KOPERSOPTIELIJST. 22 eengezinswoningen type Esdoorn Leesten Oost te Zutphen. Datum 21 april Referentie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "KOPERSOPTIELIJST. 22 eengezinswoningen type Esdoorn Leesten Oost te Zutphen. Datum 21 april 2015. Referentie 1411.008325."

Transcriptie

1 KOPERSOPTIELIJST 22 eengezinswoningen type Esdoorn Leesten Oost te Zutphen Auteur(s) Kim Smienk Datum Project 3081 Woningtype Eengezinswoningen Bnr. 1 t/m 22 Behandeld door A.M. Smienk-Holtslag

2 2 Inhoud Inleiding ****KEUKEN**** ****TEGELWERK**** ****SANITAIR**** **** LOODGIETERSWERK**** ****CENTRALE VERWARMING**** ****ELEKTRA**** ****BOUWKUNDIGE VOORZIENINGEN**** ****BOUWKUNDIGE VOORZIENINGEN (AFBOUW)**** ****DIVERSEN**** 24 Voorwaarden bij de kopersoptielijst 25 Bijlagen: 1 SWK Aanvullende overeenkomst gelimiteerde regeling 2 Indicatielijst meerwerk installaties t.b.v. uw keuken 3 Visualisatie Standaard Sanitair 4 Nultekening keukeninstallatie (volgt) 5 Brochure mijndeur.nl

3 3 Inleiding Geachte heer/mevrouw, Er is met zorg een kopersoptielijst samengesteld, op basis van bouwkundige en installatietechnische meerwerkopties, die van toepassing is op uw toekomstige woning. Deze lijst biedt u de mogelijkheid uw woning aan te passen aan een aantal persoonlijke wensen. Uw woonadviseur zal u verder persoonlijk begeleiden tijdens de bouw. Een afspraak maken met de leveranciers (keuken, sanitair en tegelwerk) is pas mogelijk nadat u een gesprek heeft gehad met uw woonadviseur. Maak uw keuze U kunt uit bijgaande kopersoptielijst een keuze maken. De opties bieden u de gelegenheid om wijzigingen en/of uitbreidingen aan te brengen aan installaties en afwerkingen, maar ook in enkele bouwkundige opties. Wat is wel/niet mogelijk? Het is belangrijk dat u de opties tijdig aan ons meldt. De stand van de voortgang in de bouw kan aanleiding zijn om bepaalde of individuele wijzigingen niet meer uit te voeren. Let u daarom goed op de diverse sluitingsdata van de opties. Dit geldt ook voor eventuele individuele aanpassingen. Deze kunnen wij echter vanwege technische en organisatorische redenen slechts in beperkte mate doorvoeren. Dat heeft onder meer te maken met beperkingen die worden opgelegd vanuit de bouwregelgeving. Het is tijdens de bouw niet toegestaan om zelf (of door derden) wijzigingen uit te voeren. Uiteraard is dit na oplevering wel mogelijk. U dient er dan zelf voor te zorgen dat de woning voldoet aan de bouwregelgeving. Alle zelfwerkzaamheden aan uw woning (wanden, vloeren, kozijnen, installaties, enzovoort) kunnen echter wel consequenties hebben voor de garantie. Deze kan namelijk beperkt worden, of zelfs helemaal vervallen. Dit is ook van toepassing op bijvoorbeeld zelfwerkzaamheden aan casco opgeleverde keuken, badkamer en/of toiletruimte. Kiest u voor een afzuigkap met motor, dan vervalt de garantie op de MV-installatie. Tevens zal er geen toestemming gegeven worden voor het maken van sparingen in de vloeren ten behoeve van voorbereiding van rookgaskanalen voor een later te plaatsen open haard. Uw woonadviseur informeert u over diverse bovenstaande punten in het kopersgesprek.

4 4 Hoe verder na de aankoop? U wordt uitgenodigd door uw woonadviseur die u in een gesprek informatie geeft over uw woning en de procedures van het meerwerk. Eventuele individuele wensen bespreekt u dan ook met uw woonadviseur. Tevens vragen wij u voorafgaande aan het gesprek, dit document goed door te nemen en eventuele vragen en opmerkingen alvast te noteren, zodat deze tijdens het gesprek doorgenomen kunnen worden. Na het gesprek met de woonadviseur zullen uw gegevens aan de leverancier bekend worden gemaakt. Vóór de hieronder genoemde sluitingsdata bezoekt u de leveranciers en stuurt u de gewenste opties uit de kopersoptielijst op naar: Koopmans Projecten B.V. Afdeling Woonadvies Antwoordnummer VD ENSCHEDE Uw woonadviseur stuurt u een bevestiging van het meerwerk, bestaande uit een meerwerklijst en tekening, voor ondertekening. Voor alle werkzaamheden, die door u tijdig worden opgedragen voor onderstaande sluitingsdata, is de standaard opleveringsprocedure met garanties van toepassing. De opties, waarvoor u opdracht geeft, zullen worden ingetekend op de tekening van uw woning en geven een indicatie van de plaats waar deze aangebracht zullen worden. Het bouwproces is een zeer bewerkelijk proces. Om dit zo soepel en voorspoedig mogelijk te laten verlopen willen wij u verzoeken om de sluitingsdatum goed in de gaten te houden. Dit houdt in dat u tijdig al uw opties aan ons kenbaar dient te maken, zodat een correcte en voorspoedige behandeling kan plaatsvinden. Dit voorkomt teleurstellingen. Na de sluitingsdata kunnen wij geen aanvullingen en/of wijzigingen meer in behandeling nemen. Sluitingsdata De sluitingsdata zijn de: Ruwbouw (R): circa 14 weken voor start bouw (leggen begane grond vloer) Afbouw (A): circa 4 weken ná start bouw We willen u er nogmaals op wijzen dat het van groot belang is dat u tijdig uw keuze maakt en doorgeeft. Na de sluitingsdata kunnen wijzigingen of extra/vervallen van opties niet meer worden uitgevoerd. Voorkom daarom teleurstellingen achteraf. Heeft u nog vragen, dan kunt u contact opnemen met onze woonadviseur Inge Meester telefoonnummer

5 5 Betalingsregeling meer- en minderwerk Alle bedragen, welke zijn aangegeven in de kopersoptielijst, zijn inclusief btw. Ook de eventuele individuele offertes, welke u aangeboden worden, zullen zijn vermeld inclusief btw. Zodra het meer- en minderwerk definitief is, zal het meerwerk worden verrekend in twee termijnen, te weten 25% bij opdracht en 75% bij de laatste termijn voor de oplevering. Werkzaamheden door derden Werkzaamheden door derden of uzelf worden absoluut niet toegestaan tijdens de bouw. Pas na oplevering kunt u zelf of door derden werkzaamheden verrichten c.q. laten verrichten in de woning. Kijkmiddag Om u als koper in de gelegenheid te stellen om uw toekomstige woning vóór de oplevering te bezichtigen, wordt er een zogenoemde kijkmiddag georganiseerd. Deze kijkmiddag is ook bedoeld om u als koper, of uw eigen leverancier, de gelegenheid te bieden om een aantal zaken ter plaatse in te meten. Wij willen u erop wijzen dat het niet is toegestaan om buiten deze kijkmiddag de bouw te betreden. De kijkmiddag zal georganiseerd worden tijdens de afbouwfase, zodat er voor u als koper ook echt iets te zien en te meten is en de bouw veilig betreden kan worden. U ontvangt hiervoor een uitnodiging van uw woonadviseur. Verhuizingen Wij verzoeken u vriendelijk, wanneer u verhuist, dit tijdig schriftelijk door te geven aan alle betrokken partijen. We wensen u veel plezier met het kiezen van de voor u geschikte opties.

6 W KEUKEN De keuken vormt een belangrijk onderdeel van uw woning. In de verkooptekening is schematisch de locatie van de keuken aangegeven. Voor de keuken kunt u bij de door ons geselecteerde projectshowroom terecht of u kunt ervoor kiezen om naar een showroom naar eigen keuze te gaan en de keukeninstallaties en het plaatsen van de keuken in eigen beheer na oplevering uit te voeren. Standaard is uw woning voorzien van een volledige keuken met inbouwapparatuur. Indien u kiest voor een andere keukenleverancier ontvangt u een kopersoptie-cheque ter waarde van 2.000,- inclusief BTW. Het is volgens de regelgeving bij een goede werking van het mechanische ventilatiesysteem niet mogelijk een afzuigkap met motor en afvoer in de keuken te plaatsen. Daarnaast is het niet toegestaan om een afzuigkap met motor aan te sluiten op het centrale afzuigsysteem (mechanische ventilatie). Kiest u voor een afzuigkap met motor, dan vervalt de garantie op de MV-installatie. Een zogenaamde recirculatie afzuigkap mag wel worden toegepast. Deze afzuigkappen hebben namelijk geen afvoer nodig en werken met koolstoffilters Installaties keuken volgens keukenofferte Voor een bezoek aan de door ons geselecteerde keukenshowroom verzoeken wij u in alle gevallen vooraf telefonisch een afspraak te maken met: R offerte Naam showroom: Volgt Aan de hand van de gemaakte keuzes wordt voor de keuken een tweetal offerte opgesteld. In deze offertes wordt het volgende opgenomen: opgave gekozen keuken incl. gekozen apparatuur opgave aanpassing leidingwerk voor de keuken De uitbreiding c.q. wijziging van het leidingwerk voor de gekozen keuken wordt via de opdrachtbevestiging in rekening gebracht. De aankoop en het plaatsen van de keuken wordt door de keukenshowroom in rekening gebracht. Is de offerte akkoord, dan kunt u deze ondertekenen en retourneren aan de showroom. De gekozen keuken wordt, in overleg met u, zo spoedig mogelijk na oplevering van uw woning geplaatst. Wanneer u de keukeninstallatie dermate uit laat breiden en er dermate veel aparte elektragroepen bijgeplaatst moeten worden, kan het zijn dat de standaard meterkast uitgebreid moet worden door middel van een extra aardlekschakelaar. Dit is ook afhankelijk van uw overige keuzes in het meer- en minderwerk. Na sluitingsdatum van alle opties kan het zijn dat wij u hiervoor extra kosten in rekening brengen.

7 Keuken door derden, installatiewerk vóór oplevering Wanneer u kiest om een keuken bij een andere keukenshowroom te kopen, is het mogelijk dat de aanpassing van de installaties ten behoeve van deze keuken vóór de oplevering wordt gerealiseerd. R offerte In dit geval dient u 3 weken voor de ruwbouw sluitingingsdatum een keukentekening aan te leveren. Hieronder vindt u een aantal criteria waaraan de keukentekening moet voldoen: Tekeningen dienen op schaal en juist gemaatvoerd te zijn; Tekeningen worden aangeleverd met wandaanzichten waarop alleen gemaatvoerde installatiepunten (lengte en hoogte) vanuit de bouwmuren staan aangegeven en bovenaanzichten. Denk hierbij ook aan de verplicht aan te brengen wandcontactdozen boven het aanrecht t.b.v. huishoudelijke gebruik en de mv-schakelaar; Renvooi van installatiepunten (gespecificeerd met apparatuur en vermogen); Tekeningen en installatielijst dienen voorzien te zijn van naam, bouwnummer en handtekening met datum; Het mechanische ventilatiepunt voor de afzuigkap kan niet verplaatst worden. Bij gewijzigde opstelplaats van het kookgedeelte dient de afzuiging naar het MV-ventiel omkokerd te worden door de showroom van de keuken. De installatiekosten worden vermeerderd met 150,00 voor de coördinatiekosten. Het is volgens de regelgeving bij een goede werking van het mechnische ventilatiesysteem niet mogelijk een afzuigkap met motor en afvoer in de keuken te plaatsen. Kiest u voor een afzuigkap met motor, dan vervalt de garantie op de MVinstallatie. Een zogenoemde recirculatie afzuigkap (afzuigkap met motor), mag wel worden toegepast. Deze afzuigkappen hebben namelijk geen afvoer nodig en werken met koolstoffilters Oplevering woning zonder keuken Het leidingwerk wordt conform bijgevoegde nultekening aangebracht en afgedopt. Wijzigen van en extra aansluitpunten in de keuken dienen door uw keukenleverancier, respectievelijk zijn installateur, na de oplevering te worden aangebracht. Plaatsing van uw keuken is mogelijk na oplevering van de woning. Indien de meter(s) van de nutsbedrijven in uw toekomstige woning pas in een later stadium kan (kunnen) worden aangebracht, zijn de eventuele extra kosten voor uw rekening. Het kan zijn dat het waterleveringsbedrijf geen meter wil plaatsen wanneer er sprake is van alleen afgedopt leidingwerk in uw woning.

8 TEGELWERK Algemeen Uw definitieve keuze van tegelwerk maakt u bij onze tegelshowroom. Voor een bezoek aan de door ons gekozen tegelshowroom verzoeken wij u in alle gevallen vooraf telefonisch een afspraak te maken met: Naam tegelshowroom: Volgt Het offertetraject van het tegelwerk ziet er als volgt uit: U maakt een afspraak met de tegelleverancier. U dient de tekeningen (badkamer en toilet(ten)) van de door u getekende sanitairofferte mee te nemen naar de tegelleverancier, zodat hiervan een offerte gemaakt kan worden. Bij een wijziging nadien, dient u de juiste/laatste tekening van de sanitairleverancier aan te leveren c.q. mee te nemen naar de tegelleverancier. U ontvangt een offerte (met tekening) van de tegelleverancier van het tegelwerk circa twee weken na uw bezoek aan de tegelleverancier. U stuurt de offerte met tekening/opdrachtbevestiging binnen de aangegeven sluitingsdatum ondertekend retour naar de tegelleverancier. Koopmans ontvangt uw getekende offerte van de tegelleverancier, en zal het gespecificeerde bedrag voor het tegelwerk op de later door u te ondertekenen kopersoptielijst plaatsen. Vóór de oplevering zal het tegelwerk in uw toekomstige woning worden gerealiseerd. Uw tegelkeuze valt onder de afbouw sluitingsdatum, echter vormt deze offerte samen met de sanitairofferte het totale meerwerkbedrag voor het toilet en of badkamer. In verband met het instorten van leidingwerk valt de sanitairofferte onder de ruwbouw sluitingsdatum, terwijl de bouwkundige kosten door de tegelleverancier wordt geoffreerd. Tot slot willen wij benadrukken dat het standaard tegelwerk projectmatig wordt ingekocht, waardoor kortingen worden bedongen bij de leverancier. Dit is in de verkoopprijs van uw woning verdisconteerd. Als u besluit het afwerkingsniveau naar persoonlijke wens aan te passen, dient u er rekening mee te houden dat het retourbedrag voor het standaard tegelwerk lager is dan hetgeen u als individu betaalt in de showroom. Het standaard tegelwerk bestaat uit: Wandtegels: 150 x 200 mm, kleur wit, staand verwerkt; Vloertegels: 150 x 150 mm, kleur antraciet Standaard wandtegelhoogte toilet: 1200 mm. Standaard wandtegelhoogte badkamer: 1800 mm Standaard wandtegelhoogte ter plaatse van douchehoek: 2200 mm Wordt er meer tegelwerk (of tegels met een andere formaat) aangebracht, dan betaalt u de meerprijs en het arbeidsloon voor het verwerken daarvan. De gekozen wand- en vloertegels worden berekend en afgerond op hele verpakkingen inclusief snijverlies. Meerdere m2 die nodig zijn voor bijvoorbeeld een bepaald motief of hetgevolg zijn van een ander formaat tegel, worden doorberekend. Er zijn wandtegels met ongeglazuurde zijkanten. Indien gewenst kunt u tegen meerprijs profielen uitzoeken voor de afwerking van uitwendige hoeken.

9 9 Voor de vloer- en wandtegels worden standaard grijze voegen toegepast, voor de wandtegels standaard zilvergrijze voegen. Indien gewenst kunt u bij de tegelleverancier, tegen meerprijs, ook een andere kleur kiezen met uitzondering van lichte kleuren voor de voegen van de vloertegels. De voegen van de wand- en vloertegels worden niet strokend (doorlopend verwerkt). Ook willen wij u er op wijzen dat er zich kleurafwijkingen kunnen voordoen in zowel tegels als voegen TOILET B Standaard wandtegels toilet Het leveren en aanbrengen van de standaard wandtegels in de toiletruimte. Tegels volgens getoonde monsters bij de tegelshowroom en zoals omschreven in deze kopersoptielijst. Voegen wand- en vloertegels worden niet strokend (doorlopend) verwerkt Standaard wandtegels toilet tot plafond Het leveren en aanbrengen van de standaard wandtegels in de toiletruimte tot plafondhoogte A Standaard vloertegels toilet Het leveren en aanbrengen van de standaard vloertegels in de toiletruimte. Tegels volgens getoonde monsters bij de tegelshowroom en zoals omschreven in deze kopersoptielijst. Voegen wand- en vloertegels worden niet strokend (doorlopend) verwerkt Wand- en vloertegels toilet volgens offerte Het leveren en aanbrengen van wand- en vloertegels in de toiletruimte volgens offerte tegelshowroom Vervallen wand - en vloertegels toilet Het laten vervallen van het tegelwerk in de toiletruimte. Hierbij komen ook het sanitair en het wandspuitwerk te vervallen. Wel wordt het plafondspuitwerk en de afwerkvloer aangebracht. De installatie wordt op de standaard plaats afgedopt en de wanden worden tegelklaar opgeleverd. (alleen mogelijk in combinatie met optie 324). Op deze optie is de gelimiteerde regeling van het garantie-instituut van toepassing BADKAMER A Standaard wandtegels badkamer tot standaard hoogte Het leveren en aanbrengen van de standaard wandtegels in de badkamer. Tegels volgens getoonde monsters bij de tegelshowroom en zoals omschreven in deze kopersoptielijst. Voegen wand- en vloertegels worden niet strokend (doorlopend) verwerkt Standaard wandtegels tot aan plafond Het leveren en aanbrengen van de standaard wandtegels in de badkamer tot plafondhoogte A Standaard vloertegels badkamer Het leveren en aanbrengen van de standaard vloertegels in de badkamer. Tegels volgens getoonde monsters bij de tegelshowroom en zoals omschreven in deze kopersoptielijst. Voegen wand- en vloertegels worden niet strokend (doorlopend) verwerkt. A 0,00 A 285,00 A 0,00 A offerte A -/- 155,00 A 0,00 A 780,00 A 0,00

10 Wand- en vloertegels badkamer volgens offerte Het leveren en aanbrengen van wand- en vloertegels in de badkamer volgens offerte tegelshowroom Vervallen wand- en vloertegels badkamer Het laten vervallen van het tegelwerk in de badkamer. Hierbij komen ook het sanitair, wandspuitwerk, de dorpel en de afwerkvloer te vervallen. Wel wordt de radiator aangebracht. De installatie wordt op de standaard plaats afgedopt en de wanden worden tegelklaar opgeleverd. (alleen mogelijk in combinatie met optie 334). A offerte A -/- 1000,00 Op deze optie is de gelimiteerde regeling van het garantie-instituut van toepassing.

11 SANITAIR Algemeen Uw definitieve keuze van sanitair maakt u bij onze sanitairleverancier. Voor een bezoek aan de door ons gekozen sanitairleverancier verzoeken wij u in alle gevallen vooraf telefonisch een afspraak te maken met: Naam showroom: Volgt Het offertetraject van het sanitair ziet er als volgt uit: U maakt een afspraak met de sanitairleverancier (een aantal weken vóór de sluitingsdatum). U ontvangt een offerte van de sanitairleverancier van het samengestelde sanitair binnen circa twee weken na uw bezoek aan de sanitairleverancier. Bij een wijziging nadien, dient u de juiste/laatste tekening van de sanitairleverancier aan te leveren c.q. mee te nemen naar de tegelleverancier. U stuurt de offerte/opdrachtbevestiging vóór de aangegeven sluitingsdatum ondertekend retour naar de sanitairleverancier. Koopmans ontvangt uw getekende offerte van de sanitairleverancier, en zal het gespecificeerde bedrag voor het sanitair op de later door u te ondertekenen kopersoptielijst plaatsen. Wanneer u in de badkamer sanitaire onderdelen kiest welke ook aangesloten moeten worden op het lichtnet of zelfs op een aparte elektragroep, dan kan het zijn dat de standaard meterkast uitgebreid moet worden door middel van een extra aardlek- en hoofdschakelaar. Dit is ook afhankelijk van uw overige keuzes in het meer- en minderwerk. Vóór de oplevering zal het sanitair in uw toekomstige woning worden geplaatst. Tot slot willen wij benadrukken dat het standaard sanitair projectmatig wordt ingekocht, waardoor kortingen worden bedongen bij de leverancier. Dit is in de verkoopprijs van de woning verdisconteerd. Als u besluit het afwerkingsniveau naar persoonlijke wens aan te passen, dient u er rekening mee te houden dat het retourbedrag voor het standaard sanitair lager is dan hetgeen u als individu betaalt in de showroom TOILET A Standaard sanitair toilet Het leveren en aanbrengen van het standaard sanitair Sanitair toilet volgens offerte In plaats van standaard sanitair in de toiletruimte maakt u een andere keuze bij de sanitairshowroom. Na definitieve keuze van het sanitair ontvangt u van de sanitairshowroom een offerte waarin de meerpijs ten opzichte van het standaardpakket exclusief bouwkundige voorzieningen en wijzigingen aan de installatie vermeld is. De bouwkundige voorzieningen worden geoffreerd door de tegelshowroom. R 0,00 R offerte Vervallen standaard sanitair toilet Het sanitair voor de toiletruimte komt te vervallen. De koudwaterleiding en de rioleringsleiding worden op de standaard plaatsen afgedopt. De elektraleidingen worden op de standaard plaatsen afgemonteerd. U dient zelf zorg te dragen voor het aansluiten van de water- en rioleringsleidingen. De leidingen worden uitsluitend aangebracht op de standaard plaatsen en kunnen niet gewijzigd worden. Het plaatsen van het sanitair en het doorvoeren van installatiewijzigingen kan na oplevering door u worden gerealiseerd (alleen mogelijk in combinatie optie 224). Op deze optie is de gelimiteerde regeling van het garantie-instituut van toepassing. R -/- 150,00

12 BADKAMER A Standaard sanitair badkamer Het leveren en aanbrengen van het standaard sanitair Sanitair badkamer volgens offerte In plaats van standaard sanitair in de badkamer maakt u een andere keuze bij de sanitairshowroom. Na definitieve keuze van het sanitair ontvangt u van de sanitairshowroom een offerte waarin de meerpijs ten opzichte van het standaardpakket exclusief bouwkundige voorzieningen en wijzigingen aan de installatie vermeld is. De bouwkundige voorzieningen worden geoffreerd door de tegelshowroom. R 0,00 R offerte Vervallen sanitair badkamer Het sanitair voor de badkamer komt te vervallen. De koud- en warmwaterleiding en de rioleringsleiding worden op de standaard plaatsen afgedopt. De elektraleidingen worden op de standaard plaatsen afgemonteerd. U dient zelf zorg te dragen voor het aansluiten van de water- en rioleringsleidingen. De leidingen worden uitsluitend aangebracht op de standaard plaatsen en kunnen niet gewijzigd worden. Het plaatsen van het sanitair en het doorvoeren van installatiewijzigingen kan na oplevering door u worden gerealiseerd (alleen mogelijk in combinatie met optie 234). Op deze optie is de gelimiteerde regeling van het garantie-instituut van toepassing. R -/-300,00

13 LOODGIETERSWERK Buitenkraan achtergevel Het leveren en aanbrengen van een buitenkraan met beluchter aan de achtergevel. Deze is afsluit- en aftapbaar in de meterkast door middel van een stopkraan met kruk en aftappunt. Deze buitenkraan krijgt een vaste plaats en wordt op de optietekening aangegeven. R 275, Buitenkraan met schrobput achtergevel Het leveren en aanbrengen van een buitenkraan met beluchter en schrobput aan de achtergevel. De schrobput wordt aangesloten op het riool en de kraan is afsluitbaar in de meterkast door middel van een stopkraan met kruk. Deze buitenkraan met schrobput krijgt een vaste plaats en wordt op de optietekening aangegeven. R 500, T-stuk op afvoer wasmachine t.b.v. de condensdroger Het leveren en aanbrengen van een T-stuk op de afvoer van de wasmachine, zodat hier de afvoer van de condensdroger op aangesloten kan worden. Deze optie is afhankelijk van het soort droger wat u heeft. A 39, Waterslagdemper in de meterkast Het leveren en aanbrengen van een waterslagdemper in de meterkast achter de watermeter. In een waterleiding kan een waterslag (bonk die hoorbaar is in de waterleiding) ontstaan door het snel sluiten van waterleidingen. De leidingen kunnen dan de drukverschillen niet aan. Een waterslagdemper is een roestvaststalen behuizing met een soort luchtkussen dat de drukverschillen in de waterleiding opvangt. Daarnaast wordt het geluid, dat door deze drukverschillen ontstaat, gereduceerd. A 115,00

14 CENTRALE VERWARMING Vloerverwarming als bijverwarming badkamer Het leveren en aanbrengen van vloerverwarming in de badkamer aangesloten op de cv-leidingen door middel van RTL-ventiel Klokthermostaat Het leveren en aanbrengen van een klokthermostaat in plaats van de standaard kamerthermostaat in de woonkamer Extra radiator Het leveren en aanbrengen van een standaard radiator op zolder. De radiator wordt berekend om een temperatuur van 20C te kunnen handhaven bij gelijktijdige verwarming van aqlle vertrekken en bij gesloten ramen. De afmeting van de radiator is afhankelijk van de transmissieberekening van de installateur. De afmeting op de kopersoptietekening is indicatief, hier kunnen geen rechten aan ontleend worden. R 895,00 R 185,00 R 525, Extra mv-schakelaar badkamer Het leveren van een extra mv-schakelaar (digitaal) voor de afzuigpunten in de keuken of de badkamer, zodat u de mechanische afzuiging in desbetreffende ruimte kunt bedienen. R 205,00

15 ELEKTRA Dubbele wandcontactdoos in betonwand Het leveren en aanbrengen van een dubbele wandcontactdoos op de standaard hoogte in de betonwand. De positie van de dubbele wandcontactdoos kunt u aangeven op bijgevoegde plattegrond. De wandcontactdoos wordt aangesloten op een bestaande groep in de meterkast. Inclusief frees- en hakwerk in het beton.de optie is uitsluitend mogelijk in overleg met de woonadviseur in verband met beperkingen van het bouwsysteem Dubbele wandcontactdoos in lichte scheidingswand Het leveren en aanbrengen van een dubbele wandcontactdoos op de standaard hoogte in een lichte scheidingswand.. De positie van de dubbele wandcontactdoos kunt u aangeven op bijgevoegde plattegrond. De wandcontactdoos wordt aangesloten op een bestaande groep in de meterkast. R 165,00 R 112, Extra wandlichtpunt op aparte enkelpolige schakelaar Het leveren en aanbrengen van een extra wandlichtpunt in een lichte scheidingswand in combinatie met een extra schakelaar. Inclusief boor- en freeswerk. De optie is uitsluitend mogelijk in overleg met de woonadviseur in verband met beperkingen van het bouwsysteem. R 165, Extra wandlichtpunt op bestaande enkelpolige schakelaar Het leveren en aanbrengen van een extra wandlichtpunt in een lichte scheidingswand op een bestaande schakelaar. Inclusief boor- en freeswerk. De optie is uitsluitend mogelijk in overleg met de woonadviseur in verband met beperkingen van het bouwsysteem. R 90, Verplaatsen van een elektrapunt Het verplaatsen van een standaard elektrapunt zoals een wandcontactdoos, loze leiding of schakelaar van de standaard positie in een lichte scheidingswand naar een door u aan te geven positie op bijgevoegde plattegrond. Het te verplaatsen elektrapunt is uitsluitend binnen dezelfde ruimte, en in een lichte scheidingswand, mogelijk. De optie is uitsluitend mogelijk in overleg met de woonadviseur in verband met beperkingen van het bouwsysteem. R 45, A Verplaatsen van een plafondlichtpunt Het verplaatsen van een standaard plafondlichtpunt naar een door u aan te geven positie op bijgevoegde plattegrond. Het te verplaatsen plafondlichtpunt is uitsluitend binnen dezelfde ruimte mogelijk. Deze optie is beperkt mogelijk en zal met de woonadviseur overlegt moeten worden Dimmer in plaats van schakelaar Het leveren en aanbrengen van een dimmer in plaats van een standaard schakelaar. De dimmer is geschikt voor halogeen- en gloeilampen. R 105,00 R 150,00

16 Loze leiding Het leveren en aanbrengen van een loze leiding op de standaard hoogte in een lichte scheidingswand. De positie van de loze leiding kunt u aangeven op bijgevoegde plattegrond en wordt van daaruit naar de meterkast aangebracht. De loze leiding wordt voorzien van een controledraad. De optie is uitsluitend mogelijk in overleg met de woonadviseur in verband met beperkingen van het bouwsysteem. R 78, A Loze leiding in beton R 118,00 Het leveren en aanbrengen van een loze leiding op de standaard hoogte in een betonwand. De positie van de loze leiding kunt u aangeven op bijgevoegde plattegrond en wordt van daaruit naar de meterkast aangebracht. De loze leiding wordt voorzien van een controledraad. De optie is uitsluitend mogelijk in overleg met de woonadviseur in verband met beperkingen van het bouwsysteem Bedraden loze leiding tot telefoonaansluiting A 65,00 Het bedraden van een bestaande loze leiding tot een telefoonaansluiting. De aansluiting wordt compleet afgemonteerd, maar niet aangesloten in de meterkast Bedraden loze leiding tot twin UTP5-aansluiting Het bedraden van een bestaande loze leiding tot een twin UTP5-aansluiting. De aansluiting wordt compleet afgemonteerd, maar niet aangesloten in de meterkast Twin UTP5-aansluiting Het leveren en aanbrengen van een twin UTP5-aansluiting op de standaard hoogte in een binnenwand. De aansluiting wordt compleet afgemonteerd, maar niet aangesloten in de meterkast. De positie van de twin UTP5-aansluiting kunt u aangeven op bijgevoegde plattegrond en wordt van daaruit naar de meterkast aangebracht Cai-aansluiting Het leveren en aanbrengen van een cai-aansluiting op de standaard hoogte in een lichte scheidingswand. De aansluiting wordt compleet afgemonteerd, maar niet aangesloten in de meterkast. De positie van de cai-aansluiting kunt u aangeven op bijgevoegde plattegrond en wordt van daaruit naar de meterkast aangebracht. De optie is uitsluitend mogelijk in overleg met de woonadviseur in verband met beperkingen van het bouwsysteem Bedraden loze leiding tot cai-aansluiting Het bedraden van een bestaande loze leiding tot een cai-aansluiting. De aansluiting wordt compleet afgemonteerd, maar niet aangesloten in de meterkast Schakelaar op vijf wandcontactdozen in de woonkamer Het leveren en aanbrengen van een aparte schakelaar die maximaal vijf wandcontactdozen in de woonkmaer schakelbaar maakt. Van de dubbele wandcontactdozen wordt de linker aangesloten op de schakelaar. De positie van de schakelaar in een lichte scheidingswand. Deze optie is beperkt mogelijk en zal met de woonadviseur overlegt moeten worden Spatwaterdichte dubbele wandcontactdoos Het leveren en aanbrengen van een spatwaterdichte dubbele wandcontactdoos met randaarde aan de buitengevel. De spatwaterdichte wandcontactdoos wordt op 300mm boven peil aangebracht. De positie van de spatwaterdicht wandcontactdoos kunt u aangeven op bijgevoegde plattegrond. A 102,00 R 130,00 R 102,00 A 62,00 R 315,00 R 162,00

17 BOUWKUNDIGE VOORZIENINGEN Uitbouw begane grond 1200mm Het verlengen van de begane grond met 1200 mm (cascovergroting) volgens optietekening. Zie technische omschrijving en tekening. De standaard afwerking in de ruimte blijft gehandhaafd en wordt doorgezet in de uitbouw. Inclusief vloerverwarming en het aanpassen van de installatie volgens de geldende norm. Let op! Het kan zijn indien u niet kiest voor een uitbouw en uw buren wel, dat de helft van de spouwmuur van de buren op uw grond komt. Dit is toegestaan en is opgenomen in de leveringsakte als recht van overbouw Uitbouw begane grond 1800mm Het verlengen van de begane grond met 1800 mm (cascovergroting) volgens optietekening. Zie technische omschrijving en tekening. De standaard afwerking in de ruimte blijft gehandhaafd en wordt doorgezet in de uitbouw. Inclusief vloerverwarming en het aanpassen van de installatie volgens de geldende norm. Let op! Het kan zijn indien u niet kiest voor een uitbouw en uw buren wel, dat de helft van de spouwmuur van de buren op uw grond komt. Dit is toegestaan en is opgenomen in de leveringsakte als recht van overbouw. R 9.900,00 R , Trapkast Aanbrengen van een binnendeur en trapkast op de beganegrond Houten schuifpui aan achterzijde in plaats van draaideur. Het leveren en aanbrengen van houten schuifpui aan tuinzuide in plaats van een enkele deur, volgens optietekening Dakraam op zolder aan de achterzijde Het leveren en aanbrengen van een tuimelvenster (dakraam) op zolder aan de achterzijde van de woning. Inclusief de bouwkundige voorzieningen. Het dakraam heeft een afmeting van 1140x1180 mm. De positie van het dakraam wordt weergegeven op de optietekening Dakkapel op zolder aan de achterzijde of voorzijde Het plaatsen van een dakkapel, breedte 2400 mm, aan de achterzijde. Uitvoering volgens technische omschrijving en tekening Dakdoorvoer ten behoeve van droger Het leveren en aanbrengen van een sparing in het dakgedeelte op zolder en een dakdoorvoer ten behoeve van een wasdroger. De positie van de dakdoorvoer wordt door de installateur in het werk bepaald Vervallen binnenwand Het laten vervallen van een binnenwand, exclusief het verplaatsen of vervallen van installatiewerk in deze binnenwand. Deze optie is beperkt mogelijk en zal met de woonadviseur overlegt moeten worden Extra binnenwand Het aanbrengen van een extra binnenwand, als in de rest van de woning. Prijs per strekkende meter, verdiepingshoog. Deze optie is beperkt mogelijk en zal met de woonadviseur overlegt moeten worden. Afgerond op hele meters. R 375,00 R 2265,00 R 1020,00 R 7320,00 R 280,00 R -/ R 155,00

18 Indelingswijziging 1ste verdieping/badkamer Het wijzigen van de indeling op de 1e verdieping/badkamer conform optietekening. De afwerking is zoals staat omschreven in de technische omschrijving. De indelingswijziging is inclusief de aanpassingen van het installatiewerk conform optietekening. R 0,00

19 BOUWKUNDIGE VOORZIENINGEN Bovenlicht vervangen door een dicht paneel Het vervangen van het glas in het bovenlicht van het deurkozijn door een dicht paneel. De kleur van dit paneel is in overeenstemming met de kleur van het standaard deurkozijn. Per deurkozijn Alternatieve binnendeuren Het wijzigen van een standaard binnendeur in een alternatieve binnendeur en/of het wijzigigen van het standaard hang- en sluitwerk op de binnendeuren. Het is mogelijk om uit een aantal alternatieve binnendeuren en hang- en sluitwerk te kiezen. Hierbij valt te denken aan binnendeuren met paneel- en of glasvulling. Zie hiervoor de bijgaande brochure mijndeur.nl. R 47,00 A offerte Op de voorzijde van de brochure zit een groene sticker. Op deze sticker vindt u de gebruikersnaam en wachtwoord waarmee u de site van mijndeur.nl kunt bezoeken. Op de site kunt u uw deuren bestellen Vervallen van standaard opdekdeur inclusief plaatstalen kozijn Het laten vervallen van een standaard binnendeurkozijn en opdekdeur exclusief het eventueel dichtzetten van de ontstane sparing en mogelijke aanpassingen aan de installaties. Dit in overleg met de woonadviseur. R -/-175,00

20 DIVERSEN Dichte trap op de verdieping Het leveren en plaatsen van een dichte trap in plaats van de standaard open trap van de 1e verdieping naar de 2e verdieping. Afwerking conform open trap Doorvoer door gevel t.b.v. afzuigkap Het maken van een doorvoer door de gevel t.b.v. de afvoer van een motor aangedreven afzuigkap. De doorvoer wordt voorzien van een mantelbuis rond 125 mm. Aan de buitenzijde komt een bolrooster. De binnenzijde wordt niet nader afgewerkt. R 525,00 R 137,00 Spelregels: - de bovenkant van de doorvoer komt circa 5 cm onder het plafond; - de zijkant van de doorvoer (het dichtst bij het kozijn) moet minimaal 20 cm vanaf het kozijn blijven. Wij wijzen u er nadrukkelijk op dat door het kiezen van deze optie het mechanische ventilatie systeem tijdelijk verstoord wordt. De garantie op de mechanische ventilatie blijft van toepassing.

KOPERSOPTIELIJST. 22 eengezinswoningen type Esdoorn Leesten Oost te Zutphen. Datum 17 april Referentie Project 3081.

KOPERSOPTIELIJST. 22 eengezinswoningen type Esdoorn Leesten Oost te Zutphen. Datum 17 april Referentie Project 3081. KOPERSOPTIELIJST 22 eengezinswoningen type Esdoorn Leesten Oost te Zutphen Auteur(s) Datum Project 3081 Woningtype Eengezinswoningen Bnr. 1 t/m 22 Behandeld door A.M. Smienk-Holtslag 2 Inhoud Inleiding

Nadere informatie

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk Pagina 1 van 13 1 Vergunningsplichtig meer- en minderwerk 1018200 Optienummer 1; Uitbouw begane grond achterzijde circa 1,2m (woning type A en B) Op de begane grond, aan de achterzijde van de woning, wordt

Nadere informatie

1.04.0.01 Woning casco opleveren 3-laags per stk N.t.b.

1.04.0.01 Woning casco opleveren 3-laags per stk N.t.b. Koperskeuzes aankruisen indien van toepassing. De genoemde prijzen zijn incl. 21% B.T.W.. 1. Bouwkundig 1.04.0.01 Woning casco opleveren 3-laags per stk N.t.b. Zie documentatie CasCo@Huis van Verlangen

Nadere informatie

Ruwbouw optielijst. d.d. 22 april 2014

Ruwbouw optielijst. d.d. 22 april 2014 Ruwbouw optielijst Geveluitbouw Optie KAO.01 Uitbouw achtergevel, 1,80 meter, over de gehele breedte 12.100,00 O van de woonkamer. (m.u.v. bouwnummer 116) Het uitbreiden van de woning met een uitbouw aan

Nadere informatie

Koperskeuzelijst Project: Blixembosch Buiten fase 2c te Eindhoven 16 Koopwoningen Woningtype: Alle, tenzij anders aangegeven Bouwnummer:

Koperskeuzelijst Project: Blixembosch Buiten fase 2c te Eindhoven 16 Koopwoningen Woningtype: Alle, tenzij anders aangegeven Bouwnummer: De woningen die wij ontwikkelen en bouwen, proberen wij zo veel mogelijk te laten aansluiten op uw behoeften en wensen. In deze koperskeuzelijst treft u diverse opties aan voor het mogelijk aanpassen van

Nadere informatie

1.04.0.01 Woning casco opleveren 3-laags per stk N.t.b.

1.04.0.01 Woning casco opleveren 3-laags per stk N.t.b. Koperskeuzes aankruisen indien van toepassing. De genoemde prijzen zijn incl. 21% B.T.W.. 1. Bouwkundig 1.04.0.01 Woning casco opleveren 3-laags per stk N.t.b. Zie documentatie CasCo@Huis van Verlangen

Nadere informatie

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk Pagina 1 van 11 1000001 Woningtype G = wonen voor Geen verrekening 0,00 1000002 Woningtype G = wonen achter Geen verrekening 0,00 1017905 Dubbele deuren voorgevel = 19 (in plaats van raamkozijn) In de

Nadere informatie

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk Pagina 1 van 12 ca Tegelwerk toilet begane grond 100001 Standaard tegelwerk toilet Geen verrekening 0,00 Tegelwerk in het toilet standaard conform technische omschrijving. 100002 Tegelwerk toilet conform

Nadere informatie

KOPERSOPTIELIJST. Zuidhorn, 6 rijwoningen De Oostergast. Groothuis Wonen B.V.

KOPERSOPTIELIJST. Zuidhorn, 6 rijwoningen De Oostergast. Groothuis Wonen B.V. 20 Groothuis Wonen B.V. Ootmarsumseweg 12 7615 PL Harbrinkhoek Postbus 508 7600 AM Almelo Telefoon 0546-480 000 Fax 0546-480 048 info@groothuis.nl www.groothuis.nl Bank 75.99.56.243 KvK Oost Nederland

Nadere informatie

Sluitingsdatum : De sluitingsdatum van deze lijst wordt op een later tijdstip door de aannemer bepaald.

Sluitingsdatum : De sluitingsdatum van deze lijst wordt op een later tijdstip door de aannemer bepaald. Roze keuzelijst Bouwnummer Naam Adres Postcode Woonplaats Telefoon (privé) Telefoon (mobiel) E-mail Sluitingsdatum : De sluitingsdatum van deze lijst wordt op een later tijdstip door de aannemer bepaald.

Nadere informatie

A0AU011 Uitbouw begane grond achterzijde woning 0,9 m 1,00 à 9.500,00

A0AU011 Uitbouw begane grond achterzijde woning 0,9 m 1,00 à 9.500,00 Wanneer u gebruik wilt maken van één of meer opties, dan kunt u het bewuste onderdeel aankruisen en het aantal opgeven. Vervolgens tekent u de lijst voor akkoord en retourneert u één exemplaar. Uw opties

Nadere informatie

Woningtype Twinkel fase III

Woningtype Twinkel fase III Woningtype Twinkel fase III Project: 1879 - Sprankelveld Rotterdam Datum: 24-02-2017 1. Bouwkundig 1.0.02 Geen ruwbouw wijzigingen Standaard Indien u geen keuze maakt uit de ruwbouw keuzelijst graag deze

Nadere informatie

Kopersoptielijst. 22 woningen Anna s Hoeve te Hilversum. Type B en E

Kopersoptielijst. 22 woningen Anna s Hoeve te Hilversum. Type B en E Kopersoptielijst 22 woningen Anna s Hoeve te Hilversum Type B en E RUWBOUW 1016 Uitbouw gehele achtergevel met 1.20 meter De achtergevel wordt met ca. 1.20 m1 vergroot. De installaties (capaciteit/hoeveelheid

Nadere informatie

Optielijst Woonwensen Ruwbouw

Optielijst Woonwensen Ruwbouw Optielijst Woonwensen Ruwbouw Project: 16-521 Veenderij Koper(s): Woningtype: Bungalow Bouwnummer: 2, 3, 8, 9, 92, 93, 96, 97, 110, 111, 114 en 115 Gewijzigd: Optie B45 lengte van carport is gewijzigd

Nadere informatie

MAATWERKLIJST DUINGEEST

MAATWERKLIJST DUINGEEST leefid Duingeest wordt gebouwd met een totaal nieuwe filosofie: leefid. U als koper krijgt meer keuzevrijheid dan u gewend bent. U kunt namelijk naar eigen inzicht de woning indelen; de plaats van binnenwanden

Nadere informatie

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk Pagina 1 van 8 1 Vergunningsplichtig meer- en minderwerk 1018100 Erker begane grond zijgevel vergroten (woning type D) Op de begane grond, aan de zijgevel van de woning, wordt de standaard erker vergroot

Nadere informatie

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk Pagina 1 van 12 ca Tegelwerk toilet begane grond 100001 Standaard tegelwerk toilet Geen verrekening 0,00 Tegelwerk in het toilet standaard conform technische omschrijving. 100002 Tegelwerk toilet conform

Nadere informatie

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk Pagina 1 van 7 1 Vergunningsplichtig meer- en minderwerk 1018200 Uitbouw begane grond achterzijde circa 1,2m (inclusief gevelkozijn met 2x dubbele deuren) uitbouw gerealiseerd met een diepte van circa

Nadere informatie

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk Pagina 1 van 8 01 Gevelwijzigingen en volumeopties 1010230 Uitbouw begane grond achtergevel circa 1,2m Op de begane grond, aan de achterzijde van de woning, wordt een uitbouw gerealiseerd met een diepte

Nadere informatie

Keuzes voor uw nieuwe woning

Keuzes voor uw nieuwe woning Keuzes voor uw nieuwe woning 6 oktober 2015 Inhoud: Uw woning naar wens Maak uw keuze Afwerkingen Keuken Sanitair en tegelwerk Binnendeuren, kozijnen en garnituur Bijlagen Uw woning naar wens Gefeliciteerd

Nadere informatie

Woonwensenlijst voor: Mossenest II. kavel 1 en 12. Kavelnummer: Naam:. Adres:. Telefoonnummer(s):. Email:.

Woonwensenlijst voor: Mossenest II. kavel 1 en 12. Kavelnummer: Naam:. Adres:. Telefoonnummer(s):. Email:. 1.0 RUWBOUW buitenzijde 1.1 ja/nee Uitbouw achtergevel beg. grond diepte 3,305 m1 19.865,00 Het aanbrengen van een uitbouw aan achtergevel van de woning, met een diepte van 3305 mm, inclusief aanpassen

Nadere informatie

Woning casco opleveren 3-laags per stk N.t.b.

Woning casco opleveren 3-laags per stk N.t.b. Koperskeuzes aankruisen indien van toepassing. De genoemde prijzen zijn incl. 21% B.T.W.. 1. Bouwkundig 1.04.0.01 Woning casco opleveren 3-laags per stk N.t.b. Zie documentatie CasCo@Huis van Verlangen

Nadere informatie

Koperskeuzelijst. Ruwbouw. Opdrachtformulier voor het laten uitvoeren van koperskeuzes. Woningtype : 2^kap type Birch. Bouwnummer : Naam verkrijger(s)

Koperskeuzelijst. Ruwbouw. Opdrachtformulier voor het laten uitvoeren van koperskeuzes. Woningtype : 2^kap type Birch. Bouwnummer : Naam verkrijger(s) Opdrachtformulier voor het laten uitvoeren van koperskeuzes Projectomschrijving Woningtype Bouw Naam verkrijger(s) Adres Woonplaats Telefoon privé Telefoon mobiel E-mail Handtekening verkrijger(s) N.B.

Nadere informatie

Kopersoptielijst. 22 woningen Anna s Hoeve te Hilversum. Type A,C en D

Kopersoptielijst. 22 woningen Anna s Hoeve te Hilversum. Type A,C en D Kopersoptielijst 22 woningen Anna s Hoeve te Hilversum Type A,C en D RUWBOUW 1015 Uitbouw gehele achtergevel met 1.20 meter (Type A en C) De achtergevel wordt met ca. 1.20 m1 vergroot. De installaties

Nadere informatie

Woonwensenlijst voor: Mossenest II. kavel 2 t/m 11. Kavelnummer: Naam:. Adres:. Telefoonnummer(s):. Email:.

Woonwensenlijst voor: Mossenest II. kavel 2 t/m 11. Kavelnummer: Naam:. Adres:. Telefoonnummer(s):. Email:. 1.0 RUWBOUW buitenzijde 1.1 ja/nee Uitbouw achtergevel beg. grond diepte 2,10 m1 (bn 2, 5, 6, 7, 10, 11) 16.360,00 Het aanbrengen van een uitbouw aan achtergevel van de woning, met een diepte van 2100

Nadere informatie

Woonwensenlijst voor: Mossenest II. kavel 13, 21 t/m 26. Kavelnummer: Naam:. Adres:. Telefoonnummer(s):. Email:.

Woonwensenlijst voor: Mossenest II. kavel 13, 21 t/m 26. Kavelnummer: Naam:. Adres:. Telefoonnummer(s):. Email:. 1.0 RUWBOUW buitenzijde 1.1 ja/nee Uitbouw achtergevel beg. grond diepte 3,305 m1 19.865,00 Het aanbrengen van een uitbouw aan achtergevel van de woning, met een diepte van 3305 mm, inclusief aanpassen

Nadere informatie

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk Pagina 1 van 6 01 Vergunningsplichtig meer- en minderwerk 1010300 Uitbouw begane grond achterzijde circa 1,2m vast 14.950,00 uitbouw gerealiseerd met een diepte van circa 1,2m. De uitbouw De gevel van

Nadere informatie

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk Pagina 1 van 10 1 Vergunningsplichtig meer- en minderwerk 1018200 Uitbouw begane grond achterzijde circa 1,2m vast 8.500,00 Op de begane grond, aan de achterzijde van de woning, wordt een uitbouw gerealiseerd

Nadere informatie

Standaard optielijst P

Standaard optielijst P Naam: Woningmodel: P216810 12 Doetinchem Projectnr.: P216810 - Doetinchem, 12 woningen IJsseltuinen Bouwnr.: 12 Behandeld door: 1. Extern Keuze Aantal Verkoopprijs Bouwkundige werkzaamheden 1.05.1.130

Nadere informatie

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk Pagina 1 van 9 1 1017100 Erker begane grond voorzijde (woning type A) Op de begane grond, aan de voorzijde van de woning, wordt een erker gerealiseerd. De erker wordt voorzien van een plat dak, afgewerkt

Nadere informatie

Dubbele deuren achtergevel 1,00 à 1.870,00

Dubbele deuren achtergevel 1,00 à 1.870,00 Wanneer u gebruik wilt maken van één of meer opties, dan kunt u het bewuste onderdeel aankruisen en het aantal opgeven. Vervolgens tekent u de lijst voor akkoord en retourneert u één exemplaar. Uw opties

Nadere informatie

Extra wandcontactdoos woonkamer 1,00 à 135,00

Extra wandcontactdoos woonkamer 1,00 à 135,00 Wanneer u gebruik wilt maken van één of meer opties, dan kunt u het bewuste onderdeel aankruisen en het aantal opgeven. Vervolgens tekent u de lijst voor akkoord en retourneert u één exemplaar. Uw opties

Nadere informatie

Optielijst. 36 woningen Brederostraat-Zuid te Nijmegen. Casco / Ruwbouw VPA1377. Type Bouwnr. Projectnr.

Optielijst. 36 woningen Brederostraat-Zuid te Nijmegen. Casco / Ruwbouw VPA1377. Type Bouwnr. Projectnr. Casco / Ruwbouw Maken van een uitbouw van de begane grond aan de achterzijde van de woning, woningtype A1. Maken van een uitbouw van de begane grond aan de achterzijde van de woning. De achtergevel wordt

Nadere informatie

Extra wandcontactdoos woonkamer 1,00 à 135,00

Extra wandcontactdoos woonkamer 1,00 à 135,00 Wanneer u gebruik wilt maken van één of meer opties, dan kunt u het bewuste onderdeel aankruisen en het aantal opgeven. Vervolgens tekent u de lijst voor akkoord en retourneert u één exemplaar. Uw opties

Nadere informatie

Meer- en minderwerklijst "Hoefweide" te Utrecht

Meer- en minderwerklijst Hoefweide te Utrecht Meer en minderwerklijst Uw gegevens Project Hoefweide Type A1/A2/A3/A4 Projectnummer 20150221 Bouwnummer Naam Adres Postcode en woonplaats De koper wenst gebruik te maken van de optie(s) zoals aangegeven

Nadere informatie

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk Pagina 1 van 8 01 Gevelwijzigingen en volumeopties 1010210 Uitbouw begane grond achterzijde circa 1,2m Op de begane grond, aan de achterzijde van de woning, wordt een uitbouw gerealiseerd met een diepte

Nadere informatie

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk Pagina 1 van 7 1 Vergunningsplichtig meer- en minderwerk 1003300 Carport Op de kavel wordt een carport gerealiseerd ten behoeve van een auto-opstelplaats (exclusief bestrating en/of zandpakket). De carport

Nadere informatie

LIJST STANDAARD MEERWERK EN KEUZEMOGELIJKHEDEN

LIJST STANDAARD MEERWERK EN KEUZEMOGELIJKHEDEN LIJST STANDAARD MEERWERK EN KEUZEMOGELIJKHEDEN Naam: Adres: Telefoon privé: Postcode: Telefoon werk: Woonplaats: E-mail adres: SANITAIR EN LOODGIETERSWERK O L.01 Standaard sanitair in de toiletruimte Sanitair

Nadere informatie

1030001 Dubbele deuren achtergevel 1,00 à 1.100,00

1030001 Dubbele deuren achtergevel 1,00 à 1.100,00 Wanneer u gebruik wilt maken van één of meer opties, dan kunt u het bewuste onderdeel aankruisen en het aantal opgeven. Vervolgens tekent u de lijst voor akkoord en retourneert u één exemplaar. Uw opties

Nadere informatie

16 woningen Cluster 9 Schoenmakershoek te Etten-Leur. Woningtype C5 - Bouwnummer 16 KOPERS OPTIELIJST MEER- EN MINDERWERK. Datum: 27 november 2015

16 woningen Cluster 9 Schoenmakershoek te Etten-Leur. Woningtype C5 - Bouwnummer 16 KOPERS OPTIELIJST MEER- EN MINDERWERK. Datum: 27 november 2015 KOPERS OPTIELIJST MEER- EN MINDERWERK 16 woningen Cluster 9 Schoenmakershoek te Etten-Leur Woningtype C5 - Bouwnummer 16 Datum: 27 november 2015 Kopersoptielijst 16 woningen Cluster 9 Schoenmakershoek

Nadere informatie

Sluitingsdatum : De sluitingsdatum van deze lijst wordt op een later tijdstip door de aannemer bepaald.

Sluitingsdatum : De sluitingsdatum van deze lijst wordt op een later tijdstip door de aannemer bepaald. Roze keuzelijst Bouwnummer Naam Adres Postcode Woonplaats Telefoon (privé) Telefoon (mobiel) E-mail Sluitingsdatum : De sluitingsdatum van deze lijst wordt op een later tijdstip door de aannemer bepaald.

Nadere informatie

16 woningen Cluster 9 Schoenmakershoek te Etten-Leur. Woningtype D1 - Bouwnummer 10 KOPERS OPTIELIJST MEER- EN MINDERWERK. Datum: 27 november 2015

16 woningen Cluster 9 Schoenmakershoek te Etten-Leur. Woningtype D1 - Bouwnummer 10 KOPERS OPTIELIJST MEER- EN MINDERWERK. Datum: 27 november 2015 KOPERS OPTIELIJST MEER- EN MINDERWERK 16 woningen Cluster 9 Schoenmakershoek te Etten-Leur Woningtype D1 - Bouwnummer 10 Datum: 27 november 2015 Kopersoptielijst 16 woningen Cluster 9 Schoenmakershoek

Nadere informatie

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk Pagina 1 van 10 1010240 Uitbouw begane grond achterzijde circa 1,2m Op de begane grond, aan de achterzijde van de woning, wordt een uitbouw gerealiseerd met een diepte van circa 1,2m. De uitbouw wordt

Nadere informatie

A0AU010C Uitbouw begane grond achterzijde woning 1,2 m 1,00 à ,00

A0AU010C Uitbouw begane grond achterzijde woning 1,2 m 1,00 à ,00 Wanneer u gebruik wilt maken van één of meer opties, dan kunt u het bewuste onderdeel aankruisen en het aantal opgeven. Vervolgens tekent u de lijst voor akkoord en retourneert u één exemplaar. Uw opties

Nadere informatie

Meer- en minderwerklijst Bots Bouwgroep Liessel B.V. Afbouw

Meer- en minderwerklijst Bots Bouwgroep Liessel B.V. Afbouw Meer- en minderwerklijst Bots Bouwgroep Liessel B.V. Afbouw Kopers: Kavel: Project: 24112 Tevreewijk te Leiden, fase 4 en 5 19-3-2015 Bijgaand treft u de meer- en minderwerklijst aan. Gelieve per meer-

Nadere informatie

Extra wandcontactdoos 1,00 à 120,00

Extra wandcontactdoos 1,00 à 120,00 Wanneer u gebruik wilt maken van één of meer opties, dan kunt u het bewuste onderdeel aankruisen en het aantal opgeven. Vervolgens tekent u de lijst voor akkoord en retourneert u één exemplaar. Uw opties

Nadere informatie

Offerte. Projectnr. Omschrijving Datum Bedrijf. : 24510 : Zwijndrecht, Zomerdijk, Fase 1, 19 won : 4-3-2016. : Kroon en De Koning B.V.

Offerte. Projectnr. Omschrijving Datum Bedrijf. : 24510 : Zwijndrecht, Zomerdijk, Fase 1, 19 won : 4-3-2016. : Kroon en De Koning B.V. TEGELWERK Sanitair T 101 Tegelwerk via projectshowroom 08-07-16 0,00 Tegelwerk door projectshowroom "Tegelidee BV". U ontvangt een complete offerte met de verrekening van de stelpost De betaling geschiedt

Nadere informatie

Meer- en minderwerklijst RUWBOUW

Meer- en minderwerklijst RUWBOUW B Bouwkundige opties De bouwkundige opties zijn uitgetekend in de verkooptekening. Gebruikte materialen en kleuren zijn conform de technische omschrijving, indien hiervan afgeweken wordt staat dit bij

Nadere informatie

1030001 Dubbele deuren achtergevel 1,00 à 1.100,00

1030001 Dubbele deuren achtergevel 1,00 à 1.100,00 Wanneer u gebruik wilt maken van één of meer opties, dan kunt u het bewuste onderdeel aankruisen en het aantal opgeven. Vervolgens tekent u de lijst voor akkoord en retourneert u één exemplaar. Uw opties

Nadere informatie

OPTIELIJST. 16-495 RENGERSWETERING TE BUNSCHOTEN Hoekwoningen

OPTIELIJST. 16-495 RENGERSWETERING TE BUNSCHOTEN Hoekwoningen OPTIELIJST 16-495 RENGERSWETERING TE BUNSCHOTEN Hoekwoningen Sluitingsdatums ten behoeve van bouwnummer 6, 9, 12, 13, 18, 19, 24, 25 en 30 Aangezien er sprake is van een seriematig bouwproces, zijn de

Nadere informatie

Omschrijving Prijs p/st. Keuze

Omschrijving Prijs p/st. Keuze Optiekeuzelijst Den Bogerd 160908.0 Naam koper Bouwnummer Hieronder vindt u de keuzemogelijkheden voor het meer- en minderwerk. Aan de hand van deze lijst kunt u de gewenste keuze(s) aangeven. Alle genoemde

Nadere informatie

Optielijst 27 koopappartementen blok 4 Puyckendam St. Antonius van Padua Noordwijkerhout D.D. 16-10-2014

Optielijst 27 koopappartementen blok 4 Puyckendam St. Antonius van Padua Noordwijkerhout D.D. 16-10-2014 1 Optielijst 27 koopappartementen blok 4 Puyckendam St. Antonius van Padua Noordwijkerhout D.D. 16-10-2014 Algemeen Onderstaand treft een aantal opties aan waarvoor u kunt kiezen. Uw keuze wordt verwerkt

Nadere informatie

Keuzelijst Ruwbouw. 1. Bouwkundig. Project: 2204-35 won. Droomweide Bodegraven Datum: 27-06-2016

Keuzelijst Ruwbouw. 1. Bouwkundig. Project: 2204-35 won. Droomweide Bodegraven Datum: 27-06-2016 Keuzelijst Ruwbouw Project: 2204-35 won. Droomweide Bodegraven Datum: 27-06-2016 1. Bouwkundig 1.0.02 Geen ruwbouw wijzigingen Standaard Indien u geen keuze maakt uit de ruwbouw keuzelijst gaarne deze

Nadere informatie

Koperskeuzelijst. Ruwbouw. Opdrachtformulier voor het laten uitvoeren van koperskeuzes. Woningtype : 26 woningen Gouden Podium Versiedatum : 16-1-2016

Koperskeuzelijst. Ruwbouw. Opdrachtformulier voor het laten uitvoeren van koperskeuzes. Woningtype : 26 woningen Gouden Podium Versiedatum : 16-1-2016 Opdrachtformulier voor het laten uitvoeren van koperskeuzes Projectomschrijving Berkel & Rodenrijs, 26v69 woningen Woningtype 26 woningen Gouden Podium Versiedatum 16-1-2016 Bouw Naam verkrijger(s) Adres

Nadere informatie

Optielijst Woonwensen Ruwbouw

Optielijst Woonwensen Ruwbouw Optielijst Woonwensen Ruwbouw Project: 16-521 Veenderij Koper(s): Woningtype: Hoekwoning 5700 mm Bouwnummer: 102 en 105 Woningtype: Klasiek Sluitingdatum: maandag 21 augustus 2017 (Sanitair, tegelwerk

Nadere informatie

LIJST STANDAARD MEERWERK EN KEUZEMOGELIJKHEDEN

LIJST STANDAARD MEERWERK EN KEUZEMOGELIJKHEDEN Bouwnr.: Woningtype: Naam: Adres: Postcode: Woonplaats: Telefoon privé: Telefoon werk: E-mail adres: SANITAIR EN LOODGIETERSWERK O 00001 Sanitair conform offerte van de projectleverancier De koper dient

Nadere informatie

Kopersoptielijst De Meihorst

Kopersoptielijst De Meihorst Kopersoptielijst De Meihorst 14 vrijstaande woningen Type T2 RUWBOUW (VERGUNNINGSPLICHTIG) T2 1100 Topgevel (dwarskap) optie V De woning wordt voorzien van een dwarskap. Hierdoor komt er aan de voorzijde

Nadere informatie

Koperskeuzelijst. Ruwbouw. Opdrachtformulier voor het laten uitvoeren van koperskeuzes. Woningtype : Alle typen Versiedatum :

Koperskeuzelijst. Ruwbouw. Opdrachtformulier voor het laten uitvoeren van koperskeuzes. Woningtype : Alle typen Versiedatum : Opdrachtformulier voor het laten uitvoeren van koperskeuzes Projectomschrijving : Schoonhoven, 24 van 89 won. Zilverrijk Woningtype : Alle typen Versiedatum : 30-6-2017 Bouw : Naam verkrijger(s) : Adres

Nadere informatie

LIJST STANDAARD MEERWERK EN KEUZEMOGELIJKHEDEN

LIJST STANDAARD MEERWERK EN KEUZEMOGELIJKHEDEN Naam: Woningtype: Bostulp en Fonteinkruid SANITAIR EN LOODGIETERSWERK sanitair in het toilet op de begane grond Een toiletcombinatie bestaande uit een wandcloset met inbouwreservoir, voorzien van een kunststof

Nadere informatie

Keuzes voor uw nieuwe woning

Keuzes voor uw nieuwe woning Keuzes voor uw nieuwe woning 8 juni 2016 Inhoud: Uw woning naar wens Maak uw keuze Afwerkingen Keuken Sanitair en tegelwerk Binnendeuren, kozijnen en garnituur Uw woning naar wens Gefeliciteerd met de

Nadere informatie

Vrijstaande woning in het plan Waterhof fase 3 Volgerlanden

Vrijstaande woning in het plan Waterhof fase 3 Volgerlanden Lijstkleur: Rood KOPERSKEUZENLIJST BEHORENDE BIJ DE KOOP-/AANNEMINGSOVEREENKOMST Naam :... Adres :... Postcode :... Woonplaats :... Telefoon :... (privé)... (werk) Vrijstaande woning in het plan Waterhof

Nadere informatie

Meerprijs Omschrijving meerwerk

Meerprijs Omschrijving meerwerk Aanvullende koperskeuzelijst Aspirant koper(s) Behandeld door C.A. (Caroline) van den Dool E-mail koperskeuze @adriaanvanerk.nl. Project Sliedrecht, 12 woningen type Vivaldi plan Baanhoek West fase 3 Betreft

Nadere informatie

LIJST STANDAARD MEERWERK EN KEUZEMOGELIJKHEDEN

LIJST STANDAARD MEERWERK EN KEUZEMOGELIJKHEDEN Naam: Woningtype: Duizendschoon en Ereprijs SANITAIR EN LOODGIETERSWERK sanitair in het toilet op de begane grond Een toiletcombinatie bestaande uit een wandcloset met inbouwreservoir, voorzien van een

Nadere informatie

KOPERSOPTIELIJST. Oldenzaal, Graven Es Wagenmaker, bouwnrs 11 t/m 16 & 17 t/m 22

KOPERSOPTIELIJST. Oldenzaal, Graven Es Wagenmaker, bouwnrs 11 t/m 16 & 17 t/m 22 KOPERSOPTIELIJST Oldenzaal, Graven Es Wagenmaker, bouwnrs 11 t/m 16 & 17 t/m 22 2 Inhoud Inleiding 3 Maak uw keuze 4 Bezoek op de bouw 7 Keuken 7 Tegelwerk 7 Koperskeuzelijst 9 Afbouwopties 9 Ruwbouwopties

Nadere informatie

Extra wandcontactdoos 1,00 à 120,00

Extra wandcontactdoos 1,00 à 120,00 Wanneer u gebruik wilt maken van één of meer opties, dan kunt u het bewuste onderdeel aankruisen en het aantal opgeven. Vervolgens tekent u de lijst voor akkoord en retourneert u één exemplaar. Uw opties

Nadere informatie

Bos en Water fase 3 te Haastrecht Woningtype: Type Cascade V10.4 (s)

Bos en Water fase 3 te Haastrecht Woningtype: Type Cascade V10.4 (s) Wanneer u gebruik wilt maken van één of meer opties, dan kunt u het bewuste onderdeel aankruisen en het aantal opgeven. Vervolgens tekent u de lijst voor akkoord en retourneert u één exemplaar. Uw opties

Nadere informatie

Bedrag Puntnr Omschrijving Meer Minder

Bedrag Puntnr Omschrijving Meer Minder 1 14-11-24 12::49 Afdruk Eerste opgave met voorblad, bedragen in EUR M/ en in EUR Standaard type : Basis206 / GAARNE UW GEGEVENS IN BLOKLETTERS INVULLEN A.U.B. Naam: Bouwnummer: Telefoon prive: Adres:

Nadere informatie

Sliedrecht, 22 woningen type Bach en Mozart plan Baanhoek West fase 3

Sliedrecht, 22 woningen type Bach en Mozart plan Baanhoek West fase 3 Aanvullende koperskeuzelijst Aspirant koper(s) Behandeld door C.A. (Caroline) van den Dool E-mail koperskeuze @adriaanvanerk.nl. Project Sliedrecht, 22 woningen type Bach en Mozart plan Baanhoek West fase

Nadere informatie

Staartploeg Dubbeldam Woningtype: Type Y2

Staartploeg Dubbeldam Woningtype: Type Y2 Wanneer u gebruik wilt maken van één of meer opties, dan kunt u het bewuste onderdeel aankruisen en het aantal opgeven. Vervolgens tekent u de lijst voor akkoord en retourneert u één exemplaar. Uw opties

Nadere informatie

1022001 Trapkast in woonkamer 1,00 à 925,00

1022001 Trapkast in woonkamer 1,00 à 925,00 Wanneer u gebruik wilt maken van één of meer opties, dan kunt u het bewuste onderdeel aankruisen en het aantal opgeven. Vervolgens tekent u de lijst voor akkoord en retourneert u één exemplaar. Uw opties

Nadere informatie

Sluitingsdatum : De sluitingsdatum van deze lijst wordt op een later tijdstip door de aannemer bepaald.

Sluitingsdatum : De sluitingsdatum van deze lijst wordt op een later tijdstip door de aannemer bepaald. Roze keuzelijst Bouwnummer Naam Adres Postcode Woonplaats Telefoon (privé) Telefoon (mobiel) E-mail Sluitingsdatum : De sluitingsdatum van deze lijst wordt op een later tijdstip door de aannemer bepaald.

Nadere informatie

Meer- en minderwerklijst AFBOUW

Meer- en minderwerklijst AFBOUW Woningtype Bouwnummer Datum 8-12-2016 B Bouwkundige opties De bouwkundige opties zijn uitgetekend in de verkooptekening. Gebruikte materialen en kleuren zijn conform de technische omschrijving, indien

Nadere informatie

Keuzen voor uw nieuwe woning

Keuzen voor uw nieuwe woning Keuzen voor uw nieuwe woning 23 september 2014 Inhoud: Uw woning naar wens Maak uw keuze Afwerkingen Aandachtspunten Bijlagen 1 Uw woning naar wens Gefeliciteerd met de aankoop van uw nieuwe woning. Om

Nadere informatie

LIJST STANDAARD MEERWERK EN KEUZEMOGELIJKHEDEN

LIJST STANDAARD MEERWERK EN KEUZEMOGELIJKHEDEN Naam: Woningtype: Fluitekruid+ SANITAIR EN LOODGIETERSWERK sanitair in het toilet op de begane grond Een toiletcombinatie bestaande uit een wandcloset met inbouwreservoir, voorzien van een kunststof zitting

Nadere informatie

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk Pagina 1 van 12 1010200 Uitbouw begane grond achterzijde circa 1,2m Op de begane grond, aan de achterzijde van de woning, wordt een uitbouw gerealiseerd met een diepte van circa 1,2m. De uitbouw wordt

Nadere informatie

30310 Standaard binnendeurkozijn zonder bovenlicht beg grond 420,00

30310 Standaard binnendeurkozijn zonder bovenlicht beg grond 420,00 Koperskeuzelijst binnendeuren 30310 Standaard binnendeurkozijn beg grond 420,00 Standaard binnendeurkozijnen tpv begane grond in de woning uitvoeren ; bovenlicht wordt vervangen door een wand. totaal 4

Nadere informatie

met circa 2400 mm Het uitbreiden van de woonkamer aan de achterzijde van de woning met circa 2400 mm. Uitvoering conform optietekening.

met circa 2400 mm Het uitbreiden van de woonkamer aan de achterzijde van de woning met circa 2400 mm. Uitvoering conform optietekening. Op deze optielijst kunt u de door u gewenste keuze aankruisen. Indien u vragen heeft kunt u uw koperbegeleider hierover benaderen. Bouwkundig B01-V Het uitbreiden van de woning aan de achterzijde (woonkamer)

Nadere informatie

Casco keuken stadsappartement 1,00 à ,00

Casco keuken stadsappartement 1,00 à ,00 Wanneer u gebruik wilt maken van één of meer opties, dan kunt u het bewuste onderdeel aankruisen en het aantal opgeven. Vervolgens tekent u de lijst voor akkoord en retourneert u één exemplaar. Uw opties

Nadere informatie

Sliedrecht, 22 woningen type Bach en Mozart plan Baanhoek West fase 3

Sliedrecht, 22 woningen type Bach en Mozart plan Baanhoek West fase 3 Aanvullende koperskeuzelijst Aspirant koper(s) Behandeld door C.A. (Caroline) van den Dool E-mail koperskeuze @adriaanvanerk.nl. Project Sliedrecht, 22 woningen type Bach en Mozart plan Baanhoek West fase

Nadere informatie

3 woningen Karmoy in (Wateringseveld) Den Haag

3 woningen Karmoy in (Wateringseveld) Den Haag Lijstkleur: Rood KOPERSKEUZENLIJST BEHORENDE BIJ DE KOOP-/AANNEMINGSOVEREENKOMST Bouwnummer :... Naam :... Adres :... Postcode :... Woonplaats :... Telefoon :... (privé)... (werk) 3 woningen Karmoy in

Nadere informatie

11 woningen type Dotterbloem in het plan Waterhof fase 2 Volgerlanden

11 woningen type Dotterbloem in het plan Waterhof fase 2 Volgerlanden Lijstkleur: Rood KPERSKEUZENLIJST BEHRENDE BIJ DE KP-/AANNEMINGSVEREENKMST Naam :... Adres :... Postcode :... Woonplaats :... Telefoon :... (privé)... (werk) 11 woningen type Dotterbloem in het plan Waterhof

Nadere informatie

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk Pagina 1 van 10 01 Gevelwijzigingen en volumeopties 1010220 Uitbouw begane grond achterzijde circa 1,2m Op de begane grond, aan de achterzijde van de woning, wordt een uitbouw gerealiseerd met een diepte

Nadere informatie

Keuzen voor uw nieuwe woning

Keuzen voor uw nieuwe woning Keuzen voor uw nieuwe woning 18 december 2015 Inhoud: Uw woning naar wens Maak uw keuze Afwerkingen Keuken Sanitair en tegelwerk Binnendeuren, kozijnen en garnituur Bijlagen 1 Uw woning naar wens Gefeliciteerd

Nadere informatie

Rehorst Bouw. Aanvullende koperskeuzelijst. Aspirant koper(s) Brielle, 13 woningen in plan Nieuwland-Oost (blok 36)

Rehorst Bouw. Aanvullende koperskeuzelijst. Aspirant koper(s) Brielle, 13 woningen in plan Nieuwland-Oost (blok 36) Aanvullende koperskeuzelijst Aspirant koper(s) E-mail koperskeuze @adriaanvanerk.nl. Project Brielle, 13 woningen in plan Nieuwland-Oost (blok 36) Betreft Bouwnummer... / woningtype A (Karveel) Geachte

Nadere informatie

A0AU030 Uitbreiding Woonkamer 1,2m 1,00 à ,00

A0AU030 Uitbreiding Woonkamer 1,2m 1,00 à ,00 Wanneer u gebruik wilt maken van één of meer opties, dan kunt u het bewuste onderdeel aankruisen en het aantal opgeven. Vervolgens tekent u de lijst voor akkoord en retourneert u één exemplaar. Uw opties

Nadere informatie

Mogelijk bij BN 07, 08, 11, 12 (voorzijde), 14 (achterzijde) en 15 (achterzijde),

Mogelijk bij BN 07, 08, 11, 12 (voorzijde), 14 (achterzijde) en 15 (achterzijde), Ruwbouw opties Benedenappartement - Samenvoegen woonkamer & slaapkamer 2 A01-200,00 - Vervallen binnenwand tussen de woonkamer en de slaapkamer; - Vervallen binnendeur slaapkamer; - Herplaatsen wandcontactdozen

Nadere informatie

Wendy van Horrik. Uw persoonlijke kopersadviseur

Wendy van Horrik. Uw persoonlijke kopersadviseur Gefeliciteerd met uw nieuwe woning in plan 3 woningen Blixembosch Buiten De Scherf te Eindhoven! Een goede beslissing die u naar het volgende keuzemoment brengt: de samenstelling van uw unieke woning.

Nadere informatie

Bedrag Puntnr Omschrijving Meer Minder

Bedrag Puntnr Omschrijving Meer Minder 1 GAARNE UW GEGEVENS IN BLOKLETTERS INVULLEN A.U.B. Naam: Adres: Postcode: Woonplaats Bouwnummer: Telefoon prive: Telefoon zaak: Telefoon mobiel: Email adres: 990 Extra opmerkingen: 2 00 Aanzicht woningen

Nadere informatie

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk Pagina 1 van 13 1010200 Uitbouw begane grond achterzijde circa 1,2m Op de begane grond, aan de achterzijde van de woning, wordt een uitbouw gerealiseerd met een diepte van circa 1,2m. De uitbouw wordt

Nadere informatie

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk Pagina 1 van 11 ca Tegelwerk toilet 100001 Standaard tegelwerk toilet, conform technische omschrijving Geen verrekening 0,00 Het tegelwerk in het toilet zal worden aangebracht conform technische omschrijving.

Nadere informatie

Keuzelijst standaard meer- en minderwerk Pagina 1 van 6. Tel. zakelijk : E-mail :..

Keuzelijst standaard meer- en minderwerk Pagina 1 van 6. Tel. zakelijk : E-mail :.. Keuzelijst standaard meer- en minderwerk Pagina 1 van 6 KEUZELIJST STANDAARD MEER- EN MINDERWERK Project: De Eilanden te Vlaardingen ALGEMENE GEGEVENS: Versie: 1 Datum: 17-06-2010 Bouwnummer:... Woningtype:...

Nadere informatie

A0.LB0.10 Loungeberging type 01 (standaard)... à 0,00

A0.LB0.10 Loungeberging type 01 (standaard)... à 0,00 Wanneer u gebruik wilt maken van één of meer opties, dan kunt u het bewuste onderdeel aankruisen en het aantal opgeven. Vervolgens tekent u de lijst voor akkoord en retourneert u één exemplaar. Uw opties

Nadere informatie

CONCEPT Basis keuzelijst meer- en minderwerk Dura Vermeer Bouw Rosmalen BV Project: Wonen aan de Kasteeltuinen. Prijsvorm. Standaard woning.

CONCEPT Basis keuzelijst meer- en minderwerk Dura Vermeer Bouw Rosmalen BV Project: Wonen aan de Kasteeltuinen. Prijsvorm. Standaard woning. 1 van 8 A Standaard Woning Standaard woning. U maakt geen gebruik van de aangeboden grote ruwbouwopties in uw woning. Uw woning zal conform de technische omschrijving en de verkooptekening aan u worden

Nadere informatie

Opdrachtformulier koperskeuze

Opdrachtformulier koperskeuze Opdrachtformulier koperskeuze Werknummer : 07.557 Projectomschrijving : appartementen The George Woningtype : Basislijst Datum : 17-05-2017 Hierbij geeft ondergetekende opdracht tot het uitvoeren van de

Nadere informatie

Bedrag Puntnr Omschrijving Meer Minder

Bedrag Puntnr Omschrijving Meer Minder 1 GAARNE UW GEGEVENS IN BLOKLETTERS INVULLEN A.U.B. Naam: Bouwnummer: Telefoon prive: Adres: Postcode: Woonplaats Telefoon zaak: Telefoon mobiel: Email adres: Extra opmerkingen: 2 3 RUWBOUW OPTIES SLUITINGSDATUM

Nadere informatie

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk Pagina 1 van 11 1000001 Woningtype H = wonen voor Geen verrekening 0,00 1000002 Woningtype H = wonen achter = 1 Geen verrekening 0,00 1017900 Woning type H = Patrijs = 4 (verplaatsen voordeur + wijzigen

Nadere informatie

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk Pagina 1 van 17 ca Tegelwerk toilet 100001 Standaard tegelwerk toilet, conform technische omschrijving Geen verrekening 0,00 Het tegelwerk in het toilet zal worden aangebracht conform technische omschrijving.

Nadere informatie

Adriaan van Erk BOUW. Aanvullende koperskeuzelijst. Aspirant koper(s) Pijnacker, 18 woningen plan Keijzershof fase 3A. Bouwnummer...

Adriaan van Erk BOUW. Aanvullende koperskeuzelijst. Aspirant koper(s) Pijnacker, 18 woningen plan Keijzershof fase 3A. Bouwnummer... Aanvullende koperskeuzelijst Aspirant koper(s) E-mail koperskeuze @adriaanvanerk.nl. Project Pijnacker, 18 woningen plan Keijzershof fase 3A Betreft Bouwnummer... / woningtype D1 Geachte kopers(s), In

Nadere informatie

Omschrijvingen standaard koperskeuzelijst. Raadpleeg steeds de handleiding en optietekeningen bij het maken van uw keuzes.

Omschrijvingen standaard koperskeuzelijst. Raadpleeg steeds de handleiding en optietekeningen bij het maken van uw keuzes. Omschrijvingen standaard koperskeuzelijst. Raadpleeg steeds de handleiding en optietekeningen bij het maken van uw keuzes. Uitbreidingswijzigingen 103001 Dubbele deuren achtergevel per st. 1.870,00 De

Nadere informatie

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk Pagina 1 van 9 01 Gevelwijzigingen en volumeopties 1010200 Uitbouw begane grond achterzijde circa 1,2m vast 17.000,00 Het realiseren van een uitbouw van circa 1,2 meter op de begane grond aan de achterzijde

Nadere informatie