Ouder. Uitslagen Vragenlijst. Basisschool De Wilakkers

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ouder. Uitslagen Vragenlijst. Basisschool De Wilakkers"

Transcriptie

1 Ouder Uitslagen Vragenlijst Basisschool De Wilakkers

2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 2 Gegevens... 4 Schoolgegevens... 4 Periode van afname... 4 Aantal respondenten... 4 Waardering van het responspercentage... 4 Waardering van de scores... 4 Meerkeuzevragen... 6 Aanbod... 7 Mogelijke verbeterpunten... 7 Bespreekpunten... 8 Tijd... 8 Sterke punten... 9 Mogelijke verbeterpunten... 9 Men is het eens over... 9 Bespreekpunten Organisatie Mogelijke verbeterpunten Bespreekpunten Pedagogisch Handelen Sterke punten Mogelijke verbeterpunten Bespreekpunten Didactisch Handelen Sterke punten Bespreekpunten Afstemming Sterke punten Bespreekpunten Schoolklimaat Sterke punten Mogelijke verbeterpunten Bespreekpunten Zorg en begeleiding Mogelijke verbeterpunten Men is het eens over Bespreekpunten Opbrengsten Bespreekpunten Uitslagen m.b.t. de verschillende beleidsterreinen Sterke punten Bespreekpunten Slotconclusies Waardering van de vragen Hoogste en laagste scores

3 Inleiding In dit rapport worden de resultaten beschreven van de Ouder van Basisschool De Wilakkers. De gebruikte vragenlijst is afkomstig van het kwaliteitszorgsysteem WMK (Werken Met Kwaliteit), een coproductie van: Bos Onderwijs Consultancy te Ede (Cees Bos, auteur) Koninklijke Van Gorcum te Assen (uitgever) Kwest Online te Zuidwolde (automatiseerder) 2

4 De vragenlijst Kwaliteitszorg is: zorgen voor kwaliteit. Scholen die dat systematisch doen, stellen zichzelf permanent de volgende vragen: 1. Wat beloven wij? Welke kwaliteit kunnen alle betrokkenen verwachten? 2. Doen we wat we beloven? En hoe meten we dat? 3. Welke kwaliteit moeten we vasthouden (borgen)? 4. Welke aspecten willen we verbeteren? En: Hoe pakken we dat aan? Als een school haar kwaliteit heeft vastgesteld (fase 1), is het zaak te meten wat anderen vinden van de kwaliteit van de school (fase 2). Wie voortdurend alleen maar zelf (directie en leraren) de kwaliteit van de school beoordeelt, krijgt geen objectief beeld. Daarom is het van belang om (ook) anderen naar de kwaliteit van de school te laten kijken. Te denken valt aan een beoordeling door de inspectie, een externe instantie, een visitatiecommissie, een maatjesschool, ouders en/of leerlingen. Een school die de beoordeling van haar kwaliteit baseert op meerdere bronnen, beschikt over een wat genuanceerder (objectiever) beeld van de werkelijkheid. Het bevragen van ouders/verzorgers, leerlingen of leraren (in hun rol van werknemer) kan dus gepositioneerd worden in de tweede fase van kwaliteitszorg: vinden zij, dat de school waarmaakt wat ze belooft? Dit kan gemeten worden met behulp van een ouder-, leerlingen- of lerarenvragenlijst. De gehanteerde vragenlijst (WMK) is volledig afgestemd op het toezichtkader van de Inspectie van het Onderwijs. Meerkeuzevragen 1 vragen Aanbod 13 vragen Tijd 11 vragen Organisatie 23 vragen Pedagogisch Handelen 16 vragen Didactisch Handelen 12 vragen Afstemming 3 vragen Schoolklimaat 12 vragen Zorg en begeleiding 9 vragen Opbrengsten 3 vragen De Vragenlijst bestaat in totaal uit 103 vragen. 3

5 Gegevens Schoolgegevens School Basisschool De Wilakkers Adres Piuslaan 68 Postcode + Plaats 5614 CM Eindhoven Periode van afname Deze Vragenlijst is afgenomen in de periode van 24 november 2015 tot 4 januari Aantal respondenten Totaal aantal respondenten 533 Aantal afgerond 93 Responspercentage 17% Waardering van het responspercentage Een respons tot 16% Erg laag Een respons tussen 16% en 34% Laag Een respons tussen 34% en 50% Voldoende Een respons tussen 50% en 70% Goed Een respons boven 70% Uitstekend Waardering van de scores Een score tot 2,50 Onvoldoende Een score tussen 2,50 en 3,00 Zwak (matig) Een score tussen 3,00 en 3,25 Voldoende Een score tussen 3,25 en 3,50 Ruim voldoende 4

6 Een score tussen 3,50 en 3,75 Goed Een score tussen 3,75 en 4,00 Uitstekend De norm is door de school ingesteld op 3,00. We gaan ervan uit, dat een verschil van meer dan 0,50 op de benchmark een significant verschil is. Een sterk punt is een punt dat boven de 3,50 scoort. Een mogelijk verbeterpunt is een punt dat beneden de 3,00 scoort. In de hierna volgende hoofdstukken worden steeds de uitslagen per indicator of beleidsterrein beschreven. Ieder hoofdstuk bestaat uit: 1. De uitslagen van een beleidsterrein of indicator De vraag (stelling) De gemiddelde score van eigen school (GSES) De gemiddelde score van andere scholen (GSOS) Het verschil tussen GSES en GSOS De standaardafwijking 2. De sterke punten (indien van toepassing) 3. De mogelijke verbeterpunten (indien van toepassing) 4. De punten waarover men het eens is (indien van toepassing) 5. Bespreekpunten (indien van toepassing) 5

7 Meerkeuzevragen In welke groep zit het kind/ de kinderen waarvoor u deze vragenlijst invult?

8 Aanbod GSES GSOS +/- DEV Op school wordt voldoende aandacht besteed aan normen en waarden 3,30 3,28 +0,02 0,66 Op school wordt voldoende aandacht besteed aan andere culturen 2,80 3,04-0,24 0,74 Op school wordt voldoende aandacht besteed aan maatschappelijke thema's 3,12 3,25-0,12 0,62 Op school wordt voldoende aandacht besteed aan de actualiteit 3,21 3,29-0,08 0,63 Op school wordt voldoende aandacht besteed aan actief burgerschap 3,00 3,06-0,06 0,63 Op school wordt voldoende aandacht besteed aan leren leren 3,12 2,97 +0,14 0,76 Op school wordt voldoende aandacht besteed aan leren plannen 2,87 2,96-0,09 0,77 Op school wordt voldoende aandacht besteed aan het werken met de computer 2,75 3,12-0,36 0,90 Op school wordt voldoende aandacht besteed aan de digitale leeromgeving thuis zoals muiswerk 2,86 0,73 Op school wordt voldoende aandacht besteed aan projecten 3,33 3,25 +0,08 0,60 Op school wordt voldoende aandacht besteed aan kennisontwikkeling 3,22 3,15 +0,07 0,64 Op school wordt voldoende aandacht besteed aan creatieve vorming 3,09 3,06 +0,02 0,83 Op school wordt voldoende aandacht besteed aan buitenschoolse activiteiten 3,07 3,05 +0,02 0,70 3,07 3,13-0,06 0,74 Mogelijke verbeterpunten Op school wordt voldoende aandacht besteed aan het werken met de computer Op school wordt voldoende aandacht besteed aan andere culturen Op school wordt voldoende aandacht besteed aan de digitale leeromgeving thuis zoals muiswerk 7

9 Bespreekpunten Op school wordt voldoende aandacht besteed aan het werken met de computer Op school wordt voldoende aandacht besteed aan creatieve vorming Op school wordt voldoende aandacht besteed aan leren plannen 8

10 Tijd GSES GSOS +/- DEV Ik ben tevreden over de schooltijden 3,78 3,33 +0,45 0,47 De school begint goed op tijd 3,78 3,51 +0,27 0,44 De school eindigt goed op tijd 3,62 3,27 +0,35 0,64 De school zorgt ervoor dat er weinig lesuitval is 3,80 3,60 +0,19 0,43 De school probeert op een goede manier verzuim te voorkomen 3,55 3,43 +0,12 0,56 De hoeveelheid huiswerk is in orde 3,31 0,59 Ik vind twee weken herfstvakantie prettig 2,46 1,14 Ik vind twee weken carnavalsvakantie prettig 2,65 1,12 Het jaarprogramma is duidelijk 3,74 0,44 Ik ben tevreden over het continurooster 3,86 0,38 Ik zou graag 5 gelijke schooldagen in de week hebben (bijv. iedere dag van half 9 tot kwart over 2) 1,62 0,97 3,29 3,43-0,14 1,00 Sterke punten Ik ben tevreden over het continurooster De school zorgt ervoor dat er weinig lesuitval is De school begint goed op tijd Mogelijke verbeterpunten Ik zou graag 5 gelijke schooldagen in de week hebben (bijv. iedere dag van half 9 tot kwart over 2) Ik vind twee weken herfstvakantie prettig Ik vind twee weken carnavalsvakantie prettig Men is het eens over 9

11 Ik ben tevreden over het continurooster De school zorgt ervoor dat er weinig lesuitval is Het jaarprogramma is duidelijk Bespreekpunten Ik vind twee weken herfstvakantie prettig Ik vind twee weken carnavalsvakantie prettig Ik zou graag 5 gelijke schooldagen in de week hebben (bijv. iedere dag van half 9 tot kwart over 2) 10

12 Organisatie GSES GSOS +/- DEV Het eerste contact met de school heb ik positief ervaren 3,44 0,67 De school staat goed bekend 3,49 3,15 +0,34 0,61 Ik word goed geïnformeerd over de gang van zaken op school 3,28 0,76 De school beschikt over een goede klachtenregeling 3,21 2,88 +0,32 0,80 Ik ben tevreden over de schoolgids op de website 3,49 0,61 De schoolgids bevat voldoende informatie over de kwaliteitszorg 3,40 3,16 +0,24 0,59 Ik ben tevreden over de nieuwsbrieven (de Wakkertjes) die ik ontvang 3,30 0,82 Ik ben tevreden met mijn keuze voor de Wilakkers 3,49 0,73 Ik heb de school gekozen omdat anderen dat hebben aanbevolen 2,58 1,02 Ik heb de school gekozen omdat de resultaten goed zijn 3,01 0,90 Ik heb de school gekozen omdat de school dichtbij is 3,24 0,97 Ik heb de school gekozen omdat de Katholieke identiteit me aansprak 2,10 1,10 Ik voel me als ouder prettig in de school 3,47 0,63 De leraren houden rekening met de mening van de ouders 3,22 0,65 Ik ben tevreden over de inloopavond aan het begin van het schooljaar 3,34 0,60 Ik ben tevreden over de informatieavond aan het begin van het schooljaar 3,32 0,61 Ik ben tevreden over de ouderavonden na de rapporten 3,33 0,60 De school wordt goed geleid door de directie 3,14 0,82 De schoolleiding is goed toegankelijk 3,26 0,79 11

13 De schoolleiding handelt adequaat bij incidenten 3,10 0,77 De schoolleiding houdt rekening met de mening van de ouders 3,04 0,75 De samenwerking met spilpartner Korein is goed 3,37 0,68 De school is telefonisch en per mail goed bereikbaar 3,43 0,54 3,23 3,10 +0,13 0,81 Mogelijke verbeterpunten Ik heb de school gekozen omdat de Katholieke identiteit me aansprak Ik heb de school gekozen omdat anderen dat hebben aanbevolen Bespreekpunten Ik heb de school gekozen omdat de Katholieke identiteit me aansprak Ik heb de school gekozen omdat anderen dat hebben aanbevolen Ik heb de school gekozen omdat de school dichtbij is 12

14 Pedagogisch Handelen GSES GSOS +/- DEV De leraar toont respect voor mijn zoon/dochter 3,58 3,49 +0,09 0,56 De leraar zorgt ervoor dat de leerlingen goed (respectvol) met elkaar omgaan 3,42 3,30 +0,11 0,68 De leraar kan goed luisteren 3,35 3,31 +0,04 0,68 De leraar laat de kinderen uitspreken 3,47 0,59 De leraar besteedt voldoende aandacht aan ruzies en misverstanden 3,29 3,14 +0,15 0,72 De leraar besteedt effectief aandacht aan pestgedrag 3,27 0,71 De leraar doet aardig en vriendelijk tegen de leerlingen 3,58 3,46 +0,12 0,59 De leraar heeft belangstelling voor mijn zoon/dochter 3,56 3,45 +0,12 0,60 De leraar zorgt voor een veilig klimaat in de klas(sen) 3,43 3,38 +0,04 0,70 De leraar ondersteunt het zelfvertrouwen van mijn zoon/dochter 3,40 3,36 +0,03 0,77 De leraar stelt zich positief op naar mijn zoon/dochter 3,57 3,47 +0,10 0,58 De leraar bevordert de zelfstandigheid van mijn zoon/dochter 3,51 3,39 +0,11 0,66 De leraar geeft voldoende hulp aan mijn zoon/dochter 3,42 3,29 +0,13 0,68 Mijn kind voelt zich gehoord 3,37 0,74 Ik ben op de hoogte van de betekenis van mediërend leren voor ons onderwijs 2,66 1,10 Ik heb behoefte aan meer informatie over mediërend leren 2,95 0,89 3,37 3,37 +0,00 0,75 Sterke punten De leraar doet aardig en vriendelijk tegen de leerlingen 13

15 De leraar toont respect voor mijn zoon/dochter De leraar stelt zich positief op naar mijn zoon/dochter Mogelijke verbeterpunten Ik ben op de hoogte van de betekenis van mediërend leren voor ons onderwijs Ik heb behoefte aan meer informatie over mediërend leren Bespreekpunten Ik ben op de hoogte van de betekenis van mediërend leren voor ons onderwijs Ik heb behoefte aan meer informatie over mediërend leren De leraar ondersteunt het zelfvertrouwen van mijn zoon/dochter 14

16 Didactisch Handelen GSES GSOS +/- DEV De leraar van mijn zoon/dochter is gemotiveerd 3,56 3,53 +0,03 0,62 De leraar van mijn zoon/dochter is vakbekwaam 3,60 3,49 +0,11 0,57 De leraar zorgt ervoor dat mijn zoon/dochter het werk goed kan doen 3,60 3,38 +0,22 0,58 De leraar van mijn zoon/dochter kan goed uitleggen 3,51 3,44 +0,08 0,66 De leraar ondersteunt mijn zoon/dochter goed bij het werk 3,47 3,33 +0,14 0,72 De leraar daagt mijn zoon/dochter voldoende uit 3,32 3,21 +0,11 0,75 De leraar activeert mijn zoon/dochter in voldoende mate 3,28 0,77 De leraar boeit mijn zoon/dochter in voldoende mate 3,35 0,68 De leraar geeft mijn zoon/dochter voldoende verantwoordelijkheid 3,47 0,61 De leraar laat mijn zoon/dochter voldoende zelfstandig werken 3,44 0,54 De leraar van mijn zoon/dochter laat voldoende samenwerken 3,52 0,52 De leraar bevordert de zelfstandigheid van mijn zoon/dochter 3,37 0,69 3,46 3,40 +0,06 0,66 Sterke punten De leraar van mijn zoon/dochter is vakbekwaam De leraar zorgt ervoor dat mijn zoon/dochter het werk goed kan doen De leraar van mijn zoon/dochter is gemotiveerd Bespreekpunten De leraar activeert mijn zoon/dochter in voldoende mate De leraar daagt mijn zoon/dochter voldoende uit De leraar ondersteunt mijn zoon/dochter goed bij het werk 15

17 16

18 Afstemming GSES GSOS +/- DEV De leraar heeft goed zicht op de vorderingen van mijn zoon/dochter 3,49 3,36 +0,13 0,58 De leraar houdt goed rekening met het niveau van mijn zoon/dochter 3,39 3,30 +0,09 0,65 Het taalgebruik van de leraar is correct 3,64 3,56 +0,08 0,52 3,51 3,41 +0,10 0,60 Sterke punten Het taalgebruik van de leraar is correct Bespreekpunten De leraar houdt goed rekening met het niveau van mijn zoon/dochter De leraar heeft goed zicht op de vorderingen van mijn zoon/dochter Het taalgebruik van de leraar is correct 17

19 Schoolklimaat GSES GSOS +/- DEV Mijn zoon/dochter voelt zich veilig op school 3,61 3,47 +0,14 0,55 De sfeer op school is goed 3,56 3,35 +0,20 0,58 Er is voldoende rust in de school 3,30 0,69 De school ziet er gezellig uit 3,22 0,72 De school ziet er verzorgd uit 3,17 3,19-0,02 0,74 De lokalen zien er verzorgd uit 3,10 3,21-0,12 0,78 Ik ben tevreden over de pauzes op de speelplaats 2,96 0,82 De hygiëne op school is in orde 2,84 0,85 Er is voldoende aandacht voor een gezonde pauzehap 2,97 0,82 De school biedt voldoende mogelijkheden voor ouderparticipatie 3,44 0,58 De school is fysiek goed bereikbaar 3,07 0,83 De schoolomgeving is veilig 2,76 0,82 3,17 3,31-0,14 0,78 Sterke punten Mijn zoon/dochter voelt zich veilig op school De sfeer op school is goed Mogelijke verbeterpunten De schoolomgeving is veilig De hygiëne op school is in orde Ik ben tevreden over de pauzes op de speelplaats Bespreekpunten 18

20 De hygiëne op school is in orde De school is fysiek goed bereikbaar De schoolomgeving is veilig 19

21 Zorg en begeleiding GSES GSOS +/- DEV Mijn zoon/dochter wordt goed begeleid door de leraar 3,49 3,31 +0,18 0,62 De leraar communiceert goed met de ouders over de begeleiding van hun kind 3,34 0,79 De school biedt goede hulp bij leer- en/of gedragsproblemen 3,04 3,00 +0,04 0,97 In geval van extra zorg worden de ouders er goed bij betrokken 3,16 3,06 +0,10 0,82 De school geeft goede adviezen met betrekking tot de hulp die je als ouder kunt geven 3,08 2,95 +0,13 0,90 De school begeleidt ouders goed bij de keuze van het vervolgonderwijs 3,39 3,11 +0,28 0,49 De school geeft voldoende informatie over de verschillende scholen voor voortgezet onderwijs 3,33 3,10 +0,23 0,58 De school geeft goede adviezen met betrekking tot de (vervolg)schoolkeuze 3,31 3,12 +0,20 0,58 Heeft u het idee dat u voldoende op de hoogte bent van Passend Onderwijs? 2,69 0,96 3,20 3,10 +0,10 0,84 Mogelijke verbeterpunten Heeft u het idee dat u voldoende op de hoogte bent van Passend Onderwijs? Men is het eens over De school begeleidt ouders goed bij de keuze van het vervolgonderwijs Bespreekpunten De school biedt goede hulp bij leer- en/of gedragsproblemen Heeft u het idee dat u voldoende op de hoogte bent van Passend Onderwijs? De school geeft goede adviezen met betrekking tot de hulp die je als ouder kunt geven 20

22 Opbrengsten GSES GSOS +/- DEV De school geeft inzicht in de eindresultaten van de school 3,08 0,80 De school geeft goed inzicht in de leerresultaten van uw kind 3,20 0,76 De school informeert ouders over het welbevinden van hun kind 3,13 0,72 3,14 0,76 Bespreekpunten De school geeft inzicht in de eindresultaten van de school De school geeft goed inzicht in de leerresultaten van uw kind De school informeert ouders over het welbevinden van hun kind 21

23 Uitslagen m.b.t. de verschillende beleidsterreinen Beleidsterrein GSES GSOS +/- DEV Aanbod 3,07 3,13-0,06 0,74 Tijd 3,29 3,43-0,14 1,00 Organisatie 3,23 3,10 +0,13 0,81 Pedagogisch Handelen 3,37 3,37 +0,00 0,75 Didactisch Handelen 3,46 3,40 +0,06 0,66 Afstemming 3,51 3,41 +0,10 0,60 Schoolklimaat 3,17 3,31-0,14 0,78 Zorg en begeleiding 3,20 3,10 +0,10 0,84 Opbrengsten 3,14 0,76 Sterke punten Afstemming Bespreekpunten Tijd Zorg en begeleiding Organisatie 22

24 Slotconclusies Basisschool De Wilakkers scoort als school een 3,26. Daarmee scoort de school ruim voldoende. De respons op de Vragenlijst was 17%: 93 van de 533 respondenten heeft de Vragenlijst ingevuld. Het responspercentage is laag; de Vragenlijst werd door weinig respondenten ingevuld. Daardoor moet er voorzichtig met de conclusies worden omgegegaan. Waardering van de vragen Onvoldoende (score tot 2,50) 3 2,9% Zwak (matig) (score tussen 2,50 en 3,00) 13 12,7% Voldoende (score tussen 3,00 en 3,25) 24 23,5% Ruim voldoende (score tussen 3,25 en 3,50) 42 41,2% Goed (score tussen 3,50 en 3,75) 16 15,7% Uitstekend (score tussen 3,75 en 4,00) 4 3,9% Hoogste en laagste scores Beleidsterrein GSES Aanbod Op school wordt voldoende aandacht besteed aan projecten 3,33 Op school wordt voldoende aandacht besteed aan het werken met de computer 2,75 Tijd Ik ben tevreden over het continurooster 3,86 Ik zou graag 5 gelijke schooldagen in de week hebben (bijv. iedere dag van half 9 tot kwart over 2) 1,62 Organisatie Ik ben tevreden met mijn keuze voor de Wilakkers 3,49 Ik heb de school gekozen omdat de Katholieke identiteit me aansprak 2,10 23

25 Pedagogisch Handelen De leraar doet aardig en vriendelijk tegen de leerlingen 3,58 Ik ben op de hoogte van de betekenis van mediërend leren voor ons onderwijs 2,66 Didactisch Handelen De leraar van mijn zoon/dochter is vakbekwaam 3,60 De leraar activeert mijn zoon/dochter in voldoende mate 3,28 Afstemming Het taalgebruik van de leraar is correct 3,64 De leraar houdt goed rekening met het niveau van mijn zoon/dochter 3,39 Schoolklimaat Mijn zoon/dochter voelt zich veilig op school 3,61 De schoolomgeving is veilig 2,76 Zorg en begeleiding Mijn zoon/dochter wordt goed begeleid door de leraar 3,49 Heeft u het idee dat u voldoende op de hoogte bent van Passend Onderwijs? 2,69 Opbrengsten De school geeft goed inzicht in de leerresultaten van uw kind 3,20 De school geeft inzicht in de eindresultaten van de school 3,08 24

vragenlijst ouders 2013

vragenlijst ouders 2013 vragenlijst ouders 2013 Uitslagen Vragenlijst Oranjeschool Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 3 De vragenlijst... 3 Gegevens... 6 Schoolgegevens... 6 Periode van afname... 6 Aantal respondenten...

Nadere informatie

ouder-enquête 2015 Uitslagen Vragenlijst Oranjeschool

ouder-enquête 2015 Uitslagen Vragenlijst Oranjeschool ouder-enquête 2015 Uitslagen Vragenlijst Oranjeschool Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 3 De vragenlijst... 3 Gegevens... 6 Schoolgegevens... 6 Periode van afname... 6 Aantal respondenten...

Nadere informatie

Uitslagen. School. Oudervragenlijst 2011. Archipelschool "de Sprong"

Uitslagen. School. Oudervragenlijst 2011. Archipelschool de Sprong Uitslagen Oudervragenlijst 2011 School Archipelschool "de Sprong" Inhoudsopgave Rapportage vragenlijst... 1 Inleiding... 3 De vragenlijst... 3 Gegevens... 5 Schoolgegevens... 5 Periode van afname... 5

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek 2014-2015

Tevredenheidsonderzoek 2014-2015 Tevredenheidsonderzoek 2014-2015 Uitslagen Vragenlijst PCBS De Zonnewijzer Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 3 De vragenlijst... 3 Gegevens... 6 Schoolgegevens... 6 Periode van afname... 6

Nadere informatie

oudervragenlijst 2014

oudervragenlijst 2014 oudervragenlijst 2014 Uitslagen Vragenlijst C.B.S. De Ark Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 3 De vragenlijst... 3 Gegevens... 6 Organisatiegegevens... 6 Periode van afname... 6 Aantal respondenten...

Nadere informatie

Vragenlijst ouders. Uitslagen Vragenlijst. CBS De Stifthorst

Vragenlijst ouders. Uitslagen Vragenlijst. CBS De Stifthorst Vragenlijst ouders Uitslagen Vragenlijst CBS De Stifthorst Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 3 De vragenlijst... 4 Gegevens... 6 Schoolgegevens... 6 Periode van afname... 6 Aantal respondenten...

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek ouders 2015

Tevredenheidsonderzoek ouders 2015 Tevredenheidsonderzoek ouders 2015 Uitslagen Vragenlijst Basisschool 't Stekske Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 3 De vragenlijst... 3 Gegevens... 6 Schoolgegevens... 6 Periode van afname...

Nadere informatie

schoolverlaters 2012-2013

schoolverlaters 2012-2013 schoolverlaters 20122013 Uitslagen Vragenlijst Samenwerkingsschool Emmaüs Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 3 Gegevens... 5 Schoolgegevens... 5 Periode van afname... 5 Aantal

Nadere informatie

enquete T ouders ARH Uitslagen Vragenlijst Adriaan Roland Holstschool

enquete T ouders ARH Uitslagen Vragenlijst Adriaan Roland Holstschool enquete T ouders ARH Uitslagen Vragenlijst Adriaan Roland Holstschool Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 2 Gegevens... 4 Schoolgegevens... 4 Periode van afname... 4 Aantal

Nadere informatie

Stemming schooltijden

Stemming schooltijden Stemming schooltijden Uitslagen Vragenlijst Basisschool Sint Michael Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 3 Gegevens... 3 Schoolgegevens... 4 Periode van afname... 4 Aantal

Nadere informatie

Vragenlijst Ouders De Klimop Amsterdam

Vragenlijst Ouders De Klimop Amsterdam Vragenlijst Ouders De Klimop Amsterdam Uitslagen Vragenlijst Cees Bos Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 Gegevens... 3 Schoolgegevens... 4 Periode van afname... 4 Aantal respondenten... 4

Nadere informatie

leerlingen Uitslagen Vragenlijst CBS Johan Friso

leerlingen Uitslagen Vragenlijst CBS Johan Friso leerlingen Uitslagen Vragenlijst CBS Johan Friso Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 3 Gegevens... 3 Schoolgegevens... 4 Periode van afname... 4 Aantal respondenten... 4 Waardering

Nadere informatie

Vragenlijst Sociale Veiligheid ouders februari 2016

Vragenlijst Sociale Veiligheid ouders februari 2016 Vragenlijst Sociale Veiligheid ouders februari 2016 Uitslagen Vragenlijst Protestants-christelijke basisschool "De Wijngaard" Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 2 Gegevens...

Nadere informatie

veiligheid leerlingen 567

veiligheid leerlingen 567 veiligheid leerlingen 567 Uitslagen Vragenlijst Katholieke basisschool De Toermalijn Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 2 Gegevens... 4 Schoolgegevens... 4 Periode van afname...

Nadere informatie

Vragenlijst Sociale veiligheid leerlingen februari 2016

Vragenlijst Sociale veiligheid leerlingen februari 2016 Vragenlijst Sociale veiligheid leerlingen februari 2016 Uitslagen Vragenlijst Prof. Dr. Gunningschool SO Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 2 Gegevens... 4 Schoolgegevens...

Nadere informatie

Vragenlijst leerlingen

Vragenlijst leerlingen Vragenlijst leerlingen Uitslagen Vragenlijst KBS St. Joseph Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 3 Gegevens... 5 Schoolgegevens... 5 Periode van afname... 5 Aantal respondenten...

Nadere informatie

vragenlijst leerlingen mei 2014

vragenlijst leerlingen mei 2014 vragenlijst leerlingen mei 2014 Uitslagen Vragenlijst C.B.S. De Ark Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 3 De vragenlijst... 3 Gegevens... 5 Schoolgegevens... 5 Periode van afname... 5 Aantal

Nadere informatie

Peiling schooltijden St.Michaëlschool

Peiling schooltijden St.Michaëlschool Peiling schooltijden St.Michaëlschool Uitslagen Vragenlijst Basisschool Sint Michael Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 3 Gegevens... 3 Schoolgegevens... 4 Periode van afname...

Nadere informatie

Leerkrachtentevredenheidspeiling

Leerkrachtentevredenheidspeiling Leerkrachtentevredenheidspeiling Uitslagen Vragenlijst Basisschool De Eendragt Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 3 De vragenlijst... 4 Gegevens... 6 Schoolgegevens... 6 Periode van afname...

Nadere informatie

Vragenlijst Leerlingen Farelschool

Vragenlijst Leerlingen Farelschool Vragenlijst Leerlingen Farelschool Uitslagen Vragenlijst Cees Bos Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 3 Gegevens... 5 Organisatiegegevens... 5 Periode van afname... 5 Aantal

Nadere informatie

sociale vaardigheid leerlingen

sociale vaardigheid leerlingen sociale vaardigheid leerlingen Uitslagen Vragenlijst School met de Bijbel "De Kandelaar" Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 2 Gegevens... 4 Schoolgegevens... 4 Periode van

Nadere informatie

Vragenlijst sociale veiligheid ouders 2013-2014

Vragenlijst sociale veiligheid ouders 2013-2014 Vragenlijst sociale veiligheid ouders 2013-2014 Uitslagen Vragenlijst obs De Speelwagen Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 2 Gegevens... 4 Schoolgegevens... 4 Periode van

Nadere informatie

VL leerlingen Uitslagen Vragenlijst. Vrijeschool de Sterrenzanger

VL leerlingen Uitslagen Vragenlijst. Vrijeschool de Sterrenzanger VL leerlingen 2014 Uitslagen Vragenlijst Vrijeschool de Sterrenzanger Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 3 Gegevens... 5 Schoolgegevens... 5 Periode van afname... 5 Aantal

Nadere informatie

Vragenlijst Schoolverlaters 2015

Vragenlijst Schoolverlaters 2015 Vragenlijst Schoolverlaters 2015 Uitslagen Vragenlijst De Ark Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 3 Gegevens... 3 Schoolgegevens... 4 Periode van afname... 4 Aantal respondenten...

Nadere informatie

Vragenlijst leerlingen 2015

Vragenlijst leerlingen 2015 Vragenlijst leerlingen 2015 Uitslagen Vragenlijst KBS Gerardus Majella Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 3 De vragenlijst... 4 Gegevens... 4 Schoolgegevens... 5 Periode van afname... 5 Aantal

Nadere informatie

Ouders Sociale Veiligheid 2014

Ouders Sociale Veiligheid 2014 Ouders Sociale Veiligheid 2014 Uitslagen Vragenlijst Koningin Julianaschool Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 2 Gegevens... 4 Schoolgegevens... 4 Periode van afname... 4

Nadere informatie

vragenlijst team nov14

vragenlijst team nov14 vragenlijst team nov14 Uitslagen Vragenlijst Nutsschool voor basisonderwijs Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 2 Gegevens... 4 Schoolgegevens... 4 Periode van afname... 4

Nadere informatie

Vragenlijst leraren. Uitslagen Vragenlijst. KBS De Tweemaster

Vragenlijst leraren. Uitslagen Vragenlijst. KBS De Tweemaster Vragenlijst leraren Uitslagen Vragenlijst KBS De Tweemaster Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 3 De vragenlijst... 4 Gegevens... 6 Schoolgegevens... 6 Periode van afname... 6 Aantal respondenten...

Nadere informatie

LEERLING TEVREDENHEIDSPEILING Basisonderwijs(korte versie)

LEERLING TEVREDENHEIDSPEILING Basisonderwijs(korte versie) LEERLING TEVREDENHEIDSPEILING Basisonderwijs(korte versie) Uitslagen Vragenlijst basisschool Het Anker Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 3 Gegevens... 3 Schoolgegevens...

Nadere informatie

sociale veiligheid ouders

sociale veiligheid ouders sociale veiligheid ouders Uitslagen Vragenlijst Maharishi Basisschool "De Fontein" Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 2 Gegevens... 4 Schoolgegevens... 4 Periode van afname...

Nadere informatie

Sociale Veiligheid leerlingen 2014

Sociale Veiligheid leerlingen 2014 Sociale Veiligheid leerlingen 2014 Uitslagen Vragenlijst R.K.basisschool Johannes Paulus Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 2 Gegevens... 4 Schoolgegevens... 4 Periode van

Nadere informatie

ouders Uitslagen Vragenlijst RKBS Het Baken

ouders Uitslagen Vragenlijst RKBS Het Baken ouders Uitslagen Vragenlijst RKBS Het Baken Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 3 Gegevens... 3 Schoolgegevens... 4 Periode van afname... 4 Aantal respondenten... 4 Waardering

Nadere informatie

vragenlijst sociale veiligheid ouders 2014

vragenlijst sociale veiligheid ouders 2014 vragenlijst sociale veiligheid ouders 2014 Uitslagen Vragenlijst R.K.basisschool Johannes Paulus Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 2 Gegevens... 4 Schoolgegevens... 4 Periode

Nadere informatie

Vragenlijst Sociale veiligheid ouders 2013-2014

Vragenlijst Sociale veiligheid ouders 2013-2014 Vragenlijst Sociale veiligheid ouders 20132014 Uitslagen Vragenlijst St. Jozefschool Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 2 Gegevens... 4 Schoolgegevens... 4 Periode van afname...

Nadere informatie

Vragenlijst sociale veiligheid leerlingen 2013-2014

Vragenlijst sociale veiligheid leerlingen 2013-2014 Vragenlijst sociale veiligheid leerlingen 2013-2014 Uitslagen Vragenlijst obs De Speelwagen Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 2 Gegevens... 4 Schoolgegevens... 4 Periode

Nadere informatie

tevredenheidsonderzoek leerlingen 678 2015

tevredenheidsonderzoek leerlingen 678 2015 tevredenheidsonderzoek leerlingen 678 2015 Uitslagen Vragenlijst Basisschool 't Stekske Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 3 Gegevens... 3 Schoolgegevens... 4 Periode van

Nadere informatie

leerlingvragenlijst sociale veiligheid 2016

leerlingvragenlijst sociale veiligheid 2016 leerlingvragenlijst sociale veiligheid 2016 Uitslagen Vragenlijst Basisschool den Akker Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 2 Gegevens... 4 Schoolgegevens... 4 Periode van

Nadere informatie

tevredenheid leerlingen maart 2014

tevredenheid leerlingen maart 2014 tevredenheid leerlingen maart 2014 Uitslagen Vragenlijst SBO Palet Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 2 Gegevens... 4 Organisatiegegevens... 4 Periode van afname... 4 Aantal

Nadere informatie

soc vragenlijst leerlingen 2015

soc vragenlijst leerlingen 2015 soc vragenlijst leerlingen 2015 Uitslagen Vragenlijst Obs Toermalijn Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 2 Gegevens... 4 Schoolgegevens... 4 Periode van afname... 4 Aantal

Nadere informatie

Vragenlijst Veiligheid Personeel februari 2016

Vragenlijst Veiligheid Personeel februari 2016 Vragenlijst Veiligheid Personeel februari 2016 Uitslagen Vragenlijst Prof. Dr. Gunningschool SO Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 2 Gegevens... 4 Schoolgegevens... 4 Periode

Nadere informatie

Vragenlijst ouders 2015

Vragenlijst ouders 2015 Vragenlijst ouders 2015 Uitslagen Vragenlijst KBS De Wilgenburg Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 3 Gegevens... 3 Schoolgegevens... 4 Periode van afname... 4 Aantal respondenten...

Nadere informatie

vragenlijst leerlingen

vragenlijst leerlingen vragenlijst leerlingen Uitslagen Vragenlijst SBO de Vonder Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 2 Gegevens... 4 Schoolgegevens... 4 Periode van afname... 4 Aantal respondenten...

Nadere informatie

Tevredenheid kinderen en ouders

Tevredenheid kinderen en ouders Tevredenheid kinderen en ouders Uitslagen Vragenlijst De Bakelgeert Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 2 Gegevens... 4 Organisatiegegevens... 4 Periode van afname... 4 Aantal

Nadere informatie

vragenlijst leerlingen

vragenlijst leerlingen vragenlijst leerlingen Uitslagen Vragenlijst CBS De Bernebrêge Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 3 Gegevens... 3 Schoolgegevens... 4 Periode van afname... 4 Aantal respondenten...

Nadere informatie

vragenlijsten leerlingen

vragenlijsten leerlingen vragenlijsten leerlingen Uitslagen Vragenlijst De Brink Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 3 De vragenlijst... 3 Gegevens... 6 Schoolgegevens... 6 Periode van afname... 6 Aantal respondenten...

Nadere informatie

Sociale Veiligheid 2015

Sociale Veiligheid 2015 Sociale Veiligheid 2015 Uitslagen Vragenlijst Nutsbasisschool De Hoogakker Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 2 Gegevens... 4 Schoolgegevens... 4 Periode van afname... 4

Nadere informatie

Oudertevredenheidonderzoek +sociale veiligheid

Oudertevredenheidonderzoek +sociale veiligheid Oudertevredenheidonderzoek +sociale veiligheid Uitslagen Vragenlijst Dynamiek Scholengroep Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 3 De vragenlijst... 3 Gegevens... 6 Organisatiegegevens... 6 Periode

Nadere informatie

Sociale veiligheid Leerlingen 2012

Sociale veiligheid Leerlingen 2012 Sociale veiligheid Leerlingen 2012 Uitslagen Vragenlijst c.b.s. De Wijngaard Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 2 Gegevens... 4 Schoolgegevens... 4 Periode van afname...

Nadere informatie

2015 leerlingen 4/5/6

2015 leerlingen 4/5/6 2015 leerlingen 4/5/6 Uitslagen Vragenlijst Vrije School Kennemerland Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 3 De vragenlijst... 4 Gegevens... 6 Schoolgegevens... 6 Periode van afname... 6 Aantal

Nadere informatie

Sociale vragenlijst ouders.

Sociale vragenlijst ouders. Sociale vragenlijst ouders. Uitslagen Vragenlijst CBS De Opdracht Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 3 Gegevens... 3 Schoolgegevens... 4 Periode van afname... 4 Aantal respondenten...

Nadere informatie

OuderTevredenheidonderzoek (OTO) Accretio 2015

OuderTevredenheidonderzoek (OTO) Accretio 2015 OuderTevredenheidonderzoek (OTO) Accretio 2015 Uitslagen Vragenlijst GBS De Uitleg Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 3 De vragenlijst... 4 Gegevens... 6 Schoolgegevens... 6 Periode van afname...

Nadere informatie

Enquete T leerlingen ARH

Enquete T leerlingen ARH Enquete T leerlingen ARH Uitslagen Vragenlijst Adriaan Roland Holstschool Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 3 Gegevens... 3 Schoolgegevens... 4 Periode van afname... 4 Aantal

Nadere informatie

Uitslagen. School. Sociale Veiligheid De Wegwijzer

Uitslagen. School. Sociale Veiligheid De Wegwijzer Uitslagen Sociale Veiligheid 2011 School De Wegwijzer Inhoudsopgave Rapportage vragenlijst... 1 Inleiding... 3 De vragenlijst... 3 Gegevens... 5 Schoolgegevens... 5 Periode van afname... 5 Aantal respondenten...

Nadere informatie

Vragenlijst Sociale Veiligheid (lln)

Vragenlijst Sociale Veiligheid (lln) Vragenlijst Sociale Veiligheid (lln) Uitslagen Vragenlijst De Bakelgeert Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 3 Gegevens... 3 Schoolgegevens... 4 Periode van afname... 4 Aantal

Nadere informatie

Vragenlijst leerlingen (Sociale Veiligheid/Burgerschap)

Vragenlijst leerlingen (Sociale Veiligheid/Burgerschap) Vragenlijst leerlingen (Sociale Veiligheid/Burgerschap) Uitslagen Vragenlijst Ericaschool Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 3 De vragenlijst... 4 Gegevens... 4 Schoolgegevens... 5 Periode van

Nadere informatie

Vragenlijsten personeel

Vragenlijsten personeel Vragenlijsten personeel Uitslagen Vragenlijst De Brink Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 3 De vragenlijst... 4 Gegevens... 6 Schoolgegevens... 6 Periode van afname... 6 Aantal respondenten...

Nadere informatie

vragenlijst SV leerlingen 2013

vragenlijst SV leerlingen 2013 vragenlijst SV leerlingen 2013 Uitslagen Vragenlijst School met de Bijbel Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 2 Gegevens... 4 Schoolgegevens... 4 Periode van afname... 4 Aantal

Nadere informatie

Vragenlijsten personeel

Vragenlijsten personeel Vragenlijsten personeel Uitslagen Vragenlijst De Schakel Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 3 De vragenlijst... 4 Gegevens... 6 Schoolgegevens... 6 Periode van afname... 6 Aantal respondenten...

Nadere informatie

Uitslagen. School. sociale veiligheid leerlingen 2011. R.K. Basisschool St. Nicolaas

Uitslagen. School. sociale veiligheid leerlingen 2011. R.K. Basisschool St. Nicolaas Uitslagen sociale veiligheid leerlingen 2011 School R.K. Basisschool St. Nicolaas Inhoudsopgave Rapportage vragenlijst... 1 Inleiding... 3 De vragenlijst... 3 Gegevens... 5 Schoolgegevens... 5 Periode

Nadere informatie

Uitslagen. School. Sociale Veiligheid Leerlingen mei 2010. Vrije School De Zwaan

Uitslagen. School. Sociale Veiligheid Leerlingen mei 2010. Vrije School De Zwaan Uitslagen Sociale Veiligheid Leerlingen mei 2010 School Vrije School De Zwaan Inhoudsopgave Rapportage vragenlijst... 1 Inleiding... 3 De vragenlijst... 3 Gegevens... 5 Schoolgegevens... 5 Periode van

Nadere informatie

Kwaliteitszorg is: zorgen voor kwaliteit. Scholen die dat systematisch doen, stellen zichzelf permanent de volgende vragen:

Kwaliteitszorg is: zorgen voor kwaliteit. Scholen die dat systematisch doen, stellen zichzelf permanent de volgende vragen: 1 Inleiding In dit rapport worden de resultaten beschreven van de oudervragenlijst die in juni en juli 2013 bij de ouders van OBS Nicolaas Beets is afgenomen. De gebruikte vragenlijst is afkomstig van

Nadere informatie

oudervragenlijst april 2012

oudervragenlijst april 2012 oudervragenlijst april 2012 Uitslagen Vragenlijst cbs De Open Poort Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 2 Gegevens... 4 Schoolgegevens... 4 Periode van afname... 4 Aantal

Nadere informatie

Vragenlijst sociale veiligheid leerlingen 2012

Vragenlijst sociale veiligheid leerlingen 2012 Vragenlijst sociale veiligheid leerlingen 2012 Uitslagen Vragenlijst CBS De Borgwal Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 2 Gegevens... 4 Schoolgegevens... 4 Periode van afname...

Nadere informatie

Tevredenheid ouders. Uitslagen Vragenlijst. De Bakelgeert

Tevredenheid ouders. Uitslagen Vragenlijst. De Bakelgeert Tevredenheid ouders Uitslagen Vragenlijst De Bakelgeert Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 2 Gegevens... 4 Organisatiegegevens... 4 Periode van afname... 4 Aantal respondenten...

Nadere informatie

sociale veiligheid leerlingen

sociale veiligheid leerlingen sociale veiligheid leerlingen Uitslagen Vragenlijst School met de Bijbel "De Kandelaar" Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 2 Gegevens... 4 Schoolgegevens... 4 Periode van

Nadere informatie

24 januari 2013. Uitslagen Vragenlijst. Basisschool De Buutplaats

24 januari 2013. Uitslagen Vragenlijst. Basisschool De Buutplaats 24 januari 2013 Uitslagen Vragenlijst Basisschool De Buutplaats Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 3 De vragenlijst... 4 Gegevens... 6 Schoolgegevens... 6 Periode van afname... 6 Aantal respondenten...

Nadere informatie

Sociale veiligheid leerlingen 2012

Sociale veiligheid leerlingen 2012 Sociale veiligheid leerlingen 2012 Uitslagen Vragenlijst cbs De Glashorst Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 2 Gegevens... 4 Schoolgegevens... 4 Periode van afname... 4 Aantal

Nadere informatie

Vragenlijst ouders 2015

Vragenlijst ouders 2015 Vragenlijst ouders 2015 Uitslagen Vragenlijst Basisschool de Schare Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 3 De vragenlijst... 4 Gegevens... 6 Schoolgegevens... 6 Periode van afname... 6 Aantal

Nadere informatie

Enquete leerkrachten. Uitslagen Vragenlijst. CBS Melodie

Enquete leerkrachten. Uitslagen Vragenlijst. CBS Melodie Enquete leerkrachten Uitslagen Vragenlijst CBS Melodie Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 3 Gegevens... 3 Schoolgegevens... 4 Periode van afname... 4 Aantal respondenten...

Nadere informatie

sociale veiligheid 2012 leerlingen

sociale veiligheid 2012 leerlingen sociale veiligheid 2012 leerlingen Uitslagen Vragenlijst KBS De Dolfijn Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 2 Gegevens... 4 Schoolgegevens... 4 Periode van afname... 4 Aantal

Nadere informatie

Actieve en zelfstandige rol van leerlingen

Actieve en zelfstandige rol van leerlingen Actieve en zelfstandige rol van leerlingen Uitslagen Quick Scan CBS De Burcht Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De QuickScan... 3 Gegevens... 3 Schoolgegevens... 4 Periode van afname... 4

Nadere informatie

oudertevredenheid Uitslagen Vragenlijst De Duizendpoot

oudertevredenheid Uitslagen Vragenlijst De Duizendpoot oudertevredenheid Uitslagen Vragenlijst De Duizendpoot Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 2 Gegevens... 5 Schoolgegevens... 5 Periode van afname... 5 Aantal respondenten...

Nadere informatie

PlatOO tevredenheid leraren februari 2016

PlatOO tevredenheid leraren februari 2016 PlatOO tevredenheid leraren februari 2016 Uitslagen Vragenlijst OBS de Driehoek Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 3 De vragenlijst... 4 Gegevens... 6 Schoolgegevens... 6 Periode van afname...

Nadere informatie

Tevredenheid leerkrachten 2014-2015

Tevredenheid leerkrachten 2014-2015 Tevredenheid leerkrachten 2014-2015 Uitslagen Vragenlijst Koningin Julianaschool Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 3 De vragenlijst... 4 Gegevens... 6 Schoolgegevens... 6 Periode van afname...

Nadere informatie

Algemene vragen lijst Team 2015

Algemene vragen lijst Team 2015 Algemene vragen lijst Team 2015 Uitslagen Vragenlijst R.K.basisschool Johannes Paulus Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 3 De vragenlijst... 3 Gegevens... 6 Schoolgegevens... 6 Periode van afname...

Nadere informatie

didactisch handelen

didactisch handelen didactisch handelen 20121217 Uitslagen Quick Scan De Driehoek Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De QuickScan... 3 Gegevens... 3 Schoolgegevens... 4 Periode van afname... 4 Aantal respondenten...

Nadere informatie

Vragenlijst ouders sint Jozefschool

Vragenlijst ouders sint Jozefschool Vragenlijst ouders sint Jozefschool Uitslagen Vragenlijst Sint Jozef basisschool Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 3 De vragenlijst... 3 Gegevens... 6 Schoolgegevens... 6 Periode van afname...

Nadere informatie

HGW op schoolniveau. Uitslagen Quick Scan. Basisschool De Bakelgeert

HGW op schoolniveau. Uitslagen Quick Scan. Basisschool De Bakelgeert HGW op schoolniveau Uitslagen Quick Scan Basisschool De Bakelgeert Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De QuickScan... 3 Gegevens... 3 Schoolgegevens... 4 Periode van afname... 4 Aantal respondenten...

Nadere informatie

HGW in de groep. Uitslagen Quick Scan. Basisschool De Bakelgeert

HGW in de groep. Uitslagen Quick Scan. Basisschool De Bakelgeert HGW in de groep Uitslagen Quick Scan Basisschool De Bakelgeert Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De QuickScan... 3 Gegevens... 3 Schoolgegevens... 4 Periode van afname... 4 Aantal respondenten...

Nadere informatie

Schooldiagnose Contacten met Ouders

Schooldiagnose Contacten met Ouders Schooldiagnose Contacten met Ouders Uitslagen Schooldiagnose R.K.basisschool Johannes Paulus Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De schooldiagnose... 3 Gegevens... 5 Schoolgegevens... 5 Periode

Nadere informatie

Pedagogisch handelen. Uitslagen Quick Scan. De Bakelgeert

Pedagogisch handelen. Uitslagen Quick Scan. De Bakelgeert Pedagogisch handelen Uitslagen Quick Scan De Bakelgeert Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De QuickScan... 3 Gegevens... 3 Schoolgegevens... 4 Periode van afname... 4 Aantal respondenten...

Nadere informatie

Didactisch handelen. Uitslagen Quick Scan. cbs "De Brug"

Didactisch handelen. Uitslagen Quick Scan. cbs De Brug Didactisch handelen Uitslagen Quick Scan cbs "De Brug" Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De QuickScan... 3 Gegevens... 3 Schoolgegevens... 4 Periode van afname... 4 Aantal respondenten...

Nadere informatie

Ouderenquête. Uitslagen Vragenlijst. OBS de Swetten

Ouderenquête. Uitslagen Vragenlijst. OBS de Swetten Ouderenquête Uitslagen Vragenlijst OBS de Swetten Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 3 De vragenlijst... 3 Gegevens... 6 Schoolgegevens... 6 Periode van afname... 6 Aantal respondenten... 6

Nadere informatie

Oudertevredenheid november 2015

Oudertevredenheid november 2015 Oudertevredenheid november 2015 Uitslagen Vragenlijst Sterrenschool Hilversum Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 3 Gegevens... 3 Schoolgegevens... 4 Periode van afname...

Nadere informatie

vragenlijsten leerlingen

vragenlijsten leerlingen vragenlijsten leerlingen Uitslagen Vragenlijst Dynamiek Scholengroep Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 3 De vragenlijst... 4 Gegevens... 6 Organisatiegegevens... 6 Periode van afname... 6 Aantal

Nadere informatie

Didactisch handelen 20121217

Didactisch handelen 20121217 Didactisch handelen 20121217 Uitslagen Quick Scan De Wouter Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De QuickScan... 3 Gegevens... 3 Schoolgegevens... 4 Periode van afname... 4 Aantal respondenten...

Nadere informatie

Verbeterplan n.a.v. uitslagen enquête onder ouders van obs de Dubbele Punt april 2013

Verbeterplan n.a.v. uitslagen enquête onder ouders van obs de Dubbele Punt april 2013 Verbeterplan n.a.v. uitslagen enquête onder ouders van obs de Dubbele Punt april 2013 Aanleiding In april 2013 is er een vragenlijst uitgezet onder de ouders van obs de Dubbele Punt om de ouders te bevragen

Nadere informatie

Interne communicatie. Uitslagen Quick Scan. De Bakelgeert

Interne communicatie. Uitslagen Quick Scan. De Bakelgeert Interne communicatie Uitslagen Quick Scan De Bakelgeert Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De QuickScan... 2 Gegevens... 4 Schoolgegevens... 4 Periode van afname... 4 Aantal respondenten...

Nadere informatie

Taalleesonderwijs. Uitslagen Quick Scan. De Bakelgeert

Taalleesonderwijs. Uitslagen Quick Scan. De Bakelgeert Taalleesonderwijs Uitslagen Quick Scan De Bakelgeert Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De QuickScan... 2 Gegevens... 4 Schoolgegevens... 4 Periode van afname... 4 Aantal respondenten... 4

Nadere informatie

Enquete Ouders. Uitslagen Vragenlijst. CBS Melodie

Enquete Ouders. Uitslagen Vragenlijst. CBS Melodie Enquete Ouders Uitslagen Vragenlijst CBS Melodie Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 3 Gegevens... 3 Schoolgegevens... 4 Periode van afname... 4 Aantal respondenten... 4 Waardering

Nadere informatie

Evaluatie schooltijden

Evaluatie schooltijden Evaluatie schooltijden Uitslagen Vragenlijst Basisschool 't Stekske Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 3 Gegevens... 3 Schoolgegevens... 4 Periode van afname... 4 Aantal

Nadere informatie

Leerling Tevredenheidsonderzoek april 2014

Leerling Tevredenheidsonderzoek april 2014 Leerling Tevredenheidsonderzoek april 2014 Uitslagen Vragenlijst C.B.S. De Koppel Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 3 Gegevens... 3 Schoolgegevens... 4 Periode van afname...

Nadere informatie

Vragenlijst Team 2015

Vragenlijst Team 2015 Vragenlijst Team 2015 Uitslagen Quick Scan R.K.basisschool Johannes Paulus Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De QuickScan... 2 Gegevens... 4 Schoolgegevens... 5 Periode van afname... 5 Aantal

Nadere informatie

leerlingenenquête Uitslagen Vragenlijst OBS de Swetten

leerlingenenquête Uitslagen Vragenlijst OBS de Swetten leerlingenenquête Uitslagen Vragenlijst OBS de Swetten Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 3 De vragenlijst... 3 Gegevens... 6 Schoolgegevens... 6 Periode van afname... 6 Aantal respondenten...

Nadere informatie

evaluatie continurooster ouders groep 5 t/m 8

evaluatie continurooster ouders groep 5 t/m 8 evaluatie continurooster ouders groep 5 t/m 8 Uitslagen Vragenlijst OBS De Vosseburcht Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 3 Gegevens... 3 Schoolgegevens... 4 Periode van

Nadere informatie

Vragenlijst leraren 2012-2013

Vragenlijst leraren 2012-2013 Vragenlijst leraren 2012-2013 Uitslagen Vragenlijst BS De Bongerd Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 3 De vragenlijst... 3 Gegevens... 6 Schoolgegevens... 6 Periode van afname... 6 Aantal respondenten...

Nadere informatie

evaluatie continurooster ouders groep 1 t/m 4

evaluatie continurooster ouders groep 1 t/m 4 evaluatie continurooster ouders groep 1 t/m 4 Uitslagen Vragenlijst OBS De Vosseburcht Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 3 Gegevens... 3 Schoolgegevens... 4 Periode van

Nadere informatie

Enquete leerlingen. Uitslagen Vragenlijst. CBS Melodie

Enquete leerlingen. Uitslagen Vragenlijst. CBS Melodie Enquete leerlingen Uitslagen Vragenlijst CBS Melodie Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 3 Gegevens... 3 Schoolgegevens... 4 Periode van afname... 4 Aantal respondenten...

Nadere informatie

Welkom op de informatie-avond!

Welkom op de informatie-avond! Welkom op de informatie-avond! Programma: Presentatie over de uitslag van de tevredenheidsonderzoeken, de verbeterplannen en de resultaten van vorig schooljaar. Interactief met elkaar van gedachten wisselen

Nadere informatie

Aan de ouders, Vriendelijke groet, team prinses Beatrixschool. Verbeterpunten en acties

Aan de ouders, Vriendelijke groet, team prinses Beatrixschool. Verbeterpunten en acties Aan de ouders, Voor u ligt het verbeterplan wat is opgesteld door het team naar aanleiding van de resultaten van de oudervragenlijst afgelopen november. Per onderdeel geven we aan welke items minder scoorden

Nadere informatie