CALORA TOWER GAS 15Si BE - 25Si BE - 35Si BE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "CALORA TOWER GAS 15Si BE - 25Si BE - 35Si BE"

Transcriptie

1 België NL Staande gasgestookte condensatieketel CALORA TOWER GAS 5Si BE - 5Si BE - 35Si BE Installatie- en servicehandleiding C A

2 Conformiteitsverklaring Het toestel is conform het in de EG conformiteitsverklaring beschreven standaardtype. Het is vervaardigd en in bedrijf genomen overeenkomstig de Europese richtlijnen. C00430-A De originele conformiteitsverklaring is bij de fabrikant op te vragen.

3 Inhoud Inleiding...6. Toegepaste symbolen In de handleiding gebruikte symbolen Op de apparatuur gebruikte symbolen...6. Afkortingen Algemeen Aansprakelijkheid fabrikant Aansprakelijkheid van de installateur Goedkeuringen Certificeringen Gascategorieën Aanvullende richtlijnen Fabriekstest...0 Veiligheidsinstructies en aanbevelingen.... Veiligheidsvoorschriften.... Aanbevelingen... 3 Technische beschrijving Algemene beschrijving Voornaamste componenten Werkingsprincipe Blokdiagram Circulatiepomp Waterdoorstroming Technische gegevens Eigenschappen van de sensoren Installatie Installatievoorschriften Leveringsomvang Standaardlevering Accessoires Montage mogelijkheden Typeplaat Plaatsen van het apparaat Ventilatie...3 0/06/

4 Inhoud Belangrijkste afmetingen Plaatsing van het apparaat Plaatsing van de ketel Plaatsing van de ketel op een SWW-toestel Plaatsing van de ketel links of rechts van het SWWtoestel Omkeren van de openingsrichting van de deur van het bedieningspaneel Wateraansluitingen Doorspoelen van de installatie Wateraansluiting van het verwarmingscircuit Aansluiten van het tapwatercircuit Aansluiten van het expansievat Aansluiten van de condensatie-afvoerleiding Vullen van de sifon Gasaansluiting Aansluitingen van de schoorsteenaccessoires Classificatie Lengte van de lucht-/rookgasleidingen Montage van de buitensensor Montage mogelijkheden Montage van de buitensensor Elektrische aansluitingen Besturingsautomaat Aanbevelingen Toegang tot de aansluitklemmenstrook Plaats van de elektronische printplaten Aansluiting van een directe verwarmingskring Aansluiting op een verwarmingskring en op een SWW-boiler Aansluiting van twee kringen en een SWWboiler Aansluiting van een buffervat Aansluiting zwembad Aansluiting van een combireservoir Aansluiten van accessoires Aansluiting in cascade Elektrisch schema Vullen van de installatie Waterbehandeling Vullen van de installatie Inbedrijfstelling Bedieningspaneel Omschrijving van de toetsen Omschrijving van het display /06/

5 5..3 Toegang tot de verschillende navigatieniveaus Navigeren in de menu s Controlepunten vóór inbedrijfstelling Ketel bedrijfsklaar maken Gascircuit Hydraulisch circuit Elektrische aansluitingen Het apparaat inschakelen Gasinstellingen Aanpassing aan een ander type gas Instelling van de gas-/luchtverhouding (Vollast) Instelling van de gas-/luchtverhouding (Laaglast) Basisinstelling van de gas-/luchtverhouding Controles en afstellingen na inbedrijfstelling Geef de parameters van de uitgebreide modus weer Stel de bij de installatie behorende parameters in Geef de kringen en generatoren een naam Aanpassen van de stooklijn Afsluitende werkzaamheden Weergave van de gemeten waarden Instellingen wijzigen De taal selecteren IJken van de sensoren Instellingen professioneel Het netwerk configureren Terug naar de fabrieksinstellingen Uitschakeling van het apparaat Uitschakeling van de installatie Vorstbeveiliging Controle en onderhoud Algemene instructies Instructies voor de schoorsteenveger Het onderhoud aanpassen Servicemelding Gegevens van de vakman voor de installateur... 0/06/

6 Inhoud 7.4 Standaard inspectie- en onderhoudswerkzaamheden Controle van de waterdruk Controle van het expansievat Controle van de ionisatiestroom Controle van de rookgasafvoer en de luchttoevoer op dichtheid Controle van de verbranding Controle van de automatische ontluchter Controle van het veiligheidsventiel Controle van de sifon Controle van de brander en schoonmaken van de warmtewisselaar Bij storing Anti-pendel Berichten (Code van type Bxx of Mxx) Berichtenoverzicht Fouten (Code van type Lxx of Dxx) Wissen van de sensoren uit het geheugen van de elektronische printplaat Foutenhistoriek Controle van de parameters en van de ingangen/ uitgangen (testmodus) Regelaarreeks Reserveonderdelen Algemeen Onderdelen Kast Hydraulische groep Bedieningspaneel Mantel Reserveonderdelenlijst /06/

7 0/06/

8 . Inleiding CALORA TOWER GAS 5Si BE - 5Si BE - 35Si BE Inleiding. Toegepaste symbolen... In de handleiding gebruikte symbolen In deze handleiding worden verschillende gevarenniveaus gebruikt om aandacht op de bijzondere aanwijzingen te vestigen. Wij doen dit om de veiligheid van de gebruiker te verhogen, problemen te voorkomen en om de technische bedrijfszekerheid van het apparaat te waarborgen. GEVAAR Kans op gevaarlijke situaties resulterend in ernstig persoonlijk letsel. WAARSCHUWING Kans op gevaarlijke situaties resulterend in licht persoonlijk letsel. OPGELET Kans op materiële schade. Let op, belangrijke informatie. ¼Verwijzing naar andere handleidingen of pagina s in deze handleiding.... Op de apparatuur gebruikte symbolen 4 Beschermingsaarde ~ Wisselstroom Lees voor het installeren en in bedrijf nemen van het apparaat de meegeleverde handleidingen aandachtig door. Breng de versleten producten naar een hiervoor bestemd inzamel- en recyclingpunt. Dit apparaat moet op de beschermingsaarde worden aangesloten. D0004-C 6 0/06/

9 CALORA TOWER GAS 5Si BE - 5Si BE - 35Si BE. Inleiding Let op, gevaar, onderdelen onder spanning. Alvorens handelingen uit te voeren de stroom uitzetten.. Afkortingen M0068-A 4 CLV: Gemeenschappelijk rookgasafvoer voor een gesloten ketel 4 SWW: Sanitair warm water 4 Interscenario-schakelaar: Domoticaschakelaar voor het centraliseren en bedienen van meerdere scenario s 4 Hi: Calorische onderwaarde 4 Hs: Calorische bovenwaarde 4 PPS: Polypropyleen - moeilijk ontvlambaar 4 PCU: Primary Control Unit - Elektronische printplaat voor controle werking brander 4 PSU: Parameter Storage Unit - Opslag van de parameters van de elektronische printplaten PCU en SU 4 SCU: Secondary Control Unit - Elektronische printplaat van het bedieningspaneel 4 SU: Safety Unit - Elektronische printplaat veiligheid 4 DWK: Driewegklep 4 HL: High Load - SWW-toestel met platenwarmtewisselaar 4 SL: Standard Load - SWW-toestel met spiraalbuis 4 SHL: Solar High Load - SWW-toestel op zonne-energie met platenwarmtewisselaar 4 SSL: Solar Standard Load - SWW-toestel op zonne-energie met spiraalbuis.3 Algemeen.3.. Aansprakelijkheid fabrikant Onze producten worden gemaakt volgens de verschillende van toepassing zijnde richtlijnen. Zij worden daarom geleverd met de [ markering en alle benodigde documenten. Vanwege de permanente zorg voor de kwaliteit van onze producten, zoeken wij voortdurend naar manieren om deze te verbeteren. Daarom houden wij ons het recht voor de in dit document genoemde specificaties te wijzigen. In de volgende gevallen zijn wij als fabrikant niet aansprakelijk: 4 Het niet in acht nemen van de gebruiksinstructies van het apparaat. 4 Achterstallig of onvoldoende onderhoud aan het apparaat. 4 Het niet in acht nemen van de installatieinstructies van het apparaat. 0/06/

10 . Inleiding CALORA TOWER GAS 5Si BE - 5Si BE - 35Si BE.3.. Aansprakelijkheid van de installateur De installateur is aansprakelijk voor de installatie en de eerste inbedrijfstelling van het apparaat. De installateur moet de volgende instructies in acht nemen: 4 Lees de instructies van het apparaat in de meegeleverde handleidingen en neem deze in acht. 4 Installeer overeenkomstig de geldende wetgeving en normen. 4 Voer de eerste inbedrijfstelling en alle benodigde controles uit. 4 Leg de installatie uit aan de gebruiker. 4 Als onderhoud noodzakelijk is, waarschuw dan de gebruiker voor de controle- en onderhoudsplicht betreffende het apparaat. 4 Overhandig alle handleidingen aan de gebruiker..4 Goedkeuringen.4.. Certificeringen CE-identificatienummer CE-0085CM078 Klasse NOx 5 (EN 97 pr A3, EN 483) Type aansluiting Schoorsteen: B 3, B 33 Rookgasafvoer: C 3, C 33, C 43, C 53, C 83, C 93 De ketels voldoen aan het kwaliteitslabel HR TOP. 8 0/06/

11 CALORA TOWER GAS 5Si BE - 5Si BE - 35Si BE. Inleiding De apparaten voldoen aan de eisen en normen van het Koninklijk Besluit van 8 januari 004 en van 7 juli 009. Verklaring van overeenstemming Koninklijk Besluit v an 7/7/009 Déclaration de conformité à Arrêté royal du 7/7/ 009 Konformitätserklärung Königlicher Erlaß vom 7/7/0 09 Fabrikant: Fabricant: Hersteller: Op de markt gebracht door: Commercialisé par: Vertreiber: De Dietrich Thermique 57, rue de La Gare F Mertzwiller Remeha B.V. The Netherlands Met deze verklaren we dat de reeks toestellen zoals hierna vermeld, in overeenstemming zijn met het type model beschreven in de EG-verklaring van o vereenstemming, geproduceerd en verdeeld worden volgens de eisen van het Koninklijk Besluit van 7 juli 009. Par la présente, nous déclarons que les appareils d e la série mentionnée ci-après sont conformes au modèle type décrit dans la déclaration CE de confor mité, fabriqués et distribués conformément aux exigences de l Arrêté royal du 7 juillet 009. Hiermit erklären wir, dass die unten genannten Gerä ten, die in der EG-Konformitätserklärung genannten Typen entsprechen, und die Anforderungen des Königlichen Erlasses vom 7. Juli 009 hergestellt und vertrieben werden. Type product: Condenserende gas vloerketel Type de produit: Chaudiére de sol à gaz à condensa tion Produktart : Bodenstehender Brennwertkessel Model(len): Modèle(s): Calora Tower Gas 5, 5, 35 Si BE Toegepaste norm: EN 483 (999) en Koninklijk Besluit van 7 juli 009 Norme appliquée: EN 483 (999) et Arrêté Royal. du 8 juillet 009 Verwendete Normen : EN 483 (999) und Königlicher Erlaß vom 7. Juli 009 Certificeringsinstantie : Kiwa Gastec, PV van : , -009 Organisme de contrôle: Kiwa Gastec, PV de : Zertifizierungs Institut : Kiwa Gastec, Pb. von : Gemeten waarden, Mesures, Messwerten: Calora tower Gas 5 Si BE NOx: 33 mg/kwh CO: 7 m g/kwh Calora tower Gas 5 Si BE NOx: 38 mg/kwh CO: 36 m g/kwh Calora tower Gas 35 Si BE NOx: 4 mg/kwh CO: 56 m g/kwh Datum : W.F. Tijhuis Approval manager Remeha B.V. Responsable homologation Zertifizierungen 703/03/03/7 C00430-A.4.. Gascategorieën Categorie gas Type gas Aansluitdruk (mbar) I E(S), I 3P G0/5 (E-gas) 0/5 G3 (Propaan) 37/50 De fabrieksinstelling van de ketel is voor werking op de aardgasgroepen G0 en G5. 0/06/

12 . Inleiding CALORA TOWER GAS 5Si BE - 5Si BE - 35Si BE WAARSCHUWING Gebruik op propaan is alleen op aanvraag Aanvullende richtlijnen Naast de wettelijke voorschriften en richtlijnen, moeten ook de aanvullende richtlijnen in deze handleiding worden opgevolgd. Voor alle voorschriften en richtlijnen, zoals genoemd in deze handleiding, geldt dat aanvullingen of latere voorschriften en richtlijnen op het moment van installeren van toepassing zijn Fabriekstest Iedere ketel wordt voor het verlaten van de fabriek optimaal ingesteld en getest op: 4 Elektrische veiligheid 4 Afstelling (CO ) 4 Functie sanitair warm water 4 Waterdichtheid 4 Gasdichtheid 4 Parameterinstelling 0 0/06/

13 CALORA TOWER GAS 5Si BE - 5Si BE - 35Si BE. Veiligheidsinstructies en aanbevelingen Veiligheidsinstructies en aanbevelingen. Veiligheidsvoorschriften GEVAAR Indien u gas ruikt:. Gebruik geen vuur, rook niet, gebruik geen elektrische contacten of schakelaars (bel, verlichting, motor, lift, etc.).. Sluit de gasaanvoer af. 3. Open de ramen. 4. Spoor mogelijke lekkages op en dicht deze direct af. 5. Zit het lek vóór de gasmeter, waarschuw dan het gasbedrijf. GEVAAR Indien u rookgassen ruikt:. Schakel het apparaat uit.. Open de ramen. 3. Spoor mogelijke lekkages op en dicht deze direct af.. Aanbevelingen WAARSCHUWING 4 De installatie en het onderhoud van de ketel moeten door een erkend installateur worden uitgevoerd volgens de plaatselijke en nationale regelgeving. 4 Bij werkzaamheden aan de ketel, de ketel altijd spanningsvrij maken en de hoofdgaskraan sluiten. 4 Controleer de hele installatie na onderhouds- en servicewerkzaamheden op lekkages. OPGELET De ketel moet in een vorstvrije ruimte geïnstalleerd worden. Bewaar dit document in de nabijheid van de installatie. Manteldelen Manteldelen mogen alleen verwijderd worden voor onderhouds- en servicewerkzaamheden. Plaats na de onderhouds- en servicewerkzaamheden alle manteldelen terug. 0/06/

14 . Veiligheidsinstructies en aanbevelingen CALORA TOWER GAS 5Si BE - 5Si BE - 35Si BE Instructiestickers Instructie- en waarschuwingsstickers mogen nooit verwijderd of afgedekt worden en moeten gedurende de totale levensduur van de ketel leesbaar zijn. Vervang beschadigde of onleesbare instructie- en waarschuwingsstickers onmiddellijk. Wijzigingen Wijzigingen in de ketel mogen alleen uitgevoerd worden na schriftelijke toestemming van uw leverancier. 0/06/

15 CALORA TOWER GAS 5Si BE - 5Si BE - 35Si BE 3. Technische beschrijving 3 Technische beschrijving 3. Algemene beschrijving Staande gasgestookte condensatieketel 4 Hoog rendement verwarming. 4 Lage verontreinigende uitstoot. 4 Hoogwaardig elektronisch bedieningspaneel isense Pro. 4 Productie van sanitair warm water mogelijk door combinatie met een SWW-toestel. De ketel is voorzien van binnenverlichting. De binnenverlichting gaat aan in de volgende gevallen: De spanning naar de ketel wordt ingeschakeld: Het licht gaat 0 minuten branden. De spanning naar de ketel wordt uitgeschakeld: Het licht gaat 30 minuten branden. Voornaamste componenten 4 3 Rookgasafvoerpijp Meetpunt voor de rookgassen 3 Warmtewisselaar 4 Ontstekings/ionisatie elektrode 5 Behuizing voor besturingsprints 6 Bedieningspaneel 5 7 Bedieningsmodule 4 8 Waterdrukschakelaar 3 9 Circulatiepomp 0 Hydroblok Driewegklep 0 Veiligheidsklep 9 3 Mantel C00307-C 4 Expansievat 5 Gascombinatieblok 6 Ventilator 7 Luchtinlaatdemper 8 Mengbuis 9 Automatische ontluchter /06/

16 3. Technische beschrijving CALORA TOWER GAS 5Si BE - 5Si BE - 35Si BE 3.3 Werkingsprincipe Blokdiagram Ketel alleen Warmtewisselaar Hydroblok 3 Aanvoer verwarming 4 Primaire aanvoerleiding SWW-toestel 5 Primaire retourleiding SWW-toestel 6 Retour verwarming 7 Driewegklep 8 Circulatiepomp 9 Expansievat C C Verwarmingsketel met sanitair warmwatertoestel van het type 00HL / 0SHL Warmtewisselaar Hydroblok 3 Aanvoer verwarming 4 Ingang platenwarmtewisselaar 5 Uitgang platenwarmtewisselaar 6 Retour verwarming 7 Driewegklep 8 Circulatiepomp 9 Expansievat 0 Uitgang sanitair warm water Ingang sanitair koud water Platenwarmtewisselaar 3 Sanitair-warmwaterpomp 4 Boiler sanitair warmwater M0053-E 4 0/06/

17 CALORA TOWER GAS 5Si BE - 5Si BE - 35Si BE 3. Technische beschrijving Verwarmingsketel met sanitair warmwatertoestel van het type 00SL / 60SL / 00SSL Warmtewisselaar Hydroblok 3 Aanvoer verwarming 4 Ingang warmtewisselaar 5 Uitgang warmtewisselaar 6 Retour verwarming 7 Driewegklep 8 Circulatiepomp 9 Expansievat 5 Uitgang sanitair warm water 6 Ingang sanitair koud water 7 Boiler sanitair warmwater 8 Spiraalvormige warmtewisselaar sanitair water M0054-C Circulatiepomp De ketel is voorzien van een modulerende pomp, die door de besturingsautomaat op basis van ΔT wordt geregeld. De restopvoerhoogtes bij de verschillende vermogens zijn af te lezen uit de grafiek. Met de parameters MIN P.TOERENT en MAX P.TOERENT kan de instelling van de pompen gewijzigd worden. 4 Stel voor het wijzigen van het toerental van de pomp de parameters MAX P.TOERENT in (Eerst de CV-installatie ontluchten). 4 Indien er onvoldoende doorstroming in de radiatoren is of als deze niet volledig warm worden, kunt u het minimale toerental van de pomp verhogen met behulp van de parameter MIN P.TOERENT. Ketel CALORA TOWER GAS 5Si BE CALORA TOWER GAS 5Si BE CALORA TOWER GAS 35Si BE Type ketelpomp Pomp UPM 5-70 RES Pomp UPM 5-70 RES Pomp UPM 5-70 RES Eigenschappen van de pomp UPM 5-70 RES 0/06/

18 L A 3. Technische beschrijving CALORA TOWER GAS 5Si BE - 5Si BE - 35Si BE Verwarmingsketels 5-5 kw H (mbar) H (mbar) A 500 B 400 C D Q (l/h) C00345-E A 500 B 400 C D Q (l/h) C00345-E H (mbar) Q (l/h) 465 A H Voor de installatie beschikbare restopvoerhoogte Q Waterdebiet Nominaal vermogen (ΔT 0 K) A 0 kw B 5 kw C 0 kw D 5 kw Verwarmingsketels 5-5 kw H Voor de installatie beschikbare restopvoerhoogte Q Waterdebiet Nominaal vermogen (ΔT 0 K) A 0 kw B 5 kw C 0 kw D 5 kw Verwarmingsketels 35 kw H Voor de installatie beschikbare restopvoerhoogte Q Waterdebiet A Nominaal vermogen 35 kw (ΔT 0 K) Waterdoorstroming De modulerende regeling van de ketel begrenst het maximale temperatuurverschil tussen aanvoer en retour van het water en de maximale stijgsnelheid van de aanvoertemperatuur. Hierdoor worden voor de ketel geen eisen gesteld aan een minimum debiet. 3.4 Technische gegevens 6 0/06/

19 CALORA TOWER GAS 5Si BE - 5Si BE - 35Si BE 3. Technische beschrijving Keteltype Type gas Algemeen Nominaal vermogen (Pn) CV-bedrijf (80/60 ºC) Nominaal vermogen (Pn) CV-bedrijf (50/30 ºC) Nominaal vermogen (Pn) CV-bedrijf (40/30 ºC) Nominale belasting (Qn) CV-bedrijf (Hs) Nominale belasting (Qnw) SWW-bedrijf (Hs) Vollast rendement CV (Hs) (80/60 ºC) Vollast rendement CV (Hs) (50/30 ºC) Laaglast rendement CV (Hs) (Retourtemperatuur 60 C) Deellast rendement CV (Hs) (EN 9/4) (Retourtemperatuur 30 C) Gas- en rookgasgegevens Gasverbruik NOx-Uitstoot (Volgens EN97A3) Rookgashoeveelheid Rookgastemperatuur CALORA TOWER GAS 5Si BE Aardgas H G0 Aardgas L G5 CALORA TOWER GAS 5Si BE Aardgas H G0 Aardgas L G5 CALORA TOWER GAS 35Si BE Aardgas H G0 Aardgas L G5 kw 3,0-4,5,5 -, 5,0-4, 4, - 0,0 6,3-34,0 5, - 8, kw 3,4-5,8,8-3, 5,6-5,5 4,6 -, 7,0-35,9 5,8-9,8 kw 3,4-6,0,8-3,3 5,6-5,9 4,6 -,5 7, ,8-30, kw 3,4-6,7,8-3,9 5,8-7,8 4,8-3, 7, - 39,0 6,0-3,3 kw 3,4-6,7,8-3,9 5,8-3,5 4,8-7, 7, - 39,0 6,0-3,3 - % 86,9 86,9 86,7 86,7 87,3 87,3 - % 94,8 94,8 9,8 9,8 9,0 9,0 - % 85,5 85,5 86,5 86,5 86,0 86,0 - % 97,7 97,7 97,3 97,3 97,4 97,4 minimummaximum minimummaximum minimummaximum minimummaximum minimummaximum minimummaximum m3 /h 0,33 -,59 0,3 -,53 0,55-3,0 0,6-3,00 0,69-3,7 0,66-3,59 minimummaximum minimummaximum mg/kwh kg/h 5,3-5, - 8,9-49,3 -, - 57,3 - C Maximale tegendruk Pa Gegevens centrale-verwarmingscircuit Waterinhoud (Exclusief expansievat) Waterbedrijfsdruk minimum kpa (bar (MPa)) Waterbedrijfsdruk (PMS) maximum kpa (bar (MPa)) l,9 -,9 -,5-80 (0,8) 300 (3,0) Watertemperatuur maximum C 0 Bedrijfstemperatuur maximum C 90 Elektrische gegevens Voedingsspanning VAC 30 Opgenomen vermogen - Vollast Opgenomen vermogen - Qmax + Circulatiepomp max Opgenomen vermogen - Qmin + Circulatiepomp min maximum W maximum W 5 maximum W 4 0/06/

20 3. Technische beschrijving CALORA TOWER GAS 5Si BE - 5Si BE - 35Si BE Keteltype Type gas Elektrische beschermingsindex Overige gegevens CALORA TOWER GAS 5Si BE Aardgas H G0 Aardgas L G5 CALORA TOWER GAS 5Si BE Aardgas H G0 IP Aardgas L G5 CALORA TOWER GAS 35Si BE Aardgas H G0 Gewicht (leeg) kg Aardgas L G Eigenschappen van de sensoren Buitensensor Temperatuur ( C) Weerstand in Ω Vertreksensor circuit B+C Sanitair warmwatersensor Temperatuur ( C) Weerstand in Ω Vertreksensor - NTC Retoursensor - NTC (PCU Stelplaat) Temperatuur ( C) Weerstand in Ω /06/

21 CALORA TOWER GAS 5Si BE - 5Si BE - 35Si BE 4. Installatie 4 Installatie 4. Installatievoorschriften WAARSCHUWING De installatie van het apparaat moet door een erkend installateur worden uitgevoerd volgens de plaatselijke en nationale geldende regelgeving. In acht te nemen normen: 4 NBN D 5-003: binneninstallaties op aardgas en plaatsing van de gebruiksapparatuur 4 NBN D 5-006: binneninstallaties op commercieel butaan- of propaangas in de gasfase met een maximale bedrijfsdruk van 5 bar en plaatsing van de gebruiksapparatuur 4 NBN D : centrale verwarming, ventilatie en airconditioning 4 NBN B 6-00: ketelhuizen en schoorstenen 4 NBN B 6-00: centrale verwarmingsketels met een nominaal vermogen van minder dan 70 kw - Voorschriften betreffende hun installatieruimte, hun verluchting, hun luchtaanvoer en hun rookgassenafvoer 4. Leveringsomvang 4... Standaardlevering De levering omvat: 4 De ketel, voorzien van netsnoer 4 Buitensensor 4 Installatie- en servicehandleiding 4 Gebruikershandleiding 4... Accessoires Afhankelijk van het type installatie zijn de volgende accessoires leverbaar. Opties verwarmingsketel Benaming Neutralisatie-box van de condens Neutralisatiestation voor condens zonder hefpomp Veiligheidsthermostaat rookgassen colli DU3 BP5 JA38 0/06/

22 4. Installatie CALORA TOWER GAS 5Si BE - 5Si BE - 35Si BE Opties verwarmingsketel Benaming Adapter 80/5 Set met interne 3-wegafsluiter Kit externe kring Set gereduceerde bocht colli HR38 JA6 JA7 JA43 Opties voor regelaar Benaming Kabel RX Gesproken afstandsbewakingsmodule TELCOM Vertreksensor SWW-sensor Optionele print voor driewegklep Buffervat-sensor Buitensensor radio Module verwarmingsketel radio Interactieve draadloze afstandsbediening Interactieve afstandsbediening Omgevingssensor colli AD34 AD5 AD99 AD AD49 AD50 AD5 AD5 AD56 AD58 FM5 Opties sanitair warmwatertoestel Benaming Sanitair-warmwatertoestel 00HL Sanitair-warmwatertoestel 60SL Sanitair-warmwatertoestel 0SHL Verbindingskit tussen ketel en warmwaterbereider SL / SSL Verbindingskit tussen ketel en warmwaterbereider HL / SHL Verbindingsset tussen ketel en ander SWW-toestel colli ER5 ER3 ER0 JA8 JA9 JA0 0 0/06/

23 Auf ERDGAS H eingestellt für DE: Erdgas E CALORA TOWER GAS 5Si BE - 5Si BE - 35Si BE 4. Installatie 4.3 Montage mogelijkheden Typeplaat De typeplaat geeft belangrijke informatie over het apparaat: serienummer, model, gascategorie, enz.. Deze typeplaat wordt standaard op het onderste zijpaneel van het apparaat geplakt. Plak aan het einde van de installatie de in het zakje met de handleiding meegeleverde kenplaat op de mantel van het apparaat, op een zichtbare plaats. Réglé au gaz naturel H Geregeld voor aardgas H Preset for natural gas H G0-0 mbar C E 0/06/

24 4. Installatie CALORA TOWER GAS 5Si BE - 5Si BE - 35Si BE Plaatsen van het apparaat 00 () Aanbevolen minimum afstand min () min. 50 C F 4 Bepaal aan de hand van de richtlijnen en de benodigde opstellingsruimte de juiste plaats voor montage van de ketel. 4 Houd bij de bepaling van de juiste opstellingsruimte rekening met de toegestane positie van de rookgasafvoer- en / of luchttoevoeruitmonding. 4 Zorg voor voldoende ruimte rond de ketel voor een goede bereikbaarheid en vereenvoudiging van het onderhoud. WAARSCHUWING Het is verboden om, zelfs tijdelijk, brandbare producten en stoffen in de ketel of in de buurt van de ketel op te slaan. 700 OPGELET min De ketel moet in een vorstvrije ruimte geïnstalleerd worden. 4 Bij de ketel moet een wandcontactdoos met randaarde aanwezig zijn. 4 Voor de condensafvoer moet er een aansluiting op het riool in de buurt van de ketel zijn. min () M0055-C 00 () Aanbevolen minimum afstand 500 min. 50 Type SWW-toestel A 00 HL SL SHL 968 A min () M0056-C 0/06/

25 CALORA TOWER GAS 5Si BE - 5Si BE - 35Si BE 4. Installatie Ventilatie () Aanbevolen minimum afstand () 500() () min. 500 C E Aansluiting schoorsteen De luchtinlaten in het lokaal niet verstoppen (ook niet gedeeltelijk). De doorsnede van de ventilatie, die verplicht is in de ruimte waar de ketel geïnstalleerd is, moet voldoen aan de norm NBN D OPGELET Teneinde beschadiging van de ketels te voorkomen, dient vervuiling van de verbrandingslucht door chloor- of fluorverbindingen voorkomen te worden, daar deze uitermate corrosief zijn. Deze verbindingen bevinden zich bijvoorbeeld in spuitbussen, verf, oplosmiddelen, reinigingsmiddelen, waspoeder, wasmiddelen, lijm, pekel, enz... Daarom: 4 Dient geen lucht te worden aangezogen die aangevoerd wordt via ruimtes waar deze producten gebruikt worden: kapsalon, stomerij, industriële ruimtes (oplosmiddelen), ruimtes waar koelinstallaties staan opgesteld (risico van lekkende koelvloeistof), enz... 4 dienen in de buurt van de ketels dergelijke producten niet opgeslagen te worden. In geval van corrosie van de ketel en/of de randapparatuur door chloor- of fluorverbindingen is de contractuele garantie niet geldig. Trekgataansluiting Als de afvoer van de verbrandingsgassen en de aanzuiging van verbrandingslucht plaatsvinden via een concentrische leiding, is ventilatie van het ketelhuis nodig indien een mechanisch koppelstuk, volgens de beschrijving van de norm DTU 6., aanwezig is op de gastoevoer. 0/06/

26 4. Installatie CALORA TOWER GAS 5Si BE - 5Si BE - 35Si BE Belangrijkste afmetingen Legenda A Retour directe CV G¾" Z Vertrek directe verwarmingskring G¾" E Gastoevoer G/" R Condensatie-afvoer - PVC-leiding Ø 4x9 mm T Retour voor externe boiler bij aparte ketel opstelling - Colli JA0 (optie) G¾" Y Aanvoer voor externe boiler bij aparte ketel opstelling - Colli JA0 (optie) G¾" U Aanvoeraansluiting voor tweede groep - Colli JA6 / JA7 (optie) G¾" I Retouraansluiting voor tweede groep - Colli JA6 / JA7 (optie) G¾" P Ingang sanitair koud water G¾" a Uitgang sanitair warm water G¾" z Retourleiding SWW-circulatielus - Buis G¾" e Aftapkraan boilervat (Aan voorzijde van boilervat) buiten-ø 4mm r Primaire ingang spiraalbuis op zonne-energie buiten-ø 8mm t Primaire uitgang spiraalbuis op zonne-energie buiten-ø 8mm y Aansluiting lucht/rookgassen () Verstelbare voeten 0 tot 0 mm Losse ketel () , ,5,5 C C 4 0/06/

27 CALORA TOWER GAS 5Si BE - 5Si BE - 35Si BE 4. Installatie Verwarmingsketel met sanitair warmwatertoestel van het type 00HL , ,5 3, () M0057-B 0/06/

28 4. Installatie CALORA TOWER GAS 5Si BE - 5Si BE - 35Si BE Verwarmingsketel met sanitair warmwatertoestel van het type 60SL , ,5 3, () M0058-B () () ,5 97,5 8, ,5 M0059-D 6 0/06/

29 CALORA TOWER GAS 5Si BE - 5Si BE - 35Si BE 4. Installatie Verwarmingsketel met sanitair warmwatertoestel van het type 0SHL , ,5 3, () M0050-B , () () ,5 98 8, ,5 M005-C 0/06/

30 4. Installatie CALORA TOWER GAS 5Si BE - 5Si BE - 35Si BE 4.4 Plaatsing van het apparaat OPGELET 4 Zorg voor personen. 4 Hanteer het apparaat met handschoenen Plaatsing van de ketel. Verwijder de verpakking van de ketel, maar laat hem op de transportpallet staan.. Verwijder de bescherming. handleiding notice De technische documentatie bevindt zich in de verpakkingsbuffer. C00309-B 3. Open de toegangsdeur tot het bedieningspaneel. 4. Gebruik een schroevendraaier om de veren op de twee uiteinden los te klikken. 5. Verwijder het voorpaneel C0030-B 8 0/06/

31 CALORA TOWER GAS 5Si BE - 5Si BE - 35Si BE 4. Installatie 6. Verwijder de borgschroeven. 6 6 C003-C 7. Til de ketel op en plaats hem op de grond 7 C0037-B 0/06/

32 4. Installatie CALORA TOWER GAS 5Si BE - 5Si BE - 35Si BE 8. Zet het apparaat waterpas met behulp van de verstelbare voeten. () Instelbereik: 0 tot 0 mm 9. Plaats de frontmantel terug. 8 () C B Plaatsing van de ketel op een SWW-toestel. Zet het SWW-toestel op zijn plaats. ¼Zie de installatie-, gebruiks- en onderhoudshandleiding van het SWW-toestel.. Voer de hierboven beschreven stappen t/m 6 uit. ¼Zie hoofdstuk "Plaatsing van de ketel", pagina Plaats de verwarmingsketel op het warmwatertoestel. M005-B 30 0/06/

33 CALORA TOWER GAS 5Si BE - 5Si BE - 35Si BE 4. Installatie 4. Bevestig de ketel aan de voorzijde op het sanitair warmwatertoestel, met de meegeleverde schroeven Plaatsing van de ketel links of rechts van het SWW-toestel. Zet het SWW-toestel op zijn plaats. ¼Zie de installatie-, gebruiks- en onderhoudshandleiding van het SWW-toestel.. Zet de ketel naast het SWW-toestel. ¼Zie hoofdstuk "Plaatsing van de ketel", pagina Omkeren van de openingsrichting van de deur van het bedieningspaneel Standaard opent de toegangsdeur tot het bedieningspaneel naar links. Om de toegangsdeur naar het bedieningspaneel naar rechts te laten openen, gaat u als volgt te werk:. Open de deur van het bedieningspaneel en verwijder deze. C D. Haal de regelmodule uit zijn zitting en maak hem los. C003-C 0/06/

GMR 3015 Condens - GMR 3025 Condens - GMR 3025 Combi Condens

GMR 3015 Condens - GMR 3025 Condens - GMR 3025 Combi Condens erende gaswandketels GMR 305 - GMR 305 - GMR 305 Combi België NL Installatie- en servicehandleiding 0948-AA GMR 305 - GMR 305 - GMR 305 Combi [ Conformiteitsverklaring Het apparaat is conform het in de

Nadere informatie

CALORA TOWER GAS 25S BE CALORA TOWER GAS 35S BE

CALORA TOWER GAS 25S BE CALORA TOWER GAS 35S BE België NL Staande hoog rendement gasketel CALORA TOWER GAS 25S BE CALORA TOWER GAS 35S BE Installatie- en servicehandleiding C003589-A 300026632-001-A Conformiteitsverklaring Het toestel is conform het

Nadere informatie

Nederland. Staande hoog rendement gasketel CALORA TOWER GAS 35S. Installatie- en servicehandleiding C003765-A 300025753-001-04

Nederland. Staande hoog rendement gasketel CALORA TOWER GAS 35S. Installatie- en servicehandleiding C003765-A 300025753-001-04 Nederland NL Staande hoog rendement gasketel CALORA TOWER GAS 35S Installatie- en servicehandleiding C003765-A 300025753-001-04 Conformiteitsverklaring Het toestel is conform het in de EG conformiteitsverklaring

Nadere informatie

CALORA TOWER OIL 18 CALORA TOWER OIL 24 CALORA TOWER OIL 30

CALORA TOWER OIL 18 CALORA TOWER OIL 24 CALORA TOWER OIL 30 België NL Condensatie-stookolieketels CALORA TOWER OIL 8 CALORA TOWER OIL 4 CALORA Installatie- en servicehandleiding 76044-00 0 [ Conformiteitsverklaring Het toestel is conform het in de EG conformiteitsverklaring

Nadere informatie

Nederland. Staande hoog rendement gasketel CALORA TOWER GAS 35S. Installatie- en servicehandleiding C003765-A 300025753-001-03

Nederland. Staande hoog rendement gasketel CALORA TOWER GAS 35S. Installatie- en servicehandleiding C003765-A 300025753-001-03 Nederland NL Staande hoog rendement gasketel CALORA TOWER GAS 35S Installatie- en servicehandleiding C003765-A 300025753-001-03 Conformiteitsverklaring Het toestel is conform het in de EG conformiteitsverklaring

Nadere informatie

Nederland - België. Externe display voor het zonneboilersysteem. ZentaSOL. Installatie-, gebruikers- en servicehandleiding M001919-B 300021630-001-D

Nederland - België. Externe display voor het zonneboilersysteem. ZentaSOL. Installatie-, gebruikers- en servicehandleiding M001919-B 300021630-001-D Nederland - België NL Externe display voor het zonneboilersysteem ZentaSOL ZentaSOL Installatie-, gebruikers- en servicehandleiding M001919-B 300021630-001-D Inhoud 1 Inleiding...2 1.1 Toegepaste symbolen...2

Nadere informatie

HeatMaster. Montage- en installatiehandleiding. 201 Booster. HeatMaster. 200N (Gas) Booster. HeatMaster ENGLISH FRANCAIS NEDERLANDS ITALIANO NL 1

HeatMaster. Montage- en installatiehandleiding. 201 Booster. HeatMaster. 200N (Gas) Booster. HeatMaster ENGLISH FRANCAIS NEDERLANDS ITALIANO NL 1 Heataster ENGLISH ontage- en installatiehandleiding Heataster 201 Booster FANCAIS Heataster 200N (Gas) Booster NEDELANDS NL 1 ENGLISH WAASCHUWINGEN 2 Bestemmelingen van deze handleiding 2 Symbolen 2 Certificatie

Nadere informatie

ZentaSOL 1C ZentaSOL 2C

ZentaSOL 1C ZentaSOL 2C Nederland - elgië NL Dak integratie collectoren voor zonneboilersysteem ZentaSOL 1 ZentaSOL 2 Installatie- en servicehandleiding Geïntegreerd in het dak 1 of 2 zonnecollectoren M002070-300021367-001-E

Nadere informatie

Kortsluiting van de aanvoer- Defecte of niet (goed) aangesloten aanvoer- of retourtemperatuursensor. Geen doorstroming

Kortsluiting van de aanvoer- Defecte of niet (goed) aangesloten aanvoer- of retourtemperatuursensor. Geen doorstroming 4 STORINGEN 4.1 Algemeen De Remeha Avanta is uitgerust met een geavanceerde besturingsautomaat. Het hart van de besturing is een microprocessor, de Comfort Master, die de ketel zowel beveiligt als bestuurt.

Nadere informatie

Remeha Calora Tower Gas

Remeha Calora Tower Gas Remeha Calora Tower Gas Het ultieme modulaire verwarmingssysteem voor het hoogste comfort in warmte en warm water Condenserende gas vloerketel Calora Tower Gas De overtreffende trap in verwarming en warmwatercomfort

Nadere informatie

Quinta Pro 45/65/90/115

Quinta Pro 45/65/90/115 Product-Data-Blad 45/65/90/115 De professionele standaard voor kwaliteit, flexibiliteit en comfort 45/65/90/115 Vertrouwd hart Vertrouwd comfort Vertrouwde techniek Remeha 45/65/90/115 Alle winstpunten

Nadere informatie

Het cascadesysteem. in één compact toestel

Het cascadesysteem. in één compact toestel Het cascadesysteem in één compact toestel De ThermoSystem HRM is met recht uniek te noemen. En wel omdat het een ruimtebesparend alternatief is voor de gebruikelijke cascade-opstelling. Het blijft verbazingwekkend

Nadere informatie

Calenta 15s - 25s - 28c - 35s - 40c

Calenta 15s - 25s - 28c - 35s - 40c België NL Condenserende gaswandketels Calenta 15s - 25s - 28c - 35s - 40c Installatie- en servicehandleiding 117061-01 EG conformiteitsverklaring Het toestel is conform het in de EG conformiteitsverklaring

Nadere informatie

Product-Data-Blad. Avanta CW6. De compacte ketel met grootse prestaties

Product-Data-Blad. Avanta CW6. De compacte ketel met grootse prestaties Product-Data-Blad Avanta CW6 Avanta CW6 De compacte ketel met grootse prestaties Avanta Breed inzetbaar Door het grote vermogensbereik van de Remeha Avanta CW6 (5 t/m 25 kw) is hij toepasbaar zowel in

Nadere informatie

Zonneboiler 220 SHL. Gebruikershandleiding 300028213-001-05

Zonneboiler 220 SHL. Gebruikershandleiding 300028213-001-05 NL Zonneboiler 220 SHL Gebruikershandleiding 300028213-001-05 Inhoud 1 Veiligheidsinstructies en aanbevelingen...4 1.1 Veiligheidsvoorschriften...4 1.2 Aanbevelingen...4 2 Over deze handleiding...6 2.1

Nadere informatie

Nederland nl. Installatie- en servicehandleiding. Buffervat Gelaagd buffervat P 750-2, P

Nederland nl. Installatie- en servicehandleiding. Buffervat Gelaagd buffervat P 750-2, P Nederland nl Installatie- en servicehandleiding Buffervat Gelaagd buffervat P 750-2, P 1000-2 Geachte klant, Dank u voor de aanschaf van dit apparaat. Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u het

Nadere informatie

Manuel d installation Installatie handleiding SD201 03/08

Manuel d installation Installatie handleiding SD201 03/08 Manuel d installation Installatie handleiding SD201 03/08 Inhoudstafel 1 Opmerkingen met betrekking tot de documentatie 15 2 CE-markering 15 3 Keuze van de opstellingsplaats 15 4 Veiligheidsvoorschriften

Nadere informatie

MYSON. Kickspace 500, 600 & 800. Installatie-, bedienings- en onderhoudsvoorschriften. Deze instructies dienen bij het toestel bewaard te worden

MYSON. Kickspace 500, 600 & 800. Installatie-, bedienings- en onderhoudsvoorschriften. Deze instructies dienen bij het toestel bewaard te worden MYSON Kickspace 500, 600 & 800 Installatie-, bedienings- en onderhoudsvoorschriften Deze instructies dienen bij het toestel bewaard te worden 1 INHOUDSOPGAVE 1. ALGEMENE INFORMATIE 3 2. ONTWERP CV INSTALLATIE

Nadere informatie

SGE HR-Condenserende gas-zonneboiler met geïntegreerde

SGE HR-Condenserende gas-zonneboiler met geïntegreerde HR-Condenserende gas-zonneboiler met geïntegreerde warmtewisselaar SGE - 40/60 Solar control Volledig gesloten condenserende HR gas - zonneboiler met geïntegreerde warmtewisselaar (107% op onderwaarde)

Nadere informatie

Nefit Economy cv-boilers

Nefit Economy cv-boilers Nefit houdt Nederland warm Installatie-instructie Nefit Economy cv-boilers INHOUDSOPGAVE 1. ALGEMEEN 1-1 2. INSTALLEREN 2-1 2.1 Voorschriften 2-1 2.1.1 Algemene voorschriften 2-1 2.1.2 Voorschriften fabrikant

Nadere informatie

SGE. warmtewisselaar SGE - 40/60. Innovation has a name.

SGE. warmtewisselaar SGE - 40/60. Innovation has a name. HR-Condenserende gaszonneboiler met geïntegreerde warmtewisselaar SGE - 40/60 Solar control Gunstig bij EPCberekening Volledig gesloten condenserende HR gas - zonneboiler met geïntegreerde warmtewisselaar

Nadere informatie

België - Nederland. RemaSOL. Zonneboiler 150SE-1S. Gebruikershandleiding 7606885-001-03

België - Nederland. RemaSOL. Zonneboiler 150SE-1S. Gebruikershandleiding 7606885-001-03 RemaSOL België - Nederland NL Zonneboiler 150SE-1S Gebruikershandleiding 7606885-001-03 Inhoud 1 Inleiding...4 1.1 Toegepaste symbolen...4 1.1.1 In de handleiding gebruikte symbolen...4 1.1.2 Op de apparatuur

Nadere informatie

De professionele standaard voor kwaliteit, flexibiliteit en comfort

De professionele standaard voor kwaliteit, flexibiliteit en comfort ProductDataBlad Technische gegevens Aansluiting in verschillende drukzones Verbrandingsluchttoevoer en rookgasafvoer is mogelijk in verschillende drukgebieden, en halve CLV systemen. Met uitzondering van

Nadere informatie

Nederland - België. Externe display voor het zonneboilersysteem. ZentaSOL. Installatie-, gebruikers- en servicehandleiding M B

Nederland - België. Externe display voor het zonneboilersysteem. ZentaSOL. Installatie-, gebruikers- en servicehandleiding M B Nederland - België NL Externe display voor het zonneboilersysteem ZentaSOL ZentaSOL Installatie-, gebruikers- en servicehandleiding M001919-B 300021630-001-02 Inhoud 1 Veiligheidsvoorschriften...4 1.1

Nadere informatie

Zonneboiler 220 SHL. Gebruikershandleiding 300028213-06

Zonneboiler 220 SHL. Gebruikershandleiding 300028213-06 NL Zonneboiler 220 SHL Gebruikershandleiding 300028213-06 Inhoud 1 Veiligheidsinstructies en aanbevelingen...4 1.1 Veiligheidsvoorschriften...4 1.2 Aanbevelingen...5 2 Over deze handleiding...7 2.1 Toegepaste

Nadere informatie

Nederland. Condenserende gaswandketels. Calenta. Serviceset instructies 119292-AA

Nederland. Condenserende gaswandketels. Calenta. Serviceset instructies 119292-AA Nederland NL Condenserende gaswandketels Calenta Serviceset instructies 119292-AA Calenta Inhoud 1 Controle en onderhoud...2 1.1 Controle en onderhoud...2 1.1.1 Algemeen...2 1.1.2 Preventief onderhoud

Nadere informatie

Installatie-instructie

Installatie-instructie Voor de installateur Installatie-instructie Aansluitset Nefit HR 70/HR 00 6 720 82 389 (07/204) NL Inhoudsopgave Voorschriften en veiligheid.................................... 3. Over deze handleiding........................................

Nadere informatie

SGE. warmtewisselaar SGE - 40/60. Innovation has a name.

SGE. warmtewisselaar SGE - 40/60. Innovation has a name. HR-Condenserende gaszonneboiler met geïntegreerde warmtewisselaar SGE - 40/60 Solar control Volledig gesloten condenserende HR gas - zonneboiler met geïntegreerde warmtewisselaar Maximale zonne bijdrage

Nadere informatie

België. Condenserende gaswandketels. Avanta Platinum Plus. Gebruikershandleiding 127897-01

België. Condenserende gaswandketels. Avanta Platinum Plus. Gebruikershandleiding 127897-01 België NL Condenserende gaswandketels Avanta Platinum Plus Gebruikershandleiding 127897-01 Inhoud 1 Inleiding...4 1.1 Toegepaste symbolen...4 1.2 Afkortingen...4 1.3 Algemeen...4 1.3.1 Aansprakelijkheid

Nadere informatie

Calenta 25s - 28c - 35s - 40c

Calenta 25s - 28c - 35s - 40c Nederland NL Hoog rendement gaswandketels Calenta 25s - 28c - 35s - 40c Installatie- en servicehandleiding 119401-03 EG conformiteitsverklaring Het toestel is conform het in de EG conformiteitsverklaring

Nadere informatie

Cascade-opstelling Nefit EcomLine HR pakket L2A. Lijnopstelling

Cascade-opstelling Nefit EcomLine HR pakket L2A. Lijnopstelling Nefit houdt Nederland warm Installatie-instructie Cascade-opstelling Nefit EcomLine HR pakket L2A Lijnopstelling 1. INSTALLATIE-INSTRUCTIE BOUWPAKKET Nominaal vermogen Pakket L2A 44 kw 2 x HR 22 52 kw

Nadere informatie

Twister Condenserende HR RVS boiler

Twister Condenserende HR RVS boiler Condenserende HR RVS boiler /45-190 Gunstig bij EPCberekening Volledig gesloten condenserende hoogrendementsboiler (106% o.w.) Roestvaststalen tank; geen anodes nodig wat het onderhoud vereenvoudigt Premix

Nadere informatie

Op de volgende pagina s zijn enkele voorbeelden van opstellingsmogelijkheden te zien. Upsilon Cascade Ketelopstellingen en gemakkelijke installatie

Op de volgende pagina s zijn enkele voorbeelden van opstellingsmogelijkheden te zien. Upsilon Cascade Ketelopstellingen en gemakkelijke installatie Ketelopstellingen en gemakkelijke installatie Het Upsilon cascade systeem is snel en simpel te installeren omdat het gemaakt is vanuit het Plug & Play principe. Dankzij de diversiteit in configuratiemogelijkheden

Nadere informatie

Product-Data-Blad. Calenta 25L CW6. Altijd direct warm water beschikbaar dankzij de gelaagde 'vatencassette'

Product-Data-Blad. Calenta 25L CW6. Altijd direct warm water beschikbaar dankzij de gelaagde 'vatencassette' Product-Data-Blad Calenta 25L CW6 Altijd direct warm water beschikbaar dankzij de gelaagde 'vatencassette' Calenta 25L CW6 Onderhoudsarm. Zeer comfortabele warmwatervoorziening. De Remeha Calenta serie

Nadere informatie

R600 IP/ZW Technische documentatie Tapwater- en zwembadketel

R600 IP/ZW Technische documentatie Tapwater- en zwembadketel R600 IP/ZW Technische documentatie Tapwater- en zwembadketel DOC1066 R600 IP/ZW Technische documentatie Tapwater- en zwembadketel 2 Technische gegevens R601 R602 R603 R604 R605 R606 R607 Nominaal vermogen

Nadere informatie

Nederland. Staande hoog rendement gasketel CALORA TOWER GAS 35S. Gebruikershandleiding C003765-A 300025754-02

Nederland. Staande hoog rendement gasketel CALORA TOWER GAS 35S. Gebruikershandleiding C003765-A 300025754-02 Nederland NL Staande hoog rendement gasketel CALORA TOWER GAS 35S Gebruikershandleiding C003765-A 300025754-02 Inhoud 1 Inleiding...4 1.1 Toegepaste symbolen...4 1.1.1 In de handleiding gebruikte symbolen...4

Nadere informatie

Calenta 25s - 28c - 35s - 40c

Calenta 25s - 28c - 35s - 40c Nederland NL Hoog rendement gaswandketels Calenta 25s - 28c - 35s - 40c Installatie- en servicehandleiding 119401-AJ EG conformiteitsverklaring Het toestel is conform het in de EG conformiteitsverklaring

Nadere informatie

Tzerra M 24c CW3 Tzerra M 28c CW4 Tzerra M 39c CW5

Tzerra M 24c CW3 Tzerra M 28c CW4 Tzerra M 39c CW5 Nederland NL Hoog rendement gaswandketels Tzerra M 24c CW3 Tzerra M 28c CW4 Tzerra M 39c CW5 Installatie- en servicehandleiding 7600997-04 EG conformiteitsverklaring Het toestel is conform het in de EG

Nadere informatie

Handleiding voor ombouw van Aardgas naar Propaan

Handleiding voor ombouw van Aardgas naar Propaan Handleiding voor ombouw van Aardgas naar Propaan EHLE 17, EHLE 23 EHLE 27, EHLE 34 EHLE 39 6.720.67.216 (T30.3216.04) (200812) Aanbevelingen Inhoudsopgave Uitleg van de symbolen 2 1 Aanbevelingen 2 2 Verandering

Nadere informatie

Tzerra M 24c Plus Tzerra M 28c Plus Tzerra M 39c Plus

Tzerra M 24c Plus Tzerra M 28c Plus Tzerra M 39c Plus Nederland NL Hoog rendement gaswandketels Tzerra M 2c Plus Tzerra M 28c Plus Tzerra M 39c Plus Installatie- en servicehandleiding 761873-03 EG Conformiteitsverklaring Het toestel is conform het in de EG

Nadere informatie

66 [ PRIJSLIJST BULEX 2015/2 ]

66 [ PRIJSLIJST BULEX 2015/2 ] 66 [ PRIJSLIJST BULEX 2015/2 ] Regelingen ELEKTRONISCHE REGELINGEN (ebus & ON/OFF) EXAMASTER (COLLECTIEF & INDIVIDUEEL) T-BOX [ PRIJSLIJST BULEX 2015/2 ] 67 Elektronische regelingen Modulerende ebus kamerthermostaten

Nadere informatie

ZEUS PYRO. Werking volgens onderdruk principe. Rendement 82-90% Geringe afmetingen. Ingebouwde veiligheidskoelspiraal

ZEUS PYRO. Werking volgens onderdruk principe. Rendement 82-90% Geringe afmetingen. Ingebouwde veiligheidskoelspiraal ZEUS PYRO Werking volgens onderdruk principe Rendement 82-90% Geringe afmetingen Ingebouwde veiligheidskoelspiraal Hoogwaardig keramisch vuurbeton LACFIRE 1800/20 SiC Aslade kan geledigd tijdens het verwarmingsbedrijf

Nadere informatie

METING WARMTEVERBRUIK SATELLIETEN GE556Y101 GE556Y101. Omschrijving. Belangrijkste eigenschappen. Functies. Toepassing.

METING WARMTEVERBRUIK SATELLIETEN GE556Y101 GE556Y101. Omschrijving. Belangrijkste eigenschappen. Functies. Toepassing. Omschrijving De satellieten GE556 zijn de oplossing voor de meting van het warmteverbruik in appartementsgebouwen met een centrale productie van het water voor de centrale verwarming en een locale, individuele

Nadere informatie

België. Innovens. Condenserende gaswandketels MCA 35 MCA 35/40 MI. Installatie- en servicehandleiding

België. Innovens. Condenserende gaswandketels MCA 35 MCA 35/40 MI. Installatie- en servicehandleiding Innovens België NL Condenserende gaswandketels MCA 35 MCA 35/40 MI Installatie- en servicehandleiding 587-07 Inhoud Veiligheid...6. Algemene veiligheidsinstructies...6. Aanbevelingen...7.3 Aansprakelijkheden...8.3.

Nadere informatie

Nederland. Staande hoog rendement gasketel CALORA TOWER GAS 35S. Gebruikershandleiding C003765-A 300025754-001-A

Nederland. Staande hoog rendement gasketel CALORA TOWER GAS 35S. Gebruikershandleiding C003765-A 300025754-001-A Nederland NL Staande hoog rendement gasketel CALORA TOWER GAS 35S Gebruikershandleiding C003765-A 300025754-001-A Inhoud 1 Inleiding...4 1.1 Toegepaste symbolen...4 1.1.1 In de handleiding gebruikte symbolen...4

Nadere informatie

PK 350 - PK 450 - PK 550

PK 350 - PK 450 - PK 550 NL Verwarmingsketel gas/stookolie PK 350 - PK 450 - PK 550 Gebruikershandleiding 300019444-001-A . Inhoud 1 Inleiding................................................................................3 1.1

Nadere informatie

SGE. warmtewisselaar SGE - 40/60. Innovation has a name.

SGE. warmtewisselaar SGE - 40/60. Innovation has a name. HR-Condenserende gaszonneboiler met geïntegreerde warmtewisselaar SGE - 40/60 Solar control Gunstig bij EPCberekening Volledig gesloten condenserende HR gas - zonneboiler met geïntegreerde warmtewisselaar

Nadere informatie

Inbedrijfstelling. Checklist. Voor de installateur AAN DE INSTALLATEUR

Inbedrijfstelling. Checklist. Voor de installateur AAN DE INSTALLATEUR Inbedrijfstelling Checklist AAN DE INSTALLATEUR Voor de installateur Installatiehandleiding Met het toestel dat u gaat plaatsen, installeert u een kwaliteitsproduct. Ondanks de bekendheid met het AWBconcept

Nadere informatie

CONVECTIEVERWARMING GASGESTOOKTE CONDENSERENDE LUCHTVERHITTERS. Vermogens : 26,5 tot 61,7 kw BVBA BLONDEAU & ZONEN. Fabriekstraat, 56 B - 2547 Lint

CONVECTIEVERWARMING GASGESTOOKTE CONDENSERENDE LUCHTVERHITTERS. Vermogens : 26,5 tot 61,7 kw BVBA BLONDEAU & ZONEN. Fabriekstraat, 56 B - 2547 Lint CONVECTIEVERWARMING BVBA BLONDEAU & ZONEN Fabriekstraat, 56 B - 2547 Lint Tel. +32-3/454.38.50 Fax +32-3/454.38.44 info@blondeau.be www.blondeau.be GASGESTOOKTE CONDENSERENDE LUCHTVERHITTERS Vermogens

Nadere informatie

Avanta 24c - 28c - 35c

Avanta 24c - 28c - 35c Nederland NL Hoog rendement gaswandketels Avanta 24c - 28c - 35c Installatie- en servicehandleiding 119665-AI EG conformiteitsverklaring Het toestel is conform het in de EG conformiteitsverklaring beschreven

Nadere informatie

Product-Data-Blad. Compacte hoog-rendementsketel voor optimale inzetbaarheid

Product-Data-Blad. Compacte hoog-rendementsketel voor optimale inzetbaarheid Product-Data-Blad P320, GAS210 P420 en ECO P520 PRO Compacte hoog-rendementsketel voor optimale inzetbaarheid GAS 210 ECO PRO Compacte hoog-rendementsketel voor optimale inzetbaarheid De Remeha GAS 210

Nadere informatie

België. Twineo. Staande gasgestookte condensatieketel EGC 25 BE. Gebruikershandleiding 300026065-001-02

België. Twineo. Staande gasgestookte condensatieketel EGC 25 BE. Gebruikershandleiding 300026065-001-02 Twineo België NL Staande gasgestookte condensatieketel EGC 25 BE Gebruikershandleiding 300026065-001-02 Inhoud 1 Inleiding...4 1.1 Toegepaste symbolen...4 1.1.1 In de handleiding gebruikte symbolen...4

Nadere informatie

België. Condenserende gaswandketels. Avanta Platinum Plus. Installatie- en servicehandleiding 127894-01

België. Condenserende gaswandketels. Avanta Platinum Plus. Installatie- en servicehandleiding 127894-01 België NL Condenserende gaswandketels Avanta Platinum Plus Installatie- en servicehandleiding 127894-01 EG conformiteitsverklaring Het toestel is conform het in de EG conformiteitsverklaring beschreven

Nadere informatie

Handleiding rookgascondensor INHOUDSOPGAVE: WERKING. 1.1 Algemeen 1.2 Werking INSTALLATIE

Handleiding rookgascondensor INHOUDSOPGAVE: WERKING. 1.1 Algemeen 1.2 Werking INSTALLATIE Handleiding rookgascondensor INHOUDSOPGAVE: WERKING 1.1 Algemeen 1.2 Werking INSTALLATIE 2.1 Aflevering 2.2 Voorschriften 2.3 Opstelling 2.4 Montage beveiligingen 2.5 Montage rookgasafvoer 2.6 Montage

Nadere informatie

Twister Condenserende HR RVS boiler

Twister Condenserende HR RVS boiler Condenserende HR RVS boiler TWI 35-130/45-190 Gunstig bij EPCberekening Volledig gesloten condenserende hoogrendementsboiler (106% o.w.) Roestvaststalen tank; geen anodes nodig wat het onderhoud vereenvoudigt

Nadere informatie

Hydraulische schema s en installatievoorbeelden

Hydraulische schema s en installatievoorbeelden Hydraulische schema s en installatievoorbeelden. 1 . 2 Omschrijving Hydraulische schema s en installatievoorbeelden Bij het implementeren van een ATAG CV-ketel moeten buiten de geldende voorschriften voor

Nadere informatie

Nederland. Hoog rendement gaswandketels. Avanta CW6. Gebruikershandleiding 122067-AA

Nederland. Hoog rendement gaswandketels. Avanta CW6. Gebruikershandleiding 122067-AA Nederland NL Hoog rendement gaswandketels Avanta CW6 Gebruikershandleiding 122067-AA Inhoud 1 Inleiding...4 1.1 Toegepaste symbolen...4 1.2 Afkortingen...4 1.3 Algemeen...4 1.3.1 Aansprakelijkheid fabrikant...4

Nadere informatie

Installatievoorschriften. Bel-Ro-combi CLV systeem

Installatievoorschriften. Bel-Ro-combi CLV systeem Installatievoorschriften Bel-Ro-combi CLV systeem Inhoudsopgave Bel-Ro-combi CLV systeem 1 Inhoudsopgave 2 Bedrijfsgegevens 3 Voorwoord 4 Toepassingsgebied 5 Temperatuurklasse 5 Keuze systeem & diameter

Nadere informatie

Gas 310 ECO PRO Gas 610 ECO PRO

Gas 310 ECO PRO Gas 610 ECO PRO België NL Staande gasgestookte condensatieketel Gas 310 ECO PRO Gas 610 ECO PRO Installatie-, gebruikers- en servicehandleiding 125468-AB EG conformiteitsverklaring Het toestel is conform het in de EG

Nadere informatie

Cerapur TOP 30-3 ZWB TOP 30/42-3 ZWB TOP 28-3 ZSB TOP 42 ZB. condensatieketels met gestuwde afvoer

Cerapur TOP 30-3 ZWB TOP 30/42-3 ZWB TOP 28-3 ZSB TOP 42 ZB. condensatieketels met gestuwde afvoer Technische en praktische voorschriften TOP 30-3 TOP 30/42-3 TOP 28-3 ZSB TOP 42 ZB N Cerapur condensatieketels met gestuwde afvoer Een onberispelijke werking kan slechts dan gewaarborgd worden, wanneer

Nadere informatie

Remeha Calora Tower Oil

Remeha Calora Tower Oil Remeha Calora Tower Oil Dé gloednieuwe modulerende stookolieketel met royaal warmwater comfort Condenserende stookolieketel Aanzienlijk energiemanagement, maximaal comfort De Remeha is hét antwoord op

Nadere informatie

Bedieningsvoorschriften

Bedieningsvoorschriften 6300 5517 05/2000 NL Voor de gebruiker Bedieningsvoorschriften Gasgestookte verwarmingsketel Logano G334 / G334 Duo Zorgvuldig lezen alvorens het apparaat te gebruiken Voorwoord Geachte klant, De Buderus

Nadere informatie

Product-Data-Blad. Calenta 40L CW6 NIEUW! Nu nog meer vermogen en warmwatercomfort. De ultieme warmwaterbron dankzij de gelaagde 'vatencassette'

Product-Data-Blad. Calenta 40L CW6 NIEUW! Nu nog meer vermogen en warmwatercomfort. De ultieme warmwaterbron dankzij de gelaagde 'vatencassette' Product-Data-Blad Calenta 40L CW6 NIEUW! Nu nog meer vermogen en warmwatercomfort De ultieme warmwaterbron dankzij de gelaagde 'vatencassette' Calenta 40L CW6 Onderhoudsarm. Zeer comfortabele warmwatervoorziening.

Nadere informatie

LUCHTVERWARMING. Tot 50% gasbesparing Rendement tot 108% HR - Modulerend & Condenserend Premix Brander RVS Warmtewisselaar

LUCHTVERWARMING. Tot 50% gasbesparing Rendement tot 108% HR - Modulerend & Condenserend Premix Brander RVS Warmtewisselaar LUCHTVERWARMING A D N KO L- Tot 50% gasbesparing S EN Rendement tot 108% HR - Modulerend & Condenserend Premix Brander RVS Warmtewisselaar Gasgestookte Luchtverhitter KonKONDENSA / TECHNISCHE DATAata Model

Nadere informatie

Sanitair-warmwatertoestel 100 HL. Installatie-, gebruikers- en servicehandleiding M002324-B 300026869-001-C

Sanitair-warmwatertoestel 100 HL. Installatie-, gebruikers- en servicehandleiding M002324-B 300026869-001-C NL Sanitair-warmwatertoestel 100 HL Installatie-, gebruikers- en servicehandleiding M002324-B 300026869-001-C Inhoud 1 Inleiding...4 1.1 Toegepaste symbolen...4 1.2 Afkortingen...4 1.3 Algemeen...4 1.3.1

Nadere informatie

Remeha Avanta Platinum Plus. Het hoogste cijfer voor comfort!

Remeha Avanta Platinum Plus. Het hoogste cijfer voor comfort! Remeha Avanta Platinum Plus Het hoogste cijfer voor comfort! Comfortabele warmte en royale hoeveelheden warm water Remeha Avanta Plat De Remeha Avanta Platinum Plus is de nieuwste condenserende gaswandketel

Nadere informatie

Winterwarm. Het warme gevoel van Winterwarm. Technische Documentatie. the heat is on. HEATER Type HR30

Winterwarm. Het warme gevoel van Winterwarm. Technische Documentatie. the heat is on. HEATER Type HR30 Technische Documentatie Het warme gevoel van Winterwarm HEATER Type HR30 ALGEMEEN Hangende direct gestookte luchtverwarmers worden al jarenlang wereldwijd toegepast voor het verwarmen van industriële ruimtes.

Nadere informatie

RemaSol. Zonneboiler 200SE-2S - 300SE-2S. Gebruikershandleiding L000541-B 7607629-001-02

RemaSol. Zonneboiler 200SE-2S - 300SE-2S. Gebruikershandleiding L000541-B 7607629-001-02 RemaSol NL Zonneboiler 200SE-2S - 300SE-2S Gebruikershandleiding L000541-B 7607629-001-02 Inhoud 1 Inleiding...4 1.1 Toegepaste symbolen...4 1.1.1 In de handleiding gebruikte symbolen...4 1.1.2 Op de apparatuur

Nadere informatie

Remeha. Verwarmingsketel gas/stookolie P 320. Installatie- en servicehandleiding 300016147-001-A

Remeha. Verwarmingsketel gas/stookolie P 320. Installatie- en servicehandleiding 300016147-001-A Remeha Verwarmingsketel gas/stookolie P 320 NL Installatie- en servicehandleiding 300016147-001-A 63183 Conformiteitsverklaring Het apparaat is conform het in de conformiteitsverklaring beschreven standaardtype.

Nadere informatie

HANDLEIDING. Sesame. Thermoplastic Tank Technologies

HANDLEIDING. Sesame. Thermoplastic Tank Technologies HANDLEIDING Sesame Thermoplastic Tank Technologies INSTALLATIE- EN GEBRUIKSAANWIJZING INHOUD 1. ALGEMEEN 3 2. BELANGRIJK 3 3. INSTALLATIE EXPANSIEVAT 4 4. GEBRUIK EXPANSIEVAT 5 5. VERVANGEN LUCHTCEL 5

Nadere informatie

Nederlands 11/10/06 GSR 330 N. Gasketel 30 C. Gebruiksaanwijzing. www.oertli.fr

Nederlands 11/10/06 GSR 330 N. Gasketel 30 C. Gebruiksaanwijzing. www.oertli.fr 0 I 0 C Nederlands 11/10/0 GSR 0 N Gasketel Gebruiksaanwijzing 122 www.oertli.fr 2 Inhoud Toegepaste symbolen......................................................................... Belangrijke instructies........................................................................

Nadere informatie

Tzerra M 24c CW3-28c CW4

Tzerra M 24c CW3-28c CW4 Nederland NL Hoog rendement gaswandketels Tzerra M 24c CW3-28c CW4 Installatie- en servicehandleiding 129878-01 EG conformiteitsverklaring Het toestel is conform het in de EG conformiteitsverklaring beschreven

Nadere informatie

Remeha Calora Tower Gas. Het meest innovatieve modulaire verwarmingsconcept

Remeha Calora Tower Gas. Het meest innovatieve modulaire verwarmingsconcept Remeha Calora Tower Gas Het meest innovatieve modulaire verwarmingsconcept Dé modulaire condenserende verwarmingsketel met royaal sanitair warmwater comfort Remeha Calora Towe Een krachtige en zuinige

Nadere informatie

Initia Plus HTE Condenserende gaswandketel

Initia Plus HTE Condenserende gaswandketel Initia Plus HTE Condenserende gaswandketel Eenvoud en prestaties : Zowel voor nieuwbouw als voor vervanging Het nieuwe gamma condenserende gasketels, Initia Plus, is speciaal ontworpen voor nieuwbouw en

Nadere informatie

Nederland nl. Installatie-en servicehandleiding. Hoog rendement gaswandketels Avanta 24c - 28c - 35c

Nederland nl. Installatie-en servicehandleiding. Hoog rendement gaswandketels Avanta 24c - 28c - 35c Nederland nl Installatie-en servicehandleiding Hoog rendement gaswandketels Avanta 24c - 28c - 35c Geachte klant, Dank u voor de aanschaf van dit apparaat. Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat

Nadere informatie

Nederland nl. Installatie- en servicehandleiding. Hoog rendement gaswandketels Tzerra M 24c Plus - 28c Plus - 39c Plus

Nederland nl. Installatie- en servicehandleiding. Hoog rendement gaswandketels Tzerra M 24c Plus - 28c Plus - 39c Plus Nederland nl Installatie- en servicehandleiding Hoog rendement gaswandketels Tzerra M 24c Plus - 28c Plus - 39c Plus Geachte klant, Dank u voor de aanschaf van dit apparaat. Lees deze handleiding zorgvuldig

Nadere informatie

Nederland nl. Installatie-, gebruikers- en servicehandleiding. Staande hoog rendement gasketel Gas 310 ECO PRO - Gas 610 ECO PRO

Nederland nl. Installatie-, gebruikers- en servicehandleiding. Staande hoog rendement gasketel Gas 310 ECO PRO - Gas 610 ECO PRO Nederland nl Installatie-, gebruikers- en servicehandleiding Staande hoog rendement gasketel Gas 310 ECO PRO - Gas 610 ECO PRO Geachte klant, Dank u voor de aanschaf van dit apparaat. Lees deze handleiding

Nadere informatie

VIESMANN VITODENS 200-W

VIESMANN VITODENS 200-W VIESMNN VITODENS 2-W Technische gegevens estelnummer en prijzen: zie prijslijst VITODENS 2-W type 2H HR-wandtoestel op gas, 17, tot 15, kw als installatie voor meerdere ketels tot 9, kw voor aardgas en

Nadere informatie

Gebruikshandleiding. 8A.52.59.00/05.08 Wijzigingen voorbehouden.

Gebruikshandleiding. 8A.52.59.00/05.08 Wijzigingen voorbehouden. Gebruikshandleiding 8A.52.59.00/05.08 Wijzigingen voorbehouden. 2 Inhoud I1 Inleiding... 3 2 Veiligheid... 4 3 Ketelbeschrijving... 5 4 Beeldscherm en toetsen... 6 4.1 Reset-toets... 6 4.2 Instellen van

Nadere informatie

Conform neutraal besteksystematiek release 6 van het CBS/NAV-bestek - uitgave 2012

Conform neutraal besteksystematiek release 6 van het CBS/NAV-bestek - uitgave 2012 Bestekteksten Conform neutraal besteksystematiek release 6 van het CBS/NAV-bestek - uitgave 2012 DEEL 4 SPECIALE TECHNIEKEN - VERWARMING & SWW, VENTILATIE, HVAC, 2 LOT 40 CENTRALE VERWARMING - INDIVIDUELE

Nadere informatie

Calenta. De meest doordachte CV-ketel ooit. 25s / 28c. met unieke warmtewisselaar

Calenta. De meest doordachte CV-ketel ooit. 25s / 28c. met unieke warmtewisselaar Calenta 25s / 28c De meest doordachte CV-ketel ooit met unieke warmtewisselaar Calenta Onderhoudsarm. Zeer servicevriendelijk. Héél hoog rendement. De Remeha Calenta is een kwaliteitsketel die optimale

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing. Gasbranders. 057.130.7 Gasbrander zonder vlambeveiliging 057.131.7-057.146.3 Gasbranders met vlambeveiliging.

Gebruiksaanwijzing. Gasbranders. 057.130.7 Gasbrander zonder vlambeveiliging 057.131.7-057.146.3 Gasbranders met vlambeveiliging. Gasbranders Overzicht 057.130.7 gasbrander 20cm, butaan/propaan, 5 kw, zonder vlambeveiliging 057.131.5 gasbrander 30cm, butaan/propaan, 7 kw + vlambeveiliging 057.132.3 gasbrander 40cm, butaan/propaan,

Nadere informatie

Twineo. Condensatie voor iedereen >> Gegarandeerde besparing van energie >> Warm water in overvloed >> Zeer compact. << www.dedietrich.

Twineo. Condensatie voor iedereen >> Gegarandeerde besparing van energie >> Warm water in overvloed >> Zeer compact. << www.dedietrich. ZONNE-ENERGIE HOUT WARMTEPOMPEN GAS/STOOKOLIE CONDENSATIE Twineo C O N D E N S E R E N D E V L O E R G A S K E T E L EASYLIFE Condensatie voor iedereen >> Gegarandeerde besparing van energie >> Warm water

Nadere informatie

GE556Y306 Satellieten voor geïndividualiseerde collectieve installaties

GE556Y306 Satellieten voor geïndividualiseerde collectieve installaties Omschrijving De satellieten van de serie GE556 bieden een uitstekende oplossing voor de verwarming en voor de productie van sanitair warm water (SWW) in geïndividualiseerde collectieve installaties die

Nadere informatie

NE1.1. Neutralisatie-eenheid. Voor gebruik bij condensatieketels voor gas. Installatie- en onderhoudshandleiding voor de installateur

NE1.1. Neutralisatie-eenheid. Voor gebruik bij condensatieketels voor gas. Installatie- en onderhoudshandleiding voor de installateur Installatie- en onderhoudshandleiding voor de installateur Neutralisatie-eenheid NE1.1 Voor gebruik bij condensatieketels voor gas 6 720 643 494 (2010/01) BE/NL Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Toelichting

Nadere informatie

CALORA TOWER GAS 15Si BE - 25Si BE - 35Si BE

CALORA TOWER GAS 15Si BE - 25Si BE - 35Si BE België NL Staande gasgestookte condensatieketel CALORA TOWER GAS 5Si BE - 25Si BE - 35Si BE Gebruikershandleiding C003589-A 7605052-00-0 Inhoud Inleiding...4. Toegepaste symbolen...4.. In de handleiding

Nadere informatie

Meting warmteverbruik Technische fiche nr 0982B - EL SATELLIET GE556Y303

Meting warmteverbruik Technische fiche nr 0982B - EL SATELLIET GE556Y303 Figuur 1 Basisuitvoering zonder opties Omschrijving De satellieten GE556 zijn de oplossing voor de meting van het warmteverbruik in appartementsgebouwen met een centrale productie van het water voor de

Nadere informatie

Remeha staande boiler type 120/40

Remeha staande boiler type 120/40 Technische informatie Remeha staande boiler type 120/40 Remeha staande boiler 120/40 Indirect gestookte voorraadboiler INHOUDSOPGAVE Voorwoord 4 1 Toestel omschrijving 4 1.1 Algemeen 4 1.2 Technische

Nadere informatie

Nederland. Elektriciteitproducerende hoog rendement gaswandketels. evita 28s - 28c. Installatie- en servicehandleiding 113610-AD

Nederland. Elektriciteitproducerende hoog rendement gaswandketels. evita 28s - 28c. Installatie- en servicehandleiding 113610-AD Nederland NL Elektriciteitproducerende hoog rendement gaswandketels evita 28s - 28c Installatie- en servicehandleiding 113610-AD evita 28s - 28c [ Conformiteitsverklaring Het apparaat is conform het in

Nadere informatie

De zon is een onuitputtelijke bron van energie, geniet ervan! Remeha RemaSol. Zonnesysteem. the comfort innovators

De zon is een onuitputtelijke bron van energie, geniet ervan! Remeha RemaSol. Zonnesysteem. the comfort innovators Remeha RemaSol De zon is een onuitputtelijke bron van energie, geniet ervan! Zonnesysteem RemaSol De natuurlijke kracht voor warm water De zon is een onuitputtelijke energiebron en in België kunnen alle

Nadere informatie

Bedieningsvoorschriften

Bedieningsvoorschriften 6300 5507 05/2000 NL Voor de gebruiker Bedieningsvoorschriften Gasgestookte verwarmingsketel Logano G124 / G124 V Zorgvuldig lezen alvorens het apparaat te gebruiken Voorwoord Geachte klant, De Buderus

Nadere informatie

elidens elidens elidens HIGH TECH CONDENSATIE Ecologie: De verbruikte energie: Comfort: UITSTEKENDE PRESTATIES HET ASSORTIMENT

elidens elidens elidens HIGH TECH CONDENSATIE Ecologie: De verbruikte energie: Comfort: UITSTEKENDE PRESTATIES HET ASSORTIMENT DTG 130 DTG 1300 / B 150 DTG 1300 / H 150 uitgerust met: circulatiepomp DTG 1300 /V 130 DTG 1300-35 BA 150 ddhgmb8111000 d50202_n.indd 1 D E 5 I N NOVATI EVE P U NTE N VA N D E E LI D E N S Combineerbaar

Nadere informatie

Remeha Calenta 15s, 25s, 35s, 28c en 40c. Supersnel warmte en volop warm water

Remeha Calenta 15s, 25s, 35s, 28c en 40c. Supersnel warmte en volop warm water Remeha Calenta 15s, 25s, 35s, 28c en 40c Supersnel warmte en volop warm water De meest doordachte verwarmingsketel ooit Remeha Calenta Sup De Remeha Calenta: de meest doordachte condenserende verwarmingsketel

Nadere informatie

De ET31F (die alleen de vloertemperatuur meet) kan in een andere ruimte geplaatst worden.

De ET31F (die alleen de vloertemperatuur meet) kan in een andere ruimte geplaatst worden. De EasyTemp thermostaat ET31A/AF/F Deze handleiding geldt voor de onderstaande types: Op de doos Model ET31A, ET31AF en ET31F Model ET31A. Thermostaat regelt de ruimte temperatuur. (Niet geschikt voor

Nadere informatie

MCR 24 MCR 24/28 MI MCR 30/35 MI MCR 34/39 MI

MCR 24 MCR 24/28 MI MCR 30/35 MI MCR 34/39 MI Vivadens België NL Condenserende gaswandketels MCR 24 MCR 24/28 MI MCR 30/35 MI MCR 34/39 MI Gebruikershandleiding 300015863-001-B Inhoud 1 Inleiding...4 1.1 Toegepaste symbolen...4 1.2 Afkortingen...4

Nadere informatie

Collectoren voor zonneboilersysteem ZentaSOL Installatie- en servicehandleiding

Collectoren voor zonneboilersysteem ZentaSOL Installatie- en servicehandleiding Nederland NL Collectoren voor zonneboilersysteem ZentaSOL Installatie- en servicehandleiding Montage op plat dak Montageframe met stabilisatiekruis + uitbreiding M002081-300022561-001- Inhoud 1 Inleiding...4

Nadere informatie

Nederland nl. Installatie-, gebruikers- en servicehandleiding. Hoog rendement gaswandketels Quinta Pro 45-65 - 90-115

Nederland nl. Installatie-, gebruikers- en servicehandleiding. Hoog rendement gaswandketels Quinta Pro 45-65 - 90-115 Nederland nl Installatie-, gebruikers- en servicehandleiding Hoog rendement gaswandketels Quinta Pro 45-65 - 90-115 Geachte klant, Dank u voor de aanschaf van dit apparaat. Lees deze handleiding zorgvuldig

Nadere informatie

CV module Plus Installatievoorschriften

CV module Plus Installatievoorschriften CV module Plus Installatievoorschriften 2-15 1. BESCHRIJVING... 2 2. INSTALLATIEVOORSCHRIFTEN... 2 2.1 Algemeen... 2 2.2 Montage... 2 2.3 Aansluitschema's... 3 2.4 Tapwaterzijdige aansluiting... 6 2.5

Nadere informatie

Nederland. Elektriciteitproducerende hoog rendement gaswandketels. evita 25s - 28c. Installatie- en servicehandleiding. Wijzigingen voorbehouden

Nederland. Elektriciteitproducerende hoog rendement gaswandketels. evita 25s - 28c. Installatie- en servicehandleiding. Wijzigingen voorbehouden Nederland NL Elektriciteitproducerende hoog rendement gaswandketels evita 25s - 28c Installatie- en servicehandleiding EG conformiteitsverklaring Het apparaat is conform het in de EG conformiteitsverklaring

Nadere informatie

Avanta 24c - 28c - 35c

Avanta 24c - 28c - 35c Nederland NL Hoog rendement gaswandketels Avanta 24c - 28c - 35c Gebruikershandleiding 121239-03 Inhoud 1 Inleiding...4 1.1 Toegepaste symbolen...4 1.2 Afkortingen...4 1.3 Algemeen...4 1.3.1 Aansprakelijkheid

Nadere informatie