zondag 23 juni 2013 Welkom op de Familie Storimans website 21:07:33]

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "zondag 23 juni 2013 Welkom op de Familie Storimans website http://www.storimans.nl/pages/stostart.html[23-06-13 21:07:33]"

Transcriptie

1 Welkom op de Familie Storimans website zondag 23 juni 2013 Wijzigingen per If Dutch is not your language of choice, please contact Frank Storimans 21:07:33]

2 Geschiedenis De herkomst van de naam Storimans is niet met zekerheid vast te stellen. Er is wel eens beweerd dat de naam zou zijn afgeleid van de persoonsnaam Torian. Met een 's' erachter zou dat 'zoon van Torian' opleveren. Iemand die tot het huishouden van de zoon van Torian behoort, zou dan vervolgens als 's Torians zijn aangeduid. Hoewel er wel een familienaam Toriaans bestaat, valt op deze theorie nogal wat af te dingen. Er wordt niet mee verklaard hoe uit 's Torians' vervolgens 'Storimans' is kunnen ontstaan. De naam zou, op vergelijkbare wijze, ook afgeleid kunnen zijn van 'torre'(=toren)+man of van 'torrier'(=torenwachter/cipier)+man. De namen Torremans en Toremans komen voor in Zeeland, resp. Belgisch Brabant. Een andere optie is dat de naam Storimans verband houdt met het woord 'storie' of 'steurie'. Dat is een gewestelijk in West-Vlaanderen voorkomend woord dat 'voorraad' betekent (ontwikkeld uit het latijn: instaurare = hernieuwen) en meestal in ongunstige zin wordt gebruikt als aanduiding van een hoop oude rommel, afval, e.d. Een storieman zou dan iemand kunnen zijn geweest die niet al te deugdelijke spullen verkocht. Gelet op het vroege (14e eeuw) voorkomen van de naam is het etymologisch gezien echter het meest aannemelijk dat de naam samenhangt met 'storie', een Middelnederlands woord dat teruggaat op het Latijnse 'historia' en dat in de 12e t/m 15e eeuw de betekenis had van 'verhaal' of 'bericht'. Een stori(e)man is dan een verhalenverteller of nieuwsbrenger. Dat is ook wat de meeste mensen, denkend aan het Engelse 'story', veronderstellen als ze deze achternaam horen. Ook het Engelse 'story' gaat op hetzelfde Latijnse 'historia' terug. Mocht ooit nog een kunnen worden aangetoond dat de familie Storimans vroege Duitse wortels heeft dat zou de naam ook 'leider van een troep mensen' kunnen betekenen, want in het Oud Duits staat 'Storîe' voor 'een groep mensen', 'manschaft'. [Voor een en ander dank aan Bjorn Witlox die op deze twee etymologische bronnen gewezen heeft.] Romantisch ingestelde naamdragers kunnen zich ten slotte nog vastklampen aan de veronderstelling hun naam in verband zou kunnen worden gebracht met de Noormannen die in de 8ste en 9de eeuw over Europa uitzwierven en onder meer in Normandië terecht kwamen om vandaaruit Engeland binnen te trekken. In het Engelse graafschap Wiltshire komt althans al aan het begin van het vorige millennium de naam Storeman voor, alwaar deze naamdragers land bezaten dat Willem de Veroveraar aan 'Stur' zou hebben geschonken als dank voor zijn deelname aan de slag bij Hastings in Van vergelijkbare oorsprong zijn de namen Sturmy, Stormie, Storemy, Estormen, Stormey en Storm. Het bovenstaande wapenschild is dat van het geslacht Storeman. De wapenspreuk luidt: 'Sto rei manens', wat zo veel betekent als 'Ik ben standvastig'. Hoe dan ook, zeker is dat al in 1340 in het cijnsboek van de Hertog voor de Meierij van 's-hertogenbosch wordt vermeld dat Henricus Storiman anderhalve schelling cijns verschuldigd was 'de nova terra' (nieuwe grond) en in 1357 verkoopt Arnoldus, zoon van wijlen Henricus Storiman uit Helvoirt 13 roeden land gelegen in een hof in de parochie van Haaren in Ghesel. In 1380 betaalt Jan Storimans cijns aan de hertog. In 1391 verkoopt Berthe, dochter van Erijt Storimans een erfpacht in Loon op Zand. In 1419, 1422, 1428, 1429 zijn het de echtgenoot van Juet, dochter van wijlen Dideric Storijman en Henric Storijmans en zijn zoon Henric die betrokken zijn bij transacties met landerijen. Een eeuw later, in 1521, vermeldt het cijnsboek van Helvoirt ene 'Arnoldus filius Antony Storymans'. In dezelfde periode komt men te Helvoirt ook Peter Henricx Stoermans tegen en Arnold Stoerman en Jan Stoirmans [spreek uit: Stoormans]. Nog eens ruim 100 jaar later duiken de namen Antony, Jan, Aert en Arnoldus opnieuw op in de omstreken van Udenhout, Moergestel, Loon op Zand, Helvoirt en Enschot. Ze zijn dan schepen, eigenaren van huizen en grond en herbergier en hun achternaam wordt dan blijvend als Storimans gespeld. (Zie voor interessante details over Arnold Storimans, burgemeester van Berkel-Enschot, de website van het gemeentearchief van Tilburg en voorts de publicatie van Wim de Bakker, getiteld: Kwartierstaat van de eerste burgemeester van Berkel, Enschot en Heukelom, Arnoldus Storimans, in: De Kleine Meijerij, jrg. 52 (2001), nr. 1, p. 20 e.v.). 21:08:03]

3 Geschiedenis De huidige Storimansen in Nederland en elders in de wereld, m.n. Canada, stammen vrij zeker af van de Storimansen van toen in dit deel van Brabant. Voor de famile Storimans waarop deze website betrekking heeft kan de lijn vanaf de dag van vandaag tot ten minste 14 generaties terug worden gereconstrueerd. Pierre (*1998), onze allerjongste naamdrager, is zoon van Pierre (*1959), zoon van Pierre (*1924), zoon van Pierre ( ), zoon van Pierre ( ), zoon van Andries ( ), zoon van Jan ( ), zoon van Nol (± ), zoon van Aert ( ), zoon van Aert (1676-?), zoon van Aert (1645-±1686), zoon van Aert (± ), zoon van Antony (±1590-±1652), zoon van Aert (± ), zoon van Peter (±1530-±1580), zoon van Aert (±1498-±1562), zoon van Peter Storimans (±1460-±1517) Wie vanaf Peter onze voorouders waren is in beeld gebracht in een stamboom. Ga naar de pagina met de boom. De op deze website gepubliceerde genealogische gegevens met betrekking tot de stamboom kunnen HIER ook on-line worden doorzocht. Last Updated on Jan, 27, 2008 by Th. Storimans 21:08:03]

4 Familie Storimans Menu 21:08:13]

5 Familie Storimans Menu 21:08:22]

6 Familie Storimans Menu 21:08:32]

7 Familie Storimans Menu 21:08:40]

8 Familie Storimans Menu 21:08:49]

9 Stamboomboom zie ook de algemene toelichting naar de gebruiksaanwijzing bij de stamboomboom Gebruiksaanwijzing naar de boom De bovenstaande boom kan worden gezien als een soort inhoudsopgave van of toegangspoort naar de volledige stamboom van de familie Storimans. De volledige 21:09:31]

10 Stamboomboom stamboom bevat de genealogische gegevens die staan opgenomen in een specifieke, voor dat doel samengestelde database met meer dan 5000 records met betrekking tot naamdragers en andere aan de familie Storimans gerelateerde personen. In de bovenstaande boom zijn alleen namen van mannelijke dragers van de naam Storimans (of een van de varianten daarvan) opgenomen, die nakomelingen hebben gehad waarmee de stamboom is voortgezet. Als u op een van de gele naamborden in de boom klikt dan komt U eventueel na het invullen van de toegangscode op de plaats in de volledige stamboom waar deze naamdrager voorkomt. Op die pagina staan ook de namen van de 'takken' die in de bovenstaande 'boom' niet van een naam zijn voorzien. Op de desbetreffende pagina in de volledige stamboom kunt u vervolgens opnieuw op die naam of op een van de andere namen met een hyperlink klikken. Dat brengt u dan op een achterliggende pagina waar meer details over de betrokkene en zijn gezin staan opgenomen. Wegens plaatsgebrek in de boom zijn mannelijke naamdragers vanaf ca 1925 die nakomelingen hebben gehad voorzien van een oranje driehoek. Als u met de cursor over die driehoek beweegt dan verschijnt een uitklapveld met de namen van hun kinderen en eventuele kleinkinderen. Een andere toegang tot de genealogische gegevens biedt de afzonderlijke Inhoudsopgave. In verband met de privacy van de thans levende generaties Storimans zijn de gegevens die betrekking hebben op de periode vanaf 1850 uitsluitend met gebruikmaking van een toegangscode te raadplegen. De leden van de familie Storimans hebben deze code of zij kunnen die bij Bert Storimans verkrijgen. Als uw familie afkomstig is uit de Meijerij van Den Bosch of uit de omgeving van Tilburg dan heeft u kans dat de database van de famile Storimans gegevens over uw voorouders bevat. Met gebruikmaking van de zoekfunctie kunt u in de datbase zoeken. Voor aanvullingen of vragen kan contact worden opgenomen met de webmaster. (If your familily originates from s Hertogenbosch or Tilburg or from their neighbouring villages, the database of the Storimans famility may contain information about your ancestors. Search in the database of the Storimans family. If you have supplementory information or specific questions, please, contact the webmaster.) Last updated on Aug, 6, 2005 by Th. Storimans naar de boom 21:09:31]

11 Frans Storimans Stichting Samenstelling bestuur per 29 maart 2009 Voorzitter: Roland Secretaris: Theo Penningmeester: Lidwien Commissaris reünie: Vincent Commissaris algemeen: Leonne Bankrekening t.n.v. Frans Storimans Stichting te Amsterdam De Frans Storimans Stichting heeft o.m. tot doel de onderlinge band binnen de Familie Storimans te onderhouden en te verstevigen. Tot de middelen om dit doel te bereiken behoren: het over en weer verstrekken van informatie over familieaangelegenheden het organiseren van reünies het organiseren van familie-uitjes, -reizen, e.d. De Stichting houdt een register bij van de leden van de familie Storimans. Als zodanig worden aangemerkt alle afstammelingen in rechte lijn van Petrus A.A.J. Storimans, diens eerste echtgenote, Wilhelmina van Mechelen, en diens tweede echtgenote Francisca I.A.R.M. van Spaandonk, alsmede de partners van deze afstammelingen. Het vermogen van de Stichting kan vermeerderen door opbrengsten van vermogen, door schenkingen en legaten en door vrijwillige bijdragen van leden van de familie Storimans en anderen. Leden van de familie Storimans hebben te allen tijde het recht voorstellen voor activiteiten of voor aanwending van het vermogen van de Stichting te doen aan het Bestuur. Klik hier voor nadere mededelingen van het bestuur van de Frans Storimans (update: 30 mei 2004) Eigen bijdrage van Frans Naar de vorige pagina 21:09:57]

12 bestanden Download het Excel familiebestand met de verjaardagen en adressen. Download het pdf-bestand met alle op de website gepubliceerde genealogische gegevens met betrekking tot de stamboom. Ga naar de pagina met documentatiemateriaal, foto's e.d. U wordt, alvorens te kunnen downloaden of om naar de pagina met de informatie over de fotoboeken te kunnen gaan, eerst om de toegangscode gevraagd. Terug naar de vorige pagina 21:10:19]

13 bestanden Jan Barel Jan Barel uit Bergen op Zoom heeft de volgende foto's ingestuurd (klik op de link in de 1e of 3e kolom onder "code"). De afgebeelde personen zijn behoren mogelijk tot de familie Storimans of de familie Barel of zij zijn daar nauw aan verwant. Wie over meer informatie beschikt over een of meer van de afgebeelde personen of wie suggesties heeft over de precieze identiteit van de afgebeelde personen wordt vriendelijk verzocht contact op te nemen met de webmaster Code Afbeelding voorkant Code afbeelding achterkant Scannen0001 bruidje - Scannen0014 Tollens Dordrecht Scannen0002 jongeman - F.Reissig Breda --- leeg Scannen0003 dame met bolle toet - Leo Le Grand Breda Scannen0027 Leo Le Grand gezin Adrianus Petrus Storimans gezin van Adrianus Petrus Storimans en Anna Geertruida de Valk; v.l.n.r. Cornelia Francisca, Louisa Wilhelmina, Antonius Petrus, vader Adrianus Petrus, moeder Anna Geertruida de Valk en Adriana Maria. Scannen0030 Roemer Rotterdam Scannen0005 waarschijnlijk grootmoeder, moeder en --- leeg kind Scannen0006a Louisa Wilhelmina Storimans (zr. Scannen0017 Kuijer Amsterdam Majella) Sannnen mannen en 5 vrouwen -Tollens Scannen0018 Tollens Dordrecht Dordrecht Scannen0008 meisje Scannen0029 Meertens Zevenbergen Scannen0010 meisje met arm op kast Scannen0029 Meertens Zevenbergen Scannen0011 man met snor Scannen0029 Meertens Zevenbergen Scannen0012 meisje met boerenkap - Bruglemans Scannen0028 Bruglemans Rozendaal Rozendaal Scannen0013 jonge man met jas en vast - Tollens Scannen0024 Tollens Dordrecht Dordrecht Scannen0025 man metr snor en sik - Raynaud --- leeg Anvers Scannen0031 heer met jas en vest links kijkend Scannen0032 Meertens Zevenbergen Scannen0033 dame met kap vooruit kijkend Scannen0032 Meertens Zevenbergen Scannen0034 dame met kap links kijkend Scannen0032 Meertens Zevenbergen Scannen0035 dame met kap vooruitkijken eleboog opscannen0032 Meertens Zevenbergen boeken Scannen0036 man met hangsnor - van Kampen 's- Gravenhage Scannen0037 Van Kampen - 's- Gravenhage Scannen0038 vrouw met kap- Kannemans Breda Scannen0040 Kannemans Breda Scannen0039 vrouw met elleboog op tafel leunend Scannen0040 Kannemans Breda (hoek weg) - Kannemans Breda gezin Adrianus gezin Adrianus Petrus Storimans en Petrus Storimans Anna de Valk; v.l.n.r. Cornelia Francisca, vader Adrianus Petrus, --- (onbekend) Adriana Maria, moeder Anna Geertruida de Valk en Antonius Petrus Scannen0041 tweeling babies Scannen0042 Meertens Zevenbergen Scannen0043 meisje bij stoel met hoed Scannen0042 Meertens Zevenbergen Scannen0044 baby met verticaal streepjesjurk Scannen0042 Meertens Zevenbergen Scannen0045 peuters (jongetje matrozenpak en 21:10:27]

14 bestanden Jan Barel meisje) Scannen0042 Meertens Zevenbergen Scannen0046 klein meisje met hobbelpaard --- leeg Scannen0047 meisje op stenen tuinbank met P.W. Roemer 's- Scannen0048 bloemmandje Gravenhage Scannen0049 meisje met boek Scannen0050 Strauss Rotterdam Scannen0051 baby met jurkje en zittend Scannen0052 Portzgen Haarlem Scannen ger links kijkend Scannen0056 Tollens zn Dordrecht Scannen ger met klein snorrtje rechts kijkens Scannen0056 Tollens zn Dordrecht Scannen0055 laat 20-ger links kijkend Scannen0056 Tollens zn Dordrecht Scannen er kalend --- leeg Scannen0058 jonge man met forse snor Scannen0059 D. Le Grand - Breda Scannen0060 jonge man met snor links kijkend Scannen0061 Roemer - Rotterdam Scannen0062 oudere man rechts kijkend Scannen0063 Meertens Zevenbergen Terug naar de vorige pagina! 21:10:27]

15 Startmanifest Best familielid Iedereen die daar behoefte aan heeft kan bij de webmaster pagina's voor het Storimanifest toezenden. Zij zullen dan - na goedkeuring en/of aanpassing door de webmaster - als bijdrage aan het Storimanifest worden geplaatst. In het Storimanifest zijn thans nog de volgende bijdragen opgenomen: RUBRIEK: GEMENGDE BERICHTEN geboren te Enkhuizen op 5 september 2011, Seth Thomas Visser zoon van Maarten Visser en Leonie Mitchel 3. Op 18 oktober 2010 is geheel onverwacht Joost Storimans 21:10:56]

16 Startmanifest overleden. (Klik hiernaast voor de rouwkaart en het gedachtenis prentje) 4. Op 4 juni 2010 zijn getrouwd Maarten Visser en Leonie Mitchell Het eerste huwelijk van kinderen uit de 3e generatie; Maarten Visser is de 2e zoon van Pieter Visser en Tessie Storimans; Tessie is de 4e dochter van Pierrre 3 Storimans en Ank de Vet 5. Emilie de Wit geboren op 26 januari 2010 dochter van Wijnand en Annemarie (klik op het kaartje) 6. Goos van den Brink 21:10:56]

17 Startmanifest geboren op 10 oktober 2010 zoon van Leontien en Olaf (klik op het kaartje) 7. Reünie Storimans op 4 oktober 2009 (klik voor het fotoalbum) 8. Gérad Storimans en Judith Bottelier in Bossolasco, Italië (klik hier voor meer informtie en een impressie uit Bossolasco) 9. Overlijden Jan Zo vlak na het afscheid van Henri is nu ook, volledig onverwachts, Jan overleden. Op 18 december 2006 is hij plotseling van ons heen gegaan. Wij kunnen dit niet bevatten en zijn erg bedroefd. (klik op zijn foto voor de rouwkaart met informatie over het afscheid op vrijdag, 22 december, om 13:15 uur te Dordrecht en voor herinneringen aan Jan 10. Overlijden Henri Op 14 oktober 2006 om 8:30 uur is Henri overleden. (klik op zijn foto voor de rouwkaart met informatie over het afscheid, over de crematie op vrijdag, 20 oktober, om 13:30 uur te Heerlen Imstenrade en voor herinneringen aan Henri) 11. Op 3 mei 2005 is Frans Storimans, de naamgever van de stichting die onze familieband versterkt, 21:10:56]

18 Startmanifest overleden. (Klik hiernaast voor informatie over de uitvaart, begrafenis en een In Memoriam) 12. Paul Storimans is op 7 februari 2005 overleden (Klik hiernaast) 13. Enkele 'herinneringen' aan de oorlog en de bevrijding ingezonden en opgetekend door ooggetuigen uit de familie. (Klik op de vlag) RUBRIEK: KUNST & CULTUUR 1. Een bijzondere bijdrage van Frans (Klik op het schilderij) 2. Agnes Storimans-Grove presenteert: Expositie: 13 t/m 16 augustus 2009, uur 21:10:56]

19 Startmanifest Dwaaltuin 't Oerse zand, Zandoerlese weg 78, 5507 NV Veldhoven. 3. Storimans in de Nederlandse jeugdliteratuur 4. Foto van de Storimans-boerderij (Klik op de foto hieronder) 5. de Storimansstraat in Moergestel (Klik op het straatnaambord hieronder) 6. Een eigen Postzegel Op verzoek van Frank hebben de Canadese posterijen een aparte postzegel vervaardigd waarop het wapen van de familie Storimans prijkt. Hiernaast een exemplaar op ware grootte. Terug naar de vorige pagina 21:10:56]

20 History The origin of the name Storimans, cannot be established with a degree of certainty. It has been said that the name was based upon a 'given name' Torian. The addition of a letter 's' behind this name as "Thorian's" would imply the Son of Thorian. A member of the household of Thorian would have been addressed as one of 'sthorians. Although the name Thoriaan exists, the theory is based upon speculation. No explanation exist how the name 's Torians evolved in Storimans. Similary the name might be derived from 'torre'(=tower)+man or from 'torrier'(=towerwarder, jailer)+man. The names Torremans and Toreman exist in Zeeland and Belgium Brabant respectively. There is another possibility that the name might be connected with the word 'storie' or 'steurie'. This is local noun in Western Flanders comparable to 'store' (from Latin: instaurare = restore) and mostly used in a negative sense, specifying rubbish or old junk. So a 'sorieman' could have been a person selling old junk. Because the name Storiman(s) is been found since the 14the century, it is most probably from etymological point of view that the name should be linked to 'storie', a Middle Dutch noun that is derived from the Latin 'historia' and that in the 11th - 15th century meant 'narrative' or 'message'. A 'stori(e)man' is thus a narator, messager or newsbringer. This is just like most people suppose, as they hear this family name, thinking of 'story' in English. The English word 'story' dirives also form the same Latin 'historia'. If it might reveal at any time that the Storimans family has early German roots, then the name could mean also 'leader of a troop'. In Old German 'Storîe' means 'a group of people', 'manschaft'. [Thanks to Bjorn Witlox who called attention to these two etymological sources.] Finally name sakes with a more romantic attitude could cling to the hypothesis that the name originated from the Vikings, who traveled widely across Europe in the 8th and the 9th century. Who among other places entered into Normandy and from there migrated to England. In the English county of Wiltshire, the name Storeman can be found as early as the beginning of the previous millennium. The name sakes were proprietors of land on 'Stur', deeded to them by William the Conqueror in appreciation for their part in the Battle of Hastings in Of comparable origin are the names: Sturmy, Stormie, Storemy, Estormen, Stormey and Storm. The family Code of Arms depicts the battle cry 'Sto rei manens' which means 'I am steadfast'. Anyway it is certain that a Henricus Storiman payed property tax in 1340 to the Duke of 's-hertogenbosch. His son Arnoldus Storiman sells property in 1357 and Jan Storiman payed tax in Berthe, daugther of Erijt Storimans, sells the rights on a lease in Juet, dauchter of Dideric Storijman, Henric Storijmans en his son Henric ware mentioned in 1419, 1422, 1428, A century later, in 1521, written records of Helvoirt show the presence of an, 'Arnoldus filius Antony Storymans'. During this same period we meet a Peter Hendricx Stoerman, an Arnold Stoerman and a Jan Stoirmans ( pronounced Stoormans). Still again a 100 years later, the names Anthony, Jan, Aert and Arnoldus appear once more in the surroundings of Oisterwijk, Helvoirt, Enschot and Loon op Zand. These are now sheriffs, proprietors of houses or land and a pub owner. Their name is now consistingly spelled as Storimans. For interesting details (In Dutch) of Arnoldus Storimans, major of Berkel-Enschot, see the website of the town of Tilburg gemeentearchief van Tilburg and Wim de Bakker, Kwartierstaat van de eerste burgemeester van Berkel, Enschot en Heukelom, Arnoldus Storimans, in: De Kleine Meijerij, jrg. 52 (2001), nr. 1, p. 20 e.v. 21:11:16]

21 History The Storimans'en living at present in The Netherlands or elsewhere in the world, such as Canada, are almost certainly related to the Storimans'en living in Brabant as mentioned previously. The Storimans family for which this website has been created can be traced back for at least 14 generations. Pierre (*1998), our youngest name sake is the son of Pierre (*1959), son of Pierre (*1924), son of Pierre ( ), son of Pierre ( ), son of Andries ( ), son of Jan ( ), son of Nol ( ), son of Aert ( ), son of Aert (1676-?), son of Aert (1645-±1686), son of Aert (± ), son of Antony (±1590-±1652), son of Aert (± ), son of Peter (±1530-±1580), son of Aert (±1498-±1562), son of Peter Storimans (±1460-±1517) Our forefathers, starting from Peter, are presented in a familiy tree. Go to the page with the tree picture. The genealogical data concerning the family tree can be searched. Click HERE. Originator: Theo Storimans, Translation (partly) Frank Storimans. From the website www. storimans.nl FOR MORE INFORMATION, CONTACT: Frank Storimans. Last Updated on Aug, 21, 2008, by Th. Storimans. 21:11:16]

22 Storimans thuisbasis Moergestel Terug naar de algemene toelichting Naar de pagina met de stamboom Terug naar de geschiedenis 21:11:20]

23 Storimans thuisbasis Berkel-Enschot Terug naar de algemene toelichting Naar de pagina met de stamboom Terug naar de geschiedenis 21:11:25]

24 Doorzoek de Storimans database Hiermee kunt u de database met daarin de stamboomgegevens van de familie Storimans doorzoeken! (Use the form below to search through the database of the Storimans family!) Zoekopdracht: (Search terms:) Zoekvorm: (Method:) In het tekstveld kunt u voornamen, achternamen of plaatsnamen invoeren, maar ook jaartallen. De database is zo ingericht dat bij het zoeken naar voor- en achternamen automatisch wordt gezocht naar de meest voorkomende varianten van voor-en achternamen. Als u bijvoorbeeld zoekt naar 'Petrus', dan krijgt u ook de regels (records) te zien met: Pierre, Peter of Piet en als u bijvoorbeeld zoekt naar 'Storimans' dan krijgt u ook de regels (records) te zien met: Stoorimans, Storijmans, Storiemans, etc. Als u naar een bepaalde geboorte- of overlijdensdatum zoekt, doe dat dan in de jjjjmmdd-vorm; dus 8 cijfers achter elkaar, eerst het jaartal dan de maand en dan de dag. Als u verschillende zoektermen tegelijk wilt gebruiken plaats dan een spatie tussen de zoektermen. Gebruik geen leestekens (komma's, ", ',?,!, ;. etc.), want dan krijgt u onverwachte resultaten of een foutmelding. Jokertekens kunnen niet worden gebruikt. Gebruik bij voornamen bij voorkeur de Latijnse voornaam, dus Joannes in plaats van Jan of Hans, Petrus in plaats van Piet of Peter, of Joanna in plaats van Anna of Joke, dan heeft u meer kans dat u gezochte naam vindt. Laat voorvoegsels bij achternamen weg, dus Wiel, in plaats van Van de Wiel. Kies bij achternamen bij voorkeur de meest voor de hand liggend schrijfwijze dus Schoenmakers in plaats van Scoenmaekers. Voeg zo nodig verschillende varianten in en zoek dan met de 'EN (AND)"-methode. Met 'EN (AND)' wordt gezocht naar regels (records) in de database waarop alle opgegeven zoektermen gezamenlijk (willekeurig waar) voorkomen. Met 'OF (OR)' wordt gezocht naar regels (records) waarop ten minste één van de ingevulde zoektermen voorkomt. Bij het zoeken wordt geen acht geslagen op hoofd- en kleine letters en het woord dat u invult hoeft niet volledig te zijn. Als u bijvoorbeeld zoekt op 'bert' dan worden alle regels (records) gevonden waarop: bert, Bert Lambertus, Hubertus, Robert, etc. voorkomt. Zoekt u naar een datum in december 1724, dan volstaat (Als het zoeken een foutmelding oplevert, probeer het dan minsterns één keer opnieuw of zoek met andere opties.) Last Updated on May, 15, 2005 by Th. Storimans. 21:11:44]

25 Familie Storimans Menu 21:11:56]

26 Hoofdmenu Familie Storimans 21:12:17]

27 Info Bericht van de familie-webmaster: Theo Storimans (d.d ) De website is geheel vernieuwd. Heeft een wat moderner en professioneler ogende lay out gekregen en is nu ook wat gebruiksvriendelijker. Dankzij een interactief menu aan de linkerkant van het scherm is het mogelijk op elk gewenst moment naar een andere rubriek over te stappen zonder eerst weer terug naar de startpagina te moeten gaan en dan opnieuw het wijzigingsvenster te zien verschijnen. Voor deze nieuwe opzet is gekozen omdat van diverse kanten berichten binnenkwamen dat men het pop-up wijzigingsvenster niet te zien kreeg of hinderlijk vond. LEES HET STORIMANIFEST!!! Nadere informatie over de genealogie van de families Storimans, Van Mechelen en Van Spaandonk. Inmiddels zijn wij nu in het bezit van uitgebreide documentatie over: de familie Storimans Van de familie Storimans is een zeer uitgebreide stamboom met gezinsstaten op deze website te vinden; zie de stamboompagina's en de toelichting daarbij. Deze stamboom gaat terug tot ± 1500, maar er zijn ook enkele vermeldingen uit vroegere eeuwen. De eerste vermelding betreft Henricus Storiman en die vermelding komt uit Het Cijnsboek van de Hertog voor de Meijerij van 's-hertogenbosch van Zie voor een verkorte weergave de pagina op deze website over de geschiedenis van de familie Storimans. Daarnaast is er zeer veel documentatiemateriaal. De overgrote meerheid van dit documentatiemateriaal bestaat uit 27 boeken met foto's, documenten en beschrijvingen die zijn samengesteld door Isabelle Storimans-van Spaandonk en die voornamelijk betrekking hebben op de kinderen van Pierre Storimans en zijn beide echtgenotes: Mien Storimans-van Mechelen en Isabel Storimans-van Spaandonk. Informatie over deze boeken is voor betrokkenen beschikbaar achter de toegangscode. de familie Van Mechelen Een door Pieter de Steur opgestelde stamboom van de familie Van Mechelen. Deze stamboom loopt van ± 1700 tot 1990 en bevat o.m. de voorouders van de eerste Wilhelmina van Mechelen, de eerste vrouw van Pierre2 Storimans. Deze stamboom is voor betrokkenen beschikbaar achter de toegangscode. de familie Van Spaandonk Tot de hierboven genoemde documentatie met betrekking tot de familie Storimans behoren ook twee boeken met beschijvingen en foto's e.d., waarin Isabelle Storimans-van Spaandonk voor het nageslacht heeft vastgelegd wat zij zich herinnerde van haar eigen grootouders en ouders, ooms en tantes, neven en nichten, van haar eigen leven tot aan haar huwelijk met Pierre Storimans en van haar drie broers: Frans, Piet en Jan. Dit kan gelden als een afzonderlijke (verhalende) geschiedenis van de familie Van Spaandonk en deels ook van die van Van der Bom (de familie van haar moeder). Ook deze documentatie is voor betrokkenen beschikbaar achter de toegangscode. Het Excel-bestand met de familiestamboom, de adressen en de macro's kan vanaf de familie website worden gedownload. Het is dan wel nodig dat je eerst de toegangscode invult. Het kan zijn dat je na het aanklikken van 'Download het Excel familiebestand' niet een venster krijgt waarmee kan worden aangegeven waar het bestand moet worden opgeslagen. In plaats daarvan zal je dan onmiddellijk de adrespagina via de browser in beeld krijgen. Dat kan worden veranderd door in het venster waarmee kan worden aangegeven welke hulpprogramma's je browser gebruikt te zoeken naar 'application/x-excel'. Activeer dat en kies vervolgens voor "Edit' of 'Bewerk. In het venster dat dan verschijnt kies je voor de optie 'Save on disk" of "Opslaan/Bewaar op schijf''. Ga door. Iedereen van de familie kan op deze website een eigen 'home page' inrichten of een verbinding (hyperlink) laten opnemen naar een al elders op het web staande homepage of eigen website. Eigen pagina's zullen steeds te bereiken zijn via de pagina van de eigen vader/moeder van de 1e generatie. Je kunt er voor kiezen de eigen pagina in het publieke gedeelte van de familie-website op te nemen of in het gedeelte dat alleen na het intypen van de toegangscode door familieleden kan worden ingezien. De toegangscode wordt alle toegangsgerechtigden per toegestuurd. Bij het ontwerpen van je eigen pagina ben je in beginsel helemaal vrij. Bedenk dus zelf iets. Als je zelf een programma hebt waarmee je webpagina's kunt maken, stuur het product van je creativiteit dan per naar uw familie-webmaster. Ik zet die dan vóór of achter de toegangscode op de website. Wie nog geen ervaring heeft met het maken van webpagina's, kan mij een ontwerp met tekst (en desgewenst met foto's) 21:12:37]

De nakomelingen van Henricus Petri Waals

De nakomelingen van Henricus Petri Waals een genealogieonline publicatie De nakomelingen van Henricus Petri Waals door 11 november 2016 De nakomelingen van Henricus Petri Waals Generatie 1 1. Henricus Petri Waals, zoon van Petrus Waals. Hij is

Nadere informatie

Mijn doel is zover als mogelijk is de voorouders vanuit onze kinderen terug te zoeken.

Mijn doel is zover als mogelijk is de voorouders vanuit onze kinderen terug te zoeken. Genealogie, het uitzoeken van je familiegeschiedenis: http://members.ziggo.nl/fklerkx/brabantsegenen/index.html Een jaar nadien, begin het jaar 2014 getotaliseerd en uitgewerkt, om niet tegen iedereen

Nadere informatie

Stamboom Witlox. Jan Witloc. Blad 1. Zijn kinderen: Hendric Jan Witloc volg stam IIa blad 2 Willem Jan Witloc Gerit Witloc Hadewich Jan Witloc

Stamboom Witlox. Jan Witloc. Blad 1. Zijn kinderen: Hendric Jan Witloc volg stam IIa blad 2 Willem Jan Witloc Gerit Witloc Hadewich Jan Witloc Stamboom Witlox X6392 I Jan Witloc Geboren: omstreeks 1300. Beroep: welgestelde boer Woonachtig: De Gijzel, Helvoirt-Haaren Bijzonderheden: vanaf deze tijd zijn grote en kleinere stukken grond in Haaren,

Nadere informatie

Blad 1. Kwartierstaat van Antoon van den Berg (1877-1961) Zus Mina van den Berg

Blad 1. Kwartierstaat van Antoon van den Berg (1877-1961) Zus Mina van den Berg Blad 1 Kwartierstaat van Antoon van den Berg (1877-1961) Zus Mina van den Berg Website: Stamboom familie Van den Berg > Mina van den Berg, zus van 01. Antoon van den Berg (1877-1961) De ouders van Mina

Nadere informatie

De nakomelingen van Arnoldus Jacobus Legius (De Lege)

De nakomelingen van Arnoldus Jacobus Legius (De Lege) een genealogieonline publicatie De nakomelingen van Arnoldus Jacobus Legius (De Lege) door 11 november 2016 De nakomelingen van Arnoldus Jacobus Legius (De Lege) Generatie 1 1. Arnoldus Jacobus Legius

Nadere informatie

Beginnen. met. Genealogie

Beginnen. met. Genealogie Beginnen met Genealogie Wim van t Einde Beginnen met genealogie Veel mensen zijn geïnteresseerd in hun voorouders. Het is voor veel van hen echter lastig om te beginnen. Doordat ze niet weten waar ze

Nadere informatie

Anderhalve eeuw in Oisterwijk. Vugts Vugts

Anderhalve eeuw in Oisterwijk. Vugts Vugts Vugts Anderhalve eeuw in Oisterwijk 148. Vugts Aart Adriaan Vugts en Johanna Peter Vrients zijn 7 november 1784 voor de oisterwijkse dominee getrouwd. Aart of Arnoldus heet bij zijn eerste huwelijk geboren

Nadere informatie

Aanvulling begraafgegevens Alphen (Gld) 1784 t/m 1813.

Aanvulling begraafgegevens Alphen (Gld) 1784 t/m 1813. Aanvulling begraafgegevens Alphen (Gld) 1784 t/m 1813. Wie stamboomonderzoek doet kan tegenwoordig met weinig moeite de gegevens van zijn voorouders vanaf 1811 boven water halen. Internetsites als genlias

Nadere informatie

De nakomelingen van Johannes(is) Arien van Dieden (Dieten)

De nakomelingen van Johannes(is) Arien van Dieden (Dieten) een genealogieonline publicatie De nakomelingen van Johannes(is) Arien van Dieden (Dieten) door 13 november 2016 De nakomelingen van Johannes(is) Arien van Dieden (Dieten) Generatie 1 1. Johannes(is) Arien

Nadere informatie

Blad 2a. Kwartierstaat van Antoon van den Berg ( ) oudouders/oudgrootouders

Blad 2a. Kwartierstaat van Antoon van den Berg ( ) oudouders/oudgrootouders Blad 2a Kwartierstaat van Antoon van den Berg (1877-1961) oudouders/oudgrootouders Website: Stamboom familie Van den Berg > Kwartierstaat van 01. Antoon van den Berg (1877-1961) Blad 2a Generatie VI De

Nadere informatie

ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM

ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM Read Online and Download Ebook ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM DOWNLOAD EBOOK : ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK STAFLEU

Nadere informatie

De nakomelingen van Johannes Smeulders

De nakomelingen van Johannes Smeulders een genealogieonline publicatie De nakomelingen van Johannes Smeulders door 3 augustus 2017 De nakomelingen van Johannes Smeulders Generatie 1 1. Johannes Smeulders, zoon van Jan Baptist Smeulders en Johanna

Nadere informatie

BeaCon Open Health Registry (OHR) Gebruik en Navigatie

BeaCon Open Health Registry (OHR) Gebruik en Navigatie BeaCon Open Health Registry (OHR) Gebruik en Navigatie Is het OHR Gratis? Wie kan het gebruiken? Het OHR is gratis, dit geldt voor het invoeren en voor het bestuderen van data Alle geregistreerde gebruikers

Nadere informatie

1. In welk deel van de wereld ligt Nederland? 2. Wat betekent Nederland?

1. In welk deel van de wereld ligt Nederland? 2. Wat betekent Nederland? First part of the Inburgering examination - the KNS-test Of course, the questions in this exam you will hear in Dutch and you have to answer in Dutch. Solutions and English version on last page 1. In welk

Nadere informatie

Informatieblad Doop-, Trouw- en Begraafboeken (DTB's)

Informatieblad Doop-, Trouw- en Begraafboeken (DTB's) Informatieblad Doop-, Trouw- en Begraafboeken (DTB's) Achtergrond In 1811 werd in de meeste delen van Nederland de Burgerlijke Stand ingevoerd. De overheid had op dat moment nauwelijks gegevens over de

Nadere informatie

Informatieblad Doop-, Trouw- en Begraafboeken

Informatieblad Doop-, Trouw- en Begraafboeken Informatieblad Doop-, Trouw- en Begraafboeken In 1811 werd in de meeste delen van Nederland de Burgerlijke Stand ingevoerd. De overheid had op dat moment nauwelijks gegevens over de inwoners. Er werden

Nadere informatie

Het begin van de speurtocht en het ontstaan van de stamboom van de Familie Peihak.

Het begin van de speurtocht en het ontstaan van de stamboom van de Familie Peihak. Het begin van de speurtocht en het ontstaan van de stamboom van de Familie Peihak. We zijn in het jaar 1999 begonnen met een stamboom van de familie Peihak te maken. Na veel speurwerk en alles wat we verzamelt

Nadere informatie

Vergaderen in het Engels

Vergaderen in het Engels Vergaderen in het Engels In dit artikel beschrijven we verschillende situaties die zich kunnen voordoen tijdens een business meeting. Na het doorlopen van deze zinnen zal je genoeg kennis hebben om je

Nadere informatie

Werkgroep Genealogie

Werkgroep Genealogie Werkgroep Genealogie De werkgroep bestaat uit Bart van Schijndel en Anny Janssen. doelstelling: A. Het adviseren van (aankomende) genealogen. Voor vragen kunt u terecht bij de werkgroep. Gegevens uit het

Nadere informatie

EM7580 Firmware Update by OTA

EM7580 Firmware Update by OTA EM7580 Firmware Update by OTA 2 NEDERLANDS/ENGLISH EM7580 Firmware update by OTA Table of contents 1.0 (NL) Introductie... 3 2.0 (NL) Firmware installeren... 3 3.0 (NL) Release notes:... 4 4.0 (NL) Overige

Nadere informatie

Genealogie voor Beginners. Ik wil mijn familiegeschiedenis onderzoeken. Hoe doe ik dat?

Genealogie voor Beginners. Ik wil mijn familiegeschiedenis onderzoeken. Hoe doe ik dat? O C G L Genealogie voor Beginners O C G Ik wil mijn familiegeschiedenis onderzoeken. Hoe doe ik dat? Even voorstellen: Jo Schiffelers, voorzitter Heemkundevereniging Landgraaf L Systemen en termen Genealogie/Stamboom

Nadere informatie

Het beheren van mijn Tungsten Network Portal account NL 1 Manage my Tungsten Network Portal account EN 14

Het beheren van mijn Tungsten Network Portal account NL 1 Manage my Tungsten Network Portal account EN 14 QUICK GUIDE C Het beheren van mijn Tungsten Network Portal account NL 1 Manage my Tungsten Network Portal account EN 14 Version 0.9 (June 2014) Per May 2014 OB10 has changed its name to Tungsten Network

Nadere informatie

Persoonsgegevens personal details

Persoonsgegevens personal details AANGIFTE EERSTE INSCHRIJVING IN DE BASISREGISTRATIE PERSONEN VANUIT HET BUITENLAND First registration in the Municipal Personal Records Database (BRP) in the Netherlands from abroad In te vullen door Gemeente

Nadere informatie

DOOP-, TROUW- EN BEGRAAFBOEKEN. STADSARCHIEF s-hertogenbosch

DOOP-, TROUW- EN BEGRAAFBOEKEN. STADSARCHIEF s-hertogenbosch DOOP-, TROUW- EN BEGRAAFBOEKEN AANWEZIG BIJ HET STADSARCHIEF s-hertogenbosch OVERZICHT ROSMALEN Versie juli 2012 WOORD VOORAF Genealogisch onderzoek in de registers van de burgerlijke stand levert voor

Nadere informatie

Wie was Schafrat(h)? En wat was de relatie met Van Gogh?

Wie was Schafrat(h)? En wat was de relatie met Van Gogh? Wie was Schafrat(h)? En wat was de relatie met Van Gogh? Soms weten bezoekers ons tijdens rondleidingen te vermelden dat Vincent van Gogh ooit een kamertje bewoonde in hotel Schafrath aan het Park in Nuenen.

Nadere informatie

16 Christiaan Huberti Schrickx. Hij is gedoopt op in Groot-Zundert.

16 Christiaan Huberti Schrickx. Hij is gedoopt op in Groot-Zundert. Generatie 5 ( betovergrootouders ) 16 Christiaan Huberti Schrickx. Hij is gedoopt op 26-03-1757 in Groot-Zundert. Afbeelding 11 RK Doopboek Groot-Zundert Christiaan is overleden, 37 jaar oud. Hij is begraven

Nadere informatie

Understanding and being understood begins with speaking Dutch

Understanding and being understood begins with speaking Dutch Understanding and being understood begins with speaking Dutch Begrijpen en begrepen worden begint met het spreken van de Nederlandse taal The Dutch language links us all Wat leest u in deze folder? 1.

Nadere informatie

BIJZONDERE SCHENKING AAN HISTORISCHE KRING EEMNES De dracht van Maria Kuijer HENK VAN HEES

BIJZONDERE SCHENKING AAN HISTORISCHE KRING EEMNES De dracht van Maria Kuijer HENK VAN HEES BIJZONDERE SCHENKING AAN HISTORISCHE KRING EEMNES De dracht van Maria Kuijer HENK VAN HEES Op zaterdag 22 januari jl. stond onze Oudheidkamer in het teken van de Eemnesser (regionale) klederdracht! Enkele

Nadere informatie

Het begin van de speurtocht en het ontstaan van de stamboom van de Familie Peihak. Helaas geen groepsfoto gemaakt

Het begin van de speurtocht en het ontstaan van de stamboom van de Familie Peihak. Helaas geen groepsfoto gemaakt Het begin van de speurtocht en het ontstaan van de stamboom van de Familie Peihak. We zijn in het jaar 2000 begonnen met een stamboom van de familie Peihak te maken. We hadden al enige materiaal verzameld,

Nadere informatie

RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN GENEESMIDDELEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM

RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN GENEESMIDDELEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM Read Online and Download Ebook RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN GENEESMIDDELEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM DOWNLOAD EBOOK : RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN STAFLEU

Nadere informatie

Firewall van de Speedtouch 789wl volledig uitschakelen?

Firewall van de Speedtouch 789wl volledig uitschakelen? Firewall van de Speedtouch 789wl volledig uitschakelen? De firewall van de Speedtouch 789 (wl) kan niet volledig uitgeschakeld worden via de Web interface: De firewall blijft namelijk op stateful staan

Nadere informatie

Blad 2. Kwartierstaat van Antoon van den Berg ( ) Overgrootouders/betovergrootouders

Blad 2. Kwartierstaat van Antoon van den Berg ( ) Overgrootouders/betovergrootouders Blad 2 Kwartierstaat van Antoon van den Berg (1877-1961) Overgrootouders/betovergrootouders Website: Stamboom familie Van den Berg > Kwartierstaat van 01. Antoon van den Berg (1877-1961) Blad 2 Generatie

Nadere informatie

De nakomelingen van Henricus Hannes

De nakomelingen van Henricus Hannes een genealogieonline publicatie De nakomelingen van Henricus Hannes door 13 augustus 2017 De nakomelingen van Henricus Hannes Generatie 1 1. Henricus Hannes. Hij is getrouwd op 25 juli 1726 te Kasterlee

Nadere informatie

OUDE WOONPLEKKEN IN VORSTENBOSCH RIETDIJK 19 Arie van den Bogaart een landbouwer uit Schijndel is in 1832 de eigenaar van dit huis (sectie: E130). Hij bezit ook het huis er naast Rietdijk D (verdwenen

Nadere informatie

D88, Voorhei 3. Geplaatst in de Heise Krant augustus 2015, gewijzigd

D88, Voorhei 3. Geplaatst in de Heise Krant augustus 2015, gewijzigd D88, Voorhei 3 Geplaatst in de Heise Krant augustus 2015, gewijzigd 23-01-2017 De geschiedenis van boerderij D88, nu Voorhei 3, begint bij Theodorus van Asseldonk. Theodorus (Dirk) van Asseldonk (1797-1845),

Nadere informatie

Theodorus Hoefs ( )

Theodorus Hoefs ( ) Theodorus Hoefs (1855- eigen code : ouders : Hubertus Hoefs (1808-1878) Theodora Rutten (1811-1873) Theodorus Hoefs is geboren op 6 mei 1855 te Uden BSG Uden 1855-66 : In het jaar eenduizend acht honderd

Nadere informatie

Engels op Niveau A2 Workshops Woordkennis 1

Engels op Niveau A2 Workshops Woordkennis 1 A2 Workshops Woordkennis 1 A2 Workshops Woordkennis 1 A2 Woordkennis 1 Bestuderen Hoe leer je 2000 woorden? Als je een nieuwe taal wilt spreken en schrijven, heb je vooral veel nieuwe woorden nodig. Je

Nadere informatie

Ius Commune Training Programme 2015-2016 Amsterdam Masterclass 16 June 2016

Ius Commune Training Programme 2015-2016 Amsterdam Masterclass 16 June 2016 www.iuscommune.eu Dear Ius Commune PhD researchers, You are kindly invited to attend the Ius Commune Amsterdam Masterclass for PhD researchers, which will take place on Thursday 16 June 2016. During this

Nadere informatie

EM7680 Firmware Update by OTA

EM7680 Firmware Update by OTA EM7680 Firmware Update by OTA 2 NEDERLANDS/ENGLISH EM7680 Firmware update by OTA Table of contents 1.0 (NL) Introductie... 3 2.0 (NL) Firmware installeren... 3 3.0 (NL) Release notes:... 3 4.0 (NL) Overige

Nadere informatie

LONDEN MET 21 GEVARIEERDE STADSWANDELINGEN 480 PAGINAS WAARDEVOLE INFORMATIE RUIM 300 FOTOS KAARTEN EN PLATTEGRONDEN

LONDEN MET 21 GEVARIEERDE STADSWANDELINGEN 480 PAGINAS WAARDEVOLE INFORMATIE RUIM 300 FOTOS KAARTEN EN PLATTEGRONDEN LONDEN MET 21 GEVARIEERDE STADSWANDELINGEN 480 PAGINAS WAARDEVOLE INFORMATIE RUIM 300 FOTOS KAARTEN EN PLATTEGRONDEN LM2GS4PWIR3FKEP-58-WWET11-PDF File Size 6,444 KB 117 Pages 27 Aug, 2016 TABLE OF CONTENT

Nadere informatie

Stamboomonderzoek !"#$%&'((")*+,)"#-*."#$&'((")/#0)"#12"#.345"6'4/7(* Dit document bevat tips voor de beginnende genealoog.

Stamboomonderzoek !#$%&'(()*+,)#-*.#$&'(()/#0)#12#.3456'4/7(* Dit document bevat tips voor de beginnende genealoog. !"#$!%&'()*+,-*+,./*01**2345''6')7'61* 8889:;;?@;9?A* Stamboomonderzoek!"#$%&'((")*+,)"#-*."#$&'((")/#0)"#12"#.345"6'4/7(* Dit document bevat tips voor de beginnende genealoog. Eén van de doelstellingen

Nadere informatie

Drie schilderijen in de consistorie te Oudelande

Drie schilderijen in de consistorie te Oudelande Drie schilderijen in de consistorie te Oudelande Sinds jaar en dag hangen er in de consistorie van de kerk te Oudelande drie schilderijen, twee panelen en een doek. De panelen stellen een gezicht op Oudelande

Nadere informatie

General info on using shopping carts with Ingenico epayments

General info on using shopping carts with Ingenico epayments Inhoudsopgave 1. Disclaimer 2. What is a PSPID? 3. What is an API user? How is it different from other users? 4. What is an operation code? And should I choose "Authorisation" or "Sale"? 5. What is an

Nadere informatie

VAN HET VAGEVUUR IN DE HEL PDF

VAN HET VAGEVUUR IN DE HEL PDF VAN HET VAGEVUUR IN DE HEL PDF ==> Download: VAN HET VAGEVUUR IN DE HEL PDF VAN HET VAGEVUUR IN DE HEL PDF - Are you searching for Van Het Vagevuur In De Hel Books? Now, you will be happy that at this

Nadere informatie

De nakomelingen van Johannes Miner

De nakomelingen van Johannes Miner een genealogieonline publicatie De nakomelingen van Johannes Miner door 4 augustus 2017 De nakomelingen van Johannes Miner Generatie 1 1. Johannes Miner, is geboren op 7 april 1801 te Amsterdam. Hij is

Nadere informatie

De nakomelingen van Nicolaus Keuleers

De nakomelingen van Nicolaus Keuleers een genealogieonline publicatie De nakomelingen van Nicolaus Keuleers door 12 december 2016 De nakomelingen van Nicolaus Keuleers Generatie 1 1. Nicolaus Keuleers. Hij is getrouwd met Catharina Leemans.

Nadere informatie

D74, thans Kruisstraat 12

D74, thans Kruisstraat 12 D74, thans Kruisstraat 12 Geplaatst in de Heise Krant van september 2011, gewijzigd 15-05-2015 De boerderij van Has van den Tillaar. Zo kennen de meesten onder ons de oude boerderij achter de kerk met

Nadere informatie

Invoerinstructie Verlos Gelderse Geboorteakten

Invoerinstructie Verlos Gelderse Geboorteakten Algemene informatie Vanaf 1811 werden de geboortes van kinderen door de gemeente bijgehouden. Elke gemeente had per jaar een boek met een vooraf gedrukte tekst met daarachter ruimte om de persoonlijke

Nadere informatie

De nakomelingen van Gerrit Cornelisse Fruijtier

De nakomelingen van Gerrit Cornelisse Fruijtier een genealogieonline publicatie De nakomelingen van Gerrit Cornelisse door 3 augustus 2017 De nakomelingen van Gerrit Cornelisse De nakomelingen van Gerrit Cornelisse Generatie 1 1. Gerrit Cornelisse.

Nadere informatie

Fragment-genealogie Smeets (3)

Fragment-genealogie Smeets (3) Fragment-genealogie Smeets (3) XI-1 ANNA MARIA SMEETS geboren te Schin op Geul t.o. de kerk en aldaar gedoopt 30 december 1770, dochter van WIJNANDUS SMEETS [X-2] en CHRISTINA LOOGEN. Zij huwde te Schin

Nadere informatie

2. Basisgegevens invoeren

2. Basisgegevens invoeren 29 2. Basisgegevens invoeren De basis van een stamboom is de ingevoerde personen en hun onderlinge relaties. In dit hoofdstuk leert u de personen in te voeren met de gegevens die van belang zijn voor de

Nadere informatie

Godri[e] - Gadri[e] - Goderi[e] --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Godri[e] - Gadri[e] - Goderi[e] -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ouders 2 Joannes Stepanus Stevens X Joanna Adriana Sijmonssen Antwerpen - 02/03/1659 Geboren 02/12/1652 Zundert - 21/09/1681 Gehuwd Zundert - [< 1697] Overleden - 2.1 Maria X1 Gerardus Paschaelis Adriaensen

Nadere informatie

Generatie I. Generatie II

Generatie I. Generatie II Generatie I 1 Lambertus de WIT. Zoon van Leonardus de WIT (de With) (zie 2) en Gertrude van den HEUVEL (zie 3). Gedoopt op 12 oktober 1796 te Uden (getuige(n): Wilhelmus van den Heuvel en Helena Lamberti).

Nadere informatie

DOOP-, TROUW- EN BEGRAAFBOEKEN. STADSARCHIEF s-hertogenbosch

DOOP-, TROUW- EN BEGRAAFBOEKEN. STADSARCHIEF s-hertogenbosch DOOP-, TROUW- EN BEGRAAFBOEKEN AANWEZIG BIJ HET STADSARCHIEF s-hertogenbosch HANDLEIDING EN OVERZICHT Versie mei 2014 WOORD VOORAF Genealogisch onderzoek in de registers van de burgerlijke stand levert

Nadere informatie

Settings for the C100BRS4 MAC Address Spoofing with cable Internet.

Settings for the C100BRS4 MAC Address Spoofing with cable Internet. Settings for the C100BRS4 MAC Address Spoofing with cable Internet. General: Please use the latest firmware for the router. The firmware is available on http://www.conceptronic.net! Use Firmware version

Nadere informatie

Bijlage 2: Informatie met betrekking tot goede praktijkvoorbeelden in Londen, het Verenigd Koninkrijk en Queensland

Bijlage 2: Informatie met betrekking tot goede praktijkvoorbeelden in Londen, het Verenigd Koninkrijk en Queensland Bijlage 2: Informatie met betrekking tot goede praktijkvoorbeelden in Londen, het Verenigd Koninkrijk en Queensland 1. Londen In Londen kunnen gebruikers van een scootmobiel contact opnemen met een dienst

Nadere informatie

De nakomelingen van Cornelis van Werkhoven

De nakomelingen van Cornelis van Werkhoven een genealogieonline publicatie De nakomelingen van Cornelis van Werkhoven door 2 mei 2016 De nakomelingen van Cornelis van Werkhoven Generatie 1 1. Cornelis van Werkhoven. Hij is getrouwd (1) op 23 mei

Nadere informatie

Davide's Crown Caps Forum

Davide's Crown Caps Forum pagina 1 van 6 Davide's Crown Caps Forum A Forum for Crown Cap Collectors Zoeken Uitgebreid zoeken Zoeken Forumindex Crown Caps Unknown Caps Lettergrootte veranderen vriend Afdrukweergave Gebruikerspaneel

Nadere informatie

ECHTE MANNEN ETEN GEEN KAAS PDF

ECHTE MANNEN ETEN GEEN KAAS PDF ECHTE MANNEN ETEN GEEN KAAS PDF ==> Download: ECHTE MANNEN ETEN GEEN KAAS PDF ECHTE MANNEN ETEN GEEN KAAS PDF - Are you searching for Echte Mannen Eten Geen Kaas Books? Now, you will be happy that at this

Nadere informatie

Handleiding Stamboomonderzoek

Handleiding Stamboomonderzoek Handleiding Stamboomonderzoek versie 1.0 Een eigen stamboom Steeds meer mensen vinden elkaar in een zelfde interesse: hun stamboom uitzoeken. De aanleiding kan divers zijn: een jubileum, een mooi familieverhaal,

Nadere informatie

Handleiding beheer lijst.hva.nl. See page 11 for Instruction in English

Handleiding beheer lijst.hva.nl. See page 11 for Instruction in English Handleiding beheer lijst.hva.nl See page 11 for Instruction in English Maillijsten voor medewerkers van de Hogeschool van Amsterdam Iedereen met een HvA-ID kan maillijsten aanmaken bij lijst.hva.nl. Het

Nadere informatie

Stamboomverschil Rens van der Heijden en Rini van der Heijden. Vraag: Welke Lambertus is met Helena Aert der Kinderen getrouwd?.

Stamboomverschil Rens van der Heijden en Rini van der Heijden. Vraag: Welke Lambertus is met Helena Aert der Kinderen getrouwd?. Stamboomverschil Rens van der Heijden en Rini van der Heijden Vraag: Welke Lambertus is met Helena Aert der Kinderen getrouwd?. Inleiding De stambomen zijn onafhankelijk van elkaar gemaakt. Het vergelijken

Nadere informatie

De nakomelingen van Johanna Jan Verberne

De nakomelingen van Johanna Jan Verberne een genealogieonline publicatie De nakomelingen van Johanna Jan Verberne door 8 augustus 2017 De nakomelingen van Johanna Jan Verberne Generatie 1 1. Johanna Jan Verberne, dochter van Jan Verberne en Johanna

Nadere informatie

Blad 1. Kwartierstaat van Antoon van den Berg ( ) Broer Herman van den Berg

Blad 1. Kwartierstaat van Antoon van den Berg ( ) Broer Herman van den Berg Blad 1 Kwartierstaat van Antoon van den Berg (1877-1961) Broer Herman van den Berg Website: Stamboom familie Van den Berg > Herman van den Berg, broer van 01. Antoon van den Berg (1877-1961) De ouders

Nadere informatie

TAAL ACTIEF GROEP 8 SPELLING 2 PDF

TAAL ACTIEF GROEP 8 SPELLING 2 PDF TAAL ACTIEF GROEP 8 SPELLING 2 PDF ==> Download: TAAL ACTIEF GROEP 8 SPELLING 2 PDF TAAL ACTIEF GROEP 8 SPELLING 2 PDF - Are you searching for Taal Actief Groep 8 Spelling 2 Books? Now, you will be happy

Nadere informatie

Main language Dit is de basiswoordenschat. Deze woorden moeten de leerlingen zowel passief als actief kennen.

Main language Dit is de basiswoordenschat. Deze woorden moeten de leerlingen zowel passief als actief kennen. Lesbrief Les 2.1: My family Main language Dit is de basiswoordenschat. Deze woorden moeten de leerlingen zowel passief als actief kennen. Nouns: brother, sister, cousin, mother, father, aunt, uncle, grandmother,

Nadere informatie

Dutch survival kit. Vragen hoe het gaat en reactie Asking how it s going and reaction. Met elkaar kennismaken Getting to know each other

Dutch survival kit. Vragen hoe het gaat en reactie Asking how it s going and reaction. Met elkaar kennismaken Getting to know each other Dutch survival kit This Dutch survival kit contains phrases that can be helpful when living and working in the Netherlands. There is an overview of useful sentences and phrases in Dutch with an English

Nadere informatie

Nieuwsbrief NRGD. Editie 11 Newsletter NRGD. Edition 11. pagina 1 van 5. http://nieuwsbrieven.nrgd.nl/newsletter/email/47

Nieuwsbrief NRGD. Editie 11 Newsletter NRGD. Edition 11. pagina 1 van 5. http://nieuwsbrieven.nrgd.nl/newsletter/email/47 pagina 1 van 5 Kunt u deze nieuwsbrief niet goed lezen? Bekijk dan de online versie Nieuwsbrief NRGD Editie 11 Newsletter NRGD Edition 11 17 MAART 2010 Het register is nu opengesteld! Het Nederlands Register

Nadere informatie

DALISOFT. 33. Configuring DALI ballasts with the TDS20620V2 DALI Tool. Connect the TDS20620V2. Start DALISOFT

DALISOFT. 33. Configuring DALI ballasts with the TDS20620V2 DALI Tool. Connect the TDS20620V2. Start DALISOFT TELETASK Handbook Multiple DoIP Central units DALISOFT 33. Configuring DALI ballasts with the TDS20620V2 DALI Tool Connect the TDS20620V2 If there is a TDS13620 connected to the DALI-bus, remove it first.

Nadere informatie

Hoe met Windows 8 te verbinden met NDI Remote Office (NDIRO) How to connect With Windows 8 to NDI Remote Office (NDIRO

Hoe met Windows 8 te verbinden met NDI Remote Office (NDIRO) How to connect With Windows 8 to NDI Remote Office (NDIRO Handleiding/Manual Hoe met Windows 8 te verbinden met NDI Remote Office (NDIRO) How to connect With Windows 8 to NDI Remote Office (NDIRO Inhoudsopgave / Table of Contents 1 Verbinden met het gebruik van

Nadere informatie

De nakomelingen van Bernardus Kampschreur

De nakomelingen van Bernardus Kampschreur een genealogieonline publicatie De nakomelingen van Bernardus Kampschreur door 8 maart 2017 De nakomelingen van Bernardus Kampschreur Generatie 1 1. Bernardus Kampschreur, is geboren voor 1689 te Groessen

Nadere informatie

De kwartierstaat van Barend Johannes Kraal

De kwartierstaat van Barend Johannes Kraal een genealogieonline publicatie De kwartierstaat van Barend Johannes Kraal door 18 januari 2017 De kwartierstaat van Barend Johannes Kraal Generatie 1 1. Barend Johannes Kraal, zoon van Barend Kraal (volg

Nadere informatie

Ontpopping. ORGACOM Thuis in het Museum

Ontpopping. ORGACOM Thuis in het Museum Ontpopping Veel deelnemende bezoekers zijn dit jaar nog maar één keer in het Van Abbemuseum geweest. De vragenlijst van deze mensen hangt Orgacom in een honingraatpatroon. Bezoekers die vaker komen worden

Nadere informatie

Eerste generatie. Tweede generatie

Eerste generatie. Tweede generatie Eerste generatie 1. Adrianus de Keijser, geb. te Gastel. Afkomstig uit Gastel. Hij trouwde Petronilla Boerkens, getrouwd 07-01-1759 te Halsteren. i. Anna de Keijser, geb. 09-10-1759 te Halsteren. Getuigen

Nadere informatie

The first line of the input contains an integer $t \in \mathbb{n}$. This is followed by $t$ lines of text. This text consists of:

The first line of the input contains an integer $t \in \mathbb{n}$. This is followed by $t$ lines of text. This text consists of: Document properties Most word processors show some properties of the text in a document, such as the number of words or the number of letters in that document. Write a program that can determine some of

Nadere informatie

BIJBEL IN GEWONE TAAL PDF

BIJBEL IN GEWONE TAAL PDF BIJBEL IN GEWONE TAAL PDF ==> Download: BIJBEL IN GEWONE TAAL PDF BIJBEL IN GEWONE TAAL PDF - Are you searching for Bijbel In Gewone Taal Books? Now, you will be happy that at this time Bijbel In Gewone

Nadere informatie

abstract jaar verandering in het aantal voornamen officiële naam en roepnaam voornaamkeuze van traditie naar mode % traditionele vernoeming

abstract jaar verandering in het aantal voornamen officiële naam en roepnaam voornaamkeuze van traditie naar mode % traditionele vernoeming 7--05 60 50 jaar verandering in het aantal voornamen Gerrit Bloothooft en David Onland UiL OTS, Universiteit Utrecht abstract Een voornaam kiezen ouders niet zomaar voor hun kind. Ze worden in de keuze

Nadere informatie

Interface tussen Stuurbediening en Sony autoaudio

Interface tussen Stuurbediening en Sony autoaudio The information in this document is in Dutch, English version follows later in this document Interface tussen Stuurbediening en Sony autoaudio LET OP! HOEWEL DE UITERSTE ZORGVULDIGHEID IS BETRACHT BIJ

Nadere informatie

Maillijsten voor medewerkers van de Universiteit van Amsterdam

Maillijsten voor medewerkers van de Universiteit van Amsterdam See page 11 for Instruction in English Maillijsten voor medewerkers van de Universiteit van Amsterdam Iedereen met een UvAnetID kan maillijsten aanmaken bij list.uva.nl. Het gebruik van de lijsten van

Nadere informatie

Versie maart 2015

Versie maart 2015 Versie 1.3 31 maart 2015 De controleur bepaalt welke invoer de juiste is: die van één van beide invoerders of iets anders waarvan de controleur zelf denkt dat het goed is. De door de controleur geaccordeerde

Nadere informatie

Gemeente: Alphen en Riel Brontype boek Registernaam Huwelijksregister 1930 Code ALRL_H_1930 Periode register 1930 Aktenummer: 7 Plaats huwelijk:

Gemeente: Alphen en Riel Brontype boek Registernaam Huwelijksregister 1930 Code ALRL_H_1930 Periode register 1930 Aktenummer: 7 Plaats huwelijk: Gemeente: Alphen en Riel Brontype boek Registernaam Huwelijksregister 1930 Code ALRL_H_1930 Periode register 1930 Aktenummer: 7 Plaats huwelijk: Alphen en Riel Datum huwelijk: 19-05-1930 Bruidegom Johannes

Nadere informatie

B1 Woordkennis: Spelling

B1 Woordkennis: Spelling B1 Woordkennis: Spelling Bestuderen Inleiding Op B1 niveau gaan we wat meer aandacht schenken aan spelling. Je mag niet meer zoveel fouten maken als op A1 en A2 niveau. We bespreken een aantal belangrijke

Nadere informatie

Stamreeks in de vrouwelijke lijn van. Elisabeth Johanna Maria Schulten, geboren op 29 mei 1896 in Brielle.

Stamreeks in de vrouwelijke lijn van. Elisabeth Johanna Maria Schulten, geboren op 29 mei 1896 in Brielle. Stamreeks in de vrouwelijke lijn van Elisabeth Johanna Maria Schulten, geboren op 29 mei 1896 in Brielle. door Josca Koster Stamboomuitzoeken.nl Afbeelding: verkorte weergave van de stamreeks. stamboomuitzoeken.nl

Nadere informatie

Op zoek in oude protocollen Handtekeningen, tekens en kruisjes Luud de Brouwer

Op zoek in oude protocollen Handtekeningen, tekens en kruisjes Luud de Brouwer Op zoek in oude protocollen Handtekeningen, tekens en kruisjes Luud de Brouwer In het boek "Over de school" is stilgestaan bij het onderwijs in Udenhout. Uit bronnen weten we dat er in 1464 al een schoolmeester

Nadere informatie

ICARUS Illumina E653BK on Windows 8 (upgraded) how to install USB drivers

ICARUS Illumina E653BK on Windows 8 (upgraded) how to install USB drivers ICARUS Illumina E653BK on Windows 8 (upgraded) how to install USB drivers English Instructions Windows 8 out-of-the-box supports the ICARUS Illumina (E653) e-reader. However, when users upgrade their Windows

Nadere informatie

S e v e n P h o t o s f o r O A S E. K r i j n d e K o n i n g

S e v e n P h o t o s f o r O A S E. K r i j n d e K o n i n g S e v e n P h o t o s f o r O A S E K r i j n d e K o n i n g Even with the most fundamental of truths, we can have big questions. And especially truths that at first sight are concrete, tangible and proven

Nadere informatie

150 ECG-problemen (Dutch Edition)

150 ECG-problemen (Dutch Edition) 150 ECG-problemen (Dutch Edition) John R. Hampton, Piet Machielse Click here if your download doesn"t start automatically 150 ECG-problemen (Dutch Edition) John R. Hampton, Piet Machielse 150 ECG-problemen

Nadere informatie

This appendix lists all the messages that the DRS may send to a registrant's administrative contact.

This appendix lists all the messages that the DRS may send to a registrant's administrative contact. This appendix lists all the messages that the DRS may send to a registrant's administrative contact. Subject: 1010 De houdernaam voor #domeinnaam# is veranderd / Registrant of #domeinnaam# has been changed

Nadere informatie

Uitgifte nieuwe circulatie- en herdenkingsmunten

Uitgifte nieuwe circulatie- en herdenkingsmunten (Scroll down for the English version) Persbericht 2014-005 Uitgifte nieuwe circulatie- en herdenkingsmunten Willemstad - Ter gelegenheid van de eerste Koningsdag op 27 april 2014, wordt op vrijdag 25 april

Nadere informatie

EM6250 Firmware update V030507

EM6250 Firmware update V030507 EM6250 Firmware update V030507 EM6250 Firmware update 2 NEDERLANDS/ENGLISH Table of contents 1.0 (NL) Introductie... 3 2.0 (NL) Firmware installeren... 3 3.0 (NL) Release notes:... 5 1.0 (UK) Introduction...

Nadere informatie

Invloed van het aantal kinderen op de seksdrive en relatievoorkeur

Invloed van het aantal kinderen op de seksdrive en relatievoorkeur Invloed van het aantal kinderen op de seksdrive en relatievoorkeur M. Zander MSc. Eerste begeleider: Tweede begeleider: dr. W. Waterink drs. J. Eshuis Oktober 2014 Faculteit Psychologie en Onderwijswetenschappen

Nadere informatie

DE FAMILIE VAN DER KALLEN

DE FAMILIE VAN DER KALLEN DE FAMILIE VAN DER KALLEN afstammend van Jan Gerits (alias) Ke(e)rle, in 1605 met zijn gezin wonend in Berlicum, gelegen in de Meierij van 's-hertogenbosch door : Mia van der Kallen Een uitgebreid en uit

Nadere informatie

OUDE WOONPLEKKEN IN VORSTENBOSCH HEUVEL 1 Vóór 1800 zou deze boerderij, die stamt uit 1648, in bezit zijn van de erven Joosten (info: Jo van den Berg). In 1832 zijn erven van Johannes van Veghel eigenaar

Nadere informatie

ZO GAAT DAT IN RUSLAND PDF

ZO GAAT DAT IN RUSLAND PDF ZO GAAT DAT IN RUSLAND PDF ==> Download: ZO GAAT DAT IN RUSLAND PDF ZO GAAT DAT IN RUSLAND PDF - Are you searching for Zo Gaat Dat In Rusland Books? Now, you will be happy that at this time Zo Gaat Dat

Nadere informatie

VOORZETSELS. EXERCISE 1 Bestudeer de bovenstaande voorzetsels en zinnen goed!

VOORZETSELS. EXERCISE 1 Bestudeer de bovenstaande voorzetsels en zinnen goed! ENGLISH, WE WILL DO BETTER! LESSON EIGHT VOORZETSELS at three o'clock = om drie uur around three o'clock = rond drie uur by three o'clock = tegen drie uur before Saturday = voor zaterdag for a week = voor

Nadere informatie

Takken Carolus en August. Rond 1932, Geduld Overwint, met o.a. Aug. Dellaert, P. Dellaert, P. Doens, Arn. Dellaert. Camiel en Eugene, getrouwd in

Takken Carolus en August. Rond 1932, Geduld Overwint, met o.a. Aug. Dellaert, P. Dellaert, P. Doens, Arn. Dellaert. Camiel en Eugene, getrouwd in Tak Johanna. Geboren: na het huwelijk van 27 november 1838 tussen Johannes en Carolina, wordt op 23 december 1839 Johanna Maria Jacoba Dellaert geboren, als 1e kind. Tak Johanna. Huwelijk: op 1-5-1862

Nadere informatie

THE LANGUAGE SURVIVAL GUIDE

THE LANGUAGE SURVIVAL GUIDE DUTCH THE LANGUAGE SURVIVAL GUIDE 4 0 0 W O R D S T O G E T S T A R T E D I N A N Y L A N G U A G E BY THE FOREIGN LANGUAGE COLLECTIVE Verbs Werkwoorden To be zijn I ik ben You jij bent He/She/It hij/zij/het

Nadere informatie

De kwartierstaat van Petrus Johannes Jacobs

De kwartierstaat van Petrus Johannes Jacobs een genealogieonline publicatie De kwartierstaat van Petrus Johannes Jacobs door 1 augustus 2017 De kwartierstaat van Petrus Johannes Jacobs Generatie 1 1. Petrus Johannes Jacobs, zoon van Henricus Johannes

Nadere informatie

BELTRACE VOOR DE GEMEENTEN

BELTRACE VOOR DE GEMEENTEN S A N I T R A C E BELTRACE VOOR DE GEMEENTEN Versie 7 21/09/2012 Pagina 1 van 18 BELTRACE VOOR DE GEMEENTEN Herinnering van de algemene gebruiksrichtlijnen De informaticatoepassing Beltrace moet door de

Nadere informatie

EM7580 Firmware Update by Micro SD card

EM7580 Firmware Update by Micro SD card EM7580 Firmware Update by Micro SD card 2 NEDERLANDS/ENGLISH EM7580 Firmware update by Micro SD card Table of contents 1.0 (NL) Introductie... 3 2.0 (NL) Firmware installeren... 3 3.0 (NL) Opmerking...

Nadere informatie