Gebruiksaanwijzing Accu Chek Insight insulinepomp

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gebruiksaanwijzing Accu Chek Insight insulinepomp"

Transcriptie

1 De merknaam en logo s Bluetooth zij n geregistreerde handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc. en voor het gebruik van deze merken door Roche is een licentie verkregen. Alle overige handelsmerken en handelsnamen zij n het eigendom van hun respectieve eigenaars. NovoRapid and PumpCart are registered trademarks of Novo Nordisk A/S. ACCU CHEK, ACCU CHEK INSIGHT, ACCU CHEK FLEXLINK, ACCU CHEK RAPIDLINK en ACCU CHEK TENDERLINK zij n merken van Roche Roche Diagnostics Roche Diagnostics GmbH Sandhofer Strasse Mannheim, Germany chek.com /A Datum van uitgifte: Master: /D Gebruiksaanwijzing Accu Chek Insight insulinepomp man_ _a_nl.indb :01:57

2 Uw insulinepomp Voor hulp met en aanvullende informatie over de Accu Chek Insight insulinepomp kunt u contact opnemen met*: q Snelle bolus toetsen x Omhoog toets o OK toets Gedistribueerd in Nederland door: Roche Diagnostics Nederland BV Postbus BA Almere, Nederland Tel (Accu Chek Diabetes Service) Fax chek.nl Gedistribueerd in België door: Roche Diagnostics Belgium NV/SA Schaarbeeklei Vilvoorde, België Tel: (Accu Chek Service) Fax: chek.be Gedistribueerd in Luxemburg: Prophac S.à.r.l 5, Rangwee 2412 Howald, Luxembourg Telefon Display z Omlaag toets l Zoom toets Opmerking Als u langer dan 30 seconden niet op toets o, x of z heeft gedrukt, worden deze toetsen geblokkeerd. Druk op x en vervolgens op z of op z en vervolgens op x om de toetsen te deblokkeren om verder te gaan met het instellen. * Houd er rekening mee dat de afdeling Customer Service van de vertegenwoordiging van Roche in het land waar u woont mogelijk alleen ondersteuning kan bieden in de officiële taal/talen van het land. man_ _a_nl.indb :01:59

3 Onderdelen van de insulinepomp en accessoires Ampul insulinepomp Batterij Deksel van het batterijcompartiment Adapter & slang man_ _a_nl.indb :02:06

4 man_ _a_nl.indb :02:07

5 Beste Accu-Chek Insight-insulinepompgebruiker, Hartelijk dank voor uw keuze voor de Accu-Chek Insight insulinepomp. Deze gebruiksaanwijzing is bedoeld voor u, als persoon met diabetes, ouder van of zorgverlener aan een persoon met diabetes en voor zorgverleners. De gebruiksaanwijzing bevat alle noodzakelijke informatie voor een veilig en efficiënt gebruik van uw Accu-Chek Insight insulinepomp. Onafhankelijk van uw ervaring met insulinepomptherapie, adviseren wij u om deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door te lezen, voordat u uw insulinepomp in gebruik neemt. Deze gebruiksaanwijzing is uw eerste bron van informatie bij vragen of problemen, die kunnen ontstaan bij het gebruik van uw insulinepomp. Als u de antwoorden niet in deze gebruiksaanwijzing kunt vinden, adviseren wij u contact op te nemen met de afdeling Customer Service van Roche Diagnostics (zie achterin deze gebruiksaanwijzing aan de binnenkant van de omslag de gegevens van de lokale vestiging). Uw Accu-Chek Insightinsulinepomp is bedoeld voor de met ingestelde- en variabele snelheden continue onderhuidse toediening van U100-insuline voor het beheer van diabetes mellitus. U dient pas met de insulinepomptherapie te beginnen, als u de hiervoor vereiste instructiecursus heeft gevolgd. Het exacte type insuline, dat voor de behandeling van uw insulineafhankelijke diabetes mellitus dient te worden gebruikt, zal door uw zorgverlener worden voorgeschreven. Gebruik de insulinepomp uitsluitend voor de toediening van kortwerkende humane insuline of snelwerkende insulineanalogen met een concentratie U100. Raadpleeg daarnaast ook de met uw insuline en infusieset geleverde gebruiksaanwijzingen. Of de insulinepomptherapie geschikt is voor de behandeling van uw diabetes mellitus, dient door uw zorgverlener te worden vastgesteld. man_ _a_nl.indb :02:07

6 Meer over deze gebruiksaanwijzing Om een veilig en gemakkelijk gebruik van uw nieuwe Accu-Chek Insight-insulinepomp te waarborgen, bevat deze Gebruiksaanwijzing de volgende functies om u snel en gemakkelijk door displayweergaven te kunnen verplaatsen: w WAARSCHUWING Een Waarschuwing is veiligheidsinformatie, die uw volledige aandacht vereist en u informatie geeft over gevaren voor uw gezondheid. Het negeren van deze informatie zou tot levensbedreigende situaties kunnen leiden. Voorbeeld Een Voorbeeld laat u zien, hoe een functie in het dagelijkse leven kan worden gebruikt. Let er hierbij wel op, dat medische- of therapiegerelateerde details uitsluitend als voorbeeld dienen en niet bedoeld zijn om te worden toegepast op uw persoonlijke medische behoeften. Bespreek uw persoonlijke behandeling altijd met uw zorgverlener. Opmerking Een Opmerking geeft belangrijke informatie over de efficiënte en probleemloze werking van uw nieuwe Accu-Chek Insightinsulinepomp. man_ _a_nl.indb :02:08

7 Opmerking De illustraties in deze gebruiksaanwijzing kunnen enigszins afwijken van de weergave op uw huidige apparaat. De met blauw gemarkeerde gedeelten hebben betrekking op functies, die onderdeel zijn van de lessen van de basale training. Het wordt ten zeerste aanbevolen, dat u deze gedeelten zorgvuldig doorleest, voordat u de pomp in gebruik neemt. De met paars gemarkeerde gedeelten hebben betrekking op functies, die onderdeel zijn van de lessen van de optionele training. Het wordt ten zeerste aanbevolen, dat u deze gedeelten zorgvuldig doorleest, voordat u de betreffende functie in gebruik neemt. man_ _a_nl.indb :02:08

8 man_ _a_nl.indb :02:08

9 1 Insulinepompfuncties Verplaatsen door de menu's 6 2 Ingebruikname van uw insulinepomp Plaatsen van de batterij Basaal profiel 1 instellen Een nieuwe ampul plaatsen De slang en de canule van de infusieset vullen 30 3 Gebruik van uw pomp in het dagelijkse leven Dragen van uw pomp Stoppen en starten van uw insulinepomp Uw insulinepomp en water Vervangen van het slanggedeelte (adapter en slang) Displayweergaven Quick info Algemene veiligheidsinformatie 51 4 Toediening van bolussen Standaardbolus Snelle bolus Een bolus annuleren Vertraagde bolus Multiwave-bolus 63 5 Opties voor een basaal profiel Tijdelijke basale dosering (TBD) Aanvullende basale profielen Een basaal profiel activeren 75 6 Uw gegevens bekijken Gegevens van gebeurtenissen Bolusgegevens TBD-gegevens Dagtotalen Resterende looptijd Versie 82 7 Modi voor verschillende levensomstandigheden 83 8 Afstemmen van uw insulinepomp op uw persoon Herinneringen gebruiken Communicatie met andere apparaten Apparaat-instellingen Therapie-instellingen Instellen van tijd en datum 127 man_ _a_nl.indb :02:08

10 9 Onderhoud van uw insulinepomp Inspectie van uw insulinepomp Schade aan uw insulinepomp Reparatie van uw insulinepomp Onderhoud van uw insulinepomp Bewaren van uw insulinepomp Afvalverwijdering: weggooien van uw insulinepomp 135 Appendix F: Details over gebruikersprofielen 182 Appendix G: Lijst van accessoires 190 Verklarende woordenlijst 192 Trefwoordenregister Reageren op een pompmelding Lijst van herinneringen Lijst van waarschuwingen Lijst van onderhoudsmeldingen Lijst van foutmeldingen 147 Appendix A: Technische gegevens 151 Appendix B: Configuratie van de parameters 166 Appendix C: Afkortingen 170 Appendix D: Symbolen 172 Appendix E: Garantie en verklaring van overeenstemming 180 man_ _a_nl.indb :02:08

11 1 Insulinepompfuncties 1 Sturing van een reeks van handelingen (Wizards) Bij de insulinepomptherapie moeten soms ingewikkelde stappen worden uitgevoerd. Voor meerdere functies, die in een bepaalde volgorde moeten worden uitgevoerd, biedt de insulinepomp u voorgeprogrammeerde Wizards om u door het proces leiden. Er zijn Wizards om u te helpen met: jj het plaatsen van een nieuwe ampul jj het vullen van de infusieset jj het plaatsen van een nieuwe batterij jj het koppelen jj Bluetooth draadloze communicatie 3 basismodi RUN-modus: Als uw insulinepomp normaal werkt, bevindt deze zich in de RUN-modus. In deze modus geeft uw pomp insuline aan uw lichaam af in de vorm van de basale dosering, bolussen en tijdelijke basale doseringen (TBD). PAUZE-modus: Als u de batterij of ampul verwijdert, terwijl uw insulinepomp zich in de RUN-modus bevindt of na sommige Onderhoudsmeldingen, schakelt uw insulinepomp over naar de PAUZE-modus. De insulinetoediening stopt automatisch en wordt hervat, zodra u de betreffende meldingen heeft bevestigd en, indien noodzakelijk, een nieuwe batterij of ampul heeft geplaatst. De toediening van de actuele tijdelijke basale doseringen en bolussen gaat hierna weer verder. STOP-modus: Als de insulinepomp zich langer dan 15 minuten in de PAUZE-modus bevindt, schakelt deze over naar de STOP-modus. De displayweergave Pomp gestopt verschijnt, de insulinepomp stopt volledig en alle actuele tijdelijke basale doseringen en bolussen worden geannuleerd. In de STOP-modus moet u uw insulinepomp vanuit het hoofdmenu Menu opnieuw starten en uw tijdelijke basale doseringen en bolussen opnieuw instellen. Zie hoofdstuk 3.2, pagina 39. Als u uw insulinepomp om 1 man_ _a_nl.indb :02:08

12 een of andere reden wilt stoppen, kunt de insulinepomp ook m.b.v. het hoofdmenu Menu overschakelen naar de STOPmodus. De displayweergave aanpassen aan uw wensen U kunt de helderheid van de fullcolourdisplay van uw insulinepomp aanpassen, zodat deze het best aan uw wensen tegemoet komt. De achtergrondkleur kan eveneens worden aangepast aan uw persoonlijke voorkeur. Door de displayweergave te draaien kan deze ook onder een lastige hoek worden afgelezen (bijvoorbeeld als de insulinepomp aan uw riem is bevestigd). Zie hoofdstuk 8.3.5, pagina 112, Aanpassen van de displayweergave. Gebruikersprofielen voor speciale situaties Als het gebruikersprofiel Expressief is ingeschakeld, zijn de bladerfuncties op de insulinepomp uitgeschakeld, waardoor alle waarden uitsluitend in afzonderlijke stappen kunnen worden ingesteld. Daarnaast helpen geluidspatronen u om te controleren of u een waarde correct heeft ingevoerd. Dit kan nuttig zijn als u visueel gehandicapt bent. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Customer Service van Roche Diagnostics (zie de binnenzijde van de omslag achterin de gebruiksaanwijzing). Als het gebruikersprofiel Verminderd ingeschakeld is, worden alle akoestische signalen één octaaf lager weergegeven. Dit kan nuttig zijn als u slechthorend bent. Zie hoofdstuk 8.3.2, pagina 108, Het gebruikersprofiel selecteren. De displayteksten voor betere leesbaarheid vergroten Met de Zoom-toets kunt u de grootte van de displayteksten voor betere leesbaarheid vergroten. Zie hoofdstuk 1.1.4, pagina 12, Zoom-modus. Toetsen blokkeren tegen onbedoeld indrukken De Toetsblokkering ontkoppelt de toetsen van uw insulinepomp, zodat deze niet per ongeluk kunnen worden ingedrukt, als u uw insulinepomp onder uw kleding draagt. De toetsblokkering is van fabriekswege ingeschakeld. Druk snel op x en vervolgens op z of op z en vervolgens op x om de toetsen de deblokkeren. Zie hoofdstuk 8.3.3, pagina man_ _a_nl.indb :02:08

13 1 Gebruik een standaard, in de handel verkrijgbare batterij De energiebron voor uw nieuwe insulinepomp is direct beschikbaar. Het enige dat u nodig heeft om uw insulinepomp aan te zetten is een standaard AAA, 1.5 V lithium (FR03)- of alkaline (LR03) batterij. Basale doseringen per uur instellen tussen 0,02 en 25 U/h U kunt de afzonderlijke basale doseringen per uur voor elk uur van de dag instellen in maximaal 24 tijdsperiodes met een duur van 15 minuten tot 24 uren. De basale dosering per uur kan worden ingesteld op minimaal 0,02 en maximaal 25 U/h. Denk eraan, dat uw basale profiel altijd moet worden aangeleverd of besproken met uw zorgverlener. Instelling van maximaal 5 verschillende basale profielen Zelfgevulde of fabrieksmatig gevulde ampullen gebruiken Uw gebruikelijke insuline werkt met de 2 ml Accu-Chek Insightinsulinepompampul. Het Accu-Chek Insight-vulsysteem voor insulinepompampullen maakt het mogelijk om de ampullen automatisch te vullen met insulineflacons. U kunt ook gebruik maken van fabrieksmatig gevulde 1,6 ml NovoRapid PumpCart (controleer de beschikbaarheid in uw land op of vraag de afdeling Customer Service van Roche Diagnostics). Verstoppingen detecteren Uw insulinepomp detecteert iedere blokkering in de infusieset, die de insulinetoediening zou kunnen voorkomen. U wordt hier op de display door een dienovereenkomstige Onderhoudsmelding op gewezen. De insulinepomp kan echter niet detecteren of de infusieset lekt of dat de canule uit de infusieplaats is geschoten. U kunt maximaal 5 basale profielen definiëren, die elk bij een verschillende dagelijkse routine horen. U kunt bijvoorbeeld een profiel voor werkdagen en een profiel voor de weekeinden maken. Zie hoofdstuk 5, pagina 67, Opties voor een basaal profiel. 3 man_ _a_nl.indb :02:08

14 2 opties om een standaardbolus toe te dienen Om een standaardbolus toe te dienen heeft u 2 opties: u kunt door de menu's lopen of de functie Snelle bolus, waarmee u een standaardbolus in afzonderlijke stappen in kunt stellen zonder zelfs maar op de display te kijken, gebruiken. Zie hoofdstuk 4.1, pagina 53, Standaardbolus. Zie hoofdstuk 4.2, pagina 55, Snelle bolus. Instelbare bolussnelheid U kunt de toedieningssnelheid van de bolussen aanpassen. Dit is zeer zinvol als u grote bolushoeveelheden moet toedienen, die er toe leiden dat de insuline na het toedienen uit uw huid lekt of als u tijdens de bolustoediening pijn voelt. Zie hoofdstuk 8.4.2, pagina 118, Uw bolusinstellingen aanpassen. Een vertraging (uitsteltijd) vóór de bolustoediening gebruiken In sommige situaties (b.v. gastroparese (vertraagde maagontleding)) kan het zinvol zijn een bolus te starten nadat u bent begonnen met eten. Met de instelling van de uitsteltijd kunt u een vertraging tussen de instelling van een bolus en de daadwerkelijke start van de bolustoediening specificeren. Bespreek het gebruik van de instelling van een uitsteltijd met uw behandelteam. Zie hoofdstuk 8.4.2, pagina 118, Uw bolusinstellingen aanpassen. Vertraagde bolus Voor situaties, waarbij bolusinsuline niet in één keer maar over een bepaalde tijdsperiode moet worden toegediend, kunt u een Vertraagde bolus gebruiken. De hoeveelheid Vertraagde bolus wordt toegediend over een tijdsperiode, die u naar behoefte kunt instellen. Dit is in het bijzonder nuttig als u langzaam verterend voedsel eet of tijdens langdurige buffetten. Zie hoofdstuk 4.4, pagina 60, Vertraagde bolus. 4 man_ _a_nl.indb :02:09

15 1 Multiwave-bolus In situaties, waarbij u maaltijden met zowel snel- als langzaamwerkende koolhydraten eet, zou u graag over een zowel snelwerkende als langwerkende bolus beschikken. De multiwave-bolus combineert een standaardbolus en een vertraagde bolus en beschikt hierdoor over een direct werkend en een langwerkend deel. Dit kan ook een goede optie zijn, als u van plan bent om langzaamwerkende koolhydraten te eten en tegelijkertijd een verhoogde bloedglucosespiegel moet corrigeren. Zie hoofdstuk 4.5, pagina 63, Multiwave-bolus. Verschillende modi voor verschillende levensomstandigheden Uw insulinepomp beschikt over meerdere modi om aan diverse situaties in het dagelijkse leven het hoofd te bieden. Zie hoofdstuk 7, pagina 83, Modi voor verschillende levensomstandigheden. Persoonlijk instelbare herinneringen aan een gemiste bolus, het vervangen van de infusieset en het toedienen van een bolus en de wekkerfunctie Veel aspecten van uw diabetesbeheer vereisen regelmatige aandacht en actie. Uw insulinepomp kan u hierbij met een set van herinneringen behulpzaam zijn om u te herinneren aan: jj het toedienen van een bolus jj het vervangen van de infusieset jj het controleren of u een bolus heeft gemist of bent vergeten U kunt de wekkerfunctie zelfs voor uw persoonlijke gemak instellen. Zie hoofdstuk 8.1, pagina 89, Herinneringen gebruiken. Bijvoorbeeld: jj Tijdens meetings kan uw insulinepomp naar de modus Zacht worden overgeschakeld. 's Nachts kunnen niet-kritische waarschuwingsmeldingen worden uitgesteld tot een gespecificeerd tijdstip, dat u wakker wordt. jj In de vliegtuigmodus schakelt uw insulinepomp automatisch de communicatie via de Bluetooth draadloze technologie uit. 5 man_ _a_nl.indb :02:09

16 1.1 Verplaatsen door de menu's q Snelle bolus toetsen x Omhoog toets o OK toets Display z Omlaag toets l Zoom toets 6 man_ _a_nl.indb :02:11

17 1 Toets Functie Toets Functie o q jj Naar het volgende menuniveau verplaatsen jj Bevestigen van een instelling jj Starten van een functie In de meeste situaties hebben de 2 q toetsen een identieke functie en kunnen deze afwisselend worden gebruikt: jj Naar het voorgaande invoerveld (terug) verplaatsen jj Annuleren van een instelling jj Stoppen van een functie jj Starten van het instellen van Snelle bolus jj Instellen van de hoeveelheid van Snelle bolus jj Annuleren van een bolus jj Naar de displayweergave Status verplaatsen (dubbelklikken) jj Stoppen van het de herhaalde waarschuwing van de STOP-modus z x en vervolgens z of z en vervolgens x l jj Omlaag verplaatsen in de displayweergave van een menu jj Verlagen van een instelling jj Functie om toegang tot een Quick infodisplayweergave te krijgen jj Door deze toetsen snel achter elkaar in te drukken wordt de toetsblokkering opgeheven jj Vergroten van de tekens op de display jj Verkleinen van de vergrote tekens op de display In veel gevallen wordt op de display aanvullende informatie gegeven over het gebruik van de toetsen. x jj Omhoog verplaatsen in de displayweergave van een menu jj Verhogen van een instelling jj Functie om toegang tot een Quick infodisplayweergave te krijgen 7 man_ _a_nl.indb :02:11

18 1.1.1 Verplaatsen door de displayweergaven Dit hoofdstuk beschrijft hoe u zich in het algemeen door de displayweergave kunt verplaatsen en hoe u de functies van uw insulinepomp kunt gebruiken Druk in de displayweergave Status op o. De displayweergave van het hoofdmenu Menu verschijnt. Druk op x of z om naar het gewenste submenu te gaan. Druk op o om het gemarkeerde menu te openen. Door middel van de toetsen x en z kunt u de blauwe balk (cursor) naar boven resp. beneden in het menu verplaatsen. 8 man_ _a_nl.indb :02:12

19 Als de blauwe balk het menuonderdeel van uw keuze markeert, moet u op o drukken om het volgende menuniveau te openen. Als een bepaalde instelling is gemarkeerd en met kleine naar boven en beneden wijzende pijltjes wordt weergegeven, wordt de waarde met de toetsen x en z verhoogd resp. verlaagd. Om een waarde te bevestigen, moet u op toets o drukken. Nadat u de instelling heeft voltooid, moet u nogmaals op o drukken om dit te bevestigen en de functie te starten. 7 Als u terug moet naar het voorgaande niveau en een functie moet annuleren, moet u op q drukken. In dit geval worden echter geen van de door u gemaakte instellingen opgeslagen. Opmerking Door een enkele maal op x of z te drukken, wordt de waarde per stap gewijzigd, terwijl de waarde door het ingedrukt houden van x of z snel word gewijzigd ( scrollen ). 9 man_ _a_nl.indb :02:14

20 1.1.2 Kennismaking met de displayweergave In het hoofdmenu Menu vindt u de volgende functies: Bolus Basaal Stop pomp Start pomp Pompgegevens Modi Instellingen Ampul en infusieset Thuis Een schuifbalk aan de rechterkant geeft aan of er meer menuonderdelen beschikbaar zijn dan op dit moment de display worden weergegeven. 10 In ieder menu kunt u de functie Thuis gebruiken om terug te keren naar de displayweergave Status: Druk op z om naar Thuis te gaan. Druk op o om dit te selecteren. Als verschillende stappen onderdeel zijn van een reeks (Wizard), geven getallen in de rechter bovenhoek van de display aan hoeveel stappen er nog moeten worden uitgevoerd. man_ _a_nl.indb :02:19

21 Displayweergave Status De displayweergave Status geeft de actuele status van uw insulinepomp weer. U kunt bijvoorbeeld zien of uw insulinepomp zich in de modus RUN, STOP of PAUSE bevindt en of er momenteel bolussen of tijdelijke basale doseringen worden toegediend. Batterijenstatus Actuele datum Toetsblokkering ingeschakeld Vliegtuigmodus Actuele tijd Status symbool Symbool van de basale dosering Actuele basale dosering per uur Actief basaal profiel U kunt de complete lijst van op de display weergegeven symbolen bekijken in Appendix D: Symbolen, page man_ _a_nl.indb :02:19

22 1.1.4 De vormgeving van de displayweergave U kunt voor de displayweergave van uw insulinepomp uit meerdere vormgevingen kiezen. De insulinepomp gebruikt de in de fabriek ingestelde donkere achtergrondkleur en de normale lettergrootte. In het hoofdstuk over instellingen leert u hoe de vormgeving van de displayweergave aan uw persoonlijke wensen kunt aanpassen. Zie hoofdstuk 8.3.5, pagina 112, Aanpassen van de displayweergave. Donkere achtergrondkleur Met de donkere achtergrondkleur worden op de display witte tekens op een zwarte achtergrond weergegeven. Lichte achtergrondkleur Zoom-modus 12 Met de lichte achtergrondkleur worden op de display zwarte tekens op een witte achtergrond weergegeven. Als u gedurende 1 seconde op l drukt, worden de tekens op de display vergroot. Als u gedurende 1 seconde nogmaals op l drukt, worden de tekens weer in de normale grootte weergegeven. Opmerking In de Zoom modus is het mogelijk, dat de inhoud van de displayweergave niet volledig zichtbaar is op de display. l is verlicht zolang de Zoom modus is ingeschakeld. man_ _a_nl.indb :02:21

23 2 Ingebruikname van uw insulinepomp 2 In dit hoofdstuk wordt uitgelegd, hoe u uw nieuwe insulinepomp moet voorbereiden en met de insulinepomptherapie moet beginnen. Voordat u uw insulinepomp in gebruik kunt nemen, moet u: jj de batterij plaatsen jj de tijd en datum instellen jj ten minste één basaal profiel instellen jj de ampul plaatsen jj de slang van de infusieset met de adapter met de insulinepomp verbinden en dit met insuline vullen jj de slang met het naaldgedeelte van de infusieset verbinden en het naaldgedeelte met insuline vullen (de infusieset vullen) Denk eraan, dat u uw bloedglucosespiegel voor een succesvolle insulinepomptherapie regelmatig moet controleren. Daarom adviseren wij u om uw bloedglucose zo vaak met een bloedglucosemeter te meten als door uw arts of behandelteam is voorgeschreven (ten minste 4 maal per dag). 13 man_ _a_nl.indb :02:21

24 Plaatsen van de batterij Uw Accu-Chek Insight-insulinepomp gebruikt een 1,5 V AAA alkaline (LR03)- of lithium (FR03)-batterij. Uw insulinepomp wordt aangezet, zodra u de batterij plaatst. Als u de batterij verwijdert, houdt uw insulinepomp de tijd en de datum nog ongeveer 10 uren vast. Als u de batterij verwijdert, terwijl uw insulinepomp insuline aan het toedienen is (RUN-modus), stopt de insulinepomp automatisch (PAUZE-modus) en start weer zodra u een nieuwe batterij heeft geplaatst. Na een bevestiging word de toediening van de tijdelijke basale doseringen en bolussen, die op dat moment werden toegediend, voortgezet. Als de insulinepomp zich in de PAUZE-modus bevindt, geeft de insulinepomp zolang de batterij is verwijderd elke 8 seconden een pieptoon af. De insulinepomp stopt echter volledig en annuleert tijdelijke basale doseringen en bolussen, als deze langer dan 15 minuten zonder batterij is geweest (STOP-modus). Zodra u de batterij heeft vervangen, moet u de insulinepomp opnieuw starten vanuit het hoodmenu Menu en alle tijdelijke basale doseringen en bolussen opnieuw instellen. Zie hoofdstuk 3.2, pagina 39. De instellingen van uw insulinepomp (zoals de basale doseringen en de bolusstappen) en het geheugen van de gebeurtenissen (het overzicht van de bolussen en de alarmen, het overzicht van de per dag toegediende hoeveelheid insuline en tijdelijke basale doseringen) blijven altijd opgeslagen, ongeacht de toestand van de batterij of de tijdsduur, dat de insulinepomp zonder stroom is geweest. Om te waarborgen, dat uw insulinepomp waterdicht blijft, moet de deksel van het batterijcompartiment elke 3 maanden worden vervangen. Appendix G: Lijst van accessoires, page 190. Gebruik geen oplaadbare of zinkkoolbatterijen. Deze batterijen kunnen net als oude batterijen lekken en de contacten van de batterij in uw insulinepomp corroderen. Dit kan een elektronische kortsluiting veroorzaken, waardoor een gevaarlijke warmteontwikkeling tot wel 60 C kan ontstaan. Controleer voordat u een batterij plaatst of deze niet beschadigd is (b.v. een beschadiging aan de plastic isolatiecoating) of lekt, aangezien een beschadigde of lekkende batterij uw insulinepomp kan beschadigen. man_ _a_nl.indb :02:22

25 2 De batterij plaatsen Zorg ervoor, dat er tijdens het vervangen of het plaatsen van de batterij geen vuil of vocht in het batterijcompartiment kan komen. Als u uw insulinepomp voor het eerst in gebruik neemt, moet u met stap 6 beginnen. 1 Om een onbedoelde insulinetoediening te voorkomen, moet u ervoor zorgen, dat de infusieset niet met uw lichaam is verbonden Draai de adapter linksom naar een 120 positie. Opmerking U kunt de batterij vervangen zonder de adapter te verwijderen door de adapter slechts 90 te draaien. 3 Duw de vergrendeling van de deksel van het batterijcompartiment in de richting van de pijl (naar het ampulcompartiment). 15 man_ _a_nl.indb :02:28

26 4 5 6 U kunt het omhoogklapbare hendeltje gebruiken om de deksel van het batterijcompartiment gemakkelijk te verwijderen. Verwijder de deksel van het batterijcompartiment en de oude batterij. Plaats de nieuwe batterij met de positieve pool eerst en de negatieve pool naar buiten wijzend in het batterijcompartiment. 7 8 Plaats de deksel van het batterijcompartiment bovenop de batterij. Druk de deksel zover mogelijk in het batterijcompartiment tot u de vergrendeling hoort klikken. 16 man_ _a_nl.indb :02:38

27 2 Na het plaatsen van de batterij begint de insulinepomp met de opstartprocedure. Als de insulinepomp na het plaatsen van de batterij niet met de opstartprocedure begint, moet u controleren of de batterij correct is geplaatst (positieve pool eerst). De eerste keer dat u een batterij plaatst of als de insulinepomp langer dan 10 uren zonder batterij is geweest, wordt de Wizard Instellen gestart om u te helpen bij het instellen van de eerste instellingen van uw insulinepomp, zoals de tijd en de datum. 17 man_ _a_nl.indb :02:38

28 Opstartprocedure en de Wizard Instellen Nadat u een nieuwe batterij heeft geplaatst, voert uw insulinepomp onmiddellijk een functietest uit. Controleer de display en de akoestische en trilsignalen om er zeker van te zijn, dat uw insulinepomp goed functioneert. Als er iets in de functietest niet goed lijkt te werken, moet u contact opnemen met de afdeling Customer Service van Roche Diagnostics. De opstartprocedure is verschillend, als u: j uw insulinepomp voor het eerst in gebruik neemt. j uw insulinepomp start, nadat deze meer dan 10 uren zonder stroom is geweest. j een nieuwe batterij plaatst, terwijl de insulinepomp zich in de RUN modus bevindt. Opmerking Als u langer dan 30 seconden niet op toets o, x of z heeft gedrukt, worden deze toetsen geblokkeerd. Druk op x en vervolgens op z of op z en vervolgens op x om de toetsen te deblokkeren om verder te gaan met het instellen. U kunt de tijd aanpassen, voordat de toetsblokkering wordt ingeschakeld. Zie hoofdstuk 8.3.3, pagina 109. U komt hierover in het volgende hoofdstuk meer te weten. 18 man_ _a_nl.indb :02:39

29 Volgorde van de functietesten Nadat de deksel van het batterijcompartiment is gesloten, wordt de Functietest pomp automatisch gestart. De display wordt rood. Controleer of het oppervlak helemaal rood is. De display wordt groen. Controleer of het oppervlak helemaal groen is. 4 5 De display wordt blauw. Controleer of het oppervlak helemaal blauw is. De display wordt zwart. Controleer of het oppervlak helemaal zwart is. 19 man_ _a_nl.indb :02:41

30 6 7 De displayweergave Trillingtest verschijnt en de insulinepomp geeft trilsignalen af. Controleer of u de trilsignalen kunt voelen. De displayweergave Geluidstest verschijnt en de insulinepomp geeft een serie pieptonen af. Controleer of u de pieptonen kunt horen. Als u uw insulinepomp voor het eerst in gebruik neemt of als uw insulinepomp meer dan 10 uren zonder stroom is geweest, geleidt de Wizard Instellen u door de stappen van het instellen van de tijd en de datum. Anders gaat de startprocedure verder met stap 6 op de volgende pagina. 20 man_ _a_nl.indb :02:42

31 Instellen van de tijd, de datum en het type batterij De displayweergave Stel uren in verschijnt. De displayweergave Stel minuten in verschijnt. De displayweergave Stel jaar in verschijnt. Druk op x of z om de uren in te stellen. Druk op o om naar het instellen van de minuten te gaan. Druk op x of z om de minuten in te stellen. Druk op o om naar het instellen het jaartal te gaan. Druk op x of z om het jaar in te stellen. Druk op o om naar het instellen van de maand te gaan De displayweergave Stel maand in verschijnt. De displayweergave Stel dag in verschijnt. De displayweergave Type batterij verschijnt. Druk op x of z om het jaar in te stellen. Druk op o om naar het instellen van de dag te gaan. Druk op x of z om de dag in te stellen. Druk op o om deze instellingen te bevestigen. Druk op x of z om naar het type van de geplaatste batterij te gaan. Druk op o om het type batterij te selecteren. 21 man_ _a_nl.indb :02:44

Accu-Chek Aviva Combo

Accu-Chek Aviva Combo Accu-Chek Aviva Combo 2008 Roche Diagnostics. Alle rechten voorbehouden. Roche Diagnostics GmbH, 68298 Mannheim, Germany www.accu-chek.com ACCU-CHEK, ACCU-CHEK AVIVA, ACCU-CHEK AVIVA COMBO, ACCU-CHEK SPIRIT

Nadere informatie

Bediening. Inbouwkoffieautomaten CVA 5060 CVA 5068. nl-nl. Lees beslist de gebruiksaanwijzing

Bediening. Inbouwkoffieautomaten CVA 5060 CVA 5068. nl-nl. Lees beslist de gebruiksaanwijzing Bediening Inbouwkoffieautomaten CVA 5060 CVA 5068 Lees beslist de gebruiksaanwijzing nl-nl voordat u uw apparaat plaatst, installeert en in gebruik neemt. Dat is veiliger voor uzelf en u voorkomt onnodige

Nadere informatie

Eurofon E 1535. Gebruiksaanwijzing. Draadloze DECT-telefoonset met CLIP-nummerweergave en geïntegreerde digitale telefoonbeantwoorder 05/2009 V.

Eurofon E 1535. Gebruiksaanwijzing. Draadloze DECT-telefoonset met CLIP-nummerweergave en geïntegreerde digitale telefoonbeantwoorder 05/2009 V. Eurofon E 1535 Gebruiksaanwijzing Draadloze DECT-telefoonset met CLIP-nummerweergave en geïntegreerde digitale telefoonbeantwoorder 05/2009 V.1 2 1 Inhoudsopgave Eurofon E 1535 1 Inhoudsopgave...3 2 Garantie

Nadere informatie

Defibtech LIFELINE Semi-Automatische Externe Defibrillator

Defibtech LIFELINE Semi-Automatische Externe Defibrillator Defibtech LIFELINE Semi-Automatische Externe Defibrillator Gebruikershandleiding AHA /ERC 2010 ELECTRONIC DISTRIBUTION Belangrijk! Defibtech is niet aansprakelijk voor fouten in de inhoud van dit materiaal,

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing Draadloze DECT telefoon. Operating instructions Cordless DECT telephone

Gebruiksaanwijzing Draadloze DECT telefoon. Operating instructions Cordless DECT telephone Gebruiksaanwijzing Draadloze DECT telefoon tiptel easydect 6600 Mode d emploi Téléphone sans fil DECT tiptel easydect 6600 Operating instructions Cordless DECT telephone tiptel easydect 6600 (NL/B) (F/B/CH)

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Nokia 1600

Gebruikershandleiding Nokia 1600 Gebruikershandleiding Nokia 1600 9239747 Versie 4 CONFORMITEITSVERKLARING NOKIA CORPORATION verklaart op eigen verantwoordelijkheid dat het product RH-64 conform is aan de bepalingen van de volgende Richtlijn

Nadere informatie

Draadloze telefoon. Gebruiksaanwijzing

Draadloze telefoon. Gebruiksaanwijzing Draadloze telefoon Gebruiksaanwijzing Inhoud 1. Welkom 6 2. De telefoon leren kennen 7 2.1 De inhoud van de verpakking controleren 7 2.2 Werking van de telefoon 8 2.3 Verklaring van de onderdelen 9 2.4

Nadere informatie

Belangrijke veiligheidsinstructies 5 Installatie 6 Elektrische aansluiting 8 Hantering 9 Onderhoud en inspecties 11 Verbruiksartikelen 12

Belangrijke veiligheidsinstructies 5 Installatie 6 Elektrische aansluiting 8 Hantering 9 Onderhoud en inspecties 11 Verbruiksartikelen 12 Belangrijke veiligheidsinstructies 5 Installatie 6 Elektrische aansluiting 8 Hantering 9 Onderhoud en inspecties 11 Verbruiksartikelen 12 Basishandelingen 14 Onderdelen en de bijbehorende functies 15 Voorzijde

Nadere informatie

MOTORAZR 2 MEER HIER>>

MOTORAZR 2 MEER HIER>> MOTORAZR 2 V8 MEER HIER>> BELANGRIJKE AANVULLING: de informatie op pagina 32 onder Talking Phone moet het volgende omvatten: U kunt uw telefoon zodanig instellen dat de gegevens over de beller-id (alleen

Nadere informatie

Gebruiks- en montagehandleiding

Gebruiks- en montagehandleiding Gebruiks- en montagehandleiding Inbouwkoffieautomaat CVA 6405 Lees beslist de gebruiksaanwijzing nl-nl voordat u uw apparaat plaatst, installeert en in gebruik neemt. Dat is veiliger voor uzelf en u voorkomt

Nadere informatie

Type HD8920 GEBRUIKSAANWIJZING

Type HD8920 GEBRUIKSAANWIJZING Registreer uw product en krijg ondersteuning op www.philips.com/welcome 07 Nederlands Type HD8920 GEBRUIKSAANWIJZING 07 NL LEES DEZE GEBRUIKSAANWIJZING AANDACHTIG ALVORENS DE MACHINE TE GEBRUIKEN. 2 NEDERLANDS

Nadere informatie

Bedankt voor het downloaden van deze handleiding.

Bedankt voor het downloaden van deze handleiding. Over Megakeuze Megakeuze is opgericht in 2010 en is een vergelijkingswebsite op het gebied van consumentenelektronica. Elk product is professioneel gereviewd en beschikt over vele specificaties en duidelijke

Nadere informatie

MS 16A Spuitpomp MS 26 Spuitpomp

MS 16A Spuitpomp MS 26 Spuitpomp MS 16A Spuitpomp MS 26 Spuitpomp Gebruiksaanwijzing 0473 Zorg ervoor dat de gebruiksaanwijzing gegeven wordt aan de persoon die verantwoordelijk is voor het gebruik van de spuitpomp. Uitgegeven door SIMS

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Nokia 301

Gebruikershandleiding Nokia 301 Gebruikershandleiding Nokia 301 Uitgave 1.4 NL Psst... Deze handleiding is niet het enige... Ga voor de servicevoorwaarden en het privacybeleid van Microsoft Mobile naar www.nokia.com/ privacy. 2 Gebruikershandleiding

Nadere informatie

HUSQVARNA AUTOMOWER 305/308 GEBRUIKSAANWIJZING

HUSQVARNA AUTOMOWER 305/308 GEBRUIKSAANWIJZING HUSQVARNA AUTOMOWER 305/308 GEBRUIKSAANWIJZING INHOUDSOPGAVE 1. Introductie en veiligheid... 5 1.1 Inleiding... 5 1.2 Symbolen op het product... 6 1.3 Symbolen in de gebruikshandleiding... 7 1.4 Veiligheidsinstructies...

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing. Vrijstaande koffieautomaat CM 5200. nl-nl. Lees beslist de gebruiksaanwijzing

Gebruiksaanwijzing. Vrijstaande koffieautomaat CM 5200. nl-nl. Lees beslist de gebruiksaanwijzing Gebruiksaanwijzing Vrijstaande koffieautomaat CM 5200 Lees beslist de gebruiksaanwijzing nl-nl voordat u uw apparaat plaatst, installeert en in gebruik neemt. Dat is veiliger voor uzelf en u voorkomt schade

Nadere informatie

Facsimile OFX 520 GEBRUIKERSHANDLEIDING

Facsimile OFX 520 GEBRUIKERSHANDLEIDING Facsimile OFX 520 GEBRUIKERSHANDLEIDING Copy-ol.p65 2 28/04/00, 15.17 PUBLICATIE UITGEGEVEN DOOR: Olivetti Lexikon, S.p.A. Via Jervis, 77-10015 Ivrea (Italy) Samenstelling: Olivetti Lexikon, S.p.A. Documentazione

Nadere informatie

Iconia W3 Gebruikershandleiding

Iconia W3 Gebruikershandleiding Iconia W3 Gebruikershandleiding - 1 2013. Alle rechten voorbehouden. Iconia W3 Gebruikershandleiding Model: W3 Eerste uitgave: 07/2013 AcerCloud geeft u de vrijheid om, op elk moment en op elke plek, te

Nadere informatie

Gebruikershandleiding NPD4829-01 NL

Gebruikershandleiding NPD4829-01 NL NPD4829-01 NL Copyright en handelsmerken Copyright en handelsmerken Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar worden gemaakt, in enige

Nadere informatie

Bedieningsinstructies

Bedieningsinstructies Bedieningsinstructies Modelnr. DECT Draadloze Handset KX-TCA185/KX-TCA285/KX-TCA385 KX-TCA185 KX-TCA285 KX-TCA385 Hartelijk dank voor de aanschaf van dit Panasonic product. Lees deze handleiding voordat

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Nokia C2-00

Gebruikershandleiding Nokia C2-00 Gebruikershandleiding Nokia C2-00 Uitgave 1.1 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Veiligheid 4 Uw telefoon in het kort 5 Uw telefoon met dubbele SIM-kaart 5 Toetsen en onderdelen 5 Aan de slag 6 Een SIM-kaart

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Nokia Asha 210

Gebruikershandleiding Nokia Asha 210 Gebruikershandleiding Nokia Asha 210 Uitgave 1.1 NL Psst... Deze handleiding is niet het enige... Ga voor de servicevoorwaarden en het privacybeleid van Microsoft Mobile naar www.nokia.com/ privacy. 2

Nadere informatie

Gebruiks- en montageaanwijzing

Gebruiks- en montageaanwijzing Gebruiks- en montageaanwijzing Inbouwkoffiezetautomaat CVA 6805 Lees absoluut de gebruiksaanwijzing voor u het toestel plaatst, nl-be installeert en in gebruik neemt. Dat is veiliger voor uzelf en u voorkomt

Nadere informatie

Iconia W3 Gebruikershandleiding

Iconia W3 Gebruikershandleiding Iconia W3 Gebruikershandleiding Downloaded from www.vandenborre.be - 1 2013. Alle rechten voorbehouden. Iconia W3 Gebruikershandleiding Model: W3 Eerste uitgave: 07/2013 AcerCloud geeft u de vrijheid om,

Nadere informatie

GPS TRACKING SYSTEEM GEBRUIKSAANWIJZING LEES DEZE GEHELE GEBRUIKSAANWIJZING DOOR VOORDAT U GAAT BEGINNEN

GPS TRACKING SYSTEEM GEBRUIKSAANWIJZING LEES DEZE GEHELE GEBRUIKSAANWIJZING DOOR VOORDAT U GAAT BEGINNEN GPS TRACKING SYSTEEM GEBRUIKSAANWIJZING LEES DEZE GEHELE GEBRUIKSAANWIJZING DOOR VOORDAT U GAAT BEGINNEN BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINFORMATIE Uitleg van in deze handleiding gebruikte belangrijke woorden en

Nadere informatie

FINEPIX X100. Gebruiksaanwijzing DIGITAL CAMERA. Voordat u begint. Eerste stappen. Foto s maken

FINEPIX X100. Gebruiksaanwijzing DIGITAL CAMERA. Voordat u begint. Eerste stappen. Foto s maken BL01285-B03 NL DIGITAL CAMERA FINEPIX X100 Gebruiksaanwijzing Dank u voor het vertrouwen dat u in dit product heeft gesteld. Deze gebruiksaanwijzing beschrijft hoe u uw digitale camera FinePix X100 van

Nadere informatie

Polar RS100. Gebruiksaanwijzing

Polar RS100. Gebruiksaanwijzing Polar RS100 Gebruiksaanwijzing SNEL VAN START MET DE RS100 Tijdweergave Standby-stand Registratiestand Gedetailleerde informatie over uw meest recente trainingssessies bekijken Langetermijngegevens over

Nadere informatie

Mini Holter Event ECG Systeem Gebruikershandleiding

Mini Holter Event ECG Systeem Gebruikershandleiding Welch Allyn 4341 State Street Road Skaneateles Falls, NY 13153-0220 USA www.welchallyn.com 0297 DIR 80017002 Ver. A Gebruiksaanwijzing Copyright 2011, Welch Allyn. Alle rechten voorbehouden. De koper van

Nadere informatie

GGL/GGU INTEGRA GGL/GGU Solar CVP KMX 100 / KMX 200 / KSX 100 / KLR 100. Gebruiksaanwijzing

GGL/GGU INTEGRA GGL/GGU Solar CVP KMX 100 / KMX 200 / KSX 100 / KLR 100. Gebruiksaanwijzing GGL/GGU INTEGRA GGL/GGU Solar CVP KMX 00 / KMX 00 / KSX 00 / KLR 00 Gebruiksaanwijzing NEDERLANDS VAS 56-07 Inhoud Gefeliciteerd met uw nieuwe VELUX product Om optimaal gebruik te maken van dit product

Nadere informatie

www.htc.com Gebruikershandleiding

www.htc.com Gebruikershandleiding www.htc.com Gebruikershandleiding Gefeliciteerd met de aankoop van uw nieuwe Windows Mobile Smartphone! Belangrijke informatie. DEZE TELEFOON IS NIET VOLLEDIG OPGELADEN WANNEER U DEZE UIT DE VERPAKKING

Nadere informatie