Verkoop - informatie. 4 WONINGEN t Haartse Bos - Haart. Mei 2015

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verkoop - informatie. 4 WONINGEN t Haartse Bos - Haart. Mei 2015"

Transcriptie

1 Verkoop - informatie 4 WONINGEN t Haartse Bos - Haart Mei 2015

2 ADRESSEN VERKOOP Bruggink BV ONTWERP ERS architecten bna Stationsweg CT Terborg Tel. (0315) REALISATIE Bouwbedrijf Bruggink B.V. Molenweg AW Heelweg Tel. (0315)

3 BOUWBEDRIJF BRUGGINK Bouwbedrijf Bruggink BV is een veelzijdige en actieve onderneming met een totaalpakket aan diensten en leveringen op het gebied van bouw. Tevens beschikken we ook over een eigen keukenimport, tegels en sanitair. Hierdoor kunnen we u bedienen, van eerste schets en advisering over nieuwbouw tot en met de plaatsing van keuken en sanitair, alles via één aanspreekpunt. Dat betekent voor u: duidelijk afspraken, korte lijnen, een goed afgestemde planning, geen discussie over wie in voorkomende gevallen de service moet verzorgen. Bij alles wat we doen staat de klant centraal, daar waar mogelijk passen we in overleg met u het bouwplan aan uw wensen aan. Ons uitgangspunt: Wij bouwen naar uw wens. Om die reden is er in onze showroom ruime aandacht voor bouwmaterialen, bouwtechnieken, keukens, tegels en sanitair. Zo kunt u, samen met onze adviseurs, op het juiste moment de nodige keuzen maken. Ons hele proces wordt bewaakt door een uitgebreid kwaliteitssysteem, een extra garantie voor kwaliteit! Ook van de regelgeving ten aanzien van Ruimtelijke Ordening en bouwbesluit hebben we veel kennis in huis. U kunt dus desgewenst ook alle overleg met de gemeente aan ons overlaten. Kortom: Bouwbedrijf Bruggink BV is de stabiele factor bij al uw bouwactiviteiten.

4 In varsseveld zijn dan ook De Buurtschap Haart Haart is een kleine kern binnen de gemeente Aalten, gelegen op 4 kilometer van het centrum van Aalten. Het is een echte plattelandskern, waar rust, gemoedelijkheid en heel veel ruimte de boventoon vieren. Toch zijn er verrassend veel voorzieningen zoals de basisschool, een voetbalveld, Verenigingsgebouw de Ringkamp en Jeugdcentrum Atlantic. In het dorp zijn veel verenigingen actief zoals de Oranjevereniging, Harmonicagroep, Belangenvereniging, Sjoelvereniging, Kaartclub, Line-dancers, Dartgroep, Toneelvereniging, Zangvereniging en Schietvereniging.

5 SITUATIE De woningen staan op ruime kavels van ruim 200 m2. Achtertuin op het westen, ca. 12 meter diep. Zijtuin 2,25 meter breed.

6 Lojfowlijfwefef IMPRESSIE VOORGEVEL Ruime woningen : 400 m3 inhoud Duurzame woningen: buitenkant onderhoudsarm, 6 zonnepanelen op het dak.

7 IMPRESSIE ACHTERGEVEL

8 KENMERKEN - Ruime kavels! Meer dan 200 m2. - Ruime woningen! 400 m3. - Aantrekkelijk geprijsd! - Wijziging indeling mogelijk! - Casco-oplevering, (gedeeltelijke) afbouw in overleg mogelijk!

9 BEGANE GROND

10 VERDIEPING

11 ZOLDER

12 DOORSNEDE

13 VOORGEVEL

14 RECHTER ZIJGEVEL

15 LINKER ZIJGEVEL

16 ACHTERGEVEL

17 Overige informatie 1. Algemeen. Deze projectdocumentatie is met zorg samengesteld aan de hand van gegevens en tekeningen, verstrekt door o.a. gemeentelijke diensten, architect, constructeur en adviseurs van het plan. Desondanks wordt een voorbehoud gemaakt ten aanzien van geringe architectonische, bouwtechnische en constructieve wijzigingen, alsmede eventuele afwijkingen die kunnen voorkomen uit nadere eisen en wensen van overheden en/of nutsbedrijven. Teven behouden wij ons het recht wijzigingen aan te brengen in materialen en afwerking zonder dat e.e.a afbreuk doet aan de kwaliteit. Aan de situatietekening kunnen geen rechten worden ontleend (zoals bijvoorbeeld aangegeven hoogtes van (toekomstige) bebouwing, exacte afmetingen, kavelgrootte, etc.). De maten op de tekening en benoemd in deze technische omschrijving zijn circa maten in millimeters. Indien deze maatvoering tussen wanden is aangegeven is daarbij geen rekening gehouden met enige wandafwerking. De op de bouwtekeningen aangegeven alternatieven behoren niet tot de levering. Eventueel op tekeningen ingetekend meubilair en/of apparatuur, voor zover niet in de technische omschrijving genoemd, behoren niet tot de leveringsomvang. Bij tegenstrijdigheden tussen de technische omschrijving en de tekeningen prevaleert de technische omschrijving. De woningen worden aangeboden in casco-uitvoering, dat wil zeggen dat de woningen wind- en waterdicht worden opgeleverd en verder niet afgewerkt. Dit geeft koper de mogelijkheid de indeling en afwerking naar eigen inzicht uit te voeren. Heeft u bepaalde wensen op dit gebied, dan kunt u dat met ons bespreken. 2. Artist Impression. Aan de artist impression kunnen geen rechten of plichten ontleend worden. 3. Indeling van de woningen. De plattegronden in deze brochure worden als uitgangspunt gebruikt voor de vergunningen. De indeling wordt niet aangebracht omdat de woningen casco worden opgeleverd. Wilt u een afwijkende indeling maken, informeer dan naar eventuele gevolgen die dit zou kunnen hebben voor de vergunningaanvraag. Speciale wensen ten aanzien van de uitvoering van de woning zijn bespreekbaar. 4. Communicatie. De aansluiting op bijvoorbeeld het kabelnet en telefoonnet wordt door koper zelf verzorgd en de eventuele kosten voor deze aansluitingen zijn voor rekening van de koper.

18 Wegwijzer en aandachtspunten Overeenkomst Wanneer u besluit één van de woningen te kopen dan wordt er een koopovereenkomst opgemaakt. Na ondertekening bent u op basis van deze overeenkomst verplicht om de grond en de te bouwen woning af te nemen en te betalen, en het bouwbedrijf is verplicht de woning te bouwen voor u. Betalingen De grond dient betaald te zijn voor aanvang van de bouwwerkzaamheden. Daarna worden de bouwkosten in termijnen gefactureerd, het schema daarvan hangt af van hoe de woning wordt opgeleverd : casco of al dan niet volledig afgebouwd. Levering van de grond Deze vindt plaats middels een zogenaamde transportakte bij de notaris. In de koop- en aannemingsovereenkomst wordt de uiterste datum van transport vermeld. Vrij op naam (v.o.n) De op de prijslijst aangegeven prijzen zijn vrij op naam. Dit betekent dat de volgende kosten in de koop- en aanneemsom zijn begrepen: de bouw- en grondkosten, de kosten van de architect en constructeur, verkopende makelaar en notaris, kadastrale kosten, gemeentelijke legeskosten, de kosten voor bouwvergunning, de wettelijke verschuldigde omzetbelasting, BTW (thans 21%), energiegebruik t/m oplevering, de kosten van de verzekering voor brand en storm tijdens de bouw, de kosten van een insolventieverzekering via Woningborg en de kosten voor aanleg en aansluiting van definitieve nutsaansluitingen gas, water en elektra.. Niet in de koopsom begrepen de kosten van (bouw) renteverlies over de vervallen maar niet betaalde termijnen. Ook de kosten die u eventueel moet maken voor de financiering van de aankoop van uw woning, zoals afsluitprovisie van de hypotheek en de notariskosten voor het opmaken van de hypotheekakte, zijn niet in de koopsom opgenomen. Prijsstijgingen De met u in de koop/aannemingsovereenkomst overeengekomen totale koop- en aanneemsom staat vast voor de periode tot de genoemde geldigheidstermijn. Wél doorberekend worden eventuele wijzigingen in de wettelijke verschuldigde omzetbelasting (BTW-tarief).

19 Sleuteloverhandiging Wanneer u aan al uw financiële verplichtingen heeft voldaan, ontvangt u na ondertekening van het opleverformulier de sleutel van uw woning. Het in ontvangst nemen van de sleutel betekent voor ons dat de woning aan u is opgeleverd. Vanaf dat moment bent u de eigenaar van uw woning. De laatste termijnrekeningen en overige facturen voor bijvoorbeeld opgedragen extra werkzaamheden, zullen u tijdig voor oplevering worden verstrekt, zodat er voldoende tijd is om uw financiële verplichtingen te kunnen nakomen. Wacht hiermee niet tot de laatste dag om problemen met de sleuteloverdracht te voorkomen. Pas nadat de sleuteloverdracht heeft plaatsgevonden kunnen uw eigen werkzaamheden aanvangen. Vanaf dit moment dient u zelf zorg te dragen voor uw eigen opstal- en inboedelverzekering. Onderhoudsperiode Gedurende 3 maanden nadat u de sleutels heeft ontvangen, kunt u ons onvolkomenheden melden, welke zijn ontstaan na de oplevering en niet het gevolg zijn van verkeerd gebruik of het werken van materialen. Nadat alle onvolkomenheden zijn verholpen, wordt de verkoper geacht aan zijn verplichtingen te hebben voldaan. Bouwvocht Tot geruime tijd na de oplevering zal er ongetwijfeld sprake zijn van een enigszins vochtig klimaat in uw woning. Het is dan ook noodzakelijk veelvuldig te ventileren en de verwarming niet te hoog in te stellen. Hiermee wordt ook het verschijnsel van de meer dan normale verkleuring van het spuitwerk door uittredend bouwvocht, beperkt. Ondanks dat blijf het mogelijk dat er krimpscheurtjes ontstaan. Door de toepassing van diverse materialen met verschillende eigenschappen en mede door droging zullen er met name bij de aansluitnaden krimpscheuren ontstaan. Na ten minste één stookseizoen zal het meeste vocht zijn uitgetreden en kunnen krimpscheuren door u worden dichtgezet met bijvoorbeeld een (overschilderbare) acrylaat kit. Om schade in harde wand- en vloerafwerking te beperken dient u zich goed te laten informeren over de toe te passen eindafwerking. Voor de wanden geldt het welgemeende advies om met name in de beginperiode een vochtdoorlatende behangsoort toe te passen. U kunt de bouwer niet verantwoordelijk stellen voor schade ten gevolge van uittredend vocht. Het is onlosmakelijk verbonden met nieuwbouw. Wijzigingen tijdens de bouw Wij behouden ons het recht voor aan de woning de, naar ons oordeel noodzakelijke architectonische of technische wijzigingen aan te brengen. Ook kunnen eventueel genoemde merken of fabrikanten worden vervangen door gelijkwaardige producten. Deze wijzigingen geven partijen geen recht op het vragen van een verrekening van mindere of meerdere kosten, mits deze wijzigingen geen afbreuk doen aan de waarde, kwaliteit, uiterlijk aanzien en bruikbaarheid van de woning. Wordt een woning verkocht, terwijl deze al in aanbouw of gereed is, en er is verschil tussen de technische omschrijving en de werkelijke uitvoering, dan wordt de voorkeur gegeven aan de uitvoering van het gebouwde. De in beschrijvingen / op tekening aangegeven maten zijn circa maten. Tijden de bouw kunnen zich omstandigheden voordoen die leiden tot maatverschillen. De eventueel op de tekeningen aangegeven maatvoering voor schakelaars, wandcontactdozen, enzovoort, zijn indicatief; de juiste plaats wordt in het werk bepaald. Wij adviseren u daarom deze maten niet te gebruiken voor het bestellen van stoffering, meubels enz.

20 Technische Omschrijving woningen Haart Algemeen: Grondwerk Gevelstenen opgaand Metselverband Voegwerk Gevelstenen trasraam Metselverband Voegwerk Rollagen Begane grond vloer Verdiepingsvloer Vliering Gevelbetimmering Dakpannen Dakgoten Gevelkozijnen / deuren Beglazing Raamdorpelstenen Vensterbanken binnen : Aan- of afvoeren grond niet voorzien, perceel wordt geëgaliseerd. : Amstelformaat volgens monster : Halfsteens : Grijs, platvol : Amstelformaat volgens monster : Halfsteens : Grijs, platvol : Halfsteens rollaag boven de kozijnen. : Geïsoleerde betonvloer : Betonvloer : Betonvloer : Kantstukken gevels in rockpanel. : Sneldekpan zwart : Zinken mastgoot Hemelwaterafvoeren (regenpijp) in PVC-rond : Kunststof, model volgens tekening, buitenzijde voorzien van houtnerf, binnenzijde glad. Kleuren : binnen- en buitenzijde kozijnen gebroken wit, voordeur buitenzijde antraciet. : HR++ isolatieglas Onderin het kozijn aan de voorgevel antracietkleurige panelen. : Verglaasde raamdorpelstenen zwart : Marmercomposiet 20 cm. breed, 20 mm. dik

21 Technische Omschrijving woningen Haart Binnendeuren : Kozijnen : staal zonder bovenlicht, fabrieksmatig gelakt Deuren : superlak opdek in een standaardkleur Hang- en sluitwerk : standaard Wandafwerking Verwarming Verdiepingstrap Zoldertrap Isolatie Ventilatie Schilderwerk Installatiewerk : Scheurvorming in wanden valt niet onder garantie. : Combiketel HR op gas warmteafgifte radiatoren : Dichte vuren trap, 1x gegrond (wit), met binnenleuning, zonder slijtstrips. : Vlizo-trap : Volgens te berekenen EPC-berekening : Middels roosters in de kozijnen. Tevens mechanische ventilatie in verschillende ruimtes, een en ander op basis van de berekening. : In eigen beheer, gronden timmerhout door Bruggink : Wandcontactdozen en schakelaars worden uitgevoerd als vlakke inbouw, de plaats van de genoemde aansluitingen wordt samen met u en de installateur tijdens de bouw in de woning vastgesteld. Bekabeling ten behoeve van televisie en telefoon vanuit de meterkast naar de verschillende ruimtes worden in de meterkast niet verbonden met de inkomende lijnen. Er wordt een zonnepanelen-systeem aangebracht bestaande uit 6 zonnepanelen en een omvormer, bruto capaciteit Wp. Inbegrepen Niet inbegrepen : Kosten benodigde vergunningen. Kosten voor aansluiting bouwwater en bouwstroom en het verbruik van bouwwater en bouwstroom. Kosten aanleg en aansluiting definitieve aansluiting gas/water / elektra. : Eventuele kosten voor het geforceerd verwarmen of drogen van de woning.

22 Technische Omschrijving woningen Haart Omschrijving per vertrek. Hal: vloer : beton v.v. cementdekvloer vloerplinten : geen plafond : spackspuitwerk wit wanden : behangklaar elektra : 1 lichtpunt op wisselschakelaar 1 belinstallatie kompleet 1 buitenlichtpunt op schakelaar 1 rookmelder cv : temperatuur 15 C overige : Toilet: vloer : beton v.v. vloertegels (zie stelpost) vloerplinten : geen plafond : spackspuitwerk wit wanden : wandtegels tot plafond (zie stelpost) inrichting : wandcloset + fonteintje (zie stelpost) elektra : 1 lichtpunt op schakelaar cv : temperatuur 15 C overige : Woonkamer: vloer : beton v.v. cementdekvloer vloerplinten : geen plafond : spackspuitwerk wit wanden : behangklaar elektra : 4 dubbele wandcontactdozen 1 lichtpunt op schakelaar 1 buitenlichtpunt op schakelaar 1 thermostaat voor cv 1 aansluitpunt TV, bedrading tot in de meterkast 1 aansluitpunt Telefoon, bedrading tot in de meterkast cv : temperatuur 22 C overige :

23 Technische Omschrijving woningen Haart Keuken: vloer : beton v.v. cementdekvloer vloerplinten : geen plafond : spackspuitwerk wit wanden : behangklaar inrichting : geen elektra : 4 dubbele wandcontactdozen 1 lichtpunt op schakelaar 1 enkele w.c.d afzuigkap 1 enkele w.c.d koelkast 1 gasaansluiting tbv. kookplaat 1 enkele wandcontactdoos tbv. vonkontsteking cv : temperatuur 22 C overige : Overloop: vloer : beton v.v.cementdekvloer vloerplinten : geen plafond : spackspuitwerk wit wanden : behangklaar elektra : 1 lichtpunt op wisselschakelaar cv : temperatuur 15 C overige : Badkamer: vloer vloerplinten plafond wanden inrichting elektra cv : temperatuur 24 C. overige : : beton v.v. vloertegels (zie stelpost) : geen : spackspuitwerk wit : betegeld tot plafond (zie stelpost) : douchehoek, met afvoerputje, keramisch douchemengkraan, doucheslang en douchekop, wastafel met keramische wastafelmengkraan (zie stelpost) : 1 lichtpunt op schakelaar 1 enkele wandcontactdoos

24 Technische Omschrijving woningen Haart Slaapkamer voorzijde: vloer vloerplinten plafond wanden elektra cv overige : beton v.v. cementdekvloer : geen : spackspuitwerk wit, het schuine deel dakplaten in het zicht : behangklaar : 2 dubbele wandcontactdozen 1 lichtpunt op schakelaar : temperatuur 20 C : 2 dakramen, breed 78 cm, hoog 118 cm. Slaapkamer achterzijde: vloer : beton v.v. cementdekvloer vloerplinten : geen plafond : spackspuitwerk wit wanden : behangklaar elektra : 2 dubbele wandcontactdozen 1 lichtpunt op schakelaar cv : temperatuur 20 C overige : Zolder: vloer : beton v.v. cementdekvloer vloerplinten : geen plafond : dakplaten en onbehandelde balken in het zicht. wanden : behangklaar elektra : 1 lichtpunt op wisselschakelaar 1 dubbele wandcontactdoos 1 aansluitpunt ventilatie-unit 1 aansluiting cv-ketel cv : onverwarmd overige :

25 Technische Omschrijving woningen Haart Stelposten: Wandtegels Vloertegel Sanitair : levering 10,= / m2 incl. BTW. : levering 20,= / m2 incl. BTW. : Levering 1.000,= incl. BTW. Uitgegaan van: Toilet hal : - Sphinx Animo diepspoel wandcloset, met bijpassende toiletzitting met deksel - Geberit inbouwreservoir - Bedieningsplaat - Fontein Villeroy&Boch Omnia - Fonteinkraan Grohe Coste Badkamer: - Wastafel Ideaal Standaard 60 x 46 cm - Wastafelmengkraan Grohe Eurosmart - Doucheafvoerput 15x15 cm. met RVS deksel - Douchekraan Grohe Grohtherm Glijstangset Grohe Tempesta, met slang douchekop Inclusief koppelingen, sifons en bevestigingsmaterialen. Zie bijgaande illustraties. Bovengenoemde materialen kunnen eventueel vervangen worden door gelijkwaardige producten..

26 Technische Omschrijving woningen Haart

27 Technische Omschrijving woningen Haart

28 4 STARTERSWONINGEN - HAART VERKOOPINFORMATIE - BIJLAGE AANVULLENDE VERKOOP-INFORMATIE PRIJSLIJST OPTIES

29 AANVULLENDE VERKOOP-INFORMATIE Planning. Het plan bestaat uit 2 blokken van 2 woningen. Met de bouw van een blok wordt niet eerder begonnen dan dat de 2 woningen verkocht zijn. Zodra een blok verkocht is worden de benodigde vergunningen aangevraagd, de afhandeling van de vergunningen zal ca. 3 maanden in beslag nemen, waarna begonnen kan worden met de bouw. Bouwtijd. De bouwtijd is afhankelijk van de weersomstandigheden, de mate van afbouw van de woningen en het feit of de 2 blokken gelijktijdig worden gebouwd of niet. De invloed van het weer buiten beschouwing gelaten zal de bouwtijd niet langer in beslag nemen dan 140 werkbare werkdagen.

30 t Haartse Bos - Prijslijst Kavel Inhoud Woon- Grond-/plan- Koop- Netto grond-/ Bouwkosten Totaal Kavel ca. woning oppervlak kosten subsidie plan-kosten woning v.o.n m2 400 m3 89 m ,= 5.000,= ,= ,= ,= m2 400 m3 89 m ,= 5.000,= ,= ,= ,= m2 400 m3 89 m ,= 5.000,= ,= ,= ,= m2 400 m3 89 m ,= 5.000,= ,= ,= ,= De woningen komen in aanmerking voor de koopsubsidie van de gemeente Aalten, dit is een subsidie ter bevordering van de bouw en verkoop van Starterswoningen, deze subsidie in bovenstaand overzicht verwerkt. De woningen komen wellicht tevens in aanmerking voor de Starterslening van de gemeente Aalten, met deze lening kan een deel van de benodigde hypotheek worden afgesloten via de gemeente, over dat deel hoeft dan de eerste jaren geen rente te worden betaald, meer informatie hierover is via de gemeente verkrijgbaar. Vrij Op Naam houdt in dat de volgende kosten in de prijs zijn inbegrepen : - Notariskosten ten behoeve van de overdracht van de grond. - Verschuldigde belastingen in verband met de overdracht van de grond. - Verschuldigde BTW. - Kosten voor het verkrijgen van de benodigde omgevingsvergunning. - Kosten van de insolventieverzekering, dit is een verzekering die door uw hypotheekverstrekker verlangd zal worden. Prijslijst geldig tot

in het centrum van Andijk Appartementencomplex Algemeen ONTWIKKELING 15 APPARTEMENTEN Projectontwikkelaar: Ontwerp: Aannemer: Verkoop informatie:

in het centrum van Andijk Appartementencomplex Algemeen ONTWIKKELING 15 APPARTEMENTEN Projectontwikkelaar: Ontwerp: Aannemer: Verkoop informatie: Appartementencomplex in het centrum van Andijk Algemeen ONTWIKKELING 15 APPARTEMENTEN Projectontwikkelaar: Ontwerp: Aannemer: Raadhuisplein 1 te Wervershoof Tel: 0228 584 007 www.botmanprojectontwikkeling.nl

Nadere informatie

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 1.3 Riolering De binnen en buitenriolering wordt uitgevoerd in PVC-leidingen. Het vuilwater wordt in overleg met de gemeente Hardenberg aangesloten

Nadere informatie

cætshage a r c h i t e c t e n b u r e a u

cætshage a r c h i t e c t e n b u r e a u Situatie Rijnbandijk 213 te Rijswijk (schaal 1 : 500) Rijnbandijk gras gras gras gras geasfalteerd 213 rooilijn optie carport (vergunningsvrij) zone van 2,5 m om hoofdgebouw is vergunningsvrij zone van

Nadere informatie

VERKOOPINFORMATIE OUDE ZEVENHUIZERSTRAAT 19C. in AMERSFOORT

VERKOOPINFORMATIE OUDE ZEVENHUIZERSTRAAT 19C. in AMERSFOORT Pagina 1 van 17 VERKOOPINFORMATIE OUDE ZEVENHUIZERSTRAAT 19C in AMERSFOORT woning 3 21 juli 2014 Pagina 2 van 17 Inhoudsopgave Technische omschrijving Afwerkstaat van de woningen Het kopen van een huis

Nadere informatie

Diever. 8 ruime eengezinswoningen. Hof van Kalteren Diever

Diever. 8 ruime eengezinswoningen. Hof van Kalteren Diever Diever 8 ruime eengezinswoningen Hof van Kalteren Diever 8 ruime eengezinswoningen Hof van Kalteren Diever 2 Hof van Kalteren INHOUD Diever.... 3 Buurtschap ten westen van Diever. Bronnen vermelden: Calthorne

Nadere informatie

Dagpauwoog. 5 vrijstaande woningen in de Lindewijk te Wolvega

Dagpauwoog. 5 vrijstaande woningen in de Lindewijk te Wolvega Dagpauwoog 5 vrijstaande woningen in de Lindewijk te Wolvega Heerlijk wonen in de Lindewijk in Wolvega, in de aangename zuidoosthoek van Friesland. Met natuur, ruimte voor uw gezin en alle voorzieningen

Nadere informatie

#KLEUREN- EN MATERIAALSTAAT #VERKOOP-/TECHNISCHE OMSCHRIJVING

#KLEUREN- EN MATERIAALSTAAT #VERKOOP-/TECHNISCHE OMSCHRIJVING #KLEUREN- EN MATERIAALSTAAT #VERKOOP-/TECHNISCHE OMSCHRIJVING 1 #INHOUDSOPGAVE #INITIATIEFNEMER & BOUWER Goossen Te Pas Bouw B.V. Marssteden 200, 7547 TD ENSCHEDE T 053 433 04 10 E info@goossentepasbouw.nl

Nadere informatie

Sliedrecht plan Baanhoek West

Sliedrecht plan Baanhoek West Sliedrecht plan Baanhoek West 12 woningen Vivaldi type V1, V2 en V3 TECHNISCHE OMSCHRIJVING EN ALGEMENE INFORMATIE Wijzigingen voorbehouden d.d. 01-06-2015 Technische Omschrijving en Algemene Informatie

Nadere informatie

VEENDAM KOMPAS. Compleet en voor een prikkie! Gewoon lekker wonen RUIME EENGEZINSWONINGEN. Hoek. kavel. ca 175 m². Tussen. kavel

VEENDAM KOMPAS. Compleet en voor een prikkie! Gewoon lekker wonen RUIME EENGEZINSWONINGEN. Hoek. kavel. ca 175 m². Tussen. kavel VEENDAM KOMPAS RUIME EENGEZINSWONINGEN Hoek kavel ca 175 m² Tussen kavel ca 130 m² Compleet en voor een prikkie! Gewoon lekker wonen een tussenwoning vanaf 132.500 von een hoekwoning vanaf 147.500 von

Nadere informatie

tot bloei komen... omschrijving laat uw woonwensen technische De nieuwe woonwijk Zandweide in Dussen

tot bloei komen... omschrijving laat uw woonwensen technische De nieuwe woonwijk Zandweide in Dussen Niets is lekkerder dan je helemaal thuis te voelen laat uw woonwensen tot bloei komen... De nieuwe woonwijk Zandweide in Dussen in je woonomgeving. Het is echt een feestje om hier te wonen! De buurtbewoners

Nadere informatie

TECHNISCHE OMSCHRIJVING

TECHNISCHE OMSCHRIJVING TECHNISCHE OMSCHRIJVING KWALITEITSOMSCHRIJVING KLEURENSTAAT WEGWIJZER Van toepassingen op fase I (23 woningen) en fase II (21 woningen) Hoge Weide Leidsche Rijn te Utrecht Datum: 1 maart 2014 MyOwnHome

Nadere informatie

Park kwartier. Noord. 12 twee-onder-één-kapwoningen Polderwijk in Zeewolde

Park kwartier. Noord. 12 twee-onder-één-kapwoningen Polderwijk in Zeewolde Park kwartier Noord 12 twee-onder-één-kapwoningen Polderwijk in Zeewolde Wonen in Zeewolde, water, groen en ruimte Zeewolde, een nog relatief jong en dynamische dorp ligt aan de randmeren en midden in

Nadere informatie

Dagpauwoog. 20 twee-onder-één-kap woningen in de Lindewijk te Wolvega

Dagpauwoog. 20 twee-onder-één-kap woningen in de Lindewijk te Wolvega Dagpauwoog 20 twee-onder-één-kap woningen in de Lindewijk te Wolvega Heerlijk wonen in de Lindewijk in Wolvega, in de aangename zuidoosthoek van Friesland. Met natuur, ruimte voor uw gezin en alle voorzieningen

Nadere informatie

Uitbreidingsplan Veller II te Barneveld. Blok 10 type J13 & J14

Uitbreidingsplan Veller II te Barneveld. Blok 10 type J13 & J14 7 hoek- en middenwoningen Uitbreidingsplan Veller II te Barneveld Blok 10 type J13 & J14 Inhoud Algemene projectgegevens 3 Geveltekeningen 4 Hoekwoning Type J13 6 Tussenwoning Type J14 12 Garage Type J13

Nadere informatie

Zonnedauw & Borstelbies Twee-onder-één-kap woningen

Zonnedauw & Borstelbies Twee-onder-één-kap woningen Zonnedauw & Borstelbies Twee-onder-één-kap woningen 2 3 13 12 15 14 16 30 31 Dongehof, Koolhoven Buiten 17 32 33 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 58 een echte buitenkans! 18 19 36 37 38 39 34 35 29 28 27 26 25

Nadere informatie

Helperoostsingel. Stijlvol wonen aan het Helperdiep. 6 royale stadsvilla s aan het Helperdiep in Groningen

Helperoostsingel. Stijlvol wonen aan het Helperdiep. 6 royale stadsvilla s aan het Helperdiep in Groningen Helperoostsingel Stijlvol wonen aan het Helperdiep 6 royale stadsvilla s aan het Helperdiep in Groningen Veelzijdig Groningen Planinformatie Wonen in de stad Groningen biedt u veel voordelen. Het levendige

Nadere informatie

Technische omschrijving en Algemene informatie

Technische omschrijving en Algemene informatie Technische omschrijving en Algemene informatie 13 Watervilla s in 6 verschillende typen Oegstgeest aan de Rijn Wijzigingen voorbehouden d.d. 08-06-2015 www.adriaanvanerk.nl Technische Omschrijving en Algemene

Nadere informatie

Pijnacker-Nootdorp plan Keijzershof, Vogelwijk

Pijnacker-Nootdorp plan Keijzershof, Vogelwijk Pijnacker-Nootdorp plan Keijzershof, Vogelwijk 5 ééngezinswoningen type Fazant Technische Omschrijving en Algemene Informatie Wijzigingen voorbehouden d.d. 01-07-2015 Technische Omschrijving en Algemene

Nadere informatie

Beethove. .nl klassiek wonen nieuwe stijl. Wegwijzer bij aankoop. 7 herenhuizen I 5 stadswoningen I 2 appartementen

Beethove. .nl klassiek wonen nieuwe stijl. Wegwijzer bij aankoop. 7 herenhuizen I 5 stadswoningen I 2 appartementen B Oog Beethove.nl klassiek wonen nieuwe stijl in Al I Utrecht Wegwijzer bij aankoop Verkoop: Lauteslager makelaars bv makelaars@lauteslager.nl www.lauteslager.nl Tel: 030-2315186 Ontwikkelaar: 7 herenhuizen

Nadere informatie

8 woningen (blok 6) Victoria Park fase 1 te Noordwijkerhout

8 woningen (blok 6) Victoria Park fase 1 te Noordwijkerhout 8 woningen (blok 6) Victoria Park fase 1 te Noordwijkerhout Technische omschrijving Projectnummer: 0618 Datum: 11 december 2013 Pagina 1 ALGEMENE PROJECTGEGEVENS: - Nieuwbouw van 8 woningen in het plan

Nadere informatie

Pijnacker-Nootdorp plan Keijzershof, Vogelwijk

Pijnacker-Nootdorp plan Keijzershof, Vogelwijk Pijnacker-Nootdorp plan Keijzershof, Vogelwijk 12 twee-onder-één kapwoningen type Patrijs (D1 en D2) 1 halfvrijstaande woning type Buizerd (D3) Technische Omschrijving en Algemene Informatie Wijzigingen

Nadere informatie

TECHNISCHE OMSCHRIJVING

TECHNISCHE OMSCHRIJVING TECHNISCHE OMSCHRIJVING Ten behoeve van: NIEUWBOUW VAN 10 WONINGEN TYPE KOTTER IN HET PLAN HAVENKWARTIER AAN DE BOMSCHUITSTRAAT EN KOTTERSTRAAT TE KATWIJK Projectnummer: 14-00681 Datum: 6 maart 2015 ALGEMENE

Nadere informatie

SANS SOUCI WONEN ZONDER ZORGEN WONEN ZONDER ZORGEN

SANS SOUCI WONEN ZONDER ZORGEN WONEN ZONDER ZORGEN SANS SOUCI WONEN ZONDER ZORGEN WONEN ZONDER ZORGEN INHOUDSOPGAVE IDONGEN 4 DE BELJAART 5 GEMEENTE 6 SANS SOUCI 7 ARCHITECT 8 SITUATIE EN VOGELVLUCHT 10 VRIJSTAANDE WONINGEN 12 Vrijstaande woning (1 en

Nadere informatie

Stepekolk te Brandevoort - Helmond Geschakeld Drie-onder-één-kap Twee-onder-één-kap

Stepekolk te Brandevoort - Helmond Geschakeld Drie-onder-één-kap Twee-onder-één-kap Stepekolk te Brandevoort - Helmond Geschakeld Drie-onder-één-kap Twee-onder-één-kap ALGEMENE KOPERSINFORMATIE TECHNISCHE OMSCHRIJVING STAAT VAN AFWERKING Woningtypen A t/m E d.d. 12 juni 2013 Geachte heer

Nadere informatie

Twee vrijstaande hoekwoningen

Twee vrijstaande hoekwoningen www.planindenbosch.nl Twee vrijstaande hoekwoningen In den Bosch II Maasbree Verkoopbrochure In den Bosch fase II: 2 vrijstaande hoekwoningen Inhoudsopgave Opdrachtgever: Aannemer: Architect: Verkoop

Nadere informatie

De Rietkraag. Waddinxveen. Met Koopstart koop je jouw droomhuis met korting! 12 woningen type Rietgors

De Rietkraag. Waddinxveen. Met Koopstart koop je jouw droomhuis met korting! 12 woningen type Rietgors De Rietkraag Waddinxveen 12 woningen type Rietgors Met Koopstart koop je jouw droomhuis met korting! Inhoudsopgave Voorwoord 2 Voorwoord 3 Waddinxveen 5 De Triangel 7 enieten in een gloednieuw huis 8 Situatietekening

Nadere informatie

Creëer. jouw ideale woning. 12 klassieke en stijlvolle twee-onder-een-kapwoningen

Creëer. jouw ideale woning. 12 klassieke en stijlvolle twee-onder-een-kapwoningen VEERALLEE ZWOLLE VEERALLEE ZWOLLE VE Creëer jouw ideale woning 12 klassieke en stijlvolle twee-onder-een-kapwoningen Twee-onder-een-kapwoningen 3 Een wijk met een rijke historie Veerallee De Veerallee

Nadere informatie

Groen wonen nabij de stad. 6 halfvrijstaande woningen 2 twee-onder-één-kap woningen 14 parkwoningen type L en XL

Groen wonen nabij de stad. 6 halfvrijstaande woningen 2 twee-onder-één-kap woningen 14 parkwoningen type L en XL Groen wonen nabij de stad 6 halfvrijstaande woningen 2 twee-onder-één-kap woningen 14 parkwoningen type L en XL 2 Aan de noordkant van Nijmegen, tussen de bestaande dorpen Lent, Ressen en Oosterhout ontstaat

Nadere informatie

2 D e B o n g e r d - f a s e 3 Utrecht Leidsche Rijn

2 D e B o n g e r d - f a s e 3 Utrecht Leidsche Rijn Utrecht, Leidsche Rijn Compleet, veelzijdig en gezellig een geweldige plek om te wonen Historie van de locatie De geschiedenis van het gebied waarop Leidsche Rijn Utrecht nu wordt gebouwd, gaat terug tot

Nadere informatie

5 VRIJSTAANDE KAPITEINSAPPARTEMENTEN AAN DE STRANLJIP TE HURDEGARYP (IT SUD) Volwaardig wonen op de begane grond

5 VRIJSTAANDE KAPITEINSAPPARTEMENTEN AAN DE STRANLJIP TE HURDEGARYP (IT SUD) Volwaardig wonen op de begane grond 5 VRIJSTAANDE KAPITEINSAPPARTEMENTEN AAN DE STRANLJIP TE HURDEGARYP (IT SUD) Volwaardig wonen op de begane grond DE KAPITEINS- APPARTEMENTEN HEBBEN O.A. DE VOLGENDE POSITIEVE EIGENSCHAPPEN: Royaal appartement

Nadere informatie