Competitieboek Senioren Reguliere competitie Voorjaar 2013

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Competitieboek Senioren Reguliere competitie Voorjaar 2013"

Transcriptie

1 Competitieboek Senioren Reguliere competitie Voorjaar 2013

2 VOORWOORD Hierbij tref je het competitieboekje aan voor de voorjaarscompetitie Dit boekje informeert je over de reguliere competitie. Controleer in dit boekje je bondsnummer en telefoonnummer. Eventuele fouten en/of veranderingen kun je doorgeven aan: Wedstrijdsecretaris Senioren Barth van der Leck Veel succes en veel speelplezier in de voorjaarscompetitie Voor het laatste nieuws: 2

3 Barhulp Net als bij de vorige competitie zijn alle teams ingedeeld om 1 keer op de dinsdag, woensdag of vrijdagavond de vaste barwacht te helpen! Dit zijn de drukste avonden en dan kan de vaste barwacht het niet alleen af... Er is een tekort aan vrijwilligers die de zaal open kunnen doen en bardienst willen/kunnen draaien. Vooral op de competitieavonden is het te druk om alleen bardienst te draaien. Maar er zijn wel 3 competitieavonden waarbij iedereen graag wil spelen, maar dan moet er wel iemand zijn die de zaal open kan doen en de bar kan bemannen. De vaste bardienst is verantwoordelijk voor het reilen en zeilen, maar de barhulp kan helpen met koffie/thee en limonade inschenken, opruimen enz. Met aanvang van de wedstrijden is het druk met de koffie, tussen de wedstrijden met de pauze met inschenken van de drankjes en na de wedstrijden drankjes en versnaperingen. Tussendoor kan er naar de wedstrijden gekeken worden. Barhulp is wenselijk vanaf uur, voordat alle teams binnen komen tot de wedstrijden afgelopen zijn. Ieder team komt 1 keer per seizoen aan de beurt, per team kan zelf bekeken worden wie achter de bar gaat helpen, er is een indeling gemaakt wanneer het team thuis speelt zodat de derde of vierde persoon kan kijken en helpen. Bij kleine teams is dit lastiger en kan er eventueel op een andere avond geholpen worden, sommige teams zijn al op een andere avond ingedeeld (zie schema). Als het niet uitkomt, dan graag zelf ruilen met een ander team. Zijn er mensen die graag vaker willen helpen (bijv. voor teams waarbij het lastig is om te helpen) dan kunnen zij zich bij Paul Sohier opgeven. groeten, het bestuur 3

4 s = senioren reguliere competitie, d = senioren duo competitie s1 is dus regulier team 1, d6 is duoteam 6 enzovoorts Bardienst dinsdag 29-jan s1 woensdag 30-jan d9 vrijdag 1-feb s3 dinsdag 5-feb s6 woensdag 6-feb d1 vrijdag 8-feb s8 dinsdag 12-feb s7 woensdag 13-feb d15 vrijdag 15-feb s1 dinsdag 5-mrt s10 woensdag 6-mrt geen vrijdag 8-mrt d7 dinsdag 12-mrt s9 woensdag 13-mrt d11 vrijdag 15-mrt s2 dinsdag 19-mrt d16 woensdag 20-mrt d12 vrijdag 22-mrt s4 dinsdag 26-mrt d14 woensdag 27-mrt geen vrijdag 29-mrt geen vrijdag 5-apr d6 dinsdag 9-apr d10 woensdag 10-apr d1 vrijdag 12-apr d13 dinsdag 16-apr d4 woensdag 17-apr geen vrijdag 19-apr d7 dinsdag 23-apr d3 woensdag 24-apr d9 vrijdag 26-apr d8 4

5 SENIORENCOMPETITIE Algemene toelichting De thuiswedstrijden van de regionale seniorenscompetitie beginnen om uur (behalve op woensdag, dan beginnen de wedstrijden om uur). De thuisspelende teams dienen ervoor te zorgen dat op dit tijdstip aan de competitie begonnen kan worden. Dit houdt in dat de teams op tijd aanwezig moeten zijn om de tafels/afscheidingen en teltafels klaar te zetten. Aan het einde van de wedstrijd moeten zij deze in de 2 e zaal ook zelf weer opruimen. Bij de seniorencompetitie is het de gewoonte, dat de teams een pauze inlassen na het spelen van de dubbel. De thuisspelende teams bieden de tegenstanders dan gewoonlijk een drankje aan. Dragen clubtenue. In het huishoudelijk reglement van onze vereniging staat, dat het dragen van het clubtenue (broekje en shirt) verplicht is tijdens competitiewedstrijden en officiële toernooien. Het clubtenue kan bij de bar gekocht worden voor 40,00. Het niet spelen in clubtenue levert in eerste instantie een waarschuwing op. Een waarschuwing die schriftelijk wordt bevestigd. Indien u na de eerste waarschuwing nogmaals wordt gesignaleerd tijdens competitie-wedstrijden en/of een toernooi zonder correct clubtenue, dan volgt er een boete. Deze boete is voor senioren en jeugdleden 5 per overtreding. 11-Punten-regeling. Een game wordt gewonnen door de speler, die het eerst 11 punten scoort, tenzij beide spelers 10 punten hebben gescoord. De winnaar is dan de speler die het eerst twee punten meer scoort dan zijn tegenstander. In de beslissende vijfde game moet er bij de vijf punten van tafelhelft gewisseld worden. Een wedstrijd bestaat uit 3 gewonnen games (best of five). Na elke twee gescoorde punten wordt er gewisseld van service. Als beide spelers 10 punten hebben gescoord, moet om de beurt geserveerd worden. Het gebruik van de handdoek is toegestaan na elke 6 punten vanaf het begin van elke game en bij het wisselen van tafelhelft in de laatst mogelijke game van een wedstrijd. Time-Out per 1 januari 2010 De Nederlandse Tafeltennisbond (NTTB) heeft besloten om met ingang van 1 januari 2010 de time-out in alle landelijke en niet-landelijke competitiewedstrijden en toernooien in te voeren. Met de spelregelwijziging is het nemen van een time-out nu in alle klassen en tijdens toernooien toegestaan. Dat betekent dat tijdens een individuele wedstrijd een speler of paar (dubbel) het recht heeft om één time-out van maximaal één minuut aan te vragen. Dit kan worden gedaan door de speler of paar (dubbel) zelf of door de coach (individuele 5

6 wedstrijd) of de teamaanvoerder (teamwedstrijd). Reguliere competitie. Teams. In de competitie bestaat elk team uit minimaal drie spelers. Teams kunnen alleen spelen in de op de teamlijst aangegeven samenstelling, eventueel aangevuld met invallers uit hoger genummerde teams (zie bij Invallen). M.i.v. het najaar 2008 is het tevens toegestaan om een 4e speler, die tijdens een competitiewedstrijd niet in het enkelspel voorkomt, op te stellen in het dubbelspel van die betreffende competitiewedstrijd. Voorwaarde is wel, dat deze speler volgens de teamlijst staat opgesteld in het team, waarvoor hij tijdens een competitiewedstrijd alleen in het dubbelspel uitkomt. In een team met meer dan drie spelers dient de aanvoerder ervoor te zorgen dat elke speler evenveel wedstrijden speelt. Een team dient volledig op te komen. Indien een team onvolledig moet opkomen, meldt u dit dan tijdig aan de wedstrijdsecretaris, zodat deze contact kan opnemen met de competitieleider. Dat kan problemen en wellicht een boete voorkomen. Komt slechts één speler opdagen, dan wordt het team geacht in zijn geheel niet te zijn opgekomen. Dit levert naast een boete tien punten in mindering op, terwijl tevens de betreffende wedstrijd op een nieuw vast te stellen datum moet worden gespeeld. Bovendien zal het niet opkomen van een team de naam van de vereniging geen goed doen. Niet opkomen, te laat aanvangen en overmacht. Een team is verplicht op zijn tegenpartij te wachten tot 60 minuten na het vastgestelde of overeengekomen aanvangstijdstip. Indien de tegenpartij dan nog niet aanwezig is, wordt het team als niet opgekomen beschouwd. De aanvoerder van het aanwezige team moet hiervan op het wedstrijdformulier een aantekening maken. De aanvoerder moet het formulier voorzien van een handtekening. Indien het te laat komende team binnen 60 minuten na het vastgestelde tijdstip de wedstrijd kan aanvangen en zich beroept op overmacht, dan moet de competitiewedstrijd voor zover mogelijk nog worden gespeeld. Beide aanvoerders zijn verplicht hiervan een aantekening te maken op het wedstrijdformulier. Invallen. Als u niet kunt spelen, dient u zelf of de aanvoerder van uw team een invaller te zoeken. Een invaller moet aan de volgende voorwaarden voldoen: a. een invaller mag alleen in een lager genummerd team invallen, behalve de spelers die uitkomen in de 4 e klasse en lager. Alle 4 e klassers mogen dus in een ander 4 e klasse team invallen, alle 6 e klassers mogen dus in een ander 6 e klasse team invallen enzovoorts. Een speler mag maximaal vier keer invallen in een competitie. Een speler mag na de vierde invalbeurt gedurende de competitie uitsluitend nog uitkomen voor het eigen team. b. invalbeurten die een speler heeft vervuld voor het tijdstip van een teamswijziging blijven gehandhaafd. c. bij beslissingswedstrijden heeft elke invaller toestemming van de Bond nodig. 6

7 d. een speler die speelt in de Duo-competitie mag invallen in een klasse gelijk of hoger aan de klasse (klasse met een lager volgnummer) waarin hij in de Duocompetitie speelt. e. de speler moet wel zijn opgesteld in een team in de reguliere competitie en mag invallen in dit team of een hoger team (een team met een lager teamnummer). f. invalbeurten gemaakt door spelers vanuit de Duo-competitie in de reguliere competitie tellen niet als invalbeurt voor de Duo-competitie. Mocht het voorkomen dat, ondanks uiterste pogingen van de teamleider om zelf een vervanger te vinden, er geen invaller beschikbaar is, geef dit dan zo spoedig mogelijk door aan Barth van der Leck, zodat hij kan bekijken welke maatregelen genomen moeten worden. Verzetten wedstrijden. Het verzetten van wedstrijden moet zo veel mogelijk worden voorkomen. Als de wedstrijd op de aangegeven datum niet gespeeld kan worden, dan mogen uitsluitend de wedstrijdsecretarissen in goed onderling overleg een andere datum vaststellen. Deze datum moet echter eerder zijn of in dezelfde speelweek van de oorspronkelijke datum. Beide verenigingen dienen e.e.a. uiterlijk 4 dagen vóór de oorspronkelijke speeldag schriftelijk aan de competitieleider te bevestigen. Te laat ingediende verzoeken kunnen leiden tot boetes en/of puntenaftrek! Uitstel van wedstrijden wordt slechts sporadisch en bij hoge uitzondering verleend. Uiterlijk 4 dagen voor de oorspronkelijke datum moet een met redenen omkleed verzoek, vergezeld van een nieuw datumvoorstel bij de competitieleider ingediend zijn. De competitieleider stelt de wedstrijdsecretaris binnen 3 dagen op de hoogte van zijn beslissing. In bepaalde gevallen kan er sprake zijn van overmacht (b.v. bij ziekte- of sterf-gevallen). Neem in zo'n geval direct contact op met de wedstrijdsecretaris! Verzoeken om wedstrijden te verzetten zullen door de wedstrijdsecretaris zeer kritisch beoordeeld worden, dus regel zo nodig tijdig invallers. Wedstrijdformulieren. De uitslagen van de wedstrijden moeten worden vermeld op de wedstrijdformulieren van de N.T.T.B. Het thuisspelende team vult het wedstrijdformulier in. Het witte en het gele exemplaar moeten bij Barth van der Leck of bij de bar ingeleverd worden. Het groene exemplaar moet overhandigd worden aan het bezoekende team. Bij uitwedstrijden moet je dus altijd het groene formulier van de tegenstanders krijgen. Deze kopie dient zo snel mogelijk aan de bar of bij Barth van der Leck ingeleverd te worden. De aanvoerder van elk team moet er voor zorgen dat het wedstrijdformulier volledig wordt ingevuld. Door ondertekening van beide aanvoerders verklaren zij dat de gegevens op het wedstrijdformulier juist zijn. Als het wedstrijdformulier opzettelijk fout is ingevuld b.v. door het toevoegen van namen van niet aanwezige spelers, of het vermelden van andere namen dan die van de spelenden worden beide verenigingen beboet. Indien de thuis- en uitwedstrijd omgedraaid zijn, moet het wedstrijdnummer van de oorspronkelijk uit of thuiswedstrijd ingevuld worden. 7

8 Voorbeeld: Oorspronkelijke data wedstrijdnr februari Alexandria TOGB 10 wedstrijdnr maart TOGB 10 Alexandria Wijziging De thuiswedstrijd wordt gespeeld op 11 februari, wedstrijdnummer 1000 moet ingevuld worden. De uitwedstrijd wordt gespeeld op 28 maart, wedstrijdnummer 1020 moet ingevuld worden. HOE MOET JE EEN WEDSTRIJDFORMULIER INVULLEN? Afdeling Datum Wedstrijdnr. Formulier afkomstig van de vereniging Wedstrijd is aangevangen om... uur Dames/Heren/Meisjes/Jongens Klasse... letter Handtekening scheidsrechter regionaal: West de dag dat je de wedstrijd speelt zie nummer op speelschema altijd Alexandria 66 de tijd dat je bent begonnen doorstrepen wat niet van toepassing is zie wedstrijdschema niet nodig Ontvangende vereniging en teamnr. als je thuis speelt Alexandria 66 + teamnr., als je uit speelt naam en teamnr. van de tegenstander Naam speler Bondsnr Inv. uit team Gew. Verl. Handtekening aanvoerder vul bij a b c de namen in nadat je hebt bepaald wie er eerst begint (of de tegenstander) zie gegevens van de teams als er een invaller meespeelt aangeven uit welk team hij of zij komt hoeveel wedstrijden heb je gewonnen hoeveel wedstrijden heb je verloren na afloop en controle van formulier moet de aanvoerder van team hier tekenen 8

9 Bezoekende vereniging en teamnr. Naam speler Bondsnr. Inv. uit team Gew. Verl. Handtekening aanvoerder als je thuis speelt naam en teamnr. van de tegenstander, als je uit speelt Alexandria 66 en teamnr. zie voorgaande zie voorgaande zie voorgaande zie voorgaande zie voorgaande zie voorgaande Wat te doen als een team niet compleet is? Er schijnt nogal wat onduidelijkheid te zijn over wat er op het wedstrijdformulier moet komen te staan als er een team niet compleet is... Na bestudering van de reglementen en contact met de bond hier de regels, die hiervoor gelden: reguliere en jeugd competitie Indien er een team opkomt met maar 2 spelers, dan moeten de wedstrijden van deze spelers gewoon gespeeld worden. De 3 wedstrijden van de 3e speler zijn verloren voor dat team. Er wordt bij elke partij van deze speler 3x 11-0 voor de tegenstander ingevuld. Vermeld bij de 3e speler geen naam, maar bijvoorbeeld 'niet opgekomen'. LET OP: de winstpartijen tellen niet mee bij de individuele resultaten onderop het formulier, maar dus wel in de totale uitslag van de wedstrijd! Wat moet je vooral NIET doen: je moet geen uitslagen verzinnen en deze noteren bij de speler die niet aanwezig is. Ook als je tegenstander hierom vraagt, werk er niet aan mee!!! Buiten het feit dat dit niet echt tof is voor de niet aanwezige speler, kan dit ook een boete en (mogelijk) een tuchtzaak wegens fraude opleveren! Deze boete wordt altijd verhaald op je team! Komt er slechts één speler opdagen, dan wordt het team geacht niet opgekomen te zijn. Dit levert een boete en 10 punten in mindering op. Wat te doen, als je eigen team onvolledig is: licht de wedstrijdsecretaris tijdig in, zodat deze de competitieleider kan melden, dat er slechts 2 spelers zijn. Mocht op de dag van spelen geconstateerd worden, dat het team onvolledig is, dan moet dit met reden omkleed op de achterzijde van het wedstrijdformulier vermeld worden. Tevens dient de wedstrijdsecretaris direct op de hoogte gesteld te worden. Op deze wijze kan worden voorkomen, dat je team een boete krijgt. Ook hier geldt: geen spelersnaam noteren en ook geen fictieve uitslagen. duo competitie Indien een team met maar 1 speler opkomt is het niet nodig om de 2 wedstrijden 9

10 tegen de wel opgekomen speler te spelen. Het onvolledige team wordt als geheel niet opgekomen beschouwd en de wedstrijd zal geheel overgespeeld moeten worden. Het incomplete team krijgt een boete en 5 punten in mindering. Werk ook hier niet mee aan het invullen van een verzonnen uitslag! Gewoon op het formulier vermelden: 'niet opgekomen'. 10

11 PROMOTIE/DEGRADATIEREGELING Voorjaar 2013 SENIOREN A. Reguliere competitie In de tweede klasse promoveren de nummers 1 naar de eerste klasse en degraderen de nummers 5 en 6 naar de derde klasse. In de derde klasse promoveren de nummers 1 naar de tweede klasse en degraderen de nummers 5 en 6 naar de vierde klasse. In de vierde klasse promoveren de nummers 1 naar de derde klasse en degraderen de nummers 5 en 6 naar de vijfde klasse. In de vijfde klasse promoveren de nummers 1 naar de vierde klasse en degraderen de nummers 6 naar de zesde klasse. In de zesde klasse promoveren de nummers 1 naar de vijfde klasse en degraderen de nummers 6 naar de zevende klasse. In de zevende klasse promoveren de nummers 1 naar de zesde klasse. B. Duo-competitie In de eerste klasse degraderen de nummers 5 en 6 naar de tweede klasse. In de tweede klasse promoveren de nummers 1 naar de eerste klasse en degraderen de nummers 5 en 6 naar de derde klasse. In de derde klasse promoveren de nummers 1 naar de tweede klasse, en degraderen de nummers 5 en 6 naar de vierde klasse. In de vierde klasse promoveren de nummers 1 naar de derde klasse en degradeert nummer 6 naar de vijfde klasse. In de vijfde klasse promoveren de nummers 1 naar de vierde klasse en degradeert nummer 6 naar de zesde klasse. In de zesde klasse promoveren de nummers 1 naar de vijfde klas se en degradeert nummer 6 naar de zevende klasse. In de zevende klasse promoveren de nummers 1 naar de zesde klasse. 11

12 DAMES 1 (3e Divisie) NAAM VAN DE SPELERS BONDSNUMMER TELEFOON Muriel van Vuure (x) Rieke van Vliet Annika van Wensveen Maaike van Seijen Annika Mars THUISWEDSTRIJDEN ZATERDAG uur WEDSTRIJDFORMULIEREN THUIS 3 Witte + gele formulier inleveren. Groene formulier aan tegenstander overhandigen. UIT 1 Het groene formulier wordt ontvangen van de tegenstander. NAAM TOTAAL Muriel van Vuure (x) Rieke van Vliet Annika van Wensveen Maaike van Seijen Annika Mars Dubbel Totaal 12

13 3e divisie - Poule B ZA 26 jan 16:30 VVV 1 - VDO ZA 26 jan 15:00 Destatec 1 - Alexandria ' ZA 02 feb 14:00 VDO 1 - Destatec ZA 02 feb 12:30 Alexandria ' Rijnsoever ZA 16 feb 16:30 VVV 1 - Destatec ZA 16 feb 14:30 Rijnsoever 1 - VDO ZA 09 mrt 14:30 Rijnsoever 1 - VVV ZA 09 mrt 14:00 VDO 1 - Alexandria ' ZA 16 mrt 16:30 VVV 1 - Alexandria ' ZA 16 mrt 15:00 Destatec 1 - Rijnsoever ZA 23 mrt 14:00 VDO 1 - VVV ZA 23 mrt 14:00 Alexandria ' Destatec ZA 30 mrt 15:00 Destatec 1 - VDO ZA 30 mrt 14:30 Rijnsoever 1 - Alexandria ' ZA 06 apr 15:00 Destatec 1 - VVV ZA 06 apr 14:00 VDO 1 - Rijnsoever ZA 13 apr 16:30 VVV 1 - Rijnsoever ZA 13 apr 14:00 Alexandria ' VDO ZA 20 apr 14:00 Alexandria ' VVV ZA 20 apr 14:30 Rijnsoever 1 - Destatec 1 - Team Wedstrijd adres Plaats Tel. zaal Rijnsoever 1 Sandtlaan 54 KATWIJK ZH VVV 1 Van Ruysdaellaan 95 LEIDSCHENDAM Destatec 1 Peelveldlaan 42 SWALMEN VDO 1 Eendracht 4 UITHOORN Alexandria '66 1 Tattistraat 25-INGAN ROTTERDAM

14 T E A M 1 (1e klasse) NAAM VAN DE SPELERS BONDSNUMMER TELEFOON Cornelis Houmes (x) Jos Eilers Vincent Bultena Kees Prins THUISWEDSTRIJDEN VRIJDAG aanvang uur WEDSTRIJDFORMULIEREN THUIS 3 Witte + gele formulier inleveren. Groene formulier aan tegenstander overhandigen. UIT 1 Het groene formulier wordt ontvangen van de tegenstander. NAAM TOTAAL Cornelis Houmes Jos Eilers Vincent Bultena Kees Prins Dubbel Totaal 14

15 1e klasse - Poule E DO 31 jan 20:00 Xerxes 1 - Salamanders VR 01 feb 20:00 Docos 2 - Taverzo VR 01 feb 20:00 Vriendenschaar 4 - Alexandria ' VR 08 feb 20:00 Salamanders 3 - Docos VR 08 feb 20:15 Taverzo 4 - Vriendenschaar VR 08 feb 19:45 Alexandria ' Xerxes VR 15 feb 20:00 Salamanders 3 - Taverzo VR 15 feb 19:45 Alexandria ' Docos VR 15 feb 20:00 Vriendenschaar 4 - Xerxes VR 08 mrt 19:45 Alexandria ' Salamanders VR 08 mrt 20:00 Docos 2 - Vriendenschaar VR 08 mrt 20:15 Taverzo 4 - Xerxes DO 14 mrt 20:00 Xerxes 1 - Docos VR 15 mrt 20:00 Salamanders 3 - Vriendenschaar VR 15 mrt 20:15 Taverzo 4 - Alexandria ' DO 21 mrt 20:00 Xerxes 1 - Alexandria ' VR 22 mrt 20:00 Docos 2 - Salamanders VR 22 mrt 20:00 Vriendenschaar 4 - Taverzo VR 05 apr 20:00 Salamanders 3 - Xerxes VR 05 apr 20:15 Taverzo 4 - Docos VR 05 apr 19:45 Alexandria ' Vriendenschaar DO 11 apr 20:00 Xerxes 1 - Taverzo VR 12 apr 20:00 Salamanders 3 - Alexandria ' VR 12 apr 20:00 Vriendenschaar 4 - Docos VR 19 apr 20:00 Vriendenschaar 4 - Salamanders VR 19 apr 20:00 Docos 2 - Xerxes VR 19 apr 19:45 Alexandria ' Taverzo DO 25 apr 20:00 Xerxes 1 - Vriendenschaar VR 26 apr 20:15 Taverzo 4 - Salamanders VR 26 apr 20:00 Docos 2 - Alexandria ' Team Wedstrijd adres Plaats Tel. zaal Salamanders 3 Veenbes 17 WATERINGEN Docos 2 Hoge Morsweg 201 LEIDEN Taverzo 4 Dorpsstraat 33-A ZOETERMEER Xerxes 1 Japarastraat 2 ROTTERDAM Alexandria '66 1 Tattistraat 25-INGAN ROTTERDAM Vriendenschaar 4 Groen van Prinsterersngl 48-B GOUDA

16 T E A M 2 (2e klasse) NAAM VAN DE SPELERS BONDSNUMMER TELEFOON Michael van Nieuwkasteele (x) Sander Boomman Bas Haanskorf Jorrit Neleman Sandor van Zwam THUISWEDSTRIJDEN VRIJDAG aanvang uur WEDSTRIJDFORMULIEREN THUIS 3 Witte + gele formulier inleveren. Groene formulier aan tegenstander overhandigen. UIT 1 Het groene formulier wordt ontvangen van de tegenstander. NAAM TOTAAL Michael van Nieuwkasteele Sander Boomman Bas Haanskorf Jorrit Neleman Sandor van Zwam Dubbel Totaal 16

17 2e klasse - Poule F VR 01 feb 20:00 Overschie 3 - Alexandria ' VR 01 feb 20:00 Kwiek 1 - ATTC Evo-Repro VR 01 feb 20:00 SVN 1 - Pijnacker DI 05 feb 20:00 Pijnacker 2 - Overschie VR 08 feb 19:45 Alexandria ' Kwiek VR 08 feb 20:00 ATTC Evo-Repro 2 - SVN DI 12 feb 20:00 Pijnacker 2 - Kwiek VR 15 feb 19:45 Alexandria ' ATTC Evo-Repro VR 15 feb 20:00 SVN 1 - Overschie DI 05 mrt 20:00 Pijnacker 2 - Alexandria ' VR 08 mrt 20:00 Kwiek 1 - SVN VR 08 mrt 20:00 ATTC Evo-Repro 2 - Overschie VR 15 mrt 19:45 Alexandria ' SVN VR 15 mrt 20:00 Overschie 3 - Kwiek VR 15 mrt 20:00 ATTC Evo-Repro 2 - Pijnacker VR 22 mrt 20:00 Kwiek 1 - Alexandria ' VR 22 mrt 20:00 SVN 1 - ATTC Evo-Repro VR 22 mrt 20:00 Overschie 3 - Pijnacker DI 26 mrt 20:00 Pijnacker 2 - SVN VR 05 apr 19:45 Alexandria ' Overschie VR 05 apr 20:00 ATTC Evo-Repro 2 - Kwiek VR 12 apr 19:45 Alexandria ' Pijnacker VR 12 apr 20:00 SVN 1 - Kwiek VR 12 apr 20:00 Overschie 3 - ATTC Evo-Repro DI 16 apr 20:00 Pijnacker 2 - ATTC Evo-Repro VR 19 apr 20:00 SVN 1 - Alexandria ' VR 19 apr 20:00 Kwiek 1 - Overschie VR 26 apr 20:00 ATTC Evo-Repro 2 - Alexandria ' VR 26 apr 20:00 Kwiek 1 - Pijnacker VR 26 apr 20:00 Overschie 3 - SVN 1 - Team Wedstrijd adres Plaats Tel. zaal Pijnacker 2 Het Baken 2 PIJNACKER Overschie 3 Jan Steenstraat 28 ROTTERDAM Kwiek 1 JW Frisoweg 43-A WADDINXVEEN SVN 1 Wollegras 39 NAALDWIJK ATTC Evo-Repro 2 Marsdiep 7 ALPHEN AAN DEN RIJN

18 T E A M 3 (2 e klasse) NAAM VAN DE SPELERS BONDSNUMMER TELEFOON André Lignos (x) Denno Quak Gert-Jan Straatsma John Kiele THUISWEDSTRIJDEN VRIJDAG aanvang uur WEDSTRIJDFORMULIEREN THUIS 3 Witte + gele formulier inleveren. Groene formulier aan tegenstander overhandigen. UIT 1 Het groene formulier wordt ontvangen van de tegenstander. NAAM TOTAAL André Lignos Denno Quak Gert-Jan Straatsma John Kiele Dubbel Totaal 18

19 2e klasse - Poule B DI 29 jan 20:00 ATTC Evo-Repro 3 - Avanti VR 01 feb 19:45 Alexandria ' Flamingo's VR 01 feb 20:00 Drivers 4 - Vriendenschaar VR 08 feb 20:00 Flamingo's 1 - ATTC Evo-Repro VR 08 feb 20:00 Avanti 6 - Drivers VR 08 feb 20:00 Vriendenschaar 5 - Alexandria ' VR 15 feb 20:00 Flamingo's 1 - Avanti VR 15 feb 20:00 Vriendenschaar 5 - ATTC Evo-Repro VR 15 feb 20:00 Drivers 4 - Alexandria ' DI 05 mrt 20:00 ATTC Evo-Repro 3 - Drivers VR 08 mrt 20:00 Vriendenschaar 5 - Flamingo's VR 08 mrt 20:00 Avanti 6 - Alexandria ' VR 15 mrt 20:00 Flamingo's 1 - Drivers VR 15 mrt 19:45 Alexandria ' ATTC Evo-Repro VR 15 mrt 20:00 Avanti 6 - Vriendenschaar DI 19 mrt 20:00 ATTC Evo-Repro 3 - Flamingo's VR 22 mrt 20:00 Drivers 4 - Avanti VR 22 mrt 19:45 Alexandria ' Vriendenschaar VR 29 mrt 20:00 Avanti 6 - Flamingo's VR 05 apr 20:00 Flamingo's 1 - Alexandria ' VR 05 apr 20:00 Avanti 6 - ATTC Evo-Repro VR 05 apr 20:00 Vriendenschaar 5 - Drivers VR 12 apr 20:00 Flamingo's 1 - Vriendenschaar VR 12 apr 20:00 Drivers 4 - ATTC Evo-Repro VR 12 apr 19:45 Alexandria ' Avanti DI 16 apr 20:00 ATTC Evo-Repro 3 - Alexandria ' VR 19 apr 20:00 Drivers 4 - Flamingo's VR 19 apr 20:00 Vriendenschaar 5 - Avanti DI 23 apr 20:00 ATTC Evo-Repro 3 - Vriendenschaar VR 26 apr 19:45 Alexandria ' Drivers 4 - Team Wedstrijd adres Plaats Tel. zaal Avanti 6 Sportparklaan 2 HAZERSWOUDE DORP Flamingo's 1 A Gerridsz de Vrijestr 1 GOUDA Drivers 4 Rijnstraat 1-A HARDINXVELD-G ATTC Evo-Repro 3 Marsdiep 7 ALPHEN AD RIJN Alexandria '66 3 Tattistraat 25 ROTTERDAM Vriendenschaar 5 Grvan Prinsterersngl 48-B GOUDA

20 T E A M 4 (2e klasse) NAAM VAN DE SPELERS BONDSNUMMER TELEFOON Eric Thijssen (x) Cuma Kondu Jason Li Ben van der Wal THUISWEDSTRIJDEN VRIJDAG aanvang uur WEDSTRIJDFORMULIEREN THUIS 3 Witte + gele formulier inleveren. Groene formulier aan tegenstander overhandigen. UIT 1 Het groene formulier wordt ontvangen van de tegenstander. NAAM TOTAAL Eric Thijssen Cuma Kondu Jason Li Ben van der Wal Dubbel Totaal 20

21 2e klasse - Poule D DI 29 jan 20:15 DOING 1 - Reflex (L) VR 01 feb 20:00 Rijnsoever 3 - Shot ' VR 01 feb 19:45 Alexandria ' Phoenix MA 04 feb 20:00 Reflex (L) 1 - Rijnsoever VR 08 feb 20:00 Phoenix 3 - DOING ZA 09 feb 14:00 Shot ' Alexandria ' MA 11 feb 20:00 Reflex (L) 1 - Alexandria ' DI 12 feb 20:15 DOING 1 - Rijnsoever ZA 16 feb 14:00 Shot ' Phoenix MA 04 mrt 20:00 Reflex (L) 1 - Shot ' VR 08 mrt 19:45 Alexandria ' DOING VR 08 mrt 20:00 Phoenix 3 - Rijnsoever VR 15 mrt 20:00 Rijnsoever 3 - Alexandria ' VR 15 mrt 20:00 Phoenix 3 - Reflex (L) ZA 16 mrt 14:00 Shot ' DOING DI 19 mrt 20:15 DOING 1 - Phoenix VR 22 mrt 19:45 Alexandria ' Shot ' VR 22 mrt 20:00 Rijnsoever 3 - Reflex (L) MA 25 mrt 20:00 Reflex (L) 1 - DOING ZA 30 mrt 14:00 Shot ' Rijnsoever VR 05 apr 20:00 Phoenix 3 - Alexandria ' DI 09 apr 20:15 DOING 1 - Alexandria ' VR 12 apr 20:00 Rijnsoever 3 - Phoenix ZA 13 apr 14:00 Shot ' Reflex (L) MA 15 apr 20:00 Reflex (L) 1 - Phoenix DI 16 apr 20:15 DOING 1 - Shot ' VR 19 apr 19:45 Alexandria ' Rijnsoever VR 26 apr 20:00 Phoenix 3 - Shot ' VR 26 apr 19:45 Alexandria ' Reflex (L) VR 26 apr 20:00 Rijnsoever 3 - DOING 1 - Team Wedstrijd adres Plaats Tel. zaal Rijnsoever 3 Sandtlaan 54 KATWIJK ZH Shot '65 3 Beneluxlaan 60 ZWIJNDRECHT Reflex (L) 1 Ruishornlaan 25 LISSE DOING 1 Forelsloot 5 ZOETERMEER Phoenix 3 Sportring 1 DELFT

22 T E A M 5 (3 e klasse) NAAM VAN DE SPELERS BONDSNUMMER TELEFOON Simone Hachmang - Vogel (x) Jeroen Pol Terence Fransen Frans aan de Wiel THUISWEDSTRIJDEN DINSDAG aanvang uur WEDSTRIJDFORMULIEREN THUIS 3 UIT Witte + gele formulier inleveren. Groene formulier aan tegenstander overhandigen. Het groene formulier wordt ontvangen van de tegenstander. NAAM TOTAAL Simone Hachmang-Vogel (x) Jeroen Pol Terence Fransen Frans aan de Wiel Dubbel Totaal 22

23 3e klasse - Poule A MA 28 jan 20:00 Trefpunt 1 - TOGB DI 29 jan 19:45 Alexandria ' TOP VR 01 feb 20:00 SVN 2 - Xerxes DO 07 feb 20:00 Xerxes 4 - Trefpunt VR 08 feb 20:15 TOGB 2 - Alexandria ' VR 08 feb 20:00 TOP 2 - SVN DO 14 feb 20:00 Xerxes 4 - Alexandria ' VR 15 feb 20:15 TOGB 2 - TOP VR 15 feb 20:00 SVN 2 - Trefpunt DI 05 mrt 19:45 Alexandria ' SVN DO 07 mrt 20:00 Xerxes 4 - TOGB VR 08 mrt 20:00 TOP 2 - Trefpunt MA 11 mrt 20:00 Trefpunt 1 - Alexandria ' VR 15 mrt 20:15 TOGB 2 - SVN VR 15 mrt 20:00 TOP 2 - Xerxes MA 18 mrt 20:00 Trefpunt 1 - Xerxes DI 19 mrt 19:45 Alexandria ' TOGB VR 22 mrt 20:00 SVN 2 - TOP DO 28 mrt 20:00 Xerxes 4 - SVN VR 05 apr 20:15 TOGB 2 - Trefpunt VR 05 apr 20:00 TOP 2 - Alexandria ' MA 08 apr 20:00 Trefpunt 1 - TOP VR 12 apr 20:15 TOGB 2 - Xerxes VR 12 apr 20:00 SVN 2 - Alexandria ' DI 16 apr 19:45 Alexandria ' Trefpunt DO 18 apr 20:00 Xerxes 4 - TOP VR 19 apr 20:00 SVN 2 - TOGB MA 22 apr 20:00 Trefpunt 1 - SVN DI 23 apr 19:45 Alexandria ' Xerxes VR 26 apr 20:00 TOP 2 - TOGB 2 - Team Wedstrijd adres Plaats Tel. zaal TOGB 2 Het Hoge Land 7 BERKEL EN RODENRIJS TOP 2 Julianalaan 65 HAASTRECHT Trefpunt 1 Krimpenerbosweg 2-A KRIMPEN AAN DEN IJSSEL Xerxes 4 Japarastraat 2 ROTTERDAM SVN 2 Wollegras 39 NAALDWIJK

Competitie Reglement Open Outdoor Ultimate 2011

Competitie Reglement Open Outdoor Ultimate 2011 Competitie Reglement Open Outdoor Ultimate 2011 Artikel 1. Algemeen Dit reglement bepaalt de gang van zaken bij de door de Nederlandse Frisbee Bond (NFB) in Nederland georganiseerde competitie in Open

Nadere informatie

Looping Driver september 2009, 45e jaargang (2009-2010), nr. 1

Looping Driver september 2009, 45e jaargang (2009-2010), nr. 1 Looping Driver september 2009, 45e jaargang (2009-2010), nr. 1 De Looping Driver is het clubblad van Docos tafeltennis, te Leiden. De Looping Driver verschijnt met uitzondering van de zomer een keer per

Nadere informatie

Helderse Zaalvoetbal Vereniging 11 Goudenregenstraat 21 1783 EK Den Helder

Helderse Zaalvoetbal Vereniging 11 Goudenregenstraat 21 1783 EK Den Helder Huishoudelijk Reglement HZV Verenigingsnaam: Helderse Zaalvoetbal Vereniging (HZV) Opgericht: 19 maart 2004 Kamer van koophandel nummer: 37111523 Bankrekeningnummer: ING: 60 44 813 Artikel 1. Samenstelling

Nadere informatie

AQUARIJN Seizoen 2012 2013 Waterpolo/competitie boekje

AQUARIJN Seizoen 2012 2013 Waterpolo/competitie boekje AQUARIJN Seizoen 2012 2013 Waterpolo/competitie boekje Pagina 1 Beste waterpololeden- en liefhebbers van Aquarijn, Het nieuwe waterpolo seizoen staat weer op het punt van beginnen. Wij van de WPC hopen

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT RECREATIE ZAALVOETBAL ALKMAAR 2015-2016

HUISHOUDELIJK REGLEMENT RECREATIE ZAALVOETBAL ALKMAAR 2015-2016 HUISHOUDELIJK REGLEMENT RECREATIE ZAALVOETBAL ALKMAAR 2015-2016 1 1. SPELREGELS 1.1 Er wordt gespeeld volgens de door de KNVB opgestelde Handleiding voor Scheidsrechters Futsal, dd. Juli 2011. Echter m.u.v.

Nadere informatie

RKVV Roosendaal afspraken elftal

RKVV Roosendaal afspraken elftal pag 1 Hallo spelers, ouders en supporters van RKVV Roosendaal, Elftal Inhoudsopgave 1) namen leiders/trainers, adreslijst spelers... 2 2) informatie en communicatie, website beheer... 2 3) sportiviteit,

Nadere informatie

Nummer 285 september 2011. Kontakten. Smash. Tafeltennisvereniging. R i n u s N e d e r p e l z a a l Jan Steenstraat Monster Tel.

Nummer 285 september 2011. Kontakten. Smash. Tafeltennisvereniging. R i n u s N e d e r p e l z a a l Jan Steenstraat Monster Tel. Nummer 285 september 2011 Kontakten Tafeltennisvereniging Smash R i n u s N e d e r p e l z a a l Jan Steenstraat Monster Tel. 0174-242 395 Kontakten 285 september 2011 Kontakten is een uitgave van Tafeltennisvereniging

Nadere informatie

PluimPleiter. BBV Garage Wilgenlaan/PIP WWW.BBVPIP.NL. Seizoen 2014-2015, nummer 3

PluimPleiter. BBV Garage Wilgenlaan/PIP WWW.BBVPIP.NL. Seizoen 2014-2015, nummer 3 PluimPleiter BBV Garage Wilgenlaan/PIP WWW.BBVPIP.NL Seizoen 2014-2015, nummer 3 `DOESBURG Berkel en Rodenrijs, Westerwater 20 (010-5116670) en Kerksingel 13 (010-5116037) 15 % korting voor leden van BBV

Nadere informatie

Bewaarnummer zaalvoetbal District Zuid I. 1 e helft seizoen 2013/'14

Bewaarnummer zaalvoetbal District Zuid I. 1 e helft seizoen 2013/'14 Bewaarnummer zaalvoetbal District Zuid I 1 e helft seizoen 2013/'14 INHOUD 1. ALGEMENE INFORMATIE ZAALVOETBAL 5 1.1 Aanvoerder 5 1.1.1 Definitie 5 1.1.2 Aanvoerdersband 6 1.1.3 Rouwband 6 1.2 Administratiekosten

Nadere informatie

I. Waarom ODO Vraag en Antwoord?

I. Waarom ODO Vraag en Antwoord? I. Waarom ODO Vraag en Antwoord? Het is een gewoonte die we al lang bij ODO hebben: het bestuur biedt bij de start van het korfbalseizoen alle leden een uitgave met algemene informatie over onze vereniging

Nadere informatie

Inhoud en indeling. Verenigingsboekje 2004-2005 versie 29 oktober 2004 2

Inhoud en indeling. Verenigingsboekje 2004-2005 versie 29 oktober 2004 2 Haarlem, 29 oktober 2004 Inhoud en indeling VOORWOORD BESTUUR... 5 Deel 1: ALGEMENE INFORMATIE... 6 1.1 CLUBKLEUREN... 6 1.2 ADRESSEN... 6 1.2.1 Sportcomplex... 6 1.2.2 Correspondentie-adres... 6 1.2.3

Nadere informatie

INFORMATIEBOEKJE JEUGD RVVH

INFORMATIEBOEKJE JEUGD RVVH INFORMATIEBOEKJE JEUGD RVVH Informatieboekje jeugd RVVH versie 3.2 concept website Pagina 1 Informatieboekje jeugd RVVH versie 3.2 concept website Pagina 2 Terrein: Sportlaan 12, 2982 SN Ridderkerk Postadres

Nadere informatie

Technische informatie. voor het seizoen 2015-2016

Technische informatie. voor het seizoen 2015-2016 Dit boekje is van: Team: Leider(s): + telefoon Trainer(s): + telefoon Technische informatie Contactpersonen Technische Commissie: voor het seizoen 2015-2016 E en F teams en kangoeroes: C en D teams: A

Nadere informatie

Handleiding DEMO Digitaal Wedstrijd Formulier (DWF)

Handleiding DEMO Digitaal Wedstrijd Formulier (DWF) Handleiding DEMO Digitaal Wedstrijd Formulier (DWF) 0 Handleiding DEMO Digitaal Wedstrijd Formulier (DWF) Inhoudsopgave Volleybal.nl account aanmaken... 1 Oefenen met Digitaal wedstrijdformulier thuis...

Nadere informatie

Kom er ook bij!! clubblad van MLTV90

Kom er ook bij!! clubblad van MLTV90 MatchPoint clubblad van MLTV90 Kom er ook bij!! De tennisvereniging MLTV90 heeft sinds 2013 een nieuw initiatief in het leven geroepen: De Club van 100. Waarom? Veel activiteiten en projecten kunnen op

Nadere informatie

BEZORGERSHANDLEIDING

BEZORGERSHANDLEIDING BEZORGERSHANDLEIDING Plakhorstweg 13 7008 AS Doetinchem Telefoon: 0314-394613 E-mail: info@avo-doetinchem.nl 1. AVO Verspreidingen. Welkom als bezorger bij AVO Verspreidingen. Wij zijn een organisatie

Nadere informatie

CLUBGIDS GEUZENMIDDENMEER 2005-2006 GEUZENMIDDENMEER

CLUBGIDS GEUZENMIDDENMEER 2005-2006 GEUZENMIDDENMEER GEUZENMIDDENMEER CLUBGIDS GEUZENMIDDENMEER 2005-2006 GeuzenMiddenmeer is een multiculturele, buurtgerichte voetbalvereniging voor het hele gezin. GeuzenMiddenmeer is op 1 juli 1997 ontstaan na een fusie

Nadere informatie

Seizoen 2014/'15. Handboek competitiezaken amateurvoetbal Landelijke informatie en Districtsinformatie Zuid I AMATEURVOETBAL

Seizoen 2014/'15. Handboek competitiezaken amateurvoetbal Landelijke informatie en Districtsinformatie Zuid I AMATEURVOETBAL KONINKLIJKE NEDERLANDSE VOETBALBOND AMATEURVOETBAL Handboek competitiezaken amateurvoetbal Landelijke informatie en Districtsinformatie Zuid I Seizoen 2014/'15 INHOUD INLEIDING 7 LANDELIJKE INFORMATIE

Nadere informatie

REDACTIONEEL - 1 - Ronald

REDACTIONEEL - 1 - Ronald Badminton..., meer dan een slag in de lucht!!! Jaargang 24 (november 2001), nr. 2 Redactieadres: E-mail: Secretariaat: Gironummer: Reigerskamp 320, 3607 HS Maarssen. R.Koenis@imn.nl Reigerskamp 320, 3607

Nadere informatie

38 e jaargang, juni/juli 2011

38 e jaargang, juni/juli 2011 Patrick en Maurice winnen NK 38 e jaargang, juni/juli 2011 2 38e jaargang, nummer 3 juni/juli 2011 38 e jaargang, nummer 3 Service: Een uitgave van de Hoofddorpse Tafeltennis Club Verschijnt vijf á zes

Nadere informatie

Olympic Moves 2014-2015. Algemeen reglement. Algemene voorwaarden Olympic Moves Schooljaar 2014/2015

Olympic Moves 2014-2015. Algemeen reglement. Algemene voorwaarden Olympic Moves Schooljaar 2014/2015 Algemeen reglement Algemene voorwaarden Olympic Moves Schooljaar 2014/2015 Artikel 1 Definities 1) Toernooi: regionale finale en The School Final van Olympic Moves; 2) (de organisatie van) Olympic Moves:

Nadere informatie

BRIEFING BONDSSCHEIDSRECHTERS SEIZOEN 2014-2015

BRIEFING BONDSSCHEIDSRECHTERS SEIZOEN 2014-2015 BRIEFING BONDSSCHEIDSRECHTERS SEIZOEN 2014-2015 Het nieuwe seizoen is weer aanstaande dus is het van belang afspraken te maken die gelden voor alle bondsscheidsrechters vanaf de eerste competitiewedstrijd

Nadere informatie

Maar ja life is not perfect en we moeten er met zijn allen het beste van maken. Hopelijk doen we dat dan ook met zijn allen!

Maar ja life is not perfect en we moeten er met zijn allen het beste van maken. Hopelijk doen we dat dan ook met zijn allen! Jaargang 38, nummer 4, oktober 2004 Weer tijd gevonden om de Voltreffer in elkaar te zetten. Heel veel tijd was ditmaal hiervoor niet nodig omdat deze Voltreffer maar 18 bladzijdes dik is. Heb ik wat gemist?

Nadere informatie

Programma boekje E- D Toernooi VV Spijkenisse 2015

Programma boekje E- D Toernooi VV Spijkenisse 2015 Programma boekje E- D Toernooi VV Spijkenisse 2015 Welkom beste sportvrienden, VV Spijkenisse heet u van harte welkom op het Rabobank E- D Toernooi van 6 juni 2015. Een uniek toernooi waarbij kleine spelers

Nadere informatie

UITNODIGING VAN LBC VOOR DE ALGEMENE LEDENVERGADERING

UITNODIGING VAN LBC VOOR DE ALGEMENE LEDENVERGADERING UITNODIGING VAN LBC VOOR DE ALGEMENE LEDENVERGADERING Het bestuur van LBC nodigt u uit voor de Algemene Ledenvergadering van de Leiderdorpse Bridgeclub. De ALV wordt gehouden op maandag 23 september 2013

Nadere informatie

Informatie Jeugd. Inhoud

Informatie Jeugd. Inhoud Informatie Jeugd Om de jeugdleden van vv DEES en hun ouders nog beter van dienst te kunnen zijn, is er van oudsher het informatieboekje Jeugdafdeling vv DEES. Een gedeelte van de inhoud wordt sinds 2014

Nadere informatie

UITNODIGING DE KEMPPION V00R HET BIJWONEN VAN DE JAARLIJKSE ALGEMENE LEDENVERGADERING VAN SCHAAKVERENIGING. Datum : 30 augustus 2005

UITNODIGING DE KEMPPION V00R HET BIJWONEN VAN DE JAARLIJKSE ALGEMENE LEDENVERGADERING VAN SCHAAKVERENIGING. Datum : 30 augustus 2005 UITNODIGING V00R HET BIJWONEN VAN DE JAARLIJKSE ALGEMENE LEDENVERGADERING VAN SCHAAKVERENIGING DE KEMPPION Datum : 30 augustus 2005 Plaats Tijd : Grand Café Brasserie DE KIEL te Steensel : 20.00 uur Namens

Nadere informatie

bre201501 website.qxd 16-3-2015 20:25 Pagina 1 L.T.C. Brederode B ULLETIN

bre201501 website.qxd 16-3-2015 20:25 Pagina 1 L.T.C. Brederode B ULLETIN bre201501 website.qxd 16-3-2015 20:25 Pagina 1 L.T.C. Brederode B ULLETIN NUMMER 1 / Februari 2015 bre201501 website.qxd 16-3-2015 20:25 Pagina 2 bre201404 (3).qxd 24-2-2015 21:36 Pagina 1 NUMMER 1 / Februari

Nadere informatie

POMAR NIEUWS EXTRA. Alle stukken voor de ALV van 13 oktober 2009:

POMAR NIEUWS EXTRA. Alle stukken voor de ALV van 13 oktober 2009: POMAR NIEUWS EXTRA Alle stukken voor de ALV van 13 oktober 2009: jaarverslagen wedstrijdleider 2008-2009 jaarverslag secretaris 2008-2009 financieel jaarverslag 2008-2009 begroting 2009-2010 oktober 2009

Nadere informatie

Homepage en e-mail adressen zie www.ltc-sgravenzande.nl

Homepage en e-mail adressen zie www.ltc-sgravenzande.nl Homepage en e-mail adressen zie www.ltc-sgravenzande.nl Correspondentie adres: Lawn Tennisclub s-gravenzande Postbus 286 2690 AG s-gravenzande Hans van der Toorn secretariaat en homepage Albert Schweitzerlaan

Nadere informatie