Van de redactie. Ka Kraai. Voorkeursmodel: definitief model? Opruimactie Het bestemmingsplan. Wijkraad gaat door!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Van de redactie. Ka Kraai. Voorkeursmodel: definitief model? Opruimactie 2003. Het bestemmingsplan. Wijkraad gaat door!"

Transcriptie

1 Van de redactie Ka Kraai Voorkeursmodel: definitief model? Opruimactie 2003 Het bestemmingsplan Wijkraad gaat door! Elektronische nieuwsbrief; meldt u aan! Prijsvraag Breedband in de wijk Bestemming 'De Driesprong' Politie controleert op fout parkeren Woonpark Oosterhout Kapsalon Le Bouclé Tandartspraktijk in de wijk Parkperikelen Van de redactie Naar boven Het zesde nummer van uw wijkblad ligt alweer voor u! Het is dit seizoen een hele toer geweest om de krant in de steigers te zetten, maar er staat - naar onze bescheiden mening - inmiddels een alleraardigst blad dat bijzonder goed gelezen wordt, hetgeen blijkt uit de vele reacties die we in het afgelopen seizoen hebben mogen ontvangen. Ook onze website mag zich inmiddels verheugen op uw belangstelling. Er zijn altijd veel ideeën om zaken te verbeteren aan BEN er weer: meer pagina's, meer rubrieken, kleur En ook voor de website blijven er wensen! Nu de wijkraad groen licht heeft gekregen om verder te gaan (zie elders in deze krant), kunnen wij samen met de wijkraad tijdens de komende maanden bezien wat mogelijk is en plannen gaan ontwikkelen om dat te realiseren. Wij, de redactie, gaan uiteraard ook genieten van onze vakantie, en we hopen dat u ook de broodnodige ontspanning zult gaan vinden. Misschien vindt u die ontspanning wel in het schrijven van een ingezonden brief of een artikel?! We horen het graag van u, de deadline vindt u elders in dit nummer. Prettige vakantie, en op 4 oktober BENnen we er weer!

2 Ka Kraai Naar boven Hallo weer allemaal. De laatste tijd horen we veel gemopper over "brede banden" in de wijk. We zijn massaal jullie auto s gaan inspecteren maar we konden er geen touw aan vastknopen, totdat bleek dat het over "breedband" ging. Dáár kunnen wij kraaien geen koek van bakken dus het schrijven daarover laten we aan anderen over. Wél hebben we van onze neven rond het stadhuis gehoord dat de gemeente in september 2002 ruim Euro subsidie in de wacht heeft gesleept om de aanleg van breedband te bevorderen. Daar moet toch iets moois mee te doen zijn, lijkt ons. We hebben al de toezegging van de kauwtjes dat ze de komende tijd eens nauwgezet in de gaten gaan houden of daar niet weer mee geblunderd wordt. We houden jullie uiteraard op de hoogte! Maar nu we het tóch over banden en dus ook over auto s hebben, we hebben nog steeds de indruk dat niet iedereen in de gaten heeft dat in de wijk een maximum snelheid geldt van 30 km/uur. We zien met enige regelmaat daardoor situaties ontstaan die ons de veren récht overeind laten zetten! Zéker in een kinderrijke wijk kunnen de paar tienden van seconden tijdwinst nooit opwegen tegen de ellende die je kunt aanrichten door dat soort weggedrag. Met name nu de schoolvakanties weer beginnen en er dus de hele dag door kinderen in de wijk spelen, lijkt ons een oproep om daar rekening mee te houden op zijn plaats! Enfin genoeg gepreekt voor deze maand! Nu de zomer weer in volle hevigheid is losgebarsten, kunnen we ook zien wat al jullie inspanningen in de tuin aan resultaat hebben opgeleverd. Ik moet zeggen: petje af! Het is een weldaad voor het oog zoals jullie de blubberboel die er 2 jaar geleden nog lag hebben weten om te bouwen tot een fleurig geheel. We genieten elke dag als we over de wijk heen vliegen weer van alle mooie tuinen. Pas geleden nog hoorden we een wandelaar van buiten de wijk tegen een wijkbewoonster zeggen dat ze in een práchtige wijk woont. Wij kunnen dat alleen beamen! Ook de nodige boomspiegels zijn inmiddels door bewoners geadopteerd. Je kunt dat herkennen aan een mooie gele bloem die bij de boomspiegel op de stoep geschilderd wordt. Op een of andere manier hebben we echter tóch de indruk dat daar iets mis mee is. Een tijdje geleden zagen we een aantal Duitstalige lieden in overalls onkruid wieden. Dat gebeurde nogal rigoureus. Het lijkt óns niet écht motiverend als je mooie boomspiegel als "onkruid" behandeld wordt! Misschien moet de gemeente eens overwegen om Duitse symbolen voor geadopteerde boomspiegels te gaan gebruiken? De komende weken ga ik eens lekker op bezoek bij een kraaienkolonie aan zee. Als jullie ook nog op vakantie gaan: veel plezier en kom gezond weer terug! Ka Kraai Voorkeursmodel: definitief model? Naar boven Het college van burgemeester en wethouders heeft op 11 juni een besluit genomen over het "definitieve" voorkeursmodel voor de Waalsprong. Nadat de bouw in de Waalsprong twee jaar geleden werd stilgelegd en er een nieuwe Milieu Effect Rapportage gereed is gekomen, heeft het college eind 2002 verschillende modellen gepresenteerd over hoe de plannen voor de Waalsprong konden worden bijgesteld. Op deze plannen heeft de wijkraad haar zienswijze kenbaar gemaakt in november Een reactie op deze zienswijze kunnen wij pas in de komende maand verwachten. In juli zal de gemeenteraad een besluit nemen over het "definitieve" voorkeursmodel voor de Waalsprong. Als wijkraad staan wij in grote lijnen positief achter de ontwikkeling voor de Waalsprong zoals nu door het college gepresenteerd. De gevolgen voor woonpark Oosterhout zijn nog maar summier bekend. Minder gelukkig is de geplande bouw aan de oostzijde van de Griftdijk van bijna evenveel woningen als in ons eigen woonpark. Echter de wijze waarop gebouwd gaat worden (zoals in Betuwse dorpen) klinkt positief. Het verdwijnen van een deel van de Oosterhoutse plas en daarvoor in de plaats gevarieerd wonen aan het water klinkt ook aantrekkelijk en er blijft meer groene ruimte over. Het (voorlopig) uitblijven van de ontwikkeling van een tweede knooppunt bij Ressen levert voor Oosterhout in ieder geval minder drukte op. Hoe de ontsluiting naar de toekomstige stadsbrug zal zijn, moet later blijken in de verdere ontwikkeling van de plannen. Als wijkraad blijven we de plannen intensief en kritisch volgen. Hopelijk wordt de keuze die nu gemaakt wordt voor de inrichting van het Waalsprong gebied ook een keer volledig tot uitvoer gebracht zodat wij als bewoners, maar ook toekomstige bewoners weten waar we in de komende jaren op kunnen rekenen.

3 Opruimactie 2003 Naar boven Een enthousiaste groep wijkbewoners heeft gehoor gegeven aan de oproep om mee te helpen tijdens de opruimactie op zaterdag 28 juni. Om uur stond iedereen klaar om een prikpen en vuilniszak in ontvangst te nemen. Tijdens de rondgang door de wijk is er nog aardig wat zwerfvuil meegenomen. De Gemeente had ons al een handje geholpen door een paar weken geleden ook de grootste stenen al te verzamelen en af te voeren. Hoewel de actie erg gezellig was en we weer andere bewoners hebben leren kennen, hopen we dat een dergelijke actie niet al te vaak nodig is. Wij hopen dat u ons helpt en niet achteloos rommel achterlaat of weggooit. "Milieupolitie en DAR, bedankt voor jullie hulp en natuurlijk niet te vergeten alle wijkbewoners die er op zaterdag de 28-ste bij waren." Voor een fotoimpressie van de opruimactie: klik hier Het bestemmingsplan Naar boven De wijkraad heeft een vijftal zienswijzen ingebracht tegen het ontwerpbestemmingsplan. Als eerste heeft de wijkraad aangekaart dat er in het ontwerpbestemmingsplan te weinig rekening is gehouden met de uitwisseling van de parkeerplaatsen tussen het winkelcentrum en de appartementen. Er zijn in totaal 97 parkeerplaatsen aangebracht, naar de mening van de Wijkraad te weinig. Tevens heeft de Wijkraad aangegeven dat er te weinig rekening is gehouden met de consequenties van het voorkeursmodel. Immers in het woonpark Oosterhout zullen er meer woningen gebouwd worden terwijl de uitwisseling tussen uur en uur nu al een probleem oplevert. De reactie van de gemeente was dat de situatie aan de te hanteren richtlijn voldeed en de praktijksituatie dat mensen even moeten zoeken naar een parkeerplaats niet uitgesloten kon worden. Tevens heeft de gemeente erop gewezen dat woonpark Oosterhout zich in een ontwikkelingsfase bevindt en dat er in deze beginfase meer verkeer in de wijk is. Naar de mening van de gemeente zal na verloop van tijd de vraag naar parkeerruimte afnemen en de situatie zal zich dan gaan stabiliseren. Ten tweede heeft de wijkraad naar voren gebracht dat er een andere oplossing gevonden moet worden voor de routering van het vrachtverkeer bij het winkelcentrum. Naar de mening van de wijkraad dient de veiligheid van het winkelend publiek voorop te staan. De gemeente bleef ondanks de gehanteerde argumentatie vasthouden aan voorwaartse circulatie en merkte daarbij op dat het aantal bevoorradingsbewegingen beperkt zijn. Tevens merkte de gemeente op dat een parkeerplaats geen speelplaats voor de kinderen zou zijn. Ten derde heeft de Wijkraad nogmaals aangekaart dat 95 parkeerplaatsen rondom het Voorzieningenhart te weinig is. De Wijkraad is van mening dat gelet op het aantal gebruikers rondom het voorzieningenhart een probleem met parkeren zal ontstaan. De Wijkraad heeft aan de gemeente voorgesteld om het tegenoverliggende stuk grond voorlopig braak te laten liggen totdat blijkt dat het aantal aangelegen parkeerplaatsen voldoet. De gemeente blijft bij haar mening dat de richtlijn zoals gehanteerd in het bestemmingsplan ongewijzigd zal worden toegepast. Tevens wil de gemeente in overleg met de wijkraad en beheergroep het mobiliteitsgedrag per voet en fiets verder stimuleren zodat de spreiding van mobiliteit overdag geoptimaliseerd kan worden met beheerafspraken. Ten vierde heeft de Wijkraad een uitgebreide horecagelegenheid in het voorzieningenhart bepleit. De gemeente ondersteunt het idee van een horecavergunning en is momenteel bezig om een bestemmingsplanherziening in procedure te brengen. Tenslotte heeft de Wijkraad de suggestie gedaan om de Driesprong ten behoeve van de hangjongeren in te richten. De driesprong heeft op verzoek van de eigenaar de bestemming wonen in combinatie met werken gekregen. naar de mening van de gemeente past dit in de nieuwe ontwikkeling van het gebied. Naar aanleiding van de zienswijze van de Wijkraad heeft de gemeente geoordeeld dat een hangplek voor jongeren, maar ook andere ontwikkelingen binnen de begripsbepaling "maatschappelijke doeleinden" kunnen worden toegestaan op deze locatie. Het bestemmingsplan is hierop aangepast.

4 Wijkraad gaat door! Naar boven Op 20 mei was het voor de wijkbewoners mogelijk om hun mening te laten horen of vragen te stellen aan de wijkraad. Belangrijkste onderwerp tijdens de bijeenkomst was de evaluatie van de wijkraad. De vraag was wat de wijkraad in oprichting sinds de start in juli vorig had gedaan, wat de plannen zijn en of de wijkraad in een definitieve vorm moet worden omgezet. De aanwezigen waren unaniem van mening dat de wijkraad door moest gaan. Binnenkort wordt daarom een bezoek aan de notaris gebracht om de wijkraad (in oprichting) om te zetten in een stichting wijkraad Woonpark Oosterhout. De samenstelling van de wijkraad blijft voorlopig gelijk. Dit alles betekent dat de wijkraad zich in blijft zetten voor allerlei zaken in en rondom de wijk en u daarover zal informeren. Na de pauze gaf de politie voorlichting over inbraakpreventie. Handige tips moeten voorkomen dat inbrekers uw huis binnen kunnen komen. In deze of een volgend bulletin zal hier apart aandacht aan worden besteed. Vanzelfsprekend kregen de aanwezige wijkbewoners de gelegenheid om vragen te stellen over zaken in de wijk. De algemene teneur was dat men erg ontevreden is over het onderhoud van de wijk door de gemeente. De felheid waarmee e.e.a. werd geuit was reden voor de wijkraad om meteen de volgende dag nogmaals bij de stadsdeelbeheerder aan de bel te trekken. Inmiddels is het gras gemaaid, zijn stenen uit het gras verwijderd, is de Fruitlaan verder ingezaaid en het onkruid gewied. Belangrijk is natuurlijk dat dit regelmatig gebeurt en de wijkraad zal dit zeker blijven volgen. Tevens heeft de wijkraad op woensdag 25 juni een overleg met Hans van Hooft, wethouder wijken gehad. Daarin zijn alle kritische punten in de wijk nogmaals de revue gepasseerd. Helaas was het te kort dag om u over de resultaten van het overleg te berichten. Meer daarover in een volgende BEN er weer. Elektronische nieuwsbrief; meldt u aan! Naar boven Sinds bijna een jaar ontvangt u van ons dit wijkblad, de BEN er weer en beschikt de wijkraad inmiddels ook over een eigen website. Helaas hebben we bij beiden niet de mogelijkheid om u nieuws dat u snel moet bereiken (zoals wegomleggingen en - afsluitingen of wijzigingen in het openbaar vervoer) en dus niet op een uitgave van een BEN er weer kan wachten of er niet in geplaatst kan worden, direct toe te zenden. De wijkraad heeft het voornemen dit te veranderen en overweegt een elektronische nieuwsbrief in te stellen. Daarmee kunnen we u het laatste nieuws en/of urgente mededelingen snel per toezenden. Bovendien kunnen we u op deze wijze ook op de hoogte houden van lopende zaken. Vooraf willen wij echter graag weten of in ons woonpark belangstelling bestaat voor een elektronische nieuwsbrief. Daarom roepen we u op! Hebt u belangstelling voor regelmatige toezending van de elektronische nieuwsbrief stuur dan een . LET OP: in het tekstvak van de plaatst u, in verband met de geautomatiseerde verwerking van de aanmeldingen, geen tekst! Het is niet verplicht dat u inwoner van het Woonpark Oosterhout moet zijn om u aan te mogen melden, iedereen is welkom. Zodra de wijkraad definitief besluit hiermee te gaan beginnen ontvangen de deelnemers van ons bericht. Prijsvraag Naar boven

5 Hebt u bij de vorige uitgave ook de bijlage over het Voorzieningenhart Oosterhout bekeken? Het gebouw pretendeert meer eenheid, samenwerking, te brengen in het begeleiden van mensen in hun ontwikkeling. Het is dan ook goed om op het gebouw één naam te zetten, de huidige naam ('Voorzieningenhart Oosterhout') is een werknaam. De commissie straatnaamgeving van de gemeente Nijmegen stelt namen op openbare gebouwen voor aan de gemeenteraad, en die beslist.. Maar er is niets op tegen wanneer wijkbewoners ideeën aandragen. Voor de helderheid nogmaals: uiteindelijk beslist de gemeenteraad op basis van een voordracht van de commissie straatnaamgeving. Uw ideeën hebben dus slechts de status van suggestie. Laat ons eens horen wat uw idee is. Als uw idee door de gemeenteraad wordt overgenomen, dan bieden wij u een eervolle vermelding - met foto - in 'BEN er weer'! En eeuwige roem, uiteraard Breedband in de wijk Naar boven De laatste tijd neemt het aantal vragen over "breedband" in de wijk steeds meer toe. In dit artikel gaan we in op de stand van zaken op dit moment. Om het artikel leesbaar te houden voor de niet technisch onderlegde wijkbewoners gaan we niet in op details maar alleen op de stand van zaken en de vooruitzichten voor de korte termijn. Voor de echte leken: "breedband" is "snel internet". Naast internet (de toepassing waaraan meestal wordt gedacht) biedt "breedband" een aantal andere ook voor niet-internetters interessante mogelijkheden, zoals het doorgeven van TV-signaal in digitale kwaliteit of de mogelijkheid om films en/of tv-programma s op het door ú gewenste tijdstip te bekijken. Op dit moment zit de wijk in een situatie vergelijkbaar met een dorstige wandelaar in de woestijn: op 200 meter ligt een oase met water, maar tussen hém en die oase ligt een onoverbrugbaar ravijn! Langs de Griftdijk liggen snelle verbindingen onder andere van KPN en UPC. Helaas kunnen wij daar géén gebruik van maken. De diverse mogelijkheden op een rij: 1. Via de kabel van UPC De technische infrastructuur in ónze wijk is in principe geschikt voor breedband. Probleem is dat aan deze zijde van de Waal het signaal van UPC via een centrale van Casema wordt geleverd. Er lijkt tussen de bedrijven al geen bereidheid te zijn om een fatsoenlijk TV-aanbod mogelijk te maken; dat één van beiden zijn kostbare kabel geschikt zal maken voor aanvullende diensten van de ander is al helemaal een utopie! Dit zou al verbeteren als UPC het signaal in de Waalsprong zou leveren via de glasvezelverbinding die het bedrijf langs de Griftdijk heeft liggen. Dát die glasvezel daar ligt, mogen we eigenlijk niet eens weten 2. Via telefoonlijnen van KPN Op dit moment loopt er een actie waarbij KPN beweert dat als er zich 325 mensen aanmelden voor het gebruik van ADSL via één van de dochter-ondernemingen van het bedrijf, de telefooncentrale geschikt gemaakt zal gaan worden voor ADSL. Daarbij speelt echter een probleem. KPN heeft glasvezelverbindingen gelegd tot in de schakelkasten in de straat. Daar wordt het signaal overgezet naar de koperen draden die in de meterkast uitkomen, een wijze van aanleg die KPN al een aantal jaren in nieuwe wijken toepast. Nu beweert KPN dat het leveren van ADSL alléén mogelijk is als de telefoonlijn als een KOPEREN draadje in de wijkcentrale komt Ook al melden zich ruim 325 mensen aan, dan nog is over deze infrastructuur geen ADSL mogelijk Hoewel het bedrijf BBNED claimt dat ook in deze situatie ADSL mogelijk is. Helaas levert BBNED alleen aan bedrijven en niet aan particulieren, dat schiet dus niet hard op. 3. Via radio-verbindingen (Wireless Fidelity) Sinds eind 2002 wordt door een tweetal bedrijven geprobeerd om draadloos internet te realiseren. Zowel Betuwenet als ItsLogic zeggen hiermee bezig te zijn. Dit is een elegante oplossing: geen graafwerk nodig, gewoon een antenne aan je gevel en je bent klaar. Bij de realisatie stuiten beide bedrijven echter op problemen met de centrale antenne waarmee je verbinding moet maken. Het blijkt moeilijk te zijn om een plek te krijgen op een bestaande antennemast, die voldoet aan twee aanvullende eisen: Er moet een verbinding zijn met een snel netwerk (bijvoorbeeld een glasvezelnetwerk). Voor een betrouwbare verbinding mag de antenne mag niet verder weg dan ongeveer 1 kilometer staan. Zowel Betuwenet als ItsLogic zijn al sinds eind 2002 bezig. Voor een beperkt aantal bewoners bekijkt de universiteit of het mogelijk is een WiFi test te starten, waarbij er een straalverbinding met het Erasmusgebouw gebruikt wordt. Doordat de KUN echter niet als provider voor derden mag optreden blijft dit helaas beperkt tot medewerkers en studenten van de universiteit. 4. Via glasvezel (Fiber To The Home, FTTH)

6 Deze manier is de meest vooruitstrevende. Met glasvezel is het mogelijk om naast snel internet een groot aantal andere diensten aan te bieden. Helaas is er in de bestaande woningen van het woonpark dus geen glasvezel beschikbaar. Voor de nieuwbouw in het woonpark komt de fietsbrug in beeld. Daarin is namelijk een tweetal buizen voor glasvezelverbindingen opgenomen. De gemeente Nijmegen heeft samen met partners aan de zuidzijde van de Waal een glasvezelring laten aanleggen. Deze zal worden uitgebreid tot het toekomstige station Lent. De nieuwbouwwoningen in de Elten zullen voorzien worden van de nodige infrastructuur (extra buizen) om glasvezel in de woningen te kunnen aanleggen. Voor óns is duidelijk dat dan ook de bestaande woningen op dit glasvezelnetwerk moeten worden aangesloten. Al met al is dit geen al te rooskleurig beeld. Uiteraard houdt de wijkraad de ontwikkelingen op dit gebied nauwlettend in de gaten en zullen we de belangen van de wijk behartigen. Dat er anno 2000 nog een wijk gebouwd kon worden zónder dat er kennelijk over dit soort zaken goed was nagedacht is natuurlijk te zot voor woorden. Eventuele opmerkingen, suggesties etc. zijn uiteraard welkom via ons adres. Bestemming 'De Driesprong' Naar boven Op verzoek van de wijkraad is de bestemming van het pand 'De Driesprong' (het witte gebouwtje bij de rotonde Groenestraat/Bellefleurstraat) uitgebreid naar maatschappelijke doelen. De wijkraad is benieuwd naar uw ideeën voor de bestemming. Stuur uw suggesties naar het ons adres of schrijf een briefje. De wijkraad zal deze inbrengen in het overleg met de eigenaar van het pand en de gemeente. controleert op fout parkeren Woonpark Oosterhout Naar boven Binnenkort gaat de politie van team Waalsprong in Woonpark Oosterhout strenger optreden tegen automobilisten die hun auto parkeren op plaatsen waar het niet is toegestaan. Dit is nodig omdat de verkeersstroom in deze wijk op sommige plaatsen hiervan hinder ondervindt. Hulpverleningsdiensten kunnen soms niet hun bestemming bereiken omdat geparkeerde auto s hen de weg versperren, waardoor in levensbedreigende situaties niet tijdig kan worden opgetreden. Daarnaast leveren fout geparkeerde auto s gevaar op voor voetgangers omdat zij minder overzicht hebben. De politie geeft automobilisten in de eerste twee weken na deze publicatie alleen een waarschuwing. Daarna wordt proces verbaal opgemaakt en krijgt de automobilist een boete van 40,00. Mocht u hier vragen over hebben, dan kunt u contact opnemen met het politieteam Waalsprong via telefoonnummer Kapsalon Naar boven

7 Langs deze weg wil kapsalon Le Bouclé u van harte welkom heten in de nieuwe kapsalon. Vanaf 8 mei 2003 is de kapsalon geopende voor dames, heren, jongeren en kinderen. U vindt de kapsalon naast de Videotheek in het winkelcentrum van woonpark Oosterhout. U kunt bij de kapsalon terecht voor alle kappersbehandelingen, zoals wassen, knippen, föhnen, watergolven, permanenten, verven, kleurspoeling, coupe soleil, blonderen, crème-behandeling, colour-mask en voor gelegenheidskapsel. Kapsalon Le Bouclé is een moderne kapsalon en nieuwe ontwikkelingen in het kappersvak worden gevolgd. De kapster Indra Lucas streeft naar maatwerk en past uw kapsel geheel aan uw persoonlijke wensen aan. In de toekomst is het de bedoeling dat klanten ook terecht kunnen voor schoonheidsbehandelingen, manicure en pedicure. Kapsalon Le Bouclé is geopend op dinsdag t/m vrijdag van 9.00 tot uur en op zaterdag van 9.00 tot uur. U kunt een afspraak maken, maar u mag ook zo binnen lopen om geknipt te worden. Voor een afspraak kunt u, tijdens de openingsuren, bellen met nummer Kapsalon Le Bouclé, Jonagoldstraat 61, 6679 EN Oosterhout (gem. Nijmegen) Tandartspraktijk in de wijk Naar boven De nieuwe tandarts in de wijk vertelt: "Ik ben Arlo Suermondt, 29 jaar en heb in mijn jeugdjaren in Beuningen en Wijchen gewoond. Na de middelbare school ben ik na een kleine dwaling via HTS in Groningen terechtgekomen op de Universiteit van Amsterdam waar ik mijn studie tandheelkunde heb gevolgd. Na mijn studie heb ik twee jaar waargenomen in praktijken in heel Nederland. Zodoende kon ik een idee krijgen waar en hoe ik mij de komende 25 tot 30 jaar zou gaan vestigen. Een bestaande praktijk overnemen trok me niet aan. Wel een praktijk in een groeiende nieuwbouwwijk, dichtbij een middelgrote stad. In de beginjaren zou het zeker een solo praktijk worden. Een praktijk die voor bewoners in de wijk een passende manier van mondzorg moet kunnen leveren. Mijn idee is om nauw samen te werken met collega specialisten in de regio en met de Universiteit tandheelkunde Nijmegen. Voor patiënten betekent dit dat zij in sommige gevallen voor een deel van een behandeling worden doorverwezen naar een specialist tandarts. Daarna wordt de behandeling afgerond in mijn praktijk. Het team bestaat in het begin nog uit één tandarts en één assistente. Binnenkort zal het team worden uitgebreid met nog een assistente en een mondhygiëniste. Vanwege mijn keus om de praktijk langzaam op te bouwen, zal ik tot november twee dagen per week aanwezig zijn in de praktijk. De overige dagen vervang ik tijdelijk een tandarts in een praktijk in Amersfoort. Vanaf november zal ik meer aanwezig zijn in de praktijk in Oosterhout. De praktijk opent haar deuren in de tweede helft van juli en is in de beginperiode geopend op maandag en dinsdag van 8.15 tot uur en van tot16.15 uur. In september volgt een officiële opening. (Nieuwe) patiënten kunnen zich aanmelden via telefoonnummer (pas in gebruik na verbouwing) of mailen naar In alle gevallen volgt een afspraak om kennis te maken. Tevens leg ik dan uit hoe de praktijk wordt gevoerd en onder welke voorwaarden u zich als patiënt kunt laten registreren. Bent u al een beetje nieuwsgierig geworden? Kom dan een keertje binnen wandelen of bel of mail gerust."

8 Parkperikelen Naar boven In de wandelgangen hebben we vernomen dat de wijk binnenkort mag kennis maken met een snackbar en is er vanaf 3 juli een Trekpleister winkel. We hebben het al vaker gemeld, maar eind juni worden de nieuwe bushokjes voor de wijk geleverd. De vraag is echter bij wie en hoe lang duurt het voordat ze staan? De taxushaag en de leibomen bij het winkelcentrum hebben het zwaar te verduren. In het najaar/plantseizoen wordt beoordeeld of de planten vervangen moeten worden. Heeft u ook geholpen bij de opruimactie? Nogmaals bedankt en de volgende keer weer? De start van de aanleg van het park laat nog steeds op zich wachten. De belofte is nog steeds dat het wel in april 2004 helemaal klaar is. Tijdens de voorlichtingsavond voor de bewoners van De Lanen werd verteld dat de bouw- en verkeerswegen gescheiden zouden worden en dat vóór aanvang van de bouw in het verlengde van de Fruitlaan een fietspad naar De Lanen zou worden aangelegd. Dit i.v.m. een veilige en schone fietsroute. De bouw van het voorzieningenhart is gestart, maar het fietspad ontbreekt nog. Het bleek dat het beoogde fietspad wellicht te dichtbij de bouw zou liggen. Na overleg blijkt het toch aangelegd te kunnen worden. In week 28 worden de speeltoestellen voor de speelplaats aan de Golden Deliciousstraat geleverd. In die week is de aannemer ook al begonnen met voorbereidende werkzaamheden. De haagjes rondom de speelplek kunnen pas in het plantseizoen worden geplaatst. De direct omwonenden zijn via een brief of de hoogte gesteld. Er is een formeel collegebesluit met het voornemen om een aantal hondenuitlaatplaatsen in de wijk in te richten. De wijkbewoners ontvangen een informatiebrief en kunnen nog hun zienswijze inbrengen. Het hangt nu mede van de zienswijzen af hoe lang de aanleg nog op zich laat wachten. We houden ook de proef met "Doggy Bags" in het Kronenburgerpark in de gaten. Nog voor de opening van de huisartsenpraktijk in september wordt langs de Groenestraat (tot aan afslag praktijk) een strook betonelementen gelegd. Deze strook is bedoeld voor voetgangers. In opdracht van de gemeente maakt een aannemer op dit moment een offerte voor het verbeteren van de grasparkeerplaatsen. Gezien de hoge kosten is het volgens de gemeente de verwachting dat het vervangen gefaseerd over een aantal jaren zal plaatsvinden. De wijkraad heeft inmiddels bij de wethouder aangedrongen om alles toch in één keer te vervangen. De wijkraad en stadsdeelbeheerder zijn in overleg over een mogelijke sponsoring van rotondes. Het komt er op neer dat tuincentra of groenonderhoudsbedrijven een ontwerp mogen maken voor de aanleg van de rotonde. Het beste ontwerp mag worden aangelegd en het bedrijf mag natuurlijk een beetje reclame maken voor zichzelf. Nadere berichten volgen. Bij de bushalte aan de Griftdijk zal een stukje straatwerk worden aangebracht zodat de reiziger beter kan in- en uitstappen. Omdat het onderhoud in onze wijk te laat is gestart, moest het gras gemaaid worden met een klepelmachine. Deze slaat het gras eraf. Het beeld dat ontstaat is niet fraai. Het wordt wel weer beter als de normale maaimachines het werk kunnen gaan doen. Ook het schoffelwerk is ter hand genomen. De stadsdeelbeheerder hoopt dat nu alles blijft draaien. Dit alles was voor hem aanleiding om de opdrachten met de aannemers nog eens tegen het licht te houden. Een aantal bewoners van de Bellefleurstraat heeft afgelopen winter "de koppen bij elkaar gestoken". De opzet was om na alle perikelen rond bouw en oplevering van de woning eens op een ándere manier met elkaar kennis te maken. Dit initiatief resulteerde er in dat op vrijdag 11 april een groep van 16 man vertrok richting Lemmer voor een zeilweekend aan boord van de "Nieuwe Zorg", een Zuid-Hollandse Tjalk. Op zaterdag werd via diverse Friese kanalen koers gezet naar Stavoren. Helaas stond er weinig wind waardoor tegen de avond alsnog de motor gestart moest worden voor de laatste loodjes. Op zondag ging de zeiltocht via het IJsselmeer terug naar Lemmer, waarna de thuisreis nog restte. Ondanks de weinige wind was het toch een geslaagd weekend.

nieuwsbrief Waarom deze

nieuwsbrief Waarom deze N wonen en werken in stedelijk groen nieuwsbrief Meedenken? Kom naar de bijeenkomst op dinsdag 7 oktober Het Lucentterrein ondergaat de komende jaren een ware metamorfose. Dit 3,5 hectare grote kantoorterrein

Nadere informatie

Veel gestelde vragen over de aanleg van glasvezel in BOEKEL

Veel gestelde vragen over de aanleg van glasvezel in BOEKEL Veel gestelde vragen over de aanleg van glasvezel in BOEKEL Wij vragen uw begrip tijdens de werkzaamheden In december 2012 is Glasvezel Boekel begonnen met de aanleg van het glasvezelnetwerk in Boekel.

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over nieuwbouwwijk Vijfakkers-Noord

Veelgestelde vragen over nieuwbouwwijk Vijfakkers-Noord Veelgestelde vragen over nieuwbouwwijk Vijfakkers-Noord 18 en 20 september 2012 Algemeen Wat wordt er ontwikkeld in de nieuwbouwwijk Vijfakkers-Noord? In de nieuwbouwwijk Vijfakkers-Noord worden circa

Nadere informatie

nieuwsbrief Waarom deze nieuwsbrief

nieuwsbrief Waarom deze nieuwsbrief EN wonen en werken in stedelijk groen nieuwsbrief Waarom deze nieuwsbrief Meedenken? Kom naar de bijeenkomst op dinsdag 7 oktober Het Lucentterrein ondergaat de komende jaren een ware metamorfose. Dit

Nadere informatie

Veelgestelde vragen Groot onderhoud N473 in Delft

Veelgestelde vragen Groot onderhoud N473 in Delft Veelgestelde vragen Groot onderhoud N473 in Delft 1. Werkzaamheden Wat gaat er gebeuren? De provincie Zuid-Holland voert vanaf het voorjaar van 2015 groot onderhoud uit aan de N473. De N473 loopt van de

Nadere informatie

VERENIGING BEWONERS HANZELAND ZWOLLE. Nieuwsbrief december 2013

VERENIGING BEWONERS HANZELAND ZWOLLE. Nieuwsbrief december 2013 Nieuwsbrief december 2013 Nieuwjaars Borrel Carry Premsela Het bestuur van VBH wenst u allen fijne kerstdagen en een goed 2014. Op woensdag 8 januari houden we vanaf 19.00 uur in het Grand Café Lubeck

Nadere informatie

22 juni volgende fase Oostpolderweg-West

22 juni volgende fase Oostpolderweg-West 22 juni volgende fase Oostpolderweg-West Op maandag 22 juni start de volgende fase van de herinrichting van de Oostpolderweg. Dan wordt het gedeelte tussen de Statendamweg en de Trekbeemd afgesloten voor

Nadere informatie

Aankondiging werkzaamheden en afsluiting tunnel Kooiweg en tunnel Heuvelsesteeg en werkzaamheden ten behoeve van de verlegging van het Valleikanaal

Aankondiging werkzaamheden en afsluiting tunnel Kooiweg en tunnel Heuvelsesteeg en werkzaamheden ten behoeve van de verlegging van het Valleikanaal Retouradres: Postbus 20, 3980 CA Bunnik Aan de bewoner(s)/gebruiker(s) van dit pand Projectnaam A12 Utrecht Lunetten - Veenendaal Uw referentie Onze referentie Behandeld door Telefoon direct E-mail PvB-OM-B-1208-RBO

Nadere informatie

Stand van zaken werkzaamheden

Stand van zaken werkzaamheden Nummer 22 - april 2014 Met de nieuwsbrief Kersenbaan houden wij u op de hoogte over de aanleg van de Kersenbaan. In deze editie leest u meer over de stand van zaken van de werkzaamheden, de bouwvergunningaanvraag

Nadere informatie

Aan de bewoner(s) Beste bewoner(s) van Park Krayenhoff,

Aan de bewoner(s) Beste bewoner(s) van Park Krayenhoff, Aan de bewoner(s) Beste bewoner(s) van Park Krayenhoff, Er zijn veel nieuwe ontwikkelingen binnen uw woonwijk die al op korte termijn zullen starten en waarvan wij u graag met deze brief op de hoogte willen

Nadere informatie

TWEE-WEKELIJKSE NIEUWSBRIEF VAN BASISSCHOOL DE BELHAMEL I.S.M. MET HAAR OUDERVERENIGING EN MEDEZEGGENSCHAPSRAAD

TWEE-WEKELIJKSE NIEUWSBRIEF VAN BASISSCHOOL DE BELHAMEL I.S.M. MET HAAR OUDERVERENIGING EN MEDEZEGGENSCHAPSRAAD Openbare Dalton Basisschool De Belhamel Rudolfusdal 60 5551 EG Dommelen 040 204 25 88 info@obsdebelhamel.nl www.obsdebelhamel.nl De Kattebel jaargang 14 25 april nr. 17 TWEE-WEKELIJKSE NIEUWSBRIEF VAN

Nadere informatie

de aanbieding reclame, korting De appels zijn in de a Ze zijn vandaag extra goedkoop.

de aanbieding reclame, korting De appels zijn in de a Ze zijn vandaag extra goedkoop. Woordenlijst bij hoofdstuk 4 de aanbieding reclame, korting De appels zijn in de a Ze zijn vandaag extra goedkoop. alleen zonder andere mensen Hij is niet getrouwd. Hij woont helemaal a, zonder familie.

Nadere informatie

Nieuwsbrief Hengelaarsclub Sassenhein. Jaargang: maart 2014 Nr. 6. HC Sassenhein Postbus 39 9750 AA Haren (Gn)

Nieuwsbrief Hengelaarsclub Sassenhein. Jaargang: maart 2014 Nr. 6. HC Sassenhein Postbus 39 9750 AA Haren (Gn) Het nieuwe seizoen De dagen beginnen al weer langer te worden, we gaan op weg naar de lente. Voor de meeste leden begint het al weer aardig te kriebelen. Hopelijk wordt het een mooi voorjaar met wat warme

Nadere informatie

Kunstweek Piet Mondriaan

Kunstweek Piet Mondriaan Agenda Do 18 apr Studiemiddag kinderen vrij vanaf 13.00 uur Vr 19 apr Boerderijschool klas 3/4 Ma 22 apr Klassen 4, 5 en 6 atletiek bij Archeus Do 25 apr 12.30 afsluiting Mondriaan weken, ouders welkom!

Nadere informatie

Heraanleg van de Maciebergstraat, Meulemanstraat en Voldersstraat

Heraanleg van de Maciebergstraat, Meulemanstraat en Voldersstraat Heraanleg van de Maciebergstraat, Meulemanstraat en Voldersstraat Oostkamp, 10 maart 2016 Beste bewoner De heraanleg van de Meuleman- en Voldersstraat staat al lang op het programma. Echter tot op vandaag

Nadere informatie

Huren bij De Zorgcirkel. veilig & vertrouwd wonen voor ouderen

Huren bij De Zorgcirkel. veilig & vertrouwd wonen voor ouderen Huren bij De Zorgcirkel veilig & vertrouwd wonen voor ouderen Inhoudsopgave Welkom bij De Zorgcirkel Wonen bij De Zorgcirkel Zorgcirkel services 4 De Zorgcirkel vestigingen 6 Meer informatie 7 5 6 Welkom

Nadere informatie

Nieuwsbrief Bewonersoverleg Batadorp: Nr. 20 September 2006

Nieuwsbrief Bewonersoverleg Batadorp: Nr. 20 September 2006 Nr. 20 September 2006 INHOUDSOPGAVE: Ontwikkelingen m.b.t. Bataweg Afsluiting parkweg Even voorstellen Nieuwe wijkagent Ontwikkelingen Villa Batalaan Help. Volgende vergadering bewonersoverleg Contactpersonen

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF JULI- AUGUSTUS LANDTRAINING VERSCHUIFT NAAR EEN ANDERE DAG

NIEUWSBRIEF JULI- AUGUSTUS LANDTRAINING VERSCHUIFT NAAR EEN ANDERE DAG NIEUWSBRIEF JULI- AUGUSTUS Hallo allemaal, Voor sommigen is de vakantie al begonnen en voor anderen is het bijna vakantie. Afgelopen vrijdagavond was de officiële laatste training van NOVA en was er een

Nadere informatie

Betalingsbereidheid glasvezel buitengebied KRS & Leusden

Betalingsbereidheid glasvezel buitengebied KRS & Leusden Betalingsbereidheid glasvezel buitengebied KRS & Leusden Beste bewoners en ondernemers, Super snel internet. Via glasvezel is dit ook in uw buitengebied mogelijk. Vindt u dit belangrijk en bent u bereid

Nadere informatie

Nieuwsbrief 18 30 april 2015

Nieuwsbrief 18 30 april 2015 Westervalge 5 9989 EB Warffum Telefoon: 42 2330 email: obsjanseniusdevries@lauwerseneems.nl http://www.janseniusdevries.nl Nieuwsbrief 18 30 april 2015 Agenda. 2 t/m 17 mei Meivakantie 4 mei Dodenherdenking

Nadere informatie

Onderwerp Aansprakelijkheidsstelling door bewoners Zwembadweg

Onderwerp Aansprakelijkheidsstelling door bewoners Zwembadweg Onderwerp Aansprakelijkheidsstelling door bewoners Zwembadweg Voorgesteld besluit 1. Afwijzen van aansprakelijkheid en het bijbehorend verzoek tot schadeloosstelling; 2. Niet in te stemmen met het verzoek

Nadere informatie

IN EEN HUIS IN GEMENGDE HOEVESTIJL

IN EEN HUIS IN GEMENGDE HOEVESTIJL I N T E R I E U R W Wonen op de Windrichtingen IN EEN HUIS IN GEMENGDE HOEVESTIJL Tekst: ANNEMIE WILLEMSE Foto s: JAN VERLINDE 22 TIJDLOOS TIJDLOOS 23 Na een zoektocht naar de ideale bouwgrond, gingen

Nadere informatie

Spreekopdrachten thema 4 Wonen

Spreekopdrachten thema 4 Wonen Spreekopdrachten thema 4 Wonen Opdracht 1 bij 4.1 ** Uitleg voor de docent: Op de volgende pagina vind je een blad met plaatjes. Knip de plaatjes uit en doe ze in een envelop. Geef elk tweetal een envelop.

Nadere informatie

TOETS NT2-1 schrijven. Goed voorbereid slagen. voor het staatsexamen NT2 programma 1. Opgavenboekje nr. 1 SCHRIJVEN. niveau B1. tijdsduur: 120 minuten

TOETS NT2-1 schrijven. Goed voorbereid slagen. voor het staatsexamen NT2 programma 1. Opgavenboekje nr. 1 SCHRIJVEN. niveau B1. tijdsduur: 120 minuten Goed voorbereid slagen voor het staatsexamen NT2 programma 1 Opgavenboekje nr. 1 SCHRIJVEN niveau B1 tijdsduur: 120 minuten Deel 1: Zinnen afmaken 15 opdrachten Maak de zinnen af: 1. Het is in de vakantie

Nadere informatie

Afdeling Harderwijk-Hierden

Afdeling Harderwijk-Hierden Afdeling Harderwijk-Hierden Nieuwsbrief Januari 2014 Van de bestuurstafel Na de hernieuwde start op de ledenvergadering van september 2013 zet het bestuur zich met enthousiasme in om de afdeling Harderwijk-Hierden

Nadere informatie

SCHRIFTELIJKE VRAGEN

SCHRIFTELIJKE VRAGEN SCHRIFTELIJKE VRAGEN Datum: 28 april 2016 Aan de voorzitter van de raad Onderwerp: Glasvezel tot in alle hoeken van onze gemeente Regio Rivierenland heeft een tender uitgeschreven waarbij niet de aanleg

Nadere informatie

Vanavond extra avondprogramma! Niet vergeten! 19.00 tot 21.00 uur. VANAVOND EEN UITGAVE VAN VAKANTIESPELEN KRIEBELDAM DE KRIEBELDAMMER

Vanavond extra avondprogramma! Niet vergeten! 19.00 tot 21.00 uur. VANAVOND EEN UITGAVE VAN VAKANTIESPELEN KRIEBELDAM DE KRIEBELDAMMER Iedereen die volgende week niet terug komt een hele fijne vakantie toegewenst! VAKANTIE Vanavond extra avondprogramma! Niet vergeten! 19.00 tot 21.00 uur. VANAVOND Vandaag extra veel tekeningen van de

Nadere informatie

West. Nieuwsbrief West oktober In deze nieuwsbrief: - 't Westhoes - Aanleg Park West - Door de wijk - Sociaal Programma

West. Nieuwsbrief West oktober In deze nieuwsbrief: - 't Westhoes - Aanleg Park West - Door de wijk - Sociaal Programma Nieuwsbrief West oktober 2016 West krijgt meer ruimte om te wonen, werken en spelen. Meer ruimte voor plezier en ontspanning. Meer ruimte om je thuis te voelen. In deze nieuwsbrief: - 't Westhoes - Aanleg

Nadere informatie

PRESENTATIE, VRAGEN EN OPMERKINGEN INLOOPAVOND 1 MAART 2016 PROJECT ROODENBURG VERMAATSTRAAT PRESENTATIE

PRESENTATIE, VRAGEN EN OPMERKINGEN INLOOPAVOND 1 MAART 2016 PROJECT ROODENBURG VERMAATSTRAAT PRESENTATIE PRESENTATIE, VRAGEN EN OPMERKINGEN INLOOPAVOND 1 MAART 2016 PROJECT ROODENBURG VERMAATSTRAAT PRESENTATIE 1 2 3 4 5 6 7 VRAGEN EN ANTWOORDEN Naar aanleiding van de presentatie is er een mogelijkheid voor

Nadere informatie

categorie/ agendanr. Onttrekking aan het openbaar verkeer van parkeerplaatsen en voetpad behorende bij het pand Kapelstraat

categorie/ agendanr. Onttrekking aan het openbaar verkeer van parkeerplaatsen en voetpad behorende bij het pand Kapelstraat Raadsvoorstel Jaar Raad categorie/ agendanr. B.enW. --- 2016 RAl6.0043 7 16/461 A 1f]1 Gemeente ~~Vf\Emmen ~ Onttrekking aan het openbaar verkeer van parkeerplaatsen en voetpad behorende bij het pand Kapelstraat

Nadere informatie

Landschapspark De Open Linie nodigt u uit! Wandeling t Akkerreservaat en de natuurbufferzone de Hannebroeck op vrijdag 10 juli 2015

Landschapspark De Open Linie nodigt u uit! Wandeling t Akkerreservaat en de natuurbufferzone de Hannebroeck op vrijdag 10 juli 2015 Landschapspark De Open Linie nodigt u uit! Wandeling t Akkerreservaat en de natuurbufferzone de Hannebroeck op vrijdag 10 juli 2015 Landschapspark De Open Linie nodigt u uit om op vrijdag 10 juli twee

Nadere informatie

Wijkraad Duiven-West bestaat 10 jaar! Wijkfeest zaterdag 9 september D I G I T A L E J A A R G A N G 3 NR. 7 JUNI 2 E K W A R T A A L

Wijkraad Duiven-West bestaat 10 jaar! Wijkfeest zaterdag 9 september D I G I T A L E J A A R G A N G 3 NR. 7 JUNI 2 E K W A R T A A L D I G I T A L E J A A R G A N G 3 NR. 7 JUNI 2 E K W A R T A A L 2 0 1 7 Wijkraad Duiven-West bestaat 10 jaar! Op 25 mei 2007 is de Wijkraad Duiven-West opgericht. Dit betekent dat de wijkraad 10 jaar

Nadere informatie

Rapportage Burgerparticipatie Mierlo s Welkom

Rapportage Burgerparticipatie Mierlo s Welkom Rapportage Burgerparticipatie Mierlo s Welkom 1 Inhoudsopgave 0. Voorwoord 1. Samenvatting 1.1 Werkgroep Openbare ruimte 1.2 Werkgroep Woningen 2. Plan van Aanpak Burgerparticipatie 2.1 Informeren belanghebbenden

Nadere informatie

1 0.0% 0 2 0.0% 0 3 0.0% 0 4 0.0% 0 5 0.0% 0 6 2.0% 1 7 18.4% 9 8 38.8% 19 9 18.4% 9 10 20.4% 10

1 0.0% 0 2 0.0% 0 3 0.0% 0 4 0.0% 0 5 0.0% 0 6 2.0% 1 7 18.4% 9 8 38.8% 19 9 18.4% 9 10 20.4% 10 De bereikbaarheid van de praktijk De dagelijkse openingstijden van de praktijk? 1 0.0 0 2 0.0 0 3 0.0 0 4 0.0 0 5 0.0 0 6 2.0 1 7 18.4 9 8 38.8 19 9 18.4 9 10 20.4 10 Gemiddeld cijfer 8.4 De bereikbaarheid

Nadere informatie

Voorkeur variant* Reactie / opmerking van bewoner / belanghebbende Reactie van gemeente

Voorkeur variant* Reactie / opmerking van bewoner / belanghebbende Reactie van gemeente Voorkeur variant* Reactie / opmerking van bewoner / belanghebbende Reactie van gemeente 1 2 Heeft het geheel niet te maken met het weren van parkeerders die er niet horen ipv het toestaan van de parkeerders

Nadere informatie

Antwoordenmodel. Herhalingsoefeningen De Sprong, Thema 1. Oefening 1. studiejaar 2007/2008 studiejaar 2008/2009. 255 euro per maand 272 euro per maand

Antwoordenmodel. Herhalingsoefeningen De Sprong, Thema 1. Oefening 1. studiejaar 2007/2008 studiejaar 2008/2009. 255 euro per maand 272 euro per maand Antwoordenmodel Herhalingsoefeningen De Sprong, Thema 1 Oefening 1 1. studiejaar 2007/2008 studiejaar 2008/2009 255 euro per maand 272 euro per maand 182.000 studenten 200.000 studenten 5.800 Nederlandse

Nadere informatie

Bewonersavond Sintenbuurt Noord. Dinsdag 9 april 2013 in de Klimboom 18.30 20.30 uur

Bewonersavond Sintenbuurt Noord. Dinsdag 9 april 2013 in de Klimboom 18.30 20.30 uur Bewonersavond Sintenbuurt Noord Dinsdag 9 april 2013 in de Klimboom 18.30 20.30 uur Programma Kort voorstellen; Energiebesparing in onze huizen; Witschilder project; Buurtbeveiliging (hekken en lampen);

Nadere informatie

VOORSTEL OPSCHRIFT. Vergadering van mei Onderwerp:

VOORSTEL OPSCHRIFT. Vergadering van mei Onderwerp: VOORSTEL OPSCHRIFT Vergadering van mei 2013 Besluit nummer: 2013_Raad_00044 Onderwerp: Vaststelling bestemmingsplan Voorhout-Oost - Besluitvormend Beknopte samenvatting: De raad wordt voorgesteld in te

Nadere informatie

Geachte heer/mevrouw,

Geachte heer/mevrouw, Nanuru, MH (Anna) Van: Verzonden: Aan: Onderwerp: Bijlagen: Hans Ganzeboom [hejganzeboom@gmail.com] vrijdag 29 januari 2016 10:00 Statengriffie commissie verkeer en vervoer op 3 februari 2016 MKBA-briefPS290116.docx;

Nadere informatie

Oosterheem: Hoe beoordelen bewoners hun wijk? Lennart Feijen (Commissielid Samenleving) Ing. Ewout den Heijer (Gemeenteraadslid)

Oosterheem: Hoe beoordelen bewoners hun wijk? Lennart Feijen (Commissielid Samenleving) Ing. Ewout den Heijer (Gemeenteraadslid) Oosterheem: Hoe beoordelen bewoners hun wijk? Lennart Feijen (Commissielid Samenleving) Ing. Ewout den Heijer (Gemeenteraadslid) Socialistische Partij Zoetermeer Stadhoudersring 12a 2713 GB ZOETERMEER

Nadere informatie

VERKEER OP DE RINGDIJK ENQUÊTE ONDER BEWONERS, BEDRIJVEN EN DORPSRADEN

VERKEER OP DE RINGDIJK ENQUÊTE ONDER BEWONERS, BEDRIJVEN EN DORPSRADEN VERKEER OP DE RINGDIJK ENQUÊTE ONDER BEWONERS, BEDRIJVEN EN DORPSRADEN Beste Lezer, Met deze enquête willen we uw mening over de verkeersveiligheid op de Ringdijk in beeld brengen. Het verkeersadviesbureau

Nadere informatie

Het Berichtje Donderdag 05-11-2015. MR Verkiezingen: Namens de MR nodigen wij ouders uit om zich aan te melden voor de Medezeggenschapsraad.

Het Berichtje Donderdag 05-11-2015. MR Verkiezingen: Namens de MR nodigen wij ouders uit om zich aan te melden voor de Medezeggenschapsraad. Basisschool St. Joris Samenwerken, samen leren, samen Looistraat4 A 6582 BC HEUMEN 024-3581176 e-mail: directie@jorisheumen.nl website: www.jorisheumen.nl Het Berichtje Donderdag 05-11-2015 Kalender: 13-11

Nadere informatie

W E I D E P R A A T. Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: Oktober 2014, Jaargang 3 nr. 5

W E I D E P R A A T. Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: Oktober 2014, Jaargang 3 nr. 5 W E I D E P R A A T Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: Oktober 2014, Jaargang 3 nr. 5 Van de redactie: Voor u ligt de vijfde uitgave van de Weidepraat 2014. Dit keer een compacte newsletter,

Nadere informatie

Burgemeester Van Maasakkers stelt als eerste een woning samen. sept 2009

Burgemeester Van Maasakkers stelt als eerste een woning samen. sept 2009 sept 2009 7 Foto: Marcel Bosmans, Gemerts Nieuwsblad Burgemeester Van Maasakkers stelt als eerste een woning samen Op 16 september hebben de gemeente Gemert-Bakel en BL Huisvesting de exploitatieovereenkomst

Nadere informatie

Nieuwsbrief Nieuwbouw Hofgebouw Kloostertuin Brakkenstein in Nijmegen 15 20 li ju nstein Terugblik periode maart juli 2015

Nieuwsbrief Nieuwbouw Hofgebouw Kloostertuin Brakkenstein in Nijmegen 15 20 li ju nstein Terugblik periode maart juli 2015 Nieuwbouw Hofgebouw kloostertuin Brakkenstein juli 2015 Nieuwbouw Hofgebouw Kloostertuin Brakkenstein in Nijmegen Geachte heer, mevrouw, Hierbij ontvangt u de 3 e nieuwsbrief van het nieuwbouwproject Hofgebouw

Nadere informatie

Informatiepakket voor de werkgroep Parkeren Heimerstein en Remmerstein

Informatiepakket voor de werkgroep Parkeren Heimerstein en Remmerstein Informatiepakket voor de werkgroep Parkeren Heimerstein en Remmerstein 1 Inhoudsopgave Opdrachtformulering Kaders voor project 3 Heimerstein en Remmerstein in cijfers 3 Bestemmingsplan 3 Parkeerregels

Nadere informatie

Van de redactie. Namens de redactie Jacqueline van der Maten

Van de redactie. Namens de redactie Jacqueline van der Maten Van de redactie Wat wonen we toch in een prachtige wijk! Ja, zult u zeggen, dat weten we wel. Maar je kijkt toch anders naar je wijk wanneer een buitenstaander, die hier nooit eerder geweest is, dat zegt.

Nadere informatie

Betreft vragen ex. Artikel 36 RvO Onderwerp: Besluit College verbod touringcars in binnenstad.

Betreft vragen ex. Artikel 36 RvO Onderwerp: Besluit College verbod touringcars in binnenstad. Aan het College van Burgemeester en Wethouders Van de gemeente Hoorn Nieuwe Steen 1 Hoorn. Betreft vragen ex. Artikel 36 RvO Onderwerp: Besluit College verbod touringcars in binnenstad. Geacht College,

Nadere informatie

Nieuwsbrief 16, 28 april 2015

Nieuwsbrief 16, 28 april 2015 Nieuws van Nieuwsbrief 16, 28 april 2015 Kind op maandag... 1 Maandaggeld... 1 Aanmeldingen nieuwe leerlingen... 2 Avond4daagse... 2 Continurooster vrijdag 1 mei... 2 Jantje Beton loterij... 2 Schoonmaakavond

Nadere informatie

Nieuwsbrief oktober 2015

Nieuwsbrief oktober 2015 Nieuwsbrief oktober 2015 Welkom! Via deze nieuwsbrief ook een warm welkom aan alle ouders/verzorgers van de locatie Van der Muydenstraat. Vanaf heden zullen namelijk beide locaties van ons Kindcentrum;

Nadere informatie

Schendelsinfo 21 e jaargang; nr. 1 April 2015

Schendelsinfo 21 e jaargang; nr. 1 April 2015 Schendelsinfo 21 e jaargang; nr. 1 April 2015 Gemert, 17 april 2015 Hallo allemaal, Hierbij ontvangen jullie de eerste Schendelsinfo van 2015. In deze versie staan leuke foto s en verslagen van de meest

Nadere informatie

Nieuwsbrief N331 bij Hasselt - nummer 1

Nieuwsbrief N331 bij Hasselt - nummer 1 april 2016 Nieuwsbrief bij Hasselt - nummer 1 In deze nieuwsbrief... Werk in uitvoering rond Hasselt Werk in uitvoering rond Hasselt : verbinding tussen Overijssel en Flevoland bij Hasselt Bestemmingsplan

Nadere informatie

Hof de Vriendschap Oordeel deelnemers en bewoners

Hof de Vriendschap Oordeel deelnemers en bewoners Hof de Vriendschap Oordeel deelnemers en bewoners Inhoud:. Conclusies. Oordeel over communicatie 3. Hoe ging de samenwerking? 4. Oordeel over verloop en resultaat 5. Oordeel over nieuwe participatie werkwijze.

Nadere informatie

Nieuwsbrief nr. 6. Voorwoord KALENDER INHOUD. Maart 2015. Hallo allemaal. 19 maart

Nieuwsbrief nr. 6. Voorwoord KALENDER INHOUD. Maart 2015. Hallo allemaal. 19 maart 1 KALENDER 9 maart Vergadering oudervereniging 12 maart Studiemiddag groep 1 t/m 4 13 maart Schoolfeest 14 maart Oud papier 19 maart Boomplantdag groep 8 Zie ook de kalender op www.bsodaschool.nl INHOUD

Nadere informatie

GEMEENTE MUIDEN COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS POSBUS 3 1398 GH MUDEN

GEMEENTE MUIDEN COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS POSBUS 3 1398 GH MUDEN Privé: Kantoor&Atelier&Studio: van der Helstpark 43 Paulus Potterlaan 24a 1399 GH Muiderberg 1399 XB Muiderberg telefoon : 0294-26 14 55 1 email : w.hofman17@upc.nl whofman2@gmail.com wiebehofman@muidermuizenfortmuseum.nl

Nadere informatie

Nieuwsbrief Bewonersoverleg Batadorp: Nr. 18 December 2005

Nieuwsbrief Bewonersoverleg Batadorp: Nr. 18 December 2005 INHOUDSOPGAVE: Kerstgroet. Vuurwerk. Bedankt. Leefbaarheidactie. Bedrijven Batadorp. Inspraakmoment. Wat in de buurt is opgevallen. Volgende vergadering en oproep. Contactpersonen. Uit de oude doos. Kerstgroet:

Nadere informatie

Verslag informatie- en co-design bijeenkomst 2 juli 2015

Verslag informatie- en co-design bijeenkomst 2 juli 2015 Verslag informatie- en co-design bijeenkomst 2 juli 2015 Inleiding Op 2 juli 2015 heeft de eerste informatie- en codesignbijeenkomst plaatsgevonden voor Wonen in Helsdingen. Ontwikkelaar Blauwhoed en ontwerper

Nadere informatie

4. Daarnaast is er een themabijeenkomst Met de inbreker geweest. Daarover meer onder het kopje Themabijeenkomst Inbraakpreventie.

4. Daarnaast is er een themabijeenkomst Met de inbreker geweest. Daarover meer onder het kopje Themabijeenkomst Inbraakpreventie. Beste bewoner, Zoals u van ons gewend bent, houden we u regelmatig op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in uw buurt. Ook in deze nieuwsbrief leest u alles over het laatste nieuws. Verbeteringen in

Nadere informatie

Voorwoord. Inhoudsopgave. Werk Informatie voor werkgevers 2

Voorwoord. Inhoudsopgave. Werk Informatie voor werkgevers 2 Mei 2014 Voorwoord In deze tweede digitale nieuwsbrief weer volop nieuws. Zo kunt u lezen over WeHelpen.nl; een nieuwe, laagdrempelige manier om hulp aan te bieden en te ontvangen. Zo kan iedereen een

Nadere informatie

Nieuwsbrief december 2015

Nieuwsbrief december 2015 Hallo allemaal, Via deze nieuwsbrief willen we jullie dit keer iets uitgebreider informeren over wat CSN precies doet. In de agenda vinden jullie wat er de komende tijd gaat komen. Daarnaast zullen we

Nadere informatie

Tandartspraktijk Hoek verder als Mondmedicentrum Tiel

Tandartspraktijk Hoek verder als Mondmedicentrum Tiel Tandarts Hoek Konijnenwal 23 4001 HA Tiel T. 0344 61 62 40 Tandartspraktijk Hoek verder als Mondmedicentrum Tiel Geachte heer/mevrouw, Al enige tijd werken Tandartspraktijk Hoek, Tandartspraktijk G. van

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF dec Alle medewerkers van St. Signaalhond Nederland wensen u heel fijne Kerstdagen en een honds gelukkig nieuw jaar

NIEUWSBRIEF dec Alle medewerkers van St. Signaalhond Nederland wensen u heel fijne Kerstdagen en een honds gelukkig nieuw jaar Alle medewerkers van St. Signaalhond Nederland wensen u heel fijne Kerstdagen en een honds gelukkig nieuw jaar Diploma uitreiking Op 26 november vond de diploma uitreiking plaats. Dit hebben we gedaan

Nadere informatie

Groningen, 20 december Beste leden van de platforms,

Groningen, 20 december Beste leden van de platforms, Groningen, 20 december 2011 Beste leden van de platforms, In oktober zaten we voor het laatst bij elkaar. In januari 2012 hebben we onze volgende platformbijeenkomsten gepland. In de tussentijd sturen

Nadere informatie

Waar staan wij voor?

Waar staan wij voor? Almere, juni 2015 De Stichting Vrienden van Archipel bestaat alweer bijna een jaar. In 2014 zijn we begonnen met het werven van donateurs en sponsors en gelukkig kunnen wij u melden dat we op de goede

Nadere informatie

Liander werkt aan uw energie

Liander werkt aan uw energie Liander werkt aan uw energie Spaarndam-West in uitvoering Vervangen hoofdleidingen en huisaansluitingen gas en elektra Projectmanager Cock Baltissen vs 4.0 sep 2014 Programma Welkom Doel bewonersavond

Nadere informatie

Pas op voor de Valkuilen

Pas op voor de Valkuilen Pas op voor de Valkuilen checklist met aandachtspunten Bespaar problemen, bespaar kosten Meer dan 20 valkuilen die u kunt tegenkomen bij het verbouwen van uw kapsalon 1. Wat is de doelstelling en het business

Nadere informatie

Uw nieuwbouwwoning krijgt glasvezel.

Uw nieuwbouwwoning krijgt glasvezel. Nieuwbouwspecial. Uw nieuwbouwwoning krijgt glasvezel. Lees er alles over in deze special. ALLES WAT U WILT WETEN OVER GLASVEZEL IN UW NIEUWBOUWWONING. 3 4 5 6 7 8 9 3 DE VRIJHEID VAN GLASVEZEL VOLGENS

Nadere informatie

Met deze gezamenlijke nieuwsbrief informeren wij u graag over de laatste stand van zaken.

Met deze gezamenlijke nieuwsbrief informeren wij u graag over de laatste stand van zaken. Nieuwsbrief Te Werve Februari 2013 Inleiding Vorig jaar hebben wij u voor het laatst geïnformeerd over de ontwikkelingen in de wijk Te Werve. Sinds die tijd zijn wij achter de schermen druk bezig geweest

Nadere informatie

1) Verkeersborden plaatsen (Woonwijk, 30 Km, Pas op spelende kinderen!, fietspad)

1) Verkeersborden plaatsen (Woonwijk, 30 Km, Pas op spelende kinderen!, fietspad) Besprekingsverslag van de bespreking met Klaassen Vastgoedontwikkeling / Site Woondiensten en de gemeente Doetinchem naar aanleiding van onze brief van 14 december 2009 inzake de huidige status van het

Nadere informatie

Nieuwsbrief 3 van WandelgroepLOOP

Nieuwsbrief 3 van WandelgroepLOOP 16-04-2012 Nieuwsbrief 3 van WandelgroepLOOP Welkom bij de derde nieuwsbrief van wandelgroeploop. In een half jaar tijd is LOOP gegroeid naar 56 wandelaars, verdeeld over 4 groepen. De dinsdagroep uit

Nadere informatie

Gemeente Someren INGEKOMEN

Gemeente Someren INGEKOMEN J.L.G. van Herk Morgenrood 28 5711 NC Someren Nr. Gemeente Someren INGEKOMEN Bewijs van on^-angst 3 0 SEP. 20t5 Datum: ^ 3o-Cj, 20)5^ lijdstip: Haraaf: Someren. 30 seotember 2015 Gemeenteraad van Someren

Nadere informatie

Asfaltreparaties op 95 locaties in Oosterhout en kerkdorpen

Asfaltreparaties op 95 locaties in Oosterhout en kerkdorpen In de periode van 11 juni tot en met 19 juni. Asfaltreparaties op 95 locaties in Oosterhout en kerkdorpen Op donderdag 11 juni en vrijdag 12 juni en van maandag 15 juni tot en met vrijdag 19 juni repareert

Nadere informatie

INFORMATIE DECEMBER 2015 NUMMER 5

INFORMATIE DECEMBER 2015 NUMMER 5 INFORMATIE DECEMBER 2015 NUMMER 5 schooljaar 2015 2016 Geachte ouders, beste leerlingen, Dit is de laatste Van Hasseltschool nieuwsbrief van 2015. Het is ook de allerlaatste van mijn hand. Na ruim 40 jaar

Nadere informatie

Werkzaamheden omgeving viaduct Hoofdstraat, inclusief weekendafsluiting

Werkzaamheden omgeving viaduct Hoofdstraat, inclusief weekendafsluiting Retouradres: Postbus 20, 3980 CA Bunnik Aan de bewoner(s)/gebruiker(s) van dit pand Projectnaam A12 Utrecht Lunetten - Veenendaal Uw referentie Onze referentie Behandeld door Telefoon direct E-mail PvB-OM-B-0949-RBO

Nadere informatie

De Wijtenhorstkrant. De Wijtenhorstkrant, alles over en om de wijk de Wijtenhorst te Schalkhaar..(voor allen, door allen)

De Wijtenhorstkrant. De Wijtenhorstkrant, alles over en om de wijk de Wijtenhorst te Schalkhaar..(voor allen, door allen) De Wijtenhorstkrant, alles over en om de wijk de Wijtenhorst te Schalkhaar..(voor allen, door allen) Woord van de redactie, Hallo allemaal, Hier is weer een nieuwe Wijtenhorstkrant. Woord van de redactie

Nadere informatie

Info Bron. Weekoverzicht Zaterdag en zondag. Dinsdag 16-2 Woensdag 17-2 Donderdag 18-2

Info Bron. Weekoverzicht Zaterdag en zondag. Dinsdag 16-2 Woensdag 17-2 Donderdag 18-2 Info Bron Amersfoort-Vathorst 11 februari 2016 Uitgave 24, jaargang 8 Colofon: Redactie: MT, Catherine van Dord en Astrid Vianen Redactieadres: Infobron@obsatlantis.nl InfoBron is een informatiebulletin

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Wijziging kerstvakantie. Logeerplanning 2011

Nieuwsbrief. Wijziging kerstvakantie. Logeerplanning 2011 Nieuwsbrief Wijziging kerstvakantie Vanwege de uiteenlopende vakantieperiodes van de verschillende scholen, hebben wij de vakantie periode aangepast. Wij zijn buiten week 51 en 52 nu ook de eerste week

Nadere informatie

Weyknieuws. Agenda: Algemene Ledenvergadering. Buurtcarrousel

Weyknieuws. Agenda: Algemene Ledenvergadering. Buurtcarrousel Weyknieuws 6E JAARGANG, NO.1, MAART 2009 NIEUWSBRIEF VAN DE WASSENAARSE BUURTVERENIGING BURGWEY HANDIGE ADRESSEN: Secretariaat: Prinsenweg 64 2242 EJ Wassenaar 070 5146492 info@burgwey.nl Contributie:

Nadere informatie

14 JUNI GROENMOETJEDOEN (Bestuur)

14 JUNI GROENMOETJEDOEN (Bestuur) De fotouitsneden op deze pagina zijn inzendingen voor de fotowedstrijd. Foto boven en onder: Marian Tang HOE ZIT HET OOK ALWEER MET HET AFSLUITEN VAN DE HEKKEN? (Bestuur) Wie is er verantwoordelijk voor?

Nadere informatie

Vragen 4 e informatieavond Breedband Beemster

Vragen 4 e informatieavond Breedband Beemster Vragen 4 e informatieavond Breedband Beemster 1. Waarom komen er niet meteen meerdere providers op het netwerk? Breedband Beemster wil zoveel mogelijk providers op het netwerk, maar wel op een keuzestress

Nadere informatie

RAPPORTAGE WACHTKAMERINTERVIEWS

RAPPORTAGE WACHTKAMERINTERVIEWS RAPPORTAGE WACHTKAMERINTERVIEWS Huisartsenpraktijk Hodes en van Beek ARGO BV 2015 Rapportage wachtkamerinterview Inleiding Onder de cliënten van Huisartsenpraktijk Hodes en van Beek is vorig jaar een tevredenheidsonderzoek

Nadere informatie

Notulen Informatieavond Lighting donderdag 10 september, Eindhoven.

Notulen Informatieavond Lighting donderdag 10 september, Eindhoven. Notulen Informatieavond Lighting donderdag 10 september, Eindhoven. 1. VOSP (Voorlopig Ontwerp Stedenbouwkundig Plan). In het stedenbouwkundige plan wordt de ruimtelijke ordening geregeld en het vormt

Nadere informatie

Stappenplan crowdfunding

Stappenplan crowdfunding Stappenplan crowdfunding Voordat je het crowdfundingsproject online zet, is het handig om over bepaalde aspecten na te denken. Denk bijvoorbeeld aan de presentatie van het project, het doelbedrag en de

Nadere informatie

Een mysterieuze uitnodiging

Een mysterieuze uitnodiging Een mysterieuze uitnodiging Het begon allemaal op een avond in september. Ik had net een nieuw artikel ingeleverd bij De Wakkere Muis, de krant van mijn broer, Geronimo Stilton. Het was een nogal eenvoudig

Nadere informatie

Meer succes met je website

Meer succes met je website Meer succes met je website Hoeveel geld heb jij geïnvesteerd in je website? Misschien wel honderden of duizenden euro s in de hoop nieuwe klanten te krijgen. Toch levert je website (bijna) niets op Herkenbaar?

Nadere informatie

Alternatieven voor inbellen.org?

Alternatieven voor inbellen.org? NETchange en Relisound verzorgen samen ca. 20% van alle aangesloten kerken op het Kerkdienstgemist platform. We hebben besloten in deze situatie samen op te trekken om u beter van dienst te zijn. Wij verschaffen

Nadere informatie

Terugblik bewonersavond

Terugblik bewonersavond Februari 2014 PAGINA 1 In dit nummer Terugblik bewonersavond Nieuwbouw: Parkietstraat & Vinkenstraat Vogels voeren Aanleg Park Nieuwbouw Parkbuurt Terugblik bewonersavond Enthousiasme over de nieuwbouwplannen

Nadere informatie

Verslag Ontwerperscafé Dijken Rivierenland 25 mei 2016

Verslag Ontwerperscafé Dijken Rivierenland 25 mei 2016 Verslag Ontwerperscafé Dijken Rivierenland 25 mei 2016 Inleiding Veilig Verkeer Nederland heeft een meldpunt voor verkeersonveilige situaties. Burgers kunnen verkeerservaringen op het meldpunt registreren.

Nadere informatie

In deze Nieuwsflits: Paasviering

In deze Nieuwsflits: Paasviering schooljaar 2014-2015 aflevering 14 In deze Nieuwsflits: Paasviering Goede Vrijdag en Tweede Paasdag Studiemiddag dinsdag 21 april 2015 Koningsspelen Moestuinproject kleuters MR/Kwaliteitsgroep zoekt versterking

Nadere informatie

Casema staan op tegen glas

Casema staan op tegen glas Bijlage 5: Persberichten van acties kabelaars tegen glas Persbericht Televisiedigitaal.nl Casema en @Home staan op tegen glas Glasvezel uit de grond, in de kast Gefuseerde kabelaars in het Zesko-verband

Nadere informatie

Procesbeschrijving Naam document : Procesbeschrijving dataverbinding Versienummer : 3.3 Auteur : Ingrid de Bont Datum : 1-10-2013 Status : Concept

Procesbeschrijving Naam document : Procesbeschrijving dataverbinding Versienummer : 3.3 Auteur : Ingrid de Bont Datum : 1-10-2013 Status : Concept Procesbeschrijving Naam document : Procesbeschrijving dataverbinding Versienummer : 3.3 Auteur : Ingrid de Bont Datum : 1-10-2013 Status : Concept Inhoudsopgave 1 Introductie... 3 2 Het proces in één oogopslag...

Nadere informatie

Agenda 15 t/m 17 juni Kamp groep 8 24 juni Onderbouwdag (groep 1 t/m 4 is vrij) We luisteren naar elkaar.

Agenda 15 t/m 17 juni Kamp groep 8 24 juni Onderbouwdag (groep 1 t/m 4 is vrij) We luisteren naar elkaar. Vrijdag 10 juni 2016 Agenda 15 t/m 17 juni Kamp groep 8 24 juni Onderbouwdag (groep 1 t/m 4 is vrij) Regel van de week: We luisteren naar elkaar. Storing bij het versturen van e-mails Afgelopen week hebben

Nadere informatie

Mascha Pijnenborg. Naast een nieuwe outfit, hoort daar ook een natuurlijk ook nieuwe fiets bij. Deze fiets kon ik begin januari op gaan halen!

Mascha Pijnenborg. Naast een nieuwe outfit, hoort daar ook een natuurlijk ook nieuwe fiets bij. Deze fiets kon ik begin januari op gaan halen! Nieuwsbrief Mascha Pijnenborg Uitgave 1, 2011 Nieuw jaar, nieuwe ploeg, nieuwe fiets Een nieuw jaar is begonnen! Mijn oude ploeg bestaat nu écht niet meer en ik start nu officieel bij het nieuwe Dolmans

Nadere informatie

Nota beantwoording van zienswijzen ontwerpbestemmingsplan "Leerdam, Oud Schaik 2a

Nota beantwoording van zienswijzen ontwerpbestemmingsplan Leerdam, Oud Schaik 2a Nota beantwoording van zienswijzen ontwerpbestemmingsplan "Leerdam, Oud Schaik 2a Geanonimiseerde versie Gemeente Leerdam Afdeling Beleid September 2017 Versie 1 Inleiding 1 Het college van burgemeester

Nadere informatie

c A R i N T R E G G E L A N D H u i s T GERBRAND H E N G E LO

c A R i N T R E G G E L A N D H u i s T GERBRAND H E N G E LO carintreggeland huis T GERBRAND HENGELO Een warme sfeer in een modern jasje. Van harte welkom! Wilt u graag wonen in een mooi en comfortabel appartement? Vindt u een gezellige en veilige woonomgeving belangrijk?

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF Oktober 2010

NIEUWSBRIEF Oktober 2010 NIEUWSBRIEF Oktober 2010 Beste Albin Motorboot Vaarders, Hierbij ontvangt u de nieuwe nieuwsbrief, editie najaar 2010. Veel leesplezier, en u weet het: elke reactie van u is welkom op ons e-mail adres

Nadere informatie

Aan de Raad. Inleiding

Aan de Raad. Inleiding Nr: Schipluiden: 10 augustus 2010 Onderwerp: Vaststellen bestemmingsplan "Kastanjehof" Aan de Raad Inleiding Het ontwerp bestemmingsplan Kastanjehof heeft ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening

Nadere informatie

Maart 2015 Jaargang 2014-2015 nr. 8

Maart 2015 Jaargang 2014-2015 nr. 8 Nieuwsbrief maart 2015: Nieuws vanuit: De directie Bijgaand treft u weer onze nieuwe maandbrief aan. Het is alweer de maandbrief van de maand maart. In deze maand start straks de lente weer. Deze maand

Nadere informatie

Gemeente Haarlem. Retouradres: Stadhuis, Postbus PB Haarlem. Aan de leden van de commissie Beheer. bewonersvoorstel parkeren Land in Zicht.

Gemeente Haarlem. Retouradres: Stadhuis, Postbus PB Haarlem. Aan de leden van de commissie Beheer. bewonersvoorstel parkeren Land in Zicht. Gemeente Haarlem Haarlem drs. Cora-Yfke Sikkema Wethouder duurzaamheid, mobiliteit, beheer en onderhoud Retouradres: Stadhuis, Postbus 511 2003 PB Haarlem Aan de leden van de commissie Beheer Datum Ons

Nadere informatie

Aan de Schrans in Leeuwarden is één van de meest opvallende orthodontiepraktijken. van Noord-Nederland gevestigd. Daarin werkt

Aan de Schrans in Leeuwarden is één van de meest opvallende orthodontiepraktijken. van Noord-Nederland gevestigd. Daarin werkt Aan de Schrans in Leeuwarden is één van de meest opvallende orthodontiepraktijken van Noord-Nederland gevestigd. Daarin werkt orthodontist Daniël van der Meulen samen met veertien assistentes intensief

Nadere informatie