The Joy of Movement geeft het plezier van bewegen aan. Voor mensen met een handicap is dat de aanzet tot bewegingsvrijheid, onafhankelijkheid,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "The Joy of Movement geeft het plezier van bewegen aan. Voor mensen met een handicap is dat de aanzet tot bewegingsvrijheid, onafhankelijkheid,"

Transcriptie

1 JAARVERSLAG

2 2 The Joy of Movement geeft het plezier van bewegen aan. Voor mensen met een handicap is dat de aanzet tot bewegingsvrijheid, onafhankelijkheid, zelfstandigheid, autonomie en contact met de maatschappij.

3 INHOUDSOPGAVE Voorwoord 1. Respo International 2. Projecten in ontwikkelingslanden 3. SBOS programma wereldburgerschap 4. Ontwikkeling 5. Organisatie 6. Financiën

4 Colofon Respo International Postbus GB Zwolle facebook.com/respointernational twitter.com/respo_int 4

5 VOORWOORD Bij de jaarlijkse ontmoeting van bestuur met medewerkers en betrokkenen van Respo International ging ik even ver terug in de tijd. Er waren nog een paar gebaren blijven hangen uit de tijd dat ik werkte in het onderwijs aan dove kinderen. De dove jongeren die betrokken waren bij het project Ethiopia Deaf Experience SBOS waren verrast dat zij in hun eigen taal konden spreken met de voorzitter van het bestuur, alhoewel ik toch ook blij was met de onder steuning van hun tolk. Bevlogen jonge mensen die zich in willen zetten voor de emancipatie van dove mensen in Ethiopië. Geweldig als je dan elkaars taal spreekt. Dat bedoel ik niet alleen in letterlijke zin, maar ook in figuurlijke zin. De taal van ontwikkeling, groei, verbinding en verzoening. Door de methode Wereldburgerschap investeren jongeren niet alleen in hun leeftijdgenoten ver weg, maar evenzeer in zichzelf. De betrokkenheid bij een Respoproject is van blijvende betekenis in je eigen leven en creëert een blijvende verbinding tussen mensen in verschillende delen van de wereld. Een belangrijke inspiratiebron voor Respo, Nelson Mandela, is ons helaas ontvallen. Maar zijn woorden zijn van blijvende betekenis voor deze wereld en zullen Respo blijven inspireren voor de ontwikkeling van mensen met een beperking in landen waar dat nog niet vanzelfsprekend is. Het bestuur dankt iedereen die heeft bijgedragen aan het werk van Respo in het afgelopen jaar. In een netwerkorganisatie zijn dat veel mensen. In het bijzonder dank aan onze directeur Bas Schutte die samen met de collega s van het bureau het netwerk en de projecten succesvol heeft laten functioneren. In dit verslagjaar hebben wij afscheid genomen van Peter Barneveld die vanaf het begin zich heeft ingezet als penningmeester voor Respo. Wij willen hem graag dank zeggen voor zijn enorme betrokkenheid bij het werk van Respo. Wij heten Riejet Nijdam en Fred Tuininga van harte welkom als nieuwe leden in het bestuur. Namens het bestuur van Respo International, René van Harten, Voorzitter Respo International. 5

6 1 RESPO INTERNATIONAL Respo International is een organisatie die zich richt op de ontwikkeling en uitvoering van beweeg en sportprogramma s voor mensen met een handicap in ontwikkelings landen. Met deze projecten wil Respo International de persoonlijke en maatschappelijke positie van mensen met een handicap in ontwikkelingslanden versterken. Respo International doet dit door mensen met een handicap in aanraking te brengen met het plezier van bewegen en door mensen op te leiden tot specialisten op het gebied van bewegen en sport voor mensen met een handicap. THE JOY OF MOVEMENT De slogan van Respo International Joy of Movement duidt op het plezier dat bewegen geeft. Dat is nuttig en belangrijk, maar in beweging komen is ook noodzaak. Het geeft mensen met een handicap de aanzet tot bewegings vrijheid,onafhankelijkheid, zelfstandigheid, autonomie en contact met de maatschappij. Respo International werkt vanuit de visie dat niet over maar door en met mensen met een handicap programma s worden ontwikkeld. Daarom worden mensen met een handicap actief betrokken bij de projecten en opgeleid tot trainer in beweeg en sportactiviteiten. 6

7 Respo International hanteert vier uitgangspunten in de sporten beweegprogramma s in de ontwikkelingslanden. Deze punten zijn onderdeel van de Respomethode: Participatie: zoveel mogelijk mensen met een handicap laten deelnemen aan sport en beweegactiviteiten. Educatie: sportdocenten opleiden, zodat ze de sportactiviteiten zelfstandig voort kunnen zetten. Capaciteitsopbouw: lokale sport, onderwijs en gehandicaptenorganisaties betrekken bij de programma s, zodat deze programma s een duurzaam karakter krijgen. Emancipatie: aandacht vragen op maatschappelijk vlak voor mensen met een handicap door het organiseren van publieke sportevenementen. HOGESCHOOL WINDESHEIM Respo International is in 2005 opgericht door Hogeschool Windesheim uit Zwolle. Met de steun van Windesheim ontwikkelt RESPO interessante projectplekken in ontwikkelingslanden voor Nederlandse studenten, docenten en professionals op het vlak van sport en handicap. 7

8 2 Project in Zuid Afrika Project in Ethiopië 8

9 PROJECTEN IN ONTWIKKELINGSLANDEN Respo International heeft in 2013 projectactiviteiten uitgevoerd in vijf projectlanden: Zuid Afrika, Ethiopië, Indonesië, Peru en Marokko. Hieronder in het kort een verslag van de verrichte werkzaamheden. Voor meer informatie kunt u terecht op onze website of facebookpagina ZUIDAFRIKA Respo International is vanaf 2010 actief in Zuid Afrika met verschillende projectactiviteiten. Een van de belangrijkste resultaten van de afgelopen periode is het opleiden van 12 sporttrainers met een handicap, die actief zijn op verschillende scholen voor kinderen met een handicap. In samenwerking met de lokale stichting Mandla Sport4Change en dankzij steun van de City of Capetown is het gelukt om de werkgelegenheid van deze sporttrainers in 2013 te continueren. Vanuit het Ministerie van Buitenlandse Zaken en de KNVB heeft Respo International voor de periode een subsidie ontvangen om het programma in Kaapstad verder te ontwikkelen. In 2013 hebben twee expert bezoeken plaatsgevonden en is een ondersteunend projectteam met studenten actief geweest op het gebied van: Het ondersteunen van Mandla 4 Change bij het ontwikkelen van een organisatieplan Het ondersteunen van Mandla 4 Change bij het opzetten van wekelijkse sportactiviteiten en evenementen voor mensen met een handicap In totaal hebben 880 kinderen met een handicap in 2013 aan een van de projectactiviteiten in Zuid Afrika deelgenomen. ETHIOPIË Vanaf 2005 heeft Respo International in samenwerking met Stichting Dir en Hogeschool Windesheim sportprojecten uitgevoerd voor mensen met een handicap in Ethiopië. Deze projecten hebben geleid tot het opzetten van het DIRES House of Sport in Addis Abeba. DIRES House of Sport is inmiddels uitgegroeid tot een eigen Ethiopische sport organisatie van waaruit sporttrainers wekelijks sportactiviteiten verzorgen voor een netwerk van 25 scholen voor meer dan 1000 kinderen met een handicap. Er werken op dit moment 35 Ethiopische werknemers. Uniek in het programma is het inzetten van 21 sporttrainers met een handicap die zijn opgeleid en de wekelijkse sportlessen op de scholen voor kinderen met een handicap verzorgen. Naast sportactiviteiten voor mensen met een handicap heeft het House of Sport projecten ontwikkeld op het gebied van judo, wielrennen, atletiek en voetbal. Meer dan 100 sporttrainers hebben deelgenomen aan een trainingsprogramma van DIRES House op Sport Met ondersteuning van Impulsis en uiteenlopende sponsoracties en donaties heeft Respo International werkzaamheden in 2013 kunnen ondersteunen. In 2013 heeft Respo International de samenwerking met stichting Proninos verder uitgebouwd met als doel om de deelnemers aan de sportprogramma s aanvullende lifeskill scholing aan te bieden. Verder is een nieuwe donatie ontvangen van het Johanna Kinderfonds om extra sportclinics op verschillende revalidatiecentra te organiseren. 9

10 In februari 2013 heeft Minister Ploumen een bezoek gebracht aan ons programma in Ethiopië en met verschillende werknemers en studenten gesproken. INDONESIË Respo International is vanaf 2010 actief in Indonesië met als doel om met lokale partners sportdocenten en groepsleerkrachten van het speciaal onderwijs op te leiden om te komen tot een passend sportaanbod voor de kinderen met een handicap. Ondersteunend zijn verschillende sportevenementen georganiseerd om de kinderen een podium te bieden om hun te talent te laten zien. Nadat in 2012 de opleiding in Bandung was afgerond, is in 2013 het programma op Ambon afgerond. Alle 6 projectscholen ontvingen een lespakket met daarin een maatwerk lesprogramma om de projectactiviteiten op de scholen te continueren. In 2014 start Respo International een nieuw programma waarin met de opgedane kennis in samenwerking met opgeleide lokale docenten van sportacademies een landelijk opleidingsprogramma wordt gestart. MAROKKO Begin juni zijn, net als 2012, 22 studenten van Hogeschool Windesheim voor een projectreis naar Marokko gegaan. Onderdeel van de reis was het opzetten van een social circus project voor weeskinderen en kinderen met een handicap. Naast een succesvolle voorstelling hebben de studenten sponsoracties opgezet waardoor op beide instelling en een circus box met circusmaterialen kon worden achtergelaten. PERU In samenwerking met stichting Proninos, FINCA, Circusschool Hannes en Co, heeft Respo International een Social Circus project voor kinderen in Peru ondersteund. Respo heeft afgelopen jaren veel ervaring opgedaan met het organiseren van circusprojecten. De circusweken zijn zo opgezet dat kinderen kennis maken met verschillende circusactiviteiten en worden uitgedaagd om aan het eind van de dag een succesvolle act te kunnen presenteren aan een groot publiek. Aan het circusprogramma in Peru namen circa 500 kinderen deel. 10

11 Project in Marokko Project in Indonesië Project in Peru 11

12 3 The Ethiopia Xperience 12

13 SBOS PROGRAMMA WERELDBURGERSCHAP In 2013 is een vervolg gegeven aan het Ethiopië Xperience programma. The Ethiopia Xperience is een initiatief van Respo International dat mogelijk wordt gemaakt door een subsidiefaciliteit voor Burgerschap en Ontwikkelingssamenwerking (SBOS) van het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Met het SBOS programma wil de overheid stimuleren dat jongeren zich een breder beeld vormen van zaken die spelen in de wereld en hierin actief hun omgeving betrekken. Het programma bestaat uit twee onderdelen: een HBO programma waarin studenten voor een periode van 4 maanden een project in Ethiopië uitvoeren en een jongeren programma, waarin jongeren een projectreis van 12 dagen naar Ethiopië gaan. Deze deelnemers zijn geselecteerd door organisaties (scholen, sportverenigingen en maatschappe lijke organisaties) die de jongeren ondersteunen bij de voorbereiding, het delen van hun ervaringen en het verduurzamen van het programma in een relatie tussen de organisatie en het project in Ethiopië. In 2013 namen 23 HBO studenten en 19 jongeren deel aan het programma. De jongeren van de projectreis in februari 2013 zijn geselecteerd van de partnerorganisaties CIOS Nederland, ROC Graafschap College, Budovereniging Kiryoku, Light for the World en VO school Arentheem. In oktober 2013 is een projectreis georganiseerd met 10 dove jongeren in samenwerking met Wesemann Travel. Het project wordt in een partnernetwerk uitgevoerd. Trace Combat verzorgt de PR en campagne van het project. L&ving Factory verzorgt de trainingen en begeleiding van de jongeren, Kennispraktijk doet onderzoek naar de effecten van het programma. Hogeschool Windesheim ondersteunt de HBO studenten via de minor Interna tional Sustainable Development. Het DIRES House of Sport verzorgt de lokale begeleiding en ondersteuning. Naast het gesubsidieerde SBOS programma heeft Respo International in 2013 ook een projectreis georganiseerd in samenwerking met ROC Aventus uit Apeldoorn. Aan deze projectreis namen 6 leerlingen deel. Verder heeft Respo International meegewerkt aan een projectreis van het CP team van de KNVB naar Ethiopië. 13

14 4 ONTWIKKELING Respo International werkt vanuit haar praktijkervaringen met verschillende partners aan de ontwikkeling van de kwaliteit en duurzaamheid van haar programma s. In 2013 heeft Respo International op dit vlak o.a. een bijdrage geleverd aan de volgende projecten: Lespakket Iedereen doet mee In opdracht van NOC*NSF heeft Respo International in samenwerking met Hogeschool Windesheim, werkveld experts en 10 sportbonden gewerkt aan de ontwikkeling van een lespakket iedereen doet mee. Het lespakket geeft sportdocenten, groep, en vak leerkrachten van het basis onderwijs handvatten om kinderen met een handicap op een succesvolle wijze te kunnen laten deelnemen aan sportkennismakingsactiviteiten. Voortzetting programma sport & development In 2012 is NCDO gestopt met haar landelijke regierol op het gebied van sport en ontwikkelingssamenwerking. Vanuit deze rol organiseerde NCDO netwerkbijeenkomsten en zorgde voor positionering, verbinding en een kwaliteitsimpuls voor de sector. In samenwerking met NSA International heeft Respo International opdracht gekregen om in 2013 en 2014 een aantal projecten te ontwikkelen die bijdragen aan het voortzetten van de rol van NCDO. In dit kader organiseert Respo o.a. netwerkbijeenkomsten, inspiratiesessies met onderwijsorganisaties en een cocreatie programma met onderwijs en bedrijfsleven. Social business strategie Respo International is zich ervan bewust dat voor het continueren en uitbreiden van haar projectactiviteiten externe financiering noodzakelijk is. Naast het aanvragen van subsidies is in 2013 gewerkt aan de uitwerking van een social business strategie. Doel van deze strategie is om in toenemende mate ook eigen inkomsten te genereren. De strategie is geïnspireerd door een sessie van Idea Coffee Live, waarin verschillend experts vanuit verschillende werkvelden hebben gebrainstormd over een kansrijke invulling voor Respo International. Verhalenboek impact projecten In 2013 is het verhalenboek van de Respo projecten in Ethiopië gepresenteerd. Dit verhalenboek is gemaakt door Rosa Peerdeman en Ger Jan Schuttert en geeft vanuit het gezichtspunt van lokale deelnemers, werknemers en stakeholders een beeld van de impact van de werkzaamheden van Respo International in Ethiopië. 14

15 15

16 16 5

17 ORGANISATIE BESTUUR Het bestuur van Respo International heeft in 2013 drie keer een bestuursvergadering gehouden, te weten op 7 maart, 2 juli en 12 december. Naast het monitoren van de voortgang van de projecten, waren in 2013 de belangrijkste bespreekpunten van het bestuur: Analyseren uitkomsten onderzoek Respo methode Vormgeven van nieuw programma NCDO Ontwikkelen van sociaal ondernemerschap Inrichten van de bestuurlijke organisatie Het bestuur van Respo International bestond in 2013 uit de volgende personen: René van Harten (voorzitter) Peter Barneveld ( penningmeester) Rob Jeursen Luuk Sietsma Riejet Nijdam BUREAU Het bureau van Respo International bestond in 2013 uit: Bas Schutte, directeur Annemieke PeppingPoot, projectmanager strategie en projectontwikkeling Jesse de Doelder, projectmanager wereldburgerschap en sociaal ondernemerschap Bart Horstman, projectmanager Ethiopië Willemijn Rommens, projectmedewerker kwaliteit & communicatie (vanaf ) Margo van den Brink, ondersteuning bedrijfsbureau (tot ) Sylvia Smale Stegeman en Rianne Volkers Polman, ondersteuning bedrijfsbureau (vanaf ) Naast de bureaumedewerkers wordt het werk van Respo International uitgevoerd door de passie en inzet van tientallen vrijwilligers, studenten en netwerkorganisaties. In december heeft het bestuur afscheid genomen van Peter Barneveld. Peter Barneveld is opgevolgd als penningmeester door Fred Tuininga. 17

18 6 FINANCIËN In dit hoofdstuk staat de schematische weergave van de resultatenrekening en staat van baten en lasten Balans Na verwerking voorstel bestemmingsresultaat. Activa Passiva Vorderingen Eigen vermogen Vorderingen Algemene reserve Overlopende activa Bestemmingsreserve Ethiopie Bestemmingsresere Circus Bestemmingsreserve ZuidAfrika Bestemmingsreserve Indonesie Bestemmingsreserve DMSD/NCDO Totaal Totaal Kortlopende schulden Liquide middelen Kortlopende schulden Postbank Overlopende passiva Totaal Totaal Totaal activa Totaal passiva

19 19

20 Staat van baten en lasten Baten Realisatie 2012 Begroting 2013 Realisatie 2013 Begroting / Realisatie 2013 Algemeen Rente en giften Sponsoring Subsidie Totaal algemeen Projecten ZuidAfrika Indonesie Ethiopie Xperience Ethiopie DIRES Zambia Circus Roemenie Xperience Nieuwe projectontwikkeling 856 ZuidAfrika Indonesie Project NOC*NSF Project DMSD/NCDO Indonesie Xperience Totaal projecten Opbrengst SBOS Respo Totaal baten

21 Staat van baten en lasten lasten Realisatie 2012 Begroting 2013 Realisatie 2013 Begroting / Realisatie 2013 Algemeen Loonkosten / overhead Algemene kosten Communicatie Totaal algemeen Projecten ZuidAfrika Indonesie Ethiopie Xperience Ethiopie DIRES Zambia Circus Roemenie Xperience Nieuwe projectontwikkeling ZuidAfrika Indonesie Project NOC*NSF Project DMSD/NCDO Indonesie Xperience Totaal projecten SBOS Respo Totaal lasten Totaal baten Totaal lasten Totaal projecten

22 Kasstroomoverzicht Volgens de indirecte methode Explotatiesaldo Vorderingen Kortlopende schulden Kassroom uit operationele activiteiten Kassroom uit investeringsactiviteiten Kassroom uit financieringsactiviteiten Netto kasstroom Mutatie liquide middelen Beginstand liquide middelen Eindstand liquide middelen

23 Resultaatbestemming Vooruitlopend op de bestemming van het resultaat door het bestuur zijn de resultaten op de projecten ten bate of ten laste van de bestemmingsreserves gebracht. Het positieve resultaat op de beheerskosten komt ten gunste van de algemene reserve. Bestemmingsreserves met een negatief saldo worden aangevuld vanuit de algemene reserve Balans Lasten Baten Saldo 2013 Overige mutatie Balans Algemene reserve Bestemmingsreserve Ethiopie Bestemmingsreserve Circus Bestemmingsreserve ZuidAfrika Bestemmingsreserve Indonesie Bestemmingsreserve NOC*NSF Bestemmingsreserve DMSD/NCDO Totaal

24 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling Algemeen De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Richtlijn voor de jaarverslaggeving 640 Organisaties zonder winststreven. De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten. De activa en passiva worden opgenomen tegen nominale waarde, tenzij anders vermeld. De baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop deze betrekking hebben. Baten worden slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen, die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen, indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden. Presentatie baten en lasten De baten en lasten worden per project gepresenteerd. Niet aan projecten toerekenbare baten en lasten worden gepresenteerd onder de algemene baten en lasten. De projectbaten bestaan uit subsidies en studentenbijdragen. De algemene baten bestaan uit sponsorgelden en bijdragen vanuit de stichting Vrienden van Effatha. De projectlasten bestaan hoofdzakelijk uit reis en verblijfskosten en kosten ten behoeve van de uitvoering van het project. De algemene lasten hebben betrekking op loonkosten, organisatiekosten en communicatie. De loonkosten worden door Windesheim bij Respo International in rekening gebracht en voor zover mogelijk toegerekend aan de projecten. 24

25 Toelichting op de balans Activa Vorderingen Vorderingen e De vorderingen bestaan voornamelijk uit nog te ontvangen subsidiebijdragen van en nog te ontvangen studentenbijdragen van Overlopende activa e De overlopende activa betreffen verstrekte voorschotten aan SBOSdienstverleners van en vooruitbetaalde kosten van 635. Liquiditeiten Het betreft de saldi van de bankrekeningen van de stichting. De liquide middelen staan ter vrije beschikking. Passiva Vermogen Het vermogen ultimo 2013 bedraagt Het positieve resultaat over 2013 van 888 is in dit vermogen begrepen. Kortlopende schulden Kortlopende schulden e De kortlopende schulden betreffen voornamelijk de kosten van ingehuurd personeel van , declaratie van SBOSprojectkosten van en de accountantskosten 2012 en 2013 van Overlopende passiva e Onder de overlopende passiva wordt het saldo opgenomen van de ontvangen voorschotten voor het SBOSproject van het ministerie van Buitenlandse Zaken en de uitbetaalde bedragen aan de partners binnen dit project. 25

26 Toelichting op de Staat van Baten en Lasten Resultaat Het resultaat 2013 is 888 positief tegen positief. De baten bedragen en de lasten Voor het jaar 2013 was het begrote resultaat positief. In deze toelichting op de staat van baten en lasten is een analyse van de realisatie ten opzichte van de begroting opgenomen. Algemeen De algemene baten van 2013 zijn lager dan begroot. Een sponsorbate van is toegerekend aan het project Ethiopië in plaats van ten gunste van de algemene baten gebracht. De algemene lasten van 2013 zijn lager dan begroot. Dit is vooral het gevolg van de toerekening van loonkosten aan projecten. De algemene kosten zijn hoger dan begroot. Dit is het gevolg van een te lage inschatting van de algemene kosten. De algemene kosten 2013 zijn in lijn met voorgaande jaren. Projecten Voor diverse projecten, die Respo International uitvoert, is subsidie verkregen. Bij het uitvoeren van de subsidieprojecten worden de algemene en specifieke subsidievoorwaarden in acht genomen. Het project DIRES Ethiopië betreft de ondersteuning van het DIRES House of Sport waarvoor een subsidie is ontvangen van Impulsis. Dit project wordt naast de subsidie van Impulsis mogelijk gemaakt door sponsorgelden en samenwerkingsverbanden met externe organisaties. Daarnaast genereert het DIRES House of Sport ook eigen inkomsten. Het nadelige saldo 2013 voor dit project van circa is ten laste van de bestemmingsreserve voor dit project gebracht. Het positieve saldo van de baten en lasten van Ethiopië Xperience van is ten gunste van deze bestemmingsreserve gebracht. Onder Ethiopië Xperience worden de baten en lasten verantwoord voor relaties van deelnemers aan het project DIRES Ethiopië In 2013 heeft Respo International een sponsorbijdrage van gegeven aan een circusproject in Peru. Dit bedrag was opgenomen in de bestemmingreserve

27 In het kader van nieuwe projectontwikkeling heeft in 2012 een verkenning in Marokko plaatsgevonden voor de organisatie van een circusprogramma in Marokko als onderdeel van een studiereis met studenten van Hogeschool Windesheim. In 2013 is hieraan vervolg gegeven. Het programma is uitgevoerd met een zelfstandige administratie. Het Ministerie van Buitenlandse Zaken heeft aan de KNVB subsidie toegekend voor het programma Sport for Development Respo heeft in 2012 met de KNVB afspraken gemaakt over de uitvoering van een deelprogramma in ZuidAfrika. Door wijziging in de financiering van het project zijn in 2013 minder baten verantwoord dan begroot. Het project is ook later tot uitvoering gekomen, waardoor de lasten lager zijn dan begroot. Het projectsaldo is ten laste van de bestemmingsreserve ZuidAfrika gebracht. NAS International en Respo hebben een overeenkomst getekend voor de realisatie van het plan van aanpak Project Ambon Sport Dit plan van aanpak maakt deel uit van het programma Sport for Development in Indonesië. Er zijn afspraken gemaakt voor de periode 1 augustus 2012 tot en met 31 december De baten zijn lager dan begroot omdat in 2012 reeds een belangrijk deel van de subsidie is verantwoord. Het projectsaldo is onttrokken aan de bestemmingsreserve Indonesië In 2013 heeft het NOC*NSF subsidie toegekend voor de ontwikkeling van een documentatiemap betreffende kinderen met een handicap in sportkennismaking aanbod basisonderwijs. Respo heeft vanwege haar grote kennis en ervaring op het gebied van sportprojecten voor mensen met een handicap deze opdracht verkregen. Het programma is uitgevoerd in samenwerking met docenten van Hogeschool Windesheim. Het NCDO heeft Respo in 2013 subsidie toegekend voor de doorstart van delen van haar voormalige programma Sport & Ontwikkelingssamenwerking. Respo heeft de opdracht aanvaard omdat de projectdoelen nauw verwant zijn aan de doelstellingen van het SBOSprogramma. SBOS In 2011 heeft het Ministerie van Buitenlandse Zaken subsidie toegekend in het kader van de Subsidiefaciliteit Burgerschap en Ontwikkelingssamenwerking (SBOS) voor de periode april 2011 tot en met maart Dit project wordt in samenwerking met Hogeschool Windesheim en communicatiebureau Trace/Combat uitgevoerd. In de jaarrekening zijn alleen de baten en lasten opgenomen die betrekking hebben op de projectonderdelen waarvoor Respo International verantwoordelijk is. De gerealiseerde lasten zijn hoger dan de begrote lasten vanwege de niet begrote inzet van doventolken. De gerealiseerde lasten zijn in 2013 voor circa gedekt door eigen bijdragen van uitvoerders van dit project. Het verschil tussen de gerealiseerde lasten en eigen bijdragen wordt gedekt door de SBOSsubsidie. 27

28 Het intense gevoel dat ik voel bij de mensen daar is overweldigend. Ze zijn blij met jeaanwezigheid, vol respect en dankbaarheid. Los van materialisme. Thuis is voor mij niet meer het thuis van voorheen. Ik kan nu voelen en delen wie ik echt ben. Een trotse wereldburger! Evelien van Schie, deelnemer Ethiopia Xperience Volg actuele ontwikkelingen op: twitter.com/respo_int Neem contact op via Postbus 10090, 8000 GB Zwolle. Kantoor A065

Jaarverslaggeving 2014. Stichting Steun Thuis in West

Jaarverslaggeving 2014. Stichting Steun Thuis in West Jaarverslaggeving 2014 Stichting Steun Thuis in West Inhoudsopgave Bladzij Onderwerp 1 Bestuursverslag 2 Vaststelling van het jaarverslag 3 Balans 4 Rekening van baten en lasten 5 Kasstroomoverzicht 6

Nadere informatie

STICHTING WERELDWIJD EVANGELIEWERK JAARVERSLAG 2014

STICHTING WERELDWIJD EVANGELIEWERK JAARVERSLAG 2014 STICHTING WERELDWIJD EVANGELIEWERK JAARVERSLAG 2014 INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding 2 2 Algemene informatie over de stichting 2 3 Bestuurs- en activiteitenverslag 2014 2 4 Jaarrekening 2014 4 Pagina 1 1. Inleiding

Nadere informatie

Stichting Voedselallergie gevestigd te Nijkerk. Jaarrekening 2015

Stichting Voedselallergie gevestigd te Nijkerk. Jaarrekening 2015 Stichting Voedselallergie gevestigd te Nijkerk Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening Balans per 31 december 2015 2 Staat van baten en lasten over 2015 4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 5 Balans

Nadere informatie

Jaarrekening 2013. Stichting Vrienden van Sprank

Jaarrekening 2013. Stichting Vrienden van Sprank Jaarrekening 2013 Stichting Vrienden van Sprank 1 INHOUDSOPGAVE Pagina 5.1 Jaarrekening 2013 5.1.1 Balans per 31 december 2013 4 5.1.2 Resultatenrekening over 2013 5 5.1.3 Kasstroomoverzicht over 2013

Nadere informatie

Stichting Vrienden van Hospice De Patio

Stichting Vrienden van Hospice De Patio Stichting Vrienden van Hospice De Patio Dordrecht Jaarverslaggeving 2011 Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening 1. Balans per 31 december 2011 (na resultaatbestemming) 3 2. Staat van baten en lasten over 2011

Nadere informatie

Stichting The Source Connection gevestigd te Amsterdam. Jaarrekening 2014

Stichting The Source Connection gevestigd te Amsterdam. Jaarrekening 2014 Stichting The Source Connection gevestigd te Amsterdam Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening Balans per 31 december 2014 3 Staat van baten en lasten over 2014 5 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

STICHTING WERELDWIJD EVANGELIEWERK JAARVERSLAG 2013

STICHTING WERELDWIJD EVANGELIEWERK JAARVERSLAG 2013 STICHTING WERELDWIJD EVANGELIEWERK JAARVERSLAG 2013 INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding 2 2 Algemene informatie over de stichting 2 3 Bestuurs- en activiteitenverslag 2013 2 4 Jaarrekening 2013 5 Pagina 1 1. Inleiding

Nadere informatie

JAARREKENING 2015 STICHTING REIS MET JE HART

JAARREKENING 2015 STICHTING REIS MET JE HART JAARREKENING 2015 STICHTING REIS MET JE HART 1 BALANS PER 31 DECEMBER 2015 (na verwerking van het verlies) 31 december 2015 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa (1) 27.897 27.897 Vlottende activa

Nadere informatie

STICHTING WERELDWIJD EVANGELIEWERK JAARVERSLAG 2015

STICHTING WERELDWIJD EVANGELIEWERK JAARVERSLAG 2015 STICHTING WERELDWIJD EVANGELIEWERK JAARVERSLAG 2015 INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding 2 2 Algemene informatie over de stichting 2 3 Bestuurs- en activiteitenverslag 2015 2 4 Jaarrekening 2015 3 Pagina 1 1. Inleiding

Nadere informatie

JAARREKENING Stichting Fondsenbeheer Landbouw en Zorg Nederland Jaarrekening pag. 1

JAARREKENING Stichting Fondsenbeheer Landbouw en Zorg Nederland Jaarrekening pag. 1 JAARREKENING 2015 Stichting Fondsenbeheer Landbouw en Zorg Nederland Jaarrekening 2015 - pag. 1 Inhoudsopgave Jaarverslag 2015 1. Bestuursverslag 2. Balans per 31-12-2015 3. Staat van Baten en Lasten over

Nadere informatie

Materiële vaste activa (1) Inventaris Vorderingen (2) Overige vorderingen Overlopende activa

Materiële vaste activa (1) Inventaris Vorderingen (2) Overige vorderingen Overlopende activa JAARREKENING Balans per 31 december 2015 Winst-en-verliesrekening over 2015 Kasstroomoverzicht 2015 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling Toelichting op de balans per 31 december 2015 Toelichting

Nadere informatie

Stichting VEVAM Fonds SVF

Stichting VEVAM Fonds SVF Stichting VEVAM Fonds SVF Jaarverslag 2012 Inhoudsopgave Balans per 31 december 2012 (na resultaatbestemming)... 3 Staat van baten en lasten over 2012... 4 Algemene toelichting op de balans en staat van

Nadere informatie

Stichting The Source Connection gevestigd te Amsterdam. Jaarrekening 2015

Stichting The Source Connection gevestigd te Amsterdam. Jaarrekening 2015 Stichting The Source Connection gevestigd te Amsterdam Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening Balans per 31 december 2015 3 Staat van baten en lasten over 2015 5 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

Jaarrekening. van. Stichting WAG Kootwijkerbroek - Stroe. Kootwijkerbroek

Jaarrekening. van. Stichting WAG Kootwijkerbroek - Stroe. Kootwijkerbroek Jaarrekening 2016 van Stichting WAG Kootwijkerbroek - Stroe te Kootwijkerbroek Inhoudsopgave 1 Bestuursverslag en ondertekening door bestuur 3 2 Balans per 31 december 2016 5 3 Staat van baten en lasten

Nadere informatie

JAARREKENING 2014. Stichting Fondsenbeheer Landbouw en Zorg Nederland Jaarrekening 2014 - pag. 1

JAARREKENING 2014. Stichting Fondsenbeheer Landbouw en Zorg Nederland Jaarrekening 2014 - pag. 1 JAARREKENING 2014 Stichting Fondsenbeheer Landbouw en Zorg Nederland Jaarrekening 2014 - pag. 1 Inhoudsopgave Jaarverslag 2014 1. Bestuursverslag 2. Balans per 31-12-2014 3. Staat van Baten en Lasten over

Nadere informatie

Jaarverslag over het boekjaar 2014. Stichting Graphic Design Festival Breda. te Breda

Jaarverslag over het boekjaar 2014. Stichting Graphic Design Festival Breda. te Breda Jaarverslag over het boekjaar 2014 van Stichting Graphic Design Festival Breda. te Breda DE/R14GDFB/1 Inhoud Pagina Bestuursverslag 3 Balans per 31 december 2014 4 Staat van baten en lasten 2014 5 Toelichting

Nadere informatie

Stichting Steunfonds Zuster Kueter JAARREKENING 1 30-6-2014

Stichting Steunfonds Zuster Kueter JAARREKENING 1 30-6-2014 Stichting Steunfonds Zuster Kueter JAARREKENING 2013 1 30-6-2014 JAARREKENING 2013 INHOUDSOPGAVE pag. Inhoudsopgave 2 Bestuur en vaststelling jaarrekening 3 Jaarverslag 4 Balans per 31 december 2013 5

Nadere informatie

Jaarverslaggeving 2014

Jaarverslaggeving 2014 Jaarverslaggeving 2014 Stichting Vrienden van het EBC gevestigd te 't Harde (statutair gevestigd te Oldebroek) Inhoud pagina 1.1 Verslag bestuur 2 2.1 Balans per 31 december 2014 3 2.2 Staat van baten

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. Pagina. ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Opdracht 1 2 Samenstellingsverklaring 2 3 Algemeen 3

INHOUDSOPGAVE. Pagina. ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Opdracht 1 2 Samenstellingsverklaring 2 3 Algemeen 3 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Opdracht 1 2 Samenstellingsverklaring 2 3 Algemeen 3 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2015 4 2 Staat van baten en lasten over 2015 5 3 Grondslagen voor waardering

Nadere informatie

STICHTING WERELDWIJD EVANGELIEWERK JAARVERSLAG 2012

STICHTING WERELDWIJD EVANGELIEWERK JAARVERSLAG 2012 STICHTING WERELDWIJD EVANGELIEWERK JAARVERSLAG 2012 INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding 2 2 Algemene informatie over de stichting 2 3 Bestuurs- en activiteitenverslag 2012 2 4 Jaarrekening 2012 5 Pagina 1 1. Inleiding

Nadere informatie

Stichting Graphic Design Festival Breda. te Breda

Stichting Graphic Design Festival Breda. te Breda Jaarverslag over het boekjaar 2013 van Stichting Graphic Design Festival Breda. te Breda HS/R13GDFB/1 Inhoud Pagina Bestuursverslag 3 Balans per 31 december 2013 4 Staat van baten en lasten 2013 5 Toelichting

Nadere informatie

Stichting Dagopvang Utrecht te Utrecht

Stichting Dagopvang Utrecht te Utrecht te Utrecht Rapport inzake jaarstukken 2014 SAMENGEVATTE JAARREKENING 2014 1 BALANS PER 31 DECEMBER 2014 (na winstbestemming) 31 december 2014 31 december 2013 ACTIVA VASTE ACTIVA Materiële vaste activa

Nadere informatie

FINANCIEEL JAARVERSLAG

FINANCIEEL JAARVERSLAG Stichting ondersteuning Matata Children s Hospital Kenya, Bouwsteeg 5, 6587 AW Middelaar www.stichtingmatata.nl FINANCIEEL JAARVERSLAG 2011 2 INHOUD 2 ALGEMEEN Algemeen 4 Jaarverslag 5 Analyse van de resultaten

Nadere informatie

Stichting Cultuur in Enschede Verkort jaarrapport 2014

Stichting Cultuur in Enschede Verkort jaarrapport 2014 Inhoudsopgave pagina Verslag Opdracht en uitgevoerde werkzaamheden 3 Verslag over het boekjaar 2014 4 Jaarrekening Balans 31 december 2014 5 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling 6 Toelichting

Nadere informatie

Stichting ChildTRAC Nederland Rosmalen JAARREKENING 2013

Stichting ChildTRAC Nederland Rosmalen JAARREKENING 2013 Rosmalen JAARREKENING 2013 hulshof kroonen & groen Inhoudsopgave ACCOUNTANTSRAPPORT Pagina Samenstellingsverklaring 3 Algemeen 4 BESTUURSVERSLAG 5 JAARREKENING Balans per 31 december 2013 7 Staat van baten

Nadere informatie

Stichting Voedselbank Hoogezand e.o. Jaarrekening 2013

Stichting Voedselbank Hoogezand e.o. Jaarrekening 2013 Stichting Voedselbank Hoogezand e.o. Jaarrekening 1 Inhoudsopgave 1 Algemeen 2 Jaarrekening 2.1 Balans per 31 december 2.2 Resultatenrekening 2.3 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 2.4 Toelichting

Nadere informatie

Hierbij brengen ik u verslag uit omtrent de samenstelling van de jaarrekening 2014 van de de Stichting House of Hope Deventer.

Hierbij brengen ik u verslag uit omtrent de samenstelling van de jaarrekening 2014 van de de Stichting House of Hope Deventer. Aan het bestuur van Grevelingenstraat 1 7417 TA DEVENTER Warnsveld, 23 september 2015 Geachte mede bestuursleden, Hierbij brengen ik u verslag uit omtrent de samenstelling van de jaarrekening 2014 van

Nadere informatie

STICHTING TIME TO HELP NEDERLAND TE ROTTERDAM. Rapport inzake jaarstukken 2013

STICHTING TIME TO HELP NEDERLAND TE ROTTERDAM. Rapport inzake jaarstukken 2013 STICHTING TIME TO HELP NEDERLAND TE ROTTERDAM Rapport inzake jaarstukken 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Algemeen 3 2 Resultaat 4 3 Financiële positie 5 4 Samenstellingsverklaring 7 1 BESTUURSVERSLAG

Nadere informatie

Stichting Steunfonds Zuster Kueter JAARREKENING

Stichting Steunfonds Zuster Kueter JAARREKENING Stichting Steunfonds Zuster Kueter JAARREKENING 2012 1 JAARREKENING 2012 INHOUDSOPGAVE pag. Inhoudsopgave 2 Bestuur en vaststelling jaarrekening 3 Balans per 31 december 2012 4 Resultatenrekening 2012

Nadere informatie

Jaarbericht 2014. van. Stichting FT Kilimanjaro te Baarn

Jaarbericht 2014. van. Stichting FT Kilimanjaro te Baarn Jaarbericht 2014 van Stichting FT Kilimanjaro Baarn, 14 juli 2015 INHOUD JAARBERICHT 2014 Bestuursverslag 2 Jaarrekening 2014 - Balans per 31 december 2014 5 - Staat van baten en lasten over 2014 6 - Toelichting

Nadere informatie

Jaarverslag over 2014

Jaarverslag over 2014 Woontij Projecten B.V. Jaarverslag over 2014 18 maart 2015 INHOUDSOPGAVE 1 JAARVERSLAG VAN HET BESTUUR 1. Algemene gegevens 2 2. Van het bestuur 3 2 JAARREKENING 2014 1. Balans 4 2. Winst- en verliesrekening

Nadere informatie

JAARREKENIG. Over het boekjaar van de

JAARREKENIG. Over het boekjaar van de JAARREKENIG Over het boekjaar 2014 van de VERENIGING EUROPESE BEWEGING IN NEDERLAND Inhoudsopgave Bladzijde - Balans per 31 december 2014 2 - Staat van baten en lasten over 2014 3 - Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Stichting VEVAM Fonds SVF

Stichting VEVAM Fonds SVF Stichting VEVAM Fonds SVF Jaarverslag 2014 Inhoudsopgave Balans per 31 december 2014 (na resultaatbestemming)... 3 Staat van baten en lasten over 2014... 4 Algemene toelichting op de balans en staat van

Nadere informatie

1. Balans per 31 december 2015 (na voorgestelde resultaatbestemming)

1. Balans per 31 december 2015 (na voorgestelde resultaatbestemming) 1. Balans per 31 december 2015 (na voorgestelde resultaatbestemming) Activa Referentie 31 december 2015 31 december 2014 (in euro's) Vaste activa 4.5.1 Materiele vaste activa 381 8.420 Vlottende activa

Nadere informatie

Stichting Wereldfoundation. Assen. Jaarverslag 2012

Stichting Wereldfoundation. Assen. Jaarverslag 2012 Stichting Wereldfoundation Assen Jaarverslag 2012 ## JAARVERSLAG 2012 INHOUDSOPGAVE JAARVERSLAG VAN DE DIRECTIE 2. JAARREKENING 2012 Balans per 31 december 2012 3. Resultatenrekening over 2012 5. Toelichting

Nadere informatie

Stichting Vrienden van Makeni Den Haag. Rapport inzake jaarstukken 2013

Stichting Vrienden van Makeni Den Haag. Rapport inzake jaarstukken 2013 Rapport inzake jaarstukken 2013 26 augustus 2014 1 Inhoud Blad Accountantsrapportage 3 Algemeen 4 Jaarstukken 2013 5 Jaarverslag van het bestuur 6 Jaarrekening 8 Balans per 31 december 2013 9 Staat van

Nadere informatie

Stichting Voedselallergie gevestigd te Nijkerk. Jaarrekening 2016

Stichting Voedselallergie gevestigd te Nijkerk. Jaarrekening 2016 Stichting Voedselallergie gevestigd te Nijkerk Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening Balans per 31 december 2016 2 Staat van baten en lasten over 2016 4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 5 Balans

Nadere informatie

JAARVERSLAGGEVING 2013 VAN STICHTING HESTER TE DEN HAAG

JAARVERSLAGGEVING 2013 VAN STICHTING HESTER TE DEN HAAG JAARVERSLAGGEVING 2013 VAN STICHTING HESTER TE DEN HAAG INHOUDSOPGAVE Pagina JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2013 3 2 Staat van baten en lasten over 2013 4 3 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

Stichting Sociaal/Medische Hulpverlening aan Oost-Europa. Jaarrekening 2012

Stichting Sociaal/Medische Hulpverlening aan Oost-Europa. Jaarrekening 2012 Stichting Sociaal/Medische Hulpverlening aan Oost-Europa Jaarrekening 2012 INHOUDSOPGAVE JAARREKENING Pagina 1. Balans per 31 december 2012 1 2. Staat van baten en lasten over 2012 2 3. Grondslagen voor

Nadere informatie

Nederlandse Hypofyse Stichting gevestigd te Nijkerk. Jaarrekening 2016

Nederlandse Hypofyse Stichting gevestigd te Nijkerk. Jaarrekening 2016 Nederlandse Hypofyse Stichting gevestigd te Nijkerk Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening Balans per 31 december 2016 2 Staat van baten en lasten over 2016 4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

Stichting Manege voor Gehandicapten Amsterdam, Amsterdam Rapport inzake jaarstukken 2013

Stichting Manege voor Gehandicapten Amsterdam, Amsterdam Rapport inzake jaarstukken 2013 Stichting Manege voor Gehandicapten Amsterdam, Amsterdam Rapport inzake jaarstukken 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina Accountantsrapportage 1 1. Opdracht 2 2. Resultaat 3 3. Vermogenspositie Jaarstukken 2013 Jaarrekening

Nadere informatie

Stichting Leergeld Westland. Rapport inzake de Jaarrekening 28 oktober 2013 tot en met 31 december 2014

Stichting Leergeld Westland. Rapport inzake de Jaarrekening 28 oktober 2013 tot en met 31 december 2014 () Stichting Leergeld Westland Rapport inzake de Jaarrekening 28 oktober 2013 tot en met 31 december 2014 Alfa Accountants en Adviseurs B.V. Postbus 34 2670 AA Naaidwijk Telefoon: 088 2532450 E-mail: naaldwijk@alfa.nl

Nadere informatie

Inloophuizen en Psycho-oncologische centra Samenwerking en Ondersteuning. Jaarrekening 2016

Inloophuizen en Psycho-oncologische centra Samenwerking en Ondersteuning. Jaarrekening 2016 Inloophuizen en Psycho-oncologische centra Samenwerking en Ondersteuning Jaarrekening 2016 Balans per 31 december 2016 in Activa 31 december 2016 31 december 2015 Vaste Activa Inventaris 3.808 - Vlottende

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Stichting VEVAM Fonds, Jaarverslag 2013 2

Inhoudsopgave. Stichting VEVAM Fonds, Jaarverslag 2013 2 Stichting VEVAM Fonds SVF Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave Balans per 31 december 2013 (na resultaatbestemming)... 3 Staat van baten en lasten over 2013... 4 Algemene toelichting op de balans en staat van

Nadere informatie

DES Centrum gevestigd te Nijkerk. Jaarrekening 2016

DES Centrum gevestigd te Nijkerk. Jaarrekening 2016 DES Centrum gevestigd te Nijkerk Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening Balans per 31 december 2016 2 Staat van baten en lasten over 2016 4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 5 Balans per 31 december

Nadere informatie

1 Balans per 31 december 2010. Activa. Vlot t ende act iv a. Vorderingen (1) Liquide middelen (2) 8.790 11.038. 31 december 2010.

1 Balans per 31 december 2010. Activa. Vlot t ende act iv a. Vorderingen (1) Liquide middelen (2) 8.790 11.038. 31 december 2010. JAARREKENING Kind, school, gezin. Ook in 2011 1 Balans per 31 december 31 december 31 december Activa Vlot t ende act iv a Vorderingen (1) Debiteuren 200 - Overlopende activa 1.834 1.150 2.034 1.150 Liquide

Nadere informatie

STICHTING SHARING SUCCESS FOUNDATION DELFGAUW

STICHTING SHARING SUCCESS FOUNDATION DELFGAUW STICHTING SHARING SUCCESS FOUNDATION DELFGAUW JAARREKENING 2013 INHOUD JAARVERSLAG 2013 1. Doelstelling van de organisatie 1 2. Activiteiten 2013 ter invulling van de doelstelling 1 3. Activiteiten 2014

Nadere informatie

Financieel verslag Stichting Kleurrijke Stad Klokgebouw AC Eindhoven

Financieel verslag Stichting Kleurrijke Stad Klokgebouw AC Eindhoven Financieel verslag 2015 Stichting Kleurrijke Stad Klokgebouw 241 5617 AC Voorblad 0 Inhoud 1 Staat van baten en lasten Balans per 31 december 2015 3 Staat van baten en lasten over 2015 5 Grondslagen voor

Nadere informatie

STICHTING UBUNTU TALENT ORGANISATION TE AMSTERDAM. Jaarrekening 2014

STICHTING UBUNTU TALENT ORGANISATION TE AMSTERDAM. Jaarrekening 2014 STICHTING UBUNTU TALENT ORGANISATION TE AMSTERDAM Jaarrekening 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Opdracht 2 2 Samenstellingsverklaring 2 3 Algemeen 3 JAARREKENING 2014 1 Balans per 31 december

Nadere informatie

Vorderingen Partij van de Arbeid rekening-courant 150.847 91.105. Liquide middelen (2) 65.028 35.336 65.028 35.336. Totaal activa 257.911 217.

Vorderingen Partij van de Arbeid rekening-courant 150.847 91.105. Liquide middelen (2) 65.028 35.336 65.028 35.336. Totaal activa 257.911 217. BALANS OP 31 DECEMBER 2011 ACTIVA 2011 2010 Vorderingen Partij van de Arbeid rekening-courant 150.847 91.105 Overige vorderingen en vooruitbetaald (1) 42.035 90.744 192.883 181.849 Liquide middelen (2)

Nadere informatie

Stichting Huis van Belle TE UTRECHT. Rapport inzake 2014

Stichting Huis van Belle TE UTRECHT. Rapport inzake 2014 Stichting Huis van Belle TE UTRECHT Rapport inzake 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSRAPPORT 1 Algemeen 2 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2014 4 2 Winst-en-verliesrekening over 2014 5 3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Publicatiebalans 2015

Publicatiebalans 2015 Stichting Een glimlach doet wonderen mevrouw C. Mucha Hendrik Marsmanhove 25 3437 ZM NIEUWEGEIN Publicatiebalans 2015 Vastgesteld op de bestuursvergadering d.d. 18 juli 2016. Stichting Een glimlach doet

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Vrienden van Dôme

Jaarrekening Stichting Vrienden van Dôme Jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Jaarrekening 1 Balans per 31 december 2014 2 Staat van baten en lasten over 2014 3 Waarderingsgrondslagen 4 Toelichting op de Balans per 31 december 2014 5 Toelichting op

Nadere informatie

Stichting Steunfonds KansPlus gevestigd te Houten

Stichting Steunfonds KansPlus gevestigd te Houten gevestigd te Houten Rapport inzake de Jaarrekening 2012 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Accountantsrapport 1.1 Opdracht 2 1.2 Algemeen 3 1.3 Resultaten 4 1.4 Financiële positie 5 2. Jaarrekening 2.1 Balans per

Nadere informatie

Jaarrekening 2013. NVLE- Fonds

Jaarrekening 2013. NVLE- Fonds Jaarrekening 2013 NVLE- Fonds Jaarrekening NVLE-Fonds 2013 Inhoud 1! Algemeen... 3! 1.1! Aanbieding jaarrekening... 3! 1.2! Doelstelling... 3! 2! Analyse... 4! 2.1! Analyse... 4! 2.2! Plaatsgevonden controles...

Nadere informatie

Jaarrekening 2015 ALV 15 april 2016 Agendapunt 6

Jaarrekening 2015 ALV 15 april 2016 Agendapunt 6 Jaarrekening 2015 ALV 15 april 2016 Agendapunt 6 Contact Secretariaat Bogaardplein 15 Postbus 5305 2280 HH Rijswijk 070-3261816 vzhg@rijswijk.nl www.vzhg.nl AAN: Algemene vergadering Bijgaand ontvangt

Nadere informatie

Jaarverslaggeving 2015

Jaarverslaggeving 2015 Jaarverslaggeving 2015 Stichting Vrienden van het EBC gevestigd te 't Harde (statutair gevestigd te Oldebroek) Inhoud pagina 1.1 Verslag bestuur 2 2.1 Balans per 31 december 2015 3 2.2 Staat van baten

Nadere informatie

STICHTING VRIENDEN VAN HET BARTHOLOMEUS GASTHUIS. Jaarverslag 2013

STICHTING VRIENDEN VAN HET BARTHOLOMEUS GASTHUIS. Jaarverslag 2013 STICHTING VRIENDEN VAN HET BARTHOLOMEUS GASTHUIS Inhoud 1 Jaarverslag 3 1.1 Inleiding 3 1.2 Activiteitenverslag 3 1.3 Resultaat afgelopen jaar 3 1.4 Beleggingen 3 2 Algemene gegevens 4 2.1 Naam en vestigingsplaats

Nadere informatie

Stichting Vrienden van het St. Lambertuskerkje (statutair gevestigd te Hoek van Holland)

Stichting Vrienden van het St. Lambertuskerkje (statutair gevestigd te Hoek van Holland) Stichting Vrienden van het St. Lambertuskerkje (statutair gevestigd ) Jaarrekening 2013 Inhoudsopgave pagina Balans 3 Resultatenrekening 5 Grondslagen bij de jaarrekening 6 Toelichting bij de balans 7

Nadere informatie

Stichting Just 100 Heroes gevestigd te Eindhoven. Rapport inzake de Jaarrekening 6 september 2012 tot en met 31 december 2013

Stichting Just 100 Heroes gevestigd te Eindhoven. Rapport inzake de Jaarrekening 6 september 2012 tot en met 31 december 2013 gevestigd te Rapport inzake de Jaarrekening 6 september 2012 tot en met 31 december 2013 Aan het bestuur van Stichting Just 100 Heroes Kalverstraat 11 5642 CD EINDHOVEN Datum: Behandeld door: Ons kenmerk:

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Openbare Bibliotheek Zoetermeer

Jaarrekening Stichting Openbare Bibliotheek Zoetermeer Jaarrekening 2016 Stichting Openbare Bibliotheek Zoetermeer Zoetermeer, juni 2017 Inhoudsopgave Bladzijde JAARREKENING Balans 31 december 2016 Staat van baten en lasten 2016 Toelichting grondslagen 1 2

Nadere informatie

Stichting Behoud GAS!Fabriek

Stichting Behoud GAS!Fabriek Stichting Behoud GAS!Fabriek Jaarverslag 2015 Inhoudsopgave Bestuursverslag Algemene informatie 2 Visie, missie en doelstelling 2 Beleid en strategie 2 Activiteiten 2 Financiën 3 Vooruitblik 3 Jaarrekening

Nadere informatie

STICHTING STEUNFONDS HAAGS HISTORISCH MUSEUM DEN HAAG Rapport inzake jaarstukken 2012

STICHTING STEUNFONDS HAAGS HISTORISCH MUSEUM DEN HAAG Rapport inzake jaarstukken 2012 STICHTING STEUNFONDS HAAGS HISTORISCH MUSEUM DEN HAAG Rapport inzake jaarstukken 2012 De financiële verantwoording van de Stichting Steunfonds Haags Historisch Museum bestaat uit de volgende onderdelen:

Nadere informatie

Stichting Cultuur in Enschede Verkort jaarrapport 2015

Stichting Cultuur in Enschede Verkort jaarrapport 2015 Inhoudsopgave pagina Verslag Opdracht en uitgevoerde werkzaamheden 3 Verslag over het boekjaar 2015 4 Jaarrekening Balans 31 december 2015 5 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling 6 Toelichting

Nadere informatie

Hierbij brengen ik u verslag uit omtrent de samenstelling van de jaarrekening 2015 van de de Stichting House of Hope Deventer.

Hierbij brengen ik u verslag uit omtrent de samenstelling van de jaarrekening 2015 van de de Stichting House of Hope Deventer. Aan het bestuur van Grevelingenstraat 1 7417 TA DEVENTER Warnsveld, 3 juni 2016 Geachte mede bestuursleden, Hierbij brengen ik u verslag uit omtrent de samenstelling van de jaarrekening 2015 van de de.

Nadere informatie

RAPPORT. inzake de jaarrekening 2014 van. Stichting Tsjernobyl-Gehandicapten Hattem. te Hattem

RAPPORT. inzake de jaarrekening 2014 van. Stichting Tsjernobyl-Gehandicapten Hattem. te Hattem RAPPORT inzake de jaarrekening 2014 van Stichting Tsjernobyl-Gehandicapten te Inhoudsopgave Pagina 1. Voorwoord 1.1 Samenstellingsverklaring 2 1.2 Algemeen 3 2. Jaarrekening 2.1 Balans per 31 december

Nadere informatie

JAARVERSLAGGEVING 2010 VAN STICHTING HESTER TE DEN HAAG

JAARVERSLAGGEVING 2010 VAN STICHTING HESTER TE DEN HAAG JAARVERSLAGGEVING 2010 VAN STICHTING HESTER TE DEN HAAG INHOUDSOPGAVE Pagina JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2010 3 2 Staat van baten en lasten over 2010 4 3 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

Jaarrekening 2013. Stichting Prisma Amsterdam

Jaarrekening 2013. Stichting Prisma Amsterdam Jaarrekening 213 Stichting Prisma Amsterdam 5 BALANS (vervolg) (na verwerking resultaatbestemming) 31-12-213 31-12-212 PASSIEF Eigen vermogen 7. Bestemmingsreserve huisvesting Algemene reserve 664.556-215.857

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting De Bibliotheek

Jaarrekening Stichting De Bibliotheek Jaarrekening 2015 Stichting De Bibliotheek Weesp, mei 2016 Inhoudsopgave Bladzijde JAARREKENING Balans 31 december 2015 Staat van baten en lasten 2015 Toelichting grondslagen 1 2 3 Opgesteld door ProBiblio

Nadere informatie

Stichting Platform Centrummanagement Zeist Steynlaan 45 3701 EB Zeist JAARREKENING 2009

Stichting Platform Centrummanagement Zeist Steynlaan 45 3701 EB Zeist JAARREKENING 2009 371 EB Zeist JAARREKENING 29 Inhoudsopgave Pag. VERSLAG 1 Samenstellingsverklaring 2 Resultaat 3 Financiële positie JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2 Staat van Baten en Lasten 3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Vereniging Afwijkende Heupontwikkeling gevestigd te Nijkerk. Jaarrekening 2016

Vereniging Afwijkende Heupontwikkeling gevestigd te Nijkerk. Jaarrekening 2016 Vereniging Afwijkende Heupontwikkeling gevestigd te Nijkerk Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening Balans per 31 december 2016 2 Staat van baten en lasten over 2016 4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

Financiële informatie Stichting Den Haag onder de Hemel. Den Haag

Financiële informatie Stichting Den Haag onder de Hemel. Den Haag Financiële informatie 2016 Stichting Den Haag onder de Hemel Den Haag Balans op 31 december 2016 (na voorgestelde resultaatbestemming) 31 december 2016 31 december 2015 Vlottende activa Vorderingen 1 33.410

Nadere informatie

Stichting Vrienden Meeuw Jeugdtheaterschool. Te Leeuwarden. Rapport inzake jaarstukken over 2014

Stichting Vrienden Meeuw Jeugdtheaterschool. Te Leeuwarden. Rapport inzake jaarstukken over 2014 Te Leeuwarden Rapport inzake jaarstukken over 24 juni 2015 Inhoud Rapportage... 3 Algemeen... 4 Jaarstukken over de periode 19 oktober 2012 tot en met 31 december 2013... 5 Jaarverslag van het bestuur...

Nadere informatie

ROTTERDAMS OOGHEELKUNDIG ONDERZOEK STICHTING (ROOS) TE ROTTERDAM. Rapport inzake jaarstukken januari 2017

ROTTERDAMS OOGHEELKUNDIG ONDERZOEK STICHTING (ROOS) TE ROTTERDAM. Rapport inzake jaarstukken januari 2017 ROTTERDAMS OOGHEELKUNDIG ONDERZOEK STICHTING (ROOS) TE ROTTERDAM Rapport inzake jaarstukken 2014 29 januari 2017 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2014 4 2 Staat van baten en lasten

Nadere informatie

Stichting Hospice Barendrecht. Financieel Verslag /15

Stichting Hospice Barendrecht. Financieel Verslag /15 Stichting Hospice Financieel Verslag 2014-1/15 Stichting Hospice Inhoud Blad Financieel Rapport 3 Jaarverslag van het bestuur 4 Gegevens van de rechtspersoon 5 Vaststelling van de jaarrekening 6 Jaarstukken

Nadere informatie

Jaarrekening 2011. Stichting The Butterfly Basket Rotterdam Ringdijk 84. Algemeen bestuur van de Stichting The Butterfly Basket

Jaarrekening 2011. Stichting The Butterfly Basket Rotterdam Ringdijk 84. Algemeen bestuur van de Stichting The Butterfly Basket Jaarrekening 2011 Stichting The Butterfly Basket Rotterdam Ringdijk 84 Algemeen bestuur van de Stichting The Butterfly Basket Inhoudsopgave 1 Opdracht... 3 2 Dechargeverklaring... 3 3 Balans per 31 december

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Openbare Bibliotheek Waterland

Jaarrekening Stichting Openbare Bibliotheek Waterland Jaarrekening 2016 Stichting Openbare Bibliotheek Waterland Purmerend, maart 2017 Inhoudsopgave Bladzijde JAARREKENING Balans 31 december 2016 Staat van baten en lasten 2016 Toelichting grondslagen 1 2

Nadere informatie

NLNet gevestigd te Nijkerk. Jaarrekening 2016

NLNet gevestigd te Nijkerk. Jaarrekening 2016 NLNet gevestigd te Nijkerk Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening Balans per 31 december 2016 2 Staat van baten en lasten over 2016 4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 5 Balans per 31 december

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Openbare Bibliotheek Zoetermeer

Jaarrekening Stichting Openbare Bibliotheek Zoetermeer Jaarrekening 2015 Stichting Openbare Bibliotheek Zoetermeer Zoetermeer, juni 2016 Inhoudsopgave Bladzijde JAARREKENING Balans 31 december 2015 Staat van baten en lasten 2015 Toelichting grondslagen 1 2

Nadere informatie

JAARVERSLAG Stichting 631/634 voor laad-, los- en overslagbedrijven, expediteurs, cargadoors en bevrachters

JAARVERSLAG Stichting 631/634 voor laad-, los- en overslagbedrijven, expediteurs, cargadoors en bevrachters JAARVERSLAG 2015 Stichting 631/634 voor laad-, los- en overslagbedrijven, expediteurs, cargadoors en bevrachters Secretariaat: Postbus 308 2800 AH Gouda INHOUDSOPGAVE blz A Bestuursverslag 3 B Jaarrekening

Nadere informatie

Financieel Jaarverslag 2015 van Stichting Fietsvrienden strijden tegen kanker

Financieel Jaarverslag 2015 van Stichting Fietsvrienden strijden tegen kanker Financieel Jaarverslag 2015 van Stichting Fietsvrienden strijden tegen kanker te Inhoudsopgave JAARVERSLAG Pagina Algemeen 3 Bestuursverslag 4 JAARREKENING Balans per 31 december 2015 5 Staat van Baten

Nadere informatie

Stichting Hi-Gene Jaarverslag 2015

Stichting Hi-Gene Jaarverslag 2015 Stichting Hi-Gene Jaarverslag 2015 Verslag van de uitgeoefende activiteiten 2015 stond in het teken van de eerste mederwerker reis naar Nakuru Kenia. Op de projecten van Vitens Evides International (VEI)

Nadere informatie

STICHTING AISHAN FOUNDATION TE AMSTERDAM. Jaarverslag 2014

STICHTING AISHAN FOUNDATION TE AMSTERDAM. Jaarverslag 2014 STICHTING AISHAN FOUNDATION TE AMSTERDAM Jaarverslag 2014 Inhoudsopgave BALANS PER 31 DECEMBER 2014 3 STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2014 4 GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING 5 TOELICHTING

Nadere informatie

Rapport Stichting Steunfonds Hospice Groep Haarlem Haarlem. Inzake de jaarrekening 2013

Rapport Stichting Steunfonds Hospice Groep Haarlem Haarlem. Inzake de jaarrekening 2013 Rapport Stichting Steunfonds Hospice Groep Inzake de jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Pagina 1. Accountantsrapport 1.1 Opdracht 3 1.2 Beoordelingsverklaring 3 1.3 Algemeen 4 1.4 Resultaten 5 2. Bestuursverslag

Nadere informatie

Jaarverslaggeving 2011 van. Stichting Marianne Center. te Hardenberg. Inhoudsopgave. Pagina. Accountantsverklaring. Samenstellingsverklaring 1

Jaarverslaggeving 2011 van. Stichting Marianne Center. te Hardenberg. Inhoudsopgave. Pagina. Accountantsverklaring. Samenstellingsverklaring 1 Jaarverslaggeving 2011 van Stichting Marianne Center te Hardenberg Inhoudsopgave Pagina Accountantsverklaring Samenstellingsverklaring 1 Jaarrekening 1. Jaarverslag 2 2. Jaarrekening 2011: 3 2.1 Balans

Nadere informatie

Stichting Unie van Vrijwilligers Afdeling Zeist Karpervijver CJ Zeist. Jaarrekening 2016

Stichting Unie van Vrijwilligers Afdeling Zeist Karpervijver CJ Zeist. Jaarrekening 2016 Stichting Unie van Vrijwilligers Afdeling Zeist Karpervijver 15 3703 CJ Zeist Jaarrekening 2016 INHOUDSOPGAVE Pagina Jaarrekening Balans per 31 december 2016 2 Staat van baten en lasten over 2016 3 Toelichting

Nadere informatie

Stichting The Talpe Temple School (ISURU) AMSTERDAM

Stichting The Talpe Temple School (ISURU) AMSTERDAM Stichting The Talpe Temple School (ISURU) AMSTERDAM Jaarrekening 2012 Jaarrekening 2012 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Accountantsrapport 1.1 Samenstellingsverklaring 2 1.2 Algemeen 3 1.3 Resultaatvergelijking

Nadere informatie

Inloophuizen en Psycho-oncologische centra Samenwerking en Ondersteuning

Inloophuizen en Psycho-oncologische centra Samenwerking en Ondersteuning Inloophuizen en Psycho-oncologische centra Samenwerking en Ondersteuning Jaarrekening 2015 Toelichting op de resultatenrekening 2015 Inkomsten De activiteiten van Stichting IPSO worden voornamelijk op

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting KopGroep Bibliotheken

Jaarrekening Stichting KopGroep Bibliotheken Jaarrekening 2015 Stichting KopGroep Bibliotheken Den Helder, juli 2016 Inhoudsopgave Bladzijde JAARREKENING Balans 31 december 2015 Staat van baten en lasten 2015 Toelichting grondslagen 1 2 3 Opgesteld

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting meeuw jonge theatermakers

Jaarrekening Stichting meeuw jonge theatermakers Jaarrekening 2016 Stichting meeuw jonge theatermakers Leeuwarden, 29-03-2017 Jaarrekening 2016 Stichting meeuw jonge theatermakers Inhoud: Accountantsverslag - Bestuursverslag 2016 Jaarrekening - Balans

Nadere informatie

Activa. Vorderingen en overlopende activa Liquide middelen Totaal vlottende activa

Activa. Vorderingen en overlopende activa Liquide middelen Totaal vlottende activa 3. Jaarrekening Stichting Vrienden van Heliomare 3.1 Balans per 31 december 2016 31-12-2016 31-12-2015 Activa Vlottende activa Vorderingen en overlopende activa 14.369 8.975 Liquide middelen 322.956 342.758

Nadere informatie

STICHTING DUTCH DENTAL CARE FOUNDATION

STICHTING DUTCH DENTAL CARE FOUNDATION CONCEPT VIII. JAARREKENING 2011 STICHTING DUTCH DENTAL CARE FOUNDATION Inhoudsopgave * Algemene Toelichting blz. 1 * Balans per 31-12-2011 blz. 2 * Staat van Baten en Lasten over 2011 blz. 3 * Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Stichting Schiedamse Theaters Stadserf DZ Schiedam

Stichting Schiedamse Theaters Stadserf DZ Schiedam Stadserf 1 3112 DZ INHOUDSOPGAVE Pagina Jaarverslag 1 Jaarrekening Balans per 31 december 2015 2 Staat van baten en lasten over 2015 3 Kasstroomoverzicht 2015 4 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

Sarcoïdose Belangenvereniging Nederland gevestigd te Nijkerk. Jaarrekening 2016

Sarcoïdose Belangenvereniging Nederland gevestigd te Nijkerk. Jaarrekening 2016 Sarcoïdose Belangenvereniging Nederland gevestigd te Nijkerk Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening Balans per 31 december 2016 2 Staat van baten en lasten over 2016 4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

JAARVERSLAGGEVING 2011 VAN STICHTING HESTER TE DEN HAAG

JAARVERSLAGGEVING 2011 VAN STICHTING HESTER TE DEN HAAG JAARVERSLAGGEVING 2011 VAN STICHTING HESTER TE DEN HAAG INHOUDSOPGAVE Pagina JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2011 3 2 Staat van baten en lasten over 2011 4 3 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

JAARVERSLAGGEVING 2012 VAN STICHTING HESTER TE DEN HAAG

JAARVERSLAGGEVING 2012 VAN STICHTING HESTER TE DEN HAAG JAARVERSLAGGEVING 2012 VAN STICHTING HESTER TE DEN HAAG INHOUDSOPGAVE Pagina JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2012 3 2 Staat van baten en lasten over 2012 4 3 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

STICHTING MST MENSEN IN BEELD HOUDEN

STICHTING MST MENSEN IN BEELD HOUDEN STICHTING MST MENSEN IN BEELD HOUDEN JAARREKENING 2013 Versie: openbaar Vastgesteld: 23 april 2014 Balans per 31 december 2013 (na resultaatbestemming) Activa 31-12-2013 31-12-2012 Vaste activa Materiële

Nadere informatie

Stichting Stéphanos. Jaarrapport 2015

Stichting Stéphanos. Jaarrapport 2015 Stichting Stéphanos Jaarrapport 2015 INHOUDSOPGAVE Pagina A Balans per 31 december 2015 3 B Staat van baten en lasten over 2015 4 C Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 5 D Toelichting op de

Nadere informatie

Rapport inzake jaarrekening 2014. Stichting Home of Change Nederland. te Esbeek

Rapport inzake jaarrekening 2014. Stichting Home of Change Nederland. te Esbeek Stichting Home of Change Nederland te Esbeek INHOUD JAARVERSLAG 1 Samenstellingsverklaring 2 Algemeen 3 Bestemming van het resultaat 2014 4 Resultaat JAARREKENING 1 BALANS 2 WINST- EN VERLIESREKENING 3

Nadere informatie

Jaarverslag 2012-2013 Stichting Rotterdamse Museumnacht

Jaarverslag 2012-2013 Stichting Rotterdamse Museumnacht - 1 Jaarverslag - Stichting Rotterdamse Museumnacht - 2 1. Bestuursverslag Zie bijgaande activiteitenverslag 1.1. Statutaire naam, vestigingsplaats en rechtsvorm Rechtsvorm: Stichting Statutaire naam:

Nadere informatie