LIJST VAN PUBLICATIES PER 28 februari 2015 PROF DR J.G.A. VAN MIERLO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "LIJST VAN PUBLICATIES PER 28 februari 2015 PROF DR J.G.A. VAN MIERLO"

Transcriptie

1 BIJLAGE 2 LIJST VAN PUBLICATIES PER 28 februari 2015 PR DR J.G.A. VAN MIERLO I. ARTIKELEN, CONGRESPAPERS EN BOEKBIJDRAGEN rapport 'Welva en Socialistisch Beleid', in Socialisme en Democratie, jaargang 34, nummer 2, februari 1977, pp (samen met Th.A.J. Toonen) 'Inkomensverdeling en Overheidsbeleid', in Economisch-Statistische Berichten, (Fisconomie), 62e jaargang, nummer 3108, 15 juni 1977, pp 'Twee voorstellen voor de werkgelegenheid: economische modellen en politieke pijen', in Beleid en Maatschappij, jaargang IV, nummer 2, december 1977, pp 'Enkele suggesties voor een nieuw stelsel van sociale zekerheid', in Sociaal Maandblad Arbeid, 33e jaargang, nummer 1, januari 1978, pp 'Meetlatten voor de tertiaire verdeling', in Economisch-Statistische Berichten, (Fisconomie), 63e jaargang, nummer 3156, 31 mei 1978, pp 'De weg naar de regeringsmacht, maar met welke strategie? De PvdA in coalitieland', in Beleid en Maatschappij, jaargang V, nummer 7-8, juli/augustus 1978, pp (samen met L.G. Gerrichhauzen) 'Theorie en Methodologie van Onderzoek naar de Batenverdeling van Overheidsuitgaven', Eindrapport Projekt Batenverdeling, Fiscaal Economisch Instituut, Erasmus Universiteit Rotterdam, September 1978, pp 'De grote verdeler; de overheidsinvloed op de inkomensverdeling', in Intermediair, 15e jaargang, nummer 36, 7 september 1979, pp 'Kanttekeningen bij de tertiaire inkomensverdeling: De overheid verdeelt ongelijk', in Economenblad, 1e jaargang, nummer 26, 3 oktober 1979, pp 'Kanttekeningen bij de tertiaire inkomensverdeling: Problemen in onderzoek tertiaire inkomensverdeling', in Economenblad, 1e jaargang, nummer 27, 17 oktober 1979, p. 4. 'On the relation between political and economic variables in py manifestoes and platforms', Paper presented for the Joint Workshops of ECPR, Florence, March 23-28, 1980, pp. 30. 'Politieke Gelijkheid; Actualiteit van Politieke Filosofie/4', in Intermediair, 16e jaargang, nummer 49, 5 december 1980, pp

2 'Politieke Verdeling', in M.P.C.M. van Schendelen, (red.), Kernthema's van de Politicologie, tweede geheel herziene druk, Meppel en Amsterdam 1981, pp , (ongewijzigde derde druk 1984). (samen met J.G. Siccama) 'Politieke Gelijkheid', in P.B. Lehning en M.P.C.M. van Schendelen, (red.), Actualiteit van Politieke Filosofie, Amsterdam 1981, pp 'The 1981 Netherlands Election', in West European Politics, Volume 4, Number 3, October 1981, pp 'Hervormingen in het Nederlandse stelsel van sociale zekerheid', in Sociaal Maandblad Arbeid, 36e jaargang, nummer 12, december 1981, pp 'Verdediging van de parlementaire democratie: een economische benadering', in Beleid en Maatschappij, jaargang IX, nummer 1, januari 1982, pp 'Besparingen door hervorming van het stelsel van sociale zekerheid', naschrift bij M.P. van der Hoek, in Sociaal Maandblad Arbeid, 37e jaargang, nummer 5, mei 1982, pp 'Verdediging van de parlementaire democratie', naschrift bij A.J. Vermaat, in Beleid en Maatschappij, jaargang IX, nummer 9, september 1982, pp 'Hervorming van het Nederlandse stelsel van sociale zekerheid: financiële consequenties en politieke haalbaarheid', in F.A.J. van den Bosch en C. Petersen, (red.), Economie en arbeidsongeschiktheid: analyse en beleid, Deventer 1983, pp 'The Public and the Private: A survey of demarcation problems between the public sector and the private sector of the economy from a public choice-perspective', Paper presented for the Joint Workshops of ECPR, Freiburg, March 20-26, 1983, pp 'Tien jaar politieke strijdpunten', onderdeel van nationaal Kiezersonderzoek 1982, in C. van der Eijk en B. Niemoller (red.), In het spoor van de kiezer, Aspecten van 10 jaar kiezersgedrag, Amsterdam/Meppel 1983, pp (samen met L.G. Gerrichhauzen en M. van Giessen) 'Confessioneel Nederland politicologisch opnieuw bekeken: politieke pijen ten overstaan van sociaal-culturele katholieken en protestanten', Paper gepresenteerd op de NSAV Voorjaarsconferentie over Religie en Macht, Amsterdam, 27 mei 1983, pp. 32. (samen met A.A.G. Pijnenburg) 'De economische theorie van het politieke proces en de representatieve democratie, een overzicht van dertig jaar theorievorming en empirisch onderzoek', in Maandschrift Economie, jaargang 48, augustus 1984, nummer 4, pp Bekroond door de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen te Amsterdam, als beste overzichtsikel op het terrein der Sociale Wetenschappen , oktober 'Coalition behaviour and the problem of py merger - the case of the Dutch Christian-

3 democratic py', Paper presented for the Joint Workshops of ECPR, Salzburg, April 13-18, 1984, pp. 34. (samen met A.A.G. Pijnenburg en J.M. de Jong) 'The merger of the Dutch Christiandemocratic py as a case of py-internal coalitionmaking and its relation with inter-py coalition-making in the Netherlands', Paper presented for the Joint Workshops of ECPR, Salzburg, April 13-18, 1984, pp. 20. 'Improvement of public provision of goods and services', in J.E. Lane (ed.), State and Market, The Politics of the Public and the Private, London-Beverley Hills-New Delhi 1985, pp 'Herziening van het Nederlandse stelsel van sociale zekerheid; een overzicht en een voorlopige balans', deel I in Weekblad voor Fiscaal Recht, 114e jaargang, nummer 5689, 11 juni 1985, pp 'Herziening van het Nederlandse stelsel van sociale zekerheid; een overzicht en een voorlopige balans', deel II (slot) in Weekblad voor Fiscaal Recht, 114e jaargang, nummer 5690, 25 juli 1985, pp 'Negotiations and Coalitions Formation in the Process of European Unification; Comments on Ms. Helen Wallace', Paper presented at the IPSA XIIIth World Congress, Paris VII 1985, Research Committee number 3 on European Unification, Chairman Ghita Ionescu, pp. 26. 'Echte Public Choice, een reaktie op Pen's Slechte Mensen', in Openbare Uitgaven, 17e jaargang, nummer 4, augustus 1985, pp 'Lobbyen van bedrijfsleven naar politiek onmisbaar en legitiem', in Binnenlands Bestuur, 23 augustus 1985, pp. 15 en 17. (samen met M. van Giessen) 'Lobbyen naar de Politiek', in Management Team, 7e jaargang, nummer 11, 19 november 1985, pp (samen met M. van Giessen) 'De strevingen van politici', in Economisch-Statistische Berichten, 70e jaargang, nummer 3535, 11 december 1985, pp 'Depillarisation and the Decline of Consociationalism in the Netherlands: ',in West European Politics, Volume 9, Number 1, January 1986, pp 'Lobbyen door het bedrijfsleven. Middel van politieke belangenbehiging', in Economisch-Statistische Berichten, 71e jaargang, nummer 3551, 16 april 1986, pp (samen met M. van Giessen) 'Het Kontaktorgaan Landelijke Organisaties van Ziektekostenverzekeraars (KLOZ) en het politieke besluitvormingsproces over de stelselherziening ziektekostenverzekeringen', Paper voor het Politicologenetmaal 1986, Amersfoort 5 en 6 juni 1986, Werkgroep Politieke Dubbelrol van het Piculiere Initiatief (onder leiding van L.G. Gerrichhauzen en J.G.A. van Mierlo), pp. 33.

4 'Een economisch-politieke analyse van adviesorganen in de Nederlandse gezondheidszorg', Voordracht voor de Studiedag 'Het Grijze Circuit; Over de structuur en het functioneren van externe adviesorganen in de gezondheidszorg', Rijksuniversiteit Limburg, Maastricht 19 november 1986, pp. 55. 'De toekomst van de universiteit: naar politieke en financiële autonomie', Voordracht SG- Aktueel, Aktualiteitencollege Bureau Studium Generale, Technische Universiteit Eindhoven, 15 december 1986, pp. 12. 'Nationalisering van de Provinciale Statenverkiezingen', Voordracht voor Forum 'Provinciale Statenverkiezingen 1987', SSR-Studentenvereniging, Landbouwuniversiteit Wageningen, 12 ma 1987, pp. 7. 'De woningcorporaties in de klem tussen politiek en bedrijfsleven? De politieke toekomst van de woningcorporatie als vorm van piculier initiatief in de volkshuisvesting', Voordracht voor Symposium 'Woningnood of Overschot. De toekomst van de woningcorporaties', georganiseerd door de Vereniging voor Volkshuisvesting 'Alkmaar' VVA en Gewest Noord-Holland van de Nationale Woningraad NWR, ter gelegenheid van het tachtigjarig bestaan van de VVA, Alkmaar, 16 mei 1987, pp. 16. 'Haalt de Nederlandse politieke pij het jaar 2000?', in Namens, Tijdschrift over Vertegenwoordiging en Democratisch Bestuur, tweede jaargang nummer 4, juni 1987, pp 'De opvattingen van de kiezers over kernbewapening als politiek strijdpunt', onderdeel van Nationaal Kiezersonderzoek 1986, in J.J.M. van Holsteijn, G.A. Irwin en C. van der Eijk (red.), De Nederlandse Kiezer '86, Amsterdam 1987, pp 'De woningcorporaties in de klem tussen politiek en bedrijfsleven?', in Namens, Tijdschrift over Vertegenwoordiging en Democratisch Bestuur, tweede jaargang nummer 6, oktober 1987, pp 'Externe adviesorganen in de Nederlandse gezondheidszorg. Een politiek-economische analyse van hun externe organisatie, structuur en functionren', in Acta Hospitalia, Tijdschrift van het Centrum voor Ziekenhuiswetenschap van de Katholieke Universiteit Leuven, 27ste jaargang nummer 3, oktober 1987, pp 'Een politiek-economische analyse van externe adviesorganen in de Nederlandse gezondheidszorg', in R.T.J.M. Janssen, P.L. Kocken en J.H. van der Made (red.), Externe adviesorganen in de gezondheidszorg. Het grijze circuit belicht, Lochem-Gent 1987, pp 'Gezondheidszorg en piculier initiatief', in Privatisering, Maandblad voor Overheid en Bedrijfsleven, nummer 2, ma 1988, p. 23. 'Het piculiere bestuursstelsel, een bestuurskundige benadering' in J.G.A. van Mierlo en L.G. Gerrichhauzen (red.), Het piculier initiatief in de Nederlandse verzorgingsmaatschappij. Een bestuurskundige benadering, Lochem/Gent 1988, pp (samen met L.G. Gerrichhauzen) 'Ziekenfondsen, piculiere ziekteverzekeraars en stelselherziening ziektekostenverzekeringen', in J.G.A. van Mierlo en L.G. Gerrichhauzen (red.), Het piculier initiatief

5 in de Nederlandse verzorgingsmaatschappij. Een bestuurskundige benadering, Lochem- Gent 1988, pp 'De toekomst van het piculier initiatief in Nederland: een twee fronten-oorlog?', in J.G.A. van Mierlo en L.G. Gerrichhauzen (red.), Het piculier initiatief in de Nederlandse verzorgingsmaatschappij. Een bestuurskundige benadering, Lochem-Gent 1988, pp (samen met L.G. Gerrichhauzen) 'Gevolgen van commercialisering voor piculiere instellingen. Krachtenverhoudingen in de gezondheidszorg', in Privatisering, Maandblad voor Overheid en Bedrijfsleven, nummer 3, april 1988, pp 'Ambtelijk gedrag in bureaucratische organisaties. Het werk van Anthony Downs', in A.F.A. Korsten en Th.A.J. Toonen (red.), Bestuurskunde. Hoofdfiguren en kernthema's, Leiden 1988, pp 'Ambtelijk gedrag in bureaucratische organisaties. Het werk van Anthony Downs: vragen en opdrachten', in A.F.A. Korsten en Th.A.J. Toonen (red.), Bestuurskunde. Hoofdfiguren en kernthema's: vragen en opdrachten, Leiden 1988, pp (samen met A.F.A. Korsten) 'Beleidsanalyse op weg naar volwassenheid. Het werk van Edward S. Quade: vragen en opdrachten', in A.F.A. Korsten en Th.A.J. Toonen (red.), Bestuurskunde. Hoofdfiguren en kernthema's: vragen en opdrachten, Leiden 1988, pp (samen met T. Goemans en A.F.A. Korsten) 'Traditioneel piculier initiatief dreigt te worden gemangeld tussen terugtredende overheid en oprukkende marktsector', in Binnenlands Bestuur, 10 juni 1988, pp 'Privatisering: een droeve oogst', in Namens, Tijdschrift over Vertegenwoordiging en Democratisch Bestuur, themanummer Privatisering, derde jaargang nummer 4, juni 1988, pp 'Schaarse budgetten remmen internationalisering onderwijs', in Privatisering, Maandblad voor Overheid en Bedrijfsleven, nummer 7, september 1988, pp 'Samenwerking tussen universiteit en bedrijfsleven. Een verstandshuwelijk', in Privatisering, Maandblad voor Overheid en Bedrijfsleven, nummer 10, december 1988, pp 'Universiteit moet autonomie opnieuw veroveren. Publieke en private taken', in Privatisering, Maandblad voor Overheid en Bedrijfsleven, nummer 2, ma 1989, pp 'Publiek-private samenwerking vereist duidelijke voorwaarden. De paspoortaffaire', in Privatisering, Maandblad voor Overheid en Bedrijfsleven, nummer 4, mei 1989, pp 'Inleiding tot de thematiek: piculier initiatief in de klem tussen politiek en bedrijfsleven?', in J.G.A. van Mierlo (red.), Piculier initiatief in de klem. Gemangeld tussen politiek en bedrijfsleven?, Lochem 1989, pp 'De verhouding tussen piculier initiatief, openbaar bestuur en marktsector. Een politiek-economische visie', in J.G.A. van Mierlo (red.), Piculier initiatief in de klem. Gemangeld tussen politiek en bedrijfsleven?, Lochem 1989, pp

6 'Naar nieuwe verhoudingen tussen overheid, piculier initiatief en marktsector', in J.G.A. van Mierlo (red.), Piculier initiatief in de klem. Gemangeld tussen politiek en bedrijfsleven?, Lochem 1989, pp 'Het Coalitievraagstuk blijft in Nederland een Probleem. Verkiezingen en Kabinetsformatie 1989', in Liberaal Reveil, themanummer De Kabinetsformatie, 30e jaargang, september 1989, pp 'Argeloze universiteiten afgetroefd door O & W. Blij met dooie mus', in Privatisering, Maandblad voor Overheid en Bedrijfsleven, nummer 9, november 1989, pp 'Privatization and the third sector of the economy: a public choice approach', Paper prepared for presentation at the 59th annual conference of the Southern Economic Association, Orlando Fl., USA, 19 November 1989, also published as Research Memorandum RM , Faculty of Economics, Limburg University, Maastricht November 1989, pp. 27. 'Politiek', hoofdstuk 4 in SMO-publicatie 'Proeve van een SMO-Strategische Maatschappij-Analyse. Een compendium van de belangrijkste trends van de consumenten-, de arbeids- en de politieke markt', 's-gravenhage 1989, pp (samen met N.A.A. Baakman) 'Leer der Openbare Financiën'. Naar aanleiding van D.J. Wolfson, Publieke Sector en Economische orde, Groningen 1988, in Economisch-Statistische Berichten, 74e jaargang, nummer 3737, 13 december 1989, pp 'Lobbyen van ondernemingen en bedrijfsleven bij de overheid', in Hand Beleidsvoering voor de Overheid, Alphen aan den Rijn, 23e aanvulling, oktober 1989, pp. M M (samen met N.A.A. Baakman en A.F.A. Korsten) 'Vraag en aanbod van economische politiek in een representatieve democratie', in Economenblad, 12e jaargang, nummer 2, 28 februari 1990, p. 3. 'Hoger onderwijs kan eindelijk strijdbijl begraven. Pact met PvdA-minister', in Privatisering, Maandblad voor Overheid en Bedrijfsleven, nummer 2, ma 1990,pp 'Spatial Analysis of Electoral Competition and Demand/Supply Models of Economic Policy. The Case of the Netherlands: ', Paper presented for the Joint Sessions of Workshops of ECPR, Bochum, BRD, 2-7 April 1990, also published as Research Memorandum RM , Faculty of Economics and Business Administration, Limburg University, Maastricht May 1990, pp. 75. 'Ruimtelijke analyse van electorale concurrentie. Reactie op recensie van F. Mingelen', in Privatisering, Maandblad voor Overheid en Bedrijfsleven, nummer 4, mei 1990, p. 32. 'Politieke Verdeling in een Gemengde Economische orde. Theorieën, processen en resultaten', Research Memorandum RM , Faculty of Economics and Business Administration, Limburg University, Maastricht June 1990, pp. 40.

7 'Verschuivende grenzen tussen Staat, Piculier Stelsel en Markt. Mogelijkheden voor Empirisch Onderzoek', Paper voor het Politicologenetmaal 1990, Enschede 28 en 29 juni 1990, Werkgroep Piculier Initiatief (onder leiding van J.G.A. van Mierlo), pp. 9. 'Het piculier initiatief in de gezondheidszorg', in J.A.M. Maarse en I. Mur-Veeman (red.), Beleid en Beheer in de Gezondheidszorg. Problemen, structuren, processen en effecten, Assen/Maastricht 1990, pp (samen met J.H. van der Made) 'Politieke verdeling', in M.P.C.M. van Schendelen, (red.), Kernthema's van de Politicologie, vierde geheel herziene druk, Meppel/Amsterdam 1990, 'Rationalisering van het overheidsbeleid', in Beleidswetenschap. Kwaaltijdschrift voor Beleidsonderzoek en Beleidspraktijk, vierde jaargang nummer 3, september 1990, pp 'Public Sector Credit Institutions in the European Community. Country Report on the Netherlands ', Research Memorandum RM , Faculty of Economics and Business Administration, Limburg University, Maastricht October 1990, pp. 42. 'De toekomst van het besturen', in M. van Stapele (red.), Naar een Gezond Bestuur. Checklist voor besturen en directies van gezondheidszorginstellingen. Serie Checklists voor de Gezondheidszorg, nummer 1, Lochem 1990, p. 7. 'Interactie tussen piculiere ondernemingen en publieke instellingen. Opzet voor een bedrijfstakonderzoek naar de markt voor ziektekostenverzekeringen in Nederland', Research Memorandum RM 90-53, Faculty of Economics and Business Administration, Limburg University, Maastricht December 1990, pp. 41. (samen met A. van Witteloostuijn). 'Privatization and the Third Sector of the Economy. A public choice perspective', in Annals of Public and Cooperative Economics, Volume 61, 4/1990, December 1990, pp 'Mirror, mirror on the wall, who is the fairest of them all? Why public policies for environmental problems have failed sofar in representative democracy', Research Memorandum RM , Faculty of Economics and Business Administration, Limburg University, Maastricht February 1991, pp. 28. (samen met F.K.M. van Nispen). 'De Vrije Beroepen in de Jaren Negentig. Tussen Autonomie en Maatschappelijke Controle: een politiek-economische visie', Pre-advies voor het Symposium 'Vrijheid in Praktijk' van het Contactcentrum voor Vrije Beroepen (CVB), 14 ma 1991 in Pulchri Studio Den Haag, Research Memorandum RM , Faculty of Economics and Business Administration, Limburg University, Maastricht October 1991, pp. 13. 'Ambtelijke Posities en Rollen in Verandering. De noodzaak van kwaliteits- en doelmatigheidsverbetering van het openbaar bestuur en de rol daarin van Human Resource Management', Pre-advies voor het Voorjaarscongres 'Overheidsmanagement en de Menselijke Factor' van de Vereniging voor Bestuurskunde (VB), 11 en 12 april 1991 in Congrescentrum 'De Blije Werelt' Lunteren, Research Memorandum RM , Faculty of Economics and Business Administration, Limburg University, Maastricht October 1991, pp. 30.

8 'Vrij Beroep en Overheid in de Jaren Negentig. Van distantiemodel naar onderhandelingsmodel?', Rede voor de Jaarvergadering 1991 over 'Vrije Beroepen en Overheid' van het Contactcentrum voor Vrije Beroepen (CVB), 17 juni 1991 in Sociëteit de Witte Den Haag, Research Memorandum RM , Faculty of Economics and Business Administration, Limburg University, Maastricht October 1991, pp. 14. 'Mirror, Mirror on the Wall, Who is the Fairest of Them All, or why so many policies designed to tackle environmental problems have failed so far', in D.J. Kraan and R.J. in 't Veld (eds.), Environmental Protection: Public or Private Choice, Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, Boston, and London 1991, pp (samen met F.K.M. van Nispen). 'Zetten nieuwe bestuursvormen Binnenhof buiten spel?', in Namens, Tijdschrift over Vertegenwoordiging en Democratisch Bestuur, themanummer Nieuwe Bestuursvormen, zesde jaargang nummer 5, september 1991, p. 4. 'Mondige burgers nemen het politieke heft zelf in handen', in Namens, Tijdschrift over Vertegenwoordiging en Democratisch Bestuur, themanummer Nieuwe Bestuursvormen, zesde jaargang nummer 5, september 1991, pp 'Inleiding tot de thematiek', in J.G.A. van Mierlo (red.), Piculier initiatief in de gezondheidszorg, Assen/Maastricht 1991, pp 'Het piculiere stelsel in de gezondheidszorg. Structuren en ontwikkelingen', in J.G.A. van Mierlo (red.), Piculier initiatief in de gezondheidszorg, Assen/ Maastricht 1991, pp (samen met J.H. van der Made) 'Verschuivende grenzen tussen overheid, piculier stelsel en markt in de gezondheidszorg', in J.G.A. van Mierlo (red.), Piculier initiatief in de gezondheidszorg, Assen/Maastricht 1991, pp 'Piculier initiatief in de gezondheidszorg. Tussen autonomie en maatschappelijke controle', in J.G.A. van Mierlo (red.), Piculier initiatief in de gezondheidszorg, Assen/Maastricht 1991, pp 'Een alternatief voor het plan-simons? Overwegingen vanuit de Welvastheorie', Research Memorandum RM , Faculty of Economics and Business Administration, Limburg University, Maastricht November 1991, pp. 11. 'Een alternatief voor het plan-simons', in Economisch-Statistische Berichten, 76e jaargang, nummer 3835, 20 november 1991, pp 'Ambtelijke Posities en Rollen in Verandering: een overzicht', in A.F.A. Korsten, F. Kluytmans, T.W.P.M. van der Krogt en A. Sorber (red.), Overheidsmanagement en de Menselijke Factor, Congrespublicatie 1991 van de Vereniging voor Bestuurskunde, 's- Gravenhage 1991, pp 'Informatisering in politiek en vertegenwoordigend bestuur: ramp of zegen?', in Namens, Tijdschrift over Vertegenwoordiging en Democratisch Bestuur, themanummer Informatisering, zesde jaargang nummer 8, december 1991, pp 'Belangengroepen geduchte tegenspelers bedrijfsleven', in Nederlandse Staatscourant,

9 nummer 12, 17 januari 1992, pp. 2 en 6. 'Tax reform, economic emancipation of women, and public policy formation in the Netherlands A public choice approach', Research Memorandum RM , Faculty of Economics and Business Administration, Limburg University, Maastricht February 1992, pp. Iii+16. 'Een neo-institutionele benadering van publieke organisaties. Naar een theoretische fundering van de functionele organisatievorm in de publieke sector', Paper voor het Voorjaarscongres 'Verzelfstandiging van Overheidsdiensten' van de Vereniging voor Bestuurskunde, studiegroep B: Neo-institutionele benaderingen, 26 en 27 ma 1992 in EurOase Congres- en Hotelcentrum 'Amersfoort' in Amersfoort, Research Memorandum RM , Faculty of Economics and Business Administration, Limburg University, Maastricht March 1992, pp. iii+28. 'Deals met dilemma's. De overheid als business pner', in LMK Prominent Management Plan, Uitgave Limburgse Managers Kring, vijfde jaargang, editie 1992/4, pp 'Een neo-institutionele benadering van publieke organisaties. Theoretische fundering van de functionele organisatievorm in de publieke sector vanuit de public choice-benadering', Paper voor het Politicologenetmaal 1992, 4 en 5 juni 1992 in Centrum Kontakt der Kontinenten, Soesterberg, Werkgroep Betekenis van de Public Choice-Benadering (onder leiding van J.G.A. van Mierlo), Maastricht juni 1992, pp. iii+28. 'Tax Reform, Economic Emancipation of Women, and Public Policy Formation in The Netherlands : A Public Choice Approach', in J.G. Backhaus (ed.), The Tax System and Female Emancipation, Journal of Economic Studies, MCB University Press, Volume 18 Number 5/6, 1991, pp 'Doelmatigheid van het maatschappelijk middenveld. Een politiek-economische beschouwing', in H.M. de Jong en J.J.A. Thomassen (red.), Tussen overheid en samenleving. Bijdragen aan het 21 november 1991 gehouden congres ter gelegenheid van het derde lustrum van de faculteit Bestuurskunde van de Universiteit Twente, Enschede 1992, pp (samen met P.B. Boorsma) 'Europa, ach Europa', in Namens, Tijdschrift over Vertegenwoordiging en Democratisch Bestuur, zevende jaargang nummer 3, augustus 1992, p. 2. 'Ambtelijk ondernemerschap in contacten met klantgroepen en belangengroepen', Research Memorandum RM , Faculty of Economics and Business Administration, Limburg University, Maastricht September 1992, pp. iii+17. 'Kunst en kunde van het wetenschappelijk recenseren. Een essay aan de hand van zes jaar bespreken in Namens, Tijdschrift over Vertegenwoordiging en Democratisch Bestuur', Research Memorandum RM , Faculty of Economics and Business Administration, Limburg University, Maastricht October 1992, pp. iii+9. 'Zes jaar bespreken in Namens', in Namens, Tijdschrift over Vertegenwoordiging en Democratisch Bestuur', zevende jaargang nummer 4, november 1992, pp

10 'Institutionele Variëteit in de Publieke Sector en de Polycentrische Benadering', Research Memorandum RM , Faculty of Economics and Business Administration, Limburg University, Maastricht December 1992, pp. iii 'Ambtelijk ondernemerschap als innovatieve managementstrategie in de publieke sector', Research Memorandum , Faculty of Economics and Business Administration, Limburg University, Maastricht February 1993, pp. iii+19. 'Adviesorganen in de gezondheidszorg. Een bestuurseconomische analyse', Research Memorandum , Faculty of Economics and Business Administration, Limburg University, Maastricht April 1993, pp. iii+28. 'Stelselherziening in de gezondheidszorg. Economische en politieke motieven voor een ministelsel', in LEF, Liberté, Egalité en Fraternité, Themanummer Gezondheidszorg, Medisch/Ethisch Handelen, 11 e jaargang nummer 37, april 1993, pp , 41. 'Maatschappelijk ondernemerschap in de gezondheidszorg: een inleiding, in P. de Jong, J.H. van der Made en J.G.A. van Mierlo (red.), Gezondheidszorg in de Jaren Negentig: Op weg naar maatschappelijk ondernemerschap?, Amsterdam 1993, pp (samen met J.H. van der Made en P. de Jong) 'Piculier initiatief in bestuurs- en beleidswetenschappelijk perspectief: maatschappelijk ondernemerschap als moderniseringsstrategie?', in P. de Jong, J.H. van der Made en J.G.A. van Mierlo (red.), Gezondheidszorg in de Jaren Negentig: Op weg naar maatschappelijk ondernemerschap?, Amsterdam 1993, pp 'Ambtelijk ondernemerschap in contacten met klantgroepen en belangengroepen', in A.J.G.M. Bekke, F. van Dijk, A.P.M. Schrijvers, N. Wijma en G. Wijnen (red.), Hand Management in Overheidsorganisaties, Uitgeverij Samsom H.D. Tjeenk Willink, Alphen aan den Rijn 1993, pp. A A 'Adviesorganen en uitvoering van EG-beleid. Verschuiving van invloedsuitoefening?', in Bestuurskunde, Themanummer Uitvoering van EG-beleid, 2e jaargang nummer 4, juni 1993, pp 'Zicht op het Grijze Circuit? De lobby van belangengroepen', in PSV, Politieke en Sociale Vorming, Themanummer Lobbyen, nummer 4, juni 1993, pp 'Adviesorganen in de gezondheidszorg', in E. Elsinga e.a. (red.), Hand Structuur en Financiering Gezondheidszorg (SFG), Uitgeverij VUGA/De Tijdstroom, Utrecht 1993, pp. B B 'Institutionele variëteit in de publieke sector: een polycentrische benadering', in N.P. Mol en H.A.A. Verbon (red.), Institutionele economie en openbaar bestuur. Perspectieven op de verzelfstandiging van overheidsdiensten, Uitgeverij VUGA, 's-gravenhage 1993, pp 'Adviesorganen: einde of een nieuw begin?', in Bestuurskunde, Themanummer Staatkundige, Bestuurlijke en Staatsrechtelijke Vernieuwing, 2e jaargang nummer 5, augustus 1993, pp 'Grote Operaties in de Publieke Sector. Bestuurlijke vernieuwing of politieke symboliek?', Research Memorandum , Faculty of Economics and Business Administration, Limburg University, Maastricht September 1993, pp. iii+23.

11 'Institutional Variety in the Public Sector and Poly-Centrism. A Public Choice- Approach', Paper presented at the 63rd Annual Conference of the Southern Economic Association, Hilton Riverside, New Orleans, United States of America, November 21-23, 1993, Research Memorandum , Faculty of Economics and Business Administration, Limburg University, Maastricht November 1993, pp. iii+14. 'Grote Operaties in de Publieke Sector. Bestuurlijke vernieuwing of politieke symboliek?', in J.M.H.J. Hemels en W.L.A. van Tuyll van Serooskerken (red.), Besturen en Innovatie: Hand voor Bestuurders en Managers, Uitgeverij Bohn, Stafleu en Van Loghum, Houten 1993, pp. B B 'Grote Operaties in de Piculiere Sector. Anticipatie of reactie op economische ontwikkelingen?', Research Memorandum , Faculty of Economics and Business Administration, Limburg University, Maastricht November 1993, pp. iii+24. 'Grote Operaties als reactie van ondernemingen op veranderingen. Anticipatie of reactie op economische ontwikkelingen?', in J.M.H.J. Hemels en W.L.A. van Tuyll van Serooskerken (red.), Besturen en Innovatie: Hand voor Bestuurders en Managers, Eerste aanvulling, Uitgeverij Bohn, Stafleu en Van Loghum, Houten 1994, pp. B B 'Politiek en gezondheidszorg in de jaren negentig. Maatschappelijk ondernemerschap combineert eigenbelang met algemeen belang', in HZH, Het Ziekenhuis, jaargang 24, nr. 6, 24 ma 1994, pp 'De Economische Betekenis voor de Regio van de Spreiding van de Rijksdiensten naar Oostelijk Zuid-Limburg', Rede ter Gelegenheid van de Manifestatie over de Werkgelegenheid in Oostelijk Zuid-Limburg, 13 september 1993 in Stadsschouwburg Heerlen, Research Memorandum RM 0/94-040, Meteor, Faculty of Economics and Business Administration, Limburg University, Maastricht Augustus 1994, pp. iii+9. 'De Aansluiting tussen Onderwijs en Arbeidsmarkt. Een Bestuurseconomische Verkenning van een Publiek Organisatievraagstuk', Rede ter Gelegenheid van de Euregionale Contactdag van de Euregio Maas-Rijn, 8 juni 1994 in MECC Maastricht, Research Memorandum RM 0/94-043, Meteor, Faculty of Economics and Business Administration, Limburg University, Maastricht Augustus 1994, pp. iii+8. 'Wat kunnen Overheden en Ondernemingen van Elkaar Leren. Een Bestuurseconomisch Perspectief', Research Memorandum RM 0/94-044, Meteor, Faculty of Economics and Business Administration, Limburg University, Maastricht Augustus 1994, pp. ii+22. 'Learning Processes between Public and Private Organisations', Research Memorandum RM 0/94-056, Meteor, Faculty of Economics and Business Administration, Limburg University, Maastricht December 1994, pp. ii+25. 'Public Entrepreneurship as a Solution for Privatisation Problems in Economies in Transition', Research Memorandum RM 0/94-057, Meteor, Faculty of Economics and Business Administration, Limburg University, Maastricht December 1994, pp. ii+25. 'Lobbyen bij de overheid', in A.H. Berg, P.L. Hupe, A.F.A. Korsten, P.A.G. Lansbergen en A.B. Ringeling (red.), Hand Strategie en Beleid in de PubliekeSector, Alphen aan den Rijn, Derde aanvulling, januari 1995, pp. H H (samen met N.A.A. Baakman en A.F.A. Korsten)

12 'Institutional Variety in the Public Sector and Poly-Centrism. A Public Choice- Approach', Revised text prepared for presentation for the 1995 Meeting of the European Public Choice Society, Saarbrücken, Germany, April 19-22, 1995, pp. iii+14. 'Leerprocessen over en weer van Openbaar Bestuur en Ondernemingen. Deel 1. Structurele Alternatieven?' in J.M.H.J. Hemels en W.L.A. van Tuyll van Serooskerken (red.), Besturen en Innovatie: Hand voor Bestuurders en Managers, Uitgeverij Bohn, Stafleu en Van Loghum, Houten, Zesde aanvulling, mei 1995, pp. B B 'Leerprocessen over en weer van Openbaar Bestuur en Ondernemingen. Deel 2. Leerprocessen over en weer' in J.M.H.J. Hemels en W.L.A. van Tuyll van Serooskerken (red.), Besturen en Innovatie: Hand voor Bestuurders en Managers, Uitgeverij Bohn, Stafleu en Van Loghum, Houten, Zevende aanvulling, augustus 1995, pp. B B 'The Quest for Public Management Reform. Theory and Practice in the Case of the Netherlands ', Paper Prepared for the ACE-Phare Workshop in Budapest, Hungary, 6-15 June 1995, Research Memorandum RM 0/95-024, Meteor, Faculty of Economics and Business Administration, Limburg University, Maastricht August 1995, pp. iii+25. 'Bureaucratie en Bureaucratisering. Een Theoretische en Praktische verkenning van Recente Ontwikkelingen in de Publieke Sector en in de Piculiere Sector', Research Memorandum RM 0/95-025, Meteor, Faculty of Economics and Business Administration, Limburg University, Maastricht August 1995, pp. iii+21. 'Economische Inschatting van de Ontwikkeling van de Kosten van Beroepsziekten en Arbeidsongevallen in Nederland', Hoofdstuk 6 in kader van Rapportage Onderzoek METRO "Evolutie in de Werkgeversaansprakelijkheid voor Beroepsziekten en Arbeidsongevallen", in opdracht van Verbond van Verzekeraars, Research Memorandum RM 0/95-032, Meteor, Faculty of Economics and Business Administration, Limburg University, Maastricht August 1995, pp. iv+56. 'Economische Inschatting van de Evolutie van de Kosten van Beroepsziekten en Arbeidsongevallen', in M.G. Faure e.a. (red.), Evolutie in de Werkgeversaansprakelijkheid voor Beroepsziekten en Arbeidsongevallen, Uitgeverij Kluwer, Deventer, september 1995, pp 'Bureaucratic Entrepreneurship as Innovative Management Strategy in the Public Sector. A Public Choice-Approach', Paper prepared for Presentation at the 65th Annual Conference of the Southern Economic Association, Fairmont Hotel, New Orleans LA, November , Faculty of Economics and Business Administration, Limburg University, Maastricht November 1995, pp. iii+21. 'Bureaucratie en bureaucratisering: vooroordelen en feiten. Een theoretische en praktische verkenning van recente ontwikkelingen in de publieke sector en de piculiere sector. Deel 1. Theoretische ontwikkelingen in verband met de bureaucratische organisatievorm', in J.M.H.J. Hemels en W.L.A. van Tuyll van Serooskerken (red.), Besturen en Innovatie: Hand voor Bestuurders en Managers, Uitgeverij Bohn, Stafleu en Van Loghum, Houten, Negende aanvulling, december 1995, pp. D D 'Corporaties hebben traditie van laveren tussen markt en overheid', in Corporatiemagazine, Vaktijdschrift voor de Volkshuisvesting, Jaargang 7, Nummer 4, 20

13 februari 1996, pp 'Politieke dubbelrol bepaalt dynamiek van de milieubeweging', in Limburgs Milieu, Stichting Miliefederatie Limburg, Jaargang 10, Nummer 2, juli 1996, pp 'Bureaucratie en bureaucratisering: vooroordelen en feiten. Een theortische en praktische verkenning van recente ontwikkelingen in de publieke sector en de piculiere sector. Deel 2. De bureaucratiepraktijk in de publieke en piculiere sector', in J.M.H.J. Hemels en W.L.A. van Tuyll van Serooskerken (red.), Besturen en Innovatie: Hand voor Bestuurders en Managers, Uitgeverij Bohn, Stafleu en Van Loghum, Houten, Tiende aanvulling, augustus 1996, pp. D D 'Ten Geleide', in W.L.M. Hendriks-Lemmen e.a. (red.), Veranderende Wereld, Veranderende Wetenschap. Tien jaar Wetenschapswinkel Universiteit Maastricht, Uitgave Wetenschapswinkel Universiteit Maastricht, Maastricht, oktober 1996, pp. xixiv. 'Beek in Drievoud', in W.L.M. Hendriks-Lemmen e.a. (red.), Veranderende Wereld, Veranderende Wetenschap. Tien jaar Wetenschapswinkel Universiteit Maastricht, Uitgave Wetenschapswinkel Universiteit Maastricht, Maastricht, oktober 1996, pp 'Public Entrepreneurship as Innovative Management Strategy in the Public Sector. A Public Choice Approach', Research Memorandum RM 0/96-037, Meteor, Faculty of Economics and Business Administration, Limburg University, Maastricht, November 1996, pp. iii+21. 'The Experience of OECD Countries with Public Management Reform and its Relevance to Central and Eastern Europe', Research Memorandum RM 0/96-038, Meteor, Faculty of Economics and Business Administration, Limburg University, Maastricht, November 1996, pp. iii+17. 'De Maastricht Aachen Airport-rapporten: commentaar op de kritiek', Redactie, Wetenschapswinkel, Universiteit Maastricht, Januari 1997, pp. 41. (met J.W.H. Haesen) 'Theories of administrative reform and their practical implications', Chapter 3 in David Coombes and Tony Verheyen (eds.), 'Public Management Reform. Comparative Experiences from East and West', Report for the European Commission, Brussels, ACE/Phare Programme 1994, Research Grant R, Limerick, January 1997, pp (with Philippe Keraudren) 'Reform of public management in Hungary: main directions', Chapter 5B in David Coombes and Tony Verheyen (eds.), 'Public Management Reform. Comparative Experiences from East and West', Report for the European Commission, Brussels, ACE/Phare Programme 1994, Research Grant R, Limerick, January 1997, pp (with Philippe Keraudren) 'Slovakia: A New Administration For a New State', Chapter 6B in David Coombes and Tony Verheyen (eds.), 'Public Management Reform. Comparative Experiences from East and West', Report for the European Commission, Brussels, ACE/Phare Programme 1994, Research Grant R, Limerick, January 1997, pp

14 (with Tony Verheijen) 'Public Management Reform in the Netherlands: An Introduction', Chapter 11A in David Coombes and Tony Verheyen (eds.), 'Public Management Reform. Comparative Experiences from East and West', Report for the European Commission, Brussels, ACE/Phare Programme 1994, Research Grant R, Limerick, January 1997, pp 'Joint Conclusions for the Netherlands', Chapter 11C in David Coombes and Tony Verheyen (eds.), 'Public Management Reform. Comparative Experiences from East and West', Report for the European Commission, Brussels, ACE/Phare Programme 1994, Research Grant R, Limerick, January 1997, pp (with Peter Kuklis) 'The experience of OECD countries and its relevance to Central and Eastern Europe', Chapter 13 in David Coombes and Tony Verheyen (eds.), 'Public Management Reform. Comparative Experiences from East and West', Report for the European Commission, Brussels, ACE/Phare Programme 1994, Research Grant R, Limerick, January 1996, pp 'Belastingheffing in de Knoop. Verwarring van Doeleinden en Instrumenten van Economische Politiek', in Forfaitair. Fiscaal Studentenmaandblad, Jaargang 10 nummer 73, april 1997, pp 'Herrie over Beek', in Bulletin Wetenschapswinkel, Universiteit Maastricht, Jaargang 1 nummer 1, voorjaar (met J.W.H. Haesen) 'Gaan economische belangen samen met maatschappelijke waarden en normen?', in Staatscourant, Nummer 94, Donderdag 22 mei 1997, p. 7 'Grensmaas als Groot Infrastructureel Project. Universiteit Maastricht onderzoekt Grensmaasproject', in Limburgs Milieu, Stichting Miliefederatie Limburg, Jaargang 11, Nummer 3, oktober 1997, pp (met W.L.M. Hendriks) Eindredactie Reeks Achtergrondstudies Interfacultair Onderzoeksproject Grensmaas, Wetenschapswinkel, Universiteit Maastricht (met W.L.M. Hendriks) Deel 1, J. Lamerichs, 'Besluiten over Grote Projecten vanuit het Oogpunt van Picipatie. Kritische analyse van het Rapport van de Wetenschappelijke Raad voor het Wetenschapsbeleid aangaande Besluitvorming Grote Projecten', Maastricht, September 1997, pp. 96. Deel 2, E. Rhijnsburger, 'Van Driehoeksverhouding naar Drie-eenheid. Een onderzoek naar bestuurlijke knelpunten bij de implementatie van het Grensmaasproject, Maastricht, September 1997, pp. 94. Deel 3, K. van Overdijk, 'Gezondheidseffecten van het Grensmaasproject', Maastricht, ma 1997, pp. 45. Deel 4, N. Smits, 'Opmerkelijk MER. Gezondheidseffecten in het Milieu-Effectrapport van het Project Grensmaas', Maastricht, Ma 1997, pp. 78. Deel 5, J. Osinga, 'De Grens in de Maas. Een Onderzoek naar de Grens en de Nerderlands-Belgische Regelingen inzake de Rivier de Maas', Maastricht, januari 1997 (tweede druk oktober 1997), pp. 86. Deel 6, S Weyden, 'Wateroverlast in het Limburgse Maasdal. Historisch Onderzoek naar

15 de Relatie tussen Ruimtegebrek en Maasoverstromingen', Maastricht, Oktober 1997, pp. 75. Deel 7, B. Heykers, 'Daar in het Bronsgroen Eikenhout, waarachter de Grensmaas rustig stroomt', Maastricht, November 1997, pp rapport / rapport / Eindredactie Reeks Achtergrondstudies Interfacultair Onderzoeksproject Grensmaas, Wetenschapswinkel, Universiteit Maastricht (met W.L.M. Hendriks) Deel 8, K. Mourits en M. Potten, 'Maatschappelijke Kosten en Baten van de Maaswerken. Een Verkenning', Maastricht, Mei 1998, pp. 74. Deel 9, B. Heykers, 'Rivierbeelden van de Grensmaas. De bewoners aan het woord', Juli 1998, pp. 70. Deel 10, K. Mourits, 'De waarde van de Grensmaas als Collectief Goed', Maastricht, Oktober 1998, pp. 90. 'Theories of Public Management Reform and their Practical Implications', Chapter 3 in T. Verheyen and D. Coombes (eds.), Innovations in Public Management. Perspectives from East and West Europe, Edward Elgar, Cheltenham (UK) and Northampton, MA (USA), 1998, pp (samen met P. Keraudren) 'Reform of Public Management in Hungary: Main Directions', Chapter 7 in T. Verheyen and D. Coombes (eds.), Innovations in Public Management. Perspectives from East and West Europe, Edward Elgar, Cheltenham (UK) and Northampton, MA (USA), 1998, pp (samen met P. Keraudren) 'Public Management in Slovakia: A New Administration for a New State', Chapter 9 in T. Verheyen and D. Coombes (eds.), Innovations in Public Management. Perspectives from East and West Europe, Edward Elgar, Cheltenham (UK) and Northampton, MA (USA), 1998, pp (samen met T. Verheyen) 'Public Management in the Netherlands', Chapter 16 in T. Verheyen and D. Coombes (eds.), Innovations in Public Management. Perspectives from East and West Europe, Edward Elgar, Cheltenham (UK) and Northampton, MA (USA), 1998, pp 'The Netherlands: The Middle Way?, Chapter 17 in T. Verheyen and D. Coombes (eds.), Innovations in Public Management. Perspectives from East and West Europe, Edward Elgar, Cheltenham (UK) and Northampton, MA (USA), 1998, pp (samen met P. Kuklis) 'Lessons from the Experience of OECD Countries', Chapter 20 in T. Verheyen and D. Coombes (eds.), Innovations in Public Management. Perspectives from East and West Europe, Edward Elgar, Cheltenham (UK) and Northampton, MA (USA), 1998, pp 'Synthesis Report on the Evaluation of the Matra Programme on Good Governance, in the Russian Federation'. Report prepared for the Ministry of Foreign Affairs, Inspectie Ontwikkelingssamenwerking en Beleidsevaluatie (IOB), The Hague, the Netherlands, Maastricht, August 1998, pp. ix+190. 'Synthesis Report on the Evaluation of the Matra Programme on Good Governance in the Russian Federation'. (Main text without annexes). Report prepared for the Ministry of Foreign Affairs, Inspectie Ontwikkelingssamenwerking en Beleidsevaluatie (IOB), The

16 Hague, the Netherlands, Maastricht, August 1998, pp. ix / / / / 'Besluitvorming en Maatschappelijke Kosten-Baten Analyses', in Limburgs Milieu, Stichting Miliefederatie Limburg, Jaargang 12, Nummer 3, oktober 1998, pp (met M.H.T. Evers) 'Na Prinsjesdag in... Forfaitair!', in Forfaitair. Fiscaal Studenten Maandblad, Jaargang 12 Nummer 89, november 1998, pp 'Belastingharmonisatie of belastingconcurrentie?', in FIRM, Juridisch Economisch Studentenblad, Jaargang 6 Nummer 3, Juni 1999, pp Erkenning van de calculerende burger, over J. van den Doel, Demokratie en Welvastheorie (1975), Katern Bestuurskunde van de Eeuw, in Binnenlands Bestuur, 20 e jaargang, 17 december 1999, p. 38. Hoofdstuk 1, Inleiding. Grensmaas in Tweevoud: Groot Infrastructureel Project en Onderzoeksproject, in J.G.A. van Mierlo en W.L.M. Hendriks-Lemmen (red.), Grensmaas, Groen en Grind. De Grensmaas als Groot Infrastructureel Project: Een integrale benadering, Wetenschapswinkel, Universiteit Maastricht, 1999, pp. 15. Hoofdstuk 2, Grensmaas als Spel zonder Grenzen?, in J.G.A. van Mierlo en W.L.M. Hendriks-Lemmen (red.), Grensmaas, Groen en Grind. De Grensmaas als Groot Infrastructureel Project: Een integrale benadering, Wetenschapswinkel, Universiteit Maastricht, 1999, pp. 10. Hoofdstuk 6, Hoe het Steekspel rond het Grensmaasproject wordt gespeeld, in J.G.A. van Mierlo en W.L.M. Hendriks-Lemmen (red.), Grensmaas, Groen en Grind. De Grensmaas als Groot Infrastructureel Project: Een integrale benadering, Wetenschapswinkel, Universiteit Maastricht, 1999, pp. 15. Hoofdstuk 16, Slotbeschouwing. De Toekomst van het Grensmaasproject, in J.G.A. van Mierlo en W.L.M. Hendriks-Lemmen (red.), Grensmaas, Groen en Grind. De Grensmaas als Groot Infrastructureel Project: Een integrale benadering, Wetenschapswinkel, Universiteit Maastricht, 1999, pp. 10. De fiscale ingenieurskunst van het Belastingplan 2001, in Seminarbundel Belastingpraktijk van Morgen, FIRST-seminar, Kasteel Vaeshelt, 14 juni 2000, pp Belastingplan 2001 als fiscale ingenieurskunst, in FIRM, Economisch Juridisch Studentenblad, Jaargang 7, Nummer 3, Juni 2000, pp De Wereld Gaat Aan Beleid ten Onder Over Beleidsfalen in de Publieke Sector en Wat daar aan te Doen, Inaugurale Rede Universiteit Maastricht, 29 juni 2000, Universitaire Pers Maastricht (UPM), 2000, pp. 44. Prijsinelasticiteit frustreert overheidsbeleid, in Openbare Uitgaven, Jaargang 32, Nummer 6, December 2000, pp

17 Over Beleidsfalen in de Publieke Sector en Wat Daar aan te Doen. De Wereld Gaat Aan Beleid ten Onder, in Limburgs Milieu, Uitgave Stichting Milieufederatie Limburg, jaargang 14, nummer 4, December 2000, pp Prijsinelasticiteit frustreert overheidsbeleid, in Openbare Uitgaven, Jaargang 33, Nummer 2, April 2001, pp De wereld gaat aan beleid ten onder. Over Beleidsfalen in de Publieke Sector en Wat Daar aan te Doen, in Economenblad, Uitgave Stichting Landelijke Samenwerking Economisten, jaargang 24, nummer 2, 2 mei 2001, pp Public Choice, Fiscal Federalism and Institutional Variety in the Public Sector A Theoretical-Historical Analysis for Deriving Lessons for Economies in Transition, in G. Manliev (ed.), Publichni Financi Almanac (Public Finances Almanac), Materialni ot Konferencii i Seminari (Papers from Conferences and Workshops), , Nacionalen Universitetski Centar (National University Center), Ikonomica na Publicchnia Sektor (Public Sector Economics), Universitet za Nationalno i Svetovno Stopantsvo (University of National and World Economy), Sofia 2001, pp Public Choice, Fiscal Federalism and Institutional Variety in the Public Sector. A Theoretical-Historical Analysis for Deriving Lessons for Economies in Transition, Research Memorandum RM 01/007, Meteor, Faculty of Economics and Business Administration, Universiteit Maastricht, March 2001, pp. iii+18. Over de verhouding tussen overheid, marktwerking en privatisering. Een economische meta-analyse, Research Memorandum RM 01/014, Meteor, Faculty of Economics and Business Administration, Universiteit Maastricht, augustus 2001, pp. 16. Over de verhouding tussen overheid, marktwerking en privatisering. Een economische meta-analyse, in Bestuurswetenschappen, 55 e jaargang, Nummer 5, oktober 2001, pp Hoe denkt de fiscale adviespraktijk over de vlaktaks? in tribuut. Tijdschift van de Nederlandse Federatie van Belastingadviseurs, 29 e jaargang, Nummer 6, december 2001, pp (samen met M. Bleijenberg en M. Vonhögen) Beleidsfalen en Beleidsevaluatie in de Publieke Sector, Referaat voor 25e Vlaams Wetenschappelijk Economisch Congres, Vereniging voor Economie, CCH-Hasselt, 14 ma 2002, Research Memorandum RM 02/007, Meteor, Faculty of Economics and Business Administration, Universiteit Maastricht, March 2002, pp Beleidsfalen en Beleidsevaluatie in de Publieke Sector, Referaat voor 25e Vlaams Wetenschappelijk Economisch Congres, Vereniging voor Economie, CCH-Hasselt, 14 ma 2002, in L. Peeters, P. Matthyssens en L. Vereeck (eds.), Stakeholder Synergie, Referaten 25 e VWEC, Uitgeverij Garant, Leuven-Apeldoorn, 2002, pp Op Weg naar de Vlaktaks?, in Forfaitair. Fiscaal Studenten Maandblad, Jaargang 15, Nummer 122, ma 2002, pp

18 Onderzoek alles en behoud het goede!, Antwoord op Reactie van F.P.J.M. Hoefnagel, De Onvoltooide van Van Mierlo, in Bestuurswetenschappen, 56 e jaargang, Nummer 2, april 2002, pp Zin en Onzin in het Privatiseringsdebat, in Bundel JSV-Congres 2002, Overheid Verleden Tijd?, Rijksuniversiteit Groningen, 11 april 2002, pp Bureaucratie en Organisatiecultuur, hoofdstuk 6 in Overheid en Onderneming. Een Inleiding, (redactie N.A.A. Baakman, B.L.Becker, A.M.B. Michels en J.G.A. van Mierlo), Open Universiteit Nederland, Heerlen, tweede herziene druk, 2002, pp Productiviteit en de Meting daarvan bij Overheid en Onderneming, hoofdstuk 7 in Overheid en Onderneming. Een Inleiding, (redactie N.A.A. Baakman, B.L.Becker, A.M.B. Michels en J.G.A. van Mierlo), Open Universiteit Nederland, Heerlen, tweede herziene druk, 2002, pp Orde en Ordening, hoofdstuk 11 in Overheid en Onderneming. Een Inleiding, (redactie N.A.A. Baakman, B.L.Becker, A.M.B. Michels en J.G.A. van Mierlo), Open Universiteit Nederland, Heerlen, tweede herziene druk, 2002, pp Stimulering, hoofdstuk 12 in Overheid en Onderneming. Een Inleiding, (redactie N.A.A. Baakman, B.L.Becker, A.M.B. Michels en J.G.A. van Mierlo), Open Universiteit Nederland, Heerlen, tweede herziene druk, 2002, pp Beperking, hoofdstuk 13 in Overheid en Onderneming. Een Inleiding, (redactie N.A.A. Baakman, B.L.Becker, A.M.B. Michels en J.G.A. van Mierlo), Open Universiteit Nederland, Heerlen, tweede herziene druk, 2002, pp Review van D.J Wolfson, Theorie en Toepassingen van de Economische Politiek, in De Economist, Netherlands Economic Review, Volume 151, No. 1, March 2003, pp Een dag uit het leven van een hoogleraar/opleidingsdirecteur, in Almanak , FIRST Maastricht, Ma 2003, pp Marktwerking in de Medisch-specialistische Zorg, Powerpoint-presentatie tijdens Congres Marktwerking in de Medisch-specialisitische Zorg, georganiseerd door Leids Congresbureau, Jaarbeurs Utrecht, 9 april 2003, pp. 10. Aan Beleid ten onder gaan?, Powerpoint-presentatie tijdens ASOM Seminarbuffet, georganiseerd door Amsterdam School of Management (ASOM), Academiegebouw Universiteit Utrecht, 16 mei 2003, pp. 20. De Klant is Koning, ook in de Gezondheidszorg!, hoofdstuk 9 in Gezondheid: een kapitaal goed. Naar een economie van de public health, (redactie W. Groot, W. Brouwer en H. van Lienden), Public Health Forum (PHF), Den Haag, november 2003, pp For a Smaller but Better Government. Government and Marketisation of Public Service Delivery in an Age of Transition, Chapter originally presented at the Conference

19 Improving the Capacity of Ministries to make Strategic Policy Decisions, UNDP/Governent of Serbia, Belgrade 25 and 26 September 2003, to be published in Improving the Capacity of Ministries to make Strategic Policy Decisions, (editors David Coombes et alii), UNDP/Government of Serbia, Belgrade, December 2003, pp / rapport Had Interactieve Beleidsvorming de Politieke Besluitvorming over de Betuweroute kunnen verbeteren?, hoofdstuk 12 in Internoveer! Innovaties realiseren door Interactiviteit. Beschouwingen, casestudy s, methodieken en instrumenten, (redactie G. Hagoort), ASOM/Amsterdam School of Management, Reed Business Information, Den Haag, 2004, pp Sturen op het proces, of bekostigen op toegevoegde waarde?, in School Zakelijk, Special School in Bedrijf, Jaargang 6, Nummer 3, September 2004, pp Klant is Koning op de Zorgmarkt. Zorg is een verhandelbaar goed, in Medisch Contact, Jaargang 59, Nummer 47, 19 november 2004, pp Introduction, in Water and Energy in the Euregion Meuse-Rhine, an intercultural and multidisciplinary approach, edited by the Steering Committee Jacques Delors Master Class , J.G.A. van Mierlo and others, ALMA, UPM/Universitaire Pers Maastricht, Maastricht, 2004, pp (together with the Steering Committee Jacques Delors Chair Master Class ) Mijn favoriete klassieker: Antony Downs en William A. Niskanen, in Bestuurswetenschappen, 59 e jaargang, Nummer 2, april 2005, pp Wage System Reform in Education and Health Care in the Republic of Tajikistan. Diagnostic Policy Paper, World Bank, Washington DC, June 2005, pp. 95. Hoger Onderwijs in Perspectief, hoofdstuk in De HBO-fraude, een teugblik op de Commissie Rekenschap, J.G. Kuijl e.a. (red), SDu Uitgevers, Den Haag 2005, pp Zij hieven het glas, in Tijdschrift voor Openbare Financiën, Themanummer Miljoenennota 2006, 37 e jaargang, nummer 5, November 2005, pp De Verhouding tussen Overheid, Marktwerking en Privatisering, met een toepassing op archeologisch erfgoed, in U, wij en zij-van-toen. Archeologie tussen Publiek en Privaat, Symposium ter gelegenheid van 20 jaar RAAP, Amersfoort, 26 mei 2005, C. C. Horn en N.G. Stikker (red.), Symposiumbundel, RAAP Archeologisch Adviesbureau, Amsterdam 2006, pp For a Smaller but Better Government- Government and Marketisation of Public Service Delivery in an Age of Transition, in Administration and Public Management Review, 8, 2007, pp Het veilingprincipe in de kraamzorg, in Economisch-Statistische Berichten, Jaargang 93, nummer 2534, 2 mei 2008, pp (met F. Jansen en M. Vendrik)

20 Na het zuur komt nog meer zuur, in Economisch-Statistische Berichten, Jaargang 94, nummer 4569, 2 oktober 2009, pp Wie schrijft die blijft, ofwel papier is geduldig! Beleidskanttekeningen bij de Miljoenennota Begrotingshoofdstuk VIII, Begrotingsstaten, Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW), in Tijdschrift voor Openbare Financiën (TV), beoogd voor nummer 5/2009, november 2009, pp. 10; niet gepubliceerd Beleidsbeëindiging vergt politieke moed, in Meerwaarde van de Bestuurskunde. Liber Amicorum voor Prof Dr Arno F.A. Korsten, H. Aardema, W. Derksen, M. Herweijer, P. de Jong(red.), Boom Lemma Uitgevers, Den Haag 2010, pp (met Th. Camps) Bezuinigingen op Cultuur, in FIRM, Fiscaal Tijdschrift, jaargang 19, nummer 1, november 2011, p Risico en Rendement in de Pensioenvoorziening, in FIRM, Fiscaal Tijdschrift jaargang 19, nummer 2, februari 2012, p De Financiële Crisis en de Overheidsfinanciën, in FIRM, Fiscaal Tijdschrift, jaargang19, nummer 3, april 2012, p Nederland Belastingparadijs?, in FIRM, Fiscaal Tijdschrift, jaargang 19, nummer 4, juni 2012, p Belastingplan 2013: lager tekort en hogere lasten!, in FIRM, Fiscaal Tijdschrift, jaargang 20, nummer 1, oktober 2012, p Bezuinigen is een hele kunst!, in FIRM, Fiscaal Tijdschrift, jaargang 20, nummer 2, januari 2013, p De staat van ons belastingstelsel, in FIRM, Fiscaal Tijdschrift, jaargang 20, nummer 3, april 2013, p Is Nederland een belastingparadijs?, in FIRM, Fiscaal Tijdschrift, jaargang 20, nummer 4, juni 2013, p Na Prinsjesdag in FIRM!, in FIRM, Fiscaal Tijdschrift, jaargang 21, nummer 1, oktober 2013, p Gelijkheid en ongelijkheid in de Fiscaliteit, in FIRM, Fiscaal Tijdschrift, jaargang 21, nummer 2, januari 2014, p. 6-7.

LIJST VAN PUBLICATIES PER 31 JULI 2014 PROF DR J.G.A. VAN MIERLO

LIJST VAN PUBLICATIES PER 31 JULI 2014 PROF DR J.G.A. VAN MIERLO BIJLAGE 2 LIJST VAN PUBLICATIES PER 31 JULI 2014 PR DR J.G.A. VAN MIERLO I. ARTIKELEN, CONGRESPAPERS EN BOEKBIJDRAGEN 1. 1977-1 2. 1977-2 3. 1977-3 4. 1978-1 5. 1978-2 6. 1978-3 7. 1978-4 rapport 8. 1979-1

Nadere informatie

AANTAL AANMELDINGEN MASTER STUDIEJAAR: 2014 VOLGNUMMER: 26 WEEK: 14

AANTAL AANMELDINGEN MASTER STUDIEJAAR: 2014 VOLGNUMMER: 26 WEEK: 14 AANTAL AANMELDINGEN MASTER Sector (gewogen) Opleiding Opl.vorm ECONOMIE 60063 - M Marketing Management Voltijd 19 - - - - - - - - 42-60066 - M Strategic Management Voltijd 9 - - - - - - - - 21-60079 -

Nadere informatie

AANTAL AANMELDINGEN MASTER STUDIEJAAR: 2014 VOLGNUMMER: 31 WEEK: 19

AANTAL AANMELDINGEN MASTER STUDIEJAAR: 2014 VOLGNUMMER: 31 WEEK: 19 AANTAL AANMELDINGEN MASTER Sector (gewogen) Opleiding Opl.vorm ECONOMIE 60063 - M Marketing Management Voltijd 44 - - - - - - - - 76-60066 - M Strategic Management Voltijd 32 - - - - - - - - 37-60079 -

Nadere informatie

AANTAL AANMELDINGEN MASTER STUDIEJAAR: 2014 VOLGNUMMER: 28 WEEK: 16

AANTAL AANMELDINGEN MASTER STUDIEJAAR: 2014 VOLGNUMMER: 28 WEEK: 16 AANTAL AANMELDINGEN MASTER Sector (gewogen) Opleiding Opl.vorm ECONOMIE 60063 - M Marketing Management Voltijd 26 - - - - - - - - 45-60066 - M Strategic Management Voltijd 14 - - - - - - - - 24-60079 -

Nadere informatie

Programma Open dag zaterdag 28 februari 2015 Program Open Day Saturday 28 February 2015

Programma Open dag zaterdag 28 februari 2015 Program Open Day Saturday 28 February 2015 Programma Open dag zaterdag 28 februari 2015 Program Open Day Saturday 28 February 2015 Tijd 09.15 09.45 Je bent op de Open dag, wat nu? Personal welcome international visitors 10.00 10.45 Je bent op de

Nadere informatie

Curriculum Vitae : TRUI STEEN

Curriculum Vitae : TRUI STEEN Curriculum Vitae : TRUI STEEN Identificatiegegevens Naam: Voornaam: Werkadres: Steen Trui Departement Bestuurskunde, Faculteit der Sociale Wetenschappen Universiteit Leiden Wassenaarseweg 52, 2300 RB Leiden,

Nadere informatie

Eerste jaars. Bachelor. Erasmus School of Economics. Erasmus School of History, Culture and Communication. Erasmus School of Law

Eerste jaars. Bachelor. Erasmus School of Economics. Erasmus School of History, Culture and Communication. Erasmus School of Law Eerste jaars Bachelor 50950 Economie en Bedrijfseconomie Voltijd 543 50950 International Bachelor Economics and Business Economics Voltijd 277 50950 International Premaster Economics and Business Economics

Nadere informatie

21PE - Erasmus Universiteit. 21PB - Universiteit Leiden. Rotterdam

21PE - Erasmus Universiteit. 21PB - Universiteit Leiden. Rotterdam DATUM 15-08-2016 AANTAL PER OPLEIDING ONGEWOGEN Onderdeel Faculteit Opleiding Opl. vorm Gezondheidszorg Erasmus MC 60120 - M Health Sciences (research) Voltijd 55 - - - - 60 - - - - Gezondheidszorg 60278

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE LEERSTOEL COMPARATIVE PUBLIC SECTOR EN CIVIL SERVICE REFORM 2013

VERSLAG VAN DE LEERSTOEL COMPARATIVE PUBLIC SECTOR EN CIVIL SERVICE REFORM 2013 VERSLAG VAN DE LEERSTOEL COMPARATIVE PUBLIC SECTOR EN CIVIL SERVICE REFORM 2013 Prof. Dr. F.M. van der Meer Leiden, maart 2014 Inleiding Sinds 2011 is de Leerstoel Comparative Public Sector en Civil service

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE LEERSTOEL COMPARATIVE PUBLIC SECTOR EN CIVIL SERVICE REFORM 2015

VERSLAG VAN DE LEERSTOEL COMPARATIVE PUBLIC SECTOR EN CIVIL SERVICE REFORM 2015 VERSLAG VAN DE LEERSTOEL COMPARATIVE PUBLIC SECTOR EN CIVIL SERVICE REFORM 2015 Prof. Dr. F.M. van der Meer Leiden/Den Haag, 2016 Inleiding De Leerstoel Comparative Public Sector en Civil service Reform

Nadere informatie

Tentamen rooster / Exam Schedule

Tentamen rooster / Exam Schedule Tentamen rooster / Exam Schedule 2016-2017 Er kunnen geen rechten worden ontleend aan dit rooster. Er kunnen door omstandigheden wijzigingen optreden. Deze versie is gepubliceerd op 14 februari 2017. Let

Nadere informatie

CHARTER. Netherlands Academy of Philanthropy

CHARTER. Netherlands Academy of Philanthropy CHARTER Netherlands Academy of Philanthropy De Netherlands Academy of Philanthropy De Netherlands Academy of Philanthropy (NAP) is een samenwerkingsverband tussen de Maatschappelijke Alliantie en hoogleraren

Nadere informatie

1. De persoonlijke kanten van het burgemeesterschap, in: Muller, E.R. en J. de Vries (red.), De burgemeester, Kluwer, Deventer, 2014, hoofdstuk 12.

1. De persoonlijke kanten van het burgemeesterschap, in: Muller, E.R. en J. de Vries (red.), De burgemeester, Kluwer, Deventer, 2014, hoofdstuk 12. Output over 2014 Prof.dr. A. (Arno) F.A. Korsten Versie 20 dec. 2014 Honorair hoogleraar Bestuurskunde van de lagere overheden, aan de Universiteit Maastricht (Fac. Rechtsgeleerdheid) + Emeritus hoogleraar

Nadere informatie

Bronvermelding figuren & tabellen Overheidsfinanciën 13de druk

Bronvermelding figuren & tabellen Overheidsfinanciën 13de druk Bronvermelding figuren & tabellen Overheidsfinanciën 13de druk Figuren Figuur 2.1 (blz. 35): OESO, Economic Outlook (diverse afleveringen) Figuur 2.2 (blz. 36): Frits Bos (2007), The Dutch fiscal framework.

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE LEERSTOEL COMPARATIVE PUBLIC SECTOR EN CIVIL SERVICE REFORM 2014

VERSLAG VAN DE LEERSTOEL COMPARATIVE PUBLIC SECTOR EN CIVIL SERVICE REFORM 2014 VERSLAG VAN DE LEERSTOEL COMPARATIVE PUBLIC SECTOR EN CIVIL SERVICE REFORM 2014 Prof. Dr. F.M. van der Meer Leiden, mei 2015 Inleiding Sinds 2011 is de Leerstoel Comparative Public Sector en Civil service

Nadere informatie

Europese toppositie voor Management onderzoek van Erasmus Universiteit Rotterdam

Europese toppositie voor Management onderzoek van Erasmus Universiteit Rotterdam Persbericht Europese toppositie voor Management onderzoek van Erasmus Universiteit Rotterdam Belang van managementonderzoek In een onlangs verschenen rapport*) van de Rijksuniversiteit Leiden is de kwaliteit

Nadere informatie

HUMAN RIGHTS. Alternative Approaches?

HUMAN RIGHTS. Alternative Approaches? HUMAN RIGHTS Alternative Approaches? Utrecht, 3 april 2008 Peter van Krieken Toegang tot het loket Artseneed - artsenleed Samenleving v. individu 1ste generatie v. 2e generatie rechten China EVRM General

Nadere informatie

Archivalia P.A. Blaisse

Archivalia P.A. Blaisse Plaatsingslijst Archivalia P.A. Blaisse Archiefnummer: 784 Archiefnaam: BLAI Sector: Politiek Soort archief: Archivalia van persoon Datering: 1935-1979 Katholiek Documentatie Centrum 2011 1 Verslag van

Nadere informatie

OPEN DAGEN WO FEBRUARI 2016. Kijk voor aanvullende informatie op de site van de universiteit. Lever tijdig een roze formulier in bij de decanenkamer.

OPEN DAGEN WO FEBRUARI 2016. Kijk voor aanvullende informatie op de site van de universiteit. Lever tijdig een roze formulier in bij de decanenkamer. OPEN DAGEN WO FEBRUARI 2016 Kijk voor aanvullende informatie op de site van de universiteit. Lever tijdig een roze formulier in bij de decanenkamer. 1 FEBRUARI 2016 (13:15-16:00) Meeloopdag International

Nadere informatie

OPLEIDINGSONDERDELEN VOOR DE FACULTEIT ECONOMISCHE EN SOCIALE WETENSCHAPPEN KIES JE OPLEIDING WAARUIT JE VAKKEN WENST OP TE NEMEN:

OPLEIDINGSONDERDELEN VOOR DE FACULTEIT ECONOMISCHE EN SOCIALE WETENSCHAPPEN KIES JE OPLEIDING WAARUIT JE VAKKEN WENST OP TE NEMEN: OPLEIDINGSONDERDELEN VOOR DE FACULTEIT ECONOMISCHE EN SOCIALE WETENSCHAPPEN ALS GASTSTUDENT KIES JE OPLEIDING WAARUIT JE VAKKEN WENST OP TE NEMEN: BACHELOR OF SCIENCE IN POLITIEKE WETENSCHAPPEN BACHELIER

Nadere informatie

Tentamen rooster

Tentamen rooster Tentamen rooster 2015-2016 Er kunnen geen rechten worden ontleend aan dit rooster. Er kunnen door omstandigheden wijzigingen optreden. Deze versie is gepubliceerd op 11 januari 2016. Let op! Op basis van

Nadere informatie

OPEN DAGEN WO MAART 2016. Kijk voor aanvullende informatie op de site van de universiteit. Lever tijdig een roze formulier in bij de decanenkamer.

OPEN DAGEN WO MAART 2016. Kijk voor aanvullende informatie op de site van de universiteit. Lever tijdig een roze formulier in bij de decanenkamer. OPEN DAGEN WO MAART 2016 Kijk voor aanvullende informatie op de site van de universiteit. Lever tijdig een roze formulier in bij de decanenkamer. 1 MAART 2016 (13:00-16:00) Meeloopdag Bestuurskunde: Economie

Nadere informatie

Programma Open dag zaterdag 28 februari 2015 Program Open Day Saturday 28 February 2015

Programma Open dag zaterdag 28 februari 2015 Program Open Day Saturday 28 February 2015 Programma Open dag zaterdag 28 februari 2015 Program Open Day Saturday 28 February 2015 Tijd 09.15 09.45 Je bent op de Open dag, wat nu? Personal welcome international visitors 10.00 10.45 Je bent op de

Nadere informatie

Minor voorlichting PEW 13 maart 2017 Dorien Kooij

Minor voorlichting PEW 13 maart 2017 Dorien Kooij Minor voorlichting PEW 13 maart 2017 Dorien Kooij MINOR Vrijheid om te kiezen (3 vakken) - gebruik hem! Enkele voorbeeldpakketten voor PEW-ers 1. Organisatie(verandering) Marijke Braakman 2. Economische

Nadere informatie

OPLEIDINGSONDERDELEN VOOR DE FACULTEIT ECONOMISCHE EN SOCIALE WETENSCHAPPEN EN SOLVAY BUSINESS SCHOOL ALS GASTSTUDENT

OPLEIDINGSONDERDELEN VOOR DE FACULTEIT ECONOMISCHE EN SOCIALE WETENSCHAPPEN EN SOLVAY BUSINESS SCHOOL ALS GASTSTUDENT OPLEIDINGSONDERDELEN VOOR DE FACULTEIT ECONOMISCHE EN SOCIALE WETENSCHAPPEN EN SOLVAY BUSINESS SCHOOL ALS GASTSTUDENT KIES JE OPLEIDING WAARUIT JE VAKKEN WENST OP TE NEMEN: BACHELOR OF SCIENCE IN POLITIEKE

Nadere informatie

Tentamenrooster 2014-2015: ESL masteropleidingen

Tentamenrooster 2014-2015: ESL masteropleidingen Tentamenrooster 2014-2015: ESL masteropleidingen Blok 1 RL52 Capita arbeidsrecht ma 29-09-2014 18:30 21:30 RM59 Advanced Public International Law I ma 03-11-2014 09:30 12:30 RQ95 Jeugdpsychologie en criminaliteit

Nadere informatie

Studiekeuzetraject. Het belang van het vak Nederlands binnen het IB-diploma voor studie in Nederland

Studiekeuzetraject. Het belang van het vak Nederlands binnen het IB-diploma voor studie in Nederland Studiekeuzetraject Het belang van het vak Nederlands binnen het IB-diploma voor studie in Nederland Opbouw IB-diplomaprogramma Vak Nederlands binnen IB-diploma Higher level Standard level A versus B (B

Nadere informatie

The downside up? A study of factors associated with a successful course of treatment for adolescents in secure residential care

The downside up? A study of factors associated with a successful course of treatment for adolescents in secure residential care The downside up? A study of factors associated with a successful course of treatment for adolescents in secure residential care Annemiek T. Harder Studies presented in this thesis and the printing of this

Nadere informatie

Multi-disciplinary workshop on Ageing and Wellbeing

Multi-disciplinary workshop on Ageing and Wellbeing Date 7-12-2011 1 Multi-disciplinary workshop on Ageing and Wellbeing Prof. Dr. Inge Hutter Demographer, anthropologist Coordinator Healthy Ageing Alpha Gamma RUG Dean Faculty Spatial Sciences Date 7-12-2011

Nadere informatie

Basisgegevens. Soort aanvraag (kruis aan wat van toepassing is): Nieuwe opleiding. Nieuw Ad programma. Nieuwe hbo master. Nieuwe joint degree

Basisgegevens. Soort aanvraag (kruis aan wat van toepassing is): Nieuwe opleiding. Nieuw Ad programma. Nieuwe hbo master. Nieuwe joint degree Basisgegevens Soort aanvraag (kruis aan wat van toepassing is): X Nieuwe Nieuw Ad programma Nieuwe hbo master Nieuwe joint degree Naam instelling(en) Contactpersoon/contactpersonen Contactgegevens Universiteit

Nadere informatie

Programma Open dag Tilburg University Zaterdag 8 oktober 2016 Toelichting en overzicht

Programma Open dag Tilburg University Zaterdag 8 oktober 2016 Toelichting en overzicht Programma Open dag Tilburg University Zaterdag 8 oktober 2016 Toelichting en overzicht Toelichting programmaonderdelen Informatiesessie Kennismakingscollege Minicollege Campus Tour Sports Center Tour Q&A

Nadere informatie

De indeling van de sector Gedrag & Maatschappij

De indeling van de sector Gedrag & Maatschappij De indeling van de sector Gedrag & Maatschappij Elke sector is opgedeeld in vijf tot acht subsectoren. Deze sector is ingedeeld in zeven subsectoren: 1 Psychologie 2 Pedagogische opleidingen 3 Sociale

Nadere informatie

Lectoraat Recht in Europa Fouad de Vries LLM MA - Jaarplan 2011-2012

Lectoraat Recht in Europa Fouad de Vries LLM MA - Jaarplan 2011-2012 Lectoraat Recht in Europa Fouad de Vries LLM MA - Jaarplan 2011-2012 I. Jaarplan September: Oktober: November: December: Januari: Blok 2.1 Consumer law herontwikkelen: Intellectual propery law en Distance

Nadere informatie

Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten Postbus 15079 1001 MB AMSTERDAM. ArtEZ Postbus 49 6800 AA ARNHEM

Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten Postbus 15079 1001 MB AMSTERDAM. ArtEZ Postbus 49 6800 AA ARNHEM Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten Postbus 15079 1001 MB AMSTERDAM ArtEZ Postbus 49 6800 AA ARNHEM Avans Hogeschool Postbus 732 5201 AS DEN BOSCH Azusa Theologische Hogeschool De Boelelaan 1105 1081

Nadere informatie

Programmaoverzicht Bachelor Open dag

Programmaoverzicht Bachelor Open dag Programmaoverzicht Bachelor Open dag 11 2017 Ronde en tijd Openingsronde 09.00-09.30 uur Sessies en activiteiten Waarom Tilburg University? Informatiesessie met de rector magnificus en een student van

Nadere informatie

SYMPOSIUM 20 JAAR RAAP EENHOORN AMERSFOORT 26 MEI 2005 DE VERHOUDING TUSSEN OVERHEID, MARKTWERKING EN PRIVATISERING

SYMPOSIUM 20 JAAR RAAP EENHOORN AMERSFOORT 26 MEI 2005 DE VERHOUDING TUSSEN OVERHEID, MARKTWERKING EN PRIVATISERING SYMPOSIUM 20 JAAR RAAP EENHOORN AMERSFOORT 26 MEI 2005 LEZING OVER DE VERHOUDING TUSSEN OVERHEID, MARKTWERKING EN PRIVATISERING PROF DR J.G.A. VAN MIERLO HOOGLERAAR OPENBARE FINANCIËN FACULTEIT DER ECONOMISCHE

Nadere informatie

Becoming a democratic citizen: A study among adolescents in different educational tracks Nieuwelink, H.

Becoming a democratic citizen: A study among adolescents in different educational tracks Nieuwelink, H. UvA-DARE (Digital Academic Repository) Becoming a democratic citizen: A study among adolescents in different educational tracks Nieuwelink, H. Link to publication Citation for published version (APA):

Nadere informatie

Cognitive self-therapy A contribution to long-term treatment of depression and anxiety

Cognitive self-therapy A contribution to long-term treatment of depression and anxiety Cognitive self-therapy A contribution to long-term treatment of depression and anxiety Uitgave in de RGOc-reeks, nummer 12 Copyright 2006 Peter C.A.M. den Boer, Groningen Cognitive self-therapy. A contribution

Nadere informatie

Vooraanmeldingen per instelling voor Bachelor Opleidingen (1e jrs) Bachelor vooraanmeldingen per instelling

Vooraanmeldingen per instelling voor Bachelor Opleidingen (1e jrs) Bachelor vooraanmeldingen per instelling Vooraanmeldingen per instelling voor Bachelor Opleidingen (1e jrs) Bachelor vooraanmeldingen per instelling Aantal week 12 Verschil 213 tov. 212 21 3 211 aantal % Radboud Universiteit Nijmegen 225 221

Nadere informatie

Overzicht inschrijvingsvereisten Communicatiewetenschappen 2015-2016

Overzicht inschrijvingsvereisten Communicatiewetenschappen 2015-2016 Overzicht inschrijvingsvereisten Communicatiewetenschappen 2015-2016 Bachelor of Science in de Communicatiewetenschappen (180 sp) Algemene regel: studenten die niet slagen voor minstens 30 studiepunten

Nadere informatie

Boek - monografie - editorial book

Boek - monografie - editorial book Publicaties op het terrein van het bestuursrecht Boek - monografie - editorial book 2002 Vergunningen op Internet: meer dan gokken op een handhaafbaar stelsel, IteR reeks nr. 53, Sdu Uitgevers, Den Haag,

Nadere informatie

Vooraanmeldingen per instelling voor Bachelor Opleidingen (1e jrs) Bachelor vooraanmeldingen per instelling

Vooraanmeldingen per instelling voor Bachelor Opleidingen (1e jrs) Bachelor vooraanmeldingen per instelling Vooraanmeldingen per instelling voor Bachelor Opleidingen (1e jrs) Bachelor vooraanmeldingen per instelling Aantal week 16 Verschil 214 tov. 213 16-4-212 aantal % Radboud Universiteit Nijmegen 283 3319

Nadere informatie

Vooraanmeldingen per instelling voor Bachelor Opleidingen (1e jrs) Bachelor vooraanmeldingen per instelling

Vooraanmeldingen per instelling voor Bachelor Opleidingen (1e jrs) Bachelor vooraanmeldingen per instelling Vooraanmeldingen per instelling voor Bachelor Opleidingen (1e jrs) Bachelor vooraanmeldingen per instelling Aantal week 19 Verschil 214 tov. 213 7-5-212 6-5-213 5-5-214 aantal % Radboud Universiteit Nijmegen

Nadere informatie

Optimaliseren van Impact door Alfa- en Gammawetenschappen Aantonen en stimuleren van Societal Impact in synergie met andere wetenschappen

Optimaliseren van Impact door Alfa- en Gammawetenschappen Aantonen en stimuleren van Societal Impact in synergie met andere wetenschappen Optimaliseren van Impact door Alfa- en Gammawetenschappen Aantonen en stimuleren van Societal Impact in synergie met andere wetenschappen Welkom bij het programmaonderdeel: Smart Cities Optimaliseren van

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Personal information. Diploma s. Languages. Internships. Working experience. Christophe Lemmens

Curriculum Vitae. Personal information. Diploma s. Languages. Internships. Working experience. Christophe Lemmens Curriculum Vitae Personal information Name: Address: Christophe Lemmens Spoorweglei 31a 2520 Emblem Belgium Birth date: 10 August 1984 Telephone: 3232655822 Mobile phone: 32498632025 E-mail: Christophe.Lemmens@ua.ac.be

Nadere informatie

2nd BBS Newsletter. Geachte collega s,

2nd BBS Newsletter. Geachte collega s, 2 februari2016 2nd BBS Newsletter Geachte collega s, De Belgian Back Society (BBS) verheugt zich om u allen een prachtig nieuw jaar toe te wensen. U vindt in deze tweede nieuwsbrief vooral informatie betreffende

Nadere informatie

VERANDERING IN MANAGEMENT EN ORGANISATIE BIJ DE RIJKSOVERHEID

VERANDERING IN MANAGEMENT EN ORGANISATIE BIJ DE RIJKSOVERHEID VERANDERING IN MANAGEMENT EN ORGANISATIE BIJ DE RIJKSOVERHEID Prof. dr. (redactie) Drs. B.J. Becker Mr. dr. J.A. de Bruijn Dr. J.M. de Heer Drs. E.H. Klijn M. Noordegraaf Dr. ir. CJ.A.M. Termeer Dr. J.

Nadere informatie

Vooraanmeldingen per instelling voor Bachelor Opleidingen (1e jrs) Bachelor vooraanmeldingen per instelling

Vooraanmeldingen per instelling voor Bachelor Opleidingen (1e jrs) Bachelor vooraanmeldingen per instelling Vooraanmeldingen per instelling voor Bachelor Opleidingen (1e jrs) Bachelor vooraanmeldingen per instelling Aantal week 24 Verschil 213 tov. 212 13 6 211 aantal % Radboud Universiteit Nijmegen 479 417

Nadere informatie

Democratie op bestelling?

Democratie op bestelling? Democratie op bestelling? De Arabische Lente en andere seizoenen Studium Generale Universiteit Twente 1 november 2011 Jaap de Wilde Afdeling Internationale Betrekkingen & Internationale Organisatie (IBIO)

Nadere informatie

ADVIES 191 GROENBOEK STAATSHERVORMING 28 NOVEMBER 2013

ADVIES 191 GROENBOEK STAATSHERVORMING 28 NOVEMBER 2013 ADVI ES191 GROENBOEK STAATSHERVORMI NG 28NOVEMBER2013 ADVIES 191 GROENBOEK STAATSHERVORMING 28 NOVEMBER 2013 GROENBOEK STAATSHERVORMING 2/7 INHOUD SAMENVATTING EXECUTIVE SUMMARY INLEIDING SITUERING ADVIES

Nadere informatie

Arbeidsfiscaliteit. Gemengde Parlementaire Commissie belast met de fiscale hervorming. Hoorzitting 21 oktober 2013

Arbeidsfiscaliteit. Gemengde Parlementaire Commissie belast met de fiscale hervorming. Hoorzitting 21 oktober 2013 Gemengde Parlementaire Commissie belast met de fiscale hervorming Hoorzitting 21 oktober 2013 Prof. Dr. Bruno Peeters Voorzitter Antwerp Tax Academy Universiteit Antwerpen 0 Overzicht Inleiding A. Samenhang

Nadere informatie

21PE - Erasmus Universiteit Rotterdam. 21PB - Universiteit Leiden

21PE - Erasmus Universiteit Rotterdam. 21PB - Universiteit Leiden DATUM 18-7-2016 AANTAL PER OPLEIDING TELMETHODE ONGEWOGEN 21PE - Erasmus Universiteit Rotterdam Onderdeel Faculteit Opleiding Opl. vorm Gezondheidszorg Erasmus MC 56551 - B Geneeskunde Voltijd 670 528

Nadere informatie

21PE - Erasmus Universiteit Rotterdam. 21PB - Universiteit Leiden

21PE - Erasmus Universiteit Rotterdam. 21PB - Universiteit Leiden DATUM 6-6-2016 AANTAL PER OPLEIDING TELMETHODE ONGEWOGEN 21PE - Erasmus Universiteit Rotterdam Onderdeel Faculteit Opleiding Opl. vorm Gezondheidszorg Erasmus MC 56551 - B Geneeskunde Voltijd 762 573 898

Nadere informatie

21PE - Erasmus Universiteit Rotterdam. 21PB - Universiteit Leiden

21PE - Erasmus Universiteit Rotterdam. 21PB - Universiteit Leiden DATUM 11-7-2016 AANTAL PER OPLEIDING TELMETHODE ONGEWOGEN 21PE - Erasmus Universiteit Rotterdam Onderdeel Faculteit Opleiding Opl. vorm Gezondheidszorg Erasmus MC 56551 - B Geneeskunde Voltijd 679 534

Nadere informatie

21PE - Erasmus Universiteit Rotterdam. 21PB - Universiteit Leiden

21PE - Erasmus Universiteit Rotterdam. 21PB - Universiteit Leiden DATUM 4-4-2016 AANTAL PER OPLEIDING TELMETHODE ONGEWOGEN 21PE - Erasmus Universiteit Rotterdam Onderdeel Faculteit Opleiding Opl. vorm Gezondheidszorg Erasmus MC 56551 - B Geneeskunde Voltijd 779 608 940

Nadere informatie

ACADEMISCH CV Kim De Witte personeelsnummer u

ACADEMISCH CV Kim De Witte personeelsnummer u ACADEMISCH CV Kim De Witte personeelsnummer u0056302 I. Opdrachten Docent in de Leergang Pensioenrecht aan de KU Leuven, sinds 2008 tot heden Docent aan de Sociale Hogeschool Heverlee, tijdelijke vervangopdrachten

Nadere informatie

Publication List Professor Dr A.P. (Tom) van Veen

Publication List Professor Dr A.P. (Tom) van Veen Publication List Professor Dr A.P. (Tom) van Veen Journal articles Veen, A.P. (Tom) van. (2010). The adverse effects of government spending on private consumption in New Keynesian Models. Metroeconomica,

Nadere informatie

Transparantie: de schakel tussen institutionele autonomie en publieke verantwoording

Transparantie: de schakel tussen institutionele autonomie en publieke verantwoording Transparantie: de schakel tussen institutionele autonomie en publieke verantwoording Dirk Van Damme Hoofd van het Centre for Educational Research and Innovation - OECD 1. EEN HO-KWALIFICATIE HEEFT EEN

Nadere informatie

Curriculum Vitae Van Damme

Curriculum Vitae Van Damme Curriculum Vitae Jan Van Damme Identificatiegegevens Naam: Van Damme Voornaam: Jan Correspondentieadres: KU Leuven - Instituut voor de Overheid Parkstraat 45 bus 3609-3000 Leuven Telefoon: +32 (0) 16/32..36.05

Nadere informatie

Relevant publications/relevante publicaties

Relevant publications/relevante publicaties Relevant publications/relevante publicaties Journal articles/tijdschrift artikelen Willems, J., Ehlen, C. G. (2005). Visie op en implementatie van Vraaggestuurd Competentiegericht Maatwerkonderwijs. Tijdschrift

Nadere informatie

University of Groningen. Structured diabetes care in general practice Fokkens, Sudara Andrea

University of Groningen. Structured diabetes care in general practice Fokkens, Sudara Andrea University of Groningen Structured diabetes care in general practice Fokkens, Sudara Andrea IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version (publisher's PDF) if you wish to cite from

Nadere informatie

IenM & INTERREG: Circulaire economie

IenM & INTERREG: Circulaire economie IenM & INTERREG: Circulaire economie Inhoud INTERREG t.o.v. andere fondsen context INTERREG zelf De programma s: verschillend en hetzelfde Toegevoegde waarde Succesvol project Deelname INTERREG 2007-2013

Nadere informatie

Transvorm Actueel. en de zorg verandert mee. Het werk(en) in de zorg verandert. Hoe reageert u als werkgever en wat doet dat met uw medewerkers?

Transvorm Actueel. en de zorg verandert mee. Het werk(en) in de zorg verandert. Hoe reageert u als werkgever en wat doet dat met uw medewerkers? Transvorm Actueel en de zorg verandert mee Het werk(en) in de zorg verandert. Hoe reageert u als werkgever en wat doet dat met uw medewerkers? Woensdag 17 december 2015 Dr. Monique Veld E-mail: monique.veld@ou.nl

Nadere informatie

University of Groningen. Quantitative CT myocardial perfusion Pelgrim, Gert

University of Groningen. Quantitative CT myocardial perfusion Pelgrim, Gert University of Groningen Quantitative CT myocardial perfusion Pelgrim, Gert IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version (publisher's PDF) if you wish to cite from it. Please check

Nadere informatie

6 International Human Rights 2sem

6 International Human Rights 2sem Universiteit: The University of Melbourne 1 ste semester Leuven = 2 de semester Melbourne / 2 de semester Leuven = 1 ste semester Melbourne Vermeldingen ivm semester in kolom opmerkingen verwijzen naar

Nadere informatie

University of Groningen. Safe and Sound van den Bosch, Kirsten Anna-Marie

University of Groningen. Safe and Sound van den Bosch, Kirsten Anna-Marie University of Groningen Safe and Sound van den Bosch, Kirsten Anna-Marie IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version (publisher's PDF) if you wish to cite from it. Please check the

Nadere informatie

World Dutch Shepherd Federation. Beleidplan / Policy

World Dutch Shepherd Federation. Beleidplan / Policy World Dutch Shepherd Federation Beleidplan 2015-2020 / Policy 2015-2020 World Dutch Shepherd Federation toelichting / explanation oprichtingsdatum / date of establishment 26 juni 2014 / June 26th 2014

Nadere informatie

OVERGANGSREGELS / TRANSITION RULES 2007/2008

OVERGANGSREGELS / TRANSITION RULES 2007/2008 OVERGANGSREGELS / TRANSITION RULES 2007/2008 Instructie Met als doel het studiecurriculum te verbeteren of verduidelijken heeft de faculteit FEB besloten tot aanpassingen in enkele programma s die nu van

Nadere informatie

Verdrag inzake de verlening van Europese octrooien (Europees Octrooiverdrag) [Vertaling] (bijlage 'Uitvoeringsreglement' niet opgenomen) / 13

Verdrag inzake de verlening van Europese octrooien (Europees Octrooiverdrag) [Vertaling] (bijlage 'Uitvoeringsreglement' niet opgenomen) / 13 INHOUD Voorwoord / 5 Verdrag inzake de verlening van Europese octrooien (Europees Octrooiverdrag) [Vertaling] (bijlage 'Uitvoeringsreglement' niet opgenomen) / 13 Inleiding / 13 Eerste deel Algemene en

Nadere informatie

21PE - Erasmus Universiteit Rotterdam. 21PB - Universiteit Leiden

21PE - Erasmus Universiteit Rotterdam. 21PB - Universiteit Leiden DATUM 22-08-16 AANTAL PER OPLEIDING TELMETHODE ONGEWOGEN 21PE - Erasmus Universiteit Rotterdam Onderdeel Faculteit Opleiding Opl. vorm Gezondheidszorg Erasmus MC 56551 - B Geneeskunde Voltijd 449 361 523

Nadere informatie

Universiteit Leiden. John Kroes 12 mei 2017

Universiteit Leiden. John Kroes 12 mei 2017 Universiteit Leiden John Kroes 12 mei 2017 In Leiden en Den Haag Leiden Nederland Amsterdam Den Haag Eerste Universiteit van Nederland Opgericht door Willem van Oranje in 1575 Als beloning voor verzet

Nadere informatie

Uitsluiting creditcontract

Uitsluiting creditcontract FACULTEIT SOCIALE WETENSCHAPPEN ONDERWIJS- EN STUDENTENADMINISTRATIE PARKSTRAAT 45 BUS 3600 3000 LEUVEN, BELGIË Uitsluiting creditcontract 1. Toepasselijke bepaling van het onderwijs en examenreglement

Nadere informatie

Pesten onder Leerlingen met Autisme Spectrum Stoornissen op de Middelbare School: de Participantrollen en het Verband met de Theory of Mind.

Pesten onder Leerlingen met Autisme Spectrum Stoornissen op de Middelbare School: de Participantrollen en het Verband met de Theory of Mind. Pesten onder Leerlingen met Autisme Spectrum Stoornissen op de Middelbare School: de Participantrollen en het Verband met de Theory of Mind. Bullying among Students with Autism Spectrum Disorders in Secondary

Nadere informatie

Organisatievragen rond de brede school en de combinatiefunctionaris Nationale Kennisdag Combinatiefunctionaris 2011

Organisatievragen rond de brede school en de combinatiefunctionaris Nationale Kennisdag Combinatiefunctionaris 2011 Sectie bestuurs- & politieke wetenschappen Organisatievragen rond de brede school en de combinatiefunctionaris Nationale Kennisdag Combinatiefunctionaris 2011 Dr. Marlies Honingh contact: m.honingh@fm.ru.nl

Nadere informatie

BiZZdesign. Bouwen van sterke en wendbare organisaties met behulp van standaarden, methode, technieken en tools. Research & Development

BiZZdesign. Bouwen van sterke en wendbare organisaties met behulp van standaarden, methode, technieken en tools. Research & Development BiZZdesign Bouwen van sterke en wendbare organisaties met behulp van standaarden, methode, technieken en tools Research & Development 1 Profile CV Joost Niehof Name Grade Nationality Residence Role Joost

Nadere informatie

CHIMERISM IN HEALTH, TRANSPLANTATION AND AUTOIMMUNITY

CHIMERISM IN HEALTH, TRANSPLANTATION AND AUTOIMMUNITY CHIMERISM IN HEALTH, TRANSPLANTATION AND AUTOIMMUNITY CHIMERISM IN HEALTH, TRANSPLANTATION AND AUTOIMMUNITY Thesis, University of Leiden, The Netherlands The studies described in this thesis were performed

Nadere informatie

(Big) Data in het sociaal domein

(Big) Data in het sociaal domein (Big) Data in het sociaal domein Congres Sociaal: sturen op gemeentelijke ambities 03-11-2016 Even voorstellen Laudy Konings Lkonings@deloitte.nl 06 1100 3917 Romain Dohmen rdohmen@deloitte.nl 06 2078

Nadere informatie

CURRICULUM VITAE LIST OF PUBLICATIONS

CURRICULUM VITAE LIST OF PUBLICATIONS CURRICULUM VITAE LIST OF PUBLICATIONS Curriculum Vitae Curriculum Vitae Barbara Wilhelmina Cornelia Zwirs werd geboren op 3 oktober 1977 in Alphen aan den Rijn. Daar behaalde zij in 1995 haar Gymnasiumdiploma

Nadere informatie

Relatie tussen Persoonlijkheid, Opleidingsniveau, Leeftijd, Geslacht en Korte- en Lange- Termijn Seksuele Strategieën

Relatie tussen Persoonlijkheid, Opleidingsniveau, Leeftijd, Geslacht en Korte- en Lange- Termijn Seksuele Strategieën Relatie tussen Persoonlijkheid, Opleidingsniveau, Leeftijd, Geslacht en Korte- en Lange- Termijn Seksuele Strategieën The Relation between Personality, Education, Age, Sex and Short- and Long- Term Sexual

Nadere informatie

De kenniswerker. Prof. Dr. Joseph Kessels. Leuven 31 mei 2010

De kenniswerker. Prof. Dr. Joseph Kessels. Leuven 31 mei 2010 De kenniswerker Prof. Dr. Joseph Kessels Leuven 31 mei 2010 Is werken in de 21 ste eeuw een vorm van leren? Het karakter van het werk verandert: Van routine naar probleemoplossing Van volgend naar anticiperend

Nadere informatie

EUROPESE ZORGVASTGOED MARKT Strategie en haalbaarheid zorgvastgoedfonds

EUROPESE ZORGVASTGOED MARKT Strategie en haalbaarheid zorgvastgoedfonds EUROPESE ZORGVASTGOED MARKT Strategie en haalbaarheid zorgvastgoedfonds 4 juni 2008 Ingrid Hulshoff Portfolio Manager Healthcare ING Real Estate Investment Management 1. AGENDA EN INTRODUCTIE 1. AGENDA

Nadere informatie

Tien jaar Studentenmonitor

Tien jaar Studentenmonitor Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Beleidsgerichte studies 140 Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek Tien jaar Studentenmonitor Studiegedrag en de sociaal-economische positie van de

Nadere informatie

Lijst met publicaties van P.P.J. van der Meij

Lijst met publicaties van P.P.J. van der Meij Lijst met publicaties van P.P.J. van der Meij 2001 Annotaties bij: o Rechtbank Amsterdam 13 juni 1995, RR 366. o Hof Leeuwarden 7 april 1997, RR 430. o Rechtbank Rotterdam 8 april 1998, RR 471. o Hof Den

Nadere informatie

Understanding the role of health literacy in self-management and health behaviors among older adults Geboers, Bas

Understanding the role of health literacy in self-management and health behaviors among older adults Geboers, Bas University of Groningen Understanding the role of health literacy in self-management and health behaviors among older adults Geboers, Bas IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version

Nadere informatie

2008 Universiteit Maastricht Page 1 of 212

2008 Universiteit Maastricht Page 1 of 212 2008 Universiteit Maastricht Page 1 of 212 Inhoudsopgave Diagnostic Test: English Language... 6 Apollo en Dionysus incl. Inleiding in de... 8 Portfolio-Mentoraat, jaar 1... 10 Academische Vaardigheden...

Nadere informatie

Dynamic and Stochastic Planning Problems with Online Decision Making A Novel Class of Models. Maria Lucia Arnoldina Gerarda Cremers

Dynamic and Stochastic Planning Problems with Online Decision Making A Novel Class of Models. Maria Lucia Arnoldina Gerarda Cremers Dynamic and Stochastic Planning Problems with Online Decision Making A Novel Class of Models Maria Lucia Arnoldina Gerarda Cremers Publisher: University of Groningen Groningen The Netherlands Printed by:

Nadere informatie

Case EWI. Pascale Dengis

Case EWI. Pascale Dengis Case EWI Pascale Dengis Use of science related classifications reporting to international bodies: Eurostat: new regulation since 26/10/2012 Commission Implementing Regulation (EU) No 995/2012 of 26 October

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Handelende in overeenstemming met de Minister van Economische Zaken;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Handelende in overeenstemming met de Minister van Economische Zaken; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 39147 10 november 2015 Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 2 november 2015, nr. 825853,

Nadere informatie

Nationaal Congres Gastvrijheidszorg 12 juni 2014

Nationaal Congres Gastvrijheidszorg 12 juni 2014 Nationaal Congres Gastvrijheidszorg 12 juni 2014 ZORGONDERNEMERSCHAP ALS THERAPIE van medisch paternalisme naar consumentisme van Patiënt naar Klant prof. dr. L.H.L. Winter Zorgondernemerschap in vier

Nadere informatie

Arbeidsmarkt. Bedrijfskunde. Technische bedrijfskunde

Arbeidsmarkt. Bedrijfskunde. Technische bedrijfskunde wo bedrijfskunde Goede managers komen altijd aan de bak, ook in tijden van crisis. Maar nu het herstel tegen lijkt te vallen moet je wel voorbereid zijn op verrassingen. Veel bedrijfskunde-opleidingen

Nadere informatie

Private Governance : Werkt het? Is het genoeg?

Private Governance : Werkt het? Is het genoeg? Private Governance : Werkt het? Is het genoeg? Workshop Public & Private Governance Wageningen UR / MinBuZa Th Hague, February 1, 2013 The Hague, Febr. 1, 2013 Public & Private Governance slide 1 Initiatieven

Nadere informatie

List of publications and other results

List of publications and other results List of publications and other results Publications Forthcoming K.M. de Vries, book review: In Search of the Perfect Citizen? The Intersection between Integration, Immigration and Nationality in the EU,

Nadere informatie

Annual event/meeting with key decision makers and GI-practitioners of Flanders (at different administrative levels)

Annual event/meeting with key decision makers and GI-practitioners of Flanders (at different administrative levels) Staten-Generaal Annual event/meeting with key decision makers and GI-practitioners of Flanders (at different administrative levels) Subject: Sustainable Flemish SDI Nature: Mobilising, Steering Organisers:

Nadere informatie

Spanningsvelden bij toegankelijkheid van zorg : We hebben gezocht naar een titel die meteen naar de kern van de zaak gaat en die omvattend is voor de

Spanningsvelden bij toegankelijkheid van zorg : We hebben gezocht naar een titel die meteen naar de kern van de zaak gaat en die omvattend is voor de 1 Inleiding door dr. Walter Krikilion, voorzitter Werkgroep Ethiek in de Kliniek van ICURO - Symposium Spanningsvelden bij toegankelijkheid van zorg 19 oktober 2012 - Hasselt Beste deelnemers, Als Werkgroep

Nadere informatie

Bedrijfsleven en Universiteit Best Practices: T-Labs & LTN

Bedrijfsleven en Universiteit Best Practices: T-Labs & LTN Bedrijfsleven en Universiteit Best Practices: T-Labs & LTN Deutsche Telekom Laboratories: T- Labs One of the largest university-industry research centers London Technology Network LTN helps a company define

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2007 327 Besluit van 21 augustus 2007 tot wijziging van het Uitvoeringsbesluit WHW in verband met de aanwijzing en de naamswijziging van masteropleidingen

Nadere informatie

AANTAL AANMELDINGEN BACHELOR STUDIEJAAR: 2014 VOLGNUMMER: 22 WEEK: 10

AANTAL AANMELDINGEN BACHELOR STUDIEJAAR: 2014 VOLGNUMMER: 22 WEEK: 10 AANTAL AANMELDINGEN BACHELOR Sector (gewogen) Opleiding Opl.vorm ECONOMIE 50645 - B Bedrijfskunde Voltijd 163-109 - - - - 81 85 - - - 50950 - B Economie en Bedrijfseconomie Voltijd 428-153 341-351 - 41

Nadere informatie

Van Batenburg, E., & Schaik, M. (2013). Kennis op de werkvloer: wat helpt de docent en de

Van Batenburg, E., & Schaik, M. (2013). Kennis op de werkvloer: wat helpt de docent en de Van Batenburg, E., & Schaik, M. (2013). Kennis op de werkvloer: wat helpt de docent en de vmbo-leerling. In: J. K. Van der Waals & M. Van Schaik (Eds.), Het VMBO van dichtbij. Bewegen tussen theorie en

Nadere informatie

College- en tentamenrooster 2015-2016 Masteropleidingen ESL

College- en tentamenrooster 2015-2016 Masteropleidingen ESL College- en tentamenrooster 2015-2016 Masteropleidingen ESL De vakken zijn in dit rooster per blok in alfabetische volgorde opgenomen. BLOK 1 vaknaam/code dag van tot weken Comparative Law and Economics

Nadere informatie

Prof.dr. Henk W. Volberda Rotterdam School of Management, Erasmus University Wetenschappelijk directeur INSCOPE Bestuurslid NCSI

Prof.dr. Henk W. Volberda Rotterdam School of Management, Erasmus University Wetenschappelijk directeur INSCOPE Bestuurslid NCSI Prof.dr. Henk W. Volberda Rotterdam School of Management, Erasmus University Wetenschappelijk directeur INSCOPE Bestuurslid NCSI Erasmus Concurrentie & Innovatie Monitor 2008 Bedrijven presteren beter

Nadere informatie