KOPERSOPTIELIJST. Zuidhorn, 6 rijwoningen De Oostergast. Groothuis Wonen B.V.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "KOPERSOPTIELIJST. Zuidhorn, 6 rijwoningen De Oostergast. Groothuis Wonen B.V."

Transcriptie

1 20 Groothuis Wonen B.V. Ootmarsumseweg PL Harbrinkhoek Postbus AM Almelo Telefoon Fax Bank KvK Oost Nederland KOPERSOPTIELIJST Zuidhorn, 6 rijwoningen De Oostergast Auteur(s) Datum 2 april 2013 Referentie Project Zuidhorn, Groothuis 6 rijwoningen De Oostergast (3815) Behandeld door T.G. Vinke-Brouwer Groothuis Wonen is een bedrijf van TBI-ondernemingen ERA Contour en Koopmans Bouwgroep

2 Inhoud Inleiding ****KEUKEN**** ****TEGELWERK**** ****SANITAIR**** **** LOODGIETERSWERK**** ****CENTRALE VERWARMING**** ****ELEKTRA**** ****BOUWKUNDIGE VOORZIENINGEN**** ****BOUWKUNDIGE VOORZIENINGEN (AFBOUW)**** ****DIVERSEN**** 24 Voorwaarden bij de kopersoptielijst 25 Bijlagen: 1 Nultekening keukeninstallatie 2 Brochure keukenshowroom 3 Brochure Deuridee

3 Inleiding Er is met zorg een kopersoptielijst samengesteld, op basis van bouwkundige en installatietechnische meerwerkopties, die van toepassing zijn op uw toekomstige woning. Deze lijst biedt u de mogelijkheid uw woning aan te passen aan een aantal persoonlijke wensen. Tijdens de bouwfase heeft u één contactpersoon, dit is uw kopersbegeleider. Hier kunt u terecht met al uw wensen en vragen met betrekking tot de bouw van uw woning. Is mogelijk nadat u een gesprek heeft gehad met uw kopersbegeleider. Maak uw keuze De opties uit de kopersoptielijst bieden u de gelegenheid om wijzigingen en/of uitbreidingen aan te brengen aan installaties en afwerkingen, maar ook in enkele bouwkundige opties. Tijdens het kopersgesprek of voor de desbetreffende sluitingsdata kunt u uw opties kenbaar maken aan uw kopersbegeleider. Uw woning maakt deel uit van een projectmatige bouw. Om de bouw van de diverse woningen op het project zo voorspoedig mogelijk te laten verlopen, hebben wij enkele standaard opties uitgedacht. Deze opties passen binnen het bouwsysteem en de bouwplanning. Het is belangrijk dat u de opties tijdig aan ons meldt. De stand van de voortgang in de bouw kan aanleiding zijn om bepaalde wijzigingen niet meer uit te voeren. Let u daarom goed op de diverse sluitingsdata van de opties. Wanneer u de elektra-installaties dermate laat uitbreiden en er dermate veel aparte elektra groepen bijgeplaatst moeten worden, kan het zijn dat de standaard meterkast uitgebreid moet worden door middel van een extra aardlek- en/of hoofdschakelaar. Na sluitingsdatum van alle meerwerkopties kan het zijn dat wij u hiervoor extra kosten in rekening brengen voor een extra aardlek- en/of hoofdschakelaar. Wat is wel/niet mogelijk? Het snelle bouwconcept is haalbaar door de buitenschil van de woning als standaard aan te bieden. De opties die wij u in deze kopersoptielijst aanbieden, kunnen wij binnen de bouwtijd realiseren. Het is tijdens de bouw niet toegestaan om zelf (of door derden) wijzigingen uit te voeren. Uiteraard is dit na oplevering wel mogelijk. U dient er dan zelf voor te zorgen dat de woning voldoet aan de bouwregelgeving. Alle zelfwerkzaamheden aan uw woning (wanden, vloeren, kozijnen, installaties, enzovoort) kunnen consequenties hebben voor de garantie. Deze kan beperkt worden, of zelfs helemaal vervallen. Dit is ook van toepassing op bijvoorbeeld zelfwerkzaamheden aan casco opgeleverde keuken, badkamer en/of toiletruimte(n). Er zal geen toestemming gegeven worden voor het maken van sparingen in de vloeren ten behoeve van voorbereiding van rookgaskanalen voor een later te plaatsen open haard. Tevens zal er geen toestemming gegeven worden voor een afzuigkap met motor en afvoer naar buiten. Dit heeft te maken met het uitgebalanceerde mechanische ventilatiesysteem welke in uw woning wordt toegepast. Ook is het mogelijk dat

4 doordat je warme lucht door de spouw naar buiten afvoert er condens in de spouw ontstaat, welke schade aan de constructie kan aanbrengen. De afzuigpunten voor de mechanische ventilatie en de plafondlichtpunten kunnen niet vervallen of verplaatst worden. Tevens is het niet mogelijk om extra plafondlichtpunten aan te laten brengen. In verband met de isolatie ter plaatse van de voor- en achtergevel, mag er niet geboord en gefreesd worden in deze wanden. Uw kopersbegeleider informeert u over diverse bovenstaande punten in het kopersgesprek. Hoe kunt u verder uw woning naar wens aanpassen? Na het gesprek met de makelaar wordt u uitgenodigd door de kopersbegeleider voor een kopersgesprek. Tijdens dit gesprek wordt met u het bouwproces, de mogelijkheden en de procedures rond de kopersopties doorgenomen. Tevens kan het optionele sanitair en tegelwerk worden bezichtigd. Wij vragen u om voorafgaande aan het gesprek, dit document goed door te nemen en eventuele vragen en opmerkingen alvast te noteren. Deze kunnen tijdens het gesprek doorgenomen worden. Vóór de hieronder genoemde sluitingsdata stuurt u de gewenste opties uit de kopersoptielijst op naar: Groothuis Wonen b.v. Afdeling Kopersbegeleiding Antwoordnummer VB Almelo Uw kopersbegeleider stuurt u een opdrachtbevestiging van het meerwerk, bestaande uit een orderbevestiging meer- en minderwerk en een optietekening, voor ondertekening. Voor de aangegeven sluitingsdata stuurt u de getekende orderbevestiging meeren minderwerk en de optietekening getekend retour in de antwoordenvelop. Uw kopersbegeleider zal er zorg voor dragen dat deze gegevens bij het uitvoeringteam bekend worden gemaakt en vervolgens meegenomen worden in het bouwproces. Voor alle werkzaamheden, die door u tijdig worden opgedragen voor onderstaande sluitingsdata, is de standaard opleveringsprocedure met garanties van toepassing. De opties, waarvoor u opdracht geeft, zullen worden ingetekend op de optietekening van uw woning en geven een indicatie van de plaats waar deze aangebracht zullen worden. Het bouwproces is een zeer bewerkelijk proces. Om dit zo soepel en voorspoedig mogelijk te laten verlopen willen wij u verzoeken om de sluitingsdata goed in de gaten te houden. Dit houdt in dat u tijdig uw opties aan ons kenbaar dient te maken, zodat een correcte en voorspoedige behandeling kan plaatsvinden. Verzoeken die binnenkomen na de sluitingsdatum kunnen in principe niet meer verwerkt worden. We overleggen op dat moment met het uitvoeringsteam of ze nog uitvoerbaar zijn en wat de kosten bedragen.

5 Sluitingsdata De sluitingsdata voor het project 6 woningen De Oostergast in Zuidhorn worden u schriftelijk gemeld, zodra deze bekend zijn. We willen u er nogmaals op wijzen dat het van groot belang is dat u tijdig uw keuze maakt en doorgeeft, zodat teleurstellingen voorkomen kunnen worden. Betalingsregeling meer- en minderwerk Alle bedragen, welke zijn aangegeven in de kopersoptielijst, zijn inclusief btw Zodra het meer- en minderwerk definitief is, zal het meerwerk worden verrekend in twee termijnen, te weten 25% bij opdracht en 75% bij de laatste termijn voor de oplevering. Werkzaamheden door derden Werkzaamheden door derden of uzelf worden absoluut niet toegestaan tijdens de bouw. Na oplevering kunt u zelf of door derden werkzaamheden verrichten c.q. laten verrichten in de woning. Kijkmiddag Om u als koper in de gelegenheid te stellen om uw toekomstige woning vóór de oplevering te bezichtigen, wordt er een zogenoemde kijkmiddag georganiseerd. Deze kijkmiddag is ook bedoeld om u als koper, of uw eigen leverancier, de gelegenheid te bieden om een aantal zaken ter plaatse in te meten. Wij willen u erop wijzen dat het niet is toegestaan om buiten deze kijkmiddag de bouw te betreden. De kijkmiddag zal georganiseerd worden tijdens de afbouwfase, zodat er voor u als koper ook echt iets te zien en te meten is en de bouw veilig betreden kan worden. Verhuizingen Wij verzoeken u vriendelijk, wanneer u verhuist, dit tijdig schriftelijk door te geven aan alle betrokken partijen. Heeft u nog vragen, dan kunt u contact opnemen met uw kopersbegeleidster: Tineke Vinke-Brouwer Telefoonnummer: We wensen u veel plezier met het kiezen van de voor u geschikte opties.

6 KEUKEN De keuken vormt een belangrijk onderdeel van uw woning. In de verkooptekening is schematisch de locatie van de keuken aangegeven. Voor de keuken kunt u bij de door ons geselecteerde projectshowroom terecht of u kunt ervoor kiezen om naar een showroom naar eigen keuze te gaan en de keukeninstallaties en het plaatsen van de keuken in eigen beheer na oplevering uit te voeren. Standaard is uw woning niet voorzien van een keukeninrichting en is dan ook niet in de koopsom begrepen. Het is volgens de regelgeving bij een goede werking van het mechanische ventilatiesysteem niet mogelijk een afzuigkap met motor en afvoer in de keuken te plaatsen. Een afzuigkap met afvoer zal derhalve niet worden aangesloten. De garantie op de mechanische ventilatie installatie komt te vervallen wanneer er na oplevering toch gekozen wordt voor een afzuigkap met motor en afvoer. Een zogenaamde recirculatie afzuigkap mag wel worden toegepast. Deze afzuigkappen hebben namelijk geen afvoer nodig en werken met koolstoffilters #Installaties keuken volgens keukenofferte# Voor een bezoek aan de door ons geselecteerde keukenshowroom verzoeken wij u in alle gevallen vooraf telefonisch een afspraak te maken met: Offerte Naam showroom: Satink Keukens Adres: Huub van Doornestraat 4 (industrieterrein Marslanden B) Plaats: Zwolle Telefoonnummer: (038) Aan de hand van de gemaakte keuzes wordt voor de keuken een tweetal offerte opgesteld. In deze offertes wordt het volgende opgenomen: opgave gekozen keuken incl. gekozen apparatuur opgave aanpassing leidingwerk voor de keuken De uitbreiding c.q. wijziging van het leidingwerk voor de gekozen keuken wordt via de opdrachtbevestiging in rekening gebracht. De aankoop en het plaatsen van de keuken wordt door de keukenshowroom in rekening gebracht. Is de offerte akkoord, dan kunt u deze ondertekenen en retourneren aan de showroom. De gekozen keuken wordt, in overleg met u, zo spoedig mogelijk na oplevering van uw woning geplaatst. Wanneer u de keukeninstallatie dermate uit laat breiden en er dermate veel aparte elektragroepen bijgeplaatst moeten Oplevering woning zonder keuken Het leidingwerk wordt conform bijgevoegde nultekening aangebracht en afgedopt. Wijzigen van en extra aansluitpunten in de keuken dienen door uw keukenleverancier, respectievelijk zijn installateur, na de oplevering te worden aangebracht. Plaatsing van uw keuken is mogelijk na oplevering van de woning. Standaard Indien de meter(s) van de nutsbedrijven in uw toekomstige woning pas in een later stadium kan (kunnen) worden aangebracht, zijn de eventuele extra kosten voor uw rekening. Het kan zijn dat het waterleveringsbedrijf geen meter wil plaatsen wanneer er sprake is van alleen afgedopt leidingwerk in uw woning, dus casco keuken, toilet en badkamer.

7 TEGELWERK Het standaard tegelwerk bestaat uit: Wandtegel: 150 x 200 mm, wit glans, staand verwerkt Vloertegel: 150 x 150 mm, antraciet Standaard wandtegelhoogte toilet: 1200 mm hoog Standaard wandtegelhoogte badkamer: 1800 mm hoog, 2100 mm hoog t.p.v. douchehoek Er worden wandtegels met ongeglazuurde zijkanten toegepast. Standaard worden er bij de uitwendige hoeken kunststof hoekprofielen aangebracht. Voor de vloer worden standaard grijze voegen toegepast en voor de wand standaard witte voegen. Wij willen u erop wijzen dat er zich kleurafwijkingen kunnen voordoen in zowel tegels als voegen Toilet B Standaard wandtegels toilet Het leveren en aanbrengen van de standaard wandtegels in de toiletruimte. Tegels volgens getoonde monsters tijdens het kopersgesprek. Voegen wand- en vloertegels worden niet strokend (doorlopend) verwerkt B. Standaard wandtegels toilet tot plafond 3518 Het leveren en aanbrengen van de standaard wandtegels in de toiletruimte tot plafondhoogte. Tegels volgens getoond monster tijdens het kopersgesprek. Voegen wand- en vloertegels worden niet strokend (doorlopend) verwerkt A Standaard vloertegels toilet Het leveren en aanbrengen van de standaard vloertegels in de toiletruimte. Tegels volgens getoond monster tijdens het kopersgesprek. Voegen wand- en vloertegels worden niet strokend (doorlopend) verwerkt Vervallen wand - en vloertegels toilet Het laten vervallen van het tegelwerk in de toiletruimte. Hierbij komen ook het sanitair en het wandspuitwerk te vervallen. Wel wordt het plafondspuitwerk en de afwerkvloer aangebracht. De installatie wordt op de standaard plaats afgedopt en de wanden worden tegelklaar opgeleverd. (alleen mogelijk in combinatie met optie 324). Op deze optie is de gelimiteerde regeling van het garantie-instituut van toepassing Keuzemogelijkheden wandtegels toilet F. Wandtegels toilet 20 x 25 cm, wit 3815 Het leveren en aanbrengen van wandtegels 20 x 25 cm, kleur wit. Tot de standaard hoogte in de toiletruimte. Voegen van de wand- en vloertegels worden niet strokend (doorlopend) verwerkt. Uitsluitend in combinatie met optie 228F, meerprijs is inclusief vloertegels N. Wandtegels toilet 30 x 45 cm, wit 3815 Het leveren en aanbrengen van wandtegels 30 x 45 cm, kleur wit. Tot de standaard hoogte in de toiletruimte. Voegen van de wand- en vloertegels worden niet strokend (doorlopend) verwerkt. Uitsluitend in combinatie met optie 228N, meerprijs is inclusief vloertegels S Wandtegels toilet 30 x 60 cm, wit Het leveren en aanbrengen van wandtegels 30 x 60 cm, kleur wit. Tot de standaard hoogte in de toiletruimte. Voegen van de wand- en vloertegels worden niet strokend (doorlopend) verwerkt. Uitsluitend in combinatie met optie 228S, meerprijs is inclusief vloertegels. Standaard 215,00 Standaard -/- 195,00 0,00 125,00 125,00

8 Keuzemogelijkheden wandtegels toilet tot plafond F. Wandtegels toilet 20 x 25 cm, wit tot plafondhoogte 3815 Het leveren en aanbrengen van wandtegels 20 x 25 cm, kleur wit. Tot plafondhoogte in de toiletruimte. Voegen van de wand- en vloertegels worden niet strokend (doorlopend) verwerkt. Uitsluitend in combinatie met optie 228F, meerprijs is inclusief vloertegels N. Wandtegels toilet 30 x 45 cm, wit tot plafondhoogte 3815 Het leveren en aanbrengen van wandtegels 30 x 45 cm, kleur wit. Tot plafondhoogte in de toiletruimte. Voegen van de wand- en vloertegels worden niet strokend (doorlopend) verwerkt. Uitsluitend in combinatie met optie 228N, meerprijs is inclusief vloertegels S Wandtegels toilet 30 x 60 cm, wit tot plafondhoogte Het leveren en aanbrengen van wandtegels 30 x 60 cm, kleur wit. Tot plafondhoogte in de toiletruimte. Voegen van de wand- en vloertegels worden niet strokend (doorlopend) verwerkt. Uitsluitend in combinatie met optie 228s, meerprijs is inclusief vloertegels Keuzemogelijkheden vloertegels toilet F. Vloertegels toilet 20 x 20 cm, antraciet 3815 Het leveren en aanbrengen van vloertegels 20 x 20 cm, kleur antraciet in de toiletruimte. Voegen van de wand- en vloertegels worden niet strokend (doorlopend) verwerkt. Uitsluitend in combinatie met optie 226F of 227F N. Vloertegels toilet 30 x 30 cm, Quartziti Black 3815 Het leveren en aanbrengen van vloertegels 30 x 30 cm, kleur Quartziti Black in de toiletruimte. Voegen van de wand- en vloertegels worden niet strokend (doorlopend) verwerkt. Uitsluitend in combinatie met optie 226N of 227N S. Vloertegels toilet 33 x 33 cm, Slate Black 3815 Het leveren en aanbrengen van vloertegels 33 x 33 cm, kleur Slate Black in de toiletruimte. Voegen van de wand- en vloertegels worden niet strokend (doorlopend) verwerkt. Uitsluitend in combinatie met optie 226S of 227S Badkamer C. Standaard wandtegels badkamer 3518 Het leveren en aanbrengen van de standaard wandtegels in de badkamer. Tegels volgens getoond monster tijdens het kopersgesprek. Voegen van de wand- en vloertegels worden niet strokend (doorlopend) verwerkt C. Standaard wandtegels badkamer tot plafond 3815 Het leveren en aanbrengen van de standaard wandtegels in de badkamer tot plafondhoogte. Tegels volgens getoond monster tijdens het kopersgesprek. Voegen van de wand- en vloertegels worden niet strokend (doorlopend) verwerkt A Standaard vloertegels badkamer Het leveren en aanbrengen van de standaard vloertegels in de badkamer. Tegels volgens getoond monster bij de tegelshowroom en tijdens het kopersgesprek. Voegen wand en vloertegels niet strokend (doorlopend) verwerkt. 215,00 455,00 465,00 Zie wandtegels Zie wandtegels Zie wandtegels Standaard 345,00 Standaard Vervallen wand- en vloertegels badkamer Het laten vervallen van het tegelwerk in de badkamer. Hierbij komen ook het sanitair en het wandspuitwerk, de afwerkvloer en de hardstenen dorpel te vervallen. Wel wordt het plafondspuitwerk aangebracht. De installatie wordt op de standaard plaats afgedopt en de wanden worden tegelklaar opgeleverd. Op deze optie is de gelimiteerde regeling van het garantie-instituut van toepassing. (alleen mogelijk in combinatie met optie 334).

9 Keuzemogelijkheden wandtegels badkamer F. Wandtegels badkamer 20 x 25 cm, wit 3518 Het leveren en aanbrengen van wandtegels 20 x 25 cm, kleur wit. Tot de standaard hoogte in de badkamer. Voegen van de wand- en vloertegels worden niet strokend (doorlopend) verwerkt. Uitsluitend in combinatie met optie 238F, meerprijs is inclusief vloertegels N. Wandtegels badkamer 30 x 45 cm, wit 3815 Het leveren en aanbrengen van wandtegels 30 x 45 cm, kleur wit. Tot de standaard hoogte in de badkamer. Voegen van de wand- en vloertegels worden niet strokend (doorlopend) verwerkt. Uitsluitend in combinatie met optie 238N, meerprijs is inclusief vloertegels S. Wandtegels badkamer 30 x 60 cm, wit 3815 Het leveren en aanbrengen van wandtegels 30 x 60 cm, kleur wit. Tot de standaard hoogte in de badkamer. Voegen van de wand- en vloertegels worden niet strokend (doorlopend) verwerkt. Uitsluitend in combinatie met optie 238S, meerprijs is inclusief vloertegels Keuzemogelijkheden wandtegels badkamer tot plafondhoogte F. Wandtegels badkamer 20 x 25 cm, wit tot plafondhoogte 3815 Het leveren en aanbrengen van wandtegels 20 x 25 cm, kleur wit. Tot plafondhoogte in de badkamer. Voegen van de wand- en vloertegels worden niet strokend (doorlopend) verwerkt. Uitsluitend in combinatie met optie 238F, meerprijs is inclusief vloertegels N. Wandtegels badkamer 30 x 45 cm, wit tot plafondhoogte 3815 Het leveren en aanbrengen van wandtegels 30 x 45 cm, kleur wit. Tot plafondhoogte in de badkamer. Voegen van de wand- en vloertegels worden niet strokend (doorlopend) verwerkt. Uitsluitend in combinatie met optie 238N, meerprijs is inclusief vloertegels S. Wandtegels badkamer 30 x 60 cm, wit tot plafondhoogte 3815 Het leveren en aanbrengen van wandtegels 30 x 60 cm, kleur wit. Tot plafondhoogte in de badkamer. Voegen van de wand- en vloertegels worden niet strokend (doorlopend) verwerkt. Uitsluitend in combinatie met optie 238S, meerprijs is inclusief vloertegels Keuzemogelijkheden vloertegels badkamer F. Vloertegels badkamer 20 x 20 cm, antraciet 3815 Het leveren en aanbrengen van vloertegels 20 x 20 cm, kleur antraciet in de badkamerruimte. Voegen van de wand- en vloertegels worden niet strokend (doorlopend) verwerkt. Uitsluitend in combinatie met optie 236F of 237F N. Vloertegels badkamer 30 x 30 cm, Quartziti Black 3815 Het leveren en aanbrengen van vloertegels 30 x 30 cm, Quartziti Black in de badkamerruimte. Voegen van de wand- en vloertegels worden niet strokend (doorlopend) verwerkt. Uitsluitend in combinatie met optie 236N of 237N S. Vloertegels badkamer 33 x 33 cm, Slate Black 3815 Het leveren en aanbrengen van vloertegels 33 x 33 cm, Slate Black in de badkamerruimte. Voegen van de wand- en vloertegels worden niet strokend (doorlopend) verwerkt. Uitsluitend in combinatie met optie 236S of 237S. 0,00 460,00 465,00 345,00 950,00 975,00 Zie wandtegels Zie wandtegels Zie wandtegels

10 SANITAIR Het standaard sanitair in het toilet bestaat uit: Toiletcombinatie, fabrikaat Villeroy & Boch, type O'novo, closetcombinatie met laaghangend reservoir, kleur wit Fonteincombinatie, fabrikaat Villeroy & Boch, type O'novo, kleur wit Grohe Costa-L fonteinkraan Het standaard sanitair in de badkamer bestaat uit: Wastafelcombinatie, fabrikaat Villeroy & Boch, type O'novo, kleur wit Rechthoekige spiegel 500 x 400 mm Grohe Costa-L wastafelmengkraan Grohe Costa-L douchemengkraan Glijstangset met chroom handdouche Toiletcombinatie, fabrikaat Villeroy & Boch, type O'novo, closetcombinatie met laaghangend reservoir, kleur wit Toilet A Standaard sanitair toilet Het leveren en aanbrengen van het standaard sanitair in de toiletruimte. Volgens getoond monster tijdens het kopersgesprek. Fabricaat Villeroy & Boch, type O'novo Keuze sanitair toilet A. Comfort sanitairpakket toilet 3815 Het leveren en aanbrengen van het sanitairpakket Comfort in de toiletruimte, bestaande uit: Toiletcombinatie, fabrikaat Villeroy & Boch, type O'novo, duoblok Fonteincombinatie, fabrikaat Villeroy & Boch, type O'novo, inclusief chroom syfon Grohe Costa fonteinkraan B. Comfort Plus sanitairpakket toilet 3815 Het leveren en aanbrengen van het sanitairpakket Comfort Plus in de toiletruimte, bestaande uit: Toiletcombinatie, fabrikaat Villeroy & Boch, type O'novo, wandcloset inclusief inbouwreservoir en waterbesparend bedieningspaneel Fonteincombinatie, fabrikaat Villeroy & Boch, type O'novo, inclusief chroom syfon Grohe Universele fonteinkraan C. Comfort Plus Luxe sanitairpakket toilet 3815 Het leveren en aanbrengen van het sanitairpakket Comfort Plus Luxe in de toiletruimte, bestaande uit: Toiletcombinatie, fabrikaat Villeroy & Boch, type Subway, wandcloset inclusief inbouwreservoir en waterbesparend bedieningspaneel Fonteincombinatie, fabrikaat Villeroy & Boch, type Subway, inclusief chroom syfon Grohe Universele fonteinkraan Standaard 415,00 820, , Vervallen standaard sanitair toilet Het sanitair voor de toiletruimte komt te vervallen. De koudwaterleiding en de rioleringsleiding worden op de standaard plaatsen afgedopt. De elektraleidingen worden op de standaard plaatsen afgemonteerd. U dient zelf zorg te dragen voor het aansluiten van de water- en rioleringsleidingen. De leidingen worden uitsluitend aangebracht op de standaard plaatsen en kunnen niet gewijzigd worden. Het plaatsen van het sanitair en het doorvoeren van installatiewijzigingen kan na oplevering door u worden gerealiseerd. Deze optie is uitsluitend mogelijk met optie 224. Op deze optie is de gelimiteerde regeling van het garantie-instituut van toepassing. -/- 235,00

11 Badkamer A Standaard sanitair badkamer Het leveren en aanbrengen van het standaard sanitair in de badkamer volgens getoond monster tijdens het kopersgesprek. Fabricaat Villeroy & Boch, type O'novo Keuze sanitair badkamer A. Comfort sanitairpakket badkamer 3815 Het leveren en aanbrengen van het sanitairpakket Comfort in de badkamerruimte, bestaande uit: Wastafelcombinatie, fabrikaat Villeroy & Boch, type O'novo, kleur wit met chroom syfon Rechthoekige spiegel 500 x 400 mm, staand aangebracht Grohe Costa wastafelmengkraan Grohe Costa douchemengkraan Glijstangset met chroom handdouche Toiletcombinatie, fabrikaat Villeroy & Boch, type O'novo, duoblok B. Comfort Plus sanitairpakket badkamer 3815 Het leveren en aanbrengen van het sanitairpakket Comfort Plus in de badkamerruimte, bestaande uit: Wastafelcombinatie, fabrikaat Villeroy & Boch, type O'novo, kleur wit met chroom syfon Keramisch planchet, kleur wit Rechthoekige spiegel 500 x 400 mm, staand aangebracht Grohe Eurosmart wastafelmengkraan Grohe 1000 douchethermostaat Glijstangset met chroom handdouche Toiletcombinatie, fabrikaat Villeroy & Boch, type O'novo, wandcloset inclusief inbouwreservoir en waterbesparend bedieningspaneel C. Comfort Plus Luxe sanitairpakket badkamer 3815 Het leveren en aanbrengen van het sanitairpakket Comfort Plus Luxe in de badkamerruimte, bestaande uit: Wastafelcombinatie, fabrikaat Villeroy & Boch, type Subway, kleur wit met chroom syfon Keramisch planchet, kleur wit Rechthoekige spiegel 500 x 400 mm, staand aangebracht Grohe Eurosmart wastafelmengkraan Novellini Lunes douchecabine, 900 x 900 mm, helder glas Grohe 1000 douchethermostaat Glijstangset met chroom handdouche Toiletcombinatie, fabrikaat Villeroy & Boch, type Subway, wandcloset inclusief inbouwreservoir en waterbesparend bedieningspaneel Standaard 595, , , Vervallen sanitair badkamer -/- 385,00 Het sanitair voor de badkamer komt te vervallen. De koud- en warmwaterleiding en de rioleringsleiding worden op de standaard plaatsen afgedopt. De elektraleidingen worden op de standaard plaatsen afgemonteerd. U dient zelf zorg te dragen voor het aansluiten van de water- en rioleringsleidingen. De leidingen worden uitsluitend aangebracht op de standaard plaatsen en kunnen niet gewijzigd worden. Het plaatsen van het sanitair en het doorvoeren van installatiewijzigingen kan na oplevering door u worden gerealiseerd. Deze optie is uitsluitend mogelijk met optie 234. Op deze optie is de gelimiteerde regeling van het garantie-instituut van toepassing.

12 LOODGIETERSWERK Buitenkraan achtergevel Het leveren en aanbrengen van een buitenkraan met beluchter aan de achtergevel. Deze is afsluit- en aftapbaar in de meterkast door middel van een stopkraan met kruk en aftappunt. Deze buitenkraan krijgt een vaste plaats en wordt op de optietekening aangegeven Aquastop t.b.v. de wasmachine Het leveren en aanbrengen van een waterstop op de wasmachinekraan. Deze waterstop zorgt ervoor dat wanneer de wasmachine het 'vuilwater'niet meer kan lozen, de watertoevoer wordt stopgezet door middel van een klep T-stuk op afvoer wasmachine t.b.v. de condensdroger Het leveren en aanbrengen van een T-stuk op de afvoer van de wasmachine, zodat hier de afvoer van de condensdroger op aangesloten kan worden. Deze optie is afhankelijk van het soort droger wat u heeft. 235,00 70,00 35,00

13 CENTRALE VERWARMING Vloerverwarming als hoofdverwarming begane grond Het leveren en aanbrengen van vloerverwarming als hoofdverwarming op de begane grond (woonkamer, keuken, hal), inclusief pompverdeler met wandcontactdoos op een nader te bepalen plaats. Alle radiatoren op de begane grond komen te vervallen. De opwarmtijd c.q. snelheid wordt niet gehaald bij dit type verwarming aangezien er bij vloerverwarming gebruik wordt gemaakt van een lage temperatuur en dus een trage opwarmtijd heeft, het verwarmingssysteem voldoet daarmee niet aan de geldende eisen. Wij adviseren bij dit systeem geen nachtverlaging toe te passen. De cv-installatie wordt weersafhankelijk geregeld door middel van een buitenvoeler en een klokthermostaat bij de cv-ketel. De vloerverwarming wordt geregeld door middel van een kamerthermostaat in de woonkamer. De overige radiatoren (4 stuks) worden voorzien van een thermostaatkraan A. Vloerverwarming als hoofdverwarming begane grond in combinatie met een 3815 uitbouw op de begane grond van 1,2 meter Het leveren en aanbrengen van vloerverwarming als hoofdverwarming op de begane grond (woonkamer, keuken, hal), inclusief pompverdeler met wandcontactdoos op een nader te bepalen plaats. Alle radiatoren op de begane grond komen te vervallen. De opwarmtijd c.q. snelheid wordt niet gehaald bij dit type verwarming aangezien er bij vloerverwarming gebruik wordt gemaakt van een lage temperatuur en dus een trage opwarmtijd heeft, het verwarmingssysteem voldoet daarmee niet aan de geldende eisen. Wij adviseren bij dit systeem geen nachtverlaging toe te passen. De cv-installatie wordt weersafhankelijk geregeld door middel van een buitenvoeler en een klokthermostaat bij de cv-ketel. De vloerverwarming wordt geregeld door middel van een kamerthermostaat in de woonkamer. De overige radiatoren (4 stuks) worden voorzien van een thermostaatkraan. Deze optie uitsluitend in combinatie met optie B. Vloerverwarming als hoofdverwarming begane grond in combinatie met een 3815 uitbouw op de begane grond van 1,8 meter Het leveren en aanbrengen van vloerverwarming als hoofdverwarming op de begane grond (woonkamer, keuken, hal), inclusief pompverdeler met wandcontactdoos op een nader te bepalen plaats. Alle radiatoren op de begane grond komen te vervallen. De opwarmtijd c.q. snelheid wordt niet gehaald bij dit type verwarming aangezien er bij vloerverwarming gebruik wordt gemaakt van een lage temperatuur en dus een trage opwarmtijd heeft, het verwarmingssysteem voldoet daarmee niet aan de geldende eisen. Wij adviseren bij dit systeem geen nachtverlaging toe te passen. De cv-installatie wordt weersafhankelijk geregeld door middel van een buitenvoeler en een klokthermostaat bij de cv-ketel. De vloerverwarming wordt geregeld door middel van een kamerthermostaat in de woonkamer. De overige radiatoren (4 stuks) worden voorzien van een thermostaatkraan. Deze optie uitsluitend in combinatie met optie C. Vloerverwarming als hoofdverwarming begane grond in combinatie met een 3815 uitbouw op de begane grond van 2,4 meter Het leveren en aanbrengen van vloerverwarming als hoofdverwarming op de begane grond (woonkamer, keuken, hal), inclusief pompverdeler met wandcontactdoos op een nader te bepalen plaats. Alle radiatoren op de begane grond komen te vervallen. De opwarmtijd c.q. snelheid wordt niet gehaald bij dit type verwarming aangezien er bij vloerverwarming gebruik wordt gemaakt van een lage temperatuur en dus een trage opwarmtijd heeft, het verwarmingssysteem voldoet daarmee niet aan de geldende eisen. Wij adviseren bij dit systeem geen nachtverlaging toe te passen. De cv-installatie wordt weersafhankelijk geregeld door middel van een buitenvoeler en een klokthermostaat bij de cv-ketel. De vloerverwarming wordt geregeld door middel van een kamerthermostaat in de woonkamer. De overige radiatoren (4 stuks) worden voorzien van een thermostaatkraan. Deze optie uitsluitend in combinatie met optie , , , ,00

14 Designradiator in badkamer Het leveren en aanbrengen van een designradiator in plaats van de standaard radiator in de badkamer. De afmeting van de radiator wordt bepaald aan de hand van de transmissieberekening door de installateur Klokthermostaat Het leveren en aanbrengen van een klokthermostaat type Chronotherm IV Honeywell in plaats van de standaard kamerthermostaat in de woonkamer Extra radiator Het leveren en aanbrengen van een standaard radiator op zolder. De radiator wordt berekend om een temperatuur van 20 graden te kunnen handhaven bij gelijktijdige verwarming van alle vertrekken en bij gesloten ramen. De afmeting van de radiator is afhankelijk van de transmissieberekening van de installateur. De afmeting op de kopersoptietekening is indicatief, hier kunnen geen rechten aan ontleend worden Verplaatsen radiator Het verplaatsen van de standaard radiator binnen dezelfde ruimte. Dit ter beoordeling van de installateur. Deze verplaatsing is niet altijd mogelijk in verband met de warmtehuishouding. De aangegeven maatvoering wordt gerekend tot en met het verwarmingselement, dus niet tot en met de thermostaatknop of radiatorkraan Extra mv-schakelaar badkamer Het leveren van een extra mv-schakelaar (digitaal) voor de afzuigpunten in de keuken of de badkamer, zodat u de mechanische afzuiging in desbetreffende ruimte kunt bedienen. 690,00 140,00 490,00 50,00 100,00

15 ELEKTRA Dubbele wandcontactdoos in binnenwand Het leveren en aanbrengen van een dubbele wandcontactdoos op de standaard hoogte in een binnenwand. De positie van de dubbele wandcontactdoos kunt u aangeven op bijgevoegde plattegrond. De wandcontactdoos wordt aangesloten op een bestaande groep in de meterkast Hoofdschakelaar meterkast Het leveren en aanbrengen van een hoofdschakelaar ten behoeve van krachtstroom (400V) en het aanpassen van de meterkast. De aanvraag voor een 400 V-aansluiting dient door de koper zelf aangevraagd te worden bij de stroomleverancier en is niet in de meerprijs inbegrepen Wandcontactdoos op aparte groep Het leveren en aanbrengen van een enkele wandcontactdoos op de standaard hoogte in een binnenwand. De positie van de enkele wandcontactdoos kunt u aangeven op bijgevoegde plattegrond. De wandcontactdoos wordt aangesloten op een aparte groep in de meterkast Verplaatsen van een elektrapunt Het verplaatsen van een standaard elektrapunt zoals een wandcontactdoos, loze leiding of schakelaar van de standaard positie naar een door u aan te geven positie op bijgevoegde plattegrond. Het te verplaatsen elektrapunt is uitsluitend binnen dezelfde ruimte mogelijk. Deze optie is beperkt mogelijk en zal met de kopersbegeleider overlegt moeten worden Hotelschakelaar Het leveren en aanbrengen van een hotelschakelaar en het wijzigingen van een standaard schakelaar naar een hotelschakelaar Dimmer in plaats van schakelaar Het leveren en aanbrengen van een dimmer in plaats van een standaard schakelaar. De dimmer is geschikt voor halogeen- en gloeilampen Loze leiding Het leveren en aanbrengen van een loze leiding op de standaard hoogte in een binnenwand. De positie van de loze leiding kunt u aangeven op bijgevoegde plattegrond en wordt van daaruit naar de meterkast aangebracht. De loze leiding wordt voorzien van een controledraad Telefoonaansluiting Het leveren en aanbrengen van een telefoonaansluiting op de standaard hoogte in een binnenwand. De aansluiting wordt compleet afgemonteerd, maar niet aangesloten in de meterkast. De positie van de telefoonaansluiting kunt u aangeven op bijgevoegde plattegrond en wordt van daaruit naar de meterkast aangebracht. 100,00 470,00 225,00 45,00 100,00 145,00 70,00 90,00

16 Bedraden loze leiding tot telefoonaansluiting Het bedraden van een bestaande loze leiding tot een telefoonaansluiting. De aansluiting wordt compleet afgemonteerd, maar niet aangesloten in de meterkast Bedraden loze leiding tot twin UTP5-aansluiting Het bedraden van een bestaande loze leiding tot een twin UTP5-aansluiting. De aansluiting wordt compleet afgemonteerd, maar niet aangesloten in de meterkast Cai-aansluiting Het leveren en aanbrengen van een cai-aansluiting op de standaard hoogte in een binnenwand. De aansluiting wordt compleet afgemonteerd, maar niet aangesloten in de meterkast. De positie van de cai-aansluiting kunt u aangeven op bijgevoegde plattegrond en wordt van daaruit naar de meterkast aangebracht Bedraden loze leiding tot cai-aansluiting Het bedraden van een bestaande loze leiding tot een cai-aansluiting. De aansluiting wordt compleet afgemonteerd, maar niet aangesloten in de meterkast Splitter t.b.v. cai-aansluiting Het leveren en aanbrengen van een splitter in de meterkast ten behoeve van caiaansluitingen in de woning. De gekozen en/of bestaande cai-aansluiting (maximaal 2 stuks) worden aangesloten op de splitter in de meterkast Versterker ten behoeve van cai-aansluiting Het leveren en aanbrengen van een versterker ten behoeve van drie of meer caiaansluitingen (maximaal zes stuks). Inclusief een wandcontactdoos voor de versterker in de meterkast Loze leidingen ten behoeve van audio-installatie/homecinemaset (drie loze leidingen) Het leveren en aanbrengen van drie loze leidingen die uitkomen bij een cai-aansluiting in de woonkamer. Deze drie leidingen zijn ten behoeve van de speakers. De loze leidingen komen uit de vloer, voor de wand. De posities van de loze leidingen kunt u aangeven op bijgevoegde plattegrond A Loze leidingen ten behoeve van audio-installatie/homecinemaset (vier loze leidingen) Het leveren en aanbrengen van vier loze leidingen die uitkomen bij een cai-aansluiting in de woonkamer. Deze vier leidingen zijn ten behoeve van de speakers. De loze leidingen komen uit de vloer, voor de wand. De posities van de loze leidingen kunt u aangeven op bijgevoegde plattegrond Loze leiding meterkast naar buiten Het leveren en aanbrengen van een loze leiding ø 25 mm vanuit de meterkast naar de buitenkant van de achtergevel Dimmer op vijf wandcontactdozen woonkamer Het leveren en aanbrengen van een dimmer die maximaal vijf wandcontactdozen dimt. Van de dubbele wandcontactdozen wordt de linker of onderste aangesloten op de dimmer. De positie van de dimmer kunt u aangeven op bijgevoegde plattegrond. Deze optie is beperkt mogelijk en zal met de kopersbegeleider overlegt moeten worden. 50,00 120,00 90,00 50,00 45,00 240,00 150,00 190,00 100,00 250,00

17 Buitenlichtpunt met schakelaar Het leveren en aanbrengen van een buitenlichtpunt aan de buitengevel op een extra schakelaar. Het buitenlichtpunt wordt op 1800mm boven peil aangebracht. De positie van het buitenlichtpunt en de schakelaar kunt u aangeven op bijgevoegde plattegrond Spatwaterdichte dubbele wandcontactdoos Het leveren en aanbrengen van een spatwaterdichte dubbele wandcontactdoos met randaarde aan de buitengevel. De spatwaterdichte wandcontactdoos wordt op 300mm boven peil aangebracht. De positie van de spatwaterdicht wandcontactdoos kunt u aangeven op bijgevoegde plattegrond. 140,00 125,00

18 BOUWKUNDIGE VOORZIENINGEN RUWBOUW Uitbouw begane grond 1200mm Het verlengen van de begane grond met 1200 mm. De standaard afwerking in de ruimte blijft gehandhaafd en wordt doorgezet in de uitbouw. Inclusief het verplaatsen van de radiatoren en/of het vergroten van de capaciteit van de radiatoren. Het standaard elektra nabij de achtergevel wordt met de uitbouw mee verplaatst. Wanneer u niet voor een uitbouw kiest en uw buren wel, dan is het toegestaan dat de buren de helft van de spouwmuur op uw grond komt. Dit is opgenomen in de leveringsakte als recht van overbouw Uitbouw begane grond 1800mm Het verlengen van de begane grond met 1800 mm. De standaard afwerking in de ruimte blijft gehandhaafd en wordt doorgezet in de uitbouw. Inclusief het verplaatsen van de radiatoren en/of het vergroten van de capaciteit van de radiatoren. Het standaard elektra nabij de achtergevel wordt met de uitbouw mee verplaatst. Ook wordt er op de lange wand een extra dubbele wandcontactdoos aangebracht, positie volgens tekening. Wanneer u niet voor een uitbouw kiest en uw buren wel, dan is het toegestaan dat de buren de helft van de spouwmuur op uw grond komt. Dit is opgenomen in de leveringsakte als recht van overbouw Uitbouw begane grond 2400mm Het verlengen van de begane grond met 2400 mm. De standaard afwerking in de ruimte blijft gehandhaafd en wordt doorgezet in de uitbouw. Inclusief het verplaatsen van de radiatoren en/of het vergroten van de capaciteit van de radiatoren. Het standaard elektra nabij de achtergevel wordt met de uitbouw mee verplaatst. Ook wordt er op de lange wand een extra dubbele wandcontactdoos aangebracht, positie volgens tekening. Wanneer u niet voor een uitbouw kiest en uw buren wel, dan is het toegestaan dat de buren de helft van de spouwmuur op uw grond komt. Dit is opgenomen in de leveringsakte als recht van overbouw Openslaande tuindeuren Het leveren en aanbrengen van openslaande tuindeuren in plaats van het standaard kozijn. Aan beide zijkanten van de deuren wordt een zijlicht aangebracht Dakraam op zolder aan de achterzijde Het leveren en aanbrengen van een tuimelvenster (dakraam) op zolder aan de achterzijde van de woning. Inclusief de bouwkundige voorzieningen. Het dakraam heeft een afmeting van 780 x 980 mm. De positie van het dakraam wordt weergegeven op de optietekening Dakkapel zolder aan achterzijde Het leveren en aanbrengen van een dakkapel op zolder aan de achterzijde van de woning. Breedte ca. 2,85 m. De dakkapel wordt uitgevoerd met twee kunststof draaikiepramen. Afwerkingsniveau van de ruimte blijft gelijk aan de omschrijving, zoals deze in de technische omschrijving voor de zolder is aangegeven Dakdoorvoer ten behoeve van droger Het leveren en aanbrengen van een sparing in het dakgedeelte op zolder en een dakdoorvoer ten behoeve van een wasdroger. De positie van de dakdoorvoer wordt door de installateur in het werk bepaald Verplaatsen binnenkozijnen met deur Het verplaatsen van een standaard binnenkozijn met deur naar een positie die u aangeeft op bijgevoegde plattegrond. Exclusief het verplaatsen van installatiewerk. Deze optie is beperkt mogelijk en zal met de kopersbegeleider overlegt moeten worden , , , ,00 970, ,00 190,00 45,00

19 BOUWKUNDIGE VOORZIENINGEN (AFBOUW) Bovenlicht vervangen door een dicht paneel Het vervangen van het glas in het bovenlicht van het deurkozijn door een dicht paneel. De kleur van dit paneel is in overeenstemming met de kleur van het standaard deurkozijn. Per deurkozijn Alternatieve binnendeuren Het wijzigen van een standaard binnendeur in een alternatieve binnendeur en/of het wijzigigen van het standaard hang- en sluitwerk op de binnendeuren. Het is mogelijk om uit een aantal alternatieve binnendeuren en hang- en sluitwerk te kiezen. Hierbij valt te denken aan binnendeuren met paneel- en of glasvulling. Zie hiervoor de bijgaande brochure Wijzigigen draairichting binnendeur Het wijzigen van de draairichting van een binnendeur ten opzichte van de standaard draairichting. Exclusief het verplaatsen van het installatiewerk (lichtschakelaar). Het wijzigen van de draairichting van een binnendeur houdt in van links naar rechts of andersom, niet van binnen naar buiten of andersom. 45,00 Offerte 45, DIVERSEN Trapkast Het leveren en aanbrengen van een trapkast voorzien van een deurkozijn met deur, hang- en sluitwerk en een wandlichtpunt met schakelaar in combinatie met een wandcontactdoos. De trapkast wordt aangemerkt als een onbenoemde ruimte en wordt onafgewerkt opgeleverd Dichte trap op de verdieping Het leveren en plaatsen van een dichte trap in plaats van de standaard open trap van de 1e verdieping naar de 2e verdieping. 405,00 155,00

20 Voorwaarden bij de optielijst 1 Uw woning maakt deel uit van een projectmatig te bouwen woningbouwplan. Daarom worden er, om een goede voorbereiding en correcte uitvoering te kunnen waarborgen, sluitingsdata gesteld, waarbinnen uw opties bekend dienen te zijn. Na deze gestelde sluitingsdata en tijdens de bouw kunnen en worden er geen wijzigingen doorgevoerd. 2 De definitieve kopersoptielijst waarop wij aan u uw keuzes bevestigen, dient u voor sluitingsdatum voor akkoord getekend aan Groothuis Wonen b.v. te retourneren. Indien de lijst niet ondertekent door ons retour is ontvangen, gaan wij ervan uit dat de lijst vervallen is en wordt de woning als standaard of volgens de laatst getekende meerwerklijst opgeleverd. 3 Voor betalingen van meerwerken geldt de regeling, zoals is opgenomen in de koop-/aannemingsovereenkomst van Woningborg. 4 De prijzen zijn inclusief het geldende 21% btw-tarief. 5 Het leveren en plaatsen van de in deze omschrijving beschreven alternatieve materialen en/of oplossingen houdt in alle gevallen in (ook daar waar dit niet uitdrukkelijk staat vermeld), dat de besteksmatig voorziene materialen en/of oplossingen in de optieprijzen zijn verrekend en daardoor zijn komen te vervallen. 6 Opties zijn gebaseerd op de standaardwoning. In het plan kunnen woningen voorkomen, waarbij de optie niet op de aangegeven wijze kan worden uitgevoerd. Groothuis Wonen b.v. behoudt zich het recht voor dit voor de betreffende woning te wijzigen c.q. te laten vervallen. 7 Een exemplaar van deze kopersoptielijst is gedeponeerd bij de notaris.

KOPERSOPTIELIJST. 22 eengezinswoningen type Esdoorn Leesten Oost te Zutphen. Datum 21 april 2015. Referentie 1411.008325.

KOPERSOPTIELIJST. 22 eengezinswoningen type Esdoorn Leesten Oost te Zutphen. Datum 21 april 2015. Referentie 1411.008325. KOPERSOPTIELIJST 22 eengezinswoningen type Esdoorn Leesten Oost te Zutphen Auteur(s) Kim Smienk Datum Project 3081 Woningtype Eengezinswoningen Bnr. 1 t/m 22 Behandeld door A.M. Smienk-Holtslag 2 Inhoud

Nadere informatie

Ruwbouw optielijst. d.d. 22 april 2014

Ruwbouw optielijst. d.d. 22 april 2014 Ruwbouw optielijst Geveluitbouw Optie KAO.01 Uitbouw achtergevel, 1,80 meter, over de gehele breedte 12.100,00 O van de woonkamer. (m.u.v. bouwnummer 116) Het uitbreiden van de woning met een uitbouw aan

Nadere informatie

Woningtype Twinkel fase III

Woningtype Twinkel fase III Woningtype Twinkel fase III Project: 1879 - Sprankelveld Rotterdam Datum: 24-02-2017 1. Bouwkundig 1.0.02 Geen ruwbouw wijzigingen Standaard Indien u geen keuze maakt uit de ruwbouw keuzelijst graag deze

Nadere informatie

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk Pagina 1 van 13 1 Vergunningsplichtig meer- en minderwerk 1018200 Optienummer 1; Uitbouw begane grond achterzijde circa 1,2m (woning type A en B) Op de begane grond, aan de achterzijde van de woning, wordt

Nadere informatie

1.04.0.01 Woning casco opleveren 3-laags per stk N.t.b.

1.04.0.01 Woning casco opleveren 3-laags per stk N.t.b. Koperskeuzes aankruisen indien van toepassing. De genoemde prijzen zijn incl. 21% B.T.W.. 1. Bouwkundig 1.04.0.01 Woning casco opleveren 3-laags per stk N.t.b. Zie documentatie CasCo@Huis van Verlangen

Nadere informatie

1.04.0.01 Woning casco opleveren 3-laags per stk N.t.b.

1.04.0.01 Woning casco opleveren 3-laags per stk N.t.b. Koperskeuzes aankruisen indien van toepassing. De genoemde prijzen zijn incl. 21% B.T.W.. 1. Bouwkundig 1.04.0.01 Woning casco opleveren 3-laags per stk N.t.b. Zie documentatie CasCo@Huis van Verlangen

Nadere informatie

Extra wandcontactdoos woonkamer 1,00 à 135,00

Extra wandcontactdoos woonkamer 1,00 à 135,00 Wanneer u gebruik wilt maken van één of meer opties, dan kunt u het bewuste onderdeel aankruisen en het aantal opgeven. Vervolgens tekent u de lijst voor akkoord en retourneert u één exemplaar. Uw opties

Nadere informatie

Koperskeuzelijst Project: Blixembosch Buiten fase 2c te Eindhoven 16 Koopwoningen Woningtype: Alle, tenzij anders aangegeven Bouwnummer:

Koperskeuzelijst Project: Blixembosch Buiten fase 2c te Eindhoven 16 Koopwoningen Woningtype: Alle, tenzij anders aangegeven Bouwnummer: De woningen die wij ontwikkelen en bouwen, proberen wij zo veel mogelijk te laten aansluiten op uw behoeften en wensen. In deze koperskeuzelijst treft u diverse opties aan voor het mogelijk aanpassen van

Nadere informatie

KOPERSOPTIELIJST. Ten Boer, Marskramer Algemeen. Groothuis Wonen B.V.

KOPERSOPTIELIJST. Ten Boer, Marskramer Algemeen. Groothuis Wonen B.V. Groothuis Wonen B.V. Ootmarsumseweg 12 7615 PL Harbrinkhoek Postbus 508 7600 AM Almelo Telefoon 0546-48 00 00 Fax 0546-48 00 48 info@groothuis.nl www.groothuis.nl Bank 75.99.56.243 IBAN NL10RBOS0759956243

Nadere informatie

Kopersoptielijst. 22 woningen Anna s Hoeve te Hilversum. Type B en E

Kopersoptielijst. 22 woningen Anna s Hoeve te Hilversum. Type B en E Kopersoptielijst 22 woningen Anna s Hoeve te Hilversum Type B en E RUWBOUW 1016 Uitbouw gehele achtergevel met 1.20 meter De achtergevel wordt met ca. 1.20 m1 vergroot. De installaties (capaciteit/hoeveelheid

Nadere informatie

MAATWERKLIJST DUINGEEST

MAATWERKLIJST DUINGEEST leefid Duingeest wordt gebouwd met een totaal nieuwe filosofie: leefid. U als koper krijgt meer keuzevrijheid dan u gewend bent. U kunt namelijk naar eigen inzicht de woning indelen; de plaats van binnenwanden

Nadere informatie

Sluitingsdatum : De sluitingsdatum van deze lijst wordt op een later tijdstip door de aannemer bepaald.

Sluitingsdatum : De sluitingsdatum van deze lijst wordt op een later tijdstip door de aannemer bepaald. Roze keuzelijst Bouwnummer Naam Adres Postcode Woonplaats Telefoon (privé) Telefoon (mobiel) E-mail Sluitingsdatum : De sluitingsdatum van deze lijst wordt op een later tijdstip door de aannemer bepaald.

Nadere informatie

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk Pagina 1 van 12 ca Tegelwerk toilet begane grond 100001 Standaard tegelwerk toilet Geen verrekening 0,00 Tegelwerk in het toilet standaard conform technische omschrijving. 100002 Tegelwerk toilet conform

Nadere informatie

KOPERSOPTIELIJST. 22 eengezinswoningen type Esdoorn Leesten Oost te Zutphen. Datum 17 april Referentie Project 3081.

KOPERSOPTIELIJST. 22 eengezinswoningen type Esdoorn Leesten Oost te Zutphen. Datum 17 april Referentie Project 3081. KOPERSOPTIELIJST 22 eengezinswoningen type Esdoorn Leesten Oost te Zutphen Auteur(s) Datum Project 3081 Woningtype Eengezinswoningen Bnr. 1 t/m 22 Behandeld door A.M. Smienk-Holtslag 2 Inhoud Inleiding

Nadere informatie

Extra wandcontactdoos woonkamer 1,00 à 135,00

Extra wandcontactdoos woonkamer 1,00 à 135,00 Wanneer u gebruik wilt maken van één of meer opties, dan kunt u het bewuste onderdeel aankruisen en het aantal opgeven. Vervolgens tekent u de lijst voor akkoord en retourneert u één exemplaar. Uw opties

Nadere informatie

Kopersoptielijst. 22 woningen Anna s Hoeve te Hilversum. Type A,C en D

Kopersoptielijst. 22 woningen Anna s Hoeve te Hilversum. Type A,C en D Kopersoptielijst 22 woningen Anna s Hoeve te Hilversum Type A,C en D RUWBOUW 1015 Uitbouw gehele achtergevel met 1.20 meter (Type A en C) De achtergevel wordt met ca. 1.20 m1 vergroot. De installaties

Nadere informatie

LIJST STANDAARD MEERWERK EN KEUZEMOGELIJKHEDEN

LIJST STANDAARD MEERWERK EN KEUZEMOGELIJKHEDEN Naam: Woningtype: Duizendschoon en Ereprijs SANITAIR EN LOODGIETERSWERK sanitair in het toilet op de begane grond Een toiletcombinatie bestaande uit een wandcloset met inbouwreservoir, voorzien van een

Nadere informatie

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk Pagina 1 van 12 ca Tegelwerk toilet begane grond 100001 Standaard tegelwerk toilet Geen verrekening 0,00 Tegelwerk in het toilet standaard conform technische omschrijving. 100002 Tegelwerk toilet conform

Nadere informatie

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk Pagina 1 van 11 1000001 Woningtype G = wonen voor Geen verrekening 0,00 1000002 Woningtype G = wonen achter Geen verrekening 0,00 1017905 Dubbele deuren voorgevel = 19 (in plaats van raamkozijn) In de

Nadere informatie

LIJST STANDAARD MEERWERK EN KEUZEMOGELIJKHEDEN

LIJST STANDAARD MEERWERK EN KEUZEMOGELIJKHEDEN Naam: Woningtype: Fluitekruid+ SANITAIR EN LOODGIETERSWERK sanitair in het toilet op de begane grond Een toiletcombinatie bestaande uit een wandcloset met inbouwreservoir, voorzien van een kunststof zitting

Nadere informatie

Standaard optielijst P

Standaard optielijst P Naam: Woningmodel: P216810 12 Doetinchem Projectnr.: P216810 - Doetinchem, 12 woningen IJsseltuinen Bouwnr.: 12 Behandeld door: 1. Extern Keuze Aantal Verkoopprijs Bouwkundige werkzaamheden 1.05.1.130

Nadere informatie

LIJST STANDAARD MEERWERK EN KEUZEMOGELIJKHEDEN

LIJST STANDAARD MEERWERK EN KEUZEMOGELIJKHEDEN Naam: Woningtype: Bostulp en Fonteinkruid SANITAIR EN LOODGIETERSWERK sanitair in het toilet op de begane grond Een toiletcombinatie bestaande uit een wandcloset met inbouwreservoir, voorzien van een kunststof

Nadere informatie

Koperskeuzelijst. Ruwbouw. Opdrachtformulier voor het laten uitvoeren van koperskeuzes. Woningtype : 2^kap type Birch. Bouwnummer : Naam verkrijger(s)

Koperskeuzelijst. Ruwbouw. Opdrachtformulier voor het laten uitvoeren van koperskeuzes. Woningtype : 2^kap type Birch. Bouwnummer : Naam verkrijger(s) Opdrachtformulier voor het laten uitvoeren van koperskeuzes Projectomschrijving Woningtype Bouw Naam verkrijger(s) Adres Woonplaats Telefoon privé Telefoon mobiel E-mail Handtekening verkrijger(s) N.B.

Nadere informatie

Woning casco opleveren 3-laags per stk N.t.b.

Woning casco opleveren 3-laags per stk N.t.b. Koperskeuzes aankruisen indien van toepassing. De genoemde prijzen zijn incl. 21% B.T.W.. 1. Bouwkundig 1.04.0.01 Woning casco opleveren 3-laags per stk N.t.b. Zie documentatie CasCo@Huis van Verlangen

Nadere informatie

LIJST STANDAARD MEERWERK EN KEUZEMOGELIJKHEDEN

LIJST STANDAARD MEERWERK EN KEUZEMOGELIJKHEDEN LIJST STANDAARD MEERWERK EN KEUZEMOGELIJKHEDEN Naam: Adres: Telefoon privé: Postcode: Telefoon werk: Woonplaats: E-mail adres: SANITAIR EN LOODGIETERSWERK O L.01 Standaard sanitair in de toiletruimte Sanitair

Nadere informatie

Omschrijving Prijs p/st. Keuze

Omschrijving Prijs p/st. Keuze Optiekeuzelijst Den Bogerd 160908.0 Naam koper Bouwnummer Hieronder vindt u de keuzemogelijkheden voor het meer- en minderwerk. Aan de hand van deze lijst kunt u de gewenste keuze(s) aangeven. Alle genoemde

Nadere informatie

Meer- en minderwerklijst "Hoefweide" te Utrecht

Meer- en minderwerklijst Hoefweide te Utrecht Meer en minderwerklijst Uw gegevens Project Hoefweide Type A1/A2/A3/A4 Projectnummer 20150221 Bouwnummer Naam Adres Postcode en woonplaats De koper wenst gebruik te maken van de optie(s) zoals aangegeven

Nadere informatie

Optielijst. 36 woningen Brederostraat-Zuid te Nijmegen. Casco / Ruwbouw VPA1377. Type Bouwnr. Projectnr.

Optielijst. 36 woningen Brederostraat-Zuid te Nijmegen. Casco / Ruwbouw VPA1377. Type Bouwnr. Projectnr. Casco / Ruwbouw Maken van een uitbouw van de begane grond aan de achterzijde van de woning, woningtype A1. Maken van een uitbouw van de begane grond aan de achterzijde van de woning. De achtergevel wordt

Nadere informatie

A0AU011 Uitbouw begane grond achterzijde woning 0,9 m 1,00 à 9.500,00

A0AU011 Uitbouw begane grond achterzijde woning 0,9 m 1,00 à 9.500,00 Wanneer u gebruik wilt maken van één of meer opties, dan kunt u het bewuste onderdeel aankruisen en het aantal opgeven. Vervolgens tekent u de lijst voor akkoord en retourneert u één exemplaar. Uw opties

Nadere informatie

Bedrag Puntnr Omschrijving Meer Minder

Bedrag Puntnr Omschrijving Meer Minder 1 GAARNE UW GEGEVENS IN BLOKLETTERS INVULLEN A.U.B. Naam: Adres: Postcode: Woonplaats Bouwnummer: Telefoon prive: Telefoon zaak: Telefoon mobiel: Email adres: 990 Extra opmerkingen: 2 00 Aanzicht woningen

Nadere informatie

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk Pagina 1 van 10 1 Vergunningsplichtig meer- en minderwerk 1018200 Uitbouw begane grond achterzijde circa 1,2m vast 8.500,00 Op de begane grond, aan de achterzijde van de woning, wordt een uitbouw gerealiseerd

Nadere informatie

16 woningen Cluster 9 Schoenmakershoek te Etten-Leur. Woningtype D1 - Bouwnummer 10 KOPERS OPTIELIJST MEER- EN MINDERWERK. Datum: 27 november 2015

16 woningen Cluster 9 Schoenmakershoek te Etten-Leur. Woningtype D1 - Bouwnummer 10 KOPERS OPTIELIJST MEER- EN MINDERWERK. Datum: 27 november 2015 KOPERS OPTIELIJST MEER- EN MINDERWERK 16 woningen Cluster 9 Schoenmakershoek te Etten-Leur Woningtype D1 - Bouwnummer 10 Datum: 27 november 2015 Kopersoptielijst 16 woningen Cluster 9 Schoenmakershoek

Nadere informatie

Bedrag Puntnr Omschrijving Meer Minder

Bedrag Puntnr Omschrijving Meer Minder 1 14-11-24 12::49 Afdruk Eerste opgave met voorblad, bedragen in EUR M/ en in EUR Standaard type : Basis206 / GAARNE UW GEGEVENS IN BLOKLETTERS INVULLEN A.U.B. Naam: Bouwnummer: Telefoon prive: Adres:

Nadere informatie

Woonwensenlijst voor: Mossenest II. kavel 1 en 12. Kavelnummer: Naam:. Adres:. Telefoonnummer(s):. Email:.

Woonwensenlijst voor: Mossenest II. kavel 1 en 12. Kavelnummer: Naam:. Adres:. Telefoonnummer(s):. Email:. 1.0 RUWBOUW buitenzijde 1.1 ja/nee Uitbouw achtergevel beg. grond diepte 3,305 m1 19.865,00 Het aanbrengen van een uitbouw aan achtergevel van de woning, met een diepte van 3305 mm, inclusief aanpassen

Nadere informatie

Bedrag Puntnr Omschrijving Meer Minder

Bedrag Puntnr Omschrijving Meer Minder 1 17-12-23 Afdruk Eerste opgave met voorblad, bedragen in EUR M/ en in EUR GAARNE UW GEGEVENS IN BLOKLETTERS INVULLEN A.U.B. Naam: Bouwnummer: Telefoon prive: Adres: Postcode: Woonplaats Telefoon zaak:

Nadere informatie

Optielijst 27 koopappartementen blok 4 Puyckendam St. Antonius van Padua Noordwijkerhout D.D. 16-10-2014

Optielijst 27 koopappartementen blok 4 Puyckendam St. Antonius van Padua Noordwijkerhout D.D. 16-10-2014 1 Optielijst 27 koopappartementen blok 4 Puyckendam St. Antonius van Padua Noordwijkerhout D.D. 16-10-2014 Algemeen Onderstaand treft een aantal opties aan waarvoor u kunt kiezen. Uw keuze wordt verwerkt

Nadere informatie

Meerprijs Omschrijving meerwerk

Meerprijs Omschrijving meerwerk Aanvullende koperskeuzelijst Aspirant koper(s) Behandeld door C.A. (Caroline) van den Dool E-mail koperskeuze @adriaanvanerk.nl. Project Sliedrecht, 12 woningen type Vivaldi plan Baanhoek West fase 3 Betreft

Nadere informatie

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk Pagina 1 van 8 01 Gevelwijzigingen en volumeopties 1010230 Uitbouw begane grond achtergevel circa 1,2m Op de begane grond, aan de achterzijde van de woning, wordt een uitbouw gerealiseerd met een diepte

Nadere informatie

16 woningen Cluster 9 Schoenmakershoek te Etten-Leur. Woningtype C5 - Bouwnummer 16 KOPERS OPTIELIJST MEER- EN MINDERWERK. Datum: 27 november 2015

16 woningen Cluster 9 Schoenmakershoek te Etten-Leur. Woningtype C5 - Bouwnummer 16 KOPERS OPTIELIJST MEER- EN MINDERWERK. Datum: 27 november 2015 KOPERS OPTIELIJST MEER- EN MINDERWERK 16 woningen Cluster 9 Schoenmakershoek te Etten-Leur Woningtype C5 - Bouwnummer 16 Datum: 27 november 2015 Kopersoptielijst 16 woningen Cluster 9 Schoenmakershoek

Nadere informatie

Keuzelijst Ruwbouw. 1. Bouwkundig. Project: 2204-35 won. Droomweide Bodegraven Datum: 27-06-2016

Keuzelijst Ruwbouw. 1. Bouwkundig. Project: 2204-35 won. Droomweide Bodegraven Datum: 27-06-2016 Keuzelijst Ruwbouw Project: 2204-35 won. Droomweide Bodegraven Datum: 27-06-2016 1. Bouwkundig 1.0.02 Geen ruwbouw wijzigingen Standaard Indien u geen keuze maakt uit de ruwbouw keuzelijst gaarne deze

Nadere informatie

Optielijst Woonwensen Ruwbouw

Optielijst Woonwensen Ruwbouw Optielijst Woonwensen Ruwbouw Project: 16-521 Veenderij Koper(s): Woningtype: Bungalow Bouwnummer: 2, 3, 8, 9, 92, 93, 96, 97, 110, 111, 114 en 115 Gewijzigd: Optie B45 lengte van carport is gewijzigd

Nadere informatie

Woonwensenlijst voor: Mossenest II. kavel 2 t/m 11. Kavelnummer: Naam:. Adres:. Telefoonnummer(s):. Email:.

Woonwensenlijst voor: Mossenest II. kavel 2 t/m 11. Kavelnummer: Naam:. Adres:. Telefoonnummer(s):. Email:. 1.0 RUWBOUW buitenzijde 1.1 ja/nee Uitbouw achtergevel beg. grond diepte 2,10 m1 (bn 2, 5, 6, 7, 10, 11) 16.360,00 Het aanbrengen van een uitbouw aan achtergevel van de woning, met een diepte van 2100

Nadere informatie

Woonwensenlijst voor: Mossenest II. kavel 13, 21 t/m 26. Kavelnummer: Naam:. Adres:. Telefoonnummer(s):. Email:.

Woonwensenlijst voor: Mossenest II. kavel 13, 21 t/m 26. Kavelnummer: Naam:. Adres:. Telefoonnummer(s):. Email:. 1.0 RUWBOUW buitenzijde 1.1 ja/nee Uitbouw achtergevel beg. grond diepte 3,305 m1 19.865,00 Het aanbrengen van een uitbouw aan achtergevel van de woning, met een diepte van 3305 mm, inclusief aanpassen

Nadere informatie

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk Pagina 1 van 6 01 Vergunningsplichtig meer- en minderwerk 1010300 Uitbouw begane grond achterzijde circa 1,2m vast 14.950,00 uitbouw gerealiseerd met een diepte van circa 1,2m. De uitbouw De gevel van

Nadere informatie

Rehorst Bouw. Aanvullende koperskeuzelijst. Aspirant koper(s) Brielle, 13 woningen in plan Nieuwland-Oost (blok 36)

Rehorst Bouw. Aanvullende koperskeuzelijst. Aspirant koper(s) Brielle, 13 woningen in plan Nieuwland-Oost (blok 36) Aanvullende koperskeuzelijst Aspirant koper(s) E-mail koperskeuze @adriaanvanerk.nl. Project Brielle, 13 woningen in plan Nieuwland-Oost (blok 36) Betreft Bouwnummer... / woningtype A (Karveel) Geachte

Nadere informatie

OPTIELIJST. 16-495 RENGERSWETERING TE BUNSCHOTEN Hoekwoningen

OPTIELIJST. 16-495 RENGERSWETERING TE BUNSCHOTEN Hoekwoningen OPTIELIJST 16-495 RENGERSWETERING TE BUNSCHOTEN Hoekwoningen Sluitingsdatums ten behoeve van bouwnummer 6, 9, 12, 13, 18, 19, 24, 25 en 30 Aangezien er sprake is van een seriematig bouwproces, zijn de

Nadere informatie

Bedrag Puntnr Omschrijving Meer Minder

Bedrag Puntnr Omschrijving Meer Minder 1 GAARNE UW GEGEVENS IN BLOKLETTERS INVULLEN A.U.B. Naam: Bouwnummer: Telefoon prive: Adres: Postcode: Woonplaats Telefoon zaak: Telefoon mobiel: Email adres: Extra opmerkingen: 2 3 RUWBOUW OPTIES SLUITINGSDATUM

Nadere informatie

Bescheiden behorende bij de verkoopdocumentatie 10+4 woningen De Binnentuinen "Laantje van Peel" KEUZELIJST "STANDAARD OPTIES"

Bescheiden behorende bij de verkoopdocumentatie 10+4 woningen De Binnentuinen Laantje van Peel KEUZELIJST STANDAARD OPTIES 1 postbus 135 2410 ac bodegraven de bree 13 behandeld door bijlage 2415 be telefoon 0348-68 82 21 bpasschier@boer-nl Bescheiden behorende bij de verkoopdocumentatie 10+4 woningen De Binnentuinen "Laantje

Nadere informatie

Sluitingsdatum : De sluitingsdatum van deze lijst wordt op een later tijdstip door de aannemer bepaald.

Sluitingsdatum : De sluitingsdatum van deze lijst wordt op een later tijdstip door de aannemer bepaald. Roze keuzelijst Bouwnummer Naam Adres Postcode Woonplaats Telefoon (privé) Telefoon (mobiel) E-mail Sluitingsdatum : De sluitingsdatum van deze lijst wordt op een later tijdstip door de aannemer bepaald.

Nadere informatie

Koningsdaal Nijmegen Koperskeuzelijst. 01 Woninguitbreidingen. 10 Bouwkundige opties. Prijs incl. 21% BTW. Optie code

Koningsdaal Nijmegen Koperskeuzelijst. 01 Woninguitbreidingen. 10 Bouwkundige opties. Prijs incl. 21% BTW. Optie code 01 Woninguitbreidingen 10 Bouwkundige opties 0110.1.001A Uitbouw begane grond 1200 mm. (beuk 5400) 9.500,- /ST - De woning wordt aan de achterzijde 1200 mm. uitgebouwd; Zie optie 1B op optieblad 15 d.d.

Nadere informatie

Sluitingsdatum : De sluitingsdatum van deze lijst wordt op een later tijdstip door de aannemer bepaald.

Sluitingsdatum : De sluitingsdatum van deze lijst wordt op een later tijdstip door de aannemer bepaald. Roze keuzelijst Bouwnummer Naam Adres Postcode Woonplaats Telefoon (privé) Telefoon (mobiel) E-mail Sluitingsdatum : De sluitingsdatum van deze lijst wordt op een later tijdstip door de aannemer bepaald.

Nadere informatie

Keuzes voor uw nieuwe woning

Keuzes voor uw nieuwe woning Keuzes voor uw nieuwe woning 6 oktober 2015 Inhoud: Uw woning naar wens Maak uw keuze Afwerkingen Keuken Sanitair en tegelwerk Binnendeuren, kozijnen en garnituur Bijlagen Uw woning naar wens Gefeliciteerd

Nadere informatie

Meer- en minderwerklijst Bots Bouwgroep Liessel B.V. Afbouw

Meer- en minderwerklijst Bots Bouwgroep Liessel B.V. Afbouw Meer- en minderwerklijst Bots Bouwgroep Liessel B.V. Afbouw Kopers: Kavel: Project: 24112 Tevreewijk te Leiden, fase 4 en 5 19-3-2015 Bijgaand treft u de meer- en minderwerklijst aan. Gelieve per meer-

Nadere informatie

Op de standaard koperskeuzelijst zijn onze algemene voorwaarden meer- en minderwerk van toepassing.

Op de standaard koperskeuzelijst zijn onze algemene voorwaarden meer- en minderwerk van toepassing. Datum : 29-9-206 VOORWAARDEN EN BEPALINGEN Algemene voorwaarden Op de standaard koperskeuzelijst zijn onze algemene voorwaarden meer- en minderwerk van toepassing. Optie Aantal Prijs incl. BTW Bedrag Algemene

Nadere informatie

KOPERSOPTIELIJST. Oldenzaal, Graven Es Wagenmaker, bouwnrs 11 t/m 16 & 17 t/m 22

KOPERSOPTIELIJST. Oldenzaal, Graven Es Wagenmaker, bouwnrs 11 t/m 16 & 17 t/m 22 KOPERSOPTIELIJST Oldenzaal, Graven Es Wagenmaker, bouwnrs 11 t/m 16 & 17 t/m 22 2 Inhoud Inleiding 3 Maak uw keuze 4 Bezoek op de bouw 7 Keuken 7 Tegelwerk 7 Koperskeuzelijst 9 Afbouwopties 9 Ruwbouwopties

Nadere informatie

Dubbele deuren achtergevel 1,00 à 1.870,00

Dubbele deuren achtergevel 1,00 à 1.870,00 Wanneer u gebruik wilt maken van één of meer opties, dan kunt u het bewuste onderdeel aankruisen en het aantal opgeven. Vervolgens tekent u de lijst voor akkoord en retourneert u één exemplaar. Uw opties

Nadere informatie

Mogelijk bij BN 07, 08, 11, 12 (voorzijde), 14 (achterzijde) en 15 (achterzijde),

Mogelijk bij BN 07, 08, 11, 12 (voorzijde), 14 (achterzijde) en 15 (achterzijde), Ruwbouw opties Benedenappartement - Samenvoegen woonkamer & slaapkamer 2 A01-200,00 - Vervallen binnenwand tussen de woonkamer en de slaapkamer; - Vervallen binnendeur slaapkamer; - Herplaatsen wandcontactdozen

Nadere informatie

Inleiding pagina 2. Meer- en minderwerk pagina 3. Keuken pagina 4. Sanitair pagina 5. Tegelwerk pagina 6. Bezoeken bouwplaats pagina 7

Inleiding pagina 2. Meer- en minderwerk pagina 3. Keuken pagina 4. Sanitair pagina 5. Tegelwerk pagina 6. Bezoeken bouwplaats pagina 7 Inleiding pagina 2 Meer- en minderwerk pagina 3 Keuken pagina 4 Sanitair pagina 5 Tegelwerk pagina 6 Bezoeken bouwplaats pagina 7 Tenslotte pagina 7 Keuzelijst meer- en minderwerk pagina 8 2 Door middel

Nadere informatie

Offerte. Projectnr. Omschrijving Datum Bedrijf. : 24510 : Zwijndrecht, Zomerdijk, Fase 1, 19 won : 4-3-2016. : Kroon en De Koning B.V.

Offerte. Projectnr. Omschrijving Datum Bedrijf. : 24510 : Zwijndrecht, Zomerdijk, Fase 1, 19 won : 4-3-2016. : Kroon en De Koning B.V. TEGELWERK Sanitair T 101 Tegelwerk via projectshowroom 08-07-16 0,00 Tegelwerk door projectshowroom "Tegelidee BV". U ontvangt een complete offerte met de verrekening van de stelpost De betaling geschiedt

Nadere informatie

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk Pagina 1 van 8 01 Gevelwijzigingen en volumeopties 1010210 Uitbouw begane grond achterzijde circa 1,2m Op de begane grond, aan de achterzijde van de woning, wordt een uitbouw gerealiseerd met een diepte

Nadere informatie

met circa 2400 mm Het uitbreiden van de woonkamer aan de achterzijde van de woning met circa 2400 mm. Uitvoering conform optietekening.

met circa 2400 mm Het uitbreiden van de woonkamer aan de achterzijde van de woning met circa 2400 mm. Uitvoering conform optietekening. Op deze optielijst kunt u de door u gewenste keuze aankruisen. Indien u vragen heeft kunt u uw koperbegeleider hierover benaderen. Bouwkundig B01-V Het uitbreiden van de woning aan de achterzijde (woonkamer)

Nadere informatie

DIT IS EEN CONCEPTLIJST, HIERAAN KUNNEN GEEN RECHTEN WORDEN ONTLEEND. Offerte keuzelijst : Ruwbouw woonwensen Datum lijst : 30 mei 2016

DIT IS EEN CONCEPTLIJST, HIERAAN KUNNEN GEEN RECHTEN WORDEN ONTLEEND. Offerte keuzelijst : Ruwbouw woonwensen Datum lijst : 30 mei 2016 KEUZELIJST RUWBOUW WOONWENSEN 19 MEI 2016 1 van 5 Offerte keuzelijst : Ruwbouw woonwensen Datum lijst : 30 mei 2016 Project Projectnummer Type Boszoom Fase 2D 8W55219 Hopbeuk, Leilinde en Kastanje Naam

Nadere informatie

LIJST STANDAARD MEERWERK EN KEUZEMOGELIJKHEDEN

LIJST STANDAARD MEERWERK EN KEUZEMOGELIJKHEDEN Bouwnr.: Woningtype: Naam: Adres: Postcode: Woonplaats: Telefoon privé: Telefoon werk: E-mail adres: SANITAIR EN LOODGIETERSWERK O 00001 Sanitair conform offerte van de projectleverancier De koper dient

Nadere informatie

30310 Standaard binnendeurkozijn zonder bovenlicht beg grond 420,00

30310 Standaard binnendeurkozijn zonder bovenlicht beg grond 420,00 Koperskeuzelijst binnendeuren 30310 Standaard binnendeurkozijn beg grond 420,00 Standaard binnendeurkozijnen tpv begane grond in de woning uitvoeren ; bovenlicht wordt vervangen door een wand. totaal 4

Nadere informatie

19 Woningen Kasteelhof Bouwnummer 1 t/m 19. Overzicht meer- en minderwerk

19 Woningen Kasteelhof Bouwnummer 1 t/m 19. Overzicht meer- en minderwerk 19 Woningen Kasteelhof Bouwnummer 1 t/m 19 Overzicht meer- en minderwerk d.d. 30 maart 2010 KASTEELHOF TE OEGSTGEEST Woningtypen H = Hertogin bouwnummer 1 en 8 G = Gravin bouwnummer 2 t/m 7 M = Markies

Nadere informatie

Extra wandcontactdoos 1,00 à 120,00

Extra wandcontactdoos 1,00 à 120,00 Wanneer u gebruik wilt maken van één of meer opties, dan kunt u het bewuste onderdeel aankruisen en het aantal opgeven. Vervolgens tekent u de lijst voor akkoord en retourneert u één exemplaar. Uw opties

Nadere informatie

Koperskeuzelijst. Ruwbouw. Opdrachtformulier voor het laten uitvoeren van koperskeuzes. Woningtype : Alle typen Versiedatum :

Koperskeuzelijst. Ruwbouw. Opdrachtformulier voor het laten uitvoeren van koperskeuzes. Woningtype : Alle typen Versiedatum : Opdrachtformulier voor het laten uitvoeren van koperskeuzes Projectomschrijving : Schoonhoven, 24 van 89 won. Zilverrijk Woningtype : Alle typen Versiedatum : 30-6-2017 Bouw : Naam verkrijger(s) : Adres

Nadere informatie

Sliedrecht, 22 woningen type Bach en Mozart plan Baanhoek West fase 3

Sliedrecht, 22 woningen type Bach en Mozart plan Baanhoek West fase 3 Aanvullende koperskeuzelijst Aspirant koper(s) Behandeld door C.A. (Caroline) van den Dool E-mail koperskeuze @adriaanvanerk.nl. Project Sliedrecht, 22 woningen type Bach en Mozart plan Baanhoek West fase

Nadere informatie

KEUZELIJST: RUWBOUW. Groningen Oosterhamrikkade - TRE Projectnummer: 320020 Woningmodel: Type A, B en C Versiedatum: 10 december 2014

KEUZELIJST: RUWBOUW. Groningen Oosterhamrikkade - TRE Projectnummer: 320020 Woningmodel: Type A, B en C Versiedatum: 10 december 2014 KEUZELIJST: RUWBOUW Project: Groningen Oosterhamrikkade - TRE Projectnummer: 320020 Woningmodel: Type A, B en C Versiedatum: 10 december 2014 lijst Project: Projectnummer: Woningmodel: Versiedatum: Groningen

Nadere informatie

Keuzelijst standaard meer- en minderwerk Pagina 1 van 6. Tel. zakelijk : E-mail :..

Keuzelijst standaard meer- en minderwerk Pagina 1 van 6. Tel. zakelijk : E-mail :.. Keuzelijst standaard meer- en minderwerk Pagina 1 van 6 KEUZELIJST STANDAARD MEER- EN MINDERWERK Project: De Eilanden te Vlaardingen ALGEMENE GEGEVENS: Versie: 1 Datum: 17-06-2010 Bouwnummer:... Woningtype:...

Nadere informatie

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk Pagina 1 van 7 1 Vergunningsplichtig meer- en minderwerk 1018200 Uitbouw begane grond achterzijde circa 1,2m (inclusief gevelkozijn met 2x dubbele deuren) uitbouw gerealiseerd met een diepte van circa

Nadere informatie

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk Pagina 1 van 10 1010240 Uitbouw begane grond achterzijde circa 1,2m Op de begane grond, aan de achterzijde van de woning, wordt een uitbouw gerealiseerd met een diepte van circa 1,2m. De uitbouw wordt

Nadere informatie

Keuzen voor uw nieuwe woning

Keuzen voor uw nieuwe woning Keuzen voor uw nieuwe woning 23 september 2014 Inhoud: Uw woning naar wens Maak uw keuze Afwerkingen Aandachtspunten Bijlagen 1 Uw woning naar wens Gefeliciteerd met de aankoop van uw nieuwe woning. Om

Nadere informatie

Keuzen voor uw nieuwe woning

Keuzen voor uw nieuwe woning Keuzen voor uw nieuwe woning 18 december 2015 Inhoud: Uw woning naar wens Maak uw keuze Afwerkingen Keuken Sanitair en tegelwerk Binnendeuren, kozijnen en garnituur Bijlagen 1 Uw woning naar wens Gefeliciteerd

Nadere informatie

Sliedrecht, 22 woningen type Bach en Mozart plan Baanhoek West fase 3

Sliedrecht, 22 woningen type Bach en Mozart plan Baanhoek West fase 3 Aanvullende koperskeuzelijst Aspirant koper(s) Behandeld door C.A. (Caroline) van den Dool E-mail koperskeuze @adriaanvanerk.nl. Project Sliedrecht, 22 woningen type Bach en Mozart plan Baanhoek West fase

Nadere informatie

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk Pagina 1 van 11 1000001 Woningtype H = wonen voor Geen verrekening 0,00 1000002 Woningtype H = wonen achter = 1 Geen verrekening 0,00 1017900 Woning type H = Patrijs = 4 (verplaatsen voordeur + wijzigen

Nadere informatie

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk Pagina 1 van 8 1 Vergunningsplichtig meer- en minderwerk 1018100 Erker begane grond zijgevel vergroten (woning type D) Op de begane grond, aan de zijgevel van de woning, wordt de standaard erker vergroot

Nadere informatie

1030001 Dubbele deuren achtergevel 1,00 à 1.100,00

1030001 Dubbele deuren achtergevel 1,00 à 1.100,00 Wanneer u gebruik wilt maken van één of meer opties, dan kunt u het bewuste onderdeel aankruisen en het aantal opgeven. Vervolgens tekent u de lijst voor akkoord en retourneert u één exemplaar. Uw opties

Nadere informatie

Extra wandcontactdoos 1,00 à 120,00

Extra wandcontactdoos 1,00 à 120,00 Wanneer u gebruik wilt maken van één of meer opties, dan kunt u het bewuste onderdeel aankruisen en het aantal opgeven. Vervolgens tekent u de lijst voor akkoord en retourneert u één exemplaar. Uw opties

Nadere informatie

Adriaan van Erk BOUW. Aanvullende koperskeuzelijst. Aspirant koper(s) Pijnacker, plan Laan van Klapwijk, 28 woningen. Bouwnummer...

Adriaan van Erk BOUW. Aanvullende koperskeuzelijst. Aspirant koper(s) Pijnacker, plan Laan van Klapwijk, 28 woningen. Bouwnummer... Aanvullende koperskeuzelijst Aspirant koper(s) E-mail koperskeuze @adriaanvanerk.nl. Project Pijnacker, plan Laan van Klapwijk, 28 woningen Betreft Bouwnummer... / woningtype A Geachte kopers(s), In deze

Nadere informatie

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk Pagina 1 van 9 1 1017100 Erker begane grond voorzijde (woning type A) Op de begane grond, aan de voorzijde van de woning, wordt een erker gerealiseerd. De erker wordt voorzien van een plat dak, afgewerkt

Nadere informatie

Optielijst Woonwensen Ruwbouw

Optielijst Woonwensen Ruwbouw Optielijst Woonwensen Ruwbouw Project: 16-521 Veenderij Koper(s): Woningtype: Hoekwoning 5700 mm Bouwnummer: 102 en 105 Woningtype: Klasiek Sluitingdatum: maandag 21 augustus 2017 (Sanitair, tegelwerk

Nadere informatie

Wendy van Horrik. Uw persoonlijke kopersadviseur

Wendy van Horrik. Uw persoonlijke kopersadviseur Gefeliciteerd met uw nieuwe woning in plan 3 woningen Blixembosch Buiten De Scherf te Eindhoven! Een goede beslissing die u naar het volgende keuzemoment brengt: de samenstelling van uw unieke woning.

Nadere informatie

Keuzelijst Afbouw. 1. Bouwkundig. Project: woningen Het Groene Hart Datum:

Keuzelijst Afbouw. 1. Bouwkundig. Project: woningen Het Groene Hart Datum: Keuzelijst Afbouw 1. Bouwkundig 1.0.03 Geen afbouw wijzigingen Standaard Indien u geen keuze maakt uit de afbouw keuzelijst dan verzoeken wij u deze optie aan te kruisen. 1.3.00 Standaard binnendeuren,

Nadere informatie

Kopersoptielijst De Meihorst

Kopersoptielijst De Meihorst Kopersoptielijst De Meihorst 14 vrijstaande woningen Type T2 RUWBOUW (VERGUNNINGSPLICHTIG) T2 1100 Topgevel (dwarskap) optie V De woning wordt voorzien van een dwarskap. Hierdoor komt er aan de voorzijde

Nadere informatie

Electrotechnische installatie

Electrotechnische installatie Project: 00268 - Het Terras aan de Maas - Toren II Datum: 22-12-2017 Koperskeuze Electrotechnische installatie 70.0001 Extra enkele wandcontact doos op bestaande groep 175,00 Het leveren en aanbrengen

Nadere informatie

met circa 2400 mm Het uitbreiden van de woonkamer aan de achterzijde van de woning met circa 2400 mm. Uitvoering conform optietekening.

met circa 2400 mm Het uitbreiden van de woonkamer aan de achterzijde van de woning met circa 2400 mm. Uitvoering conform optietekening. Op deze optielijst kunt u de door u gewenste keuze aankruisen. Indien u vragen heeft kunt u uw koperbegeleider hierover benaderen. Bouwkundig B01-HT Het uitbreiden van de woning aan de achterzijde (woonkamer)

Nadere informatie

Vrijstaande woning in het plan Waterhof fase 3 Volgerlanden

Vrijstaande woning in het plan Waterhof fase 3 Volgerlanden Lijstkleur: Rood KOPERSKEUZENLIJST BEHORENDE BIJ DE KOOP-/AANNEMINGSOVEREENKOMST Naam :... Adres :... Postcode :... Woonplaats :... Telefoon :... (privé)... (werk) Vrijstaande woning in het plan Waterhof

Nadere informatie

Standaard meer- en minderwerklijst:

Standaard meer- en minderwerklijst: Standaard meer- en minderwerklijst: datum: 28/11/2013 datum gewijzigd: KAVEL EN TYPE: NAAM: ADRES: WOONPLAATS: TELEFOON: GSM: E- MAIL: Beslismomenten Keukenopties Sanitairshowroom Tegelshowroom Gevelopties

Nadere informatie

Bedrag Puntnr Omschrijving Meer Minder

Bedrag Puntnr Omschrijving Meer Minder 1 en in EUR Standaard type : / 03 GAARNE UW GEGEVENS IN BLOKLETTERS INVULLEN A.U.B. Naam: Bouwnummer: Telefoon prive: Adres: Postcode: Woonplaats Telefoon zaak: Telefoon mobiel: Email adres: Extra opmerkingen:

Nadere informatie

Procedure & keuzelijsten

Procedure & keuzelijsten DE SMAAKTUIN, VEEMARKT UTRECHT Ten behoeve van bouwnummer 26, 27, 32 en 33 14 februari 2014 De Smaaktuin, Veemarkt Utrecht Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2 2 Keuzemogelijkheden... 3 2.1 Keuzelijsten... 3

Nadere informatie

Keuzelijst De Uitkijk te Cuijk Woningtype A, B, C en D

Keuzelijst De Uitkijk te Cuijk Woningtype A, B, C en D Pagina: 1 van 17 Keuzelijst De Uitkijk te Cuijk Woningtype A, B, C en D Pagina: 2 van 17 Keuze Code Omschrijving Prijs Kopersmeer- en minderwerkopties 22.02ab Uitbreiding begane grond type A en B achterzijde

Nadere informatie

A0AU010C Uitbouw begane grond achterzijde woning 1,2 m 1,00 à ,00

A0AU010C Uitbouw begane grond achterzijde woning 1,2 m 1,00 à ,00 Wanneer u gebruik wilt maken van één of meer opties, dan kunt u het bewuste onderdeel aankruisen en het aantal opgeven. Vervolgens tekent u de lijst voor akkoord en retourneert u één exemplaar. Uw opties

Nadere informatie

1.A.0.48 Wijzigen loopdeur 1 st 30,00. In aanvulling op optie 1.A.0.46 is het mogelijk de positie van de loopdeur en vaste deur om te draaien.

1.A.0.48 Wijzigen loopdeur 1 st 30,00. In aanvulling op optie 1.A.0.46 is het mogelijk de positie van de loopdeur en vaste deur om te draaien. Hierbij treft u een overzicht aan met de standaard meer- en minderwerkopties gebaseerd op de standaard plattegronden. Omdat de beleving van het wonen door iedereen anders wordt ervaren, kan het voorkomen

Nadere informatie

Kopers keuzelijst AFBOUW

Kopers keuzelijst AFBOUW Kopers keuzelijst AFBOUW Project : Nieuwbouw Lange Streeken te Peize Type Ceres Afbouwlimiet: xx-xx-xxxx Voor deze datum dient de opdracht bij ons binnen te zijn. Naam: Bouwnummer:.. Keuze aanvinken Code

Nadere informatie

Keuzelijst Afbouw. Keuzelijst Afbouw. 1. Bouwkundig. Project: won. Droomweide Bodegraven Datum:

Keuzelijst Afbouw. Keuzelijst Afbouw. 1. Bouwkundig. Project: won. Droomweide Bodegraven Datum: 1. Bouwkundig 1.0.03 Geen afbouw wijzigingen Standaard Indien u geen keuze maakt uit de afbouw keuzelijst gaarne deze optie aankruisen. 1.3.00 Standaard binnendeuren, kozijnen en garnituur Standaard 1.3.01

Nadere informatie

BASISOPTIELIJST. Herbestemming Lakfabriek KVL Datum 24 november 2015. Aannemingsbedrijf Nico de Bont B.V.

BASISOPTIELIJST. Herbestemming Lakfabriek KVL Datum 24 november 2015. Aannemingsbedrijf Nico de Bont B.V. Aannemingsbedrijf Nico de Bont B.V. Molenstraat 2 5262 ED Vught Postbus 76 5260 AB Vught Telefoon (073) 518 94 80 Fax (073) 518 94 90 info@nicodebont.nl www.nicodebont.nl IBAN NL57 ABNA 046 80 69 348 KvK

Nadere informatie

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk Pagina 1 van 12 1010200 Uitbouw begane grond achterzijde circa 1,2m Op de begane grond, aan de achterzijde van de woning, wordt een uitbouw gerealiseerd met een diepte van circa 1,2m. De uitbouw wordt

Nadere informatie

Adriaan van Erk BOUW. Aanvullende koperskeuzelijst. Aspirant koper(s) Pijnacker, 18 woningen plan Keijzershof fase 3A. Bouwnummer...

Adriaan van Erk BOUW. Aanvullende koperskeuzelijst. Aspirant koper(s) Pijnacker, 18 woningen plan Keijzershof fase 3A. Bouwnummer... Aanvullende koperskeuzelijst Aspirant koper(s) E-mail koperskeuze @adriaanvanerk.nl. Project Pijnacker, 18 woningen plan Keijzershof fase 3A Betreft Bouwnummer... / woningtype D1 Geachte kopers(s), In

Nadere informatie

1022001 Trapkast in woonkamer 1,00 à 925,00

1022001 Trapkast in woonkamer 1,00 à 925,00 Wanneer u gebruik wilt maken van één of meer opties, dan kunt u het bewuste onderdeel aankruisen en het aantal opgeven. Vervolgens tekent u de lijst voor akkoord en retourneert u één exemplaar. Uw opties

Nadere informatie