Competitieboek Senioren Reguliere competitie Voorjaar 2013

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Competitieboek Senioren Reguliere competitie Voorjaar 2013"

Transcriptie

1 Competitieboek Senioren Reguliere competitie Voorjaar 2013

2 VOORWOORD Hierbij tref je het competitieboekje aan voor de voorjaarscompetitie Dit boekje informeert je over de reguliere competitie. Controleer in dit boekje je bondsnummer en telefoonnummer. Eventuele fouten en/of veranderingen kun je doorgeven aan: Wedstrijdsecretaris Senioren Barth van der Leck Veel succes en veel speelplezier in de voorjaarscompetitie Voor het laatste nieuws: 2

3 Barhulp Net als bij de vorige competitie zijn alle teams ingedeeld om 1 keer op de dinsdag, woensdag of vrijdagavond de vaste barwacht te helpen! Dit zijn de drukste avonden en dan kan de vaste barwacht het niet alleen af... Er is een tekort aan vrijwilligers die de zaal open kunnen doen en bardienst willen/kunnen draaien. Vooral op de competitieavonden is het te druk om alleen bardienst te draaien. Maar er zijn wel 3 competitieavonden waarbij iedereen graag wil spelen, maar dan moet er wel iemand zijn die de zaal open kan doen en de bar kan bemannen. De vaste bardienst is verantwoordelijk voor het reilen en zeilen, maar de barhulp kan helpen met koffie/thee en limonade inschenken, opruimen enz. Met aanvang van de wedstrijden is het druk met de koffie, tussen de wedstrijden met de pauze met inschenken van de drankjes en na de wedstrijden drankjes en versnaperingen. Tussendoor kan er naar de wedstrijden gekeken worden. Barhulp is wenselijk vanaf uur, voordat alle teams binnen komen tot de wedstrijden afgelopen zijn. Ieder team komt 1 keer per seizoen aan de beurt, per team kan zelf bekeken worden wie achter de bar gaat helpen, er is een indeling gemaakt wanneer het team thuis speelt zodat de derde of vierde persoon kan kijken en helpen. Bij kleine teams is dit lastiger en kan er eventueel op een andere avond geholpen worden, sommige teams zijn al op een andere avond ingedeeld (zie schema). Als het niet uitkomt, dan graag zelf ruilen met een ander team. Zijn er mensen die graag vaker willen helpen (bijv. voor teams waarbij het lastig is om te helpen) dan kunnen zij zich bij Paul Sohier opgeven. groeten, het bestuur 3

4 s = senioren reguliere competitie, d = senioren duo competitie s1 is dus regulier team 1, d6 is duoteam 6 enzovoorts Bardienst dinsdag 29-jan s1 woensdag 30-jan d9 vrijdag 1-feb s3 dinsdag 5-feb s6 woensdag 6-feb d1 vrijdag 8-feb s8 dinsdag 12-feb s7 woensdag 13-feb d15 vrijdag 15-feb s1 dinsdag 5-mrt s10 woensdag 6-mrt geen vrijdag 8-mrt d7 dinsdag 12-mrt s9 woensdag 13-mrt d11 vrijdag 15-mrt s2 dinsdag 19-mrt d16 woensdag 20-mrt d12 vrijdag 22-mrt s4 dinsdag 26-mrt d14 woensdag 27-mrt geen vrijdag 29-mrt geen vrijdag 5-apr d6 dinsdag 9-apr d10 woensdag 10-apr d1 vrijdag 12-apr d13 dinsdag 16-apr d4 woensdag 17-apr geen vrijdag 19-apr d7 dinsdag 23-apr d3 woensdag 24-apr d9 vrijdag 26-apr d8 4

5 SENIORENCOMPETITIE Algemene toelichting De thuiswedstrijden van de regionale seniorenscompetitie beginnen om uur (behalve op woensdag, dan beginnen de wedstrijden om uur). De thuisspelende teams dienen ervoor te zorgen dat op dit tijdstip aan de competitie begonnen kan worden. Dit houdt in dat de teams op tijd aanwezig moeten zijn om de tafels/afscheidingen en teltafels klaar te zetten. Aan het einde van de wedstrijd moeten zij deze in de 2 e zaal ook zelf weer opruimen. Bij de seniorencompetitie is het de gewoonte, dat de teams een pauze inlassen na het spelen van de dubbel. De thuisspelende teams bieden de tegenstanders dan gewoonlijk een drankje aan. Dragen clubtenue. In het huishoudelijk reglement van onze vereniging staat, dat het dragen van het clubtenue (broekje en shirt) verplicht is tijdens competitiewedstrijden en officiële toernooien. Het clubtenue kan bij de bar gekocht worden voor 40,00. Het niet spelen in clubtenue levert in eerste instantie een waarschuwing op. Een waarschuwing die schriftelijk wordt bevestigd. Indien u na de eerste waarschuwing nogmaals wordt gesignaleerd tijdens competitie-wedstrijden en/of een toernooi zonder correct clubtenue, dan volgt er een boete. Deze boete is voor senioren en jeugdleden 5 per overtreding. 11-Punten-regeling. Een game wordt gewonnen door de speler, die het eerst 11 punten scoort, tenzij beide spelers 10 punten hebben gescoord. De winnaar is dan de speler die het eerst twee punten meer scoort dan zijn tegenstander. In de beslissende vijfde game moet er bij de vijf punten van tafelhelft gewisseld worden. Een wedstrijd bestaat uit 3 gewonnen games (best of five). Na elke twee gescoorde punten wordt er gewisseld van service. Als beide spelers 10 punten hebben gescoord, moet om de beurt geserveerd worden. Het gebruik van de handdoek is toegestaan na elke 6 punten vanaf het begin van elke game en bij het wisselen van tafelhelft in de laatst mogelijke game van een wedstrijd. Time-Out per 1 januari 2010 De Nederlandse Tafeltennisbond (NTTB) heeft besloten om met ingang van 1 januari 2010 de time-out in alle landelijke en niet-landelijke competitiewedstrijden en toernooien in te voeren. Met de spelregelwijziging is het nemen van een time-out nu in alle klassen en tijdens toernooien toegestaan. Dat betekent dat tijdens een individuele wedstrijd een speler of paar (dubbel) het recht heeft om één time-out van maximaal één minuut aan te vragen. Dit kan worden gedaan door de speler of paar (dubbel) zelf of door de coach (individuele 5

6 wedstrijd) of de teamaanvoerder (teamwedstrijd). Reguliere competitie. Teams. In de competitie bestaat elk team uit minimaal drie spelers. Teams kunnen alleen spelen in de op de teamlijst aangegeven samenstelling, eventueel aangevuld met invallers uit hoger genummerde teams (zie bij Invallen). M.i.v. het najaar 2008 is het tevens toegestaan om een 4e speler, die tijdens een competitiewedstrijd niet in het enkelspel voorkomt, op te stellen in het dubbelspel van die betreffende competitiewedstrijd. Voorwaarde is wel, dat deze speler volgens de teamlijst staat opgesteld in het team, waarvoor hij tijdens een competitiewedstrijd alleen in het dubbelspel uitkomt. In een team met meer dan drie spelers dient de aanvoerder ervoor te zorgen dat elke speler evenveel wedstrijden speelt. Een team dient volledig op te komen. Indien een team onvolledig moet opkomen, meldt u dit dan tijdig aan de wedstrijdsecretaris, zodat deze contact kan opnemen met de competitieleider. Dat kan problemen en wellicht een boete voorkomen. Komt slechts één speler opdagen, dan wordt het team geacht in zijn geheel niet te zijn opgekomen. Dit levert naast een boete tien punten in mindering op, terwijl tevens de betreffende wedstrijd op een nieuw vast te stellen datum moet worden gespeeld. Bovendien zal het niet opkomen van een team de naam van de vereniging geen goed doen. Niet opkomen, te laat aanvangen en overmacht. Een team is verplicht op zijn tegenpartij te wachten tot 60 minuten na het vastgestelde of overeengekomen aanvangstijdstip. Indien de tegenpartij dan nog niet aanwezig is, wordt het team als niet opgekomen beschouwd. De aanvoerder van het aanwezige team moet hiervan op het wedstrijdformulier een aantekening maken. De aanvoerder moet het formulier voorzien van een handtekening. Indien het te laat komende team binnen 60 minuten na het vastgestelde tijdstip de wedstrijd kan aanvangen en zich beroept op overmacht, dan moet de competitiewedstrijd voor zover mogelijk nog worden gespeeld. Beide aanvoerders zijn verplicht hiervan een aantekening te maken op het wedstrijdformulier. Invallen. Als u niet kunt spelen, dient u zelf of de aanvoerder van uw team een invaller te zoeken. Een invaller moet aan de volgende voorwaarden voldoen: a. een invaller mag alleen in een lager genummerd team invallen, behalve de spelers die uitkomen in de 4 e klasse en lager. Alle 4 e klassers mogen dus in een ander 4 e klasse team invallen, alle 6 e klassers mogen dus in een ander 6 e klasse team invallen enzovoorts. Een speler mag maximaal vier keer invallen in een competitie. Een speler mag na de vierde invalbeurt gedurende de competitie uitsluitend nog uitkomen voor het eigen team. b. invalbeurten die een speler heeft vervuld voor het tijdstip van een teamswijziging blijven gehandhaafd. c. bij beslissingswedstrijden heeft elke invaller toestemming van de Bond nodig. 6

7 d. een speler die speelt in de Duo-competitie mag invallen in een klasse gelijk of hoger aan de klasse (klasse met een lager volgnummer) waarin hij in de Duocompetitie speelt. e. de speler moet wel zijn opgesteld in een team in de reguliere competitie en mag invallen in dit team of een hoger team (een team met een lager teamnummer). f. invalbeurten gemaakt door spelers vanuit de Duo-competitie in de reguliere competitie tellen niet als invalbeurt voor de Duo-competitie. Mocht het voorkomen dat, ondanks uiterste pogingen van de teamleider om zelf een vervanger te vinden, er geen invaller beschikbaar is, geef dit dan zo spoedig mogelijk door aan Barth van der Leck, zodat hij kan bekijken welke maatregelen genomen moeten worden. Verzetten wedstrijden. Het verzetten van wedstrijden moet zo veel mogelijk worden voorkomen. Als de wedstrijd op de aangegeven datum niet gespeeld kan worden, dan mogen uitsluitend de wedstrijdsecretarissen in goed onderling overleg een andere datum vaststellen. Deze datum moet echter eerder zijn of in dezelfde speelweek van de oorspronkelijke datum. Beide verenigingen dienen e.e.a. uiterlijk 4 dagen vóór de oorspronkelijke speeldag schriftelijk aan de competitieleider te bevestigen. Te laat ingediende verzoeken kunnen leiden tot boetes en/of puntenaftrek! Uitstel van wedstrijden wordt slechts sporadisch en bij hoge uitzondering verleend. Uiterlijk 4 dagen voor de oorspronkelijke datum moet een met redenen omkleed verzoek, vergezeld van een nieuw datumvoorstel bij de competitieleider ingediend zijn. De competitieleider stelt de wedstrijdsecretaris binnen 3 dagen op de hoogte van zijn beslissing. In bepaalde gevallen kan er sprake zijn van overmacht (b.v. bij ziekte- of sterf-gevallen). Neem in zo'n geval direct contact op met de wedstrijdsecretaris! Verzoeken om wedstrijden te verzetten zullen door de wedstrijdsecretaris zeer kritisch beoordeeld worden, dus regel zo nodig tijdig invallers. Wedstrijdformulieren. De uitslagen van de wedstrijden moeten worden vermeld op de wedstrijdformulieren van de N.T.T.B. Het thuisspelende team vult het wedstrijdformulier in. Het witte en het gele exemplaar moeten bij Barth van der Leck of bij de bar ingeleverd worden. Het groene exemplaar moet overhandigd worden aan het bezoekende team. Bij uitwedstrijden moet je dus altijd het groene formulier van de tegenstanders krijgen. Deze kopie dient zo snel mogelijk aan de bar of bij Barth van der Leck ingeleverd te worden. De aanvoerder van elk team moet er voor zorgen dat het wedstrijdformulier volledig wordt ingevuld. Door ondertekening van beide aanvoerders verklaren zij dat de gegevens op het wedstrijdformulier juist zijn. Als het wedstrijdformulier opzettelijk fout is ingevuld b.v. door het toevoegen van namen van niet aanwezige spelers, of het vermelden van andere namen dan die van de spelenden worden beide verenigingen beboet. Indien de thuis- en uitwedstrijd omgedraaid zijn, moet het wedstrijdnummer van de oorspronkelijk uit of thuiswedstrijd ingevuld worden. 7

8 Voorbeeld: Oorspronkelijke data wedstrijdnr februari Alexandria TOGB 10 wedstrijdnr maart TOGB 10 Alexandria Wijziging De thuiswedstrijd wordt gespeeld op 11 februari, wedstrijdnummer 1000 moet ingevuld worden. De uitwedstrijd wordt gespeeld op 28 maart, wedstrijdnummer 1020 moet ingevuld worden. HOE MOET JE EEN WEDSTRIJDFORMULIER INVULLEN? Afdeling Datum Wedstrijdnr. Formulier afkomstig van de vereniging Wedstrijd is aangevangen om... uur Dames/Heren/Meisjes/Jongens Klasse... letter Handtekening scheidsrechter regionaal: West de dag dat je de wedstrijd speelt zie nummer op speelschema altijd Alexandria 66 de tijd dat je bent begonnen doorstrepen wat niet van toepassing is zie wedstrijdschema niet nodig Ontvangende vereniging en teamnr. als je thuis speelt Alexandria 66 + teamnr., als je uit speelt naam en teamnr. van de tegenstander Naam speler Bondsnr Inv. uit team Gew. Verl. Handtekening aanvoerder vul bij a b c de namen in nadat je hebt bepaald wie er eerst begint (of de tegenstander) zie gegevens van de teams als er een invaller meespeelt aangeven uit welk team hij of zij komt hoeveel wedstrijden heb je gewonnen hoeveel wedstrijden heb je verloren na afloop en controle van formulier moet de aanvoerder van team hier tekenen 8

9 Bezoekende vereniging en teamnr. Naam speler Bondsnr. Inv. uit team Gew. Verl. Handtekening aanvoerder als je thuis speelt naam en teamnr. van de tegenstander, als je uit speelt Alexandria 66 en teamnr. zie voorgaande zie voorgaande zie voorgaande zie voorgaande zie voorgaande zie voorgaande Wat te doen als een team niet compleet is? Er schijnt nogal wat onduidelijkheid te zijn over wat er op het wedstrijdformulier moet komen te staan als er een team niet compleet is... Na bestudering van de reglementen en contact met de bond hier de regels, die hiervoor gelden: reguliere en jeugd competitie Indien er een team opkomt met maar 2 spelers, dan moeten de wedstrijden van deze spelers gewoon gespeeld worden. De 3 wedstrijden van de 3e speler zijn verloren voor dat team. Er wordt bij elke partij van deze speler 3x 11-0 voor de tegenstander ingevuld. Vermeld bij de 3e speler geen naam, maar bijvoorbeeld 'niet opgekomen'. LET OP: de winstpartijen tellen niet mee bij de individuele resultaten onderop het formulier, maar dus wel in de totale uitslag van de wedstrijd! Wat moet je vooral NIET doen: je moet geen uitslagen verzinnen en deze noteren bij de speler die niet aanwezig is. Ook als je tegenstander hierom vraagt, werk er niet aan mee!!! Buiten het feit dat dit niet echt tof is voor de niet aanwezige speler, kan dit ook een boete en (mogelijk) een tuchtzaak wegens fraude opleveren! Deze boete wordt altijd verhaald op je team! Komt er slechts één speler opdagen, dan wordt het team geacht niet opgekomen te zijn. Dit levert een boete en 10 punten in mindering op. Wat te doen, als je eigen team onvolledig is: licht de wedstrijdsecretaris tijdig in, zodat deze de competitieleider kan melden, dat er slechts 2 spelers zijn. Mocht op de dag van spelen geconstateerd worden, dat het team onvolledig is, dan moet dit met reden omkleed op de achterzijde van het wedstrijdformulier vermeld worden. Tevens dient de wedstrijdsecretaris direct op de hoogte gesteld te worden. Op deze wijze kan worden voorkomen, dat je team een boete krijgt. Ook hier geldt: geen spelersnaam noteren en ook geen fictieve uitslagen. duo competitie Indien een team met maar 1 speler opkomt is het niet nodig om de 2 wedstrijden 9

10 tegen de wel opgekomen speler te spelen. Het onvolledige team wordt als geheel niet opgekomen beschouwd en de wedstrijd zal geheel overgespeeld moeten worden. Het incomplete team krijgt een boete en 5 punten in mindering. Werk ook hier niet mee aan het invullen van een verzonnen uitslag! Gewoon op het formulier vermelden: 'niet opgekomen'. 10

11 PROMOTIE/DEGRADATIEREGELING Voorjaar 2013 SENIOREN A. Reguliere competitie In de tweede klasse promoveren de nummers 1 naar de eerste klasse en degraderen de nummers 5 en 6 naar de derde klasse. In de derde klasse promoveren de nummers 1 naar de tweede klasse en degraderen de nummers 5 en 6 naar de vierde klasse. In de vierde klasse promoveren de nummers 1 naar de derde klasse en degraderen de nummers 5 en 6 naar de vijfde klasse. In de vijfde klasse promoveren de nummers 1 naar de vierde klasse en degraderen de nummers 6 naar de zesde klasse. In de zesde klasse promoveren de nummers 1 naar de vijfde klasse en degraderen de nummers 6 naar de zevende klasse. In de zevende klasse promoveren de nummers 1 naar de zesde klasse. B. Duo-competitie In de eerste klasse degraderen de nummers 5 en 6 naar de tweede klasse. In de tweede klasse promoveren de nummers 1 naar de eerste klasse en degraderen de nummers 5 en 6 naar de derde klasse. In de derde klasse promoveren de nummers 1 naar de tweede klasse, en degraderen de nummers 5 en 6 naar de vierde klasse. In de vierde klasse promoveren de nummers 1 naar de derde klasse en degradeert nummer 6 naar de vijfde klasse. In de vijfde klasse promoveren de nummers 1 naar de vierde klasse en degradeert nummer 6 naar de zesde klasse. In de zesde klasse promoveren de nummers 1 naar de vijfde klas se en degradeert nummer 6 naar de zevende klasse. In de zevende klasse promoveren de nummers 1 naar de zesde klasse. 11

12 DAMES 1 (3e Divisie) NAAM VAN DE SPELERS BONDSNUMMER TELEFOON Muriel van Vuure (x) Rieke van Vliet Annika van Wensveen Maaike van Seijen Annika Mars THUISWEDSTRIJDEN ZATERDAG uur WEDSTRIJDFORMULIEREN THUIS 3 Witte + gele formulier inleveren. Groene formulier aan tegenstander overhandigen. UIT 1 Het groene formulier wordt ontvangen van de tegenstander. NAAM TOTAAL Muriel van Vuure (x) Rieke van Vliet Annika van Wensveen Maaike van Seijen Annika Mars Dubbel Totaal 12

13 3e divisie - Poule B ZA 26 jan 16:30 VVV 1 - VDO ZA 26 jan 15:00 Destatec 1 - Alexandria ' ZA 02 feb 14:00 VDO 1 - Destatec ZA 02 feb 12:30 Alexandria ' Rijnsoever ZA 16 feb 16:30 VVV 1 - Destatec ZA 16 feb 14:30 Rijnsoever 1 - VDO ZA 09 mrt 14:30 Rijnsoever 1 - VVV ZA 09 mrt 14:00 VDO 1 - Alexandria ' ZA 16 mrt 16:30 VVV 1 - Alexandria ' ZA 16 mrt 15:00 Destatec 1 - Rijnsoever ZA 23 mrt 14:00 VDO 1 - VVV ZA 23 mrt 14:00 Alexandria ' Destatec ZA 30 mrt 15:00 Destatec 1 - VDO ZA 30 mrt 14:30 Rijnsoever 1 - Alexandria ' ZA 06 apr 15:00 Destatec 1 - VVV ZA 06 apr 14:00 VDO 1 - Rijnsoever ZA 13 apr 16:30 VVV 1 - Rijnsoever ZA 13 apr 14:00 Alexandria ' VDO ZA 20 apr 14:00 Alexandria ' VVV ZA 20 apr 14:30 Rijnsoever 1 - Destatec 1 - Team Wedstrijd adres Plaats Tel. zaal Rijnsoever 1 Sandtlaan 54 KATWIJK ZH VVV 1 Van Ruysdaellaan 95 LEIDSCHENDAM Destatec 1 Peelveldlaan 42 SWALMEN VDO 1 Eendracht 4 UITHOORN Alexandria '66 1 Tattistraat 25-INGAN ROTTERDAM

14 T E A M 1 (1e klasse) NAAM VAN DE SPELERS BONDSNUMMER TELEFOON Cornelis Houmes (x) Jos Eilers Vincent Bultena Kees Prins THUISWEDSTRIJDEN VRIJDAG aanvang uur WEDSTRIJDFORMULIEREN THUIS 3 Witte + gele formulier inleveren. Groene formulier aan tegenstander overhandigen. UIT 1 Het groene formulier wordt ontvangen van de tegenstander. NAAM TOTAAL Cornelis Houmes Jos Eilers Vincent Bultena Kees Prins Dubbel Totaal 14

15 1e klasse - Poule E DO 31 jan 20:00 Xerxes 1 - Salamanders VR 01 feb 20:00 Docos 2 - Taverzo VR 01 feb 20:00 Vriendenschaar 4 - Alexandria ' VR 08 feb 20:00 Salamanders 3 - Docos VR 08 feb 20:15 Taverzo 4 - Vriendenschaar VR 08 feb 19:45 Alexandria ' Xerxes VR 15 feb 20:00 Salamanders 3 - Taverzo VR 15 feb 19:45 Alexandria ' Docos VR 15 feb 20:00 Vriendenschaar 4 - Xerxes VR 08 mrt 19:45 Alexandria ' Salamanders VR 08 mrt 20:00 Docos 2 - Vriendenschaar VR 08 mrt 20:15 Taverzo 4 - Xerxes DO 14 mrt 20:00 Xerxes 1 - Docos VR 15 mrt 20:00 Salamanders 3 - Vriendenschaar VR 15 mrt 20:15 Taverzo 4 - Alexandria ' DO 21 mrt 20:00 Xerxes 1 - Alexandria ' VR 22 mrt 20:00 Docos 2 - Salamanders VR 22 mrt 20:00 Vriendenschaar 4 - Taverzo VR 05 apr 20:00 Salamanders 3 - Xerxes VR 05 apr 20:15 Taverzo 4 - Docos VR 05 apr 19:45 Alexandria ' Vriendenschaar DO 11 apr 20:00 Xerxes 1 - Taverzo VR 12 apr 20:00 Salamanders 3 - Alexandria ' VR 12 apr 20:00 Vriendenschaar 4 - Docos VR 19 apr 20:00 Vriendenschaar 4 - Salamanders VR 19 apr 20:00 Docos 2 - Xerxes VR 19 apr 19:45 Alexandria ' Taverzo DO 25 apr 20:00 Xerxes 1 - Vriendenschaar VR 26 apr 20:15 Taverzo 4 - Salamanders VR 26 apr 20:00 Docos 2 - Alexandria ' Team Wedstrijd adres Plaats Tel. zaal Salamanders 3 Veenbes 17 WATERINGEN Docos 2 Hoge Morsweg 201 LEIDEN Taverzo 4 Dorpsstraat 33-A ZOETERMEER Xerxes 1 Japarastraat 2 ROTTERDAM Alexandria '66 1 Tattistraat 25-INGAN ROTTERDAM Vriendenschaar 4 Groen van Prinsterersngl 48-B GOUDA

16 T E A M 2 (2e klasse) NAAM VAN DE SPELERS BONDSNUMMER TELEFOON Michael van Nieuwkasteele (x) Sander Boomman Bas Haanskorf Jorrit Neleman Sandor van Zwam THUISWEDSTRIJDEN VRIJDAG aanvang uur WEDSTRIJDFORMULIEREN THUIS 3 Witte + gele formulier inleveren. Groene formulier aan tegenstander overhandigen. UIT 1 Het groene formulier wordt ontvangen van de tegenstander. NAAM TOTAAL Michael van Nieuwkasteele Sander Boomman Bas Haanskorf Jorrit Neleman Sandor van Zwam Dubbel Totaal 16

17 2e klasse - Poule F VR 01 feb 20:00 Overschie 3 - Alexandria ' VR 01 feb 20:00 Kwiek 1 - ATTC Evo-Repro VR 01 feb 20:00 SVN 1 - Pijnacker DI 05 feb 20:00 Pijnacker 2 - Overschie VR 08 feb 19:45 Alexandria ' Kwiek VR 08 feb 20:00 ATTC Evo-Repro 2 - SVN DI 12 feb 20:00 Pijnacker 2 - Kwiek VR 15 feb 19:45 Alexandria ' ATTC Evo-Repro VR 15 feb 20:00 SVN 1 - Overschie DI 05 mrt 20:00 Pijnacker 2 - Alexandria ' VR 08 mrt 20:00 Kwiek 1 - SVN VR 08 mrt 20:00 ATTC Evo-Repro 2 - Overschie VR 15 mrt 19:45 Alexandria ' SVN VR 15 mrt 20:00 Overschie 3 - Kwiek VR 15 mrt 20:00 ATTC Evo-Repro 2 - Pijnacker VR 22 mrt 20:00 Kwiek 1 - Alexandria ' VR 22 mrt 20:00 SVN 1 - ATTC Evo-Repro VR 22 mrt 20:00 Overschie 3 - Pijnacker DI 26 mrt 20:00 Pijnacker 2 - SVN VR 05 apr 19:45 Alexandria ' Overschie VR 05 apr 20:00 ATTC Evo-Repro 2 - Kwiek VR 12 apr 19:45 Alexandria ' Pijnacker VR 12 apr 20:00 SVN 1 - Kwiek VR 12 apr 20:00 Overschie 3 - ATTC Evo-Repro DI 16 apr 20:00 Pijnacker 2 - ATTC Evo-Repro VR 19 apr 20:00 SVN 1 - Alexandria ' VR 19 apr 20:00 Kwiek 1 - Overschie VR 26 apr 20:00 ATTC Evo-Repro 2 - Alexandria ' VR 26 apr 20:00 Kwiek 1 - Pijnacker VR 26 apr 20:00 Overschie 3 - SVN 1 - Team Wedstrijd adres Plaats Tel. zaal Pijnacker 2 Het Baken 2 PIJNACKER Overschie 3 Jan Steenstraat 28 ROTTERDAM Kwiek 1 JW Frisoweg 43-A WADDINXVEEN SVN 1 Wollegras 39 NAALDWIJK ATTC Evo-Repro 2 Marsdiep 7 ALPHEN AAN DEN RIJN

18 T E A M 3 (2 e klasse) NAAM VAN DE SPELERS BONDSNUMMER TELEFOON André Lignos (x) Denno Quak Gert-Jan Straatsma John Kiele THUISWEDSTRIJDEN VRIJDAG aanvang uur WEDSTRIJDFORMULIEREN THUIS 3 Witte + gele formulier inleveren. Groene formulier aan tegenstander overhandigen. UIT 1 Het groene formulier wordt ontvangen van de tegenstander. NAAM TOTAAL André Lignos Denno Quak Gert-Jan Straatsma John Kiele Dubbel Totaal 18

19 2e klasse - Poule B DI 29 jan 20:00 ATTC Evo-Repro 3 - Avanti VR 01 feb 19:45 Alexandria ' Flamingo's VR 01 feb 20:00 Drivers 4 - Vriendenschaar VR 08 feb 20:00 Flamingo's 1 - ATTC Evo-Repro VR 08 feb 20:00 Avanti 6 - Drivers VR 08 feb 20:00 Vriendenschaar 5 - Alexandria ' VR 15 feb 20:00 Flamingo's 1 - Avanti VR 15 feb 20:00 Vriendenschaar 5 - ATTC Evo-Repro VR 15 feb 20:00 Drivers 4 - Alexandria ' DI 05 mrt 20:00 ATTC Evo-Repro 3 - Drivers VR 08 mrt 20:00 Vriendenschaar 5 - Flamingo's VR 08 mrt 20:00 Avanti 6 - Alexandria ' VR 15 mrt 20:00 Flamingo's 1 - Drivers VR 15 mrt 19:45 Alexandria ' ATTC Evo-Repro VR 15 mrt 20:00 Avanti 6 - Vriendenschaar DI 19 mrt 20:00 ATTC Evo-Repro 3 - Flamingo's VR 22 mrt 20:00 Drivers 4 - Avanti VR 22 mrt 19:45 Alexandria ' Vriendenschaar VR 29 mrt 20:00 Avanti 6 - Flamingo's VR 05 apr 20:00 Flamingo's 1 - Alexandria ' VR 05 apr 20:00 Avanti 6 - ATTC Evo-Repro VR 05 apr 20:00 Vriendenschaar 5 - Drivers VR 12 apr 20:00 Flamingo's 1 - Vriendenschaar VR 12 apr 20:00 Drivers 4 - ATTC Evo-Repro VR 12 apr 19:45 Alexandria ' Avanti DI 16 apr 20:00 ATTC Evo-Repro 3 - Alexandria ' VR 19 apr 20:00 Drivers 4 - Flamingo's VR 19 apr 20:00 Vriendenschaar 5 - Avanti DI 23 apr 20:00 ATTC Evo-Repro 3 - Vriendenschaar VR 26 apr 19:45 Alexandria ' Drivers 4 - Team Wedstrijd adres Plaats Tel. zaal Avanti 6 Sportparklaan 2 HAZERSWOUDE DORP Flamingo's 1 A Gerridsz de Vrijestr 1 GOUDA Drivers 4 Rijnstraat 1-A HARDINXVELD-G ATTC Evo-Repro 3 Marsdiep 7 ALPHEN AD RIJN Alexandria '66 3 Tattistraat 25 ROTTERDAM Vriendenschaar 5 Grvan Prinsterersngl 48-B GOUDA

20 T E A M 4 (2e klasse) NAAM VAN DE SPELERS BONDSNUMMER TELEFOON Eric Thijssen (x) Cuma Kondu Jason Li Ben van der Wal THUISWEDSTRIJDEN VRIJDAG aanvang uur WEDSTRIJDFORMULIEREN THUIS 3 Witte + gele formulier inleveren. Groene formulier aan tegenstander overhandigen. UIT 1 Het groene formulier wordt ontvangen van de tegenstander. NAAM TOTAAL Eric Thijssen Cuma Kondu Jason Li Ben van der Wal Dubbel Totaal 20

21 2e klasse - Poule D DI 29 jan 20:15 DOING 1 - Reflex (L) VR 01 feb 20:00 Rijnsoever 3 - Shot ' VR 01 feb 19:45 Alexandria ' Phoenix MA 04 feb 20:00 Reflex (L) 1 - Rijnsoever VR 08 feb 20:00 Phoenix 3 - DOING ZA 09 feb 14:00 Shot ' Alexandria ' MA 11 feb 20:00 Reflex (L) 1 - Alexandria ' DI 12 feb 20:15 DOING 1 - Rijnsoever ZA 16 feb 14:00 Shot ' Phoenix MA 04 mrt 20:00 Reflex (L) 1 - Shot ' VR 08 mrt 19:45 Alexandria ' DOING VR 08 mrt 20:00 Phoenix 3 - Rijnsoever VR 15 mrt 20:00 Rijnsoever 3 - Alexandria ' VR 15 mrt 20:00 Phoenix 3 - Reflex (L) ZA 16 mrt 14:00 Shot ' DOING DI 19 mrt 20:15 DOING 1 - Phoenix VR 22 mrt 19:45 Alexandria ' Shot ' VR 22 mrt 20:00 Rijnsoever 3 - Reflex (L) MA 25 mrt 20:00 Reflex (L) 1 - DOING ZA 30 mrt 14:00 Shot ' Rijnsoever VR 05 apr 20:00 Phoenix 3 - Alexandria ' DI 09 apr 20:15 DOING 1 - Alexandria ' VR 12 apr 20:00 Rijnsoever 3 - Phoenix ZA 13 apr 14:00 Shot ' Reflex (L) MA 15 apr 20:00 Reflex (L) 1 - Phoenix DI 16 apr 20:15 DOING 1 - Shot ' VR 19 apr 19:45 Alexandria ' Rijnsoever VR 26 apr 20:00 Phoenix 3 - Shot ' VR 26 apr 19:45 Alexandria ' Reflex (L) VR 26 apr 20:00 Rijnsoever 3 - DOING 1 - Team Wedstrijd adres Plaats Tel. zaal Rijnsoever 3 Sandtlaan 54 KATWIJK ZH Shot '65 3 Beneluxlaan 60 ZWIJNDRECHT Reflex (L) 1 Ruishornlaan 25 LISSE DOING 1 Forelsloot 5 ZOETERMEER Phoenix 3 Sportring 1 DELFT

22 T E A M 5 (3 e klasse) NAAM VAN DE SPELERS BONDSNUMMER TELEFOON Simone Hachmang - Vogel (x) Jeroen Pol Terence Fransen Frans aan de Wiel THUISWEDSTRIJDEN DINSDAG aanvang uur WEDSTRIJDFORMULIEREN THUIS 3 UIT Witte + gele formulier inleveren. Groene formulier aan tegenstander overhandigen. Het groene formulier wordt ontvangen van de tegenstander. NAAM TOTAAL Simone Hachmang-Vogel (x) Jeroen Pol Terence Fransen Frans aan de Wiel Dubbel Totaal 22

23 3e klasse - Poule A MA 28 jan 20:00 Trefpunt 1 - TOGB DI 29 jan 19:45 Alexandria ' TOP VR 01 feb 20:00 SVN 2 - Xerxes DO 07 feb 20:00 Xerxes 4 - Trefpunt VR 08 feb 20:15 TOGB 2 - Alexandria ' VR 08 feb 20:00 TOP 2 - SVN DO 14 feb 20:00 Xerxes 4 - Alexandria ' VR 15 feb 20:15 TOGB 2 - TOP VR 15 feb 20:00 SVN 2 - Trefpunt DI 05 mrt 19:45 Alexandria ' SVN DO 07 mrt 20:00 Xerxes 4 - TOGB VR 08 mrt 20:00 TOP 2 - Trefpunt MA 11 mrt 20:00 Trefpunt 1 - Alexandria ' VR 15 mrt 20:15 TOGB 2 - SVN VR 15 mrt 20:00 TOP 2 - Xerxes MA 18 mrt 20:00 Trefpunt 1 - Xerxes DI 19 mrt 19:45 Alexandria ' TOGB VR 22 mrt 20:00 SVN 2 - TOP DO 28 mrt 20:00 Xerxes 4 - SVN VR 05 apr 20:15 TOGB 2 - Trefpunt VR 05 apr 20:00 TOP 2 - Alexandria ' MA 08 apr 20:00 Trefpunt 1 - TOP VR 12 apr 20:15 TOGB 2 - Xerxes VR 12 apr 20:00 SVN 2 - Alexandria ' DI 16 apr 19:45 Alexandria ' Trefpunt DO 18 apr 20:00 Xerxes 4 - TOP VR 19 apr 20:00 SVN 2 - TOGB MA 22 apr 20:00 Trefpunt 1 - SVN DI 23 apr 19:45 Alexandria ' Xerxes VR 26 apr 20:00 TOP 2 - TOGB 2 - Team Wedstrijd adres Plaats Tel. zaal TOGB 2 Het Hoge Land 7 BERKEL EN RODENRIJS TOP 2 Julianalaan 65 HAASTRECHT Trefpunt 1 Krimpenerbosweg 2-A KRIMPEN AAN DEN IJSSEL Xerxes 4 Japarastraat 2 ROTTERDAM SVN 2 Wollegras 39 NAALDWIJK

Najaarscompetitie 2013: Competitieprogramma Senioren TOP klasse

Najaarscompetitie 2013: Competitieprogramma Senioren TOP klasse Hoofdklasse - Poule A 10101 VR 13 sep 20:00 ATTC Evo-Repro 1 - Alexandria '66 1 10104 VR 13 sep 20:00 Avanti 4 - De Sprint 2 10102 ZA 14 sep 17:00 Docos-wolkyshop.nl 1 - NTTC 1 10103 ZA 14 sep 16:00 Scyedam

Nadere informatie

Competitieboekje. Jeugd TOG Maassluis. Voorjaar 2016

Competitieboekje. Jeugd TOG Maassluis. Voorjaar 2016 Competitieboekje Jeugd TOG Maassluis Inhoudsopgave Algemene informatie... 3 Jeugd competitie... 4 Afspraken voor de competitie... 5 Team indelingen... 7 Competitie indelingen... 8 TOG 1... 9 TOG 2... 9

Nadere informatie

Inleiding: onderstaand ziet u het NTTB-competitieboek van de afdeling Gelre voor de jeugd en senioren voor het voorjaar van 2016

Inleiding: onderstaand ziet u het NTTB-competitieboek van de afdeling Gelre voor de jeugd en senioren voor het voorjaar van 2016 Inleiding: onderstaand ziet u het NTTB-competitieboek van de afdeling Gelre voor de jeugd en senioren voor het voorjaar van 2016 Uitslagen inbrengen in NAS De verenigingen dienen er voor te zorgen dat

Nadere informatie

COMPETITIEBOEK SENIOREN AFDELING GELRE. Najaarscompetitie 2016

COMPETITIEBOEK SENIOREN AFDELING GELRE. Najaarscompetitie 2016 COMPETITIEBOEK SENIOREN AFDELING GELRE Najaarscompetitie 2016 Versie 1.2, 24 augustus 2016 Inleiding Voor u ligt het competitieboek voor de najaarscompetitie 2016. Hierin vindt u veel informatie over de

Nadere informatie

Opgericht 28 september 1950 Koninklijke goedkeuring 17 december 1973 K.v.K. Rotterdam nr

Opgericht 28 september 1950 Koninklijke goedkeuring 17 december 1973 K.v.K. Rotterdam nr Opgericht 28 september 1950 Koninklijke goedkeuring 17 december 1973 K.v.K. Rotterdam nr. 40385765 Secretariaat en verenigingsadres: Bart Dijkman Carderie 27 3142 BA Maassluis Tel: 010-5922831 Competitieboekje

Nadere informatie

1.PROMOTIE-/DEGRADATIEREGELING

1.PROMOTIE-/DEGRADATIEREGELING 1.PROMOTIE-/DEGRADATIEREGELING Aan het eind van de afgelopen competitie werden wij geconfronteerd met de volgende zaken: Er degradeerden meer teams uit de 3 e divisie dan er vanuit de 1 e klasse mogen

Nadere informatie

1 Toepasbaarheid...2 1.1 Toepasbaarheid...2 1.2 Omvang en structuur van de afdelingscompetities...2

1 Toepasbaarheid...2 1.1 Toepasbaarheid...2 1.2 Omvang en structuur van de afdelingscompetities...2 AFDELINGSCOMPETITIEREGLEMENT NTTB AFDELING WEST Inhoudsopgave 1 Toepasbaarheid...2 1.1 Toepasbaarheid...2 1.2 Omvang en structuur van de afdelingscompetities...2 2 Gerechtigdheid tot spelen competitie...2

Nadere informatie

COMPETITIEBOEK SENIOREN & JEUGD NTTB / AFDELING OOST

COMPETITIEBOEK SENIOREN & JEUGD NTTB / AFDELING OOST COMPETITIEBOEK SENIOREN & JEUGD NTTB / AFDELING OOST NAJAAR 2016 Competitieleiders senioren: Hoofdklasse t/m 3e klasse ACL: Bert van der Tol Hietweideweg 64 7391 XX Twello 06-13638398 acl@nttb-oost.nl

Nadere informatie

COMPETITIEREGLEMENT NEDERLANDSE TAFELTENNISBOND AFDELING ZUIDWEST DEEL III

COMPETITIEREGLEMENT NEDERLANDSE TAFELTENNISBOND AFDELING ZUIDWEST DEEL III COMPETITIEREGLEMENT NEDERLANDSE TAFELTENNISBOND AFDELING ZUIDWEST DEEL III Uitgave juni 2002 Deel III. Reglement voor de afdelingscompetitie ZuidWest Daar waar in dit reglement staat vermeldt speler/hij

Nadere informatie

NEDERLANDSE TAFELTENNISBOND AFDELING MIDDEN. Seniorenbulletin. Zeist, juli 2013

NEDERLANDSE TAFELTENNISBOND AFDELING MIDDEN. Seniorenbulletin. Zeist, juli 2013 NEDERLANDSE TAFELTENNISBOND AFDELING MIDDEN Seniorenbulletin Zeist, juli 2013 Voorwoord Het indelen van de competitie is ieder seizoen opnieuw een complexe puzzel. Des te meer specifieke wensen daaraan

Nadere informatie

COMPETITIEREGLEMENT AFDELING LIMBURG

COMPETITIEREGLEMENT AFDELING LIMBURG COMPETITIEREGLEMENT (Deel III) AFDELING LIMBURG Werkgroep Competitiezaken Maurice Kemp, (Voorz.), Jan Krewinkel, (Secr.), Frank Moonen, (ACL), Wiel Schers (jeugdlicenties), Rik Wijnands, (Controle NAS)

Nadere informatie

Competitieboekje Jeugd. Najaar Tafeltennisvereniging T O G. Tot Ons Genoegen. Maassluis. Competitieboekje Jeugd Najaar 2014.

Competitieboekje Jeugd. Najaar Tafeltennisvereniging T O G. Tot Ons Genoegen. Maassluis. Competitieboekje Jeugd Najaar 2014. Tafeltennisvereniging T O G Tot Ons Genoegen Maassluis Competitieboekje Jeugd Blad: 1 Inhoudsopgave Algemene informatie... 3 Jeugd competitie... 4 Afspraken voor de competitie... 5 Team indelingen... 7

Nadere informatie

1 Toepasbaarheid Toepasbaarheid Omvang en structuur van de afdelingscompetities... 2

1 Toepasbaarheid Toepasbaarheid Omvang en structuur van de afdelingscompetities... 2 AFDELINGSCOMPETITIEREGLEMENT NTTB AFDELING WEST Inhoudsopgave 1 Toepasbaarheid... 2 1.1 Toepasbaarheid... 2 1.2 Omvang en structuur van de afdelingscompetities... 2 2 Gerechtigdheid tot spelen competitie...

Nadere informatie

COMPETITIEREGLEMENT VOOR DE AFDELINGSCOMPETITIE NEDERLANDSE TAFELTENNISBOND AFDELING ZUIDWEST DEEL III. mei 2001 (concept)

COMPETITIEREGLEMENT VOOR DE AFDELINGSCOMPETITIE NEDERLANDSE TAFELTENNISBOND AFDELING ZUIDWEST DEEL III. mei 2001 (concept) COMPETITIEREGLEMENT VOOR DE AFDELINGSCOMPETITIE NEDERLANDSE TAFELTENNISBOND AFDELING ZUIDWEST DEEL III mei 2001 (concept) Deel III. Reglement voor de afdelingscompetitie ZuidWest Daar waar in dit reglement

Nadere informatie

* * WEDSTRIJDREGLEMENT TTB DE BARONIE Versie 0809 TAFELTENNISBOND DE BARONIE - BREDA. Postgiro: nr. 2665278. Artikel 1 : Speelgerechtigdheid.

* * WEDSTRIJDREGLEMENT TTB DE BARONIE Versie 0809 TAFELTENNISBOND DE BARONIE - BREDA. Postgiro: nr. 2665278. Artikel 1 : Speelgerechtigdheid. TAFELTENNISBOND DE BARONIE - BREDA DE Postgiro: nr. 2665278 * * * WEDSTRIJDREGLEMENT TTB DE BARONIE Versie 0809 Artikel 1 : Speelgerechtigdheid. Alle leden van een bij de t.t.b. De Baronie (verder te noemen

Nadere informatie

NTTB AFDELING HOLLAND-NOORD AFDELINGSCOMPETITIEREGLEMENT

NTTB AFDELING HOLLAND-NOORD AFDELINGSCOMPETITIEREGLEMENT NTTB AFDELING HOLLAND-NOORD AFDELINGSCOMPETITIEREGLEMENT Uitgave mei 2016 Het competitiereglement bestaat uit 3 delen. Deel I en deel II zijn geldig voor alle competities. Deel III is geldig voor of de

Nadere informatie

Hans Vogelaar COMPETITIE INSTRUCTIE

Hans Vogelaar COMPETITIE INSTRUCTIE Hans Vogelaar COMPETITIE INSTRUCTIE Competitie instructie Een competitiewedstrijd wordt gespeeld door 3 personen en bestaat uit 3 singles per persoon op een avond en één dubbel. Bij een viermans team is

Nadere informatie

Informatie voor beginnende competitiespelers en hun ouders.

Informatie voor beginnende competitiespelers en hun ouders. Informatie voor beginnende competitiespelers en hun ouders. TTV Tanaka Wedstrijdsecretariaat jeugd: Van Genkstraat 20 Margriet van den Broek 4871 XA Etten-Leur Telefoon: 0165-383308 Telefoon: 076-5037306

Nadere informatie

DE SMOEZER Door eendrachtige Samenwerking met onderlinge eenheid zeer eervolle resultaten

DE SMOEZER Door eendrachtige Samenwerking met onderlinge eenheid zeer eervolle resultaten Tafeltennisvereniging Tot Ons Genoegen Berkel DE SMOEZER Door eendrachtige Samenwerking met onderlinge eenheid zeer eervolle resultaten Jaargang 38 nummer 3 Augustus 2015 Voorzitter Contributie/Ledenadm.

Nadere informatie

Competitieprogramma NTTB afdeling ZuidWest SEIZOEN 2015/2016 DEEL 1 (najaar 2015)

Competitieprogramma NTTB afdeling ZuidWest SEIZOEN 2015/2016 DEEL 1 (najaar 2015) Competitieprogramma NTTB afdeling ZuidWest SEIZOEN 2015/2016 DEEL 1 (najaar 2015) Competitieleiding Afdelingsmanager Sporttechnische zaken: Ineke de Graaf tel. 06-21282052 e-mail: graaf@nttb-zuidwest.nl

Nadere informatie

VRIJE CURACAOSE VOETBAL FEDERATIE WEDSTRIJDREGLEMENT SEIZOEN

VRIJE CURACAOSE VOETBAL FEDERATIE WEDSTRIJDREGLEMENT SEIZOEN VRIJE CURACAOSE VOETBAL FEDERATIE WEDSTRIJDREGLEMENT SEIZOEN 2006-2007 Art. 1 Algemeen De wedstrijden worden gespeeld volgens de regels van de FIFA, tenzij in het wedstrijdreglement anders wordt vermeld.

Nadere informatie

Competitie reglement Tafeltennis Liga Eindhoven

Competitie reglement Tafeltennis Liga Eindhoven Competitie reglement Tafeltennis Liga Eindhoven versie 2016-01 In de TLE wordt gespeeld naar de strekking van de tafeltennissport, daardoor zijn de belangrijkste regels van de ITTF en NTTB van toepassing.

Nadere informatie

INFORMATIE VOOR COACHES

INFORMATIE VOOR COACHES INFORMATIE VOOR COACHES JONGSTE JEUGD SEIZOEN 2012-2013 Inhoud 1. Speeldagenrooster Jongste Jeugd 2012-2013 pag. 2 2. Het wedstrijdprogramma pag. 2 3. Rijrooster pag. 3 4. Barrooster pag. 3 5. Digitaal

Nadere informatie

Competitiebulletin 10. Seizoen 2014/2015. 13 oktober 2014

Competitiebulletin 10. Seizoen 2014/2015. 13 oktober 2014 Seizoen 2014/2015 13 oktober 2014 1 Werkgroep eredivisie Mededeling scheidsrechterscommissie De competitie voor het najaar is inmiddels bijna voor de helft verspeeld. Zoals spelers en toeschouwers bij

Nadere informatie

Uw bestuur wenst u allen een gezond en voorspoedig 2010

Uw bestuur wenst u allen een gezond en voorspoedig 2010 Tafeltennisvereniging ILAC F.W. Reitzstraat 60 Gouda 0182 520728 Jaargang 7, nummer 1-12 januari 2010 http://www.nttb.nl/ilac/ * ilac@planet.nl Uw bestuur wenst u allen een gezond en voorspoedig 2010 Bij

Nadere informatie

Senioren / junioren programma seizoen najaar 2016

Senioren / junioren programma seizoen najaar 2016 Senioren / junioren programma seizoen najaar 2016 Voorwoord: Als extra service geeft TTV Waalwijk dit competitieprogrammaboekje uit. Naast wat algemene informatie staan hierin ook de wedstrijdschema s.

Nadere informatie

afdeling Midden Nederland Toelichting

afdeling Midden Nederland Toelichting afdeling Midden Nederland Toelichting Jeugdcompetitie najaar 2015 Jeugdcompetitie Hilversum, 1 augustus 2015 Algemeen De indeling van de teams en de wedstrijdprogramma s van de najaars-jeugdcompetitie

Nadere informatie

Opgericht 28 september 1950 Koninklijke goedkeuring 17 december 1973 K.v.K. Rotterdam nr

Opgericht 28 september 1950 Koninklijke goedkeuring 17 december 1973 K.v.K. Rotterdam nr Opgericht 28 september 1950 Koninklijke goedkeuring 17 december 1973 K.v.K. Rotterdam nr. 40385765 Secretariaat en verenigingsadres: Bart Dijkman Carderie 27 3142 BA Maassluis Tel: 010-5922831 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Afdelingscompetities in de afdeling West jeugdcompetitie duo-competitie senioren reguliere competitie senioren

Afdelingscompetities in de afdeling West jeugdcompetitie duo-competitie senioren reguliere competitie senioren Afdelingscompetities in de afdeling West jeugdcompetitie duo-competitie senioren reguliere competitie senioren 1 1. INHOUDSOPGAVE pag. 1. Inhoudsopgave 2 2. Belangrijke adressen 3 3. Uitslagendienst (NAS

Nadere informatie

afdeling Midden Nederland Toelichting

afdeling Midden Nederland Toelichting afdeling Midden Nederland Toelichting Jeugdcompetitie voorjaar 2016 Jeugdcompetitie Hilversum, 25 januari 2016 Algemeen De indeling van de teams en de wedstrijdprogramma s van de voorjaars-jeugdcompetitie

Nadere informatie

Voorwoord van de voorzitter

Voorwoord van de voorzitter Training en Competitieboekje Jeugd 1 Inhoudsopgave Voorwoord van de voorzitter... 3 Trainingen... 4 Competitie... 5 Huisregels competitie... 5 Begeleiding... 5 Verzetten van wedstrijden... 6 Zaalop- en

Nadere informatie

In dit boekje staat alles te lezen wat je over de competitie moet weten.

In dit boekje staat alles te lezen wat je over de competitie moet weten. Beste competitiespeler, In dit boekje staat alles te lezen wat je over de competitie moet weten. Op de captainsavond (een avond in de week voorafgaande aan de competitie, tijdig aangegeven op de site)

Nadere informatie

JUNIOREN EN SENIOREN

JUNIOREN EN SENIOREN INFORMATIE VOOR COACHES JUNIOREN EN SENIOREN SEIZOEN 2012-2013 Inhoud 1. Speeldagenrooster 2012-2013 pag. 2 2. Het wedstrijdprogramma pag. 2 3. Rijrooster pag. 3 4. Barrooster pag. 3 5. De blokken met

Nadere informatie

Competitiereglement Moergestelse dartcompetitie

Competitiereglement Moergestelse dartcompetitie Competitiereglement Moergestelse dartcompetitie 1.1 Voorwaarden teams. 1.1.1 Uit hun midden wijzen de spelers van een team een captain aan. Deze wordt beschouwd als de contactpersoon voor het team. Mededelingen

Nadere informatie

Regio Centrum Website: http://www.badminton.nl/centrum/nieuws

Regio Centrum Website: http://www.badminton.nl/centrum/nieuws Regio Centrum Website: http://www.badminton.nl/centrum/nieuws Informatie voor bij de Junioren competitie Seizoen 2014-2015 VERSIE 9 september 2014 Competitie Software Ook dit jaar wordt er voor de competitie

Nadere informatie

Competitieprogramma NTTB afdeling ZuidWest SEIZOEN 2016/2076 DEEL 1 (najaar 2016)

Competitieprogramma NTTB afdeling ZuidWest SEIZOEN 2016/2076 DEEL 1 (najaar 2016) Competitieprogramma NTTB afdeling ZuidWest SEIZOEN 2016/2076 DEEL 1 (najaar 2016) Competitieleiding Afdelingsmanager Sporttechnische zaken: Ineke de Graaf tel. 06-21282052 e-mail: graaf@nttb-zuidwest.nl

Nadere informatie

KNLTB DISTRICT ROTTERDAM 2015

KNLTB DISTRICT ROTTERDAM 2015 KNLTB DISTRICT ROTTERDAM 2015 Wedstrijdbulletin Districtscompetitie Rotterdam 2015 INHOUDSOPGAVE pagina Voorwoord 2 Alle informatie over competitiesoorten en competitiedata 3 Belangrijke zaken die u moet

Nadere informatie

KNLTB DISTRICT ROTTERDAM 2014

KNLTB DISTRICT ROTTERDAM 2014 KNLTB DISTRICT ROTTERDAM 2014 Wedstrijdbulletin Districtscompetitie Rotterdam 2014 INHOUDSOPGAVE pagina Voorwoord 2 Alle informatie over competitiesoorten en competitiedata 3 Belangrijke zaken die u moet

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Weerter Poolbiljart Bond v

Huishoudelijk Reglement Weerter Poolbiljart Bond v Huishoudelijk Reglement v 2012-09-16 01. Aanmelding van teams Aanmelding van teams dient te gebeuren op de voorlaatste vrijdag van de maand augustus. Dit dient te gebeuren bij grote voorkeur via de website

Nadere informatie

World Tour en competitie informatie 2014

World Tour en competitie informatie 2014 World Tour en competitie informatie 2014 Vanaf 1 september 2013 is er veel veranderd in tennislandschap: het eerste deel van de Tenniskids World Tour is succesvol van start gegaan. Van 1 t/m 15 januari

Nadere informatie

BEDRIJVENCOMPETITIE

BEDRIJVENCOMPETITIE BEDRIJVENCOMPETITIE 2014 2015 Squash Almere Marathonlaan 20 1318 EE Almere 036 5329029 Inhoudsopgave Squash Almere en de Bedrijvencompetitie... 3 Bedrijvencompetitie... 3 Wedstrijdreglement... 4 Het team...

Nadere informatie

REGLEMENT VAN WEDSTRIJDEN & COMPETITIES ZEEUWSE DARTS FEDERATIE

REGLEMENT VAN WEDSTRIJDEN & COMPETITIES ZEEUWSE DARTS FEDERATIE ORGANISATIE Artikel 1 1. In de periode van 1 september tot 1 juni van het daaropvolgende jaar wordt een competitie georganiseerd, hierna te noemen de officiële competitie. 2. De door de ZDF georganiseerde

Nadere informatie

Captains-informatie voorjaarscompetitie 2016

Captains-informatie voorjaarscompetitie 2016 Captains-informatie voorjaarscompetitie 2016 Deze brief bevat informatie welke nuttig is voor een goed verloop van de competitie. Let op: Begeleiding van jeugdteams bij thuis- en uitwedstrijden is verplicht

Nadere informatie

Competitieleiders: Carla Evers tel & Willem Gütlich Tel

Competitieleiders: Carla Evers tel & Willem Gütlich Tel COMPETITIEBOEK SENIOREN NTTB AFDELING OOST VOORJAAR 2011 Competitieleiders: Carla Evers tel. 06-13420002 rcl@nttb-oost.nl & Willem Gütlich Tel. 06-20636172 acl@nttb-oost.nl INLEIDING Voor u ligt het competitieboek

Nadere informatie

NoBraGolf Nederland Competitie. De gezelligste golfcompetitie van Nederland!

NoBraGolf Nederland Competitie. De gezelligste golfcompetitie van Nederland! NoBraGolf Nederland Competitie De gezelligste golfcompetitie van Nederland! NoBraGolf Competitie Wedstrijdreglement Stableford, 18 holes Seizoen 2016 Wedstrijdreglement Stableford, 2016 NoBraGolf Competitie

Nadere informatie

KNLTB REGIO NOORDWEST INFORMATIE REGIO WINTER BUITEN COMPETITIE 2014-2015

KNLTB REGIO NOORDWEST INFORMATIE REGIO WINTER BUITEN COMPETITIE 2014-2015 KNLTB REGIO NOORDWEST INFORMATIE REGIO WINTER BUITEN COMPETITIE 2014-2015 De Regio Winter Buiten Competitie (RWBC) gaat in november 2014 weer van start en wordt gespeeld in de maanden november, december

Nadere informatie

DZS RECREATIE FUTSAL DORDRECHT. DZS Regelement seizoen 2016/2017 uitgave

DZS RECREATIE FUTSAL DORDRECHT. DZS Regelement seizoen 2016/2017 uitgave Dordtse Zaalvoetbal Stichting DZS Regelement seizoen 2016/2017 uitgave 14-03-2016. Inschrijving Indien vóór de eerste competitiewedstrijd niet aan alle financiële verplichtingen is voldaan kan de wedstrijd

Nadere informatie

Voorwoord. Donderdag 26 mei en vrijdag 27 mei 2016

Voorwoord. Donderdag 26 mei en vrijdag 27 mei 2016 Voorwoord Nu alvast wil de Commissie Veldhovense Schoolverlaters Sportdagen eenieder welkom heten op het Peanutbaltoernooi, dat dit jaar voor de 30 e keer gehouden gaat worden op: Donderdag 26 mei en vrijdag

Nadere informatie

Reglement NK Sevens Seizoen

Reglement NK Sevens Seizoen Reglement NK Sevens Seizoen 2015-2016 Pagina 1 van 6 Inhoudsopgave Inhoud Inhoudsopgave... 2 Artikel 1 Algemeen... 3 Artikel 2 Inschrijving... 3 Artikel 3 Kwalificatie... 4 Artikel 4 Toernooireglement...

Nadere informatie

Reglement Café Geert Cup

Reglement Café Geert Cup Reglement Café Geert Cup Inhoudsopgave Wedstrijdbanen... 2 Afspraken mbt inschrijving en afmeldingen... 3 Competitiewedstrijden... 4 Competitie verloop... 5 Scheidsrechters... 7 Competitiewedstrijd...

Nadere informatie

Wijziging Bondscompetitiereglement

Wijziging Bondscompetitiereglement Agendapunt 12b. Wijziging Bondscompetitiereglement Aanleiding om het Bondscompetitiereglement (BCR) te wijzigen is dat bij de herziening van het Basis Regiocompetitiereglement (BRCR) een aantal termen,

Nadere informatie

In principe wordt gespeeld volgens de reglementen en bepalingen van Badminton Nederland met de onderstaande aanvullingen c.q. afwijkingen.

In principe wordt gespeeld volgens de reglementen en bepalingen van Badminton Nederland met de onderstaande aanvullingen c.q. afwijkingen. REGELS VOOR DE HOEKSCHE WAARD COMPETITIE. In principe wordt gespeeld volgens de reglementen en bepalingen van Badminton Nederland met de onderstaande aanvullingen c.q. afwijkingen. Junioren: 1. BN-competitiespelers(sters)

Nadere informatie

SPELREGEL- + INFORMATIEBOEKJE. tafeltennis

SPELREGEL- + INFORMATIEBOEKJE. tafeltennis afdeling West SPELREGEL- + INFORMATIEBOEKJE tafeltennis voor de beginnende jeugd naar een idee van Vera Quispel 2005 Commissie PR en C, NTTB afdeling West 2 Voorwoord Dit boekje is gemaakt naar een origineel

Nadere informatie

[Werkgroep Competitiezaken] Richtlijnen Competitie

[Werkgroep Competitiezaken] Richtlijnen Competitie Richtlijnen Competitie VOORWOORD Onderstaand algemene informatie en richtlijnen voor een gestructureerd verloop van de competitie. Indien er vragen zijn, wordt u verzocht via e-mail contact op te nemen

Nadere informatie

TENNISCLUB T.C. HELIOS Postbus 5103, 6097 ZJ Heel, tel. clubgebouw

TENNISCLUB T.C. HELIOS Postbus 5103, 6097 ZJ Heel, tel. clubgebouw Aan: Seniorleden Betreft: Inschrijven voorjaarscompetitie 2015 Beste tennisvrienden, Bijgaand ontvangt u het inschrijfformulier voor de voorjaarscompetitie van het seizoen 2015. De wedstrijdcommissie nodigt

Nadere informatie

Reglement Streetsoccertoernooi 2017

Reglement Streetsoccertoernooi 2017 Reglement Streetsoccertoernooi 2017 De inschrijving voor deelname aan het Rotary streetsoccertoernooi 2017 verloopt via formdesk. De schoolsportcoordinator ontvangt de link waar men zich kan inschrijven.

Nadere informatie

Competitie handleiding voor captains LTVB

Competitie handleiding voor captains LTVB Competitie handleiding voor captains LTVB Inhoudsopgave 1. Introductie... 3 2. Verplichtingen van de captains op de competitiedag... 3 3. Tijdige aanwezigheid bij zowel thuis- als uitwedstrijden... 4 4.

Nadere informatie

COMPETITIEBOEK SENIOREN & JEUGD NTTB / AFDELING OOST

COMPETITIEBOEK SENIOREN & JEUGD NTTB / AFDELING OOST COMPETITIEBOEK SENIOREN & JEUGD NTTB / AFDELING OOST VOORJAAR 2017 Competitieleiders senioren: Hoofdklasse t/m 3e klasse ACL: Bert van der Tol Hietweideweg 64 7391 XX Twello 06-13638398 acl@nttb-oost.nl

Nadere informatie

DISTRICTSCOMPETITIE REGLEMENT. KNBB District Twente. (ingevolge artikel 7203 CR)

DISTRICTSCOMPETITIE REGLEMENT. KNBB District Twente. (ingevolge artikel 7203 CR) Pagina 1 van 11 DISTRICTSCOMPETITIE REGLEMENT KNBB District Twente 2017 2018 (ingevolge artikel 7203 CR) Pagina 2 van 11 Het Districtscompetitie Reglement KNBB Twente zijn in de loop van de tijd gewijzigd.

Nadere informatie

COMPETITIEREGLEMENT NEDERLANDSE TAFELTENNISBOND

COMPETITIEREGLEMENT NEDERLANDSE TAFELTENNISBOND COMPETITIEREGLEMENT NEDERLANDSE TAFELTENNISBOND Uitgave juli 2015 Deel I Hoofdstuk 1 Inleiding Artikel 1 Geldigheid van dit reglement 1. Dit reglement bestaat uit drie delen. Deel I en II zijn geldig voor

Nadere informatie

WEDSTRIJDREGLEMENT BEDRIJFSVOLLEYBALCOMPETITIE m.i.v. 2012

WEDSTRIJDREGLEMENT BEDRIJFSVOLLEYBALCOMPETITIE m.i.v. 2012 WEDSTRIJDREGLEMENT BEDRIJFSVOLLEYBALCOMPETITIE m.i.v. 2012 1. De spelleiding is in handen van het team genoemd op het speelschema. Genoemd team is verantwoordelijk voor het omroepen/afroepen van de wedstrijden

Nadere informatie

Reglement Eredivisie Heren 2016

Reglement Eredivisie Heren 2016 Reglement Eredivisie Heren 2016 KONINKLIJKE NEDERLANDSE LAWN TENNIS BOND REGLEMENT EREDIVISIE HEREN 2016 Koninklijke Nederlandse Lawn Tennis Bond Postbus 1617 3800 BP Amersfoort INHOUDSOPGAVE I. Algemene

Nadere informatie

KNLTB DISTRICT ZEELAND 2015

KNLTB DISTRICT ZEELAND 2015 KNLTB DISTRICT ZEELAND 2015 Wedstrijdbulletin Districtscompetitie Zeeland 2015 INHOUDSOPGAVE pagina Voorwoord 3 Alle informatie over competitiesoorten en competitiedata 4 Belangrijke zaken die u moet weten

Nadere informatie

Promotie-/degradatieregeling (senioren/vrouwen/jeugd) seizoen 2015/ 16

Promotie-/degradatieregeling (senioren/vrouwen/jeugd) seizoen 2015/ 16 Promotie-/degradatieregeling (senioren/vrouwen/jeugd) seizoen 2015/ 16 De data van de nacompetitie zijn onder voorbehoud. Zaterdagvoetbal - standaard 1e klasse (C) De kampioen promoveert naar de Hoofdklasse.

Nadere informatie

NoBraGolf Nederland Competitie. De gezelligste golfcompetitie van Nederland!

NoBraGolf Nederland Competitie. De gezelligste golfcompetitie van Nederland! NoBraGolf Nederland Competitie De gezelligste golfcompetitie van Nederland! NoBraGolf Competitie Wedstrijdreglement Matchplay Seizoen 2016 Wedstrijdreglement Matchplay, 2016 NoBraGolf Competitie Inhoud

Nadere informatie

- Richtlijn 3.2 Promotie-/degradatieregeling

- Richtlijn 3.2 Promotie-/degradatieregeling WR artikel 3.1.10.3 Jaarlijks, vóór aanvang van het seizoen, stelt de Organisator bij richtlijn vast: de promotie-/degradatieregeling en het aantal te spelen wedstrijden, aantal sets en/of te behalen punten

Nadere informatie

TENNISCLUB T.C. HELIOS Postbus ZJ-Heel, Heideweg BT- Heel tel. clubgebouw

TENNISCLUB T.C. HELIOS Postbus ZJ-Heel, Heideweg BT- Heel tel. clubgebouw Beste tennisvrienden, Het tennisseizoen 2015 is weer begonnen. Veel leden doen weer mee met de voorjaarscompetitie. Het lijkt nog heel ver weg maar toch is men bij de KNLTB al weer bezig met de voorbereidingen

Nadere informatie

Regionaal Reglement Teamcompetitie Pool West 3 (v2.4, juni 2015)

Regionaal Reglement Teamcompetitie Pool West 3 (v2.4, juni 2015) Regionaal Reglement Teamcompetitie Pool West 3 (v2.4, juni 2015) # Probleem/situatie Oplossing Sanctie 1 Team komt niet opdagen, wat dan? Wedstrijd dient in de regel te worden ingehaald binnen 3 speelweken.

Nadere informatie

NEDERLANDSE TAFELTENNISBOND Tuchtcommissie Zaaknummer:

NEDERLANDSE TAFELTENNISBOND Tuchtcommissie Zaaknummer: NEDERLANDSE TAFELTENNISBOND Tuchtcommissie Zaaknummer: 14-008 In de zaak tegen: UITSPRAAK Datum: 14 juli 2014 TTV D., team 3; De heer J.A. W., De heer F.J.C. R., De heer B. v. V., De heer P. P.. 1. Aangifte

Nadere informatie

REGIOCOMPETITIEREGLEMENT BADMINTON NEDERLAND

REGIOCOMPETITIEREGLEMENT BADMINTON NEDERLAND REGIOCOMPETITIEREGLEMENT BADMINTON NEDERLAND INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk I: Hoofdstuk II: Hoofdstuk III: Hoofdstuk IV: Hoofdstuk V: Definities, afkortingen en algemene bepalingen Art. 1: Definities en afkortingen

Nadere informatie

Regionaal Reglement Teamcompetitie Pool West 3 (v2.3, maart 2015)

Regionaal Reglement Teamcompetitie Pool West 3 (v2.3, maart 2015) Regionaal Reglement Teamcompetitie Pool West 3 (v2.3, maart 2015) # Probleem/situatie Oplossing Sanctie 1 Team komt niet opdagen, wat dan? Wedstrijd dient in de regel te worden ingehaald binnen 3 speelweken.

Nadere informatie

- Richtlijn 3.2 Promotie-/degradatieregeling

- Richtlijn 3.2 Promotie-/degradatieregeling WR artikel 3.1.10.3 Jaarlijks, vóór aanvang van het seizoen, stelt de Organisator bij richtlijn vast: de promotie-/degradatieregeling en het aantal te spelen wedstrijden, aantal sets en/of te behalen punten

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT RECREATIE ZAALVOETBAL ALKMAAR 2015-2016

HUISHOUDELIJK REGLEMENT RECREATIE ZAALVOETBAL ALKMAAR 2015-2016 HUISHOUDELIJK REGLEMENT RECREATIE ZAALVOETBAL ALKMAAR 2015-2016 1 1. SPELREGELS 1.1 Er wordt gespeeld volgens de door de KNVB opgestelde Handleiding voor Scheidsrechters Futsal, dd. Juli 2011. Echter m.u.v.

Nadere informatie

TAKEN TEAMLEIDER(S) Voor de wedstrijd Tijdens de wedstrijd Na de wedstrijd Overig

TAKEN TEAMLEIDER(S) Voor de wedstrijd Tijdens de wedstrijd Na de wedstrijd Overig TAKEN TEAMLEIDER(S) Wat moet een team zonder een teamleider? Zeker bij de jeugd is een teamleider onontbeerlijk. We kunnen dan ook niet genoeg benadrukken hoe belangrijk het is dat ouders deze taak op

Nadere informatie

JUNIOREN EN SENIOREN

JUNIOREN EN SENIOREN INFORMATIE VOOR COACHES JUNIOREN EN SENIOREN SEIZOEN 2013-2014 Inhoud 1. Hockeyclub Montfoort voor Sportiviteit & Respect pag. 2 2. Speeldagenroosters pag. 2 3. Het wedstrijdprogramma pag. 2 4. Rijrooster

Nadere informatie

Het Huisleaguereglement

Het Huisleaguereglement Het Huisleaguereglement Hoofdstuk 1: Algemene Bepalingen en Opzet. 1.1 1.1.2 1.1.3 1.2 Onder de huisleagues worden bowlingcompetities verstaan, die door Bowlingvereniging Leiderdorp (BVLD) worden georganiseerd.

Nadere informatie

Reglement Landelijke Competitie

Reglement Landelijke Competitie ORGANISATIE 1. De verantwoordelijkheid van de organisatie van de landelijke competitie voor selectieteams berust bij het bestuur van de NDB 2. Het bestuur stelt voor deze competitie een competitieleider

Nadere informatie

DEEL 5 Wedstrijdformulier

DEEL 5 Wedstrijdformulier DEEL 5 Wedstrijdformulier 1 VOOR DE WEDSTRIJD De teller moet controleren dat de regels en vakken van de wedstrijd, die wordt gespeeld, juist zijn ingevuld. Is dit niet het geval, dan moeten deze als volgt

Nadere informatie

Wedstrijdreglement BZA

Wedstrijdreglement BZA Wedstrijdreglement BZA Algemeen 1. Het Bedrijfs - & Zomeravondvoetbal 2013 - nader te noemen BZA wordt namens ZVV Urk door de Commissie Recreatief georganiseerd. De organisatie heeft het mandaat om beslissingen

Nadere informatie

A. Organisatie De Euregio squashcompetities worden georganiseerd door de Stichting Euregio Squash.

A. Organisatie De Euregio squashcompetities worden georganiseerd door de Stichting Euregio Squash. A. Organisatie De Euregio squashcompetities worden georganiseerd door de Stichting Euregio Squash. Competitieleider: Persoon (m/v) die de leiding heeft over de competitie in een bepaalde regio. Zie de

Nadere informatie

INFORMATIEBOEKJE VOOR TEAMCAPTAINS KNLTB VOORJAARSCOMPETITIE 2017

INFORMATIEBOEKJE VOOR TEAMCAPTAINS KNLTB VOORJAARSCOMPETITIE 2017 INFORMATIEBOEKJE VOOR TEAMCAPTAINS KNLTB VOORJAARSCOMPETITIE 2017 1 Beste teamcaptain, In dit boekje vind je alle informatie die nodig is om je team goed door de te leiden. Dit infoboekje, de reglementen,

Nadere informatie

INSCHRIJVING

INSCHRIJVING Besturen van verenigingen uitkomend met teams In regio Zuid Eindhoven, 30 september 2016 Onderwerp Regiobeker ZATERDAG Contactpersoon Wedstrijdwezen competitie.zuid@nevobo.nl 040-2381043 Geacht bestuur,

Nadere informatie

Richtlijnen Arbitrage NHC de IJssel

Richtlijnen Arbitrage NHC de IJssel Richtlijnen Arbitrage NHC de IJssel Versie 1.0 13 juni 2016 Inhoudsopgave 1. Richtlijnen Arbitrage NHC de IJssel...3 1.1. Behoefte aan scheidsrechters!...3 1.2. Hoe is de arbitrage geregeld bij NHC de

Nadere informatie

Voorwaarden en richtlijnen Opstapcompetitie. laagdrempelige competitie voor beginnende spelers

Voorwaarden en richtlijnen Opstapcompetitie. laagdrempelige competitie voor beginnende spelers Voorwaarden en richtlijnen Opstapcompetitie laagdrempelige competitie voor beginnende spelers INHOUDSOPGAVE INLEIDING... 3 H1 OPZET EN BEPALINGEN OPSTAPCOMPETITIE... 4 1.1 Doel... 4 1.1.1 Doel Badminton

Nadere informatie

KNLTB DISTRICT DEN HAAG 2015

KNLTB DISTRICT DEN HAAG 2015 KNLTB DISTRICT DEN HAAG 2015 Wedstrijdbulletin Districtscompetitie Den Haag 2015 INHOUDSOPGAVE pagina Voorwoord 2 Alle informatie over competitiesoorten en competitiedata 3 Belangrijke zaken die u moet

Nadere informatie

Informatie avond zaalhockey 02 december 2010

Informatie avond zaalhockey 02 december 2010 Informatie avond zaalhockey 02 december 2010 AGENDA 1e deel van de avond: Mededelingen Zaalleiding Scheidsrechters Wedstrijdformulieren Afgelastingen Boete maatregel Mededelingen Vragen en of opmerkingen

Nadere informatie

Hierbij nodigen wij u uit tot inschrijving van heren-, dames of mixedteams voor de scratch en/of handicapeditie van de Ton Zandboer Cup.

Hierbij nodigen wij u uit tot inschrijving van heren-, dames of mixedteams voor de scratch en/of handicapeditie van de Ton Zandboer Cup. Ton Zandboer Cup 2016 Landjuweel 62 Postbus 326 Tel. 0318-559343 Internet: www.bowlen.nl Ons kenmerk: 3905 PH Veenendaal 3900 AH Veenendaal Fax. 0318-559349 E-mail: info@bowlen.nl

Nadere informatie

TOERNOOIREGLEMENT PETANQUE, BIJLAGE 01: REGLEMENT NATIONALE PETANQUE COMPETITIE (NPC)

TOERNOOIREGLEMENT PETANQUE, BIJLAGE 01: REGLEMENT NATIONALE PETANQUE COMPETITIE (NPC) TOERNOOIREGLEMENT PETANQUE, BIJLAGE 01: REGLEMENT NATIONALE PETANQUE COMPETITIE (NPC) Vastgesteld door de bondsvergadering van 28 mei 2016; Inwerking tredend op 1 juli 2016 Voor zover in deze bijlage niet

Nadere informatie

Een nieuwe herfst, een nieuwe kans op weer een succesvolle, prettige competitie. De redactie wenst iedereen een voorspoedige competitie! Succes!

Een nieuwe herfst, een nieuwe kans op weer een succesvolle, prettige competitie. De redactie wenst iedereen een voorspoedige competitie! Succes! editie: nummer 36 september 2013 redactie: Frans Meijer Wim Schuurs Beste clubleden, Secretariaat: Lelieveld 51 2914CD Nieuwerkerk aan den IJssel Wedstrijdsecretariaat: Clazina Kouwenbergzoom 242 3065

Nadere informatie

Reglement Nacompetities seizoen

Reglement Nacompetities seizoen Reglement Nacompetities seizoen 2009-2010 Met ingang van het huidige seizoen zal er voor wat betreft de verstrekking van informatie aan deelnemende verenigingen, scheidsrechters en andere belanghebbenden

Nadere informatie

COMPETITIE REGLEMENT 2013-2014

COMPETITIE REGLEMENT 2013-2014 COMPETITIE REGLEMENT 2013-2014 ALGEMENE BEPALINGEN BEGRIPSBEPALINGEN ARTIKEL 1 Voor de reguliere competitie zijn de algemene bepalingen van het competitiereglement van toepassing. Het competitiereglement

Nadere informatie

1. Organisatie futsalcommissie

1. Organisatie futsalcommissie 1. Organisatie futsalcommissie Futsalcommissie De futsalcommissie vormt binnen Excelsior 31 het bestuur van het futsal, en bepaalt het beleid binnen het futsal van Excelsior 31. Hiervoor wordt maandelijks

Nadere informatie

Partijen per wedstrijd samenstelling teams (H II RCR)

Partijen per wedstrijd samenstelling teams (H II RCR) AANVULLENDE BEPALINGEN OP HET REGIO COMPETITIE REGLEMENT VOOR REGIO LIMBURG 2015 Voor de regio competitie van Regio Limburg van Badminton Nederland is het Regio Competitie Reglement van toepassing inclusief

Nadere informatie

Handleiding voor nieuwe leden en teams (jeugd/dames/heren) van ZvWeert

Handleiding voor nieuwe leden en teams (jeugd/dames/heren) van ZvWeert Handleiding voor nieuwe leden en teams (jeugd/dames/heren) van ZvWeert 1. Aanmelding - Iedere speler van het team dient aangemeld te worden middels een aanmeldingsformulier. Dit aanmeldingsformulier is

Nadere informatie

In dit boekje vind je alle informatie die je nodig hebt om voor jouw team tijdens de KNLTB-competitie in goede banen te leiden.

In dit boekje vind je alle informatie die je nodig hebt om voor jouw team tijdens de KNLTB-competitie in goede banen te leiden. Info voor teamcaptains KNLTB-competitie In dit boekje vind je alle informatie die je nodig hebt om voor jouw team tijdens de KNLTB-competitie in goede banen te leiden. Alle Bijlagen en ook dit document

Nadere informatie

A. Organisatie De Euregio Squash Competities worden georganiseerd door de Stichting Euregio Squash.

A. Organisatie De Euregio Squash Competities worden georganiseerd door de Stichting Euregio Squash. A. Organisatie De Euregio Squash Competities worden georganiseerd door de Stichting Euregio Squash. Competitieleider: Degene die de leiding heeft over de Euregio Squash Competitie in een bepaalde regio.

Nadere informatie

INSCHRIJVING

INSCHRIJVING Besturen van verenigingen uitkomend met teams In regio Zuid Eindhoven, 30 september 2016 Onderwerp Regiobeker ZONDAG Contactpersoon Wedstrijdwezen competitie.zuid@nevobo.nl 040-2381043 Geacht bestuur,

Nadere informatie

Dames Jeugd Challenge

Dames Jeugd Challenge Dames Jeugd Challenge < 16 jaar, < 14 jaar, < 12 jaar Speelschema Ronde 1 = nr. 2 voorgaande challenge nummer 3 voorgaande challenge Ronde 2 = verliezer ronde 1 winnaar voorgaande challenge Ronde 3 = winnaar

Nadere informatie

Concept Promotie- en degradatieregeling seizoen 2017/2018 Versie 28 juni 2017

Concept Promotie- en degradatieregeling seizoen 2017/2018 Versie 28 juni 2017 Concept Promotie- en degradatieregeling seizoen 2017/2018 Versie 28 juni 2017 Eredivisie dames Er wordt na de reguliere competitie als volgt een nacompetitie gespeeld. Nacompetitie kampioenspoule Ronde

Nadere informatie

NATIONAAL WEDSTRIJDFORMULIER

NATIONAAL WEDSTRIJDFORMULIER NATIONAAL WEDSTRIJDFORMULIER INHOUDSOPGAVE Verkleinde uitgave van wedstrijdformulier 3 I Voor de wedstrijd A Bovenkant van het formulier 4 B Rechteronderkant formulier 4 C Goedkeuring 5 II Na de toss voor

Nadere informatie