of een autoaanpassing driewielfiets Ouderenadviseurs zijn er ook voor u!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "of een autoaanpassing driewielfiets Ouderenadviseurs zijn er ook voor u!"

Transcriptie

1 pagina 13 Ubbergen welzijn :28-gem. Ubbergen begroting :35 Pagina 1 Katern Zorg en Welzijn 16 juni 2011 PAGINA 13 De Rozet In dit katern Zorg en Welzijn is allerlei algemene informatie te vinden over onderwerpen die te maken hebben met zorg en welzijn. Terugdringen kindermishandeling: u maakt het verschil Voor mijn gevoel klopt er iets niet. Zie ik het nu goed of vergis ik me? Als het gaat om het vermoeden van kindermishandeling geldt er maar één regel: vraag om advies bij een Advies en Meldpunt Kindermishandeling (AMK), ook al is er sprake van twijfel en onzekerheid. De cijfers zijn schokkend: in iedere schoolklas van 30 kinderen is gemiddeld 1 kind slachtoffer van kindermishandeling jaarlijks zijn er ruim gevallen van kindermishandeling; bij 82% van de meldingen blijkt er na onderzoek daadwerkelijk sprake van mishandeling Het komt overal voor Kindermishandeling komt overal voor, in ieders omgeving. Wie dat weet, denkt geen twee keer na als het vermoeden bestaat dat een kind niet goed wordt verzorgd of behandeld. Momenteel komt nog niet de helft van de mishandelde kinderen bij de hulpverlenende instanties terecht, ze lijken onzichtbaar. Bij kindermishandeling wordt vaak gedacht aan fysiek geweld, maar mentaal geweld en verwaarlozing zijn natuurlijk ook vormen van kindermishandeling. Wacht niet af Een afwachtende houding is niet de juiste als het gaat om een kind dat in gevaar is. Ontvangt u minstens 1 jaar een laag inkomen (tot 120% van de voor u geldende bijstandsnorm)? Heeft u geen of weinig eigen vermogen? Per jaar kunt u 150 euro per persoon ontvangen. Gezinnen met kinderen tot 18 jaar kunnen per jaar 200 euro ontvangen. Informeert u dan eens bij de gemeente of u recht heeft op dit geld. Op onze website kunt u aanvullende informatie vinden. Waarvoor kunt u geld ontvangen? Abonnementen en seizoenskaarten (schouwburg, kunstuitleen, bibliotheek, dierentuin, musea, zwembad, pretpark en bezoek sportwedstrijden). Kosten van eenmalige activiteiten (bezoek dierentuin, bezoek pretpark, bezoek sportwedstrijd, activiteiten van de Zonnebloem en dergelijke instanties). Contributie van sportverenigingen, zangverenigingen, fanfare, ouderenverenigingen, buurtverenigingen, vakbonden, politieke partijen, jeugd- en jongerenwerk en hobbyclubs. Ook materiaalkosten in verband hiermee komen voor vergoeding in aanmerking. Cursussen gericht op hobby en creativiteit en kosten voor materialen in verband hiermee. Ouderbijdrage peuterspeelzaal. Aanvulling voor 65-plussers. 65-plussers komen ook voor vergoeding van de volgende kosten in aanmerking: Telefoonabonnement Abonnement op de kerktelefoon Abonnement bij een internet- en provider Belangrijk! Als u geld wilt ontvangen voor sociale activiteiten, is het belangrijk dat u de originele betalingsbewijzen, nota s of bonnen bewaart en deze inlevert bij uw aanvraag. Aanvraag indienen of meer informatie? Wilt u een aanvraag indienen of heeft u nog vragen? Neemt u dan contact op met de afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling van de gemeente Ubbergen via telefoonnummer Kinderen zijn zelf vaak te jong om actie te ondernemen en erg loyaal naar hun ouders als ze zelf het slachtoffer zijn, maar ook als het om een broertje of zusje gaat. 70% van de meldingen wordt gedaan door leraren, huisartsen en andere professionals. Slechts 30% wordt gedaan door buren, kennissen of familie. Daar moet en kán verandering in komen. Hebt u een vermoeden? Vraag anoniem om advies of meld uw vermoeden bij een AMK. Voor meer informatie, tips en het landelijke telefoonnummer van het AMK kan iedereen terecht op Vergoeding voor uw sportabonnement of (gezins)uitstapje naar de dierentuin? Een minimuminkomen is vaak niet genoeg om uitgaven voor sport(verenigingen), uitstapjes naar bijvoorbeeld de dierentuin of een bibliotheekabonnement van te betalen. De gemeente Ubbergen vindt het belangrijk dat iedereen kan meedoen aan sociale activiteiten en uitstapjes. Via de Regeling Declaratiefonds kunt u geld ontvangen voor het meedoen aan leuke (sociale) activiteiten (ma t/m vrij van 8.30 uur tot uur en do ook tussen en uur). Hoe kunt u een beroep doen op de ouderenadviseurs? U belt met één van de ouderenadviseurs (bij voorkeur met degene uit uw woonplaats) en u maakt een afspraak. Voor hulp van de ouderenadviseur hoeft u geen lid te zijn van een Bond voor Ouderen. In principe kan iedereen vanaf 55 jaar gratis een beroep doen op de ouderenadviseur. Wel zal hij/ zij steeds bekijken wat u (eventueel met behulp van familie of buren) nog zelf kunt. Wie zijn de ouderenadviseurs? In de gemeente Ubbergen zijn vijf ouderenadviseurs actief. Globaal is de volgende werkverdeling gemaakt: Ubbergen Mw. D. Boukes-vd Ven Van Hasseltstraat GC Beek-Ubbergen t Wat zijn vervoersvoorzieningen? Kunt u geen gebruik maken van de bus of kunt u de halte niet bereiken? Dan heeft u mogelijk recht op een vervoersvoorziening via de gemeente. Voorbeelden van deze vervoersvoorzieningen zijn: een kortingspas voor het reizen met de stadsregiotaxi een vervoersvergoeding voor het reizen met eigen auto of (rolstoel)taxi. een scootermobiel een autoaanpassing driewielfiets Wie kan een vervoersvoorziening krijgen? Iedereen die door een lichamelijke of geestelijke beperking niet in staat is om zelfstandig met de bus ergens naar toe te kunnen gaan. Hoe vraagt u een vervoersvoorziening aan? Als u merkt dat u problemen hebt om zelfstandig ergens naar toe te kunnen gaan, kunt u een aanvraag indienen bij de gemeente. Dat doet u door een aanvraagformulier in te vullen. U kunt het aanvraagformulier ophalen bij het gemeentehuis in Beek of telefonisch of per opvragen. U krijgt dan het aanvraagformulier thuis gestuurd. Het ingevulde formulier stuurt u naar de gemeente of u geeft het af op het gemeentehuis. Als de gemeente uw aanvraagformulier heeft ontvangen neemt een medewerkster van de gemeente contact met u op voor een gesprek bij u thuis of op het gemeentehuis. U bespreekt welke problemen u tegenkomt en hoe deze mogelijk kunnen worden verholpen. Als tijdens het gesprek blijkt dat u een vervoersvoorziening nodig heeft, moet vastgesteld worden met welk soort vervoersvoorziening(en) uw problemen kunnen worden opgelost. Dit noemen we een indicatie stellen. De medewerkster van de gemeente stelt deze indicatie in de meeste gevallen zelf vast het gesprek. In ingewikkeldere situaties schakelt de gemeente hiervoor een medisch adviesbureau in. Op welke manier wordt een vervoersvoorziening verstrekt? Er zijn twee mogelijkheden: Zorg in Natura (ZIN) of een Persoonsgebonden budget (PGB). U bepaalt zelf waarvoor u kiest. Ouderenadviseurs zijn er ook voor u! Een ouderenadviseur is een vrijwilliger die advies en voorlichting geeft aan ouderen op het gebied van inkomen, zorg, wonen en veiligheid. U moet dan bijvoorbeeld denken aan het behulpzaam zijn bij het invullen van een aanvraagformulier voor huursubsidie of een voorziening in het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Ook kan de ouderenadviseur u de weg wijzen naar instanties die antwoord kunnen geven op andere vragen. Vervoersvoorzieningen Om te bevorderen dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen verstrekt de gemeente 4 verschillende soorten voorzieningen: Roelstoelen, hulp bij het huishouden, woon- en vervoersvoorzieningen. In dit stuk vindt u informatie over vervoersvoorzieningen. Ooij / Persingen / Erlecom / Leuth / Kekerdom Dhr. W.H. Tissen Loeffenstraat DV Ooij t Dhr. A.J.M. Kamps Prins Hendrikstraat AE Ooij t Beek Dhr. S. Blankesteijn Elzenkamp XV Beek Ubbergen t Mw. T. Wieland-Ruth Kievitstraat AP Beek-Ubbergen t Hoewel er een globale gebiedsindeling is gemaakt bent u vrij in de keuze van de ouderenadviseur. Zorg in Natura (ZIN) Bij ZIN regelt de gemeente dat u een voorziening krijgt. De gemeente zorgt dat u een pas krijgt om met korting met de stadsregiotaxi te kunnen reizen of dat u geld krijgt om zelf uw vervoer te kunnen regelen. Als bijvoorbeeld een scootermobiel of driewielfiets de beste manier is waarop uw vervoersprobleem kan worden opgelost, zorgt de gemeente ervoor dat deze bij u thuis wordt afgeleverd. Hiervoor heeft de gemeente een contract afgesloten met een leverancier. De meeste voorzieningen worden u in bruikleen verstrekt. Dat wil zeggen dat u de voorziening mag gebruiken, maar hij blijft eigendom van de leverancier. De gemeente betaalt de maandelijkse huur aan de leverancier. Voordeel van de keuze voor ZIN is dat u zelf geen leverancier hoeft te zoeken en dat u geen verantwoording hoeft af te leggen. De gemeente zorgt er ook voor dat u een voorziening krijgt die voldoet aan alle geldende (veiligheids)eisen. Nadeel is dat u minder keuzevrijheid heeft dan bij een Persoonsgebonden budget. Persoonsgebonden budget (PGB) U kunt kiezen voor een PGB. Een PGB is een geldbedrag dat u van de gemeente krijgt om de door u zelf uitgekozen vervoersvoorziening te kunnen betalen. U wordt dan eigenaar van de vervoersvoorziening. Dit kan als het gaat om bijvoorbeeld een scootermobiel, driewielfiets of autoaanpassing. Met een PGB kunt u zelf bepalen bij welke leverancier en tegen welke prijs u een vervoersvoorziening koopt. U heeft volledige keuzevrijheid. Het enige waar u zich aan moet houden is dat u een kwalitatief goede vervoersvoorziening koopt. De gemeente kan u aangeven aan welke eisen deze moet voldoen. Keuzevrijheid is bij een PGB het belangrijkste voordeel. Een nadeel kan zijn dat u de besteding van het PGB bij de gemeente moet verantwoorden en dat u zelf onderhoud en reparatie moet regelen. Zitten er voor u kosten aan een vervoersvoorziening? Bij het aanvragen van een kortingspas, vervoersvergoeding of een autoaanpassing houden wij rekening met uw inkomen. Wij verstrekken deze voorzieningen alleen als uw inkomen lager is dan 1,5 maal het bijstandsniveau. Voor andere vervoersvoorzieningen hanteren we geen inkomensgrens. Als u een vervoersvoorziening wordt toegekend moet u een eigen bijdrage betalen. Hoe hoog deze is hangt af van uw inkomen. De eigen bijdrage neemt geleidelijk toe naarmate uw inkomen hoger is.

2 pagina gem.ubbergen 12:basis-ubbergen :33 Pagina 1 De Rozet PAGINA juni 2011 Gevonden en verloren voorwerpen Heeft u een voorwerp gevonden of verloren? Belt u dan tijdens openingstijden met of kom langs in het gemeentehuis. Vergeet u bij het ophalen van een gevonden voorwerp niet uw legitimatiebewijs mee te nemen. Verloren voorwerpen Datum verlies Plaats van verlies 2 sleutels met sleutelhanger 26/27 mei Meerwijkselaan Groene regenjas met sleutelbos 29 mei t Spijker (Beek) Gazelle damesfiets (met aqua 30 mei Kulturhus blauwe strepen) Gevonden voorwerpen Vinddatum Vindplaats Sleutel met hanger 25 mei Achter Hazedonklaan tussen zwerfkeien Nieuwe badmintonset 30 mei Bushalte Verbindingsweg Zwart kinderhorloge 30 mei Dierenweitje/kinderspeelplaats Herenfiets (Elegant Classis) 1 juni Beek Parelketting 6 juni Nabij t Spijker Vergaderingen en bijeenkomsten Binnenkort worden de volgende vergaderingen, voorlichtings- en inspraakbijeenkomsten gehouden. Alle bijeenkomsten beginnen, tenzij anders vermeld, om uur in de raadzaal van het gemeentehuis. De vergaderingen zijn openbaar. Mocht een vergadering of bijeenkomst niet doorgaan, dan wordt dat op het informatiebord bij de hoofdingang van het gemeentehuis gepubliceerd. Informatiebijeenkomst/Voorronde, 23 juni Erfgoedcommissie, 29 juni Raadsavond, 30 juni Agenda Erfgoedcommissie (15.00 uur) Openbaar gedeelte: 1. Opening en welkom 2.Vaststelling verslag 11 mei Planbeoordelingen 4.Stukken ter beoordeling en/of ter kennisname 5. Mededelingen 6. Rondvraag en sluiting van het openbare gedeelte Besloten gedeelte: 7. Subsidieverzoeken 8. Schetsplannen De veegwagen komt er aan Leuth, 22 & 29 juni Parkeert u uw auto op die dagen alstublieft ergens anders, dan krijgt ook uw straat een schoonmaakbeurt. Door onvoorziene omstandigheden kan de veegwagen op de geplande dag soms niet het hele traject vegen. Wordt uw straat niet op de aangekondigde dag geveegd? Dan komt uw straat een week later op woensdag aan de beurt. Informatie gemeentehuis Rijksstraatweg 139, 6573 CL Beek-Ubbergen Postbus 201, 6573 ZJ Beek-Ubbergen Tel: Fax: Website: Centraal meldpunt calamiteiten: Voor meldingen over omgewaaide bomen, verstopte riolering, wegverzakkingen, kapotgereden trottoir of een andere gebeurtenis die gevaar of ernstige hinder kan veroorzaken bel (024) Openingstijden Gemeentehuis Op werkdagen van tot uur alsmede op donderdag van tot uur. Extra openingstijden bureau bevolking: woensdag van tot uur. Spreekuur sociale zaken Het bureau Sociale Zaken is geopend van ma t/m vr uur en do van uur. Binnen deze open spreekuurtijden kunt u contact opnemen met de medewerkers van het bureau via tel Het heeft de voorkeur een afspraak te maken met uw consulent, zodat u zeker weet dat hij/zij aanwezig is. Spreekuren: Burgemeester P.G.I.Wilbers, Wethouders mw. A.A. van der Aalst-Wolken en mw. M.A. Barber-Hendriks en de gemeentesecretaris Mr.H.P.H.Geerards: op tel. afspraak met mevr. M.M.J. Bakker Voorlichting door uw gemeente: Bij Voorlichting van uw gemeente kunt u terecht met al uw vragen over de gemeente en het gemeentebestuur. Klachtencoördinator: dhr. A.G.M. van Swam Informatie- en klachten huisvuilophaaldienst: Dusseldorp tel Redactie pagina: mw. Luciënne Reus Klein gevaarlijk afval: Voor ophaaldata in de gemeente, zie afvalkalender. Daarnaast kunnen particulieren klein gevaarlijk afval inleveren bij de milieustraat van de DAR in Nijmegen. Aanvragers of hun gemachtigden zijn bij de bespreking van hun eigen bouwplan of subsidieaanvraag welkom De stukken behorend bij het openbare gedeelte van de agenda kunnen worden ingezien op het gemeentehuis vanaf 10 dagen voor de vergadering. We kunnen helaas niet altijd de definitieve agenda's publiceren, omdat deze nog niet altijd zijn vastgesteld op het moment dat de Rozet uitkomt. In dat geval publiceren we de conceptagenda. De complete agenda s liggen vanaf 10 dagen voor de vergadering ter inzage bij de informatiebalie van het gemeentehuis. De agenda's van de voorrondes en de raadsvergaderingen vindt u ook op Uit de Raad In de vergadering van 19 mei 2011 heeft de raad uitgebreid stilgestaan bij het concept bestuursakkoord van de Vereniging Nederlandse Gemeenten met de regering. Hoewel de raad het een heel goede gedachte vindt om een aantal taken naar de gemeenten over te hevelen, zoals een deel van de AWBZ en vanaf 2013 de hele jeugdzorg, gaat die overheveling wel gepaard met een forse bezuiniging. Dit betreft dan met name de Wet Sociale Werkvoorziening, als zijnde een onderdeel van de nieuwe Wet Werken Naar Vermogen. Deze nieuwe wet, die verschillende regelingen aan de onderkant van de arbeidsmarkt samenvoegt, treft met name de "zwakkeren" in de samenleving. De raad heeft daarom in grote meerderheid een motie van PvdA/Groen Links en C'90 aangenomen om tijdens de Algemene ledenvergadering van de VNG niet met het concept bestuursakkoord in te stemmen. De raad heeft geen bedenkingen ingediend ten aanzien van de oprichting van de Stichting Parkmanagement Lieskes Wengs te Leuth en ook heeft hij ingestemd met de uitbreiding van dit bedrijventerrein. Wellicht zal ook op andere bedrijventerreinen in de gemeente een Stichting Parkmanagement worden opgericht. De discussie over de Verstedelijkingsvisie van de Stadsregio Arnhem-Nijmegen spitste zich toe tot het al dan niet verminderen van het aantal te bouwen woningen in komende jaren in de gemeente. Met het college van burgemeester en wethouders vindt de raad, dat de in 2007 vastgestelde Totaalvisie Wonen en Werken uitgangspunt blijft en het aantal te bouwen woningen moet worden uitgevoerd, zo nodig uitgesmeerd over een langere periode. Wilt u nadere informatie dan kunt u contact opnemen met de griffier (tel of U kunt ook via internet nalezen hoe de raadsfracties en de raadsleden gestemd hebben over de diverse onderwerpen per raadsvergadering en per raadsvoorstel. Ga op de gemeentelijke website naar: Over de gemeente / Gemeenteraad/ Besluiten en stemmingen gemeenteraad/stemgedrag. U komt dan op de website van Wat stemt mijn raad. U kunt ook direct naar en dan "Ubbergen" kiezen. Op een groot aantal eikenbomen in Zuiden Midden-Nederland kan men in de maanden mei, juni en juli behaarde rupsen aantreffen. Deze rupsen gaan 's nachts groepsgewijs - in processie - op zoek naar voedsel (eikenbladeren); vandaar de naam eikenprocessierups. Na contact met de brandharen van deze rups kunnen klachten ontstaan zoals jeuk, huiduitslag, irritatie aan de ogen of aan de luchtwegen. Naar verwachting veroorzaakt de rups ook dit jaar weer gezondheidsklachten in de periode van half mei tot en met augustus. Wij adviseren u om uit de buurt van bomen met rupsen. Waarom is de rups gevaarlijk? De eikenprocessierups is de larve van een nachtvlinder die eitjes in de toppen van eikenbomen legt. De rupsen vervellen enkele keren en na de derde vervelling krijgen de rupsen de beruchte brandharen. Deze microscopisch kleine haartjes, die de rups kan loslaten ter verdediging, veroorzaken bij contact met mensen en dieren fysieke klachten. Eikenprocessierupsen leven in groepen bijeen en maken op stammen of dikkere takken nesten die bestaan uit een dicht spinsel met vervellinghuidjes, brandharen en uitwerpselen. Vanuit de nesten gaan de rupsen 's nachts in colonne (vandaar de naam 'processie') op zoek naar voedsel. Wat zijn de klachten? Wanneer de onbedekte huid in contact komt met de brandharen ontstaat binnen 8 uur een pijnlijke rode huiduitslag met hevige jeuk. Door krabben of wrijven kunnen de brandharen zich gemakkelijk verspreiden naar andere delen van het lichaam. Als brandharen in Zorg en Welzijn Waarschuwing voor de eikenprocessierups de ogen terechtkomen, kan dat binnen 1-4 uur een heftige reactie geven. Na inademing kunnen de brandharen ook irritatie of ontsteking geven van neus, keel of bovenste gedeelte van de luchtwegen. De klachten lijken dan in eerste instantie op een neusverkoudheid. Wat te doen bij klachten? De klachten verdwijnen meestal vanzelf binnen enige dagen tot weken. Voorkom krabben of wrijven. Was de huid goed met water. Ogen kunt u met water uitspoelen. Bij hevige jeuk kunnen anti-jeuk middelen helpen. Mensen die langdurig ernstige klachten hebben, wordt geadviseerd om contact op te nemen met hun huisarts. Informatie en melding Heeft u de eikenprocessierupsen gesignaleerd? Neem dan contact op met de gemeente Ubbergen en bel Als de boom particulier bezit is kan de gemeente de situatie beoordelen en een advies uitbrengen. Bestrijding moeten particulieren zelf regelen. Vergunningen en ontheffingen in het kader van APV of bijzondere wetten Burgemeester en wethouders van Ubbergen hebben de volgende vergunningen/ontheffingen verleend: Voor: het collecteren ten behoeve van het Sint Nicolaas comité Locatie: Ooij en Erlecom Periode: 23 tot 29 oktober 2011 Voor: het venten met abonnementen voor het NFN Locatie: Bisonbaai in de Ooij Periode: 27 juli 2011 van uur tot uur Voor: het houden van schuttersfeesten met optochten en een vrijwilligersavond Locatie: feesttent op het kerkplein Periode: 1 tot en met 5 juli 1011 Voor: kindervakantieweek Locatie: sportvelden VVLK Leuth Periode: 15 tot en met 18 augustus 2011 Voor: Het innemen van een standplaats bij gelegenheid van de intocht van de vierdaagse. Locatie: kerkplein te Berg en Dal Periode: donderdag 21 juli 2011 Voor: het geven van een buitenconcert door DES Locatie: naast 't Höfke te Beek Periode: vrijdag 17 juni 2011 van uur tot uur Voor: het schenken van zwak alcoholische drank Locatie: Reiner van Ooiplein Periode: 10 juli 2011 De genoemde ontheffingen ligt ter inzage op het gemeentehuis. Voor deze vergunningen/ontheffingen geldt de volgende bezwaarprocedure: Bezwaarschrift Tegen verleende besluiten en verleende vergunningen kunt u binnen zes weken na verzen-

3 pagina gem.ubbergen 12:basis-ubbergen :33 Pagina 2 16 juni 2011 PAGINA 15 De Rozet Omgevingsvergunningen ding een bezwaarschrift indienen bij het college van Burgemeester en Wethouders, Postbus 201, 6573 ZJ Beek-Ubbergen. Het bezwaarschrift moet op grond van 6:5 van de Algemene wet bestuursrecht zijn ondertekend en gedateerd en tenminste uw naam en adres vermelden, een omschrijving van dit besluit en de gronden van het bezwaar. Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Als u bezwaar maakt, kunt u daarnaast bij een spoedeisend belang om een voorlopige voorziening verzoeken bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank te Arnhem, sector Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Voor het indienen van een voorlopige voorziening moet een griffierecht worden betaald. De griffier van de Rechtbank kan u informeren over de hoogte van het griffierecht en de wijze van betaling. Zienswijze Tegen een voorgenomen besluit kunt u gedurende de inzagetermijn schriftelijke bedenkingen indienen bij het bestuursorgaan. Aangevraagd Burgemeester en wethouders van Ubbergen maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen. Voor : plaatsen van een speelhuisje Locatie : Vlietberg 25 te Ooij Ontvangstdatum : 25 mei 2011 Voor : legaliseren van een woonhuis Locatie : Vlietberg 23 te Ooij Ontvangstdatum : 30 mei 2011 Voor : gedeeltelijk slopen van de woning en plaatsen van een dakkapel Locatie : Rijksstraatweg 78 te Beek Ontvangstdatum : 30 mei 2011 Voor: wijzigen van het gebruik van de garage Locatie: Tesselschadestraat 3 te Beek Ontvangstdatum: 30 mei 2011 Voor: kappen van drie bomen Locatie: Elzenkamp 13 te Beek Ontvangstdatum: 24 mei 2011 Voor : oprichten van een overkapping Locatie : De Geest ong., te Beek Ontvangstdatum : 31 mei 2011 Deze aanvragen liggen voor eenieder ter inzage tot het moment waarop een beslissing op de aanvraag is genomen. Omdat het aanvragen betreft, bestaat er nog geen mogelijkheid tot het maken van bezwaar in de zin van de Algemene wet bestuursrecht. Verleend Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunning hebben verleend. Voor: in gebruik nemen van de afdelingen 7 en 8 van Entrea (gebruiksvergunning) Locatie: Hengstdal 6 te Ubbergen Verzenddatum: 26 mei 2011 De aanvraag, de beschikking en de bijbehorende stukken liggen gedurende 6 weken ter inzage op het gemeentehuis. De beschikking is ten opzichte van de ontwerp beschikking niet gewijzigd. Tegen de beschikking kan beroep worden ingesteld door; Degenen die zienswijzen hebben ingebracht tegen de ontwerp beschikking. De adviseurs die gebruik maken hebben gemaakt van de mogelijkheid advies uit te brengen over de ontwerp beschikking. Belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen te hebben ingebracht tegen de ontwerpbeschikking. De beschikking wordt na afloop van de beroepstermijn van kracht tenzij gedurende die termijn beroep is ingesteld en een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan. De beschikking wordt niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist. Het beroepschrift moet in tweevoud worden ingediend bij Rechtbank Arnhem, sector Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Het verzoek om voorlopige voorziening moet worden gericht aan de Voorzieningsrechter van de Rechtbank in Arnhem, sector Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Verleend Burgemeester en wethouders van Ubbergen maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunningen, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben verleend. Voor: veranderen/vergroten van monumentale woning, bouw schuur/garage, slopen van het bijgebouw en verplaatsen van in- uitrit Locatie: Weverstraat 15 te Kekerdom Verzenddatum: 31 mei 2011 Voor: het slopen van een showroom en garagebedrijf en bouw garage/ berging Locatie: Steenheuvelsestraat 61 te Leuth Verzenddatum: 30 mei 2011 Voor: vergroten bestaande garage en plaatsen houten aanbouw Locatie: Rijksstraatweg 185 te Beek Verzenddatum: 26 mei 2011 Voor: oprichten van 8 bergingen Locatie: De Geest ong. te Beek Verzenddatum: 26 mei 2011 Voor: herstellen van twee dakkapellen en verwijderen van een dakkapel Locatie: De Ravenberg 2 te Beek Verzenddatum: 27 mei 2011 Voor: verbouwen van de monnikskapschool Locatie: Hengstdal 3 te Ubbergen Verzenddatum: 31 mei 2011 Voor: vernieuwen en verplaatsen van een schuur Locatie: Meester Boutenstraat 17 te Ooij Verzenddatum: 31 mei 2011 De genoemde vergunningen liggen ter inzage op het gemeentehuis. Bezwaarschrift Tegen dit besluit kunt u binnen 6 weken na verzending een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, postbus 201, 6573 ZJ Beek-Ubbergen. Het bezwaarschrift moet op grond van artikel 6:5 van de Algemene wet bestuursrecht zijn ondertekend en gedateerd en tenminste uw naam en adres vermelden, een omschrijving van dit besluit en de gronden van het bezwaar. Als u bezwaar maakt, kunt u daarnaast bij een spoedeisend belang om een voorlopige voorziening verzoeken bij de voorzieningsrechter van de rechtbank te Arnhem, sector bestuursrecht, postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Voor het indienen van een voorlopige voorziening moet een griffierecht worden betaald. De griffier van de rechtbank kan u informeren over de hoogte van het griffierecht en de wijze van betaling. U kunt ook digitaal een verzoekschrift voorlopige voorziening indienen bij de genoemde rechtbank. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Wet Milieubeheer Kennisgeving Ontwerpbeschikking Ingevolge artikel 13.4 sub a van de Wet milieubeheer en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht maken burgemeester en wethouders bekend dat door H-F-R-A Scholtens VOF, Eversberg 1 te Kekerdom een verzoek is ingediend om een vergunning ingevolge de Wet milieubeheer voor een nieuwe, de gehele inrichting omvattende vergunning voor een varkenshouderij op het perceel Eversberg 1/Botsestraat 36 te Kekerdom. Het college van burgemeester en wethouders is voornemens hiervoor op grond van artikel 8.4, lid 1 van de Wet milieubeheer een de gehele inrichting omvattende vergunning te verlenen. Aan de opgestelde ontwerpbeschikking zijn voorwaarden verbonden die tot doel hebben de nadelige gevolgen voor het milieu te beperken of te voorkomen. De ontwerpbeschikking ligt ter inzage op het gemeentehuis van Ubbergen met ingang van vrijdag 17 juni 2011 tot en met donderdag 28 juli Tegen de ontwerpbeschikking kan door een ieder gedurende de voornoemde termijn schriftelijk gemotiveerde zienswijzen naar voren worden gebracht. Deze zienswijzen dienen te worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Ubbergen. Degenen die zienswijzen naar voren brengen, kunnen daarbij verzoeken om hun persoonlijke gegevens niet te vermelden. Uitsluitend degenen die nu zienswijzen naar voren brengen tegen de ontwerpbeschikking, kunnen tegen de later vast te stellen definitieve beschikking beroep instellen, tenzij kan worden aangetoond dat men redelijkerwijs niet in staat is geweest tot het naar voren brengen van zienswijzen tegen de ontwerpbeschikking. Verder kan een ieder die nu geen zienswijzen naar voren brengt, te zijner tijd tegen die onderdelen van de definitieve beschikking beroep instellen, die ten opzichte van het ontwerp gewijzigd worden vastgesteld. Eveneens kunnen gedurende de voornoemde termijn mondelinge zienswijzen naar voren worden gebracht. Bovendien kan een op verzoek te houden bijeenkomst, waarbij gelegenheid wordt gegeven tot een gedachtewisseling over het verzoek om vergunning en de ontwerpbeschikking, worden aangevraagd. Mededelingen en meldingen Geaccepteerd Voor: verwijderen van asbesthoudende platen Locatie: Rijksstraatweg 233 te Beek Verzenddatum: 25 mei 2011 Tegen een melding is geen bezwaar of beroep mogelijk B&W besluiten aanwijzen gemeentelijk monument Burgemeester en wethouders van Ubbergen maken bekend dat zij tijdens de B&W vergadering o.a. hebben besloten om het volgende pand niet aan te wijzen als gemeentelijk monument: de restanten van de voormalige steenfabriek N.V. Kekerdom, Kekerdomse Ward 3, 6579 JG Kekerdom Dit is besloten ingevolge op 6 juni 2011 artikel 3 van de Erfgoedverordening Ubbergen 2010 Voor inlichtingen kunt u terecht bij mevrouw M. Jetten, beleidsmede werker Monumenten & Archeologie ; ma.di.do. Het genoemde (voorgenomen) besluit ligt ter inzage op het gemeentehuis. Bezwaarschrift Tegen verleende besluiten en verleende vergunningen kunt u binnen zes weken na verzending een bezwaarschrift indienen bij het college van Burgemeester en Wethouders, Postbus 201, 6573 ZJ Beek-Ubbergen. Het bezwaarschrift moet op grond van 6:5 van de Algemene wet bestuursrecht zijn ondertekend en gedateerd en tenminste uw naam en adres vermelden, een omschrijving van dit besluit en de gronden van het bezwaar. Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Als u bezwaar maakt, kunt u daarnaast een spoedeisend belang om een voorlopige voorziening verzoeken bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank te Arnhem, sector Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. U kunt dit ook digitaal doen via Voor het indienen van een voorlopige voorziening moet een griffierecht worden betaald. De griffier van de Rechtbank kan u informeren over de hoogte van het griffierecht en de wijze van betaling. Zienswijze Tegen een voorgenomen besluit kunt u gedurende de inzagetermijn schriftelijke bedenkingen indienen bij het bestuursorgaan.

4 pagina 16:basisadvertentie-A :31 Pagina 1 De Rozet PAGINA juni 2011 Algemeen Bijeenkomst Toerisme en Recreatie Ubbergen Sinds jaren is in de gemeente Ubbergen de Stichting Platform Toerisme Ubbergen (SPTU) actief. Deze stichting is destijds opgericht om toeristische initiatieven te ontwikkelen. Voorbeelden van de laatste jaren zijn: de kabouterroute, uitlichten van enkele kerken, opstellen van een kunstroute e.d. Ook zijn initiatieven van derden mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage te verstrekken zoals: onderhoud N70 route, ontwikkelen van het fiets- en wandelknooppuntensysteem, start van een zonnetreintje e.d. In de stichting zitten vertegenwoordigers van ondernemingen, VVV Ubbergen, Regionaal Bureau voor Toerisme Knooppunt Arnhem Nijmegen (RBT-KAN) en de gemeente Ubbergen. Ontwikkelingen hebben er toe geleid, dat het na zoveel jaren zinvol is een nieuwe structuur te onderzoeken ten behoeve van het toeristisch en recreatieve beleidsveld die past bij de huidige opvattingen. Toerisme en recreatie is een sector die volop kansen biedt voor ondernemers, gemeente en andere belanghebbenden. Het stichtingsbestuur wilt u daarom als betrokken ondernemer of belanghebbenden gaarne uitnodigen voor een bijeenkomst om hierover mee te denken. Een eerste bijeenkomst wordt gehouden op 20 juni 2011, om uur in Zaal De Vink, Koningin Julianalaan 20 te Ooij. Op zoek naar een leuke bijverdienste voor minimaal twee dagen per week? Golden Tulip Val Monte zoekt op korte termijn een Medewerker ontbijtkeuken (parttime) Werken in een open organisatie, waar uw mening meetelt als die bijdraagt tot een betere dienstverlening aan onze gasten: dat is werken bij Golden Tulip Val Monte! Interesse? Reageer dan per telefoon of per Golden Tulip Val Monte t.a.v. Dhr. M.C. Borghouts Oude Holleweg 5, 6572 AA Berg en Dal Telefoon: Bruinewoud Tooropstraat NH Nijmegen Piet Bruinewoud Marco van Moerkerk Verhuur van Minikraan met machinist t.b.v. o.a. uit- / ingraven van sleuven, funderingen, vijvers, boomstronken, leidingen, spitten van tuinen, verwijderen van struiken e.d. Voor bedrijven Ook voor kleine sloopwerkzaamheden. en particulieren. T: W: minikraanverhuurmarcovanmoerkerk.nl DAGELIJKS GEOPEND VANAF UUR IN KRANENBURG OF DONSBRÜGGEN? GA DAN LEKKER LUNCHEN BIJ... APK voor de fiets In een goed ingerichte werkplaats bieden wij een uitstekende service! Arno's Haarmode Tel Diverse dagverse wraps 2 stuks 4,49 Voor vakkundige SCHOEN- REPARATIE EIJKHOLT Rijksstraatweg 138 Beek tel Schoorsteenvegersbedrijf H.Haan K.v.K. Nijmegen nr aangesloten bij: ALGEMENE SCHOORSTEENVEGERS PATROONS BOND Steenheuvelsestraat AC Leuth Tel: Gediplomeerd meesterschoorsteenveger, TV-camera inspectie en reinigen van dakgoten barbecue BEL slagerij Boy Stappershoef PARTY SERVICE AAN HUIS DAGELIJKS WISSELENDE LUNCHES Schnell-Restaurants und Partyservice Kranenburg Große Str. 3 Tel: Donsbrüggen Kranenburger Str. 68 Tel: JK Haarmode Knippen vanaf 10,= Allround in het kappersvak! Ook in de avonduren bij u thuis E: T: +31 (0) Hauptstrasse 66 A Wyler - Kranenburg Citroën C3 1.4i Exclusive 5dr. airco etc. Blauw ,00 Daewoo Matiz i.z.g.st. Rood ,00 Ford Fiesta 1.3i 60pk Forza i.z.g.st. Rood ,00 Ford Fiesta Nw.model Titanium-X 82pk 5-dr. Zwart ,00 Ford Fiesta Comfort 60pk 5-dr. airco Wit ,00 Ford Focus 1.6i-16V First Edition airco Zwart ,00 Ford Focus 1.6i-16V First Edition 5-dr. airco Blauw ,00 Ford Focus 1.8i-16V Bi-Fuel Futura wagon airco Blauw ,00 Ford Focus 1.6i-16V Comfort wagon airco Zwart ,00 Hyundai i30 1.6i DOHC-16V 5-dr. Automaat airco Beige ,00 Nissan Note 1.6i-16V First Note mini MPV airco etc. Grijs ,00 Renault Clio 1.4 RXE 5-dr. Blauw ,00 Volkswagen Polo 1.2i Optive 5-dr. airco etc. Blauw ,00 Volvo S40 1.8i-16V Europa leder airco etc. Grijs ,00

5 pagina 17 gem.millingen 12:basis-millingen :31 Pagina 1 Verleende vergunningen, ontheffingen en geaccepteerde meldingen die op grond van de Algemene wet bestuursrecht vatbaar zijn voor het indienen van een bezwaarschrift: Schutterijgenootschap O.E.V. 1; het houden van optochten ten behoeve van het fladder- en koningschieten op 19 juni en op 24 juli van uur tot uur en van uur tot uur en een optocht ten behoeve van het ophalen van de koning op 25 juli van uur tot uur. Buurtvereniging Eisenhowerhof: melding geaccepteerd om op de Eisenhowerstraat een buurtfeest te organiseren op 9 juli 2011 van tot uur. Voor nadere inlichtingen over deze besluiten kunt u terecht bij Bestuursondersteuning, telefoon (024) Reageren? Zie kader onder Bezwaar/Voorlopige voorziening Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning Burgemeester en wethouders van Millingen maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen. Daarbij is de uitgebreide voorbereidingsprocedure van toepassing. het realiseren van 15 rijwoningen, Graaf van Bijlandtterrein Burgemeester en wethouders van Millingen maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen. Daarbij is de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing. het aanleggen van een uitrit, Lijsterbesstraat 76 in het realiseren van 6 dijkwoningen, Graaf van Bijlandstraat / Van Egmondstraat Genoemde aanvragen kunnen worden ingezien in het gemeentehuis. Voor inzage kunt u een afspraak maken via de afdeling Burgerzaken of bij het Omgevingsloket in het gemeentehuis van Groesbeek. Voor openingstijden en telefonische bereikbaarheid zie elders op de gemeentepagina onder informatie gemeentehuis. Reageren op Openbare Bekendmakingen? In deze uitgave: Strippenkaart niet overal meer geldig Vanaf 30 juni 2011 is de strippenkaart niet meer geldig in Gelderland, Overijssel, Flevoland en een aantal andere regio s in Nederland. Hiervoor in plaats komt de OV-chipkaart. Bij de afdeling Burgerzaken van de gemeente is een brochure beschikbaar die -op basis van het aantal keren dat u van het openbaar vervoer gebruik maakt - aangeeft wat de beste mogelijkheden zijn. Openstelling en bereikbaarheid Balie Tel. gemeente: of Afd. Burgerzaken: Maandag t/m donderdag van uur, vrijdag van uur en dinsdag en donderdag van uur. Werk en Inkomen: tel. spreekuur dagelijks van 9.00 tot uur Politie spreekuur: dinsdag van tot uur. Bouwzaken: donderdag van tot uur, melden bij afd. Burgerzaken. Tel. bereikbaar dagelijks tussen 9.00 en uur tel /155. Wmo-loket Dinsdag tot en met donderdag van 9.00 tot uur. U kunt zich melden bij de afd. Burgerzaken. Tel. bereikbaar: op werkdagen van tot uur. Postadres: Wmo-loket, postbus 3, 6566 ZG Millingen aan de Rijn. Afspraken collegeleden en gemeentesecretaris Bestuurssecretariaat: / 237 Openbare bekendmakingen Bezwaar Als u bezwaar kunt maken, is de volgende regeling van toepassing: Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de dag van verzending van het besluit een bezwaarschrift indienen bij het bestuursorgaan (raad, college, burgemeester) dat het besluit heeft genomen. Het postadres is: Postbus 3, 6566 ZG MIL- LINGEN AAN DE RIJN. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en bevat tenminste: naam/adres indiener, dagtekening, omschrijving van het bestreden besluit en een motivering waarom bezwaar wordt aangetekend. Voorlopige voorziening Het bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Hiervoor kan, tegelijk met of na de indiening van het bezwaarschrift, een voorlopige voorziening worden aangevraagd bij de voorzieningenrechter van de Arrondissementsrechtbank Arnhem, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. U kunt ook digitaal beroep instellen bij genoemde rechtbank via Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op voor de precieze voorwaarden. Zienswijze - bedenking Een zienswijze of bedenking kan worden ingediend, voordat een besluit is genomen, terwijl een bezwaarschrift wordt ingediend na besluitvorming. Een zienswijze of bedenking is de reactie op een ingediende aanvraag of op een voornemen om een besluit te nemen en wordt ingediend bij burgemeester en wethouders. De termijn voor het indienen van een zienswijze kan verschillen. De publicatie geeft hieromtrent nader uitsluitsel. ~ Veteranenontvangst 29 juni ~ Burgemeester opent inlooppunt CJG ~ Vierdaagseshirt voor Millingse Vierdaagselopers ~ Burendag De burgemeester en de wethouders houden spreekuur op afspraak elke dinsdagavond van tot uur. Calamiteitennummer Urgente meldingen, ook buiten kantooruren, van bv. omgewaaide bomen of andere zaken die gevaar of hinder veroorzaken tel.: U wordt doorgeschakeld naar een antwoordapparaat, waar u uw bericht kunt achterlaten. U wordt dan zo snel mogelijk teruggebeld. Gemeentelijke opsporingsambtenaar Sjaak Neijenhuis, dagelijks van tot uur tel.: of of via Afgifte KCA en Wit- en bruingoed Dinsdag van tot uur en van tot uur op de gemeentewerf, Molenveld 6. qr-code contactgegevens: scannen met de barcodescanner van uw smartphone Geflankeerd door de wethouders Berns en Wassink, hield burgemeester Schuurmans dinsdag 7 juni om uur de schaar in de aanslag om het nieuwe inlooppunt van het Centrum voor Jeugd en Gezin in het gemeentehuis te kunnen openen. Het lint dat ze daarna symbolisch doorknipte hing voor het nieuwe loket, waar u binnenkort terecht kunt voor kleine en grote vragen over opvoeden en opgroeien. Op dinsdagen is de coördinator aanwezig en bereikbaar via Binnenkort zal er een regulier spreekuur ingesteld worden. U kunt ook kijken op voor de meest actuele informatie. Hoorzitting CBB De Commissie behandeling Bezwaar- en Beroepschriften (CBB) komt weer bij elkaar en wel op maandag 20 juni in het gemeentehuis van Groesbeek. De agenda vermeldt van uur tot uur besloten zittingen en vervolgens: uur: bezwaar inzake verleende omgevingsvergunning voor het bouwen van 21 appartementen en 45 woningen op de percelen gelegen op Stekkenberg West, fase 1 en 2 in Groesbeek. Millingse Vierdaagselopers gezocht voor gratis gemeenteshirt Woont u in en doet u mee aan de Vierdaagse 2011? De gemeente wil graag dat u dan herkenbaar bent als zodanig en stelt daarom gratis gemeenteshirts beschikbaar. Deze shirts zullen voorzien zijn van het beeldlogo van en een wervende slogan. Belangstelling? Meldt u dan bij de afdeling Burgerzaken in het gemeentehuis, dagelijks geopend van 9.00 tot uur, of bel met mw. Elly Meeuwissen via telefoon Mailen mag ook: 16 juni 2011 PAGINA 17 De Rozet Bezoekadres:Heerbaan EG Millingen a/d Rijn Postadres: Postbus ZG Millingen a/d Rijn T: ( ) F: E: Website:www.millingenaanderijn.nl Twitter:gemmillingen Burgemeester opent inlooppunt Centrum Jeugd en Gezin Woensdag 29 juni ontvangst veteranen Op woensdag 29 juni zullen voor het zesde jaar veteranen in de gemeente voor een ontvangst in het gemeentehuis van Groesbeek uitgenodigd worden. De ontvangst betreft zoals in voorgaande jaren een gezamenlijke bijeenkomst van Millingse en Groesbeekse veteranen. Nieuw is dat dit jaar voor het eerst ook de veteranen uit Ubbergen zijn uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn. Onder veteranen wordt verstaan: alle gewezen militairen met de Nederlandse nationaliteit die het Koninkrijk hebben gediend in oorlogsomstandigheden of daarmee overeenkomende situaties, inclusief vredesmissies in internationaal verband. De veteranen hebben inmiddels een uitnodiging ontvangen. De bijeenkomst duurt van uur tot uur en burgemeester Schuurmans van zal de veteranen toespreken. Directeur W. Lenders van het Nationaal Bevrijdingsmuseum zal deze middag een lezing verzorgen. De Griffier vertelt In de raadsvergadering van 31 mei 2011 werd ondermeer toegezegd dat er een nader onderzoek komt over de op de Heerbaan genomen verkeersmaatregelen. Ook zullen zeer binnenkort kleine doeltjes bij Nielingen worden geplaatst. Naar aanleiding van perspublicaties werd de gemeenteraad beloofd dat het college een plan voor revitalisering van het bedrijfsterrein aan de raad zal presenteren. Een voorstel om het bestemmingsplan Wethouder Arntzstraat Noordzijde aan te laten passen haalde het niet. De raad stemde unaniem tegen. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) sluit in elke kabinetsperiode een bestuursakkoord met het kabinet. Dit akkoord is een vertaalslag van delen van het regeerakkoord die gemeenten aangaan. In het nieuwe ontwerp-akkoord worden tal van taken aan de gemeenten ter uitvoering overgedragen. Maar, het Rijk levert daarmee minder geld mee dan het Rijk zelf kwijt is bij de uitvoering van die taken. Op die manier boekt het Rijk een (forse) bezuiniging in. Dat bestuursakkoord moet nog wel door de leden van de VNG (de gemeenten) worden goedgekeurd. Dit komt aan de orde bij de jaarlijkse ledenvergadering op 7 en 8 juni a.s. De PvdA diende een motie in om tegen dit bestuursakkoord te stemmen. Die motie werd met 9 stemmen voor en 2 stemmen tegen aangenomen. De burgemeester zal dus namens de gemeente tegen stemmen. Meer weten?: Gevonden en verloren voorwerpen Wanneer u een melding van een gevonden of verloren voorwerp wilt doorgeven dan kunt u tijdens openingstijden bellen naar of langskomen bij de afdeling Burgerzaken van het gemeentehuis te. Er zijn mogelijkheden om het gevonden voorwerp in bewaring bij de gemeente te geven of om deze zelf te bewaren. De afdeling Burgerzaken kan u hierover informeren. Hieronder ziet u de bij ons geregistreerde gevonden en verloren voorwerpen. De gevonden voorwerpen worden 3 maanden in bewaring gehouden. Mocht uw eigendom hierbij zitten dan kunt u deze met legitimatie afhalen bij de afdeling Burgerzaken. Gevonden Voorwerpen Datum Vindplaats Goudkleurige ring met steentjes C-1000 Beschermengeltje voor aan sleutelbos Heerbaan Meisjesbal K Heerbaan Damesjas bruin met sjaal Hermsenstraat Zwarte bril Begraafplaats Fotocamera Olympus Nabij de grens Arm van bril Zeelandsestraat Verloren Voorwerpen Datum Plaats van verlies Siemens mobiele telefoon Onbekend Nokia mobiele telefoon Millingerwaard I-Phone Millingerwaard Sleutelbos Onbekend

6 pagina 18:basisadvertentie-A3 De Rozet PAGINA 18 Oók het adres voor: rioolwerkzaamheden aanleggen van vijvers frezen van uw tuin plaatsen van schuttingen :36 Pagina 1 16 juni 2011 Leveringen van: div. grondsoorten div. soorten split grind zand straatstenen en banden (gebruikt en nieuw) Arno's Haarmode Tel Mit AIDA durch die Inselwelt der Kanaren. Teneriffa Madeira La Palma Gran Canaria Fuerteventura Lanzarote Teneriffa Route Kanaren 2 mit AIDAsol September 2011 bis März Tage ab/bis Teneriffa ab 599 * p. P. An- und Abreisepaket inkl. AIDA Rail&Fly Ticket ab 422 ** p. P. b e cu ar BEL e b DAGELIJKS OPEN van uur v. t. santstraat 145 Boy hoef s r e p Stap rij slage Lieskes Wengs JK Leuth tel HIERHagsche DARFStr. DAS REISEBÜRO 5, Kleve Telefon: +49(0) EINDRUCK MACHEN * AIDA VARIO Preis bei 2er-Belegung (Innenkabine), limitiertes Kontingent, inkl. 5 Euro Treibstoffzuschlag p. P. (ab 16 Jahren) und Tag ** Limitiertes Kontingent, inkl. Kerosinzuschlag und Kostenbeitrag zur Luftverkehrsteuer TOPKWALITEIT XEN A L E R N É N E K R E W METABO afkortzaag KGS 216 M J. van den Hatert Heerbaan 99 Openingstijden: maandag t/m zaterdag 08:00-20:00 uur ECHTE GOUDSE BELEGEN KAAS Geldig van 20 t/m 25 juni Geldig van 20 t/m 25 juni van 219,- voor 199,- Loungeset Meran Stalen frame, kunststof vlechtwerk in lederlook, bicolour mocca. 2 stoelen, 2-zitsbank en tafel met glasplaat, ca. 110 x 60 mm. Incl. kussens. kilo DUITSE BIEFSTUK 500 gram Watt, zaagdiepte max. 65 mm, zaagbreedte max. 305 mm, met trekfunctie, 2 tafelverbredingen, stoppen met profielen, werkstuk klemmechanisme, afzuiger en stofzak, laser en werklicht, draaitafelinstelling links/rechts 47, blade tilt 45. Incl. HM-zaagblad 215 mm (40 tanden) ,- Deskundig advies en perfecte service: onze specialisten helpen u graag! 3.99 ANDIJVIE kilo Geldig van 20 t/m 25 juni Goch Am Bössershof 2 T: +49 (0) Kleve Ludwig-Jahn-Str T: +49 (0) Xanten Sonsbecker Str. 41 T: +49 (0)

7 Pagina 19 nijmegen 12-p:basistekst-A :29 Pagina 1 Nieuws uit Nijmegen Oproep aan mensen die willen meepraten over dementiezorg Alzheimer-Nederland afdeling Nijmegen wil de dementiezorg verbeteren. Daarom houdt Alzheimer Nederland op donderdag 30 juni een groepsgesprek. Wij zoeken hiervoor mensen met dementie en hun familieleden die willen meepraten en meedenken. Wij horen graag uw mening en uw ervaringen. Die zijn belangrijk voor het streven naar verbeteringen in de dementiezorg in de regio. In zo n groepsgesprek praten we over hoe u de begeleiding en informatie heeft ervaren nadat er bij u/uw familielid dementie is geconstateerd. Zijn er dingen die u anders had gewenst? En hoe kan volgens u de zorg en ondersteuning voor mensen met dementie en hun familie worden verbeterd? Het gesprek vindt plaats op donderdag 30 juni van uur in wijkcentrum de Ark van Oost, Cipresstraat 154 (Hengstdal). Komt u ook? Meld u zich dan vooraf aan bij Jo Robeerst per of telefonisch via Wij zien u graag tegemoet op 30 juni. Torendag op culturele kalender Dit jaar wordt voor de tiende keer de Nijmeegse Torendag gehouden. Torens bepalen het beeld van een stad en zijn de getuigen van de geschiedenis ervan. Met de tiende verjaardag van het evenement heeft de Torendag een vaste plek verworven op de Nijmeegse culturele kalender. De viering van de Torendag al enkele jaren op de laatste zondag van augustus in combinatie met het Festival Gebroeders van Limburg wordt dit jaar op woensdag 29 juni ingezet. In museum De Stratemakerstoren zal dan om uur het eerste exemplaar van de Nijmeegse Torenkalender worden aangeboden aan wethouder Henk Beerten van cultuur. Die Nijmeegse Torenkalender is een maandkalender voor het jaar 2012 met prachtige kleurenfoto s van de Nijmeegse monumentale torens, in alle jaargetijden gefotografeerd door Weijert van Zantwijk. Wie de kalender omdraait beschikt over een aan geen enkel jaartal gebonden fraaie verjaardagskalender. Vanaf begin juli zal de Nijmeegse Torenkalender tot stand gekomen met steun van de gemeente Nijmegen en een aantal sponsors voor een bescheiden bedrag op diverse verkooppunten verkrijgbaar zijn. Meander, Vrijeschool basisonderwijs opende groene schoolpleinen Op vrijdag 10 juni openden wethouder Jan van der Meer en schooldirecteur Harry Gubbels om 11:00 uur feestelijk de groene schoolpleinen van Meander, vrije school voor basisonderwijs. Drie jaar geleden ontstond het idee om voor de leerlingen van Meander groene schoolpleinen te creëren. Hadden de kinderen eerder alleen speeltoestellen en een zandbak op het speelplein, nu beschikken ze over een oase van speelgenot om in te spelen en te ontdekken. De pomp, die het grondwater van dertig meter diepte omhoog haalt, is een bron van inspiratie voor de kinderen. Op de pleinen worden nu dammen gebouwd, sleuven gegraven en bassins gevuld. Het spelen met water en zand is voor alle leeftijden een feest. Verder zijn er op de pleinen een boot te vinden, klimheuvels, bespeelbare afscheidingen en paden. Ook zijn er biotopen met rijke, afwisselende beplanting, kindertuintjes, eettuin, kruiden en elementen als: water, aarde, lucht en vuur. Creativiteit en kunst hebben een centrale plek op de groene speelpleinen: er zijn vormbare en losse materialen; een toneelplaat; een voorleesplek; afgescheiden ruimte en hutjes en een buitenklaslokaal/amfitheater. Gespreksgroep Verder na partnerverlies Alleen komen te staan door het overlijden van uw partner is een ingrijpende gebeurtenis. Dat geldt voor het overlijden zelf, maar zeker ook voor de tijd erna. Eerst is er vaak steun van familie en vrienden en heeft u het druk met allerlei regelzaken. Daarna wordt het stiller. Mensen ervaren het tweede jaar na het overlijden van hun partner vaak als zwaarder dan het eerste jaar. Het gemis wordt nog duidelijker voelbaar. Of u wilt of niet, u bent geleidelijk aan bezig uw leven als alleenstaande vorm te geven en daarin komt u voor allerlei vragen en keuzes te staan. Om u te ondersteunen in dat proces organiseren NIM Maatschappelijk Werk en Indigo Nijmegen de gespreksgroep: Verder na partnerverlies. Het doel van deze groep is handreikingen bieden die u kunnen helpen uw leven opnieuw vorm te geven. Aan de hand van diverse thema s wisselt u ervaringen uit met lotgenoten.thema s die ter sprake komen zijn onder meer: afscheid, emoties, zelfbeeld en zelfvertrouwen, assertiviteit, inspiratie en zingeving, en vriendschap. De groep start maandag 26 september. De gespreksgroep telt tien wekelijkse bijeenkomsten van 10 tot 12 uur bij NIM, aan de Panovenlaan. Als u twijfelt over deelname: aarzel niet en bel; u krijgt een kennismakingsgesprek aangeboden. Deelname wordt vergoed door uw verzekering. Voor meer informatie belt u Indigo Nijmegen (024) of NIM (024) Mailen kan ook: Bekijk de informatie op de website: Muziek festival met Politiekapel Zondag 5 juni stond het centrum weer bol van de muziek. Met koopzondag en een hoop publiek lieten diverse muziekverenigingen en orkesten hun repertoire horen. Eén van hen was de Politiekapel van de regiopolitie Gelderland-Zuid die musiceerde in de muziektent op de Grote Markt. Foto: Henk Baron. Nijmeegse studenten komen in actie voor leeftijdsgenoten in Mali Op vrijdag 17 en zaterdag 18 juni collecteren de leden van Students for Students bij de Albert Heijn vestiging aan de Daalseweg. Zij doen dit voor hun leeftijdsgenoten in Mali. In juli van dit jaar maken zeven Nijmeegse studenten een reis naar West-Afrika. Ze leggen met drie terreinauto s in één maand tijd maar liefst 7500 kilometer af voor het goede doel. De bestemming is Mali, waar ze leeftijdsgenoten willen helpen een beter bestaan op te bouwen. Activiteiten Nachtburgemeester Zaterdag 18 juni: 75 jaar Waalbrug - 75 jaar Witte Huis Het Witte Huis in Lent organiseert in samenwerking met Het Gilde Nijmegen onder de noemer 75 jaar Waalbrug - 75 jaar Witte Huis vijf wandelingen. Zaterdag 18 juni om uur is de eerste wandeling. Start: uur vanaf Het Witte Huis, Pastoor van Laakstraat 54 in Lent. Dinsdag 21 juni: inluiding zomerseizoen. Als voorbereiding op de lichtste en kortste nacht van het jaar organiseert Nachtburgemeester Dõro Krol samen met een groot aantal dichters en muzikanten het ludieke Zomerfeest op de Pannenkoekenboot. Inschepen: uur, Pannenkoeken-boot, Waalkade. Vaart: u. Entree 10,- Vrijdag 24 juni: Kerkennacht. In Nijmegen zijn momenteel meer dan 25 kerken in gebruik. Van deze fraaie gebouwen openen er tijdens de speciale Kerkennacht op vrijdagavond 24 juni tussen en uur acht hun deuren. In de Kerkennacht vieren de kerken de geboorte van Sint Jan de Doper, Coördinatiepunt Mantelzorg ondersteuning bestaat één jaar Het Coördinatiepunt Mantelzorgondersteuning ging op 1 juni 2010 van start met een dagelijks (telefonisch) spreekuur van 9 tot 11 uur. In de loop van het eerste jaar zijn de activiteiten enorm uitgebreid. De website is verder ontwikkeld en biedt Nijmeegse mantelzorgers veel informatie over mogelijke ondersteuning door lokale, regionale en landelijke organisaties en regelingen. In totaal bereikte het coördinatiepunt in haar eerste jaar ruim 500 mantelzorgers uit Nijmegen. Salons en cursussen In september gaan weer diverse mantelzorgsalons van start: de algemene, de mantelzorgsalon Psychiatrie en de Niet-aangeboren Hersenletsel. Hier kunnen Nijmeegse mantelzorgers ervaringen uitwisselen en elkaar tot De zeven studenten zijn verenigd in Students for Students en met dit initiatief willen ze de levensomstandigheden van jongeren in West-Afrika wil verbeteren. Dit jaar gaat de reis naar Kambila. Voorzitter Laura van der Vet: In dit plattelandsdorpje komt een school die verschillende beroepsopleidingen aanbiedt. Deze school is van vitaal belang voor de leefbaarheid van de regio, omdat jongeren nu zonder opleiding massaal naar de grote stad trekken. Het team wil graag helpen om de school te realiseren. Students for Students heeft een betrouwbare partner gevonden in de Nederlandse Stichting Mali. Deze stichting bouwde er eerder al met succes medische centra en scholen. Han Ricken van de Albert Heijn aan de Daalseweg: wij steunen dit project met trots en helpen de studenten graag de eerste weken wat op weg. Daarom stellen wij ons terrein dit weekend beschikbaar, zodat ze extra geld kunnen inzamelen voor hun leeftijdsgenoten in Mali. Van der Vet hoopt dan ook dat er gul gegeven zal worden het weekend. die het Licht van Christus aankondigde. Het is het kerstfeest van de zomer. Nachtburgemeester Dõro Krol opent om uur de Kerkennacht in de Canisiuskerk in de Molenstraat. Aansluitend verzorgt kamerkoor Les Voix Fugitives een concert. De Maria Geboorte-kerk onderaan de Berg en Dalseweg en de Lutherse Kerk aan de Prins Hendrikstraat openen hun deuren. De Maria Geboortekerk organiseert een avond van gebed, muziek en stilte rond het altaar. In de Lutherse kerk is de hele avond muziek te horen. In de binnenstad zijn de Molenstraatkerk, de Nicolaaskapel op het Valkhof, de Stevenskerk en de Jacobskapel (Glashuis) geopend. Ook de kerk aan het Keizer Karelplein en de Titus Brandsmakapel op Doddendaal zijn dan toegankelijk. Wie wil, kan zich deze avond aansluiten bij leden van de Effataparochie (www.effataparochie). Zij wandelen van kerk naar kerk. Meer informatie: Dõro Krol, De nachtburgemeester. steun zijn. Alle Nijmeegse mantelzorgers kunnen zich aanmelden voor deze salons.min oktober start daarnaast de cursus Zorg de baas. Deze besteedt aandacht aan een goede balans tussen het zorgen voor een ander en jezelf jonge mantelzorgers Het coördinatiepunt beperkt zich niet tot ouderen of mensen die voor ouderen zorgen, maar helpt elke mantelzorger, ongeacht leeftijd of omstandigheden. Komend jaar maakt het zich extra sterk voor de groep jongere mantelzorgers. Ruim drieduizend kinderen en jongeren in Nijmegen zijn mantelzorger. Vaak zijn er verborgen zorgen. Samen met andere organisaties wil men een laagdrempelig ondersteuningsaanbod voor deze groep realiseren, zodat meer jonge mantelzorgers worden bereikt en de ondersteuning krijgen die nodig is. 16 juni 2011 PAGINA 19 De Rozet en I.V.C. Theehuis en verwenochtend Op donderdag 23 juni zijn vrouwen van harte uitgenodigd tussen 9.30 en om in de huiskamer van het IVC een kopje thee of koffie te drinken en een lekker hapje te eten. Vrouwen kunnen aan de volgende activiteiten deelnemen: (voetzoolreflex) massage, kapsalon, schoonheidsspecialiste of een nagelstyliste. Per activiteit zijn de kosten 4 euro. TWinkeltje is ook open met tweedehandskleding vanaf 0,50 cent. Adres: IVC Dominicanenstraat 91, Nijmegen Bijzondere plantenmarkt Op zondag 19 juni wordt in het Kolpinghuis een markt gehouden waar alle mogelijke bijzondere planten te vinden zijn. Rotsplanten, cactussen en andere vetplanten, orchideeën, vleesetende planten en nog veel meer. Alle kraampjes worden bemenst door liefhebbers uit Nederland, België en Duitsland. De planten die ze aanbieden variëren van alledaags tot zeer exotisch en er is voor elk wat wils. Naast planten zijn er allerlei andere zaken te koop, zoals hulpmiddelen en boeken. Daarom is de markt zowel interessant voor verzamelaars als voor mensen die gewoon op zoek zijn naar een leuke plant voor een vriendelijke prijs. De standhouders geven met plezier uitleg over de verzorging en ze hebben allerlei tips om nog lang van de aangeschafte planten te genieten. Op deze zondag kan heel gemakkelijk en gratis worden geparkeerd. Deze markt wordt georganiseerd door Succulenta, de vereniging van liefhebbers van cactussen en vetplanten. Zondag 19 juni, van uur, Kolpinghuis, Smetiusstraat 1. Entree 1,- (kinderen gratis). INTERNATIONALE KEUKEN EL TORO BALKANSPECIALITEITEN GROOT TERRAS Große Straße Kranenburg Tel.: Reserveren mogelijk Kunstfestival Hatsju Hatsju! midzomervoorlopers en -voorspelen is een tijdelijk museum (tot 19 juni) over zowel de menselijke natuur in vele facetten als over de schoonheid van de natuur als over andere zaken. Tien beeldend kunstenaars die exposeren in een tijdelijk museum. Videoinstallatie, filmpjes, schilderijen, borduurwerken, foto's en sculpturen van diverse kunstenaars zullen uw zintuigen, hart en hersens prikkelen. Zowel een troubadour als ambient muzikale omlijsting, op vrijdag 17 juni een poezie-festival en een lezing van bekend Shamaniste Roelien de Lange. Een bekend circus artiest en op zondag 19 juni een muzikale afsluiting. Dit alles op de Dobbelmannweg 7 Voor meer info en het resterende programma zie COLOFON NIJMEGEN OOST: Redactie De Rozet, Rijksstraatweg 92a, 6573 DB Beek-Ubbergen, Tel: Fax: adres: Advertenties Karin Huisman, tel./fax Inleveradres copij en rozetjes tevens: Autobedrijf B. Peters in de Shell-shop Tooropstraat 9, 6521 NH Nijmegen of bij de redactie in Beek BEZORGKLACHTEN: Bezorgdienst Henk Janssen, Millingen a/d Rijn, tel OPLAGE:

8 pagina 20 kerk 12-p:basistekst-A :28 Pagina 1 De Rozet PAGINA juni 2011 De Antoniusklokken Parochie: Schoolstraat EA Pastoor: E.M.H.G. Smits, tel Mistijden: Zaterdag 19 uur, zondag uur, Maandag 9.00 uur H. Mis. Woensdag rozenhoedje 8.40 uur en H.Mis 9.00 uur Donderdag van 8.30 tot uur: Aanbidding van het Allerheiligste in de dagkapel. Koster: Carrie Diever Th.Jeuriens-Terwindt Opgeven misintentie: In de brievenbus bij de dagkapel van de kerk. Kosten misintentie Rekeningnr. kerkbijdrage: Rabo: Kerkberichten Millingen Zaterdag 18 juni: uur H. Mis Jo Gesthuisen en Frans Meij en familie, J. H. Janssen, Gerrit Wientjens, Theo Janssen als jaargetijde. Zondag 19 juni: uur H. Mis. Truus en Toon Meijer, Marinus en Marie Awater-Nijenhuis. Maandag 20 juni: H. Mis vervalt. Woensdag 22 juni: uur H. Mis. om uur Rozenhoedje. Donderdag 23 juni: uur tot uur aanbidding van het Allerheiligste in de Dagkapel. Zaterdag 25 juni: uur H. Mis. Thé en Mies Hendriks-van Megen, Bert v.d. Broek als jaargetijde. Zondag 26 juni: uur H. Mis. Maandag 27 juni: H. Mis vervalt. Woensdag 28 juni: uur H. Mis. om Rozenhoedje. Donderdag 30 juni: uur tot uur aanbidding van het Allerheiligste in de Dagkapel. Algemene berichtgeving voor de parochies H. Remigius van Leuth en H. Hubertus van Ooij-Persingen Zondag 19 juni 2011 Hoogfeest van de Heilige Drie-Eenheid - Zondag na Pinksteren 1 lezing: Ex., 34, 4b-6.8-9; 2 lezing: 2Kor., 13, 11-13; evangelie: Joh., 3, 16-18: Op eigen krachten en volgens eigen inzichten kan de mens niet tot een juist en waar Godsbegrip komen. Of liever gezegd: de mens kan wel de effecten van het goddelijke waarnemen, maar niet uit eigen kracht het wezen zelf van God aanschouwen In het woord van de Heer wordt ons het wezen van God geopenbaard: de Vader zendt zijn Zoon naar de wereld om deze te redden. Het eigene van God is niet de wereld te oordelen, maar om deze te redden, omdat God zijn Zoon liefheeft en in Hem de wereld. Vrijdag 24 juni 2011 Geboorte van de H. Johannes de Doper PAROCHIE H. REMIGIUS Kerkplein 2, Pastoor: Diaken: 6578 AN Leuth Th.Dohmen tel.: H.Nieuwenhuis tel.: H.MIS: Zondag: uur Zaterdag uur (1e zaterdag van de maand) OPGEVEN MISINTENTIES: Diny Rutten, Steenheuvelsestraat 14, tel.: REK. NRS. GEZINSBIJDRAGE: Rabobank: Postbank: Parochieberichten Leuth Zondag 19 juni: Allerheiligste Drieëenheid uur: Eucharistieviering m.m.v.: Dameskoor Misintenties: Willy Strijbos; Theodorus Ermers; overleden ouders Theodorus Lamers en Antonia Lamers- van Steen; Piet van Thiel en Ida van Thiel- Hoenselaar; Geert Mulder; Geert Kuijpers; Jan Nielen Zondag 26 juni: Sacramentsdag uur: Gezinsviering m.m.v.: Les Alouettes Misintenties: Toos van Raaij-Hubbers; Albert en Marie Drenth-Tenk; Henk Vierboom H. Vormsel Millingen a.d. Rijn Op tweede Pinksterdag 13 juni 2011 heeft de Hoogeerwaarde Heer Jan Stuyt s.j., Deken van Nijmegen, in aan 31 kinderen het sacrament van Het Vormsel toegediend. Vera Arnts - Luuk Bach - Myrthe v.d. Brink - Yanniek Campschreur - Tijmen Coerwinkel - Eefje Corbeek - Tom Driessen - Leslie Eerden - Ricky Eerden - Sophie Haukes - Desireé Hendriks - Sven Hendriks - Stefan Heymink - Stan Jansen - Daan Janssen - Inge Janssen - Luuk Janssen - Aaron Klomp - Timo v. Kuppeveld - Romy Lastdrager - Noud Lelie - Tom Lelie - Joshua v. Ophuisen - Jeffrey Paau - Romy v. Rossum - Lucca v. Sonsbeek - Youri Thijssen - Ruben v.d. Velden - Bibia Vos - Thomas Wessels - Ivo Wingels De foto s van de viering liggen vanaf vrijdag 17 juni bij Van Wijk Foto/Video, Heerbaan 77 ter inzage. Zondag 26 juni 2011 Sacramentsdag Heilig Sacrament van het Lichaam en Bloed van Christus 1 lezing: Deut., 8, b-16a; 2 lezing: 1Kor., 10, 16-17; evangelie: Joh., 6, 51-58: Wanneer Jezus spreekt verwoordt Hij vanuit zijn eigen wezen de werkelijkheid zoals zij door God gekend en gewild is. De Heer spreekt vanuit de waarheid. De mens daarentegen is fundamenteel gehandicapt deze waarheid te grijpen. Hij kan slechts volledige toegankelijkheid tot God verkrijgen door een langzaam groeien in het leven met God. Vandaar dat Jezus deze communicatie met Hem en met de Vader verbindt met de gave van het meest noodzakelijke voor het mensenleven : het geven van zijn woord als de ziel voor het leven en zijn bloed als deelname aan zijn eigen goddelijk wezen. Het sacrament van zijn Lichaam en Bloed is dan ook de gave van zijn eigen persoons-werkelijkheid, opdat wij, in de staat waarin wij leven en zijn, de vereniging kunnen aangaan met Hem, die het Leven zelf is in euwigheid. 19 juni 2011: Paus Benedictus XVI viert zijn zestigjarig priesterfeest! PAROCHIE H. HUBERTUS OOIJ EN PERSINGEN Kerkdijk 26, 6576 CE Ooij tel.: Pastoor: Th.Dohmen tel.: Diaken: H.Nieuwenhuis tel.: Vieringen: zaterdag: uur zondag : uur OPGEVEN MISINTENTIES: mevr. L.Rikken tel.: Rek. Nrs. Parochie Postgiro: nr ) Rabobank: nr ) Regiobank: nr ) t.n.v. penningmeester van het parochiebestuur Parochie H. Hubertus Ooij- Persingen Hoogfeest van de Heilige Drie- Eenheid (Jaar A) Zaterdag 18 juni: uur, Eucharistie m.m.v. Gemengd Koor Zondag 19 juni: uur, Eucharistie Intenties: Wim Jacobs; Toon Vermeulen; Lambert de Bruijn; Wim Janssen, kapper; Cor Vermeulen; Jan Corté; Overleden ouders Antonius en Lies Janssen - Janssen; Ronald Rikken; Overleden ouders Gerardus Rikken - Albers Antoon, Annie en Jan; Overleden ouders Leonardus Verriet - van Steen en zoon Leo; Arnold Blom; Jo Groothuizen; Mies Vink - Verriet; Anneke Arnts; Frans Arts; Wim van den Brink, Persingen; Gerd Koenders, namens appartementen complex Loeffenstraat; Piet Jeuken; Jan Bartels; Cornelis en Dientje Vermeulen - Hubbers; Henk van de Ven, ouders, schoonouders en zwagers; Henk Dahm; Wim van den Brink Erlecom; Wim Verriet; Ben Hubbers; Rigo Jacobs; Overleden ouders Leenders - Tissen en Patrick; Thé van Raaij; Mies Arnts; Overleden ouders Winkels - Lamers en kinderen; Jo Delsink; Jan van Steen; Geert Janssen; Piet Kroes; Martin de Winkel; Antoon van den Brink; Pauke Kroes. Sacramentsdag Heilig Sacrament van het Lichaam en Bloed van Christus (Jaar A) Zaterdag 25 juni:19.00 uur, Eucharistie Zondag 26 juni: uur, Eucharistie, m.m.v. Gemengd Koor Intenties: Overleden ouders Winkels - Groenen; Ronald Rikken, jaargetijde; Henk Cobussen; Mies Vink - Verriet; Overleden ouders Weeren - Arntz; Jan Kroes; Overleden ouders Johannes Leensen - Jansen en Agnes; Overleden ouders Groothuizen - Ebben Vrijwilligersdag Bartholomaeus BEEK. 5 Jaar geleden zijn we met de vrijwilligers van onze parochie, naar Asten geweest en daar hebben we het gieten van de klokken voor het carillon meegemaakt, dat bij het 40-jarig priesterjubileum van Pastoor Maarten Wesseling aan hem cadeau is gedaan. Uniek Omdat het tijd werd voor een nieuw uitstapje zijn we zondag 29 mei met de Parochie: H. Bartholomaeus tel Postadres: Kerkberg DN Beek/Ubbergen. Vervangend Pastoor: E. Smits E. Kerkdiensten: zaterdag uur, zondag uur. woensdag uur 1x in de maand gezinsviering op zondag om uur; Pastorie: U bent iedere dag welkom tussen 9.00 en uur: voor het opgeven van misintenties, doopbewijzen, gezinsbijdrage, etc. Vragen over grafrechten e.d. op woensdag en vrijdagmorgen. Als u telefonisch niet meteen gehoor krijgt, kunt u uw boodschap inspreken, u wordt dan z.s.m. teruggebeld. Tel Ziekenbezoek Als u ziek bent en er prijs op stelt dat een Pastor u bezoekt, thuis of in het ziekenhuis, dan graag even laten weten op de pastorie. Rekeningnummers: Rabobank: Postbank: Website: 4 Generaties vrijwilligers van parochie H. Bartholomaeus naar het Openlucht museum in Arnhem geweest. Om ook nu weer de waardering te uiten voor alle inzet de afgelopen jaren en om de voortgang van onze parochie te verzekeren. Het was een geweldig programma. Prachtig weer en op deze manier ook de mogelijkheid om kennis te maken met de diversiteit aan vrijwilligers en met elkaar. Wij hopen elkaar nog lang en vaak te ontmoeten in onze parochie in Beek Ubbergen Onder leiding van Corrie Vermeulen hebben wij genoten van deze prachtige dag in dit mooie museum. Een woord van dank is zeker hier op zijn plaats. Er zijn heel wat foto s gemaakt en Gerard van der Pluijm is bereid om deze tegen kostprijs te leveren op een c.d. Mail hem even: Foto: Gerard van der Pluijm. Parochie H.Bartholomaeus Beek-Ubbergen Op zaterdag is de H.Mis om uur Op zondag is de Hoogmis om uur Iedere woensdag H. Mis om uur De Mariakapel is dagelijks geopend van tot uur. De agenda staat ook op WFM, teletekst pagina 455 en onze website: 12e week door het jaar Zaterdag 18 juni uur, H. Mis i.v.m. 60-jarig bestaan van de K.B.O. Mannenkoor. Celebranten: Ps. H. Janssen en Diaken H. Nieuwenhuis Zaterdag 18 juni uur, H. Mis, Volkszang. Celebrant: Pater C. van Balen Zondag 19 juni uur, Hoogmis, Mannenkoor. Celebrant: Pater J. van Mil 13e week door het jaar. Hoogfeest: Sacramentsdag Zaterdag 25 juni uur, H. Mis, Volkszang. Celebrant: Pater J. van Mil Zondag 26 juni uur, Hoogmis, Mannenkoor. Celebrant: Pater J. van Mil Zondag 26 juni uur, Gezinsviering, Mannenkoor. Celebrant: Pater J. van Mil Afsluitende viering van het Vormsel en de 1e Communie en het schooljaar. Na afloop gezellig samenzijn bij de pastorie met koffie etc. Op 8 april is Lucas geboren. Lucas is het zoontje van Maarten van Deursen en Marieke Derksen. Maarten is de oudste zoon van Hein en Hein is weer de oudste zoon van Piet van Deursen die dit jaar 90 is geworden.

9 pagina 21 duits 12:basistekst-A :23 Pagina 1 16 juni 2011 PAGINA 21 De Rozet Zwischen Rhein und Reichswald De Rozet in Kürze Mit den Römern zur radaktiv nach Düsseldorf Fahrradfahrende Römer? Die hätte es bestimmt gegeben, wenn sie die Via Romana gekannt hätten, die kulturtouristische Radwanderroute in der niederrheinischen Region zwischen Xanten und Nimwegen. Wer mehr über die unterschiedlichen historischen Städte erfahren möchte, die entlang der antiken Limesstraße liegen, hat dazu beim 6. Düsseldorfer Fahrradtag radaktiv am Samstag, den 25. Juni Gelegenheit. Von Uhr herrscht ein buntes Treiben an der Unteren Rheinwerft der Landeshauptstadt. In dem idealen Rahmen präsentiert sich die Via Romana als spannende, aber auch erholsame Radwanderroute durch Jahre Geschichte. Imposante Überreste der römischen Kultur, charmante Schlösser, faszinierende Kirchen und schöne Gartenanlagen zwischen Deutschland und den Niederlanden machen diese Route auf einer Länge von 260 km zu einer grenzüberschreitenden Erfahrung. Wer Glück hat, kann sogar eine tolle Übernachtung für zwei Personen im Wohlfühl-Hotel Landhaus Beckmann in Kalkar-Kehrum gewinnen. Der Preis versteht sich inklusive stärkendem Frühstücksbuffet und zwei Niederrheinrädern für die Dauer des Aufenthalts. Rotes Kreuz dankt Lebensrettern Das Blutspendezentrum Breitscheid des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) konnte bei seiner letzten Veranstaltung in Kranenburg insgesamt 89 Personen, davon 4 Erstspender begrüßen. Alle Erstspender erhalten in den nächsten Tagen auf dem Postwege einen Spenderpass mit ihrer persönlichen Blutgruppe. Für 10-malige Unterstützung erhielt Marco Eickschen die goldene Blutspenderehrennadel. Zum 25. Mal spendeten Helga Winkelmann, Reinhard Janßen, Karl Thoone, Heike van Bebber und Marion Breuer-Berson. Der DRK-Blutspendearbeitskreis Kranenburg dankt allen Erschienenen, die zum erfolgreichen Gelingen der Veranstaltung beigetragen haben, besonders den Lebensrettern für ihre uneigennützige Hilfe. Mehrer Dorfgemeinschaft legt sich für ihr Sommerfest ins Zeug Spiel ohne Grenzen sorgt für Spannung bei Jung und Alt Das diesjährige Sommerfest in Mehr startet am Sonntag, den , um 10 Uhr mit einer Festmesse. Ab 11 Uhr startet der Frühshoppen. Um 12 Uhr geht es mit einem Kasperle-Theater vom Theaterverein Materborn weiter. Die Freude der Kinder mit ihren erwachsenen Begleitern steht beim Spiel ohne Grenzen ab 13 Uhr im Vordergrund. Insgesamt 10 Spiele sind als Team von 3 bis 5 Teilnehmern zu bewältigen. Es wird ein Startgeld von 5 pro Gruppe erhoben Zum Spiel gehören der Speedkick, mit dem gemessen wird, mit welcher Power ein Torschuss versenkt werden kann. Im Jungle Run ist ein Parcours in Luftkissen mit abschließendem Laserschießen zu bewältigen. Pokale sowie Urkunden mit Gruppenfotos als Anerkennung für alle Teilnehmer stehen bereit. Auch Gruppen, die nicht aus Mehr kommen, sind willkommen. (Hermann Bienen-Scholt Tel oder Die Rinderner können auch ab 13 Uhr ihre SV- Altherren gegen die von Mehr-Niel anfeuern! In den Preisen der Verlosung spiegelt sich das Aktivitätsspektrum des Dorfes wieder: Eine Ballonfahrt als Hauptpreis (bei geeignetem Wetter noch am selben A- bend!), eine kostbares Riesenstück Rind vom Speetenhof, ein attraktives elektronisches Autozubehör vom Autohaus Peter Smits, Frühstücksgutscheine für die Alte Schule sowie Getränkegutscheine für die Kult-Kneipe in Mehr und Vieles mehr können gewonnen werden. Allen sind herzlich Willkommen zum Dorffest in Mehr! Gewinne des Dorffestes in Nütterden können abgeholt werden Beim Dorffest in Nütterden entfielen auf folgende Losnummern Gewinne, die bei Renate Bering, Hoher Weg 3, Tel , abgeholt werden können: Nr (1. Preis E-bike oder Trekking-Rad zur Auswahl), Nr. 241 (2. Preis I-Pad), Nr. 965 (3. Preis Fluggutschein ab Weeze 150 Euro), Nr (4. Preis Reisegutschein 100 ). Ferner stehen folgende Gewinne zur Abholung bereit: Nr. 146, 412, 1088, 1529, 1596, 3545, 4249, 4974, 5084, 5400, 5602, 5732, 5788 und Die Verantwortlichen des Dorffestes danken der Bevölkerung für die großartigen Kuchenspenden. Nordwacht Keeken zog Bilanz Zur Jahreshauptversammlung des Sv Nordwacht Keeken konnte der 1. Vorsitzende Reiner Albers zahlreiche Mitglieder im vereinseigenen Sporthaus begrüßen. Er gab an dem Abend einen Überblick über Ereignisse des abgelaufenen Jahres, sowie über aktuelle Themen. Nicht nur der Fußball, sondern insbesondere auch der Breitensport werde bei der Nordwacht gepflegt, betonte Albers in seinem Vortrag. So biete der Verein seinen Mitgliedern ein breites Angebot zur sportlichen Betätigung in den Bereichen Fitness (Turnen, Zumba, Step-Aerobic) und Laufen. (Der Lauftreff nahm im vergangenen Jahr erfolgreich an mehreren Veranstaltungen teil) Er warb bei den Mitgliedern auch für deren Teilnahme am Sportabzeichen. Zur Sprache kam auch das erfolgreiche Abschneiden der Senioren-mannschaften, von denen in der kommenden Saison erneut drei Mannschaften am Spielbetrieb teilnehmen werden. Für den Jugendbereich ist der Verein froh, dass seit dem vergangenen Jahr mit Johannes Werschmann der lange vakante Posten des Jugendgeschäftsführers besetzt werden konnte. Zurzeit stellt der Verein sieben Jugendmannschaften, für die Trainer- und Betreuerposten vorhanden sind. Trotzdem warb der Vorsitzende um Verstärkung für die Vereinsarbeit. Vor der Entlastung und Wahl ging es auch um die finanzielle Lage des Vereins, die sich als solide erwies. Auch die Zahl der Mitglieder ist mit 630 nahezu unverändert geblieben. Der Vorstand wurde somit einstimmig entlastet und anschließend ebenfalls einstimmig wiedergewählt. Weitere Informationen unter ASF besuchte das Seniorenzentrum Franziskushaus Die Arbeitsgemeinschaft sozialdemokratischer Frauen (AsF) in Kleve besuchte vor kurzem das Franziskushaus in der Spyckstraße in Kleve, um sich ein Bild über das dortige Angebot für Senioren zu machen. Elisabeth Vossmöller, die Leiterin der Einrichtung, begrüßte die AsF ler, die unter der Leitung der Vorsitzenden Helga Duenbostell zahlreich erschienen waren. Im Verlauf der interessanten Führung durch das Haus taten sich viele Fragen auf: So ging es u.a. um die Größe der einzelnen Wohnungen im Bereich des betreuten Wohnens, die Wohnungsgrößen von 49 bzw. 60 qm. Die Wohnungen können von den Senioren zudem individuell eingerichtet werden, erläuterte die Leiterin der Einrichtung, die auch auf die Ausbildungsmöglichkeiten im Bereich der Altenpflege einging. Besonders stolz war Frau Vossmöller darauf, dass die Bewohner des Hauses nach ihren Möglichkeiten leben und sich auch aktiv in den Alltag einbringen können. Abschließend noch ein Tipp: Wer sich für das betreute Wohnen interessiert sollte sich frühzeitig erkundigen, denn die Plätze sind begehrt. Die Klever AsF ler mit der Vorsitzenden Helga Duenbostell(1.v.l.) Ein neuer Name für Gute Küche und gemütliches Ambiente Das Nimweger Tor in Kranenburg Seit dem 1. Juni ist Kranenburg um eine kulinarische Attraktion reicher. An diesem Tag hat das Hotel-Restaurant Nimweger Tor in Kranenburg offiziell seine Pforten geöffnet. Die neue, geschmackvolle und lichtdurchflutete Architektur an der Nimweger Straße 4 lockt schon von Außen die Besucher an. In gemütlicher, moderner Atmosphäre werden künftig internationale Gerichte und Spezialitäten angeboten. Natürlich gehört auch ein wechselnder Mittagstisch zum täglichen Angebot. Sonntags kann man sich hier ab 9.30 Uhr (nach Absprache) zum Frühstücksbüffet verabreden. Neben dem Restaurant, das täglich von Montags bis Samstags von Uhr und abends von Uhr geöffnet hat (dienstags Ruhetag) gibt es natürlich auch gemütliche Räume und Säle, die sich für Familienfeiern und Betriebsfeste eignen. Für Feiern bis 80 Personen findet man im Nimweger Tor auf jeden Fall die geeignete Umgebung. Zusätzlich sind im Hotel 8 Zimmer vorhanden, die auch behindertengerecht ausgestattet sind. Selbstverständlich gehört auch ein eigener Parkplatz zum Restaurant und Hotelangebot. Das Nimweger Tor ist telefonisch unter zu erreichen. Am Internetauftritt wird derzeit noch gearbeitet. Ein kontakt ist unter ger-tor.de möglich. Egal ob zum Essen, für eine Feier oder zur Übernachtung der Besuch lohnt sich auf jeden Fall. - Probieren Sie es einfach selbst einmal aus. Veranstaltungskalender Fr./Sa., 17./18.06., Kirmes in Kleve- Reichswalde. Fr., , Uhr, 2. Klever Nacht der Ausbildung. Infos unter: Fr., , Uhr, Lila Pause Disco im Radhaus, Sommerdeich 37. Fr., , 17 Uhr, Kleve als Gaumenfreude - eine kulinarische Führung durch die Schwanenstadt. Die ca. 2-stündige Tour beginnt am an der Touristinfo in der Werftstraße 1 und kostet 13,50 inklusive Häppchen und Getränke. Anmelden bei Kleve Marketing (Tel.: 02821/895090)! Fr., , 18 Uhr, Ausstellungseröffnung Aktstudien treffen Lektüren für eine Nacht in der Buchhandlung Hintzen, Hagsche Straße in Kleve. Die Ausstellung im Fenster und zwischen den Regalwänden der Buchhandlung kombiniert die Akt- Studien mit einer Auswahl passender Literatur. Die Vernissage findet in Anwesenheit der Künstlerin statt, bei prickelndem Prosecco und köstlichem Rhabarbernektar. Die Ausstellung ist bis zum 16. Juli zu sehen. Fr., , Uhr, Pumpenfest des Löschzuges Kellen im Feuerwehrdepot, Parkanlage Jungferngraben. Spanferkelessen, Gegrilltes und Cocktailbar gehören natürlich mit zum Programm. Fr., , 19 Uhr, 20. Sommernacht der VHS im Klever Forstgarten. Eintritt frei. Der Biergarten ist übrigens schon ab Uhr geöffnet. Sa., , 11 U., Samstägliche Stadtführungen durch Kleve. Wer kennt es nicht, das mächtige Reiterdenkmal zwischen Marstall und Schwanenburg: Der Große Kurfürst ( ) reitet hier persönlich. Zur Feier der 300jährigen Verbindung des Herzogtums Kleve mit Brandenburg-Preußen ( ) kam sogar Kaiser Wilhelm II. in die Schwanenstadt und enthüllte das Denkmal, das zunächst auf dem Kleinen Markt stand. Mehr über den Großen Kurfürsten, über die Klever Geschichte und über weitere Sehenswürdigkeiten kann man bis 01. Oktober jeden Samstag beim Stadtrundgang der Kleve Marketing erfahren. Die ca. 1,5-stündige Führung startet an der Touristinfo in der Werftstraße 1. Anmeldung nicht erforderlich, Kosten betragen 4 p. P. Sa., , Uhr, Naturerlebnistag "Robinson Crusoe" Überleben in der Natur (für Kinder von 8-12 Jahre). Eine Veranstaltung der NABU Naturschutzstation Kranenburg. Teilnahme 12,-. Anmeldung: erforderlich unter Sa., , Uhr, Frühlingsfest mit Kindertrödelmarkt im Karl- Leisner-Jugendzentrum. Sa., , Uhr, Tag der offenen Tür des Eickholtscher Hof, Mehrerstr. 4, Mehr. Sa., , Konzert des Chores Surplus aus Nimwegen in der Kranenburger Kirche St. Peter und Paul. Eintrittkarten zum Preis von 9 im VVK im Bücherladen Kranenburg. Sa., , 21 Uhr, (Einlass ab 20 Uhr) Konzert mit Schluff Jull im Coffeehouse Kleve. Info unter Tickets für das letzte Konzert im ersten Halbjahr gibt es für 8 beim Stadtmarketing (Tel ), CD Line Hoffmannallee (Tel ), Coffeehouse (Tel )und beim Ticketservice unter de sowie für 10 an der Abendkasse. So., , 11 Uhr, Frühshoppen zur Eröffnung des Sommerfestes in Mehr. Beginn um 10 Uhr mit einer Festmesse. Um 12 Uhr Kasperle-Theater vom Theaterverein Materborn. Ab 13 Uhr: Spiel ohne Grenzen. Insgesamt 10 Spiele sind als Team von 3 bis 5 Teilnehmern zu bewältigen. Es wird ein Startgeld von 5 pro Gruppe erhoben Zum Spiel gehören u.a. der Speedkick und ein Luftkissenparcours, mit abschließendem Laserschießen. Auch Gruppen, die nicht aus Mehr kommen, sind willkommen. Anmeldungen bei Hermann Bienen-Scholt Tel oder Ab 13 Uhr wird das Fußballspiel SV- Altherren gegen die Altherren aus Mehr Niel ausgetragen. So., , Uhr, Spaziergang durch die Geschichte der ehemaligen Festung Schenkenschanz Mit der Melkerin durch die Schanz. Zu einem interessanten und gemütlichen Spaziergang in und um Schenkenschanz lädt die Kleve Marketing ein. Bis 17. Juli können außerdem die Kunstwerke der Cross-Kunstroute partner&co bewundert werden. Der Treffpunkt für die ca. 90-minütige Tour ist der Parkplatz Schenkenschanz. Teilnahmegebühr 4, Anmelden bei Kleve Marketing (Tel.: 02821/895090). Di., , Uhr, Kräutervielfalt am Kranenburger Bruch. Veranstalter: NABU Naturschutzstation Kranenburg. Treffpunkt: Parkplatz "Kranenburger Bruch" an der B 9. Teilnahme: 10 EW, Anmelden unter Do.- So., , 35. Reichswaldritt Durch den Reichswald Kranenburg / Frasselt. Veranstalter: Reiterverein Kranenburg und Umgebung. Fr.,- Mo., , Kirmes und Schützenfest in Wyler im Festzelt und auf der Festwiese Wyler. Veranstalter ist der Schützenverein Wyler. Sa., , 11 Uhr, Samstägliche Stadtführungen durch Kleve. Ca. 1,5-st. Führung startet an der Touristinfo in der Werftstraße 1. Anmeldung nicht erforderlich, Kosten 4 pro Person. So., , Uhr, Caribische Sunday Dansschool D&D. ArtLounge, Große Straße 11, Kranenburg. 3,- Mi., , Uhr, Bürgermeistersprechstunde im Rathaus Kranenburg. Naturfreibäder im Test Der Sommer ist zwar noch nicht da aber Sommerwetter hatten wir schon reichlich gehabt. Auch die Freibäder in der Region sind schon geöffnet und die Naturfreibäder haben ebenfalls schon die ersten Schwimmer gesehen. Wie in den vergangenen Jahren ist die Wasserqualität zur Beginn der Badesaison getestet worden. Die Messungen untersuchen neben der Qualität des Wassers auch die Hygienebedingungen vor Ort an den sechs Badeseen im Kreis Kleve. Ausgezeichnete Wasserqualität wurden dabei dem Naturfreibad Millinger Meer, dem Wisseler See und dem Freizeitbad GochNess bescheinigt worden. Schon die Untersuchungen in den vergangenen Jahren erbrachten für die Badegewässer im Kreis durchgehend gute bis ausgezeichnete Gewässerqualitäten. Die einzelnen Ergebnisse sind auch im Internet unter der Adresse: einzusehen oder aktuell auf der Internetseite des Kreises: de zu finden. Dort hat man auch die Gelegenheit sich mit eigenen Vorschlägen und Anregungen zu beteiligen. Beschwerden nimmt das Kreisgesundheitsamt auch unter der Rufnummer: 02821/85311 entgegen. Ausstellungen: Cafehaus Niederrhein Gezeigt werden bis Mitte Juli Bilder der niederländischen Künstlerin Trudy Everdij. Die Bilder sind im Rahmen der allgemeinen Öffnungszeiten zu besichtigen. Tel. Cafehaus: 02826/ Schenkenschanz Bis zum 17. Juli läuft die Ausstellung: Die Schenkenschanz und ihr Umfeld gestern und heute. Eintritt frei. Öffnungszeiten: Sonntags Uhr. Finanzamt Kleve Barbara Kauter zeigt Farbexplosionen im Finanzamt Kleve Montag, Mittwoch, Donnerstag und Freitag von Uhr und am Dienstag durchgehend von 7.30 Uhr - 15 Uhr. Ausstellungsende ist der 1. Juli. Museum Schloss Moyland Im Fokus Joseph Beuys und die Fotografie (bis zum 3. Oktober). Museum Kurhaus Kleve Minimal Art des Amerikaners Carl Andre (bis ) Helmut Hahn Studio-Ausstellung (bis 3.07.) Klever Schuhmuseum Öffnungszeiten: jeweils samstags und sonntags von Uhr, Siegertstr.3. Museum Katharinenhof (bis 25.09). Ausstellung Meister des kleinen Formats von Daniel Nikolaus Chodowieckie. Di. bis So.,14-17 Uhr. Galerie Ebbers, Kranenburg , Sommerausstellung - Siep 7 Deutsche Redaktion Maria Ebbers, Postweg Kalkar. Tel Anzeigen Kleve + Umgebung: Theo Stoffels, Mittelweg 48, Kleve. Handy: Fax Anzeigen Kranenburg Bernhard Klümper, Postfach 1132, Kranenburg. Mobil-Tel.: Fax-Nr.: De Rozet ist kostenlos erhältlich: KRANENBURG: Volksbank, Post, T&S Shop, Aral-Tankstelle, Caféhaus Niederrhein. KEEKEN: Haus Vossegatt KLEVE: Otten & Leenders, Mittelweg 48 Lotto-Toto M.Schmeil, Kavarinerstr.43 Pfeifenstube Tabak-Maes, An der Münze 18 Dursty, Huissenerstraße 3 WEEZE: Lotto Boeijen, Pennymarkt Die nächste Rozet erscheint am Donnerstag, den 30. Juni Redaktionsschluß: Freitag 24 Juni. Auflage Rozet nicht empfangen??? Ruf an:

10 Pagina 22 en 23 sport 12-p:basistekst-A :21 Pagina 1 De Rozet PAGINA juni 2011 Dauwboulen in Leuth Afgelopen Hemelvaartsdag was het weer dauwboulen bij de PV Leuth. s Morgens om uur waren 19 leden aanwezig voor een aantal wedstrijden. Belangrijk is echter het gezamenlijk ontbijt. Er waren een drietal partijen en er werd op individuele basis gespeeld. Spanning was er voldoende. De eerste partijen werden bij een redelijke temperatuur afgewerkt. Een vest aan was voldoende om warm te blijven. Daarna kwam de zon door en steeg de temperatuur ras naar warmer zodat ook de vesten verdwenen en de zonnebrillen of petten dienst deden. Door de tijdsdruk moesten 2 ronden wel gespeeld worden tot 11 in plaats Nieuws SC Millingen Zeskamp op sportpark de Hove Op Hemelvaartsdag werd voor de 12e keer door SC Millingen de zeskamp georganiseerd. Het was een zonnige dag met sport, spel, competitie en vooral gezelligheid. Er deden 13 ploegen mee zoals Beste van Onder, Team Donald, The A-team en Que pasa. Elk team werkte 9 spellen af. De onderdelen waren buikglijbaan, lopende A, hobbeltandem, kruiptunnel, kruiwagenrace, reuze 3D-puzzle, waterkakrace, kratten stapelen en korfballen. Het touwtrekken liep als een rode draad door de wedstrijden. De feestavond en prijsuitreiking was in de Natte met muziek van Anderkovver. van 13 punten. Uiteindelijk bleek dat 3 personen alle wedstrijden hadden gewonnen. 1e werd Ton Stevens, 2e Willy Seegers en 3e Gerda Stevens. Rond uur starten we met het gezamenlijk ontbijt. Altijd weer een belevenis om met zo velen te ontbijten. Aan alles was gedacht. Koffie, melk, thee, eieren, kaas, diverse soorten vlees en uiteraard de bekende hagelslag. Smullen dus met z n allen. Een van de vele sociale activiteiten die worden georganiseerd door de PV Leuth. Lijkt het u ook leuk kom gerust een keer op de zaterdagmiddag kijken en meedoen. Welkom! 23e Oorsprong Open Tennisvereniging De Oorsprong uit Beek organiseert voor de 23e keer de Oorsprong Open. Het toernooi vindt plaats van 15 t/m 21 augustus. U kunt zich t/m 27 juli inschrijven op Alle dubbels en mixen worden in poules gespeeld! Graag tot ziens op de Oorsprong Open. Johan Neeskens Jeugdsportweekend Van vrijdag 30 september tot en met zondag 2 oktober vindt voor de vierde keer het Johan Neeskens jeugdsportweekend Gelderland plaats. In dit weekend kunnen jongeren met een beperking kennis maken met verschillende sportmogelijkheden. Het weekend is voor alle jongeren met een lichamelijke handicap in de leeftijd van 8 tot 18 jaar uit Gelderland. De deelnemers zijn een heel weekend, van vrijdagmiddag tot en met zondag, in de weer. Dat houdt in dat er op een centrale plek geslapen wordt, namelijk op het Bio-Vakantieoord in Arnhem in aangepaste bungalows. Wil je meer weten over het vierde Johan Neeskens Jeugdsportweekend Gelderland, of deelnemen? Kijk dan op 1 e Ubbergens Open Loes Termaat heeft vrijdag 3 juni tijdens een golftoernooi in Groesbeek de "Eerste Graal van Beek" gewonnen. Volgens de jury was zij het meest behendig met de bal en wist ze haar team beter te laten presteren. Andere prijzen gingen naar Claire Mooren, Gerdie Kocken, Pauline Awater, Frans Oosterbaan en naar Rene van 't Erve. Het Ubbergen Open is dit jaar voor het eerst gespeeld op de Golfbaan het Rijk van Nijmegen. De 23 deelnemers hebben allemaal op de een of andere manier een band met Beek. Volgend jaar wordt het toernooi gespeeld op vrijdag 1 juni. Iedereen met een band met Beek en een golfvaardigheidsbewijs kan zich inschrijven, via Foto: Henk Baron Prijsuitreiking. De winnaar van de rode draad (touwtrekken) was De Kastanje 1. De 3e plaats met 90 punten was voor Aangebrand, maar niet gaar. De Boem Boem Boem Pows & Dennis Janssen behaalden de 2e plaats met 94 punten. De grootste beker van deze zeskamp was voor De Mooije Waard met 101 punten. SC Millingen bedankt alle vrijwilligers. Penaltybokaal 2011 jeugd Zaterdag 4 juni werd er door de jeugd gestreden om de Penaltybokaal. Uit elk jeugdteam was één finalist geselecteerd, die mee mocht doen. De finalisten werden in 3 groepen ingedeeld: de F -, de D- en E - pupillen en de A-, B- en C - junioren. De keepers waren Willem van der Velden en Erik Jung, daarnaast 2 juryleden en de scheidsrechter was Patrick de Wijse. De beste strafschopnemers waren: F - groep: 1 Timo Maassen; 2 Sebas Kalkman; 3 Levi Heijmink. D- E- groep: 1 Maikel Kortekaas; 2. Gijs Janssen; 3. Bart Albers. A - B- C- groep 1. Tom Vos; 2. Rick Wolsing; 3. Geert Hendriks. Daarnaast waren er van 9.00 uur tot uur doorlopend de voetbalwedstrijden van de ouders tegen het team van hun kind. Het JAC zoekt vrijwilligers. U kunt zich aanmelden via JAC en Supportersvereniging. Vrijwilligersavond Afgelopen zaterdag werd het jaarlijkse vrijwilligersfeest gevierd. De muziek werd prima verzorgd door DJ BOB. Het thema was: Hollandse Avond. Na enkele toespraken ging iedereen naar buiten om te kijken naar een demonstratie van de Bielemannen van OEV. Daarna was het kaas eten bij de Kaaskraam. Rond uur werd de Blauw-Zwarter van 2011 bekend gemaakt. William Janssen, de Bennemaker. Foto s: Hans Driessen. Uitslag onderlinge wedstrijd Stalhouderij Kasteelschehof OOIJ. Wat op zondag 22 mei begon als een toch wat regenachtige dag werden in de loop van de dag de regenjassen en paraplu s weer aan de kant geschoven en kon iedereen weer heerlijk van het zonnetje genieten. Deze eerste onderlinge wedstrijd van het seizoen is weer prima en gezellig verlopen. Ditmaal toch weer erg veel gespannen gezichten want voor een aantal kinderen was dit de eerste keer dat zij zich op hadden gegeven voor het ponyspel of dressuur. Maar allemaal weer knap gedaan hoor, de jury was erg tevreden over de prestaties en sportieve instelling van jullie allemaal. De volgende onderlinge wedstrijd is op zondag 18 september maar eerst de carrousel en streekgala op zondag 26 juni. De uitslag is als volgt: Ponyspel niveau 1: 1. Fenna Tielkens, Aschwin. 2. Jeremey Loenen, Flame. 3. Alyscha de Bruin, Aschwin Uitslagen van de onderlinge wedstrijden die het eerste weekend van juni gereden zijn. Zaterdag. Ukkie dressuur: 1. Melanie v.d. Pol - Quick-stepp p 2. Sanne v. Thiel - Quick-stepp 202 p. 3. Marit Thijssen - Maxima 199 punten Ponyspel: 1. Sanne v. Thiel - Quick-stepp p. 2. Melanie v.d. Pol - Maxima 99 punten 3. Marit Thijssen - Maxima 96 punten Bixie springen: 1. Marit Thijssen - Maxima 20 punten 2. Melanie v.d. Pol - Quick-stepp - 17 p. 3. Yara Zinnemers - Maxima 17 punten Zondag. B dressuur: 1. Anieke Polman - Quick-stepp 198 p. 2. Mike Thijssen - Zenith 197 punten Jeugdafdeling Op de volgende donderdagavonden worden jeugdtraining gehouden: 9 juni, 7 juli, 4 augustus en 1 september. Er wordt gespeeld op het buitenterrein bij t Höfke aan de Waterstraat. Bij regen wijken we uit naar de pétanquesporthal. We beginnen om uur en gaan door tot uur. Iedereen vanaf ongeveer 10 jaar is welkom en breng je vriendjes en vriendinnetjes mee!! Eindstand Zomercompetitie Na in totaal 13 wedstrijden gespeeld te hebben in een klasse met 14 teams en waarvan 10 gewonnen met 53 + punten is het team PV Beek 1 van Paul Hubbers, Emmy van Heumen en Henk Janssen als tweede geëindigd in de hoofdklasse van afdeling 5. Team 2 van Frans van Heumen, Emeline en Fenna Hubbers en Kees Rijk had eveneens 10 wedstrijden gewonnen Ponyspel niveau 2; 1. Dirk Doesburg, Otje. 2. Senna Hendriks, Aschwin. 3. Isa Moons, Aschwin Ponyspel niveau 3: 1. Martijn Scholten, Flame. 2. Emanuella de Moor, Flame. 3. Roos Dieperink, Chippie Ponyspel duidelijk paardrijden: 1. Damian Hunia, Flame. 2. Anne Driessen, Flame. 3. Marjan Faber, Igram Dressuur groep 1: 1. Aike Claassen, Ype. 2. Annelotte Bex, Chippie. 3. Kim Brandwijk, Jelte Dressuur groep 2: 1. Sari Derks, Ivor. 2. Bjorn Berendsen, Ivor. 3. Anne Beekers, Zippie Dressuur groep 3: 1. Emanuella de Moor, Golan. 2. Britt Tinbergen. 3. Julia Gelsing, Ivor Springen: 1. Aike Claassen, Golan. 2. Marisa Beunk, Lady. 3.Anne Beekers, Zippie Stalhouderij Kasteelsche Hof Uitslagen P.S.V. de Veldruiters 3. Dylan van de Pol - Enjoy 187 punten L dressuur: 1. Kylian Baardemans - Wannadoo Amber Baardemans - Wannadoo Masha Soetekouw - Venna 178 Prix Caprilli: 1. Anieke Polman - Quick-stepp 119 p. 2. Amber Baardemans - Wannadoo 116 p. 3. Kylian Baardemans - Wannadoo 113 p. Springen: 1. Mike Thijssen met Zenith Stijl: 23 p. Tijd: 39,64 Strafpunten: 0 2. Myla Zinnemers met Quick-stepp Stijl: 22 p, Tijd: 39,33 Strafpunten: 4 3. Dylan van de Pol met Enjoy Stijl: 20 p. Tijd: 57,51 Strafpunten: 4. Commissie onderlinge wedstrijden P.S.V. De Veldruiters Nieuws Pétanque Vereniging Beek met 56 + punten en eindigde op de eerste plaats en werden kampioen en met dit resultaat gepromoveerd naar de eerste klasse van afdeling 5. Voor team 1 en team 2 een geweldig resultaat. Team 3 van Albert en Marijke Janssen en Marie Hubbers zijn in de tweede klasse A van afdeling 5 op plaats 10 geëindigd met -36. In deze klasse speelden 14 teams mee. Team 4 van Henk en Wil Gunsing, Rob Greve en Marjan Vissers eindigde eveneens in de tweede klasse B van afdeling 5 op plaats 10 met -38. In deze klasse spelen ook 14 teams. Ook team 3 en team 4 hebben goed gepresteerd in deze zware competitie en zijn door hun resultaat verzekerd om volgend jaar weer uit te mogen komen in de tweede klasse. Jeu De Boules een goed gevoel! P.V.B. team 1 P.V.B. team 2

11 Pagina 22 en 23 sport 12-p:basistekst-A :21 Pagina 2 6e Oorsprong Open & K5 jeugdtoernooi BEEK. Voor de 6e keer organiseert TV De Oosprong het Oorsprong Open & K5 Jeugdtoernooi. Van 22 t/m 28 augustus zijn de tennisbanen bezet door jeugdspelers uit Beek, de regio én uit het buitenland. Er wordt gespeeld in de leeftijdscategorieën t/m 10, 12, 14, 16 en 18 jaar. Voor de derde keer is er ook een K5 (enkelspel)jeugdranglijst toernooi voor spelers t/m 12 en 14 jaar. K5 betekent dat alle deelnemers strijden voor hun ranking. Mede hierdoor is het toernooi aantrekkelijk voor de betere tennissers uit de hele regio. Omdat de (basis)scholen dan weer zijn begonnen starten de wedstrijden vanaf 16 uur. Vooral tijdens het finaleweekend organiseren wij allerlei sportieve tennissportactiviteiten waar leuke prijzen mee zijn te winnen. Fraaie zege Yelmer Buurman op het TT-circuit van Assen Zo kun je oa meedoen aan gratis tennisclinics, meten hoe hard je serveert, is er een loterij met prachtige prijzen en nog veel meer. Uiteraard zijn er boeiende tenniswedstrijden te zien. Een toernooi dat je als jeugdspeler uit deze regio eigenlijk niet mag missen. Inschrijven kan uitsluitend tot en met 17 juli via Bij de eerste wedstrijd is er een prachtig aandenken voor iedereen. Vragen over het toernooi? Het wedstrijdsecretariaat geeft antwoord, te bereiken via Uiteraard is alle info ook te vinden op de jeugdpagina s Ook dit jaar rekenen we weer op een druk toernooischema met prachtige wedstrijden die veel publiek trekken. We ontvangen je graag van 22 tot en met 28 augustus. VVLK 5 tegen 5 toernooi LEUTH. Zaterdag 11 juni werd op sportpark de Duffelt voor de 8e keer het vijf tegen vijf toernooi gehouden. 27 teams streden in verschillende categorieën om de beker. Twee prestatie poules, drie recreatieve poules en ook één dames poule werden gevormd. Het toernooi verliep uiterst sportief. De eerste wedstrijden werden nog onder een stralende zon gespeeld. Loopgroep Ooijpolder start weer met een beginnerscursus voor hardlopers. Er is geen ervaring met hardlopen nodig, alleen een goede gezondheid en zin om te gaan hardlopen. De cursus is dus gericht op mensen die beginnen met hardlopen, lopers die al ervaring hebben kunnen terecht in één van de andere groepen van de loopgroep. Als je daar onzeker over bent, overleg dan even met trainer Gerrit Jan Griepsma. Plezier in hardlopen staat voorop, maar natuurlijk wordt er een flinke inzet verwacht en de bereidheid om minimaal twee keer per week te trainen. Het einddoel van de ruim drie maanden De bewolking nam toe maar tot ongeveer 15:30 uur bleef het droog. Toen moest er noodgedwongen een pauze worden ingelast. De hagel toverde de tent en de velden zelfs even om in een winters landschap. Toch werd het programma afgewerkt en konden de winnaars bepaald worden. Bij de dames was het team van VVLK Dames 1 de concurrentie te sterk af. Bij de recreanten was dit het team van Millingen 4. Op het prestatie niveau was het ook dit jaar weer het team van De Kastanje dat als eerste eindigde. Er waren winnaars maar iedereen had het naar de zin. Zeker tijdens de prijsuitreiking en de afsluiting met live muziek. Hartelijk dank aan alle deelnemers die er een sportief feest van maakten. Loopgroep Ooijpolder beginnerscursus durende cursus is het kunnen hardlopen van 5 km. De cursus start op woensdag 7 september en loopt tot woensdag 14 december. De cursus wordt afgesloten met gezamenlijke deelname aan de Adventslauf in Emmerich op zondag 18 december. Trainingstijden: woensdag uur (later tot uur) en maandag van uur. De cursus bestaat uit 25 trainingen. Een aantal maandagen valt uit. De kosten van deze 25 trainingen, inclusief cursusboek en koffie en thee bij welkomstbijeenkomst bedragen 80,-. Meer informatie en aanmelding bij Gerrit Jan Griepsma tel of mail: loopgroepooijpolder.nl In een spectaculaire eerste ronde van de Superleague Formula World Cup op het TT-circuit van Assen, heeft Yelmer Buurman een fraaie zege behaald. Daar voegde hij even later nog een tiende plaats aan toe, gevolgd door een derde plaats in de Super Finale. Na de vrije trainingen leek er geen maat op Yelmer Buurman te staan maar in de kwalificaties kwam hij door een klein foutje niet verder dan de achtste startplaats. Toen de leidende Tristan Gommendy met pech uitviel kwam de als derde gestarte Robert Doornbos aan de leiding, op zijn hielen gezeten door Buurman. Met nog twee ronden te gaan maakte de laatste een zeer gewaagde inhaalpoging waarbij beide auto s elkaar licht raakten. Voor Doornbos was de race daarmee gelopen maar Buurman kon zijn race vervolgen en kwam met een grote voorsprong als eerste over de meet. In de tweede race moest Buurman als 14e en allerlaatste starten. Hij finishte als tiende, wat hem een derde startplaats opleverde voor de Super Finale, waarin euro te verdelen valt. De start verliep dramatisch voor de PSV-coureur. Maar na slechts vijf ronden kwam hij als derde over de finish, wat hem vier punten extra en opleverde. Uitslag race 1: 1. Yelmer Buurman 26 ronden in 38 min ; Race 2: Duncan Tappy (Japan) 26 ronden in 38 min ; 10. Yelmer Buurman op Race 3: 1. Craig Dolby 5 ronden in 7 min ; 2. Antonio Pizzonia; 3. Yelmer Buurman op Stand: 1. Australië en Japan; 4. Nederland PSV, Yelmer Buurman 72; Geslaagde jubileumfeesten Ooij Boekpresentatie en nieuwe uniformen De jubileumviering 235 jaar verenigingsleven in Ooij van schutterij Eendracht, drumfanfare Eendracht en muziekvereniging Ooijse Toekomst, ging zaterdagmiddag 11 juni van start met een receptie in de feesttent op het Reiner van Ooiplein. Tijdens deze receptie werd het nieuwe boek "100 jaar schutterij Eendracht" gepresenteerd en door de schrijver Heinz Giesberts en Agnes Arnts- Spierings aangeboden aan de voorzitter van de schutterij, Willem Heinen. Het jubileumboek kost 22,50 en is te koop bij Theo Verstege, de secretaris van de schutterij. Bleistraat 6, 6576CA Ooij tel MILLINGEN - Op 26 juni organiseert het bestuur van OEV weer het jaarlijkse Fladderschieten. Tevens zullen zij deze dag het vierjaarlijks terugkerend Keizerschieten houden. Het Fladderschieten is verdeeld in een wedstrijd voor de jeugd en voor volwassenen. De jeugd schiet met een luchtgeweer. De senioren schieten met een klein kaliber geweer (Flobert), daarvoor is legitimatie verplicht. Aan deze schietwedstrijden kan iedereen, dus ook niet leden, meedoen. Dit is een leuke gelegenheid, zeker voor de jeugd, om eens kennis te maken met de schietsport. Voor het Keizerschieten zijn alle oudkoningen en koninginnen uitgenodigd. Zij die interesse hebben zullen gaan strijden om de titel Keizer(in). Toeschouwers zijn deze middag natuurlijk ook van harte welkom. Er is gelegenheid voor een hapje en drankje en de Muziek Express uit Groesbeek zal zeker een bijdrage leveren aan een feestelijke sfeer. De activiteiten van deze middag zullen plaatsvinden in en om het verenigingsgebouw van OEV aan de Heerbaan 190 (Dröge tent). De indeling van deze middag is als volgt: uur: verzamelen in het gebouw 16 juni 2011 PAGINA 23 De Rozet Fladder- en Keizerschieten bij OEV (Leden van OEV nodigen we van harte uit om hier aan deel te nemen) uur: afmars afhalen Keizer- en Koningspaar en Jeugdkoning uur: ontvangst oud koningsparen die niet meelopen in de tocht uur: Start Keizer-en Fladderschieten uur: Installatie nieuwe Keizer c.q. Keizerin, en aansluitend huldiging jubilarissen en de prijsuitreiking Fladderschieten Rond uur hopen wij dan weer terug te kunnen zien op een gezellig festijn. Bestuur OEV Theo Derks Schutterskoning B.U.B. BEEK. Zondag 5 juni vond op de schuttersweide bij t Höfke het jaarlijkse koningschieten van Schutterij B.U.B. plaats. Onder een onverwacht zonnetje werd het een zeer geslaagde dag. Nadat de eerste schoten waren gelost door beschermheer Schneemann, de Keizer van de schutterij Martien Mahler en koning Oscar Kroes, werd er begonnen met het prijsschieten. Na uitreiking van de prijzen voor dames, heren en jeugd waren er weer de bekende spannende 3 minuten. Wie gaan dit jaar strijden voor het koningschap en jeugdkoning? Bij de jeugd was het alleen oud jeugdkoning die zijn titel wilde verdedigen. Bij de heren traden twee schutters aan, te weten Hein Reinders en Theo Tevens werden de nieuwe uniformen van de schutterij aan het publiek getoond. Tijdens de receptie kregen Geert Basten, penningmeester en tambour-maître van schutterij Eendracht en secretaris Theo Verstege elk de erepenning in brons van de gemeente Ubbergen uitgereikt door burgemeester Paul Wilbers. Zij kregen deze voor hun jarenlange belangeloze inzet voor de schutterij. Gezamenlijk waren ze al 97 jaar actief voor deze vereniging. Voor de keizerin was er nieuw zilver, aangeboden door alle actieve leden van de schutterij. Marian Engelen nieuwe keizerin schutterij Eendracht Bij het Keizerschieten tijdens de jubileumfeesten behaalde Marian Engelen zondag de keizerstitel. Zij volgt daarmee keizerin Thea Arnts-Loeffen op, die deze titel de afgelopen 5 jaar had. Tijdens een spannende strijd met 5 andere kandidaten schoot Marian de vogel naar beneden en zo mag zij zich de komende 5 jaar keizerin van Schutterij Eendracht noemen. Zij vormt samen met partner Pieter Corté het keizerspaar. Met Derks. Het werd een spannende strijd die bij de heren uiteindelijk gewonnen werd door Theo Derks. Hij haalde de restanten van de houten vogel neer. Na een minder spannend jeugdkoningschieten muzikale medewerking van Musikverein Marsberg uit Duitsland en Ooijse Toekomst werd het keizerschieten een gezellig gebeuren op het Reiner van Ooiplein. Jubilarissen bij Ooijse Toekomst en schutterij Eendracht. Tijdens de koffietafel voor de leden van de jubilerende verenigingen de Ooijse Toekomst en schutterij Eendracht, werden diverse leden van de beide verenigingen gehuldigd voor hun trouwe lidmaatschap. Bij de Ooijse Toekomst werd erelid Anton Awater gehuldigd voor zijn 75 jarig lidmaatschap, Her-man Awater en Bert Hendriks voor 50 jaar, Sjaak Ceresa en Theo Meurs waren 40 jaar lid en Marieke Habraken en Peter Arnts 25 jaar. Bij schutterij werden Ben Derksen en Wim Basten tot erelid van de vereniging benoemd. Zij waren beiden 50 jaar lid. Mies Reijnen werd gehuldigd voor zijn 60 jarig lidmaatschap en Jo Philipsen en Leo Looijschelder kregen een speld voor hun 25 jarig lidmaatschap. Musikverein Marsberg luisterde het daarop volgende borreluurtje op met hun muzikale klanken. foto s Henk Baron was het verlossende schot bij de jeugd ook dit jaar weer Kenn Kroes die het laatste schot loste en daarna als jeugdkoning van de schutterij werd geinstalleerd. Aspirantkoning Theo Derks kreeg daarna de sjerp omgehangen. Na de vendelhulde werd vervolgens echtgenote Tinie thuis opgehaald. De stoet vertrok hierna naar café Sous les Eglises, waar het glas werd geheven en het aspirant koningspaar en de nieuwe jeugdkoning felicitaties in ontvangst mochten nemen. Het bestuur van Schutterij B.U.B. kan terugkijken op een gezellige en sportieve dag en dankt iedereen die hieraan heeft meegewerkt. Tot slot wensen wij de jeugdkoning en het aspirant koningspaar een zeer goed jaar toe. Foto: Willy Bos.

12 pagina 24:basisadvertentie-A3 De Rozet PAGINA :47 Pagina 1 16 juni 2011 WIJ ZIJN Nieuw in Malden GEOPEND...! Ons WOK restaurant is geschikt voor jong en oud... Wij bieden u een ruime keuze in: PRIJZEN: Diverse Soepen Verschillende Oosterse hapjes Een grote buffetvariatie in Vlees-, Vis-, en groentegerechten (o.a. Tepanyaki en Sushi), natuurlijk ook een héél ruim nagerechtenbuffet... van 0 t/m 3 jaar GRATIS van 4 t/m 11 jaar 1.30 per levensjaar Volwassenen van maandag t/m donderdag p.p. Volwassenen van vrijdag, zaterdag en zondag p.p. Openingstijden / 7 dagen per week: Reserveren gewenst Maandag t/m Donderdag uur Rijksweg 109, Malden tel: Eummelen Consult Milieu en bodemadvies Duitse specialiteiten toegangscontrole CCTV installaties telefooninstallaties gebouwbeheersystemen (periodieke) keuringen industriële automatisering service- en storingsdienst CAI installaties Tuincentrum Kwekerij Groen Groesbeek Knapheideweg 45, Groesbeek T Vrijdag t/m/ Zondag uur Smultax begeleiding van certificeringen ISO 9001/VCA Nog volop Tuin- Perk- en Waterplanten * speelruimte voor de kinderen * vegetarische menu s * rookruimte * gestoomde dim sum gerechten * invalide toiletten * zéér geschikt voor grote partijen Voor uw feesten en evenementen Leuk voor bij u thuis, vanaf 9,50 p.p. Wij verhuren ook barbeques en statafels. Info Vestiging Wijchen: Bijsterhuizen 4015 Telefoon: Telefax: licht- en krachtinstallaties energiebeheersing noodstroominstallaties winkelinstallaties datanetwerken inbraakbeveiliging branddetectiesystemen personenzoekinstallaties Vestiging Gennep: industrieterrein De Groote Heeze nr. 42 Internet: Wilsonstraat 6 Heerbaan 75 Pastoor Graatweg 21 Bachstraat 18 Prinses Irenestraat 41 Vraagprijs: k.k. Vraagprijs: k.k. Vraagprijs: k.k. Vraagprijs: k.k. Vraagprijs: k.k. Sint Willibrordstraat 1a Hengemunde 31d Leuth Koningsdaalseweg 6 Zalmstraat 2 Vraagprijs: k.k. Vraagprijs: k.k. Vraagprijs: k.k. Vraagprijs: k.k. Nieuwsgierig? Scan deze code met je smartphone. MIDZOMERAVOND Bredestraat 2, 6578 AV Leuth Postbus 16, 6566 ZG Millingen a/d Rijn Telefoon Fax DINSDAG 21 JUNI 2011 VAN TOT UUR -

Aanvragen omgevingsvergunning en verleende omgevingsvergunningen kunnen bestaan uit diverse activiteiten (bijvoorbeeld bouwen, kap, milieu etc.).

Aanvragen omgevingsvergunning en verleende omgevingsvergunningen kunnen bestaan uit diverse activiteiten (bijvoorbeeld bouwen, kap, milieu etc.). Week 28 Bekendmakingen en omgevingsvergunningen Aanvragen omgevingsvergunning en verleende omgevingsvergunningen kunnen bestaan uit diverse activiteiten (bijvoorbeeld bouwen, kap, milieu etc.). De verleende

Nadere informatie

Omgevingsvergunningen

Omgevingsvergunningen Omgevingsvergunningen I. Ontvangen aanvragen: Omgevingsvergunningen: Druten: Bouwen: - Kattenburg 43, 6651AM, veranderen gevel t.b.v. het plaatsen van een automatenruimte (ontvangen 12-01-2016); Puiflijk:

Nadere informatie

Wijziging van de Regeling is het gevolg van een andere manier van bestuurlijk samenwerken in de regio Eindhoven.

Wijziging van de Regeling is het gevolg van een andere manier van bestuurlijk samenwerken in de regio Eindhoven. Week 52 Bekendmakingen en omgevingsvergunningen Gemeenschappelijke Regeling Metropoolregio Eindhoven Burgemeester en wethouders maken bekend dat de gemeenteraad op 27 november 2014 heeft ingestemd met

Nadere informatie

Gemeentepagina week 03-20 januari 2016

Gemeentepagina week 03-20 januari 2016 Page 1 of 7 over meerssen projecten openingstijden contact links english Gemeentepagina week 03-20 januari 2016 Publicatiedatum: 19 januari 2016 11:00 Weeknummer: 03 Datum: woensdag 20 januari 2016 De

Nadere informatie

Elektronisch. Deze berichten staan op

Elektronisch. Deze berichten staan op Gemeente Veendam Elektronisch Gemeenteblad Officiële bekendmakingen Deze berichten staan op www.veendam.nl/gemeenteblad Week 8 21 februari 2017 nummer 8 In voorliggend document vindt u de Gemeenteberichten

Nadere informatie

Omgevingsvergunning OPENBARE EN GEBOUWDE OMGEVING

Omgevingsvergunning OPENBARE EN GEBOUWDE OMGEVING OPENBARE EN GEBOUWDE OMGEVING ons kenmerk 967021 behandeld door mevrouw SGM Jacobs doorkiesnummer +31 77 3596828 besluitdatum 10 april 2017 onderwerp besluit Omgevingsvergunning Op 30 mei 2016 en op 6

Nadere informatie

Elektronisch. Deze berichten staan op

Elektronisch. Deze berichten staan op Gemeente Veendam Elektronisch Gemeenteblad Officiële bekendmakingen Deze berichten staan op www.veendam.nl/gemeenteblad Week 2 12 januari 2016 nummer 2 In voorliggend document vindt u de Gemeenteberichten

Nadere informatie

Ontwerpbestemmingsplan Buitengebied Someren, derde partiële herziening, Boringsvrije zone

Ontwerpbestemmingsplan Buitengebied Someren, derde partiële herziening, Boringsvrije zone Week 20 Bekendmakingen en omgevingsvergunningen Ontwerpbestemmingsplan Buitengebied Someren, derde partiële herziening, Boringsvrije zone Burgemeester en wethouders van Someren maken op grond van artikel

Nadere informatie

Week 3 Bekendmakingen en omgevingsvergunningen. Er zijn deze week geen bekendmakingen. Omgevingsvergunningen en Wet milieubeheer

Week 3 Bekendmakingen en omgevingsvergunningen. Er zijn deze week geen bekendmakingen. Omgevingsvergunningen en Wet milieubeheer Week 3 Bekendmakingen en omgevingsvergunningen Er zijn deze week geen bekendmakingen. Omgevingsvergunningen en Wet milieubeheer De volgende openbare bekendmakingen, van burgemeester en wethouders, liggen

Nadere informatie

Aanvragen evenementen & activiteiten

Aanvragen evenementen & activiteiten Officiële bekendmakingen gemeente week 17 datum 27 april 2016 nr.18 Aanvragen evenementen & activiteiten Reghthuysplein - aanvraag ontvangen voor het houden van een evenement 'Nacht van het plein' op 25

Nadere informatie

Beleidsregels leerlingenvervoer 2015

Beleidsregels leerlingenvervoer 2015 Beleidsregels leerlingenvervoer 2015 Het college van burgemeester en wethouders van Druten heeft op 3 maart 2015 de Beleidsregels leerlingenvervoer 2015 vastgesteld. Op 31 maart 2015 is aanvullend beleidsregel

Nadere informatie

Elektronisch. Deze berichten staan op

Elektronisch. Deze berichten staan op Gemeenteblad Week 20 15 mei 2013 Gemeente Pekela Elektronisch Gemeenteblad Officiële bekendmakingen Deze berichten staan op www.pekela.nl/gemeenteblad Week 33 14 augustus 2013 nummer 33 In voorliggend

Nadere informatie

Omgevingsvergunningen

Omgevingsvergunningen Omgevingsvergunningen Regulier Aangevraagd - Vlasakker 1a, Oostrum het starten van een kapsalon (nr. 2014-0263, ontvangstdatum 07/11) - Veldstraat 29, Merselo het plaatsen van een pergola met zonnepanelen

Nadere informatie

Op donderdag 29 augustus neemt burgemeester Frank Petter afscheid van Woudrichem om burgemeester van Bergen op Zoom te worden.

Op donderdag 29 augustus neemt burgemeester Frank Petter afscheid van Woudrichem om burgemeester van Bergen op Zoom te worden. Gemeentepagina Woudrichem week 33 Burgemeester Petter neemt afscheid van de gemeente Woudrichem Op donderdag 29 augustus neemt burgemeester Frank Petter afscheid van Woudrichem om burgemeester van Bergen

Nadere informatie

Woensdag 14 maart 2012

Woensdag 14 maart 2012 Het College van Burgemeester en Wethouders (B&W) maakt bekend dat de volgende aanvragen of vergunningen zijn ingediend, aangevraagd, verleend of ingetrokken, maatregelen zijn getroffen of beslissingen

Nadere informatie

Elektronisch. Deze berichten staan op

Elektronisch. Deze berichten staan op Gemeente Veendam Elektronisch Gemeenteblad Officiële bekendmakingen Deze berichten staan op www.veendam.nl/gemeenteblad Week 49 5 december nummer 50 In voorliggend document vindt u de Gemeenteberichten

Nadere informatie

Aanvragen evenementen & activiteiten. Afgehandelde aanvragen evenementen en activiteiten. Afgehandelde aanvraag nummeraanduiding

Aanvragen evenementen & activiteiten. Afgehandelde aanvragen evenementen en activiteiten. Afgehandelde aanvraag nummeraanduiding Officiële bekendmakingen gemeente Nieuwkoop week 32 5 augustus 2015 nr. 31 Aanvragen evenementen & activiteiten voor het houden van een collecte voor een weeshuis in Lusaka van 31 augustus tot en met 5

Nadere informatie

Voorontwerpbestemmingsplan Bestemmingsplan Buitengebied Deelgebied 1 ter inzage

Voorontwerpbestemmingsplan Bestemmingsplan Buitengebied Deelgebied 1 ter inzage Week 3 Bekendmakingen en omgevingsvergunningen Voorontwerpbestemmingsplan Bestemmingsplan Buitengebied Deelgebied 1 ter inzage Burgemeester en wethouders van Someren maken bekend dat het voorontwerpbestemmingsplan

Nadere informatie

Gemeenteblad. Officiële bekendmakingen. Gemeente Veendam. Elektronisch. Pagina 2 Pagina 4 Pagina 5. Week 2 8 januari 2013 nummer 2

Gemeenteblad. Officiële bekendmakingen. Gemeente Veendam. Elektronisch. Pagina 2 Pagina 4 Pagina 5. Week 2 8 januari 2013 nummer 2 Gemeente Elektronisch Gemeenteblad Deze berichten staan op www.veendam.nl/gemeenteblad. Week 2 8 januari 2013 nummer 2 Officiële bekendmakingen In voorliggend document vindt u de Gemeenteberichten van

Nadere informatie

OPENBARE BEKENDMAKINGEN WEEK 25-2015

OPENBARE BEKENDMAKINGEN WEEK 25-2015 OPENBARE BEKENDMAKINGEN WEEK 25-2015 INGEKOMEN AANVRAGEN Omgevingsvergunning (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, artikel 2.1) Locatie Omschrijving Activiteit Datum ontvangst Dossiernummer Dr.H.Mollerstraat

Nadere informatie

Donderdag 6 maart 2014, week 10. Gemeenteblad

Donderdag 6 maart 2014, week 10. Gemeenteblad Donderdag 6 maart 2014, week 10 Gemeenteblad Bekendmaking beleidsregel Internetwinkels Deurne Burgemeester en wethouders van de gemeente Deurne maken bekend dat zij in hun vergadering van 25 februari 2014

Nadere informatie

Woensdag 24 april 2013

Woensdag 24 april 2013 Het College van Burgemeester en Wethouders (B&W) maakt bekend dat de volgende aanvragen of vergunningen zijn ingediend, aangevraagd, verleend of ingetrokken, maatregelen zijn getroffen of beslissingen

Nadere informatie

Ruimtelijk beleid... 4 Besluit hogere grenswaarde Wet geluidhinder... 4. Rechtsbescherming... 5

Ruimtelijk beleid... 4 Besluit hogere grenswaarde Wet geluidhinder... 4. Rechtsbescherming... 5 Gemeenteblad van de gemeente Dinkelland Jaargang: 2016 Nummer: 51 Uitgifte: 21 juli 2016 Officiële publicaties week 29 Inhoud Actualiteiten... 2 Collectes en inzamelingen... 2 Gevonden en verloren voorwerpen...

Nadere informatie

Elektronisch. Deze berichten staan op

Elektronisch. Deze berichten staan op Gemeente Veendam Elektronisch Gemeenteblad Officiële bekendmakingen Deze berichten staan op www.veendam.nl/gemeenteblad Week 34 23 augustus 2016 nummer 34 In voorliggend document vindt u de Gemeenteberichten

Nadere informatie

Bestemmingsplan Vaarselstraat ong. tussen 48 en 54, Ruimte voor Ruimte woning

Bestemmingsplan Vaarselstraat ong. tussen 48 en 54, Ruimte voor Ruimte woning Week 1 Bekendmakingen en omgevingsvergunningen RECTIFICATIE In onderstaande publicatie van 31 december 2015 stonden onjuiste kadastrale nummers van het perceel. In deze versie de correcte kadastrale nummers.

Nadere informatie

Omgevingsvergunningen

Omgevingsvergunningen Omgevingsvergunningen I. Ontvangen aanvragen: Omgevingsvergunningen: Afferden: Bouwen: - Pas 7 6654AK, renoveren dak (ontvangen 12-5-2015); Druten: Uitweg: - Vierschaar nabij nr. 24, 6651AS, aanleggen

Nadere informatie

Week 30 Bekendmakingen en omgevingsvergunningen. Vastgesteld bestemmingsplan Veegplan IV, gemeente Someren 2016

Week 30 Bekendmakingen en omgevingsvergunningen. Vastgesteld bestemmingsplan Veegplan IV, gemeente Someren 2016 Week 30 Bekendmakingen en omgevingsvergunningen Vastgesteld bestemmingsplan Veegplan IV, gemeente Someren 2016 Burgemeester en wethouders van Someren maken ter voldoening aan artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke

Nadere informatie

Pagina 1/5 T

Pagina 1/5 T b.boerstra@live.nl De heer B.M. Boerstra Kreil 17 1768 BS BARSINGERHORN Verzenddatum 27 februari 2017 Ons kenmerk Uw kenmerk Uw brief van Onderwerp Omgevingsvergunning Contact Chris Nijhuis 1/5 T 088 321

Nadere informatie

Omgevingsvergunning UV/

Omgevingsvergunning UV/ Aanvraag Burgemeester en wethouders hebben op 10 maart 2011 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen van C.A. van Zon, Barrierweg 62 a te Liempde voor het gedeeltelijk verbouwen van het bijgebouw

Nadere informatie

Gemeenteblad. van de gemeente Tubbergen. Inhoud. Jaargang: Nummer: 19. Uitgifte: 22 maart Officiële publicaties week 12

Gemeenteblad. van de gemeente Tubbergen. Inhoud. Jaargang: Nummer: 19. Uitgifte: 22 maart Officiële publicaties week 12 Gemeenteblad van de gemeente Tubbergen Jaargang: 2016 Nummer: 19 Uitgifte: 22 maart 2016 Officiële publicaties week 12 Inhoud Actualiteiten... 2 Collectes en inzamelingen... 2 Ingekomen aanvragen... 2

Nadere informatie

Gemeenteblad. van de gemeente Tubbergen. Inhoud. Jaargang: 2015. Nummer: 65 - Week 42. Uitgifte: 13 oktober 2015. Officiële publicaties week 42

Gemeenteblad. van de gemeente Tubbergen. Inhoud. Jaargang: 2015. Nummer: 65 - Week 42. Uitgifte: 13 oktober 2015. Officiële publicaties week 42 Gemeenteblad van de gemeente Tubbergen Jaargang: 2015 Nummer: 65 - Week 42 Uitgifte: 13 oktober 2015 Officiële publicaties week 42 Inhoud Actualiteiten... 2 Collectes en inzamelingen... 2 Ingekomen aanvragen...

Nadere informatie

Bekendmakingen week

Bekendmakingen week Bekendmakingen week 25-2017 Publicatie ontwerp verkeersbesluit Burgemeester en wethouders van de gemeente Heerhugowaard spreken het voornemen uit om in de Velduil, ter hoogte van de zijkant van Velduil

Nadere informatie

Omgevingsvergunning. De omgevingsvergunning wordt verleend overeenkomstig de bij dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte documenten.

Omgevingsvergunning. De omgevingsvergunning wordt verleend overeenkomstig de bij dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte documenten. Omgevingsvergunning Poststuknummer: DA00079369 Burgemeester en wethouders hebben op 30 juni 2016 een aanvraag omgevingsvergunning ontvangen en in behandeling genomen voor het bouwen van 14 woningen op

Nadere informatie

Omgevingsvergunningen

Omgevingsvergunningen Omgevingsvergunningen I. Ontvangen aanvragen: Omgevingsvergunningen: Druten: Afwijking bestemmingsplan: Karel Doormanstraat 21, 6651ZL, veranderen/wijzigen cafetaria, sushi- en wok take a waycounter (ontvangen

Nadere informatie

Woensdag 26 september 2012

Woensdag 26 september 2012 Het College van Burgemeester en Wethouders (B&W) maakt bekend dat de volgende aanvragen of vergunningen zijn ingediend, aangevraagd, verleend of ingetrokken, maatregelen zijn getroffen of beslissingen

Nadere informatie

Wat u moet weten bij het indienen van een bezwaarschrift tegen een besluit van de gemeente? 1 Wanneer kunt u bezwaar maken? 3 Hoe maakt u bezwaar?

Wat u moet weten bij het indienen van een bezwaarschrift tegen een besluit van de gemeente? 1 Wanneer kunt u bezwaar maken? 3 Hoe maakt u bezwaar? Wat u moet weten bij het indienen van een bezwaarschrift tegen een besluit van de gemeente? De gemeente neemt vele beslissingen. Het kan gebeuren dat u het niet eens bent met een besluit. U kunt dan bezwaar

Nadere informatie

OPENBARE KENNISGEVINGEN WEEK

OPENBARE KENNISGEVINGEN WEEK OPENBARE KENNISGEVINGEN WEEK 41 2017 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) Aanvragen omgevingsvergunning Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat de volgende aanvragen om omgevingsvergunning

Nadere informatie

Week 11 Bekendmakingen en omgevingsvergunningen. Rectificatie: Vastgesteld bestemmingsplan Ruiter 10

Week 11 Bekendmakingen en omgevingsvergunningen. Rectificatie: Vastgesteld bestemmingsplan Ruiter 10 Week 11 Bekendmakingen en omgevingsvergunningen Rectificatie: Vastgesteld bestemmingsplan Ruiter 10 Abusievelijk stond in de publicatie van 10 maart 2016 namens burgemeester en wethouders van de gemeente

Nadere informatie

OPENBARE KENNISGEVINGEN WEEK

OPENBARE KENNISGEVINGEN WEEK OPENBARE KENNISGEVINGEN WEEK 37 2015 Kennisgeving beschikking brandveilig gebruik Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Uitgebreide voorbereidingsprocedure Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend

Nadere informatie

Ongewijzigde vaststelling bestemmingsplan "Goor Centrum e.o., herziening Grotestraat 38"

Ongewijzigde vaststelling bestemmingsplan Goor Centrum e.o., herziening Grotestraat 38 Bekendmakingen van gemeente Hof van Twente d.d. 2 september 2015 Hieronder vindt u de officiële bekendmakingen van de gemeente Hof van Twente in de onderstaande volgorde: - Bestemmingsplan - Omgevingsvergunningen

Nadere informatie

Bezwaar tegen een beslissing van de gemeente. (versie 01/04/2013)

Bezwaar tegen een beslissing van de gemeente. (versie 01/04/2013) Bezwaar tegen een beslissing van de gemeente (versie 01/04/2013) Stel u vraagt een vergunning aan bij de gemeente en deze wordt geweigerd of uw buren hebben een vergunning gekregen voor het bouwen van

Nadere informatie

Tijdelijke verkeersmaatregelen

Tijdelijke verkeersmaatregelen Tijdelijke verkeersmaatregelen Burgemeester en wethouders hebben besloten de volgende verkeersmaatregel(en) te nemen: Energieweg Druten: In verband met het evenement Outdoor Concours PV de Musketiers :

Nadere informatie

Buitenplanse afwijking (tevens sprake van bouw of aanlegactiviteit) 8.500,00 Bouwactiviteiten 1.265,00 Welstandstoets 75,00 Totaal 9.

Buitenplanse afwijking (tevens sprake van bouw of aanlegactiviteit) 8.500,00 Bouwactiviteiten 1.265,00 Welstandstoets 75,00 Totaal 9. Waterschap Brabantse Delta t.a.v. de heer L.M.J. Vogels Postbus 5520 4801 DZ BREDA Raamsdonksveer, Ons kenmerk : HZ_WABO20130543 Bijlage(n) : div Uw brief : 19 december 2013 Uw kenmerk : OLO dossiernummer

Nadere informatie

VERLEENDE VERGUNNINGEN VERLEENDE VERGUNNINGEN DRANK- EN HORECAWET. Marken

VERLEENDE VERGUNNINGEN VERLEENDE VERGUNNINGEN DRANK- EN HORECAWET. Marken INHOUD: Verleende vergunningen drank- en horecawet blz 1 Verleende evenementenvergunningen blz 2 Verleende omgevingsvergunningen blz 3 Verleende vergunning voedselinzameling blz 3 Ontvangen aanvragen omgevingsvergunning

Nadere informatie

- Meerkoetenweg 26 b080386-2 Oprichten van twee landbouwschuren ingangsdatum 14 november 2011

- Meerkoetenweg 26 b080386-2 Oprichten van twee landbouwschuren ingangsdatum 14 november 2011 INGEKOMEN AANVRAGEN OM GEBRUIKSVERGUNNING Het college van de gemeente Lelystad maakt bekend dat onderstaande aanvragen om gebruiksvergunning ter behandeling zijn ontvangen. Ingekomen aanvragen liggen niet

Nadere informatie

Bijlagen Bij sommige bekendmakingen hoort een bijlage. Die zijn helemaal onderaan (dus onder alle bekendmakingen) te vinden.

Bijlagen Bij sommige bekendmakingen hoort een bijlage. Die zijn helemaal onderaan (dus onder alle bekendmakingen) te vinden. Nummer : 29 Datum : 16-07-2014 --------------------------------------------------------------------------------------------- LEESWIJZER De gemeente Weert publiceert bekendmakingen op de website van de

Nadere informatie

OPENBARE KENNISGEVINGEN WEEK

OPENBARE KENNISGEVINGEN WEEK OPENBARE KENNISGEVINGEN WEEK 6 2017 Onherroepelijk wijzigingsplan 'Galgenstraat 1 Sint Kruis' Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat tegen het vaststellingsbesluit van het wijzigingsplan

Nadere informatie

Pagina 2 Pagina 3 Pagina 4 Pagina 5

Pagina 2 Pagina 3 Pagina 4 Pagina 5 Gemeente Elektronisch Gemeenteblad Deze berichten staan op www.veendam.nl/gemeenteblad. Week 4 22 januari 2013 nummer 4 Officiële bekendmakingen In voorliggend document vindt u de Gemeenteberichten van

Nadere informatie

2 3 JULI 2015. gemeentes LUIS. Aan Aannemersbedrijf Van der Poel B.V. T.a.v. de heer R.M. van Pamelen. Postbus 116 4530 AC TERNEUZEN

2 3 JULI 2015. gemeentes LUIS. Aan Aannemersbedrijf Van der Poel B.V. T.a.v. de heer R.M. van Pamelen. Postbus 116 4530 AC TERNEUZEN gemeentes LUIS Postadres: Postbus 27 4500 AA Oostburg Aan Aannemersbedrijf Van der Poel B.V. T.a.v. de heer R.M. van Pamelen Postbus 116 4530 AC TERNEUZEN Bezoekadres: Nieuwstraat 22 4501 BD Oostburg Telefoon

Nadere informatie

Elektronisch gemeenteblad gemeente Oldambt

Elektronisch gemeenteblad gemeente Oldambt Officiële bekendmakingen Hier vindt u de gemeenteberichten van de Gemeente Oldambt. Dit zijn bekendmakingen van (ontwerp-) besluiten die de gemeente verplicht is te publiceren. Het gaat bijvoorbeeld om

Nadere informatie

In deze brief informeren wij u over welke beslissing op de aanvraag is genomen.

In deze brief informeren wij u over welke beslissing op de aanvraag is genomen. Timmer en Timmer Belastingadviesburo t.a.v. Dhr. G. Timmer Zuiderzeestraatweg 125 3849 AC HIERDEN DATUM: ONS KENMERK: UW BRIEF VAN: UW KENMERK: ONDERWERP: 17 december 2012 W2012-0409 / I12.2769 Aanvraag

Nadere informatie

VERLEENDE VERGUNNINGEN VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN. Monnickendam:

VERLEENDE VERGUNNINGEN VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN. Monnickendam: INHOUD: Verleende omgevingsvergunningen blz 1 Verleende vergunning sandwichborden blz 2 Verleende vergunning verkoopkraam blz 2 Bekendmaking bestuursdwang blz 3 Kennisgeving gewijzigde vaststelling bestemmingsplan

Nadere informatie

BOUWVERGUNNINGEN. D. Verleende sloopvergunningen Het slopen van een interieur bankgebouw Lange Nobelstraat 6-12 te Zierikzee (verzonden 22/04/2009);

BOUWVERGUNNINGEN. D. Verleende sloopvergunningen Het slopen van een interieur bankgebouw Lange Nobelstraat 6-12 te Zierikzee (verzonden 22/04/2009); BOUWVERGUNNINGEN A. Aangevraagde bouw- en sloopvergunningen (artikel 41 Woningwet): Het plaatsen van een overkapping Bremweg 13 te Renesse: Het tijdelijk plaatsen van een kantoorunit Jan van Renesseweg

Nadere informatie

b e z w a a r m a k e n

b e z w a a r m a k e n bezwaar maken In de gemeente Westland worden voortdurend besluiten genomen. Deze besluiten kunnen gevolgen hebben voor uw woon- en leefsituatie. Daarom is het in de wet geregeld dat u bezwaar kunt maken

Nadere informatie

Gemeenteblad 44, 28 oktober 2014 Omgevingsvergunningen

Gemeenteblad 44, 28 oktober 2014 Omgevingsvergunningen Gemeenteblad 44, 28 oktober 2014 Omgevingsvergunningen Haarstraat 2 (28-10-2014) het vervangen van een dakkapel, activiteit bouwen, activiteit monumenten, activiteit slopen beschermd stadsgezicht (verzonden

Nadere informatie

Het gedeeltelijk intrekken van de omgevingsvergunning van het vleesvarkensbedrijf J. Wassink

Het gedeeltelijk intrekken van de omgevingsvergunning van het vleesvarkensbedrijf J. Wassink Omgevingsvergunning Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning B&W hebben de volgende aanvragen ontvangen: Regulier: Locatie: Hallsedijk 30 Tonden Voor: het vernieuwen van een bijgebouw Datum ontvangst:

Nadere informatie

Omgevingsvergunning. De omgevingsvergunning wordt verleend overeenkomstig de bij dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte documenten.

Omgevingsvergunning. De omgevingsvergunning wordt verleend overeenkomstig de bij dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte documenten. Omgevingsvergunning Poststuknummer: DA00085026 Burgemeester en wethouders hebben op 8 december 2016 een aanvraag omgevingsvergunning ontvangen en in behandeling genomen voor het gedeeltelijk verleggen

Nadere informatie

Elektronisch gemeenteblad

Elektronisch gemeenteblad Ledeacker ongewijzigd heeft vastgesteld. Deze herziening wijzigt de bestemming Agrarische doeleinden van het perceel Dorpsstraat 15 te Ledeacker in Wonen waardoor de bouw van twee woningen mogelijk wordt.

Nadere informatie

Pagina 1/6 T

Pagina 1/6 T tomgroot@hotmail.com jeroenborst@breddels.nl Verzenddatum 2 mei 2017 Ons kenmerk Uw kenmerk De heer T.N. Groot Westerweg 16 a 1733 EB NIEUWE NIEDORP Uw brief van Onderwerp Omgevingsvergunning Contact Lisette

Nadere informatie

Gemeentepagina Woudrichem week 38, 18 september 2014

Gemeentepagina Woudrichem week 38, 18 september 2014 Agenda commissie bezwaarschriften gemeente Woudrichem op maandag 22 september 2014 De vaste commissie van advies voor de bezwaarschriften gemeente Woudrichem houdt op maandag 22 september 2014, vanaf 17.30

Nadere informatie

OPENBARE KENNISGEVINGEN WEEK

OPENBARE KENNISGEVINGEN WEEK OPENBARE KENNISGEVINGEN WEEK 26 2017 Raadscommissies op 4 & 5 juli Raadscommissie Samenleving/Middelen dinsdag 4 juli 2017 om 19.30 uur in de raadzaal van het Belfort te Sluis; voorzitter: de heer C.J.

Nadere informatie

En wat kunnen wij voor u doen?

En wat kunnen wij voor u doen? En wat kunnen wij voor u doen? Afspraken over de Brummense dienstverlening En wat kunnen wij voor u doen? Servicenormen Gemeente Brummen "En wat kunnen wij voor u doen"? Kenmerk : INT14.2537 Versiedatum

Nadere informatie

Elektronisch gemeenteblad

Elektronisch gemeenteblad U kunt uzelf op www.sintanthonis.nl aanmelden voor de bekendmakingenservice van Overheid.nl. U krijgt dan alle bekendmakingen die voldoen aan de door u opgegeven criteria in uw e- mailbox. Algemene Plaatselijke

Nadere informatie

Elektronisch. Deze berichten staan op

Elektronisch. Deze berichten staan op Gemeenteblad Week 50 10 december 2014 Gemeente Pekela Elektronisch Gemeenteblad Officiële bekendmakingen Deze berichten staan op www.pekela.nl/gemeenteblad Week 7 17 februari 2016 nummer 7 In voorliggend

Nadere informatie

en met toepassing van artikel 3.3 lid 3 van de Wabo de aanhoudingsplicht van artikel 3.3 van de Wabo te doorbreken.

en met toepassing van artikel 3.3 lid 3 van de Wabo de aanhoudingsplicht van artikel 3.3 van de Wabo te doorbreken. Besluit omgevingsvergunning Pagina 1 van 5 BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING 1.1 Aanvraag Gezien de aanvraag omgevingsvergunning van: Naam : Gemeentehuis Venray wonende/gevestigd : Postbus 500 5800 AM Venray

Nadere informatie

Inhoudsopgave De volgende onderdelen horen bij en maken deel uit van deze omgevingsvergunning.

Inhoudsopgave De volgende onderdelen horen bij en maken deel uit van deze omgevingsvergunning. Omgevingsvergunning Burgemeester en wethouders hebben op 4 maart 2016 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het bouwen van een bijgebouw en buitenzwembad op de locatie Laar 3a te Maasbree.

Nadere informatie

Bijlagen Bij sommige bekendmakingen hoort een bijlage. Die zijn helemaal onderaan (dus onder alle bekendmakingen) te vinden.

Bijlagen Bij sommige bekendmakingen hoort een bijlage. Die zijn helemaal onderaan (dus onder alle bekendmakingen) te vinden. Nummer : 60 Datum : 18-02-2015 LEESWIJZER De gemeente Weert publiceert bekendmakingen op de website van de gemeente Weert. (www.weert.nl/bekendmakingen). In het pdf-bestand op de website (dit document)

Nadere informatie

Dit besluit is voorbereid volgens de procedure van paragraaf 3.3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;

Dit besluit is voorbereid volgens de procedure van paragraaf 3.3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht; Pagina 1 van 6 Burgemeester en Wethouders van de gemeente Leiderdorp Aanhef Van de heer B.D. Borreman, wonende Poortwacht 28 te Leiderdorp, is op 10 november 2014 een verzoek ontvangen waarbij om een eerste

Nadere informatie

OPENBARE KENNISGEVINGEN WEEK De voorzitter van de raadscommissie Middelen/Algemeen Bestuur maakt bekend dat er op

OPENBARE KENNISGEVINGEN WEEK De voorzitter van de raadscommissie Middelen/Algemeen Bestuur maakt bekend dat er op OPENBARE KENNISGEVINGEN WEEK 21 2008 OPENBARE KENNISGEVINGEN Raadscommissie Middelen/Algemeen Bestuur De voorzitter van de raadscommissie Middelen/Algemeen Bestuur maakt bekend dat er op woensdag 21 mei

Nadere informatie

Elektronisch. Deze berichten staan op

Elektronisch. Deze berichten staan op Gemeente Veendam Elektronisch Gemeenteblad Officiële bekendmakingen Deze berichten staan op www.veendam.nl/gemeenteblad Week 44 1 november 2016 nummer 45 In voorliggend document vindt u de Gemeenteberichten

Nadere informatie

Onderwerp Datum 28-09-2015

Onderwerp Datum 28-09-2015 Besluit omgevingsvergunning Pagina 1 van 5 BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING 1.1 Aanvraag Gezien de aanvraag omgevingsvergunning van: Naam : W.P. Kanters wonende/gevestigd : Merseloseweg 1335801 CC Venray ontvangen

Nadere informatie

Officiële bekendmakingen 7-10-2014 Officiële bekendmakingen 10-12-2014

Officiële bekendmakingen 7-10-2014 Officiële bekendmakingen 10-12-2014 Kennisgeving Boerenbond Retail B.V. te Druten Goedkeuring uitgangspuntendocument Vuurwerkbesluit Burgemeester en Wethouders van de gemeente Druten hebben het uitgangspuntendocument ten behoeve van de inrichting

Nadere informatie

Omgevingsvergunning. Regulier

Omgevingsvergunning. Regulier Omgevingsvergunning Regulier Aangevraagd - Laagheidseweg 15, Venray het veranderen van de inrichting (nr. int-2016-0006, ontvangstdatum 20/09) - Grutto ongenummerd, Venray het bouwen van 14 woningen (nr.

Nadere informatie

CONCEPT-OMGEVINGSVERGUNNING

CONCEPT-OMGEVINGSVERGUNNING CONCEPT-OMGEVINGSVERGUNNING Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Emmen heeft op 10 november 2011 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het bouwen van een bouwwerk

Nadere informatie

K. Kingma Mr. De Jongwei 42 9219 VN DE TIKE. Drachten, Kenmerk Zaaknummer Behandeld door 15 september 2015 14-0642/cor Z1170214 Alexander van der Veen

K. Kingma Mr. De Jongwei 42 9219 VN DE TIKE. Drachten, Kenmerk Zaaknummer Behandeld door 15 september 2015 14-0642/cor Z1170214 Alexander van der Veen Aan K. Kingma Mr. De Jongwei 42 9219 VN DE TIKE Drachten, Kenmerk Zaaknummer Behandeld door 15 september 2015 14-0642/cor Z1170214 Alexander van der Veen D1465184 0512 581234 al.van.der.veen@smallingerland.nl

Nadere informatie

OPENBARE KENNISGEVINGEN WEEK 47 2008. donderdag 27 november om 19.30 uur in de raadzaal van het Belfort te Sluis

OPENBARE KENNISGEVINGEN WEEK 47 2008. donderdag 27 november om 19.30 uur in de raadzaal van het Belfort te Sluis OPENBARE KENNISGEVINGEN WEEK 47 2008 Besluitvormende raadsvergadering De burgemeester van Sluis maakt bekend dat er op donderdag 27 november om 19.30 uur in de raadzaal van het Belfort te Sluis een besluitvormende

Nadere informatie

19 januari Presentatie MobielGedeeld

19 januari Presentatie MobielGedeeld Iedere week worden in Aalten Actueel de openbare bekendmakingen gepubliceerd. U kunt het actuele nieuws volgen op www.aalten.nl, Facebook en Twitter. 19 januari 2016 Pilot Autodelen Achterhoek start in

Nadere informatie

Servicenormen gemeente Korendijk

Servicenormen gemeente Korendijk KNDK/2010/4238 Servicenormen gemeente Korendijk Algemeen 1. Indien degene met wie u telefonisch contact zoekt op dat moment niet telefonisch bereikbaar is, bieden wij u altijd aan om u terug te bellen

Nadere informatie

Rechtsmiddelen (bezwaar en beroep) tegen beslissing overheid

Rechtsmiddelen (bezwaar en beroep) tegen beslissing overheid Rechtsmiddelen (bezwaar en beroep) tegen beslissing overheid Deze brochure geeft u informatie over bezwaar en beroep tegen een beslissing van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente

Nadere informatie

Gemeente Horst aan de Maas Elektronisch gemeenteblad 18 augustus 2016

Gemeente Horst aan de Maas Elektronisch gemeenteblad 18 augustus 2016 Gemeente Elektronisch gemeenteblad 18 augustus 2016 De Krouwel kv 29, Sevenum regulier Burgemeester en wethouders van maken bekend dat de volgende is Het oprichten van een woonhuis. Nieuwe Peeldijk 36

Nadere informatie

Gelet op hoofdstuk 3 van het Besluit omgevingsrecht (Bor) zijn wij bevoegd om op deze aanvraag te beslissen.

Gelet op hoofdstuk 3 van het Besluit omgevingsrecht (Bor) zijn wij bevoegd om op deze aanvraag te beslissen. beschikking Omgevingsvergunning Documentnummer: 921860 Aanvraag Op 20 februari 2013 hebben wij, burgemeester en wethouders van de gemeente Alblasserdam, een aanvraag omgevingsvergunning als bedoeld in

Nadere informatie

Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning

Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning Burgemeester en wethouders van de gemeente Velsen maken bekend dat zij in de periode van 18 juli tot en met 20 juli 2011 de volgende aanvragen voor een

Nadere informatie

ONTWERP-OMGEVINGSVERGUNNING

ONTWERP-OMGEVINGSVERGUNNING ONTWERP-OMGEVINGSVERGUNNING Burgemeester en wethouders van Zoetermeer; gezien de aanvraag ingekomen d.d. : 18 mei 2011; dossiernummer : WB20110318; van : Panteia de heer MJM Vermunt : Bredewater 26, 2715CA

Nadere informatie

RECTIFICATIE (aanpassing vergunning naar aanleiding van een verruimde zondagopenstelling en de verruiming van de duur van de verleende vergunning).

RECTIFICATIE (aanpassing vergunning naar aanleiding van een verruimde zondagopenstelling en de verruiming van de duur van de verleende vergunning). RECTIFICATIE (aanpassing vergunning naar aanleiding van een verruimde zondagopenstelling en de verruiming van de duur van de verleende vergunning). Standplaatsvergunning Verleend Het college van burgemeester

Nadere informatie

Omgevingsvergunning. De overwegingen om te komen tot dit besluit staan in de bijlage welke een onderdeel is van dit besluit.

Omgevingsvergunning. De overwegingen om te komen tot dit besluit staan in de bijlage welke een onderdeel is van dit besluit. Omgevingsvergunning Burgemeester en wethouders van de gemeente Molenwaard hebben op 18 april 2017 van de heer J. de Vries een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het vergroten van de schuur,

Nadere informatie

Bekendmakingen week

Bekendmakingen week Bekendmakingen week 17 2017 Publicatie ontwerp verkeersbesluit Burgemeester en wethouders van de gemeente Heerhugowaard spreken het voornemen uit om een algemene gehandicaptenparkeerplaats te reserveren

Nadere informatie

Drachten, Kenmerk Zaaknummer Behandeld door 11 december 2015 15-0348/cor Z1442943 Alexander van der Veen 0512 581234 al.van.der.veen@smallingerland.

Drachten, Kenmerk Zaaknummer Behandeld door 11 december 2015 15-0348/cor Z1442943 Alexander van der Veen 0512 581234 al.van.der.veen@smallingerland. Aan dhr. J. Brander Skoalleane 27 9247 CS URETERP Drachten, Kenmerk Zaaknummer Behandeld door 11 december 2015 15-0348/cor Z1442943 Alexander van der Veen D 0512 581234 al.van.der.veen@smallingerland.nl

Nadere informatie

Hieronder vindt u de officiële bekendmakingen van de gemeente Hof van Twente in de onderstaande volgorde:

Hieronder vindt u de officiële bekendmakingen van de gemeente Hof van Twente in de onderstaande volgorde: Bekendmakingen van gemeente Hof van Twente d.d. 4 november Hieronder vindt u de officiële bekendmakingen van de gemeente Hof van Twente in de onderstaande volgorde: - Bestemmingsplannen - Omgevingsvergunningen

Nadere informatie

Dienstverlening. Zo doen we dat in Landsmeer! Duidelijkheid over wat u van ons mag verwachten! Gemeente Landsmeer

Dienstverlening. Zo doen we dat in Landsmeer! Duidelijkheid over wat u van ons mag verwachten! Gemeente Landsmeer Dienstverlening Zo doen we dat in Landsmeer! Duidelijkheid over wat u van ons mag verwachten! Gemeente Landsmeer Dienstverlening Landsmeer De gemeente Landsmeer is er voor u: inwoners en ondernemers van

Nadere informatie

D *D * Besluit op aangevraagde omgevingsvergunning (gedeeltelijk verleend)

D *D * Besluit op aangevraagde omgevingsvergunning (gedeeltelijk verleend) D161188889 *D161188889* Besluit op aangevraagde omgevingsvergunning (gedeeltelijk verleend) Wij hebben op 24 maart 2016 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het herinrichten en vervangen

Nadere informatie

Wanneer kunt u geen bezwaar maken?

Wanneer kunt u geen bezwaar maken? Informatie van uw gemeente Bezwaar Capelle aan den IJssel Wat u moet weten bij het indienen van een bezwaarschrift tegen een besluit van de gemeente Gemeente Capelle aan den IJssel Bezoekadres: Rivierweg

Nadere informatie

VERLEENDE VERGUNNINGEN VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN. Broek in Waterland:

VERLEENDE VERGUNNINGEN VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN. Broek in Waterland: INHOUD: Verleende omgevingsvergunningen blz 1 Verleende evenementenvergunning blz 2 Ontvangen aan vragen omgevingsvergunningen blz 2-3 Verleende instemmingbesluiten blz 3 Inspraak op voorontwerpbestemmingsplan

Nadere informatie

AALTEN ACTUEEL. Regeling Kampioenstaarten vanaf 1 januari Agenda OPENBARE BEKENDMAKINGEN. 27 januari 2015

AALTEN ACTUEEL. Regeling Kampioenstaarten vanaf 1 januari Agenda OPENBARE BEKENDMAKINGEN. 27 januari 2015 Iedere week worden in Aalten Actueel de openbare bekendmakingen gepubliceerd. U kunt het actuele nieuws volgen op www.aalten.nl, facebook en twitter. 27 januari 2015 Regeling Kampioenstaarten vanaf 1 januari

Nadere informatie

OMGEVINGSVERGUNNING Uitgebreide procedure

OMGEVINGSVERGUNNING Uitgebreide procedure Gemeente Haarlem, Veiligheid, Vergunningen en Handhaving Afdeling Omgevingsvergunning OMGEVINGSVERGUNNING Uitgebreide procedure Datum Ons kenmerk Bijlage(n) 2014-00491 1. Procedureel; 2. Voorschriften;

Nadere informatie

Week 42 Bekendmakingen en omgevingsvergunningen. Beleidsregel Financiële verordening artikel Gemeente Someren

Week 42 Bekendmakingen en omgevingsvergunningen. Beleidsregel Financiële verordening artikel Gemeente Someren Week 42 Bekendmakingen en omgevingsvergunningen Beleidsregel Financiële verordening artikel 212 2017 Gemeente Someren Burgemeester en wethouders maken bekend dat de gemeenteraad op 20 april 2017 de Financiële

Nadere informatie

Elektronisch. Deze berichten staan op

Elektronisch. Deze berichten staan op Gemeenteblad Week 50 10 december 2014 Gemeente Pekela Elektronisch Gemeenteblad Officiële bekendmakingen Deze berichten staan op www.pekela.nl/gemeenteblad Week 31 29 juli 2015 nummer 31 In voorliggend

Nadere informatie

00 Informatiepagina week 9, 24 februari 2015

00 Informatiepagina week 9, 24 februari 2015 00 Informatiepagina week 9, 24 februari 2015 Waterschapsverkiezingen Dit jaar organiseren gemeenten voor het eerst stembusverkiezingen voor de waterschappen (tot nu toe ging het stemmen voor de waterschappen

Nadere informatie

Ontwerp-omgevingsvergunning Eekhoornstraat 11 te Donderen

Ontwerp-omgevingsvergunning Eekhoornstraat 11 te Donderen Ontwerp-omgevingsvergunning Eekhoornstraat 11 te Donderen Burgemeester en wethouders van Tynaarlo zijn voornemens een omgevingsvergunning te verlenen voor het oprichten van een woning op het perceel Eekhoornstraat

Nadere informatie

Informatieavond over de uitvoering van de rioleringswerkzaamheden en het bouwrijp maken rondom het Hoefijzer in Druten-West

Informatieavond over de uitvoering van de rioleringswerkzaamheden en het bouwrijp maken rondom het Hoefijzer in Druten-West Informatieavond over de uitvoering van de rioleringswerkzaamheden en het bouwrijp maken rondom het Hoefijzer in Druten-West De gemeente Druten houdt samen met de aannemer Gebr. Remmits B.V. uit Wijchen

Nadere informatie

Het maken van bezwaar

Het maken van bezwaar Als u het niet eens bent met een beslissing van de gemeente Het maken van bezwaar 2 Colofon Dit is een uitgave van de gemeente Goes. Aan deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend. De gemeente neemt

Nadere informatie