Beoordeling jaarverslag 2003 & aandelenkoers

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Beoordeling jaarverslag 2003 & aandelenkoers 01.04.2004 31.05.2004"

Transcriptie

1 Samenvatting Stork en Imtech zijn beide technisch bedrijven en staan genoteerd op de AMX-index. Bij Stork ligt de nadruk op installatie en productie. Bij Imtech ligt de nadruk op sturingssystemen en infrastructuur. Beide ondernemingen hebben veel last gehad van de stagnatie van de economie stond voor de ondernemingen in het teken van herstel. Stork probeert dit herstel te bewerkstelligen door reorganisatie en focus. Imtech probeert dit te bewerkstelligen door een meer marktgerichte aanpak. De jaarrekeningen van de ondernemingen zijn goedgekeurd door de accountant. Belangrijk voor 2004 is de vernieuwde Corporate Governance Code, waaraan de bedrijven al voor een groot deel aan voldoen. Een minpunt van de jaarrekening van Stork is dat zij niet heeft aan kunnen geven hoe de voorraden zijn gewaardeerd. De vermogensstructuur is goed opgebouwd (EV Stork 38%; EV Imtech 34%) en de kostenvoet van het vreemd vermogen is extreem laag (Stork 1,6%; Imtech 1,4%), wat voor een positief hefboomeffect zorgt. De kengetallen zijn vergeleken met de branchegegevens goed te noemen. Current ratio 1,8 1,7 Quick ratio 1,3 1,5 Rentabiliteit eigen vermogen 18,2 14,5 % Rentabiliteit totaal vermogen 7,9 7,8 % Dept ratio % Omloopsnelheid 1,7 2,3 De brutowinstmarges staan echter onder druk, wat gevaar op kan leveren voor de rentabiliteit. Stork is kapitaalintensiever waardoor de omloopsnelheid lager is. Het rendement op de aandelenkoers is uitstekend te noemen (Stork 171,4%; Imtech 73,2%). Volgens de Value Based Management Berekening is Stork in waarde gedaald en Imtech in waarde gestegen. Over de periode van 01/04/ /05/2004 is het aandeel Stork in waarde gestegen (rendement 5,2%) en het aandeel Imtech in waarde gedaald (rendement -3,9%). De belangrijkste oorzaken hiervan zijn: - Dreiging van rentestijging - Verhoging van de olieprijs als gevolg van de onrust in het Midden-Oosten - Notering van ex-dividend van Imtech - Afstoten van Industrial Components door Stork - Verkrijgen van 300 miljoen euro financiering door Stork - Kwartaalcijfers boven verwachting van Stork en Imtech van 41

2 Voorwoord Aan dit verslag wordt geprobeerd een extra dimensie te geven door: 1. Op de nieuwe Corporate Governance Code (Tabaksblat) in te gaan; 2. De cijfers van beide ondernemingen te toetsen aan de branche-cijfers. Per onderwerp is gekozen voor de volgende structuuropbouw: 1. Theorie betreffende het onderwerp 2. Toepassing van deze theorie door Stork en Imtech (hierbij kunnen stukken tekst letterlijk overgenomen zijn uit de jaarverslagen) 3. Conclusie naar eigen inzicht Dit verslag beperkt zich tot het beoordelen van de geconsolideerde jaarrekeningen van Stork en Imtech. De afzonderlijke jaarrekeningen van de naamloze vennootschappen worden niet vergeleken. Zie de literatuurlijst voor een voorbeeld van de gebruikte literatuurverwijzingen van 41

3 Inhoudsopgave 1 Inleiding Bedrijfsprofiel Activiteiten en markten Bestuur Ontwikkelingen in Missie Doelstellingen Strategie Verwachting voor Financial accounting Opbouw jaarverslag Regelgeving Titel 9 boek 2 van het burgerlijk wetboek Corporate Governance Grondslagen Balans Resultatenrekening Kasstroomrekening Verschillen ten opzicht van voorgaand verslagjaar Financial management Kapitaal Vermogen Eigen vermogen Vreemd vermogen Vermogensselectie Niet uit de balans blijkende verplichtingen Kengetallen Liquiditeit Rentabiliteit Solvabiliteit Activiteiten Aandelen Omschrijving aandelenkapitaal Value based management Aandelenkoers Afspiegeling van cijfers tegen branche Conclusie Literatuur Bijlage 1 Dupont-schema Bijlage 2 Berekening aandeelhouderswaarde Bijlage 3 Koersgegevens Bijlage 4 Persberichten Stork Bijlage 5 Persberichten Imtech Bijlage 6 Vergelijking met branchegegevens Bijlage 7 Jaarverslag Stork Bijlage 8 Jaarverslag Imtech Bijlage 9 Corporate Governance Code Bijlage 10 Overige informatie van 41

4 1 Inleiding Dit verslag zal inzicht geven in de activiteiten, de technologieën en de structuuropbouw van Stork en Imtech. Door een bondige omschrijving van de resultaten van 2003 wordt een indruk gegeven van de huidige positie van beide ondernemingen. Er wordt vervolgens omschreven hoe de ondernemingen denken waarde te creëren aan de hand van de volgende aspecten: - Missie: Wat wil de onderneming bereiken? - Doelstellingen: Waar meet de onderneming dat aan af? - Strategie: Hoe denkt de onderneming daar te komen? Aan de hand van de strategie en de marktverwachtingen wordt er door de bedrijven een inschatting gemaakt over In het gedeelte Financial Accounting wordt ingegaan op de opbouw en inhoud van de jaarverslagen. Er wordt gekeken of beide bedrijven aan de regels van het Burgerlijk Wetboek voldoen. Belangrijk voor komend verslagjaar is de vernieuwde Corporate Governance Code. Er wordt is gekeken wat deze richtlijn inhoud en in hoeverre de bedrijven hieraan voldoen. De jaarrekeningen worden getoetst op de opbouw en gebruikte grondslagen. In het hoofdstuk Financial Management wordt inhoudelijk op de getallen ingegaan, met als doel een beeld te vormen over de opbouw van de bezittingen en het vermogen. Belangrijk hierin is na te gaan hoe de financiering is samengesteld. Om zicht te krijgen in de prestatie van de ondernemingen op de beurs, wordt het rendement bepaald over Om het effect van de financiële gegevens en de persberichten op de koers na te gaan, wordt de aandelenkoers geanalyseerd over de periode van 01/04/2004 tot 28/05/2004. Uiteindelijk wordt de balansstructuur en de kengetallen vergeleken met de branche-gegevens om zo een goede afspiegeling te krijgen van de prestaties van de ondernemingen van 41

5 2 Bedrijfsprofiel 2.1 Activiteiten en markten Om een beeld te kunnen krijgen van de competenties van beide bedrijven is er het beste een indeling te maken naar: - Activiteiten - Markten (geografisch) Activiteiten: Elektrotechniek ICT Advies Werktuigbouw Ontwerp Beheer Installatie Onderhoud Prints 1.18 : Ontwikkelt en produceert zeefdrukmachines en drukmachines voor de textielindustrie. Poultry Food Processing 1.24 : Ontwikkelt en produceert van complete systemen voor het verwerken van pluimvee en voedsel. Aerospace 1.30 : Ontwikkelt en produceert grote vliegtuigcomponenten zoals vleugeldelen en bekabeling Onderhoud, repareert en modificeert vliegtuigen. Industrial Components 1.38 : Ontwerpt en produceert elektronicacomponenten. Technical Services 1.44 : O.a. montage, onderhoud en reparatie van technische installaties. Inrichten en beheren van gebouwen op het gebied van installatietechniek. Utiliteit Industrie Maritiem Infra Telecom Utiliteit 2.18/33 : Ontwikkelt en installeert en onderhoudt complete systemen voor het beheersen van gebouwen op het gebied van communicatie, klimaat, beveiliging e.d.. Industrie 2.18/33 : Ontwikkelt en produceert machines en installaties voor de industrie (auto-industrie, vliegtuigindustrie, cleanroomoplossingen). Maritiem 2.18/33 : Houd zich bezig met de automatisering van boordsystemen op schepen (klimaatbeheersing, brugaansturing, elektronische voortstuwing). Infra 2.18/33 : Ontwikkelt, begeleidt en installeert o.a. infraautomatisering, verkeersmanagement, railinfrastructuur Telecom 2.18/33 : Gespecialiseerd in ICT-projecten m.b.t. datanetwerken, draadloze verbindingen, GSMdekking in grote gebouwen van 41

6 De omzet is als volgt verdeeld over de activiteiten: Totale netto-omzet 2003: miljoen euro Poultry Food Industrial Processing Components 6% Overig 6% 8% Technical Services 45% Prints 10% Aerospace 25% Totale netto-omzet 2003: miljoen euro Maritiem 7% Infra 11% Industrie 25% Telecom 7% Utiliteit 50% Beide bedrijven hebben een technische achtergrond, maar daar binnen zitten grote verschillen: - Stork: o De nadruk licht op technische installatie en productie o Onderscheidt zich door diepgang binnen de technologieën - Imtech o De nadruk licht op sturingssystemen en infrastructuur o Onderscheidt zich wegens een brede aanpak door de technologieën te combineren De bedrijven zijn o.a. op de volgende markten (geografisch) gevestigd : Benelux: - Nederland - België Overige EU landen: - Duitsland - Spanje - Engeland - Zwitserland - Oostenrijk Overige niet EU landen: - Amerika - Brazilië - Indonesië - Pakistan - India - Japan - China - Curaçao Benelux: - Nederland - België - Luxemburg Overige EU landen: - Duitsland - Spanje - Engeland - Zweden - Polen - Tsjechië Overige niet EU landen: - Amerika Uit de geografische spreiding is op te maken dat Imtech zich concentreert tot een beperkt aantal EU landen (Benelux, Duitsland, Engeland, Spanje) in tegenstelling tot Stork die wereldwijd actief is van 41

7 2.2 Bestuur 1.61/ Raad van bestuur Voorzitter: Sjoerd Vollebrecht Lid sinds Financieel directeur: Maarten Schönfeld Lid sinds Voorzitter: René van der Bruggen Lid sinds Financieel directeur: Boudweijn Gerner Lid sinds Hans Bouland Lid sinds Groepsraad Dick Joustra (directeur Prints) Theo Hoen (directeur Poultry Food Processing) Kees de Koning (directeur Aerospace Industries) Hans Berends van Loenen (directeur Aerospace Services) Jan Bruggenthijs (directeur Industry Services) Koos Ros (directeur Industry Specialists) Peter Boerma (directeur WorkSphere) Raad van commissarissen Ir. S.D. de Bree (voorzitter) Mr. P.J. Kalff (vice-voorzitter) J. Aalberts Prof. Dr. J.P. Bahlmann Ir. C. den Hartog Ir. A. van der Velden Directieraad Klaus Betz (lid directie Imtech Deutschland) Jan Casteleijn (algemeen directeur Imtech Infra) Aart van Gelder (algemeen directeur Imtech Projects) Jos Graauwmans (directeur Personeel Organisatie) Goof Hamers (algemeen directeur Imtech Marine Offshore) Hans van Happen (algemeen directeur Imtech ICT) Peter Kronenberg (lid directie Imtech Deutschland) Willy Michielsen (algemeen directeur Imtech Belgium) Jan Mussche RA (directeur Control) Kees van Rooden RA (financieel directeur) Mark Salomons (secretaris van de vennootschap) Kees van Laarhoven (algemeen directeur Imtech Technology) Seine de Vries (lid directie Imtech Projects) Drs. A.G. Jacobs (voorzitter) Ir. M.C. van Veen (vice-voorzitter) Prof. dr. B. de Vries Drs. G.J. de Boer-Kruyt Drs. P.J. Groenenboom E.A. van Amerongen Uit de opbouw van het bestuur is op te maken dat Imtech een veel plattere en bredere organisatie is van 41

8 2.3 Ontwikkelingen in 2003 Beide bedrijven hebben veel last gehad van de stagnerende economie. Dit heeft geresulteerd tot een dieptepunt in In 2003 is het herstel ingezet. Hieronder de belangrijkste ontwikkelingen over 2003 volgens de Raden van Bestuur van beide ondernemingen. Stork heeft over 2003 een goed resultaat neergezet omdat: - De winstgevendheid is hersteld van een negatief resultaat (EBIT) van 58 miljoen euro naar een positief resultaat van 87 miljoen euro; - Een goede cash-flow positie is opgebouwd. mutatie geldmiddelen: o miljoen euro; o miljoen euro; o miljoen euro; - En een gezonde balans is gecreëerd (eigen vermogen is 37,4 % van het totale vermogen). Stork heeft dit bereikt door: - Het aanpassen van de capaciteit o Er heeft over 2003 een reorganisatie plaatsgevonden waardoor het personeel is teruggebracht van naar medewerkers - Het aanscherpen van risicomanagement o Het aanstellen van een Directeur Risk Management in september 2002 o Strakkere regels voor projectmanagement - Reductie van de inkoopkosten o Reductie van 10 miljoen euro o Vereenvoudiging van het inkoopproces - Reductie van werkkapitaal met 150 miljoen euro - De verkoop van: o Stork ICM Australia o Polmor Imtech heeft over 2003 een goed resultaat neergezet omdat: - De omzet 4,9% is gestegen naar 2,1 miljard euro; - Er een stijging in het bedrijfsresultaat (EBIT) is behaald met 8% naar 73,8 miljoen euro; - Een over orderportefeuille beschikt van 21 miljard euro; - Een betere performance heeft weten te bereiken en het marktaandeel heeft weten te versterken; - Door een grote spreiding van markten en een flexibele aanpak; - Ondanks dat een aantal markten zijn achtergebleven (Nederland: utiliteit, infra en telecom). Imtech heeft dit bereikt door: - Een multidisciplinaire aanpak. - Een betere risicospreiding door een combinatie van: o Technologieën o Activiteiten o Geografische spreiding - Verschuiving naar het voortraject van projecten en het verwerven van grotere onderhoudscontracten - Het versterken van de marktpositie in Engeland door de overname van Meica. - Het sarneren van de telecom-activiteiten (over 2002 en 2003) Opvallend is dat Imtech zich extern focust op het verbeteren van de marktpositie in tegenstelling tot Stork die voornamelijk de focus intern richt op het creëren van een gezonde basis van 41

9 2.4 Missie Hieronder een letterlijk citaat met betrekking tot de missie van de bedrijven : Stork vergroot de effectiviteit en efficiency van industriële productieprocessen van haar klanten. Wij leveren systemen, componenten en diensten waarin de specialistische Stork know-how op het gebied van technologie en productieprocessen wordt toegepast. Stork behoort tot de marktleiders in elke activiteit door een aanbod van hoogwaardige producten en diensten. Onze aandeelhouders bieden wij een solide investering met voorspelbare resultaten en een gemiddeld groeiende dividendstroom. Imtech wil klanten een meetbare toegevoegde waarde bieden. Imtech realiseert die waardecreatie door diepgaand inzicht in de processen van de klant, intensieve samenwerking met en voor de klant en een compleet geïntegreerd aanbod van concepten en diensten. Meetbare toegevoegde waarde voor onze klanten leidt tot waardecreatie voor onze aandeelhouders en een geboeide en hoogwaardige werkomgeving voor onze werknemers. Goed opgeleide resultaatgericht medewerkers zijn voor het realiseren van de doelstellingen een essentiële factor. Verantwoordelijkheid voor het milieu en zorg voor de veiligheid van onze medewerkers zijn basisvoorwaarden voor ons ondernemen. Opvallend aan de missie van beide ondernemingen is dat de missie weinig toekomstgericht is en daarom weinig nieuwe uitdaging biedt. Goed aan de missie van Imtech is dat deze gefocust is op de markt en haar klanten. Bij Stork licht de nadruk te veel op de producten en te weinig op de markt. Ook erg sterk van Imtech is dat zij aangeeft hoe zij waarde denkt te creëren voor haar aandeelhouders. De missie van Stork geeft weinig overtuiging voor de aandeelhouders. Een voorzichtige omschrijving is hier echter wel op z n plaats gezien het aandeel in 2002 slechts 4,80 op de markt waard was van 41

10 2.5 Doelstellingen Stork in nog erg voorzichtig in het afgeven van harde concrete meetbare doelstellingen. Enkele doelstellingen zijn: - Verbeteren van de winstgevendheid - Lange termijn waarde creatie voor de individuele bedrijfsactiviteiten - Het aanbrengen van focus o Van 5 naar 2 à 3 activiteiten - Sterke marktpositie Voor wat betreft de dividenduitkering wil Stork voornamelijk marktconform zijn. De huidige doelstellingen sluiten niet goed aan bij de missie van het concern. De missie van het concern is voornamelijk gericht op goede producten voor haar klanten, terwijl de doelstellingen zijn gericht op een solide basis voor bedrijfsvoering. De EBITA is de afgelopen jaren toegenomen. Imtech wil deze groei doorzetten door middel van een combinatie van autonome groei en overnames. Imtech wilt uitgroeien naar een toonaangevende Europese technische dienstverlener. Strategisch gezien wil Imtech tot de top drie van multidisciplinaire dienstverleners doorgroeien. Naast een verdere groei binnen de bestaande landen, wil Imtech doorgroeien binnen de nieuwe lidstaten van de Europese Unie. Imtech streeft naar een steeds hogere toegevoegde waarde van haar activiteiten. Voornamelijk op de volgende markten: - ICT Technology - Maritieme activiteiten - Parkeerbeheer Imtech streeft naar een omzetniveau van 3 miljard euro binnen de komende vijf jaar (momenteel 2,1 miljard euro). Imtech laat hiermee de doelstelling van 2,6 miljoen euro voor 2004 los. Wat suggereert dat dit voor 2004 niet te realiseren is. Onder normale marktomstandigheden streeft Imtech naar een margedoelstelling van 6%. Opgebouwd uit: - 5% voor multidisciplinaire dienstverlening in de Benelux (bij 35% van de omzet) - 4% voor multidisciplinaire dienstverlening in Duitsland, Engeland en Spanje (bij 25% van de omzet) - 10% voor hoogwaardige activiteiten op het gebied van ICT en Technology (bij 25% van de omzet) Voor de aandeelhouders streeft Imtech naar een winstuitkering van minimaal 40% van 41

11 2.6 Strategie In het boekjaar 2002 heeft Stork haar missie opnieuw geformuleerd De volgende prioriteiten zijn gesteld: 1. Verbeteren van de winstgevendheid 2. Lange termijn waarde creatie voor de individuele bedrijfsactiviteiten 3. Het aanbrengen van focus 2003 heeft een verbeterde winstgevendheid opgeleverd, wat een goede basis legt voor de lange termijn waarde creatie. Dit is in de loop van 2003 als belangrijkste prioriteit benadrukt. Waarde wordt gecreëerd door: - Interne groei - Een verbeterde marktpositie - Een optimale keuze van kerncompetenties - Een uitgekiende positie in de bedrijfskolom - Het plegen van acquisities Stork wil een sterke transformatie ondergaan wat leidt tot een sterk gefocuste onderneming in Stork wil dit bereiken door desinvesteringen en het plegen van acquisities. Deze lijn is ingezet in 2003 door het afstoten van Stork ICM Australia en Polmar. Op heeft Stork ook Industrial Conponents afgestoten. In het boekjaar 2002 heeft Imtech haar missie opnieuw geformuleerd Imtech heeft slechts één belangrijke strategische focus. Waardecreatie door middel van een combinatie van: - Technologieën - ICT - Elektrotechniek - Werktuigbouwkunde - Activiteiten - Advies - Ontwerp - Installatie - Onderhoud - Beheer - Markten - Utiliteit - Industrie - Infra - Maritiem - Telecom - Geografische spreiding - Benelux - Duitsland - Engeland - Spanje - Nieuwe EU lidstaten Imtech wil de niet-kernactiviteiten van haar klanten overnemen en optreden als één aanspreekpunt voor haar klant. Op deze manier denk Imtech een langdurige relatie met haar klant te kunnen opbouwen. Door vroegtijdig en actief op te treden denkt Imtech meer betrokken te raken bij het voortraject van projecten. Concrete aktiepunten: - Overnames op het gebied van ICT - Uitbreiden van de positie in Spanje - Verdere uitbreiding van de positie in Engeland - Uitbreiden binnen de nieuwe EU lidstaten van 41

12 2.7 Verwachting voor 2004 In 2003 is veel aandacht besteed aan kostenreductie, capaciteitsaanpassingen en productiviteitsverbeteringen. Deze activiteiten zullen in 2004 zeker z n vruchten afwerpen. + Industrial Components: de markt lijkt te herstellen door het aantrekken van de semi-conductoren-markt + Poultry Food Processing: positieve groeiverwachtingen in West Europa en de Verenigde Staten = Prints: geen wezenlijke marktverbetering te verwachten = Aerospace: geen wezenlijke marktverbetering te verwachten - Technical Services: aanhoudende lastige marktomstandigheden Verhoging van de kosten: - Hogere salariskosten door CAOverhoging in april - Verdere stijging van de euro ten opzichte van andere vreemde valuta - Hogere belastingen dan in 2003 In 2003 is veel aandacht besteed aan de versterking van de marktpositie in Europa. In 2004 zal deze trend worden voortgezet en zal worden gestreefd naar een verdere uitbreiding binnen Europa. Imtech doet geen uitspraken over de marktverwachtingen in Imtech heeft wel door dat een aantal markten onder druk staan: - Utiliteit - Infra - Telecom Imtech wil dan ook in deze activiteiten bezuinigen (voornamelijk door reorganisatie) om zo haar kosten af te stemmen op de marktsituatie. Imtech rekent in 2004 op een verdere toename van EBITA. Stork zal moeite hebben om het resultaat van 2003 te evenaren van 41

13 3 Financial accounting Het presenteren van het jaarverslag heeft de volgende doelen: 1. het afleggen van verantwoording door de ondernemingsleiding over het in de verslagperiode gevoerde beleid 2. vaststellen van de uitkeerbare winst 3. kapitaalbescherming 4. het verstrekken van informatie voor de oordeelvorming en de daarop gebaseerde besluitvorming aan de bij de onderneming betrokken belanghebbenden 3.1 Opbouw jaarverslag In het jaarverslag dienen de volgende zaken naar voren te komen: 1. Algemene deel a. Doelstellingen, strategie b. Informatie over belangrijkste activiteiten c. Informatie over Raad en bestuurders 2. Beleidsdeel a. Hoe doelstellingen te realiseren b. Productontwikkeling c. Marktonderzoek d. Bijzondere gebeurtenissen (fusie, verkoop e.d.) 3. Doelgroepinformatiedeel a. Informatie voor aandeelhouders b. Informatie voor medewerkers 4. Jaarrekening a. Balans b. Winst- en verliesrekening c. Toelichting De jaarverslagen zijn als volgt opgebouwd: 1. Kerncijfers 2. Aandeel informatie 3. Verslag Raad van Bestuur 4. Risicobeheersing 5. Verslag van de groepen 6. Organisatie 7. Corporate Gevernance 8. Bericht van Raad van Commissarissen 9. Personalia Raad 10. Overleg met ondernemingsraad 11. Jaarrekening 12. Overige gegevens 1. Kerncijfers 2. Aandeel informatie 3. Organisatie 4. Voorwoord Raad van Bestuur 5. Corporate Governance 6. Bericht van de Raad van Commissarissen 7. Personalia Raad 8. Verslag Raad van Bestuur 9. Jaarrekening 10. Overige gegevens Alle vereisten voor een jaarverslag zijn opgenomen van 41

14 3.2 Regelgeving Titel 9 boek 2 van het burgerlijk wetboek De wettelijke voorschriften waaraan de jaarrekening moet voldoen staan vastgelegd in Titel 9 boek 2 BW. Aan de hand van titel 9 boek 2 BW moeten de jaarrekeningen worden gecontroleerd door de accountant. De accountant moet er op toezien dat de jaarcijfers een verantwoord oordeel mogelijk maken en dat aan artikel 361 lid 1 (kapstokregel) wordt voldaan. De accountant geeft een oordeel over de jaarrekening door een verklaring af te leggen. De accountant kan tot de volgende oordelen komen: - Goedgekeurde verklaring - Verklaring met beperking - Verklaring met oordeelonthouding - Afgekeurde verklaring Beide jaarverslagen zijn goedgekeurd door de accountant. De verklaringen zijn verplicht opgenomen in beide verslagen Corporate Governance Op 3 december 2003 is de vernieuwde Corporate Gevernance Code (Tabaksblat) gepresenteerd. Deze Corporate Gevernance Code heeft als doel: - Beursgenoteerde ondernemingen een handreiking te bieden voor het verbeteren van hun governance; - Het moet het vertrouwen in het goede en verantwoorde bestuur geven; - De invalshoek van de kapitaalmarkt staat hierin centraal. De vraag naar een vernieuwde Corporate Gevernance Code is ontstaan door: - De 40 aanbevelingen van de commissie Peters; - Een verzoek vanuit de Europese Commissie om ieder land z n eigen Corporate Governance te laten opstellen. De vernieuwde code zal waarschijnlijk door de wet worden bekrachtigd (wetsvoorstel voor lid 4 van artikel 2:391 BW). De wet zal afdwingen de Code te gebruiken, maar ook toestaan om met een gegronde reden van de Code af te wijken. Stork voldoet voor het overgrote deel al aan de vernieuwde code. Dit is logisch gezien Jan Kalff (lid van Raad van Commissarissen Stork) en Peter Paul de Vries (lid van Commissie van Aandeelhouders Stork) hebben deelgenomen aan de Commissie Tabaksblat Imtech voldoet niet volledig aan de eisen van de Code m.b.t. de Raad van Commissarissen. Een commissaris mag niet van meer de 5 commissariaten lid zijn. Op dit punt zal worden afgeweken van 41

15 3.3 Grondslagen Geconsolideerde jaarrekening is een jaarrekening die de financiële positie en het resultaat beschrijft alsof alle tot de groep behorende ondernemingen één enkele onderneming vormen. De regels met betrekking tot consolidatie zijn vastgelegd in titel 9 afdeling 13 BW2. Deze regels komen overeen met de zevende EG-richtlijn. Consolideren kan op twee manieren plaatsvinden: - Integrale methode o Activa, schulden, kosten en opbrengsten van de groepsmaatschappijen worden volledig (100%) in de consolidatie betrokken o Het minderheidsbelang wordt tot uitdrukking gebracht door een evenredig deel van het eigen vermogen op te nemen in Belang aan derden - Proportionele methode o Activa, schulden, kosten en opbrengsten worden voor een evenredig deel niet in de consolidatie betrokken Zijn maatschappijen waarin Stork direct of indirect meer dan de helft van het stemgerechtigde aandelenkapitaal bezit of beleidsbepalende invloed kan uitoefenen Volgens integrale consolidatiemethode Van de geconsolideerde maatschappijen zijn de activa, passiva en resultaten 100% opgenomen. Het aandeel van derden wordt afzonderlijk vermeld van 41

16 3.3.1 Balans Inrichting De regels met betrekking tot het indelen van de balans zijn opgenomen in artikel 2:364 BW. Voor de inrichting van de balans hebben beide ondernemingen gekozen voor een verticale opstelling: - Vaste activa - Vlottende activa - Vermogen - Kortlopende schulden - Langlopende schulden - Voorzieningen Immateriële vaste activa Volgens artikel 2:365 wordt onder immateriële vaste activa verstaan: - Kosten voor uitgifte van aandelen - Kosten voor onderzoek en ontwikkeling - Kosten voor verwerving van concessies, vergunningen e.d. - Kosten voor goodwill Onder goodwill wordt verstaan: Het verschil tussen aanschafprijs (+ kosten voor overname) en de netto-vermogenswaarde van de deelneming. De kosten van goodwill kunnen op de volgende manieren opgevoerd worden: - Ineens ten laste van winst- en verliesrekening - Ineens ten last van eigen vermogen - Periodieke afschrijving ten last van winst- en verliesrekening De positieve goodwill wordt afgeschreven over de economische levensduur met een maximum van 20 jaar ten laste van het resultaat. De positieve goodwill wordt afgeschreven over de economische levensduur met een maximum van 20 jaar ten laste van het resultaat Stork ziet haar immateriële vaste activa volledig als uitgaven van ontwikkeling. Dit is gedaan omdat Stork voor haar uitgaven van ontwikkeling een krediettoezegging ontvangt van het Ministerie van Economsche Zaken. Stork laat in het midden hoe deze kosten zijn opgebouwd. Daarmee is het onduidelijk welk gedeelte van de activa afkomstig is van goodwill van 41

17 Materiële vaste activa Materiele vaste activa kunnen op de volgende manieren worden gewaardeerd: - Tegen aanschafprijs - Tegen vervangingswaarde De activa zijn gewaardeerd tegen de aanschafprijs en wordt lineair afgeschreven: - Gebouwen jaar - Machines en installaties 5-15 jaar - Andere bedrijfsmiddelen 3-11 jaar De activa zijn gewaardeerd tegen de aanschafprijs en wordt lineair afgeschreven: - Gebouwen 30 jaar - Machines en installaties 10 jaar - Andere bedrijfsmiddelen 3-5 jaar Imtech maakt daarbij tevens de opmerking dat met bijzondere waardeverminderingen rekening wordt gehouden. Financiële vaste activa Deelnemingen - De onderneming bezit een deelneming in een andere onderneming wanneer zij duurzaam is verbonden ten dienste van de eigen werkzaamheden. - Vermoede tot deelneming bestaat indien 20% van het geplaatste kapitaal wordt verschaft. Deelnemingen dienen in de balans te worden opgenomen als financiële vaste activa en kunnen worden gewaardeerd tegen: - Verkrijgingprijs o Waardering vindt plaats op basis van de aanschafprijs o Het resultaat van de deelneming wordt als gedeclareerd dividend tot uitdrukking gebracht. - Actuele waarde o De waardering vindt plaats op basis van de actuele prijs van de aandelen. - Netto-vermogenswaarde o De bepaling van het eigen vermogen van de deelneming vindt plaats op basis van de grondslagen van de deelnemende onderneming van 41

18 Stork onderscheidt de volgende categorieën: - Deelnemingen waar invloed van betekenis op wordt uitgeoefend. Deze worden gewaardeerd volgens de nettovermogenswaarde - Deelnemingen waar geen invloed van betekenis op wordt uitgeoefend. Deze worden gewaardeerd tegen de verkrijgingprijs Imtech onderscheidt de volgende categorieën: - Deelnemingen waar invloed van betekenis op wordt uitgeoefend. Deze worden gewaardeerd volgens de nettovermogenswaarde - Deelnemingen waar geen invloed van betekenis op wordt uitgeoefend. Deze worden gewaardeerd tegen de verkrijgingprijs De netto-vermogenswaarde wordt bepaald door: - Activa - Voorzieningen - Schulden Van de deelneming of overgenomen onderneming op basis van de grondslagen van Imtech N.V Voorraden Artikel 2:385 geeft aan hoe de voorraden gewaardeerd mogen worden: - Gewogen gemiddelde - first-in first-out o Het resultaat wordt bepaald aan de hand van de prijzen van de oudste voorraad o De voorraad wordt hierdoor tegen relatief recente prijzen opgenomen op de balans - Last-in firs-out o Het resultaat wordt bepaald aan de hand van de prijzen van de nieuwste voorraad o De voorraad wordt hierdoor tegen relatief oude prijzen opgenomen op de balans - Mengprijzen, e.d. De voorraden zijn gewaardeerd tegen aanschafprijs of netto-opbrengstwaarde (indien lager per ) Voorraden grond- en hulpstoffen zijn gewaardeerd tegen kostprijs op basis van first-in first-out of tegen marktwaarde (indien lager per ). De voorraden gereed product en halffabrikaat zijn gewaardeerd tegen de integrale kost of tegen netto-opbrengstwaarde (indien lager per ) In het verslag van Stork komt niet naar voren hoe de voorraden zijn gewaardeerd. Dit heeft als gevolg dat het resultaat en de activa niet goed op waarde kan worden ingeschat van 41

19 Onderhanden werk Onderhanden werk wordt gewaardeerd op basis van de directe kosten en een deel van de toerekenbare indirecte kosten. In mindering worden gebracht de voorzieningen voor de te verwachten verliezen Onderhanden werk wordt gewaardeerd op basis van de directe kosten en een deel van de toerekenbare indirecte kosten. In mindering worden gebracht de voorzieningen voor de te verwachten verliezen Op het nemen van winst over de onderhanden werk positie wordt ingegaan in hoofdstuk Vorderingen Vorderingen korter dan één jaar zijn opgenomen voor de nominale waarde. Vorderingen langer dan één jaar zijn opgenomen tegen de contante waarde. Om de risico s af te dekken wordt een voorziening getroffen. Deze voorziening is van de vorderingen afgetrokken Alle vorderingen zijn opgenomen voor de nominale waarde. Om de risico s af te dekken wordt een voorziening getroffen. Deze voorziening is van de vorderingen afgetrokken De (middel-)langlopende vorderingen worden door Stork hoger gewaardeerd. Gezien de hoogte van de bedragen is het verschil gering. Voorzieningen De voorziening voor pensioenverplichtingen is gewaardeerd tegen de contante waarde volgens actuariële berekeningen. De voorziening voor latente belastingen is gewaardeerd tegen de nominale waarde. De overige voorzieningen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde De voorziening voor pensioenverplichtingen is gewaardeerd tegen de contante waarde volgens actuariële berekeningen. De voorziening voor latente belastingen is gewaardeerd tegen de nominale waarde. Voorzieningen voor garanties zijn gebaseerd op ervaringspercentages. Reorganisatievoorzieningen zijn gewaardeerd volgens een gedetailleerd reorganisatieplan van 41

20 3.3.2 Resultatenrekening Voor de indeling van de resultatenrekening hebben Stork en Imtech gekozen voor een verticale functionele indeling Kasstroomrekening Het kasstroomoverzicht van beide ondernemingen is als volgt opgebouwd: - Operationele activiteiten (herkomst) - Investeringsactiviteiten (besteding) - Financieringsactiviteiten (herkomst, besteding) Er is gekozen om het kasstroomoverzicht volgens de directe methode te presenteren Verschillen ten opzicht van voorgaand verslagjaar De ondernemingen zijn verplicht om elk jaar op dezelfde manier cijfers te presenteren. Indien hiervan wordt afgeweken moet dit nadrukkelijk worden vermeld. Er hebben geen wijzigingen plaatsgevonden. De buitengewone baten en lasten werden in voorgaande verslagjaren niet in het resultaat opgenomen. Dit is in dit verslag aangepast van 41

KERNPUNTEN MISSIE KERNWAARDEN PROFIEL

KERNPUNTEN MISSIE KERNWAARDEN PROFIEL JAARVERSLAG KERNPUNTEN : goed jaar in niet eenvoudige marktomstandigheden: EBITA: 78,1 miljoen euro (+ 5,8%), autonoom + 2,6%* Omzet: 2.067 miljoen euro ( 1,5%) Orderportefeuille: 2.110 miljoen euro (+

Nadere informatie

KERNPUNTEN PROFIEL EN MISSIE TOEGEVOEGDE WAARDE

KERNPUNTEN PROFIEL EN MISSIE TOEGEVOEGDE WAARDE JAARVERSLAG 25 KERNPUNTEN 25: goede prestatie EBITA: 86,3 miljoen euro, + 19,9% (autonoom + 3,1%)* Totaal opbrengsten: 2.379 miljoen euro, + 18,% (autonoom + 9,5%) Nettowinst: 5,8 miljoen euro, + 15,4%*

Nadere informatie

J AARVERSLAG 2003 SAMEN SUCCESVOL

J AARVERSLAG 2003 SAMEN SUCCESVOL J AARVERSLAG SAMEN SUCCESVOL KERNPUNTEN Versterking marktposities Europa Goed resultaat onder ongunstige marktomstandigheden EBITA: 73,9 miljoen euro, + 8,0% (autonoom + 0,4%) Nettowinst: 44,0 miljoen

Nadere informatie

Jaarverslag 1998 Accell Group N.V.

Jaarverslag 1998 Accell Group N.V. Batavus B.V. Postbus 515 8440 AM Heerenveen Industrieweg 4 8444 AR Heerenveen Nederland Telefoon +31 513 638 999 Fax +31 513 638 262 Hadee B.V. Postbus 11 4040 DA Kesteren Industrieweg 2 4041 CR Kesteren

Nadere informatie

ICT-APPLICATIES. Simac Business Applications bv André Wielaard Ampèrestraat 36 6716 BN Ede Nederland telefoon +31 (0)318 64 92 66

ICT-APPLICATIES. Simac Business Applications bv André Wielaard Ampèrestraat 36 6716 BN Ede Nederland telefoon +31 (0)318 64 92 66 HOLDING Simac Techniek NV Eric van Schagen, CEO Michael van Kasteren, CFO Hans Stellingsma, Directeur De Run 1101 5503 LB Veldhoven Nederland telefoon +31 (0)40 258 29 44 www.simac.com ICT-INFRASTRUCTUREN

Nadere informatie

jaarverslag 2013 > DURAVERMEER.NL

jaarverslag 2013 > DURAVERMEER.NL jaarverslag 2013 > DURAVERMEER.NL JAARVERSLAG 2013 DURA VERMEER GROEP NV 1 INHOUDSOPGAVE Kerncijfers 03 Wie zijn wij 04 Bestuur Dura Vermeer Groep NV 05 Verslag van de Raad van Bestuur 06 Algemene gang

Nadere informatie

DURA VERMEER WERKT JAARVERSLAG

DURA VERMEER WERKT JAARVERSLAG DURA VERMEER WERKT JAARVERSLAG 2014 JAARVERSLAG 2014 INHOUD 2 3 5 7 8 9 13 14 15 16 17 26 34 36 37 39 46 47 Kerncijfers Wie zijn wij Organogram Bestuur Dura Vermeer Groep NV Verslag van de Raad van Bestuur

Nadere informatie

Good Thinking FINANCIEEL VERSLAG 2014. De Staffing Groep BV

Good Thinking FINANCIEEL VERSLAG 2014. De Staffing Groep BV Good Thinking FINANCIEEL VERSLAG 2014 De Staffing Groep BV Inhoudsopgave Pagina Kerngegevens 3 Verslag van de directie 1 Profiel en historie De Staffing Groep 4 2 Organisatie 4 3 Het jaar 2014 6 4 Toekomstverwachtingen

Nadere informatie

14 Maatschappelijk verantwoord ondernemen. Algemene aspecten. Milieuaspecten. Sociale aspecten. Economische aspecten. Marketing.

14 Maatschappelijk verantwoord ondernemen. Algemene aspecten. Milieuaspecten. Sociale aspecten. Economische aspecten. Marketing. 2 Inhoud Directieverslag 5 Voorwoord Profiel van Energiewacht Kernactiviteiten Organisatiestructuur Interne structuur en personele bezetting 14 Maatschappelijk verantwoord ondernemen Algemene aspecten

Nadere informatie

HOLDING JAARVERSLAG 2014

HOLDING JAARVERSLAG 2014 HOLDING JAARVERSLAG 2014 HOLDING N.V. RENDO Holding Gevestigd te Meppel Setheweg 1, 7942 LA Meppel Postbus 18, 7940 AA Meppel Telefoon 0522-856 400 E-mail info@rendo.nl internetsite www.rendo.nl Ingeschreven

Nadere informatie

In beweging Jaarverslag 2008 Energiewacht BV

In beweging Jaarverslag 2008 Energiewacht BV In beweging Jaarverslag 2008 Energiewacht BV De markt in beweging pagina 10 Sociaal bewogen pagina 20 Inhoud Verslag van de Raad van Commissarissen 5 Klanten vasthouden 16 Energiewacht, aangenaam 7 Werkprocessen

Nadere informatie

Autoleasing en -verhuur Autoschadeherstel

Autoleasing en -verhuur Autoschadeherstel Jaarverslag 2001 Profiel pagina 4 Geografische omzetverdeling 100 (in %) 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 75 20 5 58 16 8 18 55 12 11 22 97 98 99 00 Nederland België/Luxemburg Frankrijk Duitsland 54 11 12

Nadere informatie

Financieel jaarverslag 2013. Siemens Nederland N.V. www.siemens.nl

Financieel jaarverslag 2013. Siemens Nederland N.V. www.siemens.nl Financieel jaarverslag 2013 Siemens Nederland N.V. www.siemens.nl Verslag van de Raad van Commissarissen 2013 De Raad van Commissarissen van Siemens Nederland N.V. houdt toezicht op het beleid van de Raad

Nadere informatie

NOTULEN van de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van IMTECH N.V.

NOTULEN van de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van IMTECH N.V. NOTULEN van de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van IMTECH N.V. gehouden op dinsdag 20 april 2004 om 10.30 uur in De Doelen te Rotterdam AGENDA (verkorte weergave) 1. Opening 2. Jaarverslag

Nadere informatie

Inhoud. 76 Begrippenlijst 77 Overzichten in guldens

Inhoud. 76 Begrippenlijst 77 Overzichten in guldens Jaarverslag 2000 Inhoud 4 Profiel en strategie 6 Risicobeheersing 8 Aandeelhoudersinformatie 11 Cijfers in beeld 12 Vijfjarenoverzicht 13 Bestuur 14 Van de voorzitter 15 Bericht van de Raad van Commissarissen

Nadere informatie

PONTMEYER JAARVERSLAG 2013 JAARVERSLAG 2013

PONTMEYER JAARVERSLAG 2013 JAARVERSLAG 2013 PONTMEYER JAARVERSLAG 2013 JAARVERSLAG 2013 JAARVERSLAG 2013 JAARVERSLAG 2 3 4 5 5 6 8 10 12 14 15 Vestigingen Kerncijfers Ondernemingsprofiel Strategie Personalia Bericht van de Raad van Commissarissen

Nadere informatie

Financieel jaarverslag

Financieel jaarverslag 10 Financieel jaarverslag Inhoud Introductie Voorwoord en missie 3 Verslag van de Raad van Commissarissen 4 Verslag van de Directie 6 Personalia 10 Kerncijfers 11 Jaarrekening 2010 Geconsolideerde balans

Nadere informatie

het doel van inno vatie

het doel van inno vatie het doel van inno vatie De veranderingen in de wereld gaan sneller dan ooit. Vele vernieuwingen worden gedreven door maatschappelijke ontwikkelingen en trends. Door op deze ontwikkelingen en trends in

Nadere informatie

UMG-jaarr2011 ekening

UMG-jaarr2011 ekening UMG-jaarrekening 2011 2 UMG-jaarrekening 2011 INHOUDSOPGAVE Bedrijfsprofiel Unirobe Meeùs Groep B.V. 4 Bericht van de Directievoorzitter 6 Bericht van de Financieel Directeur 8 Verslag Raad van Commissarissen

Nadere informatie

FINANCIEEL JAARVERSLAG

FINANCIEEL JAARVERSLAG FINANCIEEL JAARVERSLAG FINANCIEEL VERSLAG 2007 I N H O U D S O P G AV E Vo o r w o o r d Pagina 9 Kerngegevens Kerncijfers Kengetallen 10 11 Ve r s l a g v a n d e d i r e c t i e 1 Structuur en activiteiten

Nadere informatie

Algemene Vergadering. 1. Opening

Algemene Vergadering. 1. Opening Notulen van de jaarlijkse vergadering van aandeelhouders van Aalberts Industries N.V., gevestigd te Langbroek, hierna ook de vennootschap, gehouden op 22 april 2014 om 14.00 uur in het Hilton Hotel, Apollolaan

Nadere informatie

in HRM in ICT met klanten in energie KERNPUNTEN PROFIEL EN MISSIE TOEGEVOEGDE WAARDE

in HRM in ICT met klanten in energie KERNPUNTEN PROFIEL EN MISSIE TOEGEVOEGDE WAARDE JAARVERSLAG 2007 in HRM KERNPUNTEN 2007 topjaar voor Imtech: EBITA: 156,5 miljoen euro, + 38,1% (autonoom + 21,2%) Opbrengsten: 3.346 miljoen euro, + 17,9% (autonoom + 7,2%) Orderportefeuille: 3.815 miljoen

Nadere informatie

Profiel, missie en strategie... 5. Kerncijfers... 6. Informatie over het aandeel AND... 7. Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen...

Profiel, missie en strategie... 5. Kerncijfers... 6. Informatie over het aandeel AND... 7. Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen... AND International Publishers N.V. Jaarverslag 2012 2 Inhoud Profiel, missie en strategie... 5 Kerncijfers... 6 Informatie over het aandeel AND... 7 Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen... 8 Voorwoord

Nadere informatie

Inhoud. 5 Voorwoord. 6 Algemeen. 10 Duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen. 11 Personeel en organisatie. 12 Resultaten en analyses

Inhoud. 5 Voorwoord. 6 Algemeen. 10 Duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen. 11 Personeel en organisatie. 12 Resultaten en analyses Jaarverslag 212 De Harmonie Barneveld Inhoud 5 Voorwoord 6 Algemeen 1 Duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen 11 Personeel en organisatie 12 Resultaten en analyses 14 Werkmaatschappijen

Nadere informatie

Loyalis Sparen & Beleggen NV

Loyalis Sparen & Beleggen NV Loyalis Sparen & Beleggen NV JAARVERSLAG 2011 INHOUDSOPGAVE Pagina ALGEMEEN 1 Meerjarengegevens 3 2 Directieverslag 4 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2011 7 2 Overzicht van het totaalresultaat 2011

Nadere informatie

Uit de presentielijst blijkt dat ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn:

Uit de presentielijst blijkt dat ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn: Concept notulen van de jaarlijkse vergadering van aandeelhouders van Aalberts Industries N.V., gevestigd te Langbroek, hierna ook de vennootschap, gehouden op 21 april 2015 om 14.00 uur in het Hilton Hotel,

Nadere informatie

99 100 Algemeen Financiële gang van zaken. 107 Acquisities, investeringen en desinvesteringen

99 100 Algemeen Financiële gang van zaken. 107 Acquisities, investeringen en desinvesteringen Jaarverslag 2008 2 Missie TKH wil een innovatieve toonaangevende niche-speler zijn met Telecom, Building en Industrial Solutions, gebaseerd op technologisch geavanceerde systeemconcepten, producten en

Nadere informatie

Koninklijke Vopak N.V. Jaarverslag 2004

Koninklijke Vopak N.V. Jaarverslag 2004 Koninklijke Vopak N.V. Jaarverslag 2004 Kerngegevens Netto-omzet EUR 642,1 miljoen Nettoresultaat EUR 88,6 miljoen Nettoresultaat per gewoon aandeel EUR 1,37 Medewerkers 3.428 Tankterminals 72 Koninklijke

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE 16 VERSLAG VAN DE DIRECTIE OVER 2006

INHOUDSOPGAVE 16 VERSLAG VAN DE DIRECTIE OVER 2006 NIEUWE STEEN INVESTMENTS N.V. JAARVERSLAG 2006 NIEUWE STEEN INVESTMENTS N.V. JAARVERSLAG 2006 INHOUDSOPGAVE 05 Algemene gegevens 06 Financiële kerngegevens 07 Profiel 10 Gegevens raad van commissarissen

Nadere informatie

Notulen Algemene Vergadering van Aandeelhouders Qurius N.V. Zaltbommel, 27 april 2007

Notulen Algemene Vergadering van Aandeelhouders Qurius N.V. Zaltbommel, 27 april 2007 Notulen Algemene Vergadering van Aandeelhouders N.V. Zaltbommel, 27 april 2007 Aanwezig aan de bestuurstafel: Commissarissen: Jan van Rijt, Fred Geerts, Lucas Brentjens Bestuursleden: Fred Hermans, Mark

Nadere informatie