Huisstijlhandboek Universiteit Leiden

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Huisstijlhandboek Universiteit Leiden"

Transcriptie

1 Huisstijlhandboek Universiteit Leiden

2

3 Inhoudsopgave De huisstijl van de Universiteit Leiden 5 Basiselementen Logo - kleur Logo - maten Logo - uitzonderingen Logo bestanden Logo met pay-off Knip-element Verschil bachelor/master uiting Kleur Lettertype Minion Minion karakterset Minion karakterset Lettertype Vestula Web-safe fonts Cijfers Marketing/corporate uitingen 23 Corporate communicatie Berichtdrager Briefpapier Briefpapier+zetaanwijzingen Volgvel Faxbericht Memo Rapport binnenwerk Visitekaartje 34 Marketing communicatie A5 flyer A4 leaflet A5 Folder A4 Folder A4 Brochure Bachelor Brochure Poster Advertentie - staand Advertentie - staand klein Advertentie - liggend Beachflags / vlaggen Rollup banners 68 Digitale uitingen Powerpoint Prezi Webbanners nieuwsbrief handtekening Video Social media icons Avatars 81 Richtlijnen fotografie Briefing fotografie studentenwerving Briefing voor fotografie 86 Huisstijlhandboek Universiteit Leiden 3

4 4 Huisstijlhandboek Universiteit Leiden

5 De huisstijl van de Universiteit Leiden De eerste indruk Vaak is het in de communicatie de huisstijl die de eerste indruk van een organisatie achterlaat, en het is juist die eerste indruk die zo belangrijk is. Deze wordt gegenereerd door uiterlijkheden en uitstraling en wekt ook een verwachting. Deze verwachting moet ook in de verdere kennismaking volstaan. Universiteit Leiden heeft veel onderzoek en energie gestopt in een juiste uitstraling. Het consequent toepassen van deze uitstraling is dan ook van wezenlijk belang voor de identiteit van de organisatie. Merkpersoonlijkheid Het merk Universiteit Leiden is de verpersoonlijking van de organisatie en bestaat uit twee delen; de fysieke eigenschappen, wat is het, wat doet het en hoe ziet het er uit en de merkpersoonlijkheid. Het merk heeft een gevoelswaarde, men kan het zien als een persoon. Een persoon met uitstraling en karaktereigenschappen. En het is juist die (merk-) persoonlijkheid die ieder (merk) zo uniek maakt. De uitstraling van de Universiteit Leiden laat zich dus ook niet vastleggen in één of twee ontwerpen maar begeeft zich op een beperkte bandbreedte die bewust gekozen is en waar veel aandacht aan wordt besteed. Niet iedere doelgroep kan op een gelijke manier worden benaderd. Het doel van deze manual is het aangeven van de bandbreedte en tegelijkertijd de beperking vast te leggen. De richtlijnen in deze manual dienen zo goed mogelijk te worden nageleefd. Lettertypes De letterfamilies Vestula en Minion zijn auteursrechtelijk beschermd en zijn door Universiteit Leiden aangeschaft. Kleuren De kleuren in dit handboek kunnen, op papier of op het beeldscherm, onjuist worden weergegeven. Houd de omschreven waarden aan en gebruik het PANTONE kleursysteem als referentie voor de PANTONE kleuren. Formaat Dit handboek is zo opgezet, dat de meeste voorbeelden op ware grootte worden afgebeeld indien de manual op A3 wordt geprint. Het handboek kan ook worden afgedrukt op A4 de voorbeelden worden dan tot ongeveer 70% verkleind. April 2015 Huisstijlhandboek Universiteit Leiden 5

6 6 Huisstijlhandboek Universiteit Leiden

7 Basiselementen Huisstijl Basiselementen Huisstijl

8

9 1.1.1 Logo kleur Basiselementen 1.1 Logo - kleur Basiselementen Het logo van de Het Universiteit logo van Leiden Universiteit Leiden bestaat uit een bestaat uit een onveranderlijke combinatie onveranderlijke combinatie van het beeld- van het beeldmerk (het zegel) en het merk (het zegel) en het woordmerk Universiteit woordmerk Universiteit Leiden Leiden in in een een getekende getekende letter (geen font). font). Rondom het logo wordt een vaste ruimte in aanmerking genomen. De vaste ruimte bepaalt de minimum afstand van van het logo logo tot tot de de rand rand en en tot tot andere andere elementen. elementen. Deze afstand is een Deze afstand is een derde van de hoogte van derde van de hoogte van het zegel. het zegel. De normale kleur van het logo De normale is LEI-blauw. kleur van het logo is LEI-blauw. Op een blauwe achtergrond Op een wordt blauwe de achtergrond tekst in wit wordt toegepast. de tekst in Let op: het wit toegepast. zegel is niet Let diapositief! het zegel is niet op: diapositief! Het wordt niet aanbevolen Het wordt om het niet logo aanbevolen op om een het anders logo op gekleurde een anders achtergrond gekleurde achtergrond plaatsen. Indien te plaatsen. dit toch Indien nodig dit is, wordt toch nodig het woordmerk is, wordt het wit woordmerk indien de achtergrond wit indien donker de achtergrond is. donker is. Wanneer het gebruik van LEI-blauw niet mogelijk is, mag het logo Wanneer het gebruik van in zwart of wit worden afgebeeld. LEI-blauw niet mogelijk Pas is, mag op: het het logo beeldmerk wordt in zwart nooit of wit diapositief worden het afgebeeld. blijft altijd een witte figuur Pas op: op het een beeldmerk donkere achtergrond. wordt nooit diapositief het blijft altijd een witte figuur op een donkere achtergrond. 3 Huisstijlhandboek Universiteit Leiden Huisstijlhandboek Universiteit Leiden 9

10 Zegelhoogte: 98,4pt (34,7mm) Basiselementen 125% Vaste ruimte: 236,3 131,3pt 1.2 Logo - maten (83,3 46,3mm) Zegelhoogte: 78,8pt (27,8mm) 100% Normaal formaat voor A4 Vaste ruimte: pt (66,7 37mm) Zegelhoogte: 63pt (22,2mm) Minimumafstand: 21 pt 80% Vaste ruimte: 151,2 84pt (53,3 29,6mm) Zegelhoogte: 50,4pt (17,8mm) 64% Minimummaat voor full colour Zegelhoogte: 40,3pt (14,2mm) Het logo van de universiteit wordt in één maat beschikbaar gesteld. Wanneer andere formaten benodigd zijn, kunnen geschikte bestandsformaten lineair worden vergroot of verkleind. Elk volgend formaat kan worden verkregen door het logo tot 125% te vergroten of tot 80% te verkleinen. 51,2% Minimummaat voor steunkleur Zegelhoogte: 32,3pt (11,4mm) 40,96% Uiterste minimum Zegelhoogte: 25,8pt (9,1mm) Een bestand in pdf kan goed worden vergroot en verkleind. Png bestanden zijn minder geschikt voor vergroting. 4 Huisstijlhandboek Universiteit Leiden Lever voor drukwerk altijd pdf be standen aan. 10 Huisstijlhandboek Universiteit Leiden

11 Basiselementen 1.3 Logo - uitzonderingen Het merkteken mag worden gebruikt in de versie met de toevoeging The Netherlands wanneer het een internationale toepassing betreft en het niet mogelijk is om adresgegevens in de buurt van het merkteken te gebruiken. Gebruik het officiële logo, voeg niet zelf de tekst toe. Het merkteken met faculteitsnaam mag worden gebruikt op visitekaartjes, bewegwijzering, uitingen voor intern gebruik en follow-up uitingen. Gebruik het officiële logo, voeg niet zelf de tekst toe. Het merkteken mag worden gebruikt in de verticale versie indien de leesbaarheid door de beperkte ruimte te gering zou zijn wanneer de normale versie zou worden toegepast. Versie uitsluitend voor gebouwbelettering. Toe te passen wanneer de leesbaarheid op grote afstand voorop staat en het zegel fysiek te groot zou worden wanneer de normale versie zou worden gebruikt. Het merkteken is op aanvraag verkrijgbaar. Huisstijlhandboek Universiteit Leiden 11

12 1.1.5 Logo bestanden Basiselementen Basiselementen 1.4 Logo bestanden Logo-UniversiteitLeiden[ ] Logo-UniversiteitLeiden-white[ ] Logo-UniversiteitLeiden-blacK[ ] Logo-UniversiteitLeiden-vertical[ ] Logo-UniversiteitLeiden-NL[ ] Logo-UniversiteitLeiden-NL-white[ ] Logo-UniversiteitLeiden-NL-blacK[ ] Logo-UniversiteitLeiden-vertical-NL[ ] Verklaring van de extensies Verklaring van de extensies Gebruik het juiste bestand afhankelijk van van het het doel doel waarvoor het het is is bestemd. De De bestanden bestanden mogen mogen niet niet worden gewijzigd. CMYK CMYK CMYK staat voor Cyan, Magenta, Yellow en BlacK, CMYK staat voor Cyan, Magenta, Yellow en BlacK, dus voor full colour drukwerk. De CMYK bestanden dus voor full colour drukwerk. De CMYK bestanden van het logo hebben de juiste vertaling van van het logo hebben de juiste vertaling van LEI-blauw voor f.c. drukwerk. LEI-blauw voor f.c. drukwerk. Full colour offset is Full colour offset is geschikt voor uitgaven met meer geschikt voor uitgaven met meer kleuren (bijvoorbeeld kleuren (bijvoorbeeld kleurenfoto s). Kleinere oplagen kleurenfoto s). kunnen ook digitaal Kleinere gedrukt oplagen worden. kunnen ook digitaal gedrukt worden. PMS PMS is een afkorting van PANTONE Matching PMS System. is een In afkorting deze bestanden van PANTONE zit een steunkleur Matching (spot System. colour) In die deze dient bestanden te worden zit een gedrukt steunkleur in een (spot speciaal colour) aangemaakte die dient blauwe te worden inkt gedrukt (PANTONE in een 280), speciaal volgens aangemaakte de specificaties blauwe van inkt PANTONE (PANTONE Inc. 280), volgens de Het specificaties drukken met van steunkleuren PANTONE Inc. is geschikt voor uitgaven drukken met niet met meer steunkleuren dan drie is kleuren, geschikt zoals voor de uitgaven corres- Het met pondentiereeks. niet meer dan drie kleuren, zoals de correspondentiereeks. RGB RGB (Red/Green/Blue) kleuren worden gebruikt op RGB beeldschermen. RGB (Red/Green/Blue) kleuren worden gebruikt op beeldschermen..pdf De PDF bestanden van het logo bestaan uit.pdf vectoren. Dat wil zeggen dat ze in elke maat gebruikt De kunnen PDF bestanden worden zonder van het kwaliteitsverlies. logo bestaan uit Een pdf vectoren. bestand Dat kan wil worden zeggen bekeken dat ze in in elke Adobe maat Acrobat gebruikt kunnen Reader, worden zonder geplaatst kwaliteitsverlies. in opmaakprogramma s Een pdf en bestand worden kan geopend worden in bekeken Adobe Illustrator. in Adobe Acrobat Met uitzondering van worden het zegel geplaatst hebben in opmaakprogramma s deze bestanden een en trans- worden parante geopend achtergrond. in Adobe PDF Illustrator. is het standaard Met uitzondering formaat Reader, van voor het drukwerk. zegel hebben deze bestanden een transparante achtergrond. PDF is het standaard formaat voor.pngdrukwerk. Ook het png formaat bestaat uit beeldpunten, zodat.png het niet zomaar kan worden vergroot of gebruikt voor drukwerk. Deze bestanden zijn in RGB en hebben een Ook het png formaat bestaat uit beeldpunten, zodat transparante achtergrond. het niet zomaar kan worden vergroot of gebruikt voor drukwerk. Deze bestanden zijn in RGB en hebben een Het EPS formaat wordt vervangen daar PDF; transparante achtergrond. Het EPS formaat wordt vervangen het JPG formaat wordt vervangen door PNG. door PDF; het JPG formaat wordt vervangen door PNG. Logo-UniversiteitLeiden-gebouwbelettering.pdf 12 Huisstijlhandboek Universiteit Leiden 7 Huisstijlhandboek Universiteit Leiden

13 Basiselementen 1.5 Logo met pay-off 37,06 mm hoog Het logo staat in een vaste verhouding met de pay-off die in corporate en marketingcommunicatie wordt gebruikt. De pay-off in een 15 pt Minion Regular is opgenomen in een aan drie zijden aflopende blauwe balk van 13,1 mm hoog. De tekst is verticaal gecentreerd in de balk. Bij ons leerer je de wereld kennen De witte balk waar het logo in is geplaatst is 37,06 mm hoog. De ruimte boven en onder het logo is altijd gelijk. mm 0 54,5 Deze maten gelden voor een logo in de maat 100%. Bij andere maten worden pay-off en balk meegeschaald. 1/3 van hoogte zegel logo 100% 13,1mm 1/3 van hoogte zegel 15 Bij pt ons Minion leer je de Regular wereld kennen driezijdig aflopende LEI-blauwe balk pay-off in Minion Regular 15 pt pay-off verticaal centreren in balk mm 0 54,5 1/3 van hoogte zegel logo 100% Deze maten gelden tevens voor de internationale versie van het logo en de pay-off. Bij andere maten worden pay-off en balk meegeschaald. 13,1mm 1/3 van hoogte zegel Discover the world at Leiden University driezijdig aflopende LEI-blauwe balk pay-off in Minion Regular 15 pt pay-off verticaal centreren in balk Huisstijlhandboek Universiteit Leiden 13

14 Basiselementen 1.6 Knip-element Het knipje heeft een vast formaat en afstand voor plaatsing. Het knipje wordt altijd uit een grafisch of pagina-groot foto-element gesneden. Er mag maximaal 1 knipje per element gebruikt worden. Formaat: A4 formaat 10,5x6mm Op grotere A-formaten zal het knipje meeschalen (141% naar ieder volgend formaat. De grootte van het element is dus niet bepalend voor het formaat van het knipje. Plaatsing: Het knipje mag vanuit iedere hoek geplaatst worden op de afstand van de hoogte van het knipje. Koptekst van de uiting Kadertekst Us ea vel maxim verum nis ut et od earum ium estrum doluptas sumquiamusae este mo blab inus adis ad qui rem sendendit, consequi renetur Koptekst van de uiting Kadertekst Us ea vel maxim verum nis ut et od earum ium estrum doluptas sumquiamusae este mo blab inus adis ad qui rem sendendit, consequi renetur 14 Huisstijlhandboek Universiteit Leiden

15 Basiselementen 1.7 Verschil bachelor/master uiting Bachelor kader Master kader Voor de bachelor en de master uitingen kan er een verschil gemaakt worden in de header blokjes. Koptekst van de uiting Koptekst van de uiting Koptekst van de uiting Koptekst van de uiting Koptekst van de uiting Koptekst van de uiting Huisstijlhandboek Universiteit Leiden 15

16 Basiselementen 1.8 Kleur LEI blauw- Primaire huisstijlkleur PANTONE 280C CMYK 100, 75, 0, 35 rgb(0, 17, 88) hex# De secundaire kleuren kunnen worden gebruikt om opleidingen te differentiëren. Er is een andere kleur voor elke faculteit. De secundaire kleuren kunnen verder vrijelijk worden gebruikt om accenten te leggen, binnen grafieken etc. N.B. De kleuren die op deze pagina zijn afgebeeld kunnen niet als referentie worden gebruikt. Gebruik hiervoor de betreffende originele kleurstalen. PANTONE is een handelsmerk van PANTONE, Inc. Voor beeldschermgebruik, bijvoorbeeld voor een powerpoint of een website hebben we de kleurwaarde van het universitaire blauw aangepast. LEI rood - Sociale Wetenschappen PANTONE 186C CMYK 0, 95, 79, 19 rgb(190, 25, 8) hex #be1908 LEI turkoois - Campus Den Haag PANTONE 320C CMYK 100, 9, 0, 34 rgb(52, 163, 169) hex #34a3a9 LEI oranje - Wiskunde en natuurwetenschappen PANTONE 158C CMYK 0, 51, 86, 6 rgb(244, 110, 50) hex #f46e32 LEI lichtblauw - Geneeskunde PANTONE 2995C CMYK 100, 26, 0, 12 rgb(92, 177, 235) hex #5cb1eb LEI lichtgroen - Geesteswetenschappen PANTONE 383C CMYK 2, 0, 100, 32 rgb(158, 186, 46) hex #9eba2e LEI violet - Rechtsgeleerdheid PANTONE 234C CMYK 0, 100, 40, 35 rgb(176, 32, 121) hex #b02079 LEI donkergroen - Archeologie PANTONE 348C CMYK 100, 0, 53, 49 rgb(44, 113, 45) hex #2c712d 16 Huisstijlhandboek Universiteit Leiden

17 1.3.1 Lettertype Minion Basiselementen Basiselementen 1.9 Lettertype Minion Minion Pro Roman ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ Minion Pro Italic ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz Minion Pro Medium ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTVWXYZ Minion Pro Medium Italic ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTVWXYZ Minion Pro Semibold ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTVWXYZ Minion Pro Semibold Italic ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTVWXYZ De Minion (of Minion De Minion (of Minion Pro) is het primaire lettertype van de univer- Pro) is het primaire lettertype van de universiteit. siteit. De Minion (Pro) wordt De Minion (Pro) wordt voor voor lopende lopende teksten teksten toegepast toegepast in in drukwerk drukwerk en in brief- en en rapportteksten. rapportteksten. complete De complete familie mag De worden familie mag gebruikt, worden maar Regular, gebruikt, Italic maar en Regular, Bold zijn het Italic meest en Bold gangbaar. zijn het Het meest lettertype gangbaar. is tussen 1990 Het lettertype en 2000 ontworpen is tussen door 1990 Robert en 2000 Slimbach ontworpen door Robert voor Adobe. Slimbach voor Adobe. Minion font Minion font Bij het font Minion zijn Bij het font Minion zijn zogenaamde expert zogenaamde expert fonts beschikbaar, fonts beschikbaar, waarin de bijbehorende waarin de bijbehorende onderhangende cijfers onderhangende cijfers en en kleinkapitalen kleinkapitalen zijn zijn opgenomen. Minion Pro font Het font Minion Pro (afgebeeld) is is een Open- Type font. Deze fonts hebben een zeer uitgebreide karakterset, inclusief kleinkapitalen en en vier vier verschillende verschillende typen typen cijfers. cijfers. Minion Pro biedt ook Minion Pro biedt ook ondersteuning voor Cyrillisch, Baltisch, Grieks en ondersteuning voor Cyrillisch, Baltisch, Grieks en Oost-Europese talen. Oost-Europese talen. Cijfers Cijfers Het verschil tussen de Het verschillende tussen typen de verschillende cijfers wordt typen uitgelegd cijfers op blad wordt uitgelegd op blad Minion Pro Bold Italic ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTVWXYZ Minion Pro Bold Italic ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTVWXYZ 9 Huisstijlhandboek Universiteit Leiden Huisstijlhandboek Universiteit Leiden 17

18 1.3.2 Minion karakterset 1 Basiselementen Basiselementen 1.10 Minion karakterset 1 Latin capitals Alphabetic A B C D E F G H I J K L M N O P QR S T U V W X Y Z & Æ Ł Ø Œ Ð Þ Á Â Ä À Å Ã Ç É Ê Ë È Í Î Ï Ì Ñ Ó Ô Ö Ò Õ Š Ú Û Ü Ù Ý Ÿ Ž Ŋ Ħ Ŧ Ȝ Ă Ā Ą Ǻ Ć Č Latin small capitals Alphabetic Ũ Ẃ Ŵ Ẅ Ẁ Ŷ Ỳ Ȳ Ź Ż Ǽ Ơ Ư Ạ Ả Ấ Ầ Ẩ Ẫ Ậ Ắ Ằ Ẳ Ẵ Ặ Ẹ Ẻ Ẽ Ế Ề Ể Ễ Ệ Ỉ Ị Ọ Ỏ Ố Ồ Ổ Ỗ Ộ Ớ Ờ Ở Ỡ Ợ Ụ Ủ Ứ Ừ Ử Ữ Ự Ỵ Ỷ Ỹ Floating accents ˇ ˆ ` Stylistic alternates Latin lowercase Alphabetic a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z æ ı ł ø oe ß þ ð á â ä à å ã ç é ê ë è í î ï ì ñ ó ô ö ò õ š ú û ü ù ý ÿ ž đ ŋ ħ ĸ ʼn ŧ ȝ ă ā ą ǻ ć č ĉ ċ ď ĕ ě ė ē ę ğ ĝ ģ ġ ĥ ĭ ī į ĩ ij ĵ ķ ĺ ľ ļ ŀ ń ň ņ ŏ ő ō ǿ ŕ ř ŗ ś ş ŝ ș ť ț ŭ ű ū ų ů ũ ẃ ŵ ẅ ẁ ŷ ỳ ȳ ź ż aé ơ ư ạ ả ấ ầ ẩ ẫ ậ ắ ằ ẳ ẵ ặ ẹ ẻ ẽ ế ề ể ễ ệ ỉ ị ọ ỏ ố ồ ổ ỗ ộ ớ ờ ở ỡ ợ ụ ủ ứ ừ ử ữ ự ỵ ỷ ỹ Stylistic alternates ſ Ending Superiors é ê ë è í î ï ì ñ ó ô ö ò õ š ú û ü ù ý ÿ ž đ ŋ ħ ĸ ʼn ŧ ȝ ă ā ą ǻ ć č ĉ ċ ď ĕ ě ė ē ę ğ ĝ ģ ġ ĥ ĭ ī į ĩ ij ĵ ķ ĺ ľ ļ ŀ ń ň ņ ŏ ő ō ǿ ŕ ř ŗ ś ş ŝ ș ť ț ŭ ű ū ų ů ũ ẃ ŵ ẅ ẁ ŷ ỳ ȳ ź ż ǽ ơ ư ạ ả ấ ầ ẩ ẫ ậ ắ ằ ẳ ẵ ặ ẹ ẻ ẽ ế ề ể ễ ệ ỉ ị ọ ỏ ố ồ ổ ỗ ộ ớ ờ ở ỡ ợ ụ ủ ứ ừ ử ữ ự ỵ ỷ ỹ Floating accents Latin ligatures Cap-lowercase ligatures Uppercase ligatures Figures, currency & related forms Lining tabular Lining proportional fi fl $ ƒ # Oldstyle tabular Oldstyle proportional Superscript Scientific inferior Numerator Denominator 18 Huisstijlhandboek Universiteit Leiden 10 Huisstijlhandboek Universiteit Leiden

19 1.3.3 Minion karakterset 2 Basiselementen Basiselementen 1.11 Minion karakterset 2 Fractions ½ ¼ ¾ ⅛ ⅜ ⅝ ⅞ ⅓ ⅔ Mathematical operators < = > + ^ ~ µ ± Ω π Other l ª º Punctuation and marks Dashes - _ Quotes Points., : ;?! Greek points ; Delimiters and conjoiners ( ) [ ] { } / \ Miscellaneous Uppercase variants Oldstyle & small cap variants Greek polytonic (classical) lowercase ἀ ἁ ἂ ἃ ἄ ἅ ἆ ἇ ἐ ἑ ἒ ἓ ἔ ἕ ἠ ἡ ἢ ἣ ἤ ἥ ἦ ἧ ἰ ἱ ἲ ἳ ἴ ἵ ἶ ἷ ὀ ὁ ὂ ὃ ὄ ὅ ὐ ὑ ὒ ὓ ὔ ὕ ὖ ὗ ὠ ὡ ὢ ὣ ὤ ὥ ὦ ὧ ὰ ά ὲ έ ὴ ή ὶ ί ὸ ό ὺ ύ ὼ ώ ᾀ ᾁ ᾂ ᾃ ᾄ ᾅ ᾆ ᾇ ᾐ ᾑ ᾒ ᾓ ᾔ ᾕ ᾖ ᾗ ᾠ ᾡ ᾢ ᾣ ᾤ ᾥ ᾦ ᾧ ᾰ ᾱ ᾲ ᾳ ᾶ ᾷ ῂ ῃ ῄ ῆ ῇ ῐ ῑ ῒ ΐ ῖ ῗ ῠ ῡ ῢ ΰ ῤ ῥ ῦ ῲ ῳ ῴ ῶ ῷ ᾴ ῧ Cyrillic capitals Alphabetic А Б В Г Ґ Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я Ё Ђ Ѓ Є Ѕ І Ї Ј Љ Њ Ћ Ќ Ў Џ Ѣ ᾮ Ὠ Ὤ Ὢ Ὦ Ό Ὁ Ὅ Ὃ Ὸ Ὀ Ὄ Ὂ Ῥ Ύ Ὑ Ὕ Ὓ Ὗ Ῠ Ὺ Ῡ Alternate Greek capitals Greek lowercase Alphabetic α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ ώ ΐ ΰ ς ʹ Floating accents Alternate Greek lowercase & archaic figures ϐ ϑ ϕ ϖ ϰ ϝ Floating accents ν ξ ο ρ σ τ υ φ χ ψ ω ά έ ή ί ϊ ό ύ ϋ Greek capitals Alphabetic Α Β Γ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω Ά Έ Ή Ί Ϊ Ό Ύ Ϋ Ώ Floating accents ι Greek polytonic (classical) capitals Ά Ἁ Ἅ Ἃ Ἇ Ᾰ Ὰ ᾼ ᾉ ᾍ ᾋ ᾏ ᾈ ᾌ ᾊ ᾎ Ἀ Ἄ Ἂ Ἆ Ᾱ Έ Ἑ Ἕ Ἓ Ὲ Ἐ Ἔ Ἒ Ή Ἡ Ἥ Ἣ Ἧ Ὴ ῌ ᾙ ᾝ ᾛ ᾟ ᾘ ᾜ ᾚ ᾞ Ἠ Ἤ Ἢ Ἦ Ί Ἱ Ἵ Ἳ Ἷ Ῐ Ὶ Ἰ Ἴ Ἲ Ἶ Ῑ Ώ Ὡ Ὥ Ὣ Ὧ Ὼ ῼ ᾩ ᾭ ᾫ ᾯ ᾨ ᾬ ᾪ ᾮ Ὠ Ὤ Ὢ Ὦ Ό Ὁ Ὅ Ὃ Ὸ Ὀ Ὄ Ὂ Ῥ Ύ Ὑ Ὕ Ὓ Ὗ Ῠ Ὺ Ῡ Alternate Cyrillic capitals Ѳ Ѵ Cyrillic lowercase Alphabetic а б в г ґ д е ж з и й к л м н о п р с т у ф х ц ч ш щ ъ ы ь э ю я ё ђ ѓ є ѕ і ї ј љ њ ћ ќ ў џ ѣ Floating accents Alternate Cyrillic lowercase ѳ ѵ Ӏ ә Ornaments Dingbats 11 Huisstijlhandboek Universiteit Leiden Huisstijlhandboek Universiteit Leiden 19

20 1.3.4 Lettertype Vestula Basiselementen Basiselementen 1.12 Lettertype Vestula Vestula Light ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz Vestula Regular ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz Vestula SemiBold ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz Vestula Bold ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz Vestula Black ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz Vestula is het secundaire Vestula is het secundaire lettertype van de universiteit. lettertype van de universiteit. De Vestula wordt De Vestula wordt gebruikt voor koppen gebruikt voor koppen (behalve (behalve op op covers) covers) en en korte korte teksten. teksten. Cijfers Het font Vestula is is een een OpenType font. Dit font heeft vier verschillende typen cijfers. Het gebruik van de Het verschillende gebruik van typen de verschillende uitgelegd typen op cijfers blad cijfers wordt wordt uitgelegd op blad Huisstijlhandboek Universiteit Leiden 12 Huisstijlhandboek Universiteit Leiden

21 1.3.5 Web-safe fonts Basiselementen Basiselementen 1.13 Web-safe fonts Georgia Regular ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz Georgia Italic ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz Georgia Bold ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz Georgia Bold Italic ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz Verdana Regular ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz Verdana Italic ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz Verdana Bold ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz Verdana Bold Italic ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz Wanneer het technisch Wanneer het technisch niet mogelijk is om niet mogelijk is om de Minion en Vestula te Vestula te gebruiken gebruiken bijvoorbeeld op het web dan bijvoorbeeld in wordt een gekozen dan voor wordt repectievelijk gekozen Georgia voor en Verdana. Voor beeldschermgebruik geven we de voorkeur aan Georgia boven Minion, omdat deze is geoptimaliseerd voor beeldschermgebruik. 13 Huisstijlhandboek Universiteit Leiden Huisstijlhandboek Universiteit Leiden 21

22 1.3.6 Cijfers Basiselementen 1.14 Cijfers Basiselementen Tabelciifers Uitlijning Minion Pro Regular Tabellarisch (monospaced) Cijfers van gelijke hoogte, gespatieerd op gelijke breedte. Geschikt voor tabellen. Standaardtype (default). Minion Pro Regular Proportioneel Cijfers van gelijke hoogte, optisch gespatieerd. Geschikt in combinatie met kapitalen. In veel OpenType fonts, zoals Minion Pro, zijn vier verschillende typen cijfers cijfers opgenomen. opgenomen. Of Of en en hoe hoe deze deze cijfers cijfers kunnen kunnen worden geselecteerd worden geselecteerd is afhankelijk van de is afhankelijk van de gebruikte software. In gebruikte software. In Adobe InDesign vinden Adobe InDesign vinden we de cijfers in het Tekst we de cijfers in het Tekst en tabellen/teken/openen Type tabellen/teken/openmenu. Type menu. Mediaeval Cijfers van ongelijke hoogte, gespatieerd op gelijke breedte. Geschikt voor tabellen. Cijfers van ongelijke hoogte, optisch gespatieerd. Geschikt voor gebruik in tekst en in combinatie met kleinkapitalen. Tabelciifers Uitlijning Minion Regular Proportioneel Cijfers van gelijke hoogte, gespatieerd op gelijke breedte. Geschikt voor tabellen. Standaardtype (default). Minion Regular Small Caps & Oldstyle Figures Tabellarisch (monospaced) In Type1 fonts zit meestal maar één type cijfer. Om bij het font Minion Regular mediae- mediaevalcijfers te gebruiken te moeten gebruiken de cijfers worden omgezet in het moeten de cijfers font Minion Regular worden omgezet in het Small Caps & Oldstyle font Minion Regular Figures. Small Caps & Oldstyle Figures. Mediaeval Cijfers van ongelijke hoogte, optisch gespatieerd. Geschikt voor gebruik in tekst en in combinatie met kleinkapitalen. 22 Huisstijlhandboek Universiteit Leiden 14 Huisstijlhandboek Universiteit Leiden

23 Basiselementen 1.15 Marketing/corporate uitingen Type: Formaat: Bedrukking: Papier: Marketing/Corporate Pagina: Flyer A5 (210 x 148 mm) enkelzijdig of dubbelzijdig, fullcolour 135/170gr. Silk mc 39 Leaflet A4 (297 x 210 mm) enkelzijdig of dubbelzijdig, fullcolour 135/170gr. Silk mc 42 Folder A5 A5 (210 x 148 mm) fullcolour 135/170gr. Silk mc 46 Folder A4 A4 (297 x 210 mm) fullcolour 135/170gr. Silk mc 50 Huisstijlhandboek Universiteit Leiden 23

24 24 Huisstijlhandboek Universiteit Leiden

25 Corporate communicatie Huisstijl Corporate communicatie Huisstijl

26

27 Corporate communicatie 2.1 Berichtdrager Papier: 80 g/m2 Biotop 3-papier Het logo wordt gedrukt in LEI blauw (PANTONE 280). Huisstijlhandboek Universiteit Leiden 27

28 Corporate communicatie 2.2 Briefpapier Printen op berichtdrager Naam van Faculteit Naam van dienst of opleiding Ev entueel naam van hoogleraar Witvorm grafisch ontwerp T. a.v. de heer A. van de Molen Olympiadelaan WP AMSTELVEEN Stationsweg 46 Postbus ra Leiden Telefoon (071) Fax (071) Nummer Uw brief van Onderwerp 12345/DvD 14 september 2012 Wijzigingen in de huisstijl van de Universiteit Leiden Datum Doorkiesnr. Contactpersoon 28 augustus 2012 (071) M. de Heer Geachte heer van de Molen, Ut nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Hoogachtend, Domela van Damen Bureau voor de Universiteit 28 Huisstijlhandboek Universiteit Leiden

29 Corporate communicatie 2.3 Briefpapier+zetaanwijzingen mm pt pt Printen op berichtdrager A B Naam van Faculteit Naam van dienst of opleiding Ev entueel naam van hoogleraar Regelafstand 14 pt Alle tekst staat op het 14-punts stramien. Het merkteken is de 100% versie (63 pt hoog). 154 E Witvorm grafisch ontwerp T. a.v. de heer A. van de Molen Olympiadelaan WP AMSTELVEEN C Stationsweg 46 Postbus ra Leiden Telefoon (071) Fax (071) A Naam faculteit/eenheid Minion Bold 11 pt Zetbreedte max. 56 mm D Nummer Uw brief van Onderwerp C E 12345/DvD 14 september 2012 Wijzigingen in de huisstijl van de Universiteit Leiden Geachte heer van de Molen, Ut nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Hoogachtend, D Datum C Doorkiesnr. Contactpersoon 28 augustus 2012 (071) M. de Heer B Naam dienst of opleiding en ev. maam van hoogleraar Minion Semibold 10 pt Zetbreedte max. 56 mm C Adres afzender en briefgegevens Minion Regular 10 pt Maximaal 7 regels D Kopje briefgegevens Minion Italic 10 pt E Adres geadresseerde en brieftekst Minion Regular 11 pt Zetbreedte adres max. 42 mm Zetbreedte brief max. 144 mm Laatste regel op 798 pt De stippellijn geeft aan welk deel altijd zichtbaar zal zijn in het venster van een C5 envelop. Domela van Damen Bureau voor de Universiteit 798 Huisstijlhandboek Universiteit Leiden 29

30 Corporate communicatie 2.4 Volgvel mm pt 0 14 Printen op berichtdrager Regelafstand 14 pt Alle tekst staat op het C Blad 2/2 E Naam van Faculteit Naam van dienst of opleiding Eventueel naam van hoogleraar Ut nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. A B 14-punts stramien. A Naam faculteit/eenheid Minion Bold 11 pt Zetbreedte max. 56 mm B B Naam dienst of opleiding en ev. maam van hoogleraar Minion Semibold 10 pt Zetbreedte max. 56 mm C Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Hoogachtend, Domela van Damen Bureau voor de Universiteit C Bladnummer Minion Regular 10 pt Maximaal 7 regels E E B r i e ft e k s t Minion Regular 11 pt Laatste regel op 798 pt Zetbreedte brief max. 144 mm Laatste regel op 798 pt Huisstijlhandboek Universiteit Leiden

eyeon huisstijlmanual versie 1.0

eyeon huisstijlmanual versie 1.0 eyeon huisstijlmanual versie 1.0 1 2 eyeon huisstijlmanual versie 1.0 inleiding Deze manual geeft een zo breed mogelijke weergave van de nieuwe huisstijl die voor EyeOn is ontwikkeld. Deze manual gaat

Nadere informatie

Company name Contact Street + housenumber Zipcode Town. Groningen, date. Betreft: tekst regarding. Geachte [field]

Company name Contact Street + housenumber Zipcode Town. Groningen, date. Betreft: tekst regarding. Geachte [field] Company name Contact Street + housenumber Zipcode Town Groningen, date Betreft: tekst regarding Geachte [field] [Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt

Nadere informatie

European Merchant Services. Huisstijlmanual

European Merchant Services. Huisstijlmanual European Merchant Services Huisstijlmanual versie 1 - januari 2011 European Merchant Services Huisstijlmanual 02 Inhoudsopgave Introductie 3 01 Logo 4 Logo grijswaarden 5 logo kleuren 6 02 Basis kleuren

Nadere informatie

Masters Marketing Management

Masters Marketing Management Faculty of Economics and Business Administration 2007/2008 Masters Marketing Management Marketing Research UVT-8_11.indd 1 16-04-2007 15:50:26 Contents Introduction Inleiding 3 Introduction 4 Tilburg University

Nadere informatie

Faculty of Economics and Business Administration 2007/2008. Masters Accountancy en Management Control. Accounting

Faculty of Economics and Business Administration 2007/2008. Masters Accountancy en Management Control. Accounting Faculty of Economics and Business Administration 2007/2008 Masters Accountancy en Management Control Accounting UVT-1-11.indd 1 16-04-2007 15:10:48 Contents Introduction Inleiding 3 Introduction 4 Tilburg

Nadere informatie

International Studies

International Studies International Studies opleidingen 2015 2016 Aviation Studies Business & Management Studies Tourism www.rocva.nl International Studies It s a small world, so think big! The demand for internationally trained

Nadere informatie

2015/2016. Studiegids masterkeuze Sociale Geografie en Planologie. Huub Hoenjet & Daniël van Wijk. Maart 2015

2015/2016. Studiegids masterkeuze Sociale Geografie en Planologie. Huub Hoenjet & Daniël van Wijk. Maart 2015 2015/2016 Studiegids masterkeuze Sociale Geografie en Planologie Huub Hoenjet & Daniël van Wijk Maart 2015 Inhoudsopgave Inleiding 3 Sociale Geografie en Planologie in Nederland 4 Blokkenschema masteropleidingen

Nadere informatie

INHOUD. Inhoud 2. Voorwoord 3. Agenda 5. Wie/Wat is INISOL? 7

INHOUD. Inhoud 2. Voorwoord 3. Agenda 5. Wie/Wat is INISOL? 7 CAREER GUIDE 1 INHOUD Inhoud 2 Voorwoord 3 Agenda 5 Wie/Wat is INISOL? 7 Deelnemende bedrijven EY 9 KPMG 11 AB InBev 13 PwC 15 Telenet 17 Accenture 19 ING 21 Ormit 23 Deloitte 25 Grant Thornton 27 Stagebeurs

Nadere informatie

Duidelijk, helder en relevant over e-commerce

Duidelijk, helder en relevant over e-commerce Duidelijk, helder en relevant over e-commerce Duidelijk, helder en relevant over e-commerce Als jij een appel hebt en ik heb er een, en we ruilen die met elkaar, dan hebben we nog steeds allebei een appel.

Nadere informatie

Aandachtspunten, tips en voorbeelden. voor het drukken van een proefschrift, wetenschappelijke publicatie of een boek. Ga naar inhoudsopgave >>>

Aandachtspunten, tips en voorbeelden. voor het drukken van een proefschrift, wetenschappelijke publicatie of een boek. Ga naar inhoudsopgave >>> Aandachtspunten, tips en voorbeelden voor het drukken van een proefschrift, wetenschappelijke publicatie of een boek >>> 1 Ipskamp Drukkers - 1000 publicaties per jaar Geen moeilijke vragen, maar oplossingen

Nadere informatie

Correspondence II Level B1. Een handreiking voor de cursus correspondentie Engels voor leerlingen van het ROC Ter AA.

Correspondence II Level B1. Een handreiking voor de cursus correspondentie Engels voor leerlingen van het ROC Ter AA. Correspondence II Level B1 Een handreiking voor de cursus correspondentie Engels voor leerlingen van het ROC Ter AA. DOEL: Correspondentie m.b.v. van standaardzinnen in e-mail, brieven en het invullen

Nadere informatie

EDUCATION for PhD STUDENTS. Courses offered by Graduate School of Social and Behavioural Sciences Utrecht University

EDUCATION for PhD STUDENTS. Courses offered by Graduate School of Social and Behavioural Sciences Utrecht University EDUCATION for PhD STUDENTS 2010 Courses offered by Graduate School of Social and Behavioural Sciences Utrecht University GENERAL INFORMATION... 4 CAREERMANAGEMENT & COACHING... 8 PHD PERSOONLIJK ONTWIKKELINGSPROGRAMMA...10

Nadere informatie

Vrije Universiteit Brussel - Initiatiefgroep Solvay

Vrije Universiteit Brussel - Initiatiefgroep Solvay Publisher: Dieter Danau Vrije Universiteit Brussel - Initiatiefgroep Solvay Pleinlaan 2-1050 Brussel CAREER GUIDE 2014-2015 INHOUD Inhoud 2 Voorwoord 3 Agenda 5 Wie/Wat is INISOL? 6 Stagebeurs 7 Deelnemende

Nadere informatie

Geregeld. Erasmus Instituut Toezicht en Compliance Interview professor Nicholas Dorn JAR: de promotiecultuur. facultair magazine

Geregeld. Erasmus Instituut Toezicht en Compliance Interview professor Nicholas Dorn JAR: de promotiecultuur. facultair magazine facultair magazine nummer 01 januari 2008 Faculteit der Rechtsgeleerdheid Geregeld Erasmus Instituut Toezicht en Compliance Interview professor Nicholas Dorn JAR: de promotiecultuur Heading Op pagina 13

Nadere informatie

The Phoenix Experience. Reflecties van een studiereis rond excellentie in hoger onderwijs

The Phoenix Experience. Reflecties van een studiereis rond excellentie in hoger onderwijs The Phoenix Experience Reflecties van een studiereis rond excellentie in hoger onderwijs Juni 2012 Phoenix 2011 The Phoenix Experience Meer halen uit de beste studenten in het hoger onderwijs: dat is het

Nadere informatie

Gemeenten en de aanpak van kindermishandeling vanaf 2015

Gemeenten en de aanpak van kindermishandeling vanaf 2015 Gemeenten en de aanpak van kindermishandeling vanaf 2015 Dit Kaartenboek is gemaakt en uitgebracht door De ArgumentenFabriek www.argumentenfabriek.nl November 2014 Inhoud Daniël Coenen Ingrid Doude van

Nadere informatie

Wetenschappelijk personeel, ondersteunend personeel en studenten reageren op de vraag Wat wilt u meegeven aan het cvb?.

Wetenschappelijk personeel, ondersteunend personeel en studenten reageren op de vraag Wat wilt u meegeven aan het cvb?. Wetenschappelijk personeel, ondersteunend personeel en studenten reageren op de vraag Wat wilt u meegeven aan het cvb?. Reacties Wetenschappelijk personeel "The bigger The better" is not the case! "Denk

Nadere informatie

the advanced way to manage your alumni relations

the advanced way to manage your alumni relations pagina the advanced way to manage your alumni relations pagina inhoudsopgave table of contents recommended by: Drs. Annette Nijs MBA Oud-staatssecretaris Onderwijs, Cultuur en Wetenschap: Former Dutch

Nadere informatie

Master of Project Management

Master of Project Management Master of Project REsearch centre for INNOVATIon & BUSINESS The Master of Project program is unprecedented in its focus, content and quality. It provides project management professionals a unique opportunity

Nadere informatie

December 2007 Pdf ten behoeve van accreditatieaanvraag. Kunstmatige Intelligentie

December 2007 Pdf ten behoeve van accreditatieaanvraag. Kunstmatige Intelligentie December 2007 Pdf ten behoeve van accreditatieaanvraag Kunstmatige Intelligentie Uitgave: Quality Assurance Netherlands Universities (QANU) Catharijnesingel 56 Postbus 8035 3503 RA Utrecht Telefoon: 030

Nadere informatie

Big Data. Reviewing the World. North Sea. Primer CONTAINING: SYMPOSIUM 2014 CREATING THE POSSIBILITY OF ALGAL BLOOMS IN THE MOVIE REVIEW

Big Data. Reviewing the World. North Sea. Primer CONTAINING: SYMPOSIUM 2014 CREATING THE POSSIBILITY OF ALGAL BLOOMS IN THE MOVIE REVIEW MACHAZINE Volume 18 - Issue 3 March 2014 SYMPOSIUM 2014 Big Data CREATING THE POSSIBILITY OF Reviewing the World ALGAL BLOOMS IN THE North Sea MOVIE REVIEW Primer CONTAINING: Current Affairs Association

Nadere informatie

ACCOUNTING FOR SUSTAINABILITY

ACCOUNTING FOR SUSTAINABILITY februari 2011 18 th volume edition 2 ACCOUNTING FOR SUSTAINABILITY RALPH THURM PETER EIMERS ANS KOLK BRENDAN O DWYER PIETER VAN T HOFF & BAREND VAN BERGEN NOREENA HERTZ

Nadere informatie

FEBRUARI 2013. Handleiding digitale aanlevering

FEBRUARI 2013. Handleiding digitale aanlevering FEBRUARI 2013 Handleiding digitale aanlevering VOORWOORD Drukkerscollectief De Wrikker is van oudsher (1975) de drukkerij voor kleine blaadjes, magazines, nieuwsbrieven, buurtkranten en plooifolders uit

Nadere informatie

Wo-master M.Sc. Intellectual Property Law and Knowledge Management Universiteit Maastricht. 30 juni 2009. NVAO Toets Nieuwe Opleiding

Wo-master M.Sc. Intellectual Property Law and Knowledge Management Universiteit Maastricht. 30 juni 2009. NVAO Toets Nieuwe Opleiding Wo-master M.Sc. Intellectual Property Law and Knowledge Management Universiteit Maastricht 30 juni 2009 NVAO Toets Nieuwe Opleiding Paneladvies Inhoud 1 Samenvattend advies 3 2 Inleiding en verantwoording

Nadere informatie

FSA& Beyond. Consultition 2007. www.fsa.nl DECEMBER 2006,ELFDE JAARGANG, NUMMER 2

FSA& Beyond. Consultition 2007. www.fsa.nl DECEMBER 2006,ELFDE JAARGANG, NUMMER 2 DECEMBER 2006,ELFDE JAARGANG, NUMMER 2 www.fsa.nl Consultition 2007 AMSTERDAM, Lydia Havermans Klinkt een baan als strategie consultant jou als muziek in de oren? Heb je eigenlijk niet zo n goed idee wat

Nadere informatie

Conservatorium Maastricht Maastricht Academy of Music

Conservatorium Maastricht Maastricht Academy of Music Conservatorium Maastricht Maastricht Academy of Music Conservatorium Maastricht Maastricht Academy of Music Gateway to the world of music Internationaal Conservatorium Maastricht is een internationaal

Nadere informatie

Elections 2012. Verkiezingen 2012. www.observantonline.nl

Elections 2012. Verkiezingen 2012. www.observantonline.nl 31 www.observantonline.nl O n a f h a n k e l i j k w e e k b l a d v a n d e U n i v e r s i t e i t M a a s t r i c h t R e d a c t i e a d r e s : P o s t b u s 6 1 6 6 2 0 0 M D M a a s t r i c h t

Nadere informatie

Informatiebulletin 24

Informatiebulletin 24 . 1 juli 2005 SoE nieuws School of Economics Amsterdam / Diemen In dit nummer 14 november 2005 nr.24 Informatiebulletin 24 Onderwijsverniewing: Theorie & Praktijk Ten geleide 1 SoE nieuws 2 Stichting ISOB

Nadere informatie

Faculteitsblad Electrical Engineering. RoboCup. Introducing. SpectrumEE. Onderwijsdag. September 2013 23

Faculteitsblad Electrical Engineering. RoboCup. Introducing. SpectrumEE. Onderwijsdag. September 2013 23 Faculteitsblad Electrical Engineering RoboCup Introducing SpectrumEE Onderwijsdag September 2013 23 IN A WORLD OF TECHNOLOGY A BELIEF IN PEOPLE Op zoek naar verantwoordelijkheid? Afwisseling? Internationale

Nadere informatie

5 Inspiration Bijker: Trevor Pinch taught me the trade. 8-9 Damsma Een quotum geeft een verkeerd signaal

5 Inspiration Bijker: Trevor Pinch taught me the trade. 8-9 Damsma Een quotum geeft een verkeerd signaal 2 Maarten Vink Ik was opstandig, maar niet losgeslagen 8-9 Damsma Een quotum geeft een verkeerd signaal 5 Inspiration Bijker: Trevor Pinch taught me the trade 7 Great risks UCM alumna on why she wants

Nadere informatie