Vlietstreek-Zoetermeer

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Vlietstreek-Zoetermeer"

Transcriptie

1 ichterbij Vlietstreek-Zoetermeer Samen zijn we de bank Dialoog over krimp: we moeten trotser worden op Zoetermeer Wesley Verhoek heeft een goede klik met zijn adviseurs Dirk Duijzer en Wout Dekker Maak van eten een vak op school Magazine voor leden - najaar 2011 Vrijwilligersdag 2011

2 2 RABOBANK WELKOM Beste lezer, Samenwerken en verbinden, dat is het thema van deze Dichterbij. De keuze voor dit thema was snel gemaakt: er is veel dynamiek in ons werkgebied en partijen bij elkaar brengen rondom bepaalde vraagstukken past bij ons als bank. Of het nu gaat over demografische ontwikkelingen, zakelijke ondernemers bij elkaar brengen of meedenken met projecten die een aanvraag indienen voor ons Coöperatiefonds. Rabobank staat midden in de samenleving en is graag een betrokken partner. Ook landelijk zijn er vele initiatieven waarbij de Rabobank betrokken is. Een voorbeeld daarvan is de samenwerking met het Wereld Natuur Fonds (WNF). Het WNF werkt nauw samen met de Rabobank bij het verduurzamen van voedselproductieketens. Het interview begint op pagina 22. En natuurlijk hebben we weer allerlei handig en prettig ledenvoordeel voor u geselecteerd! Leo van der Plas EftelingHotel! Kijkoppagina12hoejezelfeen themasuitevoorheteftelinghotel kuntontwerpeneninrichten! INHOUD

3 3 RABOBANK INHOUDSOPGAVE INHOUD 04 Nieuws & weetjes 06 Dialoog over krimp 08 Rabobank, een bank met ideeën 12 Interview de heer Maarten G. Verhoef, Zakenpartnertest.nl 13 Medewerker aan het woord; Rob Toussain 14 Wesley Verhoek en zijn adviseurs 16 Interview Dirk Duijzer en Wout Dekker: Nederland als voorbeeld voor de wereld 19 Starters een nog betere start geven 20 Janine Schlette: van private banker naar financiële coach 22 Interview directeur WNF: We hebben een wereld te winnen 25 Open Monumentendag 26 Floriade Kids haalt buiten naar binnen 28 Hans van der Vloed: Goede relatie met je bank is goud waard 31 Ledenraadslid aan het woord: Willemien Visser 32 De vierde Week van de Coöperatie 34 Vrouwennetwerk Zoetermeer e.o. 42 Puzzel mee en maak kans op een mooie prijs 43 Contact met de Rabobank: telefoon, en bezoekadressen

4 4 RABOBANK NIEUWS & WEETJES NIEUWS KRACHT VAN DE ONDERNEMER Net als voorgaande jaren wordt in november het congres 'De Kracht van de Ondernemer' georganiseerd. In samenwerking met de Kamer van Koophandel Den Haag en de gemeenten Zoetermeer en Leidschendam-Voorburg is een onderzoek gestart naar de economische prestaties van het lokale bedrijfsleven. De resultaten van het onderzoek worden tijdens het congres aan het bedrijfsleven en geïnteresseerden gepresenteerd. Het thema 'sociale arbeidsvoorziening' wordt dit jaar nader uitgelicht. Het thema sluit aan bij het thema van 2010 waarin onder andere aandacht is besteed aan sociaal-maatschappelijke investeringen door het bedrijfsleven in Vlietstreek-Zoetermeer. Via de site kunt u zich binnenkort aanmelden voor het bijwonen van het congres. Makkelijk parkeren MET MYORDER Nooit meer te veel betalen voor parkeren. Vanaf nu kunt u met de MyOrder-app eenvoudig uw parkeergeld betalen. MyOrder bood al de mogelijkheid om een drankje op het terras te bestellen of een bioscoopkaartje. Daar is vanaf nu parkeren aan toegevoegd. U parkeert uw auto en voert uw kenteken en locatie in. Daarna kiest u tot hoe laat u wilt parkeren. De eindtijd is te verlengen, waardoor u nooit te veel betaalt. Ga naar en kijk bij mobiele diensten. Daar kunt u de app downloaden. BENELUX KAMPIOENSCHAP PEN Het Beneluxkampioenschap mountainbike in Zoetermeer wordt verreden in het weekend van 24 en 25 september. Het Beneluxkampioenschap is dit jaar nieuw leven ingeblazen. Eind september worden dan ook de beste bikers uit België, Nederland en Luxemburg verwacht. VLIETDAGEN De Vlietdagen Leidschendam-Voorburg: een spetterend evenement op en rond de Vliet, met vele activiteiten voor jong en oud. Na de eerste vijf succesvolle edities met tienduizenden bezoekers uit de hele regio, staan de Vlietdagen dit jaar in het teken van Eten en drinken door de eeuwen heen. Op zaterdag 17 en zondag 18 september staan vele activiteiten op het programma. Rabobank Vlietstreek-Zoetermeer is sponsor van dit prachtige evenement. TEKST: VDBJ_ BEELD: ALEXANDER VAN BERGE, RABOBANK

5 5 RABOBANK NIEUWS & WEETJES &WEETJES CARILLON VOORBURG Het Voorburgse carillon, klokkenspel of beiaard is ondergebracht in de toren van de Oude Kerk in het historische centrum. De toren dateert uit het einde van de dertiende eeuw en bestaat uit een twintig meter hoge vierkante onderbouw welke wordt bekroond met een achtkantige spits, die eveneens twintig meter meet. Bijzonder is, dat deze spits geheel opgemetseld is, al is dat van buiten niet te zien omdat het dak in 1539 bekleed werd met leien. In 1984 heeft de Frans Mortelmans Stichting de Voorburgse gemeenschap een beiaard geschonken. Hiervoor goot de firma Eijsbouts vierendertig klokken. Samen met de bestaande voorslag van vier klokken ontstond toen een carillon van 38 klokken. Van oktober tot juli wordt iedere vrijdagmiddag van tot uur de beiaard bespeeld. Jaarlijks wordt in de maanden augustus en september op zaterdag door gastbeiaardiers uit binnen- en buitenland een serie concerten gegeven die aanvangen om 11 uur en ongeveer een uur duren. De concertcyclus wordt afgesloten op de Open Monumentendag. Dan kan de toren worden beklommen en kan eenieder het carillon niet alleen horen maar ook zien. Onlangs is vanuit het coöperatiefonds van Rabobank Vlietstreek-Zoetermeer een bedrag ter beschikking gesteld. Dit biedt financiële ruimte om het carillon te kunnen blijven bespelen. PARELS VAN LEIDSCHENVEEN Op zondag 25 september vindt voor de vijfde keer de Parels van Leidschenveen plaats. Dit jaar is het thema muziek. Er is die dag van alles te doen in Leidschenveen. Een workshop zingen, uitvoeringen, demonstratie yoga, interieuradvies, een djembé workshop voor kinderen en veel meer. Veel bedrijven en instellingen zijn op die dag open en nodigen u van harte uit een kijkje te komen nemen. Ook de Rabobank werkt mee aan deze dag. Kom langs bij onze vestiging aan de Jaap Hoekdreef 62 voor een gratis kopje of thee. Ook wordt er een leuke spelactiviteit georganiseerd en ziet u het werk van Grace Lamee. Kijk op de site voor alle informatie. TEKST: VDBJ_ BEELD: RABOBANK, VDBJ_

6 6 RABOBANK SAMENLEVING Dialoogoverkrimp Wemoetentrotser wordenopzoetermeer Geen baan vinden of je huis niet kunnen verkopen. De komende decennia merken Nederlanders de gevolgen van het dalend aantal inwoners. Hoe gaat de regio Zoetermeer om met deze krimp? De Rabobank nodigde bedrijfsleven en overheid uit voor een dialoog. D Demografische krimp ziet de Rabobank als een van de grootste uitdagingen van de komende decennia, zegt Leo van der Plas, directievoorzitter van de Rabobank Vlietstreek-Zoetermeer. Onze regio krimpt niet in bevolkingsaantal, maar er zijn wel steeds minder mensen die werken. Bijvoorbeeld door de vergrijzing. Plat gezegd: we krijgen hier geen krimp in koppen, wel in euro s. En dat terwijl veel overheden en bedrijven in hun toekomstplannen nog uitgaan van economische groei. We bouwen bijvoorbeeld nog kantoren terwijl we in de top vier staan van de gebieden met de grootste leegstand. Om te kijken hoe de regio met de krimp kan omgaan, organiseerde Rabobank Vlietstreek - Zoetermeer op 14 juni een rondetafelconferentie op het hoofdkantoor. De deelnemers zijn ondernemer, ambtenaar, schoolleider, wethouder, raadslid of directeur van een woningcorporatie. MINDER GEBOORTEN Ook aanwezig is Frits Oevering, econoom bij Rabobank Nederland. Hij publiceerde in het najaar van 2010 het onderzoek Demografische krimp; de nieuwe realiteit in perspectief. In zijn presentatie schetst hij de urgentie van de situatie. Sinds de jaren zeventig neemt het aantal geboorten af. Doordat mensen steeds meer te besteden hadden, was dit effect nog nauwelijks zichtbaar op woningmarkt, voorzieningen of de arbeidsmarkt. Nu, zo betoogt hij, wordt dat effect wel zichtbaar. Voor Zoetermeer betekent dat bijvoorbeeld dat er door de afwijkende bevolkingssamenstelling twee keer zoveel werklozen zullen zijn als in de rest van Nederland. AANTREKKELIJKE STAD Het prikkelende verhaal van Oevering brengt het gesprek tussen de deelnemers meteen goed op gang. Die werkeloosheid is vooral kwalitatief, het wordt straks heel lastig om goed personeel te krijgen, wordt bijvoorbeeld gezegd. Ook schrikken deelnemers er van dat als de voorzieningen op gelijk niveau blijven, we er in Nederland in inkomen vijf procent op achteruitgaan. Gezamenlijk formuleren zij hoe Zoetermeer deze uitdagingen het hoofd kan bieden. De oplossing: door een aantrekkelijke stad te zijn waar bedrijven en mensen willen komen én blijven. POPULAIR BIJ BEDRIJVEN? Maar hoe aantrekkelijk is Zoetermeer voor bedrijven? De deelnemers noemen het goede aanbod van werknemers, goedkope grond en optimale bereikbaarheid als pluspunten. Het centrum vinden de deelnemers vergeleken met buursteden minder aantrekkelijk. Zoek de samenwerking met die buursteden, betoogt Oevering. Dat onderschrijven de

7 deelnemers. Daarnaast geven ze aan dat het belangrijk is je onderscheidende punten goed neer te zetten. HUREN OF KOPEN? Een aantrekkelijke stad heeft ook een breed woningaanbod. Hoe zit dat in Zoetermeer? Er is veel vraag naar huur en te weinig aanbod, geven de deelnemers uit de bouwwereld aan. Voor koop is dat andersom: veertienhonderd woningen wachten op een koper. In de markt zit net als in de rest van Nederland niet veel beweging. Zijn de leegstaande kantoren wellicht een oplossing? Men ziet zowel vanuit de gemeente als vanuit het bedrijfsleven kansen om bepaalde kantoren te transformeren, bijvoorbeeld voor kunstenaars of studenten. TROTS OP ONZE STAD Eén onderwerp keert in het gesprek steeds terug: het imago van Zoetermeer moet worden verbeterd. Meer citymarketing en evenementen en meer terrassen in de binnenstad worden genoemd. Maar ook: Zoetermeerders zijn tevreden en moeten trots worden, meent een deelnemer. Trotse inwoners poetsen het imago van hun stad op in het binnen- en buitenland en hebben een binding met elkaar. Anderen vallen hem bij. Zoetermeer heeft immers heel wat in huis: veel goed opgeleide mensen en een zeer hoogwaardig voorzieningenniveau. Maar ook topsport, met atletiek, turnen en de grootste jeugdafdeling van de KNVB. WAARDEVOLLE DIALOOG Tijdens de afsluitende borrel tonen allen zich blij met deze conferentie. Zowel gemeente als bedrijfsleven waarderen de open uitwisseling van ideeën op neutraal terrein. Leo van der Plas: Als coöperatieve bank brengen wij van oudsher mensen bij elkaar om tot oplossingen te komen die ze alleen niet kunnen realiseren. Het is goed om te zien dat iedereen zo betrokken is bij de stad en zijn schouders eronder wil zetten. We hebben veel om trots op te zijn en dat moeten we samen beter gaan uitdragen. Want dat is de conclusie van vandaag: verbind de goede initiatieven, en treed trots naar buiten! TEKST: JITZE REEDER BEELD: PAUL VOORHAM

8 8 RABOBANK DOSSIER Vlietstreek-Zoetermeer: Samenzijnwedebank De Rabobank is een bank met ideeën. Natuurlijk kun je er terecht voor je dagelijkse bankzaken en alles wat met bankieren te maken heeft. Samen zijn we de bank, dat is het idee. Communicatieadviseur Sylvia van Wezel vertelt. H Hoe we omgaan met elkaar en met onze klanten zegt alles over wie we zijn. Samen zijn we de bank! Dat we maatschappelijk betrokken zijn en hart hebben voor alles wat er in onze leefomgeving gebeurt, dat weten de meeste mensen wel. De vraag is natuurlijk hoe we die betrokkenheid in de praktijk kunnen laten zien. Het kernwoord is verbinden. We willen onze kennis delen en allerlei initiatieven ontplooien en gaan letterlijk met de klant in gesprek. Maar we brengen natuurlijk ook mensen en organisaties met elkaar in contact. Als een onderwijsinstelling komt praten over een financieel advies, dan is het idee dat we eveneens op zoek gaan naar manieren om samen te werken. Dat gaat dus verder dan bankieren alleen. We willen bijvoorbeeld stages mogelijk maken of gastlessen geven. IN GESPREK Een ander voorbeeld van hoe we midden in die maatschappij staan en ambities willen helpen waarmaken, is sponsoring. Maar klakkeloos een zak geld geven, daar doen we bij de Rabobank niet aan. We gaan juist in gesprek met de organisaties die een sponsoraanvraag doen of een bijdrage uit ons Coöperatiefonds vragen. Daarbij brengen we bijvoorbeeld de Stichting Open Monumentendag in contact met Atletiekvereniging Sparta. Want de Open Monumentendag op 10 september is misschien wel een mooie aanleiding om een Monumentenloop te organiseren en op die manier een doelgroep zoals jongeren bij dit onderwerp te betrekken. Op pagina 25 leest u wat er op 10 september in Leidschendam-Voorburg gebeurt. Een ander voorbeeld is het Thrillerfestival dat dit jaar voor de derde keer in Zoetermeer wordt gehouden. Het festival brengt culturele partijen met elkaar in contact, helpt om Zoetermeer en haar regio op de kaart te zetten en maakt dat de inwoners trots zijn op hun stad. COÖPERATIEFONDS Het coöperatiefonds is het mooiste voorbeeld van hoe we als bank initatieven ondersteunen die de lokale samenleving ten goede komen. Ook dit jaar zijn er weer tien projecten die op 26 september een bijdrage krijgen uit dit fonds. Op de volgende pagina s zetten we kort de schijnwerpers op drie projecten die een aanvraag hebben ingediend. De betrokkenen vertellen waarom zij dit hebben gedaan. Van alle dertig projecten is overigens een filmpje gemaakt, waarin wordt uitgelegd waarom de aanvraag is ingediend en wat de organisatie met het bedrag wil doen. Net als voorgaande jaren bepalen onze leden welke projecten een bijdrage ontvangen. Immers, samen zijn we de bank, dat is het idee! TEKST: MARIJNIS & MARIJNIS BEELD: ARDITO

9 9 RABOBANK DOSSIER WE ZOEKEN SPONSOREN MET HET HART OP DE JUISTE PLAATS BenThuis Dick de Rooij is voorzitter van de Stichting Christelijke Woonvoorziening Benthuizen en vader van een dochter met een verstandelijke beperking. Hij is een van de initiatiefnemers van de woonvoorziening BenThuis, waar over een paar maanden negentien mensen van verschillende leeftijden onder begeleiding kunnen wonen. We begonnen in 2005 al met dit idee om een echt thuis voor mensen met een beperking te realiseren. Iedere ouder voedt zijn kind op in de gedachte dat hij of zij later een eigen leven en toekomst opbouwt. Loslaten hoort daar bij, maar wij houden onze kinderen anders vast. BenThuis betekent echt ik ben thuis, hier voel ik mij thuis. In deze tijd waarin de overheid zich terugtrekt en er steeds minder geld beschikbaar is, zijn sponsoren des te belangrijker. Het coöperatiefonds van de Rabobank is juist zo n mooi initiatief omdat de bank niet alleen financieel helpt, maar ook laat zien dat ze betrokken is bij mensen in de samenleving. Met de bijdrage uit het coöperatiefonds kunnen we een bijzondere belevingstuin laten aanleggen waar bewoners (ook visueel gehandicapten) kunnen ontspannen, ruiken en genieten. Ik hoop natuurlijk dat we veel stemmen krijgen. Hoe dan ook, de Rabobank is een sponsor met het hart op de juiste plaats.

10 10 RABOBANK DOSSIER STEEDS MEER MENSEN REDDEN HET FINANCIEEL NIET MEER Humanitas Steeds meer mensen dreigen in de schuldhulpverlening terecht te komen. Dat betekent dat Humanitas ook steeds meer mensen helpt hun thuisadministratie op orde te krijgen. Jeffrey de Campos Cardoso werkt als vrijwillig bestuurslid bij de afdeling Zoetermeer van Humanitas. Het aantal mensen dat financieel in de problemen komt, stijgt. De wereld verandert, werkenden verliezen hun baan, prijzen stijgen en we zien daardoor in alle lagen van de bevolking dat steeds meer mensen het tijdelijk niet meer alleen redden. Daardoor loopt het storm bij ons project thuisadministratie, waarmee we mensen helpen uit de schuldhulpverlening te blijven. Het is belangrijk om in een zo vroeg mogelijk stadium betrokken te worden als iemand dreigt in de financiële problemen te komen. Omdat we meer mensen helpen, hebben we ook meer vrijwilligers nodig en we hebben nu onvoldoende middelen om hen te werven en het project inhoudelijk te vernieuwen. De Rabobank is natuurlijk bij uitstek een partij om mee samen te werken. Niet alleen qua financiële bijdrage, ook qua kennis. Het project thuisadministratie is voor veel mensen heel belangrijk en ik hoop oprecht dat we in aanmerking komen voor een toekenning uit het coöperatiefonds.

11 11 RABOBANK DOSSIER DE RABOBANK KIJKT VERDER DAN GELD EN DENKT JUIST MET ONS MEE St.DeNieuweKinderen Een vertrouwde en veilige omgeving voor kinderen met een aandachtsstoornis én een manege waar zij kunnen paardrijden en voor de paarden mogen zorgen. Dat is het doel van Stichting De Nieuwe Kinderen. Richard Raats, vader van drie kinderen met ADHD, is een van de initiatiefnemers. Kinderen met een aandachtsstoornis zoals autisme of ADHD hebben rust, structuur en vertrouwen nodig. Ik zet me al jaren in voor het welzijn van kinderen en ik vind dat je de kennis die je als mens vergaart, moet delen. Met onze stichting zoeken we heel bewust de samenwerking met lokale partijen. Wat ik zo bijzonder vind aan de Rabobank, is dat tijdens de eerste twee gesprekken het woord euro niet één keer gevallen is. Deze bank denkt ook mee en maakt haar rol in de maatschappij waar door haar kennis en netwerk te delen. Het Coöperatiefonds is een mooi initiatief en met een deel van de bijdrage kunnen we de benodigde middelen voor de manege bekostigen. Met het andere deel willen we onze documentatie optimaliseren zodat ons manegeconcept via onze website door andere stichtingen gebruikt kan worden. Want het contact met paarden werkt rustgevend en geeft deze kinderen het vertrouwen dat ze nodig hebben.

12 12 RABOBANK INTERVIEW De Zakenpartnertest Voor gezonde zakenrelaties Waar let je op als je samen een bedrijf wilt beginnen? Het computerprogramma van Maarten G. Verhoef brengt valkuilen en succesfactoren in beeld. Wat is uw achtergrond? Ik heb journalistiek gestudeerd en werkte tot 2009 als adviseur bij verschillende ministeries. Mijn werk betrof bijvoorbeeld het opzetten van intranet en internet, het adviseren van de leden van het Koninklijk huis over de landen die zij zouden bezoeken en het opzetten van een subsidieshop. Daarnaast was ik zelfstandig mediator en ondersteunde zakenpartners als de samenwerking niet goed liep. Hoe is de Zakenpartnertest ontstaan? Als het tussen zakenpartners mis gaat, heeft dit veel gevolgen. Verstoorde relaties, beëindigen van een goed lopend bedrijf en faillissement zijn enkele voorbeelden. In 2006 heb ik een eerste versie gemaakt. Dit heeft geresulteerd in de huidige Zakenpartnertest. Wat is de Zakenpartnertest? Het is een handvat voor mensen die samen een bedrijf willen opzetten of hebben opgezet of business to business willen samenwerken. Het werkt heel eenvoudig. Na aanmelding vult elke persoon de vragenlijst in op De Zakenpartnertest kan gemaakt worden met maximaal zeven partners tegelijk. De vragen gaan over alle aspecten van ondernemerschap. Het systeem haalt de overeenkomsten en verschillen tussen de mensen naar voren. In een digitaal geautomatiseerd rapport zijn deze verwoord en worden adviezen, tips en valkuilen gegeven. Hiermee kan men de dialoog starten. Openheid over verschillen in ideeën en motivatie is belangrijk om latere irritatie en conflicten te voorkomen. Ook de praktische uitwerking van het bedrijf heeft aandacht nodig. Afspraken moeten worden gemaakt over bijvoorbeeld de taakverdeling, ureninzet, betrokkenheid van derden en het afdekken van risico s. De Zakenpartnertest helpt om in openheid met elkaar over de belangrijke onderwerpen te spreken en daardoor ontstaat er een basis van vertrouwen. Daarmee worden conflicten in de toekomst voorkómen. Is de Zakenpartnertest iets voor u en uw zakenpartner(s)? De Rabobank heeft dan een interessante aanbieding voor u. Zie hiervoor de laatste pagina van deze Dichterbij. TEKST: BENOÉ BEELD: PAUL VOORHAM

13 13 RABOBANK MEDEWERKER Rob Toussain krijgt veel energie van netwerken Hij noemt zichzelf ambassadeur van Rabobank Vlietstreek-Zoetermeer en draagt de Rabobank al meer dan dertig jaar een warm hart toe. Dertig jaar bij de Rabobank. Dat is best lang... Dat klopt, maar geen dag is hetzelfde. Ik ben begonnen aan de bedrijvenbalie, heb talloze opleidingen gevolgd en mezelf met behulp van deze bank kunnen ontwikkelen. Ik heb op diverse plaatsen gewerkt en ben onder andere intern kantoorbeheerder geweest, hoofd Particulieren en Accountmanager Zakelijk. Daarna ben ik Private Banker voor ondernemers geweest en sinds 2004 houd ik me bij Rabobank Vlietstreek-Zoetermeer bezig met de acquisitie van nieuwe klanten. Nogal een gevarieerde loopbaan dus. Inderdaad, en na al die jaren ben ik nog steeds niet klaar hier. Ik leer nog elke dag en ik ken inmiddels zoveel mensen en organisaties dat je wel kunt zeggen dat ik een verbindende factor bij deze bank ben. Ik zie mezelf als ambassadeur van de bank en breng intern en extern mensen met elkaar in contact. En dat heeft tot nu toe tot veel nieuwe en vooral tevreden klanten geleid. Dit is geen baan van negen tot vijf. Ik ben gemiddeld drie avonden per week weg om nieuwe mensen te ontmoeten en te leren kennen. Precies mijn ding, want ik ben oprecht in mensen geïnteresseerd en ga graag de diepte in om goed te kunnen inventariseren wat hun wensen en behoeftes zijn. Je bent dus een echte netwerker? Je kunt geen netwerk bedenken in ons werkgebied of ik ben er lid van. Met heel veel plezier, ik krijg daar echt energie van. Ik ben de contactpersoon voor veel mensen en organisaties waar de bank mee samenwerkt. Makelaars, intermediairs, woningbouwcorporaties, projectontwikkelaars, notarissen, noem maar op. Bovendien weet ik door al die contacten precies wat er leeft en kan ik de juiste mensen met elkaar verbinden. Acquisitie en netwerken moet wel in je zitten, je moet het leuk vinden. En jij vindt het leuk? Absoluut, maar dat heeft natuurlijk ook alles met deze bank te maken. De cultuur, mentaliteit en manier van werken passen helemaal bij mij. De Rabobank is in al die jaren echt mijn thuis geworden. TEKST: MARIJNIS & MARIJNIS BEELD: PAUL VOORHAM

14 14 RABOBANK DOSSIER WesleyVerhoek heefteengoedeklik metzijnadviseurs Wesley Verhoek kocht onlangs zijn eerste huis en sloot zijn hypotheek af bij Rabobank Vlietstreek-Zoetermeer. Hij heeft een goede klik met Financieel Adviseur Louis van Leeuwen, ADO-supporter in hart en nieren. Stel, je bent een enorme voetballiefhebber in het algemeen en een fervente supporter van ADO Den Haag in het bijzonder. Hoe is het dan als juist een profvoetballer van jouw club klant wordt bij de bank waar je werkt? Volgens Financieel Adviseur Louis, heel erg bijzonder. Hij zag Wesley Verhoek in 2005 debuteren en is vol lof over de snelle vleugelspits die bekend staat om zijn fraaie voorzetten. GEZAMENLIJKE PASSIE Ik ben een rassupporter, dat kun je niet uitleggen, aldus Louis. Maar ik ben ook gewoon een adviseur en de manier waarop ik Wesley als klant behandel, is natuurlijk niet anders dan hoe ik met al mijn klanten omga. Toch geeft hij toe dat het contact met Wesley anders dan anders is. En dat heeft alles te maken met hun gezamenlijke passie, voetbal. PROFVOETBALLER Wesley begon op zijn achtste bij de jeugdopleiding van de Haagse club en wist al jong dat hij profvoetballer wilde worden. Buiten spelen met andere kinderen na schooltijd of in het weekend zat er dus niet in. Na school was het snel naar huis, eten en daarna naar voetbal, vertelt Wesley. Als kind trainde ik drie á vier keer per week en speelde ik ook op zaterdag. Dat gaat dus wel ten koste van je jeugd. Maar heel erg vond hij dat niet, want toen al was voetballen het enige wat hij wilde doen. Toen hij zeventien was, kon hij naar het eerste van ADO en stopte hij met school. De aanvaller voelt zich sterk en merkt dat hij steeds beter wordt. Ik maak elke dag stappen, zowel conditioneel als tactisch en technisch, zegt hij. In seizoen werd hij in het Gouden Schoen-klassement verkozen tot een na beste voetballer van het jaar en won hij de Zilveren Schoen. BEGRIJPELIJK VERHAAL Na een aantal rumoerige jaren gaat het ADO sportief gezien weer voor de wind. De sfeer onder de supporters is positief en het stadion in het Forepark is heel toegankelijk, ook voor gezinnen met kinderen. De Rabobank is sub-sponsor van ADO en Rabobank Vlietstreek-Zoetermeer heeft samen met Rabobank Den Haag een aantal stoelen in het stadion. Louis: Als supporter is het mooi om te zien dat ADO Den Haag weer een en al positivisme uitstraalt en fris voetbal speelt. En als adviseur van een bank die al sinds jaar en dag topsporters ondersteunt, is het voor mij extra bijzonder dat Wesley hier zijn hypotheek heeft afgesloten.

15 GOED AANBOD Wesley en zijn vriendin vonden na twee jaar zoeken eindelijk een huis dat helemaal naar hun zin was. Hoewel hij nog geen klant bij de Rabobank was, besloot hij wel voor een hypotheek bij Rabobank Vlietstreek-Zoetermeer te kiezen. We zijn ook bij andere banken geweest maar Louis was de enige adviseur met een begrijpelijk verhaal en een goed aanbod, zegt Wesley. Hij hield het simpel en legde gewoon goed uit welke mogelijkheden er zijn. Ik wil mijn zaken goed regelen en ook weten en begrijpen wat ik onderteken. VERTROUWEN Volgens Louis is het niet meer dan normaal om zo goed mogelijk informatie te verstrekken en alle opties te bespreken. Dat doe ik niet alleen met topsporters maar met elke klant, aldus de adviseur. Als je je eerste huis koopt, komt er veel op je af en bij een hypotheek komt nu eenmaal veel kijken,' zegt Louis. En dat waardeert Wesley, net als het feit dat Louis ook advies gaf over verzekeringen en fiscale aspecten. Je bent in een keer klaar met zo n totaalpakket, aldus Wesley, die ook een goed contact heeft met Private Banker Tom van Buiten. Er is geen drempel en ik heb vertrouwen in deze adviseurs. Hun benadering is heel gewoon en persoonlijk, dat spreekt me aan. DROOM En dan nog even terug naar het voetbal. ADO speelde voor het eerst in 24 jaar weer in de Europa League en daar hebben ze volgens Wesley met z n allen keihard voor gewerkt. Bovendien een prachtige belevenis voor de Haagse voetballer, want het was voor hem ook de eerste keer dat hij Europees speelde. Helaas is deze droom in de voorrondes geëindigd. Hij hoopt ooit in Engeland in de Premier League te spelen. Want daar spelen ze het mooiste voetbal, hebben ze het mooiste publiek en de mooiste entourage. Wesley: Engeland is mijn droom, daar wordt op het hoogste niveau gevoetbald. Voetbal is voor mij het mooiste spelletje dat bestaat. Het is een teamsport waarin je je helemaal kunt uitleven en waar je mensen van kunt laten meegenieten. Mooi toch? TEKST: MARIJNIS & MARIJNIS BEELD: ARDITO

16 16 rabobank Interview Wout Dekker en Dirk Duijzer Maak eten een schoolvak Nederland als voorbeeld voor de wereld Een miljard mensen lijden dagelijks honger. Dat aantal lijkt alleen maar toe te nemen. Toch zijn Wout Dekker, bestuursvoorzitter van Nutreco, en Dirk Duijzer, directeur Coöperatie en Duurzaamheid bij Rabobank Nederland, optimistisch over voedselzekerheid. Onze schappen liggen vol, maar wereldwijd is er een voedselprobleem. Dekker (hiernaast op de foto rechts): Klopt. Tegenover de miljard mensen die honger lijden, heeft ongeveer eenzelfde aantal last van overgewicht. De spanning in de wereld neemt toe, grondstofprijzen stijgen en aan de burger in het Westen gaat het allemaal voorbij. Duijzer: We zien wel wat er in de wereld gebeurt, maar dat oorlogen vaak om water en voedsel draaien, weten mensen meestal niet. Onlangs werd er bijvoorbeeld weer gevochten om de Golan op de grens tussen Israël en Syrië. Daar gaat het onder meer over de grote waterbronnen op de Golanhoogte. Wat kan Nederland doen? Dekker: Nederland is groot op agrarisch gebied. We behoren tot de top 3 in de wereld als het gaat om agrarische export. Onze kennis is enorm: wij hebben de beste boeren ter wereld en de Wageningen University staat wereldwijd zeer hoog aangeschreven. Duijzer: De agrarische sector in Nederland heeft al decennialang met discussies te maken. Over het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen, de intensieve veehouderij, overbemesting, genetische modi ficatie, dierziekten als BSE, varkenspest en de vogelgriep, noem maar op. In de praktijk heeft dat steeds geleid tot nieuwe, duurzame oplossingen. Dat heeft geweldig geholpen bij de export en kennisontwikkeling. Daardoor hebben we bedrijven die tot s werelds grootste en beste in hun sector behoren. Dekker: De uitdaging waarvoor de wereld in 2050 staat, als het aantal inwoners is gestegen tot 9 miljard, is voor ons in Nederland niet nieuw. Vraagstukken over hoe om te gaan met schaarse beschikbare grond, duurzaam ondernemen en natuurbeheer spelen bij ons al lang. De lessen die wij geleerd hebben, kunnen we wereldwijd exploiteren. Duurzaamheid is het toverwoord in de voedselproblematiek? Dekker: Er komen niet alleen meer mensen, door de hogere levensstandaard gaan ze ook meer eiwitten als vlees en vis eten. In 2050 hebben we 70 procent meer voedsel nodig dan nu. Het Wereld Natuur Fonds wijst erop dat we nu al leven alsof we 1,3 planeten hebben. Onze wereldwijde footprint overschrijdt het herstelvermogen van de aarde met 30 procent. (De footprint is de ruimte die we per persoon innemen op aarde die wordt berekend op basis van levensstijl. Redactie.) We moeten dus én de voedselproductie verhogen én tegelijkertijd de footprint halveren. Dat kan alleen als de voedsel ketens verduurzamen. Gelukkig is dat besef er wereldwijd. Maatschappelijke organisaties die vroeger het conflict aangingen, zoeken nu de samenwerking

17 op. Ik ben dan ook positief. Alleen de Nederlandse overheid blijft achter. De regering doet te weinig voor de agrarische sector? Duijzer: De agrarische sector is zeer belangrijk voor Nederland. De land- en tuinbouw is onze grootste exportsector, er zit een enorme kennisindustrie achter. Maar zonder boer is er in Nederland geen agrobusinessindustrie. Het aantal boeren neemt in rap tempo af. De overheid moet agrariërs stimuleren en ervoor zorgen dat ze eerlijk kunnen concurreren met hun collega s in het buitenland. Dat gebeurt niet. Dekker: Ook op het gebied van biodiversiteit doet de regering te weinig. Daar maak ik me zorgen over. De beste manier om in ontwikkelingslanden de natuur te behouden is om armoede te bestrijden. Eerst ging er nog 80 miljoen euro overheidsgeld naar de tropische regenwouden, nu niets meer. Het is nog niet gelukt om wereldwijd armoede en honger terug te dringen. Dekker: Ik denk dat de urgentie wereldwijd ontbrak. Nu is het besef er en de wil om duurzaam en efficiënt te produceren. Ook de belangstelling van de consument voor duurzaam geproduceerd voedsel groeit sterk. Dé oplossing is er niet, het gaat om een breed scala aan oplossingen. Biologische landbouw, lokale productie, streekgebonden seizoenproducten, maar ook intensievere productiemethodes kunnen bijdragen. Daarnaast zijn armoede en honger ook een verdelingsvraagstuk. Er is een heel palet aan duurzame oplossingen nodig. Duijzer: Op het gebied van efficiency is een wereld te winnen. In de hele voedselketen wordt zo n 40 procent verspild. Van graan dat wegrot omdat het niet goed opgeslagen is, tot producten die in de supermarkt over de datum zijn. Daarnaast zitten er enorme verschillen in productieopbrengst in bijvoorbeeld Nederland of een ontwikkelingsland. Door kennisoverdracht is veel te bereiken. Dekker: Jullie als bank zijn daar volop mee bezig. Duijzer: Klopt. De Rabobank Foundation helpt kleine boeren in ontwikkelingslanden om duurzaam te ondernemen. Rabobank International doet hetzelfde met grootzakelijke agrarische ondernemers.

18 Rabo Development participeert in banken in Afrika, Azië en Zuid-Amerika die de plattelandsbevolking en mkb ers toegang bieden tot financiële dienstverlening. We zijn in de hele keten en op alle fronten actief. Daarbij stimuleren jullie zelfredzaamheid van de bevolking? Duijzer: Ja. Het verhaal van de voedselvoorziening is het verhaal van de Rabobank. Zelfredzaamheid speelt daarin een cruciale rol. Je moet het probleem daar aanpakken waar de mensen wonen. Niet door eten te sturen of alleen geld te geven, maar door ze te helpen om op een duurzame manier in hun levensbehoefte te voorzien. Dekker: Overal in de wereld hoor je ook: geef ons bedrijven die de kennis en technologie hebben, zorg dat ze zich hier lokaal vestigen en hun ervaringen delen. Nederlandse ondernemers kunnen dat en doen dat. In hoeverre is technologie belangrijk? Dekker: Technologie en innovatie spelen een grote rol. Onze koeien bijvoorbeeld zijn o lympische topsporters geworden: ze produceren veel meer melk dan vroeger en belasten het milieu ook nog eens minder. Traceringssystemen bevorderen de voedselveiligheid. Kunnen wij als consument een bijdrage leveren aan duurzaam voedsel? Dekker: Hier geldt het aloude adagium: verbeter de wereld, begin bij jezelf. Eet een dag in de week geen vlees, eet gevarieerd, gooi geen eten weg. Die gedragsverandering is aan de gang. Daarnaast moeten we kinderen veel meer gevoel geven en respect bijbrengen voor voedselproductie en natuur. Duijzer: Eens. Breng kinderen naar de natuur, maak van eten een vak op de basisschool. Kinderen eten nauwelijks sla, maar als ze zelf een salade kunnen maken met allerlei lekkere gezonde en biologische ingrediënten, zullen ze die met smaak opeten. Wout Dekker is behalve bestuursvoorzitter van Nutreco ook lid van de raad van commissarissen van de Rabobank Groep. Tekst: barbara Trappenburg Beeld: sander nieuwenhuys

19 19 RABOBANK STARTERS EEN NOG BETERE START GEVEN COLUMNHet kabinet WONINGMARKT verlaagde begin juli de overdrachtsbelasting van 6% naar 2%. Goed nieuws voor de woningmarkt. Die reageerde direct; het aantal klanten dat zich met verhuisplannen bij ons meldde, steeg flink. De verlaging van de overdrachtsbelasting is een mooie zwaluw. Maar in zijn eentje zal hij geen zomer maken. Daarom hebben wij direct gereageerd: starters die voor 31 december 2011 een hypotheek bij de Rabobank afsluiten, betalen vier maanden lang geen rente. Samen met de lagere overdrachtsbelasting geven we starters een duwtje in de rug. En dat is belangrijk. Want starters kunnen als vliegwiel voor de woningmarkt fungeren. Als een starter namelijk een huis koopt, gaan de verkopers van dat huis ook naar een andere woning. En de mensen in dat pand verhuizen óók weer. Elke starter die een bestaande woning koopt, zorgt zo voor meer verhuizingen. Natuurlijk staan we starters ook met raad en daad bij. OOK ADVISEUR Wij zijn niet alleen hypotheekverstrekker maar ook hypotheekadviseur. Om een afgewogen beslissing te nemen is gedegen en betrouwbare informatie belangrijk. Zodat nieuwkomers met een gerust gevoel hun handtekening kunnen zetten onder een koopcontract. PIET VAN SCHIJNDEL RAAD VAN BESTUUR RABOBANK NEDERLAND GUNSTIG Ik ben van mening dat de omstandigheden om een huis te kopen gunstig zijn: de huizenprijzen zijn gedaald, de overdrachtsbelasting is flink verlaagd, de rente staat laag en wij ondersteunen starters met een goede begeleiding, en een hypotheek waarover ze vier maanden lang geen rente betalen. De steun in de rug van starters is onderdeel van een breed plan van de Rabobank om de woningmarkt uit het slop te halen. De komende tijd werken we dit plan verder uit met betrokken partijen. Samen willen we uiteindelijk komen tot een nationaal akkoord. Een akkoord dat leidt tot rust en vertrouwen op de woningmarkt. TEKST: PIET VAN SCHIJNDEL BEELD: RABOBANK

20 20 RABOBANK ONDERNEMER JanineSchlette vanprivatebankernaar financiëlecoach Vanuit een leuke baan bij de Rabobank ontslag nemen om zelfstandig ondernemer te worden vraagt vooral geloof in jezelf. Janine Schlette nam deze beslissing om mensen op financieel gebied te gaan ondersteunen. PRIVATE BANKER Ik heb meer dan elf jaar met veel plezier bij de Rabobank gewerkt, vertelt Janine. Vanaf 2007 was ik private banker bij de Rabobank Vlietstreek - Zoetermeer. Dit betekende dat ik veel contact had met klanten van de Rabobank en hen adviseerde bij de financiële beslissingen in hun leven. Als private banker ga je langdurige en meestal intensieve contacten met de klant aan, waarbij je met de klant meedenkt vanuit zijn of haar situatie. Een leuke baan waarin ik veel kon betekenen voor de klanten. DE OVERSTAP Tijdens mijn werk bij de Rabobank kwam ik echter ook regelmatig de grenzen tegen van de begeleiding die ik als private banker kon bieden. Goede voorbeelden daarvan zijn ontslag, scheiding of overlijden. Dit zijn gebeurtenissen die een grote onzekerheid tot gevolg hebben, ook op financieel gebied. Er is dan iemand nodig die samen met de betreffende persoon de gevolgen op een rijtje zet en als deskundige meedenkt en adviseert. Die verdieping wilde ik graag in mijn werk. Natuurlijk heb ik lang geaarzeld om de overstap naar een eigen bedrijf te maken. De stap van de zekerheid van een vaste baan bij een goedlopend bedrijf naar het onzekere bestaan van een zelfstandig ondernemer is groot. Uiteindelijk heb ik mijn hart gevolgd en vanaf mei 2011 ontslag genomen. NEXT STEP Vanuit mijn bedrijf Next step financial coaching begeleid ik mensen die inzicht willen krijgen in hun financiële situatie en bied ik praktische ondersteuning. Vaak betreft het mensen die in een financieel onzeker vaarwater zijn gekomen door bijvoorbeeld ontslag, overlijden, scheiding of letselschade. Stel je voor: de vrouw van een echtpaar overlijdt. In de 40 jaar van hun huwelijk heeft zij altijd de financiën geregeld. Haar man is alleen oppervlakkig op de hoogte van de financiële huishouding. Hij heeft vragen: Wat moet er worden geregeld? Wat moet nú en wat kan wachten? Wat zijn in de nieuwe situatie de inkomsten en uitgaven? Hoe is het pensioen geregeld en zijn er aanvullende polissen? In deze emotionele periode moeten weloverwogen financiële beslissingen worden genomen. Ik bied dan houvast en inzicht. INZICHT EN PRAKTISCHE ONDERSTEUNING Mijn doel is dat mensen aan het einde van de begeleiding de situatie goed overzien en zelfstandig verder kunnen. Eerst maken we stapje voor stapje de financiële puzzel compleet. De betreffende persoon is dan volledig op de hoogte van de eigen financiële situatie. Op basis van dit inzicht kan hij of zij

Noord Gooiland. Marc Klein Essink, oprichter Day for Change

Noord Gooiland. Marc Klein Essink, oprichter Day for Change ichterbij Noord Gooiland Marc Klein Essink vraagt aandacht voor microkrediet Stichting Vier het Leven Samen uit, dubbel genieten! Rabobank neemt zorgplicht serieus Eerlijk zijn over lenen Schepen op de

Nadere informatie

Noord-Drenthe. Mooie rapportcijfers Klantloyaliteitsonderzoek Ledenraad Bent u de agrarische brug tussen klant en bank?

Noord-Drenthe. Mooie rapportcijfers Klantloyaliteitsonderzoek Ledenraad Bent u de agrarische brug tussen klant en bank? ichterbij Noord-Drenthe Mooie rapportcijfers Klantloyaliteitsonderzoek Ledenraad Bent u de agrarische brug tussen klant en bank? Bedrijf in beeld Coop Schippers in Annen Klantenpanels Complimenten en verbeterpunten

Nadere informatie

Kromme Rijnstreek. Magazine voor leden Rabobank Kromme Rijnstreek - voorjaar 2012

Kromme Rijnstreek. Magazine voor leden Rabobank Kromme Rijnstreek - voorjaar 2012 ichterbij Kromme Rijnstreek Wonen en leven Duurzame energie Herman Wijffels Innovatieprijs Overwinning is enorme kans! Floriade 2012 Duurzame idealen worden werkelijkheid in Venlo Familie Van Leeuwen Monumentaal

Nadere informatie

GROEI. Zoetermeerse Zaken ONTWIKKELING EN. in Zoetermeer STEEDS IN BEDRIJF STADSTHEATER BUSINESS CLUB BEDRIJVEN INVESTERINGSZONE

GROEI. Zoetermeerse Zaken ONTWIKKELING EN. in Zoetermeer STEEDS IN BEDRIJF STADSTHEATER BUSINESS CLUB BEDRIJVEN INVESTERINGSZONE NUMMER 13 SEPTEMBER 2011 Zoetermeerse Zaken STEEDS IN BEDRIJF ONTWIKKELING EN GROEI in Zoetermeer BEDRIJVEN INVESTERINGSZONE STADSTHEATER BUSINESS CLUB de Kracht van de Ondernemer 2011 In november worden

Nadere informatie

West Twente. Magazine voor leden - voorjaar 2012

West Twente. Magazine voor leden - voorjaar 2012 ichterbij West Twente Wonen en leven Kopen of verbouwen? Rabobank ambassadeurs Een nadere kennismaking Floriade 2012 Duurzame idealen worden werkelijkheid in Venlo evisie Online shoppen brengt mensen terug

Nadere informatie

DSW zet in op groepsdetachering DECEMBER 2012. ABS Den Elzen neemt Autoschade De Vries over. Bé Emmens: Crisis? Innoveren!

DSW zet in op groepsdetachering DECEMBER 2012. ABS Den Elzen neemt Autoschade De Vries over. Bé Emmens: Crisis? Innoveren! DECEMBER 2012 Zakenmagazine voor Zoetermeer, Benthuizen, Bleiswijk, Bergschenhoek, Berkel en Rodenrijs, Pijnacker-Nootdorp, Forepark (Den Haag) DSW zet in op groepsdetachering En de machtigste van ZOETERMEER

Nadere informatie

ik ben benieuwd naar waar we over twee jaar staan

ik ben benieuwd naar waar we over twee jaar staan MET PENSIOEN We leven langer dan vroeger eerlijk, begrijpelijk, pro-actief, helder en duurzaam pensioen is een recht van iedereen. Geld naar werk. Dat is een belangrijk onderdeel van ons sociaal stelsel

Nadere informatie

Rabobank Noordoost-Veluwe

Rabobank Noordoost-Veluwe ichterbij Rabobank Noordoost-Veluwe Zand en water voor kids Speeltuinvereniging Emst TOF Regionale ondersteuning voor toptalenten Rabo Kinderfeest 1300 Raboklantjes beleven feestelijke dag Skeelerclub

Nadere informatie

Dichterbij. 'Stijl in de regio'»18 VIJFHEERENLANDEN. Jongste lid gaat voor lange termijn»26. Een kijkje achter de schermen»10

Dichterbij. 'Stijl in de regio'»18 VIJFHEERENLANDEN. Jongste lid gaat voor lange termijn»26. Een kijkje achter de schermen»10 Dichterbij VIJFHEERENLANDEN MAGAZINE VOOR LEDEN VAN RABOBANK VIJFHEERENLANDEN WINTER 2012 'Stijl in de regio'»18 LOKALE ONDERNEMERS GRENSVERLEGGEND LIDMAATSCHAP Een kijkje achter de schermen»10 Marije

Nadere informatie

Merite is een uitgave van Rabobank Land van Cuijk & Maasduinen. Jaargang 1 Nr 1 januari 2014. Goed geregeld je leven leven.

Merite is een uitgave van Rabobank Land van Cuijk & Maasduinen. Jaargang 1 Nr 1 januari 2014. Goed geregeld je leven leven. Merite is een uitgave van Rabobank Land van Cuijk & Maasduinen. Jaargang 1 Nr 1 januari 2014 Merite. Goed geregeld je leven leven. Merite.colofon Redactieadres Rabobank Land van Cuijk & Maasduinen, Afdeling:

Nadere informatie

BEDRIJF. Mens in. Sjoerd-Jan Reinders Online ondernemer met voorliefde voor winkels. Jan Zandbergen B.V. Marlies en Arend-Jan van der Vlugt

BEDRIJF. Mens in. Sjoerd-Jan Reinders Online ondernemer met voorliefde voor winkels. Jan Zandbergen B.V. Marlies en Arend-Jan van der Vlugt Mens in BEDRIJF Relatiemagazine van Alfa Accountants en Adviseurs april 2015 Mens in bedrijf 1 Sjoerd-Jan Reinders Online ondernemer met voorliefde voor winkels Jan Zandbergen B.V. Internationaal vleesbedrijf

Nadere informatie

Een openhartig. onder water. Woonfonds. Bijzondere mensen Vertrouwde hypotheken Onderdeel van Achmea. viert 40 jarig. vlaai. voorjaar 2013.

Een openhartig. onder water. Woonfonds. Bijzondere mensen Vertrouwde hypotheken Onderdeel van Achmea. viert 40 jarig. vlaai. voorjaar 2013. Een openhartig interview over de betrouwbaarheid van Achmea Bank Woonfonds de hypotheek onder water. Wat nu? Woonfonds viert 40 jarig jubileum met Woonfonds Doet en trakteert op vlaai Bijzondere mensen

Nadere informatie

op weg naar maatschappelijk betrokken ondernemen in en rond Assen Samen maatschappelijk betrokken ondernemen in Assen

op weg naar maatschappelijk betrokken ondernemen in en rond Assen Samen maatschappelijk betrokken ondernemen in Assen op weg naar maatschappelijk betrokken ondernemen in en rond Assen Samen maatschappelijk betrokken ondernemen in Assen stichting Assen voor Assen / juli 2011 Auteur / redacteur Noor van Leeuwen, NL consulting

Nadere informatie

amerpoort jaarbeeld 2011 Werelden die bij elkaar komen

amerpoort jaarbeeld 2011 Werelden die bij elkaar komen amerpoort jaarbeeld 2011 Werelden die bij elkaar komen Amerpoort in 2011: Werelden die bij elkaar komen Als ik nu terugblik, is het eigenlijk wonderlijk dat we nog nooit een Jaarbeeld hebben gemaakt rond

Nadere informatie

ndersteboven 1-10 Werkloosheid: kerende kansen Biddag voor Gewas en Arbeid 10 maart 2010 Zondag van de Arbeid 2 mei 2010 3-07

ndersteboven 1-10 Werkloosheid: kerende kansen Biddag voor Gewas en Arbeid 10 maart 2010 Zondag van de Arbeid 2 mei 2010 3-07 3-07 ndersteboven Een uitgave van Arbeidspastoraat DISK Werkloosheid: kerende kansen Biddag voor Gewas en Arbeid 10 maart 2010 Zondag van de Arbeid 2 mei 2010 Dankdag voor Gewas en Arbeid 3 november 2010

Nadere informatie

Dichterbij. 'Duurzaam gedrag best logisch'»22 AMSTEL EN VECHT. Nieuw evenement Weesp Gastvrij»18. Circulair denken heeft de toekomst»10

Dichterbij. 'Duurzaam gedrag best logisch'»22 AMSTEL EN VECHT. Nieuw evenement Weesp Gastvrij»18. Circulair denken heeft de toekomst»10 Dichterbij AMSTEL EN VECHT MAGAZINE VOOR LEDEN VAN RABOBANK AMSTEL EN VECHT ZOMER 2015 'Duurzaam gedrag best logisch'»22 3023 ONDERNEMERS TIPS ONDERNEMEN Circulair denken heeft de toekomst»10 Minder verspillen

Nadere informatie

Carolien Ubbink Crisis heeft voor nieuwe inzichten gezorgd. Liemers Veel nieuwe portefeuillehouders EZ

Carolien Ubbink Crisis heeft voor nieuwe inzichten gezorgd. Liemers Veel nieuwe portefeuillehouders EZ Magazine van Lindus, de ondernemersvereniging van de Liemers Negende jaargang, juli 2014 37 Carolien Ubbink Crisis heeft voor nieuwe inzichten gezorgd Liemers Veel nieuwe portefeuillehouders EZ DEC Liemers

Nadere informatie

company good 6 Alexander Pechtold over de ondernemende samenleving Marleen Damen wethouder Leiden werk is de beste zorg

company good 6 Alexander Pechtold over de ondernemende samenleving Marleen Damen wethouder Leiden werk is de beste zorg good 6 company Alexander Pechtold over de ondernemende samenleving Marleen Damen wethouder Leiden werk is de beste zorg Ondernemen met een arbeidsbeperking flexibele economie, hybride arbeidsrelaties VOORJAAR

Nadere informatie

WORDEN DIT IS HET SOORT KLUSSEN WAAR JE HET VOOR DOET ALS ACCOUNTANT DE HERSTART VAN EEN VAN NEDERLANDS BEROEMDSTE BOEKWINKELS ACCOUNTANT

WORDEN DIT IS HET SOORT KLUSSEN WAAR JE HET VOOR DOET ALS ACCOUNTANT DE HERSTART VAN EEN VAN NEDERLANDS BEROEMDSTE BOEKWINKELS ACCOUNTANT ACCOUNTANT WORDEN 2014-2015 magazine over accountancy DIT IS HET SOORT KLUSSEN WAAR JE HET VOOR DOET ALS ACCOUNTANT DE HERSTART VAN EEN VAN NEDERLANDS BEROEMDSTE BOEKWINKELS RA AnneMartine deelt een dag

Nadere informatie

Zoetermeerse Zaken STEEDS IN BEDRIJF

Zoetermeerse Zaken STEEDS IN BEDRIJF NUMMER 2 DECEMBER 2008 Zoetermeerse Zaken STEEDS IN BEDRIJF Zoetermeer place to be voor ondernemende starters Gemeente zet hoog in op duurzaamheid Missie geslaagd rond viering 1000-jarig bestaan MET DE

Nadere informatie

Woonfonds KOM BINNEN GRATIS EN VERGAAP JE AAN DIT PRACHTIGE RIJKSMONUMENT WOONBEURS KAARTEN

Woonfonds KOM BINNEN GRATIS EN VERGAAP JE AAN DIT PRACHTIGE RIJKSMONUMENT WOONBEURS KAARTEN ZO WOONT U IN 2035: 5 TRENDS 13 TIPS VOOR EEN DUURZAAM LEVEN DE 7 BELANGRIJKSTE ANTWOORDEN OP RENTEVRAGEN NAJAAR 2014 Woonfonds Bijzondere mensen Vertrouwde hypotheken ONDERDEEL VAN ACHMEA GRATIS KAARTEN

Nadere informatie

Encis: ICT in optima forma

Encis: ICT in optima forma Zakenmagazine voor ondernemers, bestuurders en managers in West-Friesland e.o. 7 e jaargang februari 2015 editie 01 Thema: Familiebedrijven Encis: ICT in optima forma www.westfriesezaken.nl EXTRA RUIMTE

Nadere informatie

Noord Gooiland. Magazine voor leden - voorjaar 2012

Noord Gooiland. Magazine voor leden - voorjaar 2012 ichterbij Noord Gooiland 100 jaar coöperatieve Rabobank Noord Gooiland! 1912-2012 Een eeuw bankieren in vogelvlucht Floriade Duurzame idealen worden werkelijkheid Filmhuis Bussum Met korting naar de film

Nadere informatie

Ben jij een deler? Delen moet je doen. Overal eten. Stel je voor... Laag hangend fruit

Ben jij een deler? Delen moet je doen. Overal eten. Stel je voor... Laag hangend fruit Ben jij een deler? Delen moet je doen Overal eten Stel je voor... Laag hangend fruit ER IS GENOEg Uitgave 1 APRIL 2014 Colofon Er is genoeg is mede mogelijk gemaakt door: journalistiek Marianne van den

Nadere informatie

Maatschappelijk verantwoord inkoopbeleid in ontwikkeling

Maatschappelijk verantwoord inkoopbeleid in ontwikkeling INTERaegon jaargang 29 I mvo special I november 2012 Verantwoord beleggen zonder poeha Stoelen, auto s, afval: alles steeds groener Martijn Koopmans: We helpen Bikkel Tessa haar eigen bedrijf te starten

Nadere informatie

THEMANUMMER. Founders sharenl Frontlopers van nu, koplopers van morgen. DoorDeWijks Heitje voor een karweitje anno 2015

THEMANUMMER. Founders sharenl Frontlopers van nu, koplopers van morgen. DoorDeWijks Heitje voor een karweitje anno 2015 jaargang 11, juni 2015 prijs losse verkoop 5.95 Founders sharenl Frontlopers van nu, koplopers van morgen Verder in dit nummer DoorDeWijks Heitje voor een karweitje anno 2015 Nieuw Rotterdams betaalmiddel

Nadere informatie

13 e RAP. 2GETTHERE ARNHEM. Januari t/m juni 2015. ichange.uchange.wechange.

13 e RAP. 2GETTHERE ARNHEM. Januari t/m juni 2015. ichange.uchange.wechange. 13 e RAP. 2GETTHERE ARNHEM Januari t/m juni 2015 ichange.uchange.wechange. Inhoud INLEIDING 3 RESULTATEN 4 SPECIFIEKE INFORMATIE OVER JONGEREN MET EN ZONDER STARTKWALIFICATIE 4 AANVULLENDE INFORMATIE 4

Nadere informatie

het ONDERNEMERS BARONIE

het ONDERNEMERS BARONIE NR. 1 2009 het ONDERNEMERS BARONIE 'Sponsoring levert meer op dan je denkt' B E L A N G Het beste van twee werelden Een klein gebaar: that's all it takes De wedergeboorte van D66 in de oppositie ONLINE

Nadere informatie

Afscheid Bert van der Haar MAGAZINE VAN VNO-NCW NOORD JAARGANG 19 NUMMER 5 > 2014. > Herman Wijffels Innovatieprijs voor noordelijk consortium

Afscheid Bert van der Haar MAGAZINE VAN VNO-NCW NOORD JAARGANG 19 NUMMER 5 > 2014. > Herman Wijffels Innovatieprijs voor noordelijk consortium I NOORDNIEUWS MAGAZINE VAN VNO-NCW NOORD JAARGANG 19 NUMMER 5 > 2014 Afscheid Bert van der Haar als voorzitter VNO-NCW Noord Het Noorden zit in z n DNA > Interview Aart van der Gaag over Participatiewet

Nadere informatie

De kabinetten Rutte I en II

De kabinetten Rutte I en II Nieuwe leergang gemeenteraad Interview: Pieter duisenberg en Karin Straus decentralisatie: 3 5 8 langdurige zorg voorjaarscongres Jaargang in maarssen 9 9 nummer 4 4 juli 2013 Verantwoordingsdag De overheid

Nadere informatie