door Annelieke de Man

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "door Annelieke de Man"

Transcriptie

1 nieuwsbrief Oktober nummer 5 Voorwoord Pleegzorg en school Sinds een jaar gaat mijn eigen kind naar school en hij heeft het er enorm naar zijn zin. Dat weet ik omdat ik hem zelf breng en haal. Dan wissel ik regelmatig een paar woorden, of blikken, met zijn juf. Daarnaast hoor ik natuurlijk dagelijks van hem hoe het die dag is geweest. Die verhalen, daar kan ik echt van genieten. Dat het helmaal niet zo natuurlijk is om van je eigen kind te horen wat het allemaal beleeft op school weet u, als pleegouder, waarschijnlijker beter dan ik. Ik had er eerlijk gezegd nog niet eerder bij stil gestaan dat dit voor ouders van kinderen in een pleeggezin helemaal niet zo vanzelfsprekend is. Dat zij lang niet altijd uit eerste bron vernemen hoe het hun kind op school vergaat. Op pagina 6 leest u het aangrijpende verhaal van een moeder. Zij vertelt hoe belangrijk het voor haar is geweest dat de pleegouders en pleeg-zorgbegeleider haar altijd hebben betrokken bij de school van haar kinderen. Zelf heb ik gesproken met een juf op een basisschool. Hoe is het voor haar wanneer er zo maar ineens een pleegkind in de klas komt (en weer weg gaat)? Wat doet dat met de kinderen in de klas? Ook dit is een indrukwekkend verhaal (pag. 5). Als ik morgen of overmorgen sta te wachten op het schoolplein zal ik best nog eens aan dit onderwerp denken... Veel leesplezier! door Annelieke de Man In dit nummer: Crisisopvang en school 2 School en samenwerken met ouders Agenda 3 HELPDESK Een pleegkind in speciaal onderwijs Juf Margriet, een pleegkind in de klas Beste pleegouders Pleegzorghappening Pleegouderraad 7 Boeken 7 Wij zoeken... 8 Colofon Redactie Kees van Giessen, Twan Janssen, Annelieke de Man, Helma Olyslagers en Angela Schalken Bijdragen van Cecile Martens, Gerda Beck-den Boon, een pleegvader, een moeder POP-21: KOPP KOPP - Kinderen van ouders met psychiatrische of verslavingsproblematiek lopen een verhoogd risico om zelf sociale of psychiatrische problemen te ontwikkelen. Pleegouders kunnen bijdragen om het kind, dat door omstandigheden zoals ernstige psychiatrische problematiek bij de ouder(s) niet thuis kan wonen, meer mogelijkheden te geven om zich zo gezond en veilig mogelijk te ontwikkelen. Maar hoe doe je dat dan? Wat betekent het om een KOPP-kind op te voeden? POP-21, op maandag 21 november, staat volledig in het teken van KOPP. De avond wordt begeleid door Anita Verstegen en Kees van Giessen. Van 20:00 uur tot 22:00 uur bent u van harte welkom aan Kamperfoeliestraat 60 in Oss. Opgeven:

2 2 REDACTIONEEL Crisisopvang en school Kinderen en jongeren zijn gebaat bij een daginvulling. Daarom proberen we de pleegkinderen zo dicht mogelijk bij huis te plaatsen, zodat de al aanwezige daginvulling door kan gaan. Wanneer dit niet mogelijk is, wordt er een andere school of een daginvulling gezocht. Voor wat betreft de scholen neem ik als pleegzorgbegeleider, verbonden aan het crisisinterventieteam van Oosterpoort, deze taak op me. Wanneer er een andere daginvulling nodig is, schakelen we Frits van Marissing in. Binnen Oosterpoort onderhoudt Frits de voorziening Scholing en Werk. Hij heeft contacten met zeer diverse soorten van bedrijven: kinderdagverblijven, zorgboerderijen, winkels, veehouders, tuinbouwers, kleine huisdierfokkerij, kringloopcentra, enz. die bereid zijn jongeren een dagbesteding te geven. door Cecile Martens, pleegzorgbegeleider crisisinterventieteam Samenwerking Mijn ervaring is, dat scholen over het algemeen erg bereidwillig zijn. Er is natuurlijk leerplicht, maar scholen mogen leerlingen weigeren. Belangrijk is dat er vanuit Oosterpoort het contact en de samenwerking onderhouden wordt. Regelmatig een bezoekje, telefoontje of contact via de mail, maakt dat er een samenwerking ontstaat. Veel pleegouders hebben zelf al contact met een basisschool bij hen in de buurt. Daar waar dit niet het geval is, verzorg ik de start en de voortgang. Ook kunnen pleegouders bij mij terecht wanneer zaken niet goed lopen. In de praktijk blijkt dat basisscholen dat relatief eenvoudig opnemen. Je hebt te maken met een of twee leerkrachten, dus de communicatie is kort en duidelijk. Pleegouders hebben bij jongere kinderen vanwege het halen en brengen vanzelfsprekend al contact met de leerkracht. Bij het voortgezet onderwijs is dit niet zo duidelijk. Verschillende leerkrachten, verschillende klassen, andere lesmethodes en dus ook ander lesmateriaal en vaak grote scholen. Toch komen we samen, ook bij het voortgezet onderwijs, vaak wel op een formule uit die blijkt te werken. Met als resultaat dat een jongere ook snel, meestal binnen enkele dagen terecht kan. De medewerking van scholen is bijzonder. Want plotseling en zonder veel voorbereiding, komt er voor de periode van 4 weken* een vreemd kind in de klas. Een acute uithuisplaatsing is een ingrijpende gebeurtenis voor een kind of jongere. Actief bij de les blijven zal dan ook niet altijd lukken. Vaak is de structuur van alledag, op tijd opstaan, een invulling voor de dag hebben, even los van de problemen zijn in een andere situatie, afleiding en s avonds een verhaal hebben, belangrijker dan de lesstof volgen of presteren. De kaders waar binnen dit kan, moeten duidelijk zijn voor alle partijen. Om een jongere snel wegwijs en vertrouwd te maken, wordt er vaak een soort maatje of buddy uit de klas aangewezen om samen mee te lopen. Al is het maar voor 4 weken, de ervaringen van de meeste kinderen en jongeren zijn positief. * Bij crisisinterventie. School en samenwerken met ouders door Gerda Beck-den Boon Ik ben een pleegmoeder met drie pleegkinderen ( jaar), waarvan een sinds kort (na 11 jaar) overgegaan is in weekend pleegzorg. Het samenwerken met de ouders is in het stukje school altijd zoeken naar een middenweg. Je wilt de ouders niet tekort doen, maar aan de andere kant gaat het niet altijd samen, je moet je eigen grenzen ook bewaken want het is tenslotte je eigen gezin. Het kind staat voorop. Wij lossen het op door aparte afspraken voor de oudergesprekken te maken. Bij het ene ouderpaar liet ik de ouders naar de schoolmusical gaan en bij het andere gaan we samen. Voor de schoolrapporten hadden we een aparte afspraak bij één van de kinderen, daarvoor kreeg ik de rapporten in drievoud. Voor moeder- en vaderdag wordt alles gewoon dubbel gemaakt. Ook voor de keuze van het vervolg onderwijs hebben de eigen ouders een gesprek gehad met de leerkracht en het advies besproken. Bij één van de kinderen was een ouder het niet eens met de schoolkeuze en het advies van de basisschool. Ik als pleegouder maak het kind de hele dag mee en weet wat het zelf wil. Er volgen veel gesprekken, je wilt tenslotte toch dat het kind de keuze maakt die bij hem past en waar hij zich prettig bij voelt. Het is zijn toekomst waarbij hij zelf een beroepskeuze bij zal maken. Rekening houdend met dit alles is het dus de keuze geworden waar school, voogd, ik als pleegouder en het kind achter stonden. Dit zijn voor ons de lastige stukjes in de pleegzorg, je probeert af te stemmen en rekening te houden met de wensen van de ouders, maar dit lukt niet altijd. De oudste heeft haar diploma gehaald en daar ben ik bij de uitreiking heen gegaan met ons gezin, de moeder en haar vriend en oma. Mijn pleegdochter was daar heel blij mee en heeft dit ook meerdere malen gezegd. Het is heel prettig wanneer het zo kan, maar daarvoor moet je wel af en toe een stapje terug kunnen doen. Dat is iets wat je in de loop der jaren wel leert, je wilt toch dat het kind gelukkig is en probeert te voorkomen dat het klem komt te zitten. Het vergt wel veel inlevingsvermogen doordat je rekening houdt met de ouders, de band die het kind heeft met de ouders en de band die het kind heeft met jouw eigen gezin. Dat is ook het lastige stukje van pleegzorg, om dit goed af te stemmen. Dat is voor ons als pleegouder niet altijd gemakkelijk, maar het belang van het kind gaat voor en als je dan zo n reactie krijgt van je pleegdochter weet je dat je er goed aan hebt gedaan.

3 AGENDA 3 Pleegzorg en alles wat daarbij komt kijken roept vele vragen op. Om u daarbij te kunnen helpen heeft Oosterpoort een aantal modules ontwikkeld. Per onderwerp komen de belangrijkste zaken aan bod. Daarnaast organiseren wij leuke bijeenkomsten en activiteiten waar u bijv. andere pleegouders en -kinderen kunt ontmoeten. OKTOBER Do 13 20:00-22:00 uur Info-avond pleegzorg, Veghel Vr 21 20:00-22:00 uur POP-21, Oss Do 20 09:30-11:30 uur Opa & Oma koffieochtend, Uden Vr 28 09:30-12:00 uur Oudergroep, Oss NOVEMBER Do 3 09:15-11:30 uur Samenwerken met ouders Za 5 s middags Eigen kinderactiviteit Wo 9 20:00-22:00 uur Info-avond pleegzorg, Oss Di 15 16:30-19:00 uur Opgroeien in een pleeggezin Ma 21 20:00-22:00 uur POP-21, Oss (thema: KOPP) DECEMBER Do 1 20:00-22:00 uur Info-avond pleegzorg, Den Bosch Do 15 09:30-11:30 uur Opa & Oma koffieochtend, Uden Wo 21 20:00-22:00 uur POP-21, Oss Eigen kinderactiviteit Het is niet niks, zo maar een pleegbroertje of zusje in huis. Om ook de eigen kinderen van pleegouders in het zonnetje te zetten, maar ook om ze in contact met elkaar te brengen organiseren wij jaarlijks een leuke activiteit. Hanteren van gedrag - 3 bijeenkomsten Hoe leren kinderen passend gedrag zonder dat ze pijn wordt gedaan? De ontwikkeling van kinderen en het opbouwen van een positief zelfbeeld gaat met vallen en opstaan. Er is veel aandacht voor het creëren van een ondersteunende en accepterende omgeving. Informatieavond Oosterpoort is nog steeds hard op zoek naar nieuwe pleegouders. Tijdens een informatieavond wordt uitgebreid toegelicht wat er komt kijken bij pleegzorg. Daarnaast vertelt een pleegouder over zijn/haar ervaringen. Matchingavond Hoe verloopt matching, waarom is er bij mij nog geen kind (bij)geplaatst? Deze avond is er ruimte voor al uw vragen, daarnaast bekijkt u een aantal profielen van kinderen op de wachtlijst. Meidengroep - 6 bijeenkomsten Voor veel meiden (12 tot 18 jaar) heeft pleegzorg een enorme impact op hun dagelijkse leven en persoonlijkheid. Moeite met nabijheid en een lage eigenwaarde spelen hierbij een grote rol. Samen met lotgenoten kunnen ze ervaringen uitwisselen en leren van elkaar. Netwerkmodule - 3 bijeenkomsten Voor familieleden of bekenden die zorgen voor een kind uit hun eigen netwerk. Het programma is ondersteunend en bedoeld om ook andere netwerkpleegouders te ontmoeten. Hulpverlening aan een kind in een netwerkpleeggezin heeft meer kans van slagen als er recht wordt gedaan aan alle betrokkenen. De onderwerpen zijn: de pleegkinderen, de ouders van deze kinderen en de pleegouders. Opa & oma koffieochtend Een maal per twee maanden schuiven opa s en oma s van pleegkinderen gezellig aan om onder het genot van een lekker kopje koffie verhaal te doen over situaties waar ze dagelijks mee geconfronteerd worden. Opgroeien in een pleeggezin - 2 bijeenkomsten Voor pleegouders en hun eigen kinderen. Aan bod komt hoe ook de kinderen van pleegouders een bijdrage leveren aan het succes van de plaatsing. Oudergroep - 3 bijeenkomsten Uitwisseling tussen ouders die een kind hebben dat in een pleeggezin woont. Uitgangspunt: wat werkt en wat is ondersteunend voor deze biologische ouders. Pleegzorghappening Een leuke dag vol boeiende workshops, om pleegouders eens lekker in het zonnetje te zetten. POP-21 Pleegouders Ontmoeten Pleegouders op de 21ste van de maand. Ook voor het najaar staat er weer een aantal leuke activiteiten op de planning: van sprekers, tot mooie wandelingen of een gezellig een kopje koffie drinken met elkaar. Iedere bijeenkomst staat een ander thema centraal. Samenwerken met ouders - 3 bijeenkomsten Waar kom ik vandaan? Kinderen hebben informatie nodig over hun afkomst. Daarnaast moeten ze loyaal kunnen blijven aan hun ouders. Goede afstemming tussen biologische en pleegouders is essentieel. De nadruk ligt in dit programma op samenwerking en wederzijds respect. Oefenen in het organiseren en omgaan met bezoek is een belangrijk onderdeel. INFO Voor meer informatie of aanmelden: of bel (0412)

4 4 REDACTIONEEL HELPDESK Het basisbedrag voor de pleegvergoeding wordt jaarlijks door de rijksoverheid vastgesteld. Hieronder vallen kosten* als: voeding inrichting verwarming en lichamelijke verzorging bewassing deelname aan maatschappelijke activiteiten als sport en andere ontspanning kleine onderwijskosten (pennen, agenda, schriften) ziektekosten reiskosten voor bezoekregeling e.d. Daarnaast bestaat een overzicht met vergoeding bijzondere kosten*, bijvoorbeeld: schoolkeuzetest schoolreizen basis- + voortgezet onderwijs taxikosten/leerlingenvervoer schoolkosten regulier voortgezet onderwijs: verplichte boeken en leermiddelen *Zie voor de exacte voorwaarden Nieuwsbrief Eén Loket. Een pleegkind in speciaal onderwijs door een pleegvader Ik kan me voorstellen dat ik teleurgesteld zou zijn wanneer mijn biologische kind een beperking in zijn of haar ontwikkeling zou hebben. Je wordt dan geconfronteerd met het imperfecte in een maatschappij, die hoge eisen stelt aan vorm en perfectie. Bovendien wenst toch iedereen alleen het beste voor zijn kind, een mooie plek in de samenleving. Toch zegt ons een IQ weinig wanneer het gaat om het slagen als mens. Sociale, emotionele intelligentie en menselijkheid staat bij ons hoger op de ranglijst. Een nieuw pleegkind in speciaal onderwijs was voor mijn partner en mij geen bezwaar. Na wellicht een kleine aarzeling richtte we ons vooral op het vertrouwen. Wie weet wat ze allemaal met haar handen kan leren. Wat kunnen we haar bijbrengen vanuit de praktijk? Na onze kennismaking was het vooral gissen hoe de ontwikkeling van ons pleegkind werkelijk in elkaar zat. In de introductie van pleegzorg was de situatie voor ons gevoel heftiger geschetst, bewust? Er is een behoorlijk dossier aanwezig. Toch gaan we vooral intuïtief te werk om ons contact met haar op te bouwen. In de praktijk valt het behoorlijk mee om te dealen met een kind met een lagere intelligentie. Wij zijn van structuur en duidelijkheid. Niet altijd wat een kind wil, doch wel wat het nodig heeft. Na een half jaar in elkaars leven te zijn, beginnen we elkaar steeds beter te kennen. We krijgen door welke knopjes we ingedrukt moeten houden om haar te stimuleren het beste uit zichzelf te halen. Ze heeft ons al diverse malen verbaasd met verrassende initiatieven. Haar onnozelheid is zowel vertederend als vermoeiend. Het blijft soms vreemd om aan een negen jarige dingen uit te leggen alsof je tegen een vijf jarige praat. Dingen zo simpel mogelijk houden is essentieel. Basis, basis, basis. Wellicht leren we van haar om onze eigen doelen te vergemakkelijken en het leven van de simpelere kant te bekijken. Bij een kind in speciaal onderwijs krijg je meestal een heel instantienetwerk cadeau. Als ondernemer deins ik gelukkig niet terug voor een beetje bureaucratie. Ik vond gelukkig snel genoeg de weg. Doortastend zijn, helderheid eisen en zo concreet mogelijk afspraken maken is een must. Scherp kijken of je kind werkelijk op de juiste plek zit. We hebben veel vertrouwen in de school waar onze pleegdochter zit. We hebben een duidelijke voorlichting gehad en waar we vragen hebben zijn er korte lijnen naar het antwoord. We zijn het eens met het beleid ten aanzien van de lange termijn en zullen ons kind stimuleren om het hoogste potentieel uit zichzelf te halen door er voor haar te zijn, ongeacht hoe hoog of laag de lat voor haar komt te liggen. Van ons jongste pleegkind staat nog niet helemaal vast of zijn motorische achterstand ook zijn verstandelijke achterstand zal blijven bepalen of hij toch aan de ondergrens van het gemiddelde uit zal komen. Wanneer dat niet zo is en ook hij op speciaal onderwijs zal blijven, zal het toch even slikken zijn voor mij. Hij is een geweldig ventje en ik wens hem de beste kansen om zich te ontplooien. Ook hij zit nu op een juiste plek in het onderwijs waar hij aangeboden krijgt wat hij nodig heeft. Echter toen we hem leerde kennen was dat niet zo. Dat was confronterend. Mijn eerste evaluatie bij zijn vorige instelling was direct een pleidooi van mij om hem te laten testen en een betere plek voor hem te vinden die beter bij zijn niveau aansloot. Met de geweldige zorg en toewijding waarmee onze kinderen in speciaal onderwijs begeleid worden door leerkrachten en hulpverleners heb ik misschien wel meer zorg voor onze pleegzoon die wél in het reguliere onderwijs zit. We zijn op alle drie even trots als ze weer een leerdoel behaald hebben en blijven vertrouwen dat we allemaal op onze bestemming terecht zullen komen!

5 REDACTIONEEL 5 Juf Margriet, een pleegkind in de klas door Annelieke de Man, pr & communicatie Op een gewone doordeweekse schooldag, in de pauze, zit ik tegenover Margriet, juf van groep 3. De school waar zij werkt neemt regelmatig kinderen op uit een asielzoekerscentrum, maar ook uit een crisispleeggezin van Oosterpoort. Hoe gaat in zijn werk? Wat is haar ervaring met -zo maar ineens- een pleegkind in of weer uit de klas? Margriet begint meteen enthousiast te vertellen Soms weten we vooraf niet dat er een kind komt in de klas. Dan is het even improviseren; een tafeltje en stoeltje erbij, boekjes worden overal vandaan geplukt. Ik laat het kind meteen meedoen met onze dagelijkse structuur. Dit geeft een gevoel van veiligheid en maakt dat het kind zich niet anders voelt dan de rest. Ik heb gemerkt dat de meeste pleegkinderen die bij mij in de klas komen een achterstand hebben. Zij hebben natuurlijk al veel meegemaakt in hun jonge leventje. Die koppies zitten bomvol. Ik heb een nauw contact met de pleegouders. Vaak geef ik sommen of letters mee naar huis. Dan kunnen zij oefenen met het kind. Wat zo mooi is, wanneer de thuissituatie weer rustig is, dan schiet het niveau omhoog. Als leerkracht moet je ze extra aandacht geven, ook al zijn ze er maar even Wat vertel je de kinderen over hun nieuwe klasgenootje? Vaak heb ik niet veel informatie, maar ook al zou ik die hebben, dan nog houd ik het kort. Ik vertel ze iets als Ashley woont even bij Willy en Renske (pleegouders) en komt even bij ons in de klas. Laten wij samen heel erg ons best doen en haar helpen. Vervolgens wijs ik een hulpje/maatje aan (meestal is aanwijzen niet eens nodig) dat Ashley wegwijs kan maken in de klas (wc, puntenslijper etc.). Wat als Ashley weer weggaat? Als het even kan wordt het moment dat een pleegkind weggaat gepland na een vakantie, dat is het meest rustige voor iedereen. En wanneer het dan echt zo ver is dan vinden de kinderen het erg jammer, maar over het algemeen vloeien er geen tranen. Ik bereid de klas er natuurlijk wel op voor dat het pleegkind weer weg zal gaan. Soms is dat moment tijdig bekend en kunnen we afscheid nemen, maar soms ook niet. En soms blijkt het voor het pleegkind te moeilijk om afscheid te nemen, dan is het beter om met stille trom te vertrekken. In dat geval sturen we bijvoorbeeld wel eens een boekje na met tekeningen van de klasgenootjes. En met de kinderen van mijn eigen klas praat ik ook altijd nog even na. Hoe gaan kinderen om met hun nieuwe klasgenootje? Dat gaat eigenlijk heel natuurlijk. Kinderen zijn namelijk eerlijk en open. Als ze iets willen weten dan vragen ze het gewoon. In eerste instantie probeer ik het pleegkind altijd zelf antwoord te laten geven. Als het daar niet aan toe is, of als de vraag te direct is, dan geef ik antwoord. Meestal laat het kind het aan mij over, zo van Doe jij maar Ik probeer ook altijd een positief, maar realistisch antwoord te geven. Laatst was er een meisje dat vertelde dat zij altijd het ontbijt voor haar broertje klaar maakte. Toen hebben wij samen verteld dat het niet altijd zo is dat alles voor je klaar staat, dat niet alle papa s en mama s goed voor hun kinderen kunnen zorgen. Kinderen veroordelen niet, ze hebben respect voor elkaar. Iedereen is goed op zijn eigen manier. En dat is wat wij ze hier ook proberen mee te geven. Met wie heb jij contact? Ik heb over het algemeen alleen contact met de pleegouders. Dat vind ik erg prettig. Het werkt nu eenmaal goed wanneer je één aanspreekpunt hebt en natuurlijk wanneer de lijntjes kort zijn. De biologische ouders zie en spreek ik alleen tijdens bijvoorbeeld ouderavonden. Wanneer een ouder meekomt plan ik altijd extra tijd, je hebt nu eenmaal meer tijd nodig om alles uit te leggen. Zeker wanneer hun niveau wat lager is. Ik zorg er dan ook altijd voor dat ik wat schriftjes van hun kind kan laten zien. Ze krijgen namelijk al zo weinig mee. Wanneer ik weet dat een kind na een vakantie weer naar huis vul ik het dossier aan met tips en informatie over het kind. Zo heeft de volgende leerkracht alvast een basis van waaruit hij kan werken. Wat vind je zelf van een pleegkind dat komt en weer gaat? Ik heb het inmiddels al zo vaak meegemaakt dat de meeste scherpe randjes er vanaf zijn, maar natuurlijk doet het je steeds heel veel. Je weet dat het gaat om een kind dat al heel wat heeft meegemaakt. Op zo n moment denk ik, schouders er onder en doen wat ik kan doen. Ook al is het maar voor een heel korte periode. Dat heb ik dat kind dan in ieder geval weer mee kunnen geven! En soms breekt mijn hart ook wel eens. Wanneer een meisje vraagt of je haar moeder wilt zijn. Dat is toch even slikken, zij lijkt door alles niet meer loyaal aan haar eigen moeder Aan de andere kant, het is zo mooi om een kind op te zien bloeien. Het komt binnen als een bang vogeltje, maar binnen de kortste keen verandert het letterlijk in een mooie, trotse pauw: het gaat er gezonder uitzien, haren zien er schoon en verzorgd uit, het gaat weer naar de tandarts en het zelfvertrouwen groeit. Dat laatste gebeurt vaak wanneer het merkt dat het ook kan leren en goed is in bepaalde dingen. Als een kind weer weggaat is het meestal heel verdrietig. Maar ik laat het nooit gaan zonder de woorden: Wat je hier hebt geleerd blijft van jou, dat neem je allemaal mee naar die nieuwe plek!

6 6 REDACTIONEEL Beste pleegouders, door een moeder van vier kinderen Ik ben op 10 juli 1999 mijn kinderen verloren doordat ik ze vaak alleen liet en ze begon te verwaarlozen. Ik ben ze op die dag kwijt geraakt doordat ik ze weer alleen had gelaten en de buren gebeld hebben. Op dat moment voelde ik me helemaal verloren, was ook heel verdrietig er om en heb me zelf zo zielig gevonden dat ik me nog meer op de drugs begon te storten. Ik voelde mij zo alleen zonder hen. Na een half jaar zag ik ze voor het eerst weer en moest ik hen uitleggen dat ze niet met mij meegingen maar met die andere mensen. Vanaf die dag ben ik weer een beetje wakker geworden en ben ik op bezoek gegaan bij ze. Ik vond het fantastisch dat het de eerste dag van school goed was gegaan met mijn jongste dochter. Ze waren nog maar drie en vier jaar oud toen ze thuis weg gingen. Daarnaast kreeg ik tekeningen en verfstukken van ze die ze op school hadden gemaakt. Dat vond ik heel leuk en ik was erg trots op ze. Na één jaar zijn ze naar een ander pleeggezin gegaan. Daar wonen ze nu nog. Ik heb ze een aantal jaren geleden ook verteld dat ze niet meer thuis konden komen wonen. Ze hebben het goed daar. Ik ben zelf door mijn pleegzorgbegeleider altijd op de hoogte gebleven over het feit hoe het op school is gegaan en we zijn zelfs met regelmaat naar school geweest, wat ik dan altijd als zeer prettig heb ervaren, om dat te mogen. Al heb ik ooit ook wel het idee gehad dat ik niets te zeggen zou hebben omdat ik enkele jaren nadat ze weg waren uit de ouderlijke macht ben gezet. Maar niets is minder waar. Ik ben altijd betrokken geweest bij mijn kinderen op school en ze hebben mij altijd overal bij betrokken, zelfs bij de keuzes over de middelbare school. Mijn oudste dochter wilde zelfs naar de HAVO, wat wij Het was vernieuwend en leukheftig - een handvat waar je echt wat mee kunt - te kort - leuk om verschillende normen en waarden te horen - lachen geblazen - veel beter dan ik had verwacht - bijna therapeutisch - vermoeiend - ik kreeg er juist energie van - geslaagd - verrassend! eigenlijk liever niet zagen. We hebben haar toch laten gaan al bleek al gauw dat ze beter af was met het vmbo-t. Daar heeft ze het dan ook fantastisch gedaan. Ze is afgelopen schooljaar dan ook glansrijk geslaagd! Pleegzorghappening: de verwendag voor pleegouders Ik heb ook nog 2 oudere kinderen en daar ben ik minder bij betrokken geweest. Al met al is hun jeugd niet zo mooi verlopen. Ik was dan ook zeer trots bij mijn dochters uitreiking. Zowel ik, de moeder, als haar pleegmoeder en nog wat familie van mijn kant, mijn ex-vriend die mijn kinderen echt als een vader zien, waren er allemaal bij. Zelf was ze ook door en door trots. Ze is nu bezig met haar verdere studie en ik hoop dat het daar net zo goed verloopt als op de andere school en natuurlijk hoop ik dat ook voor mijn jongste dochter over 2 jaar. Mijn jongste zoon van 22 is zelfs op dit moment terug gegaan naar school en ik hoop dat hij ook succesvol zal slagen over een paar jaar. Mijn oudste van 24 woont samen met zijn vriendin en ook daar gaat het heel goed mee. Ik ben heel gelukkig over hoe het nu gaat met al mijn kinderen. Zij zien mij graag en ik hen en ik hoop dat ouders die dit lezen er iets aan kunnen hebben. Al zijn de kinderen uit huis, ondanks alles kun je ook nog heel gelukkig zijn met elkaar. Ik ben er gelukkig mee dat ik altijd vanuit het belang van mijn kinderen heb gehandeld en niet gestreden heb om ze. Maar dat ik ze rust heb gegeven die ze nodig hadden. Nu zijn we allemaal gelukkig samen. Hoe zou het anders zijn geweest? Ik zelf denk dat ik dan nooit zo n band met ze zou hebben gehad zoals ik nu heb. Ze komen zo vaak mogelijk en omdat ik altijd eerlijk tegen ze ben geweest komen ze graag bij mij en mijn ex. Toch, op een of andere manier, zijn we een knus gezinnetje geworden en kunnen we echt niet zonder elkaar en dat is toch waar het om gaat.

7 PLEEGOUDERRAAD Onenigheid Ruzie. Conflict. Misverstand. Er zijn nog veel meer woorden voor. Maar soms zit er iets niet goed tussen een pleegouder en Oosterpoort. Het kan iets relatiefs kleins zijn, een begeleider waar het niet mee klikt. Of die te traag de toezeggingen waarmaakt. Het kan ook veel dramatischer zijn, dat je je niet gesteund of zelfs ernstig benadeeld voelt. Wat doe je dan? Praten. Pleegouders zijn beschaafde mensen. Ze gaan niet met fakkels en knuppels naar het Maasgebouw van het Feijenoordstadion. Tenminste, ik hoop dat ze gaan praten en het niet wegduwen. Waar het in de weg gaat zitten of gaat etteren en zweren. Praten. Maar waar, en met wie? Er staan diverse wegen open. Je kan ten eerste met je begeleider praten. Misschien staat hij/zij wel open voor je kritiek. Of is het met je eens. En kom je er samen uit. Als dat niet lukt, als je je daar niet veilig voelt of het wordt een beetje niettus-wellus heen en weer, dan kun je met de leidinggevende gaan praten. Dat is niet zo eng als het klinkt. Wanneer je met een redelijk verhaal komt, vind je vaak gehoor of op zijn minst begrip. Je kunt je probleem ook melden aan de Pleegouderraad. Ja, aan ons. We zijn er niet om individuele knelpunten op te lossen. Maar kunnen wel een luisterend oor bieden en je een oplossingsrichting adviseren. En misschien is jouw probleem wel een symptoom van iets dat structureel niet goed zit. En dan kunnen we het wel op de agenda zetten. Is je probleem hiermee niet opgelost? Of te groot of te ernstig voor deze aanpak? Dan kun je een beroep doen op de vertrouwenspersoon. Een deskundige buitenstaander, met een luisterend oor. Die zaken in perspectief kan plaatsen. En advies kan geven over een aanpak. Of een bemiddelende rol kan spelen. Je kunt met je knelpunt altijd naar het vertrouwenspersoon. Lukt helemaal niets of loopt het echt uit de hand? Dan kun je een officiële klacht indienen. Daarvoor heeft Oosterpoort een klachtencommissie. En nu maar hopen dat niemand deze informatie nodig heeft. Dat er alleen tevreden pleegouders zijn en de samenwerking met Oosterpoort lekker loopt. Als pleegouder ben ik tenslotte een onverbeterlijke optimistische idealist! Irwin van Hunen voorzitter POR Oosterpoort T: (0412) POR De PleegOuderRaad van Stichting Oosterpoort is een advies- en overlegorgaan van en voor pleegouders. De POR bestaat uit een groep pleegouders die belangen van pleeggezinnen behartigt. Daarvoor worden allerlei activiteiten uitgevoerd, zowel naar de pleeggezinnen als naar het management van Stichting Oosterpoort. Vertrouwenspersonen zorgbelang-brabant.nl T: (040) Klachtencommissie oosterpoort.org T: (0412) Boeken Sámen werkt het! Iedereen in het onderwijs heeft regelmatig te maken met samenwerking. Of het nu om de samenwerking in een bouw, vaksectie of afdeling gaat, of om de samenwerking met een groepje collega s aan een specifieke opdracht. Soms verloopt de samenwerking heel soepel, soms juist helemaal niet. Hoe komt dat? Sámen werkt het! laat zien welke succesfactoren een rol spelen in constructieve samenwerking. Het is een helder geschreven en praktisch boek, dat behulpzaam is om samenwerking in scholen daadwerkelijk te verbeteren. Het bevat bovendien een groot aantal praktijkvoorbeelden, ontleend aan het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en beroepsonderwijs. Het boek is niet alleen interessant voor leidinggevenden (schoolleiders, bouwcoordinatoren, teamleiders, afdelingsleiders etc.), maar zeker ook voor leden van een team/groep (zoals leraren). Auteur : Zitter, Chris ISBN : Succes op school De kracht van bemoediging, thuis én in de klas Onderwijs en opvoeding leven, getuige onder anderen de vele tv-programma's die eraan gewijd worden. Kinderen lijden onder (cito)stress en vertonen ongewenst gedrag. Hoe verbeteren wij het welzijn in de driehoek ouders - leraar - kind? Dit boek biedt een schat aan waardevolle inzichten aan ouders en leraren Auteurs : Theo Schoenaker, Ewald Th. Müller en John M. Platt ISBN :

8 8 WIJ ZOEKEN PLEEGOUDERS VOOR... Om pleegouders zo goed mogelijk voor te bereiden op de zorg voor een voor hen onbekend kind dienen zij het voorbereidingsprogramma voor aspirantpleegouders (STAP) te volgen. Tijdens dit programma bekijken zij, samen met trainers van Oosterpoort, of pleegzorg bij hen past en waar ze allemaal mee te maken krijgen. Dit geldt niet voor mensen die gaan zorgen voor een kind uit hun eigen netwerk. Deze pleegouders zijn al bekend met het kind, de geschiedenis en de biologische ouders. Wanneer netwerkpleegouders ook voor een voor hun onbekend kind willen zorgen, dienen zij alsnog het STAP-programma te volgen omdat het voordeel van bekendheid vervalt. Soms worden pleegouders speciaal geworven voor een bepaald kind. In dat geval worden ze apart voorbereid op de komst van dat ene kind. Ook voor deze pleegouders geldt dat, wanneer ze ook voor andere kinderen willen zorgen, zij alsnog de STAP dienen te volgen. Houd hier rekening mee wanneer u overweegt te reageren op een oproepje en voorkom teleurstellingen. Let op! I.v.m. privacy zijn de namen fictief. Eray 8 jaar Gezocht: dagpleeggezin in Oss Eray woont bij zijn moeder. Voor haar is opvoeden geen gemakkelijke klus. Om haar te ontlasten en om Eray te stimuleren in zijn ontwikkeling zoeken we een gezin waar hij na schooltijd tot het begin van de avond terecht kan. In eerste instantie gaat het om één middag in de week, maar de kans is groot dat het aantal dagen in de loop van de tijd uit zal breiden. Eray is een jongen de gebaat is bij een duidelijke structuur, wanneer hij weet wat er van hem verwacht wordt, gaat het goed met hem. Hij is gemakkelijk enthousiast te maken voor activiteiten, maar heeft er moeite mee om zich alleen bezig te houden. Een gezin met kinderen zou leuk zijn voor hem. Elsy 13 jaar Gezocht: weekend pleeggezin in Den Bosch of Rosmalen Elsy woont bij haar moeder. Het zou fijn zijn wanneer ze één maal per twee weken een weekend in een pleeggezin kan zijn en het liefst ook op woensdagmiddagen. Ze houdt ervan om allerlei dingen te ondernemen, zowel buiten als binnen. Het is een stil en teruggetrokken meisje dat enorm opbloeit wanneer ze aandacht krijgt. Isha 12 jaar Gezocht: pleeggezin voor lange(re) tijd Isha is veel te kort gekomen in haar gezin van herkomst, omdat ouders niet in staat zijn voor haar te zorgen. Ze heeft een fors overgewicht en het is belangrijk dat pleegouders haar willen helpen het eetpatroon te doorbreken. Uiteraard gebeurt dit in samenwerking met professionele instanties. WIJ ZOEKEN NOG STEEDS VOOR Mark bijna 15 jaar Gezocht: perspectiefbiedend pleeggezin Mark woont in een instelling voor jeugdzorg, hij heeft zich daar goed ontwikkeld. Het zou fijn voor hem zijn om nog een aantal jaren in een gezin te kunnen wonen. De interesse van Mark gaat uit naar land- en tuinbouw. Hij heeft op dit moment een stageplek bij een varkensboer en daar is hij ontzettend graag. Voor Mark zoeken we dan ook een gezin met een boerderij of in een dorpse omgeving, waar hij lekker de handen uit de mouwen kan steken. Mark is een welwillende en innemende jongen. Helaas mist hij een aantal vaardigheden en inzichten, waardoor hij de sturing en nabijheid van volwassenen nodig heeft om goed te functioneren en zich goed te voelen. Mark staat open voor die hulp. Ruben 11jaar Gezocht: pleeggezin voor lange(re) tijd Voor Ruben zoeken wij een gezin met geduld en uithoudingsvermogen. Ruben functioneert het best als een volwassene nabij is die herhaalt wat hij moet doen. Wij zoeken een gezin dat samen met hem behandeling vanuit de GGz wil vormgeven. Het is belangrijk dat er in het gezin geen kinderen zijn van zijn eigen leeftijd (ouder of jonger kan wel). Ruben zit op speciaal onderwijs. Hij gaat regelmatig het weekend en de vakanties naar zijn moeder. Ruben speelt het liefst met zijn DS, maar is ook graag buiten en hij wil dolgraag leren zwemmen. Wij zoeken pleegouders voor deze kinderen? Past een van hen (of misschien wel meerdere) in uw gezin? Neem dan vrijblijvend contact op met Oosterpoort en vraag naar de Matchingsfunctionarissen (0412) of stuur een mail naar Joost, 11 jaar Gezocht: dagzorggezin in Den Bosch e.o. Opvang op werkdagen, na schooltijd tot het begin van de avond. Joost woont bij zijn vader, maar die is in verband met zijn werk pas s avonds thuis. De gewone naschoolse opvang is geen optie omdat die niet aansluit bij wat hij nodig heeft. Het is een jongen die zich aangepast, hij wil het graag goed doen. Met wat sturing tijdens dagelijkse bezigheden kan hij goed functioneren. Joost kan zichzelf goed bezig houden. Hij gaat naar het speciaal onderwijs.

nieuwsbrief Voorwoord Resultaten enquête Colofon In dit nummer:

nieuwsbrief Voorwoord Resultaten enquête Colofon In dit nummer: nieuwsbrief Voorwoord Ik woon alweer ruim een jaar in dit huis. En als als ik heel eerlijk ben weet ik eigenlijk niet eens wie er vier deuren verderop wonen. Als werkende moeder met een kind van vier en

Nadere informatie

ouders Wat moet je kennen en kunnen? Pleegzorg in de toekomst Doe wat je hart je ingeeft PLEEG 5 JAAR EEN CALEIDOSCOPISCHE BLIK OP OUDER ZEELAND

ouders Wat moet je kennen en kunnen? Pleegzorg in de toekomst Doe wat je hart je ingeeft PLEEG 5 JAAR EEN CALEIDOSCOPISCHE BLIK OP OUDER ZEELAND ouders EEN CALEIDOSCOPISCHE BLIK OP 5 JAAR PLEEG OUDER SUPPORT ZEELAND Wat moet je kennen en kunnen? Pleegzorg in de toekomst Doe wat je hart je ingeeft MAGAZINE VOOR, DOOR EN OVER PLEEGOUDERS Colofon

Nadere informatie

Deze steun heb ik nodig

Deze steun heb ik nodig Deze steun heb ik nodig Ouders over goed ouderschap en gewenste ondersteuning Dr. Margreth Hoek Bureau Hoek, in opdracht van LOC/LCFJ Inhoudsopgave Inleiding: Ouders willen steun die henzelf en hun kind

Nadere informatie

Saai is het. bij ons thuis nooit. Ervaringsverhalen van kinderen en hun ouders

Saai is het. bij ons thuis nooit. Ervaringsverhalen van kinderen en hun ouders Saai is het bij ons thuis nooit Ervaringsverhalen van kinderen en hun ouders COLOFON www.karakter.com Colofon Uitgave van: Karakter Marketing & Communicatie Redactie: Ingrid Huijser Jessica Kuipers Vormgeving:

Nadere informatie

Cliënten in beeld - deel 2. Dilemma s van burgers met een hulpvraag

Cliënten in beeld - deel 2. Dilemma s van burgers met een hulpvraag Cliënten in beeld - deel 2 Dilemma s van burgers met een hulpvraag COLOFON Cliënten in beeld - deel 2 Dilemma s van burgers met een hulpvraag Voorwoord Toen vorig jaar het boekje Cliënten in beeld - Portretten

Nadere informatie

De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs.

De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs. De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs. Auteurs: Maartje Reitsma Aleid Schipper praktijkvoorbeeld * uitgelicht * succesfactor * regelgeving Deze handreiking, gebaseerd op de resultaten

Nadere informatie

Hoofdstuk 9 Verhuizen

Hoofdstuk 9 Verhuizen Hoofdstuk 9 Verhuizen Verhuizen doet een pleegkind meestal meerdere keren in zijn leven. Om u meer inzicht en houvast te geven in hetgeen uw pleegkind ervaart en meemaakt, hebben wij dit hoofdstuk gemaakt.

Nadere informatie

Een Bijzondere Broer of Zus

Een Bijzondere Broer of Zus Een Bijzondere Broer of Zus Informatiemap voor jongeren met een broer of zus met een handicap, chronische ziekte of psychische stoornis Uitgave: GGNet, regio Apeldoorn Team Preventie Postbus 2003 7230

Nadere informatie

Wensen en behoeften aan kinderopvang van ouders van kinderen met een ondersteuningsvraag Floor Kaspers

Wensen en behoeften aan kinderopvang van ouders van kinderen met een ondersteuningsvraag Floor Kaspers Ken mijn kind... Wensen en behoeften aan kinderopvang van ouders van kinderen met een ondersteuningsvraag Floor Kaspers Ouders willen altijd het beste voor hun kind! Het Kinderopvangfonds hecht aan de

Nadere informatie

Uitnodiging. Familiemaand bij Mediant. herfst 2011. In deze uitgave:

Uitnodiging. Familiemaand bij Mediant. herfst 2011. In deze uitgave: herfst 2011 De Mediant FamilieKrant is een speciale uitgave van Mediant Geestelijke Gezondheidszorg en geeft een beeld wat Mediant voor de familie doet. Familiemaand bij Mediant Van 10 oktober (landelijke

Nadere informatie

Nooit meer zo alleen. Wennen in een pleeggezin. Een onderzoek van Universiteit van Amsterdam en Stichting Alexander

Nooit meer zo alleen. Wennen in een pleeggezin. Een onderzoek van Universiteit van Amsterdam en Stichting Alexander Nooit meer zo alleen Wennen in een pleeggezin Een onderzoek van Universiteit van Amsterdam en Stichting Alexander Elly Singer, Adimka Uzozie, Kirti Zeijlmans Nooit meer zo alleen Wennen in een pleeggezin

Nadere informatie

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen?

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Volmaakte ouders bestaan niet 4 Vertellen of niet? 6 Reacties van kinderen 13 Helpen verwerken 20 Als de dood ter sprake

Nadere informatie

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen?

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? KWF Kanker Infolijn 0800-022 66 22 (gratis) Informatie en advies voor kankerpatiënten en hun naasten www.kwfkankerbestrijding.nl Voor informatie over kanker

Nadere informatie

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen?

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Volmaakte ouders bestaan niet 4 Vertellen of niet? 6 Reacties van kinderen 11 Helpen verwerken 17 Thuis en in het ziekenhuis

Nadere informatie

13 e RAP. 2GETTHERE ARNHEM. Januari t/m juni 2015. ichange.uchange.wechange.

13 e RAP. 2GETTHERE ARNHEM. Januari t/m juni 2015. ichange.uchange.wechange. 13 e RAP. 2GETTHERE ARNHEM Januari t/m juni 2015 ichange.uchange.wechange. Inhoud INLEIDING 3 RESULTATEN 4 SPECIFIEKE INFORMATIE OVER JONGEREN MET EN ZONDER STARTKWALIFICATIE 4 AANVULLENDE INFORMATIE 4

Nadere informatie

Terug naar de basis. Handreiking. Marijke Booijink

Terug naar de basis. Handreiking. Marijke Booijink Marijke Booijink Terug naar de basis Mogelijkheden voor het verbeteren van de communicatie tussen leerkrachten en allochtone ouders in het primair onderwijs Handreiking Handreiking Terug naar de basis

Nadere informatie

Gezond? Dat is als je je goed voelt. Een verkenning van de behoefte aan preventieve gezondheidszorg onder jongeren van 13 tot 19 jaar.

Gezond? Dat is als je je goed voelt. Een verkenning van de behoefte aan preventieve gezondheidszorg onder jongeren van 13 tot 19 jaar. Gezond? Dat is als je je goed voelt. Een verkenning van de behoefte aan preventieve gezondheidszorg onder jongeren van 13 tot 19 jaar. Een publicatie van het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ) Churchilllaan

Nadere informatie

e ondersteuning voor elkaar

e ondersteuning voor elkaar e ondersteuning voor elkaar Informatiekrant over de verandering in de zorg 17 december 2014 Wat kun je zelf, wat heb je nodig Vanaf 1 januari 2015 krijgt de gemeente er nieuwe taken bij om inwoners te

Nadere informatie

Een krant. vol tips over. opvoeden en opgroeien! Informatiekrant over opvoeden en opgroeien in Amersfoort

Een krant. vol tips over. opvoeden en opgroeien! Informatiekrant over opvoeden en opgroeien in Amersfoort Een krant vol tips over opvoeden en opgroeien! Wat heeft wethouder Stoelinga met jeugd? Een interview door Parto en Nick Parto en Nick zitten in 3 vwo. Ze maken kennis met wethouder Stoelinga van Jeugd

Nadere informatie

Krijg ik dat later ook? Praten met kinderen over ziekte en erfelijkheid

Krijg ik dat later ook? Praten met kinderen over ziekte en erfelijkheid Krijg ik dat later ook? Praten met kinderen over ziekte en erfelijkheid een handreiking voor risicodragers en hun partners Inhoudsopgave Voorwoord 3 Leeswijzer 4 Inleiding 5 1 Wat kan aanleiding zijn om

Nadere informatie

Regie over eigen leven; wonen, werken, vrije tijd

Regie over eigen leven; wonen, werken, vrije tijd Meninge Informatief magazine over leven met een beperking in Zuidoost-Brabant Jaargang 5, oktober 2009 Regie over eigen leven; wonen, werken, vrije tijd Nummer 19 4 Stichting Regie over Eigen Leven 10

Nadere informatie

Wat als mijn kind een eetstoornis heeft?

Wat als mijn kind een eetstoornis heeft? Wat als mijn kind een eetstoornis heeft? Handleiding door ouders voor ouders 2 / Handleiding eetstoornissen voor ouders / Buro PUUR Sponsoren Deze handleiding is gesponsord door : TDS Schiedam www.tds.nu

Nadere informatie

met Elkaar Vrijwilligers en Mantelzorg Centrale Almere Zomer 2014 Samen zorgen voor... Leuke middag voor mensen met dementie In gesprek met...

met Elkaar Vrijwilligers en Mantelzorg Centrale Almere Zomer 2014 Samen zorgen voor... Leuke middag voor mensen met dementie In gesprek met... Vrijwilligers en Mantelzorg Centrale Almere Samen zorgen voor... Leuke middag voor mensen met dementie In gesprek met... Rondkomen met een minimum inkomen met Elkaar Zomer 2014 VMCA Magazine zomer 2014

Nadere informatie

Uit elkaar... En de kinderen dan? Overweeg je te scheiden? En heb je kinderen? Dan heb je deze brochure nodig.

Uit elkaar... En de kinderen dan? Overweeg je te scheiden? En heb je kinderen? Dan heb je deze brochure nodig. Uit elkaar... En de kinderen dan? Overweeg je te scheiden? En heb je kinderen? Dan heb je deze brochure nodig. Uit elkaar... En de kinderen dan? Overweeg je te scheiden? En heb je kinderen? Dan heb je

Nadere informatie

Hoe kun je als leerkracht pesten in je klas voorkomen en bestrijden?

Hoe kun je als leerkracht pesten in je klas voorkomen en bestrijden? Waarom ik werd gepest? Ik was anders dan de rest. Had niks met roze en speelde nooit met poppen. Op de middelbare school werd het pesten zo erg dat ik in de pauzes niet meer de kantine in durfde. Als de

Nadere informatie

ZELFHULPKRANT MEEDRAAIEN IN EEN GROEP INTERVIEW JOKE DE HAAS SCHIZOFRENIE

ZELFHULPKRANT MEEDRAAIEN IN EEN GROEP INTERVIEW JOKE DE HAAS SCHIZOFRENIE ZELFHULPKRANT STICHTING NETWERK ZUIDOOST - BRABANT DAK-, EN THUISLOZEN MEEDRAAIEN IN EEN GROEP INTERVIEW JOKE DE HAAS SCHIZOFRENIE LICHAMELIJKE AANDOENING EEN PROBLEEM, JA OF NEE? ERVARINGS VERHALEN ALLOCHTONEN

Nadere informatie

# 01.2014 PASSEND ONDERWIJS & OUDERS & MBO / VO & VAN SPECIAAL NAAR REGULIER & HANDELINGSGERICHT INTEGRAAL ARRANGEREN

# 01.2014 PASSEND ONDERWIJS & OUDERS & MBO / VO & VAN SPECIAAL NAAR REGULIER & HANDELINGSGERICHT INTEGRAAL ARRANGEREN vakblad voor het primair en speciaal onderwijs # 01.2014 PASSEND ONDERWIJS & OUDERS & MBO / VO & VAN SPECIAAL NAAR REGULIER & HANDELINGSGERICHT INTEGRAAL ARRANGEREN 1 Hoog tijd voor inhoud en praktische

Nadere informatie

ienke José Herman Cees Christel Arie Dick arco Nannette Joke Mieke Peter Lars Priscilla ianne Shanice Kyra Ronald Gieta Ben Tayfun Dutch Big Picture

ienke José Herman Cees Christel Arie Dick arco Nannette Joke Mieke Peter Lars Priscilla ianne Shanice Kyra Ronald Gieta Ben Tayfun Dutch Big Picture ienke José Herman Cees Christel Arie Dick arco Nannette Joke Mieke Peter Lars Priscilla ianne Shanice Kyra Ronald Gieta Ben Tayfun Dutch Big Picture...WAAR JE GOED IN BENT, DAAR WIL JE BETER IN WORDEN

Nadere informatie

Ben jij klaar voor de

Ben jij klaar voor de 4 SCHOLING Els, Karin en Nathalie hadden al jarenlange ervaring in de jeugdzorg toen ze ambulant hulpverlener werden. Ze praten over veranderen, meebewegen, werkdruk, persoonlijke groei en de toekomst.

Nadere informatie

Beleidsidealen in de praktijk

Beleidsidealen in de praktijk Beleidsidealen in de praktijk Kansen en risico s vanuit het perspectief van cliënten bij de decentralisatie zorg en ondersteuning Auteur(s) Datum MOVISIE Marjet van Houten, Wilco Kruijswijk en Anita Peters

Nadere informatie