Wie ziet jouw tranen? Zoals vorige keer is aangegeven, komen we in deze editie van het familieblad terug op

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Wie ziet jouw tranen? Zoals vorige keer is aangegeven, komen we in deze editie van het familieblad terug op"

Transcriptie

1 Familieraad Dit blad is een uitgave van de Familieraad langerdurend verblijf Deventer van Dimence Adres: Dimence, GGZ, Locatie Brinkgreven, Nico Bolkesteinlaan 1, 7416 SB Deventer, telefoon: , toestel Inhoud Wie ziet jouw tranen 1 Gastvrijheid 2 Informatieavond over suïcide 2 Familie Alternatief 4 Druk gedrag bij volwassenen 4 Herkent u dit 5 Gedicht Anders zijn 5 Naastbetrokkenenbeleid beschermd wonen 6 Mantelzorgers en de huisarts 7 Preventie Hanzestreek heeft eigen Hyves 7 Psychiatrische cliënt is zachtaardig 8 Mentorschap op maat in de GGZ 9 Met vakantie in Nuttige adressen 11 De familieraadsleden 12 Wie ziet jouw tranen? Zoals vorige keer is aangegeven, komen we in deze editie van het familieblad terug op de miniconferentie Gastvrijheid die in januari binnen Dimence is gehouden. Nee, er liggen nu niet overal rode lopers uit. Dat is ook niet het kenmerk van gastvrijheid. Ik verwijs naar het artikel over dit onderwerp. Internethulpverlening is ook binnen Dimence in opkomst. Er worden behandelprogramma s ontwikkeld die de patiënt gedeeltelijk via internet kan volgen. Volgens de berichtgeving hierover zijn al 168 mensen begonnen met deze manier van behandelen en hebben 38 hiervan de behandeling inmiddels afgerond. Dat zijn toch interessante ontwikkelingen, maar toch.. Wie ziet jouw tranen als je online bent????? De uitbreidingsplannen in de vorm van een Gezondheidspark op het terrein van Brinkgreven heb ik met gemengde gevoelens gelezen (Stentor). Enerzijds begrijpelijk en lichtelijk toe te juichen. Als de kosten voor het onderhoud van het terrein de pan uit rijzen, moet er ingegrepen worden. Anderzijds volkomen verwerpelijk. De rustgevende sfeer op het terrein zou juist bewaard moeten blijven. Veel patiënten zijn gebaat bij het verblijf in een rustige omgeving. Maar misschien is een goede combinatie van beide ook mogelijk. Ik ga er vanuit dat alle facetten en alle gevolgen van de plannen zorgvuldig onder de loep genomen worden. Dat er gewikt en gewogen wordt en de juiste keuzes gemaakt worden. Inmiddels is de Familieraad in gesprek met familieambassadeurs van bijna alle afdelingen langerdurend verblijf. Het levert heel veel informatie op. Evenals initiatieven. Sommige afdelingen zijn enthousiast aan de slag gegaan met dit onderdeel van het familiebeleid. Er zijn afdelingen die de boot een beetje afhouden of die juist vinden dat het betrekken van familie bij het afdelingsbeleid al zodanig is geautomatiseerd, dat extra aandacht niet nodig is. Heel boeiend, en daar waar nodig zullen we de afdelingen natuurlijk ondersteunen. Genoeg leuke en boeiende ontwikkelingen. Als u hierin mee wilt denken, bent u van harte welkom binnen de raad. Wij horen graag van u. Maritha Schasfoort Lid familieraad Familieblad mei

2 Gastvrijheid In januari was er een mini-conferentie over gastvrijheid. Deze werd gehouden in De Steerne en werd bezocht door medewerkers van alle disciplines binnen Dimence. De Familieraad schoof ook aan. Gastvrijheid en menselijkheid staan dicht naast elkaar. Het zijn geen nieuwe begrippen. Door de individualisering van de maatschappij zijn ze even weggeweest, maar vormen nu weer een hot item. Vaak hoor je dat er geen tijd is voor gastvrijheid. Dat is een groot misverstand. Het moet niet iets extra s zijn, maar een manier van werken. Dan kost het dus geen extra tijd. De eerste indruk is enorm bepalend voor het verdere denkproces. Wees jezelf ervan bewust waar een gast naar kijkt. Er is "gastgerichtheid" en gastvrijheid. Gastgerichtheid is uiterlijk vertoon, het is functioneel en kost geld. Gastvrijheid uit zich vooral in sociaal-emotioneel contact. Het kost inspanning, geen geld. Zowel gasten als familie hebben hun eigen verwachtingen van een organisatie. Als goede gastheer/gastvrouw moet je de behoefte van de gast en van de familie begrijpen. Mensen moeten zich welkom, gerespecteerd en op hun gemak voelen. Behandel hen zoals je zelf behan- deld wilt worden. Hiervoor zal bij medewerkers een mentaliteitsverandering moeten plaatsvinden. Een bewustwordingsproces. Er wordt natuurlijk al heel wat gedaan op dit gebied. Ook binnen Dimence. Tijdens de conferentie werd hierover door verschillende medewerkers verteld. Allemaal pareltjes. En heel fijn dat dit allemaal al in gang gezet is. Nu gewoon met z n allen ermee aan de slag. Gasten en vis, blijven maar drie dagen fris. M.Schasfoort Lid Familieraad Informatieavond over suïcide Een informatieavond over suïcide organiseren is blijkbaar gewaagd. De opkomst op 11 april was gering. Jammer. De hr. B. van Luijn, klinisch psycholoog, vertelde boeiend over dit thema en alle vragen die de naastbetrokkenen hadden, werden uitvoerig beantwoord. Interactie stond voorop. De reden voor het organiseren van dit soort avonden is het verbeteren van de contacten met naastbetrokkenen en het verstrekken van informatie aan hen. De avonden worden gehouden voor naastbetrokkenen van patiënten van Dimence die beschermd wonen in de Regio Hanzestreek. Wat maakt het leven de moeite waard en wat maakt mensen suïcidaal? Hier werd uitgebreid bij stilgestaan. Ook werd een aantal feiten genoemd. Mensen worden suïcidaal als het leven ondraaglijk wordt, bijvoorbeeld door gemis aan 2 Familieblad mei 2011

3 relaties en door een volledige afhankelijkheid van anderen. Mensen vinden het vreselijk om geen autonomie (meer) te hebben. De afgelopen twee jaren is er een toename te zien van het aantal zelfdodingen. Bijna 100 procent van de mensen die suïcide plegen hebben een psychiatrische stoornis. Daarvan is nog geen 50 procent in behandeling. Informatie Op kan men informatie vinden over zelfdoding en men kan er chatten. Bellen kan ook: het telefoonnummer is: Er zijn een aantal mythes rondom suïcide: - zij die het roepen doen het niet : dat is zeker niet waar. - je moet er niet over praten want je brengt ze op een idee : het advies is om het onderwerp te bespreken. Durf door de weerstand heen te gaan. Een beschermende factor is: - netwerk, een maatje hebben - geloof - het hebben van jonge kinderen - het hebben van werk - een goede relatie met je behandelaar - het doen van die dingen die je geadviseerd worden. De top drie van suïcide is: - (een zich herhalende) depressie - persoonlijkheidsstoornis - verslaving. Ook werd verteld wat vaak de motieven zijn van hen die suïcide plegen en wat de achterliggende drijfveren zijn. Wat kan familie doen? Allereerst het gesprek aangaan over zelfdoding. Het is belangrijk het onderwerp niet te negeren, hoe moeilijk dat soms ook is. Als praten echt niet lukt probeer het dan op een ander moment nog eens. Wees altijd open over je acties: wat ga je doen als je het verhaal hoort van degene die suïcidaal is. Ook het in contact brengen met een hulpverlener kan helpen. Dat kan een huisarts zijn, die in noodsituaties naar de crisisdienst verwijst. Het zoeken naar andere sleutelfiguren kan ook helpen. Soms zijn mensen chronisch suïcidaal. Dan moet je leren verdragen. Het klinkt zo eenvoudig maar is tergend moeilijk. Euthanasie Euthanasie is een precair onderwerp in de psychiatrie. Er is een Richtlijn opgesteld voor hulp bij zelfdoding in de psychiatrie (zie hiervoor: Stichting De Einder is een stichting op humanistische grondslag, die steun geeft bij een zelf te kiezen levenseinde. Tot slot vertelde de hr. Van Luijn dat de effecten op nabestaanden van iemand die suïcide pleegt, groot zijn. Ik vond het een boeiende avond, leerzaam en het leren verdragen van wat je hoort is bij mij blijven hangen. Fien Wolfkamp Ondersteuner Familieraad De hr. Van Luijn schreef samen met de hr. A. Kerkhof het boek Suïcidepreventie in de praktijk. Familieblad mei

4 Familie Alternatief Als kinderen hun familie kwijtraken, wordt voor hen gezocht naar nieuwe familie. Hebben we niet op elke leeftijd familie nodig? Als je niks aan (je) familie hebt, heb je medemensen nodig die als familie voor je kunnen zijn. Je wilt ook graag zelf familie zijn voor iemand die daaraan vanuit net zo n behoefte beantwoordt. Je vrienden hebben bijvoorbeeld hun eigen familie. Toch zijn er mensen zonder kinderen, mensen zonder ouders, mensen zonder broers of zussen, mensen met familie aan de andere Tijdens de bijeenkomst krijgt u informatie, worden uw vragen beantwoord en kunt u ervaringen uitwisselen met anderen. Het programma bestaat uit twee delen. Het eerste deel bestaat uit een lezing door een psychiater van Dimence. De volgende onderwerpen komen aan bod: - de kenmerken van ADHD; - de oorzaken van ADHD; - het verloop van ADHD; - medicijnen en hulpverleningsmogelijkheden; kant van de wereld, mensen die hun familie definitief kwijtraakten. Waarom zouden medemensen, die in dit soort situaties verkeren, niet met elkaar kennismaken en vervolgens kijken of het klikt om een nieuw soort verwantschap te scheppen? Druk gedrag bij volwassenen? Na de pauze kunt u één van onderstaande sessies bijwonen: - omgaan met iemand met ADHD (Dimence). - jongvolwassenen met ADHD: tussen wal en schip? (Werkgroep Balans) De voorlichtingsbijeenkomst is voor iedereen die zich betrokken voelt bij een (jong)volwassene met ADHD. Bijvoorbeeld ouders en verzorgers, familie- en gezinsleden, partners en vrienden. Praktische informatie De voorlichtingsbijeenkomst vindt plaats op Familie-alternatief Heb je behoefte aan een familie-alternatief? Nu kun je op zoek gaan naar anderen met net zo n behoefte. Alleen jouw therapeut(e) kan jou aanmelden. De aanmeldinfo vind je op Daarna kun je je inschrijven met je persoonlijke code en wachtwoord. Ook zijn er richtlijnen voor verantwoorde contactopbouw. Alles gratis. Bron: Een voorlichtingsavond over ADHD voor familieleden op 8 juni a.s. Dimence biedt, in samenwerking met werkgroep Balans en de Wijkwinkel, een plek waar u terecht kunt met al uw vragen en zorgen. Speciaal voor naastbetrokkenen organiseert Dimence één keer per jaar een voorlichtingsbijeenkomst over ADHD bij volwassenen. woensdag 8 juni van tot uur in Wijkwinkel Keizerslanden, Graaf Florisstraat 3 in Deventer. Het bijwonen van de voorlichtingsbijeenkomst is gratis. Contact en aanmelden Voor aanmelden kunt u terecht bij de Wijkwinkel, of via In verband met het reserveren van de locatie ontvangen we uw aanmelding graag voor 1 juni Familieblad mei 2011

5 Herkent u dit? Zo langzamerhand wordt het tijd dat zoonlief wat meer eigen verantwoording krijgt. Dat hij wat meer geprikkeld wordt.ik besef dat terdege, maar stel het ook steeds uit. Daar ben ik namelijk erg goed in. Maar op een dag denk ik: weg met alle smoesjes en nu aan de slag. Als eerste moet hij maar eens leren zelf te gaan pinnen in plaats van elke week contant geld te ontvangen van zijn moeder. Maar ja, kunnen beschikken over een goedgevulde bankrekening is levensgevaarlijk. Die is namelijk zo geplunderd. De waarde van het geld kent hij eigenlijk niet zo goed. Geef je hem wekelijks 5,00, gaat het op. Geef je hem 50,00 in de week, gaat het ook op. Dus naar de bank en een nieuwe betaalrekening openen. Eentje zonder krediet. Kan allemaal geregeld worden. Via telebankieren wekelijks zijn gage automatisch overmaken is ook geen probleem. Voor hem wordt het moeilijker. Hij moet een pincode onthouden. Dat vergt concentratie en is lastig. Er zit al zoveel in zijn hoofd en dan moet dat er ook nog bij. Na vallen en opstaan lijkt het inmiddels goed te gaan. Bij de start van dit avontuur zeg ik dat hij moet zorgen dat er altijd 10,00 op de rekening staat omdat de bank de kosten automatisch afschrijft. Hij snapt het volkomen. Een week later is het saldo nog 1,40. Ik grijp niet in. Zit ie maar een week zonder geld. Voorschieten is er ook niet bij als hij daarom komt vragen. Toch maar een aanpassing gedaan om herhaling te voorkomen. Paar weken daarna: Die stomme bank slikt zo maar mijn pasje in en ik doe niets verkeerd. Alleen bleef mijn vinger haken. Kun jij me geld lenen. Ammehoela. Daar trap ik niet in. Jammer dan. Regel het zelf maar bij de bank. En dat doet hij dan ook. Daarom ben ik heel trots op hem. De pinpas wordt nu bewaard als een kostbare schat. Hij ontwikkelt zijn talent als bankier. Een kanjer is het. Een moeder Een gedichtje over ANDERS ZIJN Auteur onbekend Familieblad mei

6 Naastbetrokkenenbeleid bij beschermd wonen Op 5 maart was er een bijeenkomst aan de Bagijnenstraat voor familieleden en naastbetrokkenen van bewoners van de beschermde woonvorm Bagijnenstraat en Scholierstraat. De opkomst was groot, er moesten veel stoelen bijgezet worden. De bijeenkomst had tot doel om van gedachten te wisselen over het naastbetrokkenenbeleid van Dimence en wat dit in de praktijk betekent. De wensen van naastbetrokkenen werden geïnventariseerd. Dat heeft geleid tot de onderstaande inventarisatie over informatievoorziening en de activiteiten die daarbij ingezet kunnen worden. Informatievoorziening Men wil graag algemene informatie over de begeleiding binnen de Beschermde Woonvorm. Daarnaast wil men graag specifieke informatie ontvangen over het ziektebeeld van het betreffende familielid / de naastbetrokkene. De informatieavonden die al een paar keer hebben plaatsgevonden kunnen hiervoor dienen. Verder blijkt er behoefte te bestaan aan het verstrekken van informatie over wat de rechten en plichten van de bewoner zijn. Bijvoorbeeld met betrekking tot dagactiviteiten, werk en vrijwilligerswerk buiten en binnen de beschermde woonvorm. Ook is men geïnteresseerd in wat de rechten van familie/ naastbetrokkenen zijn als het gaat om de begeleiding die de bewoner heeft. Activiteiten - 1 of 2 maal per jaar een bijeenkomst voor alleen familie / naastbetrokkenen organiseren voor beide locaties op de Bagijnenstraat; - jaarlijks een bijeenkomst organiseren voor bewoners en hun familieleden /naastbetrokkenen met bewoners, bijvoorbeeld een lenteborrel, ieder op de eigen locatie; - naastbetrokkenen / familieleden betrekken bij het begeleidingsplan van de bewoner; - een voorstel maken voor afspraken over de begeleidingsplanbesprekingen: hoe willen bewoners hun familieleden / naastbetrokkenen hierbij betrekken? - actie ondernemen om de Trimencekaart helder te maken. In het volgende nummer van het familieblad zal een artikel worden geplaatst over de Trimencekaart; - uitbrengen van een nieuwsbrief: Wel en wee van de BW! Daarin kan men lezen wat er speelt rondom medewerkers, onderhoud, rol voor familie. Ook bewoners kunnen daarvoor een bijdrage aanleveren, bijvoorbeeld een verhaal, tekening, gedicht. 6 Familieblad mei 2011

7 Mantelzorgers en de huisarts Tien tips voor mantelzorgers 1. U bent mantelzorger als u vanuit een persoonlijke relatie langdurig en onbetaald zorgt voor partner, familielid, vriend of kennis. Het gaat dus niet om zorg of hulp die u geeft als beroepskracht of vanuit georganiseerd vrijwilligerswerk. 2. Zorgen voor uw naaste geeft vaak veel voldoening, maar kan ook heel zwaar zijn. Overschat uw eigen draagkracht niet. 3. Denk niet dat u het allemaal zelf moet kunnen redden. Veel mantelzorgers worden hierdoor zelf patiënt. 4. Zeg tegen de huisarts dat u mantelzorger bent en wacht hier niet mee tot de huisarts er naar vraagt. 5. U mag van uw huisarts verwachten dat hij aandacht voor u als mantelzorger heeft. Maar de huisarts kan alleen iets voor u doen als u zelf regelmatig aangeeft wat u wel en niet aan kunt. 6. Vertel uw huisarts hoe het is om mantelzorger te zijn. Dat komt ook andere mantelzorgers ten goede. 7. Vraag de huisarts om informatie over ondersteuning en hulp voor mantelzorgers. 8. Deelnemen aan activiteiten van de steunpunten mantelzorg/informele zorg kost tijd, maar levert ook wat op. Door ervaringen uit te wisselen met lotgenoten kunt u uw taak vaak beter aan. 9. Het steunpunt of de vrijwillige thuiszorg kan wellicht ook een vrijwilliger inzetten om u te ontlasten. 10. Meldt u aan bij het steunpunt mantelzorg/ informele zorg. Vraag de assistente om de contactgegevens of zoek ze op via www. pmo-ov.nl. Platform Mantelzorg Overijssel Preventie Hanzestreek heeft eigen Hyves De afdeling Preventie Regio Hanzestreek richt zich met haar activiteiten op mensen die een verhoogde kans lopen op psychische of psychiatrische problemen. Hierbij gaat het om het voorkomen van psychische problemen. Preventie biedt verschillende cursussen, trainingen en voorlichtingsbijeenkomsten met betrekking tot uiteenlopende onderwerpen en ziektebeelden. Met deze eigen Hyves (www.preventiedimence.hyves.nl) wil de afdeling Preventie cliënten informeren over het actuele aanbod. Ook als familielid van mensen met een psychisch of psychiatrisch probleem kunt u ondersteuning krijgen in de vorm van groepen en voorlichting. Kom gerust een kijkje nemen, dan ziet u filmpjes, het cursusaanbod, een eigen bloq etc. Voor een overzicht van het totale aanbod kunt u een kijkje nemen op de website: cursussen. In de cursussen en trainingen is het doel dat deelnemers zelf leren meer grip te krijgen op hun eigen situatie. Deelnemers van een preventieactiviteit worden niet ingeschreven bij Dimence. Familieblad mei

8 Psychiatrische cliënt is zachtaardig Begin april 2011 schiet een jongeman zijn machinegeweer leeg op winkelend publiek in Alphen aan de Rijn. Een afschuwelijk drama. In de berichtgeving wordt onder andere gemeld dat de man tien dagen opgenomen is geweest op een gesloten psychiatrische afdeling. Dat zou één en ander minder onbegrijpelijk maken. Helaas komt de psychiatrische cliënt voornamelijk in het nieuws als er door het toedoen van een verwarde persoon weer een onbegrijpelijk drama heeft plaatsgevonden. Die enkele voorvallen per jaar zijn, hoe tragisch ook, wel beeldbepalend voor de psychiatrische cliënt in het algemeen. Zo wordt door enkelingen het imago van een omvangrijke groep, vaak kwetsbare burgers, in een kwaad daglicht gesteld. Beziet men de populatie van psychiatrische ziekenhuizen, misschien afgezien van forensische instellingen, dan valt op dat deze mensen over het algemeen zachtaardig, vriendelijk zijn en geen vlieg kwaad doen. O.k., er zijn mensen tussen die af en toe door het lint gaan door psychotische belevingen, er zijn mensen die tijdelijk afgezonderd moeten worden. Maar over het geheel gezien gaat het er vredig aan toe binnen deze instellingen. De cliëntenbeweging timmert al vele jaren aan de weg om het imago van de psychiatrische cliënt te verbeteren. Echter, veel van de geïnvesteerde energie wordt met een klap ongedaan gemaakt door genoemde tragische gebeurtenissen. Telkens weer. En: onbekend maakt onbemind. We kunnen een voorbeeld nemen aan Groot Brittannië, alwaar een omvangrijke multi-media-publiekscampagne door de overheid heeft plaatsgevonden. Er werden onder andere portretten uitgezonden van bekende publieke personen, die een boekje open deden over hun psychiatrische verleden. Dé psychiatrische cliënt is niet gevaarlijk, overlast veroorzakend of onbetrouwbaar! Hij of zij is aandoenlijk doordat de media zo selectief en generaliserend over hem of haar berichten! Heico Klumpen Vrijwillig belangenbehartiger GGZ cliënten. 8 Familieblad mei 2011

9 Mentorschap op maat in de GGZ Op 25 november 2010 vond de officiële start van het project Mentorschap op Maat GGZ plaats. Als cliënten door hun geestelijke of lichamelijke toestand hun belangen niet kunnen behartigen, kan de direct naaste familie hen vertegenwoordigen. Wanneer er geen naaste familie beschikbaar is, dan kan de kantonrechter worden gevraagd een mentor te benoemen. Het is de taak van een benoemd mentor om de cliënt bij te staan bij het behartigen van zijn belangen van niet-materiële aard en om op nodige momenten op te treden als vertegenwoordiger van de cliënt m.b.t. dienstverzorging, verpleging (bv. het opstellen van een zorgplan) behandeling en begeleiding. Over Mentorschap Netwerk Nederland Als een mentor nodig is en niemand in de omgeving van de cliënt hiervoor gevraagd kan worden, dan kan men deze vraag stellen aan een van de twintig regionale stichtingen Mentorschap die in Nederland actief zijn. Mentorschap Netwerk Nederland (MNN) is de landelijke vereniging van deze regionale stichtingen Mentorschap. MNN steunt de regionale stichtingen en werkt aan de bevordering en borging van de kwaliteit van het vrijwillig mentorschap, het vergroten van de bekendheid met het mentorschap en het aantal vrijwillige mentoren. Het project Mentorschap op Maat GGZ Het project Mentorschap op Maat GGZ wil een flinke impuls geven aan het introduceren en ontwikkelen van mentorschap voor cliënten die langdurig zorg ontvangen binnen de GGZ. Doel is om de kwaliteit van leven te verbeteren van mensen die langdurig in GGZ-verblijfsvoorzieningen wonen of verblijven. Het gaat om maatwerk bij werving, opleiding, bemiddeling en begeleiding. Het project richt zich op ontwikkeling van good practices in drie pilotregio s: Friesland, Noord- en Zuid- Holland. Daarbij wil men bekendheid geven aan het project bij de volgende groepen: - de cliënten in de GGZ; mensen met langdurige ernstige psychiatrische aandoeningen; - GGZ-organisaties en - medewerkers; - regionale stichtingen Mentorschap. Het project heeft een begeleidingsgroep met vertegenwoordigers van cliënten benoemd op voorstel vanuit verschillende organisaties, aangesloten bij het Landelijk Platform GGZ. Ook is onder andere GGZ Nederland in de begeleidingsgroep vertegenwoordigd. Het project is financieel mogelijk dankzij een bijdrage van het Innovatiefonds Zorgverzekeraars. Voor meer informatie zie de nieuwsbrief: ggz/ Nieuwsbrief_GGZ_maart_ 2011.pdf (Bron: Nieuwsbrief Mentorschap op maat in de GGZ, maart 2011) Familieblad mei

10 Met vakantie in 2011 Librasol. Librasol organiseert vakanties, speciaal voor mensen met een GGZ-achtergrond, met de ondersteuning van psychiatrisch verpleegkundigen. Onder begeleiding van psychiatrische verpleegkundigen streeft Librasol de visie na om u vooral zelf de vakantie te laten indelen zoals u dat graag wilt. En daar waar nodig te ondersteunen. Informatie: telefoonnummer: (010) ; E- mail: of internet: Caravan Haaksbergen De stacaravan in Haaksbergen is bedoeld om familieleden (Ypsilonleden) die om financiële redenen niet op vakantie kunnen, de mogelijkheid te bieden er een weekje tussenuit te gaan. Huurprijs 100 euro per week + 10 euro per week voor gas en elektra en toeristenbelasting. Reserveren bij landelijk bureau van Ypsilon bij Rita Meijer: of Colombinehuis Het Colombinehuis is een vakantieverblijf in Flevoland dat zich richt op gezinnen met kinderen tot 18 jaar. Kinderen die om uiteenlopende redenen nauwelijks met vakantie kunnen, omdat ze een zware medische behandeling hebben gehad, rolstoelafhankelijk zijn, chronisch ziek zijn of onder zware emotionele druk leven. Meer weten? Kijk op de website: of neem contact op: of Vrouwe Stien Vanaf eind mei tot eind september zijn er mooie en boeiende vaarten te maken met het zeilschip Vrouwe Stien. GGZ-locaties, afdelingen of teams kunnen Vrouwe Stien huren voor dagtochten, meerdaagse vakanties of zeilcursussen. Informatie: Reakt Servicecentrum, tel: of Website: De Blauwe Gids Vakanties voor mensen met een handicap, staan er te kust en te keur in De Blauwe Gids. Hoewel het aan- bod grotendeels is afgestemd op mensen met een lichamelijke of zintuiglijke handicap, zijn er ook wel mogelijkheden voor psychiatrische patiënten. Er staat ook informatie in de gids over stichtingen en fondsen die financiële hulp bieden voor vakanties. De gids is aan te vragen via of per e- mail: Informatie op Bron: Ypsilon Nieuws, februari Familieblad mei 2011

11 Nuttige adressen Advies- en infolijn geestelijke gezondheidszorg. De cliëntenbond heeft een aparte telefoonlijn voor vragen, inlichtingen en advies omtrent de geestelijke gezondheidszorg. U kunt bellen naar: Op maandag en donderdag van tot uur kunt u bij hen terecht voor vragen. Anoiksis Vereniging voor mensen met schizofrenie Gansstraat 67a, 3582 EC Utrecht, tel Balans digitaal Landelijke vereniging voor ouders van kinderen met ontwikkelingsstoornissen bij leren en/of gedrag, waaronder ADHD, dyslexie en PDD-NOS. Postadres: Postbus 93, 3720 AB Bilthoven; Bezoekadres: Kwinkelier 39, 3722 AR Bilthoven. Advies- en Informatielijn: (ma-vr uur; 0,25 per minuut) Helpdesk Dyslexie: (ma vr uur gratis) Dimence GGZ Locatie Brinkgreven, Nico Bolkesteinlaan 1, 7416 SB Deventer, tel: , Landelijke Stichting Ouders en Verwanten van Drugsverslaafden LSOVD Tel. Hulpdienst: (ma vr uur; 0,15 per minuut) Nationale Ombudsman. Postbus 29729, 2502 LS s Gravenhage, tel Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA) Prof. Bronkhorstlaan 10, 3723 MB Bilthoven, tel Het doel van de NVA is de maatschappelijke positie van kinderen en volwassenen met autisme te versterken. Platform Mantelzorg Overijssel Kievitstraat 9, 7557 AP Hengelo, tel: , E mail: Regionale Inspectie voor geestelijke volksgezondheid. Postbus 9013, 6800 DR Arnhem, tel Schizofrenie Stichting Nederland. Oude Tempellaan 1, 3769 JA Soesterberg of Postbus 130, 3769 ZJ Soesterberg, tel Heeft als doel het publiek te informeren over schizofrenie en daarmee samenhangende onderwerpen; het beïnvloeden van kwaliteitsverbetering in de hulpverlening aan patiënten en familieleden Stichting Labyrint/In Perspectief. Landelijk bureau: F.C. Dondersstraat 29, 3572 JB Utrecht, of Postbus 12132, 3501 AC Utrecht, tel Geeft informatie aan familieleden van (ex)psychiatrische patiënten en organiseert steungroepen, thema-avonden en lotgenotentelefoon ( ). Stichting Landelijke Koepel Familieraden. Maliebaan 71-M, 3581 CG Utrecht, tel: , Vereniging voor Manisch Depressieven en betrokkenen Postbus 24076, 3502 MB Utrecht, tel MDS is een verstoring van de regelmaat in de stemming. De MD-mens heeft een heftig, turbulent gevoelsleven, gepaard gaand met enorme pieken en diepe dalen. Vereniging Ypsilon. Prins Bernhardlaan 177, 2273 DP Voorburg, tel Vereniging van familieleden van chronisch psychotische en schizofrene mensen. Organiseert gespreksavonden. Belangenbehartiging van patiënten. De website van het Trimbos-instituut biedt een overzicht van circa 250 adressen op het gebied van de GGz. (www.trimbos.nl) Familieblad mei

12 DE FAMILIERAADSLEDEN De huidige Familieraadsleden zijn familie / naastbetrokkenen van cliënten die meestal al wat langere tijd opgenomen zijn op de locatie Brinkgreven ofwel die Beschermd Wonen in Deventer. Zij willen u desgewenst graag informeren over hun ervaringen hiermee. Ook met vragen van allerlei aard willen zij u heel graag tot steun zijn met hun ervaring in de GGZ. Zij weten misschien niet altijd het antwoord, maar kunnen u wellicht doorverwijzen. Belt, schrijft of mailt u gerust met: Anne-Marie Crone-Heerings Kerkstraat BW Eibergen, tel Heidy van Esch Ganzeboomweg ET Schalkhaar, tel Tine Olthoff Jhr.mr. G.W. Molleruslaan2, 7316 AT Apeldoorn, tel Maritha Schasfoort Haagbeukweg BE Deventer, tel Fien Wolfkamp, ondersteuner Familieraad ( op werkdagen: maandag, dinsdagmorgen en donderdag) tel Wilt u de Familieraad komen versterken? Bel, schrijf of mail of vul onderstaande bon in en stuur deze naar: Dimence, t.a.v. de Familieraad, locatie Henri Dunant, Postbus 5003, 7400 GC Deventer Ik wil graag vrijblijvend een vergadering van de Familieraad bijwonen Ik wil graag als lid de Familieraad komen versterken Ik wil graag meer informatie over de Familieraad Naam: Straat: Postcode:. Plaats:.. Tel.nr adres:. 12 Familieblad mei 2011

Uitnodiging. Familiemaand bij Mediant. herfst 2011. In deze uitgave:

Uitnodiging. Familiemaand bij Mediant. herfst 2011. In deze uitgave: herfst 2011 De Mediant FamilieKrant is een speciale uitgave van Mediant Geestelijke Gezondheidszorg en geeft een beeld wat Mediant voor de familie doet. Familiemaand bij Mediant Van 10 oktober (landelijke

Nadere informatie

Mantelzorg Nieuwsbrief

Mantelzorg Nieuwsbrief Mantelzorg Nieuwsbrief Nummer 4 december 2009 Voorwoord Thema: Mantelzorgers van mensen met psychische problemen In deze nieuwsbrief aandacht voor naasten van mensen met psychische problemen. Er rust nog

Nadere informatie

HOE GAAT HET MET U? Tips voor familieleden en vrienden van mensen met psychische problemen

HOE GAAT HET MET U? Tips voor familieleden en vrienden van mensen met psychische problemen HOE GAAT HET MET U? Tips voor familieleden en vrienden van mensen met psychische problemen 1 INHOUD p a g i n a p a g i n a p a g i n a p a g i n a 5 Psychische problemen 6 Leven met iemand met psychische

Nadere informatie

Nieuwsbrief najaar 2010

Nieuwsbrief najaar 2010 Nieuwsbrief najaar 2010 1 Belangrijke Telefoonnummers Stichting ~ Organisatie van familieleden en direct betrokkenen van psychiatrische patiënten 030-2546803 werkdagen van 10.00-12.30 Advies en Hulplijn:

Nadere informatie

Steun voor ouder(s) en kind(eren) na zelfdoding van een gezinslid

Steun voor ouder(s) en kind(eren) na zelfdoding van een gezinslid Steun voor ouder(s) en kind(eren) na zelfdoding van een gezinslid Handleiding voor organisatie en begeleiding survivalkid.nl Monique van t Erve, Rouw na zelfdoding Petra Windmeijer, Indigo Drenthe Beilerstraat

Nadere informatie

Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt?

Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt? Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt? Monique Heijmans Geeke Waverijn Lieke van Houtum ISBN 978-94-6122-248-0

Nadere informatie

Aanbod jonge mantelzorgers

Aanbod jonge mantelzorgers Aanbod jonge mantelzorgers Auteur(s) Datum MOVISIE Margit van der Meulen Utrecht, september 2008 MOVISIE Kennis en advies voor maatschappelijke ontwikkeling MOVISIE verzamelt, ontwikkelt en verspreidt

Nadere informatie

Een Bijzondere Broer of Zus

Een Bijzondere Broer of Zus Een Bijzondere Broer of Zus Informatiemap voor jongeren met een broer of zus met een handicap, chronische ziekte of psychische stoornis Uitgave: GGNet, regio Apeldoorn Team Preventie Postbus 2003 7230

Nadere informatie

Witboek. The Return of the Parents

Witboek. The Return of the Parents Witboek The Return of the Parents Inhoud Voorwoord 3 De meerwaarde van ouder- en familieverenigingen 4 Leeswijzer 5 Lotgenotencontact 6 Wij zoeken contact met andere ouders met een kind met Spina Bifida

Nadere informatie

Een vrijwilliger maakt het verschil!

Een vrijwilliger maakt het verschil! Een vrijwilliger maakt het verschil! Informatie voor vrijwilligers bij Markant centrum voor mantelzorg / www.markant.org / T. 020 886 88 00! Welkom bij Markant, Centrum voor Mantelzorg! Fijn dat je je

Nadere informatie

Vermoeidheid na kanker

Vermoeidheid na kanker Vermoeidheid na kanker Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Geen gewone vermoeidheid 5 Herkent u dit ook? 7 Gevolgen 9 Erkenning 12 Factoren die vermoeidheid beïnvloeden 14 Wat kunt u zelf doen? 18 Onderzoek

Nadere informatie

Uitstapje met de vrijwilligers van Mantelzorgnetwerk Steenwijkerland

Uitstapje met de vrijwilligers van Mantelzorgnetwerk Steenwijkerland Dag Mantelzorgers en belangstellenden, Jaargang 2 / Uitgave juli/augustus 2014 Hierbij de nieuwsbrief van het Mantelzorgnetwerk Steenwijkerland. Aan het Netwerk zijn partijen uit Steenwijkerland verbonden

Nadere informatie

ZELFHULPKRANT MEEDRAAIEN IN EEN GROEP INTERVIEW JOKE DE HAAS SCHIZOFRENIE

ZELFHULPKRANT MEEDRAAIEN IN EEN GROEP INTERVIEW JOKE DE HAAS SCHIZOFRENIE ZELFHULPKRANT STICHTING NETWERK ZUIDOOST - BRABANT DAK-, EN THUISLOZEN MEEDRAAIEN IN EEN GROEP INTERVIEW JOKE DE HAAS SCHIZOFRENIE LICHAMELIJKE AANDOENING EEN PROBLEEM, JA OF NEE? ERVARINGS VERHALEN ALLOCHTONEN

Nadere informatie

Tandem. Nieuws. Nieuws van Tandem. In deze uitgave. Familiezorg begint aan de keukentafel. Dag van de mantelzorg 2011 Rectificatie workshop.

Tandem. Nieuws. Nieuws van Tandem. In deze uitgave. Familiezorg begint aan de keukentafel. Dag van de mantelzorg 2011 Rectificatie workshop. Informele zorg mantelzorgondersteuning vrijwillige thuishulp buddyzorg Tandem Nieuws Familiezorg begint aan de keukentafel Heel wat mensen willen in diverse situaties thuis blijven wonen. Logisch, want

Nadere informatie

Familiebeleid Altrecht. en wat te doen als u vindt dat het beter kan. Informatie voor familieleden en direct betrokkenen

Familiebeleid Altrecht. en wat te doen als u vindt dat het beter kan. Informatie voor familieleden en direct betrokkenen Familiebeleid Altrecht en wat te doen als u vindt dat het beter kan Informatie voor familieleden en direct betrokkenen Familiebeleid Altrecht Familie en vrienden vormen een deel van de sociale omgeving

Nadere informatie

SCHEMA ACTIVITEITEN ZOG MH

SCHEMA ACTIVITEITEN ZOG MH Maart/ april 2013 12e Jaargang nummer 103 Zorgvragersorganisatie GGZ Midden Holland Hoge Gouwe 65 2801 LC Gouda Telefoon: 0182-51 90 60 E-mail: Cliëntenkrant@zogmh.nl Website: www.zogmh.nl Twitter: @zogmh

Nadere informatie

Kanker... in gesprek met je arts

Kanker... in gesprek met je arts Kanker... in gesprek met je arts Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Het eerste contact met uw arts 4 Artsen zijn ook mensen 8 Begrijpen en onthouden 10 Vragen vóór de diagnose 13 Vragen over diagnose

Nadere informatie

Vermoeidheid na kanker

Vermoeidheid na kanker Vermoeidheid na kanker Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Geen gewone vermoeidheid 5 Herkent u dit ook? 6 Omgaan met vermoeidheid 8 Erkenning 12 Waar komt die vermoeidheid vandaan? 14 Wat kunt u zelf

Nadere informatie

Beleidsidealen in de praktijk

Beleidsidealen in de praktijk Beleidsidealen in de praktijk Kansen en risico s vanuit het perspectief van cliënten bij de decentralisatie zorg en ondersteuning Auteur(s) Datum MOVISIE Marjet van Houten, Wilco Kruijswijk en Anita Peters

Nadere informatie

Stichting Labyrint~In Perspectief Jaarverslag 2011

Stichting Labyrint~In Perspectief Jaarverslag 2011 Stichting Labyrint~In Perspectief Jaarverslag 2011 Ondersteuning en empowering voor familie en directbetrokkenen van mensen met psychische of psychiatrische problemen Utrecht, 30 juli 2012 Stichting Labyrint~In

Nadere informatie

Regie over eigen leven; wonen, werken, vrije tijd

Regie over eigen leven; wonen, werken, vrije tijd Meninge Informatief magazine over leven met een beperking in Zuidoost-Brabant Jaargang 5, oktober 2009 Regie over eigen leven; wonen, werken, vrije tijd Nummer 19 4 Stichting Regie over Eigen Leven 10

Nadere informatie

DEPRESSIE, EEN GIDS VOOR FAMILIELEDEN

DEPRESSIE, EEN GIDS VOOR FAMILIELEDEN DEPRESSIE, EEN GIDS VOOR FAMILIELEDEN Prof. Dr. Pim Cuijpers, VU Amsterdam Oorspronkelijke uitgave december 1996, hoofdstuk 4 herzien door dr. Tara Donker in 2014 Momenteel is professor Pim Cuijpers hoofd

Nadere informatie

GGzE De Catamaran heeft TOPGGz keurmerk behaald. Cliënten doen arbeidservaring op bij GGzE Promenzo. Actief aan de slag met suïcidepreventie

GGzE De Catamaran heeft TOPGGz keurmerk behaald. Cliënten doen arbeidservaring op bij GGzE Promenzo. Actief aan de slag met suïcidepreventie jaargang 10 nummer 2 2015 www.ggze.nl GGzE De Catamaran heeft TOPGGz keurmerk behaald Cliënten doen arbeidservaring op bij GGzE Promenzo Actief aan de slag met suïcidepreventie Colofon Dit magazine verschijnt

Nadere informatie

STARTFOTO ONDERSTEUNINGSBEHOEFTEN

STARTFOTO ONDERSTEUNINGSBEHOEFTEN STARTFOTO ONDERSTEUNINGSBEHOEFTEN Heeft u opmerkingen of vragen naar aanleiding van dit rapport? Mail dan naar wmo@gg-v.nl INHOUD 1 STARTFOTO, MENSEN MET VERSTANDELIJKE BEPERKING.. 3 2 STARTFOTO, MENSEN

Nadere informatie

Eindrapportage project rouwondersteuning aan allochtonen. Als je verdriet hebt, Kom dan even zeggen Hoe pijn dat doet

Eindrapportage project rouwondersteuning aan allochtonen. Als je verdriet hebt, Kom dan even zeggen Hoe pijn dat doet Eindrapportage project rouwondersteuning aan allochtonen Als je verdriet hebt, Kom dan even zeggen Hoe pijn dat doet Eindrapportage project rouwondersteuning aan allochtonen Als je verdriet hebt, Kom

Nadere informatie

NAAR HERSTEL EN GELIJKWAARDIG BURGERSCHAP

NAAR HERSTEL EN GELIJKWAARDIG BURGERSCHAP NAAR HERSTEL EN GELIJKWAARDIG BURGERSCHAP VISIE OP DE (LANGDURENDE) ZORG AAN MENSEN MET ERNSTIGE PSYCHISCHE AANDOENINGEN Maart 2009 GGZ Nederland 2 Voorwoord Met veel plezier bied ik u de definitieve versie

Nadere informatie

Ketensamenhang langdurende ggz: Maatschappelijk steunsystemen

Ketensamenhang langdurende ggz: Maatschappelijk steunsystemen Cliëntenmonitor AWBZ Ketensamenhang langdurende ggz: Maatschappelijk steunsystemen Eindrapportage Anne Walraven en Nic Vos de Wael / Landelijk Platform GGz Utrecht / 18 maart 2011 De verkenning naar ketensamenhang

Nadere informatie

Sien Magazine. Assertiviteitstraining. Wat is er nieuw op sien.nl? Voorjaarsbijeenkomst:

Sien Magazine. Assertiviteitstraining. Wat is er nieuw op sien.nl? Voorjaarsbijeenkomst: #1 Sien Magazine Assertiviteitstraining Wat is er nieuw op sien.nl? Voorjaarsbijeenkomst: praten over financiering van de zorg Sien campagne Stap voor stap ledenwerven nummer 1 / 2012 voor mensen met een

Nadere informatie

Nieuwsbrief. 6 e jaargang. nr.1 maart 2014. Philip

Nieuwsbrief. 6 e jaargang. nr.1 maart 2014. Philip Nieuwsbrief Z e l d Z a a m 1 6 e jaargang nr.1 maart 2014 Philip p a g i n a 4-7 p h i l i p 2 Nieuwsbrief Z e l d Z a a m Nieuwsbrief Z e l d Z a a m 3 Inhoud Wolf Hirschhorn Philip 4 Thema Mantelzorg

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Jaarverslag van het Fonds Slachtofferhulp d.d. 30 april 2014. Fonds Slachtofferhulp

Jaarverslag 2013. Jaarverslag van het Fonds Slachtofferhulp d.d. 30 april 2014. Fonds Slachtofferhulp Jaarverslag 2013 Jaarverslag van het Fonds Slachtofferhulp d.d. 30 april 2014 Fonds Slachtofferhulp Inhoud 1. Verantwoording... 3 Transparantie en verantwoording... 3 Strategie en activiteiten... 4 Doelstellingen

Nadere informatie