Juridische achtergrond

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Juridische achtergrond"

Transcriptie

1 Juridische achtergrond Consumenten zijn vertrouwd met het energielabel voor huishoudapparaten. Sinds 1995 heeft het label hen geholpen bij het maken van een verstandige keuze bij de aankoop van een apparaat. De Europese wetgeving betreffende het energielabel is gebaseerd op een kaderrichtlijn, die de algemene principes en verplichtingen omvat. De kaderrichtlijn wordt aangevuld door een reeks van reglementeringen, die voorzien in bepalingen die specifiek zijn voor elke productcategorie. Elke reglementering heeft betrekking op een productcategorie die onderworpen is aan de Europese wetgeving. In 2003 bracht het succes van het stelsel van de energielabels de Europese Unie ertoe om twee nieuwe klassen in te voeren voor koelapparaten, A+ en A++. Deze nieuwe categorieën werden boven de A-klasse geplaatst om te beantwoorden aan een marktgedreven vraag naar milieuvriendelijke producten en om de leveranciers aan te moedigen om producten te ontwikkelen die nog efficiënter zijn. Een herziening van het energielabel is nu noodzakelijk om verder de transparantie en duidelijkheid van de informatie voor de consumenten te waarborgen. Het label is steeds een belangrijke factor geweest bij de technologische vooruitgang van apparaten. De vernieuwingen in de productontwikkeling brengen met zich mee dat het energielabel bijgewerkt moest worden om informatief en relevant te blijven. Het zal eveneens innovatieve efficiëntiewinsten stimuleren. De Europese Unie heeft nu nieuwe energielabels goedgekeurd om het energieverbruik aan te duiden boven A. De nieuwe kaderrichtlijn trad in werking op 19 juni Ze voert een nieuwe opmaak in, die tegelijkertijd de eenvoudige en eenvormige ontwerpkarakteristieken behoudt voor de verschillende productcategorieën. De basiselementen van het label, die het gemakkelijk herkenbaar maken, blijven behouden in de nieuwe opmaak: De classificatieschaal Zeven energieklassen Kleuren van donkergroen (hoge energie-efficiëntie) tot rood (lage energie-efficiëntie) Bijkomende nieuwe elementen, gemeenschappelijk voor alle productcategorieën, werden toegevoegd om de beste presterende apparaten en de technische vooruitgang naar voren te brengen: Tot drie bijkomende klassen, A+, A++ en A+++, kunnen toegevoegd worden aan de bestaande A tot G classificatieschaal.

2 Het nieuwe label zal eenvormig zijn in alle 27 lidstaten. Het nieuwe label zal taalneutraal zijn, doordat tekst vervangen zal worden door pictogrammen, die de consumenten informeren over de karakteristieken en de prestaties van een bepaald product. Elk product zal geleverd worden met een volledig label. De bestaande praktijk om het basislabel en de gegevensstrip afzonderlijk aan te leveren, zal stopgezet worden. Het aangeven van de geluidsemissie zal verplicht zijn voor producten waarbij de geluidsemissie een relevant criterium is. Er gelden nieuwe verplichtingen inzake advertenties en promotiemateriaal. Deze bepalingen gelden alleen voor productcategorieën waarvoor een gedelegeerde handeling reeds in werking getreden is. Doel van het label Het EU energielabel is ontworpen om consumenten te voorzien van nauwkeurige, herkenbare en vergelijkbare informatie over huishoudelijke apparaten met betrekking tot energieverbruik, prestaties en andere essentiële karakteristieken. Het stelt de consumenten in staat om te bepalen hoe energie-efficiënt een product werkelijk is en om de mogelijkheden van een product in te schatten om de energiekosten te verminderen. Het label is eenvormig voor alle producten in een bepaalde categorie. Consumenten kunnen gemakkelijk de karakteristieken vergelijken van de apparaten in een bepaalde categorie, zoals het energie- of waterverbruik of de capaciteit. Alle gegevens op het label zijn gebaseerd op testnormen die voorgeschreven zijn in de Europese wetgeving. Aanvankelijk deelde het label producten in van A tot G, waarbij A de meest efficiënte energieklasse is, en G de minst efficiënte. De onlangs herziene Europese wetgeving introduceert energieklassen tot A+++, teneinde aangepast te zijn aan de technologische ontwikkelingen en verdere differentiatie van de producten in functie van de energie-efficiëntie mogelijk te maken.

3 Tijdschema Productcategorie Vrijwillig gebruik van het nieuw label door de leveranciers Verplicht gebruik van het nieuw label door de leveranciers Verplichte toepassing van de regels voor promotie en verkoop op afstand Koelkasten 7 klassen 20 december december april 2012 Koelkasten 7 klassen 20 december december april 2012 Wijnbewaarkasten 20 december december april 2012 Wasmachines 20 december december april 2012 Afwasmachines 20 december december april 2012 Televisies 20 december december april 2012

4 AFDELING 2 : INHOUD VAN HET LABEL (main page) Elementen gemeenschappelijk voor alle labels: Eenvormig label in alle 27 Lidstaten van de EU Gekleurde pijlen onderscheiden energie-efficiënte van minder energie-efficiënte producten: donkergroen geeft een zeer efficiënt product aan, en rood een weinig efficiënt product. Bijkomende energieklassen: A+, A++ en A+++ Naam van de leverancier of merk, en type-aanduiding Pictogrammen brengen de belangrijkste prestaties en karakteristieken naar voren. Jaarlijks energieverbruik in kwh Afhankelijk van het apparaat, kunnen de energieklassestrook en/of de pictogrammen variëren.

5 AFDELING 2 : INHOUD VAN HET LABEL Koelapparaten Naam leverancier of merk en type-aanduiding Energie-Efficiëntieklasse Jaarlijks energieverbruik in kwh Geluidsemissie in db Som van de netto-inhoud van alle vriesruimten met een steraanduiding Som van de netto-inhoud van alle ruimten die geen steraanduiding hebben Eenvormig label voor alle 27 Lidstaten van de EU Maximum 7 klassen van A+++ tot D Gekleurde pijlen onderscheiden energie-efficiënte van minder energie-efficiënte producten: donkergroen geeft een zeer efficiënt product aan, en rood een weinig efficiënt product. Pictogrammen brengen de belangrijkste prestaties en karakteristieken naar voren.: Jaarlijks energieverbruik in kwh Capaciteit van alle bewaarruimten zonder steraanduiding in liter Capaciteit van diepvriesbewaarruimten (met steraanduiding) in liter Geluidsemissie in db De energieklasse is gebaseerd op de Energie- Efficiëntie-Index, die rekening houdt met: Het jaarlijks energieverbruik De inhoud De laagste temperatuur van de verschillende compartimenten Andere factoren die deze index beïnvloeden zijn onder meer het type apparaat (inbouw of vrijstaand) en de beschikbaarheid van de no-frost functie.

6 Een specifiek label werd ontwikkeld voor wijnbewaarkasten. Dit label heeft dezelfde kenmerken als koelapparaten, met uitzondering van de inhoud die wordt uitgedrukt in een aantal flessen in plaats van in liter. Wijnbewaarkasten gebruiken een andere technologie, die een hoger energieverbruik met zich meebrengt. Momenteel worden zij geclassificeerd tussen D en G. Het label voor deze apparaten toont 10 klassen, om in overeenstemming te zijn met de nieuwe opmaak en om hen te onderscheiden van andere types van koelapparaten die beschikbaar zijn op de markt. Naam leverancier of merk en type-aanduiding Energie-Efficiëntieklasse Jaarlijks energieverbruik in kwh Geluidsemissie in db Inhoud uitgedrukt in een aantal gestandaardiseerde wijnflessen

7 10-klassen koelkasten (ook absorptiekoelkasten genoemd) verschillen van de wijdverspreide koelapparaten met compressor. Dankzij de andere koeltechniek zijn deze apparaten geluidloos, maar verbruiken zij meer energie. Momenteel worden zij geclassificeerd tussen D en G. Het label voor deze apparaten toont 10 klassen, om in overeenstemming te zijn met de nieuwe opmaak en om hen te onderscheiden van andere types van koelapparaten die beschikbaar zijn op de markt. Naam leverancier of merk en type-aanduiding Energie-Efficiëntieklasse Jaarlijks energieverbruik in kwh Geluidsemissie in db Som van de netto-inhoud van alle vriesruimten met een steraanduiding Som van de netto-inhoud van alle ruimten die geen steraanduiding hebben

8 AFDELING 2: INHOUD VAN HET LABEL Wasmachines Naam leverancier of merk en type-aanduiding Energie-Efficiëntieklasse Jaarlijks energieverbruik in kwh, gebaseerd op 220 gestandaardiseerde wascycli Geluidsemissie in db tijdens de wasfase en de centrifugefase voor het standaard katoenprogramma op 60 C bij volledige lading Centrifuge-efficiëntie Eenvormig label voor alle 27 Lidstaten van de EU Maximum 7 klassen: van A+++ tot D Gekleurde pijlen onderscheiden energie-efficiënte van minder energie-efficiënte producten: donkergroen geeft een zeer efficiënt product aan, en rood een weinig efficiënt product. Pictogrammen brengen de belangrijkste prestaties en karakteristieken naar voren: Jaarlijks energieverbruik in kwh (niet langer per cyclus) Geluidsemissies in db Centrifuge-efficiëntieklasse Capaciteit in kg Jaarlijks waterverbruik in liter (niet langer per cyclus) Het jaarlijks energie- en waterverbruik, en de centrifugeefficiëntieklasse op het label, worden berekend op basis van: 60 C katoenprogramma bij volledige en gedeeltelijke lading 40 C katoenprogramma bij gedeeltelijke lading Sluimerstand en uitstand Waarden voor het jaarlijks waterverbruik en de centrifuge-efficiëntie klasse zijn gebaseerd op dezelfde wascycli als de gegevens over het energieverbruik. Alle wasmachines met een capaciteit groter dan 3kg, moeten een wasefficiëntieklasse A hebben. Wasefficiëntie wordt dan ook niet meer aangegeven op het label. Jaarlijks waterverbruik in liter, gebaseerd op 220 gestandaardiseerde wascycli Nominale capaciteit in kg voor het standaard katoenprogramma op 60 C of 40 C bij volledige lading

9 AFDELING 2: INHOUD VAN HET LABEL Afwasmachines Jaarlijks waterverbruik in liter, gebaseerd op 280 standaard afwascycli Droogefficiëntieklasse Capaciteit uitgedrukt in aantal standaardcouverts Naam leverancier of merk en type-aanduiding Energie-Efficiëntieklasse Jaarlijks energieverbruik in kwh, gebaseerd op 280 standaard afwascycli. Geluidsemissies in db Eenvormig label voor alle 27 Lidstaten van de EU Maximum 7 klassen: van A+++ tot D Gekleurde pijlen onderscheiden energie-efficiënte van minder energie-efficiënte producten: donkergroen geeft een zeer efficiënt product aan, en rood een weinig efficiënt product. Pictogrammen brengen de belangrijkste prestaties en karakteristieken naar voren: Jaarlijks energieverbruik in kwh (niet langer per cyclus) Geluidsemissies in db Capaciteit uitgedrukt in standaardcouverts Droogefficiëntieklasse Jaarlijks waterverbruik in liter (niet langer per cyclus) De energie-efficiëntieklasse wordt berekend op basis van: Het jaarlijks energieverbruik van standaardcycli, beladen met de aangegeven couverts Verbruik en duur van de sluimerstand Verbruik en duur van de uitstand De informatie op het label heeft betrekking op het standaardprogramma, dat: geschikt is voor het wassen van normaal bevuild tafelgerei het meest efficiënte programma is wat het gecombineerd energie- en waterverbruik betreft Alle afwasmachines, moeten een afwasefficiëntieklasse A hebben. Afwasefficiëntie wordt dan ook niet meer aangegeven op het label..

10 AFDELING 2: INHOUD VAN HET LABEL Televisies Naam leverancier of merk en type-aanduiding Energie-efficiëntieklasse Eenvormig label voor alle 27 Lidstaten van de EU 7 klassen: A tot G Gekleurde pijlen onderscheiden energie-efficiënte van minder energie-efficiënte producten: donkergroen geeft een zeer efficiënt product aan, en rood een weinig efficiënt product. Energieverbruik in gebruiksstand Pictogrammen brengen de belangrijkste prestaties en karakteristieken naar voren: Jaarlijks energieverbruik in kwh Zichtbare beeldschermdiagonaal in cm en in inches. Elektriciteitsverbruik in gebruiksstand Aanwezigheid van een uit-schakelaar Uitschakelaar Jaarlijks energieverbruik in de gebruiksstand in kwh, gebaseerd op het gebruik van de televisie gedurende 4 uren per dag, 365 dagen per jaar Verbruik gebruiksstand in W. Zichtbare beeldschermdiagonaal in cm en in inches.

11 AFDELING 3: VERPLICHTINGEN De meeste verplichtingen wijzigen niet. Alle verplichtingen van leveranciers en handelaars worden in detail opgesomd in de gedelegeerde verordeningen. VERPLICHTINGEN VOOR LEVERANCIERS Gratis een label leveren aan handelaars bij elk product. Alle brochures over een product voorzien van een productfiche. Leveranciers zijn verantwoordelijk voor de juistheid van de door hen geleverde labels en productfiches. P.S. De verklaringen op de labels zijn gebaseerd op procedures die opgenomen zijn in Europese normen. Zij maken het mogelijk verschillende producten in een zelfde productcategorie te vergelijken. Het energieverbruik in het dagelijks gebruik kan afwijken van de waarden vermeld op het label, afhankelijk van het gebruik van het apparaat en de plaats waar het geïnstalleerd wordt. VERPLICHTINGEN VOOR HANDELAARS Het label, zoals voorzien door de leverancier, aanbrengen op de producten op het verkooppunt. Het label dient aan de buitenkant van de voorzijde of de bovenzijde van het product aangebracht te worden, zodat het duidelijk zichtbaar is. De productfiches beschikbaar maken in de brochures of in elke andere documentatie bij het product wanneer het verkocht wordt aan eindgebruikers. P.S. Het label dat bij het product gevoegd wordt, valt onder de verantwoordelijkheid van de leverancier. Handelaars zijn niet bevoegd om een ander label aan te brengen op het verkooppunt. Producten die op de markt werden gebracht met het oude label, vóór het nieuwe label verplicht werd, kunnen zonder enige beperking verder verkocht worden. Verplichtingen van handelaars bij verkoop op afstand: Bij verkoop op afstand, en bij elke andere wijze van verkoop waarbij de consument het product niet kan zien, moet de handelaar verzekeren dat de consument alle verplichte informatie zoals voorgeschreven voor verkoop op afstand ontvangt vóór de aankoop. Deze verplichte informatie is opgesomd in de bijlage van elke gedelegeerde verordening. Deze verplichting treedt in werking 16 maanden na de publicatie van de verordening.

12 VERPLICHTINGEN VOOR LEVERANCIERS EN HANDELAARS met betrekking tot reclame en promotiemateriaal Reclame voor een specifiek model waarin energiegerelateerde informatie of informatie over de prijs wordt vermeld, moet een verwijzing naar de energie-efficiëntieklasse van het product bevatten al het technisch reclamemateriaal waarin de specifieke technische parameters van een specifiek product beschreven worden (technische handleidingen en brochures van de fabrikant, in gedrukte vorm of online), moet een verwijzing naar de energie-efficiëntieklasse van het product bevatten. Deze twee verplichtingen treden in werking 16 maanden na de publicatie van de verordening.

13 AFDELING 4: VRAGEN EN ANTWOORDEN V: Heeft de wet alleen betrekking op Europese producenten? A: Neen, de wet heeft betrekking op alle leveranciers die producten op de EU markt brengen. Onder leveranciers dienen zowel de producenten als de invoerders begrepen te worden. V: Wat is de verantwoordelijkheid van de leveranciers die nog niet aanwezig zijn op de EU markt? A: Zij zullen moeten beantwoorden aan de bepalingen van de Europese wetgeving wanneer zij producten op de EU markt brengen. V: Welke productgroepen zijn onderworpen aan de nieuwe reglementering? A: Koelkasten, diepvriezers, wijnbewaarkasten, wasmachines, afwasmachines en televisies. Andere producten zullen in de loop van de tijd volgen. V: Waarom werd de schaal van de energie-efficiëntieklassen uitgebreid? A: Er was een noodzaak om verder te gaan dan A. Dit laat producenten toe om verder de concurrentie aan te gaan door producten te ontwikkelen die meer en meer efficiënt zijn. Deze informatie wordt dan ook gegeven aan de consumenten, zodat zij goed geïnformeerd een weloverwogen keuze kunnen maken. V: Waarom zijn niet alle producten voorzien van een nieuw label? A: De labels werden ingevoerd product per product. Prioriteit werd gegeven aan een nieuw label voor koelkasten, diepvriezers, wasmachines, afwasmachines en televisies. Andere producten zullen ten gepaste tijde labels krijgen. Zodra de wetgeving van kracht geworden is, kan het nieuwe label getoond worden. V: Waarom wordt er niet langer een onderscheid gemaakt tussen het basislabel en de gegevensstrip? A: Het nieuwe label is eenvormig voor alle EU Lidstaten. Het heeft een nieuwe structuur, die taalneutraal en bevattelijker is door het gebruik van pictogrammen, waardoor een scheiding tussen het basislabel en de gegevensstrip niet langer noodzakelijk is. V: Waarom worden pictogrammen in plaats van tekst gebruikt? Wat betekenen ze? A: Pictogrammen informeren de consument over de kenmerken en de prestaties van een product. Zij vormen een eenvoudigere en effectievere manier om informatie te communiceren met betrekking tot de

14 prestaties. De pictogrammen zijn gemeenschappelijk voor alle 27 Lidstaten en vereisen geen vertaling meer naar alle officiële talen van de EU. Kortom, er bestaat nu één label voor de EU. V: Wat is het tijdschema voor het gebruik van de nieuwe labels voor de leveranciers en de handelaars? A: Het gebruik van het nieuwe label zal verplicht zijn voor de leveranciers 12 maanden na de publicatie van de Europese wetgeving. Vanaf die datum moeten leveranciers elk product van het nieuwe label voorzien. Leveranciers kunnen er echter ook voor kiezen om het nieuwe label te gebruiken zodra de nieuwe wetgeving in werking is getreden. Handelaars moeten ervoor zorgen dat alle producten die getoond worden of te koop worden aangeboden op een duidelijke en zichtbare wijze het label tonen. V: Wie is verantwoordelijk voor de informatie op het label? Wie is verantwoordelijk voor het verstrekken van de informatie? A: Leveranciers zijn er verantwoordelijk voor om het label ter beschikking te stellen van de handelaars. Handelaars dragen dan de verantwoordelijkheid om de informatie op het label te tonen op het verkooppunt of bij elke vorm van verkoop op afstand. De Europese wetgeving voert een nieuwe verplichting in voor handelaars: 16 maanden na de inwerkingtreding van de wetgeving, moeten handelaars ervoor zorgen dat elke reclame voor een specifiek product die energiegerelateerde informatie of informatie over prijs bevat, of die de technische kenmerken omschrijft, de energieklasse moet aanduiden. V: Wie draagt de kosten van de wijziging van de labels? Hoe wordt de verantwoordelijkheid tussen de leveranciers en de handelaars verdeeld? A: Leveranciers zullen het nieuwe label leveren bij het product, wanneer ze dit op de markt brengen. De rol van de handelaars bestaat erin dat zij het label dat bij het product geleverd wordt zichtbaar tonen op de verkoopvloer en dat zij de informatie van het label weergeven bij elke vorm van verkoop op afstand. V: Hoe zullen de labels verspreid worden? Bij de producten of door de handelaar? A: De leveranciers zullen de labels aan de handelaars bezorgen bij de producten. V: Moet het label geleverd worden bij het product of vastgehecht aan het product? A: Het label moet geleverd worden bij het product, maar niet noodzakelijk hieraan vastgehecht. Het is aan de handelaars om te beslissen hoe zij het label op het product zullen aanbrengen, zolang het maar duidelijk zichtbaar is voor de consument.

15 V: Hoe lang kan de handelaar nog producten verkopen die voorzien zijn van het oude label? A: Een product dat op de markt werd gebracht met het oude label, vóór de nieuwe labels verplicht werden, kan zonder enige beperking verder tentoongesteld en verkocht worden. V: Mag een handelaar een nieuw label aanbrengen op een product dat reeds een oud label heeft? A: Neen, de handelaar mag dit niet. Het label dat bij het product hoort is de exclusieve verantwoordelijkheid van de leverancier. Het label maakt integraal deel uit van het product bij het op de markt brengen hiervan, en het kan niet gewijzigd worden door de handelaar. Handelaars moeten het label gebruiken dat aangeleverd wordt door de leverancier. V: Bestaat er een wettelijke verplichting om het oude label te vervangen door het nieuwe label op producten? A: Er is geen wettelijke verplichting om het label te vervangen. Een product dat op de markt werd gebracht met het oude label, kan wettelijk steeds tentoongesteld en verkocht worden, zelfs na de overgangsperiode van 12 maanden na de publicatie van de wetgeving. V: Indien een consument in een winkel een product koopt met een oud label, kan de handelaar hem dan het zelfde model leveren uit het magazijn met het nieuwe label? A: Ja, dit kan. De handelaars moeten er wel voor zorgen dat de consument een label ziet van het product dat hij effectief gekocht heeft. V: Hoe zal het nieuwe label het promotiemateriaal van de handelaars beïnvloeden (brochures, )? A: Zestien maanden nadat de wetgeving in werking is getreden, moet alle promotiemateriaal voor een specifiek product, waarin informatie staat met betrekking tot de prijs, energiegerelateerde gegevens of technische eigenschappen, de energieklasse specifiëren. V: Wat is het voordeel van de vermelding van de energieklasse bij energiegerelateerde of prijsgebonden informatie over een specifiek product voor een consument? A: Het energielabel helpt de consument om de lopende kosten in te schatten wanneer zij een nieuw huishoudapparaat aanschaffen. Daardoor kunnen consumenten een nog meer overwogen aankoopbeslissing nemen, aangezien de advertentie de aandacht vestigt op informatie die zij ook op het verkooppunt vinden. De bewustwording van het energieverbruik verhoogt hierdoor nog verder.

16 V: Wie is verantwoordelijk voor foutieve of misleidende informatie? Wat zijn de gevolgen? A: Aangezien de leveranciers verantwoordelijk zijn voor het label, dragen zij ook de verantwoordelijkheid voor de inhoud en de informatie die verstrekt wordt. De handelaars zijn verantwoordelijk voor het tonen ervan op het verkooppunt. V: Wie controleert de verklaringen van de leveranciers? Bestaat er een officiële of neutrale instantie die de verklaringen onderzoekt? A: Elke Lidstaat van de Europese Unie staat in voor de handhaving. Het energielabel is gebaseerd op het principe van de zelfdeclaratie, dat de leveranciers de volledige verantwoordelijkheid geeft voor de waarden die opgegeven worden op het label. De declaratieprocedure voorziet in een reeks testen, die in overeenstemming moeten zijn met de Europese normen. Leveranciers houden de technische documentatie ter beschikking voor controle door de bevoegde overheden. V: Wat is de relatie tussen het energielabel en de ecodesign maatregelen? A: Beide soorten van maatregelen worden genomen door de Europese Commissie per productgroep, en zijn verplicht in gans de Europese Unie. De maatregelen inzake het energielabel werden genomen om producten te kunnen vergelijken met betrekking tot hun energieverbruik. Ecodesign maatregelen leggen minimumeisen op voor de prestaties van apparaten om hun milieu-impact te verbeteren. Alle producten moeten beantwoorden aan de ecodesign maatregelen om op de markt gebracht te mogen worden. Naast deze verplichte maatregelen bestaan er ook nog vrijwillige systemen. V: Hoe zal de consument geïnformeerd worden over de veranderingen van het label? A: Er zullen verschillende bronnen zijn waardoor de consumenten geïnformeerd zullen worden over het nieuwe label. V: Waar zullen de nieuwe labels toegepast worden? Gelden zij ook in de buurlanden van de EU? A: Het EU energielabel is van toepassing in alle 27 Lidstaten van de EU. Noorwegen, Ijsland en Liechtenstein, als leden van de Europese Economische Ruimte, zijn ertoe gehouden om de Europese wetgeving om te zetten in hun nationale wetgeving. Het energielabel zal bijgevolg ook in deze landen verplicht zijn. Landen als Zwitserland en Turkije zijn ook volop bezig om deze verplichtingen van de Europese wetgeving om te zetten in hun nationale wetgeving. V: Mag de informatie van deze website verspreid worden?

17 A: Natuurlijk. Het is een informatiehulpmiddel dat zichtbaar moet zijn. Hou er echter rekening mee dat de informatie op deze website juridisch niet bindend is. Deze wordt geleverd door CECED voor informatiedoelstellingen. V: De consument kan verward worden door al deze A s en + -en. Wat doen de leveranciers om te verzekeren dat de consument de labels volledig begrijpt? A: De nieuwe opmaak van het label scoorde het best bij marktonderzoek bij consumenten. De consumenten beschouwen het nieuwe label als gemakkelijk en begrijpelijk, en vinden dat het verderbouwt op het gekende energielabel. Elke leverancier zal inspanningen leveren om te verzekeren dat alle consumenten de voordelen van de nieuwe opmaak van het label begrijpen. V: Sommige leveranciers geven op wasmachines reeds A-30% aan. Heeft dit dezelfde betekenis als A+++? A: A-30% is een verklaring van de leverancier over het energieverbruik. Het betekent dat een apparaat 30% meer energie-efficiënt is dan de bestaande A-klasse, maar het is geen officiële energieklasse gebaseerd op de Europese wetgeving. A+++ omvat bijkomende elementen, en het beantwoordt niet noodzakelijk aan A-30%. V: Is het mogelijk om bijkomende labels te bestellen? A: Neen, dit is niet mogelijk. Het label maakt integraal deel uit van het product wanneer het op de markt wordt gebracht. Indien het label beschadigd is, dient de leverancier gecontacteerd te worden en dient met hem een oplossing uitgewerkt te worden. V: Is het mogelijk informatiebrochures te bestellen? Zoja, hoe, bij wie, tegen welke prijs? A: Een brochure wordt gratis ter beschikking gesteld. Zij kan hier gedownload worden: V: Waar kan ik een link vinden naar de tekst van de wetgeving? A: Links naar de Europese wetgeving zijn beschikbaar in de Links -sectie van de website.

18 LINKS & CONTACT INFORMATIE CECED: Europese Commissie: Kaderrichtlijn: Gedelegeerde verordening koelapparaten: Gedelegeerde verordening wasmachines: Gedelegeerde verordening afwasmachines: Gedelegeerde verordening televisies: FEE: Link Comeos, Nelectra, Eandis? Link FOD? Link Vakpers

Oneerlijke handelspraktijken

Oneerlijke handelspraktijken Oneerlijke handelspraktijken Bescherming van consumenten en ondernemingen onder de nieuwe regelgeving Erasmus Universiteit Rotterdam Faculteit der Rechtsgeleerdheid Sectie Burgerlijk Recht Oktober 2010

Nadere informatie

Masterproefverslag: Onderzoek naar opslagmogelijkheden voor energie in het residentieel net

Masterproefverslag: Onderzoek naar opslagmogelijkheden voor energie in het residentieel net Masterproefverslag: Onderzoek naar opslagmogelijkheden voor energie in het residentieel net Studiegebied Industriële wetenschappen en technologie Opleiding Master in de industriële wetenschappen: elektrotechniek

Nadere informatie

(Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN

(Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN 17.5.2014 L 147/1 II (Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) Nr. 518/2014 VAN DE COMMISSIE van 5 maart 2014 tot wijziging van de Gedelegeerde Verordeningen (EU) nr. 1059/2010,

Nadere informatie

Commissie juridische zaken ***I ONTWERPVERSLAG

Commissie juridische zaken ***I ONTWERPVERSLAG EUROPEES PARLEMENT 2009-2014 Commissie juridische zaken 2011/0284(COD) 6.3.2013 ***I ONTWERPVERSLAG over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende een gemeenschappelijk

Nadere informatie

Eerste Hulp Bij Kopen op Internet Rechtswinkel de Clinic clinic.nl

Eerste Hulp Bij Kopen op Internet Rechtswinkel de Clinic clinic.nl + van De Clinic is in licentie gegeven volgens een Creative Commons Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. Daarmee staan we je toe om dit werk te kopiëren, distribueren, vertonen, en op te voeren, en

Nadere informatie

Beleggingsverzekeringen. Kwaliteit advies bij beleggingsverzekeringen

Beleggingsverzekeringen. Kwaliteit advies bij beleggingsverzekeringen Beleggingsverzekeringen Kwaliteit advies bij beleggingsverzekeringen Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder

Nadere informatie

Advies van de Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt. van 29 oktober 2013

Advies van de Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt. van 29 oktober 2013 Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt Publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Graaf de Ferrarisgebouw Koning Albert II-laan 20 bus 19 B-1000 Brussel Gratis telefoon

Nadere informatie

RICHTLIJN 2011/62/EU VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

RICHTLIJN 2011/62/EU VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD L 174/74 Publicatieblad van de Europese Unie 1.7.2011 RICHTLIJN 2011/62/EU VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 8 juni 2011 tot wijziging van Richtlijn 2001/83/EG tot vaststelling van een communautair

Nadere informatie

Informatieverstrekking ziektekostenverzekeraars aan consumenten

Informatieverstrekking ziektekostenverzekeraars aan consumenten Regeling Informatieverstrekking ziektekostenverzekeraars aan consumenten Ingevolge artikel 40, vierde lid juncto artikel 38, zevende lid van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), is de Nederlandse

Nadere informatie

Zorg ervoor dat Europese bedrijven online gaan!

Zorg ervoor dat Europese bedrijven online gaan! Zorg ervoor dat Europese bedrijven online gaan! Een praktische gids voor werkervaring Ian Lynch Ondersteund door het Lifelong Learning Project van de Europese Unie Ian Lynch 2012 Dit project werd gefinancierd

Nadere informatie

Gids voor het mini-éénloketsysteem van de btw

Gids voor het mini-éénloketsysteem van de btw EUROPESE COMMISSIE DIRECTORAAT-GENERAAL BELASTINGEN EN DOUANE-UNIE Indirecte belastingen en fiscaal beheer Btw Brussel, 23 oktober 2013 Gids voor het mini-éénloketsysteem van de btw Inhoudsopgave Achtergrond...

Nadere informatie

wat dient u te weten voor 26/09/2015?

wat dient u te weten voor 26/09/2015? ErP Verordening - Ecodesign en energielabels ErP Verordening, Ecodesign en energielabels: wat dient u te weten voor 26/09/2015? Bereid u perfect voor op de ErP verordening inzake Ecodesign en energielabels,

Nadere informatie

VERSLAG OVER DE WERKZAAMHEDEN 2005

VERSLAG OVER DE WERKZAAMHEDEN 2005 VERSLAG OVER DE WERKZAAMHEDEN 2005 VERSLAG OVER DE WERKZAAMHEDEN 1 F.O.D. ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE Rechtstreeks op internet: www.mineco.fgov.be Verantwoordelijke uitgever: Wettelijk depot:

Nadere informatie

Advies 04/2012 over ontheffing van de toestemmingsverplichting voor cookies

Advies 04/2012 over ontheffing van de toestemmingsverplichting voor cookies GROEP GEGEVENSBESCHERMING ARTIKEL 29 00879/12/NL WP 194 Advies 04/2012 over ontheffing van de toestemmingsverplichting voor cookies Goedgekeurd op 7 juni 2012 De Groep is opgericht op grond van artikel

Nadere informatie

16. De wet op de eerlijke handelspraktijken en bescherming van de consument.

16. De wet op de eerlijke handelspraktijken en bescherming van de consument. 16. De wet op de eerlijke handelspraktijken en bescherming van de consument. Voorstelling van de wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument.

Nadere informatie

Onderzoek kosten van beleggingsdienstverlening. Bevindingen en aanbevelingen

Onderzoek kosten van beleggingsdienstverlening. Bevindingen en aanbevelingen Onderzoek kosten van beleggingsdienstverlening Bevindingen en aanbevelingen Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder

Nadere informatie

IBM Customer Agreement

IBM Customer Agreement Deze IBM Customer Agreement ( Overeenkomst genoemd) regelt de transacties die de Klant uitvoert bij de aankoop van Machines, het toekennen van Softwarelicenties, het verkrijgen van Softwarelicenties en

Nadere informatie

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen. (Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing)

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen. (Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing) 30.7.1999 L 200/1 I (Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing) RICHTLIJN 1999/45/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 31 mei 1999 betreffende de onderlinge aanpassing van

Nadere informatie

STUDIE (F)150305-CDC-1408

STUDIE (F)150305-CDC-1408 Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas Nijverheidsstraat 26-38 1040 Brussel Tel.: 02/289.76.11 Fax: 02/289.76.09 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS STUDIE

Nadere informatie

HOGE RAAD VOOR DE ZELFSTANDIGEN EN DE KMO

HOGE RAAD VOOR DE ZELFSTANDIGEN EN DE KMO HOGE RAAD VOOR DE ZELFSTANDIGEN EN DE KMO N ALG KMO-BELEID - Single Markt Act A2 Brussel, 26 mei 2011 MH/JC/AS A D V I E S over DE SINGLE MARKET ACT (goedgekeurd door het Bureau op 24 februari 2011, bekrachtigd

Nadere informatie

E-facturatie. Vragen & antwoorden

E-facturatie. Vragen & antwoorden E-facturatie Vragen & antwoorden Algemene vragen Heeft de elektronische factuur dezelfde juridische waarde als een elektronische factuur? Ja. De vorm van de factuur, hetzij op papier, hetzij in een elektronisch

Nadere informatie

DG JUSTITIE LEIDRAAD. betreffende

DG JUSTITIE LEIDRAAD. betreffende DG JUSTITIE LEIDRAAD betreffende Richtlijn 2011/83/EU van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2011 betreffende consumentenrechten, tot wijziging van Richtlijn 93/13/EEG van de Raad en van

Nadere informatie

Informatiebrochure en modelverklaring Zelfstandige ondernemingen

Informatiebrochure en modelverklaring Zelfstandige ondernemingen 956780_CV_NL_ 18-05-2006 15:02 ongeveer 23 miljoen KMO s, die 99 % van alle ondernemingen in de EU vertegenwoordigen en circa 75 miljoen mensen werk verschaffen. KMO-drempels Microonderneming NL NB-60-04-773-NL-C

Nadere informatie

Handboek Online Dienstverlening

Handboek Online Dienstverlening Handboek Online Dienstverlening Ook op internet het belang van de klant centraal Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder

Nadere informatie

NOTA VAN TOELICHTING ALGEMEEN

NOTA VAN TOELICHTING ALGEMEEN NOTA VAN TOELICHTING I ALGEMEEN Hoofdstuk 1 Inleiding 1.1 Doel van dit besluit 1.2 Hoofdlijnen van de Beschikking aanvaarding afvalstoffen op stortplaatsen 1.3 Hoofdlijnen van dit besluit 1.4 Belangrijkste

Nadere informatie

RICHTLIJN 2011/83/EU VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

RICHTLIJN 2011/83/EU VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD L 304/64 Publicatieblad van de Europese Unie 22.11.2011 RICHTLIJNEN RICHTLIJN 2011/83/EU VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 25 oktober 2011 betreffende consumentenrechten, tot wijziging van Richtlijn

Nadere informatie

De Wet oneerlijke handelspraktijken toegelicht

De Wet oneerlijke handelspraktijken toegelicht De Wet oneerlijke handelspraktijken toegelicht Inhoudsopgave Voorwoord 3 De nieuwe regels samengevat 5 1 Nieuwe regels over oneerlijke handelspraktijken 7 1.1 Wat zijn oneerlijke handelspraktijken? 7

Nadere informatie

L 114/64 NL Publicatieblad van de Europese Unie 27.4.2006

L 114/64 NL Publicatieblad van de Europese Unie 27.4.2006 L 114/64 NL Publicatieblad van de Europese Unie 27.4.2006 RICHTLIJN 2006/32/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 5 april 2006 betreffende energie-efficiëntie bij het eindgebruik en energiediensten

Nadere informatie

RICHTLIJNEN RICHTLIJN 2008/48/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD. van 23 april 2008

RICHTLIJNEN RICHTLIJN 2008/48/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD. van 23 april 2008 L 133/66 NL Publicatieblad van de Europese Unie 22.5.2008 RICHTLIJNEN RICHTLIJN 2008/48/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 23 april 2008 inzake kredietovereenkomsten voor consumenten en tot intrekking

Nadere informatie

PUBLIC RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 14 februari 2008 (25.02) (OR. en) 6290/08 Interinstitutioneel dossier: 2007/0243 (COD) LIMITE

PUBLIC RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 14 februari 2008 (25.02) (OR. en) 6290/08 Interinstitutioneel dossier: 2007/0243 (COD) LIMITE Conseil UE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 14 februari 2008 (25.02) (OR. en) PUBLIC 6290/08 Interinstitutioneel dossier: 2007/0243 (COD) LIMITE AVIATION 37 CODEC 178 VERSLAG van: het secretariaat-generaal

Nadere informatie