abcdefg Nieuwsbrief mei 2014

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "abcdefg Nieuwsbrief 11 13 mei 2014"

Transcriptie

1 abcdefg Nieuwsbrief mei 2014 lgemeen nieuws Studiedag woensdag 28 mei Op woensdag 28 mei hebben de leerkrachten een studiedag. De kinderen zijn die dag vrij. ansluitend zijn we donderdag 29 en vrijdag 30 mei gesloten vanwege hemelvaart. We wensen u een prettig lang weekend! De opvang is open op de studiedag. Vergeet u niet op te geven via als u gebruik wilt maken van de opvang op deze dag? Nieuws uit de MR Gisteren heeft u via de schoolmail een brief ontvangen van de MR. Daarin worden ouders opgeroepen zich kandidaat te stellen voor het MR lidmaatschap. Ruud Schonk (Raam) en Paula Mendes (MD-laan) nemen afscheid van de MR en stellen zich niet herkiesbaar. Onlangs is een nieuw MR-reglement vastgesteld door Librijn. Daarin is op verzoek van de MR vastgelegd dat er gelijke vertegenwoordiging vanuit beide locaties moet zijn. Dat zijn 2 ouders per locatie. Voor de nu komende kandidaatstellingsronde betekent dit dat de MR per locatie minstens 1 kandidaat zoekt. Bij meerdere kandidaten per locatie zullen nog voor de zomervakantie verkiezingen worden gehouden. In dat geval kunt u alleen stemmen op een kandidaat van de locatie waar uw kind op school zit. In de vergadering van maart jl. is het plaatsingsbeleid van de school met de directie besproken. Ingestemd is met de nieuwe lijn dat kinderen die eenmaal op een van de twee locaties zijn gestart daar ook blijven en niet meer op de wachtlijst voor de andere locatie kunnen staan. Reden is dat voor de desbetreffende kinderen zulke veranderingen vaak emotievol zijn en er een negatief effect richting de andere kinderen van de groep, de leerkracht en andere ouders van uit gaat, terwijl het onderwijskundig niet nodig is. Het nieuwe plaatsingsbeleid maakt de wachtlijst voor onze school ook beter hanteerbaar. De aanpassing van het beleid wordt in de schoolgids opgenomen. Ook de jaarlijkse trendanalyses van Cito-toetsen zijn in maart in de MR gepresenteerd. In de trendanalyses wordt duidelijk of een groep op bijvoorbeeld rekenen, begrijpend lezen of spelling boven of beneden het landelijk gemiddelde scoort. Op dit punt zijn door de MR geen bijzonderheden opgemerkt. MR-vergadering 3 juni De volgende MR vergadering is op dinsdag 3 juni op de locatie Raam. Junivakantie Van maandag 9 tot en met vrijdag 13 juni is de school gesloten in verband met vakantie. Wat is passend onderwijs? Informatie van het SWV Elk kind heeft recht op goed onderwijs. Ook kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. Het kabinet wil dat zoveel mogelijk kinderen naar een gewone school in de buurt kunnen gaan. Want zo hebben ze de beste kansen op een vervolgopleiding en meedoen in de samenleving. Kinderen die het echt nodig hebben kunnen, net als nu, naar het speciaal onderwijs. Dat blijft.

2 Het samenwerkingsverband PPO Delflanden wil met scholen en ouders dit voor ieder kind realiseren. Wat verandert er? Scholen krijgen een zorgplicht. Dat betekent dat scholen elk kind een passend onderwijsplek moeten bieden. Of op de school waar u uw kind aanmeldt, eventueel met extra ondersteuning of op een andere school in het regulier of speciaal onderwijs. In het samenwerkingsverband PPO Delflanden, waar uw school deel van uitmaakt, worden ouders van begin af aan betrokken en scholen gaan intensiever samenwerken. Ouders hoeven geen ingewikkelde indicatieprocedure te doorlopen en er zijn na 1 augustus 2014 geen rugzakjes meer. De extra ondersteuning wordt door de scholen binnen het samenwerkingsverband zelf georganiseerd. Waar dit niet mogelijk is, heeft het samenwerkingsverband PPO Delflanden afspraken met andere scholen en/of samenwerkingsverbanden. Basisondersteuning. De scholen hebben binnen het samenwerkingsverband PPO Delflanden afspraken gemaakt over de basisondersteuning. Basisondersteuning is wat iedere school aan ondersteuning gaat bieden. Voor ouders wordt de komende jaren hiermee helder wat zij kunnen verwachten van scholen. Scholen en ouders kunnen gebruik maken van een helpdesk. Preventief ondersteuners zijn beschikbaar voor de scholen. Van rugzak naar arrangement. Op 1 augustus 2014 stopt de rugzak. Kinderen, die op deze wijze extra ondersteuning ontvangen, worden op een andere wijze ondersteund. Het geld voor deze extra ondersteuning verdwijnt niet. Het samenwerkingsverband PPO Delflanden heeft voor het schooljaar overgangsbeleid gemaakt. Dit houdt in dat scholen met ouders van kinderen, die nu een rugzakje hebben en volgend schooljaar nog op de basisschool zitten in aanmerking kunnen komen voor een verlenging van dit rugzakje voor één jaar. Hiervoor is een eenvoudige procedure opgesteld. Het samenwerkingsverband is inmiddels met een pilot gestart om na te gaan welke arrangementen nodig zijn om kinderen, die behoefte hebben aan extra ondersteuning te kunnen helpen. Vanaf het schooljaar gaat dit nieuwe arrangementenbeleid van start. Eind 2014 of begin 2015 wordt u hierover verder geïnformeerd. Speciale lesplaatsen. Het blijft mogelijk om kinderen een onderwijsplek te blijven geven in het speciaal basisonderwijs of speciaal onderwijs. Binnen het samenwerkingsverband PPO Delflanden spreken we dan over speciale lesplaatsen. Van ondersteuningsvraag naar arrangement/ speciale lesplaats. ls blijkt dat kinderen meer nodig hebben dan basisondersteuning worden ouders betrokken bij het doorlopen van het gehele proces om te komen tot een arrangement of speciale lesplaats. Samengevat gaat dit als volgt. - Vaststellen of basisondersteuning wel of niet toereikend is.

3 - Lokale ondersteuningsadviseur van het samenwerkingsverband gaat hierover in gesprek met de school. - De school is vanuit het leerlingvolgsysteem dat zij hanteren begonnen met de invulling van het groeidocument. - Indien vastgesteld is dat het kind extra ondersteuning nodig heeft, worden er gesprekken gepland met ouders, basisschool, de lokale ondersteuningsadviseur en eventueel een andere expert. - Bij een route naar een speciale lesplaats wordt ook een vertegenwoordiger van de school voor speciaal basisonderwijs of speciaal onderwijs uitgenodigd. - lle betrokken gaan samen een ontwikkelingsperspectief maken. - Hierin wordt beschreven wat het kind nodig heeft om tot goed onderwijs te kunnen komen en op welke lesplaats dat het beste kan. - Bij een arrangement op de basisschool waar het kind al zit, kan bij een goed samengesteld ontwikkelingsperspectief snel een besluit worden genomen. - Bij een speciale lesplaats gaat het ontwikkelingsperspectief naar de toelaatbaarheidscommissie van het samenwerkingsverband. Deze beoordeelt het ontwikkelingsperspectief dat door alle betrokkenen gezamenlijk is gemaakt. - Een toelaatbaarheidsverklaring zal, uitgezonderd bepaalde doelgroepen, altijd tijdelijk zijn. Met ouders en scholen wordt hierover altijd gesproken. Zij brengen hierover een advies uit. anmelding school. U kiest de school die u voor uw kind geschikt vindt en u meldt uw kind minimaal 10 weken van tevoren schriftelijk aan. In de schoolgids staat welke ondersteuning de school kan bieden. Binnen 6 tot 10 weken laat de school weten of uw kind wordt toegelaten of komt de school met een voorstel voor een beter passende plek voor uw kind op een andere school. Dat gebeurt altijd in overleg met u. PPO Delflanden, Postbus 698, 2600 R Delft

4 Locatie Maria Duystlaan Schoolfotograaf donderdag 15 mei Op donderdag 15 mei komt de schoolfotograaf van ieder kind een fraai portret maken. Ook maakt hij een klassenfoto van elke groep. Daarnaast zal hij broertjes en zusjes met elkaar op de foto zetten. Broertjes en zusjes die niet bij ons op school zitten zijn vanaf uur welkom om op de foto te gaan met hun broer/zus. U vindt de fotograaf in het lokaal van de peuters. Verkeerslessen onderbouw D & E De eerste verkeersles, fietskunsten, is een echte uitdaging gebleken. De meeste kleuters zijn nog druk bezig om te leren fietsen; een bocht maken en precies op tijd remmen is dan inderdaad een hele kunst! Remmen dat doen velen met 2 voeten op de grond. Toch waren er ook echte cracks die al oefenden om hun hand uit te steken! Hulpouders, bedankt, het was een nuttige les! Op 22 mei is de volgende les; oversteken op het plein. Op donderdag 5 juni gaan we een verkeerswandeling maken door de wijk. We oefenen dan het oversteken op diverse (kruis-)punten. Hier hebben we nog dringend hulp bij nodig; kijk even of u mee kunt wandelen en teken dan in op de lijst bij de klassendeur. Onderbouw E vertrekt om uur, onderbouw D om uur. lvast bedankt! Tussendoortje in de onderbouw Rond de klok van uur eten de kinderen van beide onderbouwgroepen een tussendoortje. Graag zien we dan een stukje (schoongemaakt) fruit met eventueel wat te drinken. Er zijn echter ook kinderen die van thuis fruit, wat drinken, een koek en nog meer lekkers meekrijgen om als tussendoortje te nuttigen. Dat is echt te veel voor een kleuter. Ongeveer twee uur later lunchen we. Het is fijn als kinderen dan met smaak hun boterhammen kunnen eten en niet nog met volle magen zitten vanwege hun tussendoortje.

5 Locatie Raam Gefeliciteerd Gregor en Paola! Op donderdag 8 mei is Gregor in het huwelijksbootje gestapt. Hij is al jaren werkzaam als vrijwilliger bij ons op school en wat is er dan leuker om na de bruiloft ontvangen te worden door kinderen waar hij mee werkt/ heeft gewerkt. Het weer zat niet echt mee, maar dat mocht de pret niet drukken. Met een heel groepje kinderen, ouders en collega s werden Gregor en Paolo na de huwelijksvoltrekking opgewacht met ballonnen en bellenblaas en toegezongen. Wij wensen het bruidspaar heel veel geluk toe. Schoolfotograaf donderdag 15 mei Op donderdag 15 mei komt de schoolfotograaf van ieder kind een fraai portret maken. Ook maakt hij een klassenfoto van elke groep. Daarnaast zal hij broertjes en zusjes met elkaar op de foto zetten onder schooltijd. De peuters van peutergroep Marie kunnen zijn vanaf 8.00 uur welkom om op de foto te gaan met hun broer/zus. lle andere broers en zussen die niet op school zitten kunt u evt. om uur samen op de foto laten gaan. U vindt de fotograaf in het speellokaal. Schoolreis onderbouw Vrijdag 16 mei 2014 gaan we op schoolreis! Dit jaar gaan we naar dierentuin Blijdorp in Rotterdam. In de dierentuin lopen de kinderen in groepjes met een ouder door de dierentuin. Er is ook een speurtocht die ze kunnen doen. bonnementen: an kinderen en ouders die meegaan met een abonnement op Blijdorp wordt verzocht deze op 16 mei mee te nemen en af te geven aan de leerkracht. Wij houden de abonnementen bij ons en geven ze aan het eind van de dag weer terug. Vertrek en aankomst: De kinderen zijn op de gebruikelijke tijd op school. Kinderen houden hun jassen en schoenen aan en hun rugtas op hun rug. Om even over half negen lopen we met z n allen naar de bussen. Deze zullen uiterlijk om uur vertrekken vanaf het Vrije Land/Oostsingel bij de Plantage fietsbrug. Om uur vertrekken we weer vanuit Blijdorp om rond uur aan te komen bij het Vrije Land fietsbrug. Graag zien we u daar om de kinderen op te halen (Regel dit eventueel met de NSO). Kleding: Trek de kinderen kleding aan waarmee ze kunnen ravotten. Bij mooi weer eventueel een pet, zonnebrandcrème en extra drinken. Bij slecht weer regenkleding en laarzen. Eten en drinken: Iedereen zorgt voor eigen eten en drinken in een handige rugtas. Wij zorgen voor extra versnaperingen tussendoor: ontbijtkoek, appel, komkommer en iets kouds. Snoep meegeven is echt niet nodig! Mochten er nog onduidelijkheden zijn, kom dan even langs bij de onderbouwleerkrachten. Met vriendelijke groet, Willemien, Mariska, Dianne, Joyce en Helene.

6 Oproep: knuffels voor Tanzania Wij zijn Kieran en River en wij kozen een opdracht bij de pittige plus torens voor een goed doel. Wij gaan knuffels inzamelen en wij werken met een moeder van iemand uit de onderbouw. Zij gaat met de ingezamelde knuffels naar Tanzania om de knuffels aan kinderen te geven in een ziekenhuis daar. Vanaf 19 mei zullen er kratten in de hal staan, waar de knuffels verzameld zullen worden. Help de kinderen in Tanzania aan leuke, mooie, in goede staat zijnde knuffels!! Uitstapje naar het Museon Beste ouders/verzorgers van de bovenbouw van de Jan Vermeerschool Op maandag 2 juni van tot uur gaan we met de hele bovenbouw naar het Museon, hierbij hebben we hulp nodig van ouders. Wij hebben ongeveer 6 ouders nodig die de bovenbouw begeleiden, als u meegaat moet u een half uur voor vertrektijd aanwezig zijn. In het Museon gaan we verschillende activiteiten doen, we gaan een speurtocht doen door het Museon, bovenbouw gaat een les volgen over het klimaat en een film kijken over het klimaat. an die film heeft Marijn Grashof (BB) meegewerkt. ls u kan, laat u dit dan even weten? Dit kan bij de leerkracht van uw kind. Sarah Janssen, Claire Meurisse, Fieke Mooij en Femke Gill. Sportdagbegeleiding locatie Raam Op vrijdag 4 juli wordt op het atletiekterrein van V 40 weer onze jaarlijkse sportdag gehouden. Let op dit is een andere datum dan in de kalender staat! Zonder uw hulp is deze dag niet mogelijk en doen we dus bij deze een beroep op u. Wij zoeken ouders (of grote broers/zussen/opa s /oma s/oppas/etc.) om groepjes te begeleiden bij de onder- /middenbouw en midden-/bovenbouw (5/6) en ouders om de spellen te begeleiden bij de midden- /bovenbouw. Het sportdag gedeelte zal eindigen om ongeveer uur. Er wordt vervolgens met de klas geluncht en aansluitend is er nog een sponsorloop tot uur. Over de sponsorloop komt er nog aparte informatie. U ontvangt op 16 mei een brief, via de mail, met verdere gegevens omtrent het opgeven om te helpen. rmbandje gevonden Er is vlak bij school een armbandje gevonden. Volgens de vinder is het best waardevol, iig voor de eigenaar. Het lag op straat tussen de Fortuinstraat en de Schutterstraat. ls u uw armbandje verloren hebt, dan kunt u zich met een beschrijving van de armband melden bij nneloes.

Schoolgids 2015 2016

Schoolgids 2015 2016 Schoolgids 2015 2016 locatie Giessen: Tweezalmenstraat 5 postbus 11 0183-441730 4283 HC Giessen 4284 ZG Rijswijk locatie Rijswijk: Enghweg 1 postbus 6 0183-441983 4284 EM Rijswijk 4284 ZG Rijswijk INHOUD

Nadere informatie

Het Blaadje. Schooljaar 2009-2010 editie september. Inhoudsopgave Het Blaadje digitaal... Het Blaadje digitaal. Deze maand...

Het Blaadje. Schooljaar 2009-2010 editie september. Inhoudsopgave Het Blaadje digitaal... Het Blaadje digitaal. Deze maand... Het Blaadje Schooljaar 2009-2010 editie september mededelingenblad voor ouders/verzorgers van leerlingen van De Wingerd Inhoudsopgave Het Blaadje digitaal... Deze maand.... Het eerste Blaadje van dit schooljaar...

Nadere informatie

MIJN KIND HEEFT EEN HANDICAP. Wat betekent Passend Onderwijs voor ons?

MIJN KIND HEEFT EEN HANDICAP. Wat betekent Passend Onderwijs voor ons? MIJN KIND HEEFT EEN HANDICAP Wat betekent Passend Onderwijs voor ons? Wat is er aan de hand? Elk kind in Nederland heeft recht op goed onderwijs. Voor kinderen met een lichamelijke of meervoudige handicap

Nadere informatie

De Vlinder. onderdeel van Maashorst

De Vlinder. onderdeel van Maashorst De Vlinder onderdeel van Maashorst Schoolgids 2014-2015 Schoolgids De Vlinder 2014-2015 Voorwoord Welkom aan alle ouders en aan alle nieuwe kinderen die onze school bezoeken. We hopen dat u en uw kind(eren)

Nadere informatie

Schoolgids 2012/2013

Schoolgids 2012/2013 Schoolgids 2012/2013 De Kameleon 01. ONZE SCHOOL 4 02. WAAR DE SCHOOL VOOR STAAT 4 03. ORGANISATIE VAN HET ONDERWIJS 5 04. WIE WERKEN ER IN ONZE SCHOOL 5 05. HET ONDERWIJS OP DE KAMELEON 6 06. DE ZORG

Nadere informatie

Schoolgids Petrusschool

Schoolgids Petrusschool Petrusschool Schooljaar 2014 / 2015 Juli 2014 Schoolgids Petrusschool R.K. Petrusschool Bekkampstraat 49, 7496 AH Hengevelde telefoon 0547-333 420 E-mail: directie@petrushv.nl directie: Dineke Hek (directeur)

Nadere informatie

Voorwoord. Met vriendelijke groet namens het team van OBS Het Lang, Ellen Rouwenhorst Directeur

Voorwoord. Met vriendelijke groet namens het team van OBS Het Lang, Ellen Rouwenhorst Directeur Voorwoord De schoolgids is een wettelijk verplicht document voor de ouders, dat elk schooljaar moet worden goedgekeurd door de MR. In de schoolgids staat alle belangrijke informatie die u moet weten over

Nadere informatie

Voor het eerst naar de basisschool!

Voor het eerst naar de basisschool! Voor het eerst naar de basisschool! Wat moet ik weten? OBS De Wilgenhoek Steurstraat 3 4273EN Hank 0162-402 947 wilghoek@xs4all.nl 1 Inleiding Oei, wat spannend, de eerste schooldag! Hoewel uw kleuter

Nadere informatie

Nieuwsbrief juli 2015

Nieuwsbrief juli 2015 Nieuwsbrief juli 2015 Beste ouders en verzorgers, Bij deze de nieuwsbrief van de maand juli. Tijdens deze laatste schoolweken staan er nog enkele momenten op de planning die voor u als ouders belangrijk

Nadere informatie

2014-2015. Klipperstraat 2-4 1503 AM Zaandam 075-6163929 info@loopplank.nl www.loopplank.nl

2014-2015. Klipperstraat 2-4 1503 AM Zaandam 075-6163929 info@loopplank.nl www.loopplank.nl 2014-2015 Klipperstraat 2-4 1503 AM Zaandam 075-6163929 info@loopplank.nl www.loopplank.nl 1 1. Een woord vooraf Met deze schoolgids willen wij u een zo goed mogelijk beeld geven van onze school. U vindt

Nadere informatie

Waar moet u zijn met uw vraag. Voorwoord. www.horizonprinsenbeek.nl

Waar moet u zijn met uw vraag. Voorwoord. www.horizonprinsenbeek.nl Voorwoord Geachte ouders, verzorgers, Dit is de kalender en informatiegids voor schooljaar 2011-2012. Veel activiteiten hebben we al gepland. Het kan echter zijn dat in de loop van het schooljaar nog wat

Nadere informatie

Schoolgids Schooljaar 2012-2013

Schoolgids Schooljaar 2012-2013 Schoolgids Schooljaar 2012-2013 Adresgegevens: De Schittering Burgemeester Godwaldtstraat 2-4 4927 BB Hooge Zwaluwe Tel.: 0168-482371 email: info@bsdeschittering.nl website: www.bsdeschittering.nl Hooge

Nadere informatie

NIEUWE LENTE, NIEUWE ENERGIE!

NIEUWE LENTE, NIEUWE ENERGIE! De Witte Vogel Digitale nieuwsbrief maart/april 2014 Snel naar: algemeen nieuws nieuws kdc nieuws so & vso overig nieuws bijzondere dagen NIEUWE LENTE, NIEUWE ENERGIE! Bij het schrijven van deze nieuwsbrief

Nadere informatie

Willibrord Nieuws jaargang 19, nr. 5 28 januari 2015

Willibrord Nieuws jaargang 19, nr. 5 28 januari 2015 1 Vanuit de directie: 1. Personeel Willibrord Nieuws jaargang 19, nr. 5 28 januari 2015 Directie: Zoals in de kerstvakantie aan u is bericht zal directeur Sandra Peters niet meer terugkeren op de Willibrord.

Nadere informatie

Schoolgids. Samen in ontwikkeling. Basisschool Sionsheuvel Ericastraat 27 6561 VX Groesbeek 024-3971518 bs-sionsheuvel@bs-sionsheuvel.

Schoolgids. Samen in ontwikkeling. Basisschool Sionsheuvel Ericastraat 27 6561 VX Groesbeek 024-3971518 bs-sionsheuvel@bs-sionsheuvel. Schoolgids Samen in ontwikkeling Basisschool Sionsheuvel Ericastraat 27 6561 VX Groesbeek 024-3971518 bs-sionsheuvel@bs-sionsheuvel.nl Welkom Voor u ligt de schoolgids van basisschool Sionsheuvel in Groesbeek.

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015

Schoolgids 2014-2015 Schoolgids 2014-2015 Adres: Van Eesterenplein 1 1333KM Dependance: M.J.G. Molierestraat 72 1333LP Telefoonnr.: 036-7670630. Website: www.architect.asg-almere.nl 2 Inhoudsopgave Een woord vooraf 3 Almeerse

Nadere informatie

t Kruisrakkertje www.kruisrak.nl Juli 2015

t Kruisrakkertje www.kruisrak.nl Juli 2015 Juli 2015 t Kruisrakkertje De zomervakantie is in zicht, het schooljaar 2014-2015 zit er bijna op. We kijken terug op een druk schooljaar, waarin weer veel gebeurd is. Onderwijskundig zijn er weer stappen

Nadere informatie

De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs.

De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs. De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs. Auteurs: Maartje Reitsma Aleid Schipper praktijkvoorbeeld * uitgelicht * succesfactor * regelgeving Deze handreiking, gebaseerd op de resultaten

Nadere informatie

Schoolgids Basisschool Park16Hoven. Alles wat aandacht krijgt, groeit. Dit document geeft u in vogelvlucht zicht op wat onze school uw kind biedt.

Schoolgids Basisschool Park16Hoven. Alles wat aandacht krijgt, groeit. Dit document geeft u in vogelvlucht zicht op wat onze school uw kind biedt. Schoolgids Basisschool Park16Hoven Alles wat aandacht krijgt, groeit Dit document geeft u in vogelvlucht zicht op wat onze school uw kind biedt. 2014-2015 0 Inhoudsopgave 1. Algemene informatie 2. De school

Nadere informatie

Goudenregenzoom 73 Plataanhout 45. Tel: 079-3615711 Tel: 079-3628129 Fax: 079-3619821. e-mail: directie@obs-dewaterlelie.nl www.obs-dewaterlelie.

Goudenregenzoom 73 Plataanhout 45. Tel: 079-3615711 Tel: 079-3628129 Fax: 079-3619821. e-mail: directie@obs-dewaterlelie.nl www.obs-dewaterlelie. Hoofdgebouw: Dependance: Goudenregenzoom 73 Plataanhout 45 2719HE 2719LC Zoetermeer Zoetermeer Tel: 079-3615711 Tel: 079-3628129 Fax: 079-3619821 e-mail: directie@obs-dewaterlelie.nl www.obs-dewaterlelie.nl

Nadere informatie

schoolgids 2014-2015

schoolgids 2014-2015 schoolgids 2014-2015 Waar elk kind wordt gezien! Instemming en vaststelling van deze schoolgids De Medezeggenschapsraad van de St.Corneliusschool heeft op 16 juni 2014 ingestemd met de tekst van deze schoolgids.

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015

Schoolgids 2014-2015 Schoolgids 2014-2015 INHOUDSOPGAVE Pagina Schoolondersteuningsprofiel 18 Hoogbegaafdheid Dyslexie diagnose en behandeling Inhoudsopgave 1 Externe deskundigheid 20 Voorwoord 2 Jeugdgezondheidszorg De school

Nadere informatie

Mercatorsingel 90, 2803 ER GOUDA Tel.: 0182-571746 E-mail: info@sbo-hetavontuur.nl

Mercatorsingel 90, 2803 ER GOUDA Tel.: 0182-571746 E-mail: info@sbo-hetavontuur.nl Mercatorsingel 90, 2803 ER GOUDA Tel.: 0182-571746 E-mail: info@sbo-hetavontuur.nl Beste Ouders / Verzorgers, Voor u ligt de jaarkalender 2015-2016 van SBO het Avontuur. Deze kalender is tevens het eerste

Nadere informatie

Ons logo! We hopen dat ze met plezier aan de school bij de vijver zullen terugdenken. ALGEMENE GEGEVENS. GRIFTSCHOOL Van Speyklaan 30

Ons logo! We hopen dat ze met plezier aan de school bij de vijver zullen terugdenken. ALGEMENE GEGEVENS. GRIFTSCHOOL Van Speyklaan 30 Ons logo! De Griftschool, prachtig gelegen aan de vijver. Acht jaar lang een bron voor onze leerlingen, waarna ze allen zelfstandig hun eigen weg in het leven gaan zoeken. We hopen dat ze met plezier aan

Nadere informatie

Praktijkboek voor de verkeersouder

Praktijkboek voor de verkeersouder Praktijkboek voor de verkeersouder Het Praktijkboek voor de verkeersouder is een uitgave van Veilig Verkeer Nederland in het kader van het project Verkeersouders. Het praktijkboek vormt samen met het startwerkplan

Nadere informatie

Westfrankelandsestraat 152 3117 AZ Schiedam 010-4261885

Westfrankelandsestraat 152 3117 AZ Schiedam 010-4261885 Schiedam, 01-06-2015 Aan de ouder(s)/verzorger(s), De maand juni is vandaag begonnen. De laatste volle maand van het schooljaar. Achter de schermen zijn we druk bezig met de voorbereidingen voor het komende

Nadere informatie

Zoveel mogelijk kinderen samen naar school

Zoveel mogelijk kinderen samen naar school Zoveel mogelijk kinderen samen naar school 2 inleiding De wet is gewijzigd en dat brengt vernieuwingen met zich mee op de basisschool. Met de invoering van de wet Passend Onderwijs per 1 augustus 2014

Nadere informatie

Schoolgids 6e Montessorischool Anne Frank 2013-2014

Schoolgids 6e Montessorischool Anne Frank 2013-2014 Schoolgids 6e Montessorischool Anne Frank 2013-2014 Adres: Postcode: Tel: E-mail: URL: Niersstraat 41 1078 VJ Amsterdam 020-6640482 info@annefrank-montessori.nl www.annefrank-montessori.nl 1. VOORWOORD...

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. 1. Voorwoord blz. 3

INHOUDSOPGAVE. 1. Voorwoord blz. 3 INHOUDSOPGAVE 1. Voorwoord blz. 3 2. De School blz. 4 Situering Waar komt onze naam vandaan? Het bestuur Het team Gezonde school Scholing leerkrachten Compensatieverlof 3. Waar de school voor staat blz.

Nadere informatie