Veen, transcriptie lijst van huizen en gebouwen en hun eigenaren

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Veen, transcriptie lijst van huizen en gebouwen en hun eigenaren 1806-1809"

Transcriptie

1 Veen, transcriptie lijst van huizen en gebouwen en hun eigenaren gemaakt door Jos de Kloe - Oorspronkelijke bron Archiefinstelling: Streekarchief Land van Heusden en Altena Archief: Ambacht Veen Inventarisnummer: 818, subnr. 23 Omschrijving: Lijst van de huizen met hun eigenaren Transcriptie Gemaakt door: Jos de Kloe, Zaltbommel Soort: Transcriptie Datum versie 1 23 december 2010 aangeleverd aan het project Deze versie: 1 Opmerkingen: Zie de volgende pagina. Eventuele correcties en aanvullingen door derden op de, binnen dit project gepubliceerde, transcriptie worden door de maker(s) verwerkt in een nieuwe versie die weer aan het project kan worden aangeboden. Het kopiëren (downloaden) van dit bestand is alleen toegestaan voor persoonlijk gebruik, maar verspreiding in welk vorm dan ook (commercieel of niet-commercieel) is uitdrukkelijk niet toegestaan. Als u gegevens uit deze bewerking gebruikt voor genealogische of historische doeleinden, wordt een verwijzing naar deze bewerking op prijs gesteld. Bij gebruikmaking van gegevens uit deze bewerking ten behoeve van publicaties, in welke vorm ook, moet een adequate bronvermelding naar deze bewerking worden aangegeven. Beschikbaar gesteld voor het projekt "VAN PAPIER NAAR DIGITAAL" informatiepagina - statuspagina - Veen huizen, gebouwen en eigenaren pag. 1

2

3 Enkele woorden over de interpretatie: 1e deel, p.1 t/m 20: is een huizenlijst van september Zoals ook in de tekst staat, is het getal voor de naam het bedrag in stuivers dat betaald moest worden voor de ordinaire verponding (ofwel de toenmalige onroerend goed belasting). De meeste huizen hebben 2 nummers, het eerste is een volgnummer, het tweede verwijst naar het volgnummer van het betreffende huis in een eerdere lijst uit De aantekening 'a' achter de naam, wil zeggen 'bedeeld in 1809'. Deze personen kregen na de watersnood van 1809 dus een uitkering. 2e deel, p.20 (stukje) en p.21: registratie van de dijckavelingen 1808, aangeduid met paal nummers. Dijckavelingen waren percelen die aan de voet van de dijk (of deels op de dijk) lagen. De getallen achter de naam geven het aantal roeden en voeten dijk dat de dijckaveling lang was. Er was blijkbaar een vaste breedte zodat die niet genoteerd hoefde te worden. 3e deel, p.22: taxatie van de waarde van een aantal huizen voor en na de watersnood van 30-Jan (Louwmaand=januari). De volgnummers verwijzen naar lijst 1. 4e deel, p.22: memorie van de vermindering van de verponding van de dijckstallen (dijckavelingen) ten opzichte van de bedragen van 23-Juli Het aantal van 33 percelen lijkt erop te wijzen dat dit een eerdere versie is van lijst van dijckavelingen in het 2e deel, maar dat kan toeval zijn want er komen nauwelijks overeenkomsten voor in de namen. 5e deel: een lijst van afmetingen van percelen in veen in de nummers voor de namen zijn volgnummers van de percelen -de getallen achter de namen zijn vermoedelijk de afmeting en het gebruik. Mijn vermoeden is dat 'w' staat voor weiland, 'b' voor bouwland. Bos en boomgaard wordt voluit geschreven. Erven slaat niet op "erfgenamen" maar op gebruik als erf (bij een huis), zie bijvoorbeeld bij nr. 440, het schoolhuis van Veen, waar de toevoeging "erfgenamen" betekenisloos zou zijn.. De afmetingen zijn gegeven in morgen en roeden. (normaal gesproken gaan er 600 roeden of 6 hont in 1 morgen). Een morgen is ongeveer 0.84 hectare ofwel 8400 vierkante meter, een roede als oppervlakte maat was ongeveer 14 vierkante meter. Jos de Kloe, Zaltbommel, 23-Dec Veen huizen, gebouwen en eigenaren pag. 3

4 [p.1] Cohier der Huijsen en verdere gebouwen te Veen, met de Naamen der Eijgenaars geformeert bij het Gemeenten Bestuur van van Veen voornoemt op den September [marge] a. bedeeld in 1809 Getal voor den naam 't bedrag in stuijvers in de ordinaire verpondingen 2e getal achter No. is het nommer van No. 1A & B in 1805 absent. [einde marge] No. 1 A en B Een oud en bouvallig klijn huijsje Jan van Veen & Gijsbert van Veen No Een oud vissers huijsje 5. Zweer Nieuwenhuijsen a. No. 3.1 nihil. Michiel Monfroij No Een bouwvallig huijsje 3. kinderen Cornelis van Son No nihil. Gerrot Monfroij a. [ander handschrift:] 1806 [p.2] No. 7 A & B.6 in 1805 alleen de 1e, No.6.5. Een vissers huijsje 1 %? Gijsbert Verbeek No.7. A & B a Jan Gerrz. Sonnevelt & kinderen Hendrik Verbeek No. 8 A & B.7. Een huijs en stalling 20. Cornelis Schreuders No.9 A & B.8. Een vissers huijsje 10. kind[ere]n W. van Herwaarden & Dirk 'l Lam, ook: Willem v. H. No Een huijs en schuurtje 13. Michiel Kamerman. Veen huizen, gebouwen en eigenaren pag. 4

5 [p.3] No.12 in 1805 absent No in 1805: M.v.W. = 25 en Teunis van Son =25 [samen] = 50 No in 1805: Corn[eli]s Kwetters, nu J.J. v. R. No Een bouvallig huijsje 8. Jan Jacobsz. van Rijswijk a. No. 12. Michiel Kamerman No Een [-tappers-] woon huijs 50. Michiel van Wijnen No Een tappers huijs 25. Jan Jansz. van Rijswijk No kinderen Govert Koolhaas, bij vermindering 25. ook: Goverd. [p.4] No.16 A.B & 6.14 in 1805: Een huijs en schuur = 52 door verbetering verhoogd = 10 st. samen = 62. Waar en teegen No 56:a 10 st. is als gemoveert hier naar geannulleert is. No In 1805: Jan Blankers: Een huijs = 12 en No. 17 Gerrit Arentse Vos: een huijs = 23 - geamoveert, hier na gebragt op No. 99 No. 16. A.B. en C.14. Een woonhuijs, 2 schuuren en hooijberg, 62. kinderen Gooverd Koolhaas. No Een woonhuijs 42. Erven Philippus Verhagen. No Een schuur 12. d'wed. Jan Blankers. No Een huijs en schuur 25. Aart Duijser No Gerrit Arendse Vos. [p.5] No.23 A & B 22. in 1805: De wed. Otto Vos. No Een bouwvallig huijs 38. Marcus Sonnevelt. Veen huizen, gebouwen en eigenaren pag. 5

6 No Een huijs en schuurtje 33. d' wed. Jan Blankers No. 23: A & B 22. Een schippers huijs 17. Jacob Vos Ottozn. No. 24 A & B 23. Een bouwhuijs & schuur 20. Goossen van Son No. 25 A & B 24. Een Vissers huijsje 12. Hendrik Vos [p.6] No. tusschen 25 A & B 24. en heeft 1805 No. 25: d' wed/ Aart Vos, een huijs 23. No heeft 1805: Arij van Wijnen 23. No. 28 A & B. heeft 1805: Jan Timmers 13. No. 30 A & B. 30 en 31 heeft 1805: moolen f 10-7 en huijs f 0-1 No Een huijs 17. Hendrik Vos No Een huijs 23. Aart Duijser No. 28 A & B 28. Een huijs en schuurtje 13. Cornelis Timmermans No Een oud bouwhuijs 17. Hardenberg de Clou a. ook: du Cloux. No. 30. A & B: 30 en 31 f Een huijs en wind coorn moolen d'wed. Willem Ambrosius bij magescheijd van d[at]o den 23 november 1807 aan Reinier Ambrosius [p.7] No heeft 1805: d' wed. Otto Schreuders 3. No. 32 is in 1805 absent No Cornelis Schreuders den 26 maa[r]t 1808 bij transpo[r]t aan Goverd van Marsbergen No. 32. Hendrik Verbeek No Dirkje Baaijens Veen huizen, gebouwen en eigenaren pag. 6

7 No Een bouvallig bouwhuijs 13. Jan Arendsz. Vos. No Bastiaan kint. [p.8] No en bakhuijsje 8. Cornelis van Helden No Erven Hend[ri]k Claasz. van Rijswijk ook: de kinderen Hendrik, enz. No. 38 A & B.38. o.a. Willem Amstues & Jan Clement ook: Amsteus No Een bouwvallig arbijd[e]rshuijs 10. d'wed. Huijbert Baaijens No Een bouwvallig bouwhuijs 17. kinderen Jan Jansz. Vos. [p.9] No in 1805: Gerrit Hesselse Koolhaas. 17. No. 42 in 1805 absent No. 45 in 1805 absent No Een huijs bakhuijsje en loots 17. d'wed. Gerrit Koolhaas No. 42. Gerrit Ariensz. Kamerman No Arien Gerritse den Boer. No Gijsbert van Helden a. No. 45. Een bouwvallig arbijders huijsje d'wed. Philip den Dekker a. [p.10] No. 46 in 1805 absent No in 1805: Andries Huijgen, een huijs, 0. No. 46. Een slegt arbijders huijsje Corstiaan Kint a. Veen huizen, gebouwen en eigenaren pag. 7

8 No Elias Clement No Een arbijders bouwhuijs 0. Gerrit den Bok No Een bouwhuijs loots en hooijbarg 15. Bastiaan van Helden No Een oud bouwhuijs en schuurtje 7. Gerrit den Dekker [p.11] Na No staat in 1805: 49, 50, 51 en 52 weg. No. 52 in 1805 absent No. 53 in 1805 absent No Een huijs schuur en bakhuijsje 10. Jan den Boer No. 52. d'wed. Jan Blankers [-bij transport van date 16 december 1807 aan Gerrit Sonnevelt du Boeuf en Willem du Boeuf-] No. 53. Een bouwvallig slegt arbijders huijsje Jan Ottoz. van Rijswijk No Een bouwhuijs en loots 8. Cornelis Willem de Boeuf bij transport van den 16 december 1807 aan Gerrit Sonnevelt du Boeuf, en Willem du Boeuf. No Een oud bouwhuijs 12. Gerardus [-Sonnevelt-] Koolhaas [p.12] No in 1805 Gerrit Hesselse K. 10. No heeft in 1805 tot volgnommer No. 56.d'wed. Anthonij van Herpt, een huijs 10. N.B. dit geamoveert en deeze 10: stuijvers bij verbeetering gebragt op No. 14. No. 59 in 1805: Leendert van der Poll, een huijs 13. No Een bouwhuijsje 10. d'wed. Gerrit Koolhaas No Een hutje 5. Anneke Schreuders. a. No Een oud bouwhuijs 58. d'wed. Claas Sonnevelt. a. Veen huizen, gebouwen en eigenaren pag. 8

9 No nihill. Anna Maria Koolhaas. No Een hutje nihill. kinderen Aart Harskamp. [p.13] No. 62 is in 1805 aldus: Anna Maria Koolhaas een huisje, nihill. No Een hutje nihill. Claas Kint a. ook: Kindt No. 62. Een hutje Bart Born. a. No Een bouwhuijs en loots 17. Gijsbert den Boer No Een bouwhuijs 15. Joost Dirkz. Koolhaas No Een bouwhuijs 20. Dirk van Son. [p.14] No. 67 is in 1805 absent No. 68 in 1805 absent No. 66 A & B 65. Een bouwhuijs & schuur 15. kinderen Wouter Koolhaas No. 67. Een slegt huijsje sijnde 3 armen wooningen den dijaconij armen No. 68. Hermanus Bertram No Jan Verbeek a. No Een bouwhuijs 30. d'wed. Jan Blankers [p.15] No. 75 in 1805 absent No het schoolhuijs Veen huizen, gebouwen en eigenaren pag. 9

10 No het predicants huijs No Albert Kraaij No Een bouwhuijs 20. Jacob Ottozn. van Rijswijk No. 75. Albert Honkoop [p.16] No in 1805: d'erven Dirck Kw. 8. No. 79 en 80 absent in 1805, daar volgt op No loo?ts, No. 75. kinderen Gijsbert Kuijpers, een huijs 15. No Amelia Vos. No Jan Kwetters No d'wed. Ivo Sonnevelt. No. 79. Een klijn arbijders huijske Leendert Buijs. a. No. 80. Een schippers huijs Cornelis van Wijnen [p.17] No Wouter van der Sluijs a. No Jacob Kwetters. No Een slegt arbijders huijsje 0. d'wed. Otto Schaap a. No Een bouwvallig arbijders huijsje 10. d'wed. Anthonij van Rijswijk No. 85 A.B. & C. 89. Een huijs 2 schuuren en loots 70. Otto Verhagen. Veen huizen, gebouwen en eigenaren pag. 10

11 [p.18] No. 86 a hier staat in 1805 No. 90 Jan Anthz. van Rijswijk een huijs 23 - en No. 91 denselve... een dito 16.- In 1805 staat: No. 92, 93, 94 en 95 weg. No. 90 in 1805 absent No. 86. Een oud bouvalig huijs en bakhuijsje Jan. Anthz. van Rijswijk No Een huijs 22. Aart Bak No Een oud bouwhuijs 20. d'wed. Otto van Rijswijk bij transport van den 14 november 1806 aan Coenraat van Rijswijk. No Een arbijders oud huijsje. d'wed. Otto van Rijswijk bij transport van den 14 november 1806 aan Teunis Aartz. Nieuwkoop. No. 90. Een oud bouwhuijs & schuurtje Leendert de Ruijter [p. 19] In 1805 volgt op No , No. 82: Helena Rietvelt, een huijs 10. In 1805 volgt op No , No. 85: kinderen Wouter Koolhaas 13. No. 95 in 1805 absent. No Een bouwhuijs 28. Gerrit van Helden. No Een oud bouwhuijs 13. Joost Hesselse Koolhaas No Een smits huijs en travail 10. Goovertje van Lier No Een oud bouwvallig bouwhuijs & bakhuijsje, staat leedig, 15. Otto Verhagen No. 95. Een bouwhuijs en loots Leendert van der Pol. [p. 20] In 1805 staat No. 99 Aalbert Honcoop een huijs, N.B. tegens dit huijs is No. 17 als geamoveert geannulleert. N.B. Het bedrag totaal = f Veen huizen, gebouwen en eigenaren pag. 11

12 No Ee polders waater moolen tot droog malen van den polder van Veen. No Een dito gemeen met dorp Wijk van den polder het pompveldt. No. 34. Paal 159. Gerardus Koolhaas, binn. en buijtd. 25 roed. 5 voet. No. 35. Paal 160. Anna Maria Bosveldt, wed. de Voogd, bin. en buijt No. 36. paal 161. Elisa Clement, binnen en buijtend No. 36. paal 162: Gerrit den Bock, in erffpagt van de dorpen Eetten en Meeuwen, binn. en buijdend N.B. Deeze geformeert uijt de vernieuwde lootcedulle van den Hoogen Maasdijk van dato den 28e augustus [p.21] Cohier der dijckavelingen in 1808 N.1. Paal 126. d'wed. Jan Blankers, binnendijks en Aart Duijser buijdendijks 5 roed 8 voet. N.2. paal 127. Marcus Sonnevelt, bin. en d'wed. Jan Blankers, buiten N.3. paal 128. Goosen van Son, binnend. en d' wed. Otto Vos, Hendrik Vos en Anthonij Jansz. van Rijswijk, buitend N.4. paal 129. Frans Vos, binn. en buitend N.5. paal 130. Aart Duijser, binnend N.6. paal 131. Hendrik Vos, buitend N.7. paal 132. Cornelis Timmerman, binnen 14 R. 4 d. Hardenberg du Clou, binnen samen binnen Denzelve Hard. du Clou, buijtend N.8. paal 133. Reinier Ambrosius, binn. en buitend N.9. paal 134. Cornelis Schreuder, binn. en buijtend N.B. den 26 maart 1808 bij transport aan Goverd van Marsbergen. N.10. paal 135. Cornel[i]s Schreuder, buijtend N.B. den 26 maart 1808 bij transport aan Goverd van Marsbergen. N.11. paal 136. Hendrik Verbeek, binnend N.12. paal 137. Dirkje Baaijens, buijtend N.13. paal 138. Dirkje Baaijens, binnen en buijtend N.14. paal 139. Jan Arendse Vos, binnen en buijtend N.15. paal 140. Bastiaan Kint, binnend Bastiaan Kint, buijtend N.16. paal 141. Cornelis van Helden, buijtend N.17. paal 142. Cornelis van Helden en de kinderen van Hendrik Claasz. van Rijswijk, samen binnend N.18. paal 143. Jan Clement en Ulrich Amstues samen buijtend N.19. paal 144. De kinderen van Hendrik Claasz. van Rijswijk, binnend N.20. paal 145. Anna Maria Bosvelt, wed. de Voogd, buijtend N.21. paal 146. d'wed. Huijbert Baaijens en de kinderen Hendrik Claasz. van Rijswijk, samen binnend N.22. paal 147. de kinderen Jan Janse Vos, binnend N.23. paal 148. Gerrit Ariensz. Kamerman, binn. en buijtd N.24. paal 149. d'wed. Jan Blankers, binn. en buijtd Veen huizen, gebouwen en eigenaren pag. 12

13 N.25. paal 150. Arien Gerritse den Boer, binn. en buijtd N.26. paal 151. Gijsbert van Helden, binn. en buijtd N.27. paal 152. d'wed. Philip den Dekker, binn. en buijtd N.28. paal 153. d'wed. Philip den Dekker, binn. en buijtend N.29. paal 154. Bastiaan en Corstiaan Kint, samen binn. & buijt N.30. paal 155. d'wed. Gerrit Koolhaas, binn. en buijt.... N.31. paal 156. Gerrit den Dekker, buijtend N.32. paal 157. d'kinderen Hendrik Claasz. van Rijswijk, binnend N.33. paal 158. Andries van Rijswijk, binnend [p. 22] Taxatie van waarde eeniger huijsen voor en na de inundatie van 30en van Loumaand No.2. Zweer Nieuwenhuijse f.100 en f.45. No.50. Geerit den Dekker f.300 en f.140. No.53. Jan Otte van Rijswijk f.100 en f.25. No.52. d'wed. Jan Blankers f.150 en f.70. No.58. d'wed. Claas Sonnevelt, f.350 en f.75. No.63. Gijsbert den Boer f.350 en f.150. No.65. Dirk van Son f.300 en f.120. No.68. Herm[anu]s Betram f.150 en f.40. No.69. Jan Verbeek f.120 en f.30. No.81. Wouter van der Sluijs f.100 en f.40. No.83. d'wed. Otto Schaap f.100 en f.30. No.84. d'wed. Anthonij van Rijswijk f.150 en f.40. No.89. Teunis Nieuwkoop f.200 en f.70. No.93. Goverdina van Lier f.200 en f.90. No.94. Otto Verhagen f.350 en f.150. Geheel vernietigde en ingestorte gebouwen: No.57. Anneke Schreuders No.59. Anna Maria Koolhaas en Lena Kint. No.60. kinderen Aart Harskamp. No.61. Claas Kint. No.62. Bart Born. Memorie van de vermindering der verpond. der dijkstallen 23 juli De wed. Dirk Baeijensz. en Baeijen van Herwaerden, buijtendijks van 20 op 16 stuijvers. 2. Giels Corste Verbeek, bn G.C.V. dezelfde, bn Hugen Rietvelt, bin. 22 op Migiel Duijsers cum suis, bn. en bt Gijsbert Boumans wed., bn. en bt Arien den Boer, bin Gijsbert Ariesz. Baeijenz., bn. en bt Arien den Boer, bn. en bt Cornelis den Dalmeijer, bn C.d.D. dezelfde, bt Gijsbert den Decker, bn G.d.D. dezelfde, bt. gekomen van Blankers, wed. Lagle Magatos bt Teunis Otto van Rijswijk, bm wed. Jan Coolhaes, bt Arien Gijsbertz. Baeijens, bin wed. Jan Coolhaes, bn Jan Spieringh, bn. en bt Cornelis den Dalmaeijer, bn. en bt wed. Teunis Camermans, bn. en bt Bastiaen Schouten, bn. en bt Gijsbert den Decker, bn. en bt Teunis Otto van Rijswijk en Gijsbert den Decker, bn. en bt Veen huizen, gebouwen en eigenaren pag. 13

14 25. Teunis Otto van Rijswijk, bn. en bt wed. Jan Coolhaas, bn. en bt Teunis Otto van Rijswijk, bn wed. Jan Sonnevelt, bt Gerrit Jansz. Camermans, bn wed. Jan Coolhaas, bn. & bt De erffgenaamen van d'heer Hendrik van Gilst, bn. en bt Jan Teunisz. Camermans, bn. en bt wed. Hugo Herwijnen, bin. en buit Nu te samen f.32-5 Lijst van de meetingh der gronden en landen onder den jurisdiktie van Veen, gemeetten door den geadmitteerden en van 's lands weegen hiertoe gequalificeerde landmeeter Visser in ,2,3. Anna Maria Koolhaas 2 morgen 69 roeden weijland, 1.579w, 1.590w. 4. Jan de Roon, 1.586w. 5. Corstiaen van Andel, 2.129w. 6,7,8,27 & 28. Otto Verhagen, 2.134w, 1.481w, 2.284w, 1.440w, 1.425w Pieter Johan van Mourik, 1.471w, 3.510w 't weesk. v. Heusd., 4.372w, 3.409w. 13,14. Jacob v. Bergeijk, 2.148w, 1.474w. 15,16. Abraham Sluijmers, 1.417w, 1.105w. 17. Huijbert Vos, 2.300w. 18. de wed. Abraham van Baak, 2.350w. 19. Cornelis Nieuwkoop, 4.073w. 20. Jan Branderhorst, 3.120w. 21. Gerrit Branderhorst Bleesz., Silius Nieuwkoop, 3.556w. 23, 24. Erve Barend Pullen, 2.514w, 2.250w. 25,26. Jan Bastiaanse Vos, 1.465w, 1.460w. 29,30. J.C. van Kretten?mar en de douariere, 3.011w, 4.427w Anna Maria Koolhaas, 1.056w, 2.012w [valt vd foto] 33. Jan en Corn. van Gammeren, 1.435w. 34,36,46,49,53,57,105 Huybert [valt vd foto] 1.362w, 1.473w. 37. kinderen van Arij Wouterse van Wijk, 2.148w. 38. Huijbert Hendriksz. Boll, 1.341w. 39. Elisabeth de Boon, Peeter Vos en kinderen Arien Ophorst, 2.588w. 40. Joost Gert. Koolhaas, bouwl. 41. wed. Jan Corn[e]l[i]s Vos, bou Johan Richard en Otto Frederik van Ommeren, , 3.266b, 2.372w Het weeskind van Heusd., , 0.432b. 47. Jan Barendse van Rijswijk, 1.276w. 48. Teunis van Rijswijk Cornlz., 1.270w. 50. dyacony armen v. Veen, 2.011w Dirk Gijsbert en Gerrit Wouterz. Koolhaas en Maria van Dijk, 2.170w, 2.311w, 1.044w. [p.23 linker kolom] 52. dijaconij armen van Wijk, 2.080w. 54. Arnoldus vd Hijden, 2.066w Adriana van Rijswijk, wed. Corst Lanp?, 1.135w, 1.113w. [-58. weeshuys..., 0.432b.-] Aart Duijser, 1.265w, 2.143w. 64. (102,103,104.) Goossen van Son (Goozen van Zon), 2.447w, 0.598w, 1.131w, 0.490b Aart van Helden, 2.187w, 2.165w., 1.259w erven Barend Pullen, 0.491w, 1.314w. 68. Jenneke Koolhaas, wed. Gerrit Oom, 1.306w. 69. Eeltje Smits, wed. Anthonij Ruymschotel, 3.289w. 70. Jan Arendsz. Vos, 1.507b. 73. Dirck de Jong, 1.365w. 74. Jacobus Giesbertus Rietvelt, 0.926w. Veen huizen, gebouwen en eigenaren pag. 14

15 75. Corstiaan Blankers, 1.457w. 76. Christoffel van Rijswijk, 1.410w Neeltjen Nieuwkoop, wed. Zweer Bouman, 1.545b, 1.315w, 2.331b Clasina en Maria van Rijswijk, 1.260w, 1.338b. 79. Zeeger van Herrewijnen, 1.374w. 80. Meeuwis van Rijswijk, 1.461w. 83. manhuis Heusden, 2.220w. 85. Anthonij Janse van Andel, 2.514w Gerrit van der Poll, 1.309w, 3.387w, 3.519w. 87. Gerrit den Dekker, 1.593w Jan Juijn, 1.593w, 1.556w Gijsbert Gerritse den Boer 1.075w, 1.429b. 94. Gerrit Ariensz. den Boer, 1.213w. 97. Joost Hesselse Koolhaas, 1.404b Otto Verhagen, 1.343b, 2.376w, 2.389b, 2.329w kerk v. Veen, 1.419bos, 2.216w, 2.508w, 2/3 in {4.497w, 1.220w}, 2.078b, 2.051w Cornelis Nieuwkoop, 1.014w, 0.587w wed. Zweer Bouwman, 1.411w wed. Aart Bouwman, 1.411w 't Dorp Veen, 1.016b Anthonij Duijzer, 1.035b Cornelis van Gammeren, 2.013w Dirk, Gijsbert en Gerrit Wouters Koolhaas en Maria van Dijk, 2.312, w.2.270w Adriana van Rijswijk, wed. C. Kuup (de Geer), 2.520b Adriana Kenniphaas, wed. Willem Naje, 1.202b Otto Verhagen, 1.417w, 1.234bos, 1.464w, 1.006w, 0.449w, 1.424w, 1.224w,, 1.396w,, 1.575w, 2.017w, 2.129w, 1.115w, 1.048w, 0.270w, 1.149b, 1.309w Anna Maria Koolhaas, 1.381b, 2.383w, 2.033w, 1.488w, 1.103w, w Clasina en Maria van Rijswijk, 1.297b Jan Arendse Vos, 1.088w, 1.074w wed. Aart Nieuwkoop, 1.417b Aart Bax, 1.226w, 1.261w dyacony armen v. Aalburg, 1.280w wed. Jan Corns. Vos, 1.339w Joost Dirkse Koolhaas, 1.198w erven Barend Pullen, 1.278b, 3.503w Jenneke Koolhaas, wed. Gerrit Oom, 0.541w, 1.016w Maaijke Pullen, wed. Wouter Bouwman, 0.353w manhuijs Heusden, 0.097w Bastiaan de Kooks, 2.191b, 1.404b Bastiaan Vos, 1.391b, 1.395bosch, 1.060b Gerrit Blankers, 1.407b Aart Duijser, 1.507w, 1.208b J.C.v.Krettenmas en de douariere, 1/3 in {1.497, 1.220}w, 1.310bos Dirk, Gijsbert en Gerrit Wouters Koolhaas, 1.131w Johan Hubert Rietvelt, 1.233w,1.395w, 1.557w de wed. Gerrit Koolhaas, 1.385w, 1.432w, 0.523w Peeter van Gammeren, 2.068w, 1.204w, 1.029w, 1.032w Sijke Boon, wed. Jan Jacobse Vos, 1.580w Bastiaan Kortland, 1.303w Jan Barendse van Rijswijk, 1.397w, 1.446w, 1.062w Pieter Bleyenberg, 1.311w Jacob Pullen, 2.023w, 2.053w, 2.497w Dirk Wouterse Koolhaas, 2.071w Arij, Jacob en Goverdje van Rijswijk, 1.552w Pieter van Dijk, 1.464w Cornelis de Waal, 1.168w, 1.379w Teunis Aartz. Nieuwkoop, 2.120w ( w) Kerk v. Veen, 1.107w, 0.311b, 1.038w, 1.146w, 2.025w, 0.138bos. Veen huizen, gebouwen en eigenaren pag. 15

16 Goossen van Son, 1.107b (G.v.Zon), 1.265w, 1.185w Dirk Janz. Bouwman, 1.221b Adriaan van Baardwijk, 1.031b , Dirk, Gijsbert en Gerrit Koolhaas, en Maria van Dijk?, 0.351w, 1.381w, 1.140b, 0.024bos dyacony armen van Herpt, 1.168b, nog n[ummer]o 204 a 1.195b Otto Verhagen, 0.473w, 0.427w, 0.598w, 0.402b. [p.23 rechter kolom] Johanna de [valt vd foto] Aart Duyser, 1.522w, 1.202w, 1.291w, 0.207b, 1.458w, 0.450w, 0.484b Jan Verbeek, 1.174w Gerrit Ariensz. Kamerman, 1.201w Jan Blankers, 0.500w, 1.200w Gerrit Sonnevelt du Bouff en Willem du Bouff, 2.148w Aart van Helden 2.095w, 0.080bos, 0.480b Anna Maria Koolhaas, 1.419w, 0.108bos, 1.455b, 0.068bos, 2.020b, 0.081b, 1.100b, 0.087bos, 1.329w, 2.106w, 0.581bos,..., 0.593w, 0.575bos, 2.117w, 0.148bos 227. Arij Gerritse den Boer, 0.129bos Gijsbert Gerritse den Boer, 0.140bos, 0.537w, 1.001b Johanna Verhagen, 1.276w Frans Schuurmans, 1.006w, 1.267w wed. Gerrit Koolhaas, 1.000w, 1.352w, 0.471b Clasina en Maria van Rijswijk, 1.000w Silius Nieuwkoop, 1.169w, 1.067w, 1.206w Bastiaan van Helden, 1.218w, 0.?55w,?.446w, 0.274w, erven, 0.495w, hop?land, 0.091b, 0.093bos, 0.295b Johan Albert Rietvelt, 1.047w, 0.537w J?o?raen van Wijk, 1.189w Corstiaan Blankers, 1.514w, 0.562b Geerit den Dekker, 0.408w, 0.410erven Gooverd en Maayke Vos, 0.342b, 0.271w Arnoldina Maria Krijting?, 3.023bos J.C. van Kretschmar en de douariere 1.315bos, 0.427bos, 0.528bos Jan den Boer, 1.044w, 0.336b, 1.359w, 0.185b, erven Jacob, Goverdje en Arij van Rijswijk, 0.475b Aart Bax, 1.159w Jan Juyn, 0.490bos, 0.286b Gerrit Blankers, 1.129b Anna Bax, 0.124erven Marcus Sonnevelt, 0.552w Frans Timmermans, 0.325b Anna Maria Koolhaas, 0.488bos, 1.152b, 0.148b, , 1.091b Otto Verhagen, 1.082b, 1.400bos, 0.146bos, 0.175bos, en 312 a 1.441b? Korn. van Veen, 0.450w, 0.460w,0.160w, 0.304bos, 1.300b, 0.156b, 0.170b Warnardus Verhagen, 1.026b Jacob A???rs, 20.16b, 1.036b, 1.188b Jan Blankers, 0.478bos, 0.204b, 0.465bos, 0.564bos Gerrit Blankers, 0.466bos Gerrit Sonnevelt du Boeuff en Willem du Boeuff, 1.413b, erven, 1.155b Dirk, Gijsbert en Gerrit Wouters Koolhaas en Maria van Dijk, 1.455w, erven , Leendert van der Poll, 1.011w, 0.597w Johanna Verhagen, 2.289b Wed. gerrit Koolhaas, 0.258bos, 1.239w, 1.361?, Veen huizen, gebouwen en eigenaren pag. 16

17 0.512 erven, 0.113bos, 0.159bos, 0.413b. [p.24 linkerkolom] Aart Duijzer, 1.227w, 0.213b, 0.037bos, 0.426b, 0.140b Diaconij armen v. Wijk, 0.387b wed. Claas Sonnevelt, 0.240erven, 1.361b Gerrit Hendr.? den Boer, 0.377b Gerardus Koolhaas, boomg., boomg b, erven,0.239b Jan den Boer, 0.464bos Anna Maria Bosvelt, 0.140bos Michiel Kamerman, 0.103bos, 368 = 2.059b Jan Ottoz. van Rijswijk, erv., 0.037b Corstiaan Blankers, 0.077bos, 0.284b Pieter van Sitteren, 0.103b wed. Gerrit Koolhaas, o.366b, erven Adriaan van Andel, 3.204bos, 0.561b Anneken Schreuder, wed. A. Simons en Willem Otte van Rijswijk, erven Bastiaan Kindt, 0.236b, 0.150b Gerrit den Dekker, 0.296b Johanna Verhagen, 0.230b Jacob Otte van Rijswijk, 0.168b, 1.000b, 0.221erven Gerrit den Bok, 1.142b wed. Johan van Herpt, 0.348b Bastiaan v. Helden, 0.388b Gijsbert Gerritse den Boer, 0.136erven, 0.356b Goverd en Maaijke Vos, erven Clasina en Maria van Rijswijk, 0.271b, 0.100b, 0.556b Coenraad Sack, 0.204b Jan Arendse Vos, boomg Pieter Melvill, 0.332b Johan Hubert Rietvelt, 0.175b Hardenberg du Cloux, 0.329b Cornelis van Wijnen, erven Leendert Buijs, erven wed. Ivo Sonnevelt, erven, 0.100b Jan Kwetters en susters, erven Amelia Vos, erven Albert Kraay, erven Dirk va[n] Zon, 1/107b, erven Joost Dirkse Koolhaas, 0.552b, 0.331erven Jan en Elias Clement, 0.352b Adriaan van Baardwijk, 1.076b Michiel Kamerman, 0.365boom Dirk, Gijsbert en Gerrit Koolhaas en Maria van Dijk, 0.339b, 1.564b, 1.403b, 1.278b, 0.265b Jacob Pullen, 1.112b J.C. van Krettsn. en Douar., 0.242bos Anna Maria Koolhaas, 2.186b, 3.414b, 0.564b, boomg., boomg., 0.471b Johanna Verhagen, 1.495b Corstiaan Blankers, 0.484b, 0.550b Huybert Vos, 2.293b Jacob, Goverdje en Arij van Rijswijk, boomg., 0.383b,0.553b Gerrit v[an] Helden, 0.572b, 0.513b, 0.309erven Otto Verhagen, 0.567b, 0.452b, boomg., erven, 1.00b, erven, 2.000b Adriana Rietvelt, wed. F.J. Leemans, 0.256b Anthonij van Andel, 1.555b Goossen van Son, 0.517b Bastiaan van Helden, 1.508b Gerrit Arienz. den Boer, 0.185b: (Gijsbert Gerritz. den B. =) 0.188b Gerrit den Dekker, 0.424b. Veen huizen, gebouwen en eigenaren pag. 17

18 428. Goverdina van Lier, erven 429. Joost Hesselse Koolhaas, erven Aart Bax, 0.406b, 0.216boom., erven, 0.520b, 0.400w, 0.200w, 0.309w Hermanus Bertram, erven Jan Verbeek, erven Albert Kraay, boomg Jacob Meurs, 0.257b, 0.586b Geertruij Greevens, wed. van Anthonij van Rijswijk, erven wed. Otto Schaap, 0.08 erven 439. Corstiaan Blankers, erven 440. schoolhuys van Veen, erven kerk en kerkhof v. Veen predikantshuys v. Veen, erven Albert Honcoop, erven. [p.24 rechterkolom] Cohier der huijsen en verdere gebouwen te Veen met de naamen der eijgenaars, geformeert door het gemeenten bestuur van Veen. Dato den [niet ingevuld] september No.41 [in potlood:] 23. [p.24 rechterkolom, keerzijde] 449. Wouter van der Sluijs, erven 454. Joost Dirkse Koolhaas, 1.238b Leendert van der Poll, 2.100w, 0.562b, erven Helena Rietvelt, 0.234b, 0.212b, 4.519b Leendert de Ruijter, erven Teunis Nieuwkoop, 2.175b, erven Coenraad van Rijswijk, erven, 1.361b Gijsbert Verbeek, 0.229b Michiel Monfrooij, boomg bos Jan Anthonisz. van Rijswijk, 0.463b Dyacony armen v. Veen, 0.520b Jan Anthon. van Rijswijk, erven Anna Maria Koolhaas, 0.226b Michiel van Wijnen, hopland Jan Jacobse van Rijswijk, hopl., 0.174b Johanns Verbeek, erven. --- Montant 621 mergen en 551 roeden. Het project "VAN PAPIER NAAR DIGITAAL is een onderdeel van Geneaknowhow.net Veen huizen, gebouwen en eigenaren pag. 18

Aartswoud, index verponding 1733

Aartswoud, index verponding 1733 Aartswoud, index verponding 1733 - gemaakt door Ineke Smit - Oorspronkelijke bron Archiefinstelling: Noord-Hollands Archief, Haarlem Archief: Kopieëncollectie A, Toegangsnummer 151.1 Inventarisnummer:

Nadere informatie

Abbekerk, index verponding 1733

Abbekerk, index verponding 1733 Abbekerk, index verponding 1733 - gemaakt door Ineke Smit - Oorspronkelijke bron Archiefinstelling: Noord-Hollands Archief, Haarlem Archief: Kopieëncollectie A, Toegangsnummer 151.1 Inventarisnummer: 525

Nadere informatie

Het verpondingscohier van Andel van 1731

Het verpondingscohier van Andel van 1731 Het verpondingscohier van Andel van 1731 Inleiding Van de verpondingen van Andel zijn twee registraties bewaard geblevem uit 1731 [1] en 1733 [2], waarin een volledige opsomming van alle huizen in het

Nadere informatie

Giethoorn (Noordzijde), index doopsgez. geboorten

Giethoorn (Noordzijde), index doopsgez. geboorten Giethoorn (Noordzijde), index doopsgez. geboorten 1755-1811 - gemaakt door Herman de Bruin (nadien controle en aanvullingen door Egbert Lantinga) - Oorspronkelijke bron Archiefinstelling: Historisch Centrum

Nadere informatie

nr. 607 ( ): Jan Willem Brands - land, groes en bos, 5 lopense 13 roeden, waaronder 1 lopense groes en 2 lopense 10 roeden bos, matig

nr. 607 ( ): Jan Willem Brands - land, groes en bos, 5 lopense 13 roeden, waaronder 1 lopense groes en 2 lopense 10 roeden bos, matig nr. 606 (769): Hendricus van Doveren - land, 4 lopense 2 roeden, matig nr. 607 (770-771): Jan Willem Brands - land, groes en bos, 5 lopense 13 roeden, waaronder 1 lopense groes en 2 lopense 10 roeden bos,

Nadere informatie

Zuid-Zijpe, index doopsgezinde geboorten

Zuid-Zijpe, index doopsgezinde geboorten Zuid-Zijpe, index doopsgezinde geboorten 1729-1811 - gemaakt door Ineke Smit - Oorspronkelijke bron Archiefinstelling: Noord-Hollands Archief, Haarlem Archief: DTB Zijpe Inventarisnummer: 15 Omschrijving:

Nadere informatie

Maarssen, index r.k. begraven 1738 1760

Maarssen, index r.k. begraven 1738 1760 Maarssen, index r.k. begraven 1738 1760 - gemaakt door Jos Verkroost - Oorspronkelijke bron Archiefinstelling: Het Utrechts Archief, Utrecht Archief: DTB Maarssen Inventarisnummer: 27 (bruin) Omschrijving:

Nadere informatie

Bron: Archief van de schepenbank van Loon op Zand, inv.nr. 200

Bron: Archief van de schepenbank van Loon op Zand, inv.nr. 200 Bron: Archief van de schepenbank van Loon op Zand, inv.nr. 200 Folio 1 Arien Priems, wonende te Loon op Zand op het Kraanven, wordt aangesteld als administrerend voogd en Gerrit Corn. Frijsen, wonende

Nadere informatie

Nummer Toegang: 0011 Inventaris van Oud-archief van Veen, 1680-1811

Nummer Toegang: 0011 Inventaris van Oud-archief van Veen, 1680-1811 Nummer Toegang: 0011 Inventaris van Oud-archief van Veen, 1680-1811 J.P.M. van de Mortel, Streekarchief Land van Heusden en Altena, Heusden Streekarchief Land van Heusden en Altena, Heusden (c) 1983 This

Nadere informatie

NT00064_2004. Nadere Toegang op inv. nr 2004. uit het archief van de. Dorpsgerechten, 1515-1813 (64)

NT00064_2004. Nadere Toegang op inv. nr 2004. uit het archief van de. Dorpsgerechten, 1515-1813 (64) NT00064_2004 Nadere Toegang op inv. nr 2004 uit het archief van de Dorpsgerechten, 1515-1813 (64) H.J. Postema Januari 2015 Inleiding In dit document zijn regesten opgenomen van de dorpsgerechten van Tull

Nadere informatie

Arkel, transcriptie ref. dopen 1662-1669

Arkel, transcriptie ref. dopen 1662-1669 Arkel, transcriptie ref. dopen 1662-1669 - gemaakt door M. van der Tas - Oorspronkelijke bron Archiefinstelling: Nationaal Archief, Den Haag Archief: DTB Arkel Inventarisnummer: 2 Omschrijving: Nederduits

Nadere informatie

C bun roe ell naam voorn voorn1 woonplaats 1 opg. Bomen 10 ell biggelaar weduwe antonie 2 moestuin 8 10 biggelaar weduwe antonie 3 huis, schuur, erf

C bun roe ell naam voorn voorn1 woonplaats 1 opg. Bomen 10 ell biggelaar weduwe antonie 2 moestuin 8 10 biggelaar weduwe antonie 3 huis, schuur, erf C bun roe ell naam voorn voorn1 woonplaats 1 opg. Bomen 10 ell biggelaar weduwe antonie 2 moestuin 8 10 biggelaar weduwe antonie 3 huis, schuur, erf 7 biggelaar weduwe antonie 4 weiland 11 50 biggelaar

Nadere informatie

NT00103_38. Nadere Toegang op inv. nr 38. uit het archief van het. Gerechtsbestuur Houten en t Goy, (103)

NT00103_38. Nadere Toegang op inv. nr 38. uit het archief van het. Gerechtsbestuur Houten en t Goy, (103) NT00103_38 Nadere Toegang op inv. nr 38 uit het archief van het Gerechtsbestuur Houten en t Goy, 1666-1810 (103) H.J. Postema September 2015 Inleiding Dit document bevat een complete transcriptie van inventarisnummer

Nadere informatie

Kadaster Zuid-Waddinxveen: OAT (Oorspronkelijk aanwijzende tafel), 1832

Kadaster Zuid-Waddinxveen: OAT (Oorspronkelijk aanwijzende tafel), 1832 Kadaster Zuid-Waddinxveen: OAT (Oorspronkelijk aanwijzende tafel), 1832 kad.nr. adres soort eigendom oppervlakte klasse aanslag ongebouwd aanslag gebouwd aantekening over naar art.nr. art.nr. 1 -- Cornelis

Nadere informatie

Oosthuizen, index ref. dopen

Oosthuizen, index ref. dopen Oosthuizen, index ref. dopen 1786-1792 - gemaakt door Ineke Smit - Oorspronkelijke bron Archiefinstelling: Noord-Hollands Archief, Haarlem Archief: DTB Oothuizen Inventarisnummer: 2 Omschrijving: Dopen

Nadere informatie

Nummer Toegang: 0109 Inventaris van Oud-archief van Hedikhuizen, 1790-1811 (1814)

Nummer Toegang: 0109 Inventaris van Oud-archief van Hedikhuizen, 1790-1811 (1814) Nummer Toegang: 0109 Inventaris van Oud-archief van Hedikhuizen, 1790-1811 (1814) Streekarchief Land van Heusden en Altena, Heusden Streekarchief Land van Heusden en Altena, Heusden (c) 2010 This finding

Nadere informatie

Nummer Toegang: 857 Plaatsingslijst van stukken afkomstig van de eigenaren van de Hofwoning te 't Woudt,

Nummer Toegang: 857 Plaatsingslijst van stukken afkomstig van de eigenaren van de Hofwoning te 't Woudt, Nummer Toegang: 857 Plaatsingslijst van stukken afkomstig van de eigenaren van de Hofwoning te 't Woudt, 1672-1977 Archief Delft 857 Hofwoning te 't Woudt 3 I N H O U D S O P G A V E Inhoudsopgave BESCHRIJVING

Nadere informatie

Eigenaars van bezittingen in de Lopikerwaard Gemeente Willige Langerak

Eigenaars van bezittingen in de Lopikerwaard Gemeente Willige Langerak Eigenaars van bezittingen in de Lopikerwaard 1832 Index van de Oorspronkelijk Aanwijzende Tafels OAT s behorende bij de minuutplans op www.watwaswaar.nl, gemaakt door Joop Sluis uit Mutzig (Frankrijk).

Nadere informatie

Breukelen, index ref. ontvangst voor begraven

Breukelen, index ref. ontvangst voor begraven Breukelen, index ref. ontvangst voor begraven 1781-1783 - gemaakt door Jos Verkroost - Oorspronkelijke bron Archiefinstelling: Het Utrechts Archief, Utrecht Archief: DTB Breukelen Inventarisnummer: 62

Nadere informatie

KINNEKENS KAMP. Gegevens per perceel. Laatste verandering: 15-1-2013. Rekonstruktie van Veghel Martien van Asseldonk

KINNEKENS KAMP. Gegevens per perceel. Laatste verandering: 15-1-2013. Rekonstruktie van Veghel Martien van Asseldonk KINNEKENS KAMP Gegevens per perceel Laatste verandering: 15-1-2013 Rekonstruktie van Veghel Martien van Asseldonk Perceel nr. 1 Nieuw erf van 23-4-1793, groot 5 lopens - oost: de scheidingsloot tussen

Nadere informatie

Huizen en hun bewoners herdgang Spoordonk 1791-1832

Huizen en hun bewoners herdgang Spoordonk 1791-1832 1791-1832 2011-08-30 1/11 Huizen en hun bewoners herdgang Spoordonk 1791-1832 Lijste ofte quohier van alle de huijsen en wooningen van de agt respective hertgangen van Oirschot, mitsgaars de eijgenaars

Nadere informatie

Eigenaars van bezittingen in de Lopikerwaard 1832. Gemeente Jaarsveld

Eigenaars van bezittingen in de Lopikerwaard 1832. Gemeente Jaarsveld Eigenaars van bezittingen in de Lopikerwaard 1832 Index van de Oorspronkelijk Aanwijzende Tafels OAT s behorende bij de minuutplans op www.watwaswaar.nl, gemaakt door Joop Sluis uit Mutzig (Frankrijk).

Nadere informatie

VIIc - 2. o.tr./tr. Berkel (Gerecht) 1/18.5.1739 (impost man f 15), scheiding van tafel en bed Berkel (Gerecht) 13.5.1761

VIIc - 2. o.tr./tr. Berkel (Gerecht) 1/18.5.1739 (impost man f 15), scheiding van tafel en bed Berkel (Gerecht) 13.5.1761 VIIc - 1 Na het overlijden van Annetje Arensdr Ham op 2.6.1762 te Berkel en Rodenrijs zijn Arij en Willem van Rijt en Geertje Cornelisdr Brederode, dochter van Marijtje van Rijt, als nakomelingen van Catharina

Nadere informatie

Huizen, transcriptie ref. lidmaten 1733-1736

Huizen, transcriptie ref. lidmaten 1733-1736 Huizen, transcriptie ref. lidmaten 1733-1736 - gemaakt door Ineke Smit - Oorspronkelijke bron Archiefinstelling: Noord-Hollands Archief, Haarlem Archief: DTB Huizen Inventarisnummer: 21 Omschrijving: Nederduits

Nadere informatie

Nummer Toegang: 0026 Inventaris van Oud-rechterlijk archief van Hagoort,

Nummer Toegang: 0026 Inventaris van Oud-rechterlijk archief van Hagoort, Nummer Toegang: 0026 Inventaris van Oud-rechterlijk archief van Hagoort, 1717-1810 Streekarchief Land van Heusden en Altena, Heusden Streekarchief Land van Heusden en Altena, Heusden (c) 2011 This finding

Nadere informatie

VIIi - 1. Zie resp. Oud notarieel archief Delft, inv. nr. 2533A, f. 12, inv. nr. 2595, f. 146 en inv. nr. 2856, f.

VIIi - 1. Zie resp. Oud notarieel archief Delft, inv. nr. 2533A, f. 12, inv. nr. 2595, f. 146 en inv. nr. 2856, f. VIIi - 1 Op 9.1.1721 maken Arij Claesz van Rijt, bouwman, en Annetje Hermansdr Berkel, wonende te Hof van Delft, hun testament op. Het betreft een testament op de langstlevende, waarbij deze wordt verplicht

Nadere informatie

BIJLAGE BIJ HET VERHAAL OVER DE HEEMSTEEDSE FAMILIE VAN DER WEIDEN

BIJLAGE BIJ HET VERHAAL OVER DE HEEMSTEEDSE FAMILIE VAN DER WEIDEN BIJLAGE BIJ HET VERHAAL OVER DE HEEMSTEEDSE FAMILIE VAN DER WEIDEN In deze bijlage bevinden zich drie overzichten en een kaart: 1: Tijdlijn en overzicht van de wasserijen van Van der Weiden tussen 1755

Nadere informatie

NT00067_42. Nadere Toegang op inv.nr 42. uit het archief van het. Stadsgerecht Wijk bij Duurstede, 1546-1811, (67) H.J. Postema

NT00067_42. Nadere Toegang op inv.nr 42. uit het archief van het. Stadsgerecht Wijk bij Duurstede, 1546-1811, (67) H.J. Postema NT00067_42 Nadere Toegang op inv.nr 42 uit het archief van het Stadsgerecht Wijk bij Duurstede, 1546-1811, (67) H.J. Postema Januari 2015 Inleiding In dit document zijn regesten opgenomen van de oudste

Nadere informatie

Genealogie van de familie Van der Jagt

Genealogie van de familie Van der Jagt Genealogie van de familie Van der Jagt I Ploen LEENDERTSZOON is geboren in 1545 in Barendrecht, Zuid-Holland, Nederland. Ploen is overleden vóór 13-03-1620 in Barendrecht, Zuid- Holland, Nederland, ten

Nadere informatie

Oostzaandam, index r.k. dopen (Het Kalf) 1781-1783

Oostzaandam, index r.k. dopen (Het Kalf) 1781-1783 Oostzaandam, index r.k. dopen (Het Kalf) 1781-1783 - gemaakt door Willem van der Hoeven - Oorspronkelijke bron Archiefinstelling: Noord-Hollands Archief, Haarlem Archief: DTB Zaandam Inventarisnummer:

Nadere informatie

Akte van geboorte. [w.g.] Govert van Andel Izak van der Beek. Jan Colijn C. Boll maire

Akte van geboorte. [w.g.] Govert van Andel Izak van der Beek. Jan Colijn C. Boll maire BS Eethen (scan Family Search) Akte van geboorte Op heeden den zes en twintigste van de maand maart agtienhonderd twaalf des nademiddags ten zes uuren is gecompareerd voor mij Maire van Genderen canton

Nadere informatie

nr. 567 (704): de twee kinderen van Aart van Loon (gewijzigd in: Maria van Loon) - land, 3 lopense 25 roeden, matig

nr. 567 (704): de twee kinderen van Aart van Loon (gewijzigd in: Maria van Loon) - land, 3 lopense 25 roeden, matig nr. 564-565 (698 t/m 701): wed. de Grandt (gewijzigd in: Clasina en Berradina Oerlemans) - land en groes, 15 lopense 11 roeden, waaronder 3 lopense 11 roeden groes, matig nr. 566 (702-703): wed. Jan Hendrik

Nadere informatie

De nakomelingen van Isaac den Dekker

De nakomelingen van Isaac den Dekker een genealogieonline publicatie De nakomelingen van Isaac den Dekker door 11 november 2016 De nakomelingen van Isaac den Dekker Generatie 1 1. Isaac den Dekker, zoon van Gerrit den Dekker en Helena de

Nadere informatie

VIIj - 1. Op 29.5.1752 geeft Sr. Cornelis Bartholomeus van Buijtene mr. timmerman te Delft gift aan Aalbregt van Rijt en Cornelis Jansz Koot van

VIIj - 1. Op 29.5.1752 geeft Sr. Cornelis Bartholomeus van Buijtene mr. timmerman te Delft gift aan Aalbregt van Rijt en Cornelis Jansz Koot van VIIj - 1 Op 29.4.1729 koopt Aalbregt van Rijt - 1 morgen 422 roeden land in de Noord-Kethelpolder, grenzend aan oost de Poldervaart zuid Frank van der Burg west de Delfweg noord de kinderen en erfgenamen

Nadere informatie

Stamboom van der Laan

Stamboom van der Laan een genealogieonline publicatie Stamboom van der Laan door 30 april 2016 Stamboom van der Laan Generatie 1 1. Adrianus van der Laan, is gedoopt op 15 februari 1758 te Oud Bijerland. Hij is getrouwd op

Nadere informatie

Warder in Gevelstenen. De oude huizen van Warder met hun gevelstenen

Warder in Gevelstenen. De oude huizen van Warder met hun gevelstenen Warder in Gevelstenen De oude huizen van Warder met hun gevelstenen Warder in Gevelstenen Een aantal oude huizen en boerderijen van Warder zijn voorzien van een gevelsteen. Hierop staat aangegeven wanneer

Nadere informatie

Parenteel van Jan Cornelisz. Decker

Parenteel van Jan Cornelisz. Decker Parenteel van Jan Cornelisz. Decker I Jan Cornelisz. Decker is geboren omstreeks 1600 in Oud Alblas. Jan is overleden vóór 1677 in Oud Alblas, ten hoogste 77 jaar oud. Notitie bij Jan: Uit de boedelscheiding

Nadere informatie

Parenteel van Jasper Gijsberts van Namen

Parenteel van Jasper Gijsberts van Namen Parenteel van Jasper Gijsberts van Namen 1 Jasper Gijsberts van Namen. Kind van Jasper uit onbekende relatie: 1 Antonie Jaspers van Namen, geboren op 27-09-1637 in Oirschot. Volgt 1.1. 1.1 Antonie Jaspers

Nadere informatie

De oudste generaties Stoel in Dordrecht

De oudste generaties Stoel in Dordrecht De oudste generaties Stoel in Dordrecht In het Regionaal Archief Dordrecht bevindt zich onder Toegang 116 (Collectie van familiepapieren en genealogische aantekeningen), Inventarisnummer 763 een dossier

Nadere informatie

Inventaris van het archief van. familie De Vor te Vianen,

Inventaris van het archief van. familie De Vor te Vianen, T00443 Inventaris van het archief van familie De Vor te Vianen, 1785-1914 D. Ruiter Oktober 2013 Inleiding De in deze inventaris genoemde leden van de familie De Vor waren grondeigenaren en landbouwers.

Nadere informatie

bewerkt door: John Boeren

bewerkt door: John Boeren bewerkt door: John Boeren Folio 1 Na het overlijden van secretaris Gijsbert Verwiel worden alle papieren verzegeld en geïnventariseerd en worden de curatoren van de heer van Loon op Zand hiervan op de

Nadere informatie

NT00064_152. Nadere Toegang op inv. nr 152. uit het archief van de. Dorpsgerechten, 1515-1813 (64) H.J. Postema

NT00064_152. Nadere Toegang op inv. nr 152. uit het archief van de. Dorpsgerechten, 1515-1813 (64) H.J. Postema NT00064_152 Nadere Toegang op inv. nr 152 uit het archief van de Dorpsgerechten, 1515-1813 (64) H.J. Postema Juni 2013 Inleiding In dit document zijn regesten van het volgende inventarisnummer betreffende

Nadere informatie

Afstammelingen fotokaart

Afstammelingen fotokaart Teunis Ariensz VAN DER VLIET Kaart nr: 1 27 Nov 1683 Neeltje DIRCKS 27 Nov 1683 Dirck t o t VAN (DER) V (24 Jan 1689-) 28 Feb 1712 Aaltje Ariens SLOT (-7 Nov 1716) 28 Feb 1712 Dirck t o t VAN (DER) V (24

Nadere informatie

HISTORISCHE VERENIGING SLIEDRECHT DE VERENIGING WAAR VERLEDEN EN TOEKOMST ELKAAR ONTMOETEN WERKGROEP GENEALOGIE

HISTORISCHE VERENIGING SLIEDRECHT DE VERENIGING WAAR VERLEDEN EN TOEKOMST ELKAAR ONTMOETEN WERKGROEP GENEALOGIE HISTORISCHE VERENIGING SLIEDRECHT DE VERENIGING WAAR VERLEDEN EN TOEKOMST ELKAAR ONTMOETEN WERKGROEP GENEALOGIE Het is ons duidelijk geworden dat veel mensen geïnteresseerd zijn in stambomen. Om aan deze

Nadere informatie

Inleiding. Bewerking. Jos de Kloe, juni 2012.

Inleiding. Bewerking. Jos de Kloe, juni 2012. Inleiding Dit is een bewerking van het volktellingsregister van Andel, nr. 66, waarvan de scans zijn in te zien op de website van het streekarchief Land van Heusden en Altena (http://www.salha.nl), of

Nadere informatie

DE GEBOUWEN, HUIZEN, TOPONIEMEN en VELDNAMEN op de PLAATS of in het DORP van 1663 tot 1832

DE GEBOUWEN, HUIZEN, TOPONIEMEN en VELDNAMEN op de PLAATS of in het DORP van 1663 tot 1832 DE GEBOUWEN, HUIZEN, TOPONIEMEN en VELDNAMEN op de PLAATS of in het DORP van 1663 tot 1832 De Gebouwen en huizen 1. Hoefke van het Schilders Gasthuis uit Den Bosch (P1, F474) 1500 289 Schildersgasthuis,

Nadere informatie

Aankomsttitel kad.gem.cuyk, sectie A

Aankomsttitel kad.gem.cuyk, sectie A Aankomsttitel kad.gem.cuyk, sectie A 1 Straat/ omgeving Persoon Beroep Woonplaats Gebruik Klass e Oppervlakte nr. DE KUILEN CUIJK/CS, GEMEENTE N.V.T. CUIJK WEIDE 4 221250 ha A 1 DE KUILEN CUIJK/CS, GEMEENTE

Nadere informatie

Nummer Toegang: 0175 Inventaris van Collectie Heemkundekring Onsenoort, 1513-1951

Nummer Toegang: 0175 Inventaris van Collectie Heemkundekring Onsenoort, 1513-1951 Nummer Toegang: 0175 Inventaris van Collectie Heemkundekring Onsenoort, 1513-1951 Streekarchief Land van Heusden en Altena, Heusden Streekarchief Land van Heusden en Altena, Heusden (c) 2011 This finding

Nadere informatie

Gerechtsbestuur Schalkwijk, 1685-1810 (105)

Gerechtsbestuur Schalkwijk, 1685-1810 (105) NT00105_16 Nadere Toegang op inv. nr 16 uit het archief van het Gerechtsbestuur Schalkwijk, 1685-1810 (105) H.J. Postema November 2014 Inleiding Dit document bevat regesten van de processen die voor het

Nadere informatie

Klapper Beemster DTB 10 t/m 14: Doopsgezinde gemeente Beemster-Oosthuizen; Lidmaten / echtparen

Klapper Beemster DTB 10 t/m 14: Doopsgezinde gemeente Beemster-Oosthuizen; Lidmaten / echtparen dtb10-7 Aris Hooijberg Geertje Beets dtb13-1 Aris Cornelisz Hooijberg Geertje Pieters Beets dtb14-7 Aris Cornelisz Hooijberg Geertje Pieters Beets dtb13-2 Cornelis Hooijberg Guurtje Jacobs Roothart dtb14-4

Nadere informatie

The descendants of Govert Bastiaensz van der Leeuw

The descendants of Govert Bastiaensz van der Leeuw a genealogieonline publication The descendants of Govert Bastiaensz van der Leeuw by 4 May 2016 The descendants of Govert Bastiaensz van der Leeuw Generation 1 1. Govert Bastiaensz van der Leeuw, was born

Nadere informatie

Folio 1 Dirk Cornelisz van Broekhooven, geboren te Loon op Zand, om te verhuizen naar Fijnaart. 4-1-1736

Folio 1 Dirk Cornelisz van Broekhooven, geboren te Loon op Zand, om te verhuizen naar Fijnaart. 4-1-1736 bewerkt door: John Boeren Folio 1 Dirk Cornelisz van Broekhooven, geboren te Loon op Zand, om te verhuizen naar Fijnaart. 4-1-1736 Folio 1v Borgbrief voor Gerrit Dirxe Netten, geboren te Loon op Zand,

Nadere informatie

Stadsgerecht Rhenen, 1461-1812 (66)

Stadsgerecht Rhenen, 1461-1812 (66) NT00066_445 Nadere Toegang op inv. nr 445 uit het archief van het Stadsgerecht Rhenen, 1461-1812 (66) H.J. Postema 2014 Inleiding Het gerechtsarchief van Rhenen bevat een groot aantal inventarisnummers

Nadere informatie

folio 1 Inventaris van de nalatenschap van de wed. Cornelis Gerritze Swart, opgemaakt door Peter de Swart, één van de erfgenamen.

folio 1 Inventaris van de nalatenschap van de wed. Cornelis Gerritze Swart, opgemaakt door Peter de Swart, één van de erfgenamen. Rechterlijk Archief Loon op Zand, inv.nr. 102 folio 1 Inventaris van de nalatenschap van de wed. Cornelis Gerritze Swart, opgemaakt door Peter de Swart, één van de erfgenamen. 3-3-1762 folio 2 Inventaris

Nadere informatie

De nakomelingen van Isak de Graaf

De nakomelingen van Isak de Graaf een genealogieonline publicatie De nakomelingen van Isak de Graaf door 28 mei 2016 De nakomelingen van Isak de Graaf Generatie 1 1. Isak de Graaf. Hij is getrouwd met Catrijn van Rijn. Zij kregen 3 kinderen:

Nadere informatie

6. Fragmenten. 6.1 Cornelis: Nieuwkoops fragment (ca. 1550) I. Cornelis, tr. waarsch. Emmetgen? / Geertgen?...

6. Fragmenten. 6.1 Cornelis: Nieuwkoops fragment (ca. 1550) I. Cornelis, tr. waarsch. Emmetgen? / Geertgen?... 6. Fragmenten 6.1 Cornelis: Nieuwkoops fragment (ca. 1550) I. Cornelis, tr. waarsch. Emmetgen? / Geertgen?... 1. Jan Cornelisz, volgt IIa. 2. Elbert Cornelisz, volgt IIb. 3. Geertgen Cornelisz, overl.

Nadere informatie

Kerkstraat 1 (kasteel) eigenaar/bewoner: de heer van Loon op Zand. Kerkstraat 2 (huis) eigenaar/bewoner: Arnoldus Poisson

Kerkstraat 1 (kasteel) eigenaar/bewoner: de heer van Loon op Zand. Kerkstraat 2 (huis) eigenaar/bewoner: Arnoldus Poisson Kerkstraat 1 (kasteel) eigenaar/bewoner: de heer van Loon op Zand Kerkstraat 2 (huis) eigenaar/bewoner: Arnoldus Poisson Kerkstraat 3 (huis) eigenaar: weduwe Jan Baptist van Niel bewoner: Aart de Cok Kerkstraat

Nadere informatie

Parenteel van Claas de Milde

Parenteel van Claas de Milde Parenteel van Claas de Milde 1 Claas de Milde. Claas is overleden in 1504. Notitie bij Claas: testament in archief Nicolaasgasthuis 18fol.153vo, hij was weesmeester in 1499-1503 Claas trouwde met Neeltgen

Nadere informatie

NT00064_464. Nadere Toegang op inv. nr 464. uit het archief van de. Dorpsgerechten, 1515-1813 (64)

NT00064_464. Nadere Toegang op inv. nr 464. uit het archief van de. Dorpsgerechten, 1515-1813 (64) NT00064_464 Nadere Toegang op inv. nr 464 uit het archief van de Dorpsgerechten, 1515-1813 (64) H.J. Postema September 2013 Inleiding Dit document bevat regesten op enkele inventarisnummers uit het dorpsgerecht

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de

Inventaris van het archief van de T00443 Inventaris van het archief van de familie De Vor te Vianen, 1785-1966 (2008) D. Ruiter Oktober 2013; November 2015 Inleiding De in deze inventaris genoemde leden van de familie De Vor waren grondeigenaren

Nadere informatie

Nummer Toegang: 0130 Inventaris van Notariële archieven, 1585-1935

Nummer Toegang: 0130 Inventaris van Notariële archieven, 1585-1935 Nummer Toegang: 0130 Inventaris van Notariële archieven, 1585-1935 Streekarchief Land van Heusden en Altena, Heusden Streekarchief Land van Heusden en Altena, Heusden (c) 2011 This finding aid is in Dutch.

Nadere informatie

Oostzaandam, index r.k. trouwen (Het Kalf) 1748-1755

Oostzaandam, index r.k. trouwen (Het Kalf) 1748-1755 Oostzaandam, index r.k. trouwen (Het Kalf) 1748-1755 - gemaakt door Willem van der Hoeven - Oorspronkelijke bron Archiefinstelling: Noord-Hollands Archief, Haarlem Archief: DTB Zaandam Inventarisnummer:

Nadere informatie

Olst, transcriptie overlijden-begraafboek geref

Olst, transcriptie overlijden-begraafboek geref Olst, transcriptie overlijden-begraafboek geref. 1802-1806 - gemaakt door Jan Hekhuis - Oorspronkelijke bron Archiefinstelling: Historisch Centrum Overijssel, Zwolle Archief: DTB Overijssel (Olst) Inventarisnummer

Nadere informatie

Gerechtsbestuur Darthuizen 1666-1811 (56)

Gerechtsbestuur Darthuizen 1666-1811 (56) NT00056_022 Nadere Toegang op inv. nr 22 uit het archief van het Gerechtsbestuur Darthuizen 1666-1811 (56) H.J. Postema 2011 Inleiding Het betreft een transcriptie van dit inventarisnummer. Namen zijn

Nadere informatie

Parenteel van Ari (Arien) Jansz Kwant (ook: Quant)

Parenteel van Ari (Arien) Jansz Kwant (ook: Quant) Parenteel van Ari (Arien) Jansz Kwant (ook: Quant) I Ari (Arien) Jansz Kwant (ook: Quant) is geboren in 1790 in Heer Huijgenwaert, zoon van Joannes (Jan) Claasz Quant (Quand, Kwant) en Trijntje (Catherina)

Nadere informatie

De nakomelingen van Govert Bastiaensz van der Leeuw

De nakomelingen van Govert Bastiaensz van der Leeuw een genealogieonline publicatie De nakomelingen van Govert Bastiaensz van der Leeuw door 13 november 2016 De nakomelingen van Govert Bastiaensz van der Leeuw Generatie 1 1. Govert Bastiaensz van der Leeuw,

Nadere informatie

vrijgegeven graven vak A en vak AB

vrijgegeven graven vak A en vak AB LIJST VRIJGAVE GRAVEN VAK A en AB A / 100 1 IPSEN, JACOB BOOIJ A / 100 2 JOOSEN,ELISABETH A / 101 1 PLAS, Gerrit Hendrik A / 101 2 PLAS, JOHANNES A / 102 1 PLAS, JOHANNA A / 103 1 UITENTUIS, DIRK A / 103

Nadere informatie

Nummer Toegang: 0136 Inventaris van Mr. A. Repelaer, kastelein, drossaard, schout en dijkgraaf van Heusden, 1642-1746

Nummer Toegang: 0136 Inventaris van Mr. A. Repelaer, kastelein, drossaard, schout en dijkgraaf van Heusden, 1642-1746 Nummer Toegang: 0136 Inventaris van Mr. A. Repelaer, kastelein, drossaard, schout en dijkgraaf van Heusden, 1642-1746 T.T.A.B.M. van der Aalst, Streekarchief Land van Heusden en Altena, Heusden Streekarchief

Nadere informatie

Schepenbank Oisterwijk. inventarisnummer 442 (minuutakten transport en obligatie) 7 februari 1808-30 december 1809.

Schepenbank Oisterwijk. inventarisnummer 442 (minuutakten transport en obligatie) 7 februari 1808-30 december 1809. Schepenbank Oisterwijk inventarisnummer 442 (minuutakten transport en obligatie) 7 februari 1808-30 december 1809 7 juli 1808 442/1 Johannes Obbens, gevolmachtigde van Johannes Kruijssen, te Rotterdam,

Nadere informatie

Parenteel van Cornelis Jansz Nieuwpoort

Parenteel van Cornelis Jansz Nieuwpoort Parenteel van Cornelis Jansz Nieuwpoort Samengesteld door Wiebe Nieuwpoort Verantwoording: De gegevens van de eerste vier generaties, zijn ontleend aan de publicatie Genealogie van de Familie Toet later

Nadere informatie

ROTTERDAMSE NACHTEGALEN door H.K. Nagtegaal

ROTTERDAMSE NACHTEGALEN door H.K. Nagtegaal ROTTERDAMSE NACHTEGALEN door H.K. Nagtegaal Dit artikel is gepubliceerd in Ons Voorgeslacht 2006 Inleiding De Rotterdamse familie Nachtegaal is één van de ruim dertig geslachten Nachtegael, die in de 17

Nadere informatie

De nakomelingen van Arnoldus Jacobus Legius (De Lege)

De nakomelingen van Arnoldus Jacobus Legius (De Lege) een genealogieonline publicatie De nakomelingen van Arnoldus Jacobus Legius (De Lege) door 11 november 2016 De nakomelingen van Arnoldus Jacobus Legius (De Lege) Generatie 1 1. Arnoldus Jacobus Legius

Nadere informatie

bron Burgerlijke stand - overlijden Koudekerk aan den Rijn toegangsnummer inventarisnummer 60 aktenummer 24 naam

bron Burgerlijke stand - overlijden Koudekerk aan den Rijn toegangsnummer inventarisnummer 60 aktenummer 24 naam Hazerswoude Doopboek Gereformeerd p.25 dd.14-10-64: den 14.Octob[er] (kind) Gerrit (ouders) Klaas Roest en Aaltje Jansz Verganst (getuige) Neeltje Weselenburg. (Aantekening bij de datum:) te Boskoop gedoopt.

Nadere informatie

Schoolkinderen in de VOC- vestiging te Cochin in 1731

Schoolkinderen in de VOC- vestiging te Cochin in 1731 Schoolkinderen in de VOC- vestiging te Cochin in 1731 Transcriptie van twee folio s aanwezig in een archief in India Herman de Wit, Maarssen, juli 2014 Bron: Nationaal Archief Den Haag, Nederlandse bezittingen

Nadere informatie

De top 100 van de familienamen in Nederland Leendert Brouwer

De top 100 van de familienamen in Nederland Leendert Brouwer Detop100vandefamilienameninNederland LeendertBrouwer Voor een totaalbeeld van de familienamen in Nederland beschikken we over twee ijkjaren: 1947(volkstelling) en 2007(Gemeentelijke Basisadministratie).

Nadere informatie

Huizentelling 5-12-1736 - GA Heeze 582

Huizentelling 5-12-1736 - GA Heeze 582 Huizentelling 5-12-1736 - GA Heeze 582 Bewerking van Guus Delen (email: guus.delen@wanadoo.nl) 374 huizen Venderstraat Eigenaar Bewoner 1 Euvelwegen erfgenamen Adam Jan Tijs Jan Peeters v Otterdijk 2 (blanco

Nadere informatie

NT00064_2489. Nadere Toegang op inv. nr 2489. uit het archief van de. Dorpsgerechten, 1515-1813 (64)

NT00064_2489. Nadere Toegang op inv. nr 2489. uit het archief van de. Dorpsgerechten, 1515-1813 (64) NT00064_2489 Nadere Toegang op inv. nr 2489 uit het archief van de Dorpsgerechten, 1515-1813 (64) H.J. Postema December 2011 Inleiding Dit document bevat regesten op een deel van de dorpsgerechten van

Nadere informatie

Schakerloo. Raze inv.nr. 5891

Schakerloo. Raze inv.nr. 5891 Schakerloo. Raze inv.nr. 5891 De heer Johan Jacob van Lichtenbergh, als penningmeester van de polder van Schakerloo en krachtens resolutie van de hoofdingelanden dezer polder d.d. 4 februari 1760, verklaart

Nadere informatie

inventarisnummer 475 (protocol van testamenten, codicillen, maechscheidingen, uijtcoopen etc.) 1686

inventarisnummer 475 (protocol van testamenten, codicillen, maechscheidingen, uijtcoopen etc.) 1686 Schepenbank Oisterwijk inventarisnummer 475 (protocol van testamenten, codicillen, maechscheidingen, uijtcoopen etc.) 1686 1 februari 1686 475/14-20v Arien Peter Peter Vermeer, verwekt uit wijlen Cornelia

Nadere informatie

Bij de foto van boerderij Jan van Dijk.

Bij de foto van boerderij Jan van Dijk. Bij de foto van boerderij Jan van Dijk. De familienaam van Dijck is al heel lang verbonden aan Heerjansdam. Nou ja Heerjansdam en/of Barendrecht. Dat is letterlijk een grensgeval. Tot 19.02.1838 liep de

Nadere informatie

Het geboorteboek van de schout van het eiland Schokland,

Het geboorteboek van de schout van het eiland Schokland, Het geboorteboek van de schout van het eiland Schokland, 1811 Het origineel is aanwezig in het gemeente-archief te Kampen (DTB 416) transcriptie: Bruno Klappe, Eindhoven versie: mei 2012 Email: bruno.klappe@schokkervereniging.nl

Nadere informatie

Stadsarchief Rotterdam, Digitale Stamboom http://www.stadsarchief.rotterdam.nl/

Stadsarchief Rotterdam, Digitale Stamboom http://www.stadsarchief.rotterdam.nl/ Stadsarchief Rotterdam, Digitale Stamboom http://www.stadsarchief.rotterdam.nl/ Dopeling Gerrit Vader Jan Ariense Moeder Maritie Gerrits Getuige Annetie Gerrits Plaats Rotterdam Datum doop 12-06-1697 Wonende

Nadere informatie

Folio 1 Paspoort voor Dilis van Wanroij om te reizen om zijn kost te winnen. Hij is verlamd. 20-6-1770

Folio 1 Paspoort voor Dilis van Wanroij om te reizen om zijn kost te winnen. Hij is verlamd. 20-6-1770 Rechterlijk Archief Loon op Zand, inv.nr. 105 Folio 1 Paspoort voor Dilis van Wanroij om te reizen om zijn kost te winnen. Hij is verlamd. 20-6-1770 Folio 1v Drossaard Bernardus Oerlemans verleent volmacht

Nadere informatie

16 Dec Eerste generatie. 1. Johan Heinrich Michael 1 Schimmel, geboren CA hij trouwde Catharina Elizabeth Beltmann, getrouwd VR

16 Dec Eerste generatie. 1. Johan Heinrich Michael 1 Schimmel, geboren CA hij trouwde Catharina Elizabeth Beltmann, getrouwd VR Eerste generatie 1. Johan Heinrich Michael 1 Schimmel, geboren CA. 1720. hij trouwde Catharina Elizabeth Beltmann, getrouwd VR. 1752. 2. i. Frederik Willem Bernard 2 Schimmel geboren op CA. 1 april 1752.

Nadere informatie

De kwartierstaat van Johanna Gerritdina Kollenveld

De kwartierstaat van Johanna Gerritdina Kollenveld een genealogieonline publicatie De kwartierstaat van Johanna Gerritdina Kollenveld door 31 mei 2010 De kwartierstaat van Johanna Gerritdina Kollenveld Generatie 1 1. Johanna Gerritdina Kollenveld, dochter

Nadere informatie

Volgen de arme en onvermogende persoonen

Volgen de arme en onvermogende persoonen Minute leijste van 't hooftgelt van 't gemael over de heerlijckheijt Venloon op 't Vaertsquartier beginnende met den 1en october 1721. Bron: Archief van het dorpsbestuur van Loon op Zand, inv.nr. 119 Efterlingh

Nadere informatie

HISTORISCHE VERENIGING SLIEDRECHT DE VERENIGING WAAR VERLEDEN EN TOEKOMST ELKAAR ONTMOETEN

HISTORISCHE VERENIGING SLIEDRECHT DE VERENIGING WAAR VERLEDEN EN TOEKOMST ELKAAR ONTMOETEN HISTORISCHE VERENIGING SLIEDRECHT DE VERENIGING WAAR VERLEDEN EN TOEKOMST ELKAAR ONTMOETEN WERKGROEP GENEALOGIE Het is ons duidelijk geworden dat veel mensen geïnteresseerd zijn in stambomen. Om aan deze

Nadere informatie

Oostzaandam, index r.k. trouwen (Het Kalf) 1795-1806

Oostzaandam, index r.k. trouwen (Het Kalf) 1795-1806 Oostzaandam, index r.k. trouwen (Het Kalf) 1795-1806 - gemaakt door Willem van der Hoeven - Oorspronkelijke bron Archiefinstelling: Noord-Hollands Archief, Haarlem Archief: DTB Zaandam Inventarisnummer:

Nadere informatie

Nakomelingen van: Pagina 1 van 5 Cornelis van Zomeren

Nakomelingen van: Pagina 1 van 5 Cornelis van Zomeren Nakomelingen van: Pagina 1 van 5 1. (?-?) huw. 1766 Johanna Verschriek (?-?) 2. Johanna (Janna) van Zomeren (1768-1825) huw. 1793 Lammert Baars (1765-1819) 3. Ary Baars (1799-?) huw. 1825 Anna Kloppen

Nadere informatie

Inventaris van het archief van Jacob Kerkhoven, 1766-1788

Inventaris van het archief van Jacob Kerkhoven, 1766-1788 Nummer archiefinventaris: 3.20.32 Inventaris van het archief van Jacob Kerkhoven, 1766-1788 Auteur: G.M. van Aalst Nationaal Archief, Den Haag 1974 Copyright: cc0 This finding aid is written in Dutch.

Nadere informatie

Genealogie van Arijen Arijensz Spaans

Genealogie van Arijen Arijensz Spaans Genealogie van Arijen Arijensz Spaans I Arijen Arijensz Spaans is geboren vóór 1620. Arijen is overleden, minstens 34 jaar oud. Hij is begraven op zondag 25 januari 1654 in Scheveningen. Notitie bij overlijden

Nadere informatie

Oudarchieven voor 1811 Capelle a/d IJssel

Oudarchieven voor 1811 Capelle a/d IJssel Oudarchieven voor 1811 Capelle a/d IJssel Bevat samenvattingen uit akten in Rechterlijke, notariele en weeskamer archieven. De transcripties staan in afzonderlijke documenten. Notarieel arch. Nr. 1674-3083/175

Nadere informatie

NT00064_512. Nadere Toegang op inv. nr 512. uit het archief van de. Dorpsgerechten (64)

NT00064_512. Nadere Toegang op inv. nr 512. uit het archief van de. Dorpsgerechten (64) NT00064_512 Nadere Toegang op inv. nr 512 uit het archief van de Dorpsgerechten 1515-1811 (64) A.A.B. van Bemmel 2006 Inleiding Deze notitie bevat een chronologische lijst van regesten van stukken in het

Nadere informatie

NT00064_2485. Nadere Toegang op inv. nr 2485. uit het archief van de. Dorpsgerechten, 1515-1813 (64)

NT00064_2485. Nadere Toegang op inv. nr 2485. uit het archief van de. Dorpsgerechten, 1515-1813 (64) NT00064_2485 Nadere Toegang op inv. nr 2485 uit het archief van de Dorpsgerechten, 1515-1813 (64) H.J. Postema December 2011 Inleiding Dit document bevat regesten op een deel van de dorpsgerechten van

Nadere informatie

Willem Jansz Roest, jongeman, wonend: in den Ambagte van Ketel Bruid. 07-09-1725 DTB Overschie Trouw gereformeerd

Willem Jansz Roest, jongeman, wonend: in den Ambagte van Ketel Bruid. 07-09-1725 DTB Overschie Trouw gereformeerd Dopeling Willem Jan Arijense Moeder Marija Gers Getuige Jannetie Arijens Rotterdam doop 20-01-1701 Wonende buijten de Delfsepoort op de Koolse Moolen DTB Rotterdam Doop gereformeerd Willem Jansz Roest,

Nadere informatie

OUDE WOONPLEKKEN IN VORSTENBOSCH HONDSTRAAT 7 Dit pand kunnen we beschouwen als het stamhuis van de familie van der Heijden de latere Brouwerstak (hiervoor zijn gegevens gebruikt uit het boek van de familie

Nadere informatie

Eerste generatie. Tweede generatie

Eerste generatie. Tweede generatie Eerste generatie 1. Adrianus de Keijser, geb. te Gastel. Afkomstig uit Gastel. Hij trouwde Petronilla Boerkens, getrouwd 07-01-1759 te Halsteren. i. Anna de Keijser, geb. 09-10-1759 te Halsteren. Getuigen

Nadere informatie

Genealogie familie Benders

Genealogie familie Benders Genealogie familie Benders Reacties aan info@historie-sliedrecht.nl I Pieter Hendrikszn Benders, begraven te Giessendam op 30 april 1759. Hij is getrouwd te Bleskensgraaf op 11 februari 1731 voor de kerk

Nadere informatie

Art.nr. Soort der opp. Namen Voornamen Beroepen Woonplaatsen. Eigenaren en Vruchtgebruikers

Art.nr. Soort der opp. Namen Voornamen Beroepen Woonplaatsen. Eigenaren en Vruchtgebruikers A - 0001 Bruin Hendrik de landbouwer Pannerden 0010 weiland 900 A - 0002 Bruin Hendrik de landbouwer Pannerden 0010 water 2250 A - 0003 Bruin Hendrik de landbouwer Pannerden 0010 weiland 22350 A - 0004

Nadere informatie

Folio 3v Lodewijk Taalen transporteert goederen aan Lucas Jansz. De koopsom bedraagt 16 gulden. 22-8-1732

Folio 3v Lodewijk Taalen transporteert goederen aan Lucas Jansz. De koopsom bedraagt 16 gulden. 22-8-1732 bewerkt door: John Boeren Folio 1 Abraham van Lent, deurwaarder van de Raad van State, legt op verzoek van Herman van Broukhuijsen, gewezen rentmeester van het Geefhuis van Den Bosch, beslag op goederen

Nadere informatie