Persoonlijk 1. Biografisch overzicht en persoonlijke financiën L. Kan: salaris, belastingen, bankboek, kasboekje, in vijf schriften

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Persoonlijk 1. Biografisch overzicht en persoonlijke financiën L. Kan: salaris, belastingen, bankboek, kasboekje, in vijf schriften. 1938-1958."

Transcriptie

1 KITLV-inventaris 306 H 1856 Stukken afkomstig van Louis Kan Hay Liang ( ), jurist, ambtenaar en financieel expert bij het Binnenlandsch Bestuur; zaakgelastigde van Indonesië in Nederland; hoofdambtenaar Ministerie van Financiën, Jakarta. Nederlands, Indonesisch dozen. Met 3 dozen aanvullend materiaal over de familie Kan. Schenkingen S.Y. Kan en E.P.W. Zuidgeest, Berkel en Rodenrijs. 2012, Zie ook: D H 1729 en D H 1820 Foto s overgedragen aan KITLV-fotocollectie. Persoonlijk 1. Biografisch overzicht en persoonlijke financiën L. Kan: salaris, belastingen, bankboek, kasboekje, in vijf schriften Familiezaken Tan: erfenis, volmachten, aktes, familiegeld; met aantekeningen Niet openbaar 3. Koop, verkoop en verhuur onroerende goederen, verhuur, erfpacht. Kampung Muka, Wilhelminalaan, Jalan Gadja Madah, Jalan Tjisedane, Maleischegracht, Jalan Djambu, Jalan Surabaya, Jalan Tosari, Jalan Teukeu Oemar, Jalan Djokja, e.a bundel. 4. N.V. Maatschappij tot Exploitatie van het Land Tjimanggis (NV maatschappij Soen Hin tot exploitatie van het land Tjimanggis): koop, verkoop, beheer, administratie, belastingen. (1897), omslag. 5. Financiële stukken betreffende Phoa Liong Djin (-1972, zwager L. Kan) en zijn vrouw C.K.N. Phoa-Tan ( ) en het pand Jalan Surabaya Werkzaamheden 6. Deviezeninstituut (LLAAPN), deviezenbepalingen, staatsleningen, geldsanering in Indonesië omslag. 7. Nota s over de budgetsystemen in Engeland, USA, vergelijking Engeland-VS, Frankrijk, Duitsland (met wetsteksten), Italië, België, slotaantekeningen. Nota Centrale Accountantsdienst Nederland (F. Jansen). Nota over de bevoegdheden van de Minister van Financiën in diverse landen. Nota van W. Karakacheff, Indonesia, Recommendations for the improvement of the budget system and for strengthening budget control Vertegenwoordiging Indonesië in Nederland, interne zaken, gebouwen, personeel. Adreslijsten van Ministerie van Buitenlandse Zaken, Djakarta, van de vertegenwoordigingen in het buitenland Stukken over geld- en muntwezen in Indonesië omslag. 1

2 10. Ministerie van Financiën Jakarta: interne zaken, personeel, interne posities Wetgeving over Indonesische banken: Bank Negara Indonesia, Javasche Bank/Bank Indonesia, Bank Pegawai omslag. 12. Afwikkeling financiële zaken met Nederland, onder de akkoorden van de Ronde Tafel Conferentie omslag. 13. Persberichten over Indonesië in Nederlandse kranten. Indonesisch. 3 stukken. Stencil Jajasan P.P.I. en M. Arief Verzekeringsmaatschappijen, Asuransi jiwa, MAI omslag. 15. Overige wetgeving Indonesië (nationalisering, agrarische wetten), met commentaar op wetsontwerpen door de Commercial Advisory Foundation in Indonesia, CAFI omslag. 16. Laporan perutusan Republik Indonesia mengenai sidang pertama working party of experts on commercial administration ECAFE, djanuari 1962, Bangkok. Stencil. 16 blz. Overige functies 17. N.V. Maatschappij tot Exploitatie der Tegalwaroelanden, merk Goan Soen Hin. Tegalwaroe (1897): verslagen, vergaderingen, liquidatiecommissie onder Tan Tek Hiem Bibliotheekcatalogus van Sociëteit De Harmonie Stencil. Met 2 lidmaatschapskaarten van de Sociëteit, , op naam van H.H. Kan. 1 omslag. 19. Statuten perkumpulan (visclub) Taman Penghibur Bang Liaw. Stencil Grafische schets van de Billiton Maatschappij met dochterondernemingen, deelnames en partners. Z.j. Aanvulling 2013: 3 dozen Hok Hoei Kan ( ), L.H.L. Kan ( ) en familieleden Persoonlijk 21. Familiepapieren: geboorteaktes, trouwaktes e.d., omslag. 22. Gerechtelijke stukken Kan, Tan, Han: erfenis, cassatie, proces omslag. Niet openbaar. 2

3 23. Correspondentie ingekomen bij H.H. Kan, van o.a. Pringgodigdo, J. King, C.J.I.M. Welter, J.W. van Blokland, B. Koetsier, K.W.J. Michielsen, G.S. Schüller, uitnodigingen, recepties. Met foto omslag. 24. Brieven Nadine Boulanger-Didier (Brazilië) aan H.H. Kan stukken. Met 2 foto s. 25. Correspondentie H.H. Kan met zijn nicht/dochter Hilda (Lin) Kan (1910-) omslag. 26. Correspondentie H.H. Kan met zoon Kan Hay Gwan omslag. 27. Correspondentie H.H. Kan met Kan Soei Liang en familie omslag. 28. Correspondentie H.H. Kan met familie Evelien Lim, Den Haag ; correspondentie H.H. Kan met A.J. (Marietje) Lim, Singapore omslag. 29. Overlijden H.H. Kan, met rekeningen en betalingen; correspondentie Grafplaats Tin Nio Kan-Lie (-1944) omslag. 30. Kranten met familieberichten over de familie Kan. 1951, stukken. 31. Aktes met betrekking tot Tan Tjoen Lee (-1934) stukken. 32. Ernst Ferdinand Tek Liang Tan, Ferry Tan ( ), verslag van een onderzoek naar, met afbeeldingen van documenten; met originele brieven omslag. 33. Stukken over en van Désirée Hoei Nio Kan-Tan ( ): geboorteakte, afstuderen aan Faculteit der Rechtsgeleerdheid Batavia; verzekeringspapieren, kwestie met HAV Bank te Schiedam omslag. (zie ook: D H 1820). 34. Reis H.L.L. Kan en familie van Nederland naar Indonesië omslag. 35. H.L.L. Kan, verzekeringen afgesloten bij, en contacten met, de OLVEH omslag. Bezittingen 36. Stukken over agrarische wetgeving in Indonesië en de onteigening van agrarisch onroerend goed. Correspondentie van L. Kan, met documenten. Deels kopie omslag. 37. Administratieve stukken over onroerend goed in Tjitjurug, Sukabumi, Bogor omslag. 3

4 38. Stukken over percelen en opstallen in Bandung omslag. 39. Maatschappij tot Exploitatie van Vastigheden en Particuliere Landerijen Kan Keng Tiong. Schuldbekentenissen, correspondentie, akte van lening omslag. 40. H.H. Kan: radio, AC-installatie en toestemming tot invoer, brood, waterpomp, bonnen, inboedel van het huis Van Heutzboulevard omslag. 41. Auto s, en rijbewijzen, op naam van H.H. Kan; lidmaatschap Koninklijke Nederlandsch Indische Motor Club omslag Persberichten over veiligheid en Chinezen; bewapening; pistoolvergunning op naam van H.H. Kan omslag. 43. Huishoudboek mevr Kan-Tang, Djakarta schrift. Werkzaamheden H.H. Kan 44. Jaarverslagen en accountantsrapporten over de NV Machinefabriek en Scheepswerf Batavia (opgericht in 1875 als firma Constructiewinkel Molenvliet, in 1921 NV) omslag. 45. Commissariaat H.H. Kan bij NV Machinefabriek en Scheepswerf Batavia (1921), en vh Technisch Bureau Soenda omslag. L. Kan 46. Werkzaamheden, salaris van L. Kan bij de Dienst der Zoutregie, Djawatan regi garam Heenreis L. Kan naar Nederland en terugreis naar Indonesië in resp en Met algemene stukken van de vertegenwoordiging Indonesië in Nederland over dienstreizen omslag. 48. Afscheidsreceptie L. Kan van de Vertegenwoordiging Indonesië in Nederland. Uitnodigingen, gastenlijst Overige functies 49. H.H. Kan als Gedelegeerde bij de Volksraad. Pensioenstaat stuk. 50. Commissariaat H.H. Kan bij de Nederlandsch-Indische Escompto Maatschappij (1857): jaarverslag Escomptobank 1949, inhoud bewaargeving door H.H. Kan, financiële correspondentie, banktegoeden, afwikkeling rekeningen omslag. 4

5 51. Voorzitterschap H.H. Kan bij de vereniging Chung Hua Hin. Financiële stukken, 3%-lening 1950 Indonesië omslag. 52. Oprichtingsstukken van de Schoolvereniging voor Neutraal onderwijs te Djakarta; correspondentie. Vicevoorzitter L. Kan omslag. Overige 53. Rotarylezing door Liem Bwan Tjioe, te Semarang, Wij en de oorlog. Stencil. 11 blz Lijsten van veiling in 1953, catalogus, veilinghuis Mercurius, Djakarta, in opdracht van de Panitiya Rechtsherstel, vermoedelijk van verweesde sieraden. Correspondentie omslag. 55. Overzicht archiefschenking 2012 en Biografische gegevens over H.L.L. Kan. 2 stukken

Inventaris van het archief van prof.mr. J. Offerhaus (1892-1966) over de jaren 1919-1966

Inventaris van het archief van prof.mr. J. Offerhaus (1892-1966) over de jaren 1919-1966 Nummer archiefinventaris: 2.21.391 Inventaris van het archief van prof.mr. J. Offerhaus (1892-1966) over de jaren 1919-1966 Auteur: J.A.A. Bervoets Nationaal Archief, Den Haag 2011 Copyright: cc0 This

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris: 2.02.17. Auteur: Centrale Archief Selectiedienst. Nationaal Archief, Den Haag 1995. Copyright: cc0

Nummer archiefinventaris: 2.02.17. Auteur: Centrale Archief Selectiedienst. Nationaal Archief, Den Haag 1995. Copyright: cc0 Nummer archiefinventaris: 2.02.17 Inventaris van de archieven van de Buitengewone Algemene Rekenkamer te Londen, 1941-1946; de Accountant-Generaal van de Nederlandse Regering, 1942-1952; de Gouvernements-Accountantsdienst

Nadere informatie

Inventaris van het digitale duplicaat van het archief van de Beheerder van het Surinaams Welvaartsfonds, (1926) 1947-1955 (1960)

Inventaris van het digitale duplicaat van het archief van de Beheerder van het Surinaams Welvaartsfonds, (1926) 1947-1955 (1960) Nummer archiefinventaris: 2.10.27.01 Inventaris van het digitale duplicaat van het archief van de Beheerder van het Surinaams Welvaartsfonds, (1926) 1947-1955 (1960) Auteur: J.A.A. Bervoets Nationaal Archief,

Nadere informatie

my home / bas van pelt binnenhuisarchitectuur

my home / bas van pelt binnenhuisarchitectuur Inventaris van het archief van het woninginrichtingsbedrijf my home / bas van pelt binnenhuisarchitectuur 1931-2000 Marg van der Burgh Den Haag 2004-2005 INHOUD 1. Inleiding 3 2. Inventaris 2.1. Personalia

Nadere informatie

Inventaris van de archieven van de Centrale Directies van het Ministerie van Financiën, (1817) 1945-2005

Inventaris van de archieven van de Centrale Directies van het Ministerie van Financiën, (1817) 1945-2005 Nummer archiefinventaris: 2.08.90 Inventaris van de archieven van de Centrale Directies van het Ministerie van Financiën, (1817) 1945-2005 Auteur: PWAA Nationaal Archief, Den Haag 2011 Copyright: cc0 This

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Nederlandse Advocatenvereniging; Nederlandse Orde van Advocaten, 1921-1970 (1972)

Inventaris van het archief van de Nederlandse Advocatenvereniging; Nederlandse Orde van Advocaten, 1921-1970 (1972) Nummer archiefinventaris: 2.19.037 Inventaris van het archief van de Nederlandse Advocatenvereniging; Nederlandse Orde van Advocaten, 1921-1970 (1972) Auteur: J.A.A. Bervoets Nationaal Archief, Den Haag

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Deli Spoorwegmaatschappij (DSM), 1883-1970

Inventaris van het archief van de Deli Spoorwegmaatschappij (DSM), 1883-1970 Nummer archiefinventaris: 2.20.11 Inventaris van het archief van de Deli Spoorwegmaatschappij (DSM), 1883-1970 Auteur: J.W.T. van het Hekke Nationaal Archief, Den Haag 1975 Copyright: cc0 This finding

Nadere informatie

Inventaris van het archief van drs. W.J. Deetman [geboren 1945], (1967) 1978-2007 (2008)

Inventaris van het archief van drs. W.J. Deetman [geboren 1945], (1967) 1978-2007 (2008) Nummer archiefinventaris: 2.21.379 Inventaris van het archief van drs. W.J. Deetman [geboren 1945], (1967) 1978-2007 (2008) Auteur: M.J.M. van Hoof-van der Linden, Bureau Voorzee Nationaal Archief, Den

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Algemeen Rijksarchief: Vierde Afdeling, (1908) 1961-1969 (1972)

Inventaris van het archief van het Algemeen Rijksarchief: Vierde Afdeling, (1908) 1961-1969 (1972) Nummer archiefinventaris: 2.14.10 Inventaris van het archief van het Algemeen Rijksarchief: Vierde Afdeling, (1908) 1961-1969 (1972) Auteur: M.T.L. van der Veldt Nationaal Archief, Den Haag 1981 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de 's-gravenhaagsche Middenstandsbank (GraMi), (1880) 1911-1962 (1970) (De Nederlandsche Bank)

Inventaris van het archief van de 's-gravenhaagsche Middenstandsbank (GraMi), (1880) 1911-1962 (1970) (De Nederlandsche Bank) Nummer archiefinventaris: 2.25.77.19 Inventaris van het archief van de 's-gravenhaagsche Middenstandsbank (GraMi), (1880) 1911-1962 (1970) (De Nederlandsche Bank) De Nederlandsche Bank N.V. Auteur: De

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Centrale Directie In- en Uitvoer van het Ministerie van Economische Zaken, (1943) 1954-1996

Inventaris van het archief van de Centrale Directie In- en Uitvoer van het Ministerie van Economische Zaken, (1943) 1954-1996 Nummer archiefinventaris: 2.06.176 Inventaris van het archief van de Centrale Directie In- en Uitvoer van het Ministerie van Economische Zaken, (1943) 1954-1996 Auteur: Doc-Direkt Nationaal Archief, Den

Nadere informatie

De koloniale staat 1854-1942

De koloniale staat 1854-1942 ONDERZOEKSGIDS De koloniale staat 1854-1942 Francien van Anrooij Gids voor het archief van het ministerie van Koloniën De Indonesische archipel nationaalarchief ONDERZOEKSGIDS DE KOLONIALE STAAT Soldaten

Nadere informatie

BE-A0516_108959_107655_DUT

BE-A0516_108959_107655_DUT BE-A0516_108959_107655_DUT Inventaris van het archief overgedragen door de familie Descamps - Reyntjens (1789-2006). Het familiearchief Descamps - Reyntjens,(...) Barco NV en het archief van vakbondsafgevaardigde

Nadere informatie

WAT U VAN ONS MAG VERWACHTEN

WAT U VAN ONS MAG VERWACHTEN WAT U VAN ONS MAG VERWACHTEN Partner voor Verenigingen van Eigenaren Zoekt u ondersteuning bij de organisatie van uw VvE en het onderhoud van uw pand? Wij zijn een onafhankelijke en professionele partner

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris: 2.08.45

Nummer archiefinventaris: 2.08.45 Nummer archiefinventaris: 2.08.45 Inventaris van het archief van de Beheerder van Nederlandsche Eigendommen later Afdeling Beheer van Nederlandsche Eigendommen ressorterend onder het bureau van de Financiële

Nadere informatie

Verricht in opdracht van de Begeleidingscommissie Onderzoek Indische Tegoeden. door. Drs. N.A. van Horn. Drs. P.J. Keppy. Drs. R.

Verricht in opdracht van de Begeleidingscommissie Onderzoek Indische Tegoeden. door. Drs. N.A. van Horn. Drs. P.J. Keppy. Drs. R. On d e rzoek naar de part i c u l i e re bank- en l e ve n s ve rzekeringstegoeden van Nederlanders in Ne d e r l a n d s - In d i ë / Indonesië 1940-1958 Verricht in opdracht van de Begeleidingscommissie

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Nederlandse Postorderbond, 1955-1984

Inventaris van het archief van de Nederlandse Postorderbond, 1955-1984 Nummer archiefinventaris: 2.19.042.52 Inventaris van het archief van de Nederlandse Postorderbond, 1955-1984 Auteur: J.A.A. Bervoets Nationaal Archief, Den Haag 1987 Copyright: cc0 This finding aid is

Nadere informatie

Checklist financiën Toelichting Gebruiksaanwijzing

Checklist financiën Toelichting Gebruiksaanwijzing Checklist financiën Toelichting Deze checklist is bedoeld om inzicht te krijgen in de wijze waarop u uw financiële huishouding heeft georganiseerd. Het gaat niet om inzicht in inkomsten en uitgaven maar

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Directoraat- Generaal Rijksbegroting van het Ministerie van Financiën, (1919) 1940-1979 (1991)

Inventaris van het archief van het Directoraat- Generaal Rijksbegroting van het Ministerie van Financiën, (1919) 1940-1979 (1991) Nummer archiefinventaris: 2.08.5298 Inventaris van het archief van het Directoraat- Generaal Rijksbegroting van het Ministerie van Financiën, (1919) 1940-1979 (1991) Auteur: Centrale Archief Selectiedienst,

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Departement van Opvoeding, Wetenschap en Cultuurbescherming: Afdeling Kabinet, 1940-1945

Inventaris van het archief van het Departement van Opvoeding, Wetenschap en Cultuurbescherming: Afdeling Kabinet, 1940-1945 Nummer archiefinventaris: 2.14.37 Inventaris van het archief van het Departement van Opvoeding, Wetenschap en Cultuurbescherming: Afdeling Kabinet, 1940-1945 Auteur: F.G.A.H.H. van Abeelen Nationaal Archief,

Nadere informatie

Belgische Vereniging voor Toxicologie en Ecotoxicologie v.z.w. Afgekort tot BELTOX STATUTEN

Belgische Vereniging voor Toxicologie en Ecotoxicologie v.z.w. Afgekort tot BELTOX STATUTEN Art. 1. De naam van de vereniging is «Belgian Society of Toxicology and Ecotoxicology» (Société Belge de Toxicologie et d Ecotoxicologie - Belgische Vereniging voor Toxicologie en Ecotoxicologie), afgekort

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Rijksverzekeringsbank, 1901-1956

Inventaris van het archief van de Rijksverzekeringsbank, 1901-1956 Nummer archiefinventaris: 2.15.55 Inventaris van het archief van de Rijksverzekeringsbank, 1901-1956 Auteur: SSA-SVB Nationaal Archief, Den Haag 2007 Copyright: cc0 This finding aid is written in Dutch.

Nadere informatie

Rialto.Tóch verzekerd. Polisvoorwaarden Verhaalsrechtsbijstandverzekering. Motorrijtuigen

Rialto.Tóch verzekerd. Polisvoorwaarden Verhaalsrechtsbijstandverzekering. Motorrijtuigen Rialto.Tóch verzekerd Polisvoorwaarden Verhaalsrechtsbijstandverzekering Motorrijtuigen Dit zijn de polisvoorwaarden van de Verhaalsrechtsbijstandverzekering Motorrijtuigen. U vindt hier wanneer u en andere

Nadere informatie

Rechtsbijstandsverzekering particulieren. Bijzondere Voorwaarden

Rechtsbijstandsverzekering particulieren. Bijzondere Voorwaarden Rechtsbijstandsverzekering particulieren Bijzondere Voorwaarden RBP 01012014 Bijzondere Voorwaarden rechtsbijstandsverzekering particulier U heeft een rechtsbijstandsverzekering bij ons afgesloten of u

Nadere informatie

FUSIE DOOR OVER EMI G FUSIEVOORSTEL

FUSIE DOOR OVER EMI G FUSIEVOORSTEL FUSIE DOOR OVER EMI G FUSIEVOORSTEL Het bestuursorgaan van onderstaande vennootschappen hebben op 18 juni 2012 beslist het onderhavig fusievoorstel, opgesteld overeenkomstig artikel 719 van het Wetboek

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Directie Financiering en Deelnemingen van het Ministerie van Economische Zaken, (1946) 1950-1975

Inventaris van het archief van de Directie Financiering en Deelnemingen van het Ministerie van Economische Zaken, (1946) 1950-1975 Nummer archiefinventaris: 2.06.113 Inventaris van het archief van de Directie Financiering en Deelnemingen van het Ministerie van Economische Zaken, (1946) 1950-1975 Auteur: CAS 2081 Nationaal Archief,

Nadere informatie

8. Het Ministerie van Defensie en de krijgsmacht (1) Joost Vaesen

8. Het Ministerie van Defensie en de krijgsmacht (1) Joost Vaesen 8. Het Ministerie van Defensie en de krijgsmacht (1) Joost Vaesen 8.1. Bibliografie Er bestaan voorlopig weinig wetenschappelijke werken die een goed overzicht bieden van dit departement, van het Belgisch

Nadere informatie

Ordeningsplan theatergezelschappen

Ordeningsplan theatergezelschappen Ordeningsplan theatergezelschappen Dit ordeningsplan is breed opgevat en kan gebruikt worden door theatergezelschappen van verschillende strekkingen. Onderdelen die niet toepasbaar zijn op de organisatie,

Nadere informatie

RICHTLIJNEN BIJ DE AFWIKKELING VAN EEN NALATENSCHAP WAARIN EEN GOED DOEL ALS ERFGENAAM OF ALS LEGATARIS GERECHTIGD IS (herziene uitgave november 2013)

RICHTLIJNEN BIJ DE AFWIKKELING VAN EEN NALATENSCHAP WAARIN EEN GOED DOEL ALS ERFGENAAM OF ALS LEGATARIS GERECHTIGD IS (herziene uitgave november 2013) RICHTLIJNEN BIJ DE AFWIKKELING VAN EEN NALATENSCHAP WAARIN EEN GOED DOEL ALS ERFGENAAM OF ALS LEGATARIS GERECHTIGD IS (herziene uitgave november 2013) Inleiding De afgelopen jaren is gebleken dat steeds

Nadere informatie

Plaatsingslijst van het archief van J. Schouten

Plaatsingslijst van het archief van J. Schouten Plaatsingslijst van het archief van J. Schouten (1895-1962) 224 Samengesteld door J.A. Burger (vóór 1972) met een inleiding door Lineke Kooij Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme

Nadere informatie