BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online"

Transcriptie

1 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 1e JAARGANG ZATERDAG 18 JUNI 2011 N. 159 Openbare aanbesteding AGENTSCHAP VOOR FACILITAIR MANAGEMENT N Agentschap voor Facilitair Management Boudewijnlaan 30 bus 60, BE-1000 Brussel Contact: Team Aanbestedingen Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/previewnotice.do?noticeid= /AFM/OA/ Leveren modulaire kasten. Type opdracht: Leveringen. Belangrijkste plaats van levering: Het hele Vlaamse Gewest en Brussel. Leveren van modulaire kasten Zie bestek Zie bestek Zie bestek Laagste prijs. Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 10/08/2011 Tegen betaling verkrijgbare documenten: Neen. IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 10/08/ :00 Datum: 10/08/ :00 Plaats: Boudewijngebouw - lokaal 05E01 VI.3. NADERE INLICHTINGEN Voor het indienen van de offertes wordt het gebruik van elektronische middelen toegestaan. De offertes worden ofwel elektronisch overgelegd via de e-tendering applicatie, ofwel via een postdienst verzonden of door een drager afgegeven. De met elektronische middelen opgestelde offertes moeten in overeenstemming met artikel 81 quater, 1 van het KB van 8 januari 1996 worden opgesteld. De offertes moeten worden opgemaakt in PDFformaat, of in de formaten zoals vermeld in het bestek. Offertes die via elektronische middelen worden overgelegd: De offertes die via elektronische middelen worden overgelegd, moeten worden overgelegd via de etendering internetsite https://eten.publicprocurement.be die de naleving waarborgt van de voorwaarden van artikel 81 quater, 1 van het KB van 8 januari Offertes die niet via elektronische middelen worden overgelegd: De offertes die niet via elektronische middelen worden overgelegd, moeten worden gestuurd naar of ingediend op het adres vermeld in bijlage A.III Opmerking: Om technisch en organisatorische redenen verkiest de aanbestedende overheid dat de offertes elektronisch worden ingediend. Om het indienen door middel van elektronische middelen toe te lichten werd een zip-file 'Elektronisch_Indienen' toegevoegd. VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 17/06/2011 REGIE DER GEBOUWEN N Regie der Gebouwen Gulden Vlieslaan 87 b2, BE-1060 Brussel Contact: Regie der Gebouwen - Vlaanderen Regio West - Oude Gentweg 75 a Brugge

2 ZATERDAG 18 JUNI p. 2 dhr. Fernand Pascal - attaché in.ing. Tel: Fax: Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/previewnotice.do?noticeid=94653 Oostende - Vrijhavenstraat 1 - AC - FOD Financiën - Vernieuwen ventilatie extractoren sanitair en warmwaterproductie Type opdracht: Werken. Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken: Oostende - Vrijhavenstraat 1 Oostende - Vrijhavenstraat 1 - AC - FOD Financiën - Vernieuwen ventilatie extractoren sanitair en warmwaterproductie Erkenning in de ondercategorie D16 of D18 klasse 1 Laagste prijs. Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 18/08/ :00 Tegen betaling verkrijgbare documenten: Ja. Prijs: EUR. Betalingstermijnen en -methode: Gelieve het bestelformulier beschikbaar op (rubriek "Overheidsopdrachten / Verkoop bestekken") te gebruiken. Het bestelformulier kan ook op het hierna vermelde adres aangevraagd worden : Regie der Gebouwen - Dienst voor publicatie en Verkoop van de Bestekken - t.a.v. dhr. Thierry VAN GUCHT - Gulden Vlieslaan 87 - bus Brussel - Tel : Fax : Bankrekening : IBAN BE BIC : PCHQBEBB.Het bestek is ook GRATIS te downloaden op het internetadres vermeld in punt I.1) "Adres van het kopersprofiel "van deze aankondiging. IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 18/08/ :00 Datum: 18/08/ :00 Plaats: Brugge - Oude Gentweg 75a - aanbestedingszaal (gelijkvloers) Personen die de opening van de offertes mogen bijwonen: Openbaar VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 17/06/2011 GEMEENTE SINT-GILLIS N Gemeente Sint-Gillis Van Meenenplein, 39, BE-1060 Sint-Gillis Contact: De heer Alex Kelecom Tel: Fax: Sportcentrum. Inrichting van de buitenruimte Type opdracht: Werken. Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken: Ruslandstraat 41, 1060 Sint-Gillis. De werken omvatten, enerzijds, de inrichting van de hoofdtoegangsdeur en van de kleedkamers teneinde de toegankelijkheid voor personnen met beperkte mobiliteit te vergemakkelijken alsook de plaatsing van een lift, en anderzijds het bouwen van een psychomotriciteitszaal in de buitenruimte van het sportcentrum. II.2. HOEVEELHEDEN OF OMVANG VAN DE OPDRACHT * Een verklaring op de eer dat de inschrijvzer zich niet in één van de uitsluitingsgevallen bepaald onder artikel 17 van het koninklijk besluit van 8 januari 1996 betrefende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken bevindt. * Een ATTEST dat uitgereikt werd door de bevoegde overheid en waarin bevestigd wordt dat de inschrijver voldaan heeft aan zijn verplichtingen inzake betaling van de bijdragen voor de SOCIALE ZEKERHEID overeenkomstig de Belgische wetgeving of die van het land waar hij gevestigd is. Houder zijn van een erkenning overeenstemmend met de uit te voeren werken. Houder zijn van een erkenning overeenstemmend met de uit te voeren werken. Vereiste erkenning: D (Bouwwerken), klasse 4 Laagste prijs. Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 12/8/ :00 Tegen betaling verkrijgbare documenten: Ja. Prijs: 15 EUR. Betalingstermijnen en -methode: Bestek en plannen

3 ZATERDAG 18 JUNI p. 3 Betaling bij de afhaling. De documenten kunnen niet toegezonden worden. IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 17/8/ :00 Datum: 17/8/ :00 Plaats: In de Stadhuis VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 17/6/2011 GEMEENTE SINT-GILLIS N Gemeente Sint-Gillis Van Meenenplein, 39, BE-1060 Sint-Gillis Contact: De heer Alex Kelecom Tel: Fax: Sportcentrum. Inrichting van de buitenruimte Type opdracht: Werken. Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken: Ruslandstraat 41, 1060 Sint-Gillis. De werken omvatten, enerzijds, de inrichting van de hoofdtoegangsdeur en van de kleedkamers teneinde de toegankelijkheid voor personnen met beperkte mobiliteit te vergemakkelijken alsook de plaatsing van een lift, en anderzijds het bouwen van een psychomotriciteitszaal in de buitenruimte van het sportcentrum. II.2. HOEVEELHEDEN OF OMVANG VAN DE OPDRACHT * Een verklaring op de eer dat de inschrijvzer zich niet in één van de uitsluitingsgevallen bepaald onder artikel 17 van het koninklijk besluit van 8 januari 1996 betrefende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken bevindt. * Een ATTEST dat uitgereikt werd door de bevoegde overheid en waarin bevestigd wordt dat de inschrijver voldaan heeft aan zijn verplichtingen inzake betaling van de bijdragen voor de SOCIALE ZEKERHEID overeenkomstig de Belgische wetgeving of die van het land waar hij gevestigd is. Houder zijn van een erkenning overeenstemmend met de uit te voeren werken. Houder zijn van een erkenning overeenstemmend met de uit te voeren werken. Vereiste erkenning: D (Bouwwerken), klasse 4 Laagste prijs. Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 12/8/ :00 Tegen betaling verkrijgbare documenten: Ja. Prijs: 15 EUR. Betalingstermijnen en -methode: Bestek en plannen Betaling bij de afhaling. De documenten kunnen niet toegezonden worden. IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 17/8/ :00 Datum: 17/8/ :00 Plaats: In de Stadhuis VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 17/6/2011 OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN N OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN August Demaeghtlaan, 30, BE-1500 HALLE Contact: Jan GODDEAU (Hoofd Technische Dienst) Tel: Fax: /1 Type opdracht: Werken. Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken: HALLE Vernieuwen van de verwarmingsinstallaties en werken tot verbetering van energieprestatie en wooncomfort aan bejaardenwoningen VANBEVERENSTRAAT

4 ZATERDAG 18 JUNI p. 4 Lot 1 : Verwarming - sanitair - electriciteit attest van erkenning voor de categorie of ondercategorie D of D16 of D17 of P in de klasse 1 Laagste prijs. Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 17/08/ :00 Tegen betaling verkrijgbare documenten: Ja. Prijs: 123,16 EUR. Betalingstermijnen en -methode: door voorafgaandelijke storting op bankrekening van architect DE COSTER Jos IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 19/08/ :00 Datum: 19/08/ :00 Plaats: Raadszaal van het O.C.M.W. A. Demaeghtlaan, 30 te 1500 Halle Personen die de opening van de offertes mogen bijwonen: openbaar VI.3. NADERE De uitvoeringstermijn bedraagt 50 werkdagen werken uit te voeren in bewoonde lokalen VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 17/6/2011 AGENTSCHAP VOOR NATUUR EN BOS - PROVINCIALE DIENST ANTWERPEN N Agentschap voor Natuur en Bos - Provinciale Dienst Antwerpen Lange Kievitstraat 111, bus 63, BE-2018 Antwerpen Contact: Caluwe Arnold Emiel Tel: Fax: Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/previewnotice.do?noticeid=94634 ANB-ANT Snoeien dreefbomen in ANB-domeinen in de provincie Antwerpen Type opdracht: Diensten. Belangrijkste plaats van dienstverlening: zie bestek ANB-ANT Snoeien van dreefbomen in ANB-domeinen in de provincie Antwerpen. II.1.8. Verdeling in percelen: Ja. Er dienen offertes te worden ingediend voor: een of meer percelen. INLICHTINGEN OVER PERCELEN: Perceel 1: ANB-ANT Snoeien dreefbomen in Anb domeinen Korte beschrijving: ANB-ANT Snoeien dreefbomen in Pastoorsbos, Noordheuvel en Brusselse Bossen in Regio Antwerpse Kempen. Perceel 2: ANB-ANT Snoeien van dreefbomen in ANB domeinen. Korte beschrijving: ANB-ANT Snoeien van dreefbomen inanb domein Sint-Annabos (Antwerpen Linkeroever) Perceel 3: ANB-ANT Snoeien dreefbomen in ANB domeinen Korte beschrijving: ANB-ANT Snoeien bomen door boomklimmer in domein Vordenstein. Perceel 4: ANB-ANT Snoeien dreefbomen in ANB domeinen. Korte beschrijving: ANB-ANT Snoeien dreefbomen in domein Peerdsbos te Brasschaat. Perceel 5: ANB-ANT Snoeien dreefbomen in ANB domeinen. Korte beschrijving: ANB-ANT Snoeien van dreefbomen in domeinbossen Cleydael, Coolhembos, Kijfbossen en cruysveld. Perceel 6: ANB-ANT Snoeien van dreefbomen in ANB domeinen. Korte beschrijving: ANB-ANT Snoeien van dreefbomen in domeinbossen Colateur en Beeltjens in de Regio Turnhoutse Kempen. II.2. HOEVEELHEDEN OF OMVANG VAN DE OPDRACHT II.2.1. Totale hoeveelheid of omvang: zie bestek zie bestek Laagste prijs.

5 ZATERDAG 18 JUNI p. 5 Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 08/07/ :00 Tegen betaling verkrijgbare documenten: Neen. IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 28/07/ :30 Datum: 28/07/ :30 Plaats: Agentschap voor Natuur en Bos, Anna Bijnsgebouw, 13de verdieping, zaal Kribbedezeke, Lange Kievitstraat 111/113 bus 63, 2018 Antwerpen Personen die de opening van de offertes mogen bijwonen: openbare zitting VI.3. NADERE INLICHTINGEN Bij contactpersoon. Bestek kan tot 8 juli per mail opgevraagd worden op VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 17/06/2011 AFDELING ZEESCHELDE N Afdeling Zeeschelde Lange Kievitstraat bus 44, BE-2018 Antwerpen Contact: Patrick Van Bockstal Tel: Fax: Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/previewnotice.do?noticeid=94601 Opruimen van allerlei drijvend en aangespoeld hout en voorwerpen op het watervlak, op de dijktaluds, deels in de schorren en aan sluizen, duikers, stuwen, veersteigers en openbare loskaden. Zeeschelde van Gentbrugge tot Durmemonding en het tijgedeelte van de Durme tot Lokeren (District 1). Type opdracht: Diensten. Opruimen van allerlei drijvend en aangespoeld hout en voorwerpen op het watervlak, op de dijktaluds, deels in de schorren en aan sluizen, duikers, stuwen, veersteigers en openbare loskaden. Zeeschelde van Gentbrugge tot Durmemonding en het tijgedeelte van de Durme tot Lokeren (District 1). ARTS. 68, 69, 69bis, 70 en 71 - Kwalitatieve selectie Art. 69 en 69bis. - Uitsluitingsgronden. De inschrijver toont aan dat hij zich niet in één van de gevallen van uitsluiting volgens art. 69 bevindt, door het voorleggen van: Voor alle inschrijvers: o Een uittreksel uit het strafregister of een evenwaardig document uitgereikt door een gerechtelijke- of overheidsinstantie van het land van oorsprong of herkomst en waar-uit blijkt dat de betrokkene niet veroordeeld is geweest voor een misdrijf bepaald in art. 69, 1 en 2; o Een attest uitgereikt door de bevoegde overheidsinstantie waaruit blijkt dat de be-trokkene in orde is met de betaling van zijn belastingen (directe belastingen en btw). Bovendien voor de niet-belgische inschrijvers: o Een origineel attest uitgereikt door de bevoegde overheidsinstantie van het land waar hij gevestigd is, waaruit blijkt dat hij heeft voldaan aan de voorschriften inzake bij-drage voor sociale zekerheid, overeenkomstig de bepalingen in art. 69 bis 2. o Een getuigschrift van niet-faillissement uitgereikt door de bevoegde overheidsinstan-tie van het betrokken land. Deze attesten zijn niet ouder dan 3 maanden te rekenen vanaf de datum van de opening van de offertes. Art Financiële en economische draagkracht Zijn financiële en economische draagkracht toont hij aan door het voorleggen van: o Een verklaring betreffende de totale omzet en de omzet betreffende de diensten waar-over de opdracht gaat over de laatste drie boekjaren. Een inschrijver kan zich in voorkomend geval beroepen op de draagkracht van andere entitei-ten, ongeacht de juridische aard van zijn band met de entiteiten. In dat geval moet hij aanto-nen dat hij zal beschikken over de voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijke midde-len door overlegging van de verbintenis van deze entiteiten om de dienstverlener dergelijke middelen ter beschikking te stellen. Onder dezelfde voorwaarden kan een combinatie van inschrijvers zich beroepen op de draag-kracht van de deelnemers aan de combinatie of die van andere entiteiten. Indien de dienstverlener om gegronde redenen niet in staat is de gevraagde referenties voor te leggen kan hij zijn financiële en economische draagkracht aantonen met andere documenten die de aanbestedende overheid geschikt acht. De aanbestedende overheid behoudt zich het recht voor de onder rubriek geleverde attesten te beoordelen. Art Technische bekwaamheid Zijn technische bekwaamheid toont hij aan door het voorleggen van: o een lijst van de voornaamste diensten uitgevoerd tijdens de laatste drie jaar (jaar 2008, 2009, 2010, geen andere jaren), waaruit de opgebouwde en gehonoreerde ex-pertise in de bedoelde materie moet blijken. In de lijst dient achtereenvolgens ver-meld te worden: het jaartal van de uitvoering, de titel, het bedrag, de aanbestedende publiek- of privaatrechtelijke instanties, de contactpersoon (met naam, kantooradres, telefoon- en faxnummer) en een bondige beschrijving van de inhoud van de opdracht. Deze diensten worden gestaafd aan de hand van hetzij certificaten opgesteld door de bevoegde autoriteiten, hetzij, bij ontstentenis daarvan of in geval van studies voor particulieren, door een verklaring van de dienstverlener zelf. o een verklaring die de vaartuigen, werktuigen, het materieel en de technische uitrus-ting vermeldt waarover de dienstverlener kan beschikken voor de uitvoering van de diensten en dit conform de technische bepalingen van dit bestek; o een bijlage die de stortplaatsen en/of de verwerkingsbedrijven voor de afvalstoffen nader toelicht, met opgave van de stortplaatsen en/of verwerkingsinstallatie waarop de inschrijving is gebaseerd, vergezeld van intentieverklaringen van die organismen, die de haalbaarheid onderschrijven op datum van aanbesteding; Het gehandtekend ontwerp van intentieovereenkomst met een uitbater van een erkend stort-terrein of van een geschikt erkend verwerkingsbedrijf omvat de aard en ligging van het stort-terrein of verwerkingsbedrijf en de volgende gegevens: - de eigenlijke stortvergoeding (eenheidsprijs per ton aangevoerd materiaal), die door de dienstverlener aan de uitbatende instantie van het stortterrein omwille van het storten betaald moet worden (indien het gaat om een stortterrein) ofwel de kosten (eenheidsprijs per ton aangevoerd materiaal), die door de dienstverlener aan de uitbatende instantie van het verwerkingsbedrijf omwille van de verwerking betaald moeten worden (indien het gaat om een verwerkingsbedrijf); - de andere milieuheffingen, die afhankelijk zijn van het volume of van het gewicht van het te storten materiaal of van zijn aard, o.a. de milieuheffing vanwege het Vlaamse Gewest, gemeentelijke milieuheffingen, provinciale e.a., opgelegd door een daartoe bevoegde overheid. Een inschrijver kan zich in voorkomend geval beroepen op de draagkracht van andere entitei-ten, ongeacht de juridische aard van zijn band met de entiteiten. In dat geval moet hij aanto-nen dat hij zal beschikken over de voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijke midde-len door overlegging van de verbintenis van deze entiteiten om de dienstverlener

6 ZATERDAG 18 JUNI p. 6 dergelijke middelen ter beschikking te stellen. Onder dezelfde voorwaarden kan een combinatie van inschrijvers zich beroepen op de draag-kracht van de deelnemers aan de combinatie of die van andere entiteiten. De aanbestedende overheid oordeelt aan de hand van de beschrijving en de geleverde docu-menten of de inschrijver op dit gebied voldoende waarborgen biedt om onderhavige opdracht uit te voeren. Laagste prijs. Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 09/08/ :00 Tegen betaling verkrijgbare documenten: Ja. Prijs: EUR. Betalingstermijnen en -methode: Betaling via overschrijving met vermelding van besteknummer 16EI/11/01 als mededeling op het rekeningnummer van Waterwegen en Zeeknaal NV of contant in de kantoren van Waterwegen en Zeekanaal NV, Oostdijk 110 te 2830 Willebroek of contant in de kantoren van Waterwegen en Zeekanaal NV, Afdeling Bovenschelde, Nederkouter 28 te 9000 Gent. Prijs bij afhaling : 12,45 euro Prijs bij verzending : 22,13 euro IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 09/08/ :00 Datum: 09/08/ :00 Plaats: in de vergaderzaal Memling, Lokaal nr.206, Afdeling Zeeschelde, Anna Bijns-gebouw, Lange Kievitstraat bus 44, te 2018 Antwerpen. VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 17/06/2011 AFDELING ZEESCHELDE N Afdeling Zeeschelde Lange Kievitstraat bus 44, BE-2018 Antwerpen Contact: Patrick Van Bockstal Tel: Fax: Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/previewnotice.do?noticeid=94611 Opruimen van allerlei drijvend en aangespoeld hout en voorwerpen op het watervlak, op de dijktaluds, deels in de schorren en aan sluizen, duikers, stuwen, veersteigers en openbare loskaden. Zeeschelde van Durmemonding tot Nederlandse grens en Rupel(District 2). Type opdracht: Diensten. Opruimen van allerlei drijvend en aangespoeld hout en voorwerpen op het watervlak, op de dijktaluds, deels in de schorren en aan sluizen, duikers, stuwen, veersteigers en openbare loskaden. Zeeschelde van Durmemonding tot Nederlandse grens en Rupel(District 2). Art. 69 en 69bis. - Uitsluitingsgronden. De inschrijver toont aan dat hij zich niet in één van de gevallen van uitsluiting volgens art. 69 bevindt, door het voorleggen van: Voor alle inschrijvers: o Een uittreksel uit het strafregister of een evenwaardig document uitgereikt door een gerechtelijke- of overheidsinstantie van het land van oorsprong of herkomst en waar-uit blijkt dat de betrokkene niet veroordeeld is geweest voor een misdrijf bepaald in art. 69, 1 en 2; o Een attest uitgereikt door de bevoegde overheidsinstantie waaruit blijkt dat de be-trokkene in orde is met de betaling van zijn belastingen (directe belastingen en btw). Bovendien voor de niet-belgische inschrijvers: o Een origineel attest uitgereikt door de bevoegde overheidsinstantie van het land waar hij gevestigd is, waaruit blijkt dat hij heeft voldaan aan de voorschriften inzake bij-drage voor sociale zekerheid, overeenkomstig de bepalingen in art. 69 bis 2. o Een getuigschrift van niet-faillissement uitgereikt door de bevoegde overheidsinstan-tie van het betrokken land. Deze attesten zijn niet ouder dan 3 maanden te rekenen vanaf de datum van de opening van de offertes. Art Financiële en economische draagkracht Zijn financiële en economische draagkracht toont hij aan door het voorleggen van: o Een verklaring betreffende de totale omzet en de omzet betreffende de diensten waar-over de opdracht gaat over de laatste drie boekjaren. Een inschrijver kan zich in voorkomend geval beroepen op de draagkracht van andere entitei-ten, ongeacht de juridische aard van zijn band met de entiteiten. In dat geval moet hij aanto-nen dat hij zal beschikken over de voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijke midde-len door overlegging van de verbintenis van deze entiteiten om de dienstverlener dergelijke middelen ter beschikking te stellen. Onder dezelfde voorwaarden kan een combinatie van inschrijvers zich beroepen op de draag-kracht van de deelnemers aan de combinatie of die van andere entiteiten. Indien de dienstverlener om gegronde redenen niet in staat is de gevraagde referenties voor te leggen kan hij zijn financiële en economische draagkracht aantonen met andere documenten die de aanbestedende overheid geschikt acht. De aanbestedende overheid behoudt zich het recht voor de onder rubriek geleverde attesten te beoordelen. Art Technische bekwaamheid Zijn technische bekwaamheid toont hij aan door het voorleggen van: o een lijst van de voornaamste diensten uitgevoerd tijdens de laatste drie jaar (jaar 2008, 2009, 2010, geen andere jaren), waaruit de opgebouwde en gehonoreerde ex-pertise in de bedoelde materie moet blijken. In de lijst dient achtereenvolgens ver-meld te worden: het jaartal van de uitvoering, de titel, het bedrag, de aanbestedende publiek- of privaatrechtelijke instanties, de contactpersoon (met naam, kantooradres, telefoon- en faxnummer) en een bondige beschrijving van de inhoud van de opdracht. Deze diensten worden gestaafd aan de hand van hetzij certificaten opgesteld door de bevoegde autoriteiten, hetzij, bij ontstentenis daarvan of in geval van studies voor particulieren, door een verklaring van de dienstverlener zelf. o een verklaring die de vaartuigen, werktuigen, het materieel en de technische uitrus-ting vermeldt waarover de dienstverlener kan beschikken voor de uitvoering van de diensten en dit conform de technische bepalingen van dit bestek; o een bijlage die de stortplaatsen en/of de verwerkingsbedrijven voor de afvalstoffen nader toelicht, met opgave van de stortplaatsen en/of verwerkingsinstallatie waarop de inschrijving is gebaseerd, vergezeld van intentieverklaringen van die organismen, die de haalbaarheid onderschrijven op datum van aanbesteding;

7 ZATERDAG 18 JUNI p. 7 Het gehandtekend ontwerp van intentieovereenkomst met een uitbater van een erkend stort-terrein of van een geschikt erkend verwerkingsbedrijf omvat de aard en ligging van het stort-terrein of verwerkingsbedrijf en de volgende gegevens: - de eigenlijke stortvergoeding (eenheidsprijs per ton aangevoerd materiaal), die door de dienstverlener aan de uitbatende instantie van het stortterrein omwille van het storten betaald moet worden (indien het gaat om een stortterrein) ofwel de kosten (eenheidsprijs per ton aangevoerd materiaal), die door de dienstverlener aan de uitbatende instantie van het verwerkingsbedrijf omwille van de verwerking betaald moeten worden (indien het gaat om een verwerkingsbedrijf); - de andere milieuheffingen, die afhankelijk zijn van het volume of van het gewicht van het te storten materiaal of van zijn aard, o.a. de milieuheffing vanwege het Vlaamse Gewest, gemeentelijke milieuheffingen, provinciale e.a., opgelegd door een daartoe bevoegde overheid. Een inschrijver kan zich in voorkomend geval beroepen op de draagkracht van andere entitei-ten, ongeacht de juridische aard van zijn band met de entiteiten. In dat geval moet hij aanto-nen dat hij zal beschikken over de voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijke midde-len door overlegging van de verbintenis van deze entiteiten om de dienstverlener dergelijke middelen ter beschikking te stellen. Onder dezelfde voorwaarden kan een combinatie van inschrijvers zich beroepen op de draag-kracht van de deelnemers aan de combinatie of die van andere entiteiten. De aanbestedende overheid oordeelt aan de hand van de beschrijving en de geleverde docu-menten of de inschrijver op dit gebied voldoende waarborgen biedt om onderhavige opdracht uit te voeren. Laagste prijs. Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 09/08/ :00 Tegen betaling verkrijgbare documenten: Ja. Prijs: EUR. Betalingstermijnen en -methode: Betaling via overschrijving met vermelding van besteknummer 16EI/11/02 als mededeling op het rekeningnummer van Waterwegen en Zeeknaal NV of contant in de kantoren van Waterwegen en Zeekanaal NV, Oostdijk 110 te 2830 Willebroek of contant in de kantoren van Waterwegen en Zeekanaal NV, Afdeling Bovenschelde, Nederkouter 28 te 9000 Gent. Prijs bij afhaling : 12,45 euro Prijs bij verzending : 22,13 euro IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 09/08/ :00 Datum: 09/08/ :00 Plaats: in de vergaderzaal Memling, Lokaal nr.206, Afdeling Zeeschelde, Anna Bijns-gebouw, Lange Kievitstraat bus 44, te 2018 Antwerpen. VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 17/06/2011 AFDELING ZEESCHELDE N Afdeling Zeeschelde Lange Kievitstraat bus 44, BE-2018 Antwerpen Contact: Patrick Van Bockstal Tel: Fax: Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/previewnotice.do?noticeid=94612 Opruimen van allerlei drijvend en aangespoeld hout en voorwerpen op het watervlak, op de dijktaluds, deels in de schorren en aan sluizen, duikers, stuwen, veersteigers en openbare loskaden. Beneden-Nete, Kleine Nete, Grote Nete en Nete-afleiding (District 3). Type opdracht: Diensten. Opruimen van allerlei drijvend en aangespoeld hout en voorwerpen op het watervlak, op de dijktaluds, deels in de schorren en aan sluizen, duikers, stuwen, veersteigers en openbare loskaden. Beneden-Nete, Kleine Nete, Grote Nete en Nete-afleiding (District 3). Art. 69 en 69bis. - Uitsluitingsgronden. De inschrijver toont aan dat hij zich niet in één van de gevallen van uitsluiting volgens art. 69 bevindt, door het voorleggen van: Voor alle inschrijvers: o Een uittreksel uit het strafregister of een evenwaardig document uitgereikt door een gerechtelijke- of overheidsinstantie van het land van oorsprong of herkomst en waar-uit blijkt dat de betrokkene niet veroordeeld is geweest voor een misdrijf bepaald in art. 69, 1 en 2; o Een attest uitgereikt door de bevoegde overheidsinstantie waaruit blijkt dat de be-trokkene in orde is met de betaling van zijn belastingen (directe belastingen en btw). Bovendien voor de niet-belgische inschrijvers: o Een origineel attest uitgereikt door de bevoegde overheidsinstantie van het land waar hij gevestigd is, waaruit blijkt dat hij heeft voldaan aan de voorschriften inzake bij-drage voor sociale zekerheid, overeenkomstig de bepalingen in art. 69 bis 2. o Een getuigschrift van niet-faillissement uitgereikt door de bevoegde overheidsinstan-tie van het betrokken land. Deze attesten zijn niet ouder dan 3 maanden te rekenen vanaf de datum van de opening van de offertes. Art Financiële en economische draagkracht Zijn financiële en economische draagkracht toont hij aan door het voorleggen van: o Een verklaring betreffende de totale omzet en de omzet betreffende de diensten waar-over de opdracht gaat over de laatste drie boekjaren. Een inschrijver kan zich in voorkomend geval beroepen op de draagkracht van andere entitei-ten, ongeacht de juridische aard van zijn band met de entiteiten. In dat geval moet hij aanto-nen dat hij zal beschikken over de voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijke midde-len door overlegging van de verbintenis van deze entiteiten om de dienstverlener dergelijke middelen ter beschikking te stellen. Onder dezelfde voorwaarden kan een combinatie van inschrijvers zich beroepen op de draag-kracht van de deelnemers aan de combinatie of die van andere entiteiten. Indien de dienstverlener om gegronde redenen niet in staat is de gevraagde referenties voor te leggen kan hij zijn financiële en economische draagkracht aantonen met andere documenten die de aanbestedende overheid geschikt acht. De aanbestedende overheid behoudt zich het recht voor de onder rubriek geleverde attesten te beoordelen. Art Technische bekwaamheid

8 ZATERDAG 18 JUNI p. 8 Zijn technische bekwaamheid toont hij aan door het voorleggen van: o een lijst van de voornaamste diensten uitgevoerd tijdens de laatste drie jaar (jaar 2008, 2009, 2010, geen andere jaren), waaruit de opgebouwde en gehonoreerde ex-pertise in de bedoelde materie moet blijken. In de lijst dient achtereenvolgens ver-meld te worden: het jaartal van de uitvoering, de titel, het bedrag, de aanbestedende publiek- of privaatrechtelijke instanties, de contactpersoon (met naam, kantooradres, telefoon- en faxnummer) en een bondige beschrijving van de inhoud van de opdracht. Deze diensten worden gestaafd aan de hand van hetzij certificaten opgesteld door de bevoegde autoriteiten, hetzij, bij ontstentenis daarvan of in geval van studies voor particulieren, door een verklaring van de dienstverlener zelf. o een verklaring die de vaartuigen, werktuigen, het materieel en de technische uitrus-ting vermeldt waarover de dienstverlener kan beschikken voor de uitvoering van de diensten en dit conform de technische bepalingen van dit bestek; o een bijlage die de stortplaatsen en/of de verwerkingsbedrijven voor de afvalstoffen nader toelicht, met opgave van de stortplaatsen en/of verwerkingsinstallatie waarop de inschrijving is gebaseerd, vergezeld van intentieverklaringen van die organismen, die de haalbaarheid onderschrijven op datum van aanbesteding; Het gehandtekend ontwerp van intentieovereenkomst met een uitbater van een erkend stort-terrein of van een geschikt erkend verwerkingsbedrijf omvat de aard en ligging van het stort-terrein of verwerkingsbedrijf en de volgende gegevens: - de eigenlijke stortvergoeding (eenheidsprijs per ton aangevoerd materiaal), die door de dienstverlener aan de uitbatende instantie van het stortterrein omwille van het storten betaald moet worden (indien het gaat om een stortterrein) ofwel de kosten (eenheidsprijs per ton aangevoerd materiaal), die door de dienstverlener aan de uitbatende instantie van het verwerkingsbedrijf omwille van de verwerking betaald moeten worden (indien het gaat om een verwerkingsbedrijf); - de andere milieuheffingen, die afhankelijk zijn van het volume of van het gewicht van het te storten materiaal of van zijn aard, o.a. de milieuheffing vanwege het Vlaamse Gewest, gemeentelijke milieuheffingen, provinciale e.a., opgelegd door een daartoe bevoegde overheid. Een inschrijver kan zich in voorkomend geval beroepen op de draagkracht van andere entitei-ten, ongeacht de juridische aard van zijn band met de entiteiten. In dat geval moet hij aanto-nen dat hij zal beschikken over de voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijke midde-len door overlegging van de verbintenis van deze entiteiten om de dienstverlener dergelijke middelen ter beschikking te stellen. Onder dezelfde voorwaarden kan een combinatie van inschrijvers zich beroepen op de draag-kracht van de deelnemers aan de combinatie of die van andere entiteiten. De aanbestedende overheid oordeelt aan de hand van de beschrijving en de geleverde docu-menten of de inschrijver op dit gebied voldoende waarborgen biedt om onderhavige opdracht uit te voeren. Laagste prijs. Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 09/08/ :00 Tegen betaling verkrijgbare documenten: Ja. Prijs: EUR. Betalingstermijnen en -methode: Betaling via overschrijving met vermelding van besteknummer 16EI/11/03 als mededeling op het rekeningnummer van Waterwegen en Zeeknaal NV of contant in de kantoren van Waterwegen en Zeekanaal NV, Oostdijk 110 te 2830 Willebroek of contant in de kantoren van Waterwegen en Zeekanaal NV, Afdeling Bovenschelde, Nederkouter 28 te 9000 Gent. Prijs bij afhaling : 12,45 euro Prijs bij verzending : 22,13 euro IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 09/08/ :00 Datum: 09/08/ :00 Plaats: in de vergaderzaal Memling, Lokaal nr.206, Afdeling Zeeschelde, Anna Bijns-gebouw, Lange Kievitstraat bus 44, te 2018 Antwerpen. VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 17/06/2011 AFDELING ZEESCHELDE N Afdeling Zeeschelde Lange Kievitstraat bus 44, BE-2018 Antwerpen Contact: Patrick Van Bockstal Tel: Fax: Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/previewnotice.do?noticeid=94617 Opruimen van allerlei drijvend en aangespoeld hout en voorwerpen op het watervlak, op de dijktaluds, deels in de schorren en aan sluizen, duikers, stuwen, veersteigers en openbare loskaden. Demer, Dijle van monding tot Werchter, Afleidingsdijle, Dijledoortocht en Beneden-Zenne (district 4). Type opdracht: Diensten. Opruimen van allerlei drijvend en aangespoeld hout en voorwerpen op het watervlak, op de dijktaluds, deels in de schorren en aan sluizen, duikers, stuwen, veersteigers en openbare loskaden. Demer, Dijle van monding tot Werchter, Afleidingsdijle, Dijledoortocht en Beneden-Zenne (district 4). Art. 69 en 69bis. - Uitsluitingsgronden. De inschrijver toont aan dat hij zich niet in één van de gevallen van uitsluiting volgens art. 69 bevindt, door het voorleggen van: Voor alle inschrijvers: o Een uittreksel uit het strafregister of een evenwaardig document uitgereikt door een gerechtelijke- of overheidsinstantie van het land van oorsprong of herkomst en waar-uit blijkt dat de betrokkene niet veroordeeld is geweest voor een misdrijf bepaald in art. 69, 1 en 2; o Een attest uitgereikt door de bevoegde overheidsinstantie waaruit blijkt dat de be-trokkene in orde is met de betaling van zijn belastingen (directe belastingen en btw). Bovendien voor de niet-belgische inschrijvers: o Een origineel attest uitgereikt door de bevoegde overheidsinstantie van het land waar hij gevestigd is, waaruit blijkt dat hij heeft voldaan aan de voorschriften inzake bij-drage voor sociale zekerheid, overeenkomstig de bepalingen in art. 69 bis 2. o Een getuigschrift van niet-faillissement uitgereikt door de bevoegde overheidsinstan-tie van het betrokken land. Deze attesten zijn niet ouder dan 3 maanden te rekenen vanaf de datum van de opening van de offertes. Art Financiële en economische draagkracht Zijn financiële en economische draagkracht toont hij aan door het voorleggen van: o Een verklaring betreffende de totale omzet en de omzet betreffende de diensten waar-over de opdracht gaat over de laatste drie boekjaren. Een inschrijver kan zich in voorkomend geval beroepen op de draagkracht van andere entitei-ten, ongeacht de juridische aard van zijn band met de entiteiten. In dat geval moet hij aanto-nen dat hij zal beschikken over de voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijke midde-len door overlegging van de verbintenis van deze entiteiten om de dienstverlener

9 ZATERDAG 18 JUNI p. 9 dergelijke middelen ter beschikking te stellen. Onder dezelfde voorwaarden kan een combinatie van inschrijvers zich beroepen op de draag-kracht van de deelnemers aan de combinatie of die van andere entiteiten. Indien de dienstverlener om gegronde redenen niet in staat is de gevraagde referenties voor te leggen kan hij zijn financiële en economische draagkracht aantonen met andere documenten die de aanbestedende overheid geschikt acht. De aanbestedende overheid behoudt zich het recht voor de onder rubriek geleverde attesten te beoordelen. Art Technische bekwaamheid Zijn technische bekwaamheid toont hij aan door het voorleggen van: o een lijst van de voornaamste diensten uitgevoerd tijdens de laatste drie jaar (jaar 2008, 2009, 2010, geen andere jaren), waaruit de opgebouwde en gehonoreerde ex-pertise in de bedoelde materie moet blijken. In de lijst dient achtereenvolgens ver-meld te worden: het jaartal van de uitvoering, de titel, het bedrag, de aanbestedende publiek- of privaatrechtelijke instanties, de contactpersoon (met naam, kantooradres, telefoon- en faxnummer) en een bondige beschrijving van de inhoud van de opdracht. Deze diensten worden gestaafd aan de hand van hetzij certificaten opgesteld door de bevoegde autoriteiten, hetzij, bij ontstentenis daarvan of in geval van studies voor particulieren, door een verklaring van de dienstverlener zelf. o een verklaring die de vaartuigen, werktuigen, het materieel en de technische uitrus-ting vermeldt waarover de dienstverlener kan beschikken voor de uitvoering van de diensten en conform de technische bepalingen van het bestek; o een bijlage die de stortplaatsen en/of de verwerkingsbedrijven voor de afvalstoffen nader toelicht, met opgave van de stortplaatsen en/of verwerkingsinstallatie waarop de inschrijving is gebaseerd, vergezeld van intentieverklaringen van die organismen, die de haalbaarheid onderschrijven op datum van aanbesteding; Het gehandtekend ontwerp van intentieovereenkomst met een uitbater van een erkend stort-terrein of van een geschikt erkend verwerkingsbedrijf omvat de aard en ligging van het stort-terrein of verwerkingsbedrijf en de volgende gegevens: - de eigenlijke stortvergoeding (eenheidsprijs per ton aangevoerd materiaal), die door de dienstverlener aan de uitbatende instantie van het stortterrein omwille van het storten betaald moet worden (indien het gaat om een stortterrein) ofwel de kosten (eenheidsprijs per ton aangevoerd materiaal), die door de dienstverlener aan de uitbatende instantie van het verwerkingsbedrijf omwille van de verwerking betaald moeten worden (indien het gaat om een verwerkingsbedrijf); - de andere milieuheffingen, die afhankelijk zijn van het volume of van het gewicht van het te storten materiaal of van zijn aard, o.a. de milieuheffing vanwege het Vlaamse Gewest, gemeentelijke milieuheffingen, provinciale e.a., opgelegd door een daartoe bevoegde overheid. Een inschrijver kan zich in voorkomend geval beroepen op de draagkracht van andere entitei-ten, ongeacht de juridische aard van zijn band met de entiteiten. In dat geval moet hij aanto-nen dat hij zal beschikken over de voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijke midde-len door overlegging van de verbintenis van deze entiteiten om de dienstverlener dergelijke middelen ter beschikking te stellen. Onder dezelfde voorwaarden kan een combinatie van inschrijvers zich beroepen op de draag-kracht van de deelnemers aan de combinatie of die van andere entiteiten. De aanbestedende overheid oordeelt aan de hand van de beschrijving en de geleverde docu-menten of de inschrijver op dit gebied voldoende waarborgen biedt om onderhavige opdracht uit te voeren. Laagste prijs. Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 09/08/ :00 Tegen betaling verkrijgbare documenten: Ja. Prijs: EUR. Betalingstermijnen en -methode: Betaling via overschrijving met vermelding van besteknummer 16EI/11/04 als mededeling op het rekeningnummer van Waterwegen en Zeeknaal NV of contant in de kantoren van Waterwegen en Zeekanaal NV, Oostdijk 110 te 2830 Willebroek of contant in de kantoren van Waterwegen en Zeekanaal NV, Afdeling Bovenschelde, Nederkouter 28 te 9000 Gent. Prijs bij afhaling : 12,29 euro Prijs bij verzending : 21,97 euro IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 09/08/ :00 Datum: 09/08/ :00 Plaats: in de vergaderzaal Memling, Lokaal nr.206, Afdeling Zeeschelde, Anna Bijns-gebouw, Lange Kievitstraat bus 44, te 2018 Antwerpen. VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 17/06/2011 OZCS ZUID KEMPEN VZW N OZCS Zuid Kempen vzw P.a. Markt 19, BE-2290 Vorselaar Contact: Afg. Bestuurder Greet Vermeire Tel: Fax: Kardinaal Van Roey Instituut, Vorselaar Type opdracht: Werken. Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken: Mgr. Donchelei 7, 2290 Vorselaar Kardinaal Van Roey Instituut, Nieuwbouw eerste graad SO, Vorselaar Perceel ELEKTRICITEIT RSZ-attest 1ste kwartaal 2011 Attest uitgereikt door de BTW-registratie en door de directe belastingen, welke op het ogenblik van het indienen maximaal 3 maanden oud zijn. RSZ attest 1ste kwartaal 2011 Erkenning ondercategorie P1, klasse 3 Attest uitgereikt door de BTW-registratie en door de directe belastingen, welke op het ogenblik van het indienen maximaal 3 maanden oud zijn. Erkenning ondercategorie P1 klasse 3

10 ZATERDAG 18 JUNI p. 10 Laagste prijs. Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 26/08/ :00 Tegen betaling verkrijgbare documenten: Ja. Prijs: 225,00 EUR. Betalingstermijnen en -methode: Bedrag van 225,00 euro BTW 6% en verzendingskosten inbegrepen te storten op rekeningnummer van nv Studieburo De Klerck, met vermelding 6135/E + BTW-nummer IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 29/08/ :00 Datum: 29/08/ :00 Plaats: OZCS Zuid-Kempen vzw - Markt 19, 2290 Vorselaar - Kloostergebouw - niveau gelijkvloers VI.3. NADERE uitvoeringstermijn : 140 werkdagen VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 17/6/2011 GEMEENTE BEERSE N Gemeente Beerse Bisschopslaan 56, BE-2340 Beerse Contact: Mevrouw Hilde Sneyders Tel: Fax: School Schransdries: vervangen van verwarmingsketel Type opdracht: Werken. Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken: school Schransdries, Schransdriesstraat 45 te 2340 Beerse School Schransdries: vervangen van verwarmingsketel II.2. HOEVEELHEDEN OF OMVANG VAN DE OPDRACHT * Attest van in orde zijn met de betaling van de sociale zekerheidsbijdragen. Vereiste erkenning: D17 (Centrale verwarming, thermische installaties), Klasse 2 D18 (Ventilatie, luchtverwarming en airconditioning), Klasse 2 Laagste prijs. Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 29/7/ :00 Tegen betaling verkrijgbare documenten: Neen. IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 3/8/ :00 Datum: 3/8/ :00 Plaats: Raadzaal van het gemeentehuis VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 17/6/2011 AQUAFIN NV - DIRECTIE INFRASTRUCTUUR N Aquafin NV - Directie Infrastructuur Dijkstraat 8, BE-2630 Aartselaar Contact: Directie Infrastructuur Dhr. Dirk De Waele Tel: Fax: Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/previewnotice.do?noticeid=91575

11 ZATERDAG 18 JUNI p. 11 Project /1 - KWZI Mesen Type opdracht: Werken. Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken: Stad Mesen Project /1 - KWZI Mesen Bouwen en opstarten van een kleinschalige water-zuiveringsinstallatie, Vierkoningenstraat zonder nummer te 8957 Mesen (1.200 IE) - 1 lot De opdracht omvat in hoofdzaak: - Bouwen van een kleinschalige waterzuiveringsinstallatie voor IE omvattende: * Een dienstgebouw bevattende de laagspanning, controlekamer, labo en sanitaire voorziening * Een prefab hoogspanningscabine * Een roosterkanaal met fijn rooster en bijhorende roostergoedpers * Een biologisch zuivering bestaande uit beluchtings- en nabezinkingsbekken met nodige randapparatuur * Een indikbuffer met randapparatuur * Infrastructuur omvattende toegangswegen, omheining, toegangspoort en verlichting II.2. HOEVEELHEDEN OF OMVANG VAN DE OPDRACHT Er dient voldaan te worden aan de sociale zekerheidsverplichtingen. Voor meer informatie zie bestek. Erkenning van de aannemer in categorie E of V, klasse 5. Voor pakketten die in onderaanneming worden gegeven, dient de onderaannemer over de gepaste klasse in de betreffende categorie te beschikken. Deze onderaannemers dienen minstens 1 maand voor de aanvang van de werken worden voorgesteld. Indien dit niet gebeurt, kan de onderaannemer niet op de werf worden toegelaten. Laagste prijs. Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 24/06/ :30 Tegen betaling verkrijgbare documenten: Ja. Prijs: EUR. Betalingstermijnen en -methode: Prijs incl. BTW en verzendingskosten. De documenten zijn vanaf donderdag 19 mei te verkrijgen bij Antea Belgium NV, Eugène Bekaertlaan 61 te 8790 Waregem. Betaling cash ter plaatse of via overschrijving op rekeningnummer met vermelding van "Besteknumer KWZI Mesen / 1 lot" + uw BTW-nr. Samenvattende meetstaat (formaat Excel) en inschrijvingsbiljet (formaat Word) via is inbegrepen in bovenvermelde prijs. Indien deze niet binnen de week na betaling zijn doorgestuurd dient de aannemer deze bij de ontwerper op te vragen. IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 24/06/ :30 Datum: 24/06/ :30 Plaats: Aquafin NV, Dijkstraat 8, 2630 Aartselaar. Personen die de opening van de offertes mogen bijwonen: De zitting is openbaar. VI.3. NADERE INLICHTINGEN Uitvoeringstermijn : 425 kalenderdagen De aanbestedingsdocumenten zijn vanaf donderdag 19 mei ter inzage bij Antea Belgium nv, Eugène Bekaertlaan 61, 8790 Waregem, en via de website van Aquafin nv, Om technische en organisatorische redenen verkiest de aanbestedende overheid dat de offertes elektronisch worden ingediend. VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 17/06/2011 AQUAFIN NV - DIRECTIE INFRASTRUCTUUR N Aquafin NV - Directie Infrastructuur Dijkstraat 8, BE-2630 Aartselaar Contact: Directie Infrastructuur Dhr. Dirk De Waele Tel: Fax: Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/previewnotice.do?noticeid=91455 Project A/1 (266107) - RWZI Jesseren Type opdracht: Werken. Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken: Borgloon Project A/1 - RWZI Jesseren Nieuwbouw RWZI te Jesseren, voorzien van de bouw en elektromachanische uitrusting van bergingsbezinkingsbekken, influent, rooster, selektor, beluchting, nabezinktank, slibindikker, -buffer, slibpomplokaal en dienstgebouw. II.2. HOEVEELHEDEN OF OMVANG VAN DE OPDRACHT Er dient voldaan te worden aan de sociale zekerheidsverplichtingen. Voor meer informatie zie bestek. Erkenning van de aannemer in categorie E of V, klasse 6.

12 ZATERDAG 18 JUNI p. 12 Laagste prijs. Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 24/06/ :00 Tegen betaling verkrijgbare documenten: Ja. Prijs: EUR. Betalingstermijnen en -methode: Prijs incl. BTW en verzendingskosten. De documenten zijn te verkrijgen tegen contante betaling bij afhaling te Grontmij, Stationsstraat 51, 2800 Mechelen (tel. 015/ , fax 015/ ) of na voorafgaandelijke overschrijving op bankrekeningnr van Grontmij Vlaanderen, Stationsstraat 51 te 2800 Mechelen met vermelding van besteknr. " RWZI Jesseren" en uw BTW-nummer. IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 24/06/ :00 Datum: 24/06/ :00 Plaats: Aquafin nv, Dijkstraat 8, Aartselaar Personen die de opening van de offertes mogen bijwonen: De zitting is openbaar. VI.3. NADERE INLICHTINGEN Uitvoeringstermijn : 595 kalenderdagen De aanbestedingsdocumenten zijn ter inzage bij Grontmij nv, Stationsstraat 51 te 2800 Mechelen (alle werkdagen van 9u00-12u00 en van 13u30-16u00), en via de website van Aquafin nv, Om technische en organisatorische redenen verkiest de aanbestedende overheid dat de offertes elektronisch worden ingediend. VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 17/06/2011 MOBILITEIT EN OPENBARE WERKEN, AGENTSCHAP WEGEN EN VERKEER, AFDELING VLAAMS-BRABANT N Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling Vlaams-Brabant Diestsepoort 6 bus 81, BE-3000 Leuven Contact: Wegen en Verkeer Vlaams-Brabant ir. Oosters Raf Tel: Fax: Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/previewnotice.do?noticeid=94690 Doortocht Elewijt met structureel onderhoud in het kader van module 13 - Uitvoering Type opdracht: Werken. Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken: Zemst Doortocht Elewijt met structureel onderhoud in het kader van module 13 - Uitvoering De gemeente Zemst heeft in 2001 een projectbijakte met module 13 afgesloten voor de aanleg van fietspaden langs de N227 Tervuursesteenweg tussen de N270 Rubenslaan en de N267 Schumanlaan. Intussen heeft de gemeente de noodzakelijke onteigeningen quasi gefinaliseerd. Omdat de staat van de rijweg op dit wegvak ook te wensen overlaat, opteert AWV om gelijktijdig de rijweg volledig te vernieuwen. De aangrenzende doortocht van Elewijt was ook voorzien op eerdere meerjarenprogramma's. Daarom zijn deze drie projecten samengevoegd tot één integraal project, waarbij fiets- en voetpaden en een gescheiden rioleringsstelsel worden aangelegd, de rijweg volledig vernieuwd wordt en de verkeersleefbaarheid in de doortocht van Elewijt verhoogd wordt. Uitsluitingsgronden van art. 17 en 17 bis van K.B. van 8/1/1996 zijn van toepassing Categorie C - Klasse 8 Zie erkenning Laagste prijs. Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 11/08/ :30 Tegen betaling verkrijgbare documenten: Ja. Prijs: EUR. Betalingstermijnen en -methode: Inzage en verkoop van de documenten op bovenstaand adres: alle werkdagen van 9 tot 15 uur. Het totale bedrag voor de aanbestedingsdocumenten (bestek, opmeting en plannen) wordt vooraf gestort op rekening nr van Wegen en Verkeer Vlaams-Brabant, zelfde adres.als mededeling dient het besteknummer vermeld. Belangrijke opmerking: contante betaling wordt niet aanvaard. Bij afhaling van de aanbestedingsdocumenten moet het bewijs van storting of overschrijving worden voorgelegd IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 11/08/ :30 Datum: 11/08/ :30 Plaats: : VAC LEUVEN Dirk Boutsgebouw Diestsepoort 6 bus 81 Via-Vita zaal 6de verdiep Personen die de opening van de offertes mogen bijwonen: Openbaar VI.3. NADERE INLICHTINGEN X21/N227/26-1M3D8F/11/2

13 ZATERDAG 18 JUNI p. 13 Uitvoeringstermijn 180 werkdagen In de prijs van de bestekken zitten plannen inbegrepen. Alle documenten zijn te downloaden via Jepp VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 17/06/2011 GEMEENTE OUD-HEVERLEE N Gemeente Oud-Heverlee Gemeentestraat 2, BE-3054 Oud-Heverlee Contact: Burgemeester van de gemeente Oud-Heverlee Tel: A-5641/P7, verbouwing oud gemeentehuis van Oud-Heverlee, Perceel 7: bepleistering Type opdracht: Werken. Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken: oud gemeentehuis, Dorpsstraat 81, 3050 Oud-Heverlee A-5641/P7, verbouwing oud gemeentehuis van Oud-Heverlee, Perceel 7: bepleistering Zie bestek Voorleggen van RSZ attest van het voorlaatste afgelopen kwartaal en voldoen aan de in het bestek gevraagde capaciteiten. Voldoen aan de in het bestek gevraagd capaciteiten Categorie D of D11 - D4 Klasse 1 of hoger Laagste prijs. Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 11/08/ :15 Tegen betaling verkrijgbare documenten: Ja. Prijs: 200,00 EUR. Betalingstermijnen en -methode: Betaling via overschrijving op rekening van GVE of via contante betaling (na voorafgaandelijke afspraak) IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 12/08/ :15 Datum: 12/08/ :15 Plaats: Gemeentehuis Gemeentestraat Vaalbeek VI.3. NADERE VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 17/6/2011 GEMEENTE OUD-HEVERLEE N Gemeente Oud-Heverlee Gemeentestraat 2, BE-3054 Oud-Heverlee Contact: Manuel Bruyninckx Tel: Fax: A-5641/P8, verbouwing oud gemeentehuis van Oud-Heverlee, Perceel 8: binnenschrijnwerk Type opdracht: Werken. Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken: oud gemeentehuis, Dorpsstraat 81, 3050 Oud-Heverlee A-5641/P8, verbouwing oud gemeentehuis van Oud-Heverlee, Perceel 8: binnenschrijnwerk

14 ZATERDAG 18 JUNI p. 14 Zie bestek Voorleggen van RSZ attest van het voorlaatste afgelopen kwartaal en voldoen aan de in het bestek gevraagde capaciteiten. Voldoen aan de in het bestek gevraagd capaciteiten Categorie D of D5 Klasse 1 of hoger Laagste prijs. Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 11/08/ :30 Tegen betaling verkrijgbare documenten: Ja. Prijs: 200,00 EUR. Betalingstermijnen en -methode: Betaling via overschrijving op rekening van GVE of via contante betaling (na voorafgaandelijke afspraak) IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 12/08/ :30 Datum: 12/08/ :30 Plaats: Gemeentehuis Gemeentestraat Vaalbeek VI.3. NADERE VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 17/6/2011 GEMEENTE OUD-HEVERLEE N Gemeente Oud-Heverlee Gemeentestraat 2, BE-3054 Oud-Heverlee Contact: Burgemeester van de gemeente Oud-Heverlee Tel: A-5641/P6, Verbouwing oud gemeentehuis van Oud-Heverlee, Perceel 6: chape en tegels Type opdracht: Werken. Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken: oud gemeentehuis, Dorpsstraat 81, 3050 Oud-Heverlee A-5641/P6: verbouwing oud gemeentehuis van Oud-Heverlee, Perceel 6: chape en tegels Zie bestek Voorleggen van RSZ attest van het voorlaatste afgelopen kwartaal en voldoen aan de in het bestek gevraagde capaciteiten. Voldoen aan de in het bestek gevraagd capaciteiten Categorie D of D10 Klasse 1 of hoger Laagste prijs. Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 11/08/ :00 Tegen betaling verkrijgbare documenten: Ja. Prijs: 200,00 EUR. Betalingstermijnen en -methode: Betaling via overschrijving op rekening van GVE of via contante betaling (na voorafgaandelijke afspraak) IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 12/08/ :00 Datum: 12/08/ :00 Plaats: Gemeentehuis Oud-Heverlee Gemeentestraat Vaalbeek VI.3. NADERE VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 17/6/2011

15 ZATERDAG 18 JUNI p. 15 ARCHITECTENBUREAU G.V.E. BVBA N Architectenbureau G.V.E. bvba Tervuursesteenweg 206, BE-3060 Bertem Contact: Manuel Bruyninckx Tel: Fax: A-5641/P9, oud gemeentehuis van Oud-Heverlee, Perceel 9: zachte vloeren en schilderwerken Type opdracht: Werken. Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken: oud gemeentehuis, Dorpsstraat 81, 3050 Oud-Heverlee A-5641/P9, verbouwing oud gemeentehuis van Oud-Heverlee, P9: zachte vloeren en schildwerwerken Zie bestek Voorleggen van RSZ attest van het voorlaatste afgelopen kwartaal en voldoen aan de in het bestek gevraagde capaciteiten. Voldoen aan de in het bestek gevraagd capaciteiten Categorie D of D13 en D 25 Laagste prijs. Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 11/08/ :45 Tegen betaling verkrijgbare documenten: Ja. Prijs: 200,00 EUR. IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 12/08/ :45 Datum: 12/08/ :45 Plaats: Gemeentehuis Oud-Heverlee Gemeentestraat Oud-Heverlee VI.3. NADERE VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 17/6/2011 GEMEENTE KEERBERGEN N Gemeente Keerbergen Gemeenteplein 10, BE-3140 Keerbergen Contact: De heer Burgemeester of Afgevaardigde Tel: Fax: Dossier wegmarkeringen Keerbergen Type opdracht: Werken. Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken: Keerbergen Aanbrengen van wegmarkeringen met wegenverf type A en thermoplastische wegmarkeringen. II.2. HOEVEELHEDEN OF OMVANG VAN DE OPDRACHT II.2.1. Totale hoeveelheid of omvang: Geraamde waarde zonder BTW: 18000,00 EUR. Besteksvoorwaarden RSZ-attesten RSZ-attesten

16 ZATERDAG 18 JUNI p. 16 Referenties Laagste prijs. Tegen betaling verkrijgbare documenten: Ja. Prijs: 30,00 EUR. Betalingstermijnen en -methode: Voorafgaandelijke betaling op rek.nr van Interleuven met vermelding Dossier wegmarkeringen Keerbergen + uw BTW-nr. IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 08/08/ :00 Datum: 08/08/ :00 Plaats: Interleuven - Brouwersstraat Leuven Personen die de opening van de offertes mogen bijwonen: Neen VI.3. NADERE VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 17/6/2011 VZW BEJAARDENZORG GRAUWZUSTERS LIMBURG N VZW Bejaardenzorg Grauwzusters Limburg Demerstraat 80, BE-3500 Hasselt Contact: Johan Abrahams Tel: KLEINSCHALIG WOONPROJECT VAN 21 WOONEENHEDEN Type opdracht: Werken. Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken: WIJKSTRAAT 102, 3700 TONGEREN LOT 2: BUITENSCHRIJNWERKERIJ VAN KLEINSCHALIG WOONPROJECT VAN 21 WOONEENHEDEN TE TONGEREN. Aluminium buitenschrijnwerk, aluminium gevelbekledingen en buitenzonnemeringen VOLGENS BEPALINGEN BESTEK VOLGENS BEPALINGEN BESTEK VOLGENS BEPALINGEN BESTEK DE AANNEMER DIENT MINIMAAL IN HET BEZIT TE ZIJN VAN EEN ERKENNING D20 - KLASSE 2 (in functie van de inschrijvingsprijs) Laagste prijs. Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 12/08/2011 Tegen betaling verkrijgbare documenten: Ja. Prijs: 121,00 EUR. Betalingstermijnen en -methode: De bestelling dient schriftelijk te gebeuren aan waarna het verschuldigde bedrag via overschrijving wordt overgemaakt op rek. IBAN BE , ADEMarchitecten bv bvba - St. Jansstraat 15a, 3730 Hoeselt, met vermelding ' LOT 2' IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 17/08/ :00 Datum: 17/08/ :00 Plaats: vzw Bejaardenzorg GL, Demerstraat 80 te 3500 Hasselt, administratieve inkom Gasthuisstraat, 3500 Hasselt (tegenover inkom Modemuseum) VI.3. NADERE VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 17/6/2011 LIMBURG.NET N

17 ZATERDAG 18 JUNI p. 17 Limburg.net Gouverneur Verwilghensingel 32, BE-3500 Hasselt Contact: Michel Duijsters Tel: Fax: recyclageparken012 Type opdracht: Diensten. De opdracht omvat het verhuur van containers voor de inzameling van verschillende fracties op de recyclageparken en het ledigen en vervoeren van deze containers naar de verschillende aangeduide verwerkingsplaatsen. II.1.8. Verdeling in percelen: Ja. Er dienen offertes te worden ingediend voor: een of meer percelen. INLICHTINGEN OVER PERCELEN: Perceel 1: recyclagepark Alken Korte beschrijving: verhuur containers en transport naar verschillende aangeduide verwerkingsplaatsen Perceel 2: recyclagepark Beringen Korte beschrijving: verhuur containers en transport naar verschillende aangeduide verwerkingsplaatsen Perceel 3: recyclagepark Borgloon Korte beschrijving: verhuur containers en transport naar verschillende aangeduide verwerkingsplaatsen Perceel 4: recyclagepark Diepenbeek Korte beschrijving: verhuur containers en transport naar verschillende aangeduide verwerkingsplaatsen Perceel 5: recyclagepark Diest Korte beschrijving: verhuur containers en transport naar verschillende aangeduide verwerkingsplaatsen Perceel 6: recyclagepark Genk Korte beschrijving: verhuur containers en transport naar verschillende aangeduide verwerkingsplaatsen op 3 recyclageparken in Genk Perceel 7: recyclagepark Hasselt Korte beschrijving: verhuur containers en transport naar verschillende aangeduide verwerkingsplaatsen op 2 recyclageparken in Hasselt Perceel 8: recyclagepark Hechtel-Eksel Korte beschrijving: verhuur containers en transport naar verschillende aangeduide verwerkingsplaatsen Perceel 9: recyclagepark Houthalen-Helchteren Korte beschrijving: verhuur containers en transport naar verschillende aangeduide verwerkingsplaatsen Perceel 10: recyclagepark Leopoldsburg Korte beschrijving: verhuur containers en transport naar verschillende aangeduide verwerkingsplaatsen Perceel 11: recyclagepark Lommel Korte beschrijving: verhuur containers en transport naar verschillende aangeduide verwerkingsplaatsen Perceel 12: recyclagepark Riemst Korte beschrijving: verhuur containers en transport naar verschillende aangeduide verwerkingsplaatsen Perceel 13: recyclagepark Tessenderlo Korte beschrijving: verhuur containers en transport naar verschillende aangeduide verwerkingsplaatsen Perceel 14: recyclagepark Voeren Korte beschrijving: verhuur containers en transport naar verschillende aangeduide verwerkingsplaatsen Perceel 15: recyclagepark Wellen Korte beschrijving: verhuur containers en transport naar verschillende aangeduide verwerkingsplaatsen Perceel 16: recyclagepark Zutendaal Korte beschrijving: verhuur containers en transport naar verschillende aangeduide verwerkingsplaatsen Perceel 17: recyclagepark Sint-Truiden Korte beschrijving: verhuur containers en transport naar verschillende aangeduide verwerkingsplaatsen II.2. HOEVEELHEDEN OF OMVANG VAN DE OPDRACHT zie bestek zie bestek zie bestek zie bestek Laagste prijs. Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 08/08/2011 Tegen betaling verkrijgbare documenten: Neen. IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 09/08/ :30 Datum: 09/08/ :30 Plaats: De burelen van Limburg.net, Gouverneur Verwilghensingel 32, 3500 Hasselt.

18 ZATERDAG 18 JUNI p. 18 VI.3. NADERE Informaties over lastenboek(en)/document(en) Het bestek kan gratis via elektronische weg bekomen worden mits aangevraagd op volgend mailadres: VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 17/6/2011 VILLE DE LIÈGE - MAINTENANCE DES ESPACES PUBLICS N AVIS DE MARCHE Extrait du texte officiel. Consultez le text officiel complet en pièce jointe. SECTION I. POUVOIR ADJUDICATEUR Ville de Liège - Maintenance des espaces publics Rue de Namur 2, 3e étage, BE-4000 Liège Contact:M. Christian SERVAIS Tél: Fax: Adresse du profil d'acheteur: SECTION II. OBJET DU MARCHE II.1. DESCRIPTION ii.1.1. Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur: Fourniture de produits phytosanitaires destinés à divers services techniques de la Ville de Liège II.1.2. Type de marché et lieu d'exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services: Type de marché: Fournitures. Lieu principal de livraison de fournitures:s'agissant de produits nécessaires à différents services de la Ville, les fournitures seront livrées à chaque service en faisant la demande signifiée par bon de commande et la livraison se fera après contact préalable avec le gestionnaire technique du service dont émane le bon de commande. ii.1.5. Description succincte du marché ou de l'achat /des achats: Le présent marché a pour objet la fourniture de produits phytosanitaires destinés à divers services techniques (Sépultures, Propreté publique, Espaces publics - Plantations et Instruction publique) de la Ville de Liège. Le présent marché sera conclu pour une durée déterminée prenant cours le jour de la notification, au fournisseur adjudicataire, de l'approbation de son offre, pour se terminer le 31 décembre II.1.8. Division en lots:non. II.2. QUANTITE OU ETENDUE DU MARCHE II.2.1. Quantité ou etendue globale: Valeur éstimée Hors TVA:193388,43 EUR. SECTION III. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ÉCONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE III.2. CONDITIONS DE PARTICIPATION III.2.1. Situation propre des opérateurs économiques: 1) Situations d'exclusion Une déclaration sur l'honneur, établie conformément au modèle repris en annexe 1 de la circulaire du 21 mai 2001 relative à la sélection qualitative des entrepreneurs, des fournisseurs et des prestataires de services (Moniteur belge du 18/07/2001, p ) et attestant que le(s) soussigné(s) ne se trouve(nt) dans aucune des situations visées par les causes d'exclusion reprises à l'article 43 de l'arrêté royal du 8 janvier L'attention est attirée sur le fait qu'à quelque stade que ce soit de la procédure, le pouvoir adjudicateur peut inviter le(s) soussigné(s) à produire les documents et preuves nécessaires. 2) Respect des obligation sen matière de sécurité sociale: L'entrepreneur établi en Belgique joint à son offre l'attestation de l'o.n.s.s. établissant la situation de son compte envers cet Office, conformément à l'article 43bis 1er de l'arrêté royal du 8 janvier L'entrepreneur établi à l'étranger joint à son offre les attestations pour les soumissionnaires étrangers, visées à l'article 43bis 2 de l'arrêté royal du 8 janvier III.2.2. Capacité économique et financière: La capacité financière, économique et technique des soumissionnaires sera appréciée sur la base des références suivantes : - la déclaration bancaire de notoriété - le montant du chiffre d'affaires global (minimum ,00 EUR/an) et le montant du chiffre d'affaires relatif aux produits faisant l'objet du marché, réalisés par le fournisseur au cours des trois derniers exercices ( ) (chiffre d'affaires de l'activité courante tel qu'il apparaît au compte d'exploitation de l'entreprise); Si pour une raison justifiée, le fournisseur n'est pas en mesure de fournir les références demandées, il est admis à prouver sa capacité économique et financière par tout autre document considéré comme approprié par le Pouvoir adjudicateur. III.2.3. Capacité technique: La liste de minimum trois principales livraisons similaires effectuées pendant les trois dernières années ( ), d'un montant d'au moins ,00 EUR, leur montant, leur date et leurs destinataires publics ou privés : - s'il s'agit de fournitures à une autorité publique, les livraisons sont prouvées par des certificats établis ou visés par l'autorité compétente; - s'il s'agit de fournitures à des personnes privées, les certificats sont établis par l'acheteur; à défaut, une simple déclaration du fournisseur est admise. SECTION IV. PROCEDURE IV.1. TYPE DE PROCEDURE: Ouverte. IV.2. CRITERES D'ATTRIBUTION: Prix le plus bas. IV.3. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF IV.3.3. Conditions d'obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l'accès aux documents: 10/08/ :00 Documents payants:oui. Prix:15 EUR. Conditions et mode de paiement: Conditions et mode de paiement : sur le compte n ou Code IBAN n BE BIC (ou SWIFT) : GKCCBEBB de M. le Receveur communal de Liège avec la mention «Retrait dossier article 040/36148/11/04». Demande obligatoire des documents par fax ( ) ou par mail à Mr SERVAIS Christian accompagnée de la preuve du paiement. Attention : aucun document ne sera délivré en l'absence de ce fax/mail. IV.3.4. Date limite de réception des offres ou des demandes de participation: 24/08/ :00 IV.3.8. Modalités d'ouverture des offres: Date: 24/08/ :00 Lieu: Rue de Namur, Liège 3e étage Personnes autorisées à assister à l'ouverture des offres: La séance d'ouverture des offres est publique. SECTION VI. RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES VI.5. DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS: 17/06/2011 ASSOCIATION INTERCOMMUNALE POUR LE DÉMERGEMENT ET L'EPURATION DES COMMUNES DE LA PROVINCE DE LIÈGE N AVIS DE MARCHE Extrait du texte officiel. Consultez le text officiel complet en pièce jointe.

19 ZATERDAG 18 JUNI p. 19 SECTION I. POUVOIR ADJUDICATEUR Association Intercommunale pour le Démergement et l'epuration des communes de la Province de Liège Rue de la Digue 25, BE-4420 Saint-Nicolas Contact:Monsieur Claude Tellings, Directeur général Tél: Fax: Adresse du profil d'acheteur: SECTION II. OBJET DU MARCHE II.1. DESCRIPTION ii.1.1. Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur: Station de pompage de Wanze - Collecteur de Statte - Travaux divers II.1.2. Type de marché et lieu d'exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services: Type de marché: Travaux. Lieu principal d'exécution:wanze et Huy ii.1.5. Description succincte du marché ou de l'achat /des achats: L'entreprise comprend principalement la réalisation de travaux d'épuration (a.i.d.e.). Elle comprend, en outre, la réalisation de travaux de distribution d'eau (c.i.l.e.). Les travaux d'épuration consistent à réaliser la station de pompage de Wanze, sa conduite de refoulement et le collecteur de Statte. Ces travaux comprennent principalement la réalisation : - de la station de pompage de Wanze à construire en rive droite de la Mehaigne au pied du pont Père Pire et devant assurer le relevage des eaux usées d'une population équivalente à habitants ; - de la conduite de refoulement de la station de pompage de Wanze en fonte ductile D.N. 500 mm d'une longueur de 105 m à poser le long de la brettelle d'accès au pont Père Pire ; - du collecteur de Statte constitué d'une conduite en béton armé D.I. 0,70 m et 0,80 m d'une longueur totale de m à poser dans le port de Statte, le long de la route régionale N643B et le long de la rue Saint-Victor. Les travaux de distribution d'eau consistent à remplacer la conduite de distribution d'eau DN 80 mm située en bordure de Meuse en pied de talus de la rue Saint-Victor. Ces travaux comprennent principalement la pose d'une conduite en fonte ductile DN 80 mm d'une longueur de 189 m. II.1.8. Division en lots:non. II.2. QUANTITE OU ETENDUE DU MARCHE II.2.1. Quantité ou etendue globale: Valeur éstimée Hors TVA: EUR. SECTION III. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ÉCONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE III.2. CONDITIONS DE PARTICIPATION III.2.1. Situation propre des opérateurs économiques: Le soumissionnaire ne peut se trouver dans un des cas d'exclusion visés à l'article 17 de l'arrêté royal du 8 janvier 1996 (relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services et aux concessions des travaux publics) à l'ouverture des offres et à la passation du marché. Par le seul fait de participer à la procédure de passation du marché, le soumissionnaire déclare sur l'honneur qu'il ne se trouve pas dans un des cas d'exclusion visés à l'article 17 de l'arrêté royal du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services et aux concessions des travaux publics. A n'importe quel moment de la procédure de passation du marché, sur simple demande du pouvoir adjudicateur et dans le délai fixé par celui-ci dans la lettre de demande, le soumissionnaire est tenu de fournir les documents prouvant l'exactitude de sa déclaration sur l'honneur. A défaut de réponse dans le délai imparti, l'offre du soumissionnaire peut être écartée par le pouvoir adjudicateur. En se rendant coupable d'une fausse déclaration, le soumissionnaire s'expose à ne plus être consulté par le pouvoir adjudicateur et à être dénoncé auprès des autorités compétentes. Pour la sélection qualitative des soumissionnaires, le soumissionnaire joint notamment à son offre une attestation de l'o.n.s.s. conforme aux prescriptions de l'arrêté royal du 8 janvier 1996, article 17bis 1 si l'entrepreneur est belge et 2 s'il est étranger, dont il résulte que l'entrepreneur (ou chaque entrepreneur d'une association momentanée) est en règle avec ses obligations relatives au paiement des cotisations de sécurité sociale. III.2.2. Capacité économique et financière: Pour la sélection qualitative des soumissionnaires, le soumissionnaire joint notamment à son offre les documents relatifs à l'agréation des entrepreneurs de travaux conformément à la loi du 20 mars 1991, à savoir : - soit une attestation de laquelle il résulte qu'il est agréé pour la classe et catégorie ou sous-catégorie des travaux concernés ; - soit la preuve de son inscription sur une liste officielle d'entrepreneurs agréés dans un autre Etat ainsi que les documents complémentaires éventuels ; - soit un dossier dont il ressort qu'il satisfait aux exigences de la classe et catégorie ou sous-catégorie d'agréation à prendre en considération. L'agréation requise est la sous-catégorie C1 classe 7 III.2.3. Capacité technique: Voir III.2.2. Voir III.2.2. SECTION IV. PROCEDURE IV.1. TYPE DE PROCEDURE: Ouverte. IV.2. CRITERES D'ATTRIBUTION: Prix le plus bas. IV.3. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF IV.3.3. Conditions d'obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l'accès aux documents: 29/07/ :00 Documents payants:oui. Prix:442,86 EUR. Conditions et mode de paiement: Les documents peuvent être consultés à l'adresse reprise au point I.1. ci-avant pendant les heures d'ouverture des bureaux ou être fournis moyennant versement préalable de la somme de 442,86 EUR TVAC au CCP n de l'aide (frais d'envoi en sus : 20,00 EUR TVAC en Belgique et 50,00 EUR TVAC hors Belgique) IV.3.4. Date limite de réception des offres ou des demandes de participation: 09/08/ :00 IV.3.8. Modalités d'ouverture des offres: Date: 09/08/ :00 Lieu: A l'adresse reprise au poin I.1. ci-avant Personnes autorisées à assister à l'ouverture des offres: La séance d'ouverture des offres est publique. SECTION VI. RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES VI.5. DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS: 17/06/2011 AGI SERVICE EXTÉRIEUR N AVIS DE MARCHE Extrait du texte officiel. Consultez le text officiel complet en pièce jointe. SECTION I. POUVOIR ADJUDICATEUR AGI Service extérieur avenue gouverneur bovesse 41, BE-5100 Jambes Contact:Cédric Carlier Tél: Fax: SECTION II. OBJET DU MARCHE II.1. DESCRIPTION ii.1.1. Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur: DINANT ITCF - Remplacement toiture plate Bloc EG II.1.2. Type de marché et lieu d'exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services: Type de marché: Travaux.

20 ZATERDAG 18 JUNI p. 20 Lieu principal d'exécution:dinant ITCF Domaine d'herbuchenne à 5500 DINANT ii.1.5. Description succincte du marché ou de l'achat /des achats: Remplacement toiture plate au bloc EG : Démolition de l'étanchéité bitumeuse, support, isolation, rive - Pose d'une nouvelle étanchéité bitumeuse, support, isolation, rive. II.1.8. Division en lots:non. SECTION III. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ÉCONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE III.2. CONDITIONS DE PARTICIPATION III.2.1. Situation propre des opérateurs économiques: Par le seul fait de participer à une procédure de marchés publics, le soumissionnaire doit au minimum fournir une attestation sur l'honneur qui déclare qu'il ne se trouve pas dans aucun des cas visés à l'article 17 de l'ar du 08/01/1996 Voir clauses du cahier spécial des charges III.2.2. Capacité économique et financière: Voir clauses du cahier spécial des charges III.2.3. Capacité technique: Suivant l'article 20 de l'ar du 08/01/1996, une agréation est exigible à savoir : sous catégorie D8 -Classe 2 SECTION IV. PROCEDURE IV.1. TYPE DE PROCEDURE: Ouverte. IV.2. CRITERES D'ATTRIBUTION: Prix le plus bas. IV.3. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF IV.3.3. Conditions d'obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l'accès aux documents: 30/08/ :00 Documents payants:oui. Prix:19,50 EUR. Conditions et mode de paiement: Uniquement par versement du prix des documents au compte DEXIA n : MCF - AGICF c/o PLUVINAGE, Espace 27 Septembre - Boulevard Léopold II, 44 à 1080 Bruxelles. Les entreprenseurs sont tenus d'indiquer en communication : le service régional concerné - le n du CSPCH - IV.3.4. Date limite de réception des offres ou des demandes de participation: 31/08/ :30 IV.3.8. Modalités d'ouverture des offres: Date: 31/08/ :30 Lieu: Administration générale de l'infrastructure-direction régionale de Namur-Résidence Molière 41, Avenue Gouverneur Bovesse à 5100 Jambes - Personnes autorisées à assister à l'ouverture des offres: oui SECTION VI. RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES VI.3. AUTRES VI.5. DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS: 17/6/2011 COMMUNE DE EGHEZÉE N AVIS DE MARCHE Extrait du texte officiel. Consultez le text officiel complet en pièce jointe. SECTION I. POUVOIR ADJUDICATEUR Commune de Eghezée Route de Gembloux, 43, BE-5310 Eghezée Contact:Commune de Eghezée Tél: Adresse du profil d'acheteur: SECTION II. OBJET DU MARCHE II.1. DESCRIPTION ii.1.1. Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur: Réfection de deux tronçons de la rue du Libut à Saint-Germain II.1.2. Type de marché et lieu d'exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services: Type de marché: Travaux. Lieu principal d'exécution:rue du Libut à 5310 Saint-Germain ii.1.5. Description succincte du marché ou de l'achat /des achats: Réfection de la rue du Libut - Tronçon A : - sciage du revêtement hydrocarboné aux extrémités du chantier - fraisage du revêtement hydrocarboné avec mise en dépôt - démolition des filets d'eau existants - pose de nouveaux filets d'eau coulés sur place y compris fondation et contrebutage au béton maigre - démolition et réfection des revêtements de terre-plein le long des nouveaux éléments linéaires - remise sous profil d'accotement - pose d'une couche de reprofilage type BB-3C d'épaisseur variable pour rectifier le profil de la chaussée - pose d'une couche de roulement type BB-4C de 5 cm d'épaisseur - aménagement des abords du ruisseau dans la partie aval de la rue Libut. Réfection de la rue du Libut - Tronçon B : - sciage du revêtement hydrocarboné aux extrémités du chantier - fraisage du revêtement hydrocarboné avec mise en dépôt - démolition localisée de filets d'eau et de bandes de contrebutage - pose de nouveaux filets d'eau préfabriqués y compris fondation et contrebutage au béton maigre - terrassements localisés pour réalisation du coffre de la chaussée - réalisation d'une fondation en empierrement de 20 cm d'épaisseur - curage d'un avaloir existant - remise sous profil d'accotement - pose d'une couche de reprofilage type BB-3C d'épaisseur variable pour rectifier le profil de la chaussée - pose d'une couche de roulement type BB-4C de 5 cm d'épaisseur - dégagement du bord du revêtement (délignage) L'entreprise comprend les travaux, les fournitures, les sujétions que ceux-ci entraînent et les services énoncés dans leur principe au cahier spécial des charges, aux plans et dans les documents contractuels. Sauf disposition contraire indiqué au cahier spécial des charges, les matériaux sont neufs, à fournir et à mettre en oeuvre par l'entrepreneur. II.1.8. Division en lots:non. II.2. QUANTITE OU ETENDUE DU MARCHE SECTION III. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ÉCONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE III.2. CONDITIONS DE PARTICIPATION III.2.1. Situation propre des opérateurs économiques: - Par le seul fait de participer à la procédure du marché, le soumissionnaire atteste qu'il ne se trouve pas dans un des cas d'exclusion visés à l'article 17 de l'a.r. du 8 janvier 1996 relative aux marchés de travaux, de fournitures, de services et aux concessions de travaux publics. - les soumissionnaires sont tenus de joindre à leur offre l'attestation ONSS dont question à l'article 17bis de l'ar du ou pour les entreprises étrangères, tout document attestant de la régularité de situation à l'égard des obligations sociales III.2.2. Capacité économique et financière: Satisfaire aux exigences de l'agréation en catégorie C - Classe 2 Catégorie C - Classe 2 III.2.3. Capacité technique: Satisfaire aux exigences de l'agréation en catégorie C - Classe 2 Catégorie C - Classe 2

Bericht tot aankondiging DIENSTEN AANSTELLING VAN EEN UITZENDKANTOOR VOOR VERZORGENDEN EN POETSHULPEN

Bericht tot aankondiging DIENSTEN AANSTELLING VAN EEN UITZENDKANTOOR VOOR VERZORGENDEN EN POETSHULPEN Bericht tot aankondiging VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP AANSTELLING VAN EEN UITZENDKANTOOR VOOR VERZORGENDEN EN POETSHULPEN ONDERHANDELINGSPROCEDURE MET BEKENDMAKING: Selectieleidraad

Nadere informatie

Lidstaten - Leveringsopdracht - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure. B-Brussel: Elektriciteit 2012/S 35-056242

Lidstaten - Leveringsopdracht - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure. B-Brussel: Elektriciteit 2012/S 35-056242 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:56242-2012:text:nl:html B-Brussel: Elektriciteit 2012/S 35-056242 Aankondiging van een opdracht Leveringen Richtlijn 2004/18/EG

Nadere informatie

De Vlaamse Waterweg NV

De Vlaamse Waterweg NV De Vlaamse Waterweg NV Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking voor aanneming van werken Bestek nr. AAO D ALG 17-37 Offerteformulier Raamovereenkomst: Onderhoudswerken en

Nadere informatie

DEEL III: OFFERTEFORMULIER

DEEL III: OFFERTEFORMULIER 44 DEEL III: OFFERTEFORMULIER VLAAMSE OVERHEID Agentschap voor Facilitair Management Afdeling Bouwprojecten Boudewijngebouw Boudewijnlaan 30 - bus 60 1000 BRUSSEL OFFERTEFORMULIER Domein Adres Werk Besteknummer

Nadere informatie

Selectiedocument met het oog op de oproep tot kandidaatstelling inzake bestek CD000345

Selectiedocument met het oog op de oproep tot kandidaatstelling inzake bestek CD000345 Digipolis - opdrachthoudende vereniging Generaal Armstrongweg 1 B 2020 Antwerpen Tel.++32 3 338 76 11 Fax ++32 3 338 79 00 http://www.digipolis.be - aankoop@digipolis.be Selectiedocument met het oog op

Nadere informatie

Lidstaten - Dienstenovereenkomst - Aankondiging van een opdracht - Procedure van gunning via onderhandelingen

Lidstaten - Dienstenovereenkomst - Aankondiging van een opdracht - Procedure van gunning via onderhandelingen 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:248568-2011:text:nl:html B-Brussel: Diensten voor voortgezette opleiding van personeel 2011/S 149-248568 AANKONDIGING VAN

Nadere informatie

DEEL III: OFFERTEFORMULIER. : Diverse gebouwen van de Vlaamse Overheid in Vlaanderen en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

DEEL III: OFFERTEFORMULIER. : Diverse gebouwen van de Vlaamse Overheid in Vlaanderen en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest DEEL III: OFFERTEFORMULIER VLAAMSE OVERHEID Agentschap voor Facilitair Management Afdeling Bouwprojecten Boudewijngebouw Boudewijnlaan 30 - bus 60 1000 BRUSSEL Domein Werk Besteknummer : Diverse gebouwen

Nadere informatie

Aankondiging van een opdracht nutssectoren. Diensten

Aankondiging van een opdracht nutssectoren. Diensten 1/6 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:190863-2014:text:nl:html België-Mechelen: Dienstverlening op het gebied van architectuur, bouwkunde, civiele techniek en

Nadere informatie

De Vlaamse Waterweg NV

De Vlaamse Waterweg NV De Vlaamse Waterweg NV Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking voor aanneming van werken Bestek nr. AAO D ALG 17-37 Offerteformulier Raamovereenkomst: Onderhoudswerken en

Nadere informatie

KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE

KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE 1/ 7 BE001 15/01/2014 Standaardformulier 14 - NL Bulletin der Aanbestedingen Publicatieblad van de Federale Dienst e-procurement FOD P&O Wetstraat, 51 B-1040 Brussel +32 27905200 e.proc@publicprocurement.be

Nadere informatie

België-Brussel: Back-up- of recoverysoftware 2015/S 154-283963. Aankondiging van een opdracht. Leveringen

België-Brussel: Back-up- of recoverysoftware 2015/S 154-283963. Aankondiging van een opdracht. Leveringen 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:283963-2015:text:nl:html België-Brussel: Back-up- of recoverysoftware 2015/S 154-283963 Aankondiging van een opdracht Leveringen

Nadere informatie

Deze aankondiging heeft betrekking op de bekendmaking van een: Plaats: HASSELT Postcode: 3500

Deze aankondiging heeft betrekking op de bekendmaking van een: Plaats: HASSELT Postcode: 3500 1/ 5 BE001 15/02/2016 - FM nummer: 2016-504566 Standaardformulier 50 - NL Bulletin der Aanbestedingen Publicatieblad van de Federale Dienst e-procurement FOD P&O Wetstraat, 51 B-1040 Brussel +32 27905200

Nadere informatie

Lidstaten - Dienstenovereenkomst - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure. B-Brussel: Drukkerij- en aanverwante diensten 2010/S

Lidstaten - Dienstenovereenkomst - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure. B-Brussel: Drukkerij- en aanverwante diensten 2010/S 1/6 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:276651-2010:text:nl:html B-Brussel: Drukkerij- en aanverwante diensten 2010/S 181-276651 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten

Nadere informatie

B-Brussel: Informaticadiensten 2012/S 123-203407. Aankondiging van een opdracht. Diensten

B-Brussel: Informaticadiensten 2012/S 123-203407. Aankondiging van een opdracht. Diensten 1/6 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:203407-2012:text:nl:html B-Brussel: Informaticadiensten 2012/S 123-203407 Aankondiging van een opdracht Diensten Richtlijn

Nadere informatie

SELECTIECRITERIA MET BETREKKING TOT DE TECHNISCHE DRAAGKRACHT

SELECTIECRITERIA MET BETREKKING TOT DE TECHNISCHE DRAAGKRACHT SELECTIECRITERIA MET BETREKKING TOT DE TECHNISCHE DRAAGKRACHT Piet Lombaerts INLEIDING EN PROBLEEMSTELLING SELECTIECRITERIA: bekwaamheid / geschiktheid van de INSCHRIJVER om de opdracht uit te voeren (referenties,

Nadere informatie

Lidstaten - Dienstenovereenkomst - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure. B-Brussel: Onderhoud van software voor informatietechnologie

Lidstaten - Dienstenovereenkomst - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure. B-Brussel: Onderhoud van software voor informatietechnologie 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:347346-2010:text:nl:html B-Brussel: Onderhoud van software voor informatietechnologie 2010/S 227-347346 AANKONDIGING VAN

Nadere informatie

Lidstaten - Dienstenovereenkomst - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure. B-Brussel: Informaticadiensten 2010/S 129-197901

Lidstaten - Dienstenovereenkomst - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure. B-Brussel: Informaticadiensten 2010/S 129-197901 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:197901-2010:text:nl:html B-Brussel: Informaticadiensten 2010/S 129-197901 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten AFDELING

Nadere informatie

België-Brussel: Software voor documentenbeheer 2015/S 113-204388. Aankondiging van een opdracht. Leveringen

België-Brussel: Software voor documentenbeheer 2015/S 113-204388. Aankondiging van een opdracht. Leveringen 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:204388-2015:text:nl:html België-Brussel: Software voor documentenbeheer 2015/S 113-204388 Aankondiging van een opdracht

Nadere informatie

1/ 8 BE001 22.01.2014 - BDA nummer: 2014-501382 Standaardformulier 7 - NL Leningen van minimum 10 miljoen euro, met vaste of variabele rente.

1/ 8 BE001 22.01.2014 - BDA nummer: 2014-501382 Standaardformulier 7 - NL Leningen van minimum 10 miljoen euro, met vaste of variabele rente. 1/ 8 BE001 22.01.2014 - BDA nummer: 2014-501382 Standaardformulier 7 - NL Bulletin der Aanbestedingen Publicatieblad van de Federale Dienst e-procurement FOD P&O Wetstraat, 51 B-1040 Brussel +32 27905200

Nadere informatie

DEEL III: OFFERTEFORMULIER

DEEL III: OFFERTEFORMULIER 18 DEEL III: OFFERTEFORMULIER VLAAMSE OVERHEID Agentschap voor Facilitair Management Afdeling Studie en Advies Boudewijngebouw Boudewijnlaan 30 - bus 60 1000 BRUSSEL OFFERTEFORMULIER Domein Adres Werk

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 1/ 13 BE001 07/10/2016 - BDA nummer: 2016-530850 Standaardformulier 2 - NL Bulletin der Aanbestedingen Publicatieblad van de Federale Dienst e-procurement FOD P&O Wetstraat, 51 B-1040 Brussel +32 27905200

Nadere informatie

RijksInstituut voor Ziekte- en InvaliditeitsVerzekering (RIZIV) Bulletin der Aanbestedingen Nr 220 van 4 september 2012 Publicatie nr.

RijksInstituut voor Ziekte- en InvaliditeitsVerzekering (RIZIV) Bulletin der Aanbestedingen Nr 220 van 4 september 2012 Publicatie nr. RijksInstituut voor Ziekte- en InvaliditeitsVerzekering (RIZIV) Bulletin der Aanbestedingen Nr 220 van 4 september 2012 Publicatie nr. 519628 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Uittreksel uit de officiële tekst.

Nadere informatie

B-Brussel: Testen van software 2012/S 190-312596. Aankondiging van een opdracht. Diensten

B-Brussel: Testen van software 2012/S 190-312596. Aankondiging van een opdracht. Diensten 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:312596-2012:text:nl:html B-Brussel: Testen van software 2012/S 190-312596 Aankondiging van een opdracht Diensten Richtlijn

Nadere informatie

België-Brussel: Onderhoud van software voor informatietechnologie 2015/S 067-119525. Aankondiging van een opdracht. Diensten

België-Brussel: Onderhoud van software voor informatietechnologie 2015/S 067-119525. Aankondiging van een opdracht. Diensten 1/6 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:119525-2015:text:nl:html België-Brussel: Onderhoud van software voor informatietechnologie 2015/S 067-119525 Aankondiging

Nadere informatie

Lidstaten - Dienstenovereenkomst - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure. B-Brussel: Bewakingsdiensten 2012/S

Lidstaten - Dienstenovereenkomst - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure. B-Brussel: Bewakingsdiensten 2012/S 1/6 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:19191-2012:text:nl:html B-Brussel: Bewakingsdiensten 2012/S 12-019191 Aankondiging van een opdracht Diensten Richtlijn 2004/18/EG

Nadere informatie

OFFERTEFORMULIER. AANLEG VAN HET VICTORIA REGIAPARK IN GENTBRUGGE/GENT Besteknummer GD 09/2016. open aanbesteding

OFFERTEFORMULIER. AANLEG VAN HET VICTORIA REGIAPARK IN GENTBRUGGE/GENT Besteknummer GD 09/2016. open aanbesteding AANLEG VAN HET VICTORIA REGIAPARK IN GENTBRUGGE/GENT Besteknummer GD 09/2016 open aanbesteding OFFERTEFORMULIER Belangrijk: dit offerteformulier dient volledig te worden ingevuld.. Het totaalbedrag (excl.

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten.

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) I.2) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Reusel-De Mierden), p/a Postbus 11, 5688 ZG Oirschot (NL). t.a.v.: B. Verbeek (Concern

Nadere informatie

Lidstaten - Leveringsopdracht - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure. B-Brussel: Glasvezelmateriaal 2011/S

Lidstaten - Leveringsopdracht - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure. B-Brussel: Glasvezelmateriaal 2011/S 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:292330-2011:text:nl:html B-Brussel: Glasvezelmateriaal 2011/S 178-292330 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Leveringen AFDELING

Nadere informatie

2016 Commerciële Directie Assetmanagement & logistiek

2016 Commerciële Directie Assetmanagement & logistiek SELECTIENOTA 20160034 Oproep tot kandidaatstelling: Raamovereenkomst met één deelnemer voor het leveren van volumetrische koudwatermeters DN20 PN10 bestemd voor drinkwater via beperkte offerteaanvraag.

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 1/ 12 BE001 24/10/2016 - BDA nummer: 2016-533041 Standaardformulier 2 - NL Project 21.667/1 (229.351) -, bouwen en opstarten van een KWZI te Klein Bulletin der Aanbestedingen Publicatieblad van de Federale

Nadere informatie

1/ 6 BE001 29/8/2012 - BDA nummer: 2012-519337 Standaardformulier 14 - NL P047.010 grootkeuken

1/ 6 BE001 29/8/2012 - BDA nummer: 2012-519337 Standaardformulier 14 - NL P047.010 grootkeuken 1/ 6 BE001 29/8/2012 - BDA nummer: 2012-519337 Standaardformulier 14 - NL Bulletin der Aanbestedingen Publicatieblad van de Federale Dienst e-procurement FOD P&O Wetstraat, 51 B-1040 Brussel +32 27905200

Nadere informatie

België-Brussel: Aardgas 2014/S 150-269325. Aankondiging van een opdracht. Leveringen

België-Brussel: Aardgas 2014/S 150-269325. Aankondiging van een opdracht. Leveringen 1/6 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:269325-2014:text:nl:html België-Brussel: Aardgas 2014/S 150-269325 Aankondiging van een opdracht Leveringen Richtlijn 2004/18/EG

Nadere informatie

FORMULIER KANDIDATUUR KWALIFICATIE AANNEMER : LEVEREN &

FORMULIER KANDIDATUUR KWALIFICATIE AANNEMER : LEVEREN & FORMULIER KANDIDATUUR KWALIFICATIE AANNEMER : LEVEREN & PLAATSEN RAMEN/DEUREN jtjxj1iwle 1 Inleiding Infrax heeft een formulier samengesteld dat de kandidaat-aannemer dient in te vullen om een ontvankelijk

Nadere informatie

België-Brussel: Software en informatiesystemen 2014/S 038-062416. Aankondiging van een opdracht. Leveringen

België-Brussel: Software en informatiesystemen 2014/S 038-062416. Aankondiging van een opdracht. Leveringen 1/6 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:62416-2014:text:nl:html België-Brussel: Software en informatiesystemen 2014/S 038-062416 Aankondiging van een opdracht Leveringen

Nadere informatie

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT II.1 BESCHRIJVING I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN)

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT II.1 BESCHRIJVING I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Havenbedrijf Rotterdam NV Wilhelminakade 909, 3072 AP Rotterdam ( Nederland ) Ter attentie van: Annemagreet Schouten Telefoon: +31

Nadere informatie

Lidstaten - Leveringsopdracht - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure

Lidstaten - Leveringsopdracht - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 1/6 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:396001-2011:text:nl:html B-Brussel: Elektrische machines, apparaten, uitrusting en verbruiksartikelen; verlichting 2011/S

Nadere informatie

België-Knokke-Heist: Terreinvoertuigen 2015/S Aankondiging van een opdracht. Leveringen

België-Knokke-Heist: Terreinvoertuigen 2015/S Aankondiging van een opdracht. Leveringen 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:397278-2015:text:nl:html België-Knokke-Heist: Terreinvoertuigen 2015/S 218-397278 Aankondiging van een opdracht Leveringen

Nadere informatie

Lidstaten - Leveringsopdracht - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure

Lidstaten - Leveringsopdracht - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:57967-2012:text:nl:html B-Gent: Kranten, vaktijdschriften, periodieken en geïllustreerde tijdschriften 2012/S 36-057967

Nadere informatie

BIJLAGE: OFFERTEFORMULIER

BIJLAGE: OFFERTEFORMULIER BIJLAGE: OFFERTEFORMULIER PRIJSOFFERTE VOOR DE OPDRACHT MET ALS VOORWERP PERCEEL 1: ALGEMENE RENOVATIEWERKEN Openbare aanbesteding Belangrijk: dit offerteformulier dient volledig te worden ingevuld en

Nadere informatie

Open offerteaanvraag voor het aankopen van bestelwagens voor de Vlaamse overheid

Open offerteaanvraag voor het aankopen van bestelwagens voor de Vlaamse overheid 151 DEEL IV: OFFERTEFORMULIER VLAAMSE OVERHEID Agentschap Facilitair Bedrijf Afdeling Centrale Facilitaire Diensten Boudewijnlaan 30 bus 60 1000 BRUSSEL Bestek nr. 2014/HFB/OO/29354 Open offerteaanvraag

Nadere informatie

1/ 12 BE001 28/02/ BDA nummer: Standaardformulier 2 - NL Nieuwbouw kinderdagverblijf - perceel verwarming - ventilatie - sanitair

1/ 12 BE001 28/02/ BDA nummer: Standaardformulier 2 - NL Nieuwbouw kinderdagverblijf - perceel verwarming - ventilatie - sanitair 1/ 12 BE001 28/02/2017 - BDA nummer: 2017-506155 Standaardformulier 2 - NL Bulletin der Aanbestedingen Publicatieblad van de Federale Dienst e-procurement FOD P&O Wetstraat, 51 B-1040 Brussel +32 27905200

Nadere informatie

DEEL IV: OFFERTEFORMULIER

DEEL IV: OFFERTEFORMULIER 34 DEEL IV: OFFERTEFORMULIER VLAAMSE OVERHEID Agentschap voor Facilitair Management Afdeling Klanten & Ondersteuning Boudewijnlaan 30 bus 60 1000 BRUSSEL Bestek 2014/AFM/OA/28686 Open aanbesteding voor

Nadere informatie

België-Brussel: Wassen van ramen 2013/S 127-218338. Aankondiging van een opdracht. Diensten

België-Brussel: Wassen van ramen 2013/S 127-218338. Aankondiging van een opdracht. Diensten 1/7 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:218338-2013:text:nl:html België-Brussel: Wassen van ramen 2013/S 127-218338 Aankondiging van een opdracht Diensten Richtlijn

Nadere informatie

België-Antwerpen: Bouwwerkzaamheden 2017/S Aankondiging van een opdracht. Werken

België-Antwerpen: Bouwwerkzaamheden 2017/S Aankondiging van een opdracht. Werken 1 / 5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:149623-2017:text:nl:html België-Antwerpen: Bouwwerkzaamheden 2017/S 077-149623 Aankondiging van een opdracht Werken Richtlijn

Nadere informatie

Plaatsen van vuilroosters, zandvang en aanpassing constructie op de onbevaarbare waterlopen van 2 de categorie in de Provincie Antwerpen

Plaatsen van vuilroosters, zandvang en aanpassing constructie op de onbevaarbare waterlopen van 2 de categorie in de Provincie Antwerpen PROVINCIE ANTWERPEN OFFERTEFORMULIER Plaatsen van vuilroosters, zandvang en aanpassing constructie op de onbevaarbare waterlopen van 2 de categorie in de Provincie Antwerpen Gebruikte eenheid in het inschrijvingsbiljet:

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 1/ 12 BE001 28/5/2014 - BDA nummer: 2014-512096 Standaardformulier 2 - NL Bulletin der Aanbestedingen Publicatieblad van de Federale Dienst e-procurement FOD P&O Wetstraat, 51 B-1040 Brussel +32 27905200

Nadere informatie

SELECTIELEIDRAAD VERZEKERINGEN VLAAMS WONINGFONDS

SELECTIELEIDRAAD VERZEKERINGEN VLAAMS WONINGFONDS Aon Risk Solutions / Aon Public Sector SELECTIELEIDRAAD VERZEKERINGEN VLAAMS WONINGFONDS Onderhandelingsprocedure met Bekendmaking Afsluiten van volgende verzekeringscontracten: Verzekeringen Personen,

Nadere informatie

België-Brussel: Verzekeringsdiensten 2016/S Aankondiging van een opdracht. Diensten

België-Brussel: Verzekeringsdiensten 2016/S Aankondiging van een opdracht. Diensten 1 / 5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:240435-2016:text:nl:html België-Brussel: Verzekeringsdiensten 2016/S 133-240435 Aankondiging van een opdracht Diensten

Nadere informatie

Aankondiging van een opdracht. Leveringen

Aankondiging van een opdracht. Leveringen 1 / 5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:295856-2016:text:nl:html België-Brussel: Elektrische machines, apparaten, uitrusting en verbruiksartikelen; verlichting

Nadere informatie

NL-Horst: Afvalverwijderingsdiensten 2008/S 92-125668 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT. Diensten

NL-Horst: Afvalverwijderingsdiensten 2008/S 92-125668 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT. Diensten 1/5 NL-Horst: Afvalverwijderingsdiensten 2008/S 92-125668 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN): Gemeente Horst aan de Maas, Postbus

Nadere informatie

MINISTERIE VAN DE VLAAMSE OVERHEID - Kunstgrasvelden - Tweede cluster Publicatie : 2010-12-17 N. 025684 Pagina : 37497

MINISTERIE VAN DE VLAAMSE OVERHEID - Kunstgrasvelden - Tweede cluster Publicatie : 2010-12-17 N. 025684 Pagina : 37497 MINISTERIE VAN DE VLAAMSE OVERHEID - Kunstgrasvelden - Tweede cluster Publicatie : 2010-12-17 N. 025684 Pagina : 37497 Aankondiging van een opdracht Werken Afdeling I. Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen

Nadere informatie

Sociale en andere specifieke diensten overheidsopdrachten

Sociale en andere specifieke diensten overheidsopdrachten 1 / 6 BE001 31/07/2017 - BDA nummer: 2017-525001 Standaardformulier 21 - NL Bulletin der Aanbestedingen Publicatieblad van de Federale Dienst e-procurement FOD P&O Wetstraat, 51 B-1040 Brussel +32 27905200

Nadere informatie

1/ 15 BE001 25/11/ BDA nummer: Standaardformulier 2 - NL ontwikkeling en uitvoering van de campagne 'Week van het Bos'

1/ 15 BE001 25/11/ BDA nummer: Standaardformulier 2 - NL ontwikkeling en uitvoering van de campagne 'Week van het Bos' 1/ 15 BE001 25/11/2016 - BDA nummer: 2016-536825 Standaardformulier 2 - NL Bulletin der Aanbestedingen Publicatieblad van de Federale Dienst e-procurement FOD P&O Wetstraat, 51 B-1040 Brussel +32 27905200

Nadere informatie

DEEL V: OFFERTEFORMULIER

DEEL V: OFFERTEFORMULIER DEEL V: OFFERTEFORMULIER VLAAMSE OVERHEID Agentschap Facilitair Bedrijf Afdeling Aankoopcentrale en Overheidsopdrachten Boudewijnlaan 30 bus 60 1000 BRUSSEL Bestek 2015/HFB/OO/32018 Open offerteaanvraag

Nadere informatie

BIJLAGE A : OFFERTEFORMULIER

BIJLAGE A : OFFERTEFORMULIER BIJLAGE A : OFFERTEFORMULIER PRIJSOFFERTE VOOR DE OPDRACHT MET ALS VOORWERP RENOVATIE/UITBREIDING VAN EEN TEHUIS VOOR NIET-WERKENDEN/NURSING Belangrijk : dit formulier dient volledig te worden ingevuld

Nadere informatie

België-Brussel: Software voor het maken van documenten, tekeningen, afbeeldingen, dienstregelingen en productiviteit 2015/S 034-057624

België-Brussel: Software voor het maken van documenten, tekeningen, afbeeldingen, dienstregelingen en productiviteit 2015/S 034-057624 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:57624-2015:text:nl:html België-Brussel: Software voor het maken van documenten, tekeningen, afbeeldingen, dienstregelingen

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 1/ 12 BE001 03/03/2015 - BDA nummer: 2015-505272 Standaardformulier 2 - NL Bulletin der Aanbestedingen Publicatieblad van de Federale Dienst e-procurement FOD P&O Wetstraat, 51 B-1040 Brussel +32 27905200

Nadere informatie

Tussengemeentelijke Maatschappij der Vlaanderen voor Watervoorziening. Plaats: GENT Postcode: 9000

Tussengemeentelijke Maatschappij der Vlaanderen voor Watervoorziening. Plaats: GENT Postcode: 9000 1/ 10 BE001 20/12/2013 - BDA nummer: 2013-528791 Standaardformulier 5 - NL Bulletin der Aanbestedingen Publicatieblad van de Federale Dienst e-procurement FOD P&O Wetstraat, 51 B-1040 Brussel +32 27905200

Nadere informatie

Document met betrekking tot de selectiecriteria voor opdracht DE/287/2008. "Dagelijkse schoonmaak van een kantoorgebouw"

Document met betrekking tot de selectiecriteria voor opdracht DE/287/2008. Dagelijkse schoonmaak van een kantoorgebouw Document met betrekking tot de selectiecriteria voor opdracht DE/287/2008 "Dagelijkse schoonmaak van een kantoorgebouw" ARTIKEL 1. Toegangsrecht - uitsluitingsgronden Geen enkele opdracht zal toegewezen

Nadere informatie

Colignonplein Plaats: Schaarbeek Postcode: 1030

Colignonplein Plaats: Schaarbeek Postcode: 1030 1/ 13 BE001 21/9/2012 - BDA nummer: 2012-521682 Standaardformulier 2 - NL Bulletin der Aanbestedingen Publicatieblad van de Federale Dienst e-procurement FOD P&O Wetstraat, 51 B-1040 Brussel +32 27905200

Nadere informatie

Document met betrekking tot de selectiecriteria voor opdracht DE/288/2008. " Vervanging van het actief netwerk "

Document met betrekking tot de selectiecriteria voor opdracht DE/288/2008.  Vervanging van het actief netwerk Document met betrekking tot de selectiecriteria voor opdracht DE/288/2008 " Vervanging van het actief netwerk " ARTIKEL 1. Toegangsrecht - uitsluitingsgronden Geen enkele opdracht zal toegewezen worden

Nadere informatie

Deze aankondiging heeft betrekking op de bekendmaking van een: Plaats: HASSELT Postcode: 3500

Deze aankondiging heeft betrekking op de bekendmaking van een: Plaats: HASSELT Postcode: 3500 1/ 5 BE001 30/11/2015 - FM nummer: 2015-533215 Standaardformulier 50 - NL Bulletin der Aanbestedingen Publicatieblad van de Federale Dienst e-procurement FOD P&O Wetstraat, 51 B-1040 Brussel +32 27905200

Nadere informatie

B-Brussel: Installatie van computers en informatieverwerkende uitrusting 2012/S 95-157713. Aankondiging van een opdracht. Diensten

B-Brussel: Installatie van computers en informatieverwerkende uitrusting 2012/S 95-157713. Aankondiging van een opdracht. Diensten 1/6 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:157713-2012:text:nl:html B-Brussel: Installatie van computers en informatieverwerkende uitrusting 2012/S 95-157713 Aankondiging

Nadere informatie

Lidstaten - Leveringsopdracht - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure. B-Hasselt: Brandstoffen 2010/S 203-309452

Lidstaten - Leveringsopdracht - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure. B-Hasselt: Brandstoffen 2010/S 203-309452 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:309452-2010:text:nl:html B-Hasselt: Brandstoffen 2010/S 203-309452 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Leveringen AFDELING I:

Nadere informatie

Contactpunt(en): Directie Infrastructuur Tel Dhr. Dirk De Waele Fax

Contactpunt(en): Directie Infrastructuur Tel Dhr. Dirk De Waele   Fax 1/ 12 BE001 02/11/2016 - BDA nummer: 2016-534250 Standaardformulier 2 - NL Bulletin der Aanbestedingen Publicatieblad van de Federale Dienst e-procurement FOD P&O Wetstraat, 51 B-1040 Brussel +32 27905200

Nadere informatie

Agentschap Wegen en Verkeer Afdeling Expertise Verkeer en Telematica. Bestek 1M3D8N/15/06

Agentschap Wegen en Verkeer Afdeling Expertise Verkeer en Telematica. Bestek 1M3D8N/15/06 Bijlage 1: offerteformulier Agentschap Wegen en erkeer Afdeling Expertise erkeer en Telematica Dossiernr : MDN/62 Bestek 1M3D8N/15/06 Omschrijving opdracht: Tellen van het vervoer van gevaarlijke stoffen

Nadere informatie

SELECTIENOTA 3.11.4.11 Training Neptunus 2014 Algemene Directie ICT afdeling

SELECTIENOTA 3.11.4.11 Training Neptunus 2014 Algemene Directie ICT afdeling SELECTIENOTA 3.11.4.11 Training Neptunus 2014 Algemene Directie ICT afdeling Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening CVBA Hoofdstuk 1. Algemene informatie 1.1 Aanbestedende overheid De opdrachtgever

Nadere informatie

Modelbepalingen erkenning van onderaannemers

Modelbepalingen erkenning van onderaannemers Modelbepalingen erkenning van onderaannemers Dit document werd goedgekeurd op het Vlaams Samenwerkingsforum Overheidsopdrachten van 17 maart 2016. Inhoud 1 Beroep op onderaanneming bij overheidsopdrachten:

Nadere informatie

Contactpunt(en): Dillen Birgit Tel T.a.v.: Fax

Contactpunt(en): Dillen Birgit Tel T.a.v.:   Fax 1/ 7 BE001 01/07/2016 - BDA nummer: 2016-520498 Standaardformulier 14 - NL Bulletin der Aanbestedingen Publicatieblad van de Federale Dienst e-procurement FOD P&O Wetstraat, 51 B-1040 Brussel +32 27905200

Nadere informatie

KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE

KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE 1/ 6 BE001 01/02/2012 - BDA nummer: 2012-502051 Standaardformulier 14 - NL Bulletin der Aanbestedingen Publicatieblad van de Federale Dienst e-procurement FOD P&O Wetstraat, 51 B-1040 Brussel +32 27905200

Nadere informatie

Lidstaten - Leveringsopdracht - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure. B-Brussel: Netwerkuitrusting 2011/S

Lidstaten - Leveringsopdracht - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure. B-Brussel: Netwerkuitrusting 2011/S 1/6 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:392596-2011:text:nl:html B-Brussel: Netwerkuitrusting 2011/S 242-392596 Aankondiging van een opdracht Leveringen Richtlijn

Nadere informatie

Werken. Uitvoering. Belangrijkste plaats van de uitvoering van de werken: Bedrijventerrein Dintelmond NUTS code: NL411.

Werken. Uitvoering. Belangrijkste plaats van de uitvoering van de werken: Bedrijventerrein Dintelmond NUTS code: NL411. AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Werken AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) I.2) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Gemeente Moerdijk, Postbus 4, 4760 AA Zevenbergen (NL). Contactpunt(en): Secretariaat,

Nadere informatie

DEEL III: OFFERTEFORMULIER

DEEL III: OFFERTEFORMULIER 38 DEEL III: OFFERTEFORMULIER VLAAMSE OVERHEID Agentschap Facilitair Bedrijf Afdeling Aankoopcentrale en Overheidsopdrachten Boudewijngebouw Boudewijnlaan 30 - bus 35 1000 BRUSSEL Dienst Domein Adres Besteknummer

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 1/ 13 BE001 20/05/2014 - BDA nummer: 2014-511208 Standaardformulier 2 - NL Bulletin der Aanbestedingen Publicatieblad van de Federale Dienst e-procurement FOD P&O Wetstraat, 51 B-1040 Brussel +32 27905200

Nadere informatie

De Vennootschap (Handelsnaam of benaming, rechtsvorm, nationaliteit, zetel) :

De Vennootschap (Handelsnaam of benaming, rechtsvorm, nationaliteit, zetel) : Provincie Stad Aanbestedende overheid Benaming van de opdracht Limburg Sint-Truiden Wegen en Verkeer Limburg Aanpassing N3 Rotonde Stayen OFFERTEFORMULIER De ondergetekende (Naam en voornaam) : Hoedanigheid

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT. Werken

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT. Werken AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Werken AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) I.2) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Provincie Gelderland, Afdeling Uitvoeren Werken, team A.B.G.R., Postbus 9090, 6800 GX Arnhem

Nadere informatie

bestek nummer: blad nummer 1/5

bestek nummer: blad nummer 1/5 bestek nummer: 2011 021 01 blad nummer 1/5 OPDRACHTGEVER: OPDRACHT: WZC DE LINDE Lindestraat 16, 9790 Wortegem-Petegem UITBREIDEN BESTAAND WOON- EN ZORGCENTRUM Lindestraat 16, 9790 Wortegem-Petegem PERCEEL

Nadere informatie

Deze aankondiging heeft betrekking op de bekendmaking van een:

Deze aankondiging heeft betrekking op de bekendmaking van een: 1/ 5 BE001 27/07/2015 - FM nummer: 2015-519352 Standaardformulier 50 - NL Bulletin der Aanbestedingen Publicatieblad van de Federale Dienst e-procurement FOD P&O Wetstraat, 51 B-1040 Brussel +32 27905200

Nadere informatie

Contactpunt(en): Van de Spiegle Kris Tel. +32 5524023 T.a.v.: E-mail: Aanbestedingen@vlaamsparlement.be Fax +32 5524541

Contactpunt(en): Van de Spiegle Kris Tel. +32 5524023 T.a.v.: E-mail: Aanbestedingen@vlaamsparlement.be Fax +32 5524541 1/ 12 BE001 25/03/2015 Standaardformulier 2 - NL Bulletin der Aanbestedingen Publicatieblad van de Federale Dienst e-procurement FOD P&O Wetstraat, 51 B-1040 Brussel +32 27905200 e.proc@publicprocurement.be

Nadere informatie

Contactpunt(en): Vande Capelle Patrick Frans Marie-José Tel. T.a.v.: E-mail: patrick.vandecapelle@delijn.be Fax

Contactpunt(en): Vande Capelle Patrick Frans Marie-José Tel. T.a.v.: E-mail: patrick.vandecapelle@delijn.be Fax 1/ 9 BE001 30/01/2014 - BDA nummer: 2014-501997 Standaardformulier 5 - NL Bulletin der Aanbestedingen Publicatieblad van de Federale Dienst e-procurement FOD P&O Wetstraat, 51 B-1040 Brussel +32 27905200

Nadere informatie

Aankondiging van een opdracht. Diensten

Aankondiging van een opdracht. Diensten 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:192270-2012:text:nl:html B-Brussel: Diensten voor ontwikkeling van software voor tijdregistratie of personele middelen 2012/S

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT. Diensten. gemeente Voerendaal, Postbus 23000, 6367 ZGVoerendaal(NL).

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT. Diensten. gemeente Voerendaal, Postbus 23000, 6367 ZGVoerendaal(NL). AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) gemeente Voerendaal, Postbus 23000, 6367 ZGVoerendaal(NL). Internetadres(sen): Adres van

Nadere informatie

Bestek nr. : INF Dossier nr. : WA 2012/0538/02 OFFERTEFORMULIER

Bestek nr. : INF Dossier nr. : WA 2012/0538/02 OFFERTEFORMULIER Aanbestedende overheid: Sociale Huisvestingsmaatschappij Vooruitzien cvba Burgemeester Geyskensstraat 1 3580 Beringen Opdracht: Verkavelingsproject aan Kleuterweg, Heusden-Zolder Bestek nr. : INF2016-0038

Nadere informatie

OFFERTEFORMULIER Perceel 1

OFFERTEFORMULIER Perceel 1 BESTEK HOUDENDE DE VOORWAARDEN VOOR HET AANSTELLEN VAN EEN NOTARIS MET BETREKKING TOT DE DIENSTEN VAN JURIDISCHE AARD TEN BEHOEVE VAN DE STAD GENT Open offerteaanvraag met bekendmaking OFFERTEFORMULIER

Nadere informatie

België-Genk: Diensten door architectenbureaus voor gebouwen 2015/S Aankondiging van een prijsvraag voor ontwerpen

België-Genk: Diensten door architectenbureaus voor gebouwen 2015/S Aankondiging van een prijsvraag voor ontwerpen 1 / 5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:433049-2015:text:nl:html België-Genk: Diensten door architectenbureaus voor gebouwen 2015/S 238-433049 Aankondiging van

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Werken

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Werken AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Werken AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) I.2) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Gemeente Leiden, Postbus 9100, 2300 PC Leiden (NL). Contactpunt(en): Afdeling Werkvoorbereiding

Nadere informatie

1/ 12 BE001 24/6/2014 - BDA nummer: 2014-514180 Standaardformulier 2 - NL levering & installatie boekhoudprogramma stad & OCMW Mortsel

1/ 12 BE001 24/6/2014 - BDA nummer: 2014-514180 Standaardformulier 2 - NL levering & installatie boekhoudprogramma stad & OCMW Mortsel 1/ 12 BE001 24/6/2014 - BDA nummer: 2014-514180 Standaardformulier 2 - NL Bulletin der Aanbestedingen Publicatieblad van de Federale Dienst e-procurement FOD P&O Wetstraat, 51 B-1040 Brussel +32 27905200

Nadere informatie

1/ 6 BE001 22/11/ BDA nummer: Standaardformulier 14 - NL N33/N306 Ichtegem (Eenregem) - beveiligen kruisputn N33/N306

1/ 6 BE001 22/11/ BDA nummer: Standaardformulier 14 - NL N33/N306 Ichtegem (Eenregem) - beveiligen kruisputn N33/N306 1/ 6 BE001 22/11/2016 - BDA nummer: 2016-536357 Standaardformulier 14 - NL Bulletin der Aanbestedingen Publicatieblad van de Federale Dienst e-procurement FOD P&O Wetstraat, 51 B-1040 Brussel +32 27905200

Nadere informatie

B-Brussel: Software en informatiesystemen 2013/S 001-000703. Aankondiging van een opdracht. Leveringen

B-Brussel: Software en informatiesystemen 2013/S 001-000703. Aankondiging van een opdracht. Leveringen 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:703-2013:text:nl:html B-Brussel: Software en informatiesystemen 2013/S 001-000703 Aankondiging van een opdracht Leveringen

Nadere informatie

vzw Katholiek Onderwijs St.Trudo, O.L.V.College Plaats: Assebroek Postcode: 8310

vzw Katholiek Onderwijs St.Trudo, O.L.V.College Plaats: Assebroek Postcode: 8310 1/ 12 BE001 10/8/2011 - BDA nummer: 2011-517371 Standaardformulier 2 - NL Bulletin der Aanbestedingen Publicatieblad van de Federale Dienst e-procurement FOD P&O Wetstraat, 51 B-1040 Brussel +32 27905200

Nadere informatie

Deel F: Indeling offertedossier

Deel F: Indeling offertedossier Deel F: Indeling offertedossier Inhoudsopgave U1: Een volledig ingevuld en ondertekend offerteformulier - ingeval van tijdelijke handelsvennootschap: ondertekening door alle leden deel uitmakende van de

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 1/ 15 BE001 12/06/2014 - BDA nummer: 2014-513158 Standaardformulier 2 - NL Bulletin der Aanbestedingen Publicatieblad van de Federale Dienst e-procurement FOD P&O Wetstraat, 51 B-1040 Brussel +32 27905200

Nadere informatie

België-Beringen: Maken van bouwkundige ontwerpen 2016/S 010-013528. Aankondiging van een opdracht. Diensten

België-Beringen: Maken van bouwkundige ontwerpen 2016/S 010-013528. Aankondiging van een opdracht. Diensten 1 / 5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:13528-2016:text:nl:html België-Beringen: Maken van bouwkundige ontwerpen 2016/S 010-013528 Aankondiging van een opdracht

Nadere informatie

ONDERHANDELINGSPROCEDURE ZONDER BEKENDMAKING OPDRACHT TOT EVALUATIE VAN DE ALGEMEEN DIRECTEUR VAN DE POM OOST-VLAANDEREN

ONDERHANDELINGSPROCEDURE ZONDER BEKENDMAKING OPDRACHT TOT EVALUATIE VAN DE ALGEMEEN DIRECTEUR VAN DE POM OOST-VLAANDEREN ONDERHANDELINGSPROCEDURE ZONDER BEKENDMAKING OPDRACHT TOT EVALUATIE VAN DE ALGEMEEN DIRECTEUR VAN DE POM OOST-VLAANDEREN ALGEMENE ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN EN VOORWAARDEN VAN EEN OVERHEIDSOPDRACHT VAN

Nadere informatie

Sociale en andere specifieke diensten overheidsopdrachten

Sociale en andere specifieke diensten overheidsopdrachten 1 / 6 BE001 27/07/2017 - BDA nummer: 2017-524857 Standaardformulier 21 - NL Bulletin der Aanbestedingen Publicatieblad van de Federale Dienst e-procurement FOD P&O Wetstraat, 51 B-1040 Brussel +32 27905200

Nadere informatie

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Aanbesteding leerlingenvervoer gemeente Cranendonck

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Aanbesteding leerlingenvervoer gemeente Cranendonck AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) I.2) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) College van B&W van de gemeente Cranendonck, Postbus 2090, 6020 AB Budel (NL). t.a.v.:

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 1/ 12 BE001 30/4/2014 - BDA nummer: 2014-509547 Standaardformulier 2 - NL Bulletin der Aanbestedingen Publicatieblad van de Federale Dienst e-procurement FOD P&O Wetstraat, 51 B-1040 Brussel +32 27905200

Nadere informatie

offerteformulier Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten

offerteformulier Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten offerteformulier Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten openbare aanbesteding Opdracht: Aanstellen van een aannemer voor de werken renovatie administratieve lokalen en kleutersanitair

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT. Diensten.

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT. Diensten. AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Postbus 20011, 2500 EADen Haag(NL).

Nadere informatie

Plaats: Brussel Postcode: 1000. E-mail: haumontm@mivb.irisnet.be Fax +32 25637312

Plaats: Brussel Postcode: 1000. E-mail: haumontm@mivb.irisnet.be Fax +32 25637312 1/ 7 BE001 14.06.2011 - BDA nummer: 2011-512630 Standaardformulier 7 - NL Bulletin der Aanbestedingen Publicatieblad van de Federale Dienst e-procurement FOD P&O Wetstraat, 51 B-1040 Brussel +32 27905200

Nadere informatie