Op zaterdag 22 juni namen we op gepaste manier afscheid van onze zesdejaars op het galabal in de Salons Georges. We willen bij deze nogmaals onze

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Op zaterdag 22 juni namen we op gepaste manier afscheid van onze zesdejaars op het galabal in de Salons Georges. We willen bij deze nogmaals onze"

Transcriptie

1 Paridaensinfo 3 - juli 2013

2 Op zaterdag 22 juni namen we op gepaste manier afscheid van onze zesdejaars op het galabal in de Salons Georges. We willen bij deze nogmaals onze sponsors KU Leuven en GroepT bedanken voor hun jaarlijkse steun en natuurlijk een speciale dank aan Carlotta Morina voor het knappe ontwerp van de affiche! 2 Paridaensinfo 3 - juli 2013

3 Redactie Myriam Neves, Annick Van Petegem, Maryleen Verhavert Medewerkers Brigitte Achten, Karen Aerts, Helena Baeck, Philip Georg Demaerel, Katrijn De Reu, Lut Deschamps, Céline Eeckhout, Françoise Feys, Emma Garrido Altamirano, Sara Gijsbers, Ilka Joly, Barbara Lauwereys, Jos Maes, Sarah Vanderwaeren, Ylke van Dun, Hilde Van Oosterwijck Lay-out Annick Van Petegem, Maryleen Verhavert Paridaensinfo 3 - juli

4 4 Paridaensinfo 3 - juli 2013

5 In dit nummer Slot sociale actie 4 In dit nummer 5 Editoriaal 6 Sociale actie: nabeschouwing 7 Winnaar stiftenverkoop teambuilding met 4B 10 Tongeren 11 Op stap in Leuven 13 Wetenschappen in de 2de graad 14 Sportdagen 16 Sportieve wist-je-datjes 19 Filosofische lezing 20 Cultuurproject kortfilm 21 Latijn zinloos? Think again! 22 Berlin, du bist so schön! 26 Activiteitenkalender 27 Overlijdensbericht Magda Crabbé 28 Personalia van de oud-leerlingenbond 29 Het levensverhaal van Ethel Carnoy 31 Paridaensinfo 3 - juli

6 Beste ouders Het derde trimester leek ons kort, vooral omdat het zo ontzettend druk was. Een aantal extra-activiteiten en sportdagen worden immers best gepland in het mooie seizoen. Al was dat dit jaar geen garantie; het gure weer bleef immers aanhouden tot een paar weken geleden. Toch waren de leerlingen enthousiast over de excursies die ze maakten. U leest er een paar verslagen over We mochten heel veel geïnteresseerden verwelkomen op onze opendeurdag. En een paar dagen later sloten we onze sociale actie af met een spectaculair feestmoment. Er mocht ook gefeest worden: het gebeurt niet elk jaar dat we er in slagen om euro te verzamelen voor het goede doel. Daarna werkten we stilaan toe naar de examens. De meeste leerlingen hadden er zich degelijk op voorbereid en konden het jaar met succes afronden. Wie zijn studiekeuze moet bijsturen krijgt daar nu even de tijd voor om volgend schooljaar met nieuwe moed in de meest geschikte studierichting te kunnen starten! Het nieuws over de nieuwe samenstelling van ons directieteam hebt u wellicht al horen waaien? Mevrouw Donceel verlaat Paridaens om in de Ziekenhuisschool van Gasthuisberg directeur te worden. Een hele uitdaging, die ze met vertrouwen tegemoet kijkt vanuit haar rijke ervaring als leerlingenbegeleider en eerstegraadsdirecteur in Paridaens. We wensen haar heel veel voldoening in haar nieuwe job. Wij stonden intussen voor de moeilijke opdracht van haar vervanging. Haar taak als leerlingenbegeleider wordt deeltijds opgenomen door Mevrouw Hex en Mevrouw Verhoelst. Samen met mijnheer Royackers zullen zij de interne leerlingenbegeleiding op school verder uitbouwen. Omdat de school de komende jaren voor heel wat uitdagingen staat op het gebied van restauratie en vernieuwing van de gebouwen, besliste het schoolbestuur het directieteam te versterken met een technisch directeur. Die kan directeur en adjunct ontlasten van materiële en logistieke zorgen en beslommeringen, zodat ze alle aandacht kunnen blijven richten op het pedagogische luik en het personeelsbeleid. Mijnheer Wallays - die nu al de taak van preventieadviseur opneemt op school - werd aangesteld als halftijds technisch directeur. We hebben er alle vertrouwen in dat ons nieuw samengesteld team Paridaens met enthousiasme en gedrevenheid op koers zal houden! De vakantie is begonnen; tijd om even tot rust te komen. We hopen dat ze veel zon en ruimte voor fijne ervaringen brengt... Annick Van Petegem, Ingrid Donceel en Maryleen Verhavert, directieteam 6 Paridaensinfo 3 - juli 2013

7 Eind augustus 2012 kreeg ik als leerkracht aan het Paridaensinstituut de kans om met Damiaanactie op inleefreis te trekken naar Nicaragua, een van haar 14 projectlanden. Alvorens het zover was, werd er een sollicitatieronde georganiseerd. Zie hier mijn motivatiebrief. Motivatiebrief inleefreis Nicaragua Herent, 20 mei 2012 Beste, De kans krijgen om mee te gaan op inleefreis met Damiaanctie naar Nicaragua prikkelt. Het prikkelt om een van onze leerlingen te kunnen begeleiden in zijn eerste ontmoeting met het Zuiden. Ik wil er bij zijn wanneer de magie ontstaat op het moment dat een jongere van hier zijn eerste stappen zet in een tot dan toe ongekende wereld en hierdoor van binnen uit gegrepen zal worden. Ik wil hem bijstaan in deze confronterende ervaring. Ik wil getuige zijn wanneer langzaam het geloof bij hem groeit dat er mogelijkheden zijn om samen de kloof tussen Noord en Zuid te dichten. Ik wil hem hierin begeleiden om samen vanuit dat innerlijk geraakt zijn het komende jaar als ambassadeur van Damiaanactie op school te fungeren. Het project prikkelt omdat deze inleefreis kansen creëert voor de betrokkenheid van leerlingen bij de KRASS. Na bijna tien jaar op het Paridaensinstituut is mijn geloof in onze jongeren als geëngageerd publiek erg gegroeid. Deze jonge generatie van vrijwilligers is een van de grootste troeven van onze school. Mijn tijdelijke ervaring als eindverantwoordelijke voor de pastorale/sociale werkgroep op school leerde me dat niet de leerkrachten, maar vooral de geëngageerde jonge mensen en/of de samenwerking tussen beide een verschil kunnen maken. In de inleefreis zie ik kansen tot een dergelijke dynamiek. Een ideale gelegenheid om de vele sociaal geëngageerde leerlingen die onze school rijk is te bereiken en hen verantwoordelijkheid te geven in het uitbouwen van een sociale beweging op school. De inleefreis prikkelt tot slot ook mezelf. Ik ben een laatbloeier wat betreft sociaal engagement. Waar ik 8 jaar geleden vooral vanuit culturele motieven het zuidelijk deel van Peru ging verkennen, heeft de situatie van dat land me daadwerkelijk bij de keel gegrepen en nadien niet meer losgelaten. Deze reis is een deel van mezelf geworden en is nu nog steeds dankbaar materiaal om mijn godsdienstlessen te verrijken met uit het leven gegrepen voorbeelden van ongelijkheid en overleving maar ook van moed, solidariteit, gewetensvol handelen en hoop op een nieuwe toekomst. De inleefreis naar Nicaragua lijkt me de perfecte rechtstreekse stimulans tot het voeden van mijn eigen sociaal engagement. Dank u wel, Damiaanactie, niet alleen voor het vele goede werk dat jullie verrichten maar ook voor de unieke kans die jullie een van onze jongeren en daardoor een groter publiek biedt. Ik ben er van overtuigd dat je door één iemand iets aan den lijve te laten ondervinden, je de aanzet geeft tot zijn latere sociale betrokkenheid én die van anderen. Daar kan niets tegenop. Met vriendelijke groeten, Sara Gijsbers Paridaensinfo 3 - juli

8 Deze brief was blijkbaar overtuigend genoeg, want ik mocht mee. De inleefreis beantwoordde op alle vlakken aan mijn verwachtingen. Ik heb de chemie mogen zien, voelen en begeleiden die ontstaan is wanneer een jongere van hier in ontmoeting kwam met het Zuiden. De inleefweek en de projecten van Damiaanactie hebben een uitgelezen concrete kans geboden om van Paridaens een top-sociale school te maken. Afgelopen maanden ontstond er een ongekende solidariteitsdynamiek die met de stiftenverkoop en mobilhome-for-life haar hoogtepunt bereikte. De inleefreis betekende voor mij ook een levensbron, een noodzaak om als een beter mens en een betere leerkracht in het leven te staan. Met onze school hadden we dit jaar een doel voorop gesteld. Elke leerling zou tegen het einde van het schooljaar een mensenleven gered moeten hebben. Dit streefbedrag van euro leek aanvankelijk een utopie, maar op het afrondingsmoment op 8 mei bleek dat de kaap van euro ruim overschreden werd. Dit afrondingsmoment werd opgevat als een bedankingsfeest aan iedereen op school die door zijn of haar belangeloze inzet had bijgedragen aan het succes. De leerlingen kregen een heel uur lang vrijstelling van les, Dynamo de percussiegroep van Cirkus in Beweging - zorgde voor de muzikale omlijsting, Wim van de Damiaanactie kwam de cheque in ontvangst nemen, de Compañer@s blikten even terug op een succesvol jaar, de school trakteerde de hele speelplaats op een verfrissend ijsje Van harte dank aan iedereen die samen met mij geloofde dat ondanks de vele miserie er nog hoop is voor de toekomst. Van harte dank aan iedereen die een bijdrage leverde aan het dichten van de kloof tussen Noord en Zuid. Van harte dank aan iedereen die van het afgelopen jaar één groot solidair feest maakte. Sara Gijsbers, leraar godsdienst eerste graad 8 Paridaensinfo 3 - juli 2013

9 Paridaensinfo 3 - juli

10 In januari daagden Los Companeros de leerlingen uit om zoveel mogelijk Damiaanstiften te verkopen. De klas die het grootste aantal stiften verkocht kreeg als geschenk een dagje teambuilding en hoogteparcours. Die uitdaging konden de leerlingen van 4B niet naast zich neerleggen. Het werden professionele verkopers die avonden en weekends de straat op gingen om mensen te overtuigen dat een kleine bijdrage mensenlevens kan redden. Uiteindelijk lukte het ze om de prijs in de wacht te slepen. Op 16 mei was het zover. s Morgens vroeg vertrokken we met de trein richting Diest. Al van bij het begin zat de ambiance er in. Na een flinke wandeling van het station in Diest naar Provinciedomein Halve Maan, kwamen we op onze bestemming aan. Daar werden we ontvangen door de verantwoordelijke die ons het reilen en zeilen van de dag uitlegde. We startten met een paar teambuildingoefeningen die de sfeer er alvast goed inbrachten. Samenwerken was hierbij de boodschap. Het was duidelijk dat onze 4B-ers elkaar goed aanvoelden en al snel werden alle proeven tot een goed einde gebracht. De zon was intussen helemaal verdwenen en de regen probeerde spelbreker te zijn. De leerlingen lieten zich echter niet klein krijgen door de kou en het water en hielden de moed er in. Vlotten ging de ene groep duidelijker beter af dan de andere. Eén groepje heeft intussen ook geleerd dat je een vlot best vastlegt voor je het loslaat want dat het anders zelf de diepere wateren opzoekt. Gelukkig was een ander team zo vriendelijk om het ding veilig terug te brengen. Even de magen vullen en de kleren laten drogen in de cafetaria en daarna met z n allen weer de regen in. Op het programma stond na het eten een oriëntatieloop. Sommige leerlingen kozen ervoor om deze effectief te lopen, anderen deden het liever wat rustiger. De regen bleef ons alvast gezelschap houden. Eindelijk was het moment aangebroken om de lucht in te gaan. Iedereen was verplicht om tenminste een van de drie parcours in de hoogte af te leggen. Sommigen hadden vooraf aangegeven absoluut niet de hoogte in te willen. Nadat ze uiteindelijk één keer de kick ervaren hadden, stonden ze al aan te schuiven om voor de tweede of zelfs derde keer de uitdaging aan te gaan. Het hoogtepunt was de pamperpaal; wie het gelukt is om daar bovenop te gaan staan is alvast een hele ervaring rijker. Doorweekt stapten we terug naar het station om vervolgens moe en voldaan naar huis te sporen. Nog een speciale dank aan Betterteams voor de zeer goede ontvangst en de fijne dag. Ylke van Dun, klassenleraar 4B 10 Paridaensinfo 3 - juli 2013

11 Op dinsdag 23 april kwamen tweedejaars achter hun schoolbanken vandaan om Tongeren te verkennen. In het kader van de lessen geschiedenis, Nederlands en Latijn stond er hen een gevarieerd programma te wachten. Hun kennis over de prehistorie en de klassieke oudheid werd aangescherpt tijdens een bezoek aan het Gallo-Romeins Museum. Een gids loodste hen door de restanten uit de oudheid. De leerlingen hadden niet alleen oog voor de objecten maar ook voor de vaardigheden van de gids, want in de namiddag was het immers de bedoeling dat ze zelf in die rol kropen om hun klasgenoten de mooiste kanten van Tongeren te tonen. Alsof ze nooit iets anders gedaan hadden, ontpopten ze zich tot welbespraakte reisleiders. We kwamen meer te weten over Ambiorix, de Grote Markt, de Onze-Lieve-Vrouwebasiliek, huizen in vakwerk, de wallen, de Lakenmakerstoren, het begijnhof, de gevangenis Tussendoor was er natuurlijk ook tijd om leuke foto s te maken en wat lekkernijen te kopen. Die aspecten horen onlosmakelijk bij een schoolexcursie. Met een rugzakje vol vakoverschrijdende info stapten we weer de bus op. Het was een boeiende dag in de oudste stad van België. Voor herhaling vatbaar... Katrijn De Reu, Sarah Vanderwaeren, Hilde Van Oosterwijck, leraren Nederlands Paridaensinfo 3 - juli

12 12 Paridaensinfo 3 - juli 2013

13 Neem jullie agenda en schrijf op dinsdag 30 april voor de eerste twee lesuren : excursie aardrijkskunde. Vergeet vooral niet een klembord mee te nemen, een potlood en voor één keer - ook jullie gsm. Zo luidde het in de les van mevrouw Christiaens. Ik keek mijn buur aan; we dachten allebei hetzelfde: wat hangt er nú weer boven ons hoofd, een uitstapje in de stad Leuven, dat is niet mis! Dus vertrokken we die dinsdag op excursie met een bundeltje en wat schrijfgerief in onze handen. We volgden de route uit ons bundeltje en passeerden de Brusselsestraat, de Grote Markt, de Schapenstraat Intussen voerden we de opdrachten die we kregen zo goed en zo kwaad mogelijk uit (bv. foto s nemen, mensen aanspreken, een fotozoektocht...). Als voorbeeldige leerlingen vulden we ons mapje in en keerden we tenslotte moe maar voldaan terug naar school. Daar kregen we nog een taak over de functies van de Brusselsestraat en de Schapenstraat. Dat onderdeel van de leerstof was dan ook weer gezien. Helena Baeck leerling 1B Paridaensinfo 3 - juli

14 Ook buiten de gewone les- en schooluren bestaan er heel wat wetenschappelijke uitdagingen voor leerlingen. Bij de leerlingen die al in de tweede graad kozen voor de richting wetenschappen, waren er ook dit schooljaar verschillende enthousiaste deelnemers. We zetten hun opmerkelijke prestaties even op een rijtje. EUREKAS! De hele groep (van 6!) wetenschappen van 3D zag het wel zitten om als team mee te doen aan Eurekas. Een beetje in de sfeer van de magiërs zetten ze enkele proeven op met een centrale rol voor vuur. Brandende geldbriefjes, vlammen in allerlei kleuren en zelfs brandend ijs. Ze wisten de jury wel te bekoren en stelden hun proeven dan ook op een vrije woensdagmiddag in april life voor in de inkomhal van Groep T. Proficiat Sarah, Mieke, Hêvi, Sofie, Sander en Geert! KRISTALGROEIWEDSTRIJD Het wordt stilaan een traditie. Elk jaar zijn er wel enkele volhouders uit het 3de jaar wetenschappen die er in slagen een opmerkelijk kristal te laten groeien. Dit jaar waren Kaat en Brighid uit 3G niet weg te slaan van hun project. Gedurende 5 weken hebben ze hun best gedaan om een zo groot en zo mooi mogelijk enkelkristal van aluin te laten groeien. Aluin? Kaliumaluminiumsulfaat, KAl(SO 4 ) H 2 O voor de kenners of ja, dat bloedstelpend middel dat vroeger bij scherende heren op de wastafel stond. Letterlijk elke pauze en elk vrij middagkwartier stonden ze aan de deur van het chemielokaal. Enkele anciens uit het vierde jaar - Nand en Alexander - die de kneepjes van het vak reeds kenden van vorig jaar stonden hen bij met raad en daad maar hadden helaas wat minder tijd. Voor de 13 de editie van de Belgische Kristalgroeiwedstrijd werden door leerlingen uit het hele land uiteindelijk 177 kristallen ingezonden en hiervan kreeg het kristal van Kaat en Brighid de prijs van Kristal met de beste kwaliteit. Een verdient applaus! Vol verwachting togen ze op 15 mei naar het Paleis der Academiën in Brussel waar ze vol trots hun prijs in ontvangst mochten nemen. 14 Paridaensinfo 3 - juli 2013

15 GOUD! Helaas Alexander Baumgartner kon er niet bij zijn op 15 mei. Hij zette op die dag immers zijn beste beentje voor in de finale van de JON: de Junior Olympiade Natuurwetenschappen voor leerlingen van de tweede graad. En nog meer: Hij behaalde er een gouden medaille. Veelbelovend talent, gecombineerd met veel enthousiasme en heel wat doorzettingsvermogen. Op de plechtige proclamatie mocht hij zijn gouden medaille samen met een mooi pakket aan boeken ontvangen uit de handen van Dirk Draulans. Door deze schitterende prestatie heeft hij zich bovendien gekwalificeerd voor de eindronde van de selectieproeven voor deelname aan de Europese Wetenschapsolympiade in Athene (EUSO 2014). Alexander, we duimen voor je! Brigitte Achten, leraar chemie Paridaensinfo 3 - juli

16 Dat de sportdagen ondanks het barre weer ook dit jaar weer gesmaakt werden door de leerlingen, daarvan getuigen deze 2 teksten. De eerste is van Philip Georg Demaerel, die verslag uitbrengt over de sportdag van de vierdes die plaatsvond in het Bloso-domein in Hofstade. De tweede is van Karen Aerts die een duidelijke beschrijving geeft van hoe het eraan toeging op de sportdag van de zesdejaars. Sportdag vierdes, maandag 13 mei Ook dit jaar mochten de leerlingen van het vierde jaar meegenieten van het organisatietalent waarover mevrouw Lauwereys jaar na jaar blijkt te beschikken. Rond half 9 in de ochtend stapten we fit maar met het zand nog in de oogjes de bus op. Toen iedereen zijn plekje had gevonden startte de busmotor. Ook als optimistische presentator moet ik objectief verslag uitbrengen. Zo ben ik dus verplicht te zeggen dat de sfeer er niet meteen inzat: de hemel was grijzig, de buitenlucht verwarrend fris voor de tijd van het jaar en de koele wind maakte het plaatje compleet. Na een busrit waarbij de sfeer langzaam maar zeker openbloeide, was het tijd om de warme stoelen te verlaten en de bus uit te springen. Na een korte maar krachtige uitleg van de plaatselijke monitor vlogen we erin. Op het programma stonden: boogschieten, klimmen, hindernissenparcours, zeilen, windsurfen, kajakken, strandspelen en skaten. Bij het boogschieten leek iedereen zich ridder of jongensachtige prinses te voelen, terwijl het bij het hindernissenparcours een zaak van droog blijven of nat worden was. De monitor drong zelfs aan om de apenbrug zodanig te schudden dat je klasgenoot eerst nog wat bleef hangen met de voeten al in het water maar tenslotte toch het water inviel. Bij muurklimmen kwam het er op aan de klimmer die jij beveiligde ofwel omhoog te trekken om zo als eerste team boven te geraken, ofwel hem net boven de grond te laten hangen tot het gênant werd. Tenslotte sluit ik af met de wateractiviteit waarvoor ik koos. In de kleedkamers klonk wat geklaag en gegrom omdat iedereen bang was voor het koude water. Echter, wanneer de wetsuits aan waren was zwemmen al snel een leuke zaak. Na enkele evenwichtsoefeningen, waarbij de leraar er alles aan deed zijn nieuwste leerlingen in het water te krijgen, gingen we over tot het echte werk: windsurfen. En wind was er in overvloed. Als je je evenwicht verloor kwam dat door een windstoot. En dat terwijl de zeilers droog en met de glimlach op het gezicht voorbij kwamen gezeild. Kortom: het pessimisme dat al bij al van korte duur was moest plaatsmaken voor lachende gezichten. Een boost van optimisme maakte het plezier van de deelnemers er alleen maar groter op. Enkele citaten van leerlingen: 16 Paridaensinfo 3 - juli 2013

17 - Ik vond het superleuk en goed georganiseerd en eigenlijk valt er echt niets op aan te merken (Anna) - Alles was heel leuk, hoewel het weer wel wat tegenviel. Dan moeten we maar hopen dat moeder natuur de toekomstige vierdes beter weer geeft (Charlotte) - Een leuke maar deugddoende vermoeiende dag (Maud) - Leuk dat je verschillende sporten kon uitproberen (Sophie) - Leuk! (Louisa) Sportdag zesdes: James Bond-editie Sporthal KH Leuven Heverlee, 30/4/2013, 8.45 uur. De verschillende troepen zesdejaars van Paridaens hergroeperen zich aan de ingang en vormen één grote, groene massa. In colonne marcheren we naar de danszaal, waar we ingelicht worden over het probleem waarvoor we opgeroepen werden. Dé James Bond is namelijk plotseling en zonder enige aanleiding verdwenen! Wat nu? Gelukkig zijn wij er, een honderdtal professioneel getrainde zesdejaars, om de boel te redden. Wat zouden ze zonder ons doen? Uiteraard kan de expeditie niet beginnen zonder een degelijke opwarming. Iedereen haalt zijn meest sensuele zumba-moves boven en verbluft de lesgevers met danspassen van ongekende kwaliteit. Volledig opgewarmd en soepel als een veel te lang gekookte spaghetti betreden we vervolgens het grasveld achter de sporthal. James Bond terugvinden wordt niet eenvoudig, zo blijkt meteen. Voor ons liggen grote puinzakken, melkkannen, houten balken, strobalen, enkele grote tonnen vastgemaakt aan ingenieuze sjorconstructies, het geheel afgewerkt met wat touwen en hier en daar een tennisbal. Opgedeeld in een aantal ploegen gaan we de uitdagingen vol enthousiasme aan. Een anonieme bron vertrouwde ons namelijk toe dat er tips te verdienen waren om onze geliefde James te kunnen opsporen. De hele voormiddag lang springen we in puinzakken behendig obstakels in de vorm van niet te onderschatten plastieken buisjes vermijdend, trekken we aan touwen, maken we bijnametershoge bijna-spectaculaire piramides, vullen we grote zwevende tonnen met water (terwijl anderen ervoor zorgen dat deze tonnen effectief in de lucht blijven) zigzaggen we met een plank tussen strobalen, hangen we aan een balk terwijl anderen die dragen (en occasioneel eens laten vallen) en gooien we met tennisballen. En wie dan nog energie over heeft, maakt een tuimeling rond het hek (waarmee geen punten te verdienen zijn, tenzij respectpoints van je vrienden). We hebben dit alles blijkbaar met zo n klasse uitgevoerd dat elk groepje een tip krijgt over de mogelijk schuilplaats van James Bond. Na een korte maar krachtige zoektocht stuiten we op een cornflakesdoos. Zou James...? Hierin? Vol spanning openen we de doos, maar geen James! Zelfs geen spoortje cornflakes! We vinden wel een begeleidend briefje waarop ons nog eens duidelijk gemaakt wordt dat we verloren hebben. Paridaensinfo 3 - juli

18 18 Paridaensinfo 3 - juli 2013

19 Nadat we ons verdriet weggespoeld hebben met water, sportdrank, geen cornflakes, boterhammen en een gratis ijsje, besluiten we onze tactieken te veranderen. We zijn namelijk absoluut niet van plan onze zoektocht nu al op te geven, het is nog niet eens vier uur! Eerst schaven we onze gevechtstechnieken bij in een les capoeira. Daarna begeven we ons naar de klimzaal; wie weet hangt meneer Bond hier ergens rond. Wat blijkt? Niet James Bond hangt boven aan de klimmuur, maar wel een memory en een quiz met James Bondpersonages (al kunnen weinigen dit verifiëren omdat de kaartjes wel degelijk helemaal bovenaan hangen en daar raken niet zo vanzelfsprekend is als het lijkt). We leren klimmen-onder-druk tijdens een estafette en klimmen-zonder-beveiliging-op-een-schuine-muur (lang leve de dikke mat!). Weer veranderen we van tactiek, nu is het alles of niets. We besluiten ons nog een uur helemaal te geven in de crossfitness en hopen dat James Bond medelijden krijgt en toch opduikt. We rennen, springen, vliegen, duiken, vallen, staan op, heffen halters tot ongekende hoogten, pompen tot we onszelf niet meer omhoog krijgen, springen letterlijk tot tegen het plafond (toegegeven, het is niet heel hoog). Kortom, we drijven onszelf tot het uiterste en zelfs verder, maar James komt niet opdagen. Teleurgesteld druipen we af, maar vergeten onze ellende snel als we het mooie weer buiten zien en terugdenken aan een meer dan geslaagde sportdag. Dankjewel aan iedereen die dit voor ons organiseerde! Zo blijkt maar weer dat een bende enthousiaste leerlingen genoot van de sportdagen. Ik wil hen allemaal danken voor hun sportieve inzet. Op naar de volgende editie! Barbara Lauwereys, leraar L.O. WIST JE DAT we 4 medailles wegkaapten op het atletiekkampioenschap in Leuven? Cato (goud), Lucas (zilver), Jacob (brons) en Robbe (brons) haalden de podiumplaatsen binnen. Cato en Jacob op het Vlaams Kampioenschap zilver behaalden in de discipline kogelstoten? het netbaltornooi op de enige zonnige maandag werd gespeeld? 1E het onderlinge klassenduel won en daarmee tegen het leerkrachtenteam mocht uitkomen? we voor het eerst in de geschiedenis buiten op de speelweide speelden tegen 1E? En dat de leerkrachten de 2 sets tegen de leerlingen wonnen? Paridaensinfo 3 - juli

20 Naar jaarlijkse traditie van ondertussen toch al verschillende lustra, kwamen alle leerlingen Grieks van het zesde jaar van de Leuvense scholen samen om zich te verdiepen in de Griekse filosofie en hierover van gedachten te wisselen met elkaar. Elk jaar neemt een andere school de organisatie op zich en dit jaar mochten wij 46 enthousiaste studenten verwelkomen van het Heilige Drievuldigheidscollege, Heilig Hartinstituut, het Sint-Albertuscollege en het Sint-Pieterscollege. Onze gastspreker was de immer innemende prof. em. Carlos Steel, die niet alleen een expert is in de antieke filosofie, maar die ook Griekse auteurs heeft gedoceerd aan de studenten Taal- en Letterkunde Grieks. De lezing ging over de mythe van Er van Plato, een heel toepasselijke lezing voor onze leerlingen van het laatste jaar, want in deze mythe behandelt Plato de levenskeuzes en het lot van de mensen. Met een aanstekelijk enthousiasme bracht prof. Steel de mythe van Er tot leven en boeide de jongeren met zijn inzichten en levenswijsheid. Zo werden we er ondermeer gewaarschuwd dat elke levenskeuze ook een schaduwzijde met zich meebrengt. Elke keuze heeft nl. ook negatieve gevolgen, zelfs al zijn die niet meteen duidelijk. Maar we zijn volgens Plato wel zelf de meester van onze keuze. Geen negatieve fataliteitsgedachten dus, maar een verrassende visie op hoe we zelf grotendeels verantwoordelijk zijn voor ons geluk. Hierna kregen de leerlingen 3 stellingen voorgelegd, waar ze in groepjes over discussieerden. De groepen werden zo samengesteld dat de deelnemers van de verschillende scholen elkaar konden leren kennen en met hun eigen achtergrondkennis de stellingen konden overlopen. Dit contact met andere leerlingen Grieks is wat deze lezing zo speciaal maakt. Kiezen voor deze taal is een bewuste en niet altijd evidente keuze. Dat die leerlingen over de schoolgrenzen heen hun ideeën met elkaar kunnen vergelijken, geeft een absolute meerwaarde aan deze activiteit. Ook de discussie nadien met prof. Steel verliep zeer gemoedelijk. De leerlingen hadden heel wat vragen en ideeën die ze aan de spreker wilden voorleggen. Zoveel vragen zelfs dat de discussie tot na het belsignaal bleef voortduren. Een meer dan geslaagde activiteit dus! We kijken er al naar uit om volgend jaar een bezoekje te brengen aan het Heilig Hartinstituut! Céline Eeckhout, leraar klassieke talen 20 Paridaensinfo 3 - juli 2013

21 Bicycle race, een kortfilmproject door leerlingen van het zesde jaar De Vlaamse kortfilms scoren de afgelopen jaren als nooit tevoren. Het regent festivalselecties en prijzen, ook voor de meest prestigieuze der filmfestivals. De toenemende aandacht voor mediawijsheid in het onderwijs creëert nieuwe mogelijkheden om met (kort)films te werken in de klas. Kortfilms zijn uitermate geschikt om de belangstelling van jongeren te wekken en hen een gezamenlijke taalervaring aan te bieden. Dit inspireerde een groep laatstejaarsleerlingen om in het kader van een cultuurproject aan de slag te gaan met een eigen creatie. Van synopsis tot scenario, van storyboard tot breakdown werden nauwgezet voorbereid en besproken. Een roze fiets, een landloper, een jongen en opa, een knappe jongedame, creatieve studenten en een kajakker in de hoofdrol van Bicycle race. Uit liefde voor de fiets ontstaan de mooiste dingen. De cultuur rondom wielrennerij en fietstoerisme is immens groot en levert prachtige wedstrijden en manifestaties op. In het dagdagelijkse leven wint de fiets meer en meer aan populariteit. In deze kortfilm wordt beschreven hoe een roze damesfiets indruk maakt, passie opwekt en aanleiding geeft tot vreemde situaties. Het eindresultaat werd vertoond op vrijdag 31 mei in Cinema Zed in Leuven en werd ingezonden voor een kortfilmfestival in Oostende (begin juli). Jos Maes Paridaensinfo 3 - juli

22 In 306, het vaklokaal klassieke talen van de derde graad, hangt een poster waar mijn oog in de loop der jaren al een paar keer op gevallen was. Tu quoque? staat erop. Of ik niet ook wou meedoen aan de Vlaamse Olympiade voor Latijn. Waarom niet?, dacht ik, dus schreef ik me samen met vier andere laatstejaars Latijn in voor de Olympiade, beter maar nog steeds niet heel bekend als de Cicerowedstrijd. Net zoals andere olympiades bestaat ze uit meerdere rondes: de eerste vindt plaats in de scholen en uit die deelnemers worden er een honderdtal geselecteerd om door te gaan naar de tweede ronde, ditmaal op gemeenschapsniveau. Uit die groep worden dan weer 10 leerlingen geselecteerd om deel uit te maken van de Belgische delegatie voor het Certamen Ciceronianum Arpinas, de internationale Cicerowedstrijd zeg maar. Er werd ons verteld dat Paridaens al driemaal een Arpinaat had mogen afvaardigen en dat de laatste, Sofie Beyne, zelfs een eervolle vermelding in de wacht had gesleept. Een ticket naar Arpino was dus niet helemaal onbereikbaar. Of helemaal niet onbereikbaar, zoals ik later zou ondervinden, maar nu lopen we op de zaken vooruit. Of een grimmige woensdagnamiddag in november waagden we ons dus met vijf aan de tekst van de eerste ronde, in het lokaal van de strafstudie nota bene. Drie uur lang zwoegden we op een grammaticaal complexe tekst over toepasselijk genoeg vertalen. We probeerden allemaal om Cicero s woorden zo goed mogelijk over te brengen in het Nederlands, maar de tekst was een echte puzzel, dus konden we heel moeilijk inschatten hoe het was gegaan. Blijkbaar waren onze vertalingen niet al te slecht, want een tijd later kregen we te horen dat maar liefst vier van de vijf naar de tweede ronde mochten, die plaats zou vinden in Antwerpen. Op een al even grijze woensdagnamiddag in januari spoorden we met vier naar t Stad om ons samen met honderd andere jonge vertalers aan een tweede tekst van Cicero te wagen. Het fragment dat we deze keer voorgeschoteld kregen was grammaticaal gezien een stuk eenvoudiger, maar het venijn zal in de staart: in de vertaalhulp stond dat het slot grappig bedoeld was, en laat humor nu net een van de moeilijkst te vertalen taalfenomenen zijn Onder het toeziend oog van enkele leden van het Arpinocomité (intussen omgedoopt tot het Certaminacomité) werd er geschreven, herlezen en verbeterd met als doel een mooie Nederlandse tekst af te leveren die toch een zo goed mogelijke weergave was van het Latijn. Met gemengde gevoelens gaven we na twee uur en half onze tekst af. De grote lijnen van het fragment waren bij iedereen hetzelfde, maar we hadden de pointe allemaal een beetje anders opgevat. De twijfel sloeg toe: had ik wel goed genoeg naar de naamvallen gekeken, of misschien een of ander voegwoord over het hoofd gezien? Maar in plaats van me er te veel druk over te maken besloot ik de theorie van het stoïcisme waarmee we in de les het tweede trimester hadden ingezet toe te passen en me los te maken van de vertaling. We zouden wel zien. Blijkbaar was ik bijzonder goed in mijn opzet geslaagd, want toen ik eind februari voor het slapengaan nog eens mijn mails checkte en een bericht zag met als onderwerp Arpino, dacht ik wat is dit nu weer? Pas toen ik de mail opendeed viel mijn frank. Beste Emma Na de jurering van 23 januari 2013 en de vergadering van het Certaminacomité werd jij aangeduid om Vlaanderen te vertegenwoordigen op de vertaalwedstrijd in Arpino zelf: een van de 10 laureaten die op reis mogen!! Ik was sprakeloos. Ik spreek niet eens Nederlands thuis, hoe kan mijn vertaling dan tot de tien besten behoren in een proef waarbij het kiezen van de juiste Nederlandse woorden bijna even belangrijk is als het juist begrijpen van het Latijn? Ik snapte het niet. Maar blijkbaar had ik die dag de juiste woorden gevonden. Tja. Na mijn ouders ingelicht te hebben kroop ik in mijn bed. Ik zou wel zien wat er ging ge- 22 Paridaensinfo 3 - juli 2013

Dinsdag 8 april 2014

Dinsdag 8 april 2014 Maandag 7 april Wow de eerste dag in Rome, wat een dag. 's Morgens even ontbijten (één croissantje) en toen vanaf ongeveer half 10 op pad. We zijn in de binnenstad geweest en bij iedere kerk verbaasden

Nadere informatie

De stap naar het secundair onderwijs komt dichtbij. In de lagere school ben je bij de oudsten, je weet hoe alles daar draait. Volgend schooljaar ben

De stap naar het secundair onderwijs komt dichtbij. In de lagere school ben je bij de oudsten, je weet hoe alles daar draait. Volgend schooljaar ben De stap naar het secundair onderwijs komt dichtbij. In de lagere school ben je bij de oudsten, je weet hoe alles daar draait. Volgend schooljaar ben je weer de jongste. Je moet alles nog ontdekken. Dat

Nadere informatie

Verhaal: Jozef en Maria

Verhaal: Jozef en Maria Verhaal: Jozef en Maria Er was eens een vrouw, Maria. Maria was een heel gewone jonge vrouw, net zo gewoon als jij en ik. Toch had God haar uitgekozen om iets heel belangrijks te doen. Iets wat de hele

Nadere informatie

BIJLAGEN LESPAKKET 1.2

BIJLAGEN LESPAKKET 1.2 BIJLAGEN LESPAKKET 1.2 BIJLAGE 1 A4 BLADEN THEMA S BIJLAGE 2 DOMINO EMOTIES BIJLAGE 3 MATCHING OEFENING GEVOELENS BIJLAGE 4 VRAGENLIJST FILM BIJLAGE 5 VRAGENSTROOKJES HOEKENWERK BIJLAGE 6 ANTWOORDENBLAD

Nadere informatie

O, antwoordde ik. Verder zei ik niets. Ik ging vlug de keuken weer uit en zonder eten naar school.

O, antwoordde ik. Verder zei ik niets. Ik ging vlug de keuken weer uit en zonder eten naar school. Voorwoord Susan schrijft elke dag in haar dagboek. Dat dagboek is geen echt boek. En ook geen schrift. Susans dagboek zit in haar tablet, een tablet van school. In een map die Moeilijke Vragen heet. Susan

Nadere informatie

Iris marrink Klas 3A.

Iris marrink Klas 3A. Iris marrink Klas 3A. 1 Inhoud. 1- Voorpagina 2- Inhoud, inleiding & mijn mening 3- Dag 1 4- Dag 2 5- Dag 3 6- Dag 4 7- Dag 5 Inleiding. Ik kreeg als opdracht om een dagverslag te maken over Polen. 15

Nadere informatie

Er was eens een heel groot bos. Met bomen en bloemen. En heel veel verschillende dieren. Aan de rand van dat bos woonde, in een grot, een draakje. Dat draakje had de mooiste grot van iedereen. Lekker vochtig

Nadere informatie

Eindevaluatie. Riga. Begeleiders;Geert Daams en Remco Reijke

Eindevaluatie. Riga. Begeleiders;Geert Daams en Remco Reijke Eindevaluatie Riga 2011 Begeleiders;Geert Daams en Remco Reijke Inhoud Inleiding... 3 Wat voor cijfer geef je de Riga reis?... 4 Wat was je voornaamste reden om naar Riga te gaan?... 4 Hoe heb je de heenreis

Nadere informatie

Reisverslag ICHO 2015 Azerbeidzjan

Reisverslag ICHO 2015 Azerbeidzjan Reisverslag ICHO 2015 Azerbeidzjan Maandag 20 juli Daar stonden we dan s morgensvroeg op de luchthaven van Zaventem. Na enkele weken van spanning, was het eindelijk zo ver. We maakten kennis met de Waalse

Nadere informatie

Gijsje zonder staart geschreven door Henk de Vos (in iets gewijzigde vorm) Er was eens een klein lief konijntje, dat Gijs heette. Althans, zo noemden

Gijsje zonder staart geschreven door Henk de Vos (in iets gewijzigde vorm) Er was eens een klein lief konijntje, dat Gijs heette. Althans, zo noemden Gijsje zonder staart geschreven door Henk de Vos (in iets gewijzigde vorm) Er was eens een klein lief konijntje, dat Gijs heette. Althans, zo noemden zijn ouders hem, maar alle andere konijntjes noemden

Nadere informatie

Latijn: iets voor jou?

Latijn: iets voor jou? : n j i t a L r o o v s iet jou? De Romeinen en wij Waar komen onze letters vandaan? Hoe komen we aan de namen van de maanden? De antwoorden op vele van deze vragen vind je vaak in het verleden bij de

Nadere informatie

Latijn en Grieks in de 21ste eeuw

Latijn en Grieks in de 21ste eeuw Latijn en Grieks in de 21ste eeuw Kiezen voor Latijn en/of Grieks? Als leerling in het laatste jaar van de basisschool sta jij voor een belangrijke keuze. Welke studierichting moet je gaan volgen in het

Nadere informatie

Ria Massy. De taart van Tamid

Ria Massy. De taart van Tamid DE TAART VAN TAMID Ria Massy De taart van Tamid De taart van Tamid 1 Hallo broer! Hallo Aziz! roept Tamid. Zijn hart klopt blij. Aziz belt niet zo dikwijls. Hij woont nog in Syrië. Bellen is moeilijk in

Nadere informatie

IK OVERLEEFDE AUSCHWITZ

IK OVERLEEFDE AUSCHWITZ Ferenc Göndör IK OVERLEEFDE AUSCHWITZ Uitgeverij Eenvoudig Communiceren 3 Mijn vader Lang geleden kwam een jonge, joodse man naar het land Hongarije. Mohr Goldklang was zijn naam. Dat was mijn opa. Mohr

Nadere informatie

Eerste nummer. Op kamers Eerst durfde ik de woonkamer niet naar binnen. Eetfobie. Het was moeilijk om te zien dat mijn nichtje van 5 meer at dan ik.

Eerste nummer. Op kamers Eerst durfde ik de woonkamer niet naar binnen. Eetfobie. Het was moeilijk om te zien dat mijn nichtje van 5 meer at dan ik. juni 2014 Op kamers Eerst durfde ik de woonkamer niet naar binnen. Eetfobie Eerste nummer Het was moeilijk om te zien dat mijn nichtje van 5 meer at dan ik. INHOUD juni 2014 Eten als een kind Op kamers

Nadere informatie

Vraag aan de zee. Vraag aan de tijd. wk 3. wk 2

Vraag aan de zee. Vraag aan de tijd. wk 3. wk 2 Bladzijde negen, Bladzijde tien, Krijg ik het wel ooit te zien? Ander hoofdstuk, Nieuw begin.. Maar niets, Weer dicht, Het heeft geen zin. Dan probeer ik achterin dat dikke boek. Dat ik daar niet vaker

Nadere informatie

Wat is verantwoordelijkheid en waarom is het belangrijk?

Wat is verantwoordelijkheid en waarom is het belangrijk? Wat is verantwoordelijkheid en waarom is het belangrijk? Verantwoordelijkheid. Ja, ook heel belangrijk voor school!!! Het lijkt veel op zelfstandigheid, maar toch is het net iets anders. Verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Reisverslag (Duitsland Slovenië Italië Frankrijk)

Reisverslag (Duitsland Slovenië Italië Frankrijk) Reisverslag (Duitsland Slovenië Italië Frankrijk) Onze reis werd gepland van 1 juli tot 31 juli. Voor aanvang van onze reis hebben we geprobeerd om zoveel mogelijk treinen te reserveren. Gedurende onze

Nadere informatie

IN EEN HUIS IN GEMENGDE HOEVESTIJL

IN EEN HUIS IN GEMENGDE HOEVESTIJL I N T E R I E U R W Wonen op de Windrichtingen IN EEN HUIS IN GEMENGDE HOEVESTIJL Tekst: ANNEMIE WILLEMSE Foto s: JAN VERLINDE 22 TIJDLOOS TIJDLOOS 23 Na een zoektocht naar de ideale bouwgrond, gingen

Nadere informatie

Nieuwsflits juli 2014

Nieuwsflits juli 2014 Nieuwsflits juli 2014 Samen bouwen in Vertrouwen Nog maar een kleine 2 weken en dan is het vakantie wat is het weer enorm snel gegaan. En wat hebben we allemaal weer ontzettend veel geleerd! Vanaf deze

Nadere informatie

Nieuwsbrief nr. 6. Voorwoord KALENDER INHOUD. Maart 2015. Hallo allemaal. 19 maart

Nieuwsbrief nr. 6. Voorwoord KALENDER INHOUD. Maart 2015. Hallo allemaal. 19 maart 1 KALENDER 9 maart Vergadering oudervereniging 12 maart Studiemiddag groep 1 t/m 4 13 maart Schoolfeest 14 maart Oud papier 19 maart Boomplantdag groep 8 Zie ook de kalender op www.bsodaschool.nl INHOUD

Nadere informatie

sarie, mijn vriend kaspar en ik

sarie, mijn vriend kaspar en ik sarie, mijn vriend kaspar en ik Leen Verheyen sarie, mijn vriend kaspar en ik is een theatertekst voor kinderen vanaf 4 jaar en ging in première op 12 september 2009 bij HETPALEIS in Antwerpen 1 ik: het

Nadere informatie

1 Vinden de andere flamingo s mij een vreemde vogel? Dat moeten ze dan maar zelf weten. Misschien hebben ze wel gelijk. Het is ook raar, een flamingo die jaloers is op een mens. En ook nog op een paard.

Nadere informatie

September 2008 Door: Charlotte Storm van s Gravesande. Bijbehorende foto's: zie onderaan de tekst. Hallo mede dierenvrienden,

September 2008 Door: Charlotte Storm van s Gravesande. Bijbehorende foto's: zie onderaan de tekst. Hallo mede dierenvrienden, September 2008 Door: Charlotte Storm van s Gravesande Bijbehorende foto's: zie onderaan de tekst Hallo mede dierenvrienden, Na mijn indrukwekkende reis naar India, is mij gevraagd om een kort verhaaltje

Nadere informatie

MEMORY WOORDEN 1.1. TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 1

MEMORY WOORDEN 1.1. TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 1 MEMORY WOORDEN 1.1 TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 1 ik jij hij zij wij jullie zij de baby het kind ja nee de naam TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 2 MEMORY WOORDEN 1.2 TaalCompleet A1 Memory Woorden

Nadere informatie

Verslag kamp 2013 groep 8A en groep 8B

Verslag kamp 2013 groep 8A en groep 8B Verslag kamp 2013 groep 8A en groep 8B Dinsdagochtend Dinsdagochtend hoefden we pas 9.30 op school te zijn. We konden dus lekker uitslapen. We moesten met onze bagage naar school fietsen (of lopen). Toen

Nadere informatie

LES 4. Handelingen 12:1-19; Van Jeruzalem tot Rome: Verlost uit de gevangenis blz.109-116

LES 4. Handelingen 12:1-19; Van Jeruzalem tot Rome: Verlost uit de gevangenis blz.109-116 LES 4 Handelingen 12:1-19; Van Jeruzalem tot Rome: Verlost uit de gevangenis blz.109-116 De boodschap God hoort en verhoort onze gebeden voor elkaar. Leertekst: Terwijl Petrus onder zware bewaking zat

Nadere informatie

Gymnasium. Op het Hondsrug College. Het Hondsrug College, een slimme start voor je toekomst!

Gymnasium. Op het Hondsrug College. Het Hondsrug College, een slimme start voor je toekomst! Gymnasium Op het Hondsrug College Het Hondsrug College, een slimme start voor je toekomst! Gymnasium Hondsrug Het Gymnasium Hondsrug is een afdeling van het Hondsrug College. Het is onderdeel van het vwo,

Nadere informatie

U schrijft ook dat wij Belgen bang zijn voor elkaar. Hoezo?

U schrijft ook dat wij Belgen bang zijn voor elkaar. Hoezo? Wablieft praat met Paul Verhaeghe De maatschappij maakt mensen ziek Materieel hebben we het nog nooit zo goed gehad. De meesten van ons hebben een inkomen, een dak boven ons hoofd Toch voelen veel mensen

Nadere informatie

3e Statie: Jezus valt voor de 1e maal onder het kruis.

3e Statie: Jezus valt voor de 1e maal onder het kruis. 1e Statie: Jezus wordt ter dood veroordeeld. De eerste plaats waar Jezus stil stond op de kruisweg, was het paleis van de Romeinse landvoogd Pontius Pilatus. De joodse leiders wilden Jezus uit de weg ruimen.

Nadere informatie

Mijn naam is Fons. Ze noemen me een groene jongen. Weet je hoe dat komt?

Mijn naam is Fons. Ze noemen me een groene jongen. Weet je hoe dat komt? Beste kinderen, Mijn naam is Fons. Ze noemen me een groene jongen. Weet je hoe dat komt? In mijn vrije tijd ben ik natuurgids. Met mijn verrekijker en vergrootglas trek ik naar allerlei plekjes om de natuur

Nadere informatie

Inhoud. Woord vooraf 7. Het allereerste begin 9. Oervaders 19. Israël als moeder 57. Wijsheid voor ouders en kinderen 83. Koninklijke vaders 113

Inhoud. Woord vooraf 7. Het allereerste begin 9. Oervaders 19. Israël als moeder 57. Wijsheid voor ouders en kinderen 83. Koninklijke vaders 113 Inhoud Woord vooraf 7 Het allereerste begin 9 Oervaders 19 Israël als moeder 57 Wijsheid voor ouders en kinderen 83 Koninklijke vaders 113 Profetische opvoedkunde 145 Kinderen in zijn koninkrijk 177 Leerling

Nadere informatie

EUPENBULLETIN. 6 februari 2015 nr.11

EUPENBULLETIN. 6 februari 2015 nr.11 Wethouder van Eupenschool Odysseuslaan 6 5631 JM Eindhoven 040-2446044 EUPENBULLETIN 6 februari 2015 nr.11 Inhoudsopgave Afscheid... 1 Rapportgesprekken... 3 Carnaval... 3 Even voorstellen... 3 Wisseling

Nadere informatie

Kinderen en vrijwillige terugkeer Tips voor ouders die vrijwillig terugkeren met minderjarige kinderen

Kinderen en vrijwillige terugkeer Tips voor ouders die vrijwillig terugkeren met minderjarige kinderen Kinderen en vrijwillige terugkeer Tips voor ouders die vrijwillig terugkeren met minderjarige kinderen Deze brochure kan ook ondersteunend zijn voor iedereen die met het gezin in contact komt: maatschappelijk

Nadere informatie

Erasmusbestemming: Universiteit

Erasmusbestemming: Universiteit Erasmusbestemming: Rijsel Academiejaar:2006-2007 Één semester Universiteit Waar is de universiteit ergens gelegen (in het centrum/ ver uit het centrum)? De univ ligt vrij dicht bij het centrum, maar als

Nadere informatie

Ben ik verplicht om naar school te gaan? Kan de school mij als straf naar huis sturen? Kunnen we op school een leerlingenraad opstarten?

Ben ik verplicht om naar school te gaan? Kan de school mij als straf naar huis sturen? Kunnen we op school een leerlingenraad opstarten? Ben ik verplicht om naar school te gaan? Kan de school mij als straf naar huis sturen? Kunnen we op school een leerlingenraad opstarten? Zit je met een vraag over school? Of wil je weten wat je rechten

Nadere informatie

Herbert. de Ouwe Chimpansee

Herbert. de Ouwe Chimpansee Herbert de Ouwe Chimpansee Hans Boeykens Eva Lamont El Mathematico Z e noemden hem El Mathematico. Niets wist hem uit zijn lood te slagen. Hij wist wat zijn doel was en ging er steevast zonder omwegen

Nadere informatie

Lisa Van Damme. Ik hou ervan om het juiste moment af te wachten!

Lisa Van Damme. Ik hou ervan om het juiste moment af te wachten! 2 portfolio Lisa Van Damme Lisa Van Damme begon, geïnspireerd door sociaal geëngageerde fotografen, op 17-jarige leeftijd aan een studie fotografie. Voor haar is fotografie meer dan een doel; het is eerst

Nadere informatie

t GraGo tje juni 2018

t GraGo tje juni 2018 t GraGo tje juni 2018 Kleuterschool Grammene Grijsbulckstraat 3 051 63 64 17 Lagere school Gottem Ardense Jagersstraat 6 051 63 51 47 www.wongrago.be directie@wongrago.be PEUTER- & EERSTE KLEUTERKLAS Dieren

Nadere informatie

Opstartles 10. EXTRA Oefenen met woorden bij de lessen

Opstartles 10. EXTRA Oefenen met woorden bij de lessen www.edusom.nl Opstartles 10. EXTRA Oefenen met woorden bij de lessen Het is belangrijk om veel woorden te leren. In deze extra les vindt u extra woorden bij de Opstartlessen 1 t/m 5. Kijk ook eens naar

Nadere informatie

Mijn mond zat vol aarde

Mijn mond zat vol aarde Mijn mond zat vol aarde Serie: Verhalen kind in oorlog Tekst: Meike Jongejan Onderzoek: Mariska de Boer en Hans Groeneweg Redactie: Jan van Zijverden Vormgeving: Richard Bos 2015, Fries Verzetsmuseum,

Nadere informatie

Janusz Korczak. door Renée van Eeken

Janusz Korczak. door Renée van Eeken Janusz Korczak door Renée van Eeken Hoofdstukken 1. Inleiding 2. Wie was Janusz Korczak? 3. Zijn levensverhaal 4. Janusz Korzcak in deze tijd 5. Waarom ik hem gekozen heb 6. Nawoord 7. Bronvermelding 1

Nadere informatie

ik kies voor mijn talent

ik kies voor mijn talent 2deel 1 Naar de 2 de graad: ik kies voor mijn talent Naam:.. Klas:.. De sterke punten van jouw leven Mijn wensdromen = Mijn energie Jij vandaag Vragen 1. Denk na over volgende vragen. 2. Overleg hierover

Nadere informatie

HC zd. 22 nr. 32. dia 1

HC zd. 22 nr. 32. dia 1 HC zd. 22 nr. 32 een spannend onderwerp als dit niet waar is, valt alles duigen of zoals Paulus het zegt in 1 Kor. 15 : 19 als wij alleen voor dit leven op Christus hopen zijn wij de beklagenswaardigste

Nadere informatie

Regina Pacis Hove. Algemeen Secundair Onderwijs

Regina Pacis Hove. Algemeen Secundair Onderwijs Regina Pacis Hove Algemeen Secundair Onderwijs Folder_DEF.indd 1 1 4/12/13 00:09 Dag zesdeklasser Volgend jaar ga je naar het eerste jaar secundair onderwijs. Er staat je een leerrijke en boeiende tijd

Nadere informatie

NOORWEGEN. Vertrek: s ochtends moesten we gewoon naar school tot 12 uur. we werden 09-05-2012 13-05-2012

NOORWEGEN. Vertrek: s ochtends moesten we gewoon naar school tot 12 uur. we werden 09-05-2012 13-05-2012 NOORWEGEN 09-05-2012 13-05-2012 Vertrek: s ochtends moesten we gewoon naar school tot 12 uur. we werden door onze ouders naar Schiphol gebracht. Ik zat bij Ilonka in de auto. Op Schiphol gaf meester Hendrie

Nadere informatie

LES6. De wegloper belonen. Sabbat. Zondag Lees Lees 'De wegloper. Teken Teken een gympie en. Leer Begin met het uit je hoofd

LES6. De wegloper belonen. Sabbat. Zondag Lees Lees 'De wegloper. Teken Teken een gympie en. Leer Begin met het uit je hoofd De wegloper belonen Sabbat Lees Lees Filemon 1 alvast door. Heb je er ooit over nagedacht van huis weg te lopen? Hoe zou dat zijn? Waar zou je naar toe gaan? Wat zou je kunnen doen? Onesimus bevond zich

Nadere informatie

WB-ECHO S VOLG ONS OP DE WEBSITE VAN DE SCHOOL REDACTIE :

WB-ECHO S VOLG ONS OP DE WEBSITE VAN DE SCHOOL REDACTIE : SEPTEMBER - OKTOBER 2018 VOLG ONS OP DE WEBSITE VAN DE SCHOOL REDACTIE 2018-2019: 3de klas: Lilia & Nesrin 4de klas: Rania & Younes 5de klas: Rania & Mohamed A. 6de klas: Maylisse & Dounia VRIENDSCHAPSWEEK

Nadere informatie

Belgische G-karateka s winnen 12 gouden medailles tijdens het wereldkampioenschap in Boedapest

Belgische G-karateka s winnen 12 gouden medailles tijdens het wereldkampioenschap in Boedapest Belgische G-karateka s winnen 12 gouden medailles tijdens het wereldkampioenschap in Boedapest Op zondag 29 april was er de 2 de Intercontinental World Cup I-Karate in Boedapest, Hongarije, georganiseerd

Nadere informatie

Wat mevrouw verteld zal ik in schuin gedrukte tekst zetten. Ik zal letterlijk weergeven wat mevrouw verteld. Mevrouw is van Turkse afkomst.

Wat mevrouw verteld zal ik in schuin gedrukte tekst zetten. Ik zal letterlijk weergeven wat mevrouw verteld. Mevrouw is van Turkse afkomst. Interview op zaterdag 16 mei, om 12.00 uur. Betreft een alleenstaande mevrouw met vier kinderen. Een zoontje van 5 jaar, een dochter van 7 jaar, een dochter van 9 jaar en een dochter van 12 jaar. Allen

Nadere informatie

Tijd om even terug te blikken!

Tijd om even terug te blikken! April 2017 Tijd om even terug te blikken! Allemaal samen tegen pesten! Onze leerlingen van het 2de jaar deden aan teambuilding, kregen tips over het gebruik van sociale media, keken naar hun eigen rol

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF JULI- AUGUSTUS LANDTRAINING VERSCHUIFT NAAR EEN ANDERE DAG

NIEUWSBRIEF JULI- AUGUSTUS LANDTRAINING VERSCHUIFT NAAR EEN ANDERE DAG NIEUWSBRIEF JULI- AUGUSTUS Hallo allemaal, Voor sommigen is de vakantie al begonnen en voor anderen is het bijna vakantie. Afgelopen vrijdagavond was de officiële laatste training van NOVA en was er een

Nadere informatie

Het is de familieblues. Je kent dat gevoel vast wel. Je zit aan je familie vast. Voor altijd ben je verbonden met je ouders, je broers, je zussen.

Het is de familieblues. Je kent dat gevoel vast wel. Je zit aan je familie vast. Voor altijd ben je verbonden met je ouders, je broers, je zussen. De familieblues Tot mijn 15e noemde ik mijn ouders papa en mama. Daarna niet meer. Toen noemde ik mijn vader meester. Zo noemde hij zich ook als hij lesgaf. Hij was leraar Engels op een middelbare school.

Nadere informatie

Verslag Uitwisseling Vic 29-09/ Za 29-09

Verslag Uitwisseling Vic 29-09/ Za 29-09 Verslag Uitwisseling Vic 29-09/06-10 Za 29-09 Vandaag zijn we met 23 leerlingen en 2 begeleiders vertrokken naar Vic voor het uitwisselingsproject Eye Start Up. De vliegreis verliep voorspoedig en na een

Nadere informatie

Vincent van Gogh. Hier zie je er een afbeelding van.

Vincent van Gogh. Hier zie je er een afbeelding van. Vincent van Gogh Een van de beroemdste schilders die Nederland heeft gehad was Vincent van Gogh. Deze kunstenaar heeft zelfs zijn eigen museum gekregen in Amsterdam. Toch wel heel bijzonder, zeker als

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF januari 2015

NIEUWSBRIEF januari 2015 NIEUWSBRIEF januari 2015 Basisschool Bengel Zelebaan 9 9160 Lokeren 09/348.67.18 directie@basisschoolbengel.be www.basisschoolbengel.be Om even bij stil te staan... Woordje van de directie Beste ouders,

Nadere informatie

gedragsregel in verhaal: doorzetten en de moed erin houden

gedragsregel in verhaal: doorzetten en de moed erin houden gedragsregel in verhaal: doorzetten en de moed erin houden We zitten al in de helft van het jaar en het zwemseizoen zit er bijna op. De zwemmers kijken allemaal al uit naar de twee weken durende stage

Nadere informatie

ID 343 Studiefase op het moment dat je op Erasmus vertrok. Master eerste studiefase (hoofdinschrijving) Pedagogische Wetenschappen.

ID 343 Studiefase op het moment dat je op Erasmus vertrok. Master eerste studiefase (hoofdinschrijving) Pedagogische Wetenschappen. ID 33 Studiefase op het moment dat je op Erasmus vertrok Master eerste studiefase (hoofdinschrijving) opleiding Pedagogische Wetenschappen optie: Land (bestemming) Aan welke universiteit/onderwijsinstelling

Nadere informatie

Wat is PDD-nos? VOORBEELDPAGINA S. Wat heb je dan? PDD-nos is net als Tourette een neurologische stoornis. Een stoornis in je hersenen.

Wat is PDD-nos? VOORBEELDPAGINA S. Wat heb je dan? PDD-nos is net als Tourette een neurologische stoornis. Een stoornis in je hersenen. Wat is PDD-nos? 4 PDD-nos is net als Tourette een neurologische stoornis. Een stoornis in je hersenen. Eigenlijk vind ik stoornis een heel naar woord. Want zo lijkt het net of er iets niet goed aan me

Nadere informatie

www.middenschoolbeernem.be Beste ouder, beste zesdeklasser Straks wordt de stap gezet naar de middelbare school. Een belangrijke stap. Je staat niet alleen voor de keuze van een studierichting, maar ook

Nadere informatie

MOMOTARO. Beste, Barbara Beel en Sarah Beel www.casablancavzw.be

MOMOTARO. Beste, Barbara Beel en Sarah Beel www.casablancavzw.be Beste, Momotaro is een eeuwenoud Japans verhaal. Het vertelt over een kleine perzikjongen en over groot geluk, over vrienden en vijanden en over hoe je samen sterk, moedig en wijs kan zijn. Het verhaal

Nadere informatie

narratieve zorg Elder empowering the elderly

narratieve zorg Elder empowering the elderly narratieve zorg Elder empowering the elderly huisbezoek 1: KENNISMAKING - 2 - KENNISMAKING - huisbezoek 1- a kennismaking huisbezoek 1: KENNISMAKING a vertrouwelijkheid individueel in teamverband naar

Nadere informatie

SV Baarn D1 pakt eerste prijs in Parijs!

SV Baarn D1 pakt eerste prijs in Parijs! SV Baarn D1 pakt eerste prijs in Parijs! De D1 van SV Baarn is met Pinksteren vier dagen naar Parijs geweest. Dit was een onvergetelijke ervaring voor de spelers uit het team. De ploeg van Jacco Engelsman,

Nadere informatie

De ontelbaren is geschreven door Jos Verlooy en Nicole van Bael. Samen noemen ze zich Elvis Peeters.

De ontelbaren is geschreven door Jos Verlooy en Nicole van Bael. Samen noemen ze zich Elvis Peeters. Over dit boek De ontelbaren is geschreven door Jos Verlooy en Nicole van Bael. Samen noemen ze zich Elvis Peeters. Dit boek bestaat uit twee delen. Het eerste deel gaat over een man die vlucht naar Europa.

Nadere informatie

Apostolische rondzendbrief

Apostolische rondzendbrief oktober 9, 2011 Jaargang 1, nummer 1 Lieve mensen, Zo bent u een voorbeeld voor alle gelovigen in Macedonië en Achaje geworden. Wij zijn nu al weer een tijdje hier in het zuiden van Griekenland, in de

Nadere informatie

hoe we onszelf zien, hoe we dingen doen, hoe we tegen de toekomst aankijken. Mijn vader en moeder luisteren nooit naar wat ik te zeggen heb

hoe we onszelf zien, hoe we dingen doen, hoe we tegen de toekomst aankijken. Mijn vader en moeder luisteren nooit naar wat ik te zeggen heb hoofdstuk 8 Kernovertuigingen Kernovertuigingen zijn vaste gedachten en ideeën die we over onszelf hebben. Ze helpen ons te voorspellen wat er gaat gebeuren en te begrijpen hoe de wereld in elkaar zit.

Nadere informatie

Finale weekend club competitie

Finale weekend club competitie Finale weekend club competitie Ploegentijdrit Zaterdag stond als allereerst de ploegentijdrit op programma. Jawel hoor we moesten als eerste van start. We waren maar met 5 in plaats van 6 man. Start ging

Nadere informatie

6 In Beeld. Bieke Depoorter

6 In Beeld. Bieke Depoorter 6 In Beeld Bieke Depoorter De 25-jarige fotografe Bieke Depoorter uit Ingooigem besloot pas in het laatste jaar middelbaar, tot verrassing van velen, om fotografie te gaan studeren. Ze trok naar het Kask

Nadere informatie

Handreiking bij 40 DAGEN GEBED voor groep 4-8 van de basisschool

Handreiking bij 40 DAGEN GEBED voor groep 4-8 van de basisschool Handreiking bij 40 DAGEN GEBED voor groep 4-8 van de basisschool NAAM September 2009 In september en oktober 2009 was de Levend evangelie Gemeente bezig met het onderwerp 40 DAGEN GEBED. Om gemeente breed

Nadere informatie

LES 3 Ik leer Nederlands. TESTEN TEST 1

LES 3 Ik leer Nederlands. TESTEN TEST 1 12/11/14 1 LES 3 Ik leer Nederlands. TESTEN TEST 1 1. (lezen) Ik.... een lange tekst. 2 Hij.... een moeilijk boek. 3. Zij.... een gemakkelijk tekstje. 4..... jullie veel? Ja, wij.... graag kinderboeken.

Nadere informatie

bericht Belangrijke data: Tweede Wereldoorlog project stukjes geschreven door leerlingen uit groep 7

bericht Belangrijke data: Tweede Wereldoorlog project stukjes geschreven door leerlingen uit groep 7 bericht Info : 30 Jaargang 14 : 08-04-2016 Redactie : Monique Bos E-mail redactie : m.bos@westerwijs.nl Belangrijke data: 16 april Oud papier groep 4a 20 april Spelsportdag groep 3 en 4 in sporthal Quicksilver

Nadere informatie

Werkboek Het is mijn leven

Werkboek Het is mijn leven Werkboek Het is mijn leven Het is mijn leven Een werkboek voor jongeren die zelf willen kiezen in hun leven. Vul dit werkboek in met mensen die je vertrouwt, bespreek het met mensen die om je geven. Er

Nadere informatie

3 Bijna ruzie. Maar die Marokkanen en Turken horen hier niet. Ze moeten het land uit, vindt Jacco.

3 Bijna ruzie. Maar die Marokkanen en Turken horen hier niet. Ze moeten het land uit, vindt Jacco. 1 Het portiek Jacco ruikt het al. Zonder dat hij de voordeur opendoet, ruikt hij al dat er tegen de deur is gepist. Dat gebeurt nou altijd. Zijn buurjongen Junior staat elke avond in het portiek te plassen.

Nadere informatie

krant Zomervakantie! Vrijdag 28 juni 2019 De plezantste krant jullie terug op 2 september schooljaar is aangebroken.

krant Zomervakantie! Vrijdag 28 juni 2019 De plezantste krant jullie terug op 2 september schooljaar is aangebroken. De plezantste krant krant Vrijdag 28 juni 2019 Trimesteriële krant jaargang 1 Nummer 3 Zomervakantie! Het einde van het zorgeloos spelen en jullie terug op 2 september schooljaar is aangebroken. genieten

Nadere informatie

Op 1 mei 2012 begon ons Europese avontuur, we kregen te horen dat we de kans hadden om Europacup te gaan spelen. Ik sprong een gat in de lucht, dat

Op 1 mei 2012 begon ons Europese avontuur, we kregen te horen dat we de kans hadden om Europacup te gaan spelen. Ik sprong een gat in de lucht, dat Op 1 mei 2012 begon ons Europese avontuur, we kregen te horen dat we de kans hadden om Europacup te gaan spelen. Ik sprong een gat in de lucht, dat ik dit in mijn volleybalcarrière nog mee zou maken had

Nadere informatie

't gummybeertje le journal D' Hoge School redactie: Tom & Senne 24-10-08 jaargang 3 nr. 7 http://zevensprong.org frankieweyns@hotmail.

't gummybeertje le journal D' Hoge School redactie: Tom & Senne 24-10-08 jaargang 3 nr. 7 http://zevensprong.org frankieweyns@hotmail. 't gummybeertje le journal D' Hoge School redactie: Tom & Senne 24-10-08 jaargang 3 nr. 7 http://zevensprong.org frankieweyns@hotmail.com Het aapje en de sleutels Er was eens een man en die had de sleutels

Nadere informatie

workshop bij Rodica en Dodica

workshop bij Rodica en Dodica workshop bij Rodica en Dodica vier gedichten van Paul van Ostaijen met tekeningen van Paul Verrept taijen, met bij elk zins morgens de dingen, de que nègre, en Rodica en r al met groot succes ansee. Nu

Nadere informatie

Wij zijn Kai & Charis van de Super Student en wij geven studenten zin in de toekomst.

Wij zijn Kai & Charis van de Super Student en wij geven studenten zin in de toekomst. Hallo, Wij zijn Kai & Charis van de Super Student en wij geven studenten zin in de toekomst. Dat is namelijk helemaal niet zo makkelijk. Veel studenten weten nog niet precies wat ze willen en hoe ze dat

Nadere informatie

ELSEVIER HULP BIJ STUDIEKEUZE

ELSEVIER HULP BIJ STUDIEKEUZE ELSEVIER HULP BIJ STUDIEKEUZE Naam:... Klas:... Stap : Wat Kan ik? Voor welke vakken haal(de) je de hoogste cijfers op school? Aardrijkskunde Algemene natuurwetenschappen Bewegen, sport en maatschappij

Nadere informatie

Verslag Comenius uitwisseling mavo Turkije 31 mei t/m 6 juni 2014

Verslag Comenius uitwisseling mavo Turkije 31 mei t/m 6 juni 2014 Verslag Comenius uitwisseling mavo Turkije 31 mei t/m 6 juni 2014 Zaterdag, 31 mei Na een aangename vlucht kwamen wij in Istanbul St. Gokcan aan en werden na een lange wachttijd bij de pascontrole van

Nadere informatie

Voorwoord. Daarna ging ik praten met Chitra, een Tamilvrouw uit Sri Lanka. Zij zette zich in voor de Tamilstrijd.

Voorwoord. Daarna ging ik praten met Chitra, een Tamilvrouw uit Sri Lanka. Zij zette zich in voor de Tamilstrijd. Voorwoord In dit boek staan interviews van nieuwkomers over hun leven in Nederland. Ik geef al twintig jaar les aan nieuwkomers. Al deze mensen hebben prachtige verhalen te vertellen. Dus wie moest ik

Nadere informatie

Vwo+ en Gymnasium WINKLER PRINS

Vwo+ en Gymnasium WINKLER PRINS Met kop en schouder Vwo+ en Gymnasium OP WINKLER PRINS Grieks en Latijn geven je diploma een gouden randje! Is vwo+ of het gymnasium wat voor jou? Om deze vraag te kunnen beantwoorden, moet je jezelf de

Nadere informatie

London. klas 2B kompas. Dagboek: Gemaakt door Stacey Wilbrink

London. klas 2B kompas. Dagboek: Gemaakt door Stacey Wilbrink London klas 2B kompas Dagboek: Gemaakt door Stacey Wilbrink Dag 1 Klas 2b van het kompas moesten allemaal verzamelen op het station Breda. Daar werden de kinderen uitgezwaaid door hun ouders. De kinderen

Nadere informatie

Het tweede avontuur van Broer Vos en Broer Konijn

Het tweede avontuur van Broer Vos en Broer Konijn Het tweede avontuur van Broer Vos en Broer Konijn Oom Remus bron. Z.n., z.p. ca. 1950 Zie voor verantwoording: http://www.dbnl.org/tekst/remu001twee01_01/colofon.php 2010 dbnl / erven J.C. Harries 2 [Het

Nadere informatie

Ik heb het gevoel dat ik enorm veel geluk heb gehad om deze mensen te mogen ontmoeten. Zoals ik al zei, ga ik hen nooit vergeten.

Ik heb het gevoel dat ik enorm veel geluk heb gehad om deze mensen te mogen ontmoeten. Zoals ik al zei, ga ik hen nooit vergeten. Mijn Erasmus Een verslag over mijn Erasmus-avontuur - want ja, de term avontuur is hier wel op zijn plaats is niet eenvoudig te schrijven, want hoe druk je uit in woorden, wat zo een prominente plek in

Nadere informatie

100 jaar geleden. t Is Oorlog! Een lesmap voor het vierde, vijfde en zesde leerjaar, door juffrouw Anita en de papa van Anna.

100 jaar geleden. t Is Oorlog! Een lesmap voor het vierde, vijfde en zesde leerjaar, door juffrouw Anita en de papa van Anna. 100 jaar geleden t Is Oorlog! Een lesmap voor het vierde, vijfde en zesde leerjaar, door juffrouw Anita en de papa van Anna. t Is oorlog! Binderveld, Kozen, Nieuwerkerken en Wijer 100 jaar geleden is een

Nadere informatie

Boek en workshop over het verlies van een broer of zus. Een broertje dood. Door Corine van Zuthem

Boek en workshop over het verlies van een broer of zus. Een broertje dood. Door Corine van Zuthem Het overlijden van een broer of zus is een ingrijpende gebeurtenis. Toch wordt het onderwerp in de rouwliteratuur doodgezwegen. Tot verbazing van Minke Weggemans. De pastoraal therapeute schreef er daarom

Nadere informatie

Regina Pacis Hove. Algemeen Secundair Onderwijs 1

Regina Pacis Hove. Algemeen Secundair Onderwijs 1 Regina Pacis Hove Algemeen Secundair Onderwijs 1 Dag zesdeklasser Volgend jaar ga je naar het eerste jaar secundair onderwijs. Er staat je een leerrijke en boeiende tijd te wachten, met nieuwe ervaringen

Nadere informatie

uitdagend, inspirerend en waarderend voor ieder(s) talent!

uitdagend, inspirerend en waarderend voor ieder(s) talent! NIEUWSBRIEF MEI Deze nieuwsbrief bevat de volgende onderwerpen: studiedagen tot einde schooljaar SAP (school atletiektoernooi parkstad) Schoolverlaters gaan naar Teuven! Nieuws vanuit de plusklas Deel

Nadere informatie

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE PARLEMENT VOOR 17-PLUSSERS INTEGRAAL VERSLAG. Vergadering van donderdag 27 september 2012.

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE PARLEMENT VOOR 17-PLUSSERS INTEGRAAL VERSLAG. Vergadering van donderdag 27 september 2012. VGC 1 VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE PARLEMENT VOOR 17-PLUSSERS Zitting 2012-2013 Extra nummer INTEGRAAL VERSLAG Vergadering van donderdag 27 september 2012 Debat over: Gemeenteraadsverkiezingen 14/10 VGC

Nadere informatie

Presenteren the easy way

Presenteren the easy way Presenteren the easy way Dit is een uitgave van Marie-Jose Custers van CustersCoaching (niets uit deze uitgave mag gekopieerd worden) Voor de meeste mensen is presenteren een echte opgave. Ze weten dat

Nadere informatie

Liedjes Kerstmusical: Volg die ster

Liedjes Kerstmusical: Volg die ster 14-1: Waar ben je geboren Waar ben je geboren, waar kom je vandaan Waar is het begonnen, waar is het ontstaan Waar ken jij de weg zelfs met je ogen dicht Waar ben je geboren, waar zag jij het licht Iedereen

Nadere informatie

Theorieboek. leeftijd, dezelfde hobby, of ze houden van hetzelfde. Een vriend heeft iets voor je over,

Theorieboek. leeftijd, dezelfde hobby, of ze houden van hetzelfde. Een vriend heeft iets voor je over, 3F Wat is vriendschap? 1 Iedereen heeft vrienden, iedereen vindt het hebben van vrienden van groot belang. Maar als we proberen uit te leggen wat vriendschap precies is staan we al snel met de mond vol

Nadere informatie

In het volgende verhaal maak je kennis met een vreemd volk. Luister goed. Z I E N W I J E R G E V A A R L I J K U I T?

In het volgende verhaal maak je kennis met een vreemd volk. Luister goed. Z I E N W I J E R G E V A A R L I J K U I T? MENSENETERS 31 STAP 1 In het volgende verhaal maak je kennis met een vreemd volk. Luister goed. Z I E N W I J E R G E V A A R L I J K U I T? Wij wonen op het eiland Sarawak. Men noemt ons Dayaks. In Europa

Nadere informatie

Lieve vrienden van El Manguaré,

Lieve vrienden van El Manguaré, Lieve vrienden van El Manguaré, Vanuit een overstroomd Iquitos de tweede tamtam van 2012. Twee dagen geleden schreef ik onderstaand stukje: Manguaré kampt met wateroverlast! Zoals Yolanthe in de vorige

Nadere informatie

Stop met vergelijken. Je bent uniek

Stop met vergelijken. Je bent uniek Stop met vergelijken. Je bent uniek Deze week schrijft Tineke Franssen, een van de wandelcoaches van Het Coach Bureau, het artikel. Vlak voor de zomer rondt zij het wandelcoachtraject af met Hanneke (43).

Nadere informatie

Kalender april en mei. Maandag 25 mei Tweede Pinksterdag (de kinderen zijn vrij) Dinsdag 26 mei Meester- en Juffendag, continurooster

Kalender april en mei. Maandag 25 mei Tweede Pinksterdag (de kinderen zijn vrij) Dinsdag 26 mei Meester- en Juffendag, continurooster obs De Phoenix Week 21-2015 Beste ouder(s)/verzorger(s), Na twee weken vakantie gaan we er volop tegenaan tot het einde van dit schooljaar. De komende drie weken staan in het teken van CITO toetsen en

Nadere informatie

Verhaal van verandering

Verhaal van verandering Belgische Ashoka Fellow Ashoka : Kun je ons iets vertellen over je familie en waar je bent opgegroeid? Ingrid : Ik ben opgegroeid in Antwerpen, een belangrijke stad in Vlaanderen, België. Ik heb een oudere

Nadere informatie

HOE JE IN 5 STAPPEN ECHT ZELFVERTROUWEN OPBOUWT

HOE JE IN 5 STAPPEN ECHT ZELFVERTROUWEN OPBOUWT HOE JE IN 5 STAPPEN ECHT ZELFVERTROUWEN OPBOUWT DOOR ANN VAN RIET WWW.ALTHEA-COACHING.BE Hallo! In dit e-book ga je leren hoe je echt zelfvertrouwen kan opbouwen. En daarmee bedoel ik dus niet gewoon denken

Nadere informatie

September 2015 Woensdag 23 September Sportdag Start gesprek ouders. Oktober 2015 Woensdag 7 oktober Start kinderboekenweek

September 2015 Woensdag 23 September Sportdag Start gesprek ouders. Oktober 2015 Woensdag 7 oktober Start kinderboekenweek Schoolnieuws schooljaar 2015-2016 Vrijdag 18 September 2015 September 2015 Woensdag 23 September Sportdag Start gesprek ouders Donderdag 24 September Start gesprek ouders Maandag 28 September Algemene

Nadere informatie