ThiemeMeulenhoff Zorg Niveau h3. Kraamverzorging Antwoordmodellen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ThiemeMeulenhoff Zorg Niveau h3. Kraamverzorging Antwoordmodellen"

Transcriptie

1 ThiemeMeulenhoff Zorg Niveau h3 Kraamverzorging Antwoordmodellen

2

3 Inhoudsopgave 1 Oriëntatie op de kraamzorg Zwangerschap, baring en kraamtijd 5 Praktijk: Het kind is in aantocht 5 Praktijk: Dat viel tegen Ontwikkelingen in de kraamzorg 6 Praktijk: Druk, druk, druk 6 Praktijk: Goed verzekerd? De zwangerschap en voorbereiding op de bevalling 7 Praktijk: De baby is zo klein! 7 Praktijk: Dat is even schrikken! 7 Praktijk: Allemaal eruit! Visie op kraamzorg 8 Praktijk: Ouderwets 8 Praktijk: De keizersnede 8 Praktijk: De verloskamer Verschillende settings in de kraamzorg 9 Praktijk: Het is toch goed zo 9 Praktijk: Toch wel anders zo 9 2 De zorg aan barenden, kraamvrouwen en pasgeborenen De verzorgende in de kraamzorg 11 Praktijk: Ik kan niet komen werken 11 Praktijk: Dit is toch wel weinig tijd voor zo veel werk 11 Praktijk: Wat moet ik met haar problemen? Het kraamzorgproces 12 Praktijk: Het zit erop 12 Praktijk: Met spoed 12 Praktijk: Koorts 12 Praktijk: In bad Coördinatie en kwaliteitszorg 14 Praktijk: Een hectische dag 14 Praktijk: Een lastig probleem 14

4 3 Contextgebonden zorgverlening De barende uit een niet-westerse cultuur in de thuissituatie 17 Praktijk: Ik kan niets vinden 17 Praktijk: Beetje druk 17 Praktijk: Schipperen De kraamvrouw thuis na een baring in het ziekenhuis 18 Praktijk: Tóch naar het ziekenhuis 18 Praktijk: Het wiegje van Sofia 18 Praktijk: Opslag Kraamzorg in een gezin waar een kinderziekte heerst 20 Praktijk: Aan het werk 20 Praktijk: Ziekenbezoek Kraamgezin met een prikkelbare baby 21 Praktijk: Ik word hier gek van! 21 Praktijk: Ik word hier gek van! De kraamvrouw na een bevalling met een afwijkend verloop 22 Praktijk: Niet bang zijn om te bewegen! Een kraamgezin na de bevalling via een sectio caesarea 23 Praktijk: Gaat dat de volgende keer weer zo? Een kraamgezin waar de pasgeborene een probleem heeft 24 Praktijk: Is dit normaal dan? 24

5 1 Oriëntatie op de kraamzorg Zwangerschap, baring en kraamtijd PRAKTIJK: HET KIND IS IN AANTOCHT 1 In veel kraamsituaties staat de foto- en filmapparatuur gereed. Vind jij het de taak van de verzorgende om ervoor zorg te dragen dat er ook opnames gemaakt worden? Zou je bijvoorbeeld zelf de camera pakken? Het antwoord op beide vragen is: nee. Je taak als kraamverzorgende is de zorg voor moeder en kind en het assisteren bij de bevalling. Alles wat je in de uitvoering van die taak belemmert, zoals het filmen of fotograferen moet je weigeren. PRAKTIJK: DAT VIEL TEGEN 1 Wat zal je rol als verzorgende zijn in deze situatie? Je moet er voor zorgen dat thuis alles klaar staat voor de thuiskomst van moeder en kind. In deze situatie zul je ook de verzorging van de andere kinderen op je moeten nemen Bij een zeer zware of pijnlijke bevalling kunnen er problemen met de acceptatie van het kind door de moeder ontstaan. Daar zul je in zo n geval een begeleidende rol in moeten spelen. ThiemeMeulenhoff 5

6 Kraamverzorging Ontwikkelingen in de kraamzorg PRAKTIJK: DRUK, DRUK, DRUK 1 Wat vind je van de aanpak van Jenny? Jan moet zich goed gaan realiseren dat de kraamverzorgende tijdelijk is en dat de huishouding geregeld dient te worden. Jenny wijst hem daar op een vriendelijke manier op. 2 Wat kan Jenny doen om Jan daarbij te begeleiden? Jenny zal Jan moeten betrekken bij het werk dat ze doet en hem bepaalde taken moeten leren. PRAKTIJK: GOED VERZEKERD? 1 Vergelijk via internet de aanbiedingen van verschillende zorgverzekeraars op het gebied van de kraamzorg met elkaar. Welke verschillen zijn er in prijs? Welke verschillen zijn er in mogelijkheden? Wat zou jij Lucas aanraden voor een volgende keer? Via internet zijn de meeste polissen te bekijken en te vergelijken Het antwoord is afhankelijk van het aanbod in de polissen. 6 ThiemeMeulenhoff

7 Oriëntatie op de kraamzorg De zwangerschap en voorbereiding op de bevalling De zwangerschap en voorbereiding op de bevalling PRAKTIJK: DE BABY IS ZO KLEIN! 1 Vind je dat Marije het probleem goed aanpakt? Marije geeft aan dat roken invloed kan hebben op de groei van de foetus. Ze veroordeelt Patricia niet, maar probeert haar positief te beïnvloeden te stoppen met roken. 2 Noem een paar andere factoren die invloed kunnen hebben op de groei en ontwikkeling van de foetus. Alcohol, drugs en fysieke sporten in een later stadium van de zwangerschap. PRAKTIJK: DAT IS EVEN SCHRIKKEN! 1 Ga op internet (bijvoorbeeld op de websites van zorgverzekeraars) na of het voor Tineke en Wout mogelijk geweest was om na de normale bevalling Chantal langer als kraamverzorgende te krijgen. Na een normale bevalling heeft de kraamvrouw recht op een basispakket van 49 uur verdeeld over acht dagen. Als de bevalling normaal verlopen is er er verder geen bijzondere omstandigheden zijn hebben Tineke en Wout dus geen recht op extra kraamzorg. Bij bijzondere situaties, als er problemen zijn, kan dat wel, tot maximaal tachtig uur kraamzorg verdeeld over tien dagen. PRAKTIJK: ALLEMAAL ERUIT! 1 Noem twee voordelen en twee nadelen van de aanwezigheid van familie bij een bevalling. Voordelen: de familieleden kunnen optreden als mantelzorgers, bijvoorbeeld door op kinderen te passen en huishoudelijke taken te verzorgen tijdens de bevalling. Ook kunnen ze de kraamvrouw op haar gemak stellen als ze zelf al kinderen hebben gehad. Nadelen: de familieleden kunnen de verloskundige hinderlijk in de weg lopen en onrust veroorzaken bij de kraamvrouw. ThiemeMeulenhoff 7

8 Kraamverzorging Visie op kraamzorg PRAKTIJK: OUDERWETS 1 Is het de taak van Alice om Wies te wijzen op de nieuwste inzichten? Alice kan wel haar inzichten ter discussie stellen en in gesprek gaan met Wies over het hoe en waarom van het nieuwe protocol. Zeker als blijkt dat de handelingswijze van Wies betekent dat ouders verschillend worden voorgelicht en begeleid bij het geven van borstvoeding. Dat kan tot veel verwarring leiden bij verse ouders. Zaak is om te zorgen voor een eenduidige voorlichting. 2 Wat kan Alice precies doen en zeggen en tegen wie? Als Alice er met Wies niet uitkomt, kan zij ook andere collega s raadplegen. Uiteindelijk zal zij het hoofd van de kraamzorgorganisatie erbij moeten betrekken, om zo een eenduidig beleid ten aanzien van begeleiding bij borstvoeding te krijgen. 3 Wat is belangrijker: werken volgens de nieuwste inzichten of zorgen dat alle collega s van een kraamzorgorganisatie met hetzelfde beleid werken? Leg je antwoord uit. Eenduidigheid geeft rust en duidelijkheid, maar je moet je als verzorgende wel degelijk blijven ontwikkelen en daarom nieuwe inzichten doorvoeren in je zorg en protocollen blijven aanpassen. Hiermee werk je aan kwaliteit. PRAKTIJK: DE KEIZERSNEDE 1 Wie doet wat? Welke hulpverleners horen bij de verschillende nummers in de tekst? (a) kraamverpleegkundige, (b) kraamverzorgende, (c) verpleegkundige, (d) verloskundige, (e) gynaecoloog. 1e 2d 3e 4d 5c 6c PRAKTIJK: DE VERLOSKAMER 1 Heeft mevrouw Saal er recht op dat zij al lopend de weeën mag opvangen? Leg je antwoord uit. De zorgvrager heeft niet het recht om te beslissen in deze situatie, maar de verloskundige heeft de plicht om aan te sluiten bij de zorgvraag van de cliënt. Een doptone is in dit geval een optie. 2 Is dit een probleem dat de kraamverzorgende zelf kan afhandelen of moet ze doorverwijzen? Zo ja, naar wie? Ze moet doorverwijzen naar de verloskundige of de gynaecoloog. 8 ThiemeMeulenhoff

9 Oriëntatie op de kraamzorg Verschillende settings in de kraamzorg Verschillende settings in de kraamzorg PRAKTIJK: HET IS TOCH GOED ZO 1 Hoe zou Linda wel kunnen reageren op de uitlating van mevrouw De Bruin? Linda kan zeggen dat het in het belang van mevrouw De Bruin en haar kindje was om de bevalling in het ziekenhuis te laten plaatsvinden. Het belangrijkste is natuurlijk dat er bij de bevalling zo weinig mogelijk risico s zijn. 2 Waarin verschilt een bevalling in het ziekenhuis van een thuisbevalling, voor de kraamvrouw? De kraamvrouw is niet in haar eigen vertrouwde omgeving. Er zijn veel onbekenden aanwezig. Dit is soms niet prettig. Zeker als op het laatste moment nog wordt besloten naar het ziekenhuis te gaan, kan dat voor veel onrust zorgen. 3 Waarin verschilt een bevalling in het ziekenhuis van een thuisbevalling, voor de kraamverzorgende? Dat hangt af van de reden voor de bevalling in het ziekenhuis. Als tijdens een thuisbevalling alsnog wordt besloten naar het ziekenhuis te gaan, zal de verzorgende meestal meegaan en assisteren. Daarna zal ze de thuissituatie moeten oppakken en de onrust die door de ziekenhuisbevalling is ontstaan, moeten opvangen. PRAKTIJK: TOCH WEL ANDERS ZO 1 Wat zijn verschillen in benadering van de kraamvrouw en kraamheer als je kijkt naar een kraamhotel en de thuissituatie? 2 Noem nog twee verschillen in het werken in een kraamhotel en bij de kraamvrouw en kraamheer thuis. ThiemeMeulenhoff 9

10

11 2 De zorg aan barenden, kraamvrouwen en pasgeborenen De verzorgende in de kraamzorg PRAKTIJK: IK KAN NIET KOMEN WERKEN 1 Hoe kan Tine erachter komen wat haar rechten en plichten zijn in deze situatie? Tine kan de CAO erop naslaan, ze kan het aan iemand van de afdeling personeelszaken vragen en ze kan het aan iemand van een vakbond of beroepsorganisatie vragen. 2 Welk advies zou jij geven als je de vriendin van Tine was? Tine zou haar leidinggevende terug kunnen bellen om verder te overleggen, nadat ze weet wat haar rechten precies zijn. Waarschijnlijk kan ze calamiteitenverlof opnemen voor een bezoek aan de huisarts. Daarna moet ze een oppas vinden. PRAKTIJK: DIT IS TOCH WEL WEINIG TIJD VOOR ZO VEEL WERK 1 Wat kan Brechtje zelf aan deze situatie verbeteren? Brechtje kan naar haar eigen planning kijken. Misschien moet ze andere prioriteiten stellen. Als het echt niet goed gaat met de voeding kan ze bovendien overleggen met de ouders, de verloskundige en de kraamzorgorganisatie. Misschien is extra zorg mogelijk. Dit kan uiteraard alleen na goedkeuring van de verzekering van de ouders. PRAKTIJK: WAT MOET IK MET HAAR PROBLEMEN? 1 Op basis van welke taken en verantwoordelijkheden kan Petra Mia op haar gedrag aanspreken? Ze kan Mia aanspreken op basis van de beroepscode waarin staat dat de verzorgende de belangen van de zorgvrager centraal stelt. Ze kan Mia erop wijzen dat het niet professioneel is om zo over haar eigen problemen te praten. ThiemeMeulenhoff 11

12 Kraamverzorging Het kraamzorgproces PRAKTIJK: HET ZIT EROP 1 Hoe kan Nicole ervoor zorgen dat Ineke het over vier dagen inderdaad zonder haar kan? Ze zal met Ineke en eventueel de man van Ineke moeten overleggen hoe het huishouden geregeld kan worden. Misschien zijn er familieleden of naasten die zouden kunnen helpen. Nicole zou kunnen helpen met het maken van een takenschema. 2 Welke van de zes stappen van het zorgproces komen er bij het gesprek met Ineke en haar man aan de orde? Alle stappen komen aan de orde. Ineke en haar man gaan als het ware een zorgplan opzetten voor de taken in huis. Hiervoor ga je hetzelfde te werk als bij een officieel zorgplan. PRAKTIJK: MET SPOED 1 Welke raad kan Valerie aan Fatima geven? Het is belangrijk dat Fatima praat over wat haar dwars zit. Hoewel in het bevallingsverslag de spoedkeizersnede wordt genoemd, kan het net zo goed iets anders zijn wat haar dwars zit. Elke situatie is weer anders. Door op een rustige manier met Fatima te praten, durft Fatima misschien te zeggen waar ze mee zit. 2 Fatima geeft aan problemen te hebben met het verwerken van de keizersnede. Wat kan Valerie doen om Fatima te helpen met de verwerking? Ze kan informatie geven over het belang van de keizersnede. Ook kan het voor Fatima erg prettig zijn om met lotgenoten te praten. Er zijn veel lotgenotengroepen in Nederland. Op internet zijn adressen te vinden. 3 Welke gezondheidspatronen van Gordon zijn van toepassing op Fatima en waarom? Stressverwerkingspatroon, rollen- en relatiepatroon, cognitie- en waarnemingspatroon en zelfbelevingspatroon. Elk patroon dat goed gemotiveerd wordt, is van toepassing PRAKTIJK: KOORTS 1 Wat is het eerste dat Karina nu moet doen? De verloskundige bellen om te vertellen dat de kraamvrouw koorts heeft in combinatie met ontstoken hechtingen. 2 Mag Karina aan Leonie voorstellen dat ze een badje met biotex neemt, eventueel met een paracetamol tegen de koorts? Motiveer je antwoord. Nee, dit moet in overleg met de verloskundige gebeuren. Zij kan het beste inschatten hoe de ontsteking en koorts teruggedrongen kunnen worden. 3 Waarom is het belangrijk dat Karina haar bevindingen in het zorgdossier noteert? Zodat zo objectief mogelijk duidelijk wordt wanneer de situatie van Leonie verslechtert of verbetert. 12 ThiemeMeulenhoff

13 De zorg aan barenden, kraamvrouwen en pasgeborenen Het kraamzorgproces 4 Welke overeenkomsten zie je tussen de dagelijkse controles en de observaties op basis van de elf gezondheidscategorieën van Gordon? Ze zijn allebei systematisch van opzet. De dagelijkse controles zijn afgeleiden van bepaalde gezondheidspatronen van Gordon. PRAKTIJK: IN BAD 1 Moet Andrea hiervoor de verloskundige bellen? Licht je antwoord toe. In principe hoeft Andrea alleen de verloskundige hiervoor te bellen als ze zich zorgen maakt over de gezondheidstoestand van Ömer, anders hoeft het niet. 2 Wat kan Andrea doen aan de temperatuur van Ömer? In ieder geval mag Ömer niet in bad. Hij zou daardoor nog meer afkoelen. Het beste kan Andrea een kruikje maken en afwachten hoe Ömer daarop reageert. Als hij weer op temperatuur komt, is de kans groot dat ook zijn stofwisseling en drinkgedrag normaal worden. ThiemeMeulenhoff 13

14 Kraamverzorging Coördinatie en kwaliteitszorg PRAKTIJK: EEN HECTISCHE DAG 1 Wie zijn eigenlijk de zorgvragers in deze casus? Licht je antwoord toe. De zorgvrager zijn de kraamvrouw en de pasgeboren tweeling. Ook al hebben de kraamheer en het broertje en zusje ook aandacht nodig, zijn zij niet afhankelijk van kraamzorg. De kraamvrouw en de tweeling zijn dat wel. 2 José ziet zich plotseling voor een heleboel taken gesteld. Hoe kan zij al haar werkzaamheden het beste coördineren en hoe moet zij haar prioriteiten stellen? Prioriteiten stel je door te bepalen wat het belangrijkste is. Dat zijnde dingen die het minste uitstel kunnen verdragen. In dit geval is dat de verzorging van de moeder en de tweeling. Vervolgens zou het voor ieders rust prettig zijn als ook Tom geen problemen meer met borstvoeding zou hebben. José kan na overleg met de zorgvrager en verloskundige een afspraak met de lactatiekundige voorstellen. Als er weer een ritme in een gezin komt kan de kraamvrouw ook weer beter ontspannen. Vervolgens is het ook belangrijk dat de wijkverpleegkundige haar bezoek af kan leggen. Er dient dus iemand te zijn die haar opvangt. Vervolgens dient er rekening gehouden te worden met Babs haar feestje. Voor wat betreft het huishouden en het koken is José een beetje op haar creativiteit in combinatie met de tijdsdruk aangewezen. De was verdient misschien prioriteit boven het koken in dit geval. Of als er nog heel veel reservegoed is, kan koken juist weer belangrijker. Misschien heeft ze een simpel gerecht, of wil Mandy s moeder wel koken. Of Bob. 3 Zou José uit eigen beweging een gesprek met een geestelijk verzorger aan kunnen raden? Waarom wel of niet? Dat ligt geheel aan de situatie. In deze casus kunnen José en Mandy goed met elkaar praten en Mandy maakt duidelijk dat ze graag vaker met iemand zou willen praten. Dan mag José best een geestelijk verzorger suggereren. Ze dient dat uiteraard op een uiterst vrijblijvende manier te doen. Mandy mag niet het gevoel krijgen dat ze een afspraak met de geestelijk verzorger moet maken. 4 Stel, de lactatiekundige en de geestelijk verzorger willen allebei op hetzelfde moment langskomen. Hoe zou José deze bezoeken dan het beste in het zorgplan kunnen inplannen? José zou dan moeten kijken wat de prioriteit. In dit geval is dat de lactatiekundige. Een soepel verlopende borstvoeding geeft veel rust in een gezin. Ze laat de lactatiekundige dan als eerste komen. Afhankelijk van de conditie van de zorgvragers zou zij kunnen besluiten om de afspraak met de geestelijk verzorger later op de dag of op een andere dag plaats te laten vinden. PRAKTIJK: EEN LASTIG PROBLEEM 1 Hoe kan Angela iets van deze kritiek leren? Motiveer je antwoord. Angela zou bij zichzelf na kunnen gaan of er echt geen aanwijzingen zijn voor haar afstandelijk gedrag. Het blijkt dat er pas het laatste halfjaar deze klacht over Angela wordt geuit. Ze zou bij zichzelf na kunnen gaan of er gebeurtenissen in haar leven hebben plaatsgevonden die dit misschien onbewust toch in de hand hebben gewerkt. Misschien dat toch de wiegendood van de baby er iets mee te maken heeft. 14 ThiemeMeulenhoff

15 De zorg aan barenden, kraamvrouwen en pasgeborenen Coördinatie en kwaliteitszorg 2 Wat is de taak van Cato in deze kwestie? Cato kan Angela helpen te praten over dingen die haar dwarszitten. Daarvoor is het belangrijk dat Cato een open vraag- en luisterhouding heeft. Ze kan ook samen met Angela teruggaan in de tijd en praten over de ervaringen in Angela s leven. Ze kan ook praten over overeenkomstige situaties met in acht neming van de regels van de privacy. 3 Waarom zou intervisie goed kunnen zijn voor Angela? Angela zou met collega s kunnen praten over de klachten die er over haar geuit zijn en eventueel met hen bespreken wat ze eraan zou kunnen doen. Er zijn meestal wel collega s die iets vergelijkbaars hebben meegemaakt in hun werk. 4 Kan Cato Angela verplichten om een themabijeenkomst te organiseren over het onderwerp: Werkhouding in de kraamzorg? Motiveer je antwoord. Nee. Het organiseren van een themabijeenkomst hoort niet bij het beroepsprofiel waar een kraamverzorgende aan moet voldoen. Angela mag dit verzoek weigeren. 5 Probeer te beredeneren hoe de ervaring met de baby die aan wiegendood is gestorven invloed kan hebben op Angela. Een mogelijk antwoord is: misschien is Angela zo geschrokken van de diepe gevoelens die dit bij haar opriep, dat ze wil voorkomen dat ze zich hecht aan het kraamgezin waar ze gaat verzorgen. ThiemeMeulenhoff 15

16

17 3 Contextgebonden zorgverlening De barende uit een niet-westerse cultuur in de thuissituatie PRAKTIJK: IK KAN NIETS VINDEN 1 Wat moet Almira klaarzetten om de thuisbevalling goed te laten verlopen en de kraamvrouw te verzorgen? Alle materialen die de verloskundige nodig heeft moeten aanwezig zijn. De verloskundige neemt deze doorgaans zelf mee. De verzorgende kan aan de hand van een lijstje controleren of ze daadwerkelijk aanwezig zijn, alles klaarzetten en eventuele ontbrekende materialen aanvullen. Als er dan nog tijd over is kan de kraamverzorgende aan de hand van bovenstaande lijstjes nagaan of alles aanwezig is. PRAKTIJK: BEETJE DRUK 1 Wat kan Ingrid doen om de omstandigheden voor Sofia te veraangenamen? Allereerst kan Ingrid de vrouwen uit de kraamkamer dirigeren. Vervolgens kan ze de aanwijzingen van Anne nogmaals herhalen, net zo vaak totdat duidelijk is dat de aanwijzingen over zijn gekomen. Verder kan Ingrid Sofia helpen met het onder controle krijgen van haar ademhaling door over te gaan op puftechnieken. PRAKTIJK: SCHIPPEREN 1 Tot welk compromis zou Lisa met mevrouw Sedik kunnen komen waar alle partijen tevreden mee zijn? Lisa kan voorstellen eerst de wond te controleren en te verzorgen zoals ze gewend is. Daarna kan de moeder van mevrouw Sedik haar dochter volgens geloofsgebruik wassen. ThiemeMeulenhoff 17

18 Kraamverzorging De kraamvrouw thuis na een baring in het ziekenhuis PRAKTIJK: TÓCH NAAR HET ZIEKENHUIS 1 Wat kan Katrien doen om de teleurstelling van Liesbet en Tonnie te verzachten? Katrien handelt zo veel mogelijk in de geest van de zorgvrager en zorgt ervoor dat de verloskundige ervan doordrongen is dat de placenta weer mee naar huis komt waar hij alsnog begraven kan worden. Terwijl Liesbet in het ziekenhuis is, ruimt Katrien de kraamkamer op en richt hem weer in waarbij Tonnie eventueel kan assisteren, zodat het de gezelligheid krijgt die bij Tonnie en Liesbet past. Verder steunt Katrien Tonnie, want ook de vader kan het erg moeilijk hebben als de plannen plotseling zo ingrijpend gewijzigd worden. Ze benadrukt hierbij het belang van de ziekenhuisopname en kan misschien wat afleiding geven door Luca te verzorgen en ook hierbij Tonnie zo veel mogelijk te betrekken. PRAKTIJK: HET WIEGJE VAN SOFIA 1 Wat moet Amarenske doen om Martin en Daniëlle met de lotgenotengroep in contact te brengen? In eerste instantie moet Amarenske polsen of Martin en Daniëlle wel geïnteresseerd zijn in een praatgroep. Het is niet de bedoeling dat de ouders zich gepusht voelen door haar. Als ze naar een praatgroep willen, kan ze de contactgegevens van de praatgroep doorgeven aan de ouders, maar ze kan ook aanbieden om dat voor ze te doen als het voor de ouders een moeilijke drempel is om te nemen. 2 Zoek op internet naar pagina s die gaan over doodgeboren kinderen. Waarom denk je dat het zo belangrijk is voor ouders om deze ervaring op internet te zetten? Een internetpagina gewijd aan hun kindje maakt de geboorte levendig en werkelijk. Ze kunnen hierdoor in contact komen met mensen die hetzelfde hebben meegemaakt. Tijdens het maken van een webpagina zijn ze op een intensieve manier bezig om hun verdriet een plaats te geven in hun leven. 3 Wat doe je als je in een gezin met een pasgeboren baby zelf overmand wordt door gevoelens van verdriet? Niets is natuurlijker dan verdrietig zijn om de dood van een kindje. Het is helemaal niet erg om je emoties te uiten. Maar het mag natuurlijk niet zo zijn dat de rollen omgedraaid zijn en het kraamgezin jou steeds moet troosten. Als je weet dat je naar een kraamgezin gaat met een doodgeboren kindje is het daarom verstandig om je af te vragen of je dat wel aankunt. Misschien heb je zelf net een zwaar verlies geleden in je omgeving. Dat kan door de situatie in het kraamgezin weer opleven. Als je denkt dat je het niet aankunt, kun je dit het beste met je leidinggevende bespreken en samen naar een oplossing zoeken. PRAKTIJK: OPSLAG 1 Wat zal Samira gaan doen om de Anke en Daan zo veel mogelijk te begeleiden? 18 ThiemeMeulenhoff

19 Contextgebonden zorgverlening De kraamvrouw thuis na een baring in het ziekenhuis Allereerst zal Samira haar ondersteunende en begeleidende taken uitvoeren met betrekking tot de bevalling. Verder kan ze ervoor zorgen dat Anke, Daan en de baby een eigen kamer krijgen zodat ze verzekerd zijn van privacy. Ze geeft door aan de maaltijdservice dat er een extra eter is. Het vervolg van de verzorging van moeder en kind is verder niet anders dan bij een thuisbevalling ThiemeMeulenhoff 19

20 Kraamverzorging Kraamzorg in een gezin waar een kinderziekte heerst PRAKTIJK: AAN HET WERK 1 Wat zal Dineke hem leren over de flesvoeding? Hoe hij de flesvoeding op een hygiënische manier bereidt. Hoe hij om moet gaan met restjes flesvoeding. Hoe hij de omstandigheden waarin hij de fles geeft ook hygiënisch maakt. Hoe hij het flesje warm moet maken. Hoe hij de temperatuur controleert. Welke houding hij aan moet nemen. Hoe hij de speen gevuld houdt met melk. Hoe hij zijn zusje moet laten boeren na het flesje. 2 Moet Daantje ook weten hoe hij een poepluier verschoont? Of kan hij daar eventueel mee wachten totdat zijn moeder thuiskomt? Om het voeden voor hem en de baby zo aangenaam mogelijk te maken is het belangrijk dat hij ook een luier kan verschonen. Denk aan handen wassen na het verschonen, en voordat hij met de flesvoeding begint, in verband met de hygiëne. PRAKTIJK: ZIEKENBEZOEK 1 Welke informatie is belangrijk voor Corine? Het is belangrijk dat Corine weet dat roodvonk geen schade toebrengt aan het ongeboren kind. 2 Wat moet Corine doen als ze hoge koorts heeft? Voor de zekerheid contact opnemen met de huisarts zodat de koorts eventueel omlaag gebracht kan worden, zodat de koorts niet leidt tot een vroegtijdige geboorte. 20 ThiemeMeulenhoff

21 Contextgebonden zorgverlening Kraamgezin met een prikkelbare baby Kraamgezin met een prikkelbare baby PRAKTIJK: IK WORD HIER GEK VAN! 1 Welke adviezen kan Maartje geven? Maartje legt uit hoe Dorien en Maarten het beste met een prikkelbare baby om kunnen gaan. Zij kunnen bijvoorbeeld altijd reageren op het huilen van de baby, zorgen voor een consistente aanpak, positief reageren op gewenst gedrag en zorgen voor rust en regelmaat. PRAKTIJK: IK WORD HIER GEK VAN! 1 Hoe legt Vera aan de ouders uit dat Jesse een andere aanpak nodig heeft dan normale baby's? Vera legt uit dat huilbaby's vaak moeite hebben met veranderingen en dus slecht reageren op steeds een andere persoon. 2 Welke adviezen geeft Vera aan de ouders? Vera stelt voor dat alleen de ouders Jesse de fles geven en dat dit gebeurt in een rustige omgeving. Daarnaast geeft ze het advies te zorgen voor een duidelijk gestructureerde dagindeling voor Jesse. ThiemeMeulenhoff 21

22 Kraamverzorging De kraamvrouw na een bevalling met een afwijkend verloop PRAKTIJK: NIET BANG ZIJN OM TE BEWEGEN! 1 Hoe kan Rachele het beste met deze situatie omgaan? Rachele kan laten merken dat ze Ivet wel begrijpt. Ze moet toch proberen om Ivet uit bed te krijgen en weer wat te laten bewegen. 22 ThiemeMeulenhoff

23 Contextgebonden zorgverlening Een kraamgezin na de bevalling via een sectio caesarea Een kraamgezin na de bevalling via een sectio caesarea PRAKTIJK: GAAT DAT DE VOLGENDE KEER WEER ZO? 1 Wat kan Machteld antwoorden op de vragen van Sacha? Machteld kan vertellen dat een tweede bevalling vaak een stuk makkelijker verloopt, al is het natuurlijk afhankelijk van wat het probleem was. In het geval van een bekkenvernauwing zal een sectio bijvoorbeeld weer noodzakelijk zijn. Machteld kan Sacha er ook op wijzen dat het een voordeel is dat ze er dan op voorbereid is en alles goed kan plannen. ThiemeMeulenhoff 23

24 Kraamverzorging Een kraamgezin waar de pasgeborene een probleem heeft PRAKTIJK: IS DIT NORMAAL DAN? 1 Hoe kan Cynthia het beste reageren? Het is belangrijk dat Cynthia rustig en geduldig uitleg geeft over geelzucht. Daarbij legt ze uit hoe het komt en geeft aan dat het vanzelf weer overgaat. Cynthia geeft aan dat ze Boris nauwkeurig zal observeren en dat de ouders dat natuurlijk ook kunnen doen. Cynthia geeft daarbij aan waarop ze moeten letten. Cynthia bespreekt ook welke maatregelen ze kunnen nemen om de geelzucht af te laten nemen. 24 ThiemeMeulenhoff

NVOG Voorlichtingsbrochure VERLIES VAN EEN KIND TIJDENS DE ZWANGERSCHAP OF ROND DE BEVALLING

NVOG Voorlichtingsbrochure VERLIES VAN EEN KIND TIJDENS DE ZWANGERSCHAP OF ROND DE BEVALLING NVOG Voorlichtingsbrochure VERLIES VAN EEN KIND TIJDENS DE ZWANGERSCHAP OF ROND DE BEVALLING VERLIES VAN EEN KIND TIJDENS DE ZWANGERSCHAP OF ROND DE BEVALLING 1. Inleiding 2. Enkele begrippen 3. Rouw en

Nadere informatie

Het verlies van een kind tijdens de zwangerschap of rond de bevalling

Het verlies van een kind tijdens de zwangerschap of rond de bevalling Het verlies van een kind tijdens de zwangerschap of rond de bevalling Niets is aangrijpender dan geboorte en dood, het begin en het einde van het leven. Als een kind vóór de geboorte, tijdens de bevalling,

Nadere informatie

Theorieboek Niveau 4. Kraamzorg

Theorieboek Niveau 4. Kraamzorg Theorieboek Niveau 4 Kraamzorg NU Zorg Kraamzorg Theorieboek Niveau 4 Noordhoff Uitgevers bv Vormgeving omslag Nu Amsterdam, Amsterdam Ontwerp binnenwerk G2K, Groningen/Amsterdam Foto omslag Frank Muller,

Nadere informatie

Uit elkaar... En de kinderen dan? Overweeg je te scheiden? En heb je kinderen? Dan heb je deze brochure nodig.

Uit elkaar... En de kinderen dan? Overweeg je te scheiden? En heb je kinderen? Dan heb je deze brochure nodig. Uit elkaar... En de kinderen dan? Overweeg je te scheiden? En heb je kinderen? Dan heb je deze brochure nodig. Uit elkaar... En de kinderen dan? Overweeg je te scheiden? En heb je kinderen? Dan heb je

Nadere informatie

ThiemeMeulenhoff Zorg Niveau b4. Begeleiden van de zorgvrager Antwoordmodellen

ThiemeMeulenhoff Zorg Niveau b4. Begeleiden van de zorgvrager Antwoordmodellen ThiemeMeulenhoff Zorg Niveau b4 Begeleiden van de zorgvrager Antwoordmodellen Inhoudsopgave 1 Begeleiden 7 1.1 Begeleiden 7 Praktijk: Niet meer snoepen 7 Praktijk: Culturele verschillen 7 Praktijk: Niet

Nadere informatie

Geen blote voetjes in het gras

Geen blote voetjes in het gras Geen blote voetjes in het gras Informatie voor de patiënt Geen blote voetjes in het gras Voorwoord 3 Thuis wachtte een wiegje (gedicht) 4 De eerste dagen na de dood van uw baby 5 Het contact met uw baby

Nadere informatie

Kraamzorgmagazine. van RST Zorgverleners. Met alle info over kraamzorg en meer...

Kraamzorgmagazine. van RST Zorgverleners. Met alle info over kraamzorg en meer... EBOR[G]ENEN magazine van RST Zorgverleners Met alle info over kraamzorg en meer... Inhoud 12. Vragen en antwoorden over de kraamtijd Zwanger! Het is een bijzondere tijd voor je! Je bent in blijde verwachting.

Nadere informatie

Werkgebieden van Yunio

Werkgebieden van Yunio Werkgebieden van Yunio Kraamzorg Jeugdgezondheidszorg Aan de tekst van deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend. 1 Yunio kraamzorg bevalt beter! De uitzetlijst en de kooptips kunt u uit de brochure

Nadere informatie

ThiemeMeulenhoff Zorg Niveau b3. Begeleiden van de zorgvrager Antwoordmodellen

ThiemeMeulenhoff Zorg Niveau b3. Begeleiden van de zorgvrager Antwoordmodellen ThiemeMeulenhoff Zorg Niveau b3 Begeleiden van de zorgvrager Antwoordmodellen Inhoudsopgave 1 Situaties voor ondersteuning bij persoonlijke basiszorg, huishouden en wonen 7 1.1 Beperkte zelfzorgmogelijkheden

Nadere informatie

ThiemeMeulenhoff Zorg Niveau b3. Voorlichting, advies en instructie Antwoordmodellen

ThiemeMeulenhoff Zorg Niveau b3. Voorlichting, advies en instructie Antwoordmodellen ThiemeMeulenhoff Zorg Niveau b3 Voorlichting, advies en instructie Antwoordmodellen Inhoudsopgave 1 De betekenis van preventie en gezondheidsvoorlichting 5 1.1 De betekenis van preventie en GVO 5 Praktijk:

Nadere informatie

Krijg ik dat later ook? Praten met kinderen over ziekte en erfelijkheid

Krijg ik dat later ook? Praten met kinderen over ziekte en erfelijkheid Krijg ik dat later ook? Praten met kinderen over ziekte en erfelijkheid een handreiking voor risicodragers en hun partners Inhoudsopgave Voorwoord 3 Leeswijzer 4 Inleiding 5 1 Wat kan aanleiding zijn om

Nadere informatie

Jouw bevalling: Hoe bereid je je voor?

Jouw bevalling: Hoe bereid je je voor? Jouw bevalling: Hoe bereid je je voor? Een bevalling is niet niks. Sterker: bevallen is erg spannend. Vooral als het je eerste kindje is. Maar ook bij een tweede of volgende kindje weet je natuurlijk nooit

Nadere informatie

Hoe ga je om met eten en drinken. Handreikingen voor zorgsituaties waarin eten, drinken en kunstmatige voeding een rol spelen

Hoe ga je om met eten en drinken. Handreikingen voor zorgsituaties waarin eten, drinken en kunstmatige voeding een rol spelen Hoe ga je om met eten en drinken Handreikingen voor zorgsituaties waarin eten, drinken en kunstmatige voeding een rol spelen Inhoud Vooraf 3 Als de patiënt slecht eet of drinkt 4 Als ingrijpen of nalaten

Nadere informatie

Algemene informatie. De betere kraamzorg met net een beetje extra!!

Algemene informatie. De betere kraamzorg met net een beetje extra!! Algemene informatie De betere kraamzorg met net een beetje extra!! Inhoudsopgave In verwachting blz 3 Algemene informatie blz 4 En nu? blz 5 De bevalling en de kraamtijd blz 6 Wat zijn de taken van de

Nadere informatie

Heeft u Reumatoïde Artritis en bent u regelmatig moe?

Heeft u Reumatoïde Artritis en bent u regelmatig moe? Heeft u Reumatoïde Artritis en bent u regelmatig moe? Inhoud 1. Voor wie is deze brochure?...4 2. Introductie...5 3. Vermoeidheid een klacht?...5 4. Geen gewone vermoeidheid...5 5. Oorzaken van vermoeidheid...11

Nadere informatie

Traumatisch hersenletsel. Wat kunt u zelf doen?

Traumatisch hersenletsel. Wat kunt u zelf doen? Traumatisch hersenletsel Wat kunt u zelf doen? 2 Inhoud 1. Inleiding 4 1.1 Het doel van deze brochure 4 1.2 Wat u vooraf moet weten 4 1.3 Tien tips bij het lezen van deze brochure 4 1.4 Tenslotte 5 2.

Nadere informatie

OPLEIDING tot Verzorgende-IG. Kraam. Ondersteuningsmagazijn. Beroepstaak C Gevorderd KD 2012

OPLEIDING tot Verzorgende-IG. Kraam. Ondersteuningsmagazijn. Beroepstaak C Gevorderd KD 2012 OPLEIDING tot Verzorgende-IG Kraam Ondersteuningsmagazijn Beroepstaak C Gevorderd KD 2012 Albeda college Branche gezondheidszorg Kwalificatieniveau 3 Cohort: 2011-2012 Fase: gevorderd Naam student:. Albeda

Nadere informatie

Koppen bij elkaar! Handleiding voor intercollegiaal overleg in de verzorging

Koppen bij elkaar! Handleiding voor intercollegiaal overleg in de verzorging Koppen bij elkaar! Handleiding voor intercollegiaal overleg in de verzorging Sting, maart 2008 Koppen bij elkaar! Handleiding voor intercollegiaal overleg in de verzorging. Tekst: Ineke Bakx, Rineke Sturm,

Nadere informatie

Kanker... in gesprek met je arts

Kanker... in gesprek met je arts Kanker... in gesprek met je arts Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Het eerste contact met uw arts 4 Artsen zijn ook mensen 8 Begrijpen en onthouden 10 Vragen vóór de diagnose 13 Vragen over diagnose

Nadere informatie

alcohol roken zwangerschap vóór, tijdens en na de Wat je moet weten over Over deze brochure

alcohol roken zwangerschap vóór, tijdens en na de Wat je moet weten over Over deze brochure Over deze brochure Heb je een kinderwens of is er een kindje op komst? Dan wil je er alles aan doen om een gezonde baby te krijgen. De meeste mensen weten wel dat roken en drinken tijdens de zwangerschap

Nadere informatie

Handleiding voor de borstvoeding

Handleiding voor de borstvoeding Handleiding voor de borstvoeding 1 Inhoudsopgave Borstvoeding, een bewuste keuze 5 Borstvoeding, een goed begin 6 Tips voor de partner 6 Oefening baart kunst 7 Wat gebeurt er met je lichaam 7 Hoe wordt

Nadere informatie

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen?

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Volmaakte ouders bestaan niet 4 Vertellen of niet? 6 Reacties van kinderen 13 Helpen verwerken 20 Als de dood ter sprake

Nadere informatie

Verder leven met kanker

Verder leven met kanker Verder leven met kanker Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Omgaan met onzekerheid 4 Van vermoeden tot behandeling 10 Verwerking: verschillende manieren 13 Op zoek naar een nieuw houvast 17 Voor partner,

Nadere informatie

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen?

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? KWF Kanker Infolijn 0800-022 66 22 (gratis) Informatie en advies voor kankerpatiënten en hun naasten www.kwfkankerbestrijding.nl Voor informatie over kanker

Nadere informatie

alcohol roken zwangerschap vóór, tijdens en na de Wat je moet weten over Over deze brochure

alcohol roken zwangerschap vóór, tijdens en na de Wat je moet weten over Over deze brochure Over deze brochure Heb je een kinderwens of is er een kindje op komst? Dan wil je er alles aan doen om een gezonde baby te krijgen. De meeste mensen weten wel dat roken en drinken tijdens de zwangerschap

Nadere informatie

Tijdwijzer Zorg: Hoe werken we (beter) met onze tijd?

Tijdwijzer Zorg: Hoe werken we (beter) met onze tijd? Tijdwijzer Zorg: Hoe werken we (beter) met onze tijd? Praktisch werkboek voor zorgteams Gabriëlle Verbeek Inhoud 1. Inleiding 3 2. Tijdsbeleving in de zorg 4 3. Hoe kijk je naar je tijd? 6 4. Tijdsdiagnose

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding

Inhoudsopgave. Inleiding >> > Inleiding Inhoudsopgave 3 U, als slachtoffer, staat centraal 8 Respectvol met elkaar omgaan 13 De schadebehandeling inzichtelijk houden 17 Overleggen in harmonie 20 Een goed tempo in de schadebehandeling

Nadere informatie

ThiemeMeulenhoff Zorg Niveau b4. Het verpleegplan vaststellen Antwoordmodellen

ThiemeMeulenhoff Zorg Niveau b4. Het verpleegplan vaststellen Antwoordmodellen ThiemeMeulenhoff Zorg Niveau b4 Het verpleegplan vaststellen Antwoordmodellen Inhoudsopgave 1 Omschrijving van verpleegkundige zorg 7 1.1 De verpleegkundige zorg 7 Praktijk: Hoofdpijn 7 Praktijk: Een

Nadere informatie

MEE Nederland. Raad en daad voor iedereen met een beperking. Moeilijk lerend. Uitleg over het leven van een moeilijk lerend kind

MEE Nederland. Raad en daad voor iedereen met een beperking. Moeilijk lerend. Uitleg over het leven van een moeilijk lerend kind MEE Nederland Raad en daad voor iedereen met een beperking Moeilijk lerend Uitleg over het leven van een moeilijk lerend kind Moeilijk lerend Uitleg over het leven van een moeilijk lerend kind Inhoudsopgave

Nadere informatie

Kanker, en dan...? Omgaan met de gevolgen

Kanker, en dan...? Omgaan met de gevolgen Kanker, en dan...? Omgaan met de gevolgen Informatie voor patiënten F0554-1011 april 2011 Medisch Centrum Haaglanden www.mchaaglanden.nl MCH Antoniushove, Burgemeester Banninglaan 1 Postbus 411, 2260 AK

Nadere informatie