FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 1 december 2014

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 1 december 2014"

Transcriptie

1 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 1 december 2014 De bevindingen zijn gebaseerd op verstrekte en/of aangetroffen informatie. Dit verslag is niet bedoeld om rechten en/of verplichtingen vast te leggen en/of te doen ontstaan. Gegevens onderneming : Cynax B.V. Faillissementsnummer : C/16/14/971 F Datum uitspraak : 4 november 2014 Curator : mr. M.H. de Vries R-C : mr. C.J. Hofman Activiteiten onderneming Omzetgegevens Personeel gemiddeld aantal : Ontwikkelen, produceren en uitgeven van software. : 2014 : P.m : : : : Geen Saldo einde verslagperiode : (bijlage 1) Verslagperiode : 4 t/m 28 november 2014 Bestede uren in verslagperiode : 42,7 uren (bijlage 2) Bestede uren in totaal : 42,7 uren 1. Inventarisatie 1.1. Directie en organisatie : Failliet is opgericht op 4 juli Bestuurder sinds die datum is RawMagic B.V. De enig bestuurder en enig aandeelhouder van voornoemde vennootschap is mevrouw R. Rahimi. Naast RawMagic B.V. was bestuurder van failliet de heer H(ewal) Rahimi, van 24 oktober 2008 tot 10 september Het management werd gevormd door de broers Hawre en Hewal Rahimi en voornoemde mevrouw Rahimi. Het drietal houdt (direct of indirect) het kapitaal in failliet in gelijke verhoudingen Winst en verlies : 2014 : P.m : -/ : -/ : -/ Balanstotaal : 2014 : P.m : : : Lopende procedures : Geen 1 Concept jaarrekening

2 1.5. Verzekeringen : Failliet had de gebruikelijke verzekeringen afgesloten. Voor zover niet van rechtswege vervallen door de faillietverklaring, zullen deze worden beëindigd en zal worden verzocht om premierestitutie. In verband met de nog lopende verkoop van de inventarisonderdelen, is namens de boedel een inboedelverzekering afgesloten Huur : De huurovereenkomst is door mij met machtiging van de rechtercommissaris opgezegd bij brief van 25 november Hierdoor zal de huurovereenkomst eindigen per 1 maart Oorzaken faillissement Uit gesprekken met de heren en mevrouw Rahimi en overige door en namens hen aan mij mondeling en schriftelijk verstrekte informatie leid ik het volgende af. Failliet exploiteerde sinds 2005 een onderneming op het gebied van de ontwikkeling van software. Zij dreef haar onderneming laatstelijk vanuit een kantoorruimte op het van Houten Industriepark in Weesp met negen werknemers. Als genoemd werd het management wordt gevormd door de broers Hawre en Hewal Rahimi en mevrouw Rahimi. Vrijwel vanaf de start van de onderneming was Biztools, een producent van bedrijfssoftware, de grootste opdrachtgever van failliet. Voor deze opdrachtgever heeft failliet verschillende tools ontwikkeld op het gebied van voorraadbeheer, bedrijfsprocessen en logistiek. De opdrachtverlening door Biztools was ingegeven door een familierelatie; de vader van mevrouw Rahimi bekleedt een belangrijke positie bij Biztools. In feite heeft Biztools failliet langdurig in leven gehouden. De laatste jaren daalde de omzet verbonden aan de opdrachten van Biztools. De door failliet ontwikkelde tools waren namelijk uitontwikkeld en nieuwe opdrachten bleven uit. Failliet heeft pogingen ondernomen om de afhankelijkheid van failliet van voornoemde opdrachtgever te beperken. Daartoe ondernam zij initiatieven op het gebied van website ontwerp en internetverkoop. Verder werd failliet actief op het verzorgen van cursussen over en de implementatie van bedrijfssoftware binnen het MKB. Dit leidde echter niet tot een substantiële alternatieve omzetgroei. Uiteindelijk dwongen de liquiditeitskrapte en een gebrek aan perspectief op een positieve exploitatie failliet tot het doen van een eigen aangifte. 2. Personeel 2.1. Aantal ten tijde van faill. : Aantal in jaar voor faill. : Datum ontslagaanzegging : 7 november Activa Onroerende zaken 3.1. Beschrijving : Hiervan is niet gebleken Verkoopopbrengst : N.v.t 3.3. Hoogte hypotheek 3.4. Boedelbijdrage Pagina 2 van 5

3 Bedrijfsmiddelen 3.5. Beschrijving : Een gebruikelijke kantoorinventaris 3.6. Verkoopopbrengst : De kantoorinventaris zal worden aangeboden via een internetveiling Boedelbijdrage Rabobank, de enige betrokken bank, heeft uitsluitend een pandrecht op debiteuren Bodemvoorrecht Fiscus Voorraden / Onderhanden werk 3.9. Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage Andere activa Beschrijving : Lopende overeenkomsten met opdrachtgevers, domeinnaam en de merknaam Cynax (Verkoop)opbrengst : Deze activa zijn - samen met zes laptops - verkocht aan de aandeelhouder van failliet. verkoopinspanningen. 4. Debiteuren 4.1. Omvang debiteuren : , Opbrengst : P.m Boedelbijdrage : P.m. Rabobank is voorzien van de debiteureninformatie. De wijze van uitwinning daarvan dient nog te worden afgestemd. 5. Bank / Zekerheden 5.1. Vorderingen van bank(en) : Rabobank: , Lease contracten : Failliet leasede operationeel een aantal auto s. Deze zijn inmiddels ingeleverd Beschrijving zekerheden : De debiteurenvorderingen zijn verpand aan Rabobank Boedelbijdragen : P.m Eigendomsvoorbehoud 5.7. Reclamerechten 5.8. Retentierechten 6. Doorstart / voortzetten Voortzetten 6.1. Exploitatie / zekerheden 6.2. Financiële verslaglegging Doorstart 6.3. Beschrijving Pagina 3 van 5

4 6.4. Verantwoording 6.5. Opbrengst 6.6. Boedelbijdrage 7. Rechtmatigheid 7.1. Boekhoudplicht : De administratie maakt een verzorgde indruk Depot jaarrekeningen : Jaarrekening 2010 : 23 januari 2014 (te laat) Jaarrekening 2011 : 29 november 2013 (te laat) Jaarrekening 2012 : 29 juli 2014 (te laat) Jaarrekening 2013 : Niet gedeponeerd 7.3. Goedk. Verkl. Accountant Failliet is een kleine vennootschap in de zin van de artt. 2:396 en 2:397 BW. Zij was dan ook niet gehouden een accountantsonderzoek te laten verrichten Stortingsverpl. aandelen : Voor zover geen volstorting zou hebben plaatsgevonden zijn eventuele daaruit voortvloeiende aanspraken verjaard gelet op de oprichtingsdatum van failliet 7.5. Onbehoorlijk bestuur : In onderzoek 7.6. Paulianeus handelen : In onderzoek 8. Crediteuren 8.1. Boedelvorderingen : Huur P.m. Merkgemachtigde 719,95 Inboedelverzekering P.m. Loonovername UWV P.m. Salaris curator P.m Pref. vord. vd Fiscus : Pref. vord. vh UWV : P.m Andere pref. crediteuren : 318, Aantal conc. crediteuren : Bedrag conc. crediteuren : Verwachte wijze v. afwik. : Onbekend 9. Procedures 9.1 Naam wederpartij(en) 9.2 Aard procedure 9.3 Stand procedure 10. Overig 10.1 Termijn afwikkeling faill. : 9 maanden 10.2 Plan van aanpak : Verificatie vorderingen Afstemming met Rabobank incasso debiteuren Afwikkeling koopovereenkomst Verkoop inventaris Pagina 4 van 5

5 Onderzoek taakvervulling bestuur Onderzoek administratie 10.3 Indiening volgend verslag : Over drie maanden * * * Pagina 5 van 5

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 31 januari 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 31 januari 2014 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 31 januari 2014 De bevindingen zijn gebaseerd op verstrekte en/of aangetroffen informatie. Dit verslag is niet bedoeld om rechten en/of verplichtingen vast te leggen

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 23 juli 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 23 juli 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 23 juli 2013 De bevindingen zijn gebaseerd op verstrekte en/of aangetroffen informatie. Dit verslag is niet bedoeld om rechten en/of verplichtingen vast te leggen

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 21 november 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 21 november 2014 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 21 november 2014 De bevindingen zijn gebaseerd op verstrekte en/of aangetroffen informatie. Dit verslag is niet bedoeld om rechten en/of verplichtingen vast te leggen

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 19 juni 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 19 juni 2014 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 19 juni 2014 De bevindingen zijn gebaseerd op verstrekte en/of aangetroffen informatie. Dit verslag is niet bedoeld om rechten en/of verplichtingen vast te leggen

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 7 juni 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 7 juni 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 7 juni 2013 De bevindingen zijn gebaseerd op verstrekte en/of aangetroffen informatie. Dit verslag is niet bedoeld om rechten en/of verplichtingen vast te leggen

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 24 juni 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 24 juni 2014 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 24 juni 2014 De bevindingen zijn gebaseerd op verstrekte en/of aangetroffen informatie. Dit verslag is niet bedoeld om rechten en/of verplichtingen vast te leggen

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 30 december 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 30 december 2014 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 30 december 2014 De bevindingen zijn gebaseerd op verstrekte en/of aangetroffen informatie. Dit verslag is niet bedoeld om rechten en/of verplichtingen vast te leggen

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 12 december 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 12 december 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 12 december 2013 De bevindingen zijn gebaseerd op verstrekte en/of aangetroffen informatie. Dit verslag is niet bedoeld om rechten en/of verplichtingen vast te leggen

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 5 december 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 5 december 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 5 december 2013 De bevindingen zijn gebaseerd op verstrekte en/of aangetroffen informatie. Dit verslag is niet bedoeld om rechten en/of verplichtingen vast te leggen

Nadere informatie

Nummer: 2 Datum: 28 december 2010

Nummer: 2 Datum: 28 december 2010 OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 28 december 2010 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap ZappSpace B.V. Faillissementsnummer : F 10/741 Datum uitspraak : 28 september 2010 Rechter-commissaris

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 18 mei 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 18 mei 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 18 mei 2015 De bevindingen zijn gebaseerd op verstrekte en/of aangetroffen informatie. Dit verslag is niet bedoeld om rechten en/of verplichtingen vast te leggen

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 21 mei 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 21 mei 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 21 mei 2015 In dit verslag wordt de volgorde aangehouden uit het vorige verslag. Als geen nieuwe ontwikkelingen te melden zijn, maar nog wel te verwachten, wordt

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 23 juli 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 23 juli 2014 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 23 juli 2014 De bevindingen zijn gebaseerd op verstrekte en/of aangetroffen informatie. Dit verslag is niet bedoeld om rechten en/of verplichtingen vast te leggen

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 30 april 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 30 april 2014 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 30 april 2014 In dit verslag wordt de volgorde aangehouden uit het vorige verslag. Als geen nieuwe ontwikkelingen te melden zijn, maar nog wel te verwachten, wordt

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 1 november 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 1 november 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 1 november 2013 In dit verslag wordt de volgorde aangehouden uit het vorige verslag. Als geen nieuwe ontwikkelingen te melden zijn, maar nog wel te verwachten, wordt

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG RECHTSPERSOPON EX ART. 73a FW. Nummer: 1 Datum: 10 maart 2015

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG RECHTSPERSOPON EX ART. 73a FW. Nummer: 1 Datum: 10 maart 2015 OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG RECHTSPERSOPON EX ART. 73a FW. Nummer: 1 Datum: 10 maart 2015 In dit verslag wordt de volgorde aangehouden uit het (eventuele) vorige verslag. Als er geen nieuwe ontwikkelingen

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 6 november 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 6 november 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 6 november 2013 De bevindingen zijn gebaseerd op verstrekte en/of aangetroffen informatie. Dit verslag is niet bedoeld om rechten en/of verplichtingen vast te leggen

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 28 januari 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 28 januari 2014 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 28 januari 2014 In dit verslag wordt de volgorde aangehouden uit het vorige verslag. Als geen nieuwe ontwikkelingen te melden zijn, maar nog wel te verwachten, wordt

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 17 april 2013. : BKV Beheer B.V.:

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 17 april 2013. : BKV Beheer B.V.: FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 17 april 2013 Gegevens onderneming : BKV Beheer B.V. BKV Vastgoedonderhoud B.V. Faillissementsnummer : 13/253F 13/257F Datum uitspraak : 12 maart 2013 Curator : mr

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Nummer: 1 Datum: 4 mei 2015 Gegevens onderneming: Arjan Uil Beheer B.V. (KbK nr. 02082548) gevestigd Datum uitspraak: 10 maart 2015 Curator:

Nadere informatie

Rena B.V. Groesweg 9, 5993 NN Maasbree Postbus 8021, 5993 ZG Maasbree KvK; 12005729. mr. M.J.A.M. Muijres mr. H.H. Dethmers

Rena B.V. Groesweg 9, 5993 NN Maasbree Postbus 8021, 5993 ZG Maasbree KvK; 12005729. mr. M.J.A.M. Muijres mr. H.H. Dethmers FAILLISSEMENTSVERSLAG Curator Nummer faillissement Naam faillissement Rechter-commissaris Rechtbank : mr. M.J.A.M. Muijres : 09/125 F : Rena B.V. : mr. H.H. Dethmers : Roermond Nummer: 3 Datum: 1 februari

Nadere informatie

statutair gevestigd te Amsterdam, zaakdoende te Abcoude Faillissementsnummer: 11/84 F (11.4 S) Datum uitspraak: 3-2-2011 (surséance 24-1-20110)

statutair gevestigd te Amsterdam, zaakdoende te Abcoude Faillissementsnummer: 11/84 F (11.4 S) Datum uitspraak: 3-2-2011 (surséance 24-1-20110) Bijlage 1 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Nummer: 1 Datum: 4-3-2011 Datum uitspraak: 3-2-2011 (surséance 24-1-20110) Curator: Mr S.K.Li R-C: Mevrouw Mr C.M. Degenaar Activiteiten

Nadere informatie

Verslagperiode 2 november 2011 tot en met 17 januari 2012 Bestede uren in verslagperiode 99,06 uur (tot en met 17 januari 2012)

Verslagperiode 2 november 2011 tot en met 17 januari 2012 Bestede uren in verslagperiode 99,06 uur (tot en met 17 januari 2012) FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ART. 73A FW Nummer Tweede openbare verslag Datum 18 januari 2012 Gegevens onderneming Scooterland B.V. (20068456) Faillissementsnummer 11 / 580 F Datum uitspraak 4 oktober 2011

Nadere informatie

Gevestigd (geweest) te Amsterdam, Warmoesstraat 15 Faillissementsnummer: 11/62F Datum uitspraak: 25-01-2011. Mevrouw Mr C.M.

Gevestigd (geweest) te Amsterdam, Warmoesstraat 15 Faillissementsnummer: 11/62F Datum uitspraak: 25-01-2011. Mevrouw Mr C.M. Bijlage 1 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Nummer: 1 Datum: 11-2-2011 Datum uitspraak: 25-01-2011 Curator: Mr S.K.Li R-C: Mevrouw Mr C.M. Degenaar Activiteiten onderneming:

Nadere informatie

Omzetgegevens : Laatst bekend 2007 155.347 Personeel gemiddeld aantal : 0

Omzetgegevens : Laatst bekend 2007 155.347 Personeel gemiddeld aantal : 0 OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum:21 april 2011 Gegevens onderneming : Kessietrans B.V. Faillissementsnummer : F10/883 Datum uitspraak : 23 november 2010 Rechter-commissaris : Mr. P van Essen

Nadere informatie

Omzetgegevens : Laatst bekend 2007 155.347 Personeel gemiddeld aantal : 0

Omzetgegevens : Laatst bekend 2007 155.347 Personeel gemiddeld aantal : 0 OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 11 mei 2012 Gegevens onderneming : Kessietrans B.V. Faillissementsnummer : F10/883 Datum uitspraak : 23 november 2010 Rechter-commissaris : Mr. P van Essen

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer: 1 Datum: 11 mei 2012. Gegevens onderneming Inschrijvingsnummer handelsregister

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer: 1 Datum: 11 mei 2012. Gegevens onderneming Inschrijvingsnummer handelsregister OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 11 mei 2012 Gegevens onderneming Inschrijvingsnummer handelsregister : Bij jou thuis B.V. 28085710 Faillissementsnummer : F12/314 Datum uitspraak : 24 april

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Nummer: 1 Datum: 7 maart 2014 Gegevens onderneming: Datum uitspraak: 7 januari 2014 Curator: mr S. van Gessel R-C: mr L.T. de Jonge Activiteiten

Nadere informatie

Nummer: 1 Datum: 2 januari 2013. Ontwikkelen en produceren van maatwerksoftware, gamestudio en 3D oplossingen

Nummer: 1 Datum: 2 januari 2013. Ontwikkelen en produceren van maatwerksoftware, gamestudio en 3D oplossingen Bijlage 1 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex artikel 73a Fw) Nummer: 1 Datum: 2 januari 2013 Gegevens gefailleerde: Datum uitspraak: 27 november 2012 Curator: mr. J.P. Davids R-C: De heer

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG NDY NEDERLAND B.V. Nummer: 1 Datum: 14 april 2015

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG NDY NEDERLAND B.V. Nummer: 1 Datum: 14 april 2015 Gegevens onderneming : NDY Nederland B.V. Faillissementsnummer : C/16/15/216 F Datum uitspraak : 17 maart 2015 Curator : mr. M. Telderman R-C : mr. E.T.M. Schoevaars Activiteiten onderneming : ICT-dienstverlening

Nadere informatie