Revalidatie van het gehoor bij volwassenen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Revalidatie van het gehoor bij volwassenen"

Transcriptie

1 Revalidatie van het gehoor bij volwassenen Gehoor en communicatie zijn van groot belang voor de mens. Wanneer er een beperking van gehoor, spraak of taal optreedt, heeft dat vaak grote gevolgen voor het functioneren thuis, in het sociale leven en binnen opleiding of werk. Het audiologisch centrum (AC) biedt zorg aan mensen met problemen op het gebied van het gehoor en de communicatie. Deze zorg bestaat uit: Diagnostiek: het nauwkeurig uitzoeken van de aard en omvang van het probleem. Revalidatie: het vinden van oplossingen voor dit probleem. Begeleiding: het bieden van ondersteuning bij de problemen die ondanks revalidatie blijven bestaan. Omdat de problemen vaak complex zijn, bestaat het audiologisch centrum uit een multidisciplinair team met een audioloog, akoepedist, logopedist, klinisch linguïst, KNO-arts, maatschappelijk werker en een psycholoog. Daarnaast is er een nauwe samenwerking met andere specialisten van het VU medisch centrum.

2 Werking en functie van het gehoor Het oor bestaat uit een aantal delen, te beginnen met de uitwendige gehoorgang (1), het trommelvlies (2) en daarachter het middenoor. In het middenoor bevinden zich drie gehoorbeentjes: hamer (3), aambeeld (4) en stijgbeugel (5). Het eigenlijke gehoororgaan is het binnenoor (6), ook wel slakkenhuis genoemd. Daarachter zit de gehoorzenuw (niet genummerd). Geluid bestaat uit luchttrillingen. De trillingen worden opgevangen door de oorschelp en komen via de gehoorgang op het trommelvlies. Het trommelvlies en de gehoorbeentjes versterken het geluid en geleiden de trillingen naar het binnenoor. In het binnenoor wordt de trilling van het geluid door kleine haarcellen heel nauwkeurig omgezet in een zenuwsignaal. Deze haarcellen zijn erg kwetsbaar. Vanuit het binnenoor gaat het zenuwsignaal via de hersenzenuw en de hersenstam naar de hersenen en daar worden we ons bewust van het geluid. Er zijn verschillende functies van het gehoor te onderscheiden: waarnemen en herkennen van geluiden, spraakverstaan in stilte, spraakverstaan in lawaai en richtinghoren. Slechthorendheid Het functioneren van het gehoor kan op verschillende manieren verstoord worden. Problemen in het midden- of binnenoor komen het meest voor. Problemen in het middenoor Wanneer er een probleem is in het middenoor, kan het geluid niet goed naar het binnenoor geleid worden. Het gehoorverlies wordt dan een conductief verlies of geleidingsverlies genoemd. Dit betekent dat de geluiden zacht en gedempt klinken. Problemen in het middenoor zijn 2

3 onder andere oorontsteking, vocht achter het trommelvlies, defecten in het trommelvlies of de gehoorbeentjesketen. Soms kan de KNO-arts het probleem verhelpen met medicijnen of een operatie. Het komt echter ook voor dat de problemen niet te verhelpen zijn. Problemen in het binnenoor Wanneer er een probleem is in het binnenoor, kan de geluidstrilling niet goed worden omgezet in een zenuwsignaal. Dit betekent dat de geluiden zachter klinken, maar ook minder nauwkeurig onderscheiden kunnen worden. Een gevolg hiervan is dat een binnenoorslechthorendheid moeilijker te compenseren kan zijn. Dergelijk gehoorverlies wordt perceptief verlies genoemd. Bekende vormen van binnenoorslechthorendheid zijn ouderdoms- en lawaaislechthorendheid. Problemen in het binnenoor zijn in het algemeen blijvend van aard. Revalidatie van het gehoor Wanneer de aard en omvang van het gehoorverlies bekend zijn en de KNO-arts dit niet (verder) kan verhelpen, helpt het audiologisch centrum u met het zoeken naar oplossingen. De meest bekende oplossing voor een gehoorprobleem is het hoortoestel. Tijdens de intake hoorrevalidatie worden uw problemen op het gebied van het gehoor en de communicatie besproken. Daarbij worden er doelen opgesteld voor de revalidatie, bijvoorbeeld beter verstaan in een vergadering of het horen van deuren telefoonbel. Er wordt bekeken welk hoortoestel het best past bij uw gehoor en de hoor- en luistersituaties die voor u van belang zijn. De belangrijkste functie van het hoortoestel is het geluid zo goed mogelijk aan te bieden aan het slechthorende oor. De meeste hoor toestellen kunnen geluiden luider en daarmee beter hoorbaar maken, maar dat lost niet altijd alle problemen op. Voor sommige hoor- en luistersituaties is meer nodig dan alleen maar het luider maken van geluiden. Vooral het spraakverstaan in een rumoerige omgeving blijft voor veel slechthorenden een probleem, ook met hoortoestellen. Er zijn wel hoortoestellen die proberen om het spraakverstaan in rumoer te verbeteren, bijvoorbeeld door gebruik te maken van speciale instellingen voor rumoerige omgevingen of door gebruik te maken van een richtinggevoelige microfoon. Tijdens de intake hoorrevalidatie wordt afhankelijk van uw gehoor en uw hoor- en luistersituaties bepaald aan welke eisen de hoortoestellen moeten voldoen. In overleg met u adviseren wij één of twee hoortoestellen, een toestel in-het-oor of achter-het-oor. 3

4 Proefperiode Bij de intake hoorrevalidatie wordt een recept meegegeven voor de audicien (de hoortoestelwinkel). Bij de audicien wordt een afdruk gemaakt van de oren. Deze afdrukken zijn nodig om straks het hoortoestel van een goed passend oorstukje te voorzien (of een schaaltje bij een in-het-oor hoortoestel). Tijdens het tweede bezoek aan de audicien liggen de hoortoestellen en oorstukjes klaar. De hoortoestellen worden ingesteld op basis van het audiogram. De hoortoestellen worden nog niet aangeschaft. Het is de bedoeling tijdens de proefperiode zoveel mogelijk ervaring op te doen in situaties die voor u van belang zijn. Tijdens deze proefperiode kunt u bij de audicien terecht voor de verdere afstelling van de hoortoestellen, bijvoorbeeld als de toestellen te hard of te zacht staan ingesteld, of als geluiden te dof of te schel klinken. Ook geeft de audicien u uitleg over het gebruik van het hoortoestel, zoals bijvoorbeeld over het inzetten en schoonhouden hiervan. Het is ook mogelijk om tijdens de proefperiode andere hoortoestellen uit te proberen. Wellicht een toestel met meer of juist minder mogelijkheden of een toestel van een ander merk. Bij moeilijkheden met het hoortoestel of oorstukje kunt u bij uw audicien terecht. Mocht de audicien u niet of onvoldoende kunnen helpen, bespreek dan uw problemen op het audiologisch centrum. Kosten Bij aanschaf van een hoortoestel wordt een eigen bijdrage gevraagd. Deze bijdrage is afhankelijk van de vergoeding van uw zorgverzekering en de prijs van het hoortoestel. Het is verstandig om voor aanvang van de proef periode bij de audicien te informeren naar de kosten en naar een eventuele verzekering tijdens de proefperiode. Controle hoorrevalidatie Nadat u een aantal weken ervaring heeft kunnen opdoen met het hoortoestel dient u een afspraak te maken voor een controlegesprek via de afsprakenbalie. In dit gesprek wordt nagegaan of de geprobeerde hoortoestellen voldoenen in hoeverre de revalidatiedoelen zijn gehaald. 4

5 Zonodig worden er aanvullende metingen verricht. Als de resultaten positief zijn, wordt de aanpassing goedgekeurd en wordt een machtiging afgegeven voor de vergoeding door uw zorgverzekeraar. Daarnaast wordt besproken of u aanvullende revalidatie of zorg nodig heeft. Als bij de controle blijkt dat de resultaten onvoldoende zijn, kan de proefperiode eventueel verlengd worden. De hoortoestellen worden dan bij de audicien of eventueel op het audiologisch centrum bijgesteld. Soms is een aanvullend onderzoek nodig. Het is ook mogelijk dat er een nieuwe proef wordt gestart met andere hoortoestellen. Eventueel wordt besloten om niet tot aanschaf van de hoortoestellen over te gaan. Samenvatting revalidatietraject Intake hoorrevalidatie Bespreken van het gehoor en de revalidatie. Opstellen van revalidatiedoelen. Recept mee voor de audicien. Proefperiode Zo veel mogelijk ervaring opdoen met de hoortoestellen. Indien nodig instellingen laten bijstellen of meerdere hoortoestellen uitproberen. De audicien begeleidt u tijdens de proefperiode. Controle hoorrevalidatie Bespreken van de revalidatiedoelen. Door metingen bekijken of de hoortoestellen voldoen. Bespreken of aanvullende zorg nodig is. Vervolg (na aanschaf van de hoortoestellen) Zijn er problemen met het hoortoestel, dan gaat u in eerste instantie terug naar de audicien. Mocht de audicien deze problemen niet kunnen verhelpen, dan kunt u een afspraak maken op het audiologisch centrum. U kunt ook een afspraak maken op het audiologisch centrum als u problemen heeft met communicatie bijvoorbeeld op school of tijdens het werk. Mochten er zich in de toekomst oorproblemen voordoen, dan kunt u een afspraak maken bij de KNO-arts. 5

6 Hulpmiddelen Naast de aanpassing van het hoortoestel zijn er verschillende andere technische oplossingen voor slechthorendheid. Er zijn onder andere hulpmiddelen voor versterking van het geluid van radio en televisie, ringleiding, wek- en waarschuwingssystemen, teksttelefoon, faxapparatuur en soloapparatuur (voor informatieoverdracht in lessituaties). U kunt het gebruik van aanvullende hulpmiddelen bespreken bij de aanpassing en controle van uw hoortoestel. Ook wordt gekeken of u in aanmerking komt voor een vergoeding van deze hulpmiddelen. Overige zorg/begeleiding Soms is de revalidatie met hoortoestellen en of hulpmiddelen niet voldoende. Naast het gehoor kunt u de communicatie ondersteunen door bijvoorbeeld spraakafzien (liplezen). Vanuit het audiologisch centrum kunnen verschillende vormen van begeleiding gestart worden zoals: Een serie individuele lessen in spraakafzien bij een logopedist bij u in de buurt. Een cursus spraakafzien die u thuis volgt met behulp van videobanden. Een groepscursus spraakafzien met eventuele partners. Een communicatiecursus voor werkende slechthorenden. Een trainingsprogramma voor het aanleren van hoorstrategieën voor slechthorenden en hun (goedhorende) naasten met behulp van videobanden. Zie de folder van het audiologisch centrum van het VUmc: thuiscursus. Horen en gehoord worden. Hoe kan het beter? Ondersteuning door maatschappelijk werker of psycholoog. 6

7 Vragen Indien u vragen heeft of wil overleggen met een medewerker van het audiologisch centrum, dan kunt u ook via de afsprakenbalie een belafspraak maken. Hierbij wordt een moment gezocht dat de medewerker u kan bellen, waarbij ook uw dossier beschikbaar is. Maken van een afspraak Een belafspraak of een controle afspraak maakt u via de afsprakenbalie. Zij zijn bereikbaar van 8.30 tot uur en van tot uur op telefoon (020) Het is mogelijk om via internet een afspraak te maken of te wijzigen via onze website Op de openingspagina loopt een gele streamer met een tekst over on-line afspraken maken. Als u die streamer aanklikt, komt u vanzelf in dit afsprakenprogramma. 7

8 VU medisch centrum afdeling KNO, receptie S postbus MB Amsterdam telefoon (020) , bereikbaar van 9.00 tot uur en van tot uur (niet voor afspraken!) teksttelefoon (020) fax (020) Overige informatie ook bereikbaar via telefoon (030) ook bereikbaar via telefoon (071) VUmc augustus

Werkplek aanpassing. Informatie over aanvullende communicatiemiddelen voor slechthorenden

Werkplek aanpassing. Informatie over aanvullende communicatiemiddelen voor slechthorenden Werkplek aanpassing Informatie over aanvullende communicatiemiddelen voor slechthorenden Inhoudsopgave Wat is een werkplekaanpassing? Is een hoortoestel wel voldoende? Solo-apparatuur...Pagina 3 Signaal-

Nadere informatie

Operaties aan het oor

Operaties aan het oor KNO Operaties aan het oor BEHANDELING Operaties aan het oor Uw KNO-arts heeft voorgesteld om uw oorklachten te behandelen met een operatie. In deze folder vindt u meer informatie over de verschillende

Nadere informatie

Colofon. Beste ouder,

Colofon. Beste ouder, Woord vooraf Beste ouder, Colofon Uitgave: 2012 ISBN-nummer: 978-94-6190-739-4 Een initiatief van: Thuisbegeleidingsdiensten voor dove en slechthorende personen (VAPH, Vlaams Agentschap voor Personen met

Nadere informatie

De Audiciens. Wim Beek over de pilot otoscopie en audiologisch onderzoek. De Audiciens in gesprek met Marco van Rijn

De Audiciens. Wim Beek over de pilot otoscopie en audiologisch onderzoek. De Audiciens in gesprek met Marco van Rijn De Audiciens Het vakblad dat ons versterkt Vakblad voor audiciens nummer 2 jaargang 3 April 2009 Wim Beek over de pilot otoscopie en audiologisch onderzoek De Audiciens in gesprek met Marco van Rijn José

Nadere informatie

Gespreksrichtlijnen tussen goeden slechthorenden

Gespreksrichtlijnen tussen goeden slechthorenden Gespreksrichtlijnen tussen goeden slechthorenden Communiceren doe je met zijn tweeën Deze folder is bedoeld voor de goedhorenden die in hun omgeving iemand kennen die slechthorend is, en voor slechthorenden

Nadere informatie

Verpleeghuis Heemswijk

Verpleeghuis Heemswijk Verpleeghuis Heemswijk Informatie ViVa! Zorggroep Kwaliteit van leven Inhoudsopgave Welkom! 3 De organisatie ViVa! Zorggroep 4 Wonen in Heemswijk 5 - indeling kamer - huisdieren - sleutel - telefoon -

Nadere informatie

Behandeling in de algemene kinder- en jeugdpsychiatrie. Kinderen en Jeugdigen. Informatie voor ouders/verzorgers

Behandeling in de algemene kinder- en jeugdpsychiatrie. Kinderen en Jeugdigen. Informatie voor ouders/verzorgers Behandeling in de algemene kinder- en jeugdpsychiatrie Kinderen en Jeugdigen Informatie voor ouders/verzorgers Behandeling in de algemene kinder- en jeugdpsychiatrie Inleiding In deze brochure geven wij

Nadere informatie

Kom in contact met een mentor Bladzijde 3

Kom in contact met een mentor Bladzijde 3 SpraakZien Bril met ondertitels Meld u aan als proefpersoon! Zie bladzijden 18 en 19 Kom in contact met een mentor Bladzijde 3 Jaargang 23 nr. 3 september 2012 In dit nummer o.m. pagina 3 Van het bestuur

Nadere informatie

Advies- en Behandel Centrum

Advies- en Behandel Centrum Advies- en Behandel Centrum Voor wie is deze folder bedoeld? Woon je nog thuis of bij een andere zorgaanbieder dan De Twentse Zorgcentra, heb je een verstandelijke beperking én een behandelvraag? Dan is

Nadere informatie

medischw e t e n s c h a p p e l i j k o n d e r z o e k

medischw e t e n s c h a p p e l i j k o n d e r z o e k medischw e t e n s c h a p p e l i j k o n d e r z o e k opzet risico s toetsingscommissie 2 Inhoud m e d i s c h w e t e n s c h a p p e l i j k onderzoek Voorwoord 2 Inleiding 4 Medisch-wetenschappelijk

Nadere informatie

CLIËNTENWIJZER. RIBW Fonteynenburg

CLIËNTENWIJZER. RIBW Fonteynenburg CLIËNTENWIJZER RIBW Fonteynenburg 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave 2 2. Inleiding 3 3. Begeleiding en begeleiders 5 Begeleiding 5 Verzorging 5 Begeleiders 6 Geheimhoudingsplicht 6 Rehabilitatie 6 Begeleidingsplan

Nadere informatie

Puzzel mee. Hoe zit het nu eigenlijk? WINTER EDITIE. WIN een ipad Mini. zwemdoppen >> zie pagina 9. heel veel prijzen! Veilig zwemmen met

Puzzel mee. Hoe zit het nu eigenlijk? WINTER EDITIE. WIN een ipad Mini. zwemdoppen >> zie pagina 9. heel veel prijzen! Veilig zwemmen met hoorjournaal 2013 wordt u aangeboden door uw HoorProfs vakaudicien WINTER EDITIE het laatste nieuws over vergoeding van hoortoestellen in 2014 Hoe zit het nu eigenlijk? vergoeding van hoortoestellen in

Nadere informatie

TIJD IS KOSTBAAR OVER INDIGO

TIJD IS KOSTBAAR OVER INDIGO WELKOM BIJ INDIGO MENTALE ONDERSTEUNING DIRECT EN DICHTBIJ IEDEREEN HEEFT WEL EENS EEN PERIODE WAARIN HET NIET ZO LEKKER GAAT. VAAK KOM JE DAAR ZELF WEL WEER UIT. OOK KAN EEN HUISARTS DAARVOOR GOEDE ONDERSTEUNING

Nadere informatie

Pieter s Behandel Praktijk

Pieter s Behandel Praktijk Fysiotherapie Ergotherapie Logopedie Diëtetiek Psychologie Pieter van Foreest Pieter s Behandel Praktijk Pieter s Behandel Praktijk Gespecialiseerde behandeling bij u in de buurt Pieter s Behandel Praktijk,

Nadere informatie

Wat kan de orthopedagoog of psycholoog voor jou doen?

Wat kan de orthopedagoog of psycholoog voor jou doen? Wat kan de orthopedagoog of psycholoog voor jou doen? Samenwerkingsverband NIP-NVO zorg voor mensen met een verstandelijke beperking 2014 1 Inhoud Voorwoord 3 Wat doet de psycholoog of orthopedagoog? 5

Nadere informatie

Kanker... in gesprek met je arts

Kanker... in gesprek met je arts Kanker... in gesprek met je arts Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Het eerste contact met uw arts 4 Artsen zijn ook mensen 8 Begrijpen en onthouden 10 Vragen vóór de diagnose 13 Vragen over diagnose

Nadere informatie

Cognitieve gedragstherapie bij het leren omgaan met lichamelijke klachten

Cognitieve gedragstherapie bij het leren omgaan met lichamelijke klachten Meer informatie Bij de VGCt zijn meer brochures verkrijgbaar, voor volwassenen bijvoorbeeld over depressie, angststoornissen en alcoholverslaving. Speciaal voor kinderen zijn er brochures over veel piekeren,

Nadere informatie

Opvoeding & Ontwikkeling

Opvoeding & Ontwikkeling MEE Zeeland Ondersteuning bij leven met een beperking Opvoeding & Ontwikkeling Opvoeding & Ontwikkeling Ons kind is anders dan andere kinderen. Wat is er aan de hand? Mijn dochter is in de puberteit. Hoe

Nadere informatie

Mantelzorg- en vrijwilligersbeleid

Mantelzorg- en vrijwilligersbeleid Mantelzorg- en vrijwilligersbeleid St. Hervormd Centrum Pennemes 2010 3.12.6 Versie 01-06-2010 1/6 Inhoudsopgave Inleiding 1. Visie op werken met mantelzorgers/vrijwilligers 1.1 Wanneer is iemand een mantelzorger

Nadere informatie

Volkskredietbank Noord-Oost Groningen. Financiële hulp op maat

Volkskredietbank Noord-Oost Groningen. Financiële hulp op maat Volkskredietbank Noord-Oost Groningen Financiële hulp op maat Vindt u het moeilijk maandelijks rond te komen? Heeft u problemen om uw schulden af te lossen? Wilt u uw geldzaken (weer) op orde krijgen,

Nadere informatie

Nederlandse Stomavereniging voor en door mensen met een stoma of pouch Dit is goede stomazorg!

Nederlandse Stomavereniging voor en door mensen met een stoma of pouch Dit is goede stomazorg! Nederlandse Stomavereniging voor en door mensen met een stoma of pouch Dit is goede stomazorg! DE KWALITEITS- CRITERIA OP EEN RIJ Welkom! U hebt een stoma of u krijgt binnenkort een stoma. Waarschijnlijk

Nadere informatie

Meest gestelde vragen over de veranderingen bij de jeugdhulp1

Meest gestelde vragen over de veranderingen bij de jeugdhulp1 Meest gestelde vragen over de veranderingen bij de jeugdhulp1 INLEIDING Er wordt heel veel gezegd en geschreven over de veranderingen in de jeugdzorg van 1 januari 2015. En terecht. Het gaat namelijk over

Nadere informatie

Zoveel mogelijk kinderen samen naar school

Zoveel mogelijk kinderen samen naar school Zoveel mogelijk kinderen samen naar school 2 inleiding De wet is gewijzigd en dat brengt vernieuwingen met zich mee op de basisschool. Met de invoering van de wet Passend Onderwijs per 1 augustus 2014

Nadere informatie

Een school kiezen voor uw dove of ernstig slechthorende kind

Een school kiezen voor uw dove of ernstig slechthorende kind Een school kiezen voor uw dove of ernstig slechthorende kind met of zonder CI Maart 2007 FODOK Inhoud Over deze brochure. 2 Deel 1 - Een persoonlijke benadering van de schoolkeuze Goed onderwijs voor mijn

Nadere informatie

De weg naar zorg Zorgkantoren Coöperatie VGZ

De weg naar zorg Zorgkantoren Coöperatie VGZ De weg naar zorg Zorgkantoren Coöperatie VGZ 1 www.vgz-zorgkantoren.nl 1Inleiding 2015 1. Inleiding 1 2. Hoe krijgt u Wlz-zorg? 3 3. Hoe wilt u de Wlz-zorg geleverd hebben? 5 4. Wat is uw eigen bijdrage?

Nadere informatie

Wat is OTS? (Onder ToezichtStelling)

Wat is OTS? (Onder ToezichtStelling) Wat is OTS? (Onder ToezichtStelling) Deze folder is voor ouders van cliënten van de Welkom 2 OnderToezichtStelling Graag stellen wij ons voor. Wij zijn de William Schrikker Jeugdbescherming. Wij geven

Nadere informatie

Goede zorg na een CVA/TIA. Informatie voor patiënten en hun naasten

Goede zorg na een CVA/TIA. Informatie voor patiënten en hun naasten Goede zorg na een CVA/TIA Informatie voor patiënten en hun naasten Goede zorg na een CVA/TIA Informatie voor patiënten en hun naasten Deze brochure is een uitgave van het Kennisnetwerk CVA Nederland. De

Nadere informatie

U bent aan zet! Zorg, welzijn en wonen zoals u dat wilt. het gevoel van samen

U bent aan zet! Zorg, welzijn en wonen zoals u dat wilt. het gevoel van samen U bent aan zet! Zorg, welzijn en wonen zoals u dat wilt het gevoel van samen Zorg, welzijn en wonen zoals u dat wilt U bent aan zet! Als cliënt van Archipel kunt u zelf aangeven op welke punten u ondersteuning

Nadere informatie

Praktische gids internationale kinderontvoering Preventie

Praktische gids internationale kinderontvoering Preventie Praktische gids internationale kinderontvoering Preventie Centrum Internationale Kinderontvoering Inhoudsopgave Voorwoord 1. Inleiding: Centrum Internationale Kinderontvoering 2. Het Haags Kinderontvoeringsverdrag

Nadere informatie