eren ho e leren Leren hoe te leren De Wingerd met veel vlagvertoon onder nieuw dak (Pag. 6) pen als samenwerken en gemeenschapsvorming

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "eren ho e leren Leren hoe te leren De Wingerd met veel vlagvertoon onder nieuw dak (Pag. 6) pen als samenwerken en gemeenschapsvorming"

Transcriptie

1 nummer 3 - juni 2014 eren ho e leren Leren hoe te leren De afgelopen jaren heeft COG Drenthe onderwijskundig grote stappen voorwaarts gemaakt. Het taal- en rekenniveau is toegenomen en stijgt verder. Moreel besef, verbeter- en verandercapaciteit en eigenaarschap zijn inmiddels bekende begrippen geworden in onze scholen. Daarnaast zijn begrip- pen als samenwerken en gemeenschapsvorming centrale thema's. Michael Fullan benoemt dit als community building van school, kinderen en ouders. Technologie heeft hierbij tot nu toe nog geen échte rol gespeeld. Tot nu toe, want de verwachting is dat technologie de leerervaringen tegen geringe kosten op grote schaal gaat versnellen: leren met adaptieve technologie komt eraan. Er is zoveel informatie beschikbaar dat wij niet meer in staat zijn de omvang ervan te beheersen. Technologie heeft ervoor gezorgd dat wij, volwassenen en kinderen, op elk moment, waar we ook zijn, met alles en ieder- een verbonden kunnen zijn. Familie, vrienden, juf, meester en andere bronnen geven ons informatie, kennis en meningen. Voor de jongste kinderen op onze basisscholen een vanzelfsprekendheid, maar voor veel anderen volstrekt anders dan toen ze zelf op school zaten. Onze pedagogiek wordt steeds meer: leren hoe te leren. Onze leerlingen zijn en blijven leerlingen, los van hoe snel alles verandert. Zij blijven structuur en duidelijkheid vragen van de leerkrachten. Onze pedagogische opdracht in de school wordt steeds belangrijker: hoe gaan we in deze veranderende wereld met elkaar om? COG Drenthe biedt in deze sterk veranderende omgeving een veilige plek waar alle kinderen levens- en leervaardigheden oefenen, al dan niet met behulp van de nieuwe technologie. Met de kinderen willen we samen een leergemeenschap vormen om te oefenen hoe we een bijdrage kunnen leveren aan een duurzame samenleving. In dit nummer van COGberichten leest u welke ICTontwikkelingen gaande zijn op onze scholen en hoe een kleine school in Gieten grote plannen heeft om hiermee aan de slag te gaan. Albert Velthuis, voorzitter College van Bestuur De Wingerd met veel vlagvertoon onder nieuw dak (Pag. 6) Ook in deze COGberichten: 2 Bij elkaar in de keuken kijken 3 School-app komt eraan 3 GMR Bericht 4 Een ochtend met Belgen en Zweden op Het Octaaf 7 COG Drenthe maakt digitale sprong voorwaarts 8 Passend onderwijs per 1 augustus 8 Op De Marke staat het kind écht centraal 1

2 k ben, dus ik enk ik denk, Bij us elkaar ik ben: in de Voeling met praktijk Zes Pabo-docenten en evenzoveel COG-leerkrachten vormen zes koppels. Zij kijken bij elkaar in de keuken en leren zo bij en van elkaar. Een van die koppels vormen Reni van der Meulen en Janna Smit. Janna geeft onder andere les aan groep 8 van De Schutkampen in Smilde en Reni aan Pabo-studenten van Stenden Hogeschool in Assen. Bij de start van het uitwisselingsprogramma konden we aangeven wat we verwachtten, wat we te bieden hadden en waar we wilden gaan kijken, vertelt Reni. keuken kijken Ik ben met mijn Pabo-studenten vooral met de theorie bezig. Het is heel anders om studenten over filosoferen met kinderen te vertellen dan om daadwerkelijk met kinderen te filosoferen. De samenwerking werkt dus op verschillende manieren. Je leert van elkaar en je inspireert elkaar door bij elkaar te kijken, en zo ideeën op te doen. Ik krijg zo de kans om voeling te houden met de alledaagse praktijk op de basisschool. Janna vroeg zich af hoe ze haar groep 8 beter aan het praten kon krijgen. Daarvoor heb ik haar tips en boeken over filosoferen met kinderen gegeven. Daarna heb ik een filosofieles verzorgd. Nou, dan komt er in de groep wel wat los, hoor. Meer uitwisseling Janna s ervaring bij de Pabo was een themadag over verlies en afscheid. Iedere leerkracht krijgt daar vroeg of laat mee te maken. Ik heb veel aan deze dag met verschillende workshops gehad en kon ook mijn eigen ervaringen daarin delen met de studenten. De uitwisseling smaakt naar meer. Daarom hebben Reni en Janna afgesproken om nog een keer samen les te geven in Smilde. Waar denk ik nu aan? De filosofieles van Reni van der Meulen zette de kinderen van groep 8 van De Schutkampen aan tot zoeken van antwoorden op vragen, tot leren van elkaar. Niet op basis van boekenwijsheden maar door zélf te denken. Op de vraag waar de kinderen aan dachten kwamen antwoorden die varieerden van Ik denk na over mijn gedrag tot Ik denk aan gamen. Kinderen blijken topdenkers te zijn, zo bleek. Waar zij duizenden vragen hebben, lijken ze te denken dat volwassenen alles al weten. Is dit wel zo? Hun leergierigheid betreft niet alleen kennis, maar ook nadenken over de dingen. Kleine filosoofjes in de dop. School-app komt eraan De verapping van de samenleving is niet te stuiten. We gebruiken steeds meer apps. Nieuw is de school-app van COG Drenthe. Die is dit schooljaar op vier COG-scholen uitgeprobeerd: Het Octaaf, Het Kompas, De Borg en De Kloostertuin. De directeur van de laatstgenoemde school, Dennis Assink, vertelt: Met deze app kan iedereen op zijn smartphone of tablet zien wat er gebeurt op school. Alle actuele informatie van de school staat erop. ICT-specialist van de Kloostertuin Leon den Hamer is superenthousiast. Je kunt op ieder uur van de dag en op iedere plek waar je bent alle nieuws lezen. Je kunt je app vooraf instellen op je school en je groep. Zo krijg je gerichte informatie. We verzenden ook pushberichten, bijvoorbeeld een uur voordat de ouderavond begint of als bij een schoolreisje de bus een half uur vertraging heeft. Assink vult aan: Ouders kunnen hun kinderen ziek melden, kinderen kunnen checken hoe laat ze ergens moeten zijn. Er zit een agendafunctie op, je hebt toegang tot fotoarchieven, noem maar op. De mogelijkheden zijn talrijk. Uiteraard is alles goed beveiligd met wachtwoorden. We regisseren strak; pas na groen licht van de schooldirecteur komt er een bericht op de app. De COG-app biedt 24/7 een groot, goed en snel bereik; het communicatiemiddel wordt steeds interactiever. De ouders op de vier scholen zijn razendenthousiast, net als de kinderen. Misschien inspireert dit ook de andere vijftien COG-scholen 2 Leren doe je samen. In de klas. Niet alleen de kinderen, maar ook de leerkrachten leren van elkaar. Uit het project Opleiden in de School is een uitwisselingsprogramma naar voren gekomen voor Pabo-docenten en COG-leerkrachten. Om studenten zo goed mogelijk voor te bereiden op het werkveld hebben Stenden Hogeschool (Pabo) en COG Drenthe de afgelopen jaren een aantal activiteiten ontwikkeld. Bijvoorbeeld de mentorentraining, de cursus onderzoek, het COG-cafe en de docentuitwisseling. Zowel leerkrachten in de basisschool als docenten op de Pabo worden hier beter van. Het project Opleiden in de School kent een vervolgtraject: Versterking Samenwerking in Opleiding. Er worden verschillende nieuwe samenwerkingsactiviteiten ontwikkeld voor een gezamenlijke optimale begeleiding van studenten en professionalisering van leerkrachten en docenten. GMR Bericht De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) van COG Drenthe heeft een formele rol bij het tot stand komen van beleid dat direct van invloed is op onze leerlingen/kinderen, personeel, ouders en organisaties. Anders dan de medezeggenschapsraad op de scholen richt de GMR zich op het beleid met een bovenschools karakter. Ook het afgelopen schooljaar hebben we intensief samengewerkt met het College van Bestuur en de stafmedewerkers van het bestuursbureau. Vanuit een positief- kritische houding hebben we het overleg als constructief ervaren. Het is goed te merken dat er positief wordt meegedacht. Dat we te maken hebben met een financieel gezonde organisatie maakt dat we bezig kunnen zijn met hoe we de kwaliteit van het onderwijs kunnen verbeteren waarbij recht gedaan wordt aan een verantwoord personeelsbeleid. De GMR kijkt terug op een jaar van prettige samenwerking en hoopt deze lijn in de toekomst te kunnen voortzetten. Carolien Tavenier, voorzitter GMR COG Drenthe 3

3 4 Een ochtend met Belgen en Zweden op Het Octaaf Donderdag 6 februari. Het Octaaf is er klaar voor. Leerkrachten van basisscholen in Örebro (Zweden) en Antwerpen (België) komen met eigen ogen zien en met eigen oren horen hoe de COG-school zijn concept van Meervoudige Intelligentie in de klas vormgeeft. De voertaal is Engels. Meervoudige Intelligentie Tussen de drie basisscholen bloeit iets. Zweedse, Belgische en Nederlandse leerkrachten gaan bij elkaar verschillende keren op bezoek om kennis en ervaring uit te wisselen over Meervoudige Intelligentie (MI). De uitwisseling wordt mogelijk gemaakt door subsidie van het Europese Comeniusprogramma Een Leven Lang Leren. Twee dagen lang, donderdag 6 en vrijdag 7 februari, circuleren kennis en ervaring. De sfeer zit er op donderdagochtend meteen goed in en leerkrachten en leerlingen van Het Octaaf hebben zich duidelijk goed voorbereid. Overal hangen Belgische, Zweedse en Nederlandse vlaggetjes, de ontvangst door leerkrachten, ouders en kinderen is hartelijk en in verschillende groepen zijn speciale lessen voor de buitenlandse gasten voorbereid. Taalslim, muziekslim, beweegslim In de speciale lessen is Engels voor zover mogelijk de voertaal. Het MIconcept is in de les Pedigogical Structure in groep 4 goed te zien. In de rekenles gaat het naast rekenslim om taalslim, zelfslim en mensenslim. De kinderen lossen een som op in groepjes en leggen uit hoe ze tot de uitkomst zijn gekomen. Aan de hand van rekenen met getallen én met een pak suiker en kommetjes. Inderdaad: beeld-, reken-, mensen- en zelfslim. De kinderen van groep 2-3 krijgen Engelse les. Ze zingen Engelse liedjes, geïnspireerd door een zanger op het digibord waarop de zinnetjes staan: I wake up I wash my face I brush my teeth I comb my hair I eat breakfast I go to school. Lezen, zingen en bewegen: taalslim, muziekslim en beweegslim. Speed reading Positieve coaching (Positive Behaviour Support; PBS), dat ervaren de Belgische en Zweedse gasten in groep 6. De kinderen leren naar elkaar luisteren, elkaar uit laten spreken. Met af en toe een woordje Engels natuurlijk. Groep 7/8 ten slotte is bezig met speed reading. In koppeltjes van twee leest het ene kind gedurende één minuut op tempo een verhaaltje voor, terwijl het andere luistert. Zo leren ze snel lezen, goed luisteren en zich concentreren in een rumoerige ruimte. Totdat Juf s toverstaf maant tot stilte. De Sörbyängskolan staat in Örebro, zo n 35 kilometer westelijk van Stockholm. Zo n 20 leerkrachten en ondersteunende medewerkers bieden ruim 200 leerlingen basisonderwijs. De school oriënteert zich op het concept van Meervoudige Intelligentie en heeft plannen om daarmee te gaan werken. De Zevensprong in het centrum van Antwerpen telt 400 leerlingen en 40 medewerkers. De naam van de katholieke basisschool verwijst naar de oorspronkelijk 7 vormen van intelligentie in het concept van Meervoudige Intelligentie; ondertussen zijn dat er al 9. De groepen zijn er opvallend klein: van 16 tot 21. Uit de lessen leren we op de eerste plaats dat Het Octaaf veel aandacht besteedt aan Engels: vanaf groep 1 kunnen de kinderen met elkaar communiceren in het Engels. Daarnaast is goed te zien dat het MI-concept (elk kind is slim) is verweven in het hele onderwijsconcept. Met train of plane Een ochtend is zo voorbij. In de middag is er ruimte voor een rondgang door het gebouw, presentaties en discussies over MI, voorbereidingen treffen voor de bezoeken van leerkrachten en leerlingen van Het Octaaf aan België en Zweden, en afspraken maken voor het vrijdagprogramma dat in het teken staat van een bezoek aan Knapvilla in Echten. Dit scholingscentrum voor talenten richt zich onder meer op training en scholing in het MI-concept. Een leerzaam bezoek voor leerkrachten, kinderen en ouders die zich zo weer ervan bewust worden dat andere culturen, scholen en mensen elkaar inspireren. Beseffen dat iedereen zijn eigen slimmigheden heeft. Ontdekken dat Engels een universeel middel is om wereldwijd met elkaar te communiceren. En de kinderen van groep 7-8? Die kunnen met hun kennismakingsprofielen en de film die ze in het Engels hebben gemaakt, zo met de train naar België. Of anders met de plane naar Zweden. Negen maal slim Samenslim Beweegslim Muziekslim Taalslim Filosofeerslim Zelfslim Rekenslim Natuurslim Beeldslim Nathan en Sophie op uitwisseling in België 23 leerlingen van de groepen 7 en 8 van Het Octaaf zijn drie dagen op uitwisseling geweest in Antwerpen. Samen met een groep van 24 Zweedse kinderen waren zij te gast bij basisschool De Zevensprong. Een gezellige school met veel gangen en lokalen waar je zomaar verdwaalt, vindt Sophie de Roode van groep 7. De Belgische kinderen konden we wel verstaan maar we begrepen ze af en toe niet. De Zweedse kinderen spraken geen Engels maar hun juffen gelukkig wel. Drie dagen Antwerpen gaan je niet in de koude kleren zitten. We hebben ontzettend veel gelopen en het was warm, vertelt Nathan Tipker van groep 8. We hebben een oud pakhuis bezocht en zijn bovenop het MAS-museum geweest. Prachtig uitzicht. En s avonds hebben we met 125 kinderen in de school spaghetti gegeten. Sophie logeerde bij een gezin en Nathan in logeerhuis De Bielebale. Voor allebei was het natuurlijk patat wat de pot schafte. Sophie vervolgt: De tweede dag zijn we met de bus naar Brussel geweest. Daar hebben we het Atomium en Mini Europa bezocht. Daarna zijn we in het Vlaams parlement geweest. Daar werd gepraat over het bezoek van de president van China. Over de derde dag vertelt Nathan: Met de bus naar Mechelen. Daar hebben we sport en spel gedaan. Heel gezellig. Drie dagen optrekken met Belgische en Zweedse kinderen in een ander land: een aparte ervaring. Zo leer je elkaar beter kennen, beleef je andere culturen en leer je opletten in een groep in de grote stad. En nu maar plannen maken voor een tegenbezoek van de Belgen aan Assen. 5

4 De Wingerd met veel vlagvertoon onder nieuw dak De Wingerd met veel vlagvertoon onder nieuw dak Alweer een feestelijke opening van een COG-school. Op 20 februari was De Wingerd in Bovensmilde aan de beurt. Samen met de openbare basisschool, de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf Pinokkio en de bibliotheek is De Wingerd de trotse bewoner van brede school De Kiem. De Kiem Met het luiden van de schoolbel verrichtte de onderwijswethouder van de gemeente Midden-Drenthe, Emko Dolfing, de officiële opening. Uit 45 namen was De Kiem als mooiste gekozen. De naam refereert aan het ontkiemen van jonge mensen. Daarnaast is een kiem, net als een spil (de naam van de tegenover gelegen sporthal/buurt- huis) de kern van iets. De naam past in de buurt waar alle straten naar planten zijn genoemd: De Kiem staat in de Floralaan. Het woord KIEM staat ten slotte voor Kennis, Informatie, Educatie en Motivatie. Knap gevonden, vindt Wingerd-directeur Klaas Hessels. We zijn dolgelukkig met dit prachtige gebouw. Als er nu zou moeten worden beslist en besloten, dan zouden we genoe- gen moeten nemen met een veel kariger huisvesting. Nadat 250 kinderen, zwaaiend met vlaggetjes met daarop de namen van hun school of opvangorganisatie, zich vanuit vijf richtingen een weg naar het speellokaal hadden gebaand, zetten zij een lied in, waarbij ze de naam De Kiem onthulden. Als beloning voor het prachtige lied mochten ze hun vlaggetjes inruilen voor nieuwe Kiemvlaggetjes. Daltongebouw Wethouder Dolfing noemde dat De Kiem de tweede nieuwe brede school in Midden-Drenthe is in de rij van vier: Hoogersmilde, Bovensmilde, Hijken en Westerbork. De Wingerd is een daltonschool, benadrukt Hessels: Daltononderwijs is gebaseerd op zelfstandigheid, verantwoordelijkheid en samenwerking. Meestal past het onderwijs zich aan aan de mogelijkheden van het gebouw. Maar in Bovensmilde konden we dat omdraaien. We konden volgens de uitgangspunten van het daltononderwijs het gebouw ontwerpen. Dat zie je terug in de grote leerpleinen, de ruime gangen, het vele licht en zicht en mooie, warme kleuren. Een verademing na ons oude gebouw! COG Drenthe maakt digitale sprong voorwaarts Al jaren werken onze scholen met digitale hulpmiddelen. Computers en digiborden zie je overal. Maar de ontwikkelingen in de ICT-wereld gaan snel. Dat zet tot denken. En tot doen. Iedereen doet mee Binnen COG Drenthe houdt de ICT Beleidsgroep zich bezig met digitale ontwikkelingen op de scholen. Als bovenschools ICT er speelt Rien van Schaik een belangrijke rol bij het op peil houden van de netwerken en bij de ontwikkeling van het ICT-beleidsplan. We hebben geformuleerd waar we naartoe willen met de digitalisering van ons onderwijs. We willen versnellen en een digitale sprong voorwaarts maken. Dat moet echt, want de kinderen groeien op in een digitale wereld met smartphones, sociale media en spelletjes. We hebben geïnventariseerd waar we staan en waar we naartoe willen. En wat daarvoor nodig is. Gebaseerd op hoe we les willen geven uiteraard. Belangrijk daarbij is dat iedereen mee moet kunnen komen. Ons project loopt van dit jaar tot 2016 dat we alvast hebben uitgeroepen tot Jaar van de ICT. Via een aantal proefprojecten willen we komen tot een adequate digitale schoolwereld. COG toonaangevend De Marke is een van de COGscholen waar ICT een belangrijke rol speelt. Gerjan Peeneman is daar directeur sinds begin dit jaar. Hij is overtuigd van het nut en de noodzaak van ICT op de scholen en maakt dan ook deel uit van de ICT Beleidsgroep. Hij vertelt: Alle 565 computers met Windows XP zijn vervangen door nieuwe machines die voorbereid zijn om Windows 7 te kunnen draaien. Ook beschikken alle scholen over draadloze netwerken en stabiele internetaansluitingen. De infrastructuur is daarmee op niveau. Op dit moment zijn we bezig om te kijken of en hoe we tablets en notebooks kunnen inzetten. We kopen niet klakkeloos een doos met Ipads maar oriënteren ons eerst goed. Kiezen we voor Android of ios? Gaan we alleen met tablets werken of in combinatie met notebooks? Welke software en apps zijn geschikt voor ons? Voorop staat dat we het de kinderen en de leerkrachten makkelijk willen maken. De techniek blijft daarom uit het lokaal en we investeren flink in trainingen en cursussen zodat we uit de apparaten kunnen halen wat erin zit. COG Drenthe is niet alleen toonaangevend in primair onderwijs, maar ook in digitalisering, zo laten Van Schaik en Peeneman overtuigend zien. 6 7

5 Passend onderwijs per 1 augustus Op 1 augustus start COG Drenthe met passend onderwijs. De plannen liggen klaar, de voorlichtingsronden naar de medezeggenschapsraden en het personeel hebben we achter de rug. Wat betekent dit voor onze scholen? Om te beginnen vallen we onder een groter samenwerkingsverband. Daarin worden de mate van samenwerking en de verdeling van middelen naar de schoolbesturen geregeld. De afgelopen jaren hebben we op alle scholen al hard gewerkt aan de leerlingenzorg. Zo is het handelingsgericht werken ingevoerd en het klassenmanagement verbeterd. We weten hierdoor beter wat leerlingen nodig hebben en hoe onze leerkrachten aan de hand van de leerlijnen beter hulp kunnen bieden aan hun leerlingen. Met het verdwijnen van de rugzakken stopt een wijze van toekenning van personeel en middelen, maar niet de ondersteuningsbehoefte van leerlingen. Om die ook in de toekomst goed te kunnen faciliteren wordt het Expertisecentrum vergroot. Daarin wordt de expertise van de ambulant begeleiders van Rec 3 en RENN 4, die verdwijnen, gebundeld. Samen met die van onze eigen orthopedagoog leidt dit tot adequate hulp, niet alleen na indicatie maar ook preventief. Wat al goed ging gaan we nu verder uitbouwen; de rugzakken laten we niet opnieuw indiceren. Met de rust en ruimte die zo ontstaat gaan we met vertrouwen het nieuwe schooljaar in. Op De Marke staat het kind écht centraal De Marke in Gieten doet er alles aan om het de kinderen maximaal naar het zin te maken. Daarom wordt een kindcentrum ontwikkeld, komt er een continurooster en digitaliseert de school. Samen met Skidkinderopvang werken we toe naar een kindcentrum voor alle kinderen van 0 tot 12 jaar van tot uur, vertelt directeur Gerjan Peeneman. Sommige medewerkers hebben een combifunctie. Ze vangen bijvoorbeeld s ochtends de kinderen op en gaan daarna met ze mee de klas in voor ondersteuning bij de lessen. Dit zorgt voor herkenbaarheid. Over drie jaar willen we werken volgens een continurooster voor alle groepen. De schooltijden zijn dan alle dagen van tot uur, met een pauze van een half uur. Ervoor en erna bieden we voor- en naschoolse opvang aan. Ook bij de digitalisering van het onderwijs staat op De Marke het kind centraal. Om goed bij de capaciteiten van ieder kind aan te sluiten gaan we werken met individuele leerroutes. We beginnen met rekenen. Hiervoor zetten we digitale middelen in. Ieder kind werkt op een eigen device, bijvoorbeeld een Ipad. We gebruiken alleen ict als het een meerwaarde heeft. Daarnaast is er veel ruimte binnen de lessen om praktisch bezig te zijn en wordt er samengewerkt met bijvoorbeeld de muziekschool om ook cultuur ruim aan bod te laten komen. Het kind staat immers centraal. 8

Gereformeerde basisschool

Gereformeerde basisschool Gereformeerde basisschool 1 Identiteit De Wegwijzer is een gereformeerde basisschool. Elke dag willen we beginnen met een open Bijbel. Samen bidden, samen zingen tot Zijn eer. We mogen zijn liefde ook

Nadere informatie

Nieuwsbrief oktober 2014

Nieuwsbrief oktober 2014 Nieuwsbrief oktober 2014 Bericht van directie Meester Martijn (gym) is voor langere tijd afwezig. Zijn jongste zoontje Pelle is ernstig ziek opgenomen in het ziekenhuis in Maastricht met een hersenvliesontsteking.

Nadere informatie

strategie iets is wat vast staat, maar dat je met het vergroten van je inzet het succes kunt vergroten.

strategie iets is wat vast staat, maar dat je met het vergroten van je inzet het succes kunt vergroten. Titel van deze les: De succesweegschaal Uitdaging: Overtuigingen Denkwolk onderwerp: Inzet Vakgebied(en): Sociaal emotionele ontwikkeling Doelgroep (OB/MB/BB): OB/MB Maker: Cecile Hertog Doel: Welke vaardigheid

Nadere informatie

Schoolinfo 9 Maart 2015

Schoolinfo 9 Maart 2015 Schoolinfo 9 Maart 2015 Simone Piron stelt zich voor Mijn naam is Simone Piron. Sinds 1 februari ben ik intern begeleider van Op Dreef. Hierbij zal ik de taken van Monique overnemen. In het verleden ben

Nadere informatie

SCHOOLMAGAZINE

SCHOOLMAGAZINE SCHOOLMAGAZINE 2016-2017 SAMENWERKEN AAN GEÏNSPIREERD ONDERWIJS! ONZE WAARDEN Als team staan wij voor de taak om uw kind(eren) een zo goed mogelijke basisschool tijd te bieden. Goed onderwijs waarbij ook

Nadere informatie

Samenvatting tevredenheidsmeting ouders

Samenvatting tevredenheidsmeting ouders Samenvatting tevredenheidsmeting ouders Hierbij ontvangt u van mij een samenvatting van de uitkomsten van de tevredenheidsmeting, die begin november is afgenomen. We hebben deze in het team en met de MR

Nadere informatie

U I T D E S C H O O L GEKLAPT Februari 2015

U I T D E S C H O O L GEKLAPT Februari 2015 U I T D E S C H O O L GEKLAPT Februari 2015 Geachte ouder(s), Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief van februari. Enquête Binnenkort zijn in de meeste groepen de 10 - minutengesprekken. Tijdens deze gesprekken

Nadere informatie

November 2015. Welkom op onze school. Nieuwe leerlingen in de maand november zijn: Lisa Vahlkamp Krijn Zweers

November 2015. Welkom op onze school. Nieuwe leerlingen in de maand november zijn: Lisa Vahlkamp Krijn Zweers November 2015 Welkom op onze school. Nieuwe leerlingen in de maand november zijn: Lisa Vahlkamp Krijn Zweers We wensen jullie allebei een fijne tijd op onze school. Afsluiting Kinderboekenweek Op vrijdag

Nadere informatie

3 Hoogbegaafdheid op school

3 Hoogbegaafdheid op school 3 Hoogbegaafdheid op school Ik laat op school zien wat ik kan ja soms nee Ik vind de lessen op school interessant meestal soms nooit Veel hoogbegaafde kinderen laten niet altijd zien wat ze kunnen. Dit

Nadere informatie

Nieuws. Dalton. Hallo Allemaal, Ouders in de klas. Dit Daltonkrantje is gemaakt met inbreng van ouders, kinderen en leerkrachten.

Nieuws. Dalton. Hallo Allemaal, Ouders in de klas. Dit Daltonkrantje is gemaakt met inbreng van ouders, kinderen en leerkrachten. Dalton Wat is Dalton? Wat doen we? -------------------------------------------------------------- Nieuws 2010-2011/1 ------------------------------------------------------------ Hallo Allemaal, Dit Daltonkrantje

Nadere informatie

EEN SCHOOL MET TALENTUITDAGEND ONDERWIJS

EEN SCHOOL MET TALENTUITDAGEND ONDERWIJS EEN SCHOOL MET TALENTUITDAGEND ONDERWIJS Een school met talentuitdagend onderwijs Een basisschool kiezen is moeilijk. Er is zoveel om op te letten. Is de school wat zij lijkt? Van buiten kan een schoolgebouw

Nadere informatie

Nieuwsbrief 9 februari 2015

Nieuwsbrief 9 februari 2015 Nieuwsbrief 9 februari 2015 Algemeen Vier keer wijzer Mensen leren op verschillende manieren. De een leert door doen, de ander moet het voor zich zien en een derde persoon moet de informatie eerst voor

Nadere informatie

Pedagogisch beleid Lunchkids

Pedagogisch beleid Lunchkids Pedagogisch beleid Lunchkids 1 Inleiding Voor u ligt het pedagogisch beleid van Lunchkids onderdeel van De Kinderkoepel. Het pedagogisch beleid geeft aan ouders, scholen, medewerkers en andere betrokkenen

Nadere informatie

RESULTATEN LEERLINGEN. Rapportage K.B.S. `t Schrijverke, Lelystad

RESULTATEN LEERLINGEN. Rapportage K.B.S. `t Schrijverke, Lelystad RESULTATEN LEERLINGEN Rapportage K.B.S. `t Schrijverke, Lelystad Tevredenheidsonderzoeken 1 t Schrijverke Schoolklimaat Leerlingen gaan graag naar school. 3,1 Leerlingen voelen zich veilig op school. 3,5

Nadere informatie

Fases van vernieuwing. Beschikbare hardware/software

Fases van vernieuwing. Beschikbare hardware/software Het schoolportret Een portret brengt in beeld hoe iemand eruit ziet door het oog van degene die het portret maakt. Zo is dat ook bij het maken van een schoolportret. Ik heb de school waar ik stage loop,

Nadere informatie

En.donderdag is het dan ook nog Hoeksteenfeestdag! De weersvoorspelling is goed en dat belooft dus ook weer een topdag te worden.

En.donderdag is het dan ook nog Hoeksteenfeestdag! De weersvoorspelling is goed en dat belooft dus ook weer een topdag te worden. CALKOENSTRAAT 15 1121XA LANDSMEER INFO-BULLETIN 19 2 juli JAARGANG 2013-2014 Vanuit de directie Op het moment dat ik mijn aandeel voor de INFO schrijf, is de vakantie echt in het vooruitzicht. Wat een

Nadere informatie

Nieuwsbrief Juli 2015

Nieuwsbrief Juli 2015 Afscheid nemen is met zachte vingers, wat voorbij is, dicht doen en verpakken in de goede gedachten der herinnering. Nieuwsbrief Juli 2015 Inhoud Nieuwsbrief: Groep 8. Personeel. Schoolagenda. Engels.

Nadere informatie

Belangrijke data. 17 december 2015. 21 december t/m 3 januari Kerstvakantie

Belangrijke data. 17 december 2015. 21 december t/m 3 januari Kerstvakantie 17 december 2015 Beste ouder(s), verzorgers(s) en kinderen, Dit is het vierde Fellenoortje van dit schooljaar en jullie vinden hier informatie over zaken die met Spil Fellenoord te maken hebben. Belangrijke

Nadere informatie

We zijn aardig voor elkaar, dan blijft het gezellig het hele jaar.

We zijn aardig voor elkaar, dan blijft het gezellig het hele jaar. Info 14 5 maart 2015 Gouden Regels regel van de week Met de kinderen behandelen we wekelijks een regel. De regel van deze week is: We zijn aardig voor elkaar, dan blijft het gezellig het hele jaar. Meedenkavond

Nadere informatie

Mijn computer is leuk

Mijn computer is leuk Handleiding Mijn computer is leuk Ouders praten samen over computers, kinderen en opvoeding Pharos, 2014 Marjolijn van Leeuwen INHOUDSOPGAVE Inleiding blz. 3 De themabijeenkomst blz. 5 Thema 1, oefeningen

Nadere informatie

Voor de ouders en verzorgers,

Voor de ouders en verzorgers, Voor de ouders en verzorgers, Deze nieuwsflits start ik met een terugblik op de ouderavond die we afgelopen dinsdagavond gehouden hebben. We mochten deze avond 13 ouders en 14 collega's begroeten. Onze

Nadere informatie

Algemene informatieavond groep 5-6

Algemene informatieavond groep 5-6 Algemene informatieavond groep Kindcentrum de Eik Burg. Willemeplein 8 EA Nieuwstadt Tel. 4483938 www.kcdeeik.nl Inhoud Presentatie Afspraken Pedagogisch klimaat Handelingsgericht werken Coöperatieve werkomgeving

Nadere informatie

September 2015 Woensdag 23 September Sportdag Start gesprek ouders. Oktober 2015 Woensdag 7 oktober Start kinderboekenweek

September 2015 Woensdag 23 September Sportdag Start gesprek ouders. Oktober 2015 Woensdag 7 oktober Start kinderboekenweek Schoolnieuws schooljaar 2015-2016 Vrijdag 18 September 2015 September 2015 Woensdag 23 September Sportdag Start gesprek ouders Donderdag 24 September Start gesprek ouders Maandag 28 September Algemene

Nadere informatie

Het was een geslaagd Sinterklaasfeest en we willen iedereen die hieraan een bijdrage heeft geleverd hartelijk bedanken! Agenda.

Het was een geslaagd Sinterklaasfeest en we willen iedereen die hieraan een bijdrage heeft geleverd hartelijk bedanken! Agenda. Sinterklaasfeest 5 december 2014 Vandaag was het eindelijk zover: Sinterklaas en zijn Pieten brachten een bezoek aan obs Akkrum! Toen om 8.30 uur alle leerlingen en een groot aantal ouders op het plein

Nadere informatie

Nieuwsbrief 5 3 oktober 2014

Nieuwsbrief 5 3 oktober 2014 Nieuwsbrief 5 3 oktober 2014 Inhoud Informatie van school Deur 5 minuten later open! Kinderboekenweek Herfstvakantie Studiedag team 6 oktober dag van de leraar Inloop bij de directeur Agenda Verzoeken

Nadere informatie

Kalender april en mei. Maandag 25 mei Tweede Pinksterdag (de kinderen zijn vrij) Dinsdag 26 mei Meester- en Juffendag, continurooster

Kalender april en mei. Maandag 25 mei Tweede Pinksterdag (de kinderen zijn vrij) Dinsdag 26 mei Meester- en Juffendag, continurooster obs De Phoenix Week 21-2015 Beste ouder(s)/verzorger(s), Na twee weken vakantie gaan we er volop tegenaan tot het einde van dit schooljaar. De komende drie weken staan in het teken van CITO toetsen en

Nadere informatie

LOCATIE PARKWIJK 31 OKTOBER 2014 AGENDA:

LOCATIE PARKWIJK 31 OKTOBER 2014 AGENDA: LOCATIE PARKWIJK JAARGANG 14, NR. 5 31 OKTOBER 2014 SchOuderCom De komende nieuwsbrief willen we gaan verspreiden via SchOuderCom. Daarbij zullen we een splitsing maken tussen berichten die van belang

Nadere informatie

Groep 4 /5. Nieuwe leidster bij de peuterspeelzaal

Groep 4 /5. Nieuwe leidster bij de peuterspeelzaal Nieuwe juf groep 3 Via deze weg wil ik me graag even aan u voorstellen. Mijn naam is Mandy Kauling en ik woon in Haarlem. Sinds vorige week ben ik werkzaam op de Avonturijn in groep drie. De afgelopen

Nadere informatie

Nr. 19 22 maart 2016 Nieuws uit de groepen

Nr. 19 22 maart 2016 Nieuws uit de groepen Nr. 19 22 maart 2016 Nieuws uit de groepen We hebben weer een leuke nieuws uit de groepen brief voor u samengesteld. Iedere groep heeft een selectie gemaakt van de leuke en leerzame dingen die we op De

Nadere informatie

MR: MeeR InZicht. Beste ouders/verzorgers,

MR: MeeR InZicht. Beste ouders/verzorgers, MR: MeeR InZicht Beste ouders/verzorgers, Op uitnodiging van de school en de Medezeggenschapsraad kwam op 17 maart een grote groep ouders bijeen om met elkaar van gedachten te wisselen over welke vaardigheden

Nadere informatie

Op dinsdagmiddag 1 oktober gaan de groepen 7 en 8 naar de bibliotheek Kennismaken met een auteur : Anna Woltz.

Op dinsdagmiddag 1 oktober gaan de groepen 7 en 8 naar de bibliotheek Kennismaken met een auteur : Anna Woltz. Nieuw bij ons in groep 1. Op e Hichte. Nr. 6 Vrijdag 27 sept. 2013. Schooljaar 2013-2014. --------------------------------------------------------------------------------- Dr. E.A. Borgerschool Koningin

Nadere informatie

Voor het eerst naar school

Voor het eerst naar school Voor het eerst naar school Welkom op De Wonderboom Uw kind gaat binnenkort voor het eerst naar school. We wensen jullie een fijne tijd toe op De Wonderboom. Dit boekje informeert over verschillende zaken

Nadere informatie

Werkloos, hoezo? Bij lesmateriaal, bij deze les op de site, vind je het nodige lesmateriaal voor deze les:

Werkloos, hoezo? Bij lesmateriaal, bij deze les op de site, vind je het nodige lesmateriaal voor deze les: Werk graad 3 Lesvoorbereiding Werkloos, hoezo? Bij lesmateriaal, bij deze les op de site, vind je het nodige lesmateriaal voor deze les: Zet het luisterverhaal klaar op het smartboard. Print de memory

Nadere informatie

Gedragscode Internet, Sociale Media, GAFE (Google Apps For Education), BYOD (Bring Your Own Device) voor de leerlingen en de ouders van Jong Leren

Gedragscode Internet, Sociale Media, GAFE (Google Apps For Education), BYOD (Bring Your Own Device) voor de leerlingen en de ouders van Jong Leren Gedragscode Internet, Sociale Media, GAFE (Google Apps For Education), BYOD (Bring Your Own Device) voor de leerlingen en de ouders van Jong Leren Visie op onderwijs Bij Jong Leren geven we onderwijs waar

Nadere informatie

april 30 Nieuwsflits In deze nieuws flits, de agenda, verjaardagen, koningsspelen.

april 30 Nieuwsflits In deze nieuws flits, de agenda, verjaardagen, koningsspelen. april 30 Nieuwsflits 2015 In deze nieuws flits, de agenda, verjaardagen, koningsspelen. Aan de ouders en verzorgers van de leerlingen van De Zuidster, Het is toch even wennen, zorgen dat er een nieuwsflits

Nadere informatie

Zoals wij u beloofd hebben komt alle informatie over de Gouden Weken in deze nieuwsbrief. Groep 1/2

Zoals wij u beloofd hebben komt alle informatie over de Gouden Weken in deze nieuwsbrief. Groep 1/2 *SINT JOSEPH* BASISSCHOOL ROZENHOUTSTRAAT 3 072-5715314 1704 CD HEERHUGOWAARD NOORD Beste ouders, Nieuwsbrief 2 Maandag 12 september 2016. Zoals wij u beloofd hebben komt alle informatie over de Gouden

Nadere informatie

De foto s in deze PowerPoint zijn van het ipad-project op het Hondsrugcollege in Emmen.

De foto s in deze PowerPoint zijn van het ipad-project op het Hondsrugcollege in Emmen. De foto s in deze PowerPoint zijn van het ipad-project op het Hondsrugcollege in Emmen. 1 Een aantal maanden geleden (jan. 2012) hebben docenten met elkaar een gesprek gehad over de rol van ICT in het

Nadere informatie

Nieuwsbrief Oktober 2015 Nr. 2 Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag

Nieuwsbrief Oktober 2015 Nr. 2 Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag Nieuwsbrief Oktober 2015 Nr. 2 Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag 1 2 KRANTEN- ACTIE 3 4 5 6 7 Studiedag, Groep 1 t/m 8 VRIJ! 12 13 14 GMRvergadering MR-verg. 8 9 10 11 15 16 17

Nadere informatie

Welkom op de informatie-avond!

Welkom op de informatie-avond! Welkom op de informatie-avond! Programma: Presentatie over de uitslag van de tevredenheidsonderzoeken, de verbeterplannen en de resultaten van vorig schooljaar. Interactief met elkaar van gedachten wisselen

Nadere informatie

2. Initiatief tot telefonisch contact met ouders komt vanuit de school

2. Initiatief tot telefonisch contact met ouders komt vanuit de school Openbare basisschool De Peperklip, Schiedam pagina 1 Openbare Basisschool De Peperklip: bewuste keuzes in samenwerking met ouders Openbare Basisschool De Peperklip (Schiedam) wil een klimaat creëren waar

Nadere informatie

LOCATIE PARKWIJK 6 FEBRUARI 2015 AGENDA:

LOCATIE PARKWIJK 6 FEBRUARI 2015 AGENDA: LOCATIE PARKWIJK JAARGANG 14, 7 6 FEBRUARI 2015 In deze nieuwsbrief: Tevredenheisonderzoek Het nieuwe schoolplan Thema-avond: Dyslexie en Verkeer High tea op vrijdagmiddag Het Tevredenheidsonderzoek Eens

Nadere informatie

REIS NAAR AMERIKA IN HET KADER VAN ICT-ONTWIKKELINGEN BINNEN SKOBOS.

REIS NAAR AMERIKA IN HET KADER VAN ICT-ONTWIKKELINGEN BINNEN SKOBOS. REIS NAAR AMERIKA IN HET KADER VAN ICT-ONTWIKKELINGEN BINNEN SKOBOS. SKOBOS heeft in haar strategische ontwikkelingen veel ruimte gemaakt voor ICT. In dat kader wordt op dit moment een digitale werkomgeving

Nadere informatie

Alles draait in deze tijd om samenwerking.

Alles draait in deze tijd om samenwerking. www.cogdrenthe.nl nummer 6 - juli 2015 lles draait in eze tijd om amenwerking VOORWOORD Alles draait in deze tijd om samenwerking. Met de kinderopvang en de peuterspeelzalen, maar ook met de openbare scholen,

Nadere informatie

Kinderboekenweek 2012

Kinderboekenweek 2012 www.dekloostertuin.nl De Kloostertuinier Informatiebulletin van: CBS De Kloostertuin te Assen 8 e Jrg. nr. 2 27 september 2012 Kinderboekenweek 2012 Hallo wereld in tachtig dagen Mooi project, mooi project

Nadere informatie

Informatieavond Vijf Gelijke Dagen Model Dinsdag 3 februari 2015 Aanvang: 20.00 uur (Inloop vanaf 19.45 uur)

Informatieavond Vijf Gelijke Dagen Model Dinsdag 3 februari 2015 Aanvang: 20.00 uur (Inloop vanaf 19.45 uur) J a a r g a n g 1 0, n r. 5 2 1 j a n u a r i 2 0 1 5 Informatieavond Vijf Gelijke Dagen Model Toename aantal leerlingen: We starten met een derde groep 1/2. Belangrijke data 2 1 2 Informatieavond Vijf

Nadere informatie

Kind op maandag. Lied van de week: Opwekking 734: Adem om van U te zingen. Lied van de week: Opwekking 733: Tienduizend redenen

Kind op maandag. Lied van de week: Opwekking 734: Adem om van U te zingen. Lied van de week: Opwekking 733: Tienduizend redenen Datum: 9 februari 2015 Nieuwsbrief 12 Jaargang: 6 REHOBODE In en om school Juf Herma is nog steeds ziek. Zij heeft de ziekte van Ménière. De vervanging wordt gedaan door juf Sandra. Per dag en per week

Nadere informatie

Nieuwsbrief oktober 2015

Nieuwsbrief oktober 2015 Nieuwsbrief oktober 2015 Welkom! Via deze nieuwsbrief ook een warm welkom aan alle ouders/verzorgers van de locatie Van der Muydenstraat. Vanaf heden zullen namelijk beide locaties van ons Kindcentrum;

Nadere informatie

Losse Entjes. Jaargang 24 no. 5 8 januari 2016 (zie voor actuele mededelingen

Losse Entjes. Jaargang 24 no. 5 8 januari 2016 (zie voor actuele mededelingen Losse Entjes Jaargang 24 no. 5 8 januari 2016 (zie voor actuele mededelingen www.obsde-ent.nl) Agenda 9 januari Oud papier 9 maart OR vergadering 13 januari 19.00 uur Schoonmaakavond 11 maart Losse Entjes

Nadere informatie

Kies voor meer! kies voor meer

Kies voor meer! kies voor meer kies voor meer Kies voor meer! Je staat op het punt om een heel belangrijke beslissing te nemen: je kiest de school waar je de komende jaren naartoe gaat. Spannend! Want je wilt natuurlijk naar een plek

Nadere informatie

D A L T O N K R A N T

D A L T O N K R A N T D A L T O N K R A N T 2013-2014 Daltonkrant In deze krant: Interview met Marle, Colin en Angelina Fotoreportage wat is dalton Enquête groep 4-8 ouders in de klas Schooljaar 2013-2014 Met dank aan: leerlingen

Nadere informatie

Informatieavond 14 september 2015. Welkom. Fijn dat u er bent. Welkom in de klas van uw zoon/dochter Kijk gerust in alle methode boeken en schriften

Informatieavond 14 september 2015. Welkom. Fijn dat u er bent. Welkom in de klas van uw zoon/dochter Kijk gerust in alle methode boeken en schriften Informatieavond 14 september 2015 Welkom 1 Fijn dat u er bent. Welkom in de klas van uw zoon/dochter Kijk gerust in alle methode boeken en schriften Programma Welkom Doel van de avond De klas PBS, OASE

Nadere informatie

Betrokken ouders maken het verschil!

Betrokken ouders maken het verschil! Betrokken ouders maken het verschil! Verslag bijeenkomst 2 juni 2016 Ouders op zoek naar nuttige tips Veel ouders die dit evenement bezochten, kwamen vooral voor praktische tips naar het Nieuwe Luxor.

Nadere informatie

De Geluksvogel. Eerste steenlegging. Inhoud: Je hebt mazzel als je hier mag meedoen! Social media

De Geluksvogel. Eerste steenlegging. Inhoud: Je hebt mazzel als je hier mag meedoen! Social media Nummer 6: maart 2015 De Geluksvogel Je hebt mazzel als je hier mag meedoen! Inhoud: Eerste steenlegging De Geluksvogel door de Bril van Frans (directeur BSO De Boomhut) De Geluksvogel door de Bril van

Nadere informatie

GLANS-TECHNIEK School met glans

GLANS-TECHNIEK School met glans GLANS-TECHNIEK School met glans School en ouder, schouder aan schouder GLANS-TECHNIEK School met glans School en ouder, schouder aan schouder een boekje voor ouders Colofon Uitgeverij: Klaveracademie Tekst:

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Beste ouder/verzorger, Namens het team, Herman Hofman.

Nieuwsbrief. Beste ouder/verzorger, Namens het team, Herman Hofman. Nieuwsbrief Nieuwsbrief 20 januari 2017 Agenda Wo 08 Do 09 Ma 20 Di 21 W0 22 Do 23 Ma 27 2017 Januari Februari Januari Winter Februari Open ochtend nieuwe ouders en inschrijving leerlingen Inzameling oud

Nadere informatie

Peppelinfo december 2015, nummer 4

Peppelinfo december 2015, nummer 4 Peppelinfo december 2015, nummer 4 Beste ouders, Ondertussen hebben we een mooi Sinterklaasfeest gevierd, georganiseerd samen met Talentrijk. Beide OR-en hebben een mooi programma gemaakt wat past bij

Nadere informatie

Dit boek heeft het keurmerk Makkelijk Lezen gekregen. Wilt u meer weten over dit keurmerk kijk dan op de website: www.stichtingmakkelijklezen.nl.

Dit boek heeft het keurmerk Makkelijk Lezen gekregen. Wilt u meer weten over dit keurmerk kijk dan op de website: www.stichtingmakkelijklezen.nl. Chatten Dit boek heeft het keurmerk Makkelijk Lezen gekregen. Wilt u meer weten over dit keurmerk kijk dan op de website: www.stichtingmakkelijklezen.nl. Colofon Een uitgave van Eenvoudig Communiceren

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek: medewerkers/ouders/leerlingen februari 2015

Tevredenheidsonderzoek: medewerkers/ouders/leerlingen februari 2015 Tevredenheidsonderzoek: medewerkers/ouders/leerlingen februari 2015 Medewerkers Het onderzoek is gehouden onder alle 21 medewerkers van De Boei. Uiteindelijk hebben 19 medewerkers de vragenlijst ingevuld.

Nadere informatie

KlimtorenNieuws. Bibliotheek op school

KlimtorenNieuws. Bibliotheek op school KlimtorenNieuws basisschool de Klimtoren Kerkstraat 87 6996 AG Drempt 0313 473004 info@deklimtorendrempt.nl www.deklimtorendrempt.nl Nr. 11 02-02-2015 Bibliotheek op school Bibliotheek op school Voortgangsgesprekken

Nadere informatie

KINDEREN LATEN LEREN Strategisch beleidsplan 2015-2018. SKO Flevoland en Veluwe. Ontwerpers van onderwijs voor de 21ste eeuw

KINDEREN LATEN LEREN Strategisch beleidsplan 2015-2018. SKO Flevoland en Veluwe. Ontwerpers van onderwijs voor de 21ste eeuw SKO Flevoland en Veluwe Ontwerpers van onderwijs voor de 21ste eeuw KINDEREN LATEN LEREN Strategisch beleidsplan 2015-2018 Strategisch beleidsplan SKO Flevoland en Veluwe 1 KINDEREN LATEN LEREN Onze droomschool

Nadere informatie

RESULTATEN. Rapportage bs Overhoven, Sittard

RESULTATEN. Rapportage bs Overhoven, Sittard RESULTATEN Rapportage bs Overhoven, Sittard 2014 1 ALGEMEEN 1.1 Inleiding Algemeen Het instrument de Kwaliteitsvragenlijst is een hulpmiddel om de kwaliteit van de school en/of het schoolbestuur in kaart

Nadere informatie

professionele tussenschoolse opvang

professionele tussenschoolse opvang professionele tussenschoolse opvang Bent u medewerker of coördinator tussenschoolse opvang en wilt u meer weten over hoe u het beste kunt omgaan met de leerlingen in uw groep? Kom ook naar een van onze

Nadere informatie

1. Naar gelijke schooltijden maakt een pas op de plaats

1. Naar gelijke schooltijden maakt een pas op de plaats Nieuwsbulletin voor ouders over het project Naar gelijke schooltijden No 3, Februari 2012 Vorig jaar is het project Naar gelijke schooltijden van start gegaan. Binnen de Stichting Openbaar Onderwijs Noord

Nadere informatie

B&O Info Tel.: 06-20657425 E-mail: info@bo-info.nl Internet: www.bo-info.nl Twitter: @bo_info Facebook: https://www.facebook.com/bo.

B&O Info Tel.: 06-20657425 E-mail: info@bo-info.nl Internet: www.bo-info.nl Twitter: @bo_info Facebook: https://www.facebook.com/bo. Er is niet één antwoord te geven op de vraag hoe vaak of hoe lang een kind op een tablet, smartphone of computer mag. Dat hangt sterk af van het kind en de situatie. Deskundigen zijn het er wel over eens

Nadere informatie

Beste ouders en kinderen,

Beste ouders en kinderen, Beste ouders en kinderen, Voor U ligt alweer de derde brochure van het aanbod van onze Naschoolse Arrangementen voor schooljaar 2015-2016: N-ARR-G. (dit spreek je uit op zijn Engels als ENARRGY.De N van

Nadere informatie

Opvoeden en opgroeien doen we samen

Opvoeden en opgroeien doen we samen s a m e n met ouders Opvoeden en opgroeien doen we samen Dé brede taalschool Het Kompas Het Kompas vindt het belangrijk dat de kinderen zich welkom, veilig, gesteund en gewaardeerd voelen. Op iedere basisschool

Nadere informatie

Agenda december - januari NIEUWSBRIEF NR 11 JAARGANG 4 19 December donderdag Alle groepen kerstviering

Agenda december - januari NIEUWSBRIEF NR 11 JAARGANG 4 19 December donderdag Alle groepen kerstviering Agenda december - januari NIEUWSBRIEF NR 11 JAARGANG 4 19 December donderdag Alle groepen kerstviering 21 December vrijdag Kerstvakantie begint om 12.15 uur 25 & 25 December Eerste & Tweede kerstdag Woensdag

Nadere informatie

Miranda Jansen. Jarigen in februari 7 februari Raouya Ouhammou groep 4 16 februari Siham El Bouchihi groep 4 18 februari Youssef Amrir groep 1

Miranda Jansen. Jarigen in februari 7 februari Raouya Ouhammou groep 4 16 februari Siham El Bouchihi groep 4 18 februari Youssef Amrir groep 1 Nieuwsbrief Februari Rembrandt van Rijnschool: Jozef Isräelslaan 31 3443 CR Woerden Tel: 0348-483150 / e-mail: directie@rembrandtvanrijnschool.nl / www.rembrandtvanrijnschool.nl Belangrijke data 3 februari:

Nadere informatie

Basisschool 't Maxend, Nistelrode, Ouders

Basisschool 't Maxend, Nistelrode, Ouders Basisschool 't Maxend, Nistelrode, Ouders Aantal respondenten: 134 14-11-2010 Basisschool 't Maxend, Nistelrode, Ouders 1 / 9 Welkomstblad Fijn dat u mee wilt werken aan dit onderzoek. De vragen gaan over

Nadere informatie

Schoolnieuws. Leuke school!

Schoolnieuws. Leuke school! Nieuwsbrief mei 2016 In deze nieuwsbrief: Schoolnieuws Leuke school! Kalender Zomerschool Utrecht Opbrengst sponsorloop Koningsspelen Schoolreisjes Verlof juf Sarah en juf Maaike Interview eindcito Nieuws

Nadere informatie

T KLEPPERTJE BASISSCHOOL DE ZEVENSPRONG. Nummer 9 jaargang 16 verschijnt iedere twee schoolweken op de website www.zevensprong.nl pag.

T KLEPPERTJE BASISSCHOOL DE ZEVENSPRONG. Nummer 9 jaargang 16 verschijnt iedere twee schoolweken op de website www.zevensprong.nl pag. T KLEPPERTJE BASISSCHOOL DE ZEVENSPRONG Nummer 9 jaargang 16 verschijnt iedere twee schoolweken op de website www.zevensprong.nl pag. 1 t/m 7 Directiepraatje: Beste ouders, verzorgers, Studiemiddag: Vorige

Nadere informatie

142 e Nieuwsbrief 13 e jaargang 2014/2015 ONDERWIJS PR1MEUR

142 e Nieuwsbrief 13 e jaargang 2014/2015 ONDERWIJS PR1MEUR 142 e Nieuwsbrief 13 e jaargang 2014/2015 ONDERWIJS PR1MEUR EEN SUCCESVOL EN PLEZIERG SCHOOLJAAR!!! Vorige week maandag zijn alle scholen van Onderwijs Primair weer vol energie en enthousiasme gestart

Nadere informatie

Obs De Boogerd Maurik. Basis voor Groei en Bloei. Groep 1-2 heeft een opening van de voorleesdagen

Obs De Boogerd Maurik. Basis voor Groei en Bloei. Groep 1-2 heeft een opening van de voorleesdagen In Het Openbaar Obs De Boogerd Maurik Basis voor Groei en Bloei Maurik, 14 januari 2016 Dinsdag 12 januari Woensdag 27 jan. t/m 6 febr. Woensdag 27 januari MR vergadering Nationale Voorleesdagen voor de

Nadere informatie

Van individuele casuïstiek naar casusoverstijgende oplossing?!

Van individuele casuïstiek naar casusoverstijgende oplossing?! Van individuele casuïstiek naar casusoverstijgende oplossing?! Kort verslag van een OC+-initiatief rond thuiszittende leerlingen uit het primair onderwijs in de regio Eindhoven November 2012 Een publicatie

Nadere informatie

Uw kind in vertrouwde handen. Kinderopvang van 0 t/m 12 jaar

Uw kind in vertrouwde handen. Kinderopvang van 0 t/m 12 jaar Uw kind in vertrouwde handen Kinderopvang van 0 t/m 12 jaar SKSG verzorgt alle vormen van professionele kinderopvang op kindercentra en bij gastouders. Voor kinderen van nul tot en met twaalf jaar. Onze

Nadere informatie

JAARVERSLAG MEDEZEGGENSCHAPSRAAD OBS HILMARE SCHOOLJAAR 2014-2015

JAARVERSLAG MEDEZEGGENSCHAPSRAAD OBS HILMARE SCHOOLJAAR 2014-2015 Hillegom, 12-10-2015 JAARVERSLAG MEDEZEGGENSCHAPSRAAD OBS HILMARE SCHOOLJAAR 2014-2015 Voorwoord: Voor u ligt het jaarverslag 2014-2015 van de MR van OBS Hilmare. Het jaarverslag is een verantwoordingsdocument

Nadere informatie

Project groepen 3-4B en 4A Schip ahoy.. Theaterbezoek groep 3 en 4:

Project groepen 3-4B en 4A Schip ahoy.. Theaterbezoek groep 3 en 4: In dit Blaadje: Project groepen 3-4B en 4A Schip ahoy..... 1 Theaterbezoek groep 3 en 4:... 1 Lentekriebels... 2 Inschrijving Avondvierdaagse... 2 Open- deur- ochtend... 2 Ouderbedankochtend 2015... 2

Nadere informatie

Dit is het eerste cursusoverzicht van Gors Educatie voor mensen met een lichamelijke beperking.

Dit is het eerste cursusoverzicht van Gors Educatie voor mensen met een lichamelijke beperking. Inleiding Dit is het eerste cursusoverzicht van Gors Educatie voor mensen met een lichamelijke beperking. Je kunt je opgeven voor een cursus door het aanvraagformulier op de website van Gors in te vullen.

Nadere informatie

Rondleiding door school met tekst en foto s

Rondleiding door school met tekst en foto s Welkom, je bent net de drempel overgestapt van basisschool de Uitkijck. Ik ben Maila, je gids, kom maar mee. Zojuist heeft Linda je bij de deur ontvangen. Linda is de directeur. Bijna iedere ochtend staat

Nadere informatie

Hier een korte samenvatting over de verschillende lessen in deze groep.

Hier een korte samenvatting over de verschillende lessen in deze groep. INFORMATIE OVER GROEP 3 Uw kind zit in groep 3, maar wat doet het toch de hele dag? Hier een korte samenvatting over de verschillende lessen in deze groep. VEILIG LEREN LEZEN Dit is de methode die we in

Nadere informatie

Kringgesprek. Die kunt u dan invullen op de dag of avond dat u toch op school bent voor de rapportgesprekken.

Kringgesprek. Die kunt u dan invullen op de dag of avond dat u toch op school bent voor de rapportgesprekken. Kringgesprek Geachte ouders, Wilt u alstublieft meedoen aan het invullen van een enquête Ouderbetrokkenheid? Nummer 9 2012-2013 2013 Die kunt u dan invullen op de dag of avond dat u toch op school bent

Nadere informatie

Tekst Rob Voorwinden Beeld Fred van Diem

Tekst Rob Voorwinden Beeld Fred van Diem Dág boeken, werkboeken en schriften voor rekenen, taal en begrijpend lezen. Leerlingen van basisschool de Delta in Assendelft werken met tablets. Leerlingen zien nu meteen of ze een opgave goed of fout

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF april 2015

NIEUWSBRIEF april 2015 NIEUWSBRIEF april 2015 Bericht van directie: Te laat komen kinderen We zien dat steeds meer kinderen te laat op school komen en steeds meer ouders langer in de groepen blijven kletsen of afscheid nemen

Nadere informatie

30 januari 2015 Nummer 10

30 januari 2015 Nummer 10 30 januari 2015 Nummer 10 Inhoud: Daltondag Schoolfoto s Carnaval 2015 De Optochtroute Continurooster Komt dat zien! Komt dat zien! Ingekomen stuk: Carnaval voor de jeugd Ingekomen stuk: Jeugdpronkzitting

Nadere informatie

Donderdag 18 september 2014

Donderdag 18 september 2014 Donderdag 18 september 2014 Informatieavonden op de Vroonhoeve Beste ouders en verzorgers, de leden van de MR en de AC nodigen u bij deze van harte uit voor de informatieavonden van a.s. maandag (onderbouw)

Nadere informatie

Nieuwsbrief 7 20 november 2014

Nieuwsbrief 7 20 november 2014 Vol verwachting klopt ons hart. Op maandagochtend werden kinderen en ouders verrast met een school, die weer helemaal was versierd in Sinterklaassfeer. Dankzij een groep actieve ouders is dit weer helemaal

Nadere informatie

Nieuwsbrief oktober 2014

Nieuwsbrief oktober 2014 Nieuwsbrief oktober 2014 Beste ouders, In de afgelopen weken hebben we alweer zo ontzettend veel geleerd! Eigenlijk is het schooljaar maar net goed op gang, maar wat we geleerd hebben is al niet meer op

Nadere informatie

*SINT JOSEPH* BASISSCHOOL

*SINT JOSEPH* BASISSCHOOL *SINT JOSEPH* BASISSCHOOL ROZENHOUTSTRAAT 3 072-5715314 1704 CD HEERHUGOWAARD NOORD Nieuwsbrief 10 Vrijdag 30 oktober 2015 Beste Ouders, Personeel. Helaas is meester Paul ziek. Gelukkig hebben we juf Mariska

Nadere informatie

November 2016 OPENBARE BASISSCHOOL VOOR DALTONONDERWIJS

November 2016 OPENBARE BASISSCHOOL VOOR DALTONONDERWIJS November 2016 OPENBARE BASISSCHOOL VOOR DALTONONDERWIJS BELANGRIJKE DATA DATA ACTIVITEITEN 24 oktober KIES 25 oktober Rots en Water groep 7/8 27 oktober Fietsencontrole groep 5 t/m 8 31 oktober Rots en

Nadere informatie

Nieuwsbrief 7 21 februari 2013 De Binckhorst- St. Jan inside-out. Singer voorstelling Fly Away 13.30 14.30 uur Gr. 6, 7 en 8 Vergadering ouderraad

Nieuwsbrief 7 21 februari 2013 De Binckhorst- St. Jan inside-out. Singer voorstelling Fly Away 13.30 14.30 uur Gr. 6, 7 en 8 Vergadering ouderraad R.K. Basisschool De Binckhorst- St. Jan Eemnesserweg 17 1251 NA Laren tel: 035 5382501 Nieuwsbrief 7 21 februari 2013 De Binckhorst- St. Jan inside-out Kleine kalender Vrijdag 22 februari Zaterdag 23 februari

Nadere informatie

Ouderbetrokkenheid in het voortgezet onderwijs

Ouderbetrokkenheid in het voortgezet onderwijs Ouderbetrokkenheid in het voortgezet onderwijs Een goede relatie tussen ouders en school komt het leerresultaat ten goede en dat is wat we allemaal willen! Convenant Impuls Kwaliteitsverbetering Onderwijs

Nadere informatie

&Ons Tweede Thuis KINDEREN

&Ons Tweede Thuis KINDEREN &Ons Tweede Thuis KINDEREN & & KINDEREN Inleiding Het liefst zorg je als ouder zelf voor je kind maar soms heb je hulp nodig. Bijvoorbeeld als je kind een achterstand in de ontwikkeling of een verstandelijke,

Nadere informatie

HULP BIJ OPVOEDING BEHANDELING BEGELEIDING OBSERVATIE DIAGNOSTIEK. kinderen

HULP BIJ OPVOEDING BEHANDELING BEGELEIDING OBSERVATIE DIAGNOSTIEK. kinderen HULP BIJ OPVOEDING BEHANDELING BEGELEIDING OBSERVATIE DIAGNOSTIEK kinderen Soms heeft een gezin extra begeleiding nodig. Bijvoorbeeld als uw kind een achterstand in de ontwikkeling of een verstandelijke,

Nadere informatie

Nieuwsbrief 10. Formatie. Schoolreis

Nieuwsbrief 10. Formatie. Schoolreis Formatie Nieuwsbrief 10 Op dit moment zijn we druk bezig met de formatie van aankomend schooljaar. Zoals eerder vermeld, zullen we starten met acht groepen. Dit betekent dat we met uitzondering van de

Nadere informatie

Inhoudsopgave: Even voorstellen 5. Waar staan we voor 7. Ons onderwijs 7. Boeiend onderwijs: 8. Kwaliteit bewaken 8

Inhoudsopgave: Even voorstellen 5. Waar staan we voor 7. Ons onderwijs 7. Boeiend onderwijs: 8. Kwaliteit bewaken 8 Informatiegids Inhoudsopgave: Even voorstellen 5 Waar staan we voor 7 Ons onderwijs 7 Boeiend onderwijs: 8 Kwaliteit bewaken 8 Veiligheid door respect en regels 9 Open voor vernieuwingen 9 Engels en Frans

Nadere informatie

Ons eerste bezoek op de studiereis naar Londen was aan het CLC in Camden.

Ons eerste bezoek op de studiereis naar Londen was aan het CLC in Camden. Maandag 9 januari 2012 South Camden City Learning Centre (CLC) Ons eerste bezoek op de studiereis naar Londen was aan het CLC in Camden. Dit CLC is te vergelijken met ons eigen SIZO centrum in Zoetermeer.

Nadere informatie

Jaarplan OBS De Bellefleur Dodewaard

Jaarplan OBS De Bellefleur Dodewaard Jaarplan 2013-2014 OBS De Bellefleur Dodewaard Openbare Basisschool De Bellefleur Marijkelaan 1 6669 AK Dodewaard tel: 0488-411260 email: info@de-bellefleur.nl website: www.de-bellefleur.nl augustus 2013

Nadere informatie

Rondleiding door school met tekst en foto s 2015-2016

Rondleiding door school met tekst en foto s 2015-2016 de Uitkijck Margrietstraat 2, 3742 RC Baarn Tel. 035 54 144 13 Welkom, je bent net de drempel overgestapt van basisschool de Uitkijck. Ik ben Maila, je gids, kom maar mee. Zojuist heeft Linda je bij de

Nadere informatie

Muziekcoaching, wie doet dat? Muziekcoaching, wat is dat?

Muziekcoaching, wie doet dat? Muziekcoaching, wat is dat? Ook in jullie Schoolwerkplan staat waarschijnlijk dat de leerkrachten muzieklessen verzorgen in hun eigen groep. Of misschien dat deze lessen gegeven worden door een van de collega s die wat meer onderlegd

Nadere informatie

Nieuwsbrief Passend Onderwijs Een speciale editie bij de start van Passend Onderwijs!

Nieuwsbrief Passend Onderwijs Een speciale editie bij de start van Passend Onderwijs! Nieuwsbrief Passend Onderwijs Een speciale editie bij de start van Passend Onderwijs! WE ZIJN BEGONNEN!!. Dinsdagavond 26 augustus hebben we met elkaar op inspirerende wijze de start gevierd van Passend

Nadere informatie