Vlietstreek-Zoetermeer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Vlietstreek-Zoetermeer"

Transcriptie

1 ichterbij Vlietstreek-Zoetermeer Samen zijn we de bank Dialoog over krimp: we moeten trotser worden op Zoetermeer Wesley Verhoek heeft een goede klik met zijn adviseurs Dirk Duijzer en Wout Dekker Maak van eten een vak op school Magazine voor leden - najaar 2011 Vrijwilligersdag 2011

2 2 RABOBANK WELKOM Beste lezer, Samenwerken en verbinden, dat is het thema van deze Dichterbij. De keuze voor dit thema was snel gemaakt: er is veel dynamiek in ons werkgebied en partijen bij elkaar brengen rondom bepaalde vraagstukken past bij ons als bank. Of het nu gaat over demografische ontwikkelingen, zakelijke ondernemers bij elkaar brengen of meedenken met projecten die een aanvraag indienen voor ons Coöperatiefonds. Rabobank staat midden in de samenleving en is graag een betrokken partner. Ook landelijk zijn er vele initiatieven waarbij de Rabobank betrokken is. Een voorbeeld daarvan is de samenwerking met het Wereld Natuur Fonds (WNF). Het WNF werkt nauw samen met de Rabobank bij het verduurzamen van voedselproductieketens. Het interview begint op pagina 22. En natuurlijk hebben we weer allerlei handig en prettig ledenvoordeel voor u geselecteerd! Leo van der Plas EftelingHotel! Kijkoppagina12hoejezelfeen themasuitevoorheteftelinghotel kuntontwerpeneninrichten! INHOUD

3 3 RABOBANK INHOUDSOPGAVE INHOUD 04 Nieuws & weetjes 06 Dialoog over krimp 08 Rabobank, een bank met ideeën 12 Interview de heer Maarten G. Verhoef, Zakenpartnertest.nl 13 Medewerker aan het woord; Rob Toussain 14 Wesley Verhoek en zijn adviseurs 16 Interview Dirk Duijzer en Wout Dekker: Nederland als voorbeeld voor de wereld 19 Starters een nog betere start geven 20 Janine Schlette: van private banker naar financiële coach 22 Interview directeur WNF: We hebben een wereld te winnen 25 Open Monumentendag 26 Floriade Kids haalt buiten naar binnen 28 Hans van der Vloed: Goede relatie met je bank is goud waard 31 Ledenraadslid aan het woord: Willemien Visser 32 De vierde Week van de Coöperatie 34 Vrouwennetwerk Zoetermeer e.o. 42 Puzzel mee en maak kans op een mooie prijs 43 Contact met de Rabobank: telefoon, en bezoekadressen

4 4 RABOBANK NIEUWS & WEETJES NIEUWS KRACHT VAN DE ONDERNEMER Net als voorgaande jaren wordt in november het congres 'De Kracht van de Ondernemer' georganiseerd. In samenwerking met de Kamer van Koophandel Den Haag en de gemeenten Zoetermeer en Leidschendam-Voorburg is een onderzoek gestart naar de economische prestaties van het lokale bedrijfsleven. De resultaten van het onderzoek worden tijdens het congres aan het bedrijfsleven en geïnteresseerden gepresenteerd. Het thema 'sociale arbeidsvoorziening' wordt dit jaar nader uitgelicht. Het thema sluit aan bij het thema van 2010 waarin onder andere aandacht is besteed aan sociaal-maatschappelijke investeringen door het bedrijfsleven in Vlietstreek-Zoetermeer. Via de site kunt u zich binnenkort aanmelden voor het bijwonen van het congres. Makkelijk parkeren MET MYORDER Nooit meer te veel betalen voor parkeren. Vanaf nu kunt u met de MyOrder-app eenvoudig uw parkeergeld betalen. MyOrder bood al de mogelijkheid om een drankje op het terras te bestellen of een bioscoopkaartje. Daar is vanaf nu parkeren aan toegevoegd. U parkeert uw auto en voert uw kenteken en locatie in. Daarna kiest u tot hoe laat u wilt parkeren. De eindtijd is te verlengen, waardoor u nooit te veel betaalt. Ga naar en kijk bij mobiele diensten. Daar kunt u de app downloaden. BENELUX KAMPIOENSCHAP PEN Het Beneluxkampioenschap mountainbike in Zoetermeer wordt verreden in het weekend van 24 en 25 september. Het Beneluxkampioenschap is dit jaar nieuw leven ingeblazen. Eind september worden dan ook de beste bikers uit België, Nederland en Luxemburg verwacht. VLIETDAGEN De Vlietdagen Leidschendam-Voorburg: een spetterend evenement op en rond de Vliet, met vele activiteiten voor jong en oud. Na de eerste vijf succesvolle edities met tienduizenden bezoekers uit de hele regio, staan de Vlietdagen dit jaar in het teken van Eten en drinken door de eeuwen heen. Op zaterdag 17 en zondag 18 september staan vele activiteiten op het programma. Rabobank Vlietstreek-Zoetermeer is sponsor van dit prachtige evenement. TEKST: VDBJ_ BEELD: ALEXANDER VAN BERGE, RABOBANK

5 5 RABOBANK NIEUWS & WEETJES &WEETJES CARILLON VOORBURG Het Voorburgse carillon, klokkenspel of beiaard is ondergebracht in de toren van de Oude Kerk in het historische centrum. De toren dateert uit het einde van de dertiende eeuw en bestaat uit een twintig meter hoge vierkante onderbouw welke wordt bekroond met een achtkantige spits, die eveneens twintig meter meet. Bijzonder is, dat deze spits geheel opgemetseld is, al is dat van buiten niet te zien omdat het dak in 1539 bekleed werd met leien. In 1984 heeft de Frans Mortelmans Stichting de Voorburgse gemeenschap een beiaard geschonken. Hiervoor goot de firma Eijsbouts vierendertig klokken. Samen met de bestaande voorslag van vier klokken ontstond toen een carillon van 38 klokken. Van oktober tot juli wordt iedere vrijdagmiddag van tot uur de beiaard bespeeld. Jaarlijks wordt in de maanden augustus en september op zaterdag door gastbeiaardiers uit binnen- en buitenland een serie concerten gegeven die aanvangen om 11 uur en ongeveer een uur duren. De concertcyclus wordt afgesloten op de Open Monumentendag. Dan kan de toren worden beklommen en kan eenieder het carillon niet alleen horen maar ook zien. Onlangs is vanuit het coöperatiefonds van Rabobank Vlietstreek-Zoetermeer een bedrag ter beschikking gesteld. Dit biedt financiële ruimte om het carillon te kunnen blijven bespelen. PARELS VAN LEIDSCHENVEEN Op zondag 25 september vindt voor de vijfde keer de Parels van Leidschenveen plaats. Dit jaar is het thema muziek. Er is die dag van alles te doen in Leidschenveen. Een workshop zingen, uitvoeringen, demonstratie yoga, interieuradvies, een djembé workshop voor kinderen en veel meer. Veel bedrijven en instellingen zijn op die dag open en nodigen u van harte uit een kijkje te komen nemen. Ook de Rabobank werkt mee aan deze dag. Kom langs bij onze vestiging aan de Jaap Hoekdreef 62 voor een gratis kopje of thee. Ook wordt er een leuke spelactiviteit georganiseerd en ziet u het werk van Grace Lamee. Kijk op de site voor alle informatie. TEKST: VDBJ_ BEELD: RABOBANK, VDBJ_

6 6 RABOBANK SAMENLEVING Dialoogoverkrimp Wemoetentrotser wordenopzoetermeer Geen baan vinden of je huis niet kunnen verkopen. De komende decennia merken Nederlanders de gevolgen van het dalend aantal inwoners. Hoe gaat de regio Zoetermeer om met deze krimp? De Rabobank nodigde bedrijfsleven en overheid uit voor een dialoog. D Demografische krimp ziet de Rabobank als een van de grootste uitdagingen van de komende decennia, zegt Leo van der Plas, directievoorzitter van de Rabobank Vlietstreek-Zoetermeer. Onze regio krimpt niet in bevolkingsaantal, maar er zijn wel steeds minder mensen die werken. Bijvoorbeeld door de vergrijzing. Plat gezegd: we krijgen hier geen krimp in koppen, wel in euro s. En dat terwijl veel overheden en bedrijven in hun toekomstplannen nog uitgaan van economische groei. We bouwen bijvoorbeeld nog kantoren terwijl we in de top vier staan van de gebieden met de grootste leegstand. Om te kijken hoe de regio met de krimp kan omgaan, organiseerde Rabobank Vlietstreek - Zoetermeer op 14 juni een rondetafelconferentie op het hoofdkantoor. De deelnemers zijn ondernemer, ambtenaar, schoolleider, wethouder, raadslid of directeur van een woningcorporatie. MINDER GEBOORTEN Ook aanwezig is Frits Oevering, econoom bij Rabobank Nederland. Hij publiceerde in het najaar van 2010 het onderzoek Demografische krimp; de nieuwe realiteit in perspectief. In zijn presentatie schetst hij de urgentie van de situatie. Sinds de jaren zeventig neemt het aantal geboorten af. Doordat mensen steeds meer te besteden hadden, was dit effect nog nauwelijks zichtbaar op woningmarkt, voorzieningen of de arbeidsmarkt. Nu, zo betoogt hij, wordt dat effect wel zichtbaar. Voor Zoetermeer betekent dat bijvoorbeeld dat er door de afwijkende bevolkingssamenstelling twee keer zoveel werklozen zullen zijn als in de rest van Nederland. AANTREKKELIJKE STAD Het prikkelende verhaal van Oevering brengt het gesprek tussen de deelnemers meteen goed op gang. Die werkeloosheid is vooral kwalitatief, het wordt straks heel lastig om goed personeel te krijgen, wordt bijvoorbeeld gezegd. Ook schrikken deelnemers er van dat als de voorzieningen op gelijk niveau blijven, we er in Nederland in inkomen vijf procent op achteruitgaan. Gezamenlijk formuleren zij hoe Zoetermeer deze uitdagingen het hoofd kan bieden. De oplossing: door een aantrekkelijke stad te zijn waar bedrijven en mensen willen komen én blijven. POPULAIR BIJ BEDRIJVEN? Maar hoe aantrekkelijk is Zoetermeer voor bedrijven? De deelnemers noemen het goede aanbod van werknemers, goedkope grond en optimale bereikbaarheid als pluspunten. Het centrum vinden de deelnemers vergeleken met buursteden minder aantrekkelijk. Zoek de samenwerking met die buursteden, betoogt Oevering. Dat onderschrijven de

7 deelnemers. Daarnaast geven ze aan dat het belangrijk is je onderscheidende punten goed neer te zetten. HUREN OF KOPEN? Een aantrekkelijke stad heeft ook een breed woningaanbod. Hoe zit dat in Zoetermeer? Er is veel vraag naar huur en te weinig aanbod, geven de deelnemers uit de bouwwereld aan. Voor koop is dat andersom: veertienhonderd woningen wachten op een koper. In de markt zit net als in de rest van Nederland niet veel beweging. Zijn de leegstaande kantoren wellicht een oplossing? Men ziet zowel vanuit de gemeente als vanuit het bedrijfsleven kansen om bepaalde kantoren te transformeren, bijvoorbeeld voor kunstenaars of studenten. TROTS OP ONZE STAD Eén onderwerp keert in het gesprek steeds terug: het imago van Zoetermeer moet worden verbeterd. Meer citymarketing en evenementen en meer terrassen in de binnenstad worden genoemd. Maar ook: Zoetermeerders zijn tevreden en moeten trots worden, meent een deelnemer. Trotse inwoners poetsen het imago van hun stad op in het binnen- en buitenland en hebben een binding met elkaar. Anderen vallen hem bij. Zoetermeer heeft immers heel wat in huis: veel goed opgeleide mensen en een zeer hoogwaardig voorzieningenniveau. Maar ook topsport, met atletiek, turnen en de grootste jeugdafdeling van de KNVB. WAARDEVOLLE DIALOOG Tijdens de afsluitende borrel tonen allen zich blij met deze conferentie. Zowel gemeente als bedrijfsleven waarderen de open uitwisseling van ideeën op neutraal terrein. Leo van der Plas: Als coöperatieve bank brengen wij van oudsher mensen bij elkaar om tot oplossingen te komen die ze alleen niet kunnen realiseren. Het is goed om te zien dat iedereen zo betrokken is bij de stad en zijn schouders eronder wil zetten. We hebben veel om trots op te zijn en dat moeten we samen beter gaan uitdragen. Want dat is de conclusie van vandaag: verbind de goede initiatieven, en treed trots naar buiten! TEKST: JITZE REEDER BEELD: PAUL VOORHAM

8 8 RABOBANK DOSSIER Vlietstreek-Zoetermeer: Samenzijnwedebank De Rabobank is een bank met ideeën. Natuurlijk kun je er terecht voor je dagelijkse bankzaken en alles wat met bankieren te maken heeft. Samen zijn we de bank, dat is het idee. Communicatieadviseur Sylvia van Wezel vertelt. H Hoe we omgaan met elkaar en met onze klanten zegt alles over wie we zijn. Samen zijn we de bank! Dat we maatschappelijk betrokken zijn en hart hebben voor alles wat er in onze leefomgeving gebeurt, dat weten de meeste mensen wel. De vraag is natuurlijk hoe we die betrokkenheid in de praktijk kunnen laten zien. Het kernwoord is verbinden. We willen onze kennis delen en allerlei initiatieven ontplooien en gaan letterlijk met de klant in gesprek. Maar we brengen natuurlijk ook mensen en organisaties met elkaar in contact. Als een onderwijsinstelling komt praten over een financieel advies, dan is het idee dat we eveneens op zoek gaan naar manieren om samen te werken. Dat gaat dus verder dan bankieren alleen. We willen bijvoorbeeld stages mogelijk maken of gastlessen geven. IN GESPREK Een ander voorbeeld van hoe we midden in die maatschappij staan en ambities willen helpen waarmaken, is sponsoring. Maar klakkeloos een zak geld geven, daar doen we bij de Rabobank niet aan. We gaan juist in gesprek met de organisaties die een sponsoraanvraag doen of een bijdrage uit ons Coöperatiefonds vragen. Daarbij brengen we bijvoorbeeld de Stichting Open Monumentendag in contact met Atletiekvereniging Sparta. Want de Open Monumentendag op 10 september is misschien wel een mooie aanleiding om een Monumentenloop te organiseren en op die manier een doelgroep zoals jongeren bij dit onderwerp te betrekken. Op pagina 25 leest u wat er op 10 september in Leidschendam-Voorburg gebeurt. Een ander voorbeeld is het Thrillerfestival dat dit jaar voor de derde keer in Zoetermeer wordt gehouden. Het festival brengt culturele partijen met elkaar in contact, helpt om Zoetermeer en haar regio op de kaart te zetten en maakt dat de inwoners trots zijn op hun stad. COÖPERATIEFONDS Het coöperatiefonds is het mooiste voorbeeld van hoe we als bank initatieven ondersteunen die de lokale samenleving ten goede komen. Ook dit jaar zijn er weer tien projecten die op 26 september een bijdrage krijgen uit dit fonds. Op de volgende pagina s zetten we kort de schijnwerpers op drie projecten die een aanvraag hebben ingediend. De betrokkenen vertellen waarom zij dit hebben gedaan. Van alle dertig projecten is overigens een filmpje gemaakt, waarin wordt uitgelegd waarom de aanvraag is ingediend en wat de organisatie met het bedrag wil doen. Net als voorgaande jaren bepalen onze leden welke projecten een bijdrage ontvangen. Immers, samen zijn we de bank, dat is het idee! TEKST: MARIJNIS & MARIJNIS BEELD: ARDITO

9 9 RABOBANK DOSSIER WE ZOEKEN SPONSOREN MET HET HART OP DE JUISTE PLAATS BenThuis Dick de Rooij is voorzitter van de Stichting Christelijke Woonvoorziening Benthuizen en vader van een dochter met een verstandelijke beperking. Hij is een van de initiatiefnemers van de woonvoorziening BenThuis, waar over een paar maanden negentien mensen van verschillende leeftijden onder begeleiding kunnen wonen. We begonnen in 2005 al met dit idee om een echt thuis voor mensen met een beperking te realiseren. Iedere ouder voedt zijn kind op in de gedachte dat hij of zij later een eigen leven en toekomst opbouwt. Loslaten hoort daar bij, maar wij houden onze kinderen anders vast. BenThuis betekent echt ik ben thuis, hier voel ik mij thuis. In deze tijd waarin de overheid zich terugtrekt en er steeds minder geld beschikbaar is, zijn sponsoren des te belangrijker. Het coöperatiefonds van de Rabobank is juist zo n mooi initiatief omdat de bank niet alleen financieel helpt, maar ook laat zien dat ze betrokken is bij mensen in de samenleving. Met de bijdrage uit het coöperatiefonds kunnen we een bijzondere belevingstuin laten aanleggen waar bewoners (ook visueel gehandicapten) kunnen ontspannen, ruiken en genieten. Ik hoop natuurlijk dat we veel stemmen krijgen. Hoe dan ook, de Rabobank is een sponsor met het hart op de juiste plaats.

10 10 RABOBANK DOSSIER STEEDS MEER MENSEN REDDEN HET FINANCIEEL NIET MEER Humanitas Steeds meer mensen dreigen in de schuldhulpverlening terecht te komen. Dat betekent dat Humanitas ook steeds meer mensen helpt hun thuisadministratie op orde te krijgen. Jeffrey de Campos Cardoso werkt als vrijwillig bestuurslid bij de afdeling Zoetermeer van Humanitas. Het aantal mensen dat financieel in de problemen komt, stijgt. De wereld verandert, werkenden verliezen hun baan, prijzen stijgen en we zien daardoor in alle lagen van de bevolking dat steeds meer mensen het tijdelijk niet meer alleen redden. Daardoor loopt het storm bij ons project thuisadministratie, waarmee we mensen helpen uit de schuldhulpverlening te blijven. Het is belangrijk om in een zo vroeg mogelijk stadium betrokken te worden als iemand dreigt in de financiële problemen te komen. Omdat we meer mensen helpen, hebben we ook meer vrijwilligers nodig en we hebben nu onvoldoende middelen om hen te werven en het project inhoudelijk te vernieuwen. De Rabobank is natuurlijk bij uitstek een partij om mee samen te werken. Niet alleen qua financiële bijdrage, ook qua kennis. Het project thuisadministratie is voor veel mensen heel belangrijk en ik hoop oprecht dat we in aanmerking komen voor een toekenning uit het coöperatiefonds.

11 11 RABOBANK DOSSIER DE RABOBANK KIJKT VERDER DAN GELD EN DENKT JUIST MET ONS MEE St.DeNieuweKinderen Een vertrouwde en veilige omgeving voor kinderen met een aandachtsstoornis én een manege waar zij kunnen paardrijden en voor de paarden mogen zorgen. Dat is het doel van Stichting De Nieuwe Kinderen. Richard Raats, vader van drie kinderen met ADHD, is een van de initiatiefnemers. Kinderen met een aandachtsstoornis zoals autisme of ADHD hebben rust, structuur en vertrouwen nodig. Ik zet me al jaren in voor het welzijn van kinderen en ik vind dat je de kennis die je als mens vergaart, moet delen. Met onze stichting zoeken we heel bewust de samenwerking met lokale partijen. Wat ik zo bijzonder vind aan de Rabobank, is dat tijdens de eerste twee gesprekken het woord euro niet één keer gevallen is. Deze bank denkt ook mee en maakt haar rol in de maatschappij waar door haar kennis en netwerk te delen. Het Coöperatiefonds is een mooi initiatief en met een deel van de bijdrage kunnen we de benodigde middelen voor de manege bekostigen. Met het andere deel willen we onze documentatie optimaliseren zodat ons manegeconcept via onze website door andere stichtingen gebruikt kan worden. Want het contact met paarden werkt rustgevend en geeft deze kinderen het vertrouwen dat ze nodig hebben.

12 12 RABOBANK INTERVIEW De Zakenpartnertest Voor gezonde zakenrelaties Waar let je op als je samen een bedrijf wilt beginnen? Het computerprogramma van Maarten G. Verhoef brengt valkuilen en succesfactoren in beeld. Wat is uw achtergrond? Ik heb journalistiek gestudeerd en werkte tot 2009 als adviseur bij verschillende ministeries. Mijn werk betrof bijvoorbeeld het opzetten van intranet en internet, het adviseren van de leden van het Koninklijk huis over de landen die zij zouden bezoeken en het opzetten van een subsidieshop. Daarnaast was ik zelfstandig mediator en ondersteunde zakenpartners als de samenwerking niet goed liep. Hoe is de Zakenpartnertest ontstaan? Als het tussen zakenpartners mis gaat, heeft dit veel gevolgen. Verstoorde relaties, beëindigen van een goed lopend bedrijf en faillissement zijn enkele voorbeelden. In 2006 heb ik een eerste versie gemaakt. Dit heeft geresulteerd in de huidige Zakenpartnertest. Wat is de Zakenpartnertest? Het is een handvat voor mensen die samen een bedrijf willen opzetten of hebben opgezet of business to business willen samenwerken. Het werkt heel eenvoudig. Na aanmelding vult elke persoon de vragenlijst in op De Zakenpartnertest kan gemaakt worden met maximaal zeven partners tegelijk. De vragen gaan over alle aspecten van ondernemerschap. Het systeem haalt de overeenkomsten en verschillen tussen de mensen naar voren. In een digitaal geautomatiseerd rapport zijn deze verwoord en worden adviezen, tips en valkuilen gegeven. Hiermee kan men de dialoog starten. Openheid over verschillen in ideeën en motivatie is belangrijk om latere irritatie en conflicten te voorkomen. Ook de praktische uitwerking van het bedrijf heeft aandacht nodig. Afspraken moeten worden gemaakt over bijvoorbeeld de taakverdeling, ureninzet, betrokkenheid van derden en het afdekken van risico s. De Zakenpartnertest helpt om in openheid met elkaar over de belangrijke onderwerpen te spreken en daardoor ontstaat er een basis van vertrouwen. Daarmee worden conflicten in de toekomst voorkómen. Is de Zakenpartnertest iets voor u en uw zakenpartner(s)? De Rabobank heeft dan een interessante aanbieding voor u. Zie hiervoor de laatste pagina van deze Dichterbij. TEKST: BENOÉ BEELD: PAUL VOORHAM

13 13 RABOBANK MEDEWERKER Rob Toussain krijgt veel energie van netwerken Hij noemt zichzelf ambassadeur van Rabobank Vlietstreek-Zoetermeer en draagt de Rabobank al meer dan dertig jaar een warm hart toe. Dertig jaar bij de Rabobank. Dat is best lang... Dat klopt, maar geen dag is hetzelfde. Ik ben begonnen aan de bedrijvenbalie, heb talloze opleidingen gevolgd en mezelf met behulp van deze bank kunnen ontwikkelen. Ik heb op diverse plaatsen gewerkt en ben onder andere intern kantoorbeheerder geweest, hoofd Particulieren en Accountmanager Zakelijk. Daarna ben ik Private Banker voor ondernemers geweest en sinds 2004 houd ik me bij Rabobank Vlietstreek-Zoetermeer bezig met de acquisitie van nieuwe klanten. Nogal een gevarieerde loopbaan dus. Inderdaad, en na al die jaren ben ik nog steeds niet klaar hier. Ik leer nog elke dag en ik ken inmiddels zoveel mensen en organisaties dat je wel kunt zeggen dat ik een verbindende factor bij deze bank ben. Ik zie mezelf als ambassadeur van de bank en breng intern en extern mensen met elkaar in contact. En dat heeft tot nu toe tot veel nieuwe en vooral tevreden klanten geleid. Dit is geen baan van negen tot vijf. Ik ben gemiddeld drie avonden per week weg om nieuwe mensen te ontmoeten en te leren kennen. Precies mijn ding, want ik ben oprecht in mensen geïnteresseerd en ga graag de diepte in om goed te kunnen inventariseren wat hun wensen en behoeftes zijn. Je bent dus een echte netwerker? Je kunt geen netwerk bedenken in ons werkgebied of ik ben er lid van. Met heel veel plezier, ik krijg daar echt energie van. Ik ben de contactpersoon voor veel mensen en organisaties waar de bank mee samenwerkt. Makelaars, intermediairs, woningbouwcorporaties, projectontwikkelaars, notarissen, noem maar op. Bovendien weet ik door al die contacten precies wat er leeft en kan ik de juiste mensen met elkaar verbinden. Acquisitie en netwerken moet wel in je zitten, je moet het leuk vinden. En jij vindt het leuk? Absoluut, maar dat heeft natuurlijk ook alles met deze bank te maken. De cultuur, mentaliteit en manier van werken passen helemaal bij mij. De Rabobank is in al die jaren echt mijn thuis geworden. TEKST: MARIJNIS & MARIJNIS BEELD: PAUL VOORHAM

14 14 RABOBANK DOSSIER WesleyVerhoek heefteengoedeklik metzijnadviseurs Wesley Verhoek kocht onlangs zijn eerste huis en sloot zijn hypotheek af bij Rabobank Vlietstreek-Zoetermeer. Hij heeft een goede klik met Financieel Adviseur Louis van Leeuwen, ADO-supporter in hart en nieren. Stel, je bent een enorme voetballiefhebber in het algemeen en een fervente supporter van ADO Den Haag in het bijzonder. Hoe is het dan als juist een profvoetballer van jouw club klant wordt bij de bank waar je werkt? Volgens Financieel Adviseur Louis, heel erg bijzonder. Hij zag Wesley Verhoek in 2005 debuteren en is vol lof over de snelle vleugelspits die bekend staat om zijn fraaie voorzetten. GEZAMENLIJKE PASSIE Ik ben een rassupporter, dat kun je niet uitleggen, aldus Louis. Maar ik ben ook gewoon een adviseur en de manier waarop ik Wesley als klant behandel, is natuurlijk niet anders dan hoe ik met al mijn klanten omga. Toch geeft hij toe dat het contact met Wesley anders dan anders is. En dat heeft alles te maken met hun gezamenlijke passie, voetbal. PROFVOETBALLER Wesley begon op zijn achtste bij de jeugdopleiding van de Haagse club en wist al jong dat hij profvoetballer wilde worden. Buiten spelen met andere kinderen na schooltijd of in het weekend zat er dus niet in. Na school was het snel naar huis, eten en daarna naar voetbal, vertelt Wesley. Als kind trainde ik drie á vier keer per week en speelde ik ook op zaterdag. Dat gaat dus wel ten koste van je jeugd. Maar heel erg vond hij dat niet, want toen al was voetballen het enige wat hij wilde doen. Toen hij zeventien was, kon hij naar het eerste van ADO en stopte hij met school. De aanvaller voelt zich sterk en merkt dat hij steeds beter wordt. Ik maak elke dag stappen, zowel conditioneel als tactisch en technisch, zegt hij. In seizoen werd hij in het Gouden Schoen-klassement verkozen tot een na beste voetballer van het jaar en won hij de Zilveren Schoen. BEGRIJPELIJK VERHAAL Na een aantal rumoerige jaren gaat het ADO sportief gezien weer voor de wind. De sfeer onder de supporters is positief en het stadion in het Forepark is heel toegankelijk, ook voor gezinnen met kinderen. De Rabobank is sub-sponsor van ADO en Rabobank Vlietstreek-Zoetermeer heeft samen met Rabobank Den Haag een aantal stoelen in het stadion. Louis: Als supporter is het mooi om te zien dat ADO Den Haag weer een en al positivisme uitstraalt en fris voetbal speelt. En als adviseur van een bank die al sinds jaar en dag topsporters ondersteunt, is het voor mij extra bijzonder dat Wesley hier zijn hypotheek heeft afgesloten.

15 GOED AANBOD Wesley en zijn vriendin vonden na twee jaar zoeken eindelijk een huis dat helemaal naar hun zin was. Hoewel hij nog geen klant bij de Rabobank was, besloot hij wel voor een hypotheek bij Rabobank Vlietstreek-Zoetermeer te kiezen. We zijn ook bij andere banken geweest maar Louis was de enige adviseur met een begrijpelijk verhaal en een goed aanbod, zegt Wesley. Hij hield het simpel en legde gewoon goed uit welke mogelijkheden er zijn. Ik wil mijn zaken goed regelen en ook weten en begrijpen wat ik onderteken. VERTROUWEN Volgens Louis is het niet meer dan normaal om zo goed mogelijk informatie te verstrekken en alle opties te bespreken. Dat doe ik niet alleen met topsporters maar met elke klant, aldus de adviseur. Als je je eerste huis koopt, komt er veel op je af en bij een hypotheek komt nu eenmaal veel kijken,' zegt Louis. En dat waardeert Wesley, net als het feit dat Louis ook advies gaf over verzekeringen en fiscale aspecten. Je bent in een keer klaar met zo n totaalpakket, aldus Wesley, die ook een goed contact heeft met Private Banker Tom van Buiten. Er is geen drempel en ik heb vertrouwen in deze adviseurs. Hun benadering is heel gewoon en persoonlijk, dat spreekt me aan. DROOM En dan nog even terug naar het voetbal. ADO speelde voor het eerst in 24 jaar weer in de Europa League en daar hebben ze volgens Wesley met z n allen keihard voor gewerkt. Bovendien een prachtige belevenis voor de Haagse voetballer, want het was voor hem ook de eerste keer dat hij Europees speelde. Helaas is deze droom in de voorrondes geëindigd. Hij hoopt ooit in Engeland in de Premier League te spelen. Want daar spelen ze het mooiste voetbal, hebben ze het mooiste publiek en de mooiste entourage. Wesley: Engeland is mijn droom, daar wordt op het hoogste niveau gevoetbald. Voetbal is voor mij het mooiste spelletje dat bestaat. Het is een teamsport waarin je je helemaal kunt uitleven en waar je mensen van kunt laten meegenieten. Mooi toch? TEKST: MARIJNIS & MARIJNIS BEELD: ARDITO

16 16 rabobank Interview Wout Dekker en Dirk Duijzer Maak eten een schoolvak Nederland als voorbeeld voor de wereld Een miljard mensen lijden dagelijks honger. Dat aantal lijkt alleen maar toe te nemen. Toch zijn Wout Dekker, bestuursvoorzitter van Nutreco, en Dirk Duijzer, directeur Coöperatie en Duurzaamheid bij Rabobank Nederland, optimistisch over voedselzekerheid. Onze schappen liggen vol, maar wereldwijd is er een voedselprobleem. Dekker (hiernaast op de foto rechts): Klopt. Tegenover de miljard mensen die honger lijden, heeft ongeveer eenzelfde aantal last van overgewicht. De spanning in de wereld neemt toe, grondstofprijzen stijgen en aan de burger in het Westen gaat het allemaal voorbij. Duijzer: We zien wel wat er in de wereld gebeurt, maar dat oorlogen vaak om water en voedsel draaien, weten mensen meestal niet. Onlangs werd er bijvoorbeeld weer gevochten om de Golan op de grens tussen Israël en Syrië. Daar gaat het onder meer over de grote waterbronnen op de Golanhoogte. Wat kan Nederland doen? Dekker: Nederland is groot op agrarisch gebied. We behoren tot de top 3 in de wereld als het gaat om agrarische export. Onze kennis is enorm: wij hebben de beste boeren ter wereld en de Wageningen University staat wereldwijd zeer hoog aangeschreven. Duijzer: De agrarische sector in Nederland heeft al decennialang met discussies te maken. Over het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen, de intensieve veehouderij, overbemesting, genetische modi ficatie, dierziekten als BSE, varkenspest en de vogelgriep, noem maar op. In de praktijk heeft dat steeds geleid tot nieuwe, duurzame oplossingen. Dat heeft geweldig geholpen bij de export en kennisontwikkeling. Daardoor hebben we bedrijven die tot s werelds grootste en beste in hun sector behoren. Dekker: De uitdaging waarvoor de wereld in 2050 staat, als het aantal inwoners is gestegen tot 9 miljard, is voor ons in Nederland niet nieuw. Vraagstukken over hoe om te gaan met schaarse beschikbare grond, duurzaam ondernemen en natuurbeheer spelen bij ons al lang. De lessen die wij geleerd hebben, kunnen we wereldwijd exploiteren. Duurzaamheid is het toverwoord in de voedselproblematiek? Dekker: Er komen niet alleen meer mensen, door de hogere levensstandaard gaan ze ook meer eiwitten als vlees en vis eten. In 2050 hebben we 70 procent meer voedsel nodig dan nu. Het Wereld Natuur Fonds wijst erop dat we nu al leven alsof we 1,3 planeten hebben. Onze wereldwijde footprint overschrijdt het herstelvermogen van de aarde met 30 procent. (De footprint is de ruimte die we per persoon innemen op aarde die wordt berekend op basis van levensstijl. Redactie.) We moeten dus én de voedselproductie verhogen én tegelijkertijd de footprint halveren. Dat kan alleen als de voedsel ketens verduurzamen. Gelukkig is dat besef er wereldwijd. Maatschappelijke organisaties die vroeger het conflict aangingen, zoeken nu de samenwerking

17 op. Ik ben dan ook positief. Alleen de Nederlandse overheid blijft achter. De regering doet te weinig voor de agrarische sector? Duijzer: De agrarische sector is zeer belangrijk voor Nederland. De land- en tuinbouw is onze grootste exportsector, er zit een enorme kennisindustrie achter. Maar zonder boer is er in Nederland geen agrobusinessindustrie. Het aantal boeren neemt in rap tempo af. De overheid moet agrariërs stimuleren en ervoor zorgen dat ze eerlijk kunnen concurreren met hun collega s in het buitenland. Dat gebeurt niet. Dekker: Ook op het gebied van biodiversiteit doet de regering te weinig. Daar maak ik me zorgen over. De beste manier om in ontwikkelingslanden de natuur te behouden is om armoede te bestrijden. Eerst ging er nog 80 miljoen euro overheidsgeld naar de tropische regenwouden, nu niets meer. Het is nog niet gelukt om wereldwijd armoede en honger terug te dringen. Dekker: Ik denk dat de urgentie wereldwijd ontbrak. Nu is het besef er en de wil om duurzaam en efficiënt te produceren. Ook de belangstelling van de consument voor duurzaam geproduceerd voedsel groeit sterk. Dé oplossing is er niet, het gaat om een breed scala aan oplossingen. Biologische landbouw, lokale productie, streekgebonden seizoenproducten, maar ook intensievere productiemethodes kunnen bijdragen. Daarnaast zijn armoede en honger ook een verdelingsvraagstuk. Er is een heel palet aan duurzame oplossingen nodig. Duijzer: Op het gebied van efficiency is een wereld te winnen. In de hele voedselketen wordt zo n 40 procent verspild. Van graan dat wegrot omdat het niet goed opgeslagen is, tot producten die in de supermarkt over de datum zijn. Daarnaast zitten er enorme verschillen in productieopbrengst in bijvoorbeeld Nederland of een ontwikkelingsland. Door kennisoverdracht is veel te bereiken. Dekker: Jullie als bank zijn daar volop mee bezig. Duijzer: Klopt. De Rabobank Foundation helpt kleine boeren in ontwikkelingslanden om duurzaam te ondernemen. Rabobank International doet hetzelfde met grootzakelijke agrarische ondernemers.

18 Rabo Development participeert in banken in Afrika, Azië en Zuid-Amerika die de plattelandsbevolking en mkb ers toegang bieden tot financiële dienstverlening. We zijn in de hele keten en op alle fronten actief. Daarbij stimuleren jullie zelfredzaamheid van de bevolking? Duijzer: Ja. Het verhaal van de voedselvoorziening is het verhaal van de Rabobank. Zelfredzaamheid speelt daarin een cruciale rol. Je moet het probleem daar aanpakken waar de mensen wonen. Niet door eten te sturen of alleen geld te geven, maar door ze te helpen om op een duurzame manier in hun levensbehoefte te voorzien. Dekker: Overal in de wereld hoor je ook: geef ons bedrijven die de kennis en technologie hebben, zorg dat ze zich hier lokaal vestigen en hun ervaringen delen. Nederlandse ondernemers kunnen dat en doen dat. In hoeverre is technologie belangrijk? Dekker: Technologie en innovatie spelen een grote rol. Onze koeien bijvoorbeeld zijn o lympische topsporters geworden: ze produceren veel meer melk dan vroeger en belasten het milieu ook nog eens minder. Traceringssystemen bevorderen de voedselveiligheid. Kunnen wij als consument een bijdrage leveren aan duurzaam voedsel? Dekker: Hier geldt het aloude adagium: verbeter de wereld, begin bij jezelf. Eet een dag in de week geen vlees, eet gevarieerd, gooi geen eten weg. Die gedragsverandering is aan de gang. Daarnaast moeten we kinderen veel meer gevoel geven en respect bijbrengen voor voedselproductie en natuur. Duijzer: Eens. Breng kinderen naar de natuur, maak van eten een vak op de basisschool. Kinderen eten nauwelijks sla, maar als ze zelf een salade kunnen maken met allerlei lekkere gezonde en biologische ingrediënten, zullen ze die met smaak opeten. Wout Dekker is behalve bestuursvoorzitter van Nutreco ook lid van de raad van commissarissen van de Rabobank Groep. Tekst: barbara Trappenburg Beeld: sander nieuwenhuys

19 19 RABOBANK STARTERS EEN NOG BETERE START GEVEN COLUMNHet kabinet WONINGMARKT verlaagde begin juli de overdrachtsbelasting van 6% naar 2%. Goed nieuws voor de woningmarkt. Die reageerde direct; het aantal klanten dat zich met verhuisplannen bij ons meldde, steeg flink. De verlaging van de overdrachtsbelasting is een mooie zwaluw. Maar in zijn eentje zal hij geen zomer maken. Daarom hebben wij direct gereageerd: starters die voor 31 december 2011 een hypotheek bij de Rabobank afsluiten, betalen vier maanden lang geen rente. Samen met de lagere overdrachtsbelasting geven we starters een duwtje in de rug. En dat is belangrijk. Want starters kunnen als vliegwiel voor de woningmarkt fungeren. Als een starter namelijk een huis koopt, gaan de verkopers van dat huis ook naar een andere woning. En de mensen in dat pand verhuizen óók weer. Elke starter die een bestaande woning koopt, zorgt zo voor meer verhuizingen. Natuurlijk staan we starters ook met raad en daad bij. OOK ADVISEUR Wij zijn niet alleen hypotheekverstrekker maar ook hypotheekadviseur. Om een afgewogen beslissing te nemen is gedegen en betrouwbare informatie belangrijk. Zodat nieuwkomers met een gerust gevoel hun handtekening kunnen zetten onder een koopcontract. PIET VAN SCHIJNDEL RAAD VAN BESTUUR RABOBANK NEDERLAND GUNSTIG Ik ben van mening dat de omstandigheden om een huis te kopen gunstig zijn: de huizenprijzen zijn gedaald, de overdrachtsbelasting is flink verlaagd, de rente staat laag en wij ondersteunen starters met een goede begeleiding, en een hypotheek waarover ze vier maanden lang geen rente betalen. De steun in de rug van starters is onderdeel van een breed plan van de Rabobank om de woningmarkt uit het slop te halen. De komende tijd werken we dit plan verder uit met betrokken partijen. Samen willen we uiteindelijk komen tot een nationaal akkoord. Een akkoord dat leidt tot rust en vertrouwen op de woningmarkt. TEKST: PIET VAN SCHIJNDEL BEELD: RABOBANK

20 20 RABOBANK ONDERNEMER JanineSchlette vanprivatebankernaar financiëlecoach Vanuit een leuke baan bij de Rabobank ontslag nemen om zelfstandig ondernemer te worden vraagt vooral geloof in jezelf. Janine Schlette nam deze beslissing om mensen op financieel gebied te gaan ondersteunen. PRIVATE BANKER Ik heb meer dan elf jaar met veel plezier bij de Rabobank gewerkt, vertelt Janine. Vanaf 2007 was ik private banker bij de Rabobank Vlietstreek - Zoetermeer. Dit betekende dat ik veel contact had met klanten van de Rabobank en hen adviseerde bij de financiële beslissingen in hun leven. Als private banker ga je langdurige en meestal intensieve contacten met de klant aan, waarbij je met de klant meedenkt vanuit zijn of haar situatie. Een leuke baan waarin ik veel kon betekenen voor de klanten. DE OVERSTAP Tijdens mijn werk bij de Rabobank kwam ik echter ook regelmatig de grenzen tegen van de begeleiding die ik als private banker kon bieden. Goede voorbeelden daarvan zijn ontslag, scheiding of overlijden. Dit zijn gebeurtenissen die een grote onzekerheid tot gevolg hebben, ook op financieel gebied. Er is dan iemand nodig die samen met de betreffende persoon de gevolgen op een rijtje zet en als deskundige meedenkt en adviseert. Die verdieping wilde ik graag in mijn werk. Natuurlijk heb ik lang geaarzeld om de overstap naar een eigen bedrijf te maken. De stap van de zekerheid van een vaste baan bij een goedlopend bedrijf naar het onzekere bestaan van een zelfstandig ondernemer is groot. Uiteindelijk heb ik mijn hart gevolgd en vanaf mei 2011 ontslag genomen. NEXT STEP Vanuit mijn bedrijf Next step financial coaching begeleid ik mensen die inzicht willen krijgen in hun financiële situatie en bied ik praktische ondersteuning. Vaak betreft het mensen die in een financieel onzeker vaarwater zijn gekomen door bijvoorbeeld ontslag, overlijden, scheiding of letselschade. Stel je voor: de vrouw van een echtpaar overlijdt. In de 40 jaar van hun huwelijk heeft zij altijd de financiën geregeld. Haar man is alleen oppervlakkig op de hoogte van de financiële huishouding. Hij heeft vragen: Wat moet er worden geregeld? Wat moet nú en wat kan wachten? Wat zijn in de nieuwe situatie de inkomsten en uitgaven? Hoe is het pensioen geregeld en zijn er aanvullende polissen? In deze emotionele periode moeten weloverwogen financiële beslissingen worden genomen. Ik bied dan houvast en inzicht. INZICHT EN PRAKTISCHE ONDERSTEUNING Mijn doel is dat mensen aan het einde van de begeleiding de situatie goed overzien en zelfstandig verder kunnen. Eerst maken we stapje voor stapje de financiële puzzel compleet. De betreffende persoon is dan volledig op de hoogte van de eigen financiële situatie. Op basis van dit inzicht kan hij of zij

Via Rabobank Foundation ondersteunt Rabobank. Financieringen met positieve maatschappelijke impact 214,5mln. Enschede-Haaksbergen

Via Rabobank Foundation ondersteunt Rabobank. Financieringen met positieve maatschappelijke impact 214,5mln. Enschede-Haaksbergen Onze maatschappelijke impact Een aandeel in duurzame ontwikkeling 1 Bankieren voor Nederland stimuleren welvaart en welzijn in Nederland 2 Banking for Food stimuleren duurzame voedselvoorziening wereldwijd

Nadere informatie

26 actieve leden van VET-Vught en ECSchijndel hebben de enquête ingevuld.

26 actieve leden van VET-Vught en ECSchijndel hebben de enquête ingevuld. Resultaat Vragenlijst: Waarom doe je mee met de lokale energiecoöperatie? 26 actieve leden van VET-Vught en ECSchijndel hebben de enquête ingevuld. 1. Ik ben op de volgende manier betrokken bij de lokale

Nadere informatie

totaaladvies en persoonlijke aandacht

totaaladvies en persoonlijke aandacht totaaladvies en persoonlijke aandacht assurantiën makelaardij hypotheken financieel advies uw wensen Opnieuw beginnen in het huis van uw dromen. Financiële verplichtingen aangaan voor een periode van soms

Nadere informatie

HET BELANGRIJKSTE OM TE WETEN OM MEER ZELFVERTROUWEN TE KRIJGEN

HET BELANGRIJKSTE OM TE WETEN OM MEER ZELFVERTROUWEN TE KRIJGEN HET BELANGRIJKSTE OM TE WETEN OM MEER ZELFVERTROUWEN TE KRIJGEN Gratis PDF Beschikbaar gesteld door vlewa.nl Geschreven door Bram van Leeuwen Versie 1.0 INTRODUCTIE Welkom bij deze gratis PDF! In dit PDF

Nadere informatie

Flexibel werken én een hypotheek

Flexibel werken én een hypotheek Flexibel werken én een hypotheek Een hypotheek met Reacties uit de media op de perspectiefverklaring perspectiefverklaring Columnist Frank Kalshoven, de Volkskrant Alleen hypotheken verstrekken aan mensen

Nadere informatie

Hoeveel jaar ben je al lid van RWB? 14 jaar.

Hoeveel jaar ben je al lid van RWB? 14 jaar. Het seizoen zit er bijna op, het eerste speelt nog in de nacompetitie voor promotie, de jeugdtoernooien gaan beginnen en we hebben nog twee evenementen te goed om dit voetbalseizoen af te sluiten. Als

Nadere informatie

Onze maatschappelijke impact Een aandeel in duurzame ontwikkeling

Onze maatschappelijke impact Een aandeel in duurzame ontwikkeling Onze maatschappelijke impact Een aandeel in duurzame ontwikkeling 1 Bankieren voor Nederland stimuleren welvaart en welzijn in Nederland Versterken lokale economie Hoe we inzetten op een vitaal Kop van

Nadere informatie

LAAT JE BEDRIJF GROEIEN DOOR HET INZETTEN VAN JE NETWERK!

LAAT JE BEDRIJF GROEIEN DOOR HET INZETTEN VAN JE NETWERK! LAAT JE BEDRIJF GROEIEN DOOR HET INZETTEN VAN JE NETWERK! In dit E-book leer je hoe je door het inzetten van je eigen netwerk je bedrijf kan laten groeien. WAAROM DIT E-BOOK? Veel ondernemers beginnen

Nadere informatie

LES 3 Ik leer Nederlands. TESTEN TEST 1

LES 3 Ik leer Nederlands. TESTEN TEST 1 12/11/14 1 LES 3 Ik leer Nederlands. TESTEN TEST 1 1. (lezen) Ik.... een lange tekst. 2 Hij.... een moeilijk boek. 3. Zij.... een gemakkelijk tekstje. 4..... jullie veel? Ja, wij.... graag kinderboeken.

Nadere informatie

Werkboek Het is mijn leven

Werkboek Het is mijn leven Werkboek Het is mijn leven Het is mijn leven Een werkboek voor jongeren die zelf willen kiezen in hun leven. Vul dit werkboek in met mensen die je vertrouwt, bespreek het met mensen die om je geven. Er

Nadere informatie

Investeren in zelfredzaamheid. Rabobank Foundation

Investeren in zelfredzaamheid. Rabobank Foundation Investeren in zelfredzaamheid Rabobank Foundation Hoe help je mensen om zelfred zaam te worden? Dat is een vraagstuk waar Rabobank Foundation zich al ruim 40 jaar mee bezig houdt. Zelfredzaamheid bete

Nadere informatie

De TalentenCoach, centrum voor mobiliteit en ontwikkeling

De TalentenCoach, centrum voor mobiliteit en ontwikkeling Het beste uit jezelf halen en met plezier werken De TalentenCoach, centrum voor mobiliteit en ontwikkeling Tekst: Fenny Brandsma / Fotografie: Kees Winkelman Wat zijn je talenten en hoe zet je ze effectief

Nadere informatie

Maatschappelijke waardering van Nederlandse Landbouw en Visserij

Maatschappelijke waardering van Nederlandse Landbouw en Visserij Nederlandse Landbouw en Visserij Inhoud 1 Inleiding 03 2 Samenvatting en conclusies landbouw en visserij 3 Maatschappelijke waardering landbouw 09 4 Associaties agrarische sector 13 5 Waardering en bekendheid

Nadere informatie

STICHTING VELDLEEUWERIK

STICHTING VELDLEEUWERIK TEGEARRE DJOERSAAM STICHTING VELDLEEUWERIK Stichting Veldleeuwerik is een uniek samenwerkingsverband tussen telers en verwerkende bedrijven om actief duurzame akkerbouw en -productie te stimuleren. Niet

Nadere informatie

Een goed leven voor.

Een goed leven voor. Een goed leven voor. Juultje Holla - Perspectief - maart 2013 Als onderdeel van het ZonMW project Zeggenschap en Inclusie Met dank aan Rob, die mij hierbij enorm geholpen heeft. Een goed leven voor. Een

Nadere informatie

blad Ontmoet Paul op www.onsbpfschilders.nl wat vinden blijft gelijk 5 Meer inzicht in je pensioen: met UPO & de Pensioenplanner 2 Premie in 2015:

blad Ontmoet Paul op www.onsbpfschilders.nl wat vinden blijft gelijk 5 Meer inzicht in je pensioen: met UPO & de Pensioenplanner 2 Premie in 2015: Pensioen blad voor ondernemers april 2015 Meer inzicht in je pensioen: met UPO & de Pensioenplanner 2 wat vinden we van ons pensioenfonds 4 Premie in 2015: pensioenpremie blijft gelijk 5 Welk pensioenloon

Nadere informatie

[PILOT] Aan de slag met de Hoofdzaken Ster

[PILOT] Aan de slag met de Hoofdzaken Ster [PILOT] Aan de slag met de Hoofdzaken Ster! Hoofdzaken Ster Copyright EffectenSter BV 2014 Hoofdzaken Ster SOCIALE VAARDIGHEDEN VERSLAVING DOELEN EN MOTIVATIE 10 9 8 10 9 8 7 6 4 3 2 1 7 6 4 3 2 1 10 9

Nadere informatie

Voor hetzelfde geld heb je een eigen huis! Stap eens bij ons binnen. Lees meer op pagina 3. p.4 Freeks feiten p.6 Ben jij nog blij met aflossingsvrij?

Voor hetzelfde geld heb je een eigen huis! Stap eens bij ons binnen. Lees meer op pagina 3. p.4 Freeks feiten p.6 Ben jij nog blij met aflossingsvrij? Update Zomer 2017 Voor hetzelfde geld heb je een eigen huis! Stap eens bij ons binnen Weidstraat 16, IJsselstein Lees meer op pagina 3 p.4 Freeks feiten p.6 Ben jij nog blij met aflossingsvrij? p.7 Welke

Nadere informatie

Liturgie voor de scholendienst 2015

Liturgie voor de scholendienst 2015 Liturgie voor de scholendienst 2015 Kerk van de Nazarener & Christelijke Basisschool De Vliet Klaaswaal Zondag 1 februari Thema: Bestaat God (eigenlijk wel)? Welkomstwoord Uitleg over de kerk Kinderopwekking

Nadere informatie

Zaken voor mannen. Verhalen van mannen met epilepsie

Zaken voor mannen. Verhalen van mannen met epilepsie Zaken voor mannen Verhalen van mannen met epilepsie Introductie Niet alle mannen vinden het prettig om over hun gezondheid te praten. Ieder mens is anders. Elke man met epilepsie ervaart zijn epilepsie

Nadere informatie

Mijn ouders zijn gescheiden en nu? Een folder voor jongeren met gescheiden ouders over de OTS en de gezinsvoogd

Mijn ouders zijn gescheiden en nu? Een folder voor jongeren met gescheiden ouders over de OTS en de gezinsvoogd Mijn ouders zijn gescheiden en nu? Een folder voor jongeren met gescheiden ouders over de OTS en de gezinsvoogd 1 Joppe (13): Mijn ouders vertelden alle twee verschillende verhalen over waarom ze gingen

Nadere informatie

25 jaar NIBE - Interview Mantijn van Leeuwen

25 jaar NIBE - Interview Mantijn van Leeuwen 152 152 25 jaar NIBE - Interview Mantijn van Leeuwen 153 Interview Mantijn van Leeuwen Voor de meeste mensen ben jij nog een onbekende, zeker gerelateerd aan het NIBE. Vertel eens iets over je achtergrond,

Nadere informatie

LESPAKKET DE 9 LEVENS VAN VAN BOMMEL

LESPAKKET DE 9 LEVENS VAN VAN BOMMEL @ LESPAKKET DE 9 LEVENS VAN VAN BOMMEL ! inleiding ONDERNEMEN Voor het maken van deze opdrachten moet je eerst het stripboek De 9 levens van Van Bommel hebben gelezen. Om de onderneming zo succesvol mogelijk

Nadere informatie

Dagboek Nederland onder water?! Komt Nederland onder water te staan? En wat kunnen jij en de politiek doen om dit te voorkomen?

Dagboek Nederland onder water?! Komt Nederland onder water te staan? En wat kunnen jij en de politiek doen om dit te voorkomen? Dagboek Dagboek Nederland onder water?! Komt Nederland onder water te staan? En wat kunnen jij en de politiek doen om dit te voorkomen? Dat het klimaat verandert is een feit. Je hoort het overal om je

Nadere informatie

Paradoxaal genoeg hebben juist veel landarbeiders geen toegang tot betaalbaar groenten en fruit

Paradoxaal genoeg hebben juist veel landarbeiders geen toegang tot betaalbaar groenten en fruit DAAR PLUKKEN DE BOEREN DE VRUCHTEN VAN HET SUCCES VAN GRUPO HUALTACO Groenten en fruit zijn niet alleen gezond voor ons lichaam, maar ook voor de wereldeconomie. De groente- en fruitsector is een van de

Nadere informatie

Directeur/bestuurder Peter Meijs aan het woord. Nieuwe leidinggevenden bij SDW stellen zich voor

Directeur/bestuurder Peter Meijs aan het woord. Nieuwe leidinggevenden bij SDW stellen zich voor SDWNIEUWS Informatie voor cliënten, ouders en cliëntvertegenwoordigers oktober 2010 BELANGRIJKE Informatie voor jou, lees dit blad goed! Directeur/bestuurder Peter Meijs aan het woord > Lees verder op

Nadere informatie

Introductie. Figuur 1 De actie van Coca Cola

Introductie. Figuur 1 De actie van Coca Cola Inhoud Introductie... 2 Maatschappelijk verantwoord ondernemen... 3 Duurzaamheid... 4 Maatschappelijk betrokken ondernemen... 5 Het verschil tussen MVO en MBO... 6 Bronnelijst... 7 MBO... 7 MVO... 7 Introductie

Nadere informatie

Werken in een andere sector of branche: iets voor u?

Werken in een andere sector of branche: iets voor u? Werken in een andere sector of branche: iets voor u? Uw hele loopbaan blijven werken in dezelfde sector of branche? Voor veel werknemers is het bijna vanzelfsprekend om te blijven werken in de sector of

Nadere informatie

Voor hetzelfde geld heb je een eigen huis! Stap eens bij ons binnen. Lees meer op pagina 3. p.4 Freeks feiten p.6 Ben jij nog blij met aflossingsvrij?

Voor hetzelfde geld heb je een eigen huis! Stap eens bij ons binnen. Lees meer op pagina 3. p.4 Freeks feiten p.6 Ben jij nog blij met aflossingsvrij? Update Zomer 2017 Voor hetzelfde geld heb je een eigen huis! Stap eens bij ons binnen Maanlander 47, Amersfoort Lees meer op pagina 3 p.4 Freeks feiten p.6 Ben jij nog blij met aflossingsvrij? p.7 Welke

Nadere informatie

Voor hetzelfde geld heb je een eigen huis! Stap eens bij ons binnen. Lees meer op pagina 3. p.4 Freeks feiten p.6 Ben jij nog blij met aflossingsvrij?

Voor hetzelfde geld heb je een eigen huis! Stap eens bij ons binnen. Lees meer op pagina 3. p.4 Freeks feiten p.6 Ben jij nog blij met aflossingsvrij? Update Zomer 2017 Voor hetzelfde geld heb je een eigen huis! Stap eens bij ons binnen Raoul Wallenbergplein 5, Alphen aan den Rijn Lees meer op pagina 3 p.4 Freeks feiten p.6 Ben jij nog blij met aflossingsvrij?

Nadere informatie

De Rabobank is een unieke bank. Wij hebben geen aandeelhouders, maar leden. We zijn een coöperatie.

De Rabobank is een unieke bank. Wij hebben geen aandeelhouders, maar leden. We zijn een coöperatie. In deze folder leest u wie we zijn, wat we doen en op welke manieren u ons kunt bereiken. U ervaart onze maatschappelijke betrokkenheid in Enschede en Haaksbergen. En u leest waarom lid worden van Rabobank

Nadere informatie

Een huis vinden of verkopen was nog nooit zo eenvoudig.

Een huis vinden of verkopen was nog nooit zo eenvoudig. Een huis vinden of verkopen was nog nooit zo eenvoudig. De Hypotheek Als je een huis koopt moet je de koopsom ook kunnen financieren. Daarbij is het afsluiten van een hypotheek meestal onvermijdelijk.

Nadere informatie

Cultuur is een eerste levensbehoefte

Cultuur is een eerste levensbehoefte 10 Cultuur is een eerste levensbehoefte Interview Tekst Kelly Bakker Foto s Tessa Wiegerinck Journalist, cultuurkenner en ondernemer in één Je stapt in die achtbaan en kan dan eigenlijk niet meer anders

Nadere informatie

PREVIEW. Probeer nu 1 dag DAVID DE JONGE JAREN VAN VIJF DAGEN: GOD, SPORT & JEZELF MET PRAKTISCHE, SPORT- EN PERSOONLIJKE VOORBEELDEN

PREVIEW. Probeer nu 1 dag DAVID DE JONGE JAREN VAN VIJF DAGEN: GOD, SPORT & JEZELF MET PRAKTISCHE, SPORT- EN PERSOONLIJKE VOORBEELDEN PREVIEW Probeer nu 1 dag DE JONGE JAREN VAN DAVID VIJF DAGEN: GOD, SPORT & JEZELF MET PRAKTISCHE, SPORT- EN PERSOONLIJKE VOORBEELDEN DAG 1 GOD ZIET JOU ZITTEN! Het is niet leuk om buitengesloten te worden,

Nadere informatie

Voor hetzelfde geld heb je een eigen huis! Stap eens bij ons binnen. Lees meer op pagina 3. p.4 Freeks feiten p.6 Ben jij nog blij met aflossingsvrij?

Voor hetzelfde geld heb je een eigen huis! Stap eens bij ons binnen. Lees meer op pagina 3. p.4 Freeks feiten p.6 Ben jij nog blij met aflossingsvrij? Update Zomer 2017 Voor hetzelfde geld heb je een eigen huis! Stap eens bij ons binnen Paltrokstraat 20, Zaandam Lees meer op pagina 3 p.4 Freeks feiten p.6 Ben jij nog blij met aflossingsvrij? p.7 Welke

Nadere informatie

LESPROGRAMMA LES 1. INTRODUCTIELES

LESPROGRAMMA LES 1. INTRODUCTIELES LESPROGRAMMA LES 1. INTRODUCTIELES Inhoud In de introductieles gaat u met de leerlingen aan de slag met het thema duurzaam en eerlijk eten. Samen met de leerlingen bekijkt u drie filmpjes die uitleggen

Nadere informatie

REGELS. Onderstreep de pluralisvorm in de zin.

REGELS. Onderstreep de pluralisvorm in de zin. 61 61 REGELS 1 Onderstreep de pluralisvorm in de zin. 1 Ik woon met mijn gezin in een rijtjeshuis met vier slaapkamers. 2 De vijf appartementen in deze flat zijn heel klein. 3 Hij heeft een groot huis

Nadere informatie

De ambtenaar als ambassadeur aan de slag met social business Door: Jochem Koole

De ambtenaar als ambassadeur aan de slag met social business Door: Jochem Koole De ambtenaar als ambassadeur aan de slag met social business Door: Jochem Koole Sociale media hebben individuen meer macht gegeven. De wereldwijde beschikbaarheid van gratis online netwerken, zoals Facebook,

Nadere informatie

Ik ben een prima huisarts. Maar ik mis een zakelijk gen.

Ik ben een prima huisarts. Maar ik mis een zakelijk gen. Ik ben een prima huisarts. Maar ik mis een zakelijk gen. Sinds mijn afstuderen in 2008, heb ik gewerkt als waarnemend huisarts in de kop van Noord-Holland. Dat was een goede start. Ik heb ongelooflijk

Nadere informatie

Nieuwsbrief Gerdien Jansen Kindcoaching. Jaargang 2: Nieuwsbrief 3 (oktober 2013) Hallo allemaal,

Nieuwsbrief Gerdien Jansen Kindcoaching. Jaargang 2: Nieuwsbrief 3 (oktober 2013) Hallo allemaal, Nieuwsbrief Gerdien Jansen Kindcoaching Jaargang 2: Nieuwsbrief 3 (oktober 2013) Hallo allemaal, Veel te laat krijgen jullie deze nieuwsbrief. Ik had hem al veel eerder willen maken/versturen, maar ik

Nadere informatie

Karin de Galan. Karin de Galan (1967) is sinds 1991 trainer en coach.

Karin de Galan. Karin de Galan (1967) is sinds 1991 trainer en coach. Karin de Galan Karin de Galan (1967) is sinds 1991 trainer en coach. Ze heeft zich gespecialiseerd in het trainen van trainers en richtte in 2007 de galan school voor training op. Eerder werkte ze als

Nadere informatie

Ik ben de Klomp. Europees landbouwbeleid groep 5-6. De Klomp is een boer. Wel een hele aardige boer. Maar wel met een boer n accent.

Ik ben de Klomp. Europees landbouwbeleid groep 5-6. De Klomp is een boer. Wel een hele aardige boer. Maar wel met een boer n accent. De Klomp is een boer. Wel een hele aardige boer. Maar wel met een boer n accent Zo! Goedemorgen of goedemiddag, wat is t? Ik moet zo de koeien weer melken, dus... Excuus, dat ik wat stink. Ik heb het zo

Nadere informatie

PeerEducatie Handboek voor Peers

PeerEducatie Handboek voor Peers PeerEducatie Handboek voor Peers Handboek voor Peers 1 Colofon PeerEducatie Handboek voor Peers december 2007 Work-Wise Dit is een uitgave van: Work-Wise info@work-wise.nl www.work-wise.nl Contactpersoon:

Nadere informatie

Voel je vrij en liefdevol 7 oefeningen

Voel je vrij en liefdevol 7 oefeningen Voel je vrij en liefdevol 7 oefeningen Soms voel je je gevangen door het leven. Vastgezet door de drukte, en beklemd in je eigen hoofd. Je voelt je niet vrij en je voelt geen liefde. Met deze tips breng

Nadere informatie

Grip op later. Uw financiële toekomst in beeld

Grip op later. Uw financiële toekomst in beeld Grip op later Uw financiële toekomst in beeld 2 Natuurlijk vinden wij overzicht over onze financiën belangrijk. Maar andere zaken lijken altijd nog veel belangrijker. Bovendien vinden wij het moeilijk.

Nadere informatie

Deel het leven Johannes 4:1-30 & 39-42 7 december 2014 Thema 4: Gebroken relaties

Deel het leven Johannes 4:1-30 & 39-42 7 december 2014 Thema 4: Gebroken relaties Preek Gemeente van Christus, Het staat er een beetje verdwaald in dit hoofdstuk De opmerking dat ook Jezus doopte en leerlingen maakte. Het is een soort zwerfkei, je leest er ook snel overheen. Want daarna

Nadere informatie

MANIEREN OM MET OUDERPARTICIPATIE OM TE GAAN

MANIEREN OM MET OUDERPARTICIPATIE OM TE GAAN Blijf kalm; Verzeker je ervan dat je de juiste persoon aan de lijn hebt; Zeg duidelijk wie je bent en wat je functie is; Leg uit waarom je belt; Geef duidelijke en nauwkeurige informatie en vertel hoe

Nadere informatie

Jouw Belang Jouw ouders bespreken gezamenlijk over én met jou wat jouw belang is. Zodat jouw ouders

Jouw Belang Jouw ouders bespreken gezamenlijk over én met jou wat jouw belang is. Zodat jouw ouders - Dit basis Kindplan kan als onderdeel worden ingevoegd in het ouderschapsplan of los worden gebruikt door ouders al dan niet met hulp van een professional - Ouders ga na de eerste afspraak met een professional

Nadere informatie

U schrijft ook dat wij Belgen bang zijn voor elkaar. Hoezo?

U schrijft ook dat wij Belgen bang zijn voor elkaar. Hoezo? Wablieft praat met Paul Verhaeghe De maatschappij maakt mensen ziek Materieel hebben we het nog nooit zo goed gehad. De meesten van ons hebben een inkomen, een dak boven ons hoofd Toch voelen veel mensen

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting jij bent TOV! 2015. Auteur: Wendy Verkerk- Klein

Jaarverslag Stichting jij bent TOV! 2015. Auteur: Wendy Verkerk- Klein Jaarverslag Stichting jij bent TOV! 2015 Auteur: Wendy Verkerk- Klein Voorwoord Voor u ligt het eerste jaarverslag van TOV te Tiel. Februari 2015 is stichting Jij bent TOV opgericht waardoor we dit jaar

Nadere informatie

Wat gaan we doen? Kies uit: bijzondere dagelijks gratis aanstaande praktisch. 1 Dick en Anna gaan vrijdag trouwen. Dat is over twee dagen.

Wat gaan we doen? Kies uit: bijzondere dagelijks gratis aanstaande praktisch. 1 Dick en Anna gaan vrijdag trouwen. Dat is over twee dagen. 103 103 HOOFDSTUK 7 Wat gaan we doen? WOORDEN 1 Kies uit: bijzondere dagelijks gratis aanstaande praktisch 1 Dick en Anna gaan vrijdag trouwen. Dat is over twee dagen. 2 Op 22 november zijn we 25 jaar

Nadere informatie

Voor en met elkaar : burgerinitiatieven worden beloond

Voor en met elkaar : burgerinitiatieven worden beloond Voor en met elkaar : burgerinitiatieven worden beloond Verenigingen, stichtingen en instellingen barsten doorgaans van de ambities en toekomstplannen. Maar om ze te realiseren heb je financiële middelen

Nadere informatie

Welkom bij Sociaal Succesvol Ondernemen. Week 2: je bedrijf op orde Les 2: een goed businessmodel

Welkom bij Sociaal Succesvol Ondernemen. Week 2: je bedrijf op orde Les 2: een goed businessmodel Welkom bij Sociaal Succesvol Ondernemen Week 2: je bedrijf op orde Les 2: een goed businessmodel Pen en papier? Wat is een businessmodel? Jouw businessmodel is de manier waarop jij in business bent Twee

Nadere informatie

150 Tips om kinderen te laten zien dat je om ze geeft!

150 Tips om kinderen te laten zien dat je om ze geeft! 150 Tips om kinderen te laten zien dat je om ze geeft! Scott de Jong http://www.positiefleren.nl - 1 - Je leest op dit moment versie 2.0 van het Ebook: 150 Tips om kinderen te laten zien dat je om ze geeft.

Nadere informatie

Adinda Keizer - Copyright 2013 Niets uit deze uitgave mag zonder toestemming van Vindjeklant.nl worden gekopieerd of gebruikt in commerciële

Adinda Keizer - Copyright 2013 Niets uit deze uitgave mag zonder toestemming van Vindjeklant.nl worden gekopieerd of gebruikt in commerciële Adinda Keizer - Copyright 2013 Niets uit deze uitgave mag zonder toestemming van Vindjeklant.nl worden gekopieerd of gebruikt in commerciële uitingen. Als startend ondernemer is alles nieuw. De boekhouding,

Nadere informatie

Ben jij een kind van gescheiden ouders? Dit werkboekje is speciaal voor jou!

Ben jij een kind van gescheiden ouders? Dit werkboekje is speciaal voor jou! Hallo Ben jij een kind van gescheiden ouders? Dit werkboekje is speciaal voor jou Als je ouders uit elkaar zijn kan dat lastig en verdrietig zijn. Misschien ben je er boos over of denk je dat het jouw

Nadere informatie

Ik ben pedagogisch medewerker op een VVE locatie van TintelTuin

Ik ben pedagogisch medewerker op een VVE locatie van TintelTuin Ik ben pedagogisch medewerker op een VVE locatie van TintelTuin De pedagogisch medewerkers aan het woord over de pedagogische kwaliteit van TintelTuin 1 VEILIGHEID + UITDAGING = GROEI Waarom kiezen ouders

Nadere informatie

NTERVIEW. In Bedrijf.Bite Coaching, loopbaan & studiekeuze. Doen waar je goed in bent

NTERVIEW. In Bedrijf.Bite Coaching, loopbaan & studiekeuze. Doen waar je goed in bent NTERVIEW In Bedrijf.Bite Coaching, loopbaan & studiekeuze Doen waar je goed in bent Ieder mens moet regelmatig keuzes maken. Dat begint al met de keuze voor een bepaalde school, een studie of een opleiding.

Nadere informatie

Publiekssamenvatting nota Duurzaam voedsel, 25 september 2009, ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Publiekssamenvatting nota Duurzaam voedsel, 25 september 2009, ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit Publiekssamenvatting nota Duurzaam voedsel 25 september 2009 Populaire versie van de nota Duurzaam voedsel van het ministerie van LNV. Het verduurzamen van consumptie en productie van voedsel lukt alleen

Nadere informatie

Waterrijk. 1. Aanzetten. 1.a Waterrijk

Waterrijk. 1. Aanzetten. 1.a Waterrijk 1. Aanzetten Waterrijk 1.a Waterrijk Jij gaat aan de slag met het dossier Waterrijk. Welke onderdelen van het dossier ga jij maken? Overleg met je docent. GA IK DOEN STAP ONDERDEEL TIJD BESCHRIJVING 2

Nadere informatie

Maatschappelijke impact Rabobank Utrecht

Maatschappelijke impact Rabobank Utrecht Maatschappelijke impact Rabobank Utrecht Een aandeel in duurzame ontwikkeling 1 Bankieren voor Nederland 2 Banking for Food 3 Onze bedrijfsvoering Verdienvermogen vergroten Optimale levensloop stimuleren

Nadere informatie

open +verk kopen eigen huis maga eigen hu is maga i z ne september 2014 ne septem

open +verk kopen eigen huis maga eigen hu is maga i z ne september 2014 ne septem kopen+verkopen 52 eigen huis magazine september 2014 Scheiden wordt (te) duur voor huisbezitter Bij elkaar blijven voor de hypotheek Sinds de crisis op de woningmarkt, is scheiden toch al naar en duur

Nadere informatie

Een van de agenten komt naar hem toe. Nou, het is me het dagje wel, zegt hij. Nu zijn er toch rellen in de stad.

Een van de agenten komt naar hem toe. Nou, het is me het dagje wel, zegt hij. Nu zijn er toch rellen in de stad. Een dode De voetbalwedstrijd is afgelopen. Het stadion is bijna leeg. Het is koud, de zon schijnt bleek. Munck staat op de tribune van vak H en staart naar de dode man op de bank. Wat vreselijk, denkt

Nadere informatie

Weer naar school. De directeur stapt het toneel op. Goedemorgen allemaal, zegt hij. * In België heet een mentor klastitularis.

Weer naar school. De directeur stapt het toneel op. Goedemorgen allemaal, zegt hij. * In België heet een mentor klastitularis. Weer naar school Kim en Pieter lopen het schoolplein op. Het is de eerste schooldag na de zomervakantie. Ik ben benieuwd wie onze mentor * is, zegt Pieter. Kim knikt. Ik hoop een man, zegt ze. Pieter kijkt

Nadere informatie

Onze maatschappelijke impact Een aandeel in duurzame ontwikkeling

Onze maatschappelijke impact Een aandeel in duurzame ontwikkeling Onze maatschappelijke impact Een aandeel in duurzame ontwikkeling 1 Bankieren voor Nederland stimuleren welvaart en welzijn in Nederland Versterken lokale economie Hoe we inzetten op een vitaal Hoe we

Nadere informatie

Vierde nieuwsbrief. NIEUWSBRIEF Basisschool De Springschans

Vierde nieuwsbrief. NIEUWSBRIEF Basisschool De Springschans Tweewekelijkse NIEUWSBRIEF Basisschool De Springschans 27-9-2016 Vierde nieuwsbrief Honden op het plein. Bij het halen en brengen van de kinderen naar school komen regelmatig honden mee. Terwijl de kinderen

Nadere informatie

Netwerktips lid bereid te geven een tip Bereid je voor Onderhoud je contacten Schrijf Mis geen kansen positief niet al te moeilijk

Netwerktips lid bereid te geven een tip Bereid je voor Onderhoud je contacten Schrijf Mis geen kansen positief niet al te moeilijk Netwerktips Hieronder een aantal tips op een rijtje: niet uitputtend, maar gewoon een selectie van mogelijkheden om in contact te komen met potentiele nieuwe klanten. 1. Word lid van een club, een mailinglist,

Nadere informatie

Gedragscode. Gewoon goed doen

Gedragscode. Gewoon goed doen Gedragscode Gewoon goed doen 2 Inhoudsopgave pagina 1. Missie, ambitie en kernwaarden 4 2. Gewoon goed doen 5 3. Waarom een gedragscode? 6 4. Omgaan met de patiënt/klant: respectvol en gastvrij 7 5. Professioneel

Nadere informatie

VoorleesExpress. Samen met ouders aan de slag. Praktische tips

VoorleesExpress. Samen met ouders aan de slag. Praktische tips VoorleesExpress Samen met ouders aan de slag Praktische tips Samen met ouders aan de slag Ouders betrekken bij het voorlezen Je gaat straks via de VoorleesExpress twintig weken voorlezen bij een of meerdere

Nadere informatie

Uitwerking workshop Creatief reflecteren met kinderen

Uitwerking workshop Creatief reflecteren met kinderen Uitwerking workshop Creatief reflecteren met kinderen 4 november 2011 NJPV Conferentie door Welmoed Lockefeer Onderwijs Maak Je Samen Waarom reflecteren met kinderen? Roepvraag met hele groep, bij aanvang

Nadere informatie

Relaties. HDYO heeft meer informatie beschikbaar over de Ziekte van Huntington voor jongeren, ouders en professionals op onze website: www.hdyo.

Relaties. HDYO heeft meer informatie beschikbaar over de Ziekte van Huntington voor jongeren, ouders en professionals op onze website: www.hdyo. Relaties HDYO heeft meer informatie beschikbaar over de Ziekte van Huntington voor jongeren, ouders en professionals op onze website: www.hdyo.org Relaties kunnen een belangrijke rol spelen bij het omgaan

Nadere informatie

Verslag ouderavond FIT(s) OP DE KRING

Verslag ouderavond FIT(s) OP DE KRING Verslag ouderavond FIT(s) OP DE KRING In gesprek met elkaar. Uitwerking van de stellingen. De onderstaande stellingen hebben we deze avond besproken onder elke stelling staan een aantal opmerkingen die

Nadere informatie

Reflectiegesprekken met kinderen

Reflectiegesprekken met kinderen Reflectiegesprekken met kinderen Hierbij een samenvatting van allerlei soorten vragen die je kunt stellen bij het voeren van (reflectie)gesprekken met kinderen. 1. Van gesloten vragen naar open vragen

Nadere informatie

Interview. We moeten ophouden met klagen en duurzaamheid vanuit een positief oogpunt bekijken

Interview. We moeten ophouden met klagen en duurzaamheid vanuit een positief oogpunt bekijken Interview We moeten ophouden met klagen en duurzaamheid vanuit een positief oogpunt bekijken Door: Marlou Dahmen Een geboren ondernemer, een gedreven persoon en een gevoelsmens. Haar enthousiasme en passie

Nadere informatie

Meedoen Werkt! Geen werk, geen uitkering, wél ambitie? Ontwikkel je talent in Purmerend!

Meedoen Werkt! Geen werk, geen uitkering, wél ambitie? Ontwikkel je talent in Purmerend! Meedoen Werkt! Geen werk, geen uitkering, wél ambitie? Ontwikkel je talent in Purmerend! Heb je geen werk, geen uitkering maar wél ambitie? Wil je bijvoorbeeld graag werkervaring opdoen, in contact komen

Nadere informatie

TOELICHTING DIENSTVERLENING

TOELICHTING DIENSTVERLENING TOELICHTING DIENSTVERLENING Wie zijn wij? Organisatie Zowel als ondernemer als particulier bent u bij Theo Grandia Assurantiën van harte welkom voor advies en begeleiding bij financiële vraagstukken. Theo

Nadere informatie

De mantelzorg DER LIEFDE

De mantelzorg DER LIEFDE De mantelzorg DER LIEFDE Ongeveer 3,5 miljoen Nederlanders zorgen onbetaald en langdurig voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende partner of familielid. Ook op de HAN zijn veel medewerkers

Nadere informatie

Ik ben pedagogisch medewerker bij TintelTuin

Ik ben pedagogisch medewerker bij TintelTuin Ik ben pedagogisch medewerker bij TintelTuin De pedagogisch medewerkers aan het woord over de pedagogische kwaliteit van TintelTuin 1 VEILIGHEID + UITDAGING = GROEI Waarom kiezen ouders kinderopvang van

Nadere informatie

Duurzame wereldvoedselvoorziening. hoe ziet dit vraagstuk eruit en in welke richting liggen de oplossingen?

Duurzame wereldvoedselvoorziening. hoe ziet dit vraagstuk eruit en in welke richting liggen de oplossingen? Duurzame wereldvoedselvoorziening hoe ziet dit vraagstuk eruit en in welke richting liggen de oplossingen? Even voorstellen: Ruben Bringsken Ondernemer in Food en ICT (focus op duurzame oplossingen) Eigenaar/participatie

Nadere informatie

Les 1 woordenschat 2F. de markt de uitvinding favoriet waarde hechten aan waar voor je geld krijgen de consumptie de trend de claim

Les 1 woordenschat 2F. de markt de uitvinding favoriet waarde hechten aan waar voor je geld krijgen de consumptie de trend de claim Fris innoveert Woorden van deze les de markt de uitvinding favoriet waarde hechten aan waar voor je geld krijgen de consumptie de trend de claim de omzet innoveren Wat weet je al? Lees het woord. Kun jij

Nadere informatie

18 tips om te werken aan je eigen inzetbaarheid

18 tips om te werken aan je eigen inzetbaarheid 18 tips om te werken aan je eigen inzetbaarheid Goed, gezond en gemotiveerd aan het werk tot je pensioen? Dat bereik je door kansen te pakken op het werk. Leer aan de hand van onderstaande punten hoe je

Nadere informatie

De makelaar van vandaag!

De makelaar van vandaag! W Tytsjerk Jachtfjild 10 De makelaar van vandaag! Graag stellen wij ons aan je voor... Duinstra Makelaars is een klein familiebedrijfje en dat willen we ook graag blijven. Alleen op die manier is het mogelijk

Nadere informatie

! LERAREN HANDBOEK!!! 1e Editie, 2014

! LERAREN HANDBOEK!!! 1e Editie, 2014 LERAREN HANDBOEK 1e Editie, 2014 1. Je eerste Workshop Om te beginnen In dit Leraren Handboek vind je een paar tips en tricks die je kunnen helpen bij het voorbereiden van je workshop. Als je nog nooit

Nadere informatie

Zending wereldwijd. Najaarsactiviteiten GZB. Concerten Psalm Project. GZB-jongerenevent. Driebergen, september 2015

Zending wereldwijd. Najaarsactiviteiten GZB. Concerten Psalm Project. GZB-jongerenevent. Driebergen, september 2015 Najaarsactiviteiten GZB Concerten Psalm Project De GZB organiseert samen met The Psalm Project twee concerten: op 3 oktober in Nijkerk en 10 oktober in Waddinxveen. De avonden staan in het teken van het

Nadere informatie

Onze maatschappelijke impact Een aandeel in duurzame ontwikkeling

Onze maatschappelijke impact Een aandeel in duurzame ontwikkeling Onze maatschappelijke impact Een aandeel in duurzame ontwikkeling 1 Bankieren voor Nederland stimuleren welvaart en welzijn in Nederland Versterken lokale economie Verstrekte leningen en kredieten Rabobank

Nadere informatie

Duurzaamheidk. Denken en doen over groente Duurzaamheidkompas meting #12 Mei 2014

Duurzaamheidk. Denken en doen over groente Duurzaamheidkompas meting #12 Mei 2014 Duurzaamheidk mpas Denken en doen over groente Duurzaamheidkompas meting #12 Mei 2014 Inleiding Het Duurzaamheidkompas Antwoord op duurzaamheidvragen In deze tijd van milieu-, klimaat-, voedsel- en economische

Nadere informatie

Een vertrouwd thuis, een huiskamer zaterdag, 13 oktober 2012 00:00. Willem Braak

Een vertrouwd thuis, een huiskamer zaterdag, 13 oktober 2012 00:00. Willem Braak Willem Braak Maandag 15 oktober start Opleidingscentrum Granbeeuw met een fundraiser voor een nieuw initiatief: Vrienden van Opleidingscentrum Granbeeuw. Het bedrijfsleven zal benaderd en aangemoedigd

Nadere informatie

Vermogensopbouw  gegarandeerde rente. De voordelen op een rij: U wilt een flink bedrag opbouwen. Bijvoorbeeld om eerder te stoppen met werken,

Vermogensopbouw  gegarandeerde rente. De voordelen op een rij: U wilt een flink bedrag opbouwen. Bijvoorbeeld om eerder te stoppen met werken, Goudse Opbouwplan Vermogen opbouwen met een gegarandeerd eindkapitaal U wilt een flink bedrag opbouwen. Bijvoorbeeld om eerder te stoppen met werken, Vermogensopbouw  gegarandeerde rente aanvullingen

Nadere informatie

nieuwsbrief We zullen doorgaan Postbus 3364 3502 GJ Utrecht Telefoon: 030 22 99 922 Maart 2012

nieuwsbrief We zullen doorgaan Postbus 3364 3502 GJ Utrecht Telefoon: 030 22 99 922 Maart 2012 Maart 2012 We zullen doorgaan In deze nieuwsbrief een nieuw gezicht: Diana Davelaar. Diana is de opvolger van Patrick Veenendaal. Patrick moest om gezondheidsredenen stoppen. Diana heeft in oktober het

Nadere informatie

Kids United Inhoudsopgave. Kids United Voorwoord Henk Sijtsma. Inhoudsopgave 02 Voorwoord 03 Terugblik 04 Samenwerking 08 Hoofdsponsor 10

Kids United Inhoudsopgave. Kids United Voorwoord Henk Sijtsma. Inhoudsopgave 02 Voorwoord 03 Terugblik 04 Samenwerking 08 Hoofdsponsor 10 Kids United Inhoudsopgave Kids United Voorwoord Henk Sijtsma Inhoudsopgave 02 Voorwoord 03 Terugblik 04 Samenwerking 08 Hoofdsponsor 10 Enthousiast, gedreven, betrokken, respect: dat waren de woorden die

Nadere informatie

Koningspaard Polle en de magische kamers van paleis Kasagrande

Koningspaard Polle en de magische kamers van paleis Kasagrande Koningspaard Polle en de magische kamers van paleis Kasagrande Eerste druk 2015 R.R. Koning Foto/Afbeelding cover: Antoinette Martens Illustaties door: Antoinette Martens ISBN: 978-94-022-2192-3 Productie

Nadere informatie

OPEN. 21 punten voor Nijkerk in

OPEN. 21 punten voor Nijkerk in OPEN 21 punten voor Nijkerk in 2014-2018 We staan open voor vernieuwing en verandering van top-down handelen naar open staan voor verbinden met andere overheden, instellingen en bedrijven van denken in

Nadere informatie

Inhoud. Aan jou de keuze 7. Niet alleen maar een boek 187. Auteurs 191. Dankwoord 197

Inhoud. Aan jou de keuze 7. Niet alleen maar een boek 187. Auteurs 191. Dankwoord 197 Inhoud Aan jou de keuze 7 D/2012/45/239 - isbn 978 94 014 0183 8 - nur 248 Tweede druk Vormgeving omslag en binnenwerk: Nanja Toebak, s-hertogenbosch Illustraties omslag en binnenwerk: Marcel Jurriëns,

Nadere informatie

Verspilling: De houdbaarheidsdatum nabij

Verspilling: De houdbaarheidsdatum nabij School: Bedrijf: Titel project: 1. De opdracht Opdrachtgever Agrarische Jongeren Friesland is een organisatie die zich ten doel stelt de bedrijfsvoering van boerenbedrijven zo efficient mogelijk te maken.

Nadere informatie

De nieuwe zorgmedewerker

De nieuwe zorgmedewerker Werkblad De nieuwe zorgmedewerker De zorg verandert in snel tempo. Ook jouw rol als verzorgende of helpende verandert: meer aandacht voor individuele cliënten en hun netwerk. Werken met een zorg-leefplan

Nadere informatie

Onze maatschappelijke impact Een aandeel in duurzame ontwikkeling

Onze maatschappelijke impact Een aandeel in duurzame ontwikkeling Onze maatschappelijke impact Een aandeel in duurzame ontwikkeling 1 Bankieren voor Nederland stimuleren welvaart en welzijn in Nederland Versterken lokale economie Verstrekte leningen en kredieten Rabobank

Nadere informatie

Zondag 19 januari 2014. Viering in de Week van Gebed. voor de eenheid van de christenen. Paulusgemeenschap en. Protestantse Gemeente de Eshof

Zondag 19 januari 2014. Viering in de Week van Gebed. voor de eenheid van de christenen. Paulusgemeenschap en. Protestantse Gemeente de Eshof Zondag 19 januari 2014 Viering in de Week van Gebed voor de eenheid van de christenen Paulusgemeenschap en Protestantse Gemeente de Eshof Hoevelaken Thema: Is Christus dan verdeeld? (1 Kor. 1,13) 1 / 7

Nadere informatie

Exodus 17,1-7 - Water uit de rots voor mensen met een kort lontje

Exodus 17,1-7 - Water uit de rots voor mensen met een kort lontje Exodus 17,1-7 - Water uit de rots voor mensen met een kort lontje Aangepaste dienst Liturgie Voor de dienst speelt de band drie liederen Opwekking 11 Er is een Heer Opwekking 277 Machtig God, sterke Rots

Nadere informatie

In 5 stappen naar meer vrijheid én verbinding in je relatie

In 5 stappen naar meer vrijheid én verbinding in je relatie In 5 stappen naar meer vrijheid én verbinding in je relatie Hallo! Je houdt van je partner. Jullie zijn al geruime tijd samen en hebben misschien samen kinderen. Jullie leiden een druk bestaan en tijd

Nadere informatie

Met het hele gezin gezond het nieuwe jaar in

Met het hele gezin gezond het nieuwe jaar in Met het hele gezin gezond het nieuwe jaar in LINDA AMMERLAAN KINDERVOEDINGSCOACH Inleiding Wie ben ik? Als moeder van 2 kinderen weet ik hoe lastig het is om in deze tijd je kinderen gezond te laten opgroeien.

Nadere informatie