Theodorus Hoefs ( )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Theodorus Hoefs ( )"

Transcriptie

1 Theodorus Hoefs (1855- eigen code : ouders : Hubertus Hoefs ( ) Theodora Rutten ( ) Theodorus Hoefs is geboren op 6 mei 1855 te Uden BSG Uden : In het jaar eenduizend acht honderd vijf en vijftig, den zevende dag der maand Mei is voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand, der gemeente Uden provincie Noordbrabant, verschenen Hubertus Hoefs van beroep Stroodekker oud zeven en veertig jaren, wonende te Uden welke in tegenwoordigheid van twee getuigen, als van Johannes Hoevenaars van beroep Veldwachter oud een en veertig jaren, wonende te Uden en Hendricus van der Wagt van beroep arbeider oud zeven en twintig jaren, wonende te Uden ons heeft verklaard, dat Theodora Rutten Zijne Echtgenoote oud drie en veertig jaren, van beroep zonder wonende te Uden, alhier bevallen is van een kind van het mannelijk geslacht, geboren op Zondag, den zesden der maand Mei eenduizend acht honderd vijf en vijftig, om drie ure des namiddags en aan dat kind te geven de voornaam van Theodorus. En hebben wij hiervan opgemaakt de tegenwoordige akte, die, na voorlezing, is geteekend door ons en den eersten getuige, als verklarende den Comparant en tweede getuige niet te hebben leeren schrijven. De Ambtenaar van den Burgerlijken Stand voornoemd, Theodorus Hoefs is als geboren aangegeven op 7 mei aangever geboorte was Hubertus Hoefs (47 jaar), Stroodekker wonende te Uden - getuige aangifte geboorte was Hendricus van der Wagt (27 jaar), Arbeider wonende te Uden - getuige aangifte geboorte was Johannes Hoevenaars (41 jaar), Veldwachter wonende te Uden Theodorus Hoefs is overleden op 24 november 1914 te Uden * BSO Uden : In het jaar negentien honderd en veertien, den Zeven en twintigsten November, zijn voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Uden, provincie Noord- Brabant, verschenen : Johannes Maria Hubertus Smeets oud drie en vijftig jaren, van beroep winkelier wonende te Uden en Hubertus Jacobus Prinssen oud veertig jaren, van beroep koperslager wonende te Uden, die verklaarden dat Theodorus Hoefs, echtgenoot van Francisca Wilhelmina van Oers, zoon van wijlen de echtelieden Hubertus Hoefs en Theodora Rutten geboren te Uden oud negen en vijftig jaren, van beroep gemeente-secretaris wonende te Uden is overleden den vier en twintigsten November negentien honderd en veertien te Uden des namiddags ten vijf ure. Waarvan door ons deze akte is opgemaakt, en na gedane voorlezing aan de aangevers, geteekend is door ons met hen. De Ambtenaar van den Burgerlijken Stand, Theodorus Hoefs is als overleden aangegeven op 27 november aangever overlijden was Hubertus Jacobus Prinssen (40 jaar), Koperslager wonende te Uden - aangever overlijden was Johannes Maria Hubertus Smeets (53 jaar), Winkelier wonende te Uden is gehuwd met Francisca Wilhelmina van Oers ( ) op 29 jan 1883 te Uden Theodorus Hoefs was gehuwd met Francisca Wilhelmina van Oers vermeldingen: Trouwt (Burgerlijken Stand) op 29 januari 1883 te Uden BSH Uden : In het jaar een duizend acht honderd drie en tachtig, den negen en twintigsten der maand Januari zijn voor ons Burgemeester Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Uden, provincie Noord-Brabant, in het huis der gemeente in het openbaar verschenen : Theodorus Hoefs Jongman oud zeven en twintig jaren, geboren te Uden den zesden der maand Mei een duizend acht honderd vijf en vijftig van beroep Gemeente Ontvanger wonende te Uden meerderjarige zoon van de Echtelieden Hubertus Hoefs en Theodora Rutten, beiden overleden ten eenre en Francisca Wilhelmina van Oers Jongedochter oud zes en twintig jaren, geboren te Uden den zeventienden der maand Augustus een duizend acht honderd zes en vijftig van beroep zonder wonende te Uden meerderjarige dochter van de Echtelieden Johannes Nicolaas van Oers overleden en Theodora Adriana van Eijndhoven, winkelierster ter andere zijde die ons verzocht hebben tot de voltrekking van hun voorgenomen huwelijk over te gaan, daartoe overleggende : Het bij de wet gevorderde bewijs, dat de eerste der verschenen personen aan zijne verplichting ten aanzien der Nationale Militie voldaan heeft. De geboorte akte van ieder der aanstaande echtgenooten. De bewijzen, dat de bij de wet vereischte huwelijksafkondigingen in de gemeente Uden zonder stuiting hebben plaats gehad. De dood extract akten van de Ouders des bruidegoms. De door extract akte van den Vader der Bruid. De Moeder der bruid hierbij tegenwoordig verklaart hare toestemming tot het voltrekken van dit huwelijk te geven. Dientengevolge is door de aanstaande echtgenooten ten onzen overstaan, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, de verklaring afgelegd, "dat zij elkander aannemen tot echtgenooten, en dat zij getrouwelijk al de plichten zullen vervullen, welke door de wet aan den huwelijken staat verbonden zijn," en hebben wij, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand, in naam der wet, verklaard, dat de personen van Theodorus Hoefs en Francisca Wilhelmina van Oers bovengenoemd, door den echt aan elkander verbonden zijn. Deze huwelijksvoltrekking heeft plaats gehad in tegenwoordigheid van 1e. Jacobus Walterus van Oers oud vijf en twintig jaren, van beroep Bakker wonende te Uden 2e. Henricus Johannes de Wilt oud drie en veertig jaren, van beroep Schoenmaker wonende te Uden 3e. Willem Cornelis van Breda oud vijf en veertig jaren, van beroep Notaris wonende te Uden 4e. Otto van Dijk oud een en zeventig jaren, van beroep Gemeente Secretaris wonende te Uden De getuigen hebben verklaard te zijn de eerste Broeder en de tweede Oom van de Bruid de twee overige geene bloed of aanverwanten der partijen. En hebben wij hiervan opgemaakt deze akte, die na aan de verschenen personen en de getuigen zijn voorgelezen, geteekend is door ons met hen. De Ambtenaar van den Burgerlijken Stand voornoemd, - huwelijksgetuige was Hendricus Johannes de Wilt (43 jaar), Schoenmaker wonende te Uden - huwelijksgetuige was Jacobus Walterus van Oers (25 jaar), Bakker wonende te Uden - huwelijksgetuige was Otto van Dijk (71 jaar), wonende te Uden - huwelijksgetuige was Willem Cornelis van Breda (45 jaar), Notaris wonende te Uden blad 1

2 Francisca Wilhelmina van Oers ( ) ouders : Johannes Nicolaas van Oers ( ) Theodora Adriana van Eijndhoven Francisca Wilhelmina van Oers is geboren op 17 augustus 1856 te Uden BSG Uden : In het jaar een duizend acht honderd zes en vijftig, den achttienden dag der maand Augustus is voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Uden provincie Noordbrabant, verschenen Johannes Nicolaas van Oers van beroep Bakker oud zeven en dertig jaren, wonende binnen deze Gemeente, welke in tegenwoordigheid van twee getuigen, als van Adrianus Arnoldus van der Meulen van beroep Particulier oud vijftig jaren, en van Johannes van Casteren van beroep Bakker oud vijf en vijftig jaren, beide wonende binnen deze Gemeente, ons heeft verklaard, dat Theodora Adriana van Eijndhoven zijne Echtgenote oud vijf en dertig jaren, van beroep zonder wonende te Uden alhier bevallen is van een kind van het vrouwelijk geslacht, geboren op zondag, den zeventienden der maand Augustus een duizend acht honderd zes en vijftig, om twaalf ure des middags en aan dat kind te geven de voornamen van Francisca Wilhelmina. En hebben wij hiervan opgemaakt de tegenwoordige akte, die, na voorlezing, is geteekend door ons en den comparant met de getuigen. De Ambtenaar van den Burgerlijken Stand voornoemd, Francisca Wilhelmina van Oers is als geboren aangegeven op 18 augustus aangever geboorte was Johannes Nicolaas van Oers (37 jaar), Bakker wonende te Uden - getuige aangifte geboorte was Adrianus Arnoldus van der Meulen (50 jaar), Particulier wonende te Uden - getuige aangifte geboorte was Johannes van Casteren (55 jaar), Bakker wonende te Uden Francisca Wilhelmina van Oers is overleden op 4 mei 1926 te Uden * BSO Uden : In het jaar negentienhonderd zes en twintig, den vijfden mei, zijn voor mij Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Uden, provincie Noord-Brabant, verschenen : Hubertus Jan Leonardus Hoefs oud twee en veertig jaren, gemeente-secretaris wonende te Uden, zoon der overledene en Martinus Gruijters oud zes en zeventig jaren, zonder beroep wonende te Uden, die verklaarden dat Francisca Wilhelmina van Oers weduwe van Theodorus Hoefs, dochter van de echtelieden Johannes Nicolaas van Oers en Theodora Adriana van Eijndhoven, beiden overleden, geboren te Uden oud negen en zestig jaren, zonder beroep wonende te Uden, is overleden den vierden mei negentien honderd zes en twintig te Uden des voormiddags ten negen ure. Waarvan door mij deze akte is opgemaakt, welke na gedane voorlezing aan de aangevers geteekend is met hen. De Ambtenaar van den Burgerlijken Stand, Francisca Wilhelmina van Oers is als overleden aangegeven op 5 mei aangever overlijden was Hubertus Jan Leonardus Hoefs (42 jaar), wonende te Uden - aangever overlijden was Martinus Gruijters (76 jaar), Zonder wonende te Uden is gehuwd met Theodorus Hoefs (1855- op 29 jan 1883 te Uden Kinderen: 1. Hubertus Jan Leonardus Hoefs (Hub) ( ) eigen code : Pers/Veiligheid/ Hubertus Jan Leonardus Hoefs is geboren op 17 november 1883 te Uden (Straat, de) BSG Uden : In het jaar een duizend acht honderd drie en tachtig, den Negentienden der maand November is voor ons, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Uden, provincie Noord-Brabant, verschenen : Theodorus Hoefs oud acht en twintig jaren, van beroep Gemeente-Ontvanger wonende te Uden, die verklaarde aangifte te doen, dat Francisca Wilhelmina van Oers, zijne Echtgenoote, zonder beroep wonende te Uden op den zeventienden der maand November, een duizend acht honderd drie en tachtig, ten elf ure, des voormiddags alhier in de Straat in hare woning bevallen is van een kind van het mannelijk geslacht, aan welk kind word gegeven de voornamen van Hubertus Jan Leonardus. Deze aangifte is gedaan in tegenwoordigheid van Willem Cornelis van Breda oud zes en veertig jaren, van beroep Notaris en Jacobus van Oers oud zes en twintig jaren, van beroep bakker beide wonende binnen deze Hubertus Jan Leonardus Hoefs is als geboren aangegeven op 19 november aangever geboorte was Theodorus Hoefs (28 jaar), Gemeente-ontvanger wonende te Uden - getuige aangifte geboorte was Jacobus van Oers (26 jaar), Bakker wonende te Uden - getuige aangifte geboorte was Willem Cornelis van Breda (46 jaar), Notaris wonende te Uden Hubertus Jan Leonardus Hoefs is begraven te Uden Hubertus Jan Leonardus Hoefs is overleden op 10 maart 1960 te Uden * BSO Uden : Hubertus Jan Leonardus Hoefs + Uden om uur 76 jr * en w:uden zonder beroep ev Pieternella Barbera Brokx zv Theodorus Hoefs en Francisca Wilhelmina van Oers beiden overleden. Aangifte door Gerardus Josephus van Gennip 22 jr fabrieksarbeider w:uden. is gehuwd met Pieternella Barbera Brokx (Pieta) ( ) op 21 aug 1918 te Uden * Rubriek : Veiligheid - Bron : gegevens A. Sanders. * Bijzonderheden : WO II. blad 2

3 2. Johannes Jacobus Franciscus Hoefs ( ) Onderwijzer eigen code : Pers/Onderwijs/Basis Johannes Jacobus Franciscus Hoefs is geboren op 23 januari 1885 te Uden (Straat, de) BSG Uden : In het jaar een duizend acht honderd vijf en tachtig, den vier en twintigsten der maand Januari is voor ons, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Uden, provincie Noord- Brabant, verschenen : Theodorus Hoefs oud negen en twintig jaren, van beroep Gemeente-Ontvanger wonende te Uden, die verklaarde aangifte te doen, dat Francisca Wilhelmina van Oers, zijne Echtgenoote zonder beroep wonende te Uden op den drie en twintigsten der maand januari, een duizend acht honderd vijf en tachtig, ten zeven ure, des morgens, alhier in hare woning bevallen is van een kind van het mannelijk geslacht, aan welk kind worden gegeven de voornamen van Johannes Jacobus Franciscus. Deze aangifte is gedaan in tegenwoordigheid van Willem Cornelis van Breda oud zeven en veertig jaren, van beroep Notaris en Jacobus van Oers oud zeven en twintig jaren, van beroep Bakker beide wonende binnen deze gemeente. En hebben wij hiervan opgemaakt deze akte, die, na aan den verschenen persoon en de getuigen te zijn voorgelezen, geteekend is door ons met hen. De Ambtenaar van den Burgerlijken Stand voornoemd, Johannes Jacobus Franciscus Hoefs is als geboren aangegeven op 24 januari aangever geboorte was Theodorus Hoefs (29 jaar), Gemeente-ontvanger wonende te Uden - getuige aangifte geboorte was Jacobus van Oers (27 jaar), Bakker wonende te Uden - getuige aangifte geboorte was Willem Cornelis van Breda (47 jaar), Notaris wonende te Uden Johannes Jacobus Franciscus Hoefs is begraven te Nijmegen Johannes Jacobus Franciscus Hoefs is overleden op 8 augustus 1956 te Nijmegen is gehuwd met Theodora M.J. Wellens * Hoofdonderwijzer. 3. Franciscus Lambertus Hoefs (Frans) ( ) Burgemeester Wnd. eigen code : Pers/Bestuur/Burgemeester Franciscus Lambertus Hoefs is geboren op 21 mei 1886 te Uden (Straat, de) BSG Uden : In het jaar een duizend acht honderd zes en tachtig, den twee en twintigsten der maand Mei is voor ons, Burgemeester Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Uden, provincie Noord-Brabant, verschenen : Theodorus Hoefs oud een en dertig jaren, van beroep Gemeente-Ontvanger wonende te Uden, die verklaarde aangifte te doen, dat Francisca Wilhelmina van Oers, zijne Echtgenoote zonder beroep wonende te Uden op den een en twintigsten der maand Mei, een duizend acht honderd zes en tachtig, ten een ure, des namiddags, alhier in de Straat in hare woning bevallen is van een kind van het mannelijk geslacht, aan welk kind worden gegeven de voornamen van Franciscus Lambertus. Deze aangifte is gedaan in tegenwoordigheid van Jacobus van Oers oud acht en twintig jaren, van beroep Bakker en Johannes Adrianus van Mil oud vier en twintig jaren, van beroep zonder beide wonende binnen deze gemeente. En hebben wij hiervan opgemaakt deze akte, die, na aan den verschenen persoon en de getuigen te zijn voorgelezen, geteekend is door ons met hen. De Ambtanaar van den Burgerlijken Stand voornoemd, Franciscus Lambertus Hoefs is als geboren aangegeven op 22 mei aangever geboorte was Theodorus Hoefs (31 jaar), Gemeente-ontvanger wonende te Uden - getuige aangifte geboorte was Jacobus van Oers (28 jaar), Bakker wonende te Uden - getuige aangifte geboorte was Johannes Adrianus van Mil (24 jaar), Zonder wonende te Uden Franciscus Lambertus Hoefs is overleden op 17 september 1963 te Uden Franciscus Lambertus Hoefs is begraven op 20 september 1963 te Uden is gehuwd met Wilhelmina Christina Olfers ( ) op 7 jul 1909 te Uden * Rubriek : Bestuur / Burgemeester : - Waarnemend burgemeester van Uden * Bron : Gegevens A. Sanders, N. Vertogen en R. Coolen. - Uden in de Tweede Wereldoorlog van A.L.M. Sanders. - Diploma voor drogist uitgereikt te Amsterdam op Theodorus Andreas Antonius Hoefs (Theo) ( ) Koopman Theodorus Andreas Antonius Hoefs is geboren op 29 december 1887 te Uden (Straat, de) BSG Uden : In het jaar een duizend acht honderd zeven en tachtig, den Dertigsten der maand December is voor ons, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Uden, provincie Noord-Brabant, verschenen : Theodorus Hoefs oud twee en dertig jaren, van beroep gemeente ontvanger wonende te Uden, die verklaarde aangifte te doen, dat Francisca Wilhelmina van Oers, zijne echtgenoote zonder beroep wonende te Uden op den Negen en twintigsten der maand December een duizend acht honderd zeven en tachtig, ten zes ure, des morgens alhier in de Straat in hare woning bevallen is van een kind van het mannelijk geslacht, aan welk kind worden gegeven de voornamen van Theodorus Andreas Antonius. Deze aangifte is gedaan in tegenwoordigheid van Jacobus van Oers oud negen en twintig jaren, van blad 3

4 beroep bakker en Adrianus Andreas van Stokkom oud zeven en twintig jaren, van beroep slachter beide wonende binnen deze Theodorus Andreas Antonius Hoefs is als geboren aangegeven op 30 december aangever geboorte was Theodorus Hoefs (32 jaar), Gemeente-ontvanger wonende te Uden - getuige aangifte geboorte was Adrianus Andreas van Stokkom (27 jaar), Slachter wonende te Uden - getuige aangifte geboorte was Jacobus van Oers (29 jaar), Bakker wonende te Uden Theodorus Andreas Antonius Hoefs is begraven te Uden Theodorus Andreas Antonius Hoefs is overleden op 6 februari 1968 te Veghel zh is gehuwd met Anna Cornelia Hendrica Zwijsen (Annie) ( ) 5. Theodora Elisabeth Maria Hoefs (Dora) ( ) Theodora Elisabeth Maria Hoefs is geboren op 19 januari 1890 te Uden (Straat, de) BSG Uden : In het jaar een duizend acht honderd negentig, den Een en twintigsten der maand Januari is voor ons, Burgemeester Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Uden, provincie Noord- Brabant, verschenen : Theodorus Hoefs oud vier en dertig jaren, van beroep gemeente Ontvanger wonende te Uden, die verklaarde aangifte te doen, dat Francisca Wilhelmina van Oers, zijne echtgenoote zonder beroep wonende te Uden op den negentienden der maand Januari, een duizend acht honderd negentig, ten elf ure, des voormiddags, alhier in de Straat in hare woning bevallen is van een kind van het vrouwelijk geslacht, aan welk kind worden gegeven de voornamen van Theodora Elisabeth Maria. Deze aangifte is gedaan in tegenwoordigheid van Adrianus Andreas van Stokkom oud acht en twintig jaren, van beroep slachter en Jacobus van Oers oud twee en dertig jaren, van beroep bakker beide wonende binnen deze gemeente. En hebben wij hiervan opgemaakt deze akte, die, na aan den verschenen persoon en de getuigen te zijn voorgelezen, Theodora Elisabeth Maria Hoefs is als geboren aangegeven op 21 januari aangever geboorte was Theodorus Hoefs (34 jaar), Gemeente-ontvanger wonende te Uden - getuige aangifte geboorte was Adrianus Andreas van Stokkom (28 jaar), Slachter wonende te Uden - getuige aangifte geboorte was Jacobus van Oers (32 jaar), Bakker wonende te Uden Theodora Elisabeth Maria Hoefs is overleden op 21 augustus 1973 te Boxmeer 6. Elisabeth Josephina Maria Hoefs (1892-?) Elisabeth Josephina Maria Hoefs is geboren op 14 maart 1892 te Uden (Kerk, de) BSG Uden : In het jaar een duizend acht honderd twee en negentig, den Vijftienden der maand Maart is voor ons, Burgemeester Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Uden, provincie Noord-Brabant, verschenen : Theodorus Hoefs oud zes en dertig jaren, van beroep gemeente ontvanger wonende te Uden, die verklaarde aangifte te doen, dat Francisca Wilhelmina van Oers, zijne echtgenoote zonder beroep wonende te Uden op den veertienden der maand Maart, een duizend acht honderd twee en negentig, ten negen ure, des avonds, alhier aan de Kerk in hare woning bevallen is van een kind van het vrouwelijk geslacht, aan welk kind worden gegeven de voornamen van Elisabeth Jodephina Maria. Deze aangifte is gedaan in tegenwoordigheid van Hendricus Johannes de Wilt oud twee en vijftig jaren, van beroep schoenmaker en Petrus Strick oud negen en vijftig jaren, van beroep huisschilder beide wonende binnen deze gemeente. En hebben wij hiervan opgemaakt deze akte, die, na aan den verschenen persoon en de getuigen te zijn voorgelezen, geteekend is door ons met hen. De Ambtenaar van den Burgerlijken Stand voornoemd, Elisabeth Josephina Maria Hoefs is als geboren aangegeven op 15 maart aangever geboorte was Theodorus Hoefs (36 jaar), Gemeente-ontvanger wonende te Uden - getuige aangifte geboorte was Hendricus Johannes de Wilt (52 jaar), Schoenmaker wonende te Uden - getuige aangifte geboorte was Petrus Strick (59 jaar), Huisschilder wonende te Uden is gehuwd met Hubertus Theodorus Antonius Olfers 7. Joseph Hendricus Mathias Hoefs (Sjef) ( ) eigen code : Pers/Veiligheid/Oorlogsslachtoffer Joseph Hendricus Mathias Hoefs is geboren op 23 maart 1894 te Uden (Straat, de) BSG Uden : In het jaar een duizend acht honderd vier en negentig, den vier en twintigsten der maand Maart is voor ons, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Uden provincie Noord-Brabant, verschenen : Theodorus Hoefs oud acht en dertig jaren, van beroep Gemeente Secretaris wonende te Uden, die verklaarde aangifte te doen, dat Francisca Wilhelmina van Oers, zijne echtgenoote zonder beroep wonende te Uden op den drie en twintigsten der maand Maart, een duizend acht honderd vier en negentig ten Een ure, des namiddags, alhier in de Straat in hare woning bevallen is van een kind van het mannelijk geslacht, aan welk kind worden gegeven de voornamen van Joseph Hendricus Mathias. Deze aangifte is gedaan in tegenwoordigheid van Jacobus Walterus van Oers oud zes en dertig jaren, van beroep bakker en Adrianus Andreas van Stokkom oud twee en dertig jaren, van beroep slager beiden wonende binnen deze blad 4

5 Joseph Hendricus Mathias Hoefs is als geboren aangegeven op 24 maart aangever geboorte was Theodorus Hoefs (38 jaar), wonende te Uden - getuige aangifte geboorte was Adrianus Andreas van Stokkom (32 jaar), Slager wonende te Uden - getuige aangifte geboorte was Jacobus Walterus van Oers (36 jaar), Bakker wonende te Uden Joseph Hendricus Mathias Hoefs is overleden op 27 september 1944 te 's-hertogenbosch * BSO Uden : ingeschreven dd een uittreksel uit het register van overlijden der gemeente 's-hertogenbosch waaruit blijkt dat op om 9 uur aldaar is overleden Josephus Hendrikus Maria Hoefs ev Johanna Maria Diks 50 jr postambtenaar * en w:uden zv Theodorus Hoefs en Francisca van Oers beiden overleden. Joseph Hendricus Mathias Hoefs is begraven op 30 september 1944 te Orthen is gehuwd met Joanna Maria Diks ( ) op 25 jun 1924 te Uden * Rubriek : Veiligheid / Oorlogsslachtoffer. * Bron : Gegevens N. Vertogen. 8. Henricus Johannes Josephus Hoefs ( ) Koperslager Henricus Johannes Josephus Hoefs is geboren op 10 november 1895 te Uden (Straat, de) BSG Uden : In het jaar een duizend acht honderd viif en negentig, den Elfden der maand November is voor ons, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Uden provincie Noord-Brabant, verschenen : Theodorus Hoefs oud veertig jaren, van beroep Gemeente Secretaris wonende te Uden, die verklaarde aangifte te doen, dat Francisca Wilhelmina van Oers, zijne echtgenoote, zonder beroep wonende te Uden op den Tienden der maand November, een duizend acht honderd viif en negentig ten elf ure, des avonds, alhier in de Straat in hare woning bevallen is van een kind van het mannelijk geslacht, aan welk kind worden gegeven de voornamen van Henricus Johannes Josephus. Deze aangifte is gedaan in tegenwoordigheid van Hendricus Johannes Vermeeren oud vijf en veertig jaren, van beroep hoofd der school en Petrus Strick oud drie en zestig jaren, van beroep winkelier beiden wonende binnen deze gemeente. En hebben wij hiervan opgemaakt deze akte, die, na aan den verschenen persoon en de getuigen te zijn voorgelezen, geteekend is door ons met hen. De Ambtenaar van den Burgerlijken Stand voornoemd, Henricus Johannes Josephus Hoefs is als geboren aangegeven op 11 november aangever geboorte was Theodorus Hoefs (40 jaar), wonende te Uden - getuige aangifte geboorte was Hendricus Johannes Vermeeren (45 jaar), Onderwijzer wonende te Uden - getuige aangifte geboorte was Petrus Strick (63 jaar), Winkelier wonende te Uden Henricus Johannes Josephus Hoefs is overleden op 30 oktober 1973 te Uden is gehuwd met Maria C. van der Rijt is gehuwd met Maria Joanna Diks ( ) 9. Lambertus Hubertus Theodorus Hoefs (1901-?) Lambertus Hubertus Theodorus Hoefs is geboren op 15 februari 1901 te Uden (Straat, de) BSG Uden : In het jaar negentien honderd een, den achttienden Februari is voor ons, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Uden, provincie Noord-Brabant, verschenen : Theodorus Hoefs oud vijf en veertig jaren, van beroep Gemeente Secretaris wonende te Uden, die ons heeft aangegeven dat op den vijftienden Februari negentien honderd een, ten elf ure, des namiddags te Uden in de Straat in zijne woning is geboren een kind van het mannelijk geslacht uit zijne echtgenoote Francisca Wilhelmina van Oers, zonder beroep wonende te Uden aan welk kind worden gegeven de voornamen van Lambertus Hubertus Theodorus. Deze verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Adrianus Andreas van Stokkom oud veertig jaren, van beroep slager wonende te Uden en van Jacobus Walterus van Oers oud drie en veertig jaren, van beroep bakker wonende te Uden. Waarvan door ons deze akte is opgemaakt, welke na gedane voorlezing aan den aangever en aan de getuigen, geteekend is door ons met hen. De Ambtenaar van den Burgerlijken Stand, Lambertus Hubertus Theodorus Hoefs is als geboren aangegeven op 18 februari aangever geboorte was Theodorus Hoefs (45 jaar), wonende te Uden - getuige aangifte geboorte was Adrianus Andreas van Stokkom (40 jaar), Slager wonende te Uden - getuige aangifte geboorte was Jacobus Walterus van Oers (43 jaar), Bakker wonende te Uden is gehuwd met Johanna Catharina Ceelen ( ) blad 5

Hubertus Hoefs ( )

Hubertus Hoefs ( ) Hubertus Hoefs (1808-1878) Stroodekker persoonsnr. : EdP1810-0759 ouders : Henricus Hoefs (1748-1826) Ardina Arnoldus Derks (1765-1813) Hubertus Hoefs is Rooms Katholiek gedoopt op 24 februari 1808 te

Nadere informatie

Eerste generatie. Tweede generatie. Derde generatie

Eerste generatie. Tweede generatie. Derde generatie 1. Antonius van Berkel. Hij trouwde Petronella Keth. 2. i. Peter van Berkel geb. 1788. Eerste generatie Tweede generatie 2. Peter van Berkel, geb. 1788, overl. 29-03-1865 te Uden. Hij trouwde Cornelia

Nadere informatie

Blad 1. Kwartierstaat van Antoon van den Berg ( ) Broer Herman van den Berg

Blad 1. Kwartierstaat van Antoon van den Berg ( ) Broer Herman van den Berg Blad 1 Kwartierstaat van Antoon van den Berg (1877-1961) Broer Herman van den Berg Website: Stamboom familie Van den Berg > Herman van den Berg, broer van 01. Antoon van den Berg (1877-1961) De ouders

Nadere informatie

Huwelijksbijlage 1 (geboorte-extract van Hindrik Wolters)

Huwelijksbijlage 1 (geboorte-extract van Hindrik Wolters) Op heden den vierden juni achttienhonderd twee en negentig zijn voor mij ambtenaar van den Burgerlijke stand der Gemeente Gieten Provincie Drenthe,ten Gemeentehuis aldaar verschenen : Hindrik Wolters Jongman

Nadere informatie

Akte van geboorte. [w.g.] Govert van Andel Izak van der Beek. Jan Colijn C. Boll maire

Akte van geboorte. [w.g.] Govert van Andel Izak van der Beek. Jan Colijn C. Boll maire BS Eethen (scan Family Search) Akte van geboorte Op heeden den zes en twintigste van de maand maart agtienhonderd twaalf des nademiddags ten zes uuren is gecompareerd voor mij Maire van Genderen canton

Nadere informatie

De nakomelingen van Arnoldus Jacobus Legius (De Lege)

De nakomelingen van Arnoldus Jacobus Legius (De Lege) een genealogieonline publicatie De nakomelingen van Arnoldus Jacobus Legius (De Lege) door 11 november 2016 De nakomelingen van Arnoldus Jacobus Legius (De Lege) Generatie 1 1. Arnoldus Jacobus Legius

Nadere informatie

www.vorstenbosch-info.nl

www.vorstenbosch-info.nl OUDE WOONPLEKKEN IN VORSTENBOSCH HEUVEL 3 VEEL ONZEKERHEID In 1832 is deze woning in bezit van Hendrik van Dijk (sectie: E 280/1052/1291) en in 1840 is de eigenaar Theodorus van Eenbergen. In 1843 gaat

Nadere informatie

De nakomelingen van Johannes(is) Arien van Dieden (Dieten)

De nakomelingen van Johannes(is) Arien van Dieden (Dieten) een genealogieonline publicatie De nakomelingen van Johannes(is) Arien van Dieden (Dieten) door 13 november 2016 De nakomelingen van Johannes(is) Arien van Dieden (Dieten) Generatie 1 1. Johannes(is) Arien

Nadere informatie

Eerste generatie. Tweede generatie

Eerste generatie. Tweede generatie Eerste generatie 1. Joannes Antonius Bakker, geb. 1773, overl. 26-11-1838 te Nijmegen. Huwelijksregister R.K. Statie der Minderbroeders Nijmegen 1659-1811 (RBS 1224/281) Van beroep winkelier. Hij trouwde

Nadere informatie

Kind Cornelis van der Stoel Vader onbekend Moeder Jannetje van der Stoel Plaats Katendrecht Geboortedatum Bron Katendrecht

Kind Cornelis van der Stoel Vader onbekend Moeder Jannetje van der Stoel Plaats Katendrecht Geboortedatum Bron Katendrecht Doopboek Charlois 24-11-1799 24 [november gedoopt] Jannigtie een Dogter V[ader] Cornelis van der Stoel 1 [Meij geboren] M[oeder] Annigtie Verschoor G[etuigen] de Ouders Dopeling Jannigtie van der Stoel

Nadere informatie

Den Twaalfden Augustus Achttienhonderd vijftien zijn voor ons President officier van den Burgerlijken Stant der Gemeente van Hendrik Ido Ambacht

Den Twaalfden Augustus Achttienhonderd vijftien zijn voor ons President officier van den Burgerlijken Stant der Gemeente van Hendrik Ido Ambacht Den Twaalfden Augustus Achttienhonderd vijftien zijn voor ons President officier van den Burgerlijken Stant der Gemeente van Hendrik Ido Ambacht gecompareerde Lam, bertus van Loon, molenaarsknecht, oud

Nadere informatie

OUDE WOONPLEKKEN IN VORSTENBOSCH HEUVEL 1 Vóór 1800 zou deze boerderij, die stamt uit 1648, in bezit zijn van de erven Joosten (info: Jo van den Berg). In 1832 zijn erven van Johannes van Veghel eigenaar

Nadere informatie

Generatie I. Generatie II

Generatie I. Generatie II Generatie I 1 Lambertus de WIT. Zoon van Leonardus de WIT (de With) (zie 2) en Gertrude van den HEUVEL (zie 3). Gedoopt op 12 oktober 1796 te Uden (getuige(n): Wilhelmus van den Heuvel en Helena Lamberti).

Nadere informatie

Fragment-genealogie Smeets (3)

Fragment-genealogie Smeets (3) Fragment-genealogie Smeets (3) XI-1 ANNA MARIA SMEETS geboren te Schin op Geul t.o. de kerk en aldaar gedoopt 30 december 1770, dochter van WIJNANDUS SMEETS [X-2] en CHRISTINA LOOGEN. Zij huwde te Schin

Nadere informatie

Genealogie van Francis Philip AQUINA. Uitgezocht door: Pijper Lucien, Rijksweg 52, 5941 AE Velden

Genealogie van Francis Philip AQUINA. Uitgezocht door: Pijper Lucien, Rijksweg 52, 5941 AE Velden Genealogie van Francis Philip AQUINA Uitgezocht door: Pijper Lucien, Rijksweg 52, 5941 AE Velden I.1 Francis Philip AQUINA. Gehuwd voor de kerk ca 1785 Dorothea Maria JANSSEN. 1. Maria Catharina AQUINA,

Nadere informatie

Blad 1. Kwartierstaat van Antoon van den Berg (1877-1961) Zus Mina van den Berg

Blad 1. Kwartierstaat van Antoon van den Berg (1877-1961) Zus Mina van den Berg Blad 1 Kwartierstaat van Antoon van den Berg (1877-1961) Zus Mina van den Berg Website: Stamboom familie Van den Berg > Mina van den Berg, zus van 01. Antoon van den Berg (1877-1961) De ouders van Mina

Nadere informatie

www.vorstenbosch-info.nl

www.vorstenbosch-info.nl OUDE WOONPLEKKEN IN VORSTENBOSCH HONDSTRAAT 4 Jan Rut Kluijtmans koopt op 24-12-1792 een huis en aangelag, gestaan en gelegen op Vorstenbosch onder Nistelrode, groot 2 L, 45 R, van Maria Sijmen Rijkers,

Nadere informatie

De nakomelingen van Johanna Jan Verberne

De nakomelingen van Johanna Jan Verberne een genealogieonline publicatie De nakomelingen van Johanna Jan Verberne door 8 augustus 2017 De nakomelingen van Johanna Jan Verberne Generatie 1 1. Johanna Jan Verberne, dochter van Jan Verberne en Johanna

Nadere informatie

OUDE WOONPLEKKEN IN VORSTENBOSCH HONDSTRAAT 7 Dit pand kunnen we beschouwen als het stamhuis van de familie van der Heijden de latere Brouwerstak (hiervoor zijn gegevens gebruikt uit het boek van de familie

Nadere informatie

OUDE WOONPLEKKEN IN VORSTENBOSCH RIETDIJK 19 Arie van den Bogaart een landbouwer uit Schijndel is in 1832 de eigenaar van dit huis (sectie: E130). Hij bezit ook het huis er naast Rietdijk D (verdwenen

Nadere informatie

OUDE WOONPLEKKEN IN VORSTENBOSCH LENDERSGAT 1 (voorheen Erpsche steeg, later Brakkensedijk) In 1832 is Antonius van Hooft, tuinman te Vorstenbosch, eigenaar van deze boerderij. De woning werd in deze periode

Nadere informatie

Blad 2. Kwartierstaat van Antoon van den Berg ( ) Overgrootouders/betovergrootouders

Blad 2. Kwartierstaat van Antoon van den Berg ( ) Overgrootouders/betovergrootouders Blad 2 Kwartierstaat van Antoon van den Berg (1877-1961) Overgrootouders/betovergrootouders Website: Stamboom familie Van den Berg > Kwartierstaat van 01. Antoon van den Berg (1877-1961) Blad 2 Generatie

Nadere informatie

Fragment-Genealogie fam. Schei(j)en 1

Fragment-Genealogie fam. Schei(j)en 1 Fragment-Genealogie fam. Schei(j)en 1 I Martinus SCHEIJEN, gedoopt 1 januari 1661 te Schin op Geul, overleden 6 maart 1746 te Schin op Geul, 85 jaar oud. Martinus is getrouwd op 20 april 1681 te Schin

Nadere informatie

Blad 3. Kwartierstaat van Antoon van den Berg ( ) overgrootouders/betovergrootouders

Blad 3. Kwartierstaat van Antoon van den Berg ( ) overgrootouders/betovergrootouders Blad 3 Kwartierstaat van Antoon van den Berg (1877-1961) overgrootouders/betovergrootouders Website: Stamboom familie Van den Berg > Kwartierstaat van 01. Antoon van den Berg (1877-1961) Blad 3 Generatie

Nadere informatie

De nakomelingen van Jacob Jasperszoon Ulden Van

De nakomelingen van Jacob Jasperszoon Ulden Van een genealogieonline publicatie De nakomelingen van Jacob Jasperszoon Ulden Van door 1 mei 2016 De nakomelingen van Jacob Jasperszoon Ulden Van Generatie 1 1. Jacob Jasperszoon Ulden Van. Generatie 2 2.

Nadere informatie

Bewijsstukken. 1 e kwartier. Fenny LUTGERINK. geboorte

Bewijsstukken. 1 e kwartier. Fenny LUTGERINK. geboorte Bewijsstukken 1 e kwartier Fenny LUTGERINK geboorte 34 2 e en 3 e kwartier Hendrikus Petrus Harry LUTGERINK Geboorte 35 Jacoba Johanna Wilhelmina Cobi DE REUVER Geboorte Huwelijk 36 4 e en 5 e kwartier

Nadere informatie

Stamreeks van Andries de Rooij 1725 naar Hennie de Rooij door Everardus Rollema 2014

Stamreeks van Andries de Rooij 1725 naar Hennie de Rooij door Everardus Rollema 2014 Stamreeks van Andries de Rooij 1725 naar Hennie de Rooij door Everardus Rollema 2014 I. Andries de Rooij, geboren Den Haag omstreeks 1725, overleden aan de tering, aangifte Den Haag om begraven te worden

Nadere informatie

De nakomelingen van Johannes van den Bosch

De nakomelingen van Johannes van den Bosch een genealogieonline publicatie De nakomelingen van Johannes van den Bosch door 12 juli 2016 De nakomelingen van Johannes van den Bosch Generatie 1 1. Johannes van den Bosch, zoon van Hendrik/Hendrick

Nadere informatie

Blad 1. Kwartierstaat van Betje Hendriks ( ) De grootouders van Betje

Blad 1. Kwartierstaat van Betje Hendriks ( ) De grootouders van Betje Blad 1 Kwartierstaat van Betje Hendriks (1880-1955) De grootouders van Betje Website: Stamboom familie Van den Berg > Generatie III De grootouders van 01. Betje Hendriks (1880-1955) van vaderskant: 04.

Nadere informatie

Eerste generatie. Tweede generatie

Eerste generatie. Tweede generatie Eerste generatie 1. Cornelius van Loon, geb. 18-07-1718 te Wouw. Hij trouwde Dijmphna van Tilborgh. i. Paulina van Loon, geb. 12-04-1748 te Essen. ii. Anna Maria van Loon, geb. 04-05-1750 te Essen. iii.

Nadere informatie

Godri[e] - Gadri[e] - Goderi[e] --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Godri[e] - Gadri[e] - Goderi[e] -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ouders 2 Joannes Stepanus Stevens X Joanna Adriana Sijmonssen Antwerpen - 02/03/1659 Geboren 02/12/1652 Zundert - 21/09/1681 Gehuwd Zundert - [< 1697] Overleden - 2.1 Maria X1 Gerardus Paschaelis Adriaensen

Nadere informatie

Parenteel van Willem van Dielen (van Deelen)

Parenteel van Willem van Dielen (van Deelen) Parenteel van Willem van Dielen (van Deelen) 1 Willem van Dielen. Willem trouwde met Margaretha Cocken. Kind van Willem en Margaretha: 1 Jan van Dielen, geboren in Bergen. Volgt 1.1. 1.1 Jan van Dielen

Nadere informatie

Stamreeks Rek/Reck Hubert Mathieu REK, Jacoba Elisabeth LIEFFERING

Stamreeks Rek/Reck Hubert Mathieu REK, Jacoba Elisabeth LIEFFERING Stamreeks Rek/Reck I. Hubert Mathieu REK, geboren Den Haag 23 juni 1913 R.K., autoschilder; tr. Den Haag 5 juni 1935 met Jacoba Elisabeth LIEFFERING, geboren Den Haag 27 juni 1914, R.K., dochter van Jacobus

Nadere informatie

Kanaal van Deurne Afwateringskanaal 1861

Kanaal van Deurne Afwateringskanaal 1861 1859 Geboren, gestorven, getrouwd en scheepvaart in Meijel Vanaf 1854 kende peeldorp Meijel volop scheepvaart. Daarvoor was in 1853 immers de Noordervaart uitgediept en de Helenavaart gegraven. In 1861

Nadere informatie

Anderhalve eeuw in Oisterwijk. Vugts Vugts

Anderhalve eeuw in Oisterwijk. Vugts Vugts Vugts Anderhalve eeuw in Oisterwijk 148. Vugts Aart Adriaan Vugts en Johanna Peter Vrients zijn 7 november 1784 voor de oisterwijkse dominee getrouwd. Aart of Arnoldus heet bij zijn eerste huwelijk geboren

Nadere informatie

Bestand : C:\PG30\NL\DATA\BRESSERS Datum : Selectie : 'Personen in parenteel van GREGORIUS GERRITS CLOOSTERMANS [3244]' Sortering : Per tak

Bestand : C:\PG30\NL\DATA\BRESSERS Datum : Selectie : 'Personen in parenteel van GREGORIUS GERRITS CLOOSTERMANS [3244]' Sortering : Per tak Fragment parenteel van GREGORIUS GERRITS CLOOSTERMANS Bestand : C:\PG30\NL\DATA\BRESSERS Datum : 17-04-2017 Selectie : 'Personen in parenteel van GREGORIUS GERRITS CLOOSTERMANS [3244]' Sortering : Per

Nadere informatie

Stamboom dossier. Petronella (Pieta) Theodora Schoenmakers ( ) Gehuwd Johan Bloemen ( )

Stamboom dossier. Petronella (Pieta) Theodora Schoenmakers ( ) Gehuwd Johan Bloemen ( ) Stamboom dossier Petronella (Pieta) Theodora (1906-1996) Gehuwd Johan Bloemen (1907-1986) Update 1.3 150518 door Ir. René A.M. Martens RI Msc Geboren Boxmeer - 29 mei 1906 Vader: Theodorus (1862-1945)

Nadere informatie

Genealogie van Jan Hendrikse van Gils

Genealogie van Jan Hendrikse van Gils pagina 1 van 10 Genealogie van Jan Hendrikse van Gils I Jan Hendrikse van Gils. Jan ging in ondertrouw op 22 juni 1765 in Oosterhout met Catharina Ansems. Catharina ging later in ondertrouw op 19 juli

Nadere informatie

Blad 1. Kwartierstaat van Antoon van den Berg ( ) De ouders van Antoon

Blad 1. Kwartierstaat van Antoon van den Berg ( ) De ouders van Antoon Blad 1 Kwartierstaat van Antoon van den Berg (1877-1961) De ouders van Antoon Website: Stamboom familie Van den Berg > Generatie II De ouders van 01. Antoon van den Berg (1877-1961) 02. Hendricus van den

Nadere informatie

Fragment-genealogie familie Smeets (4)

Fragment-genealogie familie Smeets (4) Fragment-genealogie familie Smeets (4) Gerard van Hoof Vervolg XII-3: Franciscus Josephus SMEETS Uit het tweede huwelijk van Franciscus Josephus SMEETS met Anna Elisabeth Hendrica STASSEN werden verder

Nadere informatie

D88, Voorhei 3. Geplaatst in de Heise Krant augustus 2015, gewijzigd

D88, Voorhei 3. Geplaatst in de Heise Krant augustus 2015, gewijzigd D88, Voorhei 3 Geplaatst in de Heise Krant augustus 2015, gewijzigd 23-01-2017 De geschiedenis van boerderij D88, nu Voorhei 3, begint bij Theodorus van Asseldonk. Theodorus (Dirk) van Asseldonk (1797-1845),

Nadere informatie

Genealogie van Reinier NOLDUS

Genealogie van Reinier NOLDUS Genealogie van Reinier NOLDUS Uitgezocht door: Lucien Pijper, Rijksweg 52, 5941 AE Velden I.1 Reinier NOLDUS. Gehuwd met Maria JANSSEN. 1. Anna Maria NOLDUS, gedoopt op 28 november 1790 te Venlo (getuige(n):

Nadere informatie

OUDE WOONPLEKKEN IN VORSTENBOSCH LENDERSGAT 11 (voorheen Erpsche steeg, later Brakkensedijk) In 1832 is Christiaan Thomas van de Leijgraaf de eigenaar van deze woning met herberg (sectie: E111/1118/1116).

Nadere informatie

Kinderen van Johannis Kilwinger en Jannigje Alplas: 1.1 Peter Gijsbert Kilwinger, geboren op zaterdag 4 februari 1809 in Woudrichem.

Kinderen van Johannis Kilwinger en Jannigje Alplas: 1.1 Peter Gijsbert Kilwinger, geboren op zaterdag 4 februari 1809 in Woudrichem. Genealogie van Pieter Kilwinger inderen van Peter Gijsbert Kilwinger en Johanna Mutsaards: 1.1.1 Johanna Maria Kilwinger, geboren op woensdag 17 februari 1836 in Stratum. Johanna Maria is overleden op

Nadere informatie

1 Feb Eerste generatie

1 Feb Eerste generatie Eerste generatie 1. Joannes 1 Schimmel, overige namen Jan Schimmel, geboren CA. 1770 te Bussum (Gooise Meren), overleden 10 maart 1818 te Bussum (Gooise Meren). hij trouwde Antonia Schoonhoord, getrouwd

Nadere informatie

Doopboek NG Rotterdam 25-02-1781

Doopboek NG Rotterdam 25-02-1781 Doopboek NG Rotterdam 25-02-1781 Dopeling Johannes N.n. Vader N.n. N.n. Moeder Pieternella Strumpelaar Getuige Anna de Haas wed[uw]e Strumpelaar en Jan Koek Datum doop 25-02-1781 Opmerkingen Grote kerk;

Nadere informatie

De nakomelingen van Johannes Smeulders

De nakomelingen van Johannes Smeulders een genealogieonline publicatie De nakomelingen van Johannes Smeulders door 3 augustus 2017 De nakomelingen van Johannes Smeulders Generatie 1 1. Johannes Smeulders, zoon van Jan Baptist Smeulders en Johanna

Nadere informatie

Genealogie van Hermans

Genealogie van Hermans Genealogie van Hermans Dit fragment van een kaart van Hendrik Verhees uit 1794 toont de streek tussen Tilburg en Turnhout. Op de kaart vinden we onder meer Goirle, Hilvarenbeek, Ravels (B.), Weelde (B.),

Nadere informatie

Parenteel van Wouter Brokx

Parenteel van Wouter Brokx Parenteel van Wouter Brokx 1 Wouter Brokx. Hij is begraven op 30-09-1706 in Gilze (nbr,nld). Wouter trouwde met Adriana Adrianus van den Erven. Kinderen van Wouter en Adriana: 1 Adrianus Wouter Brokx.

Nadere informatie

De nakomelingen van Cornelis van Werkhoven

De nakomelingen van Cornelis van Werkhoven een genealogieonline publicatie De nakomelingen van Cornelis van Werkhoven door 2 mei 2016 De nakomelingen van Cornelis van Werkhoven Generatie 1 1. Cornelis van Werkhoven. Hij is getrouwd (1) op 23 mei

Nadere informatie

Genealogie van Joannes HANGHS. Door: Lucien Pijper Rijksweg 52, 5941 AE Velden

Genealogie van Joannes HANGHS. Door: Lucien Pijper Rijksweg 52, 5941 AE Velden Genealogie van Joannes HANGHS Door: Lucien Pijper Rijksweg 52, 5941 AE Velden I.1 Joannes HANGHS, begraven op 10 november 1774 te Weert. Gehuwd voor de kerk op 7 februari 1768 te Weert (RK) (getuige(n):

Nadere informatie

De nakomelingen van Sluiter, Ferdinand

De nakomelingen van Sluiter, Ferdinand een genealogieonline publicatie De nakomelingen van Sluiter, Ferdinand door 28 augustus 2017 De nakomelingen van Sluiter, Ferdinand Generatie 1 1. Sluiter, Ferdinand. Hij is getrouwd met Hans, Barbara.

Nadere informatie

De nakomelingen van Hubert Gielen

De nakomelingen van Hubert Gielen een genealogieonline publicatie De nakomelingen van Hubert Gielen door 16 mei 2017 De nakomelingen van Hubert Gielen Generatie 1 1. Hubert Gielen, zoon van Joannes Petrus Gielen en Maria Cornelia Senden,

Nadere informatie

landbouwster, Poppel 22/8/1807 (dochter van Joannes Ruts, landbouwer en Elisabeth Van Gils, landbouwster)

landbouwster, Poppel 22/8/1807 (dochter van Joannes Ruts, landbouwer en Elisabeth Van Gils, landbouwster) H Antonius Haagen, landbouwer, Poppel 10/9/1819 (zoon van Nicolaas Haagen Poppel 22/6/1839 en Allegonda Bocx landbouwster) xx Poppel 4/4/1850 Elisabeth Keysers, landbouwster, Poppel 1/10/1826 (dochter

Nadere informatie

Blad 2a. Kwartierstaat van Antoon van den Berg ( ) oudouders/oudgrootouders

Blad 2a. Kwartierstaat van Antoon van den Berg ( ) oudouders/oudgrootouders Blad 2a Kwartierstaat van Antoon van den Berg (1877-1961) oudouders/oudgrootouders Website: Stamboom familie Van den Berg > Kwartierstaat van 01. Antoon van den Berg (1877-1961) Blad 2a Generatie VI De

Nadere informatie

LIJST VAN TE ONTEIGENEN ONROERENDE ZAKEN ONTEIGENINGSPLAN HARNASCHPOLDER ZUID VERZOEKENDE INSTANTIE: BEDRIJVENSCHAP HARNASCHPOLDER

LIJST VAN TE ONTEIGENEN ONROERENDE ZAKEN ONTEIGENINGSPLAN HARNASCHPOLDER ZUID VERZOEKENDE INSTANTIE: BEDRIJVENSCHAP HARNASCHPOLDER LIJST VAN TE ONTEIGENEN ONROERENDE ZAKEN ONTEIGENINGSPLAN HARNASCHPOLDER ZUID VERZOEKENDE INSTANTIE: BEDRIJVENSCHAP HARNASCHPOLDER Van de onroerende zaak, kadastraal bekend, gemeente Schipluiden Grondplan

Nadere informatie

Parenteel van Gommert Pietersen van Geel

Parenteel van Gommert Pietersen van Geel Parenteel van Gommert Pietersen van Geel 1 Gommert Pietersen van Geel is geboren in 1624 in Zevenbergen. Gommert is Notitie bij overlijden van Gommert: Overleden rond 1676. Gommert: (1) trouwde, 24 of

Nadere informatie

STATUTENWIJZIGING VERENIGING

STATUTENWIJZIGING VERENIGING STATUTENWIJZIGING VERENIGING 2013.039347.01/1 Heden, de achttiende november tweeduizend dertien, verschenen voor mij- Mr. Drs. Theodorus Petrus Wilhelmus Dielissen, notaris met als vestigingsplaats de

Nadere informatie

Gemeente: Alphen en Riel Brontype boek Registernaam Huwelijksregister 1930 Code ALRL_H_1930 Periode register 1930 Aktenummer: 7 Plaats huwelijk:

Gemeente: Alphen en Riel Brontype boek Registernaam Huwelijksregister 1930 Code ALRL_H_1930 Periode register 1930 Aktenummer: 7 Plaats huwelijk: Gemeente: Alphen en Riel Brontype boek Registernaam Huwelijksregister 1930 Code ALRL_H_1930 Periode register 1930 Aktenummer: 7 Plaats huwelijk: Alphen en Riel Datum huwelijk: 19-05-1930 Bruidegom Johannes

Nadere informatie

Johanna / Antje van der Stoel ( )

Johanna / Antje van der Stoel ( ) Johanna / Antje van der Stoel (1770-1855) René de Hek, Kwartierstaat Zwieteren: Bij de volkstelling van 1829 was zij 60 jaar en gaf als beroep op visdraagster. Zij was de schrijfkust niet machtig (1829)

Nadere informatie

1a E 3165 00 00 07 Oostende Laurus Nederland B.V. te s-hertogenbosch. 2 E 3163 01 51 80 Torenstraat 1 Laurus Nederland B.V. te s-hertogenbosch

1a E 3165 00 00 07 Oostende Laurus Nederland B.V. te s-hertogenbosch. 2 E 3163 01 51 80 Torenstraat 1 Laurus Nederland B.V. te s-hertogenbosch LIJST d.d. 9 januari 2007 VAN AANGEWEZEN PERCE(E)L(EN) EN/OF GEDEELTE(N) DAARVAN in de kadastrale Gemeente, waarop de artikelen 10 24, 26 en 27 van de Wet voorkeursrecht gemeenten van toepassing zijn,

Nadere informatie

Werkgroep Genealogie

Werkgroep Genealogie Werkgroep Genealogie De werkgroep bestaat uit Bart van Schijndel en Anny Janssen. doelstelling: A. Het adviseren van (aankomende) genealogen. Voor vragen kunt u terecht bij de werkgroep. Gegevens uit het

Nadere informatie

Een vriendenschaar van zwagers (1920) Martin Cleven

Een vriendenschaar van zwagers (1920) Martin Cleven Een vriendenschaar van zwagers (1920) Martin Cleven Van links naar rechts: Gehuwd met: 1. Frederik Aarts Catharina Vergoossen 2. Pieter Cleven Gertrudis Vergoossen 3. Naardus Vergoossen Gertruda de Haan

Nadere informatie

6 Catharina Bemelmans, gedoopt op 21 november 1727 in Nuth. 7 SeNatius Bemelmans, gedoopt op 2 november 1731 in Nuth, volgt onder V.

6 Catharina Bemelmans, gedoopt op 21 november 1727 in Nuth. 7 SeNatius Bemelmans, gedoopt op 2 november 1731 in Nuth, volgt onder V. FRAGMENT GENEALOGIE FAM. BEMELMANS I Theodorus Bemelmans Hij was gehuwd met Maria N.N. 1 Severinus Bemelmans, gedoopt op 10 april 1628 in Nuth, volgt onder 11. 2 Balthasar Bemelmans, gedoopt in maar! 1631

Nadere informatie

Blad 1. Kwartierstaat van Betje Hendriks ( ) De ouders van Betje

Blad 1. Kwartierstaat van Betje Hendriks ( ) De ouders van Betje Blad 1 Kwartierstaat van Betje Hendriks (1880-1955) De ouders van Betje Website: Stamboom familie Van den Berg > Generatie II De ouders van 01. Betje Hendriks (1880-1955) 02. * Gemert 04-03-1850 + Helmond

Nadere informatie

Huwelijkse bijlage: doopbewijs van Anna Maria Bionda, Neerbosch

Huwelijkse bijlage: doopbewijs van Anna Maria Bionda, Neerbosch Dopeling Leendert N.n. Vader N.n. N.n. Moeder Antje van der Stoel Datum doop 14-11-1802 Geboortedatum 29-10-1802 Opmerkingen Oosterkerk; kind: onegt Wonende in 't Hang Bron DTB Rotterdam Doop gereformeerd

Nadere informatie

www.vorstenbosch-info.nl

www.vorstenbosch-info.nl OUDE WOONPLEKKEN IN VORSTENBOSCH KAPELSTRAAT 8 Verdwenen plek, nu Kapelstraat 8. Deze woonplek kende in loop van de tijd veel verschillende en meerdere bewoners gelijktijdig (met kamerverhuur). Het waren

Nadere informatie

Adressen op basis van de burgerlijk stand:

Adressen op basis van de burgerlijk stand: Bidprentje van Hendrikus Werring. Foto en bidprentje (met onjuiste sterfdatum) van Ida Buijer. (met dank aan Ida Schroder-Werring en Anneke Westerbeek-Werring) Va Hendrikus (Hendrik of Hen(d)ricus) WERRING),

Nadere informatie

De nakomelingen van Andreas Adamus Diederen

De nakomelingen van Andreas Adamus Diederen een genealogieonline publicatie De nakomelingen van Andreas Adamus Diederen door 16 mei 2017 De nakomelingen van Andreas Adamus Diederen Generatie 1 1. Andreas Adamus Diederen, zoon van Peter Nicolaas

Nadere informatie

Stamreeks in de vrouwelijke lijn van. Elisabeth Johanna Maria Schulten, geboren op 29 mei 1896 in Brielle.

Stamreeks in de vrouwelijke lijn van. Elisabeth Johanna Maria Schulten, geboren op 29 mei 1896 in Brielle. Stamreeks in de vrouwelijke lijn van Elisabeth Johanna Maria Schulten, geboren op 29 mei 1896 in Brielle. door Josca Koster Stamboomuitzoeken.nl Afbeelding: verkorte weergave van de stamreeks. stamboomuitzoeken.nl

Nadere informatie

Stamboom dossier. Theodorus (Dorus) Schoenmakers (1862-1945) Gehuwd Lamberta Theodora Hoenselaars (1868-1910)

Stamboom dossier. Theodorus (Dorus) Schoenmakers (1862-1945) Gehuwd Lamberta Theodora Hoenselaars (1868-1910) Stamboom dossier Theodorus (Dorus) Schoenmakers (1862-1945) Gehuwd Lamberta Theodora Hoenselaars (1868-1910) Update 1.5 130817 by Rene Martens Genealogie Hoenselaars IV Geboren Groesbeek 24 oktober 1862

Nadere informatie

Eerste generatie. Tweede generatie

Eerste generatie. Tweede generatie Eerste generatie 1. Johan Caspar Busch. Hij trouwde Veronica Theresia Wassenaar. 2. i. Benedictus Busch geb. 1754. Tweede generatie 2. Benedictus Busch, geb. 1754 te Utrecht, overl. 24-01-1827 te Groningen.

Nadere informatie

De nakomelingen van Henricus Petri Waals

De nakomelingen van Henricus Petri Waals een genealogieonline publicatie De nakomelingen van Henricus Petri Waals door 11 november 2016 De nakomelingen van Henricus Petri Waals Generatie 1 1. Henricus Petri Waals, zoon van Petrus Waals. Hij is

Nadere informatie

De nakomelingen van Kerstien Schrader

De nakomelingen van Kerstien Schrader een genealogieonline publicatie De nakomelingen van Kerstien Schrader door 4 mei 2016 De nakomelingen van Kerstien Schrader Generatie 1 1. Kerstien Schrader, is geboren rond 1615. Hij is dagloner van beroep.

Nadere informatie

16 Christiaan Huberti Schrickx. Hij is gedoopt op in Groot-Zundert.

16 Christiaan Huberti Schrickx. Hij is gedoopt op in Groot-Zundert. Generatie 5 ( betovergrootouders ) 16 Christiaan Huberti Schrickx. Hij is gedoopt op 26-03-1757 in Groot-Zundert. Afbeelding 11 RK Doopboek Groot-Zundert Christiaan is overleden, 37 jaar oud. Hij is begraven

Nadere informatie

Notariële Akten na Overlijden Klaas Breedijk (172 )

Notariële Akten na Overlijden Klaas Breedijk (172 ) Notariële Akten na Overlijden Klaas Breedijk (172 ) (Tussen haakjes de RIN nummers in de stamboom www.breedijk.net. ) Klaas Breedijk: ik heb opgezocht wat ik op internet allemaal gevonden heb over zijn

Nadere informatie

Bestand : C:\PG30\NL\DATA\BRESSERS Datum : Selectie : 'Personen in parenteel van FRANCISCUS VAN SAMBEECK [3379]' Sortering : Per tak

Bestand : C:\PG30\NL\DATA\BRESSERS Datum : Selectie : 'Personen in parenteel van FRANCISCUS VAN SAMBEECK [3379]' Sortering : Per tak Fragment Parenteel van FRANCISCUS VAN SAMBEECK Bestand : C:\PG30\NL\DATA\BRESSERS Datum : 17-04-2017 Selectie : 'Personen in parenteel van FRANCISCUS VAN SAMBEECK [3379]' Sortering : Per tak I.1 FRANCISCUS

Nadere informatie

NN van der Kop vader: Hendricus Christiaan van der Kop 32 jaar Keizerlijk notaris

NN van der Kop vader: Hendricus Christiaan van der Kop 32 jaar Keizerlijk notaris 1749 Henricus Christiaan van der Kop Leiden vader: Cornelis van der Kop moeder: Cornelia Elisabeth van Beusichem Schepen in 1787, 1780 1829 15 december Wordt 80 jaar oud Meegeteld bij de volkstelling van

Nadere informatie

Parenteel van Gerardus van Vlimmeren

Parenteel van Gerardus van Vlimmeren pagina 1 van 5 Parenteel van Gerardus van Vlimmeren I Gerardus van Vlimmeren. Gerardus trouwde met Anna Cornelia Mensen. Kind van Gerardus en Anna: 1 Johannes van Vlimmeren, geboren op 13 september 1877

Nadere informatie

OUDHEIDKUNDIGE VERENIGING SLIEDRECHT DE VERENIGING WAAR VERLEDEN EN TOEKOMST ELKAAR ONTMOETEN WERKGROEP GENEALOGIE

OUDHEIDKUNDIGE VERENIGING SLIEDRECHT DE VERENIGING WAAR VERLEDEN EN TOEKOMST ELKAAR ONTMOETEN WERKGROEP GENEALOGIE OUDHEIDKUNDIGE VERENIGING SLIEDRECHT DE VERENIGING WAAR VERLEDEN EN TOEKOMST ELKAAR ONTMOETEN WERKGROEP GENEALOGIE Het is ons duidelijk geworden dat veel mensen geïnteresseerd zijn in stambomen. Om aan

Nadere informatie

Anderhalve eeuw in Oisterwijk. Vermeer. 144a-145. Vermeer. 144a. Clasina (of Nicolaa) Vermeer,

Anderhalve eeuw in Oisterwijk. Vermeer. 144a-145. Vermeer. 144a. Clasina (of Nicolaa) Vermeer, Vermeer Anderhalve eeuw in Oisterwijk 144a-145. Vermeer Voor de oisterwijkse schepenen trouwen 10 mei 1733 Peter, zoon van Cornelis Vermeer en Eycken, dochter van Dielis Stoeldrayers 1. Beiden zijn geboren

Nadere informatie

WAGENINGEN (deel S-Z)

WAGENINGEN (deel S-Z) J.H.G. te Boekhorst WAGENINGEN in het Algemeen Historisch Archief pag. 1611 J.H.G. te Boekhorst WAGENINGEN in het Algemeen Historisch Archief pag. 1612 WAGENINGEN (deel S-Z) Deze documentatie is afkomstig

Nadere informatie

WAGENINGEN (deel C-Hui)

WAGENINGEN (deel C-Hui) J.H.G. te Boekhorst WAGENINGEN in het Algemeen Historisch Archief pag. 422 J.H.G. te Boekhorst WAGENINGEN in het Algemeen Historisch Archief pag. 423 WAGENINGEN (deel C-Hui) Deze documentatie is afkomstig

Nadere informatie

BIJLAGE BIJ HET VERHAAL OVER DE HEEMSTEEDSE FAMILIE VAN DER WEIDEN

BIJLAGE BIJ HET VERHAAL OVER DE HEEMSTEEDSE FAMILIE VAN DER WEIDEN BIJLAGE BIJ HET VERHAAL OVER DE HEEMSTEEDSE FAMILIE VAN DER WEIDEN In deze bijlage bevinden zich drie overzichten en een kaart: 1: Tijdlijn en overzicht van de wasserijen van Van der Weiden tussen 1755

Nadere informatie

Eerste generatie. Tweede generatie

Eerste generatie. Tweede generatie Eerste generatie 1. Adrianus de Keijser, geb. te Gastel. Afkomstig uit Gastel. Hij trouwde Petronilla Boerkens, getrouwd 07-01-1759 te Halsteren. i. Anna de Keijser, geb. 09-10-1759 te Halsteren. Getuigen

Nadere informatie

Deze werkhypothese is het resultaat van een analyse van de akten in de parochieregisters van Leuven, aangevuld met enkele andere bronnen.

Deze werkhypothese is het resultaat van een analyse van de akten in de parochieregisters van Leuven, aangevuld met enkele andere bronnen. Deze werkhypothese is het resultaat van een analyse van de akten in de parochieregisters van Leuven, aangevuld met enkele andere bronnen. Een 24-tal akten konden niet worden geplaatst en deze zijn achteraan

Nadere informatie

AALST (NBr), klapper DTB. Uit het genealogisch archief van Hendrik Nillesen. Klapper van de Doop-, Trouw- en Begrafenisboeken

AALST (NBr), klapper DTB. Uit het genealogisch archief van Hendrik Nillesen. Klapper van de Doop-, Trouw- en Begrafenisboeken file://e:\aalst%20(nbr),%20klapper%20dtb.htm pagina 1 van 170 AALST (NB) [NLD] Klapper van de Doop-, Trouw- en Begrafenisboeken (De onderlinge klappers samengevoegd tot één alfabetisch register) Uit het

Nadere informatie

De nakomelingen van Nicolaus Baars

De nakomelingen van Nicolaus Baars een genealogieonline publicatie De nakomelingen van Nicolaus Baars door 8 juni 2016 De nakomelingen van Nicolaus Baars Generatie 1 1. Nicolaus Baars. Hij is getrouwd met Margarita Olfs, dochter van Joannes

Nadere informatie

Fragment-genealogie fam. van den Hove Schin op Geul

Fragment-genealogie fam. van den Hove Schin op Geul Fragment-genealogie fam. van den Hove Schin op Geul De naam Van de fam. van den Hove komt in de archieven van de euregio veelvuldig voor. In de 15de en 16de eeuw is het een bekende naam in de omgeving

Nadere informatie

Eerste generatie. Tweede generatie

Eerste generatie. Tweede generatie Eerste generatie 1. Joannes 1 Schimmel, overige namen Jan Schimmel, geboren CA. 1771 te Bussum (Gooise Meren), beroep arbeider, werkman, overleden 10 maart 1818 te Bussum hij trouwde Arnolda Gerritse Bus,

Nadere informatie

negentienhonderd en tachtig, verscheen voor mij,------- na te noemen getuigen:------------------------------------- JACOBA CATHARINA MARIA MEIJER-

negentienhonderd en tachtig, verscheen voor mij,------- na te noemen getuigen:------------------------------------- JACOBA CATHARINA MARIA MEIJER- 1 C7 Heden, elf maart---------------------- - ---------------------- negentienhonderd en tachtig, verscheen voor mij,------- Mr. GERARDUS JOHANNES FRANCISCUS SCHOLTEN, notaris ter----- standplaats 's-gravenhage,

Nadere informatie

Datum Naam kind z/d Voornaam vader Achternaam vader Beroep vader Naam Moeder Straat, wijk gakte-

Datum Naam kind z/d Voornaam vader Achternaam vader Beroep vader Naam Moeder Straat, wijk gakte- Bron Burgerlijke stand - Huwelijk Archieflocatie Historisch Centrum Overijssel Algemeen Toegangnr: 123 Inventarisnr: 14247 Gemeente: Zwartsluis Aktenummer: 7 Datum: 30-04-1813 Bruidegom Cornelis Appelo

Nadere informatie

De nakomelingen van Rombout LIPS

De nakomelingen van Rombout LIPS een genealogieonline publicatie De nakomelingen van Rombout LIPS door 5 mei 2016 De nakomelingen van Rombout LIPS Generatie 1 1. Rombout LIPS, is geboren rond 1390 te Bavel, Noord-Brabant, Nederland. Generatie

Nadere informatie

De nakomelingen van Johannes van der Asdonck

De nakomelingen van Johannes van der Asdonck een genealogieonline publicatie De nakomelingen van Johannes van der Asdonck door 11 november 2016 De nakomelingen van Johannes van der Asdonck Generatie 1 1. Johannes van der Asdonck, is geboren in 1365

Nadere informatie

Anderhalve eeuw in Oisterwijk

Anderhalve eeuw in Oisterwijk Anderhalve eeuw in Oisterwijk 81-82. Lath Lath Peter Antony de Lat gaat 16 februari 1715 voor de oisterwijkse dominee in ondertrouw met Anneke Thomas Schoenmakers. Beiden zijn dan woonachtig te Oisterwijk.

Nadere informatie

NB: alle gegevens zijn afkomstig uit diverse stamreeksen i.v.m. de privacy en daarmee fictief! Stamreeks van. Simon de Boer

NB: alle gegevens zijn afkomstig uit diverse stamreeksen i.v.m. de privacy en daarmee fictief! Stamreeks van. Simon de Boer NB: alle gegevens zijn afkomstig uit diverse stamreeksen i.v.m. de privacy en daarmee fictief! Stamreeks van Simon de Boer geboren op 3 mei 1930 in Breda. Door Josca Koster Stamboomuitzoeken.nl 2 3 Inhoud

Nadere informatie

Persoonskaart van Nicolaas Jozephus Cornelisz (Klaas) Alsemgeest

Persoonskaart van Nicolaas Jozephus Cornelisz (Klaas) Alsemgeest Persoonskaart van Nicolaas Jozephus Cornelisz (Klaas) Alsemgeest 1 Alsemgeest Klaas 1877 2 Klaas Alsemgeest 3 Oude familiefoto klein 4 Grafsteen Nicolaas Jozephus Cornelisz (Klaas) Alsemgeest (afb. 1 t/m

Nadere informatie

137 Rimpkje Rembertha Vroklage

137 Rimpkje Rembertha Vroklage 137 Rimpkje Rembertha Vroklage Contributed by Corrien Froklage Saturday, 11 October 2008 Last Updated Wednesday, 25 September 2013 K.1.1.1.1.4.3.1.1.1.5 : (zie pag. 12) (2) Rimpkje (Rembertha) Froklage,

Nadere informatie

NAAM EN VESTIGING Artikel 1: De Stichting draagt de naam JEUGD SPORT STICHTING SCHIJNDEL. Zij is gevestigd te Schijndel.

NAAM EN VESTIGING Artikel 1: De Stichting draagt de naam JEUGD SPORT STICHTING SCHIJNDEL. Zij is gevestigd te Schijndel. Statuten Jeugd Sport Stichting Schijndel Voor mij JACOBUS GERARDUS VAN WESENBEECK, notaris ter standplaats de Gemeente Schijndel, in tegenwoordigheid der beide na te noemen getuigen verschenen: - de Heer

Nadere informatie

Fotoalbum van Henderika Jacobs ( )

Fotoalbum van Henderika Jacobs ( ) Fotoalbum van Henderika Jacobs (1848-1924) samengesteld door Sietze Elsinga uitgave 3 februari 2015 Elsinga - Jakobs, huwelijksakte dl. 1 Datering: op 2 september 1876 Sierk Elsinga, arbeider te Minnertsga,

Nadere informatie