Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download ""

Transcriptie

1

2

3 3

4 4

5 5

6 6

7 7

8 8

9 9

10 10

11 11

12 12

13 13

14 14

15 15

16 16

17 17

18 18

19 19

20 20

21 21

22 22

23 23

24 1.3 Riolering De binnen en buitenriolering wordt uitgevoerd in PVC-leidingen. Het vuilwater wordt in overleg met de gemeente Hardenberg aangesloten op het gemeenteriool. Het hemelwater dient bovengronds te worden afgevoerd. Het hemelwater zal aan de achterzijde worden verzameld en door middel van een rioleringsbuis naar de voorzijde van de woning worden gebracht. De koper dient zelf te zorgen voor verdere afvoer van het hemelwater. 1.4 Bestrating De buitenberging is voorzien van betontegels 30x30x4,5 cm, kleur grijs. Ter plaatse van de kanteldeur wordt t.b.v een goede aansluiting een betondorpel aangebracht. 1.5 Terreininrichting. Aan de voorzijde zal langs de erfgrens een tuinmuur worden aangebracht, deze wordt voorzien van betonnen afdekkers. Ter plaatse van de kavel 12 zal er nabij de zijgevel een gemetselde tuinmuur worden gerealiseerd de openingen ( zoals aangegeven op tekening ) zullen worden opgevuld met verzinkte stalen roosters. En ter plaatse van kavel 1 zal er een beukenhaag ( hoog 1200 mm voorzijde en hoog 1500 mm achterzijde ) worden aangebracht. Nabij de achterzijde van de bergingen ( tussenpad ) zal een gemetselde muur worden aangebracht, tussen deze muur en de bergingen worden verduurzaamde vurehouten opgeklampte tuindeuren geplaatst. Het buitenstraatwerk en overige terreininrichting is voor rekening van de koper. 1.6 Betonwerk De fundaties worden uitgevoerd in gewapend beton, aanlegbreedtes volgens berekening constructeur. De prefab betonnen lateien en raamdorpels staan op de verkooptekening aangegeven. Technische omschrijving 12 twee-onder-één-kap woningen type De Lienden te Dedemsvaart Het project bestaat uit de nieuwbouw van 12 twee-onder-één-kap woningen aan de Sandickstraat in het nieuwbouwplan Kotermeerstal-Oost te Dedemsvaart. Het betreffen de kavels 1 t/m 12. Deze brochure met technische omschrijving dient als contractstuk bij de koop-aannemings-overeenkomst en vormt één geheel met de verkooptekeningen die zijn opgenomen in deze verkoopbrochure. De vermelde meerwerkopties op de verkooptekeningen zijn informatief aan deze brochure toegevoegd en worden niet nader omschreven. Zij maken dan ook geen deel uit van de contractstukken. 1.1 Peil en uitzetten Het peil, waaruit alle hoogten en diepten worden gemeten, komt overeen met de bovenkant van de afgewerkte vloer. Het peil ligt circa 300 mm hoger dan de aangrenzende weg c.q. trottoir en wordt in overleg met de gemeente Hardenberg bepaald. 1.2 Grondwerk Alle funderingsstroken, inclusief de kruipruimten, worden ontgraven tot de vaste grondslag. Alle rioleringssleuven worden ontgraven tot minimaal 60 cm beneden het maaiveld. De fundatiesleuven worden na het leggen van de begane grondvloer aangevuld met uitkomende grond. De kruipruimte wordt tot bovenzijde fundatiestroken aangevuld zand. Alle rioleringssleuven worden gedicht met uitkomende grond tot de bovenzijde van het maaiveld. De tuin wordt afgewerkt met uitkomende grond. Er wordt gewerkt met een gesloten grondbalans (geen levering / afvoer grond). 1.7 Metselwerk Het fundatiemetselwerk vanaf de fundatiestroken tot de onderkant van de begane grondvloer wordt uitgevoerd in kalkzandsteen. Er worden kunststof vloerventilatiekokers (muisdicht) geplaatst zodat de kruipruimte wordt geventileerd. De woningscheidende wanden en de dragende binnenspouwbladen en de stabiliteitswanden worden uitgevoerd in kalkzandsteen lijmelementen. Al het opgaande buitenmetselwerk wordt uitgevoerd in gevelsteen volgens monster en gemetseld in halfsteens verband. Al het gevelmetselwerk wordt platvol geborsteld gevoegd. De buitenberging wordt uitgevoerd in halfsteens metselwerk met aan weerszijden voegwerk. Ter plaatse van de aansluitingen hoog/laag wordt minimaal 18 ponds bladlood van voldoende breedte aangebracht. D.P.C. stroken van voldoende breedte langs alle stijlen van de buitenkozijnen die ingemetseld worden en langs de onderdorpels van buitenkozijnen welke niet op peil staan. Boven alle buitenkozijnen waarboven metselwerk komt, worden Drakavinylslabben aangebracht. De buitenspouwmuren worden geïsoleerd met spouwisolatie. Deze spouwisolatie is voorzien van KOMOkeur (Rc-waarde 3.57 m2/kw). Alle (niet dragende) lichte scheidingswanden worden vervaardigd door middel van Gibo-wanden (of gelijkwaardig) met een dikte van 70 mm en in de badkamer 100 mm. 1.8 Systeemvloeren De begane grondvloer van de woning is een vrijdragende geïsoleerde systeemvloer, met een isolatiewaarde van 3,0 m2/kw. In de begane grondvloer wordt bij de voordeur een geïsoleerd kruipluik aangebracht ten behoeve van de toegang tot de kruipruimte onder de woning. De verdieping- en zoldervloer worden uitgevoerd als betonnen kanaalplaatvloeren. De dikte van de systeemvloeren wordt door de constructeur bepaald. 1.9 Houten draagconstructies De muurplaten, het balkhout en de panlatten worden uitgevoerd in vurenhout, afmetingen volgens de tekeningen van de constructeur. De woning wordt voorzien van een lessenaarsdak met een isolatiewaarde van 4,5 m2/kw en woning A en D 5,0 m2/kw. De onderzijde van de elementen bestaat uit een spanoplaat welke niet wordt afgewerkt. De dakoverstekken worden met een onderhoudsarm plaatmateriaal afgewerkt, in een kleur volgens het kleurenschema. 24

25 Het platte dak van de buitenberging bestaat uit een zichtbare houten balklaag met houten beplating. De niet dragende binnenspouwbladen van de voor en achtergevel worden uitgevoerd als houtskelet-bouwwanden met een isolatie waarde van 3.49 m2k/w Kanalen, dakdoorvoeren De benodigde ventilatiekanalen worden uitgevoerd in Spiralobuis. De ventilatie, rookgas en rioolontluchting worden samengevoegd in een gecombineerde schoorsteenkap Kozijnen, ramen en deuren Alle gevelkozijnen inclusief draai- en/of uitzetramen en deuren, glaslatten e.d. worden uitgevoerd in hardhout. Kozijnen, ramen en deuren worden volgens de eisen van de KOMO gefabriceerd. De kanteldeur in de buitenberging wordt in staal uitgevoerd. De buiten de gevel stekende kaders rondom enkele gevelkozijnen worden uitgevoerd in aluminium in kleur volgens het kleurenschema. De betimmering tussen de gevelkozijnen nabij de voorgevel wordt uitgevoerd met Keralitdelen in kleur volgens het kleurenschema. De binnenkozijnen zijn stalen nastelkozijnen zonder stofdorpel in afgelakte uitvoering met bovenlicht. De binnendeuren uitgevoerd in wit kleurige standaard opdekdeuren, hoog 231,5 cm. Voor de ventilatie van de meterkast worden in de deur en in het kozijn van de meterkast voorzieningen aangebracht. De buitenkozijnen worden voorzien van het nodige hang- en sluitwerk, slijtstrippen, tochtprofielen en condensprofielen. De bereikbare deuren, ramen en kozijnen van de woning hebben een inbraakwerendheid die voldoet aan weerstandsklasse 2. De buitenberging heeft standaard hang en sluitwerk. De binnendeuren worden voorzien van paumelles, sloten, deurkrukken en schilden etc. en waar nodig voorzien van loop- en/of vrij bezet sloten. Alle buitendeuren zijn voorzien van gelijksluitende veiligheidsprofielcilinders Dakbedekkingen Alle schuine dakvlakken worden voorzien van betonnen sneldekpannen inclusief hulpstukken. Het platte dak van de buitenberging wordt afgewerkt met een 1-laagse bitumineuze dakbedekking. De dakrandafwerking van deze buitenberging wordt uitgevoerd met een aluminium daktrim Trappen De open trappen worden uitgevoerd in vurenhout. De trappen worden aan de muurzijde voorzien van hardhouten trapleuningen. Rondom de open zijden van de trapgaten wordt een spijlenhek met hardhouten dekregels geplaatst, nabij de 2e verdieping zal t.b.v de bevestiging van de installaties een houten frame worden geplaatst. De trappen moeten in principe door de koper na oplevering bekleed worden of worden voorzien van zogenaamde halve maantjes Natuursteen De binnendeurkozijnen van de badkamer en het toilet worden voorzien van kunststeen dorpels Stukadoorswerk De steenachtige vloeren, met uitzondering van betegelde vloergedeelten en de gedeelten achter de knieschotten, worden voorzien van een cementdekvloer. Alle binnenwanden met uitzondering van de betegelde wandgedeelten en de wanden ter plaatse van de keukenopstelling worden gereed om te behangen opgeleverd. Alle betonplafonds worden voorzien van structuurspuitwerk, met uitzondering van de meterkast. De wanden in het toilet en badkamer worden boven het tegelwerk voorzien van structuurspuitwerk Tegelwerk De vloeren van de badkamer en het toilet worden voorzien van vloertegels. De wanden van de badkamer worden tot 180 cm hoog betegeld en de douchehoek tot een hoogte van 210 cm. De wanden van het toilet worden tot 150 cm hoogte betegeld. Er geldt een verrekenprijs c.q. stelpost voor de aankoop van de wand- en vloertegels van respectievelijk 15,00 en 20,00 per m² (incl. 19% btw). Het wandtegelwerk van de keuken is niet inbegrepen. Onder de buitenkozijnen met borstwering (m.u.v. buitenkozijn in badkamer) worden houten vensterbanken met een kunststof toplaag geplaatst, diep 200 mm. In de woonkamer zijn de vensterbanken 300 mm. diep Metaalwerken Achter de voordeur wordt een vloermatomranding van hoekstaal met een geïsoleerd kruipluik aangebracht. De stalen lateien worden uitgevoerd conform de tekening van de constructeur Plafonds- en wandsystemen Op de zolder blijft de onderzijde van de prefab daken onbehandeld (groene platen in het zicht) Binnentimmerwerk Er worden geen vloerplinten geleverd. De meterkast in de hal wordt afgetimmerd volgens de voorschriften van de Nutsbedrijven. De buitenkozijnen worden aan de binnenzijde voorzien van hoeklijsten. De keukeninrichting en kasten zijn voor rekening van de koper en zijn derhalve niet in de koopsom begrepen. Op de kopzijde van de keukenwand wordt een houten afdeklat aangebracht Glas-, schilder- en behangwerk Alle glasopeningen, m.u.v. de bergingsdeur, worden voorzien van isolerende beglazing in HR++ uitvoering. Er wordt veiligheidsbeglazing conform de NEN 3569 toegepast. Alle kozijnen, ramen en deuren worden fabrieksmatig voorzien van grondverf volgens de geldende voorschriften. In de woning wordt géén bouwbehang aangebracht Binnenschilderwerk: Alle in het zicht komend hout wordt in de timmerfabriek voorbehandeld en op de bouwplaats bijgewerkt. Daarna wordt alles nog één keer behandeld met een dekkende beits, e.e.a. volgens onderstaand overzicht: De onderdelen die standaard geschilderd of gelakt worden: - binnenkant buitenkozijnen, ramen en deuren; - lijstwerk buitenkozijnen; - trapbomen; - traphekjes + leuningen; - trapgat betimmering. De fabrieksmatig behandelde onderdelen (standaardkleur af fabriek): - binnenkozijnen; - binnendeuren; - radiatoren; - kanteldeur buitenberging. De onbehandelde onderdelen: - leidingen c.v. en waterleiding; - meterbord meterkast; - traptreden; (wit gegrond); - balklaag en dakbeschot garage; - gehele zolder. De binnenzijde van de buitenkozijnen worden afgeschilderd in de kleur van het buitenschilderwerk Buitenschilderwerk: Alle houten kozijnen, ramen en deuren worden één keer bijgewerkt en afgelakt. De standaard afmetingen van de vloertegels zijn 20 x 20 cm en van de wandtegels 20 x 25 cm. De wandtegels worden staand verwerkt en de vloertegels worden recht gelegd. Wand- en vloertegels worden niet strokend met elkaar aangebracht. 25

26 1.23 Sanitair Het volgende sanitair zal worden geleverd en aangesloten op de koud- en warmwaterleiding en riolering: Toilet; - 1 hangclosetcombinatie; - 1 fonteintje met chroom vloerbuis en koudwaterkraan. Badkamer; - 1 hangclosetcombinatie; - 1 wastafelcombinatie met kraan en vloerbuis, planchet en spiegel; - 1 vloersifon in de badkamer t.b.v. afvoer douche; - 1 douchemengkraan, verchroomde doucheslang en handdouche met opsteekgarnituur. Zolder; - 1 aansluiting ten behoeve van de wasmachine. Het te leveren sanitair is van het fabricaat Sphinx (o.g.) type 300 in de kleur wit Ventilatie De woningen worden uitgerust met het BUVA Vital Air Ventilatiesysteem. Het systeem bestaat uit natuurlijke toevoer via zelfregelende ventilatie roosters. De ventilatielucht wordt in de keuken, badkamer en toilet mechanisch afgevoerd d.m.v. een op zolder centraal opgestelde unit. De afzuiging van het kooktoestel dient door de koper in het keukenplan te worden opgenomen. De buitenberging wordt door open voegen in staand metselwerk en ventilatie sleuven in de kanteldeur geventileerd Centrale verwarmingsinstallatie De woning wordt voorzien van een volautomatische, gasgestookte HR cv-installatie met ingebouwde warmwatervoorziening. De centrale verwarmingsinstallatie wordt uitgevoerd als een radiatorenverwarming (paneelradiatoren). Het leidingnet zal worden samengesteld uit dunwandige precisiebuis en / of Unipipe waarbij knelfittingen en / of persfittingen worden gebruikt. De leidingen zullen worden weggewerkt in de afwerkvloeren. De gewenste temperatuur wordt ingesteld met een thermostaat, die in de woonkamer geplaatst wordt. De installatie wordt bedrijfsgereed en proefgestookt opgeleverd Waterleiding De waterleidingen worden volgens de voorschriften van de nutsbedrijven aangelegd. De koudwaterleidingen worden aangelegd naar de keuken (afgedopt), de plaats van de wasmachine, de wastafel en de douchemengkraan in de badkamer, de closetcombinaties, het fonteintje in het toilet en de warmwaterinstallatie. De warmwaterleidingen worden gelegd vanaf het warmwatertoestel naar de keuken(afgedopt), de wastafel in de badruimte en de douchemengkraan Gasleidingen De gasinstallatie wordt aangelegd volgens de voorschriften van de nutsbedrijven en overheidseisen, vanaf de gasmeter, met aansluitpunten voor de centrale verwarmingsketel en het kooktoestel (afgedopt) Elektrische installatie De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van het elektriciteitsbedrijf en NEN De installatie wordt verdeeld over de benodigde groepen en voorzien van een aardlekschakelaar. De leidingen worden weggewerkt in de wanden en vloeren met uitzondering van de zolder en de buitenberging.de plaats van de wandcontactdozen (half inbouw), lichtpunten en dergelijke zijn bij benadering aangegeven op de tekeningen. Door uitvoeringseisen kunnen afwijkingen mogelijk zijn. Voor de plaats op de wanden worden de volgende hoogten aangehouden, gemeten vanuit de afgewerkte vloer: De wandcontactdozen worden geplaatst op 1050 mm hoogte boven de afgewerkte vloer, in de keuken op 1250 mm (boven het aanrechtblad). De lichtschakelaars in de woning worden op 1050 mm hoogte boven de afgewerkte vloer geplaatst. De woning zal zonder keuken worden opgeleverd. Wel zullen de op de plattegronden aangegeven aansluitingen voor elektra, water, riolering en ventilatie worden aangebracht waarop de toekomstige keukenapparatuur kan worden aangesloten. Extra s t.o.v de NEN 1010 keuken o 1st bedraad aansluitpunt vaatwasser o 1 st dubbele wandcontactdoos t.b.v de koel/vrieskast o 1 st bedrade leiding t.b.v elektrisch koken ( incl. extra groep ) o 2 st dubbele geschakelde wandcontactdozen Temperaturen: Woonkamer 20 gr. C. Hal 15 gr. C. Toilet onverwarmd Kast onverwarmd Slaapkamers 20 gr. C. Overloop 15 gr. C. Badkamer 22 gr. C. Keuken 20 gr. C. Buitenberging onverwarmd Zolder onverwarmd Bovenstaande temperaturen kunnen worden gehandhaafd bij gelijktijdige verwarming van alle te verwarmen ruimten. De capaciteit van de gasgestookte centrale verwarmingsketel en de definitieve plaats en afmetingen van de radiatoren worden door de installateur bepaald. De berekening van de capaciteit dient te geschieden volgens de ISSO publicatie 51. Gerekend dient te worden met een minimale opslag voor het opwarmen zoals bedoeld in de ISSO publicatie 51, welke gebaseerd is op een werkingsbeperking of onderbreking van 8 uur en een opwarmtijd (inclusief vertragingstijd van 2 uur en een nachtverlaging van 4 gr. C) Telefoon en CAI aansluitingen In de woonkamer en in de hoofdslaapkamer worden telefoon- en CAI aansluitpunten aangebracht. Deze aansluitpunten zijn niet bedraad. De aanvragen voor een aansluiting (abonnement) op het telefoonnet en aansluiting op de kabel TV zijn niet in de koopsom begrepen. Van Dijk Bouw vraagt gelijktijdig met gas, water en elektra de aansluitingen ten behoeve van telefoon en CAI wel aan. Deze eenmalige aansluitkosten zijn niet bij de koopsom inbegrepen en worden aan de koper doorberekend. Algemeen Voor zover de vordering van de bouw het toelaat, kunnen door de koper op bepaalde onderdelen wijzigingen of aanvullingen worden aangebracht. Alle afwijkingen van de gewaarmerkte stukken in de zin van meer- minderwerk, dienen altijd schriftelijk te worden vastgelegd en door beide partijen ondertekend te worden. 26

27 2. Kleur en materiaalstaat Benoeming Materiaal Kleur Gevels, metselwerk baksteen antraciet Tuinmuur, metselwerk baksteen antraciet Gevels, metselwerk baksteen rood genuanceerd Gevelkader aluminium wit Kozijnen begane grond hout wit Kozijnen verdiepingen hout donkergrijs Deuren hout wit Ramen hout donkergrijs Gevelbekleding ( tussen kozijnen ) keralit naturel houtkleur Raamdorpels beton grijs Dakranden / boeien onderhoudsvrij wit Dakbedekking hellende daken betonnen sneldakpan antraciet Dakbedekking platte dak bitumen zwart Daktrim aluminium naturel Hemelwaterafvoeren PVC grijs Ventilatieroosters kozijnen aluminium naturel Kanteldeur staal wit 3. Procedure bij aankoop Algemeen De beslissing tot aankoop van een woning is gevallen. Een grote stap die u vermoedelijk na veel wikken en wegen hebt genomen. Over de kwaliteit van de woning hoeft u zich geen zorgen te maken. De bouw en controle daarop is bij ons in goede handen. Want, tegelijk met uw woning koopt u de ingebouwde garantie die alleen gerenommeerde ondernemingen kunnen bieden. Al onze kennis van zaken, ruime ervaring en uitstekende organisatie wordt ingeschakeld om u straks optimaal woongenot te geven in de door u gekochte woning. De aankoop Uw besluit om tot aankoop van een woning over te gaan, wordt vastgelegd in een overeenkomst. In deze overeenkomst verplicht de bouwer zich de woning te bouwen en te leveren, alsmede de kavel grond op uw naam te doen stellen. U verplicht zich onder andere de koopsom te betalen volgens de standaard termijnregeling van Woningborg. De overeenkomst wordt koop-/aannemingsovereenkomst genoemd. Nadat deze overeenkomst door koper en aannemer is getekend, wordt deze naar de door ons aangewezen projectnotaris gezonden. In de meeste gevallen is een koper niet in staat binnen 14 dagen conform de overeenkomst de verschuldigde bedragen voor de eventuele waarborgsom, de kavel of de vervallen termijnen te voldoen. De aannemer is meestal bereid voorlopig uitstel te verlenen, mits over deze bedragen een rente wordt voldaan, voor zover is geregeld in de overeenkomst. Notaris De uitgifte van het perceel en de daarop geprojecteerde woning geschiedt door middel van een zogenaamde akte van levering bij de notaris. Voor de datum van de notariële levering ontvangt u van de notaris een afrekening waarop het totale op die datum verschuldigde bedrag is aangegeven (incl. bijkomende kosten). Ook blijkt uit deze afrekening welk bedrag de notaris zal ontvangen van uw geldverstrekker en welk bedrag u (tijdig) aan de notaris moet overmaken. Bij de berekening van het bedrag dat u zelf moet betalen gaat men er meestal van uit dat het hypotheekbedrag dat in depot blijft, gelijk moet zijn aan de vanaf de transportdatum nog verschuldigde bouwtermijnen. Bij de notaris worden in de meeste gevallen twee akten getekend, te weten: 1. de akte van levering van de grond en de (in aanbouw zijnde) woning van verkoper aan koper; 2. de hypotheekakte met betrekking tot de lening die u van de geldgever ontvangt. Bijkomende kosten kunnen zijn: de grondrente tot de datum van ondertekening van de akte van levering van het erfpachtrecht; de (bouw-)rente tot de datum van ondertekening van de akte van levering over de vervallen maar niet betaalde termijnen; de notariskosten voor het opmaken van de hypotheekakte; de afsluitkosten voor de geldverstrekker. De hypotheek De aankoop van de woning kan - wanneer geen of niet voldoende eigen geld aanwezig is - worden gefinancierd door middel van een hypothecaire geldlening. De zekerheid (onderpand) voor deze lening is de woning, dit wordt hypotheek genoemd. Met welke bank u in zee gaat, zal afhangen van het aangeboden rentepercentage en de voorwaarden. De makelaar kan u bij de keuze van bank en hypotheek behulpzaam zijn, door een uitgebreid informatiesysteem. De makelaar beschikt steeds over actuele gegevens van diverse banken en instellingen. Kosten tijdens de bouw Zodra uw hypotheek is gepasseerd, moet u aan de geldverstrekker in principe al tijdens de bouw het volledige bedrag aan rente over het door u geleende bedrag gaan betalen. Echter hier kan door de geldverstrekker worden afgetrokken een rentebedrag dat de geldverstrekker u betaalt omdat een deel van het hypotheekbedrag bij de geldverstrekker in depot blijft staan. Vrij op naam (V.O.N.) De koopsommen van de woningen zijn vrij op naam, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. Vrij op naam wil zeggen, dat de hieronder genoemde kosten, die met het verwerven van een woning zijn gemoeid, bij de koopsom zijn inbegrepen. grondkosten; bouwkosten; centrale verwarming en warmwatervoorziening; loon- en materiaalkostenstijgingen, welke gedurende de bouw kunnen optreden; architecten- en constructeurshonorarium; notarishonorarium in verband met transportakte van de grond; gemeentelijke leges; B.T.W. (thans 19 %, eventuele wijzigingen worden conform de wettelijke voorschriften doorberekend); kadastrale inmeting; bouwvergunning; de aansluitkosten van gas, water, elektra, riolering en inrit; de kosten voor het Woningborgcertificaat. De navolgende kosten zijn niet in de prijs opgenomen: aansluitkosten voor de Centrale Antenne Inrichting (CAI); aansluitkosten voor de telefooninstallatie; financieringskosten; Indien u ter financiering van uw woning een hypotheek nodig heeft, zijn hieraan eenmalige kosten verbonden (bijvoorbeeld kosten voor de notaris voor het opstellen van de hypotheek akte, afsluitkosten en taxatiekosten); rentekosten tijdens de bouw. Verzekeringen Tijdens de bouw is de woning door Van Dijk Bouw verzekerd tegen de risico s van brand- en stormschade tot aan de dag van oplevering, middels een zogenaamde Construction All Risk (CAR) verzekering. Vanaf de dag van de oplevering dient u de woning zelf te verzekeren. Controleer voor de opleveringsdatum uw eigen opstal- en inboedelverzekering. 27

28 Meer- en/of minderwerk Meer- en minderwerk met betrekking tot sanitair, tegelwerk en andere bouwkundige zaken kunt u regelen met de kopersbegeleider van Van Dijk Bouw. De meer- en minderwerkkeuzes worden opgenomen in een keuzelijst. Al het meeren minderwerk wordt schriftelijk vastgelegd en voor akkoord ter ondertekening aan u toegezonden. 4. Algemene bepalingen Algemeen Deze brochure is nauwkeurig en met zorg samengesteld aan de hand van gegevens van tekeningen, verstrekt door de architect, constructeur en de adviseurs van dit plan. Ondanks het bovenstaande moeten wij een voorbehoud maken ten aanzien van wijzigingen, voortvloeiende uit de eisen van de overheid en/of nutsbedrijven. De ondernemer is gerechtigd tijdens de (af)bouw die wijzigingen in het plan aan te brengen, waarvan de noodzakelijkheid bij de uitvoering blijkt, mits deze wijzigingen geen afbreuk doen aan waarden, kwaliteit, uiterlijk, aanzien en bruikbaarheid van de woningen. Deze wijzigingen geven geen der partijen enig recht tot het vragen van verrekening van mindere- of meerdere kosten. Tekeningen De tekeningen die horen bij deze technische omschrijving vindt u als bijlage in de brochure. De op de tekening aangegeven maten zijn circa maten, aangegeven in millimeters. De indeling op de situatietekening van het openbaar terrein (wegen, trottoirs, groen, parkeerplaatsen, aangrenzende bebouwing etc.) is aangegeven aan de hand van de laatst verstrekte gegevens. Wijzigingen hierop vallen buiten de invloedssfeer van Van Dijk Bouw. Hoewel de artist impression, geveltekeningen, plattegronden en situatieschetsen zo exact mogelijk zijn weergegeven, kunnen hieraan geen rechten worden ontleend. Het op de tekeningen aangegeven meubilair behoort, voorzover niet in deze omschrijving opgenomen, niet tot de levering door Van Dijk Bouw. Grootte bouwterrein De grootte van de kavels is zo nauwkeurig mogelijk bepaald. Verschillen kunnen voorkomen. Om die reden wordt in de koop-/aannemingsovereenkomst de grootte van de kavels aangeduid als circa. De opgegeven kavelgrootte in de prijslijst is gebaseerd op de situatietekening als aangeduid in deze verkoop- /contractbrochure. Verschil in oppervlakte wordt niet verrekend. Garantie De woningen worden door ons verkocht met een door Woningborg afgegeven waarborgcertificaat. Het certificaat waarborgt dat uw woning wordt afgebouwd en dat de kwaliteitsgarantie wordt nagekomen. Kortweg beschermt de garantie- en waarborgregeling u gedurende vele jaren tegen technische risico s die aan de bouw en koop van een woning verbonden zijn. Het waarborgcertificaat wordt u door de Woningborg toegezonden, nadat de koop- /aannemingsovereenkomst door beide partijen ondertekend is. Ook ontvangt u het uitgegeven boekje Garantie- en Waarborgregeling Hierin staat precies omschreven wat de garantie- en waarborgregeling van Woningborg inhoudt. Na de onderhoudsperiode van 3 maanden gaat de garantietermijn volgens Woningborg in. Ongeacht hetgeen overigens in deze technische omschrijving is bepaald, gelden onverkort de door Woningborg gehanteerde en voorgeschreven regelingen, reglementen en standaard voorwaarden. Ingeval enige bepalingen in deze technische omschrijving daarmee onverenigbaar zijn, c.q. nadeliger mocht zijn voor de verkrijger, prevaleren steeds de bovengenoemde bepalingen van Woningborg. Voor zover de vordering van de bouw het toelaat, kunnen door de koper op bepaalde onderdelen wijzigingen of aanvullingen worden aangebracht geheel volgens de richtlijnen van Woningborg. Alle afwijkingen van de gewaarmerkte stukken in de zin van meer- en minderwerk, dienen altijd schriftelijk te worden vastgelegd en door beide partijen ondertekend te worden. Het laten vervallen van onderdelen zal deze garantie nadrukkelijk beperken en er wordt tevens melding gedaan bij Woningborg. Schoonmaak en oplevering Op het moment van verkoop wordt een globale opleveringsprognose gegeven, ofwel de datum waarop de woning voor bewoning gereed zal zijn. Daarbij moeten de nodige reserves in acht worden genomen, omdat het bouwen van een woning veel ambachtelijk en dus weersafhankelijk werk met zich meebrengt. Uiterlijk twee weken voor de oplevering wordt de definitieve datum en tijd bekend gemaakt. Tot dan wordt er uitsluitend gesproken van prognoses, waaraan geen rechten kunnen worden ontleend. Ongeveer één week voor de officiële oplevering wordt een vooropname gehouden. Tijdens deze voorschouw wordt alles grondig gecontroleerd en de eventuele geconstateerde tekortkomingen worden voor de officiële oplevering verholpen. De voorschouw is voor u een vrijwillige zaak. Wij verzoeken u echter toch aanwezig te zijn, zodat u tijdens de officiële oplevering beter bent voorbereid. Door u opgevoerde aanvullende werkzaamheden in de sfeer van meerwerk, kunnen een verlenging van de bouwtijd met zich meebrengen. De woning wordt bezemschoon opgeleverd. Het bij de woning behorende terrein wordt ontdaan van bouwvuil en puinresten. De beglazing, het tegelwerk en het sanitair worden gereinigd. Het buitenterrein wordt met uitgekomen grond geëgaliseerd. Als de woning gereed is voor oplevering zal deze aan u worden overgedragen, nadat aan alle financiële verplichtingen is voldaan. Van de oplevering wordt een proces verbaal van oplevering opgemaakt. Daarin worden eventueel uit te voeren herstelwerkzaamheden van de door u gesignaleerde gebreken genoteerd. U ontvangt van ons bij de oplevering, of zo snel mogelijk daarna, een opgave van de gebruikte materialen, onderaannemers, leveranciers, revisietekeningen, riolering, etc. Op de woning rust een onderhoudstermijn van drie maanden. 5% regeling Voor uw zekerheid dat de aannemer de herstelwerkzaamheden correct afhandelt, kunt u 5% van de aanneemsom, zijnde de helft van de laatste termijn, bij de notaris in depot zetten. Dit bedrag wordt na het afhandelen van de herstelwerkzaamheden en het ondertekenen van het formulier gereedmelding herstel aan de aannemer ter beschikking gesteld door de notaris. Belangrijk a) Bij oplevering tijdens de winterperiode wordt het buitenschilderwerk na de wintertijd afgeschilderd. b) De op de tekeningen aangegeven maatvoering zal uiteraard zo nauwkeurig mogelijk worden aangehouden. Gewerkt wordt, onder andere, met natuurlijke materialen, welke ambachtelijk worden verwerkt. De dikte van een wand kan daardoor in plaats van 10 cm. wel 10,5 of zelfs 11 cm. worden. Ook dit kan niet worden voorkomen en kan daarom geen aanleiding zijn tot klachten of weigering van de oplevering. De plaats, aantallen en maatvoering van de radiatoren, zoals aangegeven, is niet bindend. c) Veelal is, na de oplevering, sprake van een vochtig klimaat in de woning, hiervoor is het noodzakelijk veelvuldig te ventileren en de verwarming niet direct te hoog te zetten. Hiermee wordt ook het verschijnsel van de meer dan normale verkleuring van het spuitwerk e.d., door uittredend bouwvocht, beperkt. Ook het aanbrengen van bepaalde vloer- en wandafwerkingen kan ten gevolge van te veel bouwvocht tot schades leiden. Voor de aard van deze schades is Van Dijk Bouw niet aansprakelijk te stellen. d) In de dekvloeren van de woningen zijn ter plaatse van de begane grond en alle verdiepingen elektraleidingen en/of centrale verwarmingsleidingen en/of waterleidingen en/of gasleidingen aangebracht. De verkrijger dient er rekening mee te houden dat, wanneer in de vloeren gespijkerd wordt ten behoeve van bijvoorbeeld parket of vloerbedekking op lat, deze leidingen beschadigd kunnen worden. e) De aangebrachte dekvloeren zijn standaard niet geschikt voor harde vloerbedekking (natuursteen, plavuizen, verlijmd parket e.d.). Van Dijk Bouw is derhalve niet aansprakelijk voor eventuele scheurvorming. f) Indien tekeningen en technische omschrijvingen onderling strijdig zijn, is de technische omschrijving bepalend. g) De verkoop geschiedt onder voorbehoud van de benodigde goedkeuringen van de gemeente en/of de nutsbedrijven. Hardenberg, 16 maart

Zonnedauw & Borstelbies Twee-onder-één-kap woningen

Zonnedauw & Borstelbies Twee-onder-één-kap woningen Zonnedauw & Borstelbies Twee-onder-één-kap woningen 2 3 13 12 15 14 16 30 31 Dongehof, Koolhoven Buiten 17 32 33 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 58 een echte buitenkans! 18 19 36 37 38 39 34 35 29 28 27 26 25

Nadere informatie

Stepekolk te Brandevoort - Helmond Geschakeld Drie-onder-één-kap Twee-onder-één-kap

Stepekolk te Brandevoort - Helmond Geschakeld Drie-onder-één-kap Twee-onder-één-kap Stepekolk te Brandevoort - Helmond Geschakeld Drie-onder-één-kap Twee-onder-één-kap ALGEMENE KOPERSINFORMATIE TECHNISCHE OMSCHRIJVING STAAT VAN AFWERKING Woningtypen A t/m E d.d. 12 juni 2013 Geachte heer

Nadere informatie

Park kwartier. Noord. 12 twee-onder-één-kapwoningen Polderwijk in Zeewolde

Park kwartier. Noord. 12 twee-onder-één-kapwoningen Polderwijk in Zeewolde Park kwartier Noord 12 twee-onder-één-kapwoningen Polderwijk in Zeewolde Wonen in Zeewolde, water, groen en ruimte Zeewolde, een nog relatief jong en dynamische dorp ligt aan de randmeren en midden in

Nadere informatie

Dagpauwoog. 5 vrijstaande woningen in de Lindewijk te Wolvega

Dagpauwoog. 5 vrijstaande woningen in de Lindewijk te Wolvega Dagpauwoog 5 vrijstaande woningen in de Lindewijk te Wolvega Heerlijk wonen in de Lindewijk in Wolvega, in de aangename zuidoosthoek van Friesland. Met natuur, ruimte voor uw gezin en alle voorzieningen

Nadere informatie

Dagpauwoog. 20 twee-onder-één-kap woningen in de Lindewijk te Wolvega

Dagpauwoog. 20 twee-onder-één-kap woningen in de Lindewijk te Wolvega Dagpauwoog 20 twee-onder-één-kap woningen in de Lindewijk te Wolvega Heerlijk wonen in de Lindewijk in Wolvega, in de aangename zuidoosthoek van Friesland. Met natuur, ruimte voor uw gezin en alle voorzieningen

Nadere informatie

cætshage a r c h i t e c t e n b u r e a u

cætshage a r c h i t e c t e n b u r e a u Situatie Rijnbandijk 213 te Rijswijk (schaal 1 : 500) Rijnbandijk gras gras gras gras geasfalteerd 213 rooilijn optie carport (vergunningsvrij) zone van 2,5 m om hoofdgebouw is vergunningsvrij zone van

Nadere informatie

Creëer. jouw ideale woning. 12 klassieke en stijlvolle twee-onder-een-kapwoningen

Creëer. jouw ideale woning. 12 klassieke en stijlvolle twee-onder-een-kapwoningen VEERALLEE ZWOLLE VEERALLEE ZWOLLE VE Creëer jouw ideale woning 12 klassieke en stijlvolle twee-onder-een-kapwoningen Twee-onder-een-kapwoningen 3 Een wijk met een rijke historie Veerallee De Veerallee

Nadere informatie

Groen wonen nabij de stad. 6 halfvrijstaande woningen 2 twee-onder-één-kap woningen 14 parkwoningen type L en XL

Groen wonen nabij de stad. 6 halfvrijstaande woningen 2 twee-onder-één-kap woningen 14 parkwoningen type L en XL Groen wonen nabij de stad 6 halfvrijstaande woningen 2 twee-onder-één-kap woningen 14 parkwoningen type L en XL 2 Aan de noordkant van Nijmegen, tussen de bestaande dorpen Lent, Ressen en Oosterhout ontstaat

Nadere informatie

TECHNISCHE OMSCHRIJVING. 12 herenhuizen aan de Vecht

TECHNISCHE OMSCHRIJVING. 12 herenhuizen aan de Vecht TECHNISCHE OMSCHRIJVING 12 herenhuizen aan de Vecht TECHNISCHE OMSCHRIJVING 12 herenhuizen aan de Vecht KWALITEITSOMSCHRIJVING KLEURENSTAAT WEGWIJZER Van toepassingen op 12 herenhuizen Zijdebalen te Utrecht

Nadere informatie

Kleurrijk. wonen. Colorant. Ruimte en comfort voor een rijk gevarieerde doelgroep

Kleurrijk. wonen. Colorant. Ruimte en comfort voor een rijk gevarieerde doelgroep Kleurrijk wonen in Colorant Ruimte en comfort voor een rijk gevarieerde doelgroep 1 Colorant 2 3 Brouwerspoort Veenendaal: nieuwe binnenstad vol beloften Wonen in een binnenstad heeft bijzondere kwaliteiten.

Nadere informatie

15 woningen sfeervolle, ruime en zeer complete woningen

15 woningen sfeervolle, ruime en zeer complete woningen 15 woningen sfeervolle, ruime en zeer complete woningen 3 volwaardige woonlagen met 4 5 ruime slaapkamers standaard dakkapel en een ruime bergzolder inclusief luxe greeploze keuken met alle apparatuur

Nadere informatie

TWEE-ONDER-EEN-KAPWONINGEN

TWEE-ONDER-EEN-KAPWONINGEN TWEE-ONDER-EEN-KAPWONINGEN 2 STIJLVOL, KARAKTERISTIEK EN NOSTALGISCH WONEN De Gouden Buurten kenmerken zich als een wijk, waar dorpse charme met stads comfort wordt gecombineerd. Met traditioneel Hollandse

Nadere informatie

Starten in het hart van Noordwijk. Morgenster. 31 aantrekkelijke, comfortabele koopappartementen

Starten in het hart van Noordwijk. Morgenster. 31 aantrekkelijke, comfortabele koopappartementen Starten in het hart van Noordwijk Morgenster 31 aantrekkelijke, comfortabele koopappartementen Nieuwbouw De Morgenster De locatie 2 Morgenster biedt comfortabel wonen op fraaie locatie 31 aantrekkelijke,

Nadere informatie

5 VRIJSTAANDE KAPITEINSAPPARTEMENTEN AAN DE STRANLJIP TE HURDEGARYP (IT SUD) Volwaardig wonen op de begane grond

5 VRIJSTAANDE KAPITEINSAPPARTEMENTEN AAN DE STRANLJIP TE HURDEGARYP (IT SUD) Volwaardig wonen op de begane grond 5 VRIJSTAANDE KAPITEINSAPPARTEMENTEN AAN DE STRANLJIP TE HURDEGARYP (IT SUD) Volwaardig wonen op de begane grond DE KAPITEINS- APPARTEMENTEN HEBBEN O.A. DE VOLGENDE POSITIEVE EIGENSCHAPPEN: Royaal appartement

Nadere informatie

...dat is wonen in stijl. 19 sfeervolle jaren 30 woningen. Meer informatie

...dat is wonen in stijl. 19 sfeervolle jaren 30 woningen. Meer informatie www.bestensuite.nl 19 sfeervolle jaren 30 woningen Meer informatie Van Santvoort Makelaars, Eindhoven Edenstraat 1, 5611 JM Eindhoven T 040 269 25 30 info@eindhoven.vansantvoort.nl ERA makelaardij Ed Willems

Nadere informatie

Pagina 2 Inhoudsopgave. Pagina 4-5 Ligging. Pagina 6-7 Omgeving. Pagina 8-9 Een locatie met historie. Pagina 10 Initiatief. Pagina 11 Inspiratie

Pagina 2 Inhoudsopgave. Pagina 4-5 Ligging. Pagina 6-7 Omgeving. Pagina 8-9 Een locatie met historie. Pagina 10 Initiatief. Pagina 11 Inspiratie Pagina 2 Inhoudsopgave Pagina 4-5 Ligging Pagina 6-7 Omgeving Pagina 8-9 Een locatie met historie Pagina 10 Initiatief Pagina 11 Inspiratie Pagina 13 ontwikkeling Pagina 14-15 Situatie en impressies Pagina

Nadere informatie

Scheepmakersdijk. 3 luxe stadswoningen te Haarlem

Scheepmakersdijk. 3 luxe stadswoningen te Haarlem Scheepmakersdijk 3 luxe stadswoningen te Haarlem Voorwoord Waar de Scheepmakersdijk en de Papentorenvest elkaar raken staat het pronkstuk De Adriaan. Hier vind je de sporen terug van de eerste forse groei

Nadere informatie

Omdat uw woning de aankoop van uw leven is. SANCERRE 4 twee-onder-één-kap woningen

Omdat uw woning de aankoop van uw leven is. SANCERRE 4 twee-onder-één-kap woningen RT Omdat uw woning de aankoo van uw leven is. SANCERRE 4 twee-onder-één-ka woningen BUITENPLAATS WIJNBERGEN te DOETINCHEM RT 2 IS ALLES WAT U VERWACHT VAN UW WONING. 3 Woonkwaliteit RT van Roosdom Tijhuis

Nadere informatie

Holland Park Buitengewoon

Holland Park Buitengewoon Holland Park Buitengewoon wonen Blok 1 in het kort 131 appartementen gemeenschappelijke binnentuin 80 parkeerplaatsen appartementen vanaf 43 m 2 tot 136 m 2 eigen grond Wonen in Blok 1 3 WELKOM IN HOLLAND

Nadere informatie

B r i g i t t e n s t r a a t 1 5. Monumentaal wonen aan de voet van Park Lepelenburg

B r i g i t t e n s t r a a t 1 5. Monumentaal wonen aan de voet van Park Lepelenburg B r i g i t t e n s t r a a t 1 5 Monumentaal wonen aan de voet van Park Lepelenburg Luxe appar tementen in het Museumkwar tier van Utrecht Introductie In de ambiance van een monumentaal herenhuis worden

Nadere informatie

Nieuwbouw 2 energieneutrale woningen Boerhave Tubbergen

Nieuwbouw 2 energieneutrale woningen Boerhave Tubbergen Nieuwbouw 2 energieneutrale woningen Boerhave Tubbergen Nieuwbouwplan Boerhave Plan Binnenveld II te Tubbergen Algemeen Grenzend aan de wijk Binnenveld I ontwikkelt Woningstichting Tubbergen samen met

Nadere informatie

Appartementenvilla De Meeuw

Appartementenvilla De Meeuw Appartementenvilla De Meeuw Aanvullende informatie april 2011 INHOUDSOPGAVE 1. Algemene zaken rondom het bouwproces - Veiligheid op de bouwplaats... 3 - Werkbare dagen... 3 - Opleveringsprognose... 3 -

Nadere informatie

KOPERSOPTIELIJST. Zuidhorn, 6 rijwoningen De Oostergast. Groothuis Wonen B.V.

KOPERSOPTIELIJST. Zuidhorn, 6 rijwoningen De Oostergast. Groothuis Wonen B.V. 20 Groothuis Wonen B.V. Ootmarsumseweg 12 7615 PL Harbrinkhoek Postbus 508 7600 AM Almelo Telefoon 0546-480 000 Fax 0546-480 048 info@groothuis.nl www.groothuis.nl Bank 75.99.56.243 KvK Oost Nederland

Nadere informatie

Gebruik en onderhoud van uw woning

Gebruik en onderhoud van uw woning Gebruik en onderhoud van uw woning Aankoop Oplevering Gebruik Onderhoud U heeft een woning gekocht waarop de Garantie- en waarborgregeling van Woningborg N.V. van toepassing is. Hartelijk gefeliciteerd

Nadere informatie

65% VERKOCHT. Heemstede. Volop genieten in Heemstede. www.dewatertoren-heemstede.nl

65% VERKOCHT. Heemstede. Volop genieten in Heemstede. www.dewatertoren-heemstede.nl 65% VERKOCHT Heemstede Volop genieten in Heemstede www.dewatertoren-heemstede.nl Heemstede Schitterend wonen in Heemstede Heemstede is een dorp waar u heerlijk kunt wonen en recreëren. Zodra u dit dorp

Nadere informatie

SCHEPENDOMLAAN 18 NIJMEGEN

SCHEPENDOMLAAN 18 NIJMEGEN SCHEPENDOMLAAN 18 NIJMEGEN Koopsom 239.000,= v.o.n. ALGEMENE INFORMATIE & INDELING Nieuw te realiseren sfeervol 3-kamerappartement op geliefde locatie in de wijk Hees. Winkels, cultuur en het centrum van

Nadere informatie

Waterwijck Fase 2 te Delft

Waterwijck Fase 2 te Delft Waterwijck Fase 2 te Delft Aanvullende informatie april 2012 INHOUDSOPGAVE 1. Algemene zaken rondom het bouwproces - Veiligheid op de bouwplaats... - Bouwbesluit... - Werkbare dagen... - Opleveringsprognose...

Nadere informatie

Alles over uw woning

Alles over uw woning Alles over uw woning Aankoop Oplevering Gebruik Onderhoud U heeft een woning gekocht waarop de Garantie- en waarborgregeling van Woningborg N.V. van toepassing is. Hartelijk gefeliciteerd met uw aankoop!

Nadere informatie

14 APPARTEMENTEN IN HET CENTRUM VAN LEKKERKERK

14 APPARTEMENTEN IN HET CENTRUM VAN LEKKERKERK 14 APPARTEMENTEN IN HET CENTRUM VAN LEKKERKERK 1 Wonen in Lekkerkerk Lekkerkerk is gelegen in Zuid Holland, in de driehoek Krimpen a/d IJssel, Gouda en Schoonhoven. Lekkerkerk is sinds de gemeentelijke

Nadere informatie

RESIDENTIE VISTO BESTAANDE UIT 15 BETAALBARE LUXE APPARTEMENTEN MET 2-3 SLAAPKAMERS IN HARTJE CENTRUM MAASEIK

RESIDENTIE VISTO BESTAANDE UIT 15 BETAALBARE LUXE APPARTEMENTEN MET 2-3 SLAAPKAMERS IN HARTJE CENTRUM MAASEIK IMMO-TOP Witte TORENWAL 8 3960 BREE tel 089462525 www.immo-top.be info@immo-top.be RESIDENTIE VISTO BESTAANDE UIT 15 BETAALBARE LUXE APPARTEMENTEN MET 2-3 SLAAPKAMERS IN HARTJE CENTRUM MAASEIK Trendy wonen

Nadere informatie