Wie ziet jouw tranen? Zoals vorige keer is aangegeven, komen we in deze editie van het familieblad terug op

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Wie ziet jouw tranen? Zoals vorige keer is aangegeven, komen we in deze editie van het familieblad terug op"

Transcriptie

1 Familieraad Dit blad is een uitgave van de Familieraad langerdurend verblijf Deventer van Dimence Adres: Dimence, GGZ, Locatie Brinkgreven, Nico Bolkesteinlaan 1, 7416 SB Deventer, telefoon: , toestel Inhoud Wie ziet jouw tranen 1 Gastvrijheid 2 Informatieavond over suïcide 2 Familie Alternatief 4 Druk gedrag bij volwassenen 4 Herkent u dit 5 Gedicht Anders zijn 5 Naastbetrokkenenbeleid beschermd wonen 6 Mantelzorgers en de huisarts 7 Preventie Hanzestreek heeft eigen Hyves 7 Psychiatrische cliënt is zachtaardig 8 Mentorschap op maat in de GGZ 9 Met vakantie in Nuttige adressen 11 De familieraadsleden 12 Wie ziet jouw tranen? Zoals vorige keer is aangegeven, komen we in deze editie van het familieblad terug op de miniconferentie Gastvrijheid die in januari binnen Dimence is gehouden. Nee, er liggen nu niet overal rode lopers uit. Dat is ook niet het kenmerk van gastvrijheid. Ik verwijs naar het artikel over dit onderwerp. Internethulpverlening is ook binnen Dimence in opkomst. Er worden behandelprogramma s ontwikkeld die de patiënt gedeeltelijk via internet kan volgen. Volgens de berichtgeving hierover zijn al 168 mensen begonnen met deze manier van behandelen en hebben 38 hiervan de behandeling inmiddels afgerond. Dat zijn toch interessante ontwikkelingen, maar toch.. Wie ziet jouw tranen als je online bent????? De uitbreidingsplannen in de vorm van een Gezondheidspark op het terrein van Brinkgreven heb ik met gemengde gevoelens gelezen (Stentor). Enerzijds begrijpelijk en lichtelijk toe te juichen. Als de kosten voor het onderhoud van het terrein de pan uit rijzen, moet er ingegrepen worden. Anderzijds volkomen verwerpelijk. De rustgevende sfeer op het terrein zou juist bewaard moeten blijven. Veel patiënten zijn gebaat bij het verblijf in een rustige omgeving. Maar misschien is een goede combinatie van beide ook mogelijk. Ik ga er vanuit dat alle facetten en alle gevolgen van de plannen zorgvuldig onder de loep genomen worden. Dat er gewikt en gewogen wordt en de juiste keuzes gemaakt worden. Inmiddels is de Familieraad in gesprek met familieambassadeurs van bijna alle afdelingen langerdurend verblijf. Het levert heel veel informatie op. Evenals initiatieven. Sommige afdelingen zijn enthousiast aan de slag gegaan met dit onderdeel van het familiebeleid. Er zijn afdelingen die de boot een beetje afhouden of die juist vinden dat het betrekken van familie bij het afdelingsbeleid al zodanig is geautomatiseerd, dat extra aandacht niet nodig is. Heel boeiend, en daar waar nodig zullen we de afdelingen natuurlijk ondersteunen. Genoeg leuke en boeiende ontwikkelingen. Als u hierin mee wilt denken, bent u van harte welkom binnen de raad. Wij horen graag van u. Maritha Schasfoort Lid familieraad Familieblad mei

2 Gastvrijheid In januari was er een mini-conferentie over gastvrijheid. Deze werd gehouden in De Steerne en werd bezocht door medewerkers van alle disciplines binnen Dimence. De Familieraad schoof ook aan. Gastvrijheid en menselijkheid staan dicht naast elkaar. Het zijn geen nieuwe begrippen. Door de individualisering van de maatschappij zijn ze even weggeweest, maar vormen nu weer een hot item. Vaak hoor je dat er geen tijd is voor gastvrijheid. Dat is een groot misverstand. Het moet niet iets extra s zijn, maar een manier van werken. Dan kost het dus geen extra tijd. De eerste indruk is enorm bepalend voor het verdere denkproces. Wees jezelf ervan bewust waar een gast naar kijkt. Er is "gastgerichtheid" en gastvrijheid. Gastgerichtheid is uiterlijk vertoon, het is functioneel en kost geld. Gastvrijheid uit zich vooral in sociaal-emotioneel contact. Het kost inspanning, geen geld. Zowel gasten als familie hebben hun eigen verwachtingen van een organisatie. Als goede gastheer/gastvrouw moet je de behoefte van de gast en van de familie begrijpen. Mensen moeten zich welkom, gerespecteerd en op hun gemak voelen. Behandel hen zoals je zelf behan- deld wilt worden. Hiervoor zal bij medewerkers een mentaliteitsverandering moeten plaatsvinden. Een bewustwordingsproces. Er wordt natuurlijk al heel wat gedaan op dit gebied. Ook binnen Dimence. Tijdens de conferentie werd hierover door verschillende medewerkers verteld. Allemaal pareltjes. En heel fijn dat dit allemaal al in gang gezet is. Nu gewoon met z n allen ermee aan de slag. Gasten en vis, blijven maar drie dagen fris. M.Schasfoort Lid Familieraad Informatieavond over suïcide Een informatieavond over suïcide organiseren is blijkbaar gewaagd. De opkomst op 11 april was gering. Jammer. De hr. B. van Luijn, klinisch psycholoog, vertelde boeiend over dit thema en alle vragen die de naastbetrokkenen hadden, werden uitvoerig beantwoord. Interactie stond voorop. De reden voor het organiseren van dit soort avonden is het verbeteren van de contacten met naastbetrokkenen en het verstrekken van informatie aan hen. De avonden worden gehouden voor naastbetrokkenen van patiënten van Dimence die beschermd wonen in de Regio Hanzestreek. Wat maakt het leven de moeite waard en wat maakt mensen suïcidaal? Hier werd uitgebreid bij stilgestaan. Ook werd een aantal feiten genoemd. Mensen worden suïcidaal als het leven ondraaglijk wordt, bijvoorbeeld door gemis aan 2 Familieblad mei 2011

3 relaties en door een volledige afhankelijkheid van anderen. Mensen vinden het vreselijk om geen autonomie (meer) te hebben. De afgelopen twee jaren is er een toename te zien van het aantal zelfdodingen. Bijna 100 procent van de mensen die suïcide plegen hebben een psychiatrische stoornis. Daarvan is nog geen 50 procent in behandeling. Informatie Op kan men informatie vinden over zelfdoding en men kan er chatten. Bellen kan ook: het telefoonnummer is: Er zijn een aantal mythes rondom suïcide: - zij die het roepen doen het niet : dat is zeker niet waar. - je moet er niet over praten want je brengt ze op een idee : het advies is om het onderwerp te bespreken. Durf door de weerstand heen te gaan. Een beschermende factor is: - netwerk, een maatje hebben - geloof - het hebben van jonge kinderen - het hebben van werk - een goede relatie met je behandelaar - het doen van die dingen die je geadviseerd worden. De top drie van suïcide is: - (een zich herhalende) depressie - persoonlijkheidsstoornis - verslaving. Ook werd verteld wat vaak de motieven zijn van hen die suïcide plegen en wat de achterliggende drijfveren zijn. Wat kan familie doen? Allereerst het gesprek aangaan over zelfdoding. Het is belangrijk het onderwerp niet te negeren, hoe moeilijk dat soms ook is. Als praten echt niet lukt probeer het dan op een ander moment nog eens. Wees altijd open over je acties: wat ga je doen als je het verhaal hoort van degene die suïcidaal is. Ook het in contact brengen met een hulpverlener kan helpen. Dat kan een huisarts zijn, die in noodsituaties naar de crisisdienst verwijst. Het zoeken naar andere sleutelfiguren kan ook helpen. Soms zijn mensen chronisch suïcidaal. Dan moet je leren verdragen. Het klinkt zo eenvoudig maar is tergend moeilijk. Euthanasie Euthanasie is een precair onderwerp in de psychiatrie. Er is een Richtlijn opgesteld voor hulp bij zelfdoding in de psychiatrie (zie hiervoor: Stichting De Einder is een stichting op humanistische grondslag, die steun geeft bij een zelf te kiezen levenseinde. Tot slot vertelde de hr. Van Luijn dat de effecten op nabestaanden van iemand die suïcide pleegt, groot zijn. Ik vond het een boeiende avond, leerzaam en het leren verdragen van wat je hoort is bij mij blijven hangen. Fien Wolfkamp Ondersteuner Familieraad De hr. Van Luijn schreef samen met de hr. A. Kerkhof het boek Suïcidepreventie in de praktijk. Familieblad mei

4 Familie Alternatief Als kinderen hun familie kwijtraken, wordt voor hen gezocht naar nieuwe familie. Hebben we niet op elke leeftijd familie nodig? Als je niks aan (je) familie hebt, heb je medemensen nodig die als familie voor je kunnen zijn. Je wilt ook graag zelf familie zijn voor iemand die daaraan vanuit net zo n behoefte beantwoordt. Je vrienden hebben bijvoorbeeld hun eigen familie. Toch zijn er mensen zonder kinderen, mensen zonder ouders, mensen zonder broers of zussen, mensen met familie aan de andere Tijdens de bijeenkomst krijgt u informatie, worden uw vragen beantwoord en kunt u ervaringen uitwisselen met anderen. Het programma bestaat uit twee delen. Het eerste deel bestaat uit een lezing door een psychiater van Dimence. De volgende onderwerpen komen aan bod: - de kenmerken van ADHD; - de oorzaken van ADHD; - het verloop van ADHD; - medicijnen en hulpverleningsmogelijkheden; kant van de wereld, mensen die hun familie definitief kwijtraakten. Waarom zouden medemensen, die in dit soort situaties verkeren, niet met elkaar kennismaken en vervolgens kijken of het klikt om een nieuw soort verwantschap te scheppen? Druk gedrag bij volwassenen? Na de pauze kunt u één van onderstaande sessies bijwonen: - omgaan met iemand met ADHD (Dimence). - jongvolwassenen met ADHD: tussen wal en schip? (Werkgroep Balans) De voorlichtingsbijeenkomst is voor iedereen die zich betrokken voelt bij een (jong)volwassene met ADHD. Bijvoorbeeld ouders en verzorgers, familie- en gezinsleden, partners en vrienden. Praktische informatie De voorlichtingsbijeenkomst vindt plaats op Familie-alternatief Heb je behoefte aan een familie-alternatief? Nu kun je op zoek gaan naar anderen met net zo n behoefte. Alleen jouw therapeut(e) kan jou aanmelden. De aanmeldinfo vind je op Daarna kun je je inschrijven met je persoonlijke code en wachtwoord. Ook zijn er richtlijnen voor verantwoorde contactopbouw. Alles gratis. Bron: Een voorlichtingsavond over ADHD voor familieleden op 8 juni a.s. Dimence biedt, in samenwerking met werkgroep Balans en de Wijkwinkel, een plek waar u terecht kunt met al uw vragen en zorgen. Speciaal voor naastbetrokkenen organiseert Dimence één keer per jaar een voorlichtingsbijeenkomst over ADHD bij volwassenen. woensdag 8 juni van tot uur in Wijkwinkel Keizerslanden, Graaf Florisstraat 3 in Deventer. Het bijwonen van de voorlichtingsbijeenkomst is gratis. Contact en aanmelden Voor aanmelden kunt u terecht bij de Wijkwinkel, of via In verband met het reserveren van de locatie ontvangen we uw aanmelding graag voor 1 juni Familieblad mei 2011

5 Herkent u dit? Zo langzamerhand wordt het tijd dat zoonlief wat meer eigen verantwoording krijgt. Dat hij wat meer geprikkeld wordt.ik besef dat terdege, maar stel het ook steeds uit. Daar ben ik namelijk erg goed in. Maar op een dag denk ik: weg met alle smoesjes en nu aan de slag. Als eerste moet hij maar eens leren zelf te gaan pinnen in plaats van elke week contant geld te ontvangen van zijn moeder. Maar ja, kunnen beschikken over een goedgevulde bankrekening is levensgevaarlijk. Die is namelijk zo geplunderd. De waarde van het geld kent hij eigenlijk niet zo goed. Geef je hem wekelijks 5,00, gaat het op. Geef je hem 50,00 in de week, gaat het ook op. Dus naar de bank en een nieuwe betaalrekening openen. Eentje zonder krediet. Kan allemaal geregeld worden. Via telebankieren wekelijks zijn gage automatisch overmaken is ook geen probleem. Voor hem wordt het moeilijker. Hij moet een pincode onthouden. Dat vergt concentratie en is lastig. Er zit al zoveel in zijn hoofd en dan moet dat er ook nog bij. Na vallen en opstaan lijkt het inmiddels goed te gaan. Bij de start van dit avontuur zeg ik dat hij moet zorgen dat er altijd 10,00 op de rekening staat omdat de bank de kosten automatisch afschrijft. Hij snapt het volkomen. Een week later is het saldo nog 1,40. Ik grijp niet in. Zit ie maar een week zonder geld. Voorschieten is er ook niet bij als hij daarom komt vragen. Toch maar een aanpassing gedaan om herhaling te voorkomen. Paar weken daarna: Die stomme bank slikt zo maar mijn pasje in en ik doe niets verkeerd. Alleen bleef mijn vinger haken. Kun jij me geld lenen. Ammehoela. Daar trap ik niet in. Jammer dan. Regel het zelf maar bij de bank. En dat doet hij dan ook. Daarom ben ik heel trots op hem. De pinpas wordt nu bewaard als een kostbare schat. Hij ontwikkelt zijn talent als bankier. Een kanjer is het. Een moeder Een gedichtje over ANDERS ZIJN Auteur onbekend Familieblad mei

6 Naastbetrokkenenbeleid bij beschermd wonen Op 5 maart was er een bijeenkomst aan de Bagijnenstraat voor familieleden en naastbetrokkenen van bewoners van de beschermde woonvorm Bagijnenstraat en Scholierstraat. De opkomst was groot, er moesten veel stoelen bijgezet worden. De bijeenkomst had tot doel om van gedachten te wisselen over het naastbetrokkenenbeleid van Dimence en wat dit in de praktijk betekent. De wensen van naastbetrokkenen werden geïnventariseerd. Dat heeft geleid tot de onderstaande inventarisatie over informatievoorziening en de activiteiten die daarbij ingezet kunnen worden. Informatievoorziening Men wil graag algemene informatie over de begeleiding binnen de Beschermde Woonvorm. Daarnaast wil men graag specifieke informatie ontvangen over het ziektebeeld van het betreffende familielid / de naastbetrokkene. De informatieavonden die al een paar keer hebben plaatsgevonden kunnen hiervoor dienen. Verder blijkt er behoefte te bestaan aan het verstrekken van informatie over wat de rechten en plichten van de bewoner zijn. Bijvoorbeeld met betrekking tot dagactiviteiten, werk en vrijwilligerswerk buiten en binnen de beschermde woonvorm. Ook is men geïnteresseerd in wat de rechten van familie/ naastbetrokkenen zijn als het gaat om de begeleiding die de bewoner heeft. Activiteiten - 1 of 2 maal per jaar een bijeenkomst voor alleen familie / naastbetrokkenen organiseren voor beide locaties op de Bagijnenstraat; - jaarlijks een bijeenkomst organiseren voor bewoners en hun familieleden /naastbetrokkenen met bewoners, bijvoorbeeld een lenteborrel, ieder op de eigen locatie; - naastbetrokkenen / familieleden betrekken bij het begeleidingsplan van de bewoner; - een voorstel maken voor afspraken over de begeleidingsplanbesprekingen: hoe willen bewoners hun familieleden / naastbetrokkenen hierbij betrekken? - actie ondernemen om de Trimencekaart helder te maken. In het volgende nummer van het familieblad zal een artikel worden geplaatst over de Trimencekaart; - uitbrengen van een nieuwsbrief: Wel en wee van de BW! Daarin kan men lezen wat er speelt rondom medewerkers, onderhoud, rol voor familie. Ook bewoners kunnen daarvoor een bijdrage aanleveren, bijvoorbeeld een verhaal, tekening, gedicht. 6 Familieblad mei 2011

7 Mantelzorgers en de huisarts Tien tips voor mantelzorgers 1. U bent mantelzorger als u vanuit een persoonlijke relatie langdurig en onbetaald zorgt voor partner, familielid, vriend of kennis. Het gaat dus niet om zorg of hulp die u geeft als beroepskracht of vanuit georganiseerd vrijwilligerswerk. 2. Zorgen voor uw naaste geeft vaak veel voldoening, maar kan ook heel zwaar zijn. Overschat uw eigen draagkracht niet. 3. Denk niet dat u het allemaal zelf moet kunnen redden. Veel mantelzorgers worden hierdoor zelf patiënt. 4. Zeg tegen de huisarts dat u mantelzorger bent en wacht hier niet mee tot de huisarts er naar vraagt. 5. U mag van uw huisarts verwachten dat hij aandacht voor u als mantelzorger heeft. Maar de huisarts kan alleen iets voor u doen als u zelf regelmatig aangeeft wat u wel en niet aan kunt. 6. Vertel uw huisarts hoe het is om mantelzorger te zijn. Dat komt ook andere mantelzorgers ten goede. 7. Vraag de huisarts om informatie over ondersteuning en hulp voor mantelzorgers. 8. Deelnemen aan activiteiten van de steunpunten mantelzorg/informele zorg kost tijd, maar levert ook wat op. Door ervaringen uit te wisselen met lotgenoten kunt u uw taak vaak beter aan. 9. Het steunpunt of de vrijwillige thuiszorg kan wellicht ook een vrijwilliger inzetten om u te ontlasten. 10. Meldt u aan bij het steunpunt mantelzorg/ informele zorg. Vraag de assistente om de contactgegevens of zoek ze op via www. pmo-ov.nl. Platform Mantelzorg Overijssel Preventie Hanzestreek heeft eigen Hyves De afdeling Preventie Regio Hanzestreek richt zich met haar activiteiten op mensen die een verhoogde kans lopen op psychische of psychiatrische problemen. Hierbij gaat het om het voorkomen van psychische problemen. Preventie biedt verschillende cursussen, trainingen en voorlichtingsbijeenkomsten met betrekking tot uiteenlopende onderwerpen en ziektebeelden. Met deze eigen Hyves (www.preventiedimence.hyves.nl) wil de afdeling Preventie cliënten informeren over het actuele aanbod. Ook als familielid van mensen met een psychisch of psychiatrisch probleem kunt u ondersteuning krijgen in de vorm van groepen en voorlichting. Kom gerust een kijkje nemen, dan ziet u filmpjes, het cursusaanbod, een eigen bloq etc. Voor een overzicht van het totale aanbod kunt u een kijkje nemen op de website: cursussen. In de cursussen en trainingen is het doel dat deelnemers zelf leren meer grip te krijgen op hun eigen situatie. Deelnemers van een preventieactiviteit worden niet ingeschreven bij Dimence. Familieblad mei

8 Psychiatrische cliënt is zachtaardig Begin april 2011 schiet een jongeman zijn machinegeweer leeg op winkelend publiek in Alphen aan de Rijn. Een afschuwelijk drama. In de berichtgeving wordt onder andere gemeld dat de man tien dagen opgenomen is geweest op een gesloten psychiatrische afdeling. Dat zou één en ander minder onbegrijpelijk maken. Helaas komt de psychiatrische cliënt voornamelijk in het nieuws als er door het toedoen van een verwarde persoon weer een onbegrijpelijk drama heeft plaatsgevonden. Die enkele voorvallen per jaar zijn, hoe tragisch ook, wel beeldbepalend voor de psychiatrische cliënt in het algemeen. Zo wordt door enkelingen het imago van een omvangrijke groep, vaak kwetsbare burgers, in een kwaad daglicht gesteld. Beziet men de populatie van psychiatrische ziekenhuizen, misschien afgezien van forensische instellingen, dan valt op dat deze mensen over het algemeen zachtaardig, vriendelijk zijn en geen vlieg kwaad doen. O.k., er zijn mensen tussen die af en toe door het lint gaan door psychotische belevingen, er zijn mensen die tijdelijk afgezonderd moeten worden. Maar over het geheel gezien gaat het er vredig aan toe binnen deze instellingen. De cliëntenbeweging timmert al vele jaren aan de weg om het imago van de psychiatrische cliënt te verbeteren. Echter, veel van de geïnvesteerde energie wordt met een klap ongedaan gemaakt door genoemde tragische gebeurtenissen. Telkens weer. En: onbekend maakt onbemind. We kunnen een voorbeeld nemen aan Groot Brittannië, alwaar een omvangrijke multi-media-publiekscampagne door de overheid heeft plaatsgevonden. Er werden onder andere portretten uitgezonden van bekende publieke personen, die een boekje open deden over hun psychiatrische verleden. Dé psychiatrische cliënt is niet gevaarlijk, overlast veroorzakend of onbetrouwbaar! Hij of zij is aandoenlijk doordat de media zo selectief en generaliserend over hem of haar berichten! Heico Klumpen Vrijwillig belangenbehartiger GGZ cliënten. 8 Familieblad mei 2011

9 Mentorschap op maat in de GGZ Op 25 november 2010 vond de officiële start van het project Mentorschap op Maat GGZ plaats. Als cliënten door hun geestelijke of lichamelijke toestand hun belangen niet kunnen behartigen, kan de direct naaste familie hen vertegenwoordigen. Wanneer er geen naaste familie beschikbaar is, dan kan de kantonrechter worden gevraagd een mentor te benoemen. Het is de taak van een benoemd mentor om de cliënt bij te staan bij het behartigen van zijn belangen van niet-materiële aard en om op nodige momenten op te treden als vertegenwoordiger van de cliënt m.b.t. dienstverzorging, verpleging (bv. het opstellen van een zorgplan) behandeling en begeleiding. Over Mentorschap Netwerk Nederland Als een mentor nodig is en niemand in de omgeving van de cliënt hiervoor gevraagd kan worden, dan kan men deze vraag stellen aan een van de twintig regionale stichtingen Mentorschap die in Nederland actief zijn. Mentorschap Netwerk Nederland (MNN) is de landelijke vereniging van deze regionale stichtingen Mentorschap. MNN steunt de regionale stichtingen en werkt aan de bevordering en borging van de kwaliteit van het vrijwillig mentorschap, het vergroten van de bekendheid met het mentorschap en het aantal vrijwillige mentoren. Het project Mentorschap op Maat GGZ Het project Mentorschap op Maat GGZ wil een flinke impuls geven aan het introduceren en ontwikkelen van mentorschap voor cliënten die langdurig zorg ontvangen binnen de GGZ. Doel is om de kwaliteit van leven te verbeteren van mensen die langdurig in GGZ-verblijfsvoorzieningen wonen of verblijven. Het gaat om maatwerk bij werving, opleiding, bemiddeling en begeleiding. Het project richt zich op ontwikkeling van good practices in drie pilotregio s: Friesland, Noord- en Zuid- Holland. Daarbij wil men bekendheid geven aan het project bij de volgende groepen: - de cliënten in de GGZ; mensen met langdurige ernstige psychiatrische aandoeningen; - GGZ-organisaties en - medewerkers; - regionale stichtingen Mentorschap. Het project heeft een begeleidingsgroep met vertegenwoordigers van cliënten benoemd op voorstel vanuit verschillende organisaties, aangesloten bij het Landelijk Platform GGZ. Ook is onder andere GGZ Nederland in de begeleidingsgroep vertegenwoordigd. Het project is financieel mogelijk dankzij een bijdrage van het Innovatiefonds Zorgverzekeraars. Voor meer informatie zie de nieuwsbrief: ggz/ Nieuwsbrief_GGZ_maart_ 2011.pdf (Bron: Nieuwsbrief Mentorschap op maat in de GGZ, maart 2011) Familieblad mei

10 Met vakantie in 2011 Librasol. Librasol organiseert vakanties, speciaal voor mensen met een GGZ-achtergrond, met de ondersteuning van psychiatrisch verpleegkundigen. Onder begeleiding van psychiatrische verpleegkundigen streeft Librasol de visie na om u vooral zelf de vakantie te laten indelen zoals u dat graag wilt. En daar waar nodig te ondersteunen. Informatie: telefoonnummer: (010) ; E- mail: of internet: Caravan Haaksbergen De stacaravan in Haaksbergen is bedoeld om familieleden (Ypsilonleden) die om financiële redenen niet op vakantie kunnen, de mogelijkheid te bieden er een weekje tussenuit te gaan. Huurprijs 100 euro per week + 10 euro per week voor gas en elektra en toeristenbelasting. Reserveren bij landelijk bureau van Ypsilon bij Rita Meijer: of Colombinehuis Het Colombinehuis is een vakantieverblijf in Flevoland dat zich richt op gezinnen met kinderen tot 18 jaar. Kinderen die om uiteenlopende redenen nauwelijks met vakantie kunnen, omdat ze een zware medische behandeling hebben gehad, rolstoelafhankelijk zijn, chronisch ziek zijn of onder zware emotionele druk leven. Meer weten? Kijk op de website: of neem contact op: of Vrouwe Stien Vanaf eind mei tot eind september zijn er mooie en boeiende vaarten te maken met het zeilschip Vrouwe Stien. GGZ-locaties, afdelingen of teams kunnen Vrouwe Stien huren voor dagtochten, meerdaagse vakanties of zeilcursussen. Informatie: Reakt Servicecentrum, tel: of Website: De Blauwe Gids Vakanties voor mensen met een handicap, staan er te kust en te keur in De Blauwe Gids. Hoewel het aan- bod grotendeels is afgestemd op mensen met een lichamelijke of zintuiglijke handicap, zijn er ook wel mogelijkheden voor psychiatrische patiënten. Er staat ook informatie in de gids over stichtingen en fondsen die financiële hulp bieden voor vakanties. De gids is aan te vragen via of per e- mail: Informatie op Bron: Ypsilon Nieuws, februari Familieblad mei 2011

11 Nuttige adressen Advies- en infolijn geestelijke gezondheidszorg. De cliëntenbond heeft een aparte telefoonlijn voor vragen, inlichtingen en advies omtrent de geestelijke gezondheidszorg. U kunt bellen naar: Op maandag en donderdag van tot uur kunt u bij hen terecht voor vragen. Anoiksis Vereniging voor mensen met schizofrenie Gansstraat 67a, 3582 EC Utrecht, tel Balans digitaal Landelijke vereniging voor ouders van kinderen met ontwikkelingsstoornissen bij leren en/of gedrag, waaronder ADHD, dyslexie en PDD-NOS. Postadres: Postbus 93, 3720 AB Bilthoven; Bezoekadres: Kwinkelier 39, 3722 AR Bilthoven. Advies- en Informatielijn: (ma-vr uur; 0,25 per minuut) Helpdesk Dyslexie: (ma vr uur gratis) Dimence GGZ Locatie Brinkgreven, Nico Bolkesteinlaan 1, 7416 SB Deventer, tel: , Landelijke Stichting Ouders en Verwanten van Drugsverslaafden LSOVD Tel. Hulpdienst: (ma vr uur; 0,15 per minuut) Nationale Ombudsman. Postbus 29729, 2502 LS s Gravenhage, tel Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA) Prof. Bronkhorstlaan 10, 3723 MB Bilthoven, tel Het doel van de NVA is de maatschappelijke positie van kinderen en volwassenen met autisme te versterken. Platform Mantelzorg Overijssel Kievitstraat 9, 7557 AP Hengelo, tel: , E mail: Regionale Inspectie voor geestelijke volksgezondheid. Postbus 9013, 6800 DR Arnhem, tel Schizofrenie Stichting Nederland. Oude Tempellaan 1, 3769 JA Soesterberg of Postbus 130, 3769 ZJ Soesterberg, tel Heeft als doel het publiek te informeren over schizofrenie en daarmee samenhangende onderwerpen; het beïnvloeden van kwaliteitsverbetering in de hulpverlening aan patiënten en familieleden Stichting Labyrint/In Perspectief. Landelijk bureau: F.C. Dondersstraat 29, 3572 JB Utrecht, of Postbus 12132, 3501 AC Utrecht, tel Geeft informatie aan familieleden van (ex)psychiatrische patiënten en organiseert steungroepen, thema-avonden en lotgenotentelefoon ( ). Stichting Landelijke Koepel Familieraden. Maliebaan 71-M, 3581 CG Utrecht, tel: , Vereniging voor Manisch Depressieven en betrokkenen Postbus 24076, 3502 MB Utrecht, tel MDS is een verstoring van de regelmaat in de stemming. De MD-mens heeft een heftig, turbulent gevoelsleven, gepaard gaand met enorme pieken en diepe dalen. Vereniging Ypsilon. Prins Bernhardlaan 177, 2273 DP Voorburg, tel Vereniging van familieleden van chronisch psychotische en schizofrene mensen. Organiseert gespreksavonden. Belangenbehartiging van patiënten. De website van het Trimbos-instituut biedt een overzicht van circa 250 adressen op het gebied van de GGz. (www.trimbos.nl) Familieblad mei

12 DE FAMILIERAADSLEDEN De huidige Familieraadsleden zijn familie / naastbetrokkenen van cliënten die meestal al wat langere tijd opgenomen zijn op de locatie Brinkgreven ofwel die Beschermd Wonen in Deventer. Zij willen u desgewenst graag informeren over hun ervaringen hiermee. Ook met vragen van allerlei aard willen zij u heel graag tot steun zijn met hun ervaring in de GGZ. Zij weten misschien niet altijd het antwoord, maar kunnen u wellicht doorverwijzen. Belt, schrijft of mailt u gerust met: Anne-Marie Crone-Heerings Kerkstraat BW Eibergen, tel Heidy van Esch Ganzeboomweg ET Schalkhaar, tel Tine Olthoff Jhr.mr. G.W. Molleruslaan2, 7316 AT Apeldoorn, tel Maritha Schasfoort Haagbeukweg BE Deventer, tel Fien Wolfkamp, ondersteuner Familieraad ( op werkdagen: maandag, dinsdagmorgen en donderdag) tel Wilt u de Familieraad komen versterken? Bel, schrijf of mail of vul onderstaande bon in en stuur deze naar: Dimence, t.a.v. de Familieraad, locatie Henri Dunant, Postbus 5003, 7400 GC Deventer Ik wil graag vrijblijvend een vergadering van de Familieraad bijwonen Ik wil graag als lid de Familieraad komen versterken Ik wil graag meer informatie over de Familieraad Naam: Straat: Postcode:. Plaats:.. Tel.nr adres:. 12 Familieblad mei 2011

3.12 Familie en cliëntenorganisaties in de GGZ. Familie-organisaties. Handleiding Familiebeleid

3.12 Familie en cliëntenorganisaties in de GGZ. Familie-organisaties. Handleiding Familiebeleid 3.12 Familie en cliëntenorganisaties in de GGZ Familie-organisaties Balans Balans is een landelijke vereniging voor ouders van kinderen met ontwikkelingsstoornissen bij leren en/of gedrag, waaronder ADHD,

Nadere informatie

F ili d. Dit blad is een uitgave van de Familieraad langerdurend verblijf Deventer van Dimence. Zeker weten

F ili d. Dit blad is een uitgave van de Familieraad langerdurend verblijf Deventer van Dimence. Zeker weten Dimence GGZ toestel 9806 www.dimence.nl Locatie Brinkgreven Nico Bolkesteinlaan 1 7416 SB Deventer 0570-639600 www.dimence.nl F ili d Dit blad is een uitgave van de Familieraad langerdurend verblijf Deventer

Nadere informatie

Natuurlijk kan ik er niet aan voorbijgaan.

Natuurlijk kan ik er niet aan voorbijgaan. Familieraad Dit blad is een uitgave van de Familieraad van de regio Hanzestreek van Dimence Adres: Dimence, GGZ, Locatie Brinkgreven, Nico Bolkesteinlaan 1, 7416 SB Deventer, telefoon: 0570-639600, toestel

Nadere informatie

Dit blad is een uitgave van de Familieraad langdurend verblijf Deventer van Dimence. Meepraten

Dit blad is een uitgave van de Familieraad langdurend verblijf Deventer van Dimence. Meepraten Dimence GGZ toestel 9806 www.dimence.nl Locatie Brinkgreven Meepraten Nico Bolkesteinlaan 1 7416 SB Deventer 0570-639600 www.dimence.nl Dit blad is een uitgave van de Familieraad langdurend verblijf Deventer

Nadere informatie

Dit blad is een uitgave van de Familieraad langerdurend verblijf Deventer van Dimence

Dit blad is een uitgave van de Familieraad langerdurend verblijf Deventer van Dimence Familieraad Dit blad is een uitgave van de Familieraad langerdurend verblijf Deventer van Dimence Adres: Dimence, GGZ, Locatie Brinkgreven, Nico Bolkesteinlaan 1, 7416 SB Deventer, telefoon: 0570-639600,

Nadere informatie

Voor veel mensen een magische datum. Er wordt die dag getrouwd en gerouwd.

Voor veel mensen een magische datum. Er wordt die dag getrouwd en gerouwd. Familieraad Dit blad is een uitgave van de Familieraad langerdurend verblijf Deventer van Dimence Adres: Dimence, GGZ, Locatie Brinkgreven, Nico Bolkesteinlaan 1, 7416 SB Deventer, telefoon: 0570-639600,

Nadere informatie

KOPPen bij elkaar en schouders eronder. Informatie voor kinderen van ouders met psychiatrische problemen

KOPPen bij elkaar en schouders eronder. Informatie voor kinderen van ouders met psychiatrische problemen KOPPen bij elkaar en schouders eronder Informatie voor kinderen van ouders met psychiatrische problemen Mama, waarom huil je? Mama, ben je nu weer verdrietig? Papa, gaan we naar het zwembad? Waarom niet?

Nadere informatie

Van familie moet je het hebben

Van familie moet je het hebben Dimence GGZ toestel 9806 www.dimence.nl Locatie Brinkgreven Nico Bolkesteinlaan 1 7416 SB Deventer 0570-639600 www.dimence.nl F ili d Dit blad is een uitgave van de Familieraad langerdurend verblijf Deventer

Nadere informatie

De Stemmenpolikliniek

De Stemmenpolikliniek Universitair Centrum Psychiatrie (UCP) De Stemmenpolikliniek Inhoud Inleiding 1 Stemmen horen 1 De behandeling 2 Kennismaking 3 De inhoud van de behandeling 3 Behandelaars 4 Vragen 4 Belangrijke adressen

Nadere informatie

Welkom bij Centrum Jeugd. Informatie voor kinderen, jongeren en hun familieleden

Welkom bij Centrum Jeugd. Informatie voor kinderen, jongeren en hun familieleden Welkom bij Centrum Jeugd Informatie voor kinderen, jongeren en hun familieleden Welkom bij Centrum Jeugd Je gaat deelnemen aan een van de behandelingen bij Centrum Jeugd van GGz Breburg. De behandelaren

Nadere informatie

Psychiatrie. De Stemmenpolikliniek

Psychiatrie. De Stemmenpolikliniek Psychiatrie De Stemmenpolikliniek Inhoud Inleiding 0 Stemmen horen 0 Klachten en symptomen 0 Oorzaken De behandeling 0 Doel 0 Voor wie 0 Tijdsduur 0 De inhoud van de behandeling 0 Coping-training 0 Psycho-educatie

Nadere informatie

De stem van de familie

De stem van de familie Dimence GGZ toestel 9806 www.dimence.nl Locatie Brinkgreven Familieraad Dit blad is een uitgave van de Familieraad langerdurend verblijf Deventer van Dimence Op 24 maart jl. was er weer een contactdag

Nadere informatie

De mantelzorg DER LIEFDE

De mantelzorg DER LIEFDE De mantelzorg DER LIEFDE Ongeveer 3,5 miljoen Nederlanders zorgen onbetaald en langdurig voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende partner of familielid. Ook op de HAN zijn veel medewerkers

Nadere informatie

Informatie voor familie en betrokkenen van patiënten die opgenomen zijn op afdeling psychiatrie (PAAZ)

Informatie voor familie en betrokkenen van patiënten die opgenomen zijn op afdeling psychiatrie (PAAZ) Psychiatrie Informatie voor familie en betrokkenen van patiënten die opgenomen zijn op afdeling psychiatrie (PAAZ) www.catharinaziekenhuis.nl Patiëntenvoorlichting: patienten.voorlichting@catharinaziekenhuis.nl

Nadere informatie

Partners in zorg Familiebeleid GGZ Rivierduinen

Partners in zorg Familiebeleid GGZ Rivierduinen Partners in zorg Familiebeleid GGZ Rivierduinen Informatie voor familieleden, naasten en cliënten Inhoud Contactgegevens voor familieleden 1. Inleiding 2. Betrokken? Ja, tenzij 3. Familiebeleid in het

Nadere informatie

Schizofrenie. Leven in een andere wereld. Deze folder is voor doven en slechthorenden die meer willen weten over schizofrenie

Schizofrenie. Leven in een andere wereld. Deze folder is voor doven en slechthorenden die meer willen weten over schizofrenie ggz voor doven & slechthorenden Schizofrenie Leven in een andere wereld Deze folder is voor doven en slechthorenden die meer willen weten over schizofrenie Herkent u dit? Denkt u wel eens dingen te zien

Nadere informatie

Maak kennis. met GGZ Friesland

Maak kennis. met GGZ Friesland Maak kennis met GGZ Friesland Psychische klachten hebben veel invloed op het dagelijks leven. Elke dag is een uitdaging en het is moeilijk om een normaal leven te leiden, contacten te onder houden, naar

Nadere informatie

Zoete lieve Gerritje

Zoete lieve Gerritje Dimence GGZ toestel 639806 www.dimence.nl Locatie Brinkgreven Nico Bolkesteinlaan 1 7416 SB Deventer 0570-639600 www.dimence.nl Dit blad is een uitgave van de Familieraad langdurend verblijf Deventer van

Nadere informatie

Poliklinische behandeling

Poliklinische behandeling Poliklinische behandeling Ouderen Poliklinische behandeling Introductie Mondriaan Ouderen is een onderdeel van Mondriaan. We verlenen hulp aan mensen van 65 jaar en ouder, die behoefte hebben aan behandeling,

Nadere informatie

HULP BIJ ZORG VOOR EEN ANDER

HULP BIJ ZORG VOOR EEN ANDER Steunpunt Mantelzorg Nieuwegein HULP BIJ ZORG VOOR EEN ANDER Steunpunt Mantelzorg Nieuwegein Zorgen voor een ander, dan doe je gewoon.. Maar soms is een beetje hulp en steun meer dan welkom! In Nieuwegein

Nadere informatie

Dit blad is een uitgave van de Familieraad langdurend verblijf Deventer van Dimence. Prikkeltjes

Dit blad is een uitgave van de Familieraad langdurend verblijf Deventer van Dimence. Prikkeltjes Dimence GGZ toestel 639806 www.dimence.nl Locatie Brinkgreven Nico Bolkesteinlaan 1 7416 SB Deventer 0570-639600 www.dimence.nl Dit blad is een uitgave van de Familieraad langdurend verblijf Deventer van

Nadere informatie

Mét familie gaat het beter

Mét familie gaat het beter Mét familie gaat het beter GGZ ingeest staat voor een gelijkwaardige samenwerking tussen patiënt, hulpverlener en u. In deze brochure leest u hoe we u als familielid, vriend of andere naaste van de patiënt

Nadere informatie

GGzE centrum psychotische stoornissen. Act. Zorg bij de eerste psychose. Informatie voor cliënten >>

GGzE centrum psychotische stoornissen. Act. Zorg bij de eerste psychose. Informatie voor cliënten >> GGzE centrum psychotische stoornissen Act Zorg bij de eerste psychose Informatie voor cliënten >> Uw klachten de baas en het dagelijks leven weer oppakken GGzE centrum psychotische stoornissen geeft behandeling

Nadere informatie

Poliklinische behandeling

Poliklinische behandeling Poliklinische behandeling Ouderen Poliklinische behandeling Introductie Mondriaan Ouderen is een onderdeel van Mondriaan. We verlenen hulp aan mensen van 65 jaar en ouder, die behoefte hebben aan behandeling,

Nadere informatie

Familie en Altrecht hebben elkaar nodig!

Familie en Altrecht hebben elkaar nodig! Familie en Altrecht hebben elkaar nodig! informatie voor familie en direct betrokkenen 3 Familie en vrienden zijn vaak betrokken bij de behandeling en begeleiding van patiënten van Altrecht. Zij vormen

Nadere informatie

18 JAAR. Tijdens een heel gezellig samenzijn hebben. Momenteel heeft de functie van Klachtenfunctionaris

18 JAAR. Tijdens een heel gezellig samenzijn hebben. Momenteel heeft de functie van Klachtenfunctionaris 18 JAAR Het jaar 2013 is van start gegaan. Spannend wat er allemaal gaat gebeuren. In onze directe omgeving en ook in de omgeving van de GGz-cliënt. De Familieraad probeert de ontwikkelingen zo goed mogelijk

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG > Retouradres De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag T 070 340 79 11 F 070 340 98 34 www.rijksoverheid.nl Kenmerk

Nadere informatie

De Week gaat van start met de Breingeindag op maandag 26 maart 2012 in t Veerhuis te Nieuwegein.

De Week gaat van start met de Breingeindag op maandag 26 maart 2012 in t Veerhuis te Nieuwegein. Op zoek naar waardevolle contacten De werkgroep Week van de Psychiatrie organiseert van 26 tot en met 31 maart 2012 de 38e Week van de Psychiatrie. Het thema van de Week van de Psychiatrie 2012 is Contact

Nadere informatie

Aanmelden. informatie over hoe wij jou helpen naar een leven zonder verslavende middelen

Aanmelden. informatie over hoe wij jou helpen naar een leven zonder verslavende middelen Aanmelden informatie over hoe wij jou helpen naar een leven zonder verslavende middelen Vind je dat je in het weekend te veel coke, speed of xtc gebruikt? Heb je weer geblowd of gedronken, terwijl je dat

Nadere informatie

Voor familie en betrokkenen

Voor familie en betrokkenen Voor familie en betrokkenen Familiebeleid Voor familie en betrokkenen Introductie Het is niet gemakkelijk als uw partner, familielid of kennis met psychische problemen en/of een verslaving worstelt. U

Nadere informatie

Kinderen. Hoe Yulius kinderen met autisme kan helpen

Kinderen. Hoe Yulius kinderen met autisme kan helpen Kinderen Hoe Yulius kinderen met autisme kan helpen Voor wie is dit boekje? Je hebt dit boekje gekregen omdat je autisme hebt of omdat je nog niet zeker weet of je autisme hebt. Je bent dan bij Yulius

Nadere informatie

Dit blad is een uitgave van de Familieraad langdurend verblijf Deventer van Dimence. Dubbel30

Dit blad is een uitgave van de Familieraad langdurend verblijf Deventer van Dimence. Dubbel30 Dimence GGZ toestel 639806 www.dimence.nl Locatie Brinkgreven Nico Bolkesteinlaan 1 7416 SB Deventer 0570-639600 www.dimence.nl Dit blad is een uitgave van de Familieraad langdurend verblijf Deventer van

Nadere informatie

Netwerk Ouderenzorg Regio Noord

Netwerk Ouderenzorg Regio Noord Netwerk Ouderenzorg Regio Noord Vragenlijst Behoefte als kompas, de oudere aan het roer Deze vragenlijst bestaat vragen naar uw algemene situatie, lichamelijke en geestelijke gezondheid, omgang met gezondheid

Nadere informatie

Mantelzorg en mantelzorgondersteuning

Mantelzorg en mantelzorgondersteuning Welzijn Ouderen Thuisadministratie Mantelzorg en mantelzorgondersteuning Voor iedereen in Amsterdam-Noord. Dus ook voor u! Doras Maatschappelijke dienstverlening Amsterdam-Noord Mantelzorg en mantelzorgondersteuning

Nadere informatie

Depressie. Meer dan een somber gevoel. Deze folder is voor doven en slechthorenden die meer willen weten over depressie

Depressie. Meer dan een somber gevoel. Deze folder is voor doven en slechthorenden die meer willen weten over depressie ggz voor doven & slechthorenden Depressie Meer dan een somber gevoel Deze folder is voor doven en slechthorenden die meer willen weten over depressie Herkent u dit? Iedereen is wel eens somber of treurig.

Nadere informatie

Een niet vrijwillige opname in het verpleeghuis

Een niet vrijwillige opname in het verpleeghuis Een niet vrijwillige opname in het verpleeghuis Ouderen Een niet vrijwillige opname in het verpleeghuis Introductie Op dit moment is uw dementerend familielid in behandeling bij Mondriaan Ouderen van Mondriaan.

Nadere informatie

Hoe Yulius jongeren met autisme kan helpen

Hoe Yulius jongeren met autisme kan helpen Jongeren Hoe Yulius jongeren met autisme kan helpen Vragen? Voor wie is deze brochure? Je hebt deze brochure gekregen omdat je autisme hebt of nog niet zeker weet of je autisme hebt. Je bent dan bij Yulius

Nadere informatie

Slachtoffers van mensenhandel en geestelijke gezondheidszorg

Slachtoffers van mensenhandel en geestelijke gezondheidszorg Slachtoffers van mensenhandel en geestelijke gezondheidszorg Informatie voor cliënten Cliënten en geestelijke gezondheidszorg Slachtoffers van mensenhandel hebben vaak nare dingen meegemaakt. Ze zijn geschokt

Nadere informatie

Deeltijdbehandeling. Mondriaan. Informatie voor cliënten. Ouderen. voor geestelijke gezondheid

Deeltijdbehandeling. Mondriaan. Informatie voor cliënten. Ouderen. voor geestelijke gezondheid Deeltijdbehandeling Informatie voor cliënten Ouderen Mondriaan voor geestelijke gezondheid Ouderen Deeltijdbehandeling De Divisie Ouderen is een onderdeel van Mondriaan. We verlenen hulp aan mensen van

Nadere informatie

Klachtencommissie Let op!

Klachtencommissie Let op! klachten commissie U kunt bij HVO-Querido te maken krijgen met iets waarover u niet tevreden bent. Neem dan contact met ons op; meestal komen we er samen uit. Mocht dat niet het geval zijn, dan kunt u

Nadere informatie

Als u niet tevreden bent. Klachtenbrochure

Als u niet tevreden bent. Klachtenbrochure Als u niet tevreden bent Klachtenbrochure Over de Dimence Groep Bij de Dimence Groep is de zorg ondergebracht in een aantal stichtingen met ieder een eigen doelgroep. Dimence Groep heeft de gezamenlijke

Nadere informatie

Welkom bij GGNet Jeugd! Informeren en deelnemen

Welkom bij GGNet Jeugd! Informeren en deelnemen GGNet Jeugd Ook voor u! Wat kan en mag u van GGNet Jeugd verwachten? Informatie voor ouders en andere direct betrokkenen van kinderen en jongeren die in behandeling zijn bij GGNet Jeugd 2 Als moeder vind

Nadere informatie

ik? Houd je spreekbeurt over GGNet

ik? Houd je spreekbeurt over GGNet ik? Houd je spreekbeurt over GGNet 1 Houd je spreekbeurt over GGNet Krijg je zelf hulp van GGNet Jeugd? Of je vader/moeder/broer(tje)/zus(je) of iemand anders die je kent? Werkt één van je ouders bij GGNet?

Nadere informatie

Suïcide en suïcidepreventie

Suïcide en suïcidepreventie Suïcide en suïcidepreventie D. Linszen, psychiater Suïcide(preventie), de rol van verpleegkundigen en verzorgenden Reehorst, Ede 2017 Amsterdam First Episode Study: Critical Period RCT (1998-2007): relapse

Nadere informatie

Als u niet tevreden bent. Klachtenbrochure

Als u niet tevreden bent. Klachtenbrochure Als u niet tevreden bent Klachtenbrochure Inhoud Pagina Wat is een klacht? 5 Wie kan een klacht indienen? 5 Hoe dient u een klacht in? 5 Wat doet de klachtenfunctionaris voor u? 6 Wat doet de klachtencommissie

Nadere informatie

Dementiepoli. Ouderen

Dementiepoli. Ouderen Dementiepoli Ouderen Dementiepoli Informatie voor cliënten, familie en betrokkenen Met deze folder willen we u en uw familieleden en/of verzorgers graag informeren over de gang van zaken bij de dementiepoli.

Nadere informatie

Centrum voor kinder- en jeugdpsychiatrie

Centrum voor kinder- en jeugdpsychiatrie Centrum voor kinder- en jeugdpsychiatrie Informatie voor cliënten, familie en betrokkenen Centrum voor kinder- en jeugdpsychiatrie Maelsonstraat 1 1624 NP HOORN 088 65 65 010 www.ggz-nhn.nl/jeugd www.ggz-nhn.nl

Nadere informatie

Behandelhuis afdeling Psychiatrie

Behandelhuis afdeling Psychiatrie Behandelhuis afdeling Psychiatrie U bent opgenomen of overweegt u te laten opnemen in het Behandelhuis van de afdeling Psychiatrie van Rijnstate Arnhem. Meer informatie hierover vindt u in deze folder.

Nadere informatie

MEE. Ondersteuning bij leven met een beperking. Voor cliënten

MEE. Ondersteuning bij leven met een beperking. Voor cliënten MEE Ondersteuning bij leven met een beperking Voor cliënten Ik red me prima, maar nu mijn zoontje zich niet normaal ontwikkelt weet ik het even niet meer. Mijn beperking vraagt om aanpassingen in huis.

Nadere informatie

Angst de baas voor 55+

Angst de baas voor 55+ Angst de baas voor 55+ Ouderen Angst de baas voor 55+ Introductie Ben ik mijn angst de baas? Ieder mens is wel eens bang. Gelukkig maar, want angst kan mensen waarschuwen voor gevaar. Angst is pas een

Nadere informatie

VRAGENLIJST PIJLER 1 FAMILIEBELEID

VRAGENLIJST PIJLER 1 FAMILIEBELEID VRAGENLIJST PIJLER 1 FAMILIEBELEID Deze vragenlijst is gebaseerd op de Criteria Familiebeleid van het Landelijk Platform GGz. De Kwaliteitscriteria Familiebeleid is het product van het meerjarenproject

Nadere informatie

Welkom bij GGz Breburg. Onderzoek, diagnostiek en behandeling Informatie voor cliënten

Welkom bij GGz Breburg. Onderzoek, diagnostiek en behandeling Informatie voor cliënten Welkom bij GGz Breburg Onderzoek, diagnostiek en behandeling Informatie voor cliënten 2 Inhoudsopgave 1. Aanmelding... 5 2. Onderzoek... 6 3. Hoe gaat uw behandeling verder?... 8 4. Waar kunnen familie

Nadere informatie

Ook voor u! Ik? Wat kan en mag u van GGNet verwachten?

Ook voor u! Ik? Wat kan en mag u van GGNet verwachten? Ook voor u! Wat kan en mag u van GGNet verwachten? Ik? Informatie voor ouders en andere direct betrokkenen van kinderen en jongeren die in behandeling zijn bij GGNet Als moeder vind ik het moeilijk te

Nadere informatie

Geestelijke Gezondheidszorg Eindhoven en de Kempen. Vrijwilligerswerk. GGzE zoekt maatjes. Algemene informatie >>

Geestelijke Gezondheidszorg Eindhoven en de Kempen. Vrijwilligerswerk. GGzE zoekt maatjes. Algemene informatie >> Geestelijke Gezondheidszorg Eindhoven en de Kempen Vrijwilligerswerk GGzE zoekt maatjes Algemene informatie >> ggze ondersteunt jaarlijks meer dan 18.000 mensen, jong en oud. GGzE biedt hulp aan mensen

Nadere informatie

MANIEREN OM MET OUDERPARTICIPATIE OM TE GAAN

MANIEREN OM MET OUDERPARTICIPATIE OM TE GAAN Blijf kalm; Verzeker je ervan dat je de juiste persoon aan de lijn hebt; Zeg duidelijk wie je bent en wat je functie is; Leg uit waarom je belt; Geef duidelijke en nauwkeurige informatie en vertel hoe

Nadere informatie

Ambulante. Kop 1, pagina 1 Kop 2, pagina 1! Ouderenpsychiatrie

Ambulante. Kop 1, pagina 1 Kop 2, pagina 1! Ouderenpsychiatrie Ambulante Kop 1, pagina 1 Kop 2, pagina 1! Ouderenpsychiatrie Ouderen kunnen door allerlei oorzaken last hebben van psychische problemen. Als deze problemen langer duren is het heel begrijpelijk dat u

Nadere informatie

Behandeling op de PAAZ Informatie voor familieleden en betrokkenen

Behandeling op de PAAZ Informatie voor familieleden en betrokkenen Behandeling op de PAAZ Informatie voor familieleden en betrokkenen Inhoudsopgave Klik op het onderwerp om verder te lezen Wat is de PAAZ? 1 Wanneer is behandeling op de PAAZ nodig? 1 Is de PAAZ een gesloten

Nadere informatie

Informatie voor hulpvragers over Vrijwillige Hulp Thuis

Informatie voor hulpvragers over Vrijwillige Hulp Thuis Informatie voor hulpvragers over Vrijwillige Hulp Thuis postadres Postbus 149 2350 AC Leiderdorp T (071) 516 14 45 F (071) 516 13 09 E info@activite.nl I www.activite.nl thuis in wonen, welzijn en zorg

Nadere informatie

centrum voor verstandelijke beperking en psychiatrie MET ELKAAR VOOR ELKAAR

centrum voor verstandelijke beperking en psychiatrie MET ELKAAR VOOR ELKAAR centrum voor verstandelijke beperking en psychiatrie MET ELKAAR VOOR ELKAAR De Swaai is een samenwerking tussen GGZ Friesland en Talant en biedt volwassenen met zowel een verstandelijke beperking als

Nadere informatie

Ik heb een klacht, wat nu? Landelijk Meldpunt

Ik heb een klacht, wat nu? Landelijk Meldpunt Ik heb een klacht, wat nu? Landelijk Meldpunt Z0rg Het Landelijk Meldpunt Zorg helpt u verder! Soms loopt het contact met uw zorgverlener anders dan u had verwacht. Er ging bijvoorbeeld iets mis bij uw

Nadere informatie

U hoeft geen postzegel te plakken! Binnen vijf werkdagen na ontvangst van de brief nemen wij contact met u op.

U hoeft geen postzegel te plakken! Binnen vijf werkdagen na ontvangst van de brief nemen wij contact met u op. Maliebaan 87, 3581 CG Utrecht T 030 271 83 53, F 030 271 62 56 secretariaat@pvp.nl, www.pvp.nl Utrecht, 2015 Onderwerp: Informatiepakket Voorwaardelijke Machtiging Helpdesk PVP T 0900 4448888 helpdesk@pvp.nl

Nadere informatie

Familie & betrokkenen psychiatrie

Familie & betrokkenen psychiatrie Familie & betrokkenen psychiatrie Inleiding Een familielid, vriend(in) of bekende van u is opgenomen in het Radboudumc op de afdeling psychiatrie. De afdeling Psychiatrie omvat twee opnameafdelingen:

Nadere informatie

Je rijbewijs halen, ook als je autisme of ADHD, hebt. Het Kan!

Je rijbewijs halen, ook als je autisme of ADHD, hebt. Het Kan! Uitgebreid Artikel Rijles, autisme, adhd Je rijbewijs halen, ook als je autisme of ADHD, hebt. Het Kan! Inleiding Tegenwoordig kun je al starten met lessen als je 16,5 jaar bent. Iedere jongere wil wel

Nadere informatie

Lesbrief over jonge mantelzorgers

Lesbrief over jonge mantelzorgers Lesbrief over jonge mantelzorgers www.2becool.nl Inleiding Doel van de les: Term jonge mantelzorger begrijpen, herkennen jonge mantelzorger in eigen omgeving, nadenken over behoeften van en steun voor

Nadere informatie

Vrijwilligerswerk Vrijwillige hulp

Vrijwilligerswerk Vrijwillige hulp Vrijwilligerswerk Mantelzorg Vrijwillige hulp Burenhulp Maak samen het verschil. Vrijwilligerswerk Vrijwilligers maken het verschil. Hun inzet op het gebied van onder andere cultuur, zorg, sport, natuur

Nadere informatie

Generalistische Basis GGZ en Specialistische GGZ

Generalistische Basis GGZ en Specialistische GGZ Generalistische Basis GGZ en Specialistische GGZ Informatie voor huisartsen Organisatie voor geestelijke gezondheidszorg GGZ Rivierduinen biedt vele vormen van geestelijke gezondheidszorg voor alle leeftijden;

Nadere informatie

Inleiding. En uw parochie kan daaraan meedoen!

Inleiding. En uw parochie kan daaraan meedoen! MaS In de Parochie Inleiding De maatschappelijke stage (MaS) is definitief begonnen en in volle gang. In Nederland zijn middelbare scholieren verplicht gedurende hun middelbare school carrière een maatschappelijke

Nadere informatie

Onze eerste kennismaking. informatie voor cliënten. Onderdeel van Arkin

Onze eerste kennismaking. informatie voor cliënten. Onderdeel van Arkin Onze eerste kennismaking informatie voor cliënten Onderdeel van Arkin Welkom bij PuntP. U bent via uw huisarts of een andere hulpverlener naar PuntP verwezen en binnenkort hebt u uw eerste afspraak. In

Nadere informatie

Maak het waar met de cliëntenraad

Maak het waar met de cliëntenraad Maak het waar met de cliëntenraad Ouderen Maak het waar met de cliëntenraad Wat is de Cliëntenraad ouderen De cliëntenraad is een groep van vijf tot tien mensen die met de directeur overlegt over bepaalde

Nadere informatie

verslavings VRIJ LEVEN

verslavings VRIJ LEVEN IEDER MENS IS BESTEMD OM VRIJ TE ZIJN verslavings VRIJ LEVEN INFORMATIE VOOR CLIËNTEN GELOOF IN VRIJHEID WELKOM BIJ TERWILLE BEDANKT VOOR JE AANMELDING BIJ TERWILLE. GOED DAT JE DEZE STAP HEBT GEZET. OM

Nadere informatie

Rechtspositie. Mondriaan. Mondriaan. van opgenomen patiënten. voor geestelijke gezondheid

Rechtspositie. Mondriaan. Mondriaan. van opgenomen patiënten. voor geestelijke gezondheid Rechtspositie van opgenomen patiënten Mondriaan Mondriaan voor geestelijke gezondheid Inhoud Voorwoord 3 Algemene rechten 4 Beperkingen van algemene rechten 4 Vrijwillige en onvrijwillige opname 5 Recht

Nadere informatie

GGzE centrum psychotische stoornissen. Algemene informatie >>

GGzE centrum psychotische stoornissen. Algemene informatie >> GGzE centrum psychotische stoornissen GGzE centrum psychotische stoornissen Algemene informatie >> We zijn er zowel voor mensen met een eerste psychose als voor mensen met langer durende psychotische klachten.

Nadere informatie

U heeft gekozen voor de revalidatie van Meriant, dè geriatrische revalidatiezorg in en om Heerenveen en Wolvega. Wij heten u van harte welkom!

U heeft gekozen voor de revalidatie van Meriant, dè geriatrische revalidatiezorg in en om Heerenveen en Wolvega. Wij heten u van harte welkom! Welkom bij Meriant Dienstverlening voor geriatrische revalidatiezorg U heeft gekozen voor de revalidatie van Meriant, dè geriatrische revalidatiezorg in en om Heerenveen en Wolvega. Wij heten u van harte

Nadere informatie

[PILOT] Aan de slag met de Hoofdzaken Ster

[PILOT] Aan de slag met de Hoofdzaken Ster [PILOT] Aan de slag met de Hoofdzaken Ster! Hoofdzaken Ster Copyright EffectenSter BV 2014 Hoofdzaken Ster SOCIALE VAARDIGHEDEN VERSLAVING DOELEN EN MOTIVATIE 10 9 8 10 9 8 7 6 4 3 2 1 7 6 4 3 2 1 10 9

Nadere informatie

over vertegenwoordiging van mensen met een psychische of psychiatrische aandoening

over vertegenwoordiging van mensen met een psychische of psychiatrische aandoening over vertegenwoordiging van mensen met een psychische of psychiatrische aandoening Als je tijdelijk niet zelf kunt beslissen... 1 2 Als je tijdelijk niet zelf kunt beslissen... COLOFON Deze folder is opgesteld

Nadere informatie

Steunpunt Mantelzorg Veenendaal

Steunpunt Mantelzorg Veenendaal Steunpunt Mantelzorg Veenendaal Omdat u belangrijk bent! Omdat jij belangrijk bent! 1 Zorgt u langdurig en onbetaald voor een naaste die extra hulp nodig heeft? Zorgt u bijvoorbeeld voor een ouder, partner,

Nadere informatie

Special Cursusaanbod Bureau Herstel. Bureau Herstel organiseert.

Special Cursusaanbod Bureau Herstel. Bureau Herstel organiseert. Nummer 2, jaargang 4, juli 2015 Special Cursusaanbod Bureau Herstel Beste lezer.. Voor je ligt de Herstel nieuwsbrief. Deze keer met als onderwerp het cursusaanbod van Bureau Herstel. Cursusaanbod voor

Nadere informatie

Beschermde woonvorm Caumerbeek

Beschermde woonvorm Caumerbeek Beschermde woonvorm Caumerbeek Volwassenen Beschermde woonvorm Caumerbeek Introductie De Volwassenenzorg verleent hulp aan volwassenen tussen 18 en 65 jaar die langer dan een jaar psychiatrische problemen

Nadere informatie

Is iemand in jouw omgeving verslaafd?

Is iemand in jouw omgeving verslaafd? Is iemand in jouw omgeving verslaafd? Verslaafd aan Jou ondersteunt en informeert de omgeving van verslaafden. Vaak gaat alle aandacht uit naar de verslaafde en daardoor wordt soms niet gezien dat familie

Nadere informatie

Klachtmeldingsformulier patiënten SymforaMeander

Klachtmeldingsformulier patiënten SymforaMeander Klachtmeldingsformulier patiënten SymforaMeander Hebt u vragen over dit formulier? Bel de klachtencommissie Telefoonnummers: zie pagina 6 Datum klachtmelding: Datum ontvangst klachtmelding: Klachtnummer:

Nadere informatie

Dagbehandeling. Ouderen

Dagbehandeling. Ouderen Dagbehandeling Ouderen Dagbehandeling Mondriaan Ouderen geeft behandeling, ondersteuning en begeleiding aan mensen met psychische en psychiatrische problemen vanaf de derde levensfase. Mondriaan Ouderen

Nadere informatie

De huisarts. De psycholoog. Published on 113Online zelfmoordpreventie (https://www.113online.nl)

De huisarts. De psycholoog. Published on 113Online zelfmoordpreventie (https://www.113online.nl) Published on 113Online zelfmoordpreventie (https://www.113online.nl) Home > Over hulpverleners Verschillende soorten hulpverleners hebben verschillende opleidingen. Door dit verschil zijn ze goed in verschillende

Nadere informatie

Voor familie en betrokkenen

Voor familie en betrokkenen Voor familie en betrokkenen Familiebeleid Voor familie en betrokkenen Introductie Het is niet gemakkelijk als uw partner, familielid of kennis met psychische problemen en/of een verslaving worstelt. U

Nadere informatie

Ouderenpsychiatrie. Algemene informatie voor patiënten

Ouderenpsychiatrie. Algemene informatie voor patiënten Ouderenpsychiatrie Algemene informatie voor patiënten 2 In deze folder staat wat u van Altrecht Ouderenpsychiatrie kunt verwachten. Wanneer kunt u bij ons terecht? U kunt bij ons terecht als u een oudere

Nadere informatie

Familie en Reinier van Arkel We hebben elkaar nodig

Familie en Reinier van Arkel We hebben elkaar nodig Familie en Reinier van Arkel We hebben elkaar nodig Informatie voor familieleden en naastbetrokkenen over het familiebeleid van Reinier van Arkel Inhoud Inleiding...4 Samenwerken met en informeren van

Nadere informatie

Dementiepoli. Mondriaan. Informatie voor cliënten, familie en betrokkenen. Ouderen. voor geestelijke gezondheid

Dementiepoli. Mondriaan. Informatie voor cliënten, familie en betrokkenen. Ouderen. voor geestelijke gezondheid Dementiepoli Informatie voor cliënten, familie en betrokkenen Ouderen Mondriaan voor geestelijke gezondheid Ouderen Dementiepoli Als je geheugen je in de steek laat... September 2011 Copyright Mondriaan

Nadere informatie

Dementiepoli. Ouderen

Dementiepoli. Ouderen Dementiepoli Ouderen Dementiepoli Informatie voor cliënten, familie en betrokkenen Met deze folder willen we u en uw familieleden en/of verzorgers graag informeren over de gang van zaken bij de dementiepoli.

Nadere informatie

Promens Care. Triadekaart. Triade. ouders/ naastbetrokkene

Promens Care. Triadekaart. Triade. ouders/ naastbetrokkene Promens Care Triadekaart Triade kaart CLiënT begeleider ouders/ naastbetrokkene De Triadekaart De cliënt: Mijn zus doet veel voor me. Meer dan ik nodig vind. Een nieuw begrip De begeleider: Uitstekend

Nadere informatie

Familiebeleid Altrecht. en wat te doen als u vindt dat het beter kan. Informatie voor familieleden en direct betrokkenen

Familiebeleid Altrecht. en wat te doen als u vindt dat het beter kan. Informatie voor familieleden en direct betrokkenen Familiebeleid Altrecht en wat te doen als u vindt dat het beter kan Informatie voor familieleden en direct betrokkenen Familiebeleid Altrecht Familie en vrienden vormen een deel van de sociale omgeving

Nadere informatie

2 Ik en autisme VOORBEELDPAGINA S

2 Ik en autisme VOORBEELDPAGINA S 2 Ik en autisme In het vorige hoofdstuk is verteld over sterke kanten die mensen met autisme vaak hebben. In dit hoofdstuk vertellen we over autisme in het algemeen. We beginnen met een stelling. In de

Nadere informatie

In de put, uit de put

In de put, uit de put In de put, uit de put Ouderen In de put, uit de put Introductie Wachten tot het beter gaat? Wachten in de hoop dat het gepieker en verdriet vanzelf overgaat? In de put, uit de put 1 Veel piekeren, weinig

Nadere informatie

FEEDBACK GEVEN IN ZELFSTURENDE TEAMS. Yvette Paludanus

FEEDBACK GEVEN IN ZELFSTURENDE TEAMS. Yvette Paludanus FEEDBACK GEVEN IN ZELFSTURENDE TEAMS Yvette Paludanus 2 Dit boekje is tot stand gekomen dankzij de vragen en verhalen van medewerkers in de zorg. Wil je een exemplaar van dit boekje bestellen? Wil je begeleiding

Nadere informatie

Uw rechtspositie. bij een voorwaardelijke machtiging FOTO: WILLEM WOZNITZA FOTO: WILLEM WOZNITZA FOTO: ARENDO SCHIPPER

Uw rechtspositie. bij een voorwaardelijke machtiging FOTO: WILLEM WOZNITZA FOTO: WILLEM WOZNITZA FOTO: ARENDO SCHIPPER Uw rechtspositie bij een voorwaardelijke machtiging FOTO: ARENDO SCHIPPER 2 U W R E C H T S P O S I T I E Inhoud P A G I N A 3 Inleiding 4 De voorwaardelijke machtiging 5 Het behandelingsplan (de voorwaarden)

Nadere informatie

Ambulante behandeling

Ambulante behandeling Ambulante behandeling Ouderen Ambulante behandeling Mondriaan Ouderen geeft behandeling aan mensen met psychische en psychiatrische problemen vanaf de derde levensfase. Mondriaan Ouderen heeft verschillende

Nadere informatie

Ouderenpsychiatrie, Ambulant. Algemene informatie voor patiënten

Ouderenpsychiatrie, Ambulant. Algemene informatie voor patiënten Ouderenpsychiatrie, Ambulant Algemene informatie voor patiënten 2 In deze folder staat wat u van de ambulante afdeling van Altrecht Ouderenpsychiatrie kunt verwachten. Wanneer kunt u bij ons terecht? U

Nadere informatie

Relaties. HDYO heeft meer informatie beschikbaar over de Ziekte van Huntington voor jongeren, ouders en professionals op onze website: www.hdyo.

Relaties. HDYO heeft meer informatie beschikbaar over de Ziekte van Huntington voor jongeren, ouders en professionals op onze website: www.hdyo. Relaties HDYO heeft meer informatie beschikbaar over de Ziekte van Huntington voor jongeren, ouders en professionals op onze website: www.hdyo.org Relaties kunnen een belangrijke rol spelen bij het omgaan

Nadere informatie

Familiebeleid. Zorgen voor een ander, zorg voor uzelf

Familiebeleid. Zorgen voor een ander, zorg voor uzelf Familiebeleid Zorgen voor een ander, zorg voor uzelf Contactgegevens voor familieleden / naasten Uw familielid of naaste is in behandeling op locatie Afdeling Uw contactpersoon is Bereikbaar op de dagen

Nadere informatie

Uit de burn-out Therapiegroep werkstresshantering

Uit de burn-out Therapiegroep werkstresshantering Uit de burn-out Therapiegroep werkstresshantering Albert Schweitzer ziekenhuis mei 2009 pavo 0202 Inleiding Als u last heeft van een burn-out door stress op het werk kunt u de therapiegroep werkstresshantering

Nadere informatie

Alvast bedankt voor het invullen!

Alvast bedankt voor het invullen! Deze vragenlijst gaat over jongeren die steun of hulp geven aan een familielid. Wij zijn erg benieuwd hoeveel jongeren er binnen onze school steun of hulp geven en hoe zij dit ervaren. De vragenlijst is

Nadere informatie