G l b e. contactblad voor de limburgse wereldwinkels. Jaargang 15 nummer 2 maart INHOUD van dit nummer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "G l b e. contactblad voor de limburgse wereldwinkels. Jaargang 15 nummer 2 maart 2005. INHOUD van dit nummer"

Transcriptie

1 G l b e contactblad voor de limburgse wereldwinkels Jaargang 15 nummer 2 maart 2005 INHOUD van dit nummer p 2 Uitnodiging & agenda voor de regiovergaderingen van 23 maart (Nuth) en 30 maart (Venlo) p 2-6 Notulen regiovergaderingen van 19 en 26 januari p 6 Afvaardiging Verenigingsraad p 7 Financieel jaarverslag regio p 8 Ontmoetingsdag Limburgse Wereldwinkels 2005 p 9 Computer in de Wereldwinkel p 9-10 Regio activiteiten Agenda p 10 Ondernemerscursus p 11 Kerstman in Wereldwinkel Heerlen p Bevrijdingsfestival draaiboek p Verwante organisaties: Wereldmaaltijden p 13 Nieuws van de buren p Regio documentatie p Max Havelaar toneel / Kuyichi p 16 Colofon Voorafje Hopelijk heeft iedereen het carnaval en de griepepidemie goed doorstaan en kunnen we ons gaan voorbereiden op twee nieuwe grootschalige evenementen: de jaarlijkse Ontmoetingsdag op 19 april in Sittard en het Bevrijdingsfestival op 5 mei in Roermond. Bij beide activiteiten ga ik ervan uit dat er deelnemers uit vele Limburgse wereldwinkels aanwezig zullen zijn. Over beide activiteiten kunt u meer lezen in dit nummer van GLOBE. Wim GLOBE maart

2 Uitnodiging en Agenda Voor de regiovergaderingen van 23 maart (Nuth) en 30 maart (Venlo) Ik verwacht iedereen weer om op de bekende vergaderplekken in Nuth en Venlo. Voor de volledigheid vermeld ik de adressen hieronder. Als er nieuwe mensen zijn die een routebeschrijving nodig hebben, kunnen ze contact met mij opnemen. De vergadering in Venlo wordt gehouden in Het Nieuwe Baken, Grote Kerkstraat 17. In Nuth vergaderen we in Het Kabuuske, hoek Stationstraat/Wilhelminastraat. Bij verhindering afmelden bij Wim Jennissen, s.v.p. ( of Als u op het laatste moment verhinderd bent, kunt u mij ook mobiel bereiken via Tot ziens op de vergadering. Wim Agenda 1. Opening 2. Notulen vorige vergadering (19-1 of 26-1) 3. Post & Mededelingen 4. Afvaardiging Verenigingsraad (zie p 6) 5. Rondje 6. Gezamenlijke activiteiten: ontmoetingsdag (zie p 4) bevrijdingsfestival (zie ook p 10) publiciteit ondernemerscursus ( zie p 4) - introductiecursus? 7. Regio financieel jaaroverzicht (zie p 7) 8. Rondvraag 9. Sluiting Wereldwinkels Geleen en Venlo zijn aan de beurt om de notulen te maken Verslag regiovergaderingen Regio Limburg-Zuid Aanwezig: 8 wereldwinkels: Valkenburg (1v), Kerkrade (1v, 1m), Geleen (1v, 1m), Heerlen (3v), Brunssum (2v), Nuth (2v), Voerendaal (2v), Landgraaf (2m), voorzitter Wim Jennissen.(17 personen van wie 12v en 5m) Afgemeld: Sittard en Stein 1. Opening: Wim Jennissen heet iedereen van harte welkom en de beste wensen voor Hij vraagt of er nog punten voor de agenda zijn. Die zijn er niet. 2. Notulen Alleen de opmerking dat het meer een districts- als regiovergadering was. Verslag van VRvergadering inmiddels via rondzending bij alle wereldwinkels. GLOBE maart

3 3. Mededelingen. Wim en Henny zijn 3 jaar lid van de verenigingsraad (vertegenwoordigers tijdens districtvergaderingen). Zij kunnen zich herkiesbaar stellen. Wim oppert het idee dat iemand anders zich verkiesbaar kan stellen in zijn plaats. Kandidaten kunnen zich melden bij Wim. Ook moet er een nieuwe vervanger worden benoemd omdat Nell Deen stopt. Verkiezing vindt plaats tijdens districtsvergadering in juni. Aangaande het nieuwe kassasysteem: Alleen de topwinkels en de royaal winkels zijn verplicht met een systeemkassa te werken. 4. Rondje. Heerlen: 19 maart is de officiële opening. De omzet van 2004 is iets minder dan andere jaren maar dat komt omdat ze 3 weken gesloten zijn geweest i.v.m de transformatie. De kerstpakketten hebben 2800,-- opgebracht. Kerstman in winkel was succes. Leuke nieuwjaarsborrel met medewerksters en vrienden die hebben geholpen tijdens de transformatie. Nieuwe voorzitter: Monique Kurvers. Geleen: De omzet is niet minder, ondanks een sluiting van 4 weken. Kerstpakketten ca Er is een nieuwe penningmeester, secretaris, inkoop en voorzitter. De beoogde nieuwe voorzitter (Wim Hendriks) was ook aanwezig vanavond. Geleen voert samen met Sittard bij de toneelvoorstelling Max Havelaar een actie in de schouwburgen, en wel worden er na de voorstelling pakjes koffie gratis aangeboden aan de bezoekers. Ze hebben 400 pakjes besteld waarvan Fair Trade er 100 betaalt. En ze zijn druk bezig met de voorbereidingen voor de wereldwinkel ontmoetingsdag op 19 april. Kerkrade: In 2003 hadden ze een omzet van ,-- en in 2004 was de omzet ,--. Dat is een daling van 26%. Ze hebben gelukkig reserves achter de hand, en de laatste maanden is er goed verkocht. Helaas hebben ze ook een inbraak mee moeten maken waarbij niet alleen de kassa geplunderd is, maar ook waardevolle artikelen uit de winkel zijn meegenomen. De locatie van de wereldwinkel is slecht. Hij ligt in de passage waar verder niet veel winkels meer zijn. De winkels die er waren zijn al vertrokken naar andere locaties. Er liggen plannen om de passage te verbouwen. Ze hopen dat in 2006 de 1 e fase begint. Van de LV hebben ze tot nu toe geen steun ontvangen. Op 2 februari hebben ze een gesprek met de LV n.a.v. brief met klachten. Op 11 juni vieren ze hun eerste lustrum en wij kunnen uitzien naar een uitnodiging om dat met hun te vieren. Valkenburg: Ze hebben dezelfde omzet als Wel hadden ze voor 6000,-- aan kerstpakketten. Zonder deze kerstpakketten zou de omzet minder zijn geweest. Veel concurrentie van kerstmarkten in de grotten. De laatste fase van de transformatie is bezig. Landgraaf: Er zijn geen grootse plannen voor Ze hebben 8% minder omzet dan in en dat is te laag om de kosten te dekken. Ze streven ernaar om 20% meer omzet te halen, want dat is nodig om de kosten te kunnen dekken. Plannen om scholen te benaderen. Voerendaal: Ze hebben voor 6000,-- meer verkocht en dat is zonder de 300 kerstpakketten die ze hebben gemaakt. Ze hebben 3 kerstmarkten georganiseerd. Er zijn 3 nieuwe vrijwilligsters begonnen, en ook zij hebben een leuke nieuwjaarsborrel gehad. En er komt een verrassingsdag voor de medewerkers. Nuth: ze hebben ong. een gelijke omzet gehad als in In nov. hadden ze een kerststallenshow georganiseerd welke een groot succes is geweest. In okt. vieren zij hun 25 jarig jubileum., en ze gaan met de gemeente in gesprek over eventueel een andere locatie. GLOBE maart

4 Goede publiciteit gehad op lokale tv, dank zij medewerking Gemeente. Wereldwinkel heeft goede ervaringen met folders FTO. Verkoop in plaatselijk bejaardenhuis loopt prima. Brunssum: De omzet is 500,-- minder dan in 2003, maar ze hebben overlast gehad van een 2 maanden durende renovatie van de straat. De winkelvoorraad is wel afgenomen. Tijdens de eerstkomende bestuursvergadering komt de transformatie ter sprake; subsidieverzoek ingediend bij Gemeente. Filiaaltje in bejaardenhuis loopt prima. 5. Gezamenlijke activiteiten. Ontmoetingsdag: Deze dag is op dinsdag 19 april in Sittard. (Op maandag was de zaal niet beschikbaar). De 3 e voorbereidingsvergadering is woensdag 26 jan. Bevrijdingsfestival: Er zijn 2 vergaderingen geweest. Het binnenplein van CK is definitief beschikbaar. De volgende vergadering moet er een duidelijke taakverdeling gemaakt worden over wie de inkopen e.d. voor zijn/haar rekening neemt. Wel zijn er al afspraken gemaakt met Guus Prevoo (kinderactiviteit) en Sari (modeshow). Reclame: Om te adverteren in de Limburger is niet haalbaar (te kostbaar) en de Aktief-pagina is alleen bestemd voor toeristisch-recreatieve activiteiten. Wim wil wel via COS proberen een stukje in de trompetter plaatsen, en via radio L1 in het programma de buurt een medewerkster laten interviewen. Nieuwe folder: Een idee is om meer ruimte te creëren voor alle adressen van de wereldwinkels (22) op de nieuwe landelijke folder. Een ander idee is om de folder zo te laten en dat iedere winkel zijn eigen stempel of sticker er op plakt. Er moet in ieder geval een flinke oplage gedrukt worden zodat iedere winkel de folders kan verspreiden. Ondernemerscursus: Er zijn 72 aanmeldingen binnengekomen, over de 3 maandagen verspreid. Maandag 24 jan is de 1 e cursusdag. Aan het eind van de cursus krijgt iedere deelnemer/ster een certificaat. 6. Wat verder nog ter tafel komt. Valkenburg deelt mee dat de drempel voor gratis bezorging van food bestellingen bij Fair Trade van 200 kg naar 150 kg is teruggebracht. Dit is mede te danken aan een dringend verzoek en suggestie van Wereldwinkel Valkenburg. 7. Rondvraag. Landgraaf: Wie heeft een website die gekoppeld is aan Niemand. Voerendaal: Wil graag nog een keer de regio-afspraak bevestigd hebben dat de klanten hun GELD TERUG kunnen krijgen, of een artikel (binnen14 dagen en MET KASSABON) kunnen ruilen. Bij deze staat dit nogmaals genotuleerd. Brunssum: Els deelt mee dat dit haar laatste regiovergadering is, omdat ze een stapje terug wil doen. Wel blijft ze nog betrokken bij de inkoop. Ondergetekende gaat Els vervangen als coördinator. Na deze mededeling sluit Wim de vergadering en wenst iedereen wel thuis. Verslag: Diana Wind (ww Brunssum). GLOBE maart

5 De website van de Limburgse Wereldwinkels is te vinden op dit adres: Verslag Regio Limburg-Noord, Venlo 26 januari Aanwezig: 7 wereldwinkels: Helden (2), Horst (1), Roermond (2), Tegelen (2), Venlo (2), Venray (2), Weert (2). Afgemeld: Baarlo. 1. Opening. De voorzitter heet iedereen welkom op deze 1 e vergadering in het nieuwe jaar. 2. Notulen Tegelen vraagt naar de kortingsactie. Deze is niet doorgegaan, pagina v.d krant is niet geschikt voor de wereldwinkels. Huiskameravond? Culturele avond bij Wim thuis, opbrengst voor een goed doel. Is aan te bevelen. 3. Post en mededelingen. Vertegenwoordiger(s) gevraagd voor verenigingsraad. Nel Deen stopt ermee. Wim en Henny hebben hun 1 e termijn erop zitten. Kandidaten kunnen zich melden bij Wim. 4. Rondje. Horst: Omzet gelijk aan Kerstpakketten meer, winkel minder. Verder geen bijzonderheden. Venray: Omzet iets gedaald ten opzichte van Wel druk geweest en dus ook niet somber gestemd. Kerstpakketten dit jaar goed. Momenteel wat last van verbouwingswerkzaamheden aan de overkant van de straat, deze is wat smal geworden. Helden: heeft meegedaan aan de kledinginzameling voor Sri Lanka, deze was zeer succes vol. Hadden een giftenpot in de winkel en de opbrengst van de koopjestafel voor Azië. Kerstpakketten goed gegaan, zelfs nog na Nieuwjaar. Omzet winkel t.o.v (2003 verhuisd) flink gestegen. Roermond: 15 % minder omzet dan Dat jaar was ook een heel goed jaar. We hadden minder kerstpakketten en grootverbruik. De kosten van transformatie zijn gelukkig goedkoper uitgevallen dan de LVvW begroot had. Dit jaar wordt een communicatieplan uitgewerkt. Venlo: kleine daling zo n 4 % t.o.van Kerstpakketten minder, daling grootverbruik. Goed bericht: kassaproject gestart, dankzij goede begeleiding gaat dit prima. Weert: omzet gestegen t.o.v Bescheiden begonnen met kerstpakketten. Helaas gemeente als klant kwijt geraakt, maar we geven het nog niet op om ze weer terug te krijgen. Voorts zijn de vooruitzichten omtrent de huisvesting wat onzeker. Dus even afwachten. Tegelen: omzet gelijk gebleven t.o.v Lichte verschuiving in grootverbruik en winkel. Ook meegedaan aan kledingactie. Verkoop kerstpakketten blijft een moeilijk item, wie benaderen? hoe? wanneer? 5. Gezamenlijke activiteiten. a) Ontmoetingsdag : dinsdag Deze dag wordt verzorgd door wereldwinkels Sittard/Geleen. Voorbereidingen zijn in volle gang. Uitnodiging komt t.z.t. Venray vraagt of dit jaarlijks te verwezenlijken is? Is het niet beter om de 2 jaar? Voorzitter Wim antwoordt: als er zich geen wereldwinkel meldt voor de organisatie, dan slaan we gewoon een jaar over. Winkels hoeven niet elk jaar deel te nemen. b) Bevrijdingsfestival op in Roermond. WW Roermond en de voorzitter hebben eerstdaags een gesprek met COS en gaan ter plekke bij CK eens kijken. Werkgroep komt nog op 10 maart bij elkaar om te bekijken hoe alles in te vullen GLOBE maart

6 en met wie. Draaiboek wordt besproken op volgende regiovergadering. WW Venlo wil op hun naam de producten inkopen en na afloop ook houden (geen consignatie). Is er winst gemaakt dan gaat die naar de regiopot. Hartstikke goed dus. Die dag dient meer voor PR of te wel ons nieuw gezicht laten zien, dan de verkoop. Eventueel met bonnen werken, zodat je het publiek weer in de winkel krijgt. c) Reclame. De Landelijke folder is uit en wordt bekeken. Kan er een Limb. folder gemaakt worden en op 5-5-a.s. worden uitgereikt? De voorzitter heeft al contact gehad om de achterkant te mogen gebruiken voor vermelding alle Limb. WWs. Afname: b.v stuks. Dit wordt bij de L.V.v.W. bekeken. Alternatief: Land. Folder gebruiken en zelf laten drukken. Dus even afwachten. Bij COS informeren of we mee kunnen liften in/met hun stuk in de Trompetter, de voorzitter laat een voorbeeld zien. Voorts heeft Wim contact gehad met L1 met name met Fons Geraedts, deze heeft toegezegd in het voorjaar weer eens aandacht te besteden aan de wereldwinkels in programma Mundial. Wim doet ook een poging om ww in Rubriek De Buurt te krijgen. d) Ondernemerscursus succesvol gestart. Wim vraagt na of er nog extra deelnemers bij kunnen op e) Festival Mundial in Limburg. Wereldwinkels kunnen zelf besluiten of zij daar aan willen deelnemen. Weert doet mee. 6. Wat verder nog ter tafel komt. Krantenartikel omtrent provinciale subsidie voor vrijwilligers. Het touwtrekken tussen de politieke partijen is in volle gang. 7. Rondvraag. Helden: hoeveel euro s geven jullie uit aan PR? Samenvattend komt er een advies : bv. 2 % van de omzet en dit elk jaar opnieuw bekijken en eventueel bijstellen. Helden: hoe doen jullie het als van de foodproducten de uiterste datum nadert? Suggestie: 2 à 3 weken van te voren aanbieden met korting in de winkel en daarna eigen vrijwilligers. De voorzitter geeft aan dat je na die datum de producten nog steeds kunt verkopen want bedorven zijn die nog niet, maar het geeft geen goede indruk naar je klanten. Venlo: de keuringsdienst is al weer geweest. De wijnverkoop wordt gedoogd tot de nieuwe wet er is. Protesteren bij de LVvW. Weert/Tegelen: introductiecursus wat soft, weinig nieuws, etc. Andere wereldwinkels wel tevreden. Wegens tijdgebrek geen evaluatieformulieren uitgedeeld. Alsnog sturen?! 8, Sluiting. Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter met dank aan allen de vergadering. Verslag Nelly Ketels (Wereldwinkel Tegelen) De website van de Limburgse Wereldwinkels is te vinden op dit adres: Verenigingsraad Op de vorige regiovergaderingen werd al aangekondigd dat de Limburgse afvaardiging naar de VR opnieuw bekeken moet worden. In de afgelopen drie jaar waren Wim Jennissen en Henny Kramer de vaste afgevaardigden, terwijl Anke Steijn en Nell Deen hun vervangers waren. Zowel Wim Jennissen als Henny Kramer hebben hun eerste periode van 3 jaar erop zitten. Nell Deen heeft al eerder laten weten dat ze als vervanger niet meer beschikbaar is. Henny wil graag een stapje terug doen, maar zij wil wel als vervanger verder. Zij kan dan de plaats innemen van Nell Deen. GLOBE maart

7 Wim stelt zich herkiesbaar. We zijn dus op zoek naar een of meer kandidaten die het district Limburg willen vertegenwoordigen bij de vergaderingen van de VR, die twee keer per jaar in Utrecht bij elkaar komt. Financieel jaarverslag Wereldwinkels Limburg 2005 door Anke Steijn INKOMSTEN UITGAVEN SALDO ,91 GLOBE PORTO 259,60** REGIOBIJDRAGEN 2160,71 GLOBE KOPIEER ABONN. 390,40** DECLARATIE LV 605,05* HUUR REGIO 63,50** (over 2003) HUUR DISTRICT 87,00** ABONN.GLOBE 24,00 CONSUMPTIES 159,30 CADEAUS (HER)OPENINGEN 700,00 BLOEMEN 82,50** INKTPATRONEN 53,50** BIJDRAGE REGIODAG 274,00 PORTO-REISKOSTEN (ANKE) 29,50 (nog te declareren bij LaVe) INTRODUCTIECURSUS 652,00 INTRODUCTIECURSUS: ( 68,- nog te voldoen in 2005) - WIM JENNISSEN (2003) 200,00 - WIM JENNISSEN (2004) 600,00 - LUNCH (2003) 33,94 - LUNCH (2004) 247,28 SALDO ,91 ADVERTENTIES Bisdomblad 647,36 KOSTEN POSTBANK 7,99 INKOMSTEN 3441,75 UITGAVEN 3835,87 SALDO ,79 Toelichting: * De ontvangen bijdragen van de LV hebben betrekking op 2003 ** De gemaakte kosten in 2004 zijn in december gedeclareerd en worden in het verslag van 2005 opgenomen De website van de Limburgse Wereldwinkels is te vinden op dit adres: GLOBE maart

8 Ontmoetingsdag 2005 op 19 april in Sittard UITNODIGING CONTACTDAG LIMBURGSE WERELDWINKELS Dit jaar organiseren de Wereldwinkels Geleen en Sittard samen de jaarlijkse contactdag. Datum: Dinsdag 19 april 2005 Tijd : uur Plaats : President Kennedysingel 16 te Sittard ( voormalig politiebureau) Het voormalig politiebureau van Sittard herbergt op dit moment de Seniorenvereniging van Sittard-Geleen. Deze locatie kunnen wij op 19 april huren. Er is plaats voor ongeveer 140 mensen. Als alle Limburgse winkels aanwezig zijn, betekent het dat er 7 mensen per winkel kunnen komen. Om enig idee te hebben op hoeveel personen we kunnen rekenen, willen we jullie vragen om vóór 20 maart te laten weten met hoeveel personen jullie naar Sittard-Geleen komen. Mochten er op 20 maart veel minder dan 140 aanmeldingen zijn, is het mogelijk met meerdere personen per win- kel te komen ( kan ook nog meegedeeld worden op de regiobijeenkomst in maart). We vragen 5,- p.p. als bijdrage in de kosten voor koffie- thee en lunch. PROGRAMMA 10 uur: Ontvangst met koffie - thee en wereldkoek, gebakken door medewerkers van WW Geleen uur: Welkom door Wim Jennissen, voorzitter regio Limburg uur: Martin Boon van Fair Trade neemt ons mee op een culinaire rondreis door Afrika middels een diapresentatie. Aansluitend is er een Afrika-bingo met leuke prijsjes, beschikbaar gesteld door Fair Trade uur: Lunchpauze en mogelijkheid tot inkoop bij Fair Trade (Christien Müskens en Danny v.d. Haar zijn deze dag aanwezig) uur: Vervolg inkoop Fair Trade en keuze uit twee workshops.* uur: Modeshow SARI Limburg en aansluitend mogelijkheid tot inkoop kleding / stoffen van SARI. 16 uur : Sluiting door Wim Jennissen. * Workshop 1.WIJNPROEVERIJ: Peter Bousardt, vrijwilliger van WW Sittard en wijnkenner zal een uiteenzetting geven over de te proeven wijnen, de proeverij verzorgen en wijntips geven. Het betreft de Fair Trade wijnen: Classique rouge en blanc; Gran Roble rood en wit en Malbec Bio rood en Torrentes Bio wit ( Argentinië). * Workshop 2.INRICHTEN WINKEL EN ETALAGE: Jan Wetzeler, huidige voorzitter WW Sittard etaleur van beroep en daarnaast in diverse functies werkzaam geweest in de modebranche, zal tips geven over het inrichten van schappen in de winkel en de etalage.... AANMELDEN vóór 20 maart via of schriftelijk aantal personen per winkel doorgeven aan: Wereldwinkel Sittard, Steenweg 61, 6131 BD Sittard GLOBE maart

9 Computer in de Wereldwinkel Op de vorige regiovergadering en later ook nog in een mailtje vroeg Mieke Aussems van ww Valkenburg naar ervaringen van collega s met computers. Hierbij alvast een eerste reactie van ww Roermond. Andere reacties zijn nog steeds welkom. Vraag van ww Valkenburg: Omdat we binnenkort een goede computer in onze winkel willen plaatsen (in de huiskamer) willen we graag jullie ervaringen hiermee hebben. Wie heeft een computer staan en waarvoor wordt die gebruikt? Mogen alle vrijwilligers hier mee werken? Mogen alle vrijwilligers b.v. iets opzoeken op internet enz.? Gebruiken jullie een wachtwoord? Hebben jullie al de voorraden in de computer staan? Graag tips en goede suggesties van jullie. Reactie Wereldwinkel Roermond: Wij hebben al een paar jaar een computer in het kantoor van de winkel staan. We hebben inmiddels zelfs al enkele vervangingen achter de rug; voornamelijk omdat de eerste computers krijgertjes waren en achteraf merk je dan dat ze niet voor niets "afgedankt" waren: te weinig capaciteit en veel te langzaam. Wij hebben vorig jaar een nieuwe gekocht en ook daar hebben we nu problemen mee. Deze worden/zijn ons inziens veroorzaakt doordat er veel te veel mensen onbeperkt toegang hebben op het apparaat. We zijn nu bezig om de harde schijf en alle software te screenen en te "zuiveren" (ja, ook virussen zaten erop!!) en we hebben met de deskundige die ons daarbij helpt, protocollen voor toegang tot (bepaalde programma's) op de computer afgesproken! RAAD IK JE ZEKER AAN!! Protocollen houden in dat een beperkt mensen toegang hebben tot de computer en dan veelal ook nog alleen maar tot bepaalde programma's. Wij gebruiken de computer zowel voor de boekhouding als voor het maken van facturen, notulen, nieuwsbrieven enz. En we gebruiken daarnaast Internet en Extranet (steeds intensiever). Alleen als je het vanuit en voor je functie nodig hebt, krijg je in de (nabije) toekomst toegang tot de computer (via wachtwoorden) en dan hebben we ook nog niveaus van toegang onderscheiden. Alleen de penningmeester kan het bestaande boekhoudprogramma bijv. VERANDEREN, maar er zijn wel (geautoriseerde) medewerkers die in het programma zelf gegevens kunnen verwerken. Ik denk dat voor dit moment dit de belangrijkste informatie voor jullie is. Wil je meer weten, mail me gerust. Enne, veel succes EN PLEZIER (want ook dat heb je er van!!) Leo Philipsen (ww Roermond) Regio activiteiten agenda Nieuwe activiteiten doorgeven aan Wim Jennissen ( of Ik verzoek de wereldwinkels om bij het plannen van bestuurs- en medewerkers-vergaderingen rekening te houden met onderstaande data van regio- en districtsvergaderingen. Ma 7 maart Ondernemerscursus Roermond, dag 3 Za 19 maart 12 uur: officiële opening getransformeerde ww Heerlen Wo 23 maart Regiovergadering Nuth GLOBE maart

10 Wo 30 maart Di 19 april Do 5 mei 2005 Za 14 mei Wo 8 juni Za 11 juni zondag 26 juni Wo 7 sept Wo 14 sept Wo 26 oktober Regiovergadering Venlo Ontmoetingsdag Limburgse Wereldwinkeliers in Sittard Provinciaal Bevrijdingsfestival Roermond met Wereldwinkelplein (Hemelvaartsdag) Internationale Wereldwinkeldag Districtsvergadering Sittard Wereldwinkel Valkenburg viert 10-jarig bestaan (en transformatie) Wereldfestival Meerlo-Wanssum (thema: kinderen & indianen) Regiovergadering Nuth Regiovergadering Venlo Districtsvergadering Roermond Ondernemerscursus Roermond Op de eerste dag (24 januari) waren er 23 deelnemers, die zich onder leiding van Piet Elands en Wim Jennissen bezig hielden met de organisatie en met motivatie binnen de Wereldwinkel. Het slechte weer (gladheid) zorgde voor wat vertraging bij de start omdat de deelnemers uit het noorden in de file belandden. Dag twee van de Ondernemerscursus zit er inmiddels ook op. Ook nu waren er vertragingen, deze keer voor de deelnemers uit het zuiden, die op de A2 in de file belandden. Op 7 maart, de derde dag van de ondernemerscursus, gaan Piet Elands en Marijke Hermans dieper in op personeelsbeleid en product management. Maar liefst 29 deelnemers waren er op 14 februari. De cursus werd op de tweede dag verzorgd door Peter Schoenmakers van het DAC. Deze keer stonden twee onderwerpen centraal: ondernemingsplan en PR. Hier is een van de werkgroepen, onder het toeziend oog van docent Peter Schoenmakers, bezig met het opstellen van een ondernemingsplan voor de fictieve Wereldwinkel Schalkerveen Namens Piet Elands verzoek ik alle deelnemers om de uitgereikte evaluatieformulieren ook terug te sturen. Wim GLOBE maart

11 Kerstman op bezoek in ww Heerlen Op de laatste koopzondag van 2004 heeft de Kerstman Wereldwinkel Heerlen nog eens in de kijker gezet. De kerstman was met bel aanwezig van 14 tot 16 uur. Alle kinderen mochten gratis met hem op de foto. De foto s waren een week later gratis af te halen in de Wereldwinkel. Ongeveer 30 kinderen hebben van deze gelegenheid dankbaar gebruik gemaakt. De reacties van collega-winkeliers waren zeer positief. De omzet is weliswaar niet merkbaar gestegen, maar de bedoeling die we hadden om iets leuks te doen is wel geslaagd. Door het ophalen van de foto s komen een aantal mensen nog eens terug in de winkel. Bevrijdingsfestival 2005: voorlopig draaiboek Op de regiovergaderingen van 23 en 30 maart zullen we inventariseren hoeveel medewerkers de wereldwinkels beschikbaar kunnen stellen voor de diverse activiteiten. Volgens dit eerste overzicht zijn er een kleine 50 vrijwilligers nodig, die elk een dagdeel voor hun rekening nemen. Bij komende vergaderingen van de werkgroep worden de plannen verder uitgewerkt. Het bevrijdingsfestival vindt plaats op het binnenterrein van de Centrum Voor de Kunsten (CK) in Roermond. Dat is vlak bij de Markt, waar het hoofdpodium zich bevindt. Tussen Markt en CK ligt de Biggenmarkt, waar een soort multiculturele markt plaatsvindt. Op het binnenplein van het CK richten we een Wereldwinkelplein in met de volgende activiteiten. Het programma en het draaiboek zijn nog voorlopig. Ofschoon er nog wijzigingen mogelijk zijn willen we op de regiovergaderingen van 23 en 30 maart alvast medewerkers gaan werven, omdat dat de laatste gelegenheid is voor 5 mei. Plaats activiteit Uitvoering door tijd Hoofdpodium CK Djembéband Indiase zang en muziek Afrika-koor Sittard? Afrodisiac Dhroeh Nankoe Afrika-koor? Catwalk Modepresentatie Sari Limburg Binnenruimte? Workshop djembé Afrodisiac Binnenruimte? Deel van bar? Kinderactiviteit Guus Prevoo Tent 1+2 Werelden (Sieraden Food speelgoed? - accessoires Tent 3 Info-tent folders vrijwilligerswerk in ww 4 x 4 (3) en vrijwilligers uur 2 x 3 vrijwilligers en uur GLOBE maart

12 binnenplein Kinderactiviteiten African Centre Bar + Terras 2 x 5 vrijwilligers en uur Opbouwen Werelden inrichten 8 vrijwilligers? 8-11 uur Info-tent inrichten Spandoeken Podium catwalk - geluid Afbreken 8 vrijwilligers? uur Stand by 2 x en uur - De inkopen voor de verkoopstands worden gedaan door en voor rekening van ww Venlo. Eventuele winst, na aftrek van kosten, is voor de regiopot. - Onkosten van deelnemers (reiskosten) kunnen gedeclareerd worden bij regio. - Tenten worden geplaatst door verhuurbedrijf Verwante organisaties: Wereldmaaltijden De Omslag, werkplaats voor duurzame ontwikkeling In dit bericht, ontleend aan de nieuwsbrief van het Mondiaal Centrum in Maastricht, informatie over een verwante organisatie, die wellicht ingeschakeld kan worden bij activiteiten van wereldwinkels Wij willen u informeren over de mogelijkheid om in uw eigen dorp, stad of regio een Wereldmaaltijd te organiseren. De wereldmaaltijd is een ruime, lekkere en voedzame maaltijd waarin per persoon niet meer ingrediënten worden gebruikt dan beschikbaar zijn bij een eerlijke wereldvoedselverdeling. De hoeveelheden zijn gebaseerd op berekeningen van de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties (FAO) en stichting WereldDelen. Tussen de gangen door wordt informatie gegeven over de mondiale beschikbaarheid van voedsel. Daarnaast kan iedere organisator eigen accenten leggen: iets vertellen over de eigen organisatie, aandacht vragen voor concreet project, of een oproep doen tot deelname aan een specifieke actie of campagne. U kunt de Wereldmaaltijd ook organiseren als een multi-cultureel initiatief, of als benefietmaaltijd voor een sympathiek doel, bijvoorbeeld "giro 555". Samen aan tafel voor een betere wereld! Het concept van de Wereldmaaltijd geeft u als lokale organisatie een concrete mogelijkheid om een informatieve en laagdrempelige activiteit te organiseren waarmee u veel mensen kunt bereiken. Door middel van de Wereldmaaltijd zet u de deelnemers niet alleen een verantwoorde en verrassende lekkere maaltijd voor, ze krijgen er duidelijke informatie bij. En u biedt hen een gelegenheid om nieuwe mensen en geestverwanten te ontmoeten. Ook dit aspect blijkt veel mensen aan te trekken. De sfeer tijdens de Wereldmaaltijd is meestal erg levendig en betrokken. Soms ontstaan tijdens de maaltijd nieuwe plannen of wordt de kiem gelegd voor een vervolgactiviteit of andere vormen van samenwerking. Niet zelden wordt de Wereldmaaltijd na verloop van tijd herhaald, vaak op initiatief van iemand die ooit deelnam. De afgelopen jaren zijn er op allerlei plekken in het land veel succesvolle Wereldmaaltijden georganiseerd. Het blijkt een aansprekende manier te zijn om stil te staan bij de oorzaken van honger, en om in een informele sfeer samen met anderen te zoeken naar oplossingen. Meer dan alleen dan samen eten... Tijdens een Wereldmaaltijd staan niet alleen de beschikbaarheid en de verdeling van voedsel centraal, ook de productiewijze, herkomst en eerlijke handel zijn belangrijke aspecten. Er worden bij voorkeur producten gebruikt met het EKO- en/of Fair Trade/Max Havelaar GLOBE maart

13 keurmerk. Aankondigingen van Wereldmaaltijden en actuele persberichten staan op Een maaltijd met een eigen accent Een wereldmaaltijd kan worden georganiseerd door een organisatie, of als samenwerkingproject. De initiatiefnemers zijn groepen van allerlei achtergrond en samenstelling: vrouwenorganisaties, milieu- en kerkelijke groeperingen, wereldwinkels, politieke partijen, Centra voor Ontwikkelingssamenwerking, woongroepen, studenten, actiegroepen, scholen en gemeenten. Elke organisator kiest zijn eigen vorm. Die kan variëren van informatie geven over een specifiek project, een inleiding door een deskundige, muziek, poëzie, het poneren van korte instellingen, of het inlassen van momenten van stilte en bezinning. De maaltijd kan worden georganiseerd in "besloten kring", via gerichte persoonlijke uitnodigingen of door openbare aankondigingen. Vooral de vastentijd, Wereldvoedseldag (16 oktober) en de kersttijd blijken favoriete periodes voor het organiseren van een Wereldmaaltijd. Maar de maaltijd kan ook worden aangeboden als een opzichzelfstaande activiteit, of worden ingepast in een eigen campagne of jaarprogramma. Afhankelijk van uw eigen voorkeur kunt u de media actief benaderen; zij hebben meestal wel belangstelling, want het verhaal over de Wereldmaaltijd is duidelijk en informatief en de maaltijd zelf is erg fotogeniek. Omslag, Werkplaats voor Duurzame Ontwikkeling is een landelijk werkende non-profit organisatie, opgericht in Ons doel is mensen bijeen te brengen, te informeren en te enthousiasmeren om concreet aan de slag te gaan met hun idealen over een kleurrijke en duurzame wereld. Wij zoeken daarbij zoveel mogelijk naar eenvoudige en praktische vormen waarmee iedereen op redelijk eenvoudige wijze aan de slag kan. De Wereldmaaltijd is daarvan een goed voorbeeld. de Omslag; Postbus AB Eindhoven - tel Tips over andere organisaties die activiteiten van Wereldwinkels kunnen ondersteunen zijn welkom bij de redactie van GLOBE. Nieuws van de buren: Uit GLOBAL, de ( ) Nieuwsbrief van de wereldwinkelcollega s uit de aangrenzende Duitse regio rond Aken. 8. März, Aachen: Lieder aus Afrika Am Dienstag, den 8. März, gibt der Frauenchor Charivari in der Aachener Citykirche St. Nikolaus (Fußgängerzone Großkölnstraße) ein Benefizkonzert für ein AIDS-Waisenhaus in Südafrika. Beginn ist um 19 Uhr. Der Eintritt ist frei, Spenden werden erbeten. 11. März, Aachen: LIVE for LIFE - Euregionales Benefizfestival Am 11. März findet ab 18 Uhr in der Aula Carolina (Aachen) das Euregionale Benefizfestival LIVE for LIFE - für Asien und Afrika statt. Neun Bands aus Deutschland, Belgien und den Niederlanden singen für die BesucherInnen und die Menschen in Asien und Afrika: Inde River Jazzband, Daniel Kögel Jazztrio feat. Jeff Silvertrust, Djumanosi, Léger, The Bluezz Pack, Loaded, JP Jump, Just 2 Perfect und Down Under. Karten im Vorverkauf gibt es über Alle Mitwirkenden, Sponsoren und Musiker stelle ihr Arrangement vollkommen kostenlos zur Verfügung stellen. Somit kommt der Erlös in voller Höhe konkreten Hilfsprojekten zugute, die gemeinsam mit Misereor und medico international ausgewählt wurden - je eines im Katastrophengebiet von Sri Lanka bzw. Indien und eines in der Bürgerkriegsregion des Sudan. GLOBE maart

14 Regio documentatie-materiaal De regio beschikt over een aantal videobanden. Deze zijn bedoeld voor gebruik door de Limburgse Wereldwinkels. Het lenen is gratis, maar de portokosten voor verzending zijn voor rekening van de winkels. Er zijn ook 2 dia-series over mode en kleding. Deze series zijn in bruikleen gegeven aan SARI- Limburg. Winkels die deze materialen willen lenen, kunnen contact opnemen met Wim Jennissen (tel ). Afhalen of meenemen van/naar de regiovergadering kan natuurlijk ook. Het gaat om de volgende artikelen: 1. De videoband van de Landelijke Vereniging: Wereldwinkels: een goede Zaak. Deze dia's op videoband geven in 15 minuten een goed idee van het hoe en waarom van Wereldwinkels. Met gesproken commentaar. 2. De koffie-videoband van Fair Trade: Koffie drink je nooit alleen. Duur 22 min. Ook deze band bestaat eigenlijk uit een dia-serie op videoband. Met gesproken commentaar. 3. Videoband van de Stg Max Havelaar: Max Havelaar, Koffie met Toekomst. Duur 17 min Deze videofilm laat zien hoe koffie met zorg geteeld, geoogst en gedroogd wordt. 4. De cacao-videoband Pa-pa-paa! van Max Havelaar over de kennismaking van een groep scholieren met het cacaoland Ghana. Gemaakt voor jongeren, duur 25 minuten. 5. De discussie-videoband van de Landelijke Vereniging: Beroep Wereldwinkelier v/m met instructieboekje. 6. Videoband Made in Dignity (duur 20 minuten). Over de productie van de Dezign T-shirts uit Zimbabwe, als voorbeeld van schone en eerlijke textielhandel. 7. Videoband Undugu Society, handel en ontwikkeling, die de Landelijke Vereniging heeft laten maken n.a.v. het werkbezoek van Marry Visser-van Doorn aan Nairobi, Kenia. De band laat beelden zien van de Undugu Society, die o.a producten levert aan De Evenaar. Duur ca 20 minuten. 8. Videoband Wereldwinkels dichter bij de consument. Samenvatting van de presentatie van het marktonderzoek door Johan Laman Trip tijdens de jubileum viering 30 jaar Wereldwinkels. 9. Videoband Food for Thought/ Hoe Vrij is de Handel? 15 minuten. 10. Videoband Taxi Managua. Ca 30 minuten. 11. Videoband Mahily Samity, een vrouwenvereniging in Bangladesh. Duur ca 13 min. 12. Videoband Puur en Ongezoet. Duur 18 minuten. Co-productie van Novib en Max Havelaar over achtergronden van sinaasappelteelt. De video is opgenomen in Brazilië bij twee leveranciers van sinaasappelsap met Max Havelaar Keurmerk. In 18 minuten wordt een beeld geschetst van het leven van de sinaasappelplukkers en de problemen waarmee de sinaasappelsector te maken heeft. 13. Videoband De Cirkel Sluiten van Stg Max Havelaar. Duur 12 minuten. De film geeft een impressie van wat er bereikt is bij coöperatie Union de la Selva in Mexico. Al enige jaren exporteren zij koffie onder de handelsvoorwaarden van Max Havelaar. Ze vertellen zelf wat er voor hen veranderd is. 14. Videoband TV-uitzending 2Vandaag over Fair Trade op 7 juni Het Gezicht van de Goden van Madat Nepal over de productie van sieraden van verfijnd wit metaal in Nepal. Duur 25 minuten. De videoband laat zien hoe het kleinschalige productieproces verloopt van een witmetalen armband: we zien van het walsen van het metaal, het tijdrovende inleggen van de filigrain versieringen, het solderen, polijsten en verzilveren. Ook andere voorwerpen, zoals filigrain doosjes en flesjes die gemaakt worden van munten komen in beeld. (2 exempl beschikbaar) 16. Levend Klei van Madat Nepal gaat over pottenbakkers in Nepal. Duur ca 30 minuten. Er zijn twee exemplaren van deze band beschikbaar. De videoband laat zien hoe allerlei aardewerkproducten, zoals kandelaars, vazen, drakenpotten, drakenlampen en diverse andere tempelfiguren worden gemaakt. We volgen het productieproces vanaf het halen van de klei uit de kleiputten tot en met het bakken in traditionele stro-ovens en kerosineovens. 17. De videoband over Transformatie van de Landelijke Vereniging. Deze band geeft in 10 minuten een beeld van de nieuwe pilotwinkels in Boxtel en Zaltbommel, en commentaar van Huub Jansen en Chrismar Huls op de nieuwe ontwikkelingen. In de bijbehorende handleiding staat nog meer informatie onver het Transformatieproject en het gebruik van de video op een medewerkersavond e.d. 18. Nieuw! De diaserie over koffie van Fair Trade met handleiding. De serie bestaat uit 20 dia s met een begeleidende tekst op papier; ze is geschikt voor medewerkersavonden en voorlichtingsavonden voor derden. GLOBE maart

15 Er zijn ook dia s van koffiebranderij Neuteboom in de serie opgenomen. De serie gaat kort in op de koffiecrisis en besteedt aandacht aan het product koffie en de verkoop in de winkel. 19. Verzamelband met nummers De Geboorte van een Bronzen God van Madat Nepal. Duur 25 minuten. De film geeft een beeld van de eeuwenoude manier waarop ambachtslieden uit de Kathmandu-vallei bronzen beelden maken. Eerst wordt er een vorm in was gemaakt, daarna een mal waarin nogal wat koeienpoep verwerkt wordt. Na het gietproces volgt het hameren en vijlen, het polijsten en schilderen om er een uniek godenbeeld van te maken. (2 exempl beschikbaar) 21. Koffie Verkeerd: aflevering van het TV-programma Nieuw Economisch Peil van 7 april Duur 30 minuten. Koffiebranders kiezen voor goedkopere en slechtere koffie, zodat het voor de koffieboeren niet loont om kwaliteit af te leveren. Beelden van koffieoogst en verwerking in Ethiopië, Brazilië en Vietnam, maar ook bij de branders D.E. en Peeze. Bevat geen informatie over Max Havelaar, maar biedt wel inzicht in de koffiehandel en het productieproces. In bestelling: de nieuwe videoband van Madat Nepal De website van de Limburgse Wereldwinkels is te vinden op dit adres: Nu we toch reclame aan het maken zijn, kunnen we ook KUYICHI nog eens in de schijnwerpers zetten. Op de website staat nog veel meer informatie (ook in het Engels). Kuyichi is a style conscious jeans brand. We create style. We are conscious of how we create it. Kuyichi create directional jeanswear collections for the young urban consumer. What sets us apart is our simple philosophy to be conscious of how we put our collections together. A conscious approach is more real to us. Being fair. Being real. It s not difficult. We believe in choosing fashion with a conscience and a purpose. At the same time we want that style to be strong, sexy and provocative. The name Kuyichi is derived from the Peruvian god of the rainbow. There is a legend that the rainbow god of the Taquile Indians became angry with the people and took all colors away from life. After introducing and perfecting the art of weaving beautiful blankets, the Indians were able to bring the colors of the rainbow to the world. GLOBE maart

16 Kuyichi s aim is to carry this positive attitude in the world. This principle is reflected in our logo, or sign. The circular shape symbolizing the world and the plus sign indicates positivity, adding and giving. Our modern vision in fashion is integrated, but not compromised by our aim to stimulate durable economies in third world countries, such as Peru. We rise to the challenge of developing organic materials and ecological processes with contemporary and cutting edge styling. Set up in 2000 as an initiative of Solidaridad, Kuyichi was launched to establish a completely new Fair Trade campaign that is socially and environmentally sound. Stichting Stimulans, with cooperation of producers Oro Blanco (Peruvian cotton farmers), Triodos Bank, and a private investor own an equal share of Kuyichi. Kuyichi is in Limburg te koop bij Heerlen OUTLAW Heerlen DENIM B.V. Heerlen MEN AT WORK Maastricht MEN AT WORK Maastricht BIJENKORF Roermond COMPANY YOUR WAY OF FASHION BV Roermond MEN AT WORK Sevenum JANSEN NOY Venlo MEN AT WORK Maak het waar! Armoede de wereld uit Stuur een actiekaart naar Balkenende We gaan de kindersterfte wereldwijd met tweederde verminderen. De verspreiding van aids stoppen. Zorgen voor betere leefomstandigheden voor 100 miljoen krottenwijkbewoners. En dit zal ons uiterlijk in 2015 lukken! Dat lijkt te mooi om waar te zijn. Toch is dit wat 189 landen hebben afgesproken. Ook Nederland. In 2000 hebben regeringsleiders wereldwijd een belofte gedaan: vóór 2015 moet armoede in de wereld gehalveerd zijn. Deze belofte is vastgelegd in acht afspraken, opgesteld door de Verenigde Naties. Dit zijn de millenniumdoelen. De acht doelen moeten over tien jaar gehaald zijn. Als we zo doorgaan, lukt dat niet. Het geld is er, maar de politieke wil ontbreekt. Hoog tijd om regeringsleiders te herinneren aan hun belofte. Teken daarom de actiekaart naar premier Balkenende en de Britse premier Blair op Of vraag kaarten op via / t Hartelijk dank. Deze actie sluit aan bij de internationale millenniumdoelencampagne Global Call to Action Against Poverty en het Nederlands Platform Millenniumdoelen. Colofon GLOBE jaargang 15, nummer 2 - maart 2005 Globe is het regioblad van de 22 Limburgse Wereldwinkels en verschijnt 5 x per jaar, ongeveer 3-4 weken voor een regio- of districtsvergadering. Ook verwante Limburgse organisaties krijgen een exemplaar toegestuurd. Redactie: Wim Jennissen ( ). Bijdragen ontvangen van: Diana Wind, Mirjam van Maanen, Marjon van Luxemborg. Kopieerwerk en verzending: Wim Jennissen Abonnementen: Gratis 1-5 exemplaren voor elke Limburgse Wereldwinkel. -abonnement gratis voor alle Limburgse Wereldwinkeliers. Ook verwante organisaties krijgen een gratis exemplaar toegestuurd. Privé-abonnementen per post 6 per jaar. Abonnementsgeld overmaken op giro t.n.v. Wereldwinkels Limburg te Venlo o.v.v. Globe Adreswijzigingen en gewijzigd aantal exemplaren doorgeven aan Wim Jennissen. Vragen, reacties en kopij naar: Wim Jennissen, Kapellerlaan 159, 6045 AC Roermond, Tel/fax adres: GLOBE maart

Auteur: John Rijnbeek Datum: 31 januari Beleidsplan 2016 Books 4 Life Utrecht

Auteur: John Rijnbeek Datum: 31 januari Beleidsplan 2016 Books 4 Life Utrecht Auteur: John Rijnbeek Datum: 31 januari 2016 Beleidsplan 2016 Books 4 Life Utrecht Inleiding Voor u ligt het beleidsplan voor 2016 van Books 4 Life Utrecht. Het gaat goed met Books 4 Life Utrecht. Sinds

Nadere informatie

Nieuwsbrief Stichting Buurtschap Strijp

Nieuwsbrief Stichting Buurtschap Strijp In dit nummer Geboren * Website www.leenderstrijp.com Overleden * School en winkel Leenderstrijp Nieuwe bewoners * Agenda Welzijn&Zorg * Carnaval 2015 De STRIEPER Nieuwsbrief Stichting Buurtschap Strijp

Nadere informatie

Change the world shopping

Change the world shopping Change the world shopping V.U./E.R.: Erik Devogelaere, Hoogstraat 35 E, 3360 Bierbeek, België - Belgique Op een plezierige manier de wereld veranderen Kies voor eerlijke kwaliteitsproducten Het hoeft

Nadere informatie

Openingsexpositie van Mwafaq A

Openingsexpositie van Mwafaq A Kalender Mondiaal Centrum 08-09-2013 Opening nieuwe expositie Atelier Mondiale 22-09-2013 Boekpresentatie: Dagen des doods 30-09-2013 ReisverhaalPlus Algemeen 07/08-09-2013 Mini Maker Faire, Continium,

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting jij bent TOV! 2015. Auteur: Wendy Verkerk- Klein

Jaarverslag Stichting jij bent TOV! 2015. Auteur: Wendy Verkerk- Klein Jaarverslag Stichting jij bent TOV! 2015 Auteur: Wendy Verkerk- Klein Voorwoord Voor u ligt het eerste jaarverslag van TOV te Tiel. Februari 2015 is stichting Jij bent TOV opgericht waardoor we dit jaar

Nadere informatie

ENQUETE POPCULTUUR IN NOORD-LIMBURG voor podia

ENQUETE POPCULTUUR IN NOORD-LIMBURG voor podia ENQUETE POPCULTUUR IN NOORD-LIMBURG voor podia BELANGRIJK Gegeven antwoorden worden strikt vertrouwelijk en naamloos verwerkt. Deelname aan de enquête is anoniem. Wil je echter kenbaar maken waar je voor

Nadere informatie

JAARPLAN HV AFDELING OOST-BRABANT 2017

JAARPLAN HV AFDELING OOST-BRABANT 2017 JAARPLAN HV AFDELING OOST-BRABANT 2017 Inleiding De afdeling Oost-Brabant van het Humanistisch Verbond bestaat nu twee jaar en we mogen rustig zeggen dat het HV ondertussen stevig geworteld is in onze

Nadere informatie

ZWERFnieuws. Stichting Straatkinderen Midden-Amerika. In deze uitgave: -projectkeuze -foto-expositie Invia -hoe het begon.

ZWERFnieuws. Stichting Straatkinderen Midden-Amerika. In deze uitgave: -projectkeuze -foto-expositie Invia -hoe het begon. ZWERFnieuws Stichting Straatkinderen Midden-Amerika WWW.STRAATKINDEREN-MA.NL In deze uitgave: -projectkeuze -foto-expositie Invia -hoe het begon Projectkeuze - 1 - Onlangs hebben wij gekozen welke projecten

Nadere informatie

Wijkraad Oss-Zuid. Openbare vergadering. Datum 22 oktober 2013 Buurthuis Kortfoort Floraliastraat 93-5342 BH Oss. Aanwezig: Leden wijkraad

Wijkraad Oss-Zuid. Openbare vergadering. Datum 22 oktober 2013 Buurthuis Kortfoort Floraliastraat 93-5342 BH Oss. Aanwezig: Leden wijkraad Wijkraad Oss-Zuid Openbare vergadering Datum 22 oktober 2013 Locatie Buurthuis Kortfoort Floraliastraat 93-5342 BH Oss Aanwezig: Leden wijkraad Adviseurs Notulist Afwezig m.k. Aanwezig publiek Gerben Canninga

Nadere informatie

Het Fair Fashion Festival 2015

Het Fair Fashion Festival 2015 Het Fair Fashion Festival 2015 Wij streven ernaar de aandacht van de consument voor F air T rade fashion te verhogen door middel van het Fair Fashion Festival. Onder het begrip fashion verstaan wij: kleding,

Nadere informatie

NIEUWBOUWNIEUWS KONINGIN WILHELMINASCHOOL

NIEUWBOUWNIEUWS KONINGIN WILHELMINASCHOOL KONINGIN WILHELMINASCHOOL NIEUWBOUWNIEUWS STAND VAN ZAKEN Donderdagmiddag zijn we weer in d nieuwe school om te kijken of alles goed wordt afgeleverd. Dan zal ook de Kunstenaar, Elmo Vermijs aanwezig zijn.

Nadere informatie

Algemene informatie week 36

Algemene informatie week 36 Algemene informatie week 36 Wij heten alle peuters, leerlingen, ouders, opa s en oma s heel hartelijk welkom en wensen iedereen een fijn, goed, gezellig, leerzaam jaar toe. Samen maken we er een mooi jaar

Nadere informatie

Jaargang 51 Editie 01 Januari 2015

Jaargang 51 Editie 01 Januari 2015 Jaargang 51 Editie 01 Januari 2015 . Maandelijks convocaat voor de leden van het Katholiek Vrouwengilde van Tegelen en omstreken Jaargang 51 Nr. 1 januari 2015 Redactie: Tiny Testroote Contactadres voor

Nadere informatie

De opkomst van structurele bevolkingsdaling

De opkomst van structurele bevolkingsdaling Dit is het laatste Neimed Krimpbericht van de hand van Wim Derks. Na twee jaar komt er een einde aan de boeiende serie van deze auteur. De serie verscheen maandelijks op de website van Neimed. De hele

Nadere informatie

HeartHolidays HeartCare HeartSupport HeartSponsor STICHTING HEARTBEAT WENST IEDEREEN EEN BIJZONDER GELUKKIG EN GEZOND 2008! Verder in dit nummer:

HeartHolidays HeartCare HeartSupport HeartSponsor STICHTING HEARTBEAT WENST IEDEREEN EEN BIJZONDER GELUKKIG EN GEZOND 2008! Verder in dit nummer: Pagina 1 Verder in dit nummer: HeartVilla 2 HeartDays - Team Hartrijden.nl 2 HeartSafe Tiel 3 HeartEvent 3 Steun Medel 4 Kerstkaart Cruit 4 Doneer per telefoon 4 Dam tot dam Loop en Fietstocht 5 Heartbeat

Nadere informatie

Vlierpraatjes

Vlierpraatjes Vlierpraatjes 5. 10-11 - 2016 Mededelingen van de school Het Nationaal Schoolontbijt Afgelopen dinsdag hebben we deelgenomen aan het Nationaal Schoolontbijt. Het belang van een goed ontbijt hebben we met

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding

Inhoudsopgave. Inleiding Handboek Inhoudsopgave Inleiding... 1 Thema... 2 1. Aan de slag... 3 2. Waar beginnen?... 4 2.1 WANNEER?... 4 2.2 AANMELDEN ALS ORGANISATOR... 5 2.3 SAMENSTELLEN VAN EEN TEAM... 5 2.4 WAARVOOR MOETEN WE

Nadere informatie

3 oktober 2015 is de Landelijke Open Dag Dierenartsen. Doe mee! Laat zien dat u samenwerkt om goede zorg te bieden!

3 oktober 2015 is de Landelijke Open Dag Dierenartsen. Doe mee! Laat zien dat u samenwerkt om goede zorg te bieden! 3 oktober 2015 is de Landelijke Open Dag Dierenartsen Doe mee! Laat zien dat u samenwerkt om goede zorg te bieden! Dit jaar organiseert de KNMvD voor de vierde keer de Landelijke Open Dag Dierenartsen.

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Inloophuis Uitzicht

Jaarverslag 2014. Inloophuis Uitzicht Inloophuis Uitzicht Bezoekadres: Krijtstraat 20 4201 GD Gorinchem Correspondentieadres: mevr. Mr. L. Ribbius Peletierstraat 22 4207 NL Telefoon: 0183-629863 Jaarverslag 2014 Inhoud 1. Voorwoord... 3 2.

Nadere informatie

Saenparel INFO 03-02-2014-17-02-2014

Saenparel INFO 03-02-2014-17-02-2014 Saenparel INFO 03-02-2014-17-02-2014 Agenda: Ma 03-02 Rapport mee Wo 05-02 Studiedag; alle kinderen zijn vrij Ma 10-02 OR vergadering 19.30 uur Ma t/m vr 24-02 t/m 28-02 Voorjaarsvakantie Wo 19-03 Verkiezingen

Nadere informatie

Ouderraad. Monique, Miranda, Mariëlle, Angelique, Bianca, Sandra, Aline, Cindy, Dieke, Juf Lonneke

Ouderraad. Monique, Miranda, Mariëlle, Angelique, Bianca, Sandra, Aline, Cindy, Dieke, Juf Lonneke Notulen OR vergadering 7 september 2015 Aanwezig: Afwezig: Monique, Miranda, Mariëlle, Angelique, Bianca, Sandra, Aline, Cindy, Dieke, Juf Lonneke niemand 01. Opening Monique opent de vergadering om 20:30.

Nadere informatie

Notulen jaarvergadering V.O.S

Notulen jaarvergadering V.O.S Van: Secretaris V.O.S Datum28-07-2010 Aan: Iman, Adrie, Adriaan, Jeanet, Patricia, Sacha, Peter en Diana. Aanwezigen van het bestuur: Iman, Adrie, Adriaan, Jeanet, Patricia, Sacha, Diana enpeter Aanwezige

Nadere informatie

Bevolkingsontwikkeling in 2014: krimp en groei in Limburg

Bevolkingsontwikkeling in 2014: krimp en groei in Limburg Maart 2015 Neimed Krimpbericht Bevolkingsontwikkeling in 2014: krimp en groei in Landelijk is de groei van het aantal in 2014 wat toegenomen. Een gelijksoortige ontwikkeling, maar dan in de vorm van een

Nadere informatie

IK DANS. Penningmeester

IK DANS. Penningmeester Wadenoijen 10-09-2015 Jaargang 24 Waayer Nieuws 2 www.waayer-wadenoijen.nl IK DANS Aanstaande donderdag starten we met de eerste danslessen van het project IK DANS! Alle kinderen moeten op gymschoenen

Nadere informatie

Nieuwsbrief 2 e jaargang nr. 1 winter 2013.

Nieuwsbrief 2 e jaargang nr. 1 winter 2013. Nieuwsbrief 2 e jaargang nr. 1 winter 2013. Beste Vrienden van de stichting, Nog een paar weken en dan is het zover, dan staat ons tweede event voor de deur. Let op zoals eerder vernoemd is de datum gewijzigd

Nadere informatie

Neimed Krimpbericht. Ontgroening in Limburg. Maart 2014

Neimed Krimpbericht. Ontgroening in Limburg. Maart 2014 Maart 2014 Neimed Krimpbericht Ontgroening in Limburg Het aantal kinderen dat geboren wordt, is de afgelopen 50 jaar aanzienlijk gedaald, in Limburg in veel sterkere mate dan landelijk. Dat komt omdat

Nadere informatie

Handleiding Collecteverdubbelaar

Handleiding Collecteverdubbelaar Handleiding Collecteverdubbelaar versie 1.0 Nederlandse Brandwonden Stichting Afdeling Landelijke Collecte, collecteverdubbelaar Zeestraat 29, Beverwijk (0251) 27 55 55 verdubbelaar@brandwondenstichting.nl

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Mededelingen:

Nieuwsbrief. Mededelingen: Nieuwsbrief 06-11-2014 Schooljaar 2014-2015 Mededelingen: Sinterklaas Vorige week woensdag hebben de kinderen van groep 1 t/m 4 met veel plezier in de schatkamer van Sinterklaas aangegeven welk cadeautje

Nadere informatie

Mantelzorg & mantelzorgondersteuning

Mantelzorg & mantelzorgondersteuning Welzijn Ouderen Thuisadministratie Mantelzorg & mantelzorgondersteuning Voor iedereen in Amsterdam-Noord. Dus ook voor u! Doras Maatschappelijke dienstverlening Amsterdam-Noord Zorgt u voor een naaste

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. Dancing queens and kings!

NIEUWSBRIEF. Dancing queens and kings! NIEUWSBRIEF Dancing queens and kings! De disco was weer een feestje! Dansen, meezingen, lekker stoer doen of heerlijk kletsen, in polonaise de aula door, bij de DJ s checken of je lievelingsliedje nog

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Uitnodiging Jaarvergadering. Aan:

Nieuwsbrief. Uitnodiging Jaarvergadering. Aan: Nieuwsbrief Uitnodiging Jaarvergadering Aan: Mededeling Leden Ons leden aantal is niet groot we zouden best meer leden kunnen gebruiken Weet u nog mensen die belangstelling hebben of lid willen worden.

Nadere informatie

Nieuwsbrief Op Weg. April 2015

Nieuwsbrief Op Weg. April 2015 Nieuwsbrief Op Weg April 2015 Logo: Met trots hebben wij vandaag aan onze leerlingen ons nieuwe logo gepresenteerd. Nee, het is echt geen 1 april grap. Ons nieuwe logo is de moderne uitvoering van het

Nadere informatie

AAV der Jonge Democraten Limburg

AAV der Jonge Democraten Limburg AAV der Jonge Democraten Limburg 11-1-2017 Notulen AAV JD Limburg 11 januari 2017 Opening 19:38 Dennis wenst iedereen een gelukkig nieuwjaar. Benoeming SNC Hans is benoemd. Vaststellen Agenda Jaarrekening

Nadere informatie

Nieuws St. Gregoriusschool

Nieuws St. Gregoriusschool Blauwhuis, 18 december 2015 05 Nieuws St. Gregoriusschool Inhoud Agenda Nieuw MR-lid Sinterklaasfeest en Kerstmarkt Voorlichtingsavond Voortgezet Onderwijs Schoonmaakavond Voorleesontbijt CITO-toetsen

Nadere informatie

Activiteitenplan Millenniumwerkgroep 2014

Activiteitenplan Millenniumwerkgroep 2014 Activiteitenplan Millenniumwerkgroep 2014 Inleiding Dit plan bestaat uit vier delen: De voornemens van de Millenniumwerkgroep voor 2014 als overkoepelende werkgroep; Het activiteitenplan van de werkgroep

Nadere informatie

Eerste overleg, 22 oktober 2014. Welkom

Eerste overleg, 22 oktober 2014. Welkom Eerste overleg, 22 oktober 2014 Welkom Introductie Uit welke personen bestaat het feestweek comité? Hans Wind, Alex Mollema, Esther Ottens, Luit Oomkes, Paul Witkamp Doel van deze avond? Toelichting geven

Nadere informatie

DE HOOGTE AGENDA. Gebruik van het plein en aanbellen na schooltijd

DE HOOGTE AGENDA. Gebruik van het plein en aanbellen na schooltijd DE HOOGTE NUMMER: 43 DATUM: 9-6-2016 Inhoud: Aanbellen na schooltijd / Hesjes Aanmelden overblijf / update Voortzetting overblijf / Kennedy- Verslagen / feest Pokémon kaarten / Fietsen AGENDA JUNI 14-06

Nadere informatie

Ja, namelijk uitgesteld (één week) Veelzijdige stad in het groen. DT d.d. OR d.d. B&W d.d. OR d.d. Raad Raadsdocumenten

Ja, namelijk uitgesteld (één week) Veelzijdige stad in het groen. DT d.d. OR d.d. B&W d.d. OR d.d. Raad Raadsdocumenten zaak_id bericht_nummer bericht_id Collegevoorstel zaak_zaaknummer VEILIGHEID EN HANDHAVING Reg.nr. B&W d.d. 25-06-2013 Openbaar Programma Ja, namelijk uitgesteld (één week) Veelzijdige stad in het groen

Nadere informatie

Evaluatie Collecteweek 2012 Collecte Coördinatoren

Evaluatie Collecteweek 2012 Collecte Coördinatoren Evaluatie Collecteweek 2012 Collecte Coördinatoren Achtergrond De collecte coördinatoren zijn een belangrijke spil in het succesvol laten verlopen van de collecteweek. Het verenigingskantoor biedt de coördinatoren

Nadere informatie

Inhoud. Reüniepakket. Bijlage I 9 Bijlage II 15 Bijlage III 17 Bijlage IV 19

Inhoud. Reüniepakket. Bijlage I 9 Bijlage II 15 Bijlage III 17 Bijlage IV 19 1 Inhoud 1 Voorbereiding 4 1.1 Begin tijdig met plannen 4 1.2 Bepaal de datum, locatie en tijdstip 4 1.3 Stel een reüniecommissie samen 4 1.4 Maak een actielijst na elke vergadering 4 1.5 Doe een aankondiging

Nadere informatie

St. Nicolaasmiddag zondagmiddag 26 nov uur t/m uur.

St. Nicolaasmiddag zondagmiddag 26 nov uur t/m uur. 1947 2017 Nieuwsbrief november 2017. St. Nicolaasmiddag zondagmiddag 26 nov. 14.00 uur t/m 16.00 uur. Kleur deze kleurplaat en breng deze mee op de Sinterklaasmiddag 26 november in ons buurthuis! Naam:

Nadere informatie

ANBI gegevens. Naam Instelling :Wereldwinkel Zelhem RSIN : 006708353. :Prinses Irenestraat 3A, 7021 CG Zelhem. Telefoonnummer :06 30085115

ANBI gegevens. Naam Instelling :Wereldwinkel Zelhem RSIN : 006708353. :Prinses Irenestraat 3A, 7021 CG Zelhem. Telefoonnummer :06 30085115 ANBI gegevens Naam Instelling :Wereldwinkel Zelhem RSIN : 006708353 Adres :Prinses Irenestraat 3A, 7021 CG Zelhem Telefoonnummer :06 30085115 E-mail adres: infowwzelhem@gmail.com Doelstelling In de Wereldwinkel

Nadere informatie

TOV! Meer dan een kribbe? Nieuwsbrief december. Geplande activiteiten. Belangrijke mededeling

TOV! Meer dan een kribbe? Nieuwsbrief december. Geplande activiteiten. Belangrijke mededeling Nieuwsbrief juni.docx Nieuwsbrief december TOV! Weerstraat 26, 4001LD Tiel, www.toveten.nl T: 0344-751223 info@toveten.nl Dit is wat wij hem hebben horen verkondigen en wat we u verkondigen: God is licht,

Nadere informatie

Nieuwsbrief aan de vrienden van OK maart 2015 nr. 76. Agenda

Nieuwsbrief aan de vrienden van OK maart 2015 nr. 76. Agenda Nieuwsbrief aan de vrienden van OK maart 2015 nr. 76 Agenda Zaterdag 21 maart 2015: Bingo Zondag 3 mei 2015: Bikersday Dinsdag 5 mei 2015: Nationale bevrijdingsdag. Meer nieuws hierover volgt nog. Maandag

Nadere informatie

Tijdens de schoolvakantie zijn er geen voorlezers en het voorlezen stopt na de meivakantie.

Tijdens de schoolvakantie zijn er geen voorlezers en het voorlezen stopt na de meivakantie. Nieuwsbrief : 4 Datum: 9 oktober 2015 Verjaardagen van kinderen: De volgende kinderen vieren binnenkort hun verjaardag; Daan uit groep 1/2A en Max en Tim uit groep 1/2B. Vervolgens groep 4, daar zijn vier

Nadere informatie

PRIJSLIJST. Kinderopvang Unikids 2.0. Definitief v1.1

PRIJSLIJST. Kinderopvang Unikids 2.0. Definitief v1.1 PRIJSLIJST Definitief v1.1 VERSIEBEHEER Versie Datum Wijziging 1.0 31/08/13 Status definitief 1.1 20/10/13 Layout aangepast naar Unikids 2.0 stijl 1van5 INHOUDSOPGAVE VERSIEBEHEER... 1 INHOUDSOPGAVE...

Nadere informatie

14 de JAARGANG NR 46. Zomer 2009

14 de JAARGANG NR 46. Zomer 2009 VERENIGING VAN OUD FOKKER EMPLOYÉS 14 de JAARGANG NR 46. Zomer 2009 INDIEN ONBESTELBAAR S.V.P. RETOUR: Kootwijkstraat 135 / 2573 XM Den Haag ===============================================================

Nadere informatie

Nieuwsbrief juli 2011

Nieuwsbrief juli 2011 Nieuwsbrief juli 2011 Beste relatie, Nog een maandje en dan begint de zomervakantie. De periode dat iedereen even bij kan komen na een druk jaar. Voor het echter zover is, voor u nog even werk aan de winkel:

Nadere informatie

Stichting Vietnam. Continuïteit. Bestuursleden. Jaarverslag 2012

Stichting Vietnam. Continuïteit. Bestuursleden. Jaarverslag 2012 Stichting Vietnam Jaarverslag 2012 Bestuursleden Continuïteit Het jaar 2012 stond voor continuïteit. Voor het eerst sinds de oprichting zag de stichting een daling in inkomsten, met name uit georganiseerde

Nadere informatie

Radar Jenaplanschool Johan Louis de Jonge

Radar Jenaplanschool Johan Louis de Jonge Radar Jenaplanschool Johan Louis de Jonge t Vrije 32 nieuwsbrief 4301JZ Zierikzee jaargang 13 nr. 20 Tel. 0111-413644 Maandag 11 mei 2015 info@jldejonge.nl radarjenaplanschool@gmail.com directeur: Debora

Nadere informatie

digitil 18 - aug 2014

digitil 18 - aug 2014 digitil 18 - aug 2014 In deze digitil: Reünie op zondag 24 augustus Men s Night op dinsdag 26 augustus Ladies Night op woensdag 27 augustus Zaterdag 30 augustus tennisclinic Sjeng Schalken Jubileum loterij

Nadere informatie

In deze Nieuwsflits: Paasviering

In deze Nieuwsflits: Paasviering schooljaar 2014-2015 aflevering 14 In deze Nieuwsflits: Paasviering Goede Vrijdag en Tweede Paasdag Studiemiddag dinsdag 21 april 2015 Koningsspelen Moestuinproject kleuters MR/Kwaliteitsgroep zoekt versterking

Nadere informatie

Walk4Food Handleiding

Walk4Food Handleiding Walk4Food Handleiding Inhoud Inleiding 3 1. Wat is Walk4Food? 3 2. Samenstelling team 4 3. De organisatie stap voor stap 4 4. Na afloop van de sponsorloop 5 5. Tips 6 Bijlage: Opzet persbericht 7 2 Inleiding

Nadere informatie

Nieuwsbrief P8. Inhoud. Goede beurt. Nummer 8, september 2013. Ondernemend Paprika

Nieuwsbrief P8. Inhoud. Goede beurt. Nummer 8, september 2013. Ondernemend Paprika Inhoud Inleiding Thijs Jasperse: Goede beurt 1 Winkeldemonstraties in UK een succes! 2 P8 aanwezig tijdens Retail congres DOGK - Düsseldorf 4 P8 aanwezig bij ledenbijeenkomsten 4 49 jaar paprika in Nederland:

Nadere informatie

Verslag algemene ledenvergadering vtv Wijkeroog van 8 mei 2015

Verslag algemene ledenvergadering vtv Wijkeroog van 8 mei 2015 Verslag algemene ledenvergadering vtv Wijkeroog van 8 mei 2015 Aanwezigen van het bestuur: Dhr J. Tonkes, voorzitter Mw. L. Abbo, penningmeester Mw. I. De la Vieter, secretaris Dhr. M. Rozemeijer, namens

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF Jaargang 13 Nummer 5 3 december 2012. 1.Beste ouders,

NIEUWSBRIEF Jaargang 13 Nummer 5 3 december 2012. 1.Beste ouders, NIEUWSBRIEF Jaargang 13 Nummer 5 3 december 2012 1.Beste ouders, December is altijd een drukke maand op school. We zijn op school druk in de weer met allerlei activiteiten rondom Sinterklaas en Kerst.

Nadere informatie

S p o n s o r b r o c h u r e

S p o n s o r b r o c h u r e S p o n s o r b r o c h u r e Het evenement Haarlemmermeer Culinair is een arlijks terugkerend culinair spektakel met als doel de inwoners van de Haarlemmermeer e.o. een onvergetelijke culinaire ervaring,

Nadere informatie

Werkgroep Fair Trade Gemeente Houten. Promotieplan Werkgroep Fairtrade gemeente Houten Versie 2.0 29 oktober 2009

Werkgroep Fair Trade Gemeente Houten. Promotieplan Werkgroep Fairtrade gemeente Houten Versie 2.0 29 oktober 2009 Werkgroep Fair Trade Gemeente Houten Promotieplan Werkgroep Fairtrade gemeente Houten Versie 2.0 29 oktober 2009 Pagina 1 van 8 1-1-2009 1. Inleiding 1.1. onderwerp Dit document beschrijft het promotieplan

Nadere informatie

Factsheet. Ooit gedacht dat je met een potje pindakaas de wereld kunt veranderen? Of met een banaan? Het kan. Dankzij fairtrade.

Factsheet. Ooit gedacht dat je met een potje pindakaas de wereld kunt veranderen? Of met een banaan? Het kan. Dankzij fairtrade. Elke dag π± Factsheet Initiatief fairbezig.nl Fairbezig.nl is een initiatief van Fair Trade Original, de Landelijke Vereniging van Wereldwinkels en Stichting Max Havelaar met steun van de Nationale Postcode

Nadere informatie

. Verzoek om deze nieuwsbrief door te sturen aan andere mogelijk geïnteresseerden.

. Verzoek om deze nieuwsbrief door te sturen aan andere mogelijk geïnteresseerden. Nieuwsbrief 2 Vrienden van La Pasión Bekijk deze nieuwsbrief in uw browser. Verzoek om deze nieuwsbrief door te sturen aan andere mogelijk geïnteresseerden. Happy New Year! Carolien van Leeuwen, Bea Woldring,

Nadere informatie

Werkplan 2016 bestuur afdeling Groningen

Werkplan 2016 bestuur afdeling Groningen Werkplan 2016 bestuur afdeling Groningen Inleiding In dit werkplan van het bestuur kijken we terug op het afgelopen jaar en stellen we de speerpunten voor het komende jaar vast. Het werkplan zal samen

Nadere informatie

A P R I L 2 0 1 4. Beste nieuwsbrieflezers,

A P R I L 2 0 1 4. Beste nieuwsbrieflezers, A P R I L 2 0 1 4 Beste nieuwsbrieflezers, Het is alweer volop voorjaar en het Cucu bestuur zit vol goede energie! We hebben begin dit jaar uitgebreide rapportages ontvangen, met positieve informatie over

Nadere informatie

2002 2007 eerste lustrum van Stichting Kumari

2002 2007 eerste lustrum van Stichting Kumari Deze nieuwsbrief is bedoeld voor de vaste donateurs en belangstellenden van Stichting Kumari en verschijnt twee maal per jaar. Reacties kunt u sturen naar het correspondentieadres. nieuwsbrief 4e jaargang/2

Nadere informatie

Verslag : Bestuur Margriet. Punt Onderwerp Toelichting actie 1 Opening Opening 19.40 door voorzitter

Verslag : Bestuur Margriet. Punt Onderwerp Toelichting actie 1 Opening Opening 19.40 door voorzitter Verslag : Bestuur Margriet Datum bijeenkomst: 19 april 2011 notulist: Jan Vos Aanvang: 19.30. bestuurskamer Margriet Aanwezig: Afwezig: Piet de Jongh, Jan Vos Ellen vd Bosch Marc v Luijk Cor Hoeks Jo van

Nadere informatie

J A A R V E R S L A G

J A A R V E R S L A G J A A R V E R S L A G 2 0 11 WERELDWINKEL NUNSPEET Het bestuur in 2011 Het bestuur bestaat uit: Voorzitter: Secretaris: Penningmeester: Winkelcoördinator/bestuurslid: Inkoopcoördinator/bestuurslid: P.R.

Nadere informatie

Nieuwsbrief P8. Inhoud. De komende 50 jaar. Nummer 9, oktober - november 2013. Ondernemend Paprika

Nieuwsbrief P8. Inhoud. De komende 50 jaar. Nummer 9, oktober - november 2013. Ondernemend Paprika Inhoud Inleiding Thijs Jasperse: De komende 50 jaar 1 Donderdag 12 december 2013: Bijeenkomst 50 jaar paprika in Nederland 2 P8 aanwezig tijdens Fruit Attraction in Madrid 3 Nationaal Voedingsdebat voor

Nadere informatie

Nieuwsbrief Nieuwsbrief Nieuwsbrief Nieuwsbrief

Nieuwsbrief Nieuwsbrief Nieuwsbrief Nieuwsbrief Externe Nieuwsbrief Schooljaar 2015-2016, nummer 8 11 januari 2016 Deze nieuwsbrief is informatief van aard. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend Inhoud Mededelingen Koken met en voor de vluchtelingen

Nadere informatie

In deze informatiebrief de volgende onderwerpen:

In deze informatiebrief de volgende onderwerpen: Je ontvangt deze email omdat wij elkaar persoonlijk kennen. Stel je deze informatief niet op prijs, meld je dan af via de daarvoor bestemde link. Is dit e-mailadres niet correct? Mail ons dan even, alvast

Nadere informatie

Nieuwsbrief juli 2017

Nieuwsbrief juli 2017 1947 2017 Nieuwsbrief juli 2017 Feest Heikant 70 jarig bestaan 1947-2017 Datum 8 juli 2017 UITSTAPJE. Het belooft een avontuurlijke dag en avond te worden vol verrassingen en veel gezelligheid! We hopen

Nadere informatie

Inleiding Thijs Jasperse 1 Het is tijd voor paprika! 2 Volgende P8 bestuursvergadering op woensdag 26 augustus a.s. 5

Inleiding Thijs Jasperse 1 Het is tijd voor paprika! 2 Volgende P8 bestuursvergadering op woensdag 26 augustus a.s. 5 Inhoud Inleiding Thijs Jasperse 1 Het is tijd voor paprika! 2 Volgende P8 bestuursvergadering op woensdag 26 augustus a.s. 5 Gaat het de goede kant op? Nu halverwege de maand juli kunnen we vaststellen

Nadere informatie

Oja! Gezamenlijke nieuwsbrief van SPIL-centrum Philipsdorp

Oja! Gezamenlijke nieuwsbrief van SPIL-centrum Philipsdorp Nummer 01 01 september 2014 Belangrijke data 08 september Algemene ouderavond 12 september groepen 1 t/m 4 zijn vrij 15 september Oja-2 verschijnt Nieuws vanuit Saltoschool De Bergen Nieuwe schooljaar

Nadere informatie

Nynke Huisma heeft haar zwemdiploma B gehaald. Goed gedaan Nynke!! Gefeliciteerd!

Nynke Huisma heeft haar zwemdiploma B gehaald. Goed gedaan Nynke!! Gefeliciteerd! C.B.S. De Oanrin Piterpôlle 29 9286 EM Twijzel Tel: 0511 54 10 46 Email: oanrin@noventa.nl Website: oanrin.noventa.nl Nieuwsbrief 30 oktober 2015 Ziekte Helaas moeten we u meedelen dat juf Tia ziek is.

Nadere informatie

Nieuws update eind november 2014. Beste allemaal,

Nieuws update eind november 2014. Beste allemaal, Nieuws update eind november 2014 Programma editie 2014: Fietsdagen: Vrijdag 19 december, zaterdag 20 december en zondag 21 december, met maandag 22 december gezamenlijk Serious Breakfast en het aanbieden

Nadere informatie

Denkt u aan het milieu voordat u deze nieuwsbrief print

Denkt u aan het milieu voordat u deze nieuwsbrief print Sportlaan 85 Postbus 68 7833 CH Nieuw-Amsterdam 7833 ZH Nieuw-Amsterdam Tel: 0591-552042 www.obs-bascule.nl Jaargang 12 nummer 4 vrijdag 11 september 2015 Denkt u aan het milieu voordat u deze nieuwsbrief

Nadere informatie

Historische Vereniging Warder Bedrijfsplan 2011

Historische Vereniging Warder Bedrijfsplan 2011 Historische Warder Bedrijfsplan 2011 februari 2011 1 van 7 samenvatting Op 21 januari is de Historisch Warder opgericht. De vereniging heeft tot doel om: de geschiedenis van Warder vast te leggen en zo

Nadere informatie

Agenda Nieuws van directie

Agenda Nieuws van directie Agenda 15 december Ouderraad vergadering 17 december Kerstviering 18 december Alle kinderen om 12.00 uur vrij 21 december t/m 3 januari Kerstvakantie 4 januari Rondleiding voor nieuwe ouders 9.00-10.00

Nadere informatie

Cursus Klantgericht denken en handelen NUMMER 93, 20 MAART 2015

Cursus Klantgericht denken en handelen NUMMER 93, 20 MAART 2015 NUMMER 93, 20 MAART 2015 IN DIT NUMMER Cursus Klantgericht denken en handelen lees verder Molen zoekt molenaar (m/v) lees verder Maand van de geschiedenis 2015 lees verder Officiële aftrap Knoal! lees

Nadere informatie

Vrijwilligerswerk, omdat je meer wil!

Vrijwilligerswerk, omdat je meer wil! Divisie Ouderen Vrijwilligerswerk, omdat je meer wil! Mondriaan voor geestelijke gezondheid Wie De divisie Ouderen is een onderdeel van Mondriaan, instelling voor geestelijke gezondheidszorg. Wat Wij verlenen

Nadere informatie

FAIRTRADE. Een beter leven. Wat is Fairtrade

FAIRTRADE. Een beter leven. Wat is Fairtrade Wat is Fairtrade EERLIJKE HANDEL STAAT VOOROP KEURMERK INTERNATIONALE SAMENWERKING HANDEL GEMEENTE DUURZAAMHEID Een beter leven Veel boeren en arbeiders in arme landen (ook wel ontwikkelingslanden ) hebben

Nadere informatie

Stappenplan crowdfunding

Stappenplan crowdfunding Stappenplan crowdfunding Voordat je het crowdfundingsproject online zet, is het handig om over bepaalde aspecten na te denken. Denk bijvoorbeeld aan de presentatie van het project, het doelbedrag en de

Nadere informatie

Nieuws van het bestuur

Nieuws van het bestuur Kerkdriel, 15 mei 2016, Nieuwe leden Met een prettige regelmaat melden zich geïnteresseerden om lid te worden van onze vereniging en om een ligplaats te huren. Om met iedereen heldere afspraken te hebben,

Nadere informatie

Nieuwsflits juli 2014

Nieuwsflits juli 2014 Nieuwsflits juli 2014 Samen bouwen in Vertrouwen Nog maar een kleine 2 weken en dan is het vakantie wat is het weer enorm snel gegaan. En wat hebben we allemaal weer ontzettend veel geleerd! Vanaf deze

Nadere informatie

Nieuwsbrief 1 e kwartaal 2009 Stichting Samen in Actie

Nieuwsbrief 1 e kwartaal 2009 Stichting Samen in Actie 1 Stichting Samen in Actie Deimanstraat 43 2522 BC Den Haag Tel. 0649902721 KvK: 27314656 Postbank: 4129710 E: stichtingsa@ziggo.nl W: www.stichtingsa.nl Nieuwsbrief 1 e kwartaal 2009 Stichting Samen in

Nadere informatie

Patrick Verhorst Voorzitter

Patrick Verhorst Voorzitter Jaarverslag 2012 Hoewel met de grootst mogelijke nauwkeurigheid samengesteld kunnen in dit jaarverslag onvolkomenheden voorkomen. Aan dit verslag kunnen derhalve geen rechten worden ontleend. Stichting

Nadere informatie

Aanwezig: Wil van Driel, Mart Geurts, Jan Schattevoet, Frank Mertens, Ine Gommans, Trudy Hoeymakers, Noël Hermans.

Aanwezig: Wil van Driel, Mart Geurts, Jan Schattevoet, Frank Mertens, Ine Gommans, Trudy Hoeymakers, Noël Hermans. Notulen vergadering 1 oktober 2008 Aanwezig: Wil van Driel, Mart Geurts, Jan Schattevoet, Frank Mertens, Ine Gommans, Trudy Hoeymakers, Noël Hermans. Afwezig: Theo van Gasteren, Leonie Willemssen. 1. Opening

Nadere informatie

Talentenverkenning. Wat kan jij? Enthousiasmeren

Talentenverkenning. Wat kan jij? Enthousiasmeren Enthousiasmeren Talentenverkenning Mensen willen best graag wat doen voor hun buurt, maar dan moet u ze er wel voor vragen. Een algemene oproep voor vrijwilligers is niet altijd even effectief. Het werkt

Nadere informatie

INDIEN VERHINDERD, TIJDIG AFMELDEN BIJ ANGELIQUE, TEL.: 484937 OF E-MAIL: angeliquejansen@kpnmail.nl

INDIEN VERHINDERD, TIJDIG AFMELDEN BIJ ANGELIQUE, TEL.: 484937 OF E-MAIL: angeliquejansen@kpnmail.nl BESTUUR OUDERVERENIGING BASISSCHOOL OP DE SLEK Agenda dinsdag 8 september 2015 om 20.30 uur 1. Welkomstwoord 2. Op- of aanmerkingen op de notulen van vorige vergadering 3. Mededelingen van team/ov/mr/schoolklimaat/verkeer/overblijven

Nadere informatie

Werkt zo mee aan de realisering van dit onderdeel van millenniumdoel. Wil met de beweging Fairliefd werken aan de uitbouw van Fair Trade in Venlo

Werkt zo mee aan de realisering van dit onderdeel van millenniumdoel. Wil met de beweging Fairliefd werken aan de uitbouw van Fair Trade in Venlo Wereldwinkel Venlo: Zet zich met zijn 40 vrijwilligers in voor eerlijke handel Werkt zo mee aan de realisering van dit onderdeel van millenniumdoel Wil met de beweging Fairliefd werken aan de uitbouw van

Nadere informatie

Het Fair Fashion Festival 2016

Het Fair Fashion Festival 2016 Het Fair Fashion Festival 2016 Wij streven ernaar de aandacht van de consument voor Fair Trade fashion te vergroten door middel van het Fair Fashion Festival. Onder het begrip fashion verstaan wij: kleding,

Nadere informatie

Nieuwsbrief mei 2011. van Nederland! NIEUWSBRIEF MEI 2011

Nieuwsbrief mei 2011. van Nederland! NIEUWSBRIEF MEI 2011 Nieuwsbrief mei 2011 13e van Nederland! NIEUWSBRIEF MEI 2011 - Sieradenparty & high tea - Vrijwilliger van de maand - Fairtrade bedrijf aan het woord (Kastanjelaan 11) - World Fairtrade Day in Arnhem in

Nadere informatie

Wijkraad Duiven-West bestaat 10 jaar! Wijkfeest zaterdag 9 september D I G I T A L E J A A R G A N G 3 NR. 7 JUNI 2 E K W A R T A A L

Wijkraad Duiven-West bestaat 10 jaar! Wijkfeest zaterdag 9 september D I G I T A L E J A A R G A N G 3 NR. 7 JUNI 2 E K W A R T A A L D I G I T A L E J A A R G A N G 3 NR. 7 JUNI 2 E K W A R T A A L 2 0 1 7 Wijkraad Duiven-West bestaat 10 jaar! Op 25 mei 2007 is de Wijkraad Duiven-West opgericht. Dit betekent dat de wijkraad 10 jaar

Nadere informatie

GA VOORAL NIET DENKEN VOOR DE GEBRUIKERS, MAAR VRAAG HET ZE ZELF Martine Brommer, communicatieadviseur Omring

GA VOORAL NIET DENKEN VOOR DE GEBRUIKERS, MAAR VRAAG HET ZE ZELF Martine Brommer, communicatieadviseur Omring Stap 1 GA VOORAL NIET DENKEN VOOR DE GEBRUIKERS, MAAR VRAAG HET ZE ZELF Martine Brommer, communicatieadviseur Omring 34 { INTERVIEW Waarom hebben jullie gekozen voor een social intranet? Ons oude intranet

Nadere informatie

Notulen bestuursvergadering OV- OBS De Vogels

Notulen bestuursvergadering OV- OBS De Vogels Notulen bestuursvergadering OV- OBS De Vogels Datum: 28 oktober 2014 Locatie: Schoolgebouw De Vogels Tijd: 19.30u Aanwezig: Afgemeld: Ancion (voorzitter), Jeroen van der Meulen (penningmeester/secretaris),

Nadere informatie

PROVINCIALE RAAD VAN KERKEN

PROVINCIALE RAAD VAN KERKEN PROVINCIALE RAAD VAN KERKEN IN GRONINGEN EN DRENTHE JAARVERSLAG 2010 *Inleiding De leden van de raad De provinciale raad van kerken in Groningen en Drenthe (voortaan de raad ) bestaat uit leden die namens

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Stichting Hart voor Hongarije

Jaarverslag 2014. Stichting Hart voor Hongarije Jaarverslag 2014 Stichting Hart voor Hongarije Inhoud 1. Voorwoord 2. Aanleiding en achtergrond 3. Acties vanuit Nederland 4. Acties vanuit Hongarije 5. Visie op de toekomst Bijlage: Financieel jaarverslag

Nadere informatie

PORTFOLIO Zuid NL Communicatie

PORTFOLIO Zuid NL Communicatie PORTFOLIO Zuid NL Communicatie www.zuidnl.nl Oktober 2014 Zorghuisgroep Deurne Opdracht: Schrijven van een communicatieplan, waarmee alle betrokken doelgroepen bereikt worden ten behoeve van de transformatie

Nadere informatie

beekbergen van zalige zondag tot aparte aandacht

beekbergen van zalige zondag tot aparte aandacht beekbergen van zalige zondag tot aparte aandacht Over OMA OMA beekbergen ondersteunt werkende ouders om de balans tussen de eisen van het privéleven en die van het werk te behouden of te herstellen. Bij

Nadere informatie

Penseelstreekje. Informatiebulletin van o.b.s. Het Palet Opheusden, 27 maart 2015 Nummer 14, schooljaar 2014 / 2015

Penseelstreekje. Informatiebulletin van o.b.s. Het Palet Opheusden, 27 maart 2015 Nummer 14, schooljaar 2014 / 2015 Patrijsstraat 2 4043MR Opheusden Tel: 0488-441451 Email: info@paletopheusden.nl www.paletopheusden.nl AFWEZIGHEID DIRECTIE Ik wil u informeren over mijn afwezigheid de komende periode. Helaas staat mij

Nadere informatie

Nieuwsbrief P8. Inhoud. Eén zwaluw maakt nog geen zomer. Nummer 5, mei - juni 2013. Ondernemend Paprika

Nieuwsbrief P8. Inhoud. Eén zwaluw maakt nog geen zomer. Nummer 5, mei - juni 2013. Ondernemend Paprika Inhoud Ook deze keer hebben we weer een nieuwsbrief boordevol met nieuws. Zo kijken we terug op de paprikabijlage die vorige week bij het NRC verscheen. Daar hebben we veel leuke reacties op gehad! Verder

Nadere informatie

Verslag Cliëntenraad Langedijk Datum: 1 september 2010

Verslag Cliëntenraad Langedijk Datum: 1 september 2010 Verslag Cliëntenraad Langedijk Datum: 1 september 2010 Aanwezig: Betty Groot (voorzitter) Anna van der Plas-D Apice (secretaris) Ria Hes Ingrid Stroet Jacqueline van der Neut Jan Toet Richard Saelman Esther

Nadere informatie