling BEHANDELING Trommelvliesbuisje bij volwassenen Uw KNO-arts heeft voorgesteld bij u een trommelvliesbuisje te plaatsen. In deze folder vindt u informatie

Nadere informatie

Hoofdstuk 2 GEHOORSTOORNISSEN. Inleiding. Gehoorstoornissen. Soorten gehoorverlies

Hoofdstuk 2 GEHOORSTOORNISSEN. Inleiding. Gehoorstoornissen. Soorten gehoorverlies Hoofdstuk 2 GEHOORSTOORNISSEN Inleiding Een kan verschillende oorzaken hebben. De gevolgen en de behandeling van de stoornis hangen af van de oorzaak. Dit hoofdstuk beschrijft kort de soorten, de graden

Nadere informatie

Slechthorendheid en hoortoestellen

Slechthorendheid en hoortoestellen Slechthorendheid en hoortoestellen 2 Uw behandelend arts heeft voorgesteld om vanwege uw gehoor- en / of oorklachten een onderzoek door de kno-arts te laten verrichten. Deze folder geeft u informatie over

Nadere informatie

lichaam is gestopt met groeien? De groei zou gemiddeld 0,2 millimeter per jaar bedragen. Dit komt neer

lichaam is gestopt met groeien? De groei zou gemiddeld 0,2 millimeter per jaar bedragen. Dit komt neer Wist je dat... onze oren blijven groeien, ook nadat de rest van ons lichaam is gestopt met groeien? De groei zou gemiddeld 0,2 millimeter per jaar bedragen. Dit komt neer op een centimeter in vijftig jaar.

Nadere informatie

Lespakket Bovenbouw Lesmodule B1 Oren om te horen

Lespakket Bovenbouw Lesmodule B1 Oren om te horen Lespakket Bovenbouw Lesmodule B1 Oren om te horen Natuurproject SAMEN OP PAD Activiteit ALGEMEEN Versie 1 Oren om te horen Doelstelling lesmodule Voorbereiding: Bewustwording van het zintuig gehoor. Muziek

Nadere informatie

Operaties aan het oor

Operaties aan het oor Operaties aan het oor In overleg met uw KNO-arts heeft u besloten tot een ooroperatie. Door u goed voor te bereiden op de ingreep kunt u bijdragen aan een vlot herstel. Het lezen van deze folder kan u

Nadere informatie

Botverankerde hoortoestellen

Botverankerde hoortoestellen Botverankerde hoortoestellen Albert Schweitzer ziekenhuis september 2014 pavo 0006 Inleiding De KNO-arts heeft met u besproken dat u een botverankerd hoortoestel gaat krijgen. In deze folder leest u meer

Nadere informatie

Schade aan het gehoor

Schade aan het gehoor Bescherm je oren! Als werknemer in de podiumsector kun je in deze folder lezen waarop je moet letten als je werkt bij de hoge geluidsniveaus die in podiumsector voorkomen. Bescherm in ieder geval je oren,

Nadere informatie

Operaties aan het oor

Operaties aan het oor Operaties aan het oor Inleiding De keel-, neus-, en oorarts (KNO-arts) heeft bij u een operatie aan een van uw oren voorgesteld. In deze brochure wordt informatie gegeven over de werking van het oor en

Nadere informatie

Wat is er aan de hand in het middenoor

Wat is er aan de hand in het middenoor Paracentese Wat is er aan de hand in het middenoor Bij het oor onderscheidt men drie delen: uitwendig oor, middenoor en binnenoor. Het uitwendig oor bestaat uit de oorschelp en de uitwendige gehoorgang,

Nadere informatie

Slechthorendheid en hoortoestellen

Slechthorendheid en hoortoestellen Slechthorendheid en hoortoestellen Inleiding Uw behandelend arts heeft voorgesteld om in verband met uw gehoor- en / of oorklachten een onderzoek door de knoarts te laten verrichten. Deze folder geeft

Nadere informatie

Horen vmbo-kgt34. CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie.

Horen vmbo-kgt34. CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie. Auteur VO-content Laatst gewijzigd Licentie Webadres 07 April 2016 CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie http://maken.wikiwijs.nl/63355 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijsleermiddelenplein.

Nadere informatie

Het gehoor van mijn kind. Informatiebrochure

Het gehoor van mijn kind. Informatiebrochure Het gehoor van mijn kind Informatiebrochure Inhoud 1 Werking van het oor 4 2 Soorten gehoorverlies en behandeling 5 3 Hoe onderzoekt de arts het gehoor? 7 3.1 Oto-akoestische emissies (OAE) 7 3.2 BERA

Nadere informatie

Buisjes in de oren. 1. Waarom een operatie? 2. Hoe verloopt de opname

Buisjes in de oren. 1. Waarom een operatie? 2. Hoe verloopt de opname Buisjes in de oren Binnenkort komt uw kind naar het ziekenhuis voor een ooroperatie, namelijk het plaatsen van trommelvliesbuisjes. In deze folder leest u meer over de operatie en de nazorg. Eerst leggen

Nadere informatie

Oorsuizen: tinnitus. Informatie voor patiënten over oorsuizen

Oorsuizen: tinnitus. Informatie voor patiënten over oorsuizen Oorsuizen: tinnitus Informatie voor patiënten over oorsuizen Uw behandelend arts heeft voorgesteld om vanwege oorsuizen een onderzoek door de kno-arts te laten verrichten. Deze folder geeft u informatie

Nadere informatie

Ooroperaties Inleiding Hoe werkt een oor?

Ooroperaties Inleiding Hoe werkt een oor? Ooroperaties Inleiding De keel-, neus-, en oorarts (KNO-arts) heeft bij uw kind een operatie aan een van de oren voorgesteld. In deze brochure wordt informatie gegeven over de werking van het oor en de

Nadere informatie

Lawaai & occasionele blootstelling

Lawaai & occasionele blootstelling Lawaai & occasionele blootstelling Lawaai & occasionele blootstelling - Versie: 01/08/2012 Pagina 1 / 8 LAWAAI & OCCASIONELE BLOOTSTELLING Inleiding : In de wereld van de luchtvaart worden heel wat werknemers

Nadere informatie

Keel- Neus- Oorheelkunde Operaties aan het oor

Keel- Neus- Oorheelkunde Operaties aan het oor Keel- Neus- Oorheelkunde Operaties aan het oor 2 Inleiding Uw KNO-arts heeft voorgesteld om uw oorklachten te behandelen met een operatie. Deze folder heeft tot doel u te informeren zo n operatie. Hoe

Nadere informatie

Waar kunt u nu aan merken dat uw kind niet goed hoort of moeite heeft met luisteren?

Waar kunt u nu aan merken dat uw kind niet goed hoort of moeite heeft met luisteren? Horen en Luisteren Horen en luisteren Horen en luisteren zijn niet hetzelfde. Horen heeft te maken met de geluiden die het oor binnenkomen; luisteren heeft te maken met wat je met die geluiden doet. Om

Nadere informatie

Ontdekdoos Geluid voor groep 5 en 6. docentenhandleiding

Ontdekdoos Geluid voor groep 5 en 6. docentenhandleiding Ontdekdoos Geluid voor groep 5 en 6 docentenhandleiding Uitgave: Amsterdams NME Centrum Ontdekdoos Geluid Docentenhandleiding Het lesmateriaal mag vrij gekopieerd worden voor gebruik op school en is gratis

Nadere informatie

Operaties aan het oor

Operaties aan het oor KNO-HEELKUNDE Operaties aan het oor Informatie voor jongeren Binnenkort word je opgenomen op de kinderafdeling voor een operatie aan je oor. Voor deze operatie moet je een dag en soms een nacht in het

Nadere informatie

oorsuizen tinnitus patiënteninformatie

oorsuizen tinnitus patiënteninformatie patiënteninformatie oorsuizen tinnitus U bent bij de KNO-arts geweest omdat u last heeft van oorsuizen. Dit wordt ook wel tinnitus genoemd. Wat is tinnitus? Welke behandelingen zijn mogelijk? Dat en meer

Nadere informatie

Ooroperatie. Keel- neus- en oorheelkunde

Ooroperatie. Keel- neus- en oorheelkunde 1/5 Keel- neus- en oorheelkunde Ooroperatie Inleiding Uw Keel- Neus- Oorarts heeft voorgesteld om uw oorklachten te behandelen met een operatie. Deze folder heeft tot doel om u wat informatie te geven

Nadere informatie

Preventieve gehoorzorg

Preventieve gehoorzorg Daar luister ik naar Laat jaarlijks je gehoor preventief controleren Gehoorschade door lawaai... meest voorkomende beroepsziekte! In de westerse wereld is slechthorendheid door lawaai uitgegroeid tot de

Nadere informatie

Sluiten van het trommelvlies (Tympanoplastiek of Myringoplastiek)

Sluiten van het trommelvlies (Tympanoplastiek of Myringoplastiek) Sluiten van het trommelvlies (Tympanoplastiek of Myringoplastiek) In overleg met uw dokter heeft u besloten dat u aan uw oor wordt geopereerd. Dit is nodig omdat u een gaatje heeft in het trommelvlies.

Nadere informatie

Toets Communicatie (eindtoets) 1

Toets Communicatie (eindtoets) 1 Toets Communicatie (eindtoets) 1 De toets bij het hoofdstuk communicatie. Maak in elk geval de toets passend bij de route die je hebt gedaan. Maak ook nog een toets voor een andere route. Probeer zo goed

Nadere informatie

KNO. Trommelvliesbuisjes. Het Antonius Ziekenhuis vormt samen met Thuiszorg Zuidwest Friesland de Antonius Zorggroep

KNO. Trommelvliesbuisjes. Het Antonius Ziekenhuis vormt samen met Thuiszorg Zuidwest Friesland de Antonius Zorggroep KNO Trommelvliesbuisjes Het Antonius Ziekenhuis vormt samen met Thuiszorg Zuidwest Friesland de Antonius Zorggroep Het plaatsen van trommelvliesbuisjes is - vooral bij kinderen - één van de meest voorkomende

Nadere informatie

Trommelvliesbuisjes bij volwassenen

Trommelvliesbuisjes bij volwassenen KNO Trommelvliesbuisjes bij volwassenen (poliklinisch) BEHANDELING Trommelvliesbuisjes bij volwassenen (poliklinisch) Uw KNO-arts heeft voorgesteld bij u een trommelvliesbuisje te plaatsen. In deze folder

Nadere informatie

Stijgbeugel- of stapesoperatie

Stijgbeugel- of stapesoperatie Stijgbeugel- of stapesoperatie Deze brochure biedt u informatie over operaties aan de stijgbeugel (stapes), een van de gehoorbeentjes in het middenoor. Werking van het oor Het oor is globaal onder te verdelen

Nadere informatie

Trommelvliesbuisjes. volwassenen KNO. alle aandacht

Trommelvliesbuisjes. volwassenen KNO. alle aandacht Trommelvliesbuisjes bij volwassenen KNO alle aandacht Trommelvliesbuisjes bij volwassenen Algemeen Er is in overleg met u besloten tot het plaatsen van een trommelvliesbuisje. Gemakshalve wordt in de rest

Nadere informatie

Samenvatting project natuur zintuigen

Samenvatting project natuur zintuigen Samenvatting project natuur zintuigen Let op: De plaatjes hoef je niet te leren! Samenvatting van de huid Hoe voel je? In je huid zitten drukreceptoren die gestimuleerd worden door jouw vinger. Ze sturen

Nadere informatie

Informatie bij operaties aan het oor

Informatie bij operaties aan het oor Informatie bij operaties aan het oor Dr. G. Claes Prof. Dr. J. Claes Dr. M. De Cock Dr. J. Van Haesendonck Inleiding Deze informatie heeft tot doel U in te lichten over het verloop van deze ingreep, wij

Nadere informatie

Gespreksrichtlijnen tussen goeden slechthorenden

Gespreksrichtlijnen tussen goeden slechthorenden Gespreksrichtlijnen tussen goeden slechthorenden Communiceren doe je met zijn tweeën Deze folder is bedoeld voor de goedhorenden die in hun omgeving iemand kennen die slechthorend is, en voor slechthorenden

Nadere informatie

Trommelvliesbuisjes. Dagbehandeling / kort verblijf

Trommelvliesbuisjes. Dagbehandeling / kort verblijf Trommelvliesbuisjes Dagbehandeling / kort verblijf Beter voor elkaar 2 Inleiding Omdat uw kind regelmatig last heeft van oorklachten, zoals oorpijn, pijn bij het slikken en minder goed horen, heeft de

Nadere informatie

Oorgasme. Geluid in je oor

Oorgasme. Geluid in je oor Oorgasme Oorgasme Muziek is intens genieten. Kun jij je een leven inbeelden zonder muziek? Als je ouder wordt, is het normaal dat je de volumeknop al eens wat verder moet draaien. Je gehoor vermindert

Nadere informatie

10. Gebarentaal [1/3]

10. Gebarentaal [1/3] 10. Gebarentaal [1/3] 1 Gebarentalen Stel, je kunt niets horen. Je bent doof. Hoe praat je dan met andere mensen? Je kunt liplezen, maar dat is moeilijk en je mist dan toch nog veel van het gesprek. Bovendien

Nadere informatie

OPERATIE AAN DE GEHOORBEENTJES Tymanoplastiek FRANCISCUS VLIETLAND

OPERATIE AAN DE GEHOORBEENTJES Tymanoplastiek FRANCISCUS VLIETLAND OPERATIE AAN DE GEHOORBEENTJES Tymanoplastiek FRANCISCUS VLIETLAND U komt in aanmerking voor een operatie in het middenoor waarbij de gehoorbeenketen wordt gerepareerd en uw klachten kunnen verminderen.

Nadere informatie

Inhoud. Slechthorendheid, hoe zat het ook alweer?

Inhoud. Slechthorendheid, hoe zat het ook alweer? Inhoud Slechthorendheid, hoe zat het ook alweer? Wat hoor je te weten in cluster 2? Gehoor Gehoorverlies Onderzoek: wat betekent een audiogram? Hoe klinkt een gehoorverlies Wat mag je verwachten van hulpmiddelen?

Nadere informatie

hoofd, hals en zenuwstelsel info voor de patiënt Vervangen van de stijgbeugel bij otosclerose UZ Gent, Dienst Neus-, Keel- en Oorheelkunde

hoofd, hals en zenuwstelsel info voor de patiënt Vervangen van de stijgbeugel bij otosclerose UZ Gent, Dienst Neus-, Keel- en Oorheelkunde hoofd, hals en zenuwstelsel info voor de patiënt Vervangen van de stijgbeugel bij otosclerose UZ Gent, Dienst Neus-, Keel- en Oorheelkunde Vervangen van de stijgbeugel bij otosclerose Inleiding In overleg

Nadere informatie

Trommelvliesbuisjes plaatsen onder plaatselijke verdoving op de polikliniek KNO

Trommelvliesbuisjes plaatsen onder plaatselijke verdoving op de polikliniek KNO Trommelvliesbuisjes plaatsen onder plaatselijke verdoving op de polikliniek KNO Albert Schweitzer ziekenhuis december 2013 pavo 1108 Inleiding Omdat u regelmatig last heeft van oorklachten, zoals oorpijn,

Nadere informatie

Buisjes in de oren (bij kinderen)soms kan uw kind

Buisjes in de oren (bij kinderen)soms kan uw kind Buisjes in de oren (bij kinderen)soms kan uw kind Binnenkort komt uw kind naar het ziekenhuis voor een ooroperatie, namelijk het plaatsen van trommelvliesbuisjes. In deze folder leest u meer over de operatie

Nadere informatie

Keel- Neus- Oorheelkunde Trommelvliesbuisjes plaatsen

Keel- Neus- Oorheelkunde Trommelvliesbuisjes plaatsen Keel- Neus- Oorheelkunde Trommelvliesbuisjes plaatsen Inleiding Uw kind krijgt binnenkort trommelvliesbuisjes. Dit is een kleine ingreep waarvoor uw kind even naar het ziekenhuis moet. Uw kind krijgt een

Nadere informatie

> Lees Hoe praten we?

> Lees Hoe praten we? LB 8-70. Trillende lucht > Lees Hoe praten we? > Lees Dat klinkt mooi! Maak de zin af. Geluid is Zet de volgende zinnen in de goede volgorde. Zet er het juiste cijfer voor. Je borstkas versterkt het geluid.

Nadere informatie

Gehoorverbeterende operatie. Afdeling KNO

Gehoorverbeterende operatie. Afdeling KNO Gehoorverbeterende operatie Afdeling KNO Gehoorverbeterende operatie Inleiding Binnenkort ondergaat u een operatie aan uw oor in het Diaconessenhuis in Meppel, onderdeel van Zorgcombinatie Noorderboog.

Nadere informatie

Hoe werkt het oor? Het oor is onder te verdelen in: 1. Uitwendige gehoorgang;

Hoe werkt het oor? Het oor is onder te verdelen in: 1. Uitwendige gehoorgang; Plotsdoofheid Hoe werkt het oor? Het oor is onder te verdelen in: 1. Uitwendige gehoorgang; 2. Trommelvlies waarachter zich het middenoor bevindt. Hierin bevinden zich de drie gehoorbeentjes en via de

Nadere informatie

Trommelvliesbuisjes voor volwassenen

Trommelvliesbuisjes voor volwassenen Trommelvliesbuisjes voor volwassenen In overleg met uw arts hebt u besloten om een trommelvliesbuisje te laten plaatsen. De reden hiervoor is dat de buis van Eustachius (een onderdeel van uw oor) niet

Nadere informatie

Trommelvliesbuisjes inbrengen bij kinderen

Trommelvliesbuisjes inbrengen bij kinderen Trommelvliesbuisjes inbrengen bij kinderen Samen met de KNO-arts is besloten om bij uw kind trommelvliesbuisjes in te brengen. In deze folder geven we u hier informatie over. Hoe ziet het oor eruit Het

Nadere informatie

trommelvliessluiting of middenoorinspectie

trommelvliessluiting of middenoorinspectie patiënteninformatie trommelvliessluiting of middenoorinspectie U heeft met uw KNO-arts gesproken over verlies van uw gehoor door geleidingsgehoorverlies. Een oplossing om uw gehoor te verbeteren zou een

Nadere informatie

Vervangen van de stijgbeugel bij otosclerose

Vervangen van de stijgbeugel bij otosclerose Vervangen van de stijgbeugel bij otosclerose In overleg met uw behandelend arts heeft u besloten tot een ooroperatie op de afdeling Keel-, Neus- en Oorheel-kunde (KNO) van het Radboudumc. Deze folder

Nadere informatie

Het plaatsen van trommelvliesbuisjes (bij kinderen)

Het plaatsen van trommelvliesbuisjes (bij kinderen) Het plaatsen van trommelvliesbuisjes (bij kinderen) Inleiding Het is uzelf, de schoolarts en/of het onderwijzend personeel opgevallen dat uw kind niet goed hoort. Uw huisarts heeft u daarom verwezen naar

Nadere informatie

Horen met één oor. Informatie voor ouders, leerkrachten en volwassenen. Afdeling KNO

Horen met één oor. Informatie voor ouders, leerkrachten en volwassenen. Afdeling KNO Horen met één oor Informatie voor ouders, leerkrachten en volwassenen Afdeling KNO Horen met één oor Informatie voor ouders, leerkrachten en volwassenen Als iemand met één oor slecht of helemaal niet hoort

Nadere informatie

Plotsdoofheid. Informatie voor patiënten die plotseling geheel doof worden. Informatie voor patiënten. Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis

Plotsdoofheid. Informatie voor patiënten die plotseling geheel doof worden. Informatie voor patiënten. Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis Informatie voor patiënten Plotsdoofheid Informatie voor patiënten die plotseling geheel doof worden G456-Q CWZ / 09-04 Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis Uw behandelend arts heeft voorgesteld om vanwege uw

Nadere informatie

Logopedie Sophie Gortzak maart 2010

Logopedie Sophie Gortzak maart 2010 Logopedie Sophie Gortzak maart 2010 Inleiding Ik doe mijn werkstuk over logopedie omdat ik het een interessant onderwerp vond en mijn moeder is logopedist. Mijn hoofdstukken zijn: 1Wat is logopedie? 2Wie

Nadere informatie

trommelvliesbuisjes Informatie voor ouders / verzorgers

trommelvliesbuisjes Informatie voor ouders / verzorgers trommelvliesbuisjes Informatie voor ouders / verzorgers Uw kind krijgt trommelvliesbuisjes In overleg met uw KNO-arts krijgt uw kind trommelvliesbuisjes. Uw kind wordt voor deze operatie één dagdeel opgenomen

Nadere informatie

2 Ik en autisme VOORBEELDPAGINA S

2 Ik en autisme VOORBEELDPAGINA S 2 Ik en autisme In het vorige hoofdstuk is verteld over sterke kanten die mensen met autisme vaak hebben. In dit hoofdstuk vertellen we over autisme in het algemeen. We beginnen met een stelling. In de

Nadere informatie

Ooroperatie bij kinderen

Ooroperatie bij kinderen Keel-, neus- en oorheelkunde Ooroperatie bij kinderen Afspraak Dag en Datum: Tijd: Waar:... dag...... uur afdeling Kinderdagbehandeling Gebouw D, verdieping 3, ontvangst 1. De operatie wordt gedaan door

Nadere informatie