Aanvullende gegevens behorende bij de verkoopdocumentatie:

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Aanvullende gegevens behorende bij de verkoopdocumentatie:"

Transcriptie

1 Woningtype Ceres; Lange Streeken II Peize / fase II / kavel 25 t/m 28 / EPC 0,4 Aanvullende gegevens behorende bij de verkoopdocumentatie: 1 technische omschrijving 2 2 kleur- en materiaalstaat 7 3 staat van afwerking 8 4 renvooi 10 5 procedure aankoop 11 6 algemene bepalingen 13 1

2 1. Technische omschrijving twee-onder-één-kap woningen Lange Streeken II te Peize Het project in de Lange Streeken II te Peize bestaat uit de bouw van 4 woningen. De brochure met deze technische omschrijving dient als contractstuk bij de koop-aannemingsovereenkomst. De aangegeven meerwerkopties zijn informatief en worden niet nader omschreven. Zij maken dan ook geen deel uit van de contractstukken. 1.1 Peil en uitzetten Het peil, waaruit alle hoogten en diepten worden gemeten, komt overeen met de bovenkant van de afgewerkte vloer. Het peil ligt circa 250 mm. hoger dan de aangrenzende weg c.q. trottoir en wordt in overleg met de gemeente bepaald. 1.2 Grondwerk De betonnen fundering incl. kruipruimte wordt ontgraven tot benodigde aanlegdiepte. Alle rioleringssleuven worden ontgraven tot minimaal 60 cm. beneden het maaiveld. De fundatiesleuven worden na het leggen van de begane grondvloer aangevuld met uitgekomen grond. Alle rioleringssleuven worden gedicht met uitgekomen grond tot de bovenzijde van het maaiveld. In de kruipruimte wordt een zandpakket van circa 10 cm. aangelegd. De aanwezige grond rondom de woning wordt ontdaan van bouwafval en in contour gebracht. Er wordt gewerkt met een gesloten grondbalans (geen levering / afvoer grond). Er wordt geen zand geleverd voor de oprit en terras. Van Dijk Bouw is niet verantwoordelijk voor de waterdoorlatenheid van de grondsamenstelling. Tegen meerprijs kan gekozen worden voor drainage. 1.3 Riolering De binnen en buitenriolering wordt uitgevoerd in PVC-leidingen en in overleg met de gemeente aangesloten op het gescheiden gemeenteriool. Op dit riool worden tevens de hemelwaterafvoeren aangesloten. 1.4 Bestrating De garage wordt voorzien van betontegels 30x30x4,5 cm, kleur grijs. 1.5 Terreininrichting. Ter plaatse van de voorzijde zal langs de erfgrens een beukenhaag hoog 500 mm worden geplant, deze valt niet onder de Woningborggarantie. Het risico van het eventueel niet aanslaan van de haag is voor rekening van de koper. Het buitenstraatwerk en overige terreininrichting is voor rekening van de koper. 1.6 Betonwerk De fundaties worden uitgevoerd in gewapend beton, aanlegbreedtes volgens berekening constructeur. 1.7 Metselwerk Het eventueel benodigde fundatiemetselwerk vanaf de fundatiestroken tot de onderkant van de begane grondvloer wordt uitgevoerd in kalkzandsteen. Er worden kunststof vloerventilatiekokers (muisdicht) geplaatst ten behoeve van ventilatie kruipruimte. De binnenspouwbladen en dragende binnenmuren worden uitgevoerd in kalkzandsteen lijmelementen. Al het opgaande buitenmetselwerk wordt uitgevoerd in gevelsteen volgens monster en gemetseld in halfsteens verband. Al het gevelmetselwerk wordt platvol geborsteld gevoegd. Ter plaatse van de aansluitingen hoog/laag wordt minimaal 18 ponds bladlood van voldoende breedte aangebracht. D.P.C. stroken van voldoende breedte langs alle stijlen van buitenkozijnen welke worden ingemetseld en langs onderdorpels van buitenkozijnen welke niet op peil staan. Drakavinylslabben boven alle buitenkozijnen waarboven metselwerk zit. De buitenspouwmuren worden geïsoleerd met spouwisolatie voorzien van KOMO-keur (Rc-waarde conform EPC berekening). Alle (niet dragende) lichte scheidingswanden worden vervaardigd uit z.g. Gibo-wanden o.g. met een dikte van 70 of 100 mm. 2

3 1.8 Systeemvloeren De begane grondvloer van de woning is een vrijdragende geïsoleerde systeemvloer, met een isolatiewaarde conform de EPC berekening. T.p.v. de voordeur zal een kruipluik komen voor de toegang tot de kruipruimte. De verdieping- en zoldervloer worden uitgevoerd als betonnen kanaalplaatvloeren, dikte als aangegeven op tekening constructeur. 1.9 Houten draagconstructies en timmerwerk Dakconstructie De muurplaten, het balkhout en de panlatten worden uitgevoerd in vurenhout, afmetingen volgens de tekeningen van de constructeur. De woning wordt voorzien van een prefabdakelementen met een isolatiewaarde conform EPC berekening. De onderzijde van de dakelementen bestaat uit groene afwerking op de 2 e verdieping. Garage Het platte dak van de garage bestaat uit een houtenbalklaag met een houten dakplaat, de dakranden worden voorzien van een blanke aluminium daktrim. Dakkapel Het dak van de dakkapel bestaat uit een houten balklaag met een houten dakplaat, de onderzijde wordt voorzien van gipsplaten op regelwerk. De zijwangen en voorzijde worden voorzien van een rockpanel bekleding in een standaard witte kleur. Erker Het dak van de erker bestaat uit een houten balklaag met een houten dakplaat, de onderzijde wordt voorzien van gipsplaten op regelwerk. De dakranden worden voorzien van een rockpanel bekleding in een standaard witte kleur. Knieschotten De knieschotten zijn onderdeel van de draagconstructie van het dak en kunnen niet verwijderd worden Kanalen, dakdoorvoeren Ventilatiekanalen uitgevoerd in Spiralobuis Kozijnen, ramen en deuren Alle gevelkozijnen inclusief draai- en/of uitzetramen, glaslatten e.d. worden uitgevoerd in hardhout. Kozijnen, ramen en deuren volgens de eisen van de KOMO. De garagekanteldeur wordt in staal uitgevoerd. In de voordeur zit geen brievenbus. De binnenkozijnen zijn stalen nastelkozijnen in afgelakte uitvoering met bovenlicht, met uitzondering van het stalenkozijn van de meterkast. De binnendeuren uitgevoerd in wit kleurige standaard opdekdeuren, hoog 231,5 cm. De buitenkozijnen worden voorzien van het nodige hang- en sluitwerk, slijtstrippen, tochtprofielen, condensprofielen en roosters.. De bereikbare deuren, ramen en kozijnen in de buitengevel hebben een inbraakwerendheid die voldoet aan weerstandsklasse 2. De binnendeuren worden voorzien van paumelles, sloten, deurkrukken en schilden. Alle buitendeuren (m.u.v. de garagekanteldeur) zijn voorzien van gelijksluitende veiligheidsprofiel-cilinders Dakbedekkingen Alle schuine dakvlakken worden dicht gelegd met betonnen sneldekpannen. Pannen inclusief hulpstukken. De platte daken van de garage, erker en dakkapel worden bedekt met geïsoleerde 2- laagse bitumineuze dakbedekking. De dakrandafwerking van de platte daken wordt uitgevoerd met een aluminium daktrim. 3

4 1.13 Trappen De open trappen worden uitgevoerd in vurenhout. De trappen aan de muurzijde worden voorzien van hardhouten trapleuningen. Rond de open zijden van de trapgaten worden traphekjes met meranti dekregels geplaatst. Bovenstaande vast trappen moeten in principe door de koper na oplevering bekleed worden of worden voorzien van zogenaamde halve maantjes Natuursteen De dorpels van de binnendeurkozijnen toegang gevend tot de badkamer en het toilet uitgevoerd in hardsteen Stukadoorswerk De steenachtige vloeren m.u.v. betegelde vloergedeelten, de gedeelten achter de knieschotten en de garage worden voorzien van een cementdekvloer. Alle binnenwanden m.u.v. de betegelde wandgedeelten en de wanden in de garage worden gereed om te behangen opgeleverd. Alle betonplafonds worden voorzien van structuurspuitwerk. De wanden in het toilet worden boven het tegelwerk voorzien van structuurspuitwerk Tegelwerk De vloeren van de badkamer en het toilet worden voorzien van vloertegels. De wanden van de badkamer worden tot aan het plafond betegeld en de wanden van het toilet tot 150 cm hoogte. De standaard afmetingen van de vloertegels zijn 25 x 25 cm. en van de wandtegels 20 x 25 cm. De wandtegels worden staand verwerkt en de vloertegels worden recht gelegd. Er geldt een verrekenprijs c.q. stelpost voor wand- en vloertegels van respectievelijk 15,00 en 20,00 per m² (incl. 21% btw). Het wandtegelwerk van de keuken is exclusief. Onder de buitenkozijnen met borstwering (m.u.v. buitenkozijn in badkamer indien van toepassing) worden kunststenen vensterbanken geplaatst, diep 200 mm. In de woonkamer zijn de vensterbanken 300 mm. diep Metaalwerken Achter de voordeur een vloermatomranding van hoekstaal met geïsoleerd kruipluik. De stalen lateien als aangegeven op de tekening van de constructeur Plafonds- en wandsystemen Op de zolder blijft de onderzijde van de prefab daken onbehandeld (groene platen in het zicht). De balklaag van de garage blijft in het zicht Binnentimmerwerk Er worden geen vloerplinten geleverd. De meterkast in de hal wordt afgetimmerd volgens de voorschriften van de Nutsbedrijven. Ten bate van het ventilatiesysteem worden de nodige koven en leidingkokers afgetimmerd. De buitenkozijnen worden aan de binnenzijde voorzien van hoeklijsten. De keukeninrichting en kasten zijn voor rekening van de koper en zijn derhalve niet in de koopsom begrepen Glas-, schilder- en behangwerk Alle glasopeningen worden voorzien van isolerende beglazing. Er wordt veiligheidsglas conform de NEN 3569 toegepast. Alle gevelkozijnen worden in concept III voorzien van beglazing en compleet afgelakt geleverd en gemonteerd volgens de geldende voorschriften. Alle behangwerk is voor rekening van de koper en is derhalve niet in de aanneemsom begrepen. 4

5 1.21 Binnenschilderwerk Alle in het zicht komend hout wordt voor behandeld en daar waar nodig bijgewerkt. Daarna wordt alles nog één keer behandeld met een dekkende beits, e.e.a. volgens onderstaand overzicht: De onderdelen die standaard geschilderd of gelakt worden: - de later aan te brengen betimmering van de gevelkozijnen; - trapbomen; - traphekjes + leuningen; - trapgat betimmering De fabrieksmatig behandelde onderdelen (standaardkleur af fabriek): - binnenkozijnen; - binnendeuren; - radiatoren De onbehandelde onderdelen: - leidingen c.v. en waterleiding; - meterbord meterkast; - traptreden en eventueel aanwezige stootborden - balklaag en dakbeschot garage; - gehele 2 e verdieping 1.22 Buitenschilderwerk: Alle gevelkozijnen worden in concept III voorzien van beglazing en compleet afgelakt geleverd en gemonteerd volgens de geldende voorschriften. De garagekanteldeur is fabrieksmatig afgelakt 1.23 Sanitair Het sanitair wordt aangesloten op de waterleiding en de binnenriolering. De aansluiting van de fontein en wastafel door middel van vloerbuizen (chroom incl. sifon). Toilet - 1 vrijhangend toilet - 1 fonteintje met koudwaterkraan Badkamer - 1 vrijhangend toilet - 1 wastafelcombinatie met kraan planchet en spiegel - 1 vloersifon t.b.v. afvoer douche (putje) - 1 douchethermostaatkraan, chroom doucheslang en handdouche met glijstangset - 1 ligbadcombinatie 1.24 Waterleiding De waterleidingen worden volgens de voorschriften van de nutsbedrijven aangelegd. De koudwaterleidingen worden aangelegd naar de keuken (gootsteen en vaatwasser), de plaats van de wasmachine (op de zolder), de wastafel, ligbad en de douche-en badmengkraan in de badkamer, de closetcombinaties, het fonteintje in het toilet en de warmwaterinstallatie. De warmwaterleidingen worden gelegd vanaf het warmwatertoestel naar de keuken, de wastafel in de badruimte, ligbad en de douchemengkraan. De rioolleidingen van de wastafel en het fonteintje komen uit de vloer Gasleidingen De gasinstallatie wordt aangelegd volgens de voorschriften van de nutsbedrijven en overheidseisen, vanaf de gasmeter, met aansluitpunten voor de centrale verwarmingsketel en het kooktoestel (afgedopt) Elektrische installatie RC waarden conform de wettelijke eisen. De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van het elektriciteitsbedrijf en NEN De installatie wordt voorzien van een aardlekschakelaar en geaard volgens voorschrift. De leidingen worden weggewerkt in de wanden en vloeren met uitzondering van de zolder en de garage. De plaats van de wandcontactdozen (inbouw; m.u.v. garage), lichtpunten en dergelijke zijn bij benadering aangegeven op de tekeningen. Door uitvoeringseisen kunnen afwijkingen mogelijk zijn. 5

6 Voor de plaats op de wanden worden de volgende hoogten aangehouden, gemeten vanuit de afgewerkte vloer: - wandcontactdozen gecombineerd met een schakelaar 105 cm; - wandcontactdozen boven het aanrecht van de keuken 125 cm; - wandcontactdozen begane grond 30 cm; - wandcontactdozen verdiepingen 105 cm. Op het zuid-oost dak worden 9,9 m2 PV panelen op het dak aangebracht Ventilatie De woningen worden uitgerust met een mechanisch ventilatiesysteem. De ventilatielucht wordt in de keuken, badkamer en toilet mechanisch afgevoerd d.m.v. een op zolder centraal opgestelde unit. Voor alle woningen geldt, dat de afzuiging van het kooktoestel door de koper in het keukenplan dient te worden opgenomen. De berging wordt door open stootvoegen in staand metselwerk en ventilatie sleuven in de kanteldeur geventileerd Centrale verwarmingsinstallatie De woning wordt voorzien van een volautomatische, gasgestookte HR cv-installatie (CW5 klasse) met ingebouwde warmwatervoorziening. De centrale verwarmingsinstallatie wordt uitgevoerd als een laag temperatuur verwarming d.m.v. Henradradiatoren (o.g). De leidingen zullen worden weggewerkt in de afwerkvloeren. Voor de woningen geldt dat de complete installatie bedrijfsgereed en proefgestookt wordt opgeleverd. De gewenste temperatuur wordt ingesteld met een thermostaat, welke in de woonkamer geplaatst wordt. Temperaturen: Woonkamer 20 gr. C. Keuken 20 gr. C Hal 15 gr. C. Toilet onverwarmd Slaapkamers 20 gr. C. Overloop 15 gr. C. Badkamer 22 gr. C.. Garage onverwarmd Zolder onverwarmd Bovenstaande temperaturen kunnen worden gehandhaafd bij gelijktijdige verwarming van alle te verwarmen ruimten. Definitieve plaats en aantal radiatoren worden door de installateur bepaald. De capaciteit van de gasgestookte centrale verwarmingsketel en de definitieve plaats en afmetingen van de radiatoren worden door de installateur bepaald. De berekening van de capaciteit dient te geschieden volgens de ISSO publicatie 51. Gerekend dient te worden met een minimale opslag voor het opwarmen zoals bedoeld in de ISSO publicatie 51, welke gebaseerd is op een werkingsbeperking of onderbreking van 8 uur en een opwarmtijd (inclusief vertragingstijd van 2 uur en een nachtverlaging van 4 gr. C) Media en internet aansluitingen In de woonkamer en in de hoofdslaapkamer worden onbedrade media aansluitpunten aangebracht. De aanvragen voor een aansluiting (abonnement) op het glasvezelnetwerk, telefoonnetwerk en/of cainetwerk en aansluiting op de kabel TV zijn niet in de koopsom begrepen. Van Dijk Bouw vraagt gelijktijdig met gas, water en elektra de aansluitingen ten behoeve van telefoon en CAI en glasvezel wel aan. Deze eenmalige aansluitkosten zijn niet bij de koopsom inbegrepen en worden aan de koper doorberekend. Algemeen Voor zover de vordering van de bouw het toelaat, kunnen door de koper op bepaalde onderdelen wijzigingen of aanvullingen worden aangebracht. Alle afwijkingen van de gewaarmerkte stukken in de zin van meer- minderwerk, dienen altijd schriftelijk te worden vastgelegd en door beide partijen ondertekend te worden. 6

7 2. Kleur en materiaalstaat Ceres Benoeming Materiaal Kleur Gevels, metselwerk Gevels, metselwerk Dakpannen Dakbedekking platte daken Buitenkozijnen Draaiende delen Voordeur Garagedeur(m.u.v. levensloopbestendige woning) Daktrim Ventilatieroosters Bekleding tussen dakkapellen baksteen baksteen betonsneldek bitumen hout hout hout staal aluminium aluminium keralit / werzalit rood genuanceerd rood/bruingenuanc. antraciet naturel (antraciet) wit (RAL 9001) grijs (RAL 7043) grijs (RAL 7043) grijs (RAL 7043) naturel in kleurkozijn gebroken wit 7

8 3. Staat van afwerking Begane grond Vertrek Vloer Wand Plafond Uitrusting Hal Cementdekvloer Behangklaar Spuitwerk 1 lichtpunt met schakelaar 1 wisselschakelaar t.b.v. lichtpunt op de overloop van de eerste verdieping 1 enkele wandcontactdoos 1 beldrukker naast voordeur t.b.v. belinstallatie 1 belinstallatie 1 rookmelder 1 aansluitpunt buitenlicht met schakelaar Toilet Vloertegels Wandtegels tot 1500 mm, daarboven spuitwerk Spuitwerk 1 lichtpunt met schakelaar Mechanische ventilatie Open keuken / eethoek Cementdekvloer Behangklaar Spuitwerk 2 lichtpunten met schakelaar 5 dubbele wandcontactdozen 1 aanslpnt gas 1 geschakelde wcd tbv verlichting 1 enkele wcd tbv koelkast 1 enkele wcd tbv op aparte groep tbv vaatwasser 1 aanslpnt voor warm en koud water 1 vaatwasmachineaansluiting Mechanische ventilatie Woonkamer Cementdekvloer Behangklaar Spuitwerk 1 lichtpunt met schakelaar 5 dubbele wandcontactdozen 2 onbedrade leidingen t.b.v.media 1 thermostaat bedraad Garage Betontegels Schoonmetselwerk gevoegd Dakconstructie in zicht (onbehandeld) 1 lichtpunt met wisselschakelaar 1 dubbele wandcontactdoos 8

9 Eerste verdieping Vertrek Vloer Wand Plafond Uitrusting Overloop Cementdekvloer Behangklaar Spuitwerk 1 lichtpunt met wisselschakelaar 1 enkele wandcontactdoos 1 wisselschakelaar voor lichtpunt overloop 2 e verd. 1 rookmelder Slaapkamer 1 Cementdekvloer Behangklaar Spuitwerk 1 lichtpunt met schakelaar 2 dubbele wandcontactdozen 2 onbedrade leidingen t.b.v. media Slaapkamer 2 Cementdekvloer Behangklaar Spuitwerk 1 lichtpunt met schakelaar 2 dubbele wandcontactdozen Slaapkamer 3 Cementdekvloer Behangklaar Spuitwerk 1 lichtpunt met schakelaar 2 dubbele wandcontactdozen Badkamer Vloertegels Wandtegels tot aan plafond Spuitwerk 1 lichtpunt met schakelaar 1 wandlichtpunt met schakelaar 1 enkele wandcontactdoos Mechanische ventilatie 1 aansluitpunt wasmachine (Modena) Tweede verdieping Vertrek Vloer Wand Plafond Uitrusting Onbenoemde ruimte Cementdekvloer (m.u.v. achter de knieschotten) Onbehandeld Dakconstructie in zicht (onbehandeld) 1 lichtpunt met wisselschakelaar 1 dubbele wandcontactdoos 1 cv-opstelling met een enkele wandcontactdoos 1 mechanische ventilatie-unit met een enkele wandcontactdoos 1 aansluitpunt wasmachine (muv de Modena en Juno levensloopbestendige woning) 9

10 4. Renvooi 10

11 5. Procedure bij aankoop Algemeen Indien u besluit een woning te kopen kunt u ervan overtuigd zijn dat Van Dijk Bouw alles in het werk zal stellen om het vertrouwen dat u ons geeft waar te maken. Het is ons streven om binnen de gegeven prijs een zo goed mogelijk product aan u te leveren. Onderstaand geven wij u een overzicht van de gang van zaken, volgend op het tekenen van de koop-/aannemingsovereenkomst. De aankoop Wanneer u besluit tot aankoop van een woning over te gaan, wordt dit vastgelegd in een overeenkomst. In deze overeenkomst verplicht de bouwer zich de woning te bouwen en te leveren, alsmede de kavel grond op uw naam te doen stellen. U verplicht zich onder andere de koopsom te betalen volgens de standaard termijnregeling van Woningborg. De overeenkomst wordt koop- /aannemingsovereenkomst genoemd. Nadat deze overeenkomst door koper en aannemer is getekend, wordt deze naar de door ons aangewezen projectnotaris gezonden. In de meeste gevallen is een koper niet in staat binnen 14 dagen conform de overeenkomst de verschuldigde bedragen voor de eventuele waarborgsom, de kavel of de vervallen termijnen te voldoen. De aannemer is meestal bereid voorlopig uitstel te verlenen, mits over deze bedragen een rente wordt voldaan, voor zover is geregeld in de overeenkomst. De hypotheek Om de gekochte woning te betalen, heeft u geld nodig. Wanneer dit niet voldoende aanwezig is, kan een som geld geleend worden. Het onderpand voor deze lening is de woning, dit wordt hypotheek genoemd. Met welke bank u "in zee" gaat, zal afhangen van het aangeboden rentepercentage en de voorwaarden. De makelaar / hypotheekadviseur kan u bij deze keuze van bank en hypotheek behulpzaam zijn door zijn uitgebreid informatiesysteem. Hij beschikt voortdurend over actuele gegevens van vele banken en instellingen. Facturering Van Dijk Bouw verstuurt de facturen digitaal naar haar kopers. Het is daarom van belang dat wij in het bezit zijn van uw juiste adres. Na ontvangst van deze factuur kunt u deze met uw goedkeuring doorsturen naar uw hypotheekverstrekker met het verzoek om tot betaling over te gaan. Naar de notaris Enige tijd voor de datum van het passeren van de notariële akte (ook akte van transport genoemd) van het perceel grond en eventueel vervallen termijnen van de in aanbouw zijnde woning, ontvangt u van de notaris een afrekening van hetgeen u tot dan toe verschuldigd bent. Op deze afrekening staat ook het bedrag wat u eventueel aan hypotheek ontvangt, hoeveel daarvan op dat moment wordt uitbetaald en hoeveel bij de bank in depot blijft. Aan extra kosten kan hierop vermeld zijn: - de rente over nog niet betaalde, maar wel verschuldigde termijnen (bouwrente); - de notariskosten voor het opmaken van de hypotheekakte; - aan de bank verschuldigde afsluitprovisie of eventuele andere bankkosten. Bij het transport tekent u dus twee akten: - de transportakte van de grond (de akte van eigendomsoverdracht); - de hypotheekakte (indien nodig). Kosten tijdens de bouw Zodra de hypotheekakte is gepasseerd, moet u aan de bank in principe al tijdens de bouw het volledige bedrag aan rente over het door u geleende bedrag gaan betalen. Echter, hier kan door de bank worden afgetrokken een rentebedrag dat de bank u betaalt, omdat een deel van het hypotheekbedrag bij de bank in depot blijft staan. 11

12 Vrij op naam (V.O.N.) De koopsommen van de woningen zijn vrij op naam, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. Vrij op naam wil zeggen, dat de hieronder genoemde kosten, die met het verwerven van een woning zijn gemoeid, bij de koopsom zijn inbegrepen. grondkosten; bouwkosten; centrale verwarming en warmwatervoorziening; loon- en materiaalkostenstijgingen, welke gedurende de bouw kunnen optreden; architecten- en constructeurshonorarium; notarishonorarium in verband met transportakte van de grond; gemeentelijke leges; B.T.W. (thans 21%, eventuele wijzigingen worden conform de wettelijke voorschriften doorberekend); kadastrale inmeting; bouwvergunning; de aansluitkosten van gas, water, elektra, riolering en inrit; de kosten voor het Woningborgcertificaat. De navolgende kosten zijn niet in de prijs opgenomen: aansluitkosten voor de Centrale Antenne Inrichting (CAI); aansluitkosten voor de glasvezel; financieringskosten; Indien u ter financiering van uw woning een hypotheek nodig heeft, zijn hieraan eenmalige kosten verbonden (bijvoorbeeld kosten voor de notaris voor het opstellen van de hypotheek akte, afsluitkosten en taxatiekosten); rentekosten tijdens de bouw. Verzekeringen Tijdens de bouw is de woning door Van Dijk Bouw verzekerd tegen de risico s van brand- en stormschade tot aan de dag van oplevering, middels een zogenaamde Construction All Risk (CAR) verzekering. Vanaf de dag van de oplevering dient u de woning zelf te verzekeren. Controleer voor de opleveringsdatum uw eigen opstal- en inboedelverzekering. Meer- en/of minderwerk Meer- en minderwerk met betrekking tot sanitair, tegelwerk en andere bouwkundige zaken kunt u regelen met de kopersbegeleider van Van Dijk Bouw. De meer- en minderwerkkeuzes worden opgenomen in een keuzelijst. Al het meer- en minderwerk wordt schriftelijk vastgelegd en voor akkoord ter ondertekening aan u toegezonden. 12

13 6. Algemene bepalingen Algemeen Deze brochure is nauwkeurig en met zorg samengesteld aan de hand van gegevens van tekeningen, verstrekt door de architect, constructeur en de adviseurs van dit plan. Ondanks het bovenstaande moeten wij een voorbehoud maken ten aanzien van wijzigingen, voortvloeiende uit de eisen van de overheid en/of nutsbedrijven. De ondernemer is gerechtigd tijdens de (af)bouw die wijzigingen in het plan aan te brengen, waarvan de noodzakelijkheid bij de uitvoering blijkt, mits deze wijzigingen geen afbreuk doen aan waarden, kwaliteit, uiterlijk, aanzien en bruikbaarheid van de woningen. Deze wijzigingen geven geen der partijen enig recht tot het vragen van verrekening van mindere- of meerdere kosten. Tekeningen De tekeningen die horen bij deze technische omschrijving vindt u als bijlage in de brochure. De op de tekening aangegeven maten zijn circa maten, aangegeven in millimeters. De indeling op de situatietekening van het openbaar terrein (wegen, trottoirs, groen, parkeerplaatsen, aangrenzende bebouwing etc.) is aangegeven aan de hand van de laatst verstrekte gegevens. Wijzigingen hierop vallen buiten de invloedssfeer van Van Dijk Bouw. Hoewel de artist impression, geveltekeningen, plattegronden en situatieschetsen zo exact mogelijk zijn weergegeven, kunnen hieraan geen rechten worden ontleend. Het op de tekeningen aangegeven meubilair behoort, voorzover niet in deze omschrijving opgenomen, niet tot de levering door Van Dijk Bouw. Grootte bouwterrein De grootte van de kavels is zo nauwkeurig mogelijk bepaald. Verschillen kunnen voorkomen. Om die reden wordt in de koop-/aannemingsovereenkomst de grootte van de kavels aangeduid als circa. De opgegeven kavelgrootte in de prijslijst is gebaseerd op de situatietekening als aangeduid in deze verkoop- /contractbrochure. Verschil in oppervlakte wordt niet verrekend. Garantie De woningen worden door ons verkocht met een door Woningborg afgegeven waarborgcertificaat van Woningborg. Het certificaat waarborgt dat uw woning wordt afgebouwd en dat de kwaliteitsgarantie wordt nagekomen. Kortweg beschermt de garantie- en waarborgregeling u gedurende vele jaren tegen technische risico s die aan de bouw en koop van een woning verbonden zijn. Het waarborgcertificaat wordt u door de Woningborg toegezonden, nadat de koop- /aannemingsovereenkomst door beide partijen ondertekend is. Ook ontvangt u het uitgegeven boekje Garantie- en Waarborgregeling Hierin staat precies omschreven wat de garantie- en waarborgregeling van Woningborg inhoudt. Na de onderhoudsperiode van 3 maanden gaat de garantietermijn volgens Woningborg in. Ongeacht hetgeen overigens in deze technische omschrijving is bepaald, gelden onverkort de door Woningborg gehanteerde en voorgeschreven regelingen, reglementen en standaard voorwaarden. Ingeval enige bepalingen in deze technische omschrijving daarmee onverenigbaar zijn, c.q. nadeliger mocht zijn voor de verkrijger, prevaleren steeds de bovengenoemde bepalingen van Woningborg. Voor zover de vordering van de bouw het toelaat, kunnen door de koper op bepaalde onderdelen wijzigingen of aanvullingen worden aangebracht geheel volgens de richtlijnen van Woningborg. Alle afwijkingen van de gewaarmerkte stukken in de zin van meer- en minderwerk, dienen altijd schriftelijk te worden vastgelegd en door beide partijen ondertekend te worden. Het laten vervallen van onderdelen zal deze garantie nadrukkelijk beperken en er wordt tevens melding gedaan bij de Woningborg. 13

14 Schoonmaak en oplevering Op het moment van verkoop wordt een globale opleveringsprognose gegeven, ofwel de datum waarop de woning voor bewoning gereed zal zijn. Daarbij moeten de nodige reserves in acht worden genomen, omdat het bouwen van een woning veel ambachtelijk en dus weersafhankelijk werk met zich meebrengt. Uiterlijk twee weken voor de oplevering wordt de definitieve datum en tijd bekend gemaakt. Tot dan wordt er uitsluitend gesproken van prognoses, waaraan geen rechten kunnen worden ontleend. Ongeveer één week voor de officiële oplevering wordt een vooropname gehouden. Tijdens deze voorschouw wordt alles grondig gecontroleerd en de eventuele geconstateerde tekortkomingen worden voor de officiële oplevering verholpen. De voorschouw is voor u een vrijwillige zaak. Wij verzoeken u echter toch aanwezig te zijn, zodat u tijdens de officiële oplevering beter bent voorbereid. Door u opgevoerde aanvullende werkzaamheden in de sfeer van meerwerk, kunnen een verlenging van de bouwtijd met zich meebrengen. De woning wordt bezemschoon opgeleverd. Het bij de woning behorende terrein wordt ontdaan van bouwvuil en puinresten. De beglazing, het tegelwerk en het sanitair worden gereinigd. Het buitenterrein wordt met uitgekomen grond geëgaliseerd. Als de woning gereed is voor oplevering zal deze aan u worden overgedragen, nadat aan alle financiële verplichtingen is voldaan. Van de oplevering wordt een proces verbaal van oplevering opgemaakt. Daarin worden eventueel uit te voeren herstelwerkzaamheden van de door u gesignaleerde gebreken genoteerd. U ontvangt van ons bij de oplevering, of zo snel mogelijk daarna, een opgave van de gebruikte materialen, onderaannemers, leveranciers, revisietekeningen, riolering, etc. Op de woning rust een onderhoudstermijn van drie maanden. 5% regeling Voor uw zekerheid dat de aannemer de herstelwerkzaamheden correct afhandelt, kunt u 5% van de aanneemsom, zijnde de helft van de laatste termijn, bij de notaris in depot zetten. Dit bedrag wordt na het afhandelen van de herstelwerkzaamheden en het ondertekenen van het formulier gereedmelding herstel aan de aannemer ter beschikking gesteld door de notaris. Hardenberg, 1 juli

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 1.3 Riolering De binnen en buitenriolering wordt uitgevoerd in PVC-leidingen. Het vuilwater wordt in overleg met de gemeente Hardenberg aangesloten

Nadere informatie

VERKOOPINFORMATIE OUDE ZEVENHUIZERSTRAAT 19C. in AMERSFOORT

VERKOOPINFORMATIE OUDE ZEVENHUIZERSTRAAT 19C. in AMERSFOORT Pagina 1 van 17 VERKOOPINFORMATIE OUDE ZEVENHUIZERSTRAAT 19C in AMERSFOORT woning 3 21 juli 2014 Pagina 2 van 17 Inhoudsopgave Technische omschrijving Afwerkstaat van de woningen Het kopen van een huis

Nadere informatie

cætshage a r c h i t e c t e n b u r e a u

cætshage a r c h i t e c t e n b u r e a u Situatie Rijnbandijk 213 te Rijswijk (schaal 1 : 500) Rijnbandijk gras gras gras gras geasfalteerd 213 rooilijn optie carport (vergunningsvrij) zone van 2,5 m om hoofdgebouw is vergunningsvrij zone van

Nadere informatie

Technische omschrijving en Algemene informatie

Technische omschrijving en Algemene informatie Technische omschrijving en Algemene informatie 13 Watervilla s in 6 verschillende typen Oegstgeest aan de Rijn Wijzigingen voorbehouden d.d. 08-06-2015 www.adriaanvanerk.nl Technische Omschrijving en Algemene

Nadere informatie

VEENDAM KOMPAS. Compleet en voor een prikkie! Gewoon lekker wonen RUIME EENGEZINSWONINGEN. Hoek. kavel. ca 175 m². Tussen. kavel

VEENDAM KOMPAS. Compleet en voor een prikkie! Gewoon lekker wonen RUIME EENGEZINSWONINGEN. Hoek. kavel. ca 175 m². Tussen. kavel VEENDAM KOMPAS RUIME EENGEZINSWONINGEN Hoek kavel ca 175 m² Tussen kavel ca 130 m² Compleet en voor een prikkie! Gewoon lekker wonen een tussenwoning vanaf 132.500 von een hoekwoning vanaf 147.500 von

Nadere informatie

Park kwartier. Noord. 12 twee-onder-één-kapwoningen Polderwijk in Zeewolde

Park kwartier. Noord. 12 twee-onder-één-kapwoningen Polderwijk in Zeewolde Park kwartier Noord 12 twee-onder-één-kapwoningen Polderwijk in Zeewolde Wonen in Zeewolde, water, groen en ruimte Zeewolde, een nog relatief jong en dynamische dorp ligt aan de randmeren en midden in

Nadere informatie

Helperoostsingel. Stijlvol wonen aan het Helperdiep. 6 royale stadsvilla s aan het Helperdiep in Groningen

Helperoostsingel. Stijlvol wonen aan het Helperdiep. 6 royale stadsvilla s aan het Helperdiep in Groningen Helperoostsingel Stijlvol wonen aan het Helperdiep 6 royale stadsvilla s aan het Helperdiep in Groningen Veelzijdig Groningen Planinformatie Wonen in de stad Groningen biedt u veel voordelen. Het levendige

Nadere informatie

Zonnedauw & Borstelbies Twee-onder-één-kap woningen

Zonnedauw & Borstelbies Twee-onder-één-kap woningen Zonnedauw & Borstelbies Twee-onder-één-kap woningen 2 3 13 12 15 14 16 30 31 Dongehof, Koolhoven Buiten 17 32 33 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 58 een echte buitenkans! 18 19 36 37 38 39 34 35 29 28 27 26 25

Nadere informatie

Dagpauwoog. 20 twee-onder-één-kap woningen in de Lindewijk te Wolvega

Dagpauwoog. 20 twee-onder-één-kap woningen in de Lindewijk te Wolvega Dagpauwoog 20 twee-onder-één-kap woningen in de Lindewijk te Wolvega Heerlijk wonen in de Lindewijk in Wolvega, in de aangename zuidoosthoek van Friesland. Met natuur, ruimte voor uw gezin en alle voorzieningen

Nadere informatie

Uitbreidingsplan Veller II te Barneveld. Blok 10 type J13 & J14

Uitbreidingsplan Veller II te Barneveld. Blok 10 type J13 & J14 7 hoek- en middenwoningen Uitbreidingsplan Veller II te Barneveld Blok 10 type J13 & J14 Inhoud Algemene projectgegevens 3 Geveltekeningen 4 Hoekwoning Type J13 6 Tussenwoning Type J14 12 Garage Type J13

Nadere informatie

TECHNISCHE OMSCHRIJVING

TECHNISCHE OMSCHRIJVING TECHNISCHE OMSCHRIJVING Ten behoeve van: NIEUWBOUW VAN 10 WONINGEN TYPE KOTTER IN HET PLAN HAVENKWARTIER AAN DE BOMSCHUITSTRAAT EN KOTTERSTRAAT TE KATWIJK Projectnummer: 14-00681 Datum: 6 maart 2015 ALGEMENE

Nadere informatie

SANS SOUCI WONEN ZONDER ZORGEN WONEN ZONDER ZORGEN

SANS SOUCI WONEN ZONDER ZORGEN WONEN ZONDER ZORGEN SANS SOUCI WONEN ZONDER ZORGEN WONEN ZONDER ZORGEN INHOUDSOPGAVE IDONGEN 4 DE BELJAART 5 GEMEENTE 6 SANS SOUCI 7 ARCHITECT 8 SITUATIE EN VOGELVLUCHT 10 VRIJSTAANDE WONINGEN 12 Vrijstaande woning (1 en

Nadere informatie

8 woningen (blok 6) Victoria Park fase 1 te Noordwijkerhout

8 woningen (blok 6) Victoria Park fase 1 te Noordwijkerhout 8 woningen (blok 6) Victoria Park fase 1 te Noordwijkerhout Technische omschrijving Projectnummer: 0618 Datum: 11 december 2013 Pagina 1 ALGEMENE PROJECTGEGEVENS: - Nieuwbouw van 8 woningen in het plan

Nadere informatie

tot bloei komen... omschrijving laat uw woonwensen technische De nieuwe woonwijk Zandweide in Dussen

tot bloei komen... omschrijving laat uw woonwensen technische De nieuwe woonwijk Zandweide in Dussen Niets is lekkerder dan je helemaal thuis te voelen laat uw woonwensen tot bloei komen... De nieuwe woonwijk Zandweide in Dussen in je woonomgeving. Het is echt een feestje om hier te wonen! De buurtbewoners

Nadere informatie

Dagpauwoog. 5 vrijstaande woningen in de Lindewijk te Wolvega

Dagpauwoog. 5 vrijstaande woningen in de Lindewijk te Wolvega Dagpauwoog 5 vrijstaande woningen in de Lindewijk te Wolvega Heerlijk wonen in de Lindewijk in Wolvega, in de aangename zuidoosthoek van Friesland. Met natuur, ruimte voor uw gezin en alle voorzieningen

Nadere informatie

Sliedrecht plan Baanhoek West

Sliedrecht plan Baanhoek West Sliedrecht plan Baanhoek West 12 woningen Vivaldi type V1, V2 en V3 TECHNISCHE OMSCHRIJVING EN ALGEMENE INFORMATIE Wijzigingen voorbehouden d.d. 01-06-2015 Technische Omschrijving en Algemene Informatie

Nadere informatie

TECHNISCHE OMSCHRIJVING

TECHNISCHE OMSCHRIJVING TECHNISCHE OMSCHRIJVING KWALITEITSOMSCHRIJVING KLEURENSTAAT WEGWIJZER Van toepassingen op fase I (23 woningen) en fase II (21 woningen) Hoge Weide Leidsche Rijn te Utrecht Datum: 1 maart 2014 MyOwnHome

Nadere informatie

Pijnacker-Nootdorp plan Keijzershof, Vogelwijk

Pijnacker-Nootdorp plan Keijzershof, Vogelwijk Pijnacker-Nootdorp plan Keijzershof, Vogelwijk 12 twee-onder-één kapwoningen type Patrijs (D1 en D2) 1 halfvrijstaande woning type Buizerd (D3) Technische Omschrijving en Algemene Informatie Wijzigingen

Nadere informatie

Stepekolk te Brandevoort - Helmond Geschakeld Drie-onder-één-kap Twee-onder-één-kap

Stepekolk te Brandevoort - Helmond Geschakeld Drie-onder-één-kap Twee-onder-één-kap Stepekolk te Brandevoort - Helmond Geschakeld Drie-onder-één-kap Twee-onder-één-kap ALGEMENE KOPERSINFORMATIE TECHNISCHE OMSCHRIJVING STAAT VAN AFWERKING Woningtypen A t/m E d.d. 12 juni 2013 Geachte heer

Nadere informatie

Pijnacker-Nootdorp plan Keijzershof, Vogelwijk

Pijnacker-Nootdorp plan Keijzershof, Vogelwijk Pijnacker-Nootdorp plan Keijzershof, Vogelwijk 5 ééngezinswoningen type Fazant Technische Omschrijving en Algemene Informatie Wijzigingen voorbehouden d.d. 01-07-2015 Technische Omschrijving en Algemene

Nadere informatie

Twee vrijstaande hoekwoningen

Twee vrijstaande hoekwoningen www.planindenbosch.nl Twee vrijstaande hoekwoningen In den Bosch II Maasbree Verkoopbrochure In den Bosch fase II: 2 vrijstaande hoekwoningen Inhoudsopgave Opdrachtgever: Aannemer: Architect: Verkoop

Nadere informatie

#KLEUREN- EN MATERIAALSTAAT #VERKOOP-/TECHNISCHE OMSCHRIJVING

#KLEUREN- EN MATERIAALSTAAT #VERKOOP-/TECHNISCHE OMSCHRIJVING #KLEUREN- EN MATERIAALSTAAT #VERKOOP-/TECHNISCHE OMSCHRIJVING 1 #INHOUDSOPGAVE #INITIATIEFNEMER & BOUWER Goossen Te Pas Bouw B.V. Marssteden 200, 7547 TD ENSCHEDE T 053 433 04 10 E info@goossentepasbouw.nl

Nadere informatie

Technische Omschrijving

Technische Omschrijving Technische Omschrijving 8 eengezinswoningen type Albatros 33 ruime eengezinswoningen type Bosuil Keijzershof Deelplan Vogelwijk, Pijnacker-Nootdorp Technische Omschrijving en Algemene Informatie Datum

Nadere informatie

Creëer. jouw ideale woning. 12 klassieke en stijlvolle twee-onder-een-kapwoningen

Creëer. jouw ideale woning. 12 klassieke en stijlvolle twee-onder-een-kapwoningen VEERALLEE ZWOLLE VEERALLEE ZWOLLE VE Creëer jouw ideale woning 12 klassieke en stijlvolle twee-onder-een-kapwoningen Twee-onder-een-kapwoningen 3 Een wijk met een rijke historie Veerallee De Veerallee

Nadere informatie

KOPERSINFORMATIE APPARTEMENTEN JAN VAN GENT TE MARKEN

KOPERSINFORMATIE APPARTEMENTEN JAN VAN GENT TE MARKEN KOPERSINFORMATIE APPARTEMENTEN JAN VAN GENT TE MARKEN Een huis met zekerheid De appartementen worden door ons geleverd met het officiële, door de overheid erkende garantiecertificaat van het GIW (Garantie

Nadere informatie

Diever. 8 ruime eengezinswoningen. Hof van Kalteren Diever

Diever. 8 ruime eengezinswoningen. Hof van Kalteren Diever Diever 8 ruime eengezinswoningen Hof van Kalteren Diever 8 ruime eengezinswoningen Hof van Kalteren Diever 2 Hof van Kalteren INHOUD Diever.... 3 Buurtschap ten westen van Diever. Bronnen vermelden: Calthorne

Nadere informatie

Beethove. .nl klassiek wonen nieuwe stijl. Wegwijzer bij aankoop. 7 herenhuizen I 5 stadswoningen I 2 appartementen

Beethove. .nl klassiek wonen nieuwe stijl. Wegwijzer bij aankoop. 7 herenhuizen I 5 stadswoningen I 2 appartementen B Oog Beethove.nl klassiek wonen nieuwe stijl in Al I Utrecht Wegwijzer bij aankoop Verkoop: Lauteslager makelaars bv makelaars@lauteslager.nl www.lauteslager.nl Tel: 030-2315186 Ontwikkelaar: 7 herenhuizen

Nadere informatie

4 nieuwbouwappartementen Vissingahuysen te Assen

4 nieuwbouwappartementen Vissingahuysen te Assen 4 nieuwbouwappartementen Vissingahuysen te Assen locatie V 2 De ligging van Vissingahuysen H et project Vissingahuysen is gelegen aan de rand van het stadscentrum van Assen, op de hoek van Het Kanaal en

Nadere informatie

Technische omschrijving en algemene (verkoop-)informatie

Technische omschrijving en algemene (verkoop-)informatie Technische omschrijving en algemene (verkoop-)informatie Ontwikkeld door: Meer weten? Punt Makelaars Weerdsingel O.Z. 48 3514 AD Utrecht Tel. 030 273 74 64 nieuwbouw@puntmakelaars.nl Lauteslager Makelaars

Nadere informatie

w a t e r e n n a t u u r A a n t r e k k e l i j k w o n e n i n e e n w e r e l d v a n 27 GRACHTENPANDEN 6 GRACHTAPPARTEMENTEN type

w a t e r e n n a t u u r A a n t r e k k e l i j k w o n e n i n e e n w e r e l d v a n 27 GRACHTENPANDEN 6 GRACHTAPPARTEMENTEN type Amersfoort - Vathorst A a n t r e k k e l i j k w o n e n i n e e n w e r e l d v a n w a t e r e n n a t u u r type 27 GRACHTENPANDEN 6 GRACHTAPPARTEMENTEN Inhoud Pagina Onderwerp 4 Amersfoort 5 Vathorst

Nadere informatie