KOPERSOPTIELIJST. 22 eengezinswoningen type Esdoorn Leesten Oost te Zutphen. Datum 21 april Referentie

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "KOPERSOPTIELIJST. 22 eengezinswoningen type Esdoorn Leesten Oost te Zutphen. Datum 21 april 2015. Referentie 1411.008325."

Transcriptie

1 KOPERSOPTIELIJST 22 eengezinswoningen type Esdoorn Leesten Oost te Zutphen Auteur(s) Kim Smienk Datum Project 3081 Woningtype Eengezinswoningen Bnr. 1 t/m 22 Behandeld door A.M. Smienk-Holtslag

2 2 Inhoud Inleiding ****KEUKEN**** ****TEGELWERK**** ****SANITAIR**** **** LOODGIETERSWERK**** ****CENTRALE VERWARMING**** ****ELEKTRA**** ****BOUWKUNDIGE VOORZIENINGEN**** ****BOUWKUNDIGE VOORZIENINGEN (AFBOUW)**** ****DIVERSEN**** 24 Voorwaarden bij de kopersoptielijst 25 Bijlagen: 1 SWK Aanvullende overeenkomst gelimiteerde regeling 2 Indicatielijst meerwerk installaties t.b.v. uw keuken 3 Visualisatie Standaard Sanitair 4 Nultekening keukeninstallatie (volgt) 5 Brochure mijndeur.nl

3 3 Inleiding Geachte heer/mevrouw, Er is met zorg een kopersoptielijst samengesteld, op basis van bouwkundige en installatietechnische meerwerkopties, die van toepassing is op uw toekomstige woning. Deze lijst biedt u de mogelijkheid uw woning aan te passen aan een aantal persoonlijke wensen. Uw woonadviseur zal u verder persoonlijk begeleiden tijdens de bouw. Een afspraak maken met de leveranciers (keuken, sanitair en tegelwerk) is pas mogelijk nadat u een gesprek heeft gehad met uw woonadviseur. Maak uw keuze U kunt uit bijgaande kopersoptielijst een keuze maken. De opties bieden u de gelegenheid om wijzigingen en/of uitbreidingen aan te brengen aan installaties en afwerkingen, maar ook in enkele bouwkundige opties. Wat is wel/niet mogelijk? Het is belangrijk dat u de opties tijdig aan ons meldt. De stand van de voortgang in de bouw kan aanleiding zijn om bepaalde of individuele wijzigingen niet meer uit te voeren. Let u daarom goed op de diverse sluitingsdata van de opties. Dit geldt ook voor eventuele individuele aanpassingen. Deze kunnen wij echter vanwege technische en organisatorische redenen slechts in beperkte mate doorvoeren. Dat heeft onder meer te maken met beperkingen die worden opgelegd vanuit de bouwregelgeving. Het is tijdens de bouw niet toegestaan om zelf (of door derden) wijzigingen uit te voeren. Uiteraard is dit na oplevering wel mogelijk. U dient er dan zelf voor te zorgen dat de woning voldoet aan de bouwregelgeving. Alle zelfwerkzaamheden aan uw woning (wanden, vloeren, kozijnen, installaties, enzovoort) kunnen echter wel consequenties hebben voor de garantie. Deze kan namelijk beperkt worden, of zelfs helemaal vervallen. Dit is ook van toepassing op bijvoorbeeld zelfwerkzaamheden aan casco opgeleverde keuken, badkamer en/of toiletruimte. Kiest u voor een afzuigkap met motor, dan vervalt de garantie op de MV-installatie. Tevens zal er geen toestemming gegeven worden voor het maken van sparingen in de vloeren ten behoeve van voorbereiding van rookgaskanalen voor een later te plaatsen open haard. Uw woonadviseur informeert u over diverse bovenstaande punten in het kopersgesprek.

4 4 Hoe verder na de aankoop? U wordt uitgenodigd door uw woonadviseur die u in een gesprek informatie geeft over uw woning en de procedures van het meerwerk. Eventuele individuele wensen bespreekt u dan ook met uw woonadviseur. Tevens vragen wij u voorafgaande aan het gesprek, dit document goed door te nemen en eventuele vragen en opmerkingen alvast te noteren, zodat deze tijdens het gesprek doorgenomen kunnen worden. Na het gesprek met de woonadviseur zullen uw gegevens aan de leverancier bekend worden gemaakt. Vóór de hieronder genoemde sluitingsdata bezoekt u de leveranciers en stuurt u de gewenste opties uit de kopersoptielijst op naar: Koopmans Projecten B.V. Afdeling Woonadvies Antwoordnummer VD ENSCHEDE Uw woonadviseur stuurt u een bevestiging van het meerwerk, bestaande uit een meerwerklijst en tekening, voor ondertekening. Voor alle werkzaamheden, die door u tijdig worden opgedragen voor onderstaande sluitingsdata, is de standaard opleveringsprocedure met garanties van toepassing. De opties, waarvoor u opdracht geeft, zullen worden ingetekend op de tekening van uw woning en geven een indicatie van de plaats waar deze aangebracht zullen worden. Het bouwproces is een zeer bewerkelijk proces. Om dit zo soepel en voorspoedig mogelijk te laten verlopen willen wij u verzoeken om de sluitingsdatum goed in de gaten te houden. Dit houdt in dat u tijdig al uw opties aan ons kenbaar dient te maken, zodat een correcte en voorspoedige behandeling kan plaatsvinden. Dit voorkomt teleurstellingen. Na de sluitingsdata kunnen wij geen aanvullingen en/of wijzigingen meer in behandeling nemen. Sluitingsdata De sluitingsdata zijn de: Ruwbouw (R): circa 14 weken voor start bouw (leggen begane grond vloer) Afbouw (A): circa 4 weken ná start bouw We willen u er nogmaals op wijzen dat het van groot belang is dat u tijdig uw keuze maakt en doorgeeft. Na de sluitingsdata kunnen wijzigingen of extra/vervallen van opties niet meer worden uitgevoerd. Voorkom daarom teleurstellingen achteraf. Heeft u nog vragen, dan kunt u contact opnemen met onze woonadviseur Inge Meester telefoonnummer

5 5 Betalingsregeling meer- en minderwerk Alle bedragen, welke zijn aangegeven in de kopersoptielijst, zijn inclusief btw. Ook de eventuele individuele offertes, welke u aangeboden worden, zullen zijn vermeld inclusief btw. Zodra het meer- en minderwerk definitief is, zal het meerwerk worden verrekend in twee termijnen, te weten 25% bij opdracht en 75% bij de laatste termijn voor de oplevering. Werkzaamheden door derden Werkzaamheden door derden of uzelf worden absoluut niet toegestaan tijdens de bouw. Pas na oplevering kunt u zelf of door derden werkzaamheden verrichten c.q. laten verrichten in de woning. Kijkmiddag Om u als koper in de gelegenheid te stellen om uw toekomstige woning vóór de oplevering te bezichtigen, wordt er een zogenoemde kijkmiddag georganiseerd. Deze kijkmiddag is ook bedoeld om u als koper, of uw eigen leverancier, de gelegenheid te bieden om een aantal zaken ter plaatse in te meten. Wij willen u erop wijzen dat het niet is toegestaan om buiten deze kijkmiddag de bouw te betreden. De kijkmiddag zal georganiseerd worden tijdens de afbouwfase, zodat er voor u als koper ook echt iets te zien en te meten is en de bouw veilig betreden kan worden. U ontvangt hiervoor een uitnodiging van uw woonadviseur. Verhuizingen Wij verzoeken u vriendelijk, wanneer u verhuist, dit tijdig schriftelijk door te geven aan alle betrokken partijen. We wensen u veel plezier met het kiezen van de voor u geschikte opties.

6 W KEUKEN De keuken vormt een belangrijk onderdeel van uw woning. In de verkooptekening is schematisch de locatie van de keuken aangegeven. Voor de keuken kunt u bij de door ons geselecteerde projectshowroom terecht of u kunt ervoor kiezen om naar een showroom naar eigen keuze te gaan en de keukeninstallaties en het plaatsen van de keuken in eigen beheer na oplevering uit te voeren. Standaard is uw woning voorzien van een volledige keuken met inbouwapparatuur. Indien u kiest voor een andere keukenleverancier ontvangt u een kopersoptie-cheque ter waarde van 2.000,- inclusief BTW. Het is volgens de regelgeving bij een goede werking van het mechanische ventilatiesysteem niet mogelijk een afzuigkap met motor en afvoer in de keuken te plaatsen. Daarnaast is het niet toegestaan om een afzuigkap met motor aan te sluiten op het centrale afzuigsysteem (mechanische ventilatie). Kiest u voor een afzuigkap met motor, dan vervalt de garantie op de MV-installatie. Een zogenaamde recirculatie afzuigkap mag wel worden toegepast. Deze afzuigkappen hebben namelijk geen afvoer nodig en werken met koolstoffilters Installaties keuken volgens keukenofferte Voor een bezoek aan de door ons geselecteerde keukenshowroom verzoeken wij u in alle gevallen vooraf telefonisch een afspraak te maken met: R offerte Naam showroom: Volgt Aan de hand van de gemaakte keuzes wordt voor de keuken een tweetal offerte opgesteld. In deze offertes wordt het volgende opgenomen: opgave gekozen keuken incl. gekozen apparatuur opgave aanpassing leidingwerk voor de keuken De uitbreiding c.q. wijziging van het leidingwerk voor de gekozen keuken wordt via de opdrachtbevestiging in rekening gebracht. De aankoop en het plaatsen van de keuken wordt door de keukenshowroom in rekening gebracht. Is de offerte akkoord, dan kunt u deze ondertekenen en retourneren aan de showroom. De gekozen keuken wordt, in overleg met u, zo spoedig mogelijk na oplevering van uw woning geplaatst. Wanneer u de keukeninstallatie dermate uit laat breiden en er dermate veel aparte elektragroepen bijgeplaatst moeten worden, kan het zijn dat de standaard meterkast uitgebreid moet worden door middel van een extra aardlekschakelaar. Dit is ook afhankelijk van uw overige keuzes in het meer- en minderwerk. Na sluitingsdatum van alle opties kan het zijn dat wij u hiervoor extra kosten in rekening brengen.

7 Keuken door derden, installatiewerk vóór oplevering Wanneer u kiest om een keuken bij een andere keukenshowroom te kopen, is het mogelijk dat de aanpassing van de installaties ten behoeve van deze keuken vóór de oplevering wordt gerealiseerd. R offerte In dit geval dient u 3 weken voor de ruwbouw sluitingingsdatum een keukentekening aan te leveren. Hieronder vindt u een aantal criteria waaraan de keukentekening moet voldoen: Tekeningen dienen op schaal en juist gemaatvoerd te zijn; Tekeningen worden aangeleverd met wandaanzichten waarop alleen gemaatvoerde installatiepunten (lengte en hoogte) vanuit de bouwmuren staan aangegeven en bovenaanzichten. Denk hierbij ook aan de verplicht aan te brengen wandcontactdozen boven het aanrecht t.b.v. huishoudelijke gebruik en de mv-schakelaar; Renvooi van installatiepunten (gespecificeerd met apparatuur en vermogen); Tekeningen en installatielijst dienen voorzien te zijn van naam, bouwnummer en handtekening met datum; Het mechanische ventilatiepunt voor de afzuigkap kan niet verplaatst worden. Bij gewijzigde opstelplaats van het kookgedeelte dient de afzuiging naar het MV-ventiel omkokerd te worden door de showroom van de keuken. De installatiekosten worden vermeerderd met 150,00 voor de coördinatiekosten. Het is volgens de regelgeving bij een goede werking van het mechnische ventilatiesysteem niet mogelijk een afzuigkap met motor en afvoer in de keuken te plaatsen. Kiest u voor een afzuigkap met motor, dan vervalt de garantie op de MVinstallatie. Een zogenoemde recirculatie afzuigkap (afzuigkap met motor), mag wel worden toegepast. Deze afzuigkappen hebben namelijk geen afvoer nodig en werken met koolstoffilters Oplevering woning zonder keuken Het leidingwerk wordt conform bijgevoegde nultekening aangebracht en afgedopt. Wijzigen van en extra aansluitpunten in de keuken dienen door uw keukenleverancier, respectievelijk zijn installateur, na de oplevering te worden aangebracht. Plaatsing van uw keuken is mogelijk na oplevering van de woning. Indien de meter(s) van de nutsbedrijven in uw toekomstige woning pas in een later stadium kan (kunnen) worden aangebracht, zijn de eventuele extra kosten voor uw rekening. Het kan zijn dat het waterleveringsbedrijf geen meter wil plaatsen wanneer er sprake is van alleen afgedopt leidingwerk in uw woning.

8 TEGELWERK Algemeen Uw definitieve keuze van tegelwerk maakt u bij onze tegelshowroom. Voor een bezoek aan de door ons gekozen tegelshowroom verzoeken wij u in alle gevallen vooraf telefonisch een afspraak te maken met: Naam tegelshowroom: Volgt Het offertetraject van het tegelwerk ziet er als volgt uit: U maakt een afspraak met de tegelleverancier. U dient de tekeningen (badkamer en toilet(ten)) van de door u getekende sanitairofferte mee te nemen naar de tegelleverancier, zodat hiervan een offerte gemaakt kan worden. Bij een wijziging nadien, dient u de juiste/laatste tekening van de sanitairleverancier aan te leveren c.q. mee te nemen naar de tegelleverancier. U ontvangt een offerte (met tekening) van de tegelleverancier van het tegelwerk circa twee weken na uw bezoek aan de tegelleverancier. U stuurt de offerte met tekening/opdrachtbevestiging binnen de aangegeven sluitingsdatum ondertekend retour naar de tegelleverancier. Koopmans ontvangt uw getekende offerte van de tegelleverancier, en zal het gespecificeerde bedrag voor het tegelwerk op de later door u te ondertekenen kopersoptielijst plaatsen. Vóór de oplevering zal het tegelwerk in uw toekomstige woning worden gerealiseerd. Uw tegelkeuze valt onder de afbouw sluitingsdatum, echter vormt deze offerte samen met de sanitairofferte het totale meerwerkbedrag voor het toilet en of badkamer. In verband met het instorten van leidingwerk valt de sanitairofferte onder de ruwbouw sluitingsdatum, terwijl de bouwkundige kosten door de tegelleverancier wordt geoffreerd. Tot slot willen wij benadrukken dat het standaard tegelwerk projectmatig wordt ingekocht, waardoor kortingen worden bedongen bij de leverancier. Dit is in de verkoopprijs van uw woning verdisconteerd. Als u besluit het afwerkingsniveau naar persoonlijke wens aan te passen, dient u er rekening mee te houden dat het retourbedrag voor het standaard tegelwerk lager is dan hetgeen u als individu betaalt in de showroom. Het standaard tegelwerk bestaat uit: Wandtegels: 150 x 200 mm, kleur wit, staand verwerkt; Vloertegels: 150 x 150 mm, kleur antraciet Standaard wandtegelhoogte toilet: 1200 mm. Standaard wandtegelhoogte badkamer: 1800 mm Standaard wandtegelhoogte ter plaatse van douchehoek: 2200 mm Wordt er meer tegelwerk (of tegels met een andere formaat) aangebracht, dan betaalt u de meerprijs en het arbeidsloon voor het verwerken daarvan. De gekozen wand- en vloertegels worden berekend en afgerond op hele verpakkingen inclusief snijverlies. Meerdere m2 die nodig zijn voor bijvoorbeeld een bepaald motief of hetgevolg zijn van een ander formaat tegel, worden doorberekend. Er zijn wandtegels met ongeglazuurde zijkanten. Indien gewenst kunt u tegen meerprijs profielen uitzoeken voor de afwerking van uitwendige hoeken.

9 9 Voor de vloer- en wandtegels worden standaard grijze voegen toegepast, voor de wandtegels standaard zilvergrijze voegen. Indien gewenst kunt u bij de tegelleverancier, tegen meerprijs, ook een andere kleur kiezen met uitzondering van lichte kleuren voor de voegen van de vloertegels. De voegen van de wand- en vloertegels worden niet strokend (doorlopend verwerkt). Ook willen wij u er op wijzen dat er zich kleurafwijkingen kunnen voordoen in zowel tegels als voegen TOILET B Standaard wandtegels toilet Het leveren en aanbrengen van de standaard wandtegels in de toiletruimte. Tegels volgens getoonde monsters bij de tegelshowroom en zoals omschreven in deze kopersoptielijst. Voegen wand- en vloertegels worden niet strokend (doorlopend) verwerkt Standaard wandtegels toilet tot plafond Het leveren en aanbrengen van de standaard wandtegels in de toiletruimte tot plafondhoogte A Standaard vloertegels toilet Het leveren en aanbrengen van de standaard vloertegels in de toiletruimte. Tegels volgens getoonde monsters bij de tegelshowroom en zoals omschreven in deze kopersoptielijst. Voegen wand- en vloertegels worden niet strokend (doorlopend) verwerkt Wand- en vloertegels toilet volgens offerte Het leveren en aanbrengen van wand- en vloertegels in de toiletruimte volgens offerte tegelshowroom Vervallen wand - en vloertegels toilet Het laten vervallen van het tegelwerk in de toiletruimte. Hierbij komen ook het sanitair en het wandspuitwerk te vervallen. Wel wordt het plafondspuitwerk en de afwerkvloer aangebracht. De installatie wordt op de standaard plaats afgedopt en de wanden worden tegelklaar opgeleverd. (alleen mogelijk in combinatie met optie 324). Op deze optie is de gelimiteerde regeling van het garantie-instituut van toepassing BADKAMER A Standaard wandtegels badkamer tot standaard hoogte Het leveren en aanbrengen van de standaard wandtegels in de badkamer. Tegels volgens getoonde monsters bij de tegelshowroom en zoals omschreven in deze kopersoptielijst. Voegen wand- en vloertegels worden niet strokend (doorlopend) verwerkt Standaard wandtegels tot aan plafond Het leveren en aanbrengen van de standaard wandtegels in de badkamer tot plafondhoogte A Standaard vloertegels badkamer Het leveren en aanbrengen van de standaard vloertegels in de badkamer. Tegels volgens getoonde monsters bij de tegelshowroom en zoals omschreven in deze kopersoptielijst. Voegen wand- en vloertegels worden niet strokend (doorlopend) verwerkt. A 0,00 A 285,00 A 0,00 A offerte A -/- 155,00 A 0,00 A 780,00 A 0,00

10 Wand- en vloertegels badkamer volgens offerte Het leveren en aanbrengen van wand- en vloertegels in de badkamer volgens offerte tegelshowroom Vervallen wand- en vloertegels badkamer Het laten vervallen van het tegelwerk in de badkamer. Hierbij komen ook het sanitair, wandspuitwerk, de dorpel en de afwerkvloer te vervallen. Wel wordt de radiator aangebracht. De installatie wordt op de standaard plaats afgedopt en de wanden worden tegelklaar opgeleverd. (alleen mogelijk in combinatie met optie 334). A offerte A -/- 1000,00 Op deze optie is de gelimiteerde regeling van het garantie-instituut van toepassing.

11 SANITAIR Algemeen Uw definitieve keuze van sanitair maakt u bij onze sanitairleverancier. Voor een bezoek aan de door ons gekozen sanitairleverancier verzoeken wij u in alle gevallen vooraf telefonisch een afspraak te maken met: Naam showroom: Volgt Het offertetraject van het sanitair ziet er als volgt uit: U maakt een afspraak met de sanitairleverancier (een aantal weken vóór de sluitingsdatum). U ontvangt een offerte van de sanitairleverancier van het samengestelde sanitair binnen circa twee weken na uw bezoek aan de sanitairleverancier. Bij een wijziging nadien, dient u de juiste/laatste tekening van de sanitairleverancier aan te leveren c.q. mee te nemen naar de tegelleverancier. U stuurt de offerte/opdrachtbevestiging vóór de aangegeven sluitingsdatum ondertekend retour naar de sanitairleverancier. Koopmans ontvangt uw getekende offerte van de sanitairleverancier, en zal het gespecificeerde bedrag voor het sanitair op de later door u te ondertekenen kopersoptielijst plaatsen. Wanneer u in de badkamer sanitaire onderdelen kiest welke ook aangesloten moeten worden op het lichtnet of zelfs op een aparte elektragroep, dan kan het zijn dat de standaard meterkast uitgebreid moet worden door middel van een extra aardlek- en hoofdschakelaar. Dit is ook afhankelijk van uw overige keuzes in het meer- en minderwerk. Vóór de oplevering zal het sanitair in uw toekomstige woning worden geplaatst. Tot slot willen wij benadrukken dat het standaard sanitair projectmatig wordt ingekocht, waardoor kortingen worden bedongen bij de leverancier. Dit is in de verkoopprijs van de woning verdisconteerd. Als u besluit het afwerkingsniveau naar persoonlijke wens aan te passen, dient u er rekening mee te houden dat het retourbedrag voor het standaard sanitair lager is dan hetgeen u als individu betaalt in de showroom TOILET A Standaard sanitair toilet Het leveren en aanbrengen van het standaard sanitair Sanitair toilet volgens offerte In plaats van standaard sanitair in de toiletruimte maakt u een andere keuze bij de sanitairshowroom. Na definitieve keuze van het sanitair ontvangt u van de sanitairshowroom een offerte waarin de meerpijs ten opzichte van het standaardpakket exclusief bouwkundige voorzieningen en wijzigingen aan de installatie vermeld is. De bouwkundige voorzieningen worden geoffreerd door de tegelshowroom. R 0,00 R offerte Vervallen standaard sanitair toilet Het sanitair voor de toiletruimte komt te vervallen. De koudwaterleiding en de rioleringsleiding worden op de standaard plaatsen afgedopt. De elektraleidingen worden op de standaard plaatsen afgemonteerd. U dient zelf zorg te dragen voor het aansluiten van de water- en rioleringsleidingen. De leidingen worden uitsluitend aangebracht op de standaard plaatsen en kunnen niet gewijzigd worden. Het plaatsen van het sanitair en het doorvoeren van installatiewijzigingen kan na oplevering door u worden gerealiseerd (alleen mogelijk in combinatie optie 224). Op deze optie is de gelimiteerde regeling van het garantie-instituut van toepassing. R -/- 150,00

12 BADKAMER A Standaard sanitair badkamer Het leveren en aanbrengen van het standaard sanitair Sanitair badkamer volgens offerte In plaats van standaard sanitair in de badkamer maakt u een andere keuze bij de sanitairshowroom. Na definitieve keuze van het sanitair ontvangt u van de sanitairshowroom een offerte waarin de meerpijs ten opzichte van het standaardpakket exclusief bouwkundige voorzieningen en wijzigingen aan de installatie vermeld is. De bouwkundige voorzieningen worden geoffreerd door de tegelshowroom. R 0,00 R offerte Vervallen sanitair badkamer Het sanitair voor de badkamer komt te vervallen. De koud- en warmwaterleiding en de rioleringsleiding worden op de standaard plaatsen afgedopt. De elektraleidingen worden op de standaard plaatsen afgemonteerd. U dient zelf zorg te dragen voor het aansluiten van de water- en rioleringsleidingen. De leidingen worden uitsluitend aangebracht op de standaard plaatsen en kunnen niet gewijzigd worden. Het plaatsen van het sanitair en het doorvoeren van installatiewijzigingen kan na oplevering door u worden gerealiseerd (alleen mogelijk in combinatie met optie 234). Op deze optie is de gelimiteerde regeling van het garantie-instituut van toepassing. R -/-300,00

13 LOODGIETERSWERK Buitenkraan achtergevel Het leveren en aanbrengen van een buitenkraan met beluchter aan de achtergevel. Deze is afsluit- en aftapbaar in de meterkast door middel van een stopkraan met kruk en aftappunt. Deze buitenkraan krijgt een vaste plaats en wordt op de optietekening aangegeven. R 275, Buitenkraan met schrobput achtergevel Het leveren en aanbrengen van een buitenkraan met beluchter en schrobput aan de achtergevel. De schrobput wordt aangesloten op het riool en de kraan is afsluitbaar in de meterkast door middel van een stopkraan met kruk. Deze buitenkraan met schrobput krijgt een vaste plaats en wordt op de optietekening aangegeven. R 500, T-stuk op afvoer wasmachine t.b.v. de condensdroger Het leveren en aanbrengen van een T-stuk op de afvoer van de wasmachine, zodat hier de afvoer van de condensdroger op aangesloten kan worden. Deze optie is afhankelijk van het soort droger wat u heeft. A 39, Waterslagdemper in de meterkast Het leveren en aanbrengen van een waterslagdemper in de meterkast achter de watermeter. In een waterleiding kan een waterslag (bonk die hoorbaar is in de waterleiding) ontstaan door het snel sluiten van waterleidingen. De leidingen kunnen dan de drukverschillen niet aan. Een waterslagdemper is een roestvaststalen behuizing met een soort luchtkussen dat de drukverschillen in de waterleiding opvangt. Daarnaast wordt het geluid, dat door deze drukverschillen ontstaat, gereduceerd. A 115,00

14 CENTRALE VERWARMING Vloerverwarming als bijverwarming badkamer Het leveren en aanbrengen van vloerverwarming in de badkamer aangesloten op de cv-leidingen door middel van RTL-ventiel Klokthermostaat Het leveren en aanbrengen van een klokthermostaat in plaats van de standaard kamerthermostaat in de woonkamer Extra radiator Het leveren en aanbrengen van een standaard radiator op zolder. De radiator wordt berekend om een temperatuur van 20C te kunnen handhaven bij gelijktijdige verwarming van aqlle vertrekken en bij gesloten ramen. De afmeting van de radiator is afhankelijk van de transmissieberekening van de installateur. De afmeting op de kopersoptietekening is indicatief, hier kunnen geen rechten aan ontleend worden. R 895,00 R 185,00 R 525, Extra mv-schakelaar badkamer Het leveren van een extra mv-schakelaar (digitaal) voor de afzuigpunten in de keuken of de badkamer, zodat u de mechanische afzuiging in desbetreffende ruimte kunt bedienen. R 205,00

15 ELEKTRA Dubbele wandcontactdoos in betonwand Het leveren en aanbrengen van een dubbele wandcontactdoos op de standaard hoogte in de betonwand. De positie van de dubbele wandcontactdoos kunt u aangeven op bijgevoegde plattegrond. De wandcontactdoos wordt aangesloten op een bestaande groep in de meterkast. Inclusief frees- en hakwerk in het beton.de optie is uitsluitend mogelijk in overleg met de woonadviseur in verband met beperkingen van het bouwsysteem Dubbele wandcontactdoos in lichte scheidingswand Het leveren en aanbrengen van een dubbele wandcontactdoos op de standaard hoogte in een lichte scheidingswand.. De positie van de dubbele wandcontactdoos kunt u aangeven op bijgevoegde plattegrond. De wandcontactdoos wordt aangesloten op een bestaande groep in de meterkast. R 165,00 R 112, Extra wandlichtpunt op aparte enkelpolige schakelaar Het leveren en aanbrengen van een extra wandlichtpunt in een lichte scheidingswand in combinatie met een extra schakelaar. Inclusief boor- en freeswerk. De optie is uitsluitend mogelijk in overleg met de woonadviseur in verband met beperkingen van het bouwsysteem. R 165, Extra wandlichtpunt op bestaande enkelpolige schakelaar Het leveren en aanbrengen van een extra wandlichtpunt in een lichte scheidingswand op een bestaande schakelaar. Inclusief boor- en freeswerk. De optie is uitsluitend mogelijk in overleg met de woonadviseur in verband met beperkingen van het bouwsysteem. R 90, Verplaatsen van een elektrapunt Het verplaatsen van een standaard elektrapunt zoals een wandcontactdoos, loze leiding of schakelaar van de standaard positie in een lichte scheidingswand naar een door u aan te geven positie op bijgevoegde plattegrond. Het te verplaatsen elektrapunt is uitsluitend binnen dezelfde ruimte, en in een lichte scheidingswand, mogelijk. De optie is uitsluitend mogelijk in overleg met de woonadviseur in verband met beperkingen van het bouwsysteem. R 45, A Verplaatsen van een plafondlichtpunt Het verplaatsen van een standaard plafondlichtpunt naar een door u aan te geven positie op bijgevoegde plattegrond. Het te verplaatsen plafondlichtpunt is uitsluitend binnen dezelfde ruimte mogelijk. Deze optie is beperkt mogelijk en zal met de woonadviseur overlegt moeten worden Dimmer in plaats van schakelaar Het leveren en aanbrengen van een dimmer in plaats van een standaard schakelaar. De dimmer is geschikt voor halogeen- en gloeilampen. R 105,00 R 150,00

16 Loze leiding Het leveren en aanbrengen van een loze leiding op de standaard hoogte in een lichte scheidingswand. De positie van de loze leiding kunt u aangeven op bijgevoegde plattegrond en wordt van daaruit naar de meterkast aangebracht. De loze leiding wordt voorzien van een controledraad. De optie is uitsluitend mogelijk in overleg met de woonadviseur in verband met beperkingen van het bouwsysteem. R 78, A Loze leiding in beton R 118,00 Het leveren en aanbrengen van een loze leiding op de standaard hoogte in een betonwand. De positie van de loze leiding kunt u aangeven op bijgevoegde plattegrond en wordt van daaruit naar de meterkast aangebracht. De loze leiding wordt voorzien van een controledraad. De optie is uitsluitend mogelijk in overleg met de woonadviseur in verband met beperkingen van het bouwsysteem Bedraden loze leiding tot telefoonaansluiting A 65,00 Het bedraden van een bestaande loze leiding tot een telefoonaansluiting. De aansluiting wordt compleet afgemonteerd, maar niet aangesloten in de meterkast Bedraden loze leiding tot twin UTP5-aansluiting Het bedraden van een bestaande loze leiding tot een twin UTP5-aansluiting. De aansluiting wordt compleet afgemonteerd, maar niet aangesloten in de meterkast Twin UTP5-aansluiting Het leveren en aanbrengen van een twin UTP5-aansluiting op de standaard hoogte in een binnenwand. De aansluiting wordt compleet afgemonteerd, maar niet aangesloten in de meterkast. De positie van de twin UTP5-aansluiting kunt u aangeven op bijgevoegde plattegrond en wordt van daaruit naar de meterkast aangebracht Cai-aansluiting Het leveren en aanbrengen van een cai-aansluiting op de standaard hoogte in een lichte scheidingswand. De aansluiting wordt compleet afgemonteerd, maar niet aangesloten in de meterkast. De positie van de cai-aansluiting kunt u aangeven op bijgevoegde plattegrond en wordt van daaruit naar de meterkast aangebracht. De optie is uitsluitend mogelijk in overleg met de woonadviseur in verband met beperkingen van het bouwsysteem Bedraden loze leiding tot cai-aansluiting Het bedraden van een bestaande loze leiding tot een cai-aansluiting. De aansluiting wordt compleet afgemonteerd, maar niet aangesloten in de meterkast Schakelaar op vijf wandcontactdozen in de woonkamer Het leveren en aanbrengen van een aparte schakelaar die maximaal vijf wandcontactdozen in de woonkmaer schakelbaar maakt. Van de dubbele wandcontactdozen wordt de linker aangesloten op de schakelaar. De positie van de schakelaar in een lichte scheidingswand. Deze optie is beperkt mogelijk en zal met de woonadviseur overlegt moeten worden Spatwaterdichte dubbele wandcontactdoos Het leveren en aanbrengen van een spatwaterdichte dubbele wandcontactdoos met randaarde aan de buitengevel. De spatwaterdichte wandcontactdoos wordt op 300mm boven peil aangebracht. De positie van de spatwaterdicht wandcontactdoos kunt u aangeven op bijgevoegde plattegrond. A 102,00 R 130,00 R 102,00 A 62,00 R 315,00 R 162,00

17 BOUWKUNDIGE VOORZIENINGEN Uitbouw begane grond 1200mm Het verlengen van de begane grond met 1200 mm (cascovergroting) volgens optietekening. Zie technische omschrijving en tekening. De standaard afwerking in de ruimte blijft gehandhaafd en wordt doorgezet in de uitbouw. Inclusief vloerverwarming en het aanpassen van de installatie volgens de geldende norm. Let op! Het kan zijn indien u niet kiest voor een uitbouw en uw buren wel, dat de helft van de spouwmuur van de buren op uw grond komt. Dit is toegestaan en is opgenomen in de leveringsakte als recht van overbouw Uitbouw begane grond 1800mm Het verlengen van de begane grond met 1800 mm (cascovergroting) volgens optietekening. Zie technische omschrijving en tekening. De standaard afwerking in de ruimte blijft gehandhaafd en wordt doorgezet in de uitbouw. Inclusief vloerverwarming en het aanpassen van de installatie volgens de geldende norm. Let op! Het kan zijn indien u niet kiest voor een uitbouw en uw buren wel, dat de helft van de spouwmuur van de buren op uw grond komt. Dit is toegestaan en is opgenomen in de leveringsakte als recht van overbouw. R 9.900,00 R , Trapkast Aanbrengen van een binnendeur en trapkast op de beganegrond Houten schuifpui aan achterzijde in plaats van draaideur. Het leveren en aanbrengen van houten schuifpui aan tuinzuide in plaats van een enkele deur, volgens optietekening Dakraam op zolder aan de achterzijde Het leveren en aanbrengen van een tuimelvenster (dakraam) op zolder aan de achterzijde van de woning. Inclusief de bouwkundige voorzieningen. Het dakraam heeft een afmeting van 1140x1180 mm. De positie van het dakraam wordt weergegeven op de optietekening Dakkapel op zolder aan de achterzijde of voorzijde Het plaatsen van een dakkapel, breedte 2400 mm, aan de achterzijde. Uitvoering volgens technische omschrijving en tekening Dakdoorvoer ten behoeve van droger Het leveren en aanbrengen van een sparing in het dakgedeelte op zolder en een dakdoorvoer ten behoeve van een wasdroger. De positie van de dakdoorvoer wordt door de installateur in het werk bepaald Vervallen binnenwand Het laten vervallen van een binnenwand, exclusief het verplaatsen of vervallen van installatiewerk in deze binnenwand. Deze optie is beperkt mogelijk en zal met de woonadviseur overlegt moeten worden Extra binnenwand Het aanbrengen van een extra binnenwand, als in de rest van de woning. Prijs per strekkende meter, verdiepingshoog. Deze optie is beperkt mogelijk en zal met de woonadviseur overlegt moeten worden. Afgerond op hele meters. R 375,00 R 2265,00 R 1020,00 R 7320,00 R 280,00 R -/ R 155,00

18 Indelingswijziging 1ste verdieping/badkamer Het wijzigen van de indeling op de 1e verdieping/badkamer conform optietekening. De afwerking is zoals staat omschreven in de technische omschrijving. De indelingswijziging is inclusief de aanpassingen van het installatiewerk conform optietekening. R 0,00

19 BOUWKUNDIGE VOORZIENINGEN Bovenlicht vervangen door een dicht paneel Het vervangen van het glas in het bovenlicht van het deurkozijn door een dicht paneel. De kleur van dit paneel is in overeenstemming met de kleur van het standaard deurkozijn. Per deurkozijn Alternatieve binnendeuren Het wijzigen van een standaard binnendeur in een alternatieve binnendeur en/of het wijzigigen van het standaard hang- en sluitwerk op de binnendeuren. Het is mogelijk om uit een aantal alternatieve binnendeuren en hang- en sluitwerk te kiezen. Hierbij valt te denken aan binnendeuren met paneel- en of glasvulling. Zie hiervoor de bijgaande brochure mijndeur.nl. R 47,00 A offerte Op de voorzijde van de brochure zit een groene sticker. Op deze sticker vindt u de gebruikersnaam en wachtwoord waarmee u de site van mijndeur.nl kunt bezoeken. Op de site kunt u uw deuren bestellen Vervallen van standaard opdekdeur inclusief plaatstalen kozijn Het laten vervallen van een standaard binnendeurkozijn en opdekdeur exclusief het eventueel dichtzetten van de ontstane sparing en mogelijke aanpassingen aan de installaties. Dit in overleg met de woonadviseur. R -/-175,00

20 DIVERSEN Dichte trap op de verdieping Het leveren en plaatsen van een dichte trap in plaats van de standaard open trap van de 1e verdieping naar de 2e verdieping. Afwerking conform open trap Doorvoer door gevel t.b.v. afzuigkap Het maken van een doorvoer door de gevel t.b.v. de afvoer van een motor aangedreven afzuigkap. De doorvoer wordt voorzien van een mantelbuis rond 125 mm. Aan de buitenzijde komt een bolrooster. De binnenzijde wordt niet nader afgewerkt. R 525,00 R 137,00 Spelregels: - de bovenkant van de doorvoer komt circa 5 cm onder het plafond; - de zijkant van de doorvoer (het dichtst bij het kozijn) moet minimaal 20 cm vanaf het kozijn blijven. Wij wijzen u er nadrukkelijk op dat door het kiezen van deze optie het mechanische ventilatie systeem tijdelijk verstoord wordt. De garantie op de mechanische ventilatie blijft van toepassing.

KOPERSOPTIELIJST. Zuidhorn, 6 rijwoningen De Oostergast. Groothuis Wonen B.V.

KOPERSOPTIELIJST. Zuidhorn, 6 rijwoningen De Oostergast. Groothuis Wonen B.V. 20 Groothuis Wonen B.V. Ootmarsumseweg 12 7615 PL Harbrinkhoek Postbus 508 7600 AM Almelo Telefoon 0546-480 000 Fax 0546-480 048 info@groothuis.nl www.groothuis.nl Bank 75.99.56.243 KvK Oost Nederland

Nadere informatie

V A N D R O M E N N A A R W O N E N

V A N D R O M E N N A A R W O N E N Rotterdam, 1 december 2014 Geachte heer/mevrouw, Het kopen van een huis is een spannende en bijzondere gebeurtenis. Dat begrijpen wij als geen ander. Of het nu uw eerste huis is of niet, bij de aanschaf

Nadere informatie

PROCEDURES MEER- EN MINDERWERK EN KOPERSKEUZELIJST NIEUWBOUW VAN 10 WONINGEN TYPE KOTTER

PROCEDURES MEER- EN MINDERWERK EN KOPERSKEUZELIJST NIEUWBOUW VAN 10 WONINGEN TYPE KOTTER PROCEDURES MEER- EN MINDERWERK EN KOPERSKEUZELIJST Ten behoeve van: NIEUWBOUW VAN 10 WONINGEN TYPE KOTTER IN HET PLAN HAVENKWARTIER AAN DE BOMSCHUITSTRAAT EN KOTTERSTRAAT TE KATWIJK Projectnummer: 14-00681

Nadere informatie

cætshage a r c h i t e c t e n b u r e a u

cætshage a r c h i t e c t e n b u r e a u Situatie Rijnbandijk 213 te Rijswijk (schaal 1 : 500) Rijnbandijk gras gras gras gras geasfalteerd 213 rooilijn optie carport (vergunningsvrij) zone van 2,5 m om hoofdgebouw is vergunningsvrij zone van

Nadere informatie

VEENDAM KOMPAS. Compleet en voor een prikkie! Gewoon lekker wonen RUIME EENGEZINSWONINGEN. Hoek. kavel. ca 175 m². Tussen. kavel

VEENDAM KOMPAS. Compleet en voor een prikkie! Gewoon lekker wonen RUIME EENGEZINSWONINGEN. Hoek. kavel. ca 175 m². Tussen. kavel VEENDAM KOMPAS RUIME EENGEZINSWONINGEN Hoek kavel ca 175 m² Tussen kavel ca 130 m² Compleet en voor een prikkie! Gewoon lekker wonen een tussenwoning vanaf 132.500 von een hoekwoning vanaf 147.500 von

Nadere informatie

Stepekolk te Brandevoort - Helmond Geschakeld Drie-onder-één-kap Twee-onder-één-kap

Stepekolk te Brandevoort - Helmond Geschakeld Drie-onder-één-kap Twee-onder-één-kap Stepekolk te Brandevoort - Helmond Geschakeld Drie-onder-één-kap Twee-onder-één-kap ALGEMENE KOPERSINFORMATIE TECHNISCHE OMSCHRIJVING STAAT VAN AFWERKING Woningtypen A t/m E d.d. 12 juni 2013 Geachte heer

Nadere informatie

VERKOOPINFORMATIE OUDE ZEVENHUIZERSTRAAT 19C. in AMERSFOORT

VERKOOPINFORMATIE OUDE ZEVENHUIZERSTRAAT 19C. in AMERSFOORT Pagina 1 van 17 VERKOOPINFORMATIE OUDE ZEVENHUIZERSTRAAT 19C in AMERSFOORT woning 3 21 juli 2014 Pagina 2 van 17 Inhoudsopgave Technische omschrijving Afwerkstaat van de woningen Het kopen van een huis

Nadere informatie

Beethove. .nl klassiek wonen nieuwe stijl. Wegwijzer bij aankoop. 7 herenhuizen I 5 stadswoningen I 2 appartementen

Beethove. .nl klassiek wonen nieuwe stijl. Wegwijzer bij aankoop. 7 herenhuizen I 5 stadswoningen I 2 appartementen B Oog Beethove.nl klassiek wonen nieuwe stijl in Al I Utrecht Wegwijzer bij aankoop Verkoop: Lauteslager makelaars bv makelaars@lauteslager.nl www.lauteslager.nl Tel: 030-2315186 Ontwikkelaar: 7 herenhuizen

Nadere informatie

Zonnedauw & Borstelbies Twee-onder-één-kap woningen

Zonnedauw & Borstelbies Twee-onder-één-kap woningen Zonnedauw & Borstelbies Twee-onder-één-kap woningen 2 3 13 12 15 14 16 30 31 Dongehof, Koolhoven Buiten 17 32 33 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 58 een echte buitenkans! 18 19 36 37 38 39 34 35 29 28 27 26 25

Nadere informatie

TECHNISCHE OMSCHRIJVING. 12 herenhuizen aan de Vecht

TECHNISCHE OMSCHRIJVING. 12 herenhuizen aan de Vecht TECHNISCHE OMSCHRIJVING 12 herenhuizen aan de Vecht TECHNISCHE OMSCHRIJVING 12 herenhuizen aan de Vecht KWALITEITSOMSCHRIJVING KLEURENSTAAT WEGWIJZER Van toepassingen op 12 herenhuizen Zijdebalen te Utrecht

Nadere informatie

Sliedrecht plan Baanhoek West

Sliedrecht plan Baanhoek West Sliedrecht plan Baanhoek West 12 woningen Vivaldi type V1, V2 en V3 TECHNISCHE OMSCHRIJVING EN ALGEMENE INFORMATIE Wijzigingen voorbehouden d.d. 01-06-2015 Technische Omschrijving en Algemene Informatie

Nadere informatie

Groen wonen nabij de stad. 6 halfvrijstaande woningen 2 twee-onder-één-kap woningen 14 parkwoningen type L en XL

Groen wonen nabij de stad. 6 halfvrijstaande woningen 2 twee-onder-één-kap woningen 14 parkwoningen type L en XL Groen wonen nabij de stad 6 halfvrijstaande woningen 2 twee-onder-één-kap woningen 14 parkwoningen type L en XL 2 Aan de noordkant van Nijmegen, tussen de bestaande dorpen Lent, Ressen en Oosterhout ontstaat

Nadere informatie

TECHNISCHE OMSCHRIJVING

TECHNISCHE OMSCHRIJVING TECHNISCHE OMSCHRIJVING KWALITEITSOMSCHRIJVING KLEURENSTAAT WEGWIJZER Van toepassingen op fase I (23 woningen) en fase II (21 woningen) Hoge Weide Leidsche Rijn te Utrecht Datum: 1 maart 2014 MyOwnHome

Nadere informatie

2 D e B o n g e r d - f a s e 3 Utrecht Leidsche Rijn

2 D e B o n g e r d - f a s e 3 Utrecht Leidsche Rijn Utrecht, Leidsche Rijn Compleet, veelzijdig en gezellig een geweldige plek om te wonen Historie van de locatie De geschiedenis van het gebied waarop Leidsche Rijn Utrecht nu wordt gebouwd, gaat terug tot

Nadere informatie

TECHNISCHE OMSCHRIJVING

TECHNISCHE OMSCHRIJVING TECHNISCHE OMSCHRIJVING Ten behoeve van: NIEUWBOUW VAN 10 WONINGEN TYPE KOTTER IN HET PLAN HAVENKWARTIER AAN DE BOMSCHUITSTRAAT EN KOTTERSTRAAT TE KATWIJK Projectnummer: 14-00681 Datum: 6 maart 2015 ALGEMENE

Nadere informatie

Technische omschrijving en Algemene informatie

Technische omschrijving en Algemene informatie Technische omschrijving en Algemene informatie 13 Watervilla s in 6 verschillende typen Oegstgeest aan de Rijn Wijzigingen voorbehouden d.d. 08-06-2015 www.adriaanvanerk.nl Technische Omschrijving en Algemene

Nadere informatie

Dagpauwoog. 5 vrijstaande woningen in de Lindewijk te Wolvega

Dagpauwoog. 5 vrijstaande woningen in de Lindewijk te Wolvega Dagpauwoog 5 vrijstaande woningen in de Lindewijk te Wolvega Heerlijk wonen in de Lindewijk in Wolvega, in de aangename zuidoosthoek van Friesland. Met natuur, ruimte voor uw gezin en alle voorzieningen

Nadere informatie

Pijnacker-Nootdorp plan Keijzershof, Vogelwijk

Pijnacker-Nootdorp plan Keijzershof, Vogelwijk Pijnacker-Nootdorp plan Keijzershof, Vogelwijk 5 ééngezinswoningen type Fazant Technische Omschrijving en Algemene Informatie Wijzigingen voorbehouden d.d. 01-07-2015 Technische Omschrijving en Algemene

Nadere informatie

Dagpauwoog. 20 twee-onder-één-kap woningen in de Lindewijk te Wolvega

Dagpauwoog. 20 twee-onder-één-kap woningen in de Lindewijk te Wolvega Dagpauwoog 20 twee-onder-één-kap woningen in de Lindewijk te Wolvega Heerlijk wonen in de Lindewijk in Wolvega, in de aangename zuidoosthoek van Friesland. Met natuur, ruimte voor uw gezin en alle voorzieningen

Nadere informatie

#KLEUREN- EN MATERIAALSTAAT #VERKOOP-/TECHNISCHE OMSCHRIJVING

#KLEUREN- EN MATERIAALSTAAT #VERKOOP-/TECHNISCHE OMSCHRIJVING #KLEUREN- EN MATERIAALSTAAT #VERKOOP-/TECHNISCHE OMSCHRIJVING 1 #INHOUDSOPGAVE #INITIATIEFNEMER & BOUWER Goossen Te Pas Bouw B.V. Marssteden 200, 7547 TD ENSCHEDE T 053 433 04 10 E info@goossentepasbouw.nl

Nadere informatie

tot bloei komen... omschrijving laat uw woonwensen technische De nieuwe woonwijk Zandweide in Dussen

tot bloei komen... omschrijving laat uw woonwensen technische De nieuwe woonwijk Zandweide in Dussen Niets is lekkerder dan je helemaal thuis te voelen laat uw woonwensen tot bloei komen... De nieuwe woonwijk Zandweide in Dussen in je woonomgeving. Het is echt een feestje om hier te wonen! De buurtbewoners

Nadere informatie

Parkbuurt, Ulft 28 zeer energiezuinige huurwoningen

Parkbuurt, Ulft 28 zeer energiezuinige huurwoningen Parkbuurt, Ulft 28 zeer energiezuinige huurwoningen 2 Huurwoningen Parkbuurt Ulft Het dorp Ulft is met 10.400 inwoners de grootste plaats in de gemeente Oude IJsselstreek. Winkelcentrum De Blenk biedt

Nadere informatie

Pijnacker-Nootdorp plan Keijzershof, Vogelwijk

Pijnacker-Nootdorp plan Keijzershof, Vogelwijk Pijnacker-Nootdorp plan Keijzershof, Vogelwijk 12 twee-onder-één kapwoningen type Patrijs (D1 en D2) 1 halfvrijstaande woning type Buizerd (D3) Technische Omschrijving en Algemene Informatie Wijzigingen

Nadere informatie

APPARTEMENTENCOMPLEX IN CENTRUM ANDIJK. appartementen in voormalig gemeentehuis

APPARTEMENTENCOMPLEX IN CENTRUM ANDIJK. appartementen in voormalig gemeentehuis APPARTEMENTENCOMPLEX IN CENTRUM ANDIJK appartementen in voormalig gemeentehuis VERSIE 20 juni 2014 IMPRESSIE BESTAAND 2 Deze brochure is nauwkeurig en met zorg samengesteld aan de hand van gegevens en

Nadere informatie

Technische omschrijving en algemene (verkoop-)informatie

Technische omschrijving en algemene (verkoop-)informatie Technische omschrijving en algemene (verkoop-)informatie Ontwikkeld door: Meer weten? Punt Makelaars Weerdsingel O.Z. 48 3514 AD Utrecht Tel. 030 273 74 64 nieuwbouw@puntmakelaars.nl Lauteslager Makelaars

Nadere informatie

8 woningen (blok 6) Victoria Park fase 1 te Noordwijkerhout

8 woningen (blok 6) Victoria Park fase 1 te Noordwijkerhout 8 woningen (blok 6) Victoria Park fase 1 te Noordwijkerhout Technische omschrijving Projectnummer: 0618 Datum: 11 december 2013 Pagina 1 ALGEMENE PROJECTGEGEVENS: - Nieuwbouw van 8 woningen in het plan

Nadere informatie

Klassiek en landelijk wonen in Uithoorn

Klassiek en landelijk wonen in Uithoorn Klassiek en landelijk wonen in Uithoorn Houdt u ook zo van klassieke architectuur? Stijlvolle landhuizen, gezellige cottages, weelderige tuinen en plantsoenen Ook u kunt nu wonen in die typische landhuisstijl.

Nadere informatie

Technische Omschrijving Nieuwbouw 13 woningen in Waarde Het hofje van Waarde

Technische Omschrijving Nieuwbouw 13 woningen in Waarde Het hofje van Waarde Technische Omschrijving Nieuwbouw 13 woningen in Waarde Het hofje van Waarde Algemeen Het project bestaat uit de nieuwbouw van 13 woningen. De ligging van het bouwterrein c.q. de bouwkavels is weergegeven

Nadere informatie

Diever. 8 ruime eengezinswoningen. Hof van Kalteren Diever

Diever. 8 ruime eengezinswoningen. Hof van Kalteren Diever Diever 8 ruime eengezinswoningen Hof van Kalteren Diever 8 ruime eengezinswoningen Hof van Kalteren Diever 2 Hof van Kalteren INHOUD Diever.... 3 Buurtschap ten westen van Diever. Bronnen vermelden: Calthorne

Nadere informatie

in het centrum van Andijk Appartementencomplex Algemeen ONTWIKKELING 15 APPARTEMENTEN Projectontwikkelaar: Ontwerp: Aannemer: Verkoop informatie:

in het centrum van Andijk Appartementencomplex Algemeen ONTWIKKELING 15 APPARTEMENTEN Projectontwikkelaar: Ontwerp: Aannemer: Verkoop informatie: Appartementencomplex in het centrum van Andijk Algemeen ONTWIKKELING 15 APPARTEMENTEN Projectontwikkelaar: Ontwerp: Aannemer: Raadhuisplein 1 te Wervershoof Tel: 0228 584 007 www.botmanprojectontwikkeling.nl

Nadere informatie