Theodorus Hoefs ( )

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Theodorus Hoefs ( )"

Transcriptie

1 Theodorus Hoefs (1855- eigen code : ouders : Hubertus Hoefs ( ) Theodora Rutten ( ) Theodorus Hoefs is geboren op 6 mei 1855 te Uden BSG Uden : In het jaar eenduizend acht honderd vijf en vijftig, den zevende dag der maand Mei is voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand, der gemeente Uden provincie Noordbrabant, verschenen Hubertus Hoefs van beroep Stroodekker oud zeven en veertig jaren, wonende te Uden welke in tegenwoordigheid van twee getuigen, als van Johannes Hoevenaars van beroep Veldwachter oud een en veertig jaren, wonende te Uden en Hendricus van der Wagt van beroep arbeider oud zeven en twintig jaren, wonende te Uden ons heeft verklaard, dat Theodora Rutten Zijne Echtgenoote oud drie en veertig jaren, van beroep zonder wonende te Uden, alhier bevallen is van een kind van het mannelijk geslacht, geboren op Zondag, den zesden der maand Mei eenduizend acht honderd vijf en vijftig, om drie ure des namiddags en aan dat kind te geven de voornaam van Theodorus. En hebben wij hiervan opgemaakt de tegenwoordige akte, die, na voorlezing, is geteekend door ons en den eersten getuige, als verklarende den Comparant en tweede getuige niet te hebben leeren schrijven. De Ambtenaar van den Burgerlijken Stand voornoemd, Theodorus Hoefs is als geboren aangegeven op 7 mei aangever geboorte was Hubertus Hoefs (47 jaar), Stroodekker wonende te Uden - getuige aangifte geboorte was Hendricus van der Wagt (27 jaar), Arbeider wonende te Uden - getuige aangifte geboorte was Johannes Hoevenaars (41 jaar), Veldwachter wonende te Uden Theodorus Hoefs is overleden op 24 november 1914 te Uden * BSO Uden : In het jaar negentien honderd en veertien, den Zeven en twintigsten November, zijn voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Uden, provincie Noord- Brabant, verschenen : Johannes Maria Hubertus Smeets oud drie en vijftig jaren, van beroep winkelier wonende te Uden en Hubertus Jacobus Prinssen oud veertig jaren, van beroep koperslager wonende te Uden, die verklaarden dat Theodorus Hoefs, echtgenoot van Francisca Wilhelmina van Oers, zoon van wijlen de echtelieden Hubertus Hoefs en Theodora Rutten geboren te Uden oud negen en vijftig jaren, van beroep gemeente-secretaris wonende te Uden is overleden den vier en twintigsten November negentien honderd en veertien te Uden des namiddags ten vijf ure. Waarvan door ons deze akte is opgemaakt, en na gedane voorlezing aan de aangevers, geteekend is door ons met hen. De Ambtenaar van den Burgerlijken Stand, Theodorus Hoefs is als overleden aangegeven op 27 november aangever overlijden was Hubertus Jacobus Prinssen (40 jaar), Koperslager wonende te Uden - aangever overlijden was Johannes Maria Hubertus Smeets (53 jaar), Winkelier wonende te Uden is gehuwd met Francisca Wilhelmina van Oers ( ) op 29 jan 1883 te Uden Theodorus Hoefs was gehuwd met Francisca Wilhelmina van Oers vermeldingen: Trouwt (Burgerlijken Stand) op 29 januari 1883 te Uden BSH Uden : In het jaar een duizend acht honderd drie en tachtig, den negen en twintigsten der maand Januari zijn voor ons Burgemeester Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Uden, provincie Noord-Brabant, in het huis der gemeente in het openbaar verschenen : Theodorus Hoefs Jongman oud zeven en twintig jaren, geboren te Uden den zesden der maand Mei een duizend acht honderd vijf en vijftig van beroep Gemeente Ontvanger wonende te Uden meerderjarige zoon van de Echtelieden Hubertus Hoefs en Theodora Rutten, beiden overleden ten eenre en Francisca Wilhelmina van Oers Jongedochter oud zes en twintig jaren, geboren te Uden den zeventienden der maand Augustus een duizend acht honderd zes en vijftig van beroep zonder wonende te Uden meerderjarige dochter van de Echtelieden Johannes Nicolaas van Oers overleden en Theodora Adriana van Eijndhoven, winkelierster ter andere zijde die ons verzocht hebben tot de voltrekking van hun voorgenomen huwelijk over te gaan, daartoe overleggende : Het bij de wet gevorderde bewijs, dat de eerste der verschenen personen aan zijne verplichting ten aanzien der Nationale Militie voldaan heeft. De geboorte akte van ieder der aanstaande echtgenooten. De bewijzen, dat de bij de wet vereischte huwelijksafkondigingen in de gemeente Uden zonder stuiting hebben plaats gehad. De dood extract akten van de Ouders des bruidegoms. De door extract akte van den Vader der Bruid. De Moeder der bruid hierbij tegenwoordig verklaart hare toestemming tot het voltrekken van dit huwelijk te geven. Dientengevolge is door de aanstaande echtgenooten ten onzen overstaan, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, de verklaring afgelegd, "dat zij elkander aannemen tot echtgenooten, en dat zij getrouwelijk al de plichten zullen vervullen, welke door de wet aan den huwelijken staat verbonden zijn," en hebben wij, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand, in naam der wet, verklaard, dat de personen van Theodorus Hoefs en Francisca Wilhelmina van Oers bovengenoemd, door den echt aan elkander verbonden zijn. Deze huwelijksvoltrekking heeft plaats gehad in tegenwoordigheid van 1e. Jacobus Walterus van Oers oud vijf en twintig jaren, van beroep Bakker wonende te Uden 2e. Henricus Johannes de Wilt oud drie en veertig jaren, van beroep Schoenmaker wonende te Uden 3e. Willem Cornelis van Breda oud vijf en veertig jaren, van beroep Notaris wonende te Uden 4e. Otto van Dijk oud een en zeventig jaren, van beroep Gemeente Secretaris wonende te Uden De getuigen hebben verklaard te zijn de eerste Broeder en de tweede Oom van de Bruid de twee overige geene bloed of aanverwanten der partijen. En hebben wij hiervan opgemaakt deze akte, die na aan de verschenen personen en de getuigen zijn voorgelezen, geteekend is door ons met hen. De Ambtenaar van den Burgerlijken Stand voornoemd, - huwelijksgetuige was Hendricus Johannes de Wilt (43 jaar), Schoenmaker wonende te Uden - huwelijksgetuige was Jacobus Walterus van Oers (25 jaar), Bakker wonende te Uden - huwelijksgetuige was Otto van Dijk (71 jaar), wonende te Uden - huwelijksgetuige was Willem Cornelis van Breda (45 jaar), Notaris wonende te Uden blad 1

2 Francisca Wilhelmina van Oers ( ) ouders : Johannes Nicolaas van Oers ( ) Theodora Adriana van Eijndhoven Francisca Wilhelmina van Oers is geboren op 17 augustus 1856 te Uden BSG Uden : In het jaar een duizend acht honderd zes en vijftig, den achttienden dag der maand Augustus is voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Uden provincie Noordbrabant, verschenen Johannes Nicolaas van Oers van beroep Bakker oud zeven en dertig jaren, wonende binnen deze Gemeente, welke in tegenwoordigheid van twee getuigen, als van Adrianus Arnoldus van der Meulen van beroep Particulier oud vijftig jaren, en van Johannes van Casteren van beroep Bakker oud vijf en vijftig jaren, beide wonende binnen deze Gemeente, ons heeft verklaard, dat Theodora Adriana van Eijndhoven zijne Echtgenote oud vijf en dertig jaren, van beroep zonder wonende te Uden alhier bevallen is van een kind van het vrouwelijk geslacht, geboren op zondag, den zeventienden der maand Augustus een duizend acht honderd zes en vijftig, om twaalf ure des middags en aan dat kind te geven de voornamen van Francisca Wilhelmina. En hebben wij hiervan opgemaakt de tegenwoordige akte, die, na voorlezing, is geteekend door ons en den comparant met de getuigen. De Ambtenaar van den Burgerlijken Stand voornoemd, Francisca Wilhelmina van Oers is als geboren aangegeven op 18 augustus aangever geboorte was Johannes Nicolaas van Oers (37 jaar), Bakker wonende te Uden - getuige aangifte geboorte was Adrianus Arnoldus van der Meulen (50 jaar), Particulier wonende te Uden - getuige aangifte geboorte was Johannes van Casteren (55 jaar), Bakker wonende te Uden Francisca Wilhelmina van Oers is overleden op 4 mei 1926 te Uden * BSO Uden : In het jaar negentienhonderd zes en twintig, den vijfden mei, zijn voor mij Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Uden, provincie Noord-Brabant, verschenen : Hubertus Jan Leonardus Hoefs oud twee en veertig jaren, gemeente-secretaris wonende te Uden, zoon der overledene en Martinus Gruijters oud zes en zeventig jaren, zonder beroep wonende te Uden, die verklaarden dat Francisca Wilhelmina van Oers weduwe van Theodorus Hoefs, dochter van de echtelieden Johannes Nicolaas van Oers en Theodora Adriana van Eijndhoven, beiden overleden, geboren te Uden oud negen en zestig jaren, zonder beroep wonende te Uden, is overleden den vierden mei negentien honderd zes en twintig te Uden des voormiddags ten negen ure. Waarvan door mij deze akte is opgemaakt, welke na gedane voorlezing aan de aangevers geteekend is met hen. De Ambtenaar van den Burgerlijken Stand, Francisca Wilhelmina van Oers is als overleden aangegeven op 5 mei aangever overlijden was Hubertus Jan Leonardus Hoefs (42 jaar), wonende te Uden - aangever overlijden was Martinus Gruijters (76 jaar), Zonder wonende te Uden is gehuwd met Theodorus Hoefs (1855- op 29 jan 1883 te Uden Kinderen: 1. Hubertus Jan Leonardus Hoefs (Hub) ( ) eigen code : Pers/Veiligheid/ Hubertus Jan Leonardus Hoefs is geboren op 17 november 1883 te Uden (Straat, de) BSG Uden : In het jaar een duizend acht honderd drie en tachtig, den Negentienden der maand November is voor ons, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Uden, provincie Noord-Brabant, verschenen : Theodorus Hoefs oud acht en twintig jaren, van beroep Gemeente-Ontvanger wonende te Uden, die verklaarde aangifte te doen, dat Francisca Wilhelmina van Oers, zijne Echtgenoote, zonder beroep wonende te Uden op den zeventienden der maand November, een duizend acht honderd drie en tachtig, ten elf ure, des voormiddags alhier in de Straat in hare woning bevallen is van een kind van het mannelijk geslacht, aan welk kind word gegeven de voornamen van Hubertus Jan Leonardus. Deze aangifte is gedaan in tegenwoordigheid van Willem Cornelis van Breda oud zes en veertig jaren, van beroep Notaris en Jacobus van Oers oud zes en twintig jaren, van beroep bakker beide wonende binnen deze Hubertus Jan Leonardus Hoefs is als geboren aangegeven op 19 november aangever geboorte was Theodorus Hoefs (28 jaar), Gemeente-ontvanger wonende te Uden - getuige aangifte geboorte was Jacobus van Oers (26 jaar), Bakker wonende te Uden - getuige aangifte geboorte was Willem Cornelis van Breda (46 jaar), Notaris wonende te Uden Hubertus Jan Leonardus Hoefs is begraven te Uden Hubertus Jan Leonardus Hoefs is overleden op 10 maart 1960 te Uden * BSO Uden : Hubertus Jan Leonardus Hoefs + Uden om uur 76 jr * en w:uden zonder beroep ev Pieternella Barbera Brokx zv Theodorus Hoefs en Francisca Wilhelmina van Oers beiden overleden. Aangifte door Gerardus Josephus van Gennip 22 jr fabrieksarbeider w:uden. is gehuwd met Pieternella Barbera Brokx (Pieta) ( ) op 21 aug 1918 te Uden * Rubriek : Veiligheid - Bron : gegevens A. Sanders. * Bijzonderheden : WO II. blad 2

3 2. Johannes Jacobus Franciscus Hoefs ( ) Onderwijzer eigen code : Pers/Onderwijs/Basis Johannes Jacobus Franciscus Hoefs is geboren op 23 januari 1885 te Uden (Straat, de) BSG Uden : In het jaar een duizend acht honderd vijf en tachtig, den vier en twintigsten der maand Januari is voor ons, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Uden, provincie Noord- Brabant, verschenen : Theodorus Hoefs oud negen en twintig jaren, van beroep Gemeente-Ontvanger wonende te Uden, die verklaarde aangifte te doen, dat Francisca Wilhelmina van Oers, zijne Echtgenoote zonder beroep wonende te Uden op den drie en twintigsten der maand januari, een duizend acht honderd vijf en tachtig, ten zeven ure, des morgens, alhier in hare woning bevallen is van een kind van het mannelijk geslacht, aan welk kind worden gegeven de voornamen van Johannes Jacobus Franciscus. Deze aangifte is gedaan in tegenwoordigheid van Willem Cornelis van Breda oud zeven en veertig jaren, van beroep Notaris en Jacobus van Oers oud zeven en twintig jaren, van beroep Bakker beide wonende binnen deze gemeente. En hebben wij hiervan opgemaakt deze akte, die, na aan den verschenen persoon en de getuigen te zijn voorgelezen, geteekend is door ons met hen. De Ambtenaar van den Burgerlijken Stand voornoemd, Johannes Jacobus Franciscus Hoefs is als geboren aangegeven op 24 januari aangever geboorte was Theodorus Hoefs (29 jaar), Gemeente-ontvanger wonende te Uden - getuige aangifte geboorte was Jacobus van Oers (27 jaar), Bakker wonende te Uden - getuige aangifte geboorte was Willem Cornelis van Breda (47 jaar), Notaris wonende te Uden Johannes Jacobus Franciscus Hoefs is begraven te Nijmegen Johannes Jacobus Franciscus Hoefs is overleden op 8 augustus 1956 te Nijmegen is gehuwd met Theodora M.J. Wellens * Hoofdonderwijzer. 3. Franciscus Lambertus Hoefs (Frans) ( ) Burgemeester Wnd. eigen code : Pers/Bestuur/Burgemeester Franciscus Lambertus Hoefs is geboren op 21 mei 1886 te Uden (Straat, de) BSG Uden : In het jaar een duizend acht honderd zes en tachtig, den twee en twintigsten der maand Mei is voor ons, Burgemeester Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Uden, provincie Noord-Brabant, verschenen : Theodorus Hoefs oud een en dertig jaren, van beroep Gemeente-Ontvanger wonende te Uden, die verklaarde aangifte te doen, dat Francisca Wilhelmina van Oers, zijne Echtgenoote zonder beroep wonende te Uden op den een en twintigsten der maand Mei, een duizend acht honderd zes en tachtig, ten een ure, des namiddags, alhier in de Straat in hare woning bevallen is van een kind van het mannelijk geslacht, aan welk kind worden gegeven de voornamen van Franciscus Lambertus. Deze aangifte is gedaan in tegenwoordigheid van Jacobus van Oers oud acht en twintig jaren, van beroep Bakker en Johannes Adrianus van Mil oud vier en twintig jaren, van beroep zonder beide wonende binnen deze gemeente. En hebben wij hiervan opgemaakt deze akte, die, na aan den verschenen persoon en de getuigen te zijn voorgelezen, geteekend is door ons met hen. De Ambtanaar van den Burgerlijken Stand voornoemd, Franciscus Lambertus Hoefs is als geboren aangegeven op 22 mei aangever geboorte was Theodorus Hoefs (31 jaar), Gemeente-ontvanger wonende te Uden - getuige aangifte geboorte was Jacobus van Oers (28 jaar), Bakker wonende te Uden - getuige aangifte geboorte was Johannes Adrianus van Mil (24 jaar), Zonder wonende te Uden Franciscus Lambertus Hoefs is overleden op 17 september 1963 te Uden Franciscus Lambertus Hoefs is begraven op 20 september 1963 te Uden is gehuwd met Wilhelmina Christina Olfers ( ) op 7 jul 1909 te Uden * Rubriek : Bestuur / Burgemeester : - Waarnemend burgemeester van Uden * Bron : Gegevens A. Sanders, N. Vertogen en R. Coolen. - Uden in de Tweede Wereldoorlog van A.L.M. Sanders. - Diploma voor drogist uitgereikt te Amsterdam op Theodorus Andreas Antonius Hoefs (Theo) ( ) Koopman Theodorus Andreas Antonius Hoefs is geboren op 29 december 1887 te Uden (Straat, de) BSG Uden : In het jaar een duizend acht honderd zeven en tachtig, den Dertigsten der maand December is voor ons, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Uden, provincie Noord-Brabant, verschenen : Theodorus Hoefs oud twee en dertig jaren, van beroep gemeente ontvanger wonende te Uden, die verklaarde aangifte te doen, dat Francisca Wilhelmina van Oers, zijne echtgenoote zonder beroep wonende te Uden op den Negen en twintigsten der maand December een duizend acht honderd zeven en tachtig, ten zes ure, des morgens alhier in de Straat in hare woning bevallen is van een kind van het mannelijk geslacht, aan welk kind worden gegeven de voornamen van Theodorus Andreas Antonius. Deze aangifte is gedaan in tegenwoordigheid van Jacobus van Oers oud negen en twintig jaren, van blad 3

4 beroep bakker en Adrianus Andreas van Stokkom oud zeven en twintig jaren, van beroep slachter beide wonende binnen deze Theodorus Andreas Antonius Hoefs is als geboren aangegeven op 30 december aangever geboorte was Theodorus Hoefs (32 jaar), Gemeente-ontvanger wonende te Uden - getuige aangifte geboorte was Adrianus Andreas van Stokkom (27 jaar), Slachter wonende te Uden - getuige aangifte geboorte was Jacobus van Oers (29 jaar), Bakker wonende te Uden Theodorus Andreas Antonius Hoefs is begraven te Uden Theodorus Andreas Antonius Hoefs is overleden op 6 februari 1968 te Veghel zh is gehuwd met Anna Cornelia Hendrica Zwijsen (Annie) ( ) 5. Theodora Elisabeth Maria Hoefs (Dora) ( ) Theodora Elisabeth Maria Hoefs is geboren op 19 januari 1890 te Uden (Straat, de) BSG Uden : In het jaar een duizend acht honderd negentig, den Een en twintigsten der maand Januari is voor ons, Burgemeester Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Uden, provincie Noord- Brabant, verschenen : Theodorus Hoefs oud vier en dertig jaren, van beroep gemeente Ontvanger wonende te Uden, die verklaarde aangifte te doen, dat Francisca Wilhelmina van Oers, zijne echtgenoote zonder beroep wonende te Uden op den negentienden der maand Januari, een duizend acht honderd negentig, ten elf ure, des voormiddags, alhier in de Straat in hare woning bevallen is van een kind van het vrouwelijk geslacht, aan welk kind worden gegeven de voornamen van Theodora Elisabeth Maria. Deze aangifte is gedaan in tegenwoordigheid van Adrianus Andreas van Stokkom oud acht en twintig jaren, van beroep slachter en Jacobus van Oers oud twee en dertig jaren, van beroep bakker beide wonende binnen deze gemeente. En hebben wij hiervan opgemaakt deze akte, die, na aan den verschenen persoon en de getuigen te zijn voorgelezen, Theodora Elisabeth Maria Hoefs is als geboren aangegeven op 21 januari aangever geboorte was Theodorus Hoefs (34 jaar), Gemeente-ontvanger wonende te Uden - getuige aangifte geboorte was Adrianus Andreas van Stokkom (28 jaar), Slachter wonende te Uden - getuige aangifte geboorte was Jacobus van Oers (32 jaar), Bakker wonende te Uden Theodora Elisabeth Maria Hoefs is overleden op 21 augustus 1973 te Boxmeer 6. Elisabeth Josephina Maria Hoefs (1892-?) Elisabeth Josephina Maria Hoefs is geboren op 14 maart 1892 te Uden (Kerk, de) BSG Uden : In het jaar een duizend acht honderd twee en negentig, den Vijftienden der maand Maart is voor ons, Burgemeester Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Uden, provincie Noord-Brabant, verschenen : Theodorus Hoefs oud zes en dertig jaren, van beroep gemeente ontvanger wonende te Uden, die verklaarde aangifte te doen, dat Francisca Wilhelmina van Oers, zijne echtgenoote zonder beroep wonende te Uden op den veertienden der maand Maart, een duizend acht honderd twee en negentig, ten negen ure, des avonds, alhier aan de Kerk in hare woning bevallen is van een kind van het vrouwelijk geslacht, aan welk kind worden gegeven de voornamen van Elisabeth Jodephina Maria. Deze aangifte is gedaan in tegenwoordigheid van Hendricus Johannes de Wilt oud twee en vijftig jaren, van beroep schoenmaker en Petrus Strick oud negen en vijftig jaren, van beroep huisschilder beide wonende binnen deze gemeente. En hebben wij hiervan opgemaakt deze akte, die, na aan den verschenen persoon en de getuigen te zijn voorgelezen, geteekend is door ons met hen. De Ambtenaar van den Burgerlijken Stand voornoemd, Elisabeth Josephina Maria Hoefs is als geboren aangegeven op 15 maart aangever geboorte was Theodorus Hoefs (36 jaar), Gemeente-ontvanger wonende te Uden - getuige aangifte geboorte was Hendricus Johannes de Wilt (52 jaar), Schoenmaker wonende te Uden - getuige aangifte geboorte was Petrus Strick (59 jaar), Huisschilder wonende te Uden is gehuwd met Hubertus Theodorus Antonius Olfers 7. Joseph Hendricus Mathias Hoefs (Sjef) ( ) eigen code : Pers/Veiligheid/Oorlogsslachtoffer Joseph Hendricus Mathias Hoefs is geboren op 23 maart 1894 te Uden (Straat, de) BSG Uden : In het jaar een duizend acht honderd vier en negentig, den vier en twintigsten der maand Maart is voor ons, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Uden provincie Noord-Brabant, verschenen : Theodorus Hoefs oud acht en dertig jaren, van beroep Gemeente Secretaris wonende te Uden, die verklaarde aangifte te doen, dat Francisca Wilhelmina van Oers, zijne echtgenoote zonder beroep wonende te Uden op den drie en twintigsten der maand Maart, een duizend acht honderd vier en negentig ten Een ure, des namiddags, alhier in de Straat in hare woning bevallen is van een kind van het mannelijk geslacht, aan welk kind worden gegeven de voornamen van Joseph Hendricus Mathias. Deze aangifte is gedaan in tegenwoordigheid van Jacobus Walterus van Oers oud zes en dertig jaren, van beroep bakker en Adrianus Andreas van Stokkom oud twee en dertig jaren, van beroep slager beiden wonende binnen deze blad 4

5 Joseph Hendricus Mathias Hoefs is als geboren aangegeven op 24 maart aangever geboorte was Theodorus Hoefs (38 jaar), wonende te Uden - getuige aangifte geboorte was Adrianus Andreas van Stokkom (32 jaar), Slager wonende te Uden - getuige aangifte geboorte was Jacobus Walterus van Oers (36 jaar), Bakker wonende te Uden Joseph Hendricus Mathias Hoefs is overleden op 27 september 1944 te 's-hertogenbosch * BSO Uden : ingeschreven dd een uittreksel uit het register van overlijden der gemeente 's-hertogenbosch waaruit blijkt dat op om 9 uur aldaar is overleden Josephus Hendrikus Maria Hoefs ev Johanna Maria Diks 50 jr postambtenaar * en w:uden zv Theodorus Hoefs en Francisca van Oers beiden overleden. Joseph Hendricus Mathias Hoefs is begraven op 30 september 1944 te Orthen is gehuwd met Joanna Maria Diks ( ) op 25 jun 1924 te Uden * Rubriek : Veiligheid / Oorlogsslachtoffer. * Bron : Gegevens N. Vertogen. 8. Henricus Johannes Josephus Hoefs ( ) Koperslager Henricus Johannes Josephus Hoefs is geboren op 10 november 1895 te Uden (Straat, de) BSG Uden : In het jaar een duizend acht honderd viif en negentig, den Elfden der maand November is voor ons, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Uden provincie Noord-Brabant, verschenen : Theodorus Hoefs oud veertig jaren, van beroep Gemeente Secretaris wonende te Uden, die verklaarde aangifte te doen, dat Francisca Wilhelmina van Oers, zijne echtgenoote, zonder beroep wonende te Uden op den Tienden der maand November, een duizend acht honderd viif en negentig ten elf ure, des avonds, alhier in de Straat in hare woning bevallen is van een kind van het mannelijk geslacht, aan welk kind worden gegeven de voornamen van Henricus Johannes Josephus. Deze aangifte is gedaan in tegenwoordigheid van Hendricus Johannes Vermeeren oud vijf en veertig jaren, van beroep hoofd der school en Petrus Strick oud drie en zestig jaren, van beroep winkelier beiden wonende binnen deze gemeente. En hebben wij hiervan opgemaakt deze akte, die, na aan den verschenen persoon en de getuigen te zijn voorgelezen, geteekend is door ons met hen. De Ambtenaar van den Burgerlijken Stand voornoemd, Henricus Johannes Josephus Hoefs is als geboren aangegeven op 11 november aangever geboorte was Theodorus Hoefs (40 jaar), wonende te Uden - getuige aangifte geboorte was Hendricus Johannes Vermeeren (45 jaar), Onderwijzer wonende te Uden - getuige aangifte geboorte was Petrus Strick (63 jaar), Winkelier wonende te Uden Henricus Johannes Josephus Hoefs is overleden op 30 oktober 1973 te Uden is gehuwd met Maria C. van der Rijt is gehuwd met Maria Joanna Diks ( ) 9. Lambertus Hubertus Theodorus Hoefs (1901-?) Lambertus Hubertus Theodorus Hoefs is geboren op 15 februari 1901 te Uden (Straat, de) BSG Uden : In het jaar negentien honderd een, den achttienden Februari is voor ons, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Uden, provincie Noord-Brabant, verschenen : Theodorus Hoefs oud vijf en veertig jaren, van beroep Gemeente Secretaris wonende te Uden, die ons heeft aangegeven dat op den vijftienden Februari negentien honderd een, ten elf ure, des namiddags te Uden in de Straat in zijne woning is geboren een kind van het mannelijk geslacht uit zijne echtgenoote Francisca Wilhelmina van Oers, zonder beroep wonende te Uden aan welk kind worden gegeven de voornamen van Lambertus Hubertus Theodorus. Deze verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Adrianus Andreas van Stokkom oud veertig jaren, van beroep slager wonende te Uden en van Jacobus Walterus van Oers oud drie en veertig jaren, van beroep bakker wonende te Uden. Waarvan door ons deze akte is opgemaakt, welke na gedane voorlezing aan den aangever en aan de getuigen, geteekend is door ons met hen. De Ambtenaar van den Burgerlijken Stand, Lambertus Hubertus Theodorus Hoefs is als geboren aangegeven op 18 februari aangever geboorte was Theodorus Hoefs (45 jaar), wonende te Uden - getuige aangifte geboorte was Adrianus Andreas van Stokkom (40 jaar), Slager wonende te Uden - getuige aangifte geboorte was Jacobus Walterus van Oers (43 jaar), Bakker wonende te Uden is gehuwd met Johanna Catharina Ceelen ( ) blad 5

Akte van geboorte. [w.g.] Govert van Andel Izak van der Beek. Jan Colijn C. Boll maire

Akte van geboorte. [w.g.] Govert van Andel Izak van der Beek. Jan Colijn C. Boll maire BS Eethen (scan Family Search) Akte van geboorte Op heeden den zes en twintigste van de maand maart agtienhonderd twaalf des nademiddags ten zes uuren is gecompareerd voor mij Maire van Genderen canton

Nadere informatie

www.vorstenbosch-info.nl

www.vorstenbosch-info.nl OUDE WOONPLEKKEN IN VORSTENBOSCH HEUVEL 3 VEEL ONZEKERHEID In 1832 is deze woning in bezit van Hendrik van Dijk (sectie: E 280/1052/1291) en in 1840 is de eigenaar Theodorus van Eenbergen. In 1843 gaat

Nadere informatie

Eerste generatie. Tweede generatie

Eerste generatie. Tweede generatie Eerste generatie 1. Joannes Antonius Bakker, geb. 1773, overl. 26-11-1838 te Nijmegen. Huwelijksregister R.K. Statie der Minderbroeders Nijmegen 1659-1811 (RBS 1224/281) Van beroep winkelier. Hij trouwde

Nadere informatie

Blad 1. Kwartierstaat van Antoon van den Berg (1877-1961) Zus Mina van den Berg

Blad 1. Kwartierstaat van Antoon van den Berg (1877-1961) Zus Mina van den Berg Blad 1 Kwartierstaat van Antoon van den Berg (1877-1961) Zus Mina van den Berg Website: Stamboom familie Van den Berg > Mina van den Berg, zus van 01. Antoon van den Berg (1877-1961) De ouders van Mina

Nadere informatie

Den Twaalfden Augustus Achttienhonderd vijftien zijn voor ons President officier van den Burgerlijken Stant der Gemeente van Hendrik Ido Ambacht

Den Twaalfden Augustus Achttienhonderd vijftien zijn voor ons President officier van den Burgerlijken Stant der Gemeente van Hendrik Ido Ambacht Den Twaalfden Augustus Achttienhonderd vijftien zijn voor ons President officier van den Burgerlijken Stant der Gemeente van Hendrik Ido Ambacht gecompareerde Lam, bertus van Loon, molenaarsknecht, oud

Nadere informatie

www.vorstenbosch-info.nl

www.vorstenbosch-info.nl OUDE WOONPLEKKEN IN VORSTENBOSCH HONDSTRAAT 4 Jan Rut Kluijtmans koopt op 24-12-1792 een huis en aangelag, gestaan en gelegen op Vorstenbosch onder Nistelrode, groot 2 L, 45 R, van Maria Sijmen Rijkers,

Nadere informatie

Genealogie van Francis Philip AQUINA. Uitgezocht door: Pijper Lucien, Rijksweg 52, 5941 AE Velden

Genealogie van Francis Philip AQUINA. Uitgezocht door: Pijper Lucien, Rijksweg 52, 5941 AE Velden Genealogie van Francis Philip AQUINA Uitgezocht door: Pijper Lucien, Rijksweg 52, 5941 AE Velden I.1 Francis Philip AQUINA. Gehuwd voor de kerk ca 1785 Dorothea Maria JANSSEN. 1. Maria Catharina AQUINA,

Nadere informatie

Generatie I. Generatie II

Generatie I. Generatie II Generatie I 1 Lambertus de WIT. Zoon van Leonardus de WIT (de With) (zie 2) en Gertrude van den HEUVEL (zie 3). Gedoopt op 12 oktober 1796 te Uden (getuige(n): Wilhelmus van den Heuvel en Helena Lamberti).

Nadere informatie

De nakomelingen van Jacob Jasperszoon Ulden Van

De nakomelingen van Jacob Jasperszoon Ulden Van een genealogieonline publicatie De nakomelingen van Jacob Jasperszoon Ulden Van door 1 mei 2016 De nakomelingen van Jacob Jasperszoon Ulden Van Generatie 1 1. Jacob Jasperszoon Ulden Van. Generatie 2 2.

Nadere informatie

De nakomelingen van Johannes van den Bosch

De nakomelingen van Johannes van den Bosch een genealogieonline publicatie De nakomelingen van Johannes van den Bosch door 12 juli 2016 De nakomelingen van Johannes van den Bosch Generatie 1 1. Johannes van den Bosch, zoon van Hendrik/Hendrick

Nadere informatie

Eerste generatie. Tweede generatie

Eerste generatie. Tweede generatie Eerste generatie 1. Cornelius van Loon, geb. 18-07-1718 te Wouw. Hij trouwde Dijmphna van Tilborgh. i. Paulina van Loon, geb. 12-04-1748 te Essen. ii. Anna Maria van Loon, geb. 04-05-1750 te Essen. iii.

Nadere informatie

Godri[e] - Gadri[e] - Goderi[e] --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Godri[e] - Gadri[e] - Goderi[e] -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ouders 2 Joannes Stepanus Stevens X Joanna Adriana Sijmonssen Antwerpen - 02/03/1659 Geboren 02/12/1652 Zundert - 21/09/1681 Gehuwd Zundert - [< 1697] Overleden - 2.1 Maria X1 Gerardus Paschaelis Adriaensen

Nadere informatie

Parenteel van Willem van Dielen (van Deelen)

Parenteel van Willem van Dielen (van Deelen) Parenteel van Willem van Dielen (van Deelen) 1 Willem van Dielen. Willem trouwde met Margaretha Cocken. Kind van Willem en Margaretha: 1 Jan van Dielen, geboren in Bergen. Volgt 1.1. 1.1 Jan van Dielen

Nadere informatie

1a E 3165 00 00 07 Oostende Laurus Nederland B.V. te s-hertogenbosch. 2 E 3163 01 51 80 Torenstraat 1 Laurus Nederland B.V. te s-hertogenbosch

1a E 3165 00 00 07 Oostende Laurus Nederland B.V. te s-hertogenbosch. 2 E 3163 01 51 80 Torenstraat 1 Laurus Nederland B.V. te s-hertogenbosch LIJST d.d. 9 januari 2007 VAN AANGEWEZEN PERCE(E)L(EN) EN/OF GEDEELTE(N) DAARVAN in de kadastrale Gemeente, waarop de artikelen 10 24, 26 en 27 van de Wet voorkeursrecht gemeenten van toepassing zijn,

Nadere informatie

De nakomelingen van Cornelis van Werkhoven

De nakomelingen van Cornelis van Werkhoven een genealogieonline publicatie De nakomelingen van Cornelis van Werkhoven door 2 mei 2016 De nakomelingen van Cornelis van Werkhoven Generatie 1 1. Cornelis van Werkhoven. Hij is getrouwd (1) op 23 mei

Nadere informatie

Doopboek NG Rotterdam 25-02-1781

Doopboek NG Rotterdam 25-02-1781 Doopboek NG Rotterdam 25-02-1781 Dopeling Johannes N.n. Vader N.n. N.n. Moeder Pieternella Strumpelaar Getuige Anna de Haas wed[uw]e Strumpelaar en Jan Koek Datum doop 25-02-1781 Opmerkingen Grote kerk;

Nadere informatie

Kinderen van Johannis Kilwinger en Jannigje Alplas: 1.1 Peter Gijsbert Kilwinger, geboren op zaterdag 4 februari 1809 in Woudrichem.

Kinderen van Johannis Kilwinger en Jannigje Alplas: 1.1 Peter Gijsbert Kilwinger, geboren op zaterdag 4 februari 1809 in Woudrichem. Genealogie van Pieter Kilwinger inderen van Peter Gijsbert Kilwinger en Johanna Mutsaards: 1.1.1 Johanna Maria Kilwinger, geboren op woensdag 17 februari 1836 in Stratum. Johanna Maria is overleden op

Nadere informatie

Genealogie van Joannes HANGHS. Door: Lucien Pijper Rijksweg 52, 5941 AE Velden

Genealogie van Joannes HANGHS. Door: Lucien Pijper Rijksweg 52, 5941 AE Velden Genealogie van Joannes HANGHS Door: Lucien Pijper Rijksweg 52, 5941 AE Velden I.1 Joannes HANGHS, begraven op 10 november 1774 te Weert. Gehuwd voor de kerk op 7 februari 1768 te Weert (RK) (getuige(n):

Nadere informatie

landbouwster, Poppel 22/8/1807 (dochter van Joannes Ruts, landbouwer en Elisabeth Van Gils, landbouwster)

landbouwster, Poppel 22/8/1807 (dochter van Joannes Ruts, landbouwer en Elisabeth Van Gils, landbouwster) H Antonius Haagen, landbouwer, Poppel 10/9/1819 (zoon van Nicolaas Haagen Poppel 22/6/1839 en Allegonda Bocx landbouwster) xx Poppel 4/4/1850 Elisabeth Keysers, landbouwster, Poppel 1/10/1826 (dochter

Nadere informatie

Werkgroep Genealogie

Werkgroep Genealogie Werkgroep Genealogie De werkgroep bestaat uit Bart van Schijndel en Anny Janssen. doelstelling: A. Het adviseren van (aankomende) genealogen. Voor vragen kunt u terecht bij de werkgroep. Gegevens uit het

Nadere informatie

Parenteel van Gommert Pietersen van Geel

Parenteel van Gommert Pietersen van Geel Parenteel van Gommert Pietersen van Geel 1 Gommert Pietersen van Geel is geboren in 1624 in Zevenbergen. Gommert is Notitie bij overlijden van Gommert: Overleden rond 1676. Gommert: (1) trouwde, 24 of

Nadere informatie

Stamboom dossier. Theodorus (Dorus) Schoenmakers (1862-1945) Gehuwd Lamberta Theodora Hoenselaars (1868-1910)

Stamboom dossier. Theodorus (Dorus) Schoenmakers (1862-1945) Gehuwd Lamberta Theodora Hoenselaars (1868-1910) Stamboom dossier Theodorus (Dorus) Schoenmakers (1862-1945) Gehuwd Lamberta Theodora Hoenselaars (1868-1910) Update 1.5 130817 by Rene Martens Genealogie Hoenselaars IV Geboren Groesbeek 24 oktober 1862

Nadere informatie

Deze werkhypothese is het resultaat van een analyse van de akten in de parochieregisters van Leuven, aangevuld met enkele andere bronnen.

Deze werkhypothese is het resultaat van een analyse van de akten in de parochieregisters van Leuven, aangevuld met enkele andere bronnen. Deze werkhypothese is het resultaat van een analyse van de akten in de parochieregisters van Leuven, aangevuld met enkele andere bronnen. Een 24-tal akten konden niet worden geplaatst en deze zijn achteraan

Nadere informatie

Eerste generatie. Tweede generatie

Eerste generatie. Tweede generatie Eerste generatie 1. Johan Caspar Busch. Hij trouwde Veronica Theresia Wassenaar. 2. i. Benedictus Busch geb. 1754. Tweede generatie 2. Benedictus Busch, geb. 1754 te Utrecht, overl. 24-01-1827 te Groningen.

Nadere informatie

Notariële Akten na Overlijden Klaas Breedijk (172 )

Notariële Akten na Overlijden Klaas Breedijk (172 ) Notariële Akten na Overlijden Klaas Breedijk (172 ) (Tussen haakjes de RIN nummers in de stamboom www.breedijk.net. ) Klaas Breedijk: ik heb opgezocht wat ik op internet allemaal gevonden heb over zijn

Nadere informatie

ONTEIGENINGSPLAN ZUIDELIJKE OMLEGGING OUDENBOSCH LIJST VAN TE ONTEIGENEN ONROERENDE ZAKEN VERZOEKENDE INSTANTIE: PROVINCIE NOORD BRABANT

ONTEIGENINGSPLAN ZUIDELIJKE OMLEGGING OUDENBOSCH LIJST VAN TE ONTEIGENEN ONROERENDE ZAKEN VERZOEKENDE INSTANTIE: PROVINCIE NOORD BRABANT ONTEIGENINGSPLAN ZUIDELIJKE OMLEGGING OUDENBOSCH LIJST VAN TE ONTEIGENEN ONROERENDE ZAKEN VERZOEKENDE INSTANTIE: PROVINCIE NOORD BRABANT Grondplan 2 00 19 32 Wonen (Agrarisch) erf - tuin Van de onroerende

Nadere informatie

Anderhalve eeuw in Oisterwijk. Vermeer. 144a-145. Vermeer. 144a. Clasina (of Nicolaa) Vermeer,

Anderhalve eeuw in Oisterwijk. Vermeer. 144a-145. Vermeer. 144a. Clasina (of Nicolaa) Vermeer, Vermeer Anderhalve eeuw in Oisterwijk 144a-145. Vermeer Voor de oisterwijkse schepenen trouwen 10 mei 1733 Peter, zoon van Cornelis Vermeer en Eycken, dochter van Dielis Stoeldrayers 1. Beiden zijn geboren

Nadere informatie

Parenteel van Gerardus van Vlimmeren

Parenteel van Gerardus van Vlimmeren pagina 1 van 5 Parenteel van Gerardus van Vlimmeren I Gerardus van Vlimmeren. Gerardus trouwde met Anna Cornelia Mensen. Kind van Gerardus en Anna: 1 Johannes van Vlimmeren, geboren op 13 september 1877

Nadere informatie

BIJLAGE BIJ HET VERHAAL OVER DE HEEMSTEEDSE FAMILIE VAN DER WEIDEN

BIJLAGE BIJ HET VERHAAL OVER DE HEEMSTEEDSE FAMILIE VAN DER WEIDEN BIJLAGE BIJ HET VERHAAL OVER DE HEEMSTEEDSE FAMILIE VAN DER WEIDEN In deze bijlage bevinden zich drie overzichten en een kaart: 1: Tijdlijn en overzicht van de wasserijen van Van der Weiden tussen 1755

Nadere informatie

De nakomelingen van Kerstien Schrader

De nakomelingen van Kerstien Schrader een genealogieonline publicatie De nakomelingen van Kerstien Schrader door 4 mei 2016 De nakomelingen van Kerstien Schrader Generatie 1 1. Kerstien Schrader, is geboren rond 1615. Hij is dagloner van beroep.

Nadere informatie

AALST (NBr), klapper DTB. Uit het genealogisch archief van Hendrik Nillesen. Klapper van de Doop-, Trouw- en Begrafenisboeken

AALST (NBr), klapper DTB. Uit het genealogisch archief van Hendrik Nillesen. Klapper van de Doop-, Trouw- en Begrafenisboeken file://e:\aalst%20(nbr),%20klapper%20dtb.htm pagina 1 van 170 AALST (NB) [NLD] Klapper van de Doop-, Trouw- en Begrafenisboeken (De onderlinge klappers samengevoegd tot één alfabetisch register) Uit het

Nadere informatie

www.vorstenbosch-info.nl

www.vorstenbosch-info.nl OUDE WOONPLEKKEN IN VORSTENBOSCH KAPELSTRAAT 8 Verdwenen plek, nu Kapelstraat 8. Deze woonplek kende in loop van de tijd veel verschillende en meerdere bewoners gelijktijdig (met kamerverhuur). Het waren

Nadere informatie

Anderhalve eeuw in Oisterwijk

Anderhalve eeuw in Oisterwijk Anderhalve eeuw in Oisterwijk 81-82. Lath Lath Peter Antony de Lat gaat 16 februari 1715 voor de oisterwijkse dominee in ondertrouw met Anneke Thomas Schoenmakers. Beiden zijn dan woonachtig te Oisterwijk.

Nadere informatie

Fragment-genealogie fam. van den Hove Schin op Geul

Fragment-genealogie fam. van den Hove Schin op Geul Fragment-genealogie fam. van den Hove Schin op Geul De naam Van de fam. van den Hove komt in de archieven van de euregio veelvuldig voor. In de 15de en 16de eeuw is het een bekende naam in de omgeving

Nadere informatie

De nakomelingen van Rombout LIPS

De nakomelingen van Rombout LIPS een genealogieonline publicatie De nakomelingen van Rombout LIPS door 5 mei 2016 De nakomelingen van Rombout LIPS Generatie 1 1. Rombout LIPS, is geboren rond 1390 te Bavel, Noord-Brabant, Nederland. Generatie

Nadere informatie

negentienhonderd en tachtig, verscheen voor mij,------- na te noemen getuigen:------------------------------------- JACOBA CATHARINA MARIA MEIJER-

negentienhonderd en tachtig, verscheen voor mij,------- na te noemen getuigen:------------------------------------- JACOBA CATHARINA MARIA MEIJER- 1 C7 Heden, elf maart---------------------- - ---------------------- negentienhonderd en tachtig, verscheen voor mij,------- Mr. GERARDUS JOHANNES FRANCISCUS SCHOLTEN, notaris ter----- standplaats 's-gravenhage,

Nadere informatie

De nakomelingen van Nicolaus Baars

De nakomelingen van Nicolaus Baars een genealogieonline publicatie De nakomelingen van Nicolaus Baars door 8 juni 2016 De nakomelingen van Nicolaus Baars Generatie 1 1. Nicolaus Baars. Hij is getrouwd met Margarita Olfs, dochter van Joannes

Nadere informatie

HOOFDSTUK 2. Cornelis van de Ven. Cornelis van de Ven. * 25-04-1842 Horst +30-04-1875 Lith, 34 jaar

HOOFDSTUK 2. Cornelis van de Ven. Cornelis van de Ven. * 25-04-1842 Horst +30-04-1875 Lith, 34 jaar HOOFDSTUK 2 Cornelis van de Ven Cornelis van de Ven GEBOREN 08-07-1842 Nistelrode OVERLEDEN 13-10-1906 Veghel, 64 jaar GEHUWD 26-02-1867 Johanna Driessen * 25-04-1842 Horst +30-04-1875 Lith, 34 jaar KINDEREN

Nadere informatie

Marten Kanters (1761?), timmerman en kroeghouder In de patentregisters van 1815 t/m 1818 woont Marten Kanters op Plaats nr. 17

Marten Kanters (1761?), timmerman en kroeghouder In de patentregisters van 1815 t/m 1818 woont Marten Kanters op Plaats nr. 17 Nieuwstraat 40/42 Bewoners van 1815 tot heden : Kanters -van der Meijden Knicknie van den Biggelaar van de Coevering Immens (café Victoria) supermarkt Boxer (de Kroon) en vervolgens de Jumbo kindsheidoptocht

Nadere informatie

De uitwerking van dit geheel is nu mede te danken geweest aan de gegevens en het materiaal wat ik mocht ontvangen van H.C.M. Frishert te Hoeven.

De uitwerking van dit geheel is nu mede te danken geweest aan de gegevens en het materiaal wat ik mocht ontvangen van H.C.M. Frishert te Hoeven. VOORWOORD Onderstaande tekst is opgesteld door dhr. A.F.G. Frishert uit Terheijden en gebaseerd op zijn onderzoek i. De tekst heeft sinds 1990 in gekopieerde vorm gecirculeerd en is vervolgens in ons bezit

Nadere informatie

32 e en 33 e kwartier. Hermannus LUTGERINK. Geboorte

32 e en 33 e kwartier. Hermannus LUTGERINK. Geboorte 32 e en 33 e kwartier Hermannus LUTGERINK Geboorte 98 Overlijden 99 Elisabeth Wulffling Overlijden 100 Geboorte + huwelijk 101 34 e en 35 e kwartier Thijse HOF Geboorte 102 Overlijden 103 Regina Postma

Nadere informatie

Stamboom dossier. Catharina (Cato/Toos) Johanna Maria Cuijpers ( ) Gehuwd Hermanus (Herman) Cornelis Antonius Lelieveld ( )

Stamboom dossier. Catharina (Cato/Toos) Johanna Maria Cuijpers ( ) Gehuwd Hermanus (Herman) Cornelis Antonius Lelieveld ( ) Stamboom dossier Catharina (Cato/Toos) Johanna Maria Cuijpers (1907-1992) Gehuwd Hermanus (Herman) Cornelis Antonius Lelieveld (1904-1989) Update 1.1 150526 door Ir. René A.M. Martens RI Msc. Geboren Boxmeer

Nadere informatie

R16-T : Hypothekenlijst Bijgewerkt tot 01-10-2010

R16-T : Hypothekenlijst Bijgewerkt tot 01-10-2010 VASTOED REISTRATIE LANDINRICHTIN 25-09-2012 Blz : 1 Bew/deel/nr : 11773/ 42 Hypotheek Blad : 1 Schuldeiser : 8000007279 Ind : M ABN AMRO AAATHBANK BV Eigenaar : 3600485225 COUWENBER, J.J. MARKT 10 5531

Nadere informatie

WAGENINGEN (deel C-Hui)

WAGENINGEN (deel C-Hui) J.H.G. te Boekhorst WAGENINGEN in het Algemeen Historisch Archief pag. 422 J.H.G. te Boekhorst WAGENINGEN in het Algemeen Historisch Archief pag. 423 WAGENINGEN (deel C-Hui) Deze documentatie is afkomstig

Nadere informatie

Veel van onderstaaande gegevens zijn uit het genealogiebestand Genlias. Gezocht is op: Andries, Antonius, Dirk en Hendrik de Vos

Veel van onderstaaande gegevens zijn uit het genealogiebestand Genlias. Gezocht is op: Andries, Antonius, Dirk en Hendrik de Vos Veel van onderstaaande gegevens zijn uit het genealogiebestand Genlias. Gezocht is op: Andries, Antonius, Dirk en Hendrik de Vos Hendrik de Vos, 1761-1841 Hendrik de Vos Geslacht: M Overlijdensdatum: 02-02-1841

Nadere informatie

WAGENINGEN (deel S-Z)

WAGENINGEN (deel S-Z) J.H.G. te Boekhorst WAGENINGEN in het Algemeen Historisch Archief pag. 1611 J.H.G. te Boekhorst WAGENINGEN in het Algemeen Historisch Archief pag. 1612 WAGENINGEN (deel S-Z) Deze documentatie is afkomstig

Nadere informatie

De nakomelingen van Embertus van Roij

De nakomelingen van Embertus van Roij een genealogieonline publicatie De nakomelingen van Embertus van Roij door 10 mei 2016 De nakomelingen van Embertus van Roij Generatie 1 1. Embertus van Roij, zoon van Henricus van Rooij en Petronilla

Nadere informatie

Tussen Oosterweg Wijchen en de Flerde in Leur

Tussen Oosterweg Wijchen en de Flerde in Leur Tussen Oosterweg Wijchen en de Flerde in Leur Beknopte geschiedenis familie De Kleijn Wijchen Leur Oudste woonplaats WIGHENE werkgroep historie en genealogie Wijche, Johan Jansen en Thijs Kleijnen, 1 augustus

Nadere informatie

NB: alle gegevens zijn afkomstig uit diverse stamreeksen i.v.m. de privacy en daarmee fictief! Stamreeks van. Simon de Boer

NB: alle gegevens zijn afkomstig uit diverse stamreeksen i.v.m. de privacy en daarmee fictief! Stamreeks van. Simon de Boer NB: alle gegevens zijn afkomstig uit diverse stamreeksen i.v.m. de privacy en daarmee fictief! Stamreeks van Simon de Boer geboren op 3 mei 1930 in Breda. Door Josca Koster Stamboomuitzoeken.nl 2 3 Inhoud

Nadere informatie

.1.1.2.1.3.4.2.5.4.3.5.1 Johannes van Zutphen en Maria Goorts. Geb.14-04-1948 1948 te Erp, beroep bedrijfskundige.

.1.1.2.1.3.4.2.5.4.3.5.1 Johannes van Zutphen en Maria Goorts. Geb.14-04-1948 1948 te Erp, beroep bedrijfskundige. FAMILIE van ZUTPHEN Goorts Erp Kinderen 12 van M.1.1.1.2.1.3.4.2.5..1.1.2.1.3.4.2.5.4.3.5.1 Johannes van Zutphen en Maria Goorts. N.1.1.1.2.1.3.4.2.5.4.3.5.1.1 Gijsbertus, Petrus, Johannes, Joseph van

Nadere informatie

Stamboom van Jan Hekkema Pagina 1

Stamboom van Jan Hekkema Pagina 1 Stamboom van Jan Hekkema Pagina 1 I a - Jan Hekkema * 31-08-1791 Nietap ~ 11-09-1791 Roden 10-02-1869 Groningen Groningen Klerk, onderadjudant, commandant Zoon van: Steven Jans Hekkema en van: Frotje/Froontje

Nadere informatie

Huwelijken Rotterdam 1859-1926. RED = to be linked in the website

Huwelijken Rotterdam 1859-1926. RED = to be linked in the website Huwelijken 1859-1926 RED = to be linked in the website Nr Naam Datum Bron Rol 1 Petrus Frederik 2 Cornelis 3 Johannes Petrus Nicolaas 4 Cornelis 31-08- 1859 31-08- 1859 25-01- 1860 25-01- 1860 5 Abraham

Nadere informatie

De nakomelingen van Jean Payralbe

De nakomelingen van Jean Payralbe een genealogieonline publicatie De nakomelingen van Jean Payralbe door 11 augustus 2016 De nakomelingen van Jean Payralbe Generatie 1 1. Jean Payralbe, is geboren rond 1745. Hij is getrouwd rond 1770 te

Nadere informatie

Kwartierstaat van Henricus Joannes Wilhelmus (Henk) Degenhart

Kwartierstaat van Henricus Joannes Wilhelmus (Henk) Degenhart Kwartierstaat van Henricus Joannes Wilhelmus (Henk) Degenhart Generatie 1 ( kwartierdrager ) 1 Henricus Joannes Wilhelmus (Henk) Degenhart, geboren op vrijdag 13 februari 1942 om 15:00 in Amsterdam. Hij

Nadere informatie

Takken Carolus en August. Rond 1932, Geduld Overwint, met o.a. Aug. Dellaert, P. Dellaert, P. Doens, Arn. Dellaert. Camiel en Eugene, getrouwd in

Takken Carolus en August. Rond 1932, Geduld Overwint, met o.a. Aug. Dellaert, P. Dellaert, P. Doens, Arn. Dellaert. Camiel en Eugene, getrouwd in Tak Johanna. Geboren: na het huwelijk van 27 november 1838 tussen Johannes en Carolina, wordt op 23 december 1839 Johanna Maria Jacoba Dellaert geboren, als 1e kind. Tak Johanna. Huwelijk: op 1-5-1862

Nadere informatie

Aanvulling begraafgegevens Alphen (Gld) 1784 t/m 1813.

Aanvulling begraafgegevens Alphen (Gld) 1784 t/m 1813. Aanvulling begraafgegevens Alphen (Gld) 1784 t/m 1813. Wie stamboomonderzoek doet kan tegenwoordig met weinig moeite de gegevens van zijn voorouders vanaf 1811 boven water halen. Internetsites als genlias

Nadere informatie

2007.001460.01 / RP / rvs STICHTING

2007.001460.01 / RP / rvs STICHTING 2007.001460.01 / RP / rvs STICHTING Heden, dertien september tweeduizend zeven, verschenen voor mij Mr OLAV JOANNES ANGELINUS MARIE-JOSEPH DIERCKXSENS, notaris met als plaats van vestiging gemeente Loon

Nadere informatie

2005.002001.01 / RP STATUTENWIJZIGING

2005.002001.01 / RP STATUTENWIJZIGING 2005.002001.01 / RP STATUTENWIJZIGING Heden, elf september tweeduizend zes, verscheen voor mij, Mr OLAV JOANNES ANGELINUS MARIE-JOSEPH DIERCKXSENS, notaris met als plaats van vestiging gemeente Loon op

Nadere informatie

Stamreeks van Petronella van Gompel (1913-1999)

Stamreeks van Petronella van Gompel (1913-1999) Stamreeks van Petronella van Gompel (1913-1999) 2007 M.J.S.M. van der Zanden Grotenekker 4 5541 DJ REUSEL opmaak: Haza-21 versie 3.3.0.331.20070713 M.J.S.M. van der Zanden - MMVII - I stamhoudster Petronella

Nadere informatie

Parenteel van Johan de Schlaus [Schleus]

Parenteel van Johan de Schlaus [Schleus] Parenteel van Johan de Schlaus [Schleus] 1 Johan de Schlaus [Schleus]. Notitie bij Johan: Johan is pachter van de Tieman Hof in Aldrup Johan trouwde op 30-05-1671 met Catharina Tieman. Kinderen van Johan

Nadere informatie

Onroerende Zaken Hyp4 : 57103/78 25-08-2009 11:54

Onroerende Zaken Hyp4 : 57103/78 25-08-2009 11:54 Blad 1 van 48 dos.nr.: 2009.001230.01/pva (25-09-31) deb.nr.: 86 doc.nm.: akte van splitsing in appartementsrechten EWnr.: 938/2 SPLITSING ERFPACHT IN APPARTEMENTSRECHTEN, OPRICHTING "VERENIGING VAN EIGENAARS

Nadere informatie

Eerste generatie --------------------------------------------------

Eerste generatie -------------------------------------------------- Eerste generatie -------------------------------------------------- Jan Claassen 1. Jan Claassen. Geboren in Wilnis, UT, NLD ong. 1690. Jan huwde op de leeftijd van 23 jaar in Wilnis, UT, NLD op 25 jan

Nadere informatie

Archief 8 Persoonsregistraties van nakomelingen van Willem Ver(h)ausdonck (Helmond)

Archief 8 Persoonsregistraties van nakomelingen van Willem Ver(h)ausdonck (Helmond) 8 XI Henrica Verhausdonck Dopeling Henrica Verbeeck. Vader Joannus Antonius Verbeeck Moeder Henrica Verhausdonck Getuige Henricus Verbeeck en Margarita van der Sanden Plaats Helmond Datum RK doop 19-04-1746

Nadere informatie

Gaarder Geervliet 6-9-1743: dito hebben Maartje Spruijt en Johannes van Aalst haar aangegeven om te trouwen Pro Deo.

Gaarder Geervliet 6-9-1743: dito hebben Maartje Spruijt en Johannes van Aalst haar aangegeven om te trouwen Pro Deo. Index trouwen district II (Geervliet) Trouwboek Geervliet 6-9-1743: den 6 september sijn in ondertrouw opgenomen Hannis van Aalst J.M. Met Maartje Spruijt J.D. welke personen hier getrouwd zijn den 6 october

Nadere informatie

Parenteel van Johannes Wilhelmus (Jan) van Buul

Parenteel van Johannes Wilhelmus (Jan) van Buul Parenteel van Johannes Wilhelmus (Jan) van Buul 1 Johannes Wilhelmus (Jan) van Buul is geboren op woensdag 14 augustus 1901 in Vlijmen, zoon van Petrus Wilhelmus (Piet) van Buul en Johanna Elisabeth Kuis.

Nadere informatie

Wie was Schafrat(h)? En wat was de relatie met Van Gogh?

Wie was Schafrat(h)? En wat was de relatie met Van Gogh? Wie was Schafrat(h)? En wat was de relatie met Van Gogh? Soms weten bezoekers ons tijdens rondleidingen te vermelden dat Vincent van Gogh ooit een kamertje bewoonde in hotel Schafrath aan het Park in Nuenen.

Nadere informatie

deel 5 : Roelof (V 1)

deel 5 : Roelof (V 1) deel 5 : Roelof (V 1) ð ï Berlicum 2 Inhoudsopgave bij deel 5 : Roelof (V 1) g Overzicht 5e deel r De basisgegevens van: o Het vijfde deel van de hoofdtak e De eerste Bossche tak n De Rotterdamse tak De

Nadere informatie

Parenteel van stamvader

Parenteel van stamvader pagina 1 van 27 Parenteel van stamvader 1 stamvader. Kinderen uit onbekende relatie: 1 Jan Hendrik Jan Martens. Volgt 1.1. 2 Willem (Hendrik Jan Martens). Volgt 1.2. 3 Gerardus (Hendrik Jan Martens). Volgt

Nadere informatie

[1] Jacobus de Bruijn

[1] Jacobus de Bruijn [1] Jacobus de Bruijn Heden den Negenden Mei achttien honderd negen en veertig verschenen voor mij Jan Smits van der Goes Notaris residerende te Bergambacht, in het arrondisſement Rotterdam, Provincie

Nadere informatie

Aanvraagdossier William Timmermans Brussel Geregistreerd op 10 juli 2015 onder nr MSR 015 D

Aanvraagdossier William Timmermans Brussel Geregistreerd op 10 juli 2015 onder nr MSR 015 D Aanvraagdossier William Timmermans Brussel Geregistreerd op 10 juli 2015 onder nr MSR 015 D Generatie 1 I. GILLIS VAN DUEREN, meisenier 10 januari 1647 (str. Jan Gillisjan den ouden en Jan Gillisjan den

Nadere informatie

De nakomelingen van Isak de Graaf

De nakomelingen van Isak de Graaf een genealogieonline publicatie De nakomelingen van Isak de Graaf door 28 mei 2016 De nakomelingen van Isak de Graaf Generatie 1 1. Isak de Graaf. Hij is getrouwd met Catrijn van Rijn. Zij kregen 3 kinderen:

Nadere informatie

Parenteel van Jan Jansz. Ham

Parenteel van Jan Jansz. Ham Parenteel van Jan Jansz. Ham I Jan Jansz. Ham. Jan is Jan trouwde met Antgen Philipsen. Antgen is Kinderen van Jan en Antgen: 1 Jan Jansz. Ham. Volgt II-a. 2 Aryen Jansz. Ham. Volgt II-b. II-a Jan Jansz.

Nadere informatie

INGEVOLGE DE WET dient de staat Suriname een bevolkingsadministratie te houden.

INGEVOLGE DE WET dient de staat Suriname een bevolkingsadministratie te houden. INGEVOLGE DE WET dient de staat Suriname een bevolkingsadministratie te houden. Deze bestaat uit: 1. de Burgerlijke Stand (BS) 2. het Bevolkingsregister (BR), die samen zijn ondergebracht in een Bureau

Nadere informatie

Parenteel van Joannes Janssen van Dorst

Parenteel van Joannes Janssen van Dorst pagina 1 van 42 Parenteel van Joannes Janssen van Dorst I Joannes Janssen van Dorst is geboren in Roosendaal, zoon van Johannes van Dorst en Johanna van Halteren. Hij is gedoopt op 8 april 1786 in Roosendaal

Nadere informatie

Informatieblad Burgerlijke Stand

Informatieblad Burgerlijke Stand Informatieblad Burgerlijke Stand In dit informatieblad vindt u informatie over (het gebruik van) de archieven van de Burgerlijke Stand: de Geboorteakte, de Huwelijksakte, de Huwelijksbijlagen, de Overlijdensakte

Nadere informatie

Stamboom Witlox. Jan Witloc. Blad 1. Zijn kinderen: Hendric Jan Witloc volg stam IIa blad 2 Willem Jan Witloc Gerit Witloc Hadewich Jan Witloc

Stamboom Witlox. Jan Witloc. Blad 1. Zijn kinderen: Hendric Jan Witloc volg stam IIa blad 2 Willem Jan Witloc Gerit Witloc Hadewich Jan Witloc Stamboom Witlox X6392 I Jan Witloc Geboren: omstreeks 1300. Beroep: welgestelde boer Woonachtig: De Gijzel, Helvoirt-Haaren Bijzonderheden: vanaf deze tijd zijn grote en kleinere stukken grond in Haaren,

Nadere informatie

Statuten NAMIRO / gescand vanaf originele statuten / februari 2006 / adv

Statuten NAMIRO / gescand vanaf originele statuten / februari 2006 / adv Heden, drie december negentien honderd één en tachtig, verschenen voor mij, Antonius Johannes Maria Barrevoets, notaris ter standplaats Ossendrecht: 1.de Heer Gerardus Adrianus Heijnen, geboren te Woensdrecht

Nadere informatie

Parenteel van Petrus van Kaam

Parenteel van Petrus van Kaam pagina 1 van 72 Parenteel van Petrus van Kaam I Petrus van Kaam. Petrus is overleden op 16 augustus 1813 in Halsteren. Petrus trouwde met Joanna Jaspers. Joanna is een dochter van Martinus Jespers en Cornelia

Nadere informatie

Eerste generatie. Tweede generatie

Eerste generatie. Tweede generatie Eerste generatie 1. Matthias van Egeraat, overl.

Nadere informatie

Meewis Notarissen. dd 3 september 2014. Mr. van Coothstraat 34a 5141 ES Waalwijk

Meewis Notarissen. dd 3 september 2014. Mr. van Coothstraat 34a 5141 ES Waalwijk - 1 - Meewis Notarissen Concept 15511 Mr. van Coothstraat 34a 5141 ES Waalwijk tel. 0416-332612 or@meewisnotarissen.nl www.meewisnotarissen.nl dd 3 september 2014 Indien er onjuistheden voorkomen in uw

Nadere informatie

Blad 1 van 14. Kenmerk: 2009E26251ER KADASTERVERKLARING

Blad 1 van 14. Kenmerk: 2009E26251ER KADASTERVERKLARING Blad 1 van 14 Kenmerk: 2009E26251ER 1 KADASTERVERKLARING Heden, twaalf oktober tweeduizend negen, verklaar ik, mr. Joseph Louis Michel van Erp, notaris gevestigd te Amsterdam, op verzoek van: 1. a. Watze

Nadere informatie

(met dank aan Larry Werring Canada)

(met dank aan Larry Werring Canada) Een jonge Lauw Werring (geheel links) met collega s. (met dank aan Larry Werring Canada) Lauw Werring en Helena van Schaik. VIIa Laurentius Jacobus Christianus (Lauw) WERRING, schipper (1922), geboren

Nadere informatie

Maarten, Joost en Jos van Iersel

Maarten, Joost en Jos van Iersel KWARTIERSTAAT VAN IERSEL door M.A.P.M. van Iersel, met dank aan Henk Coolen voor het uitwisselen van gegevens en aan al die anderen, waaronder het BHIC forum die op velerlei wijze hebben bijgedragen aan

Nadere informatie

Parenteel van Johannes Baptist Henricus (Hendrik)

Parenteel van Johannes Baptist Henricus (Hendrik) pagina 1 van 30 Parenteel van Johannes Baptist Henricus (Hendrik) Deckers I Johannes Baptist Henricus (Hendrik) Deckers is geboren op 15 januari 1811 in Essen-Spilbeek, zoon van Henricus Janssen Deckers

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2000 2001 Nr. 79 26 862 Wijziging van de regeling in Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek met betrekking tot het naamrecht, de voorkoming van schijnhuwelijken

Nadere informatie

De nakomelingen van Joannes (Jean) Wolf(f)

De nakomelingen van Joannes (Jean) Wolf(f) een genealogieonline publicatie De nakomelingen van Joannes (Jean) Wolf(f) door 1 mei 2016 De nakomelingen van Joannes (Jean) Wolf(f) Generatie 1 1. Joannes (Jean) Wolf(f), is geboren in 1761 te t Nassausche/Nassau

Nadere informatie

Melding van voorgenomen huwelijk of geregistreerd partnerschap

Melding van voorgenomen huwelijk of geregistreerd partnerschap Melding van voorgenomen huwelijk of geregistreerd Aanstaande echtgenoot of partner 1 Geboortedatum Geboorteplaats Straat en huisnummer Postcode Woonplaats Nationaliteit(en) Burgerlijke staat (streep door

Nadere informatie

Genealogie van de Familie van der Zijden van 1608 tot 2003

Genealogie van de Familie van der Zijden van 1608 tot 2003 1 Genealogie van de Familie van der Zijden van 1608 tot 2003 De beschrijving van de stamboom van de familie van der Zijden over de periode 1608 tot 2003 is op basis van gegevens uit akten en boeken van

Nadere informatie

Parenteel van Josephus Leijen (±1760-?)

Parenteel van Josephus Leijen (±1760-?) Parenteel van Josephus Leijen (±1760-?) Grotenekker 4 5541 DJ REUSEL M.J.S.M. van der Zanden - MMVII - 2007 M.J.S.M. van der Zanden opmaak: Haza-21 versie 3.3.0.311.20060927 Generatie I (van 1760) In deze

Nadere informatie

De kwartierstaat van Wilhelmus Cornelis van Dongen

De kwartierstaat van Wilhelmus Cornelis van Dongen een genealogieonline publicatie De kwartierstaat van Wilhelmus Cornelis van Dongen door 4 mei 2016 De kwartierstaat van Wilhelmus Cornelis van Dongen Generatie 1 1. Wilhelmus Cornelis van Dongen, zoon

Nadere informatie

pagina 1 van 23 Parenteel van Matthieu / Martinus Tournier 1 Matthieu / Martinus Tournier is geboren op dinsdag 16 januari 1776 in Phisee Languedoc (France). Matthieu is overleden in Notitie bij publiceren

Nadere informatie

STAMBOOM - STAMREEKS BARNEVELDSE FAMILIE RUTGERS

STAMBOOM - STAMREEKS BARNEVELDSE FAMILIE RUTGERS STAMBOOM STAMREEKS BARNEVELDSE FAMILIE RUTGERS www.debarneveldsefamilierutgers.nl info@debarneveldsefamilierutgers.nl mei 2012 gecorrigeerd mei 2013 bijlage bij DE BARNEVELDSE FAMILIE RUTGERS om in de

Nadere informatie

De nakomelingen van Jacobus Burgers

De nakomelingen van Jacobus Burgers een genealogieonline publicatie De nakomelingen van Jacobus Burgers door 16 juni 2016 De nakomelingen van Jacobus Burgers Generatie 1 1. Jacobus Burgers, zoon van Burchardus Burgers en Mechtildis van Bergeren,

Nadere informatie

De nakomelingen van Aelbert MENTINCK

De nakomelingen van Aelbert MENTINCK een genealogieonline publicatie De nakomelingen van Aelbert MENTINCK door 4 mei 2016 De nakomelingen van Aelbert MENTINCK Generatie 1 1. Aelbert MENTINCK, is geboren rond 1630. Generatie 2 2. Cornelis

Nadere informatie

NOTARIS JHR. MR. E.E.E. DE KUYPER AFSCHRIFT. van de AKTE VAN PROCES VERBAAL. voor. R.L. van Veen. wonende te Hoogstraten (België) akte d.d. 09.09.

NOTARIS JHR. MR. E.E.E. DE KUYPER AFSCHRIFT. van de AKTE VAN PROCES VERBAAL. voor. R.L. van Veen. wonende te Hoogstraten (België) akte d.d. 09.09. AFSCHRIFT van de AKTE VAN PROCES VERBAAL voor R.L. van Veen wonende te Hoogstraten (België) akte d.d. 09.09.2009 JHR. MR. E.E.E. DE KUYPER NOTARIS Vught Telefoon 073-658 90 20 5260 AC Postbus 147 Fax 073-658

Nadere informatie

AKTE WIJZIGING RECHT VAN ERFPACHT

AKTE WIJZIGING RECHT VAN ERFPACHT Blad 1 van 5 AKTE WIJZIGING RECHT VAN ERFPACHT Op twee maart tweeduizend zes zijn voor mij, mr. Martijn Albers, notaris te Amsterdam, verschenen: 1. de heer mr. Michael Johannes Josephus van Tienen, met

Nadere informatie

PERK 7 PERK 7. 323 Ven, van de Cornelis Martinus 08-04-65 Bakx. Hendrikus 26-11-61 21-03-67 Besters Adrianus 322 03-12-67 Meel, van

PERK 7 PERK 7. 323 Ven, van de Cornelis Martinus 08-04-65 Bakx. Hendrikus 26-11-61 21-03-67 Besters Adrianus 322 03-12-67 Meel, van PERK 7 PERK 7 323 Ven, van de Cornelis Martinus 295B 08-04-65 Bakx Ven, van de Dimphna Maria Hendrikus 26-11-61 21-03-67 Besters Adrianus 322 03-12-67 Meel, van Cornelis 295A 24-01-65 Zande, van de Eduard

Nadere informatie

Hoofdstuk 2-06 Naamgenoten: Kempen, Heinsberg, Melick

Hoofdstuk 2-06 Naamgenoten: Kempen, Heinsberg, Melick Laatste bewerking E.R. van Crugten c, 30 januari 2014. http://www.crugten.nl erwin@crugten.nl Henricus van/von Chruchten/Crüchten/Kruchten/Krüchten, * ± 1719, Karken 23-08-1791, tr. Rurkempen kerk St.Nicolaus

Nadere informatie

Een Zwitserse kolonie in negentiende eeuws Gouda

Een Zwitserse kolonie in negentiende eeuws Gouda Een Zwitserse kolonie in negentiende eeuws Gouda Toen na de val van Napoleon in 1815 Nederland, Vlaanderen, Wallonië en Luemburg werden samengevoegd tot de Verenigde Nederlanden onder het koningschap van

Nadere informatie

Mr. Stormstraat 5 Tilburg en zijn bewoners

Mr. Stormstraat 5 Tilburg en zijn bewoners Mr. Stormstraat 5 Tilburg en zijn bewoners Geboortehuis - ouderlijk huis van Jos Naaijkens Mr. Lambertus Dominicus Storm Geboren te s- Hertogenbosch op 25 maart 1790. Overlijdt te s- Gravenhage op 3 juni

Nadere informatie