LIJST VAN PUBLICATIES PER 28 februari 2015 PROF DR J.G.A. VAN MIERLO

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "LIJST VAN PUBLICATIES PER 28 februari 2015 PROF DR J.G.A. VAN MIERLO"

Transcriptie

1 BIJLAGE 2 LIJST VAN PUBLICATIES PER 28 februari 2015 PR DR J.G.A. VAN MIERLO I. ARTIKELEN, CONGRESPAPERS EN BOEKBIJDRAGEN rapport 'Welva en Socialistisch Beleid', in Socialisme en Democratie, jaargang 34, nummer 2, februari 1977, pp (samen met Th.A.J. Toonen) 'Inkomensverdeling en Overheidsbeleid', in Economisch-Statistische Berichten, (Fisconomie), 62e jaargang, nummer 3108, 15 juni 1977, pp 'Twee voorstellen voor de werkgelegenheid: economische modellen en politieke pijen', in Beleid en Maatschappij, jaargang IV, nummer 2, december 1977, pp 'Enkele suggesties voor een nieuw stelsel van sociale zekerheid', in Sociaal Maandblad Arbeid, 33e jaargang, nummer 1, januari 1978, pp 'Meetlatten voor de tertiaire verdeling', in Economisch-Statistische Berichten, (Fisconomie), 63e jaargang, nummer 3156, 31 mei 1978, pp 'De weg naar de regeringsmacht, maar met welke strategie? De PvdA in coalitieland', in Beleid en Maatschappij, jaargang V, nummer 7-8, juli/augustus 1978, pp (samen met L.G. Gerrichhauzen) 'Theorie en Methodologie van Onderzoek naar de Batenverdeling van Overheidsuitgaven', Eindrapport Projekt Batenverdeling, Fiscaal Economisch Instituut, Erasmus Universiteit Rotterdam, September 1978, pp 'De grote verdeler; de overheidsinvloed op de inkomensverdeling', in Intermediair, 15e jaargang, nummer 36, 7 september 1979, pp 'Kanttekeningen bij de tertiaire inkomensverdeling: De overheid verdeelt ongelijk', in Economenblad, 1e jaargang, nummer 26, 3 oktober 1979, pp 'Kanttekeningen bij de tertiaire inkomensverdeling: Problemen in onderzoek tertiaire inkomensverdeling', in Economenblad, 1e jaargang, nummer 27, 17 oktober 1979, p. 4. 'On the relation between political and economic variables in py manifestoes and platforms', Paper presented for the Joint Workshops of ECPR, Florence, March 23-28, 1980, pp. 30. 'Politieke Gelijkheid; Actualiteit van Politieke Filosofie/4', in Intermediair, 16e jaargang, nummer 49, 5 december 1980, pp

2 'Politieke Verdeling', in M.P.C.M. van Schendelen, (red.), Kernthema's van de Politicologie, tweede geheel herziene druk, Meppel en Amsterdam 1981, pp , (ongewijzigde derde druk 1984). (samen met J.G. Siccama) 'Politieke Gelijkheid', in P.B. Lehning en M.P.C.M. van Schendelen, (red.), Actualiteit van Politieke Filosofie, Amsterdam 1981, pp 'The 1981 Netherlands Election', in West European Politics, Volume 4, Number 3, October 1981, pp 'Hervormingen in het Nederlandse stelsel van sociale zekerheid', in Sociaal Maandblad Arbeid, 36e jaargang, nummer 12, december 1981, pp 'Verdediging van de parlementaire democratie: een economische benadering', in Beleid en Maatschappij, jaargang IX, nummer 1, januari 1982, pp 'Besparingen door hervorming van het stelsel van sociale zekerheid', naschrift bij M.P. van der Hoek, in Sociaal Maandblad Arbeid, 37e jaargang, nummer 5, mei 1982, pp 'Verdediging van de parlementaire democratie', naschrift bij A.J. Vermaat, in Beleid en Maatschappij, jaargang IX, nummer 9, september 1982, pp 'Hervorming van het Nederlandse stelsel van sociale zekerheid: financiële consequenties en politieke haalbaarheid', in F.A.J. van den Bosch en C. Petersen, (red.), Economie en arbeidsongeschiktheid: analyse en beleid, Deventer 1983, pp 'The Public and the Private: A survey of demarcation problems between the public sector and the private sector of the economy from a public choice-perspective', Paper presented for the Joint Workshops of ECPR, Freiburg, March 20-26, 1983, pp 'Tien jaar politieke strijdpunten', onderdeel van nationaal Kiezersonderzoek 1982, in C. van der Eijk en B. Niemoller (red.), In het spoor van de kiezer, Aspecten van 10 jaar kiezersgedrag, Amsterdam/Meppel 1983, pp (samen met L.G. Gerrichhauzen en M. van Giessen) 'Confessioneel Nederland politicologisch opnieuw bekeken: politieke pijen ten overstaan van sociaal-culturele katholieken en protestanten', Paper gepresenteerd op de NSAV Voorjaarsconferentie over Religie en Macht, Amsterdam, 27 mei 1983, pp. 32. (samen met A.A.G. Pijnenburg) 'De economische theorie van het politieke proces en de representatieve democratie, een overzicht van dertig jaar theorievorming en empirisch onderzoek', in Maandschrift Economie, jaargang 48, augustus 1984, nummer 4, pp Bekroond door de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen te Amsterdam, als beste overzichtsikel op het terrein der Sociale Wetenschappen , oktober 'Coalition behaviour and the problem of py merger - the case of the Dutch Christian-

3 democratic py', Paper presented for the Joint Workshops of ECPR, Salzburg, April 13-18, 1984, pp. 34. (samen met A.A.G. Pijnenburg en J.M. de Jong) 'The merger of the Dutch Christiandemocratic py as a case of py-internal coalitionmaking and its relation with inter-py coalition-making in the Netherlands', Paper presented for the Joint Workshops of ECPR, Salzburg, April 13-18, 1984, pp. 20. 'Improvement of public provision of goods and services', in J.E. Lane (ed.), State and Market, The Politics of the Public and the Private, London-Beverley Hills-New Delhi 1985, pp 'Herziening van het Nederlandse stelsel van sociale zekerheid; een overzicht en een voorlopige balans', deel I in Weekblad voor Fiscaal Recht, 114e jaargang, nummer 5689, 11 juni 1985, pp 'Herziening van het Nederlandse stelsel van sociale zekerheid; een overzicht en een voorlopige balans', deel II (slot) in Weekblad voor Fiscaal Recht, 114e jaargang, nummer 5690, 25 juli 1985, pp 'Negotiations and Coalitions Formation in the Process of European Unification; Comments on Ms. Helen Wallace', Paper presented at the IPSA XIIIth World Congress, Paris VII 1985, Research Committee number 3 on European Unification, Chairman Ghita Ionescu, pp. 26. 'Echte Public Choice, een reaktie op Pen's Slechte Mensen', in Openbare Uitgaven, 17e jaargang, nummer 4, augustus 1985, pp 'Lobbyen van bedrijfsleven naar politiek onmisbaar en legitiem', in Binnenlands Bestuur, 23 augustus 1985, pp. 15 en 17. (samen met M. van Giessen) 'Lobbyen naar de Politiek', in Management Team, 7e jaargang, nummer 11, 19 november 1985, pp (samen met M. van Giessen) 'De strevingen van politici', in Economisch-Statistische Berichten, 70e jaargang, nummer 3535, 11 december 1985, pp 'Depillarisation and the Decline of Consociationalism in the Netherlands: ',in West European Politics, Volume 9, Number 1, January 1986, pp 'Lobbyen door het bedrijfsleven. Middel van politieke belangenbehiging', in Economisch-Statistische Berichten, 71e jaargang, nummer 3551, 16 april 1986, pp (samen met M. van Giessen) 'Het Kontaktorgaan Landelijke Organisaties van Ziektekostenverzekeraars (KLOZ) en het politieke besluitvormingsproces over de stelselherziening ziektekostenverzekeringen', Paper voor het Politicologenetmaal 1986, Amersfoort 5 en 6 juni 1986, Werkgroep Politieke Dubbelrol van het Piculiere Initiatief (onder leiding van L.G. Gerrichhauzen en J.G.A. van Mierlo), pp. 33.

4 'Een economisch-politieke analyse van adviesorganen in de Nederlandse gezondheidszorg', Voordracht voor de Studiedag 'Het Grijze Circuit; Over de structuur en het functioneren van externe adviesorganen in de gezondheidszorg', Rijksuniversiteit Limburg, Maastricht 19 november 1986, pp. 55. 'De toekomst van de universiteit: naar politieke en financiële autonomie', Voordracht SG- Aktueel, Aktualiteitencollege Bureau Studium Generale, Technische Universiteit Eindhoven, 15 december 1986, pp. 12. 'Nationalisering van de Provinciale Statenverkiezingen', Voordracht voor Forum 'Provinciale Statenverkiezingen 1987', SSR-Studentenvereniging, Landbouwuniversiteit Wageningen, 12 ma 1987, pp. 7. 'De woningcorporaties in de klem tussen politiek en bedrijfsleven? De politieke toekomst van de woningcorporatie als vorm van piculier initiatief in de volkshuisvesting', Voordracht voor Symposium 'Woningnood of Overschot. De toekomst van de woningcorporaties', georganiseerd door de Vereniging voor Volkshuisvesting 'Alkmaar' VVA en Gewest Noord-Holland van de Nationale Woningraad NWR, ter gelegenheid van het tachtigjarig bestaan van de VVA, Alkmaar, 16 mei 1987, pp. 16. 'Haalt de Nederlandse politieke pij het jaar 2000?', in Namens, Tijdschrift over Vertegenwoordiging en Democratisch Bestuur, tweede jaargang nummer 4, juni 1987, pp 'De opvattingen van de kiezers over kernbewapening als politiek strijdpunt', onderdeel van Nationaal Kiezersonderzoek 1986, in J.J.M. van Holsteijn, G.A. Irwin en C. van der Eijk (red.), De Nederlandse Kiezer '86, Amsterdam 1987, pp 'De woningcorporaties in de klem tussen politiek en bedrijfsleven?', in Namens, Tijdschrift over Vertegenwoordiging en Democratisch Bestuur, tweede jaargang nummer 6, oktober 1987, pp 'Externe adviesorganen in de Nederlandse gezondheidszorg. Een politiek-economische analyse van hun externe organisatie, structuur en functionren', in Acta Hospitalia, Tijdschrift van het Centrum voor Ziekenhuiswetenschap van de Katholieke Universiteit Leuven, 27ste jaargang nummer 3, oktober 1987, pp 'Een politiek-economische analyse van externe adviesorganen in de Nederlandse gezondheidszorg', in R.T.J.M. Janssen, P.L. Kocken en J.H. van der Made (red.), Externe adviesorganen in de gezondheidszorg. Het grijze circuit belicht, Lochem-Gent 1987, pp 'Gezondheidszorg en piculier initiatief', in Privatisering, Maandblad voor Overheid en Bedrijfsleven, nummer 2, ma 1988, p. 23. 'Het piculiere bestuursstelsel, een bestuurskundige benadering' in J.G.A. van Mierlo en L.G. Gerrichhauzen (red.), Het piculier initiatief in de Nederlandse verzorgingsmaatschappij. Een bestuurskundige benadering, Lochem/Gent 1988, pp (samen met L.G. Gerrichhauzen) 'Ziekenfondsen, piculiere ziekteverzekeraars en stelselherziening ziektekostenverzekeringen', in J.G.A. van Mierlo en L.G. Gerrichhauzen (red.), Het piculier initiatief

5 in de Nederlandse verzorgingsmaatschappij. Een bestuurskundige benadering, Lochem- Gent 1988, pp 'De toekomst van het piculier initiatief in Nederland: een twee fronten-oorlog?', in J.G.A. van Mierlo en L.G. Gerrichhauzen (red.), Het piculier initiatief in de Nederlandse verzorgingsmaatschappij. Een bestuurskundige benadering, Lochem-Gent 1988, pp (samen met L.G. Gerrichhauzen) 'Gevolgen van commercialisering voor piculiere instellingen. Krachtenverhoudingen in de gezondheidszorg', in Privatisering, Maandblad voor Overheid en Bedrijfsleven, nummer 3, april 1988, pp 'Ambtelijk gedrag in bureaucratische organisaties. Het werk van Anthony Downs', in A.F.A. Korsten en Th.A.J. Toonen (red.), Bestuurskunde. Hoofdfiguren en kernthema's, Leiden 1988, pp 'Ambtelijk gedrag in bureaucratische organisaties. Het werk van Anthony Downs: vragen en opdrachten', in A.F.A. Korsten en Th.A.J. Toonen (red.), Bestuurskunde. Hoofdfiguren en kernthema's: vragen en opdrachten, Leiden 1988, pp (samen met A.F.A. Korsten) 'Beleidsanalyse op weg naar volwassenheid. Het werk van Edward S. Quade: vragen en opdrachten', in A.F.A. Korsten en Th.A.J. Toonen (red.), Bestuurskunde. Hoofdfiguren en kernthema's: vragen en opdrachten, Leiden 1988, pp (samen met T. Goemans en A.F.A. Korsten) 'Traditioneel piculier initiatief dreigt te worden gemangeld tussen terugtredende overheid en oprukkende marktsector', in Binnenlands Bestuur, 10 juni 1988, pp 'Privatisering: een droeve oogst', in Namens, Tijdschrift over Vertegenwoordiging en Democratisch Bestuur, themanummer Privatisering, derde jaargang nummer 4, juni 1988, pp 'Schaarse budgetten remmen internationalisering onderwijs', in Privatisering, Maandblad voor Overheid en Bedrijfsleven, nummer 7, september 1988, pp 'Samenwerking tussen universiteit en bedrijfsleven. Een verstandshuwelijk', in Privatisering, Maandblad voor Overheid en Bedrijfsleven, nummer 10, december 1988, pp 'Universiteit moet autonomie opnieuw veroveren. Publieke en private taken', in Privatisering, Maandblad voor Overheid en Bedrijfsleven, nummer 2, ma 1989, pp 'Publiek-private samenwerking vereist duidelijke voorwaarden. De paspoortaffaire', in Privatisering, Maandblad voor Overheid en Bedrijfsleven, nummer 4, mei 1989, pp 'Inleiding tot de thematiek: piculier initiatief in de klem tussen politiek en bedrijfsleven?', in J.G.A. van Mierlo (red.), Piculier initiatief in de klem. Gemangeld tussen politiek en bedrijfsleven?, Lochem 1989, pp 'De verhouding tussen piculier initiatief, openbaar bestuur en marktsector. Een politiek-economische visie', in J.G.A. van Mierlo (red.), Piculier initiatief in de klem. Gemangeld tussen politiek en bedrijfsleven?, Lochem 1989, pp

6 'Naar nieuwe verhoudingen tussen overheid, piculier initiatief en marktsector', in J.G.A. van Mierlo (red.), Piculier initiatief in de klem. Gemangeld tussen politiek en bedrijfsleven?, Lochem 1989, pp 'Het Coalitievraagstuk blijft in Nederland een Probleem. Verkiezingen en Kabinetsformatie 1989', in Liberaal Reveil, themanummer De Kabinetsformatie, 30e jaargang, september 1989, pp 'Argeloze universiteiten afgetroefd door O & W. Blij met dooie mus', in Privatisering, Maandblad voor Overheid en Bedrijfsleven, nummer 9, november 1989, pp 'Privatization and the third sector of the economy: a public choice approach', Paper prepared for presentation at the 59th annual conference of the Southern Economic Association, Orlando Fl., USA, 19 November 1989, also published as Research Memorandum RM , Faculty of Economics, Limburg University, Maastricht November 1989, pp. 27. 'Politiek', hoofdstuk 4 in SMO-publicatie 'Proeve van een SMO-Strategische Maatschappij-Analyse. Een compendium van de belangrijkste trends van de consumenten-, de arbeids- en de politieke markt', 's-gravenhage 1989, pp (samen met N.A.A. Baakman) 'Leer der Openbare Financiën'. Naar aanleiding van D.J. Wolfson, Publieke Sector en Economische orde, Groningen 1988, in Economisch-Statistische Berichten, 74e jaargang, nummer 3737, 13 december 1989, pp 'Lobbyen van ondernemingen en bedrijfsleven bij de overheid', in Hand Beleidsvoering voor de Overheid, Alphen aan den Rijn, 23e aanvulling, oktober 1989, pp. M M (samen met N.A.A. Baakman en A.F.A. Korsten) 'Vraag en aanbod van economische politiek in een representatieve democratie', in Economenblad, 12e jaargang, nummer 2, 28 februari 1990, p. 3. 'Hoger onderwijs kan eindelijk strijdbijl begraven. Pact met PvdA-minister', in Privatisering, Maandblad voor Overheid en Bedrijfsleven, nummer 2, ma 1990,pp 'Spatial Analysis of Electoral Competition and Demand/Supply Models of Economic Policy. The Case of the Netherlands: ', Paper presented for the Joint Sessions of Workshops of ECPR, Bochum, BRD, 2-7 April 1990, also published as Research Memorandum RM , Faculty of Economics and Business Administration, Limburg University, Maastricht May 1990, pp. 75. 'Ruimtelijke analyse van electorale concurrentie. Reactie op recensie van F. Mingelen', in Privatisering, Maandblad voor Overheid en Bedrijfsleven, nummer 4, mei 1990, p. 32. 'Politieke Verdeling in een Gemengde Economische orde. Theorieën, processen en resultaten', Research Memorandum RM , Faculty of Economics and Business Administration, Limburg University, Maastricht June 1990, pp. 40.

7 'Verschuivende grenzen tussen Staat, Piculier Stelsel en Markt. Mogelijkheden voor Empirisch Onderzoek', Paper voor het Politicologenetmaal 1990, Enschede 28 en 29 juni 1990, Werkgroep Piculier Initiatief (onder leiding van J.G.A. van Mierlo), pp. 9. 'Het piculier initiatief in de gezondheidszorg', in J.A.M. Maarse en I. Mur-Veeman (red.), Beleid en Beheer in de Gezondheidszorg. Problemen, structuren, processen en effecten, Assen/Maastricht 1990, pp (samen met J.H. van der Made) 'Politieke verdeling', in M.P.C.M. van Schendelen, (red.), Kernthema's van de Politicologie, vierde geheel herziene druk, Meppel/Amsterdam 1990, 'Rationalisering van het overheidsbeleid', in Beleidswetenschap. Kwaaltijdschrift voor Beleidsonderzoek en Beleidspraktijk, vierde jaargang nummer 3, september 1990, pp 'Public Sector Credit Institutions in the European Community. Country Report on the Netherlands ', Research Memorandum RM , Faculty of Economics and Business Administration, Limburg University, Maastricht October 1990, pp. 42. 'De toekomst van het besturen', in M. van Stapele (red.), Naar een Gezond Bestuur. Checklist voor besturen en directies van gezondheidszorginstellingen. Serie Checklists voor de Gezondheidszorg, nummer 1, Lochem 1990, p. 7. 'Interactie tussen piculiere ondernemingen en publieke instellingen. Opzet voor een bedrijfstakonderzoek naar de markt voor ziektekostenverzekeringen in Nederland', Research Memorandum RM 90-53, Faculty of Economics and Business Administration, Limburg University, Maastricht December 1990, pp. 41. (samen met A. van Witteloostuijn). 'Privatization and the Third Sector of the Economy. A public choice perspective', in Annals of Public and Cooperative Economics, Volume 61, 4/1990, December 1990, pp 'Mirror, mirror on the wall, who is the fairest of them all? Why public policies for environmental problems have failed sofar in representative democracy', Research Memorandum RM , Faculty of Economics and Business Administration, Limburg University, Maastricht February 1991, pp. 28. (samen met F.K.M. van Nispen). 'De Vrije Beroepen in de Jaren Negentig. Tussen Autonomie en Maatschappelijke Controle: een politiek-economische visie', Pre-advies voor het Symposium 'Vrijheid in Praktijk' van het Contactcentrum voor Vrije Beroepen (CVB), 14 ma 1991 in Pulchri Studio Den Haag, Research Memorandum RM , Faculty of Economics and Business Administration, Limburg University, Maastricht October 1991, pp. 13. 'Ambtelijke Posities en Rollen in Verandering. De noodzaak van kwaliteits- en doelmatigheidsverbetering van het openbaar bestuur en de rol daarin van Human Resource Management', Pre-advies voor het Voorjaarscongres 'Overheidsmanagement en de Menselijke Factor' van de Vereniging voor Bestuurskunde (VB), 11 en 12 april 1991 in Congrescentrum 'De Blije Werelt' Lunteren, Research Memorandum RM , Faculty of Economics and Business Administration, Limburg University, Maastricht October 1991, pp. 30.

8 'Vrij Beroep en Overheid in de Jaren Negentig. Van distantiemodel naar onderhandelingsmodel?', Rede voor de Jaarvergadering 1991 over 'Vrije Beroepen en Overheid' van het Contactcentrum voor Vrije Beroepen (CVB), 17 juni 1991 in Sociëteit de Witte Den Haag, Research Memorandum RM , Faculty of Economics and Business Administration, Limburg University, Maastricht October 1991, pp. 14. 'Mirror, Mirror on the Wall, Who is the Fairest of Them All, or why so many policies designed to tackle environmental problems have failed so far', in D.J. Kraan and R.J. in 't Veld (eds.), Environmental Protection: Public or Private Choice, Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, Boston, and London 1991, pp (samen met F.K.M. van Nispen). 'Zetten nieuwe bestuursvormen Binnenhof buiten spel?', in Namens, Tijdschrift over Vertegenwoordiging en Democratisch Bestuur, themanummer Nieuwe Bestuursvormen, zesde jaargang nummer 5, september 1991, p. 4. 'Mondige burgers nemen het politieke heft zelf in handen', in Namens, Tijdschrift over Vertegenwoordiging en Democratisch Bestuur, themanummer Nieuwe Bestuursvormen, zesde jaargang nummer 5, september 1991, pp 'Inleiding tot de thematiek', in J.G.A. van Mierlo (red.), Piculier initiatief in de gezondheidszorg, Assen/Maastricht 1991, pp 'Het piculiere stelsel in de gezondheidszorg. Structuren en ontwikkelingen', in J.G.A. van Mierlo (red.), Piculier initiatief in de gezondheidszorg, Assen/ Maastricht 1991, pp (samen met J.H. van der Made) 'Verschuivende grenzen tussen overheid, piculier stelsel en markt in de gezondheidszorg', in J.G.A. van Mierlo (red.), Piculier initiatief in de gezondheidszorg, Assen/Maastricht 1991, pp 'Piculier initiatief in de gezondheidszorg. Tussen autonomie en maatschappelijke controle', in J.G.A. van Mierlo (red.), Piculier initiatief in de gezondheidszorg, Assen/Maastricht 1991, pp 'Een alternatief voor het plan-simons? Overwegingen vanuit de Welvastheorie', Research Memorandum RM , Faculty of Economics and Business Administration, Limburg University, Maastricht November 1991, pp. 11. 'Een alternatief voor het plan-simons', in Economisch-Statistische Berichten, 76e jaargang, nummer 3835, 20 november 1991, pp 'Ambtelijke Posities en Rollen in Verandering: een overzicht', in A.F.A. Korsten, F. Kluytmans, T.W.P.M. van der Krogt en A. Sorber (red.), Overheidsmanagement en de Menselijke Factor, Congrespublicatie 1991 van de Vereniging voor Bestuurskunde, 's- Gravenhage 1991, pp 'Informatisering in politiek en vertegenwoordigend bestuur: ramp of zegen?', in Namens, Tijdschrift over Vertegenwoordiging en Democratisch Bestuur, themanummer Informatisering, zesde jaargang nummer 8, december 1991, pp 'Belangengroepen geduchte tegenspelers bedrijfsleven', in Nederlandse Staatscourant,

9 nummer 12, 17 januari 1992, pp. 2 en 6. 'Tax reform, economic emancipation of women, and public policy formation in the Netherlands A public choice approach', Research Memorandum RM , Faculty of Economics and Business Administration, Limburg University, Maastricht February 1992, pp. Iii+16. 'Een neo-institutionele benadering van publieke organisaties. Naar een theoretische fundering van de functionele organisatievorm in de publieke sector', Paper voor het Voorjaarscongres 'Verzelfstandiging van Overheidsdiensten' van de Vereniging voor Bestuurskunde, studiegroep B: Neo-institutionele benaderingen, 26 en 27 ma 1992 in EurOase Congres- en Hotelcentrum 'Amersfoort' in Amersfoort, Research Memorandum RM , Faculty of Economics and Business Administration, Limburg University, Maastricht March 1992, pp. iii+28. 'Deals met dilemma's. De overheid als business pner', in LMK Prominent Management Plan, Uitgave Limburgse Managers Kring, vijfde jaargang, editie 1992/4, pp 'Een neo-institutionele benadering van publieke organisaties. Theoretische fundering van de functionele organisatievorm in de publieke sector vanuit de public choice-benadering', Paper voor het Politicologenetmaal 1992, 4 en 5 juni 1992 in Centrum Kontakt der Kontinenten, Soesterberg, Werkgroep Betekenis van de Public Choice-Benadering (onder leiding van J.G.A. van Mierlo), Maastricht juni 1992, pp. iii+28. 'Tax Reform, Economic Emancipation of Women, and Public Policy Formation in The Netherlands : A Public Choice Approach', in J.G. Backhaus (ed.), The Tax System and Female Emancipation, Journal of Economic Studies, MCB University Press, Volume 18 Number 5/6, 1991, pp 'Doelmatigheid van het maatschappelijk middenveld. Een politiek-economische beschouwing', in H.M. de Jong en J.J.A. Thomassen (red.), Tussen overheid en samenleving. Bijdragen aan het 21 november 1991 gehouden congres ter gelegenheid van het derde lustrum van de faculteit Bestuurskunde van de Universiteit Twente, Enschede 1992, pp (samen met P.B. Boorsma) 'Europa, ach Europa', in Namens, Tijdschrift over Vertegenwoordiging en Democratisch Bestuur, zevende jaargang nummer 3, augustus 1992, p. 2. 'Ambtelijk ondernemerschap in contacten met klantgroepen en belangengroepen', Research Memorandum RM , Faculty of Economics and Business Administration, Limburg University, Maastricht September 1992, pp. iii+17. 'Kunst en kunde van het wetenschappelijk recenseren. Een essay aan de hand van zes jaar bespreken in Namens, Tijdschrift over Vertegenwoordiging en Democratisch Bestuur', Research Memorandum RM , Faculty of Economics and Business Administration, Limburg University, Maastricht October 1992, pp. iii+9. 'Zes jaar bespreken in Namens', in Namens, Tijdschrift over Vertegenwoordiging en Democratisch Bestuur', zevende jaargang nummer 4, november 1992, pp

10 'Institutionele Variëteit in de Publieke Sector en de Polycentrische Benadering', Research Memorandum RM , Faculty of Economics and Business Administration, Limburg University, Maastricht December 1992, pp. iii 'Ambtelijk ondernemerschap als innovatieve managementstrategie in de publieke sector', Research Memorandum , Faculty of Economics and Business Administration, Limburg University, Maastricht February 1993, pp. iii+19. 'Adviesorganen in de gezondheidszorg. Een bestuurseconomische analyse', Research Memorandum , Faculty of Economics and Business Administration, Limburg University, Maastricht April 1993, pp. iii+28. 'Stelselherziening in de gezondheidszorg. Economische en politieke motieven voor een ministelsel', in LEF, Liberté, Egalité en Fraternité, Themanummer Gezondheidszorg, Medisch/Ethisch Handelen, 11 e jaargang nummer 37, april 1993, pp , 41. 'Maatschappelijk ondernemerschap in de gezondheidszorg: een inleiding, in P. de Jong, J.H. van der Made en J.G.A. van Mierlo (red.), Gezondheidszorg in de Jaren Negentig: Op weg naar maatschappelijk ondernemerschap?, Amsterdam 1993, pp (samen met J.H. van der Made en P. de Jong) 'Piculier initiatief in bestuurs- en beleidswetenschappelijk perspectief: maatschappelijk ondernemerschap als moderniseringsstrategie?', in P. de Jong, J.H. van der Made en J.G.A. van Mierlo (red.), Gezondheidszorg in de Jaren Negentig: Op weg naar maatschappelijk ondernemerschap?, Amsterdam 1993, pp 'Ambtelijk ondernemerschap in contacten met klantgroepen en belangengroepen', in A.J.G.M. Bekke, F. van Dijk, A.P.M. Schrijvers, N. Wijma en G. Wijnen (red.), Hand Management in Overheidsorganisaties, Uitgeverij Samsom H.D. Tjeenk Willink, Alphen aan den Rijn 1993, pp. A A 'Adviesorganen en uitvoering van EG-beleid. Verschuiving van invloedsuitoefening?', in Bestuurskunde, Themanummer Uitvoering van EG-beleid, 2e jaargang nummer 4, juni 1993, pp 'Zicht op het Grijze Circuit? De lobby van belangengroepen', in PSV, Politieke en Sociale Vorming, Themanummer Lobbyen, nummer 4, juni 1993, pp 'Adviesorganen in de gezondheidszorg', in E. Elsinga e.a. (red.), Hand Structuur en Financiering Gezondheidszorg (SFG), Uitgeverij VUGA/De Tijdstroom, Utrecht 1993, pp. B B 'Institutionele variëteit in de publieke sector: een polycentrische benadering', in N.P. Mol en H.A.A. Verbon (red.), Institutionele economie en openbaar bestuur. Perspectieven op de verzelfstandiging van overheidsdiensten, Uitgeverij VUGA, 's-gravenhage 1993, pp 'Adviesorganen: einde of een nieuw begin?', in Bestuurskunde, Themanummer Staatkundige, Bestuurlijke en Staatsrechtelijke Vernieuwing, 2e jaargang nummer 5, augustus 1993, pp 'Grote Operaties in de Publieke Sector. Bestuurlijke vernieuwing of politieke symboliek?', Research Memorandum , Faculty of Economics and Business Administration, Limburg University, Maastricht September 1993, pp. iii+23.

11 'Institutional Variety in the Public Sector and Poly-Centrism. A Public Choice- Approach', Paper presented at the 63rd Annual Conference of the Southern Economic Association, Hilton Riverside, New Orleans, United States of America, November 21-23, 1993, Research Memorandum , Faculty of Economics and Business Administration, Limburg University, Maastricht November 1993, pp. iii+14. 'Grote Operaties in de Publieke Sector. Bestuurlijke vernieuwing of politieke symboliek?', in J.M.H.J. Hemels en W.L.A. van Tuyll van Serooskerken (red.), Besturen en Innovatie: Hand voor Bestuurders en Managers, Uitgeverij Bohn, Stafleu en Van Loghum, Houten 1993, pp. B B 'Grote Operaties in de Piculiere Sector. Anticipatie of reactie op economische ontwikkelingen?', Research Memorandum , Faculty of Economics and Business Administration, Limburg University, Maastricht November 1993, pp. iii+24. 'Grote Operaties als reactie van ondernemingen op veranderingen. Anticipatie of reactie op economische ontwikkelingen?', in J.M.H.J. Hemels en W.L.A. van Tuyll van Serooskerken (red.), Besturen en Innovatie: Hand voor Bestuurders en Managers, Eerste aanvulling, Uitgeverij Bohn, Stafleu en Van Loghum, Houten 1994, pp. B B 'Politiek en gezondheidszorg in de jaren negentig. Maatschappelijk ondernemerschap combineert eigenbelang met algemeen belang', in HZH, Het Ziekenhuis, jaargang 24, nr. 6, 24 ma 1994, pp 'De Economische Betekenis voor de Regio van de Spreiding van de Rijksdiensten naar Oostelijk Zuid-Limburg', Rede ter Gelegenheid van de Manifestatie over de Werkgelegenheid in Oostelijk Zuid-Limburg, 13 september 1993 in Stadsschouwburg Heerlen, Research Memorandum RM 0/94-040, Meteor, Faculty of Economics and Business Administration, Limburg University, Maastricht Augustus 1994, pp. iii+9. 'De Aansluiting tussen Onderwijs en Arbeidsmarkt. Een Bestuurseconomische Verkenning van een Publiek Organisatievraagstuk', Rede ter Gelegenheid van de Euregionale Contactdag van de Euregio Maas-Rijn, 8 juni 1994 in MECC Maastricht, Research Memorandum RM 0/94-043, Meteor, Faculty of Economics and Business Administration, Limburg University, Maastricht Augustus 1994, pp. iii+8. 'Wat kunnen Overheden en Ondernemingen van Elkaar Leren. Een Bestuurseconomisch Perspectief', Research Memorandum RM 0/94-044, Meteor, Faculty of Economics and Business Administration, Limburg University, Maastricht Augustus 1994, pp. ii+22. 'Learning Processes between Public and Private Organisations', Research Memorandum RM 0/94-056, Meteor, Faculty of Economics and Business Administration, Limburg University, Maastricht December 1994, pp. ii+25. 'Public Entrepreneurship as a Solution for Privatisation Problems in Economies in Transition', Research Memorandum RM 0/94-057, Meteor, Faculty of Economics and Business Administration, Limburg University, Maastricht December 1994, pp. ii+25. 'Lobbyen bij de overheid', in A.H. Berg, P.L. Hupe, A.F.A. Korsten, P.A.G. Lansbergen en A.B. Ringeling (red.), Hand Strategie en Beleid in de PubliekeSector, Alphen aan den Rijn, Derde aanvulling, januari 1995, pp. H H (samen met N.A.A. Baakman en A.F.A. Korsten)

Literatuur Bestuurskunde

Literatuur Bestuurskunde Literatuur Bestuurskunde A.F.A.Korsten, 0103 2007 - Aa, A. van der, Taboes, paradigma s en aansturing, in: Veld, R. in t (red.), Willens en wetens, Lemma, Utrecht, 2000, pp. 7-29. - Aa, A. van der, en

Nadere informatie

Bibliografie Bestuur van lagere overheden

Bibliografie Bestuur van lagere overheden Bibliografie Bestuur van lagere overheden Prof.dr. A.F.A. Korsten 030408 Aa, A. van der, en T. Konijn, Ketens, ketenregisseurs en ketenontwikkeling, Lemma, Utrecht, 2001. Aalders, M.V.C., Bureaucratie

Nadere informatie

Onderzoeksactiviteiten Prof. Dr. Frits M. van der Meer

Onderzoeksactiviteiten Prof. Dr. Frits M. van der Meer Onderzoeksactiviteiten Prof. Dr. Frits M. van der Meer Publicaties Boeken 1. F.M. van der Meer (2012), Voorwaarden, waarborgen en ambtenaren. De gevolgen van de opkomst van de voorwaardenscheppende staat

Nadere informatie

Curriculum Vitae ROBERT HOPPE. (current 8.31.2010)

Curriculum Vitae ROBERT HOPPE. (current 8.31.2010) Curriculum Vitae ROBERT HOPPE (current 8.31.2010) PRESENT POSITION Professor of Knowledge and Policy Program Coordinator for Policy Studies in Public Administration, European Studies and Health Science

Nadere informatie

C U R R I C U L U M V I T A E

C U R R I C U L U M V I T A E C U R R I C U L U M V I T A E PROF. DR. HENRIËTTE MAASSEN VAN DEN BRINK www.tierweb.nl UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM FACULTY OF ECONOMICS AND BUSINESS AMSTERDAM SCHOOL OF ECONOMICS TOP INSTITUTE OF EVIDENCE

Nadere informatie

Personal details Jaap Lengkeek, emeritus professor Birth date December 6, 1943 jaap.lengkeek@wur.nl; Lengkeek2.j@nhtv.nl; jaaplengkeek@gmail.

Personal details Jaap Lengkeek, emeritus professor Birth date December 6, 1943 jaap.lengkeek@wur.nl; Lengkeek2.j@nhtv.nl; jaaplengkeek@gmail. CURRICULUM VITAE PROFESSOR DR JAAP LENGKEEK Personal details Name Jaap Lengkeek, emeritus professor Birth date December 6, 1943 E-mail jaap.lengkeek@wur.nl; Lengkeek2.j@nhtv.nl; jaaplengkeek@gmail.com

Nadere informatie

CURRICULUM VITAE Wim Groot

CURRICULUM VITAE Wim Groot CURRICULUM VITAE Wim Groot Professor of Health Economics, Maastricht University and Professor of Evidence Based Education, Maastricht University Sex: Male Date of birth: October 1, 1960 Home address Abtstraat

Nadere informatie

Lijst van publicaties G.J.A. Hamilton 1980-1985 1985-1990

Lijst van publicaties G.J.A. Hamilton 1980-1985 1985-1990 Lijst van publicaties G.J.A. Hamilton 1980-1985 1. Waarneming in de huisartsenpraktijk, Tijdschrift voor Gezondheidsrecht, 1979 p. 1-7. 2. Bij tuchtmaatregel medewerker opzeggen? Inzet, 1980 nr. 10 p.

Nadere informatie

PUBLICATIONS BART NOOTEBOOM April 2015. Books. 13 Beyond nihilism: Imperfection on the move, Createspace/Amazon, 2015

PUBLICATIONS BART NOOTEBOOM April 2015. Books. 13 Beyond nihilism: Imperfection on the move, Createspace/Amazon, 2015 PUBLICATIONS BART NOOTEBOOM April 2015 Books 13 Beyond nihilism: Imperfection on the move, Createspace/Amazon, 2015 12 How markets work and fail, and what to make of them, Cheltenham: Edward Elgar, 2014.

Nadere informatie

0355 LAW AND ECONOMICS IN THE NETHERLANDS

0355 LAW AND ECONOMICS IN THE NETHERLANDS 0355 LAW AND ECONOMICS IN THE NETHERLANDS Rudi W. Holzhauer Erasmus University of Rotterdam Rob Teijl Dutch Ministry of Justice Copyright 1999 Rudi W. Holzhauer en Rob Teijl Abstract The rise of law and

Nadere informatie

Utrecht Sustainability Institute. Jaarverslag 2013

Utrecht Sustainability Institute. Jaarverslag 2013 Utrecht Sustainability Institute Jaarverslag 2013 Utrecht, 21 januari 2014 Voorwoord Voor u ligt het jaarverslag 2013 van het Utrecht Sustainability Institute. Het afgelopen jaar hebben we hard gewerkt

Nadere informatie

Goed bestuur volgens de Wereldbank Inhoud en betekenis van een internationaal spraakmakend concept

Goed bestuur volgens de Wereldbank Inhoud en betekenis van een internationaal spraakmakend concept Publicatie in: R. van Dam e.a., Natuurlijk ondernemen Kompas op de toekomst, Uitgeverij Stichting Expertise Centrum Leren voor Duurzame Ontwikkeling, Heerlen, 2006, pp. 71-89. Goed bestuur volgens de Wereldbank

Nadere informatie

Wetenschappelijk jaarverslag 2009 Faculteit Managementwetenschappen

Wetenschappelijk jaarverslag 2009 Faculteit Managementwetenschappen Wetenschappelijk jaarverslag 2009 Faculteit Managementwetenschappen Onderzoekscommissie MW Februari 2010 Samenvatting Het onderzoeksbeleid van de faculteit Managementwetenschappen heeft ook dit jaar weer

Nadere informatie

Manifest Er waart een golf van idealisme door Nederland

Manifest Er waart een golf van idealisme door Nederland Manifest Er waart een golf van idealisme door Nederland Door Denktank Prof. dr. Sigrid Hemels (EUR) Prof. dr. Gabriël van den Brink (UvT) Mr. Addie Stehouwer (Nationale Ombudsman) Prof. dr. Sylvester Eijffinger

Nadere informatie

SEO Economic Research - Theeuwes

SEO Economic Research - Theeuwes CHAPTER 16: SEO ECONOMIC RESEARCH Subprogrammes: Labour Economics & Education Health Economics & Social Security Regulation & Competition Policy Aviation Economics Industrial Economics Programme Director:

Nadere informatie

BESTUURLIJKE ORGANISATIE SLAGKRACHTIGE OVERHEID 2012-2015. JAARVERSLAG 2014 30 maart 2015

BESTUURLIJKE ORGANISATIE SLAGKRACHTIGE OVERHEID 2012-2015. JAARVERSLAG 2014 30 maart 2015 BESTUURLIJKE ORGANISATIE SLAGKRACHTIGE OVERHEID 2012-2015 JAARVERSLAG 2014 30 maart 2015 Parkstraat 45 bus 3609 B-3000 Leuven Prof. dr. Geert Bouckaert Promotor-coördinator geert.bouckaert@soc.kuleuven.be

Nadere informatie

AGV, 1999b, BEBIRA, Pilot A12-A20 Den Haag-Veenendaal, Interviews, concept-eindrapport, Nieuwegein.

AGV, 1999b, BEBIRA, Pilot A12-A20 Den Haag-Veenendaal, Interviews, concept-eindrapport, Nieuwegein. REFERENCES Ackoff, R.L., 1974, Redesigning the future, John Wiley & Sons, Inc., New York. Ackoff, R.L., 1981, Creating the corporate future, Plan or be planned for, John Wiley & Sons, New York. AGV, 1999a,

Nadere informatie

13 GERAADPLEEGDE LITERATUUR

13 GERAADPLEEGDE LITERATUUR 13 GERAADPLEEGDE LITERATUUR A Aalst, M. van der, S. Bavinck, D. Grijpstra & C. van der Werf (1993). Landelijke evaluatie Banenpool: eindrapport. Rijswijk: Arbeidsvoorziening. Aarts, L.J.M., P.R. de Jong

Nadere informatie

CURRICULUM VITAE Kees van Kersbergen

CURRICULUM VITAE Kees van Kersbergen CURRICULUM VITAE Kees van Kersbergen PERSONAL DATA Name: Cornelis Johannes (Kees) van Kersbergen Sex: Male Date of Birth: 1 October 1958 Nationality: Dutch Civil Status: Married, no children Address: Skelhøjvej

Nadere informatie

Curriculum Vitae: Dr A. Miriam B. Lips

Curriculum Vitae: Dr A. Miriam B. Lips Curriculum Vitae: Dr A. Miriam B. Lips Current Position Professor of e-government, School of Government, Victoria University of Wellington Academic qualifications MSc (Public Administration), 1991, Erasmus

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2010 FISCALE AUTONOMIE EN HAAR GRENZEN. Programmaleider: prof. dr S.J.C. Hemels (tot 1 mei 2010: prof dr. J.J.M.

JAARVERSLAG 2010 FISCALE AUTONOMIE EN HAAR GRENZEN. Programmaleider: prof. dr S.J.C. Hemels (tot 1 mei 2010: prof dr. J.J.M. JAARVERSLAG 2010 FISCALE AUTONOMIE EN HAAR GRENZEN Programmaleider: prof. dr S.J.C. Hemels (tot 1 mei 2010: prof dr. J.J.M. Jansen) 1 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding...3 2. Het programma...4 3. De mensen...5

Nadere informatie

Nationality: Belgian. Professor of Public Administration, Department of Public Administration, Erasmus University Rotterdam (August 2011 - present)

Nationality: Belgian. Professor of Public Administration, Department of Public Administration, Erasmus University Rotterdam (August 2011 - present) STEVEN VAN DE WALLE Nationality: Belgian Department of Public Administration Faculty of Social Sciences Erasmus University Rotterdam P.O. Box 1738 3000 DR Rotterdam The Netherlands vandewalle@fsw.eur.nl

Nadere informatie

LIST OF PUBLICATIONS PETER NEIJENS

LIST OF PUBLICATIONS PETER NEIJENS LIST OF PUBLICATIONS PETER NEIJENS Peer-reviewed publications De Vreese, C.H., & Neijens, P. C. (2015). Measuring Media Exposure in a Changing Communications Environment. Paper presented at WAPOR s conference

Nadere informatie

Curriculum vitae Ivo Giesen

Curriculum vitae Ivo Giesen Curriculum vitae Ivo Giesen naam: Prof. dr. mr. I. (Ivo) Giesen werkadres: Molengraaff Instituut voor Privaatrecht Janskerkhof 12 3512 BL Utrecht telefoon: 030 253 6148 fax: 030 253 7203 e-mail: I.Giesen@uu.nl

Nadere informatie

505, 565-570 1905. Kopieën het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde en andere bronnen over de relatie artsen-overheid 1921

505, 565-570 1905. Kopieën het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde en andere bronnen over de relatie artsen-overheid 1921 Jaar Auteur Titel Uitgave 1895 Kuyper, A. Proeve van pensioenregeling voor werklieden en huns gelijken Amsterdam; 1895 1895 De Ziekenfondsen in Nederland. Rapport uitgebracht door eene commissie van onderzoek

Nadere informatie

New public management

New public management New public management Prof.dr. A.F.A. Korsten Inhoudsopgave A Inleiding 1 Inleiding B Algemeen overzicht 2 New public management: wat het is 3 Tien doctrines van new public management volgens Hood 4 Doorwerking

Nadere informatie

Tilburg University. Economologues Klok, H.J.; van Schaik, A.B.T.M.; Smulders, Jack

Tilburg University. Economologues Klok, H.J.; van Schaik, A.B.T.M.; Smulders, Jack Tilburg University Economologues Klok, H.J.; van Schaik, A.B.T.M.; Smulders, Jack Document version: Publisher final version (usually the publisher pdf) Publication date: 2001 Link to publication Citation

Nadere informatie

CURRICULUM VITAE JACQUELIEN DE SAVORNIN LOHMAN

CURRICULUM VITAE JACQUELIEN DE SAVORNIN LOHMAN CURRICULUM VITAE JACQUELIEN DE SAVORNIN LOHMAN OPLEIDING EN WERK 21-08-1933 geboren in Bogor (Buitenzorg) Indonesië,tot 1946 Djokjakarta (Batavia) 1952 gymnasium B eindexamen 1958 Mr Nederlands recht,

Nadere informatie

Prof.dr. A.F.A. Korsten (Heruitgave in 2008 van een eerdere publicatie) Inhoudsopgave. A Inleiding 1 Inleiding

Prof.dr. A.F.A. Korsten (Heruitgave in 2008 van een eerdere publicatie) Inhoudsopgave. A Inleiding 1 Inleiding Internationaal - vergelijkend onderzoek Typen onderzoek, methodologische aspecten en voorbeelden op het terrein van vergelijking van overheidsbeleid, culturen, organisaties en management Prof.dr. A.F.A.

Nadere informatie

Change, that s what we want

Change, that s what we want Change, that s what we want Beschouwing over beleidsdynamiek en beleidsbeëindiging Prof.dr. A. (Arno) F.A. Korsten 161108 Inhoud A Inleiding 1 Inleiding B Algemeen overzicht 2 Beleidscontinuïteit: wel

Nadere informatie