Architekten Kollektief Heijdenrijk (AKH) en rechtsvoorgangers

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Architekten Kollektief Heijdenrijk (AKH) en rechtsvoorgangers"

Transcriptie

1 Inventaris van het bureauarchief Architekten Kollektief Heijdenrijk (AKH) en rechtsvoorgangers archief (1962-) Marieke Bous Nederlands Architectuurinstituut 2004

2 INHOUD Inleiding Geschiedenis van het bureau 2 Verantwoording van de inventarisatie 5 Acquisitie 5 Inhoud 5 Bewerking 7 Literatuur 10 Aanwijzingen voor gebruik 11 Beperkende voorwaarden 11 Inventaris Personalia 13 Bureau 14 Organisatie 14 Administratie 17 Excursies met bureaumedewerkers 19 Projecten 21 Stukken betreffende meerdere projecten 21 Aanbestedingen en Acquisities 23 Ingezonden prijsvraagontwerpen 25 Projectdossiers 31 Beroepsgebonden activiteiten 82 Documentatie 83 Bijlagen Bijlage 1: Lijst van boeken en tijdschriften overgedragen aan de bibliotheek 85 Bijlage 2: Werkenlijst van Architekten Kollektief Heijdenrijk (AKH) 94 Bijlage 3: Index administratie 95 Bijlage 4: Index tekeningen 96 Bijlage 5: Lijst van documenten vatbaar voor vernieting 97

3 Inleiding INLEIDING GESCHIEDENIS VAN HET BUREAU In juli 1984 wordt door Leo Heijdenrijk, Hans Hermes, Wim de Lange en L.J. van der Stap de Stichting Architekten Kollektief Heijdenrijk (AKH) opgericht. In de loop der jaren wijzigt de naam en de rechtsvorm verscheidene keren. Vanaf 1987 werken deze architecten, uitgezonderd Van der Stap die zich al snel na de oprichting uit het Kollektief had teruggetrokken, samen onder de naam Architekten Kollektief Heijdenrijk B.V. Leo (voluit Leonardus Justinus) Heijdenrijk wordt op 12 juni 1932 te Den Helder geboren. Na het volgen van de Hogere Burgerschool B aan het Triniteits Lyceum te Haarlem, volgt Heijdenrijk de opleiding tot Bouwkundig Ingenieur aan de TH in Delft. Hiervoor behaalt hij in 1961 zijn diploma. Direct na zijn afstuderen treedt L.J. Heijdenrijk in dienst bij het Bureau van Architectuur, Industriële Vormgeving en Stedebouw ir. G.J. van der Grinten N.V. in Utrecht, later Amersfoort. Hier is hij als architect werkzaam. In 1965 wordt hij adjunct-directeur bij de Maatschap voor Architectuur en Stedenbouw Van der Grinten en Heijdenrijk. De directie wordt in 1970 uitgebreid met een derde directeur, L. Manche en het bureau wordt voortgezet onder de naam Environmental Design B.V. De naam van het bureau en de samenstelling van de directie wisselt een aantal malen totdat het in 1984 als E.D. Maatschap van Architecten en Ingenieurs Heijdenrijk Jansen Manche Raven en Stemerding wordt opgeheven. De medeoprichters van AKH Hans Hermes en Wim de Lange, en ook Van der Stap, zijn op enig moment werkzaam geweest bij E.D. Johan (Hans) Hermes, geboren op 21 april 1940 in Soerabaja, volgt een opleiding tot binnenhuisarchitect aan de Academie voor Beeldende Kunst in Den Haag. Daarna gaat hij naar de Academie voor Bouwkunst te Amsterdam. Hij rond die opleiding overigens niet af. Op basis van zijn gerealiseerde werk wordt hij ingeschreven in het architectenregister. Wim (voluit Wilhelmus Gerardus Berhnardus) de Lange wordt geboren op 11 juni 1938 in Diepenveen. Hij volgt zijn opleiding tot ingenieur aan de HTS in Deventer en vervolgt zijn opleiding aan de Academie van Bouwkunst in Arnhem. Hij verlaat de opleiding voortijdig en ook hij heeft op basis van zijn gerealiseerde werk de status architect verkregen. Het drietal vormt een hecht driemanschap dat zowel verantwoordelijk is voor de algemene organisatie als voor de vakdeskundigheid, zodat de besluitvorming binnen het Architekten Kollektief snel en weloverwogen kan plaatsvinden. Wim de Lange is als projectleider en uitvoerend architect verantwoordelijk voor de bouwtechniek, de bouworganisatie en het maken van planningen, begrotingen en bestekken. Hans Hermes is, naast zijn rol als architect/ontwerper, ook betrokken bij de bouwtechniek en de interne bureauorganisatie. De voornaamste taak van Leo Heijdenrijk bestaat uit het ontwerpen, het bijhouden van de bureaudocumentatie en het plegen van acquisities. 1 Het Kollektief heeft zich niet gespecialiseerd in het ontwerpen van één soort huisvesting. Door het deelnemen aan prijsvragen hebben zij de architectonische grenzen verlegd. Een prijsvraag had altijd een bevruchtende werking op de ontwikkeling van het architectonisch ontwerp, zodat er vaak iets nieuws werd toegevoegd aan een later gerealiseerd gebouw. Verworvenheden uit het ene gebouwtype werden overgeheveld naar andere. Aspecten als routing, ruimtelijke hiërarchie, lichtinval, bouwkundige structuur, thematische associaties en toepassing van kunst 1. L.J. Heijdenrijk, Huizen binnen eigen huid, Amersfoort, 1998, blz 6. 2

4 Inleiding konden steeds vanuit andere invalshoeken worden belicht. Het sociale aspect voerde daarbij altijd de boventoon. 2 Het bureau realiseert dus vele gebouwtypen. Woonhuizen, winkels, winkelcentra, kantoorgebouwen, scholen, sportaccommodaties, maar vooral door de rijksinrichtingen voor jongeren heeft AKH bekendheid gekregen. De meeste projecten worden in en rond Amersfoort gebouwd. Maar ook in de overige delen van Nederland. Voor Duitsland en Engeland zijn wel plannen gemaakt maar niet uitgevoerd. Bij iedere bouwopgave staan drie aspecten centraal; doelmatigheid, soliditeit en schoonheid. Het Kollektief gaat niet uit van een vastgesteld architectonisch concept maar de architectuur wordt vooral bepaald door de opdrachtgever, het programma van eisen en de omgeving waarin het gebouw staat. Het menselijke aspect van een ruimte wordt hierbij erg belangrijk gevonden. Het gaat dus niet alleen om het gebouw, maar ook om de omgeving. Niet alleen het exterieur maar ook het interieur is belangrijk. Grote inspiratiebron voor Heijdenrijk was het kleurgebruik en de vlakverdeling van Piet Mondriaan. Dit komt in zijn architectuur vooral tot uiting in zijn ontwerpen voor de Rijksinrichting voor Jongeren Het nieuwe Lloyd in Amsterdam en de inrichting van het Mondriaanhuis in Amersfoort. Maar ook in het bestuursgebouw voor de landbouwuniversiteit in Wageningen en de projecten in Kattenbroek zie je subtiele verwijzingen naar het kleurgebruik van Mondriaan. Naast alle architectonische en stedenbouwkundige projecten die Heijdenrijk tot stand heeft gebracht, is hij ook op andere gebieden actief geweest. Zo was hij in 1987 mede-oprichter van Stichting Kortegracht Deze stichting kocht de panden nummer 9 en 11 aan de Korte Gracht in Amersfoort met de bedoeling hier het Mondriaanhuis in te vestigen. In 1989 is Heijdenrijk mede-oprichter van Stichting De Nieuwe Beelding. Deze stichting neemt het beheer van de door de Stichting Korte Gracht aangekochte panden op zich. In 1992 richt hij samen met zijn echtgenote de Stichting Vrienden van het Mondriaanhuis op. Deze stichting neemt de exploitatie van het Mondriaanhuis op zich. Uit de bemoeienissen met de oprichting en exploitatie van het Mondriaanhuis, blijkt eens te meer Heijdenrijks fascinatie voor de ideeën van Mondriaan. Verder was Heijdenrijk bestuurslid van de KIVI Afdeling Bouwkundig Ingenieurs, lid van de Arbitrage Commissie BNA, Rijksgecommitteerde aan het HBO en jurylid bij diverse prijsvragen. Overzicht van de loopbaan van L.J. Heijdenrijk werkzaam als architect bij het Bureau voor Architectuur, Industriële Vormgeving en Stedebouw ir. G.J. van der Grinten N.V werkzaam als maat, architect/adjunct-directeur bij Maatschap voor Architectuur en Stedebouw Van der Grinten en Heijdenrijk werkzaam als architect/directeur bij Van der Grinten, Heijdenrijk en Manche Environmental Design B.V werkzaam als architect/directeur bij E.D. Maatschap van Architecten en Ingenieurs Heijdenrijk Manche Raven en Stemerding werkzaam als architect/directeur bij E.D. Maatschap van Architecten en Ingenieurs Heijdenrijk Jansen Manche Raven en Stemerding 1984 werkzaam als architect/directeur bij het Maatschap voor Architecten en Ingenieurs Heijdenrijk Manche Raven architect bij Stichting Architekten Kollektief Heijdenrijk architect-directeur Architekten Kollektief Heijdenrijk B.V. 2. Idem, blz 7. 3

5 Inleiding Op 19 februari 1999 overlijdt Leo Heijdenrijk te Amersfoort. De projecten waar hij aan begonnen was, worden afgemaakt door Hermes en De Lange. Zij doen dit uiteindelijk vanuit Aerdenhout waar het bureau, na zestien jaar vestiging in Amersfoort, sinds 2000 gevestigd is. Hier zal het nog twee jaar opereren om alle lopende projecten af te ronden. Hermes en De Lange gaan in de loop van 2002 met pensioen, waarna het Architekten Kollektief Heijdenrijk B.V. wordt opgeheven. 4

6 Inleiding VERANTWOORDING VAN DE INVENTARISATIE Acquisitie Het archief van Architekten Kollektief Heijdenrijk is in twee delen aan het Nederlands Architectuurinstituut (NAi) geschonken. Het eerste en grootste deel, ongeveer 25 strekkende meter, wordt in 2000 door Architekten Kollektief Heijdenrijk geschonken in verband met de op handen zijnde verhuizing van het kantoor. Het archief bevat naast tekeningen en geschreven stukken met betrekking tot projecten ook dia- en fotomateriaal, bureauadministratie, een maquette, excursieverslagen en de bibliotheek van het bureau. Het tweede deel, ongeveer 7 strekkende meter wordt door Hans Hermes geschonken. Het betreft hier vooral tekeningen en geschreven stukken met betrekking tot projecten die, na het overlijden van Heijdenrijk, in 2000 en 2001 zijn afgerond. Het archief van Architekten Kollektief Heijdenrijk is interessant voor het NAi omdat het één van de eerste archieven binnen het NAi is die de periode na de wederopbouw tot 2000 beslaat. In de ontwikkeling van het bureau van ongeveer 1965 tot 2000 kan men de algemene tendens die zich in de Nederlandse architectuurgeschiedenis in die periode afspeelt, goed herkennen. In de jaren 70 zien we veel schakelingen, niveauverschillen, terrassen, uitstulpingen en inspringingen. Verwijzingen naar Grieks/Romeinse bouwkunst duiden op uitstapjes naar het postmodernisme. In het latere werk van het Kollektief zien we de rijke variatie aan vorm, kleur en materiaal die zo kenmerkend is voor de architectuur van de jaren 90. Door de detaillering en het kleurgebruik hebben de ontwerpen van Architekten Kollektief Heijdenrijk een eigen karakter. 3 Inhoud Het archief bestaat voornamelijk uit projectdossiers, zowel uit de E.D. periode als de AKH periode. De projectdossiers variëren in omvang. De meeste vroege projecten zijn slechts fragmentarisch gedocumenteerd, terwijl van het late werk vrijwel het volledige projectdossier bewaard is gebleven. Met name de dossiers van de Rijksinrichtingen voor Jongeren zijn erg omvangrijk. De dossiers bestaan vooral uit tekeningen en geschreven stukken, daarnaast zijn er ook foto s en negatieven. Naast de projectdossiers bestaat het archief uit de bureau-organisatie en administratie, niet projectgebonden documentatiemateriaal, en materiaal behorende bij excursies en beroepsactiviteiten. De vorming van het archief van het bureau laat zich in drie periodes verdelen. Periode Bureau voor Architectuur, Industriële Vormgeving en Stedebouw ir. G.J. van der Grinten N.V. ( ) Uit deze periode is weinig materiaal bewaard gebleven. Veel van het materiaal uit deze periode is bij het faillissement van E.D. in 1984 vernietigd. Een uitzondering daarop vormt een deel van de originelen en het documentatiemateriaal van projecten waarvan Leo Heijdenrijk de projectarchitect was. Dit materiaal bestaat hoofdzakelijk uit foto s en krantenartikelen. De dossiers van de projecten waarvan G.J. van der Grinten de hoofdarchitect was, werden vernietigd. 3. Hans Ibelings, Nederlandse architectuur van de 20 e eeuw, Rotterdam,

7 Inleiding Bij inventarisatie van het archief bleek dat er van deze projecten toch materiaal bewaard gebleven is. Dit materiaal bevond zich met name in de negatieven- en diaverzameling van het bureau en dat verklaart waarom deze projectdossiers vooral uit dit soort materiaal bestaan. Periode E.D. ( ) De bureauorganisatie bij E.D. was nog niet zo goed georganiseerd, zoals dat later bij AKH het geval was. Er was wel een werkenlijst (aanvraagnummer d 315), maar het hele ontwerp- en bouwproces werd niet heel strikt ingedeeld. Er werd alleen onderscheid gemaakt in B (bestek) en W (werk)-tekeningen. De werktekeningen hebben een nummer met een W ervoor (bijvoorbeeld W 01). De bestektekeningen hebben geen aanduiding met een letter maar alleen een nummer. De volgorde van de nummers is chronologisch. Naast deze indeling worden ook andere ordeningsprincipes gehanteerd. Deze kunnen per dossier verschillen. Periode AKH ( ) Van het bureau AKH is het materiaal grotendeels nog beschikbaar. Dit deel van het archief bestaat uit tekeningen, foto s, dia s, geschreven stukken, projectadministratie, documentatie, bibliotheek en een maquette. De projectdossiers variëren enorm in grootte. Van deze periode is een overzichtelijke werkenlijst (bijlage 2) aanwezig. Deze vormt een leidraad bij de inventarisatie maar is niet helemaal volledig. Zowel de geschreven stukken als de tekeningen worden over het algemeen voorzien van het werknummer. Dit is één van de voorbeelden waaruit je kunt afleiden dat de administratie van het bureau goed georganiseerd was. Een ander voorbeeld is het onderscheid dat werd gemaakt tussen gele ordners voor de financiële en personele administratie, rode ordners voor algemene administratie zoals tekeningenlijsten, acquisities en krantenknipsels en blauwe ordners voor de projectdossiers. Binnen de blauwe ordners was er een aparte indeling om de administratie van de projecten te ordenen. Dit gebeurde op onderwerp aan de hand van een soort index (bijlage 3). Het is niet zo dat alle nummers die in de index worden vermeld ook daadwerkelijk gebruikt worden. In sommige mappen met administratie zat überhaupt geen index. Ook het hele ontwerp- en bouwproces is gecodeerd. Elk type tekening werd voorzien van een specifieke code die is terug te vinden op een lijst (bijlage 4). Een groot deel van de projecten is ook door middel van foto s gedocumenteerd. Er zijn veel foto s die door de bureaumedewerkers zelf gemaakt zijn. Een deel van de foto s is echter door erkende fotografen gemaakt. Helaas is niet van alle foto s de fotograaf bekend. In het archief werd materiaal van de volgende fotografen aangetroffen: Aerocamera Bart Hofmeester, Rotterdam Annaleen Louwes, Amsterdam Cas Oorthuys, Amsterdam Delta-phot, Middelburg Jan Derwig, Amsterdam Jan van Dijk, Den Haag Fotobureau, G.H. Meijnen, Vlaardingen Fotoburo Henk van der Leen, Den Haag Foto Jacobi Fotografie Kees Stuip, Nieuwerkerk aan de Ijssel Fotografie Rob Glastra, Schoonhoven. De Jong, Zeist Johan Matser bv, Hilversum Rob Meier, Leiden Nationaal foto persbureau bv, Amsterdam Victor E. Nieuwenhuis, Amsterdam Oerlemans van Reeken studio, Rijswijk Paul de Smalen, Amersfoort Studio Brenneker en van der Sommen, Venlo 6

8 Inleiding TH, centrale technische dienst H. van Veen, Maassluis Erik van der Vlist Sybolt Voeten Architektuur Fotografie Dineke Groenhof-Blauw, Amsersfoort Bewerking Door het maken van een plaatsingslijst (door Lonneke Bakkeren) werd de inhoud van het archief duidelijk. Het materiaal was verpakt in archiefdozen, ordners en kokers. De documenten in de dozen, ordners en kokers waren over het algemeen per project verpakt. Daarnaast was er nog documentatie in multomappen. In het archief is categoriaal geschoond, dat wil zeggen dat bepaalde stukken uit de dossiers zijn verwijderd. In dit geval is al het dubbele materiaal uit de projectdossiers verwijderd. Daarnaast zijn er financiële stukken verwijderd. Het gaat hier om grootboek-, kas- en bankafschriften en andere financiële gegevens (zie bijlage 5) die hun weerslag vinden in de jaarrekening. De jaarrekeningen zijn uiteraard wel bewaard. Voor deze aanpak is gekozen omdat het een relatief klein archief betreft en projectmatige schoning een onevenredige hoeveelheid tijd zou kosten in vergelijking met de ruimtewinst die het oplevert. Tijdens de bewerking zijn de documenten beschreven, geordend, genummerd en verpakt. Na ompakken bestaat het archief uit 43 meter. De onderverdeling in periodes is ook aangebracht in de inventaris. De indeling moet echter niet te star gehanteerd worden. Het is mogelijk dat een project in bijvoorbeeld de E.D. periode wordt geïnitieerd en in de AKH periode wordt gerealiseerd. De scheidslijn is dan moeilijk aan te geven. Bij de indeling in periodes is uitgegaan van de datering van de documenten. De goed georganiseerde bureauadministratie is leidraad geweest voor de bewerking van het archief. Er is getracht om zoveel mogelijk de oude indeling van de ordners te handhaven. Binnen de blauwe ordners was er een aparte indeling om de administratie van de projecten te ordenen. Dit gebeurde op onderwerp aan de hand van een soort index (bijlage 3). Deze indeling is in het archief bewaard gebleven en wordt in de inventaris projectadministratie genoemd. De index die bij deze projectadministratie hoort, en nodig is om de inventaris te begrijpen, is te vinden op de blauwe strook voor in de inventarismap. Het is niet zo dat alle nummers die in de index worden vermeld ook daadwerkelijk gebruikt worden. In de blauwe mappen bevond zich ook materiaal van vergelijkbare aard, dat niet met index is gearchiveerd door het bureau. Dit wordt aangeduid met de omschrijving documentatie. Ook het hele ontwerp- en bouwproces is gecodeerd. Elk type tekening werd vanaf ongeveer 1984, voorzien van een specifieke code die terug te vinden is op een lijst (bijlage 4). Ook deze indeling wordt in het archief zoveel mogelijk gehandhaafd en in de inventaris wordt in de omschrijving bij de tekeningen de code vermeld. De lijst met codes die nodig is om de inventaris te begrijpen is te vinden op de rode strook voor in de inventarismap. De documenten lieten zich indelen in de volgende rubrieken: 1. Personalia 2. Bureau 3. Projecten 4. Nevenactiviteiten 5. Documentatie Ad 1. Onder personalia bevindt zich enkel een bedankkaart voor het getoonde medeleven naar aanleiding van het overlijden van L.J. Heijdenrijk. Omdat deze kaart niet in de overige rubrieken in te delen was, is er voor gekozen om toch een categorie personalia te maken. 7

9 Inleiding Ad 2. Onder bureau vallen alle stukken die te maken hebben met de organisatie of de administratie van het bureau. Ad 3. Onder de rubriek projecten vallen alle projectdossiers, ook die van aanbestedingen en prijsvragen en niet geïdentificeerde projecten waarvan wel te verwachten valt dat ze door E.D. of AKH zijn ontworpen. Een deel van de acquisities heeft een werknummer dat ook op de werkenlijst (zie bijlage 2) vermeld staat. Waarschijnlijk is het zo dat wanneer een acquisitie omgezet werd in een opdracht het acquisitienummer verviel en een projectnummer werd toegekend. De projectdossiers zijn chronologisch geordend. Hiervoor gaven gedateerde stukken de gewenste informatie. Als een project niet te dateren was, wordt dit aangegeven door de aanduiding z.j. (zonder jaar). Alle documenten die betrekking hebben op één project zijn onder dat project beschreven. Zo zijn alle tekeningen, geschreven stukken, documentatie, foto s, negatieven en dia s over één project bij elkaar te vinden. Als een project in een latere periode een uitbreiding, restauratie of ander aanvullingen kent dan is er voor gekozen om eerst één algemene projectbeschrijving te maken en daar alle bouwfasen onder te beschrijven, zodat het duidelijk is dat het steeds om hetzelfde gebouw gaat. Onder één beschrijving kunnen dan meerdere werknummers vallen. Er is voor gekozen om met de eigentijdse indeling van de tekeningen het ontwerpproces te volgen. Daardoor vallen tekeningen van uiteenlopend formaat onder hetzelfde aanvraagnummer en liggen ze dus ook niet op volgorde. Ad 4. De stukken die in het archief zitten als gevolg van activiteiten die Heijdenrijk naast het werk als architect en stedenbouwkundige had, bevinden zich in de rubriek beroepsgebonden activiteiten. Het gaat hier om lezingen, jurering en zitting in de welstandscommissie van Zeewolde. Ad 5. Onder documentatie behoort de documentatie van eigen werk, documentatie ten behoeve van acquisities en aanbestedingen en documentatie die diende ter inspiratie. De ordening die door het bureau werd gehanteerd, is door de bewerker over genomen. 8

10 Inleiding De beschrijvingen van de projectdossiers bestaan uit de volgende onderdelen: - Jaartal (vet gedrukt) - Projectbeschrijving (cursief en vet gedrukt) - Het werknummer volgens de originele werkenlijst - De projectarchitect - De beschrijving van de inhoud van het dossier, met vermelding van de aard van de documenten, het aanvraagnummer en de toelichting op de documenten - Eventueel een opmerking en/of een verwijzing In de beschrijving wordt gebruik gemaakt van d, t, f, n, p, m- aanvraagnummers. d-aanvraagnummers worden gebruikt voor de geschreven stukken, t-aanvraagnummers voor de tekeningen, f-aanvraagnummer voor foto s, n-aanvraagnummers voor negatieven en dia s die in het projectdossier zijn gevonden, p-aanvraagnummers voor dia s die in de diaverzameling zijn gevonden en bij het projectdossier zijn ondergebracht en m-aanvraagnummers voor de maquettes. VOORBEELD Project Woonhuis, Van Galenlaan 38 in Doorn, in opdracht van de familie Zwaan Werknummer: H 103 Projectarchitect: L.J. Heijdenrijk (E.D.) Aanvr.nr. Toelichting Geschreven stukken: d254 Documentatie Tekeningen : t251 Plattegronden, gevels, doorsneden Foto s: f61 Gerealiseerde gebouw Opmerking: Niet gerealiseerd Bij uitbreidingen of andere toevoegingen vallen onder één algemene beschrijving meerdere tijdsaanduidingen, werknummers, projectarchitecten en beschrijvingen. VOORBEELD Project Proefboerderij met vier woningen, Meerkoetenweg 26 in Lelystad in opdracht van C.L.O. instituut voor veevoeding De Schothorst Bouw Werknummer: S 109 Projectarchitect: L.J. Heijdenrijk, L.J. van der Stap (E.D.) Aanvr.nr. Toelichting Geschreven stukken: d245 Documentatie Tekeningen : t245 Situatie, plattegronden, gevels, doorsneden Foto s: f52 Maquette, gerealiseerde gebouw Negatieven: n71 Negatieven van f52 9

11 Inleiding Fontein Werknummer: D 01 Projectarchitect: L.J. Heijdenrijk, W.G.B. de Lange Aanvr.nr. Toelichting Geschreven stukken: d225 Documentatie Tekeningen : t230 Bestaande terreinsituatie Foto s: f49 Maquette, gerealiseerde fontein Negatieven: n42 Negatieven van f Onderzoek naar de geluidsisolerende werking van scheidingswanden Werknummer: D 10 Projectarchitect: J. Hermes Aanvr.nr. Toelichting Geschreven stukken: d232 Documentatie De foto s met de nummers f114 tot en met f133 zijn reproducties van foto s die oorspronkelijk op panelen van 50x50 centimeter zaten. De reproductiefoto s zijn gemaakt door Martien Kerkhof. De originele panelen zijn vernietigd. De boeken en tijdschriften die werden aangetroffen in het archief, dateren vooral uit de periode E.D. Er was in die periode een medewerker (J.W. Jansen) in dienst die zich interesseerde voor de bibliotheek van het bureau en een ingenieus systeem ontwikkelde met gekleurde stukjes tape op de ruggen van de boeken, om de boeken in te delen in categorieën. Helaas is deze indeling niet meer te achterhalen. De boeken en tijdschriften zijn overgedragen aan de bibliotheek van het NAi. Bijlage 1 geeft een overzicht van deze boeken en tijdschriften. LITERATUUR Leo Heijdenrijk, Huizen binnen eigen huid, Amersfoort, 1998 Van der Grinten, Heijdenrijk, Manche, Enviromental Design, Amsersfoort, 1974 Tabak, L., Mooi zonder marges, Architectonische kwaliteit en de sociale huur- en koopwoning, Amsterdam, 1995, p Talloze tijdschrift- en krantenartikelen. Deze zijn ondergebracht bij het betreffende projectdossier en indien dit niet mogelijk was bij documentatie, aanvraagnummer d316 10

12 Inleiding Aanwijzingen voor het gebruik U kunt alle documenten raadplegen met behulp van de aanvraagnummers, die u in de inventaris steeds bij de beschrijvingen aantreft. Vermeld deze aanvraagnummers, mét de code AKHA, op de witte briefjes aan de balie van de NAi-studiezaal. Deze inventaris is als tekstdocument in het programma Word op namen en termen te doorzoeken. Om die reden is van een inventaris-index afgezien. De tekstdocumenten zijn op aanvraag op de studiezaal te raadplegen Inlichtingen: Op de blauwe strook voor in de inventarismap vindt u de inhoudsopgave, volgens welke het bureau de projectadministratie organiseerde. Deze indeling is in de inventaris gehandhaafd. De rode strook biedt de lijst met codes waarmee het ontwerp- en bouwproces werd gecodeerd. Ook deze indeling wordt in het archief zoveel mogelijk gehanteerd. Beide stroken zijn handig om te gebruiken voor een beter begrip van de omschrijvingen. Beperkende voorwaarden Ten aanzien van tekeningen en archiefmateriaal van Rijksinrichtingen voor Jongeren, die in opdracht van de Rijksgebouwendienst (RGD) zijn gebouwd, is tussen de RGD en AKH bepaald, dat deze uitsluitend kunnen worden gepubliceerd na toestemming van de RGD. Het gaat hier om de volgende projecten: Rijksinrichting voor jongens Het nieuwe Lloyd, Tafelbergweg in Amsterdam Ontwerp, niet uitgevoerd Werknummer: G 001 Projectarchitect: L.J. Heijdenrijk, B. Stemerding (E.D.) 1985 Bouw Werknummer: U 02 Projectarchitect: L.J. Heijdenrijk, W.G.B. de Lange 1985 Inrichting van U02 Werknummer: I 02 Projectarchitect: L.J. Heijdenrijk, J. Hermes Uitbreiding en verbouw Werknummer: U 36 Projectarchitect: L.J. Heijdenrijk Rijksinrichting voor jongens Den Heij Acker, Gelderseweg 7 in Breda Nieuwbouw Werknummer: U 09 Projectarchitect: L.J. Heijdenrijk, W.G.B. de Lange Bouw en Verbouw Werknummer: U 13 Projectarchitect: L.J. Heijdenrijk, W.G.B. de Lange 11

13 Inleiding 1996 Bouw en Verbouw Werknummer: U 33 Projectarchitect: L.J. Heijdenrijk, W.G.B. de Lange 2001 Aanpassing ventilatiesysteem Werknummer: D23 Projectarchitect: J. Hermes Rijksinrichting voor jongens De Hunnerberg, Berg en Dalscheweg 287 in Nijmegen Renovatie en nieuwbouw Werknummer: U 08 Projectarchitect: L.J. Heijdenrijk, W.G.B. de Lange Nieuwbouw Werknummer: U 22 Projectarchitect: L.J. Heijdenrijk, W.G.B. de Lange 1996 Verbouwing van de portiersloge Werknummer: D 15 Projectarchitect: W.G.B. de Lange Uitbreiding en verbouwing open afdeling Werknummer: U 34 Projectarchitect: L.J. Heijdenrijk, W.G.B. de Lange 1998 Zonwering Werknummer: D21 Projectarchitect: J. Hermes Verbouwing Maximaal gesloten afdeling (MGA) Werknummer: U 40 Projectarchitect: W.G.B. de Lange Rijksinrichting voor jongens, Eikenstein in Zeist Bouw Werknummer: U 07 Projectarchitect: L.H. Heijdenrijk, W.G.B. de Lange Uitbreidingsonderzoek Werknummer: D19 Projectarchitect: W.G.B. de Lange Uitbreiding Werknummer: U 37 Projectarchitect: L.J. Heijdenrijk, J. Hermes 12

14 INVENTARIS PERSONALIA 1999 Bedankkaart voor het getoonde medeleven naar aanleiding van het overlijden van L.J. Heijdenrijk d297 13

15 BUREAU Organisatie Werkenlijsten en tekeningenlijsten uit de verschillende periodes E.D. en AKH d Negatieven van foto s van het personeel, maart 1974 n Stukken betreffende de organisatie en visie van E.D. d Documentatie ten behoeve van acquisitie t Stukken betreffende de Stichting Open Bouwen waar Architekten Kollektief Heijdenrijk deelnemer van was, met foto s d Bevestigingen van ontvangen en verleende opdrachten per project d Projectgegevens voor documentatie in de BNA registratie d Handgeschreven jaaroverzicht van 1986, met schetsjes d341 14

16 1988 Stukken betreffende de organisatie van een aanbesteding, als voorbeeld gebruikt bij een presentatie d Bureaugegevens over de financieel, economische draagkracht en de vakbekwaamheid d Stukken betreffende een samenwerkingsverband met Verweij, Messnig & Partners d Gemeenschappelijke presentatiemappen van Architekten Kollektief Heijdenrijk en De Jong Bokstijn architecten met daarin ook de juridische stukken over samenwerking, met foto s d313 z.j. Overzichten van de planning en kostenbewaking en een lijst van taken tijdens het ontwerpproces d335 z.j. Negatieven en dia s van de kantoorinrichting van AKH, Mooierplein Aanvraagnummers: n11 z.j. Negatieven en dia s van de kantoorinrichting van AKH, Elleboogkerk Aanvraagnummers: n44 p1 z.j. Dia s van de medewerkers van E.D. en hun hobby s p31 15

17 z.j. Map Stedebouw en Architectuur een opgave voor de jaren 80 met visie en documentatie van uitgevoerde projecten en projecten in portefeuille van E.D. d336 z.j. Presentatiemap met materiaal waarmee het bureau zich presenteerde bij acquisities d323 z.j. Presentatiemappen over de verschillende projecten uit de periode van E.D. en AKH d312 z.j. Map met goede details en voorbeelden f10631 z.j. Presentatiemap met projecten ontworpen door ir. L.H. de Keijser, medewerker van E.D. d318 z.j. Tekstborden van een uitgebreide bureauvergadering in Renesse waarin o.a de leiding, de structuur en de toekomst van het bureau werden besproken n79 z.j. Coderingslijst die codes gebruikt op tekeningen verklaard d352 16

18 Administratie Contracten met betrekking tot projecten, personeel en algemene zaken d Stukken betreffende de oprichting en opheffing Stichting AKH Aanvraagnummers: d99 Naamsverandering Stichting AKH d108 Documentatie en correspondentie over oprichting AKH, d100 Afschrift van de aktes houdende oprichting stichting administratiekantoor AKH, 1990 d101 Register van aandeelhouders, 1990 en register van houders van certificaten Stichting Administratiekantoor HA d102 Notulen bestuursvergadering Dagboek, grootboek over saldibalans, d Jaarrekeningen Aanvraagnummers: d94 periode t/m d95 periode (1991 ontbreekt) Personele zaken Aanvraagnummers: d104 Sollicitatiebrieven d105 Documentatie m.b.t. stagiaires Correspondentie Aanvraagnummers: d106 Algemene Correspondentie d107 Correspondentie over kwestie VAT-Combi en affiche Algemene zaken Aanvraagnummers: d106 Standaardformulieren d107 Instructies i.v.m. nieuwe apparatuur 17

19 Jaarstukken Aanvraagnummers: d344 Stukken voor de Kamer van Koophandel, jaarverslagen Verzekeringen Aanvraagnummers: d346 Stukken over ondernemers en bedrijfsschadeverzekering Vennootschapbelasting Aanvraagnummers: d97 Aangifte vennootschapbelasting d98 Documentatie en correspondentie m.b.t. jaarstukken Uitnodiging voor een opdracht, ten behoeve van acquisitie Aanvraagnummers: d351 Enquête en onderzoek Notulen aandeelhoudersvergadering Aanvraagnummers: d Opheffing bureau Aanvraagnummers: d347 Stukken met betrekking tot de opheffing van het bureau, zoals uitschrijvingen, eindafrekeningen 18

20 Excursies met bureaumedewerkers 1986 Reisverslag van een studiereis naar Engeland Aanvraagnummers: d277 Geschreven stukken en foto s n45 Negatieven p19 Dia s 1987 Reisverslag van een studiereis naar Berlijn Aanvraagnummers: d278 Geschreven stukken en foto s p10 Dia s 1990 Reisverslag van een studiereis naar Barcelona Aanvraagnummers: d279 Geschreven stukken en foto s n23 Negatieven p43 Dia s z.j. Dia s van een studiereis naar Duitsland p20 z.j. Dia s van een studiereis naar Amerika p22 z.j. Dia s van een studiereis naar Zwitserland p62 z.j. Negatieven van een studiereis naar Italië n29 z.j. Negatieven van een excursie naar Almere, o.a. van de Filmwijk n26 19

Nummer Toegang: AKHA. Architekten Kollektief Heijdenrijk (AKH) / Archief

Nummer Toegang: AKHA. Architekten Kollektief Heijdenrijk (AKH) / Archief Nummer Toegang: AKHA Architekten Kollektief Heijdenrijk (AKH) / Archief Het Nieuwe Instituut (c) 2000 AKHA Architekten Kollektief Heijdenrijk (AKH) / Archief 3 I N H O U D S O P G A V E BESCHRIJVING VAN

Nadere informatie

Biografie dr. ir. Charles Thomas Nix (1904-1998) 2

Biografie dr. ir. Charles Thomas Nix (1904-1998) 2 INHOUD Biografie dr. ir. Charles Thomas Nix (1904-1998) 2 Het archief 2 Aanwijzingen voor gebruik 2 Stukken van persoonlijke aard 3 Projectdossiers 4 1 Biografie dr. ir. Charles Thomas Nix (1904-1998)

Nadere informatie

Plaatsingslijst van het archief. C. Feltkamp (1897-1983) archief 1920-1940

Plaatsingslijst van het archief. C. Feltkamp (1897-1983) archief 1920-1940 Plaatsingslijst van het archief C. Feltkamp (1897-1983) archief 1920-1940 Nederlands Architectuurinstituut 2006 INHOUD INLEIDING 2 Enkele biografische data 2 Archief 2 Aanwijzingen voor gebruik 2 PLAATSINGSLIJST

Nadere informatie

Aanvragen als: BANP + aanvr.nr.

Aanvragen als: BANP + aanvr.nr. ARCHIEF Jb. VAN DEN BAN Jb. van den Ban werd in 1860 te Nieuw Helvoet geboren. Hij volgde een opleiding aan de Academie voor Beeldende Kunsten te Rotterdam. Gedurende de jaren 1882-1884 studeerde hij aan

Nadere informatie

Archief van. P.M. van der Veen (1886-1970) 1936-1965

Archief van. P.M. van der Veen (1886-1970) 1936-1965 Archief van P.M. van der Veen (1886-1970) 1936-1965 Nederlands Architectuurinstituut, Rotterdam Michiel Kruidenier, 1999 INHOUDSOPGAVE Aanvragen als: VEEN + aanvraagnr. pag. INLEIDING -P.M.van der Veen

Nadere informatie

Mondelinge geschiedenis en architectuur Een voorstel voor format diepte-interview Centrum Vlaamse Architectuurarchieven _ draft 28 april 2010

Mondelinge geschiedenis en architectuur Een voorstel voor format diepte-interview Centrum Vlaamse Architectuurarchieven _ draft 28 april 2010 Mondelinge geschiedenis en architectuur Een voorstel voor format diepte-interview Centrum Vlaamse Architectuurarchieven _ draft 28 april 2010 THEMA S - Identificatie - Opleiding - Opdrachtgevers - Samenwerkingsverbanden

Nadere informatie

INHOUD. Inleiding. Het archief 2. Aanwijzingen voor gebruik 3. Plaatsingslijst. Lijst van de inhoud van de archiefdozen 3

INHOUD. Inleiding. Het archief 2. Aanwijzingen voor gebruik 3. Plaatsingslijst. Lijst van de inhoud van de archiefdozen 3 INHOUD Inleiding Het archief 2 Aanwijzingen voor gebruik 3 Plaatsingslijst Lijst van de inhoud van de archiefdozen 3 Lijst van de inhoud van de rollendozen 5 Lijst van de inhoud van de portefeuilles 6

Nadere informatie

studio FRAME Heemraadssingel 26a 4 3021 DA Rotterdam www.studioframe.nl +31 (0)6 53974366 info@studioframe.nl

studio FRAME Heemraadssingel 26a 4 3021 DA Rotterdam www.studioframe.nl +31 (0)6 53974366 info@studioframe.nl studio FRAME Heemraadssingel 26a 4 3021 DA Rotterdam www.studioframe.nl +31 (0)6 53974366 info@studioframe.nl studio FRAME Studio FRAME is opgericht door Paul Voorbergen, na vele jaren ervaring te hebben

Nadere informatie

plaatsingslijst van het archief J.C. de Haas (1898-1960) archief V. Prins

plaatsingslijst van het archief J.C. de Haas (1898-1960) archief V. Prins plaatsingslijst van het archief J.C. de Haas (1898-1960) archief V. Prins Nederlands Architectuurinstituut 1987 INHOUD INLEIDING 2 Aanwijzigingen bij gebruik 2 PLAATSINGSLIJST 3 Inleiding INLEIDING Jan

Nadere informatie

Prijsvraag Europees Patentbureau Leidschendam (1989-1991) 2

Prijsvraag Europees Patentbureau Leidschendam (1989-1991) 2 INHOUDSOPGAVE Inleiding Prijsvraag Europees Patentbureau Leidschendam (1989-1991) 2 Verantwoording van de inventaris 4 Acquisitie 1994 4 Acquisitie 2001 4 Inhoud 4 Bewerking 5 Aanwijzingen voor gebruik

Nadere informatie

Nummer Toegang: EPBL. Prijsvraag Europees Patentbureau Leidschendam / Verzameling

Nummer Toegang: EPBL. Prijsvraag Europees Patentbureau Leidschendam / Verzameling Nummer Toegang: EPBL Prijsvraag Europees Patentbureau Leidschendam / Het Nieuwe Instituut (c) 2000 EPBL Prijsvraag Europees Patentbureau Leidschendam / 3 I N H O U D S O P G A V E BESCHRIJVING VAN HET

Nadere informatie

Nummer Toegang: ESCX. Eschauzier, F.; Berg, F. van den; Vletter, P. de / Archief

Nummer Toegang: ESCX. Eschauzier, F.; Berg, F. van den; Vletter, P. de / Archief Nummer Toegang: ESCX Eschauzier, F.; Berg, F. van den; Vletter, P. de / Archief Het Nieuwe Instituut (c) 2000 ESCX Eschauzier, F.; Berg, F. van den; Vletter, P. de / Archief 3 I N H O U D S O P G A V

Nadere informatie

Biografische schets van Dietrich Hennemann (1922-2000)

Biografische schets van Dietrich Hennemann (1922-2000) INHOUDSOPGAVE Inleiding Biografische schets van Dietrich Hennemann (1922-2000) Acquisitie Inhoud Aanwijzingen voor gebruik Plaatsingslijst Rondreis door Nederland 1961 Familievakanties op Tessel 1961-1964

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Nederlands Instituut voor Preventieve Geneeskunde TNO, 1960-1970

Inventaris van het archief van het Nederlands Instituut voor Preventieve Geneeskunde TNO, 1960-1970 Nummer archiefinventaris: 2.14.36.23 Inventaris van het archief van het Nederlands Instituut voor Preventieve Geneeskunde TNO, 1960-1970 Auteur: J.A.A. Bervoets Nationaal Archief, Den Haag 1994 Copyright:

Nadere informatie

Inleiding. Projecten van Verspoor & Muylaert, 1928-1936 5

Inleiding. Projecten van Verspoor & Muylaert, 1928-1936 5 INHOUD Inleiding A.J.J. Verspoor (1887-1967) 2 M.J. Muylaert (geb.1890) 2 Het archief 2 Aanwijzingen voor gebruik 3 Literatuur 3 Inventaris Personalia A.J.J. Verspoor 4 Projecten van A.J.J. Verspoor 4

Nadere informatie

Frits Spanjaard (1889-1978)

Frits Spanjaard (1889-1978) Archiefnummer 0104 Inventaris van het archief van Frits Spanjaard (1889-1978) 1917-1962, met hiaten Lidy Visser Den Haag 2007-2008 INHOUD 1. Inleiding 3 2. Inventaris 4 2.1. Opdrachten 4 2.2. Voordrachten

Nadere informatie

Herbestemming in het onderwijs

Herbestemming in het onderwijs Herbestemming in het onderwijs Overzicht opleidingen e s- f een sch 'Logo omgeving derden' op witte achtergrond 'Logo omgeving derden' op gekleurde of fotografisch achtergrond r oed alleen Uitzondering;

Nadere informatie

(SELECTIE) PROJECTENLIJST

(SELECTIE) PROJECTENLIJST (SELECTIE) PROJECTENLIJST 2009 publicatie Spaarndammercarré Redactie en productiebegeleiding van publicatie en verkoopbrochure over de restauratie van het Spaarndammercarré te Amsterdam. 2008 tentoonstelling

Nadere informatie

plaatsingslijst van het archief A. Eijsbroek plaatsingslijst 1946-1952

plaatsingslijst van het archief A. Eijsbroek plaatsingslijst 1946-1952 plaatsingslijst van het archief A. Eijsbroek plaatsingslijst 1946-1952 Nederlands Architectuurinstituut 2005 INHOUD INLEIDING 2 Inleiding 2 Achtergrondinformatie 2 PLAATSINGSLIJST 3 Inleiding INLEIDING

Nadere informatie

inventaris van de archieven van

inventaris van de archieven van code NARV inventaris van de archieven van De Nederlandse Architecten Vereniging N.A.V. ((1955)1987-1990) en De Stichting Beslechting Geschillen (1973-1990) 1955-1990? Alfred Marks Nederlands Architectuurinstituut

Nadere informatie

KITLV-inventaris 5. 0. Oude inventaris met inleiding. A. NOTULEN EN JAARVERSLAGEN

KITLV-inventaris 5. 0. Oude inventaris met inleiding. A. NOTULEN EN JAARVERSLAGEN KITLV-inventaris 5 H 1077: Archief van de Koninklijke Vereeniging Oost en West (1899-), met statuten, notulen en jaarverslagen, correspondentie, ledenadministratie en financiën. 1899-1971. 16 dozen. Schenking

Nadere informatie

Plaatsingslijst van de aanvullingen op het. archief van de R.K. Parochie van O.L. Vrouw

Plaatsingslijst van de aanvullingen op het. archief van de R.K. Parochie van O.L. Vrouw T00458_Aanvullingen Plaatsingslijst van de aanvullingen op het archief van de R.K. Parochie van O.L. Vrouw ten Hemelopneming te Vianen, 1812-2006 D. Ruiter, Juni 2014 Inleiding Deze stukken vormen een

Nadere informatie

Archief Françoise van den Bosch

Archief Françoise van den Bosch Nummer Toegang: NL-HaRKD-0535 Archief Françoise van den Bosch Lidy Visser, 2004 RKD (Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie) 2004 This finding aid is written in Dutch. 2 Bosch, Archief van Françoise

Nadere informatie

Nummer Toegang: NDBK. Nederlands Documentatiecentrum voor de Bouwkunst / Archief

Nummer Toegang: NDBK. Nederlands Documentatiecentrum voor de Bouwkunst / Archief Nummer Toegang: NDBK Het Nieuwe Instituut (c) 2000 NDBK 3 I N H O U D S O P G A V E BESCHRIJVING VAN HET ARCHIEF...5 Aanwijzingen voor de gebruiker...6 Citeerinstructie...6 Openbaarheidsbeperkingen...6

Nadere informatie

Nederlandse Christen-Vrouwen Bond / vanaf. 1999, Passage Christelijk-Maatschappelijke. Vrouwenbeweging, afdeling Houten, 1969-2006

Nederlandse Christen-Vrouwen Bond / vanaf. 1999, Passage Christelijk-Maatschappelijke. Vrouwenbeweging, afdeling Houten, 1969-2006 T00354 Inventaris van het archief van de Nederlandse Christen-Vrouwen Bond / vanaf 1999, Passage Christelijk-Maatschappelijke Vrouwenbeweging, afdeling Houten, 1969-2006 (354) Eddy Hinders December 2014

Nadere informatie

Biografische schets van A. Hagoort (1929) 2. Tekeningen beroepspraktijk / Projectdossiers 6

Biografische schets van A. Hagoort (1929) 2. Tekeningen beroepspraktijk / Projectdossiers 6 INHOUD Inleiding Biografische schets van A. Hagoort (1929) 2 Acquisitie, inhoud en bewerking 3 Aanwijzingen voor gebruik 4 Inventaris Opleidingstekeningen 5 Tekeningen beroepspraktijk / Projectdossiers

Nadere informatie

Nummer Toegang: NIXT. Nix, C.T. / Archief

Nummer Toegang: NIXT. Nix, C.T. / Archief Nummer Toegang: NIXT Nix, C.T. / Archief Het Nieuwe Instituut (c) 2000 NIXT Nix, C.T. / Archief 3 I N H O U D S O P G A V E BESCHRIJVING VAN HET ARCHIEF...5 Aanwijzingen voor de gebruiker...6 Citeerinstructie...6

Nadere informatie

Overzicht opleidingen

Overzicht opleidingen Overzicht opleidingen Stand van zaken oktober 2013 Opleiding Onderwijsinstelling Deeltijd Voltijd Duur Kosten Overig Leegstand Post-MA NRP Academie (transformatie) NRP, ism TU Delft, Nyenrode en Hogeschool

Nadere informatie

Plaatsingslijst van het archief van Nederlands Werkliedenverbond

Plaatsingslijst van het archief van Nederlands Werkliedenverbond Plaatsingslijst van het archief van Nederlands Werkliedenverbond Patrimonium (1889-1997) 696 Samengesteld door mr. M.A. Urbanus-Kamper Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Proefstation voor Verpakkingen TNO,

Inventaris van het archief van het Proefstation voor Verpakkingen TNO, Nummer archiefinventaris: 2.14.36.21 Inventaris van het archief van het Proefstation voor Verpakkingen TNO, 1945-1963 Auteur: J.A.A. Bervoets Nationaal Archief, Den Haag 1994 Copyright: cc0 This finding

Nadere informatie

Wanneer : September 2008 t/m januari 2012

Wanneer : September 2008 t/m januari 2012 Curriculum Vitae Persoonlijke gegevens Naam Voornaam : Jonkman : Ilse Opleidingen September 1999 t/m augustus 2005 Heerbeeck College te Best Opleiding : VWO Diploma : VWO-diploma behaald in mei 2005 :

Nadere informatie

Interdiocesane Commissie van Overleg voor de Wederopbouw van de Rooms- Katholieke Kerken

Interdiocesane Commissie van Overleg voor de Wederopbouw van de Rooms- Katholieke Kerken Plaatsingslijst Archief Interdiocesane Commissie van Overleg voor de Wederopbouw van de Rooms- Katholieke Kerken Archiefnummer: 101 Archiefnaam: ICOW Sector: Kerkelijk en godsdienstig leven Soort archief:

Nadere informatie

Archiefbewerker aan het woord: Archief Studio Dumbar Marie Christine van der Sman, directeur NAGO (Nederlands Archief Grafisch Ontwerpers)

Archiefbewerker aan het woord: Archief Studio Dumbar Marie Christine van der Sman, directeur NAGO (Nederlands Archief Grafisch Ontwerpers) Archiefbewerker aan het woord: Archief Studio Dumbar Marie Christine van der Sman, directeur NAGO (Nederlands Archief Grafisch Ontwerpers) Hoe ga je een groot en complex archief te lijf? Het archief van

Nadere informatie

Archief N.V. Koninklijke Van Kempen & Begeer en rechtsvoorgangers. RKD, Den Haag, archiefnummer 0707 Drs. Irene Meyjes, projectmedewerker Archivalia

Archief N.V. Koninklijke Van Kempen & Begeer en rechtsvoorgangers. RKD, Den Haag, archiefnummer 0707 Drs. Irene Meyjes, projectmedewerker Archivalia Archief N.V. Koninklijke Van Kempen & Begeer en rechtsvoorgangers RKD, Den Haag, archiefnummer 0707 Drs. Irene Meyjes, projectmedewerker Archivalia Studiemiddag Vormgevingsarchieven: werk in uitvoering

Nadere informatie

Beschrijving van de fotocollectie. van prof.ir. J.G. WATTJES. C. van Beek Amsterdam 1992

Beschrijving van de fotocollectie. van prof.ir. J.G. WATTJES. C. van Beek Amsterdam 1992 Beschrijving van de fotocollectie van prof.ir. J.G. WATTJES C. van Beek Amsterdam 1992 Loes van Harrevelt Rotterdam 1998 Toelichting Ordening prof. ir. J.G. Wattjes De fotocolectie van prof. ir. J.G. Wattjes

Nadere informatie

Archief Gerrit Schellingerhout

Archief Gerrit Schellingerhout Archief Gerrit Schellingerhout 1976-1984 Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis Cruquiusweg 31 1019 AT Amsterdam Nederland hdl:10622/arch03258 IISG Amsterdam 2015 Inhoudsopgave Archief Gerrit

Nadere informatie

Stichting Bijenteeltmuseum Odijk H.J. Postema Oktober 2014

Stichting Bijenteeltmuseum Odijk H.J. Postema Oktober 2014 95 Stichting Bijenteeltmuseum Odijk 1985-1998 H.J. Postema Oktober 2014 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Geschiedenis... 3 2. Het archief... 3 3. Beperkingen openbaarheid... 3 4. Aanwijzingen voor de gebruiker...4

Nadere informatie

Beschrijving van de geschriften van (over kerken in Eindhoven e.o.) H. van Helvoort. [archief/verzameling jaartal-jaartal] C.

Beschrijving van de geschriften van (over kerken in Eindhoven e.o.) H. van Helvoort. [archief/verzameling jaartal-jaartal] C. Beschrijving van de geschriften van (over kerken in Eindhoven e.o.) H. van Helvoort [archief/verzameling jaartal-jaartal] C. van Beek Nederlands Architectuurinstituut 1992 INHOUD INLEIDING 2 PLAATSINGSLIJST

Nadere informatie

CURRICULUM VITAE OSCAR VAN STRIJP

CURRICULUM VITAE OSCAR VAN STRIJP CURRICULUM VITAE OSCAR VAN STRIJP CURRICULUM VITAE OSCAR VAN STRIJP 2 OSCAR VAN STRIJP 27 oktober 1961 van Duinwater 25 2497 ZN Den Haag 06 39696111 ARCHITECTENREGISTER 1.961201.020 WERKERVARING 2010 -

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Stichting Industriële Raad voor de Oceanologie (IRO), (1970) (1992)

Inventaris van het archief van de Stichting Industriële Raad voor de Oceanologie (IRO), (1970) (1992) Nummer archiefinventaris: 2.19.121 Inventaris van het archief van de Stichting Industriële Raad voor de Oceanologie (IRO), (1970) 1971-1991 (1992) Auteur: M. Baertl Nationaal Archief, Den Haag 1996 Copyright:

Nadere informatie

Plaatsingslijst. Archiefnummer: 62 Archiefnaam: JAGE Sector: Cultuur en recreatie Soort archief: Persoonsarchief Datering: 1905-1949

Plaatsingslijst. Archiefnummer: 62 Archiefnaam: JAGE Sector: Cultuur en recreatie Soort archief: Persoonsarchief Datering: 1905-1949 Plaatsingslijst Archief T.A. de Jager Archiefnummer: 62 Archiefnaam: JAGE Sector: Cultuur en recreatie Soort archief: Persoonsarchief Datering: 1905-1949 Katholiek Documentatie Centrum 2013 1 Binnengekomen

Nadere informatie

Nummer Toegang: BOSA. Bos, A. / Archief

Nummer Toegang: BOSA. Bos, A. / Archief Nummer Toegang: BOSA Bos, A. / Archief Het Nieuwe Instituut (c) 2000 BOSA Bos, A. / Archief 3 I N H O U D S O P G A V E BESCHRIJVING VAN HET ARCHIEF...5 Aanwijzingen voor de gebruiker...6 Citeerinstructie...6

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Landbouwmaatschappij Geboegan, 1904-1942

Inventaris van het archief van de Landbouwmaatschappij Geboegan, 1904-1942 Nummer archiefinventaris: 2.20.37.10 Inventaris van het archief van de Landbouwmaatschappij Geboegan, 1904-1942 Auteur: J.A.A. Bervoets Nationaal Archief, Den Haag 1992 Copyright: cc0 This finding aid

Nadere informatie

Archief van de Parochie van de Heilige Jan de Evangelist

Archief van de Parochie van de Heilige Jan de Evangelist Archief van de Parochie van de Heilige Jan de Evangelist Donna Plugge Algemene kenmerken Toegangsnummer: 1149 Periode: 1962-1989 Archiefvormer Parochie van de Heilige Jan de Evangelist te Buitenveldert

Nadere informatie

Archief SDAP. Afdeling Delft (1897) 1898-1939 (1941, 1945)1898-1939

Archief SDAP. Afdeling Delft (1897) 1898-1939 (1941, 1945)1898-1939 Archief SDAP. Afdeling Delft (1897) 1898-1939 (1941, 1945)1898-1939 Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis Cruquiusweg 31 1019 AT Amsterdam Nederland hdl:10622/arch01293 IISG Amsterdam 2015

Nadere informatie

VERSLAG VAN EESTERENGESPREK #13 ARCHITECT J.F. BERGHOEF TRADITIONALIST OF MODERNIST?

VERSLAG VAN EESTERENGESPREK #13 ARCHITECT J.F. BERGHOEF TRADITIONALIST OF MODERNIST? VERSLAG VAN EESTERENGESPREK #13 ARCHITECT J.F. BERGHOEF TRADITIONALIST OF MODERNIST? Johannes Fake Berghoef (Aalsmeer, 1903-1994) is voor velen een onbekende architect. Niet voor Jennifer Meyer, promovenda

Nadere informatie

Toiletreclame Regionale Tarieven Indoormedia

Toiletreclame Regionale Tarieven Indoormedia Volume netwerk Horeca Doelgroep 13-49 Alkmaar 1 2 weken 34 17 10 950,- 135,- 495,- 115,- Almere 1 2 weken 17 8 5 475,- 115,- 250,- 110,- Amersfoort 1 2 weken 50 25 15 1.425,- 150,- 745,- 125,- Amsterdam

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Vereniging van Directeuren van Hogere Burgerscholen met 5- jarigecursus,

Inventaris van het archief van de Vereniging van Directeuren van Hogere Burgerscholen met 5- jarigecursus, Nummer archiefinventaris: 2.19.024 Inventaris van het archief van de Vereniging van Directeuren van Hogere Burgerscholen met 5- jarigecursus, 1928-1966 Auteur: J.A.A. Bervoets Nationaal Archief, Den Haag

Nadere informatie

Nederlands Architectuurinstituut

Nederlands Architectuurinstituut Plaatsingslijst van het archief van J.P.L. Petri 1881-1963 K. Vredenburg ( code: PETR ) Nederlands Architectuurinstituut 1992 Inhoudsopgave paginanummer Plaatsingslijst 2 Index op plaatsnamen 10 Lijst

Nadere informatie

Archief Nederlandsche Coöperatieve Arbeiders Transito-Maatschappij (Amsterdam) (-1989)

Archief Nederlandsche Coöperatieve Arbeiders Transito-Maatschappij (Amsterdam) (-1989) Archief Nederlandsche Coöperatieve Arbeiders Transito-Maatschappij (Amsterdam) 1903-1973 Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis Cruquiusweg 31 1019 AT Amsterdam Nederland hdl:10622/arch00941

Nadere informatie

Archiefnummer 0702. Voorlopige inventaris van het archief van de DAGTEEKEN- EN KUNSTAMBACHTSSCHOOL VOOR MEISJES 1878-1923

Archiefnummer 0702. Voorlopige inventaris van het archief van de DAGTEEKEN- EN KUNSTAMBACHTSSCHOOL VOOR MEISJES 1878-1923 Archiefnummer 0702 Voorlopige inventaris van het archief van de DAGTEEKEN- EN KUNSTAMBACHTSSCHOOL VOOR MEISJES 1878-1923 Dagteeken- en Kunstambachtsschool voor Meisjes Deel I Klaas de Jong Amsterdam 2

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Vereniging van Delftsche Ingenieurs: Redactie Vakblad De Ingenieur,

Inventaris van het archief van de Vereniging van Delftsche Ingenieurs: Redactie Vakblad De Ingenieur, Nummer archiefinventaris: 2.19.047.03 Inventaris van het archief van de Vereniging van Delftsche Ingenieurs: Redactie Vakblad De Ingenieur, 1900-1960 Auteur: J.A.A. Bervoets, H. den Hertog Nationaal Archief,

Nadere informatie

Archief Amsterdamsche Vereeniging tot Instandhouding van Kinderbewaarplaatsen (1869)

Archief Amsterdamsche Vereeniging tot Instandhouding van Kinderbewaarplaatsen (1869) Archief Amsterdamsche Vereeniging tot Instandhouding van Kinderbewaarplaatsen (1869) Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis Cruquiusweg 31 1019 AT Amsterdam Nederland hdl:10622/arch00205 IISG

Nadere informatie

PLAATSINGSLIJST ARCHIEF VAN DE H. WILLIBRORDUSPAROCHIE TE GEIJSTEREN EN ARCHIEF VAN DE SCHEPENBANK GEIJSTEREN

PLAATSINGSLIJST ARCHIEF VAN DE H. WILLIBRORDUSPAROCHIE TE GEIJSTEREN EN ARCHIEF VAN DE SCHEPENBANK GEIJSTEREN PLAATSINGSLIJST ARCHIEF VAN DE H. WILLIBRORDUSPAROCHIE TE GEIJSTEREN EN ARCHIEF VAN DE SCHEPENBANK GEIJSTEREN NB. De stukken, zoals beschreven in de plaatsingslijst van het archief, zijn per archief/rubriek

Nadere informatie

Archief Bond van Beeldende Kunst Arbeiders

Archief Bond van Beeldende Kunst Arbeiders Archief Bond van Beeldende Kunst Arbeiders 1973-20001973-1985 Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis Cruquiusweg 31 1019 AT Amsterdam Nederland hdl:10622/arch04332 IISG Amsterdam 2015 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Korte biografische schets van E. Bout-van Blerkom (1919) 2. Verwijzingen naar andere archieven 3. Verzamelde documentatie door Bout-van Blerkom 11

Korte biografische schets van E. Bout-van Blerkom (1919) 2. Verwijzingen naar andere archieven 3. Verzamelde documentatie door Bout-van Blerkom 11 INHOUD Inleiding Korte biografische schets van E. Bout-van Blerkom (1919) 2 Het archief 3 Acquisitie 3 Inhoud 3 Bewerking 3 Verwijzingen naar andere archieven 3 Aanwijzingen voor het gebruik 3 Inventaris

Nadere informatie

WAANDERS IN DE BROEREN. Inzending ARC Interieur 2013

WAANDERS IN DE BROEREN. Inzending ARC Interieur 2013 WAANDERS IN DE BROEREN Inzending ARC Interieur 2013 INZENDING ARC INTERIEUR 2013 PROJECTGEGEVENS OPDRACHT Waanders In de Broeren - Dhr. W. Waanders LOCATIE Achter de Broeren 1-3 Zwolle OMSCHRIJVING renovatie

Nadere informatie

ERVARING 3 jaar Ingenieursbureau Evers & Partners 1990-1993. 3 jaar 2 Architectenbureaus in Noordwijk 1994-1997

ERVARING 3 jaar Ingenieursbureau Evers & Partners 1990-1993. 3 jaar 2 Architectenbureaus in Noordwijk 1994-1997 ERVARING 3 jaar Ingenieursbureau Evers & Partners 1990-1993 1 e tekenaar, projectleider: Cursus(sen) AutoCAD, diverse m.b.t. intern management, middenkader. Divers bouwkundig werk in de utiliteit. Enige

Nadere informatie

PERSONALIA OPLEIDINGEN WERKERVARING OVERIGE. Geboortedatum 17 juli Burgerlijke staat

PERSONALIA OPLEIDINGEN WERKERVARING OVERIGE. Geboortedatum 17 juli Burgerlijke staat PERSONALIA Naam Landman Voornaam Josje Geboortedatum 17 juli 1986 Nationaliteit Nederlandse Burgerlijke staat Gehuwd Rijbewijzen A en B Telefoon 06-34533970 Email info@josjelandman.nl Website www.josjelandman.nl

Nadere informatie

Bouwen met Karelsen Soest BV, dat is topkwaliteit voor de juiste prijs! Bouwbedrijf. Karelsen Soest bv. Smitsweg 5 3765 CA SOEST T 035 6016438

Bouwen met Karelsen Soest BV, dat is topkwaliteit voor de juiste prijs! Bouwbedrijf. Karelsen Soest bv. Smitsweg 5 3765 CA SOEST T 035 6016438 Bouwbedrijf Karelsen Soest bv Smitsweg 5 3765 CA SOEST T 035 6016438 F 035 6027560 E info@karelsensoestbv.nl I www.karelsensoestbv.nl B o u w e n m e t K a r e l s e n S o e s t B V Bouwen met Karelsen

Nadere informatie

Alfabetische inhoudsopgave archief R.K.. Parochie H. Joannes de Doper te Katwijk dd. 21-03-2008 Pag. 1 van 5

Alfabetische inhoudsopgave archief R.K.. Parochie H. Joannes de Doper te Katwijk dd. 21-03-2008 Pag. 1 van 5 Aanbesteding kerkgebouw 1911 Ds 1.1 Afleesboek 1847 t/m 1851 Ds 8.1 Akte van benoemingen Ds 11.1 Armenbestuur Valkenburg 1882 t/m 1921 Ds 17.1 Armenboek voor de beide CATWIJKEN 1818 t/m 1852 Ds 15.5 Begrotingen

Nadere informatie

Archief Van Nievelt, Goudriaan en Co's Stoomvaart Maatschappij (Rotterdam). Ondernemingsraad (1969-)

Archief Van Nievelt, Goudriaan en Co's Stoomvaart Maatschappij (Rotterdam). Ondernemingsraad (1969-) Archief Van Nievelt, Goudriaan en Co's Stoomvaart Maatschappij (Rotterdam). Ondernemingsraad (1969-) Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis Cruquiusweg 31 1019 AT Amsterdam Nederland hdl:10622/arch01014

Nadere informatie

G E M E E N T E A R C H I E F S C H I E D A M PLAATSINGSLIJST VAN HET ARCHIEF VAN DE N.V. WERF GUSTO CA. 1898-1995 DOOR H.M.A.

G E M E E N T E A R C H I E F S C H I E D A M PLAATSINGSLIJST VAN HET ARCHIEF VAN DE N.V. WERF GUSTO CA. 1898-1995 DOOR H.M.A. G E M E E N T E A R C H I E F S C H I E D A M TOEGANGSNUMMER 386 PLAATSINGSLIJST VAN HET ARCHIEF VAN DE N.V. WERF GUSTO CA. 1898-1995 DOOR H.M.A. KRUSE SCHIEDAM 2011 INHOUDSOPGAVE INLEIDING...2 PLAATSINGSLIJST...3

Nadere informatie

Archief Nederlandse Vereniging van Fotojournalisten

Archief Nederlandse Vereniging van Fotojournalisten Archief Nederlandse Vereniging van Fotojournalisten 1945-1997 Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis Cruquiusweg 31 1019 AT Amsterdam Nederland hdl:10622/arch02013 IISG Amsterdam 2015 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Nederlandse Katholieke Arbeidersbeweging, aartsbisdom Utrecht

Nederlandse Katholieke Arbeidersbeweging, aartsbisdom Utrecht Plaatsingslijst Archief Nederlandse Katholieke Arbeidersbeweging, aartsbisdom Utrecht Archiefnummer: 951 Archiefnaam: KABU Sector: Stands- en vakorganisaties Soort archief: Instellingsarchief Datering:

Nadere informatie

Plaatsingslijst van het archief van

Plaatsingslijst van het archief van T00314 Plaatsingslijst van het archief van Bouw- en aannemingsbedrijf H.S. Groenen te Odijk, ca 1962- ca 1985 H.S. Groenen Odijk, 2008 1 Inleiding Dit is een zeer globale plaatsingslijst van het persoonlijke

Nadere informatie

JURYRAPPORT PRIJSVRAAG WATERLINIECENTRUM NIEUWE HOLLANDSE WATERLINIE FORT VECHTEN

JURYRAPPORT PRIJSVRAAG WATERLINIECENTRUM NIEUWE HOLLANDSE WATERLINIE FORT VECHTEN JURYRAPPORT PRIJSVRAAG WATERLINIECENTRUM NIEUWE HOLLANDSE WATERLINIE FORT VECHTEN Opdrachtgever: Provincie Utrecht Oktober 2011 2 Aanle id ing: Voor het ontwerp van het nieuw te bouwen Waterliniecentrum

Nadere informatie

a r c h i t e c t a r c h i t e c t Cultuur Kunst Techniek VISSERS & ROELANDS architecten & ingenieurs- EINDHOVEN 1 DATUM 10 juni 2010

a r c h i t e c t a r c h i t e c t Cultuur Kunst Techniek VISSERS & ROELANDS architecten & ingenieurs- EINDHOVEN 1 DATUM 10 juni 2010 VISSERS & ROELANDS architecten & ingenieurs- EINDHOVEN 1 a r c h i t e c t Cultuur Kunst Techniek u u r??? a r c h i t e c t VISSERS & ROELANDS architecten & ingenieurs- EINDHOVEN 2 u u r??? a r c h i

Nadere informatie

= betrokken afdeling van de administratie (de sjablonen worden per administratie gebundeld) 1. Taakgebied

= betrokken afdeling van de administratie (de sjablonen worden per administratie gebundeld) 1. Taakgebied Algemene opmerkingen:? betekent: niet te achterhalen / betekent: niet van toepassing AFDELING = betrokken afdeling van de administratie (de sjablonen worden per administratie gebundeld) 1. Taakgebied =

Nadere informatie

Katholiek School Adviesbureau

Katholiek School Adviesbureau Plaatsingslijst Archief Katholiek School Adviesbureau Archiefnummer: 197 Archiefnaam: KSA Sector: Onderwijs en wetenschappen Soort archief: Instellingsarchief Datering: 1951-1974 Katholiek Documentatie

Nadere informatie

G E M E E N T E A R C H I E F S C H I E D A M

G E M E E N T E A R C H I E F S C H I E D A M G E M E E N T E A R C H I E F S C H I E D A M TOEGANGSNUMMER 27 INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN DE SCHIEDAMSE KUNSTKRING 1934-1963 DOOR R.S. TOSCANI SCHIEDAM 2013 INHOUDSOPGAVE INLEIDING... 2 1. Geschiedenis...

Nadere informatie

Albert Turk. 12 april 1965 te Olst. Noordzeestraat 4 3522 PK Utrecht +31(0)6 20947309 info@noordzeearchitecten.nl www.noordzeearchitecten.

Albert Turk. 12 april 1965 te Olst. Noordzeestraat 4 3522 PK Utrecht +31(0)6 20947309 info@noordzeearchitecten.nl www.noordzeearchitecten. Albert Turk 12 april 1965 te Olst Noordzeestraat 4 3522 PK Utrecht +31(0)6 20947309 info@noordzeearchitecten.nl www.noordzeearchitecten.nl Stichting Bureau Architectenregister: architect: 1.031201.013

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Ministerie van Justitie: Stichtingenregister,

Inventaris van het archief van het Ministerie van Justitie: Stichtingenregister, Nummer archiefinventaris: 2.09.12.02 Inventaris van het archief van het Ministerie van Justitie: Stichtingenregister, 1957-1976 Auteur: J.H. Kompagnie Nationaal Archief, Den Haag 1995 Copyright: cc0 This

Nadere informatie

Verbouwing pand aan de Heisteeg in het centrum van Amsterdam

Verbouwing pand aan de Heisteeg in het centrum van Amsterdam Verbouwing pand aan de Heisteeg in het centrum van Amsterdam Foeliestraat 16 1011 TM Amsterdam Tel +31 (0)20 4230303 Fax +31 (0)20 4230404 E-mail info@morikokira.nl Internet www.morikokira.nl Verbouwing

Nadere informatie

Verbouwing Nederlands Architectuurinstituut Jo Coenen

Verbouwing Nederlands Architectuurinstituut Jo Coenen Verbouwing Nederlands Architectuurinstituut Jo Coenen Verbouwing Nederlands Architectuurinstituut Het Nederlands Architectuurinstituut (NAi) is een archief, museum, bibliotheek en cultureel podium ineen.

Nadere informatie

A.E. Huisman. Archiefdienst Huisman

A.E. Huisman. Archiefdienst Huisman A.E. Huisman Archiefdienst Huisman Plaatsingslijst van het archief van de Wijkvereniging Brunnepe- Hanzewijk-Hagenbroek. 1972-1995 archiefnummer: 00381 Gemeentearchief Kampen, 2014 INHOUDSOPGAVE Geschiedenis...

Nadere informatie

Inventaris van het archief van De Nederlandsche Bank N.V., Commissie van Advies inzake Zuivering Personeel ( )

Inventaris van het archief van De Nederlandsche Bank N.V., Commissie van Advies inzake Zuivering Personeel ( ) Nummer Toegang: 2.25.75.54 Inventaris van het archief van De Nederlandsche Bank N.V., Commissie van Advies inzake Zuivering Personeel (1945-1946) De Nederlandsche Bank N.V. De Nederlandsche Bank: Joke

Nadere informatie

Fraaije Architectuur bna

Fraaije Architectuur bna Fraaije Architectuur bna Willibrorduslaan 28 nl 5581 ge Waalre t +31 (0)40 223 03 11 f +31 (0)40 223 03 12 m +31 (0)64 543 20 52 e mfraaije@iae.nl www.fraaijearchitectuur.nl Fraaije Architectuur bna Specialisme

Nadere informatie

VERENIGING VAN NEDERLANDSE BEELDENDE KUNSTENAARS DE BRUG. Inventaris van het archief van (1945-) 1951, 1960-1996 (-1998)

VERENIGING VAN NEDERLANDSE BEELDENDE KUNSTENAARS DE BRUG. Inventaris van het archief van (1945-) 1951, 1960-1996 (-1998) Inventaris van het archief van VERENIGING VAN NEDERLANDSE BEELDENDE KUNSTENAARS DE BRUG (1945-) 1951, 1960-1996 (-1998) Tiny de Boer / Ramses van Bragt Den Haag 2001 / 2007 INHOUD 1. Inleiding 3 2. Inventaris

Nadere informatie

Nummer Toegang: LEPP. Leppla, H. / Archief

Nummer Toegang: LEPP. Leppla, H. / Archief Nummer Toegang: LEPP Leppla, H. / Archief Het Nieuwe Instituut (c) 2000 LEPP Leppla, H. / Archief 3 I N H O U D S O P G A V E BESCHRIJVING VAN HET ARCHIEF...5 Aanwijzingen voor de gebruiker...6 Citeerinstructie...6

Nadere informatie

PLAATSINGSLIJST VAN HET ARCHIEF VAN. C.F.L. van der Lubbe (1901-1976)

PLAATSINGSLIJST VAN HET ARCHIEF VAN. C.F.L. van der Lubbe (1901-1976) PLAATSINGSLIJST VAN HET ARCHIEF VAN C.F.L. van der Lubbe (1901-1976) Jan de Vos / NAi 2004 Plaats: de Koog (Texel) Naam: R.K. Hulpkerk St. Bonifatius Jaar: 1962, 1965 Aanvraagnummer: d1, f1-f7, t1 Plaats:

Nadere informatie

Archief van de Vereeniging tot Weldadigheid van den Allerheiligsten Verlosser

Archief van de Vereeniging tot Weldadigheid van den Allerheiligsten Verlosser Archief van de Vereeniging tot Weldadigheid van den Allerheiligsten Verlosser Algemene kenmerken Toegangsnummer: 30888 Periode: 1934-2013 Archiefvormer Vereniging tot Weldadigheid van de Allerheiligste

Nadere informatie

Plaatsingslijst van het archief. L.A. Hoogenstraaten (1913-1993) archief 1946-1979. A. Moerman

Plaatsingslijst van het archief. L.A. Hoogenstraaten (1913-1993) archief 1946-1979. A. Moerman Plaatsingslijst van het archief L.A. Hoogenstraaten (1913-1993) archief 1946-1979 A. Moerman Nederlands Architectuurinstituut 1996 INHOUD INLEIDING 2 L.A. Hoogenstraaten 2 Aanwijzingen voor gebruik 2 PLAATSINGSLIJST

Nadere informatie

Plaatsingslijst van het archief van de Afdeling Amsterdam van het Nederlands Werkliedenverbond Patrimonium

Plaatsingslijst van het archief van de Afdeling Amsterdam van het Nederlands Werkliedenverbond Patrimonium Plaatsingslijst van het archief van de Afdeling Amsterdam van het Nederlands Werkliedenverbond Patrimonium (1899-2002) 796 Samengesteld door drs. W.P. Beekers Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands

Nadere informatie

INHOUD. Inleiding 2. Aanwijzingen voor gebruik 2. Verantwoording plaatsingslijst 2 PLAATSINGSLIJST. Inhoud van pf 1 3.

INHOUD. Inleiding 2. Aanwijzingen voor gebruik 2. Verantwoording plaatsingslijst 2 PLAATSINGSLIJST. Inhoud van pf 1 3. INHOUD Inleiding 2 Aanwijzingen voor gebruik 2 Verantwoording plaatsingslijst 2 PLAATSINGSLIJST Inhoud van pf 1 3 Inhoud van pf 2 4 Inhoud van pf 3 6 Inhoud van pf 4 7 Inhoud van pf 5 8 Inhoud van pf 6

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Hof van Discipline,

Inventaris van het archief van het Hof van Discipline, Nummer archiefinventaris: 2.09.41 Inventaris van het archief van het Hof van Discipline, 1953-1996 V. van den Bergh Nationaal Archief, Den Haag 1988 This finding aid is written in Dutch. 2.09.41 Hof van

Nadere informatie

Winfried van Zeeland Van den Berg Kruisheer Elffers Architecten l april 2014

Winfried van Zeeland Van den Berg Kruisheer Elffers Architecten l april 2014 Winfried van Zeeland Van den Berg Kruisheer Elffers Architecten l april 2014 Inhoud Inleiding Aanleiding Cornelis Elffers Vergelijkbare werken Historische betekenis van de school Het pand Kunstwerken Het

Nadere informatie

Archief Vereniging van Nederlandse Beeldende Kunstenaars 'De Brug'

Archief Vereniging van Nederlandse Beeldende Kunstenaars 'De Brug' Nummer Toegang: NL-HaRKD-0160 Archief Vereniging van Nederlandse Beeldende Kunstenaars 'De Brug' Tiny de Boer, Ramses van Bragt, 2001 / 2007 RKD (Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie) (c) 2000

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. aanwijzingen voor gebruik 2. toegepaste kunst 3. Ontwerpen van meubels 3. Salontafels: 3. Eettafels: 3.

INHOUDSOPGAVE. aanwijzingen voor gebruik 2. toegepaste kunst 3. Ontwerpen van meubels 3. Salontafels: 3. Eettafels: 3. INHOUDSOPGAVE INLEIDING 2 aanwijzingen voor gebruik 2 toegepaste kunst 3 Ontwerpen van meubels 3 Salontafels: 3 Eettafels: 3 Overige tafels: 3 Bergmeubelen: 3 Slaapkamermeubelen: 4 Zitmeubelen: 4 Overige

Nadere informatie

nieuwe ideeën voor oude gebouwen G R O U N D E D A R C H I T E C T U R E

nieuwe ideeën voor oude gebouwen G R O U N D E D A R C H I T E C T U R E nieuwe ideeën voor oude gebouwen Woonwatertoren soest Woonwatertoren te Soest, Rijksmonument Woonwatertoren soest Exterieur Interieur Woonwatertoren soest Gevel stond op instorten Woonwatertoren soest

Nadere informatie

Entreepaviljoen Solaris Capelle a/d IJssel

Entreepaviljoen Solaris Capelle a/d IJssel Entreepaviljoen Solaris 1 + 2 Capelle a/d IJssel Entreepaviljoen Solaris 1 + 2 Capelle a/d IJssel Situatie Kwart-ronde-kantoorschijven Het bestaande door ons bureau in 199 ontworpen kantorencomplex Solaris

Nadere informatie

2e Paasdag maandag 17 april

2e Paasdag maandag 17 april T-Shop 14 zondag 16 Alkmaar 10:00-18:00 gesloten gesloten gesloten gesloten gesloten gesloten Almelo 10:00-17:00 gesloten gesloten gesloten gesloten gesloten gesloten Almere Traverse 10:00-18:00 gesloten

Nadere informatie

PLAATSINGSLIJST ARCHIEF J.HELMS ( ) architect te Amsterdam en Huizen. J.Buschman & M.Kok

PLAATSINGSLIJST ARCHIEF J.HELMS ( ) architect te Amsterdam en Huizen. J.Buschman & M.Kok PLAATSINGSLIJST ARCHIEF J.HELMS (904-989) architect te Amsterdam en Huizen J.Buschman & M.Kok Amsterdam - 989 N E D E R L A N D S A R C H I T E C T U U R I N S T I T U U T Inhoud Verwervingsverslag p.3-4

Nadere informatie

Analyse vraaghuurprijzen kantoorruimte 2012-2014

Analyse vraaghuurprijzen kantoorruimte 2012-2014 Analyse vraaghuurprijzen kantoorruimte 2012-2014 Kantorenmarkt uit balans De situatie op de Nederlandse kantorenmarkt is zeer ongunstig. Het aanbod van kantoorruimte ligt structureel op een zeer hoog niveau

Nadere informatie

Buurtvereniging Juliana

Buurtvereniging Juliana Inventaris van het archief van Buurtvereniging Juliana 1937-2012 Archiefnummer 180 Gemeentearchief Wageningen 2013 Inleiding De viering van de verloving van H.K.H. Prinses Juliana met Z.K.H. Prins Bernhard

Nadere informatie

2007 : Cursus wiskunde aan de Hogeschool van Amsterdam

2007 : Cursus wiskunde aan de Hogeschool van Amsterdam Curriculum Vitae Persoonlijke gegevens Naam : Guido Boeters Adres : Wijde Wormer 222 2905 TZ Capelle aan den IJssel Telefoon : 06-28 398 222 E-mail : guidoboeters@gmail.com Info : www.guidoboeters.nl Geboren

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris: 2.19.025

Nummer archiefinventaris: 2.19.025 Nummer archiefinventaris: 2.19.025 Inventaris van de archieven van de Federatie van Verenigingen voor Leraren en Directeuren bij het Uitgebreid Technisch Onderwijs, 1962-1970; Federatie van Verenigingen

Nadere informatie

Archief Sociaal-Technische Kring van Democratische Ingenieurs en Architecten 1904-1935

Archief Sociaal-Technische Kring van Democratische Ingenieurs en Architecten 1904-1935 Archief Sociaal-Technische Kring van Democratische Ingenieurs en Architecten 1904-1935 Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis Cruquiusweg 31 1019 AT Amsterdam Nederland hdl:10622/arch01328

Nadere informatie

Inventaris van het archief van prof. ir. D. Dresden [levensjaren ],

Inventaris van het archief van prof. ir. D. Dresden [levensjaren ], Nummer archiefinventaris: 2.21.183.19 Inventaris van het archief van prof. ir. D. Dresden [levensjaren 1886-1960], 1893-1960 Auteur: J.A.A. Bervoets Nationaal Archief, Den Haag 1977 Copyright: cc0 This

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de. Rooms-Katholieke Parochie St. Andries

Inventaris van het archief van de. Rooms-Katholieke Parochie St. Andries T00246 Inventaris van het archief van de Rooms-Katholieke Parochie St. Andries te Leersum, 1964-1998 K. Wildenbeest en R. van der Eerden Juni 2002 Versie juli 2014 1 Inleiding De Rooms-Katholieke Parochie

Nadere informatie