FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 1 november 2013

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 1 november 2013"

Transcriptie

1 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 1 november 2013 In dit verslag wordt de volgorde aangehouden uit het vorige verslag. Als geen nieuwe ontwikkelingen te melden zijn, maar nog wel te verwachten, wordt de beschrijving uit het voorgaande verslag cursief herhaald. Is de behandeling van een onderwerp beëindigd, dan wordt dit aangeduid met afgerond onder verwijzing naar het verslag met de laatste bespreking. De bevindingen zijn gebaseerd op verstrekte en/of aangetroffen informatie. Dit verslag is niet bedoeld om rechten en/of verplichtingen vast te leggen en/of te doen ontstaan. Gegevens onderneming : De Reus Flevoland B.V. Faillissementsnummer : C/16/13/745 F Datum uitspraak : 2 juli 2013 Curator : mr. J.P. Davids R-C : mr. C.P. Lunter Activiteiten onderneming : Installatie van verwarmings- en luchtbehandelingsapparatuur, loodgieters- en fitterswerk, installatie van sanitair, financiële holding Omzetgegevens : : (per 15 juli 2013) : : : Personeel gemiddeld aantal : 10 Saldo einde verslagperiode : ,77 (bijlage 1) Verslagperiode : 20 juli t/m 28 oktober 2013 Bestede uren in verslagperiode : 31,6 uren (bijlage 2) Bestede uren in totaal : 92,7 uren (bijlage 2) 1. Inventarisatie 1.1. Directie en organisatie : Afgerond, verslag Winst en verlies : Afgerond, verslag Balanstotaal : Afgerond, verslag Lopende procedures : Geen, derhalve afgerond 1.5. Verzekeringen : Afgerond, verslag Huur : De curator heeft de huurovereenkomst opgezegd. Dit heeft geleid tot een beëindiging per 25 oktober Oorzaken faillissement : Afgerond, verslag 1 2. Personeel 2.1. Aantal ten tijde van faill. : Afgerond, verslag 1 1 Op basis van de door failliet in het boekhoudsysteem ingevoerde gegevens. Het betreffen geen door een accountant samengestelde cijfers. 2 Idem als bij voetnoot 1

2 2.2. Aantal in jaar voor faill. : Afgerond, verslag Datum ontslagaanzegging : Afgerond, verslag 1 : Afgerond, verslag 1 3. Activa Onroerende zaken 3.1. Beschrijving : Afgerond, verslag Verkoopopbrengst : Afgerond, verslag Hoogte hypotheek : Afgerond, verslag Boedelbijdrage : Afgerond, verslag 1 : Afgerond, verslag 1 Bedrijfsmiddelen 3.5. Beschrijving : Afgerond, verslag Verkoopopbrengst De inventaris, de gereedschappen en de voorraden zijn verkocht via een internetveiling. De brutoopbrengst bedroeg ,92. Deze opbrengst is verdeeld tussen de Rabobank en de boedel. Bij die verdeling zijn in aanmerking genomen i) het pandrecht van de Rabobank op de inventaris, voorraden en gereedschappen, ii) het bodemvoorrecht van de fiscus en ii) de pro rato toerekening van de taxatie-, veiling- en verzekeringskosten. Dit heeft ertoe geleid dat aan de Rabobank toekomt ,44 en aan de boedel 8.606,49. Het eerstgenoemde bedrag is inmiddels overgemaakt aan de Rabobank Boedelbijdrage : 1.365,19. Dit bedrag maakt onderdeel uit van het hierboven genoemde aan de boedel toekomende bedrag van 8.606, Bodemvoorrecht Fiscus : Afgerond Voorraden / Onderhanden werk 3.9. Beschrijving : Afgerond, verslag Verkoopopbrengst : Zie Boedelbijdrage : Zie 3.7 Andere activa Beschrijving : Failliet huurde een gedeelte van haar bedrijfsruimte onder aan Energiewacht Groep N.V. Met deze onderhuurder is een beëindiging van de onderhuur overeengekomen tegen betaling van een vergoeding aan de boedel van te vermeerderen met BTW. Deze betaling is ontvangen (Verkoop)opbrengst : te vermeerderen met BTW : Afgerond, verslag 1 4. Debiteuren 4.1. Omvang debiteuren : Afgerond, verslag Opbrengst 2

3 De debiteuren zijn verpand aan de Rabobank. Genoemde bank zal de debiteuren zelfstandig innen. In verband met het onderzoek naar de mogelijkheden van een doorstart heeft de Rabobank zich desgevraagd bereid verklaard openbaarmaking vooralsnog achterwege te laten. Tussen de boedel en de bank is de fictie van openbaarmaking overeengekomen. Een aantal debiteuren heeft betaald op de bankrekening van failliet aangehouden bij ING Bank. Deze ontvangsten dateren van na de faillietverklaring (2 juli), maar vóór het moment waarop tussen de boedel en de Rabobank de afspraak is gemaakt dat Rabobank zou gaan incasseren (5 juli). Deze betalingen belopen 2.189,78. Met de Rabobank is overeengekomen dat deze ontvangsten toekomen aan de boedel. De boedel heeft ING Bank verzocht dit bedrag door te storten aan de boedel. Verder hanteerde een debiteur verpandingsverboden in haar algemene voorwaarden voor 12% (het deel van de aanneemsom dat ziet op premies sociale verzekeringen en loonheffing) van de vordering van failliet op de betreffende debiteur van Zodra de betreffende debiteur aan de Rabobank betaalt, zal de Rabobank dat gedeelte doorstorten aan de boedel. Dit onderdeel heeft overigens een beperkt belang van ca Boedelbijdrage : N.v.t. 5. Bank / Zekerheden 5.1. Vorderingen van bank(en) : Rabobank Flevoland: , Lease contracten : Afgerond, verslag Beschrijving zekerheden : Afgerond, verslag Boedelbijdragen : Zie 3.7 en Eigendomsvoorbehoud : Afgerond, verslag Reclamerechten : Geen, derhalve afgerond 5.8. Retentierechten : Geen, derhalve afgerond 6. Doorstart / voortzetten Voortzetten 6.1. Exploitatie / zekerheden : De tijdelijke uitlening van een aantal werknemers van failliet aan branchegenoten, met instemming van het UWV is inmiddels afgerond Financiële verslaglegging Verwezen wordt naar het onderstaande overzicht van opbrengsten en kosten. Daaruit volgt dat één (boedel)debiteur nog dient te voldoen aan de boedel. Dit bedrag ziet op het voorwaardelijke regresrecht van deze debiteur in verband met het risico van aansprakelijkstelling door de Belastingdienst op grond van inlenersaansprakelijkheid. Reeds voorafgaand aan de uitlening heeft de curator met de betreffende debiteur afgestemd dat laatstgenoemde zich op dit voorwaardelijke regresrecht zou beroepen. De curator heeft de Belastingdienst verzocht om een verklaring dat hij de betreffende debiteur niet aansprakelijk zal stellen voor de aan deze in/uitlening verbonden loonheffing-, omzetbelasting- en eventuele premieschulden. De Belastingdienst heeft hierop afwijzend gereageerd. De curator zal de 3

4 Belastingdienst wijzen op de omstandigheid dat geen risico bestaat dat de boedel over de boedelperiode geen loonheffing en premieschulden zal voldoen. Het UWV voldoet dit op grond van de loongarantieregeling immers rechtstreeks aan de Belastingdienst. OPBRENGSTEN opdrachtgever gefactureerd wk voldaan open gijsbertsen 800, , , ,00 - woestenburg 1.377, ,05-762, ,05 - harmonisch wonen 1.380, ,19 - wouda 600, ,00 200, , ,50 387, , ,00 400, , ,00 395, , ,00 410,00 720, ,00 240, , , ,00 KOSTEN premie wga verzekering 608,50 608,50 RESULTAAT , , ,00 Doorstart 6.3. Beschrijving : Geen, derhalve afgerond 6.4. Verantwoording : Geen, derhalve afgerond 6.5. Opbrengst : Geen, derhalve afgerond 6.6. Boedelbijdrage : Geen, derhalve afgerond werkzaamheden in het kader van het onderzoek naar de mogelijkheden van een doorstart, zoals besprekingen en correspondentie met geïnteresseerde partijen, hebben niet geleid tot resultaat, derhalve afgerond. 7. Rechtmatigheid 7.1. Boekhoudplicht : De administratie maakt een verzorgde indruk en geeft geen aanleiding tot vraagpunten, derhalve afgerond Depot jaarrekeningen : Afgerond, verslag Goedk. Verkl. Accountant : Afgerond, verslag Stortingsverpl. aandelen : Afgerond, verslag Onbehoorlijk bestuur : Hiervan is geen sprake Paulianeus handelen : Hiervan is geen sprake. 8. Crediteuren 8.1. Boedelvorderingen : Huur vanaf de faillietverklaring: P.m. Salarisverplichtingen werknemers/uwv: P.m. Salaris curator: P.m. 4

5 Taxateur: 217,80 (voldaan) Veilingkosten: 581,95 (voldaan) Inboedelverzekering 198,44 (voldaan) 8.2. Pref. vord. vd Fiscus : (bijlage 3) 8.3. Pref. vord. vh UWV : P.m Andere pref. crediteuren : Geen 8.5. Aantal conc. crediteuren : 30 (bijlage 4) 8.6. Bedrag conc. crediteuren : (bijlage 4) 8.7. Verwachte wijze v. afwik. : Vermoedelijk opheffing ex art 16 Fw 9. Procedures 9.1 Naam wederpartij(en) : n.v.t. 9.2 Aard procedure : n.v.t. 9.3 Stand procedure : n.v.t. : n.v.t. 10. Overig 10.1 Termijn afwikkeling faill. : 6 maanden 10.2 Plan van aanpak : Verificatie van vorderingen Incasso restantvordering uitlening werknemers Correspondentie Belastingdienst in dat verband Afwachten verzoek ING doorstorting 2.189,78 Afwachten incasso door Rabobank van debiteur met verpandingsverbod 10.3 Indiening volgend verslag : Over 3 maanden * * * 5

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 23 juli 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 23 juli 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 23 juli 2013 De bevindingen zijn gebaseerd op verstrekte en/of aangetroffen informatie. Dit verslag is niet bedoeld om rechten en/of verplichtingen vast te leggen

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 19 juni 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 19 juni 2014 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 19 juni 2014 De bevindingen zijn gebaseerd op verstrekte en/of aangetroffen informatie. Dit verslag is niet bedoeld om rechten en/of verplichtingen vast te leggen

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 7 juni 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 7 juni 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 7 juni 2013 De bevindingen zijn gebaseerd op verstrekte en/of aangetroffen informatie. Dit verslag is niet bedoeld om rechten en/of verplichtingen vast te leggen

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 30 december 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 30 december 2014 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 30 december 2014 De bevindingen zijn gebaseerd op verstrekte en/of aangetroffen informatie. Dit verslag is niet bedoeld om rechten en/of verplichtingen vast te leggen

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Datum: 17 november 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Datum: 17 november 2014 Dit verslag ziet uitsluitend op hetgeen zich in de afgelopen verslagperiode heeft voorgaan. Daar waar de nummering ontbreekt, zijn de betreffende onderwerpen niet (langer) van toepassing en wordt voor

Nadere informatie

Nummer: 1 Datum: 2 januari 2013. Ontwikkelen en produceren van maatwerksoftware, gamestudio en 3D oplossingen

Nummer: 1 Datum: 2 januari 2013. Ontwikkelen en produceren van maatwerksoftware, gamestudio en 3D oplossingen Bijlage 1 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex artikel 73a Fw) Nummer: 1 Datum: 2 januari 2013 Gegevens gefailleerde: Datum uitspraak: 27 november 2012 Curator: mr. J.P. Davids R-C: De heer

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Nummer: 1 Datum: 24 maart 2011 Gegevens onderneming: F1 Racing B.V. Faillissementsnummer: F 11.84 (Rechtbank Arnhem) Datum uitspraak: 1 maart

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 14 oktober 2013. : 2R-IT Services B.V. tevens handelend onder de namen 2R-Titso, 2R-Infra en E-legtric

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 14 oktober 2013. : 2R-IT Services B.V. tevens handelend onder de namen 2R-Titso, 2R-Infra en E-legtric Aan dit verslag en de eventuele bijlagen kunnen geen rechten worden ontleend. Niets in dit verslag en de eventuele bijlagen kan worden opgevat als een erkenning van aansprakelijkheid noch als afstand van

Nadere informatie

Nummer. Datum 14 november 2007

Nummer. Datum 14 november 2007 FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ART. 73A FW Nummer 1 e openbare verslag Datum 14 november 2007 Gegevens onderneming Newa BV Faillissementsnummer 07/431 F Datum uitspraak 1 oktober 2007 Curator Mr J.A. Velenturf

Nadere informatie

: 22 augustus 2012 t/m 29 november 2012

: 22 augustus 2012 t/m 29 november 2012 Bijlage 1 Openbaar faillissementsverslag (ex art. 73A Fw.) Nummer: 08 Datum: 29 november 2012 Gegevens onderneming : IJsselsteden Beheers Groep B.V. Faillissementsnummer : 10/616F Datum uitspraak : 9 november

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 5 maart 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 5 maart 2014 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 5 maart 2014 Gegevens onderneming : Vennootschap onder firma Sitara s Take Away, gevestigd te (1333 JV) Almere, aan de J.T.P. Bijlhouwerstraat 6, zaakdoende te (1335 JW)

Nadere informatie

Datum: 15 december 2009 Nummer: 8

Datum: 15 december 2009 Nummer: 8 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW Datum: 15 december 2009 Nummer: 8 Gegevens onderneming : Sebra Polymer Recycling B.V., gevestigd te Middelburg : aan de Uijterschootweg 8

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Faillissementsnummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: NL:TZ:0000000343:F001 28-04-2015 Mr. Mark-Hendrik de Vries mr. Anneke Koene 1. Algemeen 1.1 Gegevens onderneming Se Dig Online B.V. 1.2 Activiteiten

Nadere informatie

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 17 november 2011

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 17 november 2011 Faillissementsverslag nummer 1 datum: 17 november 2011 Gegevens onderneming : Stichting Kraamzorg Natural Care Faillissementsnummer : F11/765 Datum uitspraak : 11 oktober 2011 Curator : mr. A.Y. Kroll

Nadere informatie

Nummer: 2 Datum: 28 december 2010

Nummer: 2 Datum: 28 december 2010 OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 28 december 2010 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap ZappSpace B.V. Faillissementsnummer : F 10/741 Datum uitspraak : 28 september 2010 Rechter-commissaris

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw.) Nummer: 2 Datum: 9 juli 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw.) Nummer: 2 Datum: 9 juli 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw.) Nummer: 2 Datum: 9 juli 2013 Gegevens failliet : Altigen Benelux B.V., kantoorhoudende te Utrecht aan de Computerlaan 5; Kvknummer : 51455757 Faillissementsnummer

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 22 mei 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 22 mei 2015 Van dit verslag is de digitale versie ter publicatie aan rechtspraak.nl aangeboden. De inhoud daarvan is identiek aan de inhoud van dit fysieke verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 22 mei 2015

Nadere informatie

Omzetgegevens : 2010: gemiddeld 727.611,-- Personeel gemiddeld aantal : 27

Omzetgegevens : 2010: gemiddeld 727.611,-- Personeel gemiddeld aantal : 27 Bijlage 1 Openbaar faillissementsverslag (ex art. 73A Fw.) Nummer: 2 Datum: 07 juli 2011 Gegevens onderneming : Stichting Kindercentrum t Spektakel Faillissementsnummer : 11/114 F Datum uitspraak : 8 maart

Nadere informatie

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. Turncrou d De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 26 februari 2014 Gegevens onderneming Naam Adres Bestuurder Faillissementsnummer

Nadere informatie

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 23 juli 2012

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 23 juli 2012 Faillissementsverslag nummer 1 datum: 23 juli 2012 Gegevens onderneming : Rijnmond Staalbouw B.V. Faillissementsnummer : F12.432 Datum uitspraak : 12 juni 2012 Curator : mr. A.Y. Kroll Rechter-commissaris

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Gegevens onderneming : De Coöperatieve Vereniging H.R.-VISION U.A., statutair gevestigd te Almere, feitelijk gevestigd te (1322 AC) Almere aan de Televisieweg 2, ingeschreven

Nadere informatie

besloten vennootschap Hendrickx-Pijls B.V. opgericht op 29 mei 2008 mr. J.A.C.M. Vlaminckx mr. I.R.A. Timmermans-Vermeer

besloten vennootschap Hendrickx-Pijls B.V. opgericht op 29 mei 2008 mr. J.A.C.M. Vlaminckx mr. I.R.A. Timmermans-Vermeer FAILLISSEMENTSVERSLAG Curator Nummer faillissement Naam faillissement Rechter-commissaris Rechtbank : mr. J.A.C.M. Vlaminckx : F09/276F : Hendrickx-Pijls B.V. : mr. I.R.A. Timmermans-Vermeer : Roermond

Nadere informatie

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 18 augustus 2014 Gegevens onderneming Naam Verkeersschool Dekker Eindhoven

Nadere informatie

Turnaround Advocaten. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

Turnaround Advocaten. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 27 januari 2014 Gegevens onderneming Naam Adres Telefoonnummer Bestuurder Faillissementsnummer

Nadere informatie

Gegevens onderneming Van Wijngen Transport BV (kvk 24335743)

Gegevens onderneming Van Wijngen Transport BV (kvk 24335743) FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ART. 73A FW Nummer Eerste openbare verslag Datum 30 januari 2013 Gegevens onderneming Van Wijngen Transport BV (kvk 24335743) Faillissementsnummer 02 / 13 /10 F Datum uitspraak

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 7 Datum: 29 oktober 2012

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 7 Datum: 29 oktober 2012 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 7 Datum: 29 oktober 2012 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap GeoMar BV Faillissementsnummer : 10/631 F Datum uitspraak : 16 november 2010 Curator : mr. P.J.M.

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Nummer: 4 (Eindverslag) Datum: 14 november 2013 Gegevens onderneming: Willy Loos B.V., Kwinkenplein 1-3, 9717 GW Groningen. Datum uitspraak:

Nadere informatie

Verslagperiode 21 juni tot en met 18 december 2013 Bestede uren in verslagperiode 44,46 (20 juni tot en met 18 december 2013) Bestede uren Totaal

Verslagperiode 21 juni tot en met 18 december 2013 Bestede uren in verslagperiode 44,46 (20 juni tot en met 18 december 2013) Bestede uren Totaal FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ART. 73A FW Nummer Tweede openbare verslag Datum 19 december 2013 Gegevens onderneming Hertenroep BV (kvk: 20079026) Faillissementsnummer F. 02/13/493 Datum uitspraak 21 mei 2013

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG

FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 8 Datum : 4 juni 2015 Datum laatste verslag : 4 december 2014 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap Mainframe SW B.V. h.o.d.n. MFSW Software & Detachering statutair

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw.) Nummer: 1 Datum: 27 november 2012

FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw.) Nummer: 1 Datum: 27 november 2012 FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw.) Nummer: 1 Datum: 27 november 2012 Gegevens onderneming : Synchronicity/Design B.V., gevestigd te (2012 NH) Haarlem aan de Wagenweg 98 zwart Insolventienummer : F12/533

Nadere informatie