Verkoop - informatie. 4 WONINGEN t Haartse Bos - Haart. Mei 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verkoop - informatie. 4 WONINGEN t Haartse Bos - Haart. Mei 2015"

Transcriptie

1 Verkoop - informatie 4 WONINGEN t Haartse Bos - Haart Mei 2015

2 ADRESSEN VERKOOP Bruggink BV ONTWERP ERS architecten bna Stationsweg CT Terborg Tel. (0315) REALISATIE Bouwbedrijf Bruggink B.V. Molenweg AW Heelweg Tel. (0315)

3 BOUWBEDRIJF BRUGGINK Bouwbedrijf Bruggink BV is een veelzijdige en actieve onderneming met een totaalpakket aan diensten en leveringen op het gebied van bouw. Tevens beschikken we ook over een eigen keukenimport, tegels en sanitair. Hierdoor kunnen we u bedienen, van eerste schets en advisering over nieuwbouw tot en met de plaatsing van keuken en sanitair, alles via één aanspreekpunt. Dat betekent voor u: duidelijk afspraken, korte lijnen, een goed afgestemde planning, geen discussie over wie in voorkomende gevallen de service moet verzorgen. Bij alles wat we doen staat de klant centraal, daar waar mogelijk passen we in overleg met u het bouwplan aan uw wensen aan. Ons uitgangspunt: Wij bouwen naar uw wens. Om die reden is er in onze showroom ruime aandacht voor bouwmaterialen, bouwtechnieken, keukens, tegels en sanitair. Zo kunt u, samen met onze adviseurs, op het juiste moment de nodige keuzen maken. Ons hele proces wordt bewaakt door een uitgebreid kwaliteitssysteem, een extra garantie voor kwaliteit! Ook van de regelgeving ten aanzien van Ruimtelijke Ordening en bouwbesluit hebben we veel kennis in huis. U kunt dus desgewenst ook alle overleg met de gemeente aan ons overlaten. Kortom: Bouwbedrijf Bruggink BV is de stabiele factor bij al uw bouwactiviteiten.

4 In varsseveld zijn dan ook De Buurtschap Haart Haart is een kleine kern binnen de gemeente Aalten, gelegen op 4 kilometer van het centrum van Aalten. Het is een echte plattelandskern, waar rust, gemoedelijkheid en heel veel ruimte de boventoon vieren. Toch zijn er verrassend veel voorzieningen zoals de basisschool, een voetbalveld, Verenigingsgebouw de Ringkamp en Jeugdcentrum Atlantic. In het dorp zijn veel verenigingen actief zoals de Oranjevereniging, Harmonicagroep, Belangenvereniging, Sjoelvereniging, Kaartclub, Line-dancers, Dartgroep, Toneelvereniging, Zangvereniging en Schietvereniging.

5 SITUATIE De woningen staan op ruime kavels van ruim 200 m2. Achtertuin op het westen, ca. 12 meter diep. Zijtuin 2,25 meter breed.

6 Lojfowlijfwefef IMPRESSIE VOORGEVEL Ruime woningen : 400 m3 inhoud Duurzame woningen: buitenkant onderhoudsarm, 6 zonnepanelen op het dak.

7 IMPRESSIE ACHTERGEVEL

8 KENMERKEN - Ruime kavels! Meer dan 200 m2. - Ruime woningen! 400 m3. - Aantrekkelijk geprijsd! - Wijziging indeling mogelijk! - Casco-oplevering, (gedeeltelijke) afbouw in overleg mogelijk!

9 BEGANE GROND

10 VERDIEPING

11 ZOLDER

12 DOORSNEDE

13 VOORGEVEL

14 RECHTER ZIJGEVEL

15 LINKER ZIJGEVEL

16 ACHTERGEVEL

17 Overige informatie 1. Algemeen. Deze projectdocumentatie is met zorg samengesteld aan de hand van gegevens en tekeningen, verstrekt door o.a. gemeentelijke diensten, architect, constructeur en adviseurs van het plan. Desondanks wordt een voorbehoud gemaakt ten aanzien van geringe architectonische, bouwtechnische en constructieve wijzigingen, alsmede eventuele afwijkingen die kunnen voorkomen uit nadere eisen en wensen van overheden en/of nutsbedrijven. Teven behouden wij ons het recht wijzigingen aan te brengen in materialen en afwerking zonder dat e.e.a afbreuk doet aan de kwaliteit. Aan de situatietekening kunnen geen rechten worden ontleend (zoals bijvoorbeeld aangegeven hoogtes van (toekomstige) bebouwing, exacte afmetingen, kavelgrootte, etc.). De maten op de tekening en benoemd in deze technische omschrijving zijn circa maten in millimeters. Indien deze maatvoering tussen wanden is aangegeven is daarbij geen rekening gehouden met enige wandafwerking. De op de bouwtekeningen aangegeven alternatieven behoren niet tot de levering. Eventueel op tekeningen ingetekend meubilair en/of apparatuur, voor zover niet in de technische omschrijving genoemd, behoren niet tot de leveringsomvang. Bij tegenstrijdigheden tussen de technische omschrijving en de tekeningen prevaleert de technische omschrijving. De woningen worden aangeboden in casco-uitvoering, dat wil zeggen dat de woningen wind- en waterdicht worden opgeleverd en verder niet afgewerkt. Dit geeft koper de mogelijkheid de indeling en afwerking naar eigen inzicht uit te voeren. Heeft u bepaalde wensen op dit gebied, dan kunt u dat met ons bespreken. 2. Artist Impression. Aan de artist impression kunnen geen rechten of plichten ontleend worden. 3. Indeling van de woningen. De plattegronden in deze brochure worden als uitgangspunt gebruikt voor de vergunningen. De indeling wordt niet aangebracht omdat de woningen casco worden opgeleverd. Wilt u een afwijkende indeling maken, informeer dan naar eventuele gevolgen die dit zou kunnen hebben voor de vergunningaanvraag. Speciale wensen ten aanzien van de uitvoering van de woning zijn bespreekbaar. 4. Communicatie. De aansluiting op bijvoorbeeld het kabelnet en telefoonnet wordt door koper zelf verzorgd en de eventuele kosten voor deze aansluitingen zijn voor rekening van de koper.

18 Wegwijzer en aandachtspunten Overeenkomst Wanneer u besluit één van de woningen te kopen dan wordt er een koopovereenkomst opgemaakt. Na ondertekening bent u op basis van deze overeenkomst verplicht om de grond en de te bouwen woning af te nemen en te betalen, en het bouwbedrijf is verplicht de woning te bouwen voor u. Betalingen De grond dient betaald te zijn voor aanvang van de bouwwerkzaamheden. Daarna worden de bouwkosten in termijnen gefactureerd, het schema daarvan hangt af van hoe de woning wordt opgeleverd : casco of al dan niet volledig afgebouwd. Levering van de grond Deze vindt plaats middels een zogenaamde transportakte bij de notaris. In de koop- en aannemingsovereenkomst wordt de uiterste datum van transport vermeld. Vrij op naam (v.o.n) De op de prijslijst aangegeven prijzen zijn vrij op naam. Dit betekent dat de volgende kosten in de koop- en aanneemsom zijn begrepen: de bouw- en grondkosten, de kosten van de architect en constructeur, verkopende makelaar en notaris, kadastrale kosten, gemeentelijke legeskosten, de kosten voor bouwvergunning, de wettelijke verschuldigde omzetbelasting, BTW (thans 21%), energiegebruik t/m oplevering, de kosten van de verzekering voor brand en storm tijdens de bouw, de kosten van een insolventieverzekering via Woningborg en de kosten voor aanleg en aansluiting van definitieve nutsaansluitingen gas, water en elektra.. Niet in de koopsom begrepen de kosten van (bouw) renteverlies over de vervallen maar niet betaalde termijnen. Ook de kosten die u eventueel moet maken voor de financiering van de aankoop van uw woning, zoals afsluitprovisie van de hypotheek en de notariskosten voor het opmaken van de hypotheekakte, zijn niet in de koopsom opgenomen. Prijsstijgingen De met u in de koop/aannemingsovereenkomst overeengekomen totale koop- en aanneemsom staat vast voor de periode tot de genoemde geldigheidstermijn. Wél doorberekend worden eventuele wijzigingen in de wettelijke verschuldigde omzetbelasting (BTW-tarief).

19 Sleuteloverhandiging Wanneer u aan al uw financiële verplichtingen heeft voldaan, ontvangt u na ondertekening van het opleverformulier de sleutel van uw woning. Het in ontvangst nemen van de sleutel betekent voor ons dat de woning aan u is opgeleverd. Vanaf dat moment bent u de eigenaar van uw woning. De laatste termijnrekeningen en overige facturen voor bijvoorbeeld opgedragen extra werkzaamheden, zullen u tijdig voor oplevering worden verstrekt, zodat er voldoende tijd is om uw financiële verplichtingen te kunnen nakomen. Wacht hiermee niet tot de laatste dag om problemen met de sleuteloverdracht te voorkomen. Pas nadat de sleuteloverdracht heeft plaatsgevonden kunnen uw eigen werkzaamheden aanvangen. Vanaf dit moment dient u zelf zorg te dragen voor uw eigen opstal- en inboedelverzekering. Onderhoudsperiode Gedurende 3 maanden nadat u de sleutels heeft ontvangen, kunt u ons onvolkomenheden melden, welke zijn ontstaan na de oplevering en niet het gevolg zijn van verkeerd gebruik of het werken van materialen. Nadat alle onvolkomenheden zijn verholpen, wordt de verkoper geacht aan zijn verplichtingen te hebben voldaan. Bouwvocht Tot geruime tijd na de oplevering zal er ongetwijfeld sprake zijn van een enigszins vochtig klimaat in uw woning. Het is dan ook noodzakelijk veelvuldig te ventileren en de verwarming niet te hoog in te stellen. Hiermee wordt ook het verschijnsel van de meer dan normale verkleuring van het spuitwerk door uittredend bouwvocht, beperkt. Ondanks dat blijf het mogelijk dat er krimpscheurtjes ontstaan. Door de toepassing van diverse materialen met verschillende eigenschappen en mede door droging zullen er met name bij de aansluitnaden krimpscheuren ontstaan. Na ten minste één stookseizoen zal het meeste vocht zijn uitgetreden en kunnen krimpscheuren door u worden dichtgezet met bijvoorbeeld een (overschilderbare) acrylaat kit. Om schade in harde wand- en vloerafwerking te beperken dient u zich goed te laten informeren over de toe te passen eindafwerking. Voor de wanden geldt het welgemeende advies om met name in de beginperiode een vochtdoorlatende behangsoort toe te passen. U kunt de bouwer niet verantwoordelijk stellen voor schade ten gevolge van uittredend vocht. Het is onlosmakelijk verbonden met nieuwbouw. Wijzigingen tijdens de bouw Wij behouden ons het recht voor aan de woning de, naar ons oordeel noodzakelijke architectonische of technische wijzigingen aan te brengen. Ook kunnen eventueel genoemde merken of fabrikanten worden vervangen door gelijkwaardige producten. Deze wijzigingen geven partijen geen recht op het vragen van een verrekening van mindere of meerdere kosten, mits deze wijzigingen geen afbreuk doen aan de waarde, kwaliteit, uiterlijk aanzien en bruikbaarheid van de woning. Wordt een woning verkocht, terwijl deze al in aanbouw of gereed is, en er is verschil tussen de technische omschrijving en de werkelijke uitvoering, dan wordt de voorkeur gegeven aan de uitvoering van het gebouwde. De in beschrijvingen / op tekening aangegeven maten zijn circa maten. Tijden de bouw kunnen zich omstandigheden voordoen die leiden tot maatverschillen. De eventueel op de tekeningen aangegeven maatvoering voor schakelaars, wandcontactdozen, enzovoort, zijn indicatief; de juiste plaats wordt in het werk bepaald. Wij adviseren u daarom deze maten niet te gebruiken voor het bestellen van stoffering, meubels enz.

20 Technische Omschrijving woningen Haart Algemeen: Grondwerk Gevelstenen opgaand Metselverband Voegwerk Gevelstenen trasraam Metselverband Voegwerk Rollagen Begane grond vloer Verdiepingsvloer Vliering Gevelbetimmering Dakpannen Dakgoten Gevelkozijnen / deuren Beglazing Raamdorpelstenen Vensterbanken binnen : Aan- of afvoeren grond niet voorzien, perceel wordt geëgaliseerd. : Amstelformaat volgens monster : Halfsteens : Grijs, platvol : Amstelformaat volgens monster : Halfsteens : Grijs, platvol : Halfsteens rollaag boven de kozijnen. : Geïsoleerde betonvloer : Betonvloer : Betonvloer : Kantstukken gevels in rockpanel. : Sneldekpan zwart : Zinken mastgoot Hemelwaterafvoeren (regenpijp) in PVC-rond : Kunststof, model volgens tekening, buitenzijde voorzien van houtnerf, binnenzijde glad. Kleuren : binnen- en buitenzijde kozijnen gebroken wit, voordeur buitenzijde antraciet. : HR++ isolatieglas Onderin het kozijn aan de voorgevel antracietkleurige panelen. : Verglaasde raamdorpelstenen zwart : Marmercomposiet 20 cm. breed, 20 mm. dik

21 Technische Omschrijving woningen Haart Binnendeuren : Kozijnen : staal zonder bovenlicht, fabrieksmatig gelakt Deuren : superlak opdek in een standaardkleur Hang- en sluitwerk : standaard Wandafwerking Verwarming Verdiepingstrap Zoldertrap Isolatie Ventilatie Schilderwerk Installatiewerk : Scheurvorming in wanden valt niet onder garantie. : Combiketel HR op gas warmteafgifte radiatoren : Dichte vuren trap, 1x gegrond (wit), met binnenleuning, zonder slijtstrips. : Vlizo-trap : Volgens te berekenen EPC-berekening : Middels roosters in de kozijnen. Tevens mechanische ventilatie in verschillende ruimtes, een en ander op basis van de berekening. : In eigen beheer, gronden timmerhout door Bruggink : Wandcontactdozen en schakelaars worden uitgevoerd als vlakke inbouw, de plaats van de genoemde aansluitingen wordt samen met u en de installateur tijdens de bouw in de woning vastgesteld. Bekabeling ten behoeve van televisie en telefoon vanuit de meterkast naar de verschillende ruimtes worden in de meterkast niet verbonden met de inkomende lijnen. Er wordt een zonnepanelen-systeem aangebracht bestaande uit 6 zonnepanelen en een omvormer, bruto capaciteit Wp. Inbegrepen Niet inbegrepen : Kosten benodigde vergunningen. Kosten voor aansluiting bouwwater en bouwstroom en het verbruik van bouwwater en bouwstroom. Kosten aanleg en aansluiting definitieve aansluiting gas/water / elektra. : Eventuele kosten voor het geforceerd verwarmen of drogen van de woning.

22 Technische Omschrijving woningen Haart Omschrijving per vertrek. Hal: vloer : beton v.v. cementdekvloer vloerplinten : geen plafond : spackspuitwerk wit wanden : behangklaar elektra : 1 lichtpunt op wisselschakelaar 1 belinstallatie kompleet 1 buitenlichtpunt op schakelaar 1 rookmelder cv : temperatuur 15 C overige : Toilet: vloer : beton v.v. vloertegels (zie stelpost) vloerplinten : geen plafond : spackspuitwerk wit wanden : wandtegels tot plafond (zie stelpost) inrichting : wandcloset + fonteintje (zie stelpost) elektra : 1 lichtpunt op schakelaar cv : temperatuur 15 C overige : Woonkamer: vloer : beton v.v. cementdekvloer vloerplinten : geen plafond : spackspuitwerk wit wanden : behangklaar elektra : 4 dubbele wandcontactdozen 1 lichtpunt op schakelaar 1 buitenlichtpunt op schakelaar 1 thermostaat voor cv 1 aansluitpunt TV, bedrading tot in de meterkast 1 aansluitpunt Telefoon, bedrading tot in de meterkast cv : temperatuur 22 C overige :

23 Technische Omschrijving woningen Haart Keuken: vloer : beton v.v. cementdekvloer vloerplinten : geen plafond : spackspuitwerk wit wanden : behangklaar inrichting : geen elektra : 4 dubbele wandcontactdozen 1 lichtpunt op schakelaar 1 enkele w.c.d afzuigkap 1 enkele w.c.d koelkast 1 gasaansluiting tbv. kookplaat 1 enkele wandcontactdoos tbv. vonkontsteking cv : temperatuur 22 C overige : Overloop: vloer : beton v.v.cementdekvloer vloerplinten : geen plafond : spackspuitwerk wit wanden : behangklaar elektra : 1 lichtpunt op wisselschakelaar cv : temperatuur 15 C overige : Badkamer: vloer vloerplinten plafond wanden inrichting elektra cv : temperatuur 24 C. overige : : beton v.v. vloertegels (zie stelpost) : geen : spackspuitwerk wit : betegeld tot plafond (zie stelpost) : douchehoek, met afvoerputje, keramisch douchemengkraan, doucheslang en douchekop, wastafel met keramische wastafelmengkraan (zie stelpost) : 1 lichtpunt op schakelaar 1 enkele wandcontactdoos

24 Technische Omschrijving woningen Haart Slaapkamer voorzijde: vloer vloerplinten plafond wanden elektra cv overige : beton v.v. cementdekvloer : geen : spackspuitwerk wit, het schuine deel dakplaten in het zicht : behangklaar : 2 dubbele wandcontactdozen 1 lichtpunt op schakelaar : temperatuur 20 C : 2 dakramen, breed 78 cm, hoog 118 cm. Slaapkamer achterzijde: vloer : beton v.v. cementdekvloer vloerplinten : geen plafond : spackspuitwerk wit wanden : behangklaar elektra : 2 dubbele wandcontactdozen 1 lichtpunt op schakelaar cv : temperatuur 20 C overige : Zolder: vloer : beton v.v. cementdekvloer vloerplinten : geen plafond : dakplaten en onbehandelde balken in het zicht. wanden : behangklaar elektra : 1 lichtpunt op wisselschakelaar 1 dubbele wandcontactdoos 1 aansluitpunt ventilatie-unit 1 aansluiting cv-ketel cv : onverwarmd overige :

25 Technische Omschrijving woningen Haart Stelposten: Wandtegels Vloertegel Sanitair : levering 10,= / m2 incl. BTW. : levering 20,= / m2 incl. BTW. : Levering 1.000,= incl. BTW. Uitgegaan van: Toilet hal : - Sphinx Animo diepspoel wandcloset, met bijpassende toiletzitting met deksel - Geberit inbouwreservoir - Bedieningsplaat - Fontein Villeroy&Boch Omnia - Fonteinkraan Grohe Coste Badkamer: - Wastafel Ideaal Standaard 60 x 46 cm - Wastafelmengkraan Grohe Eurosmart - Doucheafvoerput 15x15 cm. met RVS deksel - Douchekraan Grohe Grohtherm Glijstangset Grohe Tempesta, met slang douchekop Inclusief koppelingen, sifons en bevestigingsmaterialen. Zie bijgaande illustraties. Bovengenoemde materialen kunnen eventueel vervangen worden door gelijkwaardige producten..

26 Technische Omschrijving woningen Haart

27 Technische Omschrijving woningen Haart

28 4 STARTERSWONINGEN - HAART VERKOOPINFORMATIE - BIJLAGE AANVULLENDE VERKOOP-INFORMATIE PRIJSLIJST OPTIES

29 AANVULLENDE VERKOOP-INFORMATIE Planning. Het plan bestaat uit 2 blokken van 2 woningen. Met de bouw van een blok wordt niet eerder begonnen dan dat de 2 woningen verkocht zijn. Zodra een blok verkocht is worden de benodigde vergunningen aangevraagd, de afhandeling van de vergunningen zal ca. 3 maanden in beslag nemen, waarna begonnen kan worden met de bouw. Bouwtijd. De bouwtijd is afhankelijk van de weersomstandigheden, de mate van afbouw van de woningen en het feit of de 2 blokken gelijktijdig worden gebouwd of niet. De invloed van het weer buiten beschouwing gelaten zal de bouwtijd niet langer in beslag nemen dan 140 werkbare werkdagen.

30 t Haartse Bos - Prijslijst Kavel Inhoud Woon- Grond-/plan- Koop- Netto grond-/ Bouwkosten Totaal Kavel ca. woning oppervlak kosten subsidie plan-kosten woning v.o.n m2 400 m3 89 m ,= 5.000,= ,= ,= ,= m2 400 m3 89 m ,= 5.000,= ,= ,= ,= m2 400 m3 89 m ,= 5.000,= ,= ,= ,= m2 400 m3 89 m ,= 5.000,= ,= ,= ,= De woningen komen in aanmerking voor de koopsubsidie van de gemeente Aalten, dit is een subsidie ter bevordering van de bouw en verkoop van Starterswoningen, deze subsidie in bovenstaand overzicht verwerkt. De woningen komen wellicht tevens in aanmerking voor de Starterslening van de gemeente Aalten, met deze lening kan een deel van de benodigde hypotheek worden afgesloten via de gemeente, over dat deel hoeft dan de eerste jaren geen rente te worden betaald, meer informatie hierover is via de gemeente verkrijgbaar. Vrij Op Naam houdt in dat de volgende kosten in de prijs zijn inbegrepen : - Notariskosten ten behoeve van de overdracht van de grond. - Verschuldigde belastingen in verband met de overdracht van de grond. - Verschuldigde BTW. - Kosten voor het verkrijgen van de benodigde omgevingsvergunning. - Kosten van de insolventieverzekering, dit is een verzekering die door uw hypotheekverstrekker verlangd zal worden. Prijslijst geldig tot

Verkoop - informatie. 4 WONINGEN t Haartse Bos - Haart. Mei 2015

Verkoop - informatie. 4 WONINGEN t Haartse Bos - Haart. Mei 2015 Verkoop - informatie 4 WONINGEN t Haartse Bos - Haart Mei 2015 ADRESSEN VERKOOP Bruggink BV ONTWERP ERS architecten bna Stationsweg 25 7061 CT Terborg Tel. (0315)- 32 30 70 info@ers.nl www.ers.nl REALISATIE

Nadere informatie

Uw huis = ons visitekaartje!

Uw huis = ons visitekaartje! Nieuwbouwplannen? Uw huis = ons visitekaartje! Bouw- en Handels-centrum G.H. Bruggink BV Molenweg 11 7055 AW Heelweg Tlf: 0315-242929 Fax: 0315-244118 Uw contactpersoon: D. Visser d.visser@bruggink-bv.nl

Nadere informatie

6 Halfvrijstaande woningen in Beek. Plan Steegseweg

6 Halfvrijstaande woningen in Beek. Plan Steegseweg 20151201 6 Halfvrijstaande woningen in Beek Plan Steegseweg Adresgegevens Alles in één hand Verkoop Lammers Makelaardij Hoofdstraat 24, 6942 AV Didam Telefoon: 0316 29 4112 info@lammersmakelaardij.nl www.lammersmakelaardij.nl

Nadere informatie

Extra wandcontactdoos woonkamer 1,00 à 135,00

Extra wandcontactdoos woonkamer 1,00 à 135,00 Wanneer u gebruik wilt maken van één of meer opties, dan kunt u het bewuste onderdeel aankruisen en het aantal opgeven. Vervolgens tekent u de lijst voor akkoord en retourneert u één exemplaar. Uw opties

Nadere informatie

TE KOOP. Bouwkavel met dubbele boerderijwoning aan de Molenweg in Heelweg PROJECTONTWIKKELING

TE KOOP. Bouwkavel met dubbele boerderijwoning aan de Molenweg in Heelweg PROJECTONTWIKKELING TE KOOP Bouwkavel met dubbele boerderijwoning aan de Molenweg in Heelweg 20170207 Het dorp Heelweg Heelweg is een kleine gemoedelijke kern met ca. 1100 inwoners op ongeveer 3 kilometer afstand van Varsseveld.

Nadere informatie

2 Halfvrijstaande woningen in Beek. Plan Steegseweg

2 Halfvrijstaande woningen in Beek. Plan Steegseweg 2 Halfvrijstaande woningen in Beek Plan Steegseweg 20170124 Adresgegevens Alles in één hand Verkoop Lammers Makelaardij Hoofdstraat 24, 6942 AV Didam Telefoon: 0316 29 4112 info@lammersmakelaardij.nl www.lammersmakelaardij.nl

Nadere informatie

8 huur woningen. Uitbreidingsplan Veller II te Barneveld. Blok 17: Type A20 t/m A24

8 huur woningen. Uitbreidingsplan Veller II te Barneveld. Blok 17: Type A20 t/m A24 8 huur woningen Uitbreidingsplan Veller II te Barneveld Blok 17: Type A20 t/m A24 Algemene projectgegevens Omschrijving project: Dit project omvat het bouwen van: 8 woningen blok 17 Uitbreidingsplan Veller

Nadere informatie

verkooptekening "Cronenburgh" Loenen aan de Vecht blok D, bouw nummer D113

verkooptekening Cronenburgh Loenen aan de Vecht blok D, bouw nummer D113 verkooptekening "Cronenburgh" Loenen aan de Vecht blok D, bouw nummer D113 Kappeyne van de Coppellolaan 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 ligtelijnweg Bulthuisweg Chris Schutweg Bastertlaan Bastertlaan

Nadere informatie

Extra wandcontactdoos woonkamer 1,00 à 135,00

Extra wandcontactdoos woonkamer 1,00 à 135,00 Wanneer u gebruik wilt maken van één of meer opties, dan kunt u het bewuste onderdeel aankruisen en het aantal opgeven. Vervolgens tekent u de lijst voor akkoord en retourneert u één exemplaar. Uw opties

Nadere informatie

STAAT VAN AFWERKING d.d. 2011.04.04. Begane grond Entree

STAAT VAN AFWERKING d.d. 2011.04.04. Begane grond Entree STAAT VAN AFWERKING d.d. 2011.04.04 Begane grond Entree Toilet - 1 schakelaar t.b.v. buitenlichtpunt aan de voorgevel - 1 wisselschakelaar voor lichtpunt overloop - 1 elektrische deurbelinstallatie - 1

Nadere informatie

Nieuwveense Landen Meppel

Nieuwveense Landen Meppel VEEL PRIVACY IN RUIME ACHTERTUINEN STANDAARD ZEER COMPLEET PRACHTIGE LOCATIE OPTIMAAL WONEN in Nieuwveense Landen 4 eengezinswoningen Nieuwveense Landen Meppel GENIET VAN HET BUITENLEVEN IN MEPPEL 15 woningen

Nadere informatie

Isolatiewaarden De isolatie waarden zijn nog niet bepaald. Deze zijn leidend aan de E.P.C-berekening.

Isolatiewaarden De isolatie waarden zijn nog niet bepaald. Deze zijn leidend aan de E.P.C-berekening. Algemeen Meewerkende bedrijven Makelaar: Mennink makelaars, Loolaan 14 7315 AA Apeldoorn Ontwerper: Ontwerpstudio IN-STYLL, Platinastraat 23 7334 BD Apeldoorn Aannemer: Timmer Ugchelen, De Cloese 3 7339

Nadere informatie

Lindestaete. 10 Appartementen in het centrum van Joure. Bouwbedrijf Cornel BV

Lindestaete. 10 Appartementen in het centrum van Joure. Bouwbedrijf Cornel BV Lindestaete 10 Appartementen in het centrum van Joure Bouwbedrijf Cornel BV Appartementencomplex Lindestaete Lekker wonen in het centrum van Joure De Merk is een fantastische woonlocatie in het centrum

Nadere informatie

Woonwensenlijst voor: Mossenest II. kavel 1 en 12. Kavelnummer: Naam:. Adres:. Telefoonnummer(s):. Email:.

Woonwensenlijst voor: Mossenest II. kavel 1 en 12. Kavelnummer: Naam:. Adres:. Telefoonnummer(s):. Email:. 1.0 RUWBOUW buitenzijde 1.1 ja/nee Uitbouw achtergevel beg. grond diepte 3,305 m1 19.865,00 Het aanbrengen van een uitbouw aan achtergevel van de woning, met een diepte van 3305 mm, inclusief aanpassen

Nadere informatie

Eckelrade...buiten! Heerlijk buiten wonen in Eckelrade! Heerlijk buiten wonen in Eckelrade! Woonwensen Worden Waar. Technische gegevens

Eckelrade...buiten! Heerlijk buiten wonen in Eckelrade! Heerlijk buiten wonen in Eckelrade! Woonwensen Worden Waar. Technische gegevens situatie ruime halfvrijstaande gezinswoningen ruime halfvrijstaande gezinswoningen Technische gegevens Fundering De fundering wordt uitgevoerd als een fundering op staal met grondverbetering en conform

Nadere informatie

Woonwensenlijst voor: Mossenest II. kavel 13, 21 t/m 26. Kavelnummer: Naam:. Adres:. Telefoonnummer(s):. Email:.

Woonwensenlijst voor: Mossenest II. kavel 13, 21 t/m 26. Kavelnummer: Naam:. Adres:. Telefoonnummer(s):. Email:. 1.0 RUWBOUW buitenzijde 1.1 ja/nee Uitbouw achtergevel beg. grond diepte 3,305 m1 19.865,00 Het aanbrengen van een uitbouw aan achtergevel van de woning, met een diepte van 3305 mm, inclusief aanpassen

Nadere informatie

nieuwbouw Uitweg Type: Batuwe 8 Eengezinswoningen met veel optionele mogelijkheden www.nieuwbouwuitweg.nl

nieuwbouw Uitweg Type: Batuwe 8 Eengezinswoningen met veel optionele mogelijkheden www.nieuwbouwuitweg.nl nieuwbouw Uitweg Type: Batuwe 8 Eengezinswoningen met veel optionele mogelijkheden www.nieuwbouwuitweg.nl 1 Situatietekening Batuwe Legenda B3 woningtype parkeerplaatsen entree garage bergingen B8 B7 B6

Nadere informatie

Woonwensenlijst voor: Mossenest II. kavel 2 t/m 11. Kavelnummer: Naam:. Adres:. Telefoonnummer(s):. Email:.

Woonwensenlijst voor: Mossenest II. kavel 2 t/m 11. Kavelnummer: Naam:. Adres:. Telefoonnummer(s):. Email:. 1.0 RUWBOUW buitenzijde 1.1 ja/nee Uitbouw achtergevel beg. grond diepte 2,10 m1 (bn 2, 5, 6, 7, 10, 11) 16.360,00 Het aanbrengen van een uitbouw aan achtergevel van de woning, met een diepte van 2100

Nadere informatie

GROOTE JONKVROUW MARKIES. 2 e FASE MARKIES 14. dé betaalbare starterswoning

GROOTE JONKVROUW MARKIES. 2 e FASE MARKIES 14. dé betaalbare starterswoning 2 e FASE GROOTE JONKVROUW 7 MARKIES dé betaalbare starterswoning De MARKIES is een ruime, praktische en vooral mooie geschakelde starterswoning. Door de ruimte en de mogelijkheden om die naar eigen wens

Nadere informatie

Kaveloppervlakte** * De woningen op deze prijslijst zijn exclusief sanitair / tegelwerk en een keuken.

Kaveloppervlakte** * De woningen op deze prijslijst zijn exclusief sanitair / tegelwerk en een keuken. PRIJSLIJST Bouwfonds Ontwikkeling BV Regio Zuid-West Gemeente Project Woningtype : Pijnacker : Plan Keijzershof : Bosuil Poortweg 2, 2612 PA Delft Postbus 75, 2600 AB Delft Telefoon 015-2760400 Fax 015-2623363

Nadere informatie

Wervershoof Nieuwbouw 16 appartementen

Wervershoof Nieuwbouw 16 appartementen Wervershoof Nieuwbouw 16 appartementen Technische omschrijving Technische omschrijving Begane grond- en verdiepingsvloeren De begane grondvloer van de appartementen wordt uitgevoerd

Nadere informatie

Meer- en minderwerklijst "Hoefweide" te Utrecht

Meer- en minderwerklijst Hoefweide te Utrecht Meer en minderwerklijst Uw gegevens Project Hoefweide Type A1/A2/A3/A4 Projectnummer 20150221 Bouwnummer Naam Adres Postcode en woonplaats De koper wenst gebruik te maken van de optie(s) zoals aangegeven

Nadere informatie

Vrijstaande woning in het plan Waterhof fase 3 Volgerlanden

Vrijstaande woning in het plan Waterhof fase 3 Volgerlanden Lijstkleur: Rood KOPERSKEUZENLIJST BEHORENDE BIJ DE KOOP-/AANNEMINGSOVEREENKOMST Naam :... Adres :... Postcode :... Woonplaats :... Telefoon :... (privé)... (werk) Vrijstaande woning in het plan Waterhof

Nadere informatie

KLEUR- EN MATERIAALSTAAT Burggooi Karmelietenlaan te Alphen aan de Rijn

KLEUR- EN MATERIAALSTAAT Burggooi Karmelietenlaan te Alphen aan de Rijn KLEUR- EN MATERIAALSTAAT Burggooi Karmelietenlaan te Alphen aan de Rijn Materiaal/Onderdeel Specificaties Kleur/ type Woning exterieur Gevels type A Baksteen, handvorm waalformaat Rood gemêleerd Gevels

Nadere informatie

2 vrijstaande Villa s, 2 ontwerpen

2 vrijstaande Villa s, 2 ontwerpen een plek voor uw droomwoning? 2 vrijstaande Villa s, 2 ontwerpen Hogenkampseweg te Renkum Geniet van de vrijheid! Hogenkampseweg Kavel 1 857 m2 Kavel 2 800 m2 Nieuwbouwlocatie nabij Hogenkampseweg 87 te

Nadere informatie

Keuzelijst De Uitkijk te Cuijk Woningtype A, B, C en D

Keuzelijst De Uitkijk te Cuijk Woningtype A, B, C en D Pagina: 1 van 17 Keuzelijst De Uitkijk te Cuijk Woningtype A, B, C en D Pagina: 2 van 17 Keuze Code Omschrijving Prijs Kopersmeer- en minderwerkopties 22.02ab Uitbreiding begane grond type A en B achterzijde

Nadere informatie

Liduinahof. Heerlijk wonen in de kern van Kelpen-Oler. 9 starterswoningen Kelpen-Oler. Prijzen vanaf e 159.950,- v.o.n.

Liduinahof. Heerlijk wonen in de kern van Kelpen-Oler. 9 starterswoningen Kelpen-Oler. Prijzen vanaf e 159.950,- v.o.n. Liduinahof Heerlijk wonen in de kern van Kelpen-Oler Prijzen vanaf e 159.950,- v.o.n. Met mogelijkheid voor starterslening 9 starterswoningen Kelpen-Oler Alle woningen worden gebouwd met Woningborg-garantie

Nadere informatie

Liduinahof Heerlijk wonen in de kern van Kelpen-Oler

Liduinahof Heerlijk wonen in de kern van Kelpen-Oler Liduinahof Heerlijk wonen in de kern van Kelpen-Oler 6 starterswoningen Kelpen-Oler Alle woningen worden gebouwd met Woningborg-garantie Liduinahof WONEN IN GEMEENTE LEUDAL Leudal is een gemeente die op

Nadere informatie

Ruwbouw optielijst. d.d. 22 april 2014

Ruwbouw optielijst. d.d. 22 april 2014 Ruwbouw optielijst Geveluitbouw Optie KAO.01 Uitbouw achtergevel, 1,80 meter, over de gehele breedte 12.100,00 O van de woonkamer. (m.u.v. bouwnummer 116) Het uitbreiden van de woning met een uitbouw aan

Nadere informatie

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk Pagina 1 van 11 1000001 Woningtype G = wonen voor Geen verrekening 0,00 1000002 Woningtype G = wonen achter Geen verrekening 0,00 1017905 Dubbele deuren voorgevel = 19 (in plaats van raamkozijn) In de

Nadere informatie

GROOTE JONKVROUW RUITER. 2 e FASE RUITER RIJWONING 14. dé ideale gezinswoning

GROOTE JONKVROUW RUITER. 2 e FASE RUITER RIJWONING 14. dé ideale gezinswoning 2 e FASE GROOTE JONKVROUW 5 7 1 RUITER RIJWONING dé ideale gezinswoning De RUITER is een ruime en 6fraai uitgevoerde gezinswoning. De gevel wordt uitgevoerd in 2 kleuren wat een karakteristiek gevelbeeld

Nadere informatie

TE KOOP. Smaragdstraat 34, 7601 HC ALMELO NOG (1) TE KOOP! Koopsom: ,- v.o.n. (incl. uitbouw woonkamer, ramen zijgevel)

TE KOOP. Smaragdstraat 34, 7601 HC ALMELO NOG (1) TE KOOP! Koopsom: ,- v.o.n. (incl. uitbouw woonkamer, ramen zijgevel) NOG (1) TE KOOP!.. TE KOOP Smaragdstraat 34, 7601 HC ALMELO Koopsom: 193.800,- v.o.n. (incl. uitbouw woonkamer, ramen zijgevel).. Omschrijving Op korte afstand van de binnenstad van Almelo in de nieuw

Nadere informatie

Nieuwveense Landen Meppel

Nieuwveense Landen Meppel VEEL PRIVACY IN RUIME ACHTERTUINEN STANDAARD ZEER COMPLEET PRACHTIGE LOCATIE OPTIMAAL WONEN in Nieuwveense Landen 1 vrijstaande woning 10 twee-onder-een-kapwoningen Nieuwveense Landen Meppel GENIET VAN

Nadere informatie

Heerhugowaard Land van Luna. Type Ensemble

Heerhugowaard Land van Luna. Type Ensemble Heerhugowaard Land van Luna Type Ensemble Inhoud In vogelvlucht 2 Situatie 3 Gevel- en blokoverzicht 4 Voorgevel type A/A1 5 Zijgevels 6 Doorsnede 7 Begane grond type A / Asp 8 Begane grond typea4 / A1

Nadere informatie

EILAND AMELAND, NOOTDORP NOVEMBER 2016

EILAND AMELAND, NOOTDORP NOVEMBER 2016 EILAND AMELAND, NOOTDORP NOVEMBER 2016 CONCEPT IMPRESSIE EILAND AMELAND, NOOTDORP - 2 CONCEPT SITUATIE Situatie 1 : 250 EILAND AMELAND, NOOTDORP - 3 CONCEPT BOVENAANZICHT EILAND AMELAND 7.050 1 5 7.050

Nadere informatie

De Veiling, het nieuwe Utrecht

De Veiling, het nieuwe Utrecht Ronald Zeilstra zomaareenstraat 24 1234 AB Errbeek info@zndesign.nl 06-23456789 Wooncode: PDLJ Kavel: 238 Geachte heer/mevrouw, Hartelijk dank voor uw belangstelling in De Veiling. In deze pdf hebben wij

Nadere informatie

nieuwbouw Uitweg Type: Populieren 1 Vrijstaande woning en 4 extra brede Poort-/Herenhuizen www.nieuwbouwuitweg.nl

nieuwbouw Uitweg Type: Populieren 1 Vrijstaande woning en 4 extra brede Poort-/Herenhuizen www.nieuwbouwuitweg.nl nieuwbouw Uitweg Type: Populieren 1 Vrijstaande woning en 4 extra brede Poort-/Herenhuizen www.nieuwbouwuitweg.nl 1 Situatietekening Populieren Legenda B3 woningtype parkeerplaatsen B1 B2 B3 B4 B5 entree

Nadere informatie

LIJST STANDAARD MEERWERK EN KEUZEMOGELIJKHEDEN

LIJST STANDAARD MEERWERK EN KEUZEMOGELIJKHEDEN Naam: Woningtype: Bostulp en Fonteinkruid SANITAIR EN LOODGIETERSWERK sanitair in het toilet op de begane grond Een toiletcombinatie bestaande uit een wandcloset met inbouwreservoir, voorzien van een kunststof

Nadere informatie

23 APPARTEMENTEN BLOK 3 VELLER 1 te BARNEVELD

23 APPARTEMENTEN BLOK 3 VELLER 1 te BARNEVELD 23 APPARTEMENTEN BLOK 3 VELLER 1 te BARNEVELD UITBREIDINGSPLAN VELLER TE BARNEVELD. ALGEMENE PROJECTGEGEVENS Omschrijving project: Dit project omvat het bouwen van: 23 appartementen type 09 t/m 16 Blok

Nadere informatie

De Veiling, het nieuwe Utrecht

De Veiling, het nieuwe Utrecht karin de groot ctdegroot@casema.nl Wooncode: YENX Kavel: 221 Geachte heer/mevrouw, Hartelijk dank voor uw belangstelling in De Veiling. In deze pdf hebben wij de door u samengestelde woning voor u weergegeven.

Nadere informatie

DE MEERPAAL 9 units aan de Dokweg te Lelystad

DE MEERPAAL 9 units aan de Dokweg te Lelystad DE MEERPAAL 9 units aan de Dokweg te Lelystad Sato B.V. is een projectontwikkelaar in bedrijfsunits, die zich onderscheid op het gebied van het realiseren van toonaangevende en betaalbare bedrijfsruimten.

Nadere informatie

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk Pagina 1 van 13 1 Vergunningsplichtig meer- en minderwerk 1018200 Optienummer 1; Uitbouw begane grond achterzijde circa 1,2m (woning type A en B) Op de begane grond, aan de achterzijde van de woning, wordt

Nadere informatie

nieuwbouw Uitweg Type: Polderzicht 3 Vrijstaande en 2 geschakelde twee-onder-één-kapwoningen met vrij uitzicht www.nieuwbouwuitweg.

nieuwbouw Uitweg Type: Polderzicht 3 Vrijstaande en 2 geschakelde twee-onder-één-kapwoningen met vrij uitzicht www.nieuwbouwuitweg. nieuwbouw Uitweg Type: Polderzicht 3 Vrijstaande en 2 geschakelde twee-onder-één-kapwoningen met vrij uitzicht www.nieuwbouwuitweg.nl 1 Situatietekening Polderzicht Legenda B3 woningtype parkeerplaatsen

Nadere informatie

GROOTE JONKVROUW RUITER. 2 e FASE RUITER 2-ONDER-1-KAPWONING. dé ideale gezinswoning met méér

GROOTE JONKVROUW RUITER. 2 e FASE RUITER 2-ONDER-1-KAPWONING. dé ideale gezinswoning met méér 2 e FASE GROOTE JONKVROUW RUITER 2-ONDER-1-KAPWONING dé ideale gezinswoning met méér De RUITER 2-onder-1-kapwoning is een ruime en fraai uitgevoerde gezinswoning met meer buitenruimte én een garage. Ook

Nadere informatie

Koperskeuzelijst. Ruwbouw. Opdrachtformulier voor het laten uitvoeren van koperskeuzes. Woningtype : 26 woningen Gouden Podium Versiedatum : 16-1-2016

Koperskeuzelijst. Ruwbouw. Opdrachtformulier voor het laten uitvoeren van koperskeuzes. Woningtype : 26 woningen Gouden Podium Versiedatum : 16-1-2016 Opdrachtformulier voor het laten uitvoeren van koperskeuzes Projectomschrijving Berkel & Rodenrijs, 26v69 woningen Woningtype 26 woningen Gouden Podium Versiedatum 16-1-2016 Bouw Naam verkrijger(s) Adres

Nadere informatie

42 woningen Molenbeek Oost

42 woningen Molenbeek Oost 42 woningen Molenbeek Oost Huren bij ZOwonen verhuurt 14.000 woningen in de gemeenten Sittard-Geleen, Beek, Schinnen, Onderbanken, Brunssum en Echt-Susteren. Wij streven ernaar om voor u een zo goed mogelijke

Nadere informatie

Bedrag Puntnr Omschrijving Meer Minder

Bedrag Puntnr Omschrijving Meer Minder 1 GAARNE UW GEGEVENS IN BLOKLETTERS INVULLEN A.U.B. Naam: Bouwnummer: Telefoon prive: Adres: Postcode: Woonplaats Telefoon zaak: Telefoon mobiel: Email adres: Extra opmerkingen: 2 1100 (GROTE-) RUWBOUWOPTIES

Nadere informatie

12 eengezinswoningen

12 eengezinswoningen De Bolst Erp 12 eengezinswoningen 15 t/m 37 oneven 1. Inhoudsopgave 2 2. Wonen in De Bolst, Erp 3 3. Kenmerken + situatietekening 4 4. Plattegronden + gevels 6 5. Technische beschrijving 12 E info@areawonen.nl

Nadere informatie

11 woningen type Dotterbloem in het plan Waterhof fase 2 Volgerlanden

11 woningen type Dotterbloem in het plan Waterhof fase 2 Volgerlanden Lijstkleur: Rood KPERSKEUZENLIJST BEHRENDE BIJ DE KP-/AANNEMINGSVEREENKMST Naam :... Adres :... Postcode :... Woonplaats :... Telefoon :... (privé)... (werk) 11 woningen type Dotterbloem in het plan Waterhof

Nadere informatie

MAKELAARSBOEK. 2 Woningen Windmolenweg Boekelo

MAKELAARSBOEK. 2 Woningen Windmolenweg Boekelo MAKELAARSBOEK 2 Woningen Windmolenweg Boekelo Versie 11 juli 2016 ALGEMENE INFORMATIE ONTWIKKELAAR / BOUWER: Ootmarsumseweg 12 Harbrinkhoek Postbus 508 7600 AM Almelo 0546 48 00 00 info@groothuis.nl www.groothuis.nl

Nadere informatie

Woningtype Twinkel fase III

Woningtype Twinkel fase III Woningtype Twinkel fase III Project: 1879 - Sprankelveld Rotterdam Datum: 24-02-2017 1. Bouwkundig 1.0.02 Geen ruwbouw wijzigingen Standaard Indien u geen keuze maakt uit de ruwbouw keuzelijst graag deze

Nadere informatie

LIJST STANDAARD MEERWERK EN KEUZEMOGELIJKHEDEN

LIJST STANDAARD MEERWERK EN KEUZEMOGELIJKHEDEN Naam: Woningtype: Fluitekruid+ SANITAIR EN LOODGIETERSWERK sanitair in het toilet op de begane grond Een toiletcombinatie bestaande uit een wandcloset met inbouwreservoir, voorzien van een kunststof zitting

Nadere informatie

parallelweg 21 loft appartementen in het centrum van weert huren aan de Parallelweg in Weert Drukkleur Pantone 323 coated / uncoated CMYK CMYK

parallelweg 21 loft appartementen in het centrum van weert huren aan de Parallelweg in Weert Drukkleur Pantone 323 coated / uncoated CMYK CMYK Drukkleur Print kleur Pantone 323 coated / uncoated 100 0 45 50 100 0 38 47 Pantone 485 coated / uncoated 0 100 100 0 0 96 100 0 parallelweg 21 loft appartementen in het centrum van weert huren aan de

Nadere informatie

Vraag en antwoord 2 februari 2017

Vraag en antwoord 2 februari 2017 Vraag en antwoord 2 februari 2017 1. Algemeen 1.1. Mag er in de tuin een tuinhuisje gebouwd worden? Tuinhuisjes mogen geplaatst worden. Sommige bouwwerken zijn vergunningsvrij, de bebouwingsmogelijkheden

Nadere informatie

2 NIEUW TE BOUWEN VRIJSTAANDE WONINGEN MET GARAGE

2 NIEUW TE BOUWEN VRIJSTAANDE WONINGEN MET GARAGE 2 NIEUW TE BOUWEN VRIJSTAANDE WONINGEN MET GARAGE AAN DE TENTWEG TE STOLWIJK Nieuwbouw Ruime garage Royale kavels 700 m2 Nabij centrum gelegen Vrij uitzicht Veel privacy, Verkoop documentatie Tentweg 27

Nadere informatie

Koperskeuze. 1. Bouwkundig. Project: Groene Hart fase II Datum:

Koperskeuze. 1. Bouwkundig. Project: Groene Hart fase II Datum: Project: 2324 - Groene Hart fase II Datum: 21-09-2017 Koperskeuze 1. Bouwkundig 1.0.01 Geen externe wijzigingen Standaard Indien u geen keuze maakt uit de ruwbouw keuzelijst graag deze optie aankruisen.

Nadere informatie

Informatiepakket Flexbungalows La Chapelle Bosschenhoofd

Informatiepakket Flexbungalows La Chapelle Bosschenhoofd Informatiepakket Flexbungalows La Chapelle Bosschenhoofd 1. La Chapelle Wonen tussen het groen Aan de rand van Bosschenhoofd, met de groene landerijen van het Pagnevaartbos als achtertuin, wordt onder

Nadere informatie

De Veiling, het nieuwe Utrecht

De Veiling, het nieuwe Utrecht Bastiaan Teisman bteisman@gmail.com Wooncode: PRFX Kavel: 269 Geachte heer/mevrouw, Hartelijk dank voor uw belangstelling in De Veiling. In deze pdf hebben wij de door u samengestelde woning voor u weergegeven.

Nadere informatie

MAATWERKLIJST DUINGEEST

MAATWERKLIJST DUINGEEST leefid Duingeest wordt gebouwd met een totaal nieuwe filosofie: leefid. U als koper krijgt meer keuzevrijheid dan u gewend bent. U kunt namelijk naar eigen inzicht de woning indelen; de plaats van binnenwanden

Nadere informatie

Heerhugowaard Land van Luna. Type Harmonie

Heerhugowaard Land van Luna. Type Harmonie Heerhugowaard Land van Luna Type Harmonie Inhoud In vogelvlucht 2 Situatie 3 Gevel- en blokoverzicht 4 Voorgevel type C/Csp/C1/C2sp/C3 5 Zijgevels type C1/C1sp/C3/C3sp 6 Doorsnede A - A 7 Begane grond

Nadere informatie

Multifunctionele bedrijfsunits. Smidsstraat 19, Sneek

Multifunctionele bedrijfsunits. Smidsstraat 19, Sneek Multifunctionele bedrijfsunits Smidsstraat 19, Sneek Introductie Nieuw te bouwen flexibel in te delen bedrijfsunits, centraal gelegen op het bedrijventerrein de Hemmen te Sneek. U kunt kiezen voor een

Nadere informatie

De Veiling, het nieuwe Utrecht

De Veiling, het nieuwe Utrecht Ronald Zeilstra info@zndesign.nl Geachte heer/mevrouw, Hartelijk dank voor uw belangstelling in De Veiling. In deze pdf hebben wij de door u samengestelde woning voor u weergegeven. U ontvangt tevens uw

Nadere informatie

LIJST STANDAARD MEERWERK EN KEUZEMOGELIJKHEDEN

LIJST STANDAARD MEERWERK EN KEUZEMOGELIJKHEDEN Naam: Woningtype: Duizendschoon en Ereprijs SANITAIR EN LOODGIETERSWERK sanitair in het toilet op de begane grond Een toiletcombinatie bestaande uit een wandcloset met inbouwreservoir, voorzien van een

Nadere informatie

Standaard optielijst P

Standaard optielijst P Naam: Woningmodel: P216810 12 Doetinchem Projectnr.: P216810 - Doetinchem, 12 woningen IJsseltuinen Bouwnr.: 12 Behandeld door: 1. Extern Keuze Aantal Verkoopprijs Bouwkundige werkzaamheden 1.05.1.130

Nadere informatie

Extra wandcontactdoos 1,00 à 120,00

Extra wandcontactdoos 1,00 à 120,00 Wanneer u gebruik wilt maken van één of meer opties, dan kunt u het bewuste onderdeel aankruisen en het aantal opgeven. Vervolgens tekent u de lijst voor akkoord en retourneert u één exemplaar. Uw opties

Nadere informatie

Bedrag Puntnr Omschrijving Meer Minder

Bedrag Puntnr Omschrijving Meer Minder 1 en in EUR GAARNE UW GEGEVENS IN BLOKLETTERS INVULLEN A.U.B. Naam: Bouwnummer: Telefoon prive: Adres: Postcode: Woonplaats Telefoon zaak: Telefoon mobiel: Email adres: Extra opmerkingen: 2 en in EUR 1

Nadere informatie

OPTIEPRIJZEN (RUWBOUW)

OPTIEPRIJZEN (RUWBOUW) OPTIEPRIJZEN (RUWBOUW) A100 A200a A200b A201a A201b A300a A300b A301a A301b Prefab kelder Het aanbrengen van een prefab betonkelder (ongeïsoleerd) onder de woning, in een standaard afmeting van circa 3,2

Nadere informatie

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk Pagina 1 van 11 1000001 Woningtype H = wonen voor Geen verrekening 0,00 1000002 Woningtype H = wonen achter = 1 Geen verrekening 0,00 1017900 Woning type H = Patrijs = 4 (verplaatsen voordeur + wijzigen

Nadere informatie

Wommels - Skries. 2e Verdieping: Middels vlizotrap bereikbaar, berging. Er is een optie mogelijkheid voor een vaste trap.

Wommels - Skries. 2e Verdieping: Middels vlizotrap bereikbaar, berging. Er is een optie mogelijkheid voor een vaste trap. Wommels - Skries 10 Woningen in het uitbreidingsplan Wommels Noordoost? Deze kans is perfect voor de starter. De woningen worden compleet opgeleverd met kunststof kozijnen, badkamer geheel betegeld, toilet

Nadere informatie

Wilgenlaan te Leusden. Wilgenlaan te Leusden

Wilgenlaan te Leusden. Wilgenlaan te Leusden Wilgenlaan te Leusden Wilgenlaan te Leusden Wilgenlaan te Leusden Het huis en de omgeving Leusden is een dynamische gemeente waar veel gebeurd, onder andere op het gebied van sport, spel, recreatie en

Nadere informatie

A0AU011 Uitbouw begane grond achterzijde woning 0,9 m 1,00 à 9.500,00

A0AU011 Uitbouw begane grond achterzijde woning 0,9 m 1,00 à 9.500,00 Wanneer u gebruik wilt maken van één of meer opties, dan kunt u het bewuste onderdeel aankruisen en het aantal opgeven. Vervolgens tekent u de lijst voor akkoord en retourneert u één exemplaar. Uw opties

Nadere informatie

19 Woningen Kasteelhof Bouwnummer 1 t/m 19. Overzicht meer- en minderwerk

19 Woningen Kasteelhof Bouwnummer 1 t/m 19. Overzicht meer- en minderwerk 19 Woningen Kasteelhof Bouwnummer 1 t/m 19 Overzicht meer- en minderwerk d.d. 30 maart 2010 KASTEELHOF TE OEGSTGEEST Woningtypen H = Hertogin bouwnummer 1 en 8 G = Gravin bouwnummer 2 t/m 7 M = Markies

Nadere informatie

TE KOOP. Breda Octave van Rijsselberghestraat 35

TE KOOP. Breda Octave van Rijsselberghestraat 35 TE KOOP Breda Octave van Rijsselberghestraat 35 Op rustige en gunstige locatie gelegen zéér royale hoekwoning met aangebouwde serre, vrijstaande stenen garage en diepe achtertuin met voldoende privacy

Nadere informatie

Geachte geïnteresseerde,

Geachte geïnteresseerde, v1.3 Geachte geïnteresseerde, Hartelijk dank voor uw interesse in onze Woonvereniging Doornsteeg. Wij zijn een Collectief Particulier Opdrachtgeverschap die aan de Doornsteeg 14 woningen gaan bouwen. Wij

Nadere informatie

De Veiling, het nieuwe Utrecht

De Veiling, het nieuwe Utrecht Ronald Zeilstra zomaareenstraat 24 1234 AB Errbeek info@zndesign.nl 06-23456789 Wooncode: MHEX Kavel: 278 Geachte heer/mevrouw, Hartelijk dank voor uw belangstelling in De Veiling. In deze pdf hebben wij

Nadere informatie

De Veiling, het nieuwe Utrecht

De Veiling, het nieuwe Utrecht Jos jdebruijn@reinbouw.nl Wooncode: SW73 Kavel: 281 Geachte heer/mevrouw, Hartelijk dank voor uw belangstelling in De Veiling. In deze pdf hebben wij de door u samengestelde woning voor u weergegeven.

Nadere informatie

Bedrag Puntnr Omschrijving Meer Minder

Bedrag Puntnr Omschrijving Meer Minder 1 GAARNE UW GEGEVENS IN BLOKLETTERS INVULLEN A.U.B. Naam: Bouwnummer: Telefoon prive: Adres: Postcode: Woonplaats Telefoon zaak: Telefoon mobiel: Email adres: Extra opmerkingen: 2 1100 (GROTE-) RUWBOUWOPTIES

Nadere informatie

Meer- en minderwerklijst RUWBOUW

Meer- en minderwerklijst RUWBOUW B Bouwkundige opties De bouwkundige opties zijn uitgetekend in de verkooptekening. Gebruikte materialen en kleuren zijn conform de technische omschrijving, indien hiervan afgeweken wordt staat dit bij

Nadere informatie

Renvooi. Bouwnummer. Renvooi. meterkast. mechanische ventilatie. opstelplaats wasmachine en wasdroger. wandcloset. verdeler CV. wastafel.

Renvooi. Bouwnummer. Renvooi. meterkast. mechanische ventilatie. opstelplaats wasmachine en wasdroger. wandcloset. verdeler CV. wastafel. Renvooi meterkast mv WM WD mechanische ventilatie opstelplaats wasmachine en wasdroger wandcloset verdeler verdeler V wastafel fontein douchehoek matomranding radiator (afmeting indicatief) hemelwaterafvoer

Nadere informatie

Algemeen Verwarming, ventilatie en isolatievoorzieningen Keuken

Algemeen Verwarming, ventilatie en isolatievoorzieningen Keuken Voor u ligt het informatieboekje over de nieuwbouw van 5 eengezinswoningen achter de Woonzorgboerderij van RIBW in Andijk. De woningen hebben het volgende adres Piet Kistemakerstraat 21 t/m 29 in Andijk.

Nadere informatie

Keuzelijst Ruwbouw. Bouwkundige wijzigingen. Project: Raadhuispark fase 7 te Mijnsheerenland Datum: Koperskeuze

Keuzelijst Ruwbouw. Bouwkundige wijzigingen. Project: Raadhuispark fase 7 te Mijnsheerenland Datum: Koperskeuze Project: 00229 - Raadhuispark fase 7 te Mijnsheerenland Koperskeuze Bouwkundige wijzigingen 10.5402 Aanbouw achtergevel +1800 mm 16.950,00 Het vergroten van de woning d.m.v. het aanbrengen van een uitbouw

Nadere informatie

Standaard meer- en minderwerklijst:

Standaard meer- en minderwerklijst: Standaard meer- en minderwerklijst: datum: 28/11/2013 datum gewijzigd: KAVEL EN TYPE: NAAM: ADRES: WOONPLAATS: TELEFOON: GSM: E- MAIL: Beslismomenten Keukenopties Sanitairshowroom Tegelshowroom Gevelopties

Nadere informatie

Bos en Water fase 3 te Haastrecht Woningtype: Type Cascade V10.4 (s)

Bos en Water fase 3 te Haastrecht Woningtype: Type Cascade V10.4 (s) Wanneer u gebruik wilt maken van één of meer opties, dan kunt u het bewuste onderdeel aankruisen en het aantal opgeven. Vervolgens tekent u de lijst voor akkoord en retourneert u één exemplaar. Uw opties

Nadere informatie

Verkoopbrochure. Nieuwedijk 59 Lemmer. zéér ruime woning 620 m³ grote garage voor 2 auto s tuinterras op het zuiden. 234.000,- v.o.

Verkoopbrochure. Nieuwedijk 59 Lemmer. zéér ruime woning 620 m³ grote garage voor 2 auto s tuinterras op het zuiden. 234.000,- v.o. Verkoopbrochure zéér ruime woning 620 m³ grote garage voor 2 auto s tuinterras op het zuiden 234.000,- v.o.n Nieuwedijk 59 Lemmer Omschrijving In centrum van Lemmer gelegen ruime woning (circa 620 m³)

Nadere informatie

GROOTE JONKVROUW BARONES. 2 e FASE BARONES. dé riante 2-onder-1-kapwoning met veel ruimte en mogelijkheden

GROOTE JONKVROUW BARONES. 2 e FASE BARONES. dé riante 2-onder-1-kapwoning met veel ruimte en mogelijkheden 2 e FASE GROOTE JONKVROUW BARONES dé riante 2-onder-1-kapwoning met veel ruimte en mogelijkheden De BARONES is de absolute topper in het plan, een riante 2-onder-1-kapwoning met een zee aan ruimte en vele

Nadere informatie

Koperskeuzelijst. Werknummer : Projectomschrijving : Woningtype. : Woningtype Lombardier

Koperskeuzelijst. Werknummer : Projectomschrijving : Woningtype. : Woningtype Lombardier 10 Bouwkundige wijzigingen 10.7320 Zolderindeling met 2 onbenoemde ruimten + overloop F 7300 OH Het wijzigen van de indeling op de tweede verdieping door middel van het creëren van twee onbenoemde ruimten

Nadere informatie

Stel uw eigen woning samen

Stel uw eigen woning samen Brochure 1 2 Variant Woonconcept VARIANT is het woonconcept voor betaalbaar bouwen. Het woonconcept bevat complete en duurzame woningen voor (door)starters, senioren, studenten en migranten. En daar begint

Nadere informatie

De Veiling, het nieuwe Utrecht

De Veiling, het nieuwe Utrecht Esther van Klaarbergen esthervanklaarbergen@hotmail.com Wooncode: EABP Kavel: 227 Geachte heer/mevrouw, Hartelijk dank voor uw belangstelling in De Veiling. In deze pdf hebben wij de door u samengestelde

Nadere informatie

Te koop. Sfeervol afgewerkte eengezinswoning met stenen bergingen in de op het zuiden gelegen achtertuin. Dahliastraat 12, 3261 AH Oud-Beijerland

Te koop. Sfeervol afgewerkte eengezinswoning met stenen bergingen in de op het zuiden gelegen achtertuin. Dahliastraat 12, 3261 AH Oud-Beijerland Te koop Sfeervol afgewerkte eengezinswoning met stenen bergingen in de op het zuiden gelegen achtertuin Dahliastraat 12, 3261 AH Oud-Beijerland Algemeen Deze tussenwoning is gebouwd rond 1962 en staat

Nadere informatie

mooigroothuis inspiratieboek

mooigroothuis inspiratieboek mooigroothuis inspiratieboek INSPIRATIE MOGELIJKE UITWERKING voor kavel 001-002 optie Begane grond + verdieping Brandes 001-002 Brandes Realisatie vanaf 264.800 v.o.n. Exclusief kavelkosten MOGELIJKE

Nadere informatie

Offerte (individueel) meer- en minderwerk

Offerte (individueel) meer- en minderwerk Pagina 12 T 0165-560602 KVK 20095532 Sanitair 07.01 Standaard sanitairopstelling bij onze leverancier 0,00 U kiest voor een standaard sanitairopstelling bij onze leverancier. U dient wel het e.e.a. met

Nadere informatie

Ketelslagersdreef 18 te Geleen Vraagprijs ,-- Kosten Koper

Ketelslagersdreef 18 te Geleen Vraagprijs ,-- Kosten Koper Ketelslagersdreef 18 te Geleen Vraagprijs. 186.000,-- Kosten Koper RIANTE INSTAPKLARE TWEEKAPPER MET GARAGE, NIEUWE KEUKEN, NIEUWE LAMINAATVLOER ZOWEL OP DE BEGANE GROND ALS OP DE VERDIEPING, NIEUWE BINNENDEUREN

Nadere informatie

Renvooi. Bouwnummer. Renvooi. meterkast. mechanische ventilatie. opstelplaats wasmachine en wasdroger. wandcloset. verdeler CV. wastafel.

Renvooi. Bouwnummer. Renvooi. meterkast. mechanische ventilatie. opstelplaats wasmachine en wasdroger. wandcloset. verdeler CV. wastafel. Renvooi meterkast mv WM WD mechanische ventilatie opstelplaats wasmachine en wasdroger wandcloset verdeler verdeler V wastafel fontein douchehoek matomranding radiator (afmeting indicatief) hemelwaterafvoer

Nadere informatie

Meer- en minderwerklijst Bots Bouwgroep Liessel B.V. Afbouw

Meer- en minderwerklijst Bots Bouwgroep Liessel B.V. Afbouw Meer- en minderwerklijst Bots Bouwgroep Liessel B.V. Afbouw Kopers: Kavel: Project: 24112 Tevreewijk te Leiden, fase 4 en 5 19-3-2015 Bijgaand treft u de meer- en minderwerklijst aan. Gelieve per meer-

Nadere informatie

MOERASVAREN 96. De achtertuin al gezien? Maar liefst 17 meter diep op het westen met keurige aanleg. HENDRIK IDO AMBACHT - VOLGERLANDEN

MOERASVAREN 96. De achtertuin al gezien? Maar liefst 17 meter diep op het westen met keurige aanleg. HENDRIK IDO AMBACHT - VOLGERLANDEN Een prachtige jonge woning (2008), type Kadijk, welke nu in koopgarant voor u te koop is. De woning wordt verkocht met koopgarant bepalingen. Met koopgarant krijgt de koper een korting op de marktprijs

Nadere informatie

Bedrag Puntnr Omschrijving Meer Minder

Bedrag Puntnr Omschrijving Meer Minder 1 1 RUWBOUW GROTE OPTIES 1100 (GROTE-) RUWBOUWOPTIES 1101 BEGANE GROND/ ACHTERGEVEL, optie aanbouw 2400 mm 1101.1 O Het vergroten van de woning door middel van het aanbrengen van een uitbouw op de begane

Nadere informatie

VINKEL W1570 MODEL. NOTE: Dit huis is gebouwd naar de wensen van een klant, maar kan uiteraard ook een uitgangspunt zijn voor uw nieuwe woning!

VINKEL W1570 MODEL. NOTE: Dit huis is gebouwd naar de wensen van een klant, maar kan uiteraard ook een uitgangspunt zijn voor uw nieuwe woning! W1570 VINKEL Een comfortabel en ruim woonhuis met: - op de begane grond hal woonkamer keuken bijkeuken toilet werkkamer inpandige schuur ruime trap in de hal naar de overloop - boven verdieping ruime badkamer

Nadere informatie

Parnassushof. Plattegronden en informatie. 54 moderne en duurzame eengezins - woningen

Parnassushof. Plattegronden en informatie. 54 moderne en duurzame eengezins - woningen arnassushof lattegronden en informatie 54 moderne en duurzame eengezins - woningen Woningtype A Woningtype < 250 > < 250 > < 127 > < 297 > < 127 > < 297 > < 234 > < 234 > < 270 > < 270 > egane grond egane

Nadere informatie

Woningbouwproject Tiliaans Twee

Woningbouwproject Tiliaans Twee Bouwen In Eigen Beheer, Keeris Architecten en Borrenbergs Bouwbedrijf BV Woningbouwproject Tiliaans Twee Informatiemap Woningbouwproject Tiliaans Twee Tiliaans Twee In het eerste CPO nieuwbouwproject op

Nadere informatie

Informatiebrochure. Geraniumlaan 18 Badhoevedorp

Informatiebrochure. Geraniumlaan 18 Badhoevedorp Informatiebrochure Geraniumlaan 18 Badhoevedorp Geraniumlaan 18 Badhoevedorp Royale SEMIBUNGALOW met sfeervolle, zonnige PATIO gelegen op een ruim perceel van 231 m² met voldoende parkeergelegenheid. De

Nadere informatie