Informatieboekje SVW volleybal

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Informatieboekje SVW volleybal"

Transcriptie

1 Informatieboekje SVW volleybal seizoen SVW volleybalvereniging -1-

2 Inhoudsopgave 1. Bestuur en commissie Het Bestuur Algemene Technische Commissie (ATC) Activiteitencommissie Recreantencommissie (RC) Onderhoudscommissie beachvolleybalvelden Beachvolleybalcommissie Merk Ledenadministratie Aan- en afmelden Spelerskaarten Contributie Bedragen Betaling van de contributie Grote clubactie Teamindeling Teamindeling jeugd D/E (mini's) Groep Groep Contactpersoon jeugd D/E (mini s) Trainingsschema Maandagavond Woensdagavond Start trainingen Afmelden training Geen training Laatste training Vragen, klachten of opmerkingen Jeugd D/E (mini's) Bekerprogramma Scheidsrechters In gevecht met de scheidsrechter Boetes Aanvoerder Zaalwacht Materiaal Vrijwilligers kantine Vrijwilligers bestuur-/commissieleden Beachvolleybal Website:

3 1. Bestuur en commissie 1.1 Het Bestuur Voorzitter vacant 1ste Secretariaat Irene Ybema Vicariswei de Secretariaat Maaike van de Logt-Althuis Tademahof Penningmeester Fetsje Osinga Trekwei Ledenadministratie Hanny Westendorp Aldewei Sponsorcommissie Karla Stellingwerf Sud Notulist Sandra van Tuinen Gebr. Bonnemastrjitte Algemeen lid Berber Winkel Snakkerburren Algemene Technische Commissie (ATC) Anja Visser, Doutsen Jellesma en Antje Osinga Na zoveel jaren is de Algemene Technische Commissie is op zoek naar nieuwe mensen die de commissie willen vernieuwen en versterken. Voor meer informatie kun je mailen naar 1.3 Activiteitencommissie (AC) Coby Bandstra, Jantsje Schaap, Geeske v/d Zee, Lucky Boersma, Kendra Romkema en Brenda Wiersma. adres: 1.4 Recreantencommissie (RC) Marcelle Wiersma, Onderhoudscommissie beachvolleybalvelden Meine Bosma, 1.6 Beachvolleybalcommissie Merk Geertje v/d Bij, Monique van Tuinen, Marloes Flapper Voor het volgende seizoen is de commissie op zoek naar nieuwe mensen die de organisatie willen versterken om het beachvolleybaltoernooi op de Merk volgend jaar ook weer mogelijk te maken. Lijkt het jouw leuk om dit toernooi mee te organiseren? Stuur dan een mail naar -3-

4 2. Ledenadministratie 2.1 Aan- en afmelden Aan- en afmelden en andere wijzigingen moeten schriftelijk of per mail worden doorgegeven aan: Hanny Westendorp Aldewei 23 Workum Bij afmelding gedurende het seizoen wordt de volgende contributie in rekening gebracht: Een half jaar bij afmelding na 15 juli maar vóór 1 januari Een jaar bij afmelding na 1 januari Bij aanmelding gedurende het seizoen wordt de volgende contributie in rekening gebracht: Een heel jaar bij aanmelding vóór 1 januari Een half jaar bij aanmelding na 1 januari 2.2 Spelerskaarten Een ieder die meespeelt in de competitie moet in het bezit zijn van een NEVOBO-spelerskaart. - de kaarten van de jeugd t/m 18 jaar zijn 3 jaar geldig - de kaarten van leden ouder dan 18 jaar zijn 7 jaar geldig Bij een nieuw lidmaatschap dient een recente pasfoto te worden ingeleverd. Na afloop van het volleybalseizoen moet elk team de spelerskaarten zo spoedig mogelijk inleveren bij: Hanny Westendorp Aldewei 23 Workum Voor aanvang van de competitie krijgen de teams de kaarten weer terug. -4-

5 3. Contributie 3.1 Bedragen Dames 1 190,00 Dames 2 160,00 Dames 3, 4 en recreanten 155,00 Heren 1 155,00 Meisjes B1 en A1 130,00 Meisjes B2, A2, C1 en C2 90,00 Mini's (jeugd D/E) 85, Betaling van de contributie Betaling van de contributie kan met de doorlopende machtiging en deze geldt tot wederopzegging. De machtiging vervalt echter bij officiële opzegging van het lidmaatschap aan het einde van het seizoen. Bovendien is het mogelijk om schriftelijk de machtiging tussentijds in te trekken. Er geldt een terugboeking van 30 kalenderdagen. Als je het niet eens bent met de afschrijving, kun je bij de bank of postbank, binnen de terugboekingstermijn, het bedrag laten terugboeken. De contributie kan in termijnen worden betaald. Deze termijnen zijn gesteld op de volgende data: 1 november 1 februari Contactgegevens: Fetsje Osinga Trekwei GR Workum Bankrekening Volleybalvereniging SVW ABN AMRO IBAN: NL20 ABNA Grote clubactie Ook dit jaar doet SVW mee met de Grote Club Aktie. De seniorenleden krijgen automatisch 4 LOTEN toebedeeld. Deze zijn 3,00 per stuk (max. 4 loten per gezin). Het bedrag van 12,00 wordt extra bij je contributie opgeteld. Het enige wat je kan doen is deze 4 loten VERKOPEN. -5-

6 4. Teamindeling Dames 1 Dames 2 Dames 3 1. Annegreet van t Hul Ester Bouwsma Amber Wiegmink 2. Anja Visser Lisa Weitenberg Brenda Wiersma 3. Amarins Jellesma Marijke van Netten Kendra Romkema 4. Antje Osinga Anja Speerstra Catrina Hettinga 5. Monique van Tuinen Sandra van Tuinen Marrit Atsma 6. Doutsen Jellesma Klaske van Dijk Iris Atsma 7. Jantsje Schaap Susan Lanting Johanna Lycklama 8. Nynke Brouwer Sanne Zomer Mireille Bakker 9. Ilja Terpstra Elly Smink Wietske Haijtema Trainer Trainer Trainer Gerrit Okkinga Leo Bos Johnny Tigchelaar Dames 4 Dames 5 Heren 1 1. Sylvia Wouda Jasmijn de Boer Simon Zijlstra 2. Geeske van der Zee Coby Bandstra Evert van der Wal 3. Marije Tolsma Irene Ybema Dick Dalman 4. Karla Stellingwerf Saskia Zwaan Wim van der Meer 5. Marije de Vries Yvonne Canrinus Jaap Harkema 6. Gerda Boekema Carina Huizenga Jan Tjalling Westendorp 7. Margreet Ykema Berber Winkel Wytse Nauta 8. Miranda Sikkes Sander Stellingwerf 9. Hanny Westendorp Bas Veneman 10. Lydia Altenburg Remco Tigchelaar 11. Lucky Boersma Duco Zwakman 12. Martiem Boomsma Arjen Speerstra Interimtrainer: Trainer: Trainer Fokko Hofman Susan Feenstra n.v.t. -6-

7 Meisjes A1 regio (2x trainen) Meisjes A2 rayon Meisjes B1 regio (2x trainen) 1. Amarins Zijlstra Femke Groen Iris van Netten 2. Eva van Balen Alma de Jong Ivana Blom 3. Marije Miedema Ingemaj Nieuwerts Sarah van der Staay 4. Anna de Witte Kira Dijkstra Wytske Terpstra 5. Agnes Bakker Femke Dijkstra Naomi Wiersma 6. Anna Hettinga Jeltje de Boer Yske Bakker 7. Gyanne Hiemstra Alyn Sijtsma Danielle Postma 8. Jildau Haijtema Jeske Buijs Baukje Bosje 9. Sanne Miedema Corina de Jager Joke Mulder 10. Joyce Visser Ilse Duisterhout Trainer Trainer Trainer Robert van Netten Anita de Jong, Simon Zijlstra, Meisjes B2 rayon Meisjes C1 rayon Meisjes C2 rayon 1. Julliet van Netten Ilsa Atsma Lianne Stuur 2. Susan Hettinga Sanne Feenstra Ilse Kemker 3. Marije Zijlstra * Tamyra Kuipers Lindy Talsma 4. Marich Flapper * Hiske van der Wal Valerie van Poelje 5. Senne Buijs Gerde Lycklama Tjalling Oenema 6. Johanna Silvius Femke Galama Femke van de Lageweg 7. Romy Zijlstra Amber Slot Jasmijn Hofman 8. Fleur Steringa Wendy Luo Britt Haanstra 9. Silke van Poelje Jildou de Jager Fenna de Vries 10. Kim van de Lageweg* Tryntsje Terpstra Trainer Trainer Trainer Vacant Ids Osinga Jan Altenburg, * deze speelsters mogen 1x in de drie weken mee trainen met B1. Meer informatie volgt aan het begin van het seizoen. -7-

8 Recreanten woensdag 1. Klaske Jellesma 2. Hennie Herder 3. Liesbeth Kuipers 4. Marcelle Wiersma 5. Janna Haijtema 6. Anita de Ringh 7. Nynke Gorter 8. Gerda Donker 9. Franzien Luchtmeijer 10. Iepie Haanstra 11. Sietze Oppedijk 12. Boukje Miedema 13. Janke van der Meer 14. Froukje van Poelje Trainer Piet IJkelenstam,

9 5. Teamindeling jeugd D/E (mini's) 5.1 Groep 1 Trainingstijd: uur op woensdagavond Trainers: Anja Visser, Joyce Visser, Anita de Jong SVW 5 (niveau 3) SVW 6 (niveau 3) SVW 7 (niveau...) 1. Merel Slot Mirte de Vries Tess Visser 2. Pyenne Lammers Mirije Zorgdrager Lotte Stellinga 3. Linda Bakker Lyanne Kuipers Elbrich Schraa 4. Jildou Ronner Jasmijn Bosma Hanna de Lange 5. Ylse de Jager 6. Doutsen Elgersma 5.2 Groep 2 Trainingstijd: uur op woensdagavond Trainers: Amarins Jellesma, Jildau Haijtema, Sanne Miedema, Femka Wesselius SVW 1 (niveau 5) SVW 2 (niveau 4) SVW 3 (niveau 4) SVW 4 (niveau 3/4) 1. Gwen Visser Ellen de Jong Lotte Nota Noella Popkema 2. Jenna Bakker Femke Sjoerds Doutzen Vermaning Milou Schuurs 3. Marije v/d Meer Merel Stellinga Marieke Bremer Signe de Cock 4. Mara Hofstra Rixt Blom Yente de Vries Lotte de Cock 5. Meike de Jong Femke Agricola Sterre van Poelje Joan Wesselius 6. Lieke Duisterhout Lynn Dijkstra Tess Flapper Doutzen v/d Wal * SVW 5, 6, 7 zullen de eerste trainingen door elkaar trainen. Na een aantal trainingen zal door de trainsters worden beslist hoe de samenstellingen van de teams er uit komen te zien. 5.3 Contactpersoon jeugd D/E (mini s) De contactpersonen voor de mini teams zijn: Anita de Jong Antje Osinga Mailadres: -9-

10 6. Trainingsschema 6.1 Maandagavond Tijd: Team: VELD uur Meisjes C uur Dames uur Meisjes B uur Heren 1 VELD uur Meisjes C uur Meisjes B uur Dames uur Dames 4 VELD uur Meisjes A1 -> warming-up kan achter het veld uur HVV uur Dames Woensdagavond Tijd: Team: VELD uur Jeugd D/E (team 5 t/m...) uur Jeugd D/E (team 1 t/m 4) uur Meisjes A uur Dames 1 VELD uur Meisjes A uur Meisjes B1 VELD uur Recreanten uur Dames Start trainingen Alle trainingen starten op maandag 17 augustus. 6.4 Afmelden training Kun je een keer niet trainen bel vroegtijdig je trainer af of meld dit bij een teamgenoot. -10-

11 6.5 Geen training Er is geen training op: Veekeuringsdag (23 sept.) iedereen Herfstvakantie (17 t/m 25 okt.) alleen jeugd D / E Kerstvakantie (19 dec. t/m 3 jan.) iedereen Voorjaarsvakantie (27 feb. t/m 6 mrt. ) alleen jeugd D / E 2 de Paasdag (28 maart) iedereen Verdere bijzonderheden worden altijd vermeld op de website. 6.6 Laatste training De laatste trainingen zijn op woensdag 20 april. Wil je langer door trainen dan kan dat door een verzoek in te dienen bij het bestuur. 6.7 Vragen, klachten of opmerkingen Heb je vragen, klachten en opmerkingen die van toepassing zijn op jou persoonlijk, de training of je team nee dan contact op met één van onderstaande personen. Zij zorgen ervoor dat je vraag, klacht of opmerking na behoren wordt afgehandeld. Ook de trainers kunnen bij deze contactpersonen terecht. Doutsen Jellesma: Anja Visser: Antje Osinga: Fokko Hofman: Anita de Jong:

12 7. Jeugd D/E (mini s) Het bestuur heeft als minimale leeftijd 6 jaar gesteld om met volleyballen te beginnen. Je wordt dan eerst bij jeugd D/E geplaatst, bij het zogenaamde circulatievolleybal. De jeugd teams spelen 7 keer op een zaterdagochtend een toernooi. De data voor seizoen zijn: 3 oktober november december januari februari maart april 2016 De toernooien worden ook dit seizoen allemaal weer in Workum gespeeld. 8. Bekerprogramma Het bekerprogramma van het rayon wordt anders dan we gewend waren. In de praktijk komt het er op neer dat teams onderling afspraken moeten maken (de regio teams zijn dit al gewend). Hoe verder je komt, hoe verder je moet reizen, dus over de rayongrenzen heen. Tot uiteindelijk 1 finale tussen de beste teams in de lagere klassen. De bekerwedstrijden van zowel het rayon als de regio moeten gespeeld zijn voor: 1 de ronde : 17 oktober de ronde: 25 november 2015 ⅛ finale: 20 december 2015 ¼ finale: 13 maart 2016 ½ finale: 17 april 2016 finale: 26 april

13 9. Scheidsrechters Ieder seizoen moet de vereniging scheidsrechters leveren. Belangrijk is dat elk team scheidsrechters levert. Hoe meer scheidsrechters er zijn, hoe minder vaak je hoeft te fluiten. De scheidsrechters voor het seizoen zijn: Saskia Zwaan jeugd Lisa Weitenberg jeugd / 4de klasse Wim v.d. Meer 2 de klasse Simon Zijlstra 2 de klasse Anja Speerstra 2 de klasse Annegreet van 't Hul 1 ste klasse Ida Hylkema promotieklasse Leo Bos 3 de divisie Reserve Fokko Hofman promotieklas Jan Gietema 1ste klas Johannes de Boer 2de klas Meer scheidsrechters zijn welkom! Ten opzichte van de voorgaande jaren is het aantal scheidsrechters een stuk minder geworden. Het blijkt dat de teams lang niet allemaal twee scheidsrechters leveren. En dat hebben we wel nodig om alle teams een plaats te kunnen geven in de competitie. Daarom roepen wij elk team op om twee of meer scheidsrechters te leveren. Dit mag je vader, je zus, de buurman of een goede kennis zijn, het maakt niet uit. Natuurlijk mag je ook zelf scheidsrechter worden. Wil je scheidsrechter worden? Dat kan heel simpel! Je hoeft geen uitgebreide cursus te volgen. Een toets invullen via het internet is voldoende om een wedstrijd (t/m 3de klasse) te mogen fluiten. Uiteraard krijg je vanuit de vereniging begeleiding als scheidsrechter. Belangstellenden kunnen zich melden bij de coördinator scheidsrechterszaken: Annegreet van t Hul ( ). 9.1 In gevecht met de scheidsrechter Scheidsrechters zijn een bijna zeldzame verschijning aan het worden in de volleybalzalen. Met dreigende zeldzaamheden moeten wij als volleyballers dan ook zeer voorzichtig omgaan. Want ja, als we in het vuur van de strijd dingen gaan zeggen die wij snel vergeten maar de scheidsrechter niet, dan bestaat er de kans dat de desbetreffende scheidsrechter een wrange nasmaak overhoudt aan een door hem of haar geleide wedstrijd. Het gevolg daarvan kan zijn dat we zelf op de bok moeten gaan zitten. Nu is het zo dat de meeste van ons liever zelf volleyballen dan de wedstrijd leiden, zie hier het probleem. Wij willen dan ook iedereen op de hoogte brengen dat er een sanctie van kracht is voor het beledigen van een scheidsrechter. Zoals iedereen in de statuten kan nalezen kunnen hier geld boetes voor gegeven worden. Wanneer je over de schreef gaat tijdens een uit- of thuiswedstrijd en hiervoor een rode kaart ontvangt, zal dit door het bestuur van SVW worden bestraft met een geldboete van 150,00. Nu is iedereen gewaarschuwd en we hopen dat het hier bij kan blijven. -13-

14 10. Boetes Ieder team dat in het komende seizoen een boete ontvangt, moet dit zelf direct bij ontvangst betalen. Een boete komt voor rekening van het hele team. Het niet komen opdagen van een team, is een boete van 50,-. Ook deze boete is voor rekening van het hele team. Zorg voor een goede teller, zowel in regio als rayon, dit voorkomt vele boetes! Daarnaast dienen de aanvoerders altijd het wedstrijdformulier goed te controleren alvorens men het ondertekent. 11. Aanvoerder De aanvoerder hoeft niet alles te doen, probeer binnen je team de taken zoveel mogelijk te verdelen, ook dit werkt mee aan de teamgeest. Iemand binnen het team heeft de verantwoordelijkheid voor de ballen (verkeerd gebruik van de ballen wordt beboet!) Een ander teamlid zorgt bij thuiswedstrijden voor de teller. Weer een ander teamlid zorgt voor het vervoer naar uitwedstrijden. Ook kan een teamlid het wedstrijdformulier invullen. Probeer samen een vaste coach te vinden, die jullie bijstaat tijdens de wedstrijden. Dus iedereen helpt de aanvoerder, zodat deze er niet alleen voor staat. Denk aan de teamspirit! 12. Zaalwacht Elk seniorenteam is 2 tot 3 keer per seizoen verantwoordelijk voor de zaalwacht. Deze zaalwacht dient uit tenminste 4 personen te bestaan. Het team wordt geacht om uur in de sporthal aanwezig te zijn, om de velden speelklaar te maken. De wedstrijden dienen om precies uur van start te gaan. Elk team moet een vast aanspreekpunt aanwijzen als verantwoordelijke voor de zaalwacht, deze persoon is tevens het aanspreekpunt vanuit het secretariaat. Aan het begin van het seizoen ontvangt deze persoon een stapel met wedstrijdformulieren en het zaalwachtformulier. Deze persoon: - vult de wedstrijdformulieren en het zaalwachtformulier voor aanvang van de wedstrijden in en legt deze klaar voor de teams. - kijkt of alle teams en scheidsrechters aanwezig zijn en zorgt ervoor dat de formulieren goed ingevuld worden en de scheidsrechters tekenen voor hun aanwezigheid. - controleert na afloop de formulieren en brengt deze bij het secretariaat. -14-

15 13. Materiaal Ieder team is verantwoordelijk voor zijn eigen sponsorattributen. Aan het eind van ieder seizoen is iedereen verplicht om deze attributen weer in te leveren bij: Sandra van Tuinen Gebr. Bonnemastrjitte 14 Workum Het gaat hierbij om: T-shirts en/of broekjes Sporttassen Trainingspakken Ballen en/of ballentassen De sponsorkleding wordt na het seizoen nagekeken en eventueel opnieuw verdeeld wanneer de sponsor besluit nog een jaar te willen sponsoren. De meeste sponsorkleding blijft namelijk eigendom van de sponsor en die wil bij beëindiging van het contract de gesponsorde spullen retour hebben. Blijkt dat de spullen niet compleet zijn, dan worden er kosten in rekening gebracht bij het team. Alle sponsorattributen dienen alleen gebruikt te worden tijdens de wedstrijden en dus niet tijdens de trainingen. 14. Vrijwilligers kantine Hoe meer vrijwilligers wij aanleveren voor het draaien van kantinediensten, hoe meer wij delen in de opbrengsten van de kantine, dit is een leuke inkomst voor de volleybalvereniging. Het gaat om ± 1 keer in de maand een avond of zaterdagmorgen / middag van ongeveer 3 uur. Je kunt zelf aangeven op welke dag. Heb je belangstelling? Stuur een mail naar: 15. Vrijwilligers bestuur-/commissieleden Het bestuur van SVW volleybal is opzoek naar vrijwilligers, namelijk: - voorzitter bestuur meer informatie - leden sponsorcommissie meer informatie - leden technische commissie meer informatie - leden beachcommissie Merk meer informatie Zou je wel graag wat willen doen voor de vereniging maar weet je niet precies wat geschikt is neem dan contact op met het secretariaat via: -15-

16 16. Beachvolleybal Zon, zee, strand en.beachvolleybal! In de zomermaanden mogen de leden van SVW volleybal gebruik maken van de professionele beachvolleybalvelden gelegen naast het strand bij camping It Soal. Hier heb jij en je team de mogelijkheid om te beachen waarbij de materialen aanwezig zijn in de aanwezige opbergkast. Voor SVW leden is dit gratis! 17. Website: SVW volleybal heeft een eigen website. Op deze site staat actuele informatie; welke wedstrijden er gespeeld worden, standen, eventuele wijzigingen, teamindelingen, foto's, bestuursinformatie, nieuws, enz. Om de website actueel te houden is jullie hulp in de vorm van foto s en/of wedstrijdverslagen nodig. Onze webmasters Sanne Miedema en Jildau Haijtema zijn jullie hierbij graag behulpzaam. Stuur je actuele items naar: Bezoek voor actuele informatie. We zijn ook op facebook te volgen, kijk op en vind ons leuk. -16-

CLUBGIDS GEUZENMIDDENMEER 2005-2006 GEUZENMIDDENMEER

CLUBGIDS GEUZENMIDDENMEER 2005-2006 GEUZENMIDDENMEER GEUZENMIDDENMEER CLUBGIDS GEUZENMIDDENMEER 2005-2006 GeuzenMiddenmeer is een multiculturele, buurtgerichte voetbalvereniging voor het hele gezin. GeuzenMiddenmeer is op 1 juli 1997 ontstaan na een fusie

Nadere informatie

INFORMATIEBOEKJE JEUGD RVVH

INFORMATIEBOEKJE JEUGD RVVH INFORMATIEBOEKJE JEUGD RVVH Informatieboekje jeugd RVVH versie 3.2 concept website Pagina 1 Informatieboekje jeugd RVVH versie 3.2 concept website Pagina 2 Terrein: Sportlaan 12, 2982 SN Ridderkerk Postadres

Nadere informatie

RKVV Roosendaal afspraken elftal

RKVV Roosendaal afspraken elftal pag 1 Hallo spelers, ouders en supporters van RKVV Roosendaal, Elftal Inhoudsopgave 1) namen leiders/trainers, adreslijst spelers... 2 2) informatie en communicatie, website beheer... 2 3) sportiviteit,

Nadere informatie

Even bijpraten 4. Notulen ledenvergadering 31 mei 2007 5. Notulen extra ledenvergadering 13 december 2007 7. Beste leden, Verslag laatste wedstrijd 8

Even bijpraten 4. Notulen ledenvergadering 31 mei 2007 5. Notulen extra ledenvergadering 13 december 2007 7. Beste leden, Verslag laatste wedstrijd 8 Even bijpraten 4 Notulen ledenvergadering 31 mei 2007 5 Beste leden, Hierbij nodigen we jullie uit voor de ledenvergadering van volleybalvereniging WIJHKO op donderdag 29 mei 2008 in de kantine van sporthal

Nadere informatie

I. Waarom ODO Vraag en Antwoord?

I. Waarom ODO Vraag en Antwoord? I. Waarom ODO Vraag en Antwoord? Het is een gewoonte die we al lang bij ODO hebben: het bestuur biedt bij de start van het korfbalseizoen alle leden een uitgave met algemene informatie over onze vereniging

Nadere informatie

Voorwoord 2. Uitnodiging en agenda 3. Notulen jaarvergadering 2013-2014 4. Jaarverslag bestuur 9. Jaarverslag korfbal technische commissie 11

Voorwoord 2. Uitnodiging en agenda 3. Notulen jaarvergadering 2013-2014 4. Jaarverslag bestuur 9. Jaarverslag korfbal technische commissie 11 Inhoudsopgave Voorwoord 2 Uitnodiging en agenda 3 Notulen jaarvergadering 2013-2014 4 Jaarverslag bestuur 9 Jaarverslag korfbal technische commissie 11 Jaarverslag accommodatiecommissie 17 Jaarverslag

Nadere informatie

VERSLAG Algemene Ledenvergadering GAVOC 10

VERSLAG Algemene Ledenvergadering GAVOC 10 VERSLAG Algemene Ledenvergadering GAVOC 10 Vergadering : nr. ALV 2010-01 Datum vergadering : 5 november 2010 Bestuursleden : Thierry Frik Voorzitter Alwin van Aken Ambtelijk Secretaris Jeroen Beckers Secretaris

Nadere informatie

Helderse Zaalvoetbal Vereniging 11 Goudenregenstraat 21 1783 EK Den Helder

Helderse Zaalvoetbal Vereniging 11 Goudenregenstraat 21 1783 EK Den Helder Huishoudelijk Reglement HZV Verenigingsnaam: Helderse Zaalvoetbal Vereniging (HZV) Opgericht: 19 maart 2004 Kamer van koophandel nummer: 37111523 Bankrekeningnummer: ING: 60 44 813 Artikel 1. Samenstelling

Nadere informatie

Informatie Jeugd. Inhoud

Informatie Jeugd. Inhoud Informatie Jeugd Om de jeugdleden van vv DEES en hun ouders nog beter van dienst te kunnen zijn, is er van oudsher het informatieboekje Jeugdafdeling vv DEES. Een gedeelte van de inhoud wordt sinds 2014

Nadere informatie

Week 43 5e DOORLOPER

Week 43 5e DOORLOPER Week 43 5e DOORLOPER ADOS INFORMATIE SEIZOEN 2011-2012. Opgericht 18 april 1975. Jaargang 39, verschijnt 2 wekelijks. Voorzitter Secretaris Penningmstr. Algemeen Lid ADOS Doorloper Ernst Wijnands Tel:

Nadere informatie

Handbalvereniging Margraten

Handbalvereniging Margraten Handbalvereniging Margraten INFORMATIEBULLETIN 2014-2015 www.handbalverenigingmargraten.nl versie 3: 2014-10-30 INHOUDSOPGAVE Informatiebulletin pagina 3 Contact pagina 3 Onze vereniging pagina 3 & 4 De

Nadere informatie

Familie van Koot sinds 1946, voor de echte bier- en whiskyliefhebber. Brinkersweg 41 te Nunspeet tel. 0341-252166 www.cafedeviersprong.

Familie van Koot sinds 1946, voor de echte bier- en whiskyliefhebber. Brinkersweg 41 te Nunspeet tel. 0341-252166 www.cafedeviersprong. Familie van Koot sinds 1946, voor de echte bier- en whiskyliefhebber. Brinkersweg 41 te Nunspeet tel. 0341-252166 www.cafedeviersprong.nl Clubblad van N.T.C. De Wiltsangh 24e jaargang nr. 2 (maart 2010)

Nadere informatie

AQUARIJN Seizoen 2012 2013 Waterpolo/competitie boekje

AQUARIJN Seizoen 2012 2013 Waterpolo/competitie boekje AQUARIJN Seizoen 2012 2013 Waterpolo/competitie boekje Pagina 1 Beste waterpololeden- en liefhebbers van Aquarijn, Het nieuwe waterpolo seizoen staat weer op het punt van beginnen. Wij van de WPC hopen

Nadere informatie

Handbalvereniging VOICE Nijkerk

Handbalvereniging VOICE Nijkerk Handbalvereniging VOICE Nijkerk BESTUUR Voorzitter Vice-voorzitter Secretariaat Wedstrijdsecretariaat Penningmeester Algemeen bestuurslid Jeugd- en evenementencommissie Technische commissie Sponsorcommissie

Nadere informatie

pac & jeugdatletiek informatieboekje De trainingen Kleding Wedstrijden Andere activiteiten De Grote

pac & jeugdatletiek informatieboekje De trainingen Kleding Wedstrijden Andere activiteiten De Grote pac & jeugdatletiek informatieboekje De trainingen Kleding Wedstrijden Andere activiteiten Clubactie Blessures Verdere informatie Contributie De Grote Inleiding voor je ouders Als uw kind lid wil worden

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF MAART 2009

NIEUWSBRIEF MAART 2009 NIEUWSBRIEF MAART 2009 Doelstelling van de vereniging: Bevorderen van de volleybalsport voor jong en oud, zowel op recreatief gebied als op NeVoBo competitie niveau. Bestuur volleybalvereniging Isala 77:

Nadere informatie

Schaats- & skeelervereniging De IJsster www.ijsster.nl editie 11 ALLES VOOR, DOOR & OVER DE IJSSTER

Schaats- & skeelervereniging De IJsster www.ijsster.nl editie 11 ALLES VOOR, DOOR & OVER DE IJSSTER Schaats- & skeelervereniging De IJsster www.ijsster.nl editie 11 ALLES VOOR, DOOR & OVER DE IJSSTER Het is tijd om te sporten. Sport is belangrijk. Omdat het leuk en gezond is, maar vooral omdat het mensen

Nadere informatie

Informatiegids Honk- en Softbalclub De Sittard Condors

Informatiegids Honk- en Softbalclub De Sittard Condors 1 Informatiegids Honk- en Softbalclub De Sittard Condors 2 Voorwoord Via deze info-gids willen nieuwe leden wegwijs maken binnen onze vereniging. Natuurlijk is het ook een handige gids voor bestaande leden,

Nadere informatie

PluimPleiter. BBV Garage Wilgenlaan/PIP WWW.BBVPIP.NL. Seizoen 2014-2015, nummer 3

PluimPleiter. BBV Garage Wilgenlaan/PIP WWW.BBVPIP.NL. Seizoen 2014-2015, nummer 3 PluimPleiter BBV Garage Wilgenlaan/PIP WWW.BBVPIP.NL Seizoen 2014-2015, nummer 3 `DOESBURG Berkel en Rodenrijs, Westerwater 20 (010-5116670) en Kerksingel 13 (010-5116037) 15 % korting voor leden van BBV

Nadere informatie

Nieuwsbrief maart Beste v.v. Capellenaar,

Nieuwsbrief maart Beste v.v. Capellenaar, Subscribe Share Past Issues Translate Het laatste nieuw s rond om v.v. Capelle! View this email in your brow ser Facebook Tw itter Nieuwsbrief maart Beste v.v. Capellenaar, Onderwerpen van deze maand Voorwoord

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Jeugdgids (versie 2011) Pagina 2 van 11

Inhoudsopgave. Jeugdgids (versie 2011) Pagina 2 van 11 Jeugdgids v.v. SDS Versie augustus 2013 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 2 1. WELKOM... 3 2. ALGEMENE INFORMATIE... 4 3. VERZEKERINGEN... 4 4. VOETBALTENUE/KLEDINGFONDS... 4 5. HUISREGELS KLEEDKAMER... 5

Nadere informatie

Kom er ook bij!! clubblad van MLTV90

Kom er ook bij!! clubblad van MLTV90 MatchPoint clubblad van MLTV90 Kom er ook bij!! De tennisvereniging MLTV90 heeft sinds 2013 een nieuw initiatief in het leven geroepen: De Club van 100. Waarom? Veel activiteiten en projecten kunnen op

Nadere informatie

Notulen ledenvergadering AFC Volleybal 22 september 2010

Notulen ledenvergadering AFC Volleybal 22 september 2010 Notulen ledenvergadering AFC Volleybal 22 september 2010 Aanwezig: Jank Vonk (namens het hoofdbestuur), Henk Ploeg, Ria Hoekstra (notulist), Wim Stegink, Annie Mesken, Ingrid Hollander, Jacqueline de Vries,

Nadere informatie

Wij hopen dat uw contact met Scouting prettig zal zijn en wensen u, uw zoon(s)/dochter(s) een fijne tijd toe bij de Buys Ballotgroep.

Wij hopen dat uw contact met Scouting prettig zal zijn en wensen u, uw zoon(s)/dochter(s) een fijne tijd toe bij de Buys Ballotgroep. Juni 2015. Inhoudsopgave 1 Voorwoord... 3 2 Wat geschiedenis... 4 3 Organisatiestructuur... 5 4 Taken binnen de groep... 6 5 Proefperiode en lidmaatschap... 7 6 Speltakken en leeftijden... 8 7 Opkomsttijden...

Nadere informatie

PRESENTATIEGIDS. 2 0 13-2 0 14 Clubinformatie Sportclub Neede

PRESENTATIEGIDS. 2 0 13-2 0 14 Clubinformatie Sportclub Neede PRESENTATIEGIDS 2 0 13-2 0 14 Clubinformatie Sportclub Neede Inhoudsopgave: Ten geleide Algemene gegevens Sportclub Neede Colofon Organisatie Van de Bestuurstafel Van de Jeugdbestuurstafel Historie Aan-

Nadere informatie

SPORTVERENIGING V R I D O S GIESSENBURG VRIENDSCHAP DOOR SPORT

SPORTVERENIGING V R I D O S GIESSENBURG VRIENDSCHAP DOOR SPORT SPORTVERENIGING V R I D O S GIESSENBURG JUDO SPORT-IN VOLLEYBAL BADMINTON GYMNASTIEK BEWEGEN OP MUZIEK VRIENDSCHAP DOOR SPORT Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inhoudsopgave Van de redactie 2 Oproep 2 Ledenadministratie

Nadere informatie

Voorwoord. Van de voorzitter. Lieve sportieve positieve creatieve actieve badmintonners en pretmintonners,

Voorwoord. Van de voorzitter. Lieve sportieve positieve creatieve actieve badmintonners en pretmintonners, up shuttle 2014 1 Inhoudsopgave Van de voorzitter.3 Recreanten Activiteitenkalender 2014. 9 Dorpencompetitie.. 10 Jaarverslag Recreatiecommissie 2013...12 Kampioenen BVC 1 ste team...20 Wist u dat???...21

Nadere informatie

S.T.G. De Pinguïns. Bereik via. Reserveer hier. Sponsor. onze Toppers op de langebaan. in de Spotlight! ga mee naar Flevonice

S.T.G. De Pinguïns. Bereik via. Reserveer hier. Sponsor. onze Toppers op de langebaan. in de Spotlight! ga mee naar Flevonice S.T.G. De Pinguïns Bereik via onze Toppers op de langebaan Sponsor in de Spotlight! ga mee naar Flevonice Reserveer hier 20e jaargang nr. 1 109e editie februari 2009 www.depinguins.nl Bereik via S.T.G.

Nadere informatie

Postadres Veld Zaal. Bond Verenigingsgegevens Website

Postadres Veld Zaal. Bond Verenigingsgegevens Website en commiss ies Korfbalvereniging KCC/Hijbeko Officieel orgaan KCC/Hijbeko Technisch Bulletin veldseizoen 2011/2012 Postadres Veld Zaal KCC/Hijbeko Clubhuis KCC/Hijbeko Sporthal Schenkel t.a.v. secretariaat

Nadere informatie

Voetballen bij Sportlust? Basisinformatie Handig om te weten

Voetballen bij Sportlust? Basisinformatie Handig om te weten Jeugd aanmeldingsformulier compleet 1 1 2008-09.doc 1 Sportlust '46 is een ambitieuze en gezinsvriendelijke voetbalvereniging in Woerden. Elke week worden er ongeveer 30 thuiswedstrijden gespeeld. Inmiddels

Nadere informatie