ThiemeMeulenhoff Zorg Niveau h3. Kraamverzorging Antwoordmodellen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ThiemeMeulenhoff Zorg Niveau h3. Kraamverzorging Antwoordmodellen"

Transcriptie

1 ThiemeMeulenhoff Zorg Niveau h3 Kraamverzorging Antwoordmodellen

2

3 Inhoudsopgave 1 Oriëntatie op de kraamzorg Zwangerschap, baring en kraamtijd 5 Praktijk: Het kind is in aantocht 5 Praktijk: Dat viel tegen Ontwikkelingen in de kraamzorg 6 Praktijk: Druk, druk, druk 6 Praktijk: Goed verzekerd? De zwangerschap en voorbereiding op de bevalling 7 Praktijk: De baby is zo klein! 7 Praktijk: Dat is even schrikken! 7 Praktijk: Allemaal eruit! Visie op kraamzorg 8 Praktijk: Ouderwets 8 Praktijk: De keizersnede 8 Praktijk: De verloskamer Verschillende settings in de kraamzorg 9 Praktijk: Het is toch goed zo 9 Praktijk: Toch wel anders zo 9 2 De zorg aan barenden, kraamvrouwen en pasgeborenen De verzorgende in de kraamzorg 11 Praktijk: Ik kan niet komen werken 11 Praktijk: Dit is toch wel weinig tijd voor zo veel werk 11 Praktijk: Wat moet ik met haar problemen? Het kraamzorgproces 12 Praktijk: Het zit erop 12 Praktijk: Met spoed 12 Praktijk: Koorts 12 Praktijk: In bad Coördinatie en kwaliteitszorg 14 Praktijk: Een hectische dag 14 Praktijk: Een lastig probleem 14

4 3 Contextgebonden zorgverlening De barende uit een niet-westerse cultuur in de thuissituatie 17 Praktijk: Ik kan niets vinden 17 Praktijk: Beetje druk 17 Praktijk: Schipperen De kraamvrouw thuis na een baring in het ziekenhuis 18 Praktijk: Tóch naar het ziekenhuis 18 Praktijk: Het wiegje van Sofia 18 Praktijk: Opslag Kraamzorg in een gezin waar een kinderziekte heerst 20 Praktijk: Aan het werk 20 Praktijk: Ziekenbezoek Kraamgezin met een prikkelbare baby 21 Praktijk: Ik word hier gek van! 21 Praktijk: Ik word hier gek van! De kraamvrouw na een bevalling met een afwijkend verloop 22 Praktijk: Niet bang zijn om te bewegen! Een kraamgezin na de bevalling via een sectio caesarea 23 Praktijk: Gaat dat de volgende keer weer zo? Een kraamgezin waar de pasgeborene een probleem heeft 24 Praktijk: Is dit normaal dan? 24

5 1 Oriëntatie op de kraamzorg Zwangerschap, baring en kraamtijd PRAKTIJK: HET KIND IS IN AANTOCHT 1 In veel kraamsituaties staat de foto- en filmapparatuur gereed. Vind jij het de taak van de verzorgende om ervoor zorg te dragen dat er ook opnames gemaakt worden? Zou je bijvoorbeeld zelf de camera pakken? Het antwoord op beide vragen is: nee. Je taak als kraamverzorgende is de zorg voor moeder en kind en het assisteren bij de bevalling. Alles wat je in de uitvoering van die taak belemmert, zoals het filmen of fotograferen moet je weigeren. PRAKTIJK: DAT VIEL TEGEN 1 Wat zal je rol als verzorgende zijn in deze situatie? Je moet er voor zorgen dat thuis alles klaar staat voor de thuiskomst van moeder en kind. In deze situatie zul je ook de verzorging van de andere kinderen op je moeten nemen Bij een zeer zware of pijnlijke bevalling kunnen er problemen met de acceptatie van het kind door de moeder ontstaan. Daar zul je in zo n geval een begeleidende rol in moeten spelen. ThiemeMeulenhoff 5

6 Kraamverzorging Ontwikkelingen in de kraamzorg PRAKTIJK: DRUK, DRUK, DRUK 1 Wat vind je van de aanpak van Jenny? Jan moet zich goed gaan realiseren dat de kraamverzorgende tijdelijk is en dat de huishouding geregeld dient te worden. Jenny wijst hem daar op een vriendelijke manier op. 2 Wat kan Jenny doen om Jan daarbij te begeleiden? Jenny zal Jan moeten betrekken bij het werk dat ze doet en hem bepaalde taken moeten leren. PRAKTIJK: GOED VERZEKERD? 1 Vergelijk via internet de aanbiedingen van verschillende zorgverzekeraars op het gebied van de kraamzorg met elkaar. Welke verschillen zijn er in prijs? Welke verschillen zijn er in mogelijkheden? Wat zou jij Lucas aanraden voor een volgende keer? Via internet zijn de meeste polissen te bekijken en te vergelijken Het antwoord is afhankelijk van het aanbod in de polissen. 6 ThiemeMeulenhoff

7 Oriëntatie op de kraamzorg De zwangerschap en voorbereiding op de bevalling De zwangerschap en voorbereiding op de bevalling PRAKTIJK: DE BABY IS ZO KLEIN! 1 Vind je dat Marije het probleem goed aanpakt? Marije geeft aan dat roken invloed kan hebben op de groei van de foetus. Ze veroordeelt Patricia niet, maar probeert haar positief te beïnvloeden te stoppen met roken. 2 Noem een paar andere factoren die invloed kunnen hebben op de groei en ontwikkeling van de foetus. Alcohol, drugs en fysieke sporten in een later stadium van de zwangerschap. PRAKTIJK: DAT IS EVEN SCHRIKKEN! 1 Ga op internet (bijvoorbeeld op de websites van zorgverzekeraars) na of het voor Tineke en Wout mogelijk geweest was om na de normale bevalling Chantal langer als kraamverzorgende te krijgen. Na een normale bevalling heeft de kraamvrouw recht op een basispakket van 49 uur verdeeld over acht dagen. Als de bevalling normaal verlopen is er er verder geen bijzondere omstandigheden zijn hebben Tineke en Wout dus geen recht op extra kraamzorg. Bij bijzondere situaties, als er problemen zijn, kan dat wel, tot maximaal tachtig uur kraamzorg verdeeld over tien dagen. PRAKTIJK: ALLEMAAL ERUIT! 1 Noem twee voordelen en twee nadelen van de aanwezigheid van familie bij een bevalling. Voordelen: de familieleden kunnen optreden als mantelzorgers, bijvoorbeeld door op kinderen te passen en huishoudelijke taken te verzorgen tijdens de bevalling. Ook kunnen ze de kraamvrouw op haar gemak stellen als ze zelf al kinderen hebben gehad. Nadelen: de familieleden kunnen de verloskundige hinderlijk in de weg lopen en onrust veroorzaken bij de kraamvrouw. ThiemeMeulenhoff 7

8 Kraamverzorging Visie op kraamzorg PRAKTIJK: OUDERWETS 1 Is het de taak van Alice om Wies te wijzen op de nieuwste inzichten? Alice kan wel haar inzichten ter discussie stellen en in gesprek gaan met Wies over het hoe en waarom van het nieuwe protocol. Zeker als blijkt dat de handelingswijze van Wies betekent dat ouders verschillend worden voorgelicht en begeleid bij het geven van borstvoeding. Dat kan tot veel verwarring leiden bij verse ouders. Zaak is om te zorgen voor een eenduidige voorlichting. 2 Wat kan Alice precies doen en zeggen en tegen wie? Als Alice er met Wies niet uitkomt, kan zij ook andere collega s raadplegen. Uiteindelijk zal zij het hoofd van de kraamzorgorganisatie erbij moeten betrekken, om zo een eenduidig beleid ten aanzien van begeleiding bij borstvoeding te krijgen. 3 Wat is belangrijker: werken volgens de nieuwste inzichten of zorgen dat alle collega s van een kraamzorgorganisatie met hetzelfde beleid werken? Leg je antwoord uit. Eenduidigheid geeft rust en duidelijkheid, maar je moet je als verzorgende wel degelijk blijven ontwikkelen en daarom nieuwe inzichten doorvoeren in je zorg en protocollen blijven aanpassen. Hiermee werk je aan kwaliteit. PRAKTIJK: DE KEIZERSNEDE 1 Wie doet wat? Welke hulpverleners horen bij de verschillende nummers in de tekst? (a) kraamverpleegkundige, (b) kraamverzorgende, (c) verpleegkundige, (d) verloskundige, (e) gynaecoloog. 1e 2d 3e 4d 5c 6c PRAKTIJK: DE VERLOSKAMER 1 Heeft mevrouw Saal er recht op dat zij al lopend de weeën mag opvangen? Leg je antwoord uit. De zorgvrager heeft niet het recht om te beslissen in deze situatie, maar de verloskundige heeft de plicht om aan te sluiten bij de zorgvraag van de cliënt. Een doptone is in dit geval een optie. 2 Is dit een probleem dat de kraamverzorgende zelf kan afhandelen of moet ze doorverwijzen? Zo ja, naar wie? Ze moet doorverwijzen naar de verloskundige of de gynaecoloog. 8 ThiemeMeulenhoff

9 Oriëntatie op de kraamzorg Verschillende settings in de kraamzorg Verschillende settings in de kraamzorg PRAKTIJK: HET IS TOCH GOED ZO 1 Hoe zou Linda wel kunnen reageren op de uitlating van mevrouw De Bruin? Linda kan zeggen dat het in het belang van mevrouw De Bruin en haar kindje was om de bevalling in het ziekenhuis te laten plaatsvinden. Het belangrijkste is natuurlijk dat er bij de bevalling zo weinig mogelijk risico s zijn. 2 Waarin verschilt een bevalling in het ziekenhuis van een thuisbevalling, voor de kraamvrouw? De kraamvrouw is niet in haar eigen vertrouwde omgeving. Er zijn veel onbekenden aanwezig. Dit is soms niet prettig. Zeker als op het laatste moment nog wordt besloten naar het ziekenhuis te gaan, kan dat voor veel onrust zorgen. 3 Waarin verschilt een bevalling in het ziekenhuis van een thuisbevalling, voor de kraamverzorgende? Dat hangt af van de reden voor de bevalling in het ziekenhuis. Als tijdens een thuisbevalling alsnog wordt besloten naar het ziekenhuis te gaan, zal de verzorgende meestal meegaan en assisteren. Daarna zal ze de thuissituatie moeten oppakken en de onrust die door de ziekenhuisbevalling is ontstaan, moeten opvangen. PRAKTIJK: TOCH WEL ANDERS ZO 1 Wat zijn verschillen in benadering van de kraamvrouw en kraamheer als je kijkt naar een kraamhotel en de thuissituatie? 2 Noem nog twee verschillen in het werken in een kraamhotel en bij de kraamvrouw en kraamheer thuis. ThiemeMeulenhoff 9

10

11 2 De zorg aan barenden, kraamvrouwen en pasgeborenen De verzorgende in de kraamzorg PRAKTIJK: IK KAN NIET KOMEN WERKEN 1 Hoe kan Tine erachter komen wat haar rechten en plichten zijn in deze situatie? Tine kan de CAO erop naslaan, ze kan het aan iemand van de afdeling personeelszaken vragen en ze kan het aan iemand van een vakbond of beroepsorganisatie vragen. 2 Welk advies zou jij geven als je de vriendin van Tine was? Tine zou haar leidinggevende terug kunnen bellen om verder te overleggen, nadat ze weet wat haar rechten precies zijn. Waarschijnlijk kan ze calamiteitenverlof opnemen voor een bezoek aan de huisarts. Daarna moet ze een oppas vinden. PRAKTIJK: DIT IS TOCH WEL WEINIG TIJD VOOR ZO VEEL WERK 1 Wat kan Brechtje zelf aan deze situatie verbeteren? Brechtje kan naar haar eigen planning kijken. Misschien moet ze andere prioriteiten stellen. Als het echt niet goed gaat met de voeding kan ze bovendien overleggen met de ouders, de verloskundige en de kraamzorgorganisatie. Misschien is extra zorg mogelijk. Dit kan uiteraard alleen na goedkeuring van de verzekering van de ouders. PRAKTIJK: WAT MOET IK MET HAAR PROBLEMEN? 1 Op basis van welke taken en verantwoordelijkheden kan Petra Mia op haar gedrag aanspreken? Ze kan Mia aanspreken op basis van de beroepscode waarin staat dat de verzorgende de belangen van de zorgvrager centraal stelt. Ze kan Mia erop wijzen dat het niet professioneel is om zo over haar eigen problemen te praten. ThiemeMeulenhoff 11

12 Kraamverzorging Het kraamzorgproces PRAKTIJK: HET ZIT EROP 1 Hoe kan Nicole ervoor zorgen dat Ineke het over vier dagen inderdaad zonder haar kan? Ze zal met Ineke en eventueel de man van Ineke moeten overleggen hoe het huishouden geregeld kan worden. Misschien zijn er familieleden of naasten die zouden kunnen helpen. Nicole zou kunnen helpen met het maken van een takenschema. 2 Welke van de zes stappen van het zorgproces komen er bij het gesprek met Ineke en haar man aan de orde? Alle stappen komen aan de orde. Ineke en haar man gaan als het ware een zorgplan opzetten voor de taken in huis. Hiervoor ga je hetzelfde te werk als bij een officieel zorgplan. PRAKTIJK: MET SPOED 1 Welke raad kan Valerie aan Fatima geven? Het is belangrijk dat Fatima praat over wat haar dwars zit. Hoewel in het bevallingsverslag de spoedkeizersnede wordt genoemd, kan het net zo goed iets anders zijn wat haar dwars zit. Elke situatie is weer anders. Door op een rustige manier met Fatima te praten, durft Fatima misschien te zeggen waar ze mee zit. 2 Fatima geeft aan problemen te hebben met het verwerken van de keizersnede. Wat kan Valerie doen om Fatima te helpen met de verwerking? Ze kan informatie geven over het belang van de keizersnede. Ook kan het voor Fatima erg prettig zijn om met lotgenoten te praten. Er zijn veel lotgenotengroepen in Nederland. Op internet zijn adressen te vinden. 3 Welke gezondheidspatronen van Gordon zijn van toepassing op Fatima en waarom? Stressverwerkingspatroon, rollen- en relatiepatroon, cognitie- en waarnemingspatroon en zelfbelevingspatroon. Elk patroon dat goed gemotiveerd wordt, is van toepassing PRAKTIJK: KOORTS 1 Wat is het eerste dat Karina nu moet doen? De verloskundige bellen om te vertellen dat de kraamvrouw koorts heeft in combinatie met ontstoken hechtingen. 2 Mag Karina aan Leonie voorstellen dat ze een badje met biotex neemt, eventueel met een paracetamol tegen de koorts? Motiveer je antwoord. Nee, dit moet in overleg met de verloskundige gebeuren. Zij kan het beste inschatten hoe de ontsteking en koorts teruggedrongen kunnen worden. 3 Waarom is het belangrijk dat Karina haar bevindingen in het zorgdossier noteert? Zodat zo objectief mogelijk duidelijk wordt wanneer de situatie van Leonie verslechtert of verbetert. 12 ThiemeMeulenhoff

13 De zorg aan barenden, kraamvrouwen en pasgeborenen Het kraamzorgproces 4 Welke overeenkomsten zie je tussen de dagelijkse controles en de observaties op basis van de elf gezondheidscategorieën van Gordon? Ze zijn allebei systematisch van opzet. De dagelijkse controles zijn afgeleiden van bepaalde gezondheidspatronen van Gordon. PRAKTIJK: IN BAD 1 Moet Andrea hiervoor de verloskundige bellen? Licht je antwoord toe. In principe hoeft Andrea alleen de verloskundige hiervoor te bellen als ze zich zorgen maakt over de gezondheidstoestand van Ömer, anders hoeft het niet. 2 Wat kan Andrea doen aan de temperatuur van Ömer? In ieder geval mag Ömer niet in bad. Hij zou daardoor nog meer afkoelen. Het beste kan Andrea een kruikje maken en afwachten hoe Ömer daarop reageert. Als hij weer op temperatuur komt, is de kans groot dat ook zijn stofwisseling en drinkgedrag normaal worden. ThiemeMeulenhoff 13

14 Kraamverzorging Coördinatie en kwaliteitszorg PRAKTIJK: EEN HECTISCHE DAG 1 Wie zijn eigenlijk de zorgvragers in deze casus? Licht je antwoord toe. De zorgvrager zijn de kraamvrouw en de pasgeboren tweeling. Ook al hebben de kraamheer en het broertje en zusje ook aandacht nodig, zijn zij niet afhankelijk van kraamzorg. De kraamvrouw en de tweeling zijn dat wel. 2 José ziet zich plotseling voor een heleboel taken gesteld. Hoe kan zij al haar werkzaamheden het beste coördineren en hoe moet zij haar prioriteiten stellen? Prioriteiten stel je door te bepalen wat het belangrijkste is. Dat zijnde dingen die het minste uitstel kunnen verdragen. In dit geval is dat de verzorging van de moeder en de tweeling. Vervolgens zou het voor ieders rust prettig zijn als ook Tom geen problemen meer met borstvoeding zou hebben. José kan na overleg met de zorgvrager en verloskundige een afspraak met de lactatiekundige voorstellen. Als er weer een ritme in een gezin komt kan de kraamvrouw ook weer beter ontspannen. Vervolgens is het ook belangrijk dat de wijkverpleegkundige haar bezoek af kan leggen. Er dient dus iemand te zijn die haar opvangt. Vervolgens dient er rekening gehouden te worden met Babs haar feestje. Voor wat betreft het huishouden en het koken is José een beetje op haar creativiteit in combinatie met de tijdsdruk aangewezen. De was verdient misschien prioriteit boven het koken in dit geval. Of als er nog heel veel reservegoed is, kan koken juist weer belangrijker. Misschien heeft ze een simpel gerecht, of wil Mandy s moeder wel koken. Of Bob. 3 Zou José uit eigen beweging een gesprek met een geestelijk verzorger aan kunnen raden? Waarom wel of niet? Dat ligt geheel aan de situatie. In deze casus kunnen José en Mandy goed met elkaar praten en Mandy maakt duidelijk dat ze graag vaker met iemand zou willen praten. Dan mag José best een geestelijk verzorger suggereren. Ze dient dat uiteraard op een uiterst vrijblijvende manier te doen. Mandy mag niet het gevoel krijgen dat ze een afspraak met de geestelijk verzorger moet maken. 4 Stel, de lactatiekundige en de geestelijk verzorger willen allebei op hetzelfde moment langskomen. Hoe zou José deze bezoeken dan het beste in het zorgplan kunnen inplannen? José zou dan moeten kijken wat de prioriteit. In dit geval is dat de lactatiekundige. Een soepel verlopende borstvoeding geeft veel rust in een gezin. Ze laat de lactatiekundige dan als eerste komen. Afhankelijk van de conditie van de zorgvragers zou zij kunnen besluiten om de afspraak met de geestelijk verzorger later op de dag of op een andere dag plaats te laten vinden. PRAKTIJK: EEN LASTIG PROBLEEM 1 Hoe kan Angela iets van deze kritiek leren? Motiveer je antwoord. Angela zou bij zichzelf na kunnen gaan of er echt geen aanwijzingen zijn voor haar afstandelijk gedrag. Het blijkt dat er pas het laatste halfjaar deze klacht over Angela wordt geuit. Ze zou bij zichzelf na kunnen gaan of er gebeurtenissen in haar leven hebben plaatsgevonden die dit misschien onbewust toch in de hand hebben gewerkt. Misschien dat toch de wiegendood van de baby er iets mee te maken heeft. 14 ThiemeMeulenhoff

15 De zorg aan barenden, kraamvrouwen en pasgeborenen Coördinatie en kwaliteitszorg 2 Wat is de taak van Cato in deze kwestie? Cato kan Angela helpen te praten over dingen die haar dwarszitten. Daarvoor is het belangrijk dat Cato een open vraag- en luisterhouding heeft. Ze kan ook samen met Angela teruggaan in de tijd en praten over de ervaringen in Angela s leven. Ze kan ook praten over overeenkomstige situaties met in acht neming van de regels van de privacy. 3 Waarom zou intervisie goed kunnen zijn voor Angela? Angela zou met collega s kunnen praten over de klachten die er over haar geuit zijn en eventueel met hen bespreken wat ze eraan zou kunnen doen. Er zijn meestal wel collega s die iets vergelijkbaars hebben meegemaakt in hun werk. 4 Kan Cato Angela verplichten om een themabijeenkomst te organiseren over het onderwerp: Werkhouding in de kraamzorg? Motiveer je antwoord. Nee. Het organiseren van een themabijeenkomst hoort niet bij het beroepsprofiel waar een kraamverzorgende aan moet voldoen. Angela mag dit verzoek weigeren. 5 Probeer te beredeneren hoe de ervaring met de baby die aan wiegendood is gestorven invloed kan hebben op Angela. Een mogelijk antwoord is: misschien is Angela zo geschrokken van de diepe gevoelens die dit bij haar opriep, dat ze wil voorkomen dat ze zich hecht aan het kraamgezin waar ze gaat verzorgen. ThiemeMeulenhoff 15

16

17 3 Contextgebonden zorgverlening De barende uit een niet-westerse cultuur in de thuissituatie PRAKTIJK: IK KAN NIETS VINDEN 1 Wat moet Almira klaarzetten om de thuisbevalling goed te laten verlopen en de kraamvrouw te verzorgen? Alle materialen die de verloskundige nodig heeft moeten aanwezig zijn. De verloskundige neemt deze doorgaans zelf mee. De verzorgende kan aan de hand van een lijstje controleren of ze daadwerkelijk aanwezig zijn, alles klaarzetten en eventuele ontbrekende materialen aanvullen. Als er dan nog tijd over is kan de kraamverzorgende aan de hand van bovenstaande lijstjes nagaan of alles aanwezig is. PRAKTIJK: BEETJE DRUK 1 Wat kan Ingrid doen om de omstandigheden voor Sofia te veraangenamen? Allereerst kan Ingrid de vrouwen uit de kraamkamer dirigeren. Vervolgens kan ze de aanwijzingen van Anne nogmaals herhalen, net zo vaak totdat duidelijk is dat de aanwijzingen over zijn gekomen. Verder kan Ingrid Sofia helpen met het onder controle krijgen van haar ademhaling door over te gaan op puftechnieken. PRAKTIJK: SCHIPPEREN 1 Tot welk compromis zou Lisa met mevrouw Sedik kunnen komen waar alle partijen tevreden mee zijn? Lisa kan voorstellen eerst de wond te controleren en te verzorgen zoals ze gewend is. Daarna kan de moeder van mevrouw Sedik haar dochter volgens geloofsgebruik wassen. ThiemeMeulenhoff 17

18 Kraamverzorging De kraamvrouw thuis na een baring in het ziekenhuis PRAKTIJK: TÓCH NAAR HET ZIEKENHUIS 1 Wat kan Katrien doen om de teleurstelling van Liesbet en Tonnie te verzachten? Katrien handelt zo veel mogelijk in de geest van de zorgvrager en zorgt ervoor dat de verloskundige ervan doordrongen is dat de placenta weer mee naar huis komt waar hij alsnog begraven kan worden. Terwijl Liesbet in het ziekenhuis is, ruimt Katrien de kraamkamer op en richt hem weer in waarbij Tonnie eventueel kan assisteren, zodat het de gezelligheid krijgt die bij Tonnie en Liesbet past. Verder steunt Katrien Tonnie, want ook de vader kan het erg moeilijk hebben als de plannen plotseling zo ingrijpend gewijzigd worden. Ze benadrukt hierbij het belang van de ziekenhuisopname en kan misschien wat afleiding geven door Luca te verzorgen en ook hierbij Tonnie zo veel mogelijk te betrekken. PRAKTIJK: HET WIEGJE VAN SOFIA 1 Wat moet Amarenske doen om Martin en Daniëlle met de lotgenotengroep in contact te brengen? In eerste instantie moet Amarenske polsen of Martin en Daniëlle wel geïnteresseerd zijn in een praatgroep. Het is niet de bedoeling dat de ouders zich gepusht voelen door haar. Als ze naar een praatgroep willen, kan ze de contactgegevens van de praatgroep doorgeven aan de ouders, maar ze kan ook aanbieden om dat voor ze te doen als het voor de ouders een moeilijke drempel is om te nemen. 2 Zoek op internet naar pagina s die gaan over doodgeboren kinderen. Waarom denk je dat het zo belangrijk is voor ouders om deze ervaring op internet te zetten? Een internetpagina gewijd aan hun kindje maakt de geboorte levendig en werkelijk. Ze kunnen hierdoor in contact komen met mensen die hetzelfde hebben meegemaakt. Tijdens het maken van een webpagina zijn ze op een intensieve manier bezig om hun verdriet een plaats te geven in hun leven. 3 Wat doe je als je in een gezin met een pasgeboren baby zelf overmand wordt door gevoelens van verdriet? Niets is natuurlijker dan verdrietig zijn om de dood van een kindje. Het is helemaal niet erg om je emoties te uiten. Maar het mag natuurlijk niet zo zijn dat de rollen omgedraaid zijn en het kraamgezin jou steeds moet troosten. Als je weet dat je naar een kraamgezin gaat met een doodgeboren kindje is het daarom verstandig om je af te vragen of je dat wel aankunt. Misschien heb je zelf net een zwaar verlies geleden in je omgeving. Dat kan door de situatie in het kraamgezin weer opleven. Als je denkt dat je het niet aankunt, kun je dit het beste met je leidinggevende bespreken en samen naar een oplossing zoeken. PRAKTIJK: OPSLAG 1 Wat zal Samira gaan doen om de Anke en Daan zo veel mogelijk te begeleiden? 18 ThiemeMeulenhoff

19 Contextgebonden zorgverlening De kraamvrouw thuis na een baring in het ziekenhuis Allereerst zal Samira haar ondersteunende en begeleidende taken uitvoeren met betrekking tot de bevalling. Verder kan ze ervoor zorgen dat Anke, Daan en de baby een eigen kamer krijgen zodat ze verzekerd zijn van privacy. Ze geeft door aan de maaltijdservice dat er een extra eter is. Het vervolg van de verzorging van moeder en kind is verder niet anders dan bij een thuisbevalling ThiemeMeulenhoff 19

20 Kraamverzorging Kraamzorg in een gezin waar een kinderziekte heerst PRAKTIJK: AAN HET WERK 1 Wat zal Dineke hem leren over de flesvoeding? Hoe hij de flesvoeding op een hygiënische manier bereidt. Hoe hij om moet gaan met restjes flesvoeding. Hoe hij de omstandigheden waarin hij de fles geeft ook hygiënisch maakt. Hoe hij het flesje warm moet maken. Hoe hij de temperatuur controleert. Welke houding hij aan moet nemen. Hoe hij de speen gevuld houdt met melk. Hoe hij zijn zusje moet laten boeren na het flesje. 2 Moet Daantje ook weten hoe hij een poepluier verschoont? Of kan hij daar eventueel mee wachten totdat zijn moeder thuiskomt? Om het voeden voor hem en de baby zo aangenaam mogelijk te maken is het belangrijk dat hij ook een luier kan verschonen. Denk aan handen wassen na het verschonen, en voordat hij met de flesvoeding begint, in verband met de hygiëne. PRAKTIJK: ZIEKENBEZOEK 1 Welke informatie is belangrijk voor Corine? Het is belangrijk dat Corine weet dat roodvonk geen schade toebrengt aan het ongeboren kind. 2 Wat moet Corine doen als ze hoge koorts heeft? Voor de zekerheid contact opnemen met de huisarts zodat de koorts eventueel omlaag gebracht kan worden, zodat de koorts niet leidt tot een vroegtijdige geboorte. 20 ThiemeMeulenhoff

21 Contextgebonden zorgverlening Kraamgezin met een prikkelbare baby Kraamgezin met een prikkelbare baby PRAKTIJK: IK WORD HIER GEK VAN! 1 Welke adviezen kan Maartje geven? Maartje legt uit hoe Dorien en Maarten het beste met een prikkelbare baby om kunnen gaan. Zij kunnen bijvoorbeeld altijd reageren op het huilen van de baby, zorgen voor een consistente aanpak, positief reageren op gewenst gedrag en zorgen voor rust en regelmaat. PRAKTIJK: IK WORD HIER GEK VAN! 1 Hoe legt Vera aan de ouders uit dat Jesse een andere aanpak nodig heeft dan normale baby's? Vera legt uit dat huilbaby's vaak moeite hebben met veranderingen en dus slecht reageren op steeds een andere persoon. 2 Welke adviezen geeft Vera aan de ouders? Vera stelt voor dat alleen de ouders Jesse de fles geven en dat dit gebeurt in een rustige omgeving. Daarnaast geeft ze het advies te zorgen voor een duidelijk gestructureerde dagindeling voor Jesse. ThiemeMeulenhoff 21

22 Kraamverzorging De kraamvrouw na een bevalling met een afwijkend verloop PRAKTIJK: NIET BANG ZIJN OM TE BEWEGEN! 1 Hoe kan Rachele het beste met deze situatie omgaan? Rachele kan laten merken dat ze Ivet wel begrijpt. Ze moet toch proberen om Ivet uit bed te krijgen en weer wat te laten bewegen. 22 ThiemeMeulenhoff

23 Contextgebonden zorgverlening Een kraamgezin na de bevalling via een sectio caesarea Een kraamgezin na de bevalling via een sectio caesarea PRAKTIJK: GAAT DAT DE VOLGENDE KEER WEER ZO? 1 Wat kan Machteld antwoorden op de vragen van Sacha? Machteld kan vertellen dat een tweede bevalling vaak een stuk makkelijker verloopt, al is het natuurlijk afhankelijk van wat het probleem was. In het geval van een bekkenvernauwing zal een sectio bijvoorbeeld weer noodzakelijk zijn. Machteld kan Sacha er ook op wijzen dat het een voordeel is dat ze er dan op voorbereid is en alles goed kan plannen. ThiemeMeulenhoff 23

24 Kraamverzorging Een kraamgezin waar de pasgeborene een probleem heeft PRAKTIJK: IS DIT NORMAAL DAN? 1 Hoe kan Cynthia het beste reageren? Het is belangrijk dat Cynthia rustig en geduldig uitleg geeft over geelzucht. Daarbij legt ze uit hoe het komt en geeft aan dat het vanzelf weer overgaat. Cynthia geeft aan dat ze Boris nauwkeurig zal observeren en dat de ouders dat natuurlijk ook kunnen doen. Cynthia geeft daarbij aan waarop ze moeten letten. Cynthia bespreekt ook welke maatregelen ze kunnen nemen om de geelzucht af te laten nemen. 24 ThiemeMeulenhoff

Gelre Kraamzorg. Liefdevol begin. Je kunt er voor kiezen om je kind geboren te laten worden:

Gelre Kraamzorg. Liefdevol begin. Je kunt er voor kiezen om je kind geboren te laten worden: Gelre Kraamzorg Liefdevol begin De kraamverzorgenden van Gelre Kraamzorg bieden persoonlijke en professionele zorg zodat jij en je gezin tijdens de kraamtijd onbezorgd kunnen genieten van een liefdevol

Nadere informatie

In verwachting. momenten en herinneringen. Daarom luisteren we eerst naar jullie wensen en vullen daarna in overleg de kraamzorg

In verwachting. momenten en herinneringen. Daarom luisteren we eerst naar jullie wensen en vullen daarna in overleg de kraamzorg Kraamzorg In verwachting Hartelijk gefeliciteerd met je zwangerschap! Een spannende tijd is aangebroken waarin veel verandert. De geboorte lijkt nog ver weg, maar het is nu tijd om een aantal praktische

Nadere informatie

Functiebeschrijving Kraamverzorgende

Functiebeschrijving Kraamverzorgende Functiebeschrijving Kraamverzorgende Algemene informatie Organisatie: BTKzorg Functie: Kraamverzorgende Datum: Maart 2012 Status: Functiebeschrijving FWG-schaal: 35 Kern en doelstelling van de functie

Nadere informatie

Kraamzorg Vertrouwd Dichtbij

Kraamzorg Vertrouwd Dichtbij Een kindje op komst Kraamzorg Vertrouwd Dichtbij Zo n kraamverzorgende als Godelieve brengt rust en vertrouwen. We hebben veel van haar geleerd. Een Fijne start Je verwacht een kindje? Gefeliciteerd! Geniet

Nadere informatie

Gefeliciteerd. De allerbelangrijkste regel als we het hebben over kinderen en honden is:

Gefeliciteerd. De allerbelangrijkste regel als we het hebben over kinderen en honden is: Gefeliciteerd. Je bent zwanger en je hebt één of meerdere honden. Het wordt jullie eerste kind. Je bent net bij de verloskundige geweest, het gaat goed met je kindje, en je hebt deze folder meegekregen.

Nadere informatie

Patiëntenvoorlichting Verloskunde. Roken en zwangerschap. Inhoudsopgave. Als je zwanger probeert te worden 2. Als je zwanger bent 3

Patiëntenvoorlichting Verloskunde. Roken en zwangerschap. Inhoudsopgave. Als je zwanger probeert te worden 2. Als je zwanger bent 3 Patiëntenvoorlichting Verloskunde Roken en zwangerschap Inhoudsopgave Als je zwanger probeert te worden 2 Als je zwanger bent 3 Na de zwangerschap 5 Stoppen met roken 6 Tips om te stoppen 7 Hulp bij het

Nadere informatie

Kraamzorg. Kraamzorgpraktijk. van. Purmerend K P U R M E R E N D

Kraamzorg. Kraamzorgpraktijk. van. Purmerend K P U R M E R E N D JKRAAMZORGPRAKTI Kraamzorg van Kraamzorgpraktijk Purmerend K P U R M E R E N D Kindje op komst, van harte gefeliciteerd! Je bent in verwachting, een bijzondere tijd in je leven. Tijdens de zwangerschap

Nadere informatie

UMC Kraamzorg. De zorgverzekering voor universitair medische centra

UMC Kraamzorg. De zorgverzekering voor universitair medische centra UMC Kraamzorg De zorgverzekering voor universitair medische centra De zorgverzekering voor universitair medische centra 3 Bij een speciale gebeurtenis hoort speciale zorg UMC Zorgverzekering feliciteert

Nadere informatie

Wat je moet weten over roken voor, tijdens en na de zwangerschap Longziekten

Wat je moet weten over roken voor, tijdens en na de zwangerschap Longziekten Wat je moet weten over roken voor, tijdens en na de zwangerschap Longziekten Beter voor elkaar 2 Roken als je zwanger probeert te worden Minder vruchtbaar Roken maakt vrouwen en mannen minder vruchtbaar.

Nadere informatie

Bevallen in het Jeroen Bosch Ziekenhuis:

Bevallen in het Jeroen Bosch Ziekenhuis: Verloskunde en gynaecologie Bevallen in het Jeroen Bosch Ziekenhuis: Praktische informatie U gaat in het Jeroen Bosch Ziekenhuis bevallen. De bevalling is een spannende tijd en het is prettig als u zo

Nadere informatie

Een wereld van verschil in kraamzorg

Een wereld van verschil in kraamzorg Een wereld van verschil in kraamzorg Inhoud Colofon Wereld Wonder Postbus 9 2260 AA Leidschendam T 070-305 2040 F 070-305 2048 E kraamzorg@wereldwonder.nl I www.wereldwonder.nl Voor het bezoekadres zie

Nadere informatie

Vragenlijsten diepte-interviews

Vragenlijsten diepte-interviews Interview guides Vragenlijsten diepte-interviews Prepartum interview Inleiding Hoe gaat het met u en met uw zwangerschap 1. Zwangerschap en voorbereiding op de bevalling Hoe is uw gezondheid (fysiek, mentaal)

Nadere informatie

Slachtoffers van mensenhandel en geestelijke gezondheidszorg

Slachtoffers van mensenhandel en geestelijke gezondheidszorg Slachtoffers van mensenhandel en geestelijke gezondheidszorg Informatie voor cliënten Cliënten en geestelijke gezondheidszorg Slachtoffers van mensenhandel hebben vaak nare dingen meegemaakt. Ze zijn geschokt

Nadere informatie

Afdeling Neonatologie

Afdeling Neonatologie Afdeling Neonatologie Geachte ouder(s), verzorger(s) Uw baby is opgenomen op de afdeling Neonatologie. Op deze unit bevinden zich de couveuse- en babykamer. Verschillende medische redenen kunnen hier

Nadere informatie

Bevallen in het Waterlandziekenhuis. Afdeling Verloskunde/Gynaecologie

Bevallen in het Waterlandziekenhuis. Afdeling Verloskunde/Gynaecologie Bevallen in het Waterlandziekenhuis Afdeling Verloskunde/Gynaecologie Inleiding Deze brochure is bedoeld voor zwangeren die in het Waterlandziekenhuis gaan bevallen met een medische indicatie. U bevalt

Nadere informatie

Welkom op onze informatieavond over de bevalling

Welkom op onze informatieavond over de bevalling Welkom op onze informatieavond over de bevalling Wie zijn wij? Praktijk assistente Erlijne Fischer Hoe ziet de avond eruit? Laatste weken De bevalling Rol verloskundige Wanneer bellen PAUZE Pijnbeleving

Nadere informatie

Afdeling Verloskunde

Afdeling Verloskunde Afdeling Verloskunde Vrouw en Kind Centrum Zutphen Op afdeling Verloskunde wordt u opgenomen tijdens uw zwangerschap of rond de bevalling. De afdeling Verloskunde is een onderdeel van het Vrouw en Kind

Nadere informatie

Informatie voor kraamvrouwen

Informatie voor kraamvrouwen Gynaecologie Informatie voor kraamvrouwen www.catharinaziekenhuis.nl Inhoud De eerste dag... 3 De lichaamsverzorging... 3 De stoelgang... 4 Borstvoeding of flesvoeding... 4 Uw baby... 5 De hielprik...

Nadere informatie

Afdeling Moeder en Kind. Neonatologie

Afdeling Moeder en Kind. Neonatologie Afdeling Moeder en Kind Neonatologie U en uw kind worden opgenomen op afdeling Moeder en Kind (2b) in een couveusesuite als uw kind na de geboorte extra zorg nodig heeft. Dit kan komen doordat een kind

Nadere informatie

Een boekje. speciaal bedoeld voor de. kraamvader. Petra Afstudeeropdracht 2008

Een boekje. speciaal bedoeld voor de. kraamvader. Petra Afstudeeropdracht 2008 Een boekje speciaal bedoeld voor de kraamvader Petra Afstudeeropdracht 2008 Een boekje voor de aanstaande vader. Tijdschriften, boeken en internet staan vol informatie over de bevalling en de tijd erna,

Nadere informatie

Zwanger, bevallen en je baby. Cursusaanbod

Zwanger, bevallen en je baby. Cursusaanbod Zwanger, bevallen en je baby Cursusaanbod Zwanger, bevallen en je baby Gefeliciteerd met je zwangerschap. Als je zwanger bent verandert er veel in je lichaam, maar ook in je leven. Het is een leuke en

Nadere informatie

SSRI-gebruik tijdens de zwangerschap

SSRI-gebruik tijdens de zwangerschap SSRI-gebruik tijdens de zwangerschap Afdeling gynaecologie mca.nl Inhoudsopgave Zwangerschap en depressie 3 Gevolgen van SSRI-gebruik tijdens de zwangerschap 3 Adviezen - zwangerschap 5 Adviezen - bevalling

Nadere informatie

Inhoud. Kindje op komst, van harte gefeliciteerd!

Inhoud. Kindje op komst, van harte gefeliciteerd! Kraam Zorg 1 Kindje op komst, van harte gefeliciteerd! Je bent in verwachting, een bijzondere tijd in je leven. Tijdens de zwangerschap bereid je je al voor op de geboorte van je kindje en de tijd erna.

Nadere informatie

Welke voeding gaat u uw baby geven?

Welke voeding gaat u uw baby geven? Welke voeding gaat u uw baby geven? Inleiding Nu u zwanger bent, heeft u veel keuzes te maken. Zo gaat u bijvoorbeeld kiezen welke voeding u aan uw baby gaat geven. De beste voeding voor uw baby is borstvoeding.

Nadere informatie

Het hechtingsproces. bij kinderen tussen de 0 en 2 jaar. Kindergeneeskunde. Hechting. Hoe verloopt het hechtingsproces?

Het hechtingsproces. bij kinderen tussen de 0 en 2 jaar. Kindergeneeskunde. Hechting. Hoe verloopt het hechtingsproces? Het hechtingsproces bij kinderen tussen de 0 en 2 jaar Kindergeneeskunde In deze brochure leest u meer over de hechtingsprocessen bij baby s in de leeftijd van 0 tot 12 maanden. Daar waar ouders staat

Nadere informatie

Bevalling en kraamzorg,

Bevalling en kraamzorg, 2014 Bevalling en kraamzorg, goed geregeld bij Zorgzaam Zorgeloos verzekerd Verloskundige hulp Allereerst wil Zorgzaam u van harte feliciteren met uw zwangerschap. In deze brochure leest u wat u in de

Nadere informatie

Inhoud. Kindje op komst, van harte gefeliciteerd!

Inhoud. Kindje op komst, van harte gefeliciteerd! Kindje op komst, van harte gefeliciteerd! Je bent in verwachting, een bijzondere tijd in je leven. Tijdens de zwangerschap bereid je je al voor op de geboorte van je kindje en de tijd erna. Kraamzorg is

Nadere informatie

Maatschap Gynaecologie. Poliklinisch bevallen in het Diaconessenhuis Leiden

Maatschap Gynaecologie. Poliklinisch bevallen in het Diaconessenhuis Leiden Maatschap Gynaecologie in het Diaconessenhuis Leiden Algemeen Deze folder geeft u informatie over poliklinisch bevallen in het Diaconessenhuis. houdt in dat u, vanaf het moment van binnenkomst in het ziekenhuis,

Nadere informatie

Baby s die veel huilen Opname in het ziekenhuis

Baby s die veel huilen Opname in het ziekenhuis Baby s die veel huilen Opname in het ziekenhuis Albert Schweitzer ziekenhuis Kinderafdeling september 2006 Pavo 0555 Inleiding Uw kind is op de kinderafdeling opgenomen omdat hij/zij veel huilt. De opname

Nadere informatie

Bevallen in het ziekenhuis

Bevallen in het ziekenhuis Bevallen in het ziekenhuis Middels dit boekje willen wij u informeren over bevallen in het TweeSteden ziekenhuis. Wij hopen hiermee een antwoord over de gang van zaken in ons ziekenhuis. Voor vragen heeft

Nadere informatie

ThiemeMeulenhoff Zorg Niveau 3. 3.4 Evalueert de zorgverlening Antwoordmodellen

ThiemeMeulenhoff Zorg Niveau 3. 3.4 Evalueert de zorgverlening Antwoordmodellen ThiemeMeulenhoff Zorg Niveau 3 3.4 Evalueert de zorgverlening Antwoordmodellen Inhoudsopgave 1 Een zorg(leef)plan evalueren 5 1.1 Evalueren 5 Praktijk: Tandenpoetsen 5 Praktijk: Stoppen met roken 5 Kennisopdracht

Nadere informatie

Tips en adviezen voor de kraamperiode. Afdeling Verloskunde/Gynaecologie

Tips en adviezen voor de kraamperiode. Afdeling Verloskunde/Gynaecologie Tips en adviezen voor de kraamperiode Afdeling Verloskunde/Gynaecologie Herstel Thuis zult u geleidelijk verder gaan herstellen. De tijd die nodig is voor het herstel na een bevalling is voor ieder persoon

Nadere informatie

Bevallen bij St. Antonius Alnatal onder leiding van de verloskundige

Bevallen bij St. Antonius Alnatal onder leiding van de verloskundige Bevallen bij St. Antonius Alnatal onder leiding van de verloskundige Bevallen bij St. Antonius Alnatal onder leiding van de verloskundige Deze folder is bedoeld voor alle zwangeren die onder begeleiding

Nadere informatie

Het keizersnede boek

Het keizersnede boek Het keizersnede boek www.meandermc.nl Welkom bij Meander Moeder Kind! U komt in Meander Medisch Centrum bevallen met een geplande keizersnede. Door middel van dit fotoboek vertellen wij u wat u kunt verwachten

Nadere informatie

het beste van alle werelden

het beste van alle werelden het beste van alle werelden Huiselijk, comfortabel en veilig Waar wilt u bevallen en genieten van uw kraamtijd? Als u zwanger bent, dan groeit u naar het moment van de bevalling en de kraamtijd toe. U

Nadere informatie

Geniet in alle rust van je baby.

Geniet in alle rust van je baby. Geniet in alle rust van je baby. Volle Maan. De dienst kraamzorg van Familiehulp. Kraamzorg Volle Maan. Extra thuiszorg voor jou en je baby. Ben je in blijde verwachting? Of ben je net de trotse ouder

Nadere informatie

1 Flesvoeding... 1. 2 Wanneer geef je je kind een voeding?... 1. 3 Welk merk?... 1. 4 Hoeveel melk doe je in de fles?... 1

1 Flesvoeding... 1. 2 Wanneer geef je je kind een voeding?... 1. 3 Welk merk?... 1. 4 Hoeveel melk doe je in de fles?... 1 Flesvoeding Inhoudsopgave 1 Flesvoeding... 1 2 Wanneer geef je je kind een voeding?... 1 3 Welk merk?... 1 4 Hoeveel melk doe je in de fles?... 1 5 Krijgt je kind genoeg?... 2 6 Extra vitamines?... 2 7

Nadere informatie

Geboorteplan Afdeling gynaecologie en verloskunde AZM November 2014

Geboorteplan Afdeling gynaecologie en verloskunde AZM November 2014 Geboorteplan Afdeling gynaecologie en verloskunde AZM November 2014 Inleiding bij dit document Wat is een geboorteplan Een geboorteplan is een schema waarin je beschrijft wat je verwachtingen en wensen

Nadere informatie

Bevalling en kraamzorg. Bevalling en kraamzorg, goed geregeld bij de SZVK

Bevalling en kraamzorg. Bevalling en kraamzorg, goed geregeld bij de SZVK Bevalling en kraamzorg, goed geregeld bij de SZVK 2 Verloskundige hulp Allereerst wil de SZVK u van harte feliciteren met uw zwangerschap. In deze brochure leest u wat u in de komende tijd moet regelen

Nadere informatie

Een groots piepklein wondertje

Een groots piepklein wondertje kraamzorg kraamtranen Wij vangen de zorg voor je op verzorging borstvoeding huishoudelijke taken Een groots piepklein wondertje Gefeliciteerd, je bent in verwachting! Bijzonder en bijzonder spannend. De

Nadere informatie

Baby s die veel huilen Informatie voor ouders

Baby s die veel huilen Informatie voor ouders Baby s die veel huilen Informatie voor ouders Albert Schweitzer ziekenhuis november 2014 pavo 1177 Inleiding Als uw baby veel huilt gaat u van alles proberen om de oorzaak te vinden. Zeker als uw baby

Nadere informatie

Langdurig gebroken vliezen zonder weeën

Langdurig gebroken vliezen zonder weeën Langdurig gebroken vliezen zonder weeën Bij zwangerschap tussen de 37 en 42 weken BEHANDELING Langdurig gebroken vliezen zonder weeën In 10% van de gevallen begint de bevalling met het spontaan breken

Nadere informatie

Gebruik van SSRI-medicatie tijdens zwangerschap en borstvoeding. Maatschap Gynaecologie & Kindergeneeskunde IJsselland Ziekenhuis

Gebruik van SSRI-medicatie tijdens zwangerschap en borstvoeding. Maatschap Gynaecologie & Kindergeneeskunde IJsselland Ziekenhuis Gebruik van SSRI-medicatie tijdens zwangerschap en borstvoeding Maatschap Gynaecologie & Kindergeneeskunde IJsselland Ziekenhuis Inleiding Uw huisarts of psychiater heeft u een SSRI voorgeschreven. (Selectieve

Nadere informatie

Begeleiding van uw zwangerschap door de gynaecoloog

Begeleiding van uw zwangerschap door de gynaecoloog Begeleiding van uw zwangerschap door de gynaecoloog Informatie voor patiënten F0498-1011 april 2015 Medisch Centrum Haaglanden www.mchaaglanden.nl MCH Antoniushove, Burgemeester Banninglaan 1 Postbus 411,

Nadere informatie

De verpleegkundige zal u helpen bij het uitvoeren van het huid-ophuidcontact.

De verpleegkundige zal u helpen bij het uitvoeren van het huid-ophuidcontact. Huid-op-huidcontact Inleiding pag. 2 Wat is huid-op-huidcontact? pag. 3 Voordelen van huid-op-huidcontact pag. 4 Voordelen voor het kind pag. 4 Voordelen voor de moeder pag. 4 Huid-op-huidcontact bij te

Nadere informatie

Rik van Lente. Gezondheid = Holland =

Rik van Lente. Gezondheid = Holland = Stad Holland, een dijk van een zorgverzekeraar Verloskundige zorg en Kraamzorg 2014 Rik van Lente Gezondheid = Holland = 2 Verloskundige zorg en kraamzorg Gefeliciteerd met uw zwangerschap! Het krijgen

Nadere informatie

Röntgenonderzoek van je blaas en urinewegen (mictiecystogram)

Röntgenonderzoek van je blaas en urinewegen (mictiecystogram) Röntgenonderzoek van je blaas en urinewegen (mictiecystogram) De afspraak voor de mictiecystogram Het onderzoek van je blaas en urinewegen vindt plaats op: Datum:.. Dag/tijdstip: dag. uur Je wordt verwacht

Nadere informatie

Verloskundige zorg en kraamzorg

Verloskundige zorg en kraamzorg Stad Holland, een dijk van een zorgverzekeraar Verloskundige zorg en Kraamzorg 2015 Verloskundige zorg en kraamzorg Gefeliciteerd met uw zwangerschap! Het krijgen van een kind is een bijzondere gebeurtenis.

Nadere informatie

Verloskundige zorg en kraamzorg

Verloskundige zorg en kraamzorg Verloskundige zorg en kraamzorg 2015 Verloskundige zorg en kraamzorg Gefeliciteerd met uw zwangerschap! Het krijgen van een kind is een bijzondere gebeurtenis. Om ervoor te zorgen dat u straks van uw kraamtijd

Nadere informatie

ZORGPAD ZWANGERSCHAPS- BEGELEIDING

ZORGPAD ZWANGERSCHAPS- BEGELEIDING ZORGPAD ZWANGERSCHAPS- BEGELEIDING 1 CONTACTGEGEVENS Afsprakensecretariaat gynaecologie: 014/71 28 88 Belt u voor resultaten? Hiervoor kan u elke werkdag van 9u tot 10u en van 13u tot 14u rechtstreeks

Nadere informatie

ThiemeMeulenhoff Zorg Niveau 3. 2.3 Begeleiden op sociaal/maatschappelijk gebied Antwoordmodellen

ThiemeMeulenhoff Zorg Niveau 3. 2.3 Begeleiden op sociaal/maatschappelijk gebied Antwoordmodellen ThiemeMeulenhoff Zorg Niveau 3 2.3 Begeleiden op sociaal/maatschappelijk gebied Antwoordmodellen Inhoudsopgave 1 Een zorgvrager begeleiden 5 1.1 Het sociale netwerk begeleiden 5 Praktijk: Ik zie bijna

Nadere informatie

Inleiding Soort voeding Starten met de voeding

Inleiding Soort voeding Starten met de voeding FLESVOEDING 1186 Inleiding In deze folder leest u informatie en adviezen over flesvoeding. Borstvoeding is de beste zuigelingenvoeding. Er kunnen echter verschillende redenen zijn waarom ouders kiezen

Nadere informatie

Wilhelmina Ziekenhuis Assen. Vertrouwd en dichtbij. Informatie voor patiënten. Wat moet u regelen? Tips voor zwangere vrouwen

Wilhelmina Ziekenhuis Assen. Vertrouwd en dichtbij. Informatie voor patiënten. Wat moet u regelen? Tips voor zwangere vrouwen Wilhelmina Ziekenhuis Assen Vertrouwd en dichtbij Informatie voor patiënten Wat moet u regelen? Tips voor zwangere vrouwen z U bent ongeveer twaalf weken zwanger en bent voor de eerste keer voor controle

Nadere informatie

NEONATOLOGIE. Moeder-en-kindsuite KINDEREN

NEONATOLOGIE. Moeder-en-kindsuite KINDEREN NEONATOLOGIE Moeder-en-kindsuite KINDEREN Moeder-en-kindsuite Beste ouders, Van harte welkom op de moeder-en-kindsuite van de afdeling Neonatologie. Deze unieke voorziening maakt het voor u mogelijk om

Nadere informatie

Na de schok... Informatie voor ouders

Na de schok... Informatie voor ouders Na de schok... Informatie voor ouders Niemand is echt voorbereid op een schokkende gebeurtenis en als het gebeurt heeft dat voor iedereen ingrijpende gevolgen. Als kinderen samen met hun ouders een aangrijpende

Nadere informatie

Home : Evaluatieformulier

Home : Evaluatieformulier Home : Evaluatieformulier Evaluatieformulier voor cliënten in Verloskundigenpraktijk Montferland Praktijkinrichting on 1. De praktijk is goed toegankelijk (ook voor kinderwagens en rolstoelen). `sh nvt

Nadere informatie

Bijlage 2. Informatie over kunstmatige zuigelingenvoeding

Bijlage 2. Informatie over kunstmatige zuigelingenvoeding Verloskunde. Informatie over kunstmatige zuigelingenvoeding Inhoud Kunstmatige zuigelingenvoeding 3 Het geven van een flesvoeding 3 Het klaarmaken van een flesvoeding 3 Hoeveelheid voeding 4 De speen 5

Nadere informatie

Dialogen website Motiveren tot rookstop

Dialogen website Motiveren tot rookstop Dialogen website Motiveren tot rookstop Dialoog verandertaal uitlokken en versterken Goedemorgen. Heeft u problemen gehad sinds uw vorige controle? Ja, eigenlijk wel. Mijn tanden zijn sterk verkleurd.

Nadere informatie

Als uw kindje naar huis toe mag

Als uw kindje naar huis toe mag Kindergeneeskunde Als uw kindje naar huis toe mag Uw kindje mag naar huis, fijn! We kunnen ons voorstellen dat u nog vragen heeft over de verzorging van uw kind thuis. In deze folder geven we u informatie

Nadere informatie

De afdeling Meander Moeder Kind Afdeling B1 Regionaal centrum voor geboortezorg

De afdeling Meander Moeder Kind Afdeling B1 Regionaal centrum voor geboortezorg De afdeling Meander Moeder Kind Afdeling B1 Regionaal centrum voor geboortezorg Belangrijke telefoonnummers Het afsprakentelefoonnummer Vragen over afspraken (verzetten, afzeggen en dergelijke) en alle

Nadere informatie

Kwaliteitszorg. Test jezelf.

Kwaliteitszorg. Test jezelf. Kwaliteitszorg. Test jezelf. Pagina 1 Weet jij hoe je je deskundigheid of die van je collega s kunt bevorderen of professionaliseren? Kun je goed samenwerken? Kun je kwaliteitszorg leveren? Doe de testjes

Nadere informatie

NVOG Voorlichtingsbrochure GEBRUIK VAN SSRI-MEDICATIE VOOR EN TIJDENS DE ZWANGERSCHAP EN IN HET KRAAMBED

NVOG Voorlichtingsbrochure GEBRUIK VAN SSRI-MEDICATIE VOOR EN TIJDENS DE ZWANGERSCHAP EN IN HET KRAAMBED NVOG Voorlichtingsbrochure GEBRUIK VAN SSRI-MEDICATIE VOOR EN TIJDENS DE ZWANGERSCHAP EN IN HET KRAAMBED 1 GEBRUIK VAN SSRI-MEDICATIE VOOR EN TIJDENS DE ZWANGERSCHAP EN IN HET KRAAMBED 1. Achtergrond 2.

Nadere informatie

Uw gezin staat centraal in het Elkerliek ziekenhuis

Uw gezin staat centraal in het Elkerliek ziekenhuis Uw gezin staat centraal in het Elkerliek ziekenhuis Gezinsgerichte zorg in het Elkerliek, daar kunt u van op aan Het verhaal van Esther, Irma en Fleur. Na haar bevalling verblijft Esther van de Vranden

Nadere informatie

Baby s die regelmatig huilen

Baby s die regelmatig huilen Baby s die regelmatig huilen Kinderafdeling Beter voor elkaar Huilen Baby s huilen, dat is normaal. Huilen is voor een baby een vorm van communiceren, om te laten merken dat hij/zij u nodig heeft. Door

Nadere informatie

Als je het niet meer ziet zitten...

Als je het niet meer ziet zitten... Infobrochure Als je het niet meer ziet zitten... Omgaan met een huilende baby mensen zorgen voor mensen Inhoud Als je het niet meer ziet zitten...4 Huilen...5 Als huilen een probleem is...6 Voeden...6

Nadere informatie

checklist borstvoeding

checklist borstvoeding checklist borstvoeding Inleiding U gaat binnenkort bevallen, of u bent bevallen en verblijft samen met uw kind in het OLVG (op de kraam- of kinderafdeling). U heeft besloten borstvoeding te gaan geven.

Nadere informatie

In de war? Op de Intensive Care

In de war? Op de Intensive Care In de war? Op de Intensive Care Albert Schweitzer ziekenhuis juni 2015 pavo 1168 Inleiding Uw partner of familielid is in het Albert Schweitzer ziekenhuis opgenomen op de Intensive Care. Waarschijnlijk

Nadere informatie

Goed geregeld bij Zorgzaam. Bevalling en kraamzorg

Goed geregeld bij Zorgzaam. Bevalling en kraamzorg 2016 Goed geregeld bij Zorgzaam Bevalling en kraamzorg Verloskundige hulp Allereerst wil Zorgzaam u van harte feliciteren met uw zwangerschap. In deze brochure leest u wat u in de komende tijd moet regelen

Nadere informatie

Na een keizersnede naar huis

Na een keizersnede naar huis Na een keizersnede naar huis Algemeen U bent twee tot vijf dagen geleden bevallen per keizersnede. In deze folder vindt u informatie over uw vertrek uit het ziekenhuis en kunt u de adviezen nalezen. Om

Nadere informatie

Verzorgende KD 2011-2012. Fase Score Beroepsprestaties Werkprocessen KD 2011 Onderwijsmagazijn TM

Verzorgende KD 2011-2012. Fase Score Beroepsprestaties Werkprocessen KD 2011 Onderwijsmagazijn TM 1 Verzorgende KD 2011-2012 Fase 1 Ontwikkelingsgericht 1.1 Verzamelen van gegevens 1.1 Stelt (mede) het zorgplan op Het zorgplan: Oriëntatie op het beroep Gegevens verzamelen 1.2 Beginnen met zorg Het

Nadere informatie

Fotoboek kinderafdeling

Fotoboek kinderafdeling Fotoboek kinderafdeling couveusekamer & babykamer IJsselland Ziekenhuis KIN.023 / 160914.BS Inhoudsopgave Inleiding 2 1. Opname op de Kinderafdeling 3 2. De couveusekamer 4 Hygiënevoorschriften 6 Contact

Nadere informatie

Slaapproblemen, angst en onrust

Slaapproblemen, angst en onrust Slaapproblemen, angst en onrust WAT KUNT U ZELF DOEN WAT KAN UW APOTHEKER VOOR U DOEN WAT GEBEURT ER ALS U STOPT AUTORIJDEN INFORMATIE ADRESSEN HULPVERLENING VRAAG OVER UW MEDICIJNEN? WWW.APOTHEEK.NL SLAAPPROBLEMEN,

Nadere informatie

Leren drinken bij te vroeg geboren baby s

Leren drinken bij te vroeg geboren baby s Leren drinken bij te vroeg geboren baby s 2 Inleiding Wanneer uw baby te vroeg geboren is (prematuur), of met een te laag geboortegewicht (dysmatuur), kan hij/zij vaak niet meteen zelf (alles) drinken.

Nadere informatie

Klein en Groot Genieten

Klein en Groot Genieten Klein en Groot Genieten Je moet nog een keuze maken of je hebt zojuist voor het GeboorteHotel Maasstad gekozen. Goede keuze! Want in het GeboorteHotel kun je in alle rust bevallen en daarna lekker bijkomen

Nadere informatie

Dit zijn Kelly en Karim. Ze willen graag een kind.

Dit zijn Kelly en Karim. Ze willen graag een kind. Dit zijn Kelly en Karim. Ze willen graag een kind. 1. Kelly en Karim willen over een half jaar zwanger zijn. Kelly en Karim willen zwanger worden. Ze willen graag dat hun kindje straks gezond is. Het is

Nadere informatie

Kraamafdeling. Vroegtijdige weeën. gebroken vliezen en vroeggeboorte

Kraamafdeling. Vroegtijdige weeën. gebroken vliezen en vroeggeboorte Kraamafdeling Vroegtijdige weeën gebroken vliezen en vroeggeboorte In deze folder leest u over de oorzaak, gevolgen en behandeling van vroegtijdige weeën. Een zwangerschap duurt gemiddeld 40 weken, maar

Nadere informatie

Borstvoeding in het TweeSteden ziekenhuis

Borstvoeding in het TweeSteden ziekenhuis Borstvoeding in het TweeSteden ziekenhuis Het TweeSteden ziekenhuis wil kwalitatief goede zorg bieden ten aanzien van de borstvoeding. U kunt rekenen op de juiste begeleiding bij het aanleggen en het kolven.

Nadere informatie

WAAR KAN IK HULP VINDEN? Informatie over geestelijke gezondheidsproblemen

WAAR KAN IK HULP VINDEN? Informatie over geestelijke gezondheidsproblemen WAAR KAN IK HULP VINDEN? Informatie over geestelijke gezondheidsproblemen Tekst: Aziza Sbiti & Cha-Hsuan Liu Colofon: Deze brochure is totstandgekomen met hulp van het Inspraak Orgaan Chinezen. De inhoud

Nadere informatie

Bevallen in het Jeroen Bosch Ziekenhuis:

Bevallen in het Jeroen Bosch Ziekenhuis: Verloskunde en gynaecologie Bevallen in het Jeroen Bosch Ziekenhuis: Praktische informatie U gaat in het Jeroen Bosch Ziekenhuis bevallen. De bevalling is een spannende tijd en het is prettig als u zo

Nadere informatie

Inleiding Wat moet u weten? Aantekeningen kraamverzorgende

Inleiding Wat moet u weten? Aantekeningen kraamverzorgende 8 Inhoudsopgave Pagina Inleiding 4 Bevallingsverslag 5 Algemene afspraken en checklist begrafenis/crematie 6 Dag 1, observatielijst kraamvrouw 8 Dag 2, observatielijst kraamvrouw 10 Dag 3, observatielijst

Nadere informatie

Kraamzorg op de couveusesuite of kinderafdeling

Kraamzorg op de couveusesuite of kinderafdeling Kraamzorg op de couveusesuite of kinderafdeling 2 Gefeliciteerd met uw kind! Vaak verloopt een zwangerschap en bevalling voorspoedig. Mocht uw kind na de bevalling toch extra zorg nodig hebben dan kan

Nadere informatie

Weeënfolder Kring Verloskundigen WM

Weeënfolder Kring Verloskundigen WM Weeënfolder Kring Verloskundigen WM Beste zwangere en partner, Een spannende periode breekt nu voor jullie aan. Het zijn de laatste weken van de zwangerschap en de op handen zijnde bevalling. Er zullen

Nadere informatie

De cliënt: Kenmerken, leefstijl, wensen en tevredenheid. Dr.Ir. Judith Manniën Senior onderzoeker / epidemioloog

De cliënt: Kenmerken, leefstijl, wensen en tevredenheid. Dr.Ir. Judith Manniën Senior onderzoeker / epidemioloog De cliënt: Kenmerken, leefstijl, wensen en tevredenheid Dr.Ir. Judith Manniën Senior onderzoeker / epidemioloog 2 Dataverzameling Augustus 2009 t/m April 2011 20 praktijken 25% 30% 30% 15% 3 Dataverzameling

Nadere informatie

Kind in Beeld. Kinderopvang

Kind in Beeld. Kinderopvang Kind in Beeld Kinderopvang Inhoud Waarom is kinderopvang goed voor mijn kindje? 4 Waarom breng ik mijn kindje naar de kinderopvang? 6 Hoeveel kost kinderopvang? 8 Legende Prijs Inkomen Kindje Begeleider

Nadere informatie

Kind in Beeld. Kinderopvang

Kind in Beeld. Kinderopvang Kind in Beeld Kinderopvang Inhoud Waarom is kinderopvang goed voor mijn kindje 4 Waarom breng ik mijn kindje naar de kinderopvang 6 Hoeveel kost kinderopvang 8 Legende Prijs Inkomen Kindje Begeleider Dagen

Nadere informatie

Borstvoeding geven aan een tweeling

Borstvoeding geven aan een tweeling Borstvoeding geven aan een tweeling Afdeling gynaecologie en verloskunde Het krijgen van een tweeling geeft vaak veel vreugde, maar tegelijkertijd dienen zich veel vragen aan. Veel praktische zaken zullen

Nadere informatie

Bevallen bij St. Antonius Alnatal onder leiding van de gynaecoloog

Bevallen bij St. Antonius Alnatal onder leiding van de gynaecoloog Bevallen bij St. Antonius Alnatal onder leiding van de gynaecoloog Bevallen bij St. Antonius Alnatal onder leiding van de gynaecoloog Omdat jij in je zwangerschap begeleid wordt door een gynaecoloog van

Nadere informatie

Programma. Filmpje. Presentaties nalezen? 7-1-2015. Informatieavond over de bevalling. www.spaarneziekenhuis.nl Gynaecologie en verloskunde Bevallen

Programma. Filmpje. Presentaties nalezen? 7-1-2015. Informatieavond over de bevalling. www.spaarneziekenhuis.nl Gynaecologie en verloskunde Bevallen Programma 19.30-20.30 Groep 1 Groep 2 Algemene informatie - verloskundige De normale bevalling - verloskundige Pijnstilling anesthesist Praktische tips - verpleegkundige 20.30-20.45 Pauze: Koffie/Thee

Nadere informatie

Langdurig gebroken vliezen

Langdurig gebroken vliezen Langdurig gebroken vliezen U bent naar Meander Medisch Centrum doorgestuurd omdat u langer dan 37 weken zwanger bent, uw vliezen zijn langer dan 24 uur gebroken en de bevalling is nog niet begonnen. Het

Nadere informatie

Flesvoeding. Albert Schweitzer ziekenhuis september 2014 pavo 1145

Flesvoeding. Albert Schweitzer ziekenhuis september 2014 pavo 1145 Flesvoeding Albert Schweitzer ziekenhuis september 2014 pavo 1145 Inleiding De beste voeding voor uw baby is borstvoeding. Kunt of wilt u geen borstvoeding geven, dan is flesvoeding goed alternatief. In

Nadere informatie

Huilen als communicatiemiddel

Huilen als communicatiemiddel Huilen als communicatiemiddel Vanaf de geboorte hebben baby s mogelijkheden om te communiceren. Het communiceren verloopt in het begin heel onbeholpen: door te huilen, zuigen en kijken. Later door zich

Nadere informatie

Baby-lichaamstaal. Albert Schweitzer ziekenhuis kinderafdeling december 2003 pavo 0301

Baby-lichaamstaal. Albert Schweitzer ziekenhuis kinderafdeling december 2003 pavo 0301 Baby-lichaamstaal Albert Schweitzer ziekenhuis kinderafdeling december 2003 pavo 0301 Inleiding Via deze folder vertellen we u wat over de lichaamssignalen die uw baby geeft: baby-lichaamstaal is méér

Nadere informatie

Hoe kies ik een verloskundige die bij mij past?

Hoe kies ik een verloskundige die bij mij past? Hoe kies ik een verloskundige die bij mij past? 1 Inhoud Inleiding...2 De verloskundige...2 Wat is een verloskundige?...2 Wat doet de verloskundige?...2 Met wie werkt de verloskundige samen?...2 Vanaf

Nadere informatie

Borderline. Als gevoelens en gedrag snel veranderen. Deze folder is voor doven en slechthorenden die meer willen weten over borderline

Borderline. Als gevoelens en gedrag snel veranderen. Deze folder is voor doven en slechthorenden die meer willen weten over borderline ggz voor doven & slechthorenden Borderline Als gevoelens en gedrag snel veranderen Deze folder is voor doven en slechthorenden die meer willen weten over borderline Herkent u dit? Bij iedereen gaat wel

Nadere informatie

Diakonessenhuis. Het Keizersnedeboek. Diakonessenhuis. Polikliniek Gynaecologie

Diakonessenhuis. Het Keizersnedeboek. Diakonessenhuis. Polikliniek Gynaecologie Diakonessenhuis Het Keizersnedeboek Polikliniek Gynaecologie Polikliniek Gynaecologie, Diakonessenhuis locatie Utrecht Het Keizersnedeboek, januari 2015 Copyright Diakonessenhuis Utrecht Zeist Doorn Inleiding

Nadere informatie

Het inleiden van de bevalling

Het inleiden van de bevalling Het inleiden van de bevalling Inhoudsopgave 1 Inleiding... 1 2 Waarom wordt een bevalling ingeleid?... 1 Over tijd zijn... 1 Langdurig gebroken vliezen... 1 Groeivertraging van de baby... 2 Achteruitgaan

Nadere informatie

Vrouw&Zorg,+Amsterdam+ Overzicht+Incompany+scholingen+kraamzorg+2015+ blz+1+/+11" www.vrouwenzorg.nl+

Vrouw&Zorg,+Amsterdam+ Overzicht+Incompany+scholingen+kraamzorg+2015+ blz+1+/+11 www.vrouwenzorg.nl+ Vrouw&Zorg,Amsterdam OverzichtIncompanyscholingenkraamzorg2015 blz1/11" www.vrouwenzorg.nl Vrouw&Zorg,Amsterdam OverzichtIncompanyscholingenkraamzorg2015 blz2/11" www.vrouwenzorg.nl Opleidingslocatie:

Nadere informatie

Leefregels en adviezen voor de kraamvrouw

Leefregels en adviezen voor de kraamvrouw Leefregels en adviezen voor de kraamvrouw 2 Van harte gefeliciteerd met de geboorte van uw dochter of zoon. Voor het optimaal genieten van uw kraamperiode en voor een goed herstel van uw lichaam na de

Nadere informatie

Borstvoeding binnen MAM's kinderopvang

Borstvoeding binnen MAM's kinderopvang Borstvoeding binnen MAM's kinderopvang Borstvoeding is de beste voeding voor een pasgeboren baby. Maar ook na deze eerste weekjes raad WHO /Unicef het volgende aan: Advies: - Eerste 6 maanden exclusief

Nadere informatie

Bevallen in Bronovo. Welkom! Presentatie Verloskunde en Gynaecologie

Bevallen in Bronovo. Welkom! Presentatie Verloskunde en Gynaecologie Bevallen in Bronovo Welkom! Welkom in Bronovo Inhoud voorlichtingsavond Voorbereiding op de bevalling De bevalling Wat als het nèt anders gaat? Pijnstilling Praktische informatie Voorbereiding Onder controle

Nadere informatie