G l b e. contactblad voor de limburgse wereldwinkels. Jaargang 15 nummer 2 maart INHOUD van dit nummer

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "G l b e. contactblad voor de limburgse wereldwinkels. Jaargang 15 nummer 2 maart 2005. INHOUD van dit nummer"

Transcriptie

1 G l b e contactblad voor de limburgse wereldwinkels Jaargang 15 nummer 2 maart 2005 INHOUD van dit nummer p 2 Uitnodiging & agenda voor de regiovergaderingen van 23 maart (Nuth) en 30 maart (Venlo) p 2-6 Notulen regiovergaderingen van 19 en 26 januari p 6 Afvaardiging Verenigingsraad p 7 Financieel jaarverslag regio p 8 Ontmoetingsdag Limburgse Wereldwinkels 2005 p 9 Computer in de Wereldwinkel p 9-10 Regio activiteiten Agenda p 10 Ondernemerscursus p 11 Kerstman in Wereldwinkel Heerlen p Bevrijdingsfestival draaiboek p Verwante organisaties: Wereldmaaltijden p 13 Nieuws van de buren p Regio documentatie p Max Havelaar toneel / Kuyichi p 16 Colofon Voorafje Hopelijk heeft iedereen het carnaval en de griepepidemie goed doorstaan en kunnen we ons gaan voorbereiden op twee nieuwe grootschalige evenementen: de jaarlijkse Ontmoetingsdag op 19 april in Sittard en het Bevrijdingsfestival op 5 mei in Roermond. Bij beide activiteiten ga ik ervan uit dat er deelnemers uit vele Limburgse wereldwinkels aanwezig zullen zijn. Over beide activiteiten kunt u meer lezen in dit nummer van GLOBE. Wim GLOBE maart

2 Uitnodiging en Agenda Voor de regiovergaderingen van 23 maart (Nuth) en 30 maart (Venlo) Ik verwacht iedereen weer om op de bekende vergaderplekken in Nuth en Venlo. Voor de volledigheid vermeld ik de adressen hieronder. Als er nieuwe mensen zijn die een routebeschrijving nodig hebben, kunnen ze contact met mij opnemen. De vergadering in Venlo wordt gehouden in Het Nieuwe Baken, Grote Kerkstraat 17. In Nuth vergaderen we in Het Kabuuske, hoek Stationstraat/Wilhelminastraat. Bij verhindering afmelden bij Wim Jennissen, s.v.p. ( of Als u op het laatste moment verhinderd bent, kunt u mij ook mobiel bereiken via Tot ziens op de vergadering. Wim Agenda 1. Opening 2. Notulen vorige vergadering (19-1 of 26-1) 3. Post & Mededelingen 4. Afvaardiging Verenigingsraad (zie p 6) 5. Rondje 6. Gezamenlijke activiteiten: ontmoetingsdag (zie p 4) bevrijdingsfestival (zie ook p 10) publiciteit ondernemerscursus ( zie p 4) - introductiecursus? 7. Regio financieel jaaroverzicht (zie p 7) 8. Rondvraag 9. Sluiting Wereldwinkels Geleen en Venlo zijn aan de beurt om de notulen te maken Verslag regiovergaderingen Regio Limburg-Zuid Aanwezig: 8 wereldwinkels: Valkenburg (1v), Kerkrade (1v, 1m), Geleen (1v, 1m), Heerlen (3v), Brunssum (2v), Nuth (2v), Voerendaal (2v), Landgraaf (2m), voorzitter Wim Jennissen.(17 personen van wie 12v en 5m) Afgemeld: Sittard en Stein 1. Opening: Wim Jennissen heet iedereen van harte welkom en de beste wensen voor Hij vraagt of er nog punten voor de agenda zijn. Die zijn er niet. 2. Notulen Alleen de opmerking dat het meer een districts- als regiovergadering was. Verslag van VRvergadering inmiddels via rondzending bij alle wereldwinkels. GLOBE maart

3 3. Mededelingen. Wim en Henny zijn 3 jaar lid van de verenigingsraad (vertegenwoordigers tijdens districtvergaderingen). Zij kunnen zich herkiesbaar stellen. Wim oppert het idee dat iemand anders zich verkiesbaar kan stellen in zijn plaats. Kandidaten kunnen zich melden bij Wim. Ook moet er een nieuwe vervanger worden benoemd omdat Nell Deen stopt. Verkiezing vindt plaats tijdens districtsvergadering in juni. Aangaande het nieuwe kassasysteem: Alleen de topwinkels en de royaal winkels zijn verplicht met een systeemkassa te werken. 4. Rondje. Heerlen: 19 maart is de officiële opening. De omzet van 2004 is iets minder dan andere jaren maar dat komt omdat ze 3 weken gesloten zijn geweest i.v.m de transformatie. De kerstpakketten hebben 2800,-- opgebracht. Kerstman in winkel was succes. Leuke nieuwjaarsborrel met medewerksters en vrienden die hebben geholpen tijdens de transformatie. Nieuwe voorzitter: Monique Kurvers. Geleen: De omzet is niet minder, ondanks een sluiting van 4 weken. Kerstpakketten ca Er is een nieuwe penningmeester, secretaris, inkoop en voorzitter. De beoogde nieuwe voorzitter (Wim Hendriks) was ook aanwezig vanavond. Geleen voert samen met Sittard bij de toneelvoorstelling Max Havelaar een actie in de schouwburgen, en wel worden er na de voorstelling pakjes koffie gratis aangeboden aan de bezoekers. Ze hebben 400 pakjes besteld waarvan Fair Trade er 100 betaalt. En ze zijn druk bezig met de voorbereidingen voor de wereldwinkel ontmoetingsdag op 19 april. Kerkrade: In 2003 hadden ze een omzet van ,-- en in 2004 was de omzet ,--. Dat is een daling van 26%. Ze hebben gelukkig reserves achter de hand, en de laatste maanden is er goed verkocht. Helaas hebben ze ook een inbraak mee moeten maken waarbij niet alleen de kassa geplunderd is, maar ook waardevolle artikelen uit de winkel zijn meegenomen. De locatie van de wereldwinkel is slecht. Hij ligt in de passage waar verder niet veel winkels meer zijn. De winkels die er waren zijn al vertrokken naar andere locaties. Er liggen plannen om de passage te verbouwen. Ze hopen dat in 2006 de 1 e fase begint. Van de LV hebben ze tot nu toe geen steun ontvangen. Op 2 februari hebben ze een gesprek met de LV n.a.v. brief met klachten. Op 11 juni vieren ze hun eerste lustrum en wij kunnen uitzien naar een uitnodiging om dat met hun te vieren. Valkenburg: Ze hebben dezelfde omzet als Wel hadden ze voor 6000,-- aan kerstpakketten. Zonder deze kerstpakketten zou de omzet minder zijn geweest. Veel concurrentie van kerstmarkten in de grotten. De laatste fase van de transformatie is bezig. Landgraaf: Er zijn geen grootse plannen voor Ze hebben 8% minder omzet dan in en dat is te laag om de kosten te dekken. Ze streven ernaar om 20% meer omzet te halen, want dat is nodig om de kosten te kunnen dekken. Plannen om scholen te benaderen. Voerendaal: Ze hebben voor 6000,-- meer verkocht en dat is zonder de 300 kerstpakketten die ze hebben gemaakt. Ze hebben 3 kerstmarkten georganiseerd. Er zijn 3 nieuwe vrijwilligsters begonnen, en ook zij hebben een leuke nieuwjaarsborrel gehad. En er komt een verrassingsdag voor de medewerkers. Nuth: ze hebben ong. een gelijke omzet gehad als in In nov. hadden ze een kerststallenshow georganiseerd welke een groot succes is geweest. In okt. vieren zij hun 25 jarig jubileum., en ze gaan met de gemeente in gesprek over eventueel een andere locatie. GLOBE maart

4 Goede publiciteit gehad op lokale tv, dank zij medewerking Gemeente. Wereldwinkel heeft goede ervaringen met folders FTO. Verkoop in plaatselijk bejaardenhuis loopt prima. Brunssum: De omzet is 500,-- minder dan in 2003, maar ze hebben overlast gehad van een 2 maanden durende renovatie van de straat. De winkelvoorraad is wel afgenomen. Tijdens de eerstkomende bestuursvergadering komt de transformatie ter sprake; subsidieverzoek ingediend bij Gemeente. Filiaaltje in bejaardenhuis loopt prima. 5. Gezamenlijke activiteiten. Ontmoetingsdag: Deze dag is op dinsdag 19 april in Sittard. (Op maandag was de zaal niet beschikbaar). De 3 e voorbereidingsvergadering is woensdag 26 jan. Bevrijdingsfestival: Er zijn 2 vergaderingen geweest. Het binnenplein van CK is definitief beschikbaar. De volgende vergadering moet er een duidelijke taakverdeling gemaakt worden over wie de inkopen e.d. voor zijn/haar rekening neemt. Wel zijn er al afspraken gemaakt met Guus Prevoo (kinderactiviteit) en Sari (modeshow). Reclame: Om te adverteren in de Limburger is niet haalbaar (te kostbaar) en de Aktief-pagina is alleen bestemd voor toeristisch-recreatieve activiteiten. Wim wil wel via COS proberen een stukje in de trompetter plaatsen, en via radio L1 in het programma de buurt een medewerkster laten interviewen. Nieuwe folder: Een idee is om meer ruimte te creëren voor alle adressen van de wereldwinkels (22) op de nieuwe landelijke folder. Een ander idee is om de folder zo te laten en dat iedere winkel zijn eigen stempel of sticker er op plakt. Er moet in ieder geval een flinke oplage gedrukt worden zodat iedere winkel de folders kan verspreiden. Ondernemerscursus: Er zijn 72 aanmeldingen binnengekomen, over de 3 maandagen verspreid. Maandag 24 jan is de 1 e cursusdag. Aan het eind van de cursus krijgt iedere deelnemer/ster een certificaat. 6. Wat verder nog ter tafel komt. Valkenburg deelt mee dat de drempel voor gratis bezorging van food bestellingen bij Fair Trade van 200 kg naar 150 kg is teruggebracht. Dit is mede te danken aan een dringend verzoek en suggestie van Wereldwinkel Valkenburg. 7. Rondvraag. Landgraaf: Wie heeft een website die gekoppeld is aan Niemand. Voerendaal: Wil graag nog een keer de regio-afspraak bevestigd hebben dat de klanten hun GELD TERUG kunnen krijgen, of een artikel (binnen14 dagen en MET KASSABON) kunnen ruilen. Bij deze staat dit nogmaals genotuleerd. Brunssum: Els deelt mee dat dit haar laatste regiovergadering is, omdat ze een stapje terug wil doen. Wel blijft ze nog betrokken bij de inkoop. Ondergetekende gaat Els vervangen als coördinator. Na deze mededeling sluit Wim de vergadering en wenst iedereen wel thuis. Verslag: Diana Wind (ww Brunssum). GLOBE maart

5 De website van de Limburgse Wereldwinkels is te vinden op dit adres: Verslag Regio Limburg-Noord, Venlo 26 januari Aanwezig: 7 wereldwinkels: Helden (2), Horst (1), Roermond (2), Tegelen (2), Venlo (2), Venray (2), Weert (2). Afgemeld: Baarlo. 1. Opening. De voorzitter heet iedereen welkom op deze 1 e vergadering in het nieuwe jaar. 2. Notulen Tegelen vraagt naar de kortingsactie. Deze is niet doorgegaan, pagina v.d krant is niet geschikt voor de wereldwinkels. Huiskameravond? Culturele avond bij Wim thuis, opbrengst voor een goed doel. Is aan te bevelen. 3. Post en mededelingen. Vertegenwoordiger(s) gevraagd voor verenigingsraad. Nel Deen stopt ermee. Wim en Henny hebben hun 1 e termijn erop zitten. Kandidaten kunnen zich melden bij Wim. 4. Rondje. Horst: Omzet gelijk aan Kerstpakketten meer, winkel minder. Verder geen bijzonderheden. Venray: Omzet iets gedaald ten opzichte van Wel druk geweest en dus ook niet somber gestemd. Kerstpakketten dit jaar goed. Momenteel wat last van verbouwingswerkzaamheden aan de overkant van de straat, deze is wat smal geworden. Helden: heeft meegedaan aan de kledinginzameling voor Sri Lanka, deze was zeer succes vol. Hadden een giftenpot in de winkel en de opbrengst van de koopjestafel voor Azië. Kerstpakketten goed gegaan, zelfs nog na Nieuwjaar. Omzet winkel t.o.v (2003 verhuisd) flink gestegen. Roermond: 15 % minder omzet dan Dat jaar was ook een heel goed jaar. We hadden minder kerstpakketten en grootverbruik. De kosten van transformatie zijn gelukkig goedkoper uitgevallen dan de LVvW begroot had. Dit jaar wordt een communicatieplan uitgewerkt. Venlo: kleine daling zo n 4 % t.o.van Kerstpakketten minder, daling grootverbruik. Goed bericht: kassaproject gestart, dankzij goede begeleiding gaat dit prima. Weert: omzet gestegen t.o.v Bescheiden begonnen met kerstpakketten. Helaas gemeente als klant kwijt geraakt, maar we geven het nog niet op om ze weer terug te krijgen. Voorts zijn de vooruitzichten omtrent de huisvesting wat onzeker. Dus even afwachten. Tegelen: omzet gelijk gebleven t.o.v Lichte verschuiving in grootverbruik en winkel. Ook meegedaan aan kledingactie. Verkoop kerstpakketten blijft een moeilijk item, wie benaderen? hoe? wanneer? 5. Gezamenlijke activiteiten. a) Ontmoetingsdag : dinsdag Deze dag wordt verzorgd door wereldwinkels Sittard/Geleen. Voorbereidingen zijn in volle gang. Uitnodiging komt t.z.t. Venray vraagt of dit jaarlijks te verwezenlijken is? Is het niet beter om de 2 jaar? Voorzitter Wim antwoordt: als er zich geen wereldwinkel meldt voor de organisatie, dan slaan we gewoon een jaar over. Winkels hoeven niet elk jaar deel te nemen. b) Bevrijdingsfestival op in Roermond. WW Roermond en de voorzitter hebben eerstdaags een gesprek met COS en gaan ter plekke bij CK eens kijken. Werkgroep komt nog op 10 maart bij elkaar om te bekijken hoe alles in te vullen GLOBE maart

6 en met wie. Draaiboek wordt besproken op volgende regiovergadering. WW Venlo wil op hun naam de producten inkopen en na afloop ook houden (geen consignatie). Is er winst gemaakt dan gaat die naar de regiopot. Hartstikke goed dus. Die dag dient meer voor PR of te wel ons nieuw gezicht laten zien, dan de verkoop. Eventueel met bonnen werken, zodat je het publiek weer in de winkel krijgt. c) Reclame. De Landelijke folder is uit en wordt bekeken. Kan er een Limb. folder gemaakt worden en op 5-5-a.s. worden uitgereikt? De voorzitter heeft al contact gehad om de achterkant te mogen gebruiken voor vermelding alle Limb. WWs. Afname: b.v stuks. Dit wordt bij de L.V.v.W. bekeken. Alternatief: Land. Folder gebruiken en zelf laten drukken. Dus even afwachten. Bij COS informeren of we mee kunnen liften in/met hun stuk in de Trompetter, de voorzitter laat een voorbeeld zien. Voorts heeft Wim contact gehad met L1 met name met Fons Geraedts, deze heeft toegezegd in het voorjaar weer eens aandacht te besteden aan de wereldwinkels in programma Mundial. Wim doet ook een poging om ww in Rubriek De Buurt te krijgen. d) Ondernemerscursus succesvol gestart. Wim vraagt na of er nog extra deelnemers bij kunnen op e) Festival Mundial in Limburg. Wereldwinkels kunnen zelf besluiten of zij daar aan willen deelnemen. Weert doet mee. 6. Wat verder nog ter tafel komt. Krantenartikel omtrent provinciale subsidie voor vrijwilligers. Het touwtrekken tussen de politieke partijen is in volle gang. 7. Rondvraag. Helden: hoeveel euro s geven jullie uit aan PR? Samenvattend komt er een advies : bv. 2 % van de omzet en dit elk jaar opnieuw bekijken en eventueel bijstellen. Helden: hoe doen jullie het als van de foodproducten de uiterste datum nadert? Suggestie: 2 à 3 weken van te voren aanbieden met korting in de winkel en daarna eigen vrijwilligers. De voorzitter geeft aan dat je na die datum de producten nog steeds kunt verkopen want bedorven zijn die nog niet, maar het geeft geen goede indruk naar je klanten. Venlo: de keuringsdienst is al weer geweest. De wijnverkoop wordt gedoogd tot de nieuwe wet er is. Protesteren bij de LVvW. Weert/Tegelen: introductiecursus wat soft, weinig nieuws, etc. Andere wereldwinkels wel tevreden. Wegens tijdgebrek geen evaluatieformulieren uitgedeeld. Alsnog sturen?! 8, Sluiting. Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter met dank aan allen de vergadering. Verslag Nelly Ketels (Wereldwinkel Tegelen) De website van de Limburgse Wereldwinkels is te vinden op dit adres: Verenigingsraad Op de vorige regiovergaderingen werd al aangekondigd dat de Limburgse afvaardiging naar de VR opnieuw bekeken moet worden. In de afgelopen drie jaar waren Wim Jennissen en Henny Kramer de vaste afgevaardigden, terwijl Anke Steijn en Nell Deen hun vervangers waren. Zowel Wim Jennissen als Henny Kramer hebben hun eerste periode van 3 jaar erop zitten. Nell Deen heeft al eerder laten weten dat ze als vervanger niet meer beschikbaar is. Henny wil graag een stapje terug doen, maar zij wil wel als vervanger verder. Zij kan dan de plaats innemen van Nell Deen. GLOBE maart

7 Wim stelt zich herkiesbaar. We zijn dus op zoek naar een of meer kandidaten die het district Limburg willen vertegenwoordigen bij de vergaderingen van de VR, die twee keer per jaar in Utrecht bij elkaar komt. Financieel jaarverslag Wereldwinkels Limburg 2005 door Anke Steijn INKOMSTEN UITGAVEN SALDO ,91 GLOBE PORTO 259,60** REGIOBIJDRAGEN 2160,71 GLOBE KOPIEER ABONN. 390,40** DECLARATIE LV 605,05* HUUR REGIO 63,50** (over 2003) HUUR DISTRICT 87,00** ABONN.GLOBE 24,00 CONSUMPTIES 159,30 CADEAUS (HER)OPENINGEN 700,00 BLOEMEN 82,50** INKTPATRONEN 53,50** BIJDRAGE REGIODAG 274,00 PORTO-REISKOSTEN (ANKE) 29,50 (nog te declareren bij LaVe) INTRODUCTIECURSUS 652,00 INTRODUCTIECURSUS: ( 68,- nog te voldoen in 2005) - WIM JENNISSEN (2003) 200,00 - WIM JENNISSEN (2004) 600,00 - LUNCH (2003) 33,94 - LUNCH (2004) 247,28 SALDO ,91 ADVERTENTIES Bisdomblad 647,36 KOSTEN POSTBANK 7,99 INKOMSTEN 3441,75 UITGAVEN 3835,87 SALDO ,79 Toelichting: * De ontvangen bijdragen van de LV hebben betrekking op 2003 ** De gemaakte kosten in 2004 zijn in december gedeclareerd en worden in het verslag van 2005 opgenomen De website van de Limburgse Wereldwinkels is te vinden op dit adres: GLOBE maart

8 Ontmoetingsdag 2005 op 19 april in Sittard UITNODIGING CONTACTDAG LIMBURGSE WERELDWINKELS Dit jaar organiseren de Wereldwinkels Geleen en Sittard samen de jaarlijkse contactdag. Datum: Dinsdag 19 april 2005 Tijd : uur Plaats : President Kennedysingel 16 te Sittard ( voormalig politiebureau) Het voormalig politiebureau van Sittard herbergt op dit moment de Seniorenvereniging van Sittard-Geleen. Deze locatie kunnen wij op 19 april huren. Er is plaats voor ongeveer 140 mensen. Als alle Limburgse winkels aanwezig zijn, betekent het dat er 7 mensen per winkel kunnen komen. Om enig idee te hebben op hoeveel personen we kunnen rekenen, willen we jullie vragen om vóór 20 maart te laten weten met hoeveel personen jullie naar Sittard-Geleen komen. Mochten er op 20 maart veel minder dan 140 aanmeldingen zijn, is het mogelijk met meerdere personen per win- kel te komen ( kan ook nog meegedeeld worden op de regiobijeenkomst in maart). We vragen 5,- p.p. als bijdrage in de kosten voor koffie- thee en lunch. PROGRAMMA 10 uur: Ontvangst met koffie - thee en wereldkoek, gebakken door medewerkers van WW Geleen uur: Welkom door Wim Jennissen, voorzitter regio Limburg uur: Martin Boon van Fair Trade neemt ons mee op een culinaire rondreis door Afrika middels een diapresentatie. Aansluitend is er een Afrika-bingo met leuke prijsjes, beschikbaar gesteld door Fair Trade uur: Lunchpauze en mogelijkheid tot inkoop bij Fair Trade (Christien Müskens en Danny v.d. Haar zijn deze dag aanwezig) uur: Vervolg inkoop Fair Trade en keuze uit twee workshops.* uur: Modeshow SARI Limburg en aansluitend mogelijkheid tot inkoop kleding / stoffen van SARI. 16 uur : Sluiting door Wim Jennissen. * Workshop 1.WIJNPROEVERIJ: Peter Bousardt, vrijwilliger van WW Sittard en wijnkenner zal een uiteenzetting geven over de te proeven wijnen, de proeverij verzorgen en wijntips geven. Het betreft de Fair Trade wijnen: Classique rouge en blanc; Gran Roble rood en wit en Malbec Bio rood en Torrentes Bio wit ( Argentinië). * Workshop 2.INRICHTEN WINKEL EN ETALAGE: Jan Wetzeler, huidige voorzitter WW Sittard etaleur van beroep en daarnaast in diverse functies werkzaam geweest in de modebranche, zal tips geven over het inrichten van schappen in de winkel en de etalage.... AANMELDEN vóór 20 maart via of schriftelijk aantal personen per winkel doorgeven aan: Wereldwinkel Sittard, Steenweg 61, 6131 BD Sittard GLOBE maart

9 Computer in de Wereldwinkel Op de vorige regiovergadering en later ook nog in een mailtje vroeg Mieke Aussems van ww Valkenburg naar ervaringen van collega s met computers. Hierbij alvast een eerste reactie van ww Roermond. Andere reacties zijn nog steeds welkom. Vraag van ww Valkenburg: Omdat we binnenkort een goede computer in onze winkel willen plaatsen (in de huiskamer) willen we graag jullie ervaringen hiermee hebben. Wie heeft een computer staan en waarvoor wordt die gebruikt? Mogen alle vrijwilligers hier mee werken? Mogen alle vrijwilligers b.v. iets opzoeken op internet enz.? Gebruiken jullie een wachtwoord? Hebben jullie al de voorraden in de computer staan? Graag tips en goede suggesties van jullie. Reactie Wereldwinkel Roermond: Wij hebben al een paar jaar een computer in het kantoor van de winkel staan. We hebben inmiddels zelfs al enkele vervangingen achter de rug; voornamelijk omdat de eerste computers krijgertjes waren en achteraf merk je dan dat ze niet voor niets "afgedankt" waren: te weinig capaciteit en veel te langzaam. Wij hebben vorig jaar een nieuwe gekocht en ook daar hebben we nu problemen mee. Deze worden/zijn ons inziens veroorzaakt doordat er veel te veel mensen onbeperkt toegang hebben op het apparaat. We zijn nu bezig om de harde schijf en alle software te screenen en te "zuiveren" (ja, ook virussen zaten erop!!) en we hebben met de deskundige die ons daarbij helpt, protocollen voor toegang tot (bepaalde programma's) op de computer afgesproken! RAAD IK JE ZEKER AAN!! Protocollen houden in dat een beperkt mensen toegang hebben tot de computer en dan veelal ook nog alleen maar tot bepaalde programma's. Wij gebruiken de computer zowel voor de boekhouding als voor het maken van facturen, notulen, nieuwsbrieven enz. En we gebruiken daarnaast Internet en Extranet (steeds intensiever). Alleen als je het vanuit en voor je functie nodig hebt, krijg je in de (nabije) toekomst toegang tot de computer (via wachtwoorden) en dan hebben we ook nog niveaus van toegang onderscheiden. Alleen de penningmeester kan het bestaande boekhoudprogramma bijv. VERANDEREN, maar er zijn wel (geautoriseerde) medewerkers die in het programma zelf gegevens kunnen verwerken. Ik denk dat voor dit moment dit de belangrijkste informatie voor jullie is. Wil je meer weten, mail me gerust. Enne, veel succes EN PLEZIER (want ook dat heb je er van!!) Leo Philipsen (ww Roermond) Regio activiteiten agenda Nieuwe activiteiten doorgeven aan Wim Jennissen ( of Ik verzoek de wereldwinkels om bij het plannen van bestuurs- en medewerkers-vergaderingen rekening te houden met onderstaande data van regio- en districtsvergaderingen. Ma 7 maart Ondernemerscursus Roermond, dag 3 Za 19 maart 12 uur: officiële opening getransformeerde ww Heerlen Wo 23 maart Regiovergadering Nuth GLOBE maart

10 Wo 30 maart Di 19 april Do 5 mei 2005 Za 14 mei Wo 8 juni Za 11 juni zondag 26 juni Wo 7 sept Wo 14 sept Wo 26 oktober Regiovergadering Venlo Ontmoetingsdag Limburgse Wereldwinkeliers in Sittard Provinciaal Bevrijdingsfestival Roermond met Wereldwinkelplein (Hemelvaartsdag) Internationale Wereldwinkeldag Districtsvergadering Sittard Wereldwinkel Valkenburg viert 10-jarig bestaan (en transformatie) Wereldfestival Meerlo-Wanssum (thema: kinderen & indianen) Regiovergadering Nuth Regiovergadering Venlo Districtsvergadering Roermond Ondernemerscursus Roermond Op de eerste dag (24 januari) waren er 23 deelnemers, die zich onder leiding van Piet Elands en Wim Jennissen bezig hielden met de organisatie en met motivatie binnen de Wereldwinkel. Het slechte weer (gladheid) zorgde voor wat vertraging bij de start omdat de deelnemers uit het noorden in de file belandden. Dag twee van de Ondernemerscursus zit er inmiddels ook op. Ook nu waren er vertragingen, deze keer voor de deelnemers uit het zuiden, die op de A2 in de file belandden. Op 7 maart, de derde dag van de ondernemerscursus, gaan Piet Elands en Marijke Hermans dieper in op personeelsbeleid en product management. Maar liefst 29 deelnemers waren er op 14 februari. De cursus werd op de tweede dag verzorgd door Peter Schoenmakers van het DAC. Deze keer stonden twee onderwerpen centraal: ondernemingsplan en PR. Hier is een van de werkgroepen, onder het toeziend oog van docent Peter Schoenmakers, bezig met het opstellen van een ondernemingsplan voor de fictieve Wereldwinkel Schalkerveen Namens Piet Elands verzoek ik alle deelnemers om de uitgereikte evaluatieformulieren ook terug te sturen. Wim GLOBE maart

11 Kerstman op bezoek in ww Heerlen Op de laatste koopzondag van 2004 heeft de Kerstman Wereldwinkel Heerlen nog eens in de kijker gezet. De kerstman was met bel aanwezig van 14 tot 16 uur. Alle kinderen mochten gratis met hem op de foto. De foto s waren een week later gratis af te halen in de Wereldwinkel. Ongeveer 30 kinderen hebben van deze gelegenheid dankbaar gebruik gemaakt. De reacties van collega-winkeliers waren zeer positief. De omzet is weliswaar niet merkbaar gestegen, maar de bedoeling die we hadden om iets leuks te doen is wel geslaagd. Door het ophalen van de foto s komen een aantal mensen nog eens terug in de winkel. Bevrijdingsfestival 2005: voorlopig draaiboek Op de regiovergaderingen van 23 en 30 maart zullen we inventariseren hoeveel medewerkers de wereldwinkels beschikbaar kunnen stellen voor de diverse activiteiten. Volgens dit eerste overzicht zijn er een kleine 50 vrijwilligers nodig, die elk een dagdeel voor hun rekening nemen. Bij komende vergaderingen van de werkgroep worden de plannen verder uitgewerkt. Het bevrijdingsfestival vindt plaats op het binnenterrein van de Centrum Voor de Kunsten (CK) in Roermond. Dat is vlak bij de Markt, waar het hoofdpodium zich bevindt. Tussen Markt en CK ligt de Biggenmarkt, waar een soort multiculturele markt plaatsvindt. Op het binnenplein van het CK richten we een Wereldwinkelplein in met de volgende activiteiten. Het programma en het draaiboek zijn nog voorlopig. Ofschoon er nog wijzigingen mogelijk zijn willen we op de regiovergaderingen van 23 en 30 maart alvast medewerkers gaan werven, omdat dat de laatste gelegenheid is voor 5 mei. Plaats activiteit Uitvoering door tijd Hoofdpodium CK Djembéband Indiase zang en muziek Afrika-koor Sittard? Afrodisiac Dhroeh Nankoe Afrika-koor? Catwalk Modepresentatie Sari Limburg Binnenruimte? Workshop djembé Afrodisiac Binnenruimte? Deel van bar? Kinderactiviteit Guus Prevoo Tent 1+2 Werelden (Sieraden Food speelgoed? - accessoires Tent 3 Info-tent folders vrijwilligerswerk in ww 4 x 4 (3) en vrijwilligers uur 2 x 3 vrijwilligers en uur GLOBE maart

12 binnenplein Kinderactiviteiten African Centre Bar + Terras 2 x 5 vrijwilligers en uur Opbouwen Werelden inrichten 8 vrijwilligers? 8-11 uur Info-tent inrichten Spandoeken Podium catwalk - geluid Afbreken 8 vrijwilligers? uur Stand by 2 x en uur - De inkopen voor de verkoopstands worden gedaan door en voor rekening van ww Venlo. Eventuele winst, na aftrek van kosten, is voor de regiopot. - Onkosten van deelnemers (reiskosten) kunnen gedeclareerd worden bij regio. - Tenten worden geplaatst door verhuurbedrijf Verwante organisaties: Wereldmaaltijden De Omslag, werkplaats voor duurzame ontwikkeling In dit bericht, ontleend aan de nieuwsbrief van het Mondiaal Centrum in Maastricht, informatie over een verwante organisatie, die wellicht ingeschakeld kan worden bij activiteiten van wereldwinkels Wij willen u informeren over de mogelijkheid om in uw eigen dorp, stad of regio een Wereldmaaltijd te organiseren. De wereldmaaltijd is een ruime, lekkere en voedzame maaltijd waarin per persoon niet meer ingrediënten worden gebruikt dan beschikbaar zijn bij een eerlijke wereldvoedselverdeling. De hoeveelheden zijn gebaseerd op berekeningen van de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties (FAO) en stichting WereldDelen. Tussen de gangen door wordt informatie gegeven over de mondiale beschikbaarheid van voedsel. Daarnaast kan iedere organisator eigen accenten leggen: iets vertellen over de eigen organisatie, aandacht vragen voor concreet project, of een oproep doen tot deelname aan een specifieke actie of campagne. U kunt de Wereldmaaltijd ook organiseren als een multi-cultureel initiatief, of als benefietmaaltijd voor een sympathiek doel, bijvoorbeeld "giro 555". Samen aan tafel voor een betere wereld! Het concept van de Wereldmaaltijd geeft u als lokale organisatie een concrete mogelijkheid om een informatieve en laagdrempelige activiteit te organiseren waarmee u veel mensen kunt bereiken. Door middel van de Wereldmaaltijd zet u de deelnemers niet alleen een verantwoorde en verrassende lekkere maaltijd voor, ze krijgen er duidelijke informatie bij. En u biedt hen een gelegenheid om nieuwe mensen en geestverwanten te ontmoeten. Ook dit aspect blijkt veel mensen aan te trekken. De sfeer tijdens de Wereldmaaltijd is meestal erg levendig en betrokken. Soms ontstaan tijdens de maaltijd nieuwe plannen of wordt de kiem gelegd voor een vervolgactiviteit of andere vormen van samenwerking. Niet zelden wordt de Wereldmaaltijd na verloop van tijd herhaald, vaak op initiatief van iemand die ooit deelnam. De afgelopen jaren zijn er op allerlei plekken in het land veel succesvolle Wereldmaaltijden georganiseerd. Het blijkt een aansprekende manier te zijn om stil te staan bij de oorzaken van honger, en om in een informele sfeer samen met anderen te zoeken naar oplossingen. Meer dan alleen dan samen eten... Tijdens een Wereldmaaltijd staan niet alleen de beschikbaarheid en de verdeling van voedsel centraal, ook de productiewijze, herkomst en eerlijke handel zijn belangrijke aspecten. Er worden bij voorkeur producten gebruikt met het EKO- en/of Fair Trade/Max Havelaar GLOBE maart

13 keurmerk. Aankondigingen van Wereldmaaltijden en actuele persberichten staan op Een maaltijd met een eigen accent Een wereldmaaltijd kan worden georganiseerd door een organisatie, of als samenwerkingproject. De initiatiefnemers zijn groepen van allerlei achtergrond en samenstelling: vrouwenorganisaties, milieu- en kerkelijke groeperingen, wereldwinkels, politieke partijen, Centra voor Ontwikkelingssamenwerking, woongroepen, studenten, actiegroepen, scholen en gemeenten. Elke organisator kiest zijn eigen vorm. Die kan variëren van informatie geven over een specifiek project, een inleiding door een deskundige, muziek, poëzie, het poneren van korte instellingen, of het inlassen van momenten van stilte en bezinning. De maaltijd kan worden georganiseerd in "besloten kring", via gerichte persoonlijke uitnodigingen of door openbare aankondigingen. Vooral de vastentijd, Wereldvoedseldag (16 oktober) en de kersttijd blijken favoriete periodes voor het organiseren van een Wereldmaaltijd. Maar de maaltijd kan ook worden aangeboden als een opzichzelfstaande activiteit, of worden ingepast in een eigen campagne of jaarprogramma. Afhankelijk van uw eigen voorkeur kunt u de media actief benaderen; zij hebben meestal wel belangstelling, want het verhaal over de Wereldmaaltijd is duidelijk en informatief en de maaltijd zelf is erg fotogeniek. Omslag, Werkplaats voor Duurzame Ontwikkeling is een landelijk werkende non-profit organisatie, opgericht in Ons doel is mensen bijeen te brengen, te informeren en te enthousiasmeren om concreet aan de slag te gaan met hun idealen over een kleurrijke en duurzame wereld. Wij zoeken daarbij zoveel mogelijk naar eenvoudige en praktische vormen waarmee iedereen op redelijk eenvoudige wijze aan de slag kan. De Wereldmaaltijd is daarvan een goed voorbeeld. de Omslag; Postbus AB Eindhoven - tel Tips over andere organisaties die activiteiten van Wereldwinkels kunnen ondersteunen zijn welkom bij de redactie van GLOBE. Nieuws van de buren: Uit GLOBAL, de ( ) Nieuwsbrief van de wereldwinkelcollega s uit de aangrenzende Duitse regio rond Aken. 8. März, Aachen: Lieder aus Afrika Am Dienstag, den 8. März, gibt der Frauenchor Charivari in der Aachener Citykirche St. Nikolaus (Fußgängerzone Großkölnstraße) ein Benefizkonzert für ein AIDS-Waisenhaus in Südafrika. Beginn ist um 19 Uhr. Der Eintritt ist frei, Spenden werden erbeten. 11. März, Aachen: LIVE for LIFE - Euregionales Benefizfestival Am 11. März findet ab 18 Uhr in der Aula Carolina (Aachen) das Euregionale Benefizfestival LIVE for LIFE - für Asien und Afrika statt. Neun Bands aus Deutschland, Belgien und den Niederlanden singen für die BesucherInnen und die Menschen in Asien und Afrika: Inde River Jazzband, Daniel Kögel Jazztrio feat. Jeff Silvertrust, Djumanosi, Léger, The Bluezz Pack, Loaded, JP Jump, Just 2 Perfect und Down Under. Karten im Vorverkauf gibt es über Alle Mitwirkenden, Sponsoren und Musiker stelle ihr Arrangement vollkommen kostenlos zur Verfügung stellen. Somit kommt der Erlös in voller Höhe konkreten Hilfsprojekten zugute, die gemeinsam mit Misereor und medico international ausgewählt wurden - je eines im Katastrophengebiet von Sri Lanka bzw. Indien und eines in der Bürgerkriegsregion des Sudan. GLOBE maart

Van de Voorzitter. Mevr. D. Troost Tel: 420101 Voorzitter bovengenoemde verenging. Van de redactie.

Van de Voorzitter. Mevr. D. Troost Tel: 420101 Voorzitter bovengenoemde verenging. Van de redactie. Van de Voorzitter. De zomer is weer ten einde, een mooie zomer: tenminste wat het weer betreft. Een lange winter staat ons weer te wachten. De dagen worden steeds korter, dus eerder het licht aan. Voor

Nadere informatie

Nummer 16, Jaargang 4. ené Jansen woont sinds vier jaar. met zijn vrouw Sandra Blom aan de. januari begonnen met zijn bedrijf inqasa:

Nummer 16, Jaargang 4. ené Jansen woont sinds vier jaar. met zijn vrouw Sandra Blom aan de. januari begonnen met zijn bedrijf inqasa: OORSCHELP Nieuwsbrief van Dorpsvereniging Heilig Landstichting Nummer 16, Jaargang 4 September 2010 ONDERNEMEN OP DE LANDSTICHTING In dit nummer: Van de redactie 2 Van de voorzitter 3 Eeuwfeest 4 R januari

Nadere informatie

Nieuwe ronde, nieuwe kansen MILLENNIUM GEMEENTE CAMPAGNE BROCHURE 2010

Nieuwe ronde, nieuwe kansen MILLENNIUM GEMEENTE CAMPAGNE BROCHURE 2010 Nieuwe ronde, nieuwe kansen MILLENNIUM GEMEENTE CAMPAGNE BROCHURE 2010 Nieuwe ronde, nieuwe kansen Millennium Gemeente Campagne brochure 2010 Inhoudsopgave Voorwoord 5 1 Inleiding 7 2 Millennium Gemeente

Nadere informatie

Het Handboek voor Vrijwilligersorganisaties

Het Handboek voor Vrijwilligersorganisaties Het Handboek voor Vrijwilligersorganisaties BDI-2250-17501146R5 Handboek voor Vrijwilligersorganisaties - 7 - Samen werken aan een sociaal en cultureel sterk Brabant. Daar is het beleid van de provincie

Nadere informatie

DE REPRODUCTIE VAN DEZE NIEUWSBRIEF WERD MOGELIJK GEMAAKT DOOR

DE REPRODUCTIE VAN DEZE NIEUWSBRIEF WERD MOGELIJK GEMAAKT DOOR Help mij Leven (AJUDE ME A VIVER) Nieuwsbrief Jaargang 21, nr. 84: oktober 2007 DE REPRODUCTIE VAN DEZE NIEUWSBRIEF WERD MOGELIJK GEMAAKT DOOR Verdachte diefstal auto Robert? Stichting Help mij leven geniet

Nadere informatie

Digitaal contactorgaan voor huisomroepen aangesloten bij de Vereniging Huisomroepen Nederland. Inhoud

Digitaal contactorgaan voor huisomroepen aangesloten bij de Vereniging Huisomroepen Nederland. Inhoud VAN HUIS UIT Digitaal contactorgaan voor huisomroepen aangesloten bij de Vereniging Huisomroepen Nederland 30 e jaargang nummer 2 - zomer 2014 Inhoud Van de redactie HIP Contactgroep Bericht van de voorzitter

Nadere informatie

HANDBOEK VOOR VRIJWILLIGERSORGANISATIES WAALWIJK

HANDBOEK VOOR VRIJWILLIGERSORGANISATIES WAALWIJK HANDBOEK VOOR VRIJWILLIGERSORGANISATIES WAALWIJK 3 COLOFON Redactie OndersteuningsPunt Sport en Welzijn Illustraties Marc Camps Vormgeving en drukwerk Raster40 Oplage 500 exemplaren Uitgave Gemeente Waalwijk,

Nadere informatie

LANDELIJKE VERENIGING VAN WERELDWINKELS 2011

LANDELIJKE VERENIGING VAN WERELDWINKELS 2011 jaarverslag LANDELIJKE VERENIGING VAN WERELDWINKELS 2011 Wereldwinkels onderscheiden zich van andere winkels doordat zij fairtrade producten verkopen. Fairtrade producten komen uit ontwikkelingslanden,

Nadere informatie

Zakendoen met bedrijven: een goede business!

Zakendoen met bedrijven: een goede business! Zakendoen met bedrijven: Handleiding voor maatschappelijke organisaties over samenwerking met bedrijven MOVISIE, i.s.m. Het Nederlandse Rode Kruis, Humanitas, House of Sharing en Vereniging NOV, versie

Nadere informatie

ATLETIEKVERENIGING WIJCHEN JAARSTUKKEN 2013-2014

ATLETIEKVERENIGING WIJCHEN JAARSTUKKEN 2013-2014 ATLETIEKVERENIGING WIJCHEN JAARSTUKKEN 2013-2014 Secretariaat: E-mail: secretariaat@avwijchen.nl Postbus 332, 6600 AH Wijchen Kamer van Koophandel nummer: 40145771 Telefoon: 024 645 18 03 ABN-AMRO: NL

Nadere informatie

Sterrenstof 97 « Periodiek van LETS Utrecht e.o. maart 2012. Nieuwe Ster «Samen sterk, samen LETS! « www.sterrenstelsel.nl

Sterrenstof 97 « Periodiek van LETS Utrecht e.o. maart 2012. Nieuwe Ster «Samen sterk, samen LETS! « www.sterrenstelsel.nl Sterrenstof 97 «Periodiek van LETS Utrecht e.o. maart 2012 www.sterrenstelsel.nl Occupy «Nieuwe Ster «Samen sterk, samen LETS! « Wie, Wat, Waar bij LETS Utrecht e.o. Bestuur (meerdere vacatures!!!) Voorzitter

Nadere informatie

COLOFON. Redactie Rian van den Bergh Petra Mandos Marjon Middel-van de Laar. Tekst Petra Mandos. Illustraties Marc Camps

COLOFON. Redactie Rian van den Bergh Petra Mandos Marjon Middel-van de Laar. Tekst Petra Mandos. Illustraties Marc Camps COLOFON Redactie Rian van den Bergh Petra Mandos Marjon Middel-van de Laar Tekst Petra Mandos Illustraties Marc Camps Met dank aan Johan Couwenberg, Miek van Dongen (Zet Brabant), Ans Gijsbers, Ronald

Nadere informatie

Sterrenstof. «Update met LETSster «8 mei Moederdag >>> kletscafé 15 mei. etiket. april - mei 2011

Sterrenstof. «Update met LETSster «8 mei Moederdag >>> kletscafé 15 mei. etiket. april - mei 2011 Sterrenstof etiket april - mei 2011 Periodiek van LETS Utrecht e.o. «Jaargang 17 nummer 93 ««Update met LETSster «8 mei Moederdag >>> kletscafé 15 mei 93 Sterrenstof Waarom LETS? We hebben allemaal wel

Nadere informatie

jaargang 22 nummer 1 w a t e r s t a d

jaargang 22 nummer 1 w a t e r s t a d jaargang 22 nummer 1 1 2 jaargang 22 nummer 1 jaargang 22 nummer 1 3 feb/maart 2014 Colofoon Toerclub WTAC Waterstad Opgericht 30 oktober 1992 Aangesloten bij N.T.F.U. onder nummer 108062 Clubgebouw Martin

Nadere informatie

Actief in je sportclub! Jongeren als commissielid

Actief in je sportclub! Jongeren als commissielid Tips voor vergaderen, organiseren en het maken van een clubblad Actief in je sportclub! Jongeren als commissielid INHOUD 1. Inleiding: over commissiewerk in de sportvereniging 2. Taken en functies in verenigingscommissies

Nadere informatie

Een Experiment in herwaarderen van erfgoed

Een Experiment in herwaarderen van erfgoed Een Experiment in herwaarderen van erfgoed s-hertogenbosch, oktober 2014 Inleiding De in 2012 opgerichte Stichting Onterfd Goed is een non profit organisatie gespecialiseerd in Advies, Ontzamelen en Upcycelen

Nadere informatie

Handleiding voor organisatoren

Handleiding voor organisatoren Handleiding voor organisatoren 2 handleiding KOM ERBIJ FESTIVALS De Kom erbij Festivals zijn een onderdeel van de Week tegen Eenzaamheid 2014. Een week waarin we samen eenzaamheid aanpakken. Wij, dat is

Nadere informatie

Presikhaaf. wijknieuws. + afvalwijzer 2015. Presikhaaf vernieuwt. Jaargang 17 nummer 1. aan de bewoner(s) van dit adres

Presikhaaf. wijknieuws. + afvalwijzer 2015. Presikhaaf vernieuwt. Jaargang 17 nummer 1. aan de bewoner(s) van dit adres Presikhaaf wijknieuws aan de bewoner(s) van dit adres Jaargang 17 nummer 1 + afvalwijzer 2015 Presikhaaf vernieuwt PRESIKHAAF Leefstijlcoaches sporen 55-plussers in Presikhaaf aan om te bewegen Goede voornemens?

Nadere informatie

Op de bres voor mantelzorgers. Uniek spel van Barneveldse gemeente zorgt voor diaconale bewustwording. 50 jaar diaconale vakanties

Op de bres voor mantelzorgers. Uniek spel van Barneveldse gemeente zorgt voor diaconale bewustwording. 50 jaar diaconale vakanties Op de bres voor mantelzorgers Uniek spel van Barneveldse gemeente zorgt voor diaconale bewustwording 25e jaargang, nummer 2 april 2012 50 jaar diaconale vakanties diakonia april 2012 1 van de redactie

Nadere informatie

IN DIT HANDBOEK BESTUREN EN ORGANISEREN VRIJWILLIGERSBELEID COMMUNICATIE FONDSENWERVING WET- EN REGELGEVING EVENEMENTEN SOCIALE MEDIA

IN DIT HANDBOEK BESTUREN EN ORGANISEREN VRIJWILLIGERSBELEID COMMUNICATIE FONDSENWERVING WET- EN REGELGEVING EVENEMENTEN SOCIALE MEDIA handboek voor vrijwilligers organisaties Servicepunt Vrijwilligers Vlaardingen IN DIT HANDBOEK BESTUREN EN ORGANISEREN VRIJWILLIGERSBELEID COMMUNICATIE FONDSENWERVING WET- EN REGELGEVING EVENEMENTEN SOCIALE

Nadere informatie

GROEI. Zoetermeerse Zaken ONTWIKKELING EN. in Zoetermeer STEEDS IN BEDRIJF STADSTHEATER BUSINESS CLUB BEDRIJVEN INVESTERINGSZONE

GROEI. Zoetermeerse Zaken ONTWIKKELING EN. in Zoetermeer STEEDS IN BEDRIJF STADSTHEATER BUSINESS CLUB BEDRIJVEN INVESTERINGSZONE NUMMER 13 SEPTEMBER 2011 Zoetermeerse Zaken STEEDS IN BEDRIJF ONTWIKKELING EN GROEI in Zoetermeer BEDRIJVEN INVESTERINGSZONE STADSTHEATER BUSINESS CLUB de Kracht van de Ondernemer 2011 In november worden

Nadere informatie

handboek Diaconaction 2010

handboek Diaconaction 2010 handboek Diaconaction 2010 19 20 21 november www.diaconaction.nl www.jongkatholiek.nl INHOUDSOPGAVE Onderwerp Bladzijde Deel 1: achtergrond 2 DiaconAction 3 Geschiedenis van DiaconAction 3 Wat is DiaconAction?

Nadere informatie

oonwijs Positief nieuws Feestelijke opening De Kleine Maatjes Geen onderhoud meer aan de woning? Het bewonersblad van de Stichting Wonen Wierden Enter

oonwijs Positief nieuws Feestelijke opening De Kleine Maatjes Geen onderhoud meer aan de woning? Het bewonersblad van de Stichting Wonen Wierden Enter Het bewonersblad van de Stichting Wonen Wierden Enter oonwijs Jaargang 16 December 2011 Nummer 3 winter Positief nieuws Feestelijke opening De Kleine Maatjes Geen onderhoud meer aan de woning? Terugblik

Nadere informatie

Marketing om jonge vrijwilligers te vinden en binden

Marketing om jonge vrijwilligers te vinden en binden Marketing om jonge vrijwilligers te vinden en binden Voor je ligt het boekje ivolunteer. Wij adviseren dit boekje te gebruiken samen met het boek Verovering van de jongerenmarkt, uitgegeven door MOVISIE

Nadere informatie

F T (010) 511 23 79 99 46. I www.lamens.nl. Sinds 1972!

F T (010) 511 23 79 99 46. I www.lamens.nl. Sinds 1972! Sportief onderweg i f s met Lamens! L Cas Automobielbedrijf Cas Lamens BV 2650 Rodenrijseweg AG Berk 57 l T 2650 (010) AG 5 Berkel 1 23 en 9 Rodenrijs F T (010) 511 23 79 99 46 IF www (010) 511 79 s 46

Nadere informatie

Verder in dit nummer:

Verder in dit nummer: Mentaal M A G A Z I N E VA N G G Z N O O R D - E N M I D D E N - L I M B U R G Jaargang 3 Nummer 1 januari 2007 GGZ Noord- en Midden- Limburg wenst u prettige feestdagen en een gelukkig nieuwjaar Verder

Nadere informatie

Geld zoeken loont. Werkboek behorende bij de workshop

Geld zoeken loont. Werkboek behorende bij de workshop Geld zoeken loont Werkboek behorende bij de workshop Colofon Deze workshop en het bijbehorende werkboek zijn ontwikkeld door vof Jan Klumper Marjolijn Lamme in opdracht van de stichting Nederlands Expertise

Nadere informatie

GEWESTBRIEF. ANBO gewest Noord-Holland Jaargang 11 nr. 1 feb. 2010 VOORWOORD

GEWESTBRIEF. ANBO gewest Noord-Holland Jaargang 11 nr. 1 feb. 2010 VOORWOORD ANBO gewest Noord-Holland Jaargang 11 nr. 1 feb. 2010 GEWESTBRIEF VOORWOORD Wat gebeurt er allemaal Terugkijkend op het jaar 2009 is er om ons heen heel veel gebeurd. In 2008 een creditcrisis. Banken die

Nadere informatie

Secretarieel halfjaarverslag 2014-2015

Secretarieel halfjaarverslag 2014-2015 Secretarieel halfjaarverslag 2014-2015 Irene Klaren Secretaris 14-15 der S.V. RealTime 20 januari 2015 Secretarieel halfjaarverslag 2014-2015 Irene Klaren Secretaris 14-15 Versie 1.2 Studievereniging RealTime

Nadere informatie

Wijkkrant Hatert HATERT FLEURT OP! In dit nummer: Hatert is weer gewoon Hatert Als mensen denken dat Hatert een probleemwijk is...

Wijkkrant Hatert HATERT FLEURT OP! In dit nummer: Hatert is weer gewoon Hatert Als mensen denken dat Hatert een probleemwijk is... Wijkkrant Hatert Jaargang 8, nummer 4, augustus 2013 HATERT FLEURT OP! In dit nummer: Hatert is weer gewoon Hatert Als mensen denken dat Hatert een probleemwijk is... Colofon De wijkkrant is een uitgave

Nadere informatie