Zelf actief keuzes maken voor de besteding van je werktijd. Niet. de Tijd aan jezelf. door John Vrakking Training & Coaching

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Zelf actief keuzes maken voor de besteding van je werktijd. Niet. de Tijd aan jezelf. door John Vrakking Training & Coaching"

Transcriptie

1 Niet Zelf actief keuzes maken voor de besteding van je werktijd de Tijd aan jezelf door John Vrakking Training & Coaching 1

2 John Vrakking de Tijd aan jezelf Zelf actief keuzes maken voor de besteding van je werktijd de Binnenwereld 2

3 John Vrakking de Tijd aan jezelf Zelf actief keuzes maken voor de besteding van je werktijd de Binnenwereld 3

4 Uitgeverij De Binnenwereld Veldmaterstraat TA Haaksbergen Eerste druk november 2014 (PDF) Deze uitgave De Binnenwereld / John Vrakking Alle rechten voorbehouden. Niets uit dit werk mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopie, opnamen, of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Voor zover het maken van kopieën uit deze uitgave is toegestaan op grond van artikel 16b Auteurswet 1912, juncto het Besluit van 20 juni 1974, Stb. 351, zoals gewijzigd bij het Besluit van 23 augustus 1985, Stb 471 en artikel 17 Auteurswet 1912, dient met de daar voorwettelijk verschuldigde vergoedingen te voldoen aan de Stichting Reprorecht (postbus 3060, 2130KB Hoofddorp). Voor zover het overnemen van gedeelten uit deze uitgave in bloemlezingen, readers en andere compilatiewerken (artikel 16 auteurswet) dient men zich tot de uitgever te wenden. Ondanks al de aan de samenstelling van de tekst bestede zorg, kan noch de auteur noch de uitgever aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit enige fout die in deze uitgave zou kunnen voortkomen. ISBN NUR

5 Wat het niet in zich heeft te veranderen, gaat ten onder. Charles Darwin 5

6 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 6 Inleiding... 7 Tijdrover nr 1: onderbrekingen... 9 Tijdrover nr 2: Tijdrover nr 3: collega s Tijdrover nr 4: uitstelgedrag Tijdrover nr 5: telefoon Maak kans op gratis coachingsgesprek Projecten Verantwoording

7 Inleiding De auto is bij uitstek een product dat aansluit bij ons dierenbrein: onmiddellijk weg kunnen, niet denken, niet plannen (Piet Vroom). Goed omgaan met je tijd is voor ons allemaal belangrijk. Wie grip heeft op zijn planning, heeft ook meer grip op zichzelf. En dat betekent dat je productiever bent, minder stress ervaart en meer plezier uit je werk haalt. Maar hoe krijg je je tijdsbesteding onder controle? Dat kan een hele kluif zijn. Want tot op dat moment zijn het de onderbrekingen die, ongepland, je werktijd in beslag nemen. Ze gooien je planning overhoop: wanneer je je voorgenomen had de dag zinvol te besteden, kom je aan het eind van die dag tot de conclusie dat je vooral Druk, druk, druk bent geweest, maar niets hebt gedaan. Onderbrekingen horen zelden tot je eigen taken. Het zijn Tijdrovers, dingetjes voor een ander, werk dat helemaal niet bijdraagt tot je eigen resultaat. Je zegt er te gemakkelijk "ja" tegen. Dat laatste is ook het goede nieuws: de meeste Tijdrovers haal je jezelf op de hals. In dat opzicht is er dan ook eenvoudig wat aan te doen. Zo krijg je de tijd weer aan jezelf. Ik inventariseerde onder de lezers van managersonline.nl de meest belangrijke Tijdrovers. De score ziet er als volgt uit: 1. Dingen die tussendoor komen Vragen van collega s 4. Mijn eigen uitstelgedrag 5. Telefoon / mobiele telefoon 7

8 Ik draag dit werkje op aan alle respondenten op mijn onderzoek en verder aan iedereen die ik in de afgelopen jaren heb mogen helpen de balans tussen werk en privé weer op orde te brengen. Dank voor alle inzichten die je me geboden hebt! John Vrakking Training & Coaching Haaksbergen, november 2014 Hij / zij In dit boekje is steeds sprake van de mannelijke persoonsvorm. Dit is geen suggestie dat alleen mannen interesse of baat zouden hebben bij informatie over geconcentreerd kunnen werken. Het is slechts een poging om recht te doen aan de leesbaarheid door telkenmale het m/v weg te laten. 8

9 Tijdrover nr 1: onderbrekingen Als je een grote prullenbak hebt, is elk probleem op te lossen (Tom Stoppard). Op nr. 1 van de top 5 van Tijdrovers staat "onderbrekingen of "dingen-tussendoor". Liefst 63 procent van de lezers gaf aan dat verstoring van hun werkproces de belangrijkste ergernis is. Lees wat je eraan kunt doen! Soms zijn dingen-tussendoor maar wat welkom: je hebt daarmee even afleiding, bent even van dat andere vervelende klusje verlost, je ziet jezelf ineens gewaardeerd, het is erg leuk of zelfs gemakkelijk. Maar het vreet tijd. En onderbrekingen maken dat je een slecht gevoel overhoudt aan je werkdag. Dingen die tussendoor komen verplichten je min of meer je schema om te gooien. Ze hebben een hoge urgentie, dat wil zeggen dat ze nu eerst moeten. Dat waar je mee bezig was, wordt dan onderbroken. Je doet dan eerst het tussendoortje of je zorgt dat iemand anders ermee verder kan: het kan een doe-ding zijn of een regel-ding. Een ding-tussendoor is zelden iets dat je zelf plant; iemand anders komt er mee aanzetten. En niet zelden word je daarmee deelgenoot van het probleem van een ander. Dingen-tussendoor worden meestal veroorzaakt door een klungelige planning van iemand anders. Waarom is het een tijdrover Meestal komt het ding-tussendoor binnen als iets dat even gebeuren moet. Omdat het onaangekondigd komt, onderbreek je je werk ervoor. Dat alleen al kost je vaak een half uur (zie: Vijf handvatten om meer te kunnen doen). Als je vervolgens nog besluit om ermee aan de gang te gaan, is dat ongeplande werktijd. Bovendien vraag je je vaak achteraf: moest ik dat nu doen?. 9

10 Bij dingen-tussendoor wordt de urgentie misbruikt boven het belang: het feit dat het vandaag af moet, wordt boven de bijdrage aan jouw resultaat gesteld. Macht of je sociale verantwoordelijkheid is vaak een pressie-middel. Je houdt in de regel een slecht gevoel aan je dag over als er veel-dingen-tussendoor waren. Het zijn niet alleen tijd-, maar vooral energie-rovers. Je loopt erop leeg Dat is ook het geval wanneer je in eerste instantie zelf belang had bij de tijdrover: het was makkelijk scoren of een fijne afleiding, maar nu moet je toch weer door met waarmee je bezig was en je staat op achterstand. Remedie Bij dingen-tussendoor stel je jezelf direct de vraag: hoort dat tot mijn verantwoordelijkheden?. Als dat niet direct het geval is, zou je in plaats daarvan de vraag moeten stellen waarom moet ik dat doen?. Dat klinkt wat bot, dus vraag je waarom wil je graag dat ik dat doe?. Het verschil is subtiel, maar het verschuift de discussie naar het enige aspect dat nu belangrijk is: de urgentie. Waarmee helder wordt dat de ander zijn planning niet voor elkaar had. Je zou dan nee mogen zeggen: waarom zou een klungelige planning van een ander er aanleiding voor zijn dat jij die van jou aanpast? Ook die soep mag je niet zo heet laten consumeren, dus je zegt dat je niet nu, maar straks wel tijd hebt. Als je de taken die hoog op je eigen urgentie staan, afgerond hebt. De kans is groot dat de ander alsnog zegt dan doe ik het zelf wel. Bingo! 10

11 Algemene tips Zeg nee, niet nu en geef aan wanneer je wel tijd hebt. Zeg nee, niet nu en verwijs naar iemand anders die wel tijd zou kunnen hebben. Zeg je hebt dat slecht gepland, maar ik zal je nog één keer helpen ; hou de volgende keer je been stijf. Zeg dat gaan we dan eerst maar aan mijn chef vragen als er pressie wordt uitgeoefend. 11

12 Tijdrover nr 2: Cultuur: ongeveer alles wat wij wel en apen niet doen (F J S Raglan). Op nr. 2 staat " ". We worden geacht 24/7 onze te lezen en daarop actie te ondernemen. Hou eens op! Kern van het probleem Het probleem rond is dat programma s kennelijk altijd open moeten staan. Bij de eerste generatie programma s moest je ophalen. Tegenwoordig hebben de programma s een instelling waarbij je dat automatisch kunt laten gebeuren. Ook de smartphone kent een automatische instelling: daar heet het push e- mail, een beschrijving die het karakter ervan goed omschrijft. Maar het kan ook uit, al weten velen dat niet. En wie het wél weet, laat zich vaak leiden door een dwingende organisatiecultuur: als je niet binnen een uur reageert op een bericht, word je gebeld door de afzender Waarom is het een tijdrover Bij wie Outlook altijd aan heeft, gaat als bron van taken altijd maar door. Het is daarmee één van de kanalen waarop dingentussendoor binnenkomen. Wie dus al een dagplanning weet te maken, ziet die binnen de kortste keren overhoop getrokken door de eerste de beste . Sommigen laten van hun een bijzonder verplichtend karakter uitgaan. Outlook wordt daarmee een dwingeland die allerlei kleine taakjes naar binnen drukt, die toch vooral snel afgewikkeld moeten worden. De werkplek wordt als een snelbuffet, waarbij de frietbakker voor elke nieuwe bestelling die van de vorige klant aan de kant schuift. Remedie Zet de instelling automatische mail ophalen in Outlook of wat je daarvoor in de plaats gebruikt dus uit. In plaats daarvan haal je op vaste tijdstippen je binnen. Daar wen je zelf (en jouw relaties) 12

13 snel genoeg aan. Stel dat je s morgens vroeg, tussen de middag en aan het eind van de dag je leest: dan krijgen je relaties altijd binnen vier uur een antwoord. Zou moeten kunnen, toch? Algemene tips Zet automatisch ophalen uit. Vergeet niet dat verzenden nu ook handmatig moet gebeuren (in Outlook F9). Communiceer dit aan je relaties; je zou onderaan je s (in je handtekening) een berichtje daarover kunnen opnemen. Bijvoorbeeld: ik lees mijn elke werkdag om 8:00, 12:00 en om 16:00 uur. Richt je dagplan erop in dat je op deze tijdstippen je leest: maak een globale dagplanningen verfijn die na het lezen van je berichten. lezen is niet hetzelfde als alle taken afwerken die eruit voortvloeien ; de taken die voortvloeien uit de , behandel je net als alle andere. Ze gaan netjes door de molen van prioriteren en plannen. Maak onderscheid in welke accounts je op je tablet overneemt. Lang niet alle zakelijke berichten hoef je ook onderweg te lezen. Je kunt een standaardbericht maken waarmee je vanaf je tablet reageert: ik heb je ontvangen, ik onderneem op de eerstvolgende werkdag actie. is een nog dwingender tijdrover dan de telefoon. Van die laatste weet inmiddels iedereen dat we kunnen doorschakelen of dat hij "uit" kan. Nu ben jij ervan op de hoogte dat dat met ook mogelijk is 13

14 Tijdrover nr 3: collega s Those who say it cannot be done should not interrupt those who are actually doing it (George Bernard Shaw). Op nr. 3 staat "vragen van collega s". Je mag daar ook klanten, leerlingen, patiënten of leidinggevenden voor lezen. Wat doe je eraan? Definitie Collega s met vragen kunnen behalve binnenlopen ook gebruik maken van de verschillende communicatiekanalen. Verder kun je ze ook nog treffen bij de koffieautomaat, na een vergadering of onderweg op de gang. Het gaat hier in principe om ongeplande overlegmomenten: die verstoren jouw ritme en planning. Waarom is het een tijdrover Alle ongeplande communicatie haalt jouw planning onderuit. Heb je even luidt niet zelden een praatje in van een half uur, waar ook nog eens twee uur werk uit voortvloeit. Wie dit al eens ondervonden heeft, heeft de neiging om zichzelf onzichtbaar te maken. Door het aanwezigheidsschildje op uit laten staan, voic aan te zetten, niet in de kantine lunchen Maar door jezelf te verstoppen maak je de zaak alleen maar erger. Communicatie wordt steeds ongestructureerder en verstoort daardoor steeds vaker je ritme. Remedie Communiceer zelf duidelijker. Zorg dat je van je interne en externe relaties precies weet waar ze raakvlakken met jou hebben en wat jij van ze kunt verwachten. Wie zitten er in mijn netwerk en waarover moeten we communiceren? 14

15 Algemene tips Breng in kaart wie in jouw relatienetwerk zitten en over welke vraagstukken en projecten jullie afstemming moeten hebben. Breng in kaart aan welke structurele overleggen jij moet deelnemen om deze afstemming af te dekken. Overweeg serieus om aan andere overleggen niet meer deel te nemen. Zie welke afstemming nog moet worden bereikt die niet in overleggen gevangen is. Breng in kaart wie je buiten deze structuren regelmatig aan je vestje trekken. Neem zelf initiatief: ga dagelijks of wekelijks je klantjes proactief langs. Je ontneemt ze daarmee hun loopje naar jou toe. Doordat je mensen buiten jouw kantoor ontmoet, kun je ook weglopen wanneer je dat uitkomt. Verwijs hardnekkige binnenlopers naar een spreekuur: niet nu, maar om half vier ben ik je man. Aanwaaiers en binnenlopers verstoren jouw ritme en halen je uit je concentratie. Dat is fnuikend voor jouw productiviteit. Maak informatie voor ieder die dat nodig heeft, toegankelijk. Zorg dat anderen niet van jou afhankelijk zijn. 15

16 Tijdrover nr 4: uitstelgedrag Concentratie is de sleutel tot economische resultaten. Geen enkel andere beginsel van efficiëntie wordt heden ten dage zo vaak geschonden als het basisprincipe van de concentratie. - Peter F. Drucker Op nummer 4 van de ranglijst staat ons eigen uitstelgedrag. Wat kunnen we daaraan doen? Goed nieuws Uitstellen is één van de tijdrovers die we zelf veroorzaken. We kunnen er niemand de schuld van geven, behalve onszelf. Dat is dus ook direct het goede nieuws: zelf veroorzaakte tijdrovers kunnen we aanpakken. Alle tijdrovers uit dezelfde categorie: Ongeorganiseerd kantoor Geen nee kunnen zeggen Faalangst Werken aan je tijdrovers Als je productiever wilt zijn en meer uit je dag wilt halen, zul je voor jezelf moeten erkennen dat je soms zelf de boel in de weg zit. Juist dat erkennen helpt je al een eind op weg. Realiseer je ook dat je die tijdrover ergens voor nodig had: het leverde je iets op. En ben je bereid dat op te geven? Je kantoor organiseren Chaos is een tijdrover van jewelste. Het kost veel tijd om dingen te zoeken en de rommel leidt je af: het praat tegen je. En omdat je daardoor steeds geconfronteerd wordt met een los eindje, spring je van de hak op de tak. Kijk eens op en rond je werkplek of de dingen op een logische plaats staan. Zit er flow in? Staan er misschien dingen op je bureau die je al een eeuwigheid niet meer gebruikt hebt? Realiseer je dat je tas een transportmiddel is en dat je kast een 16

17 opbergplek is. Daar tussenin is je bureau een plaats om zaken te verwerken. Voor alles is een plaats: ruim op, gooi weg, schep orde! Niet meer uitstellen Uitstellen is iets wat we allemaal doen. Vaak zijn het saaie, moeilijke, vervelende of domme taken die uiteindelijk toch wel gedaan moeten worden. Als je jezelf hierin herkent, overweeg dan eens het volgende: Verbind een deadline aan de taak en hou je daaraan Beloon jezelf. Bijvoorbeeld: als ik dit af heb, download ik een nieuw album van itunes, of ik maak dit af en eet dan een broodje buiten de deur. Spreek een follow-up af met een collega of de secretaresse, om jezelf te dwingen te doen wat je beloofd had. Doe vervelende klusjes aan het begin van de dag, dan heb je het maar gehad. Soms nee zeggen We hebben allemaal wel eens meer werk dan we kunnen behappen. Dan helpt het als je nee kunt zeggen. Want wie toch meer werk aanneemt dan ie aankan, levert in op kwaliteit. Het helpt je dus als je alleen dát doet wat je redelijkerwijs aan kunt. Met nee zeggen hoef je iemand niet perse te schofferen. Je zou ook een alternatief kunnen aanbieden. In elk geval beter dan altijd maar gewoon ja zeggen, kun je het volgende proberen: Ik help je graag, maar ik maak eerst dit even af. Zal ik om bij je komen? Sorry, maar ik kan er nu even niets bij hebben. Ik bel je als ik tijd over heb. Bedankt voor je vertrouwen, maar ik krijg het vandaag niet in mijn planning. Sorry! 17

18 Sorry, ik kan je niet helpen. Heb je het al aan gevraagd? Dat zou ik wel kunnen, maar dan moet ik waar ik nu mee bezig ben laten liggen. Is dat van jou belangrijker? Fouten durven maken Faalangst is een serieuze tijdrover, maar hij is niet zo makkelijk te (h)erkennen. Faalangst kan je volkomen verlammen. Daarmee zit je niet alleen je resultaat in de weg, maar het kan ook je ontwikkeling volkomen afstoppen. Wees eerlijk: je hebt uiteindelijk ook fietsen geleerd Als je faalangst erkent en je wilt ervan af, probeer dan eens het volgende. Zet alle mogelijke resultaten van je taak op een rijtje. Wat zou er kunnen gebeuren? Leer positief te denken. Daarmee vergroot je je zelfvertrouwen. Onderzoek het worstcase scenario. Er zou inderdaad een ramp kunnen gebeuren en het kan heel rationeel zijn om daar angst voor te ontwikkelen. Maar de effecten zouden ook best eens kunnen meevallen. Durf te erkennen dat je wel eens fouten maakt. Een fout is ook een kans om van te leren. Eén van de meest onlogische denkbeelden in de politiek vind ik, dat een bestuurder die fouten maakt zou moeten opstappen. Dan denk ik: die heeft zojuist een hele dure cursus gevolgd, iets belangrijks geleerd en dan stuur je hem weg! Zoals ik al aangaf, is het durven opgeven van je zelfveroorzaakte tijdrovers een kwestie van eerlijk zijn. Je kunt beter en sneller presteren, maar kennelijk had je het nodig om daar iets vóór te zetten. Als je dat durft op te geven, hoeft dat dus nu niet meer. Go for it! 18

19 Tijdrover nr 5: telefoon De computer kan meer werk doen in minder tijd dan de mens omdat hij niet aan de telefoon hoeft te komen (Jack Adams). Definitie Telefoons en mobiele telefoons zijn tijdrovers wanneer je ze niet door- of uitschakelt op momenten waarop je ongestoord zou willen werken. Ook de afspraak dat je een telefoon oppakt van een collega die er niet is, moet worden beschouwd als een tijdrover. De telefoon is een ding-tussendoor, met meer impact dan een onaangekondigde binnenloper. Waarom is het een tijdrover Veel mensen realiseren zich niet dat een telefoon een soort loket is; als je dat niet kanaliseert, heb je de hele dag loketdienst. Want als er iemand belt, wil diegene iets van jou. In het simpelste geval kun je volstaan met een ja of nee antwoord en leg je weer op. Soms moet er een afspraak gemaakt worden, in andere gevallen zit er een langer verhaal aan vast. Ook kan er werk voortkomen uit het telefoontje: en wel nú en direct. Telefoontjes onderbreken je ritme, je concentratie en halen jouw planning overhoop. Ik hoor je denken: Dat hoort bij mijn werk. Ja, als je telefonist bent. Ieder ander heeft het recht zijn telefoonverkeer te kanaliseren. Remedie Laat je telefoon niet zondermeer aan staan. Er zijn tegenwoordig tal van technische oplossingen om telefoonverkeer in banen te leiden. Aan de voic van een mobiele telefoon is iedereen gewend en ook het antwoordapparaat is bekend. Het wordt niet als klantvriendelijk ervaren, maar dat heeft alles te maken met het vrijblijvende karakter van de ingesproken boodschap. Als die luidt: spreek uw naam en telefoonnummer in, dan bel ik u ná half vier terug wed ik dat de beller daar veel minder moeite mee heeft. Dan moet je wél elke dag je voic aanpassen, misschien zelfs 19

20 meerdere keren per dag. Moeilijk? Welnee; je belt 1200 en het is zo gepiept. Op kantoor zul je afspraken moeten maken met de telefoniste. Ook zijn er technische oplossingen, zoals XOIP dat voic omzet naar een bericht. Algemene tips Zet je mobiele telefoon op de voic -stand als je een concentratie-uurtje wilt (waar komt dat vandaan). Spreek een bericht in en meld wanneer je weer bereikbaar bent. Hou je daaraan! Vraag op kantoor aan de telefonist om je telefoontjes achter te houden en bellers op de hoogte te brengen van wanneer je weer bereikbaar bent. Laat notities maken, bij voorkeur in Outlook. Schakel je bureautoestel door naar een collega als je een concentratie-uurtje wilt. Geef aan hoe laat je weer paraat bent en laat notities maken. Hou je aan gemaakte terugbel afspraken. Spreek intern af dat als een telefoon vaker dan drie keer overgaat, de eigenaar er kennelijk niet is of niet bereikbaar is. Gebruik Outlook om intern aan collega s te laten weten wanneer je vrij of bezet bent. Stel in de kantoortuin een piketdienst in wanneer je een concentratie-uurtje wilt. Vaak weten collega s die bij elkaar zitten toch al veel te beantwoorden; laat desnoods notities maken. 20

21 Maak kans op gratis coachingsgesprek Maak de knelpunten in jouw werk/privébalans bespreekbaar met een expert op dit gebied tijdens een gratis coachingsgesprek. Dit is jouw kans om je verhaal aan mij voor te leggen. Je krijgt antwoord op vragen die je al zo lang hebt, over een verstoorde werk/privébalans! Het gratis coachingsgesprek (t.w.v. 100) geeft je: antwoord op jouw vraag wat je ECHT zou willen doen zicht op wat je tot nu toe heeft TEGENGEHOUDEN om dat te bereiken antwoord op de vraag welke EERSTE STAP je kunt zetten om jouw werk/privébalans te verbeteren Ik voer elke week twee van deze waardevolle gesprekken gratis uit. Alleen de aanmeldingen die via de website binnenkomen maken daarop kans. Wil je meedingen naar een van deze twee gesprekken, meld je dan hier aan. Je hoort binnen een week of één van twee gesprekken aan jou is toegewezen. Is dat zo, dan ontvang je van mij een link naar mijn online agenda. Je kunt dan je gesprek direct inplannen op een moment dat jou het beste uitkomt. 21

22 Projecten Ik help je met een betere balans tussen werk en privé. Dat is meestal op individuele basis, maar soms ook in teams. Voor je bedrijf of organisatie, of gewoon op persoonlijke titel. In afgelopen jaren werkte ik voor o.a. Woningcorporatie Rochdale Gemeente Berkelland Gemeente Borne Rabobank Nederland Woningcorporatie ProWonen Waterschap Rijn & IJssel ROC Rijn-IJssel Staring College Spirotech Wansink & Partner Pactum Jeugdzorg Siemens Turbomachinery Rijkswaterstaat, diverse vestigingen afdelingen Hanzehogeschool, diverse Schools Ministerie OC&W, diverse directoraten 22

23 Verantwoording Voor dit boekje heb ik gebruik gemaakt van mijn eigen ervaringen, eigen publicaties en extern bronmateriaal: Bronnen: - Timemanagement, Ian Fleming (ISBN ) - Timemanagement, Katie Jones (ISBN ) - Tijd maken, the Mindgym (ISBN ) - Timemanagement voor dummies (ISBN ) Foto s: - istockphoto - Steve Vrakking 23

24 de Tijd aan jezelf Zelf actieve keuzes maken voor de besteding van je werktijd Goed omgaan met je tijd is voor ons allemaal belangrijk. Wie grip heeft op zijn planning, heeft ook meer grip op zichzelf. En dat betekent dat je productiever bent, minder stress ervaart en meer plezier uit je werk haalt. Maar hoe krijg je je tijdsbesteding onder controle? Onderbrekingen horen zelden tot je eigen taken. Het zijn Tijdrovers, dingetjes voor een ander, werk dat helemaal niet bijdraagt tot je eigen resultaat. Je zegt er te gemakkelijk "ja" tegen. Dat laatste is ook het goede nieuws: de meeste Tijdrovers haal je jezelf op de hals. In dat opzicht is er dan ook eenvoudig wat aan te doen. Zo krijg je de tijd weer aan jezelf. John Vrakking is trainer en geregistreerd NLP Master Coach. Hij leert je de manier waarop je met je tijd omgaat meer in overeenstemming brengen met wie je wilt zijn en wat je wilt achterlaten. Hij woont samen met zijn partner en dochter aan de rand van Haaksbergen. De ruimtelijkheid en de rust daar inspireren hem elke dag opnieuw. Volg hem op Twitter, Facebook of LinkedIn NUR Uitgeverij de Binnenwereld 24

Zelf actief keuzes maken voor de besteding van je werktijd. Niet. de Tijd aan jezelf. John Vrakking Coach voor gestreste professionals

Zelf actief keuzes maken voor de besteding van je werktijd. Niet. de Tijd aan jezelf. John Vrakking Coach voor gestreste professionals Niet Zelf actief keuzes maken voor de besteding van je werktijd de Tijd aan jezelf John Vrakking Coach voor gestreste professionals 1 Wat het niet in zich heeft te veranderen, gaat ten onder. Charles Darwin

Nadere informatie

Mijn kind een Kanjer!

Mijn kind een Kanjer! Mijn kind een Kanjer! Mijn kind een Kanjer! Help je kind bij het ontwikkelen van sociale vaardigheden Herberd Prinsen Bohn Stafleu van Loghum Houten 2009 2009 Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer

Nadere informatie

Vincie van Gils. Klantencommunicatie. Zo krijg je en houd je u tevreden klanten. Spectrum. Uitgeverij Unieboek Het Spectrum bv, Houten Antwerpen

Vincie van Gils. Klantencommunicatie. Zo krijg je en houd je u tevreden klanten. Spectrum. Uitgeverij Unieboek Het Spectrum bv, Houten Antwerpen Vincie van Gils Klantencommunicatie Zo krijg je en houd je u tevreden klanten Spectrum Uitgeverij Unieboek Het Spectrum bv, Houten Antwerpen Spectrum maakt deel uit van Uitgeverij Unieboek Het Spectrum

Nadere informatie

Timemanagement Kerngebieden onderscheiden

Timemanagement Kerngebieden onderscheiden Timemanagement Als manager heb je veel verschillende werkzaamheden: je geeft leiding aan je medewerkers, maar je hebt ook je eigen taken. Je hebt met je medewerkers te maken, met andere collega s en afdelingen

Nadere informatie

Competent talent in de praktijk

Competent talent in de praktijk Competent talent in de praktijk Competent talent in DE PRAKTIJK CURSISTENBOEK Talent ontdekken, ontwikkelen & inzetten Competent talent in de praktijk Cursistenboek Talent ontdekken, ontwikkelen & inzetten

Nadere informatie

Les 7 Doen: Windows Live Mail

Les 7 Doen: Windows Live Mail Wegwijs in Windows 7 Les 7 Doen: Windows Live Mail Vervangende les voor Windows Live Mail versie 2011 Hannie van Osnabrugge bussum 2011 Deze vervangende les voor Windows Live Mail versie 2011 hoort bij

Nadere informatie

Leercoaching in het hbo. Student

Leercoaching in het hbo. Student Leercoaching in het hbo Student Leercoaching in het hbo Student Een kapstok om jezelf uit te dagen de regie over je leren te nemen Jette van der Hoeven 2e druk Bohn Stafleu van Loghum Houten 2009 Ó 2009

Nadere informatie

Omgaan met ziekelijke jaloezie

Omgaan met ziekelijke jaloezie Omgaan met ziekelijke jaloezie Van A tot ggz De boeken in de reeks Van A tot ggz beschrijven niet alleen oorzaak, verloop en behandeling van de onderhavige problemen, maar geven ook antwoord op de vraag

Nadere informatie

Werkboek voor kinderen en jongeren van ouders met psychiatrische en/of verslavingsproblemen

Werkboek voor kinderen en jongeren van ouders met psychiatrische en/of verslavingsproblemen Werkboek voor kinderen en jongeren van ouders met psychiatrische en/of verslavingsproblemen Kind en Adolescent Praktijkreeks Dit Werkboek voor kinderen en jongeren van ouders met psychiatrische en/of verslavingsproblemen

Nadere informatie

Met sorry maak je dit niet ongedaan

Met sorry maak je dit niet ongedaan Met sorry maak je dit niet ongedaan Ervaringen en adviezen van als kind mishandelde vrouwen Fiet van Beek Met sorry maak je dit niet ongedaan werd geschreven in opdracht van Stichting Alexander en financieel

Nadere informatie

Brochure. Groepstraining - maatwerk. Modern Timemanagement Effectief Werken. 100% overzicht. De juiste focus. In control. Heerlijk productief.

Brochure. Groepstraining - maatwerk. Modern Timemanagement Effectief Werken. 100% overzicht. De juiste focus. In control. Heerlijk productief. Brochure Groepstraining - maatwerk Modern Timemanagement Effectief Werken 100% overzicht. De juiste focus. In control. Heerlijk productief. Modern Timemanagement 100% overzicht. De juiste focus. In control.

Nadere informatie

Basisvaardigheden Nederlands Deel 1 van 2

Basisvaardigheden Nederlands Deel 1 van 2 Basisvaardigheden Nederlands Deel 1 van 2 Colofon Auteur: Hanneke Molenaar Inhoudelijke redactie: Ina Berlet Redactie: Edu Actief b.v. Vormgeving: Crius Group Illustraties: Edu Actief b.v. Titel: Basisvaardigheden

Nadere informatie

Gezond eten: Daar heb je een leven lang lol van!

Gezond eten: Daar heb je een leven lang lol van! Gezond eten: Daar heb je een leven lang lol van! Opgedragen aan Julia, Floris en Maurits. Gezond eten: Daar heb je een leven lang lol van! EEN VROLIJK BOEK VOOR KINDEREN WAARMEE ZIJ HUN OUDERS KUNNEN LEREN

Nadere informatie

Oefentekst voor het Staatsexamen

Oefentekst voor het Staatsexamen Oefentekst voor het Staatsexamen Staatsexamen NT2, programma I, onderdeel lezen bij Hoofdstuk 3 van Taaltalent NT2-leergang voor midden- en hoogopgeleide anderstaligen Katja Verbruggen Henny Taks Eefke

Nadere informatie

28 efficiency tips voor een productievere werkdag

28 efficiency tips voor een productievere werkdag 28 efficiency tips voor een productievere werkdag Gun jezelf de rust en de kwaliteit van een goed georganiseerd werkproces! Doen is de "Missing Link" tussen goede voornemens en daadwerkelijke verandering

Nadere informatie

Cursusgids - Social Medi lessen. Eerste druk November 2015. Digitaal Leerplein. Website: www.digitaalleerplein.nl E-mail: info@digitaalleerplein.

Cursusgids - Social Medi lessen. Eerste druk November 2015. Digitaal Leerplein. Website: www.digitaalleerplein.nl E-mail: info@digitaalleerplein. Titel Cursusgids - Social Medi lessen Eerste druk November 2015 Auteur Fred Beumer Digitaal Leerplein Website: www.digitaalleerplein.nl E-mail: info@digitaalleerplein.nl Alle rechten voorbehouden. Niets

Nadere informatie

Nederlands in beeld bevat een tekstboek met een cd en een cd-rom. Op www.nederlandsinbeeld.nl vindt u extra informatie.

Nederlands in beeld bevat een tekstboek met een cd en een cd-rom. Op www.nederlandsinbeeld.nl vindt u extra informatie. Nederlands in beeld Nederlands in beeld bevat een tekstboek met een cd en een cd-rom. Op www.nederlandsinbeeld.nl vindt u extra informatie. Vervolgmogelijkheid: Basiscursus 1 ISBN 9789461057228 www.nt2.nl

Nadere informatie

Spelend leren, leren spelen

Spelend leren, leren spelen Spelend leren, leren spelen een werkboek voor kinderen en ouders Rudy Reenders, Wil Spijker & Nathalie van der Vlugt Spelend leren, een werkboek voor kinderen en ouders leren spelen Rudy Reenders, Wil

Nadere informatie

Seksuele vorming. Anticonceptie en zwangerschap

Seksuele vorming. Anticonceptie en zwangerschap Seksuele vorming Anticonceptie en zwangerschap Colofon Uitgeverij: Edu Actief b.v. 0522-235235 info@edu-actief.nl www.edu-actief.nl Auteur: Rianne Gritter Inhoudelijke redactie: Tessel Mulder, Philein

Nadere informatie

Organisatie van werkzaamheden

Organisatie van werkzaamheden Organisatie van werkzaamheden Colofon Uitgeverij: Edu Actief b.v. 0522-235235 info@edu-actief.nl www.edu-actief.nl Auteurs: Rubus Opleidingspartners, Richard Prins Inhoudelijke redactie: Jessica Satink

Nadere informatie

Training. Zakelijk communiceren

Training. Zakelijk communiceren Training Zakelijk communiceren Colofon Uitgeverij: Edu Actief b.v. 0522-235235 info@edu-actief.nl www.edu-actief.nl Auteur: Nienke Koopman Inhoudelijke redactie: Floortje Vissers Titel: Factor-E Welzijn

Nadere informatie

13 Acquisitietips. AngelCoaching. Coaching en training voor de creatieve sector www.angelcoaching.nl

13 Acquisitietips. AngelCoaching. Coaching en training voor de creatieve sector www.angelcoaching.nl 13 Acquisitietips AngelCoaching Coaching en training voor de creatieve sector Tip 1 Wat voor product/dienst ga je aanbieden? Maak een keuze, niemand kan alles! Tip 1 Veel ondernemers zijn gezegend met

Nadere informatie

Werken aan communicatie 1

Werken aan communicatie 1 Communicatie Werken aan communicatie 1 Werken aan communcatie 1 Serienummer: Licentie: Voor het activeren van de licentie kijk pagina 5 van dit werkboek. Te activeren tot: Colofon Uitgeverij: Edu Actief

Nadere informatie

Zorg om mensen met dementie

Zorg om mensen met dementie Zorg om mensen met dementie Voor Ries en Myrthe Zorg om mensen met dementie Een handleiding voor verzorgenden Bère Miesen Bohn Stafleu van Loghum Houten 2008 Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer

Nadere informatie

Modern Timemanagement Effectief Werken 100% overzicht. De juiste focus. In control. Heerlijk productief.

Modern Timemanagement Effectief Werken 100% overzicht. De juiste focus. In control. Heerlijk productief. Brochure Workshops Modern Timemanagement Effectief Werken 100% overzicht. De juiste focus. In control. Heerlijk productief. Workshops 100% overzicht. De juiste focus. In control. Heerlijk productief. Wat

Nadere informatie

Basiscursus 2 Nederlands voor buitenlanders. Tekstboek. DM-Basiscursus2-tekstboek_05.indd 1 07-09-15 12:34

Basiscursus 2 Nederlands voor buitenlanders. Tekstboek. DM-Basiscursus2-tekstboek_05.indd 1 07-09-15 12:34 Basiscursus 2 Nederlands voor buitenlanders Tekstboek DM-Basiscursus2-tekstboek_05.indd 1 07-09-15 12:34 Basiscursus 2 Nederlands voor buitenlanders P.J. Meijer A.G. Sciarone Tekstboek Herziene editie

Nadere informatie

Handleiding Een Outlook.com-account aanmaken

Handleiding Een Outlook.com-account aanmaken Wegwijs in Windows 8.1 Handleiding Een Outlook.com-account aanmaken Hannie van Osnabrugge u i t g e v e r ij c o u t i n h o c bussum 2015 Deze handleiding over het aanmaken van een Outlook.com-account

Nadere informatie

Werken aan je zelfbeeld

Werken aan je zelfbeeld Werken aan je zelfbeeld Kind en Adolescent Praktijkreeks Dit werkboek Werken aan je zelfbeeld, COMET voor kinderen en jongeren (groepstraining) hoort bij de handleiding Zelfbeeldtraining voor kinderen

Nadere informatie

blanco (wordt verlijmd met cover)

blanco (wordt verlijmd met cover) 1 blanco (wordt verlijmd met cover) 2 blanco Vincent Bijlo en Mariska Reijmerink Bink en Pip gaan naar Engeland Met tekeningen van Juliette de Wit Bink en Pip gaan naar Engeland Auteurs: Vincent Bijlo

Nadere informatie

School en echtscheiding

School en echtscheiding School en echtscheiding Alledaagse begeleiding binnen een schoolbreed beleid Angelique van der Pluijm en Margit Grevelt School en echtscheiding Alledaagse begeleiding binnen een schoolbreed beleid Angelique

Nadere informatie

Windows Live Mail downloaden en een e-mailadres instellen

Windows Live Mail downloaden en een e-mailadres instellen Wegwijs in Windows 7 Wegwijs in internet Windows Live Mail downloaden en een e-mailadres instellen Hannie van Osnabrugge u i t g e v e r ij coutinho c bussum 2011 Deze handleiding Windows Live Mail downloaden

Nadere informatie

Spectrum Uitgeverij Unieboek Het Spectrum bv, Houten Antwerpen

Spectrum Uitgeverij Unieboek Het Spectrum bv, Houten Antwerpen Spectrum Uitgeverij Unieboek Het Spectrum bv, Houten Antwerpen Book_SDEC.indb 5 13-09-11 10:04 Spectrum maakt deel uit van Uitgeverij Unieboek Het Spectrum bv Postbus 97 3990 DB Houten Eerste druk 2011

Nadere informatie

De huisarts aan de leiding

De huisarts aan de leiding De huisarts aan de leiding De huisarts aan de leiding Dr. Erik Ranzijn Bohn Stafleu van Loghum Houten 2008 Ó 2008 Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Uitgeverij Alle rechten voorbehouden. Niets

Nadere informatie

Omgaan met rijexamenangst

Omgaan met rijexamenangst Omgaan met rijexamenangst Van A tot ggz De boeken in de reeks Van A tot ggz beschrijven niet alleen oorzaak, verloop en behandeling van de onderhavige problemen, maar geven ook antwoord op de vraag hoe

Nadere informatie

Dyslexie de baas! Werkboek. Dit werkboek is van: Houten Bohn Stafleu van Loghum, 2009

Dyslexie de baas! Werkboek. Dit werkboek is van: Houten Bohn Stafleu van Loghum, 2009 1 Dyslexie de baas! Werkboek Dit werkboek is van: Houten Bohn Stafleu van Loghum, 2009 3 Dyslexie de baas! Werkboek voor cursisten Caroline Poleij Yvonne Stikkelbroek Illustraties door Marcel Jurriëns

Nadere informatie

Meer productiviteit en plezier in je werkdag. 28 efficiency tips. Gun jezelf de rust en kwaliteit van een goed georganiseerd werkproces!

Meer productiviteit en plezier in je werkdag. 28 efficiency tips. Gun jezelf de rust en kwaliteit van een goed georganiseerd werkproces! Meer productiviteit en plezier in je werkdag 28 efficiency tips Gun jezelf de rust en kwaliteit van een goed georganiseerd werkproces! Welkom Je bent professional en goed in je vak. Maar hoe je je werk

Nadere informatie

Handleiding Een Outlook.com-account aanmaken

Handleiding Een Outlook.com-account aanmaken Wegwijs in Windows 8 Handleiding Een Outlook.com-account aanmaken Hannie van Osnabrugge u i t g e v e r ij c o u t i n h o c bussum 2013 Deze handleiding over een Outlook.com-account aanmaken hoort bij

Nadere informatie

Omgaan met stress en burnout

Omgaan met stress en burnout Omgaan met stress en burnout Van A tot ggz De boeken in de reeks Van A tot ggz beschrijven niet alleen oorzaak, verloop en behandeling van de onderhavige problemen, maar geven ook antwoord op de vraag

Nadere informatie

Wondverzorging. Let op: het is belangrijk om precies deze schrijfwijze aan te houden, dus met tussenstreepjes.

Wondverzorging. Let op: het is belangrijk om precies deze schrijfwijze aan te houden, dus met tussenstreepjes. M Wondverzorging Website In de oorspronkelijke uitgave van Wondverzorging was een cd-rom toegevoegd met aanvullend digitaal materiaal. Vanaf deze editie is echter al dit aanvullende materiaal vindbaar

Nadere informatie

Routeboek Onderleggers voor de ISK

Routeboek Onderleggers voor de ISK Routeboek Onderleggers voor de ISK ISK Utrecht Boom, Amsterdam Deze uitgave is gemaakt in opdracht van ISK Utrecht. Tweede herziene uitgave 2014 2011 ISK Utrecht Behoudens de in of krachtens de Auteurswet

Nadere informatie

Open Training. Modern Timemanagement. 100% overzicht. De juiste focus. In control. Heerlijk productief.

Open Training. Modern Timemanagement. 100% overzicht. De juiste focus. In control. Heerlijk productief. Open Training Modern Timemanagement 100% overzicht. De juiste focus. In control. Heerlijk productief. Modern Timemanagement 100% overzicht. De juiste focus. In control. Heerlijk productief. Wil jij meer

Nadere informatie

Pubers van Nu! Praktijkboek voor iedereen die met pubers werkt. Klaas Jan Terpstra en Herberd Prinsen

Pubers van Nu! Praktijkboek voor iedereen die met pubers werkt. Klaas Jan Terpstra en Herberd Prinsen Pubers van Nu! Pubers van Nu! Praktijkboek voor iedereen die met pubers werkt Klaas Jan Terpstra en Herberd Prinsen Bohn Stafleu van Loghum Houten 2009 2009 Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer

Nadere informatie

Oefentekst voor het Staatsexamen

Oefentekst voor het Staatsexamen Oefentekst voor het Staatsexamen Staatsexamen NT2, programma I, onderdeel lezen bij Hoofdstuk 5 van Taaltalent NT2-leergang voor midden- en hoogopgeleide anderstaligen Katja Verbruggen Henny Taks Eefke

Nadere informatie

Outreachend werken. Handboek voor werkers in de eerste lijn. Opdrachten bij methodiek. Lia van Doorn Yvonne van Etten Mirjam Gademan

Outreachend werken. Handboek voor werkers in de eerste lijn. Opdrachten bij methodiek. Lia van Doorn Yvonne van Etten Mirjam Gademan Outreachend werken Handboek voor werkers in de eerste lijn Opdrachten bij methodiek Lia van Doorn Yvonne van Etten Mirjam Gademan uitgeverij c o u t i n h o c bussum 2008 Deze opdrachten horen bij Outreachend

Nadere informatie

Werken als meubelmaker

Werken als meubelmaker Profielvak Bouwen, Wonen en Interieur Serienummer: Licentie: Voor het activeren van de licentie kijk op pagina 5 van dit werkboek. Te activeren tot: COLOFON Uitgeverij: Auteur(s): Inhoudelijke redactie:

Nadere informatie

Handleiding Windows Live Mail 2012 downloaden en installeren

Handleiding Windows Live Mail 2012 downloaden en installeren Wegwijs in Windows 8 Handleiding Windows Live Mail 2012 downloaden en installeren Hannie van Osnabrugge u i t g e v e r ij c o u t i n h o c bussum 2013 Deze handleiding over het downloaden en installeren

Nadere informatie

Nicolien van Halem Inge Müller. Handboek studievaardigheden voor het hbo

Nicolien van Halem Inge Müller. Handboek studievaardigheden voor het hbo Nicolien van Halem Inge Müller Handboek studievaardigheden voor het hbo Toegang tot de website Op deze website vindt u het ondersteunend materiaal behorende bij Handboek studievaardigheden voor het hbo.

Nadere informatie

Het instappen in de Paranormale Wereld

Het instappen in de Paranormale Wereld Het instappen in de Paranormale Wereld Eerste druk, 2014 2014 Johanna de Vos isbn: 9789048432189 nur: 728 Uitgever: Free Musketeers, Zoetermeer www.freemusketeers.nl Hoewel aan de totstandkoming van deze

Nadere informatie

Ik en de maatschappij. Online

Ik en de maatschappij. Online Ik en de maatschappij Online Colofon Uitgeverij: Edu Actief b.v. 0522-235235 info@edu-actief.nl www.edu-actief.nl Auteur: Mieke Lens Inhoudelijke redactie: Ina Berlet Eindredactie: Daphne Ariaens Titel:

Nadere informatie

Microsoft Security Essentials downloaden

Microsoft Security Essentials downloaden Wegwijs in internet Thuis in Windows Vista Thuis in Windows 7 Microsoft Security Essentials downloaden Hannie van Osnabrugge u i t g e v e r ij coutinho c bussum 2011 Deze handleiding Microsoft Security

Nadere informatie

Training. Professioneel samenwerken

Training. Professioneel samenwerken Training Professioneel samenwerken Colofon Uitgeverij: Edu Actief b.v. 0522-235235 info@edu-actief.nl www.edu-actief.nl Auteur: Angela van der Haar Inhoudelijke redactie: Napona Smid Titel: Professioneel

Nadere informatie

Leven met angst voor ernstige ziektes

Leven met angst voor ernstige ziektes Leven met angst voor ernstige ziektes Van A tot ggz De boeken in de reeks Van A tot ggz beschrijven niet alleen oorzaak, verloop en behandeling van de onderhavige problemen, maar geven ook antwoord op

Nadere informatie

Effectiviteit = Kwaliteit x Acceptatie Silvia Blankestijn

Effectiviteit = Kwaliteit x Acceptatie Silvia Blankestijn Communiceren met ziel en zakelijkheid Effectiviteit = Kwaliteit x Acceptatie Silvia Blankestijn Copyright: Uitgeverij Boom Nelissen, Amsterdam & Silvia Blankestijn, 2012 Omslag: Bart van den Tooren, Bureau

Nadere informatie

Kennismaken met het werkveld

Kennismaken met het werkveld Kennismaken met het werkveld Colofon Uitgeverij: Edu Actief b.v. 0522-235235 info@edu-actief.nl www.edu-actief.nl Auteurs: Gerda Verhey, Freda Kamphuis Inhoudelijke redactie: Jessica Satink Verbeek, Ludo

Nadere informatie

18 tips om te werken aan je eigen inzetbaarheid

18 tips om te werken aan je eigen inzetbaarheid 18 tips om te werken aan je eigen inzetbaarheid Goed, gezond en gemotiveerd aan het werk tot je pensioen? Dat bereik je door kansen te pakken op het werk. Leer aan de hand van onderstaande punten hoe je

Nadere informatie

Zelfstandige Externe Stage

Zelfstandige Externe Stage IK, LEREN EN WERKEN Zelfstandige Externe Stage deel 4 van 6 Colofon Auteur: Marian van der Meijs, werkzaam bij ICBA Inhoudelijke redactie: Jacobien Ubbink Redactie: Edu Actief b.v. Vormgeving: PPMP Prepress,

Nadere informatie

Kies 1 SANDER HEEBELS MENNO BEEKHUIZEN PETRI BENSCHOP ANNE-MARIE BRUNEN MARIEKE STRIK HANNEKE SCHOTTERT

Kies 1 SANDER HEEBELS MENNO BEEKHUIZEN PETRI BENSCHOP ANNE-MARIE BRUNEN MARIEKE STRIK HANNEKE SCHOTTERT Kies 1 Leerwerkboek burgerschap SANDER HEEBELS MENNO BEEKHUIZEN PETRI BENSCHOP ANNE-MARIE BRUNEN MARIEKE STRIK HANNEKE SCHOTTERT Heb je een leeshandicap en wil je dit boek in een toegankelijke leesvorm,

Nadere informatie

Extra les Werken met Windows Live Mail 2012

Extra les Werken met Windows Live Mail 2012 Wegwijs in Windows 8 Extra les Werken met Windows Live Mail 2012 Hannie van Osnabrugge u i t g e v e r ij c o u t i n h o c bussum 2013 Deze extra les over het werken met Windows Live Mail 2012 hoort bij

Nadere informatie

Kies 2. Leerwerkboek burgerschap SANDER HEEBELS PETRI BENSCHOP MENNO BEEKHUIZEN MARK OOMEN HANNEKE SCHOTTERT

Kies 2. Leerwerkboek burgerschap SANDER HEEBELS PETRI BENSCHOP MENNO BEEKHUIZEN MARK OOMEN HANNEKE SCHOTTERT Kies 2 Leerwerkboek burgerschap SANDER HEEBELS PETRI BENSCHOP MENNO BEEKHUIZEN MARK OOMEN HANNEKE SCHOTTERT Heb je een leeshandicap en wil je dit boek in een toegankelijke leesvorm, bel dan Dedicon: 0486-486486,

Nadere informatie

Antwoorden op de vragen

Antwoorden op de vragen Wegwijs in Windows 8 Antwoorden op de vragen Hannie van Osnabrugge u i t g e v e r ij c o u t i n h o c bussum 2013 Deze antwoorden horen bij de vragen in Wegwijs in Windows 8 van Hannie van Osnabrugge.

Nadere informatie

Training. Talentherkenning

Training. Talentherkenning Training Talentherkenning Colofon Uitgeverij: Edu Actief b.v. 0522-235235 info@edu-actief.nl www.edu-actief.nl Auteur(s): Nienke Koopman Inhoudelijke redactie: Ariëlle Potter Titel: Talentherkenning ISBN:

Nadere informatie

De wondere wereld van dementie

De wondere wereld van dementie Bob Verbraeck Anneke van der Plaats De wondere wereld van dementie Vanuit nieuwe inzichten omgevingszorg bieden aan dementerenden Houten, 2016 Eerste druk, eerste t/m zevende oplage, Reed Business, Amsterdam

Nadere informatie

Handleiding Windows Live Mail 2012 downloaden en installeren

Handleiding Windows Live Mail 2012 downloaden en installeren Wegwijs in Windows 8.1 Handleiding Windows Live Mail 2012 downloaden en installeren Hannie van Osnabrugge u i t g e v e r ij c o u t i n h o c bussum 2015 Deze handleiding over het downloaden en installeren

Nadere informatie

ZELF STARTEN MET NEDERLANDS NEDERLANDS VOOR ANDERSTALIGEN

ZELF STARTEN MET NEDERLANDS NEDERLANDS VOOR ANDERSTALIGEN ZELF STARTEN MET NEDERLANDS NEDERLANDS VOOR ANDERSTALIGEN Het zelfstudiepakket Zelf starten met Nederlands is ontwikkeld door Uitgeverij Boom in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Nadere informatie

Inleiding. En hoewel het er soms op lijkt dat je deze aspecten van het vak van nature hoort te beheersen, zijn er maar weinig docenten die dat kunnen.

Inleiding. En hoewel het er soms op lijkt dat je deze aspecten van het vak van nature hoort te beheersen, zijn er maar weinig docenten die dat kunnen. binnenwerk timemanagement:opmaak 1 24-07-2013 11:49 Pagina 3 Inleiding De werkdruk in het onderwijs is hoog. Er worden steeds nieuwe, vaak hogere, eisen gesteld. De administratieve druk is hoog en docenten

Nadere informatie

Handleiding Een e-mailadres van een provider toevoegen in de app E-mail

Handleiding Een e-mailadres van een provider toevoegen in de app E-mail Wegwijs in Windows 8 Handleiding Een e-mailadres van een provider toevoegen in de app E-mail Hannie van Osnabrugge u i t g e v e r ij c o u t i n h o c bussum 2013 Deze handleiding over een e-mailadres

Nadere informatie

Het Knaapengevoel. Vooraf

Het Knaapengevoel. Vooraf Het Knaapengevoel Vooraf Zo gaan we met elkaar om! Leg het maar eens uit: het Knaapen-gevoel. Als werknemers van KnaapenGroep weten we onbewust wat ermee bedoeld wordt en gedragen we ons ernaar. Maar hoe

Nadere informatie

Zelfstandig werken. Ajodakt. Dit antwoordenboekje hoort bij het gelijknamige werkboek van de serie

Zelfstandig werken. Ajodakt. Dit antwoordenboekje hoort bij het gelijknamige werkboek van de serie Zelfstandig werken Ajodakt Dit antwoordenboekje hoort bij het gelijknamige werkboek van de serie 9 789074 080705 Informatieverwerking Groep 7 Antwoorden Auteur P. Nagtegaal ajodakt COLOFON Illustraties

Nadere informatie

Optimaliseer je prestaties

Optimaliseer je prestaties Winst en Groei - Internetmarketing en Verkooptraining Optimaliseer je prestaties 10 Technieken om je prestaties te verbeteren Christo Cornelissen & Mieke Bouquet Alles waar je jezelf op weet te focussen

Nadere informatie

Een website en applicatie ontwerpen en maken

Een website en applicatie ontwerpen en maken Profielvak Dienstverlening en Producten Een website en applicatie ontwerpen en maken Serienummer: Licentie: Voor het activeren van de licentie kijk op pagina 5 van dit werkboek. Te activeren tot: COLOFON

Nadere informatie

Begeleide interne stage

Begeleide interne stage Ik, leren en werken Begeleide interne stage Deel 2 Colofon Uitgeverij: Edu Actief b.v. 0522-235235 info@edu-actief.nl www.edu-actief.nl Auteur: Marian van der Meijs Inhoudelijke redactie: Titel: Ik, leren

Nadere informatie

Keuzevak Milieu, hergebruik en duurzaamheid. Duurzaam consumeren en produceren

Keuzevak Milieu, hergebruik en duurzaamheid. Duurzaam consumeren en produceren Keuzevak Milieu, hergebruik en duurzaamheid Duurzaam consumeren en produceren COLOFON Uitgeverij: Auteur(s): Inhoudelijke redactie: Illustraties: Foto s: Edu Actief b.v. 0522-235235 info@edu-actief.nl

Nadere informatie

De meest gestelde vragen over: cholesterol

De meest gestelde vragen over: cholesterol De meest gestelde vragen over: cholesterol De meest gestelde vragen over: cholesterol Bohn Stafleu van Loghum Houten 2009 2009 Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Uitgeverij Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

Workshop Timemanagement

Workshop Timemanagement Workshop Timemanagement Rabobank 20 januari 2015 www.focusoptekst.nl TOPICS De basis: taken en stappen E- mail (gefng things done) Nee- zeggen Stop met uitstellen Het nieuwe werken DE BASIS 1. Ken je doelen

Nadere informatie

Master in. Leadership MAAK HET VERSCHIL VERBIND HART EN HARD START: ZIE AGENDA KLANTWAARDERING:

Master in. Leadership MAAK HET VERSCHIL VERBIND HART EN HARD START: ZIE AGENDA KLANTWAARDERING: Master in Leadership MAAK HET VERSCHIL VERBIND HART EN HARD START: ZIE AGENDA KLANTWAARDERING: Master in Leadership: Weet jij wat jouw hart sneller doet kloppen? Communiceren en continue verbeteren met

Nadere informatie

Leven met ongewenste kinderloosheid

Leven met ongewenste kinderloosheid nadia garnefski vivian kraaij maya schroevers Leven met ongewenste kinderloosheid Boom Hulpboek amsterdam mmxiii 2013 N. Garnefski, V. Kraaij & M. J. Schroevers p / a Uitgeverij Boom, Amsterdam Behoudens

Nadere informatie

Address Mapping Address Mapping regels:

Address Mapping Address Mapping regels: Address Mapping Address Mapping Met de optie Address Mapping kunt u het uitgaande publieke IP-adres instellen voor bepaalde interne IP-adressen. Het verkeer afkomstig van dit desbetreffende interne IP-adres

Nadere informatie

Zorgen voor getraumatiseerde kinderen: een training voor opvoeders

Zorgen voor getraumatiseerde kinderen: een training voor opvoeders Zorgen voor getraumatiseerde kinderen: een training voor opvoeders Handboek voor trainers Redactie: Leony Coppens Carina van Kregten Houten 2012 2012 Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media

Nadere informatie

Ben jij wel MerkWaardig genoeg

Ben jij wel MerkWaardig genoeg Toolbox bij het boek Ben jij wel MerkWaardig genoeg Kasper Klaarenbeek INCL. GRATIS BELBINTEST EN ONLINE TOOLBOX Ben jij wel MerkWaardig genoeg? VA N D UUR EN MAN AGEMENT Dit boek is genoeg vin Kasper

Nadere informatie

De Grote (kleine) voicemail-poll

De Grote (kleine) voicemail-poll De Grote (kleine) voicemail-poll De Grote (kleine) voicemail-poll Maken mensen tegenwoordig nog gebruik van voicemail? En hoe staat men tegenover het gebruik van voicemails in het zakelijk verkeer? Mensen

Nadere informatie

KLEINE STAPPEN, VEEL RESULTAAT.

KLEINE STAPPEN, VEEL RESULTAAT. KLEINE STAPPEN, VEEL RESULTAAT. IT-specialisten, managers en consultants maken al jaren gebruik van de PDCA-cyclus methode (Plan-Do-Check-Act) om processen te optimaliseren. Zij zoeken dan steeds naar

Nadere informatie

De tandarts aan de leiding

De tandarts aan de leiding De tandarts aan de leiding Erik Ranzijn Bohn Stafleu van Loghum Houten 2007 BSL ID 0000 ALG_BK_1KZM Pre Press Zeist 23/08/2007 Pg. 003 Ó 2007 Bohn Stafleu van Loghum, Houten Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

PRIORITEITEN. drs. Ellen Bulder 1 SITUATIE

PRIORITEITEN. drs. Ellen Bulder 1 SITUATIE PRIORITEITEN drs. Ellen Bulder 1 SITUATIE Ook zo druk, druk, druk? Hebt u het gevoel dat u geleefd wordt door de waan van de dag en dat u altijd tijd te kort hebt? Of hebt u uw zaakjes prima onder controle

Nadere informatie

Antwoorden op de vragen

Antwoorden op de vragen Wegwijs in Windows 8.1 Antwoorden op de vragen Hannie van Osnabrugge u i t g e v e r ij c o u t i n h o c bussum 2015 Deze antwoorden horen bij de vragen in Wegwijs in Windows 8.1 van Hannie van Osnabrugge.

Nadere informatie

Leven met assertiviteitsproblemen

Leven met assertiviteitsproblemen Leven met assertiviteitsproblemen Van A tot ggz De boeken in de reeks Van A tot ggz beschrijven niet alleen oorzaak, verloop en behandeling van de onderhavige problemen, maar geven ook antwoord op de vraag

Nadere informatie

Oefentekst voor het Staatsexamen

Oefentekst voor het Staatsexamen Oefentekst voor het Staatsexamen Staatsexamen NT2, programma I, onderdeel lezen bij Hoofdstuk 1 van Taaltalent NT2-leergang voor midden- en hoogopgeleide anderstaligen Katja Verbruggen Henny Taks Eefke

Nadere informatie

Denkbeelden over kleinschalig wonen voor mensen met dementie

Denkbeelden over kleinschalig wonen voor mensen met dementie Denkbeelden over kleinschalig wonen voor mensen met dementie Denkbeelden over kleinschalig wonen voor mensen met dementie Hugo van Waarde (red.) Bohn Stafleu van Loghum Houten 2008 Ó 2008 Bohn Stafleu

Nadere informatie

28 Hoofdstuk 1. Time management. 29 1) Wat is time management? 30 2) Waarom heb je tijd tekort? 34 3) Het nut van time management

28 Hoofdstuk 1. Time management. 29 1) Wat is time management? 30 2) Waarom heb je tijd tekort? 34 3) Het nut van time management Inhoudsopgave Inleiding 3 Hoofdstuk 4. Grenzen bewaken 28 Hoofdstuk 1. Time management 4 1) Het belang van grenzen bewaken 29 1) Wat is time management? 5 2) Bekende valkuilen 30 2) Waarom heb je tijd

Nadere informatie

Webmail met Windows Live Hotmail

Webmail met Windows Live Hotmail Wegwijs in internet Webmail met Windows Live Hotmail Hannie van Osnabrugge u i t g e v e r ij coutinho c bussum 2011 Deze handleiding Webmail met Windows Live Hotmail hoort bij Wegwijs in internet van

Nadere informatie

HOTEL HALLO. , Amsterdam. Werkboek. Nederlandse woordenschat voor anderstalige kinderen Kim Koelewijn

HOTEL HALLO. , Amsterdam. Werkboek. Nederlandse woordenschat voor anderstalige kinderen Kim Koelewijn HOTEL HALLO Werkboek Nederlandse woordenschat voor anderstalige kinderen Kim Koelewijn, Amsterdam 2014, Uitgeverij Boom, Amsterdam, Kim Koelewijn Behoudens de in of krachtens de Auteurswet van 1912 gestelde

Nadere informatie

Eerste uitgave: maart 2015-03-14 Copyright 2015 Saskia Steur Druk: www.drukzo.nl

Eerste uitgave: maart 2015-03-14 Copyright 2015 Saskia Steur Druk: www.drukzo.nl Eerste uitgave: maart 2015-03-14 Copyright 2015 Saskia Steur Druk: www.drukzo.nl Hoewel deze uitgave met zorg is samengesteld aanvaardt de auteur geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan door

Nadere informatie

Zwart op wit Praktische schrijfvaardigheid voor volwassenen. Extra les: Wonen. Dorothé Pietersma. u i t g e v e r ij coutinho.

Zwart op wit Praktische schrijfvaardigheid voor volwassenen. Extra les: Wonen. Dorothé Pietersma. u i t g e v e r ij coutinho. Zwart op wit Praktische schrijfvaardigheid voor volwassenen Extra les: Wonen Dorothé Pietersma u i t g e v e r ij coutinho c bussum 2009 Deze extra les over wonen hoort bij Zwart op wit. Praktische schrijfvaardigheid

Nadere informatie

Tips voor Timemanagement

Tips voor Timemanagement Tips voor Timemanagement Vaak kun je tijd winnen én minder druk ervaren door efficiënter te werken. Hieronder een aantal tips. Werk aan je werkplek Chaos op je werkplek brengt chaos in je hoofd. In het

Nadere informatie

De apotheker aan de leiding. voor Yara en Abel

De apotheker aan de leiding. voor Yara en Abel De apotheker aan de leiding voor Yara en Abel De apotheker aan de leiding Dr. Erik Ranzijn Bohn Stafleu van Loghum Houten 2009 Ó 2009 Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Uitgeverij Alle rechten

Nadere informatie

Ik en de maatschappij. Meedoen en meepraten

Ik en de maatschappij. Meedoen en meepraten Ik en de maatschappij Meedoen en meepraten Colofon Uitgeverij: Edu Actief b.v. 0522-235235 info@edu-actief.nl www.edu-actief.nl Auteurs: Ruud Schinkel, Annemieke Struijk Inhoudelijke redactie: Ina Berlet

Nadere informatie

Laat Je Rela)e Niet Stuklopen

Laat Je Rela)e Niet Stuklopen Laat Je Rela)e Niet Stuklopen Door Robbert Raas www.stop-jaloezie.com Voorwoord Dit compacte e-book is geschreven als hulp bij de eerste stap naar een leven zonder vervelende jaloezie. Op stop-jaloezie.com

Nadere informatie

Training. Gesprekken voeren met cliënten SW

Training. Gesprekken voeren met cliënten SW Training Gesprekken voeren met cliënten SW Colofon Uitgeverij: Edu Actief b.v. 0522-235235 info@edu-actief.nl www.edu-actief.nl Auteur: Floortje Vissers Titel: Gesprekken voeren met cliënten SW ISBN: 978

Nadere informatie

Addo Stuur AZERTY toetsenbord

Addo Stuur AZERTY toetsenbord Addo Stuur AZERTY toetsenbord Typen van accenten, trema s en cijfers Dit boek is geschreven volgens de Visual Steps -methode. 2006 Visual Steps B.V. Opmaak/redactie: Marleen Vermeij Eindredactie: Ria Beentjes

Nadere informatie

Marisca Milikowski. Dyscalculie en rekenproblemen. 20 obstakels en hoe ze te nemen

Marisca Milikowski. Dyscalculie en rekenproblemen. 20 obstakels en hoe ze te nemen Marisca Milikowski Dyscalculie en rekenproblemen 20 obstakels en hoe ze te nemen Dyscalculie en rekenproblemen Dyscalculie en rekenproblemen 20 obstakels en hoe ze te nemen Marisca Milikowski BOOM Voor

Nadere informatie

Je gedachten gestructureerd op papier

Je gedachten gestructureerd op papier Online training: Je gedachten gestructureerd op papier Start: 14 september 2015 Een online programma, mét coaching, voor ondernemers en werknemers Voor als je logisch opgebouwde teksten wil leren schrijven,

Nadere informatie