QUEST FOR GROWTH NV/SA PRIVAK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "QUEST FOR GROWTH NV/SA PRIVAK"

Transcriptie

1 QUEST FOR GROWTH NV/SA PRIVAK beleggingsvennootschap met vast kapitaal naar Belgisch recht voor belegging in niet-genoteerde vennootschappen en in groeibedrijven PROSPECTUS voor de openbare aanbieding tot inschrijving van maximum nieuwe gewone aandelen in het kader van een kapitaalverhoging in contanten met naleving van voorkeurrecht en toelating tot het verhandelen van die aandelen op Eurolist door Euronext Brussel Joint Global Coordinators & Joint Bookrunners Securities Co-Managers

2 GOEDKEURING VAN HET PROSPECTUS Op 13 maart 2007 heeft de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen (CBFA) het Prospectus in het Engels goedgekeurd, overeenkomstig artikel 23 van de Belgische wet van 16 juni 2006 op de openbare aanbieding van beleggingsinstrumenten en de toelating van beleggingsinstrumenten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt. Deze goedkeuring impliceert geen goedkeuring door de CBFA van de opportuniteit en de kwaliteit van de transactie noch van de situatie van de personen die deze Aanbieding verrichten. Dit Prospectus is eveneens verkrijgbaar in het Nederlands en Frans. De Emittent heeft de samenhang tussen de versies van het Prospectus in de drie verschillende talen gecontroleerd en neemt de verantwoordelijkheid voor de vertaling op zich. In verband met de openbare aanbieding in België, zullen zowel de Engelse als de Nederlandse versie van het Prospectus rechtsgeldig zijn; de Franse versie van het Prospectus zal worden beschouwd als een vertaling. BESCHIKBAARHEID VAN HET PROSPECTUS Het Prospectus in het Engels, Nederlands of Frans is beschikbaar op de maatschappelijke zetel van de Emittent, Lei 19, bus 3, 3000 Leuven (België), tijdens de kantooruren. Exemplaren kunnen worden besteld bij Dexia Bank België NV op het gratis telefoonnummer , en bij KBC Bank in het telecenter Onder voorbehoud van bepaalde voorwaarden met betrekking tot van toepassing zijnde wettelijke en reglementaire bepalingen in bepaalde rechtsgebieden, kunnen de Nederlandse en Franse versies van het Prospectus eveneens geraadpleegd worden op de volgende websites: en BEPERKING INZAKE VERKOOP De voorkeurrechten, geïncorporeerd door coupon nr. 7 en de Aandelen zijn niet en zullen niet worden geregistreerd onder de US Securities Act of 1933, zoals geamendeerd (de Securities Act ), of bij enige effectencommissie van enige staat van of enige andere regelgevende overheid binnen de Verenigde Staten van Amerika. De Emittent is niet en zal niet worden geregistreerd onder de US Investment Company Act van 1940, zoals geamendeerd (de Investment Company Act ). Bijgevolg mogen de voorkeurrechten,geïncorporeerd door coupon nr. 7 en de Aandelen niet aangeboden, verkocht, in pand gegeven, geleverd of op enige andere manier overgedragen worden in de Verenigde Staten van Amerika of aan of voor rekening van of ten voordele van US-personen (zoals gedefinieerd in Regulation S van de Securities Act, US Persons ). Toekomstige investeerders zijn bij deze ingelicht dat de voorkeurrechten, geïncorporeerd door coupon nr. 7 en de Aandelen worden aangeboden en verkocht door de Emittent enkel in transacties die vrijgesteld zijn van registratie onder de Securities Act gebaseerd op Regulation S ervan en in omstandigheden die van de Emittent niet vereisen zich te laten registreren onder de Investment Company Act. Voor een beschrijving van de beperkingen op de aanbiedingen, verkopen en overdrachten van de voorkeurrechten geïncorporeerd door coupon nr. 7 en de Aandelen, zie Beperkingen van toepassing op de Aanbieding, de verkoop en de overdracht van de voorkeurrechten geïncorporeerd door coupon nr. 7 en de Aandelen beginnend op pagina 12 van dit Prospectus. QUEST FOR GROWTH l 1

3 Quest for Growth NV/SA, PRIVAK beleggingsvennootschap met vast kapitaal naar Belgisch recht voor belegging in niet-genoteerde vennootschappen en in groeibedrijven Maatschappelijke zetel: Lei 19, bus Leuven (België) Rechtspersonenregister Nr.: Openbare aanbieding tot inschrijving van maximum nieuwe gewone aandelen (de Aandelen ) waarvan maximum Aandelen worden aangeboden aan de bestaande aandeelhouders van de Emittent en aan de cessionarissen van de voorkeurrechten vertegenwoordigd door coupon nr. 7 met naleving van het voorkeurrecht in een verhouding van 1 Aandeel per 4 voorkeurrechten vertegenwoordigd door coupon nr. 7 (Tranche A of Niet-Herleidbare Tranche); maximum Aandelen min de Aandelen waarop is ingeschreven onder Tranche A, worden aangeboden aan bestaande aandeelhouders van de Emittent, alsook aan andere beleggers (Tranche B of Herleidbare Tranche); zowel op Tranche A als op Tranche B kan worden ingeschreven vanaf 10 april 2007 tot en met 24 april EN Toelating tot het verhandelen van die Aandelen op Eurolist door Euronext Brussel Voornaamste modaliteiten en voorwaarden van de Aanbieding: Tranche A of Niet-Herleidbare Tranche: maximum Aandelen worden openbaar aangeboden in een Niet-Herleidbare Tranche aan de bestaande aandeelhouders van de Emittent en aan de cessionarissen van de voorkeurrechten vertegenwoordigd door coupon nr. 7 met naleving van het voorkeurrecht en in een verhouding van 1 Aandeel per 4 voorkeurrechten vertegenwoordigd door coupon nr. 7. Tranche B of Herleidbare Tranche: maximum Aandelen min de Aandelen waarop is ingeschreven onder Tranche A, worden openbaar aangeboden in een Herleidbare Tranche aan bestaande aandeelhouders van de Emittent, alsook aan andere beleggers. Inschrijvingsperiode: van 10 april 2007 tot en met 24 april Voorkeurrecht op de Aandelen: het recht wordt in materiële vorm vertegenwoordigd door coupon nr. 7, losgemaakt van de aandelen van de Emittent, en zal verhandeld worden op Eurolist door Euronext Brussel tijdens de Inschrijvingsperiode. Uitgifteprijs: de inschrijvingsprijs zal tussen 7,50 EUR en 9,50 EUR per Aandeel bedragen en is gepland te worden gepubliceerd vóór de opening van de Inschrijvingsperiode.

4 INHOUDSTAFEL I. SAMENVATTING Belangrijkste kenmerken van de Aanbieding Samenvatting van de voornaamste risicofactoren in verband met de Emittent en de aangeboden Aandelen Risico s verbonden aan de Emittent Risico s verbonden aan de aangeboden Aandelen Achtergrond van de Aanbieding Verwachte kalender van de Aanbieding Aantal aangeboden Aandelen Uitgifteprijs Opbrengsten en kosten met betrekking tot de kapitaalverhoging Percentage vertegenwoordigd door de Aandelen Datum vanaf dewelke de Aandelen dividendgerechtigd zijn Voorkeurrecht Prijszetting Loketbank(en) Toelating van de Aandelen tot verhandeling op Eurolist door Euronext Brussel Intentie van de hoofdaandeelhouders om in te schrijven Onderschrijving Verwatering Aanbieding-, verkoop- en overdrachtbeperkingen Informatie met betrekking tot de Emittent Historiek en ontwikkeling van de Emittent Overzicht van de activiteiten van de Emittent Algemene informatie over de Emittent Maatschappelijk kapitaal In het openbaar beschikbare documenten van de Emittent Bestuurders en commissaris van de Emittent op 31 december Aandeelhouderschap Samenvatting van de resultatenrekening Samenvatting van de resultatenrekening Samenvatting van de balans Vooruitzichten...10 II. RISICOFACTOREN Risico's verbonden aan de Emittent Algemene risico's Volatiliteit van groeiaandelen Risico's verbonden aan de sectoren waarin wordt belegd door de Emittent Conclusie Risico's verbonden aan de Aandelen...11 III. BEPERKINGEN VAN TOEPASSING OP DE AANBIEDING, DE VERKOOP EN OVERDRACHT VAN DE VOORKEURRECHTEN GEÏNCORPOREERD DOOR COUPON NR. 7 EN DE AANDELEN Lidstaten van de Europese Economische Ruimte Zwitserland Verenigde Staten...13 IV. INFORMATIE OVER DE AANBIEDING Verantwoordelijke Persoon Verantwoordelijke persoon voor het Prospectus Verklaring van de verantwoordelijke voor het Prospectus Belangrijke informatie Verklaring omtrent het bedrijfskapitaal Doel van de Aanbieding en gebruik van de opbrengst Informatie over de Aandelen Type en klasse van de Aandelen Toepasselijk recht en rechtsgebied Vorm van de Aandelen Valuta van de Aanbieding Rechten gekoppeld aan de aandelen van de Emittent Toelatingen met betrekking tot deze Aanbieding Verwachte data voor de uitgifte van de Aandelen Beperkingen inzake de vrije verhandelbaarheid van de Aandelen Belgische regulering betreffende overnamebiedingen Belasting in België...16 QUEST FOR GROWTH l 3

5 Fiscale kwesties voor een Belgische belegger die onderworpen is aan vennootschapsbelasting Fiscale kwesties voor de Belgische investerende retailbelegger en voor rechtspersonen die onderworpen zijn aan belasting op rechtspersonen Beleggers die geen Belgische ingezetenen zijn Belasting op de materiële aflevering van effecten aan toonder Belasting op beurstransacties Modaliteiten en voorwaarden van de Aanbieding Basisinformatie betreffende de Aanbieding Voorwaarden waaraan de Aanbieding onderworpen is Aantal Aandelen dat wordt aangeboden Inschrijvingsperiode en inschrijvingsprocedure Opschorting en intrekking van de Aanbieding Minimum- of maximumbedrag waarop kan worden ingeschreven Herroeping van inschrijvingsorders Betaling van de Aandelen waarop is ingeschreven en afleveringstermijnen van de Aandelen Publicatie van de resultaten van de Aanbieding Procedure voor de uitoefening en verhandelbaarheid van de voorkeurrechten geïncorporeerd door coupon nr Verwachte kalender van de resultaten van de Aanbieding Beleggersprofiel en bekendmaking van de resultaten van de Aanbieding Categorie van beleggers Intentie van inschrijving van bestaande aandeelhouders Kennisgeving aan inschrijvers Uitgifteprijs en landen waar de Aanbieding zal plaatsvinden Uitgifteprijs Landen waarin de Aanbieding open zal staan voor het publiek Plaatsing en waarborg van goede afloop Loketbank Joint Global Coordinators en Joint Bookrunners Financiële dienstverlening Onderschrijving Toelating tot verhandelen en verhandelvoorzienigen Toelating tot verhandelen Noteringsplaatsen Kosten met betrekking tot de Aanbieding Verwatering Bedrag en percentage van de onmiddellijke verwatering als gevolg van de Aanbieding Gevolgen van de Aanbieding voor bestaande aandeelhouders...20 V. INFORMATIE OVER DE EMITTENT Commissarissen Verantwoordelijkheid voor het controleren van de rekeningen Ontslag of niet-herbenoeming van de commissarissen Financiële informatie over de activa, financiële situatie en resultaten van de Emittent Historische financiële informatie van de vorige 3 boekjaren en auditrapporten Beschrijving van de financiële situatie van de Emittent voor de vorige 3 boekjaren Inkomstenrekeningen Balansen Gedetailleerde informatie over de financiële activa (aandelen) op 31 december Gedetailleerde informatie over de financiële activa (vorderingen) op 31 december Informatie over toegezegd kapitaal voor investeringen (buiten balans) op 31 december "Forward"valutatermijnovereenkomsten (buiten balans) op 31 december Gebeurtenissen na balans Wijzigingen in aandelenkapitaal Belangrijke gegevens i.v.m. de aandelen van de Emittent Analyse van de portefeuille van de Emittent Profiel van vennootschappen waarin door de Emittent wordt geïnvesteerd Beschrijving van de toepasselijke kapitaalmarkt Belangrijkste boekhoudkundige methodes Wisselkoersen gehanteerd door de groep op 31 december Datum van de laatst beschikbare jaarlijkse financiële informatie Tussentijdse en andere financiële informatie Juridische en arbitrageprocedures Significante wijziging in de financiële of commerciële positie van de Emittent Informatie over de Emittent Historiek en ontwikkeling l QUEST FOR GROWTH

6 3.1.1 Naam van de Emittent Ondernemingsnummer Datum van oprichting en duur Maatschappelijke zetel en juridische vorm van de Emittent Investeringen Belangrijkste gedane investeringen Belangrijkste investeringen in uitvoering Belangrijkste toekomstige investeringen Samenvatting van de activiteiten Missie en strategische positionering van de Emittent Belangrijkste geografische markten op 31 december Portefeuille van Emittent per sector op 31 december Portefeuille van Emittent per valuta op 31 december Organisatieschema Vergaderingen Dagelijks bestuur Afgevaardigd Bestuurder Rapportering en auditing Investeringsbeslissingen Investeringen in beursgenoteerde ondernemingen Investeringen in niet-beursgenoteerde ondernemingen - investeringscomité Informatie over trends Belangrijkste trends sinds het einde van vorig jaar Trends of gebeurtenissen die een impact zouden kunnen hebben op het lopende boekjaar Administratieve, beherende en superviserende organen en senior management Quest for Growth NV PRIVAK Raad van Bestuur Comités van de Raad van Bestuur Toegestaan kapitaal Quest Management NV Algemeen Vergunning als beheersmaatschappij van ondernemingen voor collectieve investering in overdraagbare effecten Raad van Bestuur Aandeelhoudersstructuur Management en werknemers Vergoedingen en voordelen toegekend door de Emittent Werking van de administratie- en beheerinstanties Einddatum en periode van de mandaten Corporate governance - Belangenconflict Bewaarder - bewaarnemende bank Financiële diensten Grootste aandeelhouders Naam van de personen die een percentage hoger dan het aangifteniveau in hun bezit hebben Type stemrecht toegekend aan de aandeelhouders Controle op de Emittent en aandeelhoudersovereenkomsten Bijkomende informatie Aandelenkapitaal Bedrag van geplaatst kapitaal, aantal toegelaten aandelen, uitgegeven en volgestorte aandelen Informatie over aandelen die geen kapitaal vertegenwoordigen Aandelen gehouden door de Emittent Converteerbare of omwisselbare effecten of verhandelbare effecten met warrants Historiek van het aandelenkapitaal Oprichtingsakte en statuten van de Emittent Maatschappelijk doel Bepalingen met betrekking tot de leden van haar bestuurs-, management- en adviesorganen Rechten; vrijstellingen en beperkingen verbonden aan elke aandelencategorie Stappen die nodig zijn om de rechten van de aandeelhouders te wijzigen Voorwaarden die van toepassing zijn op oproepingen voor de Algemene Vergaderingen van Aandeelhouders Beschrijving van enige bepalingen die een wijziging van de controle over de vennootschap zouden kunnen uitstellen, opschorten of voorkomen Voorwaarden voor kapitaalwijzigingen indien strikter dan door de wet voorzien Informatie van derden, verklaringen van experts Documenten toegankelijk voor het publiek...62 QUEST FOR GROWTH l 5

7 I SAMENVATTING Dit is een samenvatting van bepaalde belangrijke informatie uit het Prospectus. Deze samenvatting dient gelezen te worden als een inleiding op het Prospectus. Elke beslissing om te beleggen in effecten, dient te worden gebaseerd op een grondige studie van het Prospectus in zijn geheel door de belegger. Wanneer een gerechtelijke procedure met betrekking tot de informatie die vervat is in het Prospectus wordt ingeleid voor een rechtbank, zou de eisende belegger, volgens de toepasselijke wetgeving van het rechtsgebied waarin de rechtbank is gevestigd, misschien de kosten voor de vertaling van het Prospectus moeten dragen, alvorens met de gerechtelijke procedure wordt begonnen. Niemand zal aansprakelijk worden gesteld, enkel en alleen op basis van deze samenvatting, behalve bij misleidende, onjuiste of tegenstrijdige informatie in vergelijking met andere delen van het Prospectus. 1. Belangrijkste kenmerken van de Aanbieding 1.1. Samenvatting van de voornaamste risicofactoren in verband met de Emittent en de aangeboden Aandelen De aandacht van de belegger wordt gevestigd op het feit dat de hieronder vermelde risicolijst niet exhaustief is, en dat er andere onvoorziene risico s kunnen bestaan, waarvan het voorkomen, op de datum van dit document, niet waarschijnlijk wordt geacht een ongunstig effect te hebben op de Emittent, diens activiteiten of financiële toestand Risico s verbonden aan de Emittent Algemene risico s De Emittent belegt vooral in een grote variëteit aan groeibedrijven, voornamelijk door middel van participaties in het aandelenkapitaal. Ondanks het feit dat beleggingen in groeibedrijven meer kansen bieden om meeraarden te realiseren dan grote, volwassen bedrijven, impliceren zij ook speciale risico s. De mogelijke verwezenlijking van deze risico s voor één of meer participaties, kunnen de totale waarde van de portefeuille van de Emittent veranderen. De Emittent streeft ernaar om deze risico s te beperken, door zijn portefeuille te diversifiëren, door zijn beleggingen te analyseren en door zijn belangen op te volgen. Wanneer het gaat om genoteerde financiële instrumenten, kunnen zij minder frequent en in kleinere hoeveelheden verhandeld worden, omwille van een beperkte free float in vergelijking met de grotere bedrijven. Dit verklaart waarom die bedrijven onderworpen kunnen zijn aan grote schommelingen in de aandelenprijs. Wat de genoteerde bedrijven in de portefeuille betreft, belegt de Emittent voornamelijk in de zogenaamde activaklasse van de small caps (bedrijven met een kleine beurskapitalisatie). Deze categorie activa kan onderhevig zijn aan cycli, met periodes van ondermaats presteren, zoals de tweede helft van de jaren negentig, en periodes van uitzonderlijk presteren in vergelijking met de globale beurzen, zoals de periode van 2000 tot nu. Een lange periode van ondermaats presteren van small caps zou een invloed kunnen hebben op de prestaties van de portefeuille. Niet-genoteerde bedrijven hebben een ander risicoprofiel: de Emittent belegt in deze bedrijven met het doel om meerwaarden te realiseren bij een latere exit. Deze exit is afhankelijk van de verkoop van het bedrijf of een openbare notering op een effectenbeurs. Er is echter geen garantie dat zoiets effectief zal gebeuren. Aangezien het typisch is voor dit soort bedrijven externe fondsen nodig te hebben om hun groei te financieren, bestaat het risico voor zijn aandeelhouders erin dat het bedrijf in ernstige problemen kan komen, als het, om welke reden dan ook, niet de gepaste financiering vindt. Niet-genoteerde bedrijven dragen ook steeds een zeker risico van non-transparantie in zich. Volatiliteit van groeiaandelen De vooruitzichten op korte termijn van de Emittent zijn sterk afhankelijk van de markten waarin ze actief is, voornamelijk de Europese markt voor kleine en middelgrote kapitalisaties van bedrijven die actief zijn in biowetenschappen en technologie, zoals in meer detail beschreven in sectie II van dit Prospectus. Dit is vanzelfsprekend wanneer het gaat om genoteerde bedrijven, aangezien de aandelenprijzen van de bedrijven waarin wordt geïnvesteerd, rechtstreeks weerspiegeld worden in de meer- of minderwaarden die het bedrijf publiceert in zijn resultatenrekeningen. De Emittent belegt in bedrijven en sectoren, zoals informatietechnologie, die een vrij grote afhankelijkheid hebben van de economische cyclus. De Emittent investeert ook in bedrijven en sectoren zoals gezondheidszorg, telecommunicatiediensten en schone technologieën, die invloed kunnen ondervinden van externe factoren zoals veranderingen in regelgevend kader van de landen waar zij actief zijn, bewegingen in valutawisselkoersen of prijzen van inputmateriaal. Als een gevolg van de technologiebel, heeft de Emittent aanzienlijke verliezen opgelopen in de periode tussen Deze verliezen werden geïncorporeerd in het kapitaal van de Emittent in De belegger dient op te merken dat de Emittent gebonden is door de investeringsregels uiteengezet in artikel 40 van het Koninklijk Besluit. Het voormelde artikel verplicht de Emittent om een minimum van 70 % van zijn portfolio (gekwalificeerde investeringen) te investeren in niet-genoteerde ondernemingen, ondernemingen genoteerd op een groeimarkt of durfkapitaalfondsen met een beleggingsbeleid gelijkaardig aan dat van de Emittent. De investeringen gedaan in ondernemingen die genoteerd zijn op een groeimarkt kunnen nooit 50 % van de gekwalificeerde beleggingen overschrijden. Het is vanzelfsprekend dat deze investeringsregels de reikwijdte beperken binnen dewelke investeringsbeslissingen genomen kunnen worden om te profiteren van marktmogelijkheden. Het Koninklijk Besluit kent de Emittent vanaf de geïmplementeerde kapitaalverhoging een vijfjarige overgangsperiode toe om de opbrengsten hiervan in overeenstemming met de voormelde investeringsregels te investeren. Dit betekent dat de Emittent tot 2012 heeft om te voldoen aan de bepalingen van het Koninklijk Besluit en derhalve zijn investeringen in niet-genoteerde effecten dient te verhogen. Conclusie Het bovenstaande als ook marktfluctuaties, het economische klimaat en de lopende financiële transacties kunnen de totale waarde van de portefeuille van de Emittent veranderen en de volatiliteit van haar aandelen vergroten Risico s verbonden aan de aangeboden Aandelen De markt van de aandelen van de Emittent en/of de voorkeurrechten geïncorporeerd door coupon nr. 7 van de Emittent kunnen slechts een beperkte liquiditeit bieden. In de context van de voorgestelde uitgifte, kunnen de aandelenparticipaties van de huidige aandeelhouders die hun voorkeurrechten geïncorporeerd door coupon nr. 7 niet uitoefenen of die hen overdragen, verwateren zoals uiteengezet in IV, 7. Er kunnen tijdens of na de Aanbieding bijkomende verkopen van aandelen van de Emittent plaatsvinden op de markt, wat een negatieve invloed zou kunnen hebben op de verhandelprijs van de Aandelen. Marktschommelingen, het economische klimaat en lopende financiële transacties zouden de volatiliteit van de verhandelprijs van de aandelen van de Emittent kunnen verhogen. De verkoop op de markt van een bepaald aantal aandelen van de Emittent of voorkeurrechten geïncorporeerd door coupon nr. 7, of de perceptie dat zulk een verkopen kunnen plaatsvinden tijdens de Aanbieding, wat betreft de voorkeurrechten geïncorporeerd door coupon nr. 7, of tijdens of na de voltrekking van de Aanbieding, 6 l QUEST FOR GROWTH

8 wat betreft de aandelen van de Emittent, zou een negatieve impact kunnen hebben op de verhandelprijs van de Aandelen of op de waarde van de voorkeurrechten geïncorporeerd door coupon nr. 7. De Emittent kan op heden niet bepalen welk mogelijk gevolg de verkoop van de aandelen van de Emittent of de voorkeurrechten geïncorporeerd door coupon nr. 7 op de markt zou hebben op de verhandelprijs van de Aandelen of de waarde van de voorkeurrechten geïncorporeerd door coupon nr. 7. Zowel bestaande aandeelhouders van de Emittent als cessionarissen van de voorkeurrechten geïncorporeerd door coupon nr. 7 geïncorporeerd door coupon nr. 7 en andere beleggers hebben gedurende de Inschrijvingsperiode de mogelijkheid in te teken op de Aandelen. Het aannemelijk dat tijdens deze periode de netto-actiefwaarde een de aandelenprijs van de Emittent zullen variëren omwille van bewegingen op de kapitaalmarkten en als dusdanig een impact zullen hebben op de aantrekkelijkheid van de Aanbieding Achtergrond van de Aanbieding De Aanbieding is bedoeld om de Emittent in staat te stellen om zijn activiteiten verder uit te bouwen en om zijn beleggingen te verhogen. Bovendien beantwoordt dit aan de wens van sommige aandeelhouders om de mogelijkheid te creëren voor de beleggers om een deel of het geheel van hun dividend in de Emittent te herbeleggen door het uitwerken van een herbeleggingplan en niet door enkel nieuwe aandelen te kopen op de beurs. Aangezien de Emittent, omwille van zowel zijn wettelijk statuut als zijn statuten, verplicht is om het grootste deel van zijn winst te verdelen in de vorm van dividenduitkeringen, kan hij niet rekenen op organische groei om zijn groei te financieren. Bovendien is de Emittent door de wet beperkt om meer dan 10% van zijn activa. Bijgevolg is het de Emittent niet toegelaten zijn balans op te krikken met een bedrag dat 10% van zijn netto-actief te boven gaat. De Emittent heeft nooit een geschreven en formele kredietovereenkomst afgesloten. Het dient echter te worden opgemerkt dat de Emittent een mondelinge overeenkomst heeft met twee banken, met als voorwerp het toestaan van een interne kredietfaciliteit ten voordele van de Emittent. Op basis van deze kredietfaciliteit is het de Emittent toegestaan om korte termijn kredieten aan te gaan voor een totaal bedrag van EUR. Tot nu toe heeft de Emittent geen gebruik gemaakt van deze kredietfaciliteiten. De Emittent overweegt echter om zulke korte-termijnkredieten op te nemen bij wijze van overbruggingskrediet tussen de datum van de betaling van zijn dividend voor het boekjaar 2006 op 22 maart 2007 en de datum van betaling van de opbrengsten van de Aanbieding. Het bedrag dat dient te worden gefinancierd, indien er een te financieren bedrag is, zal rekening houden met de wettelijke beperking die hierboven werd uiteengezet. De verhoging van het aandelenkapitaal zal de Emittent in staat stellen om geleidelijk aan de bedragen te verhogen die worden belegd in niet-genoteerde bedrijven, wat noodzakelijk is, aangezien het gemiddelde bedrag van kapitaalrondes die gedekt worden door durfkapitaal in Europa verhogen, zodat het minimumbedrag voor een belegging eveneens omhoog gaat. De Emittent verwacht verder dat zijn grotere kapitaalbasis de liquiditeit van zijn aandelen op de effectenbeurs zal verhogen, wat waarschijnlijk zal helpen om de discount te verminderen. Dit zou mogelijks kunnen helpen om de discount van de aandelenprijs ten opzichte van zijn netto actiefwaarde te verlagen Verwachte kalender van de Aanbieding. 15 maart 2007 Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders Tweede Buitengewone Vergadering van Aandeelhouders 16 maart 2007 Publicatie van de betaling van het dividend Publicatie van de details van de kapitaalverhoging 22 maart 2007 Het losmaken van coupon N 6 (vertegenwoordigend het dividend) 5 april 2007 Het losmaken van coupon N 7 (vertegenwoordigend het voorkeurrecht ) na sluiting van de beurs Publicatie van het Prospectus Publicatie van de Uitgifteprijs 10 april 2007 Opening van de Inschrijvingsperiode met betrekking tot Tranche A Opening van de Inschrijvingsperiode met betrekking tot Tranche B Toelating van de voorkeurrechten geïncorporeerd door coupon nr. 7 tot verhandeling op Eurolist door Euronext Brussels 24 april 2007 Sluiting van de Inschrijvingsperiode met betrekking tot Tranches A en B 26 april 2007 Publicatie in de Belgische financiële pers van de resultaten van de Aanbieding en, met betrekking tot Tranche B (indien enige) de allocatiesleutel voor de retailbelegger die zulk een Tranche B onderschreven heeft. 30 april 2007 Betaling door de onderschrijvers van de Uitgifteprijs van deaandelen Realisatie van de kapitaalsverhoging; Levering aan de onderschrijvers van de Aandelen; en Toelating van de Aandelen tot de handel op Eurolist door Euronext Brussels Aantal aangeboden Aandelen gewone aandelen van de Emittent zonder nominale waarde Uitgifteprijs De Uitgifteprijs werd vastgesteld door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders tussen 7,50 EUR en 9,50 EUR per Aandeel. De uitgifteprijs zal worden bepaald door de Raad van Bestuur binnen de grenzen van de prijsvork en in functie van de beurskoers, het eigen vermogen per aandeel van de vennootschap, de algemene marktomstandigheden en de nieuwe ontwikkelingen die zich mogelijk voorgedaan hebben tussen de dag van de Buitengewone Algemene Vergadering der Aandeelhouders en de opening van de periode van inschrijving. De Uitgifteprijs zal in de pers worden gepubliceerd op 5 April Opbrengsten en kosten met betrekking tot de kapitaalverhoging Als de Aanbieding volledig onderschreven wordt met een Uitgifteprijs tussen 7,50 EUR en 9,50 EUR, zal de bruto-opbrengst van de Aanbieding zich situeren tussen ,50 EUR en ,50 EUR. In de veronderstelling dat op alle Aandelen wordt ingeschreven, worden de kosten met betrekking tot de Aanbieding geraamd op EUR, met inbegrip van, onder andere, de bijdragen die verschuldigd zijn aan de CBFA en Euronext Brussel, de vergoeding voor het plaatsingssyndicaat, juridische en administratieve kosten, alsook publicatiekosten. Daarom kan de netto-opbrengst van de Aanbieding, bij volledige inschrijving, worden geraamd op maximum ,50 EUR Percentage vertegenwoordigd door de Aandelen Op basis van het aandelenkapitaal van de Emittent na de kapitaalverhoging die wordt beoogd met de Aanbieding, zal het aantal Aandelen 20% vertegenwoordigen van het aandelenkapitaal van de Emittent Datum vanaf dewelke de Aandelen dividendgerechtigd zijn De Aandelen zijn dividendgerechtigd vanaf het boekjaar dat begint op 1 januari Voorkeurrecht Hoewel dit afwijkt van de normale marktpraktijk inzake openbare aanbiedingen met voorkeurrecht, zullen de aandelen in twee Tranches worden aangeboden, A en B. Tranche A bestaat uit het totale aantal Aandelen, die worden aangeboden zowel aan de bestaande aandeelhouders van de Emittent, als aan de cessionarissen van hun voorkeurrechten geïncorporeerd door coupon nr. 7, in een verhouding van 1 Aandeel per 4 voorkeurrechten geïncorporeerd door coupon nr. 7. Bijgevolg wordt Tranche A aangeboden met naleving van het voorkeurrecht. Tranche A is niet-herleidbaar, d.w.z. het aantal Aandelen waarop wordt ingeschreven onder Tranche A, op voorwaarde van afgifte van het juiste aantal voorkeurrechten geïncorporeerd door coupon nr. 7, staat vast. Overeenkomstig Artikel 16, paragraaf 2 van het Koninklijk Besluit waarnaar wordt verwezen in Artikel 8bis van de statuten van de Emittent, zullen alle bestaande aandeelhouders een voorkeurrecht hebben om in te schrijven op de Aandelen. Tijdens de Inschrijvingsperiode van 10 april 2007 tot en met 24 april 2007, zullen de bestaande aandeelhouders en de cessionarissen hun voorkeurrecht kunnen uitoefenen op de Aandelen die worden aangeboden onder Tranche A tegen een prijs tussen 7,50 EUR en 9,50 EUR per Aandeel en in de verhouding van 1 Aandeel per 4 coupons nr. 7, die de voorkeurrechten geïncorporeerd door coupon nr. 7 vertegenwoordigen. Het voorkeurrecht, dat wordt vertegenwoordigd door coupon nr. 7 van de aandelen, zal losgemaakt worden van de onderliggende aandelen op 5 april 2007 na het sluiten van de effectenbeurs en zal worden verhandeld op Eurolist door Euronext Brussel tijdens de Inschrijvingsperiode. Aandeelhouders op naam zullen toondercertificaten (coupons nr. 7) ontvangen die de rechten vertegenwoordigen met betrekking tot de aandelen die zij bezitten. Aandeelhouders of cessionarissen die geen gebruik maken van hun voorkeurrecht vóór het einde van de Inschrijvingsperiode, zullen na die datum daartoe niet langer gerechtigd zijn. De voorkeurrechten geïncorporeerd door coupon nr. 7 die niet zijn uitgeoefend, zullen vervallen zijn na het afsluiten van de Inschrijvingsperiode. De houders van vervallen voorkeurrechten geïncorporeerd door coupon nr. 7 zullen deze dan ook niet kunnen verhandelen op enide scriptmarkt. QUEST FOR GROWTH l 7

9 Tranche B wordt aangeboden aan bestaande aandeelhouders, alsook aan elke andere partij die inschrijft op de Aandelen, en is gelijk aan het aantal Aandelen waarop niet is ingeschreven onder Tranche A. Tranche B is dan ook herleidbaar en kan, indien Tranche A volledig is onderschreven, onbestaande zijn. Elke inschrijving onder Tranche B is ook afhankelijk van het feit of er nog Aandelen overblijven om Tranche B te vormen. De verdeelsleutel voor retailbeleggers met betrekking tot inschrijvingen onder Tranche B zal worden bekendgemaakt in de Belgische financiële pers, samen met de resultaten van de Aanbieding. Het precieze aantal Aandelen dat zal worden toegewezen aan de beleggers zal worden bepaald aan het einde van de Inschrijvingsperiode door de Joint Global Coordinators en Bookrunners in nauw overleg met de Emittent. Het precieze aantal van Aandelen dat zal worden toegewezen aan de beleggers zal afhangen van de respectieve vraag van retail- en institutionele beleggers enerzijds en van de kwantitatieve, en alleen voor institutionele beleggers, de kwalitatieve analyse van het orderboek. Een minimum van 25% zal worden toegewezen aan retailbeleggers, indien echter de vraag van retailbeleggers beneden 25% van Tranche B is, een groter deel van Aandelen aan institutionele beleggers kan worden toegewezen. Indien de retailvraag de 25% van Tranche B overstijgt, mag het percentage dat zal worden toegewezen aan de retailbelegger overeenkomstig worden verhoogd. In het geval van overinschrijving op de Aandelen in het retailgedeelte van Tranche B, zal de allocatie aan retailbeleggers worden gedaan op basis van objectieve allocatiecriteria binnen dewelke, onder andere, een voorkeurbehandeling mag worden gegeven aan inschrijvingen via de Loketbanken Prijszetting De Uitgifte prijs werd vastgesteld door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 15 maart Op voordracht van de Raad van Bestuur werd de Algemene Vergadering van Aandeelhouders gevraagd een prijsvork voor de Aandelen vast te leggen tussen 7,50 EUR per Aandeel en 9,50 EUR per Aandeel. De Algemene Vergadering wordt tevens gevraagd de Raad van Bestuur op te dragen de definitieve prijs van de inschrijving per Aandeel binnen die vork nader te bepalen voor aanvang van de periode van inschrijving. De Raad van Bestuur zal daarbij de precieze Uitgifteprijs bepalen binnen de vooropgestelde vork en in functie van de beurskoers, het eigen vermogen per aandeel van de vennootschap, de algemene marktomstandigheden en de nieuwe ontwikkelingen die zich mogelijk voorgedaan hebben tussen de dag van de Buitengewone Algemene Vergadering en de opening van de Inschrijvingsperiode. De Uitgifteprijs zal worden bekendgemaakt in de pers op 5 april Loketbank(en) Inschrijvingsaanvragen worden kosteloos aanvaard bij Bank Degroof NV, Dexia Bank België NV, KBC Securities NV, KBC Bank NV, CBC Banque en ING Belgium NV of in deze instellingen via elke andere financiële tussenpersoon. Aandeelhouders worden verzocht om te vragen naar details van de kosten die deze tussenpersonen kunnen aanrekenen. De Joint Global Coordinators zullen de aanvragen centraliseren die worden ontvangen door alle andere financiële tussenpersonen Toelating van de Aandelen tot verhandeling op Eurolist door Euronext Brussel De aanvraag tot opneming in de gereglementeerde markt Eurolist door Euronext Brussel van maximum Aandelen, is ingediend. De opneming zal in principe plaatsvinden op 30 april Intentie van de hoofdaandeelhouders om in te schrijven Van de hoofdaandeelhouders van de Emittent, heeft enkel Dexia Bank België NV de Emittent op de hoogte gebracht van haar intentie om in te schrijven op de Aanbieding Onderschrijving Onder voorbehoud van het recht van de Emittent en de Onderschrijvers zulk een overeenkomst niet te tekenen, worden de Emittent en de Onderschrijvers verwacht een onderschrijvingsovereenkomst af te sluiten voorafgaand aan de publicatie van de resultaten van de Aanbieding. Het sluiten van deze overeenkomst kan afhangen van verschillende factoren inclusief maar niet beperkt tot marktomstandigheden en inschrijvingsresultaten. In de onderschrijvingsovereenkomst wordt van de Emittent verwacht dat zij bepaalde verklaringen en waarborgen aflegt en instemt met het schadeloosstellen van de Onderschrijvers voor bepaalde aansprakelijkheden. Onder voorbehoud van de modaliteiten en voorwaarden van de onderschrijvingsovereenkomst zullen de Onderschrijvers hoofdelijk maar niet gezamenlijk overeenkomen om in eigen naam elk 50 % van de Aandelen te onderschrijven of te verwerven met het oog op het onmiddellijk verspreiden van de Aandelen naar de betrokken beleggers. De Onderschrijvers zullen de Aandelen verspreiden naar de beleggers op het ogenblik van de uitgifte, die onder voorbehoud is van de voldoening of afstand van de voorwaarden die verwacht worden te zijn vervat in de onderschrijvingsovereenkomst, zoals de ontvangst door de Onderschrijvers van certificaten van functionarissen, comfort brieven ( comfort letters ) en juridische opinies ( legal opinions ). De onderschrijvingsovereenkomst wordt ook verwacht te voorzien dat bij het voorvallen van bepaalde gebeurtenissen, zoals de opschorting van de verhandeling op Eurolist door Euronext Brussel of een materiële nadelige verandering ( material adverse change ) in of van invloed op de financiële toestand of bedrijfsvoering van de Emittent of in de financiële markten en bepaalde andere gebeurtenissen, de Onderschrijvers het recht zullen hebben zich te onttrekken van de onderschrijvingsovereenkomst en de Aanbieding voor de levering van de Aandelen. In zulk een geval, zullen de beleggers ingelicht worden door publicatie in de Belgische financiële pers dat geen aandelen kunnen geleverd worden en dat hun aanvaarding wordt geannuleerd Verwatering De impact van de Aanbieding op de deelneming in het kapitaal van de aandeelhouders voor wat een aandeelhouder betreft die 1% van het aandelenkapitaal van de Emittent bezit, en die niet inschrijft op de Aanbieding, wordt hieronder afgebeeld. De berekening werd uitgevoerd op basis van het aantal aandelen die het kapitaal vertegenwoordigen vóór de Aanbieding en een latere inschrijving op alle aangeboden Aandelen. Totaal aantal Aantal aandelen Percentage van aandelen van aandeelhouderschap de Emittent Vóór de Aanbieding ,00% Aanbieding Na de aanbieding ,80% Daar de Uitgifteprijs beneden pariwaarde en de intrinsieke waarde van de bestaande aandelen is, zal er zich in dit verband een verwatering voordoen. Indien de Uitgifteprijs echter vastgesteld zou worden op 9,50 EUR, dan zou de fractiewaarde van de aandelen van de Emittent benaderd worden Aanbieding-, verkoop- en overdrachtbeperkingen De Emittent onderneemt geen stappen om een openbaar aanbod of openbare verkoop van de voorkeurrechten geïncorporeerd door de coupon nr. 7 of de Aandelen in enig rechtsgebied waar zulk een aanbod of verkoop niet rechtsgeldig mag gedaan worden. De voorkeurrechten, geïncorporeerd door coupon nr. 7 worden toegekend en de Aandelen worden aangeboden en verkocht door de Emittent enkel in overeenstemming met Regulation S van de Securities Act van 1933, in omstandigheden die de Emittent niet nopen zich te registreren op basis van de Investment Company Act, in die rechtsgebieden in dewelke en aan die personen aan de welke, zulk een toekenning, aanbieding of verkoop rechtsgeldig gedaan mag worden. Houders van voorkeurrechten geïncorporeerd door coupon nr. 7 die hun voorkeurrechten geïncorporeerd door coupon nr. 7 uitoefenen of overdragen en kopers of cessionarissen van zulke voorkeurrechten geïncorporeerd door coupon nr. 7 of van de Aandelen, zullen worden geacht de verklaringen, waarborgen en overeenkomsten te hebben gedaan zoals uiteengezet in Beperkingen van toepassing op de Aanbieding, de verkoop en overdracht van de voorkeurrechten geïncorporeerd door coupon nr. 7 en de Aandelen. 2. Informatie met betrekking tot de Emittent 2.1 Historiek en ontwikkeling van de Emittent De Emittent is een beleggingsvennootschap ( PRIVAK ) die zich concentreert op Europese op technologie gebaseerde groeibedrijven in sectoren zoals biowetenschappen, informatietechnologie, software, semiconductoren, telecom, elektronica, nieuwe materialen en speciale situaties in andere durfkapitaalsectoren. Op 31 december 2006 bedragen de beheerde fondsen EUR vóór dividend, en het kapitaal en de reserves lopen op tot EUR na de dividendbetaling op 22 maart 2007, indien deze wordt aanvaard door de Algemene Vergadering der Aandeelhouders van 15 maart 2007 op voostel van de Raad van Bestuur. 8 l QUEST FOR GROWTH

10 De Emittent staat sinds 23 september 1998 genoteerd op Euronext Brussel. De privak, opgericht bij Koninklijk Besluit van 18 april 1997, is een beleggingsinstrument voor beleggingen in niet-genoteerde vennootschappen en groeibedrijven. 2.2 Overzicht van de activiteiten van de Emittent De Emittent belegt in groeibedrijven met de bedoeling om meerwaarden om te zetten in grotendeels belastingvrije inkomsten via de privakstructuur. Een groot deel van de portefeuille wordt belegd in groeibedrijven die genoteerd staan op Europese effectenbeurzen (Euronext, London Stock Exchange, Deutsche Börse enz.) en andere gereglementeerde markten. Het saldo wordt geïnvesteerd in nietgenoteerde vennootschappen die naar een notering op een effectenbeurs of handelsverkoop binnen 18 maanden toewerken. Investeringen in start-up bedrijven of bedrijven in een vroeg stadium van hun ontwikkeling zijn toegelaten maar zijn eerder uitzonderlijk. Investeringen in niet-genoteerde bedrijven en niet-genoteerde durfkapitaalfondsen dienen minimum 35 % van de activa van de Emittent te bedragen. Tot 15 % van de activa kan belegd worden in durfkapitaal of private equity fondsen met een beleggingsbeleid die compatibel is met die van de Emittent. 2.3 Algemene informatie over de Emittent Maatschappelijk kapitaal Op 31 december 2006 bedroeg het maatschappelijk kapitaal van de Emittent ,32 EUR, vertegenwoordigd door 750 aandelen A, 250 aandelen B en gewone aandelen zonder nominale waarde. Als de Aanbieding volledig onderschreven wordt, zal het maatschappelijk kapitaal van de Emittent na de kapitaalverhoging maximum ,82 EUR bedragen, vertegenwoordigd door 750 aandelen A, 250 aandelen B en gewone aandelen In het openbaar beschikbare documenten van de Emittent De jaarrekeningen van de Emittent, alsook de verslagen die daarop betrekking hebben, worden ingediend bij de Nationale Bank van België. De statuten en de speciale verslagen van de Emittent die vereist zijn door de Belgische vennootschapswetgeving, zijn beschikbaar ter griffie van de Handelsrechtbank van Leuven. Deze documenten, alsook de jaar- en kwartaalverslagen en alle gepubliceerde informatie die is bedoeld voor aandeelhouders, kan ook worden bekomen op de maatschappelijke zetel van de Emittent of gedownload worden van haar website. De jaarrekeningen van de Emittent en de daaraan aangehechte verslagen worden elk jaar opgestuurd naar alle geregistreerde aandeelhouders en andere personen die dat wensen Bestuurders en commissaris van de Emittent op 31 december 2006 Alle bestuurders worden benoemd tot en met de Jaarlijkse Algemene Vergadering der Aandeelhouders die de resultaten beoordeelt van het boekjaar dat afsluit op 31 december Bestuurders: Dr. Jos B. Peeters Quest Management NV Bergendal & Co SPRL Tacan BVBA Pamica NV Auxilium Keerbergen BVBA Gengest BVBA Prof. Koenraad Debackere Euro Invest Management NV De Meiboom NV De Heer Dirk Vanderschrick Voorzitter Afgevaardigd Bestuurder, vertegenwoordigd door de Heer René Avonts, Afgevaardigd Bestuurder van Quest Management NV Ondervoorzitter, Onafhankelijk Bestuurder, vertegenwoordigd door Graaf Diego du Monceau de Bergendal Ondervoorzitter, vertegenwoordigd door de Heer Johan Tack Onafhankelijk Bestuurder, vertegenwoordigd door de Heer Michel Akkermans Onafhankelijk Bestuurder, vertegenwoordigd door de Heer Frans Theeuwes Onafhankelijk Bestuurder, vertegenwoordigd door de Heer Rudi Mariën Onafhankelijk Bestuurder Bestuurder, vertegenwoordigd door Prof. Philippe Haspenslagh Bestuurder, vertegenwoordigd door de Heer Leo Claeys Bestuurder Commissaris: Klynveld Peat Marwick Goerdeler Bedrijfsrevisoren Burg. CV (KPMG), vertegenwoordigd door de Heer Erik Clinck, benoemd tot en met de Jaarlijkse Algemene Vergadering der Aandeelhouders die de resultaten beoordeelt van het boekjaar dat afsluit op 31 december De Raad van Bestuur van de Emittent zal op de Jaarlijkse Algemene Vergadering der Aandeelhouders van 15 maart 2007 voorstellen om Klynveld Peat Marwick Goerdeler Bedrijfsrevisoren Burg. CV, Bourgetlaan 40, B-1130 Brussel, vertegenwoordigd door de Heer Erik Clinck, te benoemen voor een mandaat van drie jaar, dat ten einde loopt na de Jaarlijkse Algemene Vergadering der Aandeelhouders die zal worden samengeroepen om de jaarrekening goed te keuren van het boekjaar dat afsluit op 31 december Er wordt eveneens voorgesteld aan de Jaarlijkse Algemene Vergadering der Aandeelhouders om KPMG een jaarlijkse geïndexeerde bezoldiging van EUR te betalen Aandeelhouderschap De volgende aandeelhouder(s) hebben de Emittent op de hoogte gebracht van hun belang van 5% of meer in de Emittent: Naam en adres Aantal aandelen % Datum van verklaring Dexia Bank België NV % 15/11/2005 Pachecolaan Brussels KBC Asset Management NV % 12/09/2006 Havenlaan Brussels 2.4 Samenvatting van de resultatenrekening Samenvatting van de resultatenrekening 1 januari juli juli december december juni maanden 6 maanden 12 maanden Geherkwalificeerd* Bedrijfsbaten en lasten Bruto bedrijfsbaten Waardevermindering en 0 ( ) ( ) andere afgeschreven bedragen Andere bedrijfslasten ( ) ( ) ( ) Bedrijfswinst / verlies Financiële baten Financiële lasten ( ) ( ) ( ) Winst / verlies op gewone activiteiten vóór belasting Winstbelasting (324) (494) 0 Winst / verlies voor de periode *Herkwalificatie van de ontvangen dividenden van operationele inkomsten naar financiële inkomsten. De balans op 30 juni 2005 is herwerkt overeenkomstig voormelde herkwalificatie. Op 15 september 2005 besliste de Algemene Vergadering der Aandeelhouders om het einde van het boekjaar te veranderen in 31 december Samenvatting van de balans december 31 december 30 juni ACTIVA Vaste activa Oprichtingskosten ,869 Financiële activa Vlottende activa Vorderingen met een looptijd van minder dan één jaar Investeringen op korte termijn Contanten in de bank en in kas Uitgestelde kosten en overlopende inkomsten TOTAAL ACTIVA PASSIVA Kapitaal en Reserves Geplaatst kapitaal * Reserves Overgedragen winst Overgedragen verlies 0 0 ( ) Schulden Schulden met een looptijd van minder dan één jaar Overlopende lasten en uitgestelde inkomsten TOTAAL PASSIVA *Het geplaatste kapitaal van de Emittent werd verminderd met ,19 EUR bij beslissing van de Buitengewone Algemene Vergadering der Aandeelhouders van 15 september Op 8 november 2005 werd het geplaatste kapitaal verhoogd met EUR door de uitoefening van warrants en nadien verlaagd met EUR door een beslissing tot kapitaalverlaging van de Buitengewone Algemene Vergadering der Aandeelhouders van 10 november QUEST FOR GROWTH l 9

11 2.5 Vooruitzichten De Emittent is van plan om de opbrengst van de kapitaalverhoging te gebruiken voor de financiering van zijn uitbreiding als pan-europees belegger in zowel genoteerde als niet-genoteerde bedrijven, voornamelijk actief in de sectoren biowetenschappen en technologie. Aangezien zijn totale activa zullen toenemen naargelang het kapitaal wordt verhoogd, zal de Emittent de mogelijkheid hebben om het bedrag dat wordt belegd in een bijzondere portefeuille te verhogen, en dit zowel wat genoteerde (rekening houdend met de liquiditeit van de effecten) als niet-genoteerde bedrijven betreft. Dit laatste is belangrijk, aangezien het gemiddelde bedrag van kapitaalrondes in risicodragend kapitaal in Europa stijgt, wat dan op zijn beurt weer resulteert in hogere bedragen per belegger. Er dient opgemerkt dat ingevolge de kapitaalverhoging en de investeringsregels van het Koninklijk Besluit, de Emittent zijn investeringen in niet-genoteerde vennootschappen in de nabije toekomst dient te verhogen. De vooruitzichten op korte termijn van de Emittent zijn sterk afhankelijk van de markten waarin ze actief is, voornamelijk de Europese markt voor kleine en middelgrote kapitalisaties van bedrijven die actief zijn in biowetenschappen en technologie. Dit is duidelijk wanneer het gaat om genoteerde bedrijven, aangezien de aandelenprijzen van de bedrijven waarin wordt geïnvesteerd, rechtstreeks weerspiegeld worden in de meer- of minderwaarden die het bedrijf publiceert in zijn resultatenrekeningen. Ook de mogelijkheden en grootte van winsten voortvloeiende uit het van de hand doen van aandelen in niet-genoteerde bedrijven zijn vaak marktgebonden. Een goede initiële openbare aanbieding met aantrekkelijke prijzen zal normaal alleen maar aanwezig zijn wanneer de effectenbeurzen voor genoteerde bedrijven het goed doen. De prijzen die afkomstig zijn van een handelsverkoop kunnen evenzeer sterk beïnvloed worden door de marktkapitalisaties op de effectenbeurs. Dit laatste verschijnsel wordt verklaard door het feit dat handelsverkopen en initiële openbare aanbiedingen vaak mogelijke alternatieven zijn wanneer een bedrijf op zoek is naar een exit. Bovendien gebruiken analisten bij het berekenen van de waarde van een niet-genoteerd bedrijf, vaak de koersen van een vergelijkbare groep vergelijkbare bedrijven om de marktprijs van het betreffende bedrijf te ramen. II RISICOFACTOREN 1. Risico s verbonden aan de Emittent Elke belegging in effecten gaat door haar natuur gepaard met risico s. De aandacht van de belegger wordt gevestigd op het feit dat de onderstaande risicolijst niet exhaustief is en dat er andere onvoorziene risico s kunnen bestaan, waarvan het voltrekken, op de datum van dit document, niet waarschijnlijk wordt geacht een ongunstig effect te hebben op de Emittent, diens activiteiten of financiële toestand. 1.1 Algemene risico s. De Emittent belegt voornamelijk in een grote variëteit aan groeibedrijven. Ondanks het feit dat beleggingen in groeibedrijven meer kansen bieden om meerwaarden te maken dan grote, volwassen bedrijven, impliceren zij ook speciale risico s, waarvan de details en de analyse beschreven worden in de respectievelijke managementverslagen en registratiedocumenten overeenkomstig de huidige wetgeving. Die kleinere bedrijven hebben vaker maar één productlijn, zijn actief in nichemarkten en zijn beperkt qua financiële middelen. Zij kunnen afhankelijk zijn van een klein management team. Al die aspecten resulteren in bedrijven die zeer gevoelig zijn voor veranderingen in één van deze factoren, wat uiteindelijk een weerslag heeft op hun waarde. Wanneer het gaat om genoteerde financiële instrumenten, kunnen deze minder frequent en in kleinere hoeveelheden verhandeld worden, omwille van een beperkte free float in vergelijking met de grotere bedrijven. Dit verklaart waarom die bedrijven grote schommelingen in de aandelenprijs kunnen ondergaan. Wat de genoteerde bedrijven in de portefeuille betreft, belegt de Emittent voornamelijk in de zgn. activaklasse van de small caps (bedrijven met een kleine beurskapitalisatie). Deze categorie activa kan onderhevig zijn aan cycli, met periodes van ondermaats presteren, zoals de tweede helft van de jaren negentig, en periodes van uitzonderlijk presteren in vergelijking met de globale beurzen, zoals de periode van 2000 tot nu. Een lange periode van ondermaats presteren van small caps zou een invloed kunnen hebben op de prestaties van de portefeuille. Niet-genoteerde bedrijven hebben een ander risicoprofiel. De Emittent belegt in deze bedrijven met het doel om meerwaarden te realiseren bij een latere exit. Deze exit is afhankelijk van de verkoop van het bedrijf of een openbare notering op een effectenbeurs. Er is echter geen garantie dat zoiets effectief zal gebeuren. Aangezien dit soort bedrijven altijd externe fondsen nodig heeft om zijn groei te financieren, bestaat het risico voor zijn aandeelhouders erin dat het bedrijf in ernstige problemen kan komen, als het, om welke reden dan ook, niet de gepaste financiering vindt. De Emittent is van plan om de omvang van zijn niet-genoteerde beleggingen te verhogen, dankzij zijn hogere kapitaalbasis. Van 30 juni 2003 tot en met 31 december 2006 zijn de kapitaalfondsen verhoogd van EUR tot EUR (zonder rekening te houden met het voorgestelde dividend over het boekjaar 2006). Dit impliceerde een groei van meer dan 100%. Als op alle Aandelen effectief wordt ingeschreven, afhankelijk van de Uitgifteprijs, zal dit groeipercentage voor ongeveer 150% gerealiseerd zijn tussen juni 2003 en het einde van de periode van de Aanbieding. Over diezelfde periode hanteerde de Emittent een richtcijfer voor de omvang van zijn niet-genoteerde belegging tussen EUR en EUR. De Emittent heeft aangekondigd dat één van de doelstellingen van de geplande verhoging van zijn aandelenkapitaal, erin bestaat om de maximumgrens van zijn richtcijfer voor niet-genoteerde beleggingen vast te stellen op EUR. Terwijl die beslissing geen negatieve invloed heeft op het risicoprofiel van de Emittent, zou die wel een invloed kunnen hebben in vergelijking met de situatie juist vóór de Aanbieding, aangezien een groter gewicht aan individuele niet-genoteerde aandelen kan leiden tot grotere verliezen, wanneer het slecht afloopt. Ook de mogelijkheden en grootte van winsten voortvloeiende uit het van de hand doen van aandelen in niet-genoteerde bedrijven zijn vaak marktgebonden. Een goede initiële openbare aanbieding met aantrekkelijke prijzen zal normaal alleen maar mogelijk zijn wanneer de effectenbeurzen voor genoteerde bedrijven het goed doen. De prijzen die afkomstig zijn van een handelsverkoop kunnen eveneens sterk beïnvloed worden door de marktkapitalisaties op de effectenbeurs. Dit laatste verschijnsel wordt verklaard door het feit dat handelsverkopen en eerste openbare aanbiedingen vaak mogelijke alternatieven zijn, wanneer een bedrijf op zoek is naar een exit. Bovendien gebruiken analisten bij het berekenen van de waarde van een niet-genoteerd bedrijf, vaak de koersen van een vergelijkbare groep vergelijkbare bedrijven om de marktprijs van het betreffende bedrijf te ramen Volatiliteit van groeiaandelen De Emittent belegt voornamelijk en zal blijven beleggen in genoteerde en nietgenoteerde groeiaandelen. Groeiaandelen zijn in dit opzicht bedrijven die actief zijn in bepaalde sectoren, die gezamenlijk gekend zijn als technologie- en biowetenschappen. De technologie-aandelen hebben de zogenaamde technologiebel en het barsten van de bel meegemaakt in de jaren , gekenmerkt door een zeer scherpe verhoging van de aandelenprijzen in 1999 en het begin van 2000, gevolgd door drastische verlagingen onmiddellijk daarna. Dit verschijnsel wordt afgebeeld in de onderstaande grafiek, waarbij de evolutie wordt getoond van de prijs van technologie-aandelen uitgedrukt in de verwachtingen voor de prijs/inkomstenratio voor de sector over een periode van 12 jaar, alsook de toeslag voor technologie-aandelen 10 l QUEST FOR GROWTH 1 Prijs/inkomstenratio, gebaseerd op de verwachte inkomsten over 12 maanden verwacht door analysten (consensus JCF)

12 ten opzichte van de ruimere markt voor dezelfde periode. De grafiek toont duidelijk de drastische wijzigingen aan in de waardering van technologie-aandelen in vergelijking met de algemene index in de periode Sindsdien zijn zowel de prijzen als de volatiliteit voor technologie-aandelen gedaald en gestabiliseerd in de periode daarna, terwijl de nog steeds bestaande toeslag ten opzichte van de ruimere markt verminderde van meer dan 150% tot 35% op het einde van Dit laatste cijfer wordt beschouwd als zijnde gerechtvaardigd door het feit dat de groeiperspectieven van de technologiesectoren nog altijd veelbelovender blijken te zijn dan die van de bredere markt. Een toeslag van 35% is ook het gemiddelde over de periode, als we geen rekening houden met de jaren van de technologiebel. Niettemin kan het misschien niet totaal uitgesloten worden dat het verschijnsel van de bel zich vroeg of laat herhaalt, tot op zekere hoogte, waarbij in het bijzonder de beleggers die beleggen op het hoogste punt van de bel, zouden geconfronteerd worden met zware verliezen nadat de bel mogelijk opnieuw is gebarsten. De Emittent en zijn beleggers hebben eigenlijk de invloed van de bel zeer sterk gevoeld. In de opgaande fase heeft dit geleid tot een spectaculaire winst van 20,83 EUR per aandeel en een dividend van 13,80 EUR per aandeel voor het boekjaar dat afsloot op 30 juni Maar de 3 daaropvolgende boekjaren werden allemaal afgesloten met een verlies van respectievelijk 3,60 EUR, 9,10 EUR en 2,62 EUR per aandeel. De gecumuleerde verliezen tijdens deze 3 jaar totaliseerden een bedrag van EUR, waardoor de resterende activa van de Emittent op 30 juni 2003 waren geslonken tot EUR. Omwille van deze gecumuleerde verliezen en niettegenstaande de winsten die werden geboekt tijdens de 2 daaropvolgende boekjaren, was het de Emittent wettelijk niet toegestaan om dividenden uit te betalen, tot de Buitengewone Algemene Vergadering der Aandeelhouders, die besliste om de rest van de toen uitstaande gecumuleerde verliezen van EUR te absorberen door een kapitaalvermindering op 15 september De vooruitzichten op korte termijn van de Emittent zijn sterk afhankelijk van de markten waarin ze actief is, voornamelijk de Europese markt voor kleine en middelgrote kapitalisaties van bedrijven die actief zijn in biowetenschappen en technologie, zoals hierboven in meer detail beschreven. Dit is vanzelfsprekend wanneer het gaat om genoteerde bedrijven, aangezien de aandelenprijzen van de bedrijven waarin wordt geïnvesteerd, rechtstreeks weerspiegeld worden in de meer- of minderwaarden die het bedrijf publiceert in zijn resultatenrekeningen Risico s verbonden aan de sectoren waarin wordt belegd door de Emittent De Emittent belegt in bedrijven en sectoren, zoals informatietechnologie en biotechnologie, die worden gekenmerkt door een volatiliteit van de aandelenprijs die boven het marktgemiddelde kan liggen. De Emittent belegt in bedrijven en sectoren, zoals informatietechnologie, die vrij sterk afhankelijk zijn van de economische cyclus. Een conjunctuurneergang in de globale economie of in de plaatselijke economieën waarin de bedrijven van de portefeuille actief zijn, zou een nadelig effect kunnen hebben op de waarde of aandelenprijzen van deze bedrijven. De Emittent belegt in bedrijven en sectoren, zoals gezondheidszorg, telecommunicatiediensten en zuivere technologieën, die invloed kunnen ondervinden van wijzigingen in het regelgevende omgeving in de landen waarin zij actief zijn. De Emittent belegt in bedrijven die invloed kunnen ondervinden van andere externe factoren, zoals bewegingen in valutawisselkoersen of prijzen van het inputmateriaal. De mogelijke verwezenlijking van deze risico s voor één of meer participaties, kunnen de totale waarde van de portefeuille van de Emittent veranderen. De Emittent streeft ernaar om deze risico s te beperken, door zijn portefeuille te diversifiëren, door zijn beleggingen te analyseren en door zijn belangen op te volgen. De Emittent is gebonden door de investeringsregels zoals uiteengezet in artikel 40 van het Koninklijk Besluit. Het voormelde artikel verplicht de Emittent om een minimum van 70% van zijn portefeuille te investeren (gekwalificeerde investeringen) in niet-genoteerde bedrijven, bedrijven genoteerd op een groeimarkt of durfkapitaalfondsen met een investeringsbeleid gelijkaardig aan dat van de Emittent. De investeringen gedaan in bedrijven die genoteerd zijn op een groeimarkt mogen echter nooit 50% van de gekwalificeerde investeringen overschrijden. Het is vanzelfsprekend dat deze investeringsregels de reikwijdte beperken waarbinnen investeringsbeslissingen om in te spelen op marktmogelijkheden worden genomen. Het dient te worden opgemerkt dat overeenkomstig een vaststaande interpretatie van het Koninklijk Besluit, de Emittent een vijfjarige overgangsperiode wordt toegekend beginnend vanaf de implementatie van de kapitaalverhoging om de opbrengsten hiervan in overeenstemming met deze investeringsregels te investeren. Dit impliceert dat de Emittent tot 8 november 2010 heeft om de opbrengsten van de kapitaalverhoging de dato 8 november 2005 te investeren en om te voldoen aan de bepalingen van het Koninklijk Besluit en haar investeringen in niet-genoteerde aandelen te verhogen. Omwille van het gebrek aan investeringsmogelijkheden in niet-genoteerde ondernemingen in het verleden moet aan de Emittent een overgangsperiode van vijf jaar worden toegekend door de Commissie voor Bank-, Financie- en Assurantiewezen binnen het kader van een administratieve procedure gebaseerd op artikel 134, 1, 1 van de wet van 4 december 1990 betreffende de financiële transacties en de financiële markten met het oog op de respectering van de investeringsregels uiteengezet in het Koninklijk Besluit. In februari 2005, rekeninghoudend met de vijfjarige overgangsperiode, voldoet de Emittent ten volle aan haar investeringsvereisten Conclusie Al het voorgaande, alsook marktschommelingen, het economische klimaat en lopende financiële transacties zouden de volatiliteit van de verhandelingsprijs van de aandelen van de Emittent kunnen verhogen. De mogelijke verwezenlijking van de hierboven vermelde risico s voor één of meer participaties, kunnen de totale waarde van de portefeuille van de Emittent veranderen. De Emittent streeft ernaar om deze risico s te beperken, door zijn portefeuille te diversifiëren, door zijn beleggingen te analyseren en door zijn belangen op te volgen. De beleggers dienen ook op te merken dat op 15 september 2005 het kapitaal met EUR verlaagd werd tot EUR, door middel van een kapitaalverlaging zonder het aantal aandelen te verminderen. Deze beslissing tot kapitaalverlaging werd genomen om opgelopen verliezen weg te werken en om de verdeling van dividenden te vrijwaren. De discount van de aandeelprijs van de Emittent ten aanzien van de netto actiefwaarde per aandeel nam af van een niveau ver boven 30% enkele jaren geleden tot 19% op het einde van Uit de meest recente berekening blijkt dat de discount op 28/02/ ,27% bedraagt van de aandeelprijs ten opzichte van zijn netto actiefwaarde. De door dit Prospectus beoogde kapitaalverhoging en de verbeterde liquiditeit als een resultante daarvan, zouden helpen om de discount verder te verlagen en de marge tussen de vraag- en aanbodprijs die wordt toegepast op de beurs te verkleinen. 2 Risico s verbonden aan de Aandelen De markt voor de Aandelen en/of de voorkeurrechten geïncorporeerd door coupon nr. 7 van de Emittent kunnen slechts een beperkte liquiditeit bieden. In de context van de voorgestelde kwestie, kan het aandelenvermogen van de huidige aandeelhouders die hun voorkeurrechten geïncorporeerd door coupon nr. 7 niet uitoefenen of die ze overdragen, worden verwaterd, zoals uiteengezet in IV, 7. Er zouden tijdens of na de Aanbieding bijkomende verkopen van de aandelen van de Emittent kunnen plaatsvinden op de markt, wat een negatieve invloed zou kunnen hebben op de verhandelingsprijs van de Aandelen. 2 In de boekjaren en bevond de Emittent zich in de situatie zoals beschreven in artikel 633 van het Belgische Wetboek van Vennootschappen. QUEST FOR GROWTH l 11

13 De jongste jaren zijn er belangrijke schommelingen geweest op de effectenbeurzen die vaak weinig te doen hadden met de resultaten van de bedrijven waarvan de aandelen genoteerd stonden. Deze marktschommelingen, het economische klimaat, alsook lopende financiële transacties zouden de volatiliteit van de verhandelingsprijs van de Aandelen kunnen verhogen. De verkoop van een bepaald aantal aandelen van de Emittent of voorkeurrechten geïncorporeerd door coupon nr. 7 op de markt, of de perceptie dat zulke verkopen zouden kunnen plaatsvinden tijdens de Aanbieding, wat de voorkeurrechten geïncorporeerd door coupon nr. 7 betreft, of tijdens of na de Aanbieding, wat de aandelen van de Emittent betreft, zou een nadelige impact kunnen hebben op de verhandelingsprijs van de Aandelen of de waarde van de voorkeurrechten geïncorporeerd door coupon nr. 7. De Emittent kan op dit moment niet bepalen welke invloed de verkoop van aandelen van de Emittent of voorkeurrechten geïncorporeerd door coupon nr. 7 op de markt zou kunnen hebben op de verhandelingsprijs van de Aandelen of de waarde van de voorkeurrechten geïncorporeerd door coupon nr. 7. Zowel bestaande als nieuwe aandeelhouders van de Emittent, cessionarissen van de voorkeurrechten geïncorporeerd door coupon nr. 7 en andere beleggers hebben de mogelijkheid om in te schrijven op de Aandelen die worden aangeboden tijdens de Inschrijvingsperiode. Tijdens deze periode zullen de netto actiefwaarde en de aandelenprijs van de Emittent waarschijnlijk verschillen, omwille van bewegingen op de aandelenmarkten, en aldus een invloed hebben op de aantrekkelijkheid van de Aanbieding. Met het oog op het respecteren van het voorkeurrecht geïncorporeerd door coupon nr. 7 van de bestaande aandeelhouders van de Emittent, worden de Aandelen in twee Tranches aangeboden, A en B. Tranche A wordt gevormd door het totaal aantal Aandelen en is reduceerbaar van nature. De inschrijvingen gedaan op Tranche A zijn onvoorwaardelijk. Het aantal Aandelen aangeboden binnen Tranche B, die reduceerbaar is, zijn voorwaardelijk en kunnen daarom worden afgeschaft. Het risico bestaat dat de investeerders die hebben ingeschreven op Aandelen binnen Tranche B de Aandelen die werden toegewezen zullen verkopen, als het aantal Aandelen dat onderschreven werd, gereduceerd wordt. III BEPERKINGEN VAN TOEPASSING OP DE AANBIEDING, DE VERKOOP EN OVERDRACHT VAN DE VOORKEUR- RECHTEN GEÏNCORPOREERD DOOR COUPON NR. 7 EN DE AANDELEN De verdeling van dit Prospectus en de inschrijving op de Aandelen kan, in bepaalde landen, beheerst worden door specifieke reglementering. Dit Prospectus mag niet verspreid, doorgestuurd of verstuurd worden binnen of naar de Verenigde Staten van Amerika. Dit Prospectus mag in het bijzonder niet verspreid, doorgestuurd of verstuurd worden in of naar enig ander rechtsgebied indien dit een schending zou uitmaken van de relevante wetten en reguleringen in zulk ander rechtsgebied. Personen die in het bezit zijn van dit Prospectus, moeten zich informeren over mogelijke plaatselijke beperkingen en daaraan voldoen. Onverminderd het voorkeurrecht van de aandeelhouders, waarvan krachtens de wet niet kan worden afgeweken, wordt verzekerd dat in het kader van het publieke aanbod buiten België beperkingen worden geëerbiedigd die van aard zijn dat gemachtigde tussenpersonen kunnen geen inschrijving op de Aandelen toestaan voor klanten wier adres gelegen is in een land waar zulke beperkingen van toepassing zijn en zulke kennisgevingen zullen als nietig worden beschouwd. Voorkeurrechten geïncorporeerd door coupon nr. 7 zullen niet worden toegekend aan, en mogen niet worden uitgeoefend door, enige aandeelhouder met een effectenrekening en die gedomicilieerd is in de Verenigde Staten van Amerika, noch mogen voorkeurrechten geïncorporeerd door coupon nr. 7 worden overgedragen aan zulke aandeelhouder. Uitoefenings- of inschrijvingsinstructies verzonden vanuit of gestempeld in de Verenigde Staten van Amerika zullen geacht worden ongeldig te zijn en de Aandelen zullen niet geleverd worden op enig adres binnen de Verenigde Staten van Amerika. De Emittent en de Joint Global Coordinators behouden zich het recht voor om de uitoefening van voorkeurrechten geïncorporeerd door coupon nr. 7 of de inschrijving op nieuwe Aandelen in de naam van enige persoon die een betalings-, aanvaardings- of leveringsadres opgeeft in de Verenigde Staten van Amerika. 1 Lidstaten van de Europese Economische Ruimte Er is of er zal geen aanbieding met betrekking tot de Aandelen (worden) gedaan aan het publiek in een andere Lidstaat van de Europese Economische Ruimte dan België, behalve dat de Aanbieding in elke lidstaat van de Europese Economische Ruimte mag gedaan worden in toepassing van één van de volgende vrijstellingen zoals uiteengezet in EU-Richtlijn 2003/71/EG, in de veronderstelling dat die vrijstellingen in die Lidstaat van de Europese Economische Ruimte zijn ten uitvoer gebracht: (a) aan rechtspersonen die gemachtigd zijn of gereglementeerd om te handelen op de financiële markten of, indien niet aldus gemachtigd of gereglementeerd, waarvan de bedrijfsdoelstelling enkel bestaat in het beleggen in effecten; (b) aan elke rechtspersoon waarop twee of meer van de volgende elementen van toepassing zijn : (i) een gemiddelde van minstens 250 werknemers tijdens het laatste boekjaar; (ii) een totale balans van meer dan EUR en (iii) een jaarlijkse netto omzet van meer dan EUR, zoals blijkt uit zijn laatste jaarrekening of geconsolideerde rekening; (c) aan minder dan 100 natuurlijke personen of rechtspersonen (andere dan gekwalificeerde beleggers zoals gedefinieerd in de Prospectus- Richtlijn); of (d) in alle andere omstandigheden die vallen onder Artikel 3(2) van de Prospectus-Richtlijn, met dien verstande dat geen enkele aanbieding van Aandelen in een Lidstaat van de Europese Economische Ruimte zal aanleiding geven tot een verplichte publicatie door de Emittent van een prospectus, overeenkomstig Artikel 3 van de Prospectus-Richtlijn. Voor de doelstellingen van deze bepaling, betekent de uitdrukking aanbieding aan het publiek met betrekking tot om het even welke nieuwe aandelen in om het even welke Lidstaat van de Europese Economische Ruimte, de mededeling in om het even welke vorm en via om het even welk middel, van informatie over de voorwaarden van de aanbieding en de nieuwe aan te bieden aandelen, teneinde een belegger in staat te stellen om te beslissen om in te schrijven op eender welke aandelen, die in voorkomend geval kunnen variëren in die Lidstaat van de Europese Economische Ruimte, naargelang de maatregel voor het implementeren van de Prospectus-Richtlijn in die Lidstaat. 2 Zwitserland Dit Prospectus vormt geen prospectus van een openbare aanbieding, aangezien die term wordt geïnterpreteerd krachtens artikel 652a of 1156 van het Zwitserse Obligatiewetboek. De Emittent is niet geregistreerd bij de Zwitserse Federale Bankcommissie en zijn Aandelen mogen niet openbaar verdeeld worden in of vanuit Zwitserland. Hij is niet onderhevig aan de vereisten inzake goedkeuring en vergun- 12 l QUEST FOR GROWTH

14 ning van de Zwitserse Federale Wet op Collectieve Investeringsplannen van 23 juni 2006 ( CISA ), noch onderhevig aan een controle door de Zwitserse Federale Bankcommissie. Het openbaar verzoeken of verhandelen van de Aandelen in en vanuit Zwitserland is niet toegelaten en de Aandelen zullen in Zwitserland uitsluitend worden aangeboden aan gekwalificeerde beleggers, zoals gedefinieerd in de CISA. Dit Prospectus mag niet worden uitgegeven, verspreid of verdeeld in of vanuit Zwitserland, tenzij onder buitengewone omstandigheden zoals hieronder beschreven, en is niet bedoeld als een aanbieding of verzoek met betrekking tot de aankoop of verkoop van de Aandelen door het publiek. Dit Prospectus mag verdeeld worden aan gekwalificeerde beleggers zoals gedefinieerd in de CISA, op voorwaarde dat dergelijke verdeling niet gebeurt als resultaat van of in verband met het openbaar verzoeken of marketing met betrekking tot de aankoop of verkoop van de Aandelen. 3 Verenigde Staten Noch de Emittent, noch enige van zijn agenten, verbonden personen of tussenpersonen heeft een aanbod gedaan, heeft verkocht of heeft een bod aangevraagd om enige effecten van de Emittent te kopen in de Verenigde Staten van Amerika (inclusief haar gebieden en bezittingen, enige staat van de Verenigde Staten en het District Columbia) of aan een United States persoon op enig moment. Noch de Emittent, noch enige van zijn agenten, verbonden personen of tussenpersonen heeft gebruik gemaakt van en zulke personen zullen geen gebruik maken van de US postdiensten of enige middelen of instrumenten van US interstatelijke handel ( US interstate commerce ) in verband met zulk een aanbod, verkoop of aanvraag van een aanbod tot koop van enige effecten van de Emittent. De Algemene Vergadering van Aandeelhouders stelde dat in overeenstemming met de huidige rechtstoestand van de Emittent het in het vennootschapsbelang van de Emittent en in het belang van haar aandeelhouders is dat de beoogde kapitaalverhoging door middel van een openbare inschrijving niet leidt tot een verplichte registratie van de Emittent ingevolge de voormelde regulering. De voorkeurrechten geïncorporeerd door coupon nr. 7 en de Aandelen zijn niet geregistreerd of zullen niet geregistreerd worden onder de US Securities Act van 1933, zoals geamendeerd (de Securities Act ), bij eender welke staatseffectencommissie in de Verenigde Staten van Amerika of bij eender welke andere regelgevende overheid in de Verenigde Staten. De Emittent is niet geregistreerd en zal niet worden geregistreerd onder de US Investment Company Act, zoals geamendeerd (de Investment Company Act ) en de beleggers zullen niet gerechtigd zijn op de voordelen ervan. In overeenstemming met het voorgaande zullen de voorkeurrechten geïncorporeerd door coupon nr. 7 en de Aandelen niet mogen worden aangeboden of verkocht in de Verenigde Staten, of aan, of voor rekening of ten gunste van enige United States persoon. Dit sluit echter de overdracht door de belegger op Eurolist door Euronext Brussel van voorkeurrechten geïncorporeerd door coupon nr. 7 en de Aandelen niet uit. De Joint Global Coordinators zullen, behalve zoals toegelaten door enige onderschrijvings-overeenkomst, op geen enkel moment Aandelen aanbieden of verkopen als onderdeel van hun distributie binnen de Verenigde Staten of aan, of voor rekening of ten gunste van een United States persoon. De voorkeurrechten geïncorporeerd door coupon nr. 7 en de Aandelen worden aangeboden buiten de Verenigde Staten van Amerika aan een niet- United States persoon in overeenstemming met Regulation S van de Securities Act van Elke persoon die voorkeurrechten geïncorporeerd door coupon nr. 7 uitoefent of Aandelen koopt, zal geacht worden te hebben verklaard, gewaarborgd en ingestemd, door het aanvaarden van de overhandiging van het Prospectus en de aflevering van de voorkeurrechten geïncorporeerd door coupon nr. 7 of de Aandelen, dat: (i) hij of enige persoon voor wiens rekening of voordeel hij de voorkeurrechten geïncorporeerd door coupon nr. 7 of de Aandelen verwerft, op datum van de aflevering of de verwerving van voorkeurrechten geïncorporeerd door coupon nr. 7 en de Aandelen, geen United States persoon is; (ii) hij of enige persoon voor wiens rekening of voordeel hij de voorkeurrechten geïncorporeerd door coupon nr. 7 of de Aandelen verwerft, op het moment het kooporder voor de Aandelen ontstaat, zich buiten de Verenigde Staten van Amerika bevonden en dat de voorkeurrechten geïncorporeerd door coupon nr.7 en de Aandelen verworven werden in een offshore transactie, dit wil zeggen dat het aanbod niet gedaan wordt aan een persoon in de Verenigde Staten, in overeenstemming met de vereisten van Regulation S van de Securities Act; ( iii) hij de voorkeurrechten geïncorporeerd door coupon nr. 7 of de Aandelen verwerft voor eigen rekening of voor één of meer beleggingsrekeningen waarvoor hij optreedt als zaakwaarnemer of als agent, in elk van deze gevallen alleen voor beleggingsdoeleinden en niet met het oog op of voor de verkoop of overdracht in verband met enige distributie van de voorkeurrechten geïncorporeerd door coupon nr. 7 of de Aandelen op enige manier die strijdig zou zijn met de Securities Act, de Investment Company Act of enige andere toepasselijke effectenwetgeving; (iv) hij of enige persoon voor wiens rekening of voordeel hij de voorkeurrechten geïncorporeerd door coupon nr. 7 of de Aandelen verwerft, geen United States persons zijn zoals gedefinieerd in United States Commodities Futures Trading Commission Rule 4.7(a)(1)(iv) ( CFTC Rule 4.7(a)(1)(iv) ). In de zin van de CFTC Rule 4.7(a)(1)(iv) betekent een United States persoon : (A) een natuurlijk persoon die geen inwoner is van de Verenigde Staten van Amerika; (B) een maatschap, vennootschap of andere entiteit, andere dan een entiteit opgericht in hoofdzaak voor passieve investeringen, beheerst door de wetten van een niet-us rechtsgebied en die haar hoofdzetel in een niet-us rechtsgebied heeft; (C) een vermogen of trust waarvan de inkomsten niet onderworpen zijn aan US inkomstenbelastingen ongeacht de herkomst; (D) een entiteit opgericht in hoofdzaak voor passieve investeringen, zoals een pool, beleggingsvennootschap of andere gelijkaardige entiteit; Op voorwaarde dat de eenheden van participatie die in de entiteit, worden gehouden door personen die niet gekwalificeerd worden als niet-united States personen of op een andere manier als gekwalificeerde geschikte personen, in het totaal minder dan 10% van de belangen in de entiteit vertegenwoordigen, en dat zulke entiteit niet gevormd werd om in hoofdzaak investeringen te bewerkstelligen door personen die niet gekwalificeerd kunnen worden als Niet- US personen in een pool met betrekking tot de welke de beheerder vrijgesteld is van bepaalde vereisten van Deel 4 van de regels van de US Commodity Futures Trading Commission s Reguleringen dankzij het feit dat haar deelnemers niet-united States personen zijn; en (E) een pensioenplan voor werknemers, functionarissen of directeurs van een entiteit georganiseerd en met haar hoofdzetel van activiteit buiten de Verenigde Staten van Amerika (v) hij erkent dat de voorkeurrechten geïncorporeerd door coupon nr. 7 en de Aandelen niet werden en niet zullen worden geregistreerd onder de Securities Act; (vi) hij erkent dat de Emittent niet werd en niet zal worden geregistreerd onder de US Investment Company Act en dat de Emittent beperkingen heeft voorzien voor transacties die geen publiek aanbod in de Verenigde Staten van Amerika inhouden en op de aanbieding, verkoop en overdracht van de voorkeurrechten geïncorporeerd door coupon nr. 7 en de Aandelen om te verzekeren dat de Emittent niet vereist wordt en niet zal worden vereist zich te registreren onder de US Investment Company Act. (vii) hij geen enkel middel van tussenstatelijke handel zal gebruiken om de voorkeurrechten geïncorporeerd door coupon nr. 7 of de Aandelen aan te bieden, te verkopen in pand geven of op enige andere manier aan personen die US personen zijn (in de zin van Regulation S van de Securities Act en in omstandigheden die zullen vereisen dat de Emittent zich registreert ingevolge de US Investment Company Act. (viii) hij erkent dat de Emittent een lijst mag ontvangen van deelnemers die zijn effecten houden vanuit één of meer effectenrekeningen, dat de Emittent zich het recht voorbehoudt om op enig moment navraag te doen over enige houder van Aandelen of belangen erin met betrekking tot de status van zulke houder onder de effectenwetgeving van de Verenigde Staten en van enige zulke houder die de Emittent niet tevreden heeft gesteld, te eisen dat zulk een houder rechtmatig aanhoudt onder de effectenwetgeving van de Verenigde Staten van Amerika om zulke Aandelen of belangen onmiddellijk over te dragen in overeenstemming met de instructie van de Emittent; (ix) hij dit Prospectus heeft ontvangen en nauwgezet heeft gelezen en dit Prospectus of enige andere presentatie of aanbiedingsmateriaal met betrekking tot de voorkeurrechten geïncorporeerd door coupon nr. 7 en de Aandelen niet heeft verspreid, doorgezonden, overgedragen of op enige andere wijze heeft doorgezonden aan enige personen in de Verenigde Staten van Amerika of aan enige US persoon, noch zal hij iets van het voorgaande doen; QUEST FOR GROWTH l 13

15 (x) hij is gerechtigd om de voorkeurrechten geïncorporeerd door coupon nr. 7 uit te oefenen en te verwerven en de Aandelen te onderschrijven onder de wetten van alle relevante rechtsgebieden die op hem van toepassing zijn; hij heeft zulke wetten ten volle gerespecteerd en alle gouvernementele en andere toelatingen die daar mochten nodig zijn verworven en hij heeft voldaan aan alle noodzakelijke formaliteiten en hij heeft enige uitgifte-, overdracht- of ander belasting verschuldigd in verband met de aanvaarding van de voorkeurrechten geïncorporeerd door coupon nr. 7 en de Aandelen in al die rechtsgebieden betaald en hij heeft geen handelingen ondernomen of nagelaten enige handelingen te stellen die zullen of kunnen resulteren in een inbreuk in hoofde van enige Emittent, de Joint Global Coordinators of enige van zijn of hun respectieve bestuurders, functionarissen, verbonden personen, agenten of adviseurs, op de wettelijke en regelgevende vereisten van enig rechtsgebied in verband met de Aanbieding of zijn deelname daarin of zijn uitoefening of verwerving van de voorkeurrechten geïncorporeerd door coupon nr. 7 of zijn inschrijvingen voor de Aandelen; en (xi) de Emittent, de Joint Global Coordinators en enige van zijn of hun respectieve bestuurders, functionarissen, verbonden personen, agenten of adviseurs als ook enige andere derde mag vertrouwen op de oprechtheid en nauwkeurigheid van de bovenvermelde verklaringen, waarborgen en overeenkomsten. Hij heeft de capaciteit om zulke verklaringen, waarborgen en overeenkomsten aan te gaan en als hij enige voorkeurrechten geïncorporeerd door coupon nr. 7 of Aandelen aanvaardt of verwerft als een zaakwaarnemer of agent voor één of meer rekeningen of personen, heeft hij als enige discretionnaire investeringsbevoegdheid en volledige bevoegdheid om verklaringen, waarborgen en overeenkomsten aan te gaan voor rekening van elk van zulke rekeningen of personen. Als hij weet of reden heeft aan te nemen dat enige van deze verklaringen, waarborgen of overeenkomsten niet langer accuraat zijn of kunnen zijn of nageleefd worden zal hij onmiddellijk de Emittent inlichten. Tenzij anders wordt aangegeven, hebben de woorden die worden gebruikt in deze paragraaf de betekenis die aan hen wordt gegeven in Regulation S van de Securities Act. IV INFORMATIE OVER DE AANBIEDING 1. Verantwoordelijke Persoon 1.1 Verantwoordelijke persoon voor het Prospectus Quest for Growth NV/SA, PRIVAK, een beleggingsvennootschap met vast kapitaal geldig opgericht en geldig bestaand naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te Lei 19 bus 3, 3000 Leuven (België) en vertegenwoordigd door Dr. Jos B. Peeters, voorzitter van de Raad van Bestuur van de Emittent en Quest Management NV, afgevaardigd bestuurder, vertegenwoordigd door de Heer René Avonts, afgevaardigd bestuurder van Quest Management NV. 1.2 Verklaring van de verantwoordelijke voor het Prospectus Na alle redelijke stappen daartoe te hebben genomen, verklaart de Emittent dat, naar zijn beste weten, de informatie in dit Prospectus een getrouwe weergave is van de huidige situatie en dat geen materiële informatie is achtergehouden. Voor de Emittent Dr. Jos B. Peeters, voorzitter van de Raad van Bestuur Quest Management NV, afgevaardigd bestuurder van de Emittent, vertegenwoordigd door de Heer René Avonts, afgevaardigd bestuurder van Quest Management NV. 2 Belangrijke informatie 2.1 Verklaring omtrent het bedrijfskapitaal Naar de mening van de Emittent is het bedrijfskapitaal voldoende voor de huidige vereisten van de Emittent. 2.2 Doel van de Aanbieding en gebruik van de opbrengst De Buitengewone Algemene Vergadering der Aandeelhouders van 15 september 2005 heeft beslist om het aandelenkapitaal van de Emittent vast te stellen op ,31 EUR. Op 8 november 2005 werd het geplaatste kapitaal verhoogd met EUR als gevolg van de uitgifte en de daaropvolgende uitoefening van warrants. Vervolgens besloot de Raad van Bestuur op 10 november 2005 tot een kapitaalvermindering van EUR om reserves aan te leggen. Op 31 december 2006 bedraagt het geplaatste kapitaal ,32 EUR De Raad van Bestuur heeft op 15 januari 2007 beslist om een kapitaalverhoging voor te stellen van maximum ,50 EUR, vertegenwoordigd door gewone aandelen, tegelijk met de uitkering van het dividend als resultaat van het boekjaar De Raad van Bestuur heeft haar beslissing met de volgende argumenten gestaafd: ter gelegenheid van de Jaarlijkse Algemene Vergadering der Aandeelhouders op 2 februari 2006, die het voorstel van de Raad van Bestuur heeft goedgekeurd om 100% van het netto resultaat van het boekjaar 2005 te verdelen, vroegen verschillende aandeelhouders om voor de beleggers de mogelijkheid te creëren om hun dividend geheel of gedeeltelijk te herbeleggen in de Emittent, door het uitwerken van een herinvesteringsplan en niet door het louter aankopen van extra aandelen op de beurs. Bovendien gelooft de Raad van Bestuur dat het in het belang van de Emittent is om geleidelijk haar slagkracht te vergroten: de Europese durfkapitaalmarkt is duidelijk aan het stabiliseren en als gevolg daarvan nemen de kapitaalrondes in omvang toe. De minima om deel te nemen aan gesyndiceerde kapitaalrondes nemen eveneens toe. Tot op heden heeft de Emittent nooit meer dan EUR in een niet-publieke onderneming geïnvesteerd. Hij zou echter graag eens de gelegenheid hebben om dit bedrag te verhogen, zonder zijn risicoprofiel te veranderen. Deze doelstelling kan enkel worden bereikt door een verhoging van zijn activabasis. Aangezien het de Emittent bij wet verboden is om meer dan 10% van zijn activa te lenen, kan een verhoging van zijn activabasis enkel gerealiseerd worden door een kapitaalverhoging. De Emittent heeft nooit een geschreven en formele kredietovereenkomst afgesloten. Het dient echter te worden opgemerkt dat de Emittent een mondelinge overeenkomst heeft met twee banken, met als voorwerp het toestaan van een interne kredietfaciliteit ten voordele van de Emittent. Op basis van deze kredietfaciliteit is het de Emittent toegestaan om korte termijn kredieten aan te gaan voor een totaal bedrag van EUR. Tot nu toe heeft de Emittent geen gebruik gemaakt van deze kredietfaciliteiten. De Emittent overweegt echter om zulke korte termijnkredieten op te nemen bij wijze van overbruggingskrediet tussen de datum van de betaling van zijn dividend voor het boekjaar 2006 en de opbrengsten van de Aanbieding. Het bedrag dat dient te worden gefinancierd, indien er een te financieren bedrag is, zal rekening houden met de wettelijke beperking die hierboven werd uiteengezet. Als genoteerd bedrijf ziet de Emittent verschillende voordelen voor zijn aandeelhouders in een verhoging van zijn aandelenkapitaal en bijgevolg van zijn marktkapitalisatie: een marktkapitalisatie van meer dan EUR is een strategisch doel, daar vele institutionele investeerders dit bedrag beschouwen als het minimumniveau om te investeren in een genoteerde onderneming. Dit zou mogelijk de liquiditeit van de aandelen van de Emittent op de effectenbeurs kunnen helpen verhogen, de discount van zijn aandelenprijs ten opzichte van zijn netto actiefwaarde kunnen verkleinen en de marge tussen de vraag- en aanbodprijs op de beurs kunnen verlagen. 3 Informatie over de Aandelen 3.1. Type en klasse van de Aandelen De Aandelen zullen gewone aandelen zijn van de Emittent, van dezelfde klasse als de bestaande gewone aandelen van de Emittent. De Aandelen zullen recht geven op dividend vanaf het boekjaar dat begint op 1 januari 2007 (coupon nr. 8 aangehecht). De Aandelen zullen verhandeld worden onder ISIN-code BE l QUEST FOR GROWTH 3 Artikel 50, paragraaf 3 van het Koninklijk Besluit bepaalt dat een beleggingsvennootschap meer dan 10 % van haar kapitaalfondsen mag lenen, als zij zelf hetzelfde bedrag uitleent enkel en alleen voor het aankopen van valuta en als haar netto schuldenlast ongewijzigd blijft.

16 3.2 Toepasselijk recht en rechtsgebied De Aandelen zullen worden uitgegeven volgens de bepalingen van en overeenkomstig het Belgische recht. In geval van gerechtelijke processen, zullen de bevoegde rechtbanken de rechtbanken zijn van het rechtsgebied waarin de maatschappelijke zetel van de Emittent is gevestigd. 3.3 Vorm van de Aandelen De inschrijver op de Aandelen heeft de keuze om de Aandelen te ontvangen (i) onder gedematerialiseerde vorm op een rekening bij een financiële tussenpersoon, (ii) onder de vorm van fysieke toondereffecten in coupures van 1, 10, 50, 100, 1000 Aandelen of (iii) onder de vorm van aandelen op naam. De Inschrijvers worden verzocht om te vragen naar details van de kosten die hun tussenpersonen kunnen aanrekenen voor de materiële aflevering van effecten. Deze kosten bedragen 10 EUR (+BTW) bij Dexia Bank België NV en 10 EUR (+BTW) bij KBC Bank NV. De materiële aflevering van de Aandelen in de context van deze Aanbieding is niet onderhevig aan een belasting van 0,6%. De aandeelhouders mogen op elk moment en op eigen kosten verzoeken om hun Aandelen op naam om te zetten in Aandelen aan toonder, en omgekeerd. Overeenkomstig de wet van 14 december 2005 op de afschaffing van effecten aan toonder, zal de Emittent vanaf 1 januari 2008 enkel effecten op naam en gedematerialiseerde effecten uitgeven. De wijziging van de statuten in dit verband is op de agenda geplaatst van de Jaarlijkse Algemene Vergadering der Aandeelhouders van 15 maart De wet van 14 december 2005 bepaalt ook dat na verloop van tijd effecten die op een effectenrekening worden gehouden, niet langer onder materiële vorm afgeleverd kunnen worden en automatisch zullen omgezet worden in gedematerialiseerde effecten. De voormelde wet houdt ook in dat na verloop van tijd fysiek geleverde effecten aan toonder zullen moten worden omgezet in effecten aan toonder of gedematerialiseerde effecten 3.4 Valuta van de Aanbieding De Aanbieding zal in EUR gebeuren. 3.5 Rechten gekoppeld aan de aandelen van de Emittent Beleggers moeten zich bewust zijn van het feit dat er drie categorieën aandelen bestaan: gewone aandelen, aandelen van klasse A en aandelen van klasse B. De aandelen die in het kader van de Aanbieding worden aangeboden, zijn nieuwe gewone aandelen van de Emittent zonder nominale waarde. De rechten gekoppeld aan de verschillende categorieën aandelen kunnen als volgt worden samengevat. Recht om te delen in de resultaten van de Emittent De aandeelhouders van de Emittent hebben het recht om te delen in het resultaat van de Emittent, onder de voorwaarden zoals vastgelegd door het Belgische vennootschapsrecht en door de statuten van de Emittent. De Aandelen zullen recht geven op het volle dividend van het boekjaar dat begint op 1 januari 2007 en de volgende jaren. De eventuele dividenden worden verdeeld zoals hieronder beschreven. De netto jaarwinst van de Emittent wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Hoewel artikel 57 van het Koninklijk Besluit enkel een verdeling van 80 % van de nettowinst vooropstelt, bevatten de statuten van de Emittent een bepaling overeenkomstig dewelke de Emittent verplicht is om minstens negentig procent (90%) van zijn inkomsten uit te betalen, zodat aandeelhouders die onderworpen zijn aan vennootschapsbelasting een gunstige fiscale behandeling kunnen krijgen (zie IV, 3.10). Het dient echter te worden opgemerkt dat het begrip inkomsten gedefinieerd wordt als netto gerealiseerde winsten. Gerealiseerde winsten (of verliezen) ontstaan wanneer een participatie wordt verkocht. Tot dan is elke winst (of verlies) niet-gerealiseerd. Van de verdiende inkomsten, is enkel de nettowinst van de Emittent, d.w.z. de winst van het boekjaar verminderd met de waardeverminderingen die inbegrepen zijn in de resultatenrekening, de terugnames van de waardeverminderingen en de niet-gerealiseerde meerwaarden verminderd met het bedrag dat overeenstemt met een nettovermindering van de schulden, onderworpen aan de verplichte dividenduitkering. Het voorgaande zou kunnen uitmonden in een situatie waarbij het dividend van een goed jaar kleiner is dan verwacht als er een groot niet-gerealiseerde meerwaarde bestaat die niet gerealiseerd kan worden. Bovendien impliceert artikel 617 van het Belgische Wetboek van vennootschappen dat ongeacht of er winst is gemaakt, een vennootschap niet mag overgaan tot een verdeling van dividenden, als op de dag waarop het laatste boekjaar wordt afgesloten, de netto activa zoals uiteengezet in de jaarrekening van de vennootschap, lager zijn (of als gevolg van die verdeling zouden worden) dan het bedrag van het volgestorte kapitaal (of indien hoger, het opgevraagde kapitaal) plus de reserves die bij wet of volgens de statuten niet mogen worden verdeeld (de zogenaamde netto activa test ). De houders van aandelen A en B van de Emittent krijgen een preferent dividend. Dit preferent dividend wordt uitgekeerd op het gedeelte van de nettowinst dat het bedrag overschrijdt dat nodig is om aan alle aandeelhouders een dividend gelijk aan vijf procent (5%) nominaal uit te keren, berekend op het eigen vermogen zoals uitgedrukt op de balans na winstverdeling aan het begin van het boekjaar waarop het dividend betrekking heeft. Van dit excedentair bedrag wordt twintig procent (20%) uitgekeerd aan de houders van de aandelen A en B van de Emittent bij wijze van preferent dividend. De overige tachtig procent (80%) wordt gelijk verdeeld over alle aandeelhouders. Kapitaalverhogingen die tijdens het jaar worden doorgevoerd, worden mee opgenomen in de berekening op pro rata temporis basis. Het dient vermeld dat de Raad van Bestuur een verslag heeft opgesteld overeenkomstig artikel 560 van de Belgische Wetboek van vennootschappen in hetwelk zij haar voorstel substantiveert aan de Buitengewone Algemene Vergadering der Aandeelhouders van 15 maart 2007 om de drempelvoet, gebruikt om het preferentieel dividend toegekend aan de klasse A en B aandelen, van 5% op jaarbasis te vervangen door een variabel tarief. Deze variabele drempelvoet is gebaseerd op een vergoeding voor een risicovrije premie gelijk aan het tarief van een rentevoet op lange termijn bij het afsluiten van de dag voorafgaand aan de Jaarlijkse Algemene Vergadering der Aandeelhouders, vermeerderd met een risicopremie van 1,5%. De Raad van Bestuur heeft beslist om de langetermijnrentevoet te definiëren als de opbrengst van een Duitse generische Bund 10 jaar (Bloomberg Code: GDBR10). De Bund 10 jaar is een Duits overheidsschuldpapier vergelijkbaar met de Belgische OLO s. De Bund-10 jaar wordt beschouwd als de referentierentevoet voor de EUR op de kapitaalmarkt. De Raad van Bestuur zal de slotkoers van de referentie-index op de werkdag voorafgaand aan de Jaarlijkse Algemene Vergadering der Aandeelhouders vaststellen en zal deze slotkoers meedelen als de langetermijnrente voor het dan lopende boekjaar. De Raad van Bestuur van een Belgische vennootschap kan overeenkomstig de Belgische wetgeving, beslissen om interimdividenden uit te betalen. Zij zal het bedrag van genoemde interimdividenden en de datum van de uitkering daarvan vaststellen. Overeenkomstig de wet, vervalt het recht om dividenden te ontvangen op aandelen op naam vijf jaar na de uitkeringsdatum van deze dividenden. Het recht om dividenden op aandelen aan toonder op te vragen, verjaart niet, behalve wanneer de Emittent de dividenden neerlegt bij de Deposito- en Consignatiekas. In dit geval verjaart het recht om dividenden op te vragen dertig jaar na de datum waarop de dividenden werden neergelegd. De Belgische staat wordt dan de begunstigde van alle niet opgevraagde dividenden op aandelen aan toonder. Stemrecht De Algemene Vergadering der Aandeelhouders bestaat uit alle aandeelhouders van de Emittent. Elk aandeel geeft de houder daarvan recht op één stem. Voorkeurrecht De Algemene Vergadering der Aandeelhouders of de Raad van Bestuur kan slechts beslissen om het kapitaal te verhogen door de uitgifte van Aandelen waarop contant moet worden ingeschreven, met naleving van de voorkeurrechten van de bestaande aandeelhouders van de Emittent. QUEST FOR GROWTH l 15

17 Bepalingen inzake wederinkoop bepalingen inzake omzetting De Buitengewone Algemene Vergadering der Aandeelhouders van 15 september 2005 heeft beslist om de Raad van Bestuur te machtigen om eigen aandelen van de Emittent te verwerven voor rekening van de Emittent onder de voorwaarden zoals bepaald door het Belgische Wetboek van vennootschappen waarvan de gezamenlijke fractiewaarde niet hoger is dan 10% van het uitgegeven kapitaal, voor een minimumprijs van 6,00 EUR per aandeel en een maximumprijs van 12,00 EUR per aandeel. Bovengenoemde machtiging is geldig voor een periode van 18 maanden, te rekenen vanaf de publicatie van de beslissing van deze Buitengewone Algemene Vergadering der Aandeelhouders in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad. De Raad van Bestuur zal de volgende Buitengewone Algemene Vergadering der Aandeelhouders voorstellen om dit mandaat te verlengen met een nieuwe periode van 18 maanden, te rekenen vanaf de publicatie van bovengenoemde Buitengewone Algemene Vergadering der Aandeelhouders in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad. De Raad van Bestuur kan de aldus ingekochte aandelen vervreemden, hetzij rechtstreeks hetzij door tussenkomst van een persoon die handelt in eigen naam, maar voor rekening van de Emittent, tegen een prijs die ligt binnen de vork bepaald voor de machtiging tot inkoop van eigen aandelen. De inkoop van eigen aandelen zal geschieden zonder vermindering van het kapitaal, doch door vorming van een onbeschikbare reserve die gelijk is aan de waarde waarvoor de verkregen aandelen in de inventaris zijn ingeschreven. Zolang de aandelen in het bezit zullen zijn van de Emittent, wordt het aan die aandelen verbonden stemrecht geschorst. Raad van Bestuur De Raad van Bestuur bestaat minimum uit elf en maximum uit vijftien bestuurders. De verschillende categorieën aandeelhouders hebben het recht om een lijst van mogelijke bestuurders in te dienen. De Algemene Vergadering der Aandeelhouders zal vier bestuurders A, vier bestuurders B en maximum zeven gewone bestuurders kiezen. De Raad van Bestuur zal een voorzitter en ondervoorzitter benoemen onder de bestuurders A en één ondervoorzitter onder de bestuurders B. De Raad van Bestuur kan slechts geldig beslissen als minstens de helft van haar leden aanwezig of vertegenwoordigd is, en minstens twee bestuurders A en twee bestuurders B aanwezig of vertegenwoordigd zijn. De dagdagelijkse leiding van de Emittent is door de Raad van Bestuur gedelegeerd aan één of meerdere bestuurders die verkozen zijn op de lijst voorgesteld door de aandeelhouders A. Buitengewone Algemene Vergadering der Aandeelhouders Er moet een Buitengewone Algemene Vergadering der Aandeelhouders worden samengeroepen telkens wanneer een aantal aandeelhouders die één vijfde van het aandelenkapitaal vertegenwoordigen dat vragen en telkens wanneer een aantal aandeelhouders A en B die samen één vijfde vertegenwoordigen van het kapitaal vertegenwoordigd door alle aandelen A en B, dat vragen. Ontbinding van de Emittent In geval van ontbinding van de Emittent worden de curatoren benoemd door de Algemene Vergadering der Aandeelhouders uit twee lijsten, die respectievelijk door de houders van aandelen A en één door de houders van aandelen B zijn ingediend. De Algemene Vergadering der Aandeelhouders zal een gelijk aantal curatoren benoemen van elke lijst. Van het overschot zal 20% worden verdeeld onder de houders van aandelen A en de houders van aandelen B, en zal 80% gelijk over alle aandeelhouders worden verdeeld. 3.6 Toelatingen met betrekking tot deze Aanbieding Op 7 februari 2007 heeft de Raad van Bestuur de nodige verslagen opgemaakt om te voldoen aan, voor zover als toepasselijk, artikels 560 en 582 van het Belgische Wetboek van vennootschappen. De Buitengewone Algemene Vergadering der Aandeelhouders van 15 maart 2007 heeft de toelating gegeven voor deze Aanbieding. 3.7 Verwachte data voor de uitgifte van de Aandelen De uitgifte van de Aandelen is in principe gepland voor 10 april Beperkingen inzake de vrije verhandelbaarheid van de Aandelen Er zijn geen wettelijke bepalingen die de vrije verhandelbaarheid van de Aandelen beperken. 3.9 Belgische regulering betreffende overnamebiedingen De Emittent is onderworpen aan de Belgische regels betreffende verplichte overnamebiedingen en verplichte squeeze-outs Belasting in België Inschrijvingstaks Het tarief dat van toepassing is op bijdragen aan het kapitaal van Belgische vennootschappen is momenteel 0%. Jaarlijkse taks op instellingen voor collectieve belegging Volgens de wetgeving en reglementeringen die momenteel van kracht zijn, is de Emittent onderworpen aan de jaarlijkse taks op instellingen voor collectieve belegging. Het tarief van deze belasting bedraagt 0,08% van de netto actiefwaarde op 31 december. Vennootschapsbelasting De behandeling van de Emittent inzake vennootschapsbelasting wordt uiteengezet in artikel 185bis van het Belgische Wetboek Inkomstenbelasting (WIB). De Emittent geniet van het gunstige stelsel inzake vennootschapsbelasting, zoals hieronder beschreven, op voorwaarde dat de Emittent geen inbreuk pleegt tegen de op haar van toepassing zijnde reglementeringen (zie artikel 185bis 3 WIB). De Emittent is onderworpen aan normale vennootschapsbelasting aan een tarief van 33,99%, als gevolg waarvan de Emittent het voordeel geniet van de dubbele belastingsverdragen die België heeft ondertekend met meer dan 80 landen. Maar het kan niet worden uitgesloten dat sommige verdragen niet van toepassing zullen zijn op basis van specifieke clausules ter vermijding van misbruik (bijvoorbeeld, Limitation on Benefits Clauses (LOB) in belastingsverdragen met de Verenigde Staten of Zwitserland). Als de Emittent haar activa belegt overeenkomstig de van toepassing zijnde reglementeringen, in bedrijven die onderworpen zijn aan een normaal belastingstelsel, hetzij in België hetzij in hun land van oorsprong, dan zal de belastinggrondslag, overeenkomstig Artikel 185bis WIB, enkel bestaan uit de niet toegestane onkosten, met uitzondering van waardeverminderingen en minderwaarden op aandelen en deelnamerechten, en ontvangen abnormale of goedgunstige voordelen. De door de Emittent ontvangen inkomsten zijn vrijgesteld van Belgische voorheffing, met uitzondering van dividenden van Belgische oorsprong en gekapitaliseerde rente op leningen en nulcouponobligaties. Dividenden van Belgische oorsprong blijven onderworpen aan voorheffing, tenzij de Emittent minstens 15% in handen heeft van het kapitaal van de Belgische vennootschap die het dividend uitbetaalt tijdens een onafgebroken periode van minstens één jaar. De voorheffing kan worden verrekend met eventuele vennootschapsbelasting die de Emittent moet betalen, en het gedeelte dat niet kan verrekend worden, wordt terugbetaald. Sommige inkomsten die uit het buitenland afkomstig zijn, kunnen echter onderworpen zijn aan een aftrek in het land van oorsprong. De Emittent zal daarom deze inkomsten enkel innen na deze aftrek, die dan niet meer kan verrekend noch teruggevorderd worden Fiscale kwesties voor een Belgische belegger die onderworpen is aan vennootschapsbelasting Aangezien de Emittent zich in zijn bedrijfsvoorschriften ertoe heeft verbonden om 90% van de netto-inkomsten te verdelen, zullen de verdeelde dividenden in aanmerking komen voor de DBI-aftrek (aftrek definitief belaste inkomsten). Er is geen voor- 16 l QUEST FOR GROWTH

18 waarde inzake een minimumdeelneming noch een minimumperiode dat de deelneming in het kapitaal van de Emittent moet aangehouden worden, om te genieten van de DBI-aftrek. Bovendien moet de deelneming in de Emittent niet noodzakelijk geboekt worden als financiële vaste activa om te genieten van de DBI-aftrek. De dividenden die worden verdeeld door de Emittent, zullen voor de investerende vennootschap enkel in aanmerking komen voor de DBI-aftrek, voor zover zij afkomstig zijn uit dividenden die recht geven op DBI-aftrek of vrijgestelde meerwaarden op aandelen die voldoen aan artikel 192 van het WIB. De Emittent zal daarom haar dividenden uitkeren in functie van de bron van de verdeelde inkomsten. Inkomsten die afkomstig zijn van dividenden die geen recht geven op DBO-aftrek of interest, zullen volledig onderworpen worden aan de vennootschapsbelasting aan een tarief van 33,99%. De Emittent zal daarom haar dividenden ventileren in functie van de bron van de verdeelde inkomsten, zodat de investerende vennootschap kan bepalen of het verdeelde dividend al dan niet in aanmerking komt voor de DBI-aftrek. Er is een voorheffing van 15% verschuldigd op het dividend dat wordt verdeeld door de Emittent. Er is echter geen voorheffing verschuldigd op dat deel van het dividend dat afkomstig is van meerwaarden die door de Emittent zijn gerealiseerd. Als een bedrijf een minimumdeelneming van 15% bezit in een Emittent gedurende een onafgebroken periode van minstens één jaar, dan zal het volledige dividend vrijgesteld zijn van voorheffing. Kapitaalwinst gerealiseerd op de aandelen van de Emittent zal normaal onderworpen worden aan vennootschapsbelasting aan het tarief van 33,99%. Kapitaalverliezen zijn niet aftrekbaar Fiscale kwesties voor de Belgische investerende retailbelegger en voor rechtspersonen die onderworpen zijn aan belasting op rechtspersonen Belgische ingezetenen die optreden als retailbeleggers zijn, in principe, niet onderworpen aan belasting op kapitaalwinst gerealiseerd op de verkoop van aandelen van de Emittent, tenzij de Belgische belastingoverheden aantonen dat de gerealiseerde kapitaalwinst het gevolg is van speculatie of gebeurd is buiten het normale beheer van privé-vermogen. Verliezen die worden geleden door Belgische ingezetenen op de verkoop van de aandelen van de Emittent, zijn niet aftrekbaar overeenkomstig de Belgische belastingwetgeving. Belgische rechtspersonen die onderworpen zijn aan rechtspersonenbelasting, zijn in principe niet onderworpen aan belasting op kapitaalwinst gerealiseerd op de verkoop van aandelen van de Emittent. Belgische rechtspersonen die onderworpen zijn aan vennootschapsbelasting zijn onderworpen aan dezelfde regels als diegene die van toepassing zijn op vennootschappen (zie hierboven ). Verliezen geleden door Belgische rechtspersonen die onderworpen zijn aan rechtspersonenbelasting op de verkoop van aandelen van de Emittent zijn niet aftrekbaar overeenkomstig de Belgische belastingwetgeving. De bronbelasting wordt beperkt tot 15% van het deel dat niet afkomstig is van de kapitaalwinst op aandelen gerealiseerd door de Emittent Beleggers die geen Belgische ingezetenen zijn Beleggers die geen Belgische ingezetenen zijn, worden enkel belast op inkomsten van Belgische oorsprong. Bijgevolg zullen beleggers die geen Belgische ingezetenen zijn en die geen vestiging hebben in België, niet onderworpen zijn aan een Belgische inkomstenbelasting, tenzij aan de Belgische voorheffing op dividenden uitgekeerd door de Emittent. In principe bedraagt het tarief van de voorheffing op dividenden die zijn uitgekeerd door de Emittent 15%. Een vrijstelling of een vermindering is mogelijk onder bepaalde specifieke Belgische bepalingen, bepaalde belastingsverdragen en bepaalde EU-Richtlijnen. Deze vrijstelling en verminderingen zijn echter over het algemeen onderworpen aan voorwaarden en formaliteiten. Er zal geen voorheffing verschuldigd zijn op het deel van de dividenden dat afkomstig is van meerwaarden op aandelen Belasting op de materiële aflevering van effecten aan toonder Er wordt een belasting geheven op de materiële aflevering van aandelen aan toonder, aangekocht tegen betaling op de secundaire markt via een professionele tussenpersoon in België. De belasting is gelijk aan 0,6% van de aankoopprijs en is niet voorzien van een plafondwaarde. De belasting is ook verschuldigd in verband met de materiële aflevering van aandelen aan toonder in België, in het geval van het terugnemen van aandelen die zich in open bewaargeving bevinden of na het omzetten van aandelen op naam in aandelen aan toonder. De verschuldigde belasting bedraagt 0,6% van de meest recente notering voorafgaand aan de datum van terugname of omzetting. De partijen die onderhandelen over financiële instrumenten en die tussenpersonen zijn overeenkomstig Artikel 2, 9 en 10 van de Wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten, kunnen in aanmerking komen voor een vrijstelling van belasting krachtens Artikel 159 van het Wetboek der met het zegel gelijkgestelde taksen (WZGT). Er is geen belasting op de materiële aflevering van effecten aan toonder verschuldigd, wanneer nieuwe aandelen worden uitgegeven. We zouden graag de aandacht vestigen op het feit dat een wet van 14 december 2005 voorziet in de geleidelijke afname en uiteindelijke afschaffing van effecten aan toonder. Uiteindelijk zullen er nog enkel effecten op naam en gedematerialiseerde effecten bestaan, waardoor de belasting op de materiële aflevering van effecten aan toonder gedoemd is om te verdwijnen. Twee data dienen voor ogen gehouden te worden. De eerste is 1 januari 2008, datum waarop uitgevers niet langer nieuwe effecten aan toonder zullen kunnen uitgeven. Vanaf die datum zullen nieuwe effecten ofwel op naam ofwel gedematerialiseerd zijn. De tweede datum, 31 december 2012, is de deadline voor het omzetten van effecten, uitgegeven na publicatie van de wet (op 23 december 2005), in gedematerialiseerde effecten of effecten op naam. De wet van 14 december 2005 stipuleert ook dat vanaf 1 januari 2008 effecten die worden gehouden op een effectenrekening niet meer fysisch geleverd kunnen worden en automatisch zullen worden omgezet in gedematerialiseerde effecten Belasting op beurstransacties Inschrijving op nieuwe aandelen (primaire markt) is niet onderworpen aan de beursbelasting. Maar de aankoop en verkoop en elke andere verkrijging en overdracht tegen betaling in België via een professionele tussenpersoon van bestaande aandelen (secundaire markt) is onderworpen aan een belasting op beurstransacties, die gewoonlijk 0,07% bedraagt van de transactieprijs. Het bedrag van de belasting op beurstransacties is onderworpen aan een plafond van EUR 500 per transactie en per partij. Er is geen belasting verschuldigd door niet-ingezetenen die voor eigen rekening optreden, op voorwaarde dat ze een beëdigde verklaring bezorgen aan een financiële tussenpersoon in België, waarin hun statuut van niet-ingezetene wordt bevestigd, noch door bepaalde andere beleggers die voor eigen rekening optreden, zoals professionele tussenpersonen, verzekeringsmaatschappijen, pensioenfondsen enz., zoals vermeld in art. 126 WZGT. De belegger dient echter rekening te houden met het feit dat vanaf 1 januari 2007 het Wetboek der met het Zegel Gelijkgestelde Taksen vervangen wordt door het Wetboek van allerlei taksen en rechten. De bepalingen van het Wetboek der met het Zegel Gelijkgestelde Taksen met betrekking tot de beursbelasting en de belasting op de aflevering van effecten aan toonder, worden zonder wijzigingen overgebracht naar het nieuwe Wetboek van allerlei taksen en rechten. De nummering van de nieuwe bepalingen is echter nog niet vastgesteld. Daarom verwijst het Prospectus naar de nummering van de artikels van het Wetboek der met het Zegel Gelijkgestelde Taksen. 4 Modaliteiten en voorwaarden van de Aanbieding 4.1 Basisinformatie betreffende de Aanbieding Voorwaarden waaraan de Aanbieding onderworpen is De kapitaalverhoging zal worden uitgevoerd met naleving van voorkeurrecht voor de bestaande aandeelhouders, in een verhouding van 1 Aandeel per 4 voorkeurrechten, zoals vertegenwoordigd door coupon nr. 7. Eventuele voorkeurrechten geïncorporeerd door coupon nr. 7 die niet zijn uitgeoefend tijdens de Inschrijvingsperiode, zullen echter vervallen. Op het aantal Aandelen die overeenstemmen met die niet-uitgeoefende voorkeurrechten geïncorporeerd door coupon nr. 7, kan worden ingeschreven onder Tranche B door bestaande aandeelhouders van de Emittent, alsook door andere beleggers. De kapitaalverhoging zal worden uitgevoerd naarmate wordt ingeschreven op Aandelen onder Tranche A en Tranche B (zie infra 4.1.3). QUEST FOR GROWTH l 17

19 4.1.2 Aantal Aandelen dat wordt aangeboden Maximum Aandelen worden aangeboden voor inschrijving Inschrijvingsperiode en inschrijvingsprocedure De Aandelen zullen worden aangeboden in twee Tranches, A en B. Tranche A bestaat uit het totale aantal Aandelen. Tranche A is niet-herleidbaar, d.w.z. het aantal Aandelen waarop wordt ingeschreven onder Tranche A is vastgesteld. Tijdens de Inschrijvingsperiode, d.w.z. van 10 april tot en met 24 april 2007, zullen zowel de bestaande aandeelhouders van de Emittent als de cessionarissen van hun voorkeurrechten geïncorporeerd door coupon nr. 7 hun voorkeurrechten kunnen uitoefenen op de Aandelen die worden aangeboden onder Tranche A, in een verhouding van 1 Aandeel per 4 coupons nr. 7, die de voorkeurrechten vertegenwoordigen, aan een prijs tussen 7,50 EUR en 9,50 EUR per Aandeel. Overeenkomstig Artikel 16, paragraaf 2 van het Koninklijk Besluit zoals vermeld in Artikel 8 bis van de statuten van de Emittent, zullen alle bestaande aandeelhouders een voorkeurrecht hebben om in te schrijven op de Aandelen. Het voorkeurrecht, vertegenwoordigd door coupon nr. 7 van de Aandelen, zal op 5 april 2007 worden losgemaakt van de onderliggende Aandelen, na het afsluiten van de effectenbeurs, en zal tijdens de Inschrijvingsperiode worden verhandeld op Eurolist door Euronext Brussel. De aandeelhouders of cessionarissen van hun voorkeurrechten geïncorporeerd door coupon nr. 7 die willen inschrijven, maar die niet voldoende bestaande aandelen bezitten om een heel aantal Aandelen te bekomen, mogen combineren om hun voorkeurrechten geïncorporeerd door coupon nr. 7 uit te oefenen. Dit mag echter niet leiden tot een ondeelbare inschrijving, aangezien de Emittent slechts één enkele eigenaar erkent voor elk aandeel. Daarenboven zijn aandeelhouders of cessionarissen die niet in het bezit zijn van het exacte aantal voorkeurrechten geïncorporeerd door coupon nr. 7 om in te schrijven op een rond aantal aandelen, gerechtigd om ofwel bijkomende voorkeurrechten geïncorporeerd door coupon nr. 7 aan te kopen teneinde één bijkomend aandeel te verkrijgen, ofwel hun voorkeurrechten over te dragen. Geregistreerde aandeelhouders zullen certificaten aan toonder (coupons nr. 7) ontvangen, die de rechten vertegenwoordigen met betrekking tot de aandelen die zij bezitten. Aandeelhouders of cessionarissen die geen gebruik maken van hun voorkeurrecht vóór het einde van de Inschrijvingsperiode, zullen niet langer gerechtigd zijn om dat na die datum nog te doen. De voorkeurrechten geïncorporeerd door coupon nr. 7 die niet zijn uitgeoefend, zullen vervallen na het afsluiten van de Inschrijvingsperiode. De houders van vervallen voorkeurrechten geïncorporeerd door coupon nr. 7 zullen deze dan ook niet meer kunnen verhandelen op enige scriptmarkt. Tranche B wordt aangeboden tijdens een Inschrijvingsperiode van 10 april 2007 tot en met 24 april 2007 aan bestaande aandeelhouders, alsook aan elke andere partij die wenst in te schrijven op de Aandelen, en bevat het aantal Aandelen waarop niet is ingeschreven onder Tranche A. Tranche B is daarom herleidbaar en is, als onder Tranche A op alle Aandelen is ingeschreven, mogelijk onbestaande. Elke inschrijving op Tranche B is dan ook voorwaardelijk. De verdeelsleutel voor investerende retailbeleggers met betrekking tot inschrijvingen onder Tranche B, zal worden gepubliceerd in de Belgische financiële pers, samen met de resultaten van de Aanbieding. Het precieze aantal aandelen dat zal worden toegewezen aan de beleggers zal worden bepaald aan het einde van de Inschrijvingsperiode door de Joint Global Coordinators en Bookrunners in nauw overleg met de Emittent. Het precieze aantal van Aandelen dat zal worden toegewezen aan de beleggers zal afhangen van de respectieve vraag van retail- en institutionele beleggers enerzijds en van de kwantitatieve, en alleen voor institutionele beleggers, de kwalitatieve analyse van het orderboek. Een minimum van 25% zal worden toegewezen aan retailbeleggers, indien echter de vraag van retailbeleggers beneden 25% van Tranche B is, een groter deel van Aandelen aan institutionele beleggers kan worden toegewezen. Indien de retailvraag de 25% van Tranche B overstijgt, mag het percentage dat zal worden toegewezen aan de retailbelegger overeenkomstig worden verhoogd. In het geval van overinschrijving op de Aandelen in het retailgedeelte van Tranche B, zal de allocatie aan retailbeleggers worden gedaan op basis van objectieve allocatiecriteria binnen dewelke een voorkeurbehandeling zal worden gegeven aan inschrijvingen via de Loketbanken. De mogelijkheid om de Inschrijvingsperiode vroegtijdig af te sluiten, is niet voorzien. Tot slot dient nog vermeld dat beleggers kunnen inschrijven op de aandelen door middel van het inschrijvingsformulier dat hieraan als Bijlage 2 is gehecht Opschorting en intrekking van de Aanbieding De Aanbieding kan niet worden opgeschort noch ingetrokken Minimum- of maximumbedrag waarop kan worden ingeschreven Aangezien de Aanbieding plaatsvindt met naleving van voorkeurrecht, is er geen minimum- noch maximuminschrijving Herroeping van inschrijvingsorders De inschrijvingsorders zijn onherroepelijk Betaling van de Aandelen waarop is ingeschreven en afleveringstermijnen van de Aandelen De inschrijving op de Aandelen zal worden betaald door debitering van de rekening van de inschrijver met als valutadatum 30 april Aflevering van de Aandelen is gepland voor 30 april Publicatie van de resultaten van de Aanbieding Publicatie van de eerste inschrijvingsresultaten met voorkeurrechten geïncorporeerd door coupon nr. 7 en de inschrijvingsresultaten en/of toekenning voor de aandelen waarop op een andere manier is ingeschreven, zal in de pers worden gepubliceerd op 26 april 2007 (zie ook IV,4.1.3 en IV,4.1.9) Procedure voor de uitoefening en verhandelbaarheid van de voorkeurrechten geïncorporeerd door coupon nr. 7 Zie IV, Kalender van de resultaten van de Aanbieding 15 maart 2007 Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders Tweede Buitengewone Vergadering van Aandeelhouders 16 maart 2007 Publicatie van de betaling van het dividend Publicatie van de details van de kapitaalverhoging 22 maart 2007 Het losmaken van coupon N 6 (vertegenwoordigend het dividend) 5 april 2007 Het losmaken van coupon N 7 (vertegenwoordigend het voorkeurrecht ) na sluiting van de beurs Publicatie van het Prospectus Publicatie van de Uitgifteprijs 10 april 2007 Opening van de Inschrijvingsperiode met betrekking tot Tranche A Opening van de Inschrijvingsperiode met betrekking tot Tranche B Toelating van de voorkeurrechten geïncorporeerd door coupon nr. 7 tot verhandeling op Eurolist door Euronext Brussels 24 april 2007 Sluiting van de Inschrijvingsperiode met betrekking tot Tranches A en B 26 april 2007 Publicatie in de Belgische financiële pers van de resultaten van de Aanbieding en, met betrekking tot Tranche B (indien enige) de allocatiesleutel voor de retailbelegger die zulk een Tranche B onderschreven heeft. 30 april 2007 Betaling door de onderschrijvers van de Uitgifteprijs van de Aandelen Realisatie van de kapitaalsverhoging; Levering aan de onderschrijvers van de Aandelen; en Toelating van de Aandelen tot de handel op Eurolist door Euronext Brussels Beleggersprofiel en bekendmaking van de resultaten van de Aanbieding Categorie van beleggers De Emittent mikt op elke, al dan niet institutionele, juridische entiteit en elke natuurlijke persoon die wenst te beleggen, in het kader van risicodiversificatie, in Europese op technologie gebaseerde groeibedrijven (zowel genoteerde als niet- 18 l QUEST FOR GROWTH

20 genoteerde) in sectoren zoals biowetenschappen, informatietechnologie, software, semiconductoren, telecom, elektronica, nieuwe materialen en speciale situaties in andere durfkapitaalsectoren. De belegger dient zijn belegging in de Emittent te beschouwen als een lange termijnbelegging. De Emittent richt zijn investeringsbeleid op investeringen in groei-industrieën in verschillende sectoren van de economie inclusief maar niet beperkt tot de geneesmiddelensector, gezondheid, biotechnologie, informatietechnologie, software en elektronica, en nieuwe materialen. Binnen deze sectoren investeert de Emittent in financiële instrumenten van zowel genoteerde als niet-genoteerde ondernemingen en in durfkapitaalfondsen met een beleggingsbeleid gelijkaardig aan dat van de Emittent. De prijs van een aandeel wordt bepaald op de beurs. Aandelenprijzen kunnen toenemen of afnemen in functie van vraag en aanbod. De prijs geboden op een beurs zal niet noodzakelijk gelijk zijn aan de netto actiefwaarde per aandeel van de onderneming. Aandelen worden dikwijls genoteerd met een discount ten aanzien van de netto actiefwaarde. De Emittent richt zich voornamelijk op zowel retail- als institutionele beleggers met een lange termijn investeringsprofiel. Retailbeleggers zullen aangetrokken worden door het feit dat hen een gediversifieerd portfolio van groeiaandelen wordt aangeboden die elk individueel mogelijk een ietwat volatiel karakter hebben maar omwille van de diversificatie van de portefeuille veel minder volatiel en risicovol is. Onverminderd het voorgaande biedt de portefeuille de belegger toch de mogelijkheid om gebruik te maken van de groeiperspectieven van de betrokken ondernemingen die nog steeds interessanter blijven dan die van meer traditionele sectoren. Retailbeleggers zullen het verder ook op prijs stellen dat zij de mogelijkheid wordt geboden om via de Privak te investeren in niet-genoteerde ondernemingen. Tenslotte zullen de retailbeleggers eveneens de expertise van de Emittent op prijs stellen om te investeren in kleine of middenkapitalisaties. Omwille van zijn analyserend vermogen en marktaanwezigheid is de Emittent inderdaad goed geplaatst om de ondernemingen te identificeren met lage marktkapitalisaties maar goede positionering in hun activiteitensector om sneller te groeien dan hun concurrenten. Institutionele beleggers hebben verschillende motieven om in het kapitaal van de Emittent te investeren: investeerders in waarde worden aangetrokken door de huidige discount tussen de aandelenprijs en de netto actiefwaarde en waarderen het dividendbeleid van de Emittent gecombineerd met de belastingvoordelen met betrekking tot het dividend. Andere institutionele investeerders zijn typisch op zoek naar blootstelling in de kleine en middenkapitalisaties of in de groeisectoren waarin door de Emittent wordt geïnvesteerd. Er worden voorkeurrechten geïncorporeerd door coupon nr. 7 toegekend aan alle bestaande aandeelhouders van de Emittent, die deze inschrijvingsrechten zullen kunnen verhandelen op Euronext Brussel. Bijgevolg zullen zowel bestaande aandeelhouders van de Emittent die hun voorkeurrechten geïncorporeerd door coupon nr. 7 uitoefenen, als cessionarissen van deze voorkeurrechten geïncorporeerd door coupon nr. 7 kunnen inschrijven op Tranche A. Bijgevolg wordt de Aanbieding uitgevoerd met naleving van voorkeurrecht voor wat Tranche A betreft. Met betrekking tot Tranche B kunnen zowel bestaande aandeelhouders van de Emittent als nieuwe inschrijvers, inschrijven op de Aandelen. De initiële houders van de voorkeurrechten geïncorporeerd door coupon nr. 7, de cessionarissen van de voorkeurrechten geïncorporeerd door coupon nr. 7, alsook de nieuwe inschrijvers zullen kunnen inschrijven op de Aandelen Intentie van inschrijving van bestaande aandeelhouders Dexia Bank België NV heeft de Emittent op de hoogte gebracht van haar intentie om in te schrijven op de Aanbieding ten belope van Aandelen ( voorkeurrechten). KBC Asset Management heeft de Emittent niet ingelicht van zijn intentie om in te schrijven op de Aanbieding. Mr. Leo Claeys (incl. De Meiboom NV /Cenini NV) heeft de Emittent niet ingelicht van zijn intentie om in te schrijven op de Aanbieding ten belope van aandelen ( voorkeurrechten). Mr. Jos B. Peeters (incl. JBP International) heeft de Emittent ingelicht van zijn intentie om in te schrijven op de Aanbieding ten belope van aandelen ( voorkeurrechten). Mr. René Avonts heeft de Emittent ingelicht van zijn intentie om in te schrijven op de Aanbieding ten belope van aandelen (7.200 voorkeurrechten). Mr. Michel Akkermans heeft de Emittent ingelicht van zijn intentie om in te schrijven op de Aanbieding ten belope van aandelen ( voorkeurrechten). Mr. Rudi Mariën (incl. Biovest) heeft de Emittent ingelicht van zijn intentie om in te schrijven op de Aanbieding ten belope van aandelen ( voorkeurrechten) Kennisgeving aan inschrijvers Aangezien de Aanbieding wordt uitgevoerd met naleving van voorkeurrecht, zijn enkel bestaande aandeelhouders van de Emittent en de cessionarissen van de voorkeurrechten geïncorporeerd door coupon nr. 7 die hun rechten hebben uitgeoefend, zeker om het aantal Aandelen te ontvangen waarop ze inschrijven onder Tranche A. Het precieze aantal aandelen dat zal worden toegewezen aan de beleggers zal worden bepaald aan het einde van de Inschrijvingsperiode door de Joint Global Coordinators en Bookrunners in nauw overleg met de Emittent. Het precieze aantal van Aandelen dat zal worden toegewezen aan de beleggers zal afhangen van de respectieve vraag van retail- en institutionele beleggers enerzijds en van de kwantitatieve, en alleen voor institutionele beleggers de kwalitatieve, analyse van het orderboek. Een minimum van 25% zal worden toegewezen aan retailbeleggers, indien echter de vraag van retailbeleggers beneden 25% van Tranche B is, een groter deel van Aandelen aan institutionele beleggers kan worden toegewezen. Indien e retailvraag de 25% van Tranche B overstijgt, mag het percentage dat zal worden toegewezen aan de retailbelegger overeenkomstig worden verhoogd. In het geval van overinschrijving op de Aandelen in het retailgedeelte van Tranche B, zal de allocatie aan retailbeleggers worden gedaan op basis van objectieve allocatiecriteria binnen dewelke een voorkeurbehandeling mag worden gegeven aan inschrijvingen via de Loketbanken. De resultaten van de Aanbieding zullen in de pers worden gepubliceerd op 26 april 2007 samen met de allocatiesleutel voor retailbeleggers die op de Aandelen, indien enige, hebben ingeschreven die Tranche B vormen. De allocatie van de onderschreven Aandelen aan elke individuele aandeelhouder is voorzien voor 30 april Uitgifteprijs en landen waar de Aanbieding zal plaatsvinden Uitgifteprijs De Uitgifteprijs werd vastgesteld door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 15 maart Op voordracht van de Raad van Bestuur werd de Algemene Vergadering van Aandeelhouders gevraagd een prijsvork voor de Aandelen vast te leggen tussen 7,50 per Aandeel en 9,50 per Aandeel. De Algemene Vergadering wordt tevens gevraagd de Raad van Bestuur op te dragen de definitieve prijs van de inschrijving per Aandeel binnen die vork nader te bepalen voor aanvang van de periode van inschrijving. De Raad van Bestuur zal daarbij de precieze Uitgifteprijs bepalen binnen de vooropgestelde vork en in functie van de beurskoers, het eigen vermogen per aandeel van de vennootschap, de algemene marktomstandigheden en de nieuwe ontwikkelingen die zich mogelijk voorgedaan hebben tussen de dag van de Buitengewone Algemene Vergadering der Aandeelhouders en de opening van de periode van inschrijving. Het kapitaal zal enkel worden verhoogd ten belope van het bedrag van het kapitaal dat wordt vertegenwoordigd door onderschreven Aandelen. De Uitgifteprijs zal worden bekendgemaakt in de pers op 5 april Landen waarin de Aanbieding open zal staan voor het publiek De Aanbieding zal enkel openbaar zijn in België (zie sectie III). 4.4 Plaatsing en waarborg van goede afloop Loketbank Aanvragen tot inschrijving kunnen kosteloos worden ingediend bij Bank Degroof NV, Dexia Bank België NV, KBC Securities NV, KBC Bank NV, CBC Banque en ING Belgium NV of bij deze instellingen via enige andere financiële tussenpersoon. De aandeelhouders worden verzocht om te vragen naar details van de kosten die deze tussenpersonen kunnen aanrekenen. De Joint Global Coordinators zullen de aanvragen ontvangen door enige andere financiële tussenpersoon centraliseren QUEST FOR GROWTH l 19

PERSBERICHT Gereglementeerde informatie

PERSBERICHT Gereglementeerde informatie Openbare aanbieding tot inschrijving op maximaal 2.697.777 Nieuwe Aandelen in het kader van een kapitaalverhoging in geld met Voorkeurrecht voor een bedrag van maximaal 99.817.749 Aanvraag voor toelating

Nadere informatie

the art of creating value in retail estate

the art of creating value in retail estate the art of creating value in retail estate KAPITAALVERHOGING VAN 72.300.680 EUR OPENBAAR AANBOD TOT INSCHRIJVING MET VOORKEURRECHT VOOR DE BESTAANDE AANDEELHOUDERS OP MAXIMAAL 1.453.280 NIEUWE AANDELEN.

Nadere informatie

UITNODIGING VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

UITNODIGING VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS Naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen De Gerlachekaai 20 te 2000 Antwerpen BTW BE 0860 409 202 RPR Antwerpen UITNODIGING VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

Nadere informatie

Persbericht Gereglementeerde informatie

Persbericht Gereglementeerde informatie Onderstaande informatie mag in geen andere landen dan België onder het publiek worden verspreid. De woorden die met een hoofdletter beginnen hebben dezelfde betekenis als in de Verrichtingsnota. Openbaar

Nadere informatie

the art of creating value in retail estate

the art of creating value in retail estate Naamloze vennootschap, openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te Industrielaan 6, 1740 Ternat (België), RPR Brussel: 0434.797.847 the art of creating

Nadere informatie

Deceuninck Naamloze vennootschap Brugsesteenweg 374 8800 Roeselare RPR Gent, afdeling Kortrijk BTW BE 0405.548.486. (de Vennootschap )

Deceuninck Naamloze vennootschap Brugsesteenweg 374 8800 Roeselare RPR Gent, afdeling Kortrijk BTW BE 0405.548.486. (de Vennootschap ) Deceuninck Naamloze vennootschap Brugsesteenweg 374 8800 Roeselare RPR Gent, afdeling Kortrijk BTW BE 0405.548.486 (de Vennootschap ) BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR OVEREENKOMSTIG ARTIKELEN

Nadere informatie

Delhaize Groep NV Osseghemstraat 53 1080 Brussel, België Rechtspersonenregister 0402.206.045 (Brussel) www.delhaizegroep.com

Delhaize Groep NV Osseghemstraat 53 1080 Brussel, België Rechtspersonenregister 0402.206.045 (Brussel) www.delhaizegroep.com Delhaize Groep NV Osseghemstraat 53 1080 Brussel, België Rechtspersonenregister 0402.206.045 (Brussel) www.delhaizegroep.com BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR OPGESTELD IN UITVOERING VAN DE ARTIKELEN

Nadere informatie

Ondernemingsnummer 0860.409.202

Ondernemingsnummer 0860.409.202 EXMAR naamloze vennootschap De Gerlachekaai 20 2000 Antwerpen Rechtspersonenregister : Antwerpen BTW-nummer BE 860.409.202. Ondernemingsnummer 0860.409.202 KAPITAALVERHOGING STATUTENWIJZIGINGEN Er blijkt

Nadere informatie

CONNECT GROUP Naamloze Vennootschap Industriestraat 4 1910 Kampenhout (de Vennootschap)

CONNECT GROUP Naamloze Vennootschap Industriestraat 4 1910 Kampenhout (de Vennootschap) CONNECT GROUP Naamloze Vennootschap Industriestraat 4 1910 Kampenhout (de Vennootschap) RPR Griffie van de Nederlandstalige Rechtbank van Koophandel Brussel BTW BE-0448.332.911 -------------------------------

Nadere informatie

Verslag van de raad van bestuur in het kader van de bepalingen van de artikelen 583, 596 juncto 603 en 598 van het wetboek vennootschappen

Verslag van de raad van bestuur in het kader van de bepalingen van de artikelen 583, 596 juncto 603 en 598 van het wetboek vennootschappen Verslag van de raad van bestuur in het kader van de bepalingen van de artikelen 583, 596 juncto 603 en 598 van het wetboek vennootschappen Gebruik makend van haar prerogatieven in het kader van het toegestane

Nadere informatie

Redenen voor het aanbod en gebruik van de netto-opbrengsten

Redenen voor het aanbod en gebruik van de netto-opbrengsten Comm. VA Wereldhave Belgium SCA Openbare Gereglementeerde Vastgoedvennootschap Société Immobilière Réglementée publique Gereglementeerde informatie 26/01/2015 - embargo tot 13:00 De informatie die volgt

Nadere informatie

Delhaize Groep N.V. Osseghemstraat 53 1080 Brussel - België Rechtspersonenregister: 0402.206.045

Delhaize Groep N.V. Osseghemstraat 53 1080 Brussel - België Rechtspersonenregister: 0402.206.045 Delhaize Groep N.V. Osseghemstraat 53 1080 Brussel - België Rechtspersonenregister: 0402.206.045 UITGIFTE VAN 250.000.000 EUR CONVERTEERBARE OBLIGATIES TERUGBETAALBAAR IN 2009 MET OPHEFFING VAN HET VOORKEURRECHT

Nadere informatie

BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR AANGAANDE DE INBRENG IN NATURA IN HET KADER VAN EEN KEUZEDIVIDEND (ARTIKEL 602 W.VENN.)

BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR AANGAANDE DE INBRENG IN NATURA IN HET KADER VAN EEN KEUZEDIVIDEND (ARTIKEL 602 W.VENN.) Tessenderlo Chemie Naamloze Vennootschap (de "Vennootschap") Zetel: Troonstraat 130, 1050 Brussel (België) RPR 0412.101.728 Rechtsgebied Brussel BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR AANGAANDE DE INBRENG

Nadere informatie

GALAPAGOS. Bijzonder verslag van de Raad van Bestuur overeenkomstig artikel 596 van het Wetboek van Vennootschappen

GALAPAGOS. Bijzonder verslag van de Raad van Bestuur overeenkomstig artikel 596 van het Wetboek van Vennootschappen GALAPAGOS Naamloze Vennootschap Generaal De Wittelaan L11 A3, 2800 Mechelen, België Ondernemingsnummer: 0466.460.429 RPR Antwerpen, afdeling Mechelen (de Vennootschap ) Bijzonder verslag van de Raad van

Nadere informatie

Bijzonder verslag van de raad van bestuur opgesteld overeenkomstig art. 604 W. Venn. inzake de hernieuwing van het toegestaan kapitaal

Bijzonder verslag van de raad van bestuur opgesteld overeenkomstig art. 604 W. Venn. inzake de hernieuwing van het toegestaan kapitaal Quest for Growth Privak Openbare beleggingsvennootschap met vast kapitaal naar Belgisch recht NV Lei 19 bus 3 3000 Leuven RPR (Leuven): 0463.541.422 (de Vennootschap ) Bijzonder verslag van de raad van

Nadere informatie

BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR

BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR Dexia NV/SA De Meeûssquare 1 1000 Brussel RPR Brussel Ondernemingsnummer 0458.548.296 BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR Opgesteld conform de artikelen 583, 1ste lid, 596 en 598 van het Wetboek

Nadere informatie

INFORMATIENOTA OVER HET KEUZEDIVIDEND KEUZEPERIODE VAN 30 NOVEMBER TOT EN MET 11 DECEMBER 2015 (16.00 UUR (CET))

INFORMATIENOTA OVER HET KEUZEDIVIDEND KEUZEPERIODE VAN 30 NOVEMBER TOT EN MET 11 DECEMBER 2015 (16.00 UUR (CET)) Brussel, 19 november 2015 INFORMATIENOTA OVER HET KEUZEDIVIDEND KEUZEPERIODE VAN 30 NOVEMBER TOT EN MET 11 DECEMBER 2015 (16.00 UUR (CET)) Gereglementeerde informatie - Informatienota De informatie in

Nadere informatie

PUNCH INTERNATIONAL NAAMLOZE VENNOOTSCHAP 9830 Sint-Martens-Latem, Koperstraat 1A RPR 0448.367.256. (Hierna, de Vennootschap )

PUNCH INTERNATIONAL NAAMLOZE VENNOOTSCHAP 9830 Sint-Martens-Latem, Koperstraat 1A RPR 0448.367.256. (Hierna, de Vennootschap ) PUNCH INTERNATIONAL NAAMLOZE VENNOOTSCHAP 9830 Sint-Martens-Latem, Koperstraat 1A RPR 0448.367.256 (Hierna, de Vennootschap ) BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 582 VAN HET

Nadere informatie

Artikels nav Kapitaalsverhoging

Artikels nav Kapitaalsverhoging Artikels nav Kapitaalsverhoging Het Laatste Nieuws 18/06/2009 Beste collega's, We willen u graag op de hoogte brengen dat we vandaag de voorwaarden van de geplande kapitaalverhoging van 15 miljoen euro

Nadere informatie

Halfjaarlijks financieel verslag

Halfjaarlijks financieel verslag In het eerste halfjaar van het boekjaar 2009/2010 realiseerde KBC Ancora een negatief resultaat van 15,3 miljoen euro. Dit resultaat ligt in lijn met het resultaat over dezelfde periode van het vorige

Nadere informatie

VOLMACHT. Natuurlijke persoon : Naam en voornaam :. Adres : Maatschappelijke zetel : Geldig vertegenwoordigd door :

VOLMACHT. Natuurlijke persoon : Naam en voornaam :. Adres : Maatschappelijke zetel : Geldig vertegenwoordigd door : VOLMACHT De ondergetekende: Natuurlijke persoon : Naam en voornaam :. Adres : Rechtspersoon : Naam : Maatschappelijke zetel :.. Geldig vertegenwoordigd door : Eigenaar van ( ) aandelen van de commanditaire

Nadere informatie

BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 596 VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN INZAKE DE OPHEFFING VAN HET VOORKEURRECHT

BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 596 VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN INZAKE DE OPHEFFING VAN HET VOORKEURRECHT TiGenix Naamloze vennootschap Romeinse straat 12 bus 2 3001 Leuven BTW BE 0471.340.123 RPR Leuven (de Vennootschap ) BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 596 VAN HET WETBOEK

Nadere informatie

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke zetel: Zinkstraat 1, 2490 Balen Ondernemingsnummer BTW BE RPR Turnhout

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke zetel: Zinkstraat 1, 2490 Balen Ondernemingsnummer BTW BE RPR Turnhout NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke zetel: Zinkstraat 1, 2490 Balen Ondernemingsnummer BTW BE 0888.728.945 RPR Turnhout TOELICHTING Buitengewone Algemene Vergadering te houden op donderdag 14 november

Nadere informatie

DEXIA SA/NV. Rogierplein Brussel RPR Brussel nr

DEXIA SA/NV. Rogierplein Brussel RPR Brussel nr a DEXIA SA/NV Rogierplein 11 1210 Brussel RPR Brussel nr 458.548.296 BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR Uitgifte van aandelen beneden fractiewaarde - Artikel 582 van het Wetboek van vennootschappen

Nadere informatie

BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 604 VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN INHOUDSTAFEL

BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 604 VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN INHOUDSTAFEL Real Software, afgekort Real Naamloze Vennootschap Prins Boudewijnlaan 26, 2550 Kontich Register van Rechtspersonen onder Ondernemingsnummer RPR 0429.037.235 Kanton Kontich, Arrondissement Antwerpen BIJZONDER

Nadere informatie

KAPITAALVERHOGING VOOR EEN MAXIMAAL BEDRAG VAN 81.502.605 EUR

KAPITAALVERHOGING VOOR EEN MAXIMAAL BEDRAG VAN 81.502.605 EUR Gereglementeerde informatie 10 maart 2014 De informatie die volgt mag niet publiek worden verspreid in andere rechtsgebieden dan België KAPITAALVERHOGING VOOR EEN MAXIMAAL BEDRAG VAN 81.502.605 EUR IN

Nadere informatie

BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR AAN DE AANDEELHOUDERS

BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR AAN DE AANDEELHOUDERS UCB NV - Researchdreef 60, 1070 Brussel - Ondernemingsnr. 0403.053.608 (RPR Brussel) BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR AAN DE AANDEELHOUDERS over het gebruik en de nagestreefde doeleinden van het

Nadere informatie

Bijlage bij Agendapunt 7

Bijlage bij Agendapunt 7 Royal Imtech N.V. Bijlage bij Agendapunt 7 Claimemissie -2-1. Aanbeveling De Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen zijn van oordeel dat de Uitgifte in het belang is van Royal Imtech N.V., haar

Nadere informatie

AGENDA VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING DIE ZAL GEHOUDEN WORDEN OP 17 NOVEMBER 2014 OM 10H TE 1000 BRUSSEL, WATERLOOLAAN 16

AGENDA VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING DIE ZAL GEHOUDEN WORDEN OP 17 NOVEMBER 2014 OM 10H TE 1000 BRUSSEL, WATERLOOLAAN 16 AEDIFICA Naamloze vennootschap Openbare vastgoedbevak naar Belgisch recht Louizalaan 331-333, 1050 Brussel Ondernemingsnummer 0877.248.501 RPR Brussel (de Vennootschap ) AGENDA VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE

Nadere informatie

VASTELLING KAPITAALVERHOGING STATUTENWIJZIGING

VASTELLING KAPITAALVERHOGING STATUTENWIJZIGING EXMAR naamloze vennootschap De Gerlachekaai 20 2000 Antwerpen Rechtspersonenregister : Antwerpen BTW-nummer BE 860.409.202. Ondernemingsnummer 0860.409.202 VASTELLING KAPITAALVERHOGING STATUTENWIJZIGING

Nadere informatie

SAMENVATTING. Toepasselijk recht. Op het aanbod is Nederlands recht van toepassing. Rechten verbonden aan de certificaten van aandelen

SAMENVATTING. Toepasselijk recht. Op het aanbod is Nederlands recht van toepassing. Rechten verbonden aan de certificaten van aandelen SAMENVATTING Dit hoofdstuk is een samenvatting (de Samenvatting) van de essentiële kenmerken en risico s met betrekking tot de Uitgevende instelling(stichting administratie kantoor aandelen Triodos Bank),

Nadere informatie

INFORMATIEDOCUMENT MET BETREKKING TOT HET KEUZEDIVIDEND KEUZEPERIODE VAN 11 JUNI TOT EN MET 5 JULI 2013 16:00 UUR (CET)

INFORMATIEDOCUMENT MET BETREKKING TOT HET KEUZEDIVIDEND KEUZEPERIODE VAN 11 JUNI TOT EN MET 5 JULI 2013 16:00 UUR (CET) Brussel,11 juni 2013 Gereglementeerde informatie* (11 juni 2013) Informatiedocument * Onderstaande informatie is gereglementeerde informatie zoals gedefinieerd in het Koninklijk Besluit van 14 november

Nadere informatie

PERSBERICHT Gereglementeerde informatie

PERSBERICHT Gereglementeerde informatie AEDIFICA Naamloze vennootschap Openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap naar Belgisch recht Maatschappelijke zetel: Louizalaan 331-333, 1050 Brussel Ondernemingsnummer: 0877.248.501 (RPR Brussel)

Nadere informatie

DIT DOCUMENT IS NIET BESTEMD VOOR VRIJGAVE, PUBLICATIE OF VERSPREIDING IN OF NAAR DE VERENIGDE STATEN, CANADA, JAPAN EN AUSTRALIË

DIT DOCUMENT IS NIET BESTEMD VOOR VRIJGAVE, PUBLICATIE OF VERSPREIDING IN OF NAAR DE VERENIGDE STATEN, CANADA, JAPAN EN AUSTRALIË VOORWAARDEN BETREFFENDE HET KEUZEDIVIDEND Persbericht Gereglementeerde informatie Maandag 18 mei 2015 (na beurstijd) Montea Management NV, met maatschappelijke zetel in 9320 Erembodegem, Industrielaan

Nadere informatie

GALAPAGOS. Bijzonder verslag van de Raad van Bestuur overeenkomstig Artikel 604 van het Wetboek van vennootschappen

GALAPAGOS. Bijzonder verslag van de Raad van Bestuur overeenkomstig Artikel 604 van het Wetboek van vennootschappen GALAPAGOS Naamloze Vennootschap Generaal De Wittelaan L11 A3, 2800 Mechelen, België Ondernemingsnummer: 0466.460.429 RPR Antwerpen (afdeling Mechelen) (de Vennootschap ) Bijzonder verslag van de Raad van

Nadere informatie

TiGenix Naamloze vennootschap Romeinse straat 12 bus 2 3001 Leuven BTW BE 0471.340.123 RPR Leuven (de Vennootschap )

TiGenix Naamloze vennootschap Romeinse straat 12 bus 2 3001 Leuven BTW BE 0471.340.123 RPR Leuven (de Vennootschap ) TiGenix Naamloze vennootschap Romeinse straat 12 bus 2 3001 Leuven BTW BE 0471.340.123 RPR Leuven (de Vennootschap ) BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR OVEREENKOMSTIG ARTIKELEN 596 EN 598 VAN HET

Nadere informatie

I. Kort overzicht van de belangrijkste kenmerken van het keuzedividend

I. Kort overzicht van de belangrijkste kenmerken van het keuzedividend Gereglementeerde informatie* Brussel, 8 juni 2010 Informatiedocument KEUZEDIVIDEND I. Kort overzicht van de belangrijkste kenmerken van het keuzedividend Drie keuzemogelijkheden Coupon nummer 73 kan worden

Nadere informatie

Arseus Beursintroductie VAAK GESTELDE VRAGEN

Arseus Beursintroductie VAAK GESTELDE VRAGEN Arseus Beursintroductie VAAK GESTELDE VRAGEN Hoe is het aanbod gestructureerd? Het aanbod bestaat uit een openbaar aanbod in België en een private plaatsing bij institutionele beleggers in België en elders

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE COMMISSARIS R0403 UITGIFTE VAN AANDELEN ZONDER VERMELDING VAN NOMINALE WAARDE BENEDEN FRACTIEWAARDE

VERSLAG VAN DE COMMISSARIS R0403 UITGIFTE VAN AANDELEN ZONDER VERMELDING VAN NOMINALE WAARDE BENEDEN FRACTIEWAARDE VERSLAG VAN DE COMMISSARIS R0403 UITGIFTE VAN AANDELEN ZONDER VERMELDING VAN NOMINALE WAARDE BENEDEN FRACTIEWAARDE IN KADER VAN ARTIKEL 582 VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN 4ENERGY INVEST NV GEVESTIGD

Nadere informatie

SOVAL INVEST NV INFORMATIE MEMORANDUM

SOVAL INVEST NV INFORMATIE MEMORANDUM SOVAL INVEST NV Naamloze vennootschap met maatschappelijke zetel te [ ] INFORMATIE MEMORANDUM met betrekking tot een private plaatsing van obligaties met een duurtijd van 5 jaar en een jaarlijkse intrestvoet

Nadere informatie

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke zetel: Zinkstraat 1, 2490 Balen Ondernemingsnummer BTW BE 0888.728.945 RPR Turnhout

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke zetel: Zinkstraat 1, 2490 Balen Ondernemingsnummer BTW BE 0888.728.945 RPR Turnhout NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke zetel: Zinkstraat 1, 2490 Balen Ondernemingsnummer BTW BE 0888.728.945 RPR Turnhout VOLMACHT Buitengewone Algemene Vergadering te houden op dinsdag 14 december 2010

Nadere informatie

INFORMATIENOTA OVER HET KEUZEDIVIDEND

INFORMATIENOTA OVER HET KEUZEDIVIDEND Brussel, 25 november 2011 Gereglementeerde informatie * (25 november 2011) * Informatienota *De informatie in deze Informatienota is gereglementeerde informatie in de zin van het koninklijk besluit van

Nadere informatie

KBC Groep Naamloze vennootschap Havenlaan Brussel RPR Brussel BTW: BE

KBC Groep Naamloze vennootschap Havenlaan Brussel RPR Brussel BTW: BE KBC Groep Naamloze vennootschap Havenlaan 2 1080 Brussel RPR Brussel BTW: BE 0403.227.515 BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 596 VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN Overeenkomstig

Nadere informatie

DECEUNINCK NV Naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Brugsesteenweg 374 8800 Roeselare

DECEUNINCK NV Naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Brugsesteenweg 374 8800 Roeselare DECEUNINCK NV Naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Brugsesteenweg 374 8800 Roeselare Ondernemingsnummer: 0405.548.486 RPR Kortrijk (de 'Vennootschap') Bijzonder

Nadere informatie

1 Toegestaan kapitaal

1 Toegestaan kapitaal TiGenix Naamloze vennootschap (naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen) Romeinse straat 12 bus 2 3001 Leuven BTW BE 0471.340.123 RPR Leuven (de Vennootschap

Nadere informatie

Dexia NV/SA Naamloze vennootschap naar Belgisch recht

Dexia NV/SA Naamloze vennootschap naar Belgisch recht Dexia NV/SA Naamloze vennootschap naar Belgisch recht Rogierplein 11 1210 Brussel RPR Brussel BTW BE 0458.548.296 Rekening 068-2113620-17 BIJZO NDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR - 14 mei 2008 - O pgesteld

Nadere informatie

16 coupons nr. 21 van het dividend van het gewoon aandeel geven recht op één nieuw gewoon aandeel, zonder opleg in geld; en

16 coupons nr. 21 van het dividend van het gewoon aandeel geven recht op één nieuw gewoon aandeel, zonder opleg in geld; en VOORWAARDEN BETREFFENDE HET KEUZEDIVIDEND IN AANDELEN Brussel, 02.05.2012, 8:00 AM CET De Gewone Algemene Vergadering van 27.04.2012 heeft beslist voor boekjaar 2011 een bruto dividend van 6,50 per gewoon

Nadere informatie

Quest for growth Privak, beleggingsvennootschap met vast kapitaal naar Belgisch Recht

Quest for growth Privak, beleggingsvennootschap met vast kapitaal naar Belgisch Recht Persmededeling Leuven / 23 januari 2014 / 17.40 Gereglementeerde informatie. Deze persmededeling bevat informatie waarop de Europese transparantieregelgeving voor beursgenoteerde bedrijven van toepassing

Nadere informatie

Klynveld Peat Marwick Goerdeler

Klynveld Peat Marwick Goerdeler Klynveld Peat Marwick Goerdeler Bedrijfsrevisoren Helga Platteau Bedrijfsrevisor Verslag van het College van sen over de geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2004 en

Nadere informatie

BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN 29 APRIL 2011 INZAKE DE INBRENG IN NATURA IN HET KADER VAN EEN KEUZEDIVIDEND (ARTIKEL 602 W.VENN.

BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN 29 APRIL 2011 INZAKE DE INBRENG IN NATURA IN HET KADER VAN EEN KEUZEDIVIDEND (ARTIKEL 602 W.VENN. COFINIMMO Naamloze vennootschap en Openbare Vastgoedbeleggingsvennootschap met vast kapitaal (Vastgoedbevak) naar Belgisch Recht Woluwelaan 58 1200 Brussel B.T.W. nummer 426.184.049 RPR Brussel 0426.184.049

Nadere informatie

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS KEYWARE TECHNOLOGIES Naamloze vennootschap die een openbaar beroep op het spaarwezen doet of heeft gedaan Ikaros Business Park Ikaroslaan 24 1930 Zaventem Ondernemingsnummer: RPR 0458.430.512 (Brussel)

Nadere informatie

ABLYNX NV. (de Vennootschap of Ablynx )

ABLYNX NV. (de Vennootschap of Ablynx ) ABLYNX NV Naamloze Vennootschap die een openbaar beroep heeft gedaan op het spaarwezen Maatschappelijke zetel: Technologiepark 21, 9052 Zwijnaarde Ondernemingsnummer: 0475.295.446 (RPR Gent) (de Vennootschap

Nadere informatie

LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, LUIK BTW BE

LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, LUIK BTW BE LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, 54 4000 LUIK BTW BE 0846.628.569 RPR Luik Jaarverslag van de raad van bestuur aan de gewone algemene vergadering

Nadere informatie

WARRANTPLAN 2012 INFORMATIEDOCUMENT VOOR DE AANDEELHOUDERS

WARRANTPLAN 2012 INFORMATIEDOCUMENT VOOR DE AANDEELHOUDERS WARRANTPLAN 2012 INFORMATIEDOCUMENT VOOR DE AANDEELHOUDERS I. INLEIDING Om te voldoen aan de Corporate Governance (deugdelijk bestuur) wetgeving van april 2010 voor de leden van het Group Management Committee

Nadere informatie

OPTION Naamloze Vennootschap Gaston Geenslaan 14 3001 Leuven RPR Leuven: 0429.375.448 (de Vennootschap )

OPTION Naamloze Vennootschap Gaston Geenslaan 14 3001 Leuven RPR Leuven: 0429.375.448 (de Vennootschap ) OPTION Naamloze Vennootschap Gaston Geenslaan 14 3001 Leuven RPR Leuven: 0429.375.448 (de Vennootschap ) BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 596 EN 598 VAN HET WETBOEK VAN

Nadere informatie

UITOEFENING VAN DE OVERTOEWIJZINGSOPTIE EN VERSTRIJKEN VAN DE STABILISATIEPERIODE IN VERBAND MET DE EERSTE OPENBARE AANBIEDING

UITOEFENING VAN DE OVERTOEWIJZINGSOPTIE EN VERSTRIJKEN VAN DE STABILISATIEPERIODE IN VERBAND MET DE EERSTE OPENBARE AANBIEDING Gereglementeerde informatie UITOEFENING VAN DE OVERTOEWIJZINGSOPTIE EN VERSTRIJKEN VAN DE STABILISATIEPERIODE IN VERBAND MET DE EERSTE OPENBARE AANBIEDING Luik, België, 30 juli 2015-17.45 CEST Mithra Pharmaceuticals

Nadere informatie

Informatienota 2 over het keuzedividend Keuzeperiode van 5 mei tot en met 21 mei 2014

Informatienota 2 over het keuzedividend Keuzeperiode van 5 mei tot en met 21 mei 2014 Gereglementeerde informatie 1 Informatienota 2 over het keuzedividend Keuzeperiode van 5 mei tot en met 21 mei 2014 Deze Informatienota is bestemd voor de aandeelhouders van ATENOR GROUP en bevat informatie

Nadere informatie

Jaarresultaat KBC Ancora bedraagt 50,8 miljoen euro

Jaarresultaat KBC Ancora bedraagt 50,8 miljoen euro , Leuven, 30 augustus 2013 (17.40 CEST) Jaarresultaat KBC Ancora bedraagt 50,8 miljoen euro Leuven, 30 augustus 2013 (17.40 CEST) KBC Ancora boekte in het afgelopen boekjaar 2012/2013 een winst van 50,8

Nadere informatie

I. Kapitaalverhoging met publieke uitgifte voorbehouden aan het personeel, uit kracht van artikel 609 van het Wetboek van Vennootschappen.

I. Kapitaalverhoging met publieke uitgifte voorbehouden aan het personeel, uit kracht van artikel 609 van het Wetboek van Vennootschappen. Etn. Fr. Colruyt NV Naamloze Vennootschap Maatschappelijke zetel: Edingensesteenweg, 196 1500 Halle BTW-BE-0400.378.485 RPR Brussel De aandeelhouders worden uitgenodigd tot een Buitengewone Algemene Vergadering

Nadere informatie

VOORBEHOUDEN AAN HET GROUP MANAGEMENT COMMITTEE GROUP MANAGEMENT COUNCIL EN SLEUTELLEDEN VAN HET LEADERSHIP TEAM VAN TESSENDERLO GROUP

VOORBEHOUDEN AAN HET GROUP MANAGEMENT COMMITTEE GROUP MANAGEMENT COUNCIL EN SLEUTELLEDEN VAN HET LEADERSHIP TEAM VAN TESSENDERLO GROUP VOORNAAMSTE VOORWAARDEN EN MODALITEITEN BETREFFENDE DE UITGIFTE VAN WARRANTS VAN TESSENDERLO CHEMIE NV VOORBEHOUDEN AAN HET GROUP MANAGEMENT COMMITTEE GROUP MANAGEMENT COUNCIL EN SLEUTELLEDEN VAN HET LEADERSHIP

Nadere informatie

THROMBOGENICS NV naamloze vennootschap die een publiek beroep doet op het spaarwezen Gaston Geenslaan 1 3001 Leuven (Heverlee)

THROMBOGENICS NV naamloze vennootschap die een publiek beroep doet op het spaarwezen Gaston Geenslaan 1 3001 Leuven (Heverlee) THROMBOGENICS NV naamloze vennootschap die een publiek beroep doet op het spaarwezen Gaston Geenslaan 1 3001 Leuven (Heverlee) Ondernemingsnummer: 0881.620.924 RPR Leuven (de Vennootschap) Bijzonder verslag

Nadere informatie

TESSENDERLO CHEMIE Naamloze vennootschap Met maatschappelijke zetel te 1050 Brussel, Troonstraat 130 RPR Rechtsgebied Brussel

TESSENDERLO CHEMIE Naamloze vennootschap Met maatschappelijke zetel te 1050 Brussel, Troonstraat 130 RPR Rechtsgebied Brussel TESSENDERLO CHEMIE Naamloze vennootschap Met maatschappelijke zetel te 1050 Brussel, Troonstraat 130 RPR 0412.101.728 Rechtsgebied Brussel Bijzonder verslag van de raad van bestuur overeenkomstig de bepalingen

Nadere informatie

Corporate Governance Charter

Corporate Governance Charter Corporate Governance Charter Dealing Code Hoofdstuk Twee Euronav Corporate Governance Charter December 2005 13 1. Inleiding Op 9 december 2004 werd de Belgische Corporate Governance Code door de Belgische

Nadere informatie

TiGenix Naamloze vennootschap Romeinse straat 12 bus Leuven BTW BE RPR Leuven (de Vennootschap )

TiGenix Naamloze vennootschap Romeinse straat 12 bus Leuven BTW BE RPR Leuven (de Vennootschap ) TiGenix Naamloze vennootschap Romeinse straat 12 bus 2 3001 Leuven BTW BE 0471.340.123 RPR Leuven (de Vennootschap ) BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR OVEREENKOMSTIG ARTIKELEN 596 EN 598 VAN HET

Nadere informatie

Gereglementeerde informatie, Leuven, 31 augustus 2017 (20.00 CEST)

Gereglementeerde informatie, Leuven, 31 augustus 2017 (20.00 CEST) , Leuven, KBC Ancora sluit boekjaar 2016/2017 af met een winst van 843,2 miljoen euro, in hoofdzaak bepaald door dividendinkomsten en de terugname van waardeverminderingen KBC Ancora boekte in het afgelopen

Nadere informatie

KEUZEDIVIDEND INFORMATIEDOCUMENT TER ATTENTIE VAN DE AANDEELHOUDERS VAN COFINIMMO

KEUZEDIVIDEND INFORMATIEDOCUMENT TER ATTENTIE VAN DE AANDEELHOUDERS VAN COFINIMMO Woluwedal 58 1200 Brussel BE 0 426 184 049 RPR Brussel Naamloze vennootschap en Openbare Vastgoedbeleggingsvennootschap met vast kapitaal naar Belgisch Recht KEUZEDIVIDEND INFORMATIEDOCUMENT TER ATTENTIE

Nadere informatie

GALAPAGOS. Bijzonder verslag van de Raad van Bestuur overeenkomstig artikelen 596 en 598 van het Wetboek van Vennootschappen

GALAPAGOS. Bijzonder verslag van de Raad van Bestuur overeenkomstig artikelen 596 en 598 van het Wetboek van Vennootschappen GALAPAGOS Naamloze Vennootschap Generaal De Wittelaan L11 A3, 2800 Mechelen, België Ondernemingsnummer: 0466.460.429 RPR Antwerpen, afdeling Mechelen (de Vennootschap ) Bijzonder verslag van de Raad van

Nadere informatie

INFORMATIEDOCUMENT MET BETREKKING TOT HET KEUZEDIVIDEND KEUZEPERIODE VAN 12 JUNI TOT EN MET 6 JULI :00 UUR (CET)

INFORMATIEDOCUMENT MET BETREKKING TOT HET KEUZEDIVIDEND KEUZEPERIODE VAN 12 JUNI TOT EN MET 6 JULI :00 UUR (CET) Brussel,12 juni 2012 Gereglementeerde informatie* (12 juni 2012) Informatiedocument * Onderstaande informatie is gereglementeerde informatie zoals gedefinieerd in het Koninklijk Besluit van 14 november

Nadere informatie

I. Kapitaalverhoging met publieke uitgifte voorbehouden aan het personeel, uit kracht van artikel 609 van het Wetboek van Vennootschappen.

I. Kapitaalverhoging met publieke uitgifte voorbehouden aan het personeel, uit kracht van artikel 609 van het Wetboek van Vennootschappen. Etn. Franz Colruyt Naamloze Vennootschap Maatschappelijke zetel: Edingensesteenweg, 196 1500 Halle BTW-BE-0400.378.485 RPR Brussel De aandeelhouders worden uitgenodigd tot een Buitengewone Algemene Vergadering

Nadere informatie

BELGISCHE BIJLAGE BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS SAINT-HONORE INDE

BELGISCHE BIJLAGE BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS SAINT-HONORE INDE BELGISCHE BIJLAGE BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS SAINT-HONORE INDE Gemeenschappelijk beleggingsfonds (GBF) naar Frans recht overeenkomstig de Richtlijn 85/611/EEG 47, rue du Faubourg Saint-Honoré, 75401 Parijs,

Nadere informatie

1. Verslag van de Raad van Bestuur dd. 07/09/2010 dat de omstandige verantwoording inhoudt van het

1. Verslag van de Raad van Bestuur dd. 07/09/2010 dat de omstandige verantwoording inhoudt van het Etn. Franz Colruyt Naamloze Vennootschap Maatschappelijke zetel: Edingensesteenweg, 196 1500 Halle BTW BE 0400.378.485 RPR Brussel De aandeelhouders worden uitgenodigd tot een Buitengewone Algemene Vergadering

Nadere informatie

DECEUNINCK NV Naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Brugsesteenweg 374 8800 Roeselare

DECEUNINCK NV Naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Brugsesteenweg 374 8800 Roeselare DECEUNINCK NV Naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Brugsesteenweg 374 8800 Roeselare Ondernemingsnummer: 0405.548.486 RPR Kortrijk (de 'Vennootschap') Bijzonder

Nadere informatie

Beslissing tot het verlenen van een voorafgaand akkoord Statuut van openbare instelling voor collectieve belegging in schuldvorderingen

Beslissing tot het verlenen van een voorafgaand akkoord Statuut van openbare instelling voor collectieve belegging in schuldvorderingen Beslissing tot het verlenen van een voorafgaand akkoord Statuut van openbare instelling voor collectieve belegging in schuldvorderingen Mei en september 2006 Conform artikel 11 van het koninklijk besluit

Nadere informatie

TELENET GROUP HOLDING NV. Naamloze Vennootschap naar Belgisch Recht Liersesteenweg Mechelen RPR Antwerpen - afdeling Mechelen

TELENET GROUP HOLDING NV. Naamloze Vennootschap naar Belgisch Recht Liersesteenweg Mechelen RPR Antwerpen - afdeling Mechelen TELENET GROUP HOLDING NV Naamloze Vennootschap naar Belgisch Recht Liersesteenweg 4 2800 Mechelen RPR Antwerpen - afdeling Mechelen 0477.702.333 UITNODIGING VOOR DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

Nadere informatie

KEUZEDIVIDEND INFORMATIEDOCUMENT TER ATTENTIE VAN DE AANDEELHOUDERS VAN COFINIMMO

KEUZEDIVIDEND INFORMATIEDOCUMENT TER ATTENTIE VAN DE AANDEELHOUDERS VAN COFINIMMO Woluwedal 58 1200 Brussel BE 0 426 184 049 RPR Brussel Naamloze vennootschap en Openbare Vastgoedbeleggingsvennootschap met vast kapitaal naar Belgisch Recht KEUZEDIVIDEND INFORMATIEDOCUMENT TER ATTENTIE

Nadere informatie

2) Gevolgen van deze verrichting voor de deelneming van Colruyt in DCA

2) Gevolgen van deze verrichting voor de deelneming van Colruyt in DCA AANVRAAG TOT OPNEMING IN DE EERSTE MARKT VAN EURONEXT BRUSSEL VAN 35.283.096 COUPONS NR. 5 VAN DE AANDELEN COLRUYT OMWISSELBAAR TEGEN AANDELEN VAN DE N.V. DOLMEN COMPUTER APPLICATIONS (9 VOOR 1) - OPNEMING

Nadere informatie

Delhaize Groep NV Osseghemstraat Brussel, België Rechtspersonenregister (Brussel) INFORMATIEVE NOTA

Delhaize Groep NV Osseghemstraat Brussel, België Rechtspersonenregister (Brussel)  INFORMATIEVE NOTA Delhaize Groep NV Osseghemstraat 53 1080 Brussel, België Rechtspersonenregister 0402.206.045 (Brussel) www.delhaizegroep.com INFORMATIEVE NOTA Brussel, 21 april 2016 Ter attentie van de aandeelhouders,

Nadere informatie

TELENET GROUP HOLDING NV. Naamloze Vennootschap naar Belgisch Recht Liersesteenweg Mechelen RPR Mechelen

TELENET GROUP HOLDING NV. Naamloze Vennootschap naar Belgisch Recht Liersesteenweg Mechelen RPR Mechelen TELENET GROUP HOLDING NV Naamloze Vennootschap naar Belgisch Recht Liersesteenweg 4 2800 Mechelen RPR Mechelen 0477.702.333 UITNODIGING VOOR DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS De raad van

Nadere informatie

EURONAV. Naamloze Vennootschap. De Gerlachekaai 20. 2000 Antwerpen. RPR Antwerpen BTW : BE 0860.402.767

EURONAV. Naamloze Vennootschap. De Gerlachekaai 20. 2000 Antwerpen. RPR Antwerpen BTW : BE 0860.402.767 EURONAV Naamloze Vennootschap De Gerlachekaai 20 2000 Antwerpen RPR Antwerpen BTW : BE 0860.402.767 BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR MET BETREKKING TOT DE KAPITAALVERHOGING MET OPHEFFING VAN DE

Nadere informatie

KEUZEDIVIDEND INFORMATIEDOCUMENT1 TER ATTENTIE VAN DE AANDEELHOUDERS VAN COFINIMMO 10 MEI 2017

KEUZEDIVIDEND INFORMATIEDOCUMENT1 TER ATTENTIE VAN DE AANDEELHOUDERS VAN COFINIMMO 10 MEI 2017 Woluwedal 58 1200 Brussel BE 0 426 184 049 RPR Brussel Naamloze vennootschap en Openbare Gereglementeerde Vastgoedvennootschap naar Belgisch Recht KEUZEDIVIDEND INFORMATIEDOCUMENT1 TER ATTENTIE VAN DE

Nadere informatie

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke Zetel: Zinkstraat 1, 2490 Balen Ondernemingsnummer BTW BE RPR Antwerpen, afdeling Turnhout

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke Zetel: Zinkstraat 1, 2490 Balen Ondernemingsnummer BTW BE RPR Antwerpen, afdeling Turnhout NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke Zetel: Zinkstraat 1, 2490 Balen Ondernemingsnummer BTW BE 0888.728.945 RPR Antwerpen, afdeling Turnhout TOELICHTING BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING te houden op

Nadere informatie

Persbericht. KPN stelt voorwaarden vast voor claimemissie van EUR 3 miljard

Persbericht. KPN stelt voorwaarden vast voor claimemissie van EUR 3 miljard Persbericht NIET BESTEMD VOOR PUBLICATIE IN DE VERENIGDE STATEN, JAPAN OF AUSTRALIË KPN stelt voorwaarden vast voor claimemissie van EUR 3 miljard Datum 2 voor 1 claimemissie van 2.838.732.182 nieuwe gewone

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Dexia Bonds Beleggingsvennootschap conform Richtlijn 85/611/EEG 69, route d Esch, L 2953 Luxemburg Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs

Nadere informatie

I. Kapitaalverhoging met publieke uitgifte voorbehouden aan het personeel, uit kracht van artikel 609 van het Wetboek van Vennootschappen.

I. Kapitaalverhoging met publieke uitgifte voorbehouden aan het personeel, uit kracht van artikel 609 van het Wetboek van Vennootschappen. Etn. Fr. Colruyt NV Naamloze Vennootschap Maatschappelijke zetel: Edingensesteenweg, 196 1500 Halle BTW-BE-0400.378.485 RPR Brussel De aandeelhouders worden uitgenodigd tot een Buitengewone Algemene Vergadering

Nadere informatie

1 Opdracht 3. 2 Voorgenomen verrichting 4. 3 Weerslag van de voorgestelde uitgifte op de toestand van de bestaande aandeelhouders 6.

1 Opdracht 3. 2 Voorgenomen verrichting 4. 3 Weerslag van de voorgestelde uitgifte op de toestand van de bestaande aandeelhouders 6. Verslag van de Commissaris met betrekking tot de uitgifte van warrants Opties Barco 03 Personeel België 2010 en Opties Barco 03 Personeel Buitenland 2010 met opheffing van voorkeurrecht overeenkomstig

Nadere informatie

KAPITAALVERHOGING MET VOORKEURRECHT VAN MAXIMAAL EUR 52,5 MILJOEN

KAPITAALVERHOGING MET VOORKEURRECHT VAN MAXIMAAL EUR 52,5 MILJOEN [Type text] EMBARGO TOT 2 JUNI 2014 18:00 KAPITAALVERHOGING MET VOORKEURRECHT VAN MAXIMAAL EUR 52,5 MILJOEN DOOR UITGIFTE VAN MAXIMAAL 1.945.416 NIEUWE AANDELEN TEGEN EEN INSCHRIJVINGSPRIJS VAN EUR 27,00

Nadere informatie

De belangrijkste bepalingen en voorwaarden van het Aanbod kunnen worden samengevat als volgt:

De belangrijkste bepalingen en voorwaarden van het Aanbod kunnen worden samengevat als volgt: Gereglementeerde informatie DEZE AANKONDIGING IS NIET VOOR VERSPREIDING, RECHTSTREEKS OF ONRECHTSTREEKS, IN DE VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA, AUSTRALIË, CANADA, JAPAN, ZUID-AFRIKA OF ENIGE ANDERE JURISDICTIE

Nadere informatie

TESSENDERLO CHEMIE Naamloze vennootschap Troonstraat 130, 1050 Brussel 0412.101.728 RPR Brussel (de Vennootschap)

TESSENDERLO CHEMIE Naamloze vennootschap Troonstraat 130, 1050 Brussel 0412.101.728 RPR Brussel (de Vennootschap) TESSENDERLO CHEMIE Naamloze vennootschap Troonstraat 130, 1050 Brussel 0412.101.728 RPR Brussel (de Vennootschap) OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING DIE ZAL WORDEN GEHOUDEN OP 29 JANUARI

Nadere informatie

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS naamloze vennootschap Researchdreef 60, 1070 Brussel Ondernemingsnr. 0403.053.608 (RPR Brussel) ("UCB NV") OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS De aandeelhouders worden

Nadere informatie

INFORMATIE AAN DE PERSONEELSLEDEN: AANBOD TOT INSCHRIJVING OP MAXIMUM 200.000 NIEUWE AANDELEN MET FISCAAL VOORDEEL

INFORMATIE AAN DE PERSONEELSLEDEN: AANBOD TOT INSCHRIJVING OP MAXIMUM 200.000 NIEUWE AANDELEN MET FISCAAL VOORDEEL ETN. FR. COLRUYT Naamloze vennootschap Maatschappelijke zetel: Edingensesteenweg 196 1500 Halle BTW-BE-0400.378.485 RPR Brussel INFORMATIE AAN DE PERSONEELSLEDEN: AANBOD TOT INSCHRIJVING OP MAXIMUM 200.000

Nadere informatie

Aanvulling van [ ] op het Prospectus dat op 5 mei 2015 door de FSMA werd goedgekeurd De Aanbieder wordt geadviseerd door

Aanvulling van [ ] op het Prospectus dat op 5 mei 2015 door de FSMA werd goedgekeurd De Aanbieder wordt geadviseerd door TAXSHELTER.BE NV Siège social: Maatschappelijke zetel 36 rue de Mulhouse, 4020 Luik Bedrijfszetel: Corner Building - Genèvestraat 175, 1140 Evere KBO 865.895.838 OPENBARE AANBIEDING TOT INSCHRIJVING MET

Nadere informatie

VOLMACHTFORMULIER VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

VOLMACHTFORMULIER VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VOLMACHTFORMULIER VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING Ondergetekende: naam en voornaam / (vennootschaps)naam: adres / zetel: eigenaar van: aandelen van de vennootschap; en/of eigenaar van: warrants

Nadere informatie

PINGUINLUTOSA Naamloze Vennootschap Romenstraat 3 8840 STADEN (WESTROZEBEKE) (de Vennootschap) 7 november 2011

PINGUINLUTOSA Naamloze Vennootschap Romenstraat 3 8840 STADEN (WESTROZEBEKE) (de Vennootschap) 7 november 2011 PINGUINLUTOSA Naamloze Vennootschap Romenstraat 3 8840 STADEN (WESTROZEBEKE) (de Vennootschap) RPR Ieper BTW BE 0402.777.157 ------------------------------ Bijzonder verslag van de raad van bestuur overeenkomstig

Nadere informatie

TOELICHTING. GEWONE EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING te houden op woensdag 24 april 2013 om 10h30

TOELICHTING. GEWONE EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING te houden op woensdag 24 april 2013 om 10h30 NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke zetel: Zinkstraat 1, 2490 Balen, België Ondernemingsnummer BTW BE 0888.728.945 RPR Turnhout TOELICHTING GEWONE EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING te houden op woensdag

Nadere informatie

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING DIE ZAL WORDEN GEHOUDEN OP 22 APRIL 2014

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING DIE ZAL WORDEN GEHOUDEN OP 22 APRIL 2014 TiGenix Naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Romeinse straat 12 bus 2 3001 Leuven BTW BE 0471.340.123 RPR Leuven OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

Nadere informatie

Jaarresultaat KBC Ancora bedraagt 26,4 miljoen euro

Jaarresultaat KBC Ancora bedraagt 26,4 miljoen euro , Leuven, Jaarresultaat KBC Ancora bedraagt 26,4 miljoen euro Leuven, KBC Ancora boekte in het afgelopen boekjaar een winst van 26,4 miljoen euro, hetzij 0,34 euro per aandeel, tegenover een winst van

Nadere informatie

SUCCESVOLLE PRIVATE PLAATSING EN BEKENDMAKING UITGIFTEPRIJS VAN 75,00 EURO

SUCCESVOLLE PRIVATE PLAATSING EN BEKENDMAKING UITGIFTEPRIJS VAN 75,00 EURO Gereglementeerde informatie Voorwetenschap OPENBARE AANBIEDING TOT INSCHRIJVING OP 2.369.560 NIEUWE AANDELEN IN HET KADER VAN EEN KAPITAALVERHOGING IN GELD BINNEN HET TOEGESTAAN KAPITAAL MET ONHERLEIDBAAR

Nadere informatie

ACTIVINVESTOR MANAGEMENT B.V. Amsterdam. Halfjaarbericht per 30 juni 2012

ACTIVINVESTOR MANAGEMENT B.V. Amsterdam. Halfjaarbericht per 30 juni 2012 ACTIVINVESTOR MANAGEMENT B.V. Amsterdam Halfjaarbericht per 30 juni 2012 Profiel ActivInvestor Management B.V. is 16 december 2004 opgericht en heeft als doel het opzetten en beheren van niche vastgoedbeleggingsfondsen

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus December 2009 DB PLATINUM Beleggingsvennootschap conform Richtlijn 85/611/EEG Route d Esch 69, L-1470 Luxembourg De informatie die in deze bijlage bij het prospectus

Nadere informatie

Ondernemingsnummer RPR Leuven. (de Vennootschap)

Ondernemingsnummer RPR Leuven. (de Vennootschap) THROMBOGENICS NV naamloze vennootschap die een publiek beroep op het spaarwezen doet of heeft gedaan Gaston Geenslaan 1 B-3001 Leuven (Heverlee) Ondernemingsnummer 0881.620.924 RPR Leuven (de Vennootschap)

Nadere informatie