Beoordeling jaarverslag 2003 & aandelenkoers

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Beoordeling jaarverslag 2003 & aandelenkoers 01.04.2004 31.05.2004"

Transcriptie

1 Samenvatting Stork en Imtech zijn beide technisch bedrijven en staan genoteerd op de AMX-index. Bij Stork ligt de nadruk op installatie en productie. Bij Imtech ligt de nadruk op sturingssystemen en infrastructuur. Beide ondernemingen hebben veel last gehad van de stagnatie van de economie stond voor de ondernemingen in het teken van herstel. Stork probeert dit herstel te bewerkstelligen door reorganisatie en focus. Imtech probeert dit te bewerkstelligen door een meer marktgerichte aanpak. De jaarrekeningen van de ondernemingen zijn goedgekeurd door de accountant. Belangrijk voor 2004 is de vernieuwde Corporate Governance Code, waaraan de bedrijven al voor een groot deel aan voldoen. Een minpunt van de jaarrekening van Stork is dat zij niet heeft aan kunnen geven hoe de voorraden zijn gewaardeerd. De vermogensstructuur is goed opgebouwd (EV Stork 38%; EV Imtech 34%) en de kostenvoet van het vreemd vermogen is extreem laag (Stork 1,6%; Imtech 1,4%), wat voor een positief hefboomeffect zorgt. De kengetallen zijn vergeleken met de branchegegevens goed te noemen. Current ratio 1,8 1,7 Quick ratio 1,3 1,5 Rentabiliteit eigen vermogen 18,2 14,5 % Rentabiliteit totaal vermogen 7,9 7,8 % Dept ratio % Omloopsnelheid 1,7 2,3 De brutowinstmarges staan echter onder druk, wat gevaar op kan leveren voor de rentabiliteit. Stork is kapitaalintensiever waardoor de omloopsnelheid lager is. Het rendement op de aandelenkoers is uitstekend te noemen (Stork 171,4%; Imtech 73,2%). Volgens de Value Based Management Berekening is Stork in waarde gedaald en Imtech in waarde gestegen. Over de periode van 01/04/ /05/2004 is het aandeel Stork in waarde gestegen (rendement 5,2%) en het aandeel Imtech in waarde gedaald (rendement -3,9%). De belangrijkste oorzaken hiervan zijn: - Dreiging van rentestijging - Verhoging van de olieprijs als gevolg van de onrust in het Midden-Oosten - Notering van ex-dividend van Imtech - Afstoten van Industrial Components door Stork - Verkrijgen van 300 miljoen euro financiering door Stork - Kwartaalcijfers boven verwachting van Stork en Imtech van 41

2 Voorwoord Aan dit verslag wordt geprobeerd een extra dimensie te geven door: 1. Op de nieuwe Corporate Governance Code (Tabaksblat) in te gaan; 2. De cijfers van beide ondernemingen te toetsen aan de branche-cijfers. Per onderwerp is gekozen voor de volgende structuuropbouw: 1. Theorie betreffende het onderwerp 2. Toepassing van deze theorie door Stork en Imtech (hierbij kunnen stukken tekst letterlijk overgenomen zijn uit de jaarverslagen) 3. Conclusie naar eigen inzicht Dit verslag beperkt zich tot het beoordelen van de geconsolideerde jaarrekeningen van Stork en Imtech. De afzonderlijke jaarrekeningen van de naamloze vennootschappen worden niet vergeleken. Zie de literatuurlijst voor een voorbeeld van de gebruikte literatuurverwijzingen van 41

3 Inhoudsopgave 1 Inleiding Bedrijfsprofiel Activiteiten en markten Bestuur Ontwikkelingen in Missie Doelstellingen Strategie Verwachting voor Financial accounting Opbouw jaarverslag Regelgeving Titel 9 boek 2 van het burgerlijk wetboek Corporate Governance Grondslagen Balans Resultatenrekening Kasstroomrekening Verschillen ten opzicht van voorgaand verslagjaar Financial management Kapitaal Vermogen Eigen vermogen Vreemd vermogen Vermogensselectie Niet uit de balans blijkende verplichtingen Kengetallen Liquiditeit Rentabiliteit Solvabiliteit Activiteiten Aandelen Omschrijving aandelenkapitaal Value based management Aandelenkoers Afspiegeling van cijfers tegen branche Conclusie Literatuur Bijlage 1 Dupont-schema Bijlage 2 Berekening aandeelhouderswaarde Bijlage 3 Koersgegevens Bijlage 4 Persberichten Stork Bijlage 5 Persberichten Imtech Bijlage 6 Vergelijking met branchegegevens Bijlage 7 Jaarverslag Stork Bijlage 8 Jaarverslag Imtech Bijlage 9 Corporate Governance Code Bijlage 10 Overige informatie van 41

4 1 Inleiding Dit verslag zal inzicht geven in de activiteiten, de technologieën en de structuuropbouw van Stork en Imtech. Door een bondige omschrijving van de resultaten van 2003 wordt een indruk gegeven van de huidige positie van beide ondernemingen. Er wordt vervolgens omschreven hoe de ondernemingen denken waarde te creëren aan de hand van de volgende aspecten: - Missie: Wat wil de onderneming bereiken? - Doelstellingen: Waar meet de onderneming dat aan af? - Strategie: Hoe denkt de onderneming daar te komen? Aan de hand van de strategie en de marktverwachtingen wordt er door de bedrijven een inschatting gemaakt over In het gedeelte Financial Accounting wordt ingegaan op de opbouw en inhoud van de jaarverslagen. Er wordt gekeken of beide bedrijven aan de regels van het Burgerlijk Wetboek voldoen. Belangrijk voor komend verslagjaar is de vernieuwde Corporate Governance Code. Er wordt is gekeken wat deze richtlijn inhoud en in hoeverre de bedrijven hieraan voldoen. De jaarrekeningen worden getoetst op de opbouw en gebruikte grondslagen. In het hoofdstuk Financial Management wordt inhoudelijk op de getallen ingegaan, met als doel een beeld te vormen over de opbouw van de bezittingen en het vermogen. Belangrijk hierin is na te gaan hoe de financiering is samengesteld. Om zicht te krijgen in de prestatie van de ondernemingen op de beurs, wordt het rendement bepaald over Om het effect van de financiële gegevens en de persberichten op de koers na te gaan, wordt de aandelenkoers geanalyseerd over de periode van 01/04/2004 tot 28/05/2004. Uiteindelijk wordt de balansstructuur en de kengetallen vergeleken met de branche-gegevens om zo een goede afspiegeling te krijgen van de prestaties van de ondernemingen van 41

5 2 Bedrijfsprofiel 2.1 Activiteiten en markten Om een beeld te kunnen krijgen van de competenties van beide bedrijven is er het beste een indeling te maken naar: - Activiteiten - Markten (geografisch) Activiteiten: Elektrotechniek ICT Advies Werktuigbouw Ontwerp Beheer Installatie Onderhoud Prints 1.18 : Ontwikkelt en produceert zeefdrukmachines en drukmachines voor de textielindustrie. Poultry Food Processing 1.24 : Ontwikkelt en produceert van complete systemen voor het verwerken van pluimvee en voedsel. Aerospace 1.30 : Ontwikkelt en produceert grote vliegtuigcomponenten zoals vleugeldelen en bekabeling Onderhoud, repareert en modificeert vliegtuigen. Industrial Components 1.38 : Ontwerpt en produceert elektronicacomponenten. Technical Services 1.44 : O.a. montage, onderhoud en reparatie van technische installaties. Inrichten en beheren van gebouwen op het gebied van installatietechniek. Utiliteit Industrie Maritiem Infra Telecom Utiliteit 2.18/33 : Ontwikkelt en installeert en onderhoudt complete systemen voor het beheersen van gebouwen op het gebied van communicatie, klimaat, beveiliging e.d.. Industrie 2.18/33 : Ontwikkelt en produceert machines en installaties voor de industrie (auto-industrie, vliegtuigindustrie, cleanroomoplossingen). Maritiem 2.18/33 : Houd zich bezig met de automatisering van boordsystemen op schepen (klimaatbeheersing, brugaansturing, elektronische voortstuwing). Infra 2.18/33 : Ontwikkelt, begeleidt en installeert o.a. infraautomatisering, verkeersmanagement, railinfrastructuur Telecom 2.18/33 : Gespecialiseerd in ICT-projecten m.b.t. datanetwerken, draadloze verbindingen, GSMdekking in grote gebouwen van 41

6 De omzet is als volgt verdeeld over de activiteiten: Totale netto-omzet 2003: miljoen euro Poultry Food Industrial Processing Components 6% Overig 6% 8% Technical Services 45% Prints 10% Aerospace 25% Totale netto-omzet 2003: miljoen euro Maritiem 7% Infra 11% Industrie 25% Telecom 7% Utiliteit 50% Beide bedrijven hebben een technische achtergrond, maar daar binnen zitten grote verschillen: - Stork: o De nadruk licht op technische installatie en productie o Onderscheidt zich door diepgang binnen de technologieën - Imtech o De nadruk licht op sturingssystemen en infrastructuur o Onderscheidt zich wegens een brede aanpak door de technologieën te combineren De bedrijven zijn o.a. op de volgende markten (geografisch) gevestigd : Benelux: - Nederland - België Overige EU landen: - Duitsland - Spanje - Engeland - Zwitserland - Oostenrijk Overige niet EU landen: - Amerika - Brazilië - Indonesië - Pakistan - India - Japan - China - Curaçao Benelux: - Nederland - België - Luxemburg Overige EU landen: - Duitsland - Spanje - Engeland - Zweden - Polen - Tsjechië Overige niet EU landen: - Amerika Uit de geografische spreiding is op te maken dat Imtech zich concentreert tot een beperkt aantal EU landen (Benelux, Duitsland, Engeland, Spanje) in tegenstelling tot Stork die wereldwijd actief is van 41

7 2.2 Bestuur 1.61/ Raad van bestuur Voorzitter: Sjoerd Vollebrecht Lid sinds Financieel directeur: Maarten Schönfeld Lid sinds Voorzitter: René van der Bruggen Lid sinds Financieel directeur: Boudweijn Gerner Lid sinds Hans Bouland Lid sinds Groepsraad Dick Joustra (directeur Prints) Theo Hoen (directeur Poultry Food Processing) Kees de Koning (directeur Aerospace Industries) Hans Berends van Loenen (directeur Aerospace Services) Jan Bruggenthijs (directeur Industry Services) Koos Ros (directeur Industry Specialists) Peter Boerma (directeur WorkSphere) Raad van commissarissen Ir. S.D. de Bree (voorzitter) Mr. P.J. Kalff (vice-voorzitter) J. Aalberts Prof. Dr. J.P. Bahlmann Ir. C. den Hartog Ir. A. van der Velden Directieraad Klaus Betz (lid directie Imtech Deutschland) Jan Casteleijn (algemeen directeur Imtech Infra) Aart van Gelder (algemeen directeur Imtech Projects) Jos Graauwmans (directeur Personeel Organisatie) Goof Hamers (algemeen directeur Imtech Marine Offshore) Hans van Happen (algemeen directeur Imtech ICT) Peter Kronenberg (lid directie Imtech Deutschland) Willy Michielsen (algemeen directeur Imtech Belgium) Jan Mussche RA (directeur Control) Kees van Rooden RA (financieel directeur) Mark Salomons (secretaris van de vennootschap) Kees van Laarhoven (algemeen directeur Imtech Technology) Seine de Vries (lid directie Imtech Projects) Drs. A.G. Jacobs (voorzitter) Ir. M.C. van Veen (vice-voorzitter) Prof. dr. B. de Vries Drs. G.J. de Boer-Kruyt Drs. P.J. Groenenboom E.A. van Amerongen Uit de opbouw van het bestuur is op te maken dat Imtech een veel plattere en bredere organisatie is van 41

8 2.3 Ontwikkelingen in 2003 Beide bedrijven hebben veel last gehad van de stagnerende economie. Dit heeft geresulteerd tot een dieptepunt in In 2003 is het herstel ingezet. Hieronder de belangrijkste ontwikkelingen over 2003 volgens de Raden van Bestuur van beide ondernemingen. Stork heeft over 2003 een goed resultaat neergezet omdat: - De winstgevendheid is hersteld van een negatief resultaat (EBIT) van 58 miljoen euro naar een positief resultaat van 87 miljoen euro; - Een goede cash-flow positie is opgebouwd. mutatie geldmiddelen: o miljoen euro; o miljoen euro; o miljoen euro; - En een gezonde balans is gecreëerd (eigen vermogen is 37,4 % van het totale vermogen). Stork heeft dit bereikt door: - Het aanpassen van de capaciteit o Er heeft over 2003 een reorganisatie plaatsgevonden waardoor het personeel is teruggebracht van naar medewerkers - Het aanscherpen van risicomanagement o Het aanstellen van een Directeur Risk Management in september 2002 o Strakkere regels voor projectmanagement - Reductie van de inkoopkosten o Reductie van 10 miljoen euro o Vereenvoudiging van het inkoopproces - Reductie van werkkapitaal met 150 miljoen euro - De verkoop van: o Stork ICM Australia o Polmor Imtech heeft over 2003 een goed resultaat neergezet omdat: - De omzet 4,9% is gestegen naar 2,1 miljard euro; - Er een stijging in het bedrijfsresultaat (EBIT) is behaald met 8% naar 73,8 miljoen euro; - Een over orderportefeuille beschikt van 21 miljard euro; - Een betere performance heeft weten te bereiken en het marktaandeel heeft weten te versterken; - Door een grote spreiding van markten en een flexibele aanpak; - Ondanks dat een aantal markten zijn achtergebleven (Nederland: utiliteit, infra en telecom). Imtech heeft dit bereikt door: - Een multidisciplinaire aanpak. - Een betere risicospreiding door een combinatie van: o Technologieën o Activiteiten o Geografische spreiding - Verschuiving naar het voortraject van projecten en het verwerven van grotere onderhoudscontracten - Het versterken van de marktpositie in Engeland door de overname van Meica. - Het sarneren van de telecom-activiteiten (over 2002 en 2003) Opvallend is dat Imtech zich extern focust op het verbeteren van de marktpositie in tegenstelling tot Stork die voornamelijk de focus intern richt op het creëren van een gezonde basis van 41

9 2.4 Missie Hieronder een letterlijk citaat met betrekking tot de missie van de bedrijven : Stork vergroot de effectiviteit en efficiency van industriële productieprocessen van haar klanten. Wij leveren systemen, componenten en diensten waarin de specialistische Stork know-how op het gebied van technologie en productieprocessen wordt toegepast. Stork behoort tot de marktleiders in elke activiteit door een aanbod van hoogwaardige producten en diensten. Onze aandeelhouders bieden wij een solide investering met voorspelbare resultaten en een gemiddeld groeiende dividendstroom. Imtech wil klanten een meetbare toegevoegde waarde bieden. Imtech realiseert die waardecreatie door diepgaand inzicht in de processen van de klant, intensieve samenwerking met en voor de klant en een compleet geïntegreerd aanbod van concepten en diensten. Meetbare toegevoegde waarde voor onze klanten leidt tot waardecreatie voor onze aandeelhouders en een geboeide en hoogwaardige werkomgeving voor onze werknemers. Goed opgeleide resultaatgericht medewerkers zijn voor het realiseren van de doelstellingen een essentiële factor. Verantwoordelijkheid voor het milieu en zorg voor de veiligheid van onze medewerkers zijn basisvoorwaarden voor ons ondernemen. Opvallend aan de missie van beide ondernemingen is dat de missie weinig toekomstgericht is en daarom weinig nieuwe uitdaging biedt. Goed aan de missie van Imtech is dat deze gefocust is op de markt en haar klanten. Bij Stork licht de nadruk te veel op de producten en te weinig op de markt. Ook erg sterk van Imtech is dat zij aangeeft hoe zij waarde denkt te creëren voor haar aandeelhouders. De missie van Stork geeft weinig overtuiging voor de aandeelhouders. Een voorzichtige omschrijving is hier echter wel op z n plaats gezien het aandeel in 2002 slechts 4,80 op de markt waard was van 41

10 2.5 Doelstellingen Stork in nog erg voorzichtig in het afgeven van harde concrete meetbare doelstellingen. Enkele doelstellingen zijn: - Verbeteren van de winstgevendheid - Lange termijn waarde creatie voor de individuele bedrijfsactiviteiten - Het aanbrengen van focus o Van 5 naar 2 à 3 activiteiten - Sterke marktpositie Voor wat betreft de dividenduitkering wil Stork voornamelijk marktconform zijn. De huidige doelstellingen sluiten niet goed aan bij de missie van het concern. De missie van het concern is voornamelijk gericht op goede producten voor haar klanten, terwijl de doelstellingen zijn gericht op een solide basis voor bedrijfsvoering. De EBITA is de afgelopen jaren toegenomen. Imtech wil deze groei doorzetten door middel van een combinatie van autonome groei en overnames. Imtech wilt uitgroeien naar een toonaangevende Europese technische dienstverlener. Strategisch gezien wil Imtech tot de top drie van multidisciplinaire dienstverleners doorgroeien. Naast een verdere groei binnen de bestaande landen, wil Imtech doorgroeien binnen de nieuwe lidstaten van de Europese Unie. Imtech streeft naar een steeds hogere toegevoegde waarde van haar activiteiten. Voornamelijk op de volgende markten: - ICT Technology - Maritieme activiteiten - Parkeerbeheer Imtech streeft naar een omzetniveau van 3 miljard euro binnen de komende vijf jaar (momenteel 2,1 miljard euro). Imtech laat hiermee de doelstelling van 2,6 miljoen euro voor 2004 los. Wat suggereert dat dit voor 2004 niet te realiseren is. Onder normale marktomstandigheden streeft Imtech naar een margedoelstelling van 6%. Opgebouwd uit: - 5% voor multidisciplinaire dienstverlening in de Benelux (bij 35% van de omzet) - 4% voor multidisciplinaire dienstverlening in Duitsland, Engeland en Spanje (bij 25% van de omzet) - 10% voor hoogwaardige activiteiten op het gebied van ICT en Technology (bij 25% van de omzet) Voor de aandeelhouders streeft Imtech naar een winstuitkering van minimaal 40% van 41

11 2.6 Strategie In het boekjaar 2002 heeft Stork haar missie opnieuw geformuleerd De volgende prioriteiten zijn gesteld: 1. Verbeteren van de winstgevendheid 2. Lange termijn waarde creatie voor de individuele bedrijfsactiviteiten 3. Het aanbrengen van focus 2003 heeft een verbeterde winstgevendheid opgeleverd, wat een goede basis legt voor de lange termijn waarde creatie. Dit is in de loop van 2003 als belangrijkste prioriteit benadrukt. Waarde wordt gecreëerd door: - Interne groei - Een verbeterde marktpositie - Een optimale keuze van kerncompetenties - Een uitgekiende positie in de bedrijfskolom - Het plegen van acquisities Stork wil een sterke transformatie ondergaan wat leidt tot een sterk gefocuste onderneming in Stork wil dit bereiken door desinvesteringen en het plegen van acquisities. Deze lijn is ingezet in 2003 door het afstoten van Stork ICM Australia en Polmar. Op heeft Stork ook Industrial Conponents afgestoten. In het boekjaar 2002 heeft Imtech haar missie opnieuw geformuleerd Imtech heeft slechts één belangrijke strategische focus. Waardecreatie door middel van een combinatie van: - Technologieën - ICT - Elektrotechniek - Werktuigbouwkunde - Activiteiten - Advies - Ontwerp - Installatie - Onderhoud - Beheer - Markten - Utiliteit - Industrie - Infra - Maritiem - Telecom - Geografische spreiding - Benelux - Duitsland - Engeland - Spanje - Nieuwe EU lidstaten Imtech wil de niet-kernactiviteiten van haar klanten overnemen en optreden als één aanspreekpunt voor haar klant. Op deze manier denk Imtech een langdurige relatie met haar klant te kunnen opbouwen. Door vroegtijdig en actief op te treden denkt Imtech meer betrokken te raken bij het voortraject van projecten. Concrete aktiepunten: - Overnames op het gebied van ICT - Uitbreiden van de positie in Spanje - Verdere uitbreiding van de positie in Engeland - Uitbreiden binnen de nieuwe EU lidstaten van 41

12 2.7 Verwachting voor 2004 In 2003 is veel aandacht besteed aan kostenreductie, capaciteitsaanpassingen en productiviteitsverbeteringen. Deze activiteiten zullen in 2004 zeker z n vruchten afwerpen. + Industrial Components: de markt lijkt te herstellen door het aantrekken van de semi-conductoren-markt + Poultry Food Processing: positieve groeiverwachtingen in West Europa en de Verenigde Staten = Prints: geen wezenlijke marktverbetering te verwachten = Aerospace: geen wezenlijke marktverbetering te verwachten - Technical Services: aanhoudende lastige marktomstandigheden Verhoging van de kosten: - Hogere salariskosten door CAOverhoging in april - Verdere stijging van de euro ten opzichte van andere vreemde valuta - Hogere belastingen dan in 2003 In 2003 is veel aandacht besteed aan de versterking van de marktpositie in Europa. In 2004 zal deze trend worden voortgezet en zal worden gestreefd naar een verdere uitbreiding binnen Europa. Imtech doet geen uitspraken over de marktverwachtingen in Imtech heeft wel door dat een aantal markten onder druk staan: - Utiliteit - Infra - Telecom Imtech wil dan ook in deze activiteiten bezuinigen (voornamelijk door reorganisatie) om zo haar kosten af te stemmen op de marktsituatie. Imtech rekent in 2004 op een verdere toename van EBITA. Stork zal moeite hebben om het resultaat van 2003 te evenaren van 41

13 3 Financial accounting Het presenteren van het jaarverslag heeft de volgende doelen: 1. het afleggen van verantwoording door de ondernemingsleiding over het in de verslagperiode gevoerde beleid 2. vaststellen van de uitkeerbare winst 3. kapitaalbescherming 4. het verstrekken van informatie voor de oordeelvorming en de daarop gebaseerde besluitvorming aan de bij de onderneming betrokken belanghebbenden 3.1 Opbouw jaarverslag In het jaarverslag dienen de volgende zaken naar voren te komen: 1. Algemene deel a. Doelstellingen, strategie b. Informatie over belangrijkste activiteiten c. Informatie over Raad en bestuurders 2. Beleidsdeel a. Hoe doelstellingen te realiseren b. Productontwikkeling c. Marktonderzoek d. Bijzondere gebeurtenissen (fusie, verkoop e.d.) 3. Doelgroepinformatiedeel a. Informatie voor aandeelhouders b. Informatie voor medewerkers 4. Jaarrekening a. Balans b. Winst- en verliesrekening c. Toelichting De jaarverslagen zijn als volgt opgebouwd: 1. Kerncijfers 2. Aandeel informatie 3. Verslag Raad van Bestuur 4. Risicobeheersing 5. Verslag van de groepen 6. Organisatie 7. Corporate Gevernance 8. Bericht van Raad van Commissarissen 9. Personalia Raad 10. Overleg met ondernemingsraad 11. Jaarrekening 12. Overige gegevens 1. Kerncijfers 2. Aandeel informatie 3. Organisatie 4. Voorwoord Raad van Bestuur 5. Corporate Governance 6. Bericht van de Raad van Commissarissen 7. Personalia Raad 8. Verslag Raad van Bestuur 9. Jaarrekening 10. Overige gegevens Alle vereisten voor een jaarverslag zijn opgenomen van 41

14 3.2 Regelgeving Titel 9 boek 2 van het burgerlijk wetboek De wettelijke voorschriften waaraan de jaarrekening moet voldoen staan vastgelegd in Titel 9 boek 2 BW. Aan de hand van titel 9 boek 2 BW moeten de jaarrekeningen worden gecontroleerd door de accountant. De accountant moet er op toezien dat de jaarcijfers een verantwoord oordeel mogelijk maken en dat aan artikel 361 lid 1 (kapstokregel) wordt voldaan. De accountant geeft een oordeel over de jaarrekening door een verklaring af te leggen. De accountant kan tot de volgende oordelen komen: - Goedgekeurde verklaring - Verklaring met beperking - Verklaring met oordeelonthouding - Afgekeurde verklaring Beide jaarverslagen zijn goedgekeurd door de accountant. De verklaringen zijn verplicht opgenomen in beide verslagen Corporate Governance Op 3 december 2003 is de vernieuwde Corporate Gevernance Code (Tabaksblat) gepresenteerd. Deze Corporate Gevernance Code heeft als doel: - Beursgenoteerde ondernemingen een handreiking te bieden voor het verbeteren van hun governance; - Het moet het vertrouwen in het goede en verantwoorde bestuur geven; - De invalshoek van de kapitaalmarkt staat hierin centraal. De vraag naar een vernieuwde Corporate Gevernance Code is ontstaan door: - De 40 aanbevelingen van de commissie Peters; - Een verzoek vanuit de Europese Commissie om ieder land z n eigen Corporate Governance te laten opstellen. De vernieuwde code zal waarschijnlijk door de wet worden bekrachtigd (wetsvoorstel voor lid 4 van artikel 2:391 BW). De wet zal afdwingen de Code te gebruiken, maar ook toestaan om met een gegronde reden van de Code af te wijken. Stork voldoet voor het overgrote deel al aan de vernieuwde code. Dit is logisch gezien Jan Kalff (lid van Raad van Commissarissen Stork) en Peter Paul de Vries (lid van Commissie van Aandeelhouders Stork) hebben deelgenomen aan de Commissie Tabaksblat Imtech voldoet niet volledig aan de eisen van de Code m.b.t. de Raad van Commissarissen. Een commissaris mag niet van meer de 5 commissariaten lid zijn. Op dit punt zal worden afgeweken van 41

15 3.3 Grondslagen Geconsolideerde jaarrekening is een jaarrekening die de financiële positie en het resultaat beschrijft alsof alle tot de groep behorende ondernemingen één enkele onderneming vormen. De regels met betrekking tot consolidatie zijn vastgelegd in titel 9 afdeling 13 BW2. Deze regels komen overeen met de zevende EG-richtlijn. Consolideren kan op twee manieren plaatsvinden: - Integrale methode o Activa, schulden, kosten en opbrengsten van de groepsmaatschappijen worden volledig (100%) in de consolidatie betrokken o Het minderheidsbelang wordt tot uitdrukking gebracht door een evenredig deel van het eigen vermogen op te nemen in Belang aan derden - Proportionele methode o Activa, schulden, kosten en opbrengsten worden voor een evenredig deel niet in de consolidatie betrokken Zijn maatschappijen waarin Stork direct of indirect meer dan de helft van het stemgerechtigde aandelenkapitaal bezit of beleidsbepalende invloed kan uitoefenen Volgens integrale consolidatiemethode Van de geconsolideerde maatschappijen zijn de activa, passiva en resultaten 100% opgenomen. Het aandeel van derden wordt afzonderlijk vermeld van 41

16 3.3.1 Balans Inrichting De regels met betrekking tot het indelen van de balans zijn opgenomen in artikel 2:364 BW. Voor de inrichting van de balans hebben beide ondernemingen gekozen voor een verticale opstelling: - Vaste activa - Vlottende activa - Vermogen - Kortlopende schulden - Langlopende schulden - Voorzieningen Immateriële vaste activa Volgens artikel 2:365 wordt onder immateriële vaste activa verstaan: - Kosten voor uitgifte van aandelen - Kosten voor onderzoek en ontwikkeling - Kosten voor verwerving van concessies, vergunningen e.d. - Kosten voor goodwill Onder goodwill wordt verstaan: Het verschil tussen aanschafprijs (+ kosten voor overname) en de netto-vermogenswaarde van de deelneming. De kosten van goodwill kunnen op de volgende manieren opgevoerd worden: - Ineens ten laste van winst- en verliesrekening - Ineens ten last van eigen vermogen - Periodieke afschrijving ten last van winst- en verliesrekening De positieve goodwill wordt afgeschreven over de economische levensduur met een maximum van 20 jaar ten laste van het resultaat. De positieve goodwill wordt afgeschreven over de economische levensduur met een maximum van 20 jaar ten laste van het resultaat Stork ziet haar immateriële vaste activa volledig als uitgaven van ontwikkeling. Dit is gedaan omdat Stork voor haar uitgaven van ontwikkeling een krediettoezegging ontvangt van het Ministerie van Economsche Zaken. Stork laat in het midden hoe deze kosten zijn opgebouwd. Daarmee is het onduidelijk welk gedeelte van de activa afkomstig is van goodwill van 41

17 Materiële vaste activa Materiele vaste activa kunnen op de volgende manieren worden gewaardeerd: - Tegen aanschafprijs - Tegen vervangingswaarde De activa zijn gewaardeerd tegen de aanschafprijs en wordt lineair afgeschreven: - Gebouwen jaar - Machines en installaties 5-15 jaar - Andere bedrijfsmiddelen 3-11 jaar De activa zijn gewaardeerd tegen de aanschafprijs en wordt lineair afgeschreven: - Gebouwen 30 jaar - Machines en installaties 10 jaar - Andere bedrijfsmiddelen 3-5 jaar Imtech maakt daarbij tevens de opmerking dat met bijzondere waardeverminderingen rekening wordt gehouden. Financiële vaste activa Deelnemingen - De onderneming bezit een deelneming in een andere onderneming wanneer zij duurzaam is verbonden ten dienste van de eigen werkzaamheden. - Vermoede tot deelneming bestaat indien 20% van het geplaatste kapitaal wordt verschaft. Deelnemingen dienen in de balans te worden opgenomen als financiële vaste activa en kunnen worden gewaardeerd tegen: - Verkrijgingprijs o Waardering vindt plaats op basis van de aanschafprijs o Het resultaat van de deelneming wordt als gedeclareerd dividend tot uitdrukking gebracht. - Actuele waarde o De waardering vindt plaats op basis van de actuele prijs van de aandelen. - Netto-vermogenswaarde o De bepaling van het eigen vermogen van de deelneming vindt plaats op basis van de grondslagen van de deelnemende onderneming van 41

18 Stork onderscheidt de volgende categorieën: - Deelnemingen waar invloed van betekenis op wordt uitgeoefend. Deze worden gewaardeerd volgens de nettovermogenswaarde - Deelnemingen waar geen invloed van betekenis op wordt uitgeoefend. Deze worden gewaardeerd tegen de verkrijgingprijs Imtech onderscheidt de volgende categorieën: - Deelnemingen waar invloed van betekenis op wordt uitgeoefend. Deze worden gewaardeerd volgens de nettovermogenswaarde - Deelnemingen waar geen invloed van betekenis op wordt uitgeoefend. Deze worden gewaardeerd tegen de verkrijgingprijs De netto-vermogenswaarde wordt bepaald door: - Activa - Voorzieningen - Schulden Van de deelneming of overgenomen onderneming op basis van de grondslagen van Imtech N.V Voorraden Artikel 2:385 geeft aan hoe de voorraden gewaardeerd mogen worden: - Gewogen gemiddelde - first-in first-out o Het resultaat wordt bepaald aan de hand van de prijzen van de oudste voorraad o De voorraad wordt hierdoor tegen relatief recente prijzen opgenomen op de balans - Last-in firs-out o Het resultaat wordt bepaald aan de hand van de prijzen van de nieuwste voorraad o De voorraad wordt hierdoor tegen relatief oude prijzen opgenomen op de balans - Mengprijzen, e.d. De voorraden zijn gewaardeerd tegen aanschafprijs of netto-opbrengstwaarde (indien lager per ) Voorraden grond- en hulpstoffen zijn gewaardeerd tegen kostprijs op basis van first-in first-out of tegen marktwaarde (indien lager per ). De voorraden gereed product en halffabrikaat zijn gewaardeerd tegen de integrale kost of tegen netto-opbrengstwaarde (indien lager per ) In het verslag van Stork komt niet naar voren hoe de voorraden zijn gewaardeerd. Dit heeft als gevolg dat het resultaat en de activa niet goed op waarde kan worden ingeschat van 41

19 Onderhanden werk Onderhanden werk wordt gewaardeerd op basis van de directe kosten en een deel van de toerekenbare indirecte kosten. In mindering worden gebracht de voorzieningen voor de te verwachten verliezen Onderhanden werk wordt gewaardeerd op basis van de directe kosten en een deel van de toerekenbare indirecte kosten. In mindering worden gebracht de voorzieningen voor de te verwachten verliezen Op het nemen van winst over de onderhanden werk positie wordt ingegaan in hoofdstuk Vorderingen Vorderingen korter dan één jaar zijn opgenomen voor de nominale waarde. Vorderingen langer dan één jaar zijn opgenomen tegen de contante waarde. Om de risico s af te dekken wordt een voorziening getroffen. Deze voorziening is van de vorderingen afgetrokken Alle vorderingen zijn opgenomen voor de nominale waarde. Om de risico s af te dekken wordt een voorziening getroffen. Deze voorziening is van de vorderingen afgetrokken De (middel-)langlopende vorderingen worden door Stork hoger gewaardeerd. Gezien de hoogte van de bedragen is het verschil gering. Voorzieningen De voorziening voor pensioenverplichtingen is gewaardeerd tegen de contante waarde volgens actuariële berekeningen. De voorziening voor latente belastingen is gewaardeerd tegen de nominale waarde. De overige voorzieningen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde De voorziening voor pensioenverplichtingen is gewaardeerd tegen de contante waarde volgens actuariële berekeningen. De voorziening voor latente belastingen is gewaardeerd tegen de nominale waarde. Voorzieningen voor garanties zijn gebaseerd op ervaringspercentages. Reorganisatievoorzieningen zijn gewaardeerd volgens een gedetailleerd reorganisatieplan van 41

20 3.3.2 Resultatenrekening Voor de indeling van de resultatenrekening hebben Stork en Imtech gekozen voor een verticale functionele indeling Kasstroomrekening Het kasstroomoverzicht van beide ondernemingen is als volgt opgebouwd: - Operationele activiteiten (herkomst) - Investeringsactiviteiten (besteding) - Financieringsactiviteiten (herkomst, besteding) Er is gekozen om het kasstroomoverzicht volgens de directe methode te presenteren Verschillen ten opzicht van voorgaand verslagjaar De ondernemingen zijn verplicht om elk jaar op dezelfde manier cijfers te presenteren. Indien hiervan wordt afgeweken moet dit nadrukkelijk worden vermeld. Er hebben geen wijzigingen plaatsgevonden. De buitengewone baten en lasten werden in voorgaande verslagjaren niet in het resultaat opgenomen. Dit is in dit verslag aangepast van 41

123WatEenSite C. van de PC Teststraat 1 3351 ZZ Alblasserdam

123WatEenSite C. van de PC Teststraat 1 3351 ZZ Alblasserdam C. van de PC Teststraat 1 3351 ZZ Alblasserdam INHOUDSOPGAVE Pagina Accountantsrapportage 3 Voorwoord 4 Resultaten 5 Financiële positie 7 Ondertekening van de accountantsrapportage 9 Jaarstukken 2008 Jaarrekening

Nadere informatie

Financiële analyse van de jaarrekening

Financiële analyse van de jaarrekening 17 hoofdstuk Financiële analyse van de jaarrekening 17.1 B 17. C 17.3 C 17.4 A 17.5 A 17.6 C 17.7 D 17.8 D 17.9 B 17.10 D 17.11 D 17.1 C 17.13 A 17.14 C 17.15 B 17.16 C 1.000.000 / 1.500.000 = 0,08 17.17

Nadere informatie

Aantal werknemers * Het resultaat na belasting en het eigen vermogen zijn gedeeld door aandelen.

Aantal werknemers * Het resultaat na belasting en het eigen vermogen zijn gedeeld door aandelen. Persbericht N.V. Bever Holding heeft over het eerste halfjaar 2015 een negatief resultaat voor belastingen behaald van 1.412.000 als gevolg van een negatieve exploitatie uit vastgoed van 188.000, netto

Nadere informatie

Wettelijke regelingen in verband met de jaarrekening

Wettelijke regelingen in verband met de jaarrekening 16 hoofdstuk Wettelijke regelingen in verband met de jaarrekening 16.1 Onder de werking van boek 2 titel 9 van het burgerlijk wetboek vallen ondernemingen die gedreven worden in de vorm van een NV, BV,

Nadere informatie

Stichting Hope of the Nations M.F. Lodewijk Hogeweg 16D 8278 BC Kamperveen

Stichting Hope of the Nations M.F. Lodewijk Hogeweg 16D 8278 BC Kamperveen M.F. Lodewijk Hogeweg 16D 8278 BC Kamperveen INHOUDSOPGAVE Pagina Rapportage 3 Voorwoord 4 Resultaten 5 Financiële positie 7 Jaarstukken 2011 Jaarrekening 9 Balans per 31 december 2011 10 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

Hoofdstuk 17 Financiële verslaggeving

Hoofdstuk 17 Financiële verslaggeving Hoofdstuk 17 Financiële verslaggeving 17.1 Geef van elke uitspraak aan of hij juist of onjuist is. a b c d e f g h i Publicatie van de jaarrekening is verplicht voor alle ondernemingen. Het jaarverslag

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

JAARVERSLAG Mijndomein.nl Services BV Jaagpad AZ Gouda. KvK: Dit jaarverslag werd opgemaakt door Yuki 21 maart 2014 : 11:57

JAARVERSLAG Mijndomein.nl Services BV Jaagpad AZ Gouda. KvK: Dit jaarverslag werd opgemaakt door Yuki 21 maart 2014 : 11:57 JAARVERSLAG 2013 Mijndomein.nl Services BV Jaagpad 20 2802 AZ Gouda KvK: 52972712 Dit jaarverslag werd opgemaakt door Yuki 21 maart 2014 : 11:57 INHOUDSOPGAVE SAMENVATTING EN ANALYSES 2 Financiele positie

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening

Geconsolideerde winst- en verliesrekening Geconsolideerde winst- en verliesrekening Netto-omzet 265,0 274,3 Kosten van grond- en hulpstoffen -159,3-164,6 Mutatie voorraad halffabrikaten en gereed product 0,0-0,5 Brutomarge 105,7 109,2 Overige

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014

Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014 Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Jaarrekening 3 2.1 Balans per 31-12-2014 (voor winstbestemming) 3 2.2 Winst en verliesrekening over 2014 4 2.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Vrije Christelijke School Westerlee Galgeweg MT 's-gravenzande

Jaarrekening Stichting Vrije Christelijke School Westerlee Galgeweg MT 's-gravenzande Jaarrekening 2013 Stichting Vrije Christelijke School Westerlee Galgeweg 57 2671MT Voorblad 0 Inhoud Opdracht 2 Resultaatvergelijk 3 Financiele positie 5 Grondslagen 7 Balans 9 V en W 11 Materiele activa

Nadere informatie

Persbericht NETTOWINST OVER 2013 VAN 473 MILJOEN (2012: 409 MILJOEN) NETTO VERMOGENSWAARDE STIJGT MET 143 MILJOEN

Persbericht NETTOWINST OVER 2013 VAN 473 MILJOEN (2012: 409 MILJOEN) NETTO VERMOGENSWAARDE STIJGT MET 143 MILJOEN Persbericht HAL NETTOWINST OVER 2013 VAN 473 MILJOEN (2012: 409 MILJOEN) NETTO VERMOGENSWAARDE STIJGT MET 143 MILJOEN De nettowinst van HAL Holding N.V. over 2013 bedroeg 473 miljoen, overeenkomend met

Nadere informatie

7 Aansluitingsoverzicht van de eerste toepassing van IFRS

7 Aansluitingsoverzicht van de eerste toepassing van IFRS 7 Aansluitingsoverzicht van de eerste toepassing van Vanaf boekjaar 2005 past de Groep toe als basis voor haar rapportage. De jaarrekening van 2005 bevat vergelijkende cijfers over het boekjaar 2004 die

Nadere informatie

33.3 TOELICHTING BIJ DE ENKELVOUDIGE WINST- EN VERLIESREKENING EN BALANS 33.4 GRONDSLAGEN VOOR HET OPSTELLEN VAN DE ENKELVOUDIGE JAARREKENING

33.3 TOELICHTING BIJ DE ENKELVOUDIGE WINST- EN VERLIESREKENING EN BALANS 33.4 GRONDSLAGEN VOOR HET OPSTELLEN VAN DE ENKELVOUDIGE JAARREKENING 33.3 TOELICHTING BIJ DE ENKELVOUDIGE WINST- EN VERLIESREKENING EN BALANS 33.4 GRONDSLAGEN VOOR HET OPSTELLEN VAN DE ENKELVOUDIGE JAARREKENING De enkelvoudige jaarrekening van USG People N.V. wordt opgesteld

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Jaarrekening 3 2.1 Balans per 31-12-2014 (voor winstbestemming) 3 2.2 Winst en verliesrekening over 2014 4 2.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders - 20 april 2009. Jan Aalberts & John Eijgendaal

Algemene Vergadering van Aandeelhouders - 20 april 2009. Jan Aalberts & John Eijgendaal Algemene Vergadering van Aandeelhouders - 20 april 2009 Jan Aalberts & John Eijgendaal Organisatie AALBERTS INDUSTRIES N.V. AALBERTS INDUSTRIES N.V. Gedecentraliseerde managementstructuur Operationele

Nadere informatie

30. Vennootschappelijke balans

30. Vennootschappelijke balans 30. Vennootschappelijke balans voor winstbestemming in EUR x 1.000 noot 31-12-2014 31-12-2013 Activa Materiële vaste activa Overige materiële vaste activa 32.2 3 6 Financiële vaste activa Deelnemingen

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening

Geconsolideerde winst- en verliesrekening Jaaroverzicht Geconsolideerde winst- en verliesrekening Opbrengsten 17.123 16.133 Overige baten 64 239 Grondstoffen, materialen en diensten (10.966) (10.291) Personeelslasten (2.838) (2.665) Afschrijvingen,

Nadere informatie

SnowWorld operationele nettowinst stijgt 31%

SnowWorld operationele nettowinst stijgt 31% Persbericht 30 oktober 2017 Winstversnelling in tweede helft boekjaar 2016/2017 SnowWorld operationele nettowinst stijgt 31% In verband met het aangekondigde verplichte bod van Alychlo N.V. op aandelen

Nadere informatie

Stichting Omroep Landgraaf

Stichting Omroep Landgraaf Stichting Omroep Landgraaf T.a.v. Het Bestuur Felix Ruttenstraat 16 6372KV Landgraaf KvK-nummer: 4172374 RAPPORT INZAKE DE JAARSTUKKEN 215 Inhoud JAARREKENING Financiële positie JAARSTUKKEN 215 JAARREKENING

Nadere informatie

Kasstroom uit investeringsactiviteiten Investering in machines / 350 Desinvestering in machines 65 Aandeel in winst C / 20 Aandeel in dividend C 30

Kasstroom uit investeringsactiviteiten Investering in machines / 350 Desinvestering in machines 65 Aandeel in winst C / 20 Aandeel in dividend C 30 Voortgezette Studie Boekhouden 12.1 a De functie van het kasstroomoverzicht is een bijdrage leveren aan de beoordeling door gebruikers van het vermogen van de onderneming om geldmiddelen en kasequivalenten

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Algemeen... 2 2. Jaarrekening... 3 2.1 Balans per 31 12 2015 (voor winstbestemming)... 3 2.2 Winst en verliesrekening

Nadere informatie

Bij deze opgave horen de informatiebronnen 1 tot en met 4.

Bij deze opgave horen de informatiebronnen 1 tot en met 4. Opgave 2 Bij deze opgave horen de informatiebronnen 1 tot en met 4. Het Nederlandse bedrijf Cross nv is onderverdeeld in drie divisies: Cross Aerospace, Cross Technical Services en Cross Food Systems (zie

Nadere informatie

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2011

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2011 Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: inzake tussentijds bericht per 30 juni 2011 25 augustus 2011 Barendrecht INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 30 juni 2011 2 Winst- en verliesrekening over

Nadere informatie

Schiphol Nederland B.V. Halfjaarlijkse financiële verslaggeving over de periode 1 januari 2013 t/m 30 juni 2013

Schiphol Nederland B.V. Halfjaarlijkse financiële verslaggeving over de periode 1 januari 2013 t/m 30 juni 2013 Halfjaarlijkse financiële verslaggeving over de periode 1 januari 2013 t/m 30 juni 2013 HALFJAARVERSLAG 2013 Schiphol Nederland B.V. is onderdeel van de Schiphol Group (N.V. Luchthaven Schiphol voert Schiphol

Nadere informatie

Persbericht NETTOWINST 2011 VAN 493 MILJOEN (+14%) NETTO VERMOGENSWAARDE STIJGT MET 157 MILJOEN (+3%) IN 2011

Persbericht NETTOWINST 2011 VAN 493 MILJOEN (+14%) NETTO VERMOGENSWAARDE STIJGT MET 157 MILJOEN (+3%) IN 2011 Persbericht HAL NETTOWINST 2011 VAN 493 MILJOEN (+14%) NETTO VERMOGENSWAARDE STIJGT MET 157 MILJOEN (+3%) IN 2011 De nettowinst over 2011 bedroeg 493 miljoen, overeenkomend met 7,42 per aandeel, vergeleken

Nadere informatie

MKBTR TOPFIT SESSIE HET VERHAAL VAN DE JAARCIJFERS 17 MAART 2016

MKBTR TOPFIT SESSIE HET VERHAAL VAN DE JAARCIJFERS 17 MAART 2016 MKBTR TOPFIT SESSIE HET VERHAAL VAN DE JAARCIJFERS 17 MAART 2016 Wat gaan we doen? Wat zijn je verwachtingen? Stukje theorie Oefencasus Afronding Handel en boekhouding Zo lang er handel wordt gedreven

Nadere informatie

SynVest Fund Management B.V. gevestigd te Amsterdam Rapport inzake de Publicatiebalans 2016 Vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d.

SynVest Fund Management B.V. gevestigd te Amsterdam Rapport inzake de Publicatiebalans 2016 Vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d. SynVest Fund Management B.V. gevestigd te Amsterdam Rapport inzake de Publicatiebalans 2016 Vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d. 26 juni 2017 Inhoudsopgave 1. Jaarrekening 1.1 Balans per 31 december

Nadere informatie

BIJLAGE BIJ PERSBERICHT 10 MAART Fornix BioSciences N.V.

BIJLAGE BIJ PERSBERICHT 10 MAART Fornix BioSciences N.V. BIJLAGE BIJ PERSBERICHT 10 MAART 2011 Fornix BioSciences N.V. 1 GECONSOLIDEERDE WINST- EN VERLIESREKENING (alle bedragen x 1.000) voor het boekjaar van 1 januari 2010 tot en met 31 december 2010 met vergelijkende

Nadere informatie

9 Toelichting op de enkelvoudige winst- en verliesrekening en balans (voor winstbestemming)

9 Toelichting op de enkelvoudige winst- en verliesrekening en balans (voor winstbestemming) 9 Toelichting op de enkelvoudige winst- en verliesrekening en balans (voor winstbestemming) 9.1 Algemeen 9.1.1 Grondslagen voor het opstellen van de enkelvoudige jaarrekening De enkelvoudige jaarrekening

Nadere informatie

SynVest Fund Management B.V. Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM. Publicatiebalans 2015

SynVest Fund Management B.V. Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM. Publicatiebalans 2015 Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM Publicatiebalans 2015 Vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d. 29 juni 2016. Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM Publicatiebalans 2015 Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

Eindexamen m&o vwo 2011 - I

Eindexamen m&o vwo 2011 - I Opgave 2 Bij deze opgave horen de informatiebronnen 1 tot en met 4. Het Nederlandse bedrijf Cross nv is onderverdeeld in drie divisies: Cross Aerospace, Cross Technical Services en Cross Food Systems (zie

Nadere informatie

OMZET Nederland 32.194 29.544 Duitsland 12.896 9.885 45.090 39.429

OMZET Nederland 32.194 29.544 Duitsland 12.896 9.885 45.090 39.429 Verkorte geconsolideerde winst- en verliesrekening over het eerste halfjaar (geen accountantscontrole toegepast) (x ( 1.000) 1e halfjaar 2010 1e halfjaar 2009 OMZET Nederland 32.194 29.544 Duitsland 12.896

Nadere informatie

Voorbeeld Kapsalon Mevrouw J.A. Speld Markplein 45 3361 EA SLIEDRECHT

Voorbeeld Kapsalon Mevrouw J.A. Speld Markplein 45 3361 EA SLIEDRECHT Kapsalon Mevrouw J.A. Speld Markplein 45 3361 EA SLIEDRECHT INHOUDSOPGAVE Pagina Accountantsrapportage 3 Resultaten 4 Financiële positie 5 Jaarstukken 2008 Jaarrekening 7 Balans per 31 december 2008 8

Nadere informatie

VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP. Rapport inzake jaarstukken 2010

VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP. Rapport inzake jaarstukken 2010 VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP Rapport inzake jaarstukken 2010 INHOUDSOPGAVE Pagina RAPPORT 1 Opdracht 3 2 Samenstellingsrapport 3 3 Resultaat 4 4 Financiële positie 6 JAARREKENING 1 Balans per

Nadere informatie

PROEFEXAMEN 2 Praktijkdiploma Boekhouden

PROEFEXAMEN 2 Praktijkdiploma Boekhouden PROEFEXAMEN Praktijkdiploma Boekhouden onderdeel Bedrijfseconomie Beschikbare tijd uur. Op de netheid van het werk zal worden gelet. Deze opgave is eigendom van de Examencommissie en dient, tezamen met

Nadere informatie

SynVest Fund Management B.V. Hogehilweg 5 1101 CA AMSTERDAM. Publicatiebalans 2014

SynVest Fund Management B.V. Hogehilweg 5 1101 CA AMSTERDAM. Publicatiebalans 2014 Hogehilweg 5 1101 CA AMSTERDAM Publicatiebalans 2014 Vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d. 15-07-2015. Hogehilweg 5 1101 CA AMSTERDAM Publicatiebalans 2014 Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

Persbericht 1 e Halfjaar cijfers 2013

Persbericht 1 e Halfjaar cijfers 2013 Persbericht 1 e Halfjaar cijfers 2013 Naarden, 19 augustus 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Halfjaarverslag 1 januari 2013 tot en met 30 juni 2013 2 2. Bestuursverklaring 4 3. Halfjaarrekening 1 januari 2013

Nadere informatie

HALFJAARBERICHT 2015. uitgebracht door de directie. aan de aandeelhouders van. TRUSTUS Capital Management B.V. te Joure

HALFJAARBERICHT 2015. uitgebracht door de directie. aan de aandeelhouders van. TRUSTUS Capital Management B.V. te Joure HALFJAARBERICHT 2015 uitgebracht door de directie aan de aandeelhouders van TRUSTUS Capital Management B.V. te Joure INHOUD blad HALFJAARBERICHT 2015 Financiële positie 3 Geconsolideerd halfjaarbericht:.

Nadere informatie

Financieel verslag 2015

Financieel verslag 2015 Financieel verslag 2015 Inhoud Jaarrekening 2 Balans per 31 december 2015 3 Winst- en verliesrekening 2015 4 Toelichting op de balans en winst- en verliesrekening 5 Overige gegevens 10 Statutaire regeling

Nadere informatie

Open vragen 1. Wat zijn stakeholders van een onderneming?

Open vragen 1. Wat zijn stakeholders van een onderneming? Vragen hoofdstuk 8: Externe verslaggeving Open vragen 1. Wat zijn stakeholders van een onderneming? Externe verslaggeving is, zoals de naam al aangeeft, gericht op het verschaffen van informatie aan partijen

Nadere informatie

HALFJAARBERICHT uitgebracht door de directie. aan de aandeelhouders van. TRUSTUS Capital Management B.V. te Joure

HALFJAARBERICHT uitgebracht door de directie. aan de aandeelhouders van. TRUSTUS Capital Management B.V. te Joure HALFJAARBERICHT 2016 uitgebracht door de directie aan de aandeelhouders van TRUSTUS Capital Management B.V. te Joure INHOUD blad HALFJAARBERICHT 2016 Financiële positie 3 Geconsolideerd halfjaarbericht:.

Nadere informatie

Jaarrekening Zeestad Beheer BV - Den Helder

Jaarrekening Zeestad Beheer BV - Den Helder Jaarrekening 2013 Zeestad Beheer BV - Den Helder Datum: 21 mei 2014 Inhoud Inleiding - Rapport indeling Jaarrekening 2013 - Balans per 31 december 2013 - Winst- en verliesrekening over 2013 - Toelichting

Nadere informatie

Schiphol Nederland B.V. 2011. Vennootschappelijke balans en winst- en verliesrekening

Schiphol Nederland B.V. 2011. Vennootschappelijke balans en winst- en verliesrekening Schiphol Nederland B.V. 2011 Vennootschappelijke balans en winst- en verliesrekening Jaarverslag 2011 Schiphol Nederland B.V. is onderdeel van de Schiphol Group (N.V. Luchthaven Schiphol voert Schiphol

Nadere informatie

Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40%

Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40% Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40% Toegenomen verlies Airolux Verder verhoging dividend Kerncijfers

Nadere informatie

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 1 juli 2010

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 1 juli 2010 Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: inzake tussentijds bericht per 1 juli 2010 7 juli 2010 Barendrecht INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 1 juli 2010 2 Winst- en verliesrekening over de periode

Nadere informatie

Inmaxxa BV te Naarden Halfjaarbericht 2010 28 juli 2010

Inmaxxa BV te Naarden Halfjaarbericht 2010 28 juli 2010 Inmaxxa BV te Naarden Halfjaarbericht 2010 28 juli 2010 Inmaxxa BV Halfjaarbericht 2010 1 Inhoudsopgave Algemeen 3 Jaarverslag van de directie 4 Halfjaarbericht over de periode 1 januari 2010 tot en met

Nadere informatie

SynVest Beleggingsfondsen NV

SynVest Beleggingsfondsen NV Financiële berichten SynVest Beleggingsfondsen NV Jaarrekening 2015 SYNVEST. Ondernemend vermogen. Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM Publicatiebalans 2015 Vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d. 29

Nadere informatie

Twiki RoboticsR. Jaarverslag 2013

Twiki RoboticsR. Jaarverslag 2013 R Jaarverslag 2013 inhoudsopgave Directieverslag 3 Jaarrekening 2013 4 Balans 4 Winst- en verliesrekening 5 Toelichting op de jaarrekening 2013 6 Verwijzingen jaarrekening 2013 7 Overige gegevens 10 Controleverklaring

Nadere informatie

Examen HAVO. Management & Organisatie (nieuwe stijl) Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs. Tijdvak 2 Woensdag 20 juni 9.00 12.

Examen HAVO. Management & Organisatie (nieuwe stijl) Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs. Tijdvak 2 Woensdag 20 juni 9.00 12. Management & Organisatie (nieuwe stijl) Examen HAVO Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs Boekje met informatie Tijdvak 2 Woensdag 20 juni 9.00 12.00 uur 20 01 100020 28A Begin Formuleblad Te gebruiken formules

Nadere informatie

Stichting Kringloopcentrum Spullenhulp, SOEST inzake de jaarrekening 2011

Stichting Kringloopcentrum Spullenhulp, SOEST inzake de jaarrekening 2011 , SOEST inzake de jaarrekening 2011 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARREKENING Balans per 31 december 2011 2 Winst- en verliesrekening over 2011 4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 5 Toelichting op

Nadere informatie

Persbericht Aantal pagina s: 4

Persbericht Aantal pagina s: 4 Persbericht Aantal pagina s: 4 Brunel: sterke groei omzet en winst Kernpunten verslagjaar 2004 Omzet 313 miljoen; 27% groei EBIT 11,0 miljoen; toename van 8,1 miljoen Nettowinst 7,3 miljoen; toename van

Nadere informatie

Financieel verslag 2010 van Zeeland Investments Beheer BV te Middelburg

Financieel verslag 2010 van Zeeland Investments Beheer BV te Middelburg Financieel verslag 2010 van Zeeland Investments Beheer BV te Middelburg INHOUDSOPGAVE bij het financieel verslag 2010 pagina JAARVERSLAG Algemeen 4 JAARREKENING 1. Balans per 31 december 2010 7 en 8 2.

Nadere informatie

Aurington. Administratie en Advies

Aurington. Administratie en Advies Aurington Administratie en Advies Let op de houdbaarheidsdatum! Mei 5 Pincode 6 7 8 Boetes Dit jaar Deze maand De balans Tandorine B.V. Debet Activa Bezittingen Wat heb ik? Credit Passiva Vermogen Hoe

Nadere informatie

TA3290 Life-Cycle Modeling and Economic Evaluation 2009-2010

TA3290 Life-Cycle Modeling and Economic Evaluation 2009-2010 TA3290 Life-Cycle Modeling and Economic Evaluation 2009-2010 CiTG, minor Mining and Resource Engineering Economie college 1: Grip op Geldstromen Dr.ir. Gerard P.J. Dijkema Energy & Industry Group December

Nadere informatie

SynVest Fund Management B.V. Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM. Halfjaarcijfers 2016

SynVest Fund Management B.V. Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM. Halfjaarcijfers 2016 Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM Halfjaarcijfers 2016 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Halfjaarcijfers 1.1 Balans per 30 juni 2016 2 1.2 Toelichting op de halfjaarcijfers 3 1.1 Balans per 30 juni 2016 (Na resultaatbestemming)

Nadere informatie

FINANCIEEL ECONOMISCH VERSLAG

FINANCIEEL ECONOMISCH VERSLAG OVERZICHT JAARVERSLAG 2014 FINANCIEEL ECONOMISCH VERSLAG Voor de overzichtelijkheid zijn in het jaarverslag 2014 uitsluitend de kerncijfers en de balans en de winst- en verliesrekening opgenomen. De gegevens

Nadere informatie

Stichting Sprint Schiedam Westvest BW Schiedam. Jaarrekening 2016

Stichting Sprint Schiedam Westvest BW Schiedam. Jaarrekening 2016 Westvest 26 3111 BW Schiedam INHOUDSOPGAVE Pagina Accountantsrapportage 2 Samenstellingsverklaring 3 Algemeen 4 Financieel Verslag Bestuursverslag 6 Jaarstukken 2016 Balans per 31 december 2016 8 Staat

Nadere informatie

Basisprognose

Basisprognose Bedrijfsnaam: RestauRanto Vestigingsplaats: Voorwoord Opsteldatum: 28 oktober 216 Periode: 1 januari 215 t/m 31 december 217 Bedrijfsnaam: Vestigingsplaats: Opsteller: Telefoonnummer: E-mail adres: RestauRanto

Nadere informatie

Voorlopige resultaten 2013 Source Group en nadere toelichting op de cijfers per 30 juni 2013

Voorlopige resultaten 2013 Source Group en nadere toelichting op de cijfers per 30 juni 2013 Persbericht Willemstad, Curaçao, 1 april 2014 Voorlopige resultaten 2013 Source Group en nadere toelichting op de cijfers per 30 juni 2013 Voorlopige resultaten 2013 Op basis van de voorlopige resultaten

Nadere informatie

12 Geconsolideerd kasstroomoverzicht

12 Geconsolideerd kasstroomoverzicht 12 Geconsolideerd kasstroomoverzicht Opgave 12.3* A bezit een aantal deelnemingen. De deelnemingen worden tegen nettovermogenswaarde gewaardeerd. Op 1 juli 2012 verwerft A tegen betaling per bank van 400.000

Nadere informatie

IBUS Fondsen Beheer B.V. Jaarverslag 2013

IBUS Fondsen Beheer B.V. Jaarverslag 2013 IBUS Fondsen Beheer B.V. INHOUDSOPGAVE JAARVERSLAG 4 JAARREKENING Balans per 31 december 2013 5 Winst- en verliesrekening over 2013 6 Kasstroomoverzicht 7 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2012

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2012 Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: inzake tussentijds bericht per 30 juni 2012 28 augustus 2012 Barendrecht INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 30 juni 2012 2 Winst- en verliesrekening over

Nadere informatie

Financieel verslag 2014

Financieel verslag 2014 Financieel verslag 2014 Inhoud Jaarrekening 2 Balans per 31 december 2014 3 Winst- en verliesrekening 2014 4 Toelichting op de balans en winst- en verliesrekening 5 Overige gegevens 11 Statutaire regeling

Nadere informatie

Xior Group NL B.V. te Antwerpen

Xior Group NL B.V. te Antwerpen Xior Group NL B.V. te Antwerpen Publicatierapport over de periode 1 oktober 2015 tot en met 10 december 2015 Opmerking: De vennootschap is per 11 december 2015 verdwenen als gevolg van een fusie met Xior

Nadere informatie

Stichting Ankh Antwoordkerk Kruisnetlaan 200 3192 KD Hoogvliet Rotterdam. Jaarrekening 2014

Stichting Ankh Antwoordkerk Kruisnetlaan 200 3192 KD Hoogvliet Rotterdam. Jaarrekening 2014 Antwoordkerk Kruisnetlaan 200 3192 KD Hoogvliet Rotterdam INHOUDSOPGAVE Pagina Rapportage Samenstellingsverklaring 4 Voorwoord 5 Resultaten 6 Ondertekening van de rapportage 7 Jaarstukken 2014 Jaarrekening

Nadere informatie

IBUS FONDSEN BEHEER B.V. JAARVERSLAG 2011. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA AMSTELVEEN Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090

IBUS FONDSEN BEHEER B.V. JAARVERSLAG 2011. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA AMSTELVEEN Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 IBUS FONDSEN BEHEER B.V. JAARVERSLAG 2011 Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA AMSTELVEEN Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARVERSLAG 3 JAARREKENING Balans per 31 december 2011

Nadere informatie

Module 4 Inzicht in cijfers

Module 4 Inzicht in cijfers Geleerd in vorige presentaties Module 4 Inzicht in cijfers Les 3. Begrijp de balans en stuur op kengetallen 1. Winst- en verliesrekening 2. Balans 3. Kasstroomoverzicht 4. Winst en belasting Les 3 Maak

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2015

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2015 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2015 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Fiscale positie

Nadere informatie

Inhoud. A. Inleiding 1. B. Jaarrekening 2. C. Overige gegevens 9

Inhoud. A. Inleiding 1. B. Jaarrekening 2. C. Overige gegevens 9 Tata Steel Nederland Services BV Draft Jaarverslag 2015 Inhoud Page A. Inleiding 1 B. Jaarrekening 2 Balans 2 Winst- en verliesrekening 3 Grondslagen voor de waardering en de resultaatbepaling Toelichting

Nadere informatie

a. U hebt voor deze toets 75 minuten de tijd. VERGEET U NIET UW GEMAAKTE TOETS IN TE LEVEREN BIJ DE SURVEILLANT?

a. U hebt voor deze toets 75 minuten de tijd. VERGEET U NIET UW GEMAAKTE TOETS IN TE LEVEREN BIJ DE SURVEILLANT? TOETS JAARREKENINGLEZEN BEROEPSOPLEIDING ADVOCATUUR VOORJAARSSCYCLUS 2012 EN INHALERS 11 OKTOBER 2012 (12.00 13.15 UUR) Naam :..... Cursusgroep :..... a. U hebt voor deze toets 75 minuten de tijd. VERGEET

Nadere informatie

Mijndomein.nl Services BV

Mijndomein.nl Services BV 15 Mijndomein.nl Services BV 1 Cappa Accountants & Adviseurs Inhoudsopgave jaarrekening 2015 De in dit rapport opgenomen getallen tussen haakjes zijn negatief. Tenzij anders vermeld luiden de bedragen

Nadere informatie

Financieel verslag 2013

Financieel verslag 2013 Financieel verslag 2013 Ecovallei B.V. Wageningen Inhoud Jaarrekening 2 Balans per 31 december 2013 3 Winst- en verliesrekening over periode 25 oktober 2013 31 december 2013 4 Toelichting op de balans

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 2011 EV HAARLEM. Haarlem, 7 april 2015 - 1 - STICHTING DE WERELD KINDERTHEATER Gasthuisvest 47

JAARVERSLAG 2014 2011 EV HAARLEM. Haarlem, 7 april 2015 - 1 - STICHTING DE WERELD KINDERTHEATER Gasthuisvest 47 JAARVERSLAG 2014 STICHTING DE WERELD KINDERTHEATER Gasthuisvest 47 2011 EV HAARLEM Haarlem, 7 april 2015-1 - INHOUDSOPGAVE Pagina RAPPORT 1 Opdracht 3 2 Resultaat 4 3 Financiële positie 5 4 Kengetallen

Nadere informatie

Groesman International B.V.

Groesman International B.V. Kredietrapport Rapport datum 15-05-2014 Bedrijf Adres groesman international amsterdam - Samenvatting Bedrijfsnaam Vestigingsadres Breitnerlaan 7 Kredietadvies EUR 1.000.000 Score 7,4 Betalingsscore 7,8

Nadere informatie

Renpart Vastgoed Management B.V. PUBLICATIESTUKKEN 2007 RENPART VASTGOED MANAGEMENT B.V. TE DEN HAAG

Renpart Vastgoed Management B.V. PUBLICATIESTUKKEN 2007 RENPART VASTGOED MANAGEMENT B.V. TE DEN HAAG PUBLICATIESTUKKEN 2007 RENPART VASTGOED MANAGEMENT B.V. TE DEN HAAG BALANS (opgemaakt voor resultaatbestemming, bedragen in euro) ACTIVA 31 december 2007 31 december 2006 VASTE ACTIVA Materiële vaste activa

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Koninklijke FrieslandCampina N.V.

Jaarverslag 2012. Koninklijke FrieslandCampina N.V. Jaarverslag Koninklijke FrieslandCampina N.V. 4 Algemeen Royal FrieslandCampina in een oogopslag Royal FrieslandCampina in een oogopslag Elke dag voorziet Royal FrieslandCampina circa 1 miljard consumenten

Nadere informatie

in miljoenen euro 2010 2009 Verkort geconsolideerd overzicht van gerealiseerde en nietgerealiseerde

in miljoenen euro 2010 2009 Verkort geconsolideerd overzicht van gerealiseerde en nietgerealiseerde KERNCIJFERS over het eerste halfjaar in miljoenen euro 2010 2009 Verkort geconsolideerd overzicht van gerealiseerde en nietgerealiseerde resultaten Opbrengsten 454,6 433,6 5% Bedrijfsresultaat voor afschrijvingen

Nadere informatie

Inhoud. 3 Kerncijfers 1e halfjaar Verslag van de directie 6 Geconsolideerde tussentijdse financiële overzichten

Inhoud. 3 Kerncijfers 1e halfjaar Verslag van de directie 6 Geconsolideerde tussentijdse financiële overzichten Inhoud 3 Kerncijfers 1e halfjaar 2009 4 Verslag van de directie 6 Geconsolideerde tussentijdse financiële overzichten Dit rapport bevat gereguleerde informatie zoals bedoeld in de artikelen 1.1 en 5.25

Nadere informatie

Persbericht NETTOWINST OVER 2008 VAN 383 MILJOEN NETTO VERMOGENSWAARDE DAALT MET 809 MILJOEN (19%)

Persbericht NETTOWINST OVER 2008 VAN 383 MILJOEN NETTO VERMOGENSWAARDE DAALT MET 809 MILJOEN (19%) Persbericht HAL NETTOWINST OVER 2008 VAN 383 MILJOEN NETTO VERMOGENSWAARDE DAALT MET 809 MILJOEN (19%) De nettowinst over 2008 bedroeg 383,1 miljoen, overeenkomend met 6,03 per aandeel, vergeleken met

Nadere informatie

eindexamenprogramma m&o vwo

eindexamenprogramma m&o vwo Domein G: Externe financiële verslaggeving 17. : - de begroting en de jaarrekening van commerciële en niet-commerciële organisaties analyseren, zoals deze worden voorgelegd aan medezeggenschapsraden, ondernemingsraden

Nadere informatie

De Grote Voskuil Capital B.V. Haarlem. Tussentijds overzicht over de periode 1 januari 2016 t/m 30 juni 2016

De Grote Voskuil Capital B.V. Haarlem. Tussentijds overzicht over de periode 1 januari 2016 t/m 30 juni 2016 Haarlem Tussentijds overzicht over de periode 1 januari 2016 t/m 30 juni 2016 INHOUD Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Opdracht 3 2 Samenstellingsverklaring van de accountant 3 TUSSENTIJDS OVERZICHT 1 Balans

Nadere informatie

Financieel economisch verslag

Financieel economisch verslag Financieel economisch verslag Voor de overzichtelijkheid zijn in het jaarverslag 2016 uitsluitend de kerncijfers en de balans en de winst- en verliesrekening opgenomen. De gegevens van dochteronderneming

Nadere informatie

Schiphol Nederland B.V Vennootschappelijke balans en winst- en verliesrekening

Schiphol Nederland B.V Vennootschappelijke balans en winst- en verliesrekening Schiphol Nederland B.V. 2014 Vennootschappelijke balans en winst- en verliesrekening Jaarverslag 2014 Schiphol Nederland B.V. is onderdeel van de Schiphol Group (N.V. Luchthaven Schiphol voert Schiphol

Nadere informatie

Verkorte jaarrekening

Verkorte jaarrekening Geconsolideerde winst- en verliesrekening voor het jaar eindigend op 31 december 2012 x miljoen Doorlopende activiteiten Beëindigde Vóór Bijzondere activiteiten bijzondere posten posten Netto-omzet 9.131-9.131-9.131

Nadere informatie

Finles N.V. Halfjaarverslag 2012

Finles N.V. Halfjaarverslag 2012 Finles N.V. Halfjaarverslag 2012 1 1. Algemene informatie Directie De directie van Finles N.V. wordt gevoerd door: Drs. J.A.M. van der Holst R.J. van Kuijk J.P.P.A. van Oudvorst RA Vestigingsplaats Finles

Nadere informatie

6136 GM SITTARD TE DEPONEREN FINANCIEEL VERSLAG 2013 B V DR. NOLENSLAAN 117. Company.info ALRECREA. Handeisregist er 14024391 te Zuid-Limburg

6136 GM SITTARD TE DEPONEREN FINANCIEEL VERSLAG 2013 B V DR. NOLENSLAAN 117. Company.info ALRECREA. Handeisregist er 14024391 te Zuid-Limburg TE DEPONEREN FINANCIEEL VERSLAG 2013 VAN ALRECREA B V DR. NOLENSLAAN 117 6136 GM SITTARD Dossiernummer Handeisregist er 14024391 te Zuid-Limburg INHOUDSOPGAVE I. JAARREKENING 2013 pag. 4 Algemene toelichting

Nadere informatie

Wat zegt uw financiële balans?

Wat zegt uw financiële balans? Wat zegt uw financiële balans? Samen met een door uw accountant opgestelde toelichting vormen de winst- en verliesrekening en de balans gezamenlijk de jaarrekening van uw onderneming. De balans is een

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 AM WERK REÏNTEGRATIE BV

JAARVERSLAG 2014 AM WERK REÏNTEGRATIE BV JAARVERSLAG 2014 AM WERK REÏNTEGRATIE BV 1 AM Werk Reïntegratie BV Hoofdweg 583 2131 MT Hoofddorp Telefoon 023 566 15 66 www.amgroep.nl 2 Inhoud 03 AM Werk Reïntegratie BV 04 Voorwoord 05 Medewerkers 05

Nadere informatie

Sterke stijging Ebitda en netto resultaat Verhoging dividend

Sterke stijging Ebitda en netto resultaat Verhoging dividend Jaarresultaten 2013 Opgesteld door gedelegeerd bestuurders Dirk De Cuyper en Peter De Cuyper. Wetteren, België 17 maart 2014. Sterke stijging Ebitda en netto resultaat Verhoging dividend Kerncijfers 2013

Nadere informatie

HERWERKTE SAMENGEVATTE GECONSOLIDEERDE FINANCIËLE STATEN OVER HET EERSTE SEMESTER VAN HET BOEKJAAR 2005/2006, EINDIGEND OP 30 SEPTEMBER 2005

HERWERKTE SAMENGEVATTE GECONSOLIDEERDE FINANCIËLE STATEN OVER HET EERSTE SEMESTER VAN HET BOEKJAAR 2005/2006, EINDIGEND OP 30 SEPTEMBER 2005 Halle, 11 december 2006 HERWERKTE SAMENGEVATTE GECONSOLIDEERDE FINANCIËLE STATEN OVER HET EERSTE SEMESTER VAN HET BOEKJAAR 2005/2006, EINDIGEND OP 30 SEPTEMBER 2005 In vergelijking met voorheen (op 19

Nadere informatie

Inverko NV boekt een operationele winst in 2013 van ,- en versterkt verder het eigen vermogen. Inverko Polymers B.V. draait beter dan verwacht.

Inverko NV boekt een operationele winst in 2013 van ,- en versterkt verder het eigen vermogen. Inverko Polymers B.V. draait beter dan verwacht. PERSBERICHT Leek, 28.03.2014 Inverko NV boekt een operationele winst in 2013 van 299.000,- en versterkt verder het eigen vermogen. Inverko Polymers B.V. draait beter dan verwacht. De geconsolideerde EBITDA

Nadere informatie

In de balans over 2008 is het volgende vermeld omtrent het aandelenvermogen:

In de balans over 2008 is het volgende vermeld omtrent het aandelenvermogen: Opgave 1 Think Smart BV is een innovatieve onderneming. In de balans over 2008 is het volgende vermeld omtrent het aandelenvermogen: Bij inkoop van aandelenkapitaal, dat als eigen vermogen in de balans

Nadere informatie

Oefenopgave 1. Oefenopgave 1. Crediteuren 600 EV 600. Debiteuren 400. Gebouwen 300 EV. Voorraden 200 Crediteuren. Kas 300

Oefenopgave 1. Oefenopgave 1. Crediteuren 600 EV 600. Debiteuren 400. Gebouwen 300 EV. Voorraden 200 Crediteuren. Kas 300 Oefenopgave 1 Oefenopgave 1 Balans 1-1-2001 (x 1.000 euro) Gebouwen 300 EV Voorraden 200 Crediteuren Debiteuren 400 Kas 300 EV 600 Crediteuren 600 300 1200 1200 - Inkopen 600.000 euro (helft rekening,

Nadere informatie

Jaarverslag van Claim Staat Vennootschap B.V., s-hertogenbosch

Jaarverslag van Claim Staat Vennootschap B.V., s-hertogenbosch Jaarverslag 2012 van Statutaire vestigingsplaats: s-hertogenbosch Adres: Brabantlaan 1 5216 TV s-hertogenbosch Inhoudsopgave Algemeen Jaarverslag 1 Jaarrekening Balans per 31 december 2012 2 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

Jaarverslag. Wij staan graag tot uw dienst! Duurzaam ondernemen met hoofd en hart

Jaarverslag. Wij staan graag tot uw dienst! Duurzaam ondernemen met hoofd en hart Jaarverslag 2016 Wij staan graag tot uw dienst! Duurzaam ondernemen met hoofd en hart Financieel economisch verslag Voor de overzichtelijkheid zijn in het jaarverslag 2016 uitsluitend de kerncijfers en

Nadere informatie

Vereniging Vrienden van de Stadskern Zwolle te Zwolle

Vereniging Vrienden van de Stadskern Zwolle te Zwolle te Zwolle INHOUDSOPGAVE Pagina Accountantsrapportage 3 Voorwoord 4 Resultaten 5 Financiële positie 6 Ondertekening van de accountantsrapportage 8 Jaarstukken 2015 Jaarrekening 9 Balans per 31 december

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Algemene Vergadering van Aandeelhouders Beter Bed Holding N.V. 23 april 2009 Agenda Resultaten 2008 Strategie en gang van zaken Formules Samenvatting 2008 Eerste kwartaal 2009 Omzet per kwartaal euro *

Nadere informatie

Stichting Amati Ensemble Burgemeester Kengenstraat BK Hulsberg

Stichting Amati Ensemble Burgemeester Kengenstraat BK Hulsberg Burgemeester Kengenstraat 46 6336 BK Hulsberg Jaarrekening 215/216 INHOUD JAARREKENING 1 Samenstellingsverklaring 2 Resultaat 3 Financiële positie 4 Grafieken 5 Fiscale positie JAARREKENING 1 Balans 2

Nadere informatie