zondag 23 juni 2013 Welkom op de Familie Storimans website 21:07:33]

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "zondag 23 juni 2013 Welkom op de Familie Storimans website http://www.storimans.nl/pages/stostart.html[23-06-13 21:07:33]"

Transcriptie

1 Welkom op de Familie Storimans website zondag 23 juni 2013 Wijzigingen per If Dutch is not your language of choice, please contact Frank Storimans 21:07:33]

2 Geschiedenis De herkomst van de naam Storimans is niet met zekerheid vast te stellen. Er is wel eens beweerd dat de naam zou zijn afgeleid van de persoonsnaam Torian. Met een 's' erachter zou dat 'zoon van Torian' opleveren. Iemand die tot het huishouden van de zoon van Torian behoort, zou dan vervolgens als 's Torians zijn aangeduid. Hoewel er wel een familienaam Toriaans bestaat, valt op deze theorie nogal wat af te dingen. Er wordt niet mee verklaard hoe uit 's Torians' vervolgens 'Storimans' is kunnen ontstaan. De naam zou, op vergelijkbare wijze, ook afgeleid kunnen zijn van 'torre'(=toren)+man of van 'torrier'(=torenwachter/cipier)+man. De namen Torremans en Toremans komen voor in Zeeland, resp. Belgisch Brabant. Een andere optie is dat de naam Storimans verband houdt met het woord 'storie' of 'steurie'. Dat is een gewestelijk in West-Vlaanderen voorkomend woord dat 'voorraad' betekent (ontwikkeld uit het latijn: instaurare = hernieuwen) en meestal in ongunstige zin wordt gebruikt als aanduiding van een hoop oude rommel, afval, e.d. Een storieman zou dan iemand kunnen zijn geweest die niet al te deugdelijke spullen verkocht. Gelet op het vroege (14e eeuw) voorkomen van de naam is het etymologisch gezien echter het meest aannemelijk dat de naam samenhangt met 'storie', een Middelnederlands woord dat teruggaat op het Latijnse 'historia' en dat in de 12e t/m 15e eeuw de betekenis had van 'verhaal' of 'bericht'. Een stori(e)man is dan een verhalenverteller of nieuwsbrenger. Dat is ook wat de meeste mensen, denkend aan het Engelse 'story', veronderstellen als ze deze achternaam horen. Ook het Engelse 'story' gaat op hetzelfde Latijnse 'historia' terug. Mocht ooit nog een kunnen worden aangetoond dat de familie Storimans vroege Duitse wortels heeft dat zou de naam ook 'leider van een troep mensen' kunnen betekenen, want in het Oud Duits staat 'Storîe' voor 'een groep mensen', 'manschaft'. [Voor een en ander dank aan Bjorn Witlox die op deze twee etymologische bronnen gewezen heeft.] Romantisch ingestelde naamdragers kunnen zich ten slotte nog vastklampen aan de veronderstelling hun naam in verband zou kunnen worden gebracht met de Noormannen die in de 8ste en 9de eeuw over Europa uitzwierven en onder meer in Normandië terecht kwamen om vandaaruit Engeland binnen te trekken. In het Engelse graafschap Wiltshire komt althans al aan het begin van het vorige millennium de naam Storeman voor, alwaar deze naamdragers land bezaten dat Willem de Veroveraar aan 'Stur' zou hebben geschonken als dank voor zijn deelname aan de slag bij Hastings in Van vergelijkbare oorsprong zijn de namen Sturmy, Stormie, Storemy, Estormen, Stormey en Storm. Het bovenstaande wapenschild is dat van het geslacht Storeman. De wapenspreuk luidt: 'Sto rei manens', wat zo veel betekent als 'Ik ben standvastig'. Hoe dan ook, zeker is dat al in 1340 in het cijnsboek van de Hertog voor de Meierij van 's-hertogenbosch wordt vermeld dat Henricus Storiman anderhalve schelling cijns verschuldigd was 'de nova terra' (nieuwe grond) en in 1357 verkoopt Arnoldus, zoon van wijlen Henricus Storiman uit Helvoirt 13 roeden land gelegen in een hof in de parochie van Haaren in Ghesel. In 1380 betaalt Jan Storimans cijns aan de hertog. In 1391 verkoopt Berthe, dochter van Erijt Storimans een erfpacht in Loon op Zand. In 1419, 1422, 1428, 1429 zijn het de echtgenoot van Juet, dochter van wijlen Dideric Storijman en Henric Storijmans en zijn zoon Henric die betrokken zijn bij transacties met landerijen. Een eeuw later, in 1521, vermeldt het cijnsboek van Helvoirt ene 'Arnoldus filius Antony Storymans'. In dezelfde periode komt men te Helvoirt ook Peter Henricx Stoermans tegen en Arnold Stoerman en Jan Stoirmans [spreek uit: Stoormans]. Nog eens ruim 100 jaar later duiken de namen Antony, Jan, Aert en Arnoldus opnieuw op in de omstreken van Udenhout, Moergestel, Loon op Zand, Helvoirt en Enschot. Ze zijn dan schepen, eigenaren van huizen en grond en herbergier en hun achternaam wordt dan blijvend als Storimans gespeld. (Zie voor interessante details over Arnold Storimans, burgemeester van Berkel-Enschot, de website van het gemeentearchief van Tilburg en voorts de publicatie van Wim de Bakker, getiteld: Kwartierstaat van de eerste burgemeester van Berkel, Enschot en Heukelom, Arnoldus Storimans, in: De Kleine Meijerij, jrg. 52 (2001), nr. 1, p. 20 e.v.). 21:08:03]

3 Geschiedenis De huidige Storimansen in Nederland en elders in de wereld, m.n. Canada, stammen vrij zeker af van de Storimansen van toen in dit deel van Brabant. Voor de famile Storimans waarop deze website betrekking heeft kan de lijn vanaf de dag van vandaag tot ten minste 14 generaties terug worden gereconstrueerd. Pierre (*1998), onze allerjongste naamdrager, is zoon van Pierre (*1959), zoon van Pierre (*1924), zoon van Pierre ( ), zoon van Pierre ( ), zoon van Andries ( ), zoon van Jan ( ), zoon van Nol (± ), zoon van Aert ( ), zoon van Aert (1676-?), zoon van Aert (1645-±1686), zoon van Aert (± ), zoon van Antony (±1590-±1652), zoon van Aert (± ), zoon van Peter (±1530-±1580), zoon van Aert (±1498-±1562), zoon van Peter Storimans (±1460-±1517) Wie vanaf Peter onze voorouders waren is in beeld gebracht in een stamboom. Ga naar de pagina met de boom. De op deze website gepubliceerde genealogische gegevens met betrekking tot de stamboom kunnen HIER ook on-line worden doorzocht. Last Updated on Jan, 27, 2008 by Th. Storimans 21:08:03]

4 Familie Storimans Menu 21:08:13]

5 Familie Storimans Menu 21:08:22]

6 Familie Storimans Menu 21:08:32]

7 Familie Storimans Menu 21:08:40]

8 Familie Storimans Menu 21:08:49]

9 Stamboomboom zie ook de algemene toelichting naar de gebruiksaanwijzing bij de stamboomboom Gebruiksaanwijzing naar de boom De bovenstaande boom kan worden gezien als een soort inhoudsopgave van of toegangspoort naar de volledige stamboom van de familie Storimans. De volledige 21:09:31]

10 Stamboomboom stamboom bevat de genealogische gegevens die staan opgenomen in een specifieke, voor dat doel samengestelde database met meer dan 5000 records met betrekking tot naamdragers en andere aan de familie Storimans gerelateerde personen. In de bovenstaande boom zijn alleen namen van mannelijke dragers van de naam Storimans (of een van de varianten daarvan) opgenomen, die nakomelingen hebben gehad waarmee de stamboom is voortgezet. Als u op een van de gele naamborden in de boom klikt dan komt U eventueel na het invullen van de toegangscode op de plaats in de volledige stamboom waar deze naamdrager voorkomt. Op die pagina staan ook de namen van de 'takken' die in de bovenstaande 'boom' niet van een naam zijn voorzien. Op de desbetreffende pagina in de volledige stamboom kunt u vervolgens opnieuw op die naam of op een van de andere namen met een hyperlink klikken. Dat brengt u dan op een achterliggende pagina waar meer details over de betrokkene en zijn gezin staan opgenomen. Wegens plaatsgebrek in de boom zijn mannelijke naamdragers vanaf ca 1925 die nakomelingen hebben gehad voorzien van een oranje driehoek. Als u met de cursor over die driehoek beweegt dan verschijnt een uitklapveld met de namen van hun kinderen en eventuele kleinkinderen. Een andere toegang tot de genealogische gegevens biedt de afzonderlijke Inhoudsopgave. In verband met de privacy van de thans levende generaties Storimans zijn de gegevens die betrekking hebben op de periode vanaf 1850 uitsluitend met gebruikmaking van een toegangscode te raadplegen. De leden van de familie Storimans hebben deze code of zij kunnen die bij Bert Storimans verkrijgen. Als uw familie afkomstig is uit de Meijerij van Den Bosch of uit de omgeving van Tilburg dan heeft u kans dat de database van de famile Storimans gegevens over uw voorouders bevat. Met gebruikmaking van de zoekfunctie kunt u in de datbase zoeken. Voor aanvullingen of vragen kan contact worden opgenomen met de webmaster. (If your familily originates from s Hertogenbosch or Tilburg or from their neighbouring villages, the database of the Storimans famility may contain information about your ancestors. Search in the database of the Storimans family. If you have supplementory information or specific questions, please, contact the webmaster.) Last updated on Aug, 6, 2005 by Th. Storimans naar de boom 21:09:31]

11 Frans Storimans Stichting Samenstelling bestuur per 29 maart 2009 Voorzitter: Roland Secretaris: Theo Penningmeester: Lidwien Commissaris reünie: Vincent Commissaris algemeen: Leonne Bankrekening t.n.v. Frans Storimans Stichting te Amsterdam De Frans Storimans Stichting heeft o.m. tot doel de onderlinge band binnen de Familie Storimans te onderhouden en te verstevigen. Tot de middelen om dit doel te bereiken behoren: het over en weer verstrekken van informatie over familieaangelegenheden het organiseren van reünies het organiseren van familie-uitjes, -reizen, e.d. De Stichting houdt een register bij van de leden van de familie Storimans. Als zodanig worden aangemerkt alle afstammelingen in rechte lijn van Petrus A.A.J. Storimans, diens eerste echtgenote, Wilhelmina van Mechelen, en diens tweede echtgenote Francisca I.A.R.M. van Spaandonk, alsmede de partners van deze afstammelingen. Het vermogen van de Stichting kan vermeerderen door opbrengsten van vermogen, door schenkingen en legaten en door vrijwillige bijdragen van leden van de familie Storimans en anderen. Leden van de familie Storimans hebben te allen tijde het recht voorstellen voor activiteiten of voor aanwending van het vermogen van de Stichting te doen aan het Bestuur. Klik hier voor nadere mededelingen van het bestuur van de Frans Storimans (update: 30 mei 2004) Eigen bijdrage van Frans Naar de vorige pagina 21:09:57]

12 bestanden Download het Excel familiebestand met de verjaardagen en adressen. Download het pdf-bestand met alle op de website gepubliceerde genealogische gegevens met betrekking tot de stamboom. Ga naar de pagina met documentatiemateriaal, foto's e.d. U wordt, alvorens te kunnen downloaden of om naar de pagina met de informatie over de fotoboeken te kunnen gaan, eerst om de toegangscode gevraagd. Terug naar de vorige pagina 21:10:19]

13 bestanden Jan Barel Jan Barel uit Bergen op Zoom heeft de volgende foto's ingestuurd (klik op de link in de 1e of 3e kolom onder "code"). De afgebeelde personen zijn behoren mogelijk tot de familie Storimans of de familie Barel of zij zijn daar nauw aan verwant. Wie over meer informatie beschikt over een of meer van de afgebeelde personen of wie suggesties heeft over de precieze identiteit van de afgebeelde personen wordt vriendelijk verzocht contact op te nemen met de webmaster Code Afbeelding voorkant Code afbeelding achterkant Scannen0001 bruidje - Scannen0014 Tollens Dordrecht Scannen0002 jongeman - F.Reissig Breda --- leeg Scannen0003 dame met bolle toet - Leo Le Grand Breda Scannen0027 Leo Le Grand gezin Adrianus Petrus Storimans gezin van Adrianus Petrus Storimans en Anna Geertruida de Valk; v.l.n.r. Cornelia Francisca, Louisa Wilhelmina, Antonius Petrus, vader Adrianus Petrus, moeder Anna Geertruida de Valk en Adriana Maria. Scannen0030 Roemer Rotterdam Scannen0005 waarschijnlijk grootmoeder, moeder en --- leeg kind Scannen0006a Louisa Wilhelmina Storimans (zr. Scannen0017 Kuijer Amsterdam Majella) Sannnen mannen en 5 vrouwen -Tollens Scannen0018 Tollens Dordrecht Dordrecht Scannen0008 meisje Scannen0029 Meertens Zevenbergen Scannen0010 meisje met arm op kast Scannen0029 Meertens Zevenbergen Scannen0011 man met snor Scannen0029 Meertens Zevenbergen Scannen0012 meisje met boerenkap - Bruglemans Scannen0028 Bruglemans Rozendaal Rozendaal Scannen0013 jonge man met jas en vast - Tollens Scannen0024 Tollens Dordrecht Dordrecht Scannen0025 man metr snor en sik - Raynaud --- leeg Anvers Scannen0031 heer met jas en vest links kijkend Scannen0032 Meertens Zevenbergen Scannen0033 dame met kap vooruit kijkend Scannen0032 Meertens Zevenbergen Scannen0034 dame met kap links kijkend Scannen0032 Meertens Zevenbergen Scannen0035 dame met kap vooruitkijken eleboog opscannen0032 Meertens Zevenbergen boeken Scannen0036 man met hangsnor - van Kampen 's- Gravenhage Scannen0037 Van Kampen - 's- Gravenhage Scannen0038 vrouw met kap- Kannemans Breda Scannen0040 Kannemans Breda Scannen0039 vrouw met elleboog op tafel leunend Scannen0040 Kannemans Breda (hoek weg) - Kannemans Breda gezin Adrianus gezin Adrianus Petrus Storimans en Petrus Storimans Anna de Valk; v.l.n.r. Cornelia Francisca, vader Adrianus Petrus, --- (onbekend) Adriana Maria, moeder Anna Geertruida de Valk en Antonius Petrus Scannen0041 tweeling babies Scannen0042 Meertens Zevenbergen Scannen0043 meisje bij stoel met hoed Scannen0042 Meertens Zevenbergen Scannen0044 baby met verticaal streepjesjurk Scannen0042 Meertens Zevenbergen Scannen0045 peuters (jongetje matrozenpak en 21:10:27]

14 bestanden Jan Barel meisje) Scannen0042 Meertens Zevenbergen Scannen0046 klein meisje met hobbelpaard --- leeg Scannen0047 meisje op stenen tuinbank met P.W. Roemer 's- Scannen0048 bloemmandje Gravenhage Scannen0049 meisje met boek Scannen0050 Strauss Rotterdam Scannen0051 baby met jurkje en zittend Scannen0052 Portzgen Haarlem Scannen ger links kijkend Scannen0056 Tollens zn Dordrecht Scannen ger met klein snorrtje rechts kijkens Scannen0056 Tollens zn Dordrecht Scannen0055 laat 20-ger links kijkend Scannen0056 Tollens zn Dordrecht Scannen er kalend --- leeg Scannen0058 jonge man met forse snor Scannen0059 D. Le Grand - Breda Scannen0060 jonge man met snor links kijkend Scannen0061 Roemer - Rotterdam Scannen0062 oudere man rechts kijkend Scannen0063 Meertens Zevenbergen Terug naar de vorige pagina! 21:10:27]

15 Startmanifest Best familielid Iedereen die daar behoefte aan heeft kan bij de webmaster pagina's voor het Storimanifest toezenden. Zij zullen dan - na goedkeuring en/of aanpassing door de webmaster - als bijdrage aan het Storimanifest worden geplaatst. In het Storimanifest zijn thans nog de volgende bijdragen opgenomen: RUBRIEK: GEMENGDE BERICHTEN geboren te Enkhuizen op 5 september 2011, Seth Thomas Visser zoon van Maarten Visser en Leonie Mitchel 3. Op 18 oktober 2010 is geheel onverwacht Joost Storimans 21:10:56]

16 Startmanifest overleden. (Klik hiernaast voor de rouwkaart en het gedachtenis prentje) 4. Op 4 juni 2010 zijn getrouwd Maarten Visser en Leonie Mitchell Het eerste huwelijk van kinderen uit de 3e generatie; Maarten Visser is de 2e zoon van Pieter Visser en Tessie Storimans; Tessie is de 4e dochter van Pierrre 3 Storimans en Ank de Vet 5. Emilie de Wit geboren op 26 januari 2010 dochter van Wijnand en Annemarie (klik op het kaartje) 6. Goos van den Brink 21:10:56]

17 Startmanifest geboren op 10 oktober 2010 zoon van Leontien en Olaf (klik op het kaartje) 7. Reünie Storimans op 4 oktober 2009 (klik voor het fotoalbum) 8. Gérad Storimans en Judith Bottelier in Bossolasco, Italië (klik hier voor meer informtie en een impressie uit Bossolasco) 9. Overlijden Jan Zo vlak na het afscheid van Henri is nu ook, volledig onverwachts, Jan overleden. Op 18 december 2006 is hij plotseling van ons heen gegaan. Wij kunnen dit niet bevatten en zijn erg bedroefd. (klik op zijn foto voor de rouwkaart met informatie over het afscheid op vrijdag, 22 december, om 13:15 uur te Dordrecht en voor herinneringen aan Jan 10. Overlijden Henri Op 14 oktober 2006 om 8:30 uur is Henri overleden. (klik op zijn foto voor de rouwkaart met informatie over het afscheid, over de crematie op vrijdag, 20 oktober, om 13:30 uur te Heerlen Imstenrade en voor herinneringen aan Henri) 11. Op 3 mei 2005 is Frans Storimans, de naamgever van de stichting die onze familieband versterkt, 21:10:56]

18 Startmanifest overleden. (Klik hiernaast voor informatie over de uitvaart, begrafenis en een In Memoriam) 12. Paul Storimans is op 7 februari 2005 overleden (Klik hiernaast) 13. Enkele 'herinneringen' aan de oorlog en de bevrijding ingezonden en opgetekend door ooggetuigen uit de familie. (Klik op de vlag) RUBRIEK: KUNST & CULTUUR 1. Een bijzondere bijdrage van Frans (Klik op het schilderij) 2. Agnes Storimans-Grove presenteert: Expositie: 13 t/m 16 augustus 2009, uur 21:10:56]

19 Startmanifest Dwaaltuin 't Oerse zand, Zandoerlese weg 78, 5507 NV Veldhoven. 3. Storimans in de Nederlandse jeugdliteratuur 4. Foto van de Storimans-boerderij (Klik op de foto hieronder) 5. de Storimansstraat in Moergestel (Klik op het straatnaambord hieronder) 6. Een eigen Postzegel Op verzoek van Frank hebben de Canadese posterijen een aparte postzegel vervaardigd waarop het wapen van de familie Storimans prijkt. Hiernaast een exemplaar op ware grootte. Terug naar de vorige pagina 21:10:56]

20 History The origin of the name Storimans, cannot be established with a degree of certainty. It has been said that the name was based upon a 'given name' Torian. The addition of a letter 's' behind this name as "Thorian's" would imply the Son of Thorian. A member of the household of Thorian would have been addressed as one of 'sthorians. Although the name Thoriaan exists, the theory is based upon speculation. No explanation exist how the name 's Torians evolved in Storimans. Similary the name might be derived from 'torre'(=tower)+man or from 'torrier'(=towerwarder, jailer)+man. The names Torremans and Toreman exist in Zeeland and Belgium Brabant respectively. There is another possibility that the name might be connected with the word 'storie' or 'steurie'. This is local noun in Western Flanders comparable to 'store' (from Latin: instaurare = restore) and mostly used in a negative sense, specifying rubbish or old junk. So a 'sorieman' could have been a person selling old junk. Because the name Storiman(s) is been found since the 14the century, it is most probably from etymological point of view that the name should be linked to 'storie', a Middle Dutch noun that is derived from the Latin 'historia' and that in the 11th - 15th century meant 'narrative' or 'message'. A 'stori(e)man' is thus a narator, messager or newsbringer. This is just like most people suppose, as they hear this family name, thinking of 'story' in English. The English word 'story' dirives also form the same Latin 'historia'. If it might reveal at any time that the Storimans family has early German roots, then the name could mean also 'leader of a troop'. In Old German 'Storîe' means 'a group of people', 'manschaft'. [Thanks to Bjorn Witlox who called attention to these two etymological sources.] Finally name sakes with a more romantic attitude could cling to the hypothesis that the name originated from the Vikings, who traveled widely across Europe in the 8th and the 9th century. Who among other places entered into Normandy and from there migrated to England. In the English county of Wiltshire, the name Storeman can be found as early as the beginning of the previous millennium. The name sakes were proprietors of land on 'Stur', deeded to them by William the Conqueror in appreciation for their part in the Battle of Hastings in Of comparable origin are the names: Sturmy, Stormie, Storemy, Estormen, Stormey and Storm. The family Code of Arms depicts the battle cry 'Sto rei manens' which means 'I am steadfast'. Anyway it is certain that a Henricus Storiman payed property tax in 1340 to the Duke of 's-hertogenbosch. His son Arnoldus Storiman sells property in 1357 and Jan Storiman payed tax in Berthe, daugther of Erijt Storimans, sells the rights on a lease in Juet, dauchter of Dideric Storijman, Henric Storijmans en his son Henric ware mentioned in 1419, 1422, 1428, A century later, in 1521, written records of Helvoirt show the presence of an, 'Arnoldus filius Antony Storymans'. During this same period we meet a Peter Hendricx Stoerman, an Arnold Stoerman and a Jan Stoirmans ( pronounced Stoormans). Still again a 100 years later, the names Anthony, Jan, Aert and Arnoldus appear once more in the surroundings of Oisterwijk, Helvoirt, Enschot and Loon op Zand. These are now sheriffs, proprietors of houses or land and a pub owner. Their name is now consistingly spelled as Storimans. For interesting details (In Dutch) of Arnoldus Storimans, major of Berkel-Enschot, see the website of the town of Tilburg gemeentearchief van Tilburg and Wim de Bakker, Kwartierstaat van de eerste burgemeester van Berkel, Enschot en Heukelom, Arnoldus Storimans, in: De Kleine Meijerij, jrg. 52 (2001), nr. 1, p. 20 e.v. 21:11:16]

21 History The Storimans'en living at present in The Netherlands or elsewhere in the world, such as Canada, are almost certainly related to the Storimans'en living in Brabant as mentioned previously. The Storimans family for which this website has been created can be traced back for at least 14 generations. Pierre (*1998), our youngest name sake is the son of Pierre (*1959), son of Pierre (*1924), son of Pierre ( ), son of Pierre ( ), son of Andries ( ), son of Jan ( ), son of Nol ( ), son of Aert ( ), son of Aert (1676-?), son of Aert (1645-±1686), son of Aert (± ), son of Antony (±1590-±1652), son of Aert (± ), son of Peter (±1530-±1580), son of Aert (±1498-±1562), son of Peter Storimans (±1460-±1517) Our forefathers, starting from Peter, are presented in a familiy tree. Go to the page with the tree picture. The genealogical data concerning the family tree can be searched. Click HERE. Originator: Theo Storimans, Translation (partly) Frank Storimans. From the website www. storimans.nl FOR MORE INFORMATION, CONTACT: Frank Storimans. Last Updated on Aug, 21, 2008, by Th. Storimans. 21:11:16]

22 Storimans thuisbasis Moergestel Terug naar de algemene toelichting Naar de pagina met de stamboom Terug naar de geschiedenis 21:11:20]

23 Storimans thuisbasis Berkel-Enschot Terug naar de algemene toelichting Naar de pagina met de stamboom Terug naar de geschiedenis 21:11:25]

24 Doorzoek de Storimans database Hiermee kunt u de database met daarin de stamboomgegevens van de familie Storimans doorzoeken! (Use the form below to search through the database of the Storimans family!) Zoekopdracht: (Search terms:) Zoekvorm: (Method:) In het tekstveld kunt u voornamen, achternamen of plaatsnamen invoeren, maar ook jaartallen. De database is zo ingericht dat bij het zoeken naar voor- en achternamen automatisch wordt gezocht naar de meest voorkomende varianten van voor-en achternamen. Als u bijvoorbeeld zoekt naar 'Petrus', dan krijgt u ook de regels (records) te zien met: Pierre, Peter of Piet en als u bijvoorbeeld zoekt naar 'Storimans' dan krijgt u ook de regels (records) te zien met: Stoorimans, Storijmans, Storiemans, etc. Als u naar een bepaalde geboorte- of overlijdensdatum zoekt, doe dat dan in de jjjjmmdd-vorm; dus 8 cijfers achter elkaar, eerst het jaartal dan de maand en dan de dag. Als u verschillende zoektermen tegelijk wilt gebruiken plaats dan een spatie tussen de zoektermen. Gebruik geen leestekens (komma's, ", ',?,!, ;. etc.), want dan krijgt u onverwachte resultaten of een foutmelding. Jokertekens kunnen niet worden gebruikt. Gebruik bij voornamen bij voorkeur de Latijnse voornaam, dus Joannes in plaats van Jan of Hans, Petrus in plaats van Piet of Peter, of Joanna in plaats van Anna of Joke, dan heeft u meer kans dat u gezochte naam vindt. Laat voorvoegsels bij achternamen weg, dus Wiel, in plaats van Van de Wiel. Kies bij achternamen bij voorkeur de meest voor de hand liggend schrijfwijze dus Schoenmakers in plaats van Scoenmaekers. Voeg zo nodig verschillende varianten in en zoek dan met de 'EN (AND)"-methode. Met 'EN (AND)' wordt gezocht naar regels (records) in de database waarop alle opgegeven zoektermen gezamenlijk (willekeurig waar) voorkomen. Met 'OF (OR)' wordt gezocht naar regels (records) waarop ten minste één van de ingevulde zoektermen voorkomt. Bij het zoeken wordt geen acht geslagen op hoofd- en kleine letters en het woord dat u invult hoeft niet volledig te zijn. Als u bijvoorbeeld zoekt op 'bert' dan worden alle regels (records) gevonden waarop: bert, Bert Lambertus, Hubertus, Robert, etc. voorkomt. Zoekt u naar een datum in december 1724, dan volstaat (Als het zoeken een foutmelding oplevert, probeer het dan minsterns één keer opnieuw of zoek met andere opties.) Last Updated on May, 15, 2005 by Th. Storimans. 21:11:44]

25 Familie Storimans Menu 21:11:56]

26 Hoofdmenu Familie Storimans 21:12:17]

27 Info Bericht van de familie-webmaster: Theo Storimans (d.d ) De website is geheel vernieuwd. Heeft een wat moderner en professioneler ogende lay out gekregen en is nu ook wat gebruiksvriendelijker. Dankzij een interactief menu aan de linkerkant van het scherm is het mogelijk op elk gewenst moment naar een andere rubriek over te stappen zonder eerst weer terug naar de startpagina te moeten gaan en dan opnieuw het wijzigingsvenster te zien verschijnen. Voor deze nieuwe opzet is gekozen omdat van diverse kanten berichten binnenkwamen dat men het pop-up wijzigingsvenster niet te zien kreeg of hinderlijk vond. LEES HET STORIMANIFEST!!! Nadere informatie over de genealogie van de families Storimans, Van Mechelen en Van Spaandonk. Inmiddels zijn wij nu in het bezit van uitgebreide documentatie over: de familie Storimans Van de familie Storimans is een zeer uitgebreide stamboom met gezinsstaten op deze website te vinden; zie de stamboompagina's en de toelichting daarbij. Deze stamboom gaat terug tot ± 1500, maar er zijn ook enkele vermeldingen uit vroegere eeuwen. De eerste vermelding betreft Henricus Storiman en die vermelding komt uit Het Cijnsboek van de Hertog voor de Meijerij van 's-hertogenbosch van Zie voor een verkorte weergave de pagina op deze website over de geschiedenis van de familie Storimans. Daarnaast is er zeer veel documentatiemateriaal. De overgrote meerheid van dit documentatiemateriaal bestaat uit 27 boeken met foto's, documenten en beschrijvingen die zijn samengesteld door Isabelle Storimans-van Spaandonk en die voornamelijk betrekking hebben op de kinderen van Pierre Storimans en zijn beide echtgenotes: Mien Storimans-van Mechelen en Isabel Storimans-van Spaandonk. Informatie over deze boeken is voor betrokkenen beschikbaar achter de toegangscode. de familie Van Mechelen Een door Pieter de Steur opgestelde stamboom van de familie Van Mechelen. Deze stamboom loopt van ± 1700 tot 1990 en bevat o.m. de voorouders van de eerste Wilhelmina van Mechelen, de eerste vrouw van Pierre2 Storimans. Deze stamboom is voor betrokkenen beschikbaar achter de toegangscode. de familie Van Spaandonk Tot de hierboven genoemde documentatie met betrekking tot de familie Storimans behoren ook twee boeken met beschijvingen en foto's e.d., waarin Isabelle Storimans-van Spaandonk voor het nageslacht heeft vastgelegd wat zij zich herinnerde van haar eigen grootouders en ouders, ooms en tantes, neven en nichten, van haar eigen leven tot aan haar huwelijk met Pierre Storimans en van haar drie broers: Frans, Piet en Jan. Dit kan gelden als een afzonderlijke (verhalende) geschiedenis van de familie Van Spaandonk en deels ook van die van Van der Bom (de familie van haar moeder). Ook deze documentatie is voor betrokkenen beschikbaar achter de toegangscode. Het Excel-bestand met de familiestamboom, de adressen en de macro's kan vanaf de familie website worden gedownload. Het is dan wel nodig dat je eerst de toegangscode invult. Het kan zijn dat je na het aanklikken van 'Download het Excel familiebestand' niet een venster krijgt waarmee kan worden aangegeven waar het bestand moet worden opgeslagen. In plaats daarvan zal je dan onmiddellijk de adrespagina via de browser in beeld krijgen. Dat kan worden veranderd door in het venster waarmee kan worden aangegeven welke hulpprogramma's je browser gebruikt te zoeken naar 'application/x-excel'. Activeer dat en kies vervolgens voor "Edit' of 'Bewerk. In het venster dat dan verschijnt kies je voor de optie 'Save on disk" of "Opslaan/Bewaar op schijf''. Ga door. Iedereen van de familie kan op deze website een eigen 'home page' inrichten of een verbinding (hyperlink) laten opnemen naar een al elders op het web staande homepage of eigen website. Eigen pagina's zullen steeds te bereiken zijn via de pagina van de eigen vader/moeder van de 1e generatie. Je kunt er voor kiezen de eigen pagina in het publieke gedeelte van de familie-website op te nemen of in het gedeelte dat alleen na het intypen van de toegangscode door familieleden kan worden ingezien. De toegangscode wordt alle toegangsgerechtigden per toegestuurd. Bij het ontwerpen van je eigen pagina ben je in beginsel helemaal vrij. Bedenk dus zelf iets. Als je zelf een programma hebt waarmee je webpagina's kunt maken, stuur het product van je creativiteit dan per naar uw familie-webmaster. Ik zet die dan vóór of achter de toegangscode op de website. Wie nog geen ervaring heeft met het maken van webpagina's, kan mij een ontwerp met tekst (en desgewenst met foto's) 21:12:37]

KORTE INHOUD VAN DE BIJEENKOMSTEN VAN DE REDACTIE. Dinsdag 13 januari 2009. Het digitaal archiveren van genealogische documenten

KORTE INHOUD VAN DE BIJEENKOMSTEN VAN DE REDACTIE. Dinsdag 13 januari 2009. Het digitaal archiveren van genealogische documenten VAN DE REDACTIE Wij waren een avond op cursus. Daar werden ons indringende vragen gesteld. Jullie willen je PR verbeteren? Je naamsbekendheid vergroten? Waar staan jullie dan voor? Op wie richten jullie

Nadere informatie

AMERSFOORT EN OMSTREKEN. Uitgave van de Nederlandse Genealogische Vereniging Afdeling Amersfoort en Omstreken Jaargang 13 september 2004 Nummer 3

AMERSFOORT EN OMSTREKEN. Uitgave van de Nederlandse Genealogische Vereniging Afdeling Amersfoort en Omstreken Jaargang 13 september 2004 Nummer 3 AMERSFOORT EN OMSTREKEN Uitgave van de Nederlandse Genealogische Vereniging Afdeling Amersfoort en Omstreken Jaargang 13 september 2004 Nummer 3 Ten geleide Met genoegen bieden wij u dit septembernummer

Nadere informatie

Nederlandse Genealogische Vereniging. Afdeling Zeeland. Ze. Ill. II Cadsandt, Aerdenburg, Ysendyck en Biervliet. (zie verder binnenpagina)

Nederlandse Genealogische Vereniging. Afdeling Zeeland. Ze. Ill. II Cadsandt, Aerdenburg, Ysendyck en Biervliet. (zie verder binnenpagina) Nederlandse Genealogische Vereniging Afdeling Zeeland Ze. Ill. II Cadsandt, Aerdenburg, Ysendyck en Biervliet. (zie verder binnenpagina) WIJ VAN ZEELAND Mededelingenblad 12 e jaargang, nummer 3 augustus

Nadere informatie

Genealogisch en Historisch onderzoek op en met gebruik van Internet.

Genealogisch en Historisch onderzoek op en met gebruik van Internet. Genealogisch en Historisch onderzoek op en met gebruik van Internet. Geert Luykx 2005. Handleiding Genealogisch en Historisch onderzoek op en met gebruik van Internet. 1) Genealogische databases. De basisprincipes,

Nadere informatie

Nederlandse Genealogische Vereniging Afdeling Zeeland WIJ VAN ZEELAND

Nederlandse Genealogische Vereniging Afdeling Zeeland WIJ VAN ZEELAND Nederlandse Genealogische Vereniging Afdeling Zeeland WIJ VAN ZEELAND Mededelingenblad 9e jaargang, nummer 2 april/mei 2007 Nederlandse Genealogische Vereniging afd. Zeeland Bestuurssamenstelling J.W Zondervan

Nadere informatie

CBP Richtsnoeren. publicatie van persoonsgegevens

CBP Richtsnoeren. publicatie van persoonsgegevens CBP Richtsnoeren publicatie van persoonsgegevens op internet december 2007 INHOUD Inleiding 2 Stroomschema 4 1 Basisbeginselen van de bescherming van persoonsgegevens op internet 6 2 Verplichtingen van

Nadere informatie

Tips van en voor Haza-21 v.3

Tips van en voor Haza-21 v.3 Tips Haza 21 v3 versie 23 maart 2011 - pag. 1 Tips van en voor Haza-21 v.3 Verzameld door Marianne Teunis Mocht u in dit bestand iets tegenkomen dat niet klopt of niet werkt, wilt u het dan even aan mij

Nadere informatie

G E M E R T S 2010 H E E M

G E M E R T S 2010 H E E M ELLEN BROUWERS 3 GEMER T S H E E M 2010 Jaargang 52, 2010, nr. 3. Inhoud: Ton Thelen, Het Vrijthof. Begraven in en rond de kerk... 1 Adriaan v. Zeeland en Simon v. Wetten, De Broekstraat van weleer (8

Nadere informatie

Verhalen over Technologie

Verhalen over Technologie Verhalen over Technologie Ouderen en de veranderingen van ICT! "Van!snoertelefoon!naar!smartphone"! Een!onderzoek!naar!de!meningen,! ervaringen!en!waardering!van!ouderen! over!hun!ervaringen!met!ict!producten!!

Nadere informatie

HANDLEIDING ERFGOEDBANK NOORDERKEMPEN

HANDLEIDING ERFGOEDBANK NOORDERKEMPEN HANDLEIDING ERFGOEDBANK NOORDERKEMPEN Erfgoedcel Noorderkempen Grote Markt 1 2300 Turnhout 014 44 33 62 info@erfgoedcelnoorderkempen.be Projectvereniging Erfgoed Noorderkempen, 2011 Erfgoedbank Noorderkempen

Nadere informatie

Interview met Rob Kruijk. Pensioen: Belangrijk en boeiend! Interview met Frans Smidt. Magazine I 2008 I Nr.8. In dit nummer onder meer:

Interview met Rob Kruijk. Pensioen: Belangrijk en boeiend! Interview met Frans Smidt. Magazine I 2008 I Nr.8. In dit nummer onder meer: HP Pensioen Magazine I 2008 I Nr.8 In dit nummer onder meer: Interview met Rob Kruijk Pensioen: Belangrijk en boeiend! Interview met Frans Smidt Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen, vermenigvuldigd

Nadere informatie

Volkscultuur Magazine

Volkscultuur Magazine Volkscultuur Magazine IJzersterke volkscultuurprojecten Levens looprituelen Op zoek naar tradities jaargang 5, nr 2 zomer 2010 w w w.volkscult uur.nl Inhoud 4 Hoe ontwikkel je een ijzer sterk volkscultuurproject

Nadere informatie

originele etsen van IJserinkhuijsen

originele etsen van IJserinkhuijsen Museum Kennemerland Historisch Genootschap HGMK Activiteitenkalender maandag 7 september 20:00 uur Inloopavond HGMK in Museum Kennemerland zaerdag 12 en zondag 13 september: Open Monumentendag zondag 20

Nadere informatie

NEDERLANDSE GENEALOGISCHE VERENIGING

NEDERLANDSE GENEALOGISCHE VERENIGING NEDERLANDSE GENEALOGISCHE VERENIGING AFDELING TWENTE J A A R G A N G VI J A N UARI 1990 No. 1 D e K e r k v a n d e H.H. S i m o n e n J u d a s t e O o t m a r s u m De tekening op de omslag voor 1990

Nadere informatie

De Geschiedenis van het SINT ANTONIUS EN MARTINUSGILDE. te CUIJK. van 1960 t/m 2004

De Geschiedenis van het SINT ANTONIUS EN MARTINUSGILDE. te CUIJK. van 1960 t/m 2004 De Geschiedenis van het SINT ANTONIUS EN MARTINUSGILDE te CUIJK van 1960 t/m 2004 door P. Vis Gildemeester 1982 t/m 2003 Geschied04g 1 INHOUDSOPGAVE VOORWOORD... 2 1: 1960-1976... 3 2: 1979-2000... 5 3:

Nadere informatie

De bijzondere curator, een lot uit de loterij?

De bijzondere curator, een lot uit de loterij? De bijzondere curator, een lot uit de loterij? Adviesrapport over waarborging van de stem en de belangen van kinderen in de praktijk Onderzoeksteam Mevrouw mr. drs. N. van der Bijl Mevrouw drs. M.E. Van

Nadere informatie

Terebinthvereniging voor funeraire cultuur. Thema: Allerzielen. Achtergronden, geschiedenis, uitslag enquête Allerzielen en interviews

Terebinthvereniging voor funeraire cultuur. Thema: Allerzielen. Achtergronden, geschiedenis, uitslag enquête Allerzielen en interviews nummer 3 september 2012 Terebinthvereniging voor funeraire cultuur Thema: Allerzielen Achtergronden, geschiedenis, uitslag enquête Allerzielen en interviews Graven op internet: Allerzielen Allerheiligen

Nadere informatie

Toelichting bij de Parenteel van Steven de Munck. door Henk Knoester

Toelichting bij de Parenteel van Steven de Munck. door Henk Knoester Toelichting bij de Parenteel van Steven de Munck door Henk Knoester 1 Inhoud: Inleiding 1. De eerste generatie 2. De tweede generatie 3. De beroving van Jan Stevens de Munck 4. De derde generatie 5. De

Nadere informatie

22 e jaargang nr. 3 oktober 2010

22 e jaargang nr. 3 oktober 2010 22 e jaargang nr. 3 oktober 2010 22 e jaargang nr. 3 oktober 2010 Vereniging Oud - Scherpenzeel Van de Bestuurstafel... 3 In memoriam Jan van Engelenburg... 4 Uitnodiging ledenbijeenkomst... 5 Uitnodiging

Nadere informatie

Het belang van DataPortability voor het sociale web. Rhys Davelaar Afstudeerjaar 2009 Stroming Content Communicatie Publicatie 18-05-2009

Het belang van DataPortability voor het sociale web. Rhys Davelaar Afstudeerjaar 2009 Stroming Content Communicatie Publicatie 18-05-2009 Het belang van DataPortability voor het sociale web scriptie over het belang van standaardisering van content op het sociale web welke invloed heeft het op gebruikers en bedrijven Rhys Davelaar Afstudeerjaar

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. Inhoudsopgave 1 Voorwoord 2 Inleiding 3

INHOUDSOPGAVE. Inhoudsopgave 1 Voorwoord 2 Inleiding 3 INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave 1 Voorwoord 2 Inleiding 3 Hoofdstuk 1 Armenzorg en bejaardenzorg 1. De ontwikkeling van de armenzorg in de Nederlanden tot ca. 1800 5 2. Armenzorg in Leiden tot ca. 1800 7 Hoofdstuk

Nadere informatie

Verhalen over technologie Kwalitatief onderzoek naar de integratie van computer-en communicatietechnologie in het leven van ouderen

Verhalen over technologie Kwalitatief onderzoek naar de integratie van computer-en communicatietechnologie in het leven van ouderen Verhalen over technologie Kwalitatief onderzoek naar de integratie van computer-en communicatietechnologie in het leven van ouderen Auteur Faculteit Opleiding Eerste begeleider Tweede begeleider Mirza

Nadere informatie

Nieuwe ronde, nieuwe kansen MILLENNIUM GEMEENTE CAMPAGNE BROCHURE 2010

Nieuwe ronde, nieuwe kansen MILLENNIUM GEMEENTE CAMPAGNE BROCHURE 2010 Nieuwe ronde, nieuwe kansen MILLENNIUM GEMEENTE CAMPAGNE BROCHURE 2010 Nieuwe ronde, nieuwe kansen Millennium Gemeente Campagne brochure 2010 Inhoudsopgave Voorwoord 5 1 Inleiding 7 2 Millennium Gemeente

Nadere informatie

NIEUW PLEIN VOOR DE SCHEVENINGSE WATERTOREN

NIEUW PLEIN VOOR DE SCHEVENINGSE WATERTOREN 199 - dec '09 / jan / febr '10 WIJKBLAD VOOR BELGISCH PARK WESTBROEKPARK, SCHEVENINGEN-NOORD RENBAANKWARTIER, DUTTENDEL EN WITTEBRUG JAARGANG 33, NR 6 DECEMBER 2009 / JANUARI / FEBRUARI 2010 199 Gazet

Nadere informatie

Over diplomaten en activisten. Strategieën rondom seksuele identiteit van biculturele lesbische vrouwen, homoseksuele mannen en biseksuelen

Over diplomaten en activisten. Strategieën rondom seksuele identiteit van biculturele lesbische vrouwen, homoseksuele mannen en biseksuelen Over diplomaten en activisten Strategieën rondom seksuele identiteit van biculturele lesbische vrouwen, homoseksuele mannen en biseksuelen Marianne Cense Rutgers WPF 2013 De titel van dit rapport, Over

Nadere informatie

CMD-6VT-P1.09. Ontwerprapport. Bart Waardenburg 21/10/2011. Naam: Bart Waardenburg, Studentnummer: 08081867

CMD-6VT-P1.09. Ontwerprapport. Bart Waardenburg 21/10/2011. Naam: Bart Waardenburg, Studentnummer: 08081867 CMD-6VT-P1.09 Ontwerprapport Bart Waardenburg 21/10/2011 Naam: Bart Waardenburg, Studentnummer: 08081867 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 3 2. DE STRATEGIE BEPALEN 4 2.1. PLANNEN MAKEN 4 2.2. VISIE BEPALEN 10

Nadere informatie

AMERSFOORT EN OMSTREKEN. Uitgave van de Nederlandse Genealogische Vereniging Afdeling Amersfoort en Omstreken Jaargang 19 januari 2010 Nummer 1

AMERSFOORT EN OMSTREKEN. Uitgave van de Nederlandse Genealogische Vereniging Afdeling Amersfoort en Omstreken Jaargang 19 januari 2010 Nummer 1 AMERSFOORT EN OMSTREKEN Uitgave van de Nederlandse Genealogische Vereniging Afdeling Amersfoort en Omstreken Jaargang 19 januari 2010 Nummer 1 Een van de laatste huisjes in de voormalige Drentse proefkolonie

Nadere informatie

Cronyck D E H I S T O R I S C H E K R I N G N I E U W E G E I N 32E JAARGANG NUMMER 1, JANUARI 2010 K WARTAALUITGAVE VAN

Cronyck D E H I S T O R I S C H E K R I N G N I E U W E G E I N 32E JAARGANG NUMMER 1, JANUARI 2010 K WARTAALUITGAVE VAN Cronyck de Geyn 32E JAARGANG NUMMER 1, JANUARI 2010 K WARTAALUITGAVE VAN D E H I S T O R I S C H E K R I N G N I E U W E G E I N Het is tijd voor het museum. Als bank heb je je maatschappelijke verantwoordelijkheden.

Nadere informatie

Kracht in Kaart. Een spel voor persoonlijke profilering

Kracht in Kaart. Een spel voor persoonlijke profilering Kracht in Kaart Een spel voor persoonlijke profilering Anke Worms, Eddie Maas, Chris Vossen Avans Hogeschool Breda Communication & Multimedia Design Augustus 2012 Afstudeerrapportage: Kracht in kaart

Nadere informatie

De band die ons bindt

De band die ons bindt BONDSBLAD 2015 NUMMER NUMMER 680 681 BONDSBLAD JULI/AUG MEI/JUNI 2015 De band die ons bindt TWEE-MAANDELIJKS ORGAAN VAN DE ROTTERDAMSE OUDERENBOND Opgericht 1952 Opgericht maart 28 maart 1952 Koninklijk

Nadere informatie