JAARVERSLAG 2013 Don Bosco werkers tijdens tweedaagse in september 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "JAARVERSLAG 2013 Don Bosco werkers tijdens tweedaagse in september 2013"

Transcriptie

1 JAARVERSLAG 2013 Don Bosco werkers tijdens tweedaagse in september 2013

2 Stichting Don Bosco Werken Nederland Secretariaat Pomphulweg AN Hoog Soeren Bank NL11INGB KvK Hoog Soeren, 14 april 2014 Beste lezer, Van harte beveel ik het jaarverslag van de Stichting Don Bosco Werken Nederland bij u aan. We zijn trots op de resultaten die in het jaar 2013 zijn bereikt. Natuurlijk waarderen we het werk voor jeugd en jongeren door de Don Bosco-werkers en vrijwilligers die bij de aangesloten stichtingen werken. Don Bosco Werken Nederland ondersteunt hen en de bestuurders van de stichtingen bij hun werkzaamheden op verschillende terreinen. De taakhouder vorming verzorgde een coördinatoren-tweedaagse waar het bestuur met tevredenheid op terugkijkt. Hiermee is een nieuwe weg ingeslagen binnen de afdeling vorming, die ook van belang is voor de onderlinge contacten en de verbondenheid van de Don Bosco-werkers. Nog net voor het eind van het jaar, op 19 december 2013 zijn de gewijzigde statuten gepasseerd. Don Bosco Werken Nederland heeft nu een organisatiemodel met een Raad van Toezicht en een bestuur. In de Raad van Toezicht participeren de Don Bosco-werken middels hun voorzitter en zij zijn op deze manier medeverantwoordelijk voor het beleid van de stichting. In verband met het protocol grensoverschrijdend gedrag dat in 2012 in werking is gezet, zijn er dit jaar 2 folders Gewenst gedrag ontwikkeld en binnen de organisatie verspreid. Het zijn folders voor jongeren (en hun ouders) en voor de Don Bosco-werkers en stagiairs bij een Don Bosco-werk. Zorgen zijn er over de financiële situatie bij verschillende werken. Het jeugd- en jongerenwerk blijft een kwetsbare werksoort, nu ook weer met alle bezuinigingen bij gemeenten en rijk. Als overkoepelende stichting is het lastig om financiën te genereren. Maar we zijn blij met een ieder die ons ondersteunt met kleine en/of grotere bijdragen zowel financieel als heel praktisch. Dank voor uw interesse in dit jaarverslag. U kunt ons verder volgen via de website en/of u aanmelden voor onze nieuwsbrief via diezelfde website. Met hartelijke groet, Lex Enklaar, voorzitter

3 2 Inhoudsopgave - Inleiding pagina 3 - Personeel en organisatie pagina 4 - Vorming pagina 7 - Communicatie pagina 9 - Financiën pagina 11 - Organisaties waar de DBWN in 2013 contact mee heeft gehad pagina 18 - Plannen voor het jaar 2014 pagina 19 - Bijlage pagina 20

4 3 Inleiding Missie Onze missie is: voortzetten, uitbouwen en vernieuwen van het Don Bosco jeugd- en jongerenwerk in Nederland door middel van een samenwerkingsverband van zelfstandige stichtingen van jeugd- en jongerenwerk, binnen de criteria die zijn vastgelegd in het huishoudelijk reglement. De Stichting heeft ten doel: a. het Don Bosco jeugd- en jongerenwerk in Nederland voort te zetten, uit te breiden en te vernieuwen; b. de vorming van de Don Bosco-werkers te verzorgen; c. zorg te dragen voor de gezamenlijke communicatie. De Stichting tracht haar doel te verwerkelijken door: a. de Don Bosco werken financieel te ondersteunen; b. ondersteuning te geven bij de vorming van Don Bosco-werkers; c. via gezamenlijke communicatie de naamsbekendheid en de bekendheid van de werkwijze van Don Bosco te vergroten. Mission Statement De Stichting Don Bosco Werken Nederland (DBWN) laat zich inspireren door het leven en de opvoedingsvisie van Don Bosco. De DBWN wil dat jongeren zich ontwikkelen tot mensen die verantwoordelijkheid nemen voor zichzelf en hun omgeving. Het doel is dat jongeren leren participeren in de samenleving waarin zij leven en werken, in plaats van alleen maar toeschouwer te zijn. De DBWN streeft naar het aanleren van respect en medemenselijkheid. Het uitgangspunt is dat jongeren kiezen voor een bewust(er) bestaan, waarin zij open staan voor zingeving en levensvragen. De kern van de preventieve Don Bosco-benadering die door de werkers in praktijk wordt gebracht bestaat uit: aanwezigheid, meeleven en voorleven. De Don Bosco-werker heeft oog voor iedere jongere. Hij gaat een professionele binding aan en hij kent ze bij naam. Hij ziet de jongeren niet als consument van een aangeboden programma maar als actieve deelnemers in gezamenlijke ontmoetingen en activiteiten. DBWN wil een bijdrage leveren: door te zorgen voor opleiding en/of vorming van werkers en vrijwilligers tot Don Bosco-werkers; door via een eenduidige uitstraling in alle communicatie te zorgen voor een herkenbare positie in de wereld van welzijn en zingeving. door financieel het specifieke Don Bosco-werk mogelijk te blijven maken, uit te breiden en te vernieuwen. De Stichting Don Bosco Werken Nederland is opgericht op 9 februari 2005 en is gevestigd op het volgende adres: Pomphulweg AN Hoog Soeren Website: Tel: Kvk: Bank: NL11INGB De stichting Don Bosco Werken Nederland is door de belastingdienst aangewezen als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat uw giften en schenkingen aan onze stichting aftrekbaar zijn.

5 4 Personeel en organisatie De samenstelling van het bestuur eind 2013 is als volgt: Twee leden namens en benoemd door het bestuur van de Provincie België Noord en Nederland van de salesianen van Don Bosco (SDB): De heer Theo Roelofs sdb, benoemd per en herbenoemd sinds De heer Wim Flapper sdb, benoemd per Twee leden met kennis van het werkveld en benoemd door DBWN: De heer Gerard van de Goorberg, secretaris van het bestuur, benoemd per Mevrouw Jacqueline Castricum, penningmeester van het bestuur, benoemd per Een onafhankelijk voorzitter benoemd door de SDB en DBWN: De heer Lex Enklaar, voorzitter van het bestuur, benoemd per en herbenoemd sinds Rooster van aftreden Wim Flapper sdb op ; Theo Roelofs sdb (niet herbenoembaar) en Gerard van de Goorberg op ; Jacqueline Castricum op ; Lex Enklaar (niet herbenoembaar) op De bestuursleden zijn herbenoembaar voor een periode van vier jaar en zijn ingestroomd in de termijnen van voorgaande bestuurders. Personeel Er zijn drie beroepskrachten in dienst bij de stichting Don Bosco Werken Nederland: - ambtelijk secretaris: mevrouw Hannie Webbers - taakhouder vorming: mevrouw Rita Vermeltfoort - taakhouder communicatie: mevrouw Sara Bokx, De taakhouder communicatie is het hele jaar 2013 ziek geweest. Vervanging voor met name de verzorging van nieuwsbrieven en de website is op afroepbasis gedaan door mevrouw Dées Bijwaard. Ook heeft zij de flyers Gewenst gedrag geschreven en het jaarverslag en beleidsplan geredigeerd. Vanuit het bureau van de Stichting Don Bosco in Soest werden administratieve werkzaamheden verzorgd door de heer Joop Voorburg. In het eerste kwartaal van 2013 is deze samenwerking beëindigd. De heer Joop Voorburg werd bedankt voor de werkzaamheden. De financiële administratie wordt nu gedaan door Middenduin Administrative Services in Nijkerk. Deskundigheidsbevordering De ambtelijk secretaris heeft deelgenomen aan een workshop Social media in de non-profit van Transmissie, ook is zij aanwezig geweest bij een mini-symposium Overlevingsstrategieën in tijden van crisis op de Christelijke Hogeschool Ede. Tevens was zij aanwezig bij een regio-dag Professionele kracht, vrijwillige kracht, eigen kracht: samen voor jeugd en bij een lezing van Yvonne van Sark met als titel Het puberbrein over de top Haal het allerbeste uit jongeren! De taakhouder vorming bezocht de Don Bosco spiritualiteitsdagen in Rome en volgde een programma van de K.N.R. over jongeren en spiritualiteit.

6 5 De volgende werken zijn middels het Convenant bij de DBWN aangesloten: 1. Stichting Assel Don Bosco Centrum te Hoog Soeren; 2. Stichting Don Bosco Amsterdam te Amsterdam; 3. Stichting Don Bosco Rijswijk te Rijswijk; 4. Stichting Don Bosco Spirit te Utrecht; 5. Stichting Don Bosco YouthNet Nederland te Rijswijk; 6. Stichting Jeugd- en Jongerencentrum Don Bosco Apeldoorn te Apeldoorn, tot 19 december 2013; 7. Stichting Jeugd- en Jongerencentrum Don Bosco Deventer te Deventer; 8. Stichting Jeugd- en Jongerenvakanties Don Bosco te Hoog Soeren; 9. Stichting Open Huis Don Bosco te Arnhem, vanaf juni 2013 JONA/RIBW Arnhem & Veluwe Vallei. De Stichting Don Bosco Amsterdam Zuidoost, Harrie Kanters Project International te Amsterdam heeft zich in 2013 opgeheven, de samenwerking is hiermee gestopt. De stichting Open Huis Don Bosco is gefuseerd met het RIBW Arnhem & Veluwe Vallei. De gemeente Arnhem wilde graag alle zorg voor dak- en thuisloze jongeren bij elkaar en niet meer verdeeld over zoveel organisaties. JONA was een erg kleine speler in dit werkveld. De werkwijze met de huiskameropvang heeft een goede naam in Arnhem en is door de fusie met RIBW behouden. Het JONAhuis met de opvang van dak- en thuisloze jongeren wordt nu door RIBW voortgezet in dezelfde geest. De stichting Open Huis Don Bosco werd opgeheven door het bestuur. De stichting Jeugd- en Jongerenwerk Don Bosco Apeldoorn kan na meerdere gesprekken met het bestuur van DBWN toch niet akkoord gaan met de wijziging van het bestuursmodel zoals hieronder is beschreven. Vanaf het moment dat de statuten zijn gepasseerd is de bestuurlijke samenwerking gestopt Don Bosco Experience heeft gesprekken gevoerd met het bestuur en zou willen aansluiten. Dit proces loopt nog eind Convenant In het Convenant staan onder meer de kernwaarden geformuleerd voor de medewerkers van de aangesloten werken. Betrokkenheid, gedrevenheid en spiritualiteit zijn hierbij sleutelbegrippen. Het Convenant typeert het Don Bosco jeugd- en jongerenwerk vooral als activiteiten waarbij jeugd en jongeren prioriteit krijgen. Er is aandacht voor vorming, dienstverlening, ontspanning, creativiteit en huisvesting. Het Handvest voor Don Bosco-werkers geldt als leidraad. Uitgangspunt is dat de werken zelfstandig zijn en plaatselijk/ regionaal zijn ingebed. Daardoor kunnen zij zo veel mogelijk in hun eigen bestaan voorzien middels toegekende regionale subsidies. Voor de aandachtsgebieden vorming, communicatie en financiën kunnen de aangesloten werken een beroep doen op DBWN. De communiteiten van de salesianen van Don Bosco zullen, waar mogelijk, een bezielende rol spelen binnen de werken. Vanwege het passeren van de statuten op 19 december 2013, zal er in 2014 nog gekeken worden of het nodig is om per werk een aangepast convenant op te stellen. Nieuw bestuursmodel Op 19 december 2013 zijn de gewijzigde statuten gepasseerd bij de notaris. In deze statuten is het nieuwe organisatiemodel van de DBWN vastgelegd. Een Raad van Toezicht welke bestaat uit de voorzitters van de aangesloten Don Bosco-werken. De Raad van Toezicht is medeverantwoordelijk voor het beleid van de stichting. Het bestuur is blij met deze wijziging waardoor het beleid van de stichting nu mede bepaald wordt door de Don Bosco-werken zelf. Het bestuur houdt zich bezig met de voorbereiding van het beleid en de uitvoering hiervan. Het bestuur onderhoudt ook het contact met de afzonderlijke werken en bespreekt met ieder het jaarverslag en de begroting. De Bisschoppenconferentie ging met de statutenwijziging in tweede instantie akkoord in haar vergadering van 12 november De DBWN had in de eerste statutenwijziging ook de stichting willen omzetten van een katholiek burgerlijke rechtspersoon naar een burgerlijke rechtspersoon, echter hiermee ging de

7 6 Bisschoppenconferentie niet akkoord. De provinciale raad van de Provincie België Noord en Nederland van de salesianen van Don Bosco was al in een eerder stadium akkoord gegaan met de wijziging, maar ging ook met de aangepaste wijziging akkoord. Het gehele jaar 2013, vooruitlopend op de formele vaststelling van de statuten, is gewerkt volgens het nieuwe bestuursmodel en zijn er vergaderingen geweest van de Raad van Toezicht samen met het bestuur. Dit alles is als positief ervaren. Werkzaamheden van het bestuur Het bestuur heeft in 2013 elf keer in eigen kring vergaderd in Assel. Driemaal is het bestuur samen met de leden van de Raad van Toezicht in oprichting bij elkaar geweest. Er is tweemaal overleg geweest met de provinciale raad van de Provincie België Noord en Nederland van de salesianen van Don Bosco. Er zijn nog andere vormen van overleg geweest waaraan bestuursleden en/of beroepskrachten deelnamen. Daarbij valt te denken aan: - overleg met de aangesloten werken over het jaarverslag, de jaarrekening 2012 en de begroting 2014; - overleg met de auditcommissie van de Raad van Toezicht i.o. - overleg met de notaris en met een delegatie van de bisschoppenconferentie; - overleg met het administratiekantoor; - functioneringsgesprekken en werkoverleg personeel; - begeleiding studenten en overleg met docent in kader van werkbelevingsonderzoek; - deelname in de coördinatiegroep Don Bosco 200; - deelname op uitnodiging aan festiviteiten of ander activiteiten bij de aangesloten werken. Werkbelevingsonderzoek In de tweede helft van 2013 is er een werkbelevingsonderzoek gedaan door vier 2 e -jaarsstudenten van de opleiding Human Resource Management van de Christelijke Hogeschool Ede. In het onderzoek onder de werkers en vrijwilligers/stagiairs werd gevraagd naar de werkbeleving en naar de bekendheid van het Protocol grensoverschrijdend gedrag.

8 7 Vorming Trainingsdagen voor nieuwe stagiairs en vrijwilligers. Dit jaar vonden er twee trainingsdagen plaats die in het teken stonden van het doorgeven en toepassen van het preventief systeem van Don Bosco. Ze kregen beide een originele invulling. Eén vond plaats op 2 maart in de kampschuur waarbij in de ochtend de nadruk lag op toepassing van Don Bosco s gedachtegoed en in de middag geïnteresseerden konden aansluiten bij de voorstelling Trust Me o.l.v. Marije van der Knaap (Waanzinnig!Producties). De andere trainingsdag vond plaats op 7 november in de villa met deelnemers uit de diverse Don Bosco-werken. De dag was informatief en dynamisch. Er werd volop geoefend met rollenspellen. De inhoudelijke leiding was in handen van de taakhouder vorming. Don Bosco feest 2013 DBWN heeft voor het jaarlijkse Don Bosco feest zich deze keer aangesloten bij het feest rond het Don Bosco beeld op 20 januari 2013 in Apeldoorn. Het Don Bosco feest vond daarom plaats in de wijk Zevenhuizen waar zich in het Don Bosco jeugd- en jongerencentrum een programma afspeelde met daarna een vrolijke viering in de Teresiakerk rondom het rondreizende Don Bosco beeld. Turijnreis De afdeling Vorming van Don Bosco Werken Nederland heeft dit jaar een Turijnreis georganiseerd. Van 28 april 3 mei is een groep van 17 geïnteresseerden met het vliegtuig op reis gegaan naar Turijn. Men heeft deelgenomen aan een veelzijdige reis waar gezelligheid werd gedeeld en waar men uitgebreid kennis heeft genomen van Don Bosco s leven en erfgoed via uitgebreide verhalen van de salesiaan Wilfried Wambeke. Men bezocht er de belangrijkste plaatsen van Don Bosco s leven. Daarnaast was er een afwisselend programma dat in het teken stond van persoonlijke bezinning, o.l.v. de taakhouder vorming. Op 7 april was er een middag om kennis te maken met elkaar en te horen over het verloop van de reis. Enkele maanden na afloop heeft er een reünie plaatsgevonden waar herinneringen, foto s en de maaltijd in een verbonden sfeer zijn gedeeld. Vorming op locatie Vorming leverde een bijdrage aan het kerstprogramma van Don Bosco Spirit in Utrecht en Don Bosco Deventer. Don Bosco s benadering, zingeving en elkaar op (dieper) niveau leren kennen stonden hierin centraal. Het waren zinvolle bijeenkomsten waar ieder zijn inspirerende inbreng had en waar in Don Bosco s geest werd gezocht naar een waardevolle benadering van jonge mensen. Coördinatoren-tweedaagse Op 24 en 25 september vond de tweedaagse plaats voor coördinatoren en beroepskrachten van de aangesloten Don Bosco-werken in Nederland. Er waren 18 deelnemers uit de diverse werken. Het doel van de training was om de deskundigheid en betrokkenheid rond Don Bosco te bevorderen en om elkaar als collega s te ontmoeten, best practices uit te wisselen en inspiratie te vergroten. Diverse gastsprekers waren onderdeel van het programma, de taakhouder vorming leidde de tweedaagse. De doelstelling is zeker gerealiseerd. De dagen zullen jaarlijks gaan plaatsvinden. BHV Voor diegenen die in 2011 de 2 dagen Brand en EHBO hadden gevolgd in Assel, heeft DBWN op 16 november een herhalingsdag BHV aangeboden. Acht Don Bosco-werkers maakten gebruik van dit aanbod. De dag vond in de kampschuur plaats.

9 8 Boeken Er zijn dit jaar weer boeken aangeschaft die zijn verschenen rond Don Bosco en het thema jeugd en jongeren om de bibliotheek uit te breiden. Het jaarboek van Don Bosco Vorming & Animatie wordt aan elk Don Boscowerk cadeau gedaan. Contact Don Bosco Vorming & Animatie en met anderen Vorming Nederland onderhoudt contact met Don Bosco Vorming & Animatie in Vlaanderen. Regelmatig worden sprekers benaderd in Vlaanderen om een bijdrage te leveren aan het programma in Nederland. Ook worden er bezoeken gebracht aan Don Bosco-deskundigen in Vlaanderen en aan studiedagen. De taakhouder vorming heeft gesprekken gevoerd met JONA/RIBW Arnhem, zij zullen ook gebruik maken van het trainingsaanbod van vorming. Vanuit vorming zijn er diverse verslagen aangeleverd voor het blad Don Bosco Nu. Deskundigheidsbevordering Er zijn dit jaar geen deelnemers vanuit Nederland aan cursus Don Bosco en zijn erfgoed.

10 9 Communicatie Taakhouder De taakhouder communicatie is het hele jaar 2013 ziek geweest. Vervanging voor met name de verzorging van nieuwsbrieven en de website is op afroepbasis gedaan door mevrouw Dées Bijwaard. Ook heeft zij de flyers Gewenst gedrag verder geschreven en het jaarverslag en beleidsplan geredigeerd. Protocol grensoverschrijdend gedrag Flyers Gewenst gedrag Dit jaar zijn er twee flyers gemaakt, gebaseerd op de tekst van de taakhouder. De flyers zijn voor jongeren en hun ouders en voor de Don Bosco-werker en stagiairs bij een Don Bosco-werk. De flyers zijn mooi vormgegeven en in gedrukte vorm onder de Don Bosco-werken verspreid. Er is tijdens de coördinatorentweedaagse training (zie onder vorming) aandacht aan besteed. Website en intranet Vanuit de website gaat er maandelijks een nieuwsbrief uit. Intranet is eind 2013 van start gegaan. Er zal nog enige tijd nodig zijn om het intranet te implementeren onder de werkers, vrijwilligers en bestuurders van de werken. Katholieke Jongeren Dag In 2013 was er geen Katholieke Jongeren Dag, deze is verplaatst naar juni 2014 en zal dan in de vorm van een weekend worden gehouden. Omega glossy Naar aanleiding van de Wereld Jongeren Dagen is er een glossy uitgave verschenen van het tijdschrift Omega. Don Bosco Werken Nederland heeft hierin een artikel kunnen plaatsen. Mevrouw Dées Bijwaard heeft dit met foto s aangeleverd. Participatie commissie jongerenwerk religieuzen KNR De KNR (Konferentie Nederlandse Religieuzen) heeft een aantal commissies die ieder op een specifiek deelterrein de gemeenschappelijke belangen van de religieuzen behartigen, variërend van financiële zaken tot roepingenwerk. Zij functioneren op basis van gedelegeerde verantwoordelijkheid en op basis van deskundigheid van de leden (leken en religieuzen). De taakhouder communicatie neemt deel aan de commissie jongerenwerk religieuzen. Tijdens de ziekte van de taakhouder heeft de ambtelijk secretaris dit vervangen. Deelname in redactie Don Bosco NU De taakhouder communicatie heeft zitting in de redactie van Don Bosco NU, het kwartaalmagazine van de salesianen van Don Bosco in Nederland. Zij heeft dit jaar geen inbreng kunnen hebben. DB 200 De secretaris van het bestuur heeft zitting in de coördinatiegroep Don Bosco 200 die de voorbereidingen en activiteiten van de Don Bosco-beweging coördineert in Vlaanderen en Nederland in het kader van de viering van de 200 e geboortedag van Don Bosco op 16 augustus Het jubileumjaar gaat van start op 16 augustus Don Bosco Werken Nederland heeft ook nog zitting in een werkgroep met de salesianen in Nederland en richt zelf de aandacht op een aantal activiteiten, die hieronder zijn opgenomen. We denken daarbij aan: maken van toegankelijk best practice materiaal op het gebied van spiritualiteit en opvoeding voor Don Bosco werkers, studenten SPH en Pedac. Rita Vermeltfoort gaat daar mee aan de slag;

11 10 wanneer de dienst Don Bosco Vorming & Animatie (in Vlaanderen) het nieuwe opvoedingsproject presenteert willen we daarbij aanwezig zijn; op 1 mei 2015 is er in Haacht (in Vlaanderen) een jongerenhappening voor jarigen. Als het kan willen we daar met een delegatie vanuit de diverse Nederlandse werken bij aanwezig zijn; we maken stickers met het logo van Don Bosco 200 en stellen die aan de werken ter beschikking; in 2015/2016 wordt er een Turijnreis gepland die speciaal gericht is op onze Don Bosco werkers/vrijwilligers. we denken ook nog na over wetenschappelijke publicaties aangaande de preventieve werkwijze van Don Bosco.

12 11 Financiën Dit hoofdstuk bevat: een beschrijving van de uitgevoerde activiteiten vanuit de portefeuille financiën; taken portefeuillehouder financiën; de financiële verantwoording en toelichting op de financiële jaarrekening 2013 van de Stichting Don Bosco Werken Nederland. Beschrijving van uitgevoerde activiteiten vanuit de portefeuille financiën In dit negende financiële jaar van DBWN is de samenwerking met de administratief medewerker van het bureau in Soest gestopt vanwege de verdere verzelfstandiging van DBWN, in het eerste kwartaal van Het overnemen van de administratieve werkzaamheden door het kantoor Middenduin was een grotere klus dan voorzien. Met name betreffende de overgang rond de ING-rekening en het internetbankieren was er stress. Taken portefeuillehouder financiën 2013 Werkzaamheden in verband met de jaarrekening Opstellen van de meerjarenbegroting Lezen van de jaarverslagen en de budgetaanvragen van de Don Bosco werken. Verzenden van de subsidietoekenningbrieven voor het jaar 2014 aan de Don Bosco werken die subsidie hebben gevraagd en toegezegd hebben gekregen. Dit is eind 2013 gebeurd. Algemene toelichting Waarderingsgrondslagen Voor zover niet anders is vermeld, zijn de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarden. Grondslagen van de resultaatbepaling De resultaten zijn berekend op basis van historische prijzen, waarbij de baten c.q. lasten zijn toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Het resultaat bestaat uit ontvangen giften en bijdragen waarop in mindering wordt gebracht de lasten c.q. bijdragen van de werken en algemene kosten. Stichting Marcus Met de stichting Marcus is na een kennismakingsgesprek eind 2012 een relatie opgebouwd. Er zijn bijdragen gedaan ten behoeve van een aantal werken. De DBWN is zeer tevreden met de goede relatie en voor 2014 is de relatie vanuit Marcus verder voortgezet en uitgebouwd ten behoeve van de jongeren in nood binnen de Don Bosco werken. Toelichting op de Balans Activa Naast de gangbare overlopende posten bestaan de activa vrijwel geheel uit liquide middelen die voor het overgrote deel op een rentedragende rekening geplaatst zijn. Passiva Eigen vermogen De resultaten uit de Staat van Baten en Lasten worden toegevoegd aan het Stichtingskapitaal. Het bestuur is voornemens in boekjaar 2014 een voorstel te doen voor opsplitsing van het kapitaal in minimaal vereist weerstandsvermogen enerzijds waarna anderzijds de vrije reserve resulteert. De vrije reserve kan dienen om exploitatieverliezen in de toekomst op te vangen.

13 12 Voorzieningen De voorzieningen nemen in totaliteit af. De daling is weliswaar minder dan verwacht maar desalniettemin aanwezig. De specificatie geeft aan welke mutaties hebben plaats gevonden. De voorziening inzake extra bijdrage van de sdb ten behoeve van Don Bosco Amsterdam Zuidoost; Harrie Kanters Project International, voorheen Jongeren Op Doortocht is slechts voor ¼ deel afgenomen in verband met staking van de activiteiten van het betreffende werk. Voor het resterende saldo zal een gelijksoortig doel worden gezocht. De voorziening voor medewerker communicatie is niet afgenomen wegens ziekte van betrokken medewerker. Het resterende saldo van de voorziening Stimuleringsbijdrage is toegevoegd aan de voorziening Turijn Reis De voorziening Turijn Reis heeft daarmee een doorlopend karakter gekregen; het resterende saldo zal worden in gezet ten behoeve van de eerst volgende Turijn Reis. Toelichting op de Staat van Baten en Lasten (genoemde bedragen luiden in euro s) Baten Vrijval reservering medewerker Wegens ziekte van betreffende medewerker zijn de hogere kosten uitgebleven. Derhalve heeft geen onttrekking uit de reservering plaats gevonden. Vrijval reservering Don Bosco Amsterdam Zuidoost; Harrie Kanters Project International, voorheen Jongeren Op Doortocht Helaas heeft dit Don Bosco werk haar activiteiten wegens omstandigheden moeten staken in het eerste kwartaal van Van de gereserveerde onttrekking uit de reservering, heeft derhalve maar ¼ deel plaats gevonden. Ontvangen rente Hoewel de rentestanden zich op een historisch dieptepunt bevinden, heeft het hogere saldo op de spaarrekening toch gezorgd voor baten die de begroting overtreffen. Giften De Giften liggen redelijk in lijn met de begroting. Zij bestaan voornamelijk uit dotaties van 2 bestuursleden ter hoogte van de verstrekte vrijwilligersvergoeding. Daarnaast is van derden een aantal donaties ontvangen. Er is een start gemaakt met de Vrienden van DBWN, om een kring van betrokkenen op te bouwen bij het werk van Don Bosco in Nederland. Het bestuur streeft ernaar mensen te binden aan en betrekken bij DBWN en de aangesloten werken om hun kwaliteiten en mogelijke financiële bijdrage. Een langzame en voorzichtige start waarbij de nadruk ligt op een goed en informatief contact met diegenen die worden aangeschreven. Een 1 e bericht is in maart 2013 verzonden en in december 2013 een kerst/nieuwjaarswens. Lasten Werken / Kosten Huren Het totaal van de verstrekte subsidies vermeerderd met de fictieve huren voor huisvesting is circa lager dan begroot. Dit is voornamelijk het gevolg van de al eerder vermelde staking van activiteiten van een Don Bosco werk ( ). Daartegenover staat een extra eenmalige donatie aan de nieuwe communiteit in Amsterdam ( ). Personeelskosten De personeelskosten liggen in de lijn van de uitgaven over De begrote stijging is achterwege gebleven.

14 13 Overige lasten Als gevolg van een nieuwe indeling van de administratie zijn de afzonderlijke lasten niet goed vergelijkbaar met de cijfers van Het totaal van de overige lasten is in 2013 ongeveer lager dan in Dit valt grotendeels toe te rekenen aan de lagere projectmatige uitgaven inzake communicatie (als gevolg van ziekte). Resultaat Per saldo vertoont de staat van Baten en Lasten een positief resultaat van euro tegenover een positief resultaat van euro in Dit saldo zal worden toegevoegd aan het Stichtingskapitaal.

15 14 Balans per 31 december 2013

16 15

17 16 Staat van baten en lasten per 31 december 2013

18 17 Beoordelingsverklaring accountant

19 18 Organisaties waar de DBWN in 2013 contact mee heeft gehad Christelijke Hogeschool Ede DeDoc ontwerpers / studio Dimotion (website) Don Bosco Experience Don Bosco Vorming & Animatie Hartverwarmendwijs Home of Happy Brands (website) Konferentie Nederlandse Religieuzen (KNR) Middenduin Administrative Services Provinciaal en zijn raad van de Provincie België Noord en Nederland van de salesianen van Don Bosco RIBW Arnhem & Veluwe Vallei Salesianen en medewerkers van het kantoor van de salesianen van Don Bosco in Soest Spanjaart Computers Spectrum, partner met elan Spek en Van den Beld Notarissen Stichting Marcus Stichting Presentie Talig teksten Trajectum Notariaat Transmissie Waanzinnig! Producties

20 19 Plannen voor het jaar 2014 Organisatie - Een individueel convenant per aangesloten stichting opstellen. - Implementatie nieuwe bestuursmodel van Raad van Toezicht en Bestuur. Vorming - Don Bosco feest (9 februari 2014). - Themabijeenkomsten op de Don Bosco werklocaties. - Introductietraining nieuwe medewerkers en stagiairs. - Tweedaagse voor beroepskrachten en hoofdleiding van de Don Bosco werken. - Inspiratiecafé. - Don Bosco 200 (boekwerkje). Communicatie - Presentatie werkbelevingsonderzoek. - Implementatie intranet. - Deelname in de commissie jongerenwerk religieuzen van de KNR. - Beursdeelname KJD en/of ander evenement. - Don Bosco 200. Financiën - De gebruikelijke werkzaamheden binnen deze portefeuille. - Verder uitbouwen van de Vrienden van DBWN.

21 20 Bijlage De Don Bosco werken die zijn aangesloten bij de Stichting Don Bosco Werken Nederland op 31 december 2013: 1. Assel Don Bosco Centrum, Hoog Soeren 2. Don Bosco Amsterdam, Amsterdam 2 projecten: 1. Samen - jongeren en straatkinderen 2. Don Bosco Jonathan 3. Don Bosco Rijswijk, Rijswijk 4. Don Bosco Spirit, Utrecht 5. Don Bosco YouthNet, Rijswijk 6. Jeugd- en jongerencentrum Don Bosco Apeldoorn, Apeldoorn (tot 19 december 2013) 2 locaties: 1. Don Bosco Zevenhuizen 2. Don Bosco De Maten 7. Jeugd- en jongerencentrum Don Bosco Deventer, Deventer 8. Jeugd- en jongerenvakanties Don Bosco (DeeBeetje-kampen), Hoog Soeren 9. JONA/RIBW Arnhem & Veluwe Vallei, Arnhem Organisaties, die naamdrager zijn en die genoemd wilden worden in de brochure Don Bosco Nederland of waar later contact mee is opgebouwd: o o o o o o Don Bosco (Juzt locatie), Roosendaal Don Bosco Jongerenkoor, Arnhem Don Bosco school, Wieringerwerf Ontmoetingscentrum De Werf, Schiedam R.K. Basisschool St. Odulfus, Helmond Rooms-katholieke basisschool Don Bosco, s Heerenhoek

JAARVERSLAG 2014. Winnaar van de kleurwedstrijd. Vriendschapsbandjes

JAARVERSLAG 2014. Winnaar van de kleurwedstrijd. Vriendschapsbandjes JAARVERSLAG 2014 Winnaar van de kleurwedstrijd Vriendschapsbandjes Stichting Don Bosco Werken Nederland Secretariaat Pomphulweg 106 7346 AN Hoog Soeren 055-5191535 donboscowerken@donbosco.nl www.donboscowerken.nl

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2015 Don Bosco Werken Nederland

JAARVERSLAG 2015 Don Bosco Werken Nederland JAARVERSLAG 2015 Don Bosco Werken Nederland 2005-2015 2 Stichting Don Bosco Werken Nederland Pomphulweg 106 7346 AN Hoog Soeren 055-5191535 donboscowerken@donbosco.nl Hoog Soeren, 19 april 2016 Beste lezer,

Nadere informatie

Rapport. Uitgebracht aan het bestuur van de. UMC St Radboud Steunstichting Genetica Nijmegen. te Nijmegen. INZAKE FINANCIEEL JAARVERSLAG over 2016

Rapport. Uitgebracht aan het bestuur van de. UMC St Radboud Steunstichting Genetica Nijmegen. te Nijmegen. INZAKE FINANCIEEL JAARVERSLAG over 2016 Rapport Uitgebracht aan het bestuur van de UMC St Radboud Steunstichting Genetica Nijmegen te Nijmegen INZAKE FINANCIEEL JAARVERSLAG over 2016 Samengesteld door: Radboudumc Concernstaf Financiën Administratie

Nadere informatie

Stichting HetWerkt!Wijchen JAARREKENING 2016

Stichting HetWerkt!Wijchen JAARREKENING 2016 Stichting HetWerkt!Wijchen JAARREKENING 2016 Jaarrekening Stichting HetWerkt!Wijchen, 16 maart 2017 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Algemene informatie... 2 Oprichting en doel Stichting... 2 Jaarrekening...

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 STICHTING VRIENDEN VAN HET JEUGD- EN JONGERENCENTRUM DON BOSCO APELDOORN. Inhoudsopgave. Inhoudsopgave... blz. 2. Voorwoord... blz.

JAARVERSLAG 2014 STICHTING VRIENDEN VAN HET JEUGD- EN JONGERENCENTRUM DON BOSCO APELDOORN. Inhoudsopgave. Inhoudsopgave... blz. 2. Voorwoord... blz. JAARVERSLAG 2014 JAARVERSLAG 2014 STICHTING VRIENDEN VAN HET JEUGD- EN JONGERENCENTRUM DON BOSCO APELDOORN Inhoudsopgave Inhoudsopgave... blz. 2 Voorwoord... blz. 3 Jaarverslag... blz. 4 Ondernomen activiteiten

Nadere informatie

Stichting Angelus Custos

Stichting Angelus Custos Stichting Angelus Custos te Zeist Jaarrekening 2012 Inhoudsopgave Jaarverslag 2 Bestuur Stichting Angelus Custos 3 Jaarrekening Balans per 31 December 2012 4 Staat van baten en lasten over 2012 5 Grondslagen

Nadere informatie

Stichting Hopeful Children Center

Stichting Hopeful Children Center JAARREKENING 2014 Stichting Hopeful Children Center Wolweverslaan 13 3454 GK De Meern (NL) +31 (0)30 662 20 35 info@hopefulchildrencenter.org www.hopefulchildrencenter.org INHOUDSOPGAVE 1 VERSLAG 1.1 Algemeen

Nadere informatie

Stichting Hopeful Children Center

Stichting Hopeful Children Center JAARREKENING 2013 Stichting Hopeful Children Center Wolweverslaan 13 3454 GK De Meern (NL) +31 (0)30 662 20 35 info@hopefulchildrencenter.org www.hopefulchildrencenter.org INHOUDSOPGAVE 1 VERSLAG 1.1 Algemeen

Nadere informatie

Hierbij brengen ik u verslag uit omtrent de samenstelling van de jaarrekening 2014 van de de Stichting House of Hope Deventer.

Hierbij brengen ik u verslag uit omtrent de samenstelling van de jaarrekening 2014 van de de Stichting House of Hope Deventer. Aan het bestuur van Grevelingenstraat 1 7417 TA DEVENTER Warnsveld, 23 september 2015 Geachte mede bestuursleden, Hierbij brengen ik u verslag uit omtrent de samenstelling van de jaarrekening 2014 van

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 STICHTING HAZEWINKEL FOUNDATION ALMELO

JAARVERSLAG 2014 STICHTING HAZEWINKEL FOUNDATION ALMELO JAARVERSLAG 2014 STICHTING HAZEWINKEL FOUNDATION ALMELO INHOUDSOPGAVE pagina Jaarverslag van het bestuur 3 Jaarrekening Balans per 31 december 2014 5 Staat van baten en lasten over 2014 6 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

School s cool Nederland

School s cool Nederland J A A R R E K E N I N G 2014 UITGEBRACHT AAN : Aan het Bestuur van SCHOOL S COOL Nederland Nieuwe Herengracht 18 1018 DP Amsterdam Amstelveen, 24 april 2015 WW/scn/1b Geacht Bestuur, Hiermee brengen wij

Nadere informatie

Jaarrekening 2014 Stichting Samenwerkingsfonds UMC St Radboud Kilimanjaro Christian Medical Centre

Jaarrekening 2014 Stichting Samenwerkingsfonds UMC St Radboud Kilimanjaro Christian Medical Centre Jaarrekening 2014 Stichting Samenwerkingsfonds UMC St Radboud Kilimanjaro Christian Medical Centre Samengesteld door: Radboudumc Servicebedrijf, Productgroep Financiën Administratie Verbonden rechtspersonen

Nadere informatie

Rapport. Uitgebracht aan het bestuur van de. UMC St Radboud Steunstichting Neurologie. te Nijmegen. INZAKE FINANCIEEL JAARVERSLAG over 2016

Rapport. Uitgebracht aan het bestuur van de. UMC St Radboud Steunstichting Neurologie. te Nijmegen. INZAKE FINANCIEEL JAARVERSLAG over 2016 Rapport Uitgebracht aan het bestuur van de UMC St Radboud Steunstichting Neurologie te Nijmegen INZAKE FINANCIEEL JAARVERSLAG over 2016 Samengesteld door: Radboudumc Financiën Administratie Verbonden Rechtspersonen

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Assen, juni 2015 1

Jaarverslag 2014 Assen, juni 2015 1 Jaarverslag 2014 Assen, juni 2015 1 Inhoud Inhoud...2 1.Jaarverslag...3 2.Jaarrekening 2014...5 3. Overige gegevens...11 2 1. Jaarverslag 1.1. Algemene informatie Stichting Vrienden Leonardo Assen Boomgaard

Nadere informatie

Stichting Vrienden Meeuw Jeugdtheaterschool. Te Leeuwarden. Rapport inzake jaarstukken over 2014

Stichting Vrienden Meeuw Jeugdtheaterschool. Te Leeuwarden. Rapport inzake jaarstukken over 2014 Te Leeuwarden Rapport inzake jaarstukken over 24 juni 2015 Inhoud Rapportage... 3 Algemeen... 4 Jaarstukken over de periode 19 oktober 2012 tot en met 31 december 2013... 5 Jaarverslag van het bestuur...

Nadere informatie

STICHTING VRIENDEN VAN DE NIJKAMPHOEVE DEN HAAG RAPPORT INZAKE DE JAARREKENING 2012

STICHTING VRIENDEN VAN DE NIJKAMPHOEVE DEN HAAG RAPPORT INZAKE DE JAARREKENING 2012 STICHTING VRIENDEN VAN DE NIJKAMPHOEVE DEN HAAG RAPPORT INZAKE DE JAARREKENING 2012 STICHTING VRIENDEN VAN DE NIJKAMPHOEVE DEN HAAG RAPPORT INZAKE DE JAARREKENING 2012 INHOUDSOPGAVE Blz. FINANCIEEL VERSLAG

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Vrienden van Vrijwaard

Jaarrekening Stichting Vrienden van Vrijwaard Jaarrekening 2016 Stichting Vrienden van Vrijwaard 20 november 2017 Stichting vrienden van Vrijwaard INHOUDSOPGAVE pagina 1.1 Jaarrekening 2016 1.1.1 Balans per 31 december 2016 1 1.1.2 Resultatenrekening

Nadere informatie

Jaarrekening 2010 Stichting Beetje Beter

Jaarrekening 2010 Stichting Beetje Beter Jaarrekening 2010 Stichting Beetje Beter Stichting Beetje Beter Nicolaas Beetslaan 66 2273 RD VOORBURG www.beetjebeter.nl INHOUDSOPGAVE BESTUURSVERSLAG 2 Balans per 31 december 2010 6 Staat van baten en

Nadere informatie

HISTORISCHE KRING "TUSSEN RIJN EN LEK"

HISTORISCHE KRING TUSSEN RIJN EN LEK FINANCIEEL VERSLAG 2016 Inhoud: Balans Staat van baten en lasten Toelichtingen op de balans en de staat van baten en lasten Begroting 2017 Houten, januari 2017 Namens het bestuur: W.C.G. van Zijl Penningmeester

Nadere informatie

Hierbij brengen ik u verslag uit omtrent de samenstelling van de jaarrekening 2015 van de de Stichting House of Hope Deventer.

Hierbij brengen ik u verslag uit omtrent de samenstelling van de jaarrekening 2015 van de de Stichting House of Hope Deventer. Aan het bestuur van Grevelingenstraat 1 7417 TA DEVENTER Warnsveld, 3 juni 2016 Geachte mede bestuursleden, Hierbij brengen ik u verslag uit omtrent de samenstelling van de jaarrekening 2015 van de de.

Nadere informatie

Stichting Meerklank Vrienden te Zeist. Jaarrekening 2016

Stichting Meerklank Vrienden te Zeist. Jaarrekening 2016 Stichting Meerklank Vrienden te Zeist Jaarrekening 2016 11 maart 2017 1. Inleiding De Stichting Lieflandse Vrienden is op 18 juli 1994 opgericht en heeft tot doel: het steunen en ondersteunen van de W.A.

Nadere informatie

Inhoudsopgave 1. Algemene gegevens 2. Resultatenanalyse 3. Financiële positie 4. Fiscale positie 6. Balans per 31 december 2013 7

Inhoudsopgave 1. Algemene gegevens 2. Resultatenanalyse 3. Financiële positie 4. Fiscale positie 6. Balans per 31 december 2013 7 INHOUDSOPGAVE Rapport Inhoudsopgave 1 Algemene gegevens 2 Resultatenanalyse 3 Financiële positie 4 Fiscale positie 6 Jaarrekening Balans per 31 december 2013 7 Winst- en verliesrekening over 2013 9 Grondslagen

Nadere informatie

Rapport Stichting Steunfonds Hospice Groep Haarlem Haarlem. Inzake de jaarrekening 2013

Rapport Stichting Steunfonds Hospice Groep Haarlem Haarlem. Inzake de jaarrekening 2013 Rapport Stichting Steunfonds Hospice Groep Inzake de jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Pagina 1. Accountantsrapport 1.1 Opdracht 3 1.2 Beoordelingsverklaring 3 1.3 Algemeen 4 1.4 Resultaten 5 2. Bestuursverslag

Nadere informatie

STICHTING VRIENDEN VAN DE OASE DEN HAAG RAPPORT INZAKE DE JAARREKENING 2012/2013

STICHTING VRIENDEN VAN DE OASE DEN HAAG RAPPORT INZAKE DE JAARREKENING 2012/2013 STICHTING VRIENDEN VAN DE OASE DEN HAAG RAPPORT INZAKE DE JAARREKENING 2012/2013 STICHTING VRIENDEN VAN DE OASE DEN HAAG RAPPORT INZAKE DE JAARREKENING 2012/2013 INHOUDSOPGAVE Blz. FINANCIEEL VERSLAG Algemeen...

Nadere informatie

VEDIS. Jaarverslag 2012

VEDIS. Jaarverslag 2012 VEDIS Jaarverslag 2012 Inhoudsopgave 1 Balans per 31 december 2012 3 2 Winst- en verliesrekening over 2012 en begroting 2013 4 3 Toelichting op de jaarrekening 2012 5 3.1 Toelichting van de penningmeester

Nadere informatie

Stichting Inspire2liveMusic

Stichting Inspire2liveMusic Stichting Inspire2liveMusic te Hendrik Ido Ambacht Jaarrekening 2012 Inhoudsopgave Jaarstukken 2012 Stichting Inspire2liveMusic 3 Jaarrekening 4 Balans per 31 december 2012 5 Staat van baten en lasten

Nadere informatie

FINANCIEEL JAARVERSLAG

FINANCIEEL JAARVERSLAG Stichting ondersteuning Matata Children s Hospital Kenya, Bouwsteeg 5, 6587 AW Middelaar www.stichtingmatata.nl FINANCIEEL JAARVERSLAG 2011 2 INHOUD 2 ALGEMEEN Algemeen 4 Jaarverslag 5 Analyse van de resultaten

Nadere informatie

Jaarrekening 2012. (Stichting Warm hart van het Waterlandziekenhuis)

Jaarrekening 2012. (Stichting Warm hart van het Waterlandziekenhuis) (Stichting Warm hart van het Waterlandziekenhuis) Jaarrekening 2012 Stichting Vrienden van het Waterlandziekenhuis Postbus 250 1441 AG Purmerend Bank: 14.74.39.604 Kamer van Koophandel: 37142840 BTW- nummer:

Nadere informatie

Stichting Vrienden van Kompaan en De Bocht te Goirle. Jaarrekening 2014

Stichting Vrienden van Kompaan en De Bocht te Goirle. Jaarrekening 2014 Stichting Vrienden van Kompaan en De Bocht te Goirle Jaarrekening 2014 Goirle, maart 2015 Inhoudsopgave Pagina Jaarverslag 2 Balans per 31-12-2014 3 Exploitatierekening over 2014 4 Grondslagen voor de

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Kamer van Koophandel: De Stichting Emoties is ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 58430229.

Jaarverslag 2014. Kamer van Koophandel: De Stichting Emoties is ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 58430229. Jaarverslag 2014 Dit is het tweede jaarverslag van de Stichting Emoties. Wij hopen dat dit verslag voldoende vertrouwen geeft, om de samenwerking verder voort te zetten. Bijlage: uitgebreid financieel

Nadere informatie

STICHTING VRIENDEN VAN DE NIJKAMPHOEVE DEN HAAG

STICHTING VRIENDEN VAN DE NIJKAMPHOEVE DEN HAAG STICHTING VRIENDEN VAN DE NIJKAMPHOEVE DEN HAAG RAPPORT INZAKE DE JAARREKENING 2013 STICHTING VRIENDEN VAN DE NIJKAMPHOEVE DEN HAAG RAPPORT INZAKE DE JAARREKENING 2013 INHOUDSOPGAVE Blz. FINANCIEEL VERSLAG

Nadere informatie

Rapport. Uitgebracht aan het bestuur van. UMC St Radboud Steunstichting Medische Psychologie. te Nijmegen INZAKE FINANCIEEL JAARVERSLAG 2016

Rapport. Uitgebracht aan het bestuur van. UMC St Radboud Steunstichting Medische Psychologie. te Nijmegen INZAKE FINANCIEEL JAARVERSLAG 2016 Rapport Uitgebracht aan het bestuur van UMC St Radboud Steunstichting Medische Psychologie te Nijmegen INZAKE FINANCIEEL JAARVERSLAG 2016 Samengesteld door: Radboudumc Financiën Blad-1 INHOUDSOPGAVE Blad

Nadere informatie

Stichting Elimu Foundation Mozartlaan 9, 3781 HG Voorthuizen Tel / /

Stichting Elimu Foundation Mozartlaan 9, 3781 HG Voorthuizen Tel / / Stichting Elimu Foundation Mozartlaan 9, 3781 HG Voorthuizen Tel. 0342-471355 / 06-10170034 / e-mail: fred.bakema@gmail.com Rapport inzake de financiële jaarstukken 2016 Voor u ligt het door de penningmeester

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting de Plus van Surplus ZEVENBERGEN

Jaarrekening Stichting de Plus van Surplus ZEVENBERGEN Jaarrekening 2014 Stichting de Plus van Surplus ZEVENBERGEN INHOUDSOPGAVE Pagina 1 Bestuursverslag 3 1.1 Jaarrekening 1.1.1 Balans per 31 december 2014 5 1.1.2 Resultatenrekening over 2014 6 1.1.3 Grondslagen

Nadere informatie

1.2 Doel van de stichting.

1.2 Doel van de stichting. jaarverslag 2015 Wie zijn wij? Uit het beleidsplan van de Stichting: 1.2 Doel van de stichting. In 2006 is de Stichting Vrienden van OBS Wittevrouwen opgericht. De stichting is een onafhankelijke stichting

Nadere informatie

JAARREKENING 2014. Stichting Leergeld Veldhoven en De Kempen. Alle kinderen mogen meedoen, want nu meedoen is straks meetellen

JAARREKENING 2014. Stichting Leergeld Veldhoven en De Kempen. Alle kinderen mogen meedoen, want nu meedoen is straks meetellen Stichting Leergeld Veldhoven en De Kempen JAARREKENING 2014 Alle kinderen mogen meedoen, want nu meedoen is straks meetellen Veldhoven, februari 2015 Adres: Postbus 46 5500 AA Veldhoven E-mail: info@leergeldveldhovendekempen.nl

Nadere informatie

Stichting Vrienden van Onze Taal s-gravenhage

Stichting Vrienden van Onze Taal s-gravenhage s-gravenhage Jaarrekening 2014 18 juni 2015-1 - Inhoud Blad Jaarrekening 2014 3 Bestuursverslag 4 Jaarrekening 7 Balans per 31 december 2014 (na bestemming batig saldo) 8 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

INHOUD: 1. Voorwoord. 2. Oprichting van Stichting Terima Kasih. 3. Stichting Terima Kasih. 4. Activiteiten. 5. Conclusies

INHOUD: 1. Voorwoord. 2. Oprichting van Stichting Terima Kasih. 3. Stichting Terima Kasih. 4. Activiteiten. 5. Conclusies JAARVERSLAG 2013 Stichting Terima Kasih Vier-Morgenweg 6 (postadres) 6721 MS Bennekom KvK Utrecht nr. 50028235 Bankrekeningnr. NL05RABO 010.84.45.771 W.www.stichtingterimakasih.nl E. info@stichtingterimakasih.nl

Nadere informatie

Vereniging van Vrienden van het Frans Hals Museum De Hallen Haarlem. Jaarrekening 2012

Vereniging van Vrienden van het Frans Hals Museum De Hallen Haarlem. Jaarrekening 2012 Vereniging van Vrienden van het Frans Hals Museum De Hallen Haarlem Jaarrekening 2012 Heemstede, 27 maart 2013 Herm. J. Schoenmaker, penningmeester Deze jaarrekening heeft 7 pagina s Balans per 31 december

Nadere informatie

Stichting Wijzijnéén voor anderen gevestigd te Utrecht

Stichting Wijzijnéén voor anderen gevestigd te Utrecht Stichting Wijzijnéén voor anderen gevestigd te Utrecht Jaarverslag 2013 INHOUD Voorwoord Pagina 1 Samenstellingsverklaring 2 2 Algemeen 3 3 Resultaten 5 Jaarrekening Balans per 31 december 2013 7 Winst-

Nadere informatie

Postbus 31 Hoofdstraat AA 8162 AG

Postbus 31 Hoofdstraat AA 8162 AG Naam STICHTING NATUURLIJK WELZIJN Statutair gevestigd te Heerde, feitelijk gevestigd te Epe RSIN fiscaal nummer: 8166.60.712 ANBI nummer: 50513 KvK inschrijving onder nummer: 41038012 Contactgegevens postadres:

Nadere informatie

Stichting CHAVAH. Jaarrekening. Stichting CHAVAH

Stichting CHAVAH. Jaarrekening. Stichting CHAVAH Jaarrekening Stichting CHAVAH 2015 1 Inhoudsopgave BESTUURSVERSLAG 3 JAARREKENING 2015 6 BALANS PER 31 DECEMBER 2015 7 STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2014-15 8 TOELICHTING BEHORENDE TOT DE JAARREKENING 2015

Nadere informatie

Financieel verslag 2014. Stichting Sterker Samen. Amsterdam

Financieel verslag 2014. Stichting Sterker Samen. Amsterdam Financieel verslag 2014 Stichting Sterker Samen Amsterdam Inhoud Jaarverslag Jaarverslag 3 Jaarrekening Balans per 31 december 2014 5 Staat van baten en lasten over 2014 6 Toelichting op de balans en staat

Nadere informatie

STICHTING HOSPICE OUDEWATER JAARVERSLAG 2015

STICHTING HOSPICE OUDEWATER JAARVERSLAG 2015 STICHTING HOSPICE OUDEWATER JAARVERSLAG 2015 1 JAARVERSLAG 2015 Activiteiten in 2015 Van de STICHTING HOSPICE OUDEWATER Per 29 december 2014 hebben de secretaris en penningmeester van het oude bestuur

Nadere informatie

Stichting Beetje Beter Jaarrekening 2008

Stichting Beetje Beter Jaarrekening 2008 Stichting Beetje Beter Jaarrekening 2008 Stichting Beetje Beter Nicolaas Beetslaan 66 2273 RD VOORBURG www.beetjebeter.nl INHOUDSOPGAVE Bestuursverslag 2 Balans per 31 december 2008 5 Staat van baten en

Nadere informatie

Stichting Vrienden van Onze Taal s-gravenhage

Stichting Vrienden van Onze Taal s-gravenhage Jaarrekening 2015 25 mei 2016-1 - Inhoud Blad Jaarrekening 2015 3 Bestuursverslag 4 Jaarrekening 7 Balans per 31 december 2015 (na bestemming batig saldo) 8 Staat van baten en lasten over 2015 9 Toelichting

Nadere informatie

Stichting Vrienden van Onze Taal s-gravenhage

Stichting Vrienden van Onze Taal s-gravenhage s-gravenhage Jaarrekening 2012 31 mei 2013-1 - Inhoud Blad Jaarrekening 2012 3 Bestuursverslag 4 Jaarrekening 7 Balans per 31 december 2012 8 Staat van baten en lasten over 2012 9 Toelichting op de balans

Nadere informatie

Financieel overzicht 2014. Stichting Stedelijk Museum Fonds. Versie 04-06-2015

Financieel overzicht 2014. Stichting Stedelijk Museum Fonds. Versie 04-06-2015 Financieel overzicht 2014 Stichting Stedelijk Museum Fonds Versie 04-06-2015 Inhoud Financieel overzicht 2014 3 Balans 4 Staat van baten en lasten 5 Toelichting op de balans en staat van baten en lasten

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2009 Stichting Pixels tegen Darmkanker

JAARVERSLAG 2009 Stichting Pixels tegen Darmkanker JAARVERSLAG 2009 Stichting Pixels tegen Darmkanker 2 Inhoudsopgave 4 Profiel 4 Management 5 Verslag van het bestuur 7 Jaarrekening 2009 8 Balans 9 Staat van baten en lasten 9 Mutaties in het stichtingsvermogen

Nadere informatie

Stichting Lechaim Jaarverslag 2014. Jaarverslag. Stichting Lechaim. Helping Israëli Victims of Terror Giek 56 8081 NW Elburg

Stichting Lechaim Jaarverslag 2014. Jaarverslag. Stichting Lechaim. Helping Israëli Victims of Terror Giek 56 8081 NW Elburg Jaarverslag 2014 Stichting Lechaim Helping Israëli Victims of Terror Giek 56 8081 NW Elburg 1 Inhoud Algemeen Werkzaamheden Pagina 3 De Stichting Pagina 3-5 Jaarrekening Balans per 31 december 2014 Pagina

Nadere informatie

Jaarrekening 2014. De Poort Cursuscentrum voor zingeving en spirituele groei. Groningen KvK 41011985 BTW NL.8048.43.302.B01

Jaarrekening 2014. De Poort Cursuscentrum voor zingeving en spirituele groei. Groningen KvK 41011985 BTW NL.8048.43.302.B01 Jaarrekening 2014 De Poort Cursuscentrum voor zingeving en spirituele groei Groningen KvK 41011985 BTW NL.8048.43.302.B01 De Poort Jaarrekening 2014 pagina 1/7 INHOUDELIJK VERSLAG 1. Algemene informatie

Nadere informatie

Stichting Wervelwind Ensemble Balistraat 74 3531 PZ Utrecht JAARREKENING 2014

Stichting Wervelwind Ensemble Balistraat 74 3531 PZ Utrecht JAARREKENING 2014 Balistraat 74 3531 PZ Utrecht JAARREKENING 2014 Inhoud Algemeen Balans per 31 december 2014 Exploitatierekening over het jaar 2014 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling Toelichting bij de balans

Nadere informatie

Stichting Vrienden van Makeni Den Haag. Rapport inzake jaarstukken 2013

Stichting Vrienden van Makeni Den Haag. Rapport inzake jaarstukken 2013 Rapport inzake jaarstukken 2013 26 augustus 2014 1 Inhoud Blad Accountantsrapportage 3 Algemeen 4 Jaarstukken 2013 5 Jaarverslag van het bestuur 6 Jaarrekening 8 Balans per 31 december 2013 9 Staat van

Nadere informatie

Stichting Huis van Ontmoeting en Gebed

Stichting Huis van Ontmoeting en Gebed JAARREKENING 2014 Algemeen 1. Kamer van Koophandel / ANBI De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amersfoort onder nummer 53082176. De Belastingdienst heeft de stichting aangemerkt

Nadere informatie

Zeist, 10 maart 2015. Stichting Zeister Muziekdagen Jaarrekening 2014

Zeist, 10 maart 2015. Stichting Zeister Muziekdagen Jaarrekening 2014 Zeist, 10 maart 2015 Stichting Zeister Muziekdagen Jaarrekening 2014 Inhoud Bestuur 3 Balans per 31 december 2014 4 Staat van baten en lasten 2014 5 Toelichting op balans en staat van baten en lasten 6

Nadere informatie

Inhoudsopgave. ii Stichting Vrienden van Bandra East Heeswijk-Dinther

Inhoudsopgave. ii Stichting Vrienden van Bandra East Heeswijk-Dinther Jaarrekening 2016 ii Stichting Vrienden van Bandra East Inhoudsopgave Jaarverslag 1 Bestuurssamenstelling 2 Adresgegevens 2 RSIN/Fiscaal nummer 2 Bankgegevens 2 Vaststelling jaarrekening voorgaand boekjaar

Nadere informatie

Stichting Vrienden van Cello JAARREKENING. Pagina 1

Stichting Vrienden van Cello JAARREKENING. Pagina 1 Stichting Vrienden van Cello JAARREKENING 2016 Rosmalen, 26 april 2017 Pagina 1 INHOUDSOPGAVE Pagina Inleiding 3 Verslag over 2016 4 Balans per 31 december 2016 6 Resultatenrekening 7 Waarderingsgrondslagen

Nadere informatie

te Nijmegen INZAKE FINANCIEEL JAARVERSLAG over 2014 Administratie Verbonden Rechtspersonen Rapport Uitgebracht aan het bestuur van de

te Nijmegen INZAKE FINANCIEEL JAARVERSLAG over 2014 Administratie Verbonden Rechtspersonen Rapport Uitgebracht aan het bestuur van de Rapport Uitgebracht aan het bestuur van de UMC St Radboud Steunstichting Neurologie te Nijmegen INZAKE FINANCIEEL JAARVERSLAG over 2014 Samenoesteld door: Radboudumc Servicebedrijf, Produktgroep Financiën

Nadere informatie

Jaarrekening 2015 van. Stichting De Volharding Steun en Toeverlaat. Den Haag

Jaarrekening 2015 van. Stichting De Volharding Steun en Toeverlaat. Den Haag Jaarrekening 2015 van Stichting De Volharding Steun en Toeverlaat Den Haag 1 Inhoud 1 Bestuursverslag Algemene gang van zaken 3 Verwachte gang van zaken 4 2 Jaarrekening Balans per 31 december 2015 5 Staat

Nadere informatie

JAARREKENING 2014. Stichting Fondsenbeheer Landbouw en Zorg Nederland Jaarrekening 2014 - pag. 1

JAARREKENING 2014. Stichting Fondsenbeheer Landbouw en Zorg Nederland Jaarrekening 2014 - pag. 1 JAARREKENING 2014 Stichting Fondsenbeheer Landbouw en Zorg Nederland Jaarrekening 2014 - pag. 1 Inhoudsopgave Jaarverslag 2014 1. Bestuursverslag 2. Balans per 31-12-2014 3. Staat van Baten en Lasten over

Nadere informatie

Jaarrekening UMC St Radboud Steunstichting Vrienden van het Museum voor Anatomie en Pathologie

Jaarrekening UMC St Radboud Steunstichting Vrienden van het Museum voor Anatomie en Pathologie UMC St Radboud Steunstichting Vrienden van het Museum voor Anatomie en Pathologie Samengesteld door: Radboudumc Concernstaf, financiën Administratie Verbonden Rechtspersonen Nijmegen, mei 2017 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

BALANS PER 31 DECEMBER ACTIVA

BALANS PER 31 DECEMBER ACTIVA Jaarrekening 2015 6 BALANS PER 31 DECEMBER ACTIVA 2015 2014 Vlottende activa Te ontvangen afdrachten 60.432 46.177 Bisdom Rotterdam inzake Steunfonds DCI 55.370 54.322 Bisdom Rotterdam inzake DCI 19.073

Nadere informatie

Stichting Van Kleef Instituut. Jaarrekening 2011

Stichting Van Kleef Instituut. Jaarrekening 2011 Stichting Van Kleef Instituut Jaarrekening 2011 2 Inhoudsopgave Bladzijde 1. Jaarverslag 4 2. Balans per 31 december 2011 5 3. Exploitatierekening over 2011 6 4. Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

Rapport inzake de jaarrekening 2014/2015

Rapport inzake de jaarrekening 2014/2015 Rapport inzake de jaarrekening 2014/2015 Stichting Passend Uitdagend Onderwijs voor Talentvolle Leerlingen Inhoudsopgave Bladzijde 1. Jaarrekening 2 2. Informatie over de Stichting 2 3. Bestuursverslag

Nadere informatie

Stichting Wervelwind Ensemble Balistraat 74 3531 PZ Utrecht JAARREKENING 2013

Stichting Wervelwind Ensemble Balistraat 74 3531 PZ Utrecht JAARREKENING 2013 Balistraat 74 3531 PZ Utrecht JAARREKENING 2013 Inhoud Algemeen Balans per 31 december 2013 Exploitatierekening over het jaar 2013 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling Toelichting bij de balans

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 Stichting De Versterking SLOTEN

Jaarverslag 2012 Stichting De Versterking SLOTEN Jaarverslag 2012 Stichting De Versterking SLOTEN INHOUD 1 BESTUURSVERSLAG 2 FINANCIEEL VERSLAG Jaarrekening 2012 2.1 Balans per 31 december 2012 2.2 Staat van baten en lasten over 2012 2.3 Toelichting

Nadere informatie

Stichting Koningin Sophiafonds. Jaarverslag en jaarrekening Foto: Jolien van Schagen

Stichting Koningin Sophiafonds. Jaarverslag en jaarrekening Foto: Jolien van Schagen Stichting Koningin Sophiafonds Jaarverslag en jaarrekening 2016 Foto: Jolien van Schagen 1 Activiteiten In het jaar 2016 is het bestuur niet in samenstelling gewijzigd. De bestuursleden worden in principe

Nadere informatie

Stichting Friendship Apeldoorn. Rapport inzake jaarstukken juli DK/lw - 1

Stichting Friendship Apeldoorn. Rapport inzake jaarstukken juli DK/lw - 1 Rapport inzake jaarstukken 2015 25 juli 2016 3113255230-DK/lw - 1 Inhoud Blad Rapportage 3 Fiscale positie 4 Jaarstukken 2015 5 Bestuursverslag 6 Jaarrekening 7 Balans per 31 december 2015 8 Staat van

Nadere informatie

Balans per 31 december 2015, na resultaatbestemming

Balans per 31 december 2015, na resultaatbestemming Balans per 31 december 2015, na resultaatbestemming Actief Vaste activa Materiële vaste activa 1.400 - Vlottende activa Vorderingen 695 659 Liquide middelen 15.865 14.625 17.960 15.284 Baai Dellewal 2015

Nadere informatie

Financieel jaarverslag 2014 Stichting De Kroko s

Financieel jaarverslag 2014 Stichting De Kroko s Financieel jaarverslag 2014 Stichting De Kroko s In dit financieel jaarverslag wordt verantwoording afgelegd over de financiële situatie van stichting De Kroko s in 2014. pagina 2 van 5 Inhoudsopgave Inleiding

Nadere informatie

Stichting The Source Connection gevestigd te Amsterdam. Jaarrekening 2014

Stichting The Source Connection gevestigd te Amsterdam. Jaarrekening 2014 Stichting The Source Connection gevestigd te Amsterdam Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening Balans per 31 december 2014 3 Staat van baten en lasten over 2014 5 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

FINANCIEEL JAARVERSLAG NVBT OVER 2014

FINANCIEEL JAARVERSLAG NVBT OVER 2014 FINANCIEEL JAARVERSLAG NVBT OVER 2014 Nijkerk, 16 april 2015 Versie 1.0 Balans NVBT Balans NVBT per 31-12-2014 Activa 31-12-2014 31-12-2013 Passiva 31-12-2014 31-12-2013 Vaste activa 0 0 Eigen Vermogen

Nadere informatie

STICHTING TIME TO HELP NEDERLAND TE ROTTERDAM. Rapport inzake jaarstukken 2015

STICHTING TIME TO HELP NEDERLAND TE ROTTERDAM. Rapport inzake jaarstukken 2015 STICHTING TIME TO HELP NEDERLAND TE ROTTERDAM Rapport inzake jaarstukken 2015 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Algemeen 3 FINANCIEEL VERSLAG 1 Bestuursverslag over 2015 6 JAARREKENING 1 Balans

Nadere informatie

STICHTING COMMUNICATIE CENTRUM CHEMIE. Jaarverslag 2016

STICHTING COMMUNICATIE CENTRUM CHEMIE. Jaarverslag 2016 STICHTING COMMUNICATIE CENTRUM CHEMIE Jaarverslag 2016 Inhoudsopgave Dit verslag is als volgt ingedeeld: Algemeen toelichting op de jaarrekening / 3 Jaarrekening 2016 1 balans per 31 december 2016/ 4 2

Nadere informatie

Stichting Cultuurplatform Vechtstreek Financieel jaarverslag 2008 INHOUDSOPGAVE

Stichting Cultuurplatform Vechtstreek Financieel jaarverslag 2008 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding... 2 2 Balans... 2 3 Toelichting op de balans... 3 4 Winst- en verliesrekening... 4 5 Toelichting op de winst- en verliesrekening... 5 6 Bestemming resultaat boekjaar 2008...

Nadere informatie

Financieel jaarverslag 2013 Stichting De Kroko s

Financieel jaarverslag 2013 Stichting De Kroko s Financieel jaarverslag 2013 Stichting De Kroko s In dit financieel jaarverslag wordt verantwoording afgelegd over de financiële situatie van stichting De Kroko s in 2013. pagina 2 van 5 Inhoudsopgave Inleiding

Nadere informatie

STICHTING PIJN BIJ KANKER RIJEN

STICHTING PIJN BIJ KANKER RIJEN STICHTING PIJN BIJ KANKER RIJEN JAARVERSLAG OVER 2013 2014 Rob Koster Advies en Administratie 1 INHOUDSOPGAVE PAGINA Beoordelingsverklaring van de accountant n.v.t Jaarverslag bestuur Jaarverslag bestuur

Nadere informatie

"GELOVEN IN DE STAD", HAARLEM. Financieel overzicht over 2014

GELOVEN IN DE STAD, HAARLEM. Financieel overzicht over 2014 "GELOVEN IN DE STAD", HAARLEM Financieel overzicht over 204. Balans per 3 december 204 2. Staat van baten en lasten over 204 3. Toelichtingen 3. Algemeen 3.2 Specificaties bij posten van de balans en de

Nadere informatie

UMC St Radboud Steunstichting Verloskunde en Gynaecologie te Nijmegen

UMC St Radboud Steunstichting Verloskunde en Gynaecologie te Nijmegen Rapport Uitgebracht aan het bestuur van de UMC St Radboud Steunstichting Verloskunde en Gynaecologie te Nijmegen inzake financieel jaarverslag 2016 samengesteld door: Radboudumc Concernstaf Financiën Subafdeling

Nadere informatie

1. Over Gezinsfundament... 2. 2. Terugblikken en vooruit kijken... 3. 3. Factsheet 2015... 4. 4. Financiën... 6. 5. Contactgegevens...

1. Over Gezinsfundament... 2. 2. Terugblikken en vooruit kijken... 3. 3. Factsheet 2015... 4. 4. Financiën... 6. 5. Contactgegevens... Jaarverslag 2015 Je bent nooit groter dan wanneer je je bukt om een kind te helpen. (Dr. Wess Stafford, voormalig directeur van Compassion International) Inhoudsopgave 1. Over Gezinsfundament... 2 2. Terugblikken

Nadere informatie

Stichting Het Van Iterson Ziekenhuis Gouda

Stichting Het Van Iterson Ziekenhuis Gouda BESTUURSVERSLAG 2012 FINANCIEEL JAARVERSLAG 2012 INHOUD BESTUURSVERSLAG BESTUURSVERSLAG 2012 FINANCIEEL JAARVERSLAG 2012 JAARREKENING 2012 BALANS PER 31 DECEMBER STAAT VAN BATEN EN LASTEN TOELICHTINGEN

Nadere informatie

Stichting Jambo gevestigd te Venray. Rapport inzake de Jaarrekening 2013

Stichting Jambo gevestigd te Venray. Rapport inzake de Jaarrekening 2013 gevestigd te Rapport inzake de Jaarrekening 2013 Aan het bestuur van Stichting Jambo T.a.v. het bestuur Ellerbecklaan 1 5801 DD VENRAY Datum: Behandeld door: Ons kenmerk: 24 december 2014 S. Oosting MSc

Nadere informatie

JAARREKENIG. Over het boekjaar van de

JAARREKENIG. Over het boekjaar van de JAARREKENIG Over het boekjaar 2014 van de VERENIGING EUROPESE BEWEGING IN NEDERLAND Inhoudsopgave Bladzijde - Balans per 31 december 2014 2 - Staat van baten en lasten over 2014 3 - Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting School's Cool Arnhem Sweerts de Landasstraat DB ARNHEM

Jaarverslag Stichting School's Cool Arnhem Sweerts de Landasstraat DB ARNHEM Jaarverslag 2013 Stichting School's Cool Arnhem Sweerts de Landasstraat 73 6814 DB ARNHEM INHOUDSOPGAVE RAPPORT Pagina A OPDRACHT 3 B ALGEMEEN 3 C SAMENSTELLINGSVERKLARING 4 D BIJZONDERE BESLUITEN 4 JAARVERSLAG

Nadere informatie

Ouder-/ Verwantenvereniging Merwebolder / Lingebolder Sliedrecht

Ouder-/ Verwantenvereniging Merwebolder / Lingebolder Sliedrecht Ouder-/ Verwantenvereniging Sliedrecht JAARREKENING 2014 ouder-verwantenvereniqlnq Z Zorg- en dienstverlening... Inhoud Jaarrekening Balans per 3 1 december 2014 Baten en Lasten over 2014 Toelichting op

Nadere informatie

JAARREKENING Stichting Urgente Noden Delft en omgeving T.a.v. het bestuur Phoenixstraat AL DELFT

JAARREKENING Stichting Urgente Noden Delft en omgeving T.a.v. het bestuur Phoenixstraat AL DELFT JAARREKENING 2016 Stichting Urgente Noden Delft en omgeving T.a.v. het bestuur Phoenixstraat 16 2611 AL DELFT STICHTING URGENTE NODEN DELFT EN OMGEVING RAPPORT BETREFFENDE DE JAARREKENING 2016 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Jaarverslaggeving 2013 Stichting Safeline te Lochem

Jaarverslaggeving 2013 Stichting Safeline te Lochem Jaarverslaggeving 2013 Stichting Safeline te Lochem Inschrijving Handelsregister Kamer van Koophandel Oost Nederland Dossiernummer 56482949 I N H O U D S O P G A V E Pagina A. ACCOUNTANTSRAPPORTAGE 1.

Nadere informatie

Jaarrekening 2012. Stichting Leergeld Groningen e.o. Groningen

Jaarrekening 2012. Stichting Leergeld Groningen e.o. Groningen Jaarrekening 2012 Stichting Leergeld Groningen e.o. Groningen Inhoud 1 Jaarrekening 2 2 Balans per 31 december 2012 4 3 Staat van baten en lasten over 2012 5 4 Toelichting op de balans en staat van baten

Nadere informatie

Financieel jaarverslag 2013

Financieel jaarverslag 2013 Financieel jaarverslag 2013 St De Hand Utrecht Statutair gevestigd in Utrecht Fiscaal gevestigd in De Meern Inhoudsopgave 1 Algemeen... 3 2 Balans 2013... 4 3 Staat van baten en lasten 2013... 5 4 Toelichting

Nadere informatie

Stichting Vrienden van Onze Taal s-gravenhage

Stichting Vrienden van Onze Taal s-gravenhage s-gravenhage Jaarrekening 2013 9 mei 2014-1 - Inhoud Blad Jaarrekening 2013 3 Bestuursverslag 4 Jaarrekening 7 Balans per 31 december 2013 8 Staat van baten en lasten over 2013 9 Toelichting op de balans

Nadere informatie

Financieel verslag Stichting Kleurrijke Stad Klokgebouw AC Eindhoven

Financieel verslag Stichting Kleurrijke Stad Klokgebouw AC Eindhoven Financieel verslag 2015 Stichting Kleurrijke Stad Klokgebouw 241 5617 AC Voorblad 0 Inhoud 1 Staat van baten en lasten Balans per 31 december 2015 3 Staat van baten en lasten over 2015 5 Grondslagen voor

Nadere informatie

STICHTING 12q te Bemmel. Financiële verantwoording over de periode 23 januari 2015 tot en met 31 december 2015

STICHTING 12q te Bemmel. Financiële verantwoording over de periode 23 januari 2015 tot en met 31 december 2015 STICHTING 12q te Bemmel Financiële verantwoording over de periode 23 januari 2015 tot en met 31 december 2015 Stichting 12q Inhoudsopgave Bestuursverslag 3 Balans per 31 december 2015 6 Staat van baten

Nadere informatie

Stichting Burggravenlaan. ANBI instelling Stichting Burggravenlaan te Leiden

Stichting Burggravenlaan. ANBI instelling Stichting Burggravenlaan te Leiden 2015 07 01 Stichting Burggravenlaan te Leiden ANBI instelling Stichting Burggravenlaan te Leiden Doelstelling De stichting heeft ten doel het verwerven en in stand houden van cultureel erfgoed in de gemeente

Nadere informatie

Jaarrapport 2013/2014 van Stichting Vrienden van de Oase Den Haag

Jaarrapport 2013/2014 van Stichting Vrienden van de Oase Den Haag Jaarrapport 2013/2014 van Stichting Vrienden van de Oase Den Haag Inhoud Jaarverslag 2013/2014...3 Doelstelling...3 Ontwikkelingen bestuur stichting...3 Bestuursverslag 2013/2014...4 Algemene ontwikkelingen...4

Nadere informatie

Stichting The Source Connection gevestigd te Amsterdam. Jaarrekening 2015

Stichting The Source Connection gevestigd te Amsterdam. Jaarrekening 2015 Stichting The Source Connection gevestigd te Amsterdam Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening Balans per 31 december 2015 3 Staat van baten en lasten over 2015 5 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

Stichting Vrienden van de Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg Nederland

Stichting Vrienden van de Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg Nederland Stichting Vrienden van de Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg Nederland te Bunnik Jaarrekening 2012 Inhoudsopgave Jaarstukken 2012 Jaarverslag 3 Bestuur Stichting Vrienden van de Vrijwilligers Palliatieve

Nadere informatie

Stichting Steunfonds Aveant te Utrecht JAARREKENING 2013

Stichting Steunfonds Aveant te Utrecht JAARREKENING 2013 Stichting Steunfonds Aveant te Utrecht JAARREKENING 2013 Inhoudsopgave Algemeen Pagina Jaarverslag Gegevens van de rechtspersoon 2 Jaarrekening 1. Balans per 31 december 2013 (2012) 3 2. Staat van baten

Nadere informatie

Stichting Fonds voor Ontwikkelingssamenwerk ng van de Katholieke Unive siteit. te Nijmegen INZAKE FINANCIEEL JAARVERSLAG 2014.

Stichting Fonds voor Ontwikkelingssamenwerk ng van de Katholieke Unive siteit. te Nijmegen INZAKE FINANCIEEL JAARVERSLAG 2014. Rapport Uitgebracht aan het bestuur van de Stichting Fonds voor Ontwikkelingssamenwerk ng van de Katholieke Unive siteit te Nijmegen INZAKE FINANCIEEL JAARVERSLAG 2014 Samenqesteld door: Radboudumc Servicebedrijf,

Nadere informatie

STICHTING WERELDWIJD EVANGELIEWERK JAARVERSLAG 2014

STICHTING WERELDWIJD EVANGELIEWERK JAARVERSLAG 2014 STICHTING WERELDWIJD EVANGELIEWERK JAARVERSLAG 2014 INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding 2 2 Algemene informatie over de stichting 2 3 Bestuurs- en activiteitenverslag 2014 2 4 Jaarrekening 2014 4 Pagina 1 1. Inleiding

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG 2014

FINANCIEEL VERSLAG 2014 FINANCIEEL VERSLAG 2014 STICHTING VRIENDEN VAN HET GENERAAL MACZEK MUSEUM TE BREDA FINANCIEEL VERSLAG 2014 STICHTING VRIENDEN VAN HET GENERAAL MACZEK MUSEUM p/a Trip van Zoudtlandtkazerne De La Reijweg

Nadere informatie