KBO-Zeeland NU Nieuwsbrief Katholieke Bond van Ouderen in Zeeland Jaargang 18 nummer 4 december 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "KBO-Zeeland NU Nieuwsbrief Katholieke Bond van Ouderen in Zeeland Jaargang 18 nummer 4 december 2012"

Transcriptie

1 KBO-Zeeland NU Nieuwsbrief Katholieke Bond van Ouderen in Zeeland Jaargang 18 nummer 4 december 2012 Het bestuur van KBO-Zeeland wenst u en de uwen een zalig Kerstfeest en een goed, gezond en gezegend Nieuwjaar toe Beste allen, Ik las het volgende citaat van de hand van Mgr. dr. G. de Korte, bisschop van Groningen-Leeuwarden: Veel christenen in Nederland hebben zorgen als het gaat om de toekomst van Kerk en christelijk geloof. Er is sprake van krimp en veel van onze mensen lijden geloofsinhoudelijk, zo lijkt het, aan bloedarmoede. In het licht van Kerst om te beginnen in de advent is het goed ons af te vragen of het vieren van de geboorte van Jezus een werkelijk stilstaan is bij Zijn telkens nieuw komen in de wereld. De boodschap wordt verteld. Komt deze bij ons aan? Staan wij er voor open? Is het voor ons een feest van vernieuwen van ons bestaan als gelovige christenen? Kunnen we erdoor genezen van de bloedarmoede, waarover de bisschop spreekt? Een nieuwe impuls kunnen velen wel gebruiken. Genoemd citaat vond ik in een artikel over oecumene, waarbij het gaat om bewoonbaar maken van de wereld. In zijn betoog heeft de bisschop het over versterken en verdiepen van ons geloof. Wat doen we in de advent en met kerstmis om tot bedoelde versterking en verdieping te komen? Het kan en mag wat ons betreft niet blijven bij glitter, enz. Ik hoop dat iets van het wezenlijke van de boodschap van kerstmis tot ons komt. Dit is zeker iets dat bijdraagt aan gelukkig en zinvol samenzijn van mensen. De boodschap van kerstmis wordt altijd weer aangeboden. Ik wens allen een goed menselijk, gezellig en verdiepend Kerstfeest toe. We kunnen het goed gebruiken om van genoemde christelijke bloedarmoede af te komen. Heel goed dat God langs alle mogelijke (om)wegen tot ons komt. Het is zaak ons ervoor open te stellen. Zalig kerstmis! Tom Brooijmans, pastoraal adviseur

2 VAN DE VOORZITTER Beste KBO leden, Nu de laatste Nieuwsbrief van 2012 weer wordt uitgebracht is het een mooi moment om even terug te kijken. Het was weer een enerverend jaar geweest. De Unie heeft 2012 uitgekozen om alle nieuwe zaken op een rijtje te zetten en is daar aardig in geslaagd. Het kabinet is gevallen, we hebben weer een nieuwe regering en laten we hopen, dat wat er ingeleverd moet worden voor de ouderen mee mag vallen. Er is in ieder geval genoeg commotie als het om de zorg gaat. U mag er in ieder geval van uit gaan, dat de Unie KBO haar uiterste best zal doen om voor onze belangen op te komen. Ja, en dan de decembermaand. Een maand vol verwachtingen en als u dit leest is het Sinterklaasfeest weer voorbij. Sinterklaas die vooral voor onze kleinkinderen nog van betekenis is en misschien voor ons ouderen een gezellige pakjesavond met zich meebrengt met gedichten, waarin je stiekem ongezouten de waarheid kan zeggen. Ook de lange donkere avonden worden op een andere manier beleefd, dan de lichte zomeravonden, hoewel er weinig avonden zijn geweest om gezellig lang buiten te zitten. Uit ervaring weet ik dat vele mensen uitkijken naar de Kerstdagen, een familiefeest bij uitstek. Kerstmis is het feest van het Licht, er werd een Kind geboren en dat vieren we al 2000 jaar lang. Het is altijd geweldig om het feest gezamenlijk te vieren. We doen het in de afdelingen met een Kerstviering en met het Kerstfeest zelf in familiekring. Toch is het niet verkeerd om voor je zelf ook eens na te gaan of er in jouw omgeving nog mensen zijn, die alleenstaand de feestdagen door moeten brengen. Je hoort toch ook regelmatig zeggen, wat ben ik blij dat die dagen weer voorbij zijn. Mensen die dat zeggen staan waarschijnlijk alleen op de wereld of hebben pas een naaste verloren. De dagelijkse bezigheden met vrienden en bekenden vallen bij zo n Kerstfeest weg, omdat die vrienden en bekenden hun eigen omgeving hebben. Misschien is het toch goed om eens om je heen te kijken of er in je kontakten ook van deze mensen zitten. Ik weet zeker, dat als er aandacht aan deze mensen besteed wordt met de feestdagen u er een goed gevoel aan overhoudt. Dat is toch een mooie Kerstwens om mens voor een mens te willen zijn. Op deze manier zijn we dan een KBO-vereniging met oog en oor voor de noden en de vreugden van mensen. Ik wens u allen een Zalig Kerstfeest toe en als deze dagen dan voorbij zijn, komen de oliebollen en de appelbeignets, waarbij we elkaar een goed en gelukkig 2013 toe wensen. Ook ik hoop voor u, dat het nieuwe jaar gelukkig en vreugdevol mag zijn. Gerard Janssen. VAN DE PENNINGMEESTER Aanvragen bankrekening op naam van de afdeling. Door de steeds verder strekkende regels bij de bankinstellingen worden er meer eisen gesteld bij de aanvraag van een bankrekening. Eén van deze regels is dat voor het aanvragen van een rekening is vereist dat deze rekening op naam van een rechtspersoon komt te staan. De kringen en/of afdelingen maken deel uit van de Bond, doch zij bezitten geen rechtspersoonlijkheid. In voorkomende gevallen kunnen zij een beroep doen op de rechtspersoonlijkheid van de Bond. De Bond kan niet door de Kringen en/of afdelingen gebonden worden, tenzij een Kring en/of afdeling via een door het Hoofdbestuur verstrekte volmacht daartoe gerechtigd is verklaard. Elke afdeling dient in bezit te zijn van een dergelijke volmacht. Deze wordt op verzoek door KBO-Zeeland aangeleverd. De inhoud van een dergelijke volmacht luidt als volgt; Algemeen Bestuur van KBO-Zeeland, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer machtigt hierbij het bestuur van de afdeling KBO tot het vertegenwoordigen van KBO-Zeeland ten aanzien van onderstaande rechtshandelingen. 1. Het aanvragen, aanvaarden en beheren van subsidies, alsmede het instellen van bezwaar c.q. beroep tegen het niet of niet volledig toekennen van subsidie; 2. Het openen en beheren van KBObankrekeningen. Deze volmacht treedt in de plaats van eerder verleende volmachten en is afgegeven onder de volgende voorwaarden en beperkingen: bij het ten uitvoer leggen van voornoemde rechtshandelingen is het gezamenlijk optreden van twee bestuursleden vereist;

3 bij opening of verandering van een bankrekening dient het betreffende rekeningnummer aan het Algemeen Bestuur te worden doorgegeven; het saldo van de rekening mag niet negatief zijn; deze volmacht is niet overdraagbaar; deze volmacht heeft een geldigheidsduur van één jaar en wordt door het Algemeen Bestuur stilzwijgend verlengd, tenzij deze wordt ingetrokken middels een schrijven aan het bestuur van de kring/afdeling; deze volmacht is te allen tijde onmiddellijk intrekbaar indien de afdeling niet voldoet aan de statuten of reglementen van KBO-Zeeland (provinciale KBO) en/of voorwaarden of beperkingen van deze volmacht; de afdeling verstrekt de gegevens, die het Algemeen Bestuur nodig acht en heeft de plicht inzage te verlenen in schriftelijke gegevens, indien het Algemeen Bestuur daarom verzoekt; de afdeling heeft de plicht aan het Algemeen Bestuur te melden waar deze volmacht voor is gebruikt. Een dergelijke volmacht is aan te vragen bij de penningmeester van KBO-Zeeland. Piet Boonman COMMISSIE KADERVORMING. Op 9 oktober 2012 heeft de commissie een tweetal workshops gehouden. In de ochtend hebben we nieuwe en zittende bestuursleden mogen ontvangen en het middagdeel werd ingevuld voor Ledenwerving. Beide dagdelen zijn een succes geworden, te meer omdat we begeleiding hebben ingehuurd bij de Unie. We hebben alleen veel werk gehad, omdat het aantal deelnemers tegen viel en we veel afdelingen hebben moeten bellen. Op 19 februari 2013 wordt er weer een kadertraining opgezet. Deze workshop zal gaan over samenwerking in al zijn vormen. Denk aan de Zonnebloem, de Caritas, de ANBO en de PCOB. Hoe kunnen we samenwerking bevorderen en hoe kunnen we van elkaar leren. Zet deze datum alvast in uw agenda en als u nog suggesties heeft voor andere kadervormingdagen dan houdt de commissie zich aanbevolen. Immers u moet zich prettig voelen bij de KBO en wij proberen daar alles aan te doen. Gerard Janssen. COMMISSIE O&O KBO-reizen Op 7 november jl. heeft de commissie O en O de reizen van 2012 geëvalueerd en alvast een opzet gemaakt voor de reizen in Uiteraard moet de nieuwe reis naar Parijs nog plaatsvinden op 7 t/m 10 december. Het voorlopige reisplan voor 2013 luidt: Van 22 t/m 27 april een zesdaagse reis naar de Vogezen. Van 2 t/m 7 september een zesdaagse fietsreis langs de Moezel. Dagreis voor Kring Noord en Midden-Zeeland op 18, West (Z-Vl)op 19 en Oost (Z-Vl) op 20 september. Bestemming nog nader vast te stellen. De stedenreis is op 13 t/m 16 december. Mogelijk 4 of 5 dagen Berlijn. Commissie O en O. Voor verslagen van de reizen en bijzondere activiteiten van afdelingen kunt u terecht op: onder het kopje actueel. GEEF DE PEN DOOR AAN.. In deze rubriek schrijven afdelingen hun wetenswaardigheden op om zo andere afdelingen van hun doen en laten op de hoogte te stellen. In iedere nieuwsbrief wordt door de schrijvende partij aan de hen gekozen afdeling gevraagd of zij de pen willen overnemen. Voorgegaan zijn: s-heerenhoek, Hulst, Lewedorp, Heinkenszand, Philippine, Oostburg, Sint Jansteen, Clinge, Lamswaarde, Graauw, Nieuw-Namen en Heikant. MIDDELBURG Wij bedanken de afdeling Heikant voor het doorgeven van de pen aan een afdeling boven de Schelde. De afdeling Middelburg-Veere is nog een jonge tak aan de KBO-boom in Zeeland, pas opgericht in 2006 en waar na een wervingsactie in 2010, waarbij gebruik is gemaakt van de gegevens van de parochie, het ledenaantal gestegen is tot bijna 300 leden eind Onze jonge afdeling heeft als wapenfeit dat we 3 maal geportretteerd zijn in de Nestor, namelijk met de leeskring (2008), bij de bijeenkomst Wat een Kunst (2009) en tenslotte bij een bezoek aan

4 het Boijmans van Beuningenmuseum in Rotterdam. Onze afdeling was de eerste in Zeeland die het project Vraag Gericht Werken heeft uitgevoerd (2007). Ook is de afdeling de eerste geweest waar de cursus Wat een Kunst is gehouden (2009). Twee leden van onze afdeling zijn geschoold om deze cursus in de afdelingen in Zeeland te geven, dus als u wilt.. De afdeling gaat enkele keren per jaar naar musea in Nederland en Vlaanderen. Dit jaar zijn we naar Dordrecht geweest, naar Antwerpen: het MAS en in Gent is een bezoek gebracht aan het STAM. De cursus Wat een Kunst gaat in 2013 een lustrum vieren, namelijk voor het vijfde jaar op rij wordt deze (vervolg-) cursus gegeven. Verder zijn 2 leeskringen actief met in totaal 16 deelnemers. Er zijn interessante lezingen waar gemiddeld 30 leden komen luisteren. We hebben tweemaal per maand koffiemorgens waar circa 15 leden op af komen voor een gezellig praatje en eens in de 6 weken gaan we uit eten. Ook wordt er iets gedaan aan bewegen. Elke week zijn mensen actief met koersballen en Nordic Walking en we gaan 1 x per jaar enkele dagen fietsen in Nederland. We hebben een bezoekgroep, die (nieuwe) leden bezoekt en naar mensen toegaan die ziek zijn (geweest) of naar mensen die het leuk vinden een praatje te maken. Ook wordt aandacht besteed voor belangstellenden aan religieuze onderwerpen. We geven de pen graag door aan de afdeling Koewacht. Rob Buysrogge KBO-ZEELAND Belangrijke feiten en actueel nieuws kunt u vinden op onze website onder de rubriek activiteiten of bij Voor verslagen van reizen en bijzondere activiteiten van afdelingen kunt u terecht op: onder het kopje actueel. NESTORBEZORGING Veranderingen in het aantal Nestors, die u voor uw afdeling nodig heeft, kunt u rechtstreeks doorgeven aan de Nestordistributeur: Jos Lansu, tel KOPIJ Stukjes voor de volgende Nieuwsbrief, die in week 12 via de mail van uw afdelingssecretariaat zult ontvangen, kunt u vóór 01 maart opsturen naar het redactieadres: of naar Als het kan graag aanleveren in Word, lettertype Times New Roman 12. AGENDA Vergaderingen: di. 22 jan. Algemeen Bestuur; di. 05 feb. Dagelijks Bestuur; di. 05 mrt Algemeen Bestuur + com. Identiteit en Kaderbeleid; di. 26 mrt Kring Gr. Terneuzen; ma. 08 apr. N&M-Zeeland; di. 16 apr Algemene vergadering; do. 18 apr Ledenraad Unie Activiteiten : Vr. 30 nov. Adventsviering; Van 6 tot 10 dec. Reis naar Parijs; di. 19 feb. Workshop Samenwerken; do. 07 mrt. Themadag Levenskunst. NOTEER IN UW AGENDA: KOPIJ INLEVEREN VÓÓR 01 MAART! Wilt u zich zo veel mogelijk houden aan deze datum. STA OP EN SCHITTER Geen antwoord op vragen. Geen warm onthaal. Geen glamour of glitter. Geen man van staal. Geen aangekleed voetstuk. Geen pracht, geen praal. Geen neonreclame. Geen bliksemstraal. Geen vuurwerk, geen kernbom. Alleen maar een ster, die mensen de weg wijst van toen tot dusver. Redactie: Emmy Lansu-Hontelé. door Fiet van Beek

5 Lid werft Lid KBO-Zeeland en de afdelingen zijn op zoek naar NIEUWE LEDEN WERKEN MET EEN PLAN is dit keer het motto. Wat te doen om een plan te maken en uit te voeren? 1. Maak er een agendapunt van op de bestuursvergadering; 2. Benoem een bestuurslid voor specifiek de ledenwerving; 3. Kies een strategie: Hoe gaan we werken en wie doet wat? 4. Kijk in de ledenwerfkrant voor ideeën; 5. Formuleer een doelstelling; 6. Kortom, maak een plan van aanpak en voer dit plan uit! Wat zijn de mogelijke weerstanden bij de ledenwerving? 1. Ons imago is niet in overeenstemming met onze doelstellingen; 2. De mensen willen niet worden aangesproken op hun leeftijd. (derde levensfase); 3. Nieuwe 60-plussers anders aangesproken, 4. We maken geen gebruik van de nieuwe media zoals de website; 5. Er zijn geen of onvoldoende vernieuwende activiteiten in de afdeling; 6. We werken niet planmatig aan de ledenwerving. Bespreek dit binnen uw bestuur en vernieuw en verbeter waar mogelijk en vooral maak een plan voor uw eigen afdeling. Haak vooral in op de Lid werft Lid actie. Samen kunnen wij meer dan ieder lid afzonderlijk. Tenslotte zou ons motto ook kunnen zijn Samenwerken met een plan! Namens de werkgroep ledenwerving veel succes. Piet Boonman (Voorzitter werkgroep)

6 TIP VOOR UW KERST CADEAU! Kerst, een periode van gezelligheid, warme sfeer, familiefeestjes, enzovoort. Maar laten we vooral de kerstcadeaus niet vergeten tijdens deze gezellige tijden. Elk jaar gaan we op zoek naar een geschikt kerstcadeau. Voor de partner, ouders, schoonouders, meter of peter, noem maar op. Onder de kerstboom ligt het steeds vol met kerstcadeaus al is het soms een moeilijke opgave om elk jaar opnieuw een geschikt en origineel kerstcadeau te vinden. U hebt het al wel begrepen denk ik. Geef een origineel cadeau in de vorm van een jaarlidmaatschap van uw eigen KBO. De mensen kunnen daarmee een jaar lang deelnemen aan alle activiteiten en profiteren van de voordelen, welke aan dit abonnement vast zitten. En de ontvanger van de bon krijgt 10 maal het prachtige ledenblad de Nestor. Bij het bestuur van uw afdeling kunt u een cadeaubon inclusief een bijpassende enveloppe kopen tegen de prijs van één jaar lidmaatschap. Hierbij geeft u naam, adres, en geboortedatum op van diegene aan wie de bon wordt gegeven. Mogelijk doet uw bestuur er nog een Nestor en een kleine attentie bij om samen met de bon te geven. Alles bij elkaar wordt het dan een feestelijk presentje. Wij wensen u een plezierig Sint Nicolaasfeest en prettige Kerstdagen. Namens de werkgroep Ledenwerving, Piet Boonman Ontspanning Sport Educatie Reizen Dit zijn enkele van de activiteiten, die door afdelingen van KBO-Zeeland worden gegeven.

7

JAARVERSLAG 2012. KBO Zeeland: 25 mei jaarlijkse bedevaart naar Meerseldreef. Twee van onze leden gingen mee.

JAARVERSLAG 2012. KBO Zeeland: 25 mei jaarlijkse bedevaart naar Meerseldreef. Twee van onze leden gingen mee. KBO Middelburg Veere JAARVERSLAG 2012 1. Algemeen. Begin 2012 hadden we het aantal van 279 leden bereikt. Helaas is ledenverlies door opzeggingen wegens o.a het hoge contributie bedrag, verhuizingen, het

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Kerst Agenda

Nieuwsbrief. Kerst Agenda Jaargang 2016-2017 23 december 2016 nummer 6 Nieuwsbrief Kerst 2016 In de weken van advent leven we met de kinderen toe naar het kerstfeest. In een donkere nacht in Bethlehem straalt plotseling een licht.

Nadere informatie

o.a. cito groep 2, kerstborrel ouders, nieuwjaarskoffie 4 januari

o.a. cito groep 2, kerstborrel ouders, nieuwjaarskoffie 4 januari Hofbode 4 16 december 2015 o.a. cito groep 2, kerstborrel ouders, nieuwjaarskoffie 4 januari Informatieochtend Citotoets groep 2 Woensdagochtend 25 november zijn we met de ouders van kinderen van groep

Nadere informatie

KBO-Zeeland NU. KBO-ZEELAND en. Nieuwsbrief Katholieke Bond van Ouderen in Zeeland. Jaargang 20 nummer 2 december 2014

KBO-Zeeland NU. KBO-ZEELAND en. Nieuwsbrief Katholieke Bond van Ouderen in Zeeland. Jaargang 20 nummer 2 december 2014 KBO-Zeeland NU Nieuwsbrief Katholieke Bond van Ouderen in Zeeland Jaargang 20 nummer 2 december 2014 KBO-ZEELAND en KBO-Zeeland NU VAN DE VOORZITTER In deze Nieuwsbrief van KBO-Zeeland een korte terugblik

Nadere informatie

KBO-Zeeland NU. KBO-ZEELAND en. Nieuwsbrief Katholieke Bond van Ouderen in Zeeland. Jaargang 20 nummer 1 maart 2014

KBO-Zeeland NU. KBO-ZEELAND en. Nieuwsbrief Katholieke Bond van Ouderen in Zeeland. Jaargang 20 nummer 1 maart 2014 KBO-Zeeland NU Nieuwsbrief Katholieke Bond van Ouderen in Zeeland Jaargang 20 nummer 1 maart 2014 KBO-ZEELAND en KBO-Zeeland NU KBO-ZEELAND 20 JAAR Voor elk wat wils. Onder deze noemer heeft de commissie

Nadere informatie

Nieuwsbrief de Horizon

Nieuwsbrief de Horizon P a g i n a 1 Nieuwsbrief de Horizon Agenda 5 januari: luizencontrole 6 januari: oud papier 7 januari: inloopmiddag 11 januari: kleuters en onderbouw vrij 21 januari: studie dag leerlingen vrij 22 januari:

Nadere informatie

Nieuwsbrief. De Regenboog kleurt je leven. Vol verwachting De maand van de feesten! Voor in uw agenda. De Regenboog

Nieuwsbrief. De Regenboog kleurt je leven. Vol verwachting De maand van de feesten! Voor in uw agenda. De Regenboog 2 december 2016 Nieuwsbrief De Regenboog kleurt je leven Voor in uw agenda 5 december Sinterklaas 6 december Studiedag groep 1-8 vrij 22 december Kerstviering in de avond 23 december 9.30 naar school 26

Nadere informatie

Agenda. Aanwezigheid directeur: maandag en donderdag

Agenda. Aanwezigheid directeur: maandag en donderdag Agenda Za 24 nov Klusdag Ma 3 dec 1 e advent Wo 5 dec Sinterklaas Ma 10 dec 2 e advent Ma 10 dec klas 6 introductiemiddag bovenbouw Zutphen Ma 17 dec 3 e advent Wo 19 dec Klas 1 en 2 kerstspel bij de Helmhorst

Nadere informatie

KBO-Zeeland NU. Nieuwsbrief Katholieke Bond van Ouderen in Zeeland Jaargang 19 nummer 1 maart 2013

KBO-Zeeland NU. Nieuwsbrief Katholieke Bond van Ouderen in Zeeland Jaargang 19 nummer 1 maart 2013 1 KBO-Zeeland NU Nieuwsbrief Katholieke Bond van Ouderen in Zeeland Jaargang 19 nummer 1 maart 2013 VAN DE VOORZITTER In de eerste Nieuwsbrief van 2013 kan het, beste KBO leden, haast niet anders gaan

Nadere informatie

1. Vier je Sinterklaas?

1. Vier je Sinterklaas? Sinterklaas In hoeverre ben je het (on)eens met de volgende stelling? 7 65% 1. Vier je Sinterklaas? (n=537) 6 5 4% Toelichting: Ja Nee Weet (nog) niet Ja Een gewortelde traditie voor mijn kinderen en kleinkinderen.

Nadere informatie

23 3 januari K E R S T V A K A N T I E

23 3 januari K E R S T V A K A N T I E AGENDA maandag t/m vrijdag 23 3 januari K E R S T V A K A N T I E januari 2014 Activiteit culturele activiteiten vrijdag 10 Bezoek Scheepvaartmuseum groep 7A en 7C Rijksmuseum groep 6C en van Goghmuseum

Nadere informatie

1. Jozef en Maria moesten voor een volkstelling naar Bethlehem. Dat was een opdracht van keizer: a. Augustus b. Julius Caesar c. Tiberius d.

1. Jozef en Maria moesten voor een volkstelling naar Bethlehem. Dat was een opdracht van keizer: a. Augustus b. Julius Caesar c. Tiberius d. K erstm is Kerstquiz Lezen Het kerstverhaal ken je misschien, maar hoe goed ben je op de hoogte van de geschiedenis van Kerst? En wat weet je van alle gebruiken en feestelijkheden die erbij horen? Test

Nadere informatie

Kerstviering 2009 Laat iedereen het horen. Groep 0, 1 en 2 CBS Shalom

Kerstviering 2009 Laat iedereen het horen. Groep 0, 1 en 2 CBS Shalom Kerstviering 2009 Laat iedereen het horen Groep 0, 1 en 2 CBS Shalom Welkom op ons kerstfeest Groep 0 zingt : Jezus zegt, dat hij hier van ons verwacht Jezus zegt, dat Hij hier van ons verwacht, dat wij

Nadere informatie

Kerstviering groep 4. Welkom. Als de kerstklokken luiden Dan zingen wij een lied Voor God die met veel liefde Naar alle mensen ziet.

Kerstviering groep 4. Welkom. Als de kerstklokken luiden Dan zingen wij een lied Voor God die met veel liefde Naar alle mensen ziet. Kerstviering groep 4 Welkom Als de kerstklokken luiden Dan zingen wij een lied Voor God die met veel liefde Naar alle mensen ziet. Als de kerstklokken luiden Dan horen wij steeds weer Dat Jezus is geboren.

Nadere informatie

KBO-Zeeland NU. Nieuwsbrief Katholieke Bond van Ouderen in Zeeland Jaargang 19 nummer 4 december 2013

KBO-Zeeland NU. Nieuwsbrief Katholieke Bond van Ouderen in Zeeland Jaargang 19 nummer 4 december 2013 KBO-Zeeland NU Nieuwsbrief Katholieke Bond van Ouderen in Zeeland Jaargang 19 nummer 4 december 2013 Het bestuur van KBO-Zeeland wenst u en de uwen een zalig Kerstfeest en een goed, gezond en gezegend

Nadere informatie

Nieuwsbrief nr. 8 4 december 2015. Contactavond. Inleveren bestellijsten + geld oliebollenactie. Om 14.00 uur zijn alle kinderen vrij

Nieuwsbrief nr. 8 4 december 2015. Contactavond. Inleveren bestellijsten + geld oliebollenactie. Om 14.00 uur zijn alle kinderen vrij Nieuwsbrief nr. 8 4 december 2015 Agenda Maandag 7 december Groep 3 t/m 8 schaatsen in Nijverdal Contactavond Dinsdag 8 december Zwemles Vrijdag 11 december Inleveren bestellijsten + geld oliebollenactie

Nadere informatie

Agenda. We wensen iedereen een gezellige pakjesavond! Sinterklaas

Agenda. We wensen iedereen een gezellige pakjesavond! Sinterklaas Agenda Vrijdag 5 december Maandag 8 december Dinsdag 9 december Woensdag 10 december Donderdag 18 december Vrijdag 19 december Sinterklaas op school Nieuwsbrief 8 Knutselochtend voor ouders Preventiewerk

Nadere informatie

Nieuwsbrief December 2014

Nieuwsbrief December 2014 Nieuwsbrief December 2014 Groep 5 t/m 8: vrijdag a.s. continurooster tot 14.00 u. Net als andere jaren hebben we natuurlijk komende vrijdag een continurooster. Excuses voor het feit at we een en ander

Nadere informatie

Deze week hebben we ook fijne gesprekken gevoerd met ouders tijdens de oudergesprekken.

Deze week hebben we ook fijne gesprekken gevoerd met ouders tijdens de oudergesprekken. Nr. 4 Vrijdag 20 november 2015 Agenda Basisschool de Blinkerd, Troelstrastraat 13, 5344 GK Oss, 0412-691635, www.deblinkerd-oss.nl Do. 26 nov.: Uitstapje naar de kinderboerderij: groep 3. Woe. 25 nov:

Nadere informatie

Nieuwsbrief 17 december 2015 Het einde van het jaar..

Nieuwsbrief 17 december 2015 Het einde van het jaar.. Nieuwsbrief 17 december 2015 Het einde van het jaar.. Dit is alweer de laatste donderdagbrief van het jaar 2015. Wat is het allemaal snel gegaan. Wat hebben de kinderen goed hun best gedaan. Iedereen kan

Nadere informatie

School met de Bijbel Vaartweg 5 3754 NA Eemdijk 033-2981428 Smdb-eemdijk.nl directie@smdb-eemdijk.nl Vrijdag 11 december 2015

School met de Bijbel Vaartweg 5 3754 NA Eemdijk 033-2981428 Smdb-eemdijk.nl directie@smdb-eemdijk.nl Vrijdag 11 december 2015 Eemm@iltje School met de Bijbel Vaartweg 5 3754 NA Eemdijk 033-2981428 Smdb-eemdijk.nl directie@smdb-eemdijk.nl Vrijdag 11 december 2015 Inhoud: ontbijt OA IB-er Bereikbaarheid Studiedag Wintermarkt Bijdrage

Nadere informatie

Beste ouders, Agenda:

Beste ouders, Agenda: Beste ouders, Op 3 december krijgen we bezoek van een inspecteur. We hebben vorig jaar voor de derde keer onder de eindnorm gescoord bij de Cito-toets en dan krijg je als school een inspectiebezoek. Oorzaken

Nadere informatie

Nieuwsbrief 8 15 december 2015

Nieuwsbrief 8 15 december 2015 Nieuwsbrief 8 15 december 2015 GROEPSACTIVITEITEN Kerst op IKC de Toorts De kerstviering van vrijdag 18 december vindt dit jaar plaats op school. De dag wordt op passende wijze geopend met een viering

Nadere informatie

Later als ik groot ben: mama of papa worden Later als ik groot ben: een mooie auto Een goede vriend. Warmte. Beroemd zijn Een kus

Later als ik groot ben: mama of papa worden Later als ik groot ben: een mooie auto Een goede vriend. Warmte. Beroemd zijn Een kus Wat kunnen we wensen? Warmte Later als ik groot ben: mama of papa worden Later als ik groot ben: een mooie auto Een goede vriend Beroemd zijn Een kus Vrede op de hele wereld Mooi weer Een grote zak snoep

Nadere informatie

Jaargang 2015-2016 14 december 2015

Jaargang 2015-2016 14 december 2015 Advent Advent is een tijd van verwachten. We kijken uit naar het Kerstfeest, waarop we zullen vieren dat Jezus geboren wordt. De verwachting wordt gevoed door de profeet Jesaja, die vertelt dat eens een

Nadere informatie

Christelijke basisschool De Melkfabriek 5, 1221 CE Hilversum 035-6859913 www.avonturijnhilversum.nl E-mail: avonturijn@proceon.nl

Christelijke basisschool De Melkfabriek 5, 1221 CE Hilversum 035-6859913 www.avonturijnhilversum.nl E-mail: avonturijn@proceon.nl Christelijke basisschool De Melkfabriek 5, 1221 CE Hilversum 035-6859913 www.avonturijnhilversum.nl E-mail: avonturijn@proceon.nl Beste ouders, 30 oktober 2015. Een eerste week na de herfstvakantie, waarbij

Nadere informatie

Vanuit de directie. Beste ouders/verzorgers,

Vanuit de directie. Beste ouders/verzorgers, CBO Het Kompas Jol 38 8446 EZ Heerenveen www.hetkompas-meilan.nl S C H O O L J A A R 2 0 1 5-2 0 1 6 1 0 D E C E M B E R 2 0 1 5 Directeur: Bartele van der Veer Directeur.hetkompas@ cbo-meilan.nl TREFWOORD

Nadere informatie

Nieuwsbrief december 2016

Nieuwsbrief december 2016 Nieuwsbrief december 2016 Samen sterk in goed onderwijs! Beste ouders/ verzorgers, Nieuws vanuit de directie Het jaar zit er weer bijna op. De tijd vliegt voorbij en langs deze weg wil ik alle betrokkenen

Nadere informatie

PAULUSPRAAT 3. Januari 2017

PAULUSPRAAT 3. Januari 2017 PAULUSPRAAT 3 Januari 2017 Inhoudsopgave - Van de directie - Even voorstellen Nieuwe leerkrachten in groep 3 - Even voorstellen Nieuwe leerkracht in de taalklas - Even voorstellen Jeugdteam IJsselstein

Nadere informatie

Middernachtmis van 24 december 2013 In dit kind is God met ons

Middernachtmis van 24 december 2013 In dit kind is God met ons Middernachtmis van 24 december 2013 In dit kind is God met ons Om 11.45 u. zingt het koor kerstliederen. Openingslied: Puer Natus. Begroeting en inleiding Welkom in deze vreugdevolle nacht, van de kou

Nadere informatie

10 december 2014 Jaargang 28 nummer 8 Volgende Info verschijnt op 07-01-2015 Kerstuitnodiging verschijnt op ma 15 dec 14. Kerst op De Uilenburcht

10 december 2014 Jaargang 28 nummer 8 Volgende Info verschijnt op 07-01-2015 Kerstuitnodiging verschijnt op ma 15 dec 14. Kerst op De Uilenburcht In deze Info onder andere: Kerst op De Uilenburcht De agenda tot half februari 2015. Een terugblik op 2014 10 december 2014 Jaargang 28 nummer 8 Volgende Info verschijnt op 07-01-2015 Kerstuitnodiging

Nadere informatie

Wij heten deze kinderen en hun ouders van harte welkom en we hopen dat ze een goede tijd bij ons op school zullen hebben.

Wij heten deze kinderen en hun ouders van harte welkom en we hopen dat ze een goede tijd bij ons op school zullen hebben. KERNNIEUWS januari 2016 E mail van de school: Website: cbs-dekern@picto.nl www.cbs-de-kern.picto.nl dat Uw ogen ons hebben gezien vol mededogen. dat we alles mochten zeggen vreugde en verdriet in Uw handen

Nadere informatie

Ma 23 Jan Di 24 Jan Wo 25 Jan Uitgave Nieuwsbrief 1 Do 26 Jan Vr 27 Jan Za 28 Jan Meer Vreugde Kern 14.00u Schalm algemene activiteit

Ma 23 Jan Di 24 Jan Wo 25 Jan Uitgave Nieuwsbrief 1 Do 26 Jan Vr 27 Jan Za 28 Jan Meer Vreugde Kern 14.00u Schalm algemene activiteit 3333333333 JAARSCHEMA 2017 Dag Datum Maand Activiteit Kerstvakantie t/m 7-1-2017 Ma 2 Jan Di 3 Jan Wo 4 Jan Bestuursvergadering(1) 10.00u Do 5 Jan Vr 6 Jan Za 7 Jan Nieuwjaarsreceptie 14.00u van de Regio

Nadere informatie

MAANDINFORMATIE DECEMBER 2012

MAANDINFORMATIE DECEMBER 2012 MAANDINFORMATIE DECEMBER 2012 OBS Het Startblok Burgemeester van Haarenlaan 871 Telefoon: 010-4737889 www.hetstartblok.net Ma 03 Di 04 Wo 05 Week 49 Sinterklaasfeest! 08.20 uur ontvangst Sint en Pieten

Nadere informatie

MAANDINFORMATIE JANUARI 2016

MAANDINFORMATIE JANUARI 2016 MAANDINFORMATIE JANUARI 2016 Fijne feestdagen Een gelukkig en gezond 2016 OBS Het Startblok Burgemeester van Haarenlaan 871 Telefoon: 010-4737889 AGENDA JANUARI Week 02 Ma 04 1 e schooldag nieuwe kalenderjaar

Nadere informatie

Beste kinderen van De Walvis.

Beste kinderen van De Walvis. Schoolkrant Kerst 2015 Beste kinderen van De Walvis. Het jaar 2015 is bijna voorbij. Thuis gaan we eerst kerstmis vieren. Op school hebben we dat samen gedaan tijdens de kerstvieringen en het kerstdiner.

Nadere informatie

De Schoolbel Lagere Schoolkrantje

De Schoolbel Lagere Schoolkrantje De Schoolbel Lagere Schoolkrantje G.V. Lagere School Sint-Lambertus Kapelstraat 24 3660 Opglabbeek Vrijdag 22 december 2017 Op school sloten we dit trimester af met enkele leuke, sfeervolle kerstactiviteiten:

Nadere informatie

Peppelinfo december 2015, nummer 4

Peppelinfo december 2015, nummer 4 Peppelinfo december 2015, nummer 4 Beste ouders, Ondertussen hebben we een mooi Sinterklaasfeest gevierd, georganiseerd samen met Talentrijk. Beide OR-en hebben een mooi programma gemaakt wat past bij

Nadere informatie

Kareltje. Sjonnie. van pepernoot tot oliebol. Te kst en za ng Job Schuring Illustraties Eva Poppink Muziek Paul Hock en Ronald Schmitz

Kareltje. Sjonnie. van pepernoot tot oliebol. Te kst en za ng Job Schuring Illustraties Eva Poppink Muziek Paul Hock en Ronald Schmitz Kareltje en Sjonnie van pepernoot tot oliebol Te kst en za ng Job Schuring Illustraties Eva Poppink Muziek Paul Hock en Ronald Schmitz Inhoud Intro De intocht December is de allermooiste maand Joachim

Nadere informatie

Jouw avontuur met de Bijbel

Jouw avontuur met de Bijbel Nieske Selles-ten Brinke Jouw avontuur met de Bijbel Dagboek voor kinderen Uitgeverij Jes! Zoetermeer Uitgeverij Jes! is een samenwerking tussen Uitgeverij Boekencentrum en de HGJB. Kijk voor meer informatie

Nadere informatie

Peuterspeelzaal het Boemeltje en BSO Willem Eggert december 2014 2012

Peuterspeelzaal het Boemeltje en BSO Willem Eggert december 2014 2012 Peuterspeelzaal het Boemeltje en BSO Willem Eggert december 2014 2012 Beste ouder/verzorger, We zitten midden in alle decemberactiviteiten en het is heel sfeervol op de locatie. Samen met de kinderen werken

Nadere informatie

1 Vier je Kerstmis? Toelichting

1 Vier je Kerstmis? Toelichting Onderzoeksresultaten TipHorstaandeMaas.nl Kerst 10 1 Vier je Kerstmis? 9 8 93% 7 6 5 3 2 1 Ja 7% Nee Toelichting 1 Een dag samen met de kinderen en kleinkinderen in huislijke kring 1 Eerste kerstdag wel

Nadere informatie

Brooddeeg brrr, kun je echt niet eten, veel te zout Maar wel een mooie hanger voor de kerstboom.

Brooddeeg brrr, kun je echt niet eten, veel te zout Maar wel een mooie hanger voor de kerstboom. stille nacht Sinterklaas is nog maar net uitgezwaaid en wij zijn al heel snel gestart met een groene boom vol lichtjes, kerstballen, zelf gemaakte en gebakken brooddeegfiguren en wat al niet meer. Misschien

Nadere informatie

Verslag onderzoek UvA-senioren

Verslag onderzoek UvA-senioren Verslag onderzoek UvA-senioren 1. Inleiding De Kring UvA-senioren heeft een enquête gehouden onder haar leden. Met deze enquête is onderzocht hoe de leden de activiteiten ervaren, wat ze van de Uitdienstbode

Nadere informatie

Uiterste inleverdag voor de bestelformulieren van de kerststollen.

Uiterste inleverdag voor de bestelformulieren van de kerststollen. 26 november 2014 Agenda voor de komende 2 weken Do 27 Groep 4, kookles (Pietensoep) groep 4 van Sterappels. Pyjamazingen (18.30 uur). Vr 28 Streekmuziekschool komt voor de groepen 3 en 4 met een voorbereidende

Nadere informatie

A. De Stichting Natuurlijk Kind en Paard bestuurlijk I. Algemeen

A. De Stichting Natuurlijk Kind en Paard bestuurlijk I. Algemeen A. De bestuurlijk I. Algemeen Het huishoudelijk reglement mag geen bepalingen bevatten die in strijd zijn met de statuten. Het huishoudelijk reglement wordt samengesteld en goedgekeurd door het voltallige

Nadere informatie

A. De Stichting Natuurlijk Kind en Paard bestuurlijk I. Algemeen

A. De Stichting Natuurlijk Kind en Paard bestuurlijk I. Algemeen A. De bestuurlijk I. Algemeen Het huishoudelijk reglement mag geen bepalingen bevatten die in strijd zijn met de statuten. Het huishoudelijk reglement wordt samengesteld en goedgekeurd door het voltallige

Nadere informatie

VRAAGBAAK Vragen die veel gesteld worden en die in eerste instantie hieronder een antwoord of directe verwijzing vinden.

VRAAGBAAK Vragen die veel gesteld worden en die in eerste instantie hieronder een antwoord of directe verwijzing vinden. VRAAGBAAK Vragen die veel gesteld worden en die in eerste instantie hieronder een antwoord of directe verwijzing vinden. Adventactie. In de voorbereidingsweken op het feest van kerstmis willen de geloofsgemeenschappen

Nadere informatie

Activiteitenplan 2017

Activiteitenplan 2017 Activiteitenplan 2017 KBO afdeling Apeldoorn en Epe Katholieke Belangenorganisatie voor Senioren 2 Activiteitenplan 2017 - KBO afd. Apeldoorn en Epe Inhoud Inleiding 4 Ledenaantal 4 Jaarvergadering 4 Organisatie

Nadere informatie

DATUM: 19 december 2016

DATUM: 19 december 2016 Om de maandag krijgen onze leerlingen de Globe (nieuwsbrief) mee. Hierin leest u informatie over de activiteiten die plaatsvinden of al hebben plaatsgevonden. De Globe wordt in kleur aan uw kind meegegeven.

Nadere informatie

Statuten Peak Oil Nederland

Statuten Peak Oil Nederland Statuten Peak Oil Nederland ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- NAAM, PLAATS EN DUUR Artikel 1

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF Jaargang 13 Nummer 5 3 december 2012. 1.Beste ouders,

NIEUWSBRIEF Jaargang 13 Nummer 5 3 december 2012. 1.Beste ouders, NIEUWSBRIEF Jaargang 13 Nummer 5 3 december 2012 1.Beste ouders, December is altijd een drukke maand op school. We zijn op school druk in de weer met allerlei activiteiten rondom Sinterklaas en Kerst.

Nadere informatie

SWI\GZE\LJA\20046439\152065 STATUTEN DOORLOPENDE TEKST STICHTING JONGE BALIE ACTIVITEITEN AMSTERDAM

SWI\GZE\LJA\20046439\152065 STATUTEN DOORLOPENDE TEKST STICHTING JONGE BALIE ACTIVITEITEN AMSTERDAM - 1 - SWI\GZE\LJA\20046439\152065 STATUTEN DOORLOPENDE TEKST STICHTING JONGE BALIE ACTIVITEITEN AMSTERDAM STATUTEN Naam en zetel: Artikel 1: 1. De stichting draagt de naam: Stichting Jonge Balie Activiteiten

Nadere informatie

Houtmarktbericht december 2013 1

Houtmarktbericht december 2013 1 Terwijl de afgelopen tijd de storm buiten raasde en de hagelstenen vielen is het in onze school lekker warm en behaaglijk en zijn we volop aan het werk over ons thema Feesten. Hoewel het 5 decemberfeest

Nadere informatie

Agenda december - januari NIEUWSBRIEF NR 11 JAARGANG 4 19 December donderdag Alle groepen kerstviering

Agenda december - januari NIEUWSBRIEF NR 11 JAARGANG 4 19 December donderdag Alle groepen kerstviering Agenda december - januari NIEUWSBRIEF NR 11 JAARGANG 4 19 December donderdag Alle groepen kerstviering 21 December vrijdag Kerstvakantie begint om 12.15 uur 25 & 25 December Eerste & Tweede kerstdag Woensdag

Nadere informatie

CBS Nije-Kroost 14 november 2013 www.cbsnijekroost.nl

CBS Nije-Kroost 14 november 2013 www.cbsnijekroost.nl CBS Nije-Kroost 14 november 2013 www.cbsnijekroost.nl Nieuwe leerlingen In groep 1/2 a: Xander Mandema, Frederique van Elten In groep 1/2 b: Joas Bijkerk In groep 1/2 c: Marieke Schipper Welkom op Nije-Kroost!

Nadere informatie

Kath.Vereniging voor E.H.B.O. Den Dungen Instructielokaal:"De Pleisterplaats". Grinsel 17a Den Dungen. Telefoon 06-10698119 Raborekening 112931057

Kath.Vereniging voor E.H.B.O. Den Dungen Instructielokaal:De Pleisterplaats. Grinsel 17a Den Dungen. Telefoon 06-10698119 Raborekening 112931057 Kath.Vereniging voor E.H.B.O. Den Dungen Instructielokaal:"De Pleisterplaats". Grinsel 17a Den Dungen. Telefoon 06-10698119 Raborekening 112931057 Voorzitter Harold Soffner 5941442 Secretaris Henriëtte

Nadere informatie

Kwaliteitsinstrument. Til je afdeling naar een hoger niveau. Het kwaliteitsinstrument in het kort. Doel van het instrument. Inhoud van het instrument

Kwaliteitsinstrument. Til je afdeling naar een hoger niveau. Het kwaliteitsinstrument in het kort. Doel van het instrument. Inhoud van het instrument Kwaliteitsinstrument Til je afdeling naar een hoger niveau Het kwaliteitsinstrument in het kort Het KLJ-kwaliteitsinstrument werd ontwikkeld door KLJ zodat je als leiding/bestuur zelf jouw afdeling kan

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. 11 december 2015 / NUMMER 524. Van harte gefeliciteerd en een hele fijne verjaardag!!

NIEUWSBRIEF. 11 december 2015 / NUMMER 524. Van harte gefeliciteerd en een hele fijne verjaardag!! 11 december 2015 / NUMMER 524 NIEUWSBRIEF In de komende weken zijn jarig: op 18-12 Mike van Bakel uit groep 4 op 20-12 Kim de Groot uit groep 7 op 21-12 Djuna Gersen uit groep 4 op 25-12 Senna de Waal

Nadere informatie

Editienummer 3 december 2013/ januari 2014

Editienummer 3 december 2013/ januari 2014 Editienummer 3 december 2013/ januari 2014 Schooljaar 2013-2014 Datum 19 december 2013 Op de kalender Vrijdag 20 december Begin Kerstvakantie Maandag 6 januari 2014 Studiedag team Dinsdag 7 januari Eerste

Nadere informatie

Preek voor Kerstnacht 2015 jaar C

Preek voor Kerstnacht 2015 jaar C Preek voor Kerstnacht 2015 jaar C Welkom allemaal in deze prachtige, versierde kerk om samen de geboorte van onze Heer te vieren. Het is een Groot feest! God komt in de geschiedenis aanwezig als mens,

Nadere informatie

Nieuwsbrief van Chr. Basisschool De Fontein

Nieuwsbrief van Chr. Basisschool De Fontein INdeFOntein Nieuwsbrief van Chr. Basisschool De Fontein website: www.cbsdefonteindwingeloo.nl e-mail: info@cbsdefonteindwingeloo.nl e-mail schoolcommissie: schoolcommissie@cbsdefonteindwingeloo.nl Voor

Nadere informatie

Nieuwsbrief december 2014

Nieuwsbrief december 2014 Nieuwsbrief december 2014 DECEMBER 1 Nieuwsbrief 4 Leerlingenraad 14:15 / 15:00 5 Sinterklaasviering Lln gr. 1/2 zijn om 11.00 vrij! 8 EXTRA oud papier actie t/m 11 dec. OR vergadering 18 Kerstviering

Nadere informatie

SAMENSPRAAK. In deze uitgave o.a. 1. Van de redactie... 2 2. Sinterklaas... 4 3. Nieuw! Wie Ben Ik??... 5 4. Korte Mededelingen...

SAMENSPRAAK. In deze uitgave o.a. 1. Van de redactie... 2 2. Sinterklaas... 4 3. Nieuw! Wie Ben Ik??... 5 4. Korte Mededelingen... Nieuwsbrief VPG De Samenhang samen gaan wij het maken! Jaargang 13, Nummer 55, December 2014 SAMENSPRAAK In deze uitgave o.a. 1. Van de redactie... 2 2. Sinterklaas... 4 3. Nieuw! Wie Ben Ik??... 5 4.

Nadere informatie

OUDERVERENIGING BASISSCHOOL DE TOONLADDER GALECOP

OUDERVERENIGING BASISSCHOOL DE TOONLADDER GALECOP OUDERVERENIGING BASISSCHOOL DE TOONLADDER GALECOP Inleiding Op veel basisscholen in Nederland bestaat een Oudervereniging omdat ouders graag betrokken willen zijn bij de school van hun kinderen. Zo ook

Nadere informatie

Weeknieuws 13 cursus 2015 2016 20 november 2015

Weeknieuws 13 cursus 2015 2016 20 november 2015 Basisschool/Kindcentrum Stadskwartier Catharinastraat 7, 9 en 13 7941 JD Meppel 0522 251076 Pluskinderopvang 0615267632 directie@kcstadskwartier.nl www.pcbs-stadskwartier.nl Weeknieuws 13 cursus 2015 2016

Nadere informatie

Voor de ouders en verzorgers,

Voor de ouders en verzorgers, Voor de ouders en verzorgers, Het is duidelijk te merken dat Sinterklaas weer in het land is, een gezellige tijd en tegelijkertijd een spannende tijd voor veel kinderen. We volgen binnen de school de lijn

Nadere informatie

MEDEDELINGEN VAN SINT VOOR DE KINDEREN EN OUDERS:

MEDEDELINGEN VAN SINT VOOR DE KINDEREN EN OUDERS: Nieuwsbrief voor december 2015 jaargang 25 nr. 4 Liefe, liefe Kinderun, Wat ben ik blei dat ik weer in Nederland is. Ik sie weer soveel liefe kinderen terug, en wat sijn julie gegroeid zeg! Sint is ieder

Nadere informatie

Jezus maakt mensen gelukkig

Jezus maakt mensen gelukkig Eerste Communieproject 33 Jezus maakt mensen gelukkig Jezus doet wonderen In les 5 hebben we geleerd dat God onze Vader is. Wij zijn allemaal zijn kinderen. Alle mensen zijn broertjes en zusjes van elkaar!

Nadere informatie

Datum: 5 december 2014 Jaargang: 25 Nummer: 5 @pcbdebranding

Datum: 5 december 2014 Jaargang: 25 Nummer: 5 @pcbdebranding Datum: 5 december 2014 Jaargang: 25 Nummer: 5 @pcbdebranding Let op: deze versie is voor de site. Dit betekent dat we alleen voornamen gebruiken en ervoor kiezen om sommige nieuwszaken niet te vermelden.

Nadere informatie

Een stille nacht. Weesp, 11 december Het team wenst iedereen heel fijne Kerstdagen en een heel voorspoedig Nieuwjaar!!!

Een stille nacht. Weesp, 11 december Het team wenst iedereen heel fijne Kerstdagen en een heel voorspoedig Nieuwjaar!!! Weesp, 11 december 2015 Een stille nacht Maria maakt met Jozef een hele lange reis. Ze moesten van de keizer gaan naar Betlehem, hier ver vandaan. Een lange reis. Een lange reis. Ze willen heel graag slapen.

Nadere informatie

Hallo (Nummer 13, 19-12-2014)

Hallo (Nummer 13, 19-12-2014) Hallo (Nummer 13, 19-12-2014) Beste ouders en leerlingen, In deze Hallo vindt u informatie over: Kerst Kerstacrobatiek voor de groepen 3, 4 en 5 Actie voedselbank Kerstmarkt Beek Nieuws van de MR Agenda

Nadere informatie

Nieuwsbrief 10 december 2015

Nieuwsbrief 10 december 2015 Beste kinderen, ouders/verzorgers, Nieuwsbrief 10 december 2015 Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief met belangrijke informatie over de Blokpoelschool. De nieuwsbrief wordt ook op de website www.blokpoelschool.nl

Nadere informatie

Vragen? Heeft u vragen over het formulier? Dan kunt u bellen met het Klant Contact Centrum van onze gemeente, tel

Vragen? Heeft u vragen over het formulier? Dan kunt u bellen met het Klant Contact Centrum van onze gemeente, tel AANVRAAGFORMULIER Voor structurele subsidies Waarom dit formulier? U gebruikt dit formulier als u subsidie wilt aanvragen op basis van een van de volgende subsidieregeling of beleidsregels: 1. Amateursport

Nadere informatie

Walfridusberichten. Katholieke Daltonschool Sint Walfridus Bazuinslaan 2 9781 HM Bedum Tel.:050-3015467 Mail: stwalfridus@fidarda.

Walfridusberichten. Katholieke Daltonschool Sint Walfridus Bazuinslaan 2 9781 HM Bedum Tel.:050-3015467 Mail: stwalfridus@fidarda. Walfridusberichten Katholieke Daltonschool Sint Walfridus Bazuinslaan 2 9781 HM Bedum Tel.:050-3015467 Mail: stwalfridus@fidarda.nl Agenda December: 11: Adventsviering 3 14: Adventsviering 4 17: Kerstviering

Nadere informatie

WERVINGSCIRKEL. De juiste persoon op de juiste plaats

WERVINGSCIRKEL. De juiste persoon op de juiste plaats WERVINGSCIRKEL De juiste persoon op de juiste plaats Werving gaat om het aantrekken van vrijwilligers die passen bij de organisatie en bij de taken die ze gaan uitvoeren. Kort samengevat: de juiste persoon

Nadere informatie

01 december 2014 schooljaar nieuwsbrief 7

01 december 2014 schooljaar nieuwsbrief 7 Lijster eens Lijsterhof 6, 3772 AA Barneveld www.obs-delijster.nl 01 december 2014 schooljaar 2014-2015 nieuwsbrief 7 Van de directie Weer een Lijstereens vol met leuke verhalen en informatie. De decembermaand

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. NR. 16 vrijdag 18 december 2015

NIEUWSBRIEF. NR. 16 vrijdag 18 december 2015 NR. 16 vrijdag 18 december 2015 Kerstfeest! Kerst is een tijd voor familie. Tijd voor gezelligheid, fijne kaarsjes in het donker, liefst even geen geruzie, tijd voor lekker uitgebreid eten. Het is mooi

Nadere informatie

Gelukkig Nieuwjaar! Leeftijd: 8-12 Soort bijeenkomst: club Soort werkvorm: heel programma Thema: Overige feestdagen Tijdsduur: 1 uur 30 min.

Gelukkig Nieuwjaar! Leeftijd: 8-12 Soort bijeenkomst: club Soort werkvorm: heel programma Thema: Overige feestdagen Tijdsduur: 1 uur 30 min. Gelukkig Nieuwjaar! Leeftijd: 8-12 Soort bijeenkomst: club Soort werkvorm: heel programma Thema: Overige feestdagen Tijdsduur: 1 uur 30 min. Programma over Nieuwjaarsfeesten. Oud en Nieuw... Lekker de

Nadere informatie

www.schakellelystad.nl

www.schakellelystad.nl www.schakellelystad.nl 7 december 2012 Schakelaartje Nr. 274 25 e jaargang week 49 10 december MR vergadering 12 december Studiedag, groep 1 t/m 8 vrij 19 december Kerstviering met ouders 21 december Groep

Nadere informatie

Donderdagbrief 18 december 2014 Bezoek bejaardenhuis de 10 gemeenten door groep 6

Donderdagbrief 18 december 2014 Bezoek bejaardenhuis de 10 gemeenten door groep 6 Donderdagbrief 18 december 2014 Bezoek bejaardenhuis de 10 gemeenten door groep 6 Groep 6 heeft gisteren een kerstoptreden gegeven in het bejaardenhuis de 10 gemeenten. Al weken hebben we hiervoor geoefend.

Nadere informatie

Nieuwsbrief CBS De Schalmei

Nieuwsbrief CBS De Schalmei Nieuwsbrief CBS De Schalmei CHRISTELIJKE BASISSCHOOL De Schalmei Noordakker 50, 8314 AH Bant TEL. 0527-261558 E-MAIL : de.schalmei@scpo-nop.nl Website: http://www.deschalmei-bant.nl/ Schooljaar 2014-2015

Nadere informatie

Gebedsboek. voor dagelijks gebruik. Dinsdag

Gebedsboek. voor dagelijks gebruik. Dinsdag Gebedsboek voor dagelijks gebruik Gemaakt door club 12-14 Marije Hoekstra Indra de Vries Delia Postma Ekyoci Amisi Shabani Jentje Hansma Johan Gjaltema Mendé Bosma Femke Veenhuizen Elzerd Elzinga Gert

Nadere informatie

explore the big questions of life Een introductie

explore the big questions of life Een introductie explore the big questions of life Een introductie www.youthalpha.nl Youth Alpha is een programma van Youth for Christ Nederland en stichting Alpha-cursus Nederland. 2 Youth for Christ Nederland www.yfc.nl

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Met vriendelijke groet, namens het team, J.H. Top

Nieuwsbrief. Met vriendelijke groet, namens het team, J.H. Top Nieuwsbrief 4 december 2015 Oranjestraat 28, 7681 DN Vroomshoop, tel: 0546-642137 Van de directie Beste ouders, Het was spannend vanmorgen. Twee pieten kwamen in paniek op hun step naar school. Ze waren

Nadere informatie

Het bestuur januari 2012

Het bestuur januari 2012 Het bestuur januari 2012 Voorzitter Betsy Blook tel. 0113-316645 eblook@zeelandnet.nl Secretaris Els Verhage tel. 0113-316868 davidelsverhage@planet.nl Penningmeester Martha Staring tel. 0113-312114 Bestuursleden

Nadere informatie

KBO NH. Het Werkplan december 2012

KBO NH. Het Werkplan december 2012 december 2012 KBO NH Het Werkplan 2013 In het werkplan staat in hoofdlijnen beschreven wat de KBO-NH gaat doen in 2013. Het betreft hier het pakket zoals het door besluiten van de Algemene Ledenvergadering

Nadere informatie

Saenparel INFO

Saenparel INFO Saenparel INFO 08-12-2014-05-01-2015 Agenda: Ma 08-12 De school versieren in het Kerst thema Ma 08-12 OR vergadering 19.30 uur Do 18-12 Ochtend: kerstviering in de kerk Do 18-12 Alle kinderen zijn de middag

Nadere informatie

KBO BRABANT: een actieve seniorenvereniging. ook in de Gemeente Cuijk

KBO BRABANT: een actieve seniorenvereniging. ook in de Gemeente Cuijk KBO BRABANT: een actieve seniorenvereniging ook in de Gemeente Cuijk 1 KBO-Brabant: Vereniging van, voor en door leden Grootste vrijwilligersorganisatie van Brabant Gebaseerd op identiteit en solidariteit

Nadere informatie

Beste ouders, Hier volgen onze afspraken voor deze feestmaand.

Beste ouders, Hier volgen onze afspraken voor deze feestmaand. Beste ouders, Sinterklaas is in het land! Kinderen hebben overal hun schoentjes klaargezet voor Sinterklaas en Zwarte Piet. Joepie!!! Na 6 december nemen we onze aanloop naar de eindejaarsfeesten. Een

Nadere informatie

Talenten. Beste ouder/verzorger,

Talenten. Beste ouder/verzorger, Dat kan ik wel! Nr. 3, 13 november 014 Agenda 15 nov. Juf Lenneke jarig 18 nov. Rapport 18 nov. Oud papier 0 nov. 10 minuten gesprekken nov. Juf Marinke jarig 4.nov. 10 minuten gesprekken 7 nov. Gebedskring

Nadere informatie

Notarissen Amsterdamsestraatweg 472 3553 EM UTRECHT 030-2440745 - 1 -

Notarissen Amsterdamsestraatweg 472 3553 EM UTRECHT 030-2440745 - 1 - Koch en Compaijen Notarissen Amsterdamsestraatweg 472 3553 EM UTRECHT 030-2440745 - 1-2009.053989.01/TT Concept 10 juni 2009 STATUTENWIJZIGING Vandaag @, verschijnen voor mij, @, notaris gevestigd te Utrecht:

Nadere informatie

10 december 2014. Bereikbaarheid Joke van Klaveren. Bereikbaarheid Overblijf. Agenda voor de komende 2 weken. Weekend.

10 december 2014. Bereikbaarheid Joke van Klaveren. Bereikbaarheid Overblijf. Agenda voor de komende 2 weken. Weekend. 10 december 2014 Agenda voor de komende 2 weken Do 11 De wensboom is geopend t/m 18 december. Voor schooltijd mogen de kinderen een wens kopen, versieren en in de boom hangen voor 0,50. Dit bedrag gaat

Nadere informatie

Jaargang 14/ nummer 8/ 6 december 2013 / Nieuws rondom & vanuit de Wilge

Jaargang 14/ nummer 8/ 6 december 2013 / Nieuws rondom & vanuit de Wilge Jaargang 14/ nummer 8/ 6 december 2013 / Nieuws rondom & vanuit de Wilge Agenda Ma 9 dec Wo 11 dec Wo 18 dec Do 19 dec 19.45 uur Medezeggenschapsraad 19.30 uur Oudervereniging Kerstviering 16.40 uur leerlingen

Nadere informatie

Nieuwsbrief 5 december/januari schooljaar

Nieuwsbrief 5 december/januari schooljaar e-mail: beatrixschool@vpcoermelo.nl Website: www.beatrixschoolermelo.nl Nieuwsbrief 5 december/januari schooljaar 2016-2017 AGENDA 9 januari Weer naar school. 9 januari Groep 7 gaat zwemmen. 16 januari

Nadere informatie

Nieuwsbrief januari 2017.

Nieuwsbrief januari 2017. Nieuwsbrief januari 2017. Hallo Heikanters, het bestuur wenst iedereen fijne kerstdagen toe en alle goeds in 2017 en vooral een goeie gezondheid! Jullie zijn hartelijk welkom op de Nieuwjaarsreceptie op

Nadere informatie

RK DORPSSCHOOL DE BRON Schooljaar december 2014 nummer 6

RK DORPSSCHOOL DE BRON Schooljaar december 2014 nummer 6 Samen groeien op De Bron Dorpsschool De Bron Drielingschouw 1 2811 LP Reeuwijk 0182-393234 directie.dsdebron@degroeiling.nl RK DORPSSCHOOL DE BRON Schooljaar 2014-2015 18 december 2014 nummer 6 Waar staat

Nadere informatie

Informatieblad Schooljaar 2015-2016. Maandag 30 november, nr.13

Informatieblad Schooljaar 2015-2016. Maandag 30 november, nr.13 Informatieblad Schooljaar 2015-2016 Maandag 30 november, nr.13 Bericht van de ouderraad Sinterklaas komt vrijdag 4 december weer op bezoek. Dit gaat gepaard met iets lekkers. Wij weten dat er kinderen

Nadere informatie

Schooljaar december Nummer 9. In deze nieuwsbrief: Beste ouders/verzorgers,

Schooljaar december Nummer 9.  In deze nieuwsbrief: Beste ouders/verzorgers, Schooljaar 2016-2017 23 december 2016 Nummer 9 www.derank.scopescholen.nl derank@scopescholen.nl In deze nieuwsbrief: Kerstfeest Nieuw jaar Afscheid juf Elszien Nieuwe collega s Ziektevervanging Van de

Nadere informatie

Talenten laten groeien. de Ambelt. NIEUWSBRIEF t Ravelijn Steenwijk. In deze nieuwsbrief: Uitgave 5 December 2015

Talenten laten groeien. de Ambelt. NIEUWSBRIEF t Ravelijn Steenwijk. In deze nieuwsbrief: Uitgave 5 December 2015 NIEUWSBRIEF t Ravelijn Steenwijk Uitgave 5 December 2015 In deze nieuwsbrief: Lichtpuntjes. Wat hebben we genoten van het kerstfeest op school. Een levende kerststal, leerlingen in hun mooiste kleding,

Nadere informatie