BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online"

Transcriptie

1 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 1e JAARGANG ZATERDAG 18 JUNI 2011 N. 159 Openbare aanbesteding AGENTSCHAP VOOR FACILITAIR MANAGEMENT N Agentschap voor Facilitair Management Boudewijnlaan 30 bus 60, BE-1000 Brussel Contact: Team Aanbestedingen Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/previewnotice.do?noticeid= /AFM/OA/ Leveren modulaire kasten. Type opdracht: Leveringen. Belangrijkste plaats van levering: Het hele Vlaamse Gewest en Brussel. Leveren van modulaire kasten Zie bestek Zie bestek Zie bestek Laagste prijs. Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 10/08/2011 Tegen betaling verkrijgbare documenten: Neen. IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 10/08/ :00 Datum: 10/08/ :00 Plaats: Boudewijngebouw - lokaal 05E01 VI.3. NADERE INLICHTINGEN Voor het indienen van de offertes wordt het gebruik van elektronische middelen toegestaan. De offertes worden ofwel elektronisch overgelegd via de e-tendering applicatie, ofwel via een postdienst verzonden of door een drager afgegeven. De met elektronische middelen opgestelde offertes moeten in overeenstemming met artikel 81 quater, 1 van het KB van 8 januari 1996 worden opgesteld. De offertes moeten worden opgemaakt in PDFformaat, of in de formaten zoals vermeld in het bestek. Offertes die via elektronische middelen worden overgelegd: De offertes die via elektronische middelen worden overgelegd, moeten worden overgelegd via de etendering internetsite https://eten.publicprocurement.be die de naleving waarborgt van de voorwaarden van artikel 81 quater, 1 van het KB van 8 januari Offertes die niet via elektronische middelen worden overgelegd: De offertes die niet via elektronische middelen worden overgelegd, moeten worden gestuurd naar of ingediend op het adres vermeld in bijlage A.III Opmerking: Om technisch en organisatorische redenen verkiest de aanbestedende overheid dat de offertes elektronisch worden ingediend. Om het indienen door middel van elektronische middelen toe te lichten werd een zip-file 'Elektronisch_Indienen' toegevoegd. VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 17/06/2011 REGIE DER GEBOUWEN N Regie der Gebouwen Gulden Vlieslaan 87 b2, BE-1060 Brussel Contact: Regie der Gebouwen - Vlaanderen Regio West - Oude Gentweg 75 a Brugge

2 ZATERDAG 18 JUNI p. 2 dhr. Fernand Pascal - attaché in.ing. Tel: Fax: Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/previewnotice.do?noticeid=94653 Oostende - Vrijhavenstraat 1 - AC - FOD Financiën - Vernieuwen ventilatie extractoren sanitair en warmwaterproductie Type opdracht: Werken. Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken: Oostende - Vrijhavenstraat 1 Oostende - Vrijhavenstraat 1 - AC - FOD Financiën - Vernieuwen ventilatie extractoren sanitair en warmwaterproductie Erkenning in de ondercategorie D16 of D18 klasse 1 Laagste prijs. Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 18/08/ :00 Tegen betaling verkrijgbare documenten: Ja. Prijs: EUR. Betalingstermijnen en -methode: Gelieve het bestelformulier beschikbaar op (rubriek "Overheidsopdrachten / Verkoop bestekken") te gebruiken. Het bestelformulier kan ook op het hierna vermelde adres aangevraagd worden : Regie der Gebouwen - Dienst voor publicatie en Verkoop van de Bestekken - t.a.v. dhr. Thierry VAN GUCHT - Gulden Vlieslaan 87 - bus Brussel - Tel : Fax : Bankrekening : IBAN BE BIC : PCHQBEBB.Het bestek is ook GRATIS te downloaden op het internetadres vermeld in punt I.1) "Adres van het kopersprofiel "van deze aankondiging. IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 18/08/ :00 Datum: 18/08/ :00 Plaats: Brugge - Oude Gentweg 75a - aanbestedingszaal (gelijkvloers) Personen die de opening van de offertes mogen bijwonen: Openbaar VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 17/06/2011 GEMEENTE SINT-GILLIS N Gemeente Sint-Gillis Van Meenenplein, 39, BE-1060 Sint-Gillis Contact: De heer Alex Kelecom Tel: Fax: Sportcentrum. Inrichting van de buitenruimte Type opdracht: Werken. Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken: Ruslandstraat 41, 1060 Sint-Gillis. De werken omvatten, enerzijds, de inrichting van de hoofdtoegangsdeur en van de kleedkamers teneinde de toegankelijkheid voor personnen met beperkte mobiliteit te vergemakkelijken alsook de plaatsing van een lift, en anderzijds het bouwen van een psychomotriciteitszaal in de buitenruimte van het sportcentrum. II.2. HOEVEELHEDEN OF OMVANG VAN DE OPDRACHT * Een verklaring op de eer dat de inschrijvzer zich niet in één van de uitsluitingsgevallen bepaald onder artikel 17 van het koninklijk besluit van 8 januari 1996 betrefende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken bevindt. * Een ATTEST dat uitgereikt werd door de bevoegde overheid en waarin bevestigd wordt dat de inschrijver voldaan heeft aan zijn verplichtingen inzake betaling van de bijdragen voor de SOCIALE ZEKERHEID overeenkomstig de Belgische wetgeving of die van het land waar hij gevestigd is. Houder zijn van een erkenning overeenstemmend met de uit te voeren werken. Houder zijn van een erkenning overeenstemmend met de uit te voeren werken. Vereiste erkenning: D (Bouwwerken), klasse 4 Laagste prijs. Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 12/8/ :00 Tegen betaling verkrijgbare documenten: Ja. Prijs: 15 EUR. Betalingstermijnen en -methode: Bestek en plannen

3 ZATERDAG 18 JUNI p. 3 Betaling bij de afhaling. De documenten kunnen niet toegezonden worden. IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 17/8/ :00 Datum: 17/8/ :00 Plaats: In de Stadhuis VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 17/6/2011 GEMEENTE SINT-GILLIS N Gemeente Sint-Gillis Van Meenenplein, 39, BE-1060 Sint-Gillis Contact: De heer Alex Kelecom Tel: Fax: Sportcentrum. Inrichting van de buitenruimte Type opdracht: Werken. Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken: Ruslandstraat 41, 1060 Sint-Gillis. De werken omvatten, enerzijds, de inrichting van de hoofdtoegangsdeur en van de kleedkamers teneinde de toegankelijkheid voor personnen met beperkte mobiliteit te vergemakkelijken alsook de plaatsing van een lift, en anderzijds het bouwen van een psychomotriciteitszaal in de buitenruimte van het sportcentrum. II.2. HOEVEELHEDEN OF OMVANG VAN DE OPDRACHT * Een verklaring op de eer dat de inschrijvzer zich niet in één van de uitsluitingsgevallen bepaald onder artikel 17 van het koninklijk besluit van 8 januari 1996 betrefende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken bevindt. * Een ATTEST dat uitgereikt werd door de bevoegde overheid en waarin bevestigd wordt dat de inschrijver voldaan heeft aan zijn verplichtingen inzake betaling van de bijdragen voor de SOCIALE ZEKERHEID overeenkomstig de Belgische wetgeving of die van het land waar hij gevestigd is. Houder zijn van een erkenning overeenstemmend met de uit te voeren werken. Houder zijn van een erkenning overeenstemmend met de uit te voeren werken. Vereiste erkenning: D (Bouwwerken), klasse 4 Laagste prijs. Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 12/8/ :00 Tegen betaling verkrijgbare documenten: Ja. Prijs: 15 EUR. Betalingstermijnen en -methode: Bestek en plannen Betaling bij de afhaling. De documenten kunnen niet toegezonden worden. IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 17/8/ :00 Datum: 17/8/ :00 Plaats: In de Stadhuis VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 17/6/2011 OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN N OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN August Demaeghtlaan, 30, BE-1500 HALLE Contact: Jan GODDEAU (Hoofd Technische Dienst) Tel: Fax: /1 Type opdracht: Werken. Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken: HALLE Vernieuwen van de verwarmingsinstallaties en werken tot verbetering van energieprestatie en wooncomfort aan bejaardenwoningen VANBEVERENSTRAAT

4 ZATERDAG 18 JUNI p. 4 Lot 1 : Verwarming - sanitair - electriciteit attest van erkenning voor de categorie of ondercategorie D of D16 of D17 of P in de klasse 1 Laagste prijs. Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 17/08/ :00 Tegen betaling verkrijgbare documenten: Ja. Prijs: 123,16 EUR. Betalingstermijnen en -methode: door voorafgaandelijke storting op bankrekening van architect DE COSTER Jos IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 19/08/ :00 Datum: 19/08/ :00 Plaats: Raadszaal van het O.C.M.W. A. Demaeghtlaan, 30 te 1500 Halle Personen die de opening van de offertes mogen bijwonen: openbaar VI.3. NADERE De uitvoeringstermijn bedraagt 50 werkdagen werken uit te voeren in bewoonde lokalen VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 17/6/2011 AGENTSCHAP VOOR NATUUR EN BOS - PROVINCIALE DIENST ANTWERPEN N Agentschap voor Natuur en Bos - Provinciale Dienst Antwerpen Lange Kievitstraat 111, bus 63, BE-2018 Antwerpen Contact: Caluwe Arnold Emiel Tel: Fax: Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/previewnotice.do?noticeid=94634 ANB-ANT Snoeien dreefbomen in ANB-domeinen in de provincie Antwerpen Type opdracht: Diensten. Belangrijkste plaats van dienstverlening: zie bestek ANB-ANT Snoeien van dreefbomen in ANB-domeinen in de provincie Antwerpen. II.1.8. Verdeling in percelen: Ja. Er dienen offertes te worden ingediend voor: een of meer percelen. INLICHTINGEN OVER PERCELEN: Perceel 1: ANB-ANT Snoeien dreefbomen in Anb domeinen Korte beschrijving: ANB-ANT Snoeien dreefbomen in Pastoorsbos, Noordheuvel en Brusselse Bossen in Regio Antwerpse Kempen. Perceel 2: ANB-ANT Snoeien van dreefbomen in ANB domeinen. Korte beschrijving: ANB-ANT Snoeien van dreefbomen inanb domein Sint-Annabos (Antwerpen Linkeroever) Perceel 3: ANB-ANT Snoeien dreefbomen in ANB domeinen Korte beschrijving: ANB-ANT Snoeien bomen door boomklimmer in domein Vordenstein. Perceel 4: ANB-ANT Snoeien dreefbomen in ANB domeinen. Korte beschrijving: ANB-ANT Snoeien dreefbomen in domein Peerdsbos te Brasschaat. Perceel 5: ANB-ANT Snoeien dreefbomen in ANB domeinen. Korte beschrijving: ANB-ANT Snoeien van dreefbomen in domeinbossen Cleydael, Coolhembos, Kijfbossen en cruysveld. Perceel 6: ANB-ANT Snoeien van dreefbomen in ANB domeinen. Korte beschrijving: ANB-ANT Snoeien van dreefbomen in domeinbossen Colateur en Beeltjens in de Regio Turnhoutse Kempen. II.2. HOEVEELHEDEN OF OMVANG VAN DE OPDRACHT II.2.1. Totale hoeveelheid of omvang: zie bestek zie bestek Laagste prijs.

5 ZATERDAG 18 JUNI p. 5 Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 08/07/ :00 Tegen betaling verkrijgbare documenten: Neen. IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 28/07/ :30 Datum: 28/07/ :30 Plaats: Agentschap voor Natuur en Bos, Anna Bijnsgebouw, 13de verdieping, zaal Kribbedezeke, Lange Kievitstraat 111/113 bus 63, 2018 Antwerpen Personen die de opening van de offertes mogen bijwonen: openbare zitting VI.3. NADERE INLICHTINGEN Bij contactpersoon. Bestek kan tot 8 juli per mail opgevraagd worden op VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 17/06/2011 AFDELING ZEESCHELDE N Afdeling Zeeschelde Lange Kievitstraat bus 44, BE-2018 Antwerpen Contact: Patrick Van Bockstal Tel: Fax: Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/previewnotice.do?noticeid=94601 Opruimen van allerlei drijvend en aangespoeld hout en voorwerpen op het watervlak, op de dijktaluds, deels in de schorren en aan sluizen, duikers, stuwen, veersteigers en openbare loskaden. Zeeschelde van Gentbrugge tot Durmemonding en het tijgedeelte van de Durme tot Lokeren (District 1). Type opdracht: Diensten. Opruimen van allerlei drijvend en aangespoeld hout en voorwerpen op het watervlak, op de dijktaluds, deels in de schorren en aan sluizen, duikers, stuwen, veersteigers en openbare loskaden. Zeeschelde van Gentbrugge tot Durmemonding en het tijgedeelte van de Durme tot Lokeren (District 1). ARTS. 68, 69, 69bis, 70 en 71 - Kwalitatieve selectie Art. 69 en 69bis. - Uitsluitingsgronden. De inschrijver toont aan dat hij zich niet in één van de gevallen van uitsluiting volgens art. 69 bevindt, door het voorleggen van: Voor alle inschrijvers: o Een uittreksel uit het strafregister of een evenwaardig document uitgereikt door een gerechtelijke- of overheidsinstantie van het land van oorsprong of herkomst en waar-uit blijkt dat de betrokkene niet veroordeeld is geweest voor een misdrijf bepaald in art. 69, 1 en 2; o Een attest uitgereikt door de bevoegde overheidsinstantie waaruit blijkt dat de be-trokkene in orde is met de betaling van zijn belastingen (directe belastingen en btw). Bovendien voor de niet-belgische inschrijvers: o Een origineel attest uitgereikt door de bevoegde overheidsinstantie van het land waar hij gevestigd is, waaruit blijkt dat hij heeft voldaan aan de voorschriften inzake bij-drage voor sociale zekerheid, overeenkomstig de bepalingen in art. 69 bis 2. o Een getuigschrift van niet-faillissement uitgereikt door de bevoegde overheidsinstan-tie van het betrokken land. Deze attesten zijn niet ouder dan 3 maanden te rekenen vanaf de datum van de opening van de offertes. Art Financiële en economische draagkracht Zijn financiële en economische draagkracht toont hij aan door het voorleggen van: o Een verklaring betreffende de totale omzet en de omzet betreffende de diensten waar-over de opdracht gaat over de laatste drie boekjaren. Een inschrijver kan zich in voorkomend geval beroepen op de draagkracht van andere entitei-ten, ongeacht de juridische aard van zijn band met de entiteiten. In dat geval moet hij aanto-nen dat hij zal beschikken over de voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijke midde-len door overlegging van de verbintenis van deze entiteiten om de dienstverlener dergelijke middelen ter beschikking te stellen. Onder dezelfde voorwaarden kan een combinatie van inschrijvers zich beroepen op de draag-kracht van de deelnemers aan de combinatie of die van andere entiteiten. Indien de dienstverlener om gegronde redenen niet in staat is de gevraagde referenties voor te leggen kan hij zijn financiële en economische draagkracht aantonen met andere documenten die de aanbestedende overheid geschikt acht. De aanbestedende overheid behoudt zich het recht voor de onder rubriek geleverde attesten te beoordelen. Art Technische bekwaamheid Zijn technische bekwaamheid toont hij aan door het voorleggen van: o een lijst van de voornaamste diensten uitgevoerd tijdens de laatste drie jaar (jaar 2008, 2009, 2010, geen andere jaren), waaruit de opgebouwde en gehonoreerde ex-pertise in de bedoelde materie moet blijken. In de lijst dient achtereenvolgens ver-meld te worden: het jaartal van de uitvoering, de titel, het bedrag, de aanbestedende publiek- of privaatrechtelijke instanties, de contactpersoon (met naam, kantooradres, telefoon- en faxnummer) en een bondige beschrijving van de inhoud van de opdracht. Deze diensten worden gestaafd aan de hand van hetzij certificaten opgesteld door de bevoegde autoriteiten, hetzij, bij ontstentenis daarvan of in geval van studies voor particulieren, door een verklaring van de dienstverlener zelf. o een verklaring die de vaartuigen, werktuigen, het materieel en de technische uitrus-ting vermeldt waarover de dienstverlener kan beschikken voor de uitvoering van de diensten en dit conform de technische bepalingen van dit bestek; o een bijlage die de stortplaatsen en/of de verwerkingsbedrijven voor de afvalstoffen nader toelicht, met opgave van de stortplaatsen en/of verwerkingsinstallatie waarop de inschrijving is gebaseerd, vergezeld van intentieverklaringen van die organismen, die de haalbaarheid onderschrijven op datum van aanbesteding; Het gehandtekend ontwerp van intentieovereenkomst met een uitbater van een erkend stort-terrein of van een geschikt erkend verwerkingsbedrijf omvat de aard en ligging van het stort-terrein of verwerkingsbedrijf en de volgende gegevens: - de eigenlijke stortvergoeding (eenheidsprijs per ton aangevoerd materiaal), die door de dienstverlener aan de uitbatende instantie van het stortterrein omwille van het storten betaald moet worden (indien het gaat om een stortterrein) ofwel de kosten (eenheidsprijs per ton aangevoerd materiaal), die door de dienstverlener aan de uitbatende instantie van het verwerkingsbedrijf omwille van de verwerking betaald moeten worden (indien het gaat om een verwerkingsbedrijf); - de andere milieuheffingen, die afhankelijk zijn van het volume of van het gewicht van het te storten materiaal of van zijn aard, o.a. de milieuheffing vanwege het Vlaamse Gewest, gemeentelijke milieuheffingen, provinciale e.a., opgelegd door een daartoe bevoegde overheid. Een inschrijver kan zich in voorkomend geval beroepen op de draagkracht van andere entitei-ten, ongeacht de juridische aard van zijn band met de entiteiten. In dat geval moet hij aanto-nen dat hij zal beschikken over de voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijke midde-len door overlegging van de verbintenis van deze entiteiten om de dienstverlener

6 ZATERDAG 18 JUNI p. 6 dergelijke middelen ter beschikking te stellen. Onder dezelfde voorwaarden kan een combinatie van inschrijvers zich beroepen op de draag-kracht van de deelnemers aan de combinatie of die van andere entiteiten. De aanbestedende overheid oordeelt aan de hand van de beschrijving en de geleverde docu-menten of de inschrijver op dit gebied voldoende waarborgen biedt om onderhavige opdracht uit te voeren. Laagste prijs. Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 09/08/ :00 Tegen betaling verkrijgbare documenten: Ja. Prijs: EUR. Betalingstermijnen en -methode: Betaling via overschrijving met vermelding van besteknummer 16EI/11/01 als mededeling op het rekeningnummer van Waterwegen en Zeeknaal NV of contant in de kantoren van Waterwegen en Zeekanaal NV, Oostdijk 110 te 2830 Willebroek of contant in de kantoren van Waterwegen en Zeekanaal NV, Afdeling Bovenschelde, Nederkouter 28 te 9000 Gent. Prijs bij afhaling : 12,45 euro Prijs bij verzending : 22,13 euro IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 09/08/ :00 Datum: 09/08/ :00 Plaats: in de vergaderzaal Memling, Lokaal nr.206, Afdeling Zeeschelde, Anna Bijns-gebouw, Lange Kievitstraat bus 44, te 2018 Antwerpen. VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 17/06/2011 AFDELING ZEESCHELDE N Afdeling Zeeschelde Lange Kievitstraat bus 44, BE-2018 Antwerpen Contact: Patrick Van Bockstal Tel: Fax: Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/previewnotice.do?noticeid=94611 Opruimen van allerlei drijvend en aangespoeld hout en voorwerpen op het watervlak, op de dijktaluds, deels in de schorren en aan sluizen, duikers, stuwen, veersteigers en openbare loskaden. Zeeschelde van Durmemonding tot Nederlandse grens en Rupel(District 2). Type opdracht: Diensten. Opruimen van allerlei drijvend en aangespoeld hout en voorwerpen op het watervlak, op de dijktaluds, deels in de schorren en aan sluizen, duikers, stuwen, veersteigers en openbare loskaden. Zeeschelde van Durmemonding tot Nederlandse grens en Rupel(District 2). Art. 69 en 69bis. - Uitsluitingsgronden. De inschrijver toont aan dat hij zich niet in één van de gevallen van uitsluiting volgens art. 69 bevindt, door het voorleggen van: Voor alle inschrijvers: o Een uittreksel uit het strafregister of een evenwaardig document uitgereikt door een gerechtelijke- of overheidsinstantie van het land van oorsprong of herkomst en waar-uit blijkt dat de betrokkene niet veroordeeld is geweest voor een misdrijf bepaald in art. 69, 1 en 2; o Een attest uitgereikt door de bevoegde overheidsinstantie waaruit blijkt dat de be-trokkene in orde is met de betaling van zijn belastingen (directe belastingen en btw). Bovendien voor de niet-belgische inschrijvers: o Een origineel attest uitgereikt door de bevoegde overheidsinstantie van het land waar hij gevestigd is, waaruit blijkt dat hij heeft voldaan aan de voorschriften inzake bij-drage voor sociale zekerheid, overeenkomstig de bepalingen in art. 69 bis 2. o Een getuigschrift van niet-faillissement uitgereikt door de bevoegde overheidsinstan-tie van het betrokken land. Deze attesten zijn niet ouder dan 3 maanden te rekenen vanaf de datum van de opening van de offertes. Art Financiële en economische draagkracht Zijn financiële en economische draagkracht toont hij aan door het voorleggen van: o Een verklaring betreffende de totale omzet en de omzet betreffende de diensten waar-over de opdracht gaat over de laatste drie boekjaren. Een inschrijver kan zich in voorkomend geval beroepen op de draagkracht van andere entitei-ten, ongeacht de juridische aard van zijn band met de entiteiten. In dat geval moet hij aanto-nen dat hij zal beschikken over de voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijke midde-len door overlegging van de verbintenis van deze entiteiten om de dienstverlener dergelijke middelen ter beschikking te stellen. Onder dezelfde voorwaarden kan een combinatie van inschrijvers zich beroepen op de draag-kracht van de deelnemers aan de combinatie of die van andere entiteiten. Indien de dienstverlener om gegronde redenen niet in staat is de gevraagde referenties voor te leggen kan hij zijn financiële en economische draagkracht aantonen met andere documenten die de aanbestedende overheid geschikt acht. De aanbestedende overheid behoudt zich het recht voor de onder rubriek geleverde attesten te beoordelen. Art Technische bekwaamheid Zijn technische bekwaamheid toont hij aan door het voorleggen van: o een lijst van de voornaamste diensten uitgevoerd tijdens de laatste drie jaar (jaar 2008, 2009, 2010, geen andere jaren), waaruit de opgebouwde en gehonoreerde ex-pertise in de bedoelde materie moet blijken. In de lijst dient achtereenvolgens ver-meld te worden: het jaartal van de uitvoering, de titel, het bedrag, de aanbestedende publiek- of privaatrechtelijke instanties, de contactpersoon (met naam, kantooradres, telefoon- en faxnummer) en een bondige beschrijving van de inhoud van de opdracht. Deze diensten worden gestaafd aan de hand van hetzij certificaten opgesteld door de bevoegde autoriteiten, hetzij, bij ontstentenis daarvan of in geval van studies voor particulieren, door een verklaring van de dienstverlener zelf. o een verklaring die de vaartuigen, werktuigen, het materieel en de technische uitrus-ting vermeldt waarover de dienstverlener kan beschikken voor de uitvoering van de diensten en dit conform de technische bepalingen van dit bestek; o een bijlage die de stortplaatsen en/of de verwerkingsbedrijven voor de afvalstoffen nader toelicht, met opgave van de stortplaatsen en/of verwerkingsinstallatie waarop de inschrijving is gebaseerd, vergezeld van intentieverklaringen van die organismen, die de haalbaarheid onderschrijven op datum van aanbesteding;

7 ZATERDAG 18 JUNI p. 7 Het gehandtekend ontwerp van intentieovereenkomst met een uitbater van een erkend stort-terrein of van een geschikt erkend verwerkingsbedrijf omvat de aard en ligging van het stort-terrein of verwerkingsbedrijf en de volgende gegevens: - de eigenlijke stortvergoeding (eenheidsprijs per ton aangevoerd materiaal), die door de dienstverlener aan de uitbatende instantie van het stortterrein omwille van het storten betaald moet worden (indien het gaat om een stortterrein) ofwel de kosten (eenheidsprijs per ton aangevoerd materiaal), die door de dienstverlener aan de uitbatende instantie van het verwerkingsbedrijf omwille van de verwerking betaald moeten worden (indien het gaat om een verwerkingsbedrijf); - de andere milieuheffingen, die afhankelijk zijn van het volume of van het gewicht van het te storten materiaal of van zijn aard, o.a. de milieuheffing vanwege het Vlaamse Gewest, gemeentelijke milieuheffingen, provinciale e.a., opgelegd door een daartoe bevoegde overheid. Een inschrijver kan zich in voorkomend geval beroepen op de draagkracht van andere entitei-ten, ongeacht de juridische aard van zijn band met de entiteiten. In dat geval moet hij aanto-nen dat hij zal beschikken over de voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijke midde-len door overlegging van de verbintenis van deze entiteiten om de dienstverlener dergelijke middelen ter beschikking te stellen. Onder dezelfde voorwaarden kan een combinatie van inschrijvers zich beroepen op de draag-kracht van de deelnemers aan de combinatie of die van andere entiteiten. De aanbestedende overheid oordeelt aan de hand van de beschrijving en de geleverde docu-menten of de inschrijver op dit gebied voldoende waarborgen biedt om onderhavige opdracht uit te voeren. Laagste prijs. Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 09/08/ :00 Tegen betaling verkrijgbare documenten: Ja. Prijs: EUR. Betalingstermijnen en -methode: Betaling via overschrijving met vermelding van besteknummer 16EI/11/02 als mededeling op het rekeningnummer van Waterwegen en Zeeknaal NV of contant in de kantoren van Waterwegen en Zeekanaal NV, Oostdijk 110 te 2830 Willebroek of contant in de kantoren van Waterwegen en Zeekanaal NV, Afdeling Bovenschelde, Nederkouter 28 te 9000 Gent. Prijs bij afhaling : 12,45 euro Prijs bij verzending : 22,13 euro IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 09/08/ :00 Datum: 09/08/ :00 Plaats: in de vergaderzaal Memling, Lokaal nr.206, Afdeling Zeeschelde, Anna Bijns-gebouw, Lange Kievitstraat bus 44, te 2018 Antwerpen. VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 17/06/2011 AFDELING ZEESCHELDE N Afdeling Zeeschelde Lange Kievitstraat bus 44, BE-2018 Antwerpen Contact: Patrick Van Bockstal Tel: Fax: Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/previewnotice.do?noticeid=94612 Opruimen van allerlei drijvend en aangespoeld hout en voorwerpen op het watervlak, op de dijktaluds, deels in de schorren en aan sluizen, duikers, stuwen, veersteigers en openbare loskaden. Beneden-Nete, Kleine Nete, Grote Nete en Nete-afleiding (District 3). Type opdracht: Diensten. Opruimen van allerlei drijvend en aangespoeld hout en voorwerpen op het watervlak, op de dijktaluds, deels in de schorren en aan sluizen, duikers, stuwen, veersteigers en openbare loskaden. Beneden-Nete, Kleine Nete, Grote Nete en Nete-afleiding (District 3). Art. 69 en 69bis. - Uitsluitingsgronden. De inschrijver toont aan dat hij zich niet in één van de gevallen van uitsluiting volgens art. 69 bevindt, door het voorleggen van: Voor alle inschrijvers: o Een uittreksel uit het strafregister of een evenwaardig document uitgereikt door een gerechtelijke- of overheidsinstantie van het land van oorsprong of herkomst en waar-uit blijkt dat de betrokkene niet veroordeeld is geweest voor een misdrijf bepaald in art. 69, 1 en 2; o Een attest uitgereikt door de bevoegde overheidsinstantie waaruit blijkt dat de be-trokkene in orde is met de betaling van zijn belastingen (directe belastingen en btw). Bovendien voor de niet-belgische inschrijvers: o Een origineel attest uitgereikt door de bevoegde overheidsinstantie van het land waar hij gevestigd is, waaruit blijkt dat hij heeft voldaan aan de voorschriften inzake bij-drage voor sociale zekerheid, overeenkomstig de bepalingen in art. 69 bis 2. o Een getuigschrift van niet-faillissement uitgereikt door de bevoegde overheidsinstan-tie van het betrokken land. Deze attesten zijn niet ouder dan 3 maanden te rekenen vanaf de datum van de opening van de offertes. Art Financiële en economische draagkracht Zijn financiële en economische draagkracht toont hij aan door het voorleggen van: o Een verklaring betreffende de totale omzet en de omzet betreffende de diensten waar-over de opdracht gaat over de laatste drie boekjaren. Een inschrijver kan zich in voorkomend geval beroepen op de draagkracht van andere entitei-ten, ongeacht de juridische aard van zijn band met de entiteiten. In dat geval moet hij aanto-nen dat hij zal beschikken over de voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijke midde-len door overlegging van de verbintenis van deze entiteiten om de dienstverlener dergelijke middelen ter beschikking te stellen. Onder dezelfde voorwaarden kan een combinatie van inschrijvers zich beroepen op de draag-kracht van de deelnemers aan de combinatie of die van andere entiteiten. Indien de dienstverlener om gegronde redenen niet in staat is de gevraagde referenties voor te leggen kan hij zijn financiële en economische draagkracht aantonen met andere documenten die de aanbestedende overheid geschikt acht. De aanbestedende overheid behoudt zich het recht voor de onder rubriek geleverde attesten te beoordelen. Art Technische bekwaamheid

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 2e JAARGANG WOENSDAG 29 AUGUSTUS 2012 N. 214 Openbare aanbesteding STAD BRUSSEL - DEPARTEMENT WEGENISWERKEN N. 519155 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Stad Brussel - Departement

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 2e JAARGANG DINSDAG 13 NOVEMBER 2012 N. 284 Openbare aanbesteding VLAAMSE MILIEUMAATSCHAPPIJ N. 526674 Vlaamse Milieumaatschappij Koning Albert II - laan 20 bus 16, BE-1000

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online 1e ANNEE SAMEDI 13 AOÛT 2011 N. 208 Adjudication publique DIRECTION INFRASTRUCTURE DE TRANSPORT N. 517526 AVIS DE MARCHE SECTION I. POUVOIR ADJUDICATEUR Direction Infrastructure

Nadere informatie

Afdeling Maritieme Toegang. Openbare aanbesteding voor aanneming van werken. Bestek nr. 16EF/2013/03

Afdeling Maritieme Toegang. Openbare aanbesteding voor aanneming van werken. Bestek nr. 16EF/2013/03 Afdeling Maritieme Toegang Openbare aanbesteding voor aanneming van werken Bestek nr. 16EF/2013/03 HAVEN VAN ZEEBRUGGE P.Vandammesluis Inbouwen van wielfenders Opening van de offertes: Op maandag 14 september

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 1/ 16 BE001 23/07/2013 - BDA nummer: 2013-516796 Standaardformulier 2 - NL Bulletin der Aanbestedingen Publicatieblad van de Federale Dienst e-procurement FOD P&O Wetstraat, 51 B-1040 Brussel +32 27905200

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 1/ 14 BE001 24/11/2014 - BDA nummer: 2014-527125 Standaardformulier 2 - NL Bulletin der Aanbestedingen Publicatieblad van de Federale Dienst e-procurement FOD P&O Wetstraat, 51 B-1040 Brussel +32 27905200

Nadere informatie

Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen

Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen 261 Directie Brussel Jourdanstraat 95 (bus 2) Avenue de la Toison d Or 1060 Bruxelles Tel. : 02 541 61 05 Fax : 02 541 62 77 BIJZONDER BESTEK NR. 2014/220194/289A OPEN AANBESTEDING betreft: 1000 Brussel

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 1/ 14 BE001 07/01/2014 - BDA nummer: 2014-500194 Standaardformulier 2 - NL Bulletin der Aanbestedingen Publicatieblad van de Federale Dienst e-procurement FOD P&O Wetstraat, 51 B-1040 Brussel +32 27905200

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK NR. 2103/222416/4A ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG

BIJZONDER BESTEK NR. 2103/222416/4A ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG Complexnummer 222416 155 Directie BRUSSEL Jourdanstraat 95 (bus 2) 1060 Brussel BIJZONDER BESTEK NR. 2103/222416/4A ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG Betreft : 1210 Brussel - City Atrium (FOD Mobiliteit en Vervoer)

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online 5e ANNEE MERCREDI 1 AVRIL 2015 N. 81 Adjudication publique GO! ONDERWIJS VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP N. 508210 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT GO! onderwijs van de Vlaamse

Nadere informatie

Bestellingsopdracht levering ICT diensten voor Lotus Notes/Domino-ontwikkeling, CRM, CMS, Veiligheidsspecialisten.

Bestellingsopdracht levering ICT diensten voor Lotus Notes/Domino-ontwikkeling, CRM, CMS, Veiligheidsspecialisten. Algemene offerteaanvraag voor diensten BESTEKNUMMER FIT-ICT/2014/12 Bestellingsopdracht levering ICT diensten voor Lotus Notes/Domino-ontwikkeling, CRM, CMS, Veiligheidsspecialisten. INDIENING VAN DE OFFERTES

Nadere informatie

F-PROJ-onde-StefV-2015 bestek 2015/02 vrijdag 7 augustus 2015. Technopolis NV. Overheidsopdracht van DIENSTEN

F-PROJ-onde-StefV-2015 bestek 2015/02 vrijdag 7 augustus 2015. Technopolis NV. Overheidsopdracht van DIENSTEN Technopolis NV Overheidsopdracht van DIENSTEN Offertevraag met voorafgaande bekendmaking Bestek nr. Technopolis nv 2015/02: Onderhoud en herstellingen technische installaties Technopolis Uiterste indieningsdatum

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 1/ 18 BE001 6/5/2015 - BDA nummer: 2015-511605 Standaardformulier 2 - NL Bulletin der Aanbestedingen Publicatieblad van de Federale Dienst e-procurement FOD P&O Wetstraat, 51 B-1040 Brussel +32 27905200

Nadere informatie

1/ 14 BE001 27/6/2014 - BDA nummer: 2014-514596 Standaardformulier 2 - NL Oproep tot kandidaatstelling - Raamcontract VoIP voor lokale overheden

1/ 14 BE001 27/6/2014 - BDA nummer: 2014-514596 Standaardformulier 2 - NL Oproep tot kandidaatstelling - Raamcontract VoIP voor lokale overheden 1/ 14 BE001 27/6/2014 - BDA nummer: 2014-514596 Standaardformulier 2 - NL Bulletin der Aanbestedingen Publicatieblad van de Federale Dienst e-procurement FOD P&O Wetstraat, 51 B-1040 Brussel +32 27905200

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 1/ 15 BE001 19/11/2012 - BDA nummer: 2012-527174 Standaardformulier 2 - NL het gecombineerd presenteren van data uit ArcGis software en Cognos Bulletin der Aanbestedingen Publicatieblad van de Federale

Nadere informatie

Officiële benaming: VIVAQUA Nationale identificatie: Postadres: Keizerinlaan 17-19 Plaats: Brussel Postcode: 1000

Officiële benaming: VIVAQUA Nationale identificatie: Postadres: Keizerinlaan 17-19 Plaats: Brussel Postcode: 1000 1/ 11 BE001 19/07/2013 - BDA nummer: 2013-516613 Standaardformulier 5 - NL ar Bulletin der Aanbestedingen Publicatieblad van de Federale Dienst e-procurement FOD P&O Wetstraat, 51 B-1040 Brussel +32 27905200

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 1/ 13 BE001 20/05/2014 - BDA nummer: 2014-511208 Standaardformulier 2 - NL Bulletin der Aanbestedingen Publicatieblad van de Federale Dienst e-procurement FOD P&O Wetstraat, 51 B-1040 Brussel +32 27905200

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 1/ 14 BE001 17/7/2015 - BDA nummer: 2015-518925 Standaardformulier 2 - NL Bulletin der Aanbestedingen Publicatieblad van de Federale Dienst e-procurement FOD P&O Wetstraat, 51 B-1040 Brussel +32 27905200

Nadere informatie

Selectiedocument met het oog op de oproep tot kandidaatstelling inzake bestek CD000513. Onthaalbalie. Generaal Armstrongweg 1.

Selectiedocument met het oog op de oproep tot kandidaatstelling inzake bestek CD000513. Onthaalbalie. Generaal Armstrongweg 1. Digipolis - opdrachthoudende vereniging Generaal Armstrongweg 1 B 2020 Antwerpen Tel.++32 3 338 76 11 Fax ++32 3 338 79 00 http://www.digipolis.be ask_aankoop@digipolis.be Selectiedocument met het oog

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK DIENSTEN HELPDESK BELTRACE OPEN OFFERTEAANVRAAG. Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV)

BIJZONDER BESTEK DIENSTEN HELPDESK BELTRACE OPEN OFFERTEAANVRAAG. Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP HELPDESK BELTRACE OPEN OFFERTEAANVRAAG Opdrachtgevend bestuur Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV)

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 1/ 13 BE001 3/2/2014 - BDA nummer: 2014-502273 Standaardformulier 2 - NL Bulletin der Aanbestedingen Publicatieblad van de Federale Dienst e-procurement FOD P&O Wetstraat, 51 B-1040 Brussel +32 27905200

Nadere informatie

Muntcenter Plaats: Brussel Postcode: 1000

Muntcenter Plaats: Brussel Postcode: 1000 1/ 12 BE001 12/02/2015 - BDA nummer: 2015-503593 Standaardformulier 2 - NL Bulletin der Aanbestedingen Publicatieblad van de Federale Dienst e-procurement FOD P&O Wetstraat, 51 B-1040 Brussel +32 27905200

Nadere informatie

1/ 21 BE001 8/6/2015 - BDA nummer: 2015-514797 Standaardformulier 2 - NL Selectieleidraad verzekeringen Haviland Intercommunale IgSv

1/ 21 BE001 8/6/2015 - BDA nummer: 2015-514797 Standaardformulier 2 - NL Selectieleidraad verzekeringen Haviland Intercommunale IgSv 1/ 21 BE001 8/6/2015 - BDA nummer: 2015-514797 Standaardformulier 2 - NL Bulletin der Aanbestedingen Publicatieblad van de Federale Dienst e-procurement FOD P&O Wetstraat, 51 B-1040 Brussel +32 27905200

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 3e JAARGANG DONDERDAG 14 NOVEMBER 2013 N. 295 Openbare aanbesteding GEMEENTE ETTERBEEK N. 526066 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Gemeente Etterbeek Oudergemlaan, 113-117,

Nadere informatie

OPEN OFFERTEAANVRAAG

OPEN OFFERTEAANVRAAG BESTEK OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN POLICY MANAGER OPEN OFFERTEAANVRAAG Versie 27/09/2013 Extra paragraaf III.6.5 SLA s en subparagrafen Extra bijlage F: Raamwerk FODFIN-SLA-V1.0 (! KPI tabel in A3

Nadere informatie

Bestek: Open offerteaanvraag voor het onderhoud van de MODA applicatie, bestaande uit

Bestek: Open offerteaanvraag voor het onderhoud van de MODA applicatie, bestaande uit Bestek S&L/AO/380/2014 1/77 Bestek: Open offerteaanvraag voor het onderhoud van de MODA applicatie, bestaande uit 5 software componenten (Quintiq, Aïdoo; verslagapplicatie, Track & Trace voertuigen en

Nadere informatie

Bestek. Open offerteaanvraag voor de schoonmaak van de lokalen en/of ruiten van verschillende gebouwen bezet door de FOD Financiën (cel Eupen)

Bestek. Open offerteaanvraag voor de schoonmaak van de lokalen en/of ruiten van verschillende gebouwen bezet door de FOD Financiën (cel Eupen) Bestek 1/62 S&L/AO/372/2013 Bestek Open offerteaanvraag voor de schoonmaak van de lokalen en/of ruiten van verschillende gebouwen bezet door de FOD Financiën (cel Eupen) Publicatie op Europees niveau Bestek

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 1/ 12 BE001 03/03/2015 - BDA nummer: 2015-505272 Standaardformulier 2 - NL Bulletin der Aanbestedingen Publicatieblad van de Federale Dienst e-procurement FOD P&O Wetstraat, 51 B-1040 Brussel +32 27905200

Nadere informatie

I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Officiële benaming: Smals Nationale identificatie: Postadres: Fonsnylaan 20 Plaats: Brussel Postcode: 1060

I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Officiële benaming: Smals Nationale identificatie: Postadres: Fonsnylaan 20 Plaats: Brussel Postcode: 1060 1/ 13 BE001 25/02/2014 - BDA nummer: 2014-504021 Standaardformulier 2 - NL Bulletin der Aanbestedingen Publicatieblad van de Federale Dienst e-procurement FOD P&O Wetstraat, 51 B-1040 Brussel +32 27905200

Nadere informatie

België-Brussel: Software en informatiesystemen 2014/S 038-062416. Aankondiging van een opdracht. Leveringen

België-Brussel: Software en informatiesystemen 2014/S 038-062416. Aankondiging van een opdracht. Leveringen 1/6 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:62416-2014:text:nl:html België-Brussel: Software en informatiesystemen 2014/S 038-062416 Aankondiging van een opdracht Leveringen

Nadere informatie