Veen, transcriptie lijst van huizen en gebouwen en hun eigenaren

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Veen, transcriptie lijst van huizen en gebouwen en hun eigenaren 1806-1809"

Transcriptie

1 Veen, transcriptie lijst van huizen en gebouwen en hun eigenaren gemaakt door Jos de Kloe - Oorspronkelijke bron Archiefinstelling: Streekarchief Land van Heusden en Altena Archief: Ambacht Veen Inventarisnummer: 818, subnr. 23 Omschrijving: Lijst van de huizen met hun eigenaren Transcriptie Gemaakt door: Jos de Kloe, Zaltbommel Soort: Transcriptie Datum versie 1 23 december 2010 aangeleverd aan het project Deze versie: 1 Opmerkingen: Zie de volgende pagina. Eventuele correcties en aanvullingen door derden op de, binnen dit project gepubliceerde, transcriptie worden door de maker(s) verwerkt in een nieuwe versie die weer aan het project kan worden aangeboden. Het kopiëren (downloaden) van dit bestand is alleen toegestaan voor persoonlijk gebruik, maar verspreiding in welk vorm dan ook (commercieel of niet-commercieel) is uitdrukkelijk niet toegestaan. Als u gegevens uit deze bewerking gebruikt voor genealogische of historische doeleinden, wordt een verwijzing naar deze bewerking op prijs gesteld. Bij gebruikmaking van gegevens uit deze bewerking ten behoeve van publicaties, in welke vorm ook, moet een adequate bronvermelding naar deze bewerking worden aangegeven. Beschikbaar gesteld voor het projekt "VAN PAPIER NAAR DIGITAAL" informatiepagina - statuspagina - Veen huizen, gebouwen en eigenaren pag. 1

2

3 Enkele woorden over de interpretatie: 1e deel, p.1 t/m 20: is een huizenlijst van september Zoals ook in de tekst staat, is het getal voor de naam het bedrag in stuivers dat betaald moest worden voor de ordinaire verponding (ofwel de toenmalige onroerend goed belasting). De meeste huizen hebben 2 nummers, het eerste is een volgnummer, het tweede verwijst naar het volgnummer van het betreffende huis in een eerdere lijst uit De aantekening 'a' achter de naam, wil zeggen 'bedeeld in 1809'. Deze personen kregen na de watersnood van 1809 dus een uitkering. 2e deel, p.20 (stukje) en p.21: registratie van de dijckavelingen 1808, aangeduid met paal nummers. Dijckavelingen waren percelen die aan de voet van de dijk (of deels op de dijk) lagen. De getallen achter de naam geven het aantal roeden en voeten dijk dat de dijckaveling lang was. Er was blijkbaar een vaste breedte zodat die niet genoteerd hoefde te worden. 3e deel, p.22: taxatie van de waarde van een aantal huizen voor en na de watersnood van 30-Jan (Louwmaand=januari). De volgnummers verwijzen naar lijst 1. 4e deel, p.22: memorie van de vermindering van de verponding van de dijckstallen (dijckavelingen) ten opzichte van de bedragen van 23-Juli Het aantal van 33 percelen lijkt erop te wijzen dat dit een eerdere versie is van lijst van dijckavelingen in het 2e deel, maar dat kan toeval zijn want er komen nauwelijks overeenkomsten voor in de namen. 5e deel: een lijst van afmetingen van percelen in veen in de nummers voor de namen zijn volgnummers van de percelen -de getallen achter de namen zijn vermoedelijk de afmeting en het gebruik. Mijn vermoeden is dat 'w' staat voor weiland, 'b' voor bouwland. Bos en boomgaard wordt voluit geschreven. Erven slaat niet op "erfgenamen" maar op gebruik als erf (bij een huis), zie bijvoorbeeld bij nr. 440, het schoolhuis van Veen, waar de toevoeging "erfgenamen" betekenisloos zou zijn.. De afmetingen zijn gegeven in morgen en roeden. (normaal gesproken gaan er 600 roeden of 6 hont in 1 morgen). Een morgen is ongeveer 0.84 hectare ofwel 8400 vierkante meter, een roede als oppervlakte maat was ongeveer 14 vierkante meter. Jos de Kloe, Zaltbommel, 23-Dec Veen huizen, gebouwen en eigenaren pag. 3

4 [p.1] Cohier der Huijsen en verdere gebouwen te Veen, met de Naamen der Eijgenaars geformeert bij het Gemeenten Bestuur van van Veen voornoemt op den September [marge] a. bedeeld in 1809 Getal voor den naam 't bedrag in stuijvers in de ordinaire verpondingen 2e getal achter No. is het nommer van No. 1A & B in 1805 absent. [einde marge] No. 1 A en B Een oud en bouvallig klijn huijsje Jan van Veen & Gijsbert van Veen No Een oud vissers huijsje 5. Zweer Nieuwenhuijsen a. No. 3.1 nihil. Michiel Monfroij No Een bouwvallig huijsje 3. kinderen Cornelis van Son No nihil. Gerrot Monfroij a. [ander handschrift:] 1806 [p.2] No. 7 A & B.6 in 1805 alleen de 1e, No.6.5. Een vissers huijsje 1 %? Gijsbert Verbeek No.7. A & B a Jan Gerrz. Sonnevelt & kinderen Hendrik Verbeek No. 8 A & B.7. Een huijs en stalling 20. Cornelis Schreuders No.9 A & B.8. Een vissers huijsje 10. kind[ere]n W. van Herwaarden & Dirk 'l Lam, ook: Willem v. H. No Een huijs en schuurtje 13. Michiel Kamerman. Veen huizen, gebouwen en eigenaren pag. 4

5 [p.3] No.12 in 1805 absent No in 1805: M.v.W. = 25 en Teunis van Son =25 [samen] = 50 No in 1805: Corn[eli]s Kwetters, nu J.J. v. R. No Een bouvallig huijsje 8. Jan Jacobsz. van Rijswijk a. No. 12. Michiel Kamerman No Een [-tappers-] woon huijs 50. Michiel van Wijnen No Een tappers huijs 25. Jan Jansz. van Rijswijk No kinderen Govert Koolhaas, bij vermindering 25. ook: Goverd. [p.4] No.16 A.B & 6.14 in 1805: Een huijs en schuur = 52 door verbetering verhoogd = 10 st. samen = 62. Waar en teegen No 56:a 10 st. is als gemoveert hier naar geannulleert is. No In 1805: Jan Blankers: Een huijs = 12 en No. 17 Gerrit Arentse Vos: een huijs = 23 - geamoveert, hier na gebragt op No. 99 No. 16. A.B. en C.14. Een woonhuijs, 2 schuuren en hooijberg, 62. kinderen Gooverd Koolhaas. No Een woonhuijs 42. Erven Philippus Verhagen. No Een schuur 12. d'wed. Jan Blankers. No Een huijs en schuur 25. Aart Duijser No Gerrit Arendse Vos. [p.5] No.23 A & B 22. in 1805: De wed. Otto Vos. No Een bouwvallig huijs 38. Marcus Sonnevelt. Veen huizen, gebouwen en eigenaren pag. 5

6 No Een huijs en schuurtje 33. d' wed. Jan Blankers No. 23: A & B 22. Een schippers huijs 17. Jacob Vos Ottozn. No. 24 A & B 23. Een bouwhuijs & schuur 20. Goossen van Son No. 25 A & B 24. Een Vissers huijsje 12. Hendrik Vos [p.6] No. tusschen 25 A & B 24. en heeft 1805 No. 25: d' wed/ Aart Vos, een huijs 23. No heeft 1805: Arij van Wijnen 23. No. 28 A & B. heeft 1805: Jan Timmers 13. No. 30 A & B. 30 en 31 heeft 1805: moolen f 10-7 en huijs f 0-1 No Een huijs 17. Hendrik Vos No Een huijs 23. Aart Duijser No. 28 A & B 28. Een huijs en schuurtje 13. Cornelis Timmermans No Een oud bouwhuijs 17. Hardenberg de Clou a. ook: du Cloux. No. 30. A & B: 30 en 31 f Een huijs en wind coorn moolen d'wed. Willem Ambrosius bij magescheijd van d[at]o den 23 november 1807 aan Reinier Ambrosius [p.7] No heeft 1805: d' wed. Otto Schreuders 3. No. 32 is in 1805 absent No Cornelis Schreuders den 26 maa[r]t 1808 bij transpo[r]t aan Goverd van Marsbergen No. 32. Hendrik Verbeek No Dirkje Baaijens Veen huizen, gebouwen en eigenaren pag. 6

7 No Een bouvallig bouwhuijs 13. Jan Arendsz. Vos. No Bastiaan kint. [p.8] No en bakhuijsje 8. Cornelis van Helden No Erven Hend[ri]k Claasz. van Rijswijk ook: de kinderen Hendrik, enz. No. 38 A & B.38. o.a. Willem Amstues & Jan Clement ook: Amsteus No Een bouwvallig arbijd[e]rshuijs 10. d'wed. Huijbert Baaijens No Een bouwvallig bouwhuijs 17. kinderen Jan Jansz. Vos. [p.9] No in 1805: Gerrit Hesselse Koolhaas. 17. No. 42 in 1805 absent No. 45 in 1805 absent No Een huijs bakhuijsje en loots 17. d'wed. Gerrit Koolhaas No. 42. Gerrit Ariensz. Kamerman No Arien Gerritse den Boer. No Gijsbert van Helden a. No. 45. Een bouwvallig arbijders huijsje d'wed. Philip den Dekker a. [p.10] No. 46 in 1805 absent No in 1805: Andries Huijgen, een huijs, 0. No. 46. Een slegt arbijders huijsje Corstiaan Kint a. Veen huizen, gebouwen en eigenaren pag. 7

8 No Elias Clement No Een arbijders bouwhuijs 0. Gerrit den Bok No Een bouwhuijs loots en hooijbarg 15. Bastiaan van Helden No Een oud bouwhuijs en schuurtje 7. Gerrit den Dekker [p.11] Na No staat in 1805: 49, 50, 51 en 52 weg. No. 52 in 1805 absent No. 53 in 1805 absent No Een huijs schuur en bakhuijsje 10. Jan den Boer No. 52. d'wed. Jan Blankers [-bij transport van date 16 december 1807 aan Gerrit Sonnevelt du Boeuf en Willem du Boeuf-] No. 53. Een bouwvallig slegt arbijders huijsje Jan Ottoz. van Rijswijk No Een bouwhuijs en loots 8. Cornelis Willem de Boeuf bij transport van den 16 december 1807 aan Gerrit Sonnevelt du Boeuf, en Willem du Boeuf. No Een oud bouwhuijs 12. Gerardus [-Sonnevelt-] Koolhaas [p.12] No in 1805 Gerrit Hesselse K. 10. No heeft in 1805 tot volgnommer No. 56.d'wed. Anthonij van Herpt, een huijs 10. N.B. dit geamoveert en deeze 10: stuijvers bij verbeetering gebragt op No. 14. No. 59 in 1805: Leendert van der Poll, een huijs 13. No Een bouwhuijsje 10. d'wed. Gerrit Koolhaas No Een hutje 5. Anneke Schreuders. a. No Een oud bouwhuijs 58. d'wed. Claas Sonnevelt. a. Veen huizen, gebouwen en eigenaren pag. 8

9 No nihill. Anna Maria Koolhaas. No Een hutje nihill. kinderen Aart Harskamp. [p.13] No. 62 is in 1805 aldus: Anna Maria Koolhaas een huisje, nihill. No Een hutje nihill. Claas Kint a. ook: Kindt No. 62. Een hutje Bart Born. a. No Een bouwhuijs en loots 17. Gijsbert den Boer No Een bouwhuijs 15. Joost Dirkz. Koolhaas No Een bouwhuijs 20. Dirk van Son. [p.14] No. 67 is in 1805 absent No. 68 in 1805 absent No. 66 A & B 65. Een bouwhuijs & schuur 15. kinderen Wouter Koolhaas No. 67. Een slegt huijsje sijnde 3 armen wooningen den dijaconij armen No. 68. Hermanus Bertram No Jan Verbeek a. No Een bouwhuijs 30. d'wed. Jan Blankers [p.15] No. 75 in 1805 absent No het schoolhuijs Veen huizen, gebouwen en eigenaren pag. 9

10 No het predicants huijs No Albert Kraaij No Een bouwhuijs 20. Jacob Ottozn. van Rijswijk No. 75. Albert Honkoop [p.16] No in 1805: d'erven Dirck Kw. 8. No. 79 en 80 absent in 1805, daar volgt op No loo?ts, No. 75. kinderen Gijsbert Kuijpers, een huijs 15. No Amelia Vos. No Jan Kwetters No d'wed. Ivo Sonnevelt. No. 79. Een klijn arbijders huijske Leendert Buijs. a. No. 80. Een schippers huijs Cornelis van Wijnen [p.17] No Wouter van der Sluijs a. No Jacob Kwetters. No Een slegt arbijders huijsje 0. d'wed. Otto Schaap a. No Een bouwvallig arbijders huijsje 10. d'wed. Anthonij van Rijswijk No. 85 A.B. & C. 89. Een huijs 2 schuuren en loots 70. Otto Verhagen. Veen huizen, gebouwen en eigenaren pag. 10

11 [p.18] No. 86 a hier staat in 1805 No. 90 Jan Anthz. van Rijswijk een huijs 23 - en No. 91 denselve... een dito 16.- In 1805 staat: No. 92, 93, 94 en 95 weg. No. 90 in 1805 absent No. 86. Een oud bouvalig huijs en bakhuijsje Jan. Anthz. van Rijswijk No Een huijs 22. Aart Bak No Een oud bouwhuijs 20. d'wed. Otto van Rijswijk bij transport van den 14 november 1806 aan Coenraat van Rijswijk. No Een arbijders oud huijsje. d'wed. Otto van Rijswijk bij transport van den 14 november 1806 aan Teunis Aartz. Nieuwkoop. No. 90. Een oud bouwhuijs & schuurtje Leendert de Ruijter [p. 19] In 1805 volgt op No , No. 82: Helena Rietvelt, een huijs 10. In 1805 volgt op No , No. 85: kinderen Wouter Koolhaas 13. No. 95 in 1805 absent. No Een bouwhuijs 28. Gerrit van Helden. No Een oud bouwhuijs 13. Joost Hesselse Koolhaas No Een smits huijs en travail 10. Goovertje van Lier No Een oud bouwvallig bouwhuijs & bakhuijsje, staat leedig, 15. Otto Verhagen No. 95. Een bouwhuijs en loots Leendert van der Pol. [p. 20] In 1805 staat No. 99 Aalbert Honcoop een huijs, N.B. tegens dit huijs is No. 17 als geamoveert geannulleert. N.B. Het bedrag totaal = f Veen huizen, gebouwen en eigenaren pag. 11

12 No Ee polders waater moolen tot droog malen van den polder van Veen. No Een dito gemeen met dorp Wijk van den polder het pompveldt. No. 34. Paal 159. Gerardus Koolhaas, binn. en buijtd. 25 roed. 5 voet. No. 35. Paal 160. Anna Maria Bosveldt, wed. de Voogd, bin. en buijt No. 36. paal 161. Elisa Clement, binnen en buijtend No. 36. paal 162: Gerrit den Bock, in erffpagt van de dorpen Eetten en Meeuwen, binn. en buijdend N.B. Deeze geformeert uijt de vernieuwde lootcedulle van den Hoogen Maasdijk van dato den 28e augustus [p.21] Cohier der dijckavelingen in 1808 N.1. Paal 126. d'wed. Jan Blankers, binnendijks en Aart Duijser buijdendijks 5 roed 8 voet. N.2. paal 127. Marcus Sonnevelt, bin. en d'wed. Jan Blankers, buiten N.3. paal 128. Goosen van Son, binnend. en d' wed. Otto Vos, Hendrik Vos en Anthonij Jansz. van Rijswijk, buitend N.4. paal 129. Frans Vos, binn. en buitend N.5. paal 130. Aart Duijser, binnend N.6. paal 131. Hendrik Vos, buitend N.7. paal 132. Cornelis Timmerman, binnen 14 R. 4 d. Hardenberg du Clou, binnen samen binnen Denzelve Hard. du Clou, buijtend N.8. paal 133. Reinier Ambrosius, binn. en buitend N.9. paal 134. Cornelis Schreuder, binn. en buijtend N.B. den 26 maart 1808 bij transport aan Goverd van Marsbergen. N.10. paal 135. Cornel[i]s Schreuder, buijtend N.B. den 26 maart 1808 bij transport aan Goverd van Marsbergen. N.11. paal 136. Hendrik Verbeek, binnend N.12. paal 137. Dirkje Baaijens, buijtend N.13. paal 138. Dirkje Baaijens, binnen en buijtend N.14. paal 139. Jan Arendse Vos, binnen en buijtend N.15. paal 140. Bastiaan Kint, binnend Bastiaan Kint, buijtend N.16. paal 141. Cornelis van Helden, buijtend N.17. paal 142. Cornelis van Helden en de kinderen van Hendrik Claasz. van Rijswijk, samen binnend N.18. paal 143. Jan Clement en Ulrich Amstues samen buijtend N.19. paal 144. De kinderen van Hendrik Claasz. van Rijswijk, binnend N.20. paal 145. Anna Maria Bosvelt, wed. de Voogd, buijtend N.21. paal 146. d'wed. Huijbert Baaijens en de kinderen Hendrik Claasz. van Rijswijk, samen binnend N.22. paal 147. de kinderen Jan Janse Vos, binnend N.23. paal 148. Gerrit Ariensz. Kamerman, binn. en buijtd N.24. paal 149. d'wed. Jan Blankers, binn. en buijtd Veen huizen, gebouwen en eigenaren pag. 12

13 N.25. paal 150. Arien Gerritse den Boer, binn. en buijtd N.26. paal 151. Gijsbert van Helden, binn. en buijtd N.27. paal 152. d'wed. Philip den Dekker, binn. en buijtd N.28. paal 153. d'wed. Philip den Dekker, binn. en buijtend N.29. paal 154. Bastiaan en Corstiaan Kint, samen binn. & buijt N.30. paal 155. d'wed. Gerrit Koolhaas, binn. en buijt.... N.31. paal 156. Gerrit den Dekker, buijtend N.32. paal 157. d'kinderen Hendrik Claasz. van Rijswijk, binnend N.33. paal 158. Andries van Rijswijk, binnend [p. 22] Taxatie van waarde eeniger huijsen voor en na de inundatie van 30en van Loumaand No.2. Zweer Nieuwenhuijse f.100 en f.45. No.50. Geerit den Dekker f.300 en f.140. No.53. Jan Otte van Rijswijk f.100 en f.25. No.52. d'wed. Jan Blankers f.150 en f.70. No.58. d'wed. Claas Sonnevelt, f.350 en f.75. No.63. Gijsbert den Boer f.350 en f.150. No.65. Dirk van Son f.300 en f.120. No.68. Herm[anu]s Betram f.150 en f.40. No.69. Jan Verbeek f.120 en f.30. No.81. Wouter van der Sluijs f.100 en f.40. No.83. d'wed. Otto Schaap f.100 en f.30. No.84. d'wed. Anthonij van Rijswijk f.150 en f.40. No.89. Teunis Nieuwkoop f.200 en f.70. No.93. Goverdina van Lier f.200 en f.90. No.94. Otto Verhagen f.350 en f.150. Geheel vernietigde en ingestorte gebouwen: No.57. Anneke Schreuders No.59. Anna Maria Koolhaas en Lena Kint. No.60. kinderen Aart Harskamp. No.61. Claas Kint. No.62. Bart Born. Memorie van de vermindering der verpond. der dijkstallen 23 juli De wed. Dirk Baeijensz. en Baeijen van Herwaerden, buijtendijks van 20 op 16 stuijvers. 2. Giels Corste Verbeek, bn G.C.V. dezelfde, bn Hugen Rietvelt, bin. 22 op Migiel Duijsers cum suis, bn. en bt Gijsbert Boumans wed., bn. en bt Arien den Boer, bin Gijsbert Ariesz. Baeijenz., bn. en bt Arien den Boer, bn. en bt Cornelis den Dalmeijer, bn C.d.D. dezelfde, bt Gijsbert den Decker, bn G.d.D. dezelfde, bt. gekomen van Blankers, wed. Lagle Magatos bt Teunis Otto van Rijswijk, bm wed. Jan Coolhaes, bt Arien Gijsbertz. Baeijens, bin wed. Jan Coolhaes, bn Jan Spieringh, bn. en bt Cornelis den Dalmaeijer, bn. en bt wed. Teunis Camermans, bn. en bt Bastiaen Schouten, bn. en bt Gijsbert den Decker, bn. en bt Teunis Otto van Rijswijk en Gijsbert den Decker, bn. en bt Veen huizen, gebouwen en eigenaren pag. 13

14 25. Teunis Otto van Rijswijk, bn. en bt wed. Jan Coolhaas, bn. en bt Teunis Otto van Rijswijk, bn wed. Jan Sonnevelt, bt Gerrit Jansz. Camermans, bn wed. Jan Coolhaas, bn. & bt De erffgenaamen van d'heer Hendrik van Gilst, bn. en bt Jan Teunisz. Camermans, bn. en bt wed. Hugo Herwijnen, bin. en buit Nu te samen f.32-5 Lijst van de meetingh der gronden en landen onder den jurisdiktie van Veen, gemeetten door den geadmitteerden en van 's lands weegen hiertoe gequalificeerde landmeeter Visser in ,2,3. Anna Maria Koolhaas 2 morgen 69 roeden weijland, 1.579w, 1.590w. 4. Jan de Roon, 1.586w. 5. Corstiaen van Andel, 2.129w. 6,7,8,27 & 28. Otto Verhagen, 2.134w, 1.481w, 2.284w, 1.440w, 1.425w Pieter Johan van Mourik, 1.471w, 3.510w 't weesk. v. Heusd., 4.372w, 3.409w. 13,14. Jacob v. Bergeijk, 2.148w, 1.474w. 15,16. Abraham Sluijmers, 1.417w, 1.105w. 17. Huijbert Vos, 2.300w. 18. de wed. Abraham van Baak, 2.350w. 19. Cornelis Nieuwkoop, 4.073w. 20. Jan Branderhorst, 3.120w. 21. Gerrit Branderhorst Bleesz., Silius Nieuwkoop, 3.556w. 23, 24. Erve Barend Pullen, 2.514w, 2.250w. 25,26. Jan Bastiaanse Vos, 1.465w, 1.460w. 29,30. J.C. van Kretten?mar en de douariere, 3.011w, 4.427w Anna Maria Koolhaas, 1.056w, 2.012w [valt vd foto] 33. Jan en Corn. van Gammeren, 1.435w. 34,36,46,49,53,57,105 Huybert [valt vd foto] 1.362w, 1.473w. 37. kinderen van Arij Wouterse van Wijk, 2.148w. 38. Huijbert Hendriksz. Boll, 1.341w. 39. Elisabeth de Boon, Peeter Vos en kinderen Arien Ophorst, 2.588w. 40. Joost Gert. Koolhaas, bouwl. 41. wed. Jan Corn[e]l[i]s Vos, bou Johan Richard en Otto Frederik van Ommeren, , 3.266b, 2.372w Het weeskind van Heusd., , 0.432b. 47. Jan Barendse van Rijswijk, 1.276w. 48. Teunis van Rijswijk Cornlz., 1.270w. 50. dyacony armen v. Veen, 2.011w Dirk Gijsbert en Gerrit Wouterz. Koolhaas en Maria van Dijk, 2.170w, 2.311w, 1.044w. [p.23 linker kolom] 52. dijaconij armen van Wijk, 2.080w. 54. Arnoldus vd Hijden, 2.066w Adriana van Rijswijk, wed. Corst Lanp?, 1.135w, 1.113w. [-58. weeshuys..., 0.432b.-] Aart Duijser, 1.265w, 2.143w. 64. (102,103,104.) Goossen van Son (Goozen van Zon), 2.447w, 0.598w, 1.131w, 0.490b Aart van Helden, 2.187w, 2.165w., 1.259w erven Barend Pullen, 0.491w, 1.314w. 68. Jenneke Koolhaas, wed. Gerrit Oom, 1.306w. 69. Eeltje Smits, wed. Anthonij Ruymschotel, 3.289w. 70. Jan Arendsz. Vos, 1.507b. 73. Dirck de Jong, 1.365w. 74. Jacobus Giesbertus Rietvelt, 0.926w. Veen huizen, gebouwen en eigenaren pag. 14

15 75. Corstiaan Blankers, 1.457w. 76. Christoffel van Rijswijk, 1.410w Neeltjen Nieuwkoop, wed. Zweer Bouman, 1.545b, 1.315w, 2.331b Clasina en Maria van Rijswijk, 1.260w, 1.338b. 79. Zeeger van Herrewijnen, 1.374w. 80. Meeuwis van Rijswijk, 1.461w. 83. manhuis Heusden, 2.220w. 85. Anthonij Janse van Andel, 2.514w Gerrit van der Poll, 1.309w, 3.387w, 3.519w. 87. Gerrit den Dekker, 1.593w Jan Juijn, 1.593w, 1.556w Gijsbert Gerritse den Boer 1.075w, 1.429b. 94. Gerrit Ariensz. den Boer, 1.213w. 97. Joost Hesselse Koolhaas, 1.404b Otto Verhagen, 1.343b, 2.376w, 2.389b, 2.329w kerk v. Veen, 1.419bos, 2.216w, 2.508w, 2/3 in {4.497w, 1.220w}, 2.078b, 2.051w Cornelis Nieuwkoop, 1.014w, 0.587w wed. Zweer Bouwman, 1.411w wed. Aart Bouwman, 1.411w 't Dorp Veen, 1.016b Anthonij Duijzer, 1.035b Cornelis van Gammeren, 2.013w Dirk, Gijsbert en Gerrit Wouters Koolhaas en Maria van Dijk, 2.312, w.2.270w Adriana van Rijswijk, wed. C. Kuup (de Geer), 2.520b Adriana Kenniphaas, wed. Willem Naje, 1.202b Otto Verhagen, 1.417w, 1.234bos, 1.464w, 1.006w, 0.449w, 1.424w, 1.224w,, 1.396w,, 1.575w, 2.017w, 2.129w, 1.115w, 1.048w, 0.270w, 1.149b, 1.309w Anna Maria Koolhaas, 1.381b, 2.383w, 2.033w, 1.488w, 1.103w, w Clasina en Maria van Rijswijk, 1.297b Jan Arendse Vos, 1.088w, 1.074w wed. Aart Nieuwkoop, 1.417b Aart Bax, 1.226w, 1.261w dyacony armen v. Aalburg, 1.280w wed. Jan Corns. Vos, 1.339w Joost Dirkse Koolhaas, 1.198w erven Barend Pullen, 1.278b, 3.503w Jenneke Koolhaas, wed. Gerrit Oom, 0.541w, 1.016w Maaijke Pullen, wed. Wouter Bouwman, 0.353w manhuijs Heusden, 0.097w Bastiaan de Kooks, 2.191b, 1.404b Bastiaan Vos, 1.391b, 1.395bosch, 1.060b Gerrit Blankers, 1.407b Aart Duijser, 1.507w, 1.208b J.C.v.Krettenmas en de douariere, 1/3 in {1.497, 1.220}w, 1.310bos Dirk, Gijsbert en Gerrit Wouters Koolhaas, 1.131w Johan Hubert Rietvelt, 1.233w,1.395w, 1.557w de wed. Gerrit Koolhaas, 1.385w, 1.432w, 0.523w Peeter van Gammeren, 2.068w, 1.204w, 1.029w, 1.032w Sijke Boon, wed. Jan Jacobse Vos, 1.580w Bastiaan Kortland, 1.303w Jan Barendse van Rijswijk, 1.397w, 1.446w, 1.062w Pieter Bleyenberg, 1.311w Jacob Pullen, 2.023w, 2.053w, 2.497w Dirk Wouterse Koolhaas, 2.071w Arij, Jacob en Goverdje van Rijswijk, 1.552w Pieter van Dijk, 1.464w Cornelis de Waal, 1.168w, 1.379w Teunis Aartz. Nieuwkoop, 2.120w ( w) Kerk v. Veen, 1.107w, 0.311b, 1.038w, 1.146w, 2.025w, 0.138bos. Veen huizen, gebouwen en eigenaren pag. 15

16 Goossen van Son, 1.107b (G.v.Zon), 1.265w, 1.185w Dirk Janz. Bouwman, 1.221b Adriaan van Baardwijk, 1.031b , Dirk, Gijsbert en Gerrit Koolhaas, en Maria van Dijk?, 0.351w, 1.381w, 1.140b, 0.024bos dyacony armen van Herpt, 1.168b, nog n[ummer]o 204 a 1.195b Otto Verhagen, 0.473w, 0.427w, 0.598w, 0.402b. [p.23 rechter kolom] Johanna de [valt vd foto] Aart Duyser, 1.522w, 1.202w, 1.291w, 0.207b, 1.458w, 0.450w, 0.484b Jan Verbeek, 1.174w Gerrit Ariensz. Kamerman, 1.201w Jan Blankers, 0.500w, 1.200w Gerrit Sonnevelt du Bouff en Willem du Bouff, 2.148w Aart van Helden 2.095w, 0.080bos, 0.480b Anna Maria Koolhaas, 1.419w, 0.108bos, 1.455b, 0.068bos, 2.020b, 0.081b, 1.100b, 0.087bos, 1.329w, 2.106w, 0.581bos,..., 0.593w, 0.575bos, 2.117w, 0.148bos 227. Arij Gerritse den Boer, 0.129bos Gijsbert Gerritse den Boer, 0.140bos, 0.537w, 1.001b Johanna Verhagen, 1.276w Frans Schuurmans, 1.006w, 1.267w wed. Gerrit Koolhaas, 1.000w, 1.352w, 0.471b Clasina en Maria van Rijswijk, 1.000w Silius Nieuwkoop, 1.169w, 1.067w, 1.206w Bastiaan van Helden, 1.218w, 0.?55w,?.446w, 0.274w, erven, 0.495w, hop?land, 0.091b, 0.093bos, 0.295b Johan Albert Rietvelt, 1.047w, 0.537w J?o?raen van Wijk, 1.189w Corstiaan Blankers, 1.514w, 0.562b Geerit den Dekker, 0.408w, 0.410erven Gooverd en Maayke Vos, 0.342b, 0.271w Arnoldina Maria Krijting?, 3.023bos J.C. van Kretschmar en de douariere 1.315bos, 0.427bos, 0.528bos Jan den Boer, 1.044w, 0.336b, 1.359w, 0.185b, erven Jacob, Goverdje en Arij van Rijswijk, 0.475b Aart Bax, 1.159w Jan Juyn, 0.490bos, 0.286b Gerrit Blankers, 1.129b Anna Bax, 0.124erven Marcus Sonnevelt, 0.552w Frans Timmermans, 0.325b Anna Maria Koolhaas, 0.488bos, 1.152b, 0.148b, , 1.091b Otto Verhagen, 1.082b, 1.400bos, 0.146bos, 0.175bos, en 312 a 1.441b? Korn. van Veen, 0.450w, 0.460w,0.160w, 0.304bos, 1.300b, 0.156b, 0.170b Warnardus Verhagen, 1.026b Jacob A???rs, 20.16b, 1.036b, 1.188b Jan Blankers, 0.478bos, 0.204b, 0.465bos, 0.564bos Gerrit Blankers, 0.466bos Gerrit Sonnevelt du Boeuff en Willem du Boeuff, 1.413b, erven, 1.155b Dirk, Gijsbert en Gerrit Wouters Koolhaas en Maria van Dijk, 1.455w, erven , Leendert van der Poll, 1.011w, 0.597w Johanna Verhagen, 2.289b Wed. gerrit Koolhaas, 0.258bos, 1.239w, 1.361?, Veen huizen, gebouwen en eigenaren pag. 16

17 0.512 erven, 0.113bos, 0.159bos, 0.413b. [p.24 linkerkolom] Aart Duijzer, 1.227w, 0.213b, 0.037bos, 0.426b, 0.140b Diaconij armen v. Wijk, 0.387b wed. Claas Sonnevelt, 0.240erven, 1.361b Gerrit Hendr.? den Boer, 0.377b Gerardus Koolhaas, boomg., boomg b, erven,0.239b Jan den Boer, 0.464bos Anna Maria Bosvelt, 0.140bos Michiel Kamerman, 0.103bos, 368 = 2.059b Jan Ottoz. van Rijswijk, erv., 0.037b Corstiaan Blankers, 0.077bos, 0.284b Pieter van Sitteren, 0.103b wed. Gerrit Koolhaas, o.366b, erven Adriaan van Andel, 3.204bos, 0.561b Anneken Schreuder, wed. A. Simons en Willem Otte van Rijswijk, erven Bastiaan Kindt, 0.236b, 0.150b Gerrit den Dekker, 0.296b Johanna Verhagen, 0.230b Jacob Otte van Rijswijk, 0.168b, 1.000b, 0.221erven Gerrit den Bok, 1.142b wed. Johan van Herpt, 0.348b Bastiaan v. Helden, 0.388b Gijsbert Gerritse den Boer, 0.136erven, 0.356b Goverd en Maaijke Vos, erven Clasina en Maria van Rijswijk, 0.271b, 0.100b, 0.556b Coenraad Sack, 0.204b Jan Arendse Vos, boomg Pieter Melvill, 0.332b Johan Hubert Rietvelt, 0.175b Hardenberg du Cloux, 0.329b Cornelis van Wijnen, erven Leendert Buijs, erven wed. Ivo Sonnevelt, erven, 0.100b Jan Kwetters en susters, erven Amelia Vos, erven Albert Kraay, erven Dirk va[n] Zon, 1/107b, erven Joost Dirkse Koolhaas, 0.552b, 0.331erven Jan en Elias Clement, 0.352b Adriaan van Baardwijk, 1.076b Michiel Kamerman, 0.365boom Dirk, Gijsbert en Gerrit Koolhaas en Maria van Dijk, 0.339b, 1.564b, 1.403b, 1.278b, 0.265b Jacob Pullen, 1.112b J.C. van Krettsn. en Douar., 0.242bos Anna Maria Koolhaas, 2.186b, 3.414b, 0.564b, boomg., boomg., 0.471b Johanna Verhagen, 1.495b Corstiaan Blankers, 0.484b, 0.550b Huybert Vos, 2.293b Jacob, Goverdje en Arij van Rijswijk, boomg., 0.383b,0.553b Gerrit v[an] Helden, 0.572b, 0.513b, 0.309erven Otto Verhagen, 0.567b, 0.452b, boomg., erven, 1.00b, erven, 2.000b Adriana Rietvelt, wed. F.J. Leemans, 0.256b Anthonij van Andel, 1.555b Goossen van Son, 0.517b Bastiaan van Helden, 1.508b Gerrit Arienz. den Boer, 0.185b: (Gijsbert Gerritz. den B. =) 0.188b Gerrit den Dekker, 0.424b. Veen huizen, gebouwen en eigenaren pag. 17

18 428. Goverdina van Lier, erven 429. Joost Hesselse Koolhaas, erven Aart Bax, 0.406b, 0.216boom., erven, 0.520b, 0.400w, 0.200w, 0.309w Hermanus Bertram, erven Jan Verbeek, erven Albert Kraay, boomg Jacob Meurs, 0.257b, 0.586b Geertruij Greevens, wed. van Anthonij van Rijswijk, erven wed. Otto Schaap, 0.08 erven 439. Corstiaan Blankers, erven 440. schoolhuys van Veen, erven kerk en kerkhof v. Veen predikantshuys v. Veen, erven Albert Honcoop, erven. [p.24 rechterkolom] Cohier der huijsen en verdere gebouwen te Veen met de naamen der eijgenaars, geformeert door het gemeenten bestuur van Veen. Dato den [niet ingevuld] september No.41 [in potlood:] 23. [p.24 rechterkolom, keerzijde] 449. Wouter van der Sluijs, erven 454. Joost Dirkse Koolhaas, 1.238b Leendert van der Poll, 2.100w, 0.562b, erven Helena Rietvelt, 0.234b, 0.212b, 4.519b Leendert de Ruijter, erven Teunis Nieuwkoop, 2.175b, erven Coenraad van Rijswijk, erven, 1.361b Gijsbert Verbeek, 0.229b Michiel Monfrooij, boomg bos Jan Anthonisz. van Rijswijk, 0.463b Dyacony armen v. Veen, 0.520b Jan Anthon. van Rijswijk, erven Anna Maria Koolhaas, 0.226b Michiel van Wijnen, hopland Jan Jacobse van Rijswijk, hopl., 0.174b Johanns Verbeek, erven. --- Montant 621 mergen en 551 roeden. Het project "VAN PAPIER NAAR DIGITAAL is een onderdeel van Geneaknowhow.net Veen huizen, gebouwen en eigenaren pag. 18

Nieuwpoort, index gereformeerd trouwen 1692-1752

Nieuwpoort, index gereformeerd trouwen 1692-1752 Nieuwpoort, index gereformeerd trouwen 1692-1752 - gemaakt door Hein de Vries - Oorspronkelijke bron Archiefinstelling: Nationaal Archief, Den Haag Archief: DTB Nieuwpoort Inventarisnummer: 3.II Omschrijving:

Nadere informatie

Jutphaas, index r.k. begraven 1694-1716

Jutphaas, index r.k. begraven 1694-1716 Jutphaas, index r.k. begraven 1694-1716 - gemaakt door Karen Frank - Oorspronkelijke bron Archiefinstelling: Archief: Inventarisnummer: Omschrijving: Opmerking: Het Utrechts Archief, Utrecht DTB Jutphaas

Nadere informatie

door Arend van Arend van Arend Simonsz. van der Marel

door Arend van Arend van Arend Simonsz. van der Marel wat er allemaal komen kan van twee Maria s en één Jan een bundeling van feiten over de voorouders en het nageslacht van Jan van der Marel 1811-1865 door Arend van Arend van Arend Simonsz. van der Marel

Nadere informatie

Inventaris van het archief van. familie De Vor te Vianen,

Inventaris van het archief van. familie De Vor te Vianen, T00443 Inventaris van het archief van familie De Vor te Vianen, 1785-1914 D. Ruiter Oktober 2013 Inleiding De in deze inventaris genoemde leden van de familie De Vor waren grondeigenaren en landbouwers.

Nadere informatie

G E M E E N T E A R C H I E F S C H I E D A M INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN HET OUDEMANNENHUIS, 1564-1844 EN VAN DE ADMINISTRATEUREN VAN HET FONDS

G E M E E N T E A R C H I E F S C H I E D A M INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN HET OUDEMANNENHUIS, 1564-1844 EN VAN DE ADMINISTRATEUREN VAN HET FONDS G E M E E N T E A R C H I E F S C H I E D A M TOEGANGSNUMMER 20 INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN HET OUDEMANNENHUIS, 1564-1844 EN VAN DE ADMINISTRATEUREN VAN HET FONDS VAN HET VOORMALIG OUDEMANNENHUIS (Fabrifonds)

Nadere informatie

Nummer Toegang: 700 Inventaris van het oud archief van rijswijk

Nummer Toegang: 700 Inventaris van het oud archief van rijswijk Nummer Toegang: 700 Inventaris van het oud archief van rijswijk Archief Delft 700 Oud Archief Rijswijk 3 I N H O U D S O P G A V E Inhoudsopgave BESCHRIJVING VAN HET ARCHIEF...7 BESCHRIJVING VAN DE ARCHIEFBESTANDDELEN...9

Nadere informatie

Repertorium van Nederlandse kaartmakers 1500-1900

Repertorium van Nederlandse kaartmakers 1500-1900 Repertorium van Nederlandse kaartmakers 1500-1900 samengesteld door Marijke Donkersloot-de Vrij Utrecht, 2003 aanvullingen en correcties naar peter@vanderkrogt.net http://www.maphist.nl/repertorium_van_nederlandse_kaartmakers.pdf

Nadere informatie

1.1 Wat zijn negatieve getallen? Een negatief getal is een getal dat kleiner is dan 0. Een negatief getal is kleiner dan 0.

1.1 Wat zijn negatieve getallen? Een negatief getal is een getal dat kleiner is dan 0. Een negatief getal is kleiner dan 0. Hoofdstuk 1. Negatieve getallen De winter van 1942 was ijskoud. Er waren veel sneeuwstormen en het pak sneeuw was op sommige plekken wel 2 meter hoog! Mensen wisten niet wat ze aan moesten trekken om warm

Nadere informatie

Leegstaande woning: wel of niet beschikbaar voor de woningmarkt?

Leegstaande woning: wel of niet beschikbaar voor de woningmarkt? Leegstaande woning: wel of niet beschikbaar voor de woningmarkt? Een inventarisatie van het energieverbruik, de nevenfuncties en sloopvergunningen Leegstaande woning: wel of niet beschikbaar voor de woningmarkt?

Nadere informatie

Bepaal eerst de probleemstelling of hoofdvraag

Bepaal eerst de probleemstelling of hoofdvraag Bepaal eerst de probleemstelling of hoofdvraag De probleemstelling is eigenlijk het centrum waar het werkstuk om draait. Het is een precieze formulering van het onderwerp dat je onderzoekt. Omdat de probleemstelling

Nadere informatie

Inventaris archief. Holierhoekse- en Zouteveense polder. 1431 [eig. 1859]-1970. In: Inventaris archieven polder Vockestaert

Inventaris archief. Holierhoekse- en Zouteveense polder. 1431 [eig. 1859]-1970. In: Inventaris archieven polder Vockestaert Inventaris archief Holierhoekse- en Zouteveense polder 1431 [eig. 1859]-1970 In: Inventaris archieven polder Vockestaert (1959)1970-1976(1978) en rechtsvoorgangers Holierhoekse- en Zouteveensche polder

Nadere informatie

De kroniek van het St. Geertruiklooster te s-hertogenbosch. Een tekstuitgave

De kroniek van het St. Geertruiklooster te s-hertogenbosch. Een tekstuitgave De kroniek van het St. Geertruiklooster te s-hertogenbosch Die chronijcke der Stadt ende Meijerije van s-hertogenbosch Een tekstuitgave door H. van Bavel o. praem. dr. A.C.M. Kappelhof G.M. van der Velden

Nadere informatie

De familie Mak en het oude Spijkenisse. Lesbrief stadswandeling en bezoek museum/groentewinkel MAK

De familie Mak en het oude Spijkenisse. Lesbrief stadswandeling en bezoek museum/groentewinkel MAK De familie Mak en het oude Spijkenisse Lesbrief stadswandeling en bezoek museum/groentewinkel MAK Aan het einde van de Boezem zie je het gemaal, toen nog met grote schoorsteen ernaast, en korenmolen Nooitgedacht,

Nadere informatie

De invloed van windturbines op de waarde van onroerend goed

De invloed van windturbines op de waarde van onroerend goed De invloed van windturbines op de waarde van onroerend goed Analyse van jurisprudentie Opdrachtgever Agentschap NL Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie De invloed van windturbines op

Nadere informatie

Zienswijzennota. Nijmegen Midden 15 (Vossenlaan 76) M.b.t. ingediende zienswijzen tegen het ontwerpbestemmingsplan Nijmegen Midden 15 (Vossenlaan 76)

Zienswijzennota. Nijmegen Midden 15 (Vossenlaan 76) M.b.t. ingediende zienswijzen tegen het ontwerpbestemmingsplan Nijmegen Midden 15 (Vossenlaan 76) Zienswijzennota Nijmegen Midden 15 (Vossenlaan 76) M.b.t. ingediende zienswijzen tegen het ontwerpbestemmingsplan Nijmegen Midden 15 (Vossenlaan 76) Gemeente Nijmegen januari 2015 Inleiding Het ontwerpbestemmingsplan

Nadere informatie

Examen HAVO. wiskunde A (pilot) tijdvak 1 woensdag 20 mei 13.30-16.30 uur

Examen HAVO. wiskunde A (pilot) tijdvak 1 woensdag 20 mei 13.30-16.30 uur Examen HAVO 2015 tijdvak 1 woensdag 20 mei 13.30-16.30 uur wiskunde A (pilot) Dit examen bestaat uit 21 vragen. Voor dit examen zijn maximaal 85 punten te behalen. Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten

Nadere informatie

Cursus PRO-GEN voor beginners

Cursus PRO-GEN voor beginners Cursus PRO-GEN voor beginners Versie 3.21 Ivo Gilisen Borgloon (B) Cursus PRO-GEN voor beginners Cursus PRO-GEN voor beginners Versie 3.21 Ivo Gilisen Borgloon 2013 ISBN Uitgeverij PRO-GENgebruikersgroep

Nadere informatie

Mantelzorg in het civiele aansprakelijkheidsrecht: wel of geen vergoeding?

Mantelzorg in het civiele aansprakelijkheidsrecht: wel of geen vergoeding? Mantelzorg in het civiele aansprakelijkheidsrecht: wel of geen vergoeding? Een benadeelde kan ten gevolge van het door hem opgelopen letsel gedurende een groot gedeelte van zijn leven noodgedwongen op

Nadere informatie

: Bewoners Seghwaert : Verslag en samenvatting bewonersbijeenkomst Tuinen en Parken (Oranje Nassau College) : 3 september 2014

: Bewoners Seghwaert : Verslag en samenvatting bewonersbijeenkomst Tuinen en Parken (Oranje Nassau College) : 3 september 2014 Verslag T.a.v. Onderwerp Datum : Bewoners Seghwaert : Verslag en samenvatting bewonersbijeenkomst Tuinen en Parken (Oranje Nassau College) : 3 september 2014 Algemeen: De bewonersbijeenkomst is onderdeel

Nadere informatie

Amersfoort onder ons. Krankeledenstraat 20 en 22. Archeologisch onderzoek. naar de resten van de. eerste stadsmuur.

Amersfoort onder ons. Krankeledenstraat 20 en 22. Archeologisch onderzoek. naar de resten van de. eerste stadsmuur. archeologie 20 Amersfoort onder ons Krankeledenstraat 20 en 22 Archeologisch onderzoek naar de resten van de eerste stadsmuur. Centrum voor Archeologie Gemeente Amersfoort november 2009 Amersfoort onder

Nadere informatie

HERINNERINGEN AAN SITEBUORREN 48 ONDER GROU. door Anne Peenstra Oktober 2007

HERINNERINGEN AAN SITEBUORREN 48 ONDER GROU. door Anne Peenstra Oktober 2007 HERINNERINGEN AAN SITEBUORREN 48 ONDER GROU door Anne Peenstra Oktober 2007 1 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE...1 0 INLEIDING...3 1 LIGGING SITEBUORREN...4 2 BEWONINGSGESCHIEDENIS VAN SITEBUORREN...9 3 VERBINDINGEN

Nadere informatie

Opdrachtkaart Een wigwam op het strand

Opdrachtkaart Een wigwam op het strand Een wigwam op het strand Je maakt een collage met plaatjes uit tijdschriften. Je tekent en schrijft er zelf bij. Zo maak je een hele grappige of misschien wel een serieuze of enge collage. - 2 (maar alleen

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. Inhoudsopgave 1 Voorwoord 2 Inleiding 3

INHOUDSOPGAVE. Inhoudsopgave 1 Voorwoord 2 Inleiding 3 INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave 1 Voorwoord 2 Inleiding 3 Hoofdstuk 1 Armenzorg en bejaardenzorg 1. De ontwikkeling van de armenzorg in de Nederlanden tot ca. 1800 5 2. Armenzorg in Leiden tot ca. 1800 7 Hoofdstuk

Nadere informatie

Tekstverwerken les 6, Word. Spellingscontrole.

Tekstverwerken les 6, Word. Spellingscontrole. Tekstverwerken les 6, Word. Spellingscontrole. In deze les wil ik uitleggen hoe je spelfouten door Word uit je bestand laat halen. Ik leg uit op welke twee manieren je dat kunt doen. Hieronder zie je nog

Nadere informatie

Als u een bedrijfspand gaat huren of verhuren

Als u een bedrijfspand gaat huren of verhuren Als u een bedrijfspand gaat huren of verhuren Gevolgen voor de btw Gaat u een bedrijfspand huren of verhuren? Dan hebt u te maken met bepaalde btw-regels. De verhuur van een bedrijfspand is meestal vrijgesteld

Nadere informatie

www.deswaene.be Parochie Sint-Gerardus Majella in Neerpede

www.deswaene.be Parochie Sint-Gerardus Majella in Neerpede www.deswaene.be Parochie Sint-Gerardus Majella in Neerpede Inleiding In een poging om alle parochiekerken van Anderlecht even in de kijker te brengen, maar ook te vereren met een bezoek van onze leden,

Nadere informatie

Raadsvoorstel Decosnr. RAD 0965. Van: Wim Truyen Datum: 18 februari 2014

Raadsvoorstel Decosnr. RAD 0965. Van: Wim Truyen Datum: 18 februari 2014 bijlagen Raadsvoorstel Decosnr. RAD 0965 Afd: 3 OCSW Van: Wim Truyen Datum: 18 februari 2014 Bijlagen: 1. Notitie conditie Kasteelpoort Biest d.d. 08-03-2012 commissie Cultuurhistorie 2. De Weerter martelaren

Nadere informatie

Cultuurhistorische analyse park Oog in Al

Cultuurhistorische analyse park Oog in Al Cultuurhistorische analyse park Oog in Al Team Erfgoed, d.d. februari 2012 Inleiding 1. Vroege geschiedenis De oorspronkelijke loop van de Oude Rijn lag in dit gebied en deze, toen nog onbedijkte rivier,

Nadere informatie

leeftijd 2004-2011 minder economisch zelfstandig dan mannen

leeftijd 2004-2011 minder economisch zelfstandig dan mannen Sociaaleconomische Economische trends Trends 2014 2013 en Werkloosheid al op jonge leeftijd 2004-2011 minder economisch Stromen en duren zelfstandig dan mannen Werkloosheidsduren op basis van de Enquête

Nadere informatie

Geluid? We willen het niet horen!

Geluid? We willen het niet horen! VROM-Inspectie www.vrom.nl Geluid? We willen het niet horen! Onderzoek verlenen hogere waarden Voorwoord Geluid is een groeiend milieuprobleem. Onderzoek van de gezondheidsraad 1 en de WHO 2 toont aan

Nadere informatie