The Joy of Movement geeft het plezier van bewegen aan. Voor mensen met een handicap is dat de aanzet tot bewegingsvrijheid, onafhankelijkheid,

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "The Joy of Movement geeft het plezier van bewegen aan. Voor mensen met een handicap is dat de aanzet tot bewegingsvrijheid, onafhankelijkheid,"

Transcriptie

1 JAARVERSLAG

2 2 The Joy of Movement geeft het plezier van bewegen aan. Voor mensen met een handicap is dat de aanzet tot bewegingsvrijheid, onafhankelijkheid, zelfstandigheid, autonomie en contact met de maatschappij.

3 INHOUDSOPGAVE Voorwoord 1. Respo International 2. Projecten in ontwikkelingslanden 3. SBOS programma wereldburgerschap 4. Ontwikkeling 5. Organisatie 6. Financiën

4 Colofon Respo International Postbus GB Zwolle facebook.com/respointernational twitter.com/respo_int 4

5 VOORWOORD Bij de jaarlijkse ontmoeting van bestuur met medewerkers en betrokkenen van Respo International ging ik even ver terug in de tijd. Er waren nog een paar gebaren blijven hangen uit de tijd dat ik werkte in het onderwijs aan dove kinderen. De dove jongeren die betrokken waren bij het project Ethiopia Deaf Experience SBOS waren verrast dat zij in hun eigen taal konden spreken met de voorzitter van het bestuur, alhoewel ik toch ook blij was met de onder steuning van hun tolk. Bevlogen jonge mensen die zich in willen zetten voor de emancipatie van dove mensen in Ethiopië. Geweldig als je dan elkaars taal spreekt. Dat bedoel ik niet alleen in letterlijke zin, maar ook in figuurlijke zin. De taal van ontwikkeling, groei, verbinding en verzoening. Door de methode Wereldburgerschap investeren jongeren niet alleen in hun leeftijdgenoten ver weg, maar evenzeer in zichzelf. De betrokkenheid bij een Respoproject is van blijvende betekenis in je eigen leven en creëert een blijvende verbinding tussen mensen in verschillende delen van de wereld. Een belangrijke inspiratiebron voor Respo, Nelson Mandela, is ons helaas ontvallen. Maar zijn woorden zijn van blijvende betekenis voor deze wereld en zullen Respo blijven inspireren voor de ontwikkeling van mensen met een beperking in landen waar dat nog niet vanzelfsprekend is. Het bestuur dankt iedereen die heeft bijgedragen aan het werk van Respo in het afgelopen jaar. In een netwerkorganisatie zijn dat veel mensen. In het bijzonder dank aan onze directeur Bas Schutte die samen met de collega s van het bureau het netwerk en de projecten succesvol heeft laten functioneren. In dit verslagjaar hebben wij afscheid genomen van Peter Barneveld die vanaf het begin zich heeft ingezet als penningmeester voor Respo. Wij willen hem graag dank zeggen voor zijn enorme betrokkenheid bij het werk van Respo. Wij heten Riejet Nijdam en Fred Tuininga van harte welkom als nieuwe leden in het bestuur. Namens het bestuur van Respo International, René van Harten, Voorzitter Respo International. 5

6 1 RESPO INTERNATIONAL Respo International is een organisatie die zich richt op de ontwikkeling en uitvoering van beweeg en sportprogramma s voor mensen met een handicap in ontwikkelings landen. Met deze projecten wil Respo International de persoonlijke en maatschappelijke positie van mensen met een handicap in ontwikkelingslanden versterken. Respo International doet dit door mensen met een handicap in aanraking te brengen met het plezier van bewegen en door mensen op te leiden tot specialisten op het gebied van bewegen en sport voor mensen met een handicap. THE JOY OF MOVEMENT De slogan van Respo International Joy of Movement duidt op het plezier dat bewegen geeft. Dat is nuttig en belangrijk, maar in beweging komen is ook noodzaak. Het geeft mensen met een handicap de aanzet tot bewegings vrijheid,onafhankelijkheid, zelfstandigheid, autonomie en contact met de maatschappij. Respo International werkt vanuit de visie dat niet over maar door en met mensen met een handicap programma s worden ontwikkeld. Daarom worden mensen met een handicap actief betrokken bij de projecten en opgeleid tot trainer in beweeg en sportactiviteiten. 6

7 Respo International hanteert vier uitgangspunten in de sporten beweegprogramma s in de ontwikkelingslanden. Deze punten zijn onderdeel van de Respomethode: Participatie: zoveel mogelijk mensen met een handicap laten deelnemen aan sport en beweegactiviteiten. Educatie: sportdocenten opleiden, zodat ze de sportactiviteiten zelfstandig voort kunnen zetten. Capaciteitsopbouw: lokale sport, onderwijs en gehandicaptenorganisaties betrekken bij de programma s, zodat deze programma s een duurzaam karakter krijgen. Emancipatie: aandacht vragen op maatschappelijk vlak voor mensen met een handicap door het organiseren van publieke sportevenementen. HOGESCHOOL WINDESHEIM Respo International is in 2005 opgericht door Hogeschool Windesheim uit Zwolle. Met de steun van Windesheim ontwikkelt RESPO interessante projectplekken in ontwikkelingslanden voor Nederlandse studenten, docenten en professionals op het vlak van sport en handicap. 7

8 2 Project in Zuid Afrika Project in Ethiopië 8

9 PROJECTEN IN ONTWIKKELINGSLANDEN Respo International heeft in 2013 projectactiviteiten uitgevoerd in vijf projectlanden: Zuid Afrika, Ethiopië, Indonesië, Peru en Marokko. Hieronder in het kort een verslag van de verrichte werkzaamheden. Voor meer informatie kunt u terecht op onze website of facebookpagina ZUIDAFRIKA Respo International is vanaf 2010 actief in Zuid Afrika met verschillende projectactiviteiten. Een van de belangrijkste resultaten van de afgelopen periode is het opleiden van 12 sporttrainers met een handicap, die actief zijn op verschillende scholen voor kinderen met een handicap. In samenwerking met de lokale stichting Mandla Sport4Change en dankzij steun van de City of Capetown is het gelukt om de werkgelegenheid van deze sporttrainers in 2013 te continueren. Vanuit het Ministerie van Buitenlandse Zaken en de KNVB heeft Respo International voor de periode een subsidie ontvangen om het programma in Kaapstad verder te ontwikkelen. In 2013 hebben twee expert bezoeken plaatsgevonden en is een ondersteunend projectteam met studenten actief geweest op het gebied van: Het ondersteunen van Mandla 4 Change bij het ontwikkelen van een organisatieplan Het ondersteunen van Mandla 4 Change bij het opzetten van wekelijkse sportactiviteiten en evenementen voor mensen met een handicap In totaal hebben 880 kinderen met een handicap in 2013 aan een van de projectactiviteiten in Zuid Afrika deelgenomen. ETHIOPIË Vanaf 2005 heeft Respo International in samenwerking met Stichting Dir en Hogeschool Windesheim sportprojecten uitgevoerd voor mensen met een handicap in Ethiopië. Deze projecten hebben geleid tot het opzetten van het DIRES House of Sport in Addis Abeba. DIRES House of Sport is inmiddels uitgegroeid tot een eigen Ethiopische sport organisatie van waaruit sporttrainers wekelijks sportactiviteiten verzorgen voor een netwerk van 25 scholen voor meer dan 1000 kinderen met een handicap. Er werken op dit moment 35 Ethiopische werknemers. Uniek in het programma is het inzetten van 21 sporttrainers met een handicap die zijn opgeleid en de wekelijkse sportlessen op de scholen voor kinderen met een handicap verzorgen. Naast sportactiviteiten voor mensen met een handicap heeft het House of Sport projecten ontwikkeld op het gebied van judo, wielrennen, atletiek en voetbal. Meer dan 100 sporttrainers hebben deelgenomen aan een trainingsprogramma van DIRES House op Sport Met ondersteuning van Impulsis en uiteenlopende sponsoracties en donaties heeft Respo International werkzaamheden in 2013 kunnen ondersteunen. In 2013 heeft Respo International de samenwerking met stichting Proninos verder uitgebouwd met als doel om de deelnemers aan de sportprogramma s aanvullende lifeskill scholing aan te bieden. Verder is een nieuwe donatie ontvangen van het Johanna Kinderfonds om extra sportclinics op verschillende revalidatiecentra te organiseren. 9

10 In februari 2013 heeft Minister Ploumen een bezoek gebracht aan ons programma in Ethiopië en met verschillende werknemers en studenten gesproken. INDONESIË Respo International is vanaf 2010 actief in Indonesië met als doel om met lokale partners sportdocenten en groepsleerkrachten van het speciaal onderwijs op te leiden om te komen tot een passend sportaanbod voor de kinderen met een handicap. Ondersteunend zijn verschillende sportevenementen georganiseerd om de kinderen een podium te bieden om hun te talent te laten zien. Nadat in 2012 de opleiding in Bandung was afgerond, is in 2013 het programma op Ambon afgerond. Alle 6 projectscholen ontvingen een lespakket met daarin een maatwerk lesprogramma om de projectactiviteiten op de scholen te continueren. In 2014 start Respo International een nieuw programma waarin met de opgedane kennis in samenwerking met opgeleide lokale docenten van sportacademies een landelijk opleidingsprogramma wordt gestart. MAROKKO Begin juni zijn, net als 2012, 22 studenten van Hogeschool Windesheim voor een projectreis naar Marokko gegaan. Onderdeel van de reis was het opzetten van een social circus project voor weeskinderen en kinderen met een handicap. Naast een succesvolle voorstelling hebben de studenten sponsoracties opgezet waardoor op beide instelling en een circus box met circusmaterialen kon worden achtergelaten. PERU In samenwerking met stichting Proninos, FINCA, Circusschool Hannes en Co, heeft Respo International een Social Circus project voor kinderen in Peru ondersteund. Respo heeft afgelopen jaren veel ervaring opgedaan met het organiseren van circusprojecten. De circusweken zijn zo opgezet dat kinderen kennis maken met verschillende circusactiviteiten en worden uitgedaagd om aan het eind van de dag een succesvolle act te kunnen presenteren aan een groot publiek. Aan het circusprogramma in Peru namen circa 500 kinderen deel. 10

11 Project in Marokko Project in Indonesië Project in Peru 11

12 3 The Ethiopia Xperience 12

13 SBOS PROGRAMMA WERELDBURGERSCHAP In 2013 is een vervolg gegeven aan het Ethiopië Xperience programma. The Ethiopia Xperience is een initiatief van Respo International dat mogelijk wordt gemaakt door een subsidiefaciliteit voor Burgerschap en Ontwikkelingssamenwerking (SBOS) van het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Met het SBOS programma wil de overheid stimuleren dat jongeren zich een breder beeld vormen van zaken die spelen in de wereld en hierin actief hun omgeving betrekken. Het programma bestaat uit twee onderdelen: een HBO programma waarin studenten voor een periode van 4 maanden een project in Ethiopië uitvoeren en een jongeren programma, waarin jongeren een projectreis van 12 dagen naar Ethiopië gaan. Deze deelnemers zijn geselecteerd door organisaties (scholen, sportverenigingen en maatschappe lijke organisaties) die de jongeren ondersteunen bij de voorbereiding, het delen van hun ervaringen en het verduurzamen van het programma in een relatie tussen de organisatie en het project in Ethiopië. In 2013 namen 23 HBO studenten en 19 jongeren deel aan het programma. De jongeren van de projectreis in februari 2013 zijn geselecteerd van de partnerorganisaties CIOS Nederland, ROC Graafschap College, Budovereniging Kiryoku, Light for the World en VO school Arentheem. In oktober 2013 is een projectreis georganiseerd met 10 dove jongeren in samenwerking met Wesemann Travel. Het project wordt in een partnernetwerk uitgevoerd. Trace Combat verzorgt de PR en campagne van het project. L&ving Factory verzorgt de trainingen en begeleiding van de jongeren, Kennispraktijk doet onderzoek naar de effecten van het programma. Hogeschool Windesheim ondersteunt de HBO studenten via de minor Interna tional Sustainable Development. Het DIRES House of Sport verzorgt de lokale begeleiding en ondersteuning. Naast het gesubsidieerde SBOS programma heeft Respo International in 2013 ook een projectreis georganiseerd in samenwerking met ROC Aventus uit Apeldoorn. Aan deze projectreis namen 6 leerlingen deel. Verder heeft Respo International meegewerkt aan een projectreis van het CP team van de KNVB naar Ethiopië. 13

14 4 ONTWIKKELING Respo International werkt vanuit haar praktijkervaringen met verschillende partners aan de ontwikkeling van de kwaliteit en duurzaamheid van haar programma s. In 2013 heeft Respo International op dit vlak o.a. een bijdrage geleverd aan de volgende projecten: Lespakket Iedereen doet mee In opdracht van NOC*NSF heeft Respo International in samenwerking met Hogeschool Windesheim, werkveld experts en 10 sportbonden gewerkt aan de ontwikkeling van een lespakket iedereen doet mee. Het lespakket geeft sportdocenten, groep, en vak leerkrachten van het basis onderwijs handvatten om kinderen met een handicap op een succesvolle wijze te kunnen laten deelnemen aan sportkennismakingsactiviteiten. Voortzetting programma sport & development In 2012 is NCDO gestopt met haar landelijke regierol op het gebied van sport en ontwikkelingssamenwerking. Vanuit deze rol organiseerde NCDO netwerkbijeenkomsten en zorgde voor positionering, verbinding en een kwaliteitsimpuls voor de sector. In samenwerking met NSA International heeft Respo International opdracht gekregen om in 2013 en 2014 een aantal projecten te ontwikkelen die bijdragen aan het voortzetten van de rol van NCDO. In dit kader organiseert Respo o.a. netwerkbijeenkomsten, inspiratiesessies met onderwijsorganisaties en een cocreatie programma met onderwijs en bedrijfsleven. Social business strategie Respo International is zich ervan bewust dat voor het continueren en uitbreiden van haar projectactiviteiten externe financiering noodzakelijk is. Naast het aanvragen van subsidies is in 2013 gewerkt aan de uitwerking van een social business strategie. Doel van deze strategie is om in toenemende mate ook eigen inkomsten te genereren. De strategie is geïnspireerd door een sessie van Idea Coffee Live, waarin verschillend experts vanuit verschillende werkvelden hebben gebrainstormd over een kansrijke invulling voor Respo International. Verhalenboek impact projecten In 2013 is het verhalenboek van de Respo projecten in Ethiopië gepresenteerd. Dit verhalenboek is gemaakt door Rosa Peerdeman en Ger Jan Schuttert en geeft vanuit het gezichtspunt van lokale deelnemers, werknemers en stakeholders een beeld van de impact van de werkzaamheden van Respo International in Ethiopië. 14

15 15

16 16 5

17 ORGANISATIE BESTUUR Het bestuur van Respo International heeft in 2013 drie keer een bestuursvergadering gehouden, te weten op 7 maart, 2 juli en 12 december. Naast het monitoren van de voortgang van de projecten, waren in 2013 de belangrijkste bespreekpunten van het bestuur: Analyseren uitkomsten onderzoek Respo methode Vormgeven van nieuw programma NCDO Ontwikkelen van sociaal ondernemerschap Inrichten van de bestuurlijke organisatie Het bestuur van Respo International bestond in 2013 uit de volgende personen: René van Harten (voorzitter) Peter Barneveld ( penningmeester) Rob Jeursen Luuk Sietsma Riejet Nijdam BUREAU Het bureau van Respo International bestond in 2013 uit: Bas Schutte, directeur Annemieke PeppingPoot, projectmanager strategie en projectontwikkeling Jesse de Doelder, projectmanager wereldburgerschap en sociaal ondernemerschap Bart Horstman, projectmanager Ethiopië Willemijn Rommens, projectmedewerker kwaliteit & communicatie (vanaf ) Margo van den Brink, ondersteuning bedrijfsbureau (tot ) Sylvia Smale Stegeman en Rianne Volkers Polman, ondersteuning bedrijfsbureau (vanaf ) Naast de bureaumedewerkers wordt het werk van Respo International uitgevoerd door de passie en inzet van tientallen vrijwilligers, studenten en netwerkorganisaties. In december heeft het bestuur afscheid genomen van Peter Barneveld. Peter Barneveld is opgevolgd als penningmeester door Fred Tuininga. 17

18 6 FINANCIËN In dit hoofdstuk staat de schematische weergave van de resultatenrekening en staat van baten en lasten Balans Na verwerking voorstel bestemmingsresultaat. Activa Passiva Vorderingen Eigen vermogen Vorderingen Algemene reserve Overlopende activa Bestemmingsreserve Ethiopie Bestemmingsresere Circus Bestemmingsreserve ZuidAfrika Bestemmingsreserve Indonesie Bestemmingsreserve DMSD/NCDO Totaal Totaal Kortlopende schulden Liquide middelen Kortlopende schulden Postbank Overlopende passiva Totaal Totaal Totaal activa Totaal passiva

19 19

20 Staat van baten en lasten Baten Realisatie 2012 Begroting 2013 Realisatie 2013 Begroting / Realisatie 2013 Algemeen Rente en giften Sponsoring Subsidie Totaal algemeen Projecten ZuidAfrika Indonesie Ethiopie Xperience Ethiopie DIRES Zambia Circus Roemenie Xperience Nieuwe projectontwikkeling 856 ZuidAfrika Indonesie Project NOC*NSF Project DMSD/NCDO Indonesie Xperience Totaal projecten Opbrengst SBOS Respo Totaal baten

21 Staat van baten en lasten lasten Realisatie 2012 Begroting 2013 Realisatie 2013 Begroting / Realisatie 2013 Algemeen Loonkosten / overhead Algemene kosten Communicatie Totaal algemeen Projecten ZuidAfrika Indonesie Ethiopie Xperience Ethiopie DIRES Zambia Circus Roemenie Xperience Nieuwe projectontwikkeling ZuidAfrika Indonesie Project NOC*NSF Project DMSD/NCDO Indonesie Xperience Totaal projecten SBOS Respo Totaal lasten Totaal baten Totaal lasten Totaal projecten

22 Kasstroomoverzicht Volgens de indirecte methode Explotatiesaldo Vorderingen Kortlopende schulden Kassroom uit operationele activiteiten Kassroom uit investeringsactiviteiten Kassroom uit financieringsactiviteiten Netto kasstroom Mutatie liquide middelen Beginstand liquide middelen Eindstand liquide middelen

23 Resultaatbestemming Vooruitlopend op de bestemming van het resultaat door het bestuur zijn de resultaten op de projecten ten bate of ten laste van de bestemmingsreserves gebracht. Het positieve resultaat op de beheerskosten komt ten gunste van de algemene reserve. Bestemmingsreserves met een negatief saldo worden aangevuld vanuit de algemene reserve Balans Lasten Baten Saldo 2013 Overige mutatie Balans Algemene reserve Bestemmingsreserve Ethiopie Bestemmingsreserve Circus Bestemmingsreserve ZuidAfrika Bestemmingsreserve Indonesie Bestemmingsreserve NOC*NSF Bestemmingsreserve DMSD/NCDO Totaal

24 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling Algemeen De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Richtlijn voor de jaarverslaggeving 640 Organisaties zonder winststreven. De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten. De activa en passiva worden opgenomen tegen nominale waarde, tenzij anders vermeld. De baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop deze betrekking hebben. Baten worden slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen, die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen, indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden. Presentatie baten en lasten De baten en lasten worden per project gepresenteerd. Niet aan projecten toerekenbare baten en lasten worden gepresenteerd onder de algemene baten en lasten. De projectbaten bestaan uit subsidies en studentenbijdragen. De algemene baten bestaan uit sponsorgelden en bijdragen vanuit de stichting Vrienden van Effatha. De projectlasten bestaan hoofdzakelijk uit reis en verblijfskosten en kosten ten behoeve van de uitvoering van het project. De algemene lasten hebben betrekking op loonkosten, organisatiekosten en communicatie. De loonkosten worden door Windesheim bij Respo International in rekening gebracht en voor zover mogelijk toegerekend aan de projecten. 24

25 Toelichting op de balans Activa Vorderingen Vorderingen e De vorderingen bestaan voornamelijk uit nog te ontvangen subsidiebijdragen van en nog te ontvangen studentenbijdragen van Overlopende activa e De overlopende activa betreffen verstrekte voorschotten aan SBOSdienstverleners van en vooruitbetaalde kosten van 635. Liquiditeiten Het betreft de saldi van de bankrekeningen van de stichting. De liquide middelen staan ter vrije beschikking. Passiva Vermogen Het vermogen ultimo 2013 bedraagt Het positieve resultaat over 2013 van 888 is in dit vermogen begrepen. Kortlopende schulden Kortlopende schulden e De kortlopende schulden betreffen voornamelijk de kosten van ingehuurd personeel van , declaratie van SBOSprojectkosten van en de accountantskosten 2012 en 2013 van Overlopende passiva e Onder de overlopende passiva wordt het saldo opgenomen van de ontvangen voorschotten voor het SBOSproject van het ministerie van Buitenlandse Zaken en de uitbetaalde bedragen aan de partners binnen dit project. 25

26 Toelichting op de Staat van Baten en Lasten Resultaat Het resultaat 2013 is 888 positief tegen positief. De baten bedragen en de lasten Voor het jaar 2013 was het begrote resultaat positief. In deze toelichting op de staat van baten en lasten is een analyse van de realisatie ten opzichte van de begroting opgenomen. Algemeen De algemene baten van 2013 zijn lager dan begroot. Een sponsorbate van is toegerekend aan het project Ethiopië in plaats van ten gunste van de algemene baten gebracht. De algemene lasten van 2013 zijn lager dan begroot. Dit is vooral het gevolg van de toerekening van loonkosten aan projecten. De algemene kosten zijn hoger dan begroot. Dit is het gevolg van een te lage inschatting van de algemene kosten. De algemene kosten 2013 zijn in lijn met voorgaande jaren. Projecten Voor diverse projecten, die Respo International uitvoert, is subsidie verkregen. Bij het uitvoeren van de subsidieprojecten worden de algemene en specifieke subsidievoorwaarden in acht genomen. Het project DIRES Ethiopië betreft de ondersteuning van het DIRES House of Sport waarvoor een subsidie is ontvangen van Impulsis. Dit project wordt naast de subsidie van Impulsis mogelijk gemaakt door sponsorgelden en samenwerkingsverbanden met externe organisaties. Daarnaast genereert het DIRES House of Sport ook eigen inkomsten. Het nadelige saldo 2013 voor dit project van circa is ten laste van de bestemmingsreserve voor dit project gebracht. Het positieve saldo van de baten en lasten van Ethiopië Xperience van is ten gunste van deze bestemmingsreserve gebracht. Onder Ethiopië Xperience worden de baten en lasten verantwoord voor relaties van deelnemers aan het project DIRES Ethiopië In 2013 heeft Respo International een sponsorbijdrage van gegeven aan een circusproject in Peru. Dit bedrag was opgenomen in de bestemmingreserve

27 In het kader van nieuwe projectontwikkeling heeft in 2012 een verkenning in Marokko plaatsgevonden voor de organisatie van een circusprogramma in Marokko als onderdeel van een studiereis met studenten van Hogeschool Windesheim. In 2013 is hieraan vervolg gegeven. Het programma is uitgevoerd met een zelfstandige administratie. Het Ministerie van Buitenlandse Zaken heeft aan de KNVB subsidie toegekend voor het programma Sport for Development Respo heeft in 2012 met de KNVB afspraken gemaakt over de uitvoering van een deelprogramma in ZuidAfrika. Door wijziging in de financiering van het project zijn in 2013 minder baten verantwoord dan begroot. Het project is ook later tot uitvoering gekomen, waardoor de lasten lager zijn dan begroot. Het projectsaldo is ten laste van de bestemmingsreserve ZuidAfrika gebracht. NAS International en Respo hebben een overeenkomst getekend voor de realisatie van het plan van aanpak Project Ambon Sport Dit plan van aanpak maakt deel uit van het programma Sport for Development in Indonesië. Er zijn afspraken gemaakt voor de periode 1 augustus 2012 tot en met 31 december De baten zijn lager dan begroot omdat in 2012 reeds een belangrijk deel van de subsidie is verantwoord. Het projectsaldo is onttrokken aan de bestemmingsreserve Indonesië In 2013 heeft het NOC*NSF subsidie toegekend voor de ontwikkeling van een documentatiemap betreffende kinderen met een handicap in sportkennismaking aanbod basisonderwijs. Respo heeft vanwege haar grote kennis en ervaring op het gebied van sportprojecten voor mensen met een handicap deze opdracht verkregen. Het programma is uitgevoerd in samenwerking met docenten van Hogeschool Windesheim. Het NCDO heeft Respo in 2013 subsidie toegekend voor de doorstart van delen van haar voormalige programma Sport & Ontwikkelingssamenwerking. Respo heeft de opdracht aanvaard omdat de projectdoelen nauw verwant zijn aan de doelstellingen van het SBOSprogramma. SBOS In 2011 heeft het Ministerie van Buitenlandse Zaken subsidie toegekend in het kader van de Subsidiefaciliteit Burgerschap en Ontwikkelingssamenwerking (SBOS) voor de periode april 2011 tot en met maart Dit project wordt in samenwerking met Hogeschool Windesheim en communicatiebureau Trace/Combat uitgevoerd. In de jaarrekening zijn alleen de baten en lasten opgenomen die betrekking hebben op de projectonderdelen waarvoor Respo International verantwoordelijk is. De gerealiseerde lasten zijn hoger dan de begrote lasten vanwege de niet begrote inzet van doventolken. De gerealiseerde lasten zijn in 2013 voor circa gedekt door eigen bijdragen van uitvoerders van dit project. Het verschil tussen de gerealiseerde lasten en eigen bijdragen wordt gedekt door de SBOSsubsidie. 27

28 Het intense gevoel dat ik voel bij de mensen daar is overweldigend. Ze zijn blij met jeaanwezigheid, vol respect en dankbaarheid. Los van materialisme. Thuis is voor mij niet meer het thuis van voorheen. Ik kan nu voelen en delen wie ik echt ben. Een trotse wereldburger! Evelien van Schie, deelnemer Ethiopia Xperience Volg actuele ontwikkelingen op: twitter.com/respo_int Neem contact op via Postbus 10090, 8000 GB Zwolle. Kantoor A065

Armoede neemt toe; tijd voor nog meer gerichte actie

Armoede neemt toe; tijd voor nog meer gerichte actie Armoede neemt toe; tijd voor nog meer gerichte actie Bestuursverslag Statutaire naam Stichting Jeugdcultuurfonds Nederland. Gevestigd te Amsterdam, opgericht op 16 oktober 2008. Doelstelling De Stichting

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. sustainable water services

Jaarverslag 2013. sustainable water services Jaarverslag 2013 sustainable water services Colofon Uitgave van Vitens Evides International in samenwerking met de afdeling Communicatie Vitens en de afdeling Communicatie Evides Waterbedrijf. Tekst HubertNiessenVis

Nadere informatie

Jaarverslag2014. Emmen, mei 2015. -1-Jaarverslag 2014 St. Microprojects

Jaarverslag2014. Emmen, mei 2015. -1-Jaarverslag 2014 St. Microprojects -1-Jaarverslag 2014 St. Microprojects Jaarverslag2014 Emmen, mei 2015 Bezoekadres: Westerstraat 150. 7811 MV Emmen, postbus 1070, 7801BB Emmen, E: millenniummicroprojects@gmail.com, www.microprojects.nl

Nadere informatie

Stichting Filibata Jaarverslag 2011

Stichting Filibata Jaarverslag 2011 Stichting Filibata Jaarverslag 2011 Dit rapport heeft 12 pagina s Inhoudsopgave 1. Jaarverslag 1 Algemene informatie Activiteiten in boekjaar 2011 Verwachte gang van zaken voor 2012 2. Balans per 31 december

Nadere informatie

Microkrediet voor Moeders Jaarverslag 2011

Microkrediet voor Moeders Jaarverslag 2011 Microkrediet voor Moeders Jaarverslag 2011 Microkrediet voor Moeders, 2012 Alle rechten voorbehouden Dit jaarverslag is een uitgave van de stichting Microkrediet voor Moeders. Als u gebruik wilt maken

Nadere informatie

Microkrediet voor moeders Jaarverslag 2009

Microkrediet voor moeders Jaarverslag 2009 Microkrediet voor moeders Jaarverslag 2009 Microkrediet voor Moeders, 2010 Alle rechten voorbehouden. Dit jaarverslag is een uitgave van de stichting Microkrediet voor Moeders. Als u gebruik wilt maken

Nadere informatie

Beleidsplan 2014-2016 Stichting JOIN!FORKIDS CHANGING LIVES CHANGING WORLDS

Beleidsplan 2014-2016 Stichting JOIN!FORKIDS CHANGING LIVES CHANGING WORLDS Beleidsplan 2014-2016 Stichting JOIN!FORKIDS CHANGING LIVES CHANGING WORLDS INHOUDSOPGAVE VOORWOORD... 3 1. DE ORGANISATIE JOIN!FORKIDS... 4 GESCHIEDENIS... 4 MISSIE... 4 VISIE... 4 STRATEGIE... 4 PRAKTIJKKEURMERK

Nadere informatie

JAARVERSLAG OVER 2013 ITP Patiëntenvereniging Amersfoort

JAARVERSLAG OVER 2013 ITP Patiëntenvereniging Amersfoort JAARVERSLAG OVER 2013 ITP Patiëntenvereniging Amersfoort Inhoudsopgave Pagina BESTUURSVERKLARING... 3 ACCOUNTANTSRAPPORT... 5 Samenstellingsverklaring...6 BESTUURSVERSLAG... 7 Algemeen... 88 Afgekondigde

Nadere informatie

Jaarverslag 2008. Succesvol bouwen aan een betere toekomst

Jaarverslag 2008. Succesvol bouwen aan een betere toekomst Jaarverslag 2008 Succesvol bouwen aan een betere toekomst Inhoudsopgave Voorwoord van de voorzitter Voorwoord van de voorzitter 2 1. Doelstelling 3 2. Uitwerking doelstelling 3 3. Missie 3 4. Geschiedenis

Nadere informatie

JAARVERSLAG EN JAARREKENING

JAARVERSLAG EN JAARREKENING Oikocredit Nederland JAARVERSLAG EN JAARREKENING 2012 Voorwoord In 2012 is er veel gebeurd. Om een paar dingen te noemen: we namen afscheid van Ruud Kootker die ons ruim een jaar bijstond als interim manager,

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. brengt nood dichtbij én helpt wereldwijd

Jaarverslag 2013. brengt nood dichtbij én helpt wereldwijd Jaarverslag 2013 brengt nood dichtbij én helpt wereldwijd Inhoud >>>>>>>>>>> Uitgave Evangelische Omroep Postbus 21000 1202 BA Hilversum Drukwerk Drukkerij Practicum Soest Met medewerking van EO Metterdaad

Nadere informatie

Durf te vertrouwen Jaarverslag 2010

Durf te vertrouwen Jaarverslag 2010 Durf te vertrouwen Jaarverslag 2010 COLOFON Tekst: Realisatie: Drukwerk: Eindredactie: NPV Muntz Apeldoorn Zalsman Kampen b.v. dr. R. Seldenrijk, directeur NPV Inhoudsopgave De NPV in het land pagina 4

Nadere informatie

Reiswerk Opleidingen. Stichting Fonds voor Opleiding en Ontwikkeling Reisbranche. Reiswerk helpt de reisprofessional verder!

Reiswerk Opleidingen. Stichting Fonds voor Opleiding en Ontwikkeling Reisbranche. Reiswerk helpt de reisprofessional verder! Reiswerk Opleidingen Stichting Fonds voor Opleiding en Ontwikkeling Reisbranche Jaarverslag 2011 Reiswerk helpt de reisprofessional verder! administrateur Syntrus Achmea Pensioenbeheer N.V. Rijnzathe 10,

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Stichting Fundeon Fonds

Jaarverslag 2013. Stichting Fundeon Fonds 2013 onds s t i c ht i ngfundeonf Jaarverslag 2013 Stichting Fundeon Fonds Stichting Fundeon Fonds Statutair gevestigd te Harderwijk Versie: definitief Vastgesteld te Harderwijk op 13 mei 2014 door het

Nadere informatie

FINANCIEEL OVERZICHT... 12

FINANCIEEL OVERZICHT... 12 INHOUD VOORWOORD... 2 WERKWIJZE HET VRAAGGERICHTE PARTICIPATIECENTRUM... 4 NETWERKEN EN SAMENWERKING... 7 PROJECT... 8 PARTICIPATIEACTIVITEITEN... 9 ORGANISATIE... 11 FINANCIEEL OVERZICHT... 12 1 VOORWOORD

Nadere informatie

Day for Change Jaarverslag 2011

Day for Change Jaarverslag 2011 Jaarverslag 2011 Day for Change Jaarverslag 2011 Inhoudsopgave Voorwoord 5 Hoofdstuk 1 Introductie 9 1.1. Stichting, CBF en statuten 9 1.2. Doelstellingen 9 1.3. Missie en Visie 10 1.4. Operationele doelstellingen

Nadere informatie

Jaarverslag oktober 2006 september 2007

Jaarverslag oktober 2006 september 2007 Jaarverslag oktober 2006 september 2007 Inhoud Kinderpostzegels voor kinderen door kinderen 2 1 Inleiding visie, missie en strategische keuzes 3 2 Doelstellingen, beleid, activiteiten en resultaten Projecten

Nadere informatie

Ruim één concreet project per dag

Ruim één concreet project per dag JAARVERSLAG 2013 WILDE GANZEN JAARVERSLAG 2013 2 Ruim één concreet project per dag 2013 was een bijzonder jaar voor Wilde Ganzen. Een jaar waarin we maar liefst 395 concrete projecten hebben ondersteund

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Present Nederland

Jaarverslag 2013. Present Nederland Jaarverslag 2013 Present Nederland 1 Voorwoord l André Rouvoet Beste lezer, Met veel plezier bied ik u het jaarverslag 2013 van Stichting Present Nederland aan. Present is en blijft een club naar mijn

Nadere informatie

Statutaire naam 1 Doelstelling 1 Samenstelling bestuur 1 Verslag activiteiten 1 Begroting 2014 3

Statutaire naam 1 Doelstelling 1 Samenstelling bestuur 1 Verslag activiteiten 1 Begroting 2014 3 Stichting Jeugdsportfonds Nijmegen te Nijmegen. Rapport betreffende het Financieel Jaarverslag 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina Rapport Financieel Jaarverslag 2013 Bestuursverslag Jaarrekening Statutaire naam

Nadere informatie

IN ACTIE VOOR DE ALLERARMSTEN

IN ACTIE VOOR DE ALLERARMSTEN 2013 www.dorcas.nl COLOFON Dit jaarverslag is een uitgave van Dorcas. Het jaarverslag is als beveiligd pdf-document in een bladerbare editie via www.dorcas.nl voor iedereen inzichtelijk. EINDREDACTIE EN

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 STICHTING HEPPIE

JAARVERSLAG 2014 STICHTING HEPPIE JAARVERSLAG 2014 STICHTING HEPPIE 1 COLOFON Opgericht 19 februari 1997. De statuten zijn voor het laatst gewijzigd op 25 maart 2009. Verslagjaar Het verslagjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december.

Nadere informatie

Tel: +31 (0)73 640 57 05 Fax: +31 (0)73 642 77 30 info@bdo.nl www.bdo.nl

Tel: +31 (0)73 640 57 05 Fax: +31 (0)73 642 77 30 info@bdo.nl www.bdo.nl BDO Tel: +31 (0)73 640 57 05 Fax: +31 (0)73 642 77 30 info@bdo.nl www.bdo.nl BDO Audit a Assurance B.V. Postbus 3191, 5203 DD 's-hertogenbosch Meerendonkweg 25, 5216 TZ 's-hertogenbosch Nederland Stichting

Nadere informatie

BEDRIJVEN BREDA JAAR. stukken

BEDRIJVEN BREDA JAAR. stukken BEDRIJVEN BREDA JAAR stukken W N Z N O 2010 INHOUDSOPGAVE JAARVERSLAG Organigram BSW Bedrijven Missie, visie en kernwaarden BSW Bedrijven JAARREKENING Balans per 31 december Programma rekening Directieverslag

Nadere informatie

Stichting De Upside van Down 's-hertogenbosch JAARREKENING 2013

Stichting De Upside van Down 's-hertogenbosch JAARREKENING 2013 's-hertogenbosch JAARREKENING 2013 hulshof kroonen & groen Inhoudsopgave Pagina 1. ACCOUNTANTSRAPPORT 1.1 Beoordelingsverklaring 3 1.2 Algemeen 4 1.3 Bestuursverslag 2013 5 2. JAARREKENING 2.1 Balans per

Nadere informatie

Veenendaal...138 Wageningen...142 West Maas en Waal...146 Westervoort...150 Gemeente Wijchen...152 Zeewolde...155 Zutphen...158 Bijlage: Centrale

Veenendaal...138 Wageningen...142 West Maas en Waal...146 Westervoort...150 Gemeente Wijchen...152 Zeewolde...155 Zutphen...158 Bijlage: Centrale Inhoudsopgave Bestuursverslag...5 Missie en Vereniging VluchtelingenWerk Nederland...6 Interne (Re)Organisatie en Fusie...6 Medewerkers...7 Cliënten: van Welkom tot Werk...8 Projecten...9 Financiering

Nadere informatie

Stichting ChildTRAC Nederland Rosmalen JAARREKENING 2013

Stichting ChildTRAC Nederland Rosmalen JAARREKENING 2013 Rosmalen JAARREKENING 2013 hulshof kroonen & groen Inhoudsopgave ACCOUNTANTSRAPPORT Pagina Samenstellingsverklaring 3 Algemeen 4 BESTUURSVERSLAG 5 JAARREKENING Balans per 31 december 2013 7 Staat van baten

Nadere informatie

Jaarverslag. 1 Jaarverslag Vereniging Bartimeus Sonneheerdt 2013

Jaarverslag. 1 Jaarverslag Vereniging Bartimeus Sonneheerdt 2013 2 1 0 3 Jaarverslag 1 Jaarverslag Vereniging Bartimeus Sonneheerdt 2013 2 Jaarverslag Vereniging Bartimeus Sonneheerdt 2013 Inhoud 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Over Vereniging Bartiméus Sonneheerdt 8 Wat hebben we

Nadere informatie

Verslag Raad van Toezicht 1. Directieverslag 4. Balans per 31 december 2013 12. Staat van baten en lasten over 2012-2013 13. Financiële positie 14

Verslag Raad van Toezicht 1. Directieverslag 4. Balans per 31 december 2013 12. Staat van baten en lasten over 2012-2013 13. Financiële positie 14 Jaarrekening september 2012 - december 2013 Stichting Stadsschouwburg en Philharmonie Haarlem INHOUDSOPGAVE Pagina Jaarverslag Verslag Raad van Toezicht 1 Directieverslag 4 Jaarrekening Balans per 31 december

Nadere informatie

WOORD VOORAF 4 1 OVER VSO 6 2 DIT BEREIKTEN WE IN 2011-2012 19 3 VSO IN NEDERLAND: SAMEN ONTWIKKELEN 24

WOORD VOORAF 4 1 OVER VSO 6 2 DIT BEREIKTEN WE IN 2011-2012 19 3 VSO IN NEDERLAND: SAMEN ONTWIKKELEN 24 WOORD VOORAF 4 1 OVER VSO 6 1.1 Samen werken aan een wereld zonder armoede 6 1.2 VSO: wereldwijd netwerk van vakmensen 6 1.3 Acht focusgebieden 7 1.4 VSO Nederland 9 1.5 Interne organisatie 11 2 DIT BEREIKTEN

Nadere informatie