Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download ""

Transcriptie

1

2

3 3

4 4

5 5

6 6

7 7

8 8

9 9

10 10

11 11

12 12

13 13

14 14

15 15

16 16

17 17

18 18

19 19

20 20

21 21

22 22

23 23

24 1.3 Riolering De binnen en buitenriolering wordt uitgevoerd in PVC-leidingen. Het vuilwater wordt in overleg met de gemeente Hardenberg aangesloten op het gemeenteriool. Het hemelwater dient bovengronds te worden afgevoerd. Het hemelwater zal aan de achterzijde worden verzameld en door middel van een rioleringsbuis naar de voorzijde van de woning worden gebracht. De koper dient zelf te zorgen voor verdere afvoer van het hemelwater. 1.4 Bestrating De buitenberging is voorzien van betontegels 30x30x4,5 cm, kleur grijs. Ter plaatse van de kanteldeur wordt t.b.v een goede aansluiting een betondorpel aangebracht. 1.5 Terreininrichting. Aan de voorzijde zal langs de erfgrens een tuinmuur worden aangebracht, deze wordt voorzien van betonnen afdekkers. Ter plaatse van de kavel 12 zal er nabij de zijgevel een gemetselde tuinmuur worden gerealiseerd de openingen ( zoals aangegeven op tekening ) zullen worden opgevuld met verzinkte stalen roosters. En ter plaatse van kavel 1 zal er een beukenhaag ( hoog 1200 mm voorzijde en hoog 1500 mm achterzijde ) worden aangebracht. Nabij de achterzijde van de bergingen ( tussenpad ) zal een gemetselde muur worden aangebracht, tussen deze muur en de bergingen worden verduurzaamde vurehouten opgeklampte tuindeuren geplaatst. Het buitenstraatwerk en overige terreininrichting is voor rekening van de koper. 1.6 Betonwerk De fundaties worden uitgevoerd in gewapend beton, aanlegbreedtes volgens berekening constructeur. De prefab betonnen lateien en raamdorpels staan op de verkooptekening aangegeven. Technische omschrijving 12 twee-onder-één-kap woningen type De Lienden te Dedemsvaart Het project bestaat uit de nieuwbouw van 12 twee-onder-één-kap woningen aan de Sandickstraat in het nieuwbouwplan Kotermeerstal-Oost te Dedemsvaart. Het betreffen de kavels 1 t/m 12. Deze brochure met technische omschrijving dient als contractstuk bij de koop-aannemings-overeenkomst en vormt één geheel met de verkooptekeningen die zijn opgenomen in deze verkoopbrochure. De vermelde meerwerkopties op de verkooptekeningen zijn informatief aan deze brochure toegevoegd en worden niet nader omschreven. Zij maken dan ook geen deel uit van de contractstukken. 1.1 Peil en uitzetten Het peil, waaruit alle hoogten en diepten worden gemeten, komt overeen met de bovenkant van de afgewerkte vloer. Het peil ligt circa 300 mm hoger dan de aangrenzende weg c.q. trottoir en wordt in overleg met de gemeente Hardenberg bepaald. 1.2 Grondwerk Alle funderingsstroken, inclusief de kruipruimten, worden ontgraven tot de vaste grondslag. Alle rioleringssleuven worden ontgraven tot minimaal 60 cm beneden het maaiveld. De fundatiesleuven worden na het leggen van de begane grondvloer aangevuld met uitkomende grond. De kruipruimte wordt tot bovenzijde fundatiestroken aangevuld zand. Alle rioleringssleuven worden gedicht met uitkomende grond tot de bovenzijde van het maaiveld. De tuin wordt afgewerkt met uitkomende grond. Er wordt gewerkt met een gesloten grondbalans (geen levering / afvoer grond). 1.7 Metselwerk Het fundatiemetselwerk vanaf de fundatiestroken tot de onderkant van de begane grondvloer wordt uitgevoerd in kalkzandsteen. Er worden kunststof vloerventilatiekokers (muisdicht) geplaatst zodat de kruipruimte wordt geventileerd. De woningscheidende wanden en de dragende binnenspouwbladen en de stabiliteitswanden worden uitgevoerd in kalkzandsteen lijmelementen. Al het opgaande buitenmetselwerk wordt uitgevoerd in gevelsteen volgens monster en gemetseld in halfsteens verband. Al het gevelmetselwerk wordt platvol geborsteld gevoegd. De buitenberging wordt uitgevoerd in halfsteens metselwerk met aan weerszijden voegwerk. Ter plaatse van de aansluitingen hoog/laag wordt minimaal 18 ponds bladlood van voldoende breedte aangebracht. D.P.C. stroken van voldoende breedte langs alle stijlen van de buitenkozijnen die ingemetseld worden en langs de onderdorpels van buitenkozijnen welke niet op peil staan. Boven alle buitenkozijnen waarboven metselwerk komt, worden Drakavinylslabben aangebracht. De buitenspouwmuren worden geïsoleerd met spouwisolatie. Deze spouwisolatie is voorzien van KOMOkeur (Rc-waarde 3.57 m2/kw). Alle (niet dragende) lichte scheidingswanden worden vervaardigd door middel van Gibo-wanden (of gelijkwaardig) met een dikte van 70 mm en in de badkamer 100 mm. 1.8 Systeemvloeren De begane grondvloer van de woning is een vrijdragende geïsoleerde systeemvloer, met een isolatiewaarde van 3,0 m2/kw. In de begane grondvloer wordt bij de voordeur een geïsoleerd kruipluik aangebracht ten behoeve van de toegang tot de kruipruimte onder de woning. De verdieping- en zoldervloer worden uitgevoerd als betonnen kanaalplaatvloeren. De dikte van de systeemvloeren wordt door de constructeur bepaald. 1.9 Houten draagconstructies De muurplaten, het balkhout en de panlatten worden uitgevoerd in vurenhout, afmetingen volgens de tekeningen van de constructeur. De woning wordt voorzien van een lessenaarsdak met een isolatiewaarde van 4,5 m2/kw en woning A en D 5,0 m2/kw. De onderzijde van de elementen bestaat uit een spanoplaat welke niet wordt afgewerkt. De dakoverstekken worden met een onderhoudsarm plaatmateriaal afgewerkt, in een kleur volgens het kleurenschema. 24

25 Het platte dak van de buitenberging bestaat uit een zichtbare houten balklaag met houten beplating. De niet dragende binnenspouwbladen van de voor en achtergevel worden uitgevoerd als houtskelet-bouwwanden met een isolatie waarde van 3.49 m2k/w Kanalen, dakdoorvoeren De benodigde ventilatiekanalen worden uitgevoerd in Spiralobuis. De ventilatie, rookgas en rioolontluchting worden samengevoegd in een gecombineerde schoorsteenkap Kozijnen, ramen en deuren Alle gevelkozijnen inclusief draai- en/of uitzetramen en deuren, glaslatten e.d. worden uitgevoerd in hardhout. Kozijnen, ramen en deuren worden volgens de eisen van de KOMO gefabriceerd. De kanteldeur in de buitenberging wordt in staal uitgevoerd. De buiten de gevel stekende kaders rondom enkele gevelkozijnen worden uitgevoerd in aluminium in kleur volgens het kleurenschema. De betimmering tussen de gevelkozijnen nabij de voorgevel wordt uitgevoerd met Keralitdelen in kleur volgens het kleurenschema. De binnenkozijnen zijn stalen nastelkozijnen zonder stofdorpel in afgelakte uitvoering met bovenlicht. De binnendeuren uitgevoerd in wit kleurige standaard opdekdeuren, hoog 231,5 cm. Voor de ventilatie van de meterkast worden in de deur en in het kozijn van de meterkast voorzieningen aangebracht. De buitenkozijnen worden voorzien van het nodige hang- en sluitwerk, slijtstrippen, tochtprofielen en condensprofielen. De bereikbare deuren, ramen en kozijnen van de woning hebben een inbraakwerendheid die voldoet aan weerstandsklasse 2. De buitenberging heeft standaard hang en sluitwerk. De binnendeuren worden voorzien van paumelles, sloten, deurkrukken en schilden etc. en waar nodig voorzien van loop- en/of vrij bezet sloten. Alle buitendeuren zijn voorzien van gelijksluitende veiligheidsprofielcilinders Dakbedekkingen Alle schuine dakvlakken worden voorzien van betonnen sneldekpannen inclusief hulpstukken. Het platte dak van de buitenberging wordt afgewerkt met een 1-laagse bitumineuze dakbedekking. De dakrandafwerking van deze buitenberging wordt uitgevoerd met een aluminium daktrim Trappen De open trappen worden uitgevoerd in vurenhout. De trappen worden aan de muurzijde voorzien van hardhouten trapleuningen. Rondom de open zijden van de trapgaten wordt een spijlenhek met hardhouten dekregels geplaatst, nabij de 2e verdieping zal t.b.v de bevestiging van de installaties een houten frame worden geplaatst. De trappen moeten in principe door de koper na oplevering bekleed worden of worden voorzien van zogenaamde halve maantjes Natuursteen De binnendeurkozijnen van de badkamer en het toilet worden voorzien van kunststeen dorpels Stukadoorswerk De steenachtige vloeren, met uitzondering van betegelde vloergedeelten en de gedeelten achter de knieschotten, worden voorzien van een cementdekvloer. Alle binnenwanden met uitzondering van de betegelde wandgedeelten en de wanden ter plaatse van de keukenopstelling worden gereed om te behangen opgeleverd. Alle betonplafonds worden voorzien van structuurspuitwerk, met uitzondering van de meterkast. De wanden in het toilet en badkamer worden boven het tegelwerk voorzien van structuurspuitwerk Tegelwerk De vloeren van de badkamer en het toilet worden voorzien van vloertegels. De wanden van de badkamer worden tot 180 cm hoog betegeld en de douchehoek tot een hoogte van 210 cm. De wanden van het toilet worden tot 150 cm hoogte betegeld. Er geldt een verrekenprijs c.q. stelpost voor de aankoop van de wand- en vloertegels van respectievelijk 15,00 en 20,00 per m² (incl. 19% btw). Het wandtegelwerk van de keuken is niet inbegrepen. Onder de buitenkozijnen met borstwering (m.u.v. buitenkozijn in badkamer) worden houten vensterbanken met een kunststof toplaag geplaatst, diep 200 mm. In de woonkamer zijn de vensterbanken 300 mm. diep Metaalwerken Achter de voordeur wordt een vloermatomranding van hoekstaal met een geïsoleerd kruipluik aangebracht. De stalen lateien worden uitgevoerd conform de tekening van de constructeur Plafonds- en wandsystemen Op de zolder blijft de onderzijde van de prefab daken onbehandeld (groene platen in het zicht) Binnentimmerwerk Er worden geen vloerplinten geleverd. De meterkast in de hal wordt afgetimmerd volgens de voorschriften van de Nutsbedrijven. De buitenkozijnen worden aan de binnenzijde voorzien van hoeklijsten. De keukeninrichting en kasten zijn voor rekening van de koper en zijn derhalve niet in de koopsom begrepen. Op de kopzijde van de keukenwand wordt een houten afdeklat aangebracht Glas-, schilder- en behangwerk Alle glasopeningen, m.u.v. de bergingsdeur, worden voorzien van isolerende beglazing in HR++ uitvoering. Er wordt veiligheidsbeglazing conform de NEN 3569 toegepast. Alle kozijnen, ramen en deuren worden fabrieksmatig voorzien van grondverf volgens de geldende voorschriften. In de woning wordt géén bouwbehang aangebracht Binnenschilderwerk: Alle in het zicht komend hout wordt in de timmerfabriek voorbehandeld en op de bouwplaats bijgewerkt. Daarna wordt alles nog één keer behandeld met een dekkende beits, e.e.a. volgens onderstaand overzicht: De onderdelen die standaard geschilderd of gelakt worden: - binnenkant buitenkozijnen, ramen en deuren; - lijstwerk buitenkozijnen; - trapbomen; - traphekjes + leuningen; - trapgat betimmering. De fabrieksmatig behandelde onderdelen (standaardkleur af fabriek): - binnenkozijnen; - binnendeuren; - radiatoren; - kanteldeur buitenberging. De onbehandelde onderdelen: - leidingen c.v. en waterleiding; - meterbord meterkast; - traptreden; (wit gegrond); - balklaag en dakbeschot garage; - gehele zolder. De binnenzijde van de buitenkozijnen worden afgeschilderd in de kleur van het buitenschilderwerk Buitenschilderwerk: Alle houten kozijnen, ramen en deuren worden één keer bijgewerkt en afgelakt. De standaard afmetingen van de vloertegels zijn 20 x 20 cm en van de wandtegels 20 x 25 cm. De wandtegels worden staand verwerkt en de vloertegels worden recht gelegd. Wand- en vloertegels worden niet strokend met elkaar aangebracht. 25

26 1.23 Sanitair Het volgende sanitair zal worden geleverd en aangesloten op de koud- en warmwaterleiding en riolering: Toilet; - 1 hangclosetcombinatie; - 1 fonteintje met chroom vloerbuis en koudwaterkraan. Badkamer; - 1 hangclosetcombinatie; - 1 wastafelcombinatie met kraan en vloerbuis, planchet en spiegel; - 1 vloersifon in de badkamer t.b.v. afvoer douche; - 1 douchemengkraan, verchroomde doucheslang en handdouche met opsteekgarnituur. Zolder; - 1 aansluiting ten behoeve van de wasmachine. Het te leveren sanitair is van het fabricaat Sphinx (o.g.) type 300 in de kleur wit Ventilatie De woningen worden uitgerust met het BUVA Vital Air Ventilatiesysteem. Het systeem bestaat uit natuurlijke toevoer via zelfregelende ventilatie roosters. De ventilatielucht wordt in de keuken, badkamer en toilet mechanisch afgevoerd d.m.v. een op zolder centraal opgestelde unit. De afzuiging van het kooktoestel dient door de koper in het keukenplan te worden opgenomen. De buitenberging wordt door open voegen in staand metselwerk en ventilatie sleuven in de kanteldeur geventileerd Centrale verwarmingsinstallatie De woning wordt voorzien van een volautomatische, gasgestookte HR cv-installatie met ingebouwde warmwatervoorziening. De centrale verwarmingsinstallatie wordt uitgevoerd als een radiatorenverwarming (paneelradiatoren). Het leidingnet zal worden samengesteld uit dunwandige precisiebuis en / of Unipipe waarbij knelfittingen en / of persfittingen worden gebruikt. De leidingen zullen worden weggewerkt in de afwerkvloeren. De gewenste temperatuur wordt ingesteld met een thermostaat, die in de woonkamer geplaatst wordt. De installatie wordt bedrijfsgereed en proefgestookt opgeleverd Waterleiding De waterleidingen worden volgens de voorschriften van de nutsbedrijven aangelegd. De koudwaterleidingen worden aangelegd naar de keuken (afgedopt), de plaats van de wasmachine, de wastafel en de douchemengkraan in de badkamer, de closetcombinaties, het fonteintje in het toilet en de warmwaterinstallatie. De warmwaterleidingen worden gelegd vanaf het warmwatertoestel naar de keuken(afgedopt), de wastafel in de badruimte en de douchemengkraan Gasleidingen De gasinstallatie wordt aangelegd volgens de voorschriften van de nutsbedrijven en overheidseisen, vanaf de gasmeter, met aansluitpunten voor de centrale verwarmingsketel en het kooktoestel (afgedopt) Elektrische installatie De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van het elektriciteitsbedrijf en NEN De installatie wordt verdeeld over de benodigde groepen en voorzien van een aardlekschakelaar. De leidingen worden weggewerkt in de wanden en vloeren met uitzondering van de zolder en de buitenberging.de plaats van de wandcontactdozen (half inbouw), lichtpunten en dergelijke zijn bij benadering aangegeven op de tekeningen. Door uitvoeringseisen kunnen afwijkingen mogelijk zijn. Voor de plaats op de wanden worden de volgende hoogten aangehouden, gemeten vanuit de afgewerkte vloer: De wandcontactdozen worden geplaatst op 1050 mm hoogte boven de afgewerkte vloer, in de keuken op 1250 mm (boven het aanrechtblad). De lichtschakelaars in de woning worden op 1050 mm hoogte boven de afgewerkte vloer geplaatst. De woning zal zonder keuken worden opgeleverd. Wel zullen de op de plattegronden aangegeven aansluitingen voor elektra, water, riolering en ventilatie worden aangebracht waarop de toekomstige keukenapparatuur kan worden aangesloten. Extra s t.o.v de NEN 1010 keuken o 1st bedraad aansluitpunt vaatwasser o 1 st dubbele wandcontactdoos t.b.v de koel/vrieskast o 1 st bedrade leiding t.b.v elektrisch koken ( incl. extra groep ) o 2 st dubbele geschakelde wandcontactdozen Temperaturen: Woonkamer 20 gr. C. Hal 15 gr. C. Toilet onverwarmd Kast onverwarmd Slaapkamers 20 gr. C. Overloop 15 gr. C. Badkamer 22 gr. C. Keuken 20 gr. C. Buitenberging onverwarmd Zolder onverwarmd Bovenstaande temperaturen kunnen worden gehandhaafd bij gelijktijdige verwarming van alle te verwarmen ruimten. De capaciteit van de gasgestookte centrale verwarmingsketel en de definitieve plaats en afmetingen van de radiatoren worden door de installateur bepaald. De berekening van de capaciteit dient te geschieden volgens de ISSO publicatie 51. Gerekend dient te worden met een minimale opslag voor het opwarmen zoals bedoeld in de ISSO publicatie 51, welke gebaseerd is op een werkingsbeperking of onderbreking van 8 uur en een opwarmtijd (inclusief vertragingstijd van 2 uur en een nachtverlaging van 4 gr. C) Telefoon en CAI aansluitingen In de woonkamer en in de hoofdslaapkamer worden telefoon- en CAI aansluitpunten aangebracht. Deze aansluitpunten zijn niet bedraad. De aanvragen voor een aansluiting (abonnement) op het telefoonnet en aansluiting op de kabel TV zijn niet in de koopsom begrepen. Van Dijk Bouw vraagt gelijktijdig met gas, water en elektra de aansluitingen ten behoeve van telefoon en CAI wel aan. Deze eenmalige aansluitkosten zijn niet bij de koopsom inbegrepen en worden aan de koper doorberekend. Algemeen Voor zover de vordering van de bouw het toelaat, kunnen door de koper op bepaalde onderdelen wijzigingen of aanvullingen worden aangebracht. Alle afwijkingen van de gewaarmerkte stukken in de zin van meer- minderwerk, dienen altijd schriftelijk te worden vastgelegd en door beide partijen ondertekend te worden. 26

27 2. Kleur en materiaalstaat Benoeming Materiaal Kleur Gevels, metselwerk baksteen antraciet Tuinmuur, metselwerk baksteen antraciet Gevels, metselwerk baksteen rood genuanceerd Gevelkader aluminium wit Kozijnen begane grond hout wit Kozijnen verdiepingen hout donkergrijs Deuren hout wit Ramen hout donkergrijs Gevelbekleding ( tussen kozijnen ) keralit naturel houtkleur Raamdorpels beton grijs Dakranden / boeien onderhoudsvrij wit Dakbedekking hellende daken betonnen sneldakpan antraciet Dakbedekking platte dak bitumen zwart Daktrim aluminium naturel Hemelwaterafvoeren PVC grijs Ventilatieroosters kozijnen aluminium naturel Kanteldeur staal wit 3. Procedure bij aankoop Algemeen De beslissing tot aankoop van een woning is gevallen. Een grote stap die u vermoedelijk na veel wikken en wegen hebt genomen. Over de kwaliteit van de woning hoeft u zich geen zorgen te maken. De bouw en controle daarop is bij ons in goede handen. Want, tegelijk met uw woning koopt u de ingebouwde garantie die alleen gerenommeerde ondernemingen kunnen bieden. Al onze kennis van zaken, ruime ervaring en uitstekende organisatie wordt ingeschakeld om u straks optimaal woongenot te geven in de door u gekochte woning. De aankoop Uw besluit om tot aankoop van een woning over te gaan, wordt vastgelegd in een overeenkomst. In deze overeenkomst verplicht de bouwer zich de woning te bouwen en te leveren, alsmede de kavel grond op uw naam te doen stellen. U verplicht zich onder andere de koopsom te betalen volgens de standaard termijnregeling van Woningborg. De overeenkomst wordt koop-/aannemingsovereenkomst genoemd. Nadat deze overeenkomst door koper en aannemer is getekend, wordt deze naar de door ons aangewezen projectnotaris gezonden. In de meeste gevallen is een koper niet in staat binnen 14 dagen conform de overeenkomst de verschuldigde bedragen voor de eventuele waarborgsom, de kavel of de vervallen termijnen te voldoen. De aannemer is meestal bereid voorlopig uitstel te verlenen, mits over deze bedragen een rente wordt voldaan, voor zover is geregeld in de overeenkomst. Notaris De uitgifte van het perceel en de daarop geprojecteerde woning geschiedt door middel van een zogenaamde akte van levering bij de notaris. Voor de datum van de notariële levering ontvangt u van de notaris een afrekening waarop het totale op die datum verschuldigde bedrag is aangegeven (incl. bijkomende kosten). Ook blijkt uit deze afrekening welk bedrag de notaris zal ontvangen van uw geldverstrekker en welk bedrag u (tijdig) aan de notaris moet overmaken. Bij de berekening van het bedrag dat u zelf moet betalen gaat men er meestal van uit dat het hypotheekbedrag dat in depot blijft, gelijk moet zijn aan de vanaf de transportdatum nog verschuldigde bouwtermijnen. Bij de notaris worden in de meeste gevallen twee akten getekend, te weten: 1. de akte van levering van de grond en de (in aanbouw zijnde) woning van verkoper aan koper; 2. de hypotheekakte met betrekking tot de lening die u van de geldgever ontvangt. Bijkomende kosten kunnen zijn: de grondrente tot de datum van ondertekening van de akte van levering van het erfpachtrecht; de (bouw-)rente tot de datum van ondertekening van de akte van levering over de vervallen maar niet betaalde termijnen; de notariskosten voor het opmaken van de hypotheekakte; de afsluitkosten voor de geldverstrekker. De hypotheek De aankoop van de woning kan - wanneer geen of niet voldoende eigen geld aanwezig is - worden gefinancierd door middel van een hypothecaire geldlening. De zekerheid (onderpand) voor deze lening is de woning, dit wordt hypotheek genoemd. Met welke bank u in zee gaat, zal afhangen van het aangeboden rentepercentage en de voorwaarden. De makelaar kan u bij de keuze van bank en hypotheek behulpzaam zijn, door een uitgebreid informatiesysteem. De makelaar beschikt steeds over actuele gegevens van diverse banken en instellingen. Kosten tijdens de bouw Zodra uw hypotheek is gepasseerd, moet u aan de geldverstrekker in principe al tijdens de bouw het volledige bedrag aan rente over het door u geleende bedrag gaan betalen. Echter hier kan door de geldverstrekker worden afgetrokken een rentebedrag dat de geldverstrekker u betaalt omdat een deel van het hypotheekbedrag bij de geldverstrekker in depot blijft staan. Vrij op naam (V.O.N.) De koopsommen van de woningen zijn vrij op naam, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. Vrij op naam wil zeggen, dat de hieronder genoemde kosten, die met het verwerven van een woning zijn gemoeid, bij de koopsom zijn inbegrepen. grondkosten; bouwkosten; centrale verwarming en warmwatervoorziening; loon- en materiaalkostenstijgingen, welke gedurende de bouw kunnen optreden; architecten- en constructeurshonorarium; notarishonorarium in verband met transportakte van de grond; gemeentelijke leges; B.T.W. (thans 19 %, eventuele wijzigingen worden conform de wettelijke voorschriften doorberekend); kadastrale inmeting; bouwvergunning; de aansluitkosten van gas, water, elektra, riolering en inrit; de kosten voor het Woningborgcertificaat. De navolgende kosten zijn niet in de prijs opgenomen: aansluitkosten voor de Centrale Antenne Inrichting (CAI); aansluitkosten voor de telefooninstallatie; financieringskosten; Indien u ter financiering van uw woning een hypotheek nodig heeft, zijn hieraan eenmalige kosten verbonden (bijvoorbeeld kosten voor de notaris voor het opstellen van de hypotheek akte, afsluitkosten en taxatiekosten); rentekosten tijdens de bouw. Verzekeringen Tijdens de bouw is de woning door Van Dijk Bouw verzekerd tegen de risico s van brand- en stormschade tot aan de dag van oplevering, middels een zogenaamde Construction All Risk (CAR) verzekering. Vanaf de dag van de oplevering dient u de woning zelf te verzekeren. Controleer voor de opleveringsdatum uw eigen opstal- en inboedelverzekering. 27

28 Meer- en/of minderwerk Meer- en minderwerk met betrekking tot sanitair, tegelwerk en andere bouwkundige zaken kunt u regelen met de kopersbegeleider van Van Dijk Bouw. De meer- en minderwerkkeuzes worden opgenomen in een keuzelijst. Al het meeren minderwerk wordt schriftelijk vastgelegd en voor akkoord ter ondertekening aan u toegezonden. 4. Algemene bepalingen Algemeen Deze brochure is nauwkeurig en met zorg samengesteld aan de hand van gegevens van tekeningen, verstrekt door de architect, constructeur en de adviseurs van dit plan. Ondanks het bovenstaande moeten wij een voorbehoud maken ten aanzien van wijzigingen, voortvloeiende uit de eisen van de overheid en/of nutsbedrijven. De ondernemer is gerechtigd tijdens de (af)bouw die wijzigingen in het plan aan te brengen, waarvan de noodzakelijkheid bij de uitvoering blijkt, mits deze wijzigingen geen afbreuk doen aan waarden, kwaliteit, uiterlijk, aanzien en bruikbaarheid van de woningen. Deze wijzigingen geven geen der partijen enig recht tot het vragen van verrekening van mindere- of meerdere kosten. Tekeningen De tekeningen die horen bij deze technische omschrijving vindt u als bijlage in de brochure. De op de tekening aangegeven maten zijn circa maten, aangegeven in millimeters. De indeling op de situatietekening van het openbaar terrein (wegen, trottoirs, groen, parkeerplaatsen, aangrenzende bebouwing etc.) is aangegeven aan de hand van de laatst verstrekte gegevens. Wijzigingen hierop vallen buiten de invloedssfeer van Van Dijk Bouw. Hoewel de artist impression, geveltekeningen, plattegronden en situatieschetsen zo exact mogelijk zijn weergegeven, kunnen hieraan geen rechten worden ontleend. Het op de tekeningen aangegeven meubilair behoort, voorzover niet in deze omschrijving opgenomen, niet tot de levering door Van Dijk Bouw. Grootte bouwterrein De grootte van de kavels is zo nauwkeurig mogelijk bepaald. Verschillen kunnen voorkomen. Om die reden wordt in de koop-/aannemingsovereenkomst de grootte van de kavels aangeduid als circa. De opgegeven kavelgrootte in de prijslijst is gebaseerd op de situatietekening als aangeduid in deze verkoop- /contractbrochure. Verschil in oppervlakte wordt niet verrekend. Garantie De woningen worden door ons verkocht met een door Woningborg afgegeven waarborgcertificaat. Het certificaat waarborgt dat uw woning wordt afgebouwd en dat de kwaliteitsgarantie wordt nagekomen. Kortweg beschermt de garantie- en waarborgregeling u gedurende vele jaren tegen technische risico s die aan de bouw en koop van een woning verbonden zijn. Het waarborgcertificaat wordt u door de Woningborg toegezonden, nadat de koop- /aannemingsovereenkomst door beide partijen ondertekend is. Ook ontvangt u het uitgegeven boekje Garantie- en Waarborgregeling Hierin staat precies omschreven wat de garantie- en waarborgregeling van Woningborg inhoudt. Na de onderhoudsperiode van 3 maanden gaat de garantietermijn volgens Woningborg in. Ongeacht hetgeen overigens in deze technische omschrijving is bepaald, gelden onverkort de door Woningborg gehanteerde en voorgeschreven regelingen, reglementen en standaard voorwaarden. Ingeval enige bepalingen in deze technische omschrijving daarmee onverenigbaar zijn, c.q. nadeliger mocht zijn voor de verkrijger, prevaleren steeds de bovengenoemde bepalingen van Woningborg. Voor zover de vordering van de bouw het toelaat, kunnen door de koper op bepaalde onderdelen wijzigingen of aanvullingen worden aangebracht geheel volgens de richtlijnen van Woningborg. Alle afwijkingen van de gewaarmerkte stukken in de zin van meer- en minderwerk, dienen altijd schriftelijk te worden vastgelegd en door beide partijen ondertekend te worden. Het laten vervallen van onderdelen zal deze garantie nadrukkelijk beperken en er wordt tevens melding gedaan bij Woningborg. Schoonmaak en oplevering Op het moment van verkoop wordt een globale opleveringsprognose gegeven, ofwel de datum waarop de woning voor bewoning gereed zal zijn. Daarbij moeten de nodige reserves in acht worden genomen, omdat het bouwen van een woning veel ambachtelijk en dus weersafhankelijk werk met zich meebrengt. Uiterlijk twee weken voor de oplevering wordt de definitieve datum en tijd bekend gemaakt. Tot dan wordt er uitsluitend gesproken van prognoses, waaraan geen rechten kunnen worden ontleend. Ongeveer één week voor de officiële oplevering wordt een vooropname gehouden. Tijdens deze voorschouw wordt alles grondig gecontroleerd en de eventuele geconstateerde tekortkomingen worden voor de officiële oplevering verholpen. De voorschouw is voor u een vrijwillige zaak. Wij verzoeken u echter toch aanwezig te zijn, zodat u tijdens de officiële oplevering beter bent voorbereid. Door u opgevoerde aanvullende werkzaamheden in de sfeer van meerwerk, kunnen een verlenging van de bouwtijd met zich meebrengen. De woning wordt bezemschoon opgeleverd. Het bij de woning behorende terrein wordt ontdaan van bouwvuil en puinresten. De beglazing, het tegelwerk en het sanitair worden gereinigd. Het buitenterrein wordt met uitgekomen grond geëgaliseerd. Als de woning gereed is voor oplevering zal deze aan u worden overgedragen, nadat aan alle financiële verplichtingen is voldaan. Van de oplevering wordt een proces verbaal van oplevering opgemaakt. Daarin worden eventueel uit te voeren herstelwerkzaamheden van de door u gesignaleerde gebreken genoteerd. U ontvangt van ons bij de oplevering, of zo snel mogelijk daarna, een opgave van de gebruikte materialen, onderaannemers, leveranciers, revisietekeningen, riolering, etc. Op de woning rust een onderhoudstermijn van drie maanden. 5% regeling Voor uw zekerheid dat de aannemer de herstelwerkzaamheden correct afhandelt, kunt u 5% van de aanneemsom, zijnde de helft van de laatste termijn, bij de notaris in depot zetten. Dit bedrag wordt na het afhandelen van de herstelwerkzaamheden en het ondertekenen van het formulier gereedmelding herstel aan de aannemer ter beschikking gesteld door de notaris. Belangrijk a) Bij oplevering tijdens de winterperiode wordt het buitenschilderwerk na de wintertijd afgeschilderd. b) De op de tekeningen aangegeven maatvoering zal uiteraard zo nauwkeurig mogelijk worden aangehouden. Gewerkt wordt, onder andere, met natuurlijke materialen, welke ambachtelijk worden verwerkt. De dikte van een wand kan daardoor in plaats van 10 cm. wel 10,5 of zelfs 11 cm. worden. Ook dit kan niet worden voorkomen en kan daarom geen aanleiding zijn tot klachten of weigering van de oplevering. De plaats, aantallen en maatvoering van de radiatoren, zoals aangegeven, is niet bindend. c) Veelal is, na de oplevering, sprake van een vochtig klimaat in de woning, hiervoor is het noodzakelijk veelvuldig te ventileren en de verwarming niet direct te hoog te zetten. Hiermee wordt ook het verschijnsel van de meer dan normale verkleuring van het spuitwerk e.d., door uittredend bouwvocht, beperkt. Ook het aanbrengen van bepaalde vloer- en wandafwerkingen kan ten gevolge van te veel bouwvocht tot schades leiden. Voor de aard van deze schades is Van Dijk Bouw niet aansprakelijk te stellen. d) In de dekvloeren van de woningen zijn ter plaatse van de begane grond en alle verdiepingen elektraleidingen en/of centrale verwarmingsleidingen en/of waterleidingen en/of gasleidingen aangebracht. De verkrijger dient er rekening mee te houden dat, wanneer in de vloeren gespijkerd wordt ten behoeve van bijvoorbeeld parket of vloerbedekking op lat, deze leidingen beschadigd kunnen worden. e) De aangebrachte dekvloeren zijn standaard niet geschikt voor harde vloerbedekking (natuursteen, plavuizen, verlijmd parket e.d.). Van Dijk Bouw is derhalve niet aansprakelijk voor eventuele scheurvorming. f) Indien tekeningen en technische omschrijvingen onderling strijdig zijn, is de technische omschrijving bepalend. g) De verkoop geschiedt onder voorbehoud van de benodigde goedkeuringen van de gemeente en/of de nutsbedrijven. Hardenberg, 16 maart

1.4 Bestrating De berging is voorzien van betontegels 30x30x4,5 cm, kleur grijs.de bestrating van de achterpaden en het tussenpad bestaat uit betontegels 50x50x5 cm in de kleur grijs. 1.5 Terreininrichting.

Nadere informatie

Eckelrade...buiten! Heerlijk buiten wonen in Eckelrade! Heerlijk buiten wonen in Eckelrade! Woonwensen Worden Waar. Technische gegevens

Eckelrade...buiten! Heerlijk buiten wonen in Eckelrade! Heerlijk buiten wonen in Eckelrade! Woonwensen Worden Waar. Technische gegevens situatie ruime halfvrijstaande gezinswoningen ruime halfvrijstaande gezinswoningen Technische gegevens Fundering De fundering wordt uitgevoerd als een fundering op staal met grondverbetering en conform

Nadere informatie

Wervershoof Nieuwbouw 16 appartementen

Wervershoof Nieuwbouw 16 appartementen Wervershoof Nieuwbouw 16 appartementen Technische omschrijving Technische omschrijving Begane grond- en verdiepingsvloeren De begane grondvloer van de appartementen wordt uitgevoerd

Nadere informatie

Deze technische omschrijving geldt voor alle woningen, tenzij specifiek anders benoemd.

Deze technische omschrijving geldt voor alle woningen, tenzij specifiek anders benoemd. Technische omschrijving Deze technische omschrijving geldt voor alle woningen, tenzij specifiek anders benoemd. Woningen Peil Als peil geldt de afgewerkte begane grond vloer. Fundering De bestaande funderingen

Nadere informatie

Aanvullende gegevens behorende bij de verkoopdocumentatie:

Aanvullende gegevens behorende bij de verkoopdocumentatie: Woningtype Ceres; Lange Streeken II Peize / fase II / kavel 25 t/m 28 / EPC 0,4 Aanvullende gegevens behorende bij de verkoopdocumentatie: 1 technische omschrijving 2 2 kleur- en materiaalstaat 7 3 staat

Nadere informatie

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk Pagina 1 van 13 1 Vergunningsplichtig meer- en minderwerk 1018200 Optienummer 1; Uitbouw begane grond achterzijde circa 1,2m (woning type A en B) Op de begane grond, aan de achterzijde van de woning, wordt

Nadere informatie

Zwaag / Hoorn. Nieuwbouw 6 huurwoningen. & Nuance+ Type Nuance

Zwaag / Hoorn. Nieuwbouw 6 huurwoningen. & Nuance+ Type Nuance Zwaag / Hoorn Type Nuance & Nuance+ Nieuwbouw 6 huurwoningen Technische omschrijving Technische omschrijving Omschrijving van het werk Het werk bestaat uit het bouwen van 6 rijwoningen

Nadere informatie

KLEUR- EN MATERIAALSTAAT Burggooi Karmelietenlaan te Alphen aan de Rijn

KLEUR- EN MATERIAALSTAAT Burggooi Karmelietenlaan te Alphen aan de Rijn KLEUR- EN MATERIAALSTAAT Burggooi Karmelietenlaan te Alphen aan de Rijn Materiaal/Onderdeel Specificaties Kleur/ type Woning exterieur Gevels type A Baksteen, handvorm waalformaat Rood gemêleerd Gevels

Nadere informatie

GEBR. VAN DOORNELAAN NATUURLIJK WONEN IN HORST

GEBR. VAN DOORNELAAN NATUURLIJK WONEN IN HORST GEBR. VAN DOORNELAAN NATUURLIJK WONEN IN HORST 17 appartementen GESCHIKT VOOR IEDEREEN! Horst Aan de Gebroeders van Doornelaan realiseert Wonen Limburg 17 appartementen. Waar tot en met maart 2015 nog

Nadere informatie

DE MEERPAAL 9 units aan de Dokweg te Lelystad

DE MEERPAAL 9 units aan de Dokweg te Lelystad DE MEERPAAL 9 units aan de Dokweg te Lelystad Sato B.V. is een projectontwikkelaar in bedrijfsunits, die zich onderscheid op het gebied van het realiseren van toonaangevende en betaalbare bedrijfsruimten.

Nadere informatie

DEDEMSVAART. De bekende kalkovens. een bloeiend en gezellig dorp in Noordoost Overijssel.

DEDEMSVAART. De bekende kalkovens. een bloeiend en gezellig dorp in Noordoost Overijssel. De bekende kalkovens DEDEMSVAART een bloeiend en gezellig dorp in Noordoost Overijssel. De kern Dedemsvaart is een historisch interessante nederzetting en is in 1811 ontstaan als veenkolonie langs de Hoofdvaart

Nadere informatie

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk Pagina 1 van 8 01 Gevelwijzigingen en volumeopties 1010230 Uitbouw begane grond achtergevel circa 1,2m Op de begane grond, aan de achterzijde van de woning, wordt een uitbouw gerealiseerd met een diepte

Nadere informatie

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk Pagina 1 van 8 1 Vergunningsplichtig meer- en minderwerk 1018100 Erker begane grond zijgevel vergroten (woning type D) Op de begane grond, aan de zijgevel van de woning, wordt de standaard erker vergroot

Nadere informatie

Ruwbouw optielijst. d.d. 22 april 2014

Ruwbouw optielijst. d.d. 22 april 2014 Ruwbouw optielijst Geveluitbouw Optie KAO.01 Uitbouw achtergevel, 1,80 meter, over de gehele breedte 12.100,00 O van de woonkamer. (m.u.v. bouwnummer 116) Het uitbreiden van de woning met een uitbouw aan

Nadere informatie

Heerhugowaard Land van Luna. Type Harmonie

Heerhugowaard Land van Luna. Type Harmonie Heerhugowaard Land van Luna Type Harmonie Inhoud In vogelvlucht 2 Situatie 3 Gevel- en blokoverzicht 4 Voorgevel type C/Csp/C1/C2sp/C3 5 Zijgevels type C1/C1sp/C3/C3sp 6 Doorsnede A - A 7 Begane grond

Nadere informatie

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk Pagina 1 van 7 1 Vergunningsplichtig meer- en minderwerk 1018200 Uitbouw begane grond achterzijde circa 1,2m (inclusief gevelkozijn met 2x dubbele deuren) uitbouw gerealiseerd met een diepte van circa

Nadere informatie

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk Pagina 1 van 6 01 Vergunningsplichtig meer- en minderwerk 1010300 Uitbouw begane grond achterzijde circa 1,2m vast 14.950,00 uitbouw gerealiseerd met een diepte van circa 1,2m. De uitbouw De gevel van

Nadere informatie

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk Pagina 1 van 10 1010240 Uitbouw begane grond achterzijde circa 1,2m Op de begane grond, aan de achterzijde van de woning, wordt een uitbouw gerealiseerd met een diepte van circa 1,2m. De uitbouw wordt

Nadere informatie

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk Pagina 1 van 10 01 Gevelwijzigingen en volumeopties 1010220 Uitbouw begane grond achterzijde circa 1,2m Op de begane grond, aan de achterzijde van de woning, wordt een uitbouw gerealiseerd met een diepte

Nadere informatie

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk Pagina 1 van 8 01 Gevelwijzigingen en volumeopties 1010210 Uitbouw begane grond achterzijde circa 1,2m Op de begane grond, aan de achterzijde van de woning, wordt een uitbouw gerealiseerd met een diepte

Nadere informatie

Standaard optielijst P

Standaard optielijst P Naam: Woningmodel: P216810 12 Doetinchem Projectnr.: P216810 - Doetinchem, 12 woningen IJsseltuinen Bouwnr.: 12 Behandeld door: 1. Extern Keuze Aantal Verkoopprijs Bouwkundige werkzaamheden 1.05.1.130

Nadere informatie

Heerhugowaard Land van Luna. Type Ensemble

Heerhugowaard Land van Luna. Type Ensemble Heerhugowaard Land van Luna Type Ensemble Inhoud In vogelvlucht 2 Situatie 3 Gevel- en blokoverzicht 4 Voorgevel type A/A1 5 Zijgevels 6 Doorsnede 7 Begane grond type A / Asp 8 Begane grond typea4 / A1

Nadere informatie

Stakenbergweg 56a 8075 RA Elspeet T. (0577) 49 18 09 F. (0577) 49 25 20 info@vanouwendorp.nl www. vanouwendorp.nl

Stakenbergweg 56a 8075 RA Elspeet T. (0577) 49 18 09 F. (0577) 49 25 20 info@vanouwendorp.nl www. vanouwendorp.nl Stakenbergweg 56a 8075 RA Elspeet T. (0577) 49 18 09 F. (0577) 49 25 20 info@vanouwendorp.nl www. vanouwendorp.nl Verkoopbrochure Voor het bouwen van drie rietgedekte boerderijwoningen aan de Nunspeterweg

Nadere informatie

T e c h n i s c h e o m s c h r i j v i n g. Inhoudsopgave

T e c h n i s c h e o m s c h r i j v i n g. Inhoudsopgave Technische omschrijving eengezinswoningen Projecttitel: Huurwoningen Majoraanveld en Kervelveld Redactiedatum: 2013/2014 Inhoudsopgave 1. Erf afscheidingen... 2 2. Berging in tuin... 2 3. Fundering...

Nadere informatie

Aanvullende gegevens behorende bij de verkoopdocumentatie:

Aanvullende gegevens behorende bij de verkoopdocumentatie: Modena Juno Ceres Themis Juno (levensloop bestendig) Aanvullende gegevens behorende bij de verkoopdocumentatie: 1 technische omschrijving 2 2 kleur- en materiaalstaat 8 3 staat van afwerking 9 4 renvooi

Nadere informatie

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk Pagina 1 van 12 1010200 Uitbouw begane grond achterzijde circa 1,2m Op de begane grond, aan de achterzijde van de woning, wordt een uitbouw gerealiseerd met een diepte van circa 1,2m. De uitbouw wordt

Nadere informatie

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk Pagina 1 van 11 1000001 Woningtype G = wonen voor Geen verrekening 0,00 1000002 Woningtype G = wonen achter Geen verrekening 0,00 1017905 Dubbele deuren voorgevel = 19 (in plaats van raamkozijn) In de

Nadere informatie

TECHNISCHE OMSCHRIJVING Versie 2C d.d. 11-02-2016 pagina 1 van 6

TECHNISCHE OMSCHRIJVING Versie 2C d.d. 11-02-2016 pagina 1 van 6 Versie 2C d.d. 11-02-2016 pagina 1 van 6 01. BOUWBESLUIT Het Bouwbesluit kent voor diverse vertrekken specifieke begripsbepalingen. Om onduidelijkheden te voorkomen is gekozen de terminologie van het Bouwbesluit

Nadere informatie

KEUZELIJST: RUWBOUW. Groningen Oosterhamrikkade - TRE Projectnummer: 320020 Woningmodel: Type A, B en C Versiedatum: 10 december 2014

KEUZELIJST: RUWBOUW. Groningen Oosterhamrikkade - TRE Projectnummer: 320020 Woningmodel: Type A, B en C Versiedatum: 10 december 2014 KEUZELIJST: RUWBOUW Project: Groningen Oosterhamrikkade - TRE Projectnummer: 320020 Woningmodel: Type A, B en C Versiedatum: 10 december 2014 lijst Project: Projectnummer: Woningmodel: Versiedatum: Groningen

Nadere informatie

Technische omschrijving Groeneweg 22h, Heide bouwkavel 8

Technische omschrijving Groeneweg 22h, Heide bouwkavel 8 Technische omschrijving Groeneweg 22h, Heide bouwkavel 8 algemeen: de woning is gebouwd volgens de eisen van goed en deugdelijk werk en voldoet aan de geldende bouwvoorschriften en normen ten tijde van

Nadere informatie

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk Pagina 1 van 13 1010200 Uitbouw begane grond achterzijde circa 1,2m Op de begane grond, aan de achterzijde van de woning, wordt een uitbouw gerealiseerd met een diepte van circa 1,2m. De uitbouw wordt

Nadere informatie

Isolatiewaarden De isolatie waarden zijn nog niet bepaald. Deze zijn leidend aan de E.P.C-berekening.

Isolatiewaarden De isolatie waarden zijn nog niet bepaald. Deze zijn leidend aan de E.P.C-berekening. Algemeen Meewerkende bedrijven Makelaar: Mennink makelaars, Loolaan 14 7315 AA Apeldoorn Ontwerper: Ontwerpstudio IN-STYLL, Platinastraat 23 7334 BD Apeldoorn Aannemer: Timmer Ugchelen, De Cloese 3 7339

Nadere informatie

Zwaag / Hoorn. Type Roerdomp, Zanglijster en Waterhoen

Zwaag / Hoorn. Type Roerdomp, Zanglijster en Waterhoen Zwaag / Hoorn Type Roerdomp, Zanglijster en Waterhoen Technische omschrijving Technische omschrijving Verhuur Bouwnummer 14 en 15 worden verhuurd door Kuin Vastgoedonmtwikkeling B.V.

Nadere informatie

TECHNISCHE OMSCHRIJVING

TECHNISCHE OMSCHRIJVING TECHNISCHE OMSCHRIJVING Technische omschrijving Calandhuys Voor het totale project geldt De woning wordt traditioneel gerenoveerd met hoogwaardige bouwmaterialen. Wijzigingen ter voldoening aan overheidseisen

Nadere informatie

Nieuwbouw! Bedrijfsunits

Nieuwbouw! Bedrijfsunits Nieuwbouw! Bedrijfsunits Locatie: De Pol Losser 7581 CZ Op industrie terrein de Pol te Losser worden 8 nog te bouwen bedrijfsunits gerealiseerd. Deze units zijn uitermate geschikt voor startende of reeds

Nadere informatie

ALGEMENE INFORMATIE EENGEZINSWONINGEN

ALGEMENE INFORMATIE EENGEZINSWONINGEN ALGEMENE INFORMATIE EENGEZINSWONINGEN Om te beginnen: mocht u na het lezen hiervan nadere toelichting wensen, dan kunt u geheel vrijblijvend contact opnemen met Zeeman Makelaars. Zij beantwoorden uw vragen

Nadere informatie

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk Pagina 1 van 10 1 Vergunningsplichtig meer- en minderwerk 1018200 Uitbouw begane grond achterzijde circa 1,2m vast 8.500,00 Op de begane grond, aan de achterzijde van de woning, wordt een uitbouw gerealiseerd

Nadere informatie

verkooptekening "Cronenburgh" Loenen aan de Vecht blok D, bouw nummer D113

verkooptekening Cronenburgh Loenen aan de Vecht blok D, bouw nummer D113 verkooptekening "Cronenburgh" Loenen aan de Vecht blok D, bouw nummer D113 Kappeyne van de Coppellolaan 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 ligtelijnweg Bulthuisweg Chris Schutweg Bastertlaan Bastertlaan

Nadere informatie

Zeeduinse poort (deelplan IV) te Oostkapelle Bouwnummer : 6 t/m 15 & 18 t/m 23 Koper : Datum :

Zeeduinse poort (deelplan IV) te Oostkapelle Bouwnummer : 6 t/m 15 & 18 t/m 23 Koper : Datum : Zeeduinse poort (deelplan IV) te Oostkapelle Bouwnummer : 6 t/m 15 & 18 t/m 23 Koper : Datum : Basiswoning V.O.N. Meerwerk KAO.009 Uitbreiding woning aan de achterzijde met 2,4 m1 15.500 - D e standaard

Nadere informatie

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk Pagina 1 van 9 1 1017100 Erker begane grond voorzijde (woning type A) Op de begane grond, aan de voorzijde van de woning, wordt een erker gerealiseerd. De erker wordt voorzien van een plat dak, afgewerkt

Nadere informatie

Koperskeuzelijst. Werknummer : Projectomschrijving : Woningtype. : Woningtype Lombardier

Koperskeuzelijst. Werknummer : Projectomschrijving : Woningtype. : Woningtype Lombardier 10 Bouwkundige wijzigingen 10.7320 Zolderindeling met 2 onbenoemde ruimten + overloop F 7300 OH Het wijzigen van de indeling op de tweede verdieping door middel van het creëren van twee onbenoemde ruimten

Nadere informatie

PROJECTONTWIKKELING 4 ENERGIE ZUINIGE EN DUURZAME WONINGEN TE EASTERMAR

PROJECTONTWIKKELING 4 ENERGIE ZUINIGE EN DUURZAME WONINGEN TE EASTERMAR PROJECTONTWIKKELING 4 ENERGIE ZUINIGE EN DUURZAME WONINGEN TE EASTERMAR Kenmerkend voor dit totale plan is: 1. Traditioneel gebouwde woningen 2. EPC van 0 3. Aantrekkelijke prijs/kwaliteit verhouding 4.

Nadere informatie

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk Pagina 1 van 13 1010240 Uitbouw begane grond achterzijde circa 1,2m Op de begane grond, aan de achterzijde van de woning, wordt een uitbouw gerealiseerd met een diepte van circa 1,2m. De uitbouw wordt

Nadere informatie

DE KOLK - WILGENPAD - BEVERPAD SWALMEN

DE KOLK - WILGENPAD - BEVERPAD SWALMEN DE KOLK - WILGENPAD - BEVERPAD SWALMEN SITUATIE Heerlijk wonen in Swalmen 20 twee onder één kap woningen Gelegen tussen de Maas en de Duitse grens is Swalmen een ideale combinatie van fraai landelijk wonen

Nadere informatie

fabelachtig wonen Technische omschrijving Kleur- en materiaalstaat Staat van afwerking

fabelachtig wonen Technische omschrijving Kleur- en materiaalstaat Staat van afwerking fabelachtig wonen Technische omschrijving Kleur- en materiaalstaat Staat van afwerking De 1 e fase omvat het bouwen van 5 woningen: type Pegausu (3x) en woning type Centaur (2x). Deze brochure met technische

Nadere informatie

Meer- en minderwerklijst RUWBOUW

Meer- en minderwerklijst RUWBOUW B Bouwkundige opties De bouwkundige opties zijn uitgetekend in de verkooptekening. Gebruikte materialen en kleuren zijn conform de technische omschrijving, indien hiervan afgeweken wordt staat dit bij

Nadere informatie

Woningtype Twinkel fase III

Woningtype Twinkel fase III Woningtype Twinkel fase III Project: 1879 - Sprankelveld Rotterdam Datum: 24-02-2017 1. Bouwkundig 1.0.02 Geen ruwbouw wijzigingen Standaard Indien u geen keuze maakt uit de ruwbouw keuzelijst graag deze

Nadere informatie

Sluitingsdatum : De sluitingsdatum van deze lijst wordt op een later tijdstip door de aannemer bepaald.

Sluitingsdatum : De sluitingsdatum van deze lijst wordt op een later tijdstip door de aannemer bepaald. Roze keuzelijst Bouwnummer Naam Adres Postcode Woonplaats Telefoon (privé) Telefoon (mobiel) E-mail Sluitingsdatum : De sluitingsdatum van deze lijst wordt op een later tijdstip door de aannemer bepaald.

Nadere informatie

Kotermeerstal Renvooi 1.03 Buitenriolering De binnen-en buitenriolering wordt uitgevoerd in PVC en in overleg met de gemeente aangesloten op het gemeenteriool. Het hemelwater dient bovengronds

Nadere informatie

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk Pagina 1 van 9 01 Gevelwijzigingen en volumeopties 1010200 Uitbouw begane grond achterzijde circa 1,2m vast 17.000,00 Het realiseren van een uitbouw van circa 1,2 meter op de begane grond aan de achterzijde

Nadere informatie

Kleuren conform standaard kleur- en materialenlijst.

Kleuren conform standaard kleur- en materialenlijst. Niet nader genoemde onderdelen worden conform de basis woning uitgevoerd. Voor posities en uitvoering van onderstaande zie betreffende optie tekening. Kleuren conform standaard kleur- en materialenlijst.

Nadere informatie

Bedrag Puntnr Omschrijving Meer Minder

Bedrag Puntnr Omschrijving Meer Minder 1 GAARNE UW GEGEVENS IN BLOKLETTERS INVULLEN A.U.B. Naam: Bouwnummer: Telefoon prive: Adres: Postcode: Woonplaats Telefoon zaak: Telefoon mobiel: Email adres: Extra opmerkingen: 2 1100 (GROTE-) RUWBOUWOPTIES

Nadere informatie

Multifunctionele bedrijfsunits. Smidsstraat 19, Sneek

Multifunctionele bedrijfsunits. Smidsstraat 19, Sneek Multifunctionele bedrijfsunits Smidsstraat 19, Sneek Introductie Nieuw te bouwen flexibel in te delen bedrijfsunits, centraal gelegen op het bedrijventerrein de Hemmen te Sneek. U kunt kiezen voor een

Nadere informatie

2-kap Vrijstaand. Exterieur

2-kap Vrijstaand. Exterieur Huizen Exterieur Gevelsteen plint Baksteen, halfsteensverband, Antracietzwart bezand Baksteen, halfsteensverband Antracietzwart bezand Voegwerk plint Verdiept Antracietzwart Verdiept Antracietzwart Gevelsteen

Nadere informatie

DUURZAAM BETAALBAAR CENTRAAL

DUURZAAM BETAALBAAR CENTRAAL WONEN MET ALLURE 6 HALF VRIJSTAANDE WONINGEN DUURZAAM BETAALBAAR CENTRAAL DE HOLKERHOF N I J K E R K 6 LET OP SLECHTS WONINGEN BESCHIKBAAR WAT IS ER MOOIER DAN WONEN IN EEN HUIS DAT PERFECT PAST BIJ ÚW

Nadere informatie

Bedrag Puntnr Omschrijving Meer Minder

Bedrag Puntnr Omschrijving Meer Minder 1 GAARNE UW GEGEVENS IN BLOKLETTERS INVULLEN A.U.B. Naam: Bouwnummer: Telefoon prive: Adres: Postcode: Woonplaats Telefoon zaak: Telefoon mobiel: Email adres: Extra opmerkingen: 2 1100 (GROTE-) RUWBOUWOPTIES

Nadere informatie

Luyksgestel: Kerkewei 22 Vraagprijs: k.k.

Luyksgestel: Kerkewei 22 Vraagprijs: k.k. Luyksgestel: Kerkewei 22 Vraagprijs: 209.500 k.k. Kerkewei 22 Op een perceel van 250 m2 gelegen nieuw te bouwen vrijstaande bungalow met 2 slaapkamers, berging, patiotuin op het zuiden en inspraak bij

Nadere informatie

Woonwensenlijst voor: Mossenest II. kavel 13, 21 t/m 26. Kavelnummer: Naam:. Adres:. Telefoonnummer(s):. Email:.

Woonwensenlijst voor: Mossenest II. kavel 13, 21 t/m 26. Kavelnummer: Naam:. Adres:. Telefoonnummer(s):. Email:. 1.0 RUWBOUW buitenzijde 1.1 ja/nee Uitbouw achtergevel beg. grond diepte 3,305 m1 19.865,00 Het aanbrengen van een uitbouw aan achtergevel van de woning, met een diepte van 3305 mm, inclusief aanpassen

Nadere informatie

LIJST STANDAARD MEERWERK EN KEUZEMOGELIJKHEDEN

LIJST STANDAARD MEERWERK EN KEUZEMOGELIJKHEDEN Naam: Woningtype: Duizendschoon en Ereprijs SANITAIR EN LOODGIETERSWERK sanitair in het toilet op de begane grond Een toiletcombinatie bestaande uit een wandcloset met inbouwreservoir, voorzien van een

Nadere informatie

Lindestaete. 10 Appartementen in het centrum van Joure. Bouwbedrijf Cornel BV

Lindestaete. 10 Appartementen in het centrum van Joure. Bouwbedrijf Cornel BV Lindestaete 10 Appartementen in het centrum van Joure Bouwbedrijf Cornel BV Appartementencomplex Lindestaete Lekker wonen in het centrum van Joure De Merk is een fantastische woonlocatie in het centrum

Nadere informatie

Vrijstaande woning in het plan Waterhof fase 3 Volgerlanden

Vrijstaande woning in het plan Waterhof fase 3 Volgerlanden Lijstkleur: Rood KOPERSKEUZENLIJST BEHORENDE BIJ DE KOOP-/AANNEMINGSOVEREENKOMST Naam :... Adres :... Postcode :... Woonplaats :... Telefoon :... (privé)... (werk) Vrijstaande woning in het plan Waterhof

Nadere informatie

OPTIEPRIJZEN (RUWBOUW)

OPTIEPRIJZEN (RUWBOUW) OPTIEPRIJZEN (RUWBOUW) A100 A200a A200b A201a A201b A300a A300b A301a A301b Prefab kelder Het aanbrengen van een prefab betonkelder (ongeïsoleerd) onder de woning, in een standaard afmeting van circa 3,2

Nadere informatie

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk Pagina 1 van 17 1010200 Uitbouw begane grond achterzijde circa 1,2m Blok 1: bnr 202 t/m 206, Blok 2: bnr 207 t/m 213 (beuk breedte 5,1m) Op de begane grond, aan de achterzijde van de woning, wordt een

Nadere informatie

Geachte geïnteresseerde,

Geachte geïnteresseerde, v1.3 Geachte geïnteresseerde, Hartelijk dank voor uw interesse in onze Woonvereniging Doornsteeg. Wij zijn een Collectief Particulier Opdrachtgeverschap die aan de Doornsteeg 14 woningen gaan bouwen. Wij

Nadere informatie

Woonwensenlijst voor: Mossenest II. kavel 2 t/m 11. Kavelnummer: Naam:. Adres:. Telefoonnummer(s):. Email:.

Woonwensenlijst voor: Mossenest II. kavel 2 t/m 11. Kavelnummer: Naam:. Adres:. Telefoonnummer(s):. Email:. 1.0 RUWBOUW buitenzijde 1.1 ja/nee Uitbouw achtergevel beg. grond diepte 2,10 m1 (bn 2, 5, 6, 7, 10, 11) 16.360,00 Het aanbrengen van een uitbouw aan achtergevel van de woning, met een diepte van 2100

Nadere informatie

Ons Belang. Technische omschrijving

Ons Belang. Technische omschrijving Ons Belang Technische omschrijving 1. Algemeen Dit is de technische omschrijving van het project Ons Belang. Deze omschrijving heeft betrekking op het appartementen comple Ons Belangen, bestaande uit 10

Nadere informatie

Technische omschrijving Nieuwbouwproject Onder de Pannen Lijnderdijk Fase 2 in Lijnden

Technische omschrijving Nieuwbouwproject Onder de Pannen Lijnderdijk Fase 2 in Lijnden Technische omschrijving Nieuwbouwproject Onder de Pannen Lijnderdijk 270-272 Fase 2 in Lijnden Project: Onder de Pannen Lijnden (Fase 2) Woningtype: 2 onder 1 kap (D,Dsp,D en E) Peil van de woning De bovenkant

Nadere informatie

Keuzelijst Ruwbouw. Bouwkundige wijzigingen. Project: Raadhuispark fase 7 te Mijnsheerenland Datum: Koperskeuze

Keuzelijst Ruwbouw. Bouwkundige wijzigingen. Project: Raadhuispark fase 7 te Mijnsheerenland Datum: Koperskeuze Project: 00229 - Raadhuispark fase 7 te Mijnsheerenland Koperskeuze Bouwkundige wijzigingen 10.5402 Aanbouw achtergevel +1800 mm 16.950,00 Het vergroten van de woning d.m.v. het aanbrengen van een uitbouw

Nadere informatie

DEELGEBIEDKRIJTENBERG: De Lange Vlieter - 9 woningen

DEELGEBIEDKRIJTENBERG: De Lange Vlieter - 9 woningen DEELGEBIEDKRIJTENBERG: - 9 woningen Het ontwerp betreft 9 zogenoemde instapwoningen in een rechthoekige, halfopen hof. De woningen hebben identieke -eventuele gespiegelde- plattegronden en nagenoeg identieke

Nadere informatie

Woonwensenlijst voor: Mossenest II. kavel 1 en 12. Kavelnummer: Naam:. Adres:. Telefoonnummer(s):. Email:.

Woonwensenlijst voor: Mossenest II. kavel 1 en 12. Kavelnummer: Naam:. Adres:. Telefoonnummer(s):. Email:. 1.0 RUWBOUW buitenzijde 1.1 ja/nee Uitbouw achtergevel beg. grond diepte 3,305 m1 19.865,00 Het aanbrengen van een uitbouw aan achtergevel van de woning, met een diepte van 3305 mm, inclusief aanpassen

Nadere informatie

Middelaar, Dorpsstraat, 2 halfvrijstaande woningen

Middelaar, Dorpsstraat, 2 halfvrijstaande woningen Middelaar, Dorpsstraat, 2 halfvrijstaande woningen Verkoop: Hermsen Garantiemakelaars Berg en Dalseweg 174-a 6522 CC Nijmegen Telefoon: 024-3233200 www.hermsen.garantiemakelaars.nl www.funda.nl Uitvoering:

Nadere informatie

MAKELAARSBOEK. 2 Woningen Windmolenweg Boekelo

MAKELAARSBOEK. 2 Woningen Windmolenweg Boekelo MAKELAARSBOEK 2 Woningen Windmolenweg Boekelo Versie 11 juli 2016 ALGEMENE INFORMATIE ONTWIKKELAAR / BOUWER: Ootmarsumseweg 12 Harbrinkhoek Postbus 508 7600 AM Almelo 0546 48 00 00 info@groothuis.nl www.groothuis.nl

Nadere informatie

Technische omschrijving

Technische omschrijving Technische omschrijving Binnen de woning 01. Woningtypes Deze technische omschrijving beschrijft de 6 hoek- en 6 tussenwoningen in het bouwplan de Binnenvergt fase 4. 02. Peil Als peil P geldt de bovenkant

Nadere informatie

LIJST STANDAARD MEERWERK EN KEUZEMOGELIJKHEDEN

LIJST STANDAARD MEERWERK EN KEUZEMOGELIJKHEDEN Naam: Woningtype: Fluitekruid+ SANITAIR EN LOODGIETERSWERK sanitair in het toilet op de begane grond Een toiletcombinatie bestaande uit een wandcloset met inbouwreservoir, voorzien van een kunststof zitting

Nadere informatie

1.04.0.01 Woning casco opleveren 3-laags per stk N.t.b.

1.04.0.01 Woning casco opleveren 3-laags per stk N.t.b. Koperskeuzes aankruisen indien van toepassing. De genoemde prijzen zijn incl. 21% B.T.W.. 1. Bouwkundig 1.04.0.01 Woning casco opleveren 3-laags per stk N.t.b. Zie documentatie CasCo@Huis van Verlangen

Nadere informatie

03. GRONDWERK De nodige grondwerken ontgravingen en aanvullingen te verrichten voor funderingen, vloeren, kabels, leidingen en bestratingen.

03. GRONDWERK De nodige grondwerken ontgravingen en aanvullingen te verrichten voor funderingen, vloeren, kabels, leidingen en bestratingen. TECHNISCHE OMSCHRIJVING 01. BOUWBESLUIT Het Bouwbesluit kent voor diverse vertrekken specifieke begripsbepalingen. Om onduidelijkheden te voorkomen is gekozen de terminologie van het Bouwbesluit niet in

Nadere informatie

Deze technische omschrijving geldt voor alle woningen, tenzij specifiek anders benoemd.

Deze technische omschrijving geldt voor alle woningen, tenzij specifiek anders benoemd. Technische omschrijving Deze technische omschrijving geldt voor alle woningen, tenzij specifiek anders benoemd. Woningen Peil Als peil geldt de afgewerkte begane grond vloer. Fundering De bestaande funderingen

Nadere informatie

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk Pagina 1 van 11 1000001 Woningtype H = wonen voor Geen verrekening 0,00 1000002 Woningtype H = wonen achter = 1 Geen verrekening 0,00 1017900 Woning type H = Patrijs = 4 (verplaatsen voordeur + wijzigen

Nadere informatie

LIJST STANDAARD MEERWERK EN KEUZEMOGELIJKHEDEN

LIJST STANDAARD MEERWERK EN KEUZEMOGELIJKHEDEN Naam: Woningtype: Bostulp en Fonteinkruid SANITAIR EN LOODGIETERSWERK sanitair in het toilet op de begane grond Een toiletcombinatie bestaande uit een wandcloset met inbouwreservoir, voorzien van een kunststof

Nadere informatie

ONTWERP STARTERSWONINGEN TE KRUININGEN

ONTWERP STARTERSWONINGEN TE KRUININGEN ONTWERP STARTERSWONINGEN TE KRUININGEN 28 augustus 2008 Bouwraadhuis ontwerpers ingenieurs Oude Plein 1, Kruiningen tel. (0113) 39 000 Markt 2, Kruiningen tel. (0113) 71 78 Vierstraat 22, Yerseke tel.

Nadere informatie

Algemene beschrijving constructie en materialen

Algemene beschrijving constructie en materialen Algemene beschrijving constructie en materialen 1 oktober 2015 TUINAFWERKING De tuinen worden geëgaliseerd opgeleverd met uitkomende grond. Grijze betontegels naar voordeur afmeting 40 x 60 x 5 cm Op de

Nadere informatie

Technische Omschrijving

Technische Omschrijving Randewijk Beter Wonen Technische Omschrijving Nieuwbouw waterwoningen te Leeuwarden Inhoud: ALGEMEEN:... 2 GRONDWERK:... 2 FUNDERINGSWERK:... 2 BETONWERK:... 2 RUWBOUW TIMMERWERK:... 2 KOZIJNEN, RAMEN

Nadere informatie

1.04.0.01 Woning casco opleveren 3-laags per stk N.t.b.

1.04.0.01 Woning casco opleveren 3-laags per stk N.t.b. Koperskeuzes aankruisen indien van toepassing. De genoemde prijzen zijn incl. 21% B.T.W.. 1. Bouwkundig 1.04.0.01 Woning casco opleveren 3-laags per stk N.t.b. Zie documentatie CasCo@Huis van Verlangen

Nadere informatie

KRIJTENBERG alf)vrijstaand geschakelde woningen (H

KRIJTENBERG alf)vrijstaand geschakelde woningen (H KRIJTENBERG (Half)vrijstaand geschakelde woningen In Beegden wordt een heel bijzonder woongebied gerealiseerd: Krijtenberg. Ruimte, groen en historische elementen zijn karakteristiek voor dit fraaie stukje

Nadere informatie

Middelaar, Kerkpad, 2 split-level woningen

Middelaar, Kerkpad, 2 split-level woningen Middelaar, Kerkpad, 2 split-level woningen Verkoop: Hermsen Garantiemakelaars Berg en Dalseweg 174-a 6522 CC Nijmegen Telefoon: 024-3233200 www.hermsen.garantiemakelaars.nl www.funda.nl Uitvoering: Bouwbedrijf

Nadere informatie

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk Pagina 1 van 7 1 Vergunningsplichtig meer- en minderwerk 1003300 Carport Op de kavel wordt een carport gerealiseerd ten behoeve van een auto-opstelplaats (exclusief bestrating en/of zandpakket). De carport

Nadere informatie

Stel uw eigen woning samen

Stel uw eigen woning samen Brochure 1 2 Variant Woonconcept VARIANT is het woonconcept voor betaalbaar bouwen. Het woonconcept bevat complete en duurzame woningen voor (door)starters, senioren, studenten en migranten. En daar begint

Nadere informatie

Bedrag Puntnr Omschrijving Meer Minder

Bedrag Puntnr Omschrijving Meer Minder 1 GAARNE UW GEGEVENS IN BLOKLETTERS INVULLEN A.U.B. Naam: Adres: Postcode: Woonplaats Bouwnummer: Telefoon prive: Telefoon zaak: Telefoon mobiel: Email adres: 990 Extra opmerkingen: 2 00 Aanzicht woningen

Nadere informatie

KRIJTENBERG Vrijstaande woningen

KRIJTENBERG Vrijstaande woningen KRIJTENBERG Vrijstaande woningen In Beegden wordt een heel bijzonder woongebied gerealiseerd: Krijtenberg. Ruimte, groen en historische elementen zijn karakteristiek voor dit fraai stukje Limburg. Het

Nadere informatie

Verkoopprijslijst Anno30 Berckelbosch Eindhoven, versie 1-4-2016 VON prijs. Status nr.

Verkoopprijslijst Anno30 Berckelbosch Eindhoven, versie 1-4-2016 VON prijs. Status nr. Verkoopprijslijst Anno30 Berckelbosch Eindhoven, versie 1-4-2016 Kavel Soort Kavel VON prijs VON prijs Status nr. (ca. m²) stadsvilla Frits (550 m³) stadsvilla Hub (575 m³) 1 vrijstaand 333 459.000 beschikbaar

Nadere informatie

TECHNISCHE OMSCHRIJVING. Recreatieve Appartementen te Gorishoek

TECHNISCHE OMSCHRIJVING. Recreatieve Appartementen te Gorishoek TECHNISCHE OMSCHRIJVING Recreatieve Appartementen te Gorishoek 04-02-2013 Inhoudsopgave Peil... 3 Grondwerk... 3 Buitenriolering... 3 Terreinverharding... 3 Constructie... 3 Gevels... 3 Binnenwanden...

Nadere informatie

Woningtype Stema Nieuwbouw Uitweg

Woningtype Stema Nieuwbouw Uitweg Woningtype Stema Nieuwbouw Uitweg Uitbreidingsmogelijkheden Goldewijk Doetinchem B.V. Bedrijventerrein Verheulsweide Nijverheidsweg 12 7005 BJ Doetinchem Tel.: (0314) 75 11 11 www.goldewijk.nl Uitbreidingsmogelijkheden,

Nadere informatie

Nieuw hout dekkend geschilderd in middelgrijs. Nieuw hout dekkend geschilderd in middelgrijs. De deuren krijgen een slot met een meerpuntsluiting.

Nieuw hout dekkend geschilderd in middelgrijs. Nieuw hout dekkend geschilderd in middelgrijs. De deuren krijgen een slot met een meerpuntsluiting. Technische omschrijving woningen Deze technische omschrijving woningen is een opsomming van te verwerken materialen, al dan niet met omschrijving van de kwaliteit, maar zonder bepalingen ten aanzien van

Nadere informatie

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk Pagina 1 van 10 01 Gevelwijzigingen en volumeopties 1010200 Uitbouw begane grond achterzijde circa 1,2m vast 17.000,00 Het realiseren van een uitbouw van circa 1,2 meter op de begane grond aan de achterzijde

Nadere informatie

Modern wonen in historisch groen

Modern wonen in historisch groen Park Bolnes Modern wonen in historisch groen Technische omschrijving Park Bolnes fase 1 Voor meer informatie: Ontwikkeling van: PARK BOLNES BV. 2 Algemene Technische Informatie Fundering en heiwerk De

Nadere informatie

TECHNISCHE OMSCHRIJVING. De Pionier te Haarlem (Bedrijfsruimten Spaarndamseweg)

TECHNISCHE OMSCHRIJVING. De Pionier te Haarlem (Bedrijfsruimten Spaarndamseweg) TECHNISCHE OMSCHRIJVING De Pionier te Haarlem (Bedrijfsruimten Spaarndamseweg) 31 oktober 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2. Peil en uitzetten 3. Grondwerk 4. Rioleringswerken 5. Verharding en buiteninrichting

Nadere informatie

Technische Omschrijving. Garage-Bedrijfs-Units Te Etten-Leur

Technische Omschrijving. Garage-Bedrijfs-Units Te Etten-Leur Technische Omschrijving Garage-Bedrijfs-Units Te Etten-Leur Technische omschrijving en voorwaarden versie 2014-07-01 Deel 1 Algemene informatie en technische omschrijving Deel 2 Tekeningen 1 Hoewel deze

Nadere informatie

GROOTE JONKVROUW RUITER. 2 e FASE RUITER 2-ONDER-1-KAPWONING. dé ideale gezinswoning met méér

GROOTE JONKVROUW RUITER. 2 e FASE RUITER 2-ONDER-1-KAPWONING. dé ideale gezinswoning met méér 2 e FASE GROOTE JONKVROUW RUITER 2-ONDER-1-KAPWONING dé ideale gezinswoning met méér De RUITER 2-onder-1-kapwoning is een ruime en fraai uitgevoerde gezinswoning met meer buitenruimte én een garage. Ook

Nadere informatie

Wonen zoals u wenst! S E M I B U N G A L O W S

Wonen zoals u wenst! S E M I B U N G A L O W S Wonen zoals u wenst! S E M I B U N G A L O W S INLEIDING In Mierlo wordt, dicht bij het centrum, een nieuw woongebied met een bijzondere uitstraling gerealiseerd. De naam van dit gebied is Luchen en is

Nadere informatie

8 Cirkel Woningen. Schout van Heeckerenring Heerlen

8 Cirkel Woningen. Schout van Heeckerenring Heerlen 8 Cirkel Woningen Schout van Heeckerenring Heerlen 1 Lekker buiten wonen met de voordelen van een stad binnen handbereik. Litscherveld is heerlijk rustig gelegen ten noorden van het centrum van Heerlen

Nadere informatie