KOPERSOPTIELIJST. Zuidhorn, 6 rijwoningen De Oostergast. Groothuis Wonen B.V.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "KOPERSOPTIELIJST. Zuidhorn, 6 rijwoningen De Oostergast. Groothuis Wonen B.V."

Transcriptie

1 20 Groothuis Wonen B.V. Ootmarsumseweg PL Harbrinkhoek Postbus AM Almelo Telefoon Fax Bank KvK Oost Nederland KOPERSOPTIELIJST Zuidhorn, 6 rijwoningen De Oostergast Auteur(s) Datum 2 april 2013 Referentie Project Zuidhorn, Groothuis 6 rijwoningen De Oostergast (3815) Behandeld door T.G. Vinke-Brouwer Groothuis Wonen is een bedrijf van TBI-ondernemingen ERA Contour en Koopmans Bouwgroep

2 Inhoud Inleiding ****KEUKEN**** ****TEGELWERK**** ****SANITAIR**** **** LOODGIETERSWERK**** ****CENTRALE VERWARMING**** ****ELEKTRA**** ****BOUWKUNDIGE VOORZIENINGEN**** ****BOUWKUNDIGE VOORZIENINGEN (AFBOUW)**** ****DIVERSEN**** 24 Voorwaarden bij de kopersoptielijst 25 Bijlagen: 1 Nultekening keukeninstallatie 2 Brochure keukenshowroom 3 Brochure Deuridee

3 Inleiding Er is met zorg een kopersoptielijst samengesteld, op basis van bouwkundige en installatietechnische meerwerkopties, die van toepassing zijn op uw toekomstige woning. Deze lijst biedt u de mogelijkheid uw woning aan te passen aan een aantal persoonlijke wensen. Tijdens de bouwfase heeft u één contactpersoon, dit is uw kopersbegeleider. Hier kunt u terecht met al uw wensen en vragen met betrekking tot de bouw van uw woning. Is mogelijk nadat u een gesprek heeft gehad met uw kopersbegeleider. Maak uw keuze De opties uit de kopersoptielijst bieden u de gelegenheid om wijzigingen en/of uitbreidingen aan te brengen aan installaties en afwerkingen, maar ook in enkele bouwkundige opties. Tijdens het kopersgesprek of voor de desbetreffende sluitingsdata kunt u uw opties kenbaar maken aan uw kopersbegeleider. Uw woning maakt deel uit van een projectmatige bouw. Om de bouw van de diverse woningen op het project zo voorspoedig mogelijk te laten verlopen, hebben wij enkele standaard opties uitgedacht. Deze opties passen binnen het bouwsysteem en de bouwplanning. Het is belangrijk dat u de opties tijdig aan ons meldt. De stand van de voortgang in de bouw kan aanleiding zijn om bepaalde wijzigingen niet meer uit te voeren. Let u daarom goed op de diverse sluitingsdata van de opties. Wanneer u de elektra-installaties dermate laat uitbreiden en er dermate veel aparte elektra groepen bijgeplaatst moeten worden, kan het zijn dat de standaard meterkast uitgebreid moet worden door middel van een extra aardlek- en/of hoofdschakelaar. Na sluitingsdatum van alle meerwerkopties kan het zijn dat wij u hiervoor extra kosten in rekening brengen voor een extra aardlek- en/of hoofdschakelaar. Wat is wel/niet mogelijk? Het snelle bouwconcept is haalbaar door de buitenschil van de woning als standaard aan te bieden. De opties die wij u in deze kopersoptielijst aanbieden, kunnen wij binnen de bouwtijd realiseren. Het is tijdens de bouw niet toegestaan om zelf (of door derden) wijzigingen uit te voeren. Uiteraard is dit na oplevering wel mogelijk. U dient er dan zelf voor te zorgen dat de woning voldoet aan de bouwregelgeving. Alle zelfwerkzaamheden aan uw woning (wanden, vloeren, kozijnen, installaties, enzovoort) kunnen consequenties hebben voor de garantie. Deze kan beperkt worden, of zelfs helemaal vervallen. Dit is ook van toepassing op bijvoorbeeld zelfwerkzaamheden aan casco opgeleverde keuken, badkamer en/of toiletruimte(n). Er zal geen toestemming gegeven worden voor het maken van sparingen in de vloeren ten behoeve van voorbereiding van rookgaskanalen voor een later te plaatsen open haard. Tevens zal er geen toestemming gegeven worden voor een afzuigkap met motor en afvoer naar buiten. Dit heeft te maken met het uitgebalanceerde mechanische ventilatiesysteem welke in uw woning wordt toegepast. Ook is het mogelijk dat

4 doordat je warme lucht door de spouw naar buiten afvoert er condens in de spouw ontstaat, welke schade aan de constructie kan aanbrengen. De afzuigpunten voor de mechanische ventilatie en de plafondlichtpunten kunnen niet vervallen of verplaatst worden. Tevens is het niet mogelijk om extra plafondlichtpunten aan te laten brengen. In verband met de isolatie ter plaatse van de voor- en achtergevel, mag er niet geboord en gefreesd worden in deze wanden. Uw kopersbegeleider informeert u over diverse bovenstaande punten in het kopersgesprek. Hoe kunt u verder uw woning naar wens aanpassen? Na het gesprek met de makelaar wordt u uitgenodigd door de kopersbegeleider voor een kopersgesprek. Tijdens dit gesprek wordt met u het bouwproces, de mogelijkheden en de procedures rond de kopersopties doorgenomen. Tevens kan het optionele sanitair en tegelwerk worden bezichtigd. Wij vragen u om voorafgaande aan het gesprek, dit document goed door te nemen en eventuele vragen en opmerkingen alvast te noteren. Deze kunnen tijdens het gesprek doorgenomen worden. Vóór de hieronder genoemde sluitingsdata stuurt u de gewenste opties uit de kopersoptielijst op naar: Groothuis Wonen b.v. Afdeling Kopersbegeleiding Antwoordnummer VB Almelo Uw kopersbegeleider stuurt u een opdrachtbevestiging van het meerwerk, bestaande uit een orderbevestiging meer- en minderwerk en een optietekening, voor ondertekening. Voor de aangegeven sluitingsdata stuurt u de getekende orderbevestiging meeren minderwerk en de optietekening getekend retour in de antwoordenvelop. Uw kopersbegeleider zal er zorg voor dragen dat deze gegevens bij het uitvoeringteam bekend worden gemaakt en vervolgens meegenomen worden in het bouwproces. Voor alle werkzaamheden, die door u tijdig worden opgedragen voor onderstaande sluitingsdata, is de standaard opleveringsprocedure met garanties van toepassing. De opties, waarvoor u opdracht geeft, zullen worden ingetekend op de optietekening van uw woning en geven een indicatie van de plaats waar deze aangebracht zullen worden. Het bouwproces is een zeer bewerkelijk proces. Om dit zo soepel en voorspoedig mogelijk te laten verlopen willen wij u verzoeken om de sluitingsdata goed in de gaten te houden. Dit houdt in dat u tijdig uw opties aan ons kenbaar dient te maken, zodat een correcte en voorspoedige behandeling kan plaatsvinden. Verzoeken die binnenkomen na de sluitingsdatum kunnen in principe niet meer verwerkt worden. We overleggen op dat moment met het uitvoeringsteam of ze nog uitvoerbaar zijn en wat de kosten bedragen.

5 Sluitingsdata De sluitingsdata voor het project 6 woningen De Oostergast in Zuidhorn worden u schriftelijk gemeld, zodra deze bekend zijn. We willen u er nogmaals op wijzen dat het van groot belang is dat u tijdig uw keuze maakt en doorgeeft, zodat teleurstellingen voorkomen kunnen worden. Betalingsregeling meer- en minderwerk Alle bedragen, welke zijn aangegeven in de kopersoptielijst, zijn inclusief btw Zodra het meer- en minderwerk definitief is, zal het meerwerk worden verrekend in twee termijnen, te weten 25% bij opdracht en 75% bij de laatste termijn voor de oplevering. Werkzaamheden door derden Werkzaamheden door derden of uzelf worden absoluut niet toegestaan tijdens de bouw. Na oplevering kunt u zelf of door derden werkzaamheden verrichten c.q. laten verrichten in de woning. Kijkmiddag Om u als koper in de gelegenheid te stellen om uw toekomstige woning vóór de oplevering te bezichtigen, wordt er een zogenoemde kijkmiddag georganiseerd. Deze kijkmiddag is ook bedoeld om u als koper, of uw eigen leverancier, de gelegenheid te bieden om een aantal zaken ter plaatse in te meten. Wij willen u erop wijzen dat het niet is toegestaan om buiten deze kijkmiddag de bouw te betreden. De kijkmiddag zal georganiseerd worden tijdens de afbouwfase, zodat er voor u als koper ook echt iets te zien en te meten is en de bouw veilig betreden kan worden. Verhuizingen Wij verzoeken u vriendelijk, wanneer u verhuist, dit tijdig schriftelijk door te geven aan alle betrokken partijen. Heeft u nog vragen, dan kunt u contact opnemen met uw kopersbegeleidster: Tineke Vinke-Brouwer Telefoonnummer: We wensen u veel plezier met het kiezen van de voor u geschikte opties.

6 KEUKEN De keuken vormt een belangrijk onderdeel van uw woning. In de verkooptekening is schematisch de locatie van de keuken aangegeven. Voor de keuken kunt u bij de door ons geselecteerde projectshowroom terecht of u kunt ervoor kiezen om naar een showroom naar eigen keuze te gaan en de keukeninstallaties en het plaatsen van de keuken in eigen beheer na oplevering uit te voeren. Standaard is uw woning niet voorzien van een keukeninrichting en is dan ook niet in de koopsom begrepen. Het is volgens de regelgeving bij een goede werking van het mechanische ventilatiesysteem niet mogelijk een afzuigkap met motor en afvoer in de keuken te plaatsen. Een afzuigkap met afvoer zal derhalve niet worden aangesloten. De garantie op de mechanische ventilatie installatie komt te vervallen wanneer er na oplevering toch gekozen wordt voor een afzuigkap met motor en afvoer. Een zogenaamde recirculatie afzuigkap mag wel worden toegepast. Deze afzuigkappen hebben namelijk geen afvoer nodig en werken met koolstoffilters #Installaties keuken volgens keukenofferte# Voor een bezoek aan de door ons geselecteerde keukenshowroom verzoeken wij u in alle gevallen vooraf telefonisch een afspraak te maken met: Offerte Naam showroom: Satink Keukens Adres: Huub van Doornestraat 4 (industrieterrein Marslanden B) Plaats: Zwolle Telefoonnummer: (038) Aan de hand van de gemaakte keuzes wordt voor de keuken een tweetal offerte opgesteld. In deze offertes wordt het volgende opgenomen: opgave gekozen keuken incl. gekozen apparatuur opgave aanpassing leidingwerk voor de keuken De uitbreiding c.q. wijziging van het leidingwerk voor de gekozen keuken wordt via de opdrachtbevestiging in rekening gebracht. De aankoop en het plaatsen van de keuken wordt door de keukenshowroom in rekening gebracht. Is de offerte akkoord, dan kunt u deze ondertekenen en retourneren aan de showroom. De gekozen keuken wordt, in overleg met u, zo spoedig mogelijk na oplevering van uw woning geplaatst. Wanneer u de keukeninstallatie dermate uit laat breiden en er dermate veel aparte elektragroepen bijgeplaatst moeten Oplevering woning zonder keuken Het leidingwerk wordt conform bijgevoegde nultekening aangebracht en afgedopt. Wijzigen van en extra aansluitpunten in de keuken dienen door uw keukenleverancier, respectievelijk zijn installateur, na de oplevering te worden aangebracht. Plaatsing van uw keuken is mogelijk na oplevering van de woning. Standaard Indien de meter(s) van de nutsbedrijven in uw toekomstige woning pas in een later stadium kan (kunnen) worden aangebracht, zijn de eventuele extra kosten voor uw rekening. Het kan zijn dat het waterleveringsbedrijf geen meter wil plaatsen wanneer er sprake is van alleen afgedopt leidingwerk in uw woning, dus casco keuken, toilet en badkamer.

7 TEGELWERK Het standaard tegelwerk bestaat uit: Wandtegel: 150 x 200 mm, wit glans, staand verwerkt Vloertegel: 150 x 150 mm, antraciet Standaard wandtegelhoogte toilet: 1200 mm hoog Standaard wandtegelhoogte badkamer: 1800 mm hoog, 2100 mm hoog t.p.v. douchehoek Er worden wandtegels met ongeglazuurde zijkanten toegepast. Standaard worden er bij de uitwendige hoeken kunststof hoekprofielen aangebracht. Voor de vloer worden standaard grijze voegen toegepast en voor de wand standaard witte voegen. Wij willen u erop wijzen dat er zich kleurafwijkingen kunnen voordoen in zowel tegels als voegen Toilet B Standaard wandtegels toilet Het leveren en aanbrengen van de standaard wandtegels in de toiletruimte. Tegels volgens getoonde monsters tijdens het kopersgesprek. Voegen wand- en vloertegels worden niet strokend (doorlopend) verwerkt B. Standaard wandtegels toilet tot plafond 3518 Het leveren en aanbrengen van de standaard wandtegels in de toiletruimte tot plafondhoogte. Tegels volgens getoond monster tijdens het kopersgesprek. Voegen wand- en vloertegels worden niet strokend (doorlopend) verwerkt A Standaard vloertegels toilet Het leveren en aanbrengen van de standaard vloertegels in de toiletruimte. Tegels volgens getoond monster tijdens het kopersgesprek. Voegen wand- en vloertegels worden niet strokend (doorlopend) verwerkt Vervallen wand - en vloertegels toilet Het laten vervallen van het tegelwerk in de toiletruimte. Hierbij komen ook het sanitair en het wandspuitwerk te vervallen. Wel wordt het plafondspuitwerk en de afwerkvloer aangebracht. De installatie wordt op de standaard plaats afgedopt en de wanden worden tegelklaar opgeleverd. (alleen mogelijk in combinatie met optie 324). Op deze optie is de gelimiteerde regeling van het garantie-instituut van toepassing Keuzemogelijkheden wandtegels toilet F. Wandtegels toilet 20 x 25 cm, wit 3815 Het leveren en aanbrengen van wandtegels 20 x 25 cm, kleur wit. Tot de standaard hoogte in de toiletruimte. Voegen van de wand- en vloertegels worden niet strokend (doorlopend) verwerkt. Uitsluitend in combinatie met optie 228F, meerprijs is inclusief vloertegels N. Wandtegels toilet 30 x 45 cm, wit 3815 Het leveren en aanbrengen van wandtegels 30 x 45 cm, kleur wit. Tot de standaard hoogte in de toiletruimte. Voegen van de wand- en vloertegels worden niet strokend (doorlopend) verwerkt. Uitsluitend in combinatie met optie 228N, meerprijs is inclusief vloertegels S Wandtegels toilet 30 x 60 cm, wit Het leveren en aanbrengen van wandtegels 30 x 60 cm, kleur wit. Tot de standaard hoogte in de toiletruimte. Voegen van de wand- en vloertegels worden niet strokend (doorlopend) verwerkt. Uitsluitend in combinatie met optie 228S, meerprijs is inclusief vloertegels. Standaard 215,00 Standaard -/- 195,00 0,00 125,00 125,00

8 Keuzemogelijkheden wandtegels toilet tot plafond F. Wandtegels toilet 20 x 25 cm, wit tot plafondhoogte 3815 Het leveren en aanbrengen van wandtegels 20 x 25 cm, kleur wit. Tot plafondhoogte in de toiletruimte. Voegen van de wand- en vloertegels worden niet strokend (doorlopend) verwerkt. Uitsluitend in combinatie met optie 228F, meerprijs is inclusief vloertegels N. Wandtegels toilet 30 x 45 cm, wit tot plafondhoogte 3815 Het leveren en aanbrengen van wandtegels 30 x 45 cm, kleur wit. Tot plafondhoogte in de toiletruimte. Voegen van de wand- en vloertegels worden niet strokend (doorlopend) verwerkt. Uitsluitend in combinatie met optie 228N, meerprijs is inclusief vloertegels S Wandtegels toilet 30 x 60 cm, wit tot plafondhoogte Het leveren en aanbrengen van wandtegels 30 x 60 cm, kleur wit. Tot plafondhoogte in de toiletruimte. Voegen van de wand- en vloertegels worden niet strokend (doorlopend) verwerkt. Uitsluitend in combinatie met optie 228s, meerprijs is inclusief vloertegels Keuzemogelijkheden vloertegels toilet F. Vloertegels toilet 20 x 20 cm, antraciet 3815 Het leveren en aanbrengen van vloertegels 20 x 20 cm, kleur antraciet in de toiletruimte. Voegen van de wand- en vloertegels worden niet strokend (doorlopend) verwerkt. Uitsluitend in combinatie met optie 226F of 227F N. Vloertegels toilet 30 x 30 cm, Quartziti Black 3815 Het leveren en aanbrengen van vloertegels 30 x 30 cm, kleur Quartziti Black in de toiletruimte. Voegen van de wand- en vloertegels worden niet strokend (doorlopend) verwerkt. Uitsluitend in combinatie met optie 226N of 227N S. Vloertegels toilet 33 x 33 cm, Slate Black 3815 Het leveren en aanbrengen van vloertegels 33 x 33 cm, kleur Slate Black in de toiletruimte. Voegen van de wand- en vloertegels worden niet strokend (doorlopend) verwerkt. Uitsluitend in combinatie met optie 226S of 227S Badkamer C. Standaard wandtegels badkamer 3518 Het leveren en aanbrengen van de standaard wandtegels in de badkamer. Tegels volgens getoond monster tijdens het kopersgesprek. Voegen van de wand- en vloertegels worden niet strokend (doorlopend) verwerkt C. Standaard wandtegels badkamer tot plafond 3815 Het leveren en aanbrengen van de standaard wandtegels in de badkamer tot plafondhoogte. Tegels volgens getoond monster tijdens het kopersgesprek. Voegen van de wand- en vloertegels worden niet strokend (doorlopend) verwerkt A Standaard vloertegels badkamer Het leveren en aanbrengen van de standaard vloertegels in de badkamer. Tegels volgens getoond monster bij de tegelshowroom en tijdens het kopersgesprek. Voegen wand en vloertegels niet strokend (doorlopend) verwerkt. 215,00 455,00 465,00 Zie wandtegels Zie wandtegels Zie wandtegels Standaard 345,00 Standaard Vervallen wand- en vloertegels badkamer Het laten vervallen van het tegelwerk in de badkamer. Hierbij komen ook het sanitair en het wandspuitwerk, de afwerkvloer en de hardstenen dorpel te vervallen. Wel wordt het plafondspuitwerk aangebracht. De installatie wordt op de standaard plaats afgedopt en de wanden worden tegelklaar opgeleverd. Op deze optie is de gelimiteerde regeling van het garantie-instituut van toepassing. (alleen mogelijk in combinatie met optie 334).

9 Keuzemogelijkheden wandtegels badkamer F. Wandtegels badkamer 20 x 25 cm, wit 3518 Het leveren en aanbrengen van wandtegels 20 x 25 cm, kleur wit. Tot de standaard hoogte in de badkamer. Voegen van de wand- en vloertegels worden niet strokend (doorlopend) verwerkt. Uitsluitend in combinatie met optie 238F, meerprijs is inclusief vloertegels N. Wandtegels badkamer 30 x 45 cm, wit 3815 Het leveren en aanbrengen van wandtegels 30 x 45 cm, kleur wit. Tot de standaard hoogte in de badkamer. Voegen van de wand- en vloertegels worden niet strokend (doorlopend) verwerkt. Uitsluitend in combinatie met optie 238N, meerprijs is inclusief vloertegels S. Wandtegels badkamer 30 x 60 cm, wit 3815 Het leveren en aanbrengen van wandtegels 30 x 60 cm, kleur wit. Tot de standaard hoogte in de badkamer. Voegen van de wand- en vloertegels worden niet strokend (doorlopend) verwerkt. Uitsluitend in combinatie met optie 238S, meerprijs is inclusief vloertegels Keuzemogelijkheden wandtegels badkamer tot plafondhoogte F. Wandtegels badkamer 20 x 25 cm, wit tot plafondhoogte 3815 Het leveren en aanbrengen van wandtegels 20 x 25 cm, kleur wit. Tot plafondhoogte in de badkamer. Voegen van de wand- en vloertegels worden niet strokend (doorlopend) verwerkt. Uitsluitend in combinatie met optie 238F, meerprijs is inclusief vloertegels N. Wandtegels badkamer 30 x 45 cm, wit tot plafondhoogte 3815 Het leveren en aanbrengen van wandtegels 30 x 45 cm, kleur wit. Tot plafondhoogte in de badkamer. Voegen van de wand- en vloertegels worden niet strokend (doorlopend) verwerkt. Uitsluitend in combinatie met optie 238N, meerprijs is inclusief vloertegels S. Wandtegels badkamer 30 x 60 cm, wit tot plafondhoogte 3815 Het leveren en aanbrengen van wandtegels 30 x 60 cm, kleur wit. Tot plafondhoogte in de badkamer. Voegen van de wand- en vloertegels worden niet strokend (doorlopend) verwerkt. Uitsluitend in combinatie met optie 238S, meerprijs is inclusief vloertegels Keuzemogelijkheden vloertegels badkamer F. Vloertegels badkamer 20 x 20 cm, antraciet 3815 Het leveren en aanbrengen van vloertegels 20 x 20 cm, kleur antraciet in de badkamerruimte. Voegen van de wand- en vloertegels worden niet strokend (doorlopend) verwerkt. Uitsluitend in combinatie met optie 236F of 237F N. Vloertegels badkamer 30 x 30 cm, Quartziti Black 3815 Het leveren en aanbrengen van vloertegels 30 x 30 cm, Quartziti Black in de badkamerruimte. Voegen van de wand- en vloertegels worden niet strokend (doorlopend) verwerkt. Uitsluitend in combinatie met optie 236N of 237N S. Vloertegels badkamer 33 x 33 cm, Slate Black 3815 Het leveren en aanbrengen van vloertegels 33 x 33 cm, Slate Black in de badkamerruimte. Voegen van de wand- en vloertegels worden niet strokend (doorlopend) verwerkt. Uitsluitend in combinatie met optie 236S of 237S. 0,00 460,00 465,00 345,00 950,00 975,00 Zie wandtegels Zie wandtegels Zie wandtegels

10 SANITAIR Het standaard sanitair in het toilet bestaat uit: Toiletcombinatie, fabrikaat Villeroy & Boch, type O'novo, closetcombinatie met laaghangend reservoir, kleur wit Fonteincombinatie, fabrikaat Villeroy & Boch, type O'novo, kleur wit Grohe Costa-L fonteinkraan Het standaard sanitair in de badkamer bestaat uit: Wastafelcombinatie, fabrikaat Villeroy & Boch, type O'novo, kleur wit Rechthoekige spiegel 500 x 400 mm Grohe Costa-L wastafelmengkraan Grohe Costa-L douchemengkraan Glijstangset met chroom handdouche Toiletcombinatie, fabrikaat Villeroy & Boch, type O'novo, closetcombinatie met laaghangend reservoir, kleur wit Toilet A Standaard sanitair toilet Het leveren en aanbrengen van het standaard sanitair in de toiletruimte. Volgens getoond monster tijdens het kopersgesprek. Fabricaat Villeroy & Boch, type O'novo Keuze sanitair toilet A. Comfort sanitairpakket toilet 3815 Het leveren en aanbrengen van het sanitairpakket Comfort in de toiletruimte, bestaande uit: Toiletcombinatie, fabrikaat Villeroy & Boch, type O'novo, duoblok Fonteincombinatie, fabrikaat Villeroy & Boch, type O'novo, inclusief chroom syfon Grohe Costa fonteinkraan B. Comfort Plus sanitairpakket toilet 3815 Het leveren en aanbrengen van het sanitairpakket Comfort Plus in de toiletruimte, bestaande uit: Toiletcombinatie, fabrikaat Villeroy & Boch, type O'novo, wandcloset inclusief inbouwreservoir en waterbesparend bedieningspaneel Fonteincombinatie, fabrikaat Villeroy & Boch, type O'novo, inclusief chroom syfon Grohe Universele fonteinkraan C. Comfort Plus Luxe sanitairpakket toilet 3815 Het leveren en aanbrengen van het sanitairpakket Comfort Plus Luxe in de toiletruimte, bestaande uit: Toiletcombinatie, fabrikaat Villeroy & Boch, type Subway, wandcloset inclusief inbouwreservoir en waterbesparend bedieningspaneel Fonteincombinatie, fabrikaat Villeroy & Boch, type Subway, inclusief chroom syfon Grohe Universele fonteinkraan Standaard 415,00 820, , Vervallen standaard sanitair toilet Het sanitair voor de toiletruimte komt te vervallen. De koudwaterleiding en de rioleringsleiding worden op de standaard plaatsen afgedopt. De elektraleidingen worden op de standaard plaatsen afgemonteerd. U dient zelf zorg te dragen voor het aansluiten van de water- en rioleringsleidingen. De leidingen worden uitsluitend aangebracht op de standaard plaatsen en kunnen niet gewijzigd worden. Het plaatsen van het sanitair en het doorvoeren van installatiewijzigingen kan na oplevering door u worden gerealiseerd. Deze optie is uitsluitend mogelijk met optie 224. Op deze optie is de gelimiteerde regeling van het garantie-instituut van toepassing. -/- 235,00

11 Badkamer A Standaard sanitair badkamer Het leveren en aanbrengen van het standaard sanitair in de badkamer volgens getoond monster tijdens het kopersgesprek. Fabricaat Villeroy & Boch, type O'novo Keuze sanitair badkamer A. Comfort sanitairpakket badkamer 3815 Het leveren en aanbrengen van het sanitairpakket Comfort in de badkamerruimte, bestaande uit: Wastafelcombinatie, fabrikaat Villeroy & Boch, type O'novo, kleur wit met chroom syfon Rechthoekige spiegel 500 x 400 mm, staand aangebracht Grohe Costa wastafelmengkraan Grohe Costa douchemengkraan Glijstangset met chroom handdouche Toiletcombinatie, fabrikaat Villeroy & Boch, type O'novo, duoblok B. Comfort Plus sanitairpakket badkamer 3815 Het leveren en aanbrengen van het sanitairpakket Comfort Plus in de badkamerruimte, bestaande uit: Wastafelcombinatie, fabrikaat Villeroy & Boch, type O'novo, kleur wit met chroom syfon Keramisch planchet, kleur wit Rechthoekige spiegel 500 x 400 mm, staand aangebracht Grohe Eurosmart wastafelmengkraan Grohe 1000 douchethermostaat Glijstangset met chroom handdouche Toiletcombinatie, fabrikaat Villeroy & Boch, type O'novo, wandcloset inclusief inbouwreservoir en waterbesparend bedieningspaneel C. Comfort Plus Luxe sanitairpakket badkamer 3815 Het leveren en aanbrengen van het sanitairpakket Comfort Plus Luxe in de badkamerruimte, bestaande uit: Wastafelcombinatie, fabrikaat Villeroy & Boch, type Subway, kleur wit met chroom syfon Keramisch planchet, kleur wit Rechthoekige spiegel 500 x 400 mm, staand aangebracht Grohe Eurosmart wastafelmengkraan Novellini Lunes douchecabine, 900 x 900 mm, helder glas Grohe 1000 douchethermostaat Glijstangset met chroom handdouche Toiletcombinatie, fabrikaat Villeroy & Boch, type Subway, wandcloset inclusief inbouwreservoir en waterbesparend bedieningspaneel Standaard 595, , , Vervallen sanitair badkamer -/- 385,00 Het sanitair voor de badkamer komt te vervallen. De koud- en warmwaterleiding en de rioleringsleiding worden op de standaard plaatsen afgedopt. De elektraleidingen worden op de standaard plaatsen afgemonteerd. U dient zelf zorg te dragen voor het aansluiten van de water- en rioleringsleidingen. De leidingen worden uitsluitend aangebracht op de standaard plaatsen en kunnen niet gewijzigd worden. Het plaatsen van het sanitair en het doorvoeren van installatiewijzigingen kan na oplevering door u worden gerealiseerd. Deze optie is uitsluitend mogelijk met optie 234. Op deze optie is de gelimiteerde regeling van het garantie-instituut van toepassing.

12 LOODGIETERSWERK Buitenkraan achtergevel Het leveren en aanbrengen van een buitenkraan met beluchter aan de achtergevel. Deze is afsluit- en aftapbaar in de meterkast door middel van een stopkraan met kruk en aftappunt. Deze buitenkraan krijgt een vaste plaats en wordt op de optietekening aangegeven Aquastop t.b.v. de wasmachine Het leveren en aanbrengen van een waterstop op de wasmachinekraan. Deze waterstop zorgt ervoor dat wanneer de wasmachine het 'vuilwater'niet meer kan lozen, de watertoevoer wordt stopgezet door middel van een klep T-stuk op afvoer wasmachine t.b.v. de condensdroger Het leveren en aanbrengen van een T-stuk op de afvoer van de wasmachine, zodat hier de afvoer van de condensdroger op aangesloten kan worden. Deze optie is afhankelijk van het soort droger wat u heeft. 235,00 70,00 35,00

13 CENTRALE VERWARMING Vloerverwarming als hoofdverwarming begane grond Het leveren en aanbrengen van vloerverwarming als hoofdverwarming op de begane grond (woonkamer, keuken, hal), inclusief pompverdeler met wandcontactdoos op een nader te bepalen plaats. Alle radiatoren op de begane grond komen te vervallen. De opwarmtijd c.q. snelheid wordt niet gehaald bij dit type verwarming aangezien er bij vloerverwarming gebruik wordt gemaakt van een lage temperatuur en dus een trage opwarmtijd heeft, het verwarmingssysteem voldoet daarmee niet aan de geldende eisen. Wij adviseren bij dit systeem geen nachtverlaging toe te passen. De cv-installatie wordt weersafhankelijk geregeld door middel van een buitenvoeler en een klokthermostaat bij de cv-ketel. De vloerverwarming wordt geregeld door middel van een kamerthermostaat in de woonkamer. De overige radiatoren (4 stuks) worden voorzien van een thermostaatkraan A. Vloerverwarming als hoofdverwarming begane grond in combinatie met een 3815 uitbouw op de begane grond van 1,2 meter Het leveren en aanbrengen van vloerverwarming als hoofdverwarming op de begane grond (woonkamer, keuken, hal), inclusief pompverdeler met wandcontactdoos op een nader te bepalen plaats. Alle radiatoren op de begane grond komen te vervallen. De opwarmtijd c.q. snelheid wordt niet gehaald bij dit type verwarming aangezien er bij vloerverwarming gebruik wordt gemaakt van een lage temperatuur en dus een trage opwarmtijd heeft, het verwarmingssysteem voldoet daarmee niet aan de geldende eisen. Wij adviseren bij dit systeem geen nachtverlaging toe te passen. De cv-installatie wordt weersafhankelijk geregeld door middel van een buitenvoeler en een klokthermostaat bij de cv-ketel. De vloerverwarming wordt geregeld door middel van een kamerthermostaat in de woonkamer. De overige radiatoren (4 stuks) worden voorzien van een thermostaatkraan. Deze optie uitsluitend in combinatie met optie B. Vloerverwarming als hoofdverwarming begane grond in combinatie met een 3815 uitbouw op de begane grond van 1,8 meter Het leveren en aanbrengen van vloerverwarming als hoofdverwarming op de begane grond (woonkamer, keuken, hal), inclusief pompverdeler met wandcontactdoos op een nader te bepalen plaats. Alle radiatoren op de begane grond komen te vervallen. De opwarmtijd c.q. snelheid wordt niet gehaald bij dit type verwarming aangezien er bij vloerverwarming gebruik wordt gemaakt van een lage temperatuur en dus een trage opwarmtijd heeft, het verwarmingssysteem voldoet daarmee niet aan de geldende eisen. Wij adviseren bij dit systeem geen nachtverlaging toe te passen. De cv-installatie wordt weersafhankelijk geregeld door middel van een buitenvoeler en een klokthermostaat bij de cv-ketel. De vloerverwarming wordt geregeld door middel van een kamerthermostaat in de woonkamer. De overige radiatoren (4 stuks) worden voorzien van een thermostaatkraan. Deze optie uitsluitend in combinatie met optie C. Vloerverwarming als hoofdverwarming begane grond in combinatie met een 3815 uitbouw op de begane grond van 2,4 meter Het leveren en aanbrengen van vloerverwarming als hoofdverwarming op de begane grond (woonkamer, keuken, hal), inclusief pompverdeler met wandcontactdoos op een nader te bepalen plaats. Alle radiatoren op de begane grond komen te vervallen. De opwarmtijd c.q. snelheid wordt niet gehaald bij dit type verwarming aangezien er bij vloerverwarming gebruik wordt gemaakt van een lage temperatuur en dus een trage opwarmtijd heeft, het verwarmingssysteem voldoet daarmee niet aan de geldende eisen. Wij adviseren bij dit systeem geen nachtverlaging toe te passen. De cv-installatie wordt weersafhankelijk geregeld door middel van een buitenvoeler en een klokthermostaat bij de cv-ketel. De vloerverwarming wordt geregeld door middel van een kamerthermostaat in de woonkamer. De overige radiatoren (4 stuks) worden voorzien van een thermostaatkraan. Deze optie uitsluitend in combinatie met optie , , , ,00

14 Designradiator in badkamer Het leveren en aanbrengen van een designradiator in plaats van de standaard radiator in de badkamer. De afmeting van de radiator wordt bepaald aan de hand van de transmissieberekening door de installateur Klokthermostaat Het leveren en aanbrengen van een klokthermostaat type Chronotherm IV Honeywell in plaats van de standaard kamerthermostaat in de woonkamer Extra radiator Het leveren en aanbrengen van een standaard radiator op zolder. De radiator wordt berekend om een temperatuur van 20 graden te kunnen handhaven bij gelijktijdige verwarming van alle vertrekken en bij gesloten ramen. De afmeting van de radiator is afhankelijk van de transmissieberekening van de installateur. De afmeting op de kopersoptietekening is indicatief, hier kunnen geen rechten aan ontleend worden Verplaatsen radiator Het verplaatsen van de standaard radiator binnen dezelfde ruimte. Dit ter beoordeling van de installateur. Deze verplaatsing is niet altijd mogelijk in verband met de warmtehuishouding. De aangegeven maatvoering wordt gerekend tot en met het verwarmingselement, dus niet tot en met de thermostaatknop of radiatorkraan Extra mv-schakelaar badkamer Het leveren van een extra mv-schakelaar (digitaal) voor de afzuigpunten in de keuken of de badkamer, zodat u de mechanische afzuiging in desbetreffende ruimte kunt bedienen. 690,00 140,00 490,00 50,00 100,00

15 ELEKTRA Dubbele wandcontactdoos in binnenwand Het leveren en aanbrengen van een dubbele wandcontactdoos op de standaard hoogte in een binnenwand. De positie van de dubbele wandcontactdoos kunt u aangeven op bijgevoegde plattegrond. De wandcontactdoos wordt aangesloten op een bestaande groep in de meterkast Hoofdschakelaar meterkast Het leveren en aanbrengen van een hoofdschakelaar ten behoeve van krachtstroom (400V) en het aanpassen van de meterkast. De aanvraag voor een 400 V-aansluiting dient door de koper zelf aangevraagd te worden bij de stroomleverancier en is niet in de meerprijs inbegrepen Wandcontactdoos op aparte groep Het leveren en aanbrengen van een enkele wandcontactdoos op de standaard hoogte in een binnenwand. De positie van de enkele wandcontactdoos kunt u aangeven op bijgevoegde plattegrond. De wandcontactdoos wordt aangesloten op een aparte groep in de meterkast Verplaatsen van een elektrapunt Het verplaatsen van een standaard elektrapunt zoals een wandcontactdoos, loze leiding of schakelaar van de standaard positie naar een door u aan te geven positie op bijgevoegde plattegrond. Het te verplaatsen elektrapunt is uitsluitend binnen dezelfde ruimte mogelijk. Deze optie is beperkt mogelijk en zal met de kopersbegeleider overlegt moeten worden Hotelschakelaar Het leveren en aanbrengen van een hotelschakelaar en het wijzigingen van een standaard schakelaar naar een hotelschakelaar Dimmer in plaats van schakelaar Het leveren en aanbrengen van een dimmer in plaats van een standaard schakelaar. De dimmer is geschikt voor halogeen- en gloeilampen Loze leiding Het leveren en aanbrengen van een loze leiding op de standaard hoogte in een binnenwand. De positie van de loze leiding kunt u aangeven op bijgevoegde plattegrond en wordt van daaruit naar de meterkast aangebracht. De loze leiding wordt voorzien van een controledraad Telefoonaansluiting Het leveren en aanbrengen van een telefoonaansluiting op de standaard hoogte in een binnenwand. De aansluiting wordt compleet afgemonteerd, maar niet aangesloten in de meterkast. De positie van de telefoonaansluiting kunt u aangeven op bijgevoegde plattegrond en wordt van daaruit naar de meterkast aangebracht. 100,00 470,00 225,00 45,00 100,00 145,00 70,00 90,00

16 Bedraden loze leiding tot telefoonaansluiting Het bedraden van een bestaande loze leiding tot een telefoonaansluiting. De aansluiting wordt compleet afgemonteerd, maar niet aangesloten in de meterkast Bedraden loze leiding tot twin UTP5-aansluiting Het bedraden van een bestaande loze leiding tot een twin UTP5-aansluiting. De aansluiting wordt compleet afgemonteerd, maar niet aangesloten in de meterkast Cai-aansluiting Het leveren en aanbrengen van een cai-aansluiting op de standaard hoogte in een binnenwand. De aansluiting wordt compleet afgemonteerd, maar niet aangesloten in de meterkast. De positie van de cai-aansluiting kunt u aangeven op bijgevoegde plattegrond en wordt van daaruit naar de meterkast aangebracht Bedraden loze leiding tot cai-aansluiting Het bedraden van een bestaande loze leiding tot een cai-aansluiting. De aansluiting wordt compleet afgemonteerd, maar niet aangesloten in de meterkast Splitter t.b.v. cai-aansluiting Het leveren en aanbrengen van een splitter in de meterkast ten behoeve van caiaansluitingen in de woning. De gekozen en/of bestaande cai-aansluiting (maximaal 2 stuks) worden aangesloten op de splitter in de meterkast Versterker ten behoeve van cai-aansluiting Het leveren en aanbrengen van een versterker ten behoeve van drie of meer caiaansluitingen (maximaal zes stuks). Inclusief een wandcontactdoos voor de versterker in de meterkast Loze leidingen ten behoeve van audio-installatie/homecinemaset (drie loze leidingen) Het leveren en aanbrengen van drie loze leidingen die uitkomen bij een cai-aansluiting in de woonkamer. Deze drie leidingen zijn ten behoeve van de speakers. De loze leidingen komen uit de vloer, voor de wand. De posities van de loze leidingen kunt u aangeven op bijgevoegde plattegrond A Loze leidingen ten behoeve van audio-installatie/homecinemaset (vier loze leidingen) Het leveren en aanbrengen van vier loze leidingen die uitkomen bij een cai-aansluiting in de woonkamer. Deze vier leidingen zijn ten behoeve van de speakers. De loze leidingen komen uit de vloer, voor de wand. De posities van de loze leidingen kunt u aangeven op bijgevoegde plattegrond Loze leiding meterkast naar buiten Het leveren en aanbrengen van een loze leiding ø 25 mm vanuit de meterkast naar de buitenkant van de achtergevel Dimmer op vijf wandcontactdozen woonkamer Het leveren en aanbrengen van een dimmer die maximaal vijf wandcontactdozen dimt. Van de dubbele wandcontactdozen wordt de linker of onderste aangesloten op de dimmer. De positie van de dimmer kunt u aangeven op bijgevoegde plattegrond. Deze optie is beperkt mogelijk en zal met de kopersbegeleider overlegt moeten worden. 50,00 120,00 90,00 50,00 45,00 240,00 150,00 190,00 100,00 250,00

17 Buitenlichtpunt met schakelaar Het leveren en aanbrengen van een buitenlichtpunt aan de buitengevel op een extra schakelaar. Het buitenlichtpunt wordt op 1800mm boven peil aangebracht. De positie van het buitenlichtpunt en de schakelaar kunt u aangeven op bijgevoegde plattegrond Spatwaterdichte dubbele wandcontactdoos Het leveren en aanbrengen van een spatwaterdichte dubbele wandcontactdoos met randaarde aan de buitengevel. De spatwaterdichte wandcontactdoos wordt op 300mm boven peil aangebracht. De positie van de spatwaterdicht wandcontactdoos kunt u aangeven op bijgevoegde plattegrond. 140,00 125,00

18 BOUWKUNDIGE VOORZIENINGEN RUWBOUW Uitbouw begane grond 1200mm Het verlengen van de begane grond met 1200 mm. De standaard afwerking in de ruimte blijft gehandhaafd en wordt doorgezet in de uitbouw. Inclusief het verplaatsen van de radiatoren en/of het vergroten van de capaciteit van de radiatoren. Het standaard elektra nabij de achtergevel wordt met de uitbouw mee verplaatst. Wanneer u niet voor een uitbouw kiest en uw buren wel, dan is het toegestaan dat de buren de helft van de spouwmuur op uw grond komt. Dit is opgenomen in de leveringsakte als recht van overbouw Uitbouw begane grond 1800mm Het verlengen van de begane grond met 1800 mm. De standaard afwerking in de ruimte blijft gehandhaafd en wordt doorgezet in de uitbouw. Inclusief het verplaatsen van de radiatoren en/of het vergroten van de capaciteit van de radiatoren. Het standaard elektra nabij de achtergevel wordt met de uitbouw mee verplaatst. Ook wordt er op de lange wand een extra dubbele wandcontactdoos aangebracht, positie volgens tekening. Wanneer u niet voor een uitbouw kiest en uw buren wel, dan is het toegestaan dat de buren de helft van de spouwmuur op uw grond komt. Dit is opgenomen in de leveringsakte als recht van overbouw Uitbouw begane grond 2400mm Het verlengen van de begane grond met 2400 mm. De standaard afwerking in de ruimte blijft gehandhaafd en wordt doorgezet in de uitbouw. Inclusief het verplaatsen van de radiatoren en/of het vergroten van de capaciteit van de radiatoren. Het standaard elektra nabij de achtergevel wordt met de uitbouw mee verplaatst. Ook wordt er op de lange wand een extra dubbele wandcontactdoos aangebracht, positie volgens tekening. Wanneer u niet voor een uitbouw kiest en uw buren wel, dan is het toegestaan dat de buren de helft van de spouwmuur op uw grond komt. Dit is opgenomen in de leveringsakte als recht van overbouw Openslaande tuindeuren Het leveren en aanbrengen van openslaande tuindeuren in plaats van het standaard kozijn. Aan beide zijkanten van de deuren wordt een zijlicht aangebracht Dakraam op zolder aan de achterzijde Het leveren en aanbrengen van een tuimelvenster (dakraam) op zolder aan de achterzijde van de woning. Inclusief de bouwkundige voorzieningen. Het dakraam heeft een afmeting van 780 x 980 mm. De positie van het dakraam wordt weergegeven op de optietekening Dakkapel zolder aan achterzijde Het leveren en aanbrengen van een dakkapel op zolder aan de achterzijde van de woning. Breedte ca. 2,85 m. De dakkapel wordt uitgevoerd met twee kunststof draaikiepramen. Afwerkingsniveau van de ruimte blijft gelijk aan de omschrijving, zoals deze in de technische omschrijving voor de zolder is aangegeven Dakdoorvoer ten behoeve van droger Het leveren en aanbrengen van een sparing in het dakgedeelte op zolder en een dakdoorvoer ten behoeve van een wasdroger. De positie van de dakdoorvoer wordt door de installateur in het werk bepaald Verplaatsen binnenkozijnen met deur Het verplaatsen van een standaard binnenkozijn met deur naar een positie die u aangeeft op bijgevoegde plattegrond. Exclusief het verplaatsen van installatiewerk. Deze optie is beperkt mogelijk en zal met de kopersbegeleider overlegt moeten worden , , , ,00 970, ,00 190,00 45,00

19 BOUWKUNDIGE VOORZIENINGEN (AFBOUW) Bovenlicht vervangen door een dicht paneel Het vervangen van het glas in het bovenlicht van het deurkozijn door een dicht paneel. De kleur van dit paneel is in overeenstemming met de kleur van het standaard deurkozijn. Per deurkozijn Alternatieve binnendeuren Het wijzigen van een standaard binnendeur in een alternatieve binnendeur en/of het wijzigigen van het standaard hang- en sluitwerk op de binnendeuren. Het is mogelijk om uit een aantal alternatieve binnendeuren en hang- en sluitwerk te kiezen. Hierbij valt te denken aan binnendeuren met paneel- en of glasvulling. Zie hiervoor de bijgaande brochure Wijzigigen draairichting binnendeur Het wijzigen van de draairichting van een binnendeur ten opzichte van de standaard draairichting. Exclusief het verplaatsen van het installatiewerk (lichtschakelaar). Het wijzigen van de draairichting van een binnendeur houdt in van links naar rechts of andersom, niet van binnen naar buiten of andersom. 45,00 Offerte 45, DIVERSEN Trapkast Het leveren en aanbrengen van een trapkast voorzien van een deurkozijn met deur, hang- en sluitwerk en een wandlichtpunt met schakelaar in combinatie met een wandcontactdoos. De trapkast wordt aangemerkt als een onbenoemde ruimte en wordt onafgewerkt opgeleverd Dichte trap op de verdieping Het leveren en plaatsen van een dichte trap in plaats van de standaard open trap van de 1e verdieping naar de 2e verdieping. 405,00 155,00

20 Voorwaarden bij de optielijst 1 Uw woning maakt deel uit van een projectmatig te bouwen woningbouwplan. Daarom worden er, om een goede voorbereiding en correcte uitvoering te kunnen waarborgen, sluitingsdata gesteld, waarbinnen uw opties bekend dienen te zijn. Na deze gestelde sluitingsdata en tijdens de bouw kunnen en worden er geen wijzigingen doorgevoerd. 2 De definitieve kopersoptielijst waarop wij aan u uw keuzes bevestigen, dient u voor sluitingsdatum voor akkoord getekend aan Groothuis Wonen b.v. te retourneren. Indien de lijst niet ondertekent door ons retour is ontvangen, gaan wij ervan uit dat de lijst vervallen is en wordt de woning als standaard of volgens de laatst getekende meerwerklijst opgeleverd. 3 Voor betalingen van meerwerken geldt de regeling, zoals is opgenomen in de koop-/aannemingsovereenkomst van Woningborg. 4 De prijzen zijn inclusief het geldende 21% btw-tarief. 5 Het leveren en plaatsen van de in deze omschrijving beschreven alternatieve materialen en/of oplossingen houdt in alle gevallen in (ook daar waar dit niet uitdrukkelijk staat vermeld), dat de besteksmatig voorziene materialen en/of oplossingen in de optieprijzen zijn verrekend en daardoor zijn komen te vervallen. 6 Opties zijn gebaseerd op de standaardwoning. In het plan kunnen woningen voorkomen, waarbij de optie niet op de aangegeven wijze kan worden uitgevoerd. Groothuis Wonen b.v. behoudt zich het recht voor dit voor de betreffende woning te wijzigen c.q. te laten vervallen. 7 Een exemplaar van deze kopersoptielijst is gedeponeerd bij de notaris.

PROCEDURES MEER- EN MINDERWERK EN KOPERSKEUZELIJST NIEUWBOUW VAN 10 WONINGEN TYPE KOTTER

PROCEDURES MEER- EN MINDERWERK EN KOPERSKEUZELIJST NIEUWBOUW VAN 10 WONINGEN TYPE KOTTER PROCEDURES MEER- EN MINDERWERK EN KOPERSKEUZELIJST Ten behoeve van: NIEUWBOUW VAN 10 WONINGEN TYPE KOTTER IN HET PLAN HAVENKWARTIER AAN DE BOMSCHUITSTRAAT EN KOTTERSTRAAT TE KATWIJK Projectnummer: 14-00681

Nadere informatie

TECHNISCHE OMSCHRIJVING. 12 herenhuizen aan de Vecht

TECHNISCHE OMSCHRIJVING. 12 herenhuizen aan de Vecht TECHNISCHE OMSCHRIJVING 12 herenhuizen aan de Vecht TECHNISCHE OMSCHRIJVING 12 herenhuizen aan de Vecht KWALITEITSOMSCHRIJVING KLEURENSTAAT WEGWIJZER Van toepassingen op 12 herenhuizen Zijdebalen te Utrecht

Nadere informatie

cætshage a r c h i t e c t e n b u r e a u

cætshage a r c h i t e c t e n b u r e a u Situatie Rijnbandijk 213 te Rijswijk (schaal 1 : 500) Rijnbandijk gras gras gras gras geasfalteerd 213 rooilijn optie carport (vergunningsvrij) zone van 2,5 m om hoofdgebouw is vergunningsvrij zone van

Nadere informatie

Zonnedauw & Borstelbies Twee-onder-één-kap woningen

Zonnedauw & Borstelbies Twee-onder-één-kap woningen Zonnedauw & Borstelbies Twee-onder-één-kap woningen 2 3 13 12 15 14 16 30 31 Dongehof, Koolhoven Buiten 17 32 33 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 58 een echte buitenkans! 18 19 36 37 38 39 34 35 29 28 27 26 25

Nadere informatie

Stepekolk te Brandevoort - Helmond Geschakeld Drie-onder-één-kap Twee-onder-één-kap

Stepekolk te Brandevoort - Helmond Geschakeld Drie-onder-één-kap Twee-onder-één-kap Stepekolk te Brandevoort - Helmond Geschakeld Drie-onder-één-kap Twee-onder-één-kap ALGEMENE KOPERSINFORMATIE TECHNISCHE OMSCHRIJVING STAAT VAN AFWERKING Woningtypen A t/m E d.d. 12 juni 2013 Geachte heer

Nadere informatie

Groen wonen nabij de stad. 6 halfvrijstaande woningen 2 twee-onder-één-kap woningen 14 parkwoningen type L en XL

Groen wonen nabij de stad. 6 halfvrijstaande woningen 2 twee-onder-één-kap woningen 14 parkwoningen type L en XL Groen wonen nabij de stad 6 halfvrijstaande woningen 2 twee-onder-één-kap woningen 14 parkwoningen type L en XL 2 Aan de noordkant van Nijmegen, tussen de bestaande dorpen Lent, Ressen en Oosterhout ontstaat

Nadere informatie

Dagpauwoog. 20 twee-onder-één-kap woningen in de Lindewijk te Wolvega

Dagpauwoog. 20 twee-onder-één-kap woningen in de Lindewijk te Wolvega Dagpauwoog 20 twee-onder-één-kap woningen in de Lindewijk te Wolvega Heerlijk wonen in de Lindewijk in Wolvega, in de aangename zuidoosthoek van Friesland. Met natuur, ruimte voor uw gezin en alle voorzieningen

Nadere informatie

Creëer. jouw ideale woning. 12 klassieke en stijlvolle twee-onder-een-kapwoningen

Creëer. jouw ideale woning. 12 klassieke en stijlvolle twee-onder-een-kapwoningen VEERALLEE ZWOLLE VEERALLEE ZWOLLE VE Creëer jouw ideale woning 12 klassieke en stijlvolle twee-onder-een-kapwoningen Twee-onder-een-kapwoningen 3 Een wijk met een rijke historie Veerallee De Veerallee

Nadere informatie

15 woningen sfeervolle, ruime en zeer complete woningen

15 woningen sfeervolle, ruime en zeer complete woningen 15 woningen sfeervolle, ruime en zeer complete woningen 3 volwaardige woonlagen met 4 5 ruime slaapkamers standaard dakkapel en een ruime bergzolder inclusief luxe greeploze keuken met alle apparatuur

Nadere informatie

Kies zelf hoe uw woning eruit ziet IN DE NIEUWE, UNIEKE WOONWIJK VAN WORMERVEER

Kies zelf hoe uw woning eruit ziet IN DE NIEUWE, UNIEKE WOONWIJK VAN WORMERVEER Kies zelf hoe uw woning eruit ziet IN DE NIEUWE, UNIEKE WOONWIJK VAN WORMERVEER WONEN IN AAN DE WATERING Aan de Watering is voor zowel starters als doorstarters een prachtkans om een nieuwe, comfortabele

Nadere informatie

Park kwartier. Noord. 12 twee-onder-één-kapwoningen Polderwijk in Zeewolde

Park kwartier. Noord. 12 twee-onder-één-kapwoningen Polderwijk in Zeewolde Park kwartier Noord 12 twee-onder-één-kapwoningen Polderwijk in Zeewolde Wonen in Zeewolde, water, groen en ruimte Zeewolde, een nog relatief jong en dynamische dorp ligt aan de randmeren en midden in

Nadere informatie

...dat is wonen in stijl. 19 sfeervolle jaren 30 woningen. Meer informatie

...dat is wonen in stijl. 19 sfeervolle jaren 30 woningen. Meer informatie www.bestensuite.nl 19 sfeervolle jaren 30 woningen Meer informatie Van Santvoort Makelaars, Eindhoven Edenstraat 1, 5611 JM Eindhoven T 040 269 25 30 info@eindhoven.vansantvoort.nl ERA makelaardij Ed Willems

Nadere informatie

Waterwijck Fase 2 te Delft

Waterwijck Fase 2 te Delft Waterwijck Fase 2 te Delft Aanvullende informatie april 2012 INHOUDSOPGAVE 1. Algemene zaken rondom het bouwproces - Veiligheid op de bouwplaats... - Bouwbesluit... - Werkbare dagen... - Opleveringsprognose...

Nadere informatie

Appartementenvilla De Meeuw

Appartementenvilla De Meeuw Appartementenvilla De Meeuw Aanvullende informatie april 2011 INHOUDSOPGAVE 1. Algemene zaken rondom het bouwproces - Veiligheid op de bouwplaats... 3 - Werkbare dagen... 3 - Opleveringsprognose... 3 -

Nadere informatie

Pagina 2 Inhoudsopgave. Pagina 4-5 Ligging. Pagina 6-7 Omgeving. Pagina 8-9 Een locatie met historie. Pagina 10 Initiatief. Pagina 11 Inspiratie

Pagina 2 Inhoudsopgave. Pagina 4-5 Ligging. Pagina 6-7 Omgeving. Pagina 8-9 Een locatie met historie. Pagina 10 Initiatief. Pagina 11 Inspiratie Pagina 2 Inhoudsopgave Pagina 4-5 Ligging Pagina 6-7 Omgeving Pagina 8-9 Een locatie met historie Pagina 10 Initiatief Pagina 11 Inspiratie Pagina 13 ontwikkeling Pagina 14-15 Situatie en impressies Pagina

Nadere informatie

Scheepmakersdijk. 3 luxe stadswoningen te Haarlem

Scheepmakersdijk. 3 luxe stadswoningen te Haarlem Scheepmakersdijk 3 luxe stadswoningen te Haarlem Voorwoord Waar de Scheepmakersdijk en de Papentorenvest elkaar raken staat het pronkstuk De Adriaan. Hier vind je de sporen terug van de eerste forse groei

Nadere informatie

Zonnekastelen te Delft

Zonnekastelen te Delft Zonnekastelen te Delft Bijlage algemene informatie april 2012 INHOUDSOPGAVE 1. Algemene zaken rondom het bouwproces - Veiligheid op de bouwplaats... - Bouwbesluit... - Werkbare dagen... - Opleveringsprognose...

Nadere informatie

Reglement Z elf A angebrachte V oorzieningen

Reglement Z elf A angebrachte V oorzieningen Reglement Z elf A angebrachte V oorzieningen Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding 3 Hoofdstuk 2 Woningbouwvereniging 4 Hoofdstuk 3 Voorwaarden 5 Hoofdstuk 4 Procedure 8 Hoofdstuk 5 Overzicht ZAV s en nadere

Nadere informatie

B r i g i t t e n s t r a a t 1 5. Monumentaal wonen aan de voet van Park Lepelenburg

B r i g i t t e n s t r a a t 1 5. Monumentaal wonen aan de voet van Park Lepelenburg B r i g i t t e n s t r a a t 1 5 Monumentaal wonen aan de voet van Park Lepelenburg Luxe appar tementen in het Museumkwar tier van Utrecht Introductie In de ambiance van een monumentaal herenhuis worden

Nadere informatie

Holland Park Buitengewoon

Holland Park Buitengewoon Holland Park Buitengewoon wonen Blok 1 in het kort 131 appartementen gemeenschappelijke binnentuin 80 parkeerplaatsen appartementen vanaf 43 m 2 tot 136 m 2 eigen grond Wonen in Blok 1 3 WELKOM IN HOLLAND

Nadere informatie

TWEE-ONDER-EEN-KAPWONINGEN

TWEE-ONDER-EEN-KAPWONINGEN TWEE-ONDER-EEN-KAPWONINGEN 2 STIJLVOL, KARAKTERISTIEK EN NOSTALGISCH WONEN De Gouden Buurten kenmerken zich als een wijk, waar dorpse charme met stads comfort wordt gecombineerd. Met traditioneel Hollandse

Nadere informatie

GEBRUIKSHANDLEIDING VAN UW APPARTEMENT

GEBRUIKSHANDLEIDING VAN UW APPARTEMENT GEBRUIKSHANDLEIDING VAN UW APPARTEMENT Inhoudsopgave 1 Welkom in uw nieuwe woning... 3 2 Verzekeringen... 3 Inboedelverzekering... 3 Glasverzekering... 3 Opstalverzekering... 3 3 Tips voor de eerste bewoning...

Nadere informatie

Veenendaal 18 EENGEZINSWONINGEN

Veenendaal 18 EENGEZINSWONINGEN Veenendaal Nova Zembla 18 EENGEZINSWONINGEN 2 Aan de inhoud van deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend. inhoud 4 5 9 Algemene informatie Technische omschrijving 7 (tussen)eengezinswoningen -

Nadere informatie

Kleurrijk. wonen. Colorant. Ruimte en comfort voor een rijk gevarieerde doelgroep

Kleurrijk. wonen. Colorant. Ruimte en comfort voor een rijk gevarieerde doelgroep Kleurrijk wonen in Colorant Ruimte en comfort voor een rijk gevarieerde doelgroep 1 Colorant 2 3 Brouwerspoort Veenendaal: nieuwe binnenstad vol beloften Wonen in een binnenstad heeft bijzondere kwaliteiten.

Nadere informatie

Fraai wonen aan de rand van het centrum

Fraai wonen aan de rand van het centrum Te huur 24 sociale appartementen Fraai wonen aan de rand van het centrum Christiaan Huygens Barneveld Fraai wonen in het centrum Op een steenworp afstand van het centrum van Barneveld ligt het voormalig

Nadere informatie

Klussen wat is er mogelijk. Alle regels en tips op een rij.

Klussen wat is er mogelijk. Alle regels en tips op een rij. Klussen wat is er mogelijk Alle regels en tips op een rij. 1 2 Voor de zekerheid Regelmatig constateren wij bij de voorinspectie (na een schriftelijke huuropzegging) dat de bewoners veranderingen hebben

Nadere informatie

duurzaam verbeterplan 48 portieketagewoningen Paddepoel, Groningen

duurzaam verbeterplan 48 portieketagewoningen Paddepoel, Groningen duurzaam verbeterplan 48 portieketagewoningen Paddepoel, Groningen 1 2 uw huis een comfortabel thuis! het project in vogelvlucht Lefier doet mee aan het landelijke initiatief Stroomversnelling. In dit

Nadere informatie

14 APPARTEMENTEN IN HET CENTRUM VAN LEKKERKERK

14 APPARTEMENTEN IN HET CENTRUM VAN LEKKERKERK 14 APPARTEMENTEN IN HET CENTRUM VAN LEKKERKERK 1 Wonen in Lekkerkerk Lekkerkerk is gelegen in Zuid Holland, in de driehoek Krimpen a/d IJssel, Gouda en Schoonhoven. Lekkerkerk is sinds de gemeentelijke

Nadere informatie

Introductie Bot & van der Ham b.v.

Introductie Bot & van der Ham b.v. Introductie Bot & van der Ham b.v. Beste koper(s) Allereerst willen wij u van harte feliciteren met de koop van uw nieuwe woning. Aannemersbedrijf Bot & van der Ham b.v. gaat uw woning voor u bouwen en

Nadere informatie

Tussentijds informatieboekje. Bloemstede

Tussentijds informatieboekje. Bloemstede Tussentijds informatieboekje Bloemstede Tussentijds informatieboekje Bloemstede Inhoud 1. Inleiding... 2 2. Wat gaan we doen?... 3 3. Tijdens de uitvoering... 6 4. Wat betekent het voor uw huur en energiekosten?...

Nadere informatie