Een goeie moat kan gien kwoad! Format voor gemeenten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Een goeie moat kan gien kwoad! Format voor gemeenten"

Transcriptie

1 Een goeie moat kan gien kwoad! Format voor gemeenten

2 Inhoudsopgave: Blz.nr. 1. Een goeie moat kan gien kwoad 3 2. De moat 5 3. De jongere 7 4. Match moat-jongere 8 5. Evalueren 9 6. Public Relations 9 7. Een goeie moat. in uw gemeente Resultaten Een goeie moat Bijlagen 12 2

3 Een goeie moat kan gien kwoad! Format voor gemeenten 1. Een goeie moat kan gien kwoad 1.0 Inleiding In de provincie Flevoland is, in het kader van de 3% regeling binnen de jeugdzorgorganisaties, op Urk in 2013 Een goeie moat kan gien kwoad gestart. Een van de eindresultaten van dit project is een format voor andere gemeenten. In het format staan de werkwijze en de voorwaarden van een goeie moat. beschreven. De gemeenten kunnen met dit format zelf de uitvoering ter hand te nemen. Bij het opzetten en uitvoeren van dit project kan een beroep gedaan worden op de ervaringen die hiermee op Urk zijn opgedaan. U kunt hiervoor contact opnemen met de projectleider. Wij beschrijven hierna het format van dit project. We hopen dat het in uw gemeente net zo n succes wordt als op Urk. 1.1 Doel project Urk Een goeie moat kan gien kwoad heeft als doel het versterken van de jongeren in hun ontwikkeling. Dit kan resulteren in een verminderde doorstroom van jongeren naar de gespecialiseerde jeugdzorg. De jongere krijgt een moat (vrijwilliger) die hem begeleidt bij zijn/haar hulpvraag. De leeftijd van de jongere is van jaar. 1.2 Organisaties Plaatselijk werkende organisaties zijn bij het project betrokken. Naast de gemeente met ondermeer afdeling leerplicht, gaat het daarbij met name om politie, jeugd en jongerenwerk, organisaties voor zorg en welzijn, het Centrum voor Jeugd en Gezin, BJZ, en JGGZ. Naast deelname van deze organisaties is het van belang om aan te sluiten bij de in uw gemeente werkende zorg- en opschalingstructuur. 1.3 Structuur Voor de opzet en implementatie van het project is er een stuurgroep (samengesteld uit diverse leidinggevenden van de deelnemende partners) en een projectteam vereist dat belast is met de uitvoering en wordt aangestuurd door een projectleider. Door te starten als project is er tijd om het geheel goed op te zetten, te implementeren en te borgen. Het project kan in circa 1,5 jaar geborgd zijn. 1.4 Andere maatjesprojecten In Nederland zijn er diverse maatjesprojecten. In bijlage 1 staat een overzicht van maatjesprojecten die wij, bij onze start, geraadpleegd hebben. Het is mogelijk dat een bepaald project voor uw gemeente, qua grootte, structuur en problematiek te kopiëren is. 1.5 Start van het project Het is van groot belang dat bij de start van een project als Een goeie moat kan gien kwoad! de opdrachtgever en de deelnemende partners (werkvloer) enthousiast zijn over het project. Het project moet gedragen worden door de diverse geledingen in uw gemeente. 3

4 1.6 Out of the Box Een goeie moat kan gien kwoad heeft vanaf de start de opdracht meegekregen om out of the box te werken. Gedurende het gehele proces is verschillende keren ter sprake geweest wat out of the box werken is? Is dat alles maar doen? Is het juist je niet aan de regels houden? Bij Een goeie moat hebben we ervaren dat out of the box -werken vraagt om ruimdenkendheid, niet vasthouden aan oude patronen, kijken wat de jongere of moat verder helpt, elkaar een spiegel voor (durven) houden. 1.7 Een Moat Een moat staat in het Urker dialect voor maat. Een maat is een vriend, een makker. In Een goeie moat kan gien kwoad is de moat een volwassene die naast de jongere staat. 4

5 2. De moat 2.0 Vrijwilligers Vrijwilligers zijn de moat van de jongeren. Zij zijn het belangrijkste onderdeel van Een goeie moat 2.1 Organisatie informele zorg en welzijn In Een goeie moat kan gien kwoad! heeft de gemeentelijke organisatie die belast is met informele zorg en welzijn een zeer cruciale rol. Zij zijn de spil rondom de moat (vrijwilliger). Zij werven, selecteren, trainen en begeleiden de vrijwilligers. Deze informele zorg- en welzijn organisatie is meer dan een vrijwilligers vacaturebank. Zij verzorgen de werving en selectie van de moat. Zij hebben een kennismakingsgesprek met de moat. Zij verzorgen de training voor de moats. De vrijwilligersorganisatie werkt samen met de andere partners binnen het project. De vrijwilligersorganisatie is aanwezig bij de casuïstiek bespreking. Zij selecteren de vrijwilligers en kennen ze. 2.2 Verklaring omtrent het gedrag (VOG) In het kader van de veiligheid voor de jongeren en voor de vrijwilliger is het een vereiste dat elke vrijwilliger die aan het project deelneemt een VOG kan overleggen. De gemeente kan in de kosten van deze VOG voor de vrijwilligers voorzien. 2.3 Werving De werving van de vrijwilligers gebeurt o.a. via de algehele PR (zie item PR) over het project. Netwerkpartners werven vrijwilligers van wie zij denken dat ze beschikken over de vereiste geschiktheid. De vrijwilligersorganisatie werft via haar bestaande kanalen zoals media, nieuwsbrief voor het project e.d. Het is belangrijk dat het project gaat leven in uw gemeente. Men moet het er, bij wijze van spreken, op verjaardagsfeestjes over hebben! 2.4 Selectie Wanneer een vrijwilliger zich aanmeldt voor het project, vindt er een kennismakingsgesprek plaats. Dit gesprek vindt live plaats, niet via mail of telefoon. Hierin worden ondermeer de volgende items besproken: - motivatie van de moat ; - (werk)ervaring; - hobby s/interesses; - affiniteit met de doelgroep; - informeren over het project; - informeren over vrijwilligerswerk (afspraken, geheimhouding, signaleren). - Heb je ja gezegd tegen het vrijwilligerswerk, bied dan continuïteit. - als het traject/de klik er niet is meld het; - VOG en de kosten; - activiteitenkosten en mogelijke vergoeding door ouders en/of project; - verzekering. 2.5 Diversiteit Het is belangrijk dat er binnen de vrijwilligersgroep een diversiteit aan vrijwilligers is. Een diversiteit in mannen/vrouwen, leeftijd, geloof, interesses, etniciteit. Deze diversiteit is van belang bij het matchen van de moat met de jongere. 2.6 Contract De vrijwilligers sluiten met de vrijwilligerscentrale een contract af. In dit contract staan een aantal afspraken, informatie over VOG en geheimhouding. Zie voorbeeldcontract bijlage 2. 5

6 2.7 Ouders De ouders van de jongere geven schriftelijke toestemming voor deelname van hun kind aan het project. Zij tekenen tevens voor het meenemen van hun kind ten aanzien van vervoer en eventuele gemaakte kosten. 2.8 Training voor vrijwilligers Voordat de moat start volgt men een training. Door het volgen van de training heeft de moat meer bagage om te gebruiken in de contacten met de jongeren. De onderwerpen van de training zijn: gespreksvoering, grenzen leggen als vrijwilliger (je bent geen professionele hulpverlener!) en informatie over de doegroep aan de hand van puberbrein binnenste buiten. De training wordt op drie avonden gegeven en biedt de moat de kans om andere vrijwilligers te ontmoeten. Dit vergroot de verbondenheid met elkaar en de betrokkenheid met het project. 2.9 Evaluatie training Aan het eind van de drie avonden wordt de opgedane kennis door middel van het uitreiken en invullen van evaluatievragenlijst geëvalueerd. Deze vragenlijsten kunt u opvragen bij de projectleider Trainers De trainers die de training inhoudelijk geven, moeten voldoende bekwaam zijn. Hieraan zijn soms kosten verbonden. Het is belangrijk dat de trainers affiniteit met uw gemeente en inwoners hebben door er bijvoorbeeld te werken of te wonen. Het is een belangrijke meerwaarde als de trainers weten wat de sfeer, cultuur, knelpunten en uitdagingen in de desbetreffende gemeenten zijn Training facilitair Op de trainingsavonden zijn naast de trainers de volgende mensen aanwezig: coördinator vrijwilligersorganisatie/werving, trajectbegeleider van het project. Op een aantal avonden is het goed als er diverse netwerkpartners aanwezig zijn zoals het jongerenwerk en de politie. Op deze wijze voelen de vrijwilligers dat hun bijdrage aan het project een breed draagvlak in de gemeente heeft. Naast een geschikte trainingsruimte voor de hele groep en het programma is het belangrijk om aan de inwendige mensen te denken. (koffie, thee, koek of andere versnapering) Training informatiemateriaal De moat krijgt op de training een cursusmap. In de cursusmap zit informatiemateriaal en de PowerPoint van de trainers. In deze map zit ook een lijst met ideeën voor de contactmomenten tussen de vrijwilliger en het maatje. Praktische ideeën en in de buurt/gemeente met weinig financiële middelen uitvoerbaar Intervisie/thema-avonden Voor de moat is het van belang om gedurende het jaar een à twee thema-avonden aangeboden te krijgen. Thema s zijn onderwerpen waar ze mee te maken krijgen. Zoals bijvoorbeeld jongeren en seksuele relaties, middelengebruik, sociale media. Naast de thema-avonden kan het zijn dat moat behoefte heeft aan een ontmoetingsmoment. Dit is een laagdrempelige inloop waar iemand van de begeleiding aanwezig is. De moats kunnen hun ervaringen met elkaar delen en vragen stellen Begeleiding van de moat Als de moat en de jongere gematcht zijn, kan de vrijwilliger altijd een beroep doen op de trajectbegeleider van het projet. De trajectbegeleider neemt telefonisch in ieder geval met regelmaat contact op om op de hoogte te zijn van het verloop van het traject. Na drie maanden vindt er een evaluatie plaats met de moat, jongere en de ouders. Wanneer een traject beëindigd is wordt er na een half jaar contact opgenomen met de jongere en zijn ouders over hoe het gaat met de jongere. 6

7 3. De jongere 3.0 Jongeren Een goeie moat kan gien kwoad op Urk richt zich op jongeren van jaar. Voor het in beeld krijgen van de jongeren die gebaat zijn bij een aanmelding voor het project, is het van belang dat de vindplaatsen van de jongeren bereikt worden. Zoals scholen (ZAT s), CJG, straat, jongerenwerk, enz. Bij het starten van een maatjesproject kan het belangrijk zijn om de criteria van aanmelding vast te stellen. Welke jongeren kunnen wel en welke niet meedoen aan het maatjesproject. Ook na een match en start van het traject, kan het zijn dat een jongere vanuit het maatjesproject naar professionele hulpverlening doorverwezen wordt. 3.1 Aanmeldgegevens en registratie jongeren De jongeren worden aangemeld via netwerkpartners. Voor het project is er registratie van een aantal gegevens nodig. Zowel van de jongere als van de vrijwilliger. De registratie van de vrijwilliger ligt bij de vrijwilligerscentrale. Bij de registratie van de jongeren gaat het in ieder geval om de volgende onderdelen: NAW-gegevens, de aanmelder, instanties waar de jongere contacten mee heeft, hulpvraag/problematiek en met wie de jongere wordt gematcht. 7

8 4. Match moat-jongere 4.0 Matchen Een essentieel, niet altijd eenvoudig, onderdeel van het maatjes project, is de match van de jongere met de moat. Een goede match is een eerste garantie tot succes. Factoren waar op gelet kan worden bij de match zijn: geslacht geloof etniciteit interesses/hobby s leeftijden (familie) relaties Deze factoren zijn aandachtspunten, dus geen must. In die zin dat bijvoorbeeld een mannelijke vrijwilliger geen meisje zou kunnen begeleiden. Deze eis heeft het maatjesproject BIG Brothers Big Sisters wel. Bij de match moet gekeken worden naar de meest kritische succesfactoren van en de risico s die een goede samenwerking in de weg kunnen staan. De match wordt gemaakt door de trajectbegeleider en de vrijwilligerscentrale. Hierbij kan er adviserend overleg met de aanmelder of een van de netwerkpartners plaatsvinden. Als de jongere en de moat gematcht zijn, vindt er een kennismakingsgesprek met de ouders, jongere en moat plaats. Daarna starten de afspraken tussen de jongere en de moat. 4.1 Beschikbare vrijwilligers De vrijwilligersorganisatie heeft in overleg met de trajectbegeleider inzichtelijk welke vrijwilligers en welke jongeren er gematcht moeten worden. In het casuïstiek overleg wordt met aanmelder, coach en vrijwilligersorganisatie besproken welke jongere en vrijwilliger het beste matchen Trajectbegeleider De trajectbegeleider is een professional uit de gespecialiseerde zorg. De moat kan altijd contact opnemen met de trajectbegeleider. De trajectbegeleider neemt regelmatig contact op met de moat om te informeren hoe het traject verloopt. Zonodig wordt er bijgestuurd, vindt er aan afstemmingsgesprek plaats of biedt het input voor een informatie/thema-avond. Na drie maanden is er een eerste evaluatief gesprek met de trajectbegeleider, moat, jongere en ouders. 4.3 Uitstroom Zowel de jongere als de vrijwilliger kan uitstromen. Het is van groot belang om de moat voor meerdere trajecten gemotiveerd te houden. Maar er kunnen altijd vanuit de moat redenen zijn om te stoppen als vrijwilliger. Een jongere stroomt uit als zijn traject gestopt is. In de gewenste situatie is de hulpvraag beantwoord en het zodanig goed gaat met de jongere dat verdere ondersteuning vanuit het project niet meer nodig is. Wanneer de match niet goed blijkt te zijn tussen de jongere en de moat wordt er naar een andere moat gezocht. Wanneer een traject gestopt is, kan het voorkomen dat de moat en de jongere contact blijven houden. Dit gaat buiten het project om. Op deze manier blijft de vrijwilliger inzetbaar voor het project. 8

9 5. Evalueren 5.0 Evaluatie Bij een maatjesproject is er sprake van diverse evaluatie-momenten. Wanneer een maatjesproject helemaal voor het eerst start is het van belang om na circa driekwart jaar evaluatieformulieren naar de vrijwilligers, jongeren en netwerkpartners te sturen. In veel gevallen kan dit digitaal. In bijlage 3 vindt u evaluatievragenlijsten. 6. Public Relations 6.0 Public relations Voor het welslagen van het gehele project is een goede public relations belangrijk. Het gaat dan primair om heldere informatie aan de inwoners en netwerkpartners in de gemeente. Goede PR geeft naamsbekendheid en biedt het juiste klimaat voor het werven van vrijwilligers en om je als jongere aan te melden. Voor de PR zijn er diverse doelgroepen en middelen zoals: - Voor jongeren en professionals kan er een flyer ontwikkeld worden. Op de flyer staat kort en bondig wat het maatjesproject inhoudt en waar men zich kan aanmelden. - De nieuwsbrief van een vrijwilligersorganisatie wordt gebruikt om het project bekend te maken en om zo vrijwilligers te werven. In het vrijwilligersbulletin komt met regelmaat een voortgangsbericht van het project en ook een interview met een vrijwilliger over zijn/haar ervaringen. Er zijn gedurende het project uitgelezen momenten die benut kunnen worden voor een persbericht. De plaatselijke pers nodig je uit om een artikel te schrijven met een foto. Dit kan bij de start van het project. Bij het afsluiten van een training van de vrijwilligers is het belangrijk om een groepsfoto te maken. Deze kan met het persbericht in de krant. Andere hoogtepunten kunnen ook in de plaatselijke pers. Op deze wijze geeft het maatjesproject bekendheid en blijft daarmee aanmeldingen van vrijwilligers en jongeren stimuleren. 6.1 Sociale media Sociale media kunnen in het kader van de PR eveneens worden ingezet. Er moet een afweging gemaakt worden welke sociale media met welk doel gebruikt wordt. Twitter kan als werving goed worden benut. De professionals van de deelnemende organisaties kunnen dit medium gebruiken. Bij een Facebook pagina moet goed bekeken worden welke gegevens daar kunnen worden vermeld en wie de pagina beheert. Een goeie moat heeft een Facebook pagina voor de moat en de jongere aangemaakt. 9

10 7. Een goeie moat. in uw gemeente 7.0 Organisaties in de gemeente Organisaties in uw gemeente die niet direct deelnemen aan het maatjesproject, kunnen door middel van een bezoek/voorlichting over het project worden geïnformeerd. Wij denken daarbij aan religieuze organisaties en/of serviceclubs. 7.1 Financiën Voor u een gelijksoortig project begint, kan er een bijdrage worden aangevraagd bij het Oranjefonds. Dit kan alleen als het project nog niet gestart is. De begroting van dit project op Urk is op te vragen bij de projectleider. 7.2 Profiel van uw gemeente Een goeie moat kan gien kwoad is begin 2013 gestart op Urk in de Provincie Flevoland. Urk is een voormalig eiland en vissersdorp. Op Urk wonen veel mensen die behoren tot verschillende Christelijke denominaties. Het geloof speelt een belangrijke rol in dit dorp. Urk is een dorp van bijna inwoners waarvan een hoog percentage jonger dan 23 jaar. Dit betekent dat Urk gekenmerkt wordt door: diverse sociale netwerken; bereidheid om op basis van het geloof iets voor een ander willen doen; kleine gemeenschap; vrouwen hebben een sterke positie en grote rol. Dit komt omdat een deel van de mannen door de week weg is op zee. het vissersdorp heeft een mentaliteit van doorzetten en oppakken. Elke gemeente is anders. Voor een maatjesproject is het goed om van te voren een beeld te maken van uw gemeente. Wat zijn de sterke kanten en wat de zwakke van uw gemeente en daarmee ook voor het maatjesproject. Wanneer een van de bovengenoemde factoren van Urk als gemeente afwezig is in uw gemeente, dan is het van belang om te kijken op welke wijze dat ondervangen kan worden. Het maatjesproject op Urk is een idee vanuit het jongerenwerk en de politie. Dit idee is met de gemeente overlegd en op die manier gestart. Dit betekent dat de mensen die het uit moesten gaan voeren enthousiast waren bij de start. Voor uw gemeente is het van belang dat er bij de start al een breed enthousiasme voor het project bestaat. Verder is het belangrijk om aan te sluiten bij bestaande organisaties en netwerken/overleggen in uw gemeenten. 10

11 8. Resultaten Een goeie moat 8.0 Resultaten van 1 jaar een goeie moat kan gien kwoad op Urk Bij het schrijven van dit format heeft Een goeie moat een jaar gedraaid. In dit jaar zijn er 30 vrijwilligers/moats getraind. Er hebben circa 30 jongeren zich aangemeld. Er zijn 24 trajecten gestart. Er zijn zes trajecten afgerond. Er zijn 14 jongeren en moats die nog gekoppeld moeten worden. Er zijn vier jongeren niet gestart omdat ouders of jongere er de noodzaak niet van zagen. De training voor de moats geven de moat ook handvatten om te gebruiken in hun eigen gezinssituatie. Vrijwilligers en jongeren zijn positief over een goeie moat. Er wordt op verjaardagsfeestjes over gesproken. Er is een daling te zien van het aantal aanmeldingen van jongeren naar de gespecialiseerde zorg. Een goeie moat. kan hierin een aandeel hebben. Maar er zijn ook een aantal andere factoren die een rol spelen zoals de stelselwijziging jeugdzorg en bezuinigingen. Er is wel een stijging van het aantal aanmeldingen bij het algemeen maatschappelijk werk te zien. 11

12 9. Bijlagen Blz.nr. Bijlage 1: Maatjesprojecten 13 Bijlage 2: Algemene richtlijnen afspraken m.b.t. het vrijwilligerswerk 14 Bijlage 3: Evaluatie Vragenlijsten jongere, moat en ouders na circa driekwart jaar 18 12

13 Bijlage 1: Maatjesprojecten In het land zijn er verschillende maatjesprojecten. In de beginfase hebben we informatie/bezoek bij een aantal projecten gevraagd. Dit waren de volgende projecten: Big Brothers Big Sisters Een maatjesproject vanuit Amerika. De werkwijze wordt gevolgd en gecontroleerd door de Amerikaanse moederorganisatie. In Nederland is het alleen in Rotterdam. Maar zij willen uitbreiden. Big Brother Big Sister is voor jongens en meisjes vanaf 8-18 jaar. De lengte van het traject is zo lang mogelijk. Vrouwen coachen meiden Vrouwelijke coachen begeleiden meisjes in de leeftijd van jaar, in Overijssel, die buiten de boot dreigen te vallen door welke reden dan ook. VMCA Almere Een maatjesproject Matching Talents. Het Oranjefonds Het Oranje Fonds is het grootste nationale fonds op sociaal gebied. Het Oranje Fonds wil betrokkenheid in de samenleving bevorderen. Door onze steun ontmoeten mensen elkaar of vinden zij een nieuwe plek in de maatschappij. 13

14 Bijlage 2: Algemene richtlijnen afspraken m.b.t. het vrijwilligerswerk Vanuit de organisatie voor informele zorg en welzijn zijn er een vrijwilligersovereenkomst, richtlijnen vrijwilligerswerk en algemene afspraken. 1. Vrijwillig maar niet vrijblijvend Algemene richtlijnen afspraken m.b.t. het vrijwilligerswerk * Als vrijwilliger mag u rustig nee zeggen als er een beroep op u wordt gedaan (vrijwilligerswerk/vrijwillig). * Als u ja hebt gezegd, rekenen wij echter op u (dus vrijwilligerswerk is niet vrijblijvend). * Bij hulpvragen voor een langere periode is er natuurlijk altijd de mogelijkheid hier eerst rustig over na te denken. * Natuurlijk is het mogelijk dat u ja hebt gezegd en er iets tussen komt waardoor u (eenmalig) niet kan. Geen ramp, als u dit maar tijdig aan ons doorgeeft, zodat wij eventueel een andere vrijwilliger kunnen benaderen (als invaller voor u). 2. Algemene werkafspraken * Voor vrijwilligerswerk dat volgens rooster ingepland wordt, zijn taakomschrijvingen gemaakt. In deze taakomschrijving staat wat er van de vrijwilligers verwacht wordt. Ook staan de dagen en tijden (waarop het vrijwilligerswerk verricht wordt) hierin vermeld. * Wanneer u verhinderd bent, is het de bedoeling dat u (indien mogelijk) eerst zelf voor vervanging probeert te zorgen, dit door met iemand te ruilen of een college-vrijwilliger te vragen. Wanneer dit niet lukt, kunt u contact opnemen met Caritas Urk en wordt vanuit hier geprobeerd vervanging te regelen. * U geeft zelf aan hoeveel uur u als vrijwilliger ingezet wilt worden. Echter (ter bescherming van de vrijwilligers) hebben wij hiervoor een maximum van 10 uur per week. 3. Alle veranderingen in de situatie via ons laten verlopen A) Bij hulpvrager: * Als er iets verandert bij de hulpvrager, geef dit dan aan ons door. * Als er nieuwe/andere hulpvragen naar voren komen is het de bedoeling dat dit eerst doorgegeven wordt aan de coördinator vrijwilligerswerk. Hier niet op ingaan alvorens dit samen besproken te hebben. Dit alles in verband met de eindverantwoordelijkheid die wij als organisatie dragen. De werkzaamheden die u verricht, horen te vallen onder onze doelstelling. B) Bij uzelf: Als u door privé-omstandigheden tijdelijk niet beschikbaar bent voor het vrijwilligerswerk, zouden wij het zeer op prijs stellen als u dit aan ons door zou geven. Op deze manier ontstaat er duidelijkheid en wordt u niet steeds gebeld terwijl u eigenlijk niet ingezet kunt worden. 14

15 3. Signaleren Als u in uw omgeving mensen ziet die goed gebruik zouden kunnen maken van onze diensten, adviseer ze dan contact op te nemen met het Centraal Zorgloket, dit kan via telefoonnummer is ( s morgens tussen 9.00 en uur). 4. Geheimhouding / beroepsgeheim Als vrijwilliger ziet en hoort u veel over de privé-zaken van onze hulpvragers. Geheimhouding houdt in dat alles wat u hoort en/of ziet binnen de muren moet blijven. Als u toch behoefte heeft om uw hart te luchten, neem dan contact op met de coördinator vrijwilligerswerk. 5. Klankbord voor u * Als u uw verhaal (zowel positief als negatief) kwijt wilt, maken wij altijd tijd vrij voor u. Aarzel dan ook niet om ons te bellen! * Ook voor andere vragen en/of onduidelijkheden kunt u ons natuurlijk bellen. 6. Verzekeringen * Op de momenten, dat u voor ons werkt bent u verzekerd. Ook voor ongelukken met uw auto. * Wat er ook gebeurt neem altijd contact met ons op, zodat wij kunnen kijken of de verzekering het één en ander vergoedt. Veel werkplezier in het vrijwilligerswerk! Coördinator vrijwilligerswerk Caritas Urk Henria Romkes, tel:

16 Overeenkomst ten behoeve van het vrijwilligerswerk Caritas Urk, vertegenwoordigd door H. Romkes en de vrijwilliger spreken het volgende af: 1. De vrijwilliger onderschrijft de doelstelling en de algemene richtlijnen/afspraken van het vrijwilligerswerk binnen Caritas Urk en de 2. De vrijwilliger verricht of wil vrijwilligerswerk verrichten zoals vastgelegd tijdens het intakegesprek en/of vervolggesprekken. 3. De vrijwilliger mag naast kleine attenties geen geldelijke bijdragen of kostbare attenties in ontvangst nemen. De verleende hulp is gratis. 4. In geval van verhindering zal de vrijwilliger zich tijdig met de coördinator vrijwilligerswerk in verbinding stellen, tenzij anders is afgesproken. 5. De vrijwilliger verklaart strikte geheimhouding te zullen bewaren. Plaats: Datum: Ondertekening namens Caritas Urk: Ondertekening door vrijwilliger: Ruimte voor kopie paspoort of ID-kaart: (van ID-kaart de voor- en achterkant kopiëren) 16

17 Algemene afspraken i.v.m. inzet vrijwilliger juni 2007 a) De vrijwilliger die uw kind bezoekt staat ingeschreven in het vrijwilligersbestand van Caritas Urk: dit mede om juridische aansprakelijkheid bij calamiteiten gedekt te hebben. De vrijwilliger heeft strikte geheimhouding ten aanzien van alle kennis van persoonlijke, medische en sociale gegevens. Ook heeft de vrijwilliger (indien van toepassing) een verklaring van goed gedrag getekend. b) De geboden vrijwilligershulp is bedoeld ter ondersteuning van u en uw gezin en is volledig kosteloos. Wanneer er tijdens het bezoek door de vrijwilliger onkosten gemaakt worden, wordt hiervoor apart een regeling getroffen. c) De vrijwilliger kan licht verzorgende taken overnemen, maar zal nooit taken op zich nemen die bij een professionele kracht of organisatie horen. d) De vrijwilliger kan bepaalde activiteiten met uw kind ondernemen (bijv. bezoek kinderboerderij, zwembad enz). Indien van toepassing tekent u hiervoor akkoord te zijn in de tabel bij de omschreven activiteit. e) De vrijwilliger bezoekt u op de afgesproken dag(en) en tijd(en). Bij verhindering neemt hij/zij tijdig contact met u op. Wanneer u zelf verhinderd bent, kunt u (bij voorkeur drie dagen van tevoren) contact opnemen met de coördinator vrijwilligerswerk, tenzij anders is afgesproken. f) Wanneer u extra inzet van een vrijwilliger wenst, moet dat altijd overlegd worden met de coördinator vrijwilligerswerk. Er zal dan in eerste instantie gekeken worden of uw vaste vrijwilliger uitbreiding van uren wil. Als dit niet lukt wordt er een extra vrijwilliger gezocht. g) Voor problemen of vragen kunt u te allen tijde contact opnemen met coördinator vrijwilligerswerk van Caritas Urk. De coördinator vrijwilligerswerk zal tussentijds regelmatig contact zoeken met u en de vrijwilliger. Belangrijke gegevens: Dag van bezoek Tijd van bezoek Frequentie Activiteit Regeling onkosten Naam vrijwilliger Telefoonnummer vrijwilliger Telefoonnummer gezin Telefoonnummer Caritas Urk b.g.g Telefoonnummer bij calamiteiten, ouder/verzorger van. verklaard zich akkoord met bovenstaande afspraken: Datum: Handtekening: 17

18 Bijlage 3 : Evaluatie Vragenlijsten jongere, moat en ouders na circa driekwart jaar Enquête Moat 1. Wanneer/waar heeft u voor het eerst van Een goeie moat kan gien kwoad gehoord? 2. Waardoor bent u enthousiast geworden om u aan te melden als moat voor het Een goeie moat kan gien kwoad? 3. Hoeveel maanden begeleidt u een jongere? 4. Hoeveel jongeren heeft u begeleid? anders, namelijk.. 5. Hoe vaak per maand heeft u contact met uw jongere? 6. Op welke wijze heeft u contact met de jongere? (meerdere opties aankruisen mag) 0 telefoon 0 in restaurant/café/kroeg 0 sms 0 buiten 0 whatsapp 0 mail 0 in de lichtboei 0 overig, namelijk... 0 bij u thuis 7. Wat hebt u als het leukste / onverwachtse moment ervaren bij Een goeie moat kan gien kwoad? 8. Wat is u tegengevallen aan Een goeie moat kan gien kwoad? 9. Wat hebt u geleerd van moat zijn in dit project wat u van tevoren niet verwacht had? 10. Bent u naar de extra vrijwilligersavond geweest? 0 ja 0 nee, omdat 11. Bent u naar de intervisie/inloopavond geweest? 0 ja 0 nee, omdat 12. Heeft u contact met andere moats en hoe ervaart u dat? 18

19 13. Kunt u aangeven of de begeleiding van Caritas aan uw verwachtingen voldoet? 0 ja 0 nee, omdat 14. Kunt u aangeven of de begeleiding van Intermetzo/Robert Zuidema aan de verwachtingen voldoet? 0 ja 0 nee, omdat 15. Wat mist u in het project Een goeie moat kan gien kwoad? 16. Hebt u het project Een goeie moat kan gien kwoad wel eens bij anderen aanbevolen? 0 ja, namelijk bij. 0 nee 17. Overige opmerkingen / aanvullingen / ideeën Heel hartelijk dank voor het invullen van de vragenlijst! 19

20 Vragenlijst voor de jongere 1. Wanneer/waar/van wie heb je voor het eerst van Een goeie moat kan gien kwoad gehoord? 2. Wie heeft jou aangemeld bij Een goeie moat kan gien kwoad? 3. Waarom heb je je aangemeld bij Een goeie moat kan gien kwoad? 4. Hoeveel maanden heb je een moat? 5. Hoe vaak heb je contact met jouw moat? 0 elke week 0 1x in de 2 weken 0 1 x in de drie weken 0 anders, namelijk 6. Op welke wijze heb je contact met jouw moat? 0 telefoon 0 in restaurant/kroeg 0 mail 0 in de Lichtboei 0 chat 0 in Centrum Jeugd en Gezin 0 Buiten 0 Bij moat thuis 0 bij mij thuis 0 overig namelijk. 7. Wat vind jij het leukste /onverwachtse van Een goeie moat kan gien kwoad? 8. Wat vind je moeilijk, spannend bij Een goeie moat kan gien kwoad? 9. Wat vond je van het kennismakingsgesprek met Robert Zuidema en met je ouders? 0 goed 0 slecht, omdat. 0 spannend Wat vond je van het kennismakingsgesprek met je moat? 0 goed 0 slecht, omdat. 0 spannend Vertel je anderen wel eens over Een goeie moat kan gien kwoad? 0 nee 0 ja, namelijk aan Zou je jouw vrienden adviseren mee te doen aan Een goeie moat kan gien kwoad? 0 ja, omdat.. 0 nee 0 misschien 13. Wat mis je bij Een goeie moat kan gien kwoad? 15. Wat heb jij bereikt / geleerd door Een goeie moat kan gien kwoad? 0 iets te gaan doen 0 meer vrienden gekregen 0 naar school te gaan 0 te praten over onderwerpen waar ik over nadenk 0 minder snel boos worden 0 anders namelijk Kan je de volgende zinnen afmaken : Mijn moat heeft me geholpen met Door mijn moat ben ik.gaan doen. Overige opmerkingen / aanvullingen /ideeën Heel hartelijk dank voor het invullen van de vragenlijst! 20

21 Vragenlijst voor de ouders 1. Wanneer/waar heeft u voor het eerst van Een goeie moat kan gien kwoad gehoord? 2. Hoe hebt u het kennismakingsgesprek met Robert Zuidema en de moat ervaren? 0 goed 0 matig 0 niet goed 3. Gaat uw zoon/dochter graag naar de afspraken met de moat? 0 Ja 0 Nee 0 Wisselend 4. Hoe komt uw zoon/dochter terug van de afspraak met de moat? 0 enthousiast 0 gewoon 0 boos 0 moe 0 anders, namelijk 5. Ziet u veranderingen bij uw zoon/dochter door de deelname aan Een goeie moat kan gien kwoad? 0 Ja 0 Nee 6. Welke veranderingen ziet u? 7 Hebt u contact met de moat? 0 Ja, over.. 0 Nee 8. Hoe ervaart u uw contacten met de moat? 0 goed 0 voldoende 0 matig 0 niet goed 0 kan beter 9. Wat hebt u als het leukste / onverwachtse moment ervaren van Een goeie moat kan gien kwoad? 10. Hebt u ideeën/aanbevelingen voor Een goeie moat kan gien kwoad? 11. Hebt u het project Een goeie moat kan gien kwoad? wel eens bij anderen aanbevolen? 0 ja, namelijk bij. 0 nee Heel hartelijk dank voor het invullen van de vragenlijst! 21

PROJECTEVALUATIE FOCUS OP WERK

PROJECTEVALUATIE FOCUS OP WERK PROJECTEVALUATIE FOCUS OP WERK GGz Eindhoven Caroline Place en Harry Michon Trimbos-instituut, Utrecht 2013 Colofon Financiering Dit onderzoek is onderdeel van en financieel mogelijk gemaakt door het Programma

Nadere informatie

"Wat gaat er goed in jullie gezin?" Transformatie van het maatschappelijk domein in praktijk werkwijze Jeugdteam Weerpad in Zaanstad

Wat gaat er goed in jullie gezin? Transformatie van het maatschappelijk domein in praktijk werkwijze Jeugdteam Weerpad in Zaanstad "Wat gaat er goed in jullie gezin?" Transformatie van het maatschappelijk domein in praktijk werkwijze Jeugdteam Weerpad in Zaanstad Februari 2014 Colofon februari 2014 "Wat gaat er goed in jullie gezin?"

Nadere informatie

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Stade Advies Utrecht, mei 2008 Lous Brouwer in opdracht van i.s.m.

Nadere informatie

HOE THUISZORGORGANISATIES SAMENWERKING ORGANISEREN: VISIES, PRAKTIJKEN EN DILEMMA S

HOE THUISZORGORGANISATIES SAMENWERKING ORGANISEREN: VISIES, PRAKTIJKEN EN DILEMMA S HOE THUISZORGORGANISATIES SAMENWERKING ORGANISEREN: VISIES, PRAKTIJKEN EN DILEMMA S Rapportage over de samenwerking van thuiszorgmedewerkers met mantelzorgers en andere organisaties Marieke van Wieringen

Nadere informatie

VEILIGHEID DOOR SAMENWERKEN BUURT- BEMIDDELING IN PERSPECTIEF. Een praktijkevaluatie

VEILIGHEID DOOR SAMENWERKEN BUURT- BEMIDDELING IN PERSPECTIEF. Een praktijkevaluatie VEILIGHEID DOOR SAMENWERKEN BUURT- BEMIDDELING IN PERSPECTIEF Een praktijkevaluatie VEILIGHEID DOOR SAMENWERKEN pagina 2/103 BUURTBEMIDDELING IN PERSPECTIEF Een praktijkevaluatie Onderzoekers: Mariëlle

Nadere informatie

Opvoedingsondersteuning aan gezinnen met jonge kinderen door vrijwilligsters Succesvolle werkwijzen binnen Moeders Informeren Moeders (MIM)

Opvoedingsondersteuning aan gezinnen met jonge kinderen door vrijwilligsters Succesvolle werkwijzen binnen Moeders Informeren Moeders (MIM) Opvoedingsondersteuning aan gezinnen met jonge kinderen door vrijwilligsters Succesvolle werkwijzen binnen Moeders Informeren Moeders (MIM) ~ 7 ~ Opvoedingsondersteuning aan gezinnen met jonge kinderen

Nadere informatie

STAGEWIJZER ALLES WAT JE MOET WETEN ALS JE STAGE GAAT LOPEN STAGE? APPELTJE EITJE MET

STAGEWIJZER ALLES WAT JE MOET WETEN ALS JE STAGE GAAT LOPEN STAGE? APPELTJE EITJE MET STAGEWIJZER ALLES WAT JE MOET WETEN ALS JE STAGE GAAT LOPEN STAGE? APPELTJE EITJE MET INHOUD 1 IK GA STAGE LOPEN! 4 1.1 Hoe kom ik aan een stage? 4 1.2 School wijst je een stage toe 4 1.3 School helpt

Nadere informatie

Het CJG, de oplossing voor de jeugdzorg? De invloed van vertrouwen en samenwerking op de organisaties binnen het Centrum voor Jeugd en Gezin.

Het CJG, de oplossing voor de jeugdzorg? De invloed van vertrouwen en samenwerking op de organisaties binnen het Centrum voor Jeugd en Gezin. Het CJG, de oplossing voor de jeugdzorg? De invloed van vertrouwen en samenwerking op de organisaties binnen het Centrum voor Jeugd en Gezin. Auteur: Eva Geesing 2 Het CJG, de oplossing voor de jeugdzorg?

Nadere informatie

Op weg naar een duurzame sportvereniging

Op weg naar een duurzame sportvereniging Op weg naar een duurzame sportvereniging 1 Inhoud Inleiding... 4 De fasen op een rij... 10 1. Dromen... 11 1.1 Het begint met een droom... 11 1.2 Mandaat van bestuur en leden... 12 1.3 Wijs verantwoordelijke(n)

Nadere informatie

Tien cases uit de pedagogische civil society: professionals en vrijwilligers werken samen. Renske van der Gaag Marian van der Klein

Tien cases uit de pedagogische civil society: professionals en vrijwilligers werken samen. Renske van der Gaag Marian van der Klein Tien cases uit de pedagogische civil society: professionals en vrijwilligers werken samen Renske van der Gaag Marian van der Klein Tien cases uit de pedagogische civil society: professionals en vrijwilligers

Nadere informatie

Gezien en gehoord. Maatschappelijk rendement van project Motto: zingeving en levensvragen bij ouderen

Gezien en gehoord. Maatschappelijk rendement van project Motto: zingeving en levensvragen bij ouderen Gezien en gehoord Maatschappelijk rendement van project Motto: zingeving en levensvragen bij ouderen Maarten Davelaar Ahmed Hamdi Jenny Verheijen Marie-Christine van Dongen Angela Verleun Gezien en gehoord

Nadere informatie

Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt?

Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt? Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt? Monique Heijmans Geeke Waverijn Lieke van Houtum ISBN 978-94-6122-248-0

Nadere informatie

Eerst. lukken. dacht ik dat gaat niet. Humanitas MentorMaatjes onder de loep

Eerst. lukken. dacht ik dat gaat niet. Humanitas MentorMaatjes onder de loep Eerst dacht ik dat gaat niet lukken Humanitas MentorMaatjes onder de loep Mentormaatjes zijn jonge en gemotiveerde vrijwilligers in de leeftijd van 18 en 35 jaar die leerlingen ondersteunen bij wie het

Nadere informatie

Zullen we even Samen Oplopen?

Zullen we even Samen Oplopen? Zullen we even Samen Oplopen? Een evaluatie van het project Samen Oplopen Het zit ook in het woord, de gewone dingen delen. Dat zit hem ook in het woord hè? Het Samen Oplopen, meedenken, luisteren, dingen

Nadere informatie

Bouwstenen voor een goed gesprek

Bouwstenen voor een goed gesprek Bouwstenen voor een goed gesprek Handreiking participatie binnen de prestatievelden 7, 8 en 9 van de Wmo colofon Colofon Dit is een uitgave van Panteia in samenwerking met de Werkplaats Maatschappelijke

Nadere informatie

Maatwerk bij meervoudigheid. Domeinoverstijgende dienstverlening aan mensen met meervoudige problematiek

Maatwerk bij meervoudigheid. Domeinoverstijgende dienstverlening aan mensen met meervoudige problematiek Maatwerk bij meervoudigheid Domeinoverstijgende dienstverlening aan mensen met meervoudige problematiek Maatwerk bij meervoudigheid Domeinoverstijgende dienstverlening aan mensen met meervoudige problematiek

Nadere informatie

Schoolmaatschappelijk Werk Resultaat door verbinden

Schoolmaatschappelijk Werk Resultaat door verbinden Schoolmaatschappelijk Werk Resultaat door verbinden Projectverslag schoolmaatschappelijk werk binnen RENN4 2009 Bieneke Nienhuis Inhoudsopgave Voorwoord 2 Inleiding 3 1. Schoolmaatschappelijk werk 4 1.1

Nadere informatie

Bouwen aan Buurthulp. Handboek voor het organiseren van. onderlinge hulpverlening in de buurt

Bouwen aan Buurthulp. Handboek voor het organiseren van. onderlinge hulpverlening in de buurt Bouwen aan Buurthulp Handboek voor het organiseren van onderlinge hulpverlening in de buurt Auteurs: Wilco Kruijswijk, Kitty van den Hoek en Jan Willem van de Maat Met dank aan: Anita Peters en Annette

Nadere informatie

Colofon. Vereniging NOV, april 2012

Colofon. Vereniging NOV, april 2012 In veilige handen Hoe begeleid ik vrijwilligersorganisaties bij het voorkomen van seksueel grensoverschrijdend gedrag? Voor steunpunten en ondersteuners Colofon Tekst: Saskia Daru, Ronald Hetem, Wendela

Nadere informatie

Diversiteit in transitie

Diversiteit in transitie Diversiteit in transitie Aandacht voor effectief bereik van migrantengezinnen in de transitie van de jeugdzorg Adviesrapport november 2014 Hans Bellaart 2 Diversiteit in transitie In h o u d 1. Inleiding

Nadere informatie

Handreiking aanbod jongeren 16 23 jaar. De transitie naar volwassenheid

Handreiking aanbod jongeren 16 23 jaar. De transitie naar volwassenheid Handreiking aanbod jongeren 16 23 jaar De transitie naar volwassenheid Naam project: Handreiking aanbod jongeren 16 tot 23 Opdrachtgever: FoodValley Gemeenten Opsteller advies: Ernst van Berkum Versienummer:

Nadere informatie

Omgaan met eenzaamheid onder mantelzorgers Herkennen, bespreken en aanpakken

Omgaan met eenzaamheid onder mantelzorgers Herkennen, bespreken en aanpakken Omgaan met eenzaamheid onder mantelzorgers Herkennen, bespreken en aanpakken Auteur: Wilco Kruijswijk Met dank aan: Anita Peters, Theo Royers en Roos Scherpenzeel Colofon Auteurs: Jan Willem van de Maat,

Nadere informatie

Opvoedondersteuning op school

Opvoedondersteuning op school Opvoedondersteuning op school chemie tussen ouders, leerkrachten en CJG Interviews Praktijkvoorbeelden Tips Deel samen één koffiepot Laat een methode geen dwingend keurslijf worden. Voor ouders is herkenning

Nadere informatie

EEN ONDERZOEK NAAR UITVAL IN DE SCHULDDIENSTVERLENING TUSSEN HET EERSTE EN TWEEDE CONTACTMOMENT

EEN ONDERZOEK NAAR UITVAL IN DE SCHULDDIENSTVERLENING TUSSEN HET EERSTE EN TWEEDE CONTACTMOMENT UITVAL OF ZELFREGIE? EEN ONDERZOEK NAAR UITVAL IN DE SCHULDDIENSTVERLENING TUSSEN HET EERSTE EN TWEEDE CONTACTMOMENT KENNISCENTRUM MAATSCHAPPIJ EN RECHT LECTORAAT ARMOEDE EN PARTICIPATIE CREATING TOMORROW

Nadere informatie

TNO-rapport Aan de slag met diversiteit. Praktische tips voor HR-beleid. Sjiera de Vries. Cristel van de Ven. Thijs Winthagen

TNO-rapport Aan de slag met diversiteit. Praktische tips voor HR-beleid. Sjiera de Vries. Cristel van de Ven. Thijs Winthagen TNO-rapport Aan de slag met diversiteit Praktische tips voor HR-beleid Sjiera de Vries Cristel van de Ven Thijs Winthagen TNO-rapport Aan de slag met diversiteit: Praktische tips voor HR-beleid Nederlandse

Nadere informatie

Perspectieven op. schuld hulp verlening. Elf goede voorbeelden uit het primair proces. schuldhulpverlening

Perspectieven op. schuld hulp verlening. Elf goede voorbeelden uit het primair proces. schuldhulpverlening Perspectieven op schuldhulpverlening Elf goede voorbeelden uit het primair proces schuld hulp verlening Inhoud Inleiding 4 Kiezen voor een efficiënt en effectief proces 4 De handreiking als inspiratiebron

Nadere informatie

www.rotterdam.nl Actieprogramma gericht op het bestrijden van eenzaamheid December 2014 Voor mekaar

www.rotterdam.nl Actieprogramma gericht op het bestrijden van eenzaamheid December 2014 Voor mekaar www.rotterdam.nl Actieprogramma gericht op het bestrijden van eenzaamheid December 2014 Voor mekaar Inhoud Voorwoord 4 Hoofdstuk 1: Inleiding 5 Hoofdstuk 2: Eenzaam in Rotterdam: Het probleem 6 Hoofdstuk

Nadere informatie

Samen er zijn. Palliatieve terminale zorg voor mensen met een verstandelijke beperking, door VPTZ-vrijwilligers

Samen er zijn. Palliatieve terminale zorg voor mensen met een verstandelijke beperking, door VPTZ-vrijwilligers Samen er zijn Palliatieve terminale zorg voor mensen met een verstandelijke beperking, door VPTZ-vrijwilligers Een gezamenlijk project van VPTZ Oost-Gelderland en Zozijn Eindverslag Colofon: Voorpagina:

Nadere informatie