'. '>& 43! )3. %?= = = % > * 1 % ) = .) " & /"AA '! 7: & " Figure 1 DE" name="description"> '. '>& 43! )3. %?= = = % > * 1 % ) = .) " & /"AA '! 7: & " Figure 1 DE">

$%& ' ( $) $) * + " $) "

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "$%& ' ( $) $) * + " $) ""

Transcriptie

1 !"

2

3 !" %& ' ( ) ) * " ) ", ) %& - *./ 0 1%% ) 34!5)! )!85 95: )!95;55:!" ) < ) ) ) ) =

4 !5 > '. '>& 43! )3. %?= = = % > * 1 % ) =

5 .) " & /"AA

6 '! 7: & " Figure 1 DE F % G % 1 4 H5: / 0 ( 6 ' 3 % % 6

7 %% B5: & ' < /. 1 0 I, /F0 J * ". K& ;9558"()! )*

8 6%&L %&.. J J.! "%&%'()***)**)**,. 1 %& M * "! -."/0'!1"3 ' 1 " & ' < 1 1 I %& > 1 % > G

9 1 % % 63 / J. 1 & & 1 M 3 * H5B5, * %& / 0 '. ' L L 1 * 6 J *% 4 & / 0.,4 7 " N 6 6 > 6 J %

10 6 % %& "

11 -) J " 6 I' 4 J ;"55!5"55 F OO Figure! I. ' *3 * ". 1 / 0 1 / M0 > 1!)/

12 %&L P P %&E M " F. < J J 6 3* "! " '. 3, 1 I.

13 6 01 % * 6!79555, 9!555 / 0!555 >! /. 0 < -. 4 J

14 3! > > >. Q = " &J = ' " = 6 > J 3* 1 > = D E, '. OO

15

16 4( *R &R "MMM J ") ) ) * " 3* LL J M R> 1 7B H!5555 <> /&" 1 0 H

17 44-!!5 > J '! % D S. % " 3)6 7), I - 6 /0 %&

18

19 56!)/.. %&. %!)/ %& *J /*J0 T ET S 9:, *J " 1 3 > < (. 6!)/, - -.

20 " 3 T ET E T E 3!)/7 %& 3 M. %& 3 / 8%& > I ( %& ( %& > %& %& OO " %& K. M>/.95580"! - :8- ";)'

21 . /J 0 > / 0!5LCL ! J3J J J 3 Grote bedrijven komen terug op ICT outsourcing Onderzoek heeft uitgewezen dat vooral grote deals te vaak volledig mislukken. Vooral in de Verenigde Staten komen bedrijven dan ook terug op volledige outsourcing. De paar grote deals in de VS hebben tegenwoordig alleen betrekking op commodities als infrastructuur, waarbij ook hardware en netwerken in de prijs zijn begrepen. En veel grote deals worden jaren later stilletjes teruggedraaid. Modern is tegenwoordig om hele business processen of per applicatie te outsourcen. De functionele aansturing blijft dan zoveel mogelijk in handen van de de opdrachtgever, en de outsourcer wordt alleen als bouwclub wordt gebruikt. En liefst met zoveel mogelijk verschillende leveranciers, zodat per leverancier het gebruik van de nucleaire optie geloofwaardig is (Multisourcing). Hierdoor blijft het "organisatie geheugen" en "intellectueel kapitaal" in handen van de opdrachtgever. Bovendien is het eenvoudiger door te voeren omdat het langzamerhand gebeurt, en alleen de programmeurs en systeembeheerders worden getroffen. Niet het hele personeel. %& UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU U

22 N 9557 M 1 6M T %4 VK 4 M % T E6 NVJ ( NM J&.L.!!L!!L9558 / %>!;L!5L %% ( %.! %: 1 1N9558

23

24 ; commerciële brochure *"5 6!<!!!! - -!--- %! -! J %& &, " 3-!! -! -!!!!! 5 ;!- =!! "'-- :!! -!--3-!!-- >-3 - ->!!

25 !1 " < 0 1 /1.0 M <. /%& 0 6 * M Figure 3.. & 6 -, <

26 Joel On Software: Painless functional Specifications - Why bother?

27

28

29 = J, - " ) Figure 4 6 ( ) 5!: 1 9 = A > 3 I % < % % % % 1 8 * *L9H 755 L 3 J

30

31 ? " % G 6 L "/ F0 = > - -, - =,, > - *. * M M -.

32 ". &3

33 Figure 5 OO. " 6 A, - 95:H5:'-, - " 95:H5: ', -!, ' -= -6 %6 ' F 9 Q B B "

34 '6 <, -< - " /zie 5 gedetailleerd0 6 J < Figure 6 " -! J > > <!- * > > 9 -!-! J 6 %. '. = < 9 - B =!-- = - >

35 - I > Welke activiteiten gaan offshore Een hiermee samenhangende misvatting is dat gedacht wordt dat outsourcing eenmalig is, dat je nieuwbouw offshore doet, en onderhoud in Nederland. Maar juist onderhoud van software wordt in de praktijk meestal offshore gedaan. Op het lijstje van dingen die offshore gedaan worden staat Nieuwbouw juist onderaan. 1. Klein Onderhoud applicaties. Remote system administration 3. Herschrijven core systems 4. Vervangen bestaande applicaties 5. Remote beheer databases 6. Uitbreiden bestaande applicaties 7 Nieuwbouw Van de IT activiteiten in Nederland wordt 0% besteedt aan nieuwbouw en 80% aan onderhoud. Juist hier zal offshore een grote rol vervullen. Verwachtingen van Gartner dat in de nabije toekomst 5% van de taken offshore wordt gedaan sporen met dit beeld. Ook bij Lizatec bestaan 80% van de werkzaamheden aan onderhoud en uitbreidingen van bestaande systemen. Ook het op afstand beheren van systemen zal in de komende jaren een grote vlucht nemen. Bijna alle systemen worden in feite al op afstand bestuurd, maar meestal vanuit een locatie in Nederland. Er is technisch en organisatorisch geen enkele reden meer om dit inshore te blijven doen. Zoals een relatie van ons laatst opmerkte: het enige waar ik ongerust over was is de communicatie, maar die systeembeheerders en database administrators kunnen nu ook nauwelijks met anderen communiceren, dus het kan er alleen maar op vooruit gaan. Ze kunnen in ieder geval nooit zo ongelofelijk eigenwijs zijn Maar mischien valt het sommigen wel mee. Meer...

36 C H55!5555 9H > /4 0 /3 0 /0 4 J3AJ 4 *% 4 C55 9H55 955HJ3AJ %& 1V & & '& ' J & ' 9 %&L <' 1 % ' ' B5,4 >, = 6 J!;;5/ >0 ",

37 %&L J %&%& F,B9H: /!A7 0 %& 6 3 >.. "!8 D E & L L ' < > H. Q >& >& ( = =? 06 8LH 3W 4 > L =B5 > > = > / 0 /F0 > 95!H 3F 3W,. 6

38 @ L. < >&R/ > H < J. 4 * % 9 %&, %& %G 6 > L M %?4 :, / I0* ' 6 L. %& H5: F. "AAAAL5CL955!AL5C95LU?4**- C- - D Figure 7 6EFF E;G)**F 3< -- C--H

39 - C-- 8! Offshoring: A challenge or Opportunity for British IT Professionals?95581 >3%> "Threats: potential for overseas IT professionals to offer better-quality services as well as cheaper prices; if low-level IT work is moved offshore this leaves fewer opportunities for basic skills training; IT careers may be seen as offering poor prospects and may attract fewer good candidates to the profession; the concentration of university research into a limited number of locations will mean that few graduates are exposed to the leading-edge research that currently gives the UK a competitive edge; if IT work moves too quickly out of the UK, our skills base may decline." Computer firms stay afloat with offshore lifeline )**F;F )** D !& 8 - Techies not getting enough non-tech training "Managers faced with an immediate need for technology expertise and limited budgets for professional development often opt to support technical training rather than invest in building soft skills, which they may perceive as less critical. However, instruction in business, management and communication can greatly enhance the team's productivity as well as their ability to collaborate on solving everyday challenges such as improving efficiency and competitiveness"

40

41 Wanneer faalt offshore software development? ( ;H:, - % M < J. 1, 3 M %& J " L ( -0% " J H J OO > J3J H-- ( -! 8!!8! I-!- 8!!!-8 4 < & II I J OO 3

42 !! 86! (-! <. B > > % >. " < B (- - B H5: 755LH559 C 98 0 > Figure 8

43 < 6 ' J /. % <J0 = -- 9-" ' - % - - /0 %&. L & & > A - JJ!. & 0 >

44 9? G : %& B J D&!-!-!- G & G > B )!3!J=??K'??? H H & B &, - 3 F. - - H J L

45 9! 3 ' - -, H555,- * CH5 "! -!!-- = -!!! R R R R R 1.. B > " % H'M% H % H L L ;5: 75: -! F, ;5: J, - B 6 %JM4 00!! - & > " B %.

46 4 R ' OO 9!-! C" 6 ' / / /0 C5: / -0 < * > "! > 0"8 8

Welke project keuzes maken bij offshore software development?

Welke project keuzes maken bij offshore software development? Welke project keuzes maken bij offshore software development? door admin - 11-14-2011 http://www.itpedia.nl/2011/11/14/welke-project-keuzes-maken-bij-offshore-software-development/ Offshore software development

Nadere informatie

VORtech\Actiflow s Nederlandse Helpdesk voor OpenFOAM 1

VORtech\Actiflow s Nederlandse Helpdesk voor OpenFOAM 1 VORtech\Actiflow s Nederlandse Helpdesk voor OpenFOAM 1 OpenFOAM is sterk in opkomst als een gratis Wat is OpenFOAM? en serieus alternatief voor dure commerciële CFD pakketten. Het heeft grote voordelen

Nadere informatie

Strategische keuze van een CRM oplossing

Strategische keuze van een CRM oplossing Strategische keuze van een CRM oplossing MKB en web enabled CRM oplossingen Volgens onderzoeksbureau Gartner zal in 2008 circa 25 procent van de MKB bedrijven tot de conclusie komen dat hosted CRM oplossingen

Nadere informatie

Fasen van volwassenheid in enterprise architectuur en hun invloed op data architectuur

Fasen van volwassenheid in enterprise architectuur en hun invloed op data architectuur Fasen van volwassenheid in enterprise architectuur en hun invloed op data architectuur Niet alles wat technisch kan, kan ook organisatorisch. In de vele jaren dat ik werkzaam ben in de ICT heb ik ook al

Nadere informatie

Samenvatting. Strategic Planning For Information Systems. John Ward and Joe Peppard. Third Edition

Samenvatting. Strategic Planning For Information Systems. John Ward and Joe Peppard. Third Edition Samenvatting Strategic Planning For Information Systems John Ward and Joe Peppard Third Edition Strategisch Management, Organisatieontwikkeling en ICT (SMOI) UU Collegejaar 2002-2003, blok 4 Docenten:

Nadere informatie

Strategie Summits, Jaarbeurs. 1

Strategie Summits, Jaarbeurs. 1 Strategie Summits, Jaarbeurs. 1 mevrouw M.J. (Maureen) van Houten delegate marketeer Maureen.van.houten@jaarbeurs.nl Jaarbeurs neemt bij het samenstellen van dit rapport uiterste zorgvuldigheid in acht.

Nadere informatie

Outsourcing Trends 2014

Outsourcing Trends 2014 Outsourcing Trends 2014 Ter voorbereiding op de PON-sessie over problemen, uitdagingen en trends in outsourcing in de brede zin des woords, is aan vier analistenbureaus om hun mening gevraagd. In alfabetische

Nadere informatie

Bedrijfsjuristen Monitor 2010

Bedrijfsjuristen Monitor 2010 Bedrijfsjuristen Monitor 2010 Een initiatief van Cover (niet afdrukken) inhoud Voorwoord 4 6 Management summary Suzanne Drion & Martijn Haks, interview 8 Loek Penders, interview 12 22 Belang van opleiding

Nadere informatie

Dutch Requirements Engineering And Management

Dutch Requirements Engineering And Management DREAMagazine Dutch Requirements Engineering And Management www.dreamevent.nl lean MAART 2010 WWW.ATOSORIGIN.COM Requirements Hoofdsponsor DREAM10 Het nut, de noodzaak en praktische benaderingen van Lean

Nadere informatie

Quickscan Blackboard: eindrapport

Quickscan Blackboard: eindrapport Student & Onderwijs Service Centrum Betreft Van Voor Eindrapport Projectteam : Stanley Portier, Ellen Peters, Lisa Gommer, Dennis Vierkant, Eelco Laagland, Susanne Ootes, Wytze Koopal Sir Bakx & Susanne

Nadere informatie

Business Intelligence. Pieter Daems, Inne Van Houdt, Cindy Jansen, Wouter Wilms [EVALUATIE MICROSTRATEGY]

Business Intelligence. Pieter Daems, Inne Van Houdt, Cindy Jansen, Wouter Wilms [EVALUATIE MICROSTRATEGY] 2012 Business Intelligence Pieter Daems, Inne Van Houdt, Cindy Jansen, Wouter Wilms [EVALUATIE MICROSTRATEGY] Contents 1. MicroStrategy... 1 1.1 Wat is MicroStrategy... 1 1.2 OLAP Analysis... 1 1.3 MicroStrategy

Nadere informatie

Governance in offshore applicatie-outsourcingrelaties

Governance in offshore applicatie-outsourcingrelaties Governance Governance in offshore applicatie-outsourcings 2.2 Governance in offshore applicatie-outsourcings Steeds meer organisaties hebben moeite om in Nederland gekwalificeerde IT-professionals te vinden

Nadere informatie

The chain gang: Public Briefing / februari 2014. Hoe Cloud ketens tot succesvollere implementaties leiden. Maurice van der Woude 1

The chain gang: Public Briefing / februari 2014. Hoe Cloud ketens tot succesvollere implementaties leiden. Maurice van der Woude 1 Public Briefing / februari 2014 The chain gang: Hoe Cloud ketens tot succesvollere implementaties leiden Maurice van der Woude 1 Ketensturing is niets nieuws, echter waar met meer Cloud oplossingen tegelijk

Nadere informatie

DREAMagazine. DREAMevent 2013. - Business value - Business agility - Business rules en - Collaboration - Certificering

DREAMagazine. DREAMevent 2013. - Business value - Business agility - Business rules en - Collaboration - Certificering DREAMagazine WWW.DREAMEVENT.NL. Dutch Requirements Engineering And Management DECEMBER 201 3 DREAMevent 2013 - Business value - Business agility - Business rules en - Collaboration - Certificering DREAM

Nadere informatie

2 Het nieuwe werken?

2 Het nieuwe werken? 2 Het nieuwe werken? Eshgro maakt uw werkplek veiliger, goedkoper, flexibeler en milieuvriendelijker. 3 4 Hoe ziet de nieuwe werkplek er uit? De Eshgro online werkplek werken printen bellen 5 Dankzij Eshgro

Nadere informatie

Welkom bij de Masterclass Consultative Selling Zoetermeer 1 september 2014. Management in Motion

Welkom bij de Masterclass Consultative Selling Zoetermeer 1 september 2014. Management in Motion Welkom bij de Masterclass Consultative Selling Zoetermeer 1 september 2014 Management in Motion Copyright 2014 2013 Consulting Methodology Uw trainer Jaap Nieuwenhuijzen (1967) Senior Consultant, Interim

Nadere informatie

Webbased organisatiespecifieke applicaties

Webbased organisatiespecifieke applicaties Webbased organisatiespecifieke applicaties Is het verstandig om organisatiespecifieke applicaties webbased te maken? Radboud Universiteit Nijmegen Bachelorscriptie Informatiekunde Begeleider: Dr. P. M.

Nadere informatie

NIMA C1 VRAGEN & ANTWOORDINDICATIES 28 OKTOBER 2014 NIMA C1-1 APRIL 2014. Vragen, antwoordindicaties en correctoreninstructies

NIMA C1 VRAGEN & ANTWOORDINDICATIES 28 OKTOBER 2014 NIMA C1-1 APRIL 2014. Vragen, antwoordindicaties en correctoreninstructies NIMA C1-1 APRIL 2014 Vragen, antwoordindicaties en correctoreninstructies De case voor dit examen is gebaseerd op een Harvard Business School-case. Zie het bijbehorende pdf bestand. Let op: Aan deze antwoordindicaties

Nadere informatie

SCVMM SelfService Portal 2.0 dennis harders

SCVMM SelfService Portal 2.0 dennis harders SCVMM SelfService Portal 2.0 dennis harders De weg naar een private cloud De term Cloud of Cloud computing staat steeds vaker op de agenda van bedrijven. Is Cloud computing daarmee een concept dat wordt

Nadere informatie

Vestigingen Houthoff Buruma

Vestigingen Houthoff Buruma Bedrijfsjuristen Monitor 2008 / In-House Counsel Monitor 2008 Vestigingen Houthoff Buruma Amsterdam Houthoff Buruma N.V. Postbus 75505 1070 AM Amsterdam Gustav Mahlerplein 50 1082 MA Amsterdam Nederland

Nadere informatie

update DE COLUMN 2 HET COLOFON 2 HET NIEUWS 3 DE HACK 6-7 HET INZICHT 8-9 HET INTERVIEW 10 HET VERSLAG 11 Your Security is Our Business Arjan de Vet

update DE COLUMN 2 HET COLOFON 2 HET NIEUWS 3 DE HACK 6-7 HET INZICHT 8-9 HET INTERVIEW 10 HET VERSLAG 11 Your Security is Our Business Arjan de Vet Your Security is Our Business 13 herfst 2011 update DE COLUMN 2 Arjan de Vet HET COLOFON 2 HET NIEUWS 3 Madison Gurkha en ITSX op vakbeurs Infosecurity.nl ICS Cyber Security Training Diginotar onderwerp

Nadere informatie

Vouchers voor vaardigheidstrainingen

Vouchers voor vaardigheidstrainingen Initiatiefvoorstel Fractie SAM Vouchers voor vaardigheidstrainingen Initiatiefvoorstel voor het implementeren van een vouchersysteem voor trainingen op het gebied van softskills en 21st century skills

Nadere informatie

CLOUD COMPUTING OVER SLIMMER WERKEN IN DE WOLKEN

CLOUD COMPUTING OVER SLIMMER WERKEN IN DE WOLKEN CLOUD COMPUTING OVER SLIMMER WERKEN IN DE WOLKEN EEN WHITE PAPER INTRODUCTIE ORGANISATIES KUNNEN NIET MEER OM CLOUD COMPUTING HEEN. VOOR VEEL BEDRIJVEN IS HET NIET MEER DE VRAAG ÓF ZE IN DE CLOUD GAAN

Nadere informatie

INFORMATIETECHNOLOGIE EN MANAGEMENT CONTROL: NUT OF NOODZAAK?

INFORMATIETECHNOLOGIE EN MANAGEMENT CONTROL: NUT OF NOODZAAK? Management control: INFORMATIETECHNOLOGIE EN MANAGEMENT CONTROL: NUT OF NOODZAAK? Vanuit praktijk en wetenschap wordt vaak ge(m)opperd dat verschillende functionele disciplines die binnen een organisatie

Nadere informatie

MAGAZINE. Year 1, No 1, april 2015

MAGAZINE. Year 1, No 1, april 2015 Year 1, No 1, april 2015 MAGAZINE Gouden driehoek helpt cybersecurity vooruit Digitale domein beperking én kans voor de nationale economie Cybersecurity hoort thuis in elke boardroom Meer internetveiligheid

Nadere informatie

5 CLOUD MYTHES ONTKRACHT

5 CLOUD MYTHES ONTKRACHT 5 CLOUD MYTHES ONTKRACHT Na enkele jaren ervaring met de cloud, realiseren zowel gebruikers als leveranciers zich dat enkele van de vaakst gehoorde mythes over cloud computing eenvoudigweg... niet waar

Nadere informatie

Intro. Tekst. Fotobijschrift INNOVATIVE IT. De focus ligt op het innoveren mét IT

Intro. Tekst. Fotobijschrift INNOVATIVE IT. De focus ligt op het innoveren mét IT DAG2 Intro Tekst Speciale online editie VNSG Congres VNSG Congres oktober 2015 Congresdag 2 woensdag 14 oktober www.vnsgcongres.nl Fotobijschrift SERVICE & SUPPORT Onderschrift Contracten, supportmodellen,

Nadere informatie

Ontwikkelen doorlopende onderwijslijn MBO-HBO-WO

Ontwikkelen doorlopende onderwijslijn MBO-HBO-WO Ontwikkelen doorlopende onderwijslijn MBO-HBO-WO dr. ir. S.R. Miller Universiteit Twente ir. W. Mensonides Universiteit Twente en Saxion Hogescholen ing. E.J. de Jong VBW van Bouwend Nederland prof. dr.

Nadere informatie

Leones. IT Service Assessment & Improvement

Leones. IT Service Assessment & Improvement Leones IT Service Assessment & Improvement 1. Inleiding Dit rapport is geschreven in opdracht van Leones door Jurjen Bloo, student aan de Hogeschool van Amsterdam en is onderdeel van de afstudeeropdracht.

Nadere informatie

SPIder Koerier. Juni 2007 Nummer 2 www.st-spider.nl

SPIder Koerier. Juni 2007 Nummer 2 www.st-spider.nl P S I d e r SPIder Koerier Juni 2007 Nummer 2 www.st-spider.nl S d P e I r Redactioneel Met genoegen presenteren we de tweede Koerier van 2007. Met veel aandacht voor de SPIder conferentie op 2 oktober

Nadere informatie